Vastuullisuus, teemanumero. Kesä 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuullisuus, teemanumero. Kesä 2013"

Transkriptio

1 Vastuullisuus, teemanumero Kesä 2013

2 N:o Päätoimittaja Juha Martikainen Toimitussihteeri Hanna-Mari Vuorisalo Toimituskunta Juha Myllärinen Juha Penttilä Pertti Turunen Hannu Vesterinen Martti Jokela Toimituksen sihteeri ja osoite Hanna-Mari Vuorisalo Teknikum-Yhtiöt Oy PL 13, Sastamala Puhelin (03) Fax (03) Julkaisija Teknikum-Yhtiöt Oy Kirjapaino Vammalan Kirjapaino Oy Kumiviestissä julkaistut artikkelit edustavat kirjoittajien omia mielipiteitä, joten ne eivät kaikilta osin välttämättä vastaa julkaisijan omaa kantaa. Tässä numerossa Kumiviestin pääkirjoitus... 3 Ympäristön huomioiminen investoinneissa... 4 Uudet ympäristöystävälliset materiaalit ja kehitystyö niiden parissa... 5 Materiaalia, työtä ja energiaa säästävä suunnittelu... 7 Termoplastisten muovien kierrätys Teknikum Oy:ssä... 9 Teknukum (Suzhou) Technology Co., Ltd...10 Vastuullinen henkilöstöpolitiikka...11 Yritysvastuun näkyminen asiakassuhteissa...12 Toimintajärjestelmät Teknikum Yhtiöissä...13 Luonnonkumituotanto ja Teknikumin hankintakanavat...14 Kuinka kumisekoitukset ovat siirtyneet REACH-aikakaudelle?...18 Technical Fair 2012 St.Petersburg...19 Teolliset Palvelut...19 Kumiviestin artikkeleita lainattaessa lähde on mainittava. Lehteä saatavana koulutus- ym. tilaisuuksiin Sinikka Sistolta Sastamalasta. 58. vuosikerta. Numero 1/2013 Painos 2500 kpl ISSN Kumiviesti1/2013

3 Toimitusjohtaja Juha Martikainen, Teknikum Yhtiöt Oy Kumiviestin pääkirjoitus Nykyään yritysmaailmassa on vastuullisuuden merkitys noussut yhä suurempaan painoarvoon. Olemme Teknikumissa jo pitkään kiinnittäneet huomiota vastuullisuuden eri osa-alueisiin, mutta vasta aivan viime aikoina olemme kirjanneet vastuullisuusasioita systemaattisesti ylös. Tästä kirjaamisesta on yksi esimerkki vastuullisuusraportti, jonka olemme viimeistelleet tämän kevään aikana. Toinen esimerkki on tämä Kumiviestin numero, johon olemme tuoneet esille erilaisia vastuullisuuden esimerkkejä yrityksestämme ja toimialueeltamme. Lehden artikkeleista voitte lukea miten huomioimme vastuullisuutta kehittämällä kestävämpiä ja myös ympäristöystävällisempiä materiaaleja, miten hankintaketjumme toimii esim. luonnonkumin osalta. Lehdessä on myös kuvattu kuinka vastuullisuusasiat on hoidettu meidän Kiinan tehtaallamme esimerkillisellä tavalla. Lisäksi kuvaamme kuinka huolehdimme henkilöstöstä ja kuinka erilaisilla toimintajärjestelmillä hoidamme vastuullisuuttamme. Maailma ei ole valmis vielä tälläkään saralla ja teemme jatkuvasti töitä, että voimme omalta osaltamme olla vaikuttamassa vihreämpään tulevaisuuteen ja ihmisten hyvinvointiin. Hyvää syksyn odotusta! Kumiviesti 1/2013 3

4 Timo Kanerva, Eeva Syvälahti Ympäristön huomioiminen investoinneissa Teknikumilla huomiodaan ympäristönäkökohdat jo investointien suunnitteluvaiheessa. Tuotantokoneiden valinnassa kiinnitämme huomiota energian kulutukseen ja jäähdytystarpeeseen. Uudet tuotantokoneet ovat vanhoja hiljaisempia, koska esimerkiksi hydrauliikkamoottorit eivät käy täydellä teholla koko ajan, vaan vain silloin kun tehoa tarvitaan, näin säästyy myös energiaa. Muutamia esimerkkejä energian kulutuksen laskuun tähtäävistä investoinneista viime vuosilta. V.2011 Hankittiin Vammalan tehtaalle uusi muuttuvatuottoinen paineilmakompressori, joka käy eri kierrosnopeuksilla riippuen paineilman käyttömääristä. Etenkin silloin, kun tehtaalla on esimerkiksi yövuorossa tarvetta paineilmalle vain muutamassa kohteessa, pystyy uusi laite pitämään tarvittavan tason hyvinkin pienellä nopeudella, kun taas vanha laite kävi aina täydellä teholla. Lisäksi kiinnittää kunnossapito erityishuomiota siihen, että kaikki paineilmaliittimet ovat kunnossa, vuotoja ei ole. Näillä toimilla saavutettu vuotuinen sähköenergian säästö on noin 350 MWh/vuosi. V hankittiin Vammalan muovituotantoon suljettu jäähdytysveden kiertojärjestelmä. Aikaisemmin jäähdytys oli toteutettu kaupungin verkosta otetulla vedellä, jota kului noin m3/vuosi. Veden viilennykseen valittiin energiaystävällinen vapaajäähdytyskone, joka hyödyntää ulkoilman pakkaskelit tehokkaasti. Osaston vedenkulutus putosi murto-osaan aiemmasta tasosta. Ensimmäisen käyttövuoden kokemusten perusteella uskomme pääsevämme noin 600m3:n vuosikulutukseen, joka on alle 10% aiemmasta. v.2012 hankittiin Vammalan letkuhalliin uusi valaistus, jolla saavutettiin yli 100MWh:n sähkön säästö. Tässä investoinnissa vielä huomattavampi merkitys on valaistusvoimakkuuden paranemisella, joka on yli kaksinkertainen vanhaan valaistukseen verrattuna. Uusien lamppujen kestoikä on myös huomattavasti vanhoja pidempi, joten hankala vaihtotyö korkeassa, koneita täynnä olevassa hallissa helpottuu jatkossa selvästi Vuoden 2013 energiansäästöhankkeena on Vammalan tehtaan tuotantohöyryn hyötysuhteen nostaminen. Höyry tuodaan tehtaalle ja jaetaan tuotantokoneille putkistoja pitkin, joiden kokoa ja pituutta tullaan optimoimaan. Tämä hanke toteutetaan heinäkuussa ja tavoitteena on 800MWh:n höyryenergian säästö. Tätä säästöohjelmaa tullaan jatkamaan myös tulevina vuosina. Lisäksi kesällä asennettiin Kiikan tehtaalle uusi muuttuvatuottoinen paineilmakompressori, jolla sähköä tullaan säästämään noin 60MWh/ vuosi. 4 Kumiviesti 1/2013

5 Mirva Mustakangas Uudet ympäristöystävälliset materiaalit ja kehitystyö niiden parissa Ympäristö voidaan ottaa materiaaleissa huomioon monella tapaa. Yhtenä tapana on käyttää uusiutuvia luonnonmateriaaleja hyväksi niin paljon kuin mahdollista. Toisena tapana on pyrkiä käyttämään uudestaan materiaali ja näin pyrkiä pienentämään sekä kaatopaikkajätettä että syntyvää hiilijalanjälkeä. Kolmas tapa ottaa ympäristö huomioon on mahdollisimman haitattomien ja myrkyttömien materiaalien käyttäminen. Teknikumilla ponnistelemme jatkuvasti kaikkien näiden haasteiden parissa pitäen materiaali- ja tuoteominaisuudet vähintään yhtä hyvinä kuin ennen. Luonnonmateriaalit Luonnonmateriaalit ovat olleet jo pitkään tapetilla varteenotettavina raaka-ainevaihtoehtoina. Luonnossa on paljon materiaaleja, joita ihminen ei ole pystynyt synteettisillä materiaaleilla korvaamaan. Luonnonmateriaaleja kutsutaan usein biomateriaaleiksi tai biopohjaisiksi materiaaleiksi. Yhteisenä nimittäjänä on se, että raakaaine on peräisin suoraan uusiutuvasta luonnosta. Usein termistössä biohajoavuus sekoitetaan biopohjaisuuteen. Biohajoavuus tarkoittaa, että materiaali hajoaa luonnossa kompostoitumalla tietyssä ajassa tietyissä olosuhteissa. Biohajoavia muoveja käytetään nykyään paljon muun muassa pakkausmateriaaleissa ja yhä enenevässä määrin muissakin käyttökohteissa. Biopohjaisessa materiaalissa käytetään tietty osa uusiutuvia luonnonmateriaaleja. Esimerkiksi 50 %:sti biopohjaisessa materiaalipohjasta puolet on peräisin luonnosta. Biopohjaisten ja biohajoavienkin raaka-aineiden tutkimus on kasvanut kiihtyvää tahtia erilaisista tekijöistä johtuen. Näitä tekijöitä voisi mainita yleisesti lisääntyneen ympäristötietouden. Tietoa ympäristöstä ja sen tilasta on tarjolla entistä enemmän ja todisteita ympäristön saastumisesta, ilmastonlämpenemisestä, maailmaa uhkaavasta vesipulasta alkaa olla jo niin paljon, että asia otetaan huomioon jo monella saralla. Toinen tekijä tutkimuksen ja käytön yleistymiselle on luonnonmateriaalien kaupallinen saatavuus. Muun muassa sellu- ja paperiteollisuus on ryhtynyt kehittämään biopohjaisia raaka-aineita myös muuhun tarkoitukseen kuin paperinvalmistukseen, koska paperin käyttö on selvästi vähentynyt. Samaa tekee myös muu teollisuus. Esimerkiksi uusiutuvia kasviöljyjä käytetään jo varsin mittavassa määrin raaka-aineina perinteisen fossiilisen öljyn sijaan. Yksi merkittävä tekijä onkin halu vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista. Fossiilisten raaka-aineiden saatavuus on rajoitettua ja raaka-aine-esiintymät ovat harvojen tahojen hallinnassa ja siksi saatavuus ja hinta voivat vaihdella. Lisäksi fossiilisten raakaaineiden polttaminen vapauttaa ilmakehään hiilidioksidia. Haasteena osassa luonnonöljyissä ja joissakin muissa raaka-aineissa on se, käyttääkö teollisuus ruoan raaka-aineita hyväkseen eli jääkö joku ilman ruokaa siksi, että raakaainetta menee teollisuuteen. Problematiikka ei ole kuitenkaan tässäkään täysin yksinkertaista, koska Kumiviesti 1/2013 5

6 mahdollista ylituotantoa ei kuitenkaan välttämättä voida käyttää ruoaksi siellä missä sitä eniten tarvittaisiin. Tämäkin asia pyritään kuitenkin myös ottamaan huomioon. Myös Teknikumilla käytämme jo nyt uusiutuvia raaka-aineita ja tutkimme jatkuvasti mahdollisuutta korvata kumin ja muovin raakaaineita uusiutuvilla luonnonmateriaaleilla. Kumissa luonnonkumi (NR) on hyvin vanha ja perinteinen luonnonmateriaali. Luonnonkumi tulee kumipuusta kerättävästä maidista ja on siten puhdas luonnontuote. Luonnonkumin käyttöä rajoittavat kuitenkin tietyissä kohteissa sen maksimilämpötilankesto 70 C ja huono öljynkesto sekä jossakin määrin sen korkeampi hinta verrattuna synteettisiin kumeihin. Kuitenkin mm. kulutuskestossa luonnonkumi on edelleen paras kumilaatu tietyntyyppisissä kulutuskohteissa. Tutkimustyö Teknikumilla on käynnissä parhaillaan muun muassa TEKESrahoitteinen NACCE-projekti (Natural Composite Components and Elastomers), joka tähtää luonnonmateriaalien ja komposiittien tutkimiseen ja koetuotteiden valmistukseen. NACCE on rinnakkaisprojekti Tampereen teknillisen yliopiston LUOMA-projektille. Luonnonmateriaaleista tutkimuksen alla ovat mm. täyte- ja lujiteaineina käytettävät luonnonkuidut ja muut luonnontäyte- ja lujiteaineet kuten pellava, selluloosa ja mineraalit. Matriisina käytetään etupäässä kestomuoveja. Haasteita ovat muun muassa materiaalien tartunta, lämpötilankesto ja mekaaniset arvot. Luonnonmateriaalien mielenkiintoisuus on osittain myös ominaisuuksissa, joita ei pystytä muilla materiaaleilla saavuttamaan. Muuta tutkimusta on meneillään myös kumiseoksien raaka-ainekomponenttien vaihtamisesta biopohjaisiksi. Haasteena näissä on paitsi oikeiden pitoisuuksien ja sekoitustapojen hakeminen, myös edellä mainitut tartunta, lämpötilankesto ja mekaaniset arvot. Kierrätyskumi Kumi on raaka-aineena samantyyppinen kuin kertamuovit eli valmistusprosessin jälkeen materiaali ei ole enää muovattavissa lämmön avulla kuten kestomuoveilla. Tästä johtuen valmis vulkanoinnin läpikäynyt kumi on haastavaa kierrätettävää. Tälläkin alueella kuitenkin tapahtuu koko ajan uutta. Kumia voidaan jossakin määrin devulkanoida eli muuttaa takaisin raaka-kumimaiseen muotoon. Prosessi ei kuitenkaan palauta täysin kumia entiselleen ja siksi devulkanoitua materiaalia voidaan usein käyttää vain osana koko raaka-ainemäärästä, mikäli halutaan päästä likimain samoihin ominaisuuksiin kuin neitseellisellä raaka-aineella. Tutkimme devulkanoidun raaka-aineen käyttömahdollisuuksia Teknikumillakin. Kumia kierrätetään myös pilkkomalla ja jauhamalla kumia pieneksi puruksi. Tämä puru voidaan sitten käyttää joko joissakin tapauksissa sellaisenaan täytteenä tai yhä yleisemmin tästä voidaan tehdä tuotteita lisäämällä sopivaa sideainetta. Tämän tyyppisiä tuotteita näkee jo nykyään muun muassa mattoina, joita voidaan käyttää esim. ulkona leikkikentillä. Samoin mahdollisia ovat tuotteet, joissa mekaanisen kestävyyden ei tarvitse olla huippuluokkaa, eikä tuote kohtaa liian voimakkaita iskuja ja kulumista. Termoplastisten muovien kierrätys on jo selvästi yleisempää ja helpompaa teollisuudessa, jossa raaka-aineen koostumus tiedetään tarkalleen ja pystytään tarpeen vaatiessa erottelemaan. Kuluttajapakkauksissa ja tuotteissakin kierrätetystä muovista voidaan jo valmistaa kierrätystuotteita, mikäli keräys-, erottelu- ja valmistusjärjestelmä on kunnossa. Suomessa olemme tässä asiassa esimerkiksi Keski-Eurooppaa selvästi jäljessä. Uusi ajattelu Usein kierrätysmateriaaleissa ja luonnonmateriaaleissa, kuten kaikissa muissakin uusissa materiaaleissa, on alkuhankaluutena se, että emme osaa ajatella tarpeeksi avarasti. Yritämme ensin verrata materiaalia aina johonkin vanhaan ja tuttuun, jonka ominaisuudet tiedämme ja tunnemme. Tämän jälkeen yritämme kehittää yksi yhteen tuotetta eli vaihtaa vain materiaalia. Koska materiaalit ovat erilaisia, tämä on usein hyvin haastava polku ja päätyy valitettavan usein siihen, että pysytään vanhassa materiaalissa. Monissa, etenkin uusissa tuotteissa on kuitenkin vapausasteita suunnitteluvaiheessa, ja kun tuote suunnitellaan alusta asti ottaen huomioon uuden materiaalin ominaisuudet, voidaankin loppujen lopuksi saavuttaa erinomainen lopputulos, vaikka materiaaliominaisuudet poikkeaisivat oleellisesti vanhasta. Miksi sitten tarvitsemme materiaaleja uusiutuvista ja kierrätetyistä raaka-ainelähteistä ja miksi mietimme hiilijalanjälkeä? Siksi, että myös jälkipolvillemme riittäisi erilaisia materiaaleja ja että he voisivat edelleen nauttia myös puhtaista lätäköistä. 6 Kumiviesti 1/2013

7 Mirva Mustakangas Materiaalia, työtä ja energiaa säästävä suunnittelu Tuotesuunnittelu on vaihe, jossa voimme vaikuttaa tuotteen ympäristöystävällisyyteen ja eettisyyteen monin keinoin. Voimme säästää suunnittelun keinoin muun muassa materiaalia, ylimääräistä työtä ja energiaa. Samoin voimme vaikuttaa materiaalivalintaan ja sitä kautta ympäristöystävällisyyteen. Kun tuote suunnitellaan alusta asti huolellisesti ja ammattitaidolla, vältymme myös turhien varmuuskertoimien käytöltä. Näin voimme vaikuttaa materiaalimenekkiin ja sitä kautta myös tuotteen hintaan. Samoin pystymme suunnittelemaan tuotteen mahdollisimman hyvin valmistusprosessiin sopivaksi ja näin pystymme minimoimaan prosessissa syntyvän jätteen ja valitsemaan optimivalmistusmenetelmän. Suunnittelun kannalta on tärkeää olla mukana jo suunnittelun alkuvaiheessa, jolloin tekniset valinnat tuotteeseen tehdään. Silloin voimme vaikuttaa vielä moneen asiaan. Käyttöön optimoitu tuoterakenne. Simulaatiot suunnittelun apuna Yksi tärkeä suunnittelun osa-alue meillä Teknikumilla on erilaiset simulaatiot. Erilaisilla simuloinneilla ja mallinnuksella pyrimme varmistamaan tuotesuunnitteluvaiheessa tehokkaan tuotteen kehittämisen läpimenon ja pienentämään ylimääräisten tuotekokeiden määrää. Simuloinnein saamme varmuutta tuotteen toiminnasta tietyissä olosuhteissa ja vähennämme yritystä ja erehdystä, mikä puolestaan vähentää koetuotteiden lukumäärää sekä työkalujen uudelleen modifiointia ja siten alentaa tuotteen kokonaiselinkaarikustannusta. Suunnittelun apuna käytämme muun muassa FEM-mallinnusta (Finite Element Method). Tässä menetelmässä saadaan mallinnettua kappaleeseen kohdistuvat voimat ja niistä aiheutuvat jännitykset ja muodonmuutokset. FEM-mallinnuksen avulla voimme optimoida tuotteen paitsi kestävyyden ja toimintakyvyn, myös materiaalinkäytön suhteen. Teknikumilla olemme käyttäneet kumin FEM-mallinnusta jo pitkään ja saaneet siitä erinomaisia kokemuksia. Toinen usein käyttämämme simulointimenetelmä on DEM-simulaatio (Discrete Element Method). Tässä menetelmässä mallinnetaan yksittäisten kappaleiden liikettä ja vuorovaikutusta. Tätä menetelmään käytämme myllynvuorausten simulointiin. Menetelmällä saamme optimoitua vuorausten profiiliin ja varmistamalla oikeanlaisen vuorauksen pidennämme myös kulutuskestoa ja optimoimme myllyn jauhatusta, ja näin ollen myös energiankulutusta. Simulaatio, jota tulemme jatkossa selvästi lisäämään, on ruiskuvalusimulointi sekä kumiettä muovituotteille. Ruiskuvalusimuloinnilla saamme optimoitua tuotteen valmistusprosessia ja -sykliä sekä hakemaan muoteille entistä optimaalisempia rakenteita. Näin pystymme vähentämään energiankulutusta, materiaalihävikkiä ja ylimääräistä työtä. Kulutuskestävyys ja materiaalitehokkuus Monessa kulutuskohteessa materiaalitehokkuus otetaan huomioon myös vaihtoväliä suunniteltaessa. Mikäli kulutustuote vaihdetaan tietyin säännöllisin väliajoin, voidaan tuotteen elinkaari suunnitella loppuvaksi vaihtoväliin, vain pienellä varmuuskertoimella. Näin hukkaan menee Kumiviesti 1/2013 7

8 Tästä suunnittelu alkaa. mahdollisimman vähän materiaalia vaihdettavissa tuotteissa. Samaa asiaa pystymme tekemään myös valitsemalla oikean kumisekoituksen oikeaan kohteeseen sekä kehittämällä myös uusia prosessiin räätälöityjä sekoituksia tarvittaessa. Olemme myös mukana kehitystyössä, jossa pyritään kehittämään eri olosuhteet huomioon ottavaa kulutusmallinnusta. Teemme jo nyt kattavia kulutustestejä materiaaleillemme ennustaaksemme paremmin kulutustuotteidemme elinkaarta. Samoin tutkimme ja testaamme jatkuvasti uusia entistä parempia kulutusta kestäviä kumisekoituksia. Prototuotevalmistus Suunnittelun päätteeksi valmistamme yleensä prototuotteen ja mikäli mahdollista, testaamme sen myös joko tehtaallamme tai mikäli se ei ole mahdollista, testaamme asiakkaamme käyttökohteessa. Prototuotevalmistus on tärkeä osa tuotesuunnittelua ja se myös vähentää osaltaan yritystä ja erehdystä oikeassa käyttökohteessaan ja näin ollen voimme säästää materiaalia, energiaa ja ylimääräistä työtä. Myös materiaalikehityksessä teemme usein prototuotteita varmistaaksemme uuden materiaalin soveltuvuuden tuotteeseen ja valmistusprosessiin. Materiaalikehityksen päätteeksi teemme myös testilevyjä, -sauvoja ja nappeja erilaisiin fysikaalisiin ja kemiallisiin testeihin varmistaaksemme materiaalin halutut ominaisuudet. Tuotteiden ympäristöystävällisyyden suunnittelu alkaa jo tuoteja materiaalisuunnitteluvaiheessa, jolloin pystymme vaikuttamaan näihinkin asioihin kaikkein eniten ja meille Teknikumilla onkin tärkeää tehdä suunnittelutyötä mahdollisimman paljon ja tiiviisti asiakkaidemme kanssa yhteistyössä. 8 Kumiviesti 1/2013

9 Riku Sivula Termoplastisten muovien kierrätys Teknikum Oy:ssä Kierrätettävää materiaalia syntyy ruiskuvalutuotannossa valmistuserien aloituksessa, sekä valmistuksen aikana ruiskutuskarojen muodossa. Ajon aikana syntyvä jätekin voidaan välttää käyttämällä kuumakanavamuotteja, jolloin ruiskutuskaroja ei synny. Suurin osa kierrätettävästä materiaalista tulee Teknikumille elinkaarensa loppuun tulleista tuotteista, joita vaihdetaan uusiin huoltotöiden yhteydessä. Osa näistäkin tuotteista palaa vielä takaisin käyttökohteeseensa tarkastusten jälkeen. Tuotantokiloissa mitattuna lasikuituvahvistettu polyamidi on selvästi yleisin Teknikumilla tuotannossa oleva termoplastinen muovi. Kierrätyksen ja uudelleenkäytön kannalta se on ongelmallinen raaka-aine, koska se on lujaa ja sitkeää, joten sen rouhiminen vaatii paljon energiaa. Polyamidi imee myös kosteutta, joten se on ennen ruiskuvalua kuivattava, mikä myös vaatii energiaa. Yhtenä ongelmana on myös hienojakoinen pöly, joka hankaloittaa materiaalin käsittelyä ruiskuvalukoneen annostelussa ja on ongelmallista myös työhygienian kannalta. Ympäristöystävällisen kierrätysprosessin on oltava kokonaisvaltaisesti energiatehokas. Kierrätykseen palautunut polyamidi on imenyt itseensä kosteutta, eikä näin ollen pelkän rouhinnan jälkeen ole uudelleen prosessoitavissa ruiskuvalussa. Kierrätysprosessin eri vaiheissa syntyvää lämpöä on pystyttävä käyttämään hyväksi materiaalin kuivaamiseksi, joka erillisenä prosessina vaatisi paljon aikaa ja energiaa. Samoin rouhinnassa syntyvä pöly on pystyttävä sitomaan. Kuitulujitetun materiaalin ominaisuudet muuttuvat jonkin verran uudelleenkäsittelyssä. Teknikum on ollut mukana Muovisivuvirtojen ja -jätteiden sekä kierrätettävien tuotteiden hyötykäytön edistäminen (FPCC-RECY) projektissa, missä se on tutkinut kierrätyksen vaikutusta lopputuotteen ominaisuuksiin yhdessä TTY:n Materiaaliopinlaitoksen kanssa. Kierrätetyn lasikuitutäytteisen polyamidin mekaanisia lujuusominaisuuksia tutkittiin eri astein seostettuna neitseelliseen raaka-aineeseen. Vertailukohtana käytettiin täysin neitseellistä raaka-ainetta. Tutkimuksen havaintona oli, että 20 % kierrätysmateriaalia sisältävän seoksen ominaisuudet olivat hyvin lähellä neitseellisen raaka-aineen suorituskykyä. Mikäli korkeita lujuusvaatimuksia ei ole, ovat korkeammatkin kierrätysmateriaalipitoisuudet mahdollisia. Kierrätykseen palautuva materiaali uudelleenkäsitellään pääosin Suomessa, jolloin kierrätysmateriaalin ja siitä valmistettujen tuotteiden kotimaisuusaste on korkeampi kuin esimerkiksi kokonaan ulkomaisesta raaka-aineesta valmistetun tuotteen. Kaiken lisäksi muutoin jätteeksi päätyvä materiaali saa toisen elinkaaren uudessa olomuodossa. Kumiviesti 1/2013 9

10 Mika Peltonen Teknikum (Suzhou) Technology Co., Ltd Henkilöstön sitouttaminen, kouluttaminen ja motivoiminen Kannustamme henkilöstöämme pitkiin työsuhteisiin sekä toimihenkilö- etta työntekijäpuolella. Toimihenkilöpuolella tämä tapahtuu urasuunnittelulla, kannustinjärjestelmillä, koulutustarjonnalla sekä tuomalla organisaatioon sopivassa määrin suomalaista johtamistyyliä, jossa kannustamme kaikkia yhteiseen keskusteluun ja oppimiseen. Työntekijäpuolella pitkien työsuhteiden hallinta on hieman hankalampaa, kuin toimihenkilöpuolella. Myös työntekijäpuolella käytämme kannustinjärjestelmää, joka kannustaa hyvään tulokseen laadun, tuottavuuden sekä siisteyden osalta. Tärkeänä osana tätä järjestelmää on myös työvuosien mukaan nouseva erillinen lisä. Suzhoun tehtaallamme henkilöstön vaihtuvuus onkin huomattavasti pienempää, kuin alueen keskiarvo. Tarjoamme koko henkilöstöllemme kaikki työpaivään kuuluvat ateriat työaikojen mukaan. Tämän lisäksi järjestämme koko henkilöstölle kuljetukset töihin ja kotiin. Myös terveystarkastukset, joiden käyntitaajuus on sidonnainen työnkuvaan, järjestetään työnantajan toimesta. Työolosuhteet ja turvallisuus Työolosuhteet tehtaallamme ovat esimerkillistä luokkaa. Pidämme huolen tehtaan siisteydestä viikottaisilla tarkastuksilla. Jokaiselle alueelle on määritetty selvät ohjeet hyvästä järjestyksestä ja siisteydestä. Työlämpötilaa säädellään määrätyissä rajoissa ilmastoinnilla myös tuotantotiloissa ottaen huomioon optimaalitason työmukavuuden ja kustannusten suhteen. Vulkanointikaasujen poistosta tuotantotiloissa on huolehdittu riittavällä ilmanvaihdolla sekä suoraan puristimien päällä olevilla kohdesavunpoistoilla. Kolmannen osapuolen tekemän testauksen mukaan tuotantolinjojemme ilmanlaatu on hyvällä tasolla. Työturvallisuuden takaamiseksi tuotannossa on tarkat ohjeet kaikista työtehtävistä, jotka koulutamme operaattoreille ennen työtehtävän aloittamista. Ohjeiden ja koulutuksen lisäksi turvallisuus taataan asiaankuuluvilla työvaatteilla ja turvavarusteilla seka koneisiin asennetuilla turvalaitteilla kuten valoporteilla. Tehtaallamme on ollut vain yksi vakavampi onnettomuus, jonka jälkeen edelleen paransimme työohjeita ja koulu tusta. Hyvinvoiva yritys, tehokas toiminta ja vastuullisuus Kaikessa toiminnassa, mutta erityisesti uusissa asiakasprojekteissa, takaamme konsernin laatua ja osaamista vastaavat tuotteet vahvalla yhteistyölla Suomen organisaation kanssa. Paikallisesti tähtäämme kustannustehokkaaseen toimintaan ja toimivaan prosessiin kaikkien osastojen yhteistyön tuloksena seka vahvaan myyntiorganisaatioon. Esimerkkeinä tehokkuuden kasvattamisesta voidaan mainita yli 30% säästöt sähkössä viimevuoden vastaavaan aikaan verrattuna, vaikka tuotantomäärät ovat olleet kasvussa sekä tuottavuuden tason suuri parannus. Teemme toimittaja-auditointeja taataksemme toimittajien vastuullisen toiminnan seka oman laatutasomme. Jokaiselle raaka-aine erälle teemme sisääntulotarkastuksen. Asiakkaitamme kohtaan haluamme taata parhaan mahdollisen laatutason tekemällä 100%:n laatutarkastuksen kaikkiin ovistamme ulos lähteviin tuotteisiin. Koko Suzhoun tehtaan toiminnan aikana olemme saaneet vain neljä reklamaatiota, joiden arvo on ollut yhteensä alle 500 euroa. Toimitusvarmuutemme on myös huipputasoa, jonka takaamme suunnittelulla ja varotoimenpiteillä koko toimitusketjussa. Kuluneen vuoden aikana saavutimme 100%:n toimitusvarmuuden 11 kuukautena ja koko vuoden toimitusvar muutemme oli 99%. Siisteys tukee työturvallisuutta, hyvia työolosuhteita sekä toimivaa tuotantoprosessia. 10 Kumiviesti 1/2013

11 Eeva Syvälahti Vastuullinen henkilöstöpolitiikka Henkilöstön osaamisesta ja jaksamisesta huolehtiminen on tärkeä osa työtyytyväisyyttä ja vastuullista henkilöstöpolitiikkaa. Teknikumilla on tänä keväänä käynnistetty koulutusohjelma yhteistyössä Vammalan ammattikoulun kanssa, jossa meillä jo pidempään työskennelleille henkilöille on tarjottu mahdollisuutta osoittaa ammattitaitonsa virallisilla näyttökokeilla ja suorittaa näin kumi- ja muovialan ammattitutkinto. Koulutukseen haki yli 30 kiinnostunutta, joista tällä kertaa mukaan voitiin ottaa 18 henkilöä. Ryhmän kokoa rajoitti osaltaan se, monelleko aloituspaikalle oli mahdollista saada yhteiskunnan tukea. Tätä määrää saimme kuitenkin nostettua alkuperäisestä 16:sta paikasta 18:aan hakijoiden suuresta määrästä johtuen. Osaltaan ryhmän kokoa rajoittaa se, että jokaiselle opiskelijalle tullaan tarjoamaan perehdytyspaikka uuteen tehtävään, sillä opiskelu koostuu suurelta osin työharjoittelusta eri osastolla tai oman osaston eri työpisteessä. Uuden tehtävän opiskelupaikan järjestäminen kuormittaa sekä opiskelupaikan tarjoavaa osastoa, että opiskelijan omaa työpistettä, koska opiskeluajalle pitää järjestää sekä ohjausta että korvaavaa työvoimaa. Opiskeluun sisältyy luentoja, joita järjestetään kerran kuukaudessa. Luennot käsittelevät laajasti kumija muovimateriaalien ominaisuuksia, työstöä, valintaa eri käyttökohteisiin sekä myös yrityksen kannattavuuteen, kustannuslaskentaan, tuotelaatuun ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä asioita. Luennoitsijoina toimivat pääasiassa Teknikumin omat alansa ammattilaiset, joten päästään syvällisemmin paneutumaan hyvinkin konkreettisiin esimerkkeihin. Koulutuksen kokonaiskesto on noin kaksi vuotta, joten joulukuussa 2014 meiltä on valmistumassa suuri joukko tutkinnon suorittaneita. Uusi ryhmä on suunnitteilla toteuttaa tämän ensimmäisen ryhmän valmistumisen jälkeen, jos kiinnostuneita edelleen riittää. Sastamalassa on mahdollista suorittaa kumi- ja muovialan perustutkinto Vammalan ammattikoulussa ja tämän koulutuksen käynnistyminen aikoinaan, ja sen jatkuminen nykyisin on Teknikumin kannalta hyvin tärkeää. Olemme aktiivisesti mukana ammattikoulun toiminnassa ja kannamme tällä hetkellä huolta siitä, että kevään yhteishaussa saataisiin uusia opiskelijoita mukaan syksyllä aloittavaan ryhmään. Nuorten kiinnostusta kumialan koulutukseen hakeutumiseen pyrittiin edistämään valtakunnallisella kumi- ja muovialan vetovoimaisuutta lisäävällä MuKu- Ve-hankkeella, jossa Teknikum oli aktiivisesti mukana. Tarjoamme kumialan opiskelijoille harjoitteluja kesätyöpaikkoja sekä valmistuville nuorille työpaikkoja yrityksen eri osastoilta. Henkilöstön työtyytyväisyyttä kartoittava kysely on parhaillaan käynnissä ja tällä kertaa sen toteuttaa Taloustutkimus, jotta saamme vertailukelpoisia tuloksia muihin teollisuusaloihin nähden. Tällaisia kyselyitä olemme suorittaneet aikaisemmin omin voimin, mutta nyt on siis päädytty ulkopuoliseen toimijaan. Kyselyn tuloksien perusteella tulemme käynnistämään tarvittavia kehitystoimia. Nopeaa palautteen antoa varten meillä on jo nyt käytössä sähköinen parannusehdotusten teko, joka onkin nostanut parannusehdotusten määrää huomattavasti aiemmin käytössä olleeseen paperiversioon nähden. Hyväksytyistä ehdotuksista annamme pienen, lähinnä symbolisen kannustuspalkinnon, ja tärkeintä onkin saada nämä tehdyt ehdotukset toteutettua, jotta henkilöstöllä on todellinen mahdollisuus itse vaikuttaa havaitsemiinsa parannuskohteisiin. Kunnon ylläpitäminen ja liikunnan harrastaminen edistää työssä jaksamista ja nostaa muutenkin elämänlaatua. Tarjoamme henkilöstölle lakisääteistä huomattavasti laajemmat terveyspalvelut ja tuemme omatoimista liikuntaharrastusta liikuntaseteleiden avulla. Hienona esimerkkinä yhteisestä kuntoiluharrastuksesta on Teknikumin 13 hengen osallistujajoukko tämän kevään Tukholman maratonille. Kaikki pääsivät maaliin hyväkuntoisina ja moni ylitti omat ennakkotavoitteensa. Tavataan messuilla: EuroMining, Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa Osasto A 502 Alihankinta, Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa Osasto C 701 Kumiviesti 1/

12 Juha Myllärinen Yritysvastuun näkyminen asiakassuhteissa Yritysvastuusta on olemassa monta eri tulkintaa mitä sillä oikein tarkoitetaan. Kirjoitetaan esimerkiksi vastuullisesta yritystoiminnasta, kestävästä kehityksestä, työsuojelusta, ympäristön suojelusta tai eettisestä liiketoiminnasta. Yleisenä määrittelynä sillä tarkoitetaan eri yritysten vastuuta toimintansa yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tämä käsite voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri osa-alueeseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristöä käsitelevään vastuuseen. Näistä aiheista yritykset raportoivat vastuullisuusraportissaan eli siinä kerrotaan mitä vaikutuksia yrityksen toiminnasta yhteiskuntaan oikeastaan on. Raportista on tullut viime vuosina merkittävä eri sidosryhmille suunnattu viestinnän muoto. Erityisesti monikansallisten yrityksien on vastuustaan raportoitava laajasti ja annettava yksiköilleen tarkkoja toimintaohjeita vastuun tiimoilta, niin että itse yritys kuin raportin lukijatkin siitä jotakin hyötyvät. Sillä voi myös yrittää erottua kilpailijoistaan kasvattamalla mainettaan vastuullisena yrityksenä. Teknikumin toiminnasta suurin osa on polymeeriteknologiaan liittyvien tuotteiden alihankintatyötä asiakkaiden laitteisiin tai prosesseihin. Tavoitteenamme ovat ajallisesti pitkät ja luottamukselliset asiakassuhteet. Meidän pyrkimyksenä on myös päästä heti alussa mukaan uusien asiakastuotteiden suunnitteluprosessiin, jolloin voimme tuoda siihen raaka-aine tai valmistusteknologisen osaamisemme. Läheinen ja luottamukseen perustuva liikesuhde tuo mukanaan tiiviin kommunikoinnin siitä, mihin asiakastuotteen tekemisellä, jatkuvalla parantamisella ja uusien tuotteiden kehittämisellä oikein pyritään. Näin vähitellen hahmottuu se asiakkaan ja edelleen hänen asiakkaansa todellinen tarve, myös esimerkiksi terveyteen, energian säästöön ja ympäristöön liittyvät toiveet tuotteiden valmistamiseksi. Teknikum tekee tuotteita teollisuuskäyttöön ja vastuullisille teollisille asiakkaille. Meidän asiakas osaltaan kertoo meille ja edellyttää meiltä vastuullisuutta toimitusketjun alkupään valmistajana sovittujen toimintatapojen kunnioittamiseksi, esimerkiksi terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden välttämiseksi tuotteissa ja tuotannossa. Meidän tulee pitää se minkä lupaamme. Tuotteessa voi näkyä merkki siitä, ettei sen valmistuksessa ole käytetty terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita (Reach -ohjeistus) Ympäristöön ja työsuojeluun liittyviä yritysvastuun vaatimuksia ovat esimerkiksi jätteiden käsittely ja kierrätys, kierrätysma- teriaalien käyttö, energian säästö ja kumiteollisuudessa meille tärkeä haitallisten aineiden käyttökielto. Se onko näitä aineita valmistuksessa käytetty vai ei, on valmistavan yrityksen vastuulla. Tekniset polymeerituotteet ovat kuitenkin yleensä muodoiltaan ja ulkonäöltään pelkistettyjä, funktionaalisia, juuri käyttökohteeseensa suunniteltuja. Tuotteesta on tekninen dokumentaatio ja valmistusohjeet olemassa, mutta sen loppukäyttäjän on itse tuotteesta vaikea päätellä onko sen valmistuksessa noudatettu sovittuja vastuullisuusperiaatteita. Yksi mahdollinen vaihtoehto erottaa tuote muista vastaavista on merkkikaiverrus tuotteen työkaluun tai värimerkintä. Tietyt kumilaadut on mahdollista värjätä esimerkiksi siniseksi ja laittaa tuotteen näkyvään pintaan osa tuotteen rakenteesta värillisenä. Se erottuu tuotetta käytettäessä ja kertoo asiakkaalle sovitut ominaisuudet. Näitä merkintöjä on jo kauan käytetty teollisissa letkuissa, jolloin merkintä toteutetaan siirtonauhana. Muotissa valmistettavissa tuotteissa kumin liikkuminen valmistusprosessin aikana vaikeuttaa värin paikallaan pysymistä, mutta ei aina. Oikealla on kuva yhdestä mahdollisuudesta kalvotyyppisessä tuotteessa merkitä reuna värillä. Tämä väri kertoo käyttäjälle, että tuote on originaalivalmiste, eli tuotteen suunnittelija ja kehittäjä on sen myös itse valmistuttanut, ja että se noudattaa sovittuja vastuullisuusperiaatteita, esimerkiksi sen, että tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. 12 Kumiviesti 1/2013

13 Merja Konsti Toimintajärjestelmät Teknikum Yhtiöissä Laadunhallintajärjestelmästandardi ISO 9001:2008, ympäristöjärjestelmä-standardi ISO 14001:2004 ja Technical Specification ISO/TS 16949:2009 (ainoastaan Vammalan tehtaalla letku- ja muottiosastoilla) sekä AIAG-manuaalit ja asiakkaitten muut vaatimukset ovat perustana yrityksemme toimintajärjestelmille. Otamme myös huomioon lait ja asetukset luodessamme toimivaa järjestelmää. Järjestelmämme koostuu toimintakuvauksesta ja laatu-, ympäristö-, osto- ja turvallisuuspolitiikasta. Menettelyohjeisiin olemme koonneet eri standardien kohtia prosesseittain. Ydinprosessimme ovat uuden tuotteen kehittäminen ja tilaus-toimitusprosessi. Markkinointiprosessin olemme nimenneet erikoisprosessiksi, koska siinä kaikki alkaa asiakkaan tarpeesta ja loppuu asiakkaan tarpeen täyttämiseen. Tukiprosesseina meillä on johtaminen, henkilöstöhallinto, tietohallinto, taloushallinto, logistiikka, kunnossapito, osto, laatu ja ympäristö. Toimintajärjestelmässä ylläpidämme myös virheriskikartoitukset (PFMEA:t) ja laadunvarmistussuunnitelmat (Control Planit). Lisäksi sieltä löytyy työohjeita, erilaisia lomakkeita ja toimenkuvat. Olemme lisänneet järjestelmään myös työturvallisuusohjeistusta ja tarkoituksemme on jollakin aikavälillä saattaa ohjeistuksemme kattamaan kokonaisuudessaan OHSAS 18001:2007 vaatimukset. Yksittäisiin tuotteisiin liittyvät työohjeet ja tarkastusohjeet ylläpidämme toiminnanohjausjärjestelmä Sonetissa, josta tulostamme jokaiselle tilaukselle tarvittavat työkortit. Suomessa toimivilla tehtaillamme eli Teknikum Oy Vammalan ja Kiikan tehtaalla on yhteinen ISO 9001 ja ISO sertifikaatti. Vammalan tehtaalla on lisäksi ISO/ TS sertifikaatti, joka on ajoneuvoteollisuuden asiakkaitten vaatimukset huomioon ottava. Teknikum Sekoitukset Oy:llä on myös voimassa olevat ISO 9001 ja ISO sertifikaatit. Kiinan tehtaallemme olemme hakemassa ISO 9001 sertifiointia kesän aikana. Ylläpidämme toimintajärjestelmiämme selaimen avulla ja se on nähtävissä kaikissa työpisteissä missä on tietokoneita. Dokumentit laatii laatuosasto ja tarkistuksen ja hyväksymisen tekevät toiminnoista vastaavat henkilöt. Tarvittaessa voimme tulostaa ohjeistuksen työpisteisiin. Kumiviesti 1/

14 Janne Haapala, Martti Jokela Luonnonkumituotanto ja Teknikumin hankintakanavat Cis-1,4-polyisopreeni, eli tutummin luonnonkumi on maailman ylivoimaisesti käytetyin kumilaatu. Sen prosentuaalinen osuus kasvavasta kumituotannosta on itse asiassa viimevuosikymmeninä vain lisääntynyt (kaavio 1). Tämä on merkittävä asia luonnontuotteelle, jonka alkuperä kumipuu kilpailee usein samasta viljelyalasta esimerkiksi palmuöljytuotannon kanssa. Kumipuu, Hevea brasiliensis, viihtyy parhaiten Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa päiväntasaajan alueella. Luonnon kumin selkeästi suurimmat tuottajat ovat Indonesia ja Thaimaa, muita merkittäviä tekijöitä ovat Malesia, Intia, Vietnam ja Kiina. Luonnonkumin selkeästi suurin käyttökohde ovat renkaat, mutta sitä käytetään paljon muissakin kulutuskestävyyttä ja lujuutta vaativissa kohteissa esimerkiksi mineraaliteknologian sovellutuksissa, kuten myllynvuorauskomponenteissa ja kaivosletkuissa. Kaivosteollisuuteen kohdistuvien tuotteiden volyymin kasvu on lisännyt luonnonkumipohjaisten sekoitusten käyttöä muiden kulutuskumien ohella myös Teknikumissa. Luonnonkumin tuotanto jakaantuu pääasiassa isoihin plantaaseihin ja toisaalta lukemattomille pienviljelijöille. Plantaasien osuus kokonaistuotannosta on noin 20% ja pienviljelijöiden jopa 80%. Plantaaseilla lateksi kerätään nestemäisessä muodossa ja kuljetetaan keskitetysti tehtaalle, jossa se koaguloidaan (hyydytetään) hapon avulla kiinteäksi massaksi. Näin ollen lopputuotteena saadaan puhdasta kumimassaa. Pienviljelyksillä lateksin annetaan koaguloitua itsekseen bakteerien vaikutuksesta valutusastiaansa, josta kumi kerätään kiinteinä klöntteinä (cup lump). Cup lumpit kerätään usein isoihin kasoihin keräilyalueille ja niitä käsitellään järeällä kalustolla, kuten kauhakuormaajilla, joten lopputuotteeseen jää aina enemmän epäpuhtauksia, kuin tehtaiden kontrolloidussa koaguloinnissa. Bakteerien aiheuttama hyytyminen johtaa kuitenkin lopputuotteessa muun muassa parempiin lujuusominaisuuksiin. Kaaviossa 2 on esitetty eri luonnonkumityyppien syntyminen näiden prosessien seurauksena. Kaavio 1 Luonnonkumin osuus kaikesta kumituotannosta vuosina Luonnonkumituotanto kt (30,6%), kt (38,4%) ja kt (43,5%). SR=synteettinen kumi. 14 Kumiviesti 1/2013

15 Kontrolloitu koagulointi, plantaasit Kumipuun elo alkaa taimitarhasta ja se alkaa tuottaa satoa noin 7 vuoden jälkeen. Tuottava ikä on noin 25 vuotta, joten yhden kumipuun elinkaari on reilut 30 vuotta. Plantaasilla lateksi kerätään puuhun kiinnitettyyn kuppiin viiltämällä puun kuorta pieni siivu kerrallaan. Toimenpide tehdään normaalisti yöllä tai aikaisin aamulla, jotta lateksi ehtii valua pidempään ja puun sisäinen paine on korkeimmillaan. Yksi kerääjä hoitaa päivittäin noin 400 puuta. Kupista valunut lateksi kerätään isompaan astiaan. Lateksiin voidaan tässä vaiheessa lisätä ammoniakkia luonnollisen hyytymisen estämiseksi. Taidolla hoidettuna yksi puu tuottaa satoa jopa 5 vuotta, jonka jälkeen puun toinen puoli otetaan käyttöön. Kerätty lateksi tyhjennetään säiliöautoihin ja siirretään tehtaalle. Tehtaalla lateksi sihdataan ja valutetaan sekoitusaltaaseen, jossa eri lähteistä tulleet lateksit sekoitetaan keskenään. Sekoitus altaassa voidaan lisätä myös erilaisia kemikaaleja (Na2S2O5, HNS) tai peptisaattoreita, joilla voidaan säädellä mm. lopputuotteen viskositeettia. Kumiviesti 1/

16 Sekoitettu lateksi juoksutetaan koagulointialtaisiin, joissa kumi alkaa hyytyä haponlisäyksen jälkeen. Hyytynyt massa ajetaan nauhana puristinvalssin läpi rypistyslaitteelle (Creper). Rypistyslaitteen jälkeen massa pestään ja valmistellaan kuivausta varten. Kumimassa kuivataan kuumalla ilmalla, jolloin sen väri muuttuu puhtaan valkoisesta tyypillisen ruskeankeltaiseksi. Kumi painetaan puristimessa tiiviiksi paketiksi ja pakataan alhaisessa lämmössä sulavaan muovikalvoon. Luonnonkumi on valmista lähtemään maailmalle. 16 Kumiviesti 1/2013

17 Luonnollinen goagulointi Cup lump, ja pienviljelijät Cup lumpit voidaan kerätä jatkokäsittelijöille (remiller), joissa niitä käsitellään suurina kasoina maa-alustalla, joten tästäkin syystä luonnollisella koaguloinnilla alkuun saatettu kumi sisältää enemmän epäpuhtauksia. Toisaalta pienviljelijät saattavat koaguloida lateksin itse käytössään olevin kemikaalein. Tällöin koagulointi altaaksi kelpaa mikä tahansa säiliö, ämpäri tai maakuoppa. Tehtaalla Cup lumpit ja muut suuremmat kappaleet leikataan pienemmiksi, seulotaan, pestään ja viedään prosessissa eteenpäin. Monet pienviljelijät prosessoivat lateksin valmiiksi kumiksi, USS (unsmoked sheet) itse hyvin yksinkertaisilla menetelmillä. Kuten kaikessa kumin tuotannossa puhtaan veden saatavuus on tärkeää. USS, myydään eteenpäin kumimarkkinoilla tai suoraan tehtaille. Kaavio 2 Eri luonnonkumityyppien jakaantuminen mm. kontrolloidun ja luonnollisen koaguloinnin mukaan. Osa pienviljelijöiden kumiviljelyksistä on niin kaukana tehtaista, että lateksin kuljettaminen nestemäisenä on vaikeaa. Muun muassa tällöin käytetään luonnollista koagulointia, eli lateksi jätetään keräysastiaansa, jolloin se jähmettyy bakteerien vaikutuksesta ns. cup lumpiksi. Toisaalta luonnollisesti koaguloitunut kumi antaa myös paremmat lujuusominaisuudet. Luonnonkumin hankinta Teknikum Yhtiöissä. Luonnonkumi on tärkein ostettavista raaka-aineista Teknikum Yhtiöissä. Koska luonnonkumi on tärkein raaka-aine koko Teknikum Yhtiöiden toiminnalle ja tuotteille, on luonnonkumin hankintakanaviksi valikoitunut luotettavat Euroopassa toimivat luonnonkumivälittäjät Luonnonkumi on siitä erikoinen raaka-aine, että se tuotetaan maatalouden tuotteena mutta käytetään teollisuuden raaka-aineena. Luonnonkumin alkutuotannolla on myös suuri työllistävä vaikutus, koska se työllistää lähes 30 miljoonaa pienviljelijää. Maailman luonnonkumista lähes 70% valmistetaan Malesiassa, Thaimaassa ja Indonesiassa. Luonnonkumin hintaan vaikuttaa useat tekijät, kuten esimerkiksi valuuttakurssien vaihtelu, maailmantalouden vaihtelut. Pahimmillaan luonnonkatastrofeilla ja poikkeuksellisilla ilmasto-olosuhteilla voi olla huomattavia vaikutuksia luonnonkumin saatavuuteen ja hintoihin. Hankinnassa tärkeitä elementtejä ovat tehokas logistiikka sekä ennustaminen. Edellä mainituilla toimenpiteillä pyritään välttämään ylimääräisiä varastointeja ja siten myös varmistamaan mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Tätä nykyä luonnonkumi saapuukin Teknikumin sekoitustehtaalle suoraan lähdemaasta, ilman ylimääräisiä välivarastointeja. Lähde ja kuvat: Dr. Michael Kesser, Weber & Schaer GMbH & Co. KG, Processing of Natural Rubber, John Cecil and Peter Mitchell, FAO (AGST) Consultants. Eco- Port version by Per Diemer, FAO (AGPC) Consultant and Peter Griffee, AGPC, 2005 Kumiviesti 1/

18 Pertti Turunen Kuinka kumisekoitukset ovat siirtyneet REACH-aikakaudelle? REACH-taustaa Mitä REACH on? Koskee aineita * sellaisinaan * valmisteissa * esineissä koko elinkaaren ajan Sovelletaan aineiden * valmistukseen * maahantuontiin * markkinoille saattamiseen * käyttöön Tiettyjä aineista ja aineryhmiä koskevia poikkeuksia Kun EU:n komissio aloitti vuonna 2006 yleiseurooppalaisen kemikaalilain EY 1907/2006, eli paremmin REACH:ina *) tunnetun valmistelun, kaikki kemianteollisuuden edustajat olivat epätietoisia, kuinka se tulisi vaikuttamaan koko bisnekseen. Eivät kaikki viranomaisetkaan olleet vielä täysin ajan tasalla. Erään Etelä-Eurooppalaisen maan kumiteollisuuden ympäristövastaavalta kysyi maansa ympäristöministeri: Koskeeko REACH myös kumia? Laki astui voimaan ja on sen jälkeen ollut jokaisen EUmaan kemikaalilainsäädännön runkona. Laki on kaikkien saatavilla internetistä aloita vaikka Googlesta; EY REACH-asetus sisältää lähes 300 sivua, vaikka se ei ole vielä täydellinen. REACH:ista puuttuu mm. vielä kokonaan liite XIV, luvanvaraisten aineiden luettelo. Luvanvaraisia aineita lisätään ensin kanditaattiluetteloon, mistä ne mahdollisesti siirtyvät sitten lopullisesti liitteeseen XIV. Toistaiseksi suurimman työn ovat tehneet aineiden valmistajat ja EU-maahantuojat, jotka joutuvat rekisteröimään lähes jokaisen kaupallisesti hyödynnettävän aineen. Hyväksymisaikataulu on tehty tuotujen ja valmistettujen tuontimäärien ja aineiden vaarallisuuden mukaan. Kumin sekoittajat yleensä, kuten Teknikum Sekoitukset Oy kuuluu ketjussa seuraavaan vaiheeseen, jatkokäyttäjiin. Teknikum Oy ei tee maahantuontia Eurooppaan. REACH-rekisteröinnistä on poissuljettu joitakin aineryhmiä, kuten luonnonaineet. Näistä kumiteollisuutta koskee lähinnä luonnonkumin poisjäänti rekisteröintipakosta. Kuinka REACH näkyy Teknikumin toiminnassa? Aine alkuaine ja sen yhdisteet sellaisina kun ne esiintyvät luonnossa tai millä tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan luettuna aineen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja tuotantoprosessista johtuvat epäpuhtaudet, mutta lukuun ottamatta liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta. Valmiste seos tai liuos, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta. Esine tuote, jolle annetaan tuotannossa erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus. Kemikaali termillä yleiskielessä tarkoitetaan sekä aineita että valmisteita. REACHasetuksessa sana esiintyy vain asetuksen nimessä. Ensimmäiseksi REACH:in toteutuksessa on keskitytty erityistä huolta aiheuttaviin aineisiin (SVHC), joiksi lasketaan CMR kategoria 1&2:n aineet (syöpävaaralliset, mutageeniset tai perimälle vaaralliset), PBT-aineet (pysyvät, biokertyvät ja myrkylliset aineet), vpvb (hyvin pysyvät ja voimakkaasti biokertyvät aineet) sekä tietyt luonnolle vaaralliset N- merkityt sekä otsonille haitalliset O-merkityt aineet. Jos kumissa tai tuotteessa on k.o. ainetta, syntyy tiettyjä velvollisuuksia. SVCH aineiden kanditaattilistalle on noussut jo 138 ainetta ja lisää tullaan ehdottamaan eri maiden ympäristö- ja työhygieniatyöryhmissä. REACH on siis koko ajan muuttuva laki. Teknikum on Suomen Kumiteollisuus ry:n jäsen ja sen välityksellä eurooppalaisessa ETRMAyhteisössä (www.etrma.org). ETRMA:ssa on päätoiminen henkilö, joka seuraa ja tiedottaa REACH-kehityksestä jatkuvasti, jolloin voimme ennakoida hyvissä ajoin REACH-vaatimuksia kumiteollisuuden näkökulmasta. Teknikum Sekoitukset Oy on poistanut kumisekoituksistaan kaikki SVHC-aineet ja tarvittaessa ryhtyy toimiin, jos jokin kumeissa käytetyistä aineista on vaarassa joutua SVHC-luokitukseen. Sen sijaan joitakin CMR-aineita on jouduttu vielä pitämään käytössä, koska teknisesti sopivaa korviketta ei ole vielä löydetty. Tällä hetkellä käytössä Saviolla on enää 3 CMRainetta. Aloitimme CMR-aineiden poiston Saviolla 17 aineesta vuonna CMR-luokituksia lisätään myös koko ajan aineisiin, joten työ ei tule loppumaan kovin pian. Tämä työ on johtanut myös kumiliimojen valmistuksen lopettamiseen ja samalla myös liuottimien käytön loppumiseen Savion tuotannossa. Vaikka REACH ei vaadi siirtymään luonnonaineisiin, Teknikum panostaa myös tutkimukseen, kuinka niitä voitaisiin hyödyntää kumin valmistukseen. Joitakin lupaavia tapauksia on jo tutkinnassa, mutta siitä voitte lukea tarkemmin eri artikkelissa. Kannattaa muistaa, että kaikki luonnonaineetkaan eivät ole vaarattomia väärin käytettynä. Useiden CMR- ja SVHC-aineiden valmistus tai maahantuonti on lopetettu Euroopassa, mikä saattaa merkitä, että aineita tulee valmiissa tuotteissa Euroopan ulkopuolelta. Jos SVHC-aineen pitoisuus tuotteessa tai esineessä ylittää 0,1%, on vastaanottajalle annettava ilmoitus asiasta. Tyypillisiä EU-maahantuoduissa kumeissa ja muoveissa esiintyviä SVHC-aineita ovat pehmitin DOP tai tietyt lyijy-yhdisteet. Mistä saa REACH tietoa? Kemianteollisuus ry jakaa informaatiota jäsenilleen ja antaa muillekin tietoa kemikaalien käsittelystä nettiosoitteessa Ohessa esimerkki pikku taskumuistioista, joista löytyy vastauksia REACH-kysymyksiin. Kansallinen REACH- neuvonta löytyy parhaiten Kemikaalineuvottelukunta jakaa tietoa sivuilla www. reachinfo.fi ja suoraan EU:n kemikaalivirastoon pääsee europa.eu sivustolta. Kemikaalivirastohan sijaitsee Annankadulla kotoisessa Helsingissämme, mutta virallinen seurustelukieli on englanti. Useimmat sivut ja sivuilta löytyvät asetukset löytyvät suomenkielisinä. *) REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals, EY 1907/2006) 18 Kumiviesti 1/2013

19 Technical Fair 2012 St.Petersburg Teknikum Oy ja Teknikum-Sekoitukset Oy osallistuivat Pietarissa järjestelyille messuille yhteisosastolla muiden suomalaisten kanssa. Teolliset Palvelut Teknikum Oy osallistui Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestelyille ammattimessuille. Teolliset Palvelut-messut järjestettiin yhdessä Logistiikka-messujen kanssa. Kumiviesti 1/

20 Teknikum Oy Kumiviesti Tunnus Vastauslähetys PALVELUKORTTI Korjaan yllämainitut osoitetiedot Poistan yllämainitut osoitetiedot Lisään allamainitut tiedot VAMMALAN TEHDAS PL SASTAMALA Puh. (03) Tel Fax (03) myynti Fax (03) vienti Fax (03) T & K KERAVAN SEKOITUSTEHDAS PL KERAVA Puh. (09) Tel Fax (09) KIIKAN TEHDAS PL SASTAMALA Puh. (03) Tel Fax (03) TEKNIKUM (SUZHOU) TECHNOLOGY CO., LTD 3B Suchun Industrial Square 428 Xinglong street Suzhou Office direct tel Office direct fax OOO TEKNIKUM Danilova, 19 RU Vyborg RUSSIA Office direct tel Office direct fax

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä REACH-asetus (EU) N:o 1907/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja

Lisätiedot

www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut

www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut Polymeeriratkaisut Polymeerisovellusten ammattilaiset palveluksessasi Teknikum tarjoaa asiakaskohtaisia polymeeripohjaisia tuotteita ja ratkaisuja.

Lisätiedot

Kemikaalit sähkölaitteissa

Kemikaalit sähkölaitteissa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3.-4.5.2017 Tiia Salamäki Kemikaalit sähkölaitteissa Tietoiskuiltapäivä: Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 1 Mikä on kemikaali? Alkuaine ja sen yhdisteet

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista?

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015 Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Sisältö Tukes? Käyttöturvallisuustiedote Kemikaalien rajoitukset Erityistä huolta aiheuttavat aineet 6.5.2015

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

LUMI Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa

LUMI Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa LUMI Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa Dick Blom Kumi instituutti Sastamala 17.4.2015 LUMI Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa 2013-2014

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Visio The Biofore Company UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta,

Lisätiedot

Merkinnät hankinnan apuna. Lilli Puntti Tuotekehitystuen päällikkö o.t.o. työsuojelupäällikkö

Merkinnät hankinnan apuna. Lilli Puntti Tuotekehitystuen päällikkö o.t.o. työsuojelupäällikkö Merkinnät hankinnan apuna Lilli Puntti Tuotekehitystuen päällikkö o.t.o. työsuojelupäällikkö Kiilto Family -konserni Suomalainen perheyritys, perustettu 1919 Tampereella Henkilöstöä Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER Laadukkaita ja ympäristöystävällisiä PUUTUOTTEITA UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus- ja puusepänteollisuuteen sekä useisiin muihin

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Kustannustehokas hankintaosastosi Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Hankinta- ja logistiikkaratkaisuja ja vastuullisuuden hankintapalveluita teollisuudelle

Lisätiedot

Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen

Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen Pohjoismaat menettäneet teollisia työpaikkoja (1980 2010) lähes miljoonan Suomi = 240 000 Norja = 120 000 Ruotsi = 400 000 Tanska = 160 000 Suomi menettää

Lisätiedot

KUIDUN UUDET MUODOT. Luonnonkuidut ja kierrätys lujitemuoviteollisuudessa 21.5.2012

KUIDUN UUDET MUODOT. Luonnonkuidut ja kierrätys lujitemuoviteollisuudessa 21.5.2012 COMPOSITE SOLUTIONS STORAGE SOLUTIONS PROCESS EQUIPMENT PIPING SYSTEMS SPECIALITY PRODUCTS INTEGRATED SERVICES KUIDUN UUDET MUODOT Luonnonkuidut ja kierrätys lujitemuoviteollisuudessa 21.5.2012 Plastilon

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2017

Abloy oy ympäristökatsaus 2017 Abloy oy ympäristökatsaus 2017 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Luonnonkuitukomposiittien. ruiskuvalussa

Luonnonkuitukomposiittien. ruiskuvalussa Luonnonkuitukomposiitit ruiskuvalussa Luonnonkuitukomposiittien mahdollisuudet -Roadshow 2008 Harri Välimäki Kareline Oy Ltd KARELINE OY LTD Sirkkalantie 12 B FIN-80100 Joensuu www.kareline.com Customers

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkin tavoitteet Joutsenmerkki ohjaa ostajia tekemään ympäristön kannalta parempia päätöksiä tuottajia valmistamaan ympäristön kannalta parempia

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies ECOMATION environment in mind Recycling Technologies ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE YRITYS Ecomation Oy suunnittelee ja toimittaa asiakkailleen koneita, laitteistoja,

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö

Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö Ekokemin ympäristöseminaari Perjantai 14.6.2013, Helsingin Messukeskus Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Materiaaliopin laitos Tohtorikoulutettava

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI PARTNERSHIP POWER Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon Meconet on johtava jousi-, meisto- ja syvävetotuotteiden valmistaja. Tarjoamme asiakkaillemme ylivoimaisen palveluketjun

Lisätiedot

Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet

Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet 6.6.2012, Tieteiden talo Henna Piha Euroopan kemikaalivirasto ECHA Helpdesk Unit Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet Johdanto Velvoitteet Usein

Lisätiedot

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos Arla ja Luomu Nnenna Liljeroos 24-11-2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla ravitsevia ja turvallisia

Lisätiedot

Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Energiatehokkuus : Case Isover Lyhyt yritysesittely Energiatehokkuustyön taustat Energiatehokas toiminta käytännössä

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Sisäpiirijuttu. The Inside Story

Sisäpiirijuttu. The Inside Story Sisäpiirijuttu The Inside Story Cat -suodattimet Fuel, Oil, and polttoaineelle, Transmission öljylle Filtersja vaihteistolle Näkyvästi parempi Cat -suodattimet Polttoaineelle, Öljylle ja Vaihteistolle

Lisätiedot

Myynti Suomessa. Vaateritie 8, 03250 Ojakkala PL 157, 03101 Nummela Puh. 044 7444 140 www.vaaateri.fi TUOTELUETTELO

Myynti Suomessa. Vaateritie 8, 03250 Ojakkala PL 157, 03101 Nummela Puh. 044 7444 140 www.vaaateri.fi TUOTELUETTELO Myynti Suomessa Vaateritie 8, 03250 Ojakkala PL 157, 03101 Nummela Puh. 044 7444 140 www.vaaateri.fi TUOTELUETTELO Ympäristöystävälliset PlastRex- tuotteet Yrityksistä FinnVaateri Oy on PlastRex tuotteiden

Lisätiedot

Tuhat sikaa ja sata nautaa- Tuotantoeläinten hyvinvointi Suomessa Hollola 30.09.2010

Tuhat sikaa ja sata nautaa- Tuotantoeläinten hyvinvointi Suomessa Hollola 30.09.2010 Tuhat sikaa ja sata nautaa- Tuotantoeläinten hyvinvointi Suomessa Hollola 30.09.2010 30.9.2010 Mitä lihayritykset tekevät sikojen ja nautojen hyvinvoinnin varmistamiseksi? Matti Perälä Suomen lihateollisuusyhdistys,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011. REACH-asetus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011. REACH-asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH-asetus REACH Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Regulation concerning Registration,

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO. Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi.

PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO. Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi. PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi. KESTÄVÄ KEHITYS ON MATKA 2 Kestävä kehitys tarkoittaa meille UPM:ssä matkaa. Kehitämme jatkuvasti ympäristö-, yhteisö- ja taloustehokkuuttamme.

Lisätiedot

REACH Roolit ja velvoitteet

REACH Roolit ja velvoitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH Roolit ja velvoitteet Kemikaaliaamu 11.10.2016 Lyhyesti Tukesista Tukes valvoo

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa

Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa Motivan webinaaritilaisuus 24.11.2017 Pääsihteeri Auvo Kaivola Sisältö: Puu on erinomainen materiaali Mistä metsäsertifioinnissa

Lisätiedot

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen 2014 PAULIG GROUP 2014 PAULIG GROUP Niin Pauligin perhe kuin yrityskin ovat läpi historiansa olleet maailmalla

Lisätiedot

Materiaalikatselmus/ Materiaalitehokkuus Uponor Suomi Oy:ssä

Materiaalikatselmus/ Materiaalitehokkuus Uponor Suomi Oy:ssä Materiaalikatselmus/ Materiaalitehokkuus Uponor Suomi Oy:ssä Rami Silta-aho Sisältö Uponor yrityksenä Materiaalikatselmus Uponor Suomi Oy, Forssa Materiaalitehokkuus toimenpiteet 23 April 2013 Uponor 2

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu. Tekniikan ala

Lahden ammattikorkeakoulu. Tekniikan ala Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala 1 2. joulukuuta 2013 Polymeeri- ja kuitutekniikka Materiaalitekniikan toinen ydinosaamisvaihtoehto Laaja-alainen polymeeripohjaisten materiaalien opiskelukokonaisuus,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon KENK infotilaisuus 12.10.2010 HTC Helsinki REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet Kemialliset aineet on rekisteröitävä, niitä voidaan arvioida, niille

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

3D-tulostaminen suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä. 3D-raportti 2016

3D-tulostaminen suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä. 3D-raportti 2016 3D-tulostaminen suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä 3D-raportti 2016 Suomessa on viime vuosien aikana kiinnostuttu todenteolla 3D-tulostamisesta, kun yritykset ovat havainneet sen tuomat

Lisätiedot

REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia

REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia MEMO/08/240 Bryssel 11. huhtikuuta 2008 REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia EU:n uusi kemikaaliasetus REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- RAPORTTI. Sanser Oy on 1997 perustettu liike- ja mainoslahjayritys.

VASTUULLISUUS- RAPORTTI. Sanser Oy on 1997 perustettu liike- ja mainoslahjayritys. VASTUULLISUUS- RAPORTTI Sanser Oy on 1997 perustettu liike- ja mainoslahjayritys. Sanserin yritysprofiilituotteissa panostetaan asiakasyrityksen omannäköisiin tuotteisiin. Tuotteiden suunnittelussa pureudutaan

Lisätiedot

m u o v i t o N m a a i l m a

m u o v i t o N m a a i l m a muoviton maailma Putket, kaivot, säiliöt, pullot - muovi kuljettaa puhdasta vettä sinne, missä sitä tarvitaan. Muovi antaa suojaa eikä petä vaativissakaan olosuhteissa, samalla vesi säilyy puhtaana ja

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Puun (metsäbiomassan) käyttö nyt ja tulevaisuudessa

Puun (metsäbiomassan) käyttö nyt ja tulevaisuudessa Puun (metsäbiomassan) käyttö nyt ja tulevaisuudessa Olli Dahl, alto yliopisto, Kemiantekniikan korkeakoulu, Puunjalostustekniikan laitos, Espoo Bioreducer-seminaari Oulussa 19.9.2013 Sisällys Metsäbiomassan

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 TUOTTEET JA PAKKAUKSET : - liuottimien käyttö liima-, lakka- ja pesuainevalmistuksessa pienemmäksi - M1-luokiteltujen tuotteiden

Lisätiedot

LV-SARJAN TÄRINÄNVAIMENTIMET

LV-SARJAN TÄRINÄNVAIMENTIMET LV-SARJAN TÄRINÄNVAIMENTIMET LINING COMPONENTS OY LININGCOMPONENTS.FI AINUTLAATUINEN TÄRINÄNVAIMENNUS LV-sarja soveltuu monenlaisten koneiden ja laitteiden tärinänvaimennukseen. Erilaiset kiinnitys- ja

Lisätiedot

Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa

Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Minna Salmi Ruukin Teräspaalupäivä 26.1.2012 Ympäristövastuu terästuotannosta teräspaalutuotteisiin Luotettava paalun valmistusketju RR- ja RD-paalujen edut

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi

Kustannustehokas hankintaosastosi Kustannustehokas hankintaosastosi Helsinki Tel: +358 9 4247 7600 Fax: +358 9 4247 7603 Beijing Tel: +86 10 650 14273 Fax: +86 10 650 14275 Shanghai Tel: +86 21 627 00640 Fax: +86 21 627 00872 Hong Kong

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi

Kustannustehokas hankintaosastosi Kustannustehokas hankintaosastosi Helsinki Tel: +358 9 4247 7600 Fax: +358 9 4247 7603 Beijing Tel: +86 10 650 14273 Fax: +86 10 650 14275 Shanghai Tel: +86 21 627 00640 Fax: +86 21 627 00872 Hong Kong

Lisätiedot

Nanotäyteaineiden sekoittamisen haasteet ja ongelmat Kumi-instituutin keväseminaari

Nanotäyteaineiden sekoittamisen haasteet ja ongelmat Kumi-instituutin keväseminaari Nanotäyteaineiden sekoittamisen haasteet ja ongelmat Kumi-instituutin keväseminaari 15.4. 2016 Antti Rautanen / Nokian Renkaat Rengasteollisuus yleisesti ja lyhyesti Rubber World julkaisun mukaan vuonna

Lisätiedot

Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle. Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut

Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle. Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut Luomutuotteita sääteleviä lainsäädäntöjä Neuvoston asetus 834 / 2007 Komission asetus 889 / 2008 MMMa 846 / 2008

Lisätiedot

WISA -Spruce monitoimivaneri

WISA -Spruce monitoimivaneri WISA -Spruce monitoimivaneri Enemmän kuin rakennevaneri. Pohjoisen hitaasti kasvanut kuusipuu antaa WISA -Spruce vanerille erinomaiset ominaisuudet; mainion yhdistelmän esteettisesti miellyttävää ulkonäköä

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Kuvitus: Jarkko Vehniäinen Ulkoasu: Sami Saresma Harkitse, valitse oikein. Tule ajatelleeksi, muuta asennettasi. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen on kaikkien

Lisätiedot

Puu vähähiilisessä keittiössä

Puu vähähiilisessä keittiössä Puu vähähiilisessä keittiössä 16.09.2013 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkija Tässä esityksessä: 1. Miksi hiilijalanjälki? 2. Mistä keittiön hiilijalanjälki syntyy? 3. Puun rooli vähähiilisessä sisustamisessa

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

REACH ja CLP asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle

REACH ja CLP asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle REACH ja CLP asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle 1 Sisällysluettelo Keitä REACH ja CLP koskee?... 3 REACH asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista ja lupamenettelystä...

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Kuinka tulostusratkaisuilla voidaan vaikuttaa yrityksesi tulokseen ja ympäristövaikutukseen. Seppo Haapanen Markkinointipäällikkö HP IPG HP:n ympäristövastuu t Ympäristövastuu

Lisätiedot

Typpeä renkaisiin Pitää paineen vakaana ja vähentää kustannuksia

Typpeä renkaisiin Pitää paineen vakaana ja vähentää kustannuksia Typpeä renkaisiin Pitää paineen vakaana ja vähentää kustannuksia Rengaspaineet pysyvät kun käytät typpeä Ilma ympärillämme koostuu pääosin hapesta ja typestä. Erottamalla nämä kaasumaiset alkuaineet toisistaan

Lisätiedot

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet Tuottajavastuu Sähkö ja elektroniikkalaitteet 1 Tuotteen elinkaari Valmistuksen raaka-aineet Suunnittelu RoHs: Ympäristölle vaarallisten aineiden käytön rajoitukset EuP: Tuotesuunnittelu ja valmistus Uudelleenkäyttö,

Lisätiedot

Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille

Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille Hyvinvointia työstä Altistumisskenaariot toiminnanharjoittajille -Mikä on yritykseni rooli? Niina Kallio Työterveyslaitos 7.12.2015 Työterveyslaitos Niina Kallio www.ttl.fi 2 Mitä toimenpiteitä yrityksissä

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste REF 532015 Kauppanimi FiFo MN 616 1/4, 15,0 cm 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Laatu syntyy tekemällä

Laatu syntyy tekemällä Laatu syntyy tekemällä Toimivaa laadunhallintaa Yli 1000 toimitettua järjestelmää Suomessa yli 500 organisaatiota käyttää järjestelmää toimintojensa ohjaamiseen Tuotekehitys jatkunut vuodesta 1994 ja uusi

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Ympäristöasioiden hoito yrityksessä 1 (5) Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää, miten jätteen synnyn ehkäisy ja muut ympäristöasiat

Lisätiedot

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen UPM BIOFORE YHTIÖ ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS 3. UUDET MAHDOLLISUUDET AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS

Lisätiedot

UPM ForMi - selluloosa biokomposiitit ja käytännön sovellukset. Stefan Fors, UPM

UPM ForMi - selluloosa biokomposiitit ja käytännön sovellukset. Stefan Fors, UPM UPM ForMi - selluloosa biokomposiitit ja käytännön sovellukset Stefan Fors, UPM 1 UPM UPM The Biofore Company VISIO UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista

Lisätiedot

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla Tämä esite on tarkoitettu SUCROS Oy:n henkilöstölle, ulkopuoliselle työvoimalle, vieraille sekä muille henkilöille, jotka

Lisätiedot

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi Helena Wessman KCL Helena Wessman 27.5.2009 1 MITÄ ON KESTÄVÄ KEHITYS? Kestävä kehitys = taloudellisuus+sosiaalinen hyväksyttävyys+ ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201601 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 1.3. Ympäristö 6 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv)

Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön. Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Atlas Copco Alumiiniset mäntäkompressorit ammattikäyttöön Automan-sarja Öljyvoidellut (1,5-7,5 kw / 2-10 hv) Kaikki mahdollisuudet, täysi vastuu Atlas Copco tarjoaa juuri asiakkaan liiketoimintaan sopivat

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

maailmaa Renkaat pyörittävät

maailmaa Renkaat pyörittävät Sinun Juuri nyt maailmassa rullaa miljardeja renkaita Joka päivä valmistetaan satoja tuhansia uusia renkaita renkaanjälkesi Millaisen renkaanjäljen sinä jätät? Renkaat pyörittävät maailmaa Kaikki ympärilläsi

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

LUMI - Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa

LUMI - Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa LUMI - Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa Martti Kemppinen/Mamk, Egidija Rainosalo/KETEK et al. Hankkeen motivaatio Orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoitusta rajoitetaan

Lisätiedot

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.11.2011 11/21/2011 1 Vacon - Driven by drives Vacon on globaali taajuusmuuttajavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 Vaasassa.

Lisätiedot

Valitse Kuhmo Oy. ja voit luottaa laatuun

Valitse Kuhmo Oy. ja voit luottaa laatuun Valitse Kuhmo Oy ja voit luottaa laatuun Sisällysluettelo 2-3...Omistautumista ja luotettavuutta jo vuodesta 1955 4-5...Toimitamme laatua, luotettavasti 6-7...Asiakas on aina ykkönen 8-9...Tunnemme vastuumme

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta

Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta Lannasta moneksi ravinteita ja energiaa Liedon kunnantalo 7.11.2011 Kaisa Suvilampi VamBio Oy Yhtiömme toiminta-ajatuksena on bioenergian ja lannoitevalmisteiden

Lisätiedot

Snellman korvasi öljyn biokaasulla Esityksen laatija

Snellman korvasi öljyn biokaasulla Esityksen laatija HALUAMME ANTAA IHMISILLE MAHDOLLISUUDEN PAREMPAAN Snellman korvasi öljyn biokaasulla Esityksen laatija 25.10.2015 Snellmanin Lihanjalostus Oy Snellmans Köttförädling Ab 1 Mistä on kyse? HALUAMME ANTAA

Lisätiedot