Käytännön sovellutukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytännön sovellutukset"

Transkriptio

1 1 LÄHIVERKKOTEKNIIKKA Käytännön sovellutukset Koillis-Pohjanmaan ammattioppilaitos Sähköalan perustutkinto / Elektroniikka-asentaja Päättötyö Janne Siuruainen ja Tommi Tauriainen

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Verkon suunnittelu ja määrittely Lähiverkon rakenne ja tekniikka Lähiverkko fyysisellä tasolla Selvitystyö ja valmistelu Tarvikelistan määritys ja koostaminen Tarvikkeiden tilaus Kaapelikourun ja laiterasioiden asennus Kourun mitoitustyöt ja asennus Kaapeleiden läpivienti palvelintilaan Kaapeleiden ja laiterasioiden asennus Sähköjen asentaminen ja laiterasioiden viimeistely Sähköjen asentaminen ja käyttöönotto Laiterasioiden merkintä ja viimeistely Verkon aktiivilaitteet ja yhteys verkon ulkopuolelle Kytkin Kytkimen toiminta lähiverkossa Kytkimien valinta ja tilaus Kytkimen asennus Verkkolaboratorion sisäverkon kytkeminen koulun verkkoon Testaus, vikaselvitys ja ongelmien korjaaminen Asiakastietokoneet Asiakasohjelmien käyttö lähiverkossa Tietokoneiden valinta ja testaus Lisäohjelmien asennus Palvelin Palvelimen toiminta lähiverkossa Palvelintietokoneen ja käyttöjärjestelmän valinta Käyttöjärjestelmä Asennus, päivitys sekä käyttöönotto Palveluiden määrittäminen ja käyttöönotto Loppusanat LIITTEET LÄHTEET... 19

3 3 1. Johdanto Päättötyömme aihe löytyi opettajilta, jotka kysyivät haluaisimmeko tehdä lähiverkkotekniikasta tietopaketin, josta muodostuisi päättötyömme sisältö. Aiheet alkuperäisiin päättötöihimme olivat jo ennestään aika selvillä, mutta päätimme siirtyä tähän aiheeseen, kun keskustelimme opettajien kanssa, miten lähiverkkoprojekti toteutettaisiin. Tarkoituksenamme oli siis rakentaa huoneeseen lähiverkkoon tarvittavat laitteistot, kuten ristikytkentäpaneelit ja seinärasiat. Verkkoon oheislaitteiksi asennettaisiin uusi kytkin ja palvelin. Huoneessa ei alun perin ollut asennettuna kyseisiä laitteistoja, eikä tarvikkeita, joten pääsimme aloittamaan suunnitelmamme tyhjältä pöydältä. Rakentaminen ei rajoittunut pelkästään heikkovirtalaitteisiin, vaan projektiimme kuului myös sähköjen asentaminen tiloihin. Toiseen huoneista asensimme seinärasiat, teimme tietokoneille paikat ja asensimme sähköt. Palvelinhuoneeseen asensimme ristikytkentäpaneelin, palvelinkoneen ja sähköt.

4 4 2. Verkon suunnittelu ja määrittely 2.1 Lähiverkon rakenne ja tekniikka LAN (Local Area Network) eli lähiverkko tarkoittaa rajatulla alueella toimivaa tietoverkkoa, esimerkiksi koulun tietokoneiden muodostama verkko tai yrityksen yhden toimipisteen verkko. Tietoverkkojen siirtonopeudet vaihtelevat Mbps välillä riippuen käytettävästä tiedonsiirtotekniikasta. Lähiverkot yhdistetään toisiinsa alueverkoilla, jotka voidaan toteuttaa ATM tai Frame Relay tekniikoilla. Lähiverkossa yhteyksiä ylläpitäviä aktiivilaitteita ovat mm. kytkin, toistin ja reititin. Näiden laitteiden tarkoitus on välittää saamiaan tietoverkkopaketteja eteenpäin. Lähiverkot toteutetaan nykyisin Ethernet-tyyppisellä mallilla ja tiedonsiirrossa yleisin protokolla on TCP/IP. Vanhempia käytöstä poistuneita verkkostandardeja on mm. Token Ring, jonka verkkotopologia on rengasmainen. Token Ring on verkko, jossa vain yksi kone kerrallaan voi lähettää ja vastaanottaa tietoa verkosta. Token Ring - verkon standardi nopeus on joko 4 tai 16 Mbps. High Speed Token Ring -standardin mukaisilla laitteilla päästään 100 ja 1000 Mbps nopeuksiin. Vanhemmat verkkotekniikat on korvannut nykyisin käytettävä verkkotopologialtaan tähtimäinen Ethernet, jossa kaikki koneet voivat lähettää ja vastaanottaa tietoa samaan aikaan, eli tiedonsiirrossa ei ole erillisiä vuoroja. Vanhoihin käytöstä poistuneihin tiedonsiirtoprotokolliin kuuluvat mm. IPX ja NetBEUI. Langattomissa verkoissa (WLAN, Wireless Local Area Network) käytetään yleensä tukiasemaa, johon muut langattomilla yhteyksillä varustetut tietokoneet ottavat yhteyden ja pystyvät näin välittämään tietoa keskenään radioyhteyden avulla. Langattomat verkot ovat nopeasti yleistymässä kotikäyttöön. (Wikipedia) (Jukka Mäntylä)

5 5 2.2 Lähiverkko fyysisellä tasolla Fast (IEEE 802.3u - 100Mbps) ja Gigabit (IEEE 802.3ab - 1Gbps) Ethernet tyyppisissä lähiverkkoratkaisuissa tietokoneet yhdistetään kytkimeen tai keskittimeen UTP-5e tai UTP-6 kuparikaapelilla. Runkoyhteydet kytkimestä kytkimeen ja palvelimesta kytkimeen toteutetaan Gigabit (1Gbps) tai sitä nopeammalla Ethernet mallilla, joko kupari- tai valokuitukaapelia käyttäen. Uudemmat IEEE 802.3ae standardin mukaiset kuituyhteydet mahdollistavat jopa 10Gbps nopeudet. Pidemmillä matkoilla, esimerkiksi yhdistettäessä kunnan rakennuksien tietoverkkoja, käytetään pääsääntöisesti valokuitukaapelia, koska se on hyvin häiriösietokykyinen ja mahdollistaa nopeat runkoyhteydet. Langattomia yhteyksiä (Wireless Local Area Network IEEE b/g) käytetään tiloissa ja alueilla, joihin halutaan vaivattomat tietoverkkoyhteydet liikkuville käyttäjille tai jos maasto estää kiinteiden kaapeliyhteyksien toteuttamisen. KUVA 1 - Lähiverkko fyysisellä tasolla

6 6 3. Selvitystyö ja valmistelu Ensimmäinen työvaihe oli selvittää, millaiset tarpeet tilan verkolla olisi ja monelleko tietokoneelle tulisi varata pöytäpaikat. Selvitimme mistä tuodaan sähkö tietokoneille ja miten tietoverkko rakennetaan koneiden välille. Otimme huoneesta mitat ja hahmottelimme paperille huoneen pohjapiirustuksen. Kuvaan merkitsimme huoneen mitat sekä ovet, jotta pystyisimme arvioimaan kaapelikourun ja kaapeleiden pituudet, sekä tulevat konepaikat sekä niille tulevat pistorasiapaikat. Ovien paikat on tärkeä merkitä kuvaan, koska kaapelikouru joudutaan kiertämään niiden ylitse, eli kourua kuluu enemmän. Luokka jaettiin kolmeen ryhmään, joille jaettiin erilaisia tehtäviä sekä suunnittelun, että toteutuksen osalta. Näin jokainen ryhmä pääsisi vuorollaan tekemään asennustöitä. KUVA 2 Verkkolaboratorion hahmotelma paperille

7 7 3.1 Tarvikelistan määritys ja koostaminen Käytimme laitehankintojen selvittämiseen Onnisen internetsivuilla olevaa tietokantaa ja etsimme sieltä verkkolaboratorioon tarvitsemamme tarvikkeet, kuten UTP-5 verkkokaapelia, laiterasioita ja niin edelleen. Selvitettyämme mitä tarvikkeita tarvitsisimme, kokosimme niistä listan. Tuotteen nimike Selite Määrä Tuotenumero Pistorasia 2-osainen, maadoitettu 15 kpl Johtokanava muovi 3 kpl Datapistorasia CAT 5E 5 kpl MMJ 5x 2,5S Sähköjohto 50 m MMJ 3x 2,5S Sähköjohto 100m Ristikytkentäpaneeli C6 1 kpl CAT 5E UTP kaapeli Tietoverkkokaapeli 300 m Asennusjohto KEVI 16 Maadoituskaapeli 100 m Peitelevy 3-OS 15 kpl Peitelevy 1-OS 5 kpl RJ-45 (Lexcom) RJ-45-liitin datapistorasiaan 10 kpl Tarvikkeiden tilaus Otimme yhteyden Onnisen myymälään ja ilmoitimme mitä tuotteita tarvitsisimme ja kuinka paljon. Varmistimme tuotteiden saatavuuden ennen tilaamista ja hyväksyimme tilauksen. Muutamien päivien kuluttua tilauksemme saapui koululle. Varmistettuamme, että kaikki tilatut laitteet ja tarvikkeet olivat saapuneet, aloitimme niiden asentaminen.

8 8 4. Kaapelikourun ja laiterasioiden asennus 4.1 Kourun mitoitustyöt ja asennus Kouru oli nyt asennettu, mutta sen tärkeimmät osat puuttuivat. Seuraavaksi asensimme kourun sisään laiterasioita, joihin sähkö- sekä datapistorasiat asennettaisiin. Laiterasioita asentaessa tulee huomioida, että ne tulevat suunnilleen samalle etäisyydelle toisistaan, jolloin asennuksesta tulee esteettisesti parempi. Sähköja tietoverkkorasioita ei saa asentaa saman peitelevyn alle, koska jännitteelliset osat tulee olla suojassa, jos tietoverkkorasiaa joudutaan jälkeenpäin avaamaan korjaus- tai muutostyötä varten. Tällä asennustoimenpiteellä suojaamme mahdollisesti tulevia tietoverkkoasennuksia tekevän henkilön sähköiskun vaaralta. 4.2 Kaapeleiden läpivienti palvelintilaan Datapistorasioilta tulevien tietokoneiden verkkoyhteydet tuli kuljettaa tietoverkkokaapelilla palvelinhuoneessa sijaitsevalle tietoverkkokytkimelle, jolloin seinään tuli tehdä läpivientireikä. Samasta läpiviennistä kuljetimme myös maakaapelin kytkimen metalliselle telineelle. KUVA 3 Datapistorasian asennus

9 9 4.3 Kaapeleiden ja laiterasioiden asennus Kaapelikourun sisään asensimme verkkokaapelit jokaiselle datapistorasialle, josta yhteydet kulkisivat palvelinhuoneen tiloihin. Valitsimme suojaamattoman parikaapelin UTP-5 (Unshielded Twisted-Pair cable), joka on yleisin kaapeli nykyisissä koulujen ja yritysten sisäisissä verkkoasennuksissa. Kaapeli tulee asentaa varovasti, koska kaapelin voimakas vetäminen asennuksessa rikkoo sen. Verkkokaapelin sisäiset johtimet ovat erittäin herkkiä rikkoontumaan, eli vääränlaisen asennustavan takia koko kaapelin voi joutua uusimaan. KUVA 4 Kaapelikouru ja laiterasiat

10 10 5. Sähköjen asentaminen ja laiterasioiden viimeistely 5.1 Sähköjen asentaminen ja käyttöönotto Työsalin sähkökaapilta tuotiin syöttö verkkolaboratorion pistorasioille, sekä syöttö palvelinhuoneen pistorasialle, josta otettiin sähkö palvelinkoneeseen, kytkimeen ja mahdollisesti muihin tarvittaviin laitteisiin. Kuljetimme sähkökaapelit yhdessä verkkokaapeleiden kanssa kourun ja läpiviennin kautta palvelinhuoneeseen. Tulevaisuuden tarpeet huomioon ottaen asensimme omat vaiheet jokaiselle pistorasiaryhmälle, jolloin virtaa riittäisi useille laitteille. Palvelinhuoneeseen tulevalle metalliselle laitetelineelle asensimme maakaapelin, joka yhdistettiin sähkökaapilla muihin maadoituksiin. Tällä vältämme potentiaalierojen syntymisen metallisten osien välille ja sähkötapaturmien tapahtumisen. Jos jokin sähkölaite vioittuisi laitetelineessä, tulisi myös telineestä jännitteellinen. Maakaapeli johtaa tämän jännitteen suoraan maahan, jolloin sulake palaa välittömästi estäen lisävahingot. 5.2 Laiterasioiden merkintä ja viimeistely Kourun päällä ollut suojamuovi poistettiin ja viimeistelimme laiterasioiden asennuksen tekemällä datapistorasioiden kohdalle järjestysnumeromerkit, josta voidaan tarkistaa, mitä kytkimen porttia kukin datapistorasia käyttää. Pistorasioiden yläpuolelle merkitsimme niiden kuuluvan vain atk-käyttöön. KUVA 5 Sähkö- ja datapistorasiat

11 11 6. Verkon aktiivilaitteet ja yhteys verkon ulkopuolelle 6.1 Kytkin Kytkimen toiminta lähiverkossa Kytkin voi yhdistää Ethernet, Token Ring tai muita pakettikytkentäisiä verkon osia toisiinsa, jotta saadaan muodostettua yhtenäinen OSI-viitemallin kerroksella kaksi (siirtoyhteys) toimiva verkko. Kytkimellä voidaan yhdistää Ethernet, Token Ring sekä muita vastaavia pakettikytkentäisiä verkon osia, jolloin voidaan muodostaa erilaisia tekniikoita käyttävistä verkoista yksi toimiva verkko. Kun kytkin vastaanottaa paketin, se tallentaa lähettäneen tietokoneen fyysisen verkkokortin osoitteen (MAC-osoite) sekä portin kytkimessä sijaitsevaan osoitetauluun. Kytkin vertaa paketissa olevaa vastaanottajan MAC-osoitetta osoitetauluun ja lähettää paketin eteenpäin oikeaan porttiin. Jos kyseistä osoitetta ei löydy kytkimen osoitetaulusta, tai paketti on broadcast- tai multicast-tyyppiä, kytkin lähettää sen kaikkiin portteihin. Jos vastaanottajan portti on sama kuin lähettäjän portti, kyseinen paketti poistetaan. (Wikipedia)

12 Kytkimien valinta ja tilaus Verkkolaboratorion kytkimeksi valitsimme 16-porttisen SMC 10/100 kytkimen. 10/100 Mbps nopeus on käyttötarpeisiimme sopiva ja porttien määrä riittävä verkkolaboratorion tietokoneille. D-Linkin kytkimen hankimme myöhemmin laitevian vuoksi. Tuotteen nimike Selite Määrä SMC-EZ6516TX EU 16-porttinen 10/100Mbps kytkin 1 kpl D-Link DES-1024D 24-porttinen 10/100Mbps kytkin 1 kpl KUVAT 6, 7 SMC ja D-Link 10/100 kytkimet

13 Kytkimen asennus Verkkolaboratorioon otettiin käyttöön viisi tietokonetta, mutta paikkoja varattiin kymmenelle tietokoneelle. Näin pystyimme varmistamaan, että esimerkiksi luokkaan tuotaville kannettaville tietokoneille löytyy verkkoyhteys sekä sähköt esim. laturia varten. Palvelintilaan rakennettiin laiteteline, johon asennettiin sekä kytkin, että ristikytkentäpaneeli. Kaapelikourun kautta tulevia kaapeleita ei yhdistetä suoraan kytkimeen, vaan ristikytkentäpaneeli toimii välissä nimensä mukaisesti, eli se tuo kaapelit huoneeseen paneelin pistokkeisiin, josta yhteydet jatketaan tarpeen mukaan omiin tarkoituksiinsa. Tässä tapauksessa kaikki kaapelit yhdistettiin kytkimeen, jolloin huoneeseen saatiin toimiva tietoverkko. KUVA 8 Ristikytkentäpaneelin asennus 6.2 Verkkolaboratorion sisäverkon kytkeminen koulun verkkoon Saadaksemme verkkolaboratorion verkon yhdistettyä koulun yhteiseen verkkoon asensimme verkkojohdon, joka kulkee seuraavalle lähimmälle kytkimelle. Tästä yhteydet jatkuvat eteenpäin seuraavalle kytkimelle tai keskittimelle, josta edelleen Pudasjärven verkkoon ja siitä edespäin aina ulkomaille asti. 6.3 Testaus, vikaselvitys ja ongelmien korjaaminen Yhteydet verkkolaboratoriosta ulospäin eivät alkaneet toimia ja syyksi selvisikin työsalin rikkoutunut kytkin, johon verkkolaboratorion kytkin oli yhdistetty. Tilalle hankimme D-Link DES-1024D -24 porttisen 10/100Mbps kytkimen, jolla saimme katettua verkkolaboratorion yhteydet, työsalin tietokoneet sekä jatkoyhteydet ulospäin.

14 14 7. Asiakastietokoneet 7.1 Asiakasohjelmien käyttö lähiverkossa Asiakasohjelma on sovellus, jonka avulla verkon käyttäjät voivat ottaa etäyhteyden palvelimelle ja ohjata siellä olevaa ohjelmaa verkon yli. Palvelinohjelmaa voidaan ohjata myös samalla koneella olevalla asiakasohjelmalla. Joitain palvelinohjelmia ohjaavia asiakasohjelmia ei käytetä käsin vaan niiden ohjaus on ennalta suunniteltu ja ihminen ainoastaan asettaa asetukset haluamallaan tavalla ennen ajoa. Tämän tyylisiä ohjelmia ovat esimerkiksi yrityskäytössä olevat virustorjuntaohjelmat. (Wikipedia) 7.2 Tietokoneiden valinta ja testaus Verkkolaboratorioon tulevat tietokoneet valittiin koulun entisistä käytössä olleista tietokoneista, joiden kunto tuli tarkistaa ennen käyttöönottoa. Osa löytämistämme tietokoneista olivat käyttökelvottomia, koska niihin ei löytynyt kaikkia tarvittavia osia, kuten pakollisiksi luettavat keskusmuisti, verkkokortti ja kiintolevy. Koneista saimme valittua viisi toimivaa ns. asiakastietokonetta ja yhden palvelintietokoneen. KUVA 9 - Asiakastietokoneita 7.3 Lisäohjelmien asennus Tietokoneissa oli asennettuna Windows 98 käyttöjärjestelmä. Jokaiseen koneeseen asennettiin lisäksi Electronics Workbench ja Autocad, koska ne tulisivat sähköosaston oppilaiden käyttöön.

15 15 8. Palvelin 8.1 Palvelimen toiminta lähiverkossa Verkon palvelimella tarkoitetaan tietokonetta, joka ajaa yhtä tai useampaa palvelinohjelmaa. Näiden ohjelmien tarkoituksena on tarjota tietoverkon käyttäjille erilaisia palveluita, kuten tulostimen tulostusjonon ylläpitoa tai tiedostojen jakoa. (Wikipedia) 8.2 Palvelintietokoneen ja käyttöjärjestelmän valinta Palvelimeksi valittiin tehokkain kone, jonka saimme oppilasprojektin käyttöön. Tietokoneen testauksen jälkeen valitsimme koneeseen palvelinkäyttöön parhaiten soveltuvan käyttöjärjestelmän. Yhden käyttäjän moniajojärjestelmät eivät soveltuisi tähän toimintaan, eli meidän tulisi valita sellainen käyttöjärjestelmä, joka pystyisi hallitsemaan usean käyttäjän tekemiä palvelupyyntöjä. Näiden valintakriteerien perusteella päädyimme Ubuntu Linux järjestelmään, joka soveltuisi oppilastyöhömme parhaiten kyseisen jakelupaketin ilmaisuuden, vakauden sekä päivitettävyyden perusteella. KUVA 10 Ubuntu Linux käyttöjärjestelmän logo

16 Käyttöjärjestelmä Asennus, päivitys sekä käyttöönotto Entinen käyttöjärjestelmä poistui asennuksen aikana. Käyttöjärjestelmän asennus alkoi kiintolevyn osioinnilla ja Linuxista teimme perusasennuksen, josta voisimme myöhemmin karsia ylimääräisiä ohjelmia pois ja asentaa tarvittavia tilalle. Tämän jälkeen oli vuorossa käyttöjärjestelmän ohjelmien päivitys, joka oli suhteellisen nopea operaatio, koska käytettävissämme oli koulun nopea internetyhteys. Ohjelmistot päivitettiin, jotta saisimme käyttöömme uusimmat versiot palvelinohjelmistoista.. Tällä vältämme pahimmat ohjelmistovirheiden ja tietoturva-aukkojen aiheuttamat häiriöt palvelintietokoneen toiminnassa Palveluiden määrittäminen ja käyttöönotto Palvelintietokoneen yksi käyttötarkoitus on jakaa osa sen massamuistista verkon muiden tietokoneiden käyttöön, jolloin käyttäjät voivat tallentaa omat työnsä palvelimelle salasanasuojattuun kansioon. Tämä on vain yksi mahdollisista palveluista, joita asentamamme järjestelmä pystyisi tarjoamaan. Tietokoneella voidaan ylläpitää esimerkiksi http-palvelinta, jolloin verkon tietokoneet pystyisivät tarkastelemaan palvelinkoneen tiettyä levytilan osaa internetselaimillaan. Yksi mahdollisuus olisi antaa tulostimen ohjaaminen palvelintietokoneen hoidettavaksi, jolloin palvelintietokone huolehtisi tulostusjonosta ja kaikilla verkon tietokoneilla olisi mahdollista käyttää samaa laitetta. Asensimme palvelintietokoneeseen käyttöön Samba nimisen ohjelman, joka mahdollistaa tiedostojen jakamisen verkon yli Windows-käyttöjärjestelmällä varustettujen tietokoneiden kanssa. Jakamalla osan palvelintietokoneen kiintolevystä verkossa, voimme varmistaa, että asiakastietokoneiden käyttäjät voivat tallentaa tiedostojaan myös palvelimelle oman käyttäjätunnuksen ja salasanan taakse. Näin voimme parantaa yksittäisen käyttäjän tietoturvaa.

17 17 9. Loppusanat Näin saimme pienistä vastoinkäymisistä huolimatta rakennettua koululle yhden pienimuotoisen atk-luokan sähköpuolen oppilaiden opetuskäyttöä varten. Kyseinen verkkolaboratorio rakennettiin lähiverkkotekniikan esittelyyn oppilaita ja vierailijoita varten. Päättötyön tekemisen aikana opimme monia asioita lähiverkkotekniikkaan liittyen.

18 18 LIITTEET 1. Verkkolaboratorion hahmotelma paperille

19 19 LÄHTEET Wikipedia Vapaa tietosanakirja, 2005, Lähiverkko [Web-dokumentti]. Saatavilla osoitteessa: [Viitattu ]. Wikipedia Vapaa tietosanakirja, 2005, Ethernet [Web-dokumentti]. Saatavilla osoitteessa: [Viitattu ]. Wikipedia Vapaa tietosanakirja, 2005, Verkkokytkin [Web-dokumentti]. Saatavilla osoitteessa: [Viitattu ]. Mäntylä, J Kotiverkon rakenne [Web-dokumentti]. Saatavilla osoitteessa: [Viitattu ]. KANSIKUVA Tommi Tauriainen KUVAT 2, 3, 4, 5, 8, 9 Tommi Tauriainen KUVA 1 Muokkaus Janne Siuruainen Tietokone - Palvelin - SMC Kytkin - D-Link Kytkin - KUVA 6 KUVA 7 KUVA 10

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja Siltojen haitat sillat puskuroivat ja aiheuttavat viivettä ei vuonsäätelyä => sillan kapasiteetti voi ylittyä kehysrakenteen muuttaminen => virheitä jää havaitsematta Yleisesti edut selvästi suuremmat

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti Sisältää Tarkista paketin sisältö tarkasti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos yksikin tarvike on viallinen

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN

METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO 1.7.2016 ALKAEN Palvelukuvaus Kaisanet Oy (myöhemmin KAISA) Metro Ethernet operaattorituote yhdistää eri pisteissä sijaitsevat lähiverkot tai muut verkkoratkaisut

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Vrs 3.0 Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n valokuituliittymän toimitus kiinteistöön KSVV Oy toimittaa ja asentaa valokuituliittymän asiakkaalle käyttövalmiiksi.

Lisätiedot

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden 1 Vuokrasi sisältää nettiyhteyden Meillä on sinulle hyviä uutisia! Lahden Talojen ja Elisan tekemän sopimuksen mukaan vuokraasi sisältyy nettiyhteys. Saat yhteyden käyttöösi tilaamalla Saunalahti Laajakaistan

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

A-LINK IPC1. MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje

A-LINK IPC1. MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje A-LINK IPC1 MJPEG Verkkokamera Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti Sisältää Tarkista paketin sisältö tarkasti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos yksikin tarvike on viallinen tai puuttuu,

Lisätiedot

ECL Comfort 296 / 310 -säätimen yhdistäminen langattomaan verkkoon (WLAN)

ECL Comfort 296 / 310 -säätimen yhdistäminen langattomaan verkkoon (WLAN) ECL Comfort 296 / 310 -säätimen yhdistäminen langattomaan verkkoon (WLAN) 1.0 Sisältö 1.0 Sisältö... 1 2.0 Johdanto... 2 2.1 ECL Comfort 296 / 310:n käyttö SCADA-järjestelmissä WLANin kautta... 2 2.2 Mikä

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Tee ja älä tee Langattomien hälytinlaitteiden asennuksessa

Tee ja älä tee Langattomien hälytinlaitteiden asennuksessa Tee ja älä tee Langattomien hälytinlaitteiden asennuksessa Langaton teknologia - yleiskatsaus Minimoi RF-esteiden määrä kohteessa Este: mikä tahansa joka heikentää/estää RF signaalin kulkua Lähetin 2 estettä

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN Tämänkertaisen tehtävän aiheena ovat sovellusten lisäys/poisto sekä Windowsin mukana tulevat järjestelmätyökalut, jotka löytyvät valinnan Käynnistä Apuohjelmat

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Vapaat ohjelmat matkalla

Vapaat ohjelmat matkalla Vapaat ohjelmat matkalla Arto Teräs Finnish Linux User Group FLUG ry Teemailta Helsinki, 24.5.2010 Kalvo 1(14) Tietotekniikka (loma)matkalla Eihän lomalla tarvitse koskea tietokoneisiin.

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

WINDOWSIN ASENTAMINEN

WINDOWSIN ASENTAMINEN WINDOWSIN ASENTAMINEN Tässä dokumentissa kuvataan Windows 7:n asentaminen. Kuvaruutukaappaukset on tehty virtuaalikoneella ja asennusversiona käytetään Windows 7 Professional -versiota. Asennuksen jälkeen

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Martinlaakson Ostari Kivivuorentie 4, Vantaa

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Martinlaakson Ostari Kivivuorentie 4, Vantaa wlan asennussuunnitelma Martinlaakson Ostari Kivivuorentie 4, 1 1 Parturiliike Mansnerin kulma Jakamo 1. krs IV-konehuoneen perällä, käynti ulkokautta Sähkökaappi 1. krs Internet, Dual Eth, LAN switch,

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015 1 JOHDANTO CTS FWRIII-3015 on valokuituyhteyksiin tarkoitettu päätelaite. Laite toimitetaan valmiiksi asennettuna ja kytkettynä. Voit käyttää internetiä joko langattomasti tai verkkokaapelin välityksellä.

Lisätiedot

ASIAKKAAN OPAS. DNA Laajakaista

ASIAKKAAN OPAS. DNA Laajakaista ASIAKKAAN OPAS DNA Laajakaista 1 SISÄLLYSLUETTELO Tervetuloa DNA-palveluiden maailmaan! 1. Tietokoneen asetukset... 4 2. Kytkennät... 6 2.1. ADSL- ja VDSL-päätelaitteen asentaminen... 6 2.2. Kaapelimodeemi-päätelaitteen

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Ohje 5.2.2016 Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Katastrofiharjoituksen läpivientiin vaadittavat tarvikkeet 1. Koetilan palvelin, koetilan varapalvelin ja toinen koetilan varapalvelin.

Lisätiedot

Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot

Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot Tietokonemalli: Alienware Alpha R2 Säädösten mukainen malli: D07U Säädösten mukainen tyyppi: D07U002/ D07U003 Huomautukset, varoitukset ja vaarat HUOMAUTUS:

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER-V ympäristö. Muista myös nimetä palvelimet oikein! Yleiset ohjeet: Jollei muuten ohjeisteta, käytä oletussalasanaa Qwerty7

Lisätiedot

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE SO-3393 (Mifare ) Tyylikkäästi muotoiltu etälukija taustavalaistulla kosketusnäppäimistöllä. MIFARE tyyppisille etälukutunnistimille. Vihreä, keltainen tai punainen

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi TAITAJA 2007 KILPAILUTEHTÄVÄ PÄIVÄ 2 W2K3 serverin asennus Yritykseen on hankittu palvelin (eilinen työasemakone), johon tulee asentaa Windows 2003 server. Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida se. Tee

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimeen Kuituun!

Tervetuloa Avoimeen Kuituun! 23.12.2015 1 (6) Tervetuloa Avoimeen Kuituun! Kotisi on kytketty Avoimeen Kuituun ja pääset pian tilaamaan haluamiasi palveluja. Tämä opas kertoo sinulle, miten otat valokuituyhteyden käyttöön ja miten

Lisätiedot

TELIA YRITYSINTERNET. Langaton asennusohje Huawei AR161

TELIA YRITYSINTERNET. Langaton asennusohje Huawei AR161 TELIA YRITYSINTERNET Langaton asennusohje Huawei AR161 23.3.2017 2 (10) TELIA YRITYSINTERNET Yleistä palvelusta Yritysinternet Langaton on langattomalla tekniikalla toteutettu, mutta kiinteiden Yritysinternetpalveluiden

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa 1 2 R-kioskin edustalla 1. kerros 3 Valintalon edessä, kaapeli vedetään 2.kerroksen sähkökaapista 2 3 1 Kulmakonditorian lippa 1 1.Krs Sähkökaappi Netti

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Tekninen käsikirja AE-kytkentäkaapit

Tekninen käsikirja AE-kytkentäkaapit Tekninen käsikirja AE-kytkentäkaapit 3 4 1 6 3 4 8 7 5 2 Alkuperäinen kansainväliset hyväksynnät, sarjavalmisteisena varastotuotteena monissa standardimitoissa. Kokovalikoima ja toiminnalliset lisävarusteet

Lisätiedot

DSL-LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas

DSL-LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas DSL-LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ Pikaopas Tervetuloa DNA:n asiakkaaksi! Onnittelut hyvästä valinnasta ja mukavia hetkiä uuden laajakaistasi parissa. DNA:n laajakaistan käyttöönotto on helppoa ja nopeaa:

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi

LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi ETH.HINNASTO 1/ 5 LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi ETH.HINNASTO 2/ 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Saatavuusalue. 2. Operaattori Ethernet-access yhteydet tuotekuvaus

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

KUITUTALON LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas: Inteno EG500

KUITUTALON LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas: Inteno EG500 KUITUTALON LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ Pikaopas: Inteno EG500 Tervetuloa DNA:n asiakkaaksi! Onnittelut hyvästä valinnasta ja mukavia hetkiä uuden laajakaistasi parissa. Tämä asennusohje auttaa sinua

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 393499-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER-V ympäristö, sekä kolme virtuaalikonetta. Tehtäväsi on importata nämä virtuaalikoneet ja konfiguroida ne, sekä verkkolaitteet,

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

TVP 2003 kevätkurssi. Kertaus Otto Alhava

TVP 2003 kevätkurssi. Kertaus Otto Alhava TVP 2003 kevätkurssi Kertaus Kysymyksiä ja vastauksia 1) Mistä saa kurssin puuttuvat kalvot? ks. kurssin kotisivu ensi perjantaina! 2) Miten valmistautua tenttiin? (=Miten hahmotan kurssin sisällön paremmin?)

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Päivityksen asentaminen...4 Uudelle koneelle siirtäminen...6 - pikakuvake Vistan työpöydälle...7 - moniyrityskäytön polkumäärittelyt...9 - jos åäö näppäimistä

Lisätiedot

SISÄLMYSLUETTELO QUO VADIS?... 9

SISÄLMYSLUETTELO QUO VADIS?... 9 SISÄLMYSLUETTELO QUO VADIS?... 9 1. TELETOIMIALA...11 1.1 Teleala yritystoimintana...11 1.2 Telealan kehitys...14 1.2.1 Suomen erikoinen toimintamalli...16 1.2.2 Puhelinlaitosten talous...16 1.2.3 Automatisointi

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Kotikarjalan IPTV:n asetukset ja ohjeet

Kotikarjalan IPTV:n asetukset ja ohjeet Jos TV:tä aiotaan katsella vain TV:n ruudulta IPTV digiboksin välityksellä, eikä taloudessa ole kuin 1 TV, se onnistuu ilman erikoisia toimenpiteitä. Digiboksin lisäksi tarvitaan vain kytkin jossa on tuleva

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas Finnish B525 LTE CPE Pikaopas 1 Tuotteen yleiskuvaus Virran merkkivalo Wi-Fi /WPS-merkkivalo Signaalinvoimakkuuden merkkivalo LAN1-3, LAN4/WAN-portti USB-portti Palauta-painike WPS-painike Verkon tilan

Lisätiedot

DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315

DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315 DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315 Kotimokkula käyttää tavallista eli Mini-SIM korttikokoa. SIM-kortti irtoaa ilman suurta voimankäyttöä, kun painat sitä irti SIM-kortin takapuolelta. Jos irrotat väärän kokoisen

Lisätiedot

Sweex Powerline 200 Verkkosovitin Sähköverkkoon

Sweex Powerline 200 Verkkosovitin Sähköverkkoon Sweex Powerline 200 Verkkosovitin Sähköverkkoon Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti

Lisätiedot