RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

2 RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS TOIMINTAYKSIKÖN KUVAUS MARTINLAAKSOLAISUUS VARHAISKASVATUKSESSA ARVOT KULTTUURIYMPÄRISTÖ TOIMINNAN LUONNE NÄIN NÄEMME OPPIMISEN RAKENNAMME TOIMIVAA KASVU- JA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ SOSIAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ KASVAMINEN JA OPPIMINEN TAPAHTUU ARJESSA PERUSHOITO LEIKKI KOTIRYHMÄT KESKUSTELUT ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSEN SISÄLLÖT KIMPPAKIVAA - VUOROVAIKUTUS- JA YHTEISTYÖTAITOJA TARVITAAN PUHUMALLA PARAS - KIELI ON VUOROVAIKUTUKSEN VÄLINE...11 Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

3 6.3 TEE SE ITSE - LAPSI OHJAA OPPIMISTAAN KEHON KAUTTA KASVUUN - MOTORISET HARJOITUKSET TUKEVAT TERVETTÄ KEHITYSTÄ ELÄMYKSET INNOSTAVAT - ILMAISUKANAVAN LÖYTYMINEN VAHVISTAA ITSETUNTOA PÄÄTTELYLLÄ PÄRJÄÄ - MATEMATIIKKA ON ARKIAJATTELUA YSTÄVYYS YHDISTÄÄ - MORAALI VAATII POHTIMISTA USKO, OSA ELÄMÄÄ - KUNNIOITAMME KODIN USKONNOLLISTA KATSOMUSTA MÖKISTÄ METSÄÄN - KESTÄVÄ KEHITYS KANNATTAA KUUSIVUOTIAIDEN ESIOPETUS ESIOPETUKSEN TAVOITTEET ESIOPETUKSEN KUVAUS ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISTEN LASTEN ESIOPETUS OPPILASHUOLTO YHTEISTYÖ ON VOIMAA KASVATUSKUMPPANUUS VANHEMPIEN KANSSA TUKIJOUKOT KOHTI KOULUA ARVIOINTI PERHE OSALLISTUU LAPSI OPPII TIEDOSTAMAAN OSAAMISTAAN KATSE PEILIIN - AIKUISEN ITSEARVIOINTI LOPPUSANAT...24 Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

4 OMISTETTU Lapselle, joka kerrostalolähiössä päiväkodin pihalla lapioi hiekkaa keltaiseen ämpäriin keskittyneesti lentokoneiden jylistessä ylitse. Äidille, joka päiväkodin eteisessä pysähtyy kolmannen kerran ihailemaan piirustusta seinällä, halaamaan, toivottamaan hyvää päivää. Isälle, joka kaartaa autonsa Hämeenlinnan väylän jylinästä kohti päiväkotia, erottaa pihan hälinästä odottajan äänettömän kutsun. Työntekijälle, joka suuntaa katseensa kaiken kattavasta todellisuudesta toisenlaiseen, lapsen ja leikin kokoiseen maailmaan. Niille kahdelle, jotka yhdessä kulkevat ylieilisestä toissasekuntiin ja tähän hetkeen ajattomuudessa, vaeltavat läpi joulun, syksyn ja syntymäpäivän -kohti horisontissa häämöttävää huomista. 1. KASVUNAJATUS OMANA ITSENÄÄN - MUUT HYVÄKSYEN OMALLA TAVALLAAN - TOISTEN AVULLA OMASSA TAHDISSAAN - TOISTEN KANSSA YHDESSÄ OMAPERÄISEKSI OPPIJAKSI - ELÄVÄÄN ELÄMÄÄN Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

5 2. TOIMINTAYKSIKÖN KUVAUS Raikupolun toimintayksikköön kuuluu kuudesta kahdeksaan tiimiä, joista neljä toimii Raikupolun päiväkodissa, avoin päivähoito Vihertien asukaspuistossa ja loput Raikupolun lähipäiväkodeissa. Vihertien asukaspuiston avoin toiminta palvelee koko Länsi-Vantaan lapsiperheitä ja on tarkoitettu kotihoidossa oleville kaikenikäisille lapsille. Avoimen toiminnan puitteissa kotihoidossa olevilla lapsilla ja heidän hoitajillaan on mahdollisuus tavata muita samanikäisiä lapsia, saada uusia virikkeitä ja tukea kasvatustyölleen. Toiminta tapahtuu pääasiassa ulkona, ohjattuina toimintoina ja Metsämörri-kerhoina. Asukaspuiston sisätila on sopimuksen mukaan lähiympäristön asukkaiden käytettävissä iltaisin ja viikonloppuisin. Raikupolun toimintayksikkö tarjoaa kuntouttavaa varhaiskasvatusta/ päivähoitoa 1-6 -vuotiaille lapsille Martinlaakson keskustassa hyvien kulkuyhteyksien ulottuvilla. Henkilökunta koostuu erityislastentarhanopettajista, lastentarhanopettajista, sosiaalikasvattajista, lastenhoitajista, toiminnanohjaajista ja avustajista. Raikupolun päiväkodin yhteydessä toimii puheterapeutti. Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

6 3. MARTINLAAKSOLAISUUS VARHAISKASVATUKSESSA 3.1 ARVOT Vantaan kaupungin arvot toteutuvat toiminnassamme näin: Tuloksellisuus: Tuemme lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja oppimista, pyrimme auttamaan/ harjaannuttamaan lasta vaikeissa asioissa siten, että hänestä kasvaa lähtökohdistaan riippumatta oman elämänsä subjekti; että hänellä on edellytykset selviytyä elämässä. Oikeudenmukaisuus: Asiakaslähtöisyys ja vastuullisuus: suhtaudumme rehellisesti, aidosti lapsiin, vanhempiin, toisiimme ja ympäristöömme. Kuuntelemme erilaisten perheiden toiveita, otamme ne huomioon ja rajaamme niitä ammattitaidon pohjalta. Pyrimme vaalimaan kiintymyssuhteita siten, että vältämme lasten siirtoja ryhmien välillä. Tarjoamme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukea lapsen kehityksellisiin pulmiin. Henkilökunnalla on vastuu lasten ja aikuisten välisen vuorovaikutuksen laadusta. Luovuus: Toimintakauden alussa huomioimme aina lasten kehitykseen ja kuntoutukseen liittyvät haasteet ja saadun tiedon pohjalta muodostamme lapsiryhmät mahdollisimman toimiviksi. Pyrimme kohdentamaan henkilökunnan ammatillisen osaamisen muodostettuja ryhmiä parhaiten palvelevaksi. Toiminnan suunnittelussa pyrimme huomioimaan lasten ja perheiden yksilöllisiä tarpeita, muokkaamme lasten leikki- ja oppimisympäristöä pienryhmien kehitystä myötäileviksi ja uusiin kokemuksiin houkutteleviksi. Olemme valmiita rohkeisiin muutoksiin, emme pelkää epäonnistumisia, vaan opimme niistä. Avoimuus: Työmme on avointa perheille ja ympäristölle. Olemme valmiita keskustelemaan toimintatavoistamme vanhempien kanssa ja muuttamaan niitä tarvittaessa. Perheille kerrotaan jo hakemisvaiheessa, että päiväkodissamme painottuu erityinen tuki ja kuntoutus. Edellisten arvojen lisäksi työyhteisössä koetaan tärkeiksi seuraavat arvot Kunnioittaminen : Kohdatessamme erilaisia ihmisiä suhtaudumme heihin omasta itsestämme käsin. Toisia on helpompi ymmärtää kuin toisia. Toisten kanssa on helpompi olla samaa mieltä kuin toisten. Kunnioittaminen merkitsee meille sitä, että vaikka emme aina kykene ymmärtämään eteemme tulevia ihmisiä, heidän arvostuksiaan ja ajatteluaan, pyrimme kuitenkin avoimeen ja rehelliseen keskusteluun siitä lähtökohdasta, että toisenlainen ajattelu on yhtä oikeutettua kuin omamme. Rajatessamme oman ymmärryksemme ja hyväksyntämme sisään mahtuvia asioita, muistamme, että kritiikki kohdistuu aina asioihin, ei ihmisiin. Välittäminen: Suhtaudumme lapseen, perheeseen ja työkavereihin vastuullisesti, otamme huomioon kunkin yksilölliset tarpeet ja voimavarat. Ymmärrämme, ettemme jaksa kaiken aikaa parhaalla mahdollisella tavalla. Jaamme kokemuksemme, ilot ja surut, keskenämme. Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

7 3.2 KULTTUURIYMPÄRISTÖ Raikupolun toimintayksikkö sijaitsee 60-luvulla rakennetussa kerrostalolähiössä, ydinkaupunginosassa. Asiakasperheet tulevat paitsi lähitaloista, hyvien kulkuyhteyksien vuoksi myös haja-asutusalueilta. Perheiden asiakassuhteiden pituus vaihtelee asunnonvaihdoista johtuen muutamasta kuukaudesta jopa kymmeneen vuoteen. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten määrä lisääntyy koko ajan ja tulevaisuuden haasteenamme onkin ylläpitää ja kehittää moniammatillista osaamista, jotta pystymme vastaamaan heidän tarpeisiinsa. 3.3 TOIMINNAN LUONNE Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että päivähoito alkaa hyvin. Sitoudumme siihen, että jokaiselle perheelle sovitaan 'oma' työntekijä ja riittävän pitkä tutustumisaika. Tutustumisen aikataulu sovitaan vanhempien kanssa yhdessä. Pyrimme välttämään lapsen siirtämistä tarpeettomasti ryhmästä toiseen. Kun ryhmän vaihto tulee ajankohtaiseksi, teemme sen perheen kanssa keskustellen. Ryhmät muodostetaan mahdollisimman toimiviksi. Kunnioitamme kaverisuhteita. Hyvä vuorovaikutus tiimissä työntekijöiden välillä turvaa lapsen sekä aikuisten hyvinvoinnin. 3.4 NÄIN NÄEMME OPPIMISEN Jokainen lapsi oppii omalla tavallaan. Haluamme tietää miten itse kunkin ajattelu kehittyy, millä tavalla lapsi tulee tietoiseksi omasta oppimisestaan ja kehityksestään. Tartumme lasten ideoihin ja sovellamme niitä tavoitteelliseen toimintaan. Mahdollistamme lapsen ajattelun sekä sosiaalisen ja psyykkisen kehittymisen vuorovaikutuksessa muiden lasten sekä aikuisten kanssa. Tieto on muuttuvaa. Lapset hakevat tietoa yksilöllisin tavoin ja päätyvät ongelmanratkaisuissaan erilaisiin vastauksiin. Koemme erilaiset vastaukset haasteina, jotka ruokkivat sekä lapsen että aikuisen tiedonjanoa. Aikuinen sitoutuu ylläpitämään ammattitaitoaan ja herkkyyttään kuulla erilaisten ja eri kulttuuritaustaisten perheiden tarpeita ja on valmis kohtaamaan uusia asioita. Hyväksymme sen, että ajoittain koemme riittämättömyyttä. Pyrimme tiimeissä tukemaan toisiamme ja oppimaan toisiltamme. Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

8 4. RAKENNAMME TOIMIVAA KASVU- JA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ 4.1 PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Lapsi pystyy oppimaan, kun hänelle turvataan pysyvät kaverit ja turvalliset tutut aikuiset. Päivähoidon alkaessa lapsi saa 'omakseen' yhden aikuisen, jonka kautta hän voi turvallisesti tutustua uuteen ympäristöön ja ihmisiin. Tuo aikuinen huomioi kodin kasvatuskäytännöt ja soveltaa niitä lapsen osalta päiväkodissa. Hän siirtää tietoa kodin ja päiväkodin välillä, lieventää lapsen eroahdistusta ja avaa lapselle tien uudenlaisiin kokemuksiin. Pyrimme turvaamaan lapsen hoidon jatkuvuuden tutussa ryhmässä niin kauan kuin mahdollista. Mikäli siirto ryhmästä toiseen tulee ajankohtaiseksi, oma aikuinen auttaa lasta ja perhettä uuteen ryhmään tutustumisessa ja tiedon siirrossa ryhmien välillä. Lapsi kokee ja tiedostaa mahdollisuutensa vaikuttaa omaan elämäänsä kiireettömässä, myönteisessä ilmapiirissä, jossa hänen ajatuksiaan kuullaan ja toteutetaan käytännössä. Psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttaa myös ymmärretyksi tuleminen sekä toisten lasten ja aikuisten viestien ymmärtäminen. Vuorovaikutusta ja kielellistä viestintää tukemaan käytämme vaihtoehtoisia kommunikaatiomuotoja kuten esim. kuvia ja tukiviittomia. 4.2 SOSIAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Jokainen lapsi tuntee kuuluvansa omaan kotiryhmäänsä, jossa hän oppii pitämään puolensa ja jakamaan omaansa. Tutut lapset ja aikuiset tuovat turvallisuuden sekä luottamuksen tunteen ja pieni ryhmä takaa oppimisrauhan. Arkipäivän rytmi ja yhdessä laaditut käyttäytymissäännöt auttavat lasta jäsentämään päiväänsä ja elämäänsä. Käytämme lasten ja aikuisten valokuvia lapsen apuna, jotta hänen olisi helpompi hahmottaa sosiaalista ympäristöään. 4.3 FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Lapsiryhmien tilat poikkeavat hieman toisistaan, muta kaikki mahdolliset tilat on otettu käyttöön. Oppimisympäristön rakentamisen lähtökohta on lapsi, ei aikuisen esteettiset mieltymykset. Pyrkimyksenä on mahdollistaa monipuolinen leikki ja oppiminen kaikkialla siten, että lasten saatavilla on itse kutakin puuhaa varten tarvittavia välineitä ja materiaaleja. Leikki- ja oppimisrauha turvataan sijoittamalla erityyppiset tekemiset eri huoneisiin. Lasten töitä asetetaan esille seinille/ pöydille/ ikkunalaudoille/ katosta roikkumaan - tarpeen mukaan. Lisäksi seinillä on aikuisen valitsemia kuvia virittämässä keskustelua ja pohdintoja. Lapselle annetaan aikaa omaehtoiseen toimintaan, jolloin hän ideoi omia tekemisiään fyysisen ympäristön tarjoamien virikkeiden mukaan; esim. kirjaimet seinällä - lapsi jäljentää niitä, piirtely, ompelutyöt, puutyöt, Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

9 muovailu, palapelit, sisä- ja ulkoliikunta jne. Ohjattu toiminta antaa kipinän lapsen omille tekemisille, jolloin hän sulattelee ja harjoittelee aikaisemmin oppimaansa. Lapsilla on halutessaan mahdollisuus mennä leikkimään ja oppimaan myös toisen ryhmän tiloihin. Porrastetulla ulkoilulla mahdollistetaan työskentely- ja leikkirauha sisällä ja ulkona. Pihan lisäksi käytetään viereistä urheilukenttää pallopeleihin ja luisteluun sekä mahdollisuuksien mukaan koulun salia liikuntaan. Luontoretkiä tehdään lähimetsiin, Jokiuoman puistoon ja Vihertien asukaspuistoon. 5. KASVAMINEN JA OPPIMINEN TAPAHTUU ARJESSA 5.1 PERUSHOITO Perushoitotilanteet ovat kiireettömiä, aikuisella on aikaa kuunnella lasta ja keskittyä tilanteeseen. Pieni lapsi oppii ja kasvaa arkipäivän tilanteissa, kun hän on turvallisen, lämpimän aikuisen kanssa. Perushoitotilanteissa ruokitaan lapsen kielen ja tunne-elämän kehitystä juttelemalla hänelle, hoivaamalla häntä ja tarjoamalla hänelle malli ystävällisestä ja toisen huomioonottavasta vuorovaikutuksesta. Positiiviset elämykset ja kokemukset motivoivat lasta toimimaan yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa. Aikuisen tehtävänä on näyttää ja neuvoa lapselle miten arkipäivän tilanteista selvitään. Hän antaa lapselle aikaa kokeilla, harjoitella ja tehdä itse. Vähitellen lapsi on perushoitotilanteissa itsenäinen ja nauttii osaamisestaan. Fyysisten tarpeiden tyydyttämisen lisäksi perushoitotilanteet jäsentävät päivää ja tarjoavat mahdollisuuden opetella esim. ongelmanratkaisua, käsitteitä jne. Arkipäivän tilanteissa lapsi harjoittelee oman elämänsä hallintaa tekemällä pieniä työtehtäviä, huolehtimalla tavaroistaan ja omasta ympäristöstään. 5.2 LEIKKI Leikki on lapsen elämää. Se on kaikkialla läsnä. Leikissä lapsi ilmaisee itseään ja työstää kohtaamiaan uusia asioita. Leikki virkistää, rentouttaa ja tuo iloa. Aikuisen tehtävä on huolehtia leikkirauhasta, havainnoida leikkiä ja hyödyntää sitä ongelmien ratkaisussa. Kun lapsi on hyvin pieni, aikuisen osuus leikissä ja leikin opettamisessa on suuri. Leikki on tärkein oppimisen kanava. Leikin arvostaminen on oppimisen arvostamista. Leikkiessään lapsi harjaannuttaa oppimiaan taitoja jatkuvasti. Hän etsii aktiivisesti keinoja, joiden avulla hän voi hallita yhä vaativampia asioita. Leikissä mahdoton voi olla mahdollista, siksi se parhaiten auttaa hahmottamaan rajallista todellisuutta. Kun leikki ei suju, aikuinen kohtaa suuria haasteita. Hänen on aktiivisesti etsittävä keinoja joilla lapsen leikkiä voidaan tukea. Kaverin löytäminen jokaiselle ehkäisee syrjäytymistä. Leikki tukee lasten välisiä suhteita. Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

10 5.3 KOTIRYHMÄT Iso lapsiryhmä jaetaan aikuisen ohjauksella pienempiin 'kotiryhmiin', joissa on kussakin 3-4 lasta. Ryhmiä muodostettaessa huomioidaan lapsen ikä, persoonallisuus ja ajattelun kehitys. Kotiryhmässä lapset tulevat toisilleen tutuiksi, oppivat työskentelemään yhdessä, vaihtamaan ajatuksia, kokemuksia ja mielipiteitä. Pieni ryhmä mahdollistaa työskentelyrauhan, antaa tilaa tutkimiselle ja ihmettelylle - edistää oppimista. Kotiryhmät toimivat päivittäin joko erikseen tai pari ryhmää yhdessä erilaisissa toiminnoissa kuten kädentaidot, liikunta, pelit, ilmaisu, sadut. 5.4 KESKUSTELUT Keskustelua käydään kahden kesken lapsen ja aikuisen välillä, kotiryhmissä ja koko ryhmän yhteisillä hetkillä. Aikuisen tavoitteena on kuulla mitä lapsi haluaa sanoa. Keskustelun tukena tai virikkeenä käytetään kuvia/esineitä konkretisoimaan puheena olevaa asiaa sekä virittämään ja ylläpitämään vuoropuhelua sellaisena, että se liittyy lapsen kokemusmaailmaan. Aikuinen ohjaa keskustelun tasoa kysymyksin, haastaen lapsia löytämään omia ratkaisujaan ja auttaa heitä nivomaan uudet ratkaisut siihen tietoon jota heillä jo on. 5.5 ERITYINEN TUKI Yksikössämme on kaksi erityisryhmää erityistä tukea tarvitseville lapsille. Martinlaakson ydinalueen päivähoitotarve huomioidaan ryhmiä muodostettaessa ja ryhmärakenteita tarkistetaan tarpeen mukaan. Ryhmissä on sekä erityisperustein kuntoutukseen valittuja sekä normaalivalinnan kautta päivähoitoon ja esiopetukseen tulleita lapsia. Henkilökuntarakenteessa painottuu erityiskasvatuksellinen osaaminen. Periaatteenamme on, että kaikille lapsille luodaan mahdollisimman hyvät edellytykset kasvaa ja kehittyä onnellisina ja tasapainoisina omista lähtökohdistaan. Kehityksessään erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tehdään lapsikohtainen suunnitelma LAKSU, jonka tekemiseen osallistuvat vanhemmat, puheterapeutti / toimintaterapeutti sekä ryhmän elto. LAKSU on pohjana kaikelle lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukevalle toiminnalle. Arkipäivän toimintoihin liitetään kuntoutuksellisia ja erityiskasvatuksellisia elementtejä kunkin lapsen tarpeiden mukaan. Ryhmätoiminnassa ja fyysisessä ympäristössä on selkeä, lapsen toimintaa tukeva rakenne. Tämä tarkoittaa kuvitettua päiväjärjestystä, kuvien, tukiviittomien, nopean piirtämisen sekä monien muiden kuntoutusmenetelmien käyttöä. Käytössä olevat erityisopetuksen menetelmät tukevat lapsen kehityksen eri puolia: Bright Start tukee lapsen itsesäätelyn oppimista ja ajattelun kehittymistä. Draamapedagogiikan avulla rikastetaan mielikuvia ja tunne-elämää. KILI-ohjelma vahvistaa vuorovaikutustaitoja kielen ja Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

11 liikunnan avulla. KKK-ohjelman avulla opitaan hahmottamaan kehoa, keskittymään ja toimimaan läheisessä kontaktissa toisen kanssa. Nassikkapaini tukee vuorovaikutustaitoja, motoriikkaa ja opettaa voiman säätelyä. MOPA ja Sherborne kehittävät psykomotoriikkaa ja kehon hahmotusta. Sylihoidon avulla opitaan purkamaan erilaisia tunteita turvallisesti. Suujumppa vahvistaa ja harjoittaa suun motoriikkaa. Tontun aarrearkku on neurolingvistinen liikuntaohjelma. Thera Playn avulla opitaan ilmaisemaan tunteita turvallisesti hoivaavassa ilmapiirissä. Muksuopin avulla opitaan erilaisia sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja positiivisessa hengessä. Teacch- menetelmällä lapsi harjoittelee yksilöllisesti uusia taitoja. Yhteistoiminnallinen oppiminen tukee vuorovaikutustaitoja pienessä ryhmässä. 6. VARHAISKASVATUKSEN SISÄLLÖT 6.1 KIMPPAKIVAA - VUOROVAIKUTUS- JA YHTEISTYÖTAITOJA TARVITAAN Ihmisyytemme syntyy toisen ihmisen myötä, elämällä heidän kanssaan ja peilaamalla omaa itseä muihin. Kun lapsi löytää omat vahvuutensa, hänen itsetuntonsa vahvistuu, hän osaa arvostaa toisten taitoja ja kannustaa heitä. Luottamus muihin ihmisiin synnyttää perusturvallisuuden, joka antaa mahdollisuuksia olla oma itsensä ilman vähättelyn ja nöyryytyksen pelkoa. Jokainen lapsi saa päivähoidon alkaessa 'oman aikuisen', johon turvaten lapsi voi luottavaisesti tutustua uusiin ihmisiin ja ympäristöön. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia tuntea yhteenkuuluvuutta ja halua liittyä omaan ryhmäänsä oppia säätelemään omaa käyttäytymistään oppia sietämään toisten käyttäytymistä ja oppia ottamaan toisten näkemykset huomioon tiedostaa itsensä, omat tunteensa ja tuoda mielipiteensä ja tahtonsa esille niin, että ne ovat muille ymmärrettäviä tiedostaa hyväksyttävän käyttäytymisen rajat auttaa luontevasti toisia Jani 6 v, Miro 5 v ja Joni 5 v: "Lapset keksivät omalle ryhmälleen nimen ja piirsivät siitä yhteisen ryhmäkuvan". Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

12 6.2 PUHUMALLA PARAS - KIELI ON VUOROVAIKUTUKSEN VÄLINE Kieli on äännejärjestelmä, kommunikaation väline, joka yhdistää henkilön oman kulttuurinsa historiaan. Pienen lapsen kielellinen kehittäminen on luontevinta leikkitilanteissa, jolloin yksinkertaiset kysymykset, lasta kunnioittavat vastaukset sekä sanaleikit edesauttavat oppimista. Aikuisen tehtävänä on mahdollistaa lapselle kokemus rikkaasta ja elämyksellisestä äidinkielestä. Kieli on ajattelun ja itsensä ilmaisun väline. Kielellinen tietoisuus on sitä, että lapsi huomaa puhutun ja kirjoitetun kielen olemassaolon. Hän oivaltaa, että puhetta voidaan kirjoittaa sovituin merkein, kirjaimin. Tämä on lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen edellytys. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten suomen kielen oppimista tuetaan kunnioittamalla lapsen omaa kulttuuritaustaa, huomioimalla haaste, jonka kahden kielen oppiminen tuo lapselle. Perheen kanssa tehtävässä kotouttamissuunnitelmassa paneudutaan yksilöllisesti lapsen kielenkehitykseen liittyviin tarpeisiin. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella äänen käyttöä/ säätelyä ja artikulointia kuunnella kerrontaa ja luettua kieltä esim. sadut, lorut, riimit kertoa itse tarinoita ja satuja, keksiä loruja ja riimejä oppia tutkimaan kieltä, leikkimään kielellä, tarkentamaan kysymyksillä mikäli ei ymmärrä jotakin kiinnostua kirjoitetusta kielestä, kirjaimista, niiden jäljentämisestä sekä kirjoittamisen kokeilemisesta (omat kirjaimet) kuulla tavurytmi, erotella sanasta tavuja, tunnistaa sanahahmoja oivaltaa kirjain - äänne vastaavuuksia tunnistaa äänteitä tunnistaa kirjaimia Ida 5 v : "Mustekalat ovat menossa nukkumaan". Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

13 6.3 TEE SE ITSE - LAPSI OHJAA OPPIMISTAAN Oppiminen kehittää lapsen oman elämän hallintaa, itseluottamusta ja tuottaa iloa. Työskentely- ja oppimistaidot ovat välineitä oman oppimistavan tiedostamiseen, motivaation syntymiseen ja jatkuvan oppimisenhalun ylläpitämiseen. Lapsi tarvitsee työskentelytaitoja pelisääntöinä toisten lasten kanssa toimimisessa. Turvallinen, kiireetön, oman ajattelun mahdollistava oppimisympäristö, jossa aikuinen antaa tilaa lapsen ajatuksille ja päätelmille sekä turvaa työrauhan, mahdollistaa työskentely - ja oppimistaitojen harjaannuttamisen. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia hyödyntää aiemmin opittua uusissa tilanteissa muistaa vähän aikaa sitten tapahtuneita asioita; muistaa ohjeita, sisältöjä, kokemuksia; muistaa joitakin kauan sitten tapahtuneita asioita luoda oman ajattelun avulla itselleen tavoitteita ja osatavoitteita (jolloin hän voi hahmottaa tehtävän alun ja päämäärän) käyttää luovia ratkaisuja ongelma- ja oppimistilanteissa arvioida oppimistilanteita ja omia taitojaan suunnata tarkkaavuutensa olennaiseen asiaan ja antaa muille työrauha toimia oma-aloitteisesti eri tilanteissa ja löytää työskentelyyn tarvittavat välineet kehittää kykyään ottaa vastuuta toiminnastaan Anton 6 v, Sami 6 v ja Tommy 6v: "Pojat maalasivat ensimmäisen yhteisen työnsä". Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

14 6.4 KEHON KAUTTA KASVUUN - MOTORISET HARJOITUKSET TUKEVAT TERVETTÄ KEHITYSTÄ Ihminen on fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien muodostama kokonaisuus. Lapsen kokonaiskehitykselle luodaan mahdollisimman hyvät edellytykset ohjaamalla häntä syömään terveellisesti, huolehtimaan puhtaudestaan, tarjoamalla hänelle riittävästi lepoa ja mahdollisuuksia harjoittaa motorisia valmiuksiaan ja taitojaan. Lapsi tarvitsee motoriikan ja havaintojen sekä muiden toimintojen välisiä yhteyksiä, jotta hän pystyy jäsentämään ajatteluaan ja sen myötä kasvattamaan itseluottamustaan. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia hahmottaa oman kehonsa sekä kehonsa ja ympäristön välistä suhdetta oppia kehon hallintaa, koordinaatiota maistaa erilaisia ruokia opetella huolehtimaan puhtaudestaan riittävään lepoon kehittää kuntoaan siten, että hän jaksaa osallistua liikuntaleikkeihin väsymättä heti kokeilla rajojaan ja löytää itselleen luontainen liikunnan osa-alue sekä harjaannuttaa itseään siinä harjoitella liikkumaan rytmisesti ja joustavasti sekä oppia hallitsemaan perusliikuntataidot, esim. tasapaino, juokseminen, hyppääminen, kiipeäminen, heittäminen, potkiminen, kuperkeikka, luistelu, hiihto harjoitella hyvä kynäote ja opetella leikkaamaan luontevasti Tinja 6 v : "Lehmä on karkuteillä, se huutaa ammuu". Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

15 6.5 ELÄMYKSET INNOSTAVAT - ILMAISUKANAVAN LÖYTYMINEN VAHVISTAA ITSETUNTOA Ilmaisu on purkautumiskeino, jonka kautta lapsen on mahdollista löytää omat vahvat alueensa. Kokonaisvaltaisen ilmaisun myötä saadut elämykset kantavat elämässä eteenpäin, lapsi kokee onnistuvansa ja hänen itsetuntonsa vahvistuu. Oppiakseen nauttimaan taiteesta, lapsi tarvitsee taidekokemuksia. Niitä tarjoavat vierailut taidenäyttelyihin, konsertteihin ja teatteriin, sekä päiväkodissa järjestettävät vastaavat tapahtumat. Itseään voi ilmaista musiikin, kuvataiteiden, liikunnan, draaman ja omien satujen kautta. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia kokea erilaisia elämyksiä löytää itselleen sopiva ilmaisukanava kokeilla erilaisia ilmaisutapoja opetella rentoutumaan päästää mielikuvituksensa valloilleen oppia nauttimaan yhdessä tekemisestä Melinda 2.2 v: Mitä sinä maalaat? " Tässä on kuva". Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

16 6.6 PÄÄTTELYLLÄ PÄRJÄÄ - MATEMATIIKKA ON ARKIAJATTELUA Matematiikka on luonnostaan arkipäivässä mukana. Elinympäristömme muodostuu matemaattisista lainalaisuuksista. Aikuinen ohjaa lasta päättelemään, arvioimaan, vertailemaan, luokittelemaan, sarjoittamaan, laskemaan ja ratkaisemaan ongelmia kaikissa tilanteissa. Aika on yksi matemaattinen käsite. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia tuntea osaavansa, löytää ratkaisu kohtaamaansa tehtävään tai tilanteeseen sekä huomata vaihtoehtoiset mahdollisuudet selvittää toiselle kuinka on päätynyt ratkaisuun verrata esineitä ja asioita jonkin ominaisuuden mukaan ja ilmaista vertailu tuloksineen sanallisesti. yhdistää asioita jonkin tai joidenkin yhteisten tekijöiden, ominaisuuksien, laadun jne. mukaan järjestää esineitä ja asioita koon, pituuden, paksuuden jne. mukaan sekä jatkaa sarjoja kuten kaksi punaista, yksi valkoinen... opetella ymmärtämään pienten lukumäärien sisältö; kahdelle tarvitaan kaksi kynää, kolmelle lapselle kolme kirjaa jne. harjoitella havaitsemaan itsensä tilassa, tunnistamaan ja nimeämään esineiden välisiä suhteita esim. takana, vieressä, alla; ymmärtämään ja nimeämään suuntia alas, ylös, taaksepäin kiinnostua ajasta, käyttää ajallisia ilmaisuja eilen, tänään, huomenna, pian, kauan, maanantaina jne. "Lapset miettivät ja vertailevat kakun äärellä minkä ikäinen minä olen, minkä ikäinen on kaverini, kuka on minua vanhempi tai nuorempi..." Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

17 6.7 YSTÄVYYS YHDISTÄÄ - MORAALI VAATII POHTIMISTA Meille eettisyys on sitä, että näemme kaiken elämän arvokkaana ja erilaiset lapset ja aikuiset rikkautena. Lapsen jokapäiväinen elämä sisältää tilanteita ja tapahtumia, joita voidaan pohtia ja tarkastella oikean ja väärän, hyvän ja pahan, totuuden ja valheen näkökulmista. Pelot, ahdistus ja syyllisyys kuuluvat myös lapsen elämään. Niitä käsitellään lasten kanssa niin, että lapsi voi tuntea olonsa turvalliseksi. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia keskustella häntä askarruttavista perimmäisistä kysymyksistä oppia erottamaan oikea ja väärä oppia arvostamaan elämää; ihmisiä ja luontoa oppia sietämään erilaisuutta opetella tietämään hyväksyttävän käyttäytymisen rajat oppia huomaamaan milloin on rikkonut toisen henkistä tai fyysistä koskemattomuutta oppia sekä pyytämään että antamaan anteeksi Miro 5 v : " Syksyn väriloistoa". Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

18 6.8 USKO, OSA ELÄMÄÄ - KUNNIOITAMME KODIN USKONNOLLISTA KATSOMUSTA Uskonnollis- katsomuksellisen kasvatuksen perustan muodostavat uskonnolliset, hengelliset ja henkiset asiat ja ilmiöt. Lapsen oman uskonnon tai katsomuksen perinteeseen, tapoihin ja käytäntöihin perehdytään. Lapselle tarjotaan mahdollisuus hiljaisuuteen ja ihmettelyyn, kyselemiseen ja pohdintaan. Lapsen herkkyyttä ja kykyä ymmärtää sanatonta ja symbolista kunnioitetaan, tuetaan ja vahvistetaan. Lapsiryhmässä olevien erilaisten uskontojen ja katsomusten tapoihin tutustutaan. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa sovitaan vanhempien kanssa miten asia heidän lapsensa kohdalla toteutetaan. Lapsi voi osallistua ev. lut. srk:n pyhäkouluun kerran kuukaudessa juhlakirkkoihin jouluna ja pääsiäisenä Lapsi saa tutustua joulu- ja pääsiäiskertomuksiin sekä Lasten Raamattuun ryhmän lähtökohdista käsin. Lapsen uskontokunnasta riippumatta käsittelemme lapsen ikätason mukaisesti suvaitsevaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja rehellisyyttä. Painotamme hyväksyvää ilmapiiriä ja yhteisiä kokemuksia. Matti 2.3 v: " Mä maalaan pensselillä...vettä". Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

19 6.9 MÖKISTÄ METSÄÄN - KESTÄVÄ KEHITYS KANNATTAA Ympäristötietoisuus on sitä, että lapsi tiedostaa olevansa osa luontoa. Ympäristön arvostus lähtee siitä, että lapsi oppii huolehtimaan itsensä ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Aikuisen asennoituminen ja käyttäytymismalli edistävät oppimista. Ympäristö on lapselle loputtomien löytöretkien kohde. Tutkimalla luontoa lapsi oppii ymmärtämään ja kunnioittamaan sitä. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia huomata, että luonto on voimavarana opetella kestävän kehityksen alkeet opetella säästämään energiaa arkipäivän tilanteissa (valot, vesi, lämpö) opetella tuntemaan ja kunnioittamaan omaa lähiympäristöään sekä huolehtimaan siitä (ei rikota, töhritä, kerätään roskat roskikseen ja tavarat paikoilleen). "1-2 -vuotiaat maalasivat syksyn väreillä, revintätyönä yhdessä aikuisten kanssa syntyi yhteinen syksyinen puu. " Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

20 7. KUUSIVUOTIAIDEN ESIOPETUS Esiopetus toteutuu arkisin klo , koulujen lukuvuotta noudattaen. Päiväkodin kaikki esiopetusikäiset ovat osan viikosta omana ryhmänään ulkoilun, matemaattiseen ajatteluun ja kielelliseen tietoisuuteen keskittyvän toiminnan ajan sekä tekevät yhteisiä retkiä. Muina päivinä esiopetusikäisten toiminta rytmittyy yhteistoiminnallisten pienryhmien mukaan. Esiopetusikäisten lasten ryhmät muodostetaan samoin perustein kuin muidenkin, huomioiden ryhmän toimivuus ja erityisen tuen tarve. Esiopetuksesta vastaavat erityislastentarhanopettajat ja lastentarhanopettajat ESIOPETUKSEN TAVOITTEET Erityisopetuksen luonteesta johtuen tavoitteet ovat hyvin yksilöllisiä. Painotamme esiopetuksessa terveen itsetunnon kehittymistä, vuorovaikutustaitoja ja kieltä. 7.2 ESIOPETUKSEN KUVAUS Lapsen innostus oppimiseen ei katso ikää. Koko elämä on uuden oppimista. Jokainen oppii omassa tahdissaan, omien kokemustensa siivittämänä. Aikuisen tehtävä on kulkea lapsen rinnalla ja vahvistaa oppimista. Oppiminen on lapselle elämyksiä ja hetkiä, jotka saavat lapsen tuntemaan, ajattelemaan, tekemään. Lapsi on luonnostaan kiinnostunut erilaisista asioista ympärillään ja haluaa oppia lisää. On tärkeää vaalia lapsen oppimisen halua. Tunne siitä, että hän osaa ja oppii, on lapselle tärkeämpää kuin mitkään mahdollisimman varhain opitut taidot. Leikki on korvaamaton sosiaalisten taitojen oppimisen kannalta. Sen avulla lapsi voi kokeilla erilaisia rooleja ja tunnustella elämää monelta kannalta. Leikeissä harjoitellaan toisen huomioon ottamista, auttamista ja avun pyytämistä. Riidat ja käsirysyt käsitellään porukassa keskustellen siitä, miltä itsestä tuntuu ja miltä kaverista mahtaa tuntua. Anteeksipyytämistä ja -antamista harjoitellaan. Esiopetusikäinen opettelee huolehtimaan omasta pukeutumisestaan, hygieniastaan sekä omista tavaroistaan. Hän harjoittelee hyviä tapoja, ruokailuvälineiden käyttöä, sopivan ruoka-annoksen ottamista ja totuttelee uusiin makuihin. Lepohetken tarkoituksena on turvat riittävä vireystila koko päiväksi. Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA

SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA 1. PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. HENKILÖKUNNAN ARVOTAUSTA 3. VARHAISKASVAT UKSEN T OTEUTTAMINEN. LAPSEN T APA TOIMIA JA OPPIA 3.1 Oppiminen 3.2 Leikkiminen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA

VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA Äidinkielen kerho Nina Holmström Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA Raision Kaupunki 1/2008 JOHDANTO... 3 ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA PIENTEN RYHMISSÄ... 4 JOHDANTO... 5 VARHAINEN VUOROVAIKUTUS... 6 KIELEN KEHITYS...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: -Arviointi -Havainnointi/dokumentointi -Uskonto ja etiikka -Luonto ja ympäristö -Liikunta ja terveys -Taide ja kulttuuri -Kieli ja vuorovaikutus -Matemaattinen ajattelu

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 1 Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Nahkialan päiväkoti AKAANTIE 2B 37800 AKAA nahkialan.paivakoti@akaa.fi Aukioloaika: 6.30 17.00 2 AKAAN PÄIVÄHOIDON VISIO

Lisätiedot