Avoin yliopisto-opetus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoin yliopisto-opetus"

Transkriptio

1 Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas

2 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna järjestettävistä opinnoista ja opiskelusta avoimessa yliopistossa. Oppaan sivuilla 4 11 kerrotaan avoimesta yliopistosta yleensä, opiskelutavoista, opintojen suunnittelusta ja opintoihin ilmoittautumisesta. Syksyllä 2014 ja keväällä 2015 järjestettävien opintojen esittelyt ovat sivuilla Opintotarjontamme on jälleen uudistunut sekä sisällöltään että toteutustavoiltaan. Verkko-opintojen tarjonta on lisääntynyt entisestään nyt esimerkiksi historian, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan perusopinnot voi opiskella verkon välityksellä. Uusia sisältöjä edustavat mm. mielen, kulttuurin ja hyvinvoinnin kysymyksiä käsittelevät Asklepios-opinnot. Opintotarjonta sisältää paljon muitakin uutuuksia, ja siihen kannattaa tutustua ajan kanssa. Oppaasta saat tietoa opintojen sisällöistä ja tavoitteista sekä opintojen toteuttajista. Opintoja koskevat tarkemmat tiedot löytyvät verkkosivuillamme julkaistavista opetusohjelmista. Avoin yliopisto pidättää itsellään oikeuden ohjelman muutoksiin. Tarkista ajantasaiset tiedot opintotarjonnasta, opetus- ja ilmoittautumisajoista ym. avoimen yliopiston sivuilta Kannattaa myös tulla kuulemaan Turun yliopiston asiantuntijoita Avoimen yliopiston yleisöluennoille. Luentosarjan teemana syksyllä on Niin lähellä niin kaukana. Luentosarja käsittelee läheisyyden ja etäisyyden problematiikkaa eri tieteenalojen näkökulmasta. Ohjelma löytyy oppaan sivulta 72. Avoimen yliopiston opintojen avulla voit täydentää ammatillista osaamistasi tai rakentaa opintopolkua yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Voit myös kartuttaa sivistystä sekä hankkia akateemisia taitoja, joilla on käyttöä elämän eri aloilla. Yliopisto-opinnoissa korostuvat ajankohtainen tutkimustieto ja kriittinen ajattelu, jotka antavat eväitä myös aktiivisena kansalaisena toimimiseen. Tutustu opintotarjontaamme ja löydä itsellesi parhaiten soveltuvat opinnot. Avoimen yliopiston verkkosivuille on koottu ohjeita opintojen suunnittelua varten. Valintojen tekemiseen ja omien tavoitteiden mukaisten opintojen suunnitteluun voit myös kysyä apua opintoneuvojaltamme. Oppimisen iloa toivottaen, Mervi Varja Avoimen yliopiston osastonjohtaja 1

3 Sisällys Tervetuloa avoimeen yliopistoon! Avoin yliopisto avoin kaikille 4 Valitse monipuolisesta opintotarjonnasta 4 Yliopisto-opintoja useilta eri aloilta Yksittäisiä opintojaksoja ja laajempia opintokokonaisuuksia Joustavia opiskelutapoja 6 Lähiopetus Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa Monimuoto-opinnot Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa Verkko-opintoja myös täysin etäopiskeluna Opintoja ympäri vuoden, myös kesällä Opintojen suunnittelu 8 Tavoitteena tutkinto? Opintoja ammatillisen osaamiseen kehittämiseen Opiskelu yleissivistyksen ja harrastuksen vuoksi Ilmoittautuminen opintoihin ja opintomaksut 10 Opintoneuvonta 11 Humanistiset opinnot 12 Arkeologia 12 Digitaalinen kulttuuri 12 Historia 13 Kotimainen kirjallisuus 14 Kulttuurihistoria 14 Kulttuuri- ja elämysmatkailu 15 Kulttuuriperinnön tutkimus 15 Kulttuurituotannon suunnittelu 16 Luova kirjoittaminen 17 Maisemantutkimus 17 Mediatutkimus 18 Mediakasvatus 19 Museologia 19 Suomen historia 20 Suomen kieli 20 Taidehistoria 21 Uskontotiede 22 Yleinen historia 22 Kasvatustieteelliset opinnot 23 Aikuiskasvatustiede 23 Alkukasvatus 24 Erityispedagogiikka 24 Kasvatustiede 25 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot 27 Kauppakorkeakoulun opinnot 28 Kauppakorkeakoulun opinnot Turussa 28 Liiketaloustieteelliset aineet: Laskentatoimi ja rahoitus 29 Johtaminen ja organisointi 30 Markkinointi 31 Kansainvälinen liiketoiminta 31 Toimitusketjujen johtaminen 32 Yrittäjyys 33 Muut kauppatieteelliset aineet: Taloustiede 33 Yritysjuridiikka 33 Talousmaantiede 34 Taloussosiologia 34 Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät 35 Tietojärjestelmätiede 35 Kieli- ja viestintäopinnot: Englannin kieli ja liikeviestintä 36 Espanjan kieli ja liikeviestintä 36 Ranskan kieli ja liikeviestintä 36 Ruotsin kieli ja liikeviestintä 37 Saksan kieli ja liikeviestintä 37 Suomen kieli ja talouselämän viestintä 38 Venäjän kieli ja liikeviestintä 38 Muut opinnot: Projektijohtaminen 39 Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 39 Kauppakorkeakoulun opinnot Porin yksikössä 40 Johtaminen ja organisointi 40 Laskentatoimi ja rahoitus 40 Markkinointi 40 Kansantaloustiede 41 Yrittäjyys 41 Yritysjuridiikka 41 Tietojärjestelmätiede 41 2

4 Kieliopinnot: Espanjan kieli ja liikeviestintä 41 Ranskan kieli ja liikeviestintä 41 Ruotsin kieli ja liikeviestintä 41 Saksan kieli ja liikeviestintä 41 Kauppakorkeakoulun opinnot yhteistyöoppilaitoksissa 42 Johtaminen ja organisointi 42 Markkinointi 42 Yritysjuridiikka 42 Kieli- ja viestintäopinnot 43 Englannin tekstin ymmärtäminen 43 English Communication Skills 43 Puheviestinnän perusteet 44 Ruotsin valmentava kurssi 44 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 45 Suomen kielen kirjallinen viestintä 45 Lääketieteelliset opinnot 46 Asklepios-ohjelma: Ihminen, terveys ja kulttuuri -opintokokonaisuus 46 Gerontologia 47 Hoitotiede 47 Hyvinvointia ja terveyttä valokuvista 48 Psyykkiset traumat 49 Sosiaalipediatria 49 Oikeustieteelliset opinnot 57 Johdatus oikeustieteeseen 57 Perusopinnot 57 Aineopintojen oikeudenalojen perusteet -opintojaksot 58 Aineopintojen valinnaiset opintojaksot 58 Yhteiskuntatieteelliset opinnot 59 Filosofia 59 Johdatus oikeustieteeseen 59 Logopedia 60 Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus 60 Poliittinen historia 61 Psykologia 61 Sosiaalitieteiden perusopinnot 62 Sosiaalityö 62 Sosiologia 63 Valtio-oppi 63 Opetustarjonta yhteistyöoppilaitoksissa 64 Yhteystiedot ja opintoneuvonta 68 Kartta 71 Avoimen yliopiston yleisöluentosarja syksyllä 2014: Niin lähellä niin kaukana Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot 50 Biologia 50 Fysiikka 51 Geologia 52 Kemia 52 Maailmankaikkeuden ja maapallon luonnon kehitys alkuräjähdyksestä nykyhetkeen 53 Maantiede 53 Tietojenkäsittelytieteet 53 Tilastotiede 55 Tähtitiede 55 Ympäristötiede 55 Julkaisija: Turun yliopiston Brahea-keskus Toimittajat: Anitta Lehtonen ja Seppo Piiparinen Kannen kuva: Hanna Oksanen/Turun yliopiston viestintä Painosalama Oy, Turku

5 Avoin yliopisto avoin kaikille Avoin yliopisto-opetus on osa yliopistojen aikuiskoulutusta. Se tarjoaa kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden opiskella yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintoja pohjakoulutuksesta, iästä ja opintojen tavoitteista riippumatta. Avoin yliopisto-opetus on tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaista. Opiskelu avoimessa yliopistossa on omaehtoista, ja opinnot ovat maksullisia. Opintojen suoritusoikeuden saa pääsääntöisesti ilmoittautumisen ja opintomaksun perusteella. Opintooikeus on määräaikainen. Tutkintoa ei avoimessa yliopistossa voi suorittaa, mutta suoritetut opinnot voi hyväksyttää osaksi tutkintoa, jos opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden yliopistossa. Opinnot tarjoavat mahdollisuuksia hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylän tai muiden erillisvalintojen kautta. Avoimen yliopiston tavoitteena on edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja tarjota mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen. Avoimen yliopiston opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joilla ei ole muuten mahdollisuutta osallistua yliopisto-opintoihin, mutta myös tutkinto-opiskelijat ja korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hyödyntää opintoja lisä- ja täydennyskoulutukseksi. Yliopistot järjestävät opetusta itse ja yhteistyössä aikuisoppilaitosten kanssa. Turun yliopiston avointa yliopisto-opetusta hallinnoi ja organisoi Turun yliopiston Brahea-keskuksen Avoimen yliopiston yksikkö. Opetus suunnitellaan yhteistyössä yliopiston tiedekuntien ja laitosten kanssa, ja opintoja toteutetaan joustavilla aikuisopiskelijoille sopivilla tavoilla. Valitse monipuolisesta opintotarjonnasta Yliopisto-opintoja useilta eri aloilta Avoimen yliopiston opintotarjontaan sisältyy opintoja kaikista Turun yliopiston tiedekunnista, Turun kauppakorkeakoulusta ja kielikeskuksesta. Opinnot esitellään oppaassa tiedekunnittain. Opintotarjonta vaihtelee jonkin verran vuosittain. Yksittäisiä opintojaksoja ja laajempia opintokokonaisuuksia Avoimessa yliopistossa voi opiskella oppiaineiden opintokokonaisuuksia (perusopinnot, aineopinnot) monitieteisiä opintokokonaisuuksia yksittäisiä opintojaksoja ja kursseja kieli- ja viestintäopintoja. Opintoja voi valita oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan: osallistua voi vaikka vain yhdelle opintojaksolle tai koota laajempia opintoja. Useista yliopiston oppiaineista on mahdollista suorittaa lähes kaikki alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvat opinnot avoimessa yliopistossa. Turun yliopiston tutkintojärjestelmä on kaksiportainen kaikilla muilla paitsi lääketieteen ja hammaslääketieteen aloilla: Perustutkinto muodostuu alemmasta korkeakoulututkinnosta (kandidaatin tutkinto) ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta (maisterin tutkinto). Jatkotutkintoja ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Humanistisessa, kasvatustieteiden, matemaattis-luonnontieteellisessä ja yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa alempi korkeakoulututkinto on laajuudeltaan vähintään 180 opintopistettä. Siihen sisältyvät pääaineen perus- ja aineopinnot sekä sivuaineopintoja yleensä vähintään kahdesta eri oppiaineesta. Opinnot aloitetaan 4

6 perusopinnoista (vähintään 25 op), joissa perehdytään tieteenalan perusteisiin. Sen jälkeen voi jatkaa aineopintoihin, joissa syvennetään sisältötietoa sekä perehtymistä teorioihin ja tutkimusmenetelmiin. Pääaineen aineopintojen laajuus on yleensä vähintään 45 op (sisältää kandidaatintutkielman). Avoimessa yliopistossa suoritettavat aineopinnot vastaavat useimmiten tutkinnon sivuaineopintoja (35 op). Alempaan korkeakoulututkintoon vaaditaan kaikissa tiedekunnissa kieli- ja viestintäopintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä. Tutkintoon voi sisältyä myös muita opintoja. Ylempi korkeakoulututkinto on laajuudeltaan vähintään 120 op. Tutkintoon vaaditaan pääaineen syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu -tutkielma. Syventävät opinnot antavat tiedolliset ja menetelmälliset valmiudet itsenäiseen tutkimustyöhön sekä alan jatko-opintoihin. Muut tutkintoon kuuluvat opinnot ovat esim. sivuainekokonaisuuksia, kieliopintoja, yksittäisiä opintojaksoja tai harjoittelua. Lääketieteellisen ja oikeustieteellisen tiedekunnan sekä kauppakorkeakoulun tutkintorakenne poikkeaa edellä esitetystä. Tiedekuntien hyväksymät opetussuunnitelmat sisältävät tiedot tutkintoihin kuuluvien opintojen sisällöstä ja tavoitteista, oppimateriaaleista, opintosuorituksista ym. Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien opintojen opetusohjelmat sisältävät opetussuunnitelmien tiedot ja lisäksi niissä julkaistaan tiedot opetuksen toteutuksesta aikatauluineen. Opetusohjelmat julkaistaan Opintotarjonta-verkkosivulla. Opintokokonaisuudet (esim. oppiaineen perusopinnot 25 op) koostuvat opintojaksoista. Opintojaksot käsittelevät tiettyjä asiakokonaisuuksia tai aiheita. Opintojakso voi olla luentosarja kuulusteluineen, verkkokurssi tai itsenäisesti suoritettava kirjatentti. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Opintopiste (op) on opintojen mitoituksen peruste. 1 op vastaa keskimäärin opiskelijan 27 tunnin työpanosta. Siihen sisältyy osallistuminen opetukseen, itsenäinen opiskelu ja tentti tai muu opintosuoritus. Yliopiston lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy Syyslukukausi on , kevätlukukausi Lukuvuosi jaetaan tiedekunnissa opetusperiodeihin. Avointa yliopisto-opetusta järjestetään sekä opetusperiodien että avoimen yliopiston opintojen omien aikataulujen mukaisesti. Avoin yliopisto tarjoaa monia mahdollisuuksia: avoimessa yliopistossa voi tutustua yliopiston oppiaineisiin ja hankkia valmiuksia pääsykokeisiin suorittaa opintoja, joiden perusteella voi hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylän tai muiden erillisvalintojen kautta kehittää ammatillista osaamista ja hankkia uusia valmiuksia työelämän tarpeisiin tähdätä uudelle uralle opiskella omaksi iloksi hankkia tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa ja saada uusia näkökulmia ajankohtaisiin asioihin. Turun yliopiston avoimessa yliopistossa opiskelee vuosittain aikuisopiskelijaa. Tutustu opintotarjontaan ja valitse itsellesi sopivat opinnot! 5

7 Joustavia opiskelutapoja Avoimen yliopiston opintoihin voi osallistua Turun yliopistossa Porin yliopistokeskuksessa kesäyliopistoissa, kansalais- ja työväenopistoissa, kansanopistoissa, lukioissa ja muissa oppilaitoksissa, lähes 50 paikkakunnalla eri puolilla Suomea verkon kautta paikkakunnasta riippumatta. Opintojen toteutustavat vaihtelevat oppiaineittain. Oppiaineissa voi olla myös vaihtoehtoisia opiskelutapoja: voit valita esimerkiksi osallistumisen lähiopetukseen tai verkkoopintoihin. Lähiopetus Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa Lähiopetuksena järjestettäviin opintoihin kuuluu tavallisesti luento-opetusta, harjoituskursseja, seminaareja tai muuta opetusta. Opettajina toimivat yliopiston opettajat ja oppiaineiden hyväksymät opettajat. Opintoihin sisältyy aina myös itsenäistä opiskelua. Niihin voi kuulua myös verkkoopiskelua Moodle-oppimisympäristössä. Turun yliopistossa ja Porin yliopistokeskuksessa lähiopetus toteutetaan joko avoimen yliopiston itse järjestämänä opetuksena arki-iltaisin klo 16 jälkeen, joissain aineissa myös lauantaisin, tai integroituna opetuksena, jolloin avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat tiedekuntien tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Opetus on yleensä päiväaikaan klo 8 ja 16 välillä. Yhteistyöoppilaitoksissa opetus järjestetään niiden omien aikataulujen mukaan. Opetusta pidetään tavallisesti 2 oppituntia kerrallaan (1 oppitunti on 45 min.), yhtenä tai kahtena kertana viikossa. Luennoilla ei yleensä kontrolloida läsnäoloa, mutta oppimisen kannalta osallistuminen opetukseen on tärkeää. Kielikursseilla, harjoituskursseilla ja seminaareissa edellytetään säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen. Opintosuorituksina ovat pääasiassa luentokuulustelut, kirjatentit ja kirjalliset tehtävät. Luento-opetuksen päätteeksi pidettävä luentokuulustelu sisältää kysymyksiä luennoista ja mahdollisesti myös kirjallisuudesta. Kirjatenteissä tentitään itsenäisesti opiskeltavaa kirjallisuutta. Monimuoto-opinnot Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa Monimuoto-opinnoissa yhdistyvät opiskelijan itsenäinen opiskelu osallistuminen tuutorin ohjaaman opintoryhmän työskentelyyn paikallisessa oppilaitoksessa ja Moodle-oppimisympäristössä yliopiston opettajien antama etä- ja lähiopetus. Monimuoto-opinnoissa on keskeistä opiskelijan itsenäinen opiskelu kuten perehtyminen aiheisiin opiskeluoppaiden ja oppimateriaalin avulla, kirjallisten tehtävien tekeminen ja valmistautuminen opintoryhmän työskentelyyn. Opintoryhmässä käsitellään opintojen keskeisiä aiheita ja opintosuorituksiin liittyviä tehtäviä. Suorituksina ovat tavallisimmin kirjalliset tehtävät ja tentit. Ryhmäkokoontumisia on iltaisin kerran viikossa tai harvemmin oppiaineesta riippuen. Osa työskentelystä voi tapahtua myös Moodlessa. Opintoryhmän työskentelyä ohjaava tuutori on oppiaineensa asiantuntija. Tuutorin rooliin ei kuulu toimia opettajana, vaan hän antaa ohjausta ja neuvoo opintoihin liittyvissä sisällöllisissä kysymyksissä ja opintojen suorittamisessa. 6

8 Opintoihin voi sisältyä yliopiston opettajien antamaa opetusta. Se voi olla esimerkiksi johdantoluento, alustus opintojakson aiheesta tai seminaaripäivä Turussa. Opetus voidaan myös välittää verkon kautta tai se voi olla luentotallenteina Moodlessa. Verkko-opintoja myös täysin etäopiskeluna Verkko-opinnot ovat ajan ja paikan suhteen joustavin tapa opiskella. Opinnot etenevät opetusohjelman mukaisesti, mutta sen puitteissa voi ajoittaa oman työskentelynsä itselle parhaiten sopiviin aikoihin. Verkko-opiskelu ei vaadi erityisiä teknisiä taitoja vaan atk-perustaidot ja Internetyhteyden käyttömahdollisuus riittävät opintojen aloittamiseen. Opinnoissa käytetään Moodle-oppimisympäristöä, jossa on ohjeita opintojen suorittamiseen, opintotehtäviä, oppimateriaaleja ja oppiaineesta riippuen myös luentotallenteita. Verkko-opintojen toteutustavat vaihtelevat oppiaineesta riippuen. Useimmissa opinnoissa opiskelijat osallistuvat tuutorin ohjaaman opintoryhmän työskentelyyn Moodlessa. Opintoihin kuuluu mm. kirjoittamalla käytäviä verkkokeskusteluja, kirjallisia tehtäviä ja tenttejä. Opintoihin voi liittyä vapaaehtoista tai pakollista lähiopetusta tai tenttejä Turussa. Joissakin oppiaineissa opinnot suoritetaan itsenäisesti Moodlessa olevan ohjeistuksen ja oppimateriaalien avulla. Useimpiin verkko-opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta oppimateriaalin saatavuudesta riippuen myös ulkomailla. Verkko-opintoina mm.: Aikuiskasvatustiede, perusopinnot 25 op Biologia, perusopinnot 25 op Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op Historia, perusopinnot 25 op Johdatus oikeustieteeseen 5 op Kasvatustiede, perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op Kauppakorkeakoulun opintoja: Henkilöstöjohtaminen 5 op, Johtamisen perusteet 4 op, Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op, Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen 6 op, Management of IS Projects 6 ECTS, Markkinoinnin perusteet 4 op, Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS, Yhteisöviestintä 4 op, Espanja: Kirjallinen viestintä 2 op, Sverigekunskap för ekonomer 3 op Kulttuurihistoria, perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op Kulttuuri- ja elämysmatkailu: Luonto ja ympäristö matkailussa 3 op Maantiede, perusopinnot 26 op Mediatutkimus, perusopinnot 25 op Mediakasvatus 5 op Museologia: Museot yhteiskunnallisina toimijoina 4 op Poliittinen historia, perusopinnot 25 op Psykologia, perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op Sosiologia, sivuaineopintokokonaisuus 25 op Taidehistoria, perusopinnot 25 op Tietojenkäsittelytieteet, perusopinnot 26 op tai Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 13 op Tvt:n opetuskäytön opinnot: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti 6 op Tietokone työvälineenä 3 op Ympäristötiede, perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op Opintoja ympäri vuoden myös kesällä Suurin osa opintokokonaisuuksista alkaa vuosittain syys-lokakuussa, mutta opintoja alkaa myös tammikuussa ja kesällä. Joihinkin opintokokonaisuuksiin on mahdollista tulla mukaan lukuvuoden aikanakin. Yksittäisiä opintojaksoja ja kursseja on tarjolla sekä syys- että kevätlukukaudella ja myös kesällä. 7

9 Opintojen suunnittelu Avoimessa yliopistossa voi opiskella monesta eri syystä ja erilaisin tavoittein. Opiskelu avoimessa yliopistossa on yliopistoopiskelun tapaan varsin itsenäistä: opiskelija vastaa itse oman opiskelunsa suunnittelusta ja etenemisestä. Opiskelu edellyttää omatoimisuutta ja itsenäistä työskentelyä, mutta avoimen yliopisto-opetuksen toteutuksessa panostetaan opiskelun tukemiseen ja ohjaukseen. Tutustu opetusohjelmiin Oppiaineiden opetusohjelmat sisältävät tiedot opintojen sisällöstä ja tavoitteista, opetus- ja suoritustavoista, oppimateriaaleista, opetusajoista ja opiskeluun liittyvistä muista aikatauluista ym. Opetusohjelman avulla voit suunnitella omaa opiskeluasi ja ajankäyttöäsi. Esimerkiksi työn ohessa opiskeltaessa yhden opintokokonaisuuden suorittaminen kerrallaan on yleensä realistinen tavoite. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on työkalu, jota kannattaa käyttää etenkin silloin kun suorittaa opintokokonaisuuksia ja väyläopintoja. Opintosuoritukset tehdään oppiainekohtaisia ohjeita noudattaen. Kirjallisissa tehtävissä edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Useissa opinnoissa käytetään myös englanninkielistä kirjallisuutta. Kirjastopalvelujen käyttö ja tiedonhakutaidot ovat olennaisia yliopistotasoisissa opinnoissa ja niihin kannattaa perehtyä. Yliopistojen ja korkeakoulujen kirjastot ovat myös avoimen yliopiston opiskelijoiden käytössä. Tenttien ja tehtävien tarkoituksena on opiskeltavien asioiden hallinnan tarkistaminen ja palautteen antaminen, mutta ne toimivat samalla myös oppimistilanteina. Esimerkiksi kirjallisissa tehtävissä tavoitteena on luennoista ja kirjallisuudesta omaksutun tiedon soveltaminen ja tieteellisen argumentoinnin harjoitteleminen. Avoimen yliopiston opintosuoritukset arvostellaan yliopiston perusopetuksessa käytössä olevien kriteerien mukaisesti. Opintososiaalisista eduista Opiskelu avoimessa yliopistossa katsotaan yleensä sivutoimiseksi opiskeluksi. Opintoihin ei saa valtion opintotukea (opintorahaa tai -lainaa) eikä päätoimiselle opiskelijalle tarkoitettuja alennuksia tai muita etuja. Opintovapaan aikana on mahdollista saada aikuiskoulutustukea, jos opinnot ovat opiskelijalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Työttömänä voi tietyin ehdoin opiskella omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysetuutta. Katso lisätietoja Opiskelu avoimessa > Kuka voi opiskella -sivuilta. Tavoitteena tutkinto? Jos tavoitteenasi on hakea yliopistoon ja korkeakoulututkinnon suorittaminen, voit hyödyntää avoimia yliopisto-opintoja monin tavoin. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi liittää osaksi tutkintoa, jos saa tutkinnon suoritusoikeuden yliopistossa. Opintojen tulee olla ko. koulutusohjelman tai oppiaineen opetussuunnitelman mukaisia. Valmiuksia pääsykokeisiin Opiskelu avoimessa yliopistossa sopii hyvin sinulle, jos et saanut opiskelupaikkaa tai vietät muuten välivuotta. Opiskelu antaa valmiuksia osallistua pääsykokeisiin ja auttaa varmistumaan oman alan valinnasta. Lue lisää Opiskelu avoimessa > Tavoitteena tutkinto > Valmiuksia valintakokeisiin -sivuilta. Avoimen yliopiston väylä Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan mahdollisuutta hakea yliopistoon avoi- 8

10 messa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Siirtyminen tutkintoopiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta ei ole automaattista, vaan tiedekunnat valitsevat opiskelijat vuosittain vahvistettavien kiintiöiden ja valintaperusteiden mukaan. Valintaperusteissa määritellään, mitä opintoja pitää olla suoritettuna, jotta voi hakea väylän kautta. Lisäksi voidaan käyttää myös muita kriteereitä. Valintakriteerit vaihtelevat hakukohteittain. Pääsääntöisesti hakijalla ei saa olla aiempaa tutkinnon suoritusoikeutta korkeakoulussa. Hakukohteesta riippuen avoimen yliopiston väylän kautta voi saada suoritusoikeuden alempaan korkeakoulututkintoon tai sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Hakumahdollisuudet avoimen yliopiston väylän kautta vuoden 2014 opiskelijavalinnassa: humanistinen tiedekunta: useita aineita kasvatustieteiden tiedekunta: aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, kasvatustiede kauppakorkeakoulu lääketieteellinen tiedekunta: hoitotiede matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: useita aineita ja koulutusohjelmia sekä erilaisia hakumahdollisuuksia eri hakijaryhmille oikeustieteellinen tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: useita oppiaineita, myös psykologia. Muut erillisvalinnat Turun yliopiston tiedekunnissa on myös muita erillisvalintoja eri hakijaryhmille. Esimerkiksi korkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakea suoraan maisteritutkintoon. Hakijalta edellytetään yleensä haettavan pääaineen perus- ja aineopintoja. Erillisvalinnoissa vaadittavia opintoja on mahdollista suorittaa avoimessa yliopistossa. Opintoja ammatillisen osaamisen kehittämiseen Avoimia yliopisto-opintoja voi hyödyntää työelämän tarpeisiin monilla eri aloilla ja tehtävissä. Yksilöllisillä ainevalinnoilla voit monipuolistaa ammattitaitoasi ja hankkia uudenlaista erityisosaamista. Opinnot antavat valmiuksia myös oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Opinnot sopivat lisä- ja täydennyskoulutukseksi, myös korkeakoulututkinnon suorittaneille opettajaksi aikoville ja lisäpätevöitymiseen henkilöstökoulutukseksi uudelle uralle suuntaamiseen. Opiskelu yleissivistyksen ja harrastuksen vuoksi Opinnot avoimessa yliopistossa voi aloittaa tiedonhalusta tiettyä aihetta kohtaan tai ylipäätään halusta oppia uutta. Kukin tieteenala ja oppiaine tekee maailmaa ja sen ilmiöitä sekä ihmisten toimintaa ymmärrettävämmäksi omasta näkökulmastaan ja pintaa syvemmältä. Opinnoilla voit päivittää tietämystäsi, ja ne avaavat uusia näkökulmia jo ennestään tuttuihinkin asioihin. Opiskella voi mielen virkistykseksi ilman suorituspaineita, sillä opiskelu avoimessa yliopistossa on omaehtoista voit asettaa itse opintojesi tavoitteet ja valita itsellesi sopivat opinnot. Lue lisää Opiskelu avoimessa -verkkosivuilta: Tavoitteena tutkinto? Kehitä ammatillista osaamistasi Opiskelu harrastuksena Ohjeita saat myös opintoneuvojilta! 9

11 Ilmoittautuminen opintoihin ja opintomaksut Avoimeen yliopisto-opetukseen voivat osallistua kaikki kiinnostuneet pohjakoulutuksesta riippumatta. Opintojen suoritusoikeuden saa pääsääntöisesti ilmoittautumisen ja opintomaksun perusteella. Ilmoittautuminen, opintomaksu ja opinto-oikeus koskee aina yhtä opintokokonaisuutta, opintojaksoa tai kurssia. Opinto-oikeus on määräaikainen. Useisiin opintoihin voidaan ottaa kaikki ilmoittautujat, mutta joissakin opinnoissa opiskelijamäärä on rajoitettu (kiintiö), ja opiskelijat valitaan niihin yleensä ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinnassa voidaan käyttää myös muita perusteita, esim. aineopinnoissa edellytetään aiempia opintosuorituksia. Tarkista opintojen opetusohjelmasta tiedot ilmoittautumisen alkamis- ja päättymisajasta, opintomaksusta, mahdollisesta opiskelijakiintiöstä ym. Tutustu etukäteen ilmoittautumisohjeisiin ja ilmoittautumis- ja maksuehtoihin. Ilmoittautuminen on sitova. Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston Nettiopsu -verkkopalvelussa. Ilmoittautuminen Turun yliopistossa järjestettäviin opintoihin Ilmoittautuminen kauppakorkeakoulun opintoihin Kauppakorkeakoulun kurssit Turussa ja Porin yksikössä järjestetään lukuvuoden aikana opetusperiodeittain. Jokaisella periodilla on oma ilmoittautumisaikansa, jolloin kursseille voi ilmoittautua. Ks. Turussa järjestettävät opinnot s. 28 ja Porin yksikön opinnot s. 40. Ilmoittautuminen muiden tiedekuntien opintoihin Useimmat opintokokonaisuudet alkavat syys-lokakuussa, joissakin oppiaineissa myös tammikuussa ja kesällä. Yksittäisiä opintojaksoja ja kursseja on tarjolla syyslukukaudella ja kevätlukukaudella sekä kesällä. Ilmoittautuminen alkaa syyslukukaudella 2014 järjestettäviin opintoihin klo 12.00, paitsi Johdatus oikeustieteeseen -opintojaksolle kevätlukukaudella 2015 järjestettäviin opintoihin klo kesän 2015 opintoihin ilmoittautumisesta tiedotetaan verkkosivuilla. Ilmoittautumisen päättymisajat vaihtelevat oppiaineittain. Lue ohjeet ilmoittautumisesta ja opintomaksuista Opiskelijapalvelut-verkkosivulta > Ilmoittautuminen opintoihin. Lisätietoja saa koulutussihteereiltä. Opintomaksut ja opinto-oikeusaika Turun yliopiston avoimen yliopiston itse järjestämissä opinnoissa opintomaksu on 10 /opintopiste, esim. perusopinnot 25 op 250 ja aineopinnot 35 op 350. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen jälkeen verkkopankissa. Maksu maksetaan yhdessä erässä, paitsi aineopintokokonaisuuksissa kahdessa erässä. 10

12 Perusopinnot (25 tai 26 op) järjestetään tavallisesti yhden lukuvuoden aikana, ja opintomaksu oikeuttaa opiskelemaan 1,5 vuoden ajan. Aineopinnot (35 op tai 36 op) järjestetään 1 2 lukuvuoden aikana, maksu oikeuttaa opiskelemaan 3 vuoden ajan. Yksittäisten opintojaksojen ja kurssien opinto-oikeus on voimassa opetuksen ja siihen kuuluvien kuulustelujen tai muiden opintosuoritusten ajan. Ilmoittautuminen yhteistyöoppilaitosten järjestämiin opintoihin Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään oppilaitokseen (ajat vaihtelevat). Sen jälkeen kun opiskelupaikka oppilaitoksessa on varmistunut, ilmoittaudu Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa. Ilmoittautuminen on mahdollista syksyn opintoihin alkaen ja kevään opintoihin alkaen. Avoimen yliopiston opintomaksu maksetetaan ilmoittautumisen jälkeen verkkopankissa. Joissakin opinnoissa maksu laskutetaan opinnot järjestävän oppilaitoksen kautta. Avoimen yliopiston opintomaksun lisäksi yhteistyöoppilaitokset laskuttavat oman maksunsa. Kokonaismaksu ilmoitetaan opetusohjelmassa. Avoimen yliopiston opintomaksu yhteistyöoppilaitosten monimuotoopinnoissa: yksittäiset opintojaksot ja kurssit: 10 /op perusopinnot 25 op: 220 aineopinnot 35 op: 330 (kaksi erää) Monimuoto-opinnoissa opinto-oikeus on voimassa yksittäisillä opintojaksoilla ja kursseilla opetuksen keston ja kuulustelujen tai muiden opintosuoritusten ajan, perusopintokokonaisuuksissa 1,5 vuotta (3 lukukautta) ja aineopintokokonaisuuksissa kolme vuotta (6 lukukautta). Avoimen yliopiston opintomaksu yhteistyöoppilaitoksissa lähiopetuksena järjestettävissä opinnoissa: yksittäiset opintojaksot ja kurssit: 1 op laajuiset opintojaksot: 10 /jakso, 2 op tai laajemmat jaksot: 20 /jakso opintokokonaisuudet (perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op): 60 /opintokokonaisuus. Lähiopetuksessa opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ja kuulustelujen tai muiden opintosuoritusten ajan. Opintoneuvonta Avoimen yliopiston henkilökunnalta voit kysyä lisätietoja opinnoista sekä neuvoja opintojen ja opiskelumuotojen valintaan ja omien tavoitteiden mukaisten opintojen suunnitteluun. Voit myös varata ajan henkilökohtaiseen neuvontatapaamiseen. Katso lisätietoja Yhteystiedot-sivuilta s Tervetuloa avoimen yliopiston esittely- ja neuvontatilaisuuksiin! Ajankohtaista-verkkosivu > Tapahtumat 11

13 Humanistiset opinnot Humanistiset opinnot Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on yli 30 oppiainetta. Ne ryhmitellään historia-aineisiin, kulttuurien ja taiteiden tutkimusta harjoittaviin aineisiin sekä kieliaineisiin. Humanistisen tiedekunnan erityispiirre on laaja-alaisuus. Esimerkiksi taiteiden tutkimuksen ainevalikoima on maan suurin. Avoimen yliopiston opintotarjontaan kuuluu humanistisen tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaisia perus- ja aineopintoja sekä yksittäisiä opintojaksoja. Opintotarjonta vaihtelee hieman vuosittain. Opinnot sopivat kaikille kulttuurista, taiteista, mediasta ja historiasta kiinnostuneille. Opiskella voi harrastuksen ja yleissivistyksen vuoksi, ja opintoja voi hyödyntää monella eri alalla ammatillisen osaamisen laajentamiseksi. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea avoimen yliopiston väylän ja muiden erillisvalintojen kautta opiskelijaksi humanistiseen tiedekuntaan. ARKEOLOGIA Perusopinnot 25 op Arkeologia tutkii menneisyyttä ihmisen jälkeen jättämien materiaalisten muistojen avulla. Perusopinnoissa tutustutaan arkeologiaan tieteenä, yleisiin esihistorian kehityslinjoihin ja perehdytään erityisesti Suomen ja Itämeren piirin esi- ja varhaishistoriaan. Opinnot johdattavat lisäksi esine- ja muinaisjäännösten tutkimuksen aineistoihin sekä kulttuurimaisemaan ja sen hoidon perusteisiin. Johdatus arkeologiaan 7 op Euroopan esihistoria 5 op Suomen esihistoria 4 op Suomen historiallinen aika arkeologian näkökulmasta 3 op Esineet ja kiinteät muinaisjäännökset 4 op Kulttuurimaiseman perusteet 2 op Perusopinnoista voi opiskella opintojaksot Johdatus arkeologiaan 7 op, Euroopan esihistoria 5 op ja Suomen esihistoria 4 op. Opetus on päiväaikaan tutkinto-opetukseen integroituna. llmoittautuminen alkaa LÄHIOPETUS YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola DIGITAALINEN KULTTUURI Perusopinnot 25 op Digitaalinen kulttuuri käsittelee monitieteisesti kulttuurin käynnissä olevia muutoksia, uusia digitaalisen viestinnän, taiteen ja viihteen muotoja sekä uuden teknologian käyttömahdollisuuksia. Perusopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija digitaalisen kulttuurin käsitteistöön eri näkökulmista, tarjota tutkimuksellisia perusval- 12

14 miuksia sekä opastaa teknologisten tutkimus- ja toimintaympäristöjen hallintaan. Digitaalinen maailma 5 op Kulttuuriperintö 5 op Maisema, paikka, kulttuuriympäristö 5 op Digitaalisen kulttuurin tutkimuksen perusteet 6 op: Digitaalisen kulttuurin tutkimuksellinen ajattelu 3 op Kirjoittaminen ja digitaalinen kulttuuri 3 op Näkökulmia digitaaliseen kulttuuriin: valinnainen kirjallisuus 4 op LÄHIOPETUS PORIN YLIOPISTOKESKUKSESSA Perusopinnot alkavat syksyllä 2014 tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Opetus on päiväaikaan. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa Kiintiö 3 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. DIGITAALINEN KULTTUURI Aineopinnot 35 op Aineopintojen päätavoite on digitaalisen kulttuurin tutkimuksellisten valmiuksien kehittäminen. Aineopinnot vahvistavat oppiaineen painopistealueiden tuntemusta ja tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden erikoistua valitsemiinsa digitaalisen kulttuurin teemoihin. Käsitteellisesti huomio laajenee digitaalisen kulttuurin lähtökohdista teknologian ja kommunikaation kulttuurisen muutoksen laajempaan tarkasteluun. Opintojen keskeisenä tavoitteena on pohtia digitaalisen kulttuurin ja kulttuurien merkityksiä ja vaikutuksia yhteisön ja yksilön elämässä sekä taidon ja luovuuden suhdetta teknologiaan. Lisäksi viimeistään aineopintojen aikana opiskelija osallistuu myös tutkimuksellisiin tai tuotannollisiin projekteihin. Tutkielmaseminaari 10 op Digitaalisen kulttuurin tutkimustaidot 13 op: Tutkimuksen teoriat ja käytäntö 4 op Tutkimusaineistot ja niiden hankinta 3 op Tutkimuseettiset erityisvalmiudet 3 op Luova tieteellinen kirjoittaminen 3 op Digitaalisen kulttuurin painopistealueet 9 op: Teknologian kulttuurinen muutos 3 op Pelikulttuurit 3 op Verkkoyhteisöt ja sosiaalinen media 3 op Digitaalisen kulttuurin tuotanto 6 op LÄHIOPETUS PORIN YLIOPISTOKESKUKSESSA Aineopinnot alkavat syksyllä 2014, ja ne järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Opetus on päiväaikaan. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa Kiintiö 3 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Ainepintojen aloittamisen edellytyksenä on perusopintojen suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. HISTORIA Perusopinnot 25 op Historian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Hän on oivaltanut historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat. Johdatus historian opintoihin ja opiskelutaitoihin 1 op Historian mieli 2 op Näkökulmia historiaan 9 op: Kulttuurihistorian aikakaudet 3 op Suomen historian linjat ja murrokset 3 op Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 3 op Historian taito 4 op Humanistiset opinnot 13

15 Humanistiset opinnot Valinnaiset opinnot 9 op: Tunteiden historiaa 3 op, Matkan kulttuurihistoriaa 3 op, Ujostelemattomien historiaa 3 op, Modernisaation historia 3 op, Globalisaation pitkä historia 3 op, Aistien ja aitojen rajaama maailma 3 op Opinnoista voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja. Perusopinnot alkavat syyskuussa 2014 integroituna opetuksena. Opetusta on pääasiassa päiväaikaan. Ilmoittautuminen alkaa Kiintiö 15 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Infotilaisuus Turussa VERKKO-OPINNOT Perusopinnot alkavat Ilmoittautuminen alkaa Infotilaisuus Lähiopetus yhteistyöoppilaitoksissa Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola KOTIMAINEN KIRJALLISUUS Perusopinnot 25 op Perusopinnot johdattavat opiskelijan suomalaiseen kaunokirjallisuuteen ja sen historiaan sekä kirjallisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja erilaisiin kirjallisuuden lähestymistapoihin. Opinnot antavat valmiudet ymmärtää ja jäsentää kirjallisuudentutkimuksen kysymyksenasetteluja, keskustella erilaisista kirjallisuuden teorioista ja tulkinnoista sekä analysoida kirjallisuutta historiallisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Johdatus kirjallisuudentutkimukseen 2 op Suomen kirjallisuuden historia ja kaunokir- jallisuus 12 op: Keskiajasta itsenäisyyden aikaan 6 op Sotien välisestä ajasta nykyaikaan 6 o Proosan analyysikurssi 4 op Lyriikan analyysikurssi 4 op Johdatus kirjallisuuskäsityksiin 3 op Opinnot alkavat syksyllä 2014, ja ne järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan. Ilmoittautuminen alkaa Yksittäisenä jaksona voi suorittaa Johdatus kirjallisuudentutkimukseen 2 op -opintojakson. Lähiopetus yhteistyöoppilaitoksissa Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola KULTTUURIHISTORIA Perusopinnot 25 op Kulttuurihistorian perusopinnoissa opiskelija tutustuu kulttuurihistoriallisen ajattelun perusteisiin. Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa opiskelijalle käsitys kulttuurihistorian perus teista ja historiatieteestä. Päämääränä on problematisoida opiskelijan historiakuvaa ja ajan periodisoimisen tapoja sekä opetella kulttuurihistorian tutkimusten analyyttista lukemista. Historian mieli 2 op Kulttuurihistorian aikakaudet 4 op Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 op Kulttuurihistorian tutkimusalat 10 op Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo 4 op VERKKO-OPINNOT Perusopinnot alkavat syyskuussa Ilmoittautuminen opintoihin alkaa Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja. Infotilaisuus Turussa klo

16 MONIMUOTO-OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA Alkio-opisto, Korpilahti Lahden kansanopisto Porvoon kansalaisopisto Työväen Akatemia, Kauniainen KULTTUURIHISTORIA Aineopinnot 35 op Aineopinnoissa opiskelija perehtyy kulttuurihistorialle ominaisiin lähestymistapoihin ja tulkintoihin. Erityistä huomiota kiinnitetään metodologisten valmiuksien lisäämiseen ja kulttuurihistorian tutki mustyön sekä kirjoittamisen harjoitteluun. Avaintekstejä kulttuurihistoriaan 3 op Risteävät maailmat 5 op Kulttuurihistorian metodologia 12 op: Tiedon haku ja hallinta 3 op Tutkimusmenetelmät ja teoriat 4 op Kulttuurihistorian kirjoittaminen 5 op Kulttuurihistorian teemoja 5 op Proseminaari 10 op VERKKO-OPINNOT Opinnot alkavat syksyllä Ilmoittautuminen alkaa Aineopintojen aloittamisen edellytyksenä on perusopintojen suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Yhteistyöoppilaitokset: Alkio-opisto, Korpilahti KULTTUURI- JA ELÄMYSMATKAILU Perusopintojen opintojaksoja Kulttuuri- ja elämysmatkailun opinnoissa lähestytään matkailuilmiöitä markkinoinnin ja liiketoiminnan näkökulmasta ja perehdytään matkailun elämyksellisyyteen. Matkailu on leimallisesti monitieteinen oppiaine ja tutkimuskohde. Opinnot antavat mahdollisuuden tarkastella matkailuilmiöitä monitieteisestä, eri tutkimusmenetelmiä hyödyntävästä ja totunnaiset tiedekuntarajat ylittävästä näkökulmasta. Kulttuuriympäristöt ja matkailu 2 op, syksy 2014 LÄHIOPETUS PORIN YLIOPISTOKESKUKSESSA Opintojakso järjestetään Porin yliopistokeskuksessa integroituna opetuksena päiväaikaan. Ilmoittautuminen alkaa Luonto ja ympäristö matkailussa 3 op, kevät 2015 VERKKO-OPINNOT Ilmoittautuminen alkaa KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUS Perusopinnot 25 op Kulttuuriperinnön tutkimus on humanistinen ja monitieteinen oppiaine, jossa suomalaiset kulttuuri-ilmiöt nähdään osana eurooppalaista kulttuuriperintöä. Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön syntyä, muutosta, välittymistä, käyttöä ja asemaa osana ihmisten arkea, kommunikaatiota ja identiteettiä. Digitaalinen maailma 5 op Kulttuuriperintö 5 op Maisema, paikka, kulttuuriympäristö 5 op Johdatus kulttuuriperinnön tutkimuksen menetelmiin 8 op: Menneisyys tutkimuskohteena 4 op Kenttätyömenetelmät 4 op Näkökulmia kulttuuriperintöön 2 op Humanistiset opinnot 15

17 Humanistiset opinnot LÄHIOPETUS PORIN YLIOPISTOKESKUKSESSA Perusopinnot alkavat syksyllä 2014, ja ne järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Opetus pidetään päiväaikaan. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa Kiintiö 3 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUS Aineopinnot 35 op Aineopintojen tavoite on, että opiskelija omaksuu kulttuuriperinnön tutkijan tieteellisen työskentelyn valmiudet ja tutkimustaidot. Hän harjoittelee asiantuntijatekstin tuottamista sekä oppii toimimaan kulttuuriperintöä analysoivan tutkimusryhmän jäsenenä. Tutkielmaseminaari 10 op Keskusteluja kulttuuriperinnöstä 8 op: Eurooppalaisen menneisyyden representaatioita 5 op Kulttuuriperintöprosessien jäljillä 3 op Kulttuurin ja yhteiskunnan vuorovaikutus 8 op: Kulttuurien välinen kommunikaatio 5 op Ylirajaisuus ja toiseus 3 op Kulttuuriperinnön kentät 9 op: Muisti, maisema ja tulkinta 4 op Kenttäkurssi 5 op LÄHIOPETUS PORIN YLIOPISTOKESKUKSESSA Aineopinnot alkavat syksyllä 2014 ja ne järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena päiväaikaan. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa Kiintiö 3 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Kulttuuriperinnön tutkimuksen aineopinnot sopivat kulttuuriperinnön tutkimuksen perusopinnot suorittaneille. KULTTUURITUOTANNON SUUNNITTELU Perusopinnot 25 op Oppiaineen tavoitteena on antaa opiskelijoille teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia toimia kulttuurialan projekti-, hallinto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Oppiaine tarjoaa tietoa kulttuurialan rahoituksesta ja hallinnosta sekä kulttuurin tuotteistamisesta, hinnoittelusta ja markkinoinnista. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 3 op Kulttuuripolitiikka ja -hallinto 3 op Kulttuuri ja talous 5 op Kulttuurituotannon tutkielmakurssi 4 op Kulttuurituotannon erityiskysymyksiä 5 op Projektiseminaari 5 op LÄHIOPETUS PORIN YLIOPISTOKESKUKSESSA Perusopinnot alkavat syksyllä 2014, ja ne järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena päiväaikaan. Ilmoittautuminen alkaen. Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös yksittäisiä jaksoja. LUOVA KIRJOITTAMINEN Perusopinnot 25 op Luovan kirjoittamisen opintojen tavoitteena on antaa laaja-alaiset kirjoittamisen perustaidot. Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää ymmär- 16

18 rystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä. Johdatus kirjoittamiseen 5 op Proosan kirjoittaminen 6 op Lyriikan kirjoittaminen 4 op Draaman kirjoittaminen 4 op Tietokirjoittaminen 4 op Arviointi ja koonti 2 op Perusopinnot alkavat syksyllä 2014, ja ne järjestetään ilta-aikaan. Opintoihin sisältyy myös verkko-opiskelua. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa Kiintiö 36 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. LÄHIOPETUS YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Seinäjoki Lapin kesäyliopisto, Rovaniemi Paasikivi-opisto, Turku Pohjois-Karjalan kesäyliopisto, Joensuu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Pudasjärven kansalaisopisto: Johdatus kirjoittamiseen 5 op Rauman kansalaisopisto Tampereen kesäyliopisto Vaasan kesäyliopisto LUOVA KIRJOITTAMINEN Aineopinnot 35 op Aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja. Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja. Suunnittelu 1 op Kirjoittamisen lajit 16 op: Proosan kirjoittaminen II 4 op Lyriikan kirjoittaminen II 4 op Draaman kirjoittaminen II 4op Tietokirjoittaminen II 4 op Kirjoittamisen erityisalat 8 op: Kirjoittaja ja lajityyppi 4 op Kirjoittamisen ulottuvuudet 4 op Kirjoittaminen julkaistavaksi 4 op Seminaari 10 op Aineopintojen aloittamisen edellytyksenä on luovan kirjoittamisen perusopintojen suorittaminen. LÄHIOPETUS YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA Lapin kesäyliopisto, Rovaniemi Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu Tampereen kesäyliopisto MAISEMANTUTKIMUS Perusopinnot 25 op Perusopintojen tavoitteena on esitellä tieteelliset näkökulmat maisemaan ja sen muutokseen, oppia ymmärtämään maisemaa kulttuurisena kokemistapana ja merkitysjärjestelmänä sekä historiallisena ja kulttuurisena ympäristönä. Digitaalinen maailma 5 op Kulttuuriperintö 5 op Maisema, paikka, kulttuuriympäristö 5 op Suomalainen maisema 4 op Maisemantutkimuksen tulkintakehykset 4 op Valinnainen opintojakso tai kirjallisuus 2 op LÄHIOPETUS PORIN YLIOPISTOKESKUKSESSA Opinnot alkavat syksyllä 2014, ja ne järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena päiväaikaan. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös yksittäisiä jaksoja. Humanistiset opinnot 17

19 Humanistiset opinnot MAISEMANTUTKIMUS Aineopinnot 35 op Aineopinnoissa perehdytään humanistisen maisemantutkimuksen teoriaperinteeseen ja metodeihin sekä kulttuuriympäristöjen suojelun, maisemasuunnittelun ja ympäristökasvatuksen kenttiin maisemantutkimuksen sovellusalueina. Samalla tutustutaan maiseman kannalta tärkeisiin alueellisiin ja valtakunnallisiin toimijoihin. Tutkielmaseminaarissa harjoitellaan maiseman monitieteistä tutkimusta itsenäisesti ja pienryhmässä, praktikumissa työskennellään laajojen soveltavien opintohankkeiden parissa. Aineopinnoissa voi myös tutustua oman valinnan mukaan maisemantutkimuksen erityisalueisiin. Tutkielmaseminaari 10 op Maiseman tulkinta ja metodologia 4 op Maisemantutkimuksen kenttätyö 4 op Kulttuuriympäristön suojelu 4 op Praktikum 5 op Yhdyskuntasuunnittelu 4 op Paikkatiedon käyttö maisemantutkimuksessa 5 op LÄHIOPETUS PORIN YLIOPISTOKESKUKSESSA Opinnot alkavat syksyllä 2014, ja ne järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena päiväaikaan. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa Ainepintojen aloittamisen edellytyksenä on perusopintojen suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. MEDIATUTKIMUS Perusopinnot 25 op Mediatutkimus on oppiaine, joka pyrkii parantamaan mediaan perustuvan nykykulttuurin ymmärtämistä. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää medioiden sosiokulttuurista merkitystä eri aikoina, hahmottaa mediateknologian kehityksen suuret linjat ja tunnistaa median kytköksiä valtaan. Tavoitteena on, että opiskelija tuntee mediatutkimuksen lähestymistapojen ja käsitteiden perusteet. Hän tunnistaa niiden erot ja yhtymäkohdat sekä eri lähestymistapojen avaamat keskeiset kysymykset. Opiskelijalla on kokonaiskuva median tuotanto-, esitys- ja vastaanottokäytännöistä, ja hän omaa perusvalmiudet eritellä niitä analyyttisesti ja kriittisesti. Hän hallitsee tieteellisen ilmaisun ja kirjoittamisen perusteet. Johdatus mediatutkimukseen 5 op Mediahistoria 5 op Median tuotanto ja vastaanotto 5 op Media-analyysi 10 op VERKKO-OPINNOT Perusopinnot alkavat syksyllä Ilmoittautuminen alkaen. Opinnoista voi suorittaa syksyllä yksittäisinä jaksoina Johdatus mediatutkimukseen 5 op ja Mediahistoria 5 op -jaksot. MEDIATUTKIMUS Aineopinnot 35 op Aineopinnoissa opiskelija saa monipuolisen käsityksen mediatutkimuksen tutkimussuuntauksista ja metodologisista vaihtoehdoista. Opiskelija syventyy opinnoissaan erityisesti häntä kiinnostaviin tutkimusalueisiin valitsemillaan näkökulmakursseilla, joita voi suorittaa useamman. Mediatutkimuksen käytäntöjä, käsitteitä, teorioita 20 op: Media ja verkostot 5 op Kerronta ja tulkinta 5 op Valta ja kritiikki 5 op 18

20 Mediahistoria ja -arkistot 5 op Mediatutkimuksen näkökulmia op: Materia, media ja ajattelu 5 op Medioitu todellisuus 5 op Lajityypit ja tyylihistoriat 5 op Populaarikulttuuri 5 op Erot ja identiteetit 5 op Media, talous ja työ 5 op Mediakasvatus 5 op Puheviestinnän opettaminen ja arviointi 5 op Ääni ja ilmaisu 5 op Harjoittelu 5 op Aineopinnot alkavat syksyllä 2014, ja ne järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa Aineopintojen aloittamisen edellytyksenä on perusopintojen suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Mediakasvatus 5 op Opinnoissa perehdytään mediakasvatuksen nykytilaan sekä tutkimuksen että käytännön toteutusten näkökulmista pohtien myös viestintäkasvatuksen käytänteitä eri ikäryhmille. Kurssi antaa yleiskäsityksen mediakasvatuksen erilaisista määrittelytavoista sekä niihin liittyvistä metodisista ja tavoitteellisista rajauksista. Kurssi sopii hyvin esimerkiksi opettajille koulukohtaisen mediakasvatussuunnitelman valmisteluun. JA VERKKO-OPINNOT Kurssi järjestetään lähiopetuksena ja verkkokurssina kevätlukukaudella Ilmoittautuminen syksyn kurssille alkaa 19.8., kevään kurssille alkaen. MUSEOLOGIA Perusopinnot 25 op Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan aineellista kulttuuria merkitysten kantajana, dokumentoimaan esineellistettyä kulttuuria sekä problematisoimaan kulttuuriperinnön määrittelemiseen ja käyttöön liittyviä valinta- ja arvostusprosesseja. Opiskelija tutustuu kulttuuriperinnön säilyttämistä ja sen jatkuvuutta tukeviin juridisiin, yhteiskunnallisiin ja teknisiin keinoihin. Opiskelussa pyritään läheiseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen museoiden kanssa, teorian ja käytännön kohtaamiseen ja hedelmällisiin ongelmanratkaisutilanteisiin niiden välillä. Johdatus museologiaan 4 op Museot yhteiskunnallisina toimijoina 4 op Museonäyttely ja museopedagogiikka 5 op Kokoelmien luonti, hoito ja dokumentointi 5 op Rakennetun ympäristön inventointi, arvottaminen ja suojelu 5 op Museoharjoittelu 2 op LÄHIOPETUS PORIN YLIOPISTOKESKUKSESSA Perusopinnot alkavat syksyllä 2014, ja ne järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena päiväaikaan. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa Opintokokonaisuudesta voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja, esim. Museot yhteiskunnallisina toimijoina 4 op -jakson verkkoopintoina. Humanistiset opinnot 19

Avoin yliopisto-opetus. Opinto-opas 2013. Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus opinto-opas 2013 2014. a v o i n Y L I O P I S T O K A I K I L L E

Avoin yliopisto-opetus. Opinto-opas 2013. Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus opinto-opas 2013 2014. a v o i n Y L I O P I S T O K A I K I L L E Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2013 2014 Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus opinto-opas 2013 2014 a v o i n Y L I O P I S T O K A I K I L L E Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi

Lisätiedot

tutkintoon tähtääville, ammatilliseksi lisäkoulutukseksi, harrastukseksi myös etäopintoina

tutkintoon tähtääville, ammatilliseksi lisäkoulutukseksi, harrastukseksi myös etäopintoina tutkintoon tähtääville, ammatilliseksi lisäkoulutukseksi, harrastukseksi myös etäopintoina Avoin yliopisto-opetus 2015 2016 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Turun yliopiston avoin yliopisto

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius kaikille avointa opetusta iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta opetus vastaa yliopiston opetussuunnitelmia opiskelu on sivutoimista opiskelu on maksullista opiskelutavoissa

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot Turun yliopiston avoin yliopisto P = perusopinnot Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu S = syventävät opinnot Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

tutkintoon tähtääville, ammatilliseksi lisäkoulutukseksi, harrastukseksi myös etäopintoina Avoin yliopisto-opetus

tutkintoon tähtääville, ammatilliseksi lisäkoulutukseksi, harrastukseksi myös etäopintoina Avoin yliopisto-opetus tutkintoon tähtääville, ammatilliseksi lisäkoulutukseksi, harrastukseksi myös etäopintoina Avoin yliopisto-opetus 2016 2017 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Turun yliopiston avoin yliopisto

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt 1 (5), valintakokeisiin, ja yliopistoon kirjoittautuneet tiedekunnittain ja hakukohteittain Humanistinen tiedekunta Arkeologia 8 116 49 9 83.17 100 61.50 70 Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 24

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto Tampereen kesäyliopisto Avoin kaikille 11 Yhteistyökorkeakoulua 10 000 opintopistettä 5000 opiskelijaa 26 oppiainetta Miksi opiskella avoimia yliopisto-opintoja voit hyödyntää välivuoden pääset elämässä

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT 8.6.2015 Avoin yliopisto 1 INFON SISÄLTÖ Tutustut oikeustieteen opintoihin ja opiskeluun Avoimessa yliopistossa Mahdollisuus kysyä: paikalla myös tiedekunnan

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Satu Helin, TtT Avoimen yliopiston johtaja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Perustelut ja tausta tutkintotavoitteisten opiskelupolkujen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet Avoin yliopisto OPETUSTARJONTA 1 (5) ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON OPETUSTARJONTA YHTEISTYÖOPPILAITOKSILLE Oppiaineet tiedekunnittain ja laitoksittain p= perusopinnot a=aineopinnot s=syventävät

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 16.8.

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 16.8. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto - monipuolista yliopisto-opetusta Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopisto-opintoja noin sadassa oppiaineessa. Monesta oppiaineesta voi opiskella perusopintojen

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 23.2.2016 opintoneuvoja Riina Kärkkäinen AVOIN YLIOPISTO Yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja eli yliopistotutkintojen

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen!

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! 12.4.2012 12.4.2012 1 Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Mahdollisuus Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO 1 KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO HOPS 2 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA KAIKENLAISTA KÄTEVÄÄ Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa)

Lisätiedot

OPISKELU SOSIAALITYÖN OPPIAINEESSA. Koulutussuunnittelija Enna Toikka 31.8.2015

OPISKELU SOSIAALITYÖN OPPIAINEESSA. Koulutussuunnittelija Enna Toikka 31.8.2015 OPISKELU SOSIAALITYÖN OPPIAINEESSA Koulutussuunnittelija Enna Toikka 31.8.2015 Mistä löytyy tietoa opinnoista? Keneltä voin tarvittaessa kysyä apua? Mitä opintojaksoja minun tulee suorittaa? Mitä opintojaksoja

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Avoimen yliopiston koulutustarvekartoitus Satakunnassa Raportti kyselyn tuloksista

Avoimen yliopiston koulutustarvekartoitus Satakunnassa Raportti kyselyn tuloksista Avoimen yliopiston koulutustarvekartoitus Satakunnassa Raportti kyselyn tuloksista Avoimen yliopiston yhteistyöverkosto Satakunnassa -hanke Raportin sisältö. SAATE.... KURSSIKYSYNTÄ.... KOKO SATAKUNNAN

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS 1 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 OPINTOTUKI 3 + 2 Tummennetulla merkityt on pakko olla. Loput 70 pistettä

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun lv. 2013-2014. Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun lv. 2013-2014. Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Johdanto kauppatieteiden opiskeluun lv. 2013-2014 Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Kaikille avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN PÄIVÄ

LUKIOLAISTEN PÄIVÄ LUKIOLAISTEN PÄIVÄ 21.4.2017 Ohjelmaa luentosaleissa IX ja X (Natura, Yliopistonmäki) klo 10 12 Tietoa Turun yliopiston koulutustarjonnasta ja valmistuneiden urapoluista. Opintoneuvoja Maria Henninen Millaista

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO

TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO Opetustarjonta lukuvuonna 2011 2012 Opetusohjelmat TAMPERE SEINÄJOKI HÄMEENLINNA PORI TAMPERE Postiosoite TaY, Avoin yliopisto 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO Käyntiosoite

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, joka yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman. Se tarkastelee kasvun

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Ote humanistisen tiedekunnan jatkotutkinto-oppaasta 3. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Tavoitteet Filosofian tohtorin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa tieteellisiä asiantuntijoita,

Lisätiedot

ABI-päivä Oppiaine-esittelyt ja tutustumiskierrokset MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

ABI-päivä Oppiaine-esittelyt ja tutustumiskierrokset MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA ABI-päivä 12.1.2017 Oppiaine-esittelyt ja tutustumiskierrokset MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Oppiaine ja vastuuhenkilö Esittelyaika Paikka Biokemia ja biotekniikka Jarmo Käpylä Biologia Timo

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. Taidehistoria Osoite: Taidehistoria, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: 029 448 3313 (opintotoimisto), 029 448 3334 (lehtori) Sähköposti: paivi.kynkaanniemi@oulu.fi (opintotoimisto), jorma.mikola@oulu.fi

Lisätiedot