108 Ympäristöasioiden huomioiminen Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistö- ja rakennushankkeissa sekä kiinteistöjen ylläpidossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "108 Ympäristöasioiden huomioiminen Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistö- ja rakennushankkeissa sekä kiinteistöjen ylläpidossa"

Transkriptio

1 545/ Ympäristöasioiden huomioiminen Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistö- ja rakennushankkeissa sekä kiinteistöjen ylläpidossa Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Yhteisessä kirkkoneuvostossa keskusteltiin syksyllä 2014 yhtymän kiinteistö- ja rakennushankkeista ja tällöin esitettiin pyyntö, että kiinteistöjohtaja esittäisi jossain tulevassa neuvoston kokouksessa selvityksen siitä, miten yhtymän kiinteistö- ja rakennushankkeissa sekä kiinteistöjen ylläpidossa huomioidaan ympäristöasiat. Jäljempänä kerrotaan miten ympäristöasiat huomioidaan kiinteistökehitystoiminnassa sekä ylläpidossa. Kiinteistökehitys Kiinteistökehityksen investointihankkeiden energia- ja ympäristöasioiden taustana ovat lait ja määräykset sekä Helsingin seurakuntayhtymän suunnitteluohje. Nykyiset, jatkuvasti kiristyvät lait ja määräykset johtavat automaattisesti energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Määräyksillä säädellään myös esim. jätehuoltoa työmailla. Helsingin seurakuntayhtymän suunnitteluohjeessa käsitellään mm. rakennustuotteiden ja -materiaalien energiankulutusta, tilaratkaisujen, erikoistilojen sijoittelun ja lämpövyöhykkeiden optimointia, maamassojen ja rakennusten energiaedullista sijoittelua, oikeita rakennusfysikaalisia ratkaisuja, haitallisten materiaalien (mm. päästöt, jätteet) käytön välttämistä, muuntojoustavien suunnitteluratkaisujen käyttöä, ekotehokkaan toteutuksen varmistamista, materiaalivalintojen kulutuskestävyyttä, käyttöikää, päästöjä, huollettavuutta, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Rakennuttamisen prosessikuvauksen mukaan hankkeissa huomioon otetaan Helsingin seurakuntayhtymän ympäristöohjelma, Kirkon ympäristödiplomin käsikirja sekä ympäristökortit.

2 Kirkon ympäristödiplomi Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012:ssa energia- ja kiinteistöasioiden todetaan pohjautuvan rakentamista ohjaavaan lainsäädäntöön ja kulttuuriperinnön suojeluun. Uudis- ja korjausrakentamisen ympäristökriteerit rakentuvat Helsingin seurakuntayhtymässä edellä mainituille ohjeistuksille. Käsikirjan mukaisesti energian ja veden kulutusta tulee seurata, energiakatselmuksia suorittaa, energiavastuuhenkilö nimetä sekä neuvontaa ja opastusta järjestää. Kirkon ympäristödiplomissa pisteitä saa niin ekologisesta rakentamisesta, jota Helsingin seurakuntayhtymässä edustavat mm. energiaratkaisut, säästötavoitteiden toteutumisesta, uusiutuvan energian käytöstä, ympäristömerkityn energian käytöstä, energiansäästöviikkoon osallistumisesta kuin myös tilojen käyttöasteen tehostamisesta. Helsingin seurakuntayhtymän ympäristöohjelma Helsingin seurakuntayhtymän ympäristötyö ja ympäristöohjelma perustuvat Kirkon ympäristödiplomiin, joka uusittiin vuonna Helsingin seurakuntien ympäristöohjelmassa vuosille määritellään energialle ja rakentamiselle seuraavia tavoitteita. Uudisrakennusten ja peruskorjausten tarjouspyynnöissä edellytetään yrityksiltä ympäristöselvitystä ja jätehuoltosuunnitelmaa. Energian- ja vedenkulutusta sekä syntyvän jätteen määrää seurataan rakennustyömailla. Vuosisopimusliikkeiden tarjouspyynnöissä vaaditaan selvitystä yrityksen ympäristöjärjestelmästä. Seurakuntayhtymän kiinteistöjen energian- ja vedenkulutusta seurataan hiililaskurin avulla. Tavoitteena on energian- ja vedenkulutuksen aiheuttaman hiilijalanjäljen vuosittainen pieneneminen. Energia- tai kuntokartoituksia tehdään säännöllisesti vuosien aikana. Ympäristömerkki otetaan huomioon seurakuntayhtymän sähkön tulevissa kilpailutuksissa ja selvitetään mahdollisuus ostaa osa energiasta tuuli- tai aurinkovoimalla tuotettuna tai muulla uudella, puhtaalla teknologialla tuotettuna. Ympäristökortit Ympäristökortit laadittiin vuosina Pöyryn projektissa. Ympäristökortteja pilotoitiin Hakavuoren peruskorjaushankkeessa. Liitteessä olevan loppuraportin mukaisesti hankkeessa toteutuivat ympäristökorttien tavoitteista seuraavat: liikenteeseen liittyen peseytymistilat työmatkapyöräilyä varten, sisäolosuhteisiin liittyen tavoitelämpötilat, energiankulutukseen liittyen lämmöntalteenotto ilmanvaihtojärjestelmään, ilmanvaihdon hiilidioksidiohjaus kirkko- ja seurakuntasaliin, kerhotiloihin, liikuntahalliin ja muihin yhteistiloihin sekä jätteiden lajittelu työmaalla (lajitteluaste 63 %).

3 Ohjeistukseen kuuluvat seuraavat vaiheet, joille on omat ympäristökorttinsa: 1. Tarveselvitys (omistajan tavoitteet, seurakunnan tilantarve) 2. Maankäyttö ja liikenne (ympäristöselvitys, tontin käyttö, liikenneyhteydet, työmaan ympäristösuunnitelma) 3. Energia ja vesi (energiankulutus, ostoenergia, mittarointi, vedenkulutus) 4. Rakennuksen käytettävyys (muuntojoustavuus, sisäolosuhteet, toiminnanvarmistus, rakennuksen käyttöohje) 5. Hankinnat ja jätteet (jätteidenhallinta, materiaalivalinnat, laitevalinnat) Rakennushankkeille asetetaan energiatehokkuusluokkatavoitteet, usein luokka C (vastaa vanhaa luokkaa A-B). Energiatehokkuuteen vaikutetaan mm. eristeitä lisäämällä. Ylläpito Vuosisopimusliikkeiden kilpailutus Puitesopimuskumppanien (vuosisopimusliikkeet) kilpailutuksessa vuonna 2014 oli vaatimuksena ympäristösuunnitelma, jossa käsiteltiin mm. ympäristöasioiden huomioimista käytännössä, henkilöstön perehdytystä, jätemäärien ja/tai päästöjen vähentämisen tavoitteita ja energian ja/tai veden kulutuksen vähentämisen tavoitteita. Ympäristösuunnitelman käyttö kilpailutuskriteerinä on uutta. Ympäristösuunnitelmista saadaan tietoa ympäristön ympäristöasioiden hallinnasta ja herätellään yrityksiä ympäristövastuulliseen toimintaan. Lisäksi ympäristösuunnitelman käyttäminen kilpailutuskriteerinä antaa yrityksille lisätietoa Helsingin seurakuntayhtymän ympäristövastuullisuudesta. Energiankulutuksen vähentäminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen Energiankulutuksesta kiinteistöissä on tehty useita selvityksiä. Niiden mukaan eniten sähköä ja kaukolämpöä kuluttavien kiinteistöjen eli kirkkojen energiankulutus on hieman laskenut. Seurakunnissa on kierretty kertomasta heidän energiankulutuksestaan ja neuvottu ympäristö- ja energia-asioissa. Kierroksia jatketaan ja neuvontaa kehitetään. Tarkoituksena on saada seurakuntien työntekijät ottamaan vastuuta energiankulutuksesta ja vähentämisestä. Tähän päästään, kun työntekijät ilmoittavat aktiivisesti havaitsemistaan vioista sekä säästöpotentiaaleista. Tämän jälkeen ylläpitopalveluissa voidaan puuttua vikoihin. Työntekijät voivat tehdä esim. valaistukseen, ilmanvaihtoon tai lämmitykseen liittyviä vikailmoituksia sähköisesti. Ilmastointia ja lämmitystä valvotaan keskitetysti etävalvontana. Ilmoitusten sekä omien selvitysten perusteella on mm. ikkunoita tiivistetty, tilojen peruslämpöä

4 laskettu ja luonnonvalon hyödyntämistä päivällä sähkövalon sijaan lisätty. Liiketunnistimilla toimivia lamppuja on asennettu eri kohteisiin ja monissa paikoissa ulkovalaisimet toimivat ajastimella. Näillä keinoin vähennetään tyhjien tilojen valaisua. Valaistusta on myös säädetty tarpeenmukaisesti pienemmälle. Helsingin seurakuntayhtymässä käytetään ainoastaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä, joka ostetaan Nordic Green Energyltä. Nordic Green Energy myy ainoastaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä, ei fossiilisilla polttoaineilla tuotettua eikä ydinenergiaa. Uusiutuvan energian käyttö pienentää huomattavasti Helsingin seurakuntayhtymän hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjälkeä voidaan pienentää myös pienentämällä energiankulutusta sekä muuta kulutusta eli vähentämällä hankintoja. Öljylämmityksestä on päätetty luopua kaikissa rakennuksissa. Öljylämmitys korvataan joko kaukolämmöllä, kun se on mahdollista tai uusiutuvilla energialähteillä ja paikallisella energiantuotannolla. Leirikeskuksista Lohirannassa on käytössä maalämpö sekä aurinkopaneelit ja Korpirauhassa maalämpö. Sisäilmastotyöryhmä Helsingin seurakuntayhtymässä on perustettu vuonna 2013 sisäilmastotyöryhmä, jonka tehtävänä on kehittää keinoja puuttua nopeasti sisäilmasto-ongelmiin. Sisäilman laatu kertoo osaltaan rakennusten kunnosta ja ylläpidon toimenpiteiden riittävyydestä sekä tarpeesta. Koettu sisäilman laatu ei välttämättä vastaa mitattua, mutta kertoo osaltaan rakennukseen mahdollisesti liittyvistä ongelmista. Sisäilmastotyöryhmässä on kaksi jäsentä ylläpidosta (Niko Parikka ja Pentti Niska), yksi ympäristö- ja hautaustoimesta (Elina Hienonen), yksi hallinto- ja taloustoimistosta (Marina Tolonen) sekä työterveydenhuollosta (Timo Seppola). Sisäilmastotyöryhmä kokoontuu noin kahden kuukauden välein, tarvittaessa useamminkin. Lisäksi ryhmä on tehnyt mahdollisesti sisäilmasto-ongelmista kärsiviin kohteisiin kohdekäyntejä. Kohteissa on tehty tutkimuksia ja ongelmia korjaavia toimenpiteitä, kuten ilmanvaihtoon, kosteus- ja materiaaliongelmiin sekä pölyisyyteen liittyviä toimia. Sisäilmastotyöryhmä rakensi käyttöönsä Helsingin seurakuntayhtymän sisäilmastokyselyn, jota on käytetty tähän mennessä 13 kiinteistön sisäilmasto-ongelmaepäilyjen selvittämiseen ja jälkiseurantaan. Sisäilmastotyöryhmästä ja sisäilmastokyselystä on saatu runsaasti positiivista palautetta. Sen työtä on pidetty tarpeellisena ja hyödyllisenä. Sisäilmastotyöryhmässä on saatu ratkaistua tilanteita ja haasteita, jotka ilman ryhmää olisivat voineet jäädä selvittämättä ja aiheuttaa ongelmia. Sisäilmastotyöryhmän työhön kuuluu lisäksi jälkiseuranta eli seurantakyselyiden tekeminen ongelmien ratkaisemisen jälkeen tilanteen korjaantumisen varmistamiseksi.

5 Sisäilmastokyselyssä kysytään seuraavaa: tyytyväisyyttä huonetilan lämpöolosuhteisiin (ilman lämpötila, pintojen lämpötilat ja veto) tyytyväisyyttä huonetilan ilman laatuun (raikkaus, hajut, jne.) tyytyväisyyttä huonetilan valaistukseen tyytyväisyyttä tilan akustiseen yksityisyyteen ja ääniolosuhteisiin (melu, puheen erotettavuus). Käyttäjätyytyväisyysmittarin tulokseen vaikuttavien kysymysten lisäksi kysytään eri olosuhteisiin tyytymättömiltä lisäkysymyksiä: lämpöolosuhteisiin tyytymättömiltä: liian matalaa lämpötilaa, liian korkeaa lämpötilaa, vaihtelevaa lämpötilaa, vetoa, kylmiltä tuntuvia pintoja ilman laatuun tyytymättömiltä: tunkkaista (huonoa) ilmaa, homeen tai maakellarin hajua, tupankansavun hajua, muita epämiellyttäviä hajuja, liian kuivaa ilmaa, riittämätöntä ilmanvaihtoa valaistukseen tyytymättömiltä: heikkoa valaistusta, heijastuksia, häikäisyä ääniolosuhteisiin tyytymättömiltä: meluisuutta, vaikeutta seurata puhetta, liikoja puheääniä. Kaikilta kyselyyn vastanneilta kysytään lisäksi kiinteistön rakenteisiin ja koettuihin oireisiin liittyviä kysymyksiä: työskentelykiinteistöä ja tilaa sekä tilassa työskentelyn aikaa havaittuja vuotoja, kosteita kohtia tai tummentumia rakenteissa, pintamateriaalien irtoamista, lohkeilua tai hilseilyä, näkyvää hometta, pölyä tai likaa oireista väsymystä, päänsärkyä, silmien kutinaa, kirvelyä, ärsytystä tai vuotoa, nenän kutinaa, kirvelyä, ärsytystä, tukkoisuutta, vuotoa, poskiontelo-oireita, kurkun kutinaa, kuivuutta, käheyttä, yskää, hengityksen vinkumista, hengitysvaikeuksia, astmaa, ihon kutinaa, kuivuutta muita oireita muita kommentteja sisäilmastoasioihin liittyen. Liitteet 17 Hakavuoren kirkon peruskorjaus. Ympäristötavoitteiden ohjaus. Loppuraportti 18 Helsingin seurakuntayhtymä. Rakennuttamisen ympäristöohjeistus. Ympäristökortit

6 19 Helsingin seurakuntayhtymä. Suunnitteluohjeisto. Arkkitehtisuunnittelu. Rakennesuunnittelu 20 Helsingin seurakuntien ympäristökatselmusraportti Kiinteistöjen energia- ja sisäilmamittarointi. Rakennuksen käyttövaiheen elinkaarimittarit Helsingin seurakuntien kiinteistöissä 22 Rakennuttamisen prosessikuvaus. Toimintakortit

7

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017 11.2.2014 1 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017 2 (11) Sisältö 1. Ympäristöjärjestelmä Helsingin seurakuntayhtymässä 3 2. Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta

Lisätiedot

TAVOITTEE- NAMME ON PIENENTÄÄ KODEISTA AIHEUTUVIA PÄÄSTÖJÄ SATOn ympäristöohjelma

TAVOITTEE- NAMME ON PIENENTÄÄ KODEISTA AIHEUTUVIA PÄÄSTÖJÄ SATOn ympäristöohjelma TAVOITTEE- NAMME ON PIENENTÄÄ KODEISTA AIHEUTUVIA PÄÄSTÖJÄ SATOn ympäristöohjelma ominaispäästöjen vähentäminen 20 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2013 tasosta lämmön ominaiskulutuksen vähentäminen 23 %

Lisätiedot

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 0 2012 Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma Sisältö 1. Kirkon ympäristödiplomi... 6 1.1 Mikä se on?... 6 2. Alkusanat ja ympäristödiplomin teologia... 7 3. Ympäristödiplomin hakuprosessi

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 LUKIJALLE... 2 1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 3 2 YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIA... 4 3 YMPÄRISTÖDIPLOMIN HAKUPROSESSI JA JÄRJESTELMÄN LAADINTA...

Lisätiedot

Eduskunnan ympäristökäsikirja

Eduskunnan ympäristökäsikirja Eduskunnan ympäristökäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 1/2008 Eduskunnan ympäristökäsikirja elokuu 2008 eduskunnan kanslian julkaisu 1/2008 ISBN 978-951-53-3089-5 (nid.) ISBN 978-951-53-3090-1 (PDF)

Lisätiedot

Jaakko Vihola & Juhani Heljo Toteutettavissa olevat energiansäästöpotentiaalit Tampereen kaupungin asuinrakennuskannassa

Jaakko Vihola & Juhani Heljo Toteutettavissa olevat energiansäästöpotentiaalit Tampereen kaupungin asuinrakennuskannassa Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 5 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 2014

Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 2014 Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirkon ympäristödiplomi 2 2. 3. Hyvinkään seurakunnan ympäristödiplomin tavoitteet ja 2 ympäristöohjelman laadintaprosessi 4. Toiminta

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Arvoisa vastaanottaja Sisällys Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma Pieksämäen seurakunta Ympäristöohjelma Riina Hänninen Laurea- ammattikorkeakoulu Kestävän kehityksen koulutusohjelma Syyskuu 2009 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Kirkon ympäristödiplomi pähkinänkuoressa...

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Sisällys Johdanto 3 1 Suositusten tarve 4 EY direktiivit 4 Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 1 JOHDON SITOUTUMINEN Lahden seurakuntayhtymän ympäristöpolitiikka: 1. Kristillinen luomis- ja pelastususko

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus SEARCH 173 O HL I G H T S VI S I Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen Timo Kauppinen Teemu Vesanen G Hankinta, suunnittelu ja toteutus HI NS SC I E N CE T RE Lorem ipsum

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

Onnistumisia innovatiivisissa julkisissa investoinneissa. loppuraportti

Onnistumisia innovatiivisissa julkisissa investoinneissa. loppuraportti Onnistumisia innovatiivisissa julkisissa investoinneissa loppuraportti Sisällys 1 Johdanto.... 3 2 Julkisten hankintojen käytännön haasteet ja mahdollisuudet... 4 2.1 Kannustaminen riskinottoon... 4 2.2

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 2003

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 2003 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 1 JOHDON SITOUTUMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on yhteisen kirkkoneuvoston 9.1. hyväksymä ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikan hyväksymällä

Lisätiedot

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN YMPÄRISTÖ- KRITEERIT

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN YMPÄRISTÖ- KRITEERIT KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN YMPÄRISTÖ- KRITEERIT Opetushallitus, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö, Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus Kansi: Osakeyhtiö

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO SISÄLLYSLUETTELO 1. Esipuhe... 3 2. Johdanto... 4 3. Nykyinen energiankäyttö... 5 3.1. Kiinteistöjen energiankulutus...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2.

Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2. KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015 Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2. Sisäinen

Lisätiedot

Ympäristö- ja elinkaarimittareiden hyödyntäminen ARA-kohteissa

Ympäristö- ja elinkaarimittareiden hyödyntäminen ARA-kohteissa Ympäristö- ja elinkaarimittareiden hyödyntäminen ARA-kohteissa Loppuraportti, 25. helmikuuta 2014 Tiivistelmä Tutkimuksen tarkoitus oli tuottaa kokemusperäistä tietoa ja ymmärrystä rakennusten elinkaari-

Lisätiedot

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA. vuosiksi 2013 2017

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA. vuosiksi 2013 2017 LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA vuosiksi 2013 2017 Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 24.10.2012 1. Kirkon ympäristödiplomi 3 2. Ympäristödiplomin teologiaa 3 3. Ympäristödiplomin hankintaprosessi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA Materiaalikeskus 20.1.2004 1 MIKSI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT TULISI HUOMIOIDA JULKISISSA HANKINNOISSA?...2 1.1 Yleiset perustelut...2 1.2 Tampereen

Lisätiedot

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 1 (33) Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 Tekijä Pvm Versio Muutokset Markku Korpilauri / EK 18.11.2013 4.0 Koko suunnitelman päivitys Kati Mauno/Enegia 28.4.2015

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot