GPS Toolkitin asennus ja testaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GPS Toolkitin asennus ja testaus"

Transkriptio

1 Maa Projektityö GPS Toolkitin asennus ja testaus Jukka Tolonen 80513M

2 Tässä projektityössä asennetaan ja testataan GPSToolkit-sovellusta. GPSTk löytyy verkosta osoitteesta Raportissa kerrotaan lyhyesti asennuksesta. Laajempi asennusvaiheiden läpikäynti ei liene tarpeellista, sillä kaikki tarvittava tieto ja esimerkit löytyvät verkosta. Raportissa käydään lisäksi läpi testattuja toimintoja kuvaillen niiden toimintaa lyhyesti käyttökokemuksineen. Käytetyt komennot tulosteineen löytyvät liitteistä. Lopuksi kuvaillaan heränneitä tuntoja GPSTk:n käyttöön liittyen. Kokeilen myös GPSTk:n kirjaston käyttöä oman yksinkertaisen testikoodin kanssa. Ohjelma löytyy liitteistä. Asennus Asensin GPSTk:n koneelleni verkkosivujen ohjeiden mukaan. Käyttöjärjestelmäni on Ubuntu 9.10, joten seurasin ohjeita kohdasta Building an Installing in a Unix-like Environment using GNU make. Asentamani GPSTk-tarball oli nimeltään gpstk-1.6.src ( ). Mielestäni ohjeet olivat hyvät ja selkeät ja asennus sujui niiden avulla erittäin mukavasti ja ongelmattomasti. Testaus Tutustumisen GPSTk:hon aloitin lukemalla verkosta löytyvät käyttöohjeet. Luin molemmat sekä vanhemman PDF-formaatissa olevan että uudemman verkosta löytyvän. Uudempi versio on vielä melko keskeneräinen, joten tukeuduin testaamisessa pääasiassa PDF-versioon. PDF-versiossa on mielestäni suhteellisen hyvät ohjeet esimerkkeineen. Aivan kaikkia toimintoja en testannut. Calgps-toiminto on mielestäni erittäin kätevä työkalu GPS-laskentaa käyttävälle yhteisölle. Sen avulla näkee nopeasti ja helposti haluamansa ajankohdan GPSkalenterin. Tämä toimintoa käytin muun muassa vecsol-toiminnon kanssa, kun selvitin GPS-kalenterin avulla tarkat efemeridit oikealle ajan kohdalle. Navdmp-toiminto lukee navigointi-tiedoston ja muuntaa sen ihmiselle luettavampaan muotoon. Toiminnon syntaksi on käyttäjäystävällinen ja käyttäjälle annetaan useita eri vaihtoehtoja, joiden perusteella alkuperäistä navigontiviestiä voidaan muokata. Toiminto on mielestäni tehokas ja toimii hyvin, sillä lopputulos on huomattavasti selkeämpi ja ihmiselle helpommin lähestyttävä. DicsFix-toiminto lukee havaintotiedoston ja etsii ja korjaa epäjatkuvuudet kantoaallon

3 vaiheessa. Toiminto on käyttäjän kannalta erittäin joustava, sillä käyttäjä voi antaa monenlaisia argumentteja, joiden avulla voi määritellä tarkalleen haluamansa tulostetiedoston. Toiminnon syntaksi on yksinkertainen ja se on dokumentoitu hyvin oppaassa. Toiminto muistuttaa hieman navdmp-toimintoa. DiscFix-toiminto tulostaa kuitenkin tiiviimmän yhteenvedon havaintotiedoston sisällöstä. Ephdiff-toiminnon dokumentointi on mielestäni vähän puutteellinen. Se vertailee kahta RINEX muotoista navigiontiviestitiedostoa ja ilmeisesti tulostaa ne tiedot, jotka eivät löydy toisena argumenttina annettuna tiedostosta. Myös FIC-tiedostoja voidaan vertailla. Syntaksi tosin on yksinkertainen, mutta käyttötarkoitus jäi vähän hämärän peittoon. MergeRinObs, mergerinnav ja mergerinmet-toiminnot lukevat annetut havainto-, navigointi- tai meteorologitiedostot ja kirjoittaa ne annetun nimiseen tiedostoon. Kaikkien kolmen toiminnon syntaksi on samanlainen ja ne on dokumentoitu selkeästi oppaassa. NavMerge-toiminto yhditää RINEX-muotoiset navigointitiedostot yhdeksi tiedostoksi. Toiminnon syntaksi on yksinkertainen. Tämä toiminto muistuttaa mergerrinnavtoimintoa. NavMerge-toiminto myös korjaa tulostettavan datan, jos GPS-viikko ei ole yhtäpitävä epookin kanssa. Tuloste eroaa hieman mergerinnav-toiminnosta, mutta muilta osin se on hyvin samantyylinen mergerinnav-toiminnon kanssa. Poscvt-toiminnon avulla käyttäjä voi muuntaa syöttämänsä koordinaatit toiseen koordinaatistoon. Syntaksi on dokumentoitu oppaassa hyvin ja se on miellyttävä käyttää. Käyttäjän annettua lähtökoordinaatit toiminto muuntaa ne kolmeen muuhuun käytössä olevaan koordinaatistoon. Toiminto on mielestäni melko hyödyllinen koordinaattien kanssa tekemisissä oleville tahoille, mikäli ei ole tarve muuntaa suurta määrää koordinaatteja. PRSolve-toiminto ottaa syötteenä käyttäjän määrittelemän lukumäärän RINEXhavaintotiedostoja ja navigointiviestitiedostoja ja laskee autonomisen pseudoetäisyyssijainnin. Toiminto käyttää RAIM-tyylistä algoritmiä poikkeavien havaintojen (Eng. outlier) paikantamiseen. Toiminto on kuvattu selkeästi oppaassa ja sen käyttö on suoraviivaista esimerkkien avulla. Käyttäjä voi antaa syöteparametreina monia eri komentorivi parametrejä muokatakseen tuloksen halutun laiseksi. rnwcheck, rowcheck ja rmcheck-toiminnot lukevat käyttäjän antaman navigointi-,

4 havainto- tai meteorologiatiedoston ja tarkastaa löytyykö niistö virheitä. Syntaksi on erittäin helppokäyttöinen ja oppaassa toiminnot on kuvattu hyvin. Lievä miinus mielestäni on se, että kaikki kolme edellä mainittua toimintoa raportoivat ilmeisesti vain ensimmäisen virheen. Mutta kaiken kaikkiaan erittäin hyödyllinen toiminto tiedostojen tarkastamisessa. rnwdiff, rowdiff ja rmdiff-toiminnot erottelevat tietoa navigionti-, havainto- ja meteoroligiatiedostoista. Käyttäjä antaa syötteenä kaksi samanlaatuista RINEXtiedostoa. Toiminto antaa tulosteena TOEn (Time Of Emphemeris), TOCin (Time Of Clock), IODE (Issue Of Data Emphemeris) ja HOWTime. TOE ilmoittaa efemeridien ajan hetken päivämäärä muodossa, TOC ilmoittaa muun muassa kyseisen GPS-viikon, IODE mahdollistaa tukiaseman käyttämän satelliitin sselvittämisen ja HOWtime ilmoittaa viikon sekuntilukeman. Toiminto on syntaksinsa puolesta helppo käyttöinen. RinexDump-toiminto lukee annetun RINEX-muotoisen havaintotiedoston ja muuntaa sen numeeriseen muotoon. Matlab ja Octave voivat lukea vain numeerisessa muodossa olevaa dataa ja tähän tarkoitukseen RinexDump on erittäin hyödyllinen. Toiminto on helppokäyttöinen ja käyttäjä voi valita ne satelliitit, jotka tulostetaan. Rinexpvt-toiminto luo käyttäjän paikan RINEX-havaintodatan avulla. Toiminto laskee käyttäjän paikan jo pelkkien havainto- ja navigointiviestitiedostojen avulla, mutta pelkästään niiden avulla tarkkuus on oppaan mukaan huono. Käyttöoppaassa mainitaan, että tarkkaan tulokseen vaaditaan tarkat efemeridit kolmelta päivältä, edellinen, nykyinen ja seuraava. Lisäksi syötteenä voi antaa meteoroligiatiedoston, jonka avulla tulos tarkentuu. Toiminnossa on monia muitakin hyödyllisiä parametreja, joita käyttäjä voi halutessaa syöttää päästessään haluttuun lopputulokseen. Rinexthin-toiminto hävittää käyttäjän antamasta havaintotiedostosta tietoa halutulla määrällä. Toiminto voi olla hyödyllinen, mikäli alkuperäinen havaintodata-aineisto on liian suuri. Lisäksi se on erittäin helppokäyttöinen. RinSum-toiminto lukee annetun havaintotiedoston ja tulostaa sen yhteenvedon. Yhteenveto sisältää muun muassa antennin tyypin, metrisen XYZ-sijainnin, antennin offsetin, havaintotyypit, havaintoväli, alku ja loppu epookit yms. Toiminto on kätevä, jos haluaa helppolukuisen yhteenvedon RINEX-havaintotiedostosta. Timeconvert on toiminto, joka muuttaa käyttäjän syöttämän ajan muihuin GPS:ään liittyviin aikamääreisiin. Eri aikamuodot ovat siviiliaika, Juliaanien päivä ja vuosi, GPS-

5 viikko ja viikon sekunnit ja modifioitu Juliaanien päivä. Käyttäjän on mahdollista antaa eri optioita sen mukaan, mitä haluaa toiminnon tekevän. Käyttöoppaassa on selitetty hyvin ja selkeästi eri toiminta mahdollisuudet. Mikäli ei syötä mitään komentoriviparametrejä, niin toiminto muuntaa nykyisen hetken kaikkiin toiminnon tarjoamiin ajan hetkiin. Vecsol on toiminto, jonka avulla voi laskea 3D-vektroriratkaisun kahden aseman välillä kaksitaajuisten kantoaallonvaiheiden avulla. Toiminnon syntaksi on käyttäjäystävällinen, parametreina annetaan vektorin päätepisteiden havainnot. Jotta vecsol toimii täytyy lisäksi olla vecsol.conf-, vecsol.nav- ja vecsol.eph-tiedostot asianmukaisesti täydennetty. Vecsol.conf-tiedosto sisältää syöteoptiot, vecsol.nav sisältää RINEX-havaintotiedostojen nimet ja vecsol.eph tarkkojen efemeriditiedostojen nimet. Efemeridien tulee kattaa havaintoajan ja mieluiten mennä molemmista päistä vielä vähän ylikin. Toiminto on mielestäni erittäin käytännöllinen ja sen käyttö on pienen perehtymisen jälkeen sujuvaa. Tosin havaintodatan täytyy olla kohtalaisen virheetöntä ja havaintokatkoja ei ilmeisesti saisi esiintyä. Tämän toiminnon kohdalla calgps-toiminto on erittäin käytännöllinen oikean GPS-viikon selvittämiseen. Laskin ohjelmalla Kiirunan ja Tromssan asemien välisen vektorin. Havaintodata on on GPSviikolta 1564, päivä numero 1 ja vuonna Kokemuksia GPS Toolkit on monipuolinen ja käytännöllinen työkalu satelliittipaikannusta käyttävälle yhteisölle. Lähdekoodin avoimuus mahdollistaa sen kehittämisen monien toimijoiden taholta sekä käyttäjäkunnan laajenemisen. GPSTk:n verkkosivut ovat mielestäni hyvät ja kattavat ja sitä kautta on mahdollista löytää tietoa niin eri sovelluksista kuin kirjastostakin. Kirjasto on melko laaja ja siihen tutustumiseen vaaditaan aikaa, mutta siitä on olemassa hyvät dokumentaatiot, joiden avulla suurestakin kokonaisuudesta saa kattavan kuvan. Alkuun hieman kummastutti se, että niin monet sovellukset kohdistuivat RINEXtiedostojen käsittelyyn. Tällaisia olivat erityisesti muutamat samantyyliset sovellukset kuten esim. mergerinnav- ja navmerge-toiminnot. Mutta voisin kuvitella, että RINEXtiedostojen kanssa paljon työskentelevät saavat paljon iloa valmiista avoimen lähdekoodin sovelluksista. Latasin kaikki RINEX-navigointi-, havainto- ja meteorologiatiedostot CDDIS:n sivuilta ja tulin huomanneeksi sen, että joukossa oli paljon huonolaatuistakin dataa sisältäviä tiedostoja ja tälläiseen tarkoitukseen kyseiset tarkastus yms. sovellukset soveltuvat paremmin kuin hyvin.

6 PDF-opas oli mielestäni melko hyvä ja kattava. Verkkosivuilla oleva opas on vielä pahasti keskeneräinen. Paikka paikoin joidenkin sovellusten kohdalla puuttuivat esimerkit tai toiminnan kuvaus oli muuten vain vajavainen. Joidenkin sovellusten kohdalla puutteelliset sovelluksen toimintaohjeet aiheuttivat hieman hämmästystä, kun käyttötarkoitus ja tulosteen sisältö ei meinannut aueta. Mutta asiaa tarkemmin tutkimalla muista lähteistä suurimmasta osasta näistä epäselvyyksistä pääsin yli. Omien ohjelmien kehittäimen kirjastoa apuna käyttäen on mahdollista perehtymällä aiheeseen. Tosin se vaatii melko syvälliset tiedot C++-ohjelmointikielestä ja oliopohjaisesta ohjelmoinnista. Mutta kirjasto sisältää niin paljon satelliittipaikannusalan perustoimintoja, että niiden avulla omista sovelluksista saa muodostettua tehokkaan kokonaisuuden. Lisäksi mahdollisuus kirjaston muokkauseen omiin tarpeisiin tuo lisävariaatioita ohjelmien suunnittelussa. Positiivista GPSTk:ssa on myös se, että siitä on tehty mahdollisimman käyttöjärjestelmä riippumaton ja selkeät ohjeet löytyvät Windows-, OS X- ja Unix-ympäristöön. En kokeillut muille alustoille tarkoitettujen ohjeiden toimivuutta, mutta ainakin omaan Linuxiini ohjeet toimivat erittäin mallikkaasti. Tekemäni testiohjelman tarkoitus on kokeilla kirjaston käyttöä omien sovellusten tarpeisiin ja tätä kautta tutustua hieman GPSTk:n kirjastoon. Ohjelmani käyttää DayTime.hpp- ja WGS84Ellipsoid.hpp-headertiedostoja. Jälkimmäisestä kutsutaan flattening()-metodin avulla ellipsoidin litistyneisyyttä ja a()-metodin avulla isoakselin puolikasta, jotka tulostetaan. Lisäksi ohjelma kutsuu DayTime-headerin hour()-, minute()- ja GPSFullWeek()-metodeita. Edellä mainittuja käyttäen ohjelma tulostaa muun muassa eri aikamääreitä. Jäin vähän kaipailemaan sovellusta, joka toimisi poscvt:n tavoin, mutta käyttäjä voisi antaa syötteenä esimerkiksi tiedoston, joka sisältää paljon koordinaatteja. Tämän kaltainen olisi tietenkin mahdollista jonkunlaisella skriptillä, joka hakee koordinaattitiedot erillisestä tiedostosta ja käynnistää poscvt-sovelluksen. Toisaalta paljon helpommin mielestäni tämän tyyppisestä tehtävästä selviytyy siihen paremmin soveltuvien ohjelmistojen kuten Matlabin tai Octaven avulla. Kaikenkaikkiaan minulle jäi erittäin positiivinen kuva GPSTk:n käytöstä. Sen tarjoamat työkalut helpottavat varmasti monen tutkijan ja opiskelijan elämää tarjoten valmiita sovelluksia käytettäväksi ja muokattavaksi. Avoimen lähdekoodin merkitystä ei voi korostaa nykypäivänä liikaa, sillä se on yksi varmimmista tavoista saada sovelluksista

7 käyttäjien tarpeisiin sopivat. Ja ennen kaikkea kehitys jatkaa kulkuaan ja ohjelmat vastaavat kehittyvän yhteiskunnan tarpeita. Muita huomioita Verkossa olevassa uudessa keskeneräisessä käyttöoppaassa on virhe Timeconverttoiminnon Command Summaryn kohdalla. Oppaassa lukee calgps [options], vaikka pitäisi olla timeconvert [options]. PDF-oppaassa on pieni virhe PRSolven ohjeiden kohdalla. Syntaksissa mainitaan navdmp, vaikka pitäisi olla PRSolve.

8 Liitteet RINEX navigointi- ja havaintodata on ladattu osoitteesta: Efemeditiedot on haettu osoitteesta Huomioitavaa on, että olen tulostanut jotkin toiminnot erillisiin tiedostoihin. Tämä ei ole toimintojen kannalta välttämätöntä, mutta mielestäni tuloksia on mielekkäämpi tarkastella omista tiedostoista. Jotkin tulosteet ovat hieman vaikealukuisia johtuen niiden suuresta informaatiomäärästä, jolloin ne ovat hieman epäselvässä muodossa tässä dokumentissa, mutta pääasiallinen sisältö tulee silti toivottavasti esille. Lisäksi monen toiminnon kohdalla tähän raporttiin on liitetty vain osa tulosteesta. Tekemäni testiohjelma: /****************************************************************************** * THIS PROGRAM USES GPSTK CORE LIBRARY * * * * * * The aim of this simple program is to test the GPSTk header files library. * * Used header files from GPSTk library: DayTime.hpp, WGS84Ellipsoid.hpp * * * * * * Author Jukka Tolonen * * * * * ******************************************************************************/ #include <iostream> #include <time.h> #include "DayTime.hpp" #include "WGS84Ellipsoid.hpp" #define GLONASS (+3) #define LEAP_GPS (+15) #define LEAP_TAI (+34) #define GPS_WEEK_ROLLOVER (+2048) using namespace std; using namespace gpstk; void getlocaltime () { time_t rawtime; tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Local: \t\t%s\n", asctime (timeinfo)); } int main() { time_t rawtime; tm * ptm; time ( &rawtime ); ptm = gmtime ( &rawtime ); DayTime time; WGS84Ellipsoid ellipsoid; printf ("\nwgs84 ellipsoid:\n"); printf ("a: %.0f m\n", ellipsoid.a()); printf ("f: %f m\n", ellipsoid.flattening()); printf ("\nnext GPS week 'rollover' is in %d weeks!\n\n", GPS_WEEK_ROLLOVER - time.gpsfullweek()); printf ("Important times\n"); printf ("UTC: \t\t%d:%02d:%02d\n", time.hour(), time.minute(), ptm->tm_sec); printf ("TAI: \t\t%2d:%02d:%02d\n", time.hour(), time.minute(), ptm->tm_sec + LEAP_TAI); printf ("GPST: \t\t%2d:%02d:%02d\n", time.hour(), time.minute(), ptm->tm_sec + LEAP_GPS);

9 } printf ("GLONASST: \t%2d:%02d:%02d\n\n", time.hour() + GLONASS, time.minute(), ptm->tm_sec); getlocaltime (); return 0; WGS84 ellipsoid: a: m f: m Next GPS week 'rollover' is in 477 weeks! Important times UTC: 19:09:30 TAI: 19:09:64 GPST: 19:09:45 GLONASST: 22:09:30 Local: Tue Feb 16 21:09: Komento: calgps -3 > calgpstesti Jan Feb Mar Komento: navdmp -i tro n -o navdmptesti --RINEX **************************************************************************** Broadcast Ephemeris (Engineering Units) PRN : 10 Week(10bt) SOW DOW UTD SOD MM/DD/YYYY HH:MM:SS Clock Epoch: 1564( 540) Fri /01/ :00:00 Eph Epoch: 1564( 540) Fri /01/ :00:00 Transmit Week:1564 Fit interval flag : 0 SUBFRAME OVERHEAD SOW DOW:HH:MM:SS IOD ALERT A-S SF1 HOW: Fri-5:05:50:18 0x045 0 off SF2 HOW: Fri-5:05:50:18 0x45 0 off SF3 HOW: Fri-5:05:50:18 0x45 0 off CLOCK Bias T0: E-05 sec Drift: E-13 sec/sec Drift rate: E+00 sec/(sec**2) Group delay: E-09 sec

10 ORBIT PARAMETERS Semi-major axis: E+03 m**.5 Motion correction: E-09 rad/sec Eccentricity: E-03 Arg of perigee: E-01 rad Mean anomaly at epoch: E-01 rad Right ascension: E+00 rad E-09 rad/sec Inclination: E-01 rad E-10 rad/sec HARMONIC CORRECTIONS Radial Sine: E+01 m Cosine: E+02 m Inclination Sine: E-07 rad Cosine: E-08 rad In-track Sine: E-05 rad Cosine: E-06 rad SV STATUS Health bits: 0x00 URA index: 1 Code on L2: P only L2 P Nav data: on **************************************************************************** Komento: DiscFix --dt 2 --inputfile wtzj o -DSG10,2010,1,1,0,15, DSG05,2010,1,1,0,33, DSG05,2010,1,1,0,34, DS+G05,2010,1,1,0,35, # begin delete of 5 points -DS-G05,2010,1,1,0,36, # end delete of 5 points -DSG08,2010,1,1,0,48, DSG08,2010,1,1,0,59, DS+G11,2010,1,1,1,13, # begin delete of 11 points -DS-G11,2010,1,1,1,17, # end delete of 11 points -DSG11,2010,1,1,1,35, DSG28,2010,1,1,1,58, DSG28,2010,1,1,1,59, DSG28,2010,1,1,2,10, DSG28,2010,1,1,2,10, BD+G18,L1,2010,1,1,0,14, ,0 # WL -BD+G18,L2,2010,1,1,0,14, ,0 # WL -BD+G18,L1,2010,1,1,0,43, ,0 # WL -BD+G18,L2,2010,1,1,0,43, ,0 # WL Komento: ephdiff -r tro n -r ankr n > ephdifftesti Data in tro n not found in ankr n: **************************************************************************** Broadcast Ephemeris (Engineering Units) PRN : 3 Week(10bt) SOW DOW UTD SOD MM/DD/YYYY HH:MM:SS Clock Epoch: 1564( 540) Fri /01/ :59:44 Eph Epoch: 1564( 540) Fri /01/ :59:44 Transmit Week:1564 Fit interval flag : 0 SUBFRAME OVERHEAD SOW DOW:HH:MM:SS IOD ALERT A-S SF1 HOW: Fri-5:23:28:48 0x006 0 off SF2 HOW: Fri-5:23:28:48 0x06 0 off SF3 HOW: Fri-5:23:28:48 0x06 0 off CLOCK Bias T0: E-04 sec Drift: E-12 sec/sec Drift rate: E+00 sec/(sec**2) Group delay: E-09 sec ORBIT PARAMETERS Semi-major axis: Motion correction: E+03 m** E-09 rad/sec

11 Eccentricity: E-02 Arg of perigee: E-01 rad Mean anomaly at epoch: E+00 rad Right ascension: E-01 rad E-09 rad/sec Inclination: E-01 rad E-10 rad/sec HARMONIC CORRECTIONS Radial Sine: E+00 m Cosine: E+02 m Inclination Sine: E-08 rad Cosine: E-07 rad In-track Sine: E-05 rad Cosine: E-07 rad SV STATUS Health bits: 0x00 URA index: 0 Code on L2: P only L2 P Nav data: on **************************************************************************** Komento: mergerinobs -i kouc o -i kour o -o mergerinobstesti 2.10 Observation M (Mixed) RINEX VERSION / TYPE mergerinobs gpstk 02/16/ :53:11 PGM / RUN BY / DATE KOUC MARKER NAME DITTT/ST/BGN GOUV OBSERVER / AGENCY 4926K62590 TRIMBLE NETR REC # / TYPE / VERS TRM TZGD ANT # / TYPE APPROX POSITION XYZ ANTENNA: DELTA H/E/N 1 1 WAVELENGTH FACT L1/2 7 C1 L1 L2 P1 P2 S1 S2 # / TYPES OF OBSERV INTERVAL GPS TIME OF FIRST OBS 92727S001 MARKER NUMBER 0 RCV CLOCK OFFS APPL BIT 2 OF LLI FLAGS DATA COLLECTED UNDER A/S CONDITION Coordonnees RGNC91 Forced Modulo Decimation to 30 seconds L1 & L2: min(max(int(snr_dbhz/6), 0), 9) Linux Pentium IV gcc -static Linux 486/DX+ SNR is mapped to RINEX snr flag value [0-9] Solaris 5.9 UltraSparc IIe cc SC5.8 =+- *Sparc pseudorange smoothing corrections not applied teqc 2009Mar :16:02UTC teqc 2009Mar :17:24UTC teqc 2009Mar :04:10UTC teqc.bin edited: all SBAS satellites excluded END OF HEADER 4 1 other post-header comments skipped G03G06G07G11G13G16G20G23G31G32R02R08 R11R

12 G03G06G07G11G13G16G20G23G31G32R02R08 R11R13 Komento: NavMerge -onavmergetesti ankr n artu n NAVIGATION RINEX VERSION / TYPE NavMerge ARL:UT/SGL/GPSTK 02/16/ :55:52 PGM / RUN BY / DATE D D D D-06 ION ALPHA D D D D+06 ION BETA D D DELTA-UTC: A0,A1,T,W 15 LEAP SECONDS END OF HEADER D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D+01 Komento: poscvt --ecef=" " > poscvttesti ECEF (x,y,z) in meters Geodetic (llh) in deg, deg, m Geocentric (llr) in deg, deg, m Spherical (tpr) in deg, deg, m Komento: PRSolve -o kiru o -n kiru n > PRSolveTesti PRSolve, part of the GPS ToolKit, Ver 2.1 5/07, Run 2010/02/16 12:02:03 Opened log file prs.log Weighted average RAIM solution for file: kiru o (2880 total epochs, with 2879 good, 1 rejected.) Covariance of RAIM solution for file: kiru o PRSolve timing: seconds. Komento: rnwcheck adis n > rnwchecktesti text 0:Encountered 1 error(s). location 0:CheckFrame.hpp:150

13 Checking adis n text 0:Unexpected EOF text 1:In record 0 text 2:In file adis n text 3:Near file line 0 text 4:In record 0 text 5:In file adis n text 6:Near file line 0 location 0:FFTextStream.hpp:244 location 1:FFStream.cpp:159 location 2:./../../src/FFStream.hpp:208 location 3:./../../src/FFStream.hpp:208 location 4:FFStream.cpp:159 location 5:./../../src/FFStream.hpp:208 location 6:./../../src/FFStream.hpp:208 Komento: rowdiff aspa o artu o > rowdifftesti Comparing the following fields (other header data is ignored): C1 L1 L2 P1 P2 S1 S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S1 Komento: RinexDump amu o > RinexDumpTesti # Rinexdump File: amu o Satellites: G07 G08 G09 Observations: ALL # Time (%4F %10.3g) Sat L1 L S L2 L S C1 L S P1 L S C2 L S P2 L S S1 L S S2 L S G G G G G G G G

14 G Komento: rinexpvt -o tro o -n tro n > rinexpvttesti Komento: rinexthin -f wtzj o -s 80 -o rinexthintesti Lopputulos: Obs read: 2880 Obs written: 360 Komento: RinSum -i coco o > RinSumTesti RINSUM, part of the GPS ToolKit, Ver 2.4 1/22/07, Run 2010/02/16 12:21: RinSum summary of Rinex obs file coco o Rinex header: REQUIRED Rinex Version 2.11, File type OBSERVATION DATA, System M (Mixed). Prgm: teqc 2009Mar23, Run: :19:50UTC, By: Michael Moore Marker name: COCO. Obs'r : GEOSCIENCE AUSTRALIA, Agency: GEOSCIENCE AUSTRALIA Rec#: 4807K53468, Type: TRIMBLE NETR5, Vers: 3.84 Antenna # : 202, Type : AOAD/M_T NONE Position (XYZ,m) : ( , , ). Antenna offset (ENU,m) : (0.0040, , ). Wavelength factors (default) L1:1, L2: 1. Observation types (8) : Type #0 = C1 C/A-code pseudorange (meters). Type #1 = L1 L1 Carrier Phase (L1 cycles). Type #2 = S1 Signal-to-Noise L1 (db-hz). Type #3 = P2 Pcode L2 pseudorange (meters). Type #4 = L2 L2 Carrier Phase (L2 cycles). Type #5 = S2 Signal-to-Noise L2 (db-hz). Type #6 = C2 L2C-code pseudorange (meters). Type #7 = P1 Pcode L1 pseudorange (meters). Time of first obs 2009/12/31 00:00: GPS (This header is VALID 2.11 Rinex.) OPTIONAL Marker number : 50127M001 Interval = Leap seconds: 15 Comments (6) : Forced Modulo Decimation to 30 seconds Solaris x AMD64 cc SC5.8 -xarch=amd64 =+ =+ T012RIN 1.20 T012RIN Operator 01-JAN-10 11:19: NOTE: Original receiver data with no conversions END OF HEADER Reading the observation data... Computed interval seconds. Computed first epoch: = 2009/12/31 00:00: Computed last epoch: = Computed time span: 23h 59m 30.00s = seconds. There were 2880 epochs (100.00% of 2880 possible epochs in this timespan) and 0 inline header blocks. Summary of data available in this file: (Totals are based on times and interval) Sat OT: C1 L1 S1 P2 L2 S2 C2 P1 Total Begin time - End time Sat G /12/31 06:30:30.0 -

15 2009/12/31 15:42:30.0 Sat G /12/31 00:20: /12/31 11:46:00.0 Sat G /12/31 13:23: /12/31 21:39:30.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 01:57: /12/31 08:47:00.0 Sat G /12/31 12:30: /12/31 21:12:00.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 03:41: /12/31 12:41:30.0 Sat G /12/31 01:10: /12/31 08:03:30.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 04:56: /12/31 14:21:30.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 08:56: /12/31 20:22:30.0 Sat G /12/31 03:08: /12/31 10:37:30.0 Sat G /12/31 12:53: /12/31 19:44:30.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 06:13: /12/31 17:35:00.0 Sat G /12/31 15:01: /12/31 22:43:30.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 09:53: /12/31 16:50:00.0 Sat G /12/31 08:05: /12/31 19:09:00.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 03:41: /12/31 14:54:00.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 07:56: /12/31 19:19:30.0 Sat G /12/31 03:32: /12/31 12:12:30.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 07:34: /12/31 15:59:00.0 Sat G /12/31 06:16: /12/31 15:53:00.0 Sat G /12/31 11:07: /12/31 22:21:30.0 Sat G /12/31 00:00: Sat R /12/31 03:26: Sat R /12/31 03:58: /12/31 13:25:30.0 Sat R /12/31 00:00: /12/31 22:19:00.0 Sat R /12/31 00:00: Sat R /12/31 00:00: /12/31 22:15:00.0 Sat R /12/31 00:00: Sat R /12/31 00:00: Sat R /12/31 01:43: /12/31 10:17:00.0 Sat R /12/31 03:37: /12/31 12:01:00.0 Sat R /12/31 07:14: /12/31 14:03:30.0

16 Sat R /12/31 07:10: /12/31 11:58:30.0 Sat R /12/31 08:34: /12/31 14:03:00.0 Sat R /12/31 09:43: /12/31 18:17:30.0 Sat R /12/31 12:49: /12/31 20:03:30.0 Sat R /12/31 15:03: /12/31 22:05:30.0 TOTAL End of RinSum summary of coco o Komento: timeconvert > timeconverttesti Month/Day/Year H:M:S 02/16/ :23:09 Modified Julian Date GPSweek DayOfWeek SecOfWeek FullGPSweek Zcount Year DayOfYear SecondOfDay Unix: Second Microsecond Zcount: 29-bit (32-bit) ( ) Komento: vecsol kiru o tro o Osa tulosteesta: Total unknowns: 116 Observations: Rejected: 1201 or % of which DD-based: 225 or % Triple-diff RMS [m/s]: Double-diff RMS [m]: Iono RMS on L1 [m]: Start of b vector: b0: b1: b2: Condition number(1): Largest, smallest eigenvalue: [ > ] Weight coefficient matrix: Solution (correction to inter-station vector): Iono free: ( , , ) Freq. 1: ( , , ) Freq. 2: ( , , ) Standard deviations (unscaled): A priori vector: m m m A posteriori vector: m m m (Iono free) m m m (L1 + L2) Tropospheric corr. parameters (fraction of full effect): Standard deviations (unscaled): Fixed: % Widelanes: % KIRU.crd-tiedosto:

17 TRO1.crd-tiedosto: vecsol.eph-tiedosto: # The sp3 precise ephemeris file. Use # in first pos for comment # Jukka's test # GPS week 1564 igs15640.sp3 igs15641.sp3 igs15642.sp3 igs15643.sp3 igs15644.sp3 igs15645.sp3 igs15646.sp3 # GPS week 1565 igs15650.sp3 Vecsol.nav-tiedosto: # Broadcast ephemeris file. Use # in first pos for comment # day 141 of 2005 is May 21 # Jukka's test # day 1, year 2010, GPS week 1564 kiru n tro n Vecsol.conf-tiedosto: 1 obsmode 1 true covariances 1 precise ephemeris 0 nav file ionosphere 1 tropo estimation 1 vector mode 1 debug 30.0 ref sat cut-off 20.0 cut-off angle triple diff rejection limits (phase, code) 1 reduce

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Hieman linkkejä: http://cs.stadia.fi/~kuivanen/linux/kom.php, lyhyt ohje komentoriviohjelmointiin.

Hieman linkkejä: http://cs.stadia.fi/~kuivanen/linux/kom.php, lyhyt ohje komentoriviohjelmointiin. Linux-harjoitus 9 Linuxin mukana tulevat komentotulkit (mm. bash, tcsh, ksh, jne ) sisältävät ohjelmointikielen, joka on varsin tehokas ja ilmaisuvoimainen. Tähän yhdistettynä unix-maailmasta tutut tehokkaat

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

LINUX-HARJOITUS, MYSQL

LINUX-HARJOITUS, MYSQL LINUX-HARJOITUS, MYSQL Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Useampitasoiset ADT:t Käytetään esimerkkiohjelmaa Ratkaisuyritys 1 Ratkaisuyritys 2 Lopullinen ratkaisu Lopullisen ratkaisun toteutusyritys Lopullisen ratkaisun oikea toteutus

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Kurssin sisältö pääpiirteittäin Tarvittavat pohjatiedot Avainsanat Abstraktio Esimerkkiohjelman tehtäväkuvaus Abstraktion käyttö tehtävässä Abstrakti tietotyyppi Hyötyjä ADT:n

Lisätiedot

UCOT-Sovellusprojekti. Asennusohje

UCOT-Sovellusprojekti. Asennusohje UCOT-Sovellusprojekti Asennusohje Ilari Liukko Tuomo Pieniluoma Vesa Pikki Panu Suominen Versio: 1.00 Julkinen 15. joulukuuta 2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Hyväksyjä Päivämäärä

Lisätiedot

LAS-TIEDOSTON SISÄLTÖ LIITE 2/1

LAS-TIEDOSTON SISÄLTÖ LIITE 2/1 LAS-TIEDOSTON SISÄLTÖ LIITE 2/1 LAS-TIEDOSTON SISÄLTÖ Las-tiedoston version 1.4 mukainen runko koostuu neljästä eri lohkosta, ja jokaiseen lohkoon voidaan tallentaa vain standardissa sovittua tietoa ja

Lisätiedot

Harjoitus 2 (viikko 45)

Harjoitus 2 (viikko 45) Mikäli tehtävissä on jotain epäselvää, laita sähköpostia vastuuopettajalle (jorma.laurikkala@uta.fi). Muista lisätä static-määre operaatioidesi otsikoihin, jotta ohjelmasi kääntyvät. Muista noudattaa hyvän

Lisätiedot

Octave-opas. Mikä on Octave ja miksi? Asennus

Octave-opas. Mikä on Octave ja miksi? Asennus Octave-opas Mikä on Octave ja miksi? Asennus Käynnistys ja käyttöliittymä Komennot tiedostojen hallintaan SciTE-editor.m-tiedostot Ohjeita muualla Mikä on Octave ja miksi? Octave on numeeriseen laskentaan

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi Hammastankohissin modernisointi Heikki Laitasalmi Loppudemossa Mitä oltiinkaan tekemässä V-malli Modbus viestintä (PLC VFD) Esitellään laitteet Lopuksi Modbusia käytännössä Hammastankohissi Arkkitehtuuri

Lisätiedot

Haka-palveluiden valvonta ja tilastointi AAIEye -työkalun avulla. Mika Suvanto, CSC. mika.suvanto@csc.fi 3.9.2009

Haka-palveluiden valvonta ja tilastointi AAIEye -työkalun avulla. Mika Suvanto, CSC. mika.suvanto@csc.fi 3.9.2009 Haka-palveluiden valvonta ja tilastointi AAIEye -työkalun avulla Mika Suvanto, CSC mika.suvanto@csc.fi 3.9.2009 Mitä se tekee? kaksi perustoimintoa: valvoo Haka-palveluiden toimintaa kirjautumalla niihin

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

GNSS-vastaanottimet. Havaintosuureet

GNSS-vastaanottimet. Havaintosuureet GNSS-vastaanottimet vastanottimien tyyppejä antennit signaalin havaitseminen Havaintosuureet Nyt: C/A-koodi L1 L1-kantoaalto L1 Doppler L2 kantoaalto L2 Doppler P-koodi L1 P-koodi L2 Tulevaisuudessa: C/A-koodi

Lisätiedot

TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ

TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ VERSIO 1.0 JIPPII GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon

Lisätiedot

Joonas Ruotsalainen GIT PIKAOPAS. Tutkielma 2011

Joonas Ruotsalainen GIT PIKAOPAS. Tutkielma 2011 1 Joonas Ruotsalainen GIT PIKAOPAS Tutkielma 2011 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. ASENTAMINEN... 4 3. KÄYTTÖ... 4 3.1 Perusasetukset... 4 3.2 Git:n ottaminen käyttöön projektissa... 5 3.3 Tiedostojen lisääminen

Lisätiedot

Digitally signed by Hans Vadbäck DN: cn=hans Vadbäck, o, ou=fcg Suunnittelu ja Tekniikka Oy, email=hans.vadback@fcg.fi, c=fi Date: 2016.12.20 15:45:35 +02'00' Jakob Kjellman Digitally signed by Jakob Kjellman

Lisätiedot

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen CVS Versionhallintajärjestelmä Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen Käytetään komentoriviltä, myös graafisia käyttöliittymiä saatavilla CVS Kaikki tiedostot

Lisätiedot

Kääntäjän virheilmoituksia

Kääntäjän virheilmoituksia OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kääntäjän virheilmoituksia Kun progvh2 ohjelma käännetään antaa tutg++ seuraavat virheilmoitukset ja varoitukset: proffa> tutg++ progvh2.cc progvh2.cc:29:13: warning:

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps

TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps Pikaohje Laite toimii Windows XP SP3, Windows 7,8,10 ja Mac OSx 10.5 tai käyttöjärjestelmissä, Linux tuki netistä ladattavilla ajureilla USB portin

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 6: Python

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 6: Python Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 6: Python 15. helmikuuta 2009 Merkkijonot Yleistä Käsittely Muotoiltu tulostus Tiedostot Käsittely Lukeminen Kirjoittaminen Modulit Käyttö Seuraava luento

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh.

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 1/5 ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS Navita Yritysmalli YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 010 7564 986 Käyttöönotto Matti Sihvo Koulutus Jan-Markus Viikari LAITEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Tietueiden etsiminen:

Tietueiden etsiminen: 1 Bib-tietueiden muokkaus 13.12.2012 Jussi Kärki Tietueiden etsiminen: Ennen tietueisiin tehtäviä muutoksia on tietenkin haettava korjattavat tietueet esiin tavalla tai toisella esim. Accessin avulla.

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pedacode Pikaopas Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, miten Windowstyöasemalle asennetaan Java-ohjelmoinnissa tarvittavat työkalut, minkälaisia konfigurointeja

Lisätiedot

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut 6 XML-työkalut 1 6 XML-työkalut XML:n periaatteiden tutustumisen jälkeen on helpompi tutustua XML-dokumenttien käsittelyyn ja katseluun suunniteltuja työkaiuja. XML:n yleistymisen pahin pullonkaula on

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

C-ohjelmoinnin peruskurssi. Pasi Sarolahti

C-ohjelmoinnin peruskurssi. Pasi Sarolahti C! C-ohjelmoinnin peruskurssi Pasi Sarolahti Mitä haluan oppia C-kurssilla? ja miksi? Tutustu lähimpään naapuriin Keskustelkaa miksi halusitte / jouduitte tulemaan kurssille 3 minuuttia è kootaan vastauksia

Lisätiedot

Signaalien taajuusalueet

Signaalien taajuusalueet Signaalien taajuusalueet 1420 MHz H 2 GPS: kaksi taajuutta, tulevaisuudessa kolme Galileo: useita taajuuksia Kuinka paikannus tehdään? Kantoaalto kahdella taajuudella L1 = 1575.42 MHz = 19.0 cm L2 = 1227.60

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu 13.04 -käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta.

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu 13.04 -käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta. Tehtävänanto - Asenna ja testaa LAMP - Aiheuta vähintään 3 virhettä ja analysoi lokista - Tee nimipohjainen virtuaalipalvelin, joissa toimii myös www. (Karvinen, T. 23.09.2013) Työympäristö Tein tehtävän

Lisätiedot

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto Johdanto C++ Ohjelmoijan käsikirja Johdanto Tervetuloa Inside C++-kirjan pariin. Tämä on opaskirja standardi C++:n käyttöön. Käsittelemme kirjassa kaikki syntaksin, kieliopin, olio-ohjelmoinnin ja standardikirjastojen

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

linux linux: käyttäjän oikeudet + lisää ja - poistaa oikeuksia

linux linux: käyttäjän oikeudet + lisää ja - poistaa oikeuksia L6: linux linux linux: käyttäjän oikeudet Käyttäjällä, username, on käyttöoikeus rajattuun levytilaan du -h /home/username/ tulostaa käytetyn levytilan. Yhteenvedon antaa du -h /home/jetsu/ - -summarize

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

SQLite selvitysraportti. Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen. Maaliskuu 2010

SQLite selvitysraportti. Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen. Maaliskuu 2010 SQLite selvitysraportti Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen Maaliskuu 2010 Opinnäytetyö Kuukausi Vuosi 1 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ SQLITE:STA... 2 2. HISTORIA... 2 3. SQLITEN KÄYTTÖ... 3 3.1 SQLiten asennus

Lisätiedot

Operaattoreiden ylikuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreista. Kuormituksesta

Operaattoreiden ylikuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreista. Kuormituksesta C++ - perusteet Java-osaajille luento 5/7: operaattoreiden ylikuormitus, oliotaulukko, parametrien oletusarvot, komentoriviparametrit, constant, inline, Operaattoreiden ylikuormitus Operaattoreiden kuormitus

Lisätiedot

Luento 5. Timo Savola. 28. huhtikuuta 2006

Luento 5. Timo Savola. 28. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 5 Timo Savola 28. huhtikuuta 2006 Osa I Shell-ohjelmointi Ehtolause Lausekkeet suoritetaan jos ehtolausekkeen paluuarvo on 0 if ehtolauseke then lauseke

Lisätiedot

Graph. COMPUTE x=rv.normal(0,0.04). COMPUTE y=rv.normal(0,0.04). execute.

Graph. COMPUTE x=rv.normal(0,0.04). COMPUTE y=rv.normal(0,0.04). execute. COMPUTE x=rv.ormal(0,0.04). COMPUTE y=rv.ormal(0,0.04). execute. compute hplib_man_r = hplib_man + x. compute arvokons_man_r = arvokons_man + y. GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR)=hplib_man_r WITH arvokons_man_r

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

mlvektori 1. Muista, että Jacobin matriisi koostuu vektori- tai skalaariarvoisen funktion F ensimmäisistä

mlvektori 1. Muista, että Jacobin matriisi koostuu vektori- tai skalaariarvoisen funktion F ensimmäisistä Aalto-yliopisto, Matematiikan ja Systeemianalyysin laitos mlvektori 1. Muista, että Jacobin matriisi koostuu vektori- tai skalaariarvoisen funktion F ensimmäisistä osittaisderivaatoista: y 1... J F =.

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 Kierros 6, 22. 26. helmikuuta Huom: arviointiviikolla 15. 19.2. ei ole laskuharjoituksia! Demonstraatiotehtävien ratkaisut D1: (a) Osoita, että seuraava yhteydetön

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

linux linux: käyttäjän oikeudet + lisää ja - poistaa oikeuksia

linux linux: käyttäjän oikeudet + lisää ja - poistaa oikeuksia L6: linux linux linux: käyttäjän oikeudet Käyttäjällä, username, on käyttöoikeus rajattuun levytilaan du -h /home/username/ tulostaa käytetyn levytilan. Yhteenvedon antaa du -h /home/jetsu/ - -summarize

Lisätiedot

6.3. AVR_rauta. EEPROM-muisti 09.12.2007 pva

6.3. AVR_rauta. EEPROM-muisti 09.12.2007 pva 6.3. AVR_rauta. EEPROM-muisti 09.12.2007 pva Experience is what causes people to make new mistakes instead of old ones... - Unknown Sisältö Yleistä EEPROM-rekisterit Protoilu-ohje EEPROMmista ja Fuse-biteistä

Lisätiedot

FOTOGRAMMETRINEN PISTETIHENNYS

FOTOGRAMMETRINEN PISTETIHENNYS FOTOGRAMMETRINEN PISTETIHENNYS 1. Yleistä 2. Ilmakuvaus SKM Gisair Oy Työssä määritettiin ulkoinen orientointi Sotkamon kunnan keskustan alueen ilmakuvaukselle. Ilmakuvauksen teki SKM Gisair Oy keväällä

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

C470E9AC686C

C470E9AC686C INVENTOR 17 VALUOSAN SUUNNITTELU http://help.autodesk.com/view/invntor/2017/enu/?guid=guid-b3cd4078-8480-41c3-9c88- C470E9AC686C About Mold Design in Inventor Mold Design provides integrated mold functionality

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

Suomen Aurinkolämpö Oy

Suomen Aurinkolämpö Oy Suomen Aurinkolämpö Oy Verkkoon kytkettävät aurinkopaneelijärjestelmät Marko Harju 0505123254 Suomenaurinkolampo.fi Yritysesittely Kajaanilainen 2012 perustettu perheyritys Kilpailukykyisiä tuotteita,

Lisätiedot

Alternative DEA Models

Alternative DEA Models Mat-2.4142 Alternative DEA Models 19.9.2007 Table of Contents Banker-Charnes-Cooper Model Additive Model Example Data Home assignment BCC Model (Banker-Charnes-Cooper) production frontiers spanned by convex

Lisätiedot

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Asennus: HUOM. Tarkemmat ohjeet ADC-16 englanninkielisessä User Manual issa. Oletetaan että muuntimen kaikki johdot on kytketty anturiin, käyttöjännite

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

MixW ja Dx-vihjeet (ohje) oh3htu 10.9.2009

MixW ja Dx-vihjeet (ohje) oh3htu 10.9.2009 MixW ja Dx-vihjeet (ohje) oh3htu 10.9.2009 MixW:n käyttäjille mieleen on saada DX-vihjeet MixW:n Dxcluster dialog-ikkunaan sen monipuolisuuden ansiosta. Dxcluster dialog-ikkunassa on muun muassa helposti

Lisätiedot

Harjoitus 5 (viikko 48)

Harjoitus 5 (viikko 48) Moni tämän harjoituksen tehtävistä liittyy joko suoraan tai epäsuorasti kurssin toiseen harjoitustyöhön. Harjoitustyö edistyy sitä paremmin, mitä enemmän tehtäviä ratkaiset. Mikäli tehtävissä on jotain

Lisätiedot

SQL Server 2008 asennus

SQL Server 2008 asennus SQL Server 2008 asennus 1. Yleistä... 3 2. Edellytykset... 3 3. SQL Server 2008 Express asennus... 4 4. Yhteystiedot... 6 2/6 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa käydään vaiheittain Microsoft SQL Server 2008 tietokantaohjelmiston

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013, 2. tentti

Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013, 2. tentti ITKP102 Ohjelmointi 1 C# 15.5.2013 1 / 6 Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013, 2. tentti Tentaattori Antti-Jussi Lakanen Tässä tentissä saa olla mukana omia muistiinpanoja yhden arkin verran. Tentin valvojalla

Lisätiedot

C++11 seminaari, kevät Johannes Koskinen

C++11 seminaari, kevät Johannes Koskinen C++11 seminaari, kevät 2012 Johannes Koskinen Sisältö Mikä onkaan ongelma? Standardidraftin luku 29: Atomiset tyypit Muistimalli Rinnakkaisuus On multicore systems, when a thread writes a value to memory,

Lisätiedot

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön LINDOn tärkeimmät komennot ovat com (command), joka tuloaa käytettävissä olevat komennot ruudulle, ja help, jonka avulla saa tietoa eri komennoia. Vaaukset kursiivilla

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

ESPOO VANTAA INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ser 0/0. Right WS-3 WS-4. Ennen QoS-määrittelyjä tehdään normaalit reititinmäärittelyt ja testataan IP-yhteys:

ESPOO VANTAA INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ser 0/0. Right WS-3 WS-4. Ennen QoS-määrittelyjä tehdään normaalit reititinmäärittelyt ja testataan IP-yhteys: Demo 9: LLQ Kytkentä Esimerkkiverkko koostuu kahdesta 2600-sarjan reitittimestä, jotka on yhdistetty hitaalla 128 kbit/s yhteydellä. Molempien reitittimien FastEthernet 0/0-liitäntään on liitetty kytkin,

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

Laskuharjoitus 9, tehtävä 6

Laskuharjoitus 9, tehtävä 6 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Jouni Pousi Systeemianalyysin laboratorio Mat-2.4129 Systeemien identifiointi Laskuharjoitus 9, tehtävä 6 Tämä ohje sisältää vaihtoehtoisen tavan laskuharjoituksen

Lisätiedot

Ohjelmistojen eta ka ytto

Ohjelmistojen eta ka ytto 1 Ohjelmistojen eta ka ytto Sisältö Yleistä ohjelmistojen etäkäytöstä... 1... 2 Ongelmia ja ratkaisuja... 6 Citrix-asiakasohjelmiston oletusasetusten palautus... 10 Yleistä ohjelmistojen etäkäytöstä Citrix-asiakasohjelmiston

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 5 - IDL datan sovitusta ja muita ominaisuuksia. 25. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 5 - IDL datan sovitusta ja muita ominaisuuksia. 25. syyskuuta 2014 25. syyskuuta 2014 IDL - datan sovitus IDL sisältää monia yleisimpiä funktioita, joita voi helposti sovittaa datapisteisiin. Jos valmiista funktioista ei löydy mieleistä, voi oman mielivaltaisen sovitusfunktion

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI NPD4758-00 FI Ohjelmiston asennus USB-liitäntää koskeva huomautus: Älä liitä USB-johtoa ennen kuin ohjeissa määrätään tekemään niin. Jos tämä näyttö tulee esiin, napsauta Cancel (Peruuta). Ethernet-liitäntää

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD.

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD. T287/M03/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD. Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T287

Lisätiedot

NC-ohjelman tekeminen Catiassa

NC-ohjelman tekeminen Catiassa NC-ohjelman tekeminen Catiassa - Käynnistä Catia V5 R21 Koska mikroluokan TF331 koneissa ei ole Catian vaatimia postprosessoritiedostoja ja ohjelmia, tehdään postprosessoriajot Catian mukana tulleilla

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

OpenStreetMap-aineistojen haltuunotto GDAL:lla

OpenStreetMap-aineistojen haltuunotto GDAL:lla OpenStreetMap-aineistojen haltuunotto GDAL:lla Jukka Rahkonen, http://latuviitta.org Viimeksi muutettu 22. heinäkuuta 2012 GDAL/OGR tukee OpenStreetMap-aineistojen lukemista GDAL-versiosta 2.0 alkaen.

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. PROJEKTITYÖ Tik Wclique

VAATIMUSMÄÄRITTELY. PROJEKTITYÖ Tik Wclique VAATIMUSMÄÄRITTELY PROJEKTITYÖ Tik-76.115 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Versiohistoria... 3 1. JOHDANTO... 4 1.1 Algoritmi... 4 1.2 Graafi... 4 1.3 Nauty... 5 1.4 Mermaid... 5 2. YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

Linux ylläpitäjän opas. Tärkeimmät komennot, logit ja muuta hömppä *^_^* by Hannu Laitinen ETA14KT

Linux ylläpitäjän opas. Tärkeimmät komennot, logit ja muuta hömppä *^_^* by Hannu Laitinen ETA14KT Linux ylläpitäjän opas Tärkeimmät komennot, logit ja muuta hömppä *^_^* by Hannu Laitinen ETA14KT Lyhyesti - Linux on eräs versio Unix käyttöjärjestelmästä jonka kehitys alkoi jo vuonna 1969 AT&T labroratorioissa

Lisätiedot

Sukupuu -ohjelma. Ossi Väre (013759021) Joni Virtanen (013760641)

Sukupuu -ohjelma. Ossi Väre (013759021) Joni Virtanen (013760641) Sukupuu -ohjelma Ossi Väre (013759021) Joni Virtanen (013760641) 7.11.2011 1 Johdanto Toteutimme C -kielellä sukupuuohjelman, johon käyttäjä voi lisätä ja poistaa henkilöitä ja määrittää henkilöiden välisiä

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 5 - IDL datan sovitusta ja muita ominaisuuksia. 25. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 5 - IDL datan sovitusta ja muita ominaisuuksia. 25. syyskuuta 2014 25. syyskuuta 2014 IDL - datan sovitus IDL sisältää monia yleisimpiä funktioita, joita voi helposti sovittaa datapisteisiin. Jos valmiista funktioista ei löydy mieleistä, voi oman mielivaltaisen sovitusfunktion

Lisätiedot

RINNAKKAINEN OHJELMOINTI A,

RINNAKKAINEN OHJELMOINTI A, RINNAKKAINEN OHJELMOINTI 815301A, 18.6.2005 1. Vastaa lyhyesti (2p kustakin): a) Mitkä ovat rinnakkaisen ohjelman oikeellisuuskriteerit? b) Mitä tarkoittaa laiska säikeen luominen? c) Mitä ovat kohtaaminen

Lisätiedot

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu 13.04 -käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta.

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu 13.04 -käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta. Tehtävänanto - Asenna WordPress ja tee siihen esimerkkisisältöä - Mittaa WP:n tehoa. Vertaile etusivun ja alasivujen nopeutta siihen, että tallennat saman sisällön staattiseksi. Analysoi mittaustulokset.

Lisätiedot

ASCII-taidetta. Intro: Python

ASCII-taidetta. Intro: Python Python 1 ASCII-taidetta All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do.

Lisätiedot

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje Finnfoam tuotekirjaston asennusohje Asennus ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Lataa asennuspaketti 4 2. Zip-tiedoston purku ja sovelluksen asennus 4 3. Sovelluksen rekisteröinti 8 4. Sisällön lataus 10

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Digitaali- ja tietokonetekniikan laitos. Harjoitustyö 4: Cache, osa 2

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Digitaali- ja tietokonetekniikan laitos. Harjoitustyö 4: Cache, osa 2 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Digitaali- ja tietokonetekniikan laitos TKT-3200 Tietokonetekniikka I Harjoitustyö 4: Cache, osa 2.. 2010 Ryhmä Nimi Op.num. 1 Valmistautuminen Cache-työn toisessa osassa

Lisätiedot

Harjoitus 6 (viikko 42)

Harjoitus 6 (viikko 42) Nämä ovat kurssin viimeiset harjoitukset. Hyväksytyistä ratkaisuista ja läsnäoloista kerättyjen pisteiden summan tulee olla vähintään 40 % ( pistettä) tehtävien ja läsnäolopisteiden kokonaislukumäärien

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti5004000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 4.6.2007,

Lisätiedot

Osio 4: Tietovirrat. Properties- eli ominaisuustiedostot Logger: lokitietojen käsittely

Osio 4: Tietovirrat. Properties- eli ominaisuustiedostot Logger: lokitietojen käsittely Properties- eli ominaisuustiedostot Logger: lokitietojen käsittely 1 Ominaisuudet Kun tutkimme työasemapohjaisia sovelluksiamme, tarvitaan joskus tietoa: mikä on käyttöjärjestelmä mikä on käytössä oleva

Lisätiedot