KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio"

Transkriptio

1 1 Aika klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Heikki Eitakari jäsen läsnä Markku Huttunen jäsen läsnä Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen poissa Tuula Merjola-Partanen jäsen läsnä Mauri Pesonen jäsen poissa Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen läsnä, saapui 57 :n käsittelyn aikana Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen läsnä, poistui 65 :n käsittelyn jälkeen Juha Komulainen Pesosen varajäsen poissa kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja läsnä poistui klo kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja poissa Esko Konttinen kirkkoherra läsnä poistui klo Reijo Leino kirkkoherra poissa Hannu Komulainen vs. kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen lääninrovasti läsnä Lauri Paatero vs. kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Lahja Pyykönen viestintäpäällikkö läsnä Raili Pursiainen henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Arja Keränen hallintosihteeri läsnä Kokoukseen kutsuttu Martti Sutinen kiinteistöpäällikkö läsnä Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi

2 2 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Merjola-Partanen ja Marja-Sisko Pihl. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 56 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 57 KAAVIN KIRKON KELLOTAPULIN JULKISIVUJEN KORJAUS- JA MAALAUSSUUNNITELMA Kaavin seurakunta liittyi vuoden 2011 alusta lukien Järvi-Kuopion seurakuntaan ja osaksi Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymää. Liitoksen myötä kiinteistöt siirtyivät Kuopion seurakuntayhtymän omistukseen. Kaavin seurakunnalla kellotapulin korjaushanke on ollut vireillä useita vuosia. Julkisivupinnat ovat rapistuneet. Tapulin alaosaa käytetään ruumishuoneena, jossa on kaksi erillistä kylmiöyksikköä. Kellotapulin julkisivujen korjaus- ja maalaussuunnitelman on laatinut arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy. Suunnitelma on laadittu vuonna 2010 ja tilaajana on ollut Kaavin seurakunta. Suunnitelma on päivitetty rakennuttajan tietojen osalta vuoden 2011 tilanteeseen. Tapuli on rakennettu alun perin vuonna 1772 eri paikalle kuin missä se nykyisin sijaitsee. Tapuli siirrettiin nykyiselle paikalle vuonna Kirkkolain 14 luvun 5 :n mukaan tapuli on suojelun alainen. Suunnitelman mukaan tapulin väritys säilyy pääosin nykyisellään eli seinäväri okrankeltainen ja listat sekä koristeosat valkoiset. Vesikatto-osat ovat entistä patinoitua kuparia. Esityslistan liitteenä 1 on tapulin rakentamisen ja maalauksen historiaa sekä ehdotus värityksen muuttamisesta ja julkisivujen korjaus ja liitteenä 2 maalaustyöselostus. Korjaustyön kustannusarvio on euroa. Toiminta-

3 3 ja taloussuunnitelman investointiosassa hankkeen toteutus on aikataulutettu vuodelle Julkisivujen korjaus- ja maalaussuunnitelmaa koskeva yhteisen kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkolain 14 luvun 2 :n mukaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi, jonka on pyydettävä museovirastolta siitä lausunto. Suunnitelmat ovat olleet ennakkokäsittelyssä kirkkohallituksen ja museoviraston asianomaisilla viranhaltijoilla. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle suunnitelman ja kustannusarvion hyväksymistä esitetyllä tavalla. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että Kaavin kirkon kellotapulin julkisivujen korjaus ja maalaussuunnitelma hyväksytään esitetyn mukaisesti, 2. että hankeen euron kustannusarvio hyväksytään ja 3. että suunnitelmat alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 58 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KAAVIN SEURAKUNTATALON KORJAUSTEN LOPPUUNSAATTAMISEEN Kaavin seurakunta on aloittanut seurakuntatalon korjaukset syksyllä 2010 siihen tarkoitukseen varatulla investointimäärärahalla. Korjaussuunnitelma käsitti mm. seurakuntasalin ja viereisen kahviotilan ja diakoniatoimiston sisäpintojen ja valaistuksen korjausta, sisäänkäyntikatoksen rakentamisen diakoniatoimiston tiloihin, ulko-ovien uusimisen, salaojien puhdistuksen / sadevesikaivon ja -viemärin lisäyksen, sisääntulopihan pintakallistusten korjaamisen ja roskakatoksen rakentamisen ym. pienempiä korjaustöitä. Korjaustyöt jäivät vuoden vaihteessa Kaavin seurakunnalta keskeneräiseen vaiheeseen. Kiinteistöt siirtyivät vuoden vaihteessa Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle ja samalla myös ko. remontin keskeneräinen korjausvaihe. Investointimäärärahaa jäi Kaavilta käyttämättä n euroa. Keskeneräisten töiden loppuunsaattamisen kustannukseksi on arvioitu euroa. Lisäksi samaan hankintaan voitaneen ottaa seurakuntatalon keittiön kylmiön jäähdytyslaitteiston sekä astiapesukoneen uusiminen, joiden kustannusarvio on euroa. Kylmiö on vuodelta 1976 ja astianpesukone vuodelta 1980, joten ne ovat uudistamisen tarpeessa. Yhteensä kustannukset ovat euroa.

4 4 Korjaustöiden loppuunsaattamiseen ei talousarviossa kuluvalle vuodelle ole varattu määrärahaa. Työt on kuitenkin tarkoituksenmukaista saada valmiiksi kevään-kesän aikana ja samalla hoitaa kuntoon keittiön kylmiö ja astianpesukone. Lisämäärärahan tarve on yhteensä euroa. Määrärahan myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle lisämäärärahan myöntämistä. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että vuoden 2011 talousarvion investointiosaan myönnetään Kaavin seurakuntatalon korjaustöiden loppuun saattamiseen euron lisämääräraha. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 59 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN ALAVAN KIRKON URKUJEN HUOLTOKORJAUKSEEN JA KIRKON PERUSKORJAUSVAIHTOEHDON SUUNNITTELUUN Alavan seurakuntaneuvosto on esittänyt vuoden 2011 talousarvioehdotusta koskevassa lausunnossaan, että Alavan kirkon urkujen peruskorjaus toteutettaisiin vuonna Urkujen perushuolto on suunniteltu tehtäväksi kirkon peruskorjauksen yhteydessä ja se on siirtynyt sitä mukaa kuin kirkon korjauskin. Kirkon korjauksen aloitusta on jälleen siirretty vuodella eli vuoteen Urkujen perushuollon siirtäminen vuodesta toiseen on johtanut tilanteeseen, jossa huoltoja ei ole tehty ja se puolestaan aiheuttanut urkujen puutteellisen toiminnan. Seurakuntaneuvosto on todennut, että urut tulisi huoltaa pikaisesti vuoden 2011 aikana. Urkurakentamon laatiman korjausselvityksen mukaan perushuollon kustannus on euroa, jonka lisäksi tulee asentajien majoituskulut, telinekustannukset ja selkäpillistön urkukaapin tukirakenteet kiinnityksineen. Kokonaiskustannusarvio on euroa. Urkujen huoltamiseen ennen kirkon peruskorjausta ei ole teknistä estettä. Urut suojataan rakennus- ym. pölyltä kirkon peruskorjauksen ajaksi. Kirkon peruskorjauksen kustannusarvio on 7,6 miljoonaa euroa. Korjaussuunnitelma sisältää kirkon ja seurakuntatalon peruskorjauksen käsittäen mm. taloteknisten järjestelmien sekä julkisivuelementtien uusimisen sekä asuinrakennusten purkamisen. Suunnitelma on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa ja kirkkohallituksessa Yhteinen kirkkoneuvosto päätti siirtää kirkon peruskorjausta vuodella eteenpäin ja katsoi samalla, että tulisi selvittää myös muita korjausvaihtoehtoja, joilla kustannusarviota saadaan oleellisesti pienemmäksi.

5 5 Alavan kirkon peruskorjauksen rakennustoimikunta käsitteli vaihtoehtoista luonnossuunnitelmaa, jossa päädyttiin kaksivaiheiseen korjausvaihtoehtoon: Ensimmäinen vaihe: Kirkkorakennus peruskorjataan, talotekniikka uusitaan ja pohjakerrokseen tehdään tarvittavat huonemuutokset toiminta- ja toimistotiloille. Seurakuntatalo säilytetään pääosin ennallaan. Ensimmäiseen kerroksen toimintatilaksi jää seurakuntasali eteistiloineen ja keittiö. Talotekniikkaa ei uusita, pohjakerrokseen ei jätetä toimintatiloja vaan se jää lähinnä varasto- ja tekniikkatilaksi. Rakennustekniset korjaukset olisi julkisivujen kuorielementtien uusiminen, toimisto-osan puurakenteisen päätyseinän uusiminen ym. pieniä rakenteellisia korjauksia. Pihaalueet säilytetään nykyisellään ja mm. purettavien asuinrakennusten tilalle ei rakenneta paikoitusaluetta eikä suunniteltua huolto- ja varastorakennusta. Ko. alue jätetään viher- / nurmikkoalueeksi. Tällä ensimmäisen vaiheen korjauksella arvioitiin päästävän vuotta. Oleellista toiminnan kannalta on, että seurakuntasali ja vieressä oleva keittiö pysyy käytössä. Ko. tiloissa ei ole esiintynyt sisäilmaongelmia. Toinen vaihe: Toisessa vaiheessa tulisi sitten seurakuntatalon peruskorjaus ja pihaalueen muutokset suunnitelman mukaan. Toimisto- ja vastaavia työtiloja rakennukseen ei tule. Hankkeen vaiheistaminen ja muutokset edellyttävät suunnittelua arkkitehti-, rakenne- ja lvis -suunnittelussa. Vaiheistaminen ja kirkon pohjakerroksen muutokset eivät edellyttäne suunnitelman alistamista kirkkohallitukselle. Aikataulullisesti ensimmäisen vaiheen toteutus voisi olla mahdollista tulevana vuonna Peruskorjauskustannusten on arvioitu pienenevän oleellisesti. Alavan kirkon peruskorjaushankkeen suunnitteluun ei ole vuoden 2011 talousarviossa määrärahaa, joten kirkon urkujen huoltokorjaukseen sekä peruskorjausvaihtoehdon suunnitteluun tarvitaan lisämääräraha. Urkujen huoltokorjaukseen tarvittava määräraha on euroa ja peruskorjauksen vaihtoehtojen selvitykseen tarvittava määräraha on euroa. Lisämäärärahan tarve on yhteensä euroa kuluvan vuoden 2011 talousarvioon. Lisämäärärahan myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle lisämäärärahan myöntämistä esitetyllä tavalla. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,

6 6 - että vuoden 2011 talousarvion investointiosaan myönnetään Alavan kirkon urkujen perushuoltoon euron lisämääräraha ja, - että vuoden 2011 talousarvion investointiosaan myönnetään Alavan kirkon peruskorjauksen vaihtoehtojen selvitykseen euron lisämääräraha. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 60 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 Henkilöstökertomus on asiakirja, jonka laatiminen on seurakunnille ja seurakuntayhtymille vapaaehtoista. Henkilöstökertomuksen tavoitteena on, että luottamushenkilöt, johto ja henkilöstö saisivat sen avulla luotettavaa ja käyttökelpoista tietoa päätöksenteon ja henkilöstön kehittämistyön pohjaksi. Henkilöstökertomus vuodelta 2010 on esityslistan liitteenä 3. Henkilöstöasian johtokunta käsitteli henkilöstöketomusta Johtokunta hyväksyi kertomuksen ja päätti antaa sen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteistyötoimikunta käsitteli henkilöstökertomuksen kokouksessaan Henkilöstöpäällikkö Raili Pursiainen esittelee henkilöstökertomusta tarkemmin kokouksessa. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että henkilöstökertomus vuodelta 2010 merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 61 TALOUSSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN Kirkkohallituksen virastokollegio hyväksyi uuden seurakuntien taloussääntömallin. Taloussääntömalli on uudistettu edellisen kerran vuonna 2004 ja sen jälkeen on tullut lukuisia muutoksia mm. kirkkojärjestykseen, kirjanpitolakiin sekä hankintalakiin. Myös kirkkohallituksen ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen laatimiseen on päivitetty tämän jälkeen. Kirkkohallitus on antanut vuoden 2004 jälkeen kirjanpito-ohjeiden lisäksi ohjeet mm. sisäisestä valvonnasta, suunnitelman mukaisista poistoista, haudanhoitosopimuksista, hankintalain noudattamisesta ja konsernistaseen laadinnasta. Seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunta on valmistellut taloussääntömallin ja kirkkohallituksen mallisääntötyöryhmä on ottanut siihen kantaa. Uudessa taloussääntömallissa on muutoksia mm. seuraavien asioiden osalta:

7 7 - Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 :n muutoksen mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien tarkastamista varten vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai niiden sijasta tilintarkastusyhteisön. Luottamushenkilötilintarkastajia ja tilintarkastajien puheenjohtajaa ei enää valtuustokaudelle Kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä kassavarojen ja arvopapereiden tarkastus hoidetaan jatkossa osana sisäistä valvontaa. Tilintarkastajalta ei enää edellytetä myöskään seurakunnan jäsenyyttä. Seurakuntien tilintarkastuksessa noudatetaan hyvää tilintarkastustapaa ja soveltuvin osin tilintarkastuslakia. - Uudessa taloussääntömallissa on pyritty kiinnittämään huomiota vain oleellisiin asioihin ja yhteisen kirkkoneuvoston asemaa seurakuntayhtymän operatiivisena johtajana on korostettu. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja kehittämisestä sekä siitä, että se myös toimii käytännössä. Kirkkoneuvosto vastaa mm. toiminnan ja talouden raportointitapojen kehittämisestä. Kirkkoneuvosto hyväksyy myös seurakuntayhtymän hankintaohjeet. Tarkoituksena on, että jokainen seurakuntatalous soveltaa taloussääntömallia omien tarpeidensa mukaan. Kuopion seurakuntayhtymän voimassa oleva taloussääntö on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa Ehdotus uuden mallisäännön ja voimassa olevan taloussäännön pohjalta laadituksi Kuopion seurakuntayhtymän taloussäännöksi on esityslistan liitteenä 4. Taloussäännön hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto. Hallintojohtaja esittelee taloussääntöä tarkemmin kokouksessa. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että taloussääntö hyväksytään liitteen 4 mukaisena ja 2. että hyväksytty taloussääntö kumotaan Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 62 HANKINTAOHJEEN HYVÄKSYMINEN Seurakuntien hankintoja säätelevät hankintalaki, sitä täydentävät säännökset, kirkkolaki, hallintolaki ja seurakuntayhtymän perussääntö. Lisäksi kirkkohallitus on suositellut, että seurakunnassa tulisi olla erillinen hankintaohje, jossa on tarkemmat määräykset seurakunnan hankinnoista. Esityslistan liitteenä 5 on ehdotus Kuopion seurakuntayhtymän hankintaohjeeksi. Hankintaohjeen on valmistellut hallintosihteeri Arja Keränen yhdessä hallintojohtajan, kiinteistöpäällikön ja puistopäällikön kanssa.

8 8 Hankintaohjeessa on esitetty hankintamenettely kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa, kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa. Lisäksi hankintaohje sisältää ohjeet tarjouspyynnöstä, tarjousten käsittelystä, sekä hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen tekemisestä. Hankintaohjeeseen sisältyy myös ohje hankintojen organisoinnista Kuopion seurakuntayhtymässä. Seurakuntayhtymässä ei ole aikaisemmin ollut erillistä hankintaohjetta. Hankintoja koskevia ohjeita on annettu mm. talousarvion toteuttamisohjeen yhteydessä. Hankintaohjeeseen sisältyy ajatus hankintatyöryhmän nimeämisestä. Seurakuntayhtymässä on toiminut jo aikaisemminkin hankintatyöryhmä, joka on kokoontunut hallintojohtajan kutsusta. Tähän työryhmään ovat kuuluneet ne johtavat taloushallinnon viranhaltijat, jotka käytännössä suorittavat hankintoja. Hankintatyöryhmään ovat kuuluneet henkilöstöpäällikkö, kiinteistöpäällikkö, puistopäällikkö. tietohallintopäällikkö ja pääemäntä sekä hallintosihteeri, joka on toiminut hankintatyöryhmän sihteerinä. Hankintatyöryhmä on mm. kilpailuttanut määräajoin määrätyt tarvike- ja palveluhankinnat ja valmistellut hankintapäätösten tekemistä. Hankintatyöryhmän asema olisi perusteltua virallistaa siten, että yhteinen kirkkoneuvosto nimeäisi sen. Hankintatyöryhmä voisi edelleen koostua niistä viranhaltijoista, jotka käytännössä vastaavat hankintojen suorittamisesta. Työryhmän tehtävänä olisi kilpailuttaa tavara- ja palveluhankinnat ja valmistella tarvittaessa suurempia hankintoja Hallintosihteeri on toiminut hankintojen koordinoijana sekä ollut mukana asiantuntijana hankintojen kilpailuttamisessa. Hallintosihteerin tehtäviin voitaisiin sisällyttää hankintojen koordinointi ja toimiminen hankinnoissa asiantuntijana. Lisäksi hankintaohjeessa olisi syytä määritellä niiden viranhaltijoiden osalta hankintarajat, joilla on oikeus suorittaa hankintoja. Ehdotuksessa on esitetty hankintarajoiksi hallintojohtajalle euroa ja kiinteistöpäällikölle, puistopäällikölle ja tietohallintopäällikölle euroa. Näitä suuremmista hankinnoista päätöksen tekee yhteinen kirkkoneuvosto, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tai Itä-Suomen IT-alueen johtokunta. - että Kuopion seurakuntayhtymän hankintaohje hyväksytään liitteen 5 mukaisena. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

9 9 63 HANKINTATYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN Seurakuntayhtymässä suoritetaan vuosittain merkittävä määrä tavaroiden ja palveluiden hankintoja. Vuonna 1993 voimaantullut Laki julkisista hankinnoista eli ns. hankintalaki koskee myös seurakuntia. Hankintalakia uudistettiin vuonna 2007 ja siihen tehtiin tarkennuksia vuonna Hankintalaki edellyttää, että seurakuntien on pääsääntöisesti kilpailutettava tarvike- ja palveluhankintansa. Seurakuntien hankintoja säätelevät hankintalaki, sitä täydentävät säännökset, kirkkolaki, hallintolaki ja seurakuntayhtymän perussääntö. Lisäksi kirkkohallitus on suositellut, että seurakunnassa tulisi olla erillinen hankintaohje, jossa on tarkemmat määräykset seurakunnan hankinnoista. Seurakuntayhtymässä on toiminut jo aikaisemminkin hankintatyöryhmä, joka on kokoontunut hallintojohtajan kutsusta. Tähän työryhmään ovat kuuluneet ne johtavat taloushallinnon viranhaltijat, jotka käytännössä suorittavat hankintoja. Hankintatyöryhmään ovat kuuluneet henkilöstöpäällikkö, kiinteistöpäällikkö, puistopäällikkö. tietohallintopäällikkö ja pääemäntä sekä hallintosihteeri, joka on toiminut hankintatyöryhmän sihteerinä. Hankintatyöryhmä on mm. kilpailuttanut määräajoin määrätyt tarvike- ja palveluhankinnat ja valmistellut suurempien hankintapäätösten tekemistä. Hankintatyöryhmä olisi tässä vaiheessa perusteltua virallistaa siten, että yhteinen kirkkoneuvosto nimeäisi sen ja määrittelisi sen tehtävät. Hankintatyöryhmän puheenjohtajaksi voitaisiin nimetä hallintojohtaja ja muiksi jäseniksi henkilöstöpäällikkö, rekisterinjohtaja, kiinteistöpäällikkö, puistopäällikkö, tietohallintopäällikkö ja pääemäntä. Hankintatyöryhmän sihteeriksi voitaisiin nimetä hallintosihteeri. Työryhmän tehtäväksi voitaisiin määritellä hankintojen kilpailuttaminen ja suurempien hankintojen valmistelu. 1. että seurakuntayhtymään asetetaan hankintatyöryhmä, 2. että työryhmän puheenjohtajaksi nimetään hallintojohtaja Timo Korhonen ja muiksi jäseniksi henkilöstöpäällikkö Raili Pursiainen, vs. keskusrekisterin johtaja Mika Pulkkinen, kiinteistöpäällikkö Martti Sutinen, puistopäällikkö Aarne Laukkanen, tietohallintopäällikkö Martti Ängeslevä ja pääemäntä Sinikka Tiirikainen, 3. että työryhmän sihteeriksi nimetään hallintosihteeri Arja Keränen ja 4. että työryhmän tehtäväksi määritellään tarvike- ja palveluhankintojen kilpailuttaminen ja suurempien hankintojen valmistelu Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

10 10 64 TILINTARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten vähintään kaksi tilintarkastajaa sekä yhtä monta varatilintarkastajaa. Vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin (KHT-tilintarkastaja), kauppakamarin (HTMtilintarkastaja) tai julkishallinnon ja talouden tilintarkastajalautakunnan (JHTT-tilintarkastaja) hyväksymä tilintarkastaja tai yhteisö. Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja voivat olla muun seurakunnan jäseniä. Voimassa olevan taloussäännön 30 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten neljä tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa. Kirkkovaltuusto määrää yhden heistä puheenjohtajaksi. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 :ään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta alkaen. Seurakuntavaaleissa 2010 valittu yhteinen kirkkovaltuusto valitsee vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön valtuustokauden ajaksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja tai JHTT-, KHT- tai HTMtilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Päättyneellä valtuustokaudella tilintarkastus on hoidettu siten, että ns. ammattitilintarkastajana on toiminut kilpailutuksen perusteella tilintarkastusyhteisö KPMG-Kunta Oy vastuullisena tilintarkastajana JHTT Esko Säilä. Lisäksi kirkkovaltuuston valitsemina luottamushenkilötarkastajina ovat toimineet HTM Seppo Koski, taloustieteen maisteri Seppo Pitkänen ja metsätalousinsinööri Kaarlo Sihvo. Alkaneella valtuustokaudella seurakunnissa ei voi enää olla luottamushenkilötilintarkastajia eikä tilintarkastajien puheenjohtajaa. Yhteinen kirkkovaltuusto on aikaisemmin valinnut erikseen kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat. Alkaneella valtuustokaudella kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus samoin kuin rahavarojen ja arvopapereiden tarkastus hoidetaan osana sisäistä valvontaa. Sisäisen valvonnan järjestämisestä päättää yhteinen kirkkoneuvosto eikä valtuusto enää valitse kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajia. Seurakuntayhtymässä on lisäksi ollut kaksi yhteisen kirkkoneuvoston valitsemaa valvontatarkastajaa, joiden tehtävänä on ollut sisäinen tarkastus ja valvonta. Tässä vaiheessa tulisi ratkaista, millä tavalla seurakuntayhtymän ulkoinen ja sisäinen tarkastus järjestetään. Varsinainen lakisääteinen tilintarkastus on mahdollista järjestää kolmella tavalla:

11 11 - kilpailutuksen perusteella valitaan tilintarkastusyhteisö tilintarkastajaksi - kilpailutuksen perusteella valitun tilintarkastusyhteisön lisäksi valitaan auktorisoitu tilintarkastaja tai - valitaan tarvittava määrä auktorisoituja tilintarkastajia Sisäinen tarkastus voidaan järjestää siten, että valitaan erityiset valvontatarkastajat kuten tähänkin asti. Nämä tarkastajat voisivat hoitaa myös kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksen. Toinen vaihtoehto olisi, että erillisiä valvontatarkastajia ei olisi ja valvontatarkastuspalvelu ostettaisiin osana vuositilintarkastusta. Tämä käytäntö sopisi erityisesti silloin, jos tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö. Kuopion seurakuntayhtymä toimii Itä-Suomen IT-alueen isäntäseurakuntana. Tämä on otettava huomioon myös tilintarkastuksessa, koska toimiminen IT-alueen isäntäseurakuntana ja uuden jäsentietojärjestelmän Kirjurin käyttöönotto velvoittaa järjestämään tietohallinnon ja tietoturvan tilintarkastuksen ja antamaan siitä tietoa jäsenseurakuntien tilintarkastajille. Hallintojohtajan käsityksen mukaan seurakuntayhtymän tilintarkastus voitaisiin järjestää seuraavasti: Tilintarkastus annetaan kilpailutuksen jälkeen tilintarkastusyhteisölle ja sen lisäksi valitaan yksi auktorisoitu tilintarkastaja. Tilintarkastuksen laajuus määritellään sellaiseksi, että se mahdollistaa myös sisäisen tarkastuksen. Sisäisen tarkastuksen resursseja voidaan parantaa antamalla sisäisen tarkastuksen ja valvonnan tehtäviä hallintovirastossa jollekin viranhaltijalle. Yksi mahdollisuus olisi muuttaa joku hallintoviraston nykyisistä viroista esim. talouspäällikön viraksi, jonka tehtäviin sisällytettäisiin myös sisäisen valvonnan tehtäviä. Näin olleen erillisiä valvontatarkastajia ei tarvitse valita. Yhteinen kirkkoneuvosto voisi lisäksi valita kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat. 1. että lakisääteinen tilintarkastus järjestetään siten, että kilpailutuksen perusteella tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö ja sen lisäksi valitaan yksi auktorisoitu tilintarkastaja 2. että sisäinen valvonta sisällytetään osaksi tilintarkastusta ja 3. että valitaan erikseen kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 65 JÄRVI-KUOPION KIINTEISTÖHENKILÖKUNNAN TYÖAIKASELVITYS Järvi-Kuopion seurakuntaan on sijoitettu seitsemän seurakuntamestarin ja kaksi emännän virkaa. Lisäksi Järvi-Kuopiossa käytetään sijaisia. Seurakuntamestari Leena Virtaharju, jonka virkapaikka on Muuruveden alueseurakunta, on jäämässä eläkkeelle alkaen ja seurakuntamestari Antero Miettinen, jonka virkapaikka on Riistaveden alueseurakunta, on jäänyt alkaen osa-aikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle ((työaika 52 % täydestä työajasta). Samaan aikaan Järvi-Kuopiossa seura-

12 12 kuntamestareiden työnkuvaan kuuluneet hautausmaan tehtävät ovat vähentyneet huomattavasti haudankaivun ulkoistamisen myötä. Tämä työmäärä vähennys on laskennallisesti noin 300 tuntia/ vuosi/ seurakuntamestari. Tämä koskee Tuusniemen ja Kaavin hautausmaita. Lisäksi Juankoskella, Muuruvedellä ja Säyneisissä on kiinteistöjen talvikunnossapito ulkoistettu. Seurakuntamestareiden työpanosta ei myöskään ole tarkoitus jatkossa käyttää kesäaikaan hautausmaiden hoitoon siinä määrin kuin tähän asti. Tarkoituksena on, että seurakuntamestareiden tehtäväksi edelleen jää hautojen mittaaminen sekä siunauksissa mukana oleminen. Tässä tilanteessa ei ole perusteltua täyttää avoimeksi tulevaa seurakuntamestarin virkaa. Tehtävien hoidon turvaamiseksi voitaisiin palkata kuluvan vuoden loppuun asti kokoaikainen sijainen, joka hoitaisi Riistaveden seurakuntamestarin tehtäviä osa-aikaisesti (48 % täydestä työajasta) ja osa-aikaisena (52 % täydestä työajasta) Muuruveden seurakuntamestarin tehtäviä. Järvi-Kuopion kiinteistöhenkilökunnan osalta olisi perusteltua tehdä työajan seuranta ja mitoitus, koska todellisista työmääristä ei ole täsmällistä tietoa. Työajan seurannassa työntekijät merkitsisivät päivittäin millaisia tehtäviä he ovat tehneet ja kuinka paljon tehtäviin on kulunut aikaa. Työn mitoittaminen on hyvä antaa ulkopuolisen mitoittajan tehtäväksi. Ulkopuolinen mitoittaja tutkisi, kuinka paljon tehtävien suorittamiseen standardien mukaan työaikaa kuluisi. Samalla voitaisiin selvittää, onko kiinteistöjen siivousta mahdollista ulkoistaa. Vasta näiden selvitysten jälkeen on perusteita tehdä päätöksiä Järvi-Kuopion seurakuntaan sijoitettujen kiinteistöhenkilökunnan virkatarpeesta ja virkojen täytöstä. Vastaavanlainen selvitys tehtiin kaupunkiseurakuntien osalta vuosina että Muuruveden ja Riistaveden seurakuntamestareiden sijaisuudet täytetään esitetyllä tavalla vuoden 2011 loppuun ja 2. että Järvi-Kuopion seurakuntaan sijoitettujen kiinteistönhoitovirkojen osalta tehdään työajan seuranta ja mitoitus. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 66 HIRVIJÄRVEN LEIRIKESKUKSEN KEITTÄJÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi Suoma Sandblomille eron Rytkyn leirikeskuksen keittäjän virasta alkaen. Samalla kirkkoneuvosto päätti, että keittäjän virka täytetään. Aila Savinainen hoitaa tällä hetkellä sijaisena keittäjän virkaa. Hän on vuodesta 2004 lähtien toiminut keittäjänä sesonkiaikana sekä Hirvijärven että Rytkyn leirikeskuksissa. Aila Savinainen on tällä hetkellä vanhin sesonkityöntekijä. Tehtävänsä keittäjänä hän on hoitanut ammattitaitoisesti ja moitteettomasti.

13 13 Leirikeskuksen hoitaja Helena Ravolainen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 6 olevan kirjelmän, jossa hän esittää, että keittäjän virkaan valittaisiin Aila Savinainen. Seurakuntayhtymän virkasäännön mukaan avoimeksi tulevat virat on pääsääntöisesti julistettava haettaviksi. Virka voidaan kuitenkin täyttää sitä haettavaksi julistamatta, jos siihen on jokin erityinen syy. Hallintojohtajan käsityksen mukaan tällaisena syynä voidaan pitää sitä, että Aila Savinainen on pitkään hoitanut samaa tehtävää sekä sijaisena että sesonkiaikoina. 1. että Rytkyn leirikeskuksen keittäjän virkaan valitaan virkaa haettavaksi julistamatta Aila Savinainen ja 2. että valinta on ehdollinen kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Rytkyn leirikeskuksen keittäjän virkaan valittiin Aila Savinainen. Valinta suoritettiin yksimielisesti ilman suljettua lippuäänestystä. Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle. 67 ROVASTIKUNTAPASTORI OLLI VIITANIEMEN VIRKAVAPAUSANOMUS Rovastikuntapastori Olli Viitaniemi on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjelmän, jossa hän anoo virkavapautta vanhempainloman isäkuukautta varten väliseksi ajaksi. Rovastikuntapastorin virka on seurakuntayhtymän virka joten virkavapauden myöntämisestä päättää yhteinen kirkkoneuvosto. 1. että rovastikuntapastori Olli Viitaniemelle myönnetään palkatonta virkavapautta väliseksi ajaksi ja 2. että virkavapauspäätös annetaan tiedoksi Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttin.

14 14 68 TIEDOTTAJA ULLA REMEKSEN VIRKAVAPAUDEN PERUUTTAMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi tiedottaja Ulla Remekselle palkatonta virkavapautta vuorotteluvapaata varten väliseksi ajaksi. Ulla Remes on tämän jälkeen ilmoittanut jääneensä sairauslomalle. Sairausloma kestää saakka. Käytännössä sairausloma syrjäyttää virkavapauden. Ulla Remes on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjelmän, jossa hän pyytää hänelle myönnetyn virkavapauden peruuttamista. - että Ulla Remekselle myönnetty virkavapaus peruutetaan. Ulla Remekselle myönnetty virkavapaus peruttiin. 69 KIRKOLLISVERON HUOJENTAMINEN Kirkkolain 15 luvun 3 :n muutoksesta johtuen myös kirkollisvero huojennetaan, jos verovelvollinen on saanut osittaisen tai täydellisen vapautuksen kunnan verosta. Kuopion kaupungin antaman huojennuspäätöksen johdosta Itäinen veronkantoyksikkö huojentaa kirkollisveroa seuraavasti: että Itäisen veronkantoyksikön veronhuojennusilmoitus merkitään tiedoksi. Veronhuojennusilmoitukset merkittiin tiedoksi. 70 SEURAKUNTAYHTYMÄN EDUSTAJIEN LÄHETTÄMINEN SAKSAN KIRKKOPÄIVILLE Yhteinen kirkkoneuvosto teli periaatepäätöksen, että vuoden 2013 Kirkkopäivät järjestetään Kuopiossa ja että seurakuntayhtymä on mukana kirkkopäivien järjestelyissä. yhdessä Kirkkopalvelujen kanssa Samalla kirkkoneuvosto sitoutui varautumaan Kirkkopäivien järjestämiseen vuosien 2012 ja 2013 talousarvioissa. Kirkkopäivät on joka toinen vuosi järjestettävä yleiskirkollinen tapahtuma, jonka pääjärjestäjä on seurakuntien yhteinen palvelujärjestö Kirkkopalvelut ry. Toisena pääjärjestäjänä on aina paikallinen seurakunta tai seurakuntayhtymä. Yhteistyökumppaneina ovat vakiintuneen käytännön mukaan olleet sekä paikallinen hiippakunta että kirkkohallitus. Kirkkopäivät

15 15 on ainoa kirkollinen suurtapahtuma, jonka ohjelmaa ovat em. lisäksi järjestämässä monet kristilliset järjestöt ja herätysliikkeet. Kirkkopäiviä on Suomen lisäksi järjestetty perinteisesti myös Saksassa, Saksan kirkkopäivät perustettiin sodan jälkeen, jotta yksityiset ihmiset voisivat vahvistaa kristillistä arvopohjaansa. Saksassa kolmannen valtakunnan ylilyönneille tarvittiin vastavoima. Saksan kirkkopäivät ovat omien kirkkopäiviemme tapaan joka toinen vuosi toistuva tapahtuma. Saksan kirkkopäivät on näkyvä tapahtuma ja niille osallistuu n ihmistä.. Saksan kirkkopäivien tavoitteena kuten omiemmekin on ottaa esille ajankohtaisia aiheita ja pyrkiä lisäämään kirkon ja muun yhteiskunnan välistä vuoropuhelua. Vuonna 2011 Saksan kirkkopäivät pidetään Kirkkopäivien teemana on vuorisaarnaan liittyen. siellä on myös sydämesi. Teema viittaa Matteuksen evankeliumin 6:21:een. Kirkkopalvelut järjestää matkan Saksan kirkkopäiville. Kirkkopalvelut on tarjonnut Kuopion seurakuntayhtymän edustajille mahdollisuutta osallistua Saksan kirkkopäiville. Varsin usein 2 3 henkilöä tulevien Kirkkopäivien isäntäpaikkakunnalta on osallistunut ko. matkalle. Matkan aikana olisi mahdollista tutustua Saksan kirkkopäivien järjestelyihin ja ohjelman sisältöön. Tästä olisi apua myös omien kirkkopäivien järjestämisessä ja ohjelman suunnittelussa. Hallintojohtaja käsityksen mukaan Saksan Kirkkopäiville voitaisiin lähettää seurakuntayhtymän edustajana kaksi henkilöä. Matkalle ovat lupautuneet yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Koskelainen ja vt. rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen. Molemmat tulevat mitä ilmeisimmin olemaan keskeisessä roolissa Kuopion Kirkkopäivien valmistelussa. Matkan hinta on euroa /henkilö. Tämä sisältää edestakaisen lennon Helsingistä Dresdeniin, majoituksen hotellissa, kirkkopäiväpassin ja matkanjohtajan palvelut. Tämän lisäksi tulee edestakainen lento Kuopio Helsinki, jonka hinta on n. 250 euroa/henkilö. Yhteensä kustannukset ovat euroa/henkilö. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan johtavien viranhaltijoiden ulkomaanmatkoista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja rekisterinjohtaja on perusteltua oikeuttaa työajallaan osallistumaan Saksan Kirkkopäiville tehtävälle matkalle. Yleinen käytäntö vastaavissa tapauksissa on ollut, että osanottajille maksetaan matkakustannukset mutta ei päivärahoja. Lisäksi on edellytetty, että matkasta toimitetaan raportti yhteiselle kirkkoneuvostolle. 1. että yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Koskelainen ja vt. rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen oikeutetaan osallistumaan työajallaan Dresdenissä pidettäville Saksan kirkkopäiville, 2. että heidän matkakustannuksensa, arviolta euroa/henkilö, maksetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista mutta päivärahoja ei makseta ja

16 16 3. että heidät velvoitetaan toimittamaan raportti matkastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle kolmen viikon kuluessa matkan päättymisestä. Merkittiin että Hannu Koskelainen ja Mika Pulkkinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 71 REKISTERINJOHTAJAN VIRAN HOITO Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli rekisterinjohtaja viran muuttamista yhteisen seurakuntayön johtajan viraksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen äänin 9 4, ettei virkaa tässä vaiheessa muuteta yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi, koska seurakuntayhtymässä on käynnistynyt rakenneselvitys. Rakenneselvityksessä on tarkoitus ottaa kantaa mm. seurakuntayhtymän seurakuntien lukumäärään ja yhteisten työmuotojen organisaatiorakenteeseen. Kirkkoneuvosto katsoi, että virkamuutokseen voidaan palata kun rakenneselvitys valmistuu. Yhteisen kirkkoneuvosto määräsi pastori Mika Pulkkinen toimimaan rekisterinjohtajan viransijaisena alkaen toistaiseksi siihen saakka kun rekisterinjohtaja Oiva Voutilaisen virkavapaus kestää. Rekisterinjohtaja Oiva Voutilaisen kuoltua yhteinen kirkkoneuvosto nimesi Mika Pulkkisen rekisterinjohtajan viransijaiseksi saakka ja päätti pyytää hänelle tuomiokapitulilta virkamääräyksen vastaavalle ajalle. Samalla kirkkoneuvosto oikeutti Männistön seurakunnan palkkaamaan sijaisen Mika Pulkkisen tilalle saakka. Tarkoituksena on ollut selvittää rekisterinjohtajan viran mahdollinen muuttaminen yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi. Tämä selvitystyö on käynnistetty. Viran mahdollisesta muuttamisesta yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Tämä valmistelutyö oli tarkoitus tehdä siten, että virkamuutos olisi voinut olla vuoden 2011 alussa kokoontuvan uuden yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyssä sen ensimmäisessä kokouksessa ja maaliskuussa 2011 kokoontuva yhteinen kirkkovaltuusto olisi voinut päättää virkamuutoksesta. Viran täyttäminen oli tarkoitus tehdä toukokuussa kokoontuvassa kirkkovaltuustossa ja viranhaltija olisi voinut ottaa viran vastaan Koska asian valmistelu oli kesken yhteinen kirkkoneuvosto päätti nimetä pastori Mika Pulkkisen rekisterinjohtajan sijaiseksi väliseksi ajaksi. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto oikeutti Männistön seurakunnan palkkaamaan sijaisen Mika Pulkkisen tilalle saakka. Päätös rekisterinjohtajan viran mahdollisesta muuttamisesta yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi tullaan tekemään vasta rakenneselvityksen valmistuttua. Käytännössä rakenneselvitys valmistuu vuoden 2011 lopulla. Tämän jälkeen on vielä päätettävä mahdollisista jatkotoimenpi-

17 17 teistä. Tämä merkitsee sitä, että virkamuutos voidaan toteuttaa aikaisintaan keväällä 2012 ja virka voidaan täyttää aikaisintaan kesällä Keskusrekisterin ja muiden yhteisten toimintojen turvaamiseksi rekisterinjohtajan virka on perusteltua täyttää siihen asti kun rakenneselvitys on valmistunut ja on selvinnyt toteutuuko virkamuutos. Vt. rekisterinjohtajana on toiminut pastori Mika Pulkkinen, joka on ilmoittanut olevansa käytettävissä virkaatekevänä rekisterinjohtajana myös jatkossa. Virka voitaisiin täyttää tässä vaiheessa elokuun 2012 loppuun. Koska rekisterinjohtajan virka on papin virka, tuomiokapitulilta tulee pyytää virkamääräystä rekisterinjohtajan sijaiselle. 1. että vt. rekisterinjohtajaksi nimetään pastori Mika Pulkkinen väliseksi ajaksi, 2. että pastori Mika Pulkkiselle pyydetään virkamääräys rekisterinjohtajan virkaan väliseksi ajaksi ja 3. että Männistön seurakunta oikeutetaan palkkaamaan sijainen pastori Mika Pulkkisen tilalle saakka. Merkittiin että Mika Pulkkinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 72 MUUT ASIAT Todettiin, että muita asioita ei ollut. 73 ILMOITUSASIAT Tämän esityslistan liitteenä jaetaan tiedoksi: - Yhteisen sielunhoidon johtokunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen diakonian johtokunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen lapsityön johtokunnan pöytäkirja 1/ Henkilöstöasiain johtokunnan pöytäkirja 1/ Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan pöytäkirja 1/ että ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

18 18 74 MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Hannu Koskelainen puheenjohtaja Väinö Matti Miettinen puheenjohtaja 70 käsittelyn ajan Arja Keränen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Tuula Merjola-Partanen Marja-Sisko Pihl

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. 1 Aika 16.4.2012 klo 16.30 18.20. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika ma 3.2.2014 klo 16.30 16.53 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Aika 25.8.2014 klo 16.30 17.20 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 1 (5) KOKOUSAIKA 10.3.2015 klo 17 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 12.9.2011 klo 16.30-17.25. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 Kokousaika: Ti 21.12.2010 Klo 18.30-19.56 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 128 Kokouksen

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 29.1.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 29.1.2015 Aika To 29.1.2015 klo 18.00 19.20 Paikka Lankaniemen leirikeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KOKOUSAIKA 17.3.2015 klo 18-19.15 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ POISSA MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUVAT KOKOUKSEN

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 16.4.2015. Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 16.4.2015. Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30. Osallistujat Päätöksen tekijät 41 Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Kurki Anna-Maija Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Virpi Suhosen ja Esko Kulosen. Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Virpi Suhosen ja Esko Kulosen. Päätös: Ehdotuksen mukainen. Aika: 16.12.2010 klo 17.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna poissa Leinonen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 20.2.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Ma 25.4.2016 klo 16.30 17.35 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi Heinonen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika maanantaina 4.2.2013 klo 16.30-17.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 7.4.2014 klo 16.30 17.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015 AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 PAIKKA Eräjärven seurakuntakoti, os. Eräjärventie 1553 LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Ahava

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2013 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2013 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 15.12.2014 kello 18.00 19.35 Kahvitarjoilu kello 17.15-18.00, valokuvaus 17.40 Kokouksen alussa rakennusinsinööri Hannu Järvinen esittelee Toijalan siunauskappelin kuntoarvioraportit ja korjaussuunnitelman

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2009 Kirkkoneuvosto 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2009 Kirkkoneuvosto 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 12. päivänä elokuuta 2009 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Maija Jakkula Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA MUUT KUTSUTUT keskiviikko 10. päivänä kesäkuuta 2009 kello 10.30 alkaen Seurakuntatalo/takasali

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1/8 KIRKKOVALTUUSTO. LÄSNÄ Hassinen Arja Kontturi Eeva-Liisa

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1/8 KIRKKOVALTUUSTO. LÄSNÄ Hassinen Arja Kontturi Eeva-Liisa ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1/8 KOKOUSAIKA 28.10.2015 klo 18-19.15 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Mononen Liisa varapuheenjohtaja LÄSNÄ Hassinen Arja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.5.2011 klo 16.30 18.00. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 13.6.2011 klo 16.30 17.55. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 29. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2015 Aika ja paikka Ke 13.5.2015 klo 18.00-19.25 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla perjantaista 7.1.2011 lähtien.

Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla perjantaista 7.1.2011 lähtien. K U U L U T U S Lopen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 18.1.2011 klo 18.30 kirkon seurakuntasalissa, Pilpalantie 1, Loppi. Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO 4.2.2013. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Honkala Sanna-Mari jäsen

PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO 4.2.2013. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2013 Aika: maanantai 4.2.2013 klo 18-- 19.14 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja Ahlström Martti

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012. KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012. KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg 27 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012 KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012 KOKOUSPAIKKA JÄSENET seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 16.30 17.10 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja läsnä Pekka Niiranen

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

1 Auran seurakunta Kokous 1/2015 Kirkkoneuvosto 23.02.2015

1 Auran seurakunta Kokous 1/2015 Kirkkoneuvosto 23.02.2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai 23.02.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kaija Mäki Taina Mäkinen Seija Suominen Irmeli Virtanen Juho

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.4.2011 klo 16.30 17.10. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 2. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 76 Kokouksen avaus 77 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

3/27 Korpilahden alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle /28 Korpilahden alueseurakunnan kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2016

3/27 Korpilahden alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle /28 Korpilahden alueseurakunnan kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2016 Sivu 1 / 5 AIKA To 26.5.2016 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/24 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 26.9.2007. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi 019 530 720

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 26.9.2007. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi 019 530 720 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi 019 530 720 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3/2007 AIKA: Keskiviikkona 26.09.2007 klo 18.30-19.58 PAIKKA: Seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B Kokouksessa käsiteltävät

Lisätiedot

KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848410 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848410 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848410 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Keskiviikko 20.4. klo 17.00 18.35 (Kahvitarjoilu klo 16.45) Paikka

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/2015 9.3.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/2015 9.3.2015 10 10 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 9.3.2015 10 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot