GPS Toolkitin asennus ja testaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GPS Toolkitin asennus ja testaus"

Transkriptio

1 Maa Projektityö GPS Toolkitin asennus ja testaus Jukka Tolonen 80513M

2 Tässä projektityössä asennetaan ja testataan GPSToolkit-sovellusta. GPSTk löytyy verkosta osoitteesta Raportissa kerrotaan lyhyesti asennuksesta. Laajempi asennusvaiheiden läpikäynti ei liene tarpeellista, sillä kaikki tarvittava tieto ja esimerkit löytyvät verkosta. Raportissa käydään lisäksi läpi testattuja toimintoja kuvaillen niiden toimintaa lyhyesti käyttökokemuksineen. Käytetyt komennot tulosteineen löytyvät liitteistä. Lopuksi kuvaillaan heränneitä tuntoja GPSTk:n käyttöön liittyen. Kokeilen myös GPSTk:n kirjaston käyttöä oman yksinkertaisen testikoodin kanssa. Ohjelma löytyy liitteistä. Asennus Asensin GPSTk:n koneelleni verkkosivujen ohjeiden mukaan. Käyttöjärjestelmäni on Ubuntu 9.10, joten seurasin ohjeita kohdasta Building an Installing in a Unix-like Environment using GNU make. Asentamani GPSTk-tarball oli nimeltään gpstk-1.6.src ( ). Mielestäni ohjeet olivat hyvät ja selkeät ja asennus sujui niiden avulla erittäin mukavasti ja ongelmattomasti. Testaus Tutustumisen GPSTk:hon aloitin lukemalla verkosta löytyvät käyttöohjeet. Luin molemmat sekä vanhemman PDF-formaatissa olevan että uudemman verkosta löytyvän. Uudempi versio on vielä melko keskeneräinen, joten tukeuduin testaamisessa pääasiassa PDF-versioon. PDF-versiossa on mielestäni suhteellisen hyvät ohjeet esimerkkeineen. Aivan kaikkia toimintoja en testannut. Calgps-toiminto on mielestäni erittäin kätevä työkalu GPS-laskentaa käyttävälle yhteisölle. Sen avulla näkee nopeasti ja helposti haluamansa ajankohdan GPSkalenterin. Tämä toimintoa käytin muun muassa vecsol-toiminnon kanssa, kun selvitin GPS-kalenterin avulla tarkat efemeridit oikealle ajan kohdalle. Navdmp-toiminto lukee navigointi-tiedoston ja muuntaa sen ihmiselle luettavampaan muotoon. Toiminnon syntaksi on käyttäjäystävällinen ja käyttäjälle annetaan useita eri vaihtoehtoja, joiden perusteella alkuperäistä navigontiviestiä voidaan muokata. Toiminto on mielestäni tehokas ja toimii hyvin, sillä lopputulos on huomattavasti selkeämpi ja ihmiselle helpommin lähestyttävä. DicsFix-toiminto lukee havaintotiedoston ja etsii ja korjaa epäjatkuvuudet kantoaallon

3 vaiheessa. Toiminto on käyttäjän kannalta erittäin joustava, sillä käyttäjä voi antaa monenlaisia argumentteja, joiden avulla voi määritellä tarkalleen haluamansa tulostetiedoston. Toiminnon syntaksi on yksinkertainen ja se on dokumentoitu hyvin oppaassa. Toiminto muistuttaa hieman navdmp-toimintoa. DiscFix-toiminto tulostaa kuitenkin tiiviimmän yhteenvedon havaintotiedoston sisällöstä. Ephdiff-toiminnon dokumentointi on mielestäni vähän puutteellinen. Se vertailee kahta RINEX muotoista navigiontiviestitiedostoa ja ilmeisesti tulostaa ne tiedot, jotka eivät löydy toisena argumenttina annettuna tiedostosta. Myös FIC-tiedostoja voidaan vertailla. Syntaksi tosin on yksinkertainen, mutta käyttötarkoitus jäi vähän hämärän peittoon. MergeRinObs, mergerinnav ja mergerinmet-toiminnot lukevat annetut havainto-, navigointi- tai meteorologitiedostot ja kirjoittaa ne annetun nimiseen tiedostoon. Kaikkien kolmen toiminnon syntaksi on samanlainen ja ne on dokumentoitu selkeästi oppaassa. NavMerge-toiminto yhditää RINEX-muotoiset navigointitiedostot yhdeksi tiedostoksi. Toiminnon syntaksi on yksinkertainen. Tämä toiminto muistuttaa mergerrinnavtoimintoa. NavMerge-toiminto myös korjaa tulostettavan datan, jos GPS-viikko ei ole yhtäpitävä epookin kanssa. Tuloste eroaa hieman mergerinnav-toiminnosta, mutta muilta osin se on hyvin samantyylinen mergerinnav-toiminnon kanssa. Poscvt-toiminnon avulla käyttäjä voi muuntaa syöttämänsä koordinaatit toiseen koordinaatistoon. Syntaksi on dokumentoitu oppaassa hyvin ja se on miellyttävä käyttää. Käyttäjän annettua lähtökoordinaatit toiminto muuntaa ne kolmeen muuhuun käytössä olevaan koordinaatistoon. Toiminto on mielestäni melko hyödyllinen koordinaattien kanssa tekemisissä oleville tahoille, mikäli ei ole tarve muuntaa suurta määrää koordinaatteja. PRSolve-toiminto ottaa syötteenä käyttäjän määrittelemän lukumäärän RINEXhavaintotiedostoja ja navigointiviestitiedostoja ja laskee autonomisen pseudoetäisyyssijainnin. Toiminto käyttää RAIM-tyylistä algoritmiä poikkeavien havaintojen (Eng. outlier) paikantamiseen. Toiminto on kuvattu selkeästi oppaassa ja sen käyttö on suoraviivaista esimerkkien avulla. Käyttäjä voi antaa syöteparametreina monia eri komentorivi parametrejä muokatakseen tuloksen halutun laiseksi. rnwcheck, rowcheck ja rmcheck-toiminnot lukevat käyttäjän antaman navigointi-,

4 havainto- tai meteorologiatiedoston ja tarkastaa löytyykö niistö virheitä. Syntaksi on erittäin helppokäyttöinen ja oppaassa toiminnot on kuvattu hyvin. Lievä miinus mielestäni on se, että kaikki kolme edellä mainittua toimintoa raportoivat ilmeisesti vain ensimmäisen virheen. Mutta kaiken kaikkiaan erittäin hyödyllinen toiminto tiedostojen tarkastamisessa. rnwdiff, rowdiff ja rmdiff-toiminnot erottelevat tietoa navigionti-, havainto- ja meteoroligiatiedostoista. Käyttäjä antaa syötteenä kaksi samanlaatuista RINEXtiedostoa. Toiminto antaa tulosteena TOEn (Time Of Emphemeris), TOCin (Time Of Clock), IODE (Issue Of Data Emphemeris) ja HOWTime. TOE ilmoittaa efemeridien ajan hetken päivämäärä muodossa, TOC ilmoittaa muun muassa kyseisen GPS-viikon, IODE mahdollistaa tukiaseman käyttämän satelliitin sselvittämisen ja HOWtime ilmoittaa viikon sekuntilukeman. Toiminto on syntaksinsa puolesta helppo käyttöinen. RinexDump-toiminto lukee annetun RINEX-muotoisen havaintotiedoston ja muuntaa sen numeeriseen muotoon. Matlab ja Octave voivat lukea vain numeerisessa muodossa olevaa dataa ja tähän tarkoitukseen RinexDump on erittäin hyödyllinen. Toiminto on helppokäyttöinen ja käyttäjä voi valita ne satelliitit, jotka tulostetaan. Rinexpvt-toiminto luo käyttäjän paikan RINEX-havaintodatan avulla. Toiminto laskee käyttäjän paikan jo pelkkien havainto- ja navigointiviestitiedostojen avulla, mutta pelkästään niiden avulla tarkkuus on oppaan mukaan huono. Käyttöoppaassa mainitaan, että tarkkaan tulokseen vaaditaan tarkat efemeridit kolmelta päivältä, edellinen, nykyinen ja seuraava. Lisäksi syötteenä voi antaa meteoroligiatiedoston, jonka avulla tulos tarkentuu. Toiminnossa on monia muitakin hyödyllisiä parametreja, joita käyttäjä voi halutessaa syöttää päästessään haluttuun lopputulokseen. Rinexthin-toiminto hävittää käyttäjän antamasta havaintotiedostosta tietoa halutulla määrällä. Toiminto voi olla hyödyllinen, mikäli alkuperäinen havaintodata-aineisto on liian suuri. Lisäksi se on erittäin helppokäyttöinen. RinSum-toiminto lukee annetun havaintotiedoston ja tulostaa sen yhteenvedon. Yhteenveto sisältää muun muassa antennin tyypin, metrisen XYZ-sijainnin, antennin offsetin, havaintotyypit, havaintoväli, alku ja loppu epookit yms. Toiminto on kätevä, jos haluaa helppolukuisen yhteenvedon RINEX-havaintotiedostosta. Timeconvert on toiminto, joka muuttaa käyttäjän syöttämän ajan muihuin GPS:ään liittyviin aikamääreisiin. Eri aikamuodot ovat siviiliaika, Juliaanien päivä ja vuosi, GPS-

5 viikko ja viikon sekunnit ja modifioitu Juliaanien päivä. Käyttäjän on mahdollista antaa eri optioita sen mukaan, mitä haluaa toiminnon tekevän. Käyttöoppaassa on selitetty hyvin ja selkeästi eri toiminta mahdollisuudet. Mikäli ei syötä mitään komentoriviparametrejä, niin toiminto muuntaa nykyisen hetken kaikkiin toiminnon tarjoamiin ajan hetkiin. Vecsol on toiminto, jonka avulla voi laskea 3D-vektroriratkaisun kahden aseman välillä kaksitaajuisten kantoaallonvaiheiden avulla. Toiminnon syntaksi on käyttäjäystävällinen, parametreina annetaan vektorin päätepisteiden havainnot. Jotta vecsol toimii täytyy lisäksi olla vecsol.conf-, vecsol.nav- ja vecsol.eph-tiedostot asianmukaisesti täydennetty. Vecsol.conf-tiedosto sisältää syöteoptiot, vecsol.nav sisältää RINEX-havaintotiedostojen nimet ja vecsol.eph tarkkojen efemeriditiedostojen nimet. Efemeridien tulee kattaa havaintoajan ja mieluiten mennä molemmista päistä vielä vähän ylikin. Toiminto on mielestäni erittäin käytännöllinen ja sen käyttö on pienen perehtymisen jälkeen sujuvaa. Tosin havaintodatan täytyy olla kohtalaisen virheetöntä ja havaintokatkoja ei ilmeisesti saisi esiintyä. Tämän toiminnon kohdalla calgps-toiminto on erittäin käytännöllinen oikean GPS-viikon selvittämiseen. Laskin ohjelmalla Kiirunan ja Tromssan asemien välisen vektorin. Havaintodata on on GPSviikolta 1564, päivä numero 1 ja vuonna Kokemuksia GPS Toolkit on monipuolinen ja käytännöllinen työkalu satelliittipaikannusta käyttävälle yhteisölle. Lähdekoodin avoimuus mahdollistaa sen kehittämisen monien toimijoiden taholta sekä käyttäjäkunnan laajenemisen. GPSTk:n verkkosivut ovat mielestäni hyvät ja kattavat ja sitä kautta on mahdollista löytää tietoa niin eri sovelluksista kuin kirjastostakin. Kirjasto on melko laaja ja siihen tutustumiseen vaaditaan aikaa, mutta siitä on olemassa hyvät dokumentaatiot, joiden avulla suurestakin kokonaisuudesta saa kattavan kuvan. Alkuun hieman kummastutti se, että niin monet sovellukset kohdistuivat RINEXtiedostojen käsittelyyn. Tällaisia olivat erityisesti muutamat samantyyliset sovellukset kuten esim. mergerinnav- ja navmerge-toiminnot. Mutta voisin kuvitella, että RINEXtiedostojen kanssa paljon työskentelevät saavat paljon iloa valmiista avoimen lähdekoodin sovelluksista. Latasin kaikki RINEX-navigointi-, havainto- ja meteorologiatiedostot CDDIS:n sivuilta ja tulin huomanneeksi sen, että joukossa oli paljon huonolaatuistakin dataa sisältäviä tiedostoja ja tälläiseen tarkoitukseen kyseiset tarkastus yms. sovellukset soveltuvat paremmin kuin hyvin.

6 PDF-opas oli mielestäni melko hyvä ja kattava. Verkkosivuilla oleva opas on vielä pahasti keskeneräinen. Paikka paikoin joidenkin sovellusten kohdalla puuttuivat esimerkit tai toiminnan kuvaus oli muuten vain vajavainen. Joidenkin sovellusten kohdalla puutteelliset sovelluksen toimintaohjeet aiheuttivat hieman hämmästystä, kun käyttötarkoitus ja tulosteen sisältö ei meinannut aueta. Mutta asiaa tarkemmin tutkimalla muista lähteistä suurimmasta osasta näistä epäselvyyksistä pääsin yli. Omien ohjelmien kehittäimen kirjastoa apuna käyttäen on mahdollista perehtymällä aiheeseen. Tosin se vaatii melko syvälliset tiedot C++-ohjelmointikielestä ja oliopohjaisesta ohjelmoinnista. Mutta kirjasto sisältää niin paljon satelliittipaikannusalan perustoimintoja, että niiden avulla omista sovelluksista saa muodostettua tehokkaan kokonaisuuden. Lisäksi mahdollisuus kirjaston muokkauseen omiin tarpeisiin tuo lisävariaatioita ohjelmien suunnittelussa. Positiivista GPSTk:ssa on myös se, että siitä on tehty mahdollisimman käyttöjärjestelmä riippumaton ja selkeät ohjeet löytyvät Windows-, OS X- ja Unix-ympäristöön. En kokeillut muille alustoille tarkoitettujen ohjeiden toimivuutta, mutta ainakin omaan Linuxiini ohjeet toimivat erittäin mallikkaasti. Tekemäni testiohjelman tarkoitus on kokeilla kirjaston käyttöä omien sovellusten tarpeisiin ja tätä kautta tutustua hieman GPSTk:n kirjastoon. Ohjelmani käyttää DayTime.hpp- ja WGS84Ellipsoid.hpp-headertiedostoja. Jälkimmäisestä kutsutaan flattening()-metodin avulla ellipsoidin litistyneisyyttä ja a()-metodin avulla isoakselin puolikasta, jotka tulostetaan. Lisäksi ohjelma kutsuu DayTime-headerin hour()-, minute()- ja GPSFullWeek()-metodeita. Edellä mainittuja käyttäen ohjelma tulostaa muun muassa eri aikamääreitä. Jäin vähän kaipailemaan sovellusta, joka toimisi poscvt:n tavoin, mutta käyttäjä voisi antaa syötteenä esimerkiksi tiedoston, joka sisältää paljon koordinaatteja. Tämän kaltainen olisi tietenkin mahdollista jonkunlaisella skriptillä, joka hakee koordinaattitiedot erillisestä tiedostosta ja käynnistää poscvt-sovelluksen. Toisaalta paljon helpommin mielestäni tämän tyyppisestä tehtävästä selviytyy siihen paremmin soveltuvien ohjelmistojen kuten Matlabin tai Octaven avulla. Kaikenkaikkiaan minulle jäi erittäin positiivinen kuva GPSTk:n käytöstä. Sen tarjoamat työkalut helpottavat varmasti monen tutkijan ja opiskelijan elämää tarjoten valmiita sovelluksia käytettäväksi ja muokattavaksi. Avoimen lähdekoodin merkitystä ei voi korostaa nykypäivänä liikaa, sillä se on yksi varmimmista tavoista saada sovelluksista

7 käyttäjien tarpeisiin sopivat. Ja ennen kaikkea kehitys jatkaa kulkuaan ja ohjelmat vastaavat kehittyvän yhteiskunnan tarpeita. Muita huomioita Verkossa olevassa uudessa keskeneräisessä käyttöoppaassa on virhe Timeconverttoiminnon Command Summaryn kohdalla. Oppaassa lukee calgps [options], vaikka pitäisi olla timeconvert [options]. PDF-oppaassa on pieni virhe PRSolven ohjeiden kohdalla. Syntaksissa mainitaan navdmp, vaikka pitäisi olla PRSolve.

8 Liitteet RINEX navigointi- ja havaintodata on ladattu osoitteesta: Efemeditiedot on haettu osoitteesta Huomioitavaa on, että olen tulostanut jotkin toiminnot erillisiin tiedostoihin. Tämä ei ole toimintojen kannalta välttämätöntä, mutta mielestäni tuloksia on mielekkäämpi tarkastella omista tiedostoista. Jotkin tulosteet ovat hieman vaikealukuisia johtuen niiden suuresta informaatiomäärästä, jolloin ne ovat hieman epäselvässä muodossa tässä dokumentissa, mutta pääasiallinen sisältö tulee silti toivottavasti esille. Lisäksi monen toiminnon kohdalla tähän raporttiin on liitetty vain osa tulosteesta. Tekemäni testiohjelma: /****************************************************************************** * THIS PROGRAM USES GPSTK CORE LIBRARY * * * * * * The aim of this simple program is to test the GPSTk header files library. * * Used header files from GPSTk library: DayTime.hpp, WGS84Ellipsoid.hpp * * * * * * Author Jukka Tolonen * * * * * ******************************************************************************/ #include <iostream> #include <time.h> #include "DayTime.hpp" #include "WGS84Ellipsoid.hpp" #define GLONASS (+3) #define LEAP_GPS (+15) #define LEAP_TAI (+34) #define GPS_WEEK_ROLLOVER (+2048) using namespace std; using namespace gpstk; void getlocaltime () { time_t rawtime; tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Local: \t\t%s\n", asctime (timeinfo)); } int main() { time_t rawtime; tm * ptm; time ( &rawtime ); ptm = gmtime ( &rawtime ); DayTime time; WGS84Ellipsoid ellipsoid; printf ("\nwgs84 ellipsoid:\n"); printf ("a: %.0f m\n", ellipsoid.a()); printf ("f: %f m\n", ellipsoid.flattening()); printf ("\nnext GPS week 'rollover' is in %d weeks!\n\n", GPS_WEEK_ROLLOVER - time.gpsfullweek()); printf ("Important times\n"); printf ("UTC: \t\t%d:%02d:%02d\n", time.hour(), time.minute(), ptm->tm_sec); printf ("TAI: \t\t%2d:%02d:%02d\n", time.hour(), time.minute(), ptm->tm_sec + LEAP_TAI); printf ("GPST: \t\t%2d:%02d:%02d\n", time.hour(), time.minute(), ptm->tm_sec + LEAP_GPS);

9 } printf ("GLONASST: \t%2d:%02d:%02d\n\n", time.hour() + GLONASS, time.minute(), ptm->tm_sec); getlocaltime (); return 0; WGS84 ellipsoid: a: m f: m Next GPS week 'rollover' is in 477 weeks! Important times UTC: 19:09:30 TAI: 19:09:64 GPST: 19:09:45 GLONASST: 22:09:30 Local: Tue Feb 16 21:09: Komento: calgps -3 > calgpstesti Jan Feb Mar Komento: navdmp -i tro n -o navdmptesti --RINEX **************************************************************************** Broadcast Ephemeris (Engineering Units) PRN : 10 Week(10bt) SOW DOW UTD SOD MM/DD/YYYY HH:MM:SS Clock Epoch: 1564( 540) Fri /01/ :00:00 Eph Epoch: 1564( 540) Fri /01/ :00:00 Transmit Week:1564 Fit interval flag : 0 SUBFRAME OVERHEAD SOW DOW:HH:MM:SS IOD ALERT A-S SF1 HOW: Fri-5:05:50:18 0x045 0 off SF2 HOW: Fri-5:05:50:18 0x45 0 off SF3 HOW: Fri-5:05:50:18 0x45 0 off CLOCK Bias T0: E-05 sec Drift: E-13 sec/sec Drift rate: E+00 sec/(sec**2) Group delay: E-09 sec

10 ORBIT PARAMETERS Semi-major axis: E+03 m**.5 Motion correction: E-09 rad/sec Eccentricity: E-03 Arg of perigee: E-01 rad Mean anomaly at epoch: E-01 rad Right ascension: E+00 rad E-09 rad/sec Inclination: E-01 rad E-10 rad/sec HARMONIC CORRECTIONS Radial Sine: E+01 m Cosine: E+02 m Inclination Sine: E-07 rad Cosine: E-08 rad In-track Sine: E-05 rad Cosine: E-06 rad SV STATUS Health bits: 0x00 URA index: 1 Code on L2: P only L2 P Nav data: on **************************************************************************** Komento: DiscFix --dt 2 --inputfile wtzj o -DSG10,2010,1,1,0,15, DSG05,2010,1,1,0,33, DSG05,2010,1,1,0,34, DS+G05,2010,1,1,0,35, # begin delete of 5 points -DS-G05,2010,1,1,0,36, # end delete of 5 points -DSG08,2010,1,1,0,48, DSG08,2010,1,1,0,59, DS+G11,2010,1,1,1,13, # begin delete of 11 points -DS-G11,2010,1,1,1,17, # end delete of 11 points -DSG11,2010,1,1,1,35, DSG28,2010,1,1,1,58, DSG28,2010,1,1,1,59, DSG28,2010,1,1,2,10, DSG28,2010,1,1,2,10, BD+G18,L1,2010,1,1,0,14, ,0 # WL -BD+G18,L2,2010,1,1,0,14, ,0 # WL -BD+G18,L1,2010,1,1,0,43, ,0 # WL -BD+G18,L2,2010,1,1,0,43, ,0 # WL Komento: ephdiff -r tro n -r ankr n > ephdifftesti Data in tro n not found in ankr n: **************************************************************************** Broadcast Ephemeris (Engineering Units) PRN : 3 Week(10bt) SOW DOW UTD SOD MM/DD/YYYY HH:MM:SS Clock Epoch: 1564( 540) Fri /01/ :59:44 Eph Epoch: 1564( 540) Fri /01/ :59:44 Transmit Week:1564 Fit interval flag : 0 SUBFRAME OVERHEAD SOW DOW:HH:MM:SS IOD ALERT A-S SF1 HOW: Fri-5:23:28:48 0x006 0 off SF2 HOW: Fri-5:23:28:48 0x06 0 off SF3 HOW: Fri-5:23:28:48 0x06 0 off CLOCK Bias T0: E-04 sec Drift: E-12 sec/sec Drift rate: E+00 sec/(sec**2) Group delay: E-09 sec ORBIT PARAMETERS Semi-major axis: Motion correction: E+03 m** E-09 rad/sec

11 Eccentricity: E-02 Arg of perigee: E-01 rad Mean anomaly at epoch: E+00 rad Right ascension: E-01 rad E-09 rad/sec Inclination: E-01 rad E-10 rad/sec HARMONIC CORRECTIONS Radial Sine: E+00 m Cosine: E+02 m Inclination Sine: E-08 rad Cosine: E-07 rad In-track Sine: E-05 rad Cosine: E-07 rad SV STATUS Health bits: 0x00 URA index: 0 Code on L2: P only L2 P Nav data: on **************************************************************************** Komento: mergerinobs -i kouc o -i kour o -o mergerinobstesti 2.10 Observation M (Mixed) RINEX VERSION / TYPE mergerinobs gpstk 02/16/ :53:11 PGM / RUN BY / DATE KOUC MARKER NAME DITTT/ST/BGN GOUV OBSERVER / AGENCY 4926K62590 TRIMBLE NETR REC # / TYPE / VERS TRM TZGD ANT # / TYPE APPROX POSITION XYZ ANTENNA: DELTA H/E/N 1 1 WAVELENGTH FACT L1/2 7 C1 L1 L2 P1 P2 S1 S2 # / TYPES OF OBSERV INTERVAL GPS TIME OF FIRST OBS 92727S001 MARKER NUMBER 0 RCV CLOCK OFFS APPL BIT 2 OF LLI FLAGS DATA COLLECTED UNDER A/S CONDITION Coordonnees RGNC91 Forced Modulo Decimation to 30 seconds L1 & L2: min(max(int(snr_dbhz/6), 0), 9) Linux Pentium IV gcc -static Linux 486/DX+ SNR is mapped to RINEX snr flag value [0-9] Solaris 5.9 UltraSparc IIe cc SC5.8 =+- *Sparc pseudorange smoothing corrections not applied teqc 2009Mar :16:02UTC teqc 2009Mar :17:24UTC teqc 2009Mar :04:10UTC teqc.bin edited: all SBAS satellites excluded END OF HEADER 4 1 other post-header comments skipped G03G06G07G11G13G16G20G23G31G32R02R08 R11R

12 G03G06G07G11G13G16G20G23G31G32R02R08 R11R13 Komento: NavMerge -onavmergetesti ankr n artu n NAVIGATION RINEX VERSION / TYPE NavMerge ARL:UT/SGL/GPSTK 02/16/ :55:52 PGM / RUN BY / DATE D D D D-06 ION ALPHA D D D D+06 ION BETA D D DELTA-UTC: A0,A1,T,W 15 LEAP SECONDS END OF HEADER D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D+01 Komento: poscvt --ecef=" " > poscvttesti ECEF (x,y,z) in meters Geodetic (llh) in deg, deg, m Geocentric (llr) in deg, deg, m Spherical (tpr) in deg, deg, m Komento: PRSolve -o kiru o -n kiru n > PRSolveTesti PRSolve, part of the GPS ToolKit, Ver 2.1 5/07, Run 2010/02/16 12:02:03 Opened log file prs.log Weighted average RAIM solution for file: kiru o (2880 total epochs, with 2879 good, 1 rejected.) Covariance of RAIM solution for file: kiru o PRSolve timing: seconds. Komento: rnwcheck adis n > rnwchecktesti text 0:Encountered 1 error(s). location 0:CheckFrame.hpp:150

13 Checking adis n text 0:Unexpected EOF text 1:In record 0 text 2:In file adis n text 3:Near file line 0 text 4:In record 0 text 5:In file adis n text 6:Near file line 0 location 0:FFTextStream.hpp:244 location 1:FFStream.cpp:159 location 2:./../../src/FFStream.hpp:208 location 3:./../../src/FFStream.hpp:208 location 4:FFStream.cpp:159 location 5:./../../src/FFStream.hpp:208 location 6:./../../src/FFStream.hpp:208 Komento: rowdiff aspa o artu o > rowdifftesti Comparing the following fields (other header data is ignored): C1 L1 L2 P1 P2 S1 S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GPS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S S2 1 0 ASPA ARTU GLONASS C L L P P S1 Komento: RinexDump amu o > RinexDumpTesti # Rinexdump File: amu o Satellites: G07 G08 G09 Observations: ALL # Time (%4F %10.3g) Sat L1 L S L2 L S C1 L S P1 L S C2 L S P2 L S S1 L S S2 L S G G G G G G G G

14 G Komento: rinexpvt -o tro o -n tro n > rinexpvttesti Komento: rinexthin -f wtzj o -s 80 -o rinexthintesti Lopputulos: Obs read: 2880 Obs written: 360 Komento: RinSum -i coco o > RinSumTesti RINSUM, part of the GPS ToolKit, Ver 2.4 1/22/07, Run 2010/02/16 12:21: RinSum summary of Rinex obs file coco o Rinex header: REQUIRED Rinex Version 2.11, File type OBSERVATION DATA, System M (Mixed). Prgm: teqc 2009Mar23, Run: :19:50UTC, By: Michael Moore Marker name: COCO. Obs'r : GEOSCIENCE AUSTRALIA, Agency: GEOSCIENCE AUSTRALIA Rec#: 4807K53468, Type: TRIMBLE NETR5, Vers: 3.84 Antenna # : 202, Type : AOAD/M_T NONE Position (XYZ,m) : ( , , ). Antenna offset (ENU,m) : (0.0040, , ). Wavelength factors (default) L1:1, L2: 1. Observation types (8) : Type #0 = C1 C/A-code pseudorange (meters). Type #1 = L1 L1 Carrier Phase (L1 cycles). Type #2 = S1 Signal-to-Noise L1 (db-hz). Type #3 = P2 Pcode L2 pseudorange (meters). Type #4 = L2 L2 Carrier Phase (L2 cycles). Type #5 = S2 Signal-to-Noise L2 (db-hz). Type #6 = C2 L2C-code pseudorange (meters). Type #7 = P1 Pcode L1 pseudorange (meters). Time of first obs 2009/12/31 00:00: GPS (This header is VALID 2.11 Rinex.) OPTIONAL Marker number : 50127M001 Interval = Leap seconds: 15 Comments (6) : Forced Modulo Decimation to 30 seconds Solaris x AMD64 cc SC5.8 -xarch=amd64 =+ =+ T012RIN 1.20 T012RIN Operator 01-JAN-10 11:19: NOTE: Original receiver data with no conversions END OF HEADER Reading the observation data... Computed interval seconds. Computed first epoch: = 2009/12/31 00:00: Computed last epoch: = Computed time span: 23h 59m 30.00s = seconds. There were 2880 epochs (100.00% of 2880 possible epochs in this timespan) and 0 inline header blocks. Summary of data available in this file: (Totals are based on times and interval) Sat OT: C1 L1 S1 P2 L2 S2 C2 P1 Total Begin time - End time Sat G /12/31 06:30:30.0 -

15 2009/12/31 15:42:30.0 Sat G /12/31 00:20: /12/31 11:46:00.0 Sat G /12/31 13:23: /12/31 21:39:30.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 01:57: /12/31 08:47:00.0 Sat G /12/31 12:30: /12/31 21:12:00.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 03:41: /12/31 12:41:30.0 Sat G /12/31 01:10: /12/31 08:03:30.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 04:56: /12/31 14:21:30.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 08:56: /12/31 20:22:30.0 Sat G /12/31 03:08: /12/31 10:37:30.0 Sat G /12/31 12:53: /12/31 19:44:30.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 06:13: /12/31 17:35:00.0 Sat G /12/31 15:01: /12/31 22:43:30.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 09:53: /12/31 16:50:00.0 Sat G /12/31 08:05: /12/31 19:09:00.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 03:41: /12/31 14:54:00.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 07:56: /12/31 19:19:30.0 Sat G /12/31 03:32: /12/31 12:12:30.0 Sat G /12/31 00:00: Sat G /12/31 07:34: /12/31 15:59:00.0 Sat G /12/31 06:16: /12/31 15:53:00.0 Sat G /12/31 11:07: /12/31 22:21:30.0 Sat G /12/31 00:00: Sat R /12/31 03:26: Sat R /12/31 03:58: /12/31 13:25:30.0 Sat R /12/31 00:00: /12/31 22:19:00.0 Sat R /12/31 00:00: Sat R /12/31 00:00: /12/31 22:15:00.0 Sat R /12/31 00:00: Sat R /12/31 00:00: Sat R /12/31 01:43: /12/31 10:17:00.0 Sat R /12/31 03:37: /12/31 12:01:00.0 Sat R /12/31 07:14: /12/31 14:03:30.0

16 Sat R /12/31 07:10: /12/31 11:58:30.0 Sat R /12/31 08:34: /12/31 14:03:00.0 Sat R /12/31 09:43: /12/31 18:17:30.0 Sat R /12/31 12:49: /12/31 20:03:30.0 Sat R /12/31 15:03: /12/31 22:05:30.0 TOTAL End of RinSum summary of coco o Komento: timeconvert > timeconverttesti Month/Day/Year H:M:S 02/16/ :23:09 Modified Julian Date GPSweek DayOfWeek SecOfWeek FullGPSweek Zcount Year DayOfYear SecondOfDay Unix: Second Microsecond Zcount: 29-bit (32-bit) ( ) Komento: vecsol kiru o tro o Osa tulosteesta: Total unknowns: 116 Observations: Rejected: 1201 or % of which DD-based: 225 or % Triple-diff RMS [m/s]: Double-diff RMS [m]: Iono RMS on L1 [m]: Start of b vector: b0: b1: b2: Condition number(1): Largest, smallest eigenvalue: [ > ] Weight coefficient matrix: Solution (correction to inter-station vector): Iono free: ( , , ) Freq. 1: ( , , ) Freq. 2: ( , , ) Standard deviations (unscaled): A priori vector: m m m A posteriori vector: m m m (Iono free) m m m (L1 + L2) Tropospheric corr. parameters (fraction of full effect): Standard deviations (unscaled): Fixed: % Widelanes: % KIRU.crd-tiedosto:

17 TRO1.crd-tiedosto: vecsol.eph-tiedosto: # The sp3 precise ephemeris file. Use # in first pos for comment # Jukka's test # GPS week 1564 igs15640.sp3 igs15641.sp3 igs15642.sp3 igs15643.sp3 igs15644.sp3 igs15645.sp3 igs15646.sp3 # GPS week 1565 igs15650.sp3 Vecsol.nav-tiedosto: # Broadcast ephemeris file. Use # in first pos for comment # day 141 of 2005 is May 21 # Jukka's test # day 1, year 2010, GPS week 1564 kiru n tro n Vecsol.conf-tiedosto: 1 obsmode 1 true covariances 1 precise ephemeris 0 nav file ionosphere 1 tropo estimation 1 vector mode 1 debug 30.0 ref sat cut-off 20.0 cut-off angle triple diff rejection limits (phase, code) 1 reduce

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Hieman linkkejä: http://cs.stadia.fi/~kuivanen/linux/kom.php, lyhyt ohje komentoriviohjelmointiin.

Hieman linkkejä: http://cs.stadia.fi/~kuivanen/linux/kom.php, lyhyt ohje komentoriviohjelmointiin. Linux-harjoitus 9 Linuxin mukana tulevat komentotulkit (mm. bash, tcsh, ksh, jne ) sisältävät ohjelmointikielen, joka on varsin tehokas ja ilmaisuvoimainen. Tähän yhdistettynä unix-maailmasta tutut tehokkaat

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Kurssin sisältö pääpiirteittäin Tarvittavat pohjatiedot Avainsanat Abstraktio Esimerkkiohjelman tehtäväkuvaus Abstraktion käyttö tehtävässä Abstrakti tietotyyppi Hyötyjä ADT:n

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Useampitasoiset ADT:t Käytetään esimerkkiohjelmaa Ratkaisuyritys 1 Ratkaisuyritys 2 Lopullinen ratkaisu Lopullisen ratkaisun toteutusyritys Lopullisen ratkaisun oikea toteutus

Lisätiedot

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi Hammastankohissin modernisointi Heikki Laitasalmi Loppudemossa Mitä oltiinkaan tekemässä V-malli Modbus viestintä (PLC VFD) Esitellään laitteet Lopuksi Modbusia käytännössä Hammastankohissi Arkkitehtuuri

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen CVS Versionhallintajärjestelmä Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen Käytetään komentoriviltä, myös graafisia käyttöliittymiä saatavilla CVS Kaikki tiedostot

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 6: Python

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 6: Python Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 6: Python 15. helmikuuta 2009 Merkkijonot Yleistä Käsittely Muotoiltu tulostus Tiedostot Käsittely Lukeminen Kirjoittaminen Modulit Käyttö Seuraava luento

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut 6 XML-työkalut 1 6 XML-työkalut XML:n periaatteiden tutustumisen jälkeen on helpompi tutustua XML-dokumenttien käsittelyyn ja katseluun suunniteltuja työkaiuja. XML:n yleistymisen pahin pullonkaula on

Lisätiedot

Tietueiden etsiminen:

Tietueiden etsiminen: 1 Bib-tietueiden muokkaus 13.12.2012 Jussi Kärki Tietueiden etsiminen: Ennen tietueisiin tehtäviä muutoksia on tietenkin haettava korjattavat tietueet esiin tavalla tai toisella esim. Accessin avulla.

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013, 2. tentti

Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013, 2. tentti ITKP102 Ohjelmointi 1 C# 15.5.2013 1 / 6 Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013, 2. tentti Tentaattori Antti-Jussi Lakanen Tässä tentissä saa olla mukana omia muistiinpanoja yhden arkin verran. Tentin valvojalla

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön LINDOn tärkeimmät komennot ovat com (command), joka tuloaa käytettävissä olevat komennot ruudulle, ja help, jonka avulla saa tietoa eri komennoia. Vaaukset kursiivilla

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 Kierros 6, 22. 26. helmikuuta Huom: arviointiviikolla 15. 19.2. ei ole laskuharjoituksia! Demonstraatiotehtävien ratkaisut D1: (a) Osoita, että seuraava yhteydetön

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje Finnfoam tuotekirjaston asennusohje Asennus ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Lataa asennuspaketti 4 2. Zip-tiedoston purku ja sovelluksen asennus 4 3. Sovelluksen rekisteröinti 8 4. Sisällön lataus 10

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

ESPOO VANTAA INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ser 0/0. Right WS-3 WS-4. Ennen QoS-määrittelyjä tehdään normaalit reititinmäärittelyt ja testataan IP-yhteys:

ESPOO VANTAA INSTITUTE OF TECHNOLOGY. ser 0/0. Right WS-3 WS-4. Ennen QoS-määrittelyjä tehdään normaalit reititinmäärittelyt ja testataan IP-yhteys: Demo 9: LLQ Kytkentä Esimerkkiverkko koostuu kahdesta 2600-sarjan reitittimestä, jotka on yhdistetty hitaalla 128 kbit/s yhteydellä. Molempien reitittimien FastEthernet 0/0-liitäntään on liitetty kytkin,

Lisätiedot

Suomen Aurinkolämpö Oy

Suomen Aurinkolämpö Oy Suomen Aurinkolämpö Oy Verkkoon kytkettävät aurinkopaneelijärjestelmät Marko Harju 0505123254 Suomenaurinkolampo.fi Yritysesittely Kajaanilainen 2012 perustettu perheyritys Kilpailukykyisiä tuotteita,

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Linux ylläpitäjän opas. Tärkeimmät komennot, logit ja muuta hömppä *^_^* by Hannu Laitinen ETA14KT

Linux ylläpitäjän opas. Tärkeimmät komennot, logit ja muuta hömppä *^_^* by Hannu Laitinen ETA14KT Linux ylläpitäjän opas Tärkeimmät komennot, logit ja muuta hömppä *^_^* by Hannu Laitinen ETA14KT Lyhyesti - Linux on eräs versio Unix käyttöjärjestelmästä jonka kehitys alkoi jo vuonna 1969 AT&T labroratorioissa

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Digitaali- ja Tietokonetekniikan laitos TKT-3200 Tietokonetekniikka ASSEMBLER: QSORT 06.09.2005 Ryhmä 00 nimi1 email1 opnro1 nimi2 email2 opnro2 nimi3 email3 opnro3 1. TEHTÄVÄ

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 2009-01-12 Yleistä Luennot Luennoija hannu.p.parviainen@helsinki.fi Aikataulu Observatoriolla Maanantaisin 10.00-12.00 Ohjattua harjoittelua maanantaisin 9.00-10.00

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013,

Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013, Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013, 19.4.2013 (English versions of the questions can be requested from the supervisor. Englanninkieliset kysymykset saa pyytämällä tentin valvojalta.) Tentti (yliopisto opiskelijat)

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN Tämänkertaisen tehtävän aiheena ovat sovellusten lisäys/poisto sekä Windowsin mukana tulevat järjestelmätyökalut, jotka löytyvät valinnan Käynnistä Apuohjelmat

Lisätiedot

Tässä harjoituksessa käydään läpi R-ohjelman käyttöä esimerkkidatan avulla. eli matriisissa on 200 riviä (havainnot) ja 7 saraketta (mittaus-arvot)

Tässä harjoituksessa käydään läpi R-ohjelman käyttöä esimerkkidatan avulla. eli matriisissa on 200 riviä (havainnot) ja 7 saraketta (mittaus-arvot) R-ohjelman käyttö data-analyysissä Panu Somervuo 2014 Tässä harjoituksessa käydään läpi R-ohjelman käyttöä esimerkkidatan avulla. 0) käynnistetään R-ohjelma Huom.1 allaolevissa ohjeissa '>' merkki on R:n

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 1 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Ole Halonen GNU-ohjelmointityökalut Linux-järjestelmät 206101310 Seminaarityö 22.11.2012 2 Sisällysluettelo 2 1 Johdanto

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Internet Protocol version 6. IPv6

Internet Protocol version 6. IPv6 Internet Protocol version 6 IPv6 IPv6 Osoiteavaruus 32-bittisestä 128-bittiseksi Otsikkokentässä vähemmän kenttiä Lisäominaisuuksien määritteleminen mahdollista Pakettien salaus ja autentikointi mahdollista

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

805324A (805679S) Aikasarja-analyysi Harjoitus 3 (2016)

805324A (805679S) Aikasarja-analyysi Harjoitus 3 (2016) 805324A (805679S) Aikasarja-analyysi Harjoitus 3 (2016) Tavoitteet (teoria): Hallita multinormaalijakauman määritelmä. Ymmärtää likelihood-funktion ja todennäköisyystiheysfunktion ero. Oppia kirjoittamaan

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

VisualStudio Pikaopas, osa 1: WEB-sivujen suunnittelu

VisualStudio Pikaopas, osa 1: WEB-sivujen suunnittelu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ict2td005 Ohjelmiston suunnittelutaito Sivu 1 / 5 VisualStudio Pikaopas, osa 1: WEB-sivujen suunnittelu Tämä pikaopas opastaa käyttämään VisualStudion web-sivujen suunnitteluominaisuuksia.

Lisätiedot

Laskennallisesti Älykkäät Järjestelmät. Sumean kmeans ja kmeans algoritmien vertailu

Laskennallisesti Älykkäät Järjestelmät. Sumean kmeans ja kmeans algoritmien vertailu Laskennallisesti Älykkäät Järjestelmät Sumean kmeans ja kmeans algoritmien vertailu Annemari Auvinen (annauvi@st.jyu.fi) Anu Niemi (anniemi@st.jyu.fi) 28.5.2002 1 Tehtävän kuvaus Tehtävänämme oli verrata

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Hellä ensikosketus. Tomi Kiviniemi

Hellä ensikosketus. Tomi Kiviniemi Hellä ensikosketus Tomi Kiviniemi Asialista Vähän debuggauksen filosofiaa. GDB:n peruskäyttö Netbeansissä. GDB:n peruskäyttö komentoriviympäristössä. Hieman edistyneempää sähellystä komentoriviympäristössä.

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Muuttujat eri muisteissa Ohjelman muistialueen layout Paikallisen ja globaalin muuttujan ominaisuudet Dynaamisen muistinkäytön edut Paikallisten muuttujien dynaamisuus ADT

Lisätiedot

C++11 Syntaksi. Jari-Pekka Voutilainen Jari-Pekka Voutilainen: C++11 Syntaksi

C++11 Syntaksi. Jari-Pekka Voutilainen Jari-Pekka Voutilainen: C++11 Syntaksi 1 C++11 Syntaksi Jari-Pekka Voutilainen 13.4.2012 2 Range-for Iteroi säiliön kaikki alkiot for-silmukassa. Säiliöltä vaaditaan begin- ja end-iteraattorit. Pätee kaikille C++11 STL-säiliöille, taulukoille,

Lisätiedot

Matemaattinen optimointi I, demo

Matemaattinen optimointi I, demo Matemaattinen optimointi I, demo 3 29.1.2015 Demo 3 järjestetään Quantumin mikroluokassa normaaleina demoaikoina. Tavoitteena on harjoitella kurssilla tarvittavien optimointiohjelmistojen käyttöä. Demopisteet

Lisätiedot

CODEONLINE. Monni Oo- ja Java-harjoituksia. Version 1.0

CODEONLINE. Monni Oo- ja Java-harjoituksia. Version 1.0 CODEONLINE Monni Oo- ja Java-harjoituksia Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 25.10.2000 1.0 Initial version Juha Johansson Inspection History Date Version Inspectors Approved

Lisätiedot

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö Testaus 30.3.2009 Tuntiop. Sami Nikander sami.nikander@helsinki.fi 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö, Sami Nikander 30.3.2009 1 Testaus Ohjelman systemaattista tutkimista

Lisätiedot

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet N117 x HH141 Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet Alahonkajoki_kaava_alueen_raja_polyline Asuinrakennus Julkinen tai liiker rak. Lomarakennus Teollinen rak. Allas

Lisätiedot

ebooks in the libraries ebib trial and results

ebooks in the libraries ebib trial and results ebooks in the libraries ebib trial and results Arja Tuuliniemi Kansalliskirjasto, Olli Nurmi VTT 1 Research questions How to create, distribute and use ebooks in Finnish public libraries? What are suitable

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 8: Tulkki: proseduurit, abstrakti syntaksi, quote ja cond (mm. SICP 44.1.5 osin) Riku Saikkonen 15. 11. 2011 Sisältö 1 Argumentittomat proseduurit ja käyttöliittymä

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 4 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 4 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 4 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten lauseisiin, lausekkeisiin ja aliohjelmiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Mitä

Lisätiedot

T Testitapaukset TC-1

T Testitapaukset TC-1 T-76.115 Testitapaukset TC-1 ETL-työkalu ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Versio Päivämäärä Tekijä Muutos 1.0 18.11.2004 Risto Kunnas Testitapaukset ensimmäistä iteraatiota varten 1.1 26.11.2004 Risto Kunnas

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1

12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1 12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1 Sisällys Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti. Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä. In-luokka. Luetun arvon tarkistaminen. Tietovirrat ja ohjausmerkit.

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

Javan perusteita. Janne Käki

Javan perusteita. Janne Käki Javan perusteita Janne Käki 20.9.2006 Muutama perusasia Tietokone tekee juuri (ja vain) sen, mitä käsketään. Tietokone ymmärtää vain syntaksia (sanojen kirjoitusasua), ei semantiikkaa (sanojen merkitystä).

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry SSTY:n EMC-seminaari EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit SESKO ry 2016-10-04 Tässä esityksessä käsitellään Yleistä täydentävistä (collateral, -1 sarja, horisontaaliset) ja eritysvaatimuksia

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN AirPrint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

Jokamiehen havaintopäiväkirja verkossa

Jokamiehen havaintopäiväkirja verkossa Hatikka Jokamiehen havaintopäiväkirja verkossa Hatikan kehitys alkoi 2001 Lähtökohtana kasviharrastajien havaintoaineistot Mukaan kaikki eliöryhmät Monet harrastajat havainnoivat useita eliöryhmiä Julkaistiin

Lisätiedot

tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla

tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla 2.5. YDIN-HASKELL 19 tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla kirjaimilla. Jos Γ ja ovat tyyppilausekkeita, niin Γ on tyyppilauseke. Nuoli kirjoitetaan koneella

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Matlab- ja Maple- ohjelmointi

Matlab- ja Maple- ohjelmointi Perusasioita 2. helmikuuta 2005 Matlab- ja Maple- ohjelmointi Yleistä losoaa ja erityisesti Numsym05-kurssin tarpeita palvellee parhaiten, jos esitän asian rinnakkain Maple:n ja Matlab:n kannalta. Ohjelmien

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta.

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta. Tehtävänanto - Tee oma rakkaimmat ohjelmasi asentava apt-get komento - Tee oma rakkaimmat ohjelmasi asentava metapaketti - Paketoi skripti - Bonus (vapaaehtoinen): Tee pakettivarasto, asenna paketti sieltä

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot