PUTKESSA. Omakotiasujan ratkaisu jätevesipuhdistukseen l Viiden vuoden vesiurakka KWH PIPEN ASIAKASLEHTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUTKESSA. Omakotiasujan ratkaisu jätevesipuhdistukseen l Viiden vuoden vesiurakka KWH PIPEN ASIAKASLEHTI"

Transkriptio

1 PUTKESSA P U T K E A K A T R I V A L A N L Ä M P Ö P U M P P U L A I T O K S E E N Omakotiasujan ratkaisu jätevesipuhdistukseen l Viiden vuoden vesiurakka KWH PIPEN ASIAKASLEHTI

2 Y M P Ä R I S T Ö T E K S T I Arto Rautio K U V A T Aki Paavola Vanha kaatopaikka ajan tasalle Monessa kunnassa pohditaan suljettujen kaatopaikkojen saattamista nykyvaatimuksia vastaaviksi. Vanhan kaatopaikan tarinahan ei lopu jätteen vastaanoton loppumiseen. Pietarsaaressa tehdään parhaillaan työtä, jolla estetään varmasti kaatopaikan jätevesien pääsy sellaisenaan luontoon. Kuntaliiton tietojen mukaan Suomessa on noin käytöstä poistettua tai poistuvaa kaatopaikkaa, joista noin tuhannessa on yhdyskuntajätteitä. Vuoden 2007 lopussa maassa on vain toimivaa kaatopaikkaa. Sen varmistaminen, että suljetuista kaatopaikoista ei muodostu ympäristöongelmia, on siis iso työmaa. Tiedot keskimääräisistä kunnostuskuluista kertovat, että rahaa kuluu helposti euroa hehtaarilta. Pietarsaaren vuonna 1958 avattu ja 1993 Ekorosk-jätehuoltoyhtiölle siirretty kaatopaikka suljettiin Ympäristöviranomaisten hyväksymän suunnitelman mukaiset kunnostustyöt aloitettiin talvella Työn on arvioitu jatkuvan vuoden 2008 loppuun ja maksavan noin kaksi miljoonaa euroa. Kunnostukseen kuuluu muun muassa kaatopaikkajätteestä tihkuvan veden kerääminen talteen suljettuun järjestelmään. Noin 8,8 hehtaarin eli 15 jalkapallokentän kokoinen kaatopaikka-alue salaojitetaan ja jätevedet johdetaan jatkossa kaupungin jätevedenpuhdistamoon. Lisäksi jätekerros eristetään yläpuolelta niin, että sade- ja pintavedet eivät enää pääse jätteiden läpi. Puhtaat pintavedet johdetaan aikanaan avo-ojien kautta lähivesistöihin. Päädyimme ratkaisuun, jossa salaojien kautta tuleva vesi kerätään yhteen 40 kuution säiliöön. Säiliöstä vesi pumpataan noin kilometrin mittaista paineviemäriä pitkin olemassa olevaan viettoviemäriin ja sitä kautta noin viiden kilometrin päässä olevaan jätevedenpuhdistamoomme, esittelee vastaava suunnittelija Johan Enlund. Enlund työskentelee kunnostustyöt suunnitelleessa Pietarsaaren kaupungin kunnallisteknisessä suunnittelutoimistossa. 10

3 SÄILIÖN TEKNISET TIEDOT Pituus 9 metriä, korkeus 3,5 metriä. Pumpun sähkökeskus on korotetussa osassa lukittavan alumiinisen miehistöluukun takana. Oli tärkeää löytää toimiva säiliöratkaisu. Tarvitsimme ison säiliön, johon mahtuu yhden päivän aikana kertyvä jätevesi. Täten voimme pumpata kaatopaikkavedet puhdistamoprosessiin yöllä, jolloin puhdistamon kapasiteetti on muuten vähäisessä käytössä. KIERRÄTYS MUKANA Vanha kaatopaikka sijaitsee reilun kahden kilometrin päästä Pietarsaaren keskustasta, Pedersören Kyrkobyn kylässä. Maaperä kaatopaikan alla on hiekkaa ja moreenia, jonka päällä on osin pehmeää savea ja turvetta. Kaatopaikan vaikutus näkyy pohjavesissä kohonneina typpi- ja kloridipitoisuuksina. Lisäksi suhteellisen lähellä on pintavesilammikkoja ja meri. Kunnostuksella ja maisemoinnilla on siis näkyvä ja tuntuva ympäristövaikutus. Kunnostus tapahtuu kolmessa osassa. Ensin koillis- ja pohjoisosan luiskat pengerretään energiayhtiö Oy Alholmens Kraft Ab: n biopolttoaineprosessissa syntyvää tuhkaa apuna käyttäen. Tuhkan päälle asennetaan 1,5 millimetrin vahvuinen PE-HD-geomembraani estämään pintaveden pääsy jätetäyttöön ja lisäksi ohjaamaan kaatopaikkakaasuja keräilyputkistoon. Geomembraanin päälle asennetaan tarvittaessa lujiteverkko ja suojahuopa jyrkimmille luiskille. Tämän rakenteen päälle rakennetaan vielä kuivatus- ja kasvukerros. Toisessa vaiheessa työn alle otetaan loput luiskat, ja kolmannessa vaiheessa vuorossa on jätetäytön laen tasaaminen. Viimeisessä vaiheessa esipeittokerroksen päälle asennetaan läpäisemätön kerros, jonka päälle kuivatus- ja kasvukerros rakennetaan. Kunnostustyön lopuksi kaatopaikka nurmetetaan ja pinnan annetaan metsittyä luontaisesti. Jätetäyttöön emme tässä koske, se on osoittautunut vastaavissa töissä viisaimmaksi ratkaisuksi. Pintavedet menevät eristeen päällä ja luiskien ja tasoitekerrosten ohjaamana puhtaana alueelta pois. Näin jätevedenpuhdistamoon päätyvät vain jätteestä suodattuvat nesteet, selvittää kaupungininsinööri Harri Kotimäki. Tässä on kierrätys huipussaan, kun jätteeseen sisältyvä energia on ensin otettu talteen biokaasulaitoksessa ja sitten jäljelle jäänyt tuhka käytetään täyttömateriaalina työmaalla, muistuttaa Johan Enlund. Tuhka jää valmiissa rakenteessa kuivaan tilaan, joten siitä ei tule liukenemaan haitallisia aineita, tähdentää Kotimäki. KEVYT JA EDULLINEN SÄILIÖ KWH Pipe on toimittanut kaatopaikan jätevesisäiliön. Tämä on jälleen uusi sovellutus halkaisijaltaan millimetrin Weholitesäiliöille. Toimintaperiaate ja koko on tosin aika lailla sama kuin Petäjävedellä, jonne toimitettu säiliö toimii haja-asutusalueilta kerätyn lietteen vastaanottosäiliönä. (Ks. Putkessa 4/2005.) Mietimme eri vaihtoehtoja. Ensinnä- kään betonisäiliötä ei voitu ajatella pehmeän maaperän takia. Paalutus tai muu perustan vahvistus olisi nostanut hintaa liikaa. Lasikuitusäiliö oli taas selvästi kalliimpi kuin Weholite-säiliö, Johan Enlund kertaa. Työmaalla on ollut kaivinkone, kauhakuormaaja ja kolme asentajaa. Meille Weholite-säiliö on uusi tuote, mutta asennus on sujunut hyvin KWH Pipen ohjeiden mukaisesti. Alusta ja täytöt tehtiin karkealla murskeella ja varmistimme painoilla, että säiliö pysyy paikoillaan. Tämä oli helppo asentaa, arvioi rakennusmestari Sixten Fagernäs työstä vastanneen Pietarsaaren kaupungin teknisestä virastosta. Kaikki meni asennuksessa ja käyttöönotossa muuten mainiosti, mutta sähkölaitteissa oli pientä korjattavaa vastuksissa. Sähkölaitteisiin liittyvä jälkityö on Fagernäsin mukaan yleistynyt EU-normien myötä. Pietarsaaren kaupunki on tehnyt pitkään yhteistyötä KWH Pipen kanssa, olimme esimerkiksi edelläkävijöitä Weholite-putkien käytössä. Olemme huomanneet, että väkisinkin vastaan tulevat pikkuongelmat pystytään hoitamaan heidän kanssaan jouhevasti. KERÄTYT KAATOPAIKKAVEDET KÄSITELLÄÄN YÖN AIKANA, JOLLOIN KAPASITEETTI ON MUUTEN VÄHÄSSÄ KÄYTÖSSÄ millinen säiliö on betonipainojen ja liinojen avulla tukevasti paikallaan murskepedin päällä. 11

4 V E S I H U O LT O T E K S T I Arto Rautio K U V A T Hanna Ylitolppa, Loviisanseudun Vesi Oy Viiden vuoden vesiurakka valmistui Suomen EU-jäsenyydestä on ollut monenlaisia seurauksia. Loviisanseudun Vedelle Euroopan yhteisöön liittyminen merkitsi viisivuotista suururakkaa, jolla parannettiin alueen vesihuoltoa. Itäisellä Uudellamaalla sijaitseva Loviisa ja sen lähikunnat joutuivat miettimään vesihuoltonsa uusiksi, kun Suomessa otettiin käyttöön EU:n juomavesidirektiivin määräykset. Aiempi sallittu juomaveden fluoridipitoisuus 3,0 milligrammaa litralle putosi EU-direktiivin myötä puoleen eli 1,5 milligrammaksi litralle. Vuoden 1998 juomavesidirektiivin mukaiset säännökset ovat vuodelta Itä-Uudenmaan vanhalla merenpohjaalueella ei päästä EU-arvoihin. Löysimme onneksi Myrskylän harju-alueilta riittävän suuret EU-normit täyttävän veden varannot. Alkoi uuden, kaikkiaan 83 kilometriä pitkän vesijohdon suunnittelu, kertoo toimitusjohtaja Ilkka Järvinen Loviisanseudun Vesi Oy:stä. Kuuden kunnan yhteinen yhtiö perustettiin vuonna 1999, ja se vastaa veden hankinnasta ja toimittamisesta kunnille ja niiden vesilaitoksille. Kunnat sijoittivat yhtiöön osakepääomaksi yhteensä 10 miljoonaa markkaa eli lähes 1,7 miljoonaa euroa. Osakepääomalla ja kuntien takaamalla lainarahalla olemme maksaneet oman osamme eli noin 3,2 miljoonaa euroa rakennuskuluista. Asiakkaillemme, joita siis ovat vain kunnat ja niiden vesilaitokset, myymämme veden hinnasta pääosa tuleekin siksi nyt pääomakuluista, Järvinen esittelee. ONNEKSI KUSTANNUSARVIO PITI Käytännön syistä työt päätettiin jaksottaa useaan eri osaan. Loviisanseudun Vesi kilpailutti materiaalitoimittajat ja valitsi vuonna 2000 yhteistyökumppaneikseen putkitoimittaja KWH Pipen, venttiilitoimittaja Lining Oy:n ja tukkuliike Onnisen. Itse rakennustyö jaettiin kuuteen osaan, jotka on kilpailutettu kukin erikseen. Hanke oli niin iso, että siitä piti järjestää EU-säännösten mukainen tarjouskilpailu. Vesiurakka alkoi tammikuussa 2001, ja viimeiset putket asennettiin lokakuussa Vesitoimitukset alkoivat heti ensimmäisen osaurakan valmistuttua, mutta vasta nyt voimme taata riittävästi uutta käyttövettä kaikille osakaskuntiemme vesilaitosten asiakkaille, Järvinen selvittää. Veden laadun ohella tuo riittävyys olikin toinen tärkeä syy urakan aloittamiselle. Ai- WEHONYL PVC-PAINEPUTKIJÄRJESTELMÄ emmin osassa kuntia oli käytössään jopa vain yksi ja sangen vähäisen päivätuotannon tuottava vedenottamo. Nyt meiltä tulee hyvää vettä neljästä eri vedenottamosta ja lisäksi kunnilla on reservissä vanhojen ottamoiden kapasiteetti. Kolmas peruste uuden runkolinjan rakentamiselle oli parantaa kuntien palvelukykyä etenkin haja-asutusalueilla. Kunnallisen käyttöveden piiriin on ehtinyt jo liittyä kolmisen tuhatta uutta taloutta. Ilkka Järvinen arvioi Loviisanseudun Vedellä olleen hyvää onneakin urakan aikana. Kustannusarvio piti, vaikka putkiraaka-aineen hinta on heilahdellut rajustikin. Kyllä kustannusarvion teko näin pitkälle aikavälille on todella vaikeaa. Meidän onneksemme kaikkein järeimmät ja kalleimmat toimitukset olivat silloin, kun putket olivat halvimmillaan. Niinpä loppuvaiheen öljyn hintapiikki ei pistänyt laskelmiamme sekaisin, Järvinen huokaisee helpottuneena. Wehonyl-paineputkia käytetään pääasiassa maahan asennettuna rakennusten ulkopuolisina vesijohto- ja paineviemäriputkistoina. Laipallisia yhteitä käytettäessä voidaan järjestelmä asentaa myös laitosten sisäiseksi putkistoksi. PVC on korroosionkestävä ja kestää hyvin useimpia liuottimia, happoja, emäksiä ja voiteluaineita. Monipuolisen ja kattavan osavalikoiman turvin voidaan rakentaa kaikki paineelliset putkilinjat. Muhviputken tiiviste on yhdistetty huulija puristustiiviste, joka varmistaa liitoksen ehdottoman tiiviyden sekä yli- että alipaineessa. Putkiston asennustyö on nopeaa, koska kumitiiviste on asennettu paikalleen ja putkien päät viistetty valmiiksi. Putken päät on suojattu, joten liitos pysyy puhtaana tehtaalta asennukseen saakka. Työmaalla tarkistetaan vain, että tiivisteessä ja tiivisteurassa ei ole likaa ja jäätä. Asennettaessa voidellaan liukuaine putken päähän ja tarvittaessa myös tiivisteeseen. Tämän jälkeen putki työnnetään välittömästi muhviin pistopäässä olevaan syvyysmerkkiin saakka. 14

5 Isommat muoviputket asennettiin vuonna 2001, jolloin vesiurakka alkoi Loviisan seudulla. Asennusryhmässä oli kaksi miestä ja kaivinkone. Maahan asennettiin yhteensä 83 kilometriä vesijohtoa, 32 kilometriä paineviemäriputkea ja 5 kilometriä viettoviemäriputkea. Putkia vedettiin noin 250 eri omistajan mailla. Maanomistajat hyväksyivät valmiin putkiasennuksen jäljen. Vesijohdon piiriin saatiin noin uutta taloutta Myrskylän, Liljendalin, Loviisan, Ruotsinpyhtään, Pernajan ja Lapinjärven alueella. HUOMIOTA PUTKIEN VASTAANOTTOON Toimituksessa kolme neljännestä on ollut pehmittämättömästä polyvinyylikloridista (PVC) valmistettuja Wehonyl-paineputkia ja noin neljännes polyeteeniputkia (PE). Putkikoot ovat vaihdelleet 40:stä 400 millimetriin. Tunnisteväriltään harmaat Wehonyl-paineputket sopivat hyvin maahan asennetuiksi vesijohtoja paineviemäriputkistoiksi sekä E16-luokan viettoviemäreiksi. Niiden putkiyhteet on valmistettu PVC:stä tai korroosiosuojatusta valuraudasta. Urakan työtekniikoita Ilkka Järvinen kuvaa normaaleiksi. Ongelmallisinta tässä olivat erilaiset maaperät. Myrskylän päässä tehtiin soran päälle, Loviisan ympäristössä pirunpeltoon, jossa oli jopa kivitalon korkuisia irtolohkareita ja muualla pääosin pehmeälle savelle. Pehmeimmissä paikoissa käytettiin PE-putkia, jotka hitsattiin yhteen maan päällä ennen kaivantoon tiputtamista. Pirunpellot olivat erityisesti lohkareiden räjäytysten takia hankalin osa urakointia. Ilkka Järvinen on pääosin tyytyväinen putkitoimittajan kanssa tehtyyn yhteistyöhön. KWH Pipe toimitti putket työmaalle urakoitsijoiden antamien aikataulujen mukaisesti. Yhtiön edustaja oli koko ajan mukana työmaakokouksissa ja toimi suunnittelijan konsulttina työn aikana. Putkien asennus sujui hyvin ja nopeasti KWH Pipen antamien ohjeiden mukaisesti. Joissakin putkissa huomattiin vaurioita asennusvaiheessa. Rahallisesti tämä ei ollut iso asia, mutta työn sujumisen ja lopputuloksen kannalta on hyvä, että tällaiset viat havaitaan jo tässä vaiheessa. Työmailla pitäisikin kiinnittää enemmän huomiota kuormien vastaanottoon ja putkien käsittelyyn, Järvinen summaa kokemuksia. Putkien laatu oli muuten hyvä, tiivisteetkään eivät lipsuneet paikaltaan. Toivon mukaan löytäisimme vielä jonkun ratkaisun niille putkille, jotka jäivät työssä yli, Järvinen pohtii. 15

6 E N E R G I A T E K S T I ja K U V A T Arto Rautio Kaukolämpöverkkoa rakennetaan ripeästi Peltosaaressa. Avoimet ojat kiukuttavat kaupunkilaisia, joten elementtitoimitusten toimivuus on avainasia. Kokonaisvastuuta kaukoläm Kaikki on muuttunut kaukolämpöverkkojen rakentamisessa, summaa yli 30 vuoden kokemuksensa riihimäkeläisen Maarakennus Rasimus Oy:n työpäällikkö Keijo Jalonen. Ulkoistus kokonaisvastuulliselle kumppanille on nyt päivän sana. Energiantuottajien jakelijoiden vahva rooli on viimeisten vuosien aikana muuttunut suomalaisessa energiaverkostojen rakentamisessa. Energian tuotanto ja myynti on erottunut verkostojen rakentamisesta ja ylläpidosta. Riihimäen Kaukolämpö Oy on tästä erinomainen esimerkki. Kaukolämpöyhtiöissä keskitytään olennaiseen. Rakennuttamisessa on helpointa, kun asiat voi keskustella yhden kumppanin kanssa, valottaa Riihimäen Kaukolämmön Esa Mäkinen nykyistä toimintatapaa. Verkostotöissä kumppaniksemme on valikoitunut Maarakennus Rasimus Oy, sillä he kykenevät ottamaan kokonaisvastuuta. Säännöllisellä kilpailuttamisella varmistetaan, että myös kustannuspuoli pysyy markkinatasoisena, Mäkinen selvittää. Kun Maarakennus Rasimus Oy:n Riihimäen toimipisteen nykyinen vetäjä, työpäällikkö Keijo Jalonen tuli RTA-yhtiöihin vuonna 1984, oli vastuu urakoinnista täysin kaukolämpöyhtiöillä. Maarakennus, asennus, putket, eristystyöt ja niin edelleen olivat kukin omia työkokonaisuuksiaan. Asentajat olivat usein kaukolämpöyhtiön palkkalistoilla. Otamme nyt KVR-urakassa vastuun kokonaisuudesta. Tämä on sekä tilaajan toive että osa omaa palvelukonseptiamme. Oma hengen joukkomme tekee maan- ja verkonrakennusta sekä ympäristöpalvelutehtäviä, muissa töissä käytämme aliurakoitsijoita. Esimerkiksi eristystöitä varten ei enää kannata hankkia kalustoa, ellei sitä voi työllistää täysipäiväisesti, Jalonen sanoo. TYÖMÄÄRÄ PYSYY HYVÄNÄ Maarakennus Rasimus Oy:n liikevaihdosta reilut 40 prosenttia tulee nykyisin energiaraken tamisesta ja siitä noin puolet kaukolämpöverkostoista. Jalosen tullessa RTA-yhtiöihin vuonna 1984 työnantajan tuloista jopa 70 20

7 pötöihin Peltosaaressa liitetään kerrostaloja kauko lämpöön KWH Thermopipen 2MPUKjärjestelmän elementeillä. KAUKOLÄMPÖTÖISSÄ EI OLE VARAA SIIHEN, ETTÄ ESIMERKIKSI ELEMENTTIEN TOIMITUKSISSA OLISI YHTÄÄN EPÄVARMUUTTA. prosenttia tuli kaukolämpöverkon teosta. Uskomme kaukolämpöverkkojen rakentamisen pysyvän nykyisellä hyvällä tasolla lähivuosinakin, arvioivat Jalonen ja Mäkinen. Kaukolämpöurakointia lisää uudisrakentamisen ohella vanhojen betonista tehtyjen verkostojen uusiminen. Riihimäellä on tosin vielä säästytty isoilta korjaustöiltä. Verkkoa tehtäessä alueen asukkaat antavat helposti kritiikkiä avoimista ojista. Siksi on ensisijaisen tärkeää, että kaikki osatekijät toimivat suunnitellusti. Kaukolämpötyössä ei ole varaa siihen, että esimerkiksi elementtien toimituksissa olisi yhtään epävarmuutta, Jalonen kuvaa. Maarakennus Rasimus on tehnyt kauppaa KWH Pipen kanssa paljon vuosien varrella. Viime aikojen tiiviissä yhteistyössä KWH Pipe Thermopipe on huolehtinut, että tehtaalta saadaan halutunlaisia tuotteita toivotussa aikataulussa. Kun tänä päivänä kaukolämpöyhtiö tai urakoitsija ei halua varastoida elementtejä itse, on tuotevalmistajan rooli keskeinen hyvässä asiakaspalvelussa. Hinta on tietysti aina yksi valintatekijä, mutta yhtä tärkeitä ovat valmistajan palvelukyky ja toimitusvarmuus sekä tuotteen laatu. Samoin valmistajan antama tekninen tuki ja ojan pohjalta lähteneiden viestien pohjalta tapahtuva jatkuva tuotekehitys. Haemme kokonaisedullisinta yhteistyökumppania, jolta saamme LT-merkinnän vaatimukset täyttäviä tuotteita, Keijo Jalonen kertoo. Urakoitsija on tyytyväinen KWH Thermopipen linjaukseen pysyä tuotetoimittajana. Yhteistyölle on tärkeää, että kumppani ei kilpaile samoista urakoista. Toki on tilanteita, joissa asiakas haluaa elementtitoimittajan ottavan laajan vastuun. Silloin tilaamme työt Maarakennus Rasimus Oy:n tapaisilta huippuosaajilta, kommentoi KWH Thermopipen Erkki Hakavuori, joka toimii eristettyjen putkijärjestelmien Suomen myyntijohtajana. RASIMUS OY Maarakennus Rasimus Oy on perustettu vuonna Vuonna 1990 yritys tuli yrityskaupalla osaksi hyvinkääläistä RTA-Yhtiöt-ryhmää. Yhtiön toimialoja ovat maarakennusurakointi eli radan-, tien- ja kadunrakennus, kunnallistekniikka ja pohjarakennus sekä verkonrakennus eli kaukolämpö- ja kaapeliverkot. Toimialoja ovat myös rakennus- ja nostokonevuokraus sekä nosto-, kuljetusja ympäristö palvelut. Perustoimeksiannoissa Maarakennus Rasimus Oy:n toimialue on noin sata kilometriä Riihimäeltä. Erityiskohteissa, esimerkiksi kaukolämpöverkon rakentamisessa, yhtiö on tehnyt isoja urakoita lisäksi muun muassa Vammalassa ja Pirkkalassa. RIIHIMÄEN KAUKOLÄMPÖ OY Riihimäen Kaukolämpö Oy on toiminut vuodesta 1978 lähtien. Tänä päivänä yhtiön kaukolämmöstä liki 60 prosenttia tulee Ekokemilta, joka polttaa Riihimäellä ongelmajätteitä ja lähes 40 prosenttia Fortumin paikalliselta tuotantolaitokselta. Lisäksi yhtiöllä on omaa lämmöntuotantoa, ja se ostaa lämmönsiirtokapasiteettia. Tulevaisuudessa uutta kaukolämpöä saadaan etenkin Ekokemin rakenteilla olevasta sekajätteen polttolaitoksesta. Noin 530 kuluttajaa ja puolet Riihimäen asukkaista on kaukolämmön asiakkaina. Uusia asiakkaita Riihimäen Kaukolämmölle on tulossa muun muassa rauta tieaseman vieressä olevasta Atomi-korttelista, jonne on rakenteilla Riihi mäen uusi liike- ja matkakeskus, Hämeenlinnan väylän ja Lahdentien risteyksessä sijaitsevasta Riihimäenportista sekä Peltosaaren asuntoalueelta, jossa ensimmäiset 55 kerrostalosta ovat parhaillaan vaihtamassa kaukolämpöön. 21

PVC-putkistot. Wehonal - maaviemäriputkijärjestelmä. Wehonyl - paineputkijärjestelmä

PVC-putkistot. Wehonal - maaviemäriputkijärjestelmä. Wehonyl - paineputkijärjestelmä PVC-putkistot - Wehonal - maaviemäriputkijärjestelmä Wehonyl - paineputkijärjestelmä Wehonal-maaviemäriputkijärjestelmä Käyttö WEHONA maaviemäriputkia käytetään maahan asennettuna viettoviemäreinä jäte

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Kevään tonttihaun yleisötilaisuus Anders Öström /

Kevään tonttihaun yleisötilaisuus Anders Öström / Kevään tonttihaun yleisötilaisuus 8.3.2017 Anders Öström / anders.ostrom@turunvesihuolto.fi Turun Vesihuolto Oy Vesiliikelaitos yhtiöitettiin 1.1.2017 Turun Vesihuolto vastaa vesihuollosta Turussa. Turun

Lisätiedot

BioBox XL n asennus, hoito, huolto

BioBox XL n asennus, hoito, huolto 650 BioBox XL n asennus, hoito, huolto Kiitos, että valitsit Biobox XL puhdistamon puhdistamaan harmaata jätevettä. Vaikka BioBox XL on helppo asentaa ja ylläpitää, se tarvitsee muutamia toimenpiteitä

Lisätiedot

Ruskotunturi vanhasta kaatopaikasta vetovoimainen laskettelukeskus ja energiantuotantolähde

Ruskotunturi vanhasta kaatopaikasta vetovoimainen laskettelukeskus ja energiantuotantolähde Ruskotunturi vanhasta kaatopaikasta vetovoimainen laskettelukeskus ja energiantuotantolähde johtaja Markku Illikainen Kuntien 7. ilmastokonferenssi 8.-9.5.2014 Tampere Lyhyesti Oulun Jätehuollosta kunnallinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖKOHTAINEN KOHTAINEN INTI. Viivi Virta, projektipäällikkö MVR-palvelukeskus Onninen Oy

KIINTEISTÖKOHTAINEN KOHTAINEN INTI. Viivi Virta, projektipäällikkö MVR-palvelukeskus Onninen Oy KIINTEISTÖKOHTAINEN KOHTAINEN PAINEVIEMÄRÖINTI INTI Viivi Virta, projektipäällikkö MVR-palvelukeskus Onninen Oy Onninen Oy PERUSTETTU 1913 TOIMINTAA 9 MAASSA HENKILÖST STÖÄ 3 000 LIIKEVAIHTO 1,4 MILJARDIA

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien

PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. 1. TYÖPALKAT 1.1 Asentajat

Lisätiedot

KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely. Pekka Hyvärinen 3.10.2007

KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely. Pekka Hyvärinen 3.10.2007 KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Ekokem-yhtöt Öljynerotinjärjestelmän toiminta Erotinjätteiden luokitus Erotinjätteiden käsittely Iisalmen Keräysöljy Oy Suomen vanhimpia

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

Huoletonta asumista talvipakkasilla

Huoletonta asumista talvipakkasilla J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty

Lisätiedot

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI OHJEITA UUDELLE LIITTYJÄLLE 2015 Paavolan Vesi Oy vastaa vesihuollosta eli talousveden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta Siikajoen kunnan alueella.

Lisätiedot

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka

Lisätiedot

Vettä ja lämpöä turvallista asumista

Vettä ja lämpöä turvallista asumista E R I S T E T Y T P U T K I S TOJÄ R J E S T E L M ÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista 01 2011 10001 Uponor Quattro neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin ja talon

Lisätiedot

IISI MINI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

IISI MINI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 1 IISI MINI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI 2012_02 2 Kiitos Sinulle, että valitsit GIN aqua Oy:n valmistaman jäteveden puhdistustuotteen! Tuotteemme soveltuvat vesien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn.

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKKA. Uponor IQ Kokonaisvaltainen ratkaisu hulevesien hallintaan

YHDYSKUNTATEKNIIKKA. Uponor IQ Kokonaisvaltainen ratkaisu hulevesien hallintaan YHDYSKUNTATEKNIIKKA Uponor iq Kokonaisvaltainen ratkaisu hulevesien hallintaan hyväksy vain uponor-laatua. Kokonaisvaltaista hulevesien hallintaa on kokonaisvaltainen sadevesijärjestelmä, jonka monet älykkäästi

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKKA. Uponor Ultra Classic uuden sukupolven sileä maaviemärijärjestelmä

YHDYSKUNTATEKNIIKKA. Uponor Ultra Classic uuden sukupolven sileä maaviemärijärjestelmä YHDYSKUNTATEKNIIKKA Uponor Ultra Classic Uponor Ultra Classic uuden sukupolven sileä maaviemärijärjestelmä hyväksy vain uponor-laatua. Uponor Ultra Classic Uuden sukupolven PP-maaviemäri Uponor Ultra Classic

Lisätiedot

Tilaaja: Rakennuttaja: Suunnittelu: Urakointi:

Tilaaja: Rakennuttaja: Suunnittelu: Urakointi: Tilaaja: Rakennuttaja: Suunnittelu: Urakointi: Asialista 1. Yleistä 2. Toteutusvaiheet 2017-2019 3. Käyttö- ja jätevesi Vesijohtolinjat (VJ) Jätevesilinjat (JV) Käyttö- ja jätevesi urakan aikana 4. Hulevesi

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Mikkelin kaupunki VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Muutettu 28.4.2009 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAASTOTUTKIMUKSET 3. ALUEEN

Lisätiedot

Vesihuoltosuunnitelma

Vesihuoltosuunnitelma Lieksa Lieksan eteläpään vesiosuuskunta Märäjälahden alue Vesihuoltosuunnitelma SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 30.6.2011 2 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. MAASTOTUTKIMUKSET JA JOHTOLINJAUS... 3 3. ALUEEN

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE... 1 Yleistä:... 2 Sijoitus:... 2 Tulo- ja lähtöviemäri:... 2 Puhdistamon tuuletus:... 2 Sähkö:... 2 Toimituksen sisältö:...

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Vesihuoltomme on hyvin hoidettu

Vesihuoltomme on hyvin hoidettu Vesihuoltomme on hyvin hoidettu Asukkaan päivässä käyttämä 150 litraa vesijohtovettä maksaa jätevesimaksuineen vain 40 50 senttiä. Samalla rahalla ei saa puolta litraa pullovettä. Yhteistyö varmistaa tulevaisuudessakin

Lisätiedot

Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo. Asennus-, käyttö- & huolto-ohje

Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo. Asennus-, käyttö- & huolto-ohje Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo Asennus-, käyttö- & huolto-ohje SISÄLTÖ 01 02 03 04 05 Turvallisuus Tyyppikuva Mitä tarvitset asennuksessa Asennus Huolto, takuu & yhteystiedot Turvallisuus 150-500

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - ASENNUSOHJE

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - ASENNUSOHJE PA puhdistamon asennus, hoito, huolto. K Kiitos, että valitsit PA puhdistamon puhdistamaan kiinteistösi jätevettä. Vaikka PA on helppo asentaa ja ylläpitää, se tarvitsee muutamia toimenpiteitä toimiakseen

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.5.2013 lähtien

PALVELUHINNASTO 1.5.2013 lähtien PALVELUHINNASTO 1.5.2013 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. Verottaja ei myönnä kotitalousvähennystä

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2013 lähtien

PALVELUHINNASTO 1.1.2013 lähtien 1.1.2013 PALVELUHINNASTO 1.1.2013 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. Verottaja ei myönnä

Lisätiedot

lämpö- ja wesíjohtoliike Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h

lämpö- ja wesíjohtoliike Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h 09 495 106 ja 0400 249 920 toimisto@pj.fi Täyden palvelun LVIS-talo Helsingissä Lämpö-

Lisätiedot

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä:

Lisätiedot

IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 1 IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI 2012_02 2 Kiitos Sinulle, että valitsit GIN aqua Oy:n valmistaman jäteveden puhdistustuotteen! Tuotteemme soveltuvat vesien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn.

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

Kokkolan biokaasulaitos

Kokkolan biokaasulaitos Kokkolan biokaasulaitos Biokaasuyhdistyksen seminaari 6-7.11.2013 Hannu Turunen / Econet Oy ECONET -konserni lyhyesti Vesi- ja ympäristöalan monipalveluyrityksen tausta 2002 perustettu Skanskan ympäristörakentamispuolen

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Suur-Savon Sähkö Oy. Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä. Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä

Suur-Savon Sähkö Oy. Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä. Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä Suur-Savon Sähkö Oy Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä Sähköpalvelu Marketta Kiilo 98,5 M 37 hlöä Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä Järvi-Suomen Energia Oy Arto Pajunen

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

TYTON JA STANDARD TT PE PE pintaisen SG putken asentaminen

TYTON JA STANDARD TT PE PE pintaisen SG putken asentaminen TYTON JA STANDARD TT PE PE pintaisen SG putken asentaminen SISÄLTÖ 1. VARASTOINTI 2. ASENTAMINEN - DN 300 - DN > 300 3. KATKAISU 4. KAIVANTO Saint-Gobain Pipe Systems Oy Nuijamiestentie 3A, 00400 HELSINKI

Lisätiedot

Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla oli omat kaivot ja jätevesijärjestelmät. Pitkäaikainen kuivuus tyhjensi noin 50 talouden kaivot.

Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla oli omat kaivot ja jätevesijärjestelmät. Pitkäaikainen kuivuus tyhjensi noin 50 talouden kaivot. PUNKAN NUMMENPÄÄN VESIOSUUSKUNNAN VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTON RAKENTAMINEN 2005 PUNKAN NUMMENPÄÄN VESIOSUUSKUNNAN VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTON RAKENTAMINEN Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11 RAUMAN VEDEN TAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt taksarakenteen 18.11.2002, voimaan 22.11.2002 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt maksujen suuruudet 25.11.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Talomme katto on rakennettu vuonna 1986. Tiilet olivat tulleet huokoiseksi ja sammalta kertynyt, joten huoltoa kaivattiin, kertoo talon omistaja. Referenssi FRIISILÄNTIE

Lisätiedot

PUTKESSA. Järeää putkea Pietariin ja Tornioon l Jätevesihuolto kuntoon KWH PIPEN ASIAKASLEHTI

PUTKESSA. Järeää putkea Pietariin ja Tornioon l Jätevesihuolto kuntoon KWH PIPEN ASIAKASLEHTI PUTKESSA 3 2005 T E R V A S A A R E N S U U R I S U J U T U S Järeää putkea Pietariin ja Tornioon l Jätevesihuolto kuntoon KWH PIPEN ASIAKASLEHTI I N F R A R A K E N T A M I N E N T E K S T I Arto Rautio

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Oma koti kaukolämpöön Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Kaukolämpö on ympäristöystävällinen, taloudellinen ja turvallinen vaihtoehto omakotitalossa Raumalla 95 prosenttia

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Valtion vesihuoltotyöt Laki vesihuollon tukemisesta 30.7.2004/686

Valtion vesihuoltotyöt Laki vesihuollon tukemisesta 30.7.2004/686 Akanojan ja Mäkikylän välisen jäteveden siirtolinjan ja pumppaamon toteutus Rakentamispäällikkö Juhani Leppikangas Valtion vesihuoltotyöt Laki vesihuollon tukemisesta 30.7.2004/686 Valtion vesihuoltotyössä

Lisätiedot

Kaukolämpöä kotiisi. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon

Kaukolämpöä kotiisi. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon Kaukolämpöä kotiisi Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon Luotettava, helppo ja huoleton lämmitysmuoto Kaukolämpö on luotettava ja vaivaton tapa huolehtia kotisi lämmöstä ja

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät

Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät 1.3.2012 Eristetyt putkistot Uponorin eristetyt putkistojärjestelmät on tarkoitettu kylmän ja lämpimän käyttöveden ja lämmön siirtoon. Putkistot voidaan asentaa suoraan kiepiltä kaivantoon jopa 200 metrin

Lisätiedot

SADEVESI-, SALAOJA- JA RUMPUPUTKET. www.jita.fi

SADEVESI-, SALAOJA- JA RUMPUPUTKET. www.jita.fi SADEVESI-, SALAOJA- JA RUMPUPUTKET www.jita.fi Jitalta laajin valikoima kevennettyjä muoviputkia uusimmalla tekniikalla! Valmistamamme putket täyttävät RIL 128-2002 sekä standardin SFS EN 13476-1, 2 ja

Lisätiedot

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100%

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO lähtien

PALVELUHINNASTO lähtien PALVELUHINNASTO 1.7.2010 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. 1. TYÖPALKAT 1.1 Asentajat

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Suurten lukujen hanke - maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas

Suurten lukujen hanke - maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Suurten lukujen hanke - maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Suomen metsäteollisuuden suurimman investoinnin, Metsä Groupin uuden biotuotetehtaan työmaalla Äänekoskella päästiin toukokuun

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Uponor-sadevesijärjestelmä PP, putkijärjestelmä hulevesien johtamiseen 04 I

Uponor-sadevesijärjestelmä PP, putkijärjestelmä hulevesien johtamiseen 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - S A D E V E S i - j ä r j e s t e l m ä P P Viettoviemärijärjestelmät Uponor-sadevesijärjestelmä PP, putkijärjestelmä

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

Vuorenvarmat ja luontoystävälliset tuotteet

Vuorenvarmat ja luontoystävälliset tuotteet Tuoteluettelo Vuorenvarmat ja luontoystävälliset tuotteet Meidän toimintaidea Pemtec AB valmistaa, markkinoi ja myy polyeteeniputkea energia- ja ympäristötuotteiden aloille. Tuotteemme ovat ympäristön

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Taustaa Pohjaveden puolesta kansalaisaloite (2007) LrV esitys Lpr KH:lle toiminta-alueista 30.3.2010 Lpr Seudun Ympäristötoimen selvitys alueen vesihuollosta

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen. Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy

Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen. Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Rakennustuoteteollisuuden työturvallisuusseminaari Tuotetiistai 19.5.2015 Pohjolan Design-Talo Oy Saku Sipola Työturvallisuus

Lisätiedot

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013 Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013 PERUSTETTU 1999 JÄSENIÄ 1.12.2012 191 KPL LIITTYMIÄ 104 KPL TOIMINTA VAPAAEHTOISPOHJAISTA OSK OSUUSMAKSU 84,09 VEDEN MYYNTI 2011 18 000 M 3 LIIKEVAIHTO 2011 63 000 LAINAT

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623.20. Tampere 18.3.2013

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623.20. Tampere 18.3.2013 HUITTISTEN PUHDISTAMO OY Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja Haja-asutusalueiden vesihuolto Työ: E24623.20 Tampere 18.3.2013 PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Uponor Ultra Double Asennusystävällinen maaviemärijärjestelmä

Uponor Ultra Double Asennusystävällinen maaviemärijärjestelmä yhdyskuntatekniikka uponor ultra double Uponor Ultra Double Asennusystävällinen maaviemärijärjestelmä UUTUUS! hyväksy vain uponor-laatua. Uponor Ultra Double Asennusystävällinen ja kestävä Uponor Ultra

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja asennus-, käyttö ja huolto ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja asennus-, käyttö ja huolto ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja asennus-, käyttö ja huolto ohje BIOPUHDISTAJA 4 Henkilömitoitus Harmaavesimäärä Hetkellinen ylikuorma Puhallin - 1 kpl Materiaali: Painot Korkeus Halkaisija Viemäri

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT?

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Kaukolämmön asiakkaana

Lisätiedot

Kulosaaren sillan penkereen meluesteen rakentaminen

Kulosaaren sillan penkereen meluesteen rakentaminen Kulosaaren sillan penkereen meluesteen Meluarvio Jussi Kurikka-Oja Anne Kangasaho 13.1.2017 vers. 0.2 YKK62146 2 (6) 13.1.2017 Kulosaaren sillan penkereen meluesteen SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN SIJAINTI,

Lisätiedot

Esa Kivelä ja

Esa Kivelä ja Esa Kivelä 12.11.2013 ja 14.11.2013 2/16 Käsiteltävät aiheet Taustaa miksi ongelmaan on tartuttu Nakkilan vesihuoltolaitos lyhyesti Viemäröintihankkeita ja niiden kustannuksia Vuovedet. Mitä ovat ja mistä

Lisätiedot

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen 21.5.2015 Konsernin rakenne Lappeenrannan kaupungin 100 % omistama energiayhtiö. Lappeenrannan Energia -konserni hankkii ja myy kaukolämpöä, maakaasua, sähköä

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Rudus Step-betonikaiteen asennusohje

Rudus Step-betonikaiteen asennusohje Rudus Step-betonikaiteen asennusohje Yleistä Ohje teräsbetonisen kaide-elementin käsittelemiseen ja asentamiseen. Rudus Step-betonikaiteet ovat törmäystestattu harmonisoidun standardin EN 1317-5:2010+A2:2012

Lisätiedot

Pipelife Pragma. PP Maaviemäriputki

Pipelife Pragma. PP Maaviemäriputki Pipelife Pragma PP Maaviemäriputki Pragma Yksi putki moneen käyttöön Viemäriputkistot ja ympäristö Samalla kun yhdyskuntamme muuttuu ja kehittyy entistä nopeammin, on yhä tärkeämpää ottaa huomioon myös

Lisätiedot

PVC-muovista valmistettu sileäpintainen maaviemärijärjestelmä 04 I 2009 51009

PVC-muovista valmistettu sileäpintainen maaviemärijärjestelmä 04 I 2009 51009 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - M A Av i e m ä r i - j ä r j e s t e l m ä P V C Viettoviemärijärjestelmät PVC-muovista valmistettu sileäpintainen

Lisätiedot

NALmaaviemärijärjestelmä

NALmaaviemärijärjestelmä PIPELIFE NAL- MAAVIEMÄRIJÄRJESTELMÄ NALmaaviemärijärjestelmä NAL -maaviemärijärjestelmä NAL- maaviemärijärjestelmä on sileäpintainen jäte- ja hulevesien viettoviemäröintiin tarkoitettu järjestelmä. Valikoima

Lisätiedot

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke KOHTI KIERTOTALOUTTA ketterästi ja kunnianhimoisesti Ekokemin liiketoiminta-alueet Mitä Ekokem tekee? 1 Kehitämme jätteitä vähentäviä ja hyödyntäviä ratkaisuja asiakkaidemme

Lisätiedot

MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO

MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO Vastaanottaja Muhoksen kunta Tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 5.2.2015 Viite 1510011888 MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO Päivämäärä 5.2.2015

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Repijäuppopumppu. Paineviemärijärjestelmän sydän

Repijäuppopumppu. Paineviemärijärjestelmän sydän Repijäuppopumppu Paineviemärijärjestelmän sydän Parhaimmillaan paineen alla Kun korkeuserot ja välimatkat estävät viettoviemärin käytön, jää vain yksi kustannustehokas ja joustava ratkaisu jäljelle. Jopa

Lisätiedot