TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2011 1(24) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2011 1(24) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 15.12.2011"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2011 1(24) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, , , Alaja, Riitta Helminen, Rami Karhola, Anne puheenjohtaja, 244 Kulkas, Matti Parviola, Jarno Pälä, Anni puheenjohtaja, 240 Pöyhönen, Laura - saapui klo 18.10/ 239 käsittelyn aikana Simelius, Maija Tomi, Miika - saapui klo 18.20/ 239 käsittelyn aikana Törn, Tage Markku Isotalon varajäsen Muut osallistujat Mäki, Kalle Karvo, Marja Rantala, Kim Lähdesmäki, Kari Syrjämäki, Heikki Rautanen, Marja Bragge, Birgitta Lehtonen, Jyrki Nyrhinen, Jukka yht.kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht.kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra nuorisotyönjohtaja vt. perheneuvontatyön johtaja viestintäpäällikkö talouspäällikkö hautaustoimen päällikkö tietohallintopäällikkö Esittelijät Ilveskoski, Matti hallintojohtaja Järventie, Matti hallintopäällikkö Takala, Timo yhteisen seurakuntatyön johtaja Sihteeri Mäkelä, Pirjo-Liisa hallintosihteeri

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2011 2(24) Allekirjoitukset Olli Hallikainen Anni Pälä puheenjohtaja puheenjohtaja 240 Anne Karhola puheenjohtaja 244 Pirjo-Liisa Mäkelä sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella joulukuun päivänä 2011 Jarno Parviola Tage Törn Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä Todistaa Pirjo-Liisa Mäkelä sihteeri

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2011 3(24) Käsitellyt asiat 234 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajat Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Ilmoitusasioita Ansiomerkkien myöntäminen henkilökunnalle Seurakuntayhtymän vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelu Onandjokwen sairaalan peruskorjaus- ja laajennushankkeen toteuttamisen tukeminen Avustuksen myöntäminen Thaimaan evankelisluterilaisen kirkon tulvahankkeeseen Monistus- ja painopalveluiden hankinta Eron myöntäminen nuorisotyönjohtaja Kari Lähdesmäelle Perheneuvontatyön johtajan viran täyttäminen Esteettömyysohjelman seurantaryhmän puheenjohtajan valinta Eron myöntäminen vahtimestari Pia Kankaalle Hallintojohtaja Matti Ilveskosken muotokuvan maalauttaminen Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 21

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2011 4(24) 234 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 235 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarno Parviola ja Tage Törn. 236 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista. 237 Ilmoitusasioita 1. Tasavallan presidentti on myöntänyt lähimmäispalvelun toiminnanjohtaja Maarit Tammistolle sosiaalineuvoksen arvonimen - nuorisotyön johtaja Kari Lähdesmäelle Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkin. 2. Kirkkohallitus on myöntänyt hallintojohtaja Matti Ilveskoskelle Seurakuntatyön kunniamerkin. Kunniamerkki luovutettiin Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa Kunniamerkki myönnetään vuosittain kirkon työssä erityisen ansioituneelle henkilölle. 3. Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat 11-13/ Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätöspöytäkirjat 42-27/ Hallintopäällikön päätöspöytäkirjat 91-97/ Kasvatustyön johtokunnan kokouspöytäkirja Kirkkomusiikkitoimikunnan kokouspöytäkirja Ideakilpailu uuden leirikeskuksen rakentamisesta osana TTY:n arkkitehtiosaston puurakentamisen kurssia. Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2011 5(24) D:TAL: 424/026/ Ansiomerkkien myöntäminen henkilökunnalle Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt ansiomerkkien ja seurakuntamitalin myöntämisperusteet. Perusteluissa todetaan henkilökunnan osalta mm. seuraavaa: Ehdotus Liite 1 pronssinen ansiomerkki (rintamerkki) myönnetään viranhaltijalle tai työntekijälle 10 vuoden palvelusta Tampereen seurakuntayhtymässä hopeinen ansiomerkki (rintamerkki) myönnetään viranhaltijalle tai työntekijälle 20 vuoden palvelusta seurakuntamitali myönnetään mm. Tampereen seurakuntia 30 vuotta virka- tai työsuhteessa palvelleelle henkilölle. Ansiomerkkien ja seurakuntamitalin lisäksi yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä henkilöstöä huomioidaan 30 vuoden palvelussuhteesta 100 euron ja 40 vuoden palvelussuhteesta 500 euron arvoisella lahjalla, joiden hankinnasta vastaa oma työyhteisö. Liitteenä on luettelo niistä viranhaltijoista ja työntekijöistä, joille on vuonna 2011 kertynyt ansiomerkkien myöntämisperusteiden edellyttämät toiminta- ja palveluvuodet. Hallintopäällikkö ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto myöntää liitteessä 1 esitetyille Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän viran- ja toimenhaltijoille 10 vuoden palvelusta pronssisen ansiomerkin ja 20 vuoden palvelusta hopeisen ansiomerkin sekä 30 vuoden palvelusta seurakuntamitalin. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2011 6(24) D:TAL: 426/043/ Seurakuntayhtymän vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelu Esittely Kirkkojärjestyksen 9. luvun 6 :n mukaan kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisen tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomus on tilinpäätöksen osa, ja se annetaan tilinpäätöksen yhteydessä yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Samalla toimintakertomus tukee seurakunnan johtamista ja toimii seurannan välineenä. Toimintakertomusta laajemmin työmuotoja esittelevästä kertomuksesta käytetään kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti nimitystä vuosikertomus. Vuotta 2010 koskevan vuosikertomuksen valmisti viestintäpalvelut. Tätä vuosikertomusta käsiteltäessä keskusteltiin sen tarkoituksenmukaisuudesta ja käyttötarpeesta jatkossa. Olisiko sen sijasta laadittava enemmän esitteen muotoinen lyhyempi yhteenveto seurakuntayhtymästä. Yhteisen kirkkoneuvoston on nyt hyvä päättää vuosikertomuksen laatimisesta. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 mukaan: Yhteisen kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakuntayhtymän hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi toukokuun loppuun mennessä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Kertomuksessa tulee olla ainakin seuraavat asiat: 1. selvitys yhteisen kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvostojen ja johtokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta 2. tilastot seurakuntien väestössä tapahtuneista muutoksista 3. tilastot jumalanpalveluksista ja muista seurakuntien toimesta järjestetyistä tilaisuuksista sekä tärkeimmät tilastotiedot kirkollisista toimituksista 4. selostus seurakuntayhtymän huomattavimmista rakennus- ja kunnostustöistä sekä 5. selostus yhteisen kirkkovaltuuston tärkeimpien päätösten täytäntöönpanosta sekä yhteisen kirkkovaltuuston käsittelemistä muista tärkeimmistä asioista.

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2011 7(24) Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja yhteisen kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta. Toiminta- ja vuosikertomusten valmistelussa on hyvä edetä keskeisiltä osin edellisten vuosien käytännön mukaisesti. Toimintakertomukset tulee toimittaa mennessä, ja niissä tulee arvioida toimintaa toimintasuunnitelman pohjalta, sekä esittää myös talousarvion toteutuminen. Seurakuntayhtymän toiminnallisten yksiköiden vastuualueet ovat varsin erilaisia sekä sisällöltään että laajuudeltaan. Yksikkökohtaisen toimintakertomuksen tiivistelmän tulee kuitenkin laajuudeltaan olla enintään noin yksi sivu. Yhteisen kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutumisvertailun. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys mm. tilikauden tuloksen käsittelystä sekä mahdollisista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Tilintarkastajien tilintarkastuskertomus on laadittava tilikautta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä (KJ 15:9). Tavoite on, että vuoden 2011 tilinpäätös käsitellään seuraavassa aikataulussa: - yhteinen kirkkoneuvosto: alustava tilinpäätös ja tilinpäätöksen allekirjoitus - tilintarkastajat: maaliskuu 2012 alustavien tilinpäätöstietojen käsittely, huhti- toukokuu 2012 tilinpäätösmerkintä ja tarkastuskertomus vuodelta yhteinen kirkkovaltuusto: tilinpäätöksen hyväksyminen Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että seurakuntayhtymän yksiköitä pyydetään toimittamaan mennessä hallintovirastolle toimintakertomuksensa tiivistelmä, joka sisältää vuodelle 2011 asetettujen sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin 2. että hallintovirasto valmistelee seurakuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta että yhteinen kirkkoneuvosto keskustelee vuosikertomuksen laatimisesta.

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2011 8(24) Käsittely Yhteinen kirkkoneuvoston kävi asiasta keskustelun, jonka jälkeen esittelijä muutti ehdotuksensa 3. ponnen kuulumaan: 3. että luovutaan vuosikertomuksen laatimisesta. Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, 1. että seurakuntayhtymän yksiköitä pyydetään toimittamaan mennessä hallintovirastolle toimintakertomuksensa tiivistelmä, joka sisältää vuodelle 2011 asetettujen sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin 2. että hallintovirasto valmistelee seurakuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta että luovutaan vuosikertomuksen laatimisesta. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi kaikki yksiköt

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2011 9(24) D:TAL: 155/50/ Onandjokwen sairaalan peruskorjaus- ja laajennushankkeen toteuttamisen tukeminen Esittely Liite 2 Martinus-säätiön asiamies Jukka-Pekka Fabrin on osoittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle liitteenä olevan avustusanomuksen koskien Onandjokwen sairaalan peruskorjaus- ja laajennushankkeen toteuttamisen tukemista. Avustusanomukseen liittyy myös perustietoa Onandjokwen sairaalan korjaushankkeesta. Hankkeeseen voi tutustua myös sivuilla: ja Martinus-säätiö anoo Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymältä avustusta anomuksessa mainitulla tavalla Onandjokweprosessin kulujen kattamiseen. Säätiön omavastuuosuus rahoituksen keräämisessä on 15 % kokonaiskuluista eli Kuten anomuksessa yksilöidysti todetaan, on kampanjointi omavastuuosuuden kattamiseksi sujunut vuosina hyvin, mutta osa omavastuuosuudesta on vielä kattamatta. Varsinaisen omavastuuosuuden lisäksi Martinus-säätiö kampanjoi projektin tukemiseksi myös sellaisia varoja, joita ei voida suoraan lukea projektin Ulkoministeriöltä saaman kansalaisjärjestöille tarkoitetun kehitysyhteistyötuen piiriin. Näitä suoria säätiölle aiheutuvia kuluja ovat mm tiedottamisesta ja materiaalin tuottamisesta aiheutuvat kulut sekä verkko ja atk-kulut. Lähetysseuralle kertyviä kampanjatuottoja ei voida käyttää edellä mainittujen Martinus-säätiölle aiheutuvien omavastuuosuuden lisäksi tulevien kulujen kattamiseen. Näitä kuluja kertyy koko projektin aikana arviolta noin Myös tältä osin kampanjointi varojen keräämiseksi on sujunut ennakoidulla tavalla. Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi vuonna 2009 lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahoista Onandjokwen sairaalan peruskorjaus- ja laajennushankkeen omavastuuosuuden kattamiseen euron avustuksen. Vuonna 2010 yhteinen kirkkoneuvosto myönsi vastaavaan tarkoitukseen euron avustuksen. Martinus-säätiölle osoitettu, Onandjokwen sairaalan rakentamisen edistämiseen tarkoitettu tuki on seurakunnalle lähetyskannatusta. Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahoja on ennen yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa tehtäviä päätöksiä jäljellä

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/ (24) Ehdotus Hallintopäällikkö ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää vuoden 2011 lähetyksen ja kansainvälisen diakonia talousarviomäärärahoista7000 avustuksen Martinus-säätiölle Onandjokwen sairaalan peruskorjaus- ja laajennushankkeen kulujen kattamiseen. Käsittely Merkittiin, että Olli Hallikainen, Matti Ilveskoski, Riitta Alaja, Anne Karhola ja Kalle Mäki eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anni Pälä. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3) Tiedoksi Martinus-säätiö/asiamies, talouspalvelut

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/ (24) D:TAL: 155/50/ Avustuksen myöntäminen Thaimaan evankelisluterilaisen kirkon tulvahankkeeseen Esittely Suomen Lähetysseuran katastrofityön yhtenä kohteena on Kaakkois- Aasian tulvatuhojen uhrien auttaminen. Kyseessä on kirkon omaaloitteisesti luoma diakoniahanke. Liite 3 Esityslistan liitteenä on Suomen Lähetysseuran avustusanomus kyseiseen kohteeseen liittyen. Liite sisältää myös avustuskohteen lähemmän esittelyn. Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahoja on ennen yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa tehtäviä päätöksiä jäljellä Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto myöntää lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahoista avustuksen Kaakkois- Aasian tulvatuhojen uhrien auttamiseen Suomen Lähetysseuran kautta. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3) Tiedoksi Suomen Lähetysseura, hallinto- ja talouspalvelut

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/ (24) D:TAL: 139/049/ Monistus- ja painopalveluiden hankinta Esittely Monistus- ja painopalveluiden sopimuskausi päättyy kuluvan vuoden lopussa. Uutta hankintajaksoa varten monistus- ja painopalvelut on kilpailutettu HILMA:ssa julkaistulla hankintailmoituksella. Hankintamenettely on avoin menettely ja kyseessä on EU-kilpailutus. Sopimuskausi käsittää vuodet ja sopimusta on mahdollisuus jatkaa vuodelle Hankinta koskee Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän eri yksiköiden hankkimia monistus- ja painopalveluita (mm. musta-valko- ja värikopiot/tulosteet sekä painotuotteet), tarvittaessa graafista suunnittelua (käyttäjätukea tilaajan tekemien vedosten saattamiseksi lopulliseen muotoonsa) ja taittoa, tulosteiden/kopioiden jälkikäsittelyä ja valmiiden tuotteiden pakkaamista sekä erilaisia painatustöitä (kirjekuoret, erilaiset kortit, esitteet) jne. lukuun ottamatta osastojen itse omilla kopio- ja monitoimilaitteilla ottamia kopioita ja tulosteita. Tarjoukseen tuli sisältyä myös tulostusmateriaalit oheistarvikkeineen (esim. paperit, värit, jälkikäsittelytarvikkeet sekä mahdolliset pakkausmateriaalit niihin liittyvine töineen). Liite 4 Hankinnalle asetetut vaatimukset käyvät tarkemmin ilmi tarjouspyynnöstä. Hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä oli mainittu, että osatarjoukset otetaan huomioon, ja että hankinta voidaan jakaa useamman toimittajan kesken esim. siten, että monistustyöt ja painotyöt hankitaan eri toimittajilta tai siten, että toimitukset jaetaan useamman toimittajan kesken. Tarjoukset pyydettiin jättämään kirjallisesti suljetussa kirjekuoressa ja muistitikulla viimeistään torstaina klo mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät: Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy Kopijyvä Tampere Kopio Niini Finland Oy Laitilan Kirjapaino Oy Multiprint Oy Myöhässä ei saapunut tarjouksia. Tarjoukset avattiin Avauksesta on laadittu erillinen muistio. Tarjoajien kelpoisuus ja tarjoukset arvioitiin tarjouspyynnön mukaisesti. Ensin tehtiin tarjoajien kelpoisuuden arviointi, sitten tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi ja lopuksi tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu.

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/ (24) Tarjouksen tekijöiden kelpoisuuden arviointi Tarjoajien kelpoisuuden arviointia varten oli tarjouspyynnön liitteenä lomake 1, johon tuli rastittaa merkityt kohdat ja liittää lomake tarjouksen liitteeksi. Tarjouspyynnössä tarjoajien kelpoisuutta käsittelevässä kohdassa oli mainittu, että jos jokin kohta on tarjouksen liitelomakkeessa rastittamatta, se johtaa tarjoajan hylkäämiseen. Laitilan Kirjapaino Oy ei ollut rastittanut kohtaa, jossa edellytettiin, että palvelun toimittaja pitää seurakuntayhtymän henkilöstölle kaksi infotilaisuutta, jossa palvelun käytön periaatteista ja toimintatavoista annetaan tietoa. Lisäksi edellytettiin, että toimittaja tekee tilaajan käyttöön ohjeet tilausjärjestelmän käytöstä ja antaa riittävästi käyttäjätukea. Edellä olevalla perusteella tarjoaja ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia ja Laitilan Kirjapaino Oy:n tarjous tulee hylätä. Tarjouspyynnön noudattaminen Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Hankintailmoituksessa on mainittava, mikäli vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään. Monistus- ja painopalveluiden hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa oli kohdassa II.1.9 mainittu, että eri vaihtoehtoja ei hyväksytä. Tarjouspyynnössä oli mm. mainittu, että Mikäli toimitus sisältää virheitä tai puutteita toimittajasta johtuvasta syystä, toimittajan on viivytyksettä maksutta toimitettava virheettömät työt virheellisten tilalle tilaajalle. Mikäli toimitus viivästyy toimittajasta aiheutuvasta syystä ja tästä aiheutuu vahinkoa tilaajalle, tilaaja vaatii hinnanalennusta seuraavasti: 1 vrk 30 % työn hinnasta, 2 vrk 60 % työn hinnasta ja 3 vrk 100 % työn hinnasta. Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy oli kuitenkin tarjouksessaan varannut oikeuden neuvotella ilman ehtoja toimituksen viivästyskorvauksista (erityisesti offset-töiden osalta) tai vaihtoehtoisista tavoista toteuttaa toimitus vaaditussa aikataulussa esimerkiksi seurakunnan toimipisteeseen sijoitetun laitteen avulla. Koska kyseessä on vaihtoehtoinen tarjous, joka ei täytä tarjouspyynnössä mainittuja vaatimuksia, hankintalain 47 :n perusteella Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy:n tarjous tulee hylätä. Liite 5 Jäljelle jääneet tarjoajat on vertailtu tarjouspyynnössä mainituin perustein: hinta 40 %, toimittajan resurssit 35 % (tekniset resurssit 15 %, henkilöresurssit 15 %, palvelun aukiolo 5 %) ja toimitusnopeus 25 %. Liitteenä on vertailutaulukko. Suoritetun vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimmiksi monistus ja painopalveluiden tuottajiksi selvisivät Multiprint Oy ja Kopijyvä Tampere. Valinnassa päädyttiin ehdottamaan näiden kummankin valintaa. Tällä ratkaisulla voidaan toimitusvarmuutta parantaa ja toimitusten laatua vertailla. Tilaaja päättää tilausta tehdessään kumman palveluntarjoajan palveluita käyttää.

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/ (24) Valitun palvelun tuottajan tai valittujen palvelun tuottajien kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella (asiakirjat tärkeysjärjestyksessä): 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö 3. Tarjous 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009, Palvelut). Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, että 1. valitaan Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän monistus- ja painopalveluiden toimittajiksi ajaksi Multiprint Oy ja Kopijyvä Tampere 2. hankintakautta on mahdollisuus jatkaa yhdellä vuodella hallintojohtajan päätöksellä. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymälle tai kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle (Laki julkisista hankinnoista 348/2007 ja 321/2010) Tiedoksi Multiprint Oy, Kopijyvä, muut tarjoukset jättäneet, seurakuntayhtymän toimintayksiköt, talouspalvelut

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/ (24) D:TAL: 425/022/ Eron myöntäminen nuorisotyönjohtaja Kari Lähdesmäelle Esittely Nuorisotyönjohtaja Kari Lähdesmäki on osoittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjeen, jossa hän anoo eroa Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen nuorisotyönjohtajan virasta lukien siirtyäkseen vanhuuseläkkeelle. Nuorisotyönjohtajan viran hoitamisesta päätetään myöhemmin erikseen. Virkaa tultaneen hoitamaan väliaikaisratkaisuin vuoden 2012 loppuun asti. Kasvatustyön kokonaisuuden johtamisjärjestelyistä vuoden 2013 alusta eteenpäin tehdään pysyvät ratkaisut osana vuonna 2012 toteutettavaa rakenteiden muutosprosessia. Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto myöntää nuorisotyönjohtaja Kari Lähdesmäelle eron nuorisotyönjohtajan virasta lukien. Käsittely Merkittiin, että nuorisotyönjohtaja Kari Lähdemäki poistui asian käsittelyn ajaksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5) Tiedoksi Kari Lähdesmäki, henkilöstöpalvelut

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/ (24) D:PER: 327/022/ Perheneuvontatyön johtajan viran täyttäminen Esittely Liite 6 Perheneuvontatyön johtokunta on kokouksessaan käsitellyt perheneuvontatyön johtajan viran täyttämistä. Johtokunta esittää perheneuvontatyön johtajan viran vakituista täyttämistä. Johtokunnan asiaa koskeva päätös kokonaisuudessaan on liitteenä. Perheneuvontatyön johtajan virka on ollut vakinaisesti täyttämättä lukien. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan perheneuvontatyön johtajan viran hoitamisesta siihen asti, kunnes viran pysyvästä täyttämisestä on päätetty. Tähän yhteisen kirkkoneuvoston päätökseen perustuen on Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli antanut kokouksessaan asiaa koskevan virkamääräyksen. Sen mukaan pastori Heikki Syrjämäki määrättiin Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän perheneuvontatyön vt johtajaksi alkaen, kunnes viran pysyvästä täyttämisestä on päätetty tai toisin määrätään. Perheneuvontatyön johtajan viran vakinaista täyttämistä on siirretty, koska Tampereen seurakuntarakenteen sekä kokonaisrakenteen selvittely ja siitä päättäminen on ollut kesken. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt rakenneasiasta esityksensä kirkkohallitukselle kokouksessaan Kirkkohallituksen asiaa koskeva päätös saataneen alkuvuodesta Seurakuntarakennetta koskevan valmisteluprosessin yhteydessä on useaan otteeseen todettu, ettei siitä tehtävillä ratkaisuilla ole välitöntä vaikutusta perheneuvontatyötä ja sen johtamista sekä resurssointia koskeviin ratkaisuihin. Nykyisten yhteisten työmuotojen tulevaisuutta on työn alla olevissa suunnitelmissa tarkasteltu kahden kaikelle seurakuntatyölle yhteisen ydinprosessin kasvatuksen ja osallisuuden näkökulmasta. Nykyisistä yhteisistä työmuodoista työn alla olevaan osallisuuden prosessiin kuuluvat diakoniakeskus, yhteiskunnallinen työ, perheneuvonta ja sairaalasielunhoito. Perheneuvonta tulee myös jatkossa olemaan oma työyksikkönsä samalla, kun se on tiiviisti osa osallisuuden prosessia. Sekä perheneuvonnan perustehtävän toteuttamisen että prosessinäkökulman kehittämisen kannalta on työn johtamisessa perusteltua päästä pysyvään ratkaisuun heti, kun se kokonaisuuden kannalta on mahdollista. Perheneuvontatyön johtamiseen liittyvistä kysymyksistä käytiin alkusyksystä neuvottelu, johon osallistuivat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, hallintojohtaja, yhteisen seurakuntatyön johtaja ja vt perheneuvontatyön johtaja. Neuvottelussa todettiin, että esitys perheneuvontatyön johtajan viran vakituisesta täyttämisestä voidaan tehdä yhteiselle kirkko-

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/ (24) neuvostolle aikaisintaan siinä vaiheessa, kun tuomiokapituli on rakenneratkaisussa tehnyt esityksensä kirkkohallitukselle. Perheneuvontatyön johtajan viran täyttämisessä ilmaistaan se, että valittavan henkilön tulee olla valmis muutosprosessin edetessä mahdollisesti ilmeneviin toimenkuvan tarkennuksiin ja muutoksiin. Perheneuvontatyön johtajan valitsee yhteinen kirkkoneuvosto, joka myös julistaa viran haettavaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto myös nimeää valintaa valmistelevan työryhmän. Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, että 1. yhteinen kirkkoneuvosto päättää julistaa haettavaksi perheneuvontatyön johtajan viran, jonka viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään nimeää valintaa valmistelevaan työryhmään perheneuvontatyön johtokunnan puheenjohtaja Tarja Käpylän, varapuheenjohtaja Varpu Lipposen, 1-2 yhteisen kirkkoneuvoston edustajaa, tuomiorovasti Olli Hallikaisen, hallintojohtaja Matti Ilveskosken sekä yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takalan, joka toimii työryhmään kokoonkutsujana. Käsittely Merkittiin, että Olli Hallikainen ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Puheenjohtajana tämä asiakohdan ajan toimi Anne Karhola. Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 1. julistaa haettavaksi perheneuvontatyön johtajan viran, jonka palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään valita yksimielisesti valintaa valmistelevaan työryhmään perheneuvontatyön johtokunnan puheenjohtaja Tarja Käpylän, varapuheenjohtaja Varpu Lipposen, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Anne Karholan, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Riitta Alajan, tuomiorovasti Olli Hallikaisen, hallintojohtaja Matti Ilveskosken sekä yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takalan, joka toimii työryhmään kokoonkutsujana Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5) Tiedoksi perheneuvontatyön johtokunta, henkilöstöpalvelut

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/ (24) D:TAL: 226/019/ Esteettömyysohjelman seurantaryhmän puheenjohtajan valinta Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan esteettömyysohjelman seurantaryhmän. Seurantaryhmän puheenjohtajaksi nimettiin yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Simo Köppä. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan anomuksesta myöntänyt Simo Köpälle eron yhteisen kirkkoneuvoston jäsenyydestä. Yhteisen kirkkoneuvoston on tarpeen nimetä esteettömyysohjelman seurantaryhmään uusi jäsen, joka samalla toimii työryhmän puheenjohtajana. Ehdotus: Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää esteettömyysohjelman seurantaryhmään jäsenen, joka samalla toimii seurantaryhmän puheenjohtajana. Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti - että esteettömyysohjelman seurantaryhmään ja samalla seurantaryhmän puheenjohtajaksi nimetään FT, yliopiston lehtori Ville Vuolanto. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5) Tiedoksi valittu henkilö, johtava erityisdiakonian viranhaltija Liisa Hoikkanen

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/ (24) D:TAL: 427/022/ Eron myöntäminen vahtimestari Pia Kankaalle Esittely Ehdotus Kiinteistöpalveluiden vahtimestari Pia Kangas pyytää eroa vahtimestarin virasta lukien. Hallintojohtaja ehdottaa, - että Pia Kankaalle myönnetään ero vahtimestarin virasta lukien. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5) Tiedoksi Pia Kangas, kiinteistöpalvelut, henkilöstöpalvelut

20 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/ (24) D:TAL: 428/019/ Hallintojohtaja Matti Ilveskosken muotokuvan maalauttaminen Esittely Hallintojohtaja Matti Ilveskosken muotokuvan maalauttamisesta on käyty alustavia keskusteluja ja myös muotokuvan maalaavasta taiteilijasta on tehty selvityksiä ja käyty alustavia neuvotteluja. Hyvänä vaihtoehtona voidaan pitää taitelijaa, joka aiemmin on jo maalannut Tampereen seurakuntayhtymälle yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan, seurakuntaneuvos Kalevi Nummen ja hallintojohtaja Matti Kurjen muotokuvat. Alustavien hinta-arvioiden mukaan maalaustyön hinnaksi tulisi euroa (sis. alv:n), joka käsittää varsinaisen seurakuntayhtymään jäävän muotokuvan sekä perinteisen mallille luovutettavan kaksoiskappaleen. Ehdotus Hallintopäällikkö ehdottaa, 1. että päätetään maalauttaa hallintojohtaja Matti Ilveskosken muotokuva 2. että muotokuvan kustannukset maksetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista. Käsittely Merkittiin, että hallintojohtaja Matti Ilveskoski ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5) Tiedoksi kuvataidetoimikunta, talouspalvelut

21 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/ (24) 248 Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen ja päätti kokouksen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 234, 235, 236, 237, 238, 239, 243, 244, 245, 246, 247, 248 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 240, 241 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

22 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/ (24) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26, Tampere Postiosoite: PL 226, Tampere Telekopio: (03) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 240, 241 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: - oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

23 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/ (24) VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu1, Hämeenlinna Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Telekopio: Puhelin: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere Postiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere Telekopio: (03) Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuun osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopio: Sähköpostiosoite: Valitusaika 14 päivää

24 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/ (24) Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 89 euroa ja markkinaoikeudessa 223 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu.

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Aika Torstai 27.3.2014 klo 16.15 18.35 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 18.8.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 18.8.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Aika Torstai 18.8.2011 klo 16.15 17.05 Paikka Osallistujat Julkujärven leirikeskus, Ylöjärvi Jäsenet Karhola, Anne puheenjohtaja Alaja, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(13) Aika 17.6.2014 klo 17.00-19.30 Paikka Kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Eskelinen, Tiina Jumppanen, Piippa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 9.11.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 9.11.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Aika 9.11.2011 klo 16:15 17:50 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(27) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 19.5.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(27) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 19.5.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(27) Aika Torstai 19.5.2011 klo 18.00 21.00 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Hilliaho, Arja Karhola, Anne

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(24) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 20.8.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(24) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 20.8.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(24) Aika Torstai 20.8.2015 klo 16.15 17.55 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Uusitalo, Pekka puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Aika Torstai 6.3.2014 klo 16.15 19.25 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Aika 20.5.2015 klo 17:15-18:05 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Seurakuntaneuvosto Kokous 22.1.2015

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Seurakuntaneuvosto Kokous 22.1.2015 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Aika Paikka Torstai 22.1.2015 klo 17:00-18:24 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Arvola,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Aika: Keskiviikko 28.3.2012 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Aika 23.8.2012 klo 16:00-18:55 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 10.6.2014

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 10.6.2014 TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 10.6.2014 klo 18:00-21:01 Paikka Härmälän kirkko Osallistujat Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Aarnio, Antero Alajoki, Asko Hakolinna, Ville

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 34 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 01.04..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Mansoniemi Juha Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(12) Kasvatustyön johtokunta Kokous 11.2.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(12) Kasvatustyön johtokunta Kokous 11.2.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(12) Aika Paikka 11.2.2015 klo 17:30 Seurakuntien talo, Ateena Osallistujat Jäsenet Harju-Autti, Raisa puheenjohtaja Alatalo, Seija Niemistö, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.10.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.10.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Aika Torstai 27.10.2011 klo 16.15 18.15 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 24.9.2014

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 24.9.2014 TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(13) Aika 24.9.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nekalan seurakuntatalo Osallistujat Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Aarnio, Antero Alajoki, Asko poistui

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 12/2014 16.12.2014 257 Paikka ja aika Seurakuntakeskus Nummela, tiistai 16.12.2014 klo 22.00-22.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00-18.25 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Anna-Leena Domander Päivi Harsia Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot