2/2012. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 76. vuosikerta Irtonumero 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2/2012. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 76. vuosikerta Irtonumero 13"

Transkriptio

1 2/2012 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 76. vuosikerta Irtonumero 13

2 Dimensio 2/2012 sisältö 5 Pääkirjoitus Irma Iho 6 Neljän tieteen kisojen kuvasatoa 12 Matematiikan henkilöt Osa 1: Barbara D Ambrogi-Ola 15 MATTOTELINE Maarit Savolainen 18 Hattulan silloilta Jukka O. Mattila 19 MAOL:s DEMO-tävling 2010 Min bästa laboration: Barbie Bungyjump Herman Norrgrann 22 Suomi matematiikan maailmankartalla Matti Lehtinen 26 Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä Ari Myllyviita 31 Suunnikkaan pinta-ala japanilaisittain Markus Hähkiöniemi 37 Fysiikkaa kiinaksi - Sino-Finnish Physics -projektin taustaa Pasi Ketolainen 46 Saaristomaisemat ja Lapin luonto innoittavat kesäopintoihin Ella Järvinen 48 Jääkauden jälkeiset ilmaston muutokset ja niiden syyt puiden kertomina Kari Mielikäinen 54 Kemian alalle oma koulu-coach Riitta Talvenlahti 56 Kokeellisen fysiikan luokka Lappeenrannassa täytti 10 vuotta Anna-Liisa Pirhonen 58 Tasokäyrän kaarevuus Hannu Korhonen 61 Juha Oikkosen mietteitä: Neliöjuuri nimittäjässä Juha Oikkonen 63 Kirjallisuutta: Videopelit tulevaisuuden opetusvälineet? 64 Vuoden opettaja Pasi Ketolainen 67 Pulmasivu 41 Sage-ohjelmiston käyttäminen lukion matematiikan opetuksessa Lauri Ruotsalainen Kansikuva: Eetu Lampsijärvi: Mallards and ice and stuff

3 Perusopetuksen tavoitteet ja tuntijakoesitys julkistettu Pääkirjoitus Taito- ja taideaineiden, äidinkielen ja historian/ yhteiskuntaopin vuosiviikkotuntimäärää lisätään ja kokonaistuntimäärä pysytetään ennallaan. Tällaista uutista kuunnellessa alkaa yhtälö matemaattisten aineiden kannalta tuntua pelottavan vaikealta ratkaista. Ratkaisu ei kuulostanut hyvältä pohjalta teknistyvän yhteiskunnan koulutustavoitteiden kannalta, matemaattis-luonnontieteellisiä taitojahan tarvitaan sekä arkipäivässä että tulevaisuuden ammateissa. Kuitenkin tarkempi esityksen tarkastelu osoittaa, että yhtälö on ratkaistu siedettävästi, työryhmälle annettuihin tavoitteisiin nähden jopa hyvin. Esitystä voidaan sanoa torjuntavoitoksi. Matematiikan tuntimäärä pysyi sentään entisellään. Tuntimäärän kasvattaminenkin olisi ollut perusteltua samasta syystä kuin äidinkielessä. Yksi valinnainen kurssi olisi parantanut eriyttämismahdollisuuksia. Kun esityksessä valinnaisuus kokonaisuudessaan kapeni, voidaan vain kääntyä koulutuksen järjestäjän puoleen, että matematiikkaan resursoitaisiin yli valtakunnallisen minimin. Myös fysiikkaa ja kemiaa voidaan tulevaisuudessa opettaa 7 9 luokilla omina oppiaineinaan entisen tuntimäärän puitteissa, tämä on selkeä parannus edelliseen ehdotukseen verrattuna. Suuri muutos voimassaolevaan tuntijakoon verrattuna on 5 6 vuosiluokan fysiikan ja kemian häviäminen omina oppiaineinaan. Ympäristöoppi-oppiaine on palautettu takaisin ja se sisältää fysiikan, kemian, biologian, maantiedon ja terveystiedon. Tässä on opetussuunnitelman laatijoilla suuri tehtävä, jotta tavoitteeksi asetettu eheyttäminen ja oppiaineiden integraatio todella onnistuisi. Toivottavasti ei mennä siitä, missä aita on matalin. Peruskoulun 5 6 luokkien opettajille on kertynyt kokemusta fysiikan ja kemian opettamisesta ja opetusta varten on tuotettu oppimateriaalia. Siinä mielessä onnistumisen mahdollisuuksia on. Positiivisten asenteiden muodostaminen kaikkia luonnontieteitä kohtaan on ensiarvoisen tärkeää, tulokset heijastuvat myöhempiin ratkaisuihin. Ympäristökasvatuksen vahvistaminen oli KESU:ssa asetettu yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi, eikä sen onnistumiselle ilman luonnontieteitä ole mitään realistisia perusteita. Tuntijakoesityksessä on yksi vuosiviikkotunti varattu aihekokonaisuuksille. Teknologia- ja yhteiskunta - aihekokonaisuuden täytyy tässä kohtaa näkyä painokkaana ja syvällisenä, muuten ei voida puhua tulevaisuuden haasteisiin vastaamisesta. Tieto- ja viestintätekniikan opetuksen toteuttaminen valinnaisena oppiaineena vaikeutuu entisestään valinnaisuuden vähetessä, mutta se on kuitenkin mahdollista ainakin koulutuksen järjestäjän viisaalla päätöksellä. Ei sovi unohtaa myöskään kerhotunteja, joihin koulu voi anoa ulkopuolista rahoitusta. Valtakunnallisella tasolla kokonaistuntimäärän kasvattaminen tieto- ja viestintätekniikan opetukseen resursoimalla, olisi varmasti tuonut kulut tulevaisuudessa moninkertaisena takaisin. Tämä tuntijakoesitys antaa pohjan jatkotyöskentelylle. Opetussuunnitelmatyö ratkaisee onnistumisen. Matematiikan eriyttämiselle pitää luoda mahdollisuudet niin, että lahjakkaatkin saavat kykyjensä mukaista opetusta. Sisällöt täytyy miettiä tarkasti sellaisiksi, että syvällinen oppiminen on mahdollista ja tavoite ajattelun taitojen kehittämiseksi onnistuisi. Fysiikassa ja kemiassa kokeellisen työskentelyn edellytykset pitää taata ja tavoitteet pitää asettaa ikäluokille sopiviksi. Vanhasta on hyvä ottaa pohjaa, mutta uusia näkökulmia tarvitaan. Tieto- ja viestintätekniikan osaamisen pitää lähteä tyvestä eli perusopetuksesta. Latvasta ja ylioppilaskirjoitusten suunnasta lähteminen ei tuota toivottua tulosta. Tavoitteista ja tuntijaosta ei ole vielä tehty lopullista päätöstä, esitys on lausuntokierroksella. Päätöksen jälkeen pallo on Opetushallituksella, joka antaa opetussuunnitelman perusteet. Opetussuunnitelmatyö on jatkuvasti keskeinen, mutta nyt tarvitaan erityisen isoa vaihdetta, jotta myös sellaiset hyvät tavoitteet, joita esityksessä ei ole erityisesti korostettu, toteutuisivat. Kun opetussuunnitelman perusteet ovat valmistuneet, on opettajien koulutuksella varmistettava, että ne viedään luokkatilanteeseen saakka. MAOL:in jäsenten asiantuntemukselle on käyttöä myös paikallistasolla, sillä koulutuksen järjestäjälle jää paljon vastuuta opetussuunnitelmatyössä. MAOL järjestönä ja sen jäsenistö voivat aktiivisella toiminnallaan edesauttaa hyvän tuloksen saavuttamista. Hyviä OPS-pohdintoja! Irma Iho MAOL ry:n hallituksen puheenjohtaja

4 Matematiikan henkilöt Osa 1: Barbara D Ambrogi-Ola Haastattelu: Mihin minä tätä matikkaa tarvitsen? Jokainen matemaattisten aineiden opettaja on koulun opinto-ohjauksen tukena antamassa tietoa aineidemme tärkeydestä oppilailleen. Matematiikka kehittää ajattelutaitoja ja antaa aivoille tarvittavaa jumppaa. Miltei kaikissa työtehtävissä tarvitaan jotain matematiikkaa, etukäteen opiskelija ei vain välttämättä tiedä mitä. Lääkelaskujen toivoo ainakin silloin olevan oikein laskettu, jos itse on potilaana rohtoja saamassa. Esimerkiksi päässälaskutaitoa tarvitsee jokainen omaan elämänhallintaan arkipäivän toimissaan. Jatko-opintopaikka löytyy helpommin matematiikkaa hallitseville ja näitä osaajia mm. teollisuutemmekin tarvitsee. Matematiikan henkilöt -juttusarja Mihin minä tätä matikkaa tarvitsen? on ilmeisen usein matematiikan tunnilla esitetty kysymys, johon opettajan pitää pystyä vastaamaan muutakin kuin Kaupassa. Aloitamme juttusarjan, jossa työssään matematiikkaa tarvitsevat henkilöt kertovat hieman itsestään, matematiikan käyttökelpoisuudesta sekä omasta työstään. Esittelisitkö itsesi lyhyesti? Olen Barbara D Ambrogi-Ola. Synnyin Roomassa jokunen vuosi sitten ja eksyin Suomeen maisteritutkinnon loppuvaiheessa vaihto-opiskelijaksi. Käytyäni Roomassa suorittamassa tutkinnon loppuun palasin takaisin pohjoiseen työn perässä ja olen edelleen sillä matkalla. Tällä hetkellä asun Helsingissä mieheni ja maailman kahden ihanimman villiviikarin kanssa. Mitä olet opiskellut ja missä? Olen valmistunut Rooman ensimmäisestä Yliopistosta La Sapienza matemaatikoksi. 12

5 Suoritin matematiikan aineenopettajan opintoja sekä lisensiaatin tutkinnon Oulun Yliopistossa ja tohtorintutkinnon Helsingin Yliopistossa. Tämän lisäksi olen suorittanut Sosiaali- ja Terveysministeriön hyväksymän vakuutusmatemaatikon tutkinnon (SHV), joka on lakisääteinen edellytys, jotta voi toimia vastuullisena aktuaarina vakuutusyhtiössä. Onko työtehtäväsi vaatinut lisäkouluttautumista? Vaikea kysymys: maisteritutkinto olisi luultavasti ollut riittävä, jotta pystyn hoitamaan vakuutusmatemaatikon työt vakuutusyhtiössä. Kun siirryin akateemisesta maailmasta yritysmaailmaan, minulla oli tunne, ettei minulla ollut riittävän kuvaa vakuutusalasta, joten halusin kouluttautua lisää. Vaikka se on ollut työlästä ja vaatinut paljon venymistä, en kadu hetkeäkään sitä, että olen hakenut työhön liittyvään koulutukseen. Se on avartanut ajatusmaailmaani, antanut aivan toisenlaisen osaamispohjan ja avannut monia mahdollisuuksia päästä uralla eteenpäin. Missä olet nyt töissä ja mitä olet tehnyt aiemmin? Tällä hetkellä toimin matemaattisen osaston osastopäällikkönä Keskinäisessä Eläkevakuutusyhtiössä Ilmarisessa. Ennen kuin siirryin vakuutusalalle, olin yliopistossa jatko-opiskelijana ja assistenttina. Olen myös opettanut italian kieltä ja kulttuuria erilaisissa koululaitoksissa sekä pitänyt yliopistossa matematiikan laskuharjoituksia. Mikä on mukava muisto matematiikan opiskelusta? Ensimmäinen päivä yliopistossa Roomassa, luentosalissa istuivat noin 600 opiskelijaa. Erikoisen näköinen naisproffa alkaa selittää ensimmäisellä algebran tunnilla, mikä on tyhjä joukko näin: tyhjä joukko on se joukko, joka sisältää kaikki tässä huoneessa lentävät aasit. Sen jälkeen en ole enää unohtanut, mikä on tyhjä joukko! Millaista matematiikkaa tarvitset työssäsi ja poikkeaako se alaistesi / kollegioidesi käyttämästä matematiikasta? Meillä sanotaan, että käyttämämme matematiikka rajoittuu hyvin neljään peruslaskutoimitukseen sekä prosentti- ja korkolaskuihin. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus: monet vakuutus- ja sijoitusriskien hallintaan ja vakavaraisuuteen käytettävät menetelmät ovat teoreettisesti hyvin vaativia ja on tärkeää, että ymmärtää matemaattiset perusteet kunnolla, sillä näitä menetelmiä on osattava soveltaa oikein erilaisissa tilanteissa. On myös tärkeää, että hallitsee matematiikkaa niin hyvin, että pystyy pukemaan muiden puhetta matemaattisen muotoon sekä kertomaan omat matemaattiset ajatukset ihmisten kielellä. Tämän oppimisesta olen hyvin kiitollinen kaikki niille yliopiston professorille jotka vaativat kirjallisen tentin lisäksi myös suullisen osuuden suorittamista, jossa teoreemat ja todistukset piti osata selittää sanoilla. Osastollani on erinomainen joukko matemaatikkoja - meitä on noin kymmenkunta ja jokaisella hieman erilainen tausta. Perusosaaminen on kaikilla yhteistä ja sen lisäksi jokaisella on omia vahvuuksia. Yhdessä onnistumme parhaiten. Tällä alalla monissa asioissa tarvitaan erittäin syvällistä osaamista menettämättä kuitenkin kokonaisuuden tuntumaa. Tässä se hyvä matemaatikko erottuu. Hän on se, joka osaa tutkia ongelman kaikissa yksityiskohdissa ja asettaa itselleen oikeat kysymykset sekä osaa kuvata tuloksista olennaiset asiat kaikille muille ymmärtävästi. Onko työskentely työpaikallasi ryhmätyöskentelyä vai itsenäistä? Sekä että. Riippuu työtehtävästä, aikataulusta ja resursseista. Mikä motivoi sinua työntekijänä työssäsi? Pidän työstäni. Koen, että se on yhteiskunnallisesti tärkeää ja ajankohtaista (aina!). Lisäksi voin käyttää osaamistani monipuolisesti ja laajasti. Ja aina on uutta opittavaa! Joudutko matkustamaan työn takia? En joudu vaan saan. Meidän alalla on olemassa lukuisia kansainvallisia järjestöjä. Yksi niistä on International Actuarial Association (IAA), joka on maailman laajuinen vakuutusmatemaatikoiden järjestö. Toimin siellä Suomen edustajana parissa komiteassa. Mitä muuttaisit uravalinnassasi jos haluaisit? Ei mitään, olen todella tyytyväinen. Mitä muuta ennätät tekemään? Kaikenlaista tulee tehtyä. En ole ns. sohvaperuna. Pidän ihmisistä ja tekemisestä ja hakeudun aina uusiin haasteisiin. Lasten syntymän mukana, harrastukset ovat muuttuneet sellaiseksi, missä pojatkin voivat olla mukana, niin meistä on tullut aktiiveja urheiluseurassa sekä varojen keräämisessä hyväntekeväisyyttä varten. 13

6 Myös musiikilla on erittäin tärkeä rooli yhteisessä vapaanajanvietossamme. Onko musiikilla ja matematiikalla yhteyksiä? Itse olen aina pitänyt musiikista ja harrastanut kuorossa laulamista. Tällä hetkellä en saa valitettavasti kuoron aikatauluja sovitettua perheen tarpeisiin, joten olen aloittanut viulun soiton esikoisen pyynnöstä. Kaikki kolme perheen miestä jaksavat yllättävän paljon kuunnella viuluni ääntä siitä ilosta, että olemme kaikki yhdessä! Musiikki kuten matematiikka on universaalikieli, molempien symbolit tarkoittavat samaa missä vain. Mielenkiintoista on myös se, että kuten sama musiikkikappale herättää eri tuntemuksia eri ihmisissä, myös sama kaava voi johtaa eri ihmiset eri lopputuloksiin. Mitä muuta haluaisit kertoa lukijoillemme? Matematiikan osaaminen helpottaa monen muun tieteenalan opintoja, joten sen eteen kannattaa nähdä vaivaa ja työtä. Hyville matemaatikoille löytyy myös hyvin töitä ja työtehtävät ovat vaihtelevia ja mielenkiintoisia. Varsinkin vakuutusalalla ja riskienhallinnassa on kova kysyntä ammattilaisista. Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus ja SciFest järjestävät Itä-Suomen yliopiston LUMA-KESKUS Valtakunnallinen matemaattisten aineiden opettajien koulutuspäivä Joensuussa 20. huhtikuuta Matemaattisten aineiden opettajille suunnattu koulutuspäivä sisältää tänä vuonna kolme käytännön opetustyötä päivittäin koskettavaa teemaa. Matematiikan esitelmät keskittyvät matematiikan luonteen ja matematiikan oppimisen välisen yhteyden tarkasteluun. Koulutuksen kautta syntyvät mielikuvat vaikuttavat voimakkaasti matematiikan oppimiseen ja opettamiseen. Aihetta avaavat tukijatohtorit Mervi Asikainen ja Antti Viholainen sekä dos Timo Tossavainen. Fysiikan osa-alueista mukana ovat optiikan ja termofysiikan opetus. Washingtonin ja Aritzonan yliopistois- UEF ½-sivua ta oppia hakeneet tutkijamme Mikko Kesonen ja Risto Leinonen nostavat esiin opetustyön kannalta keskeisiä seikkoja. myös kouluihin. Tulevaisuuden oppimisympäristöihin kurkistavat dos Kari Sormunen ja FT Jarkko Suhonen. Virallinen ohjelmamme päättyy LUMA-kerhotoiminnan ja -kokemusten esittelyyn. Toiminnan taustaa raottaa kerho-ohjaajakouluttaja ja LUMA-koordinaattori Tiina Komulainen Oulusta. Epävirallisissa merkeissä jatkamme iltaa totuttuun tapaan hyvän seuran, maistuvan paikallisruuan ja sopivasti epävireisen elävän musiikin merkeissä. Ilmoittautuminen sähköisesti viimeistään Wikit ja nykyistä vapaamuotoisemmat ja vuorovaikutteisemmat oppimisympäristöt ovat jo nyt voimakkaasti mukana opettajankoulutuksessa ja tekevät tuloaan Lisätietoja: puh Joensuun Tiedeseura ry 14

7 MATTOTELINE Maarit Savolainen, Matikkamaan MATTOTELINE -hankkeen koordinaattori The problem is never how to get new, innovative thoughts into your mind, but how to get old ones out. Dee Hock, Visa Internationalin perustaja Turun Matikkamaan MATTOTELINE-hankkeessa tuodaan MATematiikkaan TOiminnallisuudella ja TEknologialla LIsää Näppäriä Eriyttämismahdollisuuksia. Turun Matikkamaassa on vuoden 2011 alusta ideoitu ja kehitetty sekä materiaalia että välineitä matematiikan eriyttämiseen Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön rahoituksella. Matikkamaan Mattotelineen tavoitteena on perusopetuksen vuosiluokilla 3-9 lisätä toiminnallisuuden ja teknologian käyttöä matematiikan opetuksessa ja oppimisessa sekä kokeilla niiden yhdistämismahdollisuuksia. Mattotelineen tarkoituksena on myös saada opettajia irrottautumaan pelkästä oppikirjasta. Pyrkimyksenä on löytää kaikkiin matematiikan osaalueisiin toiminnallinen ratkaisu näppituntumalla joko konkreettisilla toiminnallisilla välineillä tai hyödyntämällä monipuolisesti teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Mattoteline-hankkeen verkkosivut ovat osoitteessa Mattotelineen Muovimatolla on mahdollisuus tutustua toiminnallisiin välineisiin virtuaalisesti. Esimerkiksi interaktiivisia värisauvoja voi käyttää havainnollistamiseen tykillä tai interaktiivisella esitystaululla. Lisäksi oppilaat voivat käyttää niitä yksittäisillä työasemilla. Seuraavassa on käsitelty lyhyesti jaollisuutta mallina värisauvojen käytöstä. Kuvat on muodostettu Mattotelineen interaktiivisten sauvojen avulla. 15

8 Jaollisuutta Värisauvoilla Jaollisuus Esimerkki 1. Luku 16 on jaollinen luvulla 8, koska osamäärä 16:8=2 eli kokonaisluku. Samoin luku 16 on jaollinen luvuilla 4 ja 2 sekä itsellään ja luvulla 1. Jakojäännös Esimerkki 2. Luku 16 ei ole jaollinen luvulla 10, koska osamäärä 16:10=1,6 eli ei ole kokonaisluku. 10 menee lukuun 16 vain kerran. Jakojäännös on 6. Tekijä Esimerkki 3. Luvun 16 tekijät ovat 1, 2, 4, 8 ja 16. Yhdistetty luku Esimerkki 4. Luku 12 on yhdistetty luku, koska se ei ole alkuluku. 12 = 2 6 =2 2 3 Luku 16 voidaan esittää kahden tekijän tulona viidellä eri tavalla seuraavasti 16 = 1 16 = 2 8 = 4 4 = 8 2 = 16 1 Luku 12 on alkutekijöiden tulona Pienin yhteinen jaettava Esimerkki 5. Etsitään lukujen 12 ja 16 pienin yhteinen jaettava värisauvojen avulla. Luvun 12 monikerrat: 12, 24, 36, 48, Luvun 16 monikerrat: 16,32, 48, Pienin yhteinen jaettava on

9 Suurin yhteinen tekijä Esimerkki 6. Jaetaan luvut 12 ja 16 värisauvojen avulla tekijöihin. Luvun 12 tekijät: 1, 2, 3, 4, 6 ja 12 Luvun 16 tekijät: 1, 2, 4, 8 ja 16 Yhteiset tekijät: 1, 2 ja 4 Suurin yhteinen tekijä on 4. Alkuluku Esimerkki 7. Jaetaan luvut 1-10 tekijöihin värisauvojen avulla. Lukua 10 pienemmät alkuluvut ovat 2, 3, 5 ja 7. Muita Mattotelineen osa-alueita ovat Punainen matto Puuhamatto Pelimatto ja Fakiirimatto. Lisätietoa hankkeesta Maarit Savolaiselta Turun Matikkamaan sivut ovat osoitteessa 17

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Lausuntoja tuntijaosta

Lausuntoja tuntijaosta Turun Lasten Parlamentti 11.11.2014 Pitäisikö kaikissa koulussa opettaa eri oppiaineita yhtä paljon? Kyllä. Mille luokille lisätunti liikunnassa pitäisi lukujärjestyksessä sijoittaa? 5 6 luokille. Kenen

Lisätiedot

Perusopetuksen tuntijako

Perusopetuksen tuntijako Opetus- ja kasvatuslautakunta 117 26.11.2015 Perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 998/12.00.01/2015 OPEKAS 117 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254, koulutoimenjohtaja Per-Olof Nyström

Lisätiedot

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa.

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa. TOIMINTA-AJATUS AJATUS MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 18 LIITTOKOKOUS kerhojen edustajat

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu Ritva Järvinen

Yleissivistävä koulutus uudistuu Ritva Järvinen Yleissivistävä koulutus uudistuu 12.2.2010 Ritva Järvinen Opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen/ yksikön päällikkö Yleissivistävä koulutus uudistuu; tavoitteet ja tuntijako 2009-2010 Opetusministeri

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia koulutussuunnittelija Kaija Mattila, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto, Nurmes OPH 3.2.2014 2 Tekemällä

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

maija.aksela@helsinki.fi

maija.aksela@helsinki.fi Oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Johtaja prof Maija Aksela Johtaja, prof. Maija Aksela maija.aksela@helsinki.fi ESITYKSEN SISÄLLYS: Ajankohtaista LUMA-toiminnassa: LUMA-toiminta opetussuunnitelmaperusteiden

Lisätiedot

Lukion tuntijakokokeilu. Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lukion tuntijakokokeilu. Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukion tuntijakokokeilu Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.11.2016 Uskalla kokeilla lukion uusi kehittämisohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt yhteistyössä Opetushallituksen

Lisätiedot

Ainejakoisuus ja 1 monialainen eheyttäminen opetuksessa

Ainejakoisuus ja 1 monialainen eheyttäminen opetuksessa Ainejakoisuus ja 1 monialainen eheyttäminen opetuksessa Hannele Cantell Niin Suomessa kuin ulkomaillakin on viime vuosina tullut käyttöön paljon sanoja, jotka kertovat maailman monimutkaisuudesta ja asioiden

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Otranen-Silvennoinen, kaupungin koulutoimi, Puheenjohtaja

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Otranen-Silvennoinen, kaupungin koulutoimi, Puheenjohtaja Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1 17.12.2015 Aika 15.12.2015, 16:00-17:45 Paikka Savonlinnan normaalikoulu, opettajainhuone Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Otranen-Silvennoinen, kaupungin koulutoimi,

Lisätiedot

Missä mennään? Mitä meidän kunnassa/koulussa on tehty? Miten uudistustyö on otettu vastaan? Miten eri sidosryhmiä kuullaan

Missä mennään? Mitä meidän kunnassa/koulussa on tehty? Miten uudistustyö on otettu vastaan? Miten eri sidosryhmiä kuullaan Missä mennään? Mitä meidän kunnassa/koulussa on tehty? Miten uudistustyö on otettu vastaan? Miten eri sidosryhmiä kuullaan opetussuunnitelmaprosessissa? Miten tänä syksynä edetään? Aikataulu Valtioneuvoston

Lisätiedot

OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015!

OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015! OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015! OMA TAUSTA! Matematiikan opetukseen liittyvä FL-tutkielma tietojenkäsittelyopissa 90-luvun alussa! Jatko-opiskelija "Mobile

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 18.4.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

SUK Opetus- ja kulttuuriministeriö. no. / /

SUK Opetus- ja kulttuuriministeriö. no. / / Opetus- ja kulttuuriministeriö SUK L 0 7. 02. 2014 no. / / SUOMEN KIELTENOPETTAJIEN LIITTO SUKOL RY:N LAUSUNTO LUKIO KOULUTUKSEN YLEISIÄ VALTAKUNNALLISIA TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (6) Sivistyslautakunta 27.01.2016. Sivistyslautakunta, 41, 17.06.2015 Sivistyslautakunta, 4, 27.01.

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (6) Sivistyslautakunta 27.01.2016. Sivistyslautakunta, 41, 17.06.2015 Sivistyslautakunta, 4, 27.01. Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (6) Sivistyslautakunta, 41, 17.06.2015 Sivistyslautakunta, 4, 27.01.2016 4 Perusopetuksen tuntijako KNGDno-2015-503 Sivistyslautakunta, 17.06.2015, 41 Valmistelija

Lisätiedot

Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla

Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla ASKELEITA LUOVUUTEEN - Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuoden 2009 päätösseminaari Anni Lampinen konsultoiva opettaja, Espoon Matikkamaa www.espoonmatikkamaa.fi

Lisätiedot

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2016 1 (5) Kasvatus- ja opetuslautakunta, 46, 26.05.2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta, 57, 16.06.2016 57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Johtaja Jorma Kauppinen Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät 21.11.2013 Kuopio Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suitsutusta

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä. Sami Teikko

Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä. Sami Teikko Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä Sami Teikko Koulutus Elämään terveyskasvatusohjelma Ohjelma Ikäryhmä Kesto Pidän huolta itsestäni 3-4 -vuotiaat 45 min

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

MAOL ry / Rautatieläisenkatu 6 / 00520 Helsinki / puh. 09 150 2338 / www.maol.fi / maol-toimisto@maol.fi

MAOL ry / Rautatieläisenkatu 6 / 00520 Helsinki / puh. 09 150 2338 / www.maol.fi / maol-toimisto@maol.fi 75 vuotta 2010 MAOL ennen MAOL perustetaan Kerhotoiminnan alkuvaiheet Kerhojen perustamisvuodet Liiton toiminnan alkuvaiheita Liiton hallituksen puheenjohtajat Toimintaa 70- ja 80-luvulla MAOL-julkaisut

Lisätiedot

Lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksiin

Lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksiin Lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksiin Yleistä Perusopetuksen tavoitteita ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin

Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin Lasten ja nuorten 5 22.01.2014 valmistelutoimikunta Kunnanhallitus 26 11.02.2014 Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin LANUVTMK 5 Kunnallislaki 45 (11.4.2003/305)

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ryhmä 5 Kehityksen suunta.. Mitä teema tarkoittaa? Teeman punaisena lankana on pohjimmiltaan se, että teknologiakasvatus ja teknologian arkipäiväistäminen tulee

Lisätiedot

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaisuus 5.-6. luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaiset aineet alakoulussa Oppilaalla on yhteensä 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia aineita sekä 5. luokalla että 6.luokalla. Oppilas

Lisätiedot

Lukuvuosi Luonnontiede- ja matematiikkaluokka

Lukuvuosi Luonnontiede- ja matematiikkaluokka Mertalan koulun LuMa-luokka Lukuvuosi 2017-2018 Luonnontiede- ja matematiikkaluokka LuMa-luokka tarjoaa ylöspäin eriyttävää opetusta matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa vahvan pohjan perusopinnoissa

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Testaa taitosi 1: Lauseen totuusarvo

Testaa taitosi 1: Lauseen totuusarvo Testaa taitosi 1: Lauseen totuusarvo 1. a) Laadi lauseen A (B A) totuustaulu. b) Millä lauseiden A ja B totuusarvoilla a-kohdan lause on tosi? c) Suomenna a-kohdan lause, kun lause A on olen vihainen ja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

MUUTOS AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN 2015

MUUTOS AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN 2015 MÄÄRÄYS 18.5.2017 OPH-662-2017 Aikuisten lukiokoulutuksen järjestäjille Voimassaoloaika 18.5.2017 alkaen Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu Lukiolaki 629/1998, 10 2 ja 4 mom.

Lisätiedot

Matikka on mun juttu! Hankematka kuvin ja sanoin

Matikka on mun juttu! Hankematka kuvin ja sanoin Matikka on mun juttu! Hankematka kuvin ja sanoin Opetushallitus valitsi vuonna 2008 Kokkolan perusopetuksen koulut mallintamaan uusia ja innovatiivisia tapoja toteuttaa matematiikan opetusta opetussuunnitelman

Lisätiedot

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA?

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? Suomalaisessa peruskoulussa taideaineiden opetuksen määrä on ollut niukkaa aina. Taideaineiden osuus

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman arvopohja ja tuntijako

Opetussuunnitelman arvopohja ja tuntijako Opetussuunnitelman arvopohja ja tuntijako Outi Rinne 16.3.2016 Perusopetuksen ohjausjärjestelmä (1.1) Perusopetuksen ohjausjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda

Lisätiedot

Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa. Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013

Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa. Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013 Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013 Tieteen ja teknologian iloa kaikille! Valtakunnallisen LUMA-keskuksen tavoitteena on yhteistyössä

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Uusi lukio uskalla kokeilla - ohjelma

Uusi lukio uskalla kokeilla - ohjelma Uusi lukio uskalla kokeilla - ohjelma Kuntamarkkinat 15.9.2016 Liese Eskelinen lieselotte.eskelinen@kuntaliitto.fi TAUSTAA Hallitusohjelmassa ei lukiokoulutuksesta ja sen kehittämisestä» Tarvetta nykyisellään

Lisätiedot

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista KANSALLISEN LUMA-TOIMINNAN TAUSTA Miten turvaamme jatkossa Suomen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa alkaen

Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa alkaen Sivistyslautakunta 42 25.05.2016 Sivistyslautakunta 85 17.11.2016 Sivistyslautakunta 36 15.05.2017 Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa 1.8.2016 alkaen Sivltk

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n lausunto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n lausunto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta 1 Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n lausunto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto ry MAOL ry kiittää saamastaan mahdollisuudesta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2015 18.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2015 18.3.2015 Aika: 18.3.2015 klo 10.00-11.07 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

Näkemyksiä tavoitteiden ja tuntijaon valmistelutyön pohjaksi fysiikan ja kemian opetuksen näkökulmasta

Näkemyksiä tavoitteiden ja tuntijaon valmistelutyön pohjaksi fysiikan ja kemian opetuksen näkökulmasta Näkemyksiä tavoitteiden ja tuntijaon valmistelutyön pohjaksi fysiikan ja kemian opetuksen näkökulmasta Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon työryhmälle Jari Lavonen Fysiikan ja kemian didaktiikan

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Mika Setälä Lehtori Lempäälän lukio

Mika Setälä Lehtori Lempäälän lukio LOPS 2016 matematiikka Mika Setälä Lehtori Lempäälän lukio Millainen on input? Oppilaiden lähtötaso edellisiin lukion opetussuunnitelmiin nähden pitää huomioida kun lukion uutta opetussuunnitelmaa tehdään.

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten osaaminen ja työ on monipuolista YES goes to lukio 10.4.2014. Tuula Pihlajamaa

Tekniikan Akateemisten osaaminen ja työ on monipuolista YES goes to lukio 10.4.2014. Tuula Pihlajamaa Tekniikan Akateemisten osaaminen ja työ on monipuolista YES goes to lukio 10.4.2014 Tuula Pihlajamaa Mikä TEK on? Miksi tarvitaan tekniikan alan yliopistokoulutettuja Koulua vai elämää varten Palkat ja

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

Opiskelu Vantaankosken koulussa

Opiskelu Vantaankosken koulussa Opiskelu Vantaankosken koulussa tulevat 7. luokat Lukuvuosi 2015 2016 Sisältää koululle palautettavan taustatietolomakkeen! Hei, sinä tuleva seitsemäsluokkalainen! Me Vantaankosken koulun opettajat toivotamme

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

HARJAVALLAN LUKIO KOULUN YHTEYSTIEDOT HARJAVALLAN LUKIO. Myllykatu 10 29200 Harjavalta. OSOITE Harjavallan lukio

HARJAVALLAN LUKIO KOULUN YHTEYSTIEDOT HARJAVALLAN LUKIO. Myllykatu 10 29200 Harjavalta. OSOITE Harjavallan lukio KOULUN YHTEYSTIEDOT OSOITE Harjavallan lukio YHTEYSHENKILÖT Risto Tenhunen Rehtori GSM 0444325321 Satu Metso Koulusihteeri GSM 0444325322 Riitta-Liisa Kortetjärvi Opinto-ohjaus 0444325324 SÄHKÖPOSTIT etunimi.sukunimi@harjavalta.fi

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 01-02. 2014 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi no / /

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 01-02. 2014 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi no / / Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO 6.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 01-02. 2014 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi no / / Aineopettajaliiton (AOL

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Matematiikan olemus Juha Oikkonen juha.oikkonen@helsinki.fi

Matematiikan olemus Juha Oikkonen juha.oikkonen@helsinki.fi Matematiikan olemus Juha Oikkonen juha.oikkonen@helsinki.fi 1 Eri näkökulmia A Matematiikka välineenä B Matematiikka formaalina järjestelmänä C Matematiikka kulttuurina Matemaattinen ajattelu ja matematiikan

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 15.5.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen. Helsinki Opetusneuvos Tiina Tähkä

Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen. Helsinki Opetusneuvos Tiina Tähkä Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen Helsinki 28.4.2014 Opetusneuvos Tiina Tähkä Lukiokoulutuksen tarkoitus Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Taide- ja taitoaineiden käsittely

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Taide- ja taitoaineiden käsittely KOTITALOUS Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Taide- ja taitoaineiden käsittely 18.11.2009 Marjaana Manninen KOTITALOUS KOTITALOUDEN YDINOSAAMINEN 2020

Lisätiedot

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Sivistystoimi Nuoriso- ja aikuiskoulutus Aika Teema Paikka Kohderyhmä Ilmoittautuminen Tammi-helmikuu 17.1. klo 13.15 15.30 Symboliset laskimet Martinlaakson lukio

Lisätiedot

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10. LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN PÄIVITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 29.8.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään. Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta

Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään. Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittauduthan koulutuspäiville; tiedossa mielenkiintoisia luentoja ja työpajoja. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta

Lisätiedot

MIKÄ ON? Jaana Inki /Ulla

MIKÄ ON? Jaana Inki /Ulla MIKÄ ON? OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus on enorssin ja kaikkien harjoittelukoulujen yhteisesti toteuttama koulutuskokonaisuus, jossa harjoittelukouluverkosto toimii paikallisen

Lisätiedot

2016 syksyn Klassikan opiskelijakysely - 1. opintovuosi YHTEENVETO

2016 syksyn Klassikan opiskelijakysely - 1. opintovuosi YHTEENVETO /.. : syksyn Klassikan opiskelijakysely -. opintovuosi YHTEENVETO Vastauspäivät:. -.. Tarkasteltavat kyselyt ( kpl): Kysely Vastauksia. opintovuoden opiskelijoiden kysely syksy Yhteensä: Perustiedot. Sukupuoli....

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 04 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot