Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö"

Transkriptio

1 Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

2 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat Arvot Lapsi ja oppimiskäsitys Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja oppimisympäristö Psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö Fyysinen ympäristö 6 3. Menetelmät Leikki Yhdessä oppiminen Työkasvatus 9 4. Sisällöt Ympäristö ja luonto Kieli ja vuorovaikutus Luova ilmaisu Liikunta Matematiikka Etiikka ja katsomus Erityiskasvatus Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset Yhteistyö Arviointi Esiopetussuunnitelma Toiminta-ajatus Esiopetuksen kasvatus ja oppimistavoitteet Oppimisympäristön kuvaus Oppimismenetelmät ja työtavat Yhteistyö Esiopetuksen sisältöalueet Leikki Kieli ja vuorovaikutus Matematiikka Luonto ja ympäristökasvatus Etiikka ja katsomus Liikunta, terveys ja fyysinen kehitys Taide ja kulttuuri Erityistä tukea tarvitseva lapsi Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset Arviointi Päivähoito liikkuu Vantaalla Liikunta esiopetuksessa 25

3 3 1 Lähtökohdat Seutulan päivähoidon toimintayksikön oppimis- ja opetussuunnitelma pohjautuu Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelman yhteiseen osaan ja valtakunnalliseen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Sivistystoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan suunnitelmassa lähtökohtana ovat Vantaan kaupungin arvot. Suunnitelmaa ohjaa Vantaan tasapainoisen strategian mukaiset tavoitteet. Ikävuodet ennen kouluikää ovat ratkaisevat lapsen myöhemmälle kehitykselle. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. 1.1 Arvot Vantaan kaupungin arvot ovat: oikeudenmukaisuus, luovuus, avoimuus ja tuloksellisuus. Seutulan päivähoidossa oikeudenmukaisuus tarkoittaa, että jokaisella lapsella olisi tasavertaisesti mahdollisuus kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Luovuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lapsen käsitystä itsestään vahvistetaan leikin, liikkumisen ja muun itseilmaisun kautta. Avoimuus tarkoittaa toisaalta sitä, että lasta rohkaistaan avoimesti ilmaisemaan tunteitaan ja ajatuksiaan. Päivähoidon ja kodin välillä avoimuus merkitsee luottamuksellisen ilmapiirin luomista ja ylläpitämistä. 1.2 Lapsi- ja oppimiskäsitys Lapsi on halukas oppimaan: hän kyselee ja ottaa selvää asioista. Aikuinen auttaa lasta oppimaan ja löytämään ratkaisuja. Aikuisen tehtävänä on havainnoida lapsen oppimista ja tarjota sopivia virikkeitä ja rauhallisia oppimistilanteita. Aikuisen tehtävänä on myös opastaa lasta suhtautumaan tietoon kriittisesti.

4 4 Myönteiset kokemukset luovat pohjan lapsen oppimiselle. Kun lapsi kokee, että hänet hyväksytään omana itsenään, hän uskaltaa kokeilla ja onnistua. Aikuinen tarjoaa lapselle mahdollisuuden harjoitella uusia taitoja. Aikuinen kannustaa ja rohkaisee lasta. 1.3 Toimintayksikkö Seutulan kylä on maaseutumainen, mutta silti osa kasvavaa pääkaupunkiseutua. Tämä kaksinaisuus on Seutulan päivähoitoyksikön alueella vahvempi kuin muualla Vantaalla. Seutulan päiväkoti sijaitsee Katrinebergin vanhan kartanon puiston ja pellon reunalla. Päiväkoti on perustettu vuonna Päiväkodissa toimii kolme kokopäiväryhmää ja esiopetusryhmä. Päiväkotirakennus on kaksikerroksinen 70-luvun rivitalo, joka on peruskorjattu vuonna Sisääntulokerroksessa ovat ryhmätilat ja keittiö, alakerrassa monipuoliset toimintatilat lapsille ja aikuisille (pikkukeittiö, askartelu- ja puutyöhuone, hiekkaleikki, kirjasto / videohuone, esiopetustila, henkilökunnan työtiloja, leikkitiloja, takkahuone ja sauna). Tilat ovat viihtyisät ja valoisat ja mahdollistavat rauhallisen työskentelyn. Päiväkodin piha on rinteessä suurten tammien varjossa. Pihalla ja läheisellä pellolla on mahdollisuus monipuoliseen liikkumiseen ja leikkiin. Katrintuvan ryhmäperhepäiväkodin tilat ovat Katriinan sairaalakiinteistön eteläisen siiven päädyssä. Katrintuvassa on kaksi isoa toimintatilaa ja kaksi pienryhmätilaa. Perhepäivähoitoa tarjoavat kodit ovat kaikki pientaloissa eri puolilla kylää. Perhepäivähoitajat lapsineen kokoontuvat viikoittain vanhan kansakoulun tiloissa. 2 Varhaiskasvatus- ja oppimisympäristö Päiväkodin, ryhmäperhepäiväkodin ja perhepäivähoitokotien varhaiskasvatusympäristöön kuuluvat rakennukset, lähiympäristö sekä

5 5 toiminnallisesti eri tilanteisiin liittyvät psyykkiset ja sosiaaliset ympäristöt sekä erilaiset materiaalit ja välineet. Lapsen aktiivisuus, oppiminen ja oman toiminnan arviointi muuntuu ja kehittyy lapsen kehityksen eteenpäin viemiseksi. 2.1 Psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö Seutulan päivähoidon oppimisympäristö on ilmapiiriltään myönteinen, rohkaiseva ja turvallinen. Tällaisessa ympäristössä lapsi kokee, että hänestä välitetään ja häntä arvostetaan. Lapselle annetaan mahdollisuus ilmaista kaikenlaiset tunteensa. Lapsi voi turvallisesti harjoitella pettymysten sietämistä ja omien tunteidensa hallintaa. Kun lapsi kokee olonsa turvalliseksi, hän voi rohkeasti kokeilla ja oppia uusia asioita. Hyvä perushoito Seutulan päivähoidossa on olennainen osa turvallisuutta. Aikuisen läheisyys ja syli ovat erityisen tärkeitä pienten lasten hoidossa. Pieni lapsi ottaa kaikilla aisteillaan vastaan aikuisilta tulevaa palautetta. Kehuminen, kannustaminen ja ystävälliset sanat vahvistavat lapsen itsetuntoa ja auttavat häntä luomaan myönteisen minäkuvan. Perushoito täyttää alle kolmevuotiaan päivästä suurimman osan ja on myös isommalle lapselle hyvinvoinnin kokemus päivittäin. Hyvässä oppimisympäristössä lapsi voi kokea, että hän osaa ja onnistuu. Lapselle annetaan sopivan haastavia tehtäviä; sellaisia, jotka ovat pientä ponnistelua vaativia, mutta lapselle mahdollisia. Lapsen kanssa yhdessä arvioidaan onnistumista ja kannustetaan yrittämään. Päivähoidossa lapsi on aina ryhmän jäsen. Hyvään oppimisympäristöön kuuluu myös se, että sosiaalisten taitojen oppimiseen kiinnitetään huomiota. Lapset oppivat asioita ollessaan vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Tällöin on tärkeää, että lapsi opettelee toimimaan ryhmässä ja kokee tulevansa ryhmässä hyväksytyksi. Ryhmässä lapset oppivat myös näkemään, että kaikki eivät ole samanlaisia. Aikuisen tehtävänä on auttaa lapsia hyväksymään

6 6 erilaisuus. Aikuinen etsii myös jokaisen lapsen vahvuudet ja auttaa häntä kehittymään omasta lähtökohdastaan. Kiusaaminen ei ole sallittua. Mikäli lapset kiusaavat toisiaan, siihen puututaan heti. Anteeksipyytämistä ja anteeksiantamista opetellaan. Opetellaan noudattamaan yhteisiä sääntöjä ja ohjeita. Hyvät tavat, keskustelutaito, vuorotellen puhuminen, oman mielipiteen sanominen, silmiin katsominen ovat pieniä, mutta tärkeitä asioita. Aikuisen oma käytös on mallina lapsille. Lisäksi aikuinen voi antaa lapsille toimintamalleja myös sanallisesti vuorovaikutustilanteissa tai esim. leikin ja draaman avulla. Hyvässä oppimisympäristössä vallitsee kiireetön tunnelma. Asioita ehditään kysellä ja pohtia ja suunnitella. Kiireettömään ja rauhalliseen tunnelmaan pääsemiseksi aikuisten on tiedettävä oma paikkansa ja tehtävänsä. Asioiden asettaminen tärkeysjärjestykseen tuo myös rauhaa päivähoidon arkeen. Lasten psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi edellyttää päivähoidossa työskentelevien aikuisten keskinäisten suhteiden huoltoa. Tätä palvelevat säännölliset tiimipalaverit, edustuksellinen tiimi, viikko- ja kuukausikokoukset, työnohjaus, tulos- ja kehityskeskustelut ja vuosittainen kehittämispäivä. 2.2 Fyysinen ympäristö Tilat ovat valoisat ja kodinomaiset. Kauniissa ja siistissä ympäristössä sekä lapset että aikuiset viihtyvät. Koko henkilökunta on mukana viihtyisän ympäristön luomisessa. Tilat ovat selkeät ja rauhalliset. Lelut ja piirrokset ja maalaukset tuovat väriä ja eloa, muita koristeita käytetään säästellen. Melua yritetään välttää; jaetaan lapsia pienempiin ryhmiin, opetellaan puhumaan hiljaisella äänellä ja vältetään radion tai television taustamelua. Kun ympäristö on rauhallinen, voidaan aisteja herätellä keskittymällä kuuntelemaan, katselemaan ja tuntemaan.

7 7 Yhteisiä tiloja käytetään vuorotellen ja aktiivisesti. Päiväkodista, Katrintuvasta ja perhepäivähoidosta voidaan vierailla toistemme luona. Päiväkodissa portaiden alla, lastenhuoneessa ja takkahuoneessa lapset leikkivät mielellään pienissä ryhmissä. Askarteluhuoneessa on mahdollista työskennellä rauhassa, jättää työ välillä kuivumaan ja jatkaa myöhemmin. Aikuiset arvioivat jatkuvasti lasten toimintaympäristöä ja pyrkivät kehittämään sitä lasten kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Tietyt materiaalit ja välineet ovat aina lasten saatavilla, mutta niihin pyritään myös tuomaan vaihtelua. Rakentelusarja vaihdetaan toiseen, kun se ei enää tunnu kiinnostavalta. Kirjoja, pelejä ja leluja vaihdellaan ryhmästä toiseen. Kasvattajien vastuulla on havainnoida lasta ja lapsiryhmää ja muokata ja kehittää ympäristöä lasten kehitystasoa, tarpeita ja kiinnostusta vastaavaksi. Lasten omaehtoinen toiminta kattaa suuren osan päivästä. Kun lapset tietävät, mistä löytävät tarvitsemansa tarvikkeet ja osaavat ottaa ne, he voivat toimia itsenäisesti ja kokevat näin paikan omakseen. Lelut, pelit, kirjat ja erilaiset piirustus- ja maalaustarvikkeet ovat lasten ulottuvilla. Itsenäisesti toimiessaan lapset oppivat myös suunnittelemaan toimintaansa. Yhdessä aikuisen kanssa lapsi miettii, mitä haluaisi tehdä ja kenen kanssa. Lapset oppivat kantamaan vastuuta järjestyksestä, kun heidän tulee laittaa tavarat takaisin paikoilleen. Lasten töiden esillepanoon kiinnitetään huomiota. Töitä kerätään myös lapsen omaan kansioon. Luonto tarjoaa rikkaan oppimisen ja elämysten mahdollisuuden. Päivähoito kuuluu Seutulan kyläyhteisöön. Lapset näkevät peltotöitä, voivat osallistua kylän tapahtumiin ja käyvät Seutulan kappelissa joulukirkossa. Lapsi tutustuu vähitellen kouluun, urheilukenttään ja saattaa käydä ensimmäistä kertaa elämässään kirjastoautossa, hevostilalla tai kauppapuutarhassa. Perhepäivähoitolapset vierailevat toisen hoitajan kodissa. Bussilla pääsemme retkelle Helsinkiin, Myyrmäkeen tai Tikkurilaan.

8 8 3 Menetelmät 3.1 Leikki Leikki on lapselle luontainen tapa toimia. Se on kehityksen ja oppimisen perusta. Leikissä lapsi opettelee käsittelemään erilaisia tunteita, esim. ilo, suru ja pelko. Vuorovaikutustaidot kehittyvät, mielikuvitus pääsee valloilleen ja lapsi opettelee tekemään valintoja ja ratkaisemaan ongelmia. Päivähoidossa leikki on keskeinen toimintatapa. Pyrimme järjestämään riittävästi aikaa, tiloja ja välineitä hallittuun vapaaseen leikkiin ja leikin monipuoliseen kehittymiseen. Lapsilla on mahdollisuus leikkiä yksin, pienissä tai suuremmissa ryhmissä. Aikuinen ohjaa ja havainnoi ryhmän lasten leikkejä. Näin saatua tietoa lapsen kehityksestä ja kiinnostuksen kohteista hyödynnetään suunnittelussa ja toiminnassa. 3.2 Yhdessä oppiminen Lapsi on aktiivinen ja utelias toimija. Oppiminen perustuu kokemuksiin ja vuorovaikutuksellisuuteen. Opetus perustuu lapsen esittämien kysymysten ja hänen arkikokemustensa pohjalle. Aikuinen havainnoi lasta ja lapsiryhmää ja poimii lasten leikeistä ja kysymyksistä niitä asioita, jotka lapsia kiinnostavat. Sitten asioista lähdetään yhdessä ottamaan selvää. Tutkitaan kirjoja, maalataan, muovaillaan, keskustellaan, rakennetaan tai vaikka maistellaan riippuen tutkittavasta aiheesta. Aikuinen suunnittelee näin toimintaa lasten kiinnostusten pohjalta, tekee jatkuvasti havaintoja ja vie projektia eteenpäin. Lapsi oppii asioita vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa ja myös muita seuraamalla. Kaikki lapset eivät opi asioita samalla tavalla eikä samassa tahdissa. Pienen lapsen kasvattaja ei ole ensisijaisesti opettaja vaan havainnoija, oppimistilanteiden tarjoaja ja kannustaja. Aikuinen pyrkii kuuntelemaan lasta aktiivisesti ja olemaan lapsen tukena, kun lapsi harjoittelee taitojaan.

9 9 3.3 Työkasvatus Työkasvatus antaa lapselle oikeuden työn kautta saatavaan itsetuntoon ja vastuullisuuteen perheessä ja yhteiskunnassa. Lähtökohtana on iloisesti yhdessä tekeminen ja tuloksesta nauttiminen. Näin esimerkiksi silloin, kun vanhempainillassa on tarjolla lasten tekemiä leivonnaisia. Lapsi ohjataan oppimaan kodin töitä, esimerkiksi leipomista, pöytien kattamista, haravoimista ja joskus esim. pieniä toimistotehtäviä. Töitä tehdessä lapsille välitetään myös kuva tasa-arvoisesta roolijaosta tyttöjen ja poikien, naisten ja miesten välillä. Pienet työtehtävät saavat lapsen tuntemaan hoitopaikan omakseen. Lapsi kokee itsensä tärkeäksi saadessaan tehdä oikeita töitä. Lapsi oppii myös kantamaan vastuuta ympäristöstään ja sen viihtyvyydestä. Lapset osaavat tehdä monenlaisia, vaativiakin asioita. Ilman harjoittelua näitä taitoja ei voi oppia. Aikuiselta vaaditaan usein asioiden uudelleen arviointia, kun lapsille annetaan mahdollisuus harjoitella töiden tekemistä. Pienikin voi kantaa posliinilautasta. Joskus tulee sirpaleita, mutta ei se haittaa. 4 Sisällöt Lapsi ei koe maailmaa pieninä paloina, sisältöinä. Mitä pienempi lapsi, sitä kokonaisvaltaisemmin hän hahmottaa ja tutkii ympäröivää todellisuutta. Vasta myöhemmin asioita luokitellaan erilaisiin lokeroihin. Sisältöalueet ovat aikuisen työväline.

10 Ympäristö ja luonto Lapsen mielenkiinnon herättämistä luontoa kohtaan ja ymmärrystä sen suojelemiseen halutaan päivähoidossa korostaa. Tutustutaan lähialueen metsään ja peltoihin. Opetetaan lapselle kierrätystä keräämällä paperia ja laittamalla tähteet biojäteastiaan. Lasten kiinnostusta luontoon lisää kokemusten vaihto elämänpiiriin kuuluvista ympäristö-asioista kuten linnuista, kasveista, maaseudusta, kaupungista, taivaankappaleista, elämästä ja kuolemasta. 4.2 Kieli ja vuorovaikutus Lapsi tarvitsee kielen kehitystä tukevan virikkeellisen kasvuympäristön. Kieli on ajattelun tukena. Pienimmät lapset ilmaisevat toiveitaan elein, ilmein ja liikkein. Aikuinen eläytyy lapsen puheeseen ja rohkaisee vuorovaikutukseen. Arkirutiinit opettavat lapselle kieltä. Lapsi oppii jäljittelemällä, kyselemällä ja vähitellen luokittelee asioita käsittein. Samoin lorut, riimit, leikit, sadut, tarinat ovat päivittäisiä kirjallisuuden apuvälineitä. Aikuinen ohjaa lapsen havaintoja, kuuntelee, kuvailee, kertoo ja puhuu. 4.3 Luova ilmaisu Luovalla ilmaisulla pyritään tukemaan hienomotoriikkaa, keskittymistä, pitkäjänteisyyttä ja iloitsemaan tekemisestä ja onnistumisesta. Lasten kanssa tehdään näytelmiä, myös aikuiset esittävät joskus lapsille sadun tai esim. johonkin ongelmaan liittyvän tarinan,

11 11 Erilaista musiikkia kuunnellaan, lauluja ja laululeikkejä opetellaan. Musiikkiliikunta ja tanssi ovat mieleistä ja viihdyttävää. Rytmi, laulu ja musiikin kuuntelu synnyttää elämyksellisiä ja iloisia kokemuksia. Tekemistä on monenlaista; sisällä ja ulkona, pöydän ääressä ja lattialla. Muovailuvaha, savi, hiekka, paperi, vesivärit, sormivärit, lyijy- ja värikynät, tussit, vesi, jauhot, veitset, rakentelupalikat, pallot, saippuakuplat, tikut ja kivet, kuvat ja valokuvat, vesisiveltimet, lanka, neula, sakset, vasara, saha, lumi ja jää ovat välineitä luomiseen. 4.4 Liikunta Liikuntakasvatuksen suunnittelussa otetaan huomioon lapsen motoriset taidot. Lapsen liikkumisen määrää ja laatua havainnoidaan. Lasta kannustetaan. Seurataan lapsen kehittymistä toimintavuoden aikana yhteistyössä vanhempien kanssa. Lapsen motorisia taitoja seurataan ja kehitetään. Lapsen ryömiminen, konttaaminen, käveleminen, seisominen, epätasaisessa maastossa käveleminen, kiipeäminen, pallon potkiminen ja heittäminen, vetäminen, työntäminen, juokseminen, tasajalkahyppely, liikehtiminen rytmin tai musiikin tahdissa, yhdellä jalalla seisominen, mallin mukaan liikkuminen, hiihto, luistimilla seisominen, luistelu, polkupyörällä ajo, ylöspäin, eteenpäin ja taaksepäin hyppääminen. Miten lapsi suhtautuu muihin lapsiin ja osaako hän liikkua yhdessä toisten kanssa. Lapselle annetaan aikaa harjoitella taitoja ja häntä kannustetaan monipuoliseen, reippaaseen ja hauskaan liikkumiseen

12 Matematiikka - vertailu (yhtä monta enemmän vähemmän, yhtä suuri suurempi pienempi jne.) - lukukäsite, luvut, numeromerkit - luokittelu, sarjoittaminen - arkielämän matematiikkaa (päivämäärät, oma ikä, lasten lukumäärä jne.) - mittaaminen konkreettinen materiaali, pelit, kokeilut, pohdinnat, arkielämän kokemukset 4.6 Etiikka ja katsomus Elämänkatsomuksellinen opetus lähtee kodin kasvatusnäkemyksestä Arjen tilanteissa käydään lapsen kanssa läpi sitä mikä on oikein ja mikä väärin. Keskustellaan oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvosta, toisen kunnioittamisesta ja vapaudesta. Lapsi saa tuntea olonsa turvalliseksi. Hän tuntee, että hänestä välitetään. 5 Erityiskasvatus Päivähoidossa pyritään havaitsemaan lapsen kehityksen viivästymiset tai poikkeamat. Tärkeää on tarjota haastavat kehittymismahdollisuudet myös lahjakkaalle lapselle. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kuntouttamisessa lapsen perhe on avainasemassa. Seutulan päivähoito on läheisessä yhteistyössä alueen kiertävän erityislastentarhanopettajan kanssa. Konsultoivana apuna toimii myös kuntoutustyöryhmä, joka arvioi lapsen tilanteen ja ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin.

13 13 Erityislapselle tehdään yhdessä vanhempien ja erityistyöntekijöiden kanssa lapsikohtainen suunnitelma (LAKSU), jota arvioidaan jatkuvasti. Tarvittaessa ryhmiin palkataan henkilökohtaisia tai ryhmäkohtaisia avustajia. 6 Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset Seutulan päivähoidossa on muutamia lapsia suomalaisen kulttuurin ulkopuolelta. Tärkeänä pidetään suvaitsevaisuuden ilmapiiriä ja ystävyyttä erilaisten ihmisten kanssa. Seutulan päivähoidossa otetaan huomioon eri kielija kulttuuritaustaisten lasten kasvatukseen ja hoitoon liittyvät kysymykset yhdessä asiantuntijoiden kanssa. 7 Yhteistyö Vanhemmat ja lapsen perhe ovat tärkein yhteistyötahomme. Jokaisen lapsen vanhempien kanssa tehdään päivähoito- ja varhaiskasvatussopimus. Päivittäiset tuomis- ja hakutilanteet ovat tärkeä hetki lasten kuulumisten välittämiseen. Vanhemmille järjestetään vanhempainilta kerran vuodessa sekä perheille erilaisia juhlia ja muita vapaamuotoisia tilaisuuksia. Kiertävä erityislastentarhanopettaja on päivähoitoyksikön läheisin erityistyöntekijä. KELTO vierailee ryhmissä, antaa tukea ja neuvoja tiimien työntekijöille, Hän tekee yhteistyötä myös perheen kanssa sekä toimii yhdistävänä linkkinä esimerkiksi kuntoutustiimiin. Lisäksi päivähoidossa ollaan läheisessä yhteistyössä mm. puheterapeuttien, perheneuvolan ja lasten neuvolan kanssa. Seutulan koululle pääsemme jumppaamaan ja viettämään juhlia. Koulun kanssa tehdään yhteistyötä erityisesti esiopetusikäisten lasten kanssa.

14 14 Vantaankosken seurakunta järjestää joulukirkon Seutulan kappelissa ja joskus perhepäivähoidolle retken Holman leirikeskukseen. Osallistumme joihinkin muihin seurakunnan järjestämiin tapahtumiin kuten pääsiäisvaellukseen. 8 Arviointi Lapset arvioivat yhdessä aikuisen kanssa omaa oppimistaan. Lapset antavat myös palautetta toiminnasta; mikä oli kivaa ja miksi, mikä ei ollut kivaa, mitä olisi mukava tehdä. Vanhemmille tehdään ajoittain asiakastyytyväisyyskysely, jossa vanhemmat pääsevät arvioimaan lapsen päivähoitoa. Vanhemmilta saamme palautetta myös päivittäin ja hoito- ja kasvatussopimusta tehdessä. Tiimit arvioivat omaa työtään viikoittain tiimipalavereissa. Vuosittain tehdään työsuunnitelmat, joita arvioidaan jatkuvasti ja kauden päätteeksi. Oppimis- ja opetussuunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään tarpeen mukaan. Kasvatushenkilöstöä osallistuu vuosittain alueen varhaiskasvatuksen kehittämisen työryhmiin, Katiskaan ja Parveen. Kerran vuodessa on yksikkömme kehittämispäivä. Kaikki työntekijät osallistuvat vuosittain 3 5 koulutukseen. 9 Esiopetussuunnitelma Esiopetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Seutulan koulun alkuopetuksen ja esiopetuksen työntekijöiden kanssa. Se tarkentaa 6-vuotiaiden osuutta oppimis- ja opetussuunnitelmassa.

15 Toiminta-ajatus Repullinen onnistumisen elämyksiä, luottamusta omiin taitoihin ja yhteisiä hetkiä toisten lasten kanssa on hyvä eväspaketti tulevalle koulutielle. Esiopetuksessa tavoitteenamme ja toiminta-ajatuksenamme on tarjota lapsille onnistumisen ja elämyksien kautta luottamusta omiin taitoihin. Yhdessä muiden lasten kanssa esiopetusikäinen laajentaa omaa maailmankuvaansa. Uusien asioiden harjoitteleminen ja opetteleminen tapahtuu leikinomaisesti useinkin sadun kuuntelun ja siihen eläytymisen kautta Esiopetuksen kasvatus- ja oppimistavoitteet Esiopetuksen tarkoituksena on parantaa lapsen oppimisedellytyksiä ja näin mahdollistaa paremmat edellytykset koulun aloittamiselle. Esiopetuksessa tiedonalojen sisältöjen avulla lapsi laajentaa maailmankuvaansa ja harjoittelee kuuntelu- ja keskustelutaitojaan. Tavoitteenamme on vahvistaa esiopetusvuonna lapsen myönteistä minäkäsitystä, vahvistaa hänen luottamustaan omiin kykyihinsä. Vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa esioppilaan oppimistaitoja edistetään: harjoitellaan työnjakoa, lapsen itseohjautuvuutta ja ongelman ratkaisutaitoja. Lapsi tulee tietoiseksi omasta oppimisestaan ja omasta merkityksestään oppimisprosessissaan. Tehtävien kautta lapsi harjoittelee ottamaan vastuuta itsestään ja huomioimaan muita ryhmän jäseniä. Päiväkotimme esioppilaat aloittavat koulunsa Seutulan koulussa. Opetussuunnitelmamme on tehty yhdessä Seutulan koulun esiopettajan kanssa. Tavoitteenamme on tarjota mahdollisimman yhteneväistä esiopetusta molemmissa taloissa. Osaltaan tämän tavoitteen toteutumisen mahdollistaa yhdessä sovittu ja käytetty opetusmateriaali. Päiväkodin esioppilaat vierailevat kevätlukukauden aikana viikoittain koulun aamunavauksissa. Tällöin tavataan koulun esioppilaita, tulevia luokkakavereita, ja tutustutaan koulun tiloihin

16 Oppimisympäristön kuvaus Esiopetusta on 20 tuntia viikossa. Päiväkodissamme opetus tapahtuu aamupäivällä kello: välisenä aikana. Esiopetusryhmässä olevat kokopäivähoitoa tarvitsevat lapset jatkavat päiväänsä päiväkodin vuotiaiden kanssa. Esiopetustoiminta noudattaa koulujen loma-aikoja. Päiväkodissamme on esiopetuksen käytössä erillinen esiopetustila.. Päiväkodin muut leikkitilat ovat myös esioppilaiden käytössä miltei päivittäin. Seutulan koulun jumppasalia voimme käyttää säännöllisesti. Piha-alueemme mahdollistaa monimuotoisen ulkoilun, leikin, luonnontarkkailun ja vuodenaikojen havainnoin. Varsinkin syksyisin ja keväisin teemme retkiä lähimetsään Oppimismenetelmät ja työtavat Esiopetuksessa työskentelyn pohjana on leikinomaisuus, lapsen kehitystasosta lähtevä toiminta, joka edistää lapsen kielellistä kehitystä ja valmiuksia oppia uusia asioita. Lapset työskentelevät yksin, yhdessä, pareittain ja pienryhmissä. Lapset toimivat aikuisen ohjaamissa ja itsenäisissä tuokioissa. Sadun maailman kautta lapset tutustuvat aakkosiin ja numeroihin sekä oppivat myötäelämisen taitoja. Silmät sulkemalla annamme mielikuvitukselle siivet ja olemme mukana jännittävissä seikkailuissa. Erilaisia tuokioita ovat leikki sisällä ja ulkona, tutkiminen, arjen toiminnot, apulaisten tehtävät, retket, toiminnallinen oppiminen, ongelmaratkaisutilanteet ja liikuntatuokiot. Päivittäiset vuorovaikutustilanteet ryhmässä ja lasten kesken ovat myös kasvattavia kokemuksia lapsille. Lasten vanhempien kanssa teemme syksyllä lapselle päivähoito- ja varhaiskasvatussopimuksen, jossa sovimme esiopetusta koskevista asioista. Tällöin selviää myös vanhempien asettamat odotukset ja toivomukset esiopetusvuodelle. Kevätlukukaudella kokoonnumme näissä merkeissä toistamiseen ja katsastamme miten vuosi on edennyt. Vanhempien halutessa lapsi voi olla läsnä tässä tilaisuudessa.

17 Yhteistyö Päiväkodin ja koulun esiopetusryhmien opettajat tekevät yhteistyötä keskenään suunnitellen ja toteuttaen yhteisiä projekteja ja juhlia. Päiväkodissa tehdään myös yhteistyötä 3-5 -vuotiaiden lasten kasvatuksesta vastaavan henkilöstön kanssa. Yhdessä suunnitellaan erilaisia tuokioita joihin osallistuvat päiväkodin kaikenikäiset lapset. Yhteistyötä tehdään vanhempien kanssa keskustellen tavattaessa, puhelimen välityksellä ja kirjallisilla tiedotteilla. Vanhemmille jaettavasta viikkosuunnitelmasta he voivat seurata ja olla tietoisia päivittäisistä tapahtumista ja retkistä. Teemme yhteistyötä päivähoidon kiertävän erityislastentarhanopettajan kanssa ja hän voi myös olla yhteydessä suoraan vanhempiin, tilanteiden mukaan. Yhteistyökumppaneita ovat myös tarvittaessa alueemme puheterapeutti, toimintaterapeutti sekä neuvolan terveydenhoitaja. Päiväkodin esiopetuksella ja Seutulan koululla on yhteinen esi- ja alkuopetuksen yhteistyösuunnitelma, joka tarkistetaan vuosittain työsuunnitelmien yhteydessä.. Suunnitelma kattaa vuoden yhteistyötapahtumat kuukausittain. Päiväkodin esioppilaiden vanhemmat voivat, koulun kutsuessa, osallistua koululla järjestettäviin vanhempainiltoihin. Päiväkodin ja koulun esiopettajat tapaavat säännöllisesti ja suunnittelevat esiopetuksen toteuttamista sekä yhteisiä tapahtumia. Tämä esiopetuksen opetussuunnitelma on tehty yhteistyössä koulun ja päiväkodin kanssa. 9.3 Esiopetuksen sisältöalueet Leikki Leikki on lapselle luontainen ja mielekäs tapa käydä mielessään läpi jo tapahtuneita tilanteita ja kokemuksia. Se on myös hedelmällinen tapa oppia uusia asioita. Leikki voi olla lapsen luonnollisena toimintana itseohjautuvaa. Opettajan suunnittelemana ja järjestämänä, oppimista edistävää toimintaa. Leikki on väline erilaisten kokemusten tuomien tunteiden käsittelyssä. Leikit kertovat lasten tavasta ajatella ja kokea asioita. Leikkiessään lapsi harjoittaa

18 18 sosiaalisia taitojaan, itseilmaisuaan ja ongelmaratkaisua. Hän kokee onnistumisen kokemuksia jotka vahvistavat itsetuntoa ja ovat näin tärkeitä ja merkityksellisiä. Käytetyimpiä leikin muotoja ovat esimerkiksi luovat leikit, rakentelu, teatteri, didaktiset pelit ja leikit, laululeikit, perinneleikit, ulko- ja sisäliikuntaleikit, sääntöleikit Kieli ja vuorovaikutus Lapsen kielellistä kehitystä tuetaan ja seurataan tarjoamalla kehitystasoa ja kiinnostusta vastaavaa toimintaa. Lasta rohkaistaan monipuoliseen ilmaisuun ja erilaisiin aistiharjoituksiin. Ryhmän jäsenenä lapsi opettelee kuuntelemaan toisia lapsia ja aikuisia. Lapsi osallistuu itse keskusteluun ja harjoittelee odottamaan omaa puheenvuoroaan. Lasta kannustetaan kertomaan oma mielipiteensä ja ilmaisemaan itseään rohkeasti. Sopivaan kielenkäyttöön kiinnitetään huomiota. Kirjoittamis- ja lukemisvalmiuksia kehitetään leikkien, pelien ja lapsen omien oivallusten avulla. Kirjoittamis- ja lukemisvalmiuksien kehittäminen: - kiinnostuksen herääminen kuultuun kieleen - satujen, runojen, lorujen, riimien ja arvoitusten kuunteleminen ja keksiminen - hahmotusharjoitukset - muistin kehittäminen - käden ja silmän yhteistyön harjoittaminen - sanavaraston kartuttaminen - kirjainten tunnistaminen ja tekeminen - lukusuunta - taputtamalla tavuttaminen - alkuäänteen tunnistaminen

19 Matematiikka Matemaattisia käsitteitä liittyy lasten jokapäiväiseen elämään. Matemaattisen ajattelun peruslähtökohdat esiopetuksessa ovat toiminnallisuus ja konkreettisuus. Lasta ohjataan ja autetaan leikkien, itse tekemisen, kokeilemisen ja erilaisten pelien avulla kiinnittämään huomiota, oivaltamaan ja ymmärtämään: lukumäärä 0-12, vertailu, luokittelu, ajan käsitteet, mittoja ja muotoja Luonto- ja ympäristökasvatus Luonto ympäröi Seutulan päiväkodin ja kuuluu lasten jokapäiväiseen elämään. Luonnon ja vuodenaikojen seuraaminen on päivittäistä. Lapsi on utelias elinympäristönsä tutkija, joka kiinnostuu eri luonnonilmiöistä. Hän havainnoi myös rakennettua ympäristöä. Omakohtaisten kokemuksien kautta lapsi oppii ymmärtämään ja kunnioittamaan luontoa ja sen lainalaisuuksia. Ympäristökasvatuksen virikkeitä ammennetaan lähiympäristöstä metsistä, pelloista, lähellä virtaavasta Vantaanjoesta. (luonnonmateriaalien käyttö, retket, kierrätys, luonnon havainnointi, kulttuuri ja erilaiset ihmiset) Etiikka ja katsomus Eettisen ja katsomuskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista persoonallista kasvua ja myönteistä minäkuvan kehittymistä. Tavoitteena on myös turvallisuuden tunteen herättäminen ja kokeminen yhteisissä tuokioissa.evankelisluterilainen uskontokasvatus seuraa kirkkovuoden tapahtumia. Lisäksi käsitellään lasten arjesta kumpuavia ajatuksia ja askarruttavia kysymyksiä Opetuksen osa-alueita ovat: - lasten elämään liittyvät asiat ja tilanteet

20 20 - kirkkovuoden tapahtumat, pyhien valmisteluaskareet ja yhdessä viettäminen - vierailut kirkossa, jouluna ja pääsiäisenä - yhteistyö seurakunnan työntekijöiden kanssa, lastenkirkko päiväkodissa kerran kuukaudessa - aamunavaukset Seutulan koululla kerran viikossa Lapsen ja perheen tunnustaessa muuta kuin evankelisluterilaista uskontoa järjestetään lapselle huoltajan elämänkatsomusta vastaavaa kasvatusta. Lapsen eettistä kasvatusta pyritään tukemaan kannustamalla lasta pohtimaan omien tekojensa syitä ja seurauksia. Ristiriita- ja konfliktitilanteissa mietitään erilaisia vaihtoehtoja näiden tilanteiden. selvittämiseksi. Opettajan tulee olla lapselle myös tukena lapsen kohdatessa odottamattomia tai mielipahaa aiheuttavia tilanteita. Omalla käyttäytymisellään opettaja toimii lapsille esimerkkinä ja esikuvana lasten arvomaailman kehittymiselle. Kannustamme valitsemaan eettisesti oikeita ratkaisuja ja tuntemaan ylpeyttä omasta osaamisestaan. Lapsia rohkaistaan esittämään omia ajatuksia ja kuuntelemaan muita. Eettisen kasvatuksen osa- alueita ovat muun muassa: - oman itsensä hyväksyminen - toisten hyväksyminen - reilu peli/oikeudenmukaisuus - anteeksi pyytäminen ja antaminen Liikunta, terveys ja fyysinen kehitys Yhdessä leikkimällä ja liikkumalla tuetaan lapsen luontaista halua ja tarvetta liikkua. Motoristen taitojen ja oman kehon hahmottamisen harjoitteleminen sekä liikunnan ilo luovat liikunnan harjoittamisen perustan. Liikkumalla, leikkimällä ja itse kokemalla lapsi sisäistää asioita. Hän käyttää hyväkseen mielikuvitusta ja luovuuttaan saaden onnistumisen elämyksiä. Liikunta tarjoaa myös oivallisen

21 21 mahdollisuuden harjoitella sääntöjen noudattamista ja yhteistyötä toisten lasten kanssa.( Jumppahetket koululla, talviliikunta, sääntöleikit ja pelit, pihaleikit ) Lasta ohjataan huolehtimaan terveydestään ja päivittäisestä hygieniastaan. Lapsen terveellisiä ruokatottumuksia tuetaan ja häntä ohjataan hyviin ruokailutapoihin. Päiväkodissa lapsella on mahdollisuus päivälepoon. Lasta ohjataan huolehtimaan terveydestään ja päivittäisestä hygieniastaan. Tuetaan lapsen terveellisiä ruokatottumuksia ja ohjataan hyviin ruokailutapoihin. Rauhallisen ruokailuhetken aikana harjoitellaan kohteliaisuutta ja huomaavaisuutta toisia kohtaan. Päiväkodissa lapsella on mahdollisuus lepoon päiväunien aikaan Taide ja kulttuuri Musiikkihetket tuovat lapselle elämyksiä musiikin maailmasta. Laulut ja laululeikit liittyvät aihepiiriltään käsiteltäviin teemoihin ja projekteihin sekä äidinkielen osa-alueisiin. Lasta rohkaistaan osallistumaan ja eläytymään sekä musiikin kuunteluun että esittämiseen Kuvaamataito, käsityö ja askartelu ovat itseilmaisun keinoja. Lasta rohkaistaan käyttämään mielikuvitustaan ja iloitsemaan aikaansaannoksistaan. Lasta tuetaan arvostamaan omia ja toisten tekemiä töitä. Tuokioiden aikana harjoitellaan perustekniikoiden alkeita. Tutustutaan erilaisiin materiaaleihin, välineisiin ja työskentelytapoihin. Aihevalinnoissa huomioidaan integrointi muuhun työskentelyyn: teemat, juhlat ja päiväkodin yhteiset tapahtumat.

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 Yksikkö Perttulan päiväkoti, esiopetusryhmä Leijonat. Ryhmään kuuluu sekä osa- että kokopäiväeskareita. Uotilan koulutie 81, 01860 Perttula Toiminta-aika

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Kasv. 12.6.2014 Liite 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika Osoite Vanhempien yhteystiedot Päiväkoti ja ryhmä (ryhmäkoko ja rakenne) Yhteystiedot Opettaja Hyvä lapsen huoltaja!

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Perustietolomake ja lapsen varhaiskasvatus on lasta hoitavan henkilökunnan (lapsiryhmän henkilökunta, kiertävä erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja/perhepäivähoidonohjaaja)

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin VASU

Määrlahden päiväkodin VASU Määrlahden päiväkodin VASU Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Tämä suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VASUSSAMME

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Sampolan päiväkodin ja Lastun toimintasuunnitelma

Sampolan päiväkodin ja Lastun toimintasuunnitelma Sampolassa, Sampolassa tutkitaan ja opitaan. Ihmetellen yhdessä, meidän lähiluonnossa. Leikkien ja iloiten. (säv. Jaakko kulta, san. Liisa Talus) Sampolan päiväkodin ja Lastun toimintasuunnitelma 2017-2018

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Me Ikurin päiväkodissa toteutamme varhaiskasvatusta ja esiopetusta pienryhmissä leikkien, liikkuen ja tutkien. Toimintamme yksi keskeisimmistä

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna 2017-2018 Sisältö Toimintakausi 2017-2018 3 Toimintakulttuuri 4 Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 5 Leikkiin ja vuorovaikutukseen

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLTÖ: ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS ESIOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ESIOPETUKSESSA NOUDATETTAVAT KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma (esiops) on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Ylitilantien päiväkodin. Esiopetuksen toimintasuunnitelma

Ylitilantien päiväkodin. Esiopetuksen toimintasuunnitelma Ylitilantien päiväkodin Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Ylitilantien päiväkoti Ylitilantie 5 01800 Klaukkala Puh. 040 317 4447 2. TOIMINTA-AIKA Ajalla 11.8. 2010-31.5.2011 Esiopetusta

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot