Asunto Oy Mäkärä Hakamaankuja Espoo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asunto Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo"

Transkriptio

1 Asunto Oy Mäkärä Hakamaankuja Espoo HANKESUUNNITELMA Rakennusten vaipparakenteet ja piha-alueet Täydennetty salaoja- ja kustannuskohtaa

2 AS OY MÄKÄRÄ 1/19 YHTEENVETO Tämä hankesuunnitelma koskee Asunto Oy Mäkärän 17 atriumtalon vesikatto-, yläpohja-, ulkoseinäja sokkelirakenteiden sekä salaojien, piha-alueiden ja kantavien alapohjien alustatilojen korjaustöitä. Talot on rakennettu 1960-luvun alkupuolella. Kohde sijaitsee Tapiolassa osoitteessa Hakamaankuja 1. Kohteen piha- ja vaipparakenteissa on useita veden ja kosteuden kulkeutumisen hallintaan liittyviä puutteita. Tärkeimpinä mainittakoon - Maanpintojen korkeustasot rakennusten vieressä. - Maanpintojen muotoilu siten, että pintavedet ohjautuvat rakennuksiin päin. - Kantavien alapohjien alustatilojen kosteusongelmat. Alapohjissa ei ole kapillaarikatkoa. Salaojat eivät toimi kaikilta osin. - Ulkoseinissä on paljon pääosin pystysuuntaista halkeilua, jotka aiheuttavat kosteusvaurioriskin ulkoseinärakenteisiin. - Räystäät ovat siroja ja vesikattojen kaltevuudet ovat pieniä. Ne aiheuttavat riskin vesivuodoille. Tilaaja asetti hankkeelle hankesuunnittelun alkuvaiheessa ulkonäölliset ja tekniset tavoitteet. Hankkeen ulkonäölliset tavoitteet perustuvat vuonna 2006 laadittuun Tapiolan vanhojen asuinalueiden korjauksen ja hoidon suuntaviivat yleisohjeeseen. Ohjeen pääsanoma on, että korjaustöiden yhteydessä rakennusten ominaispiirteet tulisi säilyttää ennallaan, sallien kuitenkin sellaiset välttämättömät korjaustoimenpiteet, joilla rakenteiden vaurioituminen saadaan pysäytettyä. Hankkeen teknisistä tavoitteista mainittakoon kantavien alapohjien kosteusteknisten toimivuuspuutteiden poistaminen, julkisivujen kosteusteknisen toiminnan parantamien, vesikattojen toimivuuden varmistaminen sekä pihojen pintavesien hallinnan ja vesien ohjauksen parantaminen. Eri rakenteiden korjaustarpeet on esitetty hankesuunnitelman kohdassa 3. Esitetyt korjaustarpeet perustuvat tilaajan kohteessa teettämiin tutkimuksiin ja rakenneavauksiin. Eri rakenteiden korjausvaihtoehtojen sisältö ilmenee kohdasta 4. Alapohjarakenteille on esitetty yksi korjaustapa, julkisivuille neljä vaihtoehtoa, vesikatto- ja yläpohjakorjauksille kaksi vaihtoehtoa, samoin kuin piha-alueillekin. Alapohjille ja vesikatoille suositellaan täydellistä peruskorjausta. Pihojen peruskorjaus on suositeltavaa tehdä vähintään rakennusten ympärillä. Julkisivujen korjaussuositus on ulkonäköseikkojen kannalta uudelleen pinnoitus nykyisen pinnoitteen päälle. Tekniseltä kannalta suositeltavampia olisivat vaihtoehdot, joissa nykyisen pinnoitteen päälle asennetaan lisälämmöneristys ja uusi pinnoite tai pintarakenne. Korjaustyöt suositellaan aloitettavaksi salaojien, alapohjien ja pihojen korjauksella. Eri korjausvaihtoehtojen kustannusarviot on esitetty hankesuunnitelman kohdassa 5.1. Korjaustöiden on arvioitu kestävän korjausvaihtoehdosta riippuen noin yhdeksän kuukautta. Tänä aikana asukkaille syntyy korjaustöistä merkittävää haittaa. Huoneistoissa voi kuitenkin asua töiden aikana. Hankkeen alustavaksi aikatauluksi on kaavailtu, että suunnittelutyö tehtäisiin vuoden 2011 kevään ja kesän aikana ja rakentaminen vuoden 2012 aikana.

3 AS OY MÄKÄRÄ 2/19 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO YLEISTÄ Kohdetiedot Korjaushistoria Hankesuunnitelma osapuolet Hankesuunnitelman rajaus SUUNNITTELUTAVOITTEET Suojelukohteen erityisvaatimukset Tavoitteet energian, rakennusfysiikan ja ulkonäön kannalta KORJAUSTARPEET Alapohjat Julkisivut Vesikatot, räystäät ja yläpohja Piha-alueet KORJAUSVAIHTOEHDOT Alapohjat Julkisivut Vesikatot, räystäät ja yläpohja Piha-alueet Korjausten priorisointi HANKKEEN VAIKUTUKSET Taloudelliset vaikutukset Muut vaikutukset AIKATAULU LIITELUETTELO... 19

4 AS OY MÄKÄRÄ 3/19 1 YLEISTÄ 1.1 Kohdetiedot Yhtiö: Asunto Oy Mäkärä Hakamaankuja Espoo 12 Tapiola Kaupunginosa: Kortteli: Tontti: 1 Rakentamisajankohta: 1960-luvun alkupuoli Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehti P. Ahola Rakennesuunnittelu: Haka-KK ins.os. Arkkitehtoniset lähtökohdat: Kyseessä on arkkitehti Pentti Aholan ( ) 1960-luvun alussa ( ) suunnittelema atriumtaloryhmä. Talotyyppi on Suomessa harvinainen täysatriumratkaisu. Kansainvälisesti vastaavia ilmiöitä esitteli mm. venäläissyntyinen sittemmin Englannissa ja Yhdysvalloissa vaikuttanut arkkitehti Serge Chermayeff ( ). Taloryhmä on arkkitehtonisesti merkittävä paitsi harvinaisen talotyyppinsä ja kaavallisen ryhmittelynsä puolesta, niin myös kansainvälisen modernismin hengessä sommiteltujen niukkaeleisten julkisivujensa osalta. Kohdetta voidaankin pitää suomalaisen 1960-luvun modernin asuntosuunnittelun yhtenä merkittävimmistä pientaloryhmistä. Tämän hankesuunnitelman laadinnassa on oltu yhteydessä myös Espoon rakennusvalvontakeskukseen (Tapiolan alueen lupa-arkkitehti Peter Westerlund) sekä Espoon kaupunginmuseoon (tutkija Jyri Vilja). Em. kaupunginmuseon edustajan kanssa käydystä neuvottelusta on muistio liitteenä, ks. liite 1. Konstruktiiviset lähtökohdat: Yhtiö koostuu 17 atriumtalosta ja yhdestä autokatoksesta. Atriumtaloissa on erilliset asuin- ja märkätilasiivet. Talojen perustustapa vaihtelee. Osa taloista on perustettu puupaalujen varaan ja osa maanvaraisesti / kallionvaraisesti. Alapohjat ovat osin kantavia (painovoimaisesti tuuletettu ilmatila) ja osin maanvaraisia. Ulkoseinät ovat pääosin kantavia Siporex-harkkoseiniä. E- talossa ulkoseinät ovat Siporex-elementtiseiniä. Yläpohjat ovat pääosin puurakenteisia, ulkopuolisella vedenpoistolla varustettuja, katteena peltikate. E-talon puurakenteinen yläpohja on vedeneristetty bitumikermein ja vedenpoisto on toteutettu kattokaivoin. Rakennusten ulko-ovet ja ikkunat ovat puurakenteisia. Kohteen piha- ja vaipparakenteissa (alapohjat, ulkoseinät, yläpohjat) esiintyy mm. seuraavia puutteita: - maanpinta rakennusten vieressä on liian korkealla. - maanpinnat on muotoiltu siten, että pintavedet ohjautuvat rakennuksiin päin. - kantavien alapohjien alustatiloissa seisoo aika ajoin vesi.

5 AS OY MÄKÄRÄ 4/19 - ulkoseinissä on paljon pääosin pystysuuntaista halkeilua, joiden kautta tapahtuu vesivuotoja asuntoihin. - julkisivut ovat likaantuneita, lisäksi julkisivupinnoissa on paljon kasvillisuutta. - räystäät ovat siroja. - vesikattojen kaltevuudet ovat pieniä. 1.2 Korjaushistoria Kohteessa on aiemmin tehty seuraavat korjaukset: - Alueputkitus Ikkunoiden ja ovien maalaus Lämmitysverkoston paisunta-astia uusittu Autokatoksen valaistus ja autojen lämpöpisteet uusittu Vesikattojen maalaus H-talon länsi- ja pohjoispuolen salaojat uusittu E, F, G, L, O ja R- talojen rinteen puolen salaojat uusittu C, D, N, P, S ja T-talojen rinteen puoleiset salaojat uusittu Linjasaneerauksen hankesuunnittelu tehty Linjasaneerauksen suunnittelu tehty Linjasaneeraus Hankesuunnitelma osapuolet Hankesuunnitelman tilaaja: Asunto Oy Mäkärän hallitus Hakamaankuja Espoo Yhteyshenkilö: Jaakko Hassi (hallituksen puheenjohtaja) Tilaajan edustaja: Uudenmaa Projektinjohtopalvelut Oy Tekniikantie Espoo Yhteyshenkilö: Sami Koskela p Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit D4 Oy Otsonkallio Espoo Yhteyshenkilö: Jarmo Saari, arkkitehti p

6 AS OY MÄKÄRÄ 5/19 Rakennesuunnittelu (hankesuunnitelman kokoaja): Ins.tsto Konstru Oy Ahventie 4 B Espoo Yhteyshenkilöt: Mika Laitala, DI p Joni Sundström, RI amk p Hankesuunnitelman rajaus Tässä hankesuunnitelmassa käsitellään seuraavia osa-alueita: - piha-alueet, pintojen korkeusasemat ja kallistukset - kantavat alapohjat, täytöt, tuuletus, salaojat - julkisivut - yläpohjat. 2 SUUNNITTELUTAVOITTEET 2.1 Suojelukohteen erityisvaatimukset Tapiolan vanhojen asuntoalueiden korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä varten on vuonna 2006 laadittu kaupungin viranomaisten, korjausrakentamisen asiantuntijoiden, Tapiolan asuntoyhtiöiden isännöitsijöiden ja museoviranomaisten yhteistyönä yleisohjeet (Tapiola, vanhojen asuntoalueiden korjauksen ja hoidon suuntaviivat. Yleisohjeet ). Rakennuslautakunta on hyväksynyt yleisohjeet ja ne täydentävät osaltaan Espoon rakennusjärjestystä. Tavoitteena on ollut ohjata tulevia korjaushankkeita siten, että Tapiolan arvo valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä voidaan säilyttää. Keskeinen suositus ja ohje voidaan tiivistää käsitteeseen säilyttävä korjausrakentaminen. Ohjeiden käytön seuranta kuuluu Espoon rakennusvalvontakeskukselle. Todettakoon vielä, että jäljempänä esitellyt korjausvaihtoehdot edellyttävät vähintään toimenpideluvan hakemista rakennusvalvontakeskukselta. Lupakäsittelyssään valvontaviranomainen ottaa huomioon em. yleisohjeen suositukset sekä tarvittaessa pyytää kaupunginmuseon lausunnon hakemukseen liitetyistä suunnitelmista. Tämän hankesuunnitelman osalta em. yleisohjeita on tarkasteltu erityisesti julkisivujen, vesikaton ja räystäiden sekä piha-alueiden korjaustoimenpiteiden vaihtoehtoisia ratkaisutapoja kartoitettaessa. Em. yleisohjeissa säilyttävän korjausrakentamisen osalta todetaan mm. Korjaustöissä rakennusten ominaispiirteet tulee säilyttää nykyisellään erityisesti ulkoasun (julkisivujen ja kattomaiseman) osalta: sama julkisivujen jäsentely, samat profiilit ja yksityiskohdat jne. Värien, materiaalien ja työn jäljen tulee olla alkuperäistä vastaavia. Seuraavassa lyhyitä otteita em. yleisohjeista, joiden mukaisesti on jäljempänä esitelty suositeltavia korjaustoimenpiteitä.

7 AS OY MÄKÄRÄ 6/19 Julkisivujen korjaustoimenpiteiden osalta em. ohjeissa todetaan mm. Julkisivupintojen struktuuri säilytetään. Ulkopuolelle tehtävän eristyksen tarkoituksenmukaisuutta on tarkoin harkittava. Ulkopuolinen lisäeristys muuttaa rakennuksen ulkonäköä, julkisivun suhteita ja reliefivaikutelmaa sekä hävittää näkyvistä aidon materiaalin ja tekstuurin. Ikkunat jäävät kuoppaan, räystäät lyhenevät, sokkelit jäävät sisään julkisivulinjasta, sisäänkäyntien ja parvekkeiden ym. liittymäkohdissa syntyy hankalasti ratkaistavia kohtia, eikä rappauksen pinta vastaa elävyydeltään vanhaa rappauspintaa. Eristerappauksen tekeminen ei näin ollen ole yleensä suotavaa Tapiolan rakennuksiin. Ko. kohteen ulkoseinät ovat pääsääntöisesti kevytbetoniharkoista muurattuja. Seinäpinnat on pinnoitettu siten, että harkkojen saumajako kuultaa hennosti maalauksen alta. Koska ulkoseinissä on runsaasti vaurioita (halkeamia), jotka joudutaan paikkaamaan, ei alkuperäisen pintastruktuurin säilyttäminen ole siten mahdollista. Jotta paikatut ja korjatut kohdat eivät erottuisi julkisivusta, edellyttää se vähintään julkisivujen ohutrappausta, jolloin myös alkuperäinen pintastruktuuri peittyy. Em. ohjeistuksesta huolimatta tässä hankesuunnitelmassa on lisäksi tarkasteltu sekä eristerappausta että levytyksen päälle tehtävää rappausta mahdollisina korjausvaihtoehtoina. Viimeksi mainituissa tapauksissahan on mahdollista kasvattaa myös sokkelipintaa vastaavasti, ikkunoita on mahdollista siirtää ulommaksi, ja koska perinteisiä räystäitä ei ole, myös nykyisenkaltainen räystäspellitys on mahdollinen ko. vaihtoehdoissa. Julkisivujen detaljointi on siten mahdollista toteuttaa alkuperäistä vastaavalla tavalla myös em. raskaammissa korjausvaihtoehdoissa. Ikkunoiden korjaustoimenpiteiden osalta em. ohjeissa todetaan mm. Alkuperäisiä rakennusosia, kuten vanhoja puuikkunoita, tulee hoitaa ja kunnostaa ja uusia vain huonokuntoiset osat. Jos ikkunat joudutaan huonokuntoisuuden vuoksi uusimaan, ne tulee vaihtaa alkuperäistä vastaaviksi. Uusien ikkunarakenteiden tulee olla mahdollisimman alkuperäisen kaltaisia (lasitustapa, puitteiden mittasuhteet, puitejako ja liitokset sekä listat ja karmien peitelaudat). Vesikattojen korjaustoimenpiteiden osalta em. ohjeissa todetaan mm. Korjattaessa alkuperäisten vesikattojen toiminnallisia ja teknisiä ominaisuuksia tulee säilyttää kattorakenteiden muoto ja korko. Piha-alueiden korjaustoimenpiteiden osalta em. ohjeissa todetaan mm. Yleissuunnitelmat ja istutussuunnitelmat ovat säilyneet ja niitä tulee edelleen lähtökohtaisesti noudattaa. Korjaustöiden yhteydessä tulee tehdä pihasuunnitelma, joka noudattaa yleissuunnitelman ja vanhan istutussuunnitelman henkeä. Pihajärjestelyjen muutokset tehdään rakennusvalvonnan hyväksymien suunnitelmien mukaisesti.

8 AS OY MÄKÄRÄ 7/ Tavoitteet energian, rakennusfysiikan ja ulkonäön kannalta Tilaaja on asettanut hankkeelle seuraavat tavoitteet: - Alapohjat: alapohjien kosteustekniset toimivuuspuutteet poistetaan. - Julkisivut: kosteusteknisen toiminnan parantaminen (ulkopuolisen kosteuden tunkeutumisen estäminen, sisäpuolisen kosteuden poistuminen rakenteesta), lämpötaloutta ei paranneta. - Vesikatot, räystäät ja yläpohja: ensisijaisena tavoitteena on nykyisten rakenteiden toimivuuden varmistaminen, toissijaisena tavoitteena on lämpötalouden parantaminen. - Pihat: pintavesien ohjauksen ja hallinnan parantaminen sisältäen myös maanpinnan korkeusaseman laskemisen siporex -ulkoseiniin nähden. - Ulkonäön kannalta tavoitteena on em. Tapiolan yleisohjeenkin mukainen rakennusten ominaispiirteiden säilyttäminen nykyisellään, sallien kuitenkin sellaiset välttämättömät korjaustoimenpiteet, joilla rakenteiden vaurioituminen saadaan pysäytettyä. 3 KORJAUSTARPEET 3.1 Alapohjat Tässä hankesuunnitelmassa esitetyt korjaustarpeet perustuvat seuraaviin tutkimuksiin: - Uusittujen salaojien tv-kuvaus, pöytäkirjat pvm , ks. liitteen 2 kartta. - Uusittujen salaojien vaaitus, pvm , Geo-Juva Oy, ks. liite 3. - Alapohjien tutkimus, raportti pvm , Ins. tsto Konstru Oy, ks. liite 4. Alapohjiin liittyvät korjaustarpeet ovat seuraavat: - Rinteiden puoleiset salaojat on uusittu vuosina taloissa C, D, E, F, G, H, L, N, O, P, R, S ja T. Tehdyn salaojakuvauksen mukaan ko. salaojien kunto on pääosin hyvä. Osassa linjoista esiintyy vähäisiä painumia, joita ei ole tarpeen korjata. Osassa linjoista uusittu salaoja liittyy vanhaan ruukkuputkeen. Talon O salaojan purku sadevesiviemäriin padottaa vettä lähtökaivon lähellä. Se joudutaan korjaamaan. Muita korjattavia salaojia ovat talon F kaivosta 29 pohjoiseen ja itään lähtevät linjat, talon S kaivon 40 liitos ja talon T kaivon 53 liitos. - Uusittujen salaojien vaaituksen perusteella taloissa, joissa on maanvarainen lattia, salaojitustaso on liian ylhäällä ja taloissa, joissa on kantava alapohja, salaojitustaso on riittävän alhaalla. Salaojitustasoa pitäisi laskea taloissa C, D, E, F, G, L, N, S, T. - Muut rakennusten salaojat ovat alkuperäisiä ja materiaaliltaan tiiliruukkuputkea. Muista vastaavista kohteista saatujen kokemusten perusteella voidaan päätellä, että ne ovat uusimistarpeessa (painuva pohja, saumojen avautuminen, puiden juuret rikkoneet salaojia jne.). Salaojituksia korjattaessa tulee ottaa huomioon, että osa rakennuksista on perustettu puupaalujen varaan. - Alustatiloissa on vielä muottilaudoitusta, joka tulee poistaa.

9 AS OY MÄKÄRÄ 8/19 - Sokkelipalkeissa on hakoja paikoin näkyvissä. Niiden mahdollinen suojaustarve tulee tarkistaa laskelmin toteutussuunnitteluvaiheessa (tukien läheisyydessä). Samoin muutamiin peruspalkkeihin on tehty isoja reikiä. Reikien vaikutus palkkien kantavuuteen tulee tarkistaa laskelmin toteutussuunnitteluvaiheessa. Tarvittaessa palkit on vahvistettava. - Alustatilojen ilma on osin ummehtunutta. Alapohjalaatan alapinnassa esiintyy paikoin vesihelmeilyä. Täyttö on hienoa hiekkaa, joka on monin paikoin kosteaa tai märkää. Osa läpivienneistä on puutteellisesti tiivistettyjä. Alustatilojen tuuletusta tulee parantaa ja kosteuden haihtuminen alustilan täytöistä tulee estää. Tuuletuksen parantaminen aiheuttaa alapohjalaatan alapintaan lisälämmöneristystarpeen tuuletusaukkojen ja -putkien läheisyydessä. Läpivientien tiiveys varmistetaan. - Alustatilojen täytöt ovat pääosin lähes kiinni alapohjarakenteissa (mm. palkkien kohdat). Alustan täyttöjä tulee poistaa, kuopat ja painanteet tasata ja pohjamaa kallistaa salaojiin päin. Täyttöjä poistettaessa tulee ottaa huomioon, että ryömintätilan minimikorkeuden tulisi olla vähintään 0,8 m (Srmk C2). - Pihojen täyttöjen valuminen alapohjatilaan tulee estää vastapenkoin. - Alapohjien korjaustöiden ja alustatilassa olevien putkien huoltotöiden helpottamiseksi ryömintätilojen käyntiluukkuja suositellaan lisättäväksi. - Perusvedet ja sadevedet johdetaan tällä hetkellä samoihin kaivoihin. Sadevesien pääsy salaojajärjestelmään tulee estää padotusventtiilein. 3.2 Julkisivut Tässä hankesuunnitelmassa esitetyt korjaustarpeet perustuvat seuraaviin tutkimuksiin: - Siporex -seinätutkimus, tutkimusselostus pvm , Contesta Oy, ks. liite 5. - Julkisivupinnoitteen asbestianalyysi, tutkimustulokset toimitetaan myöhemmin ja liitetään tämän hankesuunnitelman liitteeksi 6. - Hankesuunnittelun yhteydessä pidetyt katselmukset kohteessa ja sekä Kivira Oy:ssä Julkisivuihin liittyvät korjaustarpeet ovat seuraavat: - Pinnoitteiden likaantuminen (kasvillisuus). - Pinnoitteiden paikallinen irtoaminen alustasta. - Siporex-muurien ulkopinnan paikallinen rapautuminen. - Siporex-muurien pääosin pystysuuntainen halkeilu. - Siporex-muurien rikkoutuminen varsikin seinien yläosissa (vesikatolla). - Ikkunapalkkien halkeilu paikallisesti. - Liikuntasaumojen puuttuminen lämpimän ja kylmän muurin väliltä. - Yläpohjan tuuletusraot muurien yläosissa. - Julkisivuvarusteiden kiinnityspuutteet (talotikkaat). Kohteen julkisivujen voimakas pystysuuntainen halkeilu johtuu seinämuurien kutistumisterästen ja liikuntasaumojen puuttumisesta. Nykyinen suositus on, että ulkoseinissä on kutistumisteräkset joka neljännessä vaakasaumassa (Siporex kutistuu noin 0,2 mm/m). Lisäksi pitkät muurit tulee katkaista vähintään 12 m:n välein ja aina kylmän ja lämpimän seinän rajakohdassa. Seinähalkeamien sekä seinien yläosissa olevien avonaisten pystysaumojen (yläpohjan tuuletus) kautta sadevesi pääsee tunkeutumaan sei-

10 AS OY MÄKÄRÄ 9/19 närakenteen sisälle ja voi levitä kapillaarisesti laajoillekin alueille (Siporex on huokoista materiaalia). Huonoimmassa tapauksessa sadevesi pääsee tunkeutumaan aina rakennuksen sisätiloihin saakka. Siporexin kosteudensietokyky on hyvä. Kun kosteus poistuu kastuneesta seinästä haihtumalla, alkavat liukenemistuotteet kiteytyä Siporexin huokosrakenteeseen. Kiteytyessään liukenemistuotteiden tilavuus kasvaa aiheuttaen rakenteeseen paisumispaineen. Paine purkautuu valmiissa rakenteessa sen ulkopintaan aiheuttaen sen rapautumisen, kun materiaalin vetolujuus ylittyy. Kohteen julkisivujen korjaustöissä on otettava huomioon, että vanha pinnoite sisältää asbestia. 3.3 Vesikatot, räystäät ja yläpohja Tässä hankesuunnitelmassa esitetyt korjaustarpeet perustuvat seuraaviin tutkimuksiin: - Yläpohjarakenteiden tähystys, pvm , Metropolia, ks. liite 7. - Vesikattokatselmuksen havainnot, pvm , Ins.tsto Konstru Oy, ks. liite 8. - Yläpohjan ja ulkoseinän välisen liittymän rakenneavaus F-talon makuuhuoneen katosta, katselmus , Ins.tsto Konstru Oy. Vesikattoihin ja yläpohjiin liittyvät välittömät korjaustarpeet ovat seuraavat: - Yläpohjan tuuletuksen muuttaminen (seinien yläosien pystysaumojen sulkeminen). - Räystäspellitysten ja siporex-muurien välisten saumojen tiivistys. - Vesikatteiden ylösnostojen tiivistys. - Kattopintojen puhdistus roskista ja kasvillisuuden poisto. E-talon (kermikate) kattokaivot on varustettava roskasihdein. - Peltikatteiden saumausten ja kiinnitysten tarkistus, korjaus ja tiivistys. - E-talon kermikatteen saumojen tarkistus, korjaus ja tiivistys. - Peltikatteiden maalaus. - Räystäskourujen ja syöksytorvien uusiminen sekä varustaminen sähkösaattolämmityksellä. - Peltikattojen syöksytorvien viemäröinti. Sadevedet on erotettava perusvesistä (padotusventtiilit). - Savupiippujen vaurioiden korjaus. - Tikkaiden uusiminen (nykyiset tikkaat jätetään julkisivuaiheeksi). Tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan todeta, että kohteen vesikatteiden tekninen käyttöikä alkaa olla lopussa ja niiden uusiminen on lähitulevaisuudessa edessä. Vesikatteiden uusimistyön yhteydessä kannattaa tehdä myös yläpohjan lämmöneristeiden vaihtaminen ja lisälämmöneristeiden asentaminen (nykyisin lämmöneristettä on 125 mm + päällä 4 mm:n tuulensuojalevy). Samassa yhteydessä tulee tarkistaa myös yläpohjan puurakenteiden kunto ja uusia yläpohjan vaurioituneet puurakenteet (yläpohjatähystyksissä havaittiin vesivuotojälkiä ja paikoin alkavaa lahoa, F-talon rakenneavauksessa puurakenteiden kunto oli hyvä). Myös yläpohjan ilma- ja höyrytiiveys tulee varmistaa. Nykyisten peltikattojen kallistukset eivät täytä

11 AS OY MÄKÄRÄ 10/19 nykyvaatimuksia, ja koska kallistusten parantaminen suojelullisista syistä on poissuljettu, on peltikatteen alle asennettava aluskate. 3.4 Piha-alueet Tässä hankesuunnitelmassa esitetyt korjaustarpeet perustuvat paikanpäällä pidettyihin katselmuksiin. Piha-alueisiin liittyvät korjaustarpeet ovat seuraavat: - Rakennukset sijaitsevat rinnetontilla. Rakennusten ylärinteen puoleisilla sivuilla pihat kallistavat rakennuksiin päin. - Pihat ovat monin paikoin liian ylhäällä ulkoseinien alareunoihin nähden (mm. alapohjan tuuletusaukkojen tukkiutuminen ja lumien sulamisvesien valuminen tuuletusaukoista alustatiloihin, pintavesien tunkeutuminen ulkoseinärakenteeseen). Osassa rakennuksista ei ole sokkelia, vaan siporexharkot ulottuvat maanpinnan alapuolelle. - Runsas kasvillisuus sokkeleiden vierustoilla (juuret). 4 KORJAUSVAIHTOEHDOT 4.1 Alapohjat Seuraavassa on esitetty kantavan alapohjan alustatilojen korjauksiin liittyvät toimenpiteet: - Salaojien korjaus kohdassa 3.1 esitetyiltä alueilta. Salaojitustasoissa on otettava huomioon sokkelipalkkien alareunojen korkeusasemat ja puupaalujen yläpäiden katkaisutasot. Purkukaivoihin asennetaan padotusventtiilit. Sokkeleiden ulkopintaan asennetaan vähintään perusmuurilevyt (perusmuurilevyt on tällä hetkellä asennettu 2000-luvulla korjattujen salaojien kohdille). - Alapohjakorjauksen työnaikaisten kulkuyhteyksien rakentaminen. - Alapohjan ja sokkeleiden läpivientien tiivistysten tarkastus ja varmistus. - Jäljellä olevien muottilautojen poisto. - Teräsbetonirakenteiden vaurioiden korjaus (palkkien haat näkyvissä, palkkeihin tehty isoja reikiä). - Täyttöhiekan poistaminen ja pinnan tasaus (ryömintätilan korkeus vähintään 0,8 m, pohjamaan kallistus salaojiin, kuoppien ja painanteiden poisto, tuuletuksen toimivuuden varmistaminen myös palkkien kohdilla). - Kapillaarikatkon rakentaminen täytön yläpintaan, esim. salaojasepelistä. Sepelikerroksen yhteys uusiin salaojiin varmistettava. - Vastapenkkojen rakentaminen sokkeleiden viereen. - Alustatilan tuuletuksen parantaminen (pihamaan laskeminen). Nykyiset tuuletuskanavat avataan ja puhdistetaan, säleiköt kunnostetaan. Lisäksi lisätään tuuletusputkia. Alapohjalaatan alapintaan asennetaan lisälämmöneristeet tuuletuskanavien ja putkien ympärille ja läheisyyteen. Korjaussuositus on, että kaikki alustatilalliset alapohjat korjataan, ja että rakennusten salaojat uusitaan kohdassa 3.1 esitetyiltä alueilta.

12 AS OY MÄKÄRÄ 11/19 Suojelulliset näkökulmat alapohjakorjauksiin: Alapohjien kunnostustoimenpiteet eivät juuri näy ulospäin, eikä niillä siten ole rakennussuojelun näkökulmasta suurta merkitystä. Poikkeuksen muodostaa kuitenkin ryömintätilan tuuletuksen järjestäminen, joka tulisi tehdä mahdollisimman huomaamattomasti. Tuuletusputkia voidaan tarvittaessa lisätä harkitusti (ei uudisrakentamisen vaatimuksilla), ja niiden eleettömään muotoiluun tulisi kiinnittää huomiota. 4.2 Julkisivut Seuraavassa on esitetty 4 vaihtoehtoista julkisivujen korjaustapaa. Vaihtoehto 1, uusi pinnoite nykyisen päälle, käyttöikäarvio n. 15 vuotta - Ulkoseinän halkeamien korjaaminen ilmavuotojen estämiseksi. Rikkoutuneet muurit muurataan uudestaan. Siporex-muurien vaurioituneet ulkopinnat paikkakorjataan. - Liikuntasauman rakentaminen lämpimän ja kylmän muurin rajakohtaan. - Ylimmän harkkovarvin avonaisten pystysaumojen sulkeminen. - Kapillaarikatkon injektoiminen paikallisesti sokkeleihin / seinän alaosaan. - Alustassaan huonosti kiinni olevan nykyisen Kenitex-pinnoitteen poistaminen (asbestityötä). - Julkisivun pesu. - Julkisivujen uudelleenpinnoittaminen (~6 mm) ohutrappaamalla. Rappaus elastinen, likaa hylkivä ja pestävä. Rappausjärjestelmä käsittää: alustan primeroinnin, verkotuslaastin, alkalisuojatun lasikuituverkon, laastikerroksen, väripohjusteen ja pintalaastin. Rappaus irrotetaan alustasta siporex-muurissa olevien halkeamien kohdilta. Rappaus päätetään liittyviin rakenteisiin järjestelmään kuuluvin listoin ja pellityksin (julkisivupinnoissa tuulen paineella ylöspäin nousevan veden pääsy rappauksen taakse on estettävä). - Sokkeleiden betonivaurioiden korjaus ja pinnoittaminen näkyviltä osin. - Julkisivuvarusteiden uusiminen. - Nykyiset talotikkaat kunnostetaan ja kiinnitetään uudelleen. Ne toimivat jatkossa julkisivuaiheina. Rakennusten sisäpihan puolelle asennetaan uudet nykymääräykset täyttävät talotikkaat. - Rikkoutuneiden ikkunapalkkien vahvistaminen, terästuenta. - HUOM! Rappauksen rikkoutuminen on todennäköistä myöhemmin mahdollisesti tehtävän ikkunoiden uusimisen yhteydessä. Ennen ulkoseinien rappausta on varmistettava, että siporexin kosteuspitoisuus on pinnoitustöiden suhteen oikea. Vaihtoehto 2, eristerappaus nykyisen pinnoitteen päälle, käyttöikäarvio n. 30 vuotta - Ulkoseinän halkeamien korjaaminen ilmavuotojen estämiseksi. Rikkoutuneet muurit muurataan uudestaan. Siporex-muurien vaurioituneet ulkopinnat paikkakorjataan. - Liikuntasauman rakentaminen lämpimän ja kylmän muurin rajakohtaan. - Ylimmän harkkovarvin avonaisten pystysaumojen sulkeminen. - Kapillaarikatkon injektoiminen paikallisesti sokkeleihin / seinän alaosaan.

13 AS OY MÄKÄRÄ 12/19 - Alustassaan huonosti kiinni olevan nykyisen Kenitex-pinnoitteen poistaminen (asbestityötä). - Julkisivun pesu. - Julkisivujen eristerappaus (>60 mm). Rappaus elastinen, likaa hylkivä ja pestävä. Eristerappausjärjestelmä käsittää: pontattujen EPSeristelevyjen kiinnittämisen alustaan liimausvaahdolla tai liimalaastilla (vaihtoehtona mineraalivilla), EPS-eristelevyjen asennus, mekaaninen kiinnitysvarmistus, kiinnikkeitä 4 kpl/m 2, verkotuslaastin, alkalisuojatun lasikuituverkon, laastikerroksen, väripohjusteen ja pintalaastin. Rappaus päätetään liittyviin rakenteisiin järjestelmään kuuluvin listoin ja pellityksin (julkisivupinnoissa tuulen paineella ylöspäin nousevan veden pääsy rappauksen taakse on estettävä.) EPS-eristeen minimipaksuus 20 mm, suositellaan vähintään 50 mm. 50 mm:n eristeellä ulkoseinän U-arvo paranee arvosta 0,39 W/m 2 K arvoon 0,24 W/m 2 K, joka täyttää ennen vuotta 2010 voimassa olleet lämmöneristysmääräykset. - Sokkelin ja eristerappauksen rajakohta on selvästi näkyvissä. Vaihtoehtoina on joko sokkelin kasvattaminen lähes samaan tasoon ulkoseinän kanssa esimerkiksi ruiskubetonoimalla tai eristerappaamalla (taustalle kovempi eriste) tai sitten jätetään selvä tasoero ulkoseinän ulkopinnan ja sokkelin ulkopinnan välille. Viimeksi mainitussa tapauksessa näkyvät sokkelit korjataan kuten vaihtoehdossa 1. - Julkisivuvarusteiden uusiminen. - Nykyiset talotikkaat kunnostetaan ja kiinnitetään uudestaan. Ne toimivat jatkossa julkisivuaiheina. Rakennusten sisäpihan puolelle asennetaan uudet nykymääräykset täyttävät talotikkaat. - Rikkoutuneiden ikkunapalkkien vahvistaminen, terästuenta. - HUOM! Ikkunoiden suhde julkisivupintaan on säilytettävä (ikkunoiden uusiminen tai nykyisten ikkunoiden irrotus, kunnostus ja siirtäminen ulospäin ulkoseinärakenteessa). Vesipellit uusitaan. Eristerappaus muuttaa myös sisäänkäyntien ovidetaljiikkaa sekä räystäiden pellityksiä. Vaihtoehto 3, levyrappaus nykyisen pinnoitteen päälle, käyttöikäarvio n. 25 vuotta - Ulkoseinän halkeamien korjaaminen ilmavuotojen estämiseksi. Rikkoutuneet muurit muurataan uudestaan. Siporex-muurien vaurioituneet ulkopinnat paikkakorjataan. - Liikuntasauman rakentaminen lämpimän ja kylmän muurin rajakohtaan. - Ylimmän harkkovarvin avonaisten pystysaumojen sulkeminen. - Kapillaarikatkon injektoiminen paikallisesti sokkeleihin / seinän alaosaan. - Alustassaan huonosti kiinni olevan nykyisen Kenitex-pinnoitteen poistaminen (asbestityötä). - Julkisivun pesu. - Levyrappaus (~40 mm). Rappaus elastinen, likaa hylkivä ja pestävä. Levyrappausjärjestelmä käsittää: koolaukset, rappauslevyt, verkotuslaastin, alkalisuojatun lasikuituverkon, laastikerroksen, väripohjusteen ja pintalaastin. Rappaus päätetään liittyviin rakenteisiin järjestelmään kuuluvin listoin ja pellityksin (julkisivupinnoissa tuulen paineella ylöspäin nousevan veden pääsy rappauksen taakse on estettävä). Levyjen taustatila tuuletetaan.

14 AS OY MÄKÄRÄ 13/19 - Sokkelin ja levyrappauksen rajakohta on selvästi näkyvissä tuuletusraon vuoksi. Vaihtoehtoina on joko sokkelin kasvattaminen samaan tasoon ulkoseinän kanssa (tuuletusraon toiminta varmistettava) esimerkiksi ruiskubetonoimalla tai sitten jätetään selvä tasoero ulkoseinän ulkopinnan ja sokkelin ulkopinnan välille. Viimeksi mainitussa tapauksessa näkyvät sokkelit korjataan kuten vaihtoehdossa 1. - Julkisivuvarusteet uusitaan. - Nykyiset talotikkaat kunnostetaan ja kiinnitetään uudestaan. Ne toimivat jatkossa julkisivuaiheina. Rakennusten sisäpihan puolelle asennetaan uudet nykymääräykset täyttävät talotikkaat. - Rikkoutuneiden ikkunapalkkien vahvistaminen, terästuenta. - HUOM! Ikkunoiden suhde julkisivupintaan on säilytettävä (ikkunoiden uusiminen tai nykyisten ikkunoiden irrotus, kunnostus ja siirtäminen ulospäin ulkoseinärakenteessa). Vesipellit uusitaan. Levyrappaus muuttaa myös sisäänkäyntien ovidetaljiikkaa sekä räystäiden pellityksiä. Vaihtoehto 4, levyrappaus ja lisälämmöneristäminen, käyttöikäarvio n. 30 vuotta - Ulkoseinän halkeamien korjaaminen ilmavuotojen estämiseksi. Rikkoutuneet muurit muurataan uudestaan. Siporex-muurien vaurioituneet ulkopinnat paikkakorjataan. - Liikuntasauman rakentaminen lämpimän ja kylmän muurin rajakohtaan. - Ylimmän harkkovarvin avonaisten pystysaumojen sulkeminen. - Kapillaarikatkon injektoiminen paikallisesti sokkeleihin / seinän alaosaan. - Alustassaan huonosti kiinni olevan nykyisen Kenitex-pinnoitteen poistaminen (asbestityötä). - Julkisivun pesu. - Levyrappaus (>110 mm). Rappaus elastinen, likaa hylkivä ja pestävä. Levyrappausjärjestelmä käsittää: lämmöneristeet (mineraalivilla 50 mm + tuulensuojavilla 30 mm), koolaukset, rappauslevyt, verkotuslaastin, alkalisuojatun lasikuituverkon, laastikerroksen, väripohjusteen ja pintalaastin. Rappaus päätetään liittyviin rakenteisiin järjestelmään kuuluvin listoin ja pellityksin (julkisivupinnoissa tuulen paineella ylöspäin nousevan veden pääsy rappauksen taakse estettävä.) Levyjen taustatila tuuletetaan. Edellä mainituilla lämmöneristeillä ulkoseinän U-arvo paranee arvosta 0,39 W/m 2 K arvoon 0,21 W/m 2 K, joka täyttää ennen vuotta 2010 voimassa olleet lämmöneristysmääräykset. - Sokkelin ja levyrappauksen rajakohta on selvästi näkyvissä koolausten, lämmöneristeiden ja tuuletusraon vuoksi. Vaihtoehtoina on joko sokkelin kasvattaminen samaan tasoon ulkoseinän kanssa (tuuletusraon toiminta varmistettava) tai sitten jätetään selvä tasoero ulkoseinän ulkopinnan ja sokkelin ulkopinnan välille. Viimeksi mainitussa tapauksessa näkyvät sokkelit korjataan kuten vaihtoehdossa 1. - Julkisivuvarusteet uusitaan. - Nykyiset talotikkaat kunnostetaan ja kiinnitetään uudestaan. Ne toimivat jatkossa julkisivuaiheina. Rakennusten sisäpihan puolelle asennetaan uudet nykymääräykset täyttävät talotikkaat. - Rikkoutuneiden ikkunapalkkien vahvistaminen, terästuenta. - HUOM! Ikkunoiden suhde julkisivupintaan on säilytettävä (ikkunoiden uusiminen tai nykyisten ikkunoiden irrotus, kunnostus ja siirtäminen

15 AS OY MÄKÄRÄ 14/19 ulospäin ulkoseinärakenteessa). Vesipellit uusitaan. Levyrappaus muuttaa myös sisäänkäyntien ovidetaljiikkaa sekä räystäiden pellityksiä. Teknisestä näkökulmasta katsoen julkisivuille suositellaan vaihtoehtoa, jossa nykyisen pinnan päälle asennetaan lämmöneriste ja uusi pinnoite / pintarakenne eli käytännössä tällöin kysymykseen tulevat vaihtoehdot 2 ja 4 (muuri lämpimällä puolella, vaurioiden etenemisen pysähtyminen, toimii kosteusteknisesti paremmin). Kyseiset julkisivujen korjausvaihtoehdot ovat ristiriidassa suojelullisten vaatimusten kanssa. Ikkunoiden ja ovien korjausvaihtoehdot: - vaihtoehto 1: kunnostaminen, käsittäen huonokuntoisten puuosien vaihtamisen, käyntien, tiivistysten ja heloitusten korjauksen sekä maalauksen. - vaihtoehto 2: uusiminen nykymallin mukaisina. Ikkunoiden ja ovien korjausvaihtoehto riippuu ulkoseinien korjausvaihtoehdosta. Nykyisten tuuletusluukkujen käyristyminen johtanee niiden uusimiseen ainakin osissa rakennuksista. Suojelulliset näkökulmat julkisivukorjauksiin: Tässä hankesuunnitelmassa käsitellyistä vaihtoehdoista rakennussuojelun näkökulmasta suositeltavimpana voidaan pitää n. 6 mm laastipinnoitusta (vaihtoehto 1). Myös kaupungin museon taholta se voidaan hyväksyä, vaikka siinä menetetäänkin nykyisen maalipinnan alta hennosti näkyvä siporexharkkojen saumajako. Niukkaan julkisivusommitteluun olennaisesti liittyvät vanhat talotikkaat tulisi säilyttää ja tarvittaessa kunnostaa. Mahdolliset nykymääräysten mukaiset talotikkaat on tarvittaessa asennettavissa rakennusten sisäpihan puolelle. Ikkunoiden ja ulko-ovien osalta suositeltavin korjausvaihtoehto on nykyisten kunnostaminen, tai jos niitä joudutaan uusimaan, niin alkuperäistä vastaavien puurakenteisten ikkunoiden ja ovien käyttö. Myös suhde julkisivupintaan tulisi säilyttää. 4.3 Vesikatot, räystäät ja yläpohja Seuraavassa on esitetty 2 vesikattojen ja yläpohjien korjausvaihtoehtoa. Vaihtoehto 1 sisältää välttämättömät kunnostustoimenpiteet ja vaihtoehto 2 käsittää vesikattojen ja yläpohjien peruskorjauksen. Vaihtoehto 1, vesikattojen ja yläpohjien kunnostus, käyttöikäarvio n. 10 vuotta, jonka jälkeen tehdään peruskorjaus - Yläpohjien tuuletusjärjestelmän muuttaminen yläräystäillä (siporexseinien yläosien pystysaumat suljetaan, katolle asennetaan tuuletusputket räystäiden lähelle). - Räystäiden pellitysten uusiminen tarvittavassa laajuudessa, ulkoseinäliittymän tiivistys. - Vesikatteiden ylösnostojen korjaus ja tiivistys. - Kattopintojen puhdistus roskista ja kasvillisuuden poisto. E-talon (kermikate) kattokaivot on varustettava roskasihdein. - Peltikatteiden saumausten ja kiinnitysten tarkistus, korjaus ja tiivistys. - E-talon kermikatteen saumojen tarkistus, korjaus ja tiivistys.

16 AS OY MÄKÄRÄ 15/19 - Peltikatteiden maalaus. - Räystäskourujen ja syöksytorvien uusiminen sekä varustaminen sähkösaattolämmityksellä. - Peltikattojen syöksytorvien viemäröinti. Sadevedet on erotettava perusvesistä (padotusventtiilit). - Savupiippujen vaurioiden korjaus. - Tikkaiden uusiminen (nykyiset tikkaat jätetään julkisivuaiheeksi). Vaihtoehto 2, vesikattojen ja yläpohjien peruskorjaus, käyttöikäarvio n. 30 vuotta - Vesikatteiden uusiminen (peltikate/kermikate). - Aluskatteen asentaminen uuden peltikatteen alle, koska nykyinen kaltevuus on riittämätön peltikatteelle ilman aluskatetta (kattokaltevuuksia ei muuteta). - Vanhojen lämmöneristeiden vaihtaminen ja lisälämmöneristeiden asentaminen. Yläpohjan tuuletustilan riittävyys varmistetaan. - Yläpohjarakenteen ilma- ja höyrytiiviyden tarkistus ja varmistus. - Puurakenteiden vaurioiden korjaaminen ja puuosien vaihtaminen. - Tuuletuksen järjestäminen yläräystäillä tuuletusputkin. - Vedenpoistojärjestelmien uusiminen (vesikourut ja syöksytorvet sekä kermikatolla kattokaivot). - Vedenpoistojärjestelmien sähkösaattolämmitys tarvittavassa laajuudessa. Teknisestä näkökulmasta suositellaan vaihtoehdon 2 toteuttamista. Suojelulliset näkökulmat yläpohjien ja vesikattojen korjauksiin: Vesikatteiden mahdollisen uusimisen yhteydessä räystäspellitysten detaljointi on suositeltavaa säilyttää alkuperäisen ratkaisun mukaisena. Tarvittaessa lämmöneristeen lisäämiselle yläpohjaan ei ole esteitä, koska se on mahdollista tehdä nykyistä vesikattoa korottamatta. Yläpohjan ontelotilan tuuletus on muutettavissa siten, että ulkoseinän ylimmän harkkorivin avonaiset pystysaumat voidaan sulkea, jotta estetään sadeveden pääsy sitä kautta rakenteisiin, ja korvata tuuletusratkaisu vesikatteen läpi asennettavin tuuletusputkin. Tuuletusputket tulisi kuitenkin asentaa siten, että ne näkyvät mahdollisimman vähän, eli niin matalina ja harvaan kuin se on teknisesti mahdollista. 4.4 Piha-alueet Seuraavassa on esitetty piha-alueiden korjauksiin liittyvät toimenpiteet: - Maanpintojen muotoilu poispäin rakennuksista. - Maanpintojen laskeminen rakennusten seinustoilla, jotta saadaan riittävästi etäisyyttä siporex-muurien alareunoihin, ja että rakennuksiin saadaan betonisokkelit. Seinien vierustoille rakennetaan kiveyskaistat. Istutusalueet sijaitsevat kiveyskaistojen ulkopuolella. - Tukimuurien rakentaminen tontin pohjois- ja länsiosaan, rakennusten vierustoille tontin keskiosassa sekä joidenkin kulkuväylien vierustoille. Osa tasoeroista voidaan hoitaa maaluiskin. Tukimuurien ja maaluiskien kohdille rakennetaan tarvittavat niskaojat sadevesiviemäreineen (pintavesin hallittu poisto).

17 AS OY MÄKÄRÄ 16/19 - Maanpintojen muotoilu ja laskeminen aiheuttaa muutoksia myös kulkuväylille (luiskat, portaat). - Edellä esitetyt toimenpiteet johtavat myös muutoksiin sadevesiviemärijärjestelmässä. Myös piha-alueen valaistusta kannattaa parantaa. - Pihojen korjaustöissä on otettava huomioon alueen runsaan puuston tarvittava suojelu. Korjausvaihtoehdot: - Vaihtoehto 1: korjataan vain välttämättömät alueet, arviolta n. 50 % piha-alueen pinta-alasta. - Vaihtoehto 2: koko piha-alueen korjaus. Teknisestä näkökulmasta molemmat vaihtoehdot ovat tasavertaisia. Suojelulliset näkökulmat piha-alueiden korjauksiin: Rakennussuojelun näkökulmasta tontin maamassoja voidaan muotoilla siinä määrin kuin se teknisesti on tarpeen ja välttämätöntä, jotta maanpinta saadaan viettämään rakennuksista poispäin. Mikäli tukimuureja tarvitaan ne pitäisi tehdä niin matalina kuin mahdollista, tarvittaessa porrastaen useampaa muuria hyödyntämällä. Lisäksi tukimuurien tulisi olla ilmeeltään ja väriltään (valkoisia) rakennusten muurimaisia ulkoseiniä vastaavia. Piha-alueilla tulisi pyrkiä säilyttämään nykyiset Tapiola-pylväsvalaisimet. 4.5 Korjausten priorisointi Korjausjärjestykseksi suositellaan seuraavaa: 1. Alapohjat, salaojat ja pihat 2. Vesikatot ja julkisivut. 5 HANKKEEN VAIKUTUKSET 5.1 Taloudelliset vaikutukset Tarkkaa kustannusarviota on vaikeata laatia projektin tässä vaiheessa, koska töiden tarkka laajuus ei ole tiedossa ennen toteutussuunnittelua. Kustannusarvio on täten vain suuntaa antava ja perustuu julkisivujen /vesikaton osalta määrälaskennassa tehtyihin oletuksiin työn sisällöstä ja laajuudesta ja piha/alapohjatöiden osalta urakoitsijalta saatuun ennakkotarjoukseen. Hinnat tarkentuvat, kun suunnitelmat tarkentuvat ja niiden perusteella on pidetty urakkakilpailu. Kustannuksiin vaikuttavat tehtävien korjaustöiden laajuus ja rakennusalan suhdanteet. Kustannusarvio on laskettu siten, että urakka kilpailutetaan vuonna Kustannusarvion hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 %. Kustannukset on jaoteltu vaihtoehdoittain, jolloin lopullinen kustannusarvio muodostuu valittujen vaihtoehtojen summasta. Kiinteisiin rakennuskustannuksiin on laskettu projektille kaikissa vaihtoehdoissa esitettävät työt, jotka eivät riipu valittavasta korjausvaihtoehdosta.

18 AS OY MÄKÄRÄ 17/19 Hanketehtävät, rakentamisen johto- ja työmaatehtävät (8+9) on laskettu sillä olettamuksella, että työt teetetään yhtäjaksoisesti kokonaisurakkana. Hanketehtävät: Rakennuttaminen, paikallisvalvonta ja suunnittelu ,00. Kopiointi, viranomaismaksut ym. yleiskulut ,00. Rakentaminen: Alapohjat (hankesuunnitelma 4.1) Alkuperäisten salaojien uusiminen ja perusmuurilevyt ,00 Perusmaanpoisto imuautolla ja korvaaminen karkealla soralla tuulettuvissa alapohjatilassa ,00 Tuuletuksen parantaminen, pudotusventtiilit, vastapenkat, teräsbetonirakenteiden korjaus, mahdolliset lisälämmöneristeet ,00. Julkisivut VA 1 Seinien pinnoitus ,00 VA 2 Eristerappaus ,00 VA 3 Levyrappaus ilman lämmöneristettä ,00 VA 4 Levyrappaus lämmöneristeellä ,00. Vesikatto, räystäät ja yläpohja VA 1 Vesikattojen ja yläpohjan kunnostus ,00 VA 2 Vesikattojen ja yläpohjan peruskorjaus ,00. Piha-alueet VA 1 Välttämättömät alueet (50 %) ,00 VA 2 Koko piha-alueen korjaus ,00. Kiinteät rakennuskustannukset riippumatta vaihtoehdosta ,00. Rakentamisen johtotehtävät ja työmaatehtävät (8 + 9): ,00 Hankevaraukset: Lisä- ja muutostyöt ,00 Rakennusaikaiset rahoituskulut , Muut vaikutukset Työ kestää korjausvaihtoehdosta riippuen noin yhdeksän (9) kuukautta. Tänä aikana asukkaille syntyy korjaustöistä merkittävää haittaa. Huoneistojen sisäpuolella joudutaan tekemään seinien halkeamakorjauksia. Korjaukset ovat luonteeltaan tasoitus- ja maalauskorjauksia. Tämän vuoksi huoneistossa olevia kalusteita joudutaan siirtämään väliaikaisesti syrjään seinien vierestä.

19 AS OY MÄKÄRÄ 18/19 Vesikatto- ja julkisivutöiden yhteydessä joudutaan rakentamaan rakennusten ympärille telineitä ja suojatelttoja. Nämä pimentävät asuntoja. Pihatöiden yhteydessä joudutaan kulkuväyliä sulkemaan ja rakentamaan väliaikaisia kulkuväyliä. Kaikista töistä syntyy runsaasti meteliä ja häiriötä kaikille asukkaille. Häiriöt ajoittuvat pääosin normaaliin työaikaan. Huoneistoissa voi asua työn aikana. 6 AIKATAULU Hankeen tavoiteaikataulu ja päätöksentekovaiheet ovat seuraavat: 9-11/2010 Hankesuunnittelu 12/2010 Hankesuunnittelun esittely 1/2011 Yhtiökokouksen päätös toteutussuunnittelusta hankesuunnitelman perusteella 2/2011 Suunnittelun valmistelu (suunnittelijoiden hankinta) 3-8/2011 Suunnittelu Sovitaan erikseen Informaatiotilaisuus, jossa esitellään suunnitelmat 9/2011 Hallitus hyväksyy laaditut suunnitelmat 10-12/2011 Rakentamisen valmistelu (urakoitsijoiden kilpailutus) 1/2012 Yhtiökokouksen päätös hankeen toteutuksesta ja rahoituksesta 3-11/2012 Rakentaminen

20 AS OY MÄKÄRÄ 19/19 LIITELUETTELO Liite 1. Muistio neuvottelusta Espoon kaupungin museon kanssa. Liite 2. Uusittujen salaojien tv-kuvaus, pöytäkirjat pvm , H. Eerola Oy. Liite 3. Uusittujen salaojien vaaitus, tutkimuskartta pvm , Geo-Juva Oy + koonti Ins. tsto Konstru Oy pvm Liite 4. Alapohjien tutkimus, raportti pvm , Ins. tsto Konstru Oy. Liite 5. Siporex -seinätutkimus, tutkimusselostus pvm , Contesta Oy. Liite 6. Julkisivupinnoitteen asbestianalyysi, toimitetaan myöhemmin. Liite 7. Yläpohjarakenteiden tähystys, pvm , Metropolia. Liite 8. Vesikattokatselmuksen havainnot, pvm , Ins.tsto Konstru Oy.

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys Alustatilaselvitys Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Alustatilaselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

ESIMAKUA ERISTERAPPAUSKIRJASTA

ESIMAKUA ERISTERAPPAUSKIRJASTA Julkisivuyhdistys 15-vuotisjuhlaseminaari Kalastajatorppa, Hki 18.11.2010 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos ESIMAKUA ERISTERAPPAUSKIRJASTA Esimakua Eristerappauskirjasta

Lisätiedot

1.3.3 Rappausverkot, kiinnikkeet ja muut tarvikkeet... 16

1.3.3 Rappausverkot, kiinnikkeet ja muut tarvikkeet... 16 Sisällysluettelo 1 ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄT.... 9 1.1 Ohjeen tarkoitus ja käyttöala.... 9 1.1.1 Eriste- ja levyrappausten tekniset vaatimukset... 9 1.2 Ohutrappaus-eristejärjestelmä... 10 1.2.1 Laastit....

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN YHTEENVETO

HANKESUUNNITELMAN YHTEENVETO Hankesuunnitelma 1 (10) Parolantie 3 HANKESUUNNITELMAN YHTEENVETO ASUNTO OY JUHANNUSRINNE VESIKATTO SISÄLLYS: Hankesuunnitelma 2 (10) 1. KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT JA LÄHTÖTIEDOT... 3 1.1. Kohde... 3 1.2.

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Muistio 1 (5) PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Paikalla: Tiedottaja Paula Gröhn, Melamajavat Hallituksen jäsen Jussi

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat

Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat Rakennetekninen arviointi rakennuksien peruskorjattavuudesta Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy Sivu 2 / 16 Sisällys 1. Yleistä... 3

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT Leca sorasta on Suomessa pitkäaikaiset ja hyvät käyttökokemukset. Leca sora ryömintatilassa Tuulettuvat ryömintätilat Uudis- ja korjausrakentaminen 3-12 / 5.9.2016 korvaa esitteen

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet tähtäävät varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin Pekka Laamanen 13.3.2013 1 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 1976,

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus VETELIN KUNTA Kivihyypäntie 1 69700 Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

IKKUNA- JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN VESIVUOTOKOHTIEN SELVITYS

IKKUNA- JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN VESIVUOTOKOHTIEN SELVITYS HIIDENKIVEN PERUSKOULU Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto, Tilakeskus PROJEKTI: 304977 IKKUNA- JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN VESIVUOTOKOHTIEN SELVITYS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

RAPORTTI. Korjausrakentaminen

RAPORTTI. Korjausrakentaminen Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 18.11.2015 PROJEKTI Kellarikerroksen kosteustutkimus TILAAJA As Oy Hopeakartano, c/o Isännöinti Saarinen Oy KOHDE, 00410 Helsinki 2(7) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Kohde...

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo 1 (5) AS OY JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 11.2.2015 kello 17:00 19.04 Paikka: Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, 02200 Espoo, Oraclen talo Paikalla: Jukka Tana puheenjohtaja Heikki Haavisto Henri

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

WSP TUTKIMUSKORTES OY

WSP TUTKIMUSKORTES OY TIIVISTELMÄ Tehtävänä oli tutkia Nikkarin päiväkodin julkisivujen kuntoa ja sisätilojen mahdollisia kosteusvaurioita. Tarkastus suoritettiin 10.05.2005. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tilakeskus,

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

VESIKATON UUSINNAN HANKESUUNNITTELU 31.1.2012

VESIKATON UUSINNAN HANKESUUNNITTELU 31.1.2012 Asunto Oy Juhannusrinne Parolantie 3, 02200 Espoo VESIKATON UUSINNAN HANKESUUNNITTELU 31.1.2012 Parolantie 3, Espoo, Vesikaton uusinnan hankesuunniittelu 2(10) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Hankesuunnittelun

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Raportti Työ No:

Raportti Työ No: Sivu 1 / 10 Asunto Oy Hopeakartano SKH isännöinti Oy Tekninen Isännöitsijä Toni Sundberg Beckerintie 8 00410 HELSINKI Raportti Työ No: 759-1418 Kohde: Työ No: Asiakas Asunto Oy Hopeakartano Malminkartanonaukio

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VALTION- TALO JULKISIVUJEN KUNTO- TUTKIMUSRAPORTTI

JYVÄSKYLÄN VALTION- TALO JULKISIVUJEN KUNTO- TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Jyväskylän Tilapalvelu Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 27.9.2010 JYVÄSKYLÄN VALTION- TALO JULKISIVUJEN KUNTO- TUTKIMUSRAPORTTI JYVÄSKYLÄN VALTIONTALO JULKISIVUJEN KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio Renovation Center, EU-day 21.9.2016 Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio MARK LivingLabhankkeen materiaalia Toimenpiteet Osallistuminen suunnittelukokouksiin Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot

Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, Isnäs

Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, Isnäs 1510021097 23.9.2015 Loviisan kaupunki Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, 07750 Isnäs Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA

TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA 18.5.2016 Petri Lönnblad RI, RTA (VTT 003/04) Onko tiivistäminen korjaamista? Huono maine menetelmänä, miksi? Kokemuksia noin 15 vuodelta Käyttöikä? Vahvat näkemykset puolesta

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 Kallionpääntie 11, 62190 Ruha Omakotitalon kuntokartoitus 5.8 ja 11.8.2016 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 2/8 Tilaus 27.7.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha Uusia rivitaloasuntoja Lahden Kariston kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Posteljoonin Piha rakennetaan halutulle pientaloalueelle, lähelle Kariston kauppakeskusta,

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus

Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus Entistämisavustuksia myönnetään ensisijaisesti rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla (498/2010) suojeltuihin kohteisiin

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportin liite

Kuntotutkimusraportin liite Lämpökuvasivu 1 Liikuntasali,7 C 21 19 17,3 C,1 C 15,9 C 21,0 C Todennäköisimmin ilmavuoto. Lämpökuvasivu 2 Liikuntasali 28,9 C 28 26,0 C,0 C 17,0 C,3 C Mahdollisesti kostunut seinän alaosa. (ei tarkastettu

Lisätiedot

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8.

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. 2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. Yläpohjat 9. Julkisivu 10. Välipohjat 11. Rakennuksen

Lisätiedot

Sakret rappausjärjestelmät

Sakret rappausjärjestelmät Sakret rappausjärjestelmät PARAS VALINTA OHUTRAPPAUS Kuituvahvistettu 2-kerrosrappausjärjestelmä Sakret kuitulaastirappausjärjestelmä sisältää Suomen sääolosuhteisiin erittäin hyvin soveltuvan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO Hinnasto voimassa toistaiseksi. HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO EDULLISET JA ENERGIATEHOKKAAT TYYPPITALOT HB toimitussisältö

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus sijaitsee Tapiolassa osoitteessa Opintie 1 Sijaintikartta Arkkitehti Jorma Järven suunnittelema koulurakennus toteutettiin vuosina 1958-1960 Arkkitehti Heikki Koskela laajensi koulua vuosina 1967-1968

Lisätiedot

Kuntotarkastus Asuinrakennus

Kuntotarkastus Asuinrakennus 1 (6) Kuntotarkastus Asuinrakennus Talonmiehen asunto Urheilukatu 3 18100 HEINOLA Sisällysluettelo 2 (6) 1 TARKASTUSKOHDE... 3 1.1 Yleistiedot... 3 1.2 Lähtötiedot ja katselmuksen tarkoitus... 3 2 HAVAINNOT...

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET 20.12.2013 1 Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Suutarila Oy / Aisatie 8 Osoite: Aisatie 8, 00750 HELSINKI Kaupunginosa 40 Suutarila, kortteli 40162, tontti

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Turun kaupunki Rakennusvalvonta 09.06.2016 09:41:15 1. Kiinteistö Oy Turun Satamakatu 22

Turun kaupunki Rakennusvalvonta 09.06.2016 09:41:15 1. Kiinteistö Oy Turun Satamakatu 22 09:41:15 1 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN VALVONTA-ASIAT Asiatunnus Kiinteistö Osoite Vaihe Asianosainen Asia 853-2016-25 853-6-17-6 Läntinen Pitkäkatu 8a Asunto Oy Turun Usvalinna Julkisivu rapautunut ja graffiteja

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä

Lisätiedot