NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO ASIALISTA 3 / 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/2011 1 (30) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 5.5.2011 ASIALISTA 3 / 2011"

Transkriptio

1 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) ASIALISTA 3 / Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 46 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 47 Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien hautainhoitorahastojen tilinpäätökset 2010 (YKV) 48 Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2010 (YKV) 49 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2010 (YKV) 50 Tuloveroprosentti vuodelle 2012 (YKV) 51 Lausunto kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymisestä 52 Naantalin seurakuntayhtymän työntekijöiden vuosilomat 53 Ostotarjous määräalasta Merimaskussa (YKV) 54 Naantalin kirkon korjauksen pääurakoitsijan valinta 55 Naantalin kirkon korjauksen LVV-urakoitsijan valinta 56 Naantalin kirkon korjauksen sähköurakoitsijan valinta 57 Naantalin kirkon holvien ja seinien konservointiurakoitsijan valinta 58 Naantalin kirkon alttarikaapin konservointityöt 59 Naantalin kirkon kattokruunujen konservointityöt 60 Naantalin kirkon uusien valaisimien hankinta 61 Naantalin kirkon työmaakokousedustajien valinta 62 Naantalin kirkon korjauksen kustannusarvion hyväksyminen (YKV) 63 Naantalin kirkon korjauksen valvontatyöt 64 EU-tuen hakeminen Naantalin kirkon korjaukseen 65 Ei julkisuuteen 66 Naantalin seurakuntayhtymän tiedottajan viran lakkauttaminen ja tiedottajan tehtävien järjestelyt (YKV) 67 Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston asia- ja esityslistojen jakelu 68 Naantalin seurakuntayhtymän talousjohtajan viranhaltijapäätökset 69 Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan viranhaltijapäätökset 70 Muut asiat 71 Ilmoitusasiat 72 Valitusosoitus 73 Kokouksen päättäminen KOKOUSTIEDOT Aika: Torstai klo 18:00 20:58. Paikka: Seurakuntakeskuksessa, kohtaamispaikalla, Piispantie 2, Naantali Asiat: Kokoukseen kutsutut: JÄSENET: Sirén Petri Ritvanen Pekka yhteisen kirkkoneuvoston pj; Rymättylän srk yhteisen kirkkoneuvoston varapj.

2 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) Aimonen Lasse Jaanto Martti Kaskinen Jouko Orrela Pirjo Peltola Sini Rantanen Erkki Pietikäinen Kerttu Seulanto Matti Tavio Tiia jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Leena Salon varajäsen jäsen jäsen MUUT KUTSUTUT: Koivula Jorma talousjohtaja, esittelijä Saarela Raimo yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Rusi Eeva-Riitta yhteisen kirkkovaltuuston varapj (läsnä ) Rautiainen Jyrki kirkkoherra, Naantalin seurakunta (läsnä ja ) Huovinen Matti kirkkoherra, Merimaskun seurakunta (läsnä ) Läksy Merja pääkirjanpitäjä (läsnä ) Sjöberg Jouko rakennusinsinööri (läsnä ) Virkkala Margit tiedottaja (läsnä ) Kallio Heli hallintosihteeri Petri Sirén yhteisen kirkkoneuvoston pj Heli Kallio sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Sini Peltola pöytäkirjan tarkastaja Erkki Rantanen pöytäkirjan tarkastaja 42 KOKOUKSEN AVAUS Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa perjantaista alkaen neljäntoista (14) päivän ajan Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Petri Sirén avasi yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen ja piti alkuhartauden. 43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta jäsentä. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

3 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Kokouskutsut ja esityslistat lähetettiin jäsenille ja muille kutsutuille Kokouksen asialista on nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän ilmoitustaululla Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todettiin lailliseksi ja päätös- valtaiseksi. 44 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksen mukaan Sini Peltola ja Erkki Rantanen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa neljäntoista (14) päivän ajan. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sini Pel- tolan ja Erkki Rantasen. 45 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 46 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous KL 10:1 Tehtävät. Kirkkoneuvoston asiana on 4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

4 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) KL 10:6 Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kokouksen päätökset 20 Naantalin seurakuntayhtymän taloussäännön tarkistus Muutettiin hyväksytyn Naantalin seurakuntayhtymän taloussäännön 29 vastaamaan kirkkohallituksen uutta taloussääntömallia, kumottiin 30 ja 31 sekä korjattiin 22 :ssä ollut kirjoitusvirhe. Päätöksestä ilmoitettiin taloustoimistolle sekä Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakunnille. 21 Tilintarkastusyhteisön valinta valtuustokaudelle Valittiin Naantalin seurakuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle Oy Audiator Ab. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT;HTM Sinikka Niitynperä ja varatilintarkastajana JHTT;HTM Risto Pohjanpiiri ja avustavana tarkastajana Anne Arvola. Tarjous oli hinnaltaan edullisin ja täytti muut tarjouspyynnössä määritellyt laatuvaatimukset. Päätöksestä ilmoitettiin tarjouksen tehneille. 22 Kiinteistöjen luovutus Naantalin seurakuntayhtymälle Päätettiin Kirkkohallituksen virastokollegion päätösten mukaisesti: 1) ottaa vastaan Naantalin seurakuntaneuvoston Naantalin seurakuntayhtymälle luovuttama Naantalin Luonnonmaalla Herttulan kylässä sijaitseva Katajamäen 2,402 hehtaarin kokoinen kiinteistö (Kirkkohallituksen virastokollegio / 597 ). 2) ottaa vastaan Naantalin seurakuntaneuvoston Naantalin seurakuntayhtymälle luovuttama Naantalin Vanhassa kaupungissa sijaitseva m 2 :n kokoinen kiinteistö (Kirkkohallituksen virastokollegio / 598 ). 3) ottaa vastaan Merimaskun seurakuntaneuvoston Naantalin seurakuntayhtymälle luovuttama Naantalin kaupungin Moijoisten kylässä sijaitseva n. 2,09 hehtaarin kokoinen kiinteistö Kanttorila (Kirkkohallituksen virastokollegio / 657 ). Päätöksestä ilmoitettiin Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakunnille.

5 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää panna yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätökset laillisina täytäntöön. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asioiden täytäntöönpano. 47 NAANTALIN, RYMÄTTYLÄN JA MERIMASKUN HAUTAINHOITORAHASTO- JEN TILINPÄÄTÖKSET 2010 (YKV) Viite: Ark Laskentatoimi/Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2010 Ark. 2.1.Talouden suunnittelu ja ohjaus/naantalin seurakuntayhtymän taloussääntö 21 Kirkkohallitus (2009)/ Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 31 Merimaskun seurakuntaneuvoston kokous / 35 / Liite 5 A: Vastaus tilintarkastuskertomukseen KL 17:5, 2 mom Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi vastuun haudan hoidosta. Seurakunta voi tehdä sopimuksia hautojen hoidosta myös siten, että hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan. Naantalin seurakuntayhtymän taloussääntö 21 Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahastoja hoidetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamien sääntöjen mukaan. Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältää oman, seurakunnan tilinpäätöksestä erillisen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Hautainhoitorahastojen taseen loppusummat merkitään seurakunnan taseeseen kohtiin Toimeksiantojen varat ja toimeksiantojen pääomat. Hautausmaiden yleiset alueet hoidetaan verovaroin. Verovaroja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon. Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakunnilla on omat hautainhoitorahastot, joihin hoitomaksut sijoitetaan ja joiden varoilla kyseiset haudat hoidetaan. Hautainhoitorahastojen kirjanpito hoidetaan erillisenä osakirjanpitona ja tilinpäätökset tehdään seurakuntayhtymän taloussäännön 21 :n mukaisesti.

6 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) Merimaskun seurakuntaneuvosto antoi kokouksessaan vastauksen tilintarkastuskertomukseen koskien Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahastoa. Tilintarkastajat käsittelevät Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston tilannetta kokouksessaan Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous / 68 Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy 1) Naantalin seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta ) Rymättylän seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta ) Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1, 2 ja 3. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu. 48 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2010 (YKV) Viite: Ark Laskentatoimi/Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2010 Naantalin seurakunnan toimintakertomus 2010 Rymättylän seurakunnan toimintakertomus 2010 Merimaskun seurakunnan toimintakertomus 2010 Kirkkohallitus (2009)/ Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet Naantalin seurakuntaneuvoston kokous / 14 Rymättylän seurakuntaneuvoston kokous / 19 Merimaskun seurakuntaneuvoston kokous / 22 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 31 Naantalin seurakuntayhtymän taloussääntö 24 Tilinpäätös Seurakuntayhtymän tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen, kirkkohallituksen ja yhteisen kirkkoneuvoston antamien ohjeiden sekä tämän säännön määräysten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Tasekirja arkistoidaan sidottuna. Tilinpäätöstä varmentavat asia-

7 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) kirjat sisältävät tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut erittelyt. Tilintarkastuskertomus liitetään yhteisen kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin. Kts. Tilinpäätösohje (kkh yleiskirje 17/2003) ja konsernitase-ohje (Kkh yleiskirje 30/2003). Tilinpäätöksestä kts. KJ 15:9. Toimintakertomuksesta kts. KJ 9:6. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Pääkirjanpitäjä Merja Läksy poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn päätyttyä klo 18:26. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu. 49 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2010 (YKV) Viite: Ark Laskentatoimi/ Tilintarkastusmuistio Ark Laskentatoimi/ Tilintarkastuskertomus Merimaskun seurakuntaneuvoston kokous / 35 / Liite 5 A: Vastaus tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastajat esittävät tilintarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta Merimaskun seurakuntaneuvosto antoi kokouksessaan vastauksen tilintarkastuskertomukseen koskien Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahastoa. Tilintarkastajat käsittelevät Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston tilannetta kokouksessaan Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous / 68

8 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää vastuuvapauden myöntämisestä Naantalin seurakuntayhtymän tilivelvollisille vuodelta Käsittely: Jouko Kaskinen teki muutosehdotuksen: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää vastuuvapauden myöntämisestä Naantalin seurakuntayhtymän tilivelvollisille vuodelta 2010, edellyttäen, että Merimaskun ja Naantalin kirkkoherrat valmistelevat ja antavat ennen yhteisen kirkkovaltuuston pidettävää kokousta selvityksen tilintarkastajien muistiossa annettuihin muistutuksiin sekä siitä, miten ja missä aikataulussa puutteet tullaan korjaamaan. Perustelut: Tilintarkastusmuistiot ovat osa tilintarkastuksen raportointia, eikä niiden käsittelyä voida sivuuttaa vain merkitsemällä ne tiedoksi. Seurakuntaneuvostojen tulee osaltaan huolehtia siitä, että puheenjohtaja tekee riittävät valmistelut asioiden käsittelyä varten ja että päätökset kirjataan siten kuin säännökset ja hyvä hallintotapa edellyttää. Erkki Rantanen ja Pekka Ritvanen kannattivat ehdotusta. Talousjohtaja Jorma Koivula hyväksyi muutosehdotuksen omalta osaltaan. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti jäsen Jouko Kaskisen esittämän muutosehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu. 50 TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2012 (YKV) Viite: Kirkkohallituksen yleiskirje Nro 32/2010/ Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 107 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous / 22 TALOUSARVION SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNI- TELMAN LAADINTAAN LIITTYVIÄ ASIOITA (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 32/2010) Yhteisen kirkkoneuvoston kokous (107 ): Toimenpiteet talouden tasapainon saavuttamiseksi vuosina : 1. Tuloveroprosentti korotettava vähintään 1,25 prosenttiin vuodesta 2011 alkaen.

9 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) 2. Toimintakuluja vähennettävä n euroa vuosittain ( ). 3. Toimintakate ei saa olla verotuloja suurempi. 4. Investoinnit rahoitetaan vuodesta 2013 lähtien omaisuutta myymällä. --- Yhteinen kirkkovaltuusto määrää Naantalin seurakuntayhtymän tuloveroprosentiksi 1,25 vuodelle Käsittely: Valtuutettu Erkki Rantanen antoi vastaehdotuksen: tuloveroprosentiksi määrätään 1,15 %. Vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Puheenjohtaja Jyrki Rautiainen antoi vastaehdotuksen: tuloveroprosentiksi määrätään 1,30 %. Vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Valtuutettu Erkki Rantanen jätti eriävän mielipiteen toimenpidesuunnitelman kohtaan 1: Tuloveroprosentti on pidettävä 1,15 prosentissa vuonna Puheenjohtaja Jyrki Rautiainen jätti eriävän mielipiteen: tuloveroprosentti on päätettävä tasolle, joka turvaa nykyisen seurakunnallisen toiminnan Naantalin seurakuntayhtymän seurakunnissa. Yhteisen kirkkovaltuuston kokous (22 ): Käsittely: Valtuutettu Erkki Rantanen antoi vastaehdotuksen, että tuloveroprosentiksi määrätään 1,15 % vuodelle Valtuutettu Rauno Vänttinen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi äänestystä seisomaan nousten. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin. Äänestysesitys: yhteisen kirkkoneuvoston esitys JAA (Yhteinen kirkkovaltuusto määrää Naantalin seurakuntayhtymän tuloveroprosentiksi 1,25 vuodelle 2011.) vastaan Erkki Rantanen esitys EI (Tuloveroprosentiksi määrätään 1,15 % vuodelle 2011). Puheenjohtajan äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: JAA (26) EI (4)

10 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) Näin ollen yhteinen kirkkovaltuusto äänin 26-4 hyväksyi yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotuksen. Valtuutettu Erkki Rantanen teki ponsiehdotuksen: tuodaan valitulle kirkkovaltuustolle 2011 ensimmäiseen kokoukseen seuraavat asiat. 1) Investointien tarve vuosille sekä niiden rahoitus. 2) Tuodaan Naantalin kirkon sisäpuolinen korjaustyö ja sen rahoitus. Mikäli siihen liittyvät suunnitelmat on hyväksytty. 3) Omaisuuden myyminen vuosille yhtymä / seurakunnat. 4) Henkilöstösuunnitelma vuosille Miten hoidetaan resurssit yhteistyöllä seurakuntien kesken. Yhteinen kirkkovaltuusto kannatti yksimielisesti ponsiesitystä. YKV päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi äänin 26-4 yhteisen kirkkoneu voston päätösehdotuksen. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti tehdyn ponsiehdotuksen. 1) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se määrää Naantalin seurakuntayhtymän tuloveroprosentiksi 1,25 vuodelle ) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että talous on saatava tasapainoon valtuustokaudella yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa tuloveroprosentin käsittelyn yhteydessä esitetyn toimenpideohjelman mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1 ja 2. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu. 51 LAUSUNTO KIRKON TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELU- KESKUKSEN ASIAKKAAKSI LIITTYMISESTÄ Viite: Ark Päätöksenteko/ Kirkkohallitukselta saapuneet vireilletuloasiakirjat/ Kysely palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymisestä, sähköposti Kirkkohallitus tekee selvityksen siitä, milloin kukin seurakuntatalous haluaisi liittyä kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Ensimmäinen mahdollinen liittymisajankohta on vuonna 2012, jolloin palvelukeskuksen on tarkoitus aloittaa toimintansa. Siirtymäkausi kestää aina vuoteen 2017 asti. Lisätietoa palvelukeskushankkeesta löytyy Sakasti-palvelusta osoitteesta

11 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) Yhteistä kirkkoneuvostoa pyydetään ilmoittamaan, mikä olisi Naantalin seurakuntayhtymälle paras ajankohta liittyä palvelukeskuksen asiakkaaksi ja onko joku erityinen syy, jonka vuoksi haluamme liittyä palvelukeskuksen asiakkaaksi ehdotettuna vuonna. Erityisiä syitä voivat olla muun muassa henkilöstön eläköityminen, nykyisen ulkopuolisen palveluntarjoajan sopimuksen päättyminen, tulevat seurakuntaliitokset tai muu seurakuntatalouden kannalta merkittävä seikka. Joka vuosi vastaanotetaan seurakuntatalouksia useammassa (2-3) erässä. Tarkka ajankohta jokaisen seurakuntatalouden kanssa sovitaan lähempänä erikseen. Jokaisen seurakuntatalouden toive liittymisajankohdasta perusteluineen pyritään ottamaan huomioon valmistelussa. Kirkkohallituksen täysistunto tekee asiasta lopullisen päätöksen. Vastausaika päättyy ma klo Yhteinen kirkkoneuvosto päättää ilmoittaa Kirkkohallitukselle lausuntonaan, että Naantalin seurakuntayhtymä on valmis liittymään kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuonna Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu. 52 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN TYÖNTEKIJÖIDEN VUOSILOMAT Viite: Ark Palvelussuhdetietojen ylläpitäminen/ Vuosilomalista 2011 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän työntekijöiden vuosilomat lomakaudelle Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle.

12 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) 53 OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA MERIMASKUSSA (YKV) Viite: Ark Päätöksenteko/ Muut vireilletuloasiakirjat/ Ostotarjous määräalasta tilasta Puistomaa , sähköposti Liite: Kiinteistörekisterin karttaote Merimaskun seurakuntaneuvoston kokous / 52 Ark Kiinteistön ostaminen, luovuttaminen ja vuokraus/ Puistomaa / Catella Property Oy/ Arviolausunto määräalasta Naantalin seurakuntayhtymälle Scanmare Oy haluaa ostaa seurakuntayhtymältä määräalan n. 8 neliötä Puistomaa tilasta, jotta voisimme muodostaa kaavan mukaisen omakotitontin. Toivomme mahdollisimman pikaista vastausta. Scanmare Oy Pentti Laakso Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää myydä Scanmare Oy:lle määräalan n. 8 m 2 Naantalin kaupungin (529) Tammisaaren kylässä (485) sijaitsevasta kiinteistöstä Puistomaa RN:o 1:59. Päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu. 54 NAANTALIN KIRKON KORJAUKSEN PÄÄURAKOITSIJAN VALINTA Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 6 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 7 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 60 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous / 5 Ark. Kiinteistöakti/ Naantalin kirkko / 3.3. Rakentaminen, korjausrakentaminen ja laajentaminen/ Urakkaohjelma laajentaminen/ Urakkarajaliite laajentaminen/ Työturvallisuusasiakirja

13 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) laajentaminen/ Työpiirustukset T101-T107 ja rakennustapaselostus T laajentaminen/ Detalji- ja kalustepiirustukset D laajentaminen/ LVV-työtapaselostus G ja LVV-piirustukset G1 0001, G1 1K11, G1 1011, G2 0002, G2 1K11, G2 1011, J Ark Hankinta/ Naantalin kirkon korjaus/ Kansallinen hankintailmoitus, jaettu urakka Ark Hankinta/ Naantalin kirkon korjaus/ Urakkatarjouspyyntö/ Pääurakka Ark Hankinta / Naantalin kirkon korjaus/ Pääurakoitsijoiden vertailutaulukko ja perustelut laajentaminen/ Pääurakan urakkaneuvottelu, muistio Kaikki Naantalin kirkon korjauksen pääurakkaa koskevat asiakirjat olivat yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten nähtävänä taloustoimistossa keskiviikkona 4.5. klo 9 13 ja torstaina 5.5. klo ja ne tuotiin myös nähtäväksi kokoukseen. 2) Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee pääurakoitsijaksi Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy:n. Edellytyksenä on, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy kokonaiskustannusarvion ja tekee määräenemmistöpäätöksen Naantalin kirkon korjaushankkeeseen ryhtymisestä. Käsittely: Asiantuntija, rakennusinsinööri Jouko Sjöberg saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alkaessa klo 19:20. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1 ja 2. Hankintavalitus markkina-oikeudelle. 55 NAANTALIN KIRKON KORJAUKSEN LVV-URAKOITSIJAN VALINTA Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 6 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 7 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 60 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous / 5 Ark. Kiinteistöakti/ Naantalin kirkko / 3.3. Rakentaminen, korjausrakentaminen ja

14 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) laajentaminen/ Urakkaohjelma laajentaminen/ Urakkarajaliite laajentaminen/ Työturvallisuusasiakirja laajentaminen/ LVV-työtapaselostus G ja LVV-piirustukset G1 0001, G1 1K11, G1 1011, G2 0002, G2 1K11, G2 1011, J Ark Hankinta/ Naantalin kirkon korjaus/ Kansallinen hankintailmoitus/ Naantalin kirkon LVV-urakka Ark Hankinta/ Naantalin kirkon korjaus/ Urakkatarjouspyyntö/ LVV-töiden urakka Ark Hankinta/ Naantalin kirkon korjaus/ LVV-urakoitsijoiden pisteytystaulukko ja perustelut Kaikki Naantalin kirkon korjauksen LVV-urakkaa koskevat asiakirjat olivat yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten nähtävänä taloustoimistossa keskiviikkona 4.5. klo 9 13 ja torstaina 5.5. klo ja ne tuotiin myös nähtäväksi kokoukseen. 2) Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee LVV urakoitsijaksi TRP Group Oy:n. Edellytyksenä on, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy kokonaiskustannusarvion ja tekee määräenemmistöpäätöksen Naantalin kirkon korjaushankkeeseen ryhtymisestä. Perustelut: TRP Group Oy:n tarjous on tarjouspyyntöasiakirjoissa mainittujen vertailukriteerien ja tällä perustella lasketun vertailupisteytyksen mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1 ja 2. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle. 56 NAANTALIN KIRKON KORJAUKSEN SÄHKÖURAKOITSIJAN VALINTA Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 6 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 7 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 60 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous / 5

15 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) Ark. Kiinteistöakti/ Naantalin kirkko / 3.3. Rakentaminen, korjausrakentaminen ja laajentaminen/ Urakkaohjelma laajentaminen/ Urakkarajaliite laajentaminen/ Työturvallisuusasiakirja laajentaminen/ Sähkötöiden rakennustapaselostus H ja piirustukset H1 0000, H2 0251, H4 1001, H4 1011, H , H5 0701, J3 0101, J5 0101, J Ark Hankinta/ Naantalin kirkon korjaus/ Kansallinen hankintailmoitus/ Naantalin kirkon sähköurakka Ark Hankinta/ Naantalin kirkon korjaus/ Urakkatarjouspyyntö/ Sähkötöiden urakka Ark Hankinta/ Naantalin kirkon korjaus/ Sähköurakoitsijoiden pisteytystaulukko ja perustelut Kaikki Naantalin kirkon korjauksen sähköurakkaa koskevat asiakirjat olivat yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten nähtävänä taloustoimistossa keskiviikkona 4.5. klo 9 13 ja torstaina 5.5. klo ja ne tuotiin myös nähtäväksi kokoukseen. 2) Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee sähköurakoitsijaksi M. Tuomi Oy:n. Edellytyksenä on, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy kokonaiskustannusarvion ja tekee määräenemmistöpäätöksen Naantalin kirkon korjaushankkeeseen ryhtymisestä. Perustelut: M. Tuomen tarjous on tarjouspyyntöasiakirjoissa mainittujen vertailukriteerien ja tällä perustella lasketun vertailupisteytyksen mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1 ja 2. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle. 57 NAANTALIN KIRKON HOLVIEN JA SEINIEN KONSERVOINTIURAKOITSIJAN VALINTA Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 6 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 7 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 60

16 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous / 5 laajentaminen/ Työturvallisuusasiakirja laajentaminen/ Rakennusten värisuunnittelu Petapi/ Naantalin kirkon holvi- ja seinäpintojen kunnostustyö, työselitys ja laajentaminen/ Työpiirustukset T103, T-105, T-106, T-107 Ark Hankinta/ Naantalin kirkon korjaus/ Urakkatarjouspyyntö/ Holvien ja seinien konservointitöiden urakka laajentaminen/ Konservointiurakan urakkaneuvottelu, muistio Kaikki Naantalin kirkon korjauksen holvien ja seinien konservointiurakkaa koskevat asiakirjat olivat yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten nähtävänä taloustoimistossa keskiviikkona 4.5. klo 9 13 ja torstaina 5.5. klo ja ne tuotiin myös nähtäväksi kokoukseen. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita kirkon holvien konservointiurakoitsijaksi TMI T.J. Hiltusen. Perustelut: halvin hinta. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle. 58 NAANTALIN KIRKON ALTTARIKAAPIN KONSERVOINTITYÖT Asia käsitellään ennen yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pidettävässä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa klo 17:00. Käsittely: Kirkkoherra Matti Huovinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20:03. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu.

17 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) 59 NAANTALIN KIRKON KATTOKRUUNUJEN KONSERVOINTITYÖT Asia käsitellään ennen yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pidettävässä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa klo 17:00. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu. 60 NAANTALIN KIRKON UUSIEN VALAISIMIEN HANKINTA Asia käsitellään ennen yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pidettävässä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa klo 17:00. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu. 61 NAANTALIN KIRKON TYÖMAAKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 6 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 7 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 60 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous / 5 Naantalin kirkon suoritettavan korjauksen työmaakokouksen organisaation muodostavat talousjohtaja, valvoja, urakoitsijat, hallinnon edustajat seurakuntayhtymästä ja Naantalin seurakunnasta sekä tarvittaessa kutsuttavat asiantuntijat. 1) Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää hallinnon edustajan Naantalin kirkon korjauksen työmaakokouksiin.

18 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) 2) Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Naantalin seurakuntaneuvostoa nimeämään Naantalin seurakunnan edustajan kirkon korjauksen työmaakokouksiin. Käsittely: Erkki Rantanen ehdotti seurakuntayhtymän hallinnon edustajaksi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Raimo Saarelaa. Pekka Ritvanen kannatti ehdotusta. Muita ehdotuksia ei tehty. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän hallinnon edustajaksi Naantalin kirkon korjauksen työmaakokouksiin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Raimo Saarelan. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 2. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu. 62 NAANTALIN KIRKON KORJAUKSEN KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN (YKV) Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 6 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 7 Ark. Kiinteistöakti/ Naantalin kirkon korjaus/ 3.3. Rakentaminen, korjausrakentaminen ja laajentaminen/ Kirkon korjauksen kustannusarvio Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 60 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous / 5 laajentaminen/ Suunnittelutyöryhmän muistiot 1 4/2010 laajentaminen/ Museoviraston lausunto laajentaminen/ Kirkkohallituksen päätös laajentaminen/ Opetusministeriön päätös laajentaminen/ Työpiirustukset T101-T107 ja rakennustapaselostus T laajentaminen/ Detalji- ja kalustepiirustukset D laajentaminen/ LVV-työtapaselostus G ja LVV-piirustukset G1 0001, G1 1K11, G1 1011, G2 0002, G2 1K11, G2 1011, J laajentaminen/ Sähkötöiden rakennustapaselostus H ja piirustukset H1 0000, H2 0251, H4 1001, H4 1011, H , H5 0701, J3 0101, J5 0101, J laajentaminen/ Virpi Tervonen/ Lyhyt yhteenveto Naantalin kirkon korjauksen sisällöstä laa-

19 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) jentaminen/ Kirkon korjauksen kustannusarvio NAANTALIN KIRKON KORJAUS Lyhyt yhteenveto korjauksen sisällöstä Kirkon vaiheita lyhyesti Naantalin kirkko rakennettiin alun perin birgittalaisjärjestön luostarikirkoksi ja vihittiin käyttöönsä vuonna Tutkimusten mukaan rakennustöitä jatkettiin vielä tämän vuoden jälkeenkin. Kirkko on ainoa säilynyt luostariajan rakennus. Barokkia edustava kellotorni lisättiin kirkon länsipäätyyn vuonna Kirkko paloi vuonna Naantalin kirkkoa korjattiin 1860-luvulla. Viimeisin korjaus ja restaurointi suoritettiin vuosina arkkitehti Olli Kestilän suunnitelmien mukaan. Korjausta edelsi laaja rakennushistoriallinen tutkimus valtionarkeologi Henrik Liliuksen johdolla. Vuosina 1998 ja 1999 kunnostettiin kirkon tornin paanukatto ja kirkon pohjoislappeen paanukate uusittiin kesällä Tuleva korjaus Naantalin kirkko odottaa korjausta, jossa parannetaan kirkon rakennusteknisiä yksityiskohtia, teknistä tasoa ja käytännön toimivuutta. Korjaustyön yhteydessä suoritetaan kirkon sisäpuolisten holvauksien mittava puhdistus ja maalaus erillisenä konservointityönä. Kirkon sisätilan korjauksen arkkitehtonisena lähtökohtana on arkkitehti Olli Kestilän 1960-luvun puolivälissä luoma kokonaistaideteos, joka on säilynyt lähes muuttumattomana. Uudet arkkitehtoniset yksityiskohdat ja pienet esineet suunnitellaan arvokkaan interiöörin ehdoilla ja niille alisteisina. Kuorialue on monista yksityiskohdista muodostuva kokonaisuus, jossa sen jokaisella osalla ja kirkollisella esineellä on merkitys kokonaisuuden osana sekä ajallinen kytkös kirkkotilaan ja historiaan. Nykyaikaisen messukäytännön mukainen toiminnallinen muutos alttaripöydän uusi paikka on ratkaistu kokonaissommitelma huomioiden sijoittamalla uusi pöytä alttarikaiteen ja vanhan, kavennettavan alttaripöydän väliin. Kuorialueen tasoerojen muutoksen yhteydessä myös alttarikaiteen polvistumisosan ergonomian parantaminen on mahdollista. Merkittävin kirkkotilan tekninen ja arkkitehtoninen muutos kohdistuu kirkkosalin valaistukseen. Naantalin kirkon uudet valaisimet ovat uniikkeja tilaan suunniteltuja. Kuorialueen valaistusta lisätään täysin uudella valaisimella, joka ratkaisee pääosin myös konserttitilanteiden valaistuksen. Teknisiin parannuksiin kuuluvat kirkon sähköasennusten uusiminen suurelta osaltaan.

20 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) Rakennusteknisiä parannuksia ovat mm. kirkkosalin ikkunoiden tiiviyden ja toimivuuden parantaminen ja kirkkosalin ja kuorialueen tasoerojen muutokset, kuorikorokkeen rakenteiden avaaminen ja uusiminen, mikä helpottaa myös kirkon matalaan ryömintätilaan suoritettavia sähköasennustöitä. Kirkon puu- ja tiililattiat kunnostetaan. Toiminnallisiin parannuksiin sisältyy myös uusia ja kunnostettavia kalusteita kirkkosaliin, sakastiin ja kirkon sivutiloihin. Kirkon henkilöturvallisuutta parannetaan lisäämällä poistumistieopasteet ja turvavalojärjestelmä sekä kirkkotilaan määritellään enimmäishenkilömäärä. Esteettömyyden parantaminen nykyisestään on ollut yksi lähtökohta monitasoisen kirkkotilan turvallisuussuunnittelussa. Alttarille pääsyä helpotetaan rakentamalla uusi luiska, kirkkosaliin sisäänkäyntitasolta johtava luiska muotoillaan uudelleen ja lisäksi pyörätuoleille rakennetaan uusi tasanne kirkkosalin sisäänkäynnin läheisyyteen. Ratkaisu perustuu pelastusviranomaisen kanssa yhteistyössä laadittuun suunnitelmaan. SUUNNITTELUSTA VASTAAVAT Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Virpi Tervonen / Virpi Tervonen, arkkitehti SAFA, ICOMOS Sähkö- ja lvi-suunnittelu: Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy / Lauri Vaahteranoksa, projektipäällikkö Valaistussuunnittelu: Ari Peltola, teollinen muotoilija ja valaistussuunnittelija Arkkitehtitoimisto Virpi Tervonen Kaikki Naantalin kirkon korjausta koskevat asiakirjat olivat yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten nähtävänä taloustoimistossa keskiviikkona 4.5. klo 9 13 ja torstaina 5.5. klo ja ne tuotiin myös nähtäväksi kokoukseen. Kustannusarvio NAANTALIN KIRKON KORJAUS Esitutkimukset ja selvitykset , ,00 Kirkon kalusteiden ja esineiden siirrot sekä ,00 kuljetukset Telineet ,00 Holvien ja seinien kunnostus / konservointi , ,00 Sähkötyöt ja valaisimet , ,00 LVV-työt , ,00 Uudet kalusteet ,00 Ikkunoiden korjaus / uusiminen ,00

21 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) Rakennustekniset työt , ,00 Lattiapinnoitteet ja pintakäsittelyt ,00 Esineiden konservointi , ,00 Tornikellon kunnostus 6.000, ,00 Suunnittelu , ,00 Valvonta , ,00 Rakennuttajan kustannukset , ,00 Lisä- ja muutostyövaraus , ,00 Keskiaikaisten seinämaalausten konservointi ,00 Äänentoistojärjestelmän muutostyö ,00 Äänimittaukset 2 kpl 5.200,00 Tilavuokra, kirkon penkit ,00 Dokumentointivalokuvaaja 3.500,00 Sprinkler-järjestelmän laajennus 6.500,00 Arkeologinen valvonta johtokaivannoissa 2.000,00 YHTEENSÄ , ,00 Merkinnällä varustetut kohteet sisältyvät muutetun kustannusarvion kohtaan rakennustekniset työt. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 %. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Naantalin kirkon korjauksen tarkennetun kustannusarvion ja päättää ryhtyä korjaushankkeeseen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Tiedottaja Margit Virkkala, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Eeva-Riitta Rusi, rakennusinsinööri Jouko Sjöberg ja kirkkoherra Jyrki Rautiainen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 20:29. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu. 63 NAANTALIN KIRKON KORJAUKSEN VALVONTATYÖT Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 6 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 7 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 60 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous / 5

22 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) Tarjousasiakirjat olivat yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten nähtävänä taloustoimistossa keskiviikkona 4.5. klo 9 13 ja torstaina 5.5. klo ja ne tuotiin myös nähtäväksi kokoukseen. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita Naantalin kirkon korjauksen rakennustöiden valvojaksi Insinööritoimisto Jouko Sjöbergin. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle. 64 EU-TUEN HAKEMINEN NAANTALIN KIRKON KORJAUKSEEN Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 133 Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että Naantalin kirkon korjaukseen ei saada EU-tukea. Asiasta on neuvoteltu Varsinais- Suomen liiton kanssa joulukuussa Pohjoismaiden ministerineuvostolta ei ole mahdollista saada avustusta. Käsittely: Kirkkoherra Jyrki Rautiainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20:33. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu. 65 Ei julkisuuteen 66 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN TIEDOTTAJAN VIRAN LAKKAUTTA- MINEN JA TIEDOTTAJAN TEHTÄVIEN JÄRJESTELYT (YKV) Viite: Ark Palvelussuhdetietojen ylläpitäminen/ Tiedottaja Margit Virkkalan anomus

23 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) 1) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää tiedottaja Margit Virkkalalle eron Naantalin seurakuntayhtymän tiedottajan virasta anomuksen mukaisesti ) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita Margit Virkkalan määräaikaiseen tiedottajan työsopimussuhteeseen ajalle lakkautettavan viran palkkaeduin. 3) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää lakkauttaa Naantalin seurakuntayhtymän tiedottajan viran Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1, 2 ja 3. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle päätöksistä 1 ja 2. Ei muutoksenhakuoikeutta päätöksestä 3, koska kyseessä on asian valmistelu. 67 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON JA YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON ASIA- JA ESITYSLISTOJEN JAKELU Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 42 Yhteisen kirkkoneuvoston kokous (42 ): 1. Yhteisen kirkkoneuvoston asiakirjat: - asialistat ja esityslistat lähetetään yhteisen kirkkoneuvoston varsinaisille jäsenille - asialistat lähetetään yhteisen kirkkoneuvoston henkilökohtaisille varajäsenille - asialistat lähetetään tiedoksi yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille ja kunkin valtuustoryhmän kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle 2. Yhteisen kirkkovaltuuston asiakirjat: - asialistat ja esityslistat lähetetään yhteisen kirkkovaltuuston varsinaisille jäsenille - asialistat ja esityslistat lähetetään tiedoksi kunkin valtuustoryhmän kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle --- Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston asia- ja esityslistojen jakelun edellä esitetyllä tavalla. Päätös lähetetään yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

24 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että yhteisen kirkkoneuvoston asialistat sekä yhteisen kirkkovaltuuston asia- ja esityslistat lähetetään tiedoksi edellä mainittujen lisäksi niille Naantalin, Merimaskun ja Rymättylän seurakuntaneuvostojen jäsenille, jotka eivät saa asia- tai esityslistoja yhteisen kirkkoneuvoston / 42 tekemän päätöksen perusteella. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu. 68 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSJOHTAJAN VIRANHALTIJA- PÄÄTÖKSET Viite: Ark Päätöksenteko/ Talousjohtajan viranhaltijapäätökset (nähtävänä kokouksessa) Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi talousjohtajan viranhaltijapää- tökset tiedoksi. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 :n mukaista siirto-oikeutta ei ole käytetty. Ei muutoksenhakuoikeutta. 69 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PU- HEENJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Viite: Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan viranhaltijapäätökset (nähtävänä kokouksessa) Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan viranhaltijapäätökset tiedoksi. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 :n mukaista siirto-oikeutta ei ole käytetty. Ei muutoksenhakuoikeutta.

25 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) 70 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 71 ILMOITUSASIAT Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 72 VALITUSOSOITUS Yhteinen kirkkoneuvosto MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66 (päätös 3), 67, 68, 69, 70, 71, 72 ja 73 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät: 52, 55, 56, 57, 63, 65, 66 (päätökset 1 ja 2) Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

26 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: 54 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Naantalin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Piispantie 2, Naantali Postiosoite: Piispantie 2, Naantali Faksi: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 52, 55, 56, 57, 63, 65, 66 (päätökset 1 ja 2) Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

27 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Piispantie 2, Naantali Postiosoite: Piispantie 2, Naantali Faksi: Sähköposti: Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan VALITUSOSOITUS Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 4, Turku Postiosoite: PL 32, Turku Faksi: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää

28 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/ (30) Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, Turku Postiosoite: PL 60, Turku Faksi: Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää Käyntiosoite: Satamakatu 11, Helsinki Postiosoite: PL 185, Helsinki Faksi: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää Käyntiosoite: Meritullinkatu 10, Helsinki Postiosoite: PL 29, Valtioneuvosto Faksi: (kirjaamo) Sähköposti: Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 4/ (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO ASIALISTA 4 / 2011

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 4/ (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO ASIALISTA 4 / 2011 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 4/2011 1 (11) ASIALISTA 4 / 2011 74 Kokouksen avaus 75 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 76 Pöytäkirjantarkastajien valinta 77 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1)

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA Maanantai 20.4.2015 klo 17.30 18.10 PAIKKA

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Aika 3.11.2016 klo 17.30-17.58 Paikka Messukylän seurakuntakoti, Messukylänkatu 36 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen, Riina-Eveliina

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2014

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2014 AIKA MAANANTAI 28.04.2014

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika Tiistai 10.1.2017 klo 18.00-18.55. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Lavikainen Tuula Lehikoinen Tarja Makkonen

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1 LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/ Seurakuntaneuvosto 1 AIKA 24.10. klo 18.30 PAIKKA Lohtajan pappila Kokousasiat 74 Kokouksen avaus 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Aika Paikka 3.2.2016 klo 17:00 18:21 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11. Kasvun johtokunta Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, Kangasala

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11. Kasvun johtokunta Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, Kangasala Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11 Kasvun johtokunta 14.01.2016 Aika 14.01.2016 klo 18:00-19:38 Paikka Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala)

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala) Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11 Kasvun johtokunta 31.05.2016 Aika 31.05.2016 klo 18:00-19:32 Paikka Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, 36200 Kangasala) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17.00 18.20 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden.

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden. Helsingin seurakuntayhtymä Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 14.04.2016 klo 18:05-19:25 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Pakarinen, puheenjohtaja Salli Ahtiainen Tiina Hieta

Lisätiedot

Seurakuntatalo, PIENI SALI

Seurakuntatalo, PIENI SALI HARJAVALLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356 761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi (poissaolot) www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2013 AIKA

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2016 Seurakuntaneuvosto (8) 49 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2016 Seurakuntaneuvosto (8) 49 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/ Seurakuntaneuvosto 13.7. 1 (8) AIKA Keskiviikko 20.7. klo 17.00 PAIKKA Lohtajan pappila, Alaviirteentie 105 KOKOUSASIAT 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/2014

KIRKKONEUVOSTO 8/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 8/2014 AIKA MAANANTAI 3.11.2014

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Jari Lippo Pekka Mättö Silja Neiglick

Lisätiedot

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) PÖYTÄKIRJA 29201 Harjavalta 2/2013 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKONEUVOSTO AIKA MAANANTAI 11.3.2013

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Taloudellinen jaosto 2015

Hartolan seurakunta Taloudellinen jaosto 2015 Taloudellinen jaosto, kokous 5/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika perjantaina 18.9.2015 klo 9.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2013

KIRKKONEUVOSTO 4/2013 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2013 AIKA MAANANTAI 27.5.2013

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Aika Keskiviikko 2.5.2012 klo 17.00 18.10 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heikura Kauko Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija

Lisätiedot

varajäsen (Hakala Taina)

varajäsen (Hakala Taina) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 78 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.09.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Lammi Tiina Majalahti Auli Mattila

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 19.3.2013 klo 18-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka Ulla Maija

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 1/2016 18.5.2016 1-10 / sivut 1-8

Kirkkovaltuusto 1/2016 18.5.2016 1-10 / sivut 1-8 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 18.5.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 18 /19: Alanen Margit Heiska Virve Härkki Leena Järvi Raili vara (Kauppila Eero) Karjalainen Anni Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2011 1(14) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO ASIALISTA 2 / 2011

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2011 1(14) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO ASIALISTA 2 / 2011 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2011 1(14) ASIALISTA 2 / 2011 27 Kokouksen avaus 28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 29 Pöytäkirjantarkastajien valinta 30 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 17.2.2016

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 17.2.2016 17.2.2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika keskiviikko 17.2.2016 klo 16.30 18.31 Paikka Pielisensuun kirkko, yläsali Läsnä Nuutinen Tapani puheenjohtaja Auvinen Päivi Karvinen Tarmo Matti Kososen varahenkilö Ketonen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14. Kasvun johtokunta

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14. Kasvun johtokunta Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14 Kasvun johtokunta 23.02.2016 Aika 23.02.2016 klo 17:30-19:24 Paikka Nuorisotila Parkki Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 AIKA Maanantai 24.11.2014

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Esityslista 6/2016 Seurakuntaneuvosto. Keskiviikko klo (kahvitus klo alkaen)

LOHTAJAN SEURAKUNTA Esityslista 6/2016 Seurakuntaneuvosto. Keskiviikko klo (kahvitus klo alkaen) LOHTAJAN SEURAKUNTA Esityslista 6/ Seurakuntaneuvosto AIKA PAIKKA Keskiviikko 24.8. klo 19.00 (kahvitus klo 18.30 alkaen) Lohtajan pappila Kokousasiat 56 Kokouksen avaus 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vaara-Karjalan seurakunta 1 PÖYTÄKIRJA 9/2012 Aika 12.12.2012 klo 18.00-18.55 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Angervo Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jeskanen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 7/2014

KIRKKONEUVOSTO 7/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2014 AIKA TIISTAI 7.10.2014

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2017 1(14) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2017 1(14) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2017 1(14) ASIALISTA 1/2017 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 5/2016

KIRKKOVALTUUSTO 5/2016 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 5/2016 AIKA Tiistai 13.12.2016 klo 18.00-19.21 PAIKKA

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 1/2014

KIRKKONEUVOSTO 1/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 AIKA TIISTAI 4.2.2014

Lisätiedot

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti Seurakuntaneuvosto 19.1.2015 1 Pöytäkirja 1/2015 Aika Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Heikkilä Aki Lavikainen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 6/2015

KIRKKONEUVOSTO 6/2015 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 6/2015 AIKA Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-18:15 PAIKKA

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, TUUPOVAARA

Seurakuntaneuvosto /2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, TUUPOVAARA 1 Pöytäkirja 6/2015 Aika Ti 22.9.2015 klo 18.00-18.22. Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Uimonen Jari puheenjohtaja Meriläinen Anne Piipponen Jorma Röning Mirja Sagulin

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 3/2014

KIRKKONEUVOSTO 3/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 3/2014 AIKA TIISTAI 8.4.2014

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1(14) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO ASIALISTA 1/2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1(14) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO ASIALISTA 1/2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1(14) ASIALISTA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 ESITYSLISTA 3/2013 Aika Keskiviikko 17.4.2013 klo 17.00 17.50 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 1/2015

KIRKKONEUVOSTO 1/2015 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2015 AIKA Maanantai 2.2.2015 KLO 17.30-18.30 PAIKKA

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kokousaika: ma 25.2.2013 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 5/2013

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2013 AIKA TIISTAI 17.9.2013

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2013 1 (20) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 3.10.2013 ASIALISTA 5 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2013 1 (20) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 3.10.2013 ASIALISTA 5 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2013 1 (20) ASIALISTA 5 / 2013 90 Kokouksen avaus 91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 92 Pöytäkirjantarkastajien valinta 93 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 29.10.2015 sivu 1 (11) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 29.10.2015 klo 18.00 20.41 Paikka Myyrmäen kirkko, kerhohuone 1 Uomatie 1, 01600 Vantaa Osallistujat

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(14) Kirkkoneuvosto 5/ OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(14) Kirkkoneuvosto 5/ OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(14) KOKOUSTIEDOT Aika 8.9.2015 klo 18-19.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Jyrki Vaaramo vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen Elina

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 18-18.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Haapsaari Tuula

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 6/2015 17.12.2015 52-62 / sivut 41-50

Kirkkovaltuusto 6/2015 17.12.2015 52-62 / sivut 41-50 KOKOUSAIKA: Torstai 17.12.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17 /19: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Aika Paikka 8.6.2016 klo 17:00 18:10 Suurella Sydämellä -klubi Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa Karintaus,

Lisätiedot

TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Aika 22.1.2015 klo 17.30-19.15 Paikka Tesoman kirkko, Tesomankuja 11 Osallistujat Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Alatalo, Seija Arvonen, Tero Eskola,

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm /2017

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm /2017 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 04.01.2017 1/2017 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 11.01.2017 1 Parasniemen seurakuntatalo, Parasniementie 84, 95450 Tornio OSALLISTUJAT Osallistujista luettelo seuraavalla sivulla.

Lisätiedot

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 25.2.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015. Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 16.30 18.30 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 25.2.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015. Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 16.30 18.30 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali 25.2.2015 1 PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 16.30 18.30 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali Läsnä Nuutinen Tapani puheenjohtaja Alakärppä Tommi Auvinen Päivi Hokkanen Atte Hälli Sinikka

Lisätiedot

X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja. - Jouni Ilmari Jomppanen, jäsen X Aarre Vilponen. - Pekka Pekkala, jäsen X Kai Jentala

X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja. - Jouni Ilmari Jomppanen, jäsen X Aarre Vilponen. - Pekka Pekkala, jäsen X Kai Jentala KIRKKONEUVOSTO 1/2016 Sivu 1 Aika: 26.1.2016. klo 17.00 17.20 Paikka: Puhelinkokous Kutsuttu: Varsinainen jäsen Varajäsen X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja X Kari Tammela, varapuheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 22.9.2015 7/2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA

Seurakuntaneuvosto 22.9.2015 7/2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA 1 PÖYTÄKIRJA 7/2015 Aika Ke 7.10.2015 klo 18.00-20.25 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Anne Angervo puheenjohtaja, vs. kirkkoherra Meriläinen Anne Piipponen Jorma

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /2016. Läsnä Rautavuori Armi kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja

Seurakuntaneuvosto /2016. Läsnä Rautavuori Armi kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja 1 PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika Tiistai 2.2.2016 klo 17.00 Paikka Enon seurakuntatalo Yläpappilantie 1 81200 Eno Läsnä Rautavuori Armi kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Haaranen Paula Heiskanen Senni

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 3/2015

KIRKKONEUVOSTO 3/2015 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 3/2015 AIKA Tiistai 31.3.2015 klo 18.00-20.40 PAIKKA

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14 Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14 Kuhmalahden kappelineuvosto 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:00-19:35 Paikka Pentosali, Lehtitie 1 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus ja laillisuuden

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/13. Paikka Kirkkoherranviraston kokoushuone, Myllystenpohjantie 2

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/13. Paikka Kirkkoherranviraston kokoushuone, Myllystenpohjantie 2 Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/13 Palvelun johtokunta 07.09.2016 Aika 07.09.2016 klo 18:00-19:50 Paikka Kirkkoherranviraston kokoushuone, Myllystenpohjantie 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Taloudellinen jaosto 2015

Hartolan seurakunta Taloudellinen jaosto 2015 Taloudellinen jaosto, kokous 4/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika perjantaina 5.6.2015 klo 13.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/14

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/14 Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/14 Kuhmalahden kappelineuvosto 06.09.2016 Aika 06.09.2016 klo 18:00 Paikka Pentosali, Lehtitie 1, Kuhmalahti Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 2/2015

KIRKKONEUVOSTO 2/2015 1 s ( 12 ) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 2/2015 AIKA Tiistai 24.2.2015 klo 17.30-19.55

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(10) Aika 11.3.2015klo 20-20.20 Paikka Torpan kurssikeskus, Torpantie 29 Osallistujat Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Alatalo, Seija Arvonen, Tero Eskola,

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 5/2015

KIRKKOVALTUUSTO 5/2015 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 5/2015 AIKA Tiistai 10.11.2015 klo 18.00-18.45 PAIKKA

Lisätiedot

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2.

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2. ESITYSLISTA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18 - Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi Klemetti

Lisätiedot

/ 2016 / 2016. Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 3.3. 17.3.2016 välisen ajan. Todistaa: Heidi Pirttijoki, talouspäällikkö

/ 2016 / 2016. Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 3.3. 17.3.2016 välisen ajan. Todistaa: Heidi Pirttijoki, talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 KOKOUSAIKA: keskiviikko 2.3.2016 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Koivikon rantasauna (Epen tupa) Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mansoniemi

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj kirkkovaltuuston vpj (poistui paikalta 119 aikana)

jäsen, kirkkoneuvoston vpj kirkkovaltuuston vpj (poistui paikalta 119 aikana) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 112 KOKOUSAIKA: Torstai 3.12.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Majalahti Auli Mansoniemi Juha Mattila Esko

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 3/2012 Aika Keskiviikkona 4. päivänä huhtikuuta 2012 klo 18.- 18.50 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto :t 2/2015

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto :t 2/2015 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 18-28 :t 2/2015 KOKOUSAIKA: keskiviikko 3.6.2015 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: Osallistujat seurakuntakoti Rajala Juhani Henttinen Martti Koivunen Leena Kotaoja

Lisätiedot

kirkkovaltuuston vpj. (poistui pykälän 13 käsittelyn jälkeen)

kirkkovaltuuston vpj. (poistui pykälän 13 käsittelyn jälkeen) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA: torstai 21.01.2016 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mansoniemi Juha jäsen

Lisätiedot

Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja

Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja INARIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 9/2016 Sivu 1 ESITYSLISTA Aika: 21.12.2016. klo 17.00 Paikka: puhelinkokous (ohjeet nimilistan alla) Kutsuttu: Varsinainen jäsen Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

/ 2016 / Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä välisen ajan. Todistaa: Heidi Pirttijoki, talouspäällikkö

/ 2016 / Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä välisen ajan. Todistaa: Heidi Pirttijoki, talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 21 KOKOUSAIKA: keskiviikko 13.4.2016 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Koivikon rantasauna (Epen tupa) Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mansoniemi

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Aika Keskiviikko 11.12.2013 klo 17.00 17.48 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Koistinen Markku puheenjohtaja Heikura Kauko Heiskanen Viljo Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /2017. Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja

Seurakuntaneuvosto /2017. Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja 1 PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika Maanantai 9.1.2017 klo 17.00 Paikka Enon seurakuntatalo Yläpappilantie 1 81200 Eno Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Haaranen Paula Heiskanen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti Seurakuntaneuvosto 5.2.2014 1 pöytäkirja 2/2014 Aika Keskiviikko 5.2.2014 klo 16.30-18.29 Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Lehikoinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Munkkiniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 17:30-19:00 Paikka Munkkivuoren seurakuntatalo, Raumantie 3

PÖYTÄKIRJA. Munkkiniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 17:30-19:00 Paikka Munkkivuoren seurakuntatalo, Raumantie 3 Munkkiniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 07.10.2015 klo 17:30-19:00 Paikka Munkkivuoren seurakuntatalo, Raumantie 3 Saapuvilla olleet jäsenet Leo Glad, puheenjohtaja Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot