2/2012. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 76. vuosikerta Irtonumero 13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2/2012. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 76. vuosikerta Irtonumero 13"

Transkriptio

1 2/2012 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 76. vuosikerta Irtonumero 13

2 Dimensio 2/2012 sisältö 5 Pääkirjoitus Irma Iho 6 Neljän tieteen kisojen kuvasatoa 12 Matematiikan henkilöt Osa 1: Barbara D Ambrogi-Ola 15 MATTOTELINE Maarit Savolainen 18 Hattulan silloilta Jukka O. Mattila 19 MAOL:s DEMO-tävling 2010 Min bästa laboration: Barbie Bungyjump Herman Norrgrann 22 Suomi matematiikan maailmankartalla Matti Lehtinen 26 Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä Ari Myllyviita 31 Suunnikkaan pinta-ala japanilaisittain Markus Hähkiöniemi 37 Fysiikkaa kiinaksi - Sino-Finnish Physics -projektin taustaa Pasi Ketolainen 46 Saaristomaisemat ja Lapin luonto innoittavat kesäopintoihin Ella Järvinen 48 Jääkauden jälkeiset ilmaston muutokset ja niiden syyt puiden kertomina Kari Mielikäinen 54 Kemian alalle oma koulu-coach Riitta Talvenlahti 56 Kokeellisen fysiikan luokka Lappeenrannassa täytti 10 vuotta Anna-Liisa Pirhonen 58 Tasokäyrän kaarevuus Hannu Korhonen 61 Juha Oikkosen mietteitä: Neliöjuuri nimittäjässä Juha Oikkonen 63 Kirjallisuutta: Videopelit tulevaisuuden opetusvälineet? 64 Vuoden opettaja Pasi Ketolainen 67 Pulmasivu 41 Sage-ohjelmiston käyttäminen lukion matematiikan opetuksessa Lauri Ruotsalainen Kansikuva: Eetu Lampsijärvi: Mallards and ice and stuff

3 Perusopetuksen tavoitteet ja tuntijakoesitys julkistettu Pääkirjoitus Taito- ja taideaineiden, äidinkielen ja historian/ yhteiskuntaopin vuosiviikkotuntimäärää lisätään ja kokonaistuntimäärä pysytetään ennallaan. Tällaista uutista kuunnellessa alkaa yhtälö matemaattisten aineiden kannalta tuntua pelottavan vaikealta ratkaista. Ratkaisu ei kuulostanut hyvältä pohjalta teknistyvän yhteiskunnan koulutustavoitteiden kannalta, matemaattis-luonnontieteellisiä taitojahan tarvitaan sekä arkipäivässä että tulevaisuuden ammateissa. Kuitenkin tarkempi esityksen tarkastelu osoittaa, että yhtälö on ratkaistu siedettävästi, työryhmälle annettuihin tavoitteisiin nähden jopa hyvin. Esitystä voidaan sanoa torjuntavoitoksi. Matematiikan tuntimäärä pysyi sentään entisellään. Tuntimäärän kasvattaminenkin olisi ollut perusteltua samasta syystä kuin äidinkielessä. Yksi valinnainen kurssi olisi parantanut eriyttämismahdollisuuksia. Kun esityksessä valinnaisuus kokonaisuudessaan kapeni, voidaan vain kääntyä koulutuksen järjestäjän puoleen, että matematiikkaan resursoitaisiin yli valtakunnallisen minimin. Myös fysiikkaa ja kemiaa voidaan tulevaisuudessa opettaa 7 9 luokilla omina oppiaineinaan entisen tuntimäärän puitteissa, tämä on selkeä parannus edelliseen ehdotukseen verrattuna. Suuri muutos voimassaolevaan tuntijakoon verrattuna on 5 6 vuosiluokan fysiikan ja kemian häviäminen omina oppiaineinaan. Ympäristöoppi-oppiaine on palautettu takaisin ja se sisältää fysiikan, kemian, biologian, maantiedon ja terveystiedon. Tässä on opetussuunnitelman laatijoilla suuri tehtävä, jotta tavoitteeksi asetettu eheyttäminen ja oppiaineiden integraatio todella onnistuisi. Toivottavasti ei mennä siitä, missä aita on matalin. Peruskoulun 5 6 luokkien opettajille on kertynyt kokemusta fysiikan ja kemian opettamisesta ja opetusta varten on tuotettu oppimateriaalia. Siinä mielessä onnistumisen mahdollisuuksia on. Positiivisten asenteiden muodostaminen kaikkia luonnontieteitä kohtaan on ensiarvoisen tärkeää, tulokset heijastuvat myöhempiin ratkaisuihin. Ympäristökasvatuksen vahvistaminen oli KESU:ssa asetettu yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi, eikä sen onnistumiselle ilman luonnontieteitä ole mitään realistisia perusteita. Tuntijakoesityksessä on yksi vuosiviikkotunti varattu aihekokonaisuuksille. Teknologia- ja yhteiskunta - aihekokonaisuuden täytyy tässä kohtaa näkyä painokkaana ja syvällisenä, muuten ei voida puhua tulevaisuuden haasteisiin vastaamisesta. Tieto- ja viestintätekniikan opetuksen toteuttaminen valinnaisena oppiaineena vaikeutuu entisestään valinnaisuuden vähetessä, mutta se on kuitenkin mahdollista ainakin koulutuksen järjestäjän viisaalla päätöksellä. Ei sovi unohtaa myöskään kerhotunteja, joihin koulu voi anoa ulkopuolista rahoitusta. Valtakunnallisella tasolla kokonaistuntimäärän kasvattaminen tieto- ja viestintätekniikan opetukseen resursoimalla, olisi varmasti tuonut kulut tulevaisuudessa moninkertaisena takaisin. Tämä tuntijakoesitys antaa pohjan jatkotyöskentelylle. Opetussuunnitelmatyö ratkaisee onnistumisen. Matematiikan eriyttämiselle pitää luoda mahdollisuudet niin, että lahjakkaatkin saavat kykyjensä mukaista opetusta. Sisällöt täytyy miettiä tarkasti sellaisiksi, että syvällinen oppiminen on mahdollista ja tavoite ajattelun taitojen kehittämiseksi onnistuisi. Fysiikassa ja kemiassa kokeellisen työskentelyn edellytykset pitää taata ja tavoitteet pitää asettaa ikäluokille sopiviksi. Vanhasta on hyvä ottaa pohjaa, mutta uusia näkökulmia tarvitaan. Tieto- ja viestintätekniikan osaamisen pitää lähteä tyvestä eli perusopetuksesta. Latvasta ja ylioppilaskirjoitusten suunnasta lähteminen ei tuota toivottua tulosta. Tavoitteista ja tuntijaosta ei ole vielä tehty lopullista päätöstä, esitys on lausuntokierroksella. Päätöksen jälkeen pallo on Opetushallituksella, joka antaa opetussuunnitelman perusteet. Opetussuunnitelmatyö on jatkuvasti keskeinen, mutta nyt tarvitaan erityisen isoa vaihdetta, jotta myös sellaiset hyvät tavoitteet, joita esityksessä ei ole erityisesti korostettu, toteutuisivat. Kun opetussuunnitelman perusteet ovat valmistuneet, on opettajien koulutuksella varmistettava, että ne viedään luokkatilanteeseen saakka. MAOL:in jäsenten asiantuntemukselle on käyttöä myös paikallistasolla, sillä koulutuksen järjestäjälle jää paljon vastuuta opetussuunnitelmatyössä. MAOL järjestönä ja sen jäsenistö voivat aktiivisella toiminnallaan edesauttaa hyvän tuloksen saavuttamista. Hyviä OPS-pohdintoja! Irma Iho MAOL ry:n hallituksen puheenjohtaja

4 Matematiikan henkilöt Osa 1: Barbara D Ambrogi-Ola Haastattelu: Mihin minä tätä matikkaa tarvitsen? Jokainen matemaattisten aineiden opettaja on koulun opinto-ohjauksen tukena antamassa tietoa aineidemme tärkeydestä oppilailleen. Matematiikka kehittää ajattelutaitoja ja antaa aivoille tarvittavaa jumppaa. Miltei kaikissa työtehtävissä tarvitaan jotain matematiikkaa, etukäteen opiskelija ei vain välttämättä tiedä mitä. Lääkelaskujen toivoo ainakin silloin olevan oikein laskettu, jos itse on potilaana rohtoja saamassa. Esimerkiksi päässälaskutaitoa tarvitsee jokainen omaan elämänhallintaan arkipäivän toimissaan. Jatko-opintopaikka löytyy helpommin matematiikkaa hallitseville ja näitä osaajia mm. teollisuutemmekin tarvitsee. Matematiikan henkilöt -juttusarja Mihin minä tätä matikkaa tarvitsen? on ilmeisen usein matematiikan tunnilla esitetty kysymys, johon opettajan pitää pystyä vastaamaan muutakin kuin Kaupassa. Aloitamme juttusarjan, jossa työssään matematiikkaa tarvitsevat henkilöt kertovat hieman itsestään, matematiikan käyttökelpoisuudesta sekä omasta työstään. Esittelisitkö itsesi lyhyesti? Olen Barbara D Ambrogi-Ola. Synnyin Roomassa jokunen vuosi sitten ja eksyin Suomeen maisteritutkinnon loppuvaiheessa vaihto-opiskelijaksi. Käytyäni Roomassa suorittamassa tutkinnon loppuun palasin takaisin pohjoiseen työn perässä ja olen edelleen sillä matkalla. Tällä hetkellä asun Helsingissä mieheni ja maailman kahden ihanimman villiviikarin kanssa. Mitä olet opiskellut ja missä? Olen valmistunut Rooman ensimmäisestä Yliopistosta La Sapienza matemaatikoksi. 12

5 Suoritin matematiikan aineenopettajan opintoja sekä lisensiaatin tutkinnon Oulun Yliopistossa ja tohtorintutkinnon Helsingin Yliopistossa. Tämän lisäksi olen suorittanut Sosiaali- ja Terveysministeriön hyväksymän vakuutusmatemaatikon tutkinnon (SHV), joka on lakisääteinen edellytys, jotta voi toimia vastuullisena aktuaarina vakuutusyhtiössä. Onko työtehtäväsi vaatinut lisäkouluttautumista? Vaikea kysymys: maisteritutkinto olisi luultavasti ollut riittävä, jotta pystyn hoitamaan vakuutusmatemaatikon työt vakuutusyhtiössä. Kun siirryin akateemisesta maailmasta yritysmaailmaan, minulla oli tunne, ettei minulla ollut riittävän kuvaa vakuutusalasta, joten halusin kouluttautua lisää. Vaikka se on ollut työlästä ja vaatinut paljon venymistä, en kadu hetkeäkään sitä, että olen hakenut työhön liittyvään koulutukseen. Se on avartanut ajatusmaailmaani, antanut aivan toisenlaisen osaamispohjan ja avannut monia mahdollisuuksia päästä uralla eteenpäin. Missä olet nyt töissä ja mitä olet tehnyt aiemmin? Tällä hetkellä toimin matemaattisen osaston osastopäällikkönä Keskinäisessä Eläkevakuutusyhtiössä Ilmarisessa. Ennen kuin siirryin vakuutusalalle, olin yliopistossa jatko-opiskelijana ja assistenttina. Olen myös opettanut italian kieltä ja kulttuuria erilaisissa koululaitoksissa sekä pitänyt yliopistossa matematiikan laskuharjoituksia. Mikä on mukava muisto matematiikan opiskelusta? Ensimmäinen päivä yliopistossa Roomassa, luentosalissa istuivat noin 600 opiskelijaa. Erikoisen näköinen naisproffa alkaa selittää ensimmäisellä algebran tunnilla, mikä on tyhjä joukko näin: tyhjä joukko on se joukko, joka sisältää kaikki tässä huoneessa lentävät aasit. Sen jälkeen en ole enää unohtanut, mikä on tyhjä joukko! Millaista matematiikkaa tarvitset työssäsi ja poikkeaako se alaistesi / kollegioidesi käyttämästä matematiikasta? Meillä sanotaan, että käyttämämme matematiikka rajoittuu hyvin neljään peruslaskutoimitukseen sekä prosentti- ja korkolaskuihin. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus: monet vakuutus- ja sijoitusriskien hallintaan ja vakavaraisuuteen käytettävät menetelmät ovat teoreettisesti hyvin vaativia ja on tärkeää, että ymmärtää matemaattiset perusteet kunnolla, sillä näitä menetelmiä on osattava soveltaa oikein erilaisissa tilanteissa. On myös tärkeää, että hallitsee matematiikkaa niin hyvin, että pystyy pukemaan muiden puhetta matemaattisen muotoon sekä kertomaan omat matemaattiset ajatukset ihmisten kielellä. Tämän oppimisesta olen hyvin kiitollinen kaikki niille yliopiston professorille jotka vaativat kirjallisen tentin lisäksi myös suullisen osuuden suorittamista, jossa teoreemat ja todistukset piti osata selittää sanoilla. Osastollani on erinomainen joukko matemaatikkoja - meitä on noin kymmenkunta ja jokaisella hieman erilainen tausta. Perusosaaminen on kaikilla yhteistä ja sen lisäksi jokaisella on omia vahvuuksia. Yhdessä onnistumme parhaiten. Tällä alalla monissa asioissa tarvitaan erittäin syvällistä osaamista menettämättä kuitenkin kokonaisuuden tuntumaa. Tässä se hyvä matemaatikko erottuu. Hän on se, joka osaa tutkia ongelman kaikissa yksityiskohdissa ja asettaa itselleen oikeat kysymykset sekä osaa kuvata tuloksista olennaiset asiat kaikille muille ymmärtävästi. Onko työskentely työpaikallasi ryhmätyöskentelyä vai itsenäistä? Sekä että. Riippuu työtehtävästä, aikataulusta ja resursseista. Mikä motivoi sinua työntekijänä työssäsi? Pidän työstäni. Koen, että se on yhteiskunnallisesti tärkeää ja ajankohtaista (aina!). Lisäksi voin käyttää osaamistani monipuolisesti ja laajasti. Ja aina on uutta opittavaa! Joudutko matkustamaan työn takia? En joudu vaan saan. Meidän alalla on olemassa lukuisia kansainvallisia järjestöjä. Yksi niistä on International Actuarial Association (IAA), joka on maailman laajuinen vakuutusmatemaatikoiden järjestö. Toimin siellä Suomen edustajana parissa komiteassa. Mitä muuttaisit uravalinnassasi jos haluaisit? Ei mitään, olen todella tyytyväinen. Mitä muuta ennätät tekemään? Kaikenlaista tulee tehtyä. En ole ns. sohvaperuna. Pidän ihmisistä ja tekemisestä ja hakeudun aina uusiin haasteisiin. Lasten syntymän mukana, harrastukset ovat muuttuneet sellaiseksi, missä pojatkin voivat olla mukana, niin meistä on tullut aktiiveja urheiluseurassa sekä varojen keräämisessä hyväntekeväisyyttä varten. 13

6 Myös musiikilla on erittäin tärkeä rooli yhteisessä vapaanajanvietossamme. Onko musiikilla ja matematiikalla yhteyksiä? Itse olen aina pitänyt musiikista ja harrastanut kuorossa laulamista. Tällä hetkellä en saa valitettavasti kuoron aikatauluja sovitettua perheen tarpeisiin, joten olen aloittanut viulun soiton esikoisen pyynnöstä. Kaikki kolme perheen miestä jaksavat yllättävän paljon kuunnella viuluni ääntä siitä ilosta, että olemme kaikki yhdessä! Musiikki kuten matematiikka on universaalikieli, molempien symbolit tarkoittavat samaa missä vain. Mielenkiintoista on myös se, että kuten sama musiikkikappale herättää eri tuntemuksia eri ihmisissä, myös sama kaava voi johtaa eri ihmiset eri lopputuloksiin. Mitä muuta haluaisit kertoa lukijoillemme? Matematiikan osaaminen helpottaa monen muun tieteenalan opintoja, joten sen eteen kannattaa nähdä vaivaa ja työtä. Hyville matemaatikoille löytyy myös hyvin töitä ja työtehtävät ovat vaihtelevia ja mielenkiintoisia. Varsinkin vakuutusalalla ja riskienhallinnassa on kova kysyntä ammattilaisista. Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus ja SciFest järjestävät Itä-Suomen yliopiston LUMA-KESKUS Valtakunnallinen matemaattisten aineiden opettajien koulutuspäivä Joensuussa 20. huhtikuuta Matemaattisten aineiden opettajille suunnattu koulutuspäivä sisältää tänä vuonna kolme käytännön opetustyötä päivittäin koskettavaa teemaa. Matematiikan esitelmät keskittyvät matematiikan luonteen ja matematiikan oppimisen välisen yhteyden tarkasteluun. Koulutuksen kautta syntyvät mielikuvat vaikuttavat voimakkaasti matematiikan oppimiseen ja opettamiseen. Aihetta avaavat tukijatohtorit Mervi Asikainen ja Antti Viholainen sekä dos Timo Tossavainen. Fysiikan osa-alueista mukana ovat optiikan ja termofysiikan opetus. Washingtonin ja Aritzonan yliopistois- UEF ½-sivua ta oppia hakeneet tutkijamme Mikko Kesonen ja Risto Leinonen nostavat esiin opetustyön kannalta keskeisiä seikkoja. myös kouluihin. Tulevaisuuden oppimisympäristöihin kurkistavat dos Kari Sormunen ja FT Jarkko Suhonen. Virallinen ohjelmamme päättyy LUMA-kerhotoiminnan ja -kokemusten esittelyyn. Toiminnan taustaa raottaa kerho-ohjaajakouluttaja ja LUMA-koordinaattori Tiina Komulainen Oulusta. Epävirallisissa merkeissä jatkamme iltaa totuttuun tapaan hyvän seuran, maistuvan paikallisruuan ja sopivasti epävireisen elävän musiikin merkeissä. Ilmoittautuminen sähköisesti viimeistään Wikit ja nykyistä vapaamuotoisemmat ja vuorovaikutteisemmat oppimisympäristöt ovat jo nyt voimakkaasti mukana opettajankoulutuksessa ja tekevät tuloaan Lisätietoja: puh Joensuun Tiedeseura ry 14

7 MATTOTELINE Maarit Savolainen, Matikkamaan MATTOTELINE -hankkeen koordinaattori The problem is never how to get new, innovative thoughts into your mind, but how to get old ones out. Dee Hock, Visa Internationalin perustaja Turun Matikkamaan MATTOTELINE-hankkeessa tuodaan MATematiikkaan TOiminnallisuudella ja TEknologialla LIsää Näppäriä Eriyttämismahdollisuuksia. Turun Matikkamaassa on vuoden 2011 alusta ideoitu ja kehitetty sekä materiaalia että välineitä matematiikan eriyttämiseen Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön rahoituksella. Matikkamaan Mattotelineen tavoitteena on perusopetuksen vuosiluokilla 3-9 lisätä toiminnallisuuden ja teknologian käyttöä matematiikan opetuksessa ja oppimisessa sekä kokeilla niiden yhdistämismahdollisuuksia. Mattotelineen tarkoituksena on myös saada opettajia irrottautumaan pelkästä oppikirjasta. Pyrkimyksenä on löytää kaikkiin matematiikan osaalueisiin toiminnallinen ratkaisu näppituntumalla joko konkreettisilla toiminnallisilla välineillä tai hyödyntämällä monipuolisesti teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Mattoteline-hankkeen verkkosivut ovat osoitteessa Mattotelineen Muovimatolla on mahdollisuus tutustua toiminnallisiin välineisiin virtuaalisesti. Esimerkiksi interaktiivisia värisauvoja voi käyttää havainnollistamiseen tykillä tai interaktiivisella esitystaululla. Lisäksi oppilaat voivat käyttää niitä yksittäisillä työasemilla. Seuraavassa on käsitelty lyhyesti jaollisuutta mallina värisauvojen käytöstä. Kuvat on muodostettu Mattotelineen interaktiivisten sauvojen avulla. 15

8 Jaollisuutta Värisauvoilla Jaollisuus Esimerkki 1. Luku 16 on jaollinen luvulla 8, koska osamäärä 16:8=2 eli kokonaisluku. Samoin luku 16 on jaollinen luvuilla 4 ja 2 sekä itsellään ja luvulla 1. Jakojäännös Esimerkki 2. Luku 16 ei ole jaollinen luvulla 10, koska osamäärä 16:10=1,6 eli ei ole kokonaisluku. 10 menee lukuun 16 vain kerran. Jakojäännös on 6. Tekijä Esimerkki 3. Luvun 16 tekijät ovat 1, 2, 4, 8 ja 16. Yhdistetty luku Esimerkki 4. Luku 12 on yhdistetty luku, koska se ei ole alkuluku. 12 = 2 6 =2 2 3 Luku 16 voidaan esittää kahden tekijän tulona viidellä eri tavalla seuraavasti 16 = 1 16 = 2 8 = 4 4 = 8 2 = 16 1 Luku 12 on alkutekijöiden tulona Pienin yhteinen jaettava Esimerkki 5. Etsitään lukujen 12 ja 16 pienin yhteinen jaettava värisauvojen avulla. Luvun 12 monikerrat: 12, 24, 36, 48, Luvun 16 monikerrat: 16,32, 48, Pienin yhteinen jaettava on

9 Suurin yhteinen tekijä Esimerkki 6. Jaetaan luvut 12 ja 16 värisauvojen avulla tekijöihin. Luvun 12 tekijät: 1, 2, 3, 4, 6 ja 12 Luvun 16 tekijät: 1, 2, 4, 8 ja 16 Yhteiset tekijät: 1, 2 ja 4 Suurin yhteinen tekijä on 4. Alkuluku Esimerkki 7. Jaetaan luvut 1-10 tekijöihin värisauvojen avulla. Lukua 10 pienemmät alkuluvut ovat 2, 3, 5 ja 7. Muita Mattotelineen osa-alueita ovat Punainen matto Puuhamatto Pelimatto ja Fakiirimatto. Lisätietoa hankkeesta Maarit Savolaiselta Turun Matikkamaan sivut ovat osoitteessa 17

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Perusopetuksen tuntijako

Perusopetuksen tuntijako Opetus- ja kasvatuslautakunta 117 26.11.2015 Perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 998/12.00.01/2015 OPEKAS 117 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254, koulutoimenjohtaja Per-Olof Nyström

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Otranen-Silvennoinen, kaupungin koulutoimi, Puheenjohtaja

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Otranen-Silvennoinen, kaupungin koulutoimi, Puheenjohtaja Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1 17.12.2015 Aika 15.12.2015, 16:00-17:45 Paikka Savonlinnan normaalikoulu, opettajainhuone Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Otranen-Silvennoinen, kaupungin koulutoimi,

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (6) Sivistyslautakunta 27.01.2016. Sivistyslautakunta, 41, 17.06.2015 Sivistyslautakunta, 4, 27.01.

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (6) Sivistyslautakunta 27.01.2016. Sivistyslautakunta, 41, 17.06.2015 Sivistyslautakunta, 4, 27.01. Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (6) Sivistyslautakunta, 41, 17.06.2015 Sivistyslautakunta, 4, 27.01.2016 4 Perusopetuksen tuntijako KNGDno-2015-503 Sivistyslautakunta, 17.06.2015, 41 Valmistelija

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA?

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? Suomalaisessa peruskoulussa taideaineiden opetuksen määrä on ollut niukkaa aina. Taideaineiden osuus

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Uusi lukio uskalla kokeilla - ohjelma

Uusi lukio uskalla kokeilla - ohjelma Uusi lukio uskalla kokeilla - ohjelma Kuntamarkkinat 15.9.2016 Liese Eskelinen lieselotte.eskelinen@kuntaliitto.fi TAUSTAA Hallitusohjelmassa ei lukiokoulutuksesta ja sen kehittämisestä» Tarvetta nykyisellään

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista KANSALLISEN LUMA-TOIMINNAN TAUSTA Miten turvaamme jatkossa Suomen hyvinvoinnin

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10. LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN PÄIVITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Mitä sitten? kehittämishanke

Mitä sitten? kehittämishanke Mitä sitten? kehittämishanke Luonnontieteellinen integraatio ja ekososiaalinen sivistys Turun yliopisto, Maantieteen ja geologian laitos Vastuullinen johtaja: Sanna Mäki Projektityöntekijät: Marianna Kuusela

Lisätiedot

Testaa taitosi 1: Lauseen totuusarvo

Testaa taitosi 1: Lauseen totuusarvo Testaa taitosi 1: Lauseen totuusarvo 1. a) Laadi lauseen A (B A) totuustaulu. b) Millä lauseiden A ja B totuusarvoilla a-kohdan lause on tosi? c) Suomenna a-kohdan lause, kun lause A on olen vihainen ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

Varga Neményi -menetelmän esittely VARGA NEMÉNYI RY

Varga Neményi -menetelmän esittely VARGA NEMÉNYI RY Oppiaineen tehtävä Kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle. Kehittää oppilaiden kykyä käsitellä

Lisätiedot

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen Ammatillisen kehittymisen prosessin aluksi hankkeeseen osallistuvat opettajat arvioivat omaa osaamistaan liittyen luonnontieteiden

Lisätiedot

VUOSILUOKKIIN SITOMATON 0 2-OPETUS

VUOSILUOKKIIN SITOMATON 0 2-OPETUS VUOSILUOKKIIN SITOMATON 0 2-OPETUS 21.4.2017 Warkaus-Sali, Varkaus Seminaarin avaus Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 Perusopetuslaki, 21.8.1998/628 18 Erityiset opetusjärjestelyt Oppilaan opiskelu voidaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Teemaopinnot. Pro Lukio Valtakunnallinen lukioseminaari Kimmo Koskinen

Teemaopinnot. Pro Lukio Valtakunnallinen lukioseminaari Kimmo Koskinen Teemaopinnot Pro Lukio Valtakunnallinen lukioseminaari 3.11.2016 Kimmo Koskinen VN asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (942/2014) Lukiokoulutuksessa

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu 2.2.2015 Kysymyksiä ja väittämiä Avaa älypuhelimen tai kannettavan selaimella m.socrative.com room number: 800953 Vastaa kysymykseen

Lisätiedot

Mika Setälä Lehtori Lempäälän lukio

Mika Setälä Lehtori Lempäälän lukio LOPS 2016 matematiikka Mika Setälä Lehtori Lempäälän lukio Millainen on input? Oppilaiden lähtötaso edellisiin lukion opetussuunnitelmiin nähden pitää huomioida kun lukion uutta opetussuunnitelmaa tehdään.

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin.

Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin. Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin. Tämä pätee arkisten haasteiden ohella suuriin kysymyksiin: kestävä kehitys, talous, lääketiede,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet. Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus

Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet. Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus Opetussuunnitelma ja yhdysluokkaopetuksen mahdollisuudet Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos Opetushallitus Alanteen koulu, Suomussalmi Peruskoulujen määrä vähenee edelleen Muutokset peruskoulujen lukumäärässä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15 25.02.2015 Sivu 1 / 1 827/12.01.00/2015 15 Suomenkielisen perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Elina Rönkkö, puh. 050 320 0607 Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan OPS-koulutus Joensuu 16.1.2016 Marja Tamm Matematiikan ja kemian lehtori, FM, Helsingin kielilukio 3.vpj. ja OPS-vastaava,

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE Toiminnallista matematiikkaa opettajille hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Biologian ja maantieteen opettajien liitto esittää lausuntonaan seuraavaa:

Biologian ja maantieteen opettajien liitto esittää lausuntonaan seuraavaa: 1/5 Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö 8.6.2010 Asia: Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry:n lausunto perusopetuksen

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa Tiina Tähkä, Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa 14.11.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain Jaollisuustestejä (matematiikan mestariluokka, 7.11.2009, ohjattujen harjoitusten lopputuloslappu) Huom! Nämä eivät tietenkään ole ainoita jaollisuussääntöjä; ovatpahan vain hyödyllisiä ja ainakin osittain

Lisätiedot

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo Kemia Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kemian opetus tukee oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA 2012-2016 15.3.2012 Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Oppiminen ja kasvu muuttuvassa maailmassa. Mikko Saari Sivistystoimialan johtaja, KT

Oppiminen ja kasvu muuttuvassa maailmassa. Mikko Saari Sivistystoimialan johtaja, KT Oppiminen ja kasvu muuttuvassa maailmassa Mikko Saari Sivistystoimialan johtaja, KT Se, kellä on opetuksessaan vastaus kysymykseen miksi, ymmärtää ja osaa käsitellä melkein minkä tahansa muutoksen tai

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015 Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Paikallinen opetussuunnitelma Luku 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala ALUEELLISET TYÖPAJAT Alueellisten työpajojen työskentelylle on tunnusomaista: 1. Osallistava ja vuorovaikutteinen kouluttaminen opsprosessin käynnistämiseen ja ohjaamiseen, 2. Uusien toimintatapojen etsiminen

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoe järjestetään 7.-9.6.2016. Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Valintakokeeseen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Eheyttävä luonnontieteiden opetus

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Eheyttävä luonnontieteiden opetus Eheyttävä luonnontieteiden opetus Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Anu Hartikainen-Ahia, Ilpo Jäppinen, Tuula Keinonen, Sirpa Kärkkäinen ja Kari Sormunen 1.

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

KEHITYS- JA KASVATUSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO

KEHITYS- JA KASVATUSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO HAKULOMAKE 1/6 KEHITYS- JA KASVATUSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO Hakuaika päättyy 14.2.2014 klo 15.45. Hakemus ja sen liitteet jätetään 3 kappaleena

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Lukion opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Käyttöön elokuussa 2016 Opetushallitus julkaisi kansalliset lukion opetussuunnitelman perusteet ja oppiaineiden tuntijaon vuonna 2015. Uudet opetussuunnitelmat

Lisätiedot

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 VN asetuksen 942/2014 valtakunnalliset tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä -opettajat ry./ Hallitus 10.3.2010 TUNTIJAKOTYÖRYHMÄLLE

Suomi toisena kielenä -opettajat ry./ Hallitus 10.3.2010 TUNTIJAKOTYÖRYHMÄLLE 1 Suomi toisena kielenä -opettajat ry./ KANNANOTTO Hallitus 10.3.2010 TUNTIJAKOTYÖRYHMÄLLE Suomi toisena kielenä (S2) on perusopetuksessa yksi oppiaineen äidinkieli ja kirjallisuus oppimääristä. Perusopetuksen

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET

PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmän kokous 27.1.2010 Opetusneuvos Aihekokonaisuuksien määrittely vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT Miten maailma koulun ympärillä muuttuu? Millaista osaamista oppilaat tarvitsevat elämässään? Millaisessa koulussa on hyvä oppia ja

Lisätiedot