KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio"

Transkriptio

1 1 Aika klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Heikki Eitakari jäsen läsnä Markku Huttunen jäsen läsnä Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen poissa Tuula Merjola-Partanen jäsen läsnä Mauri Pesonen jäsen poissa Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen läsnä, saapui 57 :n käsittelyn aikana Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen läsnä, poistui 65 :n käsittelyn jälkeen Juha Komulainen Pesosen varajäsen poissa kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja läsnä poistui klo kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja poissa Esko Konttinen kirkkoherra läsnä poistui klo Reijo Leino kirkkoherra poissa Hannu Komulainen vs. kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen lääninrovasti läsnä Lauri Paatero vs. kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Lahja Pyykönen viestintäpäällikkö läsnä Raili Pursiainen henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Arja Keränen hallintosihteeri läsnä Kokoukseen kutsuttu Martti Sutinen kiinteistöpäällikkö läsnä Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi

2 2 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Merjola-Partanen ja Marja-Sisko Pihl. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 56 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 57 KAAVIN KIRKON KELLOTAPULIN JULKISIVUJEN KORJAUS- JA MAALAUSSUUNNITELMA Kaavin seurakunta liittyi vuoden 2011 alusta lukien Järvi-Kuopion seurakuntaan ja osaksi Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymää. Liitoksen myötä kiinteistöt siirtyivät Kuopion seurakuntayhtymän omistukseen. Kaavin seurakunnalla kellotapulin korjaushanke on ollut vireillä useita vuosia. Julkisivupinnat ovat rapistuneet. Tapulin alaosaa käytetään ruumishuoneena, jossa on kaksi erillistä kylmiöyksikköä. Kellotapulin julkisivujen korjaus- ja maalaussuunnitelman on laatinut arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy. Suunnitelma on laadittu vuonna 2010 ja tilaajana on ollut Kaavin seurakunta. Suunnitelma on päivitetty rakennuttajan tietojen osalta vuoden 2011 tilanteeseen. Tapuli on rakennettu alun perin vuonna 1772 eri paikalle kuin missä se nykyisin sijaitsee. Tapuli siirrettiin nykyiselle paikalle vuonna Kirkkolain 14 luvun 5 :n mukaan tapuli on suojelun alainen. Suunnitelman mukaan tapulin väritys säilyy pääosin nykyisellään eli seinäväri okrankeltainen ja listat sekä koristeosat valkoiset. Vesikatto-osat ovat entistä patinoitua kuparia. Esityslistan liitteenä 1 on tapulin rakentamisen ja maalauksen historiaa sekä ehdotus värityksen muuttamisesta ja julkisivujen korjaus ja liitteenä 2 maalaustyöselostus. Korjaustyön kustannusarvio on euroa. Toiminta-

3 3 ja taloussuunnitelman investointiosassa hankkeen toteutus on aikataulutettu vuodelle Julkisivujen korjaus- ja maalaussuunnitelmaa koskeva yhteisen kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkolain 14 luvun 2 :n mukaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi, jonka on pyydettävä museovirastolta siitä lausunto. Suunnitelmat ovat olleet ennakkokäsittelyssä kirkkohallituksen ja museoviraston asianomaisilla viranhaltijoilla. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle suunnitelman ja kustannusarvion hyväksymistä esitetyllä tavalla. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että Kaavin kirkon kellotapulin julkisivujen korjaus ja maalaussuunnitelma hyväksytään esitetyn mukaisesti, 2. että hankeen euron kustannusarvio hyväksytään ja 3. että suunnitelmat alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 58 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KAAVIN SEURAKUNTATALON KORJAUSTEN LOPPUUNSAATTAMISEEN Kaavin seurakunta on aloittanut seurakuntatalon korjaukset syksyllä 2010 siihen tarkoitukseen varatulla investointimäärärahalla. Korjaussuunnitelma käsitti mm. seurakuntasalin ja viereisen kahviotilan ja diakoniatoimiston sisäpintojen ja valaistuksen korjausta, sisäänkäyntikatoksen rakentamisen diakoniatoimiston tiloihin, ulko-ovien uusimisen, salaojien puhdistuksen / sadevesikaivon ja -viemärin lisäyksen, sisääntulopihan pintakallistusten korjaamisen ja roskakatoksen rakentamisen ym. pienempiä korjaustöitä. Korjaustyöt jäivät vuoden vaihteessa Kaavin seurakunnalta keskeneräiseen vaiheeseen. Kiinteistöt siirtyivät vuoden vaihteessa Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle ja samalla myös ko. remontin keskeneräinen korjausvaihe. Investointimäärärahaa jäi Kaavilta käyttämättä n euroa. Keskeneräisten töiden loppuunsaattamisen kustannukseksi on arvioitu euroa. Lisäksi samaan hankintaan voitaneen ottaa seurakuntatalon keittiön kylmiön jäähdytyslaitteiston sekä astiapesukoneen uusiminen, joiden kustannusarvio on euroa. Kylmiö on vuodelta 1976 ja astianpesukone vuodelta 1980, joten ne ovat uudistamisen tarpeessa. Yhteensä kustannukset ovat euroa.

4 4 Korjaustöiden loppuunsaattamiseen ei talousarviossa kuluvalle vuodelle ole varattu määrärahaa. Työt on kuitenkin tarkoituksenmukaista saada valmiiksi kevään-kesän aikana ja samalla hoitaa kuntoon keittiön kylmiö ja astianpesukone. Lisämäärärahan tarve on yhteensä euroa. Määrärahan myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle lisämäärärahan myöntämistä. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että vuoden 2011 talousarvion investointiosaan myönnetään Kaavin seurakuntatalon korjaustöiden loppuun saattamiseen euron lisämääräraha. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 59 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN ALAVAN KIRKON URKUJEN HUOLTOKORJAUKSEEN JA KIRKON PERUSKORJAUSVAIHTOEHDON SUUNNITTELUUN Alavan seurakuntaneuvosto on esittänyt vuoden 2011 talousarvioehdotusta koskevassa lausunnossaan, että Alavan kirkon urkujen peruskorjaus toteutettaisiin vuonna Urkujen perushuolto on suunniteltu tehtäväksi kirkon peruskorjauksen yhteydessä ja se on siirtynyt sitä mukaa kuin kirkon korjauskin. Kirkon korjauksen aloitusta on jälleen siirretty vuodella eli vuoteen Urkujen perushuollon siirtäminen vuodesta toiseen on johtanut tilanteeseen, jossa huoltoja ei ole tehty ja se puolestaan aiheuttanut urkujen puutteellisen toiminnan. Seurakuntaneuvosto on todennut, että urut tulisi huoltaa pikaisesti vuoden 2011 aikana. Urkurakentamon laatiman korjausselvityksen mukaan perushuollon kustannus on euroa, jonka lisäksi tulee asentajien majoituskulut, telinekustannukset ja selkäpillistön urkukaapin tukirakenteet kiinnityksineen. Kokonaiskustannusarvio on euroa. Urkujen huoltamiseen ennen kirkon peruskorjausta ei ole teknistä estettä. Urut suojataan rakennus- ym. pölyltä kirkon peruskorjauksen ajaksi. Kirkon peruskorjauksen kustannusarvio on 7,6 miljoonaa euroa. Korjaussuunnitelma sisältää kirkon ja seurakuntatalon peruskorjauksen käsittäen mm. taloteknisten järjestelmien sekä julkisivuelementtien uusimisen sekä asuinrakennusten purkamisen. Suunnitelma on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa ja kirkkohallituksessa Yhteinen kirkkoneuvosto päätti siirtää kirkon peruskorjausta vuodella eteenpäin ja katsoi samalla, että tulisi selvittää myös muita korjausvaihtoehtoja, joilla kustannusarviota saadaan oleellisesti pienemmäksi.

5 5 Alavan kirkon peruskorjauksen rakennustoimikunta käsitteli vaihtoehtoista luonnossuunnitelmaa, jossa päädyttiin kaksivaiheiseen korjausvaihtoehtoon: Ensimmäinen vaihe: Kirkkorakennus peruskorjataan, talotekniikka uusitaan ja pohjakerrokseen tehdään tarvittavat huonemuutokset toiminta- ja toimistotiloille. Seurakuntatalo säilytetään pääosin ennallaan. Ensimmäiseen kerroksen toimintatilaksi jää seurakuntasali eteistiloineen ja keittiö. Talotekniikkaa ei uusita, pohjakerrokseen ei jätetä toimintatiloja vaan se jää lähinnä varasto- ja tekniikkatilaksi. Rakennustekniset korjaukset olisi julkisivujen kuorielementtien uusiminen, toimisto-osan puurakenteisen päätyseinän uusiminen ym. pieniä rakenteellisia korjauksia. Pihaalueet säilytetään nykyisellään ja mm. purettavien asuinrakennusten tilalle ei rakenneta paikoitusaluetta eikä suunniteltua huolto- ja varastorakennusta. Ko. alue jätetään viher- / nurmikkoalueeksi. Tällä ensimmäisen vaiheen korjauksella arvioitiin päästävän vuotta. Oleellista toiminnan kannalta on, että seurakuntasali ja vieressä oleva keittiö pysyy käytössä. Ko. tiloissa ei ole esiintynyt sisäilmaongelmia. Toinen vaihe: Toisessa vaiheessa tulisi sitten seurakuntatalon peruskorjaus ja pihaalueen muutokset suunnitelman mukaan. Toimisto- ja vastaavia työtiloja rakennukseen ei tule. Hankkeen vaiheistaminen ja muutokset edellyttävät suunnittelua arkkitehti-, rakenne- ja lvis -suunnittelussa. Vaiheistaminen ja kirkon pohjakerroksen muutokset eivät edellyttäne suunnitelman alistamista kirkkohallitukselle. Aikataulullisesti ensimmäisen vaiheen toteutus voisi olla mahdollista tulevana vuonna Peruskorjauskustannusten on arvioitu pienenevän oleellisesti. Alavan kirkon peruskorjaushankkeen suunnitteluun ei ole vuoden 2011 talousarviossa määrärahaa, joten kirkon urkujen huoltokorjaukseen sekä peruskorjausvaihtoehdon suunnitteluun tarvitaan lisämääräraha. Urkujen huoltokorjaukseen tarvittava määräraha on euroa ja peruskorjauksen vaihtoehtojen selvitykseen tarvittava määräraha on euroa. Lisämäärärahan tarve on yhteensä euroa kuluvan vuoden 2011 talousarvioon. Lisämäärärahan myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle lisämäärärahan myöntämistä esitetyllä tavalla. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,

6 6 - että vuoden 2011 talousarvion investointiosaan myönnetään Alavan kirkon urkujen perushuoltoon euron lisämääräraha ja, - että vuoden 2011 talousarvion investointiosaan myönnetään Alavan kirkon peruskorjauksen vaihtoehtojen selvitykseen euron lisämääräraha. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 60 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 Henkilöstökertomus on asiakirja, jonka laatiminen on seurakunnille ja seurakuntayhtymille vapaaehtoista. Henkilöstökertomuksen tavoitteena on, että luottamushenkilöt, johto ja henkilöstö saisivat sen avulla luotettavaa ja käyttökelpoista tietoa päätöksenteon ja henkilöstön kehittämistyön pohjaksi. Henkilöstökertomus vuodelta 2010 on esityslistan liitteenä 3. Henkilöstöasian johtokunta käsitteli henkilöstöketomusta Johtokunta hyväksyi kertomuksen ja päätti antaa sen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteistyötoimikunta käsitteli henkilöstökertomuksen kokouksessaan Henkilöstöpäällikkö Raili Pursiainen esittelee henkilöstökertomusta tarkemmin kokouksessa. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että henkilöstökertomus vuodelta 2010 merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 61 TALOUSSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN Kirkkohallituksen virastokollegio hyväksyi uuden seurakuntien taloussääntömallin. Taloussääntömalli on uudistettu edellisen kerran vuonna 2004 ja sen jälkeen on tullut lukuisia muutoksia mm. kirkkojärjestykseen, kirjanpitolakiin sekä hankintalakiin. Myös kirkkohallituksen ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen laatimiseen on päivitetty tämän jälkeen. Kirkkohallitus on antanut vuoden 2004 jälkeen kirjanpito-ohjeiden lisäksi ohjeet mm. sisäisestä valvonnasta, suunnitelman mukaisista poistoista, haudanhoitosopimuksista, hankintalain noudattamisesta ja konsernistaseen laadinnasta. Seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunta on valmistellut taloussääntömallin ja kirkkohallituksen mallisääntötyöryhmä on ottanut siihen kantaa. Uudessa taloussääntömallissa on muutoksia mm. seuraavien asioiden osalta:

7 7 - Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 :n muutoksen mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien tarkastamista varten vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai niiden sijasta tilintarkastusyhteisön. Luottamushenkilötilintarkastajia ja tilintarkastajien puheenjohtajaa ei enää valtuustokaudelle Kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä kassavarojen ja arvopapereiden tarkastus hoidetaan jatkossa osana sisäistä valvontaa. Tilintarkastajalta ei enää edellytetä myöskään seurakunnan jäsenyyttä. Seurakuntien tilintarkastuksessa noudatetaan hyvää tilintarkastustapaa ja soveltuvin osin tilintarkastuslakia. - Uudessa taloussääntömallissa on pyritty kiinnittämään huomiota vain oleellisiin asioihin ja yhteisen kirkkoneuvoston asemaa seurakuntayhtymän operatiivisena johtajana on korostettu. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja kehittämisestä sekä siitä, että se myös toimii käytännössä. Kirkkoneuvosto vastaa mm. toiminnan ja talouden raportointitapojen kehittämisestä. Kirkkoneuvosto hyväksyy myös seurakuntayhtymän hankintaohjeet. Tarkoituksena on, että jokainen seurakuntatalous soveltaa taloussääntömallia omien tarpeidensa mukaan. Kuopion seurakuntayhtymän voimassa oleva taloussääntö on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa Ehdotus uuden mallisäännön ja voimassa olevan taloussäännön pohjalta laadituksi Kuopion seurakuntayhtymän taloussäännöksi on esityslistan liitteenä 4. Taloussäännön hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto. Hallintojohtaja esittelee taloussääntöä tarkemmin kokouksessa. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että taloussääntö hyväksytään liitteen 4 mukaisena ja 2. että hyväksytty taloussääntö kumotaan Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 62 HANKINTAOHJEEN HYVÄKSYMINEN Seurakuntien hankintoja säätelevät hankintalaki, sitä täydentävät säännökset, kirkkolaki, hallintolaki ja seurakuntayhtymän perussääntö. Lisäksi kirkkohallitus on suositellut, että seurakunnassa tulisi olla erillinen hankintaohje, jossa on tarkemmat määräykset seurakunnan hankinnoista. Esityslistan liitteenä 5 on ehdotus Kuopion seurakuntayhtymän hankintaohjeeksi. Hankintaohjeen on valmistellut hallintosihteeri Arja Keränen yhdessä hallintojohtajan, kiinteistöpäällikön ja puistopäällikön kanssa.

8 8 Hankintaohjeessa on esitetty hankintamenettely kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa, kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa. Lisäksi hankintaohje sisältää ohjeet tarjouspyynnöstä, tarjousten käsittelystä, sekä hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen tekemisestä. Hankintaohjeeseen sisältyy myös ohje hankintojen organisoinnista Kuopion seurakuntayhtymässä. Seurakuntayhtymässä ei ole aikaisemmin ollut erillistä hankintaohjetta. Hankintoja koskevia ohjeita on annettu mm. talousarvion toteuttamisohjeen yhteydessä. Hankintaohjeeseen sisältyy ajatus hankintatyöryhmän nimeämisestä. Seurakuntayhtymässä on toiminut jo aikaisemminkin hankintatyöryhmä, joka on kokoontunut hallintojohtajan kutsusta. Tähän työryhmään ovat kuuluneet ne johtavat taloushallinnon viranhaltijat, jotka käytännössä suorittavat hankintoja. Hankintatyöryhmään ovat kuuluneet henkilöstöpäällikkö, kiinteistöpäällikkö, puistopäällikkö. tietohallintopäällikkö ja pääemäntä sekä hallintosihteeri, joka on toiminut hankintatyöryhmän sihteerinä. Hankintatyöryhmä on mm. kilpailuttanut määräajoin määrätyt tarvike- ja palveluhankinnat ja valmistellut hankintapäätösten tekemistä. Hankintatyöryhmän asema olisi perusteltua virallistaa siten, että yhteinen kirkkoneuvosto nimeäisi sen. Hankintatyöryhmä voisi edelleen koostua niistä viranhaltijoista, jotka käytännössä vastaavat hankintojen suorittamisesta. Työryhmän tehtävänä olisi kilpailuttaa tavara- ja palveluhankinnat ja valmistella tarvittaessa suurempia hankintoja Hallintosihteeri on toiminut hankintojen koordinoijana sekä ollut mukana asiantuntijana hankintojen kilpailuttamisessa. Hallintosihteerin tehtäviin voitaisiin sisällyttää hankintojen koordinointi ja toimiminen hankinnoissa asiantuntijana. Lisäksi hankintaohjeessa olisi syytä määritellä niiden viranhaltijoiden osalta hankintarajat, joilla on oikeus suorittaa hankintoja. Ehdotuksessa on esitetty hankintarajoiksi hallintojohtajalle euroa ja kiinteistöpäällikölle, puistopäällikölle ja tietohallintopäällikölle euroa. Näitä suuremmista hankinnoista päätöksen tekee yhteinen kirkkoneuvosto, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tai Itä-Suomen IT-alueen johtokunta. - että Kuopion seurakuntayhtymän hankintaohje hyväksytään liitteen 5 mukaisena. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 9 63 HANKINTATYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN Seurakuntayhtymässä suoritetaan vuosittain merkittävä määrä tavaroiden ja palveluiden hankintoja. Vuonna 1993 voimaantullut Laki julkisista hankinnoista eli ns. hankintalaki koskee myös seurakuntia. Hankintalakia uudistettiin vuonna 2007 ja siihen tehtiin tarkennuksia vuonna Hankintalaki edellyttää, että seurakuntien on pääsääntöisesti kilpailutettava tarvike- ja palveluhankintansa. Seurakuntien hankintoja säätelevät hankintalaki, sitä täydentävät säännökset, kirkkolaki, hallintolaki ja seurakuntayhtymän perussääntö. Lisäksi kirkkohallitus on suositellut, että seurakunnassa tulisi olla erillinen hankintaohje, jossa on tarkemmat määräykset seurakunnan hankinnoista. Seurakuntayhtymässä on toiminut jo aikaisemminkin hankintatyöryhmä, joka on kokoontunut hallintojohtajan kutsusta. Tähän työryhmään ovat kuuluneet ne johtavat taloushallinnon viranhaltijat, jotka käytännössä suorittavat hankintoja. Hankintatyöryhmään ovat kuuluneet henkilöstöpäällikkö, kiinteistöpäällikkö, puistopäällikkö. tietohallintopäällikkö ja pääemäntä sekä hallintosihteeri, joka on toiminut hankintatyöryhmän sihteerinä. Hankintatyöryhmä on mm. kilpailuttanut määräajoin määrätyt tarvike- ja palveluhankinnat ja valmistellut suurempien hankintapäätösten tekemistä. Hankintatyöryhmä olisi tässä vaiheessa perusteltua virallistaa siten, että yhteinen kirkkoneuvosto nimeäisi sen ja määrittelisi sen tehtävät. Hankintatyöryhmän puheenjohtajaksi voitaisiin nimetä hallintojohtaja ja muiksi jäseniksi henkilöstöpäällikkö, rekisterinjohtaja, kiinteistöpäällikkö, puistopäällikkö, tietohallintopäällikkö ja pääemäntä. Hankintatyöryhmän sihteeriksi voitaisiin nimetä hallintosihteeri. Työryhmän tehtäväksi voitaisiin määritellä hankintojen kilpailuttaminen ja suurempien hankintojen valmistelu. 1. että seurakuntayhtymään asetetaan hankintatyöryhmä, 2. että työryhmän puheenjohtajaksi nimetään hallintojohtaja Timo Korhonen ja muiksi jäseniksi henkilöstöpäällikkö Raili Pursiainen, vs. keskusrekisterin johtaja Mika Pulkkinen, kiinteistöpäällikkö Martti Sutinen, puistopäällikkö Aarne Laukkanen, tietohallintopäällikkö Martti Ängeslevä ja pääemäntä Sinikka Tiirikainen, 3. että työryhmän sihteeriksi nimetään hallintosihteeri Arja Keränen ja 4. että työryhmän tehtäväksi määritellään tarvike- ja palveluhankintojen kilpailuttaminen ja suurempien hankintojen valmistelu Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

10 10 64 TILINTARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten vähintään kaksi tilintarkastajaa sekä yhtä monta varatilintarkastajaa. Vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin (KHT-tilintarkastaja), kauppakamarin (HTMtilintarkastaja) tai julkishallinnon ja talouden tilintarkastajalautakunnan (JHTT-tilintarkastaja) hyväksymä tilintarkastaja tai yhteisö. Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja voivat olla muun seurakunnan jäseniä. Voimassa olevan taloussäännön 30 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten neljä tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa. Kirkkovaltuusto määrää yhden heistä puheenjohtajaksi. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 :ään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta alkaen. Seurakuntavaaleissa 2010 valittu yhteinen kirkkovaltuusto valitsee vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön valtuustokauden ajaksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja tai JHTT-, KHT- tai HTMtilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Päättyneellä valtuustokaudella tilintarkastus on hoidettu siten, että ns. ammattitilintarkastajana on toiminut kilpailutuksen perusteella tilintarkastusyhteisö KPMG-Kunta Oy vastuullisena tilintarkastajana JHTT Esko Säilä. Lisäksi kirkkovaltuuston valitsemina luottamushenkilötarkastajina ovat toimineet HTM Seppo Koski, taloustieteen maisteri Seppo Pitkänen ja metsätalousinsinööri Kaarlo Sihvo. Alkaneella valtuustokaudella seurakunnissa ei voi enää olla luottamushenkilötilintarkastajia eikä tilintarkastajien puheenjohtajaa. Yhteinen kirkkovaltuusto on aikaisemmin valinnut erikseen kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat. Alkaneella valtuustokaudella kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus samoin kuin rahavarojen ja arvopapereiden tarkastus hoidetaan osana sisäistä valvontaa. Sisäisen valvonnan järjestämisestä päättää yhteinen kirkkoneuvosto eikä valtuusto enää valitse kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajia. Seurakuntayhtymässä on lisäksi ollut kaksi yhteisen kirkkoneuvoston valitsemaa valvontatarkastajaa, joiden tehtävänä on ollut sisäinen tarkastus ja valvonta. Tässä vaiheessa tulisi ratkaista, millä tavalla seurakuntayhtymän ulkoinen ja sisäinen tarkastus järjestetään. Varsinainen lakisääteinen tilintarkastus on mahdollista järjestää kolmella tavalla:

11 11 - kilpailutuksen perusteella valitaan tilintarkastusyhteisö tilintarkastajaksi - kilpailutuksen perusteella valitun tilintarkastusyhteisön lisäksi valitaan auktorisoitu tilintarkastaja tai - valitaan tarvittava määrä auktorisoituja tilintarkastajia Sisäinen tarkastus voidaan järjestää siten, että valitaan erityiset valvontatarkastajat kuten tähänkin asti. Nämä tarkastajat voisivat hoitaa myös kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksen. Toinen vaihtoehto olisi, että erillisiä valvontatarkastajia ei olisi ja valvontatarkastuspalvelu ostettaisiin osana vuositilintarkastusta. Tämä käytäntö sopisi erityisesti silloin, jos tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö. Kuopion seurakuntayhtymä toimii Itä-Suomen IT-alueen isäntäseurakuntana. Tämä on otettava huomioon myös tilintarkastuksessa, koska toimiminen IT-alueen isäntäseurakuntana ja uuden jäsentietojärjestelmän Kirjurin käyttöönotto velvoittaa järjestämään tietohallinnon ja tietoturvan tilintarkastuksen ja antamaan siitä tietoa jäsenseurakuntien tilintarkastajille. Hallintojohtajan käsityksen mukaan seurakuntayhtymän tilintarkastus voitaisiin järjestää seuraavasti: Tilintarkastus annetaan kilpailutuksen jälkeen tilintarkastusyhteisölle ja sen lisäksi valitaan yksi auktorisoitu tilintarkastaja. Tilintarkastuksen laajuus määritellään sellaiseksi, että se mahdollistaa myös sisäisen tarkastuksen. Sisäisen tarkastuksen resursseja voidaan parantaa antamalla sisäisen tarkastuksen ja valvonnan tehtäviä hallintovirastossa jollekin viranhaltijalle. Yksi mahdollisuus olisi muuttaa joku hallintoviraston nykyisistä viroista esim. talouspäällikön viraksi, jonka tehtäviin sisällytettäisiin myös sisäisen valvonnan tehtäviä. Näin olleen erillisiä valvontatarkastajia ei tarvitse valita. Yhteinen kirkkoneuvosto voisi lisäksi valita kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat. 1. että lakisääteinen tilintarkastus järjestetään siten, että kilpailutuksen perusteella tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö ja sen lisäksi valitaan yksi auktorisoitu tilintarkastaja 2. että sisäinen valvonta sisällytetään osaksi tilintarkastusta ja 3. että valitaan erikseen kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 65 JÄRVI-KUOPION KIINTEISTÖHENKILÖKUNNAN TYÖAIKASELVITYS Järvi-Kuopion seurakuntaan on sijoitettu seitsemän seurakuntamestarin ja kaksi emännän virkaa. Lisäksi Järvi-Kuopiossa käytetään sijaisia. Seurakuntamestari Leena Virtaharju, jonka virkapaikka on Muuruveden alueseurakunta, on jäämässä eläkkeelle alkaen ja seurakuntamestari Antero Miettinen, jonka virkapaikka on Riistaveden alueseurakunta, on jäänyt alkaen osa-aikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle ((työaika 52 % täydestä työajasta). Samaan aikaan Järvi-Kuopiossa seura-

12 12 kuntamestareiden työnkuvaan kuuluneet hautausmaan tehtävät ovat vähentyneet huomattavasti haudankaivun ulkoistamisen myötä. Tämä työmäärä vähennys on laskennallisesti noin 300 tuntia/ vuosi/ seurakuntamestari. Tämä koskee Tuusniemen ja Kaavin hautausmaita. Lisäksi Juankoskella, Muuruvedellä ja Säyneisissä on kiinteistöjen talvikunnossapito ulkoistettu. Seurakuntamestareiden työpanosta ei myöskään ole tarkoitus jatkossa käyttää kesäaikaan hautausmaiden hoitoon siinä määrin kuin tähän asti. Tarkoituksena on, että seurakuntamestareiden tehtäväksi edelleen jää hautojen mittaaminen sekä siunauksissa mukana oleminen. Tässä tilanteessa ei ole perusteltua täyttää avoimeksi tulevaa seurakuntamestarin virkaa. Tehtävien hoidon turvaamiseksi voitaisiin palkata kuluvan vuoden loppuun asti kokoaikainen sijainen, joka hoitaisi Riistaveden seurakuntamestarin tehtäviä osa-aikaisesti (48 % täydestä työajasta) ja osa-aikaisena (52 % täydestä työajasta) Muuruveden seurakuntamestarin tehtäviä. Järvi-Kuopion kiinteistöhenkilökunnan osalta olisi perusteltua tehdä työajan seuranta ja mitoitus, koska todellisista työmääristä ei ole täsmällistä tietoa. Työajan seurannassa työntekijät merkitsisivät päivittäin millaisia tehtäviä he ovat tehneet ja kuinka paljon tehtäviin on kulunut aikaa. Työn mitoittaminen on hyvä antaa ulkopuolisen mitoittajan tehtäväksi. Ulkopuolinen mitoittaja tutkisi, kuinka paljon tehtävien suorittamiseen standardien mukaan työaikaa kuluisi. Samalla voitaisiin selvittää, onko kiinteistöjen siivousta mahdollista ulkoistaa. Vasta näiden selvitysten jälkeen on perusteita tehdä päätöksiä Järvi-Kuopion seurakuntaan sijoitettujen kiinteistöhenkilökunnan virkatarpeesta ja virkojen täytöstä. Vastaavanlainen selvitys tehtiin kaupunkiseurakuntien osalta vuosina että Muuruveden ja Riistaveden seurakuntamestareiden sijaisuudet täytetään esitetyllä tavalla vuoden 2011 loppuun ja 2. että Järvi-Kuopion seurakuntaan sijoitettujen kiinteistönhoitovirkojen osalta tehdään työajan seuranta ja mitoitus. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 66 HIRVIJÄRVEN LEIRIKESKUKSEN KEITTÄJÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi Suoma Sandblomille eron Rytkyn leirikeskuksen keittäjän virasta alkaen. Samalla kirkkoneuvosto päätti, että keittäjän virka täytetään. Aila Savinainen hoitaa tällä hetkellä sijaisena keittäjän virkaa. Hän on vuodesta 2004 lähtien toiminut keittäjänä sesonkiaikana sekä Hirvijärven että Rytkyn leirikeskuksissa. Aila Savinainen on tällä hetkellä vanhin sesonkityöntekijä. Tehtävänsä keittäjänä hän on hoitanut ammattitaitoisesti ja moitteettomasti.

13 13 Leirikeskuksen hoitaja Helena Ravolainen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 6 olevan kirjelmän, jossa hän esittää, että keittäjän virkaan valittaisiin Aila Savinainen. Seurakuntayhtymän virkasäännön mukaan avoimeksi tulevat virat on pääsääntöisesti julistettava haettaviksi. Virka voidaan kuitenkin täyttää sitä haettavaksi julistamatta, jos siihen on jokin erityinen syy. Hallintojohtajan käsityksen mukaan tällaisena syynä voidaan pitää sitä, että Aila Savinainen on pitkään hoitanut samaa tehtävää sekä sijaisena että sesonkiaikoina. 1. että Rytkyn leirikeskuksen keittäjän virkaan valitaan virkaa haettavaksi julistamatta Aila Savinainen ja 2. että valinta on ehdollinen kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Rytkyn leirikeskuksen keittäjän virkaan valittiin Aila Savinainen. Valinta suoritettiin yksimielisesti ilman suljettua lippuäänestystä. Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle. 67 ROVASTIKUNTAPASTORI OLLI VIITANIEMEN VIRKAVAPAUSANOMUS Rovastikuntapastori Olli Viitaniemi on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjelmän, jossa hän anoo virkavapautta vanhempainloman isäkuukautta varten väliseksi ajaksi. Rovastikuntapastorin virka on seurakuntayhtymän virka joten virkavapauden myöntämisestä päättää yhteinen kirkkoneuvosto. 1. että rovastikuntapastori Olli Viitaniemelle myönnetään palkatonta virkavapautta väliseksi ajaksi ja 2. että virkavapauspäätös annetaan tiedoksi Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttin.

14 14 68 TIEDOTTAJA ULLA REMEKSEN VIRKAVAPAUDEN PERUUTTAMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi tiedottaja Ulla Remekselle palkatonta virkavapautta vuorotteluvapaata varten väliseksi ajaksi. Ulla Remes on tämän jälkeen ilmoittanut jääneensä sairauslomalle. Sairausloma kestää saakka. Käytännössä sairausloma syrjäyttää virkavapauden. Ulla Remes on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjelmän, jossa hän pyytää hänelle myönnetyn virkavapauden peruuttamista. - että Ulla Remekselle myönnetty virkavapaus peruutetaan. Ulla Remekselle myönnetty virkavapaus peruttiin. 69 KIRKOLLISVERON HUOJENTAMINEN Kirkkolain 15 luvun 3 :n muutoksesta johtuen myös kirkollisvero huojennetaan, jos verovelvollinen on saanut osittaisen tai täydellisen vapautuksen kunnan verosta. Kuopion kaupungin antaman huojennuspäätöksen johdosta Itäinen veronkantoyksikkö huojentaa kirkollisveroa seuraavasti: että Itäisen veronkantoyksikön veronhuojennusilmoitus merkitään tiedoksi. Veronhuojennusilmoitukset merkittiin tiedoksi. 70 SEURAKUNTAYHTYMÄN EDUSTAJIEN LÄHETTÄMINEN SAKSAN KIRKKOPÄIVILLE Yhteinen kirkkoneuvosto teli periaatepäätöksen, että vuoden 2013 Kirkkopäivät järjestetään Kuopiossa ja että seurakuntayhtymä on mukana kirkkopäivien järjestelyissä. yhdessä Kirkkopalvelujen kanssa Samalla kirkkoneuvosto sitoutui varautumaan Kirkkopäivien järjestämiseen vuosien 2012 ja 2013 talousarvioissa. Kirkkopäivät on joka toinen vuosi järjestettävä yleiskirkollinen tapahtuma, jonka pääjärjestäjä on seurakuntien yhteinen palvelujärjestö Kirkkopalvelut ry. Toisena pääjärjestäjänä on aina paikallinen seurakunta tai seurakuntayhtymä. Yhteistyökumppaneina ovat vakiintuneen käytännön mukaan olleet sekä paikallinen hiippakunta että kirkkohallitus. Kirkkopäivät

15 15 on ainoa kirkollinen suurtapahtuma, jonka ohjelmaa ovat em. lisäksi järjestämässä monet kristilliset järjestöt ja herätysliikkeet. Kirkkopäiviä on Suomen lisäksi järjestetty perinteisesti myös Saksassa, Saksan kirkkopäivät perustettiin sodan jälkeen, jotta yksityiset ihmiset voisivat vahvistaa kristillistä arvopohjaansa. Saksassa kolmannen valtakunnan ylilyönneille tarvittiin vastavoima. Saksan kirkkopäivät ovat omien kirkkopäiviemme tapaan joka toinen vuosi toistuva tapahtuma. Saksan kirkkopäivät on näkyvä tapahtuma ja niille osallistuu n ihmistä.. Saksan kirkkopäivien tavoitteena kuten omiemmekin on ottaa esille ajankohtaisia aiheita ja pyrkiä lisäämään kirkon ja muun yhteiskunnan välistä vuoropuhelua. Vuonna 2011 Saksan kirkkopäivät pidetään Kirkkopäivien teemana on vuorisaarnaan liittyen. siellä on myös sydämesi. Teema viittaa Matteuksen evankeliumin 6:21:een. Kirkkopalvelut järjestää matkan Saksan kirkkopäiville. Kirkkopalvelut on tarjonnut Kuopion seurakuntayhtymän edustajille mahdollisuutta osallistua Saksan kirkkopäiville. Varsin usein 2 3 henkilöä tulevien Kirkkopäivien isäntäpaikkakunnalta on osallistunut ko. matkalle. Matkan aikana olisi mahdollista tutustua Saksan kirkkopäivien järjestelyihin ja ohjelman sisältöön. Tästä olisi apua myös omien kirkkopäivien järjestämisessä ja ohjelman suunnittelussa. Hallintojohtaja käsityksen mukaan Saksan Kirkkopäiville voitaisiin lähettää seurakuntayhtymän edustajana kaksi henkilöä. Matkalle ovat lupautuneet yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Koskelainen ja vt. rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen. Molemmat tulevat mitä ilmeisimmin olemaan keskeisessä roolissa Kuopion Kirkkopäivien valmistelussa. Matkan hinta on euroa /henkilö. Tämä sisältää edestakaisen lennon Helsingistä Dresdeniin, majoituksen hotellissa, kirkkopäiväpassin ja matkanjohtajan palvelut. Tämän lisäksi tulee edestakainen lento Kuopio Helsinki, jonka hinta on n. 250 euroa/henkilö. Yhteensä kustannukset ovat euroa/henkilö. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan johtavien viranhaltijoiden ulkomaanmatkoista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja rekisterinjohtaja on perusteltua oikeuttaa työajallaan osallistumaan Saksan Kirkkopäiville tehtävälle matkalle. Yleinen käytäntö vastaavissa tapauksissa on ollut, että osanottajille maksetaan matkakustannukset mutta ei päivärahoja. Lisäksi on edellytetty, että matkasta toimitetaan raportti yhteiselle kirkkoneuvostolle. 1. että yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Koskelainen ja vt. rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen oikeutetaan osallistumaan työajallaan Dresdenissä pidettäville Saksan kirkkopäiville, 2. että heidän matkakustannuksensa, arviolta euroa/henkilö, maksetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista mutta päivärahoja ei makseta ja

16 16 3. että heidät velvoitetaan toimittamaan raportti matkastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle kolmen viikon kuluessa matkan päättymisestä. Merkittiin että Hannu Koskelainen ja Mika Pulkkinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 71 REKISTERINJOHTAJAN VIRAN HOITO Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli rekisterinjohtaja viran muuttamista yhteisen seurakuntayön johtajan viraksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen äänin 9 4, ettei virkaa tässä vaiheessa muuteta yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi, koska seurakuntayhtymässä on käynnistynyt rakenneselvitys. Rakenneselvityksessä on tarkoitus ottaa kantaa mm. seurakuntayhtymän seurakuntien lukumäärään ja yhteisten työmuotojen organisaatiorakenteeseen. Kirkkoneuvosto katsoi, että virkamuutokseen voidaan palata kun rakenneselvitys valmistuu. Yhteisen kirkkoneuvosto määräsi pastori Mika Pulkkinen toimimaan rekisterinjohtajan viransijaisena alkaen toistaiseksi siihen saakka kun rekisterinjohtaja Oiva Voutilaisen virkavapaus kestää. Rekisterinjohtaja Oiva Voutilaisen kuoltua yhteinen kirkkoneuvosto nimesi Mika Pulkkisen rekisterinjohtajan viransijaiseksi saakka ja päätti pyytää hänelle tuomiokapitulilta virkamääräyksen vastaavalle ajalle. Samalla kirkkoneuvosto oikeutti Männistön seurakunnan palkkaamaan sijaisen Mika Pulkkisen tilalle saakka. Tarkoituksena on ollut selvittää rekisterinjohtajan viran mahdollinen muuttaminen yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi. Tämä selvitystyö on käynnistetty. Viran mahdollisesta muuttamisesta yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Tämä valmistelutyö oli tarkoitus tehdä siten, että virkamuutos olisi voinut olla vuoden 2011 alussa kokoontuvan uuden yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyssä sen ensimmäisessä kokouksessa ja maaliskuussa 2011 kokoontuva yhteinen kirkkovaltuusto olisi voinut päättää virkamuutoksesta. Viran täyttäminen oli tarkoitus tehdä toukokuussa kokoontuvassa kirkkovaltuustossa ja viranhaltija olisi voinut ottaa viran vastaan Koska asian valmistelu oli kesken yhteinen kirkkoneuvosto päätti nimetä pastori Mika Pulkkisen rekisterinjohtajan sijaiseksi väliseksi ajaksi. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto oikeutti Männistön seurakunnan palkkaamaan sijaisen Mika Pulkkisen tilalle saakka. Päätös rekisterinjohtajan viran mahdollisesta muuttamisesta yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi tullaan tekemään vasta rakenneselvityksen valmistuttua. Käytännössä rakenneselvitys valmistuu vuoden 2011 lopulla. Tämän jälkeen on vielä päätettävä mahdollisista jatkotoimenpi-

17 17 teistä. Tämä merkitsee sitä, että virkamuutos voidaan toteuttaa aikaisintaan keväällä 2012 ja virka voidaan täyttää aikaisintaan kesällä Keskusrekisterin ja muiden yhteisten toimintojen turvaamiseksi rekisterinjohtajan virka on perusteltua täyttää siihen asti kun rakenneselvitys on valmistunut ja on selvinnyt toteutuuko virkamuutos. Vt. rekisterinjohtajana on toiminut pastori Mika Pulkkinen, joka on ilmoittanut olevansa käytettävissä virkaatekevänä rekisterinjohtajana myös jatkossa. Virka voitaisiin täyttää tässä vaiheessa elokuun 2012 loppuun. Koska rekisterinjohtajan virka on papin virka, tuomiokapitulilta tulee pyytää virkamääräystä rekisterinjohtajan sijaiselle. 1. että vt. rekisterinjohtajaksi nimetään pastori Mika Pulkkinen väliseksi ajaksi, 2. että pastori Mika Pulkkiselle pyydetään virkamääräys rekisterinjohtajan virkaan väliseksi ajaksi ja 3. että Männistön seurakunta oikeutetaan palkkaamaan sijainen pastori Mika Pulkkisen tilalle saakka. Merkittiin että Mika Pulkkinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 72 MUUT ASIAT Todettiin, että muita asioita ei ollut. 73 ILMOITUSASIAT Tämän esityslistan liitteenä jaetaan tiedoksi: - Yhteisen sielunhoidon johtokunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen diakonian johtokunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen lapsityön johtokunnan pöytäkirja 1/ Henkilöstöasiain johtokunnan pöytäkirja 1/ Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan pöytäkirja 1/ että ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

18 18 74 MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Hannu Koskelainen puheenjohtaja Väinö Matti Miettinen puheenjohtaja 70 käsittelyn ajan Arja Keränen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Tuula Merjola-Partanen Marja-Sisko Pihl

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 1 (5) KOKOUSAIKA 10.3.2015 klo 17 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KOKOUSAIKA 17.3.2015 klo 18-19.15 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ POISSA MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUVAT KOKOUKSEN

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2017 1 Aika Ti 24.1.2017 klo 18.00 18.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 29.4.2015 klo 18.00 20.55 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Tuomo puheenjohtaja Diukman Sanna jäsen Juntunen Pirjo -"- Karjalainen Heikki -"- Korhonen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Ma 25.4.2016 klo 16.30 17.35 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi Heinonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

3/27 Korpilahden alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle /28 Korpilahden alueseurakunnan kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2016

3/27 Korpilahden alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle /28 Korpilahden alueseurakunnan kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2016 Sivu 1 / 5 AIKA To 26.5.2016 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/24 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848410 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848410 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848410 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Keskiviikko 20.4. klo 17.00 18.35 (Kahvitarjoilu klo 16.45) Paikka

Lisätiedot

Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri. Helena Tuikka Ilkka Tasanen Eija Heikkilä puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri

Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri. Helena Tuikka Ilkka Tasanen Eija Heikkilä puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 1/2011 1. Kokousaika 26.1.2011 kello 18.00 19.30 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 9/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 9/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Maanantaina 19.12.2016 klo 16.30 17.25 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokouksen jälkeen n. klo 18 jouluruokailu Koivumäen kartanossa. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1/8 KIRKKOVALTUUSTO. LÄSNÄ Hassinen Arja Kontturi Eeva-Liisa

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1/8 KIRKKOVALTUUSTO. LÄSNÄ Hassinen Arja Kontturi Eeva-Liisa ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1/8 KOKOUSAIKA 28.10.2015 klo 18-19.15 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Mononen Liisa varapuheenjohtaja LÄSNÄ Hassinen Arja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 2. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 76 Kokouksen avaus 77 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto Aika 7.8.2012 klo 16.00 18.42 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo ja hautausmaa Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Lintumäki Aki varajäsen Kautto Kaisa jäsen, ei osallistunut 93 käsittelyyn Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 8/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -"- Alpo Partanen -"- Keijo Kunnari Leena Sarparanta

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 8/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -- Alpo Partanen -- Keijo Kunnari Leena Sarparanta Kirkkoneuvosto 14.12.2016 1( 5 ) Kokousaika 14.12.2016 kello 18.00 20.35 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Arja Roivainen jäsen Heikki

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 23.2.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 13.6.2011 klo 16.30 17.55. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 5 Aika tiistai 6.5.2014 klo 18.30 19.42 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

3 / 50 Lähetekeskustelu Korpilahden aluekappalaisen viran erityisistä tarpeista

3 / 50 Lähetekeskustelu Korpilahden aluekappalaisen viran erityisistä tarpeista Sivu 1 / 7 AIKA ke 9.11.2016 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 / 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 / 47 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009 26.8.2009 30 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009 KOKOUSAIKA keskiviikkona 26. päivänä elokuuta 2009 klo 19 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Maija Jakkula

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1 AIKA 1.6.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31 24.08.2011 31 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 24. päivänä elokuuta 2011 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Eskelinen Sanna Haataja Markku Huttunen Markku Huuskonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2014 / 2014

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2014 / 2014 1 KOKOUSAIKA 24.11.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Särkijärven leirikeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (x) vpj Heimo Nordfors (x) j Tarja Hätönen (x) j Liisa Kivimäki (x) vj Minna Plihtari

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 3/2016 Kokousaika Tiistai 17.5.2016 kello 14.00 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 29 Kokouksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot