RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

2 RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS TOIMINTAYKSIKÖN KUVAUS MARTINLAAKSOLAISUUS VARHAISKASVATUKSESSA ARVOT KULTTUURIYMPÄRISTÖ TOIMINNAN LUONNE NÄIN NÄEMME OPPIMISEN RAKENNAMME TOIMIVAA KASVU- JA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ SOSIAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ KASVAMINEN JA OPPIMINEN TAPAHTUU ARJESSA PERUSHOITO LEIKKI KOTIRYHMÄT KESKUSTELUT ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSEN SISÄLLÖT KIMPPAKIVAA - VUOROVAIKUTUS- JA YHTEISTYÖTAITOJA TARVITAAN PUHUMALLA PARAS - KIELI ON VUOROVAIKUTUKSEN VÄLINE...11 Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

3 6.3 TEE SE ITSE - LAPSI OHJAA OPPIMISTAAN KEHON KAUTTA KASVUUN - MOTORISET HARJOITUKSET TUKEVAT TERVETTÄ KEHITYSTÄ ELÄMYKSET INNOSTAVAT - ILMAISUKANAVAN LÖYTYMINEN VAHVISTAA ITSETUNTOA PÄÄTTELYLLÄ PÄRJÄÄ - MATEMATIIKKA ON ARKIAJATTELUA YSTÄVYYS YHDISTÄÄ - MORAALI VAATII POHTIMISTA USKO, OSA ELÄMÄÄ - KUNNIOITAMME KODIN USKONNOLLISTA KATSOMUSTA MÖKISTÄ METSÄÄN - KESTÄVÄ KEHITYS KANNATTAA KUUSIVUOTIAIDEN ESIOPETUS ESIOPETUKSEN TAVOITTEET ESIOPETUKSEN KUVAUS ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISTEN LASTEN ESIOPETUS OPPILASHUOLTO YHTEISTYÖ ON VOIMAA KASVATUSKUMPPANUUS VANHEMPIEN KANSSA TUKIJOUKOT KOHTI KOULUA ARVIOINTI PERHE OSALLISTUU LAPSI OPPII TIEDOSTAMAAN OSAAMISTAAN KATSE PEILIIN - AIKUISEN ITSEARVIOINTI LOPPUSANAT...24 Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

4 OMISTETTU Lapselle, joka kerrostalolähiössä päiväkodin pihalla lapioi hiekkaa keltaiseen ämpäriin keskittyneesti lentokoneiden jylistessä ylitse. Äidille, joka päiväkodin eteisessä pysähtyy kolmannen kerran ihailemaan piirustusta seinällä, halaamaan, toivottamaan hyvää päivää. Isälle, joka kaartaa autonsa Hämeenlinnan väylän jylinästä kohti päiväkotia, erottaa pihan hälinästä odottajan äänettömän kutsun. Työntekijälle, joka suuntaa katseensa kaiken kattavasta todellisuudesta toisenlaiseen, lapsen ja leikin kokoiseen maailmaan. Niille kahdelle, jotka yhdessä kulkevat ylieilisestä toissasekuntiin ja tähän hetkeen ajattomuudessa, vaeltavat läpi joulun, syksyn ja syntymäpäivän -kohti horisontissa häämöttävää huomista. 1. KASVUNAJATUS OMANA ITSENÄÄN - MUUT HYVÄKSYEN OMALLA TAVALLAAN - TOISTEN AVULLA OMASSA TAHDISSAAN - TOISTEN KANSSA YHDESSÄ OMAPERÄISEKSI OPPIJAKSI - ELÄVÄÄN ELÄMÄÄN Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

5 2. TOIMINTAYKSIKÖN KUVAUS Raikupolun toimintayksikköön kuuluu kuudesta kahdeksaan tiimiä, joista neljä toimii Raikupolun päiväkodissa, avoin päivähoito Vihertien asukaspuistossa ja loput Raikupolun lähipäiväkodeissa. Vihertien asukaspuiston avoin toiminta palvelee koko Länsi-Vantaan lapsiperheitä ja on tarkoitettu kotihoidossa oleville kaikenikäisille lapsille. Avoimen toiminnan puitteissa kotihoidossa olevilla lapsilla ja heidän hoitajillaan on mahdollisuus tavata muita samanikäisiä lapsia, saada uusia virikkeitä ja tukea kasvatustyölleen. Toiminta tapahtuu pääasiassa ulkona, ohjattuina toimintoina ja Metsämörri-kerhoina. Asukaspuiston sisätila on sopimuksen mukaan lähiympäristön asukkaiden käytettävissä iltaisin ja viikonloppuisin. Raikupolun toimintayksikkö tarjoaa kuntouttavaa varhaiskasvatusta/ päivähoitoa 1-6 -vuotiaille lapsille Martinlaakson keskustassa hyvien kulkuyhteyksien ulottuvilla. Henkilökunta koostuu erityislastentarhanopettajista, lastentarhanopettajista, sosiaalikasvattajista, lastenhoitajista, toiminnanohjaajista ja avustajista. Raikupolun päiväkodin yhteydessä toimii puheterapeutti. Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

6 3. MARTINLAAKSOLAISUUS VARHAISKASVATUKSESSA 3.1 ARVOT Vantaan kaupungin arvot toteutuvat toiminnassamme näin: Tuloksellisuus: Tuemme lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja oppimista, pyrimme auttamaan/ harjaannuttamaan lasta vaikeissa asioissa siten, että hänestä kasvaa lähtökohdistaan riippumatta oman elämänsä subjekti; että hänellä on edellytykset selviytyä elämässä. Oikeudenmukaisuus: Asiakaslähtöisyys ja vastuullisuus: suhtaudumme rehellisesti, aidosti lapsiin, vanhempiin, toisiimme ja ympäristöömme. Kuuntelemme erilaisten perheiden toiveita, otamme ne huomioon ja rajaamme niitä ammattitaidon pohjalta. Pyrimme vaalimaan kiintymyssuhteita siten, että vältämme lasten siirtoja ryhmien välillä. Tarjoamme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukea lapsen kehityksellisiin pulmiin. Henkilökunnalla on vastuu lasten ja aikuisten välisen vuorovaikutuksen laadusta. Luovuus: Toimintakauden alussa huomioimme aina lasten kehitykseen ja kuntoutukseen liittyvät haasteet ja saadun tiedon pohjalta muodostamme lapsiryhmät mahdollisimman toimiviksi. Pyrimme kohdentamaan henkilökunnan ammatillisen osaamisen muodostettuja ryhmiä parhaiten palvelevaksi. Toiminnan suunnittelussa pyrimme huomioimaan lasten ja perheiden yksilöllisiä tarpeita, muokkaamme lasten leikki- ja oppimisympäristöä pienryhmien kehitystä myötäileviksi ja uusiin kokemuksiin houkutteleviksi. Olemme valmiita rohkeisiin muutoksiin, emme pelkää epäonnistumisia, vaan opimme niistä. Avoimuus: Työmme on avointa perheille ja ympäristölle. Olemme valmiita keskustelemaan toimintatavoistamme vanhempien kanssa ja muuttamaan niitä tarvittaessa. Perheille kerrotaan jo hakemisvaiheessa, että päiväkodissamme painottuu erityinen tuki ja kuntoutus. Edellisten arvojen lisäksi työyhteisössä koetaan tärkeiksi seuraavat arvot Kunnioittaminen : Kohdatessamme erilaisia ihmisiä suhtaudumme heihin omasta itsestämme käsin. Toisia on helpompi ymmärtää kuin toisia. Toisten kanssa on helpompi olla samaa mieltä kuin toisten. Kunnioittaminen merkitsee meille sitä, että vaikka emme aina kykene ymmärtämään eteemme tulevia ihmisiä, heidän arvostuksiaan ja ajatteluaan, pyrimme kuitenkin avoimeen ja rehelliseen keskusteluun siitä lähtökohdasta, että toisenlainen ajattelu on yhtä oikeutettua kuin omamme. Rajatessamme oman ymmärryksemme ja hyväksyntämme sisään mahtuvia asioita, muistamme, että kritiikki kohdistuu aina asioihin, ei ihmisiin. Välittäminen: Suhtaudumme lapseen, perheeseen ja työkavereihin vastuullisesti, otamme huomioon kunkin yksilölliset tarpeet ja voimavarat. Ymmärrämme, ettemme jaksa kaiken aikaa parhaalla mahdollisella tavalla. Jaamme kokemuksemme, ilot ja surut, keskenämme. Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

7 3.2 KULTTUURIYMPÄRISTÖ Raikupolun toimintayksikkö sijaitsee 60-luvulla rakennetussa kerrostalolähiössä, ydinkaupunginosassa. Asiakasperheet tulevat paitsi lähitaloista, hyvien kulkuyhteyksien vuoksi myös haja-asutusalueilta. Perheiden asiakassuhteiden pituus vaihtelee asunnonvaihdoista johtuen muutamasta kuukaudesta jopa kymmeneen vuoteen. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten määrä lisääntyy koko ajan ja tulevaisuuden haasteenamme onkin ylläpitää ja kehittää moniammatillista osaamista, jotta pystymme vastaamaan heidän tarpeisiinsa. 3.3 TOIMINNAN LUONNE Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että päivähoito alkaa hyvin. Sitoudumme siihen, että jokaiselle perheelle sovitaan 'oma' työntekijä ja riittävän pitkä tutustumisaika. Tutustumisen aikataulu sovitaan vanhempien kanssa yhdessä. Pyrimme välttämään lapsen siirtämistä tarpeettomasti ryhmästä toiseen. Kun ryhmän vaihto tulee ajankohtaiseksi, teemme sen perheen kanssa keskustellen. Ryhmät muodostetaan mahdollisimman toimiviksi. Kunnioitamme kaverisuhteita. Hyvä vuorovaikutus tiimissä työntekijöiden välillä turvaa lapsen sekä aikuisten hyvinvoinnin. 3.4 NÄIN NÄEMME OPPIMISEN Jokainen lapsi oppii omalla tavallaan. Haluamme tietää miten itse kunkin ajattelu kehittyy, millä tavalla lapsi tulee tietoiseksi omasta oppimisestaan ja kehityksestään. Tartumme lasten ideoihin ja sovellamme niitä tavoitteelliseen toimintaan. Mahdollistamme lapsen ajattelun sekä sosiaalisen ja psyykkisen kehittymisen vuorovaikutuksessa muiden lasten sekä aikuisten kanssa. Tieto on muuttuvaa. Lapset hakevat tietoa yksilöllisin tavoin ja päätyvät ongelmanratkaisuissaan erilaisiin vastauksiin. Koemme erilaiset vastaukset haasteina, jotka ruokkivat sekä lapsen että aikuisen tiedonjanoa. Aikuinen sitoutuu ylläpitämään ammattitaitoaan ja herkkyyttään kuulla erilaisten ja eri kulttuuritaustaisten perheiden tarpeita ja on valmis kohtaamaan uusia asioita. Hyväksymme sen, että ajoittain koemme riittämättömyyttä. Pyrimme tiimeissä tukemaan toisiamme ja oppimaan toisiltamme. Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

8 4. RAKENNAMME TOIMIVAA KASVU- JA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ 4.1 PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Lapsi pystyy oppimaan, kun hänelle turvataan pysyvät kaverit ja turvalliset tutut aikuiset. Päivähoidon alkaessa lapsi saa 'omakseen' yhden aikuisen, jonka kautta hän voi turvallisesti tutustua uuteen ympäristöön ja ihmisiin. Tuo aikuinen huomioi kodin kasvatuskäytännöt ja soveltaa niitä lapsen osalta päiväkodissa. Hän siirtää tietoa kodin ja päiväkodin välillä, lieventää lapsen eroahdistusta ja avaa lapselle tien uudenlaisiin kokemuksiin. Pyrimme turvaamaan lapsen hoidon jatkuvuuden tutussa ryhmässä niin kauan kuin mahdollista. Mikäli siirto ryhmästä toiseen tulee ajankohtaiseksi, oma aikuinen auttaa lasta ja perhettä uuteen ryhmään tutustumisessa ja tiedon siirrossa ryhmien välillä. Lapsi kokee ja tiedostaa mahdollisuutensa vaikuttaa omaan elämäänsä kiireettömässä, myönteisessä ilmapiirissä, jossa hänen ajatuksiaan kuullaan ja toteutetaan käytännössä. Psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttaa myös ymmärretyksi tuleminen sekä toisten lasten ja aikuisten viestien ymmärtäminen. Vuorovaikutusta ja kielellistä viestintää tukemaan käytämme vaihtoehtoisia kommunikaatiomuotoja kuten esim. kuvia ja tukiviittomia. 4.2 SOSIAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Jokainen lapsi tuntee kuuluvansa omaan kotiryhmäänsä, jossa hän oppii pitämään puolensa ja jakamaan omaansa. Tutut lapset ja aikuiset tuovat turvallisuuden sekä luottamuksen tunteen ja pieni ryhmä takaa oppimisrauhan. Arkipäivän rytmi ja yhdessä laaditut käyttäytymissäännöt auttavat lasta jäsentämään päiväänsä ja elämäänsä. Käytämme lasten ja aikuisten valokuvia lapsen apuna, jotta hänen olisi helpompi hahmottaa sosiaalista ympäristöään. 4.3 FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Lapsiryhmien tilat poikkeavat hieman toisistaan, muta kaikki mahdolliset tilat on otettu käyttöön. Oppimisympäristön rakentamisen lähtökohta on lapsi, ei aikuisen esteettiset mieltymykset. Pyrkimyksenä on mahdollistaa monipuolinen leikki ja oppiminen kaikkialla siten, että lasten saatavilla on itse kutakin puuhaa varten tarvittavia välineitä ja materiaaleja. Leikki- ja oppimisrauha turvataan sijoittamalla erityyppiset tekemiset eri huoneisiin. Lasten töitä asetetaan esille seinille/ pöydille/ ikkunalaudoille/ katosta roikkumaan - tarpeen mukaan. Lisäksi seinillä on aikuisen valitsemia kuvia virittämässä keskustelua ja pohdintoja. Lapselle annetaan aikaa omaehtoiseen toimintaan, jolloin hän ideoi omia tekemisiään fyysisen ympäristön tarjoamien virikkeiden mukaan; esim. kirjaimet seinällä - lapsi jäljentää niitä, piirtely, ompelutyöt, puutyöt, Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

9 muovailu, palapelit, sisä- ja ulkoliikunta jne. Ohjattu toiminta antaa kipinän lapsen omille tekemisille, jolloin hän sulattelee ja harjoittelee aikaisemmin oppimaansa. Lapsilla on halutessaan mahdollisuus mennä leikkimään ja oppimaan myös toisen ryhmän tiloihin. Porrastetulla ulkoilulla mahdollistetaan työskentely- ja leikkirauha sisällä ja ulkona. Pihan lisäksi käytetään viereistä urheilukenttää pallopeleihin ja luisteluun sekä mahdollisuuksien mukaan koulun salia liikuntaan. Luontoretkiä tehdään lähimetsiin, Jokiuoman puistoon ja Vihertien asukaspuistoon. 5. KASVAMINEN JA OPPIMINEN TAPAHTUU ARJESSA 5.1 PERUSHOITO Perushoitotilanteet ovat kiireettömiä, aikuisella on aikaa kuunnella lasta ja keskittyä tilanteeseen. Pieni lapsi oppii ja kasvaa arkipäivän tilanteissa, kun hän on turvallisen, lämpimän aikuisen kanssa. Perushoitotilanteissa ruokitaan lapsen kielen ja tunne-elämän kehitystä juttelemalla hänelle, hoivaamalla häntä ja tarjoamalla hänelle malli ystävällisestä ja toisen huomioonottavasta vuorovaikutuksesta. Positiiviset elämykset ja kokemukset motivoivat lasta toimimaan yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa. Aikuisen tehtävänä on näyttää ja neuvoa lapselle miten arkipäivän tilanteista selvitään. Hän antaa lapselle aikaa kokeilla, harjoitella ja tehdä itse. Vähitellen lapsi on perushoitotilanteissa itsenäinen ja nauttii osaamisestaan. Fyysisten tarpeiden tyydyttämisen lisäksi perushoitotilanteet jäsentävät päivää ja tarjoavat mahdollisuuden opetella esim. ongelmanratkaisua, käsitteitä jne. Arkipäivän tilanteissa lapsi harjoittelee oman elämänsä hallintaa tekemällä pieniä työtehtäviä, huolehtimalla tavaroistaan ja omasta ympäristöstään. 5.2 LEIKKI Leikki on lapsen elämää. Se on kaikkialla läsnä. Leikissä lapsi ilmaisee itseään ja työstää kohtaamiaan uusia asioita. Leikki virkistää, rentouttaa ja tuo iloa. Aikuisen tehtävä on huolehtia leikkirauhasta, havainnoida leikkiä ja hyödyntää sitä ongelmien ratkaisussa. Kun lapsi on hyvin pieni, aikuisen osuus leikissä ja leikin opettamisessa on suuri. Leikki on tärkein oppimisen kanava. Leikin arvostaminen on oppimisen arvostamista. Leikkiessään lapsi harjaannuttaa oppimiaan taitoja jatkuvasti. Hän etsii aktiivisesti keinoja, joiden avulla hän voi hallita yhä vaativampia asioita. Leikissä mahdoton voi olla mahdollista, siksi se parhaiten auttaa hahmottamaan rajallista todellisuutta. Kun leikki ei suju, aikuinen kohtaa suuria haasteita. Hänen on aktiivisesti etsittävä keinoja joilla lapsen leikkiä voidaan tukea. Kaverin löytäminen jokaiselle ehkäisee syrjäytymistä. Leikki tukee lasten välisiä suhteita. Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

10 5.3 KOTIRYHMÄT Iso lapsiryhmä jaetaan aikuisen ohjauksella pienempiin 'kotiryhmiin', joissa on kussakin 3-4 lasta. Ryhmiä muodostettaessa huomioidaan lapsen ikä, persoonallisuus ja ajattelun kehitys. Kotiryhmässä lapset tulevat toisilleen tutuiksi, oppivat työskentelemään yhdessä, vaihtamaan ajatuksia, kokemuksia ja mielipiteitä. Pieni ryhmä mahdollistaa työskentelyrauhan, antaa tilaa tutkimiselle ja ihmettelylle - edistää oppimista. Kotiryhmät toimivat päivittäin joko erikseen tai pari ryhmää yhdessä erilaisissa toiminnoissa kuten kädentaidot, liikunta, pelit, ilmaisu, sadut. 5.4 KESKUSTELUT Keskustelua käydään kahden kesken lapsen ja aikuisen välillä, kotiryhmissä ja koko ryhmän yhteisillä hetkillä. Aikuisen tavoitteena on kuulla mitä lapsi haluaa sanoa. Keskustelun tukena tai virikkeenä käytetään kuvia/esineitä konkretisoimaan puheena olevaa asiaa sekä virittämään ja ylläpitämään vuoropuhelua sellaisena, että se liittyy lapsen kokemusmaailmaan. Aikuinen ohjaa keskustelun tasoa kysymyksin, haastaen lapsia löytämään omia ratkaisujaan ja auttaa heitä nivomaan uudet ratkaisut siihen tietoon jota heillä jo on. 5.5 ERITYINEN TUKI Yksikössämme on kaksi erityisryhmää erityistä tukea tarvitseville lapsille. Martinlaakson ydinalueen päivähoitotarve huomioidaan ryhmiä muodostettaessa ja ryhmärakenteita tarkistetaan tarpeen mukaan. Ryhmissä on sekä erityisperustein kuntoutukseen valittuja sekä normaalivalinnan kautta päivähoitoon ja esiopetukseen tulleita lapsia. Henkilökuntarakenteessa painottuu erityiskasvatuksellinen osaaminen. Periaatteenamme on, että kaikille lapsille luodaan mahdollisimman hyvät edellytykset kasvaa ja kehittyä onnellisina ja tasapainoisina omista lähtökohdistaan. Kehityksessään erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tehdään lapsikohtainen suunnitelma LAKSU, jonka tekemiseen osallistuvat vanhemmat, puheterapeutti / toimintaterapeutti sekä ryhmän elto. LAKSU on pohjana kaikelle lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukevalle toiminnalle. Arkipäivän toimintoihin liitetään kuntoutuksellisia ja erityiskasvatuksellisia elementtejä kunkin lapsen tarpeiden mukaan. Ryhmätoiminnassa ja fyysisessä ympäristössä on selkeä, lapsen toimintaa tukeva rakenne. Tämä tarkoittaa kuvitettua päiväjärjestystä, kuvien, tukiviittomien, nopean piirtämisen sekä monien muiden kuntoutusmenetelmien käyttöä. Käytössä olevat erityisopetuksen menetelmät tukevat lapsen kehityksen eri puolia: Bright Start tukee lapsen itsesäätelyn oppimista ja ajattelun kehittymistä. Draamapedagogiikan avulla rikastetaan mielikuvia ja tunne-elämää. KILI-ohjelma vahvistaa vuorovaikutustaitoja kielen ja Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

11 liikunnan avulla. KKK-ohjelman avulla opitaan hahmottamaan kehoa, keskittymään ja toimimaan läheisessä kontaktissa toisen kanssa. Nassikkapaini tukee vuorovaikutustaitoja, motoriikkaa ja opettaa voiman säätelyä. MOPA ja Sherborne kehittävät psykomotoriikkaa ja kehon hahmotusta. Sylihoidon avulla opitaan purkamaan erilaisia tunteita turvallisesti. Suujumppa vahvistaa ja harjoittaa suun motoriikkaa. Tontun aarrearkku on neurolingvistinen liikuntaohjelma. Thera Playn avulla opitaan ilmaisemaan tunteita turvallisesti hoivaavassa ilmapiirissä. Muksuopin avulla opitaan erilaisia sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja positiivisessa hengessä. Teacch- menetelmällä lapsi harjoittelee yksilöllisesti uusia taitoja. Yhteistoiminnallinen oppiminen tukee vuorovaikutustaitoja pienessä ryhmässä. 6. VARHAISKASVATUKSEN SISÄLLÖT 6.1 KIMPPAKIVAA - VUOROVAIKUTUS- JA YHTEISTYÖTAITOJA TARVITAAN Ihmisyytemme syntyy toisen ihmisen myötä, elämällä heidän kanssaan ja peilaamalla omaa itseä muihin. Kun lapsi löytää omat vahvuutensa, hänen itsetuntonsa vahvistuu, hän osaa arvostaa toisten taitoja ja kannustaa heitä. Luottamus muihin ihmisiin synnyttää perusturvallisuuden, joka antaa mahdollisuuksia olla oma itsensä ilman vähättelyn ja nöyryytyksen pelkoa. Jokainen lapsi saa päivähoidon alkaessa 'oman aikuisen', johon turvaten lapsi voi luottavaisesti tutustua uusiin ihmisiin ja ympäristöön. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia tuntea yhteenkuuluvuutta ja halua liittyä omaan ryhmäänsä oppia säätelemään omaa käyttäytymistään oppia sietämään toisten käyttäytymistä ja oppia ottamaan toisten näkemykset huomioon tiedostaa itsensä, omat tunteensa ja tuoda mielipiteensä ja tahtonsa esille niin, että ne ovat muille ymmärrettäviä tiedostaa hyväksyttävän käyttäytymisen rajat auttaa luontevasti toisia Jani 6 v, Miro 5 v ja Joni 5 v: "Lapset keksivät omalle ryhmälleen nimen ja piirsivät siitä yhteisen ryhmäkuvan". Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

12 6.2 PUHUMALLA PARAS - KIELI ON VUOROVAIKUTUKSEN VÄLINE Kieli on äännejärjestelmä, kommunikaation väline, joka yhdistää henkilön oman kulttuurinsa historiaan. Pienen lapsen kielellinen kehittäminen on luontevinta leikkitilanteissa, jolloin yksinkertaiset kysymykset, lasta kunnioittavat vastaukset sekä sanaleikit edesauttavat oppimista. Aikuisen tehtävänä on mahdollistaa lapselle kokemus rikkaasta ja elämyksellisestä äidinkielestä. Kieli on ajattelun ja itsensä ilmaisun väline. Kielellinen tietoisuus on sitä, että lapsi huomaa puhutun ja kirjoitetun kielen olemassaolon. Hän oivaltaa, että puhetta voidaan kirjoittaa sovituin merkein, kirjaimin. Tämä on lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen edellytys. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten suomen kielen oppimista tuetaan kunnioittamalla lapsen omaa kulttuuritaustaa, huomioimalla haaste, jonka kahden kielen oppiminen tuo lapselle. Perheen kanssa tehtävässä kotouttamissuunnitelmassa paneudutaan yksilöllisesti lapsen kielenkehitykseen liittyviin tarpeisiin. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella äänen käyttöä/ säätelyä ja artikulointia kuunnella kerrontaa ja luettua kieltä esim. sadut, lorut, riimit kertoa itse tarinoita ja satuja, keksiä loruja ja riimejä oppia tutkimaan kieltä, leikkimään kielellä, tarkentamaan kysymyksillä mikäli ei ymmärrä jotakin kiinnostua kirjoitetusta kielestä, kirjaimista, niiden jäljentämisestä sekä kirjoittamisen kokeilemisesta (omat kirjaimet) kuulla tavurytmi, erotella sanasta tavuja, tunnistaa sanahahmoja oivaltaa kirjain - äänne vastaavuuksia tunnistaa äänteitä tunnistaa kirjaimia Ida 5 v : "Mustekalat ovat menossa nukkumaan". Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

13 6.3 TEE SE ITSE - LAPSI OHJAA OPPIMISTAAN Oppiminen kehittää lapsen oman elämän hallintaa, itseluottamusta ja tuottaa iloa. Työskentely- ja oppimistaidot ovat välineitä oman oppimistavan tiedostamiseen, motivaation syntymiseen ja jatkuvan oppimisenhalun ylläpitämiseen. Lapsi tarvitsee työskentelytaitoja pelisääntöinä toisten lasten kanssa toimimisessa. Turvallinen, kiireetön, oman ajattelun mahdollistava oppimisympäristö, jossa aikuinen antaa tilaa lapsen ajatuksille ja päätelmille sekä turvaa työrauhan, mahdollistaa työskentely - ja oppimistaitojen harjaannuttamisen. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia hyödyntää aiemmin opittua uusissa tilanteissa muistaa vähän aikaa sitten tapahtuneita asioita; muistaa ohjeita, sisältöjä, kokemuksia; muistaa joitakin kauan sitten tapahtuneita asioita luoda oman ajattelun avulla itselleen tavoitteita ja osatavoitteita (jolloin hän voi hahmottaa tehtävän alun ja päämäärän) käyttää luovia ratkaisuja ongelma- ja oppimistilanteissa arvioida oppimistilanteita ja omia taitojaan suunnata tarkkaavuutensa olennaiseen asiaan ja antaa muille työrauha toimia oma-aloitteisesti eri tilanteissa ja löytää työskentelyyn tarvittavat välineet kehittää kykyään ottaa vastuuta toiminnastaan Anton 6 v, Sami 6 v ja Tommy 6v: "Pojat maalasivat ensimmäisen yhteisen työnsä". Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

14 6.4 KEHON KAUTTA KASVUUN - MOTORISET HARJOITUKSET TUKEVAT TERVETTÄ KEHITYSTÄ Ihminen on fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien muodostama kokonaisuus. Lapsen kokonaiskehitykselle luodaan mahdollisimman hyvät edellytykset ohjaamalla häntä syömään terveellisesti, huolehtimaan puhtaudestaan, tarjoamalla hänelle riittävästi lepoa ja mahdollisuuksia harjoittaa motorisia valmiuksiaan ja taitojaan. Lapsi tarvitsee motoriikan ja havaintojen sekä muiden toimintojen välisiä yhteyksiä, jotta hän pystyy jäsentämään ajatteluaan ja sen myötä kasvattamaan itseluottamustaan. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia hahmottaa oman kehonsa sekä kehonsa ja ympäristön välistä suhdetta oppia kehon hallintaa, koordinaatiota maistaa erilaisia ruokia opetella huolehtimaan puhtaudestaan riittävään lepoon kehittää kuntoaan siten, että hän jaksaa osallistua liikuntaleikkeihin väsymättä heti kokeilla rajojaan ja löytää itselleen luontainen liikunnan osa-alue sekä harjaannuttaa itseään siinä harjoitella liikkumaan rytmisesti ja joustavasti sekä oppia hallitsemaan perusliikuntataidot, esim. tasapaino, juokseminen, hyppääminen, kiipeäminen, heittäminen, potkiminen, kuperkeikka, luistelu, hiihto harjoitella hyvä kynäote ja opetella leikkaamaan luontevasti Tinja 6 v : "Lehmä on karkuteillä, se huutaa ammuu". Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

15 6.5 ELÄMYKSET INNOSTAVAT - ILMAISUKANAVAN LÖYTYMINEN VAHVISTAA ITSETUNTOA Ilmaisu on purkautumiskeino, jonka kautta lapsen on mahdollista löytää omat vahvat alueensa. Kokonaisvaltaisen ilmaisun myötä saadut elämykset kantavat elämässä eteenpäin, lapsi kokee onnistuvansa ja hänen itsetuntonsa vahvistuu. Oppiakseen nauttimaan taiteesta, lapsi tarvitsee taidekokemuksia. Niitä tarjoavat vierailut taidenäyttelyihin, konsertteihin ja teatteriin, sekä päiväkodissa järjestettävät vastaavat tapahtumat. Itseään voi ilmaista musiikin, kuvataiteiden, liikunnan, draaman ja omien satujen kautta. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia kokea erilaisia elämyksiä löytää itselleen sopiva ilmaisukanava kokeilla erilaisia ilmaisutapoja opetella rentoutumaan päästää mielikuvituksensa valloilleen oppia nauttimaan yhdessä tekemisestä Melinda 2.2 v: Mitä sinä maalaat? " Tässä on kuva". Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

16 6.6 PÄÄTTELYLLÄ PÄRJÄÄ - MATEMATIIKKA ON ARKIAJATTELUA Matematiikka on luonnostaan arkipäivässä mukana. Elinympäristömme muodostuu matemaattisista lainalaisuuksista. Aikuinen ohjaa lasta päättelemään, arvioimaan, vertailemaan, luokittelemaan, sarjoittamaan, laskemaan ja ratkaisemaan ongelmia kaikissa tilanteissa. Aika on yksi matemaattinen käsite. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia tuntea osaavansa, löytää ratkaisu kohtaamaansa tehtävään tai tilanteeseen sekä huomata vaihtoehtoiset mahdollisuudet selvittää toiselle kuinka on päätynyt ratkaisuun verrata esineitä ja asioita jonkin ominaisuuden mukaan ja ilmaista vertailu tuloksineen sanallisesti. yhdistää asioita jonkin tai joidenkin yhteisten tekijöiden, ominaisuuksien, laadun jne. mukaan järjestää esineitä ja asioita koon, pituuden, paksuuden jne. mukaan sekä jatkaa sarjoja kuten kaksi punaista, yksi valkoinen... opetella ymmärtämään pienten lukumäärien sisältö; kahdelle tarvitaan kaksi kynää, kolmelle lapselle kolme kirjaa jne. harjoitella havaitsemaan itsensä tilassa, tunnistamaan ja nimeämään esineiden välisiä suhteita esim. takana, vieressä, alla; ymmärtämään ja nimeämään suuntia alas, ylös, taaksepäin kiinnostua ajasta, käyttää ajallisia ilmaisuja eilen, tänään, huomenna, pian, kauan, maanantaina jne. "Lapset miettivät ja vertailevat kakun äärellä minkä ikäinen minä olen, minkä ikäinen on kaverini, kuka on minua vanhempi tai nuorempi..." Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

17 6.7 YSTÄVYYS YHDISTÄÄ - MORAALI VAATII POHTIMISTA Meille eettisyys on sitä, että näemme kaiken elämän arvokkaana ja erilaiset lapset ja aikuiset rikkautena. Lapsen jokapäiväinen elämä sisältää tilanteita ja tapahtumia, joita voidaan pohtia ja tarkastella oikean ja väärän, hyvän ja pahan, totuuden ja valheen näkökulmista. Pelot, ahdistus ja syyllisyys kuuluvat myös lapsen elämään. Niitä käsitellään lasten kanssa niin, että lapsi voi tuntea olonsa turvalliseksi. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia keskustella häntä askarruttavista perimmäisistä kysymyksistä oppia erottamaan oikea ja väärä oppia arvostamaan elämää; ihmisiä ja luontoa oppia sietämään erilaisuutta opetella tietämään hyväksyttävän käyttäytymisen rajat oppia huomaamaan milloin on rikkonut toisen henkistä tai fyysistä koskemattomuutta oppia sekä pyytämään että antamaan anteeksi Miro 5 v : " Syksyn väriloistoa". Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

18 6.8 USKO, OSA ELÄMÄÄ - KUNNIOITAMME KODIN USKONNOLLISTA KATSOMUSTA Uskonnollis- katsomuksellisen kasvatuksen perustan muodostavat uskonnolliset, hengelliset ja henkiset asiat ja ilmiöt. Lapsen oman uskonnon tai katsomuksen perinteeseen, tapoihin ja käytäntöihin perehdytään. Lapselle tarjotaan mahdollisuus hiljaisuuteen ja ihmettelyyn, kyselemiseen ja pohdintaan. Lapsen herkkyyttä ja kykyä ymmärtää sanatonta ja symbolista kunnioitetaan, tuetaan ja vahvistetaan. Lapsiryhmässä olevien erilaisten uskontojen ja katsomusten tapoihin tutustutaan. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa sovitaan vanhempien kanssa miten asia heidän lapsensa kohdalla toteutetaan. Lapsi voi osallistua ev. lut. srk:n pyhäkouluun kerran kuukaudessa juhlakirkkoihin jouluna ja pääsiäisenä Lapsi saa tutustua joulu- ja pääsiäiskertomuksiin sekä Lasten Raamattuun ryhmän lähtökohdista käsin. Lapsen uskontokunnasta riippumatta käsittelemme lapsen ikätason mukaisesti suvaitsevaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja rehellisyyttä. Painotamme hyväksyvää ilmapiiriä ja yhteisiä kokemuksia. Matti 2.3 v: " Mä maalaan pensselillä...vettä". Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

19 6.9 MÖKISTÄ METSÄÄN - KESTÄVÄ KEHITYS KANNATTAA Ympäristötietoisuus on sitä, että lapsi tiedostaa olevansa osa luontoa. Ympäristön arvostus lähtee siitä, että lapsi oppii huolehtimaan itsensä ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Aikuisen asennoituminen ja käyttäytymismalli edistävät oppimista. Ympäristö on lapselle loputtomien löytöretkien kohde. Tutkimalla luontoa lapsi oppii ymmärtämään ja kunnioittamaan sitä. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia huomata, että luonto on voimavarana opetella kestävän kehityksen alkeet opetella säästämään energiaa arkipäivän tilanteissa (valot, vesi, lämpö) opetella tuntemaan ja kunnioittamaan omaa lähiympäristöään sekä huolehtimaan siitä (ei rikota, töhritä, kerätään roskat roskikseen ja tavarat paikoilleen). "1-2 -vuotiaat maalasivat syksyn väreillä, revintätyönä yhdessä aikuisten kanssa syntyi yhteinen syksyinen puu. " Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

20 7. KUUSIVUOTIAIDEN ESIOPETUS Esiopetus toteutuu arkisin klo , koulujen lukuvuotta noudattaen. Päiväkodin kaikki esiopetusikäiset ovat osan viikosta omana ryhmänään ulkoilun, matemaattiseen ajatteluun ja kielelliseen tietoisuuteen keskittyvän toiminnan ajan sekä tekevät yhteisiä retkiä. Muina päivinä esiopetusikäisten toiminta rytmittyy yhteistoiminnallisten pienryhmien mukaan. Esiopetusikäisten lasten ryhmät muodostetaan samoin perustein kuin muidenkin, huomioiden ryhmän toimivuus ja erityisen tuen tarve. Esiopetuksesta vastaavat erityislastentarhanopettajat ja lastentarhanopettajat ESIOPETUKSEN TAVOITTEET Erityisopetuksen luonteesta johtuen tavoitteet ovat hyvin yksilöllisiä. Painotamme esiopetuksessa terveen itsetunnon kehittymistä, vuorovaikutustaitoja ja kieltä. 7.2 ESIOPETUKSEN KUVAUS Lapsen innostus oppimiseen ei katso ikää. Koko elämä on uuden oppimista. Jokainen oppii omassa tahdissaan, omien kokemustensa siivittämänä. Aikuisen tehtävä on kulkea lapsen rinnalla ja vahvistaa oppimista. Oppiminen on lapselle elämyksiä ja hetkiä, jotka saavat lapsen tuntemaan, ajattelemaan, tekemään. Lapsi on luonnostaan kiinnostunut erilaisista asioista ympärillään ja haluaa oppia lisää. On tärkeää vaalia lapsen oppimisen halua. Tunne siitä, että hän osaa ja oppii, on lapselle tärkeämpää kuin mitkään mahdollisimman varhain opitut taidot. Leikki on korvaamaton sosiaalisten taitojen oppimisen kannalta. Sen avulla lapsi voi kokeilla erilaisia rooleja ja tunnustella elämää monelta kannalta. Leikeissä harjoitellaan toisen huomioon ottamista, auttamista ja avun pyytämistä. Riidat ja käsirysyt käsitellään porukassa keskustellen siitä, miltä itsestä tuntuu ja miltä kaverista mahtaa tuntua. Anteeksipyytämistä ja -antamista harjoitellaan. Esiopetusikäinen opettelee huolehtimaan omasta pukeutumisestaan, hygieniastaan sekä omista tavaroistaan. Hän harjoittelee hyviä tapoja, ruokailuvälineiden käyttöä, sopivan ruoka-annoksen ottamista ja totuttelee uusiin makuihin. Lepohetken tarkoituksena on turvat riittävä vireystila koko päiväksi. Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityssä toimii 2 montessoriryhmää, joiden ikäjakauma on noin 2,5-5 v. Ryhminen nimet ovat Peilivuori ja Salasaari. Molemmissa ryhmissä

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 21.8.2012 Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämän mukaan meillä toimitaan: Haluamme kasvattaa yhdessä vanhempien kanssa tasapainoisia, toiset huomioonottavia, suvaitsevaisia ja ristiriitojakin

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 Yksikkö Perttulan päiväkoti, esiopetusryhmä Leijonat. Ryhmään kuuluu sekä osa- että kokopäiväeskareita. Uotilan koulutie 81, 01860 Perttula Toiminta-aika

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 MEIDÄN PÄIVÄKOTI SALORINTEEN PÄIVÄKOTI sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä Siivikkalan kaupunginosassa. Pihaa ympäröi luonnonmetsä ja lähellä on

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Miten uskontodialogi liittyy päiväkotiin? Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavissa asiakirjoissa

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06 Leikki interventiona Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa Eira Suhonen 6.6.06 Erityispedagogiikka Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Interventio laaja-alainen systemaattinen

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Koulun/päiväkodin nimi: Opettaja: Osoite: Puhelin: lapsen kuva Lapsen nimi: Äidin nimi: Isän nimi: Kotipuhelin: Työpuhelin (äiti): (isä): Minun esikouluni, piirtänyt 2 Esiopetus

Lisätiedot

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VELLAMON PÄIVÄKOTI Vellamon päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille. Päiväkoti sijaitsee Tammelan kaupunginosassa.

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot