RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

2 RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS TOIMINTAYKSIKÖN KUVAUS MARTINLAAKSOLAISUUS VARHAISKASVATUKSESSA ARVOT KULTTUURIYMPÄRISTÖ TOIMINNAN LUONNE NÄIN NÄEMME OPPIMISEN RAKENNAMME TOIMIVAA KASVU- JA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ SOSIAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ KASVAMINEN JA OPPIMINEN TAPAHTUU ARJESSA PERUSHOITO LEIKKI KOTIRYHMÄT KESKUSTELUT ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSEN SISÄLLÖT KIMPPAKIVAA - VUOROVAIKUTUS- JA YHTEISTYÖTAITOJA TARVITAAN PUHUMALLA PARAS - KIELI ON VUOROVAIKUTUKSEN VÄLINE...11 Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

3 6.3 TEE SE ITSE - LAPSI OHJAA OPPIMISTAAN KEHON KAUTTA KASVUUN - MOTORISET HARJOITUKSET TUKEVAT TERVETTÄ KEHITYSTÄ ELÄMYKSET INNOSTAVAT - ILMAISUKANAVAN LÖYTYMINEN VAHVISTAA ITSETUNTOA PÄÄTTELYLLÄ PÄRJÄÄ - MATEMATIIKKA ON ARKIAJATTELUA YSTÄVYYS YHDISTÄÄ - MORAALI VAATII POHTIMISTA USKO, OSA ELÄMÄÄ - KUNNIOITAMME KODIN USKONNOLLISTA KATSOMUSTA MÖKISTÄ METSÄÄN - KESTÄVÄ KEHITYS KANNATTAA KUUSIVUOTIAIDEN ESIOPETUS ESIOPETUKSEN TAVOITTEET ESIOPETUKSEN KUVAUS ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISTEN LASTEN ESIOPETUS OPPILASHUOLTO YHTEISTYÖ ON VOIMAA KASVATUSKUMPPANUUS VANHEMPIEN KANSSA TUKIJOUKOT KOHTI KOULUA ARVIOINTI PERHE OSALLISTUU LAPSI OPPII TIEDOSTAMAAN OSAAMISTAAN KATSE PEILIIN - AIKUISEN ITSEARVIOINTI LOPPUSANAT...24 Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

4 OMISTETTU Lapselle, joka kerrostalolähiössä päiväkodin pihalla lapioi hiekkaa keltaiseen ämpäriin keskittyneesti lentokoneiden jylistessä ylitse. Äidille, joka päiväkodin eteisessä pysähtyy kolmannen kerran ihailemaan piirustusta seinällä, halaamaan, toivottamaan hyvää päivää. Isälle, joka kaartaa autonsa Hämeenlinnan väylän jylinästä kohti päiväkotia, erottaa pihan hälinästä odottajan äänettömän kutsun. Työntekijälle, joka suuntaa katseensa kaiken kattavasta todellisuudesta toisenlaiseen, lapsen ja leikin kokoiseen maailmaan. Niille kahdelle, jotka yhdessä kulkevat ylieilisestä toissasekuntiin ja tähän hetkeen ajattomuudessa, vaeltavat läpi joulun, syksyn ja syntymäpäivän -kohti horisontissa häämöttävää huomista. 1. KASVUNAJATUS OMANA ITSENÄÄN - MUUT HYVÄKSYEN OMALLA TAVALLAAN - TOISTEN AVULLA OMASSA TAHDISSAAN - TOISTEN KANSSA YHDESSÄ OMAPERÄISEKSI OPPIJAKSI - ELÄVÄÄN ELÄMÄÄN Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

5 2. TOIMINTAYKSIKÖN KUVAUS Raikupolun toimintayksikköön kuuluu kuudesta kahdeksaan tiimiä, joista neljä toimii Raikupolun päiväkodissa, avoin päivähoito Vihertien asukaspuistossa ja loput Raikupolun lähipäiväkodeissa. Vihertien asukaspuiston avoin toiminta palvelee koko Länsi-Vantaan lapsiperheitä ja on tarkoitettu kotihoidossa oleville kaikenikäisille lapsille. Avoimen toiminnan puitteissa kotihoidossa olevilla lapsilla ja heidän hoitajillaan on mahdollisuus tavata muita samanikäisiä lapsia, saada uusia virikkeitä ja tukea kasvatustyölleen. Toiminta tapahtuu pääasiassa ulkona, ohjattuina toimintoina ja Metsämörri-kerhoina. Asukaspuiston sisätila on sopimuksen mukaan lähiympäristön asukkaiden käytettävissä iltaisin ja viikonloppuisin. Raikupolun toimintayksikkö tarjoaa kuntouttavaa varhaiskasvatusta/ päivähoitoa 1-6 -vuotiaille lapsille Martinlaakson keskustassa hyvien kulkuyhteyksien ulottuvilla. Henkilökunta koostuu erityislastentarhanopettajista, lastentarhanopettajista, sosiaalikasvattajista, lastenhoitajista, toiminnanohjaajista ja avustajista. Raikupolun päiväkodin yhteydessä toimii puheterapeutti. Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

6 3. MARTINLAAKSOLAISUUS VARHAISKASVATUKSESSA 3.1 ARVOT Vantaan kaupungin arvot toteutuvat toiminnassamme näin: Tuloksellisuus: Tuemme lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja oppimista, pyrimme auttamaan/ harjaannuttamaan lasta vaikeissa asioissa siten, että hänestä kasvaa lähtökohdistaan riippumatta oman elämänsä subjekti; että hänellä on edellytykset selviytyä elämässä. Oikeudenmukaisuus: Asiakaslähtöisyys ja vastuullisuus: suhtaudumme rehellisesti, aidosti lapsiin, vanhempiin, toisiimme ja ympäristöömme. Kuuntelemme erilaisten perheiden toiveita, otamme ne huomioon ja rajaamme niitä ammattitaidon pohjalta. Pyrimme vaalimaan kiintymyssuhteita siten, että vältämme lasten siirtoja ryhmien välillä. Tarjoamme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukea lapsen kehityksellisiin pulmiin. Henkilökunnalla on vastuu lasten ja aikuisten välisen vuorovaikutuksen laadusta. Luovuus: Toimintakauden alussa huomioimme aina lasten kehitykseen ja kuntoutukseen liittyvät haasteet ja saadun tiedon pohjalta muodostamme lapsiryhmät mahdollisimman toimiviksi. Pyrimme kohdentamaan henkilökunnan ammatillisen osaamisen muodostettuja ryhmiä parhaiten palvelevaksi. Toiminnan suunnittelussa pyrimme huomioimaan lasten ja perheiden yksilöllisiä tarpeita, muokkaamme lasten leikki- ja oppimisympäristöä pienryhmien kehitystä myötäileviksi ja uusiin kokemuksiin houkutteleviksi. Olemme valmiita rohkeisiin muutoksiin, emme pelkää epäonnistumisia, vaan opimme niistä. Avoimuus: Työmme on avointa perheille ja ympäristölle. Olemme valmiita keskustelemaan toimintatavoistamme vanhempien kanssa ja muuttamaan niitä tarvittaessa. Perheille kerrotaan jo hakemisvaiheessa, että päiväkodissamme painottuu erityinen tuki ja kuntoutus. Edellisten arvojen lisäksi työyhteisössä koetaan tärkeiksi seuraavat arvot Kunnioittaminen : Kohdatessamme erilaisia ihmisiä suhtaudumme heihin omasta itsestämme käsin. Toisia on helpompi ymmärtää kuin toisia. Toisten kanssa on helpompi olla samaa mieltä kuin toisten. Kunnioittaminen merkitsee meille sitä, että vaikka emme aina kykene ymmärtämään eteemme tulevia ihmisiä, heidän arvostuksiaan ja ajatteluaan, pyrimme kuitenkin avoimeen ja rehelliseen keskusteluun siitä lähtökohdasta, että toisenlainen ajattelu on yhtä oikeutettua kuin omamme. Rajatessamme oman ymmärryksemme ja hyväksyntämme sisään mahtuvia asioita, muistamme, että kritiikki kohdistuu aina asioihin, ei ihmisiin. Välittäminen: Suhtaudumme lapseen, perheeseen ja työkavereihin vastuullisesti, otamme huomioon kunkin yksilölliset tarpeet ja voimavarat. Ymmärrämme, ettemme jaksa kaiken aikaa parhaalla mahdollisella tavalla. Jaamme kokemuksemme, ilot ja surut, keskenämme. Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

7 3.2 KULTTUURIYMPÄRISTÖ Raikupolun toimintayksikkö sijaitsee 60-luvulla rakennetussa kerrostalolähiössä, ydinkaupunginosassa. Asiakasperheet tulevat paitsi lähitaloista, hyvien kulkuyhteyksien vuoksi myös haja-asutusalueilta. Perheiden asiakassuhteiden pituus vaihtelee asunnonvaihdoista johtuen muutamasta kuukaudesta jopa kymmeneen vuoteen. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten määrä lisääntyy koko ajan ja tulevaisuuden haasteenamme onkin ylläpitää ja kehittää moniammatillista osaamista, jotta pystymme vastaamaan heidän tarpeisiinsa. 3.3 TOIMINNAN LUONNE Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että päivähoito alkaa hyvin. Sitoudumme siihen, että jokaiselle perheelle sovitaan 'oma' työntekijä ja riittävän pitkä tutustumisaika. Tutustumisen aikataulu sovitaan vanhempien kanssa yhdessä. Pyrimme välttämään lapsen siirtämistä tarpeettomasti ryhmästä toiseen. Kun ryhmän vaihto tulee ajankohtaiseksi, teemme sen perheen kanssa keskustellen. Ryhmät muodostetaan mahdollisimman toimiviksi. Kunnioitamme kaverisuhteita. Hyvä vuorovaikutus tiimissä työntekijöiden välillä turvaa lapsen sekä aikuisten hyvinvoinnin. 3.4 NÄIN NÄEMME OPPIMISEN Jokainen lapsi oppii omalla tavallaan. Haluamme tietää miten itse kunkin ajattelu kehittyy, millä tavalla lapsi tulee tietoiseksi omasta oppimisestaan ja kehityksestään. Tartumme lasten ideoihin ja sovellamme niitä tavoitteelliseen toimintaan. Mahdollistamme lapsen ajattelun sekä sosiaalisen ja psyykkisen kehittymisen vuorovaikutuksessa muiden lasten sekä aikuisten kanssa. Tieto on muuttuvaa. Lapset hakevat tietoa yksilöllisin tavoin ja päätyvät ongelmanratkaisuissaan erilaisiin vastauksiin. Koemme erilaiset vastaukset haasteina, jotka ruokkivat sekä lapsen että aikuisen tiedonjanoa. Aikuinen sitoutuu ylläpitämään ammattitaitoaan ja herkkyyttään kuulla erilaisten ja eri kulttuuritaustaisten perheiden tarpeita ja on valmis kohtaamaan uusia asioita. Hyväksymme sen, että ajoittain koemme riittämättömyyttä. Pyrimme tiimeissä tukemaan toisiamme ja oppimaan toisiltamme. Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

8 4. RAKENNAMME TOIMIVAA KASVU- JA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ 4.1 PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Lapsi pystyy oppimaan, kun hänelle turvataan pysyvät kaverit ja turvalliset tutut aikuiset. Päivähoidon alkaessa lapsi saa 'omakseen' yhden aikuisen, jonka kautta hän voi turvallisesti tutustua uuteen ympäristöön ja ihmisiin. Tuo aikuinen huomioi kodin kasvatuskäytännöt ja soveltaa niitä lapsen osalta päiväkodissa. Hän siirtää tietoa kodin ja päiväkodin välillä, lieventää lapsen eroahdistusta ja avaa lapselle tien uudenlaisiin kokemuksiin. Pyrimme turvaamaan lapsen hoidon jatkuvuuden tutussa ryhmässä niin kauan kuin mahdollista. Mikäli siirto ryhmästä toiseen tulee ajankohtaiseksi, oma aikuinen auttaa lasta ja perhettä uuteen ryhmään tutustumisessa ja tiedon siirrossa ryhmien välillä. Lapsi kokee ja tiedostaa mahdollisuutensa vaikuttaa omaan elämäänsä kiireettömässä, myönteisessä ilmapiirissä, jossa hänen ajatuksiaan kuullaan ja toteutetaan käytännössä. Psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttaa myös ymmärretyksi tuleminen sekä toisten lasten ja aikuisten viestien ymmärtäminen. Vuorovaikutusta ja kielellistä viestintää tukemaan käytämme vaihtoehtoisia kommunikaatiomuotoja kuten esim. kuvia ja tukiviittomia. 4.2 SOSIAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Jokainen lapsi tuntee kuuluvansa omaan kotiryhmäänsä, jossa hän oppii pitämään puolensa ja jakamaan omaansa. Tutut lapset ja aikuiset tuovat turvallisuuden sekä luottamuksen tunteen ja pieni ryhmä takaa oppimisrauhan. Arkipäivän rytmi ja yhdessä laaditut käyttäytymissäännöt auttavat lasta jäsentämään päiväänsä ja elämäänsä. Käytämme lasten ja aikuisten valokuvia lapsen apuna, jotta hänen olisi helpompi hahmottaa sosiaalista ympäristöään. 4.3 FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Lapsiryhmien tilat poikkeavat hieman toisistaan, muta kaikki mahdolliset tilat on otettu käyttöön. Oppimisympäristön rakentamisen lähtökohta on lapsi, ei aikuisen esteettiset mieltymykset. Pyrkimyksenä on mahdollistaa monipuolinen leikki ja oppiminen kaikkialla siten, että lasten saatavilla on itse kutakin puuhaa varten tarvittavia välineitä ja materiaaleja. Leikki- ja oppimisrauha turvataan sijoittamalla erityyppiset tekemiset eri huoneisiin. Lasten töitä asetetaan esille seinille/ pöydille/ ikkunalaudoille/ katosta roikkumaan - tarpeen mukaan. Lisäksi seinillä on aikuisen valitsemia kuvia virittämässä keskustelua ja pohdintoja. Lapselle annetaan aikaa omaehtoiseen toimintaan, jolloin hän ideoi omia tekemisiään fyysisen ympäristön tarjoamien virikkeiden mukaan; esim. kirjaimet seinällä - lapsi jäljentää niitä, piirtely, ompelutyöt, puutyöt, Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

9 muovailu, palapelit, sisä- ja ulkoliikunta jne. Ohjattu toiminta antaa kipinän lapsen omille tekemisille, jolloin hän sulattelee ja harjoittelee aikaisemmin oppimaansa. Lapsilla on halutessaan mahdollisuus mennä leikkimään ja oppimaan myös toisen ryhmän tiloihin. Porrastetulla ulkoilulla mahdollistetaan työskentely- ja leikkirauha sisällä ja ulkona. Pihan lisäksi käytetään viereistä urheilukenttää pallopeleihin ja luisteluun sekä mahdollisuuksien mukaan koulun salia liikuntaan. Luontoretkiä tehdään lähimetsiin, Jokiuoman puistoon ja Vihertien asukaspuistoon. 5. KASVAMINEN JA OPPIMINEN TAPAHTUU ARJESSA 5.1 PERUSHOITO Perushoitotilanteet ovat kiireettömiä, aikuisella on aikaa kuunnella lasta ja keskittyä tilanteeseen. Pieni lapsi oppii ja kasvaa arkipäivän tilanteissa, kun hän on turvallisen, lämpimän aikuisen kanssa. Perushoitotilanteissa ruokitaan lapsen kielen ja tunne-elämän kehitystä juttelemalla hänelle, hoivaamalla häntä ja tarjoamalla hänelle malli ystävällisestä ja toisen huomioonottavasta vuorovaikutuksesta. Positiiviset elämykset ja kokemukset motivoivat lasta toimimaan yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa. Aikuisen tehtävänä on näyttää ja neuvoa lapselle miten arkipäivän tilanteista selvitään. Hän antaa lapselle aikaa kokeilla, harjoitella ja tehdä itse. Vähitellen lapsi on perushoitotilanteissa itsenäinen ja nauttii osaamisestaan. Fyysisten tarpeiden tyydyttämisen lisäksi perushoitotilanteet jäsentävät päivää ja tarjoavat mahdollisuuden opetella esim. ongelmanratkaisua, käsitteitä jne. Arkipäivän tilanteissa lapsi harjoittelee oman elämänsä hallintaa tekemällä pieniä työtehtäviä, huolehtimalla tavaroistaan ja omasta ympäristöstään. 5.2 LEIKKI Leikki on lapsen elämää. Se on kaikkialla läsnä. Leikissä lapsi ilmaisee itseään ja työstää kohtaamiaan uusia asioita. Leikki virkistää, rentouttaa ja tuo iloa. Aikuisen tehtävä on huolehtia leikkirauhasta, havainnoida leikkiä ja hyödyntää sitä ongelmien ratkaisussa. Kun lapsi on hyvin pieni, aikuisen osuus leikissä ja leikin opettamisessa on suuri. Leikki on tärkein oppimisen kanava. Leikin arvostaminen on oppimisen arvostamista. Leikkiessään lapsi harjaannuttaa oppimiaan taitoja jatkuvasti. Hän etsii aktiivisesti keinoja, joiden avulla hän voi hallita yhä vaativampia asioita. Leikissä mahdoton voi olla mahdollista, siksi se parhaiten auttaa hahmottamaan rajallista todellisuutta. Kun leikki ei suju, aikuinen kohtaa suuria haasteita. Hänen on aktiivisesti etsittävä keinoja joilla lapsen leikkiä voidaan tukea. Kaverin löytäminen jokaiselle ehkäisee syrjäytymistä. Leikki tukee lasten välisiä suhteita. Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

10 5.3 KOTIRYHMÄT Iso lapsiryhmä jaetaan aikuisen ohjauksella pienempiin 'kotiryhmiin', joissa on kussakin 3-4 lasta. Ryhmiä muodostettaessa huomioidaan lapsen ikä, persoonallisuus ja ajattelun kehitys. Kotiryhmässä lapset tulevat toisilleen tutuiksi, oppivat työskentelemään yhdessä, vaihtamaan ajatuksia, kokemuksia ja mielipiteitä. Pieni ryhmä mahdollistaa työskentelyrauhan, antaa tilaa tutkimiselle ja ihmettelylle - edistää oppimista. Kotiryhmät toimivat päivittäin joko erikseen tai pari ryhmää yhdessä erilaisissa toiminnoissa kuten kädentaidot, liikunta, pelit, ilmaisu, sadut. 5.4 KESKUSTELUT Keskustelua käydään kahden kesken lapsen ja aikuisen välillä, kotiryhmissä ja koko ryhmän yhteisillä hetkillä. Aikuisen tavoitteena on kuulla mitä lapsi haluaa sanoa. Keskustelun tukena tai virikkeenä käytetään kuvia/esineitä konkretisoimaan puheena olevaa asiaa sekä virittämään ja ylläpitämään vuoropuhelua sellaisena, että se liittyy lapsen kokemusmaailmaan. Aikuinen ohjaa keskustelun tasoa kysymyksin, haastaen lapsia löytämään omia ratkaisujaan ja auttaa heitä nivomaan uudet ratkaisut siihen tietoon jota heillä jo on. 5.5 ERITYINEN TUKI Yksikössämme on kaksi erityisryhmää erityistä tukea tarvitseville lapsille. Martinlaakson ydinalueen päivähoitotarve huomioidaan ryhmiä muodostettaessa ja ryhmärakenteita tarkistetaan tarpeen mukaan. Ryhmissä on sekä erityisperustein kuntoutukseen valittuja sekä normaalivalinnan kautta päivähoitoon ja esiopetukseen tulleita lapsia. Henkilökuntarakenteessa painottuu erityiskasvatuksellinen osaaminen. Periaatteenamme on, että kaikille lapsille luodaan mahdollisimman hyvät edellytykset kasvaa ja kehittyä onnellisina ja tasapainoisina omista lähtökohdistaan. Kehityksessään erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tehdään lapsikohtainen suunnitelma LAKSU, jonka tekemiseen osallistuvat vanhemmat, puheterapeutti / toimintaterapeutti sekä ryhmän elto. LAKSU on pohjana kaikelle lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukevalle toiminnalle. Arkipäivän toimintoihin liitetään kuntoutuksellisia ja erityiskasvatuksellisia elementtejä kunkin lapsen tarpeiden mukaan. Ryhmätoiminnassa ja fyysisessä ympäristössä on selkeä, lapsen toimintaa tukeva rakenne. Tämä tarkoittaa kuvitettua päiväjärjestystä, kuvien, tukiviittomien, nopean piirtämisen sekä monien muiden kuntoutusmenetelmien käyttöä. Käytössä olevat erityisopetuksen menetelmät tukevat lapsen kehityksen eri puolia: Bright Start tukee lapsen itsesäätelyn oppimista ja ajattelun kehittymistä. Draamapedagogiikan avulla rikastetaan mielikuvia ja tunne-elämää. KILI-ohjelma vahvistaa vuorovaikutustaitoja kielen ja Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

11 liikunnan avulla. KKK-ohjelman avulla opitaan hahmottamaan kehoa, keskittymään ja toimimaan läheisessä kontaktissa toisen kanssa. Nassikkapaini tukee vuorovaikutustaitoja, motoriikkaa ja opettaa voiman säätelyä. MOPA ja Sherborne kehittävät psykomotoriikkaa ja kehon hahmotusta. Sylihoidon avulla opitaan purkamaan erilaisia tunteita turvallisesti. Suujumppa vahvistaa ja harjoittaa suun motoriikkaa. Tontun aarrearkku on neurolingvistinen liikuntaohjelma. Thera Playn avulla opitaan ilmaisemaan tunteita turvallisesti hoivaavassa ilmapiirissä. Muksuopin avulla opitaan erilaisia sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja positiivisessa hengessä. Teacch- menetelmällä lapsi harjoittelee yksilöllisesti uusia taitoja. Yhteistoiminnallinen oppiminen tukee vuorovaikutustaitoja pienessä ryhmässä. 6. VARHAISKASVATUKSEN SISÄLLÖT 6.1 KIMPPAKIVAA - VUOROVAIKUTUS- JA YHTEISTYÖTAITOJA TARVITAAN Ihmisyytemme syntyy toisen ihmisen myötä, elämällä heidän kanssaan ja peilaamalla omaa itseä muihin. Kun lapsi löytää omat vahvuutensa, hänen itsetuntonsa vahvistuu, hän osaa arvostaa toisten taitoja ja kannustaa heitä. Luottamus muihin ihmisiin synnyttää perusturvallisuuden, joka antaa mahdollisuuksia olla oma itsensä ilman vähättelyn ja nöyryytyksen pelkoa. Jokainen lapsi saa päivähoidon alkaessa 'oman aikuisen', johon turvaten lapsi voi luottavaisesti tutustua uusiin ihmisiin ja ympäristöön. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia tuntea yhteenkuuluvuutta ja halua liittyä omaan ryhmäänsä oppia säätelemään omaa käyttäytymistään oppia sietämään toisten käyttäytymistä ja oppia ottamaan toisten näkemykset huomioon tiedostaa itsensä, omat tunteensa ja tuoda mielipiteensä ja tahtonsa esille niin, että ne ovat muille ymmärrettäviä tiedostaa hyväksyttävän käyttäytymisen rajat auttaa luontevasti toisia Jani 6 v, Miro 5 v ja Joni 5 v: "Lapset keksivät omalle ryhmälleen nimen ja piirsivät siitä yhteisen ryhmäkuvan". Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

12 6.2 PUHUMALLA PARAS - KIELI ON VUOROVAIKUTUKSEN VÄLINE Kieli on äännejärjestelmä, kommunikaation väline, joka yhdistää henkilön oman kulttuurinsa historiaan. Pienen lapsen kielellinen kehittäminen on luontevinta leikkitilanteissa, jolloin yksinkertaiset kysymykset, lasta kunnioittavat vastaukset sekä sanaleikit edesauttavat oppimista. Aikuisen tehtävänä on mahdollistaa lapselle kokemus rikkaasta ja elämyksellisestä äidinkielestä. Kieli on ajattelun ja itsensä ilmaisun väline. Kielellinen tietoisuus on sitä, että lapsi huomaa puhutun ja kirjoitetun kielen olemassaolon. Hän oivaltaa, että puhetta voidaan kirjoittaa sovituin merkein, kirjaimin. Tämä on lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen edellytys. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten suomen kielen oppimista tuetaan kunnioittamalla lapsen omaa kulttuuritaustaa, huomioimalla haaste, jonka kahden kielen oppiminen tuo lapselle. Perheen kanssa tehtävässä kotouttamissuunnitelmassa paneudutaan yksilöllisesti lapsen kielenkehitykseen liittyviin tarpeisiin. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella äänen käyttöä/ säätelyä ja artikulointia kuunnella kerrontaa ja luettua kieltä esim. sadut, lorut, riimit kertoa itse tarinoita ja satuja, keksiä loruja ja riimejä oppia tutkimaan kieltä, leikkimään kielellä, tarkentamaan kysymyksillä mikäli ei ymmärrä jotakin kiinnostua kirjoitetusta kielestä, kirjaimista, niiden jäljentämisestä sekä kirjoittamisen kokeilemisesta (omat kirjaimet) kuulla tavurytmi, erotella sanasta tavuja, tunnistaa sanahahmoja oivaltaa kirjain - äänne vastaavuuksia tunnistaa äänteitä tunnistaa kirjaimia Ida 5 v : "Mustekalat ovat menossa nukkumaan". Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

13 6.3 TEE SE ITSE - LAPSI OHJAA OPPIMISTAAN Oppiminen kehittää lapsen oman elämän hallintaa, itseluottamusta ja tuottaa iloa. Työskentely- ja oppimistaidot ovat välineitä oman oppimistavan tiedostamiseen, motivaation syntymiseen ja jatkuvan oppimisenhalun ylläpitämiseen. Lapsi tarvitsee työskentelytaitoja pelisääntöinä toisten lasten kanssa toimimisessa. Turvallinen, kiireetön, oman ajattelun mahdollistava oppimisympäristö, jossa aikuinen antaa tilaa lapsen ajatuksille ja päätelmille sekä turvaa työrauhan, mahdollistaa työskentely - ja oppimistaitojen harjaannuttamisen. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia hyödyntää aiemmin opittua uusissa tilanteissa muistaa vähän aikaa sitten tapahtuneita asioita; muistaa ohjeita, sisältöjä, kokemuksia; muistaa joitakin kauan sitten tapahtuneita asioita luoda oman ajattelun avulla itselleen tavoitteita ja osatavoitteita (jolloin hän voi hahmottaa tehtävän alun ja päämäärän) käyttää luovia ratkaisuja ongelma- ja oppimistilanteissa arvioida oppimistilanteita ja omia taitojaan suunnata tarkkaavuutensa olennaiseen asiaan ja antaa muille työrauha toimia oma-aloitteisesti eri tilanteissa ja löytää työskentelyyn tarvittavat välineet kehittää kykyään ottaa vastuuta toiminnastaan Anton 6 v, Sami 6 v ja Tommy 6v: "Pojat maalasivat ensimmäisen yhteisen työnsä". Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

14 6.4 KEHON KAUTTA KASVUUN - MOTORISET HARJOITUKSET TUKEVAT TERVETTÄ KEHITYSTÄ Ihminen on fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien muodostama kokonaisuus. Lapsen kokonaiskehitykselle luodaan mahdollisimman hyvät edellytykset ohjaamalla häntä syömään terveellisesti, huolehtimaan puhtaudestaan, tarjoamalla hänelle riittävästi lepoa ja mahdollisuuksia harjoittaa motorisia valmiuksiaan ja taitojaan. Lapsi tarvitsee motoriikan ja havaintojen sekä muiden toimintojen välisiä yhteyksiä, jotta hän pystyy jäsentämään ajatteluaan ja sen myötä kasvattamaan itseluottamustaan. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia hahmottaa oman kehonsa sekä kehonsa ja ympäristön välistä suhdetta oppia kehon hallintaa, koordinaatiota maistaa erilaisia ruokia opetella huolehtimaan puhtaudestaan riittävään lepoon kehittää kuntoaan siten, että hän jaksaa osallistua liikuntaleikkeihin väsymättä heti kokeilla rajojaan ja löytää itselleen luontainen liikunnan osa-alue sekä harjaannuttaa itseään siinä harjoitella liikkumaan rytmisesti ja joustavasti sekä oppia hallitsemaan perusliikuntataidot, esim. tasapaino, juokseminen, hyppääminen, kiipeäminen, heittäminen, potkiminen, kuperkeikka, luistelu, hiihto harjoitella hyvä kynäote ja opetella leikkaamaan luontevasti Tinja 6 v : "Lehmä on karkuteillä, se huutaa ammuu". Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

15 6.5 ELÄMYKSET INNOSTAVAT - ILMAISUKANAVAN LÖYTYMINEN VAHVISTAA ITSETUNTOA Ilmaisu on purkautumiskeino, jonka kautta lapsen on mahdollista löytää omat vahvat alueensa. Kokonaisvaltaisen ilmaisun myötä saadut elämykset kantavat elämässä eteenpäin, lapsi kokee onnistuvansa ja hänen itsetuntonsa vahvistuu. Oppiakseen nauttimaan taiteesta, lapsi tarvitsee taidekokemuksia. Niitä tarjoavat vierailut taidenäyttelyihin, konsertteihin ja teatteriin, sekä päiväkodissa järjestettävät vastaavat tapahtumat. Itseään voi ilmaista musiikin, kuvataiteiden, liikunnan, draaman ja omien satujen kautta. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia kokea erilaisia elämyksiä löytää itselleen sopiva ilmaisukanava kokeilla erilaisia ilmaisutapoja opetella rentoutumaan päästää mielikuvituksensa valloilleen oppia nauttimaan yhdessä tekemisestä Melinda 2.2 v: Mitä sinä maalaat? " Tässä on kuva". Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

16 6.6 PÄÄTTELYLLÄ PÄRJÄÄ - MATEMATIIKKA ON ARKIAJATTELUA Matematiikka on luonnostaan arkipäivässä mukana. Elinympäristömme muodostuu matemaattisista lainalaisuuksista. Aikuinen ohjaa lasta päättelemään, arvioimaan, vertailemaan, luokittelemaan, sarjoittamaan, laskemaan ja ratkaisemaan ongelmia kaikissa tilanteissa. Aika on yksi matemaattinen käsite. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia tuntea osaavansa, löytää ratkaisu kohtaamaansa tehtävään tai tilanteeseen sekä huomata vaihtoehtoiset mahdollisuudet selvittää toiselle kuinka on päätynyt ratkaisuun verrata esineitä ja asioita jonkin ominaisuuden mukaan ja ilmaista vertailu tuloksineen sanallisesti. yhdistää asioita jonkin tai joidenkin yhteisten tekijöiden, ominaisuuksien, laadun jne. mukaan järjestää esineitä ja asioita koon, pituuden, paksuuden jne. mukaan sekä jatkaa sarjoja kuten kaksi punaista, yksi valkoinen... opetella ymmärtämään pienten lukumäärien sisältö; kahdelle tarvitaan kaksi kynää, kolmelle lapselle kolme kirjaa jne. harjoitella havaitsemaan itsensä tilassa, tunnistamaan ja nimeämään esineiden välisiä suhteita esim. takana, vieressä, alla; ymmärtämään ja nimeämään suuntia alas, ylös, taaksepäin kiinnostua ajasta, käyttää ajallisia ilmaisuja eilen, tänään, huomenna, pian, kauan, maanantaina jne. "Lapset miettivät ja vertailevat kakun äärellä minkä ikäinen minä olen, minkä ikäinen on kaverini, kuka on minua vanhempi tai nuorempi..." Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

17 6.7 YSTÄVYYS YHDISTÄÄ - MORAALI VAATII POHTIMISTA Meille eettisyys on sitä, että näemme kaiken elämän arvokkaana ja erilaiset lapset ja aikuiset rikkautena. Lapsen jokapäiväinen elämä sisältää tilanteita ja tapahtumia, joita voidaan pohtia ja tarkastella oikean ja väärän, hyvän ja pahan, totuuden ja valheen näkökulmista. Pelot, ahdistus ja syyllisyys kuuluvat myös lapsen elämään. Niitä käsitellään lasten kanssa niin, että lapsi voi tuntea olonsa turvalliseksi. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia keskustella häntä askarruttavista perimmäisistä kysymyksistä oppia erottamaan oikea ja väärä oppia arvostamaan elämää; ihmisiä ja luontoa oppia sietämään erilaisuutta opetella tietämään hyväksyttävän käyttäytymisen rajat oppia huomaamaan milloin on rikkonut toisen henkistä tai fyysistä koskemattomuutta oppia sekä pyytämään että antamaan anteeksi Miro 5 v : " Syksyn väriloistoa". Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

18 6.8 USKO, OSA ELÄMÄÄ - KUNNIOITAMME KODIN USKONNOLLISTA KATSOMUSTA Uskonnollis- katsomuksellisen kasvatuksen perustan muodostavat uskonnolliset, hengelliset ja henkiset asiat ja ilmiöt. Lapsen oman uskonnon tai katsomuksen perinteeseen, tapoihin ja käytäntöihin perehdytään. Lapselle tarjotaan mahdollisuus hiljaisuuteen ja ihmettelyyn, kyselemiseen ja pohdintaan. Lapsen herkkyyttä ja kykyä ymmärtää sanatonta ja symbolista kunnioitetaan, tuetaan ja vahvistetaan. Lapsiryhmässä olevien erilaisten uskontojen ja katsomusten tapoihin tutustutaan. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa sovitaan vanhempien kanssa miten asia heidän lapsensa kohdalla toteutetaan. Lapsi voi osallistua ev. lut. srk:n pyhäkouluun kerran kuukaudessa juhlakirkkoihin jouluna ja pääsiäisenä Lapsi saa tutustua joulu- ja pääsiäiskertomuksiin sekä Lasten Raamattuun ryhmän lähtökohdista käsin. Lapsen uskontokunnasta riippumatta käsittelemme lapsen ikätason mukaisesti suvaitsevaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja rehellisyyttä. Painotamme hyväksyvää ilmapiiriä ja yhteisiä kokemuksia. Matti 2.3 v: " Mä maalaan pensselillä...vettä". Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

19 6.9 MÖKISTÄ METSÄÄN - KESTÄVÄ KEHITYS KANNATTAA Ympäristötietoisuus on sitä, että lapsi tiedostaa olevansa osa luontoa. Ympäristön arvostus lähtee siitä, että lapsi oppii huolehtimaan itsensä ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Aikuisen asennoituminen ja käyttäytymismalli edistävät oppimista. Ympäristö on lapselle loputtomien löytöretkien kohde. Tutkimalla luontoa lapsi oppii ymmärtämään ja kunnioittamaan sitä. Tavoitteena on että lapselle tarjotaan mahdollisuuksia huomata, että luonto on voimavarana opetella kestävän kehityksen alkeet opetella säästämään energiaa arkipäivän tilanteissa (valot, vesi, lämpö) opetella tuntemaan ja kunnioittamaan omaa lähiympäristöään sekä huolehtimaan siitä (ei rikota, töhritä, kerätään roskat roskikseen ja tavarat paikoilleen). "1-2 -vuotiaat maalasivat syksyn väreillä, revintätyönä yhdessä aikuisten kanssa syntyi yhteinen syksyinen puu. " Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

20 7. KUUSIVUOTIAIDEN ESIOPETUS Esiopetus toteutuu arkisin klo , koulujen lukuvuotta noudattaen. Päiväkodin kaikki esiopetusikäiset ovat osan viikosta omana ryhmänään ulkoilun, matemaattiseen ajatteluun ja kielelliseen tietoisuuteen keskittyvän toiminnan ajan sekä tekevät yhteisiä retkiä. Muina päivinä esiopetusikäisten toiminta rytmittyy yhteistoiminnallisten pienryhmien mukaan. Esiopetusikäisten lasten ryhmät muodostetaan samoin perustein kuin muidenkin, huomioiden ryhmän toimivuus ja erityisen tuen tarve. Esiopetuksesta vastaavat erityislastentarhanopettajat ja lastentarhanopettajat ESIOPETUKSEN TAVOITTEET Erityisopetuksen luonteesta johtuen tavoitteet ovat hyvin yksilöllisiä. Painotamme esiopetuksessa terveen itsetunnon kehittymistä, vuorovaikutustaitoja ja kieltä. 7.2 ESIOPETUKSEN KUVAUS Lapsen innostus oppimiseen ei katso ikää. Koko elämä on uuden oppimista. Jokainen oppii omassa tahdissaan, omien kokemustensa siivittämänä. Aikuisen tehtävä on kulkea lapsen rinnalla ja vahvistaa oppimista. Oppiminen on lapselle elämyksiä ja hetkiä, jotka saavat lapsen tuntemaan, ajattelemaan, tekemään. Lapsi on luonnostaan kiinnostunut erilaisista asioista ympärillään ja haluaa oppia lisää. On tärkeää vaalia lapsen oppimisen halua. Tunne siitä, että hän osaa ja oppii, on lapselle tärkeämpää kuin mitkään mahdollisimman varhain opitut taidot. Leikki on korvaamaton sosiaalisten taitojen oppimisen kannalta. Sen avulla lapsi voi kokeilla erilaisia rooleja ja tunnustella elämää monelta kannalta. Leikeissä harjoitellaan toisen huomioon ottamista, auttamista ja avun pyytämistä. Riidat ja käsirysyt käsitellään porukassa keskustellen siitä, miltä itsestä tuntuu ja miltä kaverista mahtaa tuntua. Anteeksipyytämistä ja -antamista harjoitellaan. Esiopetusikäinen opettelee huolehtimaan omasta pukeutumisestaan, hygieniastaan sekä omista tavaroistaan. Hän harjoittelee hyviä tapoja, ruokailuvälineiden käyttöä, sopivan ruoka-annoksen ottamista ja totuttelee uusiin makuihin. Lepohetken tarkoituksena on turvat riittävä vireystila koko päiväksi. Raikupolun toimintayksikön varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Miten uskontodialogi liittyy päiväkotiin? Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat LEIKKIKOONTI Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat 21.5.2014 ESITYKSEN JÄSENTELY 1. Leikin filosofisia lähtökohtia 2. Leikki ja oppiminen 3. Leikki ja didaktiikka 4. Leikki ja pedagogiikka 5. Leikin

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja/vastuuhenkilö, yhteystiedot, Y-tunnus Lapsiryhmän ikärakenne Perushoitotilat/muut

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

parasta aikaa päiväkodissa

parasta aikaa päiväkodissa parasta aikaa päiväkodissa Lastentarhanopettajaliitto 2006 varhaiskasvatuksen laadun ydin on vuorovaikutuksessa lapsen kehitystä ja oppimista edistävät lapsen kiinnostus, uteliaisuus ja virittäytyneisyys

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa OHOI- Osaamista vuorohoitoon Varhaiskasvatuslaki (2015) ja pedagogiikka Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2015-2016. Huvikumpu pk, Pitkätossut

TYÖSUUNNITELMA 2015-2016. Huvikumpu pk, Pitkätossut Sipoon kunta Päivämäärä TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 Lukuvuosi 2015-2016 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Huvikumpu pk, Pitkätossut Osoite

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma 2014 2015 hyväksytty:. 2014 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja Jere Lindroos Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2013 2014 Pikkuniitun vuoropäiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Päiväkoti / Koulu Pikkuniitun vuoropäiväkoti

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot