Varmenteet mobiilimaailmassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varmenteet mobiilimaailmassa"

Transkriptio

1 1 Prof-Tel Oy HST-ryhmän seminaari - Turvallisten tunnistamispalveluiden rakentaminen Marina Congress Center Varmenteet mobiilimaailmassa Esa Kerttula, TkT Prof-Tel Oy

2 2 Prof-Tel Oy Agenda PKI-evoluutio hypestä hallittuun infraan HST-arkkitehtuuri suomalainen avoin PKI-toimintamalli mobiilivarmenteet ja niiden merkitys tulevaisuuden haasteita ja näkymiä

3 3 Prof-Tel Oy 1 PKI-evoluutio Hypestä hallittuun infraan

4 4 Prof-Tel Oy PKI Hype Cycle Visibility We are here 1999 RSA Conference Scotia Bank Deploys B2C PKI American Express Releases Blue Entrust Identrus Formed IPO Verisign Acquires NSI PKI Disappears Into Applications Verisign Verisign Entrust Merges with EnCommerce formed IPO Visa Announces 3-D SSL Industry Policy Authorities Form 1994 RSA Conference PC Makers add SmartCard Readers PGP Introduced E-Sign Laws Signed PKC Invented Technology Trigger Peak of Inflated Expectations Trough of Disillusionment Slope of Enlightenment Plateau of Productivity Time Source: Gartner Group

5 Autentikointispektri 5 Prof-Tel Oy Korkea turva ja luottamus ID + biometriikka ja salasanat ID + salasanat Anonyymi Heikot autentikointimenetelmät Vahvat autentikointimenetelmät Secrets - challenge-response tokens - secret-key - IDs (credentials, biometrics) - public-key -keyed-mac Autentikointipalvelut -SSO, Kerberos - MS password -Liberty -Tupas ID + biometriikka ja digitaalinen allekirjoitus (token) ID + digitaalinen allekirjoitus (token) ID + digitaalinen allekirjoitus (software) HST-ID Matala turva ja luottamus

6 PKI:n evoluutiopolut 6 Prof-Tel Oy Vertikaalinen evoluutio - PKI yrityssovelluksissa (access, VPN, ) - PKI e-commerce sovelluksissa (profile-centric) - PKI kuluttajasovelluksissa (esim. HST) - integroituminen bisnesprosesseihin - PKI tällä hetkellä Security-evoluutio - geneerinen security-alusta (funktiot) - tunnistus, autentikointi, auktorisointi, -privacy - security-teknologiat Horisontaalinen evoluutio - strateginen infrastruktuurievoluutio - e-id avoimissa ympäristöissä - PKI-interoperability (roaming) - erilaiset trust-mallit -

7 Julkisen avaimen alistruktuureista julkisen avaimen infrastruktuureihin ja julkisen avaimen superstruktuuriin Prof-Tel Oy PKI on fundamentaalista turvallisen tietoyhteiskunnan infra-teknologiaa tietoturvan toteuttamiseksi yrityksiin läpi koko Internetin mobiiliverkkoihin ja palveluihin digi-tv -ympäristöön Key PKI-drivers: e-commerce e-government secure communications e-id

8 Geneerinen PKI-evoluutio 8 Prof-Tel Oy Suomalainen HST-malli ja evoluutiovaihe nyt Strateginen Public key superstructure Public key infrastructure Taktinen Public key substructure Moniorganisaatio Monisovellus Sovelluskohtainen Kansallinen bisneksen ohjaama Kansainvälinen

9 9 Prof-Tel Oy Julkisen avaimen alistruktuurit julkinen avain tukee vain yhtä yrityksen tarjoamaa sovellusta (esim. , VPN) PKI-tarpeet lähinnä taktisia - eristettyjä suljettuja saarekkeita - rajoitettu kapasiteetti - tarvitaan jonkun erityisen sovelluksen turvaamiseksi PKI:n käyttöönoton kustannukset matalat ja operointi helppoa voidaan hankkia off-the-self/out-of-the-box ratkaisuna tämän vaiheen PKI hyvin hallittava projekti ja markkinoille pääsy nopeaa

10 10 Prof-Tel Oy Julkisen avaimen infrastruktuurit julkinen avain tukee useita sovelluksia, mahdollisesti yli monien organisaatioiden infrastruktuuria tarjoaa trust broker - tai trusted third party (TTP) -organisaatio PKI-tarpeet strategisia - tarjoaa geneerisiä trust service palveluja - monen tyyppisille sovelluksille - monen tyyppisille organisaatioille ja käyttäjille - PKI voidaan integroida monen tyyppiselle alustalle PKI tukee myös kahden välisiä sopimuksia ja määrittelee politiikkadokumenteissa (kuten CP, CPS) sovitut vastuut ja velvollisuudet sisältää palveluina saatavia hyvin määriteltyjä TTP-palveluita (CA, notaari, )

11 11 Prof-Tel Oy Julkisen avaimen superstruktuurit superstruktuurit tarkoittavat tässä erillisten alistruktuurien ja infrastruktuurien verkostoa, mitkä täyttävät määrätyt legaalisuusvaatimukset PKI-tarpeet strategisia - kansallisen talouden kehitykselle - sisältää vaatimuksia PKI-regulaatiolle ja lisensoinnille (elektronisen allekirjoituksen lait, TTP-lisenssit ja akredoinnit, vastuut ja velvollisuudet, ) - sisältää vaatimuksia tietosuojalle tällä tasolla päätökset poliittisia kansallisella (mm. LVM, SM) ja kansainvälisellä tasolla (mm. EU)

12 12 Prof-Tel Oy 2 HST-arkkitehtuuri suomalainen avoin PKI-toimintamalli

13 13 Prof-Tel Oy Suomalainen Henkilön sähköinen tunnistaminen (HST) toimintamalli - perustuu yhtenäisille periaatteille ja toimintatavoille, joilla henkilön tunnistamisessa ja sähköisessä allekirjoittamisessa käytettäviä laatuvarmenteita tuotetaan, jaetaan ja käytetään - perustuu avoimeen HST-arkkitehtuuriin ja toimintamalliin, missä on määritelty eri toimijoiden väliset - roolit, - keskeiset toiminnot, - tekniset vaihtoehdot, sekä - näistä seuraavat vastuut ja velvollisuudet - huomioi Suomea koskevat lainsäädännölliset ja viranomaistoimintaan liittyvät piirteet - merkittävin tällainen suomalainen piirre on Suomen valtion tuottama henkilön sähköiseen tunnistamiseen tarkoitettu laatuvarmenne - kansalaisvarmenne

14 HST-ryhmän tavoitteet Prof-Tel Oy - Mahdollistaa se, että kuluttajalle on tarjolla eri pankkien ja teleoperaattoreiden sekä valtion kortilla sama yleiskäyttöinen valtion kansalaisvarmenne. Tavoitteena on, että samalla varmenteella, vaikkakin eri alustoja hyödyntäen, kuluttaja voi viiden vuoden kuluessa tunnistautua ja tehdä tarvittaessa sähköisiä allekirjoituksia ainakin tuhannessa eri palvelussa, jotka jakaantuvat valtion, kunnan ja yksityisen sektorin kesken. - Toteuttaa tai osallistua em. tavoitteen saavuttamista testaavaan yhteen tai useampaan alueelliseen tai valtakunnalliseen pilottiin erikseen päätettävässä kohteessa. - Tehdä tunnetuksi valtion kansalaisvarmenteen ja muiden varmenteiden käyttöä sähköisessä asioinnissa. - Edistää varmenteiden käyttöä siten, että ns. kriittinen massa kuluttajista, ts. ainakin 35 % väestöstä (1,7 miljoonaa) käyttää sähköistä henkilötunnistetta verkkoasioinnissaan viiden vuoden kuluessa. - Aktivoida palveluntarjoajia tuottamaan varmennepohjaisia verkkopalveluja. - Tehdä varmenteen käyttö kuluttajalle helpoksi ja yhdenmukaiseksi. Eurooppalaisen lainsäädännön ja Viestintäviraston antamien suositusten puitteissa ryhmä pyrkii erityisesti yhteisiä teknisiä asioita tarkentamalla tekemään varmenteiden käytön kaikille osapuolille sujuvaksi. - Poistaa PKI-infrastruktuurin rakentamisen teknologisia esteitä.

15 HST-ryhmässä määritelty HST arkkitehtuurit ja toimintatavat - avoin, valtion kansalaisvarmennetta edistävien toimikorttien liikkeellelaskijayhteisöjen muodostama yhteistyöryhmä - ryhmässä edustajia kaikilta keskeisiltä toimijatahoilta - edistää yhteistyötä sähköisten asiointipalvelujen tarjoajien kanssa - raivannut esteitä yhteensopivuuden ja yhteiskäytön tieltä HST-toimintamalli mahdollistaa kilpailun eri komponenttien ja palvelujen tarjoajien välillä HST-malli erittäin edistyksellinen kansallinen PKI-malli Prof-Tel Oy

16 HST-arkkitehtuurin yleiskuva 16 Prof-Tel Oy Käyttäjä Toimikortti Asiakaslaitteet Rekisteröinti Varmentaja Hakemistot Yhdyskäytävä (RA) (CA) Palveluntarjoajan PKI-sovitus Väestötietojärjestelmä Varmentajan yksilöintirekisteri Sovellus Varmenteiden tuotanto ja jakelu Varmenteiden käyttö

17 Laatuvarmenteiden käyttöympäristö Prof-Tel Oy Käyttäjä, varmenteet, välineet Palvelukanavat Palvelut

18 18 Prof-Tel Oy Turva- ja luottamustasojen ja palvelujen valinta ST-mallin sisällä ja rinnalla erilaisia etenemisteitä Turvallinen ja luotettava sovellus Päätelaitteiden turva-arkkitehtuuri HW, OS, SW (mm. TCG) turvatokenit (mm. älykortit) liitännät sähköposti pankkipalvelu e-government -palvelut (terveydenhuolto, ) Bisnespäätökset vaadittava sovelluksen turva-/luottamustaso hyöty/kustannukset Riski- Kustannukset helppokäyttöisyys ympäristö Teknologiavalinnat, erilaisia vaihtoehtoja bisnespäätökset Turvapolitiikka toiminnalliset ja tekniset vaatimukset teknologia-roadmap insourcing/outsourcing Geneerinen sovellusarkkitehtuuri Mobiili- Transaktioplatformipalvelut OMA MeT Pankki- Sisältöpalvelupalvelut Tekniset ja toiminnalliset valinnat Ulkoisen turvapalvelun arkkitehtuuri PKI-palvelut SSO-palvelut (mm. Liberty) turvaportaalit roaming Perusinfrastruktuurin turva-arkkitehtuuri 2G, 2.5G, 3G LAN, WLAN, Bluetooth Internet palomuurit, VPN,

19 19 Prof-Tel Oy HST osana kansallista tietoyhteiskuntaohjelmaa Tietoyhteiskunnan kehittäminen ollut mukana jo kolmessa hallitusohjelmassa Julkinen sektori kuuluttaa yhtenäisyyttä Tietoyhteiskuntaa kehitetään ja koordinoidaan pääministeritasolla, merkitys aivan ilmeinen Liitynnät e-europe ja muihin Euroopan unionin hankkeisiin (mm. e-gov, e-commerce, e-id, ) Tietoturva strateginen osa tietoyhteiskunnan evoluutiota HST:n merkitys tässä kehityksessä keskeinen

20 20 Prof-Tel Oy HST tulee muodostamaan osan kansallista kriittistä infrastruktuuria Vahva tietoturvan infrastruktuuri (PKI, HST) Kriittiset infrastruktuurit Kuljetusjärjestelmät Hätä- ja pelastuspalvelu Pankit, rahoitus ja vakuutus Energia Julkinen terveydenhuolto Julkishallinnon palvelut Televerkot ja informaatioteknologia

21 21 Prof-Tel Oy Suomessa hyvät edellytykset luoda turvallinen ja luotettava tietoyhteiskunnan edelläkävijämalli, mikä osaltaan perustuu - vahvan tietoturvan HST-arkkitehtuuriin ja toimintamalliin - pitkään kokemukseen itsepalveluista, esim. luotettavista verkkopankkipalveluista - kehittyneeseen verkkoinfraan (mobiili, Internet, yritysten tietoverkot, kohta myös digi-tv) - kehittyneeseen lainsäädäntöön ja kilpailuympäristöön - avoimeen ja motivoivaan elektronisen kaupankäynnin ja sähköisen asioinnin toimintaympäristöön - innostuneeseen tietotekniikka- ja sisältöteollisuuteen ja korkeatasoiseen osaamiseen

22 22 Prof-Tel Oy 3 Mobiilivarmenteet ja niiden merkitys

23 Matkapuhelin HST-päätelaitteena Prof-Tel Oy sisältää vakiona kortinlukijan ja ohjelmistot joko SIM-kortilla tai päätelaitteessa varmenteen käyttöönotto yksinkertaista -SIM-kortinvaihto mobiili Internet -WAP, GPRS, tai -SMS + + standardit - OMA (Open Mobile Alliance): - Wireless PKI -SWIM -signtext - SAT (SIM Application Toolkit) Lähde: Jyri-Pekka Tähtinen

24 PKI Hype Cycle Smart Card Hype Cycle 24 Prof-Tel Oy Visibility We are here 1999 RSA Conference Scotia Bank Deploys B2C PKI American Express Releases Blue Entrust Identrus Formed IPO Verisign Acquires NSI PKI Disappears Into Applications Verisign formed Verisign IPO Entrust Merges with EnCommerce Visa Announces 3-D SSL Industry Policy Authorities Form 1994 RSA Conference PC Makers add SmartCard Readers PGP Introduced E-Sign Laws Signed PKC Invented Technology Trigger Technology Trigger Source: Gartner Group Peak of Inflated Expectations Trough of Disillusionment Slope of Enlightenment Wireless Hype Cycle Plateau of Productivity Time Visibility Are we here? EMV New York 1996 Olympics Joint Trials (Visa Cash) Smart Card Disappears into card, device, etc 1995 Mondex Swindon, England Technology Trigger Technology Trigger Visa Launches evisa American Express Industry Policy Authorities Form Launches Blue PC Makers add SmartCard Readers Peak of Inflated Expectations Trough of Disillusionment Slope of Enlightenment Plateau of Productivity Nyt oikea Momentum Time Visibility Are we here? Visibility Tulee olla täällä! Location-based Services PKI Cycle WTLS WAP SMS Technology Trigger Peak of Inflated Expectations Trough of Disillusionment Slope of Enlightenment Plateau of Productivity Time Smart Card Wireless ecommerce Time

25 Mobiilit autentikointikanavat 25 Prof-Tel Oy Päätelaite Palveluntarjoja Ostoskanava Autentikointikanava -Java -WAP -SMS - GPRS/MMS - ääni -Java -WAP -SMS - GPRS/MMS - ääni - Digi-TV Maksukanava - Internet -suljetut verkot Tunnistuspalvelu - viranomainen (esim. VRK) - operaattori (PKI) - pankki (esim. Tupas) - luottolaitos -MS Passport.NET-palvelu - yrityksen sisäinen -muu

26 26 Prof-Tel Oy Wireless Security

27 Mobiilivarmenteet vahvaa PKI-tietoturvaa Prof-Tel Oy VPN, autentikointitokenit (isokortti, SIM, SMC, ) ja PKI avainteknologoita kriittisille sovelluksille, varsinkin kun niihin ollaan yhteydessä langattomista verkoista Symmetrisiin avaimiin perustuvat ratkaisut eivät ole kilpailukykyisiä PKI-pohjaisiin toteuksiin verrattuna - turvataso ja operointi heikompi (mm. avainten vaihto) - skaalautuvuusongelma (vrt. n 2 / n ero) asymmetrisen hyväksi (esim. RSA) - PKI kansainvälinen yhtenäinen teknologia, sopii erilaisille alustoille - PKI:ssa PIN access lyhempi (avainten aktivointitieto), jonka jälkeen vahva turvainfra läpi koko systeemin - vahva ja yhtenäinen PKI-pohjainen tietoturva antaa mahdollisuuden integroitua syvemmälle yritysten välisiin bisnesprosesseihin (mm. bisnesarvoketjut, e-sopimukset, logistiikka)

28 28 Prof-Tel Oy Esimerkki: Tupas Tupas-palvelussa pankki tunnistaa asiakkaan palveluntuottajan puolesta (pankki vastaa vain tunnistamisesta) palveluntuottaja ja asiakas voivat sopia Tupas-palvelun käytöstä osana sähköistä allekirjoitusta asiakkaan ja palveluntuottajan välillä, kiistämättömyys? Esim. Nordean e-tunniste perustuu Pankkiyhdistyksen Tupas-määrittelyyn, e-tunniste palvelun kautta siten Suomen 1.2 miljoonaa Solo-verkkopankkiasiakasta ovat potentiaalisia Internet-palveluiden asiakkaita Ongelmia: vaikea sovittaa mobiiliympäristöön ei ratkaise tulevaisuuden vahvan ja joustavan turvainfran vaatimuksia (suljettu, skaalautuvuus, roaming?)

29 29 Prof-Tel Oy Pankit edelläkävijöitä erilaiset verkkopankki- ja tunnistamispalvelut totuttaneet miljoonia käyttäjiä pelkästään Suomessa itsepalveluun jo vuosien ajan (Suomessa 2.5 milj. sähköisten pankkipalvelujen käyttäjää) - Tupaksen kautta kuluttajat löytäneet sähköisiä palveluja Internetissä - auttaa HST-palveluiden yleistymisessä (mobiili, iso kortti, muu krypto-token) OKO jo aikaisemmin ilmoittanut tuovansa kansalaisvarmenteen omalle pankkikortilleen (iso kortti) pankit hyvin tärkeitä palveluntarjoajia myös mobiilivarmenteille

30 Mobiili HST valmis markkinoille Prof-Tel Oy HST-palvelut markkinoiden ehdoilla (aidot tarpeet ja kysyntä), ei yhteiskunnan subventioita mm. teknologiaan - taataan aito motivaatio kehittää ja käyttää palveluita - kustannukset pysyvät kurissa - käytössä aina viimeisin teknologia - avoimia vaihtoehtoja enemmän Esimerkki: Kortinlukijoita ja ohjelmistoja ei tule subventioida Mobiili tarjoaa HST-palveluissa erinomaisen vaihtoehdon isolle kortille - kortinlukija mobiililaitteessa valmiina (vrt. SIM, USIM) - Suomessa yli 3 miljoonaa (laitteista n. 75 %, aktiiviväestöstä lähes 100 %) potentiaalista HST-mobiilipäätettä (SAT-, WAP-kännykät, kommunikaattorit) - mobiili-infra valmis (GSM, GPRS, UMTS-verkko käyttöönotossa) - mobiilimaailmassa kokemusta jo sadoista sovelluksista - soveltuu hyvin sellaisenaan myös työkäyttöön (esim. turvallinen etätyöskentely), koska mobiili on helppo integroida yritykseen - erittäin helppo käyttää

31 31 Prof-Tel Oy Mobiili HST-palvelut testattu, operointi ja käyttö osataan - Radiolinja tarjonnut jo yli vuoden kaupallisesti - Sonera puoli vuotta - myös DNA tehnyt henkisen päätöksen liittyä HST-ryhmään Yhteistyö VRK:n kanssa - Sonera julkistanut yhteistyön VRK:n kanssa helmikuussa 2003 kansalaisvarmenteen tuomisesta omiin mobiilipalveluihinsa - Radiolinja julkistanut vastaavan yhteistyön VRK:n kanssa tänään ( ) Suomessa siten käytännössä lähes kaikki potentiaaliset 3 miljoonaa mobiilipäätettä voivat jossakin vaiheessa sisältää VRK:n tuottaman kansalaisvarmenteen - yhtenäinen mobiili tunnistus/autentikointi ja sähköiset allekirjoitukset (voidaan taata mm. kiistämättömyys) - yhtenäinen ja iso kotimainen markkina - kansainvälinen (roaming-ongelma vielä ratkaistava)

32 32 Prof-Tel Oy Kuinka pitkällä mobiili HST-toteutuksissa ollaan? tiedetään, että laatuvarmenteet ja muu PKI-teknologia toimii (SIM-kortit, HST-infrastruktuuri) - Soneran mobiilivarmenneratkaisua voidaan käyttää myös puhepalvelujen yhteydessä (Call Centerit, jne) VRK:n varmennepalvelut hyvin luotettavia ja korkeatasoisia mm. rekisteröintipalveluita tarkoitus kehittää edelleen (erityyppisiä rekisteröijiä, VRK kuitenkin vastaa) PKI-roaming ratkaisuja määritellään Liberty Alliancessa (entinen Raddichion t 2 R työ jatkuu siellä) ja ETSI:ssä - mahdollistaa omien varmenteiden käytön myös kotiverkon ulkopuolella kansainvälisesti näyttää vahvasti siltä, että 2004 tulee olemaan mobiili-hst:n läpimurtovuosi

33 33 Prof-Tel Oy Teknologiaesimerkki: Mobile payment value chain Set up Payment Initiation Authentication Payment Completion Building Blocks for payment (Remote, Micro, Proximity) OTA application loading Data personalisation Form fill standards Payment information transmission best practices Interface to STK DES /PK SMS password best practices WIM PIN mgmt USSD best practices Digital receipts format and storage Redirection mechanisms Secure User Experience Platforms: STK, Browser, J2ME, BREW Mobile /wireless Infrastructure Enabling Technologies: WPKI / WIM, SIM, SD-MMC, Device OS Interactive Technologies: Voice, WAP, SMS, USSD, i-mode Transport: GSM, GPRS, CDMA, 3G, Bluetooth, WLAN, Infrared, RFID

34 Esimerkki: Monikanavaisuus 34 Prof-Tel Oy Työasema / digi-tv + matkapuhelin monikanavainen ratkaisu palvelu työaseman tai digi-tv:n kautta Huom. Ei tarvita kortinlukijaa ja ohjelmistoja TV SHOP INTERNET SHOP varmenteen käyttö matkapuhelimen avulla allekirjoituspyynnöt tekstiviestinä tai WAPpalveluviesteinä matkapuhelimeen Lähde: Jyri-Pekka Tähtinen

35 35 Prof-Tel Oy 4 Tulevaisuuden haasteita ja näkymiä

36 Mobiilin turvahaasteita Prof-Tel Oy molemmin puolinen tunnistaminen (käyttäjä ja palvelu) - Soneran raatkaisussa palveluntarjoaja/sovellus tunnistetaan PKI-pohjaisesti matkapuhelimen käyttäjälle jokaisen tapahtuman yhteydessä jo nyt (perustuu palveluntarjoajavarmenteeseen) - vrt. UMTS, missä tunnistetaan myös tukiasema tietosuojakysymykset (mm. privacy) turvallinen allekirjoituksen luontiväline (vrt. ETSI:n vaatimukset), esim. kännykkä, PDA - What-You-See-Is-What-You-Sign (WYSIWYS) PKI:n integrointi palveluprosesseihin (HST-ryhmän seuraavia isoja kysymyksiä) uusia turvatokeneita ja muita teknologioita mobiiliin -USB-tokenit - SMC flashkortit (Secure Multimedia Card) - biometriset tunnistusmenetelmät - vrt. myös kilpailevat teknologiat kaikilla tasoilla

37 Visio m-commerce evoluutiosta 37 Prof-Tel Oy Rakennuspalikoita, joita eri evoluutioaalloissa käytetään Rich media Penetration Simple Generic security - WAP 1.x - GPRS - MMS - mobile e-commerce - GSM - end-to-end security - SMS - mobile PKI - simple e-transactions - encryption - e-identity in open environments - WAP wireless PKI - rich networks - 3G - Bluetooth - digital TV - digital radio - WLAN - Internet - DRM - e-commerce - e-government,.. - generic security functionality E Kerttula 10/2002

38 Visio tietoturvan lisäarvoevoluutiosta Prof-Tel Oy Customer value - Internet/mobile PKI - secret keys on SIM/ smartcard - ID certs - inflexible, hierarchical trust models - seamless wireless PKI - secret keys on SIM/USIM/ smartcard/other tamper-proof device - cross-certification/ bridge/ other - end-to-end security - ID certs, attribute certs - ID-platforms in open environments - profiling - Internet/wireless PKI - localization - secret keys on SIM/ - private credentials WIM/ smartcard - etc - cross-certification - end-to-end security - ID certs - attribute certs Authorization Personalization Identification & Authentication Time & trust & privacy E Kerttula 10/2002

39 39 Prof-Tel Oy Mobiilin kehitys GSM:stä Internet-käyttöön GSM Phase 2+ -SMS -GSM data -roaming -SAT, -OTA Uusia palveluja - pankkipalvelut - elektroninen kukkaro - digitaalisesti allekirjoitetut tapahtumat - paikkatiedot - mainokset - lippupalvelut WPKI - Internet WAP - jne Internet UMTS + GPRS, MMS GSM-verkko

40 40 Prof-Tel Oy Lähde: Samsung

41 Johtopäätökset Prof-Tel Oy HST-infrastruktuuri on valmis käyttöönotettavaksi massamarkkinoille eri alustoilla jo lähitulevaisuudessa, HST-infra on osa kansallista turvainfrastruktuuria kansalaisvarmenteet saatavilla kaikkiin Suomen yli 3 miljoonaan mobiilipäätteeseen yhteensopivilla ratkaisuilla mobiili varmenteet eivät edellytä erillisiä kortinlukijoita, ovat erittäin helppo käyttää ja soveltuvat lähes kaikkiin palveluihin ja sovelluksiin mobiili varmenteisiin perustuvien turvallisten ja luotettavien palveluiden ja sovellusten kehittämiseen tulee ja kannattaa tulla mukaan nyt nyt siihen on oikea hetki ilman hypejä mobiilipäätteestä tulee henkilökohtainen viestintä-, asiointija turvaväline kaikenlaisiin sovelluksiin ja käyttökohteisiin Suomesta mobiilivarmenteiden käytön edelläkävijä!

42 Tavoite: Mobiilipääte henkilökohtaiseksi asiointi- ja turvavälineeksi 42 Prof-Tel Oy Bluetooth, WLAN Internet -yhteydet - GSM, GPRS, UMTS -WAP 2.0 -Java - sisällöt, esim. mp3-musiikki, MPEG 4 -video SAT, WAP, Java Henkilökohtainen turvatoken - mobiili ID -WPKI - koti- ja työavain Pankki ja ostokset - luottokortit, esim. EMV - rahakukkaro, esim. CEPS Paikallinen langaton access GSM, GPRS, 3G SIM, WIM, USIM Sisältää mobiilin HST-varmenteen tai tiedot varmenteesta - Bluetooth, WLAN, IPSec - access control - mobiili kortinlukija Huom. Kuvan kännykkä (Nokia 3650) ei liity esitettyihin ominaisuuksiin

43 43 Prof-Tel Oy

Telematiikan esittely - kevät 2010

Telematiikan esittely - kevät 2010 Lappeenrannan teknillinen yliopisto TITE Telematiikka Prof. Esa Kerttula 5.3.2010 1. päivä Telematiikan esittely - kevät 2010 1. Johdanto Telematiikka LUT:ssa kurssin suorittaminen 2. Telematiikka, mitä

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS

TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS Olli Martikainen, Seppo Ihalainen 2000 1 (61) SELVITYS ICT-ALALLA TAPAHTUVISTA MUUTOKSISTA/UHKISTA JA NIIDEN VAIKUTUKSISTA HUOLTOVARMUUTEEN VUOTEEN 2005 MENNESSÄ. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ALKUSANAT. Helsingissä 14. kesäkuuta 2002, Tatu Tuominen Erikoistutkija Liikenne- ja viestintäministeriö

ALKUSANAT. Helsingissä 14. kesäkuuta 2002, Tatu Tuominen Erikoistutkija Liikenne- ja viestintäministeriö ALKUSANAT Suomalainen matkaviestinkulttuuri edustaa maailman huippua. Samoin Suomen kehittyneet sähköiset pankkijärjestelmät ovat monin tavoin pioneereja globaalissa rahoitusmaailmassa. Suomi on osoittautunut

Lisätiedot

Luottamus tietoverkkojen käytössä

Luottamus tietoverkkojen käytössä TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Luottamus tietoverkkojen käytössä - Var armenteet ja pankkitunnisteet 1 JUHANI KOIVUNEN 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus

Lisätiedot

Henkilökohtaisen päätelaitteen käyttö lähimaksujärjestelmässä

Henkilökohtaisen päätelaitteen käyttö lähimaksujärjestelmässä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOTEKNIIKAN OSASTO Henkilökohtaisen päätelaitteen käyttö lähimaksujärjestelmässä Diplomityön aihe on hyväksytty tietotekniikan osaston osastoneuvostossa 15.10.2003.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HST-LANSEERAUSHANKE MERKITTÄVÄ YHTEISTYÖPROJEKTI SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMISESSÄ

HÄMEENLINNAN HST-LANSEERAUSHANKE MERKITTÄVÄ YHTEISTYÖPROJEKTI SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMISESSÄ 1 TIEDOTE Julkaisuvapaa 9.6.2003 HÄMEENLINNAN HST-LANSEERAUSHANKE MERKITTÄVÄ YHTEISTYÖPROJEKTI SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMISESSÄ Hämeenlinnan seudun HST- lanseeraushanke (HST ~ Henkilön Sähköinen Tunnistaminen)

Lisätiedot

Mobiilimaailman tietoturvauhkat ja ratkaisut Palvelunkehittäjän näkökulma

Mobiilimaailman tietoturvauhkat ja ratkaisut Palvelunkehittäjän näkökulma LUOTI-julkaisuja 1/2005 Mobiilimaailman tietoturvauhkat ja ratkaisut Palvelunkehittäjän näkökulma Mobiilimaailman tietoturvauhkat ja ratkaisut Palvelunkehittäjän näkökulma ISBN 952-201-286-6, 952-201-287-4

Lisätiedot

Korkean käytettävyyden varmennepalvelujärjestelmä hallinnoituna kokonaispalveluna PALVELUKUVAUS

Korkean käytettävyyden varmennepalvelujärjestelmä hallinnoituna kokonaispalveluna PALVELUKUVAUS Korkean käytettävyyden varmennepalvelujärjestelmä hallinnoituna kokonaispalveluna PALVELUKUVAUS Liiketoiminnan kriittisten tietojen suojaaminen, niihin liittyvien prosessien tehostaminen ja uuden liiketoiminnan

Lisätiedot

TUNNISTAMINEN JULKISHALLINNON VERKKOPALVELUISSA

TUNNISTAMINEN JULKISHALLINNON VERKKOPALVELUISSA TUNNISTAMINEN JULKISHALLINNON VERKKOPALVELUISSA 12/2006 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ Pääotsikko/luku TUNNISTAMINEN JULKISHALLINNON VERKKOPALVELUISSA 12/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2001 SALAUSKÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVA VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUSSUOSITUS

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2001 SALAUSKÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVA VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUSSUOSITUS Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2001 SALAUSKÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVA VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUS Salausmenetelmien käyttö valtion tietohallinnossa SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2

Lisätiedot

Tunnistaminen ja maksaminen digi-tv:ssä

Tunnistaminen ja maksaminen digi-tv:ssä ArviD-julkaisuja 02/2005 Tunnistaminen ja maksaminen digi-tv:ssä Toimintaperiaatteita Digi-tv-klusteriohjelma ArviD-julkaisuja 02/2005 Tunnistaminen ja maksaminen digi-tv:ssä Toimintaperiaatteita ISBN

Lisätiedot

Sähköinen allekirjoitus ja henkilön tunnistaminen matkapuhelimella. Terveydenhuollon ATK-päivät 30.5.2005

Sähköinen allekirjoitus ja henkilön tunnistaminen matkapuhelimella. Terveydenhuollon ATK-päivät 30.5.2005 Sähköinen allekirjoitus ja henkilön tunnistaminen matkapuhelimella Terveydenhuollon ATK-päivät 30.5.2005 24.03.2013 Mobiilivarmenteet asioinnissa ja työskentelyssä Sähköinen asiointi, itsepalvelu ja kaupankäynti

Lisätiedot

Kenkäpuhelin ja sähköaivo

Kenkäpuhelin ja sähköaivo Kenkäpuhelin ja sähköaivo Mobiilipuhelimen kehitys lähti mielikuvitustasolla liikkeelle jo kuusikymmenluvulla agentti Maxwell Smartin kenkäpuhelimesta. Tämä vekotin hämmästytti ja nauratti silloin kansakoulun

Lisätiedot

Introduction to Network Security basic algorithms, technology, trust

Introduction to Network Security basic algorithms, technology, trust Introduction to Network Security basic algorithms, technology, trust Prof. Esa Kerttula Prof-Tel Oy April 2003 (privately held presentation) April 2003 1 Prof-Tel Oy Content - security framework - goals,

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA YRITYKSEN LANGATTOMISSA LÄHIVERKOISSA

TURVALLISUUDEN HALLINTA YRITYKSEN LANGATTOMISSA LÄHIVERKOISSA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio Satu Lehtonen TURVALLISUUDEN HALLINTA YRITYKSEN LANGATTOMISSA LÄHIVERKOISSA Työn valvoja: Professori

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...8...10...11...12

...2...3...4...5...6...7...8...10...11...12 1 Yritysten taloutta on pyritty nopeasti kohentamaan irtisanomisilla ja muilla kulurakenteita keventävillä toimenpiteillä. Näitten seurauksena yritysmaailmassa pyörivät tällä hetkellä muotisanat palveluhankinta,

Lisätiedot

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA Kansalaisen terveydenhuoltoa tukeva sähköinen asiointi ja interaktiiviset verkkopalvelut 23.11.2007 Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 1 2 Arkkitehtuurista yleensä...

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 2 0 2 3 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Henkilökohtainen navigointi NAVI-ohjelma vuosille 2000 2002 Globaali Lokaali Avoin kilpailu ja sektorien välinen yhteistyö Paikannetut palvelut

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI MOBIILIMAKSAMINEN Lähimaksamisen näkokannalta MOBILE PAYMENT From local payments viewpoint Mikko Kivioja Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 76/2005 Viestintä. Verkkojen avoin käyttö

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 76/2005 Viestintä. Verkkojen avoin käyttö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 76/2005 Viestintä Verkkojen avoin käyttö Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.10.2005 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

Mobiili lähimaksaminen nykykäyttö ja tulevaisuus

Mobiili lähimaksaminen nykykäyttö ja tulevaisuus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2003 /V Mobiili lähimaksaminen nykykäyttö ja tulevaisuus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ALKUSANAT Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa

Lisätiedot

Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa

Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Itä-Suomen

Lisätiedot

Petri Lamminaho Mobiilimaksaminen Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä

Petri Lamminaho Mobiilimaksaminen Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Petri Lamminaho Mobiilimaksaminen Tietotekniikan kandidaatintutkielma 20. syyskuuta 2011 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Petri Lamminaho Yhteystiedot: petri.lamminaho.jyu.fi

Lisätiedot

Mobiilin kauppa-asiointipalvelun suunnittelu ja arviointi

Mobiilin kauppa-asiointipalvelun suunnittelu ja arviointi AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Juhani Nokela Mobiilin kauppa-asiointipalvelun suunnittelu ja arviointi Diplomityö Espoo,

Lisätiedot

SONERA ID MOBIILIASIOINTIVARMENNE VARMENNUSKÄYTÄNTÖ. Versio 1.0.3. Voimassa 4.10.2011 lähtien

SONERA ID MOBIILIASIOINTIVARMENNE VARMENNUSKÄYTÄNTÖ. Versio 1.0.3. Voimassa 4.10.2011 lähtien SONERA ID MOBIILIASIOINTIVARMENNE VARMENNUSKÄYTÄNTÖ Versio 1.0.3 Voimassa lähtien Mobiiliasiointivarmenne CPS v1.0.3 2 (51) Yhteystiedot Varmennuskäytäntöä hallinnoiva organisaatio Tätä varmennuskäytäntöä

Lisätiedot

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle 1 Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle ISBN 952-201-788-4 (painotuote), ISBN 952-201-789-2 (verkkojulkaisu), Luoti- julkaisuja 8/2006, Helsinki 2006

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 40/2007. Uusien sähköisten liiketoimintamallien kartoitus Eurooppa USA Aasia

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 40/2007. Uusien sähköisten liiketoimintamallien kartoitus Eurooppa USA Aasia LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 40/2007 Uusien sähköisten liiketoimintamallien kartoitus Eurooppa USA Aasia Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.6.2007 Tekijät Nordic Adviser

Lisätiedot

PILVIPALVELUT JA PILVESTÄ TARJOTTAVAT TOIMISTOSOVELLUKSET

PILVIPALVELUT JA PILVESTÄ TARJOTTAVAT TOIMISTOSOVELLUKSET Artturi Mäkinen PILVIPALVELUT JA PILVESTÄ TARJOTTAVAT TOIMISTOSOVELLUKSET Opinnäytetyö Tietotekniikka Kesäkuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Artturi Mäkinen Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot

Open access -verkot. Prof. Esa Kerttula Prof-Tel Oy LTY. Pohjois-Suomen maakuntien liittouma Laajakaistan aluetilaisuus Rovaniemi, 30.11.

Open access -verkot. Prof. Esa Kerttula Prof-Tel Oy LTY. Pohjois-Suomen maakuntien liittouma Laajakaistan aluetilaisuus Rovaniemi, 30.11. Pohjois-Suomen maakuntien liittouma Laajakaistan aluetilaisuus Rovaniemi, 30.11.2005 Open access -verkot Prof. Esa Kerttula Prof-Tel Oy LTY 11/13/2006 Prof-Tel Oy 1 Sisältö 1. Mitä on Open access 2. Seuraavan

Lisätiedot

Luonnos 29.10.2004. MOLLA Mobiililaajakaistapalvelut joukkoliikenteessä

Luonnos 29.10.2004. MOLLA Mobiililaajakaistapalvelut joukkoliikenteessä Luonnos 29.10.2004 MOLLA Mobiililaajakaistapalvelut joukkoliikenteessä Loppuraporttiluonnos 29.10.2004 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 TERMIT JA LYHENTEET... 5 1 VIITEKEHYS... 7 1.1 Työn tausta... 7 1.1.1

Lisätiedot