Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö"

Transkriptio

1 Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

2 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat Arvot Lapsi ja oppimiskäsitys Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja oppimisympäristö Psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö Fyysinen ympäristö 6 3. Menetelmät Leikki Yhdessä oppiminen Työkasvatus 9 4. Sisällöt Ympäristö ja luonto Kieli ja vuorovaikutus Luova ilmaisu Liikunta Matematiikka Etiikka ja katsomus Erityiskasvatus Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset Yhteistyö Arviointi Esiopetussuunnitelma Toiminta-ajatus Esiopetuksen kasvatus ja oppimistavoitteet Oppimisympäristön kuvaus Oppimismenetelmät ja työtavat Yhteistyö Esiopetuksen sisältöalueet Leikki Kieli ja vuorovaikutus Matematiikka Luonto ja ympäristökasvatus Etiikka ja katsomus Liikunta, terveys ja fyysinen kehitys Taide ja kulttuuri Erityistä tukea tarvitseva lapsi Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset Arviointi Päivähoito liikkuu Vantaalla Liikunta esiopetuksessa 25

3 3 1 Lähtökohdat Seutulan päivähoidon toimintayksikön oppimis- ja opetussuunnitelma pohjautuu Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelman yhteiseen osaan ja valtakunnalliseen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Sivistystoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan suunnitelmassa lähtökohtana ovat Vantaan kaupungin arvot. Suunnitelmaa ohjaa Vantaan tasapainoisen strategian mukaiset tavoitteet. Ikävuodet ennen kouluikää ovat ratkaisevat lapsen myöhemmälle kehitykselle. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. 1.1 Arvot Vantaan kaupungin arvot ovat: oikeudenmukaisuus, luovuus, avoimuus ja tuloksellisuus. Seutulan päivähoidossa oikeudenmukaisuus tarkoittaa, että jokaisella lapsella olisi tasavertaisesti mahdollisuus kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Luovuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lapsen käsitystä itsestään vahvistetaan leikin, liikkumisen ja muun itseilmaisun kautta. Avoimuus tarkoittaa toisaalta sitä, että lasta rohkaistaan avoimesti ilmaisemaan tunteitaan ja ajatuksiaan. Päivähoidon ja kodin välillä avoimuus merkitsee luottamuksellisen ilmapiirin luomista ja ylläpitämistä. 1.2 Lapsi- ja oppimiskäsitys Lapsi on halukas oppimaan: hän kyselee ja ottaa selvää asioista. Aikuinen auttaa lasta oppimaan ja löytämään ratkaisuja. Aikuisen tehtävänä on havainnoida lapsen oppimista ja tarjota sopivia virikkeitä ja rauhallisia oppimistilanteita. Aikuisen tehtävänä on myös opastaa lasta suhtautumaan tietoon kriittisesti.

4 4 Myönteiset kokemukset luovat pohjan lapsen oppimiselle. Kun lapsi kokee, että hänet hyväksytään omana itsenään, hän uskaltaa kokeilla ja onnistua. Aikuinen tarjoaa lapselle mahdollisuuden harjoitella uusia taitoja. Aikuinen kannustaa ja rohkaisee lasta. 1.3 Toimintayksikkö Seutulan kylä on maaseutumainen, mutta silti osa kasvavaa pääkaupunkiseutua. Tämä kaksinaisuus on Seutulan päivähoitoyksikön alueella vahvempi kuin muualla Vantaalla. Seutulan päiväkoti sijaitsee Katrinebergin vanhan kartanon puiston ja pellon reunalla. Päiväkoti on perustettu vuonna Päiväkodissa toimii kolme kokopäiväryhmää ja esiopetusryhmä. Päiväkotirakennus on kaksikerroksinen 70-luvun rivitalo, joka on peruskorjattu vuonna Sisääntulokerroksessa ovat ryhmätilat ja keittiö, alakerrassa monipuoliset toimintatilat lapsille ja aikuisille (pikkukeittiö, askartelu- ja puutyöhuone, hiekkaleikki, kirjasto / videohuone, esiopetustila, henkilökunnan työtiloja, leikkitiloja, takkahuone ja sauna). Tilat ovat viihtyisät ja valoisat ja mahdollistavat rauhallisen työskentelyn. Päiväkodin piha on rinteessä suurten tammien varjossa. Pihalla ja läheisellä pellolla on mahdollisuus monipuoliseen liikkumiseen ja leikkiin. Katrintuvan ryhmäperhepäiväkodin tilat ovat Katriinan sairaalakiinteistön eteläisen siiven päädyssä. Katrintuvassa on kaksi isoa toimintatilaa ja kaksi pienryhmätilaa. Perhepäivähoitoa tarjoavat kodit ovat kaikki pientaloissa eri puolilla kylää. Perhepäivähoitajat lapsineen kokoontuvat viikoittain vanhan kansakoulun tiloissa. 2 Varhaiskasvatus- ja oppimisympäristö Päiväkodin, ryhmäperhepäiväkodin ja perhepäivähoitokotien varhaiskasvatusympäristöön kuuluvat rakennukset, lähiympäristö sekä

5 5 toiminnallisesti eri tilanteisiin liittyvät psyykkiset ja sosiaaliset ympäristöt sekä erilaiset materiaalit ja välineet. Lapsen aktiivisuus, oppiminen ja oman toiminnan arviointi muuntuu ja kehittyy lapsen kehityksen eteenpäin viemiseksi. 2.1 Psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö Seutulan päivähoidon oppimisympäristö on ilmapiiriltään myönteinen, rohkaiseva ja turvallinen. Tällaisessa ympäristössä lapsi kokee, että hänestä välitetään ja häntä arvostetaan. Lapselle annetaan mahdollisuus ilmaista kaikenlaiset tunteensa. Lapsi voi turvallisesti harjoitella pettymysten sietämistä ja omien tunteidensa hallintaa. Kun lapsi kokee olonsa turvalliseksi, hän voi rohkeasti kokeilla ja oppia uusia asioita. Hyvä perushoito Seutulan päivähoidossa on olennainen osa turvallisuutta. Aikuisen läheisyys ja syli ovat erityisen tärkeitä pienten lasten hoidossa. Pieni lapsi ottaa kaikilla aisteillaan vastaan aikuisilta tulevaa palautetta. Kehuminen, kannustaminen ja ystävälliset sanat vahvistavat lapsen itsetuntoa ja auttavat häntä luomaan myönteisen minäkuvan. Perushoito täyttää alle kolmevuotiaan päivästä suurimman osan ja on myös isommalle lapselle hyvinvoinnin kokemus päivittäin. Hyvässä oppimisympäristössä lapsi voi kokea, että hän osaa ja onnistuu. Lapselle annetaan sopivan haastavia tehtäviä; sellaisia, jotka ovat pientä ponnistelua vaativia, mutta lapselle mahdollisia. Lapsen kanssa yhdessä arvioidaan onnistumista ja kannustetaan yrittämään. Päivähoidossa lapsi on aina ryhmän jäsen. Hyvään oppimisympäristöön kuuluu myös se, että sosiaalisten taitojen oppimiseen kiinnitetään huomiota. Lapset oppivat asioita ollessaan vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Tällöin on tärkeää, että lapsi opettelee toimimaan ryhmässä ja kokee tulevansa ryhmässä hyväksytyksi. Ryhmässä lapset oppivat myös näkemään, että kaikki eivät ole samanlaisia. Aikuisen tehtävänä on auttaa lapsia hyväksymään

6 6 erilaisuus. Aikuinen etsii myös jokaisen lapsen vahvuudet ja auttaa häntä kehittymään omasta lähtökohdastaan. Kiusaaminen ei ole sallittua. Mikäli lapset kiusaavat toisiaan, siihen puututaan heti. Anteeksipyytämistä ja anteeksiantamista opetellaan. Opetellaan noudattamaan yhteisiä sääntöjä ja ohjeita. Hyvät tavat, keskustelutaito, vuorotellen puhuminen, oman mielipiteen sanominen, silmiin katsominen ovat pieniä, mutta tärkeitä asioita. Aikuisen oma käytös on mallina lapsille. Lisäksi aikuinen voi antaa lapsille toimintamalleja myös sanallisesti vuorovaikutustilanteissa tai esim. leikin ja draaman avulla. Hyvässä oppimisympäristössä vallitsee kiireetön tunnelma. Asioita ehditään kysellä ja pohtia ja suunnitella. Kiireettömään ja rauhalliseen tunnelmaan pääsemiseksi aikuisten on tiedettävä oma paikkansa ja tehtävänsä. Asioiden asettaminen tärkeysjärjestykseen tuo myös rauhaa päivähoidon arkeen. Lasten psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi edellyttää päivähoidossa työskentelevien aikuisten keskinäisten suhteiden huoltoa. Tätä palvelevat säännölliset tiimipalaverit, edustuksellinen tiimi, viikko- ja kuukausikokoukset, työnohjaus, tulos- ja kehityskeskustelut ja vuosittainen kehittämispäivä. 2.2 Fyysinen ympäristö Tilat ovat valoisat ja kodinomaiset. Kauniissa ja siistissä ympäristössä sekä lapset että aikuiset viihtyvät. Koko henkilökunta on mukana viihtyisän ympäristön luomisessa. Tilat ovat selkeät ja rauhalliset. Lelut ja piirrokset ja maalaukset tuovat väriä ja eloa, muita koristeita käytetään säästellen. Melua yritetään välttää; jaetaan lapsia pienempiin ryhmiin, opetellaan puhumaan hiljaisella äänellä ja vältetään radion tai television taustamelua. Kun ympäristö on rauhallinen, voidaan aisteja herätellä keskittymällä kuuntelemaan, katselemaan ja tuntemaan.

7 7 Yhteisiä tiloja käytetään vuorotellen ja aktiivisesti. Päiväkodista, Katrintuvasta ja perhepäivähoidosta voidaan vierailla toistemme luona. Päiväkodissa portaiden alla, lastenhuoneessa ja takkahuoneessa lapset leikkivät mielellään pienissä ryhmissä. Askarteluhuoneessa on mahdollista työskennellä rauhassa, jättää työ välillä kuivumaan ja jatkaa myöhemmin. Aikuiset arvioivat jatkuvasti lasten toimintaympäristöä ja pyrkivät kehittämään sitä lasten kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Tietyt materiaalit ja välineet ovat aina lasten saatavilla, mutta niihin pyritään myös tuomaan vaihtelua. Rakentelusarja vaihdetaan toiseen, kun se ei enää tunnu kiinnostavalta. Kirjoja, pelejä ja leluja vaihdellaan ryhmästä toiseen. Kasvattajien vastuulla on havainnoida lasta ja lapsiryhmää ja muokata ja kehittää ympäristöä lasten kehitystasoa, tarpeita ja kiinnostusta vastaavaksi. Lasten omaehtoinen toiminta kattaa suuren osan päivästä. Kun lapset tietävät, mistä löytävät tarvitsemansa tarvikkeet ja osaavat ottaa ne, he voivat toimia itsenäisesti ja kokevat näin paikan omakseen. Lelut, pelit, kirjat ja erilaiset piirustus- ja maalaustarvikkeet ovat lasten ulottuvilla. Itsenäisesti toimiessaan lapset oppivat myös suunnittelemaan toimintaansa. Yhdessä aikuisen kanssa lapsi miettii, mitä haluaisi tehdä ja kenen kanssa. Lapset oppivat kantamaan vastuuta järjestyksestä, kun heidän tulee laittaa tavarat takaisin paikoilleen. Lasten töiden esillepanoon kiinnitetään huomiota. Töitä kerätään myös lapsen omaan kansioon. Luonto tarjoaa rikkaan oppimisen ja elämysten mahdollisuuden. Päivähoito kuuluu Seutulan kyläyhteisöön. Lapset näkevät peltotöitä, voivat osallistua kylän tapahtumiin ja käyvät Seutulan kappelissa joulukirkossa. Lapsi tutustuu vähitellen kouluun, urheilukenttään ja saattaa käydä ensimmäistä kertaa elämässään kirjastoautossa, hevostilalla tai kauppapuutarhassa. Perhepäivähoitolapset vierailevat toisen hoitajan kodissa. Bussilla pääsemme retkelle Helsinkiin, Myyrmäkeen tai Tikkurilaan.

8 8 3 Menetelmät 3.1 Leikki Leikki on lapselle luontainen tapa toimia. Se on kehityksen ja oppimisen perusta. Leikissä lapsi opettelee käsittelemään erilaisia tunteita, esim. ilo, suru ja pelko. Vuorovaikutustaidot kehittyvät, mielikuvitus pääsee valloilleen ja lapsi opettelee tekemään valintoja ja ratkaisemaan ongelmia. Päivähoidossa leikki on keskeinen toimintatapa. Pyrimme järjestämään riittävästi aikaa, tiloja ja välineitä hallittuun vapaaseen leikkiin ja leikin monipuoliseen kehittymiseen. Lapsilla on mahdollisuus leikkiä yksin, pienissä tai suuremmissa ryhmissä. Aikuinen ohjaa ja havainnoi ryhmän lasten leikkejä. Näin saatua tietoa lapsen kehityksestä ja kiinnostuksen kohteista hyödynnetään suunnittelussa ja toiminnassa. 3.2 Yhdessä oppiminen Lapsi on aktiivinen ja utelias toimija. Oppiminen perustuu kokemuksiin ja vuorovaikutuksellisuuteen. Opetus perustuu lapsen esittämien kysymysten ja hänen arkikokemustensa pohjalle. Aikuinen havainnoi lasta ja lapsiryhmää ja poimii lasten leikeistä ja kysymyksistä niitä asioita, jotka lapsia kiinnostavat. Sitten asioista lähdetään yhdessä ottamaan selvää. Tutkitaan kirjoja, maalataan, muovaillaan, keskustellaan, rakennetaan tai vaikka maistellaan riippuen tutkittavasta aiheesta. Aikuinen suunnittelee näin toimintaa lasten kiinnostusten pohjalta, tekee jatkuvasti havaintoja ja vie projektia eteenpäin. Lapsi oppii asioita vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa ja myös muita seuraamalla. Kaikki lapset eivät opi asioita samalla tavalla eikä samassa tahdissa. Pienen lapsen kasvattaja ei ole ensisijaisesti opettaja vaan havainnoija, oppimistilanteiden tarjoaja ja kannustaja. Aikuinen pyrkii kuuntelemaan lasta aktiivisesti ja olemaan lapsen tukena, kun lapsi harjoittelee taitojaan.

9 9 3.3 Työkasvatus Työkasvatus antaa lapselle oikeuden työn kautta saatavaan itsetuntoon ja vastuullisuuteen perheessä ja yhteiskunnassa. Lähtökohtana on iloisesti yhdessä tekeminen ja tuloksesta nauttiminen. Näin esimerkiksi silloin, kun vanhempainillassa on tarjolla lasten tekemiä leivonnaisia. Lapsi ohjataan oppimaan kodin töitä, esimerkiksi leipomista, pöytien kattamista, haravoimista ja joskus esim. pieniä toimistotehtäviä. Töitä tehdessä lapsille välitetään myös kuva tasa-arvoisesta roolijaosta tyttöjen ja poikien, naisten ja miesten välillä. Pienet työtehtävät saavat lapsen tuntemaan hoitopaikan omakseen. Lapsi kokee itsensä tärkeäksi saadessaan tehdä oikeita töitä. Lapsi oppii myös kantamaan vastuuta ympäristöstään ja sen viihtyvyydestä. Lapset osaavat tehdä monenlaisia, vaativiakin asioita. Ilman harjoittelua näitä taitoja ei voi oppia. Aikuiselta vaaditaan usein asioiden uudelleen arviointia, kun lapsille annetaan mahdollisuus harjoitella töiden tekemistä. Pienikin voi kantaa posliinilautasta. Joskus tulee sirpaleita, mutta ei se haittaa. 4 Sisällöt Lapsi ei koe maailmaa pieninä paloina, sisältöinä. Mitä pienempi lapsi, sitä kokonaisvaltaisemmin hän hahmottaa ja tutkii ympäröivää todellisuutta. Vasta myöhemmin asioita luokitellaan erilaisiin lokeroihin. Sisältöalueet ovat aikuisen työväline.

10 Ympäristö ja luonto Lapsen mielenkiinnon herättämistä luontoa kohtaan ja ymmärrystä sen suojelemiseen halutaan päivähoidossa korostaa. Tutustutaan lähialueen metsään ja peltoihin. Opetetaan lapselle kierrätystä keräämällä paperia ja laittamalla tähteet biojäteastiaan. Lasten kiinnostusta luontoon lisää kokemusten vaihto elämänpiiriin kuuluvista ympäristö-asioista kuten linnuista, kasveista, maaseudusta, kaupungista, taivaankappaleista, elämästä ja kuolemasta. 4.2 Kieli ja vuorovaikutus Lapsi tarvitsee kielen kehitystä tukevan virikkeellisen kasvuympäristön. Kieli on ajattelun tukena. Pienimmät lapset ilmaisevat toiveitaan elein, ilmein ja liikkein. Aikuinen eläytyy lapsen puheeseen ja rohkaisee vuorovaikutukseen. Arkirutiinit opettavat lapselle kieltä. Lapsi oppii jäljittelemällä, kyselemällä ja vähitellen luokittelee asioita käsittein. Samoin lorut, riimit, leikit, sadut, tarinat ovat päivittäisiä kirjallisuuden apuvälineitä. Aikuinen ohjaa lapsen havaintoja, kuuntelee, kuvailee, kertoo ja puhuu. 4.3 Luova ilmaisu Luovalla ilmaisulla pyritään tukemaan hienomotoriikkaa, keskittymistä, pitkäjänteisyyttä ja iloitsemaan tekemisestä ja onnistumisesta. Lasten kanssa tehdään näytelmiä, myös aikuiset esittävät joskus lapsille sadun tai esim. johonkin ongelmaan liittyvän tarinan,

11 11 Erilaista musiikkia kuunnellaan, lauluja ja laululeikkejä opetellaan. Musiikkiliikunta ja tanssi ovat mieleistä ja viihdyttävää. Rytmi, laulu ja musiikin kuuntelu synnyttää elämyksellisiä ja iloisia kokemuksia. Tekemistä on monenlaista; sisällä ja ulkona, pöydän ääressä ja lattialla. Muovailuvaha, savi, hiekka, paperi, vesivärit, sormivärit, lyijy- ja värikynät, tussit, vesi, jauhot, veitset, rakentelupalikat, pallot, saippuakuplat, tikut ja kivet, kuvat ja valokuvat, vesisiveltimet, lanka, neula, sakset, vasara, saha, lumi ja jää ovat välineitä luomiseen. 4.4 Liikunta Liikuntakasvatuksen suunnittelussa otetaan huomioon lapsen motoriset taidot. Lapsen liikkumisen määrää ja laatua havainnoidaan. Lasta kannustetaan. Seurataan lapsen kehittymistä toimintavuoden aikana yhteistyössä vanhempien kanssa. Lapsen motorisia taitoja seurataan ja kehitetään. Lapsen ryömiminen, konttaaminen, käveleminen, seisominen, epätasaisessa maastossa käveleminen, kiipeäminen, pallon potkiminen ja heittäminen, vetäminen, työntäminen, juokseminen, tasajalkahyppely, liikehtiminen rytmin tai musiikin tahdissa, yhdellä jalalla seisominen, mallin mukaan liikkuminen, hiihto, luistimilla seisominen, luistelu, polkupyörällä ajo, ylöspäin, eteenpäin ja taaksepäin hyppääminen. Miten lapsi suhtautuu muihin lapsiin ja osaako hän liikkua yhdessä toisten kanssa. Lapselle annetaan aikaa harjoitella taitoja ja häntä kannustetaan monipuoliseen, reippaaseen ja hauskaan liikkumiseen

12 Matematiikka - vertailu (yhtä monta enemmän vähemmän, yhtä suuri suurempi pienempi jne.) - lukukäsite, luvut, numeromerkit - luokittelu, sarjoittaminen - arkielämän matematiikkaa (päivämäärät, oma ikä, lasten lukumäärä jne.) - mittaaminen konkreettinen materiaali, pelit, kokeilut, pohdinnat, arkielämän kokemukset 4.6 Etiikka ja katsomus Elämänkatsomuksellinen opetus lähtee kodin kasvatusnäkemyksestä Arjen tilanteissa käydään lapsen kanssa läpi sitä mikä on oikein ja mikä väärin. Keskustellaan oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvosta, toisen kunnioittamisesta ja vapaudesta. Lapsi saa tuntea olonsa turvalliseksi. Hän tuntee, että hänestä välitetään. 5 Erityiskasvatus Päivähoidossa pyritään havaitsemaan lapsen kehityksen viivästymiset tai poikkeamat. Tärkeää on tarjota haastavat kehittymismahdollisuudet myös lahjakkaalle lapselle. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kuntouttamisessa lapsen perhe on avainasemassa. Seutulan päivähoito on läheisessä yhteistyössä alueen kiertävän erityislastentarhanopettajan kanssa. Konsultoivana apuna toimii myös kuntoutustyöryhmä, joka arvioi lapsen tilanteen ja ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin.

13 13 Erityislapselle tehdään yhdessä vanhempien ja erityistyöntekijöiden kanssa lapsikohtainen suunnitelma (LAKSU), jota arvioidaan jatkuvasti. Tarvittaessa ryhmiin palkataan henkilökohtaisia tai ryhmäkohtaisia avustajia. 6 Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset Seutulan päivähoidossa on muutamia lapsia suomalaisen kulttuurin ulkopuolelta. Tärkeänä pidetään suvaitsevaisuuden ilmapiiriä ja ystävyyttä erilaisten ihmisten kanssa. Seutulan päivähoidossa otetaan huomioon eri kielija kulttuuritaustaisten lasten kasvatukseen ja hoitoon liittyvät kysymykset yhdessä asiantuntijoiden kanssa. 7 Yhteistyö Vanhemmat ja lapsen perhe ovat tärkein yhteistyötahomme. Jokaisen lapsen vanhempien kanssa tehdään päivähoito- ja varhaiskasvatussopimus. Päivittäiset tuomis- ja hakutilanteet ovat tärkeä hetki lasten kuulumisten välittämiseen. Vanhemmille järjestetään vanhempainilta kerran vuodessa sekä perheille erilaisia juhlia ja muita vapaamuotoisia tilaisuuksia. Kiertävä erityislastentarhanopettaja on päivähoitoyksikön läheisin erityistyöntekijä. KELTO vierailee ryhmissä, antaa tukea ja neuvoja tiimien työntekijöille, Hän tekee yhteistyötä myös perheen kanssa sekä toimii yhdistävänä linkkinä esimerkiksi kuntoutustiimiin. Lisäksi päivähoidossa ollaan läheisessä yhteistyössä mm. puheterapeuttien, perheneuvolan ja lasten neuvolan kanssa. Seutulan koululle pääsemme jumppaamaan ja viettämään juhlia. Koulun kanssa tehdään yhteistyötä erityisesti esiopetusikäisten lasten kanssa.

14 14 Vantaankosken seurakunta järjestää joulukirkon Seutulan kappelissa ja joskus perhepäivähoidolle retken Holman leirikeskukseen. Osallistumme joihinkin muihin seurakunnan järjestämiin tapahtumiin kuten pääsiäisvaellukseen. 8 Arviointi Lapset arvioivat yhdessä aikuisen kanssa omaa oppimistaan. Lapset antavat myös palautetta toiminnasta; mikä oli kivaa ja miksi, mikä ei ollut kivaa, mitä olisi mukava tehdä. Vanhemmille tehdään ajoittain asiakastyytyväisyyskysely, jossa vanhemmat pääsevät arvioimaan lapsen päivähoitoa. Vanhemmilta saamme palautetta myös päivittäin ja hoito- ja kasvatussopimusta tehdessä. Tiimit arvioivat omaa työtään viikoittain tiimipalavereissa. Vuosittain tehdään työsuunnitelmat, joita arvioidaan jatkuvasti ja kauden päätteeksi. Oppimis- ja opetussuunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään tarpeen mukaan. Kasvatushenkilöstöä osallistuu vuosittain alueen varhaiskasvatuksen kehittämisen työryhmiin, Katiskaan ja Parveen. Kerran vuodessa on yksikkömme kehittämispäivä. Kaikki työntekijät osallistuvat vuosittain 3 5 koulutukseen. 9 Esiopetussuunnitelma Esiopetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Seutulan koulun alkuopetuksen ja esiopetuksen työntekijöiden kanssa. Se tarkentaa 6-vuotiaiden osuutta oppimis- ja opetussuunnitelmassa.

15 Toiminta-ajatus Repullinen onnistumisen elämyksiä, luottamusta omiin taitoihin ja yhteisiä hetkiä toisten lasten kanssa on hyvä eväspaketti tulevalle koulutielle. Esiopetuksessa tavoitteenamme ja toiminta-ajatuksenamme on tarjota lapsille onnistumisen ja elämyksien kautta luottamusta omiin taitoihin. Yhdessä muiden lasten kanssa esiopetusikäinen laajentaa omaa maailmankuvaansa. Uusien asioiden harjoitteleminen ja opetteleminen tapahtuu leikinomaisesti useinkin sadun kuuntelun ja siihen eläytymisen kautta Esiopetuksen kasvatus- ja oppimistavoitteet Esiopetuksen tarkoituksena on parantaa lapsen oppimisedellytyksiä ja näin mahdollistaa paremmat edellytykset koulun aloittamiselle. Esiopetuksessa tiedonalojen sisältöjen avulla lapsi laajentaa maailmankuvaansa ja harjoittelee kuuntelu- ja keskustelutaitojaan. Tavoitteenamme on vahvistaa esiopetusvuonna lapsen myönteistä minäkäsitystä, vahvistaa hänen luottamustaan omiin kykyihinsä. Vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa esioppilaan oppimistaitoja edistetään: harjoitellaan työnjakoa, lapsen itseohjautuvuutta ja ongelman ratkaisutaitoja. Lapsi tulee tietoiseksi omasta oppimisestaan ja omasta merkityksestään oppimisprosessissaan. Tehtävien kautta lapsi harjoittelee ottamaan vastuuta itsestään ja huomioimaan muita ryhmän jäseniä. Päiväkotimme esioppilaat aloittavat koulunsa Seutulan koulussa. Opetussuunnitelmamme on tehty yhdessä Seutulan koulun esiopettajan kanssa. Tavoitteenamme on tarjota mahdollisimman yhteneväistä esiopetusta molemmissa taloissa. Osaltaan tämän tavoitteen toteutumisen mahdollistaa yhdessä sovittu ja käytetty opetusmateriaali. Päiväkodin esioppilaat vierailevat kevätlukukauden aikana viikoittain koulun aamunavauksissa. Tällöin tavataan koulun esioppilaita, tulevia luokkakavereita, ja tutustutaan koulun tiloihin

16 Oppimisympäristön kuvaus Esiopetusta on 20 tuntia viikossa. Päiväkodissamme opetus tapahtuu aamupäivällä kello: välisenä aikana. Esiopetusryhmässä olevat kokopäivähoitoa tarvitsevat lapset jatkavat päiväänsä päiväkodin vuotiaiden kanssa. Esiopetustoiminta noudattaa koulujen loma-aikoja. Päiväkodissamme on esiopetuksen käytössä erillinen esiopetustila.. Päiväkodin muut leikkitilat ovat myös esioppilaiden käytössä miltei päivittäin. Seutulan koulun jumppasalia voimme käyttää säännöllisesti. Piha-alueemme mahdollistaa monimuotoisen ulkoilun, leikin, luonnontarkkailun ja vuodenaikojen havainnoin. Varsinkin syksyisin ja keväisin teemme retkiä lähimetsään Oppimismenetelmät ja työtavat Esiopetuksessa työskentelyn pohjana on leikinomaisuus, lapsen kehitystasosta lähtevä toiminta, joka edistää lapsen kielellistä kehitystä ja valmiuksia oppia uusia asioita. Lapset työskentelevät yksin, yhdessä, pareittain ja pienryhmissä. Lapset toimivat aikuisen ohjaamissa ja itsenäisissä tuokioissa. Sadun maailman kautta lapset tutustuvat aakkosiin ja numeroihin sekä oppivat myötäelämisen taitoja. Silmät sulkemalla annamme mielikuvitukselle siivet ja olemme mukana jännittävissä seikkailuissa. Erilaisia tuokioita ovat leikki sisällä ja ulkona, tutkiminen, arjen toiminnot, apulaisten tehtävät, retket, toiminnallinen oppiminen, ongelmaratkaisutilanteet ja liikuntatuokiot. Päivittäiset vuorovaikutustilanteet ryhmässä ja lasten kesken ovat myös kasvattavia kokemuksia lapsille. Lasten vanhempien kanssa teemme syksyllä lapselle päivähoito- ja varhaiskasvatussopimuksen, jossa sovimme esiopetusta koskevista asioista. Tällöin selviää myös vanhempien asettamat odotukset ja toivomukset esiopetusvuodelle. Kevätlukukaudella kokoonnumme näissä merkeissä toistamiseen ja katsastamme miten vuosi on edennyt. Vanhempien halutessa lapsi voi olla läsnä tässä tilaisuudessa.

17 Yhteistyö Päiväkodin ja koulun esiopetusryhmien opettajat tekevät yhteistyötä keskenään suunnitellen ja toteuttaen yhteisiä projekteja ja juhlia. Päiväkodissa tehdään myös yhteistyötä 3-5 -vuotiaiden lasten kasvatuksesta vastaavan henkilöstön kanssa. Yhdessä suunnitellaan erilaisia tuokioita joihin osallistuvat päiväkodin kaikenikäiset lapset. Yhteistyötä tehdään vanhempien kanssa keskustellen tavattaessa, puhelimen välityksellä ja kirjallisilla tiedotteilla. Vanhemmille jaettavasta viikkosuunnitelmasta he voivat seurata ja olla tietoisia päivittäisistä tapahtumista ja retkistä. Teemme yhteistyötä päivähoidon kiertävän erityislastentarhanopettajan kanssa ja hän voi myös olla yhteydessä suoraan vanhempiin, tilanteiden mukaan. Yhteistyökumppaneita ovat myös tarvittaessa alueemme puheterapeutti, toimintaterapeutti sekä neuvolan terveydenhoitaja. Päiväkodin esiopetuksella ja Seutulan koululla on yhteinen esi- ja alkuopetuksen yhteistyösuunnitelma, joka tarkistetaan vuosittain työsuunnitelmien yhteydessä.. Suunnitelma kattaa vuoden yhteistyötapahtumat kuukausittain. Päiväkodin esioppilaiden vanhemmat voivat, koulun kutsuessa, osallistua koululla järjestettäviin vanhempainiltoihin. Päiväkodin ja koulun esiopettajat tapaavat säännöllisesti ja suunnittelevat esiopetuksen toteuttamista sekä yhteisiä tapahtumia. Tämä esiopetuksen opetussuunnitelma on tehty yhteistyössä koulun ja päiväkodin kanssa. 9.3 Esiopetuksen sisältöalueet Leikki Leikki on lapselle luontainen ja mielekäs tapa käydä mielessään läpi jo tapahtuneita tilanteita ja kokemuksia. Se on myös hedelmällinen tapa oppia uusia asioita. Leikki voi olla lapsen luonnollisena toimintana itseohjautuvaa. Opettajan suunnittelemana ja järjestämänä, oppimista edistävää toimintaa. Leikki on väline erilaisten kokemusten tuomien tunteiden käsittelyssä. Leikit kertovat lasten tavasta ajatella ja kokea asioita. Leikkiessään lapsi harjoittaa

18 18 sosiaalisia taitojaan, itseilmaisuaan ja ongelmaratkaisua. Hän kokee onnistumisen kokemuksia jotka vahvistavat itsetuntoa ja ovat näin tärkeitä ja merkityksellisiä. Käytetyimpiä leikin muotoja ovat esimerkiksi luovat leikit, rakentelu, teatteri, didaktiset pelit ja leikit, laululeikit, perinneleikit, ulko- ja sisäliikuntaleikit, sääntöleikit Kieli ja vuorovaikutus Lapsen kielellistä kehitystä tuetaan ja seurataan tarjoamalla kehitystasoa ja kiinnostusta vastaavaa toimintaa. Lasta rohkaistaan monipuoliseen ilmaisuun ja erilaisiin aistiharjoituksiin. Ryhmän jäsenenä lapsi opettelee kuuntelemaan toisia lapsia ja aikuisia. Lapsi osallistuu itse keskusteluun ja harjoittelee odottamaan omaa puheenvuoroaan. Lasta kannustetaan kertomaan oma mielipiteensä ja ilmaisemaan itseään rohkeasti. Sopivaan kielenkäyttöön kiinnitetään huomiota. Kirjoittamis- ja lukemisvalmiuksia kehitetään leikkien, pelien ja lapsen omien oivallusten avulla. Kirjoittamis- ja lukemisvalmiuksien kehittäminen: - kiinnostuksen herääminen kuultuun kieleen - satujen, runojen, lorujen, riimien ja arvoitusten kuunteleminen ja keksiminen - hahmotusharjoitukset - muistin kehittäminen - käden ja silmän yhteistyön harjoittaminen - sanavaraston kartuttaminen - kirjainten tunnistaminen ja tekeminen - lukusuunta - taputtamalla tavuttaminen - alkuäänteen tunnistaminen

19 Matematiikka Matemaattisia käsitteitä liittyy lasten jokapäiväiseen elämään. Matemaattisen ajattelun peruslähtökohdat esiopetuksessa ovat toiminnallisuus ja konkreettisuus. Lasta ohjataan ja autetaan leikkien, itse tekemisen, kokeilemisen ja erilaisten pelien avulla kiinnittämään huomiota, oivaltamaan ja ymmärtämään: lukumäärä 0-12, vertailu, luokittelu, ajan käsitteet, mittoja ja muotoja Luonto- ja ympäristökasvatus Luonto ympäröi Seutulan päiväkodin ja kuuluu lasten jokapäiväiseen elämään. Luonnon ja vuodenaikojen seuraaminen on päivittäistä. Lapsi on utelias elinympäristönsä tutkija, joka kiinnostuu eri luonnonilmiöistä. Hän havainnoi myös rakennettua ympäristöä. Omakohtaisten kokemuksien kautta lapsi oppii ymmärtämään ja kunnioittamaan luontoa ja sen lainalaisuuksia. Ympäristökasvatuksen virikkeitä ammennetaan lähiympäristöstä metsistä, pelloista, lähellä virtaavasta Vantaanjoesta. (luonnonmateriaalien käyttö, retket, kierrätys, luonnon havainnointi, kulttuuri ja erilaiset ihmiset) Etiikka ja katsomus Eettisen ja katsomuskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista persoonallista kasvua ja myönteistä minäkuvan kehittymistä. Tavoitteena on myös turvallisuuden tunteen herättäminen ja kokeminen yhteisissä tuokioissa.evankelisluterilainen uskontokasvatus seuraa kirkkovuoden tapahtumia. Lisäksi käsitellään lasten arjesta kumpuavia ajatuksia ja askarruttavia kysymyksiä Opetuksen osa-alueita ovat: - lasten elämään liittyvät asiat ja tilanteet

20 20 - kirkkovuoden tapahtumat, pyhien valmisteluaskareet ja yhdessä viettäminen - vierailut kirkossa, jouluna ja pääsiäisenä - yhteistyö seurakunnan työntekijöiden kanssa, lastenkirkko päiväkodissa kerran kuukaudessa - aamunavaukset Seutulan koululla kerran viikossa Lapsen ja perheen tunnustaessa muuta kuin evankelisluterilaista uskontoa järjestetään lapselle huoltajan elämänkatsomusta vastaavaa kasvatusta. Lapsen eettistä kasvatusta pyritään tukemaan kannustamalla lasta pohtimaan omien tekojensa syitä ja seurauksia. Ristiriita- ja konfliktitilanteissa mietitään erilaisia vaihtoehtoja näiden tilanteiden. selvittämiseksi. Opettajan tulee olla lapselle myös tukena lapsen kohdatessa odottamattomia tai mielipahaa aiheuttavia tilanteita. Omalla käyttäytymisellään opettaja toimii lapsille esimerkkinä ja esikuvana lasten arvomaailman kehittymiselle. Kannustamme valitsemaan eettisesti oikeita ratkaisuja ja tuntemaan ylpeyttä omasta osaamisestaan. Lapsia rohkaistaan esittämään omia ajatuksia ja kuuntelemaan muita. Eettisen kasvatuksen osa- alueita ovat muun muassa: - oman itsensä hyväksyminen - toisten hyväksyminen - reilu peli/oikeudenmukaisuus - anteeksi pyytäminen ja antaminen Liikunta, terveys ja fyysinen kehitys Yhdessä leikkimällä ja liikkumalla tuetaan lapsen luontaista halua ja tarvetta liikkua. Motoristen taitojen ja oman kehon hahmottamisen harjoitteleminen sekä liikunnan ilo luovat liikunnan harjoittamisen perustan. Liikkumalla, leikkimällä ja itse kokemalla lapsi sisäistää asioita. Hän käyttää hyväkseen mielikuvitusta ja luovuuttaan saaden onnistumisen elämyksiä. Liikunta tarjoaa myös oivallisen

21 21 mahdollisuuden harjoitella sääntöjen noudattamista ja yhteistyötä toisten lasten kanssa.( Jumppahetket koululla, talviliikunta, sääntöleikit ja pelit, pihaleikit ) Lasta ohjataan huolehtimaan terveydestään ja päivittäisestä hygieniastaan. Lapsen terveellisiä ruokatottumuksia tuetaan ja häntä ohjataan hyviin ruokailutapoihin. Päiväkodissa lapsella on mahdollisuus päivälepoon. Lasta ohjataan huolehtimaan terveydestään ja päivittäisestä hygieniastaan. Tuetaan lapsen terveellisiä ruokatottumuksia ja ohjataan hyviin ruokailutapoihin. Rauhallisen ruokailuhetken aikana harjoitellaan kohteliaisuutta ja huomaavaisuutta toisia kohtaan. Päiväkodissa lapsella on mahdollisuus lepoon päiväunien aikaan Taide ja kulttuuri Musiikkihetket tuovat lapselle elämyksiä musiikin maailmasta. Laulut ja laululeikit liittyvät aihepiiriltään käsiteltäviin teemoihin ja projekteihin sekä äidinkielen osa-alueisiin. Lasta rohkaistaan osallistumaan ja eläytymään sekä musiikin kuunteluun että esittämiseen Kuvaamataito, käsityö ja askartelu ovat itseilmaisun keinoja. Lasta rohkaistaan käyttämään mielikuvitustaan ja iloitsemaan aikaansaannoksistaan. Lasta tuetaan arvostamaan omia ja toisten tekemiä töitä. Tuokioiden aikana harjoitellaan perustekniikoiden alkeita. Tutustutaan erilaisiin materiaaleihin, välineisiin ja työskentelytapoihin. Aihevalinnoissa huomioidaan integrointi muuhun työskentelyyn: teemat, juhlat ja päiväkodin yhteiset tapahtumat.

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA

SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA 1. PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. HENKILÖKUNNAN ARVOTAUSTA 3. VARHAISKASVAT UKSEN T OTEUTTAMINEN. LAPSEN T APA TOIMIA JA OPPIA 3.1 Oppiminen 3.2 Leikkiminen

Lisätiedot

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkodissamme on vuosittain noin 72 lasta. Lapset on jaettu ikäryhmittäin neljään toiminnallisesti sopivaan ryhmään. Jokaisen ryhmän toiminnassa huomioidaan

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA

1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA 1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA Vuorelan päiväkodissa esiopetusta annetaan neljässä ryhmässä. Hemuleissa, Simpukoissa ja Kotiloissa on vain esikoululaisia, Rilliputeissa 4 8-vuotiaita lapsia. Kaikissa

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: -Arviointi -Havainnointi/dokumentointi -Uskonto ja etiikka -Luonto ja ympäristö -Liikunta ja terveys -Taide ja kulttuuri -Kieli ja vuorovaikutus -Matemaattinen ajattelu

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA Raision Kaupunki 1/2008 JOHDANTO... 3 ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA PIENTEN RYHMISSÄ... 4 JOHDANTO... 5 VARHAINEN VUOROVAIKUTUS... 6 KIELEN KEHITYS...

Lisätiedot

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 1 Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Nahkialan päiväkoti AKAANTIE 2B 37800 AKAA nahkialan.paivakoti@akaa.fi Aukioloaika: 6.30 17.00 2 AKAAN PÄIVÄHOIDON VISIO

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma Ryhmäperhepäiväkoti KaalimaanKakarat akarat Tehdas-Mattilantie 13 as 2 Meri-Pori p.050-918 1115/Satu Hukka p.0400-618 847/Anne Niemi Onni on olla ihminen,

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

VILLÄHTEEN PÄIVÄKO ODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 14.10.2011

VILLÄHTEEN PÄIVÄKO ODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 14.10.2011 VILLÄHTEEN PÄIVÄ ÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 14.10.2011 Sisällys 1. VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUSS JA ARVOT... 1 1.1. Toiminta-ajatus... 1 1.2. Villähteen päiväkodin perusarvot... 2 1.2.1

Lisätiedot