Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 2/05 PINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 2/05 PINTA"

Transkriptio

1 Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 2/05 PINTA

2 pääkirjoitus Pinta liikepalatsista VUOLI-projektin tunneliin Suunnittelija joutuu melkoiseen viidakkoon yrittäessään etsiä tietoa vanhan kiinteistön alkuperäisestä julkisivumaalista. Asiakirjat, julkisivu- ja pohjapiirroksia lukuun ottamatta, ovat hävinneet, jos niitä koskaan edes on ollutkaan. Kymmeniä vuosia vanhojen rakennusten julkisivu on huoltomaalattu moneen otteeseen, usein eri tuotteilla. Erityisesti näissä kohteissa suunnittelijan ammattitaito, rakennusfysiikan tuntemus, vuosien tuoma kokemus sekä tuotetietous joutuvat koetukselle. Tässä PINTA-lehdessä haluamme esitellä kaksi yli 100-vuotiasta historiallista kohdetta, joiden julkisivusaneerauksen suunnittelua on ohjannut tilaajan halu huolehtia kiinteistönsä julkisivun pitkäikäisyydestä. Näihin kohteisiin suunnittelijat ovat perustellusti valinneet julkisivumaaliksi tuotteitamme. XYPEXin vedeneristyskyvystä on näyttöä kymmenien vuosien ajalta, vaikka meille se on uusi tuote. On hienoa, että VUOLIprojektin rakennuttaja ja suunnittelijat luottavat XYPEXiin ja tuote pääsee näyttämään kyntensä Suomen suurimmalla tunnelityömaalla. Haluan kiittää kaikkia, jotka vaikuttivat päätökseen käyttää XYPEX ADMIX -tuotetta tässä projektissa. Oli hienoa nähdä, kuinka ammattinsa osaavat opastivat ja satsasivat tieto-taitonsa hankkeen onnistumiseen. Asioita haluttiin tehdä rakentavasti yhdessä. Erityiskiitoksen haluan osoittaa Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd:n projektipäällikkö Guido Nuijten ille. Tutustuttuaan XYPEXiin ja sillä toteutettuihin kohteisiin hän päätti esittää tuotetta käytettäväksi VUOLI-projektissa. Dick Sulin toimitusjohtaja Pidetään huolta julkisivusta Kari Immonen on tehnyt pitkän kehitystyön kiinteistöjen julkisivumaalauksen ja sen kestävyyden parissa. Hän korostaa, että korjausmaalaamisen suunnittelu on syytä tilata aina alan ammattilaiselta. tekninen käyttöikä, vaikkapa 100-vuotta. Julkisivun pintakäsittelyn tulee myötäillä tätä ikää eikä se saa lyhentää rakenteen käyttöikää tai aiheuttaa seinävaurioita. Julkisivu tarvitsee toki huoltomaalata aika ajoin. Suunnittelijalla on vastuu julkisivukorjauksen suunnittelun onnistumisesta sekä oikean, kohteeseen sopivan tuotteen valinnasta. Tilaajan vastuulla on valita hankkeeseensa pätevät yhteistyökumppanit. Kiinteistönomistajat ymmärtävät, ettei halvin mahdollinen vaihtoehto voi olla aina paras. Valittaessa sekä suunnittelijaa että urakoitsijaa mahdolliset yhteistyökumppanit kannattaa valita kohteen vaativuuden ja referenssien perusteella ja miettiä tarkkaan kenelle tarjouspyyntö edes lähetetään, muistuttaa Immonen. Diplomi-insinööri Kari Immonen on ollut kiinteistöjen ja rakennusten kunnossapidon kanssa tekemisissä lähes 30-vuotta. Hänen syvällinen asiantuntemuksensa kohdistuu rakennusten kosteus- ja homevaurioihin sekä julkisivujen pintakäsittelyihin. Ammattitaitoaan hän myy oman yrityksensä Clavis Consultin Oy:n kautta. Immonen johti 1980-luvulla monivuotista tutkimusta; Maalatun julkisivun kestävyyden parantaminen. Sen yhtenä tavoitteena oli herättää kiinteistönomistajien puolesta maalinvalmistajat, suunnittelijat ja urakoitsijat yhdessä pohtimaan; miksi julkisivu ja julkisivumaali ei kestä? Samoihin kansiin haluttiin koota paras tietämys, mitä Suomesta oli saatavana. Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti PINTA. Toimituskunta: Dick Sulin, Jouni Hallikainen, Raimo Ikonen Tutkimuksen ja siihen liittyneiden seminaarien jälkeen koulutimme Insinööritoimisto Renovan kautta arkkitehtiä, insinööriä ja urakoitsijaa näkemään julkisivujen korjausmaalaamisen merkitys uudella tavalla. Samalla myös maaliteollisuuden kiinnostus heräsi kehittää maaleja, jotka takaavat julkisivulle pitkän käyttöiän eikä tärkeintä enää ollut pelkät myydyt maalilitrat, muistelee Immonen vaikutukseltaan onnistunutta hanketta. Julkisivumaali myötäilee seinärakennetta Jos julkisivu rapautuu poikkeuksellisen nopeasti, kyseessä on useimmiten väärä maali väärässä paikassa. Taloa rakennettaessa seinän rakenteelle on ajateltu, jokin 2 Katso uudistetut nettisivumme! Hyvin suunniteltu kestää virheitäkin tehdään halpa hinta. Tilanteissa, joissa julkisivun kunnostaminen tulee ennakoitua kalliimmaksi, saattaa kiinteistönomistajalle syntyä houkutus neuvotella urakoitsijan kanssa suunnittelijan valitseman tuotteen vaihtamisesta ns. vastaavaan, mutta halvempaan. Ammattilaisen näkökulma Keimtuotteista Insinööritoimisto Sulinin edustamien, julkisivumaaleina käytettävien Sulin Silikaattimaalin ja Perinteisen 2-komponenttisen Keim Purkristalatìn vahvuuksina Immonen pitää tuotteissa käytettyjen raaka-aineiden pitkäaikaista kestävyyttä, maalipinnan hyvää vesihöyryn läpäisykykyä ja maalipinnan huoltomaalattavuutta vesihöyryn läpäisykyvyn heikkenemättä. Kohteessa, jossa käytetään 2-komponenttista Keim Purkristalat maalausohjemaa, tuote mukautetaan alustan rakennusteknisen kunnon mukaan. Maalinvalmistajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden vastuuntunto julkisivun onnistuneesta lopputuloksesta on kasvanut vuosikymmenten aikana huomattavasti. Suunnittelijat ja urakoitsijat ovat perustaneet aktiivisia yhdistyksiä, joiden tavoitteena on mm. oman ammattitaidon kehittäminen ja siten myös kiinteistönomistajan ja maalaustyön tilaajan etu. Vanhan talon julkisivun pintakäsittelyn valinta vaatii lähes aina kuntotutkimuksen ja maalianalyyseja. Niihin perustuen on mahdollista valita oikea käsittely-yhdistelmä talon jäljellä olevalle käyttöiälle, esimerkiksi 50 vuodelle. Siten valinnan tärkein peruste on huollettavuus eikä suinkaan tämänkertaisen maalauksen

3 Yli sata vuotta vanhan Mercurius liikepalatsin julkisivu saneerattiin ja siitä haluttiin pitkäikäinen. Julkisivumaalina käytettiin Sulin Silikaattimaalia. Mercuriuksen liikepalatsi sijaitsee Pohjoisesplanadin- ja Mikonkadun kulmassa Helsingissä. Vuonna 1890 valmistunut, arkkitehti Selim A. Lindqvistin suunnittelema, liikepalatsi oli aikoinaan Helsingin ensimmäinen liiketalo, jonka alakerrokseen rakennettiin oikeita näyteikkunoita. Nykyisin liikepalatsi on osa kauppakeskus Kämp Galleriaa. Valmistuttuaan kiinteistö herätti huomiota myös rakenteensa vuoksi. Kahden alimman kerroksen katujulkisivussa ei ole varsinaista seinäpintaa. Lasipintojen lisäksi julkisivussa on vain kantavat pilarit, jotka ovat Hangon punaista graniittia. Ylempien kerrosten julkisivu on rapattu, ja seinää elävöittävät kipsiset ornamentit ja koristeet. Rakennuksen on tehty laajoja korjaus- ja muutostöitä 1930-, 1970-, ja 1990luvuilla. Viimeisin julkisivusaneeraus tehtiin vuonna 1993, jolloin julkisivu paikkarapattiin ja maalattiin. Julkisivuun ilmestyi nopeasti vaurioita 4 Vaikka viimeisestä julkisivusaneerauksesta oli aikaa vain kaksitoista vuotta, lohkeili rappaus ja maalipinta huolestuttavasti. Saimme tehtäväksi selvittää vaurioiden laajuuden ja suunnitella korjaustoimet, Liikepalatsin julkisivun uusi loisto kertoo Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy:n korjausrakentamisen asiantuntijapalveluiden projektipäällikkö rakennusinsinööri Marko Latvala. Räystäskourujen vuotaminen ja pellityksien liittymien puutteet olivat aiheuttaneet vaurioita, joiden syntymistä oli nopeuttanut tiivis orgaaninen maalipinta, arvioi Latvala nopeisiin vaurioihin johtaneita syitä. Julkisivusta oli tehty kuntotutkimus. Sitä täydennettiin korjattavuusselvityksellä, jonka pohjalta mietittiin korjausvaihtoehtoja. Kiinteistön omistajan vaatimus oli, että julkisivusta pitää saada kerralla siisti ja pitkäikäinen eikä rakennustelineitä saa jatkossa pystyttää kymmenen vuoden vä- lein keskeiselle liikepaikalle. Nämä seikat sekä arvio vaurioihin johtaneista syistä olivat perusta tehdylle korjausratkaisulle. Kerralla kuntoon Korjausratkaisun tavoitteena oli poistaa vaurioiden aiheuttaja. Niinpä mittava osa julkisivusaneerausta olivat vesipellitykset. Suurin osa julkisivun vesipellityksistä uusittiin, samalla uusien peltien liitos- ja saumakohdat mietittiin tarkkaan. Räystäsalueen tiilirakenteisen kattokaiteen pintarakenne oli niin huonossa kunnossa, että se päätettiin uusia kokonaan. Julkisivussa oli paikoittain useita vanhoja maalikerroksia, jotka poistettiin. Tavoitteena oli lähes 100 %:n puhtaus- Marko Latvala tutkii vanhaa julkisivupiirustusta. aste. Samalla saatiin selville julkisivun mahdolliset piilovauriot. Lohkeillut ja huonokuntoinen rappaus poistettiin ja rappaus uusittiin. Ikkunat ovat osa vanhaa arvokasta julkisivua, joten vanhojen 2-lasisten ikkunoiden ulkopuitteet entisöitiin. Suuri työ oli julkisivun kipsisten koristeiden entisöinti sekä puuttuvien ornamenttien tekeminen vanhan mallin mukaan. Kohteen pääurakoitsijana toimi OKA Oy. Julkisivu päätettiin maalata 1-komponenttisella Sulin Silikaattimaalia, koska se muodostaa rappauksen pintaan suojaavan, mutta vesihöyryä läpäisevän pinnan. Näin seinässä oleva kosteus voi esteettä kulkea rakenteen läpi. Sulin Silikaattimaali täyttää hyvin maalinpoiston jälkeen rappauspinnalta paljastuneet hiushalkeamat. Samalla maalilla kaksi vuotta sitten maalatusta Iso-Roobertinkatu kiinteistöstä saadut hyvät kokemukset puolsivat maalivalintaa, perustelee Latvala. Vaativa työmaa Maalinpoiston, piikkaukset, paikkarappaukset ja maalaustyön urakoi arvokiinteistöjen saneeraukseen erikoistunut EteläSuomen Julkisivupalvelu Oy. Kohteessa tehtiin merkittäviä rakennustöitä. Uusittiin mm. betonikaiteita ja koristelistoja. Lisäksi rappauskorjauksia tehtiin laajalti, kertoo työnjohtaja Hannu Kuustie. Maalaaminen aloitettiin valkoisella, ohennetulla Sulin Silikaatti Pohjamaalilla. Vanhojen värimallien mukainen pintaväri maalattiin Sulin Silikaatti Pintamaalilla kertaalleen. Sivellintyönä tehtynä maalausjäljestä tuli luontainen, elävä ja hohtavan näköinen, kehuu Kuustie lopputuloksen kannalta onnistunutta tuote- ja työkaluvalintaa. "Räystään betonikaide uusittiin kokonaan", osoittaa Hannu Kuustie. Maalinpoiston valmistelu oli työläs. Rakennustelineet eristettiin vesitiiviiksi niin, että maalinpoistoaine ja huuhteluvesi eivät päässeet valumaan kadulle tai jalkakäytävällä kulkeneiden päälle. Kaupankäynti kiinteistössä ei saanut häiriintyä saneerauksen takia. 5

4 teettämään, vaan valittiin Pihlgren ja Ritola Oy:n mallistosta aikakauden tapetit, kertoo projektiarkkitehti Eija Rasimus kohteen kunnostamisesta. Korjaushankkeen pääsuunnittelija arkkitehti Pekka Mäki pitää kohdetta hyvin haasteellisena. Rakennukseen piti sijoittaa useita erilaisia toimintoja. Vanhat sisäseinälinjat haluttiin kuitenkin pitää ennallaan. Uuden tekniikan piilottaminen rakennukseen oli oma työnsä. Tähän tarkoitukseen hyödynnettiin vanhoja hormeja. Osa johdoista roilotettiin ja piilotettiin kiviseinien sisään. Rakennukseen saatiin sijoitettua jopa hissi varsin huomaamattomasti, raottaa Mäki suunnitteluvaatimuksia. Vuosikymmenten aikana julkisivuun oli tehty varsin vähän muutoksia, mutta alkuperäistä pintaa ei ollut nähtävissä. Julkisivu päätettiin kunnostaa ja maalata samanlaiseksi kuin se oli viimeisimmän korjauksen yhteydessä 1970-luvulla maalattu. Yli 100-vuotias palatsi kunnostettiin sisältä ja päältä. Julkisivu maalattiin Perinteisellä 2-komponenttisella Keim Purkristalat silikaattimaalilla. Turussa Humanisticum nimellä tunnetun palatsin omistaa Stiftelsen för Åbo Akademi -säätiö. Rakennus on valmistunut 1896, sen rakennustyyli on uusrenessanssi. Tyyliin kuuluvat antiikin temppeleistä tutut pylväät ja päätykolmiot sekä ikkunoiden ja ovien pyörökaaret sekä kipsikorkokuviot ja -koristeet. 6 Vuosikymmenten aikana palatsiin on tehty pieniä muutostöitä ja julkisivu on maalattu useita kertoja. Viimeisin suurempi korjaus Humanisticum sai kauniin pinnan ja julkisivumaalaus tehtiin 1970-luvulla. Aika oli tehnyt tehtävänsä. Rakennus kaipasi perusteellista kunnostamista. Kerralla kuntoon Humanisticumin rakennuttajana toimi Stiftelsen för Åbo Akademi säätiö. Korjaussuunnittelu annettiin Arkkitehtitoimisto Sigge Oy:n tehtäväksi. Tavoitteena oli entisöidä rakennus alkuperäiseen asuun. Sisäpuolelta entisöitiin parketit. Alkuperäisen näköisiä tapetteja ei ryhdytty Hengittävä maalipinta Tekemämme kuntotutkimuksen mukaan julkisivu oli vielä kohtalaisen hyvä ja oli juuri oikea aika korjata se ja entisöidä julkisivun kipsikoristeet. Julkisivun korjaaminen pystyttiin tekemään paikkarappaamalla eikä vanhaa pintaa tarvinnut irrottaa laajoilta alueilta. Vaatimuksena oli myös ulkonäön säilyminen, erittelee Humanisticumin julkisivusaneerauksen suunnitellut Toni Mattsson Turun Juva Oy:stä julkisivun kuntoa. Täplät maalattiin muotoilulla siveltimellä. Julkisivu oli maalattu vuosikymmenten aikana useita kertoja eri maaleilla ja alkuperäisen maalin selvittäminen oli mahdotonta. Yksi valittavalle maalilla asetettu vaatimus oli vesihöyryn läpäisevyys ja kosteuden esteetön kulkeutuminen rakennuksen seinästä. Näin arkkitehdit ja rakennesuunnittelija päätyivät Perinteiseen 2-komponettiseen Keim Purkristalat silikaattimaaliin. Maalin 2-komponenttisuudesta johtuen maalattava pinnan laatu, rakenne ja kunto voidaan huomioida yksilöllisesti. Olemme käyttäneet Keim Purkristalatía monessa kohteessa ja todenneet tuot- Toni Mattsson on tyytyväinen lopputulokseen. teen laadukkaaksi. Olen myös tyytyväinen Keimin runsaaseen värivalikoimaan sekä sävytysmahdollisuuksiin, perustelee Eija Rasimus maalivalintaa. sivellinmallia, joista etsimme työn jäljen kannalta sopivinta. Rakennukseen saatiin kaunis pinta, ihailee Pitkäniemi kesän työn tulosta. Oikea väri kokeilemalla Julkisivun viimeisin ilme haluttiin säilyttää. Koska edellisestä maalaamisesta oli kolme vuosikymmentä ja ajan patina oli tummentanut seinäpinnan, valittiin julkisivumaalin väri hieman kirkkaamman sävyiseksi kuin mitä vanha maalipinta oli. Seinäväri on punaruskea. Maalattuun pintaan tehtiin tumman ruskeita ja harmaita täpliä. Teimme useita värimalleja ja kokeiluja oikeata väriä ja työskentelytekniikkaa etsiessämme, kertoo yksi kohteen maalareista, konservaattori Sanna Pitkäniemi. Uuden maalausjäljen ja pinnan haluttiin muistuttavan vanhaa työjälkeä. Testasimme erilaisia maalaustekniikoita ja siveltimiä etsiessämme sopivaa työskentelytapaa. Oman ongelman aiheutti pintaan maalattujen ruskeiden ja harmaiden täplien tekeminen. Meillä oli 20 erilaista harja- ja Ylhäällä vanha maalipinta, alhaalla uusi pinta. HUMANISTICUM Piispankatu 13:ssa sijaitsevan näyttävän palatsin rakennutti kauppaneuvos Ernst Dahlström. Palatsi rakennettiin vuosina Rakennuksen tyyli on uusrenessanssi. Palatsin piirsi arkkitehti Gustaf Nyström. 7

5 Joukkokirje XYPEXIN vedeneristyskykyyn luotetaan XYPEX muodostaa kideverkoston koko ruiskubetonirakenteeseen ja estää veden etenemisen betonissa, joten rakenteesta tulee pysyvästi vesitiivis. Kideverkosto ei estä kuitenkaan vesihöyryn etenemistä betonissa, joten kansanomaisesti sanottuna betoni hengittää. Voidaan sekoittaa myös työmaalla Suomen suurimmalla tunnelityömaalla, Vuosaaren satamaradan ja tien tunnelit ruiskubetonoidaan ja vesieristetään XYPEXillä. Vuosaaren satamarata ylittää Porvarinlahden siltaa pitkin ja sukeltaa sen jälkeen 0,6 km pitkään Labbackan tunneliin. Hieman tämän jälkeen rata kulkee 13,5 km Savion rautatietunnelissa. Satamatie johdetaan kahdessa 1,7 km pitkässä eri suuntiin liikennöitävässä tunnelissa Porvarinlahden alitse. Syvimmillään rautatietunneli on 60 metrin syvyydessä. Maantietunneli louhitaan keskimäärin metrin syvyyteen. Vaativiin olosuhteisiin ja kovaan käyttöön rakennettavien tunneleiden halutaan olevan vesitiiviitä. Siksi tunneleiden ruiskubetonoinnissa käytetään XYPEX ADMIX 1000-C jauhetta, joka lisätään betonin joukkoon betoniasemalla prosessin kuivapäässä. Xypexillä vedenpitävä tunnelin seinä Betoniasemalla ruiskubetonin joukkoon lisätty XYPEX reagoi betonissa olevan hapen ja veden kanssa. Betonissa oleva kalsiumhydroksidi toimii katalyyttinä. Näissä olosuhteissa XYPEX alkaa muodostaa pitkiä neulamaisia kiteitä, jotka täyttävät vähitellen betonin kapillaarihuokoset. Betonissa oleva vesi ikään kuin muutetaan kiteiseen muotoon. Vesieristystapana XYPEX on ainutlaatuinen menetelmä eikä sitä voi verrata mihinkään kalvolliseen vesieristeeseen. Vesi aktivoi betoniin kristallisoituneen XYPEXin yhä uudelleen, joten lopulta XYPEX ADMIX voidaan sekoittaa betonimassaan betoniasemalla tai pumppuauton pyörivässä rummussa. Työmaalla XYPEX lisätään kuivalaastiin ja sekoitetaan huolellisesti ennen veden lisäämistä. XYPEXiä sekoitetaan laastiin 1 1,5 % sementin painosta. Betonia, johon on lisätty XYPEXiä, voidaan käyttää vesitiiviiseen valuun, ruiskubetonointiin ja valmistaa mm. vesitiiviitä julkisivu- ja parveke-elementtejä. XYPEX on täysin epäorgaaninen tuote, joka koostuu portland sementistä, piipitoisista yhdisteistä ja useista aktiivisista kemikaaleista. XYPEX on myrkytön. Kokemuksia XYPEXin käytöstä on yli 30-vuoden ajalta, ja sen toimintaa on testattu useiden maiden puolueettomissa tutkimuslaitoksissa. Lisätietoja: Insinööritoimisto Sulin Oy, tai Ormuspellontie 18, Helsinki Puhelin (09) Fax (09)

Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 1/05 PINTA

Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 1/05 PINTA Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 1/05 PINTA pääkirjoitus Tapiolan uimahallista tehdään nykyaikainen monitoimihalli Tavattiin messuilla Saumaaminen tehtiin pursottamalla, jolloin työ nopeutui

Lisätiedot

Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 1/2010 PINTA

Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 1/2010 PINTA Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 1/2010 PINTA pääkirjoitus Pitkää elinkaarta arvostetaan Kädessäsi on tuore ja odotettu Pinta-lehti. Tässä numerossa esittelemme eri puolilta Suomea muutamia

Lisätiedot

PINTA. Hesperian sairaalan uusi julkisivu. Erikoisliike palvelee. XYPEX - Sulinin uusi tuote. Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 2/04

PINTA. Hesperian sairaalan uusi julkisivu. Erikoisliike palvelee. XYPEX - Sulinin uusi tuote. Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 2/04 Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 2/04 PINTA Hesperian sairaalan uusi julkisivu Erikoisliike palvelee XYPEX - Sulinin uusi tuote Työhön opastaminen on osa Sulinin laatujärjestelmää pääkirjoitus

Lisätiedot

Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 2/06 PINTA

Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 2/06 PINTA Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 2/06 PINTA 2 pääkirjoitus Freezteq Tutut tuotenimet Aquella, Keim, Maxseal, Sulin ja Xypex esiintyvät arkkitehtien suunnitelmissa ja suunnittelijoiden työselityksissä.

Lisätiedot

Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 1/06 PINTA

Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 1/06 PINTA Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 1/06 PINTA pääkirjoitus Vuosikymmenien laadukas ja kestävä linja Vuosikymmenten aikana tavoitteemme on ollut kehittää tai markkinoida tuotteita, joiden elinkaari

Lisätiedot

Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 2/03 PINTA. Asunto-osakeyhtiö Töölö Myyrmäki 70-luvun talo Vesikaivo kuntoon

Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 2/03 PINTA. Asunto-osakeyhtiö Töölö Myyrmäki 70-luvun talo Vesikaivo kuntoon Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 2/03 PINTA Asunto-osakeyhtiö Töölö Myyrmäki 70-luvun talo Vesikaivo kuntoon sulinlehti2 1 13.10.2003, 14:22 pääkirjoitus Hieno kokemus Suomessa on viimeisen

Lisätiedot

PINTA. Mäkelänrinteen uimahallin vaativa korjaustyö. Hangon vesitornissa aistii historian kulun. Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 1/04

PINTA. Mäkelänrinteen uimahallin vaativa korjaustyö. Hangon vesitornissa aistii historian kulun. Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 1/04 Insinööritoimisto Sulin Oy:n asiakaslehti nro 1/04 PINTA Mäkelänrinteen uimahallin vaativa korjaustyö Hangon vesitornissa aistii historian kulun Työmaatiedottamisessa internet apuna pääkirjoitus kokousten

Lisätiedot

Insinööritoimisto Sulin Oy:n asikaslehti nro 1/03 PINTA. KEIM julkisivutapahtumassa

Insinööritoimisto Sulin Oy:n asikaslehti nro 1/03 PINTA. KEIM julkisivutapahtumassa Insinööritoimisto Sulin Oy:n asikaslehti nro 1/03 PINTA KEIM julkisivutapahtumassa sulinlehti_korjattu 1 13.2.2003, 18:34 pääkirjoitus Pintaa syvemmältä... Kädessäsi on Insinööritoimisto Sulin Oy:n tuore

Lisätiedot

Tikkurilan. Tikkurilan asiakaslehti huhtikuu 2014

Tikkurilan. Tikkurilan asiakaslehti huhtikuu 2014 Tikkurilan Tikkurilan asiakaslehti huhtikuu 2014 20 12 8 38 16 32 Tikkurilan Viesti tässä numerossa 4 «Tikkurilan Viestin päätoimittaja vaihtui 5 «Henri Heinonen voitti matkan Sotshiin 6 «Pintakäsittelyalan

Lisätiedot

Taloautomaatioon liittyvä liiketoiminta kasvaa nopeasti. www.kita.fi. Julkisivuremontti kestää aikansa. Urakoitsijan vastuu

Taloautomaatioon liittyvä liiketoiminta kasvaa nopeasti. www.kita.fi. Julkisivuremontti kestää aikansa. Urakoitsijan vastuu www.kita.fi Urakoitsijan vastuu Hinta 9,20 EUR Julkisivuremontti kestää aikansa Isossa remontissa pitää olla yhteinen tahtotila Taloautomaatioon liittyvä liiketoiminta kasvaa nopeasti TOIMITUKSELTA PIDÄ

Lisätiedot

Tikkurilan. Tikkurilan asiakaslehti lokakuu 2013

Tikkurilan. Tikkurilan asiakaslehti lokakuu 2013 Tikkurilan Tikkurilan asiakaslehti lokakuu 2013 10 32 14 39 4 26 Tikkurilan Viesti tässä numerossa 4 «Uusi aika, uudet värit 6 «Uusi himmeä Helmi sisäpinnoille 8 «Ässätex kestää siellä missä muut eivät

Lisätiedot

asleh akuu 2011 kurilan asiak o 2 lok Tik nr

asleh akuu 2011 kurilan asiak o 2 lok Tik nr Tikkurilan Tikkurilan asiakaslehti nro 2 lokakuu 2011 KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAKENTAMISTA PRIMULAN LEED-SERTIFIOITU HERKKUTEHDAS PRESTO R ja LUJA HIMMEÄ Tikkurilan Trendivärit 2012-2013 SISÄLTÖ 4 Ikituuri

Lisätiedot

Julkisivukorjauksen arkkitehtisuunnittelu

Julkisivukorjauksen arkkitehtisuunnittelu 3 KORJAUSHANKKEEN VAIHEET JA SUUNNITTELU Leo Osara Julkisivukorjauksen arkkitehtisuunnittelu Suunnittelu on päätöksenteon valmistelua. Julkisivun korjaushanke on taloyhtiölle huomattavan suuri taloudellinen

Lisätiedot

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2010 DI Pekka Korhonen, DI Vilho Pekkala, Vahanen Oy 22 JULKISIVU- KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN

Lisätiedot

Tikkurilan. Kerrostalorakentamisen uudet ideat. Tikkurilan asiakaslehti. nro 1 huhtikuu 2011

Tikkurilan. Kerrostalorakentamisen uudet ideat. Tikkurilan asiakaslehti. nro 1 huhtikuu 2011 Tikkurilan Tikkurilan asiakaslehti nro 1 huhtikuu 2011 Kerrostalorakentamisen uudet ideat KEVÄT TULEE HUOLEHDI PINNOISTA ZEN JA Tunto Kivi SISÄLTÖ 4 Helsinki hakee uusia ideoita kerrostalorakentamiseen

Lisätiedot

Tikkurilan. Tikkurilan asiakaslehti. nro 2 lokakuu 2010. täsmäpalvelua ammattilaisille. Uudet kuviot teippaamalla. ProHouse suojaa puuta

Tikkurilan. Tikkurilan asiakaslehti. nro 2 lokakuu 2010. täsmäpalvelua ammattilaisille. Uudet kuviot teippaamalla. ProHouse suojaa puuta Tikkurilan Tikkurilan asiakaslehti nro 2 lokakuu 2010 täsmäpalvelua ammattilaisille Uudet kuviot teippaamalla ProHouse suojaa puuta SISÄLTÖ 4 Pohjoisranta 10, Helsinki - Kalkkimaalauksen perinne jatkuu

Lisätiedot

Hinta 6,50. Syksy2005

Hinta 6,50. Syksy2005 Hinta 6,50 Syksy2005 1 Rakentamisen tyylisuuntana Internet Rakennusteollisuus RT ry:n verkkopäätoimittaja Ahti Niskanen toteaa, että Internet ei ehkä vielä ole täysin mullistanut rakentamista, mutta on

Lisätiedot

Tikkurilan. Tikkurilan asiakaslehti huhtikuu 2013

Tikkurilan. Tikkurilan asiakaslehti huhtikuu 2013 Tikkurilan Tikkurilan asiakaslehti huhtikuu 2013 4 21 24 18 8 38 Tikkurilan Viesti tässä numerossa 4 «Tiilikatoille lisää käyttöikää huoltamalla ja maalaamalla 7 «Uutuus Unica Akva helppoutta ikkunoiden

Lisätiedot

Kasvamme harkituin askelin s. 4

Kasvamme harkituin askelin s. 4 Consti Yhtiöiden lehti korjausrakentamisesta 1/2015 uudistajat Kasvamme harkituin askelin s. 4 Käyttäjälähtöinen muutostyö toteutetaan asiakkaan ehdoilla s.10 Yhä parempia palveluita kiinteistönomistajille

Lisätiedot

Uusi sisustuskonsepti Tikkurilan Duett. Forumin P-hallin peruskunnostus. Korjausrakentaminen: teollista toimintaa, aitoa palvelua?

Uusi sisustuskonsepti Tikkurilan Duett. Forumin P-hallin peruskunnostus. Korjausrakentaminen: teollista toimintaa, aitoa palvelua? Ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille 1/2015 Korjausrakentaminen: teollista toimintaa, aitoa palvelua? Forumin P-hallin peruskunnostus Uusi sisustuskonsepti Tikkurilan Duett PÄÄKIRJOITUS 28 Forumin pysäköintihallin

Lisätiedot

julkisivukorjaus Ohjeita taloyhtiölle

julkisivukorjaus Ohjeita taloyhtiölle julkisivukorjaus Ohjeita taloyhtiölle Julkisivukorjaus sisältö Julkisivukorjaus 3 Julkisivukorjaus näin se tehdään 4 1920-luku ja vanhemmat rakennukset 6 1930-luku funktionalismi 8 1940 50-luvut jälleenrakennuskausi

Lisätiedot

Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas. Kiviainespintojen käsittely

Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas. Kiviainespintojen käsittely Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas Kiviainespintojen käsittely Tikkurila auttaa sinua onnistumaan Kivimateriaalista tehtyjä julkisivuja maalataan sekä suojaamis- että väritystarkoituksessa. Seinärakenne,

Lisätiedot

jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi Näin sujuu ikkunoiden vaihto! Hoida katto kuntoon ajoissa

jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi Näin sujuu ikkunoiden vaihto! Hoida katto kuntoon ajoissa Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin. Liity jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi. Hoida katto kuntoon ajoissa Ylläpito

Lisätiedot

porrashuoneen maalausremontti Ohjeet taloyhtiölle

porrashuoneen maalausremontti Ohjeet taloyhtiölle porrashuoneen maalausremontti Ohjeet taloyhtiölle sisältö Porrashuoneen maalausremontti 3 Porrashuoneet kuntoon talolle uusi ilme 3 Aikakausien tyypilliset piirteet aidot värit esiin 3 Porrashuoneen maalausremontti

Lisätiedot

Julkisivutuotteet. Mineraalialustat. Hinta 1,50 2002 720935 JUMI

Julkisivutuotteet. Mineraalialustat. Hinta 1,50 2002 720935 JUMI Julkisivutuotteet Hinta 1,50 2002 720935 JUMI Tikkurila Paints Oy, PL 53, 01301 Vantaa, puh. (09) 857 731, fax (09) 8577 6902, www.tikkurila.fi/ammattilaiset Neuvonta ammattilaisille puh. (09) 8577 3720

Lisätiedot

Skaalasi. s.10. s.12. s. 7. Sisällys. Ovet yksissä kansissa. Ovet yksissä kansissa...2

Skaalasi. s.10. s.12. s. 7. Sisällys. Ovet yksissä kansissa. Ovet yksissä kansissa...2 Skaalasi - 1-2006 1 s.12 s.10 Sisällys s. 7 Ovet yksissä kansissa...2 Pääkirjoitus Toimitusjohtaja Markku Hautanen: 50 vuotta täyteen...3 Taakka hartioilta YIT pyrkii omakotirakentajan tontille...4 Muutoksen

Lisätiedot

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon LVIS-remonteissa ei saa aikailla Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti Katse kattoon Älä hyppää halvimpaan hissiin www.kita.fi Turvaa valvonnalla Lukitus ajan tasalle Mukana Hinta 9,20 EUR tapahtumassa

Lisätiedot

Ulkomaalaus. Puun pintakäsittely. on tarkoitettu seinille, seuraava vuorilaudoille

Ulkomaalaus. Puun pintakäsittely. on tarkoitettu seinille, seuraava vuorilaudoille Ulkomaalaus Puun pintakäsittely Puun pintakäsittelyn tarkoituksena on suojata puuta ympäristörasituksilta: kosteudelta, auringonvalolta, sinistäjä-, home- ja lahottajasieniltä. Suojaamisen ohella yhtäläisen

Lisätiedot

1/2009 Huhtikuu. Jan Vapaavuori, korjausrakentaminen. Tuulettuva julkisivu. rakennusalan pelastus? Tehoa putkiremonttiin

1/2009 Huhtikuu. Jan Vapaavuori, korjausrakentaminen. Tuulettuva julkisivu. rakennusalan pelastus? Tehoa putkiremonttiin 1/2009 Huhtikuu Jan Vapaavuori, korjausrakentaminen rakennusalan pelastus? Tuulettuva julkisivu Tehoa putkiremonttiin Täydennystä eristemarkkinoille Pääkirjoitus Hyvät uutiset ovat rivien välissä Taantumaa

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi UUSI ELÄMÄ KEITTIÖN UUSIMISELLE UUSILLA HELPPOHOITOISILLA LATTIOILLA TOP10 AVAINHENKILÖT ASUINKERROSTALON

Omataloyhtiö.fi UUSI ELÄMÄ KEITTIÖN UUSIMISELLE UUSILLA HELPPOHOITOISILLA LATTIOILLA TOP10 AVAINHENKILÖT ASUINKERROSTALON Omataloyhtiö.fi Talvi 2015 ASUINKERROSTALON UUSI ELÄMÄ PUTKIREMONTTI TÄYDELLINEN HETKI KEITTIÖN UUSIMISELLE TYYLIÄ JA LAATUA UUSILLA HELPPOHOITOISILLA LATTIOILLA ENERGIANSÄÄSTÖN TOP10 KATTOREMONTTINNE

Lisätiedot