Vastuullisuus, teemanumero. Kesä 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuullisuus, teemanumero. Kesä 2013"

Transkriptio

1 Vastuullisuus, teemanumero Kesä 2013

2 N:o Päätoimittaja Juha Martikainen Toimitussihteeri Hanna-Mari Vuorisalo Toimituskunta Juha Myllärinen Juha Penttilä Pertti Turunen Hannu Vesterinen Martti Jokela Toimituksen sihteeri ja osoite Hanna-Mari Vuorisalo Teknikum-Yhtiöt Oy PL 13, Sastamala Puhelin (03) Fax (03) Julkaisija Teknikum-Yhtiöt Oy Kirjapaino Vammalan Kirjapaino Oy Kumiviestissä julkaistut artikkelit edustavat kirjoittajien omia mielipiteitä, joten ne eivät kaikilta osin välttämättä vastaa julkaisijan omaa kantaa. Tässä numerossa Kumiviestin pääkirjoitus... 3 Ympäristön huomioiminen investoinneissa... 4 Uudet ympäristöystävälliset materiaalit ja kehitystyö niiden parissa... 5 Materiaalia, työtä ja energiaa säästävä suunnittelu... 7 Termoplastisten muovien kierrätys Teknikum Oy:ssä... 9 Teknukum (Suzhou) Technology Co., Ltd...10 Vastuullinen henkilöstöpolitiikka...11 Yritysvastuun näkyminen asiakassuhteissa...12 Toimintajärjestelmät Teknikum Yhtiöissä...13 Luonnonkumituotanto ja Teknikumin hankintakanavat...14 Kuinka kumisekoitukset ovat siirtyneet REACH-aikakaudelle?...18 Technical Fair 2012 St.Petersburg...19 Teolliset Palvelut...19 Kumiviestin artikkeleita lainattaessa lähde on mainittava. Lehteä saatavana koulutus- ym. tilaisuuksiin Sinikka Sistolta Sastamalasta. 58. vuosikerta. Numero 1/2013 Painos 2500 kpl ISSN Kumiviesti1/2013

3 Toimitusjohtaja Juha Martikainen, Teknikum Yhtiöt Oy Kumiviestin pääkirjoitus Nykyään yritysmaailmassa on vastuullisuuden merkitys noussut yhä suurempaan painoarvoon. Olemme Teknikumissa jo pitkään kiinnittäneet huomiota vastuullisuuden eri osa-alueisiin, mutta vasta aivan viime aikoina olemme kirjanneet vastuullisuusasioita systemaattisesti ylös. Tästä kirjaamisesta on yksi esimerkki vastuullisuusraportti, jonka olemme viimeistelleet tämän kevään aikana. Toinen esimerkki on tämä Kumiviestin numero, johon olemme tuoneet esille erilaisia vastuullisuuden esimerkkejä yrityksestämme ja toimialueeltamme. Lehden artikkeleista voitte lukea miten huomioimme vastuullisuutta kehittämällä kestävämpiä ja myös ympäristöystävällisempiä materiaaleja, miten hankintaketjumme toimii esim. luonnonkumin osalta. Lehdessä on myös kuvattu kuinka vastuullisuusasiat on hoidettu meidän Kiinan tehtaallamme esimerkillisellä tavalla. Lisäksi kuvaamme kuinka huolehdimme henkilöstöstä ja kuinka erilaisilla toimintajärjestelmillä hoidamme vastuullisuuttamme. Maailma ei ole valmis vielä tälläkään saralla ja teemme jatkuvasti töitä, että voimme omalta osaltamme olla vaikuttamassa vihreämpään tulevaisuuteen ja ihmisten hyvinvointiin. Hyvää syksyn odotusta! Kumiviesti 1/2013 3

4 Timo Kanerva, Eeva Syvälahti Ympäristön huomioiminen investoinneissa Teknikumilla huomiodaan ympäristönäkökohdat jo investointien suunnitteluvaiheessa. Tuotantokoneiden valinnassa kiinnitämme huomiota energian kulutukseen ja jäähdytystarpeeseen. Uudet tuotantokoneet ovat vanhoja hiljaisempia, koska esimerkiksi hydrauliikkamoottorit eivät käy täydellä teholla koko ajan, vaan vain silloin kun tehoa tarvitaan, näin säästyy myös energiaa. Muutamia esimerkkejä energian kulutuksen laskuun tähtäävistä investoinneista viime vuosilta. V.2011 Hankittiin Vammalan tehtaalle uusi muuttuvatuottoinen paineilmakompressori, joka käy eri kierrosnopeuksilla riippuen paineilman käyttömääristä. Etenkin silloin, kun tehtaalla on esimerkiksi yövuorossa tarvetta paineilmalle vain muutamassa kohteessa, pystyy uusi laite pitämään tarvittavan tason hyvinkin pienellä nopeudella, kun taas vanha laite kävi aina täydellä teholla. Lisäksi kiinnittää kunnossapito erityishuomiota siihen, että kaikki paineilmaliittimet ovat kunnossa, vuotoja ei ole. Näillä toimilla saavutettu vuotuinen sähköenergian säästö on noin 350 MWh/vuosi. V hankittiin Vammalan muovituotantoon suljettu jäähdytysveden kiertojärjestelmä. Aikaisemmin jäähdytys oli toteutettu kaupungin verkosta otetulla vedellä, jota kului noin m3/vuosi. Veden viilennykseen valittiin energiaystävällinen vapaajäähdytyskone, joka hyödyntää ulkoilman pakkaskelit tehokkaasti. Osaston vedenkulutus putosi murto-osaan aiemmasta tasosta. Ensimmäisen käyttövuoden kokemusten perusteella uskomme pääsevämme noin 600m3:n vuosikulutukseen, joka on alle 10% aiemmasta. v.2012 hankittiin Vammalan letkuhalliin uusi valaistus, jolla saavutettiin yli 100MWh:n sähkön säästö. Tässä investoinnissa vielä huomattavampi merkitys on valaistusvoimakkuuden paranemisella, joka on yli kaksinkertainen vanhaan valaistukseen verrattuna. Uusien lamppujen kestoikä on myös huomattavasti vanhoja pidempi, joten hankala vaihtotyö korkeassa, koneita täynnä olevassa hallissa helpottuu jatkossa selvästi Vuoden 2013 energiansäästöhankkeena on Vammalan tehtaan tuotantohöyryn hyötysuhteen nostaminen. Höyry tuodaan tehtaalle ja jaetaan tuotantokoneille putkistoja pitkin, joiden kokoa ja pituutta tullaan optimoimaan. Tämä hanke toteutetaan heinäkuussa ja tavoitteena on 800MWh:n höyryenergian säästö. Tätä säästöohjelmaa tullaan jatkamaan myös tulevina vuosina. Lisäksi kesällä asennettiin Kiikan tehtaalle uusi muuttuvatuottoinen paineilmakompressori, jolla sähköä tullaan säästämään noin 60MWh/ vuosi. 4 Kumiviesti 1/2013

5 Mirva Mustakangas Uudet ympäristöystävälliset materiaalit ja kehitystyö niiden parissa Ympäristö voidaan ottaa materiaaleissa huomioon monella tapaa. Yhtenä tapana on käyttää uusiutuvia luonnonmateriaaleja hyväksi niin paljon kuin mahdollista. Toisena tapana on pyrkiä käyttämään uudestaan materiaali ja näin pyrkiä pienentämään sekä kaatopaikkajätettä että syntyvää hiilijalanjälkeä. Kolmas tapa ottaa ympäristö huomioon on mahdollisimman haitattomien ja myrkyttömien materiaalien käyttäminen. Teknikumilla ponnistelemme jatkuvasti kaikkien näiden haasteiden parissa pitäen materiaali- ja tuoteominaisuudet vähintään yhtä hyvinä kuin ennen. Luonnonmateriaalit Luonnonmateriaalit ovat olleet jo pitkään tapetilla varteenotettavina raaka-ainevaihtoehtoina. Luonnossa on paljon materiaaleja, joita ihminen ei ole pystynyt synteettisillä materiaaleilla korvaamaan. Luonnonmateriaaleja kutsutaan usein biomateriaaleiksi tai biopohjaisiksi materiaaleiksi. Yhteisenä nimittäjänä on se, että raakaaine on peräisin suoraan uusiutuvasta luonnosta. Usein termistössä biohajoavuus sekoitetaan biopohjaisuuteen. Biohajoavuus tarkoittaa, että materiaali hajoaa luonnossa kompostoitumalla tietyssä ajassa tietyissä olosuhteissa. Biohajoavia muoveja käytetään nykyään paljon muun muassa pakkausmateriaaleissa ja yhä enenevässä määrin muissakin käyttökohteissa. Biopohjaisessa materiaalissa käytetään tietty osa uusiutuvia luonnonmateriaaleja. Esimerkiksi 50 %:sti biopohjaisessa materiaalipohjasta puolet on peräisin luonnosta. Biopohjaisten ja biohajoavienkin raaka-aineiden tutkimus on kasvanut kiihtyvää tahtia erilaisista tekijöistä johtuen. Näitä tekijöitä voisi mainita yleisesti lisääntyneen ympäristötietouden. Tietoa ympäristöstä ja sen tilasta on tarjolla entistä enemmän ja todisteita ympäristön saastumisesta, ilmastonlämpenemisestä, maailmaa uhkaavasta vesipulasta alkaa olla jo niin paljon, että asia otetaan huomioon jo monella saralla. Toinen tekijä tutkimuksen ja käytön yleistymiselle on luonnonmateriaalien kaupallinen saatavuus. Muun muassa sellu- ja paperiteollisuus on ryhtynyt kehittämään biopohjaisia raaka-aineita myös muuhun tarkoitukseen kuin paperinvalmistukseen, koska paperin käyttö on selvästi vähentynyt. Samaa tekee myös muu teollisuus. Esimerkiksi uusiutuvia kasviöljyjä käytetään jo varsin mittavassa määrin raaka-aineina perinteisen fossiilisen öljyn sijaan. Yksi merkittävä tekijä onkin halu vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista. Fossiilisten raaka-aineiden saatavuus on rajoitettua ja raaka-aine-esiintymät ovat harvojen tahojen hallinnassa ja siksi saatavuus ja hinta voivat vaihdella. Lisäksi fossiilisten raakaaineiden polttaminen vapauttaa ilmakehään hiilidioksidia. Haasteena osassa luonnonöljyissä ja joissakin muissa raaka-aineissa on se, käyttääkö teollisuus ruoan raaka-aineita hyväkseen eli jääkö joku ilman ruokaa siksi, että raakaainetta menee teollisuuteen. Problematiikka ei ole kuitenkaan tässäkään täysin yksinkertaista, koska Kumiviesti 1/2013 5

6 mahdollista ylituotantoa ei kuitenkaan välttämättä voida käyttää ruoaksi siellä missä sitä eniten tarvittaisiin. Tämäkin asia pyritään kuitenkin myös ottamaan huomioon. Myös Teknikumilla käytämme jo nyt uusiutuvia raaka-aineita ja tutkimme jatkuvasti mahdollisuutta korvata kumin ja muovin raakaaineita uusiutuvilla luonnonmateriaaleilla. Kumissa luonnonkumi (NR) on hyvin vanha ja perinteinen luonnonmateriaali. Luonnonkumi tulee kumipuusta kerättävästä maidista ja on siten puhdas luonnontuote. Luonnonkumin käyttöä rajoittavat kuitenkin tietyissä kohteissa sen maksimilämpötilankesto 70 C ja huono öljynkesto sekä jossakin määrin sen korkeampi hinta verrattuna synteettisiin kumeihin. Kuitenkin mm. kulutuskestossa luonnonkumi on edelleen paras kumilaatu tietyntyyppisissä kulutuskohteissa. Tutkimustyö Teknikumilla on käynnissä parhaillaan muun muassa TEKESrahoitteinen NACCE-projekti (Natural Composite Components and Elastomers), joka tähtää luonnonmateriaalien ja komposiittien tutkimiseen ja koetuotteiden valmistukseen. NACCE on rinnakkaisprojekti Tampereen teknillisen yliopiston LUOMA-projektille. Luonnonmateriaaleista tutkimuksen alla ovat mm. täyte- ja lujiteaineina käytettävät luonnonkuidut ja muut luonnontäyte- ja lujiteaineet kuten pellava, selluloosa ja mineraalit. Matriisina käytetään etupäässä kestomuoveja. Haasteita ovat muun muassa materiaalien tartunta, lämpötilankesto ja mekaaniset arvot. Luonnonmateriaalien mielenkiintoisuus on osittain myös ominaisuuksissa, joita ei pystytä muilla materiaaleilla saavuttamaan. Muuta tutkimusta on meneillään myös kumiseoksien raaka-ainekomponenttien vaihtamisesta biopohjaisiksi. Haasteena näissä on paitsi oikeiden pitoisuuksien ja sekoitustapojen hakeminen, myös edellä mainitut tartunta, lämpötilankesto ja mekaaniset arvot. Kierrätyskumi Kumi on raaka-aineena samantyyppinen kuin kertamuovit eli valmistusprosessin jälkeen materiaali ei ole enää muovattavissa lämmön avulla kuten kestomuoveilla. Tästä johtuen valmis vulkanoinnin läpikäynyt kumi on haastavaa kierrätettävää. Tälläkin alueella kuitenkin tapahtuu koko ajan uutta. Kumia voidaan jossakin määrin devulkanoida eli muuttaa takaisin raaka-kumimaiseen muotoon. Prosessi ei kuitenkaan palauta täysin kumia entiselleen ja siksi devulkanoitua materiaalia voidaan usein käyttää vain osana koko raaka-ainemäärästä, mikäli halutaan päästä likimain samoihin ominaisuuksiin kuin neitseellisellä raaka-aineella. Tutkimme devulkanoidun raaka-aineen käyttömahdollisuuksia Teknikumillakin. Kumia kierrätetään myös pilkkomalla ja jauhamalla kumia pieneksi puruksi. Tämä puru voidaan sitten käyttää joko joissakin tapauksissa sellaisenaan täytteenä tai yhä yleisemmin tästä voidaan tehdä tuotteita lisäämällä sopivaa sideainetta. Tämän tyyppisiä tuotteita näkee jo nykyään muun muassa mattoina, joita voidaan käyttää esim. ulkona leikkikentillä. Samoin mahdollisia ovat tuotteet, joissa mekaanisen kestävyyden ei tarvitse olla huippuluokkaa, eikä tuote kohtaa liian voimakkaita iskuja ja kulumista. Termoplastisten muovien kierrätys on jo selvästi yleisempää ja helpompaa teollisuudessa, jossa raaka-aineen koostumus tiedetään tarkalleen ja pystytään tarpeen vaatiessa erottelemaan. Kuluttajapakkauksissa ja tuotteissakin kierrätetystä muovista voidaan jo valmistaa kierrätystuotteita, mikäli keräys-, erottelu- ja valmistusjärjestelmä on kunnossa. Suomessa olemme tässä asiassa esimerkiksi Keski-Eurooppaa selvästi jäljessä. Uusi ajattelu Usein kierrätysmateriaaleissa ja luonnonmateriaaleissa, kuten kaikissa muissakin uusissa materiaaleissa, on alkuhankaluutena se, että emme osaa ajatella tarpeeksi avarasti. Yritämme ensin verrata materiaalia aina johonkin vanhaan ja tuttuun, jonka ominaisuudet tiedämme ja tunnemme. Tämän jälkeen yritämme kehittää yksi yhteen tuotetta eli vaihtaa vain materiaalia. Koska materiaalit ovat erilaisia, tämä on usein hyvin haastava polku ja päätyy valitettavan usein siihen, että pysytään vanhassa materiaalissa. Monissa, etenkin uusissa tuotteissa on kuitenkin vapausasteita suunnitteluvaiheessa, ja kun tuote suunnitellaan alusta asti ottaen huomioon uuden materiaalin ominaisuudet, voidaankin loppujen lopuksi saavuttaa erinomainen lopputulos, vaikka materiaaliominaisuudet poikkeaisivat oleellisesti vanhasta. Miksi sitten tarvitsemme materiaaleja uusiutuvista ja kierrätetyistä raaka-ainelähteistä ja miksi mietimme hiilijalanjälkeä? Siksi, että myös jälkipolvillemme riittäisi erilaisia materiaaleja ja että he voisivat edelleen nauttia myös puhtaista lätäköistä. 6 Kumiviesti 1/2013

7 Mirva Mustakangas Materiaalia, työtä ja energiaa säästävä suunnittelu Tuotesuunnittelu on vaihe, jossa voimme vaikuttaa tuotteen ympäristöystävällisyyteen ja eettisyyteen monin keinoin. Voimme säästää suunnittelun keinoin muun muassa materiaalia, ylimääräistä työtä ja energiaa. Samoin voimme vaikuttaa materiaalivalintaan ja sitä kautta ympäristöystävällisyyteen. Kun tuote suunnitellaan alusta asti huolellisesti ja ammattitaidolla, vältymme myös turhien varmuuskertoimien käytöltä. Näin voimme vaikuttaa materiaalimenekkiin ja sitä kautta myös tuotteen hintaan. Samoin pystymme suunnittelemaan tuotteen mahdollisimman hyvin valmistusprosessiin sopivaksi ja näin pystymme minimoimaan prosessissa syntyvän jätteen ja valitsemaan optimivalmistusmenetelmän. Suunnittelun kannalta on tärkeää olla mukana jo suunnittelun alkuvaiheessa, jolloin tekniset valinnat tuotteeseen tehdään. Silloin voimme vaikuttaa vielä moneen asiaan. Käyttöön optimoitu tuoterakenne. Simulaatiot suunnittelun apuna Yksi tärkeä suunnittelun osa-alue meillä Teknikumilla on erilaiset simulaatiot. Erilaisilla simuloinneilla ja mallinnuksella pyrimme varmistamaan tuotesuunnitteluvaiheessa tehokkaan tuotteen kehittämisen läpimenon ja pienentämään ylimääräisten tuotekokeiden määrää. Simuloinnein saamme varmuutta tuotteen toiminnasta tietyissä olosuhteissa ja vähennämme yritystä ja erehdystä, mikä puolestaan vähentää koetuotteiden lukumäärää sekä työkalujen uudelleen modifiointia ja siten alentaa tuotteen kokonaiselinkaarikustannusta. Suunnittelun apuna käytämme muun muassa FEM-mallinnusta (Finite Element Method). Tässä menetelmässä saadaan mallinnettua kappaleeseen kohdistuvat voimat ja niistä aiheutuvat jännitykset ja muodonmuutokset. FEM-mallinnuksen avulla voimme optimoida tuotteen paitsi kestävyyden ja toimintakyvyn, myös materiaalinkäytön suhteen. Teknikumilla olemme käyttäneet kumin FEM-mallinnusta jo pitkään ja saaneet siitä erinomaisia kokemuksia. Toinen usein käyttämämme simulointimenetelmä on DEM-simulaatio (Discrete Element Method). Tässä menetelmässä mallinnetaan yksittäisten kappaleiden liikettä ja vuorovaikutusta. Tätä menetelmään käytämme myllynvuorausten simulointiin. Menetelmällä saamme optimoitua vuorausten profiiliin ja varmistamalla oikeanlaisen vuorauksen pidennämme myös kulutuskestoa ja optimoimme myllyn jauhatusta, ja näin ollen myös energiankulutusta. Simulaatio, jota tulemme jatkossa selvästi lisäämään, on ruiskuvalusimulointi sekä kumiettä muovituotteille. Ruiskuvalusimuloinnilla saamme optimoitua tuotteen valmistusprosessia ja -sykliä sekä hakemaan muoteille entistä optimaalisempia rakenteita. Näin pystymme vähentämään energiankulutusta, materiaalihävikkiä ja ylimääräistä työtä. Kulutuskestävyys ja materiaalitehokkuus Monessa kulutuskohteessa materiaalitehokkuus otetaan huomioon myös vaihtoväliä suunniteltaessa. Mikäli kulutustuote vaihdetaan tietyin säännöllisin väliajoin, voidaan tuotteen elinkaari suunnitella loppuvaksi vaihtoväliin, vain pienellä varmuuskertoimella. Näin hukkaan menee Kumiviesti 1/2013 7

8 Tästä suunnittelu alkaa. mahdollisimman vähän materiaalia vaihdettavissa tuotteissa. Samaa asiaa pystymme tekemään myös valitsemalla oikean kumisekoituksen oikeaan kohteeseen sekä kehittämällä myös uusia prosessiin räätälöityjä sekoituksia tarvittaessa. Olemme myös mukana kehitystyössä, jossa pyritään kehittämään eri olosuhteet huomioon ottavaa kulutusmallinnusta. Teemme jo nyt kattavia kulutustestejä materiaaleillemme ennustaaksemme paremmin kulutustuotteidemme elinkaarta. Samoin tutkimme ja testaamme jatkuvasti uusia entistä parempia kulutusta kestäviä kumisekoituksia. Prototuotevalmistus Suunnittelun päätteeksi valmistamme yleensä prototuotteen ja mikäli mahdollista, testaamme sen myös joko tehtaallamme tai mikäli se ei ole mahdollista, testaamme asiakkaamme käyttökohteessa. Prototuotevalmistus on tärkeä osa tuotesuunnittelua ja se myös vähentää osaltaan yritystä ja erehdystä oikeassa käyttökohteessaan ja näin ollen voimme säästää materiaalia, energiaa ja ylimääräistä työtä. Myös materiaalikehityksessä teemme usein prototuotteita varmistaaksemme uuden materiaalin soveltuvuuden tuotteeseen ja valmistusprosessiin. Materiaalikehityksen päätteeksi teemme myös testilevyjä, -sauvoja ja nappeja erilaisiin fysikaalisiin ja kemiallisiin testeihin varmistaaksemme materiaalin halutut ominaisuudet. Tuotteiden ympäristöystävällisyyden suunnittelu alkaa jo tuoteja materiaalisuunnitteluvaiheessa, jolloin pystymme vaikuttamaan näihinkin asioihin kaikkein eniten ja meille Teknikumilla onkin tärkeää tehdä suunnittelutyötä mahdollisimman paljon ja tiiviisti asiakkaidemme kanssa yhteistyössä. 8 Kumiviesti 1/2013

9 Riku Sivula Termoplastisten muovien kierrätys Teknikum Oy:ssä Kierrätettävää materiaalia syntyy ruiskuvalutuotannossa valmistuserien aloituksessa, sekä valmistuksen aikana ruiskutuskarojen muodossa. Ajon aikana syntyvä jätekin voidaan välttää käyttämällä kuumakanavamuotteja, jolloin ruiskutuskaroja ei synny. Suurin osa kierrätettävästä materiaalista tulee Teknikumille elinkaarensa loppuun tulleista tuotteista, joita vaihdetaan uusiin huoltotöiden yhteydessä. Osa näistäkin tuotteista palaa vielä takaisin käyttökohteeseensa tarkastusten jälkeen. Tuotantokiloissa mitattuna lasikuituvahvistettu polyamidi on selvästi yleisin Teknikumilla tuotannossa oleva termoplastinen muovi. Kierrätyksen ja uudelleenkäytön kannalta se on ongelmallinen raaka-aine, koska se on lujaa ja sitkeää, joten sen rouhiminen vaatii paljon energiaa. Polyamidi imee myös kosteutta, joten se on ennen ruiskuvalua kuivattava, mikä myös vaatii energiaa. Yhtenä ongelmana on myös hienojakoinen pöly, joka hankaloittaa materiaalin käsittelyä ruiskuvalukoneen annostelussa ja on ongelmallista myös työhygienian kannalta. Ympäristöystävällisen kierrätysprosessin on oltava kokonaisvaltaisesti energiatehokas. Kierrätykseen palautunut polyamidi on imenyt itseensä kosteutta, eikä näin ollen pelkän rouhinnan jälkeen ole uudelleen prosessoitavissa ruiskuvalussa. Kierrätysprosessin eri vaiheissa syntyvää lämpöä on pystyttävä käyttämään hyväksi materiaalin kuivaamiseksi, joka erillisenä prosessina vaatisi paljon aikaa ja energiaa. Samoin rouhinnassa syntyvä pöly on pystyttävä sitomaan. Kuitulujitetun materiaalin ominaisuudet muuttuvat jonkin verran uudelleenkäsittelyssä. Teknikum on ollut mukana Muovisivuvirtojen ja -jätteiden sekä kierrätettävien tuotteiden hyötykäytön edistäminen (FPCC-RECY) projektissa, missä se on tutkinut kierrätyksen vaikutusta lopputuotteen ominaisuuksiin yhdessä TTY:n Materiaaliopinlaitoksen kanssa. Kierrätetyn lasikuitutäytteisen polyamidin mekaanisia lujuusominaisuuksia tutkittiin eri astein seostettuna neitseelliseen raaka-aineeseen. Vertailukohtana käytettiin täysin neitseellistä raaka-ainetta. Tutkimuksen havaintona oli, että 20 % kierrätysmateriaalia sisältävän seoksen ominaisuudet olivat hyvin lähellä neitseellisen raaka-aineen suorituskykyä. Mikäli korkeita lujuusvaatimuksia ei ole, ovat korkeammatkin kierrätysmateriaalipitoisuudet mahdollisia. Kierrätykseen palautuva materiaali uudelleenkäsitellään pääosin Suomessa, jolloin kierrätysmateriaalin ja siitä valmistettujen tuotteiden kotimaisuusaste on korkeampi kuin esimerkiksi kokonaan ulkomaisesta raaka-aineesta valmistetun tuotteen. Kaiken lisäksi muutoin jätteeksi päätyvä materiaali saa toisen elinkaaren uudessa olomuodossa. Kumiviesti 1/2013 9

10 Mika Peltonen Teknikum (Suzhou) Technology Co., Ltd Henkilöstön sitouttaminen, kouluttaminen ja motivoiminen Kannustamme henkilöstöämme pitkiin työsuhteisiin sekä toimihenkilö- etta työntekijäpuolella. Toimihenkilöpuolella tämä tapahtuu urasuunnittelulla, kannustinjärjestelmillä, koulutustarjonnalla sekä tuomalla organisaatioon sopivassa määrin suomalaista johtamistyyliä, jossa kannustamme kaikkia yhteiseen keskusteluun ja oppimiseen. Työntekijäpuolella pitkien työsuhteiden hallinta on hieman hankalampaa, kuin toimihenkilöpuolella. Myös työntekijäpuolella käytämme kannustinjärjestelmää, joka kannustaa hyvään tulokseen laadun, tuottavuuden sekä siisteyden osalta. Tärkeänä osana tätä järjestelmää on myös työvuosien mukaan nouseva erillinen lisä. Suzhoun tehtaallamme henkilöstön vaihtuvuus onkin huomattavasti pienempää, kuin alueen keskiarvo. Tarjoamme koko henkilöstöllemme kaikki työpaivään kuuluvat ateriat työaikojen mukaan. Tämän lisäksi järjestämme koko henkilöstölle kuljetukset töihin ja kotiin. Myös terveystarkastukset, joiden käyntitaajuus on sidonnainen työnkuvaan, järjestetään työnantajan toimesta. Työolosuhteet ja turvallisuus Työolosuhteet tehtaallamme ovat esimerkillistä luokkaa. Pidämme huolen tehtaan siisteydestä viikottaisilla tarkastuksilla. Jokaiselle alueelle on määritetty selvät ohjeet hyvästä järjestyksestä ja siisteydestä. Työlämpötilaa säädellään määrätyissä rajoissa ilmastoinnilla myös tuotantotiloissa ottaen huomioon optimaalitason työmukavuuden ja kustannusten suhteen. Vulkanointikaasujen poistosta tuotantotiloissa on huolehdittu riittavällä ilmanvaihdolla sekä suoraan puristimien päällä olevilla kohdesavunpoistoilla. Kolmannen osapuolen tekemän testauksen mukaan tuotantolinjojemme ilmanlaatu on hyvällä tasolla. Työturvallisuuden takaamiseksi tuotannossa on tarkat ohjeet kaikista työtehtävistä, jotka koulutamme operaattoreille ennen työtehtävän aloittamista. Ohjeiden ja koulutuksen lisäksi turvallisuus taataan asiaankuuluvilla työvaatteilla ja turvavarusteilla seka koneisiin asennetuilla turvalaitteilla kuten valoporteilla. Tehtaallamme on ollut vain yksi vakavampi onnettomuus, jonka jälkeen edelleen paransimme työohjeita ja koulu tusta. Hyvinvoiva yritys, tehokas toiminta ja vastuullisuus Kaikessa toiminnassa, mutta erityisesti uusissa asiakasprojekteissa, takaamme konsernin laatua ja osaamista vastaavat tuotteet vahvalla yhteistyölla Suomen organisaation kanssa. Paikallisesti tähtäämme kustannustehokkaaseen toimintaan ja toimivaan prosessiin kaikkien osastojen yhteistyön tuloksena seka vahvaan myyntiorganisaatioon. Esimerkkeinä tehokkuuden kasvattamisesta voidaan mainita yli 30% säästöt sähkössä viimevuoden vastaavaan aikaan verrattuna, vaikka tuotantomäärät ovat olleet kasvussa sekä tuottavuuden tason suuri parannus. Teemme toimittaja-auditointeja taataksemme toimittajien vastuullisen toiminnan seka oman laatutasomme. Jokaiselle raaka-aine erälle teemme sisääntulotarkastuksen. Asiakkaitamme kohtaan haluamme taata parhaan mahdollisen laatutason tekemällä 100%:n laatutarkastuksen kaikkiin ovistamme ulos lähteviin tuotteisiin. Koko Suzhoun tehtaan toiminnan aikana olemme saaneet vain neljä reklamaatiota, joiden arvo on ollut yhteensä alle 500 euroa. Toimitusvarmuutemme on myös huipputasoa, jonka takaamme suunnittelulla ja varotoimenpiteillä koko toimitusketjussa. Kuluneen vuoden aikana saavutimme 100%:n toimitusvarmuuden 11 kuukautena ja koko vuoden toimitusvar muutemme oli 99%. Siisteys tukee työturvallisuutta, hyvia työolosuhteita sekä toimivaa tuotantoprosessia. 10 Kumiviesti 1/2013

11 Eeva Syvälahti Vastuullinen henkilöstöpolitiikka Henkilöstön osaamisesta ja jaksamisesta huolehtiminen on tärkeä osa työtyytyväisyyttä ja vastuullista henkilöstöpolitiikkaa. Teknikumilla on tänä keväänä käynnistetty koulutusohjelma yhteistyössä Vammalan ammattikoulun kanssa, jossa meillä jo pidempään työskennelleille henkilöille on tarjottu mahdollisuutta osoittaa ammattitaitonsa virallisilla näyttökokeilla ja suorittaa näin kumi- ja muovialan ammattitutkinto. Koulutukseen haki yli 30 kiinnostunutta, joista tällä kertaa mukaan voitiin ottaa 18 henkilöä. Ryhmän kokoa rajoitti osaltaan se, monelleko aloituspaikalle oli mahdollista saada yhteiskunnan tukea. Tätä määrää saimme kuitenkin nostettua alkuperäisestä 16:sta paikasta 18:aan hakijoiden suuresta määrästä johtuen. Osaltaan ryhmän kokoa rajoittaa se, että jokaiselle opiskelijalle tullaan tarjoamaan perehdytyspaikka uuteen tehtävään, sillä opiskelu koostuu suurelta osin työharjoittelusta eri osastolla tai oman osaston eri työpisteessä. Uuden tehtävän opiskelupaikan järjestäminen kuormittaa sekä opiskelupaikan tarjoavaa osastoa, että opiskelijan omaa työpistettä, koska opiskeluajalle pitää järjestää sekä ohjausta että korvaavaa työvoimaa. Opiskeluun sisältyy luentoja, joita järjestetään kerran kuukaudessa. Luennot käsittelevät laajasti kumija muovimateriaalien ominaisuuksia, työstöä, valintaa eri käyttökohteisiin sekä myös yrityksen kannattavuuteen, kustannuslaskentaan, tuotelaatuun ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä asioita. Luennoitsijoina toimivat pääasiassa Teknikumin omat alansa ammattilaiset, joten päästään syvällisemmin paneutumaan hyvinkin konkreettisiin esimerkkeihin. Koulutuksen kokonaiskesto on noin kaksi vuotta, joten joulukuussa 2014 meiltä on valmistumassa suuri joukko tutkinnon suorittaneita. Uusi ryhmä on suunnitteilla toteuttaa tämän ensimmäisen ryhmän valmistumisen jälkeen, jos kiinnostuneita edelleen riittää. Sastamalassa on mahdollista suorittaa kumi- ja muovialan perustutkinto Vammalan ammattikoulussa ja tämän koulutuksen käynnistyminen aikoinaan, ja sen jatkuminen nykyisin on Teknikumin kannalta hyvin tärkeää. Olemme aktiivisesti mukana ammattikoulun toiminnassa ja kannamme tällä hetkellä huolta siitä, että kevään yhteishaussa saataisiin uusia opiskelijoita mukaan syksyllä aloittavaan ryhmään. Nuorten kiinnostusta kumialan koulutukseen hakeutumiseen pyrittiin edistämään valtakunnallisella kumi- ja muovialan vetovoimaisuutta lisäävällä MuKu- Ve-hankkeella, jossa Teknikum oli aktiivisesti mukana. Tarjoamme kumialan opiskelijoille harjoitteluja kesätyöpaikkoja sekä valmistuville nuorille työpaikkoja yrityksen eri osastoilta. Henkilöstön työtyytyväisyyttä kartoittava kysely on parhaillaan käynnissä ja tällä kertaa sen toteuttaa Taloustutkimus, jotta saamme vertailukelpoisia tuloksia muihin teollisuusaloihin nähden. Tällaisia kyselyitä olemme suorittaneet aikaisemmin omin voimin, mutta nyt on siis päädytty ulkopuoliseen toimijaan. Kyselyn tuloksien perusteella tulemme käynnistämään tarvittavia kehitystoimia. Nopeaa palautteen antoa varten meillä on jo nyt käytössä sähköinen parannusehdotusten teko, joka onkin nostanut parannusehdotusten määrää huomattavasti aiemmin käytössä olleeseen paperiversioon nähden. Hyväksytyistä ehdotuksista annamme pienen, lähinnä symbolisen kannustuspalkinnon, ja tärkeintä onkin saada nämä tehdyt ehdotukset toteutettua, jotta henkilöstöllä on todellinen mahdollisuus itse vaikuttaa havaitsemiinsa parannuskohteisiin. Kunnon ylläpitäminen ja liikunnan harrastaminen edistää työssä jaksamista ja nostaa muutenkin elämänlaatua. Tarjoamme henkilöstölle lakisääteistä huomattavasti laajemmat terveyspalvelut ja tuemme omatoimista liikuntaharrastusta liikuntaseteleiden avulla. Hienona esimerkkinä yhteisestä kuntoiluharrastuksesta on Teknikumin 13 hengen osallistujajoukko tämän kevään Tukholman maratonille. Kaikki pääsivät maaliin hyväkuntoisina ja moni ylitti omat ennakkotavoitteensa. Tavataan messuilla: EuroMining, Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa Osasto A 502 Alihankinta, Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa Osasto C 701 Kumiviesti 1/

12 Juha Myllärinen Yritysvastuun näkyminen asiakassuhteissa Yritysvastuusta on olemassa monta eri tulkintaa mitä sillä oikein tarkoitetaan. Kirjoitetaan esimerkiksi vastuullisesta yritystoiminnasta, kestävästä kehityksestä, työsuojelusta, ympäristön suojelusta tai eettisestä liiketoiminnasta. Yleisenä määrittelynä sillä tarkoitetaan eri yritysten vastuuta toimintansa yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tämä käsite voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri osa-alueeseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristöä käsitelevään vastuuseen. Näistä aiheista yritykset raportoivat vastuullisuusraportissaan eli siinä kerrotaan mitä vaikutuksia yrityksen toiminnasta yhteiskuntaan oikeastaan on. Raportista on tullut viime vuosina merkittävä eri sidosryhmille suunnattu viestinnän muoto. Erityisesti monikansallisten yrityksien on vastuustaan raportoitava laajasti ja annettava yksiköilleen tarkkoja toimintaohjeita vastuun tiimoilta, niin että itse yritys kuin raportin lukijatkin siitä jotakin hyötyvät. Sillä voi myös yrittää erottua kilpailijoistaan kasvattamalla mainettaan vastuullisena yrityksenä. Teknikumin toiminnasta suurin osa on polymeeriteknologiaan liittyvien tuotteiden alihankintatyötä asiakkaiden laitteisiin tai prosesseihin. Tavoitteenamme ovat ajallisesti pitkät ja luottamukselliset asiakassuhteet. Meidän pyrkimyksenä on myös päästä heti alussa mukaan uusien asiakastuotteiden suunnitteluprosessiin, jolloin voimme tuoda siihen raaka-aine tai valmistusteknologisen osaamisemme. Läheinen ja luottamukseen perustuva liikesuhde tuo mukanaan tiiviin kommunikoinnin siitä, mihin asiakastuotteen tekemisellä, jatkuvalla parantamisella ja uusien tuotteiden kehittämisellä oikein pyritään. Näin vähitellen hahmottuu se asiakkaan ja edelleen hänen asiakkaansa todellinen tarve, myös esimerkiksi terveyteen, energian säästöön ja ympäristöön liittyvät toiveet tuotteiden valmistamiseksi. Teknikum tekee tuotteita teollisuuskäyttöön ja vastuullisille teollisille asiakkaille. Meidän asiakas osaltaan kertoo meille ja edellyttää meiltä vastuullisuutta toimitusketjun alkupään valmistajana sovittujen toimintatapojen kunnioittamiseksi, esimerkiksi terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden välttämiseksi tuotteissa ja tuotannossa. Meidän tulee pitää se minkä lupaamme. Tuotteessa voi näkyä merkki siitä, ettei sen valmistuksessa ole käytetty terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita (Reach -ohjeistus) Ympäristöön ja työsuojeluun liittyviä yritysvastuun vaatimuksia ovat esimerkiksi jätteiden käsittely ja kierrätys, kierrätysma- teriaalien käyttö, energian säästö ja kumiteollisuudessa meille tärkeä haitallisten aineiden käyttökielto. Se onko näitä aineita valmistuksessa käytetty vai ei, on valmistavan yrityksen vastuulla. Tekniset polymeerituotteet ovat kuitenkin yleensä muodoiltaan ja ulkonäöltään pelkistettyjä, funktionaalisia, juuri käyttökohteeseensa suunniteltuja. Tuotteesta on tekninen dokumentaatio ja valmistusohjeet olemassa, mutta sen loppukäyttäjän on itse tuotteesta vaikea päätellä onko sen valmistuksessa noudatettu sovittuja vastuullisuusperiaatteita. Yksi mahdollinen vaihtoehto erottaa tuote muista vastaavista on merkkikaiverrus tuotteen työkaluun tai värimerkintä. Tietyt kumilaadut on mahdollista värjätä esimerkiksi siniseksi ja laittaa tuotteen näkyvään pintaan osa tuotteen rakenteesta värillisenä. Se erottuu tuotetta käytettäessä ja kertoo asiakkaalle sovitut ominaisuudet. Näitä merkintöjä on jo kauan käytetty teollisissa letkuissa, jolloin merkintä toteutetaan siirtonauhana. Muotissa valmistettavissa tuotteissa kumin liikkuminen valmistusprosessin aikana vaikeuttaa värin paikallaan pysymistä, mutta ei aina. Oikealla on kuva yhdestä mahdollisuudesta kalvotyyppisessä tuotteessa merkitä reuna värillä. Tämä väri kertoo käyttäjälle, että tuote on originaalivalmiste, eli tuotteen suunnittelija ja kehittäjä on sen myös itse valmistuttanut, ja että se noudattaa sovittuja vastuullisuusperiaatteita, esimerkiksi sen, että tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. 12 Kumiviesti 1/2013

13 Merja Konsti Toimintajärjestelmät Teknikum Yhtiöissä Laadunhallintajärjestelmästandardi ISO 9001:2008, ympäristöjärjestelmä-standardi ISO 14001:2004 ja Technical Specification ISO/TS 16949:2009 (ainoastaan Vammalan tehtaalla letku- ja muottiosastoilla) sekä AIAG-manuaalit ja asiakkaitten muut vaatimukset ovat perustana yrityksemme toimintajärjestelmille. Otamme myös huomioon lait ja asetukset luodessamme toimivaa järjestelmää. Järjestelmämme koostuu toimintakuvauksesta ja laatu-, ympäristö-, osto- ja turvallisuuspolitiikasta. Menettelyohjeisiin olemme koonneet eri standardien kohtia prosesseittain. Ydinprosessimme ovat uuden tuotteen kehittäminen ja tilaus-toimitusprosessi. Markkinointiprosessin olemme nimenneet erikoisprosessiksi, koska siinä kaikki alkaa asiakkaan tarpeesta ja loppuu asiakkaan tarpeen täyttämiseen. Tukiprosesseina meillä on johtaminen, henkilöstöhallinto, tietohallinto, taloushallinto, logistiikka, kunnossapito, osto, laatu ja ympäristö. Toimintajärjestelmässä ylläpidämme myös virheriskikartoitukset (PFMEA:t) ja laadunvarmistussuunnitelmat (Control Planit). Lisäksi sieltä löytyy työohjeita, erilaisia lomakkeita ja toimenkuvat. Olemme lisänneet järjestelmään myös työturvallisuusohjeistusta ja tarkoituksemme on jollakin aikavälillä saattaa ohjeistuksemme kattamaan kokonaisuudessaan OHSAS 18001:2007 vaatimukset. Yksittäisiin tuotteisiin liittyvät työohjeet ja tarkastusohjeet ylläpidämme toiminnanohjausjärjestelmä Sonetissa, josta tulostamme jokaiselle tilaukselle tarvittavat työkortit. Suomessa toimivilla tehtaillamme eli Teknikum Oy Vammalan ja Kiikan tehtaalla on yhteinen ISO 9001 ja ISO sertifikaatti. Vammalan tehtaalla on lisäksi ISO/ TS sertifikaatti, joka on ajoneuvoteollisuuden asiakkaitten vaatimukset huomioon ottava. Teknikum Sekoitukset Oy:llä on myös voimassa olevat ISO 9001 ja ISO sertifikaatit. Kiinan tehtaallemme olemme hakemassa ISO 9001 sertifiointia kesän aikana. Ylläpidämme toimintajärjestelmiämme selaimen avulla ja se on nähtävissä kaikissa työpisteissä missä on tietokoneita. Dokumentit laatii laatuosasto ja tarkistuksen ja hyväksymisen tekevät toiminnoista vastaavat henkilöt. Tarvittaessa voimme tulostaa ohjeistuksen työpisteisiin. Kumiviesti 1/

14 Janne Haapala, Martti Jokela Luonnonkumituotanto ja Teknikumin hankintakanavat Cis-1,4-polyisopreeni, eli tutummin luonnonkumi on maailman ylivoimaisesti käytetyin kumilaatu. Sen prosentuaalinen osuus kasvavasta kumituotannosta on itse asiassa viimevuosikymmeninä vain lisääntynyt (kaavio 1). Tämä on merkittävä asia luonnontuotteelle, jonka alkuperä kumipuu kilpailee usein samasta viljelyalasta esimerkiksi palmuöljytuotannon kanssa. Kumipuu, Hevea brasiliensis, viihtyy parhaiten Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa päiväntasaajan alueella. Luonnon kumin selkeästi suurimmat tuottajat ovat Indonesia ja Thaimaa, muita merkittäviä tekijöitä ovat Malesia, Intia, Vietnam ja Kiina. Luonnonkumin selkeästi suurin käyttökohde ovat renkaat, mutta sitä käytetään paljon muissakin kulutuskestävyyttä ja lujuutta vaativissa kohteissa esimerkiksi mineraaliteknologian sovellutuksissa, kuten myllynvuorauskomponenteissa ja kaivosletkuissa. Kaivosteollisuuteen kohdistuvien tuotteiden volyymin kasvu on lisännyt luonnonkumipohjaisten sekoitusten käyttöä muiden kulutuskumien ohella myös Teknikumissa. Luonnonkumin tuotanto jakaantuu pääasiassa isoihin plantaaseihin ja toisaalta lukemattomille pienviljelijöille. Plantaasien osuus kokonaistuotannosta on noin 20% ja pienviljelijöiden jopa 80%. Plantaaseilla lateksi kerätään nestemäisessä muodossa ja kuljetetaan keskitetysti tehtaalle, jossa se koaguloidaan (hyydytetään) hapon avulla kiinteäksi massaksi. Näin ollen lopputuotteena saadaan puhdasta kumimassaa. Pienviljelyksillä lateksin annetaan koaguloitua itsekseen bakteerien vaikutuksesta valutusastiaansa, josta kumi kerätään kiinteinä klöntteinä (cup lump). Cup lumpit kerätään usein isoihin kasoihin keräilyalueille ja niitä käsitellään järeällä kalustolla, kuten kauhakuormaajilla, joten lopputuotteeseen jää aina enemmän epäpuhtauksia, kuin tehtaiden kontrolloidussa koaguloinnissa. Bakteerien aiheuttama hyytyminen johtaa kuitenkin lopputuotteessa muun muassa parempiin lujuusominaisuuksiin. Kaaviossa 2 on esitetty eri luonnonkumityyppien syntyminen näiden prosessien seurauksena. Kaavio 1 Luonnonkumin osuus kaikesta kumituotannosta vuosina Luonnonkumituotanto kt (30,6%), kt (38,4%) ja kt (43,5%). SR=synteettinen kumi. 14 Kumiviesti 1/2013

15 Kontrolloitu koagulointi, plantaasit Kumipuun elo alkaa taimitarhasta ja se alkaa tuottaa satoa noin 7 vuoden jälkeen. Tuottava ikä on noin 25 vuotta, joten yhden kumipuun elinkaari on reilut 30 vuotta. Plantaasilla lateksi kerätään puuhun kiinnitettyyn kuppiin viiltämällä puun kuorta pieni siivu kerrallaan. Toimenpide tehdään normaalisti yöllä tai aikaisin aamulla, jotta lateksi ehtii valua pidempään ja puun sisäinen paine on korkeimmillaan. Yksi kerääjä hoitaa päivittäin noin 400 puuta. Kupista valunut lateksi kerätään isompaan astiaan. Lateksiin voidaan tässä vaiheessa lisätä ammoniakkia luonnollisen hyytymisen estämiseksi. Taidolla hoidettuna yksi puu tuottaa satoa jopa 5 vuotta, jonka jälkeen puun toinen puoli otetaan käyttöön. Kerätty lateksi tyhjennetään säiliöautoihin ja siirretään tehtaalle. Tehtaalla lateksi sihdataan ja valutetaan sekoitusaltaaseen, jossa eri lähteistä tulleet lateksit sekoitetaan keskenään. Sekoitus altaassa voidaan lisätä myös erilaisia kemikaaleja (Na2S2O5, HNS) tai peptisaattoreita, joilla voidaan säädellä mm. lopputuotteen viskositeettia. Kumiviesti 1/

16 Sekoitettu lateksi juoksutetaan koagulointialtaisiin, joissa kumi alkaa hyytyä haponlisäyksen jälkeen. Hyytynyt massa ajetaan nauhana puristinvalssin läpi rypistyslaitteelle (Creper). Rypistyslaitteen jälkeen massa pestään ja valmistellaan kuivausta varten. Kumimassa kuivataan kuumalla ilmalla, jolloin sen väri muuttuu puhtaan valkoisesta tyypillisen ruskeankeltaiseksi. Kumi painetaan puristimessa tiiviiksi paketiksi ja pakataan alhaisessa lämmössä sulavaan muovikalvoon. Luonnonkumi on valmista lähtemään maailmalle. 16 Kumiviesti 1/2013

17 Luonnollinen goagulointi Cup lump, ja pienviljelijät Cup lumpit voidaan kerätä jatkokäsittelijöille (remiller), joissa niitä käsitellään suurina kasoina maa-alustalla, joten tästäkin syystä luonnollisella koaguloinnilla alkuun saatettu kumi sisältää enemmän epäpuhtauksia. Toisaalta pienviljelijät saattavat koaguloida lateksin itse käytössään olevin kemikaalein. Tällöin koagulointi altaaksi kelpaa mikä tahansa säiliö, ämpäri tai maakuoppa. Tehtaalla Cup lumpit ja muut suuremmat kappaleet leikataan pienemmiksi, seulotaan, pestään ja viedään prosessissa eteenpäin. Monet pienviljelijät prosessoivat lateksin valmiiksi kumiksi, USS (unsmoked sheet) itse hyvin yksinkertaisilla menetelmillä. Kuten kaikessa kumin tuotannossa puhtaan veden saatavuus on tärkeää. USS, myydään eteenpäin kumimarkkinoilla tai suoraan tehtaille. Kaavio 2 Eri luonnonkumityyppien jakaantuminen mm. kontrolloidun ja luonnollisen koaguloinnin mukaan. Osa pienviljelijöiden kumiviljelyksistä on niin kaukana tehtaista, että lateksin kuljettaminen nestemäisenä on vaikeaa. Muun muassa tällöin käytetään luonnollista koagulointia, eli lateksi jätetään keräysastiaansa, jolloin se jähmettyy bakteerien vaikutuksesta ns. cup lumpiksi. Toisaalta luonnollisesti koaguloitunut kumi antaa myös paremmat lujuusominaisuudet. Luonnonkumin hankinta Teknikum Yhtiöissä. Luonnonkumi on tärkein ostettavista raaka-aineista Teknikum Yhtiöissä. Koska luonnonkumi on tärkein raaka-aine koko Teknikum Yhtiöiden toiminnalle ja tuotteille, on luonnonkumin hankintakanaviksi valikoitunut luotettavat Euroopassa toimivat luonnonkumivälittäjät Luonnonkumi on siitä erikoinen raaka-aine, että se tuotetaan maatalouden tuotteena mutta käytetään teollisuuden raaka-aineena. Luonnonkumin alkutuotannolla on myös suuri työllistävä vaikutus, koska se työllistää lähes 30 miljoonaa pienviljelijää. Maailman luonnonkumista lähes 70% valmistetaan Malesiassa, Thaimaassa ja Indonesiassa. Luonnonkumin hintaan vaikuttaa useat tekijät, kuten esimerkiksi valuuttakurssien vaihtelu, maailmantalouden vaihtelut. Pahimmillaan luonnonkatastrofeilla ja poikkeuksellisilla ilmasto-olosuhteilla voi olla huomattavia vaikutuksia luonnonkumin saatavuuteen ja hintoihin. Hankinnassa tärkeitä elementtejä ovat tehokas logistiikka sekä ennustaminen. Edellä mainituilla toimenpiteillä pyritään välttämään ylimääräisiä varastointeja ja siten myös varmistamaan mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Tätä nykyä luonnonkumi saapuukin Teknikumin sekoitustehtaalle suoraan lähdemaasta, ilman ylimääräisiä välivarastointeja. Lähde ja kuvat: Dr. Michael Kesser, Weber & Schaer GMbH & Co. KG, Processing of Natural Rubber, John Cecil and Peter Mitchell, FAO (AGST) Consultants. Eco- Port version by Per Diemer, FAO (AGPC) Consultant and Peter Griffee, AGPC, 2005 Kumiviesti 1/

18 Pertti Turunen Kuinka kumisekoitukset ovat siirtyneet REACH-aikakaudelle? REACH-taustaa Mitä REACH on? Koskee aineita * sellaisinaan * valmisteissa * esineissä koko elinkaaren ajan Sovelletaan aineiden * valmistukseen * maahantuontiin * markkinoille saattamiseen * käyttöön Tiettyjä aineista ja aineryhmiä koskevia poikkeuksia Kun EU:n komissio aloitti vuonna 2006 yleiseurooppalaisen kemikaalilain EY 1907/2006, eli paremmin REACH:ina *) tunnetun valmistelun, kaikki kemianteollisuuden edustajat olivat epätietoisia, kuinka se tulisi vaikuttamaan koko bisnekseen. Eivät kaikki viranomaisetkaan olleet vielä täysin ajan tasalla. Erään Etelä-Eurooppalaisen maan kumiteollisuuden ympäristövastaavalta kysyi maansa ympäristöministeri: Koskeeko REACH myös kumia? Laki astui voimaan ja on sen jälkeen ollut jokaisen EUmaan kemikaalilainsäädännön runkona. Laki on kaikkien saatavilla internetistä aloita vaikka Googlesta; EY REACH-asetus sisältää lähes 300 sivua, vaikka se ei ole vielä täydellinen. REACH:ista puuttuu mm. vielä kokonaan liite XIV, luvanvaraisten aineiden luettelo. Luvanvaraisia aineita lisätään ensin kanditaattiluetteloon, mistä ne mahdollisesti siirtyvät sitten lopullisesti liitteeseen XIV. Toistaiseksi suurimman työn ovat tehneet aineiden valmistajat ja EU-maahantuojat, jotka joutuvat rekisteröimään lähes jokaisen kaupallisesti hyödynnettävän aineen. Hyväksymisaikataulu on tehty tuotujen ja valmistettujen tuontimäärien ja aineiden vaarallisuuden mukaan. Kumin sekoittajat yleensä, kuten Teknikum Sekoitukset Oy kuuluu ketjussa seuraavaan vaiheeseen, jatkokäyttäjiin. Teknikum Oy ei tee maahantuontia Eurooppaan. REACH-rekisteröinnistä on poissuljettu joitakin aineryhmiä, kuten luonnonaineet. Näistä kumiteollisuutta koskee lähinnä luonnonkumin poisjäänti rekisteröintipakosta. Kuinka REACH näkyy Teknikumin toiminnassa? Aine alkuaine ja sen yhdisteet sellaisina kun ne esiintyvät luonnossa tai millä tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan luettuna aineen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja tuotantoprosessista johtuvat epäpuhtaudet, mutta lukuun ottamatta liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta. Valmiste seos tai liuos, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta. Esine tuote, jolle annetaan tuotannossa erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus. Kemikaali termillä yleiskielessä tarkoitetaan sekä aineita että valmisteita. REACHasetuksessa sana esiintyy vain asetuksen nimessä. Ensimmäiseksi REACH:in toteutuksessa on keskitytty erityistä huolta aiheuttaviin aineisiin (SVHC), joiksi lasketaan CMR kategoria 1&2:n aineet (syöpävaaralliset, mutageeniset tai perimälle vaaralliset), PBT-aineet (pysyvät, biokertyvät ja myrkylliset aineet), vpvb (hyvin pysyvät ja voimakkaasti biokertyvät aineet) sekä tietyt luonnolle vaaralliset N- merkityt sekä otsonille haitalliset O-merkityt aineet. Jos kumissa tai tuotteessa on k.o. ainetta, syntyy tiettyjä velvollisuuksia. SVCH aineiden kanditaattilistalle on noussut jo 138 ainetta ja lisää tullaan ehdottamaan eri maiden ympäristö- ja työhygieniatyöryhmissä. REACH on siis koko ajan muuttuva laki. Teknikum on Suomen Kumiteollisuus ry:n jäsen ja sen välityksellä eurooppalaisessa ETRMAyhteisössä (www.etrma.org). ETRMA:ssa on päätoiminen henkilö, joka seuraa ja tiedottaa REACH-kehityksestä jatkuvasti, jolloin voimme ennakoida hyvissä ajoin REACH-vaatimuksia kumiteollisuuden näkökulmasta. Teknikum Sekoitukset Oy on poistanut kumisekoituksistaan kaikki SVHC-aineet ja tarvittaessa ryhtyy toimiin, jos jokin kumeissa käytetyistä aineista on vaarassa joutua SVHC-luokitukseen. Sen sijaan joitakin CMR-aineita on jouduttu vielä pitämään käytössä, koska teknisesti sopivaa korviketta ei ole vielä löydetty. Tällä hetkellä käytössä Saviolla on enää 3 CMRainetta. Aloitimme CMR-aineiden poiston Saviolla 17 aineesta vuonna CMR-luokituksia lisätään myös koko ajan aineisiin, joten työ ei tule loppumaan kovin pian. Tämä työ on johtanut myös kumiliimojen valmistuksen lopettamiseen ja samalla myös liuottimien käytön loppumiseen Savion tuotannossa. Vaikka REACH ei vaadi siirtymään luonnonaineisiin, Teknikum panostaa myös tutkimukseen, kuinka niitä voitaisiin hyödyntää kumin valmistukseen. Joitakin lupaavia tapauksia on jo tutkinnassa, mutta siitä voitte lukea tarkemmin eri artikkelissa. Kannattaa muistaa, että kaikki luonnonaineetkaan eivät ole vaarattomia väärin käytettynä. Useiden CMR- ja SVHC-aineiden valmistus tai maahantuonti on lopetettu Euroopassa, mikä saattaa merkitä, että aineita tulee valmiissa tuotteissa Euroopan ulkopuolelta. Jos SVHC-aineen pitoisuus tuotteessa tai esineessä ylittää 0,1%, on vastaanottajalle annettava ilmoitus asiasta. Tyypillisiä EU-maahantuoduissa kumeissa ja muoveissa esiintyviä SVHC-aineita ovat pehmitin DOP tai tietyt lyijy-yhdisteet. Mistä saa REACH tietoa? Kemianteollisuus ry jakaa informaatiota jäsenilleen ja antaa muillekin tietoa kemikaalien käsittelystä nettiosoitteessa Ohessa esimerkki pikku taskumuistioista, joista löytyy vastauksia REACH-kysymyksiin. Kansallinen REACH- neuvonta löytyy parhaiten Kemikaalineuvottelukunta jakaa tietoa sivuilla www. reachinfo.fi ja suoraan EU:n kemikaalivirastoon pääsee europa.eu sivustolta. Kemikaalivirastohan sijaitsee Annankadulla kotoisessa Helsingissämme, mutta virallinen seurustelukieli on englanti. Useimmat sivut ja sivuilta löytyvät asetukset löytyvät suomenkielisinä. *) REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals, EY 1907/2006) 18 Kumiviesti 1/2013

19 Technical Fair 2012 St.Petersburg Teknikum Oy ja Teknikum-Sekoitukset Oy osallistuivat Pietarissa järjestelyille messuille yhteisosastolla muiden suomalaisten kanssa. Teolliset Palvelut Teknikum Oy osallistui Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestelyille ammattimessuille. Teolliset Palvelut-messut järjestettiin yhdessä Logistiikka-messujen kanssa. Kumiviesti 1/

20 Teknikum Oy Kumiviesti Tunnus Vastauslähetys PALVELUKORTTI Korjaan yllämainitut osoitetiedot Poistan yllämainitut osoitetiedot Lisään allamainitut tiedot VAMMALAN TEHDAS PL SASTAMALA Puh. (03) Tel Fax (03) myynti Fax (03) vienti Fax (03) T & K KERAVAN SEKOITUSTEHDAS PL KERAVA Puh. (09) Tel Fax (09) KIIKAN TEHDAS PL SASTAMALA Puh. (03) Tel Fax (03) TEKNIKUM (SUZHOU) TECHNOLOGY CO., LTD 3B Suchun Industrial Square 428 Xinglong street Suzhou Office direct tel Office direct fax OOO TEKNIKUM Danilova, 19 RU Vyborg RUSSIA Office direct tel Office direct fax

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet

Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet 6.6.2012, Tieteiden talo Henna Piha Euroopan kemikaalivirasto ECHA Helpdesk Unit Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet Johdanto Velvoitteet Usein

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon KENK infotilaisuus 12.10.2010 HTC Helsinki REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet Kemialliset aineet on rekisteröitävä, niitä voidaan arvioida, niille

Lisätiedot

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

REACH Roolit ja velvoitteet

REACH Roolit ja velvoitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH Roolit ja velvoitteet Kemikaaliaamu 11.10.2016 Lyhyesti Tukesista Tukes valvoo

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille

Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille Hyvinvointia työstä Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille -Mikä on yritykseni rooli? Niina Kallio Työterveyslaitos 7.12.2015 Työterveyslaitos Niina Kallio www.ttl.fi 2 Mitä toimenpiteitä yrityksissä

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen 24.5.2016 PEFC Suomi Auvo Kaivola Mikä PEFC on? PEFC Council globaali, voittoa tavoittelematon kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Pasi Seppänen 21.4.2016 Seuraavilla sivuilla on käyty lävitse tyypillisiä tilanteita ja huomioitavia asioita, joita tulee esiin investointihankkeissa.

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011 Metsäalan merkitys Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry Metsäteollisuus on oleellinen osa Suomen kansantaloutta Metsäteollisuuden osuus Suomen Teollisuustuotannosta 13 % Tehdasteollisuuden

Lisätiedot

Biojalostamot Suomeen, pohjoismaihin ja EU:hun

Biojalostamot Suomeen, pohjoismaihin ja EU:hun Biojalostamot Suomeen, pohjoismaihin ja EU:hun Suomi tarvitsee uutta liiketoimintaa, työpaikkoja, vientiä ja energian huoltovarmuutta Sievi Biofuels Oy Markku Koski 20.05.2014 Sievi Biofuels Oy SBF Oy:n

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 10.03.2011 Muutosnumero: 2 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

REACH- ja CLP-asetusten määräajat toiminnanharjoittajan näkökulmasta. apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry

REACH- ja CLP-asetusten määräajat toiminnanharjoittajan näkökulmasta. apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry REACH- ja CLP-asetusten määräajat toiminnanharjoittajan näkökulmasta apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 12.10.2010 Juha Pyötsiä 10/27/2010 1 Vuoden 2010 loppu ENSIMMÄINEN TODELLINEN TESTI

Lisätiedot

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit)

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Varmennustodistuksen arviointiperusteet Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Sisällysluettelo 1. Viiteasiakirjat 2 2. Yleistä 3 3. Alkutarkastus 3 4. Valmistajan laadunvarmistusjärjestelmän vaatimukset

Lisätiedot

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Arto Karila yritysneuvoja, tukitiimivastaava ProAgria Etelä-Savo 14.2.2011 ProAgria Etelä-Savo 1 Onnistumisia asiantuntijoiden yhteistyöstä Organisaatioita

Lisätiedot

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Öljyä puusta Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi Janne Hämäläinen 30.9.2016 Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Sisältö 1) Joensuun tuotantolaitos 2) Puusta bioöljyksi 3) Fortum Otso kestävyysjärjestelmä

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä Tornio

FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä Tornio FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä 10.10.2012 Tornio www.outokumpu.com FeCr-tuotteet, Outokumpu Valmistuvan laajennusinvestoinnin myötä Tornion ferrokromitehtaan tuotanto kaksinkertaistuu

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423027 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Luotettava. kumppanisi

Luotettava. kumppanisi Luotettava kumppanisi työkalujen ja muottien valmistukseen Me luomme muodot teräkseen Meusburger on muottien vakio-osien johtava valmistaja. Yli 10 000 arvostettua asiakastamme ympäri maailman nauttivat

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016 Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja Hunaja luonnollinen makeuttaja Hunaja on maailman vanhin ja luonnonmukaisin makeutusaine, jossa on noin 200 erilaista yhdistettä Hunaja sisältää

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Päiväys:10.02.2015 Edellinen päiväys:26.02.2012. Ecokoivu hajuste/koivutisle

Päiväys:10.02.2015 Edellinen päiväys:26.02.2012. Ecokoivu hajuste/koivutisle x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet

Sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet Sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet Prof. Olli Dahl, Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Oulu, Tammikuu 2014 Kemiantekniikan korkeakoulu Puunjalostustekniikan laitos PL 16300, 00076 Aalto Puh: +358 40 5401070

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423925,423929,423927,3101384 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Kestävyyskriteeri-Info Pekka Ripatti 23.11.2012 Miksi kestävyyskriteeri-info? EMV:ssa on aloittanut uusiutuvan energian ryhmä EMV on käynnistänyt valmistautumisen

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

EN 1090 kokemuksia kentältä

EN 1090 kokemuksia kentältä EN 1090 kokemuksia kentältä Mitä kaikkea vaatii? (vaatinut ) Tuotannolle (työohjeita) Toimihenkilöille (lomakkeita) Yritykselle (uusi toimintatapa) Paljonko tähän kaikkeen menee aikaa? Mitä siis konepajoissa

Lisätiedot

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Timo Soininen Pääarvioija, Tuotepäällikkö FSC CoC 1 Julkinen Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus Esittely Timo Soininen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Matti Kärkkäinen professori Metsäalan tulevaisuusfoorumi 16.3.2005, Sibelius-talo, Lahti Matti Kärkkäinen 1 Sahatavaran kulutus henkeä kohti

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen seminaari Hotelli Iso-Syöte 7.11.2006 Hotelli Summassaari 14.11.2006 Seminaarin avaus

Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen seminaari Hotelli Iso-Syöte 7.11.2006 Hotelli Summassaari 14.11.2006 Seminaarin avaus Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen seminaari Hotelli Iso-Syöte 7.11.2006 Hotelli Summassaari 14.11.2006 Seminaarin avaus Suomen turvetuottajat ry:n puheenjohtaja Hannu Haavikko 1 Pk-turvetuotannon

Lisätiedot

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme Adi Kalusteet Oy Adi Kalusteet Oy on 1979 perustettu suomalainen toimisto-, julkitila- ja myymäläkalusteita suunnitteleva ja valmistava yritys. Adi tunnetaan arkkitehtien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia Kysymyksiä ja vastauksia Milloin hypokloriitti hyväksytään aktiiviaineeksi? Biosidivalmistekomitean (BPC) käsittelyyn on työsuunnitelman mukaan tulossa (2016-2017) : Natriumhypokloriitti (2016 joulukuussa)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Kiertotalous on tulevaisuutta - mitä se tarkoittaa laboratorioille? Tero Eklin, laboratorionjohtaja SYKE Finntesting ry syysseminaari,

Kiertotalous on tulevaisuutta - mitä se tarkoittaa laboratorioille? Tero Eklin, laboratorionjohtaja SYKE Finntesting ry syysseminaari, Kiertotalous on tulevaisuutta - mitä se tarkoittaa laboratorioille? Tero Eklin, laboratorionjohtaja SYKE Finntesting ry syysseminaari, 30.11.2016 Kiertotalous hallituksen kärkihankkeena Kiertotalouden

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Olki energian raaka-aineena

Olki energian raaka-aineena Olki energian raaka-aineena Olki Isokyrö Vilja- ala 6744 ha Koruu ala 70% Energia 50324 MW Korjuu kustannus 210 /ha Tuotto brutto ilman kustannuksia 3,4 mijl. Vehnä ala 1100 ha Vähäkyrö Vilja- ala 5200

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus

Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus Martti Sassi Terästuotannon johtaja Outokumpu Stainless Oy 19.02.2014 Outokumpu Tornion tehtaat Outokummun Kemin kromiittikaivos ja Tornion ferrokromi- ja terästuotanto

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Biopolttoaineet kestävästi tuotantoon

Biopolttoaineet kestävästi tuotantoon Biopolttoaineet kestävästi tuotantoon Uusiutuvan Energian ajankohtaispäivät Harri Haavisto Tekninen asiantuntija Helsinki Congress Paasitorni 3.12.2013 Sisältö Biopolttoaineet ja bionesteet sekä toiminnanharjoittaja

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry PEFC palveluita koko yhteiskunnalle 2.10.2014 Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 PEFC:n kansainvälinen organisaatio PEFC Council on globaali, voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio,

Lisätiedot

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla Lauri Hietala Solarvoima OY Toteuttaa avaimet käteen -periaatteella aurinkosähköratkaisuita kotiin, mökille, maatilalle ja teollisuuteen Omat asentajat Tuotteina

Lisätiedot

Rokua Geopark. Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä

Rokua Geopark. Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä Rokua Geopark Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä Rokua Geopark ohjausryhmä 24.3.2011 Taustaa Rokua Geopark on perustettu edistämään Oulujokilaakson, Rokuan ja Oulujärven alueiden elinkeinotoimintaa,

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot