Minustako jatko-opiskelija?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minustako jatko-opiskelija?"

Transkriptio

1 Minustako jatko-opiskelija? Miksi ryhtyä jatko-opiskelijaksi? Tutkimustyöllä harvemmin saavuttaa suurta mainetta, eikä rikkauksiakaan kerry, vaikka suomalaiset arvostavat historioitsijoita, jotka pystyvät kirjoittamaan yleistajuisesti menneisyydestä. Työ on pikemminkin henkisesti kuin taloudellisesti palkitsevaa. Tieteellinen pätevöityminen saattaa toki nostaa palkkatasoa. Lisensiaatti- ja tohtoritutkintoa arvostetaan tietyillä valtionhallinnon sektoreilla ja Suomen Akatemian tehtävissä. Esimerkiksi arkisto- tai tiedotusalalle pätevöitynyt maisteri saattaa tehdä lisensiaattitutkimusta työhönsä liittyvästä aiheesta ja siten kehittää oman alansa tietotaitoa ja pätevyyttään. Tietyllä ammattipätevyydellä - opettajan, tiedottajan, kustannustoimittajan, opetushallinnon taidoilla - höystettynä tohtoritutkinto voi olla hyvä lisä. Lisensiaatin, tohtorin tai dosentin edellyttämä palkkataso saattaa myös pelottaa työnantajia. Tutkijaa voidaan pitää todellisuudesta vieraantuneena, ja tutkinnon edellyttämä palkkataso voi olla liian korkea niin yksityisen ja julkisen sektorin työnantajille. Tohtorinväitös ei siis välttämättä ole meriitti yliopistomaailman ulkopuolella - ainakaan sinällään. Ei toisaalta kannata "varmuuden vuoksi" hankkia kymmentä rinnakkaista ammattipätevyyttä, sillä eivät työnäkymät toivottomiakaan ole. Tutkimustyö on toisaalta myös palkitsevaa ja kiinnostavaa. Historia-alalle suuntautunut opiskelija on usein todella kiinnostunut menneisyydestä ja sen tutkimisesta ja tulkitsemisesta. Vaikka tutkijuutta on turha erityisesti ihannoida, oma kiinnostus ja innostus tutkimukseen ja omaan aiheeseen ovat hyviä eväitä tutkijanuralle. Kaikissa tutkimustyön vaiheissa on tärkeää pitää yhteyttä omaan oppiaineeseen, alan tutkijoihin ja yleisöön. Professorin, ohjaajan ja muun henkilökunnan on helpompi auttaa nuorta tutkijaa eteenpäin ja kirjoittaa suosituksia, jos tämä näyttäytyy oppiaineessa silloin tällöin ja tuo luettavaksi tutkimustyötään. Jos omasta oppiaineesta ei löydy oman tutkimusaiheen asiantuntijoita, ja vaikka näitä löytyisikin, yhteyksiä kannattaa solmia myös oman oppiaineen ulkopuoliseen tutkijayhteisöön. Kannattaa muistaa, että jatko-opiskelija voi tarvittaessa vaihtaa oppiaineen sellaiseen, joka tuntuu parhaiten vastaavan hänen intressejään. Myös ulkomaille voi lähteä; joissakin tapauksissa voi olla jopa helpompaa saada rahoitusta tutkijavaihtoon kuin työhön kotimaassa. Jokaisen historian oppiaineen liepeillä toimii myös paljon tutkijoita, jotka eivät kuulu henkilökuntaan, mutta joilla voi olla hyödyllisiä yhteyksiä muihin yhteisöihin tai yliopiston ulkopuolelle. Älyllinen elämä ei myöskään lopu historian laitosten ulkopuolella: kulttuurintutkimuksessa, sosiologiassa, oikeustieteessä ja monilla muilla aloilla työskentelee tutkijoita, joilla voi olla paljon yhteistä historian tutkimuksen kanssa.

2 Tutkimussuunnitelma ja jatko-opintojen suunnittelu Jatko-opinnoista tulee keskustella oppiaineen professorin ja muun henkilökunnan kanssa. Mahdollisesti oppiaineessa on suunnitteilla projekteja, joiden kautta voidaan hakea rahoitusta väitöskirjan tekijöille. Usein jatkosuunnitelmat kypsyvät jo graduvaiheessa, ja graduaihetta kannattaa pohtia siitä näkökulmasta, että siitä voi mahdollisesti jatkaa väitöskirjaan. Samaan tematiikkaan pureutuvat perättäiset opinnäytteet (proseminaari - gradu - lisensiaattityö - väitöskirja) tukevat usein toisiaan, joskin ne voivat myös jättää tutkimusnäkökulman kapeaksi. Päästäkseen virallisesti jatko-opiskelijaksi nuoren tutkijan on hyväksytettävä tutkimussuunnitelmansa, mielellään myös jonkinlainen aikataulusuunnitelma. Suunnitelma on tärkeä jatko-opiskelijan itsensä kannalta, sillä sen kirjoittaminen auttaa hahmottamaan oman tutkimuksen tavoitteita ja lähtökohtia. Varsinaisen tutkimustyön lisäksi jatko-opiskelijan on suoritettavia yhteensä 30 opintoviikkoa tutkimustyötä tukevia opintoja. Tutkijaseminaarissa jatko-opiskelija esittelee tutkimussuunnitelmiaan ja tutkimustuloksiaan sekä osallistuu muiden seminaarilaisten töiden käsittelyyn. Tutkijaseminaarissa tarkastetaan myös valmiit lisensiaattityöt. Virkistäviä lisiä tutkijaseminaaritoimintaan tuovat koko päivän seminaarit tai vierailut. Jatko-opiskelija voi halutessaan ehdottaa seminaaritapaamista järjestettäväksi omaan tutkimusaiheeseensa liittyvässä paikassa, tietyssä arkistossa tai museossa. Lisensiaattityö on usein tärkeä välietappi matkalla kohti väitöstilaisuutta. Lisensiaattityön käsittelyssä jatko-opiskelija voi saada arvokasta kokemusta ja palautetta väitöskirjaansa varten. Työn luonne vaihtelee eri laitoksissa: toisissa hyvän lisensiaattityön voi käytännössä julkaista väitöskirjana, toisissa taas edellytetään että väitöskirja tuo olennaisesti uutta lisensiaattityön tuloksiin. Lisensiaattitutkinnon hyvä puoli on se, että se pätevöittää hakemaan esimerkiksi yliopiston lehtoraatteja. Jatkoopiskelija voi myös edetä suoraan väitöskirjaan ja väittelyvaiheeseen. Historia-alan väitöskirjat ovat yleensä monografioita eli teos keskittyy selvittämään yhtä tutkimuskysymystä. Monografia vaatii usean vuoden määrätietoista työskentelyä ja perinpohjaista aiheeseen ja tutkimukseen perehtymistä. Viime aikoina alalta on ilmestynyt tai on ilmestymässä myös joitakin artikkeliväitöskirjoja, jotka koostuvat useista tieteellisistä artikkeleista. Artikkeliväitöskirja on mahdollinen ratkaisu esimerkiksi tutkijalle, joka joutuu työskentelemään hyvin katkonaisesti erilaisissa projekteissa. Koska artikkelit on julkaistava arvostetuissa tieteellisissä lehdissä, joiden julkaisuprosessit ovat pitkiä, saattaa artikkeliväitöskirjakin silti viedä melkoisesti aikaa.

3 Ylimalkaan kannattaa varautua siihen, että korkeakoulujärjestelmä on hyvin raskassoutuinen kokonaisuus. Väitöskirjan esitarkastusvaihe voi viedä odottamattoman paljon aikaa. Kannattaakin selvittää tiedekunnan hallinnosta tärkeät päivämäärät, jotka vaikuttavat prosessin etenemiseen - tarkastajien valintaan, väittelyluvan myöntämiseen jne. Rahoitus ja tutkijan taloudellinen asema Miten sitten rahoittaa omaa tutkimusta? Vaikka henkilökunta suosittelisi jatko-opiskelijaksi ryhtymistä, suosittelija harvemmin pystyy takaamaan vastavalmistuneen taloudellista tulevaisuutta. Valitettavasti yliopisto ei pysty tarjoamaan tutkimusvirkoja, vaan jatko-opiskelija joutuu aktiivisesti hakemaan rahoitusta itselleen - joko yksin tai tutkimushankkeen jäsenenä. Vaihtoehtoja on useita: Opintotukirahoitus (työn alkuvaiheessa) Apuraharahoitus (suuria ja pieniä rahoittajia) Palkkatyö tutkimusprojektissa tai tutkijakoulussa Tutkijavirka yliopistossa tai tutkimustyö oman toimen ohella Usein jatko-opiskelija ehtii uransa aikana rahoittaa työtään monin eri tavoin. Tutkijan elämä on varsinaista pätkätyöläisyyttä, johon liittyy monia pulmia. Opintotukirahoituksesta saa lisätietoja opiskelijapalveluista. Opintotukirahoitus käy lähinnä lyhytaikaisena siirtymävaiheena perusopiskelijasta jatko-opiskelijaksi, sillä sitä myönnetään rajoitetuksi ajaksi ja summa on sangen pieni. Tietyissä tilanteissa sosiaalitoimi voi tukea varatonta opiskelijaa noin puolen vuoden ajan ilman, että tämän täytyy keskeyttää opintonsa. Tällainen rahoituskeino on hiukan lohduton alku tutkijanuralle, jollei tutkija ole harvinaisen motivoitunut työhönsä. Apuraharahoitus on vaihtelevaa. Erilaiset säätiöt ja yleishyödylliset tahot jakavat apurahoja, joiden suuruus vaihtelee muutamasta sadasta eurosta pariinkymmeneentuhanteen euroon. Apurahoja voidaan hakea matkojen ja tutkimuskulujen kattamiseen tai täysipäiväisen tutkimustyön rahoittamiseen. Pienet apurahasäätiöt voivat tarjota summia, joilla kattaa muutaman hankalan arkistomatkan. Tärkeitä rahoittajia ovat mm. Suomen Akatemia, Emil Aaltosen Säätiö, Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Turun yliopistosäätiö. Merkittävät säätiöt antavat hakujulistuksen kerran tai kaksi vuodessa, ja hakemus on lähetettävä julistuksessa ilmoitettuna määräaikana vaadittujen liitteiden ja suositusten kera.

4 Apurahojen hausta löydät lisätietoa osoitteesta (Huom! Turun yliopiston Tutkimusrahoitustiedotus-sivuille pääsee vain Turun yliopistosta ja em. organisaatioista.) Suomen historian oppiaineessa ja opiskelijapalveluissa on luettavissa neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Turun yliopiston Apurahatiedote, jossa ilmoitetaan kattavasti erilaisista hakumahdollisuuksista. Merkittäviä apurahoja on usein helpompi saada, jos niitä hakee yhdessä muiden saman alan tutkijoiden kanssa. Valtiojohto tukee tällä hetkellä erityisen teeman ympärille rakentuvia tutkimusprojekteja ja -ryhmiä. Apurahahakemuksiin tulee useimmiten liittää suosittelijalausuntoja. Suosittelijaksi voi pyytää tutkimuksensa ohjaajaa sekä oppiaineen omia tai tutkimusalaan perehtyneitä professoreita tai dosentteja. Ohjaajan ja oppiaineen henkilökunnan kanssa kannattaakin keskustella paitsi suosittelijalausunnoista, myös itse hakemuksesta. On tärkeää muotoilla apurahahakemus vakuuttavasti ja noudattaa annettuja ohjeita tutkimussuunnitelman pituudesta yms. Jotkut apurahanhakijat haluavat yleistajuisia luonnehdintoja tutkimushankkeesta, toiset taas vaativat teoreettisempaa tai kansainvälisempää näkökulmaa. Henkilökunta ja muut tutkijat antavat tarvittaessa neuvojaan hakemusta suunnittelevalle. Ei kannata masentua, vaikka apurahahakemus ei heti tuottaisikaan tuloksia. Hakemuksien laatiminen ja tutkimussuunnitelmien hiominen auttaa joka tapauksessa työstämään omaa tutkimusta. Toistuvat, kehittyvät hakemukset noteerataan usein myös apurahan myöntäjien keskuudessa. Kannattaa selvittää myös, onko olemassa omaan kotiseutuun tai tutkimusaiheeseen linkittyviä erityisrahastoja tai rahoitusmahdollisuuksia. Apuraharahoituksessa on ongelmansa. Apurahasta ei aina kerry eläkettä, eikä työttömyyspäiväraha kartu. Tutkijalla ei myöskään ole työsuhdeoikeuksia, esimerkiksi työterveydenhuoltoa. Toisaalta apuraha on verovapaata tuloa. Viime aikoina muutamat suuret rahoittajat ovat alkaneet myöntää apurahan mukana lisäosuuden, joka tulee sijoittaa eläkevakuutukseen, ja valtiovallan suunnalla on julkistettu mietintöjä ja esityksiä, jotka parantaisivat apurahatutkijoiden sosiaali- ja eläketurvaa. Opiskelijalla on myös oikeus erityiskohteluun ansiosidonnaisen päivärahan yms. laskemisessa. Tohtoreiksi valmistuneille tällaisia helpotuksia ei ole. Palkkatyö tutkimusprojektissa tai tutkijakoulussa takaa usein parhaat mahdollisuudet tutkimustyön tekemiseen. Tällöin jatko-opiskelija kykenee tavallisesti keskittymään tutkimustyöhön, josta maksetaan työ- tai virkasuhteen mukaista palkkaa, ja hänellä on yleensä mahdollisuus työskennellä yliopiston tai tutkimusprojektin tiloissa. Tutkimusrahoitusta saattaa riittää useiksi vuosiksi.

5 Tutkimusprojekteihin (joita rahoittaa varsinkin Suomen Akatemia) palkataan yleensä tutkijoita, jotka ovat olleet mukana projektin rahanhaussa tai joiden pro gradu -tutkimus ja jatko-opinnot liittyvät projektin tematiikkaan. Niihin voidaan hakea tutkijoita myös hakuilmoituksin. Tutkijakoulut ovat useimmiten teemoittaisia (esimerkiksi Kulttuurisen vuorovaikutuksen ja integraation tutkijakoulu), ja niihin haetaan hakujulistuksissa ilmoitettuina aikoina. Historioitsijan kannattaa pitää silmällä myös mm. yhteiskuntatieteiden ja kulttuurialan, jopa kovan teknologian projekti- ja tutkijakouluhakuja, sillä niistä saattaa löytyä sopiva sauma historiallisen näkökulman tutkijalle. Ongelmana saattaa olla se, ettei projektilaisilla ole mahdollisuuksia pätevöityä opetustehtävissä. Toisaalta projektissa voi olla paljon hallinnointia tai järjestelytehtäviä, jotka voivat verottaa tutkijan voimia. Yhteistyö asettaa myös omat haasteensa projektin jäsenille, mikäli hankkeeseen liittyy yhteisiä deadlineja. Vastaavanlaisia haasteita liittyy tilanteeseen, jossa tutkija valmistelee jatkotutkimusta tilaushistorian puitteissa. Jokin järjestö tai instituutio saattaa palkata jatko-opiskelijan kirjoittamaan historiastaan. Parhaassa tapauksessa tällainen hanke voi tuoda turvallisen rahoituksen ja tukea tilaajataholta. Ristiriitojakin saattaa syntyä, sillä tilaushistoriaa kirjoittava jatko-opiskelija joutuu tasapainoilemaan tilaushistorian ja opinnäytetyön erilaisten vaatimusten välillä. Mahdollista tilaushistoriasopimusta kannattaa valmistella yhteistyössä Tilaushistoriakeskuksen kanssa. Tutkimustyö yliopiston virassa tai oman toimen ohella on sekin vaihtoehto, jossa on puolensa ja puolensa. Esimerkiksi oppiaineen assistentuuri on viisivuotinen jatkokoulutusvirka, jossa työskentelevällä on oikeus suorittaa jatko-opintoja ja tehdä tutkimusta. Käytännössä yliopistobyrokratia ja yliopiston työntekijöille asetetut vaatimukset ja toimenkuvat ovat laajentuneet viime vuosikymmeninä, ja kenen tahansa henkilökunnan jäsenen on vaikea tehdä tutkimusta muuten kuin apurahan tai muun rahoituksen turvin otetulla virkavapaalla. Toisaalta yliopiston virassa on usein melko hyvät etuudet - verrattuna apurahatutkijan tilanteeseen. Lisäksi viranhaltija tekee työtä yliopistoyhteisössä ja saa kokemusta hallinnollisissa ja opetuksellisissa tehtävissä, joista on myöhemmin hyötyä työnhaussa. Tutkimustyö oman toimen ohella yliopiston hallinnossa, arkistossa, museossa tai aivan muissa tehtävissä on yleensä vielä työläämpää - ainakin jos tavoitteena on ripeä valmistuminen. Toisaalta tutkijayhteisölle on hyödyksi, että siinä on jäseniä, joilla on yhteyksiä "ulkomaailmaan", eikä kaiken tutkimuksen tavoitteena tarvitse olla väitöskirjatyön valmistuminen. Jatko-opintoja suunnittelevan kannattaa kuitenkin tärkeää tiedostaa eri vaihtoehtoihin sisältyvät hyödyt ja ongelmat. Tutkijan taloudellinen asema on usein epävarma. Rahoitusta ja määräaikaisia virkoja on usein tiedossa korkeintaan vuodeksi tai pariksi. Tutkimuksessaan määrätietoisesti etenevä, artikkeleita julkaiseva

6 ja konferensseihin osallistuva tutkija voi toivoa saavansa jatkorahoitusta tutkimuskauden jälkeenkin, mutta varma ei mistään voi olla. Myöskään tohtorinväitös ei takaa paranevaa taloudellista asemaa. Moni tuore tohtori on jopa kokenut, että tilanne on suorastaan vaikeutunut väittelyn jälkeen. Väitöskäsikirjoituksen valmistumisen ja ensimmäisen kunnon post-doc -rahoituksen väliin voi jäädä piinallisen pitkä rahoitustyhjiö. Jatko-opiskelijan kannattaakin huolehtia myös ammattiliittoasioistaan. Turun yliopiston jatkotutkijat ja assistenttitason viranhaltijat kuuluvat yleensä Turun yliopiston tieteentekijät ry., joka ajaa jäsentensä etuja yliopiston ja valtiojohdon suuntaan. TYAY:n kautta jatko-opiskelija saa tietoa ja koulutusta ja voi välittää näkemyksiään eteenpäin Tieteentekijöiden liittoon (TTL). Tämän lisäksi ammattiliittoon kuuluminen tuo tiettyjä työttömyyspäiväraha- ynnä muita etuisuuksia. Tieteentekijöiden liitolla (ja tätä kautta Turun yliopiston assistenttiyhdistyksellä) on kaksoisjärjestäytymissopimukset useiden akavalaisten järjestöjen kanssa. Näiden perusteella jäsenmaksuista myönnetään alennuksia. Verkostoituminen ja tutkimuksen julkaiseminen Vaikka tutkimustyöhön liittyy yksinäisiäkin puurtamisen jaksoja, jatko-opiskelijan on hyvin tärkeää pitää yhteyttä tutkijayhteisöönsä ja muihin alasta kiinnostuneisiin tahoihin. Parhaassa tapauksessa oppiaine voi osoittaa jatko-opiskelijalle työpisteen tai työpöydän kulmauksen, mutta aina tämäkään ei ole mahdollista. Yrittänyttä ei kuitenkaan laiteta. Jatko-opiskelijan, jolla ei ole omia työtiloja, kannattaa käydä säännöllisesti omassa oppiaineessaan ja lisäksi osallistua tutkijatapaamisiin. Kahvihuoneeseen ovat kaikki tervetulleita, samoin laitoksen juhliin (kunhan muistaa tivata niiden ajankohdista tietoja) ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin. Erilaisten sähköpostilistojen jäsenenä jatko-opiskelija saa lisätietoa oman tutkijayhteisön puoli-, epä- ja virallisista tapahtumista. Yhteistyössä yhdistyvät huvi ja hyöty, sillä samasta aiheesta kiinnostuneet tutkijat muodostavat usein kiinteän tuttavapiirin, joka osaa myös pitää hauskaa yhdessä. Verkostoituminen on myös osa oman tutkimuksen julkisuutta, sillä seminaari- ja symposiumalustusten kautta muut tutkijat saavat tietää toistensa tutkimuksista ja voivat antaa tärkeää palautetta. Jatko-opiskelijan kannattaa liittyä mm. Tampereella koordinoituun Historiatieteiden tutkijakouluun, joka jakaa ennakkohakemuksesta matka-apurahoja erilaisten tutkijatapaamisten osanottajille. Lisäksi on olemassa sähköpostilistoja, joiden kautta tiedotetaan tärkeistä tapahtumista. Eri alojen tutkijat voivat hakeutua yhdistyksiin, jotka tukevat heidän omia kiinnostuksen aiheitaan tai yhdistävät paikallisia tutkijoita. Tällaisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi Turun historiallinen yhdistys,

7 Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 1700-luvun tutkimuksen seura, Tulevaisuuden tutkimuksen seura, Suomen taloushistoriallinen yhdistys, Keskiajantutkimuksen seura Glossa ry, Tekniikan historian seura, Taidehistorian seura, Suomen urheiluhistoriallinen seura, Suomen Oppihistoriallinen Seura ja monet, monet muut. Lisätietoja tieteellisistä yhdistyksistä löytyy esim. Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan kotisivuilta. Myös "maallikkotahot" kannattaa pitää mielessä. Esimerkiksi paikallisyhdistykset, sukututkijat, kansalaisopistot, erilaiset julkaisut, lehdet ja muut vastaavat ovat kiinnostuneita luennoitsijoista ja artikkeleista ja pystyvät toisinaan maksamaan jopa palkkioita. Luentojen tai esitelmien pitäminen auttaa jäsentämään omaa tutkimustyötä ja tekemään sitä yleistajuiseksi. Rajansa tietysti kaikella - liika ilmaisten esitelmien pitäminen verottaa voimia ja aikaa. Jotkut tutkijat pitävät periaatteenaan sitä, etteivät myy työtään ilmaiseksi. Akavan kalenterista löytyy suosituksia luento- ja asiantuntijapalkkioista. Ei myöskään pidä pelätä ulkomaisia yhteyksiä. Suomessa järjestetään kansainvälisiä konferensseja ja symposiumeja, ja jatko-opiskelijan kannattaa itse hakeutua ulkomaille konferensseihin, arkistoihin tai jopa opetus- tai tutkimustehtäviin. Näihin matkoihin on saatavissa matka-apurahoja, minkä lisäksi mm. CIMO ja NORFA rahoittavat pitkäaikaisempaakin tutkimusta ja oleskelua. Turun yliopistossa humanistisen tiedekunnan kansainvälisten asioiden sihteeri antaa lisätietoja rahoitusmahdollisuuksista. Konferenssiin lähtö voi onnistua helpommin tutkijaporukalla, ja isoihin konferensseihin toivotaan ilmoitettavan "sessioita" eli useamman tutkijan papereita samasta aihepiiristä. Mutta myös yksin reissaava voi solmia yllättäviä yhteyksiä kansainvälisten tutkijoiden kanssa. Myös tutkijavaihto on varteenotettava vaihtoehto: Ympäristönvaihdos piristää ja tuo uusia ideoita ja näkökulmia. Kansainväliset yhteydet ovat suositus myöhemmissä rahoitushauissa. Myös tutkimuksen julkaiseminen voi liittyä kiinteästi verkostoitumiseen. Eri yhdistyksillä on julkaisusarjojaan tai aikakauslehtiään, joihin voi lähettää artikkeleitaan. Jos nuori tutkija on tottumaton artikkeleiden kirjoittamiseen, hän voi ensin hioa taitoaan kirjoittamalla lyhyitä juttuja. Kannattaa sopia etukäteen toimituskunnan kanssa artikkelin kirjoittamisesta, sillä julkaisulla saattaa olla vireillä teemanumerohankkeita, joihin artikkelin teeman voi sovittaa. Tärkeää on myös lähettää artikkeleitaan ns. referee -julkaisuihin eli lähinnä ulkomaisiin aikakauskirjoihin, joissa artikkeli julkaistaan vasta tieteellisten arvioitsijoiden lausuntojen ja heidän mahdollisesti vaatimiensa muutosten jälkeen. Ruotsinkielistä yleisöä taas saavuttaa esimerkiksi Historisk tidskrift för Finlandin kautta. Kyseinen aikakauslehti käännättää hyväksymänsä artikkelit ilmaiseksi.

8 Loppusanat Jatko-opintojen kulku riippuu hyvin paljon tutkijan omasta elämäntilanteesta, tutkimusaiheesta ja rahoitustavoista. Ylhäällä valtionhallinnossa vaaditaan tiukkaa tuloksellisuutta, lyhyitä valmistumisaikoja ja suuria julkaisumääriä. Psykologisesti (ja myös jatkorahoituksen kannalta) lienee palkitsevaa, mikäli väitöskirjan saa valmistumaan kohtuullisessa ajassa ja mikäli tutkimuksensa tuloksia pääsee näkemään artikkelien muodossa. Toisaalta kiire, suorituspaineet ja tieteellinen luovuus eivät oikein viihdy yhdessä, joten kannattaa myös ottaa oma aikansa tutkimukselle ja vapaa-ajalle. Martin Scheininin sanoin "Väitöskirja on projekti, ei Jumala. Pidä muita Jumalia." Jokainen tekee itse omat ratkaisunsa, eikä ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa suorittaa jatko-opintoja. Aina kannattaa kysellä lisää henkilökunnalta ja muilta tutkijoilta. Kannattaa myös muistaa, että menneiden sukupolvien kokemukset eivät välttämättä enää päde nykyisessä tai tulevassa yliopistomaailmassa: rahoitus- ja työskentelyolot sekä tulevaisuudennäkymät ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä ja muuttuvat edelleen. Muiden neuvot kannattaa yhdistää omiin havaintoihin: "Älä usko kuulopuheisiin, ota selvää." Anu Lahtinen.

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA Sisällys: 1. Suunnitteletko maisterintutkinnon jälkeisiä jatko-opintoja? Väitöskirjaa? 2. Alustavaa informaatiota jatko-opiskelusta perustutkintovaiheessa

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle 2012 Petri Karonen 28.10.2011 Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutusjärjestelmä 1) Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu kattoorganisaationa - Aloittanut

Lisätiedot

Jatko-opiskelijoiden seurantakysely. Tietoa vastaajista (9) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,

Jatko-opiskelijoiden seurantakysely. Tietoa vastaajista (9) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, 5.2.213 1 (9) Perustieteiden tohtoriohjelma Jatko-opiskelijoiden seurantakysely Toteutettiin 14. 28.11.212 Kysely lähetettiin kaikille lukuvuoden 29 21 ja 21 211 aikana jatko-opintonsa aloittaneille. Vastausprosentti:

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 KLIINIKKO, TUTKIJA VAI KLIINIKKOTUTKIJA? Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 Tero Kivelä Säätiöstä Suomen Lääketieteen Säätiö Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin perustama

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkijahuonestipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtoriopintojen rahoitus Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtorikoulutuskyselyn 2015 kertomaa 57 % vastanneista keskustelee tutkimusrahoitusmahdollisuuksista

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti

Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti 28.3.2007 Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän jäsenet Hannu Soini, professori (pj.) Leena Syrjälä, professori

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

Miten pääsen alkuun?

Miten pääsen alkuun? 26.11.14 Miten pääsen alkuun? LL Markku Lehikoinen 27.11.2014 Sidonnaisuudet: HY, Akateeminen terveyskeskus ja Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto, Töölön ta Osa-aikaisen tutkijan arki Aikataulut uusiksi

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon

Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon 1. Esitarkastajien määrääminen Ohjaaja tekee esityksen tiedekunnalle / oppiaineen vastuuhenkilölle väitöskirjatyön esitarkastajista ja vastaväittäjästä.

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN TUTKIJALINJAN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA

LÄÄKETIETEEN TUTKIJALINJAN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 1 LÄÄKETIETEEN TUTKIJALINJAN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2013-2014 Sisältää Lääketieteen tutkijalinjan järjestämät opintojaksot. Näiden lisäksi suositellaan mm. seuraavia kursseja/opintojaksoja: - Tutkimuksen

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta Huhtikuun 2015 haku 10.3.2015 Verkostoitumistilaisuus 1 Tavoite STN rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa, tieteellisesti korkealaatuista tutkimusta

Lisätiedot

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu!

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu! OPINNÄYTE OJENNUKSEEN Se on vaan gradu! 5.10.2011 Jaana O. Liimatainen Päivän ohjelma 15.15-17 Teemat: Opinnäytetyöprosessi Meininkiä tekemiseen esitys löytyy: valmistu.net http://teemailtapaivat.wikispaces.com

Lisätiedot

Laitoskokous

Laitoskokous Laitoskokous 11.10.2012 Pj. Mikko Yrjönsuuri Asialista 1. Viestintä (Liisa Harjula) 2. Tutka-kirjaukset 3. Urgundi (Plagiaatintunnistus) 4. Opiskelijoiden puheenvuoro 5. Muut esille tulevat asiat 1. Viestintä

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 2009-01-12 Yleistä Luennot Luennoija hannu.p.parviainen@helsinki.fi Aikataulu Observatoriolla Maanantaisin 10.00-12.00 Ohjattua harjoittelua maanantaisin 9.00-10.00

Lisätiedot

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Vastausprosentti oppiaineen osalta 37 % Naisia 88 % vastaajista Vastaajien ikä keskimäärin 33 vuotta Opintojen kesto vuosissa keskimäärin 8 vuotta Vastanneissa eniten

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Minna Laakso. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Logopedia

PROFESSORILUENTO. Professori Minna Laakso. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Logopedia PROFESSORILUENTO Professori Minna Laakso Logopedia Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Minna Laakso pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta 2016

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yliopistolain 49 :n 6 momentin nojalla: 1 Koulutuksen

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandista Pro Gradu tutkielmaan Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandi / gradu Kandidaatintutkielma on ensimmäinen tieteellinen opinnäytetyö,

Lisätiedot

Suostun ohjaajaksi ja hyväksyn oheisen liitteen mukaisen tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelman.

Suostun ohjaajaksi ja hyväksyn oheisen liitteen mukaisen tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelman. HAKEMUS Lääketieteen yksikkö Lääketieteen tohtorin Filosofian tohtorin Terveystieteiden tohtorin Filosofian lisensiaatin Terveystieteiden lisensiaatin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

Selvitys vuosina 2009, 2004 ja 1999 valmistuneiden metsäekologien työllisyystilanteesta vuoden 2009 lopussa

Selvitys vuosina 2009, 2004 ja 1999 valmistuneiden metsäekologien työllisyystilanteesta vuoden 2009 lopussa Selvitys vuosina 29, 24 ja 1999 valmistuneiden metsäekologien työllisyystilanteesta vuoden 29 lopussa Metsätieteiden laitos/ metsäekologia 21 Maistereiden ja tohtoreiden työllistyminen Selvityksessä olivat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep Työharjoittelu ulkomailla www.jyu.fi/tep Ohjelmassa tänään Rhodesnow harjoittelupaikat Työharjoitteluohjelmat ja harjoittelupaikan haku Annamari Rovamo & Muru Linjala Työelämäpalveluista Aiesec-harjoittelu

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Kopio e-lomakkeesta 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Helsingin yliopiston vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt (esitys uusiksi säännöiksi)

Yhdistyksen säännöt (esitys uusiksi säännöiksi) 1 (5) Yhdistyksen säännöt (esitys uusiksi säännöiksi) Hyväksytty 18.11.2015 yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys

Lisätiedot

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen 1 Kyselylomakkeen on laatinut HELA:n tohtorikoulutettava Kirsi-Maria Hytönen (kianhyto@jyu.fi). Apuna on käytetty lähteenä eri yliopistoissa tehtyjä selvityksiä: Hänninen, Kirsi 2005. Turun yliopiston

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIJAKOLLEGIUM OHJEET HAKEMUKSEN LAATIMISEKSI. Tutkijakollegiumin toimintaperiaatteet ja tutkijavalinnan kriteerit

HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIJAKOLLEGIUM OHJEET HAKEMUKSEN LAATIMISEKSI. Tutkijakollegiumin toimintaperiaatteet ja tutkijavalinnan kriteerit HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIJAKOLLEGIUM OHJEET HAKEMUKSEN LAATIMISEKSI Tutkijakollegiumin toimintaperiaatteet ja tutkijavalinnan kriteerit Tutkijakollegium on 1.1.2001 perustettu Helsingin yliopiston erillinen

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Viestintä Akatemian tavoitteiden näkökulmasta Yhtenä Suomen Akatemian strategisena tavoitteena on tutkimuksen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Kirkkohistorian laitoksen pedagoginen kärkihanke

Kirkkohistorian laitoksen pedagoginen kärkihanke Pedagoginen yksikkö Hallintopalvelut Teologinen tiedekunta Kirkkohistorian laitoksen pedagoginen kärkihanke 2007 2009 Hankkeen pääteema: Jatko-opiskelijoiden ohjaaminen erityisesti kansainvälistyminen

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla

Tavoitteidensa mukaisella työuralla Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012 2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit

Lisätiedot

JATKO-OPINTOSUUNNITELMA KASVATUSTIETEEN TOHTORIN TUTKINTOON

JATKO-OPINTOSUUNNITELMA KASVATUSTIETEEN TOHTORIN TUTKINTOON Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta JATKO-OPINTOSUUNNITELMA KASVATUSTIETEEN TOHTORIN TUTKINTOON Henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan (HOPS) kirjataan tohtorin tutkintoon sisällytettävät

Lisätiedot

Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen

Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen 1(5) Maantieteen yksikkö Oulun yliopisto 22.4.2014 / Äikkään pohjalta Suorsa Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen Maantieteen opinnot, ja FM-opinnot, huipentuvat pro gradu -seminaariin

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

Hakemuksen saapumispvm (opetusylihoitaja täyttää): Tutkija täyttää: Tutkimuksen nimi: Tutkimuksen tekijä /-t: Tutkimus:

Hakemuksen saapumispvm (opetusylihoitaja täyttää): Tutkija täyttää: Tutkimuksen nimi: Tutkimuksen tekijä /-t: Tutkimus: TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 2013 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUSLUPAHAKEMUS Ylemmät korkeakoulututkinnot ja (YAMK, pro gradu, lisensiaatti, väitöskirja jne.) Hakemuksen saapumispvm (opetusylihoitaja täyttää):

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT 1 Jatkotutkintojen suorittamisoikeus Filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä hakijan, joka on suorittanut luonnontieteellisen

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen

Jatkotutkinnon suorittaminen Jatko-opiskelu Jatkotutkinnon suorittaminen 5. Tutkinnon myöntäminen 2. Jatko-opintojen suorittaminen 1. Valinta jatkokoulutukseen Tutkimuksen tekeminen 3. Lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja hyväksyntä

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

YLEISET OHJEET Syventävien opintojen opinnäytetyö ( alkaen)

YLEISET OHJEET Syventävien opintojen opinnäytetyö ( alkaen) YLEISET OHJEET Syventävien opintojen opinnäytetyö (1.8.2014 alkaen) Johdanto Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on vahvistanut päätöksellään (3.6.2014) tiedekunnan suositukset koskien ylemmän korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hyväksytty kasvatustieteiden johtokunnan kokouksessa 3.12.2014 Tekniset korjaukset 20.1.2017 URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Tampereen yliopistossa on tavoitteena

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina

Säätiöt rahoittajina Säätiöt rahoittajina Jyväskylä 9.2.2012 Aluksi Kun suunnittelimme ohjelmaa tälle päivälle, yksi ajatus oli tarjota lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Tutkimussuunnitelmaseminaari Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Osa II Tämän kurssin tutkimussuunnitelma Tehdään gradun toteuttamista varten Kohderyhmänä kurssin osanottajat, kurssin vetäjä ja gradun ohjaaja

Lisätiedot

PORTFOLIO VIRANHAKUASIAKIRJANA. Tiina Kosunen, Kanslerinvirasto, HY tiina.kosunen@helsinki.fi 1.6.2006

PORTFOLIO VIRANHAKUASIAKIRJANA. Tiina Kosunen, Kanslerinvirasto, HY tiina.kosunen@helsinki.fi 1.6.2006 PORTFOLIO VIRANHAKUASIAKIRJANA Tiina Kosunen, Kanslerinvirasto, HY tiina.kosunen@helsinki.fi 1.6.2006 Sanastoa ja käsitteitä Portfoliotyö: materiaalin keräämistä, valikointia ja arviointia sekä sen tallentamista

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Mitä työnantaja odottaa nuorelta tutkijalta?

Mitä työnantaja odottaa nuorelta tutkijalta? Mitä työnantaja odottaa nuorelta tutkijalta? Naantali 26.4.2012 Jussi Mertsola Ylilääkäri Lastenklinikka, TYKS Lastenklinikka 2011 Tutkimusprojekteja 94 Tutkimushenkilöstöä 95, 312 palvelujaksoa Tutkijoita

Lisätiedot

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään.

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään. 1/4 OHJEET DOSENTIN ARVOA HAKEVILLE 1. Kelpoisuusvaatimukset Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPPI- JA KEVEKO-TOHTORIOHJELMIEN OHJE PALKKAPAIKKA JA/TAI OPINTO-OIKEUSHAKUUN

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPPI- JA KEVEKO-TOHTORIOHJELMIEN OHJE PALKKAPAIKKA JA/TAI OPINTO-OIKEUSHAKUUN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPPI- JA KEVEKO-TOHTORIOHJELMIEN OHJE PALKKAPAIKKA JA/TAI OPINTO-OIKEUSHAKUUN Ajanjaksolla 1.9. 19.9.2016 OPPI- ja KEVEKO-tohtoriohjelmista voi hakea oikeutta suorittaa tohtorintutkinto

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

DSII. Teollisuuden tohtorikoulu Doctoral School of Industry Innovations. Seppo Tikkanen Tampere University of Technology

DSII. Teollisuuden tohtorikoulu Doctoral School of Industry Innovations. Seppo Tikkanen Tampere University of Technology DSII Teollisuuden tohtorikoulu Doctoral School of Industry Innovations Seppo Tikkanen Tampere University of Technology DSII on TTY:n tohtorikoulu joka yhdistää teollisuuden tarpeet ja akateemisen tutkimuksen

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointia ja maksatusta varten

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointia ja maksatusta varten Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointia ja maksatusta varten Viestintäalan tutkimussäätiö myöntää avustukset vuosittain vahvistetun budjetin mukaisesti. Säätiö voi sitoutua myös pidempiaikaisiin

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Kandidaatin tutkielman arviointien koonti

Kandidaatin tutkielman arviointien koonti Kandidaatin tutkielman arviointien koonti Arvioinnit koottu: 7.12.2009 Kokoajat: Sanna Kinnunen, Hanna Mäkelä ja Camilla Suikki 14 vastaajaa - 5 kehityspsykologian sektori - 8 kliinisen psykologian sektori

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT (STN) AIEHAKU

STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT (STN) AIEHAKU STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT (STN) AIEHAKU 1.12.2016-11.1.2017 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut ris@jyu.fi Mitä STN rahoittaa 3. STN-haku Tutkittua tietoa yhteiskunnan tarpeisiin Ratkaisukeskeistä

Lisätiedot

Terveystieteiden yksikkö

Terveystieteiden yksikkö Terveystieteiden yksikkö HAKEMUS Terveystieteiden tohtorin Terveystieteiden lisensiaatin Filosofian tohtorin Filosofian lisensiaatin Lääketieteen tohtorin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Valmistumisklinikka Viestintätieteiden tiedekunta

Valmistumisklinikka Viestintätieteiden tiedekunta Valmistumisklinikka 25.1.2017 Viestintätieteiden tiedekunta Ohjelma Uusi tiedekunta, mikä muuttuu? Voit hakea HuK-tutkintoa kun Gradun palautuksesta maisteriksi Kalmanrajat keväällä 2017 Todistushakemuksen

Lisätiedot