Käytännön sovellutukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytännön sovellutukset"

Transkriptio

1 1 LÄHIVERKKOTEKNIIKKA Käytännön sovellutukset Koillis-Pohjanmaan ammattioppilaitos Sähköalan perustutkinto / Elektroniikka-asentaja Päättötyö Janne Siuruainen ja Tommi Tauriainen

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Verkon suunnittelu ja määrittely Lähiverkon rakenne ja tekniikka Lähiverkko fyysisellä tasolla Selvitystyö ja valmistelu Tarvikelistan määritys ja koostaminen Tarvikkeiden tilaus Kaapelikourun ja laiterasioiden asennus Kourun mitoitustyöt ja asennus Kaapeleiden läpivienti palvelintilaan Kaapeleiden ja laiterasioiden asennus Sähköjen asentaminen ja laiterasioiden viimeistely Sähköjen asentaminen ja käyttöönotto Laiterasioiden merkintä ja viimeistely Verkon aktiivilaitteet ja yhteys verkon ulkopuolelle Kytkin Kytkimen toiminta lähiverkossa Kytkimien valinta ja tilaus Kytkimen asennus Verkkolaboratorion sisäverkon kytkeminen koulun verkkoon Testaus, vikaselvitys ja ongelmien korjaaminen Asiakastietokoneet Asiakasohjelmien käyttö lähiverkossa Tietokoneiden valinta ja testaus Lisäohjelmien asennus Palvelin Palvelimen toiminta lähiverkossa Palvelintietokoneen ja käyttöjärjestelmän valinta Käyttöjärjestelmä Asennus, päivitys sekä käyttöönotto Palveluiden määrittäminen ja käyttöönotto Loppusanat LIITTEET LÄHTEET... 19

3 3 1. Johdanto Päättötyömme aihe löytyi opettajilta, jotka kysyivät haluaisimmeko tehdä lähiverkkotekniikasta tietopaketin, josta muodostuisi päättötyömme sisältö. Aiheet alkuperäisiin päättötöihimme olivat jo ennestään aika selvillä, mutta päätimme siirtyä tähän aiheeseen, kun keskustelimme opettajien kanssa, miten lähiverkkoprojekti toteutettaisiin. Tarkoituksenamme oli siis rakentaa huoneeseen lähiverkkoon tarvittavat laitteistot, kuten ristikytkentäpaneelit ja seinärasiat. Verkkoon oheislaitteiksi asennettaisiin uusi kytkin ja palvelin. Huoneessa ei alun perin ollut asennettuna kyseisiä laitteistoja, eikä tarvikkeita, joten pääsimme aloittamaan suunnitelmamme tyhjältä pöydältä. Rakentaminen ei rajoittunut pelkästään heikkovirtalaitteisiin, vaan projektiimme kuului myös sähköjen asentaminen tiloihin. Toiseen huoneista asensimme seinärasiat, teimme tietokoneille paikat ja asensimme sähköt. Palvelinhuoneeseen asensimme ristikytkentäpaneelin, palvelinkoneen ja sähköt.

4 4 2. Verkon suunnittelu ja määrittely 2.1 Lähiverkon rakenne ja tekniikka LAN (Local Area Network) eli lähiverkko tarkoittaa rajatulla alueella toimivaa tietoverkkoa, esimerkiksi koulun tietokoneiden muodostama verkko tai yrityksen yhden toimipisteen verkko. Tietoverkkojen siirtonopeudet vaihtelevat Mbps välillä riippuen käytettävästä tiedonsiirtotekniikasta. Lähiverkot yhdistetään toisiinsa alueverkoilla, jotka voidaan toteuttaa ATM tai Frame Relay tekniikoilla. Lähiverkossa yhteyksiä ylläpitäviä aktiivilaitteita ovat mm. kytkin, toistin ja reititin. Näiden laitteiden tarkoitus on välittää saamiaan tietoverkkopaketteja eteenpäin. Lähiverkot toteutetaan nykyisin Ethernet-tyyppisellä mallilla ja tiedonsiirrossa yleisin protokolla on TCP/IP. Vanhempia käytöstä poistuneita verkkostandardeja on mm. Token Ring, jonka verkkotopologia on rengasmainen. Token Ring on verkko, jossa vain yksi kone kerrallaan voi lähettää ja vastaanottaa tietoa verkosta. Token Ring - verkon standardi nopeus on joko 4 tai 16 Mbps. High Speed Token Ring -standardin mukaisilla laitteilla päästään 100 ja 1000 Mbps nopeuksiin. Vanhemmat verkkotekniikat on korvannut nykyisin käytettävä verkkotopologialtaan tähtimäinen Ethernet, jossa kaikki koneet voivat lähettää ja vastaanottaa tietoa samaan aikaan, eli tiedonsiirrossa ei ole erillisiä vuoroja. Vanhoihin käytöstä poistuneihin tiedonsiirtoprotokolliin kuuluvat mm. IPX ja NetBEUI. Langattomissa verkoissa (WLAN, Wireless Local Area Network) käytetään yleensä tukiasemaa, johon muut langattomilla yhteyksillä varustetut tietokoneet ottavat yhteyden ja pystyvät näin välittämään tietoa keskenään radioyhteyden avulla. Langattomat verkot ovat nopeasti yleistymässä kotikäyttöön. (Wikipedia) (Jukka Mäntylä)

5 5 2.2 Lähiverkko fyysisellä tasolla Fast (IEEE 802.3u - 100Mbps) ja Gigabit (IEEE 802.3ab - 1Gbps) Ethernet tyyppisissä lähiverkkoratkaisuissa tietokoneet yhdistetään kytkimeen tai keskittimeen UTP-5e tai UTP-6 kuparikaapelilla. Runkoyhteydet kytkimestä kytkimeen ja palvelimesta kytkimeen toteutetaan Gigabit (1Gbps) tai sitä nopeammalla Ethernet mallilla, joko kupari- tai valokuitukaapelia käyttäen. Uudemmat IEEE 802.3ae standardin mukaiset kuituyhteydet mahdollistavat jopa 10Gbps nopeudet. Pidemmillä matkoilla, esimerkiksi yhdistettäessä kunnan rakennuksien tietoverkkoja, käytetään pääsääntöisesti valokuitukaapelia, koska se on hyvin häiriösietokykyinen ja mahdollistaa nopeat runkoyhteydet. Langattomia yhteyksiä (Wireless Local Area Network IEEE b/g) käytetään tiloissa ja alueilla, joihin halutaan vaivattomat tietoverkkoyhteydet liikkuville käyttäjille tai jos maasto estää kiinteiden kaapeliyhteyksien toteuttamisen. KUVA 1 - Lähiverkko fyysisellä tasolla

6 6 3. Selvitystyö ja valmistelu Ensimmäinen työvaihe oli selvittää, millaiset tarpeet tilan verkolla olisi ja monelleko tietokoneelle tulisi varata pöytäpaikat. Selvitimme mistä tuodaan sähkö tietokoneille ja miten tietoverkko rakennetaan koneiden välille. Otimme huoneesta mitat ja hahmottelimme paperille huoneen pohjapiirustuksen. Kuvaan merkitsimme huoneen mitat sekä ovet, jotta pystyisimme arvioimaan kaapelikourun ja kaapeleiden pituudet, sekä tulevat konepaikat sekä niille tulevat pistorasiapaikat. Ovien paikat on tärkeä merkitä kuvaan, koska kaapelikouru joudutaan kiertämään niiden ylitse, eli kourua kuluu enemmän. Luokka jaettiin kolmeen ryhmään, joille jaettiin erilaisia tehtäviä sekä suunnittelun, että toteutuksen osalta. Näin jokainen ryhmä pääsisi vuorollaan tekemään asennustöitä. KUVA 2 Verkkolaboratorion hahmotelma paperille

7 7 3.1 Tarvikelistan määritys ja koostaminen Käytimme laitehankintojen selvittämiseen Onnisen internetsivuilla olevaa tietokantaa ja etsimme sieltä verkkolaboratorioon tarvitsemamme tarvikkeet, kuten UTP-5 verkkokaapelia, laiterasioita ja niin edelleen. Selvitettyämme mitä tarvikkeita tarvitsisimme, kokosimme niistä listan. Tuotteen nimike Selite Määrä Tuotenumero Pistorasia 2-osainen, maadoitettu 15 kpl Johtokanava muovi 3 kpl Datapistorasia CAT 5E 5 kpl MMJ 5x 2,5S Sähköjohto 50 m MMJ 3x 2,5S Sähköjohto 100m Ristikytkentäpaneeli C6 1 kpl CAT 5E UTP kaapeli Tietoverkkokaapeli 300 m Asennusjohto KEVI 16 Maadoituskaapeli 100 m Peitelevy 3-OS 15 kpl Peitelevy 1-OS 5 kpl RJ-45 (Lexcom) RJ-45-liitin datapistorasiaan 10 kpl Tarvikkeiden tilaus Otimme yhteyden Onnisen myymälään ja ilmoitimme mitä tuotteita tarvitsisimme ja kuinka paljon. Varmistimme tuotteiden saatavuuden ennen tilaamista ja hyväksyimme tilauksen. Muutamien päivien kuluttua tilauksemme saapui koululle. Varmistettuamme, että kaikki tilatut laitteet ja tarvikkeet olivat saapuneet, aloitimme niiden asentaminen.

8 8 4. Kaapelikourun ja laiterasioiden asennus 4.1 Kourun mitoitustyöt ja asennus Kouru oli nyt asennettu, mutta sen tärkeimmät osat puuttuivat. Seuraavaksi asensimme kourun sisään laiterasioita, joihin sähkö- sekä datapistorasiat asennettaisiin. Laiterasioita asentaessa tulee huomioida, että ne tulevat suunnilleen samalle etäisyydelle toisistaan, jolloin asennuksesta tulee esteettisesti parempi. Sähköja tietoverkkorasioita ei saa asentaa saman peitelevyn alle, koska jännitteelliset osat tulee olla suojassa, jos tietoverkkorasiaa joudutaan jälkeenpäin avaamaan korjaus- tai muutostyötä varten. Tällä asennustoimenpiteellä suojaamme mahdollisesti tulevia tietoverkkoasennuksia tekevän henkilön sähköiskun vaaralta. 4.2 Kaapeleiden läpivienti palvelintilaan Datapistorasioilta tulevien tietokoneiden verkkoyhteydet tuli kuljettaa tietoverkkokaapelilla palvelinhuoneessa sijaitsevalle tietoverkkokytkimelle, jolloin seinään tuli tehdä läpivientireikä. Samasta läpiviennistä kuljetimme myös maakaapelin kytkimen metalliselle telineelle. KUVA 3 Datapistorasian asennus

9 9 4.3 Kaapeleiden ja laiterasioiden asennus Kaapelikourun sisään asensimme verkkokaapelit jokaiselle datapistorasialle, josta yhteydet kulkisivat palvelinhuoneen tiloihin. Valitsimme suojaamattoman parikaapelin UTP-5 (Unshielded Twisted-Pair cable), joka on yleisin kaapeli nykyisissä koulujen ja yritysten sisäisissä verkkoasennuksissa. Kaapeli tulee asentaa varovasti, koska kaapelin voimakas vetäminen asennuksessa rikkoo sen. Verkkokaapelin sisäiset johtimet ovat erittäin herkkiä rikkoontumaan, eli vääränlaisen asennustavan takia koko kaapelin voi joutua uusimaan. KUVA 4 Kaapelikouru ja laiterasiat

10 10 5. Sähköjen asentaminen ja laiterasioiden viimeistely 5.1 Sähköjen asentaminen ja käyttöönotto Työsalin sähkökaapilta tuotiin syöttö verkkolaboratorion pistorasioille, sekä syöttö palvelinhuoneen pistorasialle, josta otettiin sähkö palvelinkoneeseen, kytkimeen ja mahdollisesti muihin tarvittaviin laitteisiin. Kuljetimme sähkökaapelit yhdessä verkkokaapeleiden kanssa kourun ja läpiviennin kautta palvelinhuoneeseen. Tulevaisuuden tarpeet huomioon ottaen asensimme omat vaiheet jokaiselle pistorasiaryhmälle, jolloin virtaa riittäisi useille laitteille. Palvelinhuoneeseen tulevalle metalliselle laitetelineelle asensimme maakaapelin, joka yhdistettiin sähkökaapilla muihin maadoituksiin. Tällä vältämme potentiaalierojen syntymisen metallisten osien välille ja sähkötapaturmien tapahtumisen. Jos jokin sähkölaite vioittuisi laitetelineessä, tulisi myös telineestä jännitteellinen. Maakaapeli johtaa tämän jännitteen suoraan maahan, jolloin sulake palaa välittömästi estäen lisävahingot. 5.2 Laiterasioiden merkintä ja viimeistely Kourun päällä ollut suojamuovi poistettiin ja viimeistelimme laiterasioiden asennuksen tekemällä datapistorasioiden kohdalle järjestysnumeromerkit, josta voidaan tarkistaa, mitä kytkimen porttia kukin datapistorasia käyttää. Pistorasioiden yläpuolelle merkitsimme niiden kuuluvan vain atk-käyttöön. KUVA 5 Sähkö- ja datapistorasiat

11 11 6. Verkon aktiivilaitteet ja yhteys verkon ulkopuolelle 6.1 Kytkin Kytkimen toiminta lähiverkossa Kytkin voi yhdistää Ethernet, Token Ring tai muita pakettikytkentäisiä verkon osia toisiinsa, jotta saadaan muodostettua yhtenäinen OSI-viitemallin kerroksella kaksi (siirtoyhteys) toimiva verkko. Kytkimellä voidaan yhdistää Ethernet, Token Ring sekä muita vastaavia pakettikytkentäisiä verkon osia, jolloin voidaan muodostaa erilaisia tekniikoita käyttävistä verkoista yksi toimiva verkko. Kun kytkin vastaanottaa paketin, se tallentaa lähettäneen tietokoneen fyysisen verkkokortin osoitteen (MAC-osoite) sekä portin kytkimessä sijaitsevaan osoitetauluun. Kytkin vertaa paketissa olevaa vastaanottajan MAC-osoitetta osoitetauluun ja lähettää paketin eteenpäin oikeaan porttiin. Jos kyseistä osoitetta ei löydy kytkimen osoitetaulusta, tai paketti on broadcast- tai multicast-tyyppiä, kytkin lähettää sen kaikkiin portteihin. Jos vastaanottajan portti on sama kuin lähettäjän portti, kyseinen paketti poistetaan. (Wikipedia)

12 Kytkimien valinta ja tilaus Verkkolaboratorion kytkimeksi valitsimme 16-porttisen SMC 10/100 kytkimen. 10/100 Mbps nopeus on käyttötarpeisiimme sopiva ja porttien määrä riittävä verkkolaboratorion tietokoneille. D-Linkin kytkimen hankimme myöhemmin laitevian vuoksi. Tuotteen nimike Selite Määrä SMC-EZ6516TX EU 16-porttinen 10/100Mbps kytkin 1 kpl D-Link DES-1024D 24-porttinen 10/100Mbps kytkin 1 kpl KUVAT 6, 7 SMC ja D-Link 10/100 kytkimet

13 Kytkimen asennus Verkkolaboratorioon otettiin käyttöön viisi tietokonetta, mutta paikkoja varattiin kymmenelle tietokoneelle. Näin pystyimme varmistamaan, että esimerkiksi luokkaan tuotaville kannettaville tietokoneille löytyy verkkoyhteys sekä sähköt esim. laturia varten. Palvelintilaan rakennettiin laiteteline, johon asennettiin sekä kytkin, että ristikytkentäpaneeli. Kaapelikourun kautta tulevia kaapeleita ei yhdistetä suoraan kytkimeen, vaan ristikytkentäpaneeli toimii välissä nimensä mukaisesti, eli se tuo kaapelit huoneeseen paneelin pistokkeisiin, josta yhteydet jatketaan tarpeen mukaan omiin tarkoituksiinsa. Tässä tapauksessa kaikki kaapelit yhdistettiin kytkimeen, jolloin huoneeseen saatiin toimiva tietoverkko. KUVA 8 Ristikytkentäpaneelin asennus 6.2 Verkkolaboratorion sisäverkon kytkeminen koulun verkkoon Saadaksemme verkkolaboratorion verkon yhdistettyä koulun yhteiseen verkkoon asensimme verkkojohdon, joka kulkee seuraavalle lähimmälle kytkimelle. Tästä yhteydet jatkuvat eteenpäin seuraavalle kytkimelle tai keskittimelle, josta edelleen Pudasjärven verkkoon ja siitä edespäin aina ulkomaille asti. 6.3 Testaus, vikaselvitys ja ongelmien korjaaminen Yhteydet verkkolaboratoriosta ulospäin eivät alkaneet toimia ja syyksi selvisikin työsalin rikkoutunut kytkin, johon verkkolaboratorion kytkin oli yhdistetty. Tilalle hankimme D-Link DES-1024D -24 porttisen 10/100Mbps kytkimen, jolla saimme katettua verkkolaboratorion yhteydet, työsalin tietokoneet sekä jatkoyhteydet ulospäin.

14 14 7. Asiakastietokoneet 7.1 Asiakasohjelmien käyttö lähiverkossa Asiakasohjelma on sovellus, jonka avulla verkon käyttäjät voivat ottaa etäyhteyden palvelimelle ja ohjata siellä olevaa ohjelmaa verkon yli. Palvelinohjelmaa voidaan ohjata myös samalla koneella olevalla asiakasohjelmalla. Joitain palvelinohjelmia ohjaavia asiakasohjelmia ei käytetä käsin vaan niiden ohjaus on ennalta suunniteltu ja ihminen ainoastaan asettaa asetukset haluamallaan tavalla ennen ajoa. Tämän tyylisiä ohjelmia ovat esimerkiksi yrityskäytössä olevat virustorjuntaohjelmat. (Wikipedia) 7.2 Tietokoneiden valinta ja testaus Verkkolaboratorioon tulevat tietokoneet valittiin koulun entisistä käytössä olleista tietokoneista, joiden kunto tuli tarkistaa ennen käyttöönottoa. Osa löytämistämme tietokoneista olivat käyttökelvottomia, koska niihin ei löytynyt kaikkia tarvittavia osia, kuten pakollisiksi luettavat keskusmuisti, verkkokortti ja kiintolevy. Koneista saimme valittua viisi toimivaa ns. asiakastietokonetta ja yhden palvelintietokoneen. KUVA 9 - Asiakastietokoneita 7.3 Lisäohjelmien asennus Tietokoneissa oli asennettuna Windows 98 käyttöjärjestelmä. Jokaiseen koneeseen asennettiin lisäksi Electronics Workbench ja Autocad, koska ne tulisivat sähköosaston oppilaiden käyttöön.

15 15 8. Palvelin 8.1 Palvelimen toiminta lähiverkossa Verkon palvelimella tarkoitetaan tietokonetta, joka ajaa yhtä tai useampaa palvelinohjelmaa. Näiden ohjelmien tarkoituksena on tarjota tietoverkon käyttäjille erilaisia palveluita, kuten tulostimen tulostusjonon ylläpitoa tai tiedostojen jakoa. (Wikipedia) 8.2 Palvelintietokoneen ja käyttöjärjestelmän valinta Palvelimeksi valittiin tehokkain kone, jonka saimme oppilasprojektin käyttöön. Tietokoneen testauksen jälkeen valitsimme koneeseen palvelinkäyttöön parhaiten soveltuvan käyttöjärjestelmän. Yhden käyttäjän moniajojärjestelmät eivät soveltuisi tähän toimintaan, eli meidän tulisi valita sellainen käyttöjärjestelmä, joka pystyisi hallitsemaan usean käyttäjän tekemiä palvelupyyntöjä. Näiden valintakriteerien perusteella päädyimme Ubuntu Linux järjestelmään, joka soveltuisi oppilastyöhömme parhaiten kyseisen jakelupaketin ilmaisuuden, vakauden sekä päivitettävyyden perusteella. KUVA 10 Ubuntu Linux käyttöjärjestelmän logo

16 Käyttöjärjestelmä Asennus, päivitys sekä käyttöönotto Entinen käyttöjärjestelmä poistui asennuksen aikana. Käyttöjärjestelmän asennus alkoi kiintolevyn osioinnilla ja Linuxista teimme perusasennuksen, josta voisimme myöhemmin karsia ylimääräisiä ohjelmia pois ja asentaa tarvittavia tilalle. Tämän jälkeen oli vuorossa käyttöjärjestelmän ohjelmien päivitys, joka oli suhteellisen nopea operaatio, koska käytettävissämme oli koulun nopea internetyhteys. Ohjelmistot päivitettiin, jotta saisimme käyttöömme uusimmat versiot palvelinohjelmistoista.. Tällä vältämme pahimmat ohjelmistovirheiden ja tietoturva-aukkojen aiheuttamat häiriöt palvelintietokoneen toiminnassa Palveluiden määrittäminen ja käyttöönotto Palvelintietokoneen yksi käyttötarkoitus on jakaa osa sen massamuistista verkon muiden tietokoneiden käyttöön, jolloin käyttäjät voivat tallentaa omat työnsä palvelimelle salasanasuojattuun kansioon. Tämä on vain yksi mahdollisista palveluista, joita asentamamme järjestelmä pystyisi tarjoamaan. Tietokoneella voidaan ylläpitää esimerkiksi http-palvelinta, jolloin verkon tietokoneet pystyisivät tarkastelemaan palvelinkoneen tiettyä levytilan osaa internetselaimillaan. Yksi mahdollisuus olisi antaa tulostimen ohjaaminen palvelintietokoneen hoidettavaksi, jolloin palvelintietokone huolehtisi tulostusjonosta ja kaikilla verkon tietokoneilla olisi mahdollista käyttää samaa laitetta. Asensimme palvelintietokoneeseen käyttöön Samba nimisen ohjelman, joka mahdollistaa tiedostojen jakamisen verkon yli Windows-käyttöjärjestelmällä varustettujen tietokoneiden kanssa. Jakamalla osan palvelintietokoneen kiintolevystä verkossa, voimme varmistaa, että asiakastietokoneiden käyttäjät voivat tallentaa tiedostojaan myös palvelimelle oman käyttäjätunnuksen ja salasanan taakse. Näin voimme parantaa yksittäisen käyttäjän tietoturvaa.

17 17 9. Loppusanat Näin saimme pienistä vastoinkäymisistä huolimatta rakennettua koululle yhden pienimuotoisen atk-luokan sähköpuolen oppilaiden opetuskäyttöä varten. Kyseinen verkkolaboratorio rakennettiin lähiverkkotekniikan esittelyyn oppilaita ja vierailijoita varten. Päättötyön tekemisen aikana opimme monia asioita lähiverkkotekniikkaan liittyen.

18 18 LIITTEET 1. Verkkolaboratorion hahmotelma paperille

19 19 LÄHTEET Wikipedia Vapaa tietosanakirja, 2005, Lähiverkko [Web-dokumentti]. Saatavilla osoitteessa: [Viitattu ]. Wikipedia Vapaa tietosanakirja, 2005, Ethernet [Web-dokumentti]. Saatavilla osoitteessa: [Viitattu ]. Wikipedia Vapaa tietosanakirja, 2005, Verkkokytkin [Web-dokumentti]. Saatavilla osoitteessa: [Viitattu ]. Mäntylä, J Kotiverkon rakenne [Web-dokumentti]. Saatavilla osoitteessa: [Viitattu ]. KANSIKUVA Tommi Tauriainen KUVAT 2, 3, 4, 5, 8, 9 Tommi Tauriainen KUVA 1 Muokkaus Janne Siuruainen Tietokone - Palvelin - SMC Kytkin - D-Link Kytkin - KUVA 6 KUVA 7 KUVA 10

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Tietokone kytketään huoneistossa olevaan ATK-rasiaan

Lisätiedot

TeleWell TW-EA716. ADSL modeemi Palomuuri 4 porttinen 10/100 Mbps kytkin. Pikaohje. Copyright Easytel Oy Finland

TeleWell TW-EA716. ADSL modeemi Palomuuri 4 porttinen 10/100 Mbps kytkin. Pikaohje. Copyright Easytel Oy Finland TeleWell TW-EA716 ADSL modeemi Palomuuri 4 porttinen 10/100 Mbps kytkin Pikaohje Copyright Easytel Oy Finland Pikaohje Huomautus! Lisäohjeita on englanninkielisessä ohjekirjassa. Paketin sisältö 1. TW-EA716

Lisätiedot

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ Kaapelointi / Torstai iltapäivä (12.00-16.00) 1. Tehtävän kuvaus Torstain tehtävässä on tarkoitus asentaa työpisteeseen standardin

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI Käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen asentaminen ja konfigurointi Pe 13.30-16.30

Lisätiedot

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005. Kilpailijan numero. Server 2003 Administrator. XP pro Järjestelmänvalvojan

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005. Kilpailijan numero. Server 2003 Administrator. XP pro Järjestelmänvalvojan Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005 Kilpailijan numero allekirjoitus nimen selvennys Kirjoita työn edetessä tähän selvällä käsialalla Server 2003 Administrator XP pro Järjestelmänvalvojan Langattoman

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone ja ylläpito computer = laskija koostuu osista tulostuslaite näyttö, tulostin syöttölaite hiiri, näppäimistö tallennuslaite levy (keskusyksikössä) Keskusyksikkö suoritin prosessori emolevy muisti levy Suoritin

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Linux. Alkutarkistukset

Linux. Alkutarkistukset Linux Alkutarkistukset Kytkentäkaapeli Kytkentäkaapelia voidaan nimittää myös esim. CAT 5 kaapeliksi tai verkkokaapeliksi. Kytkentäkaapeli ei yleensä kuulu vakiona uuden mikron tai verkkokortin varustuksiin.

Lisätiedot

Pekka Känninen, Juha Heiskanen

Pekka Känninen, Juha Heiskanen Pekka Känninen, Juha Heiskanen 4G Metropolia Ammattikorkeakoulu 4G 15.11.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 1.1 Projektin tausta 1 2 Projektin toteutus ja toimitettu sisältö 1 2.1 Työpisteet 1 2.1.1 4G

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

WLAN-laitteen asennusopas

WLAN-laitteen asennusopas 1 WLAN-laitteen asennusopas Ohje Inteno DG200 käyttöön WLAN-tukiasemana Tässä ohjeessa WLAN ja WIFI tarkoittavat samaa asiaa. 2 1. Myyntipaketin sisältö: -Inteno-modeemireititin (malli DG200) -Virtajohto

Lisätiedot

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Nopean asennuksen ohje

Nopean asennuksen ohje Tulostuspalvelin Nopean asennuksen ohje Nopean asennuksen ohje 1.1 Hardwaren asennusmenettely 1. Liitä tulostuspalvelin tulostimeen, jota haluat käyttää verkossa. 2. Liitä tulostuspalvelin verkkoon liittämällä

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa 12.9.2011 Osa 1: Perustietoa verkosta Asuntoloiden sisäverkko on yhdistetty Internettiin NATtaavalla

Lisätiedot

Siemens Speedstream 6515

Siemens Speedstream 6515 Siemens Speedstream 6515 Tämä ohje on laadittu helpottamaan uuden langattoman verkkosi käyttöönottoa ta. Ohjeen avulla saat luotua otettua käyttöön suotun langattoman verkkoyhteyden. Ohjeita laitteen lisäasetuksista

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2011 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300 Erinomainen ja vankkatekoinen all-in-one-ultrakannettava. Toshiba EasyGuard sisältää monia ominaisuuksia, joiden avulla yritysasiakkaat voivat parantaa tietoturvaansa, tehostaa järjestelmän suojausta ja

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen

Lisätiedot

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 8.10.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1131AG 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUS... 3 1.1 Kannen avaaminen... 3 1.2 Tukiaseman liitännät...

Lisätiedot

TW- EAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON

TW- EAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON TWEAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON Laitteessa tulee olla ohjelmisto 5.00.49 tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite OPERAATTORIN IPOSOITE Jotta valvontakameran

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI TIETOKONELAITTEIDEN ASENNUS, KORJAAMINEN JA KONFIGUROINTI

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI TIETOKONELAITTEIDEN ASENNUS, KORJAAMINEN JA KONFIGUROINTI TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI TIETOKONELAITTEIDEN ASENNUS, KORJAAMINEN JA KONFIGUROINTI TIETOKONELAITTEIDEN ASENNUS, KORJAAMINEN JA KONFIGU- ROINTI Perjantai aamupäivä

Lisätiedot

Liikkuva viihdekeskus

Liikkuva viihdekeskus Liikkuva viihdekeskus Opinnäyte Jere Kurvinen 21.5.2015 Etelä-Savon ammattiopisto Tieto- ja viestintätekniikka Käytöntuki SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKKUVA VIIHDEKESKUS... 1 2 ÄÄNENTOISTOLAITTEET... 1 2.1 Soittimen

Lisätiedot

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP]

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] HOWTO: Tulospalveluohjelman asetusten määrittely verkkokäytössä 1/5 HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] Kaksi tietokonetta saa kytkettyä keskenään

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1)

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/20) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/20) Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) WAN Marko Luoma TKK Teletekniikan laboratorio LAN M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (3/20) M.Sc.(Tech.) Marko

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Kiitos, kun valitsit paikallisen Kaisa Laajakaistan

Kiitos, kun valitsit paikallisen Kaisa Laajakaistan 1 (16) Kiitos, kun valitsit paikallisen Kaisa Laajakaistan OHJE 2 (16) KAISA LAAJAKAISTA -OHJEET 1 KAISA LAAJAKAISTA -YHTEYDEN ASENNUS WINDOWS 7 -KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLE 2 KAISA LAAJAKAISTA -YHTEYDEN ASENNUS

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja Siltojen haitat sillat puskuroivat ja aiheuttavat viivettä ei vuonsäätelyä => sillan kapasiteetti voi ylittyä kehysrakenteen muuttaminen => virheitä jää havaitsematta Yleisesti edut selvästi suuremmat

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...

Lisätiedot

Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää. Antti Turunen ICT-asiantuntija

Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää. Antti Turunen ICT-asiantuntija Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää Antti Turunen ICT-asiantuntija Perustietoa Peruskouluja 6 Toimipisteitä 7 Lukio Oppilasmäärät Perusopetuksessa n.1900 oppilasta Lukiossa n. 470 opiskelijaa

Lisätiedot

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Release 1 versio 4 14.9.2006 Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2006 Sisällysluettelo Osa 1: Perustietoa verkosta...3 Osa

Lisätiedot

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish LevelOne PLI-2030 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta Asennusohje Versio 07.04.12ish Esittely LevelOne 200Mbps HomePlug AV Ethernet-sillan avulla voit kytkeä mitkä tahansa Ethernet-liitännällä varustetut

Lisätiedot

UCOT-Sovellusprojekti. Asennusohje

UCOT-Sovellusprojekti. Asennusohje UCOT-Sovellusprojekti Asennusohje Ilari Liukko Tuomo Pieniluoma Vesa Pikki Panu Suominen Versio: 1.00 Julkinen 15. joulukuuta 2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Hyväksyjä Päivämäärä

Lisätiedot

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta WDS- VERKON RAKENTAMINEN OSA 1: JOHDANTO WDS- tekniikalla voidaan jatkaa langatonta verkkoa käyttämällä tukiasemia siltana, jolloin verkkoa

Lisätiedot

Käyttöopas. Linksys PLEK500. Powerline-verkkosovitin

Käyttöopas. Linksys PLEK500. Powerline-verkkosovitin Käyttöopas Linksys PLEK500 Powerline-verkkosovitin Sisältö Yleiskatsaus.............. 3 Ominaisuudet................... 3 Powerline-verkon toiminta.............. 4 Asennusesimerkki 4 Powerline-verkon asentaminen......

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Esityksen kulku Esittely ja taustaa Virtualisoinnin vaiheet ja käyttöhuomiot Laitteistot ja yhteenveto Kankaanpää: 12 136 asukasta

Lisätiedot

RESTON IT- YMPÄRISTÖ 31.1.2014. Mika Siiskonen. Tietohallinto

RESTON IT- YMPÄRISTÖ 31.1.2014. Mika Siiskonen. Tietohallinto RESTON IT- YMPÄRISTÖ Mika Siiskonen Tietohallinto resto_it_opiskelijat.docx 1 / 4 Sisällys 1. Tietokoneet... 2 2. Palvelut... 2 2.1. Tietokoneiden ohjelmat... 2 2.2. Savonian tarjoamat palvelut... 2 2.3.

Lisätiedot

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin LW056V2 Langaton Sweex LAN-korttiväyläsovitin 54 Mbps Johdanto Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 54 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Tekninen Tuki. Access Point asennusohje

Tekninen Tuki. Access Point asennusohje Access Point asennusohje Langattoman signaalin kantoaluetta on kätevä laajentaa Access Pointia ja ns. siltausta käyttämällä. Access Pointin pohjassa on WAN MAC Address (MAC osoite). Kirjoita tämä ylös

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle. 3.2.2015 Esa Väistö

Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle. 3.2.2015 Esa Väistö Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle 3.2.2015 Esa Väistö Sisällysluettelo 2 (8) Office2013 ProPlus asennus opiskelijoille ja opettajille... 3 Asennus Windows työasemaan... 3 Asennus

Lisätiedot

Verkkolisensoinnin Lueminut

Verkkolisensoinnin Lueminut Verkkolisensoinnin Lueminut Yrityksen hallinto Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Puhelin: +1-408-481-8000 Maksuton: +1-800-874-6253

Lisätiedot

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 P-870HN-51b pikaopas Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 Esittely P-870HN on monipuolinen ja nykyaikainen VDSL2-reititin, jossa yhdistyvät nopea Internet-yhteys,

Lisätiedot

IHTE 1900 Seittiviestintä (syksy 2007) VERKKOTEKNIIKKAA. Mikä on protokolla, IP osoite, nimipalvelu jne ja mihin näitä tarvitaan?

IHTE 1900 Seittiviestintä (syksy 2007) VERKKOTEKNIIKKAA. Mikä on protokolla, IP osoite, nimipalvelu jne ja mihin näitä tarvitaan? VERKKOTEKNIIKKAA Sisältö: Johdatus aiheeseen. Mikä on tieto(kone)verkko ja miksi sellaisia on? Verkot ohjelmistonäkökulmasta. Mikä on protokolla, IP osoite, nimipalvelu jne ja mihin näitä tarvitaan? Verkot

Lisätiedot

METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN

METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO 1.7.2016 ALKAEN Palvelukuvaus Kaisanet Oy (myöhemmin KAISA) Metro Ethernet operaattorituote yhdistää eri pisteissä sijaitsevat lähiverkot tai muut verkkoratkaisut

Lisätiedot

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3xcite-järjestelmän esittely Tämän päivän rakennusten hallinnointi ja valvonta on aina vain kehittyneempää. Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee räätälöidä jokaisen asiakkaan tarpeiden

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO KAHDEN TW- EAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO KAHDEN TW- EAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ TWEAV510 v2: WDSTOIMINTO KAHDEN TWEAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ Alla kaksi vaihtoehtoista ohjetta WDSverkon luomiseksi Ohje 1: WDSyhteys käyttää WPAsalausta. Tässä ohjeessa WDSyhteys toimii vain, kun tukiasema

Lisätiedot

TW-LTE REITITIN: INTERNET-YHTEYKSIEN KAISTANJAKO

TW-LTE REITITIN: INTERNET-YHTEYKSIEN KAISTANJAKO TW-LTE REITITIN: INTERNET-YHTEYKSIEN KAISTANJAKO Käyttötarkoitus: Toiminne jakaa useamman liittymän kaistaa usealle käyttäjälle samanaikaisesti. Näin ollen, kun käytössä on useampi kaista, voidaan käyttää

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

KUITU KOTIIN tietopaketti

KUITU KOTIIN tietopaketti KUITU KOTIIN tietopaketti Suupohjan seutuverkko (SSV) tuo tilaajalle valokuidun kotiin asti ja ylläpitää kuituverkon toimivuutta. SSV ei toimita internetyhteyttä kuidun kautta. Yhteyden toimivuudesta vastaa

Lisätiedot

Tietokoneverkon luomiseen ja hallintaan

Tietokoneverkon luomiseen ja hallintaan KOHTEENA VERKKO- JA JAKAMISKESKUS: Hallitse helposti Verkon hallinta onnistuu vaivattomasti Windows 7:n Verkko- ja jakamiskeskuksen kautta. Kotiverkosta on iloa silloin, kun käytössä on useita tietokoneita.

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Sivu 1/5 Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Laskelma HomePNA-tekniikkaa hyödyntävästä kiinteästä laajakaistaisesta internet-ratkaisusta taloyhtiöille. Ympäristönä voi olla erityyppiset

Lisätiedot

TeleWell TW-EA515 (b)

TeleWell TW-EA515 (b) TeleWell TW-EA515 (b) ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA515 (b) Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta seuraten. Laajennetun

Lisätiedot

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 2(6) 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset 2. Asennus Novapoint Finnish Value Pack 18.10 sovellusten asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB V2 Copyright Pikaohje Pakkauksen sisältö. 1 USB-sovittimen asennus Windows Xp.... 2 Windows Vista..... 6 Mac OS X..... 10 Wlan-tukiasemaan yhdistäminen Windows XP / Vista...

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

ECL Comfort 310 -säätimen yhdistäminen langattomaan verkkoon (WLAN)

ECL Comfort 310 -säätimen yhdistäminen langattomaan verkkoon (WLAN) ECL Comfort 310 -säätimen yhdistäminen langattomaan verkkoon (WLAN) 1.0 Sisältö 1.0 Sisältö...1 2.0 Johdanto...2 2.1 ECL Comfort 310:n käyttö SCADA-järjestelmissä WLANin kautta...2 2.2 Mikä on langaton

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan

Lisätiedot

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus)

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) Microsoft Windows Vista Business Microsoft Winodows 7 Professional Upgrade

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

Netemul -ohjelma Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 31.10.2011

Netemul -ohjelma Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 31.10.2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma ICT1TN002 1/6 Tietokone ja tietoverkot 1 ICT1TN002 Harjoitus lähiverkon toiminnasta Tässä harjoituksessa tutustutaan lähiverkon toimintaan Netemul ohjelman avulla. Ohjelmassa

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle TEEMA 1 Tietokoneen peruskäyttö Digikamera Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle Tämä tietopaketti hahmottaa lukijalle, millä tavalla kuvat voidaan siirtää kamerakännykästä tai

Lisätiedot

FuturSoft 2010- ohjelmistojen laitevaatimukset (AutoFutur,KoneFutur)

FuturSoft 2010- ohjelmistojen laitevaatimukset (AutoFutur,KoneFutur) FuturSoft 2010- ohjelmistojen laitevaatimukset (AutoFutur,KoneFutur) Verkkoversion palvelinvaatimukset: Päivitetty 9.4.2013 VA Käyttöjärjestelmä: Alle 10 työaseman järjestelmissä riittävä Windows 7 Professional

Lisätiedot

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti Sisältää Tarkista paketin sisältö tarkasti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos yksikin tarvike on viallinen

Lisätiedot

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Vrs 3.0 Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n valokuituliittymän toimitus kiinteistöön KSVV Oy toimittaa ja asentaa valokuituliittymän asiakkaalle käyttövalmiiksi.

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot