PUTKESSA. Omakotiasujan ratkaisu jätevesipuhdistukseen l Viiden vuoden vesiurakka KWH PIPEN ASIAKASLEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUTKESSA. Omakotiasujan ratkaisu jätevesipuhdistukseen l Viiden vuoden vesiurakka KWH PIPEN ASIAKASLEHTI"

Transkriptio

1 PUTKESSA P U T K E A K A T R I V A L A N L Ä M P Ö P U M P P U L A I T O K S E E N Omakotiasujan ratkaisu jätevesipuhdistukseen l Viiden vuoden vesiurakka KWH PIPEN ASIAKASLEHTI

2 Y M P Ä R I S T Ö T E K S T I Arto Rautio K U V A T Aki Paavola Vanha kaatopaikka ajan tasalle Monessa kunnassa pohditaan suljettujen kaatopaikkojen saattamista nykyvaatimuksia vastaaviksi. Vanhan kaatopaikan tarinahan ei lopu jätteen vastaanoton loppumiseen. Pietarsaaressa tehdään parhaillaan työtä, jolla estetään varmasti kaatopaikan jätevesien pääsy sellaisenaan luontoon. Kuntaliiton tietojen mukaan Suomessa on noin käytöstä poistettua tai poistuvaa kaatopaikkaa, joista noin tuhannessa on yhdyskuntajätteitä. Vuoden 2007 lopussa maassa on vain toimivaa kaatopaikkaa. Sen varmistaminen, että suljetuista kaatopaikoista ei muodostu ympäristöongelmia, on siis iso työmaa. Tiedot keskimääräisistä kunnostuskuluista kertovat, että rahaa kuluu helposti euroa hehtaarilta. Pietarsaaren vuonna 1958 avattu ja 1993 Ekorosk-jätehuoltoyhtiölle siirretty kaatopaikka suljettiin Ympäristöviranomaisten hyväksymän suunnitelman mukaiset kunnostustyöt aloitettiin talvella Työn on arvioitu jatkuvan vuoden 2008 loppuun ja maksavan noin kaksi miljoonaa euroa. Kunnostukseen kuuluu muun muassa kaatopaikkajätteestä tihkuvan veden kerääminen talteen suljettuun järjestelmään. Noin 8,8 hehtaarin eli 15 jalkapallokentän kokoinen kaatopaikka-alue salaojitetaan ja jätevedet johdetaan jatkossa kaupungin jätevedenpuhdistamoon. Lisäksi jätekerros eristetään yläpuolelta niin, että sade- ja pintavedet eivät enää pääse jätteiden läpi. Puhtaat pintavedet johdetaan aikanaan avo-ojien kautta lähivesistöihin. Päädyimme ratkaisuun, jossa salaojien kautta tuleva vesi kerätään yhteen 40 kuution säiliöön. Säiliöstä vesi pumpataan noin kilometrin mittaista paineviemäriä pitkin olemassa olevaan viettoviemäriin ja sitä kautta noin viiden kilometrin päässä olevaan jätevedenpuhdistamoomme, esittelee vastaava suunnittelija Johan Enlund. Enlund työskentelee kunnostustyöt suunnitelleessa Pietarsaaren kaupungin kunnallisteknisessä suunnittelutoimistossa. 10

3 SÄILIÖN TEKNISET TIEDOT Pituus 9 metriä, korkeus 3,5 metriä. Pumpun sähkökeskus on korotetussa osassa lukittavan alumiinisen miehistöluukun takana. Oli tärkeää löytää toimiva säiliöratkaisu. Tarvitsimme ison säiliön, johon mahtuu yhden päivän aikana kertyvä jätevesi. Täten voimme pumpata kaatopaikkavedet puhdistamoprosessiin yöllä, jolloin puhdistamon kapasiteetti on muuten vähäisessä käytössä. KIERRÄTYS MUKANA Vanha kaatopaikka sijaitsee reilun kahden kilometrin päästä Pietarsaaren keskustasta, Pedersören Kyrkobyn kylässä. Maaperä kaatopaikan alla on hiekkaa ja moreenia, jonka päällä on osin pehmeää savea ja turvetta. Kaatopaikan vaikutus näkyy pohjavesissä kohonneina typpi- ja kloridipitoisuuksina. Lisäksi suhteellisen lähellä on pintavesilammikkoja ja meri. Kunnostuksella ja maisemoinnilla on siis näkyvä ja tuntuva ympäristövaikutus. Kunnostus tapahtuu kolmessa osassa. Ensin koillis- ja pohjoisosan luiskat pengerretään energiayhtiö Oy Alholmens Kraft Ab: n biopolttoaineprosessissa syntyvää tuhkaa apuna käyttäen. Tuhkan päälle asennetaan 1,5 millimetrin vahvuinen PE-HD-geomembraani estämään pintaveden pääsy jätetäyttöön ja lisäksi ohjaamaan kaatopaikkakaasuja keräilyputkistoon. Geomembraanin päälle asennetaan tarvittaessa lujiteverkko ja suojahuopa jyrkimmille luiskille. Tämän rakenteen päälle rakennetaan vielä kuivatus- ja kasvukerros. Toisessa vaiheessa työn alle otetaan loput luiskat, ja kolmannessa vaiheessa vuorossa on jätetäytön laen tasaaminen. Viimeisessä vaiheessa esipeittokerroksen päälle asennetaan läpäisemätön kerros, jonka päälle kuivatus- ja kasvukerros rakennetaan. Kunnostustyön lopuksi kaatopaikka nurmetetaan ja pinnan annetaan metsittyä luontaisesti. Jätetäyttöön emme tässä koske, se on osoittautunut vastaavissa töissä viisaimmaksi ratkaisuksi. Pintavedet menevät eristeen päällä ja luiskien ja tasoitekerrosten ohjaamana puhtaana alueelta pois. Näin jätevedenpuhdistamoon päätyvät vain jätteestä suodattuvat nesteet, selvittää kaupungininsinööri Harri Kotimäki. Tässä on kierrätys huipussaan, kun jätteeseen sisältyvä energia on ensin otettu talteen biokaasulaitoksessa ja sitten jäljelle jäänyt tuhka käytetään täyttömateriaalina työmaalla, muistuttaa Johan Enlund. Tuhka jää valmiissa rakenteessa kuivaan tilaan, joten siitä ei tule liukenemaan haitallisia aineita, tähdentää Kotimäki. KEVYT JA EDULLINEN SÄILIÖ KWH Pipe on toimittanut kaatopaikan jätevesisäiliön. Tämä on jälleen uusi sovellutus halkaisijaltaan millimetrin Weholitesäiliöille. Toimintaperiaate ja koko on tosin aika lailla sama kuin Petäjävedellä, jonne toimitettu säiliö toimii haja-asutusalueilta kerätyn lietteen vastaanottosäiliönä. (Ks. Putkessa 4/2005.) Mietimme eri vaihtoehtoja. Ensinnä- kään betonisäiliötä ei voitu ajatella pehmeän maaperän takia. Paalutus tai muu perustan vahvistus olisi nostanut hintaa liikaa. Lasikuitusäiliö oli taas selvästi kalliimpi kuin Weholite-säiliö, Johan Enlund kertaa. Työmaalla on ollut kaivinkone, kauhakuormaaja ja kolme asentajaa. Meille Weholite-säiliö on uusi tuote, mutta asennus on sujunut hyvin KWH Pipen ohjeiden mukaisesti. Alusta ja täytöt tehtiin karkealla murskeella ja varmistimme painoilla, että säiliö pysyy paikoillaan. Tämä oli helppo asentaa, arvioi rakennusmestari Sixten Fagernäs työstä vastanneen Pietarsaaren kaupungin teknisestä virastosta. Kaikki meni asennuksessa ja käyttöönotossa muuten mainiosti, mutta sähkölaitteissa oli pientä korjattavaa vastuksissa. Sähkölaitteisiin liittyvä jälkityö on Fagernäsin mukaan yleistynyt EU-normien myötä. Pietarsaaren kaupunki on tehnyt pitkään yhteistyötä KWH Pipen kanssa, olimme esimerkiksi edelläkävijöitä Weholite-putkien käytössä. Olemme huomanneet, että väkisinkin vastaan tulevat pikkuongelmat pystytään hoitamaan heidän kanssaan jouhevasti. KERÄTYT KAATOPAIKKAVEDET KÄSITELLÄÄN YÖN AIKANA, JOLLOIN KAPASITEETTI ON MUUTEN VÄHÄSSÄ KÄYTÖSSÄ millinen säiliö on betonipainojen ja liinojen avulla tukevasti paikallaan murskepedin päällä. 11

4 V E S I H U O LT O T E K S T I Arto Rautio K U V A T Hanna Ylitolppa, Loviisanseudun Vesi Oy Viiden vuoden vesiurakka valmistui Suomen EU-jäsenyydestä on ollut monenlaisia seurauksia. Loviisanseudun Vedelle Euroopan yhteisöön liittyminen merkitsi viisivuotista suururakkaa, jolla parannettiin alueen vesihuoltoa. Itäisellä Uudellamaalla sijaitseva Loviisa ja sen lähikunnat joutuivat miettimään vesihuoltonsa uusiksi, kun Suomessa otettiin käyttöön EU:n juomavesidirektiivin määräykset. Aiempi sallittu juomaveden fluoridipitoisuus 3,0 milligrammaa litralle putosi EU-direktiivin myötä puoleen eli 1,5 milligrammaksi litralle. Vuoden 1998 juomavesidirektiivin mukaiset säännökset ovat vuodelta Itä-Uudenmaan vanhalla merenpohjaalueella ei päästä EU-arvoihin. Löysimme onneksi Myrskylän harju-alueilta riittävän suuret EU-normit täyttävän veden varannot. Alkoi uuden, kaikkiaan 83 kilometriä pitkän vesijohdon suunnittelu, kertoo toimitusjohtaja Ilkka Järvinen Loviisanseudun Vesi Oy:stä. Kuuden kunnan yhteinen yhtiö perustettiin vuonna 1999, ja se vastaa veden hankinnasta ja toimittamisesta kunnille ja niiden vesilaitoksille. Kunnat sijoittivat yhtiöön osakepääomaksi yhteensä 10 miljoonaa markkaa eli lähes 1,7 miljoonaa euroa. Osakepääomalla ja kuntien takaamalla lainarahalla olemme maksaneet oman osamme eli noin 3,2 miljoonaa euroa rakennuskuluista. Asiakkaillemme, joita siis ovat vain kunnat ja niiden vesilaitokset, myymämme veden hinnasta pääosa tuleekin siksi nyt pääomakuluista, Järvinen esittelee. ONNEKSI KUSTANNUSARVIO PITI Käytännön syistä työt päätettiin jaksottaa useaan eri osaan. Loviisanseudun Vesi kilpailutti materiaalitoimittajat ja valitsi vuonna 2000 yhteistyökumppaneikseen putkitoimittaja KWH Pipen, venttiilitoimittaja Lining Oy:n ja tukkuliike Onnisen. Itse rakennustyö jaettiin kuuteen osaan, jotka on kilpailutettu kukin erikseen. Hanke oli niin iso, että siitä piti järjestää EU-säännösten mukainen tarjouskilpailu. Vesiurakka alkoi tammikuussa 2001, ja viimeiset putket asennettiin lokakuussa Vesitoimitukset alkoivat heti ensimmäisen osaurakan valmistuttua, mutta vasta nyt voimme taata riittävästi uutta käyttövettä kaikille osakaskuntiemme vesilaitosten asiakkaille, Järvinen selvittää. Veden laadun ohella tuo riittävyys olikin toinen tärkeä syy urakan aloittamiselle. Ai- WEHONYL PVC-PAINEPUTKIJÄRJESTELMÄ emmin osassa kuntia oli käytössään jopa vain yksi ja sangen vähäisen päivätuotannon tuottava vedenottamo. Nyt meiltä tulee hyvää vettä neljästä eri vedenottamosta ja lisäksi kunnilla on reservissä vanhojen ottamoiden kapasiteetti. Kolmas peruste uuden runkolinjan rakentamiselle oli parantaa kuntien palvelukykyä etenkin haja-asutusalueilla. Kunnallisen käyttöveden piiriin on ehtinyt jo liittyä kolmisen tuhatta uutta taloutta. Ilkka Järvinen arvioi Loviisanseudun Vedellä olleen hyvää onneakin urakan aikana. Kustannusarvio piti, vaikka putkiraaka-aineen hinta on heilahdellut rajustikin. Kyllä kustannusarvion teko näin pitkälle aikavälille on todella vaikeaa. Meidän onneksemme kaikkein järeimmät ja kalleimmat toimitukset olivat silloin, kun putket olivat halvimmillaan. Niinpä loppuvaiheen öljyn hintapiikki ei pistänyt laskelmiamme sekaisin, Järvinen huokaisee helpottuneena. Wehonyl-paineputkia käytetään pääasiassa maahan asennettuna rakennusten ulkopuolisina vesijohto- ja paineviemäriputkistoina. Laipallisia yhteitä käytettäessä voidaan järjestelmä asentaa myös laitosten sisäiseksi putkistoksi. PVC on korroosionkestävä ja kestää hyvin useimpia liuottimia, happoja, emäksiä ja voiteluaineita. Monipuolisen ja kattavan osavalikoiman turvin voidaan rakentaa kaikki paineelliset putkilinjat. Muhviputken tiiviste on yhdistetty huulija puristustiiviste, joka varmistaa liitoksen ehdottoman tiiviyden sekä yli- että alipaineessa. Putkiston asennustyö on nopeaa, koska kumitiiviste on asennettu paikalleen ja putkien päät viistetty valmiiksi. Putken päät on suojattu, joten liitos pysyy puhtaana tehtaalta asennukseen saakka. Työmaalla tarkistetaan vain, että tiivisteessä ja tiivisteurassa ei ole likaa ja jäätä. Asennettaessa voidellaan liukuaine putken päähän ja tarvittaessa myös tiivisteeseen. Tämän jälkeen putki työnnetään välittömästi muhviin pistopäässä olevaan syvyysmerkkiin saakka. 14

5 Isommat muoviputket asennettiin vuonna 2001, jolloin vesiurakka alkoi Loviisan seudulla. Asennusryhmässä oli kaksi miestä ja kaivinkone. Maahan asennettiin yhteensä 83 kilometriä vesijohtoa, 32 kilometriä paineviemäriputkea ja 5 kilometriä viettoviemäriputkea. Putkia vedettiin noin 250 eri omistajan mailla. Maanomistajat hyväksyivät valmiin putkiasennuksen jäljen. Vesijohdon piiriin saatiin noin uutta taloutta Myrskylän, Liljendalin, Loviisan, Ruotsinpyhtään, Pernajan ja Lapinjärven alueella. HUOMIOTA PUTKIEN VASTAANOTTOON Toimituksessa kolme neljännestä on ollut pehmittämättömästä polyvinyylikloridista (PVC) valmistettuja Wehonyl-paineputkia ja noin neljännes polyeteeniputkia (PE). Putkikoot ovat vaihdelleet 40:stä 400 millimetriin. Tunnisteväriltään harmaat Wehonyl-paineputket sopivat hyvin maahan asennetuiksi vesijohtoja paineviemäriputkistoiksi sekä E16-luokan viettoviemäreiksi. Niiden putkiyhteet on valmistettu PVC:stä tai korroosiosuojatusta valuraudasta. Urakan työtekniikoita Ilkka Järvinen kuvaa normaaleiksi. Ongelmallisinta tässä olivat erilaiset maaperät. Myrskylän päässä tehtiin soran päälle, Loviisan ympäristössä pirunpeltoon, jossa oli jopa kivitalon korkuisia irtolohkareita ja muualla pääosin pehmeälle savelle. Pehmeimmissä paikoissa käytettiin PE-putkia, jotka hitsattiin yhteen maan päällä ennen kaivantoon tiputtamista. Pirunpellot olivat erityisesti lohkareiden räjäytysten takia hankalin osa urakointia. Ilkka Järvinen on pääosin tyytyväinen putkitoimittajan kanssa tehtyyn yhteistyöhön. KWH Pipe toimitti putket työmaalle urakoitsijoiden antamien aikataulujen mukaisesti. Yhtiön edustaja oli koko ajan mukana työmaakokouksissa ja toimi suunnittelijan konsulttina työn aikana. Putkien asennus sujui hyvin ja nopeasti KWH Pipen antamien ohjeiden mukaisesti. Joissakin putkissa huomattiin vaurioita asennusvaiheessa. Rahallisesti tämä ei ollut iso asia, mutta työn sujumisen ja lopputuloksen kannalta on hyvä, että tällaiset viat havaitaan jo tässä vaiheessa. Työmailla pitäisikin kiinnittää enemmän huomiota kuormien vastaanottoon ja putkien käsittelyyn, Järvinen summaa kokemuksia. Putkien laatu oli muuten hyvä, tiivisteetkään eivät lipsuneet paikaltaan. Toivon mukaan löytäisimme vielä jonkun ratkaisun niille putkille, jotka jäivät työssä yli, Järvinen pohtii. 15

6 E N E R G I A T E K S T I ja K U V A T Arto Rautio Kaukolämpöverkkoa rakennetaan ripeästi Peltosaaressa. Avoimet ojat kiukuttavat kaupunkilaisia, joten elementtitoimitusten toimivuus on avainasia. Kokonaisvastuuta kaukoläm Kaikki on muuttunut kaukolämpöverkkojen rakentamisessa, summaa yli 30 vuoden kokemuksensa riihimäkeläisen Maarakennus Rasimus Oy:n työpäällikkö Keijo Jalonen. Ulkoistus kokonaisvastuulliselle kumppanille on nyt päivän sana. Energiantuottajien jakelijoiden vahva rooli on viimeisten vuosien aikana muuttunut suomalaisessa energiaverkostojen rakentamisessa. Energian tuotanto ja myynti on erottunut verkostojen rakentamisesta ja ylläpidosta. Riihimäen Kaukolämpö Oy on tästä erinomainen esimerkki. Kaukolämpöyhtiöissä keskitytään olennaiseen. Rakennuttamisessa on helpointa, kun asiat voi keskustella yhden kumppanin kanssa, valottaa Riihimäen Kaukolämmön Esa Mäkinen nykyistä toimintatapaa. Verkostotöissä kumppaniksemme on valikoitunut Maarakennus Rasimus Oy, sillä he kykenevät ottamaan kokonaisvastuuta. Säännöllisellä kilpailuttamisella varmistetaan, että myös kustannuspuoli pysyy markkinatasoisena, Mäkinen selvittää. Kun Maarakennus Rasimus Oy:n Riihimäen toimipisteen nykyinen vetäjä, työpäällikkö Keijo Jalonen tuli RTA-yhtiöihin vuonna 1984, oli vastuu urakoinnista täysin kaukolämpöyhtiöillä. Maarakennus, asennus, putket, eristystyöt ja niin edelleen olivat kukin omia työkokonaisuuksiaan. Asentajat olivat usein kaukolämpöyhtiön palkkalistoilla. Otamme nyt KVR-urakassa vastuun kokonaisuudesta. Tämä on sekä tilaajan toive että osa omaa palvelukonseptiamme. Oma hengen joukkomme tekee maan- ja verkonrakennusta sekä ympäristöpalvelutehtäviä, muissa töissä käytämme aliurakoitsijoita. Esimerkiksi eristystöitä varten ei enää kannata hankkia kalustoa, ellei sitä voi työllistää täysipäiväisesti, Jalonen sanoo. TYÖMÄÄRÄ PYSYY HYVÄNÄ Maarakennus Rasimus Oy:n liikevaihdosta reilut 40 prosenttia tulee nykyisin energiaraken tamisesta ja siitä noin puolet kaukolämpöverkostoista. Jalosen tullessa RTA-yhtiöihin vuonna 1984 työnantajan tuloista jopa 70 20

7 pötöihin Peltosaaressa liitetään kerrostaloja kauko lämpöön KWH Thermopipen 2MPUKjärjestelmän elementeillä. KAUKOLÄMPÖTÖISSÄ EI OLE VARAA SIIHEN, ETTÄ ESIMERKIKSI ELEMENTTIEN TOIMITUKSISSA OLISI YHTÄÄN EPÄVARMUUTTA. prosenttia tuli kaukolämpöverkon teosta. Uskomme kaukolämpöverkkojen rakentamisen pysyvän nykyisellä hyvällä tasolla lähivuosinakin, arvioivat Jalonen ja Mäkinen. Kaukolämpöurakointia lisää uudisrakentamisen ohella vanhojen betonista tehtyjen verkostojen uusiminen. Riihimäellä on tosin vielä säästytty isoilta korjaustöiltä. Verkkoa tehtäessä alueen asukkaat antavat helposti kritiikkiä avoimista ojista. Siksi on ensisijaisen tärkeää, että kaikki osatekijät toimivat suunnitellusti. Kaukolämpötyössä ei ole varaa siihen, että esimerkiksi elementtien toimituksissa olisi yhtään epävarmuutta, Jalonen kuvaa. Maarakennus Rasimus on tehnyt kauppaa KWH Pipen kanssa paljon vuosien varrella. Viime aikojen tiiviissä yhteistyössä KWH Pipe Thermopipe on huolehtinut, että tehtaalta saadaan halutunlaisia tuotteita toivotussa aikataulussa. Kun tänä päivänä kaukolämpöyhtiö tai urakoitsija ei halua varastoida elementtejä itse, on tuotevalmistajan rooli keskeinen hyvässä asiakaspalvelussa. Hinta on tietysti aina yksi valintatekijä, mutta yhtä tärkeitä ovat valmistajan palvelukyky ja toimitusvarmuus sekä tuotteen laatu. Samoin valmistajan antama tekninen tuki ja ojan pohjalta lähteneiden viestien pohjalta tapahtuva jatkuva tuotekehitys. Haemme kokonaisedullisinta yhteistyökumppania, jolta saamme LT-merkinnän vaatimukset täyttäviä tuotteita, Keijo Jalonen kertoo. Urakoitsija on tyytyväinen KWH Thermopipen linjaukseen pysyä tuotetoimittajana. Yhteistyölle on tärkeää, että kumppani ei kilpaile samoista urakoista. Toki on tilanteita, joissa asiakas haluaa elementtitoimittajan ottavan laajan vastuun. Silloin tilaamme työt Maarakennus Rasimus Oy:n tapaisilta huippuosaajilta, kommentoi KWH Thermopipen Erkki Hakavuori, joka toimii eristettyjen putkijärjestelmien Suomen myyntijohtajana. RASIMUS OY Maarakennus Rasimus Oy on perustettu vuonna Vuonna 1990 yritys tuli yrityskaupalla osaksi hyvinkääläistä RTA-Yhtiöt-ryhmää. Yhtiön toimialoja ovat maarakennusurakointi eli radan-, tien- ja kadunrakennus, kunnallistekniikka ja pohjarakennus sekä verkonrakennus eli kaukolämpö- ja kaapeliverkot. Toimialoja ovat myös rakennus- ja nostokonevuokraus sekä nosto-, kuljetusja ympäristö palvelut. Perustoimeksiannoissa Maarakennus Rasimus Oy:n toimialue on noin sata kilometriä Riihimäeltä. Erityiskohteissa, esimerkiksi kaukolämpöverkon rakentamisessa, yhtiö on tehnyt isoja urakoita lisäksi muun muassa Vammalassa ja Pirkkalassa. RIIHIMÄEN KAUKOLÄMPÖ OY Riihimäen Kaukolämpö Oy on toiminut vuodesta 1978 lähtien. Tänä päivänä yhtiön kaukolämmöstä liki 60 prosenttia tulee Ekokemilta, joka polttaa Riihimäellä ongelmajätteitä ja lähes 40 prosenttia Fortumin paikalliselta tuotantolaitokselta. Lisäksi yhtiöllä on omaa lämmöntuotantoa, ja se ostaa lämmönsiirtokapasiteettia. Tulevaisuudessa uutta kaukolämpöä saadaan etenkin Ekokemin rakenteilla olevasta sekajätteen polttolaitoksesta. Noin 530 kuluttajaa ja puolet Riihimäen asukkaista on kaukolämmön asiakkaina. Uusia asiakkaita Riihimäen Kaukolämmölle on tulossa muun muassa rauta tieaseman vieressä olevasta Atomi-korttelista, jonne on rakenteilla Riihi mäen uusi liike- ja matkakeskus, Hämeenlinnan väylän ja Lahdentien risteyksessä sijaitsevasta Riihimäenportista sekä Peltosaaren asuntoalueelta, jossa ensimmäiset 55 kerrostalosta ovat parhaillaan vaihtamassa kaukolämpöön. 21

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Mikkelin kaupunki VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Muutettu 28.4.2009 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAASTOTUTKIMUKSET 3. ALUEEN

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE... 1 Yleistä:... 2 Sijoitus:... 2 Tulo- ja lähtöviemäri:... 2 Puhdistamon tuuletus:... 2 Sähkö:... 2 Toimituksen sisältö:...

Lisätiedot

Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo. Asennus-, käyttö- & huolto-ohje

Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo. Asennus-, käyttö- & huolto-ohje Vestelli Dolphin 600 harmaavesipumppaamo Asennus-, käyttö- & huolto-ohje SISÄLTÖ 01 02 03 04 05 Turvallisuus Tyyppikuva Mitä tarvitset asennuksessa Asennus Huolto, takuu & yhteystiedot Turvallisuus 150-500

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO lähtien

PALVELUHINNASTO lähtien PALVELUHINNASTO 1.7.2010 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. 1. TYÖPALKAT 1.1 Asentajat

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

Uponor-sadevesijärjestelmä PP, putkijärjestelmä hulevesien johtamiseen 04 I

Uponor-sadevesijärjestelmä PP, putkijärjestelmä hulevesien johtamiseen 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - S A D E V E S i - j ä r j e s t e l m ä P P Viettoviemärijärjestelmät Uponor-sadevesijärjestelmä PP, putkijärjestelmä

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO

MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO Vastaanottaja Muhoksen kunta Tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 5.2.2015 Viite 1510011888 MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO Päivämäärä 5.2.2015

Lisätiedot

PVC-muovista valmistettu sileäpintainen maaviemärijärjestelmä 04 I 2009 51009

PVC-muovista valmistettu sileäpintainen maaviemärijärjestelmä 04 I 2009 51009 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - M A Av i e m ä r i - j ä r j e s t e l m ä P V C Viettoviemärijärjestelmät PVC-muovista valmistettu sileäpintainen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTION BEDIENUNGSANLEITUNG PAIGALDUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NOTICE D INSTALLATION MONTAVIMO INSTRUKCIJA RAK 24.05.2004 ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja

Lisätiedot

PE-HD viemäröintiputkistot Sade- ja jätevesien sekä laboratorioiden viemäröintiin

PE-HD viemäröintiputkistot Sade- ja jätevesien sekä laboratorioiden viemäröintiin PE-HD viemäröintiputkistot Sade- ja jätevesien sekä laboratorioiden viemäröintiin Yleiskuvaus tuotteesta PE-HD putkistojen käyttö on lisääntyy koko ajan erilaisissa kiinteistöissä sekä laboratorioiden

Lisätiedot

LIITE 1 LIITE 2 MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI Geotutkimus Projekti: Putken numero: Asiakkaan viite: Puhelin: Koordinaatit: Koordinaattijärjestelmä: Kivilammen k-paikka Havaintoputki 1 X: Y: Z: Kairakone:

Lisätiedot

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Johdanto: Kaatopaikoilla orgaanisesta jätteestä syntyy kasvihuonekaasuja: - hiilidioksidia, - metaania - typpioksiduulia.

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN TEOPLASTIN BIO PP-BIOSUODATTIMEN

Lisätiedot

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit resurssit hyötykäyttöön, Lieksa 31.3.2015 Jätekukko Oy, Arto Ryhänen Jätekukko Oy perustettu v. 2001, 13

Lisätiedot

EPIC B52 J344 X71. Huhtikuu Maaviemäriputket ja -yhteet MAAVIEMÄRIJÄRJESTELMÄT SADE- JA JÄTEVESIEN JOHTAMISEEN

EPIC B52 J344 X71. Huhtikuu Maaviemäriputket ja -yhteet MAAVIEMÄRIJÄRJESTELMÄT SADE- JA JÄTEVESIEN JOHTAMISEEN EPIC B52 J344 X71 Huhtikuu 2005 Tuote-esite MAAVIEMÄRIJÄRJESTELMÄT SADE- JA JÄTEVESIEN JOHTAMISEEN Luotettavat ratkaisut Maaviemärijärjestelmät Wavin luja ja joustava Wavinin maaviemärijärjestelmät täyttävät

Lisätiedot

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle.

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. Uponor neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

Tammikuu 2007. Asto db. ÄÄNTÄVAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄTammi

Tammikuu 2007. Asto db. ÄÄNTÄVAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄTammi Tammikuu 2007 ÄÄNTÄVAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄTammi Luotettavat ratkaisut Kiinteistöviemärijärjestelmät ei pidä melua itsestään on yksi markkinoiden parhaita kiinteistöviemärijärjestelmiä mm.

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto

Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto 30.9.2015 Viikkoharjoituksen palautuksen DEADLINE keskiviikkona 14.10.2015 klo 12.00 Palautus paperilla, joka lasku erillisenä: palautus joko laskuharjoituksiin tai

Lisätiedot

281 l Jätevesiviemärit

281 l Jätevesiviemärit Ultra Classic on polypropeeninen sileä maaviemäriputki, joka kestävyytensä ansiosta soveltuu erinomaisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin. Ultra Double -maaviemärijärjestelmä on helppo ja nopea asentaa.

Lisätiedot

Selvitys jätevesien johtamisesta

Selvitys jätevesien johtamisesta Selvitys jätevesien johtaisesta 1. Kiinteistönhaltija Nii jakeluosoite, postinuero ja -toiipaikka Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranoaiselle OSYT 2015 puhelinnuero

Lisätiedot

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE SÄILIÖIDEN KULJETUS JA KÄSITTELY Käsittele Syväkeräys -säiliöitä varoen. Säiliötä ei saa vierittää eikä pudottaa. Nosta

Lisätiedot

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla Lauri Hietala Solarvoima OY Toteuttaa avaimet käteen -periaatteella aurinkosähköratkaisuita kotiin, mökille, maatilalle ja teollisuuteen Omat asentajat Tuotteina

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon

Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon Tallinnan suurimmassa kaupunginosassa Lasnamäessä on totuttu rakentamaan isossa mittakaavassa. Kun alueen kaukolämpöverkkoa nyt uusitaan, on putkillakin reilusti

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Peltosalaojituksen ohjeet ja laatuvaatimukset

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Peltosalaojituksen ohjeet ja laatuvaatimukset RIL 128-2016 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Peltosalaojituksen ohjeet ja laatuvaatimukset 2 RIL 128-2016 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko.

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo.

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo. IISI mini Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI 2012.1 1 GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE 1 90460 Oulunsalo. www.go-gin.com IISI Mini -harmaavesisuodattimet IISI mini soveltuu kesämökkien tai loma-asuntojen

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Raportti Vuoden 2016 investoinneista

Raportti Vuoden 2016 investoinneista Raportti Vuoden 2016 investoinneista RAPORTTI 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1. ELINKEINOPOLIITTISET INVESTOINNIT... 3 1.1. Pistetalon kiertoliittymän saneeraus... 3 1.2. Lammassaarentie... 3 1.3. RR-Rata... 3

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

Dupplex - vahva rakenneseinämäinen putkijärjestelmä jätevesien viemäröintiin 04 I

Dupplex - vahva rakenneseinämäinen putkijärjestelmä jätevesien viemäröintiin 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - M A Av i e m ä r i - j ä r j e s t e l m ä D U P P L E X Viettoviemärijärjestelmät Dupplex - vahva rakenneseinämäinen

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Liittämis- ja maksuperusteet sekä maksut 1.1.2016 Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Kurikkatie 14, 90440 Kempele Puhelin: (08) 8828 300, telefax (08) 8828 310 Päivystys: 0400 586

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

Sadevesikaivojen lietepesän mitat vakiona. Pakettikaivot, jätevesiviemärin tarkastuskaivot

Sadevesikaivojen lietepesän mitat vakiona. Pakettikaivot, jätevesiviemärin tarkastuskaivot -kaivot jaetaan tilaus- ja toitusmenettelyn perusteella kolmeen pääryhmään: kaivopaketit, moduulikaivot sekä tilauskaivot Valmiit kaivopaketit toimitetaan sellaisenaan varastosta, joten ne ovat helppo

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN Päivitetty 29.4.2015 VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN 1.1 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET Vaasan Veden vesi- ja viemäriverkostojen liittymismaksu on kiinteistökohtainen

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 HINNASTO 1.1.2017 KÄYTTÖMAKSUT Vesimaksu /m 3 1,25 1,55 Jätevesimaksu /m 3 2,67 3,31 PERUSMAKSUT Veden perusmaksut Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 Rivi- ja kerrostalot

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRI & TYNNYRIKANNET TYNNYRINKANSI SUOJAA NESTEET NOPEASTI JA YKSINKERTAISESTI Tynnyrinkansi, joka tekee tavallisesta 200 L tynnyristä paloturvallisen säiliön ongelmajätteille. Täyttää

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

Jaettu puhdistamo jaettu urakka

Jaettu puhdistamo jaettu urakka Jaettu puhdistamo jaettu urakka Skaftungin kylä sijaitsee Pohjanmaan eteläisimmässä rannikkokunnassa, Kristiinankaupungissa. Siellä asuu niin maanviljelijöitä kuin kalankasvattajiakin, ja sen saaret ja

Lisätiedot

KIELOTIE -NIMISEN ASEMAKAAVATIEN PERUSKORJAUS / PÄÄLLYSTÄMINEN SEKÄ VALAISTUKSEN UUSIMINEN

KIELOTIE -NIMISEN ASEMAKAAVATIEN PERUSKORJAUS / PÄÄLLYSTÄMINEN SEKÄ VALAISTUKSEN UUSIMINEN Tekninen lautakunta 62 23.08.2011 Tekninen lautakunta 73 20.09.2011 KIELOTIE -NIMISEN ASEMAKAAVATIEN PERUSKORJAUS / PÄÄLLYSTÄMINEN SEKÄ VALAISTUKSEN UUSIMINEN TELA 62 TELA 53 TELA 32 TELA 22.02.2011 8

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KONTIOLAHTI Vesihuoltolaitoksen palveluopas

KONTIOLAHTI Vesihuoltolaitoksen palveluopas KONTIOLAHTI Vesihuoltolaitoksen palveluopas Vessanpytty ei ole roskakori Viemäriverkosto laitteineen toimii hyvin, kun sitä käytetään oikein. Se tarkoittaa, että kiinteistöistä johdetaan viemäriin vain

Lisätiedot

Betonipäivät Puukivi - puuta ja betonia yhdessä Kimmo Rinne

Betonipäivät Puukivi - puuta ja betonia yhdessä Kimmo Rinne Betonipäivät 2015 Puukivi - puuta ja betonia yhdessä 29.10.2015 Kimmo Rinne 1 Destamatic Oy lyhyesti Vuonna 1998 perustettu, yksityisomisteinen materiaalien kierrätysalan yritys. Liikevaihto 2015 n. 9

Lisätiedot

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively Lähtökohta Testin lähtökohtana oli uudiskohde, jonka maanalaiset kellariseinät olivat ulkopuolisesta bentoniitti eristyksestä huolimatta vuotaneet. Kohteen rakennuttaja halusi vakuutuksen Xypex Concentrate

Lisätiedot

ASIKKALA Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö

ASIKKALA Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö ASIKKALA Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö 20.10.2015 Hannu Takala Lahden kaupunginmuseo/päijät-hämeen maakuntamuseo Tiivistelmä Asikkalan Kalkkisissa toteutettiin sähköverkon maakaapelointia

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA Kirsi Järvinen ympäristötarkastaja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tahvolan Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 15.2.2012 VESIHUOLTOLAKI (119/2001)

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Kilpailuttamisen tuloksia Ismo Kohonen

Kilpailuttamisen tuloksia Ismo Kohonen Kilpailuttamisen tuloksia 2016 Ismo Kohonen 22.4.2016 Kilpailuttaminen 2016 Hoidon alueurakat jaetaan vaativuutensa mukaan kolmeen eri luokkaan (perusurakoihin, vaativiin ja erittäin vaativiin urakoihin)

Lisätiedot

Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa

Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa Kittilän Kaukosen kylässä, Ounasjoen kupeessa Jouni Seppälällä ja Jouni Ojanperällä riittää haastatteluhetkellä lokakuussa kiireitä. Kylään on asennettu WehoPuts

Lisätiedot

JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi 14.11.2013 Tomi Onttonen Karelia-AMK

JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi 14.11.2013 Tomi Onttonen Karelia-AMK 1 JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi Tomi Onttonen Karelia-AMK Sisältö 2 - Perustuu opinnäytetyöhöni - Aineisto kerätty hajautetut

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita.

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. 1. JOHDANTO Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. AKR- alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on n. 60 000 m2 ja AO

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO JAMAR TERASSIT - ASIAKKAAN EHDOILLA Terassin hankkiminen Jamarilta on ennenkuulumattoman helppoa ja turvallista. Toimitamme avo- ja lasiterassit

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI. Huoletonta asumista talvipakkasilla

JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI. Huoletonta asumista talvipakkasilla JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI Huoletonta asumista talvipakkasilla 10 2016 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty vesijohto kohteisiin, joissa

Lisätiedot

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007.

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Toimintakertomus 2011 Vesiosuuskunnan viidennen toimintakauden

Lisätiedot

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry ProAgria Farma ja Satakunta yhdistyvät 1.1.2013 Viljatilojen määrä on kasvanut Valtaosa kuivataan öljyllä Pannut ovat pääsääntöisesti 250-330 kw Kuivauksen investoinnit

Lisätiedot

MAANALAISEEN LASIKUITULUJITETTUUN LUJITEMUOVISÄILIÖÖN KOHDISTUVAT KUORMITUKSET

MAANALAISEEN LASIKUITULUJITETTUUN LUJITEMUOVISÄILIÖÖN KOHDISTUVAT KUORMITUKSET MAANALAISEEN LASIKUITULUJITETTUUN LUJITEMUOVISÄILIÖÖN KOHDISTUVAT KUORMITUKSET JUSSI ROTO Wavin-Labko Oy Työ valmistunut 2012 Tausta Yritys Tuote Lähtökohdat työlle Diplomityö Tavoite Työn kulku Lopputulokset

Lisätiedot

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi Valaistus Teollisuus Case study Carlo Casagrande Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi CoreLine Highbay Taustaa Vuonna 1959 perustettu Carlo Casagrande & Co Oy on kotimainen maahantuontiin

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

Stratox Oy Heikki Nummelin

Stratox Oy Heikki Nummelin Stratox Oy Heikki Nummelin www.stratox.fi Veneteknologian kehittämisohjelman aktivointi Tekesin tavoitteena on kannustaa yrityksiä kehittämishankkeisiin ja tukea niitä sekä rahallisesti, että teknisesti

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Vesihuoltoavustukset Vesiosuuskuntaseminaari, Vihti 27.9.2008 Ilkka Juva 1 Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Tehtäviä mm. Vesihuollon yleinen kehittäminen toimialueella Vesihuoltolain valvontaviranomainen

Lisätiedot