Ikääntyvien foorumi 2008, Go Go

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyvien foorumi 2008, Go Go"

Transkriptio

1 Suomalaisten ja espanjalaisten ikääntyvien asumisen jaelämisen erityispiirteitä sekä heidän tekniikan käytöstä kotona ja liikkumisesta Ikääntyvien foorumi 2008, Go Go Dosentti Mer i Himanen Dosentti Mervi Himanen Relate avoin yhtiö, Digital Living Oy TKK, Insinööritieteet ja arkkitehtuuri

2 Niin pohjoisessa kuin etelässä teknolog giaksi REL LATE viis saudesta Esitys pohjautuu ensisijaisesti EU Tutkimustuloksia ikääntyvien rahoitteisten Elderathome ja ARTS asumisen kriteereistä ja projektien tuloksiin, joita on tietotekniikan käytöstä sekä verrattu pääkaupunkiseudulla ja ikäihmisten liikkumisesta on Pirkanmaalla tehtyjen vastaavien hankittu muistakin Euroopan tutkimusten tuloksiin. maista ja erityisesti niitä on saatu Käyttäjätutkimus tarpeista ja USA:sta ja Australiasta. toiveista; ns. pre occupancy study Vertailu on käväissyt välillä myös Esitys painottuu suomalaisiin ja nuorten ja muun aikuisväestön espanjalaisiin jliii ikäihmisiin. i ii asumistoiveissa ikääntyneiden Ihan muutamaan tulokseen laajasta erityispiirteitä selvitettäessä. kirjosta. Luottamus käyttäjän käsitykseen Ikäihmisten arkeen, tekniikan testattu mm. sisäilmatutkimuksen käyttöön kotona, asumiseen ja yhteydessä mittaustuloksilla tai liikkumiseen. esim. sairastuvuuden ja oman sairauden tunnon korrelaatiolla. Paljon tutkimustaikääntyvistäikääntyvistä Vähemmän käyttäjätutkimusta ikääntyvien tekniikan käytöstä, asumisesta ja liikkumisesta: tosin n. 200 viitettä käyttäjä tai niitä sivuaviin tutkimuksiin esim. Universal Qualities or Cultural Diversity of Residential Environment, Mobility and Services raportissa (Himanen, 2008) Vähän holistista tutkimusta

3 Käyttäjätutkimuksella itsenäisen suoriutumisen asialla RELATE E viisaud desta tek knologiak ksi Kotimaassa Älytalotutkimus 1990 Espoo, tilaustutkimus (>700) Tekniikkaa ikäk kaikki 1995/1998 Pirkanmaa, ik YM (>300) Kaupunkikylä 2008 Helsinki, tilaustutkimus (50, vuokra asuminen) Joissakin Euroopan maissa EU:n 5. puiteohjelman projektit Sosiaalinen matalaenergia asuntotuotanto Demulog (Living Conditions and Preferences of Families in Housing Need) 2000 Helsinki (VVO), The City of Petersborough Englanti, Vienna Ranska (100 kussakin kaupungissa) Feedback from senior citizens on their dwelling The Elderathome (The Prerequisites of the Elderly for living at home: Criteria for Dwellings, Surroundings and Facilities, QLK6 CT ) 2001 Helsinki, Barcelona and neighbouring towns (Amsterdam, Arhus) (100 kussakin kaupungissa) The ARTS, Actions on the integration of Rural Transport Systems (2000 GRD , transport.net) 2001, Leppävirta Accessibility of services and possibility to have easy access from and to home has connected the design of housing and surroundings to mobility.

4 Ketkä vastasivat asumisestaan si RELATE E viisaud desta tek knologiak Suomesta Aktiiviset Seniorit ry:n jäsenet, "Loppukiriläiset" Arabianranta, Helsinki, jotka rakennuttivat t omanlaistaan ikäihmisten taloa (www.aktiivisetseniorit.fi) Kahden puotilalaisen asuntoyhtiön asukkaista poimittu joukko yli 55-vuotiaita, joiden kotitalo kaipaa remonttia ja he etsivät apua siihen. Satunnaisotos vuosaarelaisista yli 55- vuotiaista, jonne oli suunnitteilla palvelutalo. PUOTILA CITY CENTRE Espanjasta The 3 variables chosen to determine interesting modus vivendi for the project were: personal autonomy, economic resources, family environment or situation. The respondents of the studied 15 cases in Spain were living in: regular housing, senior housing, private and municipal service homes.

5 Vastaajien profilointia nologiaks si RELATE E viisaud desta tek Suomesta The 3 stereotypes (Himanen 2008): Active innovators Decent renovators Entrepreneurial homeowners Ominaista Suomalaiset keskimäärin 7 vuotta espanjalaisia nuorempia, Espanjan sisällissodan ja II maailman sodan vaikutukset Suomessa ikäjakautuman mukainen naisenemmistö, kun Espanjasta oli valittu yhtä monta naista kuin miestäkin eli Espanjasta miesenemmistöinen otos The 4 stereo types of them were (Masides 2003): Intensive labour/work life profile (55 60 years old): intensive labour life, children living in the same house, no disability problems, no plans for their dwelling for future references and age problems. Pre-retirement e e e profile ( years old): gentle e labour life, no sons in the same house, some disability problems, plans for dwelling for future references and age problems. Retirement profile (65 70 years old): hobbies, retirement pensions were low so they should take care about their activities and they must cut costs. Non-autonomous life ( 70 years old): depending di absolutely l on other persons (sons, assistant care, volunteer). (sukupuolijakautumalla on vaikutusta mielipiteisiin tieto- ja viestintätekniikan käytöstä, asumista ja liikkumista enemmän usein kuin iällä) Suomessa koulutustaso t suhteellisen korkea k ja tulotaso matala kansalliseen keskiarvoon verraten, kun espanjalaisten vastaajien koulutus- ja tulotaso vastasivat kansallista keskimääräistä tasoa Kaikki suomalaiset asuivat tavallisissa asuintaloissa, kun kolmannes espanjalaisista oli muuttanut ikääntyville suunniteltuun taloon Niin suomalaisten kuin espanjalaistenkin enemmistö asui kerrostaloissa ja monilla oli mahdollisuus käydä kesämökillä, tosin vain suomalaiset haaveilivat vielä vanhanakin omasta kesämökistä. Espanjalaisten asunnot ovat isompia kuin suomalaisten, etenkin keittiöt ja kylpyhuoneet

6 RELATE E viisaud desta tek knologiak ksi Erityisesti liikennetutkimukset ovat osoittaneet, Aktiivinen tai että ikääntyvät pyrkivät jatkamaan elämäänsä passiivinen i mutta tavalliseentapaan niin pitkään ikää kuinmahdollista. kultainen vanhuus Niin Suomessa kuin Espanjassa aktiivinen Suomalaiset menevät vanhuus oli sekä toive että realiteetti. espanjalaisia useammin Tölä Työelämänä jälkeen päivät ä täyttyvät ä harrastuksista organisoituihin harrastuksiin: ja monista muista askareista, vapaaehtoistyöstä kirjastoon, kuntoilemaan, ja toisten auttamisesta. uimaan tai vaikka klubille, kun taas espanjalaiset käyvät Niin Suomessa kuin Espanjassa puolet vastaajista kirkossa, tapaavat tuttujaan viettivät hyvin aktiivista elämää. kahviloissa ja viettävät aikaa Muut tutkimukset ovat myös osoittaneet, että vapaasti seurustellen puolet ikääntyneistä ovat hyvin aktiivisia, kun suomalaisia useammin. taas toiset ovat passiivisempia (Simo Koskinen, Suomalaistutkimusten SeniorPolis), mikä välttämättä ei tarkoita muuta mukaan näyttää siltä (Lehto kuin että he elävät tavanomaista arkea ilman 1998), että puolet erityisiä i iäorganisoitujaaktivitteetteja. i ki i j ikääntyvistä kävisi vielä töissä joko osapäiväisesti tai Niin aktiiviset kuin passiiviset eivät halunneet muutoin kevennetyssä työssä. enää yhtään enempää aktiviteetteja ja olivat Tätä ei tutkittu Espanjassa. tyytyväisiä tilanteeseensa. Työhalukkuutta lienee Huolimatta joistakin vaivoistakin vanhuus valkokaulustyöläisillä. muillakin kuin koetaan usein hyvänä elämänvaiheena (Laukkanen 2001).

7 RELATE E viisaud desta tek knologiak ksi Muista huolehtiminen However, despite the different cultural background of the subjects, this study concludes that in both countries working voluntarily for charity or looking after the old, sick, disabled or children was as common. Näyttää siltä, että ikääntyvät enemminkin huoltavat toisia kuin ovat huollettavina ainakaan pelkästään tai terveimmät heistä. This equal result comes from two samples, which in the respect of relevant factors hypothetically influencing the result are different: cultural norms, family constellation, gender, age in average and educational status. Heikot signaalit osoittavat, että mahdollisesti iäkkäätkin, hyvän terveyden omaavat vaikkakin huonotuloiset pitävät huolta toisista enemmin kuin ovat itse huolettavia. Tutkimustieto keskittyy siihen paljonko sairaskuluja syntyy eri ikävaiheissa. SeniorPolis hankkeen laskelmissa väitetään vanhusten tuottavan kulunsa? Terveydestä huolehtiminen Terveystietoisuus on etenkin ravitsemusja liikuntatutkimuksen mukaan hyvä tai paranemassa teollisuusmaissa erityisesti koulutettujen ja hyvin toimeentulevien keskuudessa, joilla myös on paras tilanne. Tietyissä maissa kuten Suomessa myös kulttuuri suosii asiatietoon luottamista toisin kuin Espanjassa. Ihmiset ovat alkaneet kk kokemaan olevansa itse vastuussa omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Suomalaisten ja espanjalaisten asenteissa omasta terveydestä huolehtimiseen oli selvä ero. Suomalaisista 42 % ajatteli voivansa itse vaikuttaa terveyteensä, kun samoin ajatteli vain 15 % espanjalaisista. Tosin espanjalaisila vanhuksilla oli myös omasta mielestään parempi terveys kuin suomalaisilla. Hyvinvoivia oli kummassakin ryhmässä yhtä paljon (n. 70 %), mutta neljännes suomalaisista tarvitsi lääke tai muuta hoitoa kotona, kun espanjalaisista vain 7 %.

8 desta tek knologiak ksi RELATE E viisau Muuttamalla ikääntyvälle soveltuvaan asuntoon Suomalaiset ovat espanjalaisia useammin valmiit ratkaisemaan asunto ongelmiaan ongelmiaan muuttamalla. Tosin kun tarve oli riittävä espanjalainenkin oli muuttanut ikääntyville suunniteltuun taloon. Korjaamalla nykyinen koti esteettömäksi Ikääntyvät asuvat usein vanhoissa taloissa, jotka kaipaavat korjausta. Korjaaminen esteettömäksi on halvempaa kuin muutto hoivakotiin? että sitoutuminen t i suunnitelmiinei ii i Espanjalaiset olivat suomalaisia valmiimpia remontoimaan nykyistä asuntoaan ja maksamaan siitä itse. Remontointihalu koski pieniä muutoksia asunnon sisällä niin paljon odottamatonta, ettei (kerrostaloissa). tulevaa voi suunnitella. Käyttämällä tekniikkaa apuna Suomalaiset ovat espanjalaisia myötämielisempiä kodin teknologiaa kohtaan ja valmiimpia oppimaan käyttämäänuutta teknologiaa. Ikääntyvät eivät välttämättä ole kuitenkaan teknologian käyttöä vastaan etenkään sitten, kun se on tarpeen. Tietoyhteiskunnat ovat lähentymässä toisiaan yhteisen toiveen asua kotona mahdollisimman i pitkään. Euroopassa. Olemme tunnetusti japanilaisten kanssa teknofriikkejä. Lisäämällä palvelutarjontaa pärjääminen perustuu osaamiseen Espanjalaiset olivat suomalaisia valmiimpia maksamaan ja taitoihin, jotka vielä ovat tallella vanhuuden vuoksi tarvitsemistaan palveluista. eikä pelkästään heikkoudessa avustamiseen (vrt. sosiaaliset ja Suomalainen ottaa espanjalaista useammin psyykkiset kyvyt). vakuutuksen kustannusten turvaksi. Itsenäistä tä selviytymistä kotona Vanhuuden asumistavan suunnittelusta Suomalaisilla oli suunnitelmia siitä, millä tavoin he vanhana asuvat (sattunnaisotoksellakin 60 %:lla). Laukkanen (2001) on huomannut, ole aina korkea. Monet espanjalaiset ajattelivat mieluummin, että elämässä sattuu Inhimillisesti on vaikea arvioida tilannettaan muuttuneissa olosuhteissa etukäteen. Lisäämällä asumistietoisuutta Tietävätkö ihmiset, että asuntoa parantamalla tai tietyin teknisin apuvälinein voi täyttää kaikille Haastattelutilanteessa moni sai kummassakin maassa tietää uusista ratkaisuista. Tietävätkö asiantuntijat, että

9 RELA ATE viisa audesta teknologi aksi Yhteisöllisyys Viestintä Stereotyyppisesti suomalainen vaikenee kahdella kielellä ja espanjalainen on vilkas ja ulospäinsuuntautunut. Viestintätavoissa tät i on kulttuurisia i eroja: Pohjoismaissa luotetaan asiapitoiseen ja kirjalliseen viestintään enemmän kuin Etelä Euroopassa, jossa puhutulla ja tunneviestillä on enemmän merkitystä (Richard Lewis, linearworld/multi world). 2001, 2004 Richard D Lewis Jotkut suomalaiset lähettävät vielä kirjeitä (ja tekstareita) sukulaisilleen ja ystävilleen, kun espanjalaisista kukaan ei ilmoittanut kirjoittaneensa. Sosiaalinen kanssakäyminen perustuu Espanjassa ensisijaisesti sukulaisten ja ystävien säännölliseen tapaamiseen ja tietokonettakin halutaan eniten käyttää yhteydenpitoon sukulaisten ja ystävien kanssa. Suomalaiset sen sijaan pitävät yhteyttä eri tavoin: heillä on hyvä naapuri tai muu päivittäinenkin juttukaveri, he pitävät iää yhteyttä puhelimella hli ll ja sähköpostilla kaukaisempiin sukulaisiin ja tuttaviin tai käyvät säännöllisesti tapaamassa sukulaisia ja ystäviä. Suomalaisetkin haluavat pitää yhteyttä tietokoneella sukulaisiin ja ystäviin, mutta sitä käytetään myös paljon asiointiin ja palvelujen hankintaan. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Visiting friends and relatives 1996 Netherlands Belgium Britain Spain Irland Italy Austria Greece Luxemburg Portugal Germany Finland Denmark Less than once a month Once or twice a month Once or twice a week More often Visiting friends and relatives in Europe (Statistics Finland 1997).

10 REL LATE vii isaudesta a teknolo ogiaksi Espanjalaisista haastateltavista monet olivat jo muuttaneet palvelu tai senioritaloon. Yhteisöllinen Suomessa palvelutaloon l l ja yhteisölliseen asumiseen halutaan, vaikka viimeksimainittua asumismuotoa ei asuminen Suomessa juuri tunneta. Liekkö tiettyä realismia, että vaikkakin Aktiiviset seniorit ry:n jäsenet halusivat erityisesti kaikki yksinasuvat ki eivät iäthl halua asua yhteisöön, jossa on ikääntyneitä, kun muut halusivat tulevaisuudessa yksin vain pienempi yhteisöön, jossa on kaikenikäisiä. osa heistä toivoo voivansa vielä Kukaan ei suunnittele muuttavansa hoivakotiin. muodostaa parisuhteen, vaan halutaan asumaan ystävien kanssa. Espanjassa vielä vanhuksia asuu yhdessä poikansa taloudessa, vaikka siellä selvästi ollaan siirtymässä ydinperhemalliin. Espanjassa suullisista vastauksista paljastui vielä tarve saada asua omaehtoisesti esim. palvelutalossa. Ikääntyvät lienevät aina tunteneet turvattomuutta. Korostuvatko yksinäisyys ja turvattomuus ikääntyvien tulessa fyysisesti terveemmiksi, paremmin koulutetuiksi ja varakkaammiksi? Naisvaltaisuus merkitsee haavoittuvuutta, vähintäänkin taloudellisesti. Omaehtoisuuden ja itsenäisen suoriutumisen dilemma, kun on aikuinen ja tarvitsee apua. FIN 1 E 1 FIN 1 E 1 Currently Where to move Regular housing use A home planned especially for the senior citizens A private service home A municipal service home A nursing home (more services in your use than in a 1.9 service house, where the services are more optional) A commune of senior citizens A community with people of different ages 31.2 Other, what? (institution in ) No, I have not thought about any of these (I would like to live in a normal house.) n The housing concept of present house (the number of the respondents) and the type of the house where to move (the percentages of the respondents). 1 FIN Finland, E Spain, 2 A person was living in a temporary shelter because of the mould problem in her own apartment, 3 Multiple answers although advised otherwise

11 RELATE E viisau udesta tek knologiak ksi Asunnon koko Vertailun vuoksi kerrottakoon, että eräässä helsinkiläisessä vuokraasuntoyhtiössä asutaan suomalaisia ahtaammin, koska siellä on tarjottu pieniä asuntoja pienituloisille (asumme länsieurooppalaisittain l i itt i ahtaasti). ti) N. 40 % vastaajista haluaisi enemmän tilaa ja miltei yhtä moni haluaa säilyttää sen nykyisellään. Juuri kukaan ei halua vähemmän tilaa. Parveke jayksi lisähuone löytyvät toivomuslistalta usein toisin kuin huoneistosauna. Jos arjen askareet koetaan tavallisimmin sujuvan normaalisti, on peseytyminen ja pukeminen monen mielestä erityisen sujuvaa, ilmeisimmin määräysten mukaisen tilavan kylpyhuoneen ansiosta. Vierailujen ja juhlien järjestäminen on hankalaa. Monen mielestä talon yhteinen juhlahuone voisi olla tarpeen, vaikka muita yhteiskäyttöisiä tiloja kuten takkahuonetta tai vierashuonetta ei enää tarvittu yheisen asukastilan, pesutuvan ja kerhohuoneen lisäksi. Maksuvalmiutta yhteiselle lisätilalle ei ole näiden vähätuloisten keskuudessa. Vaikka espanjalaisilla oli isommat asunnot kuin suomalaisilla, puolet heistä halusi pitää nykyiset tilansa, kun taas puolet suomalaisista oli valmis muuttamaan pienempään. Useampi espanjalaisista kuin suomalaisista halusi muuttaa isompaan. Näyttää siltä, että isompi iperhe tai tiaviopari ihl haluaa sinkkuja useammin asua väljästi, samoin miehet naisia useammin. Tulo ja asunnon hintatason ero vaikuttaa: haluttiin muuttaa palvelujen l äärelle kaupungin keskustaan, k jolloin joudutaan tinkimään asunnon koosta (Aktiiviset Seniorit ry., vrt. Kaupunkikylä). Puolet suomalaisista halusi vähemmän huoneita kuin nyt ja puolet espanjalaisista pitäisi huoneluvun ennallaan. Normitalkoilla etsitään määräysten tarpeellisuutta ei vain turhan tilan ja energiatehokkuuden, vaan sisäolosuhteiden ja äänieristyksen laadun suhteen, vrt. uudet asuntobrandit. Desired spatial volume of one's dwelling (the percentages of the respondents). 1 FIN Finland, E Spain, 2 the Finnish cases FIN 1 E 1 Vuosaari 2 Puotila 2 Aktiiviset Seniorit 2 To have less space than now To have as much space as now To have more space than now Something else to say n

12 Ketkä vastasivat liikkumisestaan RELATE E viisaud desta tek knologiak ksi A group with the majority of single women out of the group of the decent renovators of whom a little more than one third had a driving licence and a little less than one third owned a car. A group with the majority of women and of whom equally many were single and married out of the group of the entrepreneurial homeowners of whom a half had a driving licence and owned a car. A group of country people with the majority of elderly and women and of whom a half were married, and the majority of men had a driving licence, and a two thirds of the households owned a car. PUOTILA

13 RELAT TE viisa audesta te eknologia aksi Ikääntyvien liikkumisesta Liikutaan niin pitkään kuin mahdollista kuten ennenkin (Tacken, amerikkalaistutkimus) i tki työmatkojen poisjääminen vähentää liikkumisen tarvetta; Suomessa vierailumatkat merkittävä matkojen tekemiseen vaikuttava tekijä kilometrisuoritteella mitattuna ei välttämättä matkojen lukumäärällä mitattuna Ikääntyvät noudattavat samaa päivärytmiä kuin muutkin, eikä heitä välttämättä saa houkutelluiksi julkisiin kulkuneuvoihin ruuhka aikojen ulkopuolella l ll muita helpommin edes halvemmilla lipuilla (hollantilaistutkimus) Helsingissä huomattiin, että reviiri pienenee siten, että vaikka käydäänmökillä, ei välttämättä juurikaan lähdetä lähiöstä kaupungin keskustaan kauppaan tai asioimaan (Himanen) Niin Helsingissä kuin Leppävirroilla palvelut keskittyvät ostos ja kyläkeskuksiin; joillakin alueilla niin maalla kuin kaupungissa asuvat ikääntyvät ovat kovilla tehdessään hankintojaan, Vuosaari ja Puotila muistuttavat maaseutua (Himaset) Liikkuminen i on erilaista i maalla kuin kaupungissa; kaupungissa julkisen liikenteen käyttö on vähän yleisempään ja ajoneuvoja omistetaan vähemmän kuin maalla, jossa saa kyydin useammin kuin kaupungissa (Himaset) Naisilla on harvemmin ajokortti kuin miehillä ja siksi nainen on miestä useammin kyytiläinen kuin kuljettaja (Himaset) Suomen iäkkäiden liikkumisesta Hollantilaiset epäonnistuivat tilausbussikokeilussaan, ik k kun vanhusten keskuudessa levisi nopeasti tieto muutamasta kyydistä, jotka olivat jääneet väliin (Tacken), kun taas Leppävirroilla kokeilu onnistui hyvin ja vain yksi kyyti jäi huonolla kelillä väliin jasiitä tiedotettiin asianmukaisesti (Himanen V.) ja palvelulinja on todettu hyväksi ratkaisuksi (Himanen M.) Suomalaisten vanhusten päivittäinen liikkuminen on erilaista kuin muiden eurooppalaisten: lit lähdemme kt kotoa aamupäivällä ja tulemme takaisin iltapäivällä, kun muualla tullaan kotiin jo keskipäivällä ja lähdetään iltapäivällä uudelleen liikkeelle (Tacken) Suomalainen vanhus hyppää espanjalaista helpommin linja autoon asioidakseen tai muutoin päästäkseen paikasta toiseen, kun taas espanjalainen toivoo voivansa asioida kotinurkilla (Himanen) Espanjalaiset haluavat erityisesti ruokakaupan ja terveys ja sosiaalipalvelut lähelle; ruokaostokset ovat oleellinen osa päivittäistä asioimista kun taas terveys ja sosiaalipalveluita ei juurikaan tarvita (Himanen) Suomalaisille ruokakaupan läheisyys on tärkeä, mutta terveys ja sosiaalipalveluja he ovat valmiit hakemaan julkisten kulkuyhteyksien (tai osittain netinkin) välityksellä espanjalaisia hanakammin (Himanen)

14 Johdanto Vanhuus on pitkään aktiivista aikaa: arkiaskareita, k it omaa aikaa, harrastuksia, muista välittämistä ja itsestä huolehtimista. Niin Espanjassa kuin Suomessa asutaan paljon kerrostaloissa ja käydään kesämökeillä. Moni tulee toimeen omillaan. Itsenäistä selviytymistä kotona voidaan parantaa joko korjaamalla nykyinen koti esteettömäksi taikka muuttamalla ikääntyville suunniteltuun asuntoon. Kolmanneksi voidaan parantaapalvelutarjontaa palvelutarjontaa. Kullakin vaihtoehdolla on suosijansa. Ilmasto Euroopan ääripäissä on erilainen niin kuin kulttuurikin ainakin kommunikaation osalta. Mutta vaikenevatko suomalaiset sittenkään espanjalaisia useammin? Millaista ikääntyneen yksinäisyys oikeastaan on ja kenen kanssa tai millaisessa talossa ikääntyvät itse haluaisivat asua? Suomessa ydinperhe muotoutui teollistumisen myötä, kun vastaava murros on vasta Espanjassa käynnissä. Pitääkö stereotypiä siitä, että etelässä huolehditaan perheenjäsenistä pohjoismaalaisia enemmän paikkaansa? Molempien maiden ikäihmiset ovat kokeneet sota ajan ja eläneet viime vuosien voimakkaan taloudellisen kasvun aikaa. Eroavatko vapaa ajanvietto ja harrastukset? Miten on terveydestä huolehtimisen laita? Kumman kotiin voi viedä teknologiaa, suomalaisen vai espanjalaisen? Jatkoteemoja raportista Millaisella asuinalueella halutaan asua: lähiössä, keskustassa vai maalla? Kuinka suosittu kakkosasunto ulkomailla oikein onkaan? Miten ruoanlaitto ja ruokailukulttuuri eroavat? Pikaruokaa k vai kotikokkausta. kk Mistä raaka aineet tulevat? Miten siivotaan tai halutaan muita palveluja kotiin? Miten arjen toimet sujuvat jamitä keinoja sen helpottamiseksi voidaan löytää ja hyväksyä sopiviksi? Miten suhtaudutaan nykyisiin ohjeisiin rakennetun ympäristön laadun parantamiseksi tai elämän helpottamiseksi? Kuinka moninainen teknologian käyttö kotona voikaan olla Miten vai vaikuttaako sukupuoli asumistoiveisiin? Millä tavoin muutokseen suhtaudutaan ja voiko muutosta hallita tai voiko siihen ympäristön laadulla vaikuttaa? Kuinka ikääntyvät ä voivat pitää iäähuolta itsestään ja kuinka rakennettu ympäristö voi siinä auttaa? jne. RELATE viisaudesta teknologiaksi

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Senioreiden asumispreferenssit vastaako todellisuus unelmaa

Senioreiden asumispreferenssit vastaako todellisuus unelmaa 1 Senioreiden asumispreferenssit vastaako todellisuus unelmaa 15.12.2010 Tila-ohjelman brunssi, Tekes DI(väit.) Tanja Tyvimaa 2 Väitöstutkimus Tutkimuksen aineisto kerätty asukaskyselyllä ja asukashaastatteluilla

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Asuminen & Onnellisuus:

Asuminen & Onnellisuus: 4.8.2011 Asuminen & Onnellisuus: Oman pihan rauhaa vai koko kaupunki takapihalla? Suomalainen asuja on tyytyväinen oma koti oma piha oma rauha Vastaajia pyydettiin vastaamaan yhdellä lauseella kysymykseen:

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN SENIORIASUKKAIDEN ASUMISTOIVEET TSA-seminaari 30.3.2006. Kati Mikkola

IKÄÄNTYVIEN SENIORIASUKKAIDEN ASUMISTOIVEET TSA-seminaari 30.3.2006. Kati Mikkola IKÄÄNTYVIEN SENIORIASUKKAIDEN ASUMISTOIVEET TSA-seminaari 30.3.2006 Kati Mikkola TAVOITTEET JA TOTEUTUS Tavoitteena selvittää ikääntyvien asukkaiden asuntojen korjaustarpeita sekä kiinnostusta asumisen

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Independent living in your own home Supported living in your own home Living in home-like service facilities Hospital and institutional

Lisätiedot

Senioritalon. juniori. Mervi 57 vuotta

Senioritalon. juniori. Mervi 57 vuotta Senioritalon juniori Mervi 57 vuotta Muutto pienempään kerrostalo - asuntoon vuokralle tuli ajan- kohtaiseksi lasten poismuuton jälkeen. Samalla toteutin haaveeni siirtolapuutarhamökin hankinnasta. Vuokrakoti

Lisätiedot

ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta

ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta Kati Honkanen, HTL, suunnittelija / tutkija kati.honkanen@helsinki.fi Lahden Tiedepäivä 11.11.2014

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Suvi Fried, sh, TtM, HM Ikäinstituutti etunimi.sukunimi(at)ikainstituutti.fi Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5. klo 10.

Suvi Fried, sh, TtM, HM Ikäinstituutti etunimi.sukunimi(at)ikainstituutti.fi Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5. klo 10. Suvi Fried, sh, TtM, HM Ikäinstituutti etunimi.sukunimi(at)ikainstituutti.fi Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5. klo 10.35-11 Kohteena erityisesti asuinympäristön ja asumisen fyysiset puitteet ja

Lisätiedot

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources Leonardo da Vinci 2009 2011 Kansainvälisyyttä Etelä-Pohjanmaan matkailuun seminaari, Lapua

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland ZA4883 Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland 2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Asuntomarkkinat 2010 Helsinki, Kalastajatorppa, 28.1.2010. Antti Karisto: Ikää asumisesta

Asuntomarkkinat 2010 Helsinki, Kalastajatorppa, 28.1.2010. Antti Karisto: Ikää asumisesta Asuntomarkkinat 2010 Helsinki, Kalastajatorppa, 28.1.2010 Antti Karisto: Ikää ääntyvä Suomi ajatuksia asumisesta Esityksen missio: etsiä vaihtoehtoja taakkatulkinnalle, jossa väestv estön n vanheneminen

Lisätiedot

Esityksessäni 10/26/2015. Naiset ja miehet ikääntyvässä Suomessa Markus Rapo, Tilastokeskus. -Vanhus / ikääntynyt määritelmä?

Esityksessäni 10/26/2015. Naiset ja miehet ikääntyvässä Suomessa Markus Rapo, Tilastokeskus. -Vanhus / ikääntynyt määritelmä? Naiset ja miehet ikääntyvässä Suomessa Markus Rapo, Tilastokeskus VANHUUS JA SUKUPUOLI Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n, Ikäinstituutin ja Gerontologian tutkimuskeskuksen yhteisseminaari 2.1.215, Tieteiden

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali. Helsinkiläiset Euroopan mitassa 2006

Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali. Helsinkiläiset Euroopan mitassa 2006 Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali läiset Euroopan mitassa 2006 mielipiteitä elämän laadusta palveluista kotikaupungista muutoksia neljän vuoden takaa Leila Lankinen Survey on perceptions

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys merkitsee parhaimmillaan sitä, että meitä ympäröi ihmisten turvaverkko. Tarvittaessa se auttaa ja tukee

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 2/2015 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Turvallisuus osana hyvinvointia

Turvallisuus osana hyvinvointia Turvallisuus osana hyvinvointia Päijät-Hämeen sosiaalipoliittinen foorumi 12.5.2009 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@helsinki.fi Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointi =

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Asumistoiveet ja mahdollisuudet Asumis- ja varallisuustutkimus 2004/2005, Tilastokeskus

Asumistoiveet ja mahdollisuudet Asumis- ja varallisuustutkimus 2004/2005, Tilastokeskus Asumistoiveet ja mahdollisuudet Asumis- ja varallisuustutkimus 2004/2005, Tilastokeskus Sosiaalitilastoseminaari 12.3.2008 Anneli Juntto Kuopion yliopisto Anneli Juntto 11.3.2008 1 Asumis-survey ensi kertaa

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

Townhouse - tutkimuksen kertomaa

Townhouse - tutkimuksen kertomaa Townhouse - tutkimuksen kertomaa toteutettu: asumispreferenssikysely alkuvuosi 2014 workshops alkuvuosi 2015 menossa: energia- ja ympäristöasennekysely Eija Hasu, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus..0 Juho Rahkonen/Marko Mäkinen 1 Tutkimuksen toteutus Täm tutkimuksen on tehnyt Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen

Lisätiedot

Asumisen ja olemisen toiveita, miten maaseutu voi vastata kysyntään?

Asumisen ja olemisen toiveita, miten maaseutu voi vastata kysyntään? Asumisen ja olemisen toiveita, miten maaseutu voi vastata kysyntään? Asumisen valinnat Mahdollisuuksien maaseutu Pälkäne 29.11.2011 Eija Hasu Tohtorikoulutettava Maisema-arkkitehti, KTM Arkkitehtuurin

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

YHDESSÄ MUKANA OSAPROJEKTIT

YHDESSÄ MUKANA OSAPROJEKTIT YHDESSÄ MUKANA OSAPROJEKTIT Helsinki, Lahti Parkano, Rovaniemi Savonlinna ja Hämeenlinna 1 Helsingin osaprojekti 1/2 Toiminnan tarve: Kansalaistoiminnan kehittäminen Lisää yhteisöllistä toimintaa, toiminta-

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

Projektin perustelu ja tavoitteet

Projektin perustelu ja tavoitteet P A L V E L U T Projektin perustelu ja tavoitteet Hankkeen tavoite on lisätä sukupolvien välistä yhteenkuuluvuutta ja lisätä toisista huolehtimista tarjoamalla uudenlainen asumismuoto usean sukupolven

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto Ikäihminen teknologian käyttäjänä Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto KÄKÄTE-projekti Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti: Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Muropaketti

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Muropaketti Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 15 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Eloisa mieli -tutkimus/ Kommenttipuheenvuoro 25.9.2014. Marja Saarenheimo, FT, tutkija Vanhustyön keskusliitto/eloisa ikä

Eloisa mieli -tutkimus/ Kommenttipuheenvuoro 25.9.2014. Marja Saarenheimo, FT, tutkija Vanhustyön keskusliitto/eloisa ikä Eloisa mieli -tutkimus/ Kommenttipuheenvuoro 25.9.2014 Marja Saarenheimo, FT, tutkija Vanhustyön keskusliitto/eloisa ikä 1 Asenteet Ilmentävät tunne- ja arvopohjaista suhtautumista johonkin sosiaaliseen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä Eläkeläisneuvoston kokous Torstai 28.2.2013 Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto 1 2 3 TERÄSMUMMOT JA -VAARIT Yli 90-vuotiaat ovat yllättäneet Lahden sosiaali- ja terveysviraston.

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Perustietoa 51-vuotiaasta Lahden vanhusten asuntosäätiöstä (LVAS) Lahden vanhusten asuntosäätiön

Lisätiedot

FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA

FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA 29.9.2014 Eva Rönkkö Eläkeläiset ry Monikulttuurisen työn tavoitteet: - Tukea ikääntyneiden maahanmuuttajien arkea, auttaa heitä löytämään mielekästä

Lisätiedot

4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA

4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA 4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA Bruttoveroaste Suomessa... 4.2 Efektiivinen tuloveroaste eräissä maissa 21... 4.3 Tuloveroprosentit tulotasoittain 22... 4.4 Tuloveroprosentit 22

Lisätiedot

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys Elinkaarijohtaminen ja resurssiviisaus Osaamisen kokoaminen ja synergioiden

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

Mitä tämä vihko sisältää?

Mitä tämä vihko sisältää? Asuntotoiveeni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Milloin haluan muuttaa omaan asuntoon? 5 3. Mihin haluan muuttaa? 5 4. Millaisessa asunnossa haluan asua? 6 5. Millaisella asuinalueella

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Uusi, helpompi koti? 55 + Herttoniemi. Vuokrakoti. Abraham Wetterin tie 6

Uusi, helpompi koti? 55 + Herttoniemi. Vuokrakoti. Abraham Wetterin tie 6 Uusi, helpompi koti? Vuokrakoti 55 + Herttoniemi Abraham Wetterin tie 6 Kodista on tullut entistä tärkeämpi paikka, jossa voi levätä ja ladata akkuja ilman taakkaa tekemättömistä remonteista ja pihatöistä.

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Päivi Topo Suomen Akatemia Ikääntymisen foorumi 12.11.2008

Päivi Topo Suomen Akatemia Ikääntymisen foorumi 12.11.2008 Päivi Topo Suomen Akatemia Ikääntymisen foorumi 12.11.2008 Tilanne, jolloin ikääntyneen ihmisen toimintakyky on heikko ja monilla on yksi tai useita pitkäaikaissairauksia Riippuvuus muista ihmisistä saa

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

15.10.2012 PALVELUSETELIN SEURANTA PALVELUSETELIN KOKEILUAIKANA 1.3.2011-31.12.2012

15.10.2012 PALVELUSETELIN SEURANTA PALVELUSETELIN KOKEILUAIKANA 1.3.2011-31.12.2012 Selvitys 1 (6) 15.10.2012 Liite 2 PALVELUSETELIN SEURANTA PALVELUSETELIN KOKEILUAIKANA 1.3.2011-31.12.2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 27.1.2011 ottaa käyttöön palvelusetelin vanhusten palvelujen

Lisätiedot

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat?

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä 75-vuotiaille tehtyjen hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia vuosilta 2008-2011 HEHKO-seminaari

Lisätiedot

Mistä ikääntyneet saavat apua?

Mistä ikääntyneet saavat apua? Mistä ikääntyneet saavat apua? Jenni Blomgren, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kansallinen ikääntymisen foorumi 2011 Kela 23.11.2011 Tutkimusosasto Esityksen rakenne Määritelmiä Ikääntyneiden hoiva

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2012

Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines which the respondent had

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Market Report / June 2014

Market Report / June 2014 Market Report / June 214 Overnight stays increase slightly Overnight stays in Helsinki increased somewhat, or.6%, in June. Stays by foreign visitors were up 3.5%, while the domestic visitor segment fell

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

SUOMEN JA MUIDEN MAIDEN ASUNTOMARKKINOITA KOSKEVIA KUVIOITA

SUOMEN JA MUIDEN MAIDEN ASUNTOMARKKINOITA KOSKEVIA KUVIOITA 162 SUOMEN JA MUIDEN MAIDEN ASUNTOMARKKINOITA KOSKEVIA KUVIOITA TÄSTÄ AINEISTOSTA KIITOS KUULUU KARI TAKALALLE, JOKA ON PÄIVITTÄNYT AINEISTOA VUODESTA TOISEEN. AINEISTO ON TARKOITETTU VAIN LUENTOKÄYTTÖÖN

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Muuttamisvalinnat ja asumisen uudet vaihtoehdot Outi Jolanki, FT Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Meidän arkemme. -tehtäväkirja

Meidän arkemme. -tehtäväkirja Meidän arkemme -tehtäväkirja 1 2 Hyvä omaishoitoperhe, Olette saaneet täytettäväksenne Meidän arkemme -tehtäväkirjan. Kirjanen on tarkoitettu ensisijaisesti omaishoitajan täytettäväksi. Kirjan alkuosan

Lisätiedot

Groningen sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Bremenistä (Saksa), joten halvin vaihtoehto on lentää Tampereelta Bremeniin (Ryanair) ja ottaa

Groningen sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Bremenistä (Saksa), joten halvin vaihtoehto on lentää Tampereelta Bremeniin (Ryanair) ja ottaa Groningen sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Bremenistä (Saksa), joten halvin vaihtoehto on lentää Tampereelta Bremeniin (Ryanair) ja ottaa Bremenistä bussi Groningeniin (Public Express), joka maksaa

Lisätiedot

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek. Muistisairaat & teknologia -työpaja Espoo 16.9.2015 Seniortek OY Pertti Niittynen pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.fi Suomessa arvioidaan olevan 100 000 lievää sekä 93 000 keskivaikeaa

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot