GPS Toolkitin asennus ja testaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GPS Toolkitin asennus ja testaus"

Transkriptio

1 Maa Projektityö GPS Toolkitin asennus ja testaus Jukka Tolonen 80513M

2 Tässä projektityössä asennetaan ja testataan GPSToolkit-sovellusta. GPSTk löytyy verkosta osoitteesta Raportissa kerrotaan lyhyesti asennuksesta. Laajempi asennusvaiheiden läpikäynti ei liene tarpeellista, sillä kaikki tarvittava tieto ja esimerkit löytyvät verkosta. Raportissa käydään lisäksi läpi testattuja toimintoja kuvaillen niiden toimintaa lyhyesti käyttökokemuksineen. Käytetyt komennot tulosteineen löytyvät liitteistä. Lopuksi kuvaillaan heränneitä tuntoja GPSTk:n käyttöön liittyen. Kokeilen myös GPSTk:n kirjaston käyttöä oman yksinkertaisen testikoodin kanssa. Ohjelma löytyy liitteistä. Asennus Asensin GPSTk:n koneelleni verkkosivujen ohjeiden mukaan. Käyttöjärjestelmäni on Ubuntu 9.10, joten seurasin ohjeita kohdasta Building an Installing in a Unix-like Environment using GNU make. Asentamani GPSTk-tarball oli nimeltään gpstk-1.6.src ( ). Mielestäni ohjeet olivat hyvät ja selkeät ja asennus sujui niiden avulla erittäin mukavasti ja ongelmattomasti. Testaus Tutustumisen GPSTk:hon aloitin lukemalla verkosta löytyvät käyttöohjeet. Luin molemmat sekä vanhemman PDF-formaatissa olevan että uudemman verkosta löytyvän. Uudempi versio on vielä melko keskeneräinen, joten tukeuduin testaamisessa pääasiassa PDF-versioon. PDF-versiossa on mielestäni suhteellisen hyvät ohjeet esimerkkeineen. Aivan kaikkia toimintoja en testannut. Calgps-toiminto on mielestäni erittäin kätevä työkalu GPS-laskentaa käyttävälle yhteisölle. Sen avulla näkee nopeasti ja helposti haluamansa ajankohdan GPSkalenterin. Tämä toimintoa käytin muun muassa vecsol-toiminnon kanssa, kun selvitin GPS-kalenterin avulla tarkat efemeridit oikealle ajan kohdalle. Navdmp-toiminto lukee navigointi-tiedoston ja muuntaa sen ihmiselle luettavampaan muotoon. Toiminnon syntaksi on käyttäjäystävällinen ja käyttäjälle annetaan useita eri vaihtoehtoja, joiden perusteella alkuperäistä navigontiviestiä voidaan muokata. Toiminto on mielestäni tehokas ja toimii hyvin, sillä lopputulos on huomattavasti selkeämpi ja ihmiselle helpommin lähestyttävä. DicsFix-toiminto lukee havaintotiedoston ja etsii ja korjaa epäjatkuvuudet kantoaallon

3 vaiheessa. Toiminto on käyttäjän kannalta erittäin joustava, sillä käyttäjä voi antaa monenlaisia argumentteja, joiden avulla voi määritellä tarkalleen haluamansa tulostetiedoston. Toiminnon syntaksi on yksinkertainen ja se on dokumentoitu hyvin oppaassa. Toiminto muistuttaa hieman navdmp-toimintoa. DiscFix-toiminto tulostaa kuitenkin tiiviimmän yhteenvedon havaintotiedoston sisällöstä. Ephdiff-toiminnon dokumentointi on mielestäni vähän puutteellinen. Se vertailee kahta RINEX muotoista navigiontiviestitiedostoa ja ilmeisesti tulostaa ne tiedot, jotka eivät löydy toisena argumenttina annettuna tiedostosta. Myös FIC-tiedostoja voidaan vertailla. Syntaksi tosin on yksinkertainen, mutta käyttötarkoitus jäi vähän hämärän peittoon. MergeRinObs, mergerinnav ja mergerinmet-toiminnot lukevat annetut havainto-, navigointi- tai meteorologitiedostot ja kirjoittaa ne annetun nimiseen tiedostoon. Kaikkien kolmen toiminnon syntaksi on samanlainen ja ne on dokumentoitu selkeästi oppaassa. NavMerge-toiminto yhditää RINEX-muotoiset navigointitiedostot yhdeksi tiedostoksi. Toiminnon syntaksi on yksinkertainen. Tämä toiminto muistuttaa mergerrinnavtoimintoa. NavMerge-toiminto myös korjaa tulostettavan datan, jos GPS-viikko ei ole yhtäpitävä epookin kanssa. Tuloste eroaa hieman mergerinnav-toiminnosta, mutta muilta osin se on hyvin samantyylinen mergerinnav-toiminnon kanssa. Poscvt-toiminnon avulla käyttäjä voi muuntaa syöttämänsä koordinaatit toiseen koordinaatistoon. Syntaksi on dokumentoitu oppaassa hyvin ja se on miellyttävä käyttää. Käyttäjän annettua lähtökoordinaatit toiminto muuntaa ne kolmeen muuhuun käytössä olevaan koordinaatistoon. Toiminto on mielestäni melko hyödyllinen koordinaattien kanssa tekemisissä oleville tahoille, mikäli ei ole tarve muuntaa suurta määrää koordinaatteja. PRSolve-toiminto ottaa syötteenä käyttäjän määrittelemän lukumäärän RINEXhavaintotiedostoja ja navigointiviestitiedostoja ja laskee autonomisen pseudoetäisyyssijainnin. Toiminto käyttää RAIM-tyylistä algoritmiä poikkeavien havaintojen (Eng. outlier) paikantamiseen. Toiminto on kuvattu selkeästi oppaassa ja sen käyttö on suoraviivaista esimerkkien avulla. Käyttäjä voi antaa syöteparametreina monia eri komentorivi parametrejä muokatakseen tuloksen halutun laiseksi. rnwcheck, rowcheck ja rmcheck-toiminnot lukevat käyttäjän antaman navigointi-,

4 havainto- tai meteorologiatiedoston ja tarkastaa löytyykö niistö virheitä. Syntaksi on erittäin helppokäyttöinen ja oppaassa toiminnot on kuvattu hyvin. Lievä miinus mielestäni on se, että kaikki kolme edellä mainittua toimintoa raportoivat ilmeisesti vain ensimmäisen virheen. Mutta kaiken kaikkiaan erittäin hyödyllinen toiminto tiedostojen tarkastamisessa. rnwdiff, rowdiff ja rmdiff-toiminnot erottelevat tietoa navigionti-, havainto- ja meteoroligiatiedostoista. Käyttäjä antaa syötteenä kaksi samanlaatuista RINEXtiedostoa. Toiminto antaa tulosteena TOEn (Time Of Emphemeris), TOCin (Time Of Clock), IODE (Issue Of Data Emphemeris) ja HOWTime. TOE ilmoittaa efemeridien ajan hetken päivämäärä muodossa, TOC ilmoittaa muun muassa kyseisen GPS-viikon, IODE mahdollistaa tukiaseman käyttämän satelliitin sselvittämisen ja HOWtime ilmoittaa viikon sekuntilukeman. Toiminto on syntaksinsa puolesta helppo käyttöinen. RinexDump-toiminto lukee annetun RINEX-muotoisen havaintotiedoston ja muuntaa sen numeeriseen muotoon. Matlab ja Octave voivat lukea vain numeerisessa muodossa olevaa dataa ja tähän tarkoitukseen RinexDump on erittäin hyödyllinen. Toiminto on helppokäyttöinen ja käyttäjä voi valita ne satelliitit, jotka tulostetaan. Rinexpvt-toiminto luo käyttäjän paikan RINEX-havaintodatan avulla. Toiminto laskee käyttäjän paikan jo pelkkien havainto- ja navigointiviestitiedostojen avulla, mutta pelkästään niiden avulla tarkkuus on oppaan mukaan huono. Käyttöoppaassa mainitaan, että tarkkaan tulokseen vaaditaan tarkat efemeridit kolmelta päivältä, edellinen, nykyinen ja seuraava. Lisäksi syötteenä voi antaa meteoroligiatiedoston, jonka avulla tulos tarkentuu. Toiminnossa on monia muitakin hyödyllisiä parametreja, joita käyttäjä voi halutessaa syöttää päästessään haluttuun lopputulokseen. Rinexthin-toiminto hävittää käyttäjän antamasta havaintotiedostosta tietoa halutulla määrällä. Toiminto voi olla hyödyllinen, mikäli alkuperäinen havaintodata-aineisto on liian suuri. Lisäksi se on erittäin helppokäyttöinen. RinSum-toiminto lukee annetun havaintotiedoston ja tulostaa sen yhteenvedon. Yhteenveto sisältää muun muassa antennin tyypin, metrisen XYZ-sijainnin, antennin offsetin, havaintotyypit, havaintoväli, alku ja loppu epookit yms. Toiminto on kätevä, jos haluaa helppolukuisen yhteenvedon RINEX-havaintotiedostosta. Timeconvert on toiminto, joka muuttaa käyttäjän syöttämän ajan muihuin GPS:ään liittyviin aikamääreisiin. Eri aikamuodot ovat siviiliaika, Juliaanien päivä ja vuosi, GPS-

5 viikko ja viikon sekunnit ja modifioitu Juliaanien päivä. Käyttäjän on mahdollista antaa eri optioita sen mukaan, mitä haluaa toiminnon tekevän. Käyttöoppaassa on selitetty hyvin ja selkeästi eri toiminta mahdollisuudet. Mikäli ei syötä mitään komentoriviparametrejä, niin toiminto muuntaa nykyisen hetken kaikkiin toiminnon tarjoamiin ajan hetkiin. Vecsol on toiminto, jonka avulla voi laskea 3D-vektroriratkaisun kahden aseman välillä kaksitaajuisten kantoaallonvaiheiden avulla. Toiminnon syntaksi on käyttäjäystävällinen, parametreina annetaan vektorin päätepisteiden havainnot. Jotta vecsol toimii täytyy lisäksi olla vecsol.conf-, vecsol.nav- ja vecsol.eph-tiedostot asianmukaisesti täydennetty. Vecsol.conf-tiedosto sisältää syöteoptiot, vecsol.nav sisältää RINEX-havaintotiedostojen nimet ja vecsol.eph tarkkojen efemeriditiedostojen nimet. Efemeridien tulee kattaa havaintoajan ja mieluiten mennä molemmista päistä vielä vähän ylikin. Toiminto on mielestäni erittäin käytännöllinen ja sen käyttö on pienen perehtymisen jälkeen sujuvaa. Tosin havaintodatan täytyy olla kohtalaisen virheetöntä ja havaintokatkoja ei ilmeisesti saisi esiintyä. Tämän toiminnon kohdalla calgps-toiminto on erittäin käytännöllinen oikean GPS-viikon selvittämiseen. Laskin ohjelmalla Kiirunan ja Tromssan asemien välisen vektorin. Havaintodata on on GPSviikolta 1564, päivä numero 1 ja vuonna Kokemuksia GPS Toolkit on monipuolinen ja käytännöllinen työkalu satelliittipaikannusta käyttävälle yhteisölle. Lähdekoodin avoimuus mahdollistaa sen kehittämisen monien toimijoiden taholta sekä käyttäjäkunnan laajenemisen. GPSTk:n verkkosivut ovat mielestäni hyvät ja kattavat ja sitä kautta on mahdollista löytää tietoa niin eri sovelluksista kuin kirjastostakin. Kirjasto on melko laaja ja siihen tutustumiseen vaaditaan aikaa, mutta siitä on olemassa hyvät dokumentaatiot, joiden avulla suurestakin kokonaisuudesta saa kattavan kuvan. Alkuun hieman kummastutti se, että niin monet sovellukset kohdistuivat RINEXtiedostojen käsittelyyn. Tällaisia olivat erityisesti muutamat samantyyliset sovellukset kuten esim. mergerinnav- ja navmerge-toiminnot. Mutta voisin kuvitella, että RINEXtiedostojen kanssa paljon työskentelevät saavat paljon iloa valmiista avoimen lähdekoodin sovelluksista. Latasin kaikki RINEX-navigointi-, havainto- ja meteorologiatiedostot CDDIS:n sivuilta ja tulin huomanneeksi sen, että joukossa oli paljon huonolaatuistakin dataa sisältäviä tiedostoja ja tälläiseen tarkoitukseen kyseiset tarkastus yms. sovellukset soveltuvat paremmin kuin hyvin.

6 PDF-opas oli mielestäni melko hyvä ja kattava. Verkkosivuilla oleva opas on vielä pahasti keskeneräinen. Paikka paikoin joidenkin sovellusten kohdalla puuttuivat esimerkit tai toiminnan kuvaus oli muuten vain vajavainen. Joidenkin sovellusten kohdalla puutteelliset sovelluksen toimintaohjeet aiheuttivat hieman hämmästystä, kun käyttötarkoitus ja tulosteen sisältö ei meinannut aueta. Mutta asiaa tarkemmin tutkimalla muista lähteistä suurimmasta osasta näistä epäselvyyksistä pääsin yli. Omien ohjelmien kehittäimen kirjastoa apuna käyttäen on mahdollista perehtymällä aiheeseen. Tosin se vaatii melko syvälliset tiedot C++-ohjelmointikielestä ja oliopohjaisesta ohjelmoinnista. Mutta kirjasto sisältää niin paljon satelliittipaikannusalan perustoimintoja, että niiden avulla omista sovelluksista saa muodostettua tehokkaan kokonaisuuden. Lisäksi mahdollisuus kirjaston muokkauseen omiin tarpeisiin tuo lisävariaatioita ohjelmien suunnittelussa. Positiivista GPSTk:ssa on myös se, että siitä on tehty mahdollisimman käyttöjärjestelmä riippumaton ja selkeät ohjeet löytyvät Windows-, OS X- ja Unix-ympäristöön. En kokeillut muille alustoille tarkoitettujen ohjeiden toimivuutta, mutta ainakin omaan Linuxiini ohjeet toimivat erittäin mallikkaasti. Tekemäni testiohjelman tarkoitus on kokeilla kirjaston käyttöä omien sovellusten tarpeisiin ja tätä kautta tutustua hieman GPSTk:n kirjastoon. Ohjelmani käyttää DayTime.hpp- ja WGS84Ellipsoid.hpp-headertiedostoja. Jälkimmäisestä kutsutaan flattening()-metodin avulla ellipsoidin litistyneisyyttä ja a()-metodin avulla isoakselin puolikasta, jotka tulostetaan. Lisäksi ohjelma kutsuu DayTime-headerin hour()-, minute()- ja GPSFullWeek()-metodeita. Edellä mainittuja käyttäen ohjelma tulostaa muun muassa eri aikamääreitä. Jäin vähän kaipailemaan sovellusta, joka toimisi poscvt:n tavoin, mutta käyttäjä voisi antaa syötteenä esimerkiksi tiedoston, joka sisältää paljon koordinaatteja. Tämän kaltainen olisi tietenkin mahdollista jonkunlaisella skriptillä, joka hakee koordinaattitiedot erillisestä tiedostosta ja käynnistää poscvt-sovelluksen. Toisaalta paljon helpommin mielestäni tämän tyyppisestä tehtävästä selviytyy siihen paremmin soveltuvien ohjelmistojen kuten Matlabin tai Octaven avulla. Kaikenkaikkiaan minulle jäi erittäin positiivinen kuva GPSTk:n käytöstä. Sen tarjoamat työkalut helpottavat varmasti monen tutkijan ja opiskelijan elämää tarjoten valmiita sovelluksia käytettäväksi ja muokattavaksi. Avoimen lähdekoodin merkitystä ei voi korostaa nykypäivänä liikaa, sillä se on yksi varmimmista tavoista saada sovelluksista

7 käyttäjien tarpeisiin sopivat. Ja ennen kaikkea kehitys jatkaa kulkuaan ja ohjelmat vastaavat kehittyvän yhteiskunnan tarpeita. Muita huomioita Verkossa olevassa uudessa keskeneräisessä käyttöoppaassa on virhe Timeconverttoiminnon Command Summaryn kohdalla. Oppaassa lukee calgps [options], vaikka pitäisi olla timeconvert [options]. PDF-oppaassa on pieni virhe PRSolven ohjeiden kohdalla. Syntaksissa mainitaan navdmp, vaikka pitäisi olla PRSolve.

8 Liitteet RINEX navigointi- ja havaintodata on ladattu osoitteesta: Efemeditiedot on haettu osoitteesta Huomioitavaa on, että olen tulostanut jotkin toiminnot erillisiin tiedostoihin. Tämä ei ole toimintojen kannalta välttämätöntä, mutta mielestäni tuloksia on mielekkäämpi tarkastella omista tiedostoista. Jotkin tulosteet ovat hieman vaikealukuisia johtuen niiden suuresta informaatiomäärästä, jolloin ne ovat hieman epäselvässä muodossa tässä dokumentissa, mutta pääasiallinen sisältö tulee silti toivottavasti esille. Lisäksi monen toiminnon kohdalla tähän raporttiin on liitetty vain osa tulosteesta. Tekemäni testiohjelma: /****************************************************************************** * THIS PROGRAM USES GPSTK CORE LIBRARY * * * * * * The aim of this simple program is to test the GPSTk header files library. * * Used header files from GPSTk library: DayTime.hpp, WGS84Ellipsoid.hpp * * * * * * Author Jukka Tolonen * * * * * ******************************************************************************/ #include <iostream> #include <time.h> #include "DayTime.hpp" #include "WGS84Ellipsoid.hpp" #define GLONASS (+3) #define LEAP_GPS (+15) #define LEAP_TAI (+34) #define GPS_WEEK_ROLLOVER (+2048) using namespace std; using namespace gpstk; void getlocaltime () { time_t rawtime; tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Local: \t\t%s\n", asctime (timeinfo)); } int main() { time_t rawtime; tm * ptm; time ( &rawtime ); ptm = gmtime ( &rawtime ); DayTime time; WGS84Ellipsoid ellipsoid; printf ("\nwgs84 ellipsoid:\n"); printf ("a: %.0f m\n", ellipsoid.a()); printf ("f: %f m\n", ellipsoid.flattening()); printf ("\nnext GPS week 'rollover' is in %d weeks!\n\n", GPS_WEEK_ROLLOVER - time.gpsfullweek()); printf ("Important times\n"); printf ("UTC: \t\t%d:%02d:%02d\n", time.hour(), time.minute(), ptm->tm_sec); printf ("TAI: \t\t%2d:%02d:%02d\n", time.hour(), time.minute(), ptm->tm_sec + LEAP_TAI); printf ("GPST: \t\t%2d:%02d:%02d\n", time.hour(), time.minute(), ptm->tm_sec + LEAP_GPS);

9 } printf ("GLONASST: \t%2d:%02d:%02d\n\n", time.hour() + GLONASS, time.minute(), ptm->tm_sec); getlocaltime (); return 0; WGS84 ellipsoid: a: m f: m Next GPS week 'rollover' is in 477 weeks! Important times UTC: 19:09:30 TAI: 19:09:64 GPST: 19:09:45 GLONASST: 22:09:30 Local: Tue Feb 16 21:09: Komento: calgps -3 > calgpstesti Jan Feb Mar Komento: navdmp -i tro n -o navdmptesti --RINEX **************************************************************************** Broadcast Ephemeris (Engineering Units) PRN : 10 Week(10bt) SOW DOW UTD SOD MM/DD/YYYY HH:MM:SS Clock Epoch: 1564( 540) Fri /01/ :00:00 Eph Epoch: 1564( 540) Fri /01/ :00:00 Transmit Week:1564 Fit interval flag : 0 SUBFRAME OVERHEAD SOW DOW:HH:MM:SS IOD ALERT A-S SF1 HOW: Fri-5:05:50:18 0x045 0 off SF2 HOW: Fri-5:05:50:18 0x45 0 off SF3 HOW: Fri-5:05:50:18 0x45 0 off CLOCK Bias T0: E-05 sec Drift: E-13 sec/sec Drift rate: E+00 sec/(sec**2) Group delay: E-09 sec

10 ORBIT PARAMETERS Semi-major axis: E+03 m**.5 Motion correction: E-09 rad/sec Eccentricity: E-03 Arg of perigee: E-01 rad Mean anomaly at epoch: E-01 rad Right ascension: E+00 rad E-09 rad/sec Inclination: E-01 rad E-10 rad/sec HARMONIC CORRECTIONS Radial Sine: E+01 m Cosine: E+02 m Inclination Sine: E-07 rad Cosine: E-08 rad In-track Sine: E-05 rad Cosine: E-06 rad SV STATUS Health bits: 0x00 URA index: 1 Code on L2: P only L2 P Nav data: on **************************************************************************** Komento: DiscFix --dt 2 --inputfile wtzj o -DSG10,2010,1,1,0,15, DSG05,2010,1,1,0,33, DSG05,2010,1,1,0,34, DS+G05,2010,1,1,0,35, # begin delete of 5 points -DS-G05,2010,1,1,0,36, # end delete of 5 points -DSG08,2010,1,1,0,48, DSG08,2010,1,1,0,59, DS+G11,2010,1,1,1,13, # begin delete of 11 points -DS-G11,2010,1,1,1,17, # end delete of 11 points -DSG11,2010,1,1,1,35, DSG28,2010,1,1,1,58, DSG28,2010,1,1,1,59, DSG28,2010,1,1,2,10, DSG28,2010,1,1,2,10, BD+G18,L1,2010,1,1,0,14, ,0 # WL -BD+G18,L2,2010,1,1,0,14, ,0 # WL -BD+G18,L1,2010,1,1,0,43, ,0 # WL -BD+G18,L2,2010,1,1,0,43, ,0 # WL Komento: ephdiff -r tro n -r ankr n > ephdifftesti Data in tro n not found in ankr n: **************************************************************************** Broadcast Ephemeris (Engineering Units) PRN : 3 Week(10bt) SOW DOW UTD SOD MM/DD/YYYY HH:MM:SS Clock Epoch: 1564( 540) Fri /01/ :59:44 Eph Epoch: 1564( 540) Fri /01/ :59:44 Transmit Week:1564 Fit interval flag : 0 SUBFRAME OVERHEAD SOW DOW:HH:MM:SS IOD ALERT A-S SF1 HOW: Fri-5:23:28:48 0x006 0 off SF2 HOW: Fri-5:23:28:48 0x06 0 off SF3 HOW: Fri-5:23:28:48 0x06 0 off CLOCK Bias T0: E-04 sec Drift: E-12 sec/sec Drift rate: E+00 sec/(sec**2) Group delay: E-09 sec ORBIT PARAMETERS Semi-major axis: Motion correction: E+03 m** E-09 rad/sec

11 Eccentricity: E-02 Arg of perigee: E-01 rad Mean anomaly at epoch: E+00 rad Right ascension: E-01 rad E-09 rad/sec Inclination: E-01 rad E-10 rad/sec HARMONIC CORRECTIONS Radial Sine: E+00 m Cosine: E+02 m Inclination Sine: E-08 rad Cosine: E-07 rad In-track Sine: E-05 rad Cosine: E-07 rad SV STATUS Health bits: 0x00 URA index: 0 Code on L2: P only L2 P Nav data: on **************************************************************************** Komento: mergerinobs -i kouc o -i kour o -o mergerinobstesti 2.10 Observation M (Mixed) RINEX VERSION / TYPE mergerinobs gpstk 02/16/ :53:11 PGM / RUN BY / DATE KOUC MARKER NAME DITTT/ST/BGN GOUV OBSERVER / AGENCY 4926K62590 TRIMBLE NETR REC # / TYPE / VERS TRM TZGD ANT # / TYPE APPROX POSITION XYZ ANTENNA: DELTA H/E/N 1 1 WAVELENGTH FACT L1/2 7 C1 L1 L2 P1 P2 S1 S2 # / TYPES OF OBSERV INTERVAL GPS TIME OF FIRST OBS 92727S001 MARKER NUMBER 0 RCV CLOCK OFFS APPL BIT 2 OF LLI FLAGS DATA COLLECTED UNDER A/S CONDITION Coordonnees RGNC91 Forced Modulo Decimation to 30 seconds L1 & L2: min(max(int(snr_dbhz/6), 0), 9) Linux Pentium IV gcc -static Linux 486/DX+ SNR is mapped to RINEX snr flag value [0-9] Solaris 5.9 UltraSparc IIe cc SC5.8 =+- *Sparc pseudorange smoothing corrections not applied teqc 2009Mar :16:02UTC teqc 2009Mar :17:24UTC teqc 2009Mar :04:10UTC teqc.bin edited: all SBAS satellites excluded END OF HEADER 4 1 other post-header comments skipped G03G06G07G11G13G16G20G23G31G32R02R08 R11R

12 G03G06G07G11G13G16G20G23G31G32R02R08 R11R13 Komento: NavMerge -onavmergetesti ankr n artu n NAVIGATION RINEX VERSION / TYPE NavMerge ARL:UT/SGL/GPSTK 02/16/ :55:52 PGM / RUN BY / DATE D D D D-06 ION ALPHA D D D D+06 ION BETA D D DELTA-UTC: A0,A1,T,W 15 LEAP SECONDS END OF HEADER D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D+01 Komento: poscvt --ecef=" " > poscvttesti ECEF (x,y,z) in meters Geodetic (llh) in deg, deg, m Geocentric (llr) in deg, deg, m Spherical (tpr) in deg, deg, m Komento: PRSolve -o kiru o -n kiru n > PRSolveTesti PRSolve, part of the GPS ToolKit, Ver 2.1 5/07, Run 2010/02/16 12:02:03 Opened log file prs.log Weighted average RAIM solution for file: kiru o (2880 total epochs, with 2879 good, 1 rejected.) Covariance of RAIM solution for file: kiru o PRSolve timing: seconds. Komento: rnwcheck adis n > rnwchecktesti text 0:Encountered 1 error(s). location 0:CheckFrame.hpp:150

13 Checking adis n text 0:Unexpected EOF text 1:In record 0 text 2:In file adis n text 3:Near file line 0 text 4:In record 0 text 5:In file adis n text 6:Near file line 0 location 0:FFTextStream.hpp:244 location 1:FFStream.cpp:159 location 2:./../../src/FFStream.hpp:208 location 3:./../../src/FFStream.hpp:208 location 4:FFStream.cpp:159 location 5:./../../src/FFStream.hpp:208 location 6:./../../src/FFStream.hpp:208 Komento: rowdiff aspa o artu o > rowdifftesti Comparing the following fields (other header data is ignored): C1 L1 L2 P1 P2 S1 S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S1 Komento: RinexDump amu o > RinexDumpTesti # Rinexdump File: amu o Satellites: G07 G08 G09 Observations: ALL # Time (%4F %10.3g) Sat L1 L S L2 L S C1 L S P1 L S C2 L S P2 L S S1 L S S2 L S G G G G G G G G

14 G Komento: rinexpvt -o tro o -n tro n > rinexpvttesti Komento: rinexthin -f wtzj o -s 80 -o rinexthintesti Lopputulos: Obs read: 2880 Obs written: 360 Komento: RinSum -i coco o > RinSumTesti RINSUM, part of the GPS ToolKit, Ver 2.4 1/22/07, Run 2010/02/16 12:21: RinSum summary of Rinex obs file coco o Rinex header: REQUIRED Rinex Version 2.11, File type OBSERVATION DATA, System M (Mixed). Prgm: teqc 2009Mar23, Run: :19:50UTC, By: Michael Moore Marker name: COCO. Obs'r : GEOSCIENCE AUSTRALIA, Agency: GEOSCIENCE AUSTRALIA Rec#: 4807K53468, Type: TRIMBLE NETR5, Vers: 3.84 Antenna # : 202, Type : AOAD/M_T NONE Position (XYZ,m) : ( , , ). Antenna offset (ENU,m) : (0.0040, , ). Wavelength factors (default) L1:1, L2: 1. Observation types (8) : Type #0 = C1 C/A-code pseudorange (meters). Type #1 = L1 L1 Carrier Phase (L1 cycles). Type #2 = S1 Signal-to-Noise L1 (db-hz). Type #3 = P2 Pcode L2 pseudorange (meters). Type #4 = L2 L2 Carrier Phase (L2 cycles). Type #5 = S2 Signal-to-Noise L2 (db-hz). Type #6 = C2 L2C-code pseudorange (meters). Type #7 = P1 Pcode L1 pseudorange (meters). Time of first obs 2009/12/31 00:00: GPS (This header is VALID 2.11 Rinex.) OPTIONAL Marker number : 50127M001 Interval = Leap seconds: 15 Comments (6) : Forced Modulo Decimation to 30 seconds Solaris x AMD64 cc SC5.8 -xarch=amd64 =+ =+ T012RIN 1.20 T012RIN Operator 01-JAN-10 11:19: NOTE: Original receiver data with no conversions END OF HEADER Reading the observation data... Computed interval seconds. Computed first epoch: = 2009/12/31 00:00: Computed last epoch: = Computed time span: 23h 59m 30.00s = seconds. There were 2880 epochs (100.00% of 2880 possible epochs in this timespan) and 0 inline header blocks. Summary of data available in this file: (Totals are based on times and interval) Sat OT: C1 L1 S1 P2 L2 S2 C2 P1 Total Begin time - End time Sat G /12/31 06:30:30.0 -

15 2009/12/31 15:42:30.0 Sat G /12/31 00:20: /12/31 11:46:00.0 Sat G /12/31 13:23: /12/31 21:39:30.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 01:57: /12/31 08:47:00.0 Sat G /12/31 12:30: /12/31 21:12:00.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 03:41: /12/31 12:41:30.0 Sat G /12/31 01:10: /12/31 08:03:30.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 04:56: /12/31 14:21:30.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 08:56: /12/31 20:22:30.0 Sat G /12/31 03:08: /12/31 10:37:30.0 Sat G /12/31 12:53: /12/31 19:44:30.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 06:13: /12/31 17:35:00.0 Sat G /12/31 15:01: /12/31 22:43:30.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 09:53: /12/31 16:50:00.0 Sat G /12/31 08:05: /12/31 19:09:00.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 03:41: /12/31 14:54:00.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 07:56: /12/31 19:19:30.0 Sat G /12/31 03:32: /12/31 12:12:30.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 07:34: /12/31 15:59:00.0 Sat G /12/31 06:16: /12/31 15:53:00.0 Sat G /12/31 11:07: /12/31 22:21:30.0 Sat G /12/31 00:00: Sat R /12/31 03:26: Sat R /12/31 03:58: /12/31 13:25:30.0 Sat R /12/31 00:00: /12/31 22:19:00.0 Sat R /12/31 00:00: Sat R /12/31 00:00: /12/31 22:15:00.0 Sat R /12/31 00:00: Sat R /12/31 00:00: Sat R /12/31 01:43: /12/31 10:17:00.0 Sat R /12/31 03:37: /12/31 12:01:00.0 Sat R /12/31 07:14: /12/31 14:03:30.0

16 Sat R /12/31 07:10: /12/31 11:58:30.0 Sat R /12/31 08:34: /12/31 14:03:00.0 Sat R /12/31 09:43: /12/31 18:17:30.0 Sat R /12/31 12:49: /12/31 20:03:30.0 Sat R /12/31 15:03: /12/31 22:05:30.0 TOTAL End of RinSum summary of coco o Komento: timeconvert > timeconverttesti Month/Day/Year H:M:S 02/16/ :23:09 Modified Julian Date GPSweek DayOfWeek SecOfWeek FullGPSweek Zcount Year DayOfYear SecondOfDay Unix: Second Microsecond Zcount: 29-bit (32-bit) ( ) Komento: vecsol kiru o tro o Osa tulosteesta: Total unknowns: 116 Observations: Rejected: 1201 or % of which DD-based: 225 or % Triple-diff RMS [m/s]: Double-diff RMS [m]: Iono RMS on L1 [m]: Start of b vector: b0: b1: b2: Condition number(1): Largest, smallest eigenvalue: [ > ] Weight coefficient matrix: Solution (correction to inter-station vector): Iono free: ( , , ) Freq. 1: ( , , ) Freq. 2: ( , , ) Standard deviations (unscaled): A priori vector: m m m A posteriori vector: m m m (Iono free) m m m (L1 + L2) Tropospheric corr. parameters (fraction of full effect): Standard deviations (unscaled): Fixed: % Widelanes: % KIRU.crd-tiedosto:

17 TRO1.crd-tiedosto: vecsol.eph-tiedosto: # The sp3 precise ephemeris file. Use # in first pos for comment # Jukka's test # GPS week 1564 igs15640.sp3 igs15641.sp3 igs15642.sp3 igs15643.sp3 igs15644.sp3 igs15645.sp3 igs15646.sp3 # GPS week 1565 igs15650.sp3 Vecsol.nav-tiedosto: # Broadcast ephemeris file. Use # in first pos for comment # day 141 of 2005 is May 21 # Jukka's test # day 1, year 2010, GPS week 1564 kiru n tro n Vecsol.conf-tiedosto: 1 obsmode 1 true covariances 1 precise ephemeris 0 nav file ionosphere 1 tropo estimation 1 vector mode 1 debug 30.0 ref sat cut-off 20.0 cut-off angle triple diff rejection limits (phase, code) 1 reduce

Linux serveri Asennus ja konfigurointi

Linux serveri Asennus ja konfigurointi Linux serveri Asennus ja konfigurointi Versio 0.9.1 17.2.1999 Pekka Riikonen Janne Rotko SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 5 Kirjan terminologiasta... 5 1.0 Mikä Linux on?... 7 1.1 Millaisen koneen Linux vaatii

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos R KIELEN PERUSTEET Lukijalle Tavoitteet Tämä kirja esittelee R-kielen perusteet ja muutamia ohjelmointiin liittyviä

Lisätiedot

Websivujen julkaisu WordPress-julkaisujärjestelmällä CASE: McCann Worldgroup Helsinki Oy. Juha Nordlund

Websivujen julkaisu WordPress-julkaisujärjestelmällä CASE: McCann Worldgroup Helsinki Oy. Juha Nordlund Websivujen julkaisu WordPress-julkaisujärjestelmällä CASE: McCann Worldgroup Helsinki Oy Juha Nordlund Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2010 Tiivistelmä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

MATLAB-ohjelmointi. COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi

MATLAB-ohjelmointi. COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi MATLAB-ohjelmointi COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi MATLAB-Ohjelmointi Sivu 2 Sivu 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 MIKÄ

Lisätiedot

ATK II - Numeerinen mallintaminen (763315A), kevät 2015

ATK II - Numeerinen mallintaminen (763315A), kevät 2015 ATK II - Numeerinen mallintaminen (763315A), kevät 2015 H. Vanhamäki 31. joulukuuta 2014 Tiivistelmä Ensimmäisellä luennolla esitellään kurssin suuntaviivat ja tutustutaan LATEX-dokumenttien tekemiseen

Lisätiedot

Published : 2011-03-11 License : None

Published : 2011-03-11 License : None FIREFOX 1 Published : 2011-03-11 License : None Johdanto 1. Johdanto 2. Tietoja tästä ohjekirjasta 3. Ennen kuin aloitat 4. Mikä on FLOSS? 5. Kuinka verkko toimii 2 JOHDATUS FIREFOXIIN Oletamme, että et

Lisätiedot

Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje Motorola 680x0

Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje Motorola 680x0 Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje Motorola 680x0 Bruce Perens Sven Rudolph Igor Grobman James Treacy Adam Di Carlo Suomentanut Tapio Lehtonen Suomentanut Antti-Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

PYTHON OHJELMOINTIOPAS, VERSIO 1. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2006 Jussi Kasurinen ISBN 952-214-286-7 ISSN 1459-3092

PYTHON OHJELMOINTIOPAS, VERSIO 1. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2006 Jussi Kasurinen ISBN 952-214-286-7 ISSN 1459-3092 PYTHON - OHJELMOINTIOPAS, VERSIO 1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2006 Jussi Kasurinen ISBN 952-214-286-7 ISSN 1459-3092 7 PYTHON OHJELMOINTIOPAS, VERSIO 1 Jussi Kasurinen Käsikirjat 7 Manuals 7 PYTHON

Lisätiedot

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu-Matti Järvinen ja tutkija Essi Lahtinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty tietotekniikan osaston

Lisätiedot

Business Intelligence -ohjelman valinta pienyrityksessä. Case: Eehau Oy

Business Intelligence -ohjelman valinta pienyrityksessä. Case: Eehau Oy Business Intelligence -ohjelman valinta pienyrityksessä Case: Eehau Oy Eero Kulla Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Digimedian suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kim Kraft. Tekstiviestirajapinnan kehitys web-pohjaiseen verkkotietojärjestelmään

Kim Kraft. Tekstiviestirajapinnan kehitys web-pohjaiseen verkkotietojärjestelmään Kim Kraft Tekstiviestirajapinnan kehitys web-pohjaiseen verkkotietojärjestelmään Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Insinöörityö 10.02.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET JARNO TUIMALA Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET JARNO TUIMALA Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET JARNO TUIMALA Helsinki 2010 2010 Jarno Tuimala ISBN 978-952-92-7020-0 (nid.) ISBN 978-952-92-7021-7 (PDF) Books on Demand GmbH Norderstedt, Saksa 2010 1. painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje PowerPC

Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje PowerPC Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje PowerPC Bruce Perens Sven Rudolph Igor Grobman James Treacy Adam Di Carlo Suomentanut Tapio Lehtonen Suomentanut Antti Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

Palvelimen käyttöjärjestelmäpäivitys

Palvelimen käyttöjärjestelmäpäivitys SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Savonia Business Palvelimen käyttöjärjestelmäpäivitys Tommi Heinonen Tradenomin opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Marraskuu 2009 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA

Lisätiedot

Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut

Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut Sami Assasi Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut Case: Vaasa Wolves Rugby Club Tietojenkäsittely 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje Motorola 680x0

Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje Motorola 680x0 Debian GNU/Linux 2.2 asennusohje Motorola 680x0 Bruce Perens Sven Rudolph Igor Grobman James Treacy Adam Di Carlo Suomentanut Tapio Lehtonen Suomentanut Antti Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

Tee verkkobootti yllä olevan ohjeen mukaan valitsemalla F12:Network.

Tee verkkobootti yllä olevan ohjeen mukaan valitsemalla F12:Network. ICT1TN002 1/18 Työasemat ja tietoverkot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2 ICT1TN002 Windows 7 asennusharjoitus 2.1 Labran käyttö Tässä harjoituksessa asennetaan Windows 7 käyttöjärjestelmä Pasilan labroissa

Lisätiedot

Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE

Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Luonnontieteiden ala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje SPARC

Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje SPARC Debian GNU/Linux 2.1 asennusohje SPARC Bruce Perens Sven Rudolph Igor Grobman James Treacy Adam Di Carlo Suomentanut Tapio Lehtonen Suomentanut Antti-Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Timo Harju Jarkko Antintupa Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Liiketalous ja matkailu 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Timo Harju, Jarkko Antintupa

Lisätiedot

Kielenkääntäjän sanastotyökalu. Markus Becks

Kielenkääntäjän sanastotyökalu. Markus Becks Kielenkääntäjän sanastotyökalu Markus Becks Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä 31.12.2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Markus Becks Raportin nimi

Lisätiedot

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2015 VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Lehto, Joni Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittämisen vaihtoehdot

Mobiilisovelluksen kehittämisen vaihtoehdot Antti Ojanen Mobiilisovelluksen kehittämisen vaihtoehdot Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn ko Toukokuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 30.5.2013 Tekijä(t) Antti Ojanen Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot

S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta.

S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta. Petja Laitila S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta. Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Turo Virkki JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.5.2007 Tekijä(t) Turo Virkki Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

JOOMLA WEB-SIVUSTON KEHITYSVÄLINEENÄ

JOOMLA WEB-SIVUSTON KEHITYSVÄLINEENÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2013 Teemu Saajola JOOMLA WEB-SIVUSTON KEHITYSVÄLINEENÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opas SAS Enterprise Guiden käyttäjälle

Opas SAS Enterprise Guiden käyttäjälle 5 Opas SAS Enterprise Guiden käyttäjälle EG versio 4.2 Timo Hurme 5 Opas SAS Enterprise Guiden käyttäjälle EG versio 4.2 Timo Hurme ISBN: painettu: 978-952-487-275-1, verkkojulkaisu: 978-952-487-276-8

Lisätiedot

Jarmo Ala-Aho. Linux-palvelimen asennus ja konfigurointi. Opinnäytetyö Syksy 2012 Tekniikan yksikkö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Jarmo Ala-Aho. Linux-palvelimen asennus ja konfigurointi. Opinnäytetyö Syksy 2012 Tekniikan yksikkö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Jarmo Ala-Aho Linux-palvelimen asennus ja konfigurointi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tekniikan yksikkö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Katsaus R :ään, tilastolliseen ohjelmointiympäristöön

Katsaus R :ään, tilastolliseen ohjelmointiympäristöön Katsaus R :ään, tilastolliseen ohjelmointiympäristöön 1 Johdanto Halusin tehdä harjoitustyöni kertomalla vaihtoehtoisesta tilastollisesta ohjelmasta, sillä käytän paljon Linux-ympäristöä, jolle kurssilla

Lisätiedot