MIKKELIN KAUPUNGIN PERUSOPETUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN KAUPUNGIN PERUSOPETUS"

Transkriptio

1 MIKKELIN KAUPUNGIN PERUSOPETUS LUKUVUOSITIEDOTE SÄILYTÄ TIEDOTE LUKUVUODEN AJAN 1

2 Sisällysluettelo Oma koulu... 4 Kasvatus- ja opetusjohtajan tervehdys... 5 Sivistystoimi... 7 Psykososiaalinen oppilashuolto... 7 Perusopetuksen koulut... 8 Anttolan yhtenäiskoulu... 8 Haukivuoren yhtenäiskoulu... 8 Ihastjärven koulu... 8 Kalevankankaan koulu... 8 Launialan koulu... 9 Lähemäen koulu... 9 Mikkelin Lyseon koulu... 9 Moision koulu... 9 Olkkolan koulu... 9 Otavan koulu... 9 Peitsarin koulu...10 Päämajakoulu...10 Rahulan koulu...10 Rantakylän yhtenäiskoulu...10 Ristiinan yhtenäiskoulu...10 Rouhialan koulu...10 Rämälän koulu...10 Sairilan koulu...10 Suomenniemen koulu...11 Tuppuralan koulu...11 Urheilupuiston koulu...11 Urpolan koulu...11 Vanhalan koulu...11 Oppivelvollisuus Poissaolot ja varhaisen tuen toimintamalli Opetukseen liittyviä asioita Vieraiden kielten opetus...14 Musiikki- ja liikuntaluokat...14 ET-opetus...14 Oppilashuolto...14 Kouluruokailu Koulukuljetukset Erityisopetus Oppilaan ohjaus Oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut Hammashoito

3 Kouluterveydenhuolto Vakuutukset Mikkelin kaupungin kulttuuripolku Iltapäivätoiminta Neuvottelukunnat Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet Muistiinpanoja

4 Tämä on yleistiedote Mikkelin kaupungin perusopetuksen hallinnosta ja oppilashuollosta lukuvuonna Tavoitteena on antaa tietoa niistä palveluista, joita oppilailla ja heidän huoltajillaan on käytettävissään sivistystoimessa sekä ohjata oikean henkilön puoleen erilaisissa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Oma koulu Koulun nimi Koulunjohtaja/rehtori Luokanopettaja/luokanvalvoja Puhelin kouluun Puhelin kotiin Koulun osoite Opettajaan saa varmimmin yhteyden: Syyslukukausi Kevätlukukausi Syysloma Joululoma Talviloma

5 Kasvatus- ja opetusjohtajan tervehdys Tulevaisuuden koulua kohti Tänä vuonna Mikkelissä ensimmäistä luokkaa on aloittamassa 518 oppilasta ja koko perusopetuksessa 4941 oppilasta. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen muodostamalla tulosalueella työskentelee yhteensä yli 1000 työntekijää ja vastaamme yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa yli 7000 lapsen kasvatuksesta ja opetuksesta päivittäin. Hyvän, turvallisen, oppimisen ja kasvun mahdollistavan arjen luominen on meillä tärkeää jokaisena päivänä. Useita koulujamme on kesän aikana remontoitu, ja muutamilla kouluilla korjausja muutostyöt jatkuvat myös tulevan lukuvuoden aikana. Tuleva lukuvuosi tulee olemaan vahvasti myös sisällöllisen kehittämisen aikaa, sillä sen aikana työstetään valtakunnallisten perusteiden pohjalta uutta opetussuunnitelmaa otettavaksi käyttöön ensi syksynä. Uudet valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet hyväksyttiin joulukuussa Ne otetaan käyttöön kunta- ja koulukohtaisilla osuuksilla täydennettyinä Mikkelin kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi perusopetukselle tuntijaon, jossa panostetaan valtakunnallisen minimin lisäksi mm. alkuopetukseen, ympäristöoppiin ja yläkoulujen valinnaisuuteen. Perusopetuksen vuosiluokat 1-6 siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen lukuvuonna Vuosiluokat 7-9 siirtyvät vuosiluokka kerrallaan alkaen uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen 2019 mennessä. Siirtymävaihe toteutetaan porrastetusti, jotta taataan oppilaiden vähimmäistuntimäärien täyttyminen sekä oikeudenmukainen ja valtakunnallisesti yhdenvertainen päättöarviointi. Portaittaisella siirtymisellä uuteen tuntijakoon halutaan myös helpottaa kuntien siirtymävaiheen järjestelyjä ja oppimateriaalihankintoja. Uusista opetussuunnitelman perusteista ja niihin liittyvästä koulutustarjonnasta löytyy lisätietoa osoitteesta Työrauhalaki Miten saada oppimistilanne sellaiseksi, että siellä on kaikkien turvallista oppia ja kasvaa? Jo vuosien ajan on toivottu opettajille ja kasvattajille lisää oikeuksia ja keinoja puuttua ongelmatilanteisiin. Koulujen työrauhaa koskevat perusopetuslain muutokset ovat tulleet voimaan alkaen. Muutoksilla halutaan turvata koulujen työrauha ja lisätä hyvinvointia sekä oppilaiden osallisuutta. Lain mukaan ensisijainen toimenpide oppilaan rikkoessa koulun sääntöjä on kasvatuskeskustelu, joka on ollutkin usealla koululla käytössä jo aiemmin. Lisäksi laki antaa ohjeet muuhun kurinpitoon, häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistamiseen ja oppilaiden tavaroiden tarkastamiseen tarvittaessa. Opetusryhmien pienentäminen ja opetuksen tuki Valtakunnallisesti on käyty keskustelua siitä, olisiko opetusryhmien kokoa syytä rajata lailla tai asetuksella. Mikkeli on saanut useampana vuonna peräkkäin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta opetusryhmien pienentämistä varten. Alkavaa lukuvuotta varten saimme tähän tarkoitukseen euroa. Saatu summa on selvästi pienempi kuin edellisenä vuonna, koska valtakunnan tasolla nämä avustusrahat puolitettiin viime vuonna. Tämän summan avulla saamme kuitenkin monta opetusryhmää jaettua joko kokonaan tai osittain. Jako tehtiin keväällä koulukohtaisen tuntikehyksen määrittelyn yhteydessä ja on kouluillamme käytössä koko lukuvuoden ajan. Koulutuksellisen tasa-arvon edistämisavustusta saimme jälleen entistä enemmän, peräti euroa. Avustus kohdennetaan kuudelle koululle nk. tsempparien palkkaamiseen sekä 30 opettajalle järjestettävän Lapset puheeksi- koulutuksen aiheuttamiin sijaiskustannuksiin. Lisäksi perusopetus on saanut rahoitusta useista eri lähteistä oppilaiden hyväksi lukuvuodeksi mm. toimintakulttuurin kehittämiseen, tieto- ja vuorovaikutusteknologian hyödyntämiseen, kerhoihin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, opetusryhmien pienentämiseen, avustavan henkilöstön palkkaamiseen, henkilöstön kouluttamiseen, väkivallan ehkäisymallien laadintaan. Talousnäkymät ovat tällä hetkellä varsin vaikeat sekä kansainvälisellä että paikallisella tasolla. Nähtäväksi jää, onko em. avustuksia mahdollista jatkossa saada ja miten valtionosuudet ja verotulokertymät kunnissa jakautuvat. Toivottavasti toimintamme saa riittävän tuen ja rahoituksen myös jatkossa. 5

6 Uusi oppilashuoltolaki tuli voimaan vuosi sitten. Yhteisölliset hyvinvointiryhmät (YHR) ovat järjestäytyneet viime vuonna, minkä johdosta koulut ovat saaneet ennaltaehkäisevän osallisuus- ja hyvinvointikasvatuksen kumppaneiksi koulukuraattoreita, -terveydenhoitajia ja -psykologeja sekä muita yhteistyötahoja. Koulukuraattorit ja -psykologit ovat aloittaneet oman työnsä uudelleen jäsentämisen, jotta aikaa yhteisölliselle ja ennaltaehkäisevälle luokkien ja ryhmien kanssa työskentelylle saataisiin aiempaa enemmän. Opettajat voivat saada jatkossa yhä useammin kuraattorin tai psykologin työparikseen luokkaan esim. tunnetaito- ja mielenterveyskasvatuksen merkeissä. Yksilöllisen oppilashuollon osalta siirryttiin oppilashuoltoryhmistä yksilöllisiin monialaisiin ryhmiin ja tietosuoja-asioita tarkennettiin. Viime syksynä toteutimme perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa Täydellisen liikuntakuukauden, joka onnistui niin hyvin, että toimintamalli huomioitiin myös valtakunnallisesti. Täydellisen liikuntakuukauden pohjalta on rakentumassa Liikkumisen unelmavuosi, josta hankkeessa vahvasti mukana oleva Hannu Korhonen tiedottaa tarkemmin. Perusopetusikäisten lasten ja nuorten liikkumista koskeva verkostotyöpaja on Liikkumisen unelmavuoden toteuttamisessa on keskeistä laaja-alainen yhteistyö ja toimintojen kehittäminen kokeillen, jolloin jokaisella asukkaalla on mahdollisuus osallistua ideointiin, kokeilujen toteuttamiseen ja oman unelmavuoden toteuttamiseen. Liikkumisen unelmavuosi alkaa Mikkelissä Työpajojen ohjelmat ja ilmoittautumiset seuraavasta linkistä: Oikein hyvää alkavaa lukuvuotta toivottaen Seija Manninen kasvatus- ja opetusjohtaja 6

7 Sivistystoimi Osoite: Maaherrankatu 9-11 (PL 206), MIKKELI puh. vaihde Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: Sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen Sihteeri, johdon sihteeri Tiina Turunen Kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen Sihteeri, toimistosihteeri Päivi Turunen Kehittämispäällikkö Aila Marjamaa Henkilöstöasiat, palvelusuhdepäällikkö Sari Markus Henkilöstöasiat, toimistosihteeri Seija Tikkanen Henkilöstöasiat, toimistosihteeri Pirjo Kotro Talousasiat, talouspäällikkö Paula Sihvonen Talousasiat, taloussuunnittelija Päivi Salovainio Talousasiat (hankkeet), toimistosihteeri Arja Hämäläinen Oppivelvollisuusasiat, koulukuljetushakemukset ma. toimistosihteeri Susanna Keminen Laskut, koulutilojen varaukset, koulutapaturmat, palveluneuvoja Armi Karvonen Esiopetus, erityisopetus, iltapäivätoiminta, toimistosihteeri Päivi Turunen ATK-erityissuunnittelija Jorma Rannaste Maahanmuuttajaopetus Maaret Deufel-Kirjalainen Telefax Psykososiaalinen oppilashuolto, Lähemäenkatu 11, Mikkeli Koulupsykologi Susanna Muttilainen Koulupsykologi Aija Sairanen Koulupsykologi Ulla Sopanen Koulukuraattori Kirsti Jalkanen Koulukuraattori Maiju Marttinen Koulukuraattori Kaarina Mehto Koulukuraattori Mari Merta Ma. koulukuraattori Katriinan Noponen Koulukuraattori Sarita Virtanen Kyytineuvo, oppilaskuljetukset kuljetuskoordinaattori Marja-Leena Nuutilainen kuljetuskoordinaattori Nina Manninen

8 Perusopetuksen koulut Anttolan yhtenäiskoulu, Sahalantie 2, Anttola Telefax Rehtori Susanna Savander Toimisto, koulusihteeri Annamari Terästi Vararehtori Sirpa Rossi Opettajainhuone lk lk lk Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3, Haukivuori Rehtori Sanna Eromäki Koulusihteeri Leena Roponen toimisto Opettajat Oppilaanohjaaja Helena Manninen Teknisen työn tila Erityisluokka Laaja-alainen erityisopetus 1-6 luokat Laaja-alainen erityisopetus 7-9 luokat Iltapäivätoiminta Esikoulu Terveydenhoitaja Ruokapalveluvastaava Ihastjärven koulu, Ihastjärventie 170, Mikkeli Vs. rehtori Jarmo Hänninen Kalevankankaan koulu, Raviradantie 16, Mikkeli Ma. rehtori Janne Syrjäläinen Apulaisjohtaja Marita Hokkanen Apulaisjohtaja Eila Räsänen Toimisto: koulusihteeri Jaana Thure, vs. Annu Kiuru Opettajat Oppilaan ohjaaja Ulla Mälkiäinen-Löhönen Erityisopettaja Satu Pekonen Erityisopettaja Jaana Siitari Koulukuraattori Kaarina Mehto Kouluterveydenhoitaja Katja Ruottinen Ravintola: Palveluvastaava Paula Louhipohja Talonmies-vahtimestari Jouko Pöyry

9 Launialan koulu, Saimaannorpankatu 1, Mikkeli Rehtori Matti Seppänen Toimisto: koulusihteeri Paula Roikonen Opettajat Keittiö Lähemäen koulu, Kisatie 5, Mikkeli Rehtori Vesa Räsänen Toimisto: koulusihteeri Paula Roikonen Opettajat Erityisopettaja Koulunkäyntiavustaja/koulukuljetukset Keittiö Mikkelin Lyseon koulu, Porrassalmenkatu 30, Mikkeli Telefax Rehtori Jari Luukkonen Toimisto: koulusihteeri Tuulikki Karlsson Opettajat Oppilaan ohjaaja Aini Rouhiainen Oppilaan ohjaaja Erja Öhman Kuraattori Maiju Marttinen Keittiö Erityisluokat Sairaalaopetus 7-9 lk (Moision sairaala) Henna Nykänen Marika Pajunen Moision koulu, Kyläkouluntie 2, Mikkeli Telefax Rehtori Hanna-Kaisa Pylkkänen Toimisto ja opettajat Koulusihteeri-vahtimestari Pelleri Makkonen Keittiö Olkkolan koulu, Porrassalmentie 57, Mikkeli Telefax Rehtori Marko Uotila Opettajat Otavan koulu, Otavantie 2, Otava Rehtori Heikki Oksa Toimisto: koulusihteeri Marjatta Eljos ti ja pe klo 9-13: Opettajat Koulukännykkä Tekninen työ Keittiö

10 Peitsarin koulu, Peitsarinkuja 6, Mikkeli Rehtori Katariina Vilén Toimisto: koulusihteeri Seija Tiainen Opettajat Autistien luokka Autistien iltapäivähoito Päämajakoulu, Otto Mannisenkatu 8-10, Mikkeli Rehtori Heikki Väätäinen Toimisto: vs. koulusihteeri Arja Nieminen Erityisopettaja Leena Sipilä Erityisopettaja Minna Äikäs Rahulan koulu, Rahulantie 26 A, Rahula Ma. rehtori Markus Torniainen Rantakylän yhtenäiskoulu, Vanhamäentie 2, Mikkeli Telefax (toimisto) Rehtori Eija Tynkkynen Apulaisrehtori Elisa Huokko Toimisto (luokat 1-6): koulusihteeri Marjatta Eljos Toimisto (luokat 7-9): koulusihteeri Ritva Manninen Opettajat luokat Opettajat luokat Erityisopettaja (luokat 1-4) Anne Tuukkanen Erityisopettaja (luokat 1-4) Sanna Hannus Erityisopettaja (luokat 5-9) Arja Kuuva Erityisopettaja (luokat 5-9 Johanna Manninen Oppilaan ohjaaja Leena Saavalainen Koulukuraattori Sarita Virtanen Keittiö; emäntä Hannele Elo Laitosmiehet Ristiinan yhtenäiskoulu, Mäkitie 30, Ristiina Rehtori Hämäläinen Matti V Apulaisjohtaja Erkki Salmela Toimisto (luokat 1-6): koulusihteeri Tanja Koistinen Toimisto (luokat 7-9): koulusihteeri Mirja Luntinen Opettajainhuone Keittiö Rouhialan koulu, Koulukatu 23, Mikkeli Rehtori Heikki Väätäinen Apulaisjohtaja Satu Lantta Opettajat , Keittiö Rämälän koulu, Vehmaskyläntie 1, Mikkeli Rehtori Kirsi-Marja Hamonen Sairilan koulu, Joki-Sairilantie 2, Mikkeli Rehtori Olli Manninen Opettajat Keittiö

11 Suomenniemen koulu, Opinraitti 20, Suomenniemi Rehtori Erkki Salmela Opettajat Tuppuralan koulu, Nuottakatu 1, Mikkeli Telefax Rehtori Antti Veijonen Toimisto: ma. koulusihteeri Rauni Torniainen Opettajat Erityisluokat Koulunkäyntiavustaja/koulukuljetukset Keittiö Urheilupuiston koulu, Anni Swanin katu 6, Mikkeli Telefax Rehtori Mika Huovinen Apulaisjohtaja, lehtori Annemari Kukkonen Toimisto: ma. koulusihteeri Marjo Bovellan Opettajat , Opinto-ohjaaja Erja Karjola Opinto-ohjaaja Matti Pekurinen Laaja alainen erityisopetus, Suvi-Pia Ojamaa Laaja alainen erityisopetus 2, Päivi Porokka Luokkamuotoinen erityisopetus Ma. koulukuraattori Katriina Noponen Keittiö Urpolan koulu, Rinnekatu 8, Mikkeli Vs. rehtori Kirsi-Marja Janhunen Varajohtaja Pertti Hotti Toimisto: koulusihteeri Jonna Linnarinne-Parkkonen Opettajat Erityisopetus Keittiö Sairaalaopetus 1-6 lk Lammenranta (Moisiontie 6) Terhi Saarelainen Anniina Väisänen Anu Kokkonen Vanhalan koulu, Raviradantie 18, Mikkeli Rehtori Jari Jalkanen Opettajat Minna Pastila/Koulukyydit

12 Oppivelvollisuus Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta (POL 25). Oppivelvollisen ensisijainen oikeus ja velvollisuus on osallistua perusopetukseen ja suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Oppilaan huoltajan tehtävä on huolehtia siitä, että oppivelvollinen täyttää oppivelvollisuutensa. Jos oppilas laiminlyö oppivelvollisuutensa suorittamisen, voidaan huoltaja tuomita sakkoon. Poissaolot ja varhaisen tuen toimintamalli Huoltajat ilmoittavat poissaoloista viereisen sivun mallin mukaan. Mikkelissä on luotu yhteistyössä sivistystoimen, kouluterveydenhuollon ja lastensuojelun kanssa varhaisen tuen malli oppilaan poissaoloihin. Toimintamalli on käytössä Mikkelin kouluilla. Sen avulla halutaan ennaltaehkäistä poissaoloihin liittyvää syrjäytymisen uhkaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 12

13 SAIRAUSPOISSAOLO LUVATON POISSAOLO Oppilas sairastuu Toistuvat tai muuten epäselvät sairauspoissaolot Kouluun ei tule ilmoitusta ensimmäisen poissaolopäivän aikana. Oppilas on poissa yksittäisiä tunteja. Huoltajalla ei tietoa poissaolosta. Huoltaja ilmoittaa kouluun oppilaan poissaolosta ensimmäisen poissaolopäivän aamupäivän aikana. Oppilas huolehtii sairauden aikana mahdollisuuksien mukaan koulutehtävistään Epäselvät tai luvattomat poissaolot on selvitetty ja korvattu Luokanopettajaa/-ohjaaja keskustelee huoltajan ja oppilaan kanssa ja ohjaa kouluterveydenhoitajalle/ lääkärille kun poissaoloja yli tuntia. Terveydenhoitajan palaute huoltajalle, luokanopettajalle/-ohjaajalle Luokanopettaja/-ohjaaja ottaa yhteyttä huoltajaan viimeistään seuraavana päivänä. Luokanopettaja/-ohjaaja/aineenopettaja sopii huoltajan ja oppilaan kanssa luvattomien poissaolojen suorittamisesta Luokanopettaja/-ohjaaja keskustelee huoltajan ja oppilaan kanssa ja ohjaa kuraattorille viimeistään, kun luvattomia poissaoloja on tuntia. Kuraattorin palauta huoltajille/luokanopettajalle/-ohjaajalle Mikäli epäselvät tai luvattomat poissaolot jatkuvat selvittelyistä huolimatta, pidetään neuvottelu huoltajien ja oppilaan kanssa. Kokoonpano tilanteen mukaan (luokanopettaja, luokanohjaaja, rehtori, kuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja, opo, koulupsykologi ja tarvittaessa koulun ulkopuolinen tukitaho). Neuvottelussa sovitaan tuki, työnjako ja seuranta. Laaditaan tarvittaessa oppimissuunnitelma. Jos poissaoloja on 100 tuntia/lukuvuosi tai jos koulun ja kodin sekä muiden tukitahojen toimenpiteet ovat riittämättömiä, tehdään lastensuojelutarpeen arviointipyyntö/lastensuojeluilmoitus sekä luvattomista poissaoloista ilmoitus kasvatus- ja opetusjohtajalle oppivelvollisuuden laiminlyönnistä (perusopetuslaki). Lastensuojelu kutsuu koolle neuvottelun, johon kutsutaan koulun edustajat mukaan. Kutsu osoitetaan rehtorille, joka nimeää koulun edustajan/edustajat. 13

14 Opetukseen liittyviä asioita Vieraiden kielten opetus Kaikille yhteisen A1-kielen opetus aloitetaan 3. luokalta alkaen. A1-kielinä opetetaan englantia. Perusopetuksen vapaaehtoisen A-kielen opetus aloitetaan 4. luokalta alkaen. A-kielenä opetetaan englannin, saksan, ranskan ja venäjän kieltä. Opetus aloitetaan, mikäli asian omaisen kielen valinneita koulussa on vähintään 12 oppilasta. Musiikki- ja liikuntaluokat Musiikkiluokat 3-6 on sijoitettu Päämajakoululle ja 7-9 Urheilupuiston koululle. Liikuntaluokat 7-9 on sijoitettu Kalevankankaan koululle. ET-opetus Uskontokuntiin kuulumattomilla oppilailla on oikeus saada elämänkatsomustiedon (=ET) opetusta. Vähintään kolmelle oppilaalle perustetaan koulussa oma ryhmä tai opetus järjestetään koulujen yhteistyönä. Huoltajan tulee ilmoittaa koulunjohtajalle/rehtorille ET-opetuksen tarpeesta. Tukiopetus Tukiopetusta annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeenjääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Aloitteen tukiopetuksen saamiseksi voi tehdä oppilas itse, huoltaja, opettaja, oppilaan ohjaaja ym. Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuollollinen toiminta edellyttää kaikkien koulun piirissä työskentelevien yhteistyötä. Koulun oppilashuoltoon sisältyvät muun muassa seuraavat osa-alueet: kouluruokailu, koulukuljetus, erityisopetus, oppilaanohjaus, psykososiaaliset palvelut, hammashoito ja terveydenhuolto. 14

15 Oppilashuolenpidonkokonaisuus koulun arkityössä rakentuu seuraavista kokonaisuuksista ja toimijoista OHR = oppilashuoltoryhmä Lähde: Leena Nousiainen (2010, oppilashuolenpidon prosessikoulutus) 15

16 Kouluruokailu Kouluruokailu on osa oppilashuoltoa ja samalla se on osa koulun kasvatusta ja opetusta. Kouluruokailun päätavoitteena on tarjota hengähdystauko opiskelun keskellä sekä ylläpitää oppilaan terveyttä ja auttaa jaksamaan oppimista. Kouluruokailu täydentää koululaisen kotona nauttimaa ruokaa, ohjaa terveelliseen ravitsemukseen, kehittää ruoka- ja makutottumuksia ja opettaa ruokailutapoja. Kouluateria suunnitellaan turvaamaan näiden yllä mainittujen tavoitteiden toteutuminen. Kouluateria sisältää keskimäärin kolmanneksen päivän ravinnontarpeesta, mikäli oppilas nauttii kaikki tarjolla olevat aterian osat. Erityisruokavalio tarjotaan sitä tarvitseville oppilaille. Ruokavalio valmistetaan vain kouluterveydenhoitajan keittiölle antaman ilmoituksen perusteella ja tarve tarkistetaan vähintään vuosittain jokaisen lukuvuoden alussa. Oppilaan itsensä tulee huolehtia ruokavalionsa noudattamisesta ja olla yhteydessä asiasta keittiöhenkilökuntaan. Mikäli erikseen valmistettu erityisruokavalio jätetään ruokailematta yli kahden viikon ajan ilman, että poissaolosta on ilmoitettu koulun keittiöön, keskeytetään erityisruokavalion valmistus. Tällöin erityisruokavalion takaisin saaminen edellyttää uutta keskustelua kouluterveydenhoitajan kanssa. Koulujen ruokalista ilmoitetaan viikoittain lehdessä ja on luettavissa osoitteessa Mikäli vanhemmilla ja/tai oppilailla on kouluruokailuun liittyviä kysymyksiä, he voivat ottaa yhteyttä oman koulunsa keittiöhenkilökuntaan tai tuotantosuunnittelija Eija Piispaan puh Koulukuljetukset 1. Kaupunki järjestää koulukuljetuksen kaikille Mikkelin kaupungista kotoisin oleville peruskoulua käyville oppilaille, joilla perusopetuslain 32 :n mukaan on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Kuljetus järjestetään yleistä kulkuneuvoa käyttäen tai kaupungin erikseen järjestämällä kulkuneuvolla kaupungin osoittamaan kouluun. 2. Jos oppilaalle myönnetään huoltajan hakemuksesta koulunkäyntioikeus muuhun kouluun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkojen järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. 3. Sivistystoimen järjestämässä esiopetuksessa oleva esioppilas saa maksuttoman koulukuljetuksen, mikäli koulumatka on yli 3 km luokan oppilas saa maksuttoman kuljetuksen, mikäli koulumatka on yli 3 km. 5. Esioppilaille ja peruskoulun lk:n kuljetusoppilaalle, jolle jää kävelymatkaa kuljetusreitiltä kotiin yli 2 km ja lk:n oppilaalla yli 3 km, järjestetään mahdollisuuksien mukaan jatkokuljetus. 6. Oppilas pääsee kuljetukseen edellä mainittua lyhyemmältäkin matkalta huoltajan antamaa maksusitoumusta vastaan koulukuljetusreitin varrelta, mikäli autossa on tilaa. Maksusitoumuksen tehneiltä kuljetuksesta peritään linja-autolipun sarjalipun suuruinen hinta, jonka kaupunki laskuttaa huoltajalta. Maksusitoumuksen voi tehdä koko lukuvuodelle tai osalle lukuvuotta. Mikäli koulureitiltä joudutaan poikkeamaan siten, että poikkeaman kustannukset ylittävät em. linja-autolipun hinnan, kaupunki ei korvaa ylimääräisiä kilometrejä, vaan veloittaa ne huoltajalta taksin kilometrikorvauksen mukaan. 7. Asiantuntijalausuntojen perusteella voidaan em. periaatteista poiketen järjestää peruskoulun oppilaalle maksuton koulukuljetus. 8. Haja-asutusalueella koulukuljetuksissa kulkevilta muilta matkustajilta peritään linja-autolipun kertamaksun hinta, joka vähennetään autoilijalle maksettavasta koulukuljetuskorvauksesta. 16

17 9. Kaupunki järjestää edellä mainituista periaatteista poiketen välituntikuljetuksia, maahanmuuttajien ja paluumuuttajien oman äidinkielen, ET-opetuksen, ortodoksisen uskonnon, mahdollisten muiden vähemmistöuskontojen ja muunkin opetuksen keskittämisen vuoksi silloin, kun keskittäminen on perusteltua opetuksen tarkoituksenmukaisuus- ja/tai taloudellisuusperustein. Erityisopetus Erityisopetuksen lähtökohtana on jokaisen lapsen oikeus kehittyä omien edellytystensä mukaisesti. Uusi erityisopetusta koskeva laki korostaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimisen ja kasvun tehostettuun tukeen. Oppilasta, jolla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia, voidaan tukea mm. tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen avulla muun opetuksen yhteydessä. Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltotyössä. Erityisopetus järjestetään ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä, tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan saamasta muusta tuesta. Ennen kuin oppilaalle tehdään erityisen tuen antamista koskeva päätös, asiasta neuvotellaan oppilaan huoltajan kanssa. Oppilaasta ja hänen oppimisedellytyksistään tehdään ennen päätöksentekoa psykologinen tai lääketieteellinen tutkimus taikka sosiaalinen selvitys. Kasvatus- ja opetusjohtaja tekee erityisentuen otto- ja siirtopäätökset. Erityisen tuen piiriin siirtyvälle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Oppilaan ohjaus Oppilaan ohjaajien tehtäviin kuuluu oppilaiden ohjaaminen: - opiskelu-, koulutus- ja urasuunnitelmien teossa - opiskeluteknisissä kysymyksissä - oppimis- ja sopeutumisvaikeuksissa Oppilaan ohjaajien työhön sisältyvät tiedotustehtävät ja yhteydenpito huoltajiin, opettajiin, muuhun oppilashuoltohenkilöstöön, koulu- ja työvoimaviranomaisiin, muihin kouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Oppilaan ohjaaja on tavattavissa yläkoululla päivittäin koulun työaikana. Ammatinvalinta-asioissa auttavat myös työvoimatoimiston ammatinvalintapsykologit, joille oppilaat voivat varata ajan itse tai oppilaan ohjaajan välityksellä. 17

18 Oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut Palvelut edistävät välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä. Palvelut tukevat oppilaiden koulunkäyntiä ja kokonaiskehitystä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toiminta on luottamuksellista ja tapahtuu yhteistyössä huoltajien, opettajien ja tarvittaessa oppilaan asioissa mukana olevien muiden tahojen kanssa. Jokaiselle koululle on nimetty koulukuraattori ja koulupsykologi. 18

19 Koulupsykologi Aija Sairanen, puh aija.sairanen(at)mikkeli.fi, os. Lähemäenkatu 11 A, Mikkeli Toimialueeseen kuuluvat koulut: Ihastjärvi, Kalevankangas, Otava, Rantakylä ja Vanhala Koulupsykologi Ulla Sopanen, puh maarit.gronroos(at)mikkeli.fi, os. Lähemäenkatu 11 A, Mikkeli Toimialueeseen kuuluvat koulut: Anttola, Launiala, Olkkola, Rahula, Ristiina, Suomenniemi, Tuppurala, Urheilupuisto ja Urpola Koulupsykologi Susanna Muttilainen, puh susanna.muttilainen(at)mikkeli.fi, os. Lähemäenkatu 11 A, Mikkeli Toimialueeseen kuuluvat koulut: Haukivuori, Lähemäki, Mikkelin Lyseo, Moisio, Peitsari, Päämajakoulu, Rouhiala, Rämälä ja Sairila Koulukuraattori Kirsti Jalkanen, puh kirsti.jalkanen(at)mikkeli.fi, os. Lähemäenkatu 11 A, Mikkeli Toimialueeseen kuuluvat koulut: Launiala, Moisio, Tuppurala ja Urpola Koulukuraattori Kaarina Mehto, puh kaarina.mehto(at)mikkeli.fi, os. Raviradantie 16, Mikkeli Toimialueeseen kuuluvat koulut: Kalevankangas, Ihastjärvi, Päämajakoulu, Rouhiala ja Vanhala Ma. koulukuraattori Katriina Noponen, puh katriina.noponen(at)mikkeli.fi, os. Anni Swanin katu 6, Mikkeli Toimialueeseen kuuluu Urheilupuiston koulu Koulukuraattori Maria Merta, puh maria.merta(at)mikkeli,fi, os. Mäkitie 30, Ristiina Toimialueeseen kuuluvat koulut: Ristiina, Anttola, Olkkola, Peitsari ja Suomenniemi Koulukuraattori Maiju Marttinen, puh maiju.marttinen(at)mikkeli.fi, os. Porrassalmenlkatu 30, Mikkeli Toimialueeseen kuuluvat koulut: Mikkelin Lyseo, Lähemäki, Rahula, Rämälä ja Sairila Koulukuraattori Sarita Virtanen, puh , sarita.virtanen(at)mikkeli.fi, os. Vanhamäentie 2, Mikkeli Toimialueeseen kuuluvat koulut: Rantakylä, Otava ja Haukivuori Koululaista ja hänen perhettään auttavat myös mm. seuraavat toimipaikat: Lasten kehityksen tukiyksikkö os. Lähemäenkatu 11 A, Mikkeli p , päivystävä työntekijä ma-pe klo Nuorten Olkkari os. Maaherrankatu 12, Mikkeli p (klo 13-17) olkkari (at) mikkeli.fi facebook.com/mikkelinolkkari 19

20 Mikkelin keskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikat os. Mikonkatu 3, Mikkeli p Tarvitaan lääkärin lähete. Sosiaali- ja terveystoimen lastensuojelun virka-ajan päivystys p (ma-pe klo 8-11 ja klo 12-16), virka-ajan ulkopuolella päivystys puh. 112 Hammashoito Koululaisten hammashoitoa koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä soittamalla ajanvaraukseen ma-pe klo 7:30-15 puh Koululaisten suun terveystarkastukset toteutetaan Mikkelissä valtioneuvoston asetuksen (380/2009) mukaisesti: ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaat kutsutaan henkilökohtaisella kirjeellä syntymävuoden perusteella. Lisäksi 3. luokan oppilaat kutsutaan suuhygienistin vastaanotolle terveystarkastukseen, jossa myös tarvittaessa tehdään oikomishoidon tarpeen kartoitus oikomishoidon erikoishammaslääkärin toimesta. Myös vanhemmilla on mahdollisuus varata aikaa tarvittaessa hammastarkastukseen. Hammastarkastuksen yhteydessä laaditaan henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Mikäli tarvetta ilmenee, voidaan oppilas kutsua vastaanotolle myös edellä mainittuja asetuksen mukaisia luokkatarkastuksia tiheämmin. Hoitosuunnitelman toteuttamiseen osallistuvat kaikki suun terveydenhuollon ammattiryhmät: hammaslääkäri, erikoishammaslääkäri, hammashoitaja ja suuhygienisti. Hammassäryn tai -tapaturman sattuessa tulee ottaa yhteys hammaslääkäripäivystykseen Pankalammen pääterveysasemalle, arkisin klo , puh. (015) , viikonloppuisin ja arkipyhinä klo ilman ajanvarausta, puh. (015) Näiden aikojan ulkopuolella vastaa Ensineuvo puh (ma-pe klo 15 21, la-su sekä arkipyhinä klo 7 9 sekä 10-15).Yöaikaan ja viikonloppuna sekä arkipyhinä iltaisin hammashuollon ja Ensineuvon ollessa suljettuna puhelinpalvelu numerossa Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua, jota on saatavilla pääsääntöisesti koulupäivien aikana koululta tai sen välittömästä läheisyydestä. Kouluterveydenhuoltoon sisältyy - kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta - vuosiluokittain oppilaan kasvun, terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen - oppilaan, vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen - oppilaan suun terveydenhuolto - oppilaan erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen, pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen 20

21 - oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset - yhteistyö muun opetus- ja oppilashuollon henkilöstön kanssa Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajoissa terveystarkastuksissa kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi myös koko perheen hyvinvointia. Tarkastukseen sisältyy vanhempien haastattelu sekä opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa. Vanhemmat kutsutaan mukaan tarkastuksiin. Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan asiakkaita yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Oppilaat voivat tulla myös aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan tai mieltään vaivaavista asioista. Huoltajat voivat varata ajan oppilaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Kouluterveydenhuollossa lapsille annetaan ikäkausiin/yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset. Sairaanhoito ei pääsääntöisesti kuulu kouluterveydenhuoltoon lukuun ottamatta koulussa sattuneita tapaturmia ja äkillisiä sairastumisia. Näissä tapauksessa terveydenhoitaja arvioi tilanteen ja lähettää tarvittaessa jatkohoitoon. Kuljetuksista huolehtivat ensi sijassa vanhemmat. Koulun tapaturmavakuutus ei korvaa hoitoa yksityisellä lääkärillä. Vapaa-ajan tapaturmissa ja sairastumisissa hoito tapahtuu terveysasemalla. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut/Terveysneuvonta Kouluterveydenhuolto Koulu Terveyden- Vastaanotto th:n puh. hoitaja päivä Anttolan Eeva Romo ma-ke-pe Haukivuoren yhtenäiskoulu Anne Heikkinen ti, to Ihastjärvi Johanna Karjalainen sop. mukaan Kalevankangas Katja Ruottinen ma - pe Launiala Riitta Sillanpää to Lähemäki Riitta Sillanpää ma, ke Lyseon koulu Heli Mäkelä ma-ke, pe Moisio Johanna Karjalainen sop. mukaan Olkkola Eeva Romo kk:n 1. pe Otava Piia Liukkonen ma ja ti ap Peitsari Heli Mäkelä joka toinen ti Päämajakoulu Hanneli Seppänen ma-ti, to-pe Rahula Johanna Karjalainen sop. mukaan Rantakylä Minna Keränen ma - pe Ristiina Kaarina Kiri ma - pe Rouhiala Hanneli Seppänen kk:n 1. ke Rämälä Mari Kirvesniemi kk:n 1. to Sairila Piia Liukkonen pe Suomenniemen Kaarina Kiri kk:n 2. ti Tuppurala Riitta Sillanpää ti (ja pe) Urheilupuisto Mari Kirvesniemi ma - pe Urpola Piia Liukkonen ti ip, ke-to Vanhala Hanneli Seppänen kk:n 2. ja 4. ke

22 Vakuutukset Kaupunki on vakuuttanut oppilaat Pohjola Vakuutus Oy:ssä. Toimintaohjeet - tapaturman näkijä/esimies ilmoittaa tapaturmasta sähköisesti suoraan vakuutusyhtiölle Pohjola.fi - kaikista henkilövahinkoja aiheuttaneista tapaturmista on tehtävä tapaturmailmoitus, vaikka se ei olisi aiheuttanut lääkärinhoitoa. Vakuutukset ovat voimassa - koulumatkoilla - opetustunneilla - välitunneilla - koulun toimintaan kuuluvissa urheilutilaisuuksissa, retkillä, opintokäynneillä - ulkomaille tehdyissä matkoissa - tet-harjoittelussa Em. tapauksissa vakuutus korvaa lääkärikustannukset ja lääkärin määräämät hoidot ja lääkkeet vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutukset eivät ole voimassa - poistuttaessa omille asioille koulun alueelta ruoka-, vapaa- ja välitunneilla - poistuttaessa omille asioille luokkaretki, opintoretki ym. matkojen aikana ellei siitä ole mainintaa matkasuunnitelmassa Vakuutus ei korvaa - sairauden ja rasituksen vähitellen aiheuttamaa vammaa - oppilaan omaisuudelle tapahtuneita vahinkoja (poikkeuksena koulutapaturman yhteydessä särkyneet silmälasit, jos tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa). - matkatavaroita Liikennetapaturmat - liikennevakuutus on ensisijainen korvausten maksaja Koulutapaturmasta aiheutuneiden kustannusten korvaus Jos huoltajalle tulee kustannuksia tapaturmasta, hänen on tehtävä lasku kaupungille ja liitettävä laskun mukaan tositteet maksetuista kustannuksista. Laskussa on oltava seuraavat tiedot: - Maksun saajan nimi, henkilötunnus, osoite, pankkitili - Vahingoittuneen nimi, tapaturmapäivä - Erittely siitä, mitä korvauksia anotaan Lasku toimitetaan os. Mikkelin kaupunki/asiointipiste/armi Karvonen, PL 33, Mikkeli. 22

23 Mikkelin kaupungin kulttuuripolku Kulttuuripolku on kulttuuripalveluiden sekä varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden toteuttama kulttuuriopetussuunnitelma, joka tuo taiteen ja kulttuurin tasavertaisesti osaksi kaikkien mikkeliläisten 1 9 luokkalaisten arkea. Kulttuuripolun kautta jokainen peruskoululainen käy joka vuosi jossakin kulttuurilaitoksessa, saa koululle vierailijoita eri taiteenaloilta tai pääsee muuten osalliseksi taiteen ja kulttuurin kenttään. Kulttuuripolku on aloitettu vuonna 2008 ja sen runko mukailee opetussuunnitelmia. Kulttuuripolku on vahvistettu kulttuuri- ja vapaa-aika sekä opetuslautakunnassa marraskuussa Polun toimintaa ohjaa työryhmä, johon kuuluvat Petri Pulkkinen, Mikko Siitonen, Johanna Kuittinen, Seija Manninen, Marita Kajander ja Susanna Latvala. Kulttuuripalvelut toimittaa koululle tarkemman infomateriaalin elokuun aikana, jossa kerrotaan yksityiskohtaisemmin käytännönjärjestelyistä kuten aikatauluista ja tarkemmista päivistä. Tapahtumatietoa päivitetään nettisivuille: Lukuvuonna Kulttuuripolku toteutuu alustavasti seuraavasti: 1. luokka Syksyllä kuvataiteilija Kirsimaria E. Törönen-Ripatin vierailu kouluilla viikoilla luokka Kenkävero-vierailu helmikuussa 2016 ja kirjastokäynti 3. luokka Mikkelin teatteri 4. luokka Itsenäisyyspäivänjuhla Mikaelissa ja kirjastokäynti 5. luokka Suur-Savon museoon ja kotiseutuun tutustuminen keväällä luokka Kaupunginorkesterin soittajien vierailu kouluilla lokakuussa 2015, sekä orkesterin kenraaliharjoituksen seuraaminen Mikaelissa klo 10. MyFilm-elokuvatyöpajat maalis-huhtikuussa 2016 omalla koululla 7. luokka Syksyllä 2015 kouluilla toteutetaan tanssitaiteilijan ohjaama työpaja, sekä kuvataiteilija Hanna Vahvaselän vierailu 8.luokka Mikkelin taidemuseoon ja Mikkelin Valokuvakeskukseen tutustuminen keväällä luokka Kaikille jaettava K9-kulttuurikortti kannustaa kuluttamaan kulttuuria omatoimisesti (kortti jaetaan syksyllä kouluille ja opettajat jakavat kortin oppilaille 2015) Syksyn 2015 ja kevään 2016 tarkemmat aikataulut ilmoitetaan kouluille myöhemmin. Lisätietoja: kulttuurituottaja Susanna Latvala puh susanna.latvala(a)mikkeli.fi kulttuurijohtaja Marita Kajander puh marita.kajander(at)mikkeli.fi 23

24 Iltapäivätoiminta Eri järjestöt ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta järjestävät yhteistyössä iltapäivätoimintaa pääasiassa 1 luokan oppilaille seuraavasti: Etelä-Savon Liikunta ry Etelä-Savon Martat ry Kamppailuinstituutti Mikkeli ry Mikkelin 4H-yhdistys ry Mikkelin kaupungin sivistystoimi Mikkelin Pelastakaa Lapset ry Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta Moision, Rouhialan, Tuppuralan ja Urpolan iltapäivätoiminta Rantakylän nuorisotalon ja Kalevankaan/Vanhalan iltapäivätoiminta Launialan iltapäivätoiminta Lähemäen Saksalan, Otavan ja Peitsarin iltapäivätoiminta Anttolan, Haukivuoren, Ihastjärven, Lähemäen koulun, Olkkolan, Ristiinan, Rämälän ja Sairilan iltapäivätoimina Päämajakoulun iltapäivätoiminta Rantakylän seurakuntakodin iltapäivätoiminta Lisätietoja: sivistystoimi toimistosihteeri Päivi Turunen puh Neuvottelukunnat Kodin ja koulun välistä yhteistyötä varten on perustettu neuvottelukunnat, johon kuuluu oppilaiden vanhempien edustajia, opettajakunnan edustaja, koulun muun henkilökunnan edustaja ja 7-9 luokkien kouluissa myös oppilaskunnan edustaja. Yhteensä 5-7 jäsentä. Vanhempien edustajat valitaan koulun rehtorin koolle kutsumassa vanhempainkokouksessa. Anttolan yhtenäiskoulun osalta neuvottelukuntana toimii Anttolan aluejohtokunta. Lisäksi peruskouluissa voi edelleen olla vapaaehtoisia vanhempain-yhdistyksiä tai vastaavia. Neuvottelukunnan tehtävänä on: - toimia yhteistyölinkkinä työelämään tai tässä tarkoituksessa tuoda oppilaitoksen opetustyöhön ja opetussuunnitelmiin työelämän näkemykset ja kannanotot - toimia koulun ja kodin välisen yhteistyön edistäjinä ja osallistua koulun kehittämistyöhön - antaa koulun/oppilaitoksen toimintaan liittyviä lausuntoja ja tehdä esityksiä. 24

25 Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet Puheenjohtaja Ukkonen Osmo Jäsenet Berndt Rauni Hölttä Elina Kovikko Jyrki Kontunen-Karhula Katri Paukku Markku Pöyry Pekka Rautiainen Sari Rusakko Susanna Strengell Janne Tarkiainen Samuel Tikkanen Petri Vihermäki Eeva 25

26 Muistiinpanoja 26

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

Lucina Hagmanin koulu

Lucina Hagmanin koulu Nimi lk Lucina Hagmanin koulu Koulutiedote n:o 1 2014-2015 YLEISIÄ LUKUVUODEN ASIOITA SÄILYTTÄKÄÄ! 1 ... tässä tiedotteessa yleisiä lukuvuoden asioita kouluväelle ja kotiväelle, oppilaille ja huoltajille

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Kieli- ja

Lisätiedot

LUKUVUOSIOPAS 2014-2015

LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 Mäntsälän kunnan sivistystoimi Sivistyspalvelut Mäntsälän kunta Sivistyspalvelut Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Peruskoulun aloittaminen Mäntsälässä TERVETULOA KOULUUN... Kouluyhteisö...

Lisätiedot

Alakoulu 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk yhteensä

Alakoulu 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk yhteensä PAIMION KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 2 Vistan koulun yhteystietoja... 3 Alakoulu... 3 Yläkoulu... 4 Veikkarin pienryhmä... 4 Pienryhmäopetus... 5 Koulunkäyntiavustajat... 5 Henkilökohtaiset avustajat... 5

Lisätiedot

MANKKAAN KOULU LUKUVUOSI 2015-2016

MANKKAAN KOULU LUKUVUOSI 2015-2016 MANKKAAN KOULU LUKUVUOSI 2015-2016 LUKUVUOSIOPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Tähän oppaaseen on koottu oppilaan kannalta tärkeimmät omaa koulua, koulunkäyntiä ja kunnan koululaitosta koskevat tiedot. Opas löytyy myös

Lisätiedot

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille KEURUUN YLÄKOULU LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille SISÄLLYSLUETTELO 1. REHTORIN TERVEHDYS 2. YHTEYSTIEDOT 3. KOULUN TYÖAIKA 4. OPPILASMÄÄRÄT LUKUVUONNA 2013-2014 5. TUNTIJAKO 6. JAKSOTUS

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2014-2015

KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2014-2015 KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO https://wilma.jamsa.fi www.jamsa.fi/ylaaste OPETUSJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 HENKILÖKUNTA 2014-2015, YHTEYSTIEDOT... 4 OPETTAJAT... 4 SOSIAALIOHJAAJA...

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

OLARIN KOULU. Opinto-opas

OLARIN KOULU. Opinto-opas OLARIN KOULU Opinto-opas 2015-2016 1 O L A R I N K O U L U J A L U K I O Osoite Olarinniityntie 4, 02210 Espoo olarin.koulu@espoo.fi Postiosoite Pl 3323, 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin www-sivut 043 8245151

Lisätiedot

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista.

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista. KOULUOPAS 1. Rehtorin sanat 2. Koulun työ- ja loma-ajat (aikataulu) 3. Yhteystiedot 4. Helmi-reissuvihko 5. Vanhempainillat 6. Poissaolot 7. Kouluruokailu 8. Järjestyssäännöt 9. Välituntikäytänteet 10.

Lisätiedot

Yläkoululaisen opas. Tietoa oppilaille ja heidän huoltajilleen opiskelusta vuosiluokilla 7. 9.

Yläkoululaisen opas. Tietoa oppilaille ja heidän huoltajilleen opiskelusta vuosiluokilla 7. 9. Yläkoululaisen opas 2015 Tietoa oppilaille ja heidän huoltajilleen opiskelusta vuosiluokilla 7. 9. Sisällysluettelo sivu 4 > Miten oppilaan koulupaikka määritellään? sivu 10 > Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2010-2011 Kuvat: Jukka Lemmetty tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: puhelin PL 75303sähköpostiosoite 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 Kuvat: Jukka Lemmetty Tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: PL 75303 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin kanslia: 816 56

Lisätiedot

PIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016

PIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 PIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 Lehti sisältää koko lukuvuotta koskevia tietoja, joten pidä se tallessa. Asiat käydään läpi ensimmäisten päivien luokanvalvojan tunneilla. HUOLTAJAN TULEE KUITATA

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma

Oppilashuoltosuunnitelma Oppilashuoltosuunnitelma Paltamon kunta 18.5.2014 Luonnos 8. Korpitien koulu, Kontiomäen koulu ja Paltamon lukio 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 2 2. Yhteisöllinen

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm-

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm Oppilashuoltosuunnitelma Paltamon kunta 1.8.2014 Korpitien koulu, Kontiomäen koulu ja Paltamon lukio 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä

Lisätiedot

Yhteistyö oppilaanohjauksessa, siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa

Yhteistyö oppilaanohjauksessa, siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa 1 (10/2014) Hämeenlinnan Yhteiskoulun koulun oppilashuollon suunnitelma rehtori Arto Nykänen, 03 6212577 apulaisrehtori Johanna Hyytiä, 03 6212436 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto 2. Oppilashuollon kokonaistarve

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Pohjanlammen koulu. Lukuvuositiedote 2014-2015. Tiedote oppilaiden huoltajille syksyllä 2014. Lukuvuosi 2014-2015

Jyväskylän kaupunki. Pohjanlammen koulu. Lukuvuositiedote 2014-2015. Tiedote oppilaiden huoltajille syksyllä 2014. Lukuvuosi 2014-2015 Jyväskylän kaupunki Pohjanlammen koulu Lukuvuositiedote 2014-2015 Tiedote oppilaiden huoltajille syksyllä 2014 Lukuvuosi 2014-2015 Syyslukukausi alkaa maanantaina 11.8.2014 Syyslukukaudella yksi lauantaityöpäivä

Lisätiedot

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO YHTEYSTIEDOT... 3 Koulun käyntiosoite... 3 Koulun puhelinnumeroita... 3 Huoltohenkilöstö... 3 Oppilashuolto ja terveydenhoito... 3 Sähköpostiosoitteet...

Lisätiedot

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 1 Pohjois-Tapiolan koulu PL 3223 02070 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS Tähän oppaaseen on koottu oppilaan kannalta tärkeimmät omaa koulua, koulunkäyntiä ja kunnan koululaitosta koskevat

Lisätiedot

AHMON KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2014-2015

AHMON KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 AHMON KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 https://peda.net/siilinjarvi/ahmo 1 HYVÄT VANHEMMAT Hyvät vanhemmat Uusia 7 lk oppilaita tulee nyt syksyllä poikkeuksellisen paljon kouluumme. Tätä kirjoittaessa lukumäärä

Lisätiedot

VAAJAKOSKEN KOULU lv. 2015-16

VAAJAKOSKEN KOULU lv. 2015-16 VAAJAKOSKEN KOULU lv. 2015-16 KOULUTIEDOTE OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE Vaajakosken koulu Savonmäentie 4 40800 Vaajakoski 2 Hyvät oppilaat ja huoltajat! Hyvät Vaajakosken koulun oppilaat ja huoltajat! Vaajakosken

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Arvoisat huoltajat ja koulumme oppilaat

Arvoisat huoltajat ja koulumme oppilaat 1 2 3 Arvoisat huoltajat ja koulumme oppilaat Uusi lukuvuosi pyörähti käyntiin upeiden säiden siivittämänä. Koulussamme aloitti 37 uutta eskarilaista, 63 ekaluokkalaista ja 17 muualta kouluumme siirtynyttä

Lisätiedot

Oppilashuollon käsikirja

Oppilashuollon käsikirja Honkajoen kunnan esi- ja perusopetuksen Oppilashuollon käsikirja Yhdessä eteenpäin Sisällys JOHDANTO...4 1 MITÄ OPPILASHUOLTO ON JA KEILLE SE KUULUU...5 2 ENNALTAEHKÄISEVÄ OPPILASHUOLTOTYÖ...6 2.1 YHTEISTYÖ

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot