LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo 17.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 2-2014. Aika Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.00"

Transkriptio

1 Asialista Aika Keskiviikko klo Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, Lappeenranta vaihde Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta 27 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 28 Pöytäkirjan tarkastus 29 Työjärjestyksen hyväksyminen 30 Yhteisen kirkkovaltuuston kokousten ja laillisuus ja täytäntöönpano 31 Virkavalinta seurakuntayhtymän 9. nuorisotyönohjaajan virkaan 32 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan nimikkeen muutos 33 Siirtäminen perheasiain neuvottelukeskuksen johtavan perheneuvojan virkaan 34 Perheneuvojan virka 35 Sairaalasielunhoitajan viransijaisuuden (50%) täyttäminen 36 Lähetyssihteerin viran jatko Sammonlahdessa 37 Lausunto rovastikuntamallista 38 Partioasiaa 39 Poronkatu Anomus määräalan vuokrasopimuksen uusimiseksi 41 Tarkennus tila- ja tarjoiluhinnastoon vuodelle Turkkilan kylässä sijaitsevan määräalan myynti 43 Turkkilan kylässä sijaitsevan määräalan myynti 44 Kasukkalan kylässä sijaitsevan määräalan myynti 45 Määrärahan ylitykset vuodelle Erityisnuorisotyön raportti projektirahan käytöstä 47 Erityisammattimiehen tehtävän täyttäminen 48 Lakisääteinen perhevapaa ja sen sijaisuus 49 Lappeen kirkon ja kellotapulin maalaus 50 Muut mahdolliset asiat 51 Saapuneet pöytäkirjat 52 Saapuneet kirjeet 53 Tiedoksi 54 Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

2 Aika Keskiviikko klo Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Läsnä Juha Tiihonen kirkkoherra, puheenjohtaja Jerker Brandt varajäsen Antti Erämo jäsen Elina Heiro jäsen Marja Hovi jäsen Leila Korte varajäsen Petteri Myllynen jäsen, varapuheenjohtaja Aino Mölsä jäsen Kari Pettinen jäsen Ilpo Sientola jäsen Elsa Silvennoinen jäsen Arto Varis varajäsen Muut läsnäolijat Kaarina Sinkkonen YKV:n puheenjohtaja Heikki Kaipia YKV:n varapuheenjohtaja Hannu Haikonen vt kirkkoherra, Sammonlahden srk Osmo Kontinen kirkkoherra, Joutsenon srk Irmeli Hakkarainen talousjohtaja Tiina Ojala henkilöstöpäällikkö Atso Suopanki tiedotussihteeri Juho Karjalainen erityisnuorisotyöntekijä, kutsuttuna, poistui klo jälkeen Helena Turtiainen pöytäkirjanpitäjä Poissa Martta Hirvikallio jäsen Matti Matikainen jäsen Hanna Ruokoniemi jäsen Ilkka Tiimo jäsen Pentti Berg kirkkoherra, Lauritsalan srk Mika Lehtola kirkkoherra, Lappeen srk Marinella Ruutu tiedottaja Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta yhteisten työmuotojen edustaja Sivu 22

3 Käsititeltävät asiat: 27 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KJ 9:1 "Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle." n ohjesääntö 6 "Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi momentissa olevista määräyksistä huolimatta, milloin kirkkoneuvosto niin päättää." KL 7:4 mom. 1 "Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet on saapuvilla." KJ 9:2 "Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin." Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja avasi kokouksen sekä totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 28 Pöytäkirjan tarkastus n ohjesääntö 8 mom. 2 "Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan." Tarkastusvuorossa ovat Marja Hovi ja Matti Matikainen. YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Sivu 23

4 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Hovi ja Petteri Myllynen. 29 Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutoksella käsitellä 46 ensimmäisenä. 30 Yhteisen kirkkovaltuuston kokousten ja laillisuus ja täytäntöönpano n tehtävänä on yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano (KL 10: 1, KL 10: 6, KL 11: 8). YKN toteaa YKV:n ja pidettyjen kokousten 3 ja pöytäkirjat laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. YKN / 30 Hyväksyttiin eistyksen mukaisesti. 31 Virkavalinta seurakuntayhtymän 9. nuorisotyönohjaajan virkaan Yhteinen kirkkovaltuusto perusti (40 ) Lappeenrannan seurakuntayhtymän 9. nuorisotyönohjaajan viran lukien. Viran sijoituspaikkana tässä vaiheessa on Sammonlahden seurakunta. Viran sisältöä voidaan tarkentaa koko srk-yhtymän tarpeiden mukaisesti. Sammonlahden seurakuntaneuvosto hoiti viran täytön käytännön järjestelyjä. Määräaikaan klo mennessä virkaa hakivat nuorisotyönohjaajat (AMK) Timo Lampi ja Anna-Riina Aromaa. Seurakuntaneuvoston asettama haastattelutyöryhmä haastatteli molemmat virkaa hakeneet. Haastattelutyöryhmän esityksen mukaan Sammonlahden seurakuntaneuvosto yksimielisesti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että seurakuntayhtymän 9. nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan Timo Lampi lukien (liite). Sivu 24

5 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Lappeenrannan seurakuntayhtymän 9. nuorisotyönohjaajan virkaan nuorisotyönohjaaja (AMK) Timo Lammen lukien. Viran vaativuusryhmä 502. YKN / Perhesiain neuvottelukeskuksen johtajan nimikkeen muutos Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta esittää (kokous 1/2014, 7 ) neuvottelukeskuksen johtajan virkanimikkeen muuttamista johtavaksi perheneuvojaksi (liite). Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Hannu Poutanen siirtyy eläkkeelle Tässä muutoksessa voidaan tehdä myös virkanimikkeen muutos neuvottelukeskuksen johtajasta johtavaksi perheneuvojaksi. Tässä virkanimikkeen muutoksessa toimenkuva pysyy samana kuin mitä johtajan toimenkuva (liite) on ollut. Yhteinen kirkkoneuvosto muuttaa perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virkanimikkeen perheasiain neuvottelukeskuksen johtavaksi perheneuvojaksi. Entiseen johtajan toimenkuvaan tehdään vain nimikkeen vaatima tekninen muutos. YKN / 32 Arto Varis jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti muuttaa perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virkanimikkeen perheasiain neuvottelukeskuksen johtavaksi perheneuvojaksi. Entiseen johtajan toimenkuvaan tehdään vain nimikkeen vaatima tekninen muutos. 33 Siirtäminen perheasiain neuvottelukeskuksen johtavan perheneuvojan virkaan Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. (KL 6:38) Viranhaltija voidaan siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos em. pykälän kohdan 3 mukaan siirtoon on muu Sivu 25

6 hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Lappeenrannan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksessa yhtenä kolmesta perheneuvojasta on vuodesta 2004 toiminut pastori Pirkko Varis. Perheneuvonnan monipuolisen asiasisällön hyvin tuntevana Pirkko Varis voidaan siirtää johtavan perheneuvojan virkaan lukien. Pirkko Varis on antanut suostumuksensa em. virkaan (liite). Yhteinen kirkkoneuvosto siirtää perheneuvoja, pastori Pirkko Variksen Lappeenrannan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen johtavan perheneuvojan virkaan lukien. Palkkaus edellisen virkanimikkeen perheasian neuvottelukeskuksen johtajan mukainen. YKN / 33 Arto Varis jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti siirtää perheneuvoja, pastori Pirkko Variksen Lappeenrannan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen johtavan perheneuvojan virkaan lukien. Palkkaus edellisen virkanimikkeen perheasian neuvottelukeskuksen johtajan mukainen. 34 Perheneuvojan virka Lappeenrannan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja siirtyy eläkkeelle lukien. Neuvottelukeskuksen johtaja on tehtävässään pääasiallisesti perheneuvoja. Eläköityminen merkitsee siten kolmen perheneuvojan työpanoksen vähenemistä kahteen. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle (kokous 1/2014, 8 ) vapautuvan viran haettavaksi julistamista (liite). Yhteisen kirkkoneuvoston päätös ( , 33 ) siirtää perheneuvoja pastori Pirkko Varis johtavan perheneuvojan virkaan lukien merkitsee, että em. päivästä lukien vapautuun perheasiain neuvottelukeskuksessa perheneuvojan virka. Sivu 26

7 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirillä (alkujaan Lappeenrannan kaupungilla vuodesta 1984) on Lappeenrannan seurakuntayhtymän kanssa päivätty ja allekirjoitettu palvelutuottajasopimus perheneuvontapalvelujen ja perheasioiden sovittelun järjestämisestä Eksoten alueen asukkaille (velvoitteena sosiaalihuoltolaki 17 ja avioliittolaki 22 ). Palvelutarjonta on Eksoten piiriin kuuluvien kuntien asukkaille maksutonta. Sopimuksen mukaan Eksote suorittaa seurakuntayhtymälle edellä mainittujen palvelujen tuottamisesta korvausta vuosittain. Sopimuksen 7. kohdan mukaan korvausssumma tarkistetaan vuosittain talousarviota laadittaessa. Tässä vaiheessa on sovittu ( Raija Kojo/ Eksote Juha Tiihonen /srk-yhtymä), että sopimushintaan lisätään vuositasolla edellyttäen, että palvelutaso pysyy entisenlaisena. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää laittaa vapautuvan Lappeenrannan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojan viran julkisesti haettavaksi. Viran koulutusvaatimus ja toimenkuva voimassaolevan mukainen (liite). Viran vaativuusryhmä 602. YKN antaa pnk:n johtokunnalle tehtäväksi viran täytön käytännön toimet. Johtokunta tuo ehdotuksensa henkilövalinnasta n päätettäväksi. YKN / 34 Arto Varis jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti laittaa vapautuvan Lappeenrannan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojan viran julkisesti haettavaksi. Viran koulutusvaatimus ja toimenkuva voimassaolevan mukainen (liite). Viran vaativuusryhmä 602. YKN antaa pnk:n johtokunnalle tehtäväksi viran täytön käytännön toimet. Johtokunta tuo ehdotuksensa henkilövalinnasta n päätettäväksi. Sivu 27

8 35 Sairaalasielunhoitajan viransijaisuuden (50%) täyttäminen Yhteinen kirkkoneuvosto muutti ( , 229 ) sairaalapastori Urpo Vartiaisen aikaisemman 60 %:n osa-aikaeläkkeen 50 %ksi. Samalla YKN päätti laittaa vapaaksi jääneen 50 %:n sairaalasielunhoitajan viransijaisuuden julkisesti haettavaksi. Viransijaisuuden kesto on sidoksissa Urpo Vartiaisen osa-aikaeläkkeen aikaan. Sairaalasielunhoidon johtokunta hoitaa viransijaisuuden käytännön toimet. Viransijaisuus oli haettavana mennessä. Määräaikaan mennessä viransijaisuutta haki kuusi henkilöä (liite). Sairaalasielunhoidon johtokunta esittää lle, että viransijaisuuteen valitaa pastori Pia Haikonen (1-2014, 5 ). Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee sairaalasielunhoitajan 50 %:een viransijaisuuteen pastori Pia Haikosen lukien siksi ajaksi, mitä viran vakinaisen haltijan osa-aikaeläke kestää. Palkkaus päätetään henkilöstöasiain johtokunnassa. Viransijaisuudessa on neljän kuukauden koeaika. YKN lähettää tämän viransijaisuuspäätöksen tiedoksi Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille. YKN / Lähetyssihteerin viran jatko Sammonlahdessa Yhteinen kirkkovaltuusto perusti (71 ) seurakuntayhtymään määräaikaisen kokoaikaisen lähetyssihteerin viran ajalle Viran sijoituspaikaksi päätettiin Sammonlahden seurakunta. Virkaan siirrettiin silloinen Sammonlahden lähetyssihteerin tehtäviä hoitanut Marita Smeds. Sammonlahden seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että edellä mainittua lähetyssihteerin virkaa jatketaan väliaikaisena virkana saakka (liite). Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se jatkaa alkaen Sammonlahteen sijoitettua seurakuntayhtymän lähetyssihteerin virkaa kokoaikaisena määräaikaisena saakka. Siihen päivämäärään mennessä on lähetystyön Sivu 28

9 kokonaisuutta seurakuntayhtymän tasolla tarkasteltu sekä sisältölähtöisesti että mahdollisesti toteutuvien seurakuntarakennemuutosten näkökulmasta. Väliaikaisessa virassa jatkaa Marita Smeds. Vaativuusryhmä %:n epäpätevyysvähennys. Viran johtosääntö sama kuin YKV:n edellisessä virkaa koskeneessa päätöksessä. YKN / 36 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se jatkaa alkaen Sammonlahteen sijoitettua seurakuntayhtymän lähetyssihteerin virkaa kokoaikaisena määräaikaisena saakka. Siihen päivämäärään mennessä on lähetystyön kokonaisuutta seurakuntayhtymän tasolla tarkasteltu sekä sisältölähtöisesti että mahdollisesti toteutuvien seurakuntarakennemuutosten näkökulmasta. 37 Lausunto rovastikuntamallista Väliaikaisessa virassa jatkaa Marita Smeds. Vaativuusryhmä %:n epäpätevyysvähennys. Viran johtosääntö sama kuin YKV:n edellisessä virkaa koskeneessa päätöksessä. Kirkon paikallistason rakenteen kehittäminen on ollut pitkään vireillä. Kirkolliskokous käsitteli kevätistunnossaan 2013 kehittämisen päälinjoja. Kehittämisen tavoitteena on kaikkien seurakuntien kuuluminen seurakuntayhtymiin, joiden koko vastaisi suunnilleen nykyisten rovastikuntien kokoa. Tämän vuoksi kehittämishankkeesta käytetään nimeä rovastikuntamalli. Kehittämishankkeen ohjausryhmä pyytää asiasta lausuntoa tuomiokapituleilta, valtion hallinnolta, työmarkkinajärjestöltä sekä valitsemiltaan eri kokoisilta seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä. Lappeenranta on yksi lausunnon antajaksi valittu seurakuntayhtymä. Lausuntoa pyydetään kehittämisluonnoksesta ja erityisesti seuraavista kysymyksistä: 1) Seurakunnan ja seurakuntayhtymän suhde, 2) Henkilöstön asema ja liikuteltavuus, 3) Yhtymärovastin asema, tehtävä ja nimike. Lausunnon antaa yhteinen kirkkoneuvosto sähköisellä lomakkeella mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää neljän hengen työryhmän lausunnon antajaksi. Ryhmään nimetään n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, seurakuntayhtymän talousjohtaja sekä henklöstöpäällikkö. Sivu 29

10 YKN / Partioasiaa Seurakuntayhtymän partioasiat ovat olleet yhteisessä kirkkoneuvostossa esillä menneiden vuosien aikana useaan kertaan (muun muassa , 183, , 187 > työryhmä). Keskeinen teema on liittynyt partiolippukuntien kustannuksiin suhteessa seurakuntayhtymässä päätettyyn tilojen käytön hinnoitteluun sekä toiveeseen saada seurakuntayhtymä taustayhteisöksi. Kokouksessaan (68 ) YKN nimesi keskustelun ja äänestyksen jälkeen uuden työryhmän pohtimaan aikaisemmin läpikäytyjä teemoja. Työryhmä kokoontui viisi kertaa (liite) ja jätti lle ehdotuksen sopimuksesta partiotoiminnasta Lappeenrannan seurakuntayhtymässä (liite). Lappeenrannan seurakuntayhtymän neljällä seurakunnalla on kymmenen taustayhteisösopimusta partiolippukuntien kanssa (mukana ei Lappee eikä Ylämaan Kivisissit). Lippukunnat rekisteröityinä yhdistyksinä kuuluvat Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:een, joka puolestaan kuuluu suomalaisen partioliikkeen kattojärjestöön Suomen Partiolaiset ry:een. Seurakuntien budjetissa on kullekin omalle lippukunnalle taloudellinen tuki lippukunnan jäsenmäärän mukaan. Vuosittaiset jäsentiedot saadaan Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:ltä. Saimaan Vartiot ry:lle Lappeenrannan seurakunta maksaa toimintatuen lisäksi Taipalsaarentie 13:ssa sijaitsevan toimitilan vuokran ja sähkön. Työryhmän ehdotus seurakuntayhtymän (= yhteinen kirkkovaltuuston) tekemästä sopimuksesta partiolippukuntien kanssa vaatisi samalla seurakuntayhtymän perussääntöön muutosta. Se ei ole asian sisältöön nähden tarkoituksenmukaista. Yksittäiset rekisteröidyt itsehallinnolliset yhdistykset eivät muodosta seurakuntayhtymään työmuotoa. Voimassa olevat taustayhteisösopimukset hoitavat partiotyön linkityksen paikallisseurakuntien toimintoihin. Yhteinen kirkkoneuvosto ei esitä yhteiselle kirkkovaltuustolle työryhmän ehdottamaa sopimusta partiotoiminnasta Lappeenrannan seurakuntayhtymässä. Sivu 30

11 Partiolippukuntien toiminnan taloudellista tukemista jatketaan entiseen tapaan paikallisseurakuntien budjetin kautta. Partiolippukuntiin sovelletaan seurakuntayhtymän sisäistä hinnoittelua lisättynä arvonlisäverolla. YKN / 38 Keskustelun jälkeen Antti Erämo esitti Petteri Myllysen kannattamana että, yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle työryhmän ehdottamaa sopimusta partiotoiminnasta Lappeenrannan seurakuntayhtymässä. Asiastä äänestettiin niin, että puheenjohtajan pohjaesitystä kannattavat äänestivät jaa ja Antti Erämon muutosesitystä kannattavat äänestivät ei. Äänestystulos jaa-ääniä 2, ei-ääniä 7, 3 tyhjää ja 1 poissa. (Liite) Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle työryhmän ehdottamaa sopimusta partiotoiminnasta Lappeenrannan seurakuntayhtymässä. 39 Poronkatu 14 Kiinteistöasiain johtokunta on kokouksessaan / 5 käsitellyt Poronkatu 14 kiinteistön vuokratun osan sisäilmaongelmia ja nykyistä tilannetta. Johtokunta tutustui kohteeseen vuoden 2013 kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuskierroksella. Lappeenrannan kaupunki on irtisanonut vuokrasopimuksen päättymään Kiinteistöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Poronkatu 14 tontille haetaan kaavamuutosta. Tontti ( Uus-Lavola) on 2200 m2 ja kaavassa merkitty yleishyödyllisiä rakennuksia varten ja nykyinen rakennusoikeus on 1100 m2. Kiinteistöstrategiassa (ykv / 33) tontti merkitty ryhmään myydään. Alueella on voimassa 1974 vahvistettu asemakaava. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää kiinteistöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti, että tontille haetaan asemakaavamuutosta. Kaavamerkinnäksi AR ja rakennusoikeutta 1100 m2. Sivu 31

12 YKN / Anomus määräalan vuokrasopimuksen uusimiseksi Saku Hyttinen ja Lisyane Broudissond anovat vuokrasopimuksen uusimista kymmeneksi vuodeksi. Anomus koskee Suur-Kaijansaaressa olevaa määräalaa (noin m²) rakennuksineen vapaa-ajanvietto paikaksi. Sähköpostikeskustelu Hyttinen/talousjohtaja sovittiin vuokrasopimuksen esitykseksi 5 vuotta. Anomus liitteenä. Lappeenrannan seurakuntayhtymä on vuokrannut Saku Hyttiselle ja Lisyane Broudissondille maa-alueen (noin m²) ja vuosivuokra on ollut 450,-/v (ykn / 235). Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkaa vuokrasopimusta Saku Hyttisen ja Lisyane Broudissondin kanssa ajalle , vuosivuokra on 600 euroa, muutoin entisin ehdoin. YKN / Tarkennus tila- ja tarjoiluhinnastoon vuodelle 2014 Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt tila- ja tarjoiluhinnaston vuodelle 2014 kokouksessaan / 180. Leirien peruuttamisesta on sovittu käytäntö hiihtolomaviikon ja kesäsesongin osalta, mutta peruutuksista muina ajankohtina pidettävien leirien osalta tulisi hinnastoa tarkentaa seuraavasti: peruutuksista veloitetaan 14 vrk 8 vrk ennen, veloitus 125 euroa/varattu vuorokausi 7 vrk - 4 vrk ennen, veloitus 250 euroa/varattu vuorokausi 3 vrk 0 vrk ennen, veloitus 500 euroa/varattu vuorokausi Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tarkentaa tila- ja tarjoiluhinnastoa siten, että muina ajankohtina kuin hiihtolomaviikon ja kesäsesongin Sivu 32

13 ajalta pidettävien leirin peruutuksista veloitetaan 14 vrk 8 vrk ennen, veloitus 125 euroa/varattu vuorokausi 7 vrk - 4 vrk ennen, veloitus 250 euroa/varattu vuorokausi 3 vrk 0 vrk ennen, veloitus 500 euroa/varattu vuorokausi YKN / Turkkilan kylässä sijaitsevan määräalan myynti KL 14 luku, 4, 1 mom., "Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi." KL 9 luku, 3 :ssä todetaan kiinteän omaisuuden luovuttamisesta "Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa..." Lappeenrannan seurakuntayhtymä on saanut testamenttilahjoituksena Turkkila tilan, rek.nro ,16 ha. Tila käsittää 16,8 ha metsää, n. 2,4 ha peltoa ja loput rakennuksia ympäröivän pihapiirin. Kohde on ollut myynnissä Karjalan Kiinteistövälitys Oy:llä lokakuusta alkaen. Turkkila tilaan kuuluvasta erillisestä määräalasta peltomaata on saatu tarjous, euroa. Määräalan koko on noin 1 ha. Kohteesta on lausunto ProAgria Etelä-Suomelta, liite. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että määräalaa noin 1 ha peltomaata Turkkilan kylässä Rkno , ei myydä Seija Piiroiselle ja Jani Varikselle hintaan euroa, liitteenä kartta. Perusteluna on, että Turkkila tilan myymättömästä alueesta kokonaisuutena on saatu parempi tarjous. YKN / 42 Sivu 33

14 43 Turkkilan kylässä sijaitsevan määräalan myynti KL 14 luku, 4, 1 mom., "Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi." KL 9 luku, 3 :ssä todetaan kiinteän omaisuuden luovuttamisesta "Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa..." Lappeenrannan seurakuntayhtymä on saanut testamenttilahjoituksena Turkkila tilan, rek.nro ,16 ha. Tila käsittää 16,8 ha metsää, n. 2,4 ha peltoa ja loput rakennuksia ympäröivän pihapiirin. Kohde on ollut myynnissä Karjalan Kiinteistövälitys Oy:llä lokakuusta alkaen. Turkkila tilaan kuuluvasta erillisestä määräalasta peltolohko 0,97 ha ja Jängynjärveen ulottuvasta määräalasta peltolohko 1,41 ha ja metsämaata 1 ha sekä reuna-alueet noin 1 ha, yhteensä 4,36 ha on saatu tarjous, euroa. Kohteesta on lausunto ProAgria Etelä-Suomelta, liite ja Etelä-Karjalan Metsänhoitoyhdistykseltä, liite. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että määräala noin 4,36 ha Turkkilan kylässä Rkno , myydään Kari Varikselle hintaan euroa, liitteenä kartta. YKN / 43 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että määräala noin 4,36 ha Turkkilan kylässä Rkno , myydään Kari Varikselle hintaan euroa, liitteenä kartta. 44 Kasukkalan kylässä sijaitsevan määräalan myynti KL 14 luku, 4, 1 mom., "Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi." KL 9 luku, 3 :ssä todetaan kiinteän omaisuuden luovuttamisesta "Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa..." Sivu 34

15 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan / 7 äänestyksen jälkeen, että Jorma ja Riitta Suden tekemästä ostotarjouksesta tulee rajata pois Kasukkalan kylän uimarantana toimiva alue 40 aaria. Jorma ja Riitta Susi ovat tehneet korjatun tarjouksen Kasukkalan kylässä sijaitsevan määräalan ostamiseksi rakennuksineen. Alueella sijaitsee mökki ja rantasauna Liitteenä kartta. Ostotarjous on tehty noin 1,2 ha määräalasta ja koskee tilaa Mäkelä , jonka seurakuntayhtymä omistaa. Kohde on ollut ns. hiljaisessa myynnissä. Kohde sisältyy yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymään kiinteistöstrategian / 33 myytäviin kohteisiin. Kohteesta on arviokirja SKV Kiinteistönvälitys Oy:ltä, liite. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kasukkalan kylässä sijaitsevasta Mäkelä tilasta, , myydään noin 1,2 ha määräala Riitta ja Jorma Sudelle hintaan euroa, liitteenä kartta. YKN / Määrärahan ylitykset vuodelle 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kasukkalan kylässä sijaitsevasta Mäkelä tilasta, , myydään noin 1,2 ha määräala Riitta ja Jorma Sudelle hintaan euroa, liitteenä kartta. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää muutoksista talousarvioon (KJ 15 luku, 6 ja taloussääntö 6 ) Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt, että käyttötalousosan määrärahojen sitovuustasoksi osastotason ja yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on lukutaso/kustannuspaikka vuonna Seurakuntayhtymä: Määrärahan ylityksiä ja tulon alituksia tehtäväaluetasolla on hallinnossa ,94 euroa, yhteisten työmuotojen ystävyysseurakuntatoiminnassa 63,86 euroa, hautaustoimessa ,05 euroa ja kiinteistötoimessa ,03 euroa. Tehtäväaluetasoisia ylityksiä on yhteensä ,88 euroa, liite perusteluineen. Sivu 35

16 Hautainhoitorahasto Määrärahan ylityksiä ja tulon alituksia tehtäväaluetasolla on yhteensä ,93 euroa, liite perusteluineen. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2013 talousarvion tehtäväaluetason ylityksiä yhteensä ,88 euroa liitteen mukaan sekä hautainhoitorahaston tehtäväaluetason ylityksiä yhteensä ,93 euroa liitteen mukaan. YKN / Erityisnuorisotyön raportti projektirahan käytöstä Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan / 134 myöntänyt erityisnuorisotyölle ja päihde- ja kriminaalityölle euroa projektirahaa yhteisen veneen ylläpitokuluihin ja varusteisiin ensimmäisen vuoden osalta. Erityisnuorisotyöntekijä Juho Karjalainen antaa selvityksen hankkeen toteutumisesta yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy annetun selvityksen hankkeen toteutumisesta. YKN / 46 Erityisnuorisotyöntekijä Juho Karjalainen esitteli erityisnuorisotyön ja päihde- ja kriminaalityön venehankkeen toteutumista yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi annetun selvityksen. 47 Erityisammattimiehen tehtävän täyttäminen Kiinteistötoimen erityisammattimiehen tehtävä on ollut täyttämättä tehtävän hoitajan työkyvyttömyyseläkkeelle jäännin myötä marraskuusta 2013 lähtien. Tehtävää on hoitanut sijainen. Sivu 36

17 Kiinteistöpäällikkö on selvittänyt tilannetta ja päätynyt siihen, että erityisammattimiehen paikka tulee täyttää toistaiseksi voimassa olevalla työsuhteella. Kiinteistöasiain johtokunta puoltaa tehtävän täyttämistä. Liitteet 2 kpl. Hp: Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se antaa luvan kiinteistötoimen erityisammattimiehen rekrytointiin. Tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 402. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittavan henkilön on toimitettava työhöntulotarkastuksen todistus koeajan aikana. Tehtävä täytetään julkisen haun kautta. Palkattavan henkilön työsuhde alkaa tai sopimuksen mukaan sen jälkeen. HAJ / 8 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena.. Kiinteistöasiain johtokunta on käsitellyt erityisammattimiehen tehtävää kokouksessaan / 34 ja puoltaa vapautuneen tehtävän täyttämistä. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa luvan kiinteistötoimen erityisammattimiehen rekrytointiin. Tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 402. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittavan henkilön on toimitettava työhöntulotarkastuksen todistus koeajan aikana. Tehtävä täytetään julkisen haun kautta. Palkattavan henkilön työsuhde alkaa tai sopimuksen mukaan sen jälkeen. YKN / 47 Sivu 37

18 48 Lakisääteinen perhevapaa ja sen sijaisuus Kesärannan apuemäntä Kirsi Karppinen on ilmoittanut lakisääteisestä perhevapaasta, jonka arvioitu kesto on Liite 1 kpl. Hp: Henkilöstöasiain johtokunta esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee Kirsi Karppisen perhevapaan (äitiysloma) tiedoksi ja myöntää luvan sijaisen rekrytointiin. Sijainen palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen apuemännän työnkuvan ehdoin. Sijaisuus alkaa tai sopimuksen mukaan. Koeaika 4 kuukautta. HAJ / 5 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena.. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti tiedokseen Kirsi Karppisen perhevapaan (äitiysloma) ja myöntää luvan sijaisen rekrytointiin. Sijainen palkataan ensisijaisesti sisäisen haun kautta, tarvittaessa julkisen haun kautta määräaikaiseen työsuhteeseen apuemännän työnkuvan ehdoin. Sijaisuus alkaa tai sopimuksen mukaan. Koeaika 4 kuukautta. YKN / Lappeen kirkon ja kellotapulin maalaus Lappeen Marian kirkon ja kellotapulin maalaustyöstä on pyydetty tarjoukset. Tarjoukset tuli jättää klo mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen antoi 9 urakoitsijaa. Kiinteistöasiain johtokunta käsitteli tarjoukset kokouksessaan / 20. Liitteenä tarjouspyyntö, avauspöytäkirja ja ote kiinteistöasiain johtokunnan pöytäkirjasta. Sivu 38

19 50 Muut mahdolliset asiat Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita kiinteistöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti Lappeen Marian kirkon ja kellotapulin julkisivujen maalaustyön suorittajaksi Saneeraus K2-Group Oy:n Mikkelistä edullisimmalla tarjouksellaan. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että vaihtoehdoista valitaan pellavaöljymaali paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. YKN / Saapuneet pöytäkirjat 1. Lapsityön johtokunta Kiinteistöasiain johtokunta 1 ja 3. Perheasiain johtokunta Sairaalasielunhoidon johtokunta Sammonlahden seurakunta Lappeenrannan seurakunta 1 ja 7. Lauritsalan seurakunta Henkilöstöasiain johtokunta Saapuneet kirjeet 1. Aluehallintovirasto, ympäristölupahakemus Kirkkohallitus, yleiskirje 01/2014, kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet maksut Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A3/2014, salassapitosopimus, lomarahavapaaohjeistus, muuta alkavaan sopimuskauteen liittyvää, muutoksia osasairauspäivärahaan lähtien, työsuojeluhenkilörekisteriin tehtävät ilmoitukset 4. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A4/2014, ennakkoinfoa Kirkon työelämä verkkoaivoriihestä 5. Kirkkohallituksen yleiskirje 3/2014, vuoden 2014 seurakuntavaalit 6. Kirkkohallituksen yleiskirje 4/2014, kirkon säädöskokoelma nro 116 piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta 7. Kirkkohallituksen yleiskirje 5/2014, laskennallinen osuus eläkevastuusta Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2014, kristillisten järjestöjen rippikoulut ja kirjuri-järjestelmä Sivu 39

20 53 Tiedoksi 1. Verotulot Talousjohtajan päätöspöytäkirja 4/2014, tarvittaessa tulevat työntekijät 2014, 5/2014 lomakauden ulkopuoliset vuosilomat 3. Lappeenrannan kirkkoherran päätöspöytäkirja 1/2014, lapsityönjohtajan osittainen hoitovapaa 4. Johtavan sairaalasielunhoitajan päätöspöytäkirja 2/2014, vuosilomapäätös 54 Muutoksen haku ja kokouksen päättäminen Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Lappeenrannassa 27 / Juha Tiihonen puheenjohtaja Helena Turtiainen sihteeri / pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastaminen Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 2 / 2014 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Lappeenrannassa / 2014 Marja Hovi Petteri Myllynen Pöytäkirjan nähtävänä olo Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 3/ /3.2014, minkä todistan Sivu 40

21 Lappeenrannassa / 2014 Irmeli Hakkarainen talousjohtaja Sivu 41

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 66 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 29.5.2007 klo 16.00 (kahvit ennen valtuuston kokousta) Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Lauantai klo Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Lauantai klo Paikka Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Lauantai 24.1.2015 klo 16.30 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Musiikki- ja rippikoulusali

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 9.4.2015 klo 17.30 18.53 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 56 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 11.30 _alkaen joululounaalla Paikka Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 25.3.2015 klo 17.00 18.25 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.3.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 28. Kokouksen avaus 29. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30. Pöytäkirjan tarkastus 31. Ääntenlaskijat 32. Työjärjestys 33. Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 100 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 24.10.2006 klo 16.00 (kahvit ennen kirkkovaltuuston kokousta) Paikka Lappeen srk

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.30)

Asialista/ Pöytäkirja Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.30) Aika 5-2015 Torstai 7.5.2015 klo 17.00 (kahvit alkaen klo 16.30) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Valtakatu 38, kokoushuone Norppa/Kuutti, 6. krs., Lappeenranta ASIALISTA 52 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista 4-2015. Aika Tiistai 24.2.2015 klo 17.00-17.10. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista 4-2015. Aika Tiistai 24.2.2015 klo 17.00-17.10. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 24.2.2015 klo 17.00-17.10 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2016. Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2016. Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeenrannan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.30-18.07. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Asialista Maanantai klo _ Joutsenon seurakuntakeskus

Asialista Maanantai klo _ Joutsenon seurakuntakeskus Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Paikka Maanantai 26.9.2016 klo 18.00 - _19.38 Joutsenon seurakuntakeskus ASIALISTA 64 Kokouksen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista/ Pöytäkirja Aika. Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.45)

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista/ Pöytäkirja Aika. Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.45) Aika 7-2015 Torstai 25.6.2015 klo 17.00 (kahvit alkaen klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, 3. krs, Lappeenranta ASIALISTA 75 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista KUU Aika Torstai klo 17.00

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista KUU Aika Torstai klo 17.00 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 28.3.2014 Sivu 37 Kokousaika Keskiviikko 2.4.2014 kello 16.00 Kokouspaikka Lievestuoreen kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.11.2016 klo 17.30 18.23 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

Aika klo (kahvit klo (uusi rakennus) ennen valtuustoseminaarin alkua)

Aika klo (kahvit klo (uusi rakennus) ennen valtuustoseminaarin alkua) LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 13.5.2008 klo 16.45 (kahvit klo 17.30 (uusi rakennus) ennen valtuustoseminaarin alkua)

Lisätiedot

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat:

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.00 18.38 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 16 KOKOUKSEN AVAUS 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 sivut 1 8 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) klo 19.00 20.00 Raahen seurakuntakoti, Kirkkokatu 10, 92100 RAAHE puheenjohtaja Mattila

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Torstai 14.1.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Neuvotteluhuone,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 17.2.2016 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 3-2015. Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 3-2015. Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali,

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 18.05 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 40

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo 17.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo 17.00 YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 25.4.2016 klo 17.30 18.12 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016 Kokousaika Torstai 28.1.2016 klo 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja, varajäsen

Lisätiedot

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 11.04.2016 klo 18:00-21:10 Paikka Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Saapuvilla olleet jäsenet Anne Lindell, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista 1-2016. Aika Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00. Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista 1-2016. Aika Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00. Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1.

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12. Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 2 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 2.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 -

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 13.1.2015 klo 17.15 18.50 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 UUDEN SEURAKUNTANEUVOSTON ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015

KEMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KOKOUSTIEDOT Kokousaika 18.5.2015 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Seurakuntatalo, kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Varsinaiset jäsenet Pentti Tepsa, puheenjohtaja Tarja Perälä, vpj Timo Alaräisänen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 8-2015. Aika Keskiviikko 30.9.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 8-2015. Aika Keskiviikko 30.9.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 30.9.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 9-2015. Aika Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00-18.14. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 9-2015. Aika Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00-18.14. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00-18.14 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 119

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka Asialista Aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot