Toimintakertomus 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2004"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2004

2

3 Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus 2004

4 Viestinnän Keskusliitto ry Toimintakertomus 2004 Kuvat Mari Hohtari, Rhinoceros Oy Graafinen suunnittelu ja kuvankäsittely Rhinoceros Oy, Pekka Niemi Kirjapaino I-PRINT OY Seinäjoki 2005 Paperi kannet Galleria Art Silk 300 g/m 2 sisäsivut Galleria Art Silk 130 g/m 2

5 Sisältö 1. Mediavuosi Edunvalvonta ja oikeudellinen neuvonta Tutkimus ja kehitys, teknologia, säätiöt Järjestöjen yhteistyön syventäminen Hallinto Edustukset Tuloslaskelma Tase Tilintarkastuskertomus

6 1. Mediavuosi Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus 2004

7 Mediat ovat oleellinen osa suomalaisten jokapäiväistä elämää. Suomalaisten kaikkiin joukkoviestimiin päivittäin käyttämä nettoaika oli 2004 hieman yli kuusi ja puoli tuntia. Joukkoviestinnän kokonaisajankäyttö on pysynyt 2000-luvulla vakaana. Loppuvuoden traagiset tapahtumat Aasiassa osoittivat, miten keskeinen rooli tiedonvälityksellä ja medialla on erityisesti kriiseissä ja poikkeusoloissa. Luotettavan ja olennaisen tiedon nopea saaminen on kansalaisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Siitä, miten mediat onnistuivat omissa tehtävissään, on käyty ja tullaan varmasti käymään kriittistä keskustelua. Suomen joukkoviestintämarkkinat kasvoivat vuonna 2004 alustavien tietojen mukaan runsaat 4 prosenttia kasvattaen siten myös jonkun verran osuuttaan BKT: sta. Graafisen viestinnän, sähköisen viestinnän ja tallenneviestinnän väliset suhteet jäivät muuttumattomiksi eli kasvu jakaantui tasaisesti näiden ryhmien välillä. Vuonna 2004 eräät jo muutamia vuosia nähtävissä olleet kehityslinjat joukkoviestintämarkkinoilla vahvistuivat. Ilmaismedia vahvistumassa Internettiä on yleensä totuttu pitämään ilmaisena tietolähteenä, mutta ilmaismedian asema markkinoilla näyttää muutenkin olevan voimistumassa. Tämä trendi on selvimmin nähtävissä painetun viestinnän puolella. Ilmaiseksi jaettavien lehtien katsotaan yhä laajemmin toimivan täydentävänä välineenä, jolla pystytään tavoittamaan kohderyhmiä, joita maksulliset lehdet eivät tavoita. Uusia ilmaislehtiä on perustettu ja ilmaislehtien keskinäinen kilpailu samoin kuin kilpailu ilmaisten ja maksullisten lehtien välillä on kiristynyt. Maksullisten lehtien asema on kuitenkin edelleen Suomessa poikkeuksellisen vahva. Kansainvälistyminen Toinen selvästi vahvistunut trendi on ollut toimialan kansainvälistyminen. Suomen sähköisen viestinnän markkinat ovat kiinnostaneet ja kiinnostavat kansainvälisiä sijoittajia ja mediayhtiöitä. Tällä hetkellä huomattava osa Suomen kaupallisesta televisio- ja radiotoiminnasta on ulkomaisessa omistuksessa. Ulkomainen omistus toimialalla laajeni etenkin vuoden 2005 alussa, jolloin MTV3, mukaan lukien SubTV ja Radio Nova, päätettiin myydä ruotsalaiselle yhtiölle. Asia herätti julkista keskustelua yleisestä suomalaisesta omistajapolitiikasta tai sen väitetystä puutteesta. Radiotoimialalla laaja ulkomainen omistus on jo kauan ollut tosiasia. Painetussa viestinnässä kansainvälistymiskehitys on kulkenut toiseen suuntaan: suomalaiset yritykset ovat laajentuneet uusille markkinoille Suomen rajojen ulkopuolelle. Merkittäviä investointeja ja yritysostoja tehtiin mm. Alankomaissa, Unkarissa sekä vuoden 2005 alussa Ukrai- Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus

8 nassa ja Venäjällä, jossa Sanoma Magazines yritysoston myötä nousi maan suurimmaksi aikakauslehtien kustantajaksi. Mainonta kasvussa Vuosi 2004 oli hyvä mainosvuosi. Mediamainontaan käytettiin Suomessa yhteensä miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 6,5 prosenttia. Sähköinen mainonta vahvistui jonkin verran painettuun viestintään verrattuna. Televisiomainonta kasvoi 9,5 prosenttia radiomainonnan saadessa tyytyä usean hyvän vuoden jälkeen vaatimattomampaan 0,7 prosentin kasvuun. Verkkomainonnan nousu oli peräti 35,3 prosenttia. Tällöin on kuitenkin muistettava, että verkkomainonnan osuus on vain 2 prosenttia koko mediamainonnasta. Verkkomainonnan korkea kasvu saattaa kuitenkin olla enteellistä. On selvää, että internetin merkitys koko joukkoviestinnälle tulee kasvamaan. Lehtien yhteinen osuus oli edelleen peräti 71 prosenttia koko mediamainonnasta. Eniten kasvattivat mainosmyyntiään kaupunki- ja noutolehdet. Niiden kasvu oli 8,4 prosenttia sanomalehtien kasvun ollessa 5,7 prosenttia ja aikakauslehtien mainonnan nousun ollessa 4 prosenttia. Graafisen teollisuuden hintataso alhainen Graafiselle teollisuudelle vuosi muodostui vaikeaksi. Teollisen toiminnan osalta volyymi kasvoi Viestinten parissa päivittäin vietetty bruttoaika 2004 Televisio 3 h 27 min Radio 2 h 49 min Sanomalehdet 48 min Aikakauslehdet 33 min Internet 33 min Kirjat 29 min Äänitallenteet 18 min Video 11 min Ilmais- ja noutolehdet 10 min Suoramainonta 2 min Kuvion ajat ovat bruttoaikoja ja sisältävät päällekkäiskäyttöä. Joukkoviestintämarkkinat 2004 (arvio) Graafinen joukkoviestintä, milj., 71 % Sähköinen viestintä, 790 milj., 20 % Tallenneviestintä, 335 milj., 9 % Luvut ovat loppukäyttäjätasoisia. Toimialojen luvut ovat toisensa poissulkevia. Niistä on eliminoitu toimialojen sisäiset ja väliset päällekkäisyydet. Luvut sisältävät kotimaisen tuotannon ja tuonnin, mutta eivät vientiä. Luvut ovat ennakkotietoja. L ä h d e : Ti l a s t o k e s k u s, J o u k k o v i e s t i n t ä - j a k u l t t u u r i t i l a s t o t, Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus 2004

9 Mediamainonta 2004 Sanomalehdet 49 % Televisio 20 % Aikakauslehdet 16 % Kaupunki- ja noutopistelehdet 6 % Radio 4 % Ulkomainonta 3 % Verkkomedia 2 % Elokuva 0,2 % L ä h d e : M a i n o n n a n N e u v o t t e l u k u n t a, T N S G a l l u p, L ä h d e : T N S G a l l u p, I n t e r m e d i a Tilastokeskuksen mukaan 0,1 prosenttia, mutta hintataso laski vuoden aikana. Painamisen ja muun tähän liittyvän toiminnan liikevaihto supistui tästä johtuen alan ennakkotietojen mukaan 2 prosenttia. Viennin arvo laski arviolta neljä prosenttia, samanaikaisesti kuin tuonnin arvioidaan nousseen 11 prosenttia. Alan vaikeuksien pääsyy oli heikko kysyntä verrattuna toimialan kapasiteettiin. Tämä on johtanut kannattavuuden yleiseen heikentymiseen. Alustavien tietojen mukaan alan henkilöstö väheni vuoden aikana 1 prosentilla. Vahva kirjavuosi Vuosi 2004 oli menestyksellinen kirjakustannusalalle. Alustavien tietojen mukaan yleisen kirjallisuuden myynti kasvoi viime vuonna ennätyksellisen paljon edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti kotimainen kaunokirjallisuus kävi kaupaksi selvästi edellisvuotta paremmin. Myynti kirjakaupoille ja muille jälleenmyyjille kasvoi noin 9 prosenttia. Kaunokirjallisuuden myynti kasvoi 11 prosenttia ja lastenkirjallisuus peräti 22 prosenttia. Kirjakerhoillekin vuosi oli hyvä, sillä kustantajien kerhomyynti kasvoi 5,4 prosenttia. Oppikirjojen myynti ei kehittynyt yhtä suotuisasti kuin yleisen kirjallisuuden. Oppikirjojen myynnin vaisuun kehitykseen vaikuttivat ennen kaikkea kuntien säästötoimet ja lukion oppikirjojen osalta lisääntynyt kirjojen kierrätys. Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus

10 2. Edunvalvonta ja oikeudellinen neuvonta 8 Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus 2004

11 Vuonna 2004 Viestinnän Keskusliiton edunvalvonnan painopistealueina ovat olleet tekijänoikeuteen, sähköiseen viestintään sekä markkinointiin ja mainontaan liittyvät kysymykset. Edunvalvontaa on hoidettu tapaamalla keskeisiä päättäjiä ja sidosryhmien edustajia sekä antamalla lausuntoja valmisteltavina olevista ajankohtaisista viestintäasioista. Tekijänoikeus Vuonna 2002 alkanut tekijänoikeuslain viimeisin uudistusprosessi jatkui toimintavuoden aikana. Eduskunta käsitteli tekijänoikeuslain muutosesitystä, joka vastaa pääpiirteissään vuonna 2002 annettua ensimmäistä lakiesitystä, joka raukesi eduskuntavaalien vuoksi. Viestinnän Keskusliitto on koko lainuudistusprosessin ajan vastustanut sopimuslisenssisääntelyn laajentamista. Myöskään ehdotettua kuvallisen musiikkitallenteen uutta käyttökorvausta ei ole pidetty perusteltuna. Hallituksen esitys ei sisällä olettamasäännöstä työsuhteessa luotujen teosten taloudellisten oikeuksien siirtymisestä työnantajalle. Viestinnän Keskusliitto esitti toimintavuonna olettamasäännöksen säätämistä eduskunnan sivistysvaliokunnalle annetun lausunnon lisäksi lausunnoissaan EU: n komission ehdotuksesta econtentplus - ohjelmaksi sekä Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen arvioinnista. Pääministeri Matti Vanhasen johtama tietoyhteiskuntaneuvosto esitti maaliskuussa 2004 opetusministeriölle työsuhdetekijänoikeutta koskevan erityissäännöksen lisäämistä tekijänoikeuslakiin. Opetusministeriö ilmoitti käynnistävänsä laajan kuulemiskierroksen asiasta, mutta toimenpiteisiin asian suhteen ei toimintavuoden aikana ryhdytty. Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus

12 Radio- ja televisiotoiminnan tekijänoikeuskorvausten osalta keskusliitto on korostanut teknologianeutraalisuutta sekä yhden korvauksen periaatetta yhden ohjelmasisällön välittämisestä samalle yleisölle. Moninkertaiset korvaukset eivät ole hyväksyttäviä. Viestintälainsäädäntö Viestinnän Keskusliitto antoi toimintavuonna useita sähköistä viestintää koskevia lausuntoja. Näistä merkittävimpiä olivat tammikuussa ja marraskuussa liikenne- ja viestintäministeriölle annetut lausunnot parlamentaarisen ns. Niemelän työryhmän raporteista. Keskusliitto esitti Yleisradio Oy: stä annettuun lakiin sisältyvää julkisen palvelun määritelmää selvennettäväksi ja täyden palvelun käsitettä poistettavaksi EU-sääntelyn vastaisena. Julkisen palvelun ohjelmiston on nimenomaisesti tyydytettävä yhteiskunnan demokraattisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tarpeita. Niemelän työryhmän ehdottama kaupallisten televisioyritysten toimilupamaksuista luopuminen on positiivinen linjaveto digitaalisen lähetystoiminnan osalta. Keskusliitto on toimintavuoden aikana kuitenkin korostanut useissa yhteyksissä, että toimilupamaksu tulee poistaa myös analogisesta lähetystoiminnasta. Roskapostista eli spämmistä keskusliitto on lausunnossaan esittänyt liikenne- ja viestintäministeriölle, että roskapostin lähettämiseen olisi parasta puuttua varsinaisella lähteellä. Viestinnän koskemattomuudesta eli jokaisen oikeudesta itse päättää siitä, ottaako hän viestejä vastaan, tulee ehdottomasti huolehtia. Radiotaajuuksien hinnoitteluun ja kauppaan Viestinnän Keskusliitto on suhtautunut erittäin kielteisesti. Monipuolisen radio- ja televisiotoiminnan ylläpitäminen Suomen kaltaisilla pienillä ja kielellisesti rajoittuneilla markkinoilla ei kestä lisärasituksia taajuusmaksujen muodossa. Toimijoiden edellytyksiä kannattavaan toimintaan tulee parantaa viestintäpoliittisin keinoin ja siten varmistaa laaja ja korkeatasoinen ohjelmatarjonta digitaalisessa ympäristössä. Mainonta ja markkinointi Mainontaa ja markkinointia koskeva sääntely on viestintäalalle erittäin merkittävää, koska suuri osa alan tuloista kertyy ilmoitus- ja mainostuloista. Monille medioilla mainonta on ainoa tulonlähde. Vuonna 2004 käytiin keskustelua mainonnan sääntelystä ja rajoittamisesta. Mediamainontaan kohdistuvat rajoitukset heikentävät sen kilpailukykyä sponsorointiin, myymälämainontaan, kanta-asiakasmarkkinointiin ja muihin vastaaviin markkinointipanostuksiin nähden. Mainonnan vähentymisen seurauksena kuluttajat joutuisivat maksamaan yhä enemmän tilaus- 10 Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus 2004

13 ja muita vastaavia maksuja, jos mediapalvelut halutaan pitää nykyisellä tasolla. Vallitseva suuntaus rajoittaa ja säännellä yhä tiukemmin laillisten tavaroiden ja palvelujen mainontaa on pitkällä aikavälillä uhka monipuolisten mediapalvelujen tarjonnalle Suomessa. Mainonnan rajoittamiseen lainsäädännöllä keskusliitto suhtautui useassa lausunnossa kriittisesti. Liitto antoi kuluttaja-asiamiehelle laajan ja perusteellisen lausunnon luonnoksesta uusiksi ohjeiksi lapsiin kohdistuvasta mainonnasta. Liitto puuttui lukuisiin kohtiin, jotka olivat ristiriidassa perusoikeuksien kanssa. Kuluttaja-asiamiehen lopullisissa ohjeissa oli otettu huomioon osa liiton esittämistä ehdotuksista. Eduskunta käsitteli toimintavuonna hallituksen esitystä alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta. Lausunnoissaan perustuslakivaliokunnalle ja lakivaliokunnalle keskusliitto kiinnitti huomiota kahteen asiaan: joukkoviestintävälineiden toimitukselliseen vapauteen sekä ehdotetun sääntelyn epäselvyydestä aiheutuvaan rangaistusriskiin viestintävälineille. Rangaistusta ilmoitustilan tai - ajan tarjoamisesta alkoholijuomaa mainostavalle yhteisölle liitto piti tarpeettomana ja perusteettomana. Kuluttaja-asiamies vaati toukokuussa 2004 markkinaoikeutta kieltämään keskusliiton jäsenliiton erään jäsenyrityksen mainosinserttien jakelun lehden välissä sellaisille kotitalouksille, jotka käyttävät ei mainoksia -kieltoa. Pyydetyssä lausunnossaan Liitto piti vaatimusta perustuslain sananvapaussääntelyä loukkaavana. Markkinaoikeus ei toistaiseksi ole antanut päätöstä asiassa. Toimintavuoden aikana keskusliitto kutsui kuluttajansuojaviranomaisten edustajat sekä mainosalan eri osapuolet kahteen keskustelutilaisuuteen, joissa käsiteltiin mainontaan ja sen sääntelyyn liittyviä ongelmia. Oikeudellinen neuvonta Jäsenliittojen ja niiden jäsenyritysten oikeudellinen neuvonta on ollut varsin laajaa. Valtaosa kysymyksistä on liittynyt tekijänoikeuteen ja tekijänoikeudellisiin sopimuksiin. Neuvontaa on annettu lisäksi esimerkiksi sananvapauteen, markkinointiin, tietosuojaan ja kuvien käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Sisäasiainministeriö vaati marraskuussa useilta medioilta selvitystä niiden verkkosivuilla julkaistuista ulkomaisen rahapeliyhtiön mainoksista, ns. bannereista. Keskusliitto laati selvityspyynnön johdosta lehtien käyttöön muistion arpajaislain säännöksistä, jotka koskevat rahapelien edistämistä. Liiton edustajat kävivät myös tapaamassa sisäasiainministeriön virkamiehiä asiaan liittyen. Lehtien annettua ministeriölle pyydetyt selvitykset asia on edennyt poliisitutkintaan. Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus

14 Vuonna 2004 annetut lausunnot 1. Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle ehdotuksesta kansalliseksi laajakaistastrategiaksi ( ) 2. Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Kohti digiaikaa - nimisestä työryhmän väliraportista ja siinä tehdyistä ehdotuksista ( ) 3. Lausunto kuluttaja-asiamiehelle luonnoksesta ohjeiksi lapsiin kohdistuvasta mainonnasta ( ) 4. Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle EU: n komission roskapostia eli spämmiä koskevasta tiedonannosta ( ) 5. Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ( ) 6. Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta ( ) 7. Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle EU: n komission ehdotuksesta econtentplus - ohjelmaksi vuosiksi ( ) 8. Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta ( ) 9. Lausunto Lääketeollisuus ry: lle päivätystä luonnoksesta lääkemarkkinoinnin ohjeiksi ( ) 10. Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta ( ) 12 Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus 2004

15 11. Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi rikoslain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ( ) 12. Lausunto valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta ( ). 13. Lausunto kuluttaja-asiamiehen kieltohakemuksesta Sanoma Osakeyhtiölle koskien inserttejä ( ) 14. Lausunto valtiovarainministeriölle komission muutetusta postipalvelujen arvonlisäverotusta koskevasta direktiiviehdotuksesta ( ) 15. Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle EU: n komission tilaamasta raportista Rethinking the European ICT Agenda / Ten ICT-Breakthroughs for reaching Lisbon goals ( ) 16. Lausunto oikeusministeriölle viranomaisten asiakirjojen jäljenteiden maksullisuutta selvittäneen työryhmän mietinnöstä ( ) 17. Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Kohti esteetöntä viestintää - strategiasta ja toimenpideohjelmasta ( ) 18. Lausunto opetusministeriölle Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen arvioinnista ( ) 19. Lausunto opetusministeriölle Unescon luonnoksesta kulttuurisisältöjen ja kulttuuriilmaisujen moninaisuutta koskevasta kansainvälisestä yleissopimuksesta ( ) 20. Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle raportista Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta 2010 ( ) Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus

16 3. Tutkimus ja kehitys, teknologia, säätiöt 14 Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus 2004

17 Tutkimus- ja kehitystoiminto käynnistyi syyskuun alusta Siihen kuuluu alan teknologisen tutkimus- ja kehitystoiminnan koordinointi, yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvän verkottumisen edistäminen sekä alan tutkimusta rahoittavien säätiöiden asiamiestehtävät. Tämän lisäksi yhteydenpito tekniikan ja talouden korkean asteen koulutukseen ja siihen liittyvä edunvalvonta on alan kannalta tärkeää. Kertomusvuonna Graafinen Teollisuus ry: n ja Sanomalehtien Liiton käynnistämä TULE- VA-strategiatyö oli yksi tärkeimpiä, alaa yleisesti hyödyttäviä panostuskohteita. Työ tehtiin niin sanottuna osallistavana strategiatyönä ja siihen osallistui runsaat 50 alan edustajaa. Yksi kuudesta työryhmästä tarkasteli alan teknologiakehitystä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Syksyn aikana laadittiin myös noin kahdenkymmenen asiantuntijan voimin teknologian tulevaisuutta tarkastelevia esseitä, jotka tullaan julkaisemaan osana strategiaraporttia. Työ saatetaan päätökseen vuoden 2005 alussa. Strategiatyötä jatketaan vuonna 2005 keskusliiton johdolla. Tietämystä alan säätiöiden avustamien hankkeiden edistymisestä on pidetty yllä osallistumalla aktiivisesti hankkeiden johtoryhmätyöskentelyyn. Verkottumista metsäteollisuuden suuntaan on vahvistettu. Kansainvälisiä yhteyksiä on hoidettu kansainvälisen paino-, tieto- ja viestintäalojen tutkimusorganisaatioiden yhdistyksen iarigain hallituksen sekä amerikkalaisvetoisen graafisen alan teknisen yhdistyksen Technical Association of Graphic Art (TAGA) hallituksen kautta. Myös yhteyksiä sanomalehtialan kansainväliseen teknologiajärjestöön IFRA: n on pidetty yllä. Alan tilanteesta ja kehitysnäkymistä on pidetty esitelmiä muun muassa Suomen paperiinsinöörien vuosikokousseminaarissa Sellu 2004 & Paperi 2004 sekä kutsuttuna esiintyjänä Walesissä Swansean yliopiston järjestämässä toisessa vuosittaisessa painoteollisuuden strategisessa huipputapaamisessa. Korkea-asteen koulutuksen osalta on käyty vuoropuhelua TKK: n viestintätekniikan laboratorion opetussuunnitelmiin liittyvissä asioissa sekä jatkettu yhteistyötä puunjalostusosaston metsäteollisuustuotteiden kansainvälisen diplomi-insinööriohjelman osalta. Graafisen teollisuuden tutkimussäätiö Graafisen teollisuuden tutkimussäätiön tarkoituksena on graafisessa teollisuudessa ja viestinnän sisältöteollisuudessa käytettävien teknologioiden tutkiminen ja kehittäminen sekä osaamisen kehittäminen alan yrityksissä. Säätiö rahoittaa ja ylläpitää tekniikan ja viestinnän sisältöteollisuuden tutkimustoimintaa ja näiden tulosten julkisuuteen saattamista. Tämän lisäksi Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus

18 K u v a G ra a f i n e n Te o l l i s u u s r y säätiö mm. tukee alan johdon ja muun henkilöstön koulutusta, avustaa ammattioppilaitoksia sekä jakaa apurahoja, stipendejä ja matkaavustuksia. Tutkimus- ja kehitystyön kohteena perustutkimuksessa, soveltavassa tutkimuksessa ja tuotekehityksessä ovat kaikki viestinnän prosessit ja niissä mukana olevat osapuolet. Tutkimus- ja kehitystoiminnalla on myös yhteys opetus- ja koulutustoimeen kaikilla tasoilla ja se tukee siten alan yritysten ja henkilöstön menestykselle välttämätöntä osaamista ja rekrytoitumista alalle. Eritystavoitteena on kehittää vientikelpoisia viestinnän tuotteita ja palveluja sekä niiden tuottamisen välineitä niin sisällöllisesti kuin toiminnallisestikin. Säätiön toiminta perustuu säätiön pääoman tuottoon ja lahjoitusvaroihin. Säätiön sijoituspaperisalkun arvo oli vuoden lopussa 21,9 miljoonaa euroa. Kertomusvuonna tutkimustoiminnan tukemiseen käytettiin yhteensä euroa. Diplomityöapurahoja, joiden suuruus on 7 500, myönnettiin yhteensä Säätiö myönsi myös henkilökohtaisia tutkimusavustuksia jatko-opintoihin kahdelle henkilölle yhteensä Matka-avustuksia tieteellisiin konferensseihin myönnettiin yhteensä Ammatillisten oppilaitosten ja Evtekin opinnot päättäville opiskelijoille myönnettiin 17 stipendiä, yhteensä Stipendien saajat valitsee opettajakunta ammatillisissa oppilaitoksissa osoitetun menestyksen perusteella. 16 Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus 2004

19 Hallitus kokoontui kertomusvuonna yhden kerran ja työvaliokunta kuusi kertaa. Säätiön asiamiehenä toimi VKL: n kehitysjohtaja Helene Juhola 1.9. alkaen. Viestintäalan taloudellinen tutkimussäätiö Säätiön tarkoituksena on painoviestinnän ja muun viestintäalan taloudellisen tutkimuksen edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö rahoittaa ja ylläpitää viestintäalan taloudellista tutkimustoimintaa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa sekä tukee tutkimusten tulosten julkisuuteen saattamista. Merkittävänä toimintamuotona on ollut mediatalouden tutkimuksen tukeminen ja kehittäminen Turun kauppakorkeakoulun Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksen mediaryhmässä, jonne on sijoitettu myös säätiön lahjoittama viestintäliiketoiminnan professuuri vuosiksi Säätiö myöntää apurahoja tutkijoille. Etusijalle asetetaan sellaiset tutkimuskohteet, joissa tähdätään merkittäviin akateemisiin saavutuksiin, esimerkiksi väitöskirjaan. Säätiön arvopaperisalkun markkina-arvo oli vuoden lopussa 2,9 miljoonaa euroa. Vuoden aikana myönnettiin apurahoja yhteensä euroa sekä projektirahoitusta yhteensä euroa. Lahjoitusprofessuurin vuotuinen maksu on ,80 euroa. Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus

20 4. Järjestöjen yhteistyön syventäminen 18 Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus 2004

21 Kertomusvuoden aikana vuonna 2003 hyväksytyn nk. Integraatiotyöryhmän kehittämissuunnitelmaa lähdettiin toteuttamaan. Tavoitteena oli eri järjestöjen yhteistyön laajentaminen ja syventäminen. Vuodenvaihteesta lähtien Aikakauslehtien Liiton, Sanomalehtien Liiton sekä Suomen Kustannusyhdistyksen henkilökunnat siirtyivät Viestinnän Keskusliiton palvelukseen. Viestintätyönantajien henkilökunta ei siirtynyt muiden liittojen henkilökuntien tapaan johtuen eräistä arvonlisäverotukseen liittyvistä avoimista kysymyksistä. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä odotetaan vuonna 2005, jonka jälkeen lopullinen päätös asiasta voidaan tehdä. Vuoden aikana kaikkien viestintäalan järjestöjen yhteistyössä kartoitettiin eri järjestöjen jäsenyrityksille tarjoamia palveluja. Kartoituksen perusteella laadittiin tarkempi suunnitelma liittojen välisen yhteistyön organisoimisesta yhteensä kuuden yhteistyötiimin puitteissa. Tiimien työskentely koski seuraavia alueita: koulutuspoliittinen yhteistyö ja edunvalvonta, jakelu, teknologia ja kilpailukyky, tutkimukset ja tilastot, nuoret ja mediakasvatus ja liittojen koulutusyhteistyö. Tiimeille on laadittu toimintasuunnitelmat ja työ käynnistettiin. Tavoitteena on luoda yhteistyöhakuisempi työskentelytapa. Kertomusvuoden syksyllä hallitus antoi maaja metsätaloustieteiden tohtori Kalevi Hemilälle tehtäväksi arvioida miten Viestinnän Keskusliiton ja sen jäsenjärjestöjen toimintamalli vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Tehtävään kuului myös arvioida, mikä olisi tarkoituksenmukaisin ja tehokkain toimintamalli jatkossa sekä selvittää, onko VKL: n toimialalla edellytyksiä varsinaiseen järjestöfuusioon. Kalevi Hemilä raportoi työstään vuoden 2005 alussa. Raportissa Kalevi Hemilä totesi muun muassa seuraavaa: Uuden organisaation osalta integraatiotyöryhmän ehdotukset saavat laajan hyväksynnän. Jäsenliittojen oman identiteetin säilyttäminen nähdään kuitenkin tärkeänä asiana. Siihen liittyy myös terve kilpailu sanomalehtien, aikakauslehtien, radion ja television välillä. Yhteisten asioiden ja tehtävien hoitamista VKL: n kautta halutaan lisätä. Viestinnän Keskusliitolle integraatiotyöryhmässä suunniteltua yhteisten toimintojen listaa pidetään hyvänä pohjana työnjaolle jäsenliittojen ja VKL: n välillä. Työehtosopimusasiat halutaan kytkeä kiinteäksi osaksi yhteistä edunvalvontaa. Taloudelliset tavoitteet ja mm. henkilöstöhallinnon kehittäminen nähdään periaatteellisella tasolla oikeina asioina. Hallitus aloitti raportin käsittelyn vuoden 2005 alussa. Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus

22 Graafinen pooli Graafisen poolin poolitoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. Toisen kokouksensa yhteydessä toimikunta tutustui Maasotakoulun toimintaan Lappeenrannassa. Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan uudeksi puheenjohtajaksi toimikaudelle valittiin Graafisen poolin entinen johtaja, vuorineuvos Jaakko Rauramo. Kertomusvuoden aikana vahvistettiin Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan uusi or- ganisaatio. Organisaatio jakautuu sektoreihin, joiden alla toimii elinkeinoelämän muodostamia pooleja yhteistyössä viranomaisten kanssa. Graafinen Pooli on osana Tietoyhteiskuntasektoria. Tietoyhteiskuntasektorin alaisuuteen perustetaan lisäksi Tietoverkkopooli, Tietotekniikkapooli, Elektroniikkapooli ja Joukkoviestintäpooli. Poolien johtajat ovat jäseninä Tietoyhteiskuntasektorissa. Organisaatiouudistuksen yhteydessä päätettiin perustaa uusi joukkoviestintäpooli, jonka K u v a H e i d e l b e rg e r D r u c k m a s c h i n e n A G 20 Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus 2004

23 tehtävänä on sähköisen joukkoviestinnän huoltovarmuuden ylläpito. Uuden poolisopimuksen allekirjoittavat Huoltovarmuuskeskuksen kanssa Yleisradio Oy yhdessä Viestinnän Keskusliiton kanssa. Poolin käytännön järjestelyistä vastaa Yleisradio Oy. Organisaation uudistuksen yhteydessä Graafinen Pooli päätti esittää Suomen Posti Oy: lle kutsun osallistua poolitoimikunnan työskentelyyn. Näin halutaan varmistaa, että koko tuotantoketju toimii myös poikkeusoloissa. Suomen posti Oy: n rooli jakelun hoitamisessa on tärkeä. Graafisen Poolin harjoitus järjestettiin Haikon kartanossa Harjoitukseen osallistui kaikkiaan 47 pooliyritysten edustajaa ja asiantuntijaa. Harjoituksen tulosten perusteella aloitettiin poolin toiminnan ja ohjeiden uudistamistyö sekä poolin toiminnan kehittäminen. Tavoitteena on seurannan tehostaminen sekä poolin ja valmiuspäälliköiden toimintaohjeiden selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen. Kertomusvuoden aikana valmiussuunnitteluohjelma päivitettiin ja uudistettiin. Poolitoimikunta jatkoi kertomusvuoden aikana kriisivalmiuteen vaikuttavien toimialojen muutosten seurantaa. K u v a H e i d e l b e rg e r D r u c k m a s c h i n e n A G Liittojen ja säätiöiden varainhoito Jäsenliittojen sekä alan lähellä toimivien kahden säätiön sijoitukset hoidettiin keskitetysti Viestinnän Keskusliiton toimesta, kuitenkin niin, että sijoituspäätökset tehtiin eri hallitusten hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. Viestinnän Keskusliiton asettama varainhoitovaliokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 3 kertaa. Valiokunta seurasi salkkujen kehitystä ja antoi suosituksia sekä jäsenliitoille että säätiöiden hallituksille sijoituspäätösten tueksi. Varainhoitajana toimi edelleen Gyllenberg Asset Management Oy. Sijoituspäätökset olivat linjassa vuonna 2003 hyväksytyn sijoitusstrategian kanssa. Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus

24 5. Hallinto Hallitus Kertomusvuoden aikana hallitus on kokoontunut kuusi kertaa. Puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Hannu Syrjänen ja varapuheenjohtajina toimitusjohtaja Juho Lipsanen sekä Berndt von Frenckell ( ). Hallituksen muut jäsenet: valtiotieteen kandidaatti Olli Arrakoski toimitusjohtaja Tapio Kallioja toimitusjohtaja Keijo Ketonen viestintäneuvos Seppo Kievari toimitusjohtaja Pauli Leimio ( ) kustannusjohtaja Leena Majander-Reenpää toimitusjohtaja Harri Mannila ( ) toimitusjohtaja Raili Mäkinen ( ) toimitusjohtaja Hannu Olkinuora toimialajohtaja Pekka Pätynen ( ) toimitusjohtaja Leena Ryynänen toimitusjohtaja Mikko Suotsalo. Edustajisto Edustajistoon kuuluivat vuonna 2004 seuraavat henkilöt: Toimitusjohtaja Vesa Mars, toimitusjohtaja Harri Mannila, päätoimittaja Hannu Laaksola, toimitusjohtaja Raili Mäkinen, toimitusjohtaja Harri Roschier, lakiasian johtaja Jari Klemetti, toimialajohtaja Pekka Pätynen, teknillinen johtaja Lasse Mannila, toimitusjohtaja Mauri Taivalkoski, toimitusjohtaja Hannu Olkinuora, toimitusjohtaja Keijo Ketonen, hallituksen puheenjohtaja Antti Kivekäs, päätoimittaja Taina Tukia, verkställande direktör Henrik Johansson, toimitusjohtaja Seppo Kievari, toimitusjohtaja Eino Laukka, toimitusjohtaja Erkki Poranen, verkställande direktör Johan Johnson, toimitusjohtaja Jorma Kaimio, toimitusjohtaja Ilkka Kylmälä, toimitusjohtaja Antti Haavisto, toimitusjohtaja Antero Junttila, toimitusjohtaja Juho Lipsanen, toimitusjohtaja Antti Reenpää, johtaja Matti Salmi, hallintojohtaja Veli- Pekka Elonen, toimitusjohtaja Jarmo Porkka, toimitusjohtaja Taisto Riski, toimitusjohtaja Tapio Kallioja, toimitusjohtaja Pekka Karhuvaara, toimitusjohtaja Leena Ryynänen ja toimitusjohtaja Kari Mäkelä. Jäsenistö Kertomusvuoden aikana seuraavat liitot kuuluivat Viestinnän Keskusliittoon: Aikakauslehtien Liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen Radioiden Liitto, Suomen Televisioiden Liitto sekä Viestintätyönantajat VTA. 22 Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus 2004

25 Varainhoitovaliokunta Varainhoitovaliokuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt: puheenjohtajana, konsuli Mikko Ketonen sekä jäseninä rahoitusjohtaja Nils Ittonen, talousjohtaja Jarkko Kivisilta sekä talousjohtaja Jouko Seppälä. Sihteerinä toimi Håkan Gabrielsson. Vaalivaliokunta Vaalivaliokuntaan kevätkokous valitsi seuraavat henkilöt: VTM Olli Arrakoski, puheenjohtaja, hallintojohtaja Veli-Pekka Elonen, toimitusjohtaja Pekka Karhuvaara, hallituksen puheenjohtaja Antti Kivekäs sekä toimitusjohtaja Jarmo Porkka. Graafisen teollisuuden tutkimussäätiö Säätiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuonna: puheenjohtajana toimitusjohtaja Antti Reenpää, varalla toimitusjohtaja Veli-Matti Asikainen ja varapuheenjohtajana toimialajohtaja Pekka Pätynen, varalla toimitusjohtaja Jarmo Porkka. Muut jäsenet: toimitusjohtaja Håkan Gabrielsson varalla työmarkkinajohtaja Johanna Varis toimitusjohtaja Antti Haavisto varalla hallituksen puheenjohtaja Berndt von Frenckell varatoimitusjohtaja Timo Ketonen varalla teknillinen johtaja Lasse Mannila tutkimusjohtaja Pekka Silvennoinen varalla tutkimuspäällikkö Helene Juhola toimitusjohtaja Mikko Suotsalo varalla toimitusjohtaja Antero Junttila toimitusjohtaja Jukka Tikka varalla kehitysjohtaja Juha Punnonen johtaja Kristiina Markkula varalla toimitusjohtaja Heikki Aurasmaa professori Hannu Paulapuro varalla professori Aarne Halme. Hallituksen työvaliokunta: hallituksen puheenjohtaja Antti Reenpää, varapuheenjohtaja Pekka Pätynen, toimitusjohtaja Håkan Gabrielsson, varatoimitusjohtaja Timo Ketonen, teollisuusneuvos Heikki Huhtanen, toimitusjohtaja Mikko Suotsalo. Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus

26 Viestintäalan taloudellinen tutkimussäätiö Säätiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuonna: puheenjohtajana toimitusjohtaja Keijo Ketonen, varalla toimitusjohtaja Erkki Poranen ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Jarmo Porkka, varalla toimitusjohtaja Markku Utti. Muut jäsenet: toimitusjohtaja Antero Junttila varalla hallintojohtaja Veli-Pekka Elonen toimitusjohtaja Mikko Suotsalo varalla työmarkkinajohtaja Johanna Varis hallituksen puheenjohtaja Berndt von Frenckell varalla toimitusjohtaja Antti Haavisto toiminnasta vastaava johtaja Kristiina Markkula varalla tutkimus- ja markkinointipäällikkö Sirpa Saarikivi päätoimittaja Taina Tukia varalla johtaja Pentti Kurunmäki päätoimittaja Hannu Laaksola varalla johtaja Jari Klemetti puheenjohtaja Pentti Raitoharju 1 varalla liittosihteeri Irene Hämäläinen puheenjohtaja Pekka Laine 2 varalla pääsihteeri Eila Hyppönen. Hallituksen työvaliokunta: toimitusjohtaja Keijo Ketonen, toimitusjohtaja Jarmo Porkka, hallintojohtaja Veli-Pekka Elonen, toimitusjohtaja Håkan Gabrielsson, sihteerinä säätiön asiamies toimitusjohtaja Pertti Lindroos saakka ja tästä eteenpäin kehitysjohtaja Helene Juhola. Poolitoimikunta Puheenjohtajana toimitusjohtaja Hannu Syrjänen, varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Håkan Gabrielsson, varatoimitusjohtaja Veli-Matti Asikainen, toimitusjohtaja Gustaf Diesen, toimitusjohtaja Juhana Hintsanen ( asti), eversti Alpo Julkunen, toimitusjohtaja Antero Junttila, apulaisjohtaja Ilkka Kananen, kommodori Aulis Minkkinen, puheenjohtaja Pertti Raitoharju, toimitusjohtaja Antti Reenpää, työehtopäällikkö Esa-Pekka Kauppinen, sihteeri. Johtokunta Liittojen toimitusjohtajat sekä toiminnasta vastaavat johtajat muodostivat yhdessä keskusliiton lakiasioista vastaavan johtajan ja kehitysjohtajan kanssa keskusliiton johtokunnan. Jä- 1 Viestintäalan ammattiliiton nimeämänä 2 Suomen Journalistiliiton nimeämänä 24 Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus 2004

27 seninä ovat olleet: Matti Ahtomies (Aikakauslehtien Liitto), Håkan Gabrielsson (Viestinnän Keskusliitto), Juhana Hintsanen 1.3. asti ja Johanna Varis lähtien (Viestintätyönantajat VTA), Pertti Lindroos (Graafinen Teollisuus), Kristiina Markkula (Sanomalehtien Liitto), Jorma Miettinen (Suomen Televisioiden Liitto), Valtteri Niiranen asti ja Satu Kangas lähtien (Viestinnän Keskusliitto), Helene Juhola 1.9. lähtien (Viestinnän Keskusliitto), Timo Savola (Suomen Radioiden Liitto) sekä Veikko Sonninen (Suomen Kustannusyhdistys). Henkilöstö Viestinnän Keskusliiton toimitusjohtajana toimi Håkan Gabrielsson. Johtajana ja lakiasioista vastaavana on toiminut Valtteri Niiranen asti ja Satu Kangas lähtien. Kehitysjohtajana on toiminut 1.9. lähtien Helene Juhola. Talouspäällikkönä toimi Pirjo Piepponen. Muut toimihenkilöt ovat: johdon sihteeri Annikki Hiltunen, toimistoemäntä Marjatta Lindh-Heininen, kirjanpitäjä Ritva Miettinen, kirjanpitäjä Marjana Okko, palkanlaskija Päivi Sheng ja puhelinvaihteen hoitaja Dina Silfver. Aikakauslehtien liiton toimitusjohtajana on toiminut Matti Ahtomies, sihteerinä Rauni Hujanen, tiedotus- ja koulutuspäällikkönä Heli Häivälä alkaen, markkinointi- ja tutkimusjohtajana Saara Itävuo, toimistosihteerinä Erja Mendolin, mediakasvatuspäällikkönä Ulla Paavilainen sekä viestintäpäällikkönä Pauliina Parviainen saakka. Sanomalehtien Liiton toiminnasta vastaavana johtajana on toiminut Kristiina Markkula, toimistosihteerinä Katriina Ahto lähtien, VKL: n johdon sihteeri Annikki Hiltunen on oman toimensa ohella hoitanut Sanomalehtien Liiton tutkimus- ja markkinointiassistentin tehtäviä, johtajana (levikki- ja jakelutoiminnot) Pentti Kurunmäki, kansainvälisten asioiden sihteerinä Gitta Leino-Hallakorpi, yhteyspäällikkönä Pirjo-Riitta Puro, tiedotusjohtajana Olavi Rantalainen, tutkimus- ja markkinointipäällikkönä Sirpa Saarikivi, yhteyssihteerinä Anne Suvanto ja toimistopäällikkönä Pirkko Turpeinen. Suomen Lehdistön päätoimittajana on toiminut Kaija Jäppinen ja toimitussihteerinä lähtien Tarja Kuikka. Tidningen till klassen -projektia on vetänyt Pamela Granskog. Julkaisusihteeri Anja Pietarinen on ollut koko toimintavuoden äitiysja hoitovapaalla. Suomen Kustannusyhdistyksen toimitusjohtajana on toiminut Veikko Sonninen, toimistosihteereinä Kirsti Kukkola ja Sirkku Palomäki sekä projektikoordinaattorina Hanna Soininvaara. Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus

28 6. Edustukset Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton hallitus: Hannu Syrjänen Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton sisäinen johtokunta: Håkan Gabrielsson ja kesäkuusta 2004 lähtien Elinkeinoelämän keskusliiton laajennettu johtoryhmä EU-asiain komitean viestintäjaosto (liikenne- ja viestintäministeriön alainen): Satu Kangas Helsingin yliopiston kansainvälisen talousoikeuden instituutin (KATTI) neuvottelukunta: Håkan Gabrielsson KATTIn viestintäoikeusprojektin johtoryhmä: Håkan Gabrielsson ja Satu Kangas IPR University ry: n hallitus: Valtteri Niiranen Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta: pysyvä asiantuntija sekä valmiussuunnitelujaoston jäsen: Håkan Gabrielsson Tekijänoikeusneuvosto (opetusministeriön asettama): Satu Kangas Tietoyhteiskuntaohjelman sähköinen liiketoiminta, sähköiset sisällöt ja -palvelut -jaosto: Helene Juhola AEL: n Graafisen tekniikan koulutuskeskuksen koulutusjohtokunta: Helene Juhola Suomen Kirjainstituutin Kirja Kirjasta apurahalautakunta: Helene Juhola iarigai: n (International Association of Research Organisations for the Printing, Information and Communication Industries) hallituksen puheenjohtajuus: Helene Juhola 26 Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus 2004

29 TAGA: n (Technical Association of the Graphic Arts) hallitus: Helene Juhola ELPUB (Electronic Publishing) Conference, ohjelmakomitea: Helene Juhola TKK Puunjalostusosaston International Master s Programme in Forest Products Technology, Advisory Board: Helene Juhola Aikakauslehtien Liiton ja Sanomalehtien Liiton nimeämänä edustajana: Kopiosto ry: n hallitus: Satu Kangas Sanomalehtien Liiton nimeämänä edustajana: World Association of Newspapers (WAN), Director s Committee: Håkan Gabrielsson European Newspaper Publishers Association (ENPA), Vice-member of the Board: Håkan Gabrielsson European Newspaper Publishers Association (ENPA), Legal Committee and Copyright Working Party: Satu Kangas Kansainvälisen kauppakamarin Suomen osaston markkinointivaliokkunta: Håkan Gabrielsson Suomen Kustannusyhdistyksen nimeämänä edustajana: Federation of European Publishers (FEP), Copyright Committee: Valtteri Niiranen International Publishers Association (IPA), Copyright Committee: Valtteri Niiranen Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus

30 Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Vuokratuotot ,00 0,00 Muut tuotot , , , ,41 KULUT Henkilöstökulut , ,64 Henkilöstökulujen siirrot ,05 0, , ,64 POISTOT , , , ,29 MUUT KULUT , , , ,97 Tuotto/kulujäämä , ,49 VARAINHANKINTA TUOTOT Jäsenmaksutuotot , ,00 Jäsenmaksukulut ,00 0, , ,00 Tuotto/kulujäämä , ,51 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 776, ,31 776, ,31 Tuotto/kulujäämä , ,82 Omatoiminen tuotto / kulujäämä , ,82 Tilikauden yli- / alijäämä , ,82 28 Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus 2004

31 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet- ja kalusto , ,18 Kaluston poisto , , , ,89 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,89 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikainen Myyntisaamiset , ,28 Muut saamiset 187, ,33 Siirtosaamiset , , , ,94 Rahat ja pankkisaamiset , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,04 VASTAAVAA , ,93 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Toimintapääoma , ,56 Tilikauden yli- / alijäämä , , , ,38 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,52 Muut velat , ,48 Siirtovelat , , , ,55 VASTATTAVAA , ,93 Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus

32 Tilintarkastuskertomus Viestinnän Keskusliitto ry:n jäsenille Olen tarkastanut Viestinnän Keskusliitto ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella. Lausuntonani esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille tarkastamaltani tilikaudelta. Helsingissä 11. päivänä maaliskuuta 2005 Johanna Perälä, KHT 30 Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus 2004

33 Viestinnän Keskusliitto Toimintakertomus

34 Viestinnän Keskusliiton arvot Jäsenten ja sidosryhmien tyytyväisyys Vastaamme luotettavalla ja joustavalla tavalla jäsenten ja sidosryhmien tarpeisiin. Palvelumme on ripeää ja ystävällistä. Se perustuu jäsenten tasavertaiseen kohteluun. Asiantuntemus Asiantuntemuksemme perustuu laaja-alaiseen kokemukseen, oikeaan tietooon ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Asiantuntemuksemme lähtökohtana on sekä oman osaamisemme että sidosryhmäverkoston hyödyntäminen. Yhteistyö Teemme joustavalla tavalla yhteistyötä niin työyhteisössä kuin eri sidosryhmien kanssa. Aktiivinen kuuntelu ja hyvä vuorovaikutus ovat yhteistyömme perusta. Yksilön arvostus Arvostamme toisiamme ja kohtelemme kaikkia tasapuolisesti. Annamme palautetta ja kannustamme toisiamme kehittymään.

35 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen ja yhteisön yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä. Keskusliiton edustama toimiala työllistää noin henkilöä ja sen osuus koko viestintämarkkinoista on noin 80 prosenttia. Julkisen vallan ohjaus, teknologia ja tutkimukset sekä työmarkkinoiden (Viestintätyönantajat) vaikutukset joukkoviestinnän menestykselliseen, kilpailukykyiseen liiketoimintaan muodostavat Viestinnän Keskusliiton toiminnan fokuksen. Koko toimialan tehokkaalla yhteistyöllä pyritään myönteiseen kehityskierteeseen. Viestinnän Keskusliiton jäsenliitot ovat Aikakauslehtien Liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen Radioiden Liitto, Suomen Televisioiden Liitto ja Viestintätyönantajat. Aikakauslehtien liittoon kuuluu 249 aikakauslehden kustantajaa, jotka julkaisevat 457 aikakauslehteä. Graafinen Teollisuus on graafisen teollisuuden elinkeinopoliittinen toimiala- ja edunvalvontajärjestö. Liitolla on 233 jäsenyritystä. Sanomalehtien Liittoon kuuluu 145 sanomalehden kustantajaa, jotka julkaisevat 199 sanomalehteä sekä 23 muuta jäsentä. Suomen Kustannusyhdistys on suomalaisten kirjankustantajien etujärjestö, jolla on 100 jäsenyritystä. Suomen Radioiden Liitto on kaupallisten radioyritysten toimialaliitto, johon kuuluu 38 jäsenyritystä ja 83 jäsenasemaa. Suomen Televisioiden Liittoon kuuluu 6 jäsenyritystä; liiton jäsenyritykset käsittävät kaikki Suomen valtakunnalliset ja kaupalliset lähettäjäyritykset.viestintätyönantajat VTA palvelee jäsenyrityksiään työehtosopimuskysymyksissä. Liitolla on 371 jäsenyritystä. Yhteystiedot Viestinnän Keskusliitto Lönnrotinkatu 11 A, PL 291, Helsinki puhelin (09) , faksi (09)

36 Viestinnän Keskusliitto ry, Lönnrotinkatu 11 A, PL 291, Helsinki, puhelin (09) , faksi 09) ,

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon,

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, TARKASTUSKERTOMUS olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, tifinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.0r.2012 so.oo.zot g. Halliituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta

Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: eero.paukku@mintc.fi Helsinki 7.11.2005 Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

:0i 2 8, PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ

:0i 2 8, PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ :0i 2 8, -06-2016 PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ TIUNPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.07.2014-30.06.2015 PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Tilinpäätöksen allekirjoitussivu

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

MEDIAKASVATUSLINJAUKSET M E D I A K D I A K A S V A T U S L L I N J A U A U K S E T

MEDIAKASVATUSLINJAUKSET M E D I A K D I A K A S V A T U S L L I N J A U A U K S E T MEDIAKASVATUSLINJAUKSET M E D I A K D I A K A S V A T U S L L I N J A U A U K S E T A K S E T U L N J A U I V T U S L A D A K A S I M D I A K E VIESTINNÄN KESKUSLIITON MEDIAKASVATUSLINJAUKSET: Lasten ja

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

TASEKIRJA SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF

TASEKIRJA SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF TASEKIRJA 1.1.2016 31.12.2016 SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY 2 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Jäsenmaksut 23 820,08

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

Viestintäalan tutkimussäätiön toimintakertomus vuodelta 2010

Viestintäalan tutkimussäätiön toimintakertomus vuodelta 2010 Viestintäalan tutkimussäätiön toimintakertomus vuodelta 2010 Viestintäalan Taloudellisen Tutkimussäätiön sulautuminen Graafisen teollisuuden tutkimussäätiöön vietiin päätökseen ja samalla säätiön nimi

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Joukkoviestintämarkkinoiden arvon lasku jatkui

Joukkoviestintämarkkinoiden arvon lasku jatkui Kulttuuri ja viestintä 201 Joukkoviestintä Joukkoviestintämarkkinat Joukkoviestintämarkkinoiden arvon lasku jatkui Joukkoviestintämarkkinoiden arvo vuonna oli yhteensä noin,1 miljardia euroa. Se oli lähes

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Alma Media Q3 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 25.10.2012

Alma Media Q3 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 25.10.2012 Alma Media Q3 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q3 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Suomen Jousiampujain Liitto ry

Suomen Jousiampujain Liitto ry Suomen Jousiampujain Liitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202135-8 Sisällys Sivu

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteesta

Sähköisen viestinnän liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteesta Kulttuuri ja viestintä 2012 Joukkoviestintä 2011 Joukkoviestintämarkkinat Sähköisen viestinnän liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteesta Joukkoviestintämarkkinoiden kasvu on 2000-luvulla

Lisätiedot

Perussuomalaiset Lapin piiri ry

Perussuomalaiset Lapin piiri ry TASEKIRJA 1~1~ 3t12~2O15 Sällyt~ttävä vähintään 31.12~2O25 asti. Osoite: Säterintie 20 94450 Keminmaa Kotipaikka Y-tunnus Tasekh~ja Y-tunnus 31.12.2015 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1,

Lisätiedot

1k* ltcr./&zo/"*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry

1k* ltcr./&zo/*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry Eteldpohjalaiset Kyldt ry Kertom us toimintavuodesta 2010 Yhdistyksen hallituksen kokoukset Hallitus on kokoontunut peatosvaltaisena 10 kertaa vuonna 2010. Hallrtuksen nimeamdt tydryhmet ja toimikunnat:

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 24.715.671 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS 1.1.2016-31.12.2016 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1-2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 5 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Kare Laukkanen Pörssi-ilta Maaliskuu 2007 SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti Mediamarkkinat Liiketoiminta Strategiset tavoitteet Kare Laukkanen Maaliskuu

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi Mainosvuosi 2011 Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi 24.1.2012 Agenda 1 Mainonnan kokonaiskehitys 2 Mediaryhmät 3 Merkkimainonta 4 Toimialaryhmät 5 Mainostajat ja mediat 6 Yhteenveto 2 Mainonnan kokonaiskehitys

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011

Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011 Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010 1 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011 Avainkohdat Q4 2010 Liikevaihto oli Q4:llä 83,0 (79,0) milj. euroa Verkkoliiketoiminnan

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Mainosvuosi 2013. Mainosvuosi 2013

Mainosvuosi 2013. Mainosvuosi 2013 Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys 2002-2013 Milj. Euroa Muutos-% 1600 1400 1200 1000 2,5 6,5 3,3 3,7 6,4 1,7 4,8 3,7-2,9 10 5 0 800 600 400 200 0-15,8 1079 1150 1189 1236 1315 1500

Lisätiedot

Alma Media Q2 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 20.7.2012 20.7.2012

Alma Media Q2 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 20.7.2012 20.7.2012 Alma Media Q2 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q2 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen arvioinnista (SEK(2004) 995 final, jäljempänä asiakirja)

Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen arvioinnista (SEK(2004) 995 final, jäljempänä asiakirja) Opetusministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Helsinki 18.10.2004 Viite: Lausuntopyyntö 10.9.2004 Dnro 14/670/2004 Lausunto Euroopan yhteisöjen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntökehyksen

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Rahankeräyslain 21 mukaan hakijan tulee kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä toimittaa tilitys luvan

Rahankeräyslain 21 mukaan hakijan tulee kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä toimittaa tilitys luvan '.3^3,,? RAHANKERÄYSTILITYS [X] Tilitys Luvassa määrätty välitilitys ll Loppuilmoitus Rahankeräyslain 21 mukaan hakijan tulee kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä toimittaa tilitys luvan myöntäneelle

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Viestintäalan tutkimussäätiön toimintakertomus vuodelta 2011

Viestintäalan tutkimussäätiön toimintakertomus vuodelta 2011 1 Viestintäalan tutkimussäätiön toimintakertomus vuodelta 2011 Painopisteet määritelty Säätiö haluaa elää ajassa ja suunnata voimavaransa toimialan tulevaisuuden kannalta tärkeisiin alueisiin. Keväällä

Lisätiedot

Mainosvuosi 2009. Marja Honkaniemi

Mainosvuosi 2009. Marja Honkaniemi Mainosvuosi 2009 Marja Honkaniemi Agenda 1. Mainonnan kokonaiskehitys Mainosvuosi 2009 2. Mediaryhmät Restaurant Pörssi 3. Merkkimainonta 4. Toimialaryhmät 5. Mainostajat ja mediat 6. Yhteenveto Marja

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot