Ikääntyvien foorumi 2008, Go Go

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyvien foorumi 2008, Go Go"

Transkriptio

1 Suomalaisten ja espanjalaisten ikääntyvien asumisen jaelämisen erityispiirteitä sekä heidän tekniikan käytöstä kotona ja liikkumisesta Ikääntyvien foorumi 2008, Go Go Dosentti Mer i Himanen Dosentti Mervi Himanen Relate avoin yhtiö, Digital Living Oy TKK, Insinööritieteet ja arkkitehtuuri

2 Niin pohjoisessa kuin etelässä teknolog giaksi REL LATE viis saudesta Esitys pohjautuu ensisijaisesti EU Tutkimustuloksia ikääntyvien rahoitteisten Elderathome ja ARTS asumisen kriteereistä ja projektien tuloksiin, joita on tietotekniikan käytöstä sekä verrattu pääkaupunkiseudulla ja ikäihmisten liikkumisesta on Pirkanmaalla tehtyjen vastaavien hankittu muistakin Euroopan tutkimusten tuloksiin. maista ja erityisesti niitä on saatu Käyttäjätutkimus tarpeista ja USA:sta ja Australiasta. toiveista; ns. pre occupancy study Vertailu on käväissyt välillä myös Esitys painottuu suomalaisiin ja nuorten ja muun aikuisväestön espanjalaisiin jliii ikäihmisiin. i ii asumistoiveissa ikääntyneiden Ihan muutamaan tulokseen laajasta erityispiirteitä selvitettäessä. kirjosta. Luottamus käyttäjän käsitykseen Ikäihmisten arkeen, tekniikan testattu mm. sisäilmatutkimuksen käyttöön kotona, asumiseen ja yhteydessä mittaustuloksilla tai liikkumiseen. esim. sairastuvuuden ja oman sairauden tunnon korrelaatiolla. Paljon tutkimustaikääntyvistäikääntyvistä Vähemmän käyttäjätutkimusta ikääntyvien tekniikan käytöstä, asumisesta ja liikkumisesta: tosin n. 200 viitettä käyttäjä tai niitä sivuaviin tutkimuksiin esim. Universal Qualities or Cultural Diversity of Residential Environment, Mobility and Services raportissa (Himanen, 2008) Vähän holistista tutkimusta

3 Käyttäjätutkimuksella itsenäisen suoriutumisen asialla RELATE E viisaud desta tek knologiak ksi Kotimaassa Älytalotutkimus 1990 Espoo, tilaustutkimus (>700) Tekniikkaa ikäk kaikki 1995/1998 Pirkanmaa, ik YM (>300) Kaupunkikylä 2008 Helsinki, tilaustutkimus (50, vuokra asuminen) Joissakin Euroopan maissa EU:n 5. puiteohjelman projektit Sosiaalinen matalaenergia asuntotuotanto Demulog (Living Conditions and Preferences of Families in Housing Need) 2000 Helsinki (VVO), The City of Petersborough Englanti, Vienna Ranska (100 kussakin kaupungissa) Feedback from senior citizens on their dwelling The Elderathome (The Prerequisites of the Elderly for living at home: Criteria for Dwellings, Surroundings and Facilities, QLK6 CT ) 2001 Helsinki, Barcelona and neighbouring towns (Amsterdam, Arhus) (100 kussakin kaupungissa) The ARTS, Actions on the integration of Rural Transport Systems (2000 GRD , transport.net) 2001, Leppävirta Accessibility of services and possibility to have easy access from and to home has connected the design of housing and surroundings to mobility.

4 Ketkä vastasivat asumisestaan si RELATE E viisaud desta tek knologiak Suomesta Aktiiviset Seniorit ry:n jäsenet, "Loppukiriläiset" Arabianranta, Helsinki, jotka rakennuttivat t omanlaistaan ikäihmisten taloa (www.aktiivisetseniorit.fi) Kahden puotilalaisen asuntoyhtiön asukkaista poimittu joukko yli 55-vuotiaita, joiden kotitalo kaipaa remonttia ja he etsivät apua siihen. Satunnaisotos vuosaarelaisista yli 55- vuotiaista, jonne oli suunnitteilla palvelutalo. PUOTILA CITY CENTRE Espanjasta The 3 variables chosen to determine interesting modus vivendi for the project were: personal autonomy, economic resources, family environment or situation. The respondents of the studied 15 cases in Spain were living in: regular housing, senior housing, private and municipal service homes.

5 Vastaajien profilointia nologiaks si RELATE E viisaud desta tek Suomesta The 3 stereotypes (Himanen 2008): Active innovators Decent renovators Entrepreneurial homeowners Ominaista Suomalaiset keskimäärin 7 vuotta espanjalaisia nuorempia, Espanjan sisällissodan ja II maailman sodan vaikutukset Suomessa ikäjakautuman mukainen naisenemmistö, kun Espanjasta oli valittu yhtä monta naista kuin miestäkin eli Espanjasta miesenemmistöinen otos The 4 stereo types of them were (Masides 2003): Intensive labour/work life profile (55 60 years old): intensive labour life, children living in the same house, no disability problems, no plans for their dwelling for future references and age problems. Pre-retirement e e e profile ( years old): gentle e labour life, no sons in the same house, some disability problems, plans for dwelling for future references and age problems. Retirement profile (65 70 years old): hobbies, retirement pensions were low so they should take care about their activities and they must cut costs. Non-autonomous life ( 70 years old): depending di absolutely l on other persons (sons, assistant care, volunteer). (sukupuolijakautumalla on vaikutusta mielipiteisiin tieto- ja viestintätekniikan käytöstä, asumista ja liikkumista enemmän usein kuin iällä) Suomessa koulutustaso t suhteellisen korkea k ja tulotaso matala kansalliseen keskiarvoon verraten, kun espanjalaisten vastaajien koulutus- ja tulotaso vastasivat kansallista keskimääräistä tasoa Kaikki suomalaiset asuivat tavallisissa asuintaloissa, kun kolmannes espanjalaisista oli muuttanut ikääntyville suunniteltuun taloon Niin suomalaisten kuin espanjalaistenkin enemmistö asui kerrostaloissa ja monilla oli mahdollisuus käydä kesämökillä, tosin vain suomalaiset haaveilivat vielä vanhanakin omasta kesämökistä. Espanjalaisten asunnot ovat isompia kuin suomalaisten, etenkin keittiöt ja kylpyhuoneet

6 RELATE E viisaud desta tek knologiak ksi Erityisesti liikennetutkimukset ovat osoittaneet, Aktiivinen tai että ikääntyvät pyrkivät jatkamaan elämäänsä passiivinen i mutta tavalliseentapaan niin pitkään ikää kuinmahdollista. kultainen vanhuus Niin Suomessa kuin Espanjassa aktiivinen Suomalaiset menevät vanhuus oli sekä toive että realiteetti. espanjalaisia useammin Tölä Työelämänä jälkeen päivät ä täyttyvät ä harrastuksista organisoituihin harrastuksiin: ja monista muista askareista, vapaaehtoistyöstä kirjastoon, kuntoilemaan, ja toisten auttamisesta. uimaan tai vaikka klubille, kun taas espanjalaiset käyvät Niin Suomessa kuin Espanjassa puolet vastaajista kirkossa, tapaavat tuttujaan viettivät hyvin aktiivista elämää. kahviloissa ja viettävät aikaa Muut tutkimukset ovat myös osoittaneet, että vapaasti seurustellen puolet ikääntyneistä ovat hyvin aktiivisia, kun suomalaisia useammin. taas toiset ovat passiivisempia (Simo Koskinen, Suomalaistutkimusten SeniorPolis), mikä välttämättä ei tarkoita muuta mukaan näyttää siltä (Lehto kuin että he elävät tavanomaista arkea ilman 1998), että puolet erityisiä i iäorganisoitujaaktivitteetteja. i ki i j ikääntyvistä kävisi vielä töissä joko osapäiväisesti tai Niin aktiiviset kuin passiiviset eivät halunneet muutoin kevennetyssä työssä. enää yhtään enempää aktiviteetteja ja olivat Tätä ei tutkittu Espanjassa. tyytyväisiä tilanteeseensa. Työhalukkuutta lienee Huolimatta joistakin vaivoistakin vanhuus valkokaulustyöläisillä. muillakin kuin koetaan usein hyvänä elämänvaiheena (Laukkanen 2001).

7 RELATE E viisaud desta tek knologiak ksi Muista huolehtiminen However, despite the different cultural background of the subjects, this study concludes that in both countries working voluntarily for charity or looking after the old, sick, disabled or children was as common. Näyttää siltä, että ikääntyvät enemminkin huoltavat toisia kuin ovat huollettavina ainakaan pelkästään tai terveimmät heistä. This equal result comes from two samples, which in the respect of relevant factors hypothetically influencing the result are different: cultural norms, family constellation, gender, age in average and educational status. Heikot signaalit osoittavat, että mahdollisesti iäkkäätkin, hyvän terveyden omaavat vaikkakin huonotuloiset pitävät huolta toisista enemmin kuin ovat itse huolettavia. Tutkimustieto keskittyy siihen paljonko sairaskuluja syntyy eri ikävaiheissa. SeniorPolis hankkeen laskelmissa väitetään vanhusten tuottavan kulunsa? Terveydestä huolehtiminen Terveystietoisuus on etenkin ravitsemusja liikuntatutkimuksen mukaan hyvä tai paranemassa teollisuusmaissa erityisesti koulutettujen ja hyvin toimeentulevien keskuudessa, joilla myös on paras tilanne. Tietyissä maissa kuten Suomessa myös kulttuuri suosii asiatietoon luottamista toisin kuin Espanjassa. Ihmiset ovat alkaneet kk kokemaan olevansa itse vastuussa omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Suomalaisten ja espanjalaisten asenteissa omasta terveydestä huolehtimiseen oli selvä ero. Suomalaisista 42 % ajatteli voivansa itse vaikuttaa terveyteensä, kun samoin ajatteli vain 15 % espanjalaisista. Tosin espanjalaisila vanhuksilla oli myös omasta mielestään parempi terveys kuin suomalaisilla. Hyvinvoivia oli kummassakin ryhmässä yhtä paljon (n. 70 %), mutta neljännes suomalaisista tarvitsi lääke tai muuta hoitoa kotona, kun espanjalaisista vain 7 %.

8 desta tek knologiak ksi RELATE E viisau Muuttamalla ikääntyvälle soveltuvaan asuntoon Suomalaiset ovat espanjalaisia useammin valmiit ratkaisemaan asunto ongelmiaan ongelmiaan muuttamalla. Tosin kun tarve oli riittävä espanjalainenkin oli muuttanut ikääntyville suunniteltuun taloon. Korjaamalla nykyinen koti esteettömäksi Ikääntyvät asuvat usein vanhoissa taloissa, jotka kaipaavat korjausta. Korjaaminen esteettömäksi on halvempaa kuin muutto hoivakotiin? että sitoutuminen t i suunnitelmiinei ii i Espanjalaiset olivat suomalaisia valmiimpia remontoimaan nykyistä asuntoaan ja maksamaan siitä itse. Remontointihalu koski pieniä muutoksia asunnon sisällä niin paljon odottamatonta, ettei (kerrostaloissa). tulevaa voi suunnitella. Käyttämällä tekniikkaa apuna Suomalaiset ovat espanjalaisia myötämielisempiä kodin teknologiaa kohtaan ja valmiimpia oppimaan käyttämäänuutta teknologiaa. Ikääntyvät eivät välttämättä ole kuitenkaan teknologian käyttöä vastaan etenkään sitten, kun se on tarpeen. Tietoyhteiskunnat ovat lähentymässä toisiaan yhteisen toiveen asua kotona mahdollisimman i pitkään. Euroopassa. Olemme tunnetusti japanilaisten kanssa teknofriikkejä. Lisäämällä palvelutarjontaa pärjääminen perustuu osaamiseen Espanjalaiset olivat suomalaisia valmiimpia maksamaan ja taitoihin, jotka vielä ovat tallella vanhuuden vuoksi tarvitsemistaan palveluista. eikä pelkästään heikkoudessa avustamiseen (vrt. sosiaaliset ja Suomalainen ottaa espanjalaista useammin psyykkiset kyvyt). vakuutuksen kustannusten turvaksi. Itsenäistä tä selviytymistä kotona Vanhuuden asumistavan suunnittelusta Suomalaisilla oli suunnitelmia siitä, millä tavoin he vanhana asuvat (sattunnaisotoksellakin 60 %:lla). Laukkanen (2001) on huomannut, ole aina korkea. Monet espanjalaiset ajattelivat mieluummin, että elämässä sattuu Inhimillisesti on vaikea arvioida tilannettaan muuttuneissa olosuhteissa etukäteen. Lisäämällä asumistietoisuutta Tietävätkö ihmiset, että asuntoa parantamalla tai tietyin teknisin apuvälinein voi täyttää kaikille Haastattelutilanteessa moni sai kummassakin maassa tietää uusista ratkaisuista. Tietävätkö asiantuntijat, että

9 RELA ATE viisa audesta teknologi aksi Yhteisöllisyys Viestintä Stereotyyppisesti suomalainen vaikenee kahdella kielellä ja espanjalainen on vilkas ja ulospäinsuuntautunut. Viestintätavoissa tät i on kulttuurisia i eroja: Pohjoismaissa luotetaan asiapitoiseen ja kirjalliseen viestintään enemmän kuin Etelä Euroopassa, jossa puhutulla ja tunneviestillä on enemmän merkitystä (Richard Lewis, linearworld/multi world). 2001, 2004 Richard D Lewis Jotkut suomalaiset lähettävät vielä kirjeitä (ja tekstareita) sukulaisilleen ja ystävilleen, kun espanjalaisista kukaan ei ilmoittanut kirjoittaneensa. Sosiaalinen kanssakäyminen perustuu Espanjassa ensisijaisesti sukulaisten ja ystävien säännölliseen tapaamiseen ja tietokonettakin halutaan eniten käyttää yhteydenpitoon sukulaisten ja ystävien kanssa. Suomalaiset sen sijaan pitävät yhteyttä eri tavoin: heillä on hyvä naapuri tai muu päivittäinenkin juttukaveri, he pitävät iää yhteyttä puhelimella hli ll ja sähköpostilla kaukaisempiin sukulaisiin ja tuttaviin tai käyvät säännöllisesti tapaamassa sukulaisia ja ystäviä. Suomalaisetkin haluavat pitää yhteyttä tietokoneella sukulaisiin ja ystäviin, mutta sitä käytetään myös paljon asiointiin ja palvelujen hankintaan. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Visiting friends and relatives 1996 Netherlands Belgium Britain Spain Irland Italy Austria Greece Luxemburg Portugal Germany Finland Denmark Less than once a month Once or twice a month Once or twice a week More often Visiting friends and relatives in Europe (Statistics Finland 1997).

10 REL LATE vii isaudesta a teknolo ogiaksi Espanjalaisista haastateltavista monet olivat jo muuttaneet palvelu tai senioritaloon. Yhteisöllinen Suomessa palvelutaloon l l ja yhteisölliseen asumiseen halutaan, vaikka viimeksimainittua asumismuotoa ei asuminen Suomessa juuri tunneta. Liekkö tiettyä realismia, että vaikkakin Aktiiviset seniorit ry:n jäsenet halusivat erityisesti kaikki yksinasuvat ki eivät iäthl halua asua yhteisöön, jossa on ikääntyneitä, kun muut halusivat tulevaisuudessa yksin vain pienempi yhteisöön, jossa on kaikenikäisiä. osa heistä toivoo voivansa vielä Kukaan ei suunnittele muuttavansa hoivakotiin. muodostaa parisuhteen, vaan halutaan asumaan ystävien kanssa. Espanjassa vielä vanhuksia asuu yhdessä poikansa taloudessa, vaikka siellä selvästi ollaan siirtymässä ydinperhemalliin. Espanjassa suullisista vastauksista paljastui vielä tarve saada asua omaehtoisesti esim. palvelutalossa. Ikääntyvät lienevät aina tunteneet turvattomuutta. Korostuvatko yksinäisyys ja turvattomuus ikääntyvien tulessa fyysisesti terveemmiksi, paremmin koulutetuiksi ja varakkaammiksi? Naisvaltaisuus merkitsee haavoittuvuutta, vähintäänkin taloudellisesti. Omaehtoisuuden ja itsenäisen suoriutumisen dilemma, kun on aikuinen ja tarvitsee apua. FIN 1 E 1 FIN 1 E 1 Currently Where to move Regular housing use A home planned especially for the senior citizens A private service home A municipal service home A nursing home (more services in your use than in a 1.9 service house, where the services are more optional) A commune of senior citizens A community with people of different ages 31.2 Other, what? (institution in ) No, I have not thought about any of these (I would like to live in a normal house.) n The housing concept of present house (the number of the respondents) and the type of the house where to move (the percentages of the respondents). 1 FIN Finland, E Spain, 2 A person was living in a temporary shelter because of the mould problem in her own apartment, 3 Multiple answers although advised otherwise

11 RELATE E viisau udesta tek knologiak ksi Asunnon koko Vertailun vuoksi kerrottakoon, että eräässä helsinkiläisessä vuokraasuntoyhtiössä asutaan suomalaisia ahtaammin, koska siellä on tarjottu pieniä asuntoja pienituloisille (asumme länsieurooppalaisittain l i itt i ahtaasti). ti) N. 40 % vastaajista haluaisi enemmän tilaa ja miltei yhtä moni haluaa säilyttää sen nykyisellään. Juuri kukaan ei halua vähemmän tilaa. Parveke jayksi lisähuone löytyvät toivomuslistalta usein toisin kuin huoneistosauna. Jos arjen askareet koetaan tavallisimmin sujuvan normaalisti, on peseytyminen ja pukeminen monen mielestä erityisen sujuvaa, ilmeisimmin määräysten mukaisen tilavan kylpyhuoneen ansiosta. Vierailujen ja juhlien järjestäminen on hankalaa. Monen mielestä talon yhteinen juhlahuone voisi olla tarpeen, vaikka muita yhteiskäyttöisiä tiloja kuten takkahuonetta tai vierashuonetta ei enää tarvittu yheisen asukastilan, pesutuvan ja kerhohuoneen lisäksi. Maksuvalmiutta yhteiselle lisätilalle ei ole näiden vähätuloisten keskuudessa. Vaikka espanjalaisilla oli isommat asunnot kuin suomalaisilla, puolet heistä halusi pitää nykyiset tilansa, kun taas puolet suomalaisista oli valmis muuttamaan pienempään. Useampi espanjalaisista kuin suomalaisista halusi muuttaa isompaan. Näyttää siltä, että isompi iperhe tai tiaviopari ihl haluaa sinkkuja useammin asua väljästi, samoin miehet naisia useammin. Tulo ja asunnon hintatason ero vaikuttaa: haluttiin muuttaa palvelujen l äärelle kaupungin keskustaan, k jolloin joudutaan tinkimään asunnon koosta (Aktiiviset Seniorit ry., vrt. Kaupunkikylä). Puolet suomalaisista halusi vähemmän huoneita kuin nyt ja puolet espanjalaisista pitäisi huoneluvun ennallaan. Normitalkoilla etsitään määräysten tarpeellisuutta ei vain turhan tilan ja energiatehokkuuden, vaan sisäolosuhteiden ja äänieristyksen laadun suhteen, vrt. uudet asuntobrandit. Desired spatial volume of one's dwelling (the percentages of the respondents). 1 FIN Finland, E Spain, 2 the Finnish cases FIN 1 E 1 Vuosaari 2 Puotila 2 Aktiiviset Seniorit 2 To have less space than now To have as much space as now To have more space than now Something else to say n

12 Ketkä vastasivat liikkumisestaan RELATE E viisaud desta tek knologiak ksi A group with the majority of single women out of the group of the decent renovators of whom a little more than one third had a driving licence and a little less than one third owned a car. A group with the majority of women and of whom equally many were single and married out of the group of the entrepreneurial homeowners of whom a half had a driving licence and owned a car. A group of country people with the majority of elderly and women and of whom a half were married, and the majority of men had a driving licence, and a two thirds of the households owned a car. PUOTILA

13 RELAT TE viisa audesta te eknologia aksi Ikääntyvien liikkumisesta Liikutaan niin pitkään kuin mahdollista kuten ennenkin (Tacken, amerikkalaistutkimus) i tki työmatkojen poisjääminen vähentää liikkumisen tarvetta; Suomessa vierailumatkat merkittävä matkojen tekemiseen vaikuttava tekijä kilometrisuoritteella mitattuna ei välttämättä matkojen lukumäärällä mitattuna Ikääntyvät noudattavat samaa päivärytmiä kuin muutkin, eikä heitä välttämättä saa houkutelluiksi julkisiin kulkuneuvoihin ruuhka aikojen ulkopuolella l ll muita helpommin edes halvemmilla lipuilla (hollantilaistutkimus) Helsingissä huomattiin, että reviiri pienenee siten, että vaikka käydäänmökillä, ei välttämättä juurikaan lähdetä lähiöstä kaupungin keskustaan kauppaan tai asioimaan (Himanen) Niin Helsingissä kuin Leppävirroilla palvelut keskittyvät ostos ja kyläkeskuksiin; joillakin alueilla niin maalla kuin kaupungissa asuvat ikääntyvät ovat kovilla tehdessään hankintojaan, Vuosaari ja Puotila muistuttavat maaseutua (Himaset) Liikkuminen i on erilaista i maalla kuin kaupungissa; kaupungissa julkisen liikenteen käyttö on vähän yleisempään ja ajoneuvoja omistetaan vähemmän kuin maalla, jossa saa kyydin useammin kuin kaupungissa (Himaset) Naisilla on harvemmin ajokortti kuin miehillä ja siksi nainen on miestä useammin kyytiläinen kuin kuljettaja (Himaset) Suomen iäkkäiden liikkumisesta Hollantilaiset epäonnistuivat tilausbussikokeilussaan, ik k kun vanhusten keskuudessa levisi nopeasti tieto muutamasta kyydistä, jotka olivat jääneet väliin (Tacken), kun taas Leppävirroilla kokeilu onnistui hyvin ja vain yksi kyyti jäi huonolla kelillä väliin jasiitä tiedotettiin asianmukaisesti (Himanen V.) ja palvelulinja on todettu hyväksi ratkaisuksi (Himanen M.) Suomalaisten vanhusten päivittäinen liikkuminen on erilaista kuin muiden eurooppalaisten: lit lähdemme kt kotoa aamupäivällä ja tulemme takaisin iltapäivällä, kun muualla tullaan kotiin jo keskipäivällä ja lähdetään iltapäivällä uudelleen liikkeelle (Tacken) Suomalainen vanhus hyppää espanjalaista helpommin linja autoon asioidakseen tai muutoin päästäkseen paikasta toiseen, kun taas espanjalainen toivoo voivansa asioida kotinurkilla (Himanen) Espanjalaiset haluavat erityisesti ruokakaupan ja terveys ja sosiaalipalvelut lähelle; ruokaostokset ovat oleellinen osa päivittäistä asioimista kun taas terveys ja sosiaalipalveluita ei juurikaan tarvita (Himanen) Suomalaisille ruokakaupan läheisyys on tärkeä, mutta terveys ja sosiaalipalveluja he ovat valmiit hakemaan julkisten kulkuyhteyksien (tai osittain netinkin) välityksellä espanjalaisia hanakammin (Himanen)

14 Johdanto Vanhuus on pitkään aktiivista aikaa: arkiaskareita, k it omaa aikaa, harrastuksia, muista välittämistä ja itsestä huolehtimista. Niin Espanjassa kuin Suomessa asutaan paljon kerrostaloissa ja käydään kesämökeillä. Moni tulee toimeen omillaan. Itsenäistä selviytymistä kotona voidaan parantaa joko korjaamalla nykyinen koti esteettömäksi taikka muuttamalla ikääntyville suunniteltuun asuntoon. Kolmanneksi voidaan parantaapalvelutarjontaa palvelutarjontaa. Kullakin vaihtoehdolla on suosijansa. Ilmasto Euroopan ääripäissä on erilainen niin kuin kulttuurikin ainakin kommunikaation osalta. Mutta vaikenevatko suomalaiset sittenkään espanjalaisia useammin? Millaista ikääntyneen yksinäisyys oikeastaan on ja kenen kanssa tai millaisessa talossa ikääntyvät itse haluaisivat asua? Suomessa ydinperhe muotoutui teollistumisen myötä, kun vastaava murros on vasta Espanjassa käynnissä. Pitääkö stereotypiä siitä, että etelässä huolehditaan perheenjäsenistä pohjoismaalaisia enemmän paikkaansa? Molempien maiden ikäihmiset ovat kokeneet sota ajan ja eläneet viime vuosien voimakkaan taloudellisen kasvun aikaa. Eroavatko vapaa ajanvietto ja harrastukset? Miten on terveydestä huolehtimisen laita? Kumman kotiin voi viedä teknologiaa, suomalaisen vai espanjalaisen? Jatkoteemoja raportista Millaisella asuinalueella halutaan asua: lähiössä, keskustassa vai maalla? Kuinka suosittu kakkosasunto ulkomailla oikein onkaan? Miten ruoanlaitto ja ruokailukulttuuri eroavat? Pikaruokaa k vai kotikokkausta. kk Mistä raaka aineet tulevat? Miten siivotaan tai halutaan muita palveluja kotiin? Miten arjen toimet sujuvat jamitä keinoja sen helpottamiseksi voidaan löytää ja hyväksyä sopiviksi? Miten suhtaudutaan nykyisiin ohjeisiin rakennetun ympäristön laadun parantamiseksi tai elämän helpottamiseksi? Kuinka moninainen teknologian käyttö kotona voikaan olla Miten vai vaikuttaako sukupuoli asumistoiveisiin? Millä tavoin muutokseen suhtaudutaan ja voiko muutosta hallita tai voiko siihen ympäristön laadulla vaikuttaa? Kuinka ikääntyvät ä voivat pitää iäähuolta itsestään ja kuinka rakennettu ympäristö voi siinä auttaa? jne. RELATE viisaudesta teknologiaksi

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Senioreiden asumispreferenssit vastaako todellisuus unelmaa

Senioreiden asumispreferenssit vastaako todellisuus unelmaa 1 Senioreiden asumispreferenssit vastaako todellisuus unelmaa 15.12.2010 Tila-ohjelman brunssi, Tekes DI(väit.) Tanja Tyvimaa 2 Väitöstutkimus Tutkimuksen aineisto kerätty asukaskyselyllä ja asukashaastatteluilla

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti Simo Pokki Vertikal Oy 60 Asuinpaikka ikäryhmittäin (kpl) 50 50 47 43 40 36 30 29 20 19 22 23 20 15 10 7 12 9 10 7 6 5 10 10 5 4 0 Kairantiimi RovaTiimi

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Jyväskylässä

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Kommenttipuheenvuoro Lapinjärvitalo Lapinjärvi 31.8.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Tavoitteet: parantaa ikääntyneiden

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland ZA4883 Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland 2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN SENIORIASUKKAIDEN ASUMISTOIVEET TSA-seminaari 30.3.2006. Kati Mikkola

IKÄÄNTYVIEN SENIORIASUKKAIDEN ASUMISTOIVEET TSA-seminaari 30.3.2006. Kati Mikkola IKÄÄNTYVIEN SENIORIASUKKAIDEN ASUMISTOIVEET TSA-seminaari 30.3.2006 Kati Mikkola TAVOITTEET JA TOTEUTUS Tavoitteena selvittää ikääntyvien asukkaiden asuntojen korjaustarpeita sekä kiinnostusta asumisen

Lisätiedot

LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI

LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI Asukkailla on todellinen mahdollisuus valita itse asuinpaikkansa. Asumisyksikön pitää olla esteetön, ja asukkailla on oltava mahdollisuus liikkua paikasta toiseen

Lisätiedot

Väite Argument "Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita." "Recreation sites and service

Väite Argument Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita. Recreation sites and service Olisiko vastaaja valmis maksamaan... Would the respondent be willing to pay for... Luonto-opastuksesta Nature guide services Autiotuvan käytöstä Use of wilderness huts Tulipaikan käytöstä (polttopuut,

Lisätiedot

Asuminen & Onnellisuus:

Asuminen & Onnellisuus: 4.8.2011 Asuminen & Onnellisuus: Oman pihan rauhaa vai koko kaupunki takapihalla? Suomalainen asuja on tyytyväinen oma koti oma piha oma rauha Vastaajia pyydettiin vastaamaan yhdellä lauseella kysymykseen:

Lisätiedot

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet Kari Tenkanen KSV/Liikennesuunnitteluosasto 23.9.2015 Kaupunkisuunnitteluviraston toiminta Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa Helsingin kaavoituksesta ja liikenteen

Lisätiedot

Senioritalon. juniori. Mervi 57 vuotta

Senioritalon. juniori. Mervi 57 vuotta Senioritalon juniori Mervi 57 vuotta Muutto pienempään kerrostalo - asuntoon vuokralle tuli ajan- kohtaiseksi lasten poismuuton jälkeen. Samalla toteutin haaveeni siirtolapuutarhamökin hankinnasta. Vuokrakoti

Lisätiedot

Asuntomarkkinat 2010 Helsinki, Kalastajatorppa, 28.1.2010. Antti Karisto: Ikää asumisesta

Asuntomarkkinat 2010 Helsinki, Kalastajatorppa, 28.1.2010. Antti Karisto: Ikää asumisesta Asuntomarkkinat 2010 Helsinki, Kalastajatorppa, 28.1.2010 Antti Karisto: Ikää ääntyvä Suomi ajatuksia asumisesta Esityksen missio: etsiä vaihtoehtoja taakkatulkinnalle, jossa väestv estön n vanheneminen

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Independent living in your own home Supported living in your own home Living in home-like service facilities Hospital and institutional

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Finnish Norwegian Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Hyvä Herra, Formal, male recipient, name unknown Hyvä Rouva Formal,

Lisätiedot

Suvi Fried, sh, TtM, HM Ikäinstituutti etunimi.sukunimi(at)ikainstituutti.fi Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5. klo 10.

Suvi Fried, sh, TtM, HM Ikäinstituutti etunimi.sukunimi(at)ikainstituutti.fi Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5. klo 10. Suvi Fried, sh, TtM, HM Ikäinstituutti etunimi.sukunimi(at)ikainstituutti.fi Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5. klo 10.35-11 Kohteena erityisesti asuinympäristön ja asumisen fyysiset puitteet ja

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta

ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta Kati Honkanen, HTL, suunnittelija / tutkija kati.honkanen@helsinki.fi Lahden Tiedepäivä 11.11.2014

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Mitä tämä vihko sisältää?

Mitä tämä vihko sisältää? Asuntotoiveeni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Milloin haluan muuttaa omaan asuntoon? 5 3. Mihin haluan muuttaa? 5 4. Millaisessa asunnossa haluan asua? 6 5. Millaisella asuinalueella

Lisätiedot

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN MINIMIASUMINEN JAETUT TILAT HANNU HUTTUNEN 12.12.2016 GOLBAALIT HAASTEET ILMASTON MUUTOS SIIRTOLAISUUS KAUPUNKIEN KASVU KOTOISET HAASTEET UUDET TEKNOLOGIAT ENERGIATEHOKKUUS KESTÄVÄ

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Esityksessäni 10/26/2015. Naiset ja miehet ikääntyvässä Suomessa Markus Rapo, Tilastokeskus. -Vanhus / ikääntynyt määritelmä?

Esityksessäni 10/26/2015. Naiset ja miehet ikääntyvässä Suomessa Markus Rapo, Tilastokeskus. -Vanhus / ikääntynyt määritelmä? Naiset ja miehet ikääntyvässä Suomessa Markus Rapo, Tilastokeskus VANHUUS JA SUKUPUOLI Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n, Ikäinstituutin ja Gerontologian tutkimuskeskuksen yhteisseminaari 2.1.215, Tieteiden

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali. Helsinkiläiset Euroopan mitassa 2006

Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali. Helsinkiläiset Euroopan mitassa 2006 Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali läiset Euroopan mitassa 2006 mielipiteitä elämän laadusta palveluista kotikaupungista muutoksia neljän vuoden takaa Leila Lankinen Survey on perceptions

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources Leonardo da Vinci 2009 2011 Kansainvälisyyttä Etelä-Pohjanmaan matkailuun seminaari, Lapua

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Yhteisölliset asumisen ratkaisut

Yhteisölliset asumisen ratkaisut Yhteisölliset asumisen ratkaisut vahvistusta alueen ikäystävällisyyteen Kylä kaupungissa -seminaari 3.4.2017 Päivi Moisio WHO: Ikäystävällinen kaupunki Asuinympäristö, julkiset rakennukset Ikäystävällinen

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus..0 Juho Rahkonen/Marko Mäkinen 1 Tutkimuksen toteutus Täm tutkimuksen on tehnyt Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen

Lisätiedot

Sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden tilapäismajoituksen tarpeet ja asunnottomuuden kokemukset

Sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden tilapäismajoituksen tarpeet ja asunnottomuuden kokemukset Sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden tilapäismajoituksen tarpeet ja asunnottomuuden kokemukset Tietoa kyselystä: Tällä kyselyllä kerätään sisäilmasta oirelevien tai sairastuneiden kokemuksia asunnottomuudesta

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Townhouse - tutkimuksen kertomaa

Townhouse - tutkimuksen kertomaa Townhouse - tutkimuksen kertomaa toteutettu: asumispreferenssikysely alkuvuosi 2014 workshops alkuvuosi 2015 menossa: energia- ja ympäristöasennekysely Eija Hasu, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos

Lisätiedot

Turvallisuus osana hyvinvointia

Turvallisuus osana hyvinvointia Turvallisuus osana hyvinvointia Päijät-Hämeen sosiaalipoliittinen foorumi 12.5.2009 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@helsinki.fi Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointi =

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Mitä vammaisuudesta voidaan sanoa väestötutkimusten perusteella?

Mitä vammaisuudesta voidaan sanoa väestötutkimusten perusteella? Vammaispalveluiden neuvottelupäivät Helsinki, 20.1.2017 Mitä vammaisuudesta voidaan sanoa väestötutkimusten perusteella? Päivi Sainio, Katri Sääksjärvi, Päivi Nurmi- Koikkalainen, Sanna Ahola ja Seppo

Lisätiedot

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Tiedote Julkaistavissa..0 klo 00.0 Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Väite, jonka mukaan asumisen ja rakentamisen tulee olla tiivistä ja

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA

FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA 29.9.2014 Eva Rönkkö Eläkeläiset ry Monikulttuurisen työn tavoitteet: - Tukea ikääntyneiden maahanmuuttajien arkea, auttaa heitä löytämään mielekästä

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Muuttamisvalinnat ja asumisen uudet vaihtoehdot Outi Jolanki, FT Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Asumistoiveet ja mahdollisuudet Asumis- ja varallisuustutkimus 2004/2005, Tilastokeskus

Asumistoiveet ja mahdollisuudet Asumis- ja varallisuustutkimus 2004/2005, Tilastokeskus Asumistoiveet ja mahdollisuudet Asumis- ja varallisuustutkimus 2004/2005, Tilastokeskus Sosiaalitilastoseminaari 12.3.2008 Anneli Juntto Kuopion yliopisto Anneli Juntto 11.3.2008 1 Asumis-survey ensi kertaa

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

YHDESSÄ MUKANA OSAPROJEKTIT

YHDESSÄ MUKANA OSAPROJEKTIT YHDESSÄ MUKANA OSAPROJEKTIT Helsinki, Lahti Parkano, Rovaniemi Savonlinna ja Hämeenlinna 1 Helsingin osaprojekti 1/2 Toiminnan tarve: Kansalaistoiminnan kehittäminen Lisää yhteisöllistä toimintaa, toiminta-

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Industrial Production Volume Monthly 11 15 28=1 USA 1 95 9 EU28-maat / EU28 countries 85 8 Japani / Japan 75 7 Suomi / Finland 65 28 29 21 211 212 213 Kausipuhdistettu

Lisätiedot

Asumisen ja olemisen toiveita, miten maaseutu voi vastata kysyntään?

Asumisen ja olemisen toiveita, miten maaseutu voi vastata kysyntään? Asumisen ja olemisen toiveita, miten maaseutu voi vastata kysyntään? Asumisen valinnat Mahdollisuuksien maaseutu Pälkäne 29.11.2011 Eija Hasu Tohtorikoulutettava Maisema-arkkitehti, KTM Arkkitehtuurin

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Yksi elämä -hanke. Kuluttajakysely Yksi elämä -hankkeesta Marraskuu 2016

Yksi elämä -hanke. Kuluttajakysely Yksi elämä -hankkeesta Marraskuu 2016 Yksi elämä -hanke Kuluttajakysely Yksi elämä -hankkeesta Marraskuu 2016 Johdanto Tämän kyselytutkimuksen Yksi elämä hankkeelle on toteuttanut YouGov Finland Tiedot kerättiin web-kyselynä 2.11. 6.11.2016

Lisätiedot

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys merkitsee parhaimmillaan sitä, että meitä ympäröi ihmisten turvaverkko. Tarvittaessa se auttaa ja tukee

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Muropaketti

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Muropaketti Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 15 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Projektin perustelu ja tavoitteet

Projektin perustelu ja tavoitteet P A L V E L U T Projektin perustelu ja tavoitteet Hankkeen tavoite on lisätä sukupolvien välistä yhteenkuuluvuutta ja lisätä toisista huolehtimista tarjoamalla uudenlainen asumismuoto usean sukupolven

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Poistavatko kannustimet ja sanktiot työttömyyttä? Heikki Ervasti

Poistavatko kannustimet ja sanktiot työttömyyttä? Heikki Ervasti Poistavatko kannustimet ja sanktiot työttömyyttä? Heikki Ervasti heikki.ervasti@utu.fi Lähtökohdat Käänne työllisyyspolitiikassa 1990-luvulla Painopiste työvoiman tarjonnassa Rakenteellisen työttömyyden

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Päivi Topo Suomen Akatemia Ikääntymisen foorumi 12.11.2008

Päivi Topo Suomen Akatemia Ikääntymisen foorumi 12.11.2008 Päivi Topo Suomen Akatemia Ikääntymisen foorumi 12.11.2008 Tilanne, jolloin ikääntyneen ihmisen toimintakyky on heikko ja monilla on yksi tai useita pitkäaikaissairauksia Riippuvuus muista ihmisistä saa

Lisätiedot

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto Ikäihminen teknologian käyttäjänä Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto KÄKÄTE-projekti Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti: Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Satelliittikuvat osana öljypäästövalvontaa

Satelliittikuvat osana öljypäästövalvontaa Öljypäästövalvonta Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) satelliittikuvilta Kati Tahvonen Suomen ympäristökeskus Kaukokartoituspäivät 2007 Helsinki, 8.11.2007 Satelliittikuvat osana öljypäästövalvontaa

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta?

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? Kokeilusta käytäntöön seminaari Holiday Club Saimaa, 19.4.2017 Hankkeen tavoitteet Alkavaa muistisairautta

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat?

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä 75-vuotiaille tehtyjen hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia vuosilta 2008-2011 HEHKO-seminaari

Lisätiedot

4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA

4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA 4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA Bruttoveroaste Suomessa... 4.2 Efektiivinen tuloveroaste eräissä maissa 21... 4.3 Tuloveroprosentit tulotasoittain 22... 4.4 Tuloveroprosentit 22

Lisätiedot

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Olen eksyksissä. Not knowing where you are Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Asking for a specific location on a map Mistä täällä on? Asking for a specific...wc?...pankki / rahanvaihtopiste?...hotelli?...huoltoasema?...sairaala?...apteekki?...tavaratalo?...ruokakauppa?...bussipysäkki?

Lisätiedot