Yliopistosta työelämään Humanistit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yliopistosta työelämään Humanistit"

Transkriptio

1 Yliopistosta työelämään Humanistit syyslukukausi 2014 työelämäasiantuntija Annamari Rovamo Jyväskylän yliopiston työelämäpalvelut

2 Työelämäpalvelut Työ- ja harjoittelupaikkojen välitys TEP/Jobs Osumia.fi työpaikat Keski-Suomessa CV-työpajat ja henkilökohtainen CV-hautomo Työnhaun preppaus Työelämäopinnot, esim: URAP001 Näkökulmia työllistymiseen URAA001 Monitieteinen työelämäprojekti URAS001 Yrittäjyystarinoita Kohtaamistapahtumat (työelämän toimijat + opiskelijat) Tietoja valmistuneiden sijoittumisesta työelämään Sijainti: T Aarresaari.net - Akateemiset rekrytointipalvelut

3 Harjoitteluiden merkitystä ei luultavasti voi ylikorostaa. Jos ei harrasta esimerkiksi aktiivista ainejärjestötoimintaa tms opiskelija voi joutua kohtaamaan yliopiston jälkeisen maailman melko valmistautumattomana. On ikävä tajuta jälkikäteen, että opintojen aikana olisi ollut mahdollista pedata helposti paljon parempi tilanne itselleen työmarkkinoita ajatellen» N.N. JY:sta valmistunut Yliopisto ei valmentanut moniin tarvittaviin taitoihin myös siksi, koska en osannut ennakoida tarvetta. Käytännön työelämätaitojen pitäisi olla pakollisia» N.N. JY:sta valmistunut

4 Vinkkejä opiskeluun Kulje omaa polkuasi pitkin Monipuolinen tietojen, taitojen ja asenteiden kehittäminen Tee tutkintoa ja kehitä osaamista - yksittäiset arvosanat sivuseikka Ole aktiivinen, hanki käytännön kokemusta - mikä tahansa kokemus parempi kuin ei lainkaan Tutustu työelämään, luo kontakteja Joustavuus eli ei ole olemassa vain yhtä unelmien työtä

5 OMA ALA mitä se tarkoittaa? Mikä on oman alani työkenttä? Millaisia työtehtäviä / asioita / ilmiöitä se pitää sisällään? Mikä on historian/taidekasvatuksen lukijan oma ala? Mikä on humanistin oma ala? Mikä on maisterin oma ala? Mikä rajaa, muokkaa käsitystä omasta alasta? Perhetausta, omat kokemukset, tiedotusvälineet, kaverit, laitos Tiedon oikeellisuus, kattavuus, mielikuvat? Kiinnostavuus, käsitys omasta osaamisesta, usko itseensä

6 Akateemiset työmarkkinat A. Professiotyömarkkinat pätevyysvaatimus opettaja B. Yleiset työmarkkinat Aina ei selkeää pätevyysvaatimusta soveltuvia aineyhdistelmiä monia Oman alan maisterin työt pääaine ja tieteenala Ei-alaspesifiset maisterityöt

7 Opettamaan - mihin ja mitä aineita? Yläkoulu Lukio Ammatilliset oppilaitokset Ammattikorkeakoulut ja yliopistot Avoimet yliopistot ja ammattikorkeakoulut, kesäyliopistot Vapaa sivistystyö Yritykset

8 Valmistuneet kertovat: Vinkkejä opeksi aikoville Aineenhallinta opetettava aine on osattava hyvin Ei vain yhtä opetettavaa ainetta - aineyhdistelmä Eri opetusmenetelmät Hankkikaa opetusmatskua Open työ ei ole pelkkää opettamista -> projektit, työryhmät Opettajan oikeudet ja vastuut - lainsäädäntö Erityisoppilaiden kohtaaminen -> erityispedagogiikka Yhteistyötaidot erittäin tärkeitä (oppilaat, vanhemmat, sosiaalitoimi) Ongelmanratkaisutaidot

9 B. Yleisten työmarkkinoiden haasteet Keskeistä: Kuva alan työmarkkinoista ja niillä toimimisen ehdoista käsitys oman alan töistä käsitys oman koulutuksen ja työmarkkinoiden suhteesta koulutusta osattava soveltaa omaa osaamista osattava markkinoida

10 Työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä Sivuaineet Pääaine Luottamustoimet ja harrastukset Työllistyminen Siirrettävät taidot sosiaalisetja viestintätaidot Työnhaun taidot Työkokemus Henkilökohtaiset tekijät

11 Tähtäimessä opettajan työ eri kouluasteilla (Muodolliset pätevyysvaatimukset riippuvat koulumuodosta -> ja /1998) Open sijaisuudet Toinen opetettava aine Opettajan pedagogiset opinnot Pääaineopinnot

12 Koulutussuunnittelija (Työnantajien henkilöstökoulutusta sekä tutkintotavoitteinen tai lyhytkestoinen yleissivistävä/ammatillinen koulutus Oppimateriaalien suunnittelu/toteutus) Alan työkokemusta Yhteiskuntatieteitä Verkkopedagogiikka Opettajan pedagogiset opinnot Pääaineopinnot

13 Tähtäimessä erilaiset viestintäalan tehtävät Alan työkokemusta Kokemusta viestintätehtävistä (ainejärjestö) Riittävä kielitaito (englanti) Yhteisöviestintä, Puheviestintä Yhteiskuntatieteet, Historia Pääaineopinnot

14 Tähtäimessä kehitysyhteistyötehtävät Alan työkokemusta Kielitaito Englanti, ranska, espanja, venäjä, portugali Aktiivinen toimiminen järjestöissä JYY:n kv. valiokunta Taloustieteet Ympäristötieteet Sukupuolentutkimus, Yhteiskuntatieteet Kehitysmaatutkimus Pääaineopinnot

15 Tähtäimessä järjestötehtävät Työkokemus Riittävä kielitaito Aktiivinen toimiminen järjestössä Terveystieteet Taloustieteet Pääaineopinnot

16 Projektikoordinaattori, Pohjoismainen turvallisuuspoliittinen foorumi Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi (STETE) edistää turvallisuuspoliittista debattia ja tietoutta järjestämällä seminaareja, työryhmiä ja konferensseja ajankohtaisiin aiheisiin liittyen sekä toimittamalla englanninkielisiä julkaisuja. STETE koordinoi Pohjoismaisen turvallisuuspoliittisen foorumin (Nordic Forum for Security Policy) työtä järjestäen laajoja keskustelufoorumeja liittyen ajankohtaisiin kysymyksiin. Haemme projektikoordinaattoria vastaamaan vuonna 2014 Norjassa järjestettävän Pohjoismaisen turvallisuuspoliittisen foorumin suunnittelusta ja varainhankinnasta. Alkusyksystä työtehtävät alkavat valmistelumatkan järjestelyillä. Projektikoordinaattorin kanssa työskentelee korkeakouluharjoittelija. Toivomme hakijoilta kiinnostusta STETEn ja turvallisuuspoliittisen foorumin toimintakenttään, kansainvälistä suuntautuneisuutta sekä avoimuutta, kuten myös oma-aloitteista, vastuullista ja tarkkaa otetta ja organisointikykyä. Tehtävä edellyttää hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, IT-valmiuksia sekä valmiutta matkustamiseen. Muu kielitaito ja kansalaisjärjestötuntemus katsotaan eduksi.

17 Projektikoordinaattori Vähemmistövaltuutetun toimistoon Vähemmistövaltuutettu on itsenäinen viranomainen, jonka tehtävänä on edistää etnistä yhdenvertaisuutta ja valvoa syrjinnän kieltoa. Vähemmistövaltuutettu on osallisena EU:n rahoittamassa Light On projektissa, jonka tarkoituksena on tunnistaa symboleissa ja kielenkäytössä esiintyvää rasismia. Light On -projektiin palkattavan henkilön tehtävänä on kerätä tietoa yhteiskunnassa esiintyvistä rasistisista symboleista, julkaisuista ja puheista ja niihin liittyvistä sosiologisista ja juridisista ongelmista. Tietoa kerätään perinteisin tutkimusmenetelmin, seuraamalla mediaa sekä haastattelemalla uhreja ja alan toimijoita. Henkilö vastaa projektin aikana tuotettavan aineiston levittämisestä ja kansallisen seminaarin järjestämisestä. Tehtävään ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antavat yliopisto-opinnot (esim. sosiologia, viestintä, yhteiskuntatieteet, oikeustieteet). Tehtävässä tarvitaan sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä työskennellä omaaloitteisesti ja itsenäisesti. Kokemus projekti- ja tutkimustyöstä ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

18 Järjestöalan asiantuntija, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry, Helsinki Etsimme palvelukseemme järjestöalan asiantuntijaa vastaamaan jäsen- ja järjestöpalveluista, sähköisestä viestinnästä ja tutkimustoiminnasta sekä niiden kehittämisestä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää aiempaa työkokemusta alalta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä joustavuutta. Perusedellytys on hyvä yleisimpien tietoteknisten ohjelmien ja verkkoviestinnän hallinta. Tehtävä edellyttää jonkin verran matkustamista ja siihen liittyy aluksi myös assistentin tehtäviä. Hakijassa arvostamme: - soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kokemusta järjestöalalta - hyviä yhteistyö- ja kommunikointitaitoja sekä kokemusta asiakaspalvelutehtävistä - viestinnän ja verkkoviestinnän osaamista - englannin ja ruotsin kielen taitoa - taide- ja kulttuurialan tuntemusta.

19 Projektityöntekijä, kouluttaja, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Etsimme määräaikaiseen työsuhteeseen projektityöntekijää Työyhteisöjen kulttuuritietoisuusvalmennus -hankkeeseen (ESR). KuVa -hanke tarjoaa koulutusta ja valmennusta monikulttuuristen työyhteisöjen ja yritysten tarpeisiin. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää korkeakoulututkintoa sekä monikulttuurisuusosaamista, markkinointitaitoja ja kokemusta projektityöskentelystä. Arvostamme yhteyksiä yritysmaailmaan ja työelämään sekä kokemusta kansainvälisistä tehtävistä. Opetus- ja kouluttajakokemus ja/tai pedagoginen pätevyys katsotaan eduksi.

20 Työllisyys Miten kävi edeltäjillenne? Lähde: JY maisterien sijoittumisenseuranta, 2010 ja 2012 valmistuneet maisterit vuosi valmistumisen jälkeen

21 Humanistit työssä, työtön vuonna valmistuneet Yht. Suomessa Työssä Työtön Opiskelee Muu Historia % Kirjallisuuden tutkimus Kulttuurien tutkimus % % Puhetieteet % Taidehistoria ja -kasvatus % Musiikki % Viestintätieteet % 4 13% 5 17% 2 11% 4 27% 6 19% 4 13% 1 2% 3 9% 3 10% 2 11% 3 20% 1 3% 2 6% 6 13% 0 2 7% 4 21% 1 7% 1 3% 0 2 4% Lähde: Tilastokeskus, sijoittumispalvelu

22 Työllistymistä edistäneet tekijät -humanistit Auttoi paljon tai jonkin verran % Harjoittelu kotimaassa 63 Kansainvälinen kokemus (vaihto/harjoittelu) 37 Opinnäytetyö 37 Hankkeet/projektit osana opiskelua 25 Muut työelämäyhteydet (kurssit tms) 24 Lähde: JY, sijoittumisenseuranta, 2012 valmistuneet vuonna 2013

23 Työllistymisvaikeuksien syitä (HTK) Vaikuttanut paljon tai erittäin paljon Vuosi valmistumisesta 5 vuotta valmistumisesta Alueellinen työmarkkinatilanne Alan heikko työmarkkinatilanne Puutteelliset suhdeverkostot Työkokemuksen puute Tutkinto ja sen aineyhdistelmä Epävarma omasta osaamisesta 23 Valmistumisajankohta 17 3 Katkot määräaik. työsuhteissa Lähde: JY, sijoittumisenseuranta, 2012 valmistuneet vuonna 2013 ja JY, uraseuranta, 2007 valmistuneet vuonna 2012

24 Valmistuneet kertovat: Jutut, joihin kannattaisi perehtyä: työllistyminen Sivuaineilla ja opintojen aikaisella työkokemuksella on paljon merkitystä työllistymisen kannalta. Enemmän työllistymiseen vaikutti harjoittelut ja kesätyöt sekä hyvä onni. Työnhaussa tutkinto vaan ei ilman työkokemusta ja verkostoja auta saamaan työpaikkaa, vaikka se olisi sisällöltään kuinka laaja. Opintojeni vahvuus mutta samalla heikkous oli niiden laajuus ja monipuolisuus Filosofian maisteri on yleispätevä tutkinto, mutta ei varsinaisesti valmista mihinkään. Sama tutkinto on tuhansilla muilla, vain työkokemus merkitsee työnhaussa. Sain mieleisen ja kehitysmahdollisuuksia tarjoavan vakituisen työpaikan muutama kuukausi valmistumisen jälkeen. Tutkintoani arvostetaan. Etenkin tutkintoon kuuluva harjoittelu oli avain sille, että minulle aukesi tie koulutusta vastaaviin tehtäviin

25 Tutkinnolla työllistyy ilman työkokemusta Täysin eri mieltä/eri mieltä 44% Hieman eri mieltä/ Jonkin verran samaa mieltä 42% Täysin samaa mieltä/samaa mieltä 14% Tyytyväisyys tutkintoon työllistymisen kannalta % Tyytyväinen 51% Melko tyytyväinen 38% Tyytymätön 11% Työ vastaa tasoltaan yliopisto koulutusta Työn vaativuustaso on korkeampi 7% Työ vaativuustaso vastaa hyvin koulutusta 60% Työn vaativuustaso on osittain alhaisempi 21% Työn vaativuustaso on selvästi alhaisempi 12% Lähde: JY, sijoittumisenseuranta, 2012 valmistuneet vuonna 2013

26 Tietotaito-osa-alueiden tärkeys työssä ja kehittyminen yliopisto-opiskelussa Jyväskylän yliopistosta vuonna 2010 valmistuneilla, HUMANISTINEN KOULUTUSALA Suomen viestintätaidot Ryhmätyö- ym. sos. taidot Oman alan tehtävien käyt. taidot Organisointi ja koordinointi Ongelmanratkaisutaidot Esiintymistaidot Tieto- ja viestintätekniikka Tiedonhankintataidot Opetus-, koulutus- ohjaustaidot Neuvottelutaidot Analyyttinen, syst. ajattelu Projektinhallintataidot Englannin viestintätaidot Toimiminen monikultt. ympäristöissä Oman alan teor. osaaminen Lainsäädännön tuntemus Esimiestaidot Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perust. tuntemus Ruotsin viestintätaidot Muiden kielten viestintätaidot Kehittymisen keskiarvo yo:ssa (1=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti) - Tärkeyden keskiarvo työssä Tärkeyden keskiarvo työssä (1=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä)

27 Valmistuneet kertovat: Jutut, joihin kannattaisi perehtyä Taikun laitos Projektihallintataidot, työelämän juridinen puoli, oman osaamisen markkinointi Yrittäjän taidot, taloustietoa Ehdottomasti pakollisia taloustieteen opintoja ja työelämäorientoitumista muutenkin Tutkinto antaa mahdollisuuksia lähteä moneen suuntaan, ja sivuaineilla pystyy vaikuttamaan työllistymiseen. Laaja-alaisuudessa piilee myös hankaluuksia, "erikoistumista" kaivataan Koska papereissani ei ole merkintää siitä, että osaisin ajatella taloutta tai viestintää, on ollut vaikeaa päästä työhaastatteluun Helan laitos Johtamistaidot Tilastotieteet, markkinointi ja organisaationviestintä Käytännön asioita, liiketaloudellisia asioita Laajempia työelämäopintoja, harjoittelumahdollisuuksia ja niiden tukemista, työelämäkenttään perehdyttämistä -> toisin sanoen taitoja, joilla valmistuu työelämään ja työnhakuun.

28 Valmistuneet kertovat: Jutut, joihin kannattaisi perehtyä Musiikin laitos Työelämävalmiudet; työaikalaki, luottamusasiat, jne. Monia käytännön taitoja: MS Officesta esim. excelin käyttö Taloushallinnon perustaidot Kunnianhimo tehdä asiat viimeisen päälle Viestinnän laitos Työhön liittyvän tekniikan hallinta, pääasiassa valokuvaus. Olisi pitänyt opiskella enemmän tietoteknisiä asioita ja termejä joita työelämässä kohtaa. Vaikka tämänhetkisessä työssä en tarvitse taloustietämystä, on sen osaamisen puute myös ajoittain tullut vastaan Puheviestinnän osaajia ei näytä olevan vielä paljoa, joten näkökulmani on kaivattua työelämässä Kirjallisuutta, kuvakoulutusta, sosiaalipolitiikkaa Tietojenkäsittelytiede, taloutta ja kieliä

29 HTK:sta valmistuneiden ammattinimikkeitä Musiikin laitos Tuotantoassistentti Apulaisrehtori Hallinnollinen avustaja Toimittaja Yrittäjä Taikun laitos Kustannustoimittaja Päätoimittaja Kouluttaja Informaatikko Erikoisasiantuntija Kulttuurituottaja Kuvataiteen opettaja Tuotantopäällikkö Viestinnän laitos Toimittaja Verkkotuottaja Uutispäällikkö Tiedottaja Tapahtumajärjestäjä Viestintä- ja markkinointisuunnittelija Helan laitos Arkistosihteeri Corporate archive specialist Museoassistentti Projektiassistentti Näyttelyamanuenssi Tiedottaja Verkkotoimittaja

30 Miten työnantaja näkee humanistin Lähde: Humanistit työnantajien silmin, Kaisa Välivehmas ja Riitta Ylätalo

31 Asenteesta se lähtee.. Valitse kaksi tärkeintä humanistityönhakijan työllistymiseen vaikuttavaa tekijää Persoonallisuustekijät/henkilökohtaiset ominaisuudet 93 % Työhistorian laatu 76 % Opintojen pääaine 21 % Työhistorian pituus 10 %

32 Toive täydentävästä koulutuksesta työnantajasektoreittain Valtiosektori Oikeustiede (63 %), taloustiede (58 %), valtiotiede (53 %), käyttäytymistiede (42 %), tekniikka (26 %) Kuntasektori Käyttäytymistiede (72 %), valtiotiede (45 %), taloustiede (41 %), oikeustiede (35 %), taiteet (28 %) Yksityinen sektori Taloustiede (60 %), käyttäytymistiede (50 %), oikeustiede(45 %), tekniikka (35 %), taiteet (15 %)

33 Toivottu lisäosaaminen humanistisen koulutuksen rinnalle Kaupan ala Kaupan alan työkokemus: asiakaspalvelu ja myyntityöt Esiintymis-, vuorovaikutus-, ATK- ja ryhmätyöskentelytaidot Kauppatieteen perusteet hyödyllinen lisäosaaminen Valtio Ns. kova osaaminen, kuten juridiikka ja taloustiede Analyyttinen tekstin tuottamiskyky Sosiaaliset taidot, kyky luoda kontakteja, avoin persoona Tiedonhakutaidot Kansainvälistyminen, kielitaito Rationaalisuus, esiintymistaito, verkostoitumiskyky

34 Toivottu lisäosaaminen humanistisen koulutuksen rinnalle Tapahtumatuotanto Kaupallisten aineiden lisäopinnot Markkinointi-, myynti- ja viestintätaidot Tutkijaluonne; budjetointi- ja organisointitaidot Ajankäytön hallinta ja tarkkuus Diplomaattisuus, kokonaisuuden ja verkoston hallinta Päällekkäisten asioiden hallinta samanaikaisesti Järjestöt Itsenäisyys, oma-aloitteisuus Tiimityöskentelytaidot ja verkostoitumistaito Analyyttisyys Oman osaamisen markkinointi Viestintätaidot ja monikulttuurisuus

Yliopistosta työelämään Kielten laitos

Yliopistosta työelämään Kielten laitos Yliopistosta työelämään Kielten laitos Mitä ovat akateemiset työmarkkinat? syyslukukausi 0 työelämäasiantuntija Annamari Rovamo Jyväskylän yliopiston työelämäpalvelut annamari.rovamo@jyu.fi, p. 050 76

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013

Sijoittumisseuranta 2013 Sijoittumisseuranta 201 Vaasan yliopistossa vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopisto Opintoasiat / Urapalvelut Jaana

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2010

SIJOITTUMISSEURANTA 2010 SIJOITTUMISSEURANTA 2010 Vaasan yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Sunna Vainiomaa ja Linda Ravindrarajan

Lisätiedot

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen SIJOITTUMISSEURANTA 2011 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sijoittumisseuranta vuonna 9 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5. VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Minne humanistimaisteri työllistyy? Juha Sainio Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut

Minne humanistimaisteri työllistyy? Juha Sainio Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Minne humanistimaisteri työllistyy? Juha Sainio Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Minne humanistimaisteri työllistyy? Luennossa käsitellään esimerkiksi seuraavia aiheita: Millaisiin työtehtäviin

Lisätiedot

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.)

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys.

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille. Selvitys seitsemän ammattikorkeakoulun yhteisistä tuloksista. Elina Kirjalainen Jyväskylän

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja. Tutkimuksia ja selvityksiä

Tampereen yliopisto. Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja. Tutkimuksia ja selvityksiä Tampereen yliopisto Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja Tutkimuksia ja selvityksiä 52 2008 Loogista päättelyä ja tiedon analysointia Matematiikkaa ja tilastotiedettä opiskelleiden kertomuksia

Lisätiedot

KASVATUSTIETEILIJÄT JA TYÖELÄMÄ tietoa opintonsa aloittaville

KASVATUSTIETEILIJÄT JA TYÖELÄMÄ tietoa opintonsa aloittaville Helsingin yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta KASVATUSTIETEILIJÄT JA TYÖELÄMÄ tietoa opintonsa aloittaville Työssä ja opiskellen -opetuksen kehittämishanke Elokuu 2002 Mari Mattila Saatteeksi...

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Kirjallisuuden. B ö. opiskelijat. työhön suuntautumisesta ja osaamisesta

Kirjallisuuden. B ö. opiskelijat. työhön suuntautumisesta ja osaamisesta Kirjallisuuden opiskelijat ä? B ö Kokemuksia korkeakoulutuksesta, työhön suuntautumisesta ja osaamisesta Asiantuntijuuspuun piirros: Susanna Koskimaa. Julkaisun lainaukset: Kirjoituksia kirjallisuuden

Lisätiedot

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE - Kyselyn saaneista 56 % vastasi, tutkinnon suorittaneista puolet. - suuruusjärjestys: Kasvatus 1030, Hum 795, Luonn 678, Yhteisk 551 Oikeus 209, Kauppa 186, Terv

Lisätiedot

Pilvi Lempiäinen TYÖELÄMÄÄ VARTEN. Selvitys Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineesta vuosina 2005 2009 valmistuneiden työllistymisestä

Pilvi Lempiäinen TYÖELÄMÄÄ VARTEN. Selvitys Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineesta vuosina 2005 2009 valmistuneiden työllistymisestä Pilvi Lempiäinen TYÖELÄMÄÄ VARTEN Selvitys Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineesta vuosina 2005 2009 valmistuneiden työllistymisestä Turun yliopiston Poliittisen historian raportteja 8 Turun

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

historiasta tulevaisuuteen työhön suuntautumisesta ja osaamisesta

historiasta tulevaisuuteen työhön suuntautumisesta ja osaamisesta historiasta tulevaisuuteen Kokemuksia korkeakoulutuksesta, työhön suuntautumisesta ja osaamisesta Sisällys Esipuhe... 5 1 Työnhaku... 6 2 Filosofian maisterin työelämäorientaatio... 7 3 Työllistyvyyden

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Filosofian maisterin tutkinto

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Filosofian maisterin tutkinto Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Filosofian maisterin tutkinto Opintoasiat/Susan Blomberg ja Sunna Vainiomaa Kysely toteutettiin e-lomakkeella ajalla 1.1. 31.12.2009, ja siihen vastasi 47

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013 Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013 Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Tanja Makkonen Aalto BIZ valmistuneiden sijoittuminen Seuraamme tiiviisti Kauppakorkeakoulusta valmistuneiden

Lisätiedot

LUOVAT HUMANISTIT URAA

LUOVAT HUMANISTIT URAA Tampereen yliopisto Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja Tutkimuksia ja selvityksiä 50 2008 LUOVAT HUMANISTIT URAA Tosielämän tarinoita Tampereen yliopiston humanistien opinto- ja urapoluista

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

FILOSOFIT TYÖELÄMÄSSÄ Selvitys vuosina 2001 2003 valmistuneiden filosofian opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään

FILOSOFIT TYÖELÄMÄSSÄ Selvitys vuosina 2001 2003 valmistuneiden filosofian opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään FILOSOFIT TYÖELÄMÄSSÄ Selvitys vuosina 2001 2003 valmistuneiden filosofian opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään Sisällys: 1. Johdanto.2 1.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus...2 1.2 Tutkimuksen toteuttaminen...4

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Pitkää uraa, mutta ei putkessa. Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa

Pitkää uraa, mutta ei putkessa. Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa rekrytoi SISÄLTÖ 1/2010 Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen Asiakaslehti 2 2010 Pitkää uraa, mutta ei putkessa Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa 1 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

UUSI VIITEKEHYS TAIDE- JA KULTTUURITUOTTAJIEN PROFIILEILLE

UUSI VIITEKEHYS TAIDE- JA KULTTUURITUOTTAJIEN PROFIILEILLE UUSI VIITEKEHYS TAIDE- JA KULTTUURITUOTTAJIEN PROFIILEILLE Tämä tutkimus on rahoitettu Euroopan komission tuella osana CREA.M- hanketta 518533- LLP- 1-2011- 1- IT- LEONARDO- LM. Tästä julkaisusta vastaa

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA

MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA Näkökulmia yhteisöpedagogien (AMK) koulutukseen ja työhön Kimmo Lind (toim.) HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Kimmo Lind (toim.) MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA. Näkökulmia yhteisöpedagogien

Lisätiedot