MIKKELIN KAUPUNGIN PERUSOPETUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN KAUPUNGIN PERUSOPETUS"

Transkriptio

1 MIKKELIN KAUPUNGIN PERUSOPETUS LUKUVUOSITIEDOTE SÄILYTÄ TIEDOTE LUKUVUODEN AJAN 1

2 Sisällysluettelo Oma koulu... 4 Kasvatus- ja opetusjohtajan tervehdys... 5 Sivistystoimi... 7 Psykososiaalinen oppilashuolto... 7 Perusopetuksen koulut... 8 Anttolan yhtenäiskoulu... 8 Haukivuoren yhtenäiskoulu... 8 Ihastjärven koulu... 8 Kalevankankaan koulu... 8 Launialan koulu... 9 Lähemäen koulu... 9 Mikkelin Lyseon koulu... 9 Moision koulu... 9 Olkkolan koulu... 9 Otavan koulu... 9 Peitsarin koulu...10 Päämajakoulu...10 Rahulan koulu...10 Rantakylän yhtenäiskoulu...10 Ristiinan yhtenäiskoulu...10 Rouhialan koulu...10 Rämälän koulu...10 Sairilan koulu...10 Suomenniemen koulu...11 Tuppuralan koulu...11 Urheilupuiston koulu...11 Urpolan koulu...11 Vanhalan koulu...11 Oppivelvollisuus Poissaolot ja varhaisen tuen toimintamalli Opetukseen liittyviä asioita Vieraiden kielten opetus...14 Musiikki- ja liikuntaluokat...14 ET-opetus...14 Oppilashuolto...14 Kouluruokailu Koulukuljetukset Erityisopetus Oppilaan ohjaus Oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut Hammashoito

3 Kouluterveydenhuolto Vakuutukset Mikkelin kaupungin kulttuuripolku Iltapäivätoiminta Neuvottelukunnat Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet Muistiinpanoja

4 Tämä on yleistiedote Mikkelin kaupungin perusopetuksen hallinnosta ja oppilashuollosta lukuvuonna Tavoitteena on antaa tietoa niistä palveluista, joita oppilailla ja heidän huoltajillaan on käytettävissään sivistystoimessa sekä ohjata oikean henkilön puoleen erilaisissa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Oma koulu Koulun nimi Koulunjohtaja/rehtori Luokanopettaja/luokanvalvoja Puhelin kouluun Puhelin kotiin Koulun osoite Opettajaan saa varmimmin yhteyden: Syyslukukausi Kevätlukukausi Syysloma Joululoma Talviloma

5 Kasvatus- ja opetusjohtajan tervehdys Tulevaisuuden koulua kohti Tänä vuonna Mikkelissä ensimmäistä luokkaa on aloittamassa 518 oppilasta ja koko perusopetuksessa 4941 oppilasta. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen muodostamalla tulosalueella työskentelee yhteensä yli 1000 työntekijää ja vastaamme yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa yli 7000 lapsen kasvatuksesta ja opetuksesta päivittäin. Hyvän, turvallisen, oppimisen ja kasvun mahdollistavan arjen luominen on meillä tärkeää jokaisena päivänä. Useita koulujamme on kesän aikana remontoitu, ja muutamilla kouluilla korjausja muutostyöt jatkuvat myös tulevan lukuvuoden aikana. Tuleva lukuvuosi tulee olemaan vahvasti myös sisällöllisen kehittämisen aikaa, sillä sen aikana työstetään valtakunnallisten perusteiden pohjalta uutta opetussuunnitelmaa otettavaksi käyttöön ensi syksynä. Uudet valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet hyväksyttiin joulukuussa Ne otetaan käyttöön kunta- ja koulukohtaisilla osuuksilla täydennettyinä Mikkelin kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi perusopetukselle tuntijaon, jossa panostetaan valtakunnallisen minimin lisäksi mm. alkuopetukseen, ympäristöoppiin ja yläkoulujen valinnaisuuteen. Perusopetuksen vuosiluokat 1-6 siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen lukuvuonna Vuosiluokat 7-9 siirtyvät vuosiluokka kerrallaan alkaen uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen 2019 mennessä. Siirtymävaihe toteutetaan porrastetusti, jotta taataan oppilaiden vähimmäistuntimäärien täyttyminen sekä oikeudenmukainen ja valtakunnallisesti yhdenvertainen päättöarviointi. Portaittaisella siirtymisellä uuteen tuntijakoon halutaan myös helpottaa kuntien siirtymävaiheen järjestelyjä ja oppimateriaalihankintoja. Uusista opetussuunnitelman perusteista ja niihin liittyvästä koulutustarjonnasta löytyy lisätietoa osoitteesta Työrauhalaki Miten saada oppimistilanne sellaiseksi, että siellä on kaikkien turvallista oppia ja kasvaa? Jo vuosien ajan on toivottu opettajille ja kasvattajille lisää oikeuksia ja keinoja puuttua ongelmatilanteisiin. Koulujen työrauhaa koskevat perusopetuslain muutokset ovat tulleet voimaan alkaen. Muutoksilla halutaan turvata koulujen työrauha ja lisätä hyvinvointia sekä oppilaiden osallisuutta. Lain mukaan ensisijainen toimenpide oppilaan rikkoessa koulun sääntöjä on kasvatuskeskustelu, joka on ollutkin usealla koululla käytössä jo aiemmin. Lisäksi laki antaa ohjeet muuhun kurinpitoon, häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistamiseen ja oppilaiden tavaroiden tarkastamiseen tarvittaessa. Opetusryhmien pienentäminen ja opetuksen tuki Valtakunnallisesti on käyty keskustelua siitä, olisiko opetusryhmien kokoa syytä rajata lailla tai asetuksella. Mikkeli on saanut useampana vuonna peräkkäin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta opetusryhmien pienentämistä varten. Alkavaa lukuvuotta varten saimme tähän tarkoitukseen euroa. Saatu summa on selvästi pienempi kuin edellisenä vuonna, koska valtakunnan tasolla nämä avustusrahat puolitettiin viime vuonna. Tämän summan avulla saamme kuitenkin monta opetusryhmää jaettua joko kokonaan tai osittain. Jako tehtiin keväällä koulukohtaisen tuntikehyksen määrittelyn yhteydessä ja on kouluillamme käytössä koko lukuvuoden ajan. Koulutuksellisen tasa-arvon edistämisavustusta saimme jälleen entistä enemmän, peräti euroa. Avustus kohdennetaan kuudelle koululle nk. tsempparien palkkaamiseen sekä 30 opettajalle järjestettävän Lapset puheeksi- koulutuksen aiheuttamiin sijaiskustannuksiin. Lisäksi perusopetus on saanut rahoitusta useista eri lähteistä oppilaiden hyväksi lukuvuodeksi mm. toimintakulttuurin kehittämiseen, tieto- ja vuorovaikutusteknologian hyödyntämiseen, kerhoihin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, opetusryhmien pienentämiseen, avustavan henkilöstön palkkaamiseen, henkilöstön kouluttamiseen, väkivallan ehkäisymallien laadintaan. Talousnäkymät ovat tällä hetkellä varsin vaikeat sekä kansainvälisellä että paikallisella tasolla. Nähtäväksi jää, onko em. avustuksia mahdollista jatkossa saada ja miten valtionosuudet ja verotulokertymät kunnissa jakautuvat. Toivottavasti toimintamme saa riittävän tuen ja rahoituksen myös jatkossa. 5

6 Uusi oppilashuoltolaki tuli voimaan vuosi sitten. Yhteisölliset hyvinvointiryhmät (YHR) ovat järjestäytyneet viime vuonna, minkä johdosta koulut ovat saaneet ennaltaehkäisevän osallisuus- ja hyvinvointikasvatuksen kumppaneiksi koulukuraattoreita, -terveydenhoitajia ja -psykologeja sekä muita yhteistyötahoja. Koulukuraattorit ja -psykologit ovat aloittaneet oman työnsä uudelleen jäsentämisen, jotta aikaa yhteisölliselle ja ennaltaehkäisevälle luokkien ja ryhmien kanssa työskentelylle saataisiin aiempaa enemmän. Opettajat voivat saada jatkossa yhä useammin kuraattorin tai psykologin työparikseen luokkaan esim. tunnetaito- ja mielenterveyskasvatuksen merkeissä. Yksilöllisen oppilashuollon osalta siirryttiin oppilashuoltoryhmistä yksilöllisiin monialaisiin ryhmiin ja tietosuoja-asioita tarkennettiin. Viime syksynä toteutimme perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa Täydellisen liikuntakuukauden, joka onnistui niin hyvin, että toimintamalli huomioitiin myös valtakunnallisesti. Täydellisen liikuntakuukauden pohjalta on rakentumassa Liikkumisen unelmavuosi, josta hankkeessa vahvasti mukana oleva Hannu Korhonen tiedottaa tarkemmin. Perusopetusikäisten lasten ja nuorten liikkumista koskeva verkostotyöpaja on Liikkumisen unelmavuoden toteuttamisessa on keskeistä laaja-alainen yhteistyö ja toimintojen kehittäminen kokeillen, jolloin jokaisella asukkaalla on mahdollisuus osallistua ideointiin, kokeilujen toteuttamiseen ja oman unelmavuoden toteuttamiseen. Liikkumisen unelmavuosi alkaa Mikkelissä Työpajojen ohjelmat ja ilmoittautumiset seuraavasta linkistä: Oikein hyvää alkavaa lukuvuotta toivottaen Seija Manninen kasvatus- ja opetusjohtaja 6

7 Sivistystoimi Osoite: Maaherrankatu 9-11 (PL 206), MIKKELI puh. vaihde Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: Sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen Sihteeri, johdon sihteeri Tiina Turunen Kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen Sihteeri, toimistosihteeri Päivi Turunen Kehittämispäällikkö Aila Marjamaa Henkilöstöasiat, palvelusuhdepäällikkö Sari Markus Henkilöstöasiat, toimistosihteeri Seija Tikkanen Henkilöstöasiat, toimistosihteeri Pirjo Kotro Talousasiat, talouspäällikkö Paula Sihvonen Talousasiat, taloussuunnittelija Päivi Salovainio Talousasiat (hankkeet), toimistosihteeri Arja Hämäläinen Oppivelvollisuusasiat, koulukuljetushakemukset ma. toimistosihteeri Susanna Keminen Laskut, koulutilojen varaukset, koulutapaturmat, palveluneuvoja Armi Karvonen Esiopetus, erityisopetus, iltapäivätoiminta, toimistosihteeri Päivi Turunen ATK-erityissuunnittelija Jorma Rannaste Maahanmuuttajaopetus Maaret Deufel-Kirjalainen Telefax Psykososiaalinen oppilashuolto, Lähemäenkatu 11, Mikkeli Koulupsykologi Susanna Muttilainen Koulupsykologi Aija Sairanen Koulupsykologi Ulla Sopanen Koulukuraattori Kirsti Jalkanen Koulukuraattori Maiju Marttinen Koulukuraattori Kaarina Mehto Koulukuraattori Mari Merta Ma. koulukuraattori Katriinan Noponen Koulukuraattori Sarita Virtanen Kyytineuvo, oppilaskuljetukset kuljetuskoordinaattori Marja-Leena Nuutilainen kuljetuskoordinaattori Nina Manninen

8 Perusopetuksen koulut Anttolan yhtenäiskoulu, Sahalantie 2, Anttola Telefax Rehtori Susanna Savander Toimisto, koulusihteeri Annamari Terästi Vararehtori Sirpa Rossi Opettajainhuone lk lk lk Haukivuoren yhtenäiskoulu, Koulutie 3, Haukivuori Rehtori Sanna Eromäki Koulusihteeri Leena Roponen toimisto Opettajat Oppilaanohjaaja Helena Manninen Teknisen työn tila Erityisluokka Laaja-alainen erityisopetus 1-6 luokat Laaja-alainen erityisopetus 7-9 luokat Iltapäivätoiminta Esikoulu Terveydenhoitaja Ruokapalveluvastaava Ihastjärven koulu, Ihastjärventie 170, Mikkeli Vs. rehtori Jarmo Hänninen Kalevankankaan koulu, Raviradantie 16, Mikkeli Ma. rehtori Janne Syrjäläinen Apulaisjohtaja Marita Hokkanen Apulaisjohtaja Eila Räsänen Toimisto: koulusihteeri Jaana Thure, vs. Annu Kiuru Opettajat Oppilaan ohjaaja Ulla Mälkiäinen-Löhönen Erityisopettaja Satu Pekonen Erityisopettaja Jaana Siitari Koulukuraattori Kaarina Mehto Kouluterveydenhoitaja Katja Ruottinen Ravintola: Palveluvastaava Paula Louhipohja Talonmies-vahtimestari Jouko Pöyry

9 Launialan koulu, Saimaannorpankatu 1, Mikkeli Rehtori Matti Seppänen Toimisto: koulusihteeri Paula Roikonen Opettajat Keittiö Lähemäen koulu, Kisatie 5, Mikkeli Rehtori Vesa Räsänen Toimisto: koulusihteeri Paula Roikonen Opettajat Erityisopettaja Koulunkäyntiavustaja/koulukuljetukset Keittiö Mikkelin Lyseon koulu, Porrassalmenkatu 30, Mikkeli Telefax Rehtori Jari Luukkonen Toimisto: koulusihteeri Tuulikki Karlsson Opettajat Oppilaan ohjaaja Aini Rouhiainen Oppilaan ohjaaja Erja Öhman Kuraattori Maiju Marttinen Keittiö Erityisluokat Sairaalaopetus 7-9 lk (Moision sairaala) Henna Nykänen Marika Pajunen Moision koulu, Kyläkouluntie 2, Mikkeli Telefax Rehtori Hanna-Kaisa Pylkkänen Toimisto ja opettajat Koulusihteeri-vahtimestari Pelleri Makkonen Keittiö Olkkolan koulu, Porrassalmentie 57, Mikkeli Telefax Rehtori Marko Uotila Opettajat Otavan koulu, Otavantie 2, Otava Rehtori Heikki Oksa Toimisto: koulusihteeri Marjatta Eljos ti ja pe klo 9-13: Opettajat Koulukännykkä Tekninen työ Keittiö

10 Peitsarin koulu, Peitsarinkuja 6, Mikkeli Rehtori Katariina Vilén Toimisto: koulusihteeri Seija Tiainen Opettajat Autistien luokka Autistien iltapäivähoito Päämajakoulu, Otto Mannisenkatu 8-10, Mikkeli Rehtori Heikki Väätäinen Toimisto: vs. koulusihteeri Arja Nieminen Erityisopettaja Leena Sipilä Erityisopettaja Minna Äikäs Rahulan koulu, Rahulantie 26 A, Rahula Ma. rehtori Markus Torniainen Rantakylän yhtenäiskoulu, Vanhamäentie 2, Mikkeli Telefax (toimisto) Rehtori Eija Tynkkynen Apulaisrehtori Elisa Huokko Toimisto (luokat 1-6): koulusihteeri Marjatta Eljos Toimisto (luokat 7-9): koulusihteeri Ritva Manninen Opettajat luokat Opettajat luokat Erityisopettaja (luokat 1-4) Anne Tuukkanen Erityisopettaja (luokat 1-4) Sanna Hannus Erityisopettaja (luokat 5-9) Arja Kuuva Erityisopettaja (luokat 5-9 Johanna Manninen Oppilaan ohjaaja Leena Saavalainen Koulukuraattori Sarita Virtanen Keittiö; emäntä Hannele Elo Laitosmiehet Ristiinan yhtenäiskoulu, Mäkitie 30, Ristiina Rehtori Hämäläinen Matti V Apulaisjohtaja Erkki Salmela Toimisto (luokat 1-6): koulusihteeri Tanja Koistinen Toimisto (luokat 7-9): koulusihteeri Mirja Luntinen Opettajainhuone Keittiö Rouhialan koulu, Koulukatu 23, Mikkeli Rehtori Heikki Väätäinen Apulaisjohtaja Satu Lantta Opettajat , Keittiö Rämälän koulu, Vehmaskyläntie 1, Mikkeli Rehtori Kirsi-Marja Hamonen Sairilan koulu, Joki-Sairilantie 2, Mikkeli Rehtori Olli Manninen Opettajat Keittiö

11 Suomenniemen koulu, Opinraitti 20, Suomenniemi Rehtori Erkki Salmela Opettajat Tuppuralan koulu, Nuottakatu 1, Mikkeli Telefax Rehtori Antti Veijonen Toimisto: ma. koulusihteeri Rauni Torniainen Opettajat Erityisluokat Koulunkäyntiavustaja/koulukuljetukset Keittiö Urheilupuiston koulu, Anni Swanin katu 6, Mikkeli Telefax Rehtori Mika Huovinen Apulaisjohtaja, lehtori Annemari Kukkonen Toimisto: ma. koulusihteeri Marjo Bovellan Opettajat , Opinto-ohjaaja Erja Karjola Opinto-ohjaaja Matti Pekurinen Laaja alainen erityisopetus, Suvi-Pia Ojamaa Laaja alainen erityisopetus 2, Päivi Porokka Luokkamuotoinen erityisopetus Ma. koulukuraattori Katriina Noponen Keittiö Urpolan koulu, Rinnekatu 8, Mikkeli Vs. rehtori Kirsi-Marja Janhunen Varajohtaja Pertti Hotti Toimisto: koulusihteeri Jonna Linnarinne-Parkkonen Opettajat Erityisopetus Keittiö Sairaalaopetus 1-6 lk Lammenranta (Moisiontie 6) Terhi Saarelainen Anniina Väisänen Anu Kokkonen Vanhalan koulu, Raviradantie 18, Mikkeli Rehtori Jari Jalkanen Opettajat Minna Pastila/Koulukyydit

12 Oppivelvollisuus Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta (POL 25). Oppivelvollisen ensisijainen oikeus ja velvollisuus on osallistua perusopetukseen ja suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Oppilaan huoltajan tehtävä on huolehtia siitä, että oppivelvollinen täyttää oppivelvollisuutensa. Jos oppilas laiminlyö oppivelvollisuutensa suorittamisen, voidaan huoltaja tuomita sakkoon. Poissaolot ja varhaisen tuen toimintamalli Huoltajat ilmoittavat poissaoloista viereisen sivun mallin mukaan. Mikkelissä on luotu yhteistyössä sivistystoimen, kouluterveydenhuollon ja lastensuojelun kanssa varhaisen tuen malli oppilaan poissaoloihin. Toimintamalli on käytössä Mikkelin kouluilla. Sen avulla halutaan ennaltaehkäistä poissaoloihin liittyvää syrjäytymisen uhkaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 12

13 SAIRAUSPOISSAOLO LUVATON POISSAOLO Oppilas sairastuu Toistuvat tai muuten epäselvät sairauspoissaolot Kouluun ei tule ilmoitusta ensimmäisen poissaolopäivän aikana. Oppilas on poissa yksittäisiä tunteja. Huoltajalla ei tietoa poissaolosta. Huoltaja ilmoittaa kouluun oppilaan poissaolosta ensimmäisen poissaolopäivän aamupäivän aikana. Oppilas huolehtii sairauden aikana mahdollisuuksien mukaan koulutehtävistään Epäselvät tai luvattomat poissaolot on selvitetty ja korvattu Luokanopettajaa/-ohjaaja keskustelee huoltajan ja oppilaan kanssa ja ohjaa kouluterveydenhoitajalle/ lääkärille kun poissaoloja yli tuntia. Terveydenhoitajan palaute huoltajalle, luokanopettajalle/-ohjaajalle Luokanopettaja/-ohjaaja ottaa yhteyttä huoltajaan viimeistään seuraavana päivänä. Luokanopettaja/-ohjaaja/aineenopettaja sopii huoltajan ja oppilaan kanssa luvattomien poissaolojen suorittamisesta Luokanopettaja/-ohjaaja keskustelee huoltajan ja oppilaan kanssa ja ohjaa kuraattorille viimeistään, kun luvattomia poissaoloja on tuntia. Kuraattorin palauta huoltajille/luokanopettajalle/-ohjaajalle Mikäli epäselvät tai luvattomat poissaolot jatkuvat selvittelyistä huolimatta, pidetään neuvottelu huoltajien ja oppilaan kanssa. Kokoonpano tilanteen mukaan (luokanopettaja, luokanohjaaja, rehtori, kuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja, opo, koulupsykologi ja tarvittaessa koulun ulkopuolinen tukitaho). Neuvottelussa sovitaan tuki, työnjako ja seuranta. Laaditaan tarvittaessa oppimissuunnitelma. Jos poissaoloja on 100 tuntia/lukuvuosi tai jos koulun ja kodin sekä muiden tukitahojen toimenpiteet ovat riittämättömiä, tehdään lastensuojelutarpeen arviointipyyntö/lastensuojeluilmoitus sekä luvattomista poissaoloista ilmoitus kasvatus- ja opetusjohtajalle oppivelvollisuuden laiminlyönnistä (perusopetuslaki). Lastensuojelu kutsuu koolle neuvottelun, johon kutsutaan koulun edustajat mukaan. Kutsu osoitetaan rehtorille, joka nimeää koulun edustajan/edustajat. 13

14 Opetukseen liittyviä asioita Vieraiden kielten opetus Kaikille yhteisen A1-kielen opetus aloitetaan 3. luokalta alkaen. A1-kielinä opetetaan englantia. Perusopetuksen vapaaehtoisen A-kielen opetus aloitetaan 4. luokalta alkaen. A-kielenä opetetaan englannin, saksan, ranskan ja venäjän kieltä. Opetus aloitetaan, mikäli asian omaisen kielen valinneita koulussa on vähintään 12 oppilasta. Musiikki- ja liikuntaluokat Musiikkiluokat 3-6 on sijoitettu Päämajakoululle ja 7-9 Urheilupuiston koululle. Liikuntaluokat 7-9 on sijoitettu Kalevankankaan koululle. ET-opetus Uskontokuntiin kuulumattomilla oppilailla on oikeus saada elämänkatsomustiedon (=ET) opetusta. Vähintään kolmelle oppilaalle perustetaan koulussa oma ryhmä tai opetus järjestetään koulujen yhteistyönä. Huoltajan tulee ilmoittaa koulunjohtajalle/rehtorille ET-opetuksen tarpeesta. Tukiopetus Tukiopetusta annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeenjääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Aloitteen tukiopetuksen saamiseksi voi tehdä oppilas itse, huoltaja, opettaja, oppilaan ohjaaja ym. Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuollollinen toiminta edellyttää kaikkien koulun piirissä työskentelevien yhteistyötä. Koulun oppilashuoltoon sisältyvät muun muassa seuraavat osa-alueet: kouluruokailu, koulukuljetus, erityisopetus, oppilaanohjaus, psykososiaaliset palvelut, hammashoito ja terveydenhuolto. 14

15 Oppilashuolenpidonkokonaisuus koulun arkityössä rakentuu seuraavista kokonaisuuksista ja toimijoista OHR = oppilashuoltoryhmä Lähde: Leena Nousiainen (2010, oppilashuolenpidon prosessikoulutus) 15

16 Kouluruokailu Kouluruokailu on osa oppilashuoltoa ja samalla se on osa koulun kasvatusta ja opetusta. Kouluruokailun päätavoitteena on tarjota hengähdystauko opiskelun keskellä sekä ylläpitää oppilaan terveyttä ja auttaa jaksamaan oppimista. Kouluruokailu täydentää koululaisen kotona nauttimaa ruokaa, ohjaa terveelliseen ravitsemukseen, kehittää ruoka- ja makutottumuksia ja opettaa ruokailutapoja. Kouluateria suunnitellaan turvaamaan näiden yllä mainittujen tavoitteiden toteutuminen. Kouluateria sisältää keskimäärin kolmanneksen päivän ravinnontarpeesta, mikäli oppilas nauttii kaikki tarjolla olevat aterian osat. Erityisruokavalio tarjotaan sitä tarvitseville oppilaille. Ruokavalio valmistetaan vain kouluterveydenhoitajan keittiölle antaman ilmoituksen perusteella ja tarve tarkistetaan vähintään vuosittain jokaisen lukuvuoden alussa. Oppilaan itsensä tulee huolehtia ruokavalionsa noudattamisesta ja olla yhteydessä asiasta keittiöhenkilökuntaan. Mikäli erikseen valmistettu erityisruokavalio jätetään ruokailematta yli kahden viikon ajan ilman, että poissaolosta on ilmoitettu koulun keittiöön, keskeytetään erityisruokavalion valmistus. Tällöin erityisruokavalion takaisin saaminen edellyttää uutta keskustelua kouluterveydenhoitajan kanssa. Koulujen ruokalista ilmoitetaan viikoittain lehdessä ja on luettavissa osoitteessa Mikäli vanhemmilla ja/tai oppilailla on kouluruokailuun liittyviä kysymyksiä, he voivat ottaa yhteyttä oman koulunsa keittiöhenkilökuntaan tai tuotantosuunnittelija Eija Piispaan puh Koulukuljetukset 1. Kaupunki järjestää koulukuljetuksen kaikille Mikkelin kaupungista kotoisin oleville peruskoulua käyville oppilaille, joilla perusopetuslain 32 :n mukaan on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Kuljetus järjestetään yleistä kulkuneuvoa käyttäen tai kaupungin erikseen järjestämällä kulkuneuvolla kaupungin osoittamaan kouluun. 2. Jos oppilaalle myönnetään huoltajan hakemuksesta koulunkäyntioikeus muuhun kouluun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkojen järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. 3. Sivistystoimen järjestämässä esiopetuksessa oleva esioppilas saa maksuttoman koulukuljetuksen, mikäli koulumatka on yli 3 km luokan oppilas saa maksuttoman kuljetuksen, mikäli koulumatka on yli 3 km. 5. Esioppilaille ja peruskoulun lk:n kuljetusoppilaalle, jolle jää kävelymatkaa kuljetusreitiltä kotiin yli 2 km ja lk:n oppilaalla yli 3 km, järjestetään mahdollisuuksien mukaan jatkokuljetus. 6. Oppilas pääsee kuljetukseen edellä mainittua lyhyemmältäkin matkalta huoltajan antamaa maksusitoumusta vastaan koulukuljetusreitin varrelta, mikäli autossa on tilaa. Maksusitoumuksen tehneiltä kuljetuksesta peritään linja-autolipun sarjalipun suuruinen hinta, jonka kaupunki laskuttaa huoltajalta. Maksusitoumuksen voi tehdä koko lukuvuodelle tai osalle lukuvuotta. Mikäli koulureitiltä joudutaan poikkeamaan siten, että poikkeaman kustannukset ylittävät em. linja-autolipun hinnan, kaupunki ei korvaa ylimääräisiä kilometrejä, vaan veloittaa ne huoltajalta taksin kilometrikorvauksen mukaan. 7. Asiantuntijalausuntojen perusteella voidaan em. periaatteista poiketen järjestää peruskoulun oppilaalle maksuton koulukuljetus. 8. Haja-asutusalueella koulukuljetuksissa kulkevilta muilta matkustajilta peritään linja-autolipun kertamaksun hinta, joka vähennetään autoilijalle maksettavasta koulukuljetuskorvauksesta. 16

17 9. Kaupunki järjestää edellä mainituista periaatteista poiketen välituntikuljetuksia, maahanmuuttajien ja paluumuuttajien oman äidinkielen, ET-opetuksen, ortodoksisen uskonnon, mahdollisten muiden vähemmistöuskontojen ja muunkin opetuksen keskittämisen vuoksi silloin, kun keskittäminen on perusteltua opetuksen tarkoituksenmukaisuus- ja/tai taloudellisuusperustein. Erityisopetus Erityisopetuksen lähtökohtana on jokaisen lapsen oikeus kehittyä omien edellytystensä mukaisesti. Uusi erityisopetusta koskeva laki korostaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimisen ja kasvun tehostettuun tukeen. Oppilasta, jolla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia, voidaan tukea mm. tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen avulla muun opetuksen yhteydessä. Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltotyössä. Erityisopetus järjestetään ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä, tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan saamasta muusta tuesta. Ennen kuin oppilaalle tehdään erityisen tuen antamista koskeva päätös, asiasta neuvotellaan oppilaan huoltajan kanssa. Oppilaasta ja hänen oppimisedellytyksistään tehdään ennen päätöksentekoa psykologinen tai lääketieteellinen tutkimus taikka sosiaalinen selvitys. Kasvatus- ja opetusjohtaja tekee erityisentuen otto- ja siirtopäätökset. Erityisen tuen piiriin siirtyvälle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Oppilaan ohjaus Oppilaan ohjaajien tehtäviin kuuluu oppilaiden ohjaaminen: - opiskelu-, koulutus- ja urasuunnitelmien teossa - opiskeluteknisissä kysymyksissä - oppimis- ja sopeutumisvaikeuksissa Oppilaan ohjaajien työhön sisältyvät tiedotustehtävät ja yhteydenpito huoltajiin, opettajiin, muuhun oppilashuoltohenkilöstöön, koulu- ja työvoimaviranomaisiin, muihin kouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Oppilaan ohjaaja on tavattavissa yläkoululla päivittäin koulun työaikana. Ammatinvalinta-asioissa auttavat myös työvoimatoimiston ammatinvalintapsykologit, joille oppilaat voivat varata ajan itse tai oppilaan ohjaajan välityksellä. 17

18 Oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut Palvelut edistävät välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä. Palvelut tukevat oppilaiden koulunkäyntiä ja kokonaiskehitystä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toiminta on luottamuksellista ja tapahtuu yhteistyössä huoltajien, opettajien ja tarvittaessa oppilaan asioissa mukana olevien muiden tahojen kanssa. Jokaiselle koululle on nimetty koulukuraattori ja koulupsykologi. 18

19 Koulupsykologi Aija Sairanen, puh aija.sairanen(at)mikkeli.fi, os. Lähemäenkatu 11 A, Mikkeli Toimialueeseen kuuluvat koulut: Ihastjärvi, Kalevankangas, Otava, Rantakylä ja Vanhala Koulupsykologi Ulla Sopanen, puh maarit.gronroos(at)mikkeli.fi, os. Lähemäenkatu 11 A, Mikkeli Toimialueeseen kuuluvat koulut: Anttola, Launiala, Olkkola, Rahula, Ristiina, Suomenniemi, Tuppurala, Urheilupuisto ja Urpola Koulupsykologi Susanna Muttilainen, puh susanna.muttilainen(at)mikkeli.fi, os. Lähemäenkatu 11 A, Mikkeli Toimialueeseen kuuluvat koulut: Haukivuori, Lähemäki, Mikkelin Lyseo, Moisio, Peitsari, Päämajakoulu, Rouhiala, Rämälä ja Sairila Koulukuraattori Kirsti Jalkanen, puh kirsti.jalkanen(at)mikkeli.fi, os. Lähemäenkatu 11 A, Mikkeli Toimialueeseen kuuluvat koulut: Launiala, Moisio, Tuppurala ja Urpola Koulukuraattori Kaarina Mehto, puh kaarina.mehto(at)mikkeli.fi, os. Raviradantie 16, Mikkeli Toimialueeseen kuuluvat koulut: Kalevankangas, Ihastjärvi, Päämajakoulu, Rouhiala ja Vanhala Ma. koulukuraattori Katriina Noponen, puh katriina.noponen(at)mikkeli.fi, os. Anni Swanin katu 6, Mikkeli Toimialueeseen kuuluu Urheilupuiston koulu Koulukuraattori Maria Merta, puh maria.merta(at)mikkeli,fi, os. Mäkitie 30, Ristiina Toimialueeseen kuuluvat koulut: Ristiina, Anttola, Olkkola, Peitsari ja Suomenniemi Koulukuraattori Maiju Marttinen, puh maiju.marttinen(at)mikkeli.fi, os. Porrassalmenlkatu 30, Mikkeli Toimialueeseen kuuluvat koulut: Mikkelin Lyseo, Lähemäki, Rahula, Rämälä ja Sairila Koulukuraattori Sarita Virtanen, puh , sarita.virtanen(at)mikkeli.fi, os. Vanhamäentie 2, Mikkeli Toimialueeseen kuuluvat koulut: Rantakylä, Otava ja Haukivuori Koululaista ja hänen perhettään auttavat myös mm. seuraavat toimipaikat: Lasten kehityksen tukiyksikkö os. Lähemäenkatu 11 A, Mikkeli p , päivystävä työntekijä ma-pe klo Nuorten Olkkari os. Maaherrankatu 12, Mikkeli p (klo 13-17) olkkari (at) mikkeli.fi facebook.com/mikkelinolkkari 19

20 Mikkelin keskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikat os. Mikonkatu 3, Mikkeli p Tarvitaan lääkärin lähete. Sosiaali- ja terveystoimen lastensuojelun virka-ajan päivystys p (ma-pe klo 8-11 ja klo 12-16), virka-ajan ulkopuolella päivystys puh. 112 Hammashoito Koululaisten hammashoitoa koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä soittamalla ajanvaraukseen ma-pe klo 7:30-15 puh Koululaisten suun terveystarkastukset toteutetaan Mikkelissä valtioneuvoston asetuksen (380/2009) mukaisesti: ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaat kutsutaan henkilökohtaisella kirjeellä syntymävuoden perusteella. Lisäksi 3. luokan oppilaat kutsutaan suuhygienistin vastaanotolle terveystarkastukseen, jossa myös tarvittaessa tehdään oikomishoidon tarpeen kartoitus oikomishoidon erikoishammaslääkärin toimesta. Myös vanhemmilla on mahdollisuus varata aikaa tarvittaessa hammastarkastukseen. Hammastarkastuksen yhteydessä laaditaan henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Mikäli tarvetta ilmenee, voidaan oppilas kutsua vastaanotolle myös edellä mainittuja asetuksen mukaisia luokkatarkastuksia tiheämmin. Hoitosuunnitelman toteuttamiseen osallistuvat kaikki suun terveydenhuollon ammattiryhmät: hammaslääkäri, erikoishammaslääkäri, hammashoitaja ja suuhygienisti. Hammassäryn tai -tapaturman sattuessa tulee ottaa yhteys hammaslääkäripäivystykseen Pankalammen pääterveysasemalle, arkisin klo , puh. (015) , viikonloppuisin ja arkipyhinä klo ilman ajanvarausta, puh. (015) Näiden aikojan ulkopuolella vastaa Ensineuvo puh (ma-pe klo 15 21, la-su sekä arkipyhinä klo 7 9 sekä 10-15).Yöaikaan ja viikonloppuna sekä arkipyhinä iltaisin hammashuollon ja Ensineuvon ollessa suljettuna puhelinpalvelu numerossa Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua, jota on saatavilla pääsääntöisesti koulupäivien aikana koululta tai sen välittömästä läheisyydestä. Kouluterveydenhuoltoon sisältyy - kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta - vuosiluokittain oppilaan kasvun, terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen - oppilaan, vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen - oppilaan suun terveydenhuolto - oppilaan erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen, pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen 20

21 - oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset - yhteistyö muun opetus- ja oppilashuollon henkilöstön kanssa Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajoissa terveystarkastuksissa kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi myös koko perheen hyvinvointia. Tarkastukseen sisältyy vanhempien haastattelu sekä opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa. Vanhemmat kutsutaan mukaan tarkastuksiin. Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan asiakkaita yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Oppilaat voivat tulla myös aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan tai mieltään vaivaavista asioista. Huoltajat voivat varata ajan oppilaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Kouluterveydenhuollossa lapsille annetaan ikäkausiin/yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset. Sairaanhoito ei pääsääntöisesti kuulu kouluterveydenhuoltoon lukuun ottamatta koulussa sattuneita tapaturmia ja äkillisiä sairastumisia. Näissä tapauksessa terveydenhoitaja arvioi tilanteen ja lähettää tarvittaessa jatkohoitoon. Kuljetuksista huolehtivat ensi sijassa vanhemmat. Koulun tapaturmavakuutus ei korvaa hoitoa yksityisellä lääkärillä. Vapaa-ajan tapaturmissa ja sairastumisissa hoito tapahtuu terveysasemalla. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut/Terveysneuvonta Kouluterveydenhuolto Koulu Terveyden- Vastaanotto th:n puh. hoitaja päivä Anttolan Eeva Romo ma-ke-pe Haukivuoren yhtenäiskoulu Anne Heikkinen ti, to Ihastjärvi Johanna Karjalainen sop. mukaan Kalevankangas Katja Ruottinen ma - pe Launiala Riitta Sillanpää to Lähemäki Riitta Sillanpää ma, ke Lyseon koulu Heli Mäkelä ma-ke, pe Moisio Johanna Karjalainen sop. mukaan Olkkola Eeva Romo kk:n 1. pe Otava Piia Liukkonen ma ja ti ap Peitsari Heli Mäkelä joka toinen ti Päämajakoulu Hanneli Seppänen ma-ti, to-pe Rahula Johanna Karjalainen sop. mukaan Rantakylä Minna Keränen ma - pe Ristiina Kaarina Kiri ma - pe Rouhiala Hanneli Seppänen kk:n 1. ke Rämälä Mari Kirvesniemi kk:n 1. to Sairila Piia Liukkonen pe Suomenniemen Kaarina Kiri kk:n 2. ti Tuppurala Riitta Sillanpää ti (ja pe) Urheilupuisto Mari Kirvesniemi ma - pe Urpola Piia Liukkonen ti ip, ke-to Vanhala Hanneli Seppänen kk:n 2. ja 4. ke

22 Vakuutukset Kaupunki on vakuuttanut oppilaat Pohjola Vakuutus Oy:ssä. Toimintaohjeet - tapaturman näkijä/esimies ilmoittaa tapaturmasta sähköisesti suoraan vakuutusyhtiölle Pohjola.fi - kaikista henkilövahinkoja aiheuttaneista tapaturmista on tehtävä tapaturmailmoitus, vaikka se ei olisi aiheuttanut lääkärinhoitoa. Vakuutukset ovat voimassa - koulumatkoilla - opetustunneilla - välitunneilla - koulun toimintaan kuuluvissa urheilutilaisuuksissa, retkillä, opintokäynneillä - ulkomaille tehdyissä matkoissa - tet-harjoittelussa Em. tapauksissa vakuutus korvaa lääkärikustannukset ja lääkärin määräämät hoidot ja lääkkeet vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutukset eivät ole voimassa - poistuttaessa omille asioille koulun alueelta ruoka-, vapaa- ja välitunneilla - poistuttaessa omille asioille luokkaretki, opintoretki ym. matkojen aikana ellei siitä ole mainintaa matkasuunnitelmassa Vakuutus ei korvaa - sairauden ja rasituksen vähitellen aiheuttamaa vammaa - oppilaan omaisuudelle tapahtuneita vahinkoja (poikkeuksena koulutapaturman yhteydessä särkyneet silmälasit, jos tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa). - matkatavaroita Liikennetapaturmat - liikennevakuutus on ensisijainen korvausten maksaja Koulutapaturmasta aiheutuneiden kustannusten korvaus Jos huoltajalle tulee kustannuksia tapaturmasta, hänen on tehtävä lasku kaupungille ja liitettävä laskun mukaan tositteet maksetuista kustannuksista. Laskussa on oltava seuraavat tiedot: - Maksun saajan nimi, henkilötunnus, osoite, pankkitili - Vahingoittuneen nimi, tapaturmapäivä - Erittely siitä, mitä korvauksia anotaan Lasku toimitetaan os. Mikkelin kaupunki/asiointipiste/armi Karvonen, PL 33, Mikkeli. 22

23 Mikkelin kaupungin kulttuuripolku Kulttuuripolku on kulttuuripalveluiden sekä varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden toteuttama kulttuuriopetussuunnitelma, joka tuo taiteen ja kulttuurin tasavertaisesti osaksi kaikkien mikkeliläisten 1 9 luokkalaisten arkea. Kulttuuripolun kautta jokainen peruskoululainen käy joka vuosi jossakin kulttuurilaitoksessa, saa koululle vierailijoita eri taiteenaloilta tai pääsee muuten osalliseksi taiteen ja kulttuurin kenttään. Kulttuuripolku on aloitettu vuonna 2008 ja sen runko mukailee opetussuunnitelmia. Kulttuuripolku on vahvistettu kulttuuri- ja vapaa-aika sekä opetuslautakunnassa marraskuussa Polun toimintaa ohjaa työryhmä, johon kuuluvat Petri Pulkkinen, Mikko Siitonen, Johanna Kuittinen, Seija Manninen, Marita Kajander ja Susanna Latvala. Kulttuuripalvelut toimittaa koululle tarkemman infomateriaalin elokuun aikana, jossa kerrotaan yksityiskohtaisemmin käytännönjärjestelyistä kuten aikatauluista ja tarkemmista päivistä. Tapahtumatietoa päivitetään nettisivuille: Lukuvuonna Kulttuuripolku toteutuu alustavasti seuraavasti: 1. luokka Syksyllä kuvataiteilija Kirsimaria E. Törönen-Ripatin vierailu kouluilla viikoilla luokka Kenkävero-vierailu helmikuussa 2016 ja kirjastokäynti 3. luokka Mikkelin teatteri 4. luokka Itsenäisyyspäivänjuhla Mikaelissa ja kirjastokäynti 5. luokka Suur-Savon museoon ja kotiseutuun tutustuminen keväällä luokka Kaupunginorkesterin soittajien vierailu kouluilla lokakuussa 2015, sekä orkesterin kenraaliharjoituksen seuraaminen Mikaelissa klo 10. MyFilm-elokuvatyöpajat maalis-huhtikuussa 2016 omalla koululla 7. luokka Syksyllä 2015 kouluilla toteutetaan tanssitaiteilijan ohjaama työpaja, sekä kuvataiteilija Hanna Vahvaselän vierailu 8.luokka Mikkelin taidemuseoon ja Mikkelin Valokuvakeskukseen tutustuminen keväällä luokka Kaikille jaettava K9-kulttuurikortti kannustaa kuluttamaan kulttuuria omatoimisesti (kortti jaetaan syksyllä kouluille ja opettajat jakavat kortin oppilaille 2015) Syksyn 2015 ja kevään 2016 tarkemmat aikataulut ilmoitetaan kouluille myöhemmin. Lisätietoja: kulttuurituottaja Susanna Latvala puh susanna.latvala(a)mikkeli.fi kulttuurijohtaja Marita Kajander puh marita.kajander(at)mikkeli.fi 23

24 Iltapäivätoiminta Eri järjestöt ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta järjestävät yhteistyössä iltapäivätoimintaa pääasiassa 1 luokan oppilaille seuraavasti: Etelä-Savon Liikunta ry Etelä-Savon Martat ry Kamppailuinstituutti Mikkeli ry Mikkelin 4H-yhdistys ry Mikkelin kaupungin sivistystoimi Mikkelin Pelastakaa Lapset ry Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta Moision, Rouhialan, Tuppuralan ja Urpolan iltapäivätoiminta Rantakylän nuorisotalon ja Kalevankaan/Vanhalan iltapäivätoiminta Launialan iltapäivätoiminta Lähemäen Saksalan, Otavan ja Peitsarin iltapäivätoiminta Anttolan, Haukivuoren, Ihastjärven, Lähemäen koulun, Olkkolan, Ristiinan, Rämälän ja Sairilan iltapäivätoimina Päämajakoulun iltapäivätoiminta Rantakylän seurakuntakodin iltapäivätoiminta Lisätietoja: sivistystoimi toimistosihteeri Päivi Turunen puh Neuvottelukunnat Kodin ja koulun välistä yhteistyötä varten on perustettu neuvottelukunnat, johon kuuluu oppilaiden vanhempien edustajia, opettajakunnan edustaja, koulun muun henkilökunnan edustaja ja 7-9 luokkien kouluissa myös oppilaskunnan edustaja. Yhteensä 5-7 jäsentä. Vanhempien edustajat valitaan koulun rehtorin koolle kutsumassa vanhempainkokouksessa. Anttolan yhtenäiskoulun osalta neuvottelukuntana toimii Anttolan aluejohtokunta. Lisäksi peruskouluissa voi edelleen olla vapaaehtoisia vanhempain-yhdistyksiä tai vastaavia. Neuvottelukunnan tehtävänä on: - toimia yhteistyölinkkinä työelämään tai tässä tarkoituksessa tuoda oppilaitoksen opetustyöhön ja opetussuunnitelmiin työelämän näkemykset ja kannanotot - toimia koulun ja kodin välisen yhteistyön edistäjinä ja osallistua koulun kehittämistyöhön - antaa koulun/oppilaitoksen toimintaan liittyviä lausuntoja ja tehdä esityksiä. 24

25 Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet Puheenjohtaja Ukkonen Osmo Jäsenet Berndt Rauni Hölttä Elina Kovikko Jyrki Kontunen-Karhula Katri Paukku Markku Pöyry Pekka Rautiainen Sari Rusakko Susanna Strengell Janne Tarkiainen Samuel Tikkanen Petri Vihermäki Eeva 25

26 Muistiinpanoja 26

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN PERUSOPETUS

MIKKELIN KAUPUNGIN PERUSOPETUS MIKKELIN KAUPUNGIN PERUSOPETUS LUKUVUOSITIEDOTE 2016-2017 SÄILYTÄ TIEDOTE LUKUVUODEN AJAN http://www.mikkeli.fi 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Oma koulu... 4 Kasvatus- ja opetusjohtajan tervehdys...

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki Tuen kolmiportaisuus: yleinen, tehostettu ja erityinen Hanna-Mari Sarlin, opetustoimen ylitarkastaja hanna-mari.sarlin@avi.fi Tuen tarvetta aiheuttavat: } Matemaattiset

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Päämaja tiedottaa LUKUVUOSI 2009 2010

Päämaja tiedottaa LUKUVUOSI 2009 2010 Päämaja tiedottaa LUKUVUOSI 2009 2010 PÄÄMAJAKOULUN JA ROUHIALAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 1.9.2009 Lisää tietoja koulujen kotisivuilla: www.paamaja.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Rehtorin tervehdys 4 Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Konginkankaan koulu lukuvuonna

Konginkankaan koulu lukuvuonna Konginkankaan koulu lukuvuonna 2016-2017 Tiedote kotiin Kasvun ja oppimisen lautakunnan puh.joht. Seppo Ruotsalainen 040 510 6806 Koulun johtokunnan puheenjohtaja Jari Halttunen 040 779 1029 Kaupungin

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatus ja perhetyö syksy 2016

Varhaiskasvatus ja perhetyö syksy 2016 Varhaiskasvatus ja perhetyö syksy 2016 Iltapäivätoiminta Muskarit Pyhäkoulut Juhlat Perhekerhot Päiväkerhot Lastentupa Perhekirkot Taideleikki Leirit Perheretket Tapahtumat Yhteystiedot 2 PÄIVÄKERHOT ANTTOLA

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN lukuvuosi 2016-2017

TERVETULOA KOULUUN lukuvuosi 2016-2017 TERVETULOA KOULUUN lukuvuosi 2016-2017 Tervetuloa kouluun syksyllä 2016 Lapsen ilmoittaminen kouluun Vuonna 2009 syntyneet lapset aloittavat koulunkäyntinsä lukuvuoden 2016-2017 alussa. Ensi syksynä noin

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 1. ARVIO OPPILASHUOLLON KOKONAISTARPEESTA Mänttä-Vilppulassa perusopetusta annetaan luokille 1-6 Savosenmäen koulussa, Koskelan alakoulussa, Vilppulankosken

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs. (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs. (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Aika 23.04.2015, klo 17:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs. (käynti sisäpihan puolelta) Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin perusopetus. Opas 7. luokan aloittaville

Mikkelin kaupungin perusopetus. Opas 7. luokan aloittaville Mikkelin kaupungin perusopetus Opas 7. luokan aloittaville 2017-2018 Hyvä kuudesluokkalainen ja huoltajasi Olet ensi syksynä siirtymässä seitsemännelle luokalle. Usein se merkitsee myös koulun vaihtoa.

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

Oppilashuollon toimintasuunnitelma

Oppilashuollon toimintasuunnitelma KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU Oppilashuollon toimintasuunnitelma 2016-2017 27.9.2016 Koulun koko henkilökunta osallistuu päivittäiseen oppilashuoltotyöhön Oppilashuolto Perusopetuksessa olevalla oppilaalla

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulu muodostuu Tolppilasta, vuosiluokat 0 6 ja Laaksolasta, vuosiluokat 7 9. Yhteystiedot Laaksola Tolppila osoite Koulutie 13,

Lisätiedot

Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen..

Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen.. Syystervehdys! Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen.. No niin on uusi lukuvuosi taas lähtenyt liikkeelle. Uudet oppilaat ja ohjaajat ovat kotiutuneet kouluumme. Oppilaita on nyt 22, joten hieman

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ VOIMAANTULO 1.8.2016 Taipalsaaren kunnan kuljetussääntö Taipalsaaren sivistyslautakunta 14.3.2016 23, hyv. 11.4.2016 32 Kuljetussääntö on voimassa 1.8.2016 alkaen. Sääntö

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Jaana Koski Opetustoimen kehittämispäällikkö 2.11.2010 Helsinki 1/14 www.janakkala.fi Helsinki Tampere moottoritien varrella ja valtakunnan pääradan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Kuka työstää Puolalan koulussa 1.4 (s 9) Koulun tasa-arvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 Hyvät vanhemmat Toivotan Lepolan koulun uusille ja vanhoille oppilaille ja henkilökunnalle lämpimästi tervetuloa taas uuteen lukuvuoteen. Lukuvuositiedote on ensimmäistä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilaan tukea koskeva lainsäädäntö Perustuslaki Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LV 2016-2017 UTRAN KOULU OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA children 1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Utran koulussa on 430 oppilasta oppilashuollon piirissä. Oppilashuollon

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi tuleminen Uuden lain keskeiset tavoitteet: Edistetään

Lisätiedot

POLIITTISET NUORISOJÄRJESTÖT

POLIITTISET NUORISOJÄRJESTÖT 24 Nuorisojärjestöt POLIITTISET NUORISOJÄRJESTÖT MIKKELIN KOKOOMUKSEN NUORET RY Toimisto Vuorikatu 5 A 2 krs., 50100 MIKKELI, Lauri Tarkiainen, Koulukatu 10, 50100 MIKKELI, puh. 040 539 5447, lauri.tarkiainen(at)aalto.fi

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

TERVETULOA MUKAAN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN! Perustietoa lasten vanhemmille ESLi: stä ja iltapäivätoiminnasta.

TERVETULOA MUKAAN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN! Perustietoa lasten vanhemmille ESLi: stä ja iltapäivätoiminnasta. TERVETULOA MUKAAN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN! Perustietoa lasten vanhemmille ESLi: stä ja iltapäivätoiminnasta. LUKUVUOSI 2016-2017 TERVETULOA MUKAAN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN! Tämän esitteen tarkoituksena on kertoa

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot