LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo 17.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 2-2014. Aika Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.00"

Transkriptio

1 Asialista Aika Keskiviikko klo Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, Lappeenranta vaihde Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta 27 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 28 Pöytäkirjan tarkastus 29 Työjärjestyksen hyväksyminen 30 Yhteisen kirkkovaltuuston kokousten ja laillisuus ja täytäntöönpano 31 Virkavalinta seurakuntayhtymän 9. nuorisotyönohjaajan virkaan 32 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan nimikkeen muutos 33 Siirtäminen perheasiain neuvottelukeskuksen johtavan perheneuvojan virkaan 34 Perheneuvojan virka 35 Sairaalasielunhoitajan viransijaisuuden (50%) täyttäminen 36 Lähetyssihteerin viran jatko Sammonlahdessa 37 Lausunto rovastikuntamallista 38 Partioasiaa 39 Poronkatu Anomus määräalan vuokrasopimuksen uusimiseksi 41 Tarkennus tila- ja tarjoiluhinnastoon vuodelle Turkkilan kylässä sijaitsevan määräalan myynti 43 Turkkilan kylässä sijaitsevan määräalan myynti 44 Kasukkalan kylässä sijaitsevan määräalan myynti 45 Määrärahan ylitykset vuodelle Erityisnuorisotyön raportti projektirahan käytöstä 47 Erityisammattimiehen tehtävän täyttäminen 48 Lakisääteinen perhevapaa ja sen sijaisuus 49 Lappeen kirkon ja kellotapulin maalaus 50 Muut mahdolliset asiat 51 Saapuneet pöytäkirjat 52 Saapuneet kirjeet 53 Tiedoksi 54 Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

2 Aika Keskiviikko klo Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Läsnä Juha Tiihonen kirkkoherra, puheenjohtaja Jerker Brandt varajäsen Antti Erämo jäsen Elina Heiro jäsen Marja Hovi jäsen Leila Korte varajäsen Petteri Myllynen jäsen, varapuheenjohtaja Aino Mölsä jäsen Kari Pettinen jäsen Ilpo Sientola jäsen Elsa Silvennoinen jäsen Arto Varis varajäsen Muut läsnäolijat Kaarina Sinkkonen YKV:n puheenjohtaja Heikki Kaipia YKV:n varapuheenjohtaja Hannu Haikonen vt kirkkoherra, Sammonlahden srk Osmo Kontinen kirkkoherra, Joutsenon srk Irmeli Hakkarainen talousjohtaja Tiina Ojala henkilöstöpäällikkö Atso Suopanki tiedotussihteeri Juho Karjalainen erityisnuorisotyöntekijä, kutsuttuna, poistui klo jälkeen Helena Turtiainen pöytäkirjanpitäjä Poissa Martta Hirvikallio jäsen Matti Matikainen jäsen Hanna Ruokoniemi jäsen Ilkka Tiimo jäsen Pentti Berg kirkkoherra, Lauritsalan srk Mika Lehtola kirkkoherra, Lappeen srk Marinella Ruutu tiedottaja Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta yhteisten työmuotojen edustaja Sivu 22

3 Käsititeltävät asiat: 27 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KJ 9:1 "Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle." n ohjesääntö 6 "Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi momentissa olevista määräyksistä huolimatta, milloin kirkkoneuvosto niin päättää." KL 7:4 mom. 1 "Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet on saapuvilla." KJ 9:2 "Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin." Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja avasi kokouksen sekä totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 28 Pöytäkirjan tarkastus n ohjesääntö 8 mom. 2 "Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan." Tarkastusvuorossa ovat Marja Hovi ja Matti Matikainen. YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Sivu 23

4 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Hovi ja Petteri Myllynen. 29 Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutoksella käsitellä 46 ensimmäisenä. 30 Yhteisen kirkkovaltuuston kokousten ja laillisuus ja täytäntöönpano n tehtävänä on yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano (KL 10: 1, KL 10: 6, KL 11: 8). YKN toteaa YKV:n ja pidettyjen kokousten 3 ja pöytäkirjat laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. YKN / 30 Hyväksyttiin eistyksen mukaisesti. 31 Virkavalinta seurakuntayhtymän 9. nuorisotyönohjaajan virkaan Yhteinen kirkkovaltuusto perusti (40 ) Lappeenrannan seurakuntayhtymän 9. nuorisotyönohjaajan viran lukien. Viran sijoituspaikkana tässä vaiheessa on Sammonlahden seurakunta. Viran sisältöä voidaan tarkentaa koko srk-yhtymän tarpeiden mukaisesti. Sammonlahden seurakuntaneuvosto hoiti viran täytön käytännön järjestelyjä. Määräaikaan klo mennessä virkaa hakivat nuorisotyönohjaajat (AMK) Timo Lampi ja Anna-Riina Aromaa. Seurakuntaneuvoston asettama haastattelutyöryhmä haastatteli molemmat virkaa hakeneet. Haastattelutyöryhmän esityksen mukaan Sammonlahden seurakuntaneuvosto yksimielisesti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että seurakuntayhtymän 9. nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan Timo Lampi lukien (liite). Sivu 24

5 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Lappeenrannan seurakuntayhtymän 9. nuorisotyönohjaajan virkaan nuorisotyönohjaaja (AMK) Timo Lammen lukien. Viran vaativuusryhmä 502. YKN / Perhesiain neuvottelukeskuksen johtajan nimikkeen muutos Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta esittää (kokous 1/2014, 7 ) neuvottelukeskuksen johtajan virkanimikkeen muuttamista johtavaksi perheneuvojaksi (liite). Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Hannu Poutanen siirtyy eläkkeelle Tässä muutoksessa voidaan tehdä myös virkanimikkeen muutos neuvottelukeskuksen johtajasta johtavaksi perheneuvojaksi. Tässä virkanimikkeen muutoksessa toimenkuva pysyy samana kuin mitä johtajan toimenkuva (liite) on ollut. Yhteinen kirkkoneuvosto muuttaa perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virkanimikkeen perheasiain neuvottelukeskuksen johtavaksi perheneuvojaksi. Entiseen johtajan toimenkuvaan tehdään vain nimikkeen vaatima tekninen muutos. YKN / 32 Arto Varis jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti muuttaa perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virkanimikkeen perheasiain neuvottelukeskuksen johtavaksi perheneuvojaksi. Entiseen johtajan toimenkuvaan tehdään vain nimikkeen vaatima tekninen muutos. 33 Siirtäminen perheasiain neuvottelukeskuksen johtavan perheneuvojan virkaan Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. (KL 6:38) Viranhaltija voidaan siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos em. pykälän kohdan 3 mukaan siirtoon on muu Sivu 25

6 hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Lappeenrannan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksessa yhtenä kolmesta perheneuvojasta on vuodesta 2004 toiminut pastori Pirkko Varis. Perheneuvonnan monipuolisen asiasisällön hyvin tuntevana Pirkko Varis voidaan siirtää johtavan perheneuvojan virkaan lukien. Pirkko Varis on antanut suostumuksensa em. virkaan (liite). Yhteinen kirkkoneuvosto siirtää perheneuvoja, pastori Pirkko Variksen Lappeenrannan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen johtavan perheneuvojan virkaan lukien. Palkkaus edellisen virkanimikkeen perheasian neuvottelukeskuksen johtajan mukainen. YKN / 33 Arto Varis jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti siirtää perheneuvoja, pastori Pirkko Variksen Lappeenrannan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen johtavan perheneuvojan virkaan lukien. Palkkaus edellisen virkanimikkeen perheasian neuvottelukeskuksen johtajan mukainen. 34 Perheneuvojan virka Lappeenrannan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja siirtyy eläkkeelle lukien. Neuvottelukeskuksen johtaja on tehtävässään pääasiallisesti perheneuvoja. Eläköityminen merkitsee siten kolmen perheneuvojan työpanoksen vähenemistä kahteen. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle (kokous 1/2014, 8 ) vapautuvan viran haettavaksi julistamista (liite). Yhteisen kirkkoneuvoston päätös ( , 33 ) siirtää perheneuvoja pastori Pirkko Varis johtavan perheneuvojan virkaan lukien merkitsee, että em. päivästä lukien vapautuun perheasiain neuvottelukeskuksessa perheneuvojan virka. Sivu 26

7 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirillä (alkujaan Lappeenrannan kaupungilla vuodesta 1984) on Lappeenrannan seurakuntayhtymän kanssa päivätty ja allekirjoitettu palvelutuottajasopimus perheneuvontapalvelujen ja perheasioiden sovittelun järjestämisestä Eksoten alueen asukkaille (velvoitteena sosiaalihuoltolaki 17 ja avioliittolaki 22 ). Palvelutarjonta on Eksoten piiriin kuuluvien kuntien asukkaille maksutonta. Sopimuksen mukaan Eksote suorittaa seurakuntayhtymälle edellä mainittujen palvelujen tuottamisesta korvausta vuosittain. Sopimuksen 7. kohdan mukaan korvausssumma tarkistetaan vuosittain talousarviota laadittaessa. Tässä vaiheessa on sovittu ( Raija Kojo/ Eksote Juha Tiihonen /srk-yhtymä), että sopimushintaan lisätään vuositasolla edellyttäen, että palvelutaso pysyy entisenlaisena. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää laittaa vapautuvan Lappeenrannan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojan viran julkisesti haettavaksi. Viran koulutusvaatimus ja toimenkuva voimassaolevan mukainen (liite). Viran vaativuusryhmä 602. YKN antaa pnk:n johtokunnalle tehtäväksi viran täytön käytännön toimet. Johtokunta tuo ehdotuksensa henkilövalinnasta n päätettäväksi. YKN / 34 Arto Varis jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti laittaa vapautuvan Lappeenrannan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojan viran julkisesti haettavaksi. Viran koulutusvaatimus ja toimenkuva voimassaolevan mukainen (liite). Viran vaativuusryhmä 602. YKN antaa pnk:n johtokunnalle tehtäväksi viran täytön käytännön toimet. Johtokunta tuo ehdotuksensa henkilövalinnasta n päätettäväksi. Sivu 27

8 35 Sairaalasielunhoitajan viransijaisuuden (50%) täyttäminen Yhteinen kirkkoneuvosto muutti ( , 229 ) sairaalapastori Urpo Vartiaisen aikaisemman 60 %:n osa-aikaeläkkeen 50 %ksi. Samalla YKN päätti laittaa vapaaksi jääneen 50 %:n sairaalasielunhoitajan viransijaisuuden julkisesti haettavaksi. Viransijaisuuden kesto on sidoksissa Urpo Vartiaisen osa-aikaeläkkeen aikaan. Sairaalasielunhoidon johtokunta hoitaa viransijaisuuden käytännön toimet. Viransijaisuus oli haettavana mennessä. Määräaikaan mennessä viransijaisuutta haki kuusi henkilöä (liite). Sairaalasielunhoidon johtokunta esittää lle, että viransijaisuuteen valitaa pastori Pia Haikonen (1-2014, 5 ). Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee sairaalasielunhoitajan 50 %:een viransijaisuuteen pastori Pia Haikosen lukien siksi ajaksi, mitä viran vakinaisen haltijan osa-aikaeläke kestää. Palkkaus päätetään henkilöstöasiain johtokunnassa. Viransijaisuudessa on neljän kuukauden koeaika. YKN lähettää tämän viransijaisuuspäätöksen tiedoksi Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille. YKN / Lähetyssihteerin viran jatko Sammonlahdessa Yhteinen kirkkovaltuusto perusti (71 ) seurakuntayhtymään määräaikaisen kokoaikaisen lähetyssihteerin viran ajalle Viran sijoituspaikaksi päätettiin Sammonlahden seurakunta. Virkaan siirrettiin silloinen Sammonlahden lähetyssihteerin tehtäviä hoitanut Marita Smeds. Sammonlahden seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että edellä mainittua lähetyssihteerin virkaa jatketaan väliaikaisena virkana saakka (liite). Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se jatkaa alkaen Sammonlahteen sijoitettua seurakuntayhtymän lähetyssihteerin virkaa kokoaikaisena määräaikaisena saakka. Siihen päivämäärään mennessä on lähetystyön Sivu 28

9 kokonaisuutta seurakuntayhtymän tasolla tarkasteltu sekä sisältölähtöisesti että mahdollisesti toteutuvien seurakuntarakennemuutosten näkökulmasta. Väliaikaisessa virassa jatkaa Marita Smeds. Vaativuusryhmä %:n epäpätevyysvähennys. Viran johtosääntö sama kuin YKV:n edellisessä virkaa koskeneessa päätöksessä. YKN / 36 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se jatkaa alkaen Sammonlahteen sijoitettua seurakuntayhtymän lähetyssihteerin virkaa kokoaikaisena määräaikaisena saakka. Siihen päivämäärään mennessä on lähetystyön kokonaisuutta seurakuntayhtymän tasolla tarkasteltu sekä sisältölähtöisesti että mahdollisesti toteutuvien seurakuntarakennemuutosten näkökulmasta. 37 Lausunto rovastikuntamallista Väliaikaisessa virassa jatkaa Marita Smeds. Vaativuusryhmä %:n epäpätevyysvähennys. Viran johtosääntö sama kuin YKV:n edellisessä virkaa koskeneessa päätöksessä. Kirkon paikallistason rakenteen kehittäminen on ollut pitkään vireillä. Kirkolliskokous käsitteli kevätistunnossaan 2013 kehittämisen päälinjoja. Kehittämisen tavoitteena on kaikkien seurakuntien kuuluminen seurakuntayhtymiin, joiden koko vastaisi suunnilleen nykyisten rovastikuntien kokoa. Tämän vuoksi kehittämishankkeesta käytetään nimeä rovastikuntamalli. Kehittämishankkeen ohjausryhmä pyytää asiasta lausuntoa tuomiokapituleilta, valtion hallinnolta, työmarkkinajärjestöltä sekä valitsemiltaan eri kokoisilta seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä. Lappeenranta on yksi lausunnon antajaksi valittu seurakuntayhtymä. Lausuntoa pyydetään kehittämisluonnoksesta ja erityisesti seuraavista kysymyksistä: 1) Seurakunnan ja seurakuntayhtymän suhde, 2) Henkilöstön asema ja liikuteltavuus, 3) Yhtymärovastin asema, tehtävä ja nimike. Lausunnon antaa yhteinen kirkkoneuvosto sähköisellä lomakkeella mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää neljän hengen työryhmän lausunnon antajaksi. Ryhmään nimetään n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, seurakuntayhtymän talousjohtaja sekä henklöstöpäällikkö. Sivu 29

10 YKN / Partioasiaa Seurakuntayhtymän partioasiat ovat olleet yhteisessä kirkkoneuvostossa esillä menneiden vuosien aikana useaan kertaan (muun muassa , 183, , 187 > työryhmä). Keskeinen teema on liittynyt partiolippukuntien kustannuksiin suhteessa seurakuntayhtymässä päätettyyn tilojen käytön hinnoitteluun sekä toiveeseen saada seurakuntayhtymä taustayhteisöksi. Kokouksessaan (68 ) YKN nimesi keskustelun ja äänestyksen jälkeen uuden työryhmän pohtimaan aikaisemmin läpikäytyjä teemoja. Työryhmä kokoontui viisi kertaa (liite) ja jätti lle ehdotuksen sopimuksesta partiotoiminnasta Lappeenrannan seurakuntayhtymässä (liite). Lappeenrannan seurakuntayhtymän neljällä seurakunnalla on kymmenen taustayhteisösopimusta partiolippukuntien kanssa (mukana ei Lappee eikä Ylämaan Kivisissit). Lippukunnat rekisteröityinä yhdistyksinä kuuluvat Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:een, joka puolestaan kuuluu suomalaisen partioliikkeen kattojärjestöön Suomen Partiolaiset ry:een. Seurakuntien budjetissa on kullekin omalle lippukunnalle taloudellinen tuki lippukunnan jäsenmäärän mukaan. Vuosittaiset jäsentiedot saadaan Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:ltä. Saimaan Vartiot ry:lle Lappeenrannan seurakunta maksaa toimintatuen lisäksi Taipalsaarentie 13:ssa sijaitsevan toimitilan vuokran ja sähkön. Työryhmän ehdotus seurakuntayhtymän (= yhteinen kirkkovaltuuston) tekemästä sopimuksesta partiolippukuntien kanssa vaatisi samalla seurakuntayhtymän perussääntöön muutosta. Se ei ole asian sisältöön nähden tarkoituksenmukaista. Yksittäiset rekisteröidyt itsehallinnolliset yhdistykset eivät muodosta seurakuntayhtymään työmuotoa. Voimassa olevat taustayhteisösopimukset hoitavat partiotyön linkityksen paikallisseurakuntien toimintoihin. Yhteinen kirkkoneuvosto ei esitä yhteiselle kirkkovaltuustolle työryhmän ehdottamaa sopimusta partiotoiminnasta Lappeenrannan seurakuntayhtymässä. Sivu 30

11 Partiolippukuntien toiminnan taloudellista tukemista jatketaan entiseen tapaan paikallisseurakuntien budjetin kautta. Partiolippukuntiin sovelletaan seurakuntayhtymän sisäistä hinnoittelua lisättynä arvonlisäverolla. YKN / 38 Keskustelun jälkeen Antti Erämo esitti Petteri Myllysen kannattamana että, yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle työryhmän ehdottamaa sopimusta partiotoiminnasta Lappeenrannan seurakuntayhtymässä. Asiastä äänestettiin niin, että puheenjohtajan pohjaesitystä kannattavat äänestivät jaa ja Antti Erämon muutosesitystä kannattavat äänestivät ei. Äänestystulos jaa-ääniä 2, ei-ääniä 7, 3 tyhjää ja 1 poissa. (Liite) Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle työryhmän ehdottamaa sopimusta partiotoiminnasta Lappeenrannan seurakuntayhtymässä. 39 Poronkatu 14 Kiinteistöasiain johtokunta on kokouksessaan / 5 käsitellyt Poronkatu 14 kiinteistön vuokratun osan sisäilmaongelmia ja nykyistä tilannetta. Johtokunta tutustui kohteeseen vuoden 2013 kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuskierroksella. Lappeenrannan kaupunki on irtisanonut vuokrasopimuksen päättymään Kiinteistöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Poronkatu 14 tontille haetaan kaavamuutosta. Tontti ( Uus-Lavola) on 2200 m2 ja kaavassa merkitty yleishyödyllisiä rakennuksia varten ja nykyinen rakennusoikeus on 1100 m2. Kiinteistöstrategiassa (ykv / 33) tontti merkitty ryhmään myydään. Alueella on voimassa 1974 vahvistettu asemakaava. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää kiinteistöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti, että tontille haetaan asemakaavamuutosta. Kaavamerkinnäksi AR ja rakennusoikeutta 1100 m2. Sivu 31

12 YKN / Anomus määräalan vuokrasopimuksen uusimiseksi Saku Hyttinen ja Lisyane Broudissond anovat vuokrasopimuksen uusimista kymmeneksi vuodeksi. Anomus koskee Suur-Kaijansaaressa olevaa määräalaa (noin m²) rakennuksineen vapaa-ajanvietto paikaksi. Sähköpostikeskustelu Hyttinen/talousjohtaja sovittiin vuokrasopimuksen esitykseksi 5 vuotta. Anomus liitteenä. Lappeenrannan seurakuntayhtymä on vuokrannut Saku Hyttiselle ja Lisyane Broudissondille maa-alueen (noin m²) ja vuosivuokra on ollut 450,-/v (ykn / 235). Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkaa vuokrasopimusta Saku Hyttisen ja Lisyane Broudissondin kanssa ajalle , vuosivuokra on 600 euroa, muutoin entisin ehdoin. YKN / Tarkennus tila- ja tarjoiluhinnastoon vuodelle 2014 Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt tila- ja tarjoiluhinnaston vuodelle 2014 kokouksessaan / 180. Leirien peruuttamisesta on sovittu käytäntö hiihtolomaviikon ja kesäsesongin osalta, mutta peruutuksista muina ajankohtina pidettävien leirien osalta tulisi hinnastoa tarkentaa seuraavasti: peruutuksista veloitetaan 14 vrk 8 vrk ennen, veloitus 125 euroa/varattu vuorokausi 7 vrk - 4 vrk ennen, veloitus 250 euroa/varattu vuorokausi 3 vrk 0 vrk ennen, veloitus 500 euroa/varattu vuorokausi Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tarkentaa tila- ja tarjoiluhinnastoa siten, että muina ajankohtina kuin hiihtolomaviikon ja kesäsesongin Sivu 32

13 ajalta pidettävien leirin peruutuksista veloitetaan 14 vrk 8 vrk ennen, veloitus 125 euroa/varattu vuorokausi 7 vrk - 4 vrk ennen, veloitus 250 euroa/varattu vuorokausi 3 vrk 0 vrk ennen, veloitus 500 euroa/varattu vuorokausi YKN / Turkkilan kylässä sijaitsevan määräalan myynti KL 14 luku, 4, 1 mom., "Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi." KL 9 luku, 3 :ssä todetaan kiinteän omaisuuden luovuttamisesta "Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa..." Lappeenrannan seurakuntayhtymä on saanut testamenttilahjoituksena Turkkila tilan, rek.nro ,16 ha. Tila käsittää 16,8 ha metsää, n. 2,4 ha peltoa ja loput rakennuksia ympäröivän pihapiirin. Kohde on ollut myynnissä Karjalan Kiinteistövälitys Oy:llä lokakuusta alkaen. Turkkila tilaan kuuluvasta erillisestä määräalasta peltomaata on saatu tarjous, euroa. Määräalan koko on noin 1 ha. Kohteesta on lausunto ProAgria Etelä-Suomelta, liite. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että määräalaa noin 1 ha peltomaata Turkkilan kylässä Rkno , ei myydä Seija Piiroiselle ja Jani Varikselle hintaan euroa, liitteenä kartta. Perusteluna on, että Turkkila tilan myymättömästä alueesta kokonaisuutena on saatu parempi tarjous. YKN / 42 Sivu 33

14 43 Turkkilan kylässä sijaitsevan määräalan myynti KL 14 luku, 4, 1 mom., "Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi." KL 9 luku, 3 :ssä todetaan kiinteän omaisuuden luovuttamisesta "Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa..." Lappeenrannan seurakuntayhtymä on saanut testamenttilahjoituksena Turkkila tilan, rek.nro ,16 ha. Tila käsittää 16,8 ha metsää, n. 2,4 ha peltoa ja loput rakennuksia ympäröivän pihapiirin. Kohde on ollut myynnissä Karjalan Kiinteistövälitys Oy:llä lokakuusta alkaen. Turkkila tilaan kuuluvasta erillisestä määräalasta peltolohko 0,97 ha ja Jängynjärveen ulottuvasta määräalasta peltolohko 1,41 ha ja metsämaata 1 ha sekä reuna-alueet noin 1 ha, yhteensä 4,36 ha on saatu tarjous, euroa. Kohteesta on lausunto ProAgria Etelä-Suomelta, liite ja Etelä-Karjalan Metsänhoitoyhdistykseltä, liite. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että määräala noin 4,36 ha Turkkilan kylässä Rkno , myydään Kari Varikselle hintaan euroa, liitteenä kartta. YKN / 43 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että määräala noin 4,36 ha Turkkilan kylässä Rkno , myydään Kari Varikselle hintaan euroa, liitteenä kartta. 44 Kasukkalan kylässä sijaitsevan määräalan myynti KL 14 luku, 4, 1 mom., "Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi." KL 9 luku, 3 :ssä todetaan kiinteän omaisuuden luovuttamisesta "Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa..." Sivu 34

15 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan / 7 äänestyksen jälkeen, että Jorma ja Riitta Suden tekemästä ostotarjouksesta tulee rajata pois Kasukkalan kylän uimarantana toimiva alue 40 aaria. Jorma ja Riitta Susi ovat tehneet korjatun tarjouksen Kasukkalan kylässä sijaitsevan määräalan ostamiseksi rakennuksineen. Alueella sijaitsee mökki ja rantasauna Liitteenä kartta. Ostotarjous on tehty noin 1,2 ha määräalasta ja koskee tilaa Mäkelä , jonka seurakuntayhtymä omistaa. Kohde on ollut ns. hiljaisessa myynnissä. Kohde sisältyy yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymään kiinteistöstrategian / 33 myytäviin kohteisiin. Kohteesta on arviokirja SKV Kiinteistönvälitys Oy:ltä, liite. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kasukkalan kylässä sijaitsevasta Mäkelä tilasta, , myydään noin 1,2 ha määräala Riitta ja Jorma Sudelle hintaan euroa, liitteenä kartta. YKN / Määrärahan ylitykset vuodelle 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kasukkalan kylässä sijaitsevasta Mäkelä tilasta, , myydään noin 1,2 ha määräala Riitta ja Jorma Sudelle hintaan euroa, liitteenä kartta. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää muutoksista talousarvioon (KJ 15 luku, 6 ja taloussääntö 6 ) Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt, että käyttötalousosan määrärahojen sitovuustasoksi osastotason ja yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on lukutaso/kustannuspaikka vuonna Seurakuntayhtymä: Määrärahan ylityksiä ja tulon alituksia tehtäväaluetasolla on hallinnossa ,94 euroa, yhteisten työmuotojen ystävyysseurakuntatoiminnassa 63,86 euroa, hautaustoimessa ,05 euroa ja kiinteistötoimessa ,03 euroa. Tehtäväaluetasoisia ylityksiä on yhteensä ,88 euroa, liite perusteluineen. Sivu 35

16 Hautainhoitorahasto Määrärahan ylityksiä ja tulon alituksia tehtäväaluetasolla on yhteensä ,93 euroa, liite perusteluineen. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2013 talousarvion tehtäväaluetason ylityksiä yhteensä ,88 euroa liitteen mukaan sekä hautainhoitorahaston tehtäväaluetason ylityksiä yhteensä ,93 euroa liitteen mukaan. YKN / Erityisnuorisotyön raportti projektirahan käytöstä Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan / 134 myöntänyt erityisnuorisotyölle ja päihde- ja kriminaalityölle euroa projektirahaa yhteisen veneen ylläpitokuluihin ja varusteisiin ensimmäisen vuoden osalta. Erityisnuorisotyöntekijä Juho Karjalainen antaa selvityksen hankkeen toteutumisesta yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy annetun selvityksen hankkeen toteutumisesta. YKN / 46 Erityisnuorisotyöntekijä Juho Karjalainen esitteli erityisnuorisotyön ja päihde- ja kriminaalityön venehankkeen toteutumista yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi annetun selvityksen. 47 Erityisammattimiehen tehtävän täyttäminen Kiinteistötoimen erityisammattimiehen tehtävä on ollut täyttämättä tehtävän hoitajan työkyvyttömyyseläkkeelle jäännin myötä marraskuusta 2013 lähtien. Tehtävää on hoitanut sijainen. Sivu 36

17 Kiinteistöpäällikkö on selvittänyt tilannetta ja päätynyt siihen, että erityisammattimiehen paikka tulee täyttää toistaiseksi voimassa olevalla työsuhteella. Kiinteistöasiain johtokunta puoltaa tehtävän täyttämistä. Liitteet 2 kpl. Hp: Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se antaa luvan kiinteistötoimen erityisammattimiehen rekrytointiin. Tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 402. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittavan henkilön on toimitettava työhöntulotarkastuksen todistus koeajan aikana. Tehtävä täytetään julkisen haun kautta. Palkattavan henkilön työsuhde alkaa tai sopimuksen mukaan sen jälkeen. HAJ / 8 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena.. Kiinteistöasiain johtokunta on käsitellyt erityisammattimiehen tehtävää kokouksessaan / 34 ja puoltaa vapautuneen tehtävän täyttämistä. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa luvan kiinteistötoimen erityisammattimiehen rekrytointiin. Tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 402. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittavan henkilön on toimitettava työhöntulotarkastuksen todistus koeajan aikana. Tehtävä täytetään julkisen haun kautta. Palkattavan henkilön työsuhde alkaa tai sopimuksen mukaan sen jälkeen. YKN / 47 Sivu 37

18 48 Lakisääteinen perhevapaa ja sen sijaisuus Kesärannan apuemäntä Kirsi Karppinen on ilmoittanut lakisääteisestä perhevapaasta, jonka arvioitu kesto on Liite 1 kpl. Hp: Henkilöstöasiain johtokunta esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee Kirsi Karppisen perhevapaan (äitiysloma) tiedoksi ja myöntää luvan sijaisen rekrytointiin. Sijainen palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen apuemännän työnkuvan ehdoin. Sijaisuus alkaa tai sopimuksen mukaan. Koeaika 4 kuukautta. HAJ / 5 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena.. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti tiedokseen Kirsi Karppisen perhevapaan (äitiysloma) ja myöntää luvan sijaisen rekrytointiin. Sijainen palkataan ensisijaisesti sisäisen haun kautta, tarvittaessa julkisen haun kautta määräaikaiseen työsuhteeseen apuemännän työnkuvan ehdoin. Sijaisuus alkaa tai sopimuksen mukaan. Koeaika 4 kuukautta. YKN / Lappeen kirkon ja kellotapulin maalaus Lappeen Marian kirkon ja kellotapulin maalaustyöstä on pyydetty tarjoukset. Tarjoukset tuli jättää klo mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen antoi 9 urakoitsijaa. Kiinteistöasiain johtokunta käsitteli tarjoukset kokouksessaan / 20. Liitteenä tarjouspyyntö, avauspöytäkirja ja ote kiinteistöasiain johtokunnan pöytäkirjasta. Sivu 38

19 50 Muut mahdolliset asiat Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita kiinteistöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti Lappeen Marian kirkon ja kellotapulin julkisivujen maalaustyön suorittajaksi Saneeraus K2-Group Oy:n Mikkelistä edullisimmalla tarjouksellaan. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että vaihtoehdoista valitaan pellavaöljymaali paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. YKN / Saapuneet pöytäkirjat 1. Lapsityön johtokunta Kiinteistöasiain johtokunta 1 ja 3. Perheasiain johtokunta Sairaalasielunhoidon johtokunta Sammonlahden seurakunta Lappeenrannan seurakunta 1 ja 7. Lauritsalan seurakunta Henkilöstöasiain johtokunta Saapuneet kirjeet 1. Aluehallintovirasto, ympäristölupahakemus Kirkkohallitus, yleiskirje 01/2014, kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet maksut Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A3/2014, salassapitosopimus, lomarahavapaaohjeistus, muuta alkavaan sopimuskauteen liittyvää, muutoksia osasairauspäivärahaan lähtien, työsuojeluhenkilörekisteriin tehtävät ilmoitukset 4. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A4/2014, ennakkoinfoa Kirkon työelämä verkkoaivoriihestä 5. Kirkkohallituksen yleiskirje 3/2014, vuoden 2014 seurakuntavaalit 6. Kirkkohallituksen yleiskirje 4/2014, kirkon säädöskokoelma nro 116 piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta 7. Kirkkohallituksen yleiskirje 5/2014, laskennallinen osuus eläkevastuusta Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2014, kristillisten järjestöjen rippikoulut ja kirjuri-järjestelmä Sivu 39

20 53 Tiedoksi 1. Verotulot Talousjohtajan päätöspöytäkirja 4/2014, tarvittaessa tulevat työntekijät 2014, 5/2014 lomakauden ulkopuoliset vuosilomat 3. Lappeenrannan kirkkoherran päätöspöytäkirja 1/2014, lapsityönjohtajan osittainen hoitovapaa 4. Johtavan sairaalasielunhoitajan päätöspöytäkirja 2/2014, vuosilomapäätös 54 Muutoksen haku ja kokouksen päättäminen Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Lappeenrannassa 27 / Juha Tiihonen puheenjohtaja Helena Turtiainen sihteeri / pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastaminen Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 2 / 2014 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Lappeenrannassa / 2014 Marja Hovi Petteri Myllynen Pöytäkirjan nähtävänä olo Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 3/ /3.2014, minkä todistan Sivu 40

21 Lappeenrannassa / 2014 Irmeli Hakkarainen talousjohtaja Sivu 41

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 1-2014. Aika Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 1-2014. Aika Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.00 YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 27 Aika 29.2.2012 klo 17.00 19.13 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 31 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 8-2013. Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 8-2013. Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00 Asialista Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lauritsalan seurakuntasali, Kauppalankatu

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

Asialista 5-2014. Paikka Hautausmaan katselmus klo 17.00 Nuijamaan hautausmaalla, Tassiantie 9, Nuijamaa

Asialista 5-2014. Paikka Hautausmaan katselmus klo 17.00 Nuijamaan hautausmaalla, Tassiantie 9, Nuijamaa Asialista Aika Keskiviikko 27.8.2014 klo 17.00 20.20 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Hautausmaan katselmus klo 17.00 Nuijamaan

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika 25.1.2012 klo 17.00 18.14 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 184 Aika 23.11.2010 klo 17.00 19.35 (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Käsiteltävät asiat 213

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 186 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 Aika 3.11.2009 klo 17.00 - (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin

Lisätiedot

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 AIKA 14.3.2012 klo 18.00 PAIKKA Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 160 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 10 2009 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 Aika 22.9.2009 klo 17.00 (kahvit klo 16.45 alkaen)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali,

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 88 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 600, FAX 05 477 2651 Aika 21.4.2009 klo 17.00 (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone,

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Asialista Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Ravintola Lappeenrannan Kasino, Ainonkatu

Lisätiedot

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 19.8.2008 klo 17.15 (kahvit klo 17.00 alkaen) HUOM! Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaakatselmuksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 9.12.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.30 19.22 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 3.1.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 17.30 18.20 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Pääkirkon seurakuntasali Alanen Heikki Aro Jorma Eskelinen Reino Hynninen

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.6.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.6.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.6.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 1/2015 Sivu 1

Kirkkoneuvosto N:o 1/2015 Sivu 1 N:o 1/2015 Sivu 1 Kokousaika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.45 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, vpj., poissa Jääskeläinen Martti Laukkanen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja)

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja) ESITYSLISTA 6/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Aika: Keskiviikko 28.3.2012 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.8.2012 klo 18.30 20.57 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 196 KOKOUKSEN AVAUS 316 197 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot