Ikääntyvien foorumi 2008, Go Go

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyvien foorumi 2008, Go Go"

Transkriptio

1 Suomalaisten ja espanjalaisten ikääntyvien asumisen jaelämisen erityispiirteitä sekä heidän tekniikan käytöstä kotona ja liikkumisesta Ikääntyvien foorumi 2008, Go Go Dosentti Mer i Himanen Dosentti Mervi Himanen Relate avoin yhtiö, Digital Living Oy TKK, Insinööritieteet ja arkkitehtuuri

2 Niin pohjoisessa kuin etelässä teknolog giaksi REL LATE viis saudesta Esitys pohjautuu ensisijaisesti EU Tutkimustuloksia ikääntyvien rahoitteisten Elderathome ja ARTS asumisen kriteereistä ja projektien tuloksiin, joita on tietotekniikan käytöstä sekä verrattu pääkaupunkiseudulla ja ikäihmisten liikkumisesta on Pirkanmaalla tehtyjen vastaavien hankittu muistakin Euroopan tutkimusten tuloksiin. maista ja erityisesti niitä on saatu Käyttäjätutkimus tarpeista ja USA:sta ja Australiasta. toiveista; ns. pre occupancy study Vertailu on käväissyt välillä myös Esitys painottuu suomalaisiin ja nuorten ja muun aikuisväestön espanjalaisiin jliii ikäihmisiin. i ii asumistoiveissa ikääntyneiden Ihan muutamaan tulokseen laajasta erityispiirteitä selvitettäessä. kirjosta. Luottamus käyttäjän käsitykseen Ikäihmisten arkeen, tekniikan testattu mm. sisäilmatutkimuksen käyttöön kotona, asumiseen ja yhteydessä mittaustuloksilla tai liikkumiseen. esim. sairastuvuuden ja oman sairauden tunnon korrelaatiolla. Paljon tutkimustaikääntyvistäikääntyvistä Vähemmän käyttäjätutkimusta ikääntyvien tekniikan käytöstä, asumisesta ja liikkumisesta: tosin n. 200 viitettä käyttäjä tai niitä sivuaviin tutkimuksiin esim. Universal Qualities or Cultural Diversity of Residential Environment, Mobility and Services raportissa (Himanen, 2008) Vähän holistista tutkimusta

3 Käyttäjätutkimuksella itsenäisen suoriutumisen asialla RELATE E viisaud desta tek knologiak ksi Kotimaassa Älytalotutkimus 1990 Espoo, tilaustutkimus (>700) Tekniikkaa ikäk kaikki 1995/1998 Pirkanmaa, ik YM (>300) Kaupunkikylä 2008 Helsinki, tilaustutkimus (50, vuokra asuminen) Joissakin Euroopan maissa EU:n 5. puiteohjelman projektit Sosiaalinen matalaenergia asuntotuotanto Demulog (Living Conditions and Preferences of Families in Housing Need) 2000 Helsinki (VVO), The City of Petersborough Englanti, Vienna Ranska (100 kussakin kaupungissa) Feedback from senior citizens on their dwelling The Elderathome (The Prerequisites of the Elderly for living at home: Criteria for Dwellings, Surroundings and Facilities, QLK6 CT ) 2001 Helsinki, Barcelona and neighbouring towns (Amsterdam, Arhus) (100 kussakin kaupungissa) The ARTS, Actions on the integration of Rural Transport Systems (2000 GRD , transport.net) 2001, Leppävirta Accessibility of services and possibility to have easy access from and to home has connected the design of housing and surroundings to mobility.

4 Ketkä vastasivat asumisestaan si RELATE E viisaud desta tek knologiak Suomesta Aktiiviset Seniorit ry:n jäsenet, "Loppukiriläiset" Arabianranta, Helsinki, jotka rakennuttivat t omanlaistaan ikäihmisten taloa (www.aktiivisetseniorit.fi) Kahden puotilalaisen asuntoyhtiön asukkaista poimittu joukko yli 55-vuotiaita, joiden kotitalo kaipaa remonttia ja he etsivät apua siihen. Satunnaisotos vuosaarelaisista yli 55- vuotiaista, jonne oli suunnitteilla palvelutalo. PUOTILA CITY CENTRE Espanjasta The 3 variables chosen to determine interesting modus vivendi for the project were: personal autonomy, economic resources, family environment or situation. The respondents of the studied 15 cases in Spain were living in: regular housing, senior housing, private and municipal service homes.

5 Vastaajien profilointia nologiaks si RELATE E viisaud desta tek Suomesta The 3 stereotypes (Himanen 2008): Active innovators Decent renovators Entrepreneurial homeowners Ominaista Suomalaiset keskimäärin 7 vuotta espanjalaisia nuorempia, Espanjan sisällissodan ja II maailman sodan vaikutukset Suomessa ikäjakautuman mukainen naisenemmistö, kun Espanjasta oli valittu yhtä monta naista kuin miestäkin eli Espanjasta miesenemmistöinen otos The 4 stereo types of them were (Masides 2003): Intensive labour/work life profile (55 60 years old): intensive labour life, children living in the same house, no disability problems, no plans for their dwelling for future references and age problems. Pre-retirement e e e profile ( years old): gentle e labour life, no sons in the same house, some disability problems, plans for dwelling for future references and age problems. Retirement profile (65 70 years old): hobbies, retirement pensions were low so they should take care about their activities and they must cut costs. Non-autonomous life ( 70 years old): depending di absolutely l on other persons (sons, assistant care, volunteer). (sukupuolijakautumalla on vaikutusta mielipiteisiin tieto- ja viestintätekniikan käytöstä, asumista ja liikkumista enemmän usein kuin iällä) Suomessa koulutustaso t suhteellisen korkea k ja tulotaso matala kansalliseen keskiarvoon verraten, kun espanjalaisten vastaajien koulutus- ja tulotaso vastasivat kansallista keskimääräistä tasoa Kaikki suomalaiset asuivat tavallisissa asuintaloissa, kun kolmannes espanjalaisista oli muuttanut ikääntyville suunniteltuun taloon Niin suomalaisten kuin espanjalaistenkin enemmistö asui kerrostaloissa ja monilla oli mahdollisuus käydä kesämökillä, tosin vain suomalaiset haaveilivat vielä vanhanakin omasta kesämökistä. Espanjalaisten asunnot ovat isompia kuin suomalaisten, etenkin keittiöt ja kylpyhuoneet

6 RELATE E viisaud desta tek knologiak ksi Erityisesti liikennetutkimukset ovat osoittaneet, Aktiivinen tai että ikääntyvät pyrkivät jatkamaan elämäänsä passiivinen i mutta tavalliseentapaan niin pitkään ikää kuinmahdollista. kultainen vanhuus Niin Suomessa kuin Espanjassa aktiivinen Suomalaiset menevät vanhuus oli sekä toive että realiteetti. espanjalaisia useammin Tölä Työelämänä jälkeen päivät ä täyttyvät ä harrastuksista organisoituihin harrastuksiin: ja monista muista askareista, vapaaehtoistyöstä kirjastoon, kuntoilemaan, ja toisten auttamisesta. uimaan tai vaikka klubille, kun taas espanjalaiset käyvät Niin Suomessa kuin Espanjassa puolet vastaajista kirkossa, tapaavat tuttujaan viettivät hyvin aktiivista elämää. kahviloissa ja viettävät aikaa Muut tutkimukset ovat myös osoittaneet, että vapaasti seurustellen puolet ikääntyneistä ovat hyvin aktiivisia, kun suomalaisia useammin. taas toiset ovat passiivisempia (Simo Koskinen, Suomalaistutkimusten SeniorPolis), mikä välttämättä ei tarkoita muuta mukaan näyttää siltä (Lehto kuin että he elävät tavanomaista arkea ilman 1998), että puolet erityisiä i iäorganisoitujaaktivitteetteja. i ki i j ikääntyvistä kävisi vielä töissä joko osapäiväisesti tai Niin aktiiviset kuin passiiviset eivät halunneet muutoin kevennetyssä työssä. enää yhtään enempää aktiviteetteja ja olivat Tätä ei tutkittu Espanjassa. tyytyväisiä tilanteeseensa. Työhalukkuutta lienee Huolimatta joistakin vaivoistakin vanhuus valkokaulustyöläisillä. muillakin kuin koetaan usein hyvänä elämänvaiheena (Laukkanen 2001).

7 RELATE E viisaud desta tek knologiak ksi Muista huolehtiminen However, despite the different cultural background of the subjects, this study concludes that in both countries working voluntarily for charity or looking after the old, sick, disabled or children was as common. Näyttää siltä, että ikääntyvät enemminkin huoltavat toisia kuin ovat huollettavina ainakaan pelkästään tai terveimmät heistä. This equal result comes from two samples, which in the respect of relevant factors hypothetically influencing the result are different: cultural norms, family constellation, gender, age in average and educational status. Heikot signaalit osoittavat, että mahdollisesti iäkkäätkin, hyvän terveyden omaavat vaikkakin huonotuloiset pitävät huolta toisista enemmin kuin ovat itse huolettavia. Tutkimustieto keskittyy siihen paljonko sairaskuluja syntyy eri ikävaiheissa. SeniorPolis hankkeen laskelmissa väitetään vanhusten tuottavan kulunsa? Terveydestä huolehtiminen Terveystietoisuus on etenkin ravitsemusja liikuntatutkimuksen mukaan hyvä tai paranemassa teollisuusmaissa erityisesti koulutettujen ja hyvin toimeentulevien keskuudessa, joilla myös on paras tilanne. Tietyissä maissa kuten Suomessa myös kulttuuri suosii asiatietoon luottamista toisin kuin Espanjassa. Ihmiset ovat alkaneet kk kokemaan olevansa itse vastuussa omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Suomalaisten ja espanjalaisten asenteissa omasta terveydestä huolehtimiseen oli selvä ero. Suomalaisista 42 % ajatteli voivansa itse vaikuttaa terveyteensä, kun samoin ajatteli vain 15 % espanjalaisista. Tosin espanjalaisila vanhuksilla oli myös omasta mielestään parempi terveys kuin suomalaisilla. Hyvinvoivia oli kummassakin ryhmässä yhtä paljon (n. 70 %), mutta neljännes suomalaisista tarvitsi lääke tai muuta hoitoa kotona, kun espanjalaisista vain 7 %.

8 desta tek knologiak ksi RELATE E viisau Muuttamalla ikääntyvälle soveltuvaan asuntoon Suomalaiset ovat espanjalaisia useammin valmiit ratkaisemaan asunto ongelmiaan ongelmiaan muuttamalla. Tosin kun tarve oli riittävä espanjalainenkin oli muuttanut ikääntyville suunniteltuun taloon. Korjaamalla nykyinen koti esteettömäksi Ikääntyvät asuvat usein vanhoissa taloissa, jotka kaipaavat korjausta. Korjaaminen esteettömäksi on halvempaa kuin muutto hoivakotiin? että sitoutuminen t i suunnitelmiinei ii i Espanjalaiset olivat suomalaisia valmiimpia remontoimaan nykyistä asuntoaan ja maksamaan siitä itse. Remontointihalu koski pieniä muutoksia asunnon sisällä niin paljon odottamatonta, ettei (kerrostaloissa). tulevaa voi suunnitella. Käyttämällä tekniikkaa apuna Suomalaiset ovat espanjalaisia myötämielisempiä kodin teknologiaa kohtaan ja valmiimpia oppimaan käyttämäänuutta teknologiaa. Ikääntyvät eivät välttämättä ole kuitenkaan teknologian käyttöä vastaan etenkään sitten, kun se on tarpeen. Tietoyhteiskunnat ovat lähentymässä toisiaan yhteisen toiveen asua kotona mahdollisimman i pitkään. Euroopassa. Olemme tunnetusti japanilaisten kanssa teknofriikkejä. Lisäämällä palvelutarjontaa pärjääminen perustuu osaamiseen Espanjalaiset olivat suomalaisia valmiimpia maksamaan ja taitoihin, jotka vielä ovat tallella vanhuuden vuoksi tarvitsemistaan palveluista. eikä pelkästään heikkoudessa avustamiseen (vrt. sosiaaliset ja Suomalainen ottaa espanjalaista useammin psyykkiset kyvyt). vakuutuksen kustannusten turvaksi. Itsenäistä tä selviytymistä kotona Vanhuuden asumistavan suunnittelusta Suomalaisilla oli suunnitelmia siitä, millä tavoin he vanhana asuvat (sattunnaisotoksellakin 60 %:lla). Laukkanen (2001) on huomannut, ole aina korkea. Monet espanjalaiset ajattelivat mieluummin, että elämässä sattuu Inhimillisesti on vaikea arvioida tilannettaan muuttuneissa olosuhteissa etukäteen. Lisäämällä asumistietoisuutta Tietävätkö ihmiset, että asuntoa parantamalla tai tietyin teknisin apuvälinein voi täyttää kaikille Haastattelutilanteessa moni sai kummassakin maassa tietää uusista ratkaisuista. Tietävätkö asiantuntijat, että

9 RELA ATE viisa audesta teknologi aksi Yhteisöllisyys Viestintä Stereotyyppisesti suomalainen vaikenee kahdella kielellä ja espanjalainen on vilkas ja ulospäinsuuntautunut. Viestintätavoissa tät i on kulttuurisia i eroja: Pohjoismaissa luotetaan asiapitoiseen ja kirjalliseen viestintään enemmän kuin Etelä Euroopassa, jossa puhutulla ja tunneviestillä on enemmän merkitystä (Richard Lewis, linearworld/multi world). 2001, 2004 Richard D Lewis Jotkut suomalaiset lähettävät vielä kirjeitä (ja tekstareita) sukulaisilleen ja ystävilleen, kun espanjalaisista kukaan ei ilmoittanut kirjoittaneensa. Sosiaalinen kanssakäyminen perustuu Espanjassa ensisijaisesti sukulaisten ja ystävien säännölliseen tapaamiseen ja tietokonettakin halutaan eniten käyttää yhteydenpitoon sukulaisten ja ystävien kanssa. Suomalaiset sen sijaan pitävät yhteyttä eri tavoin: heillä on hyvä naapuri tai muu päivittäinenkin juttukaveri, he pitävät iää yhteyttä puhelimella hli ll ja sähköpostilla kaukaisempiin sukulaisiin ja tuttaviin tai käyvät säännöllisesti tapaamassa sukulaisia ja ystäviä. Suomalaisetkin haluavat pitää yhteyttä tietokoneella sukulaisiin ja ystäviin, mutta sitä käytetään myös paljon asiointiin ja palvelujen hankintaan. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Visiting friends and relatives 1996 Netherlands Belgium Britain Spain Irland Italy Austria Greece Luxemburg Portugal Germany Finland Denmark Less than once a month Once or twice a month Once or twice a week More often Visiting friends and relatives in Europe (Statistics Finland 1997).

10 REL LATE vii isaudesta a teknolo ogiaksi Espanjalaisista haastateltavista monet olivat jo muuttaneet palvelu tai senioritaloon. Yhteisöllinen Suomessa palvelutaloon l l ja yhteisölliseen asumiseen halutaan, vaikka viimeksimainittua asumismuotoa ei asuminen Suomessa juuri tunneta. Liekkö tiettyä realismia, että vaikkakin Aktiiviset seniorit ry:n jäsenet halusivat erityisesti kaikki yksinasuvat ki eivät iäthl halua asua yhteisöön, jossa on ikääntyneitä, kun muut halusivat tulevaisuudessa yksin vain pienempi yhteisöön, jossa on kaikenikäisiä. osa heistä toivoo voivansa vielä Kukaan ei suunnittele muuttavansa hoivakotiin. muodostaa parisuhteen, vaan halutaan asumaan ystävien kanssa. Espanjassa vielä vanhuksia asuu yhdessä poikansa taloudessa, vaikka siellä selvästi ollaan siirtymässä ydinperhemalliin. Espanjassa suullisista vastauksista paljastui vielä tarve saada asua omaehtoisesti esim. palvelutalossa. Ikääntyvät lienevät aina tunteneet turvattomuutta. Korostuvatko yksinäisyys ja turvattomuus ikääntyvien tulessa fyysisesti terveemmiksi, paremmin koulutetuiksi ja varakkaammiksi? Naisvaltaisuus merkitsee haavoittuvuutta, vähintäänkin taloudellisesti. Omaehtoisuuden ja itsenäisen suoriutumisen dilemma, kun on aikuinen ja tarvitsee apua. FIN 1 E 1 FIN 1 E 1 Currently Where to move Regular housing use A home planned especially for the senior citizens A private service home A municipal service home A nursing home (more services in your use than in a 1.9 service house, where the services are more optional) A commune of senior citizens A community with people of different ages 31.2 Other, what? (institution in ) No, I have not thought about any of these (I would like to live in a normal house.) n The housing concept of present house (the number of the respondents) and the type of the house where to move (the percentages of the respondents). 1 FIN Finland, E Spain, 2 A person was living in a temporary shelter because of the mould problem in her own apartment, 3 Multiple answers although advised otherwise

11 RELATE E viisau udesta tek knologiak ksi Asunnon koko Vertailun vuoksi kerrottakoon, että eräässä helsinkiläisessä vuokraasuntoyhtiössä asutaan suomalaisia ahtaammin, koska siellä on tarjottu pieniä asuntoja pienituloisille (asumme länsieurooppalaisittain l i itt i ahtaasti). ti) N. 40 % vastaajista haluaisi enemmän tilaa ja miltei yhtä moni haluaa säilyttää sen nykyisellään. Juuri kukaan ei halua vähemmän tilaa. Parveke jayksi lisähuone löytyvät toivomuslistalta usein toisin kuin huoneistosauna. Jos arjen askareet koetaan tavallisimmin sujuvan normaalisti, on peseytyminen ja pukeminen monen mielestä erityisen sujuvaa, ilmeisimmin määräysten mukaisen tilavan kylpyhuoneen ansiosta. Vierailujen ja juhlien järjestäminen on hankalaa. Monen mielestä talon yhteinen juhlahuone voisi olla tarpeen, vaikka muita yhteiskäyttöisiä tiloja kuten takkahuonetta tai vierashuonetta ei enää tarvittu yheisen asukastilan, pesutuvan ja kerhohuoneen lisäksi. Maksuvalmiutta yhteiselle lisätilalle ei ole näiden vähätuloisten keskuudessa. Vaikka espanjalaisilla oli isommat asunnot kuin suomalaisilla, puolet heistä halusi pitää nykyiset tilansa, kun taas puolet suomalaisista oli valmis muuttamaan pienempään. Useampi espanjalaisista kuin suomalaisista halusi muuttaa isompaan. Näyttää siltä, että isompi iperhe tai tiaviopari ihl haluaa sinkkuja useammin asua väljästi, samoin miehet naisia useammin. Tulo ja asunnon hintatason ero vaikuttaa: haluttiin muuttaa palvelujen l äärelle kaupungin keskustaan, k jolloin joudutaan tinkimään asunnon koosta (Aktiiviset Seniorit ry., vrt. Kaupunkikylä). Puolet suomalaisista halusi vähemmän huoneita kuin nyt ja puolet espanjalaisista pitäisi huoneluvun ennallaan. Normitalkoilla etsitään määräysten tarpeellisuutta ei vain turhan tilan ja energiatehokkuuden, vaan sisäolosuhteiden ja äänieristyksen laadun suhteen, vrt. uudet asuntobrandit. Desired spatial volume of one's dwelling (the percentages of the respondents). 1 FIN Finland, E Spain, 2 the Finnish cases FIN 1 E 1 Vuosaari 2 Puotila 2 Aktiiviset Seniorit 2 To have less space than now To have as much space as now To have more space than now Something else to say n

12 Ketkä vastasivat liikkumisestaan RELATE E viisaud desta tek knologiak ksi A group with the majority of single women out of the group of the decent renovators of whom a little more than one third had a driving licence and a little less than one third owned a car. A group with the majority of women and of whom equally many were single and married out of the group of the entrepreneurial homeowners of whom a half had a driving licence and owned a car. A group of country people with the majority of elderly and women and of whom a half were married, and the majority of men had a driving licence, and a two thirds of the households owned a car. PUOTILA

13 RELAT TE viisa audesta te eknologia aksi Ikääntyvien liikkumisesta Liikutaan niin pitkään kuin mahdollista kuten ennenkin (Tacken, amerikkalaistutkimus) i tki työmatkojen poisjääminen vähentää liikkumisen tarvetta; Suomessa vierailumatkat merkittävä matkojen tekemiseen vaikuttava tekijä kilometrisuoritteella mitattuna ei välttämättä matkojen lukumäärällä mitattuna Ikääntyvät noudattavat samaa päivärytmiä kuin muutkin, eikä heitä välttämättä saa houkutelluiksi julkisiin kulkuneuvoihin ruuhka aikojen ulkopuolella l ll muita helpommin edes halvemmilla lipuilla (hollantilaistutkimus) Helsingissä huomattiin, että reviiri pienenee siten, että vaikka käydäänmökillä, ei välttämättä juurikaan lähdetä lähiöstä kaupungin keskustaan kauppaan tai asioimaan (Himanen) Niin Helsingissä kuin Leppävirroilla palvelut keskittyvät ostos ja kyläkeskuksiin; joillakin alueilla niin maalla kuin kaupungissa asuvat ikääntyvät ovat kovilla tehdessään hankintojaan, Vuosaari ja Puotila muistuttavat maaseutua (Himaset) Liikkuminen i on erilaista i maalla kuin kaupungissa; kaupungissa julkisen liikenteen käyttö on vähän yleisempään ja ajoneuvoja omistetaan vähemmän kuin maalla, jossa saa kyydin useammin kuin kaupungissa (Himaset) Naisilla on harvemmin ajokortti kuin miehillä ja siksi nainen on miestä useammin kyytiläinen kuin kuljettaja (Himaset) Suomen iäkkäiden liikkumisesta Hollantilaiset epäonnistuivat tilausbussikokeilussaan, ik k kun vanhusten keskuudessa levisi nopeasti tieto muutamasta kyydistä, jotka olivat jääneet väliin (Tacken), kun taas Leppävirroilla kokeilu onnistui hyvin ja vain yksi kyyti jäi huonolla kelillä väliin jasiitä tiedotettiin asianmukaisesti (Himanen V.) ja palvelulinja on todettu hyväksi ratkaisuksi (Himanen M.) Suomalaisten vanhusten päivittäinen liikkuminen on erilaista kuin muiden eurooppalaisten: lit lähdemme kt kotoa aamupäivällä ja tulemme takaisin iltapäivällä, kun muualla tullaan kotiin jo keskipäivällä ja lähdetään iltapäivällä uudelleen liikkeelle (Tacken) Suomalainen vanhus hyppää espanjalaista helpommin linja autoon asioidakseen tai muutoin päästäkseen paikasta toiseen, kun taas espanjalainen toivoo voivansa asioida kotinurkilla (Himanen) Espanjalaiset haluavat erityisesti ruokakaupan ja terveys ja sosiaalipalvelut lähelle; ruokaostokset ovat oleellinen osa päivittäistä asioimista kun taas terveys ja sosiaalipalveluita ei juurikaan tarvita (Himanen) Suomalaisille ruokakaupan läheisyys on tärkeä, mutta terveys ja sosiaalipalveluja he ovat valmiit hakemaan julkisten kulkuyhteyksien (tai osittain netinkin) välityksellä espanjalaisia hanakammin (Himanen)

14 Johdanto Vanhuus on pitkään aktiivista aikaa: arkiaskareita, k it omaa aikaa, harrastuksia, muista välittämistä ja itsestä huolehtimista. Niin Espanjassa kuin Suomessa asutaan paljon kerrostaloissa ja käydään kesämökeillä. Moni tulee toimeen omillaan. Itsenäistä selviytymistä kotona voidaan parantaa joko korjaamalla nykyinen koti esteettömäksi taikka muuttamalla ikääntyville suunniteltuun asuntoon. Kolmanneksi voidaan parantaapalvelutarjontaa palvelutarjontaa. Kullakin vaihtoehdolla on suosijansa. Ilmasto Euroopan ääripäissä on erilainen niin kuin kulttuurikin ainakin kommunikaation osalta. Mutta vaikenevatko suomalaiset sittenkään espanjalaisia useammin? Millaista ikääntyneen yksinäisyys oikeastaan on ja kenen kanssa tai millaisessa talossa ikääntyvät itse haluaisivat asua? Suomessa ydinperhe muotoutui teollistumisen myötä, kun vastaava murros on vasta Espanjassa käynnissä. Pitääkö stereotypiä siitä, että etelässä huolehditaan perheenjäsenistä pohjoismaalaisia enemmän paikkaansa? Molempien maiden ikäihmiset ovat kokeneet sota ajan ja eläneet viime vuosien voimakkaan taloudellisen kasvun aikaa. Eroavatko vapaa ajanvietto ja harrastukset? Miten on terveydestä huolehtimisen laita? Kumman kotiin voi viedä teknologiaa, suomalaisen vai espanjalaisen? Jatkoteemoja raportista Millaisella asuinalueella halutaan asua: lähiössä, keskustassa vai maalla? Kuinka suosittu kakkosasunto ulkomailla oikein onkaan? Miten ruoanlaitto ja ruokailukulttuuri eroavat? Pikaruokaa k vai kotikokkausta. kk Mistä raaka aineet tulevat? Miten siivotaan tai halutaan muita palveluja kotiin? Miten arjen toimet sujuvat jamitä keinoja sen helpottamiseksi voidaan löytää ja hyväksyä sopiviksi? Miten suhtaudutaan nykyisiin ohjeisiin rakennetun ympäristön laadun parantamiseksi tai elämän helpottamiseksi? Kuinka moninainen teknologian käyttö kotona voikaan olla Miten vai vaikuttaako sukupuoli asumistoiveisiin? Millä tavoin muutokseen suhtaudutaan ja voiko muutosta hallita tai voiko siihen ympäristön laadulla vaikuttaa? Kuinka ikääntyvät ä voivat pitää iäähuolta itsestään ja kuinka rakennettu ympäristö voi siinä auttaa? jne. RELATE viisaudesta teknologiaksi

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland ZA4883 Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland 2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN MINIMIASUMINEN JAETUT TILAT HANNU HUTTUNEN 12.12.2016 GOLBAALIT HAASTEET ILMASTON MUUTOS SIIRTOLAISUUS KAUPUNKIEN KASVU KOTOISET HAASTEET UUDET TEKNOLOGIAT ENERGIATEHOKKUUS KESTÄVÄ

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Asuntomarkkinat 2010 Helsinki, Kalastajatorppa, 28.1.2010. Antti Karisto: Ikää asumisesta

Asuntomarkkinat 2010 Helsinki, Kalastajatorppa, 28.1.2010. Antti Karisto: Ikää asumisesta Asuntomarkkinat 2010 Helsinki, Kalastajatorppa, 28.1.2010 Antti Karisto: Ikää ääntyvä Suomi ajatuksia asumisesta Esityksen missio: etsiä vaihtoehtoja taakkatulkinnalle, jossa väestv estön n vanheneminen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Myllypuron alueen asukkaiden keskuudessa kerättävien aineistojen kerääminen ja jäsentely. Mielenkiinnon kohteina myllypurolaisten käsitykset kampuksesta ja sen

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

(TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA

(TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA (TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA Tämän esitteen teksteissä mainitut sivunumerot viittaavat Yksin kaupungissa -kirjaan, jonka voit ladata ilmaisena pdf-tiedostona

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys merkitsee parhaimmillaan sitä, että meitä ympäröi ihmisten turvaverkko. Tarvittaessa se auttaa ja tukee

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä Eläkeläisneuvoston kokous Torstai 28.2.2013 Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto 1 2 3 TERÄSMUMMOT JA -VAARIT Yli 90-vuotiaat ovat yllättäneet Lahden sosiaali- ja terveysviraston.

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ?

MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ? TURUN YLIOPISTO MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ? Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri KYSELYTUTKIMUS Suoritettiin heinäkuussa 2008 puhelinkyselyinä Osallistujat: 35 55 vuotiaat (N=501) 65 70

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

Townhouse energiatehokkaassa kaupunkiasumisessa

Townhouse energiatehokkaassa kaupunkiasumisessa Townhouse energiatehokkaassa kaupunkiasumisessa Rakennusfoorumi 07.06.2016 Matti Kuittinen Arkkitehti, TkT Kaupunkimainen vaihtoehto ekologiselle omakotiasumiselle? Kehitämme uutta talotyyppiä kaupunkialueen

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Mistä ikääntyneet saavat apua?

Mistä ikääntyneet saavat apua? Mistä ikääntyneet saavat apua? Jenni Blomgren, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kansallinen ikääntymisen foorumi 2011 Kela 23.11.2011 Tutkimusosasto Esityksen rakenne Määritelmiä Ikääntyneiden hoiva

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2012

Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines which the respondent had

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek. Muistisairaat & teknologia -työpaja Espoo 16.9.2015 Seniortek OY Pertti Niittynen pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.fi Suomessa arvioidaan olevan 100 000 lievää sekä 93 000 keskivaikeaa

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI ARJEN JÄLJILLÄ 22% 38% pojista selviytyy huonosti tai melko huonosti #NUORISOBAROMETRI

NUORISOBAROMETRI ARJEN JÄLJILLÄ 22% 38% pojista selviytyy huonosti tai melko huonosti #NUORISOBAROMETRI NUORISOBAROMETRI 2015 ARJEN JÄLJILLÄ Nuorten arjenhallinnan ulottuvuudet muodostavat tiiviin kokonaisuuden. Uni, ystävät, harrastukset, ruokailutottumukset, talous ja kulutus ovat kiinteä osa nuorten arkea.

Lisätiedot

Venäläistaustaiset naiset Suomessa: sukupuoliroolit ja perhe. Pirjo Pöllänen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos & yhteiskuntapolitiikka

Venäläistaustaiset naiset Suomessa: sukupuoliroolit ja perhe. Pirjo Pöllänen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos & yhteiskuntapolitiikka Venäläistaustaiset naiset Suomessa: sukupuoliroolit ja perhe Pirjo Pöllänen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos & yhteiskuntapolitiikka Venäläiset maahanmuuttajat Suomessa Venäläisiä maahanmuuttajia

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 2/2015 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON TÄNÄÄN

TULEVAISUUS ON TÄNÄÄN A-Kruunun ajankohtaisseminaari ASUMISEN INNOVAATIOT TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA 8.2.2017 Pia Ilonen Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy TULEVAISUUS ON TÄNÄÄN Pirkko ja Arvi Ilosen kotialbumista.

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

Yritykset ja kansalaiset liikenteen palvelujen tuottajina

Yritykset ja kansalaiset liikenteen palvelujen tuottajina Yritykset ja kansalaiset liikenteen palvelujen tuottajina Kysyntä on muuttumassa, mutta muuttuuko liikkumisen palvelujen tarjonta? LIVE -tilaisuus 28.04.2016 Jukka Kallio Aalto University School of Business

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvä omaishoitaja Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuud hyvinvointi- ja terveystarkastukse. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvinvointi- ja terveystarkastuks tavoittea on terveyd

Lisätiedot

Köyhät aina keskuudessamme? Jouko Karjalainen Jäidenlähtöseminaari 9.5.2016

Köyhät aina keskuudessamme? Jouko Karjalainen Jäidenlähtöseminaari 9.5.2016 12.5.2016 Köyhät aina keskuudessamme? Jouko Karjalainen Jäidenlähtöseminaari 9.5.2016 Jouko Karjalainen 1 Käsitteiden käsittäminen Huono-osaisuus on monien tilanteiden ja prosessien (tarkoittamaton) seuraus

Lisätiedot

Active Ageing kohti voimavarakeskeisiä ikääntyneiden palveluja

Active Ageing kohti voimavarakeskeisiä ikääntyneiden palveluja FURTHER EAST FROM THE EAST Active Ageing kohti voimavarakeskeisiä ikääntyneiden palveluja Valmennuspaja 7.2.2017, Joensuu Päivi Franssila Active Ageing Maailman Terveysjärjestön (WHO, 2002) luoma käsite

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 Valmistelut Hochschule Offenburg Offenburg Gengenbach Asuminen Opiskelut Yhteydenpito kotimaahan Vapaa-aika Mietteitä vaihdosta Kuvia reissusta

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Hyvinvoinnin lähteitä. Eevi Jaakkola 2014

Hyvinvoinnin lähteitä. Eevi Jaakkola 2014 Hyvinvoinnin lähteitä Yhteisöllisyys Koillismaan ikäihmisten voimavarana Syrjäinen maaseutukin on vielä hyvä paikka ikääntyä Eevi Jaakkola 2014 Yhteisöllisyyden ja voimavarojen rakentumisen elementit,

Lisätiedot

ASUINYMPÄRISTÖN LAATU HYVINVOINTITEKIJÄNÄ

ASUINYMPÄRISTÖN LAATU HYVINVOINTITEKIJÄNÄ ASUINYMPÄRISTÖN LAATU HYVINVOINTITEKIJÄNÄ Sirkka Heinonen Johtava tutkija, VTT Tulevaisuudentutkimuksen dosentti, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Kommenttipuheenvuoro MAASEUDUN VETOVOIMAISUUS JA KULUTTAJIEN

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON Age Manor House pupil s name Lives in Family Pets Hobbies Favourite food Favourite films TV programmes Favourite

Lisätiedot

Espanjassa työssäoppimassa 27.10. 6.12.2009. Kaupunki: Fuengirola. Asukasluku: 68 646 (2008) Keskilämpötila: 18 astetta

Espanjassa työssäoppimassa 27.10. 6.12.2009. Kaupunki: Fuengirola. Asukasluku: 68 646 (2008) Keskilämpötila: 18 astetta Espanjassa työssäoppimassa 27.10. 6.12.2009 Työssäoppimispaikkamme oli Fuengirolassa. (Costa del sol) Kaupunki: Fuengirola Asukasluku: 68 646 (2008) Keskilämpötila: 18 astetta Lähin lentokenttä: Málaga

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

Lähtökohtia tulevaisuuden hoivaan

Lähtökohtia tulevaisuuden hoivaan VVV loppuseminaari 7.6.2012, Rake-sali, Klaus K, Helsinki Lähtökohtia tulevaisuuden hoivaan Hyttinen Virva & Suomalainen Sanna Esityksen sisältö Taustaa Lähtökohtia Tutkimuksen toteutus Tulokset Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

KVS2008. Pertti Kuronen

KVS2008. Pertti Kuronen Pertti Kuronen 15.3.2007 1 Pertti Kuronen 15.3.2007 Tariffirakenne ja alustava hintataso KVS2005 toteutuminen KVS2008 lähtökohdat tariffirakenne alustava hintataso alustavat yksikköhinnat 2 Pertti Kuronen

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuuskuvat ja maaseutu osaamisen näkökulmasta

Nuorten tulevaisuuskuvat ja maaseutu osaamisen näkökulmasta Nuorten tulevaisuuskuvat ja maaseutu osaamisen näkökulmasta Tuomas Kuhmonen Tutkimusjohtaja, dos., KTT, MMM, agr. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Kuntaliiton pienkuntaseminaari Vaala 9.11.2016

Lisätiedot

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to Specsavers Tutkimusraportti Syksy 2015 Being More 1 Tutkimuksen perustiedot Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari Seinäjoki OKM/KUPO/NY GH Wrede Hyviä käytäntöjä rakentamassa Nuorisolain uudistus

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Martta Forsell, the Finnish Focal Point 26/11/2013 Martta Forsell 1 Primary drug (n= 2 688) Hypnotics,

Lisätiedot

ZA6586. Flash Eurobarometer 422 (Cross-Border Cooperation in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6586. Flash Eurobarometer 422 (Cross-Border Cooperation in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA686 Flash Eurobarometer (Cross-Border Cooperation in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FLFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli Mies

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettivaraosa.com

Kävijäprofiili 2012. Nettivaraosa.com Kävijäprofiili 20 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä, 6.948

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot