Varmenteet mobiilimaailmassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varmenteet mobiilimaailmassa"

Transkriptio

1 1 Prof-Tel Oy HST-ryhmän seminaari - Turvallisten tunnistamispalveluiden rakentaminen Marina Congress Center Varmenteet mobiilimaailmassa Esa Kerttula, TkT Prof-Tel Oy

2 2 Prof-Tel Oy Agenda PKI-evoluutio hypestä hallittuun infraan HST-arkkitehtuuri suomalainen avoin PKI-toimintamalli mobiilivarmenteet ja niiden merkitys tulevaisuuden haasteita ja näkymiä

3 3 Prof-Tel Oy 1 PKI-evoluutio Hypestä hallittuun infraan

4 4 Prof-Tel Oy PKI Hype Cycle Visibility We are here 1999 RSA Conference Scotia Bank Deploys B2C PKI American Express Releases Blue Entrust Identrus Formed IPO Verisign Acquires NSI PKI Disappears Into Applications Verisign Verisign Entrust Merges with EnCommerce formed IPO Visa Announces 3-D SSL Industry Policy Authorities Form 1994 RSA Conference PC Makers add SmartCard Readers PGP Introduced E-Sign Laws Signed PKC Invented Technology Trigger Peak of Inflated Expectations Trough of Disillusionment Slope of Enlightenment Plateau of Productivity Time Source: Gartner Group

5 Autentikointispektri 5 Prof-Tel Oy Korkea turva ja luottamus ID + biometriikka ja salasanat ID + salasanat Anonyymi Heikot autentikointimenetelmät Vahvat autentikointimenetelmät Secrets - challenge-response tokens - secret-key - IDs (credentials, biometrics) - public-key -keyed-mac Autentikointipalvelut -SSO, Kerberos - MS password -Liberty -Tupas ID + biometriikka ja digitaalinen allekirjoitus (token) ID + digitaalinen allekirjoitus (token) ID + digitaalinen allekirjoitus (software) HST-ID Matala turva ja luottamus

6 PKI:n evoluutiopolut 6 Prof-Tel Oy Vertikaalinen evoluutio - PKI yrityssovelluksissa (access, VPN, ) - PKI e-commerce sovelluksissa (profile-centric) - PKI kuluttajasovelluksissa (esim. HST) - integroituminen bisnesprosesseihin - PKI tällä hetkellä Security-evoluutio - geneerinen security-alusta (funktiot) - tunnistus, autentikointi, auktorisointi, -privacy - security-teknologiat Horisontaalinen evoluutio - strateginen infrastruktuurievoluutio - e-id avoimissa ympäristöissä - PKI-interoperability (roaming) - erilaiset trust-mallit -

7 Julkisen avaimen alistruktuureista julkisen avaimen infrastruktuureihin ja julkisen avaimen superstruktuuriin Prof-Tel Oy PKI on fundamentaalista turvallisen tietoyhteiskunnan infra-teknologiaa tietoturvan toteuttamiseksi yrityksiin läpi koko Internetin mobiiliverkkoihin ja palveluihin digi-tv -ympäristöön Key PKI-drivers: e-commerce e-government secure communications e-id

8 Geneerinen PKI-evoluutio 8 Prof-Tel Oy Suomalainen HST-malli ja evoluutiovaihe nyt Strateginen Public key superstructure Public key infrastructure Taktinen Public key substructure Moniorganisaatio Monisovellus Sovelluskohtainen Kansallinen bisneksen ohjaama Kansainvälinen

9 9 Prof-Tel Oy Julkisen avaimen alistruktuurit julkinen avain tukee vain yhtä yrityksen tarjoamaa sovellusta (esim. , VPN) PKI-tarpeet lähinnä taktisia - eristettyjä suljettuja saarekkeita - rajoitettu kapasiteetti - tarvitaan jonkun erityisen sovelluksen turvaamiseksi PKI:n käyttöönoton kustannukset matalat ja operointi helppoa voidaan hankkia off-the-self/out-of-the-box ratkaisuna tämän vaiheen PKI hyvin hallittava projekti ja markkinoille pääsy nopeaa

10 10 Prof-Tel Oy Julkisen avaimen infrastruktuurit julkinen avain tukee useita sovelluksia, mahdollisesti yli monien organisaatioiden infrastruktuuria tarjoaa trust broker - tai trusted third party (TTP) -organisaatio PKI-tarpeet strategisia - tarjoaa geneerisiä trust service palveluja - monen tyyppisille sovelluksille - monen tyyppisille organisaatioille ja käyttäjille - PKI voidaan integroida monen tyyppiselle alustalle PKI tukee myös kahden välisiä sopimuksia ja määrittelee politiikkadokumenteissa (kuten CP, CPS) sovitut vastuut ja velvollisuudet sisältää palveluina saatavia hyvin määriteltyjä TTP-palveluita (CA, notaari, )

11 11 Prof-Tel Oy Julkisen avaimen superstruktuurit superstruktuurit tarkoittavat tässä erillisten alistruktuurien ja infrastruktuurien verkostoa, mitkä täyttävät määrätyt legaalisuusvaatimukset PKI-tarpeet strategisia - kansallisen talouden kehitykselle - sisältää vaatimuksia PKI-regulaatiolle ja lisensoinnille (elektronisen allekirjoituksen lait, TTP-lisenssit ja akredoinnit, vastuut ja velvollisuudet, ) - sisältää vaatimuksia tietosuojalle tällä tasolla päätökset poliittisia kansallisella (mm. LVM, SM) ja kansainvälisellä tasolla (mm. EU)

12 12 Prof-Tel Oy 2 HST-arkkitehtuuri suomalainen avoin PKI-toimintamalli

13 13 Prof-Tel Oy Suomalainen Henkilön sähköinen tunnistaminen (HST) toimintamalli - perustuu yhtenäisille periaatteille ja toimintatavoille, joilla henkilön tunnistamisessa ja sähköisessä allekirjoittamisessa käytettäviä laatuvarmenteita tuotetaan, jaetaan ja käytetään - perustuu avoimeen HST-arkkitehtuuriin ja toimintamalliin, missä on määritelty eri toimijoiden väliset - roolit, - keskeiset toiminnot, - tekniset vaihtoehdot, sekä - näistä seuraavat vastuut ja velvollisuudet - huomioi Suomea koskevat lainsäädännölliset ja viranomaistoimintaan liittyvät piirteet - merkittävin tällainen suomalainen piirre on Suomen valtion tuottama henkilön sähköiseen tunnistamiseen tarkoitettu laatuvarmenne - kansalaisvarmenne

14 HST-ryhmän tavoitteet Prof-Tel Oy - Mahdollistaa se, että kuluttajalle on tarjolla eri pankkien ja teleoperaattoreiden sekä valtion kortilla sama yleiskäyttöinen valtion kansalaisvarmenne. Tavoitteena on, että samalla varmenteella, vaikkakin eri alustoja hyödyntäen, kuluttaja voi viiden vuoden kuluessa tunnistautua ja tehdä tarvittaessa sähköisiä allekirjoituksia ainakin tuhannessa eri palvelussa, jotka jakaantuvat valtion, kunnan ja yksityisen sektorin kesken. - Toteuttaa tai osallistua em. tavoitteen saavuttamista testaavaan yhteen tai useampaan alueelliseen tai valtakunnalliseen pilottiin erikseen päätettävässä kohteessa. - Tehdä tunnetuksi valtion kansalaisvarmenteen ja muiden varmenteiden käyttöä sähköisessä asioinnissa. - Edistää varmenteiden käyttöä siten, että ns. kriittinen massa kuluttajista, ts. ainakin 35 % väestöstä (1,7 miljoonaa) käyttää sähköistä henkilötunnistetta verkkoasioinnissaan viiden vuoden kuluessa. - Aktivoida palveluntarjoajia tuottamaan varmennepohjaisia verkkopalveluja. - Tehdä varmenteen käyttö kuluttajalle helpoksi ja yhdenmukaiseksi. Eurooppalaisen lainsäädännön ja Viestintäviraston antamien suositusten puitteissa ryhmä pyrkii erityisesti yhteisiä teknisiä asioita tarkentamalla tekemään varmenteiden käytön kaikille osapuolille sujuvaksi. - Poistaa PKI-infrastruktuurin rakentamisen teknologisia esteitä.

15 HST-ryhmässä määritelty HST arkkitehtuurit ja toimintatavat - avoin, valtion kansalaisvarmennetta edistävien toimikorttien liikkeellelaskijayhteisöjen muodostama yhteistyöryhmä - ryhmässä edustajia kaikilta keskeisiltä toimijatahoilta - edistää yhteistyötä sähköisten asiointipalvelujen tarjoajien kanssa - raivannut esteitä yhteensopivuuden ja yhteiskäytön tieltä HST-toimintamalli mahdollistaa kilpailun eri komponenttien ja palvelujen tarjoajien välillä HST-malli erittäin edistyksellinen kansallinen PKI-malli Prof-Tel Oy

16 HST-arkkitehtuurin yleiskuva 16 Prof-Tel Oy Käyttäjä Toimikortti Asiakaslaitteet Rekisteröinti Varmentaja Hakemistot Yhdyskäytävä (RA) (CA) Palveluntarjoajan PKI-sovitus Väestötietojärjestelmä Varmentajan yksilöintirekisteri Sovellus Varmenteiden tuotanto ja jakelu Varmenteiden käyttö

17 Laatuvarmenteiden käyttöympäristö Prof-Tel Oy Käyttäjä, varmenteet, välineet Palvelukanavat Palvelut

18 18 Prof-Tel Oy Turva- ja luottamustasojen ja palvelujen valinta ST-mallin sisällä ja rinnalla erilaisia etenemisteitä Turvallinen ja luotettava sovellus Päätelaitteiden turva-arkkitehtuuri HW, OS, SW (mm. TCG) turvatokenit (mm. älykortit) liitännät sähköposti pankkipalvelu e-government -palvelut (terveydenhuolto, ) Bisnespäätökset vaadittava sovelluksen turva-/luottamustaso hyöty/kustannukset Riski- Kustannukset helppokäyttöisyys ympäristö Teknologiavalinnat, erilaisia vaihtoehtoja bisnespäätökset Turvapolitiikka toiminnalliset ja tekniset vaatimukset teknologia-roadmap insourcing/outsourcing Geneerinen sovellusarkkitehtuuri Mobiili- Transaktioplatformipalvelut OMA MeT Pankki- Sisältöpalvelupalvelut Tekniset ja toiminnalliset valinnat Ulkoisen turvapalvelun arkkitehtuuri PKI-palvelut SSO-palvelut (mm. Liberty) turvaportaalit roaming Perusinfrastruktuurin turva-arkkitehtuuri 2G, 2.5G, 3G LAN, WLAN, Bluetooth Internet palomuurit, VPN,

19 19 Prof-Tel Oy HST osana kansallista tietoyhteiskuntaohjelmaa Tietoyhteiskunnan kehittäminen ollut mukana jo kolmessa hallitusohjelmassa Julkinen sektori kuuluttaa yhtenäisyyttä Tietoyhteiskuntaa kehitetään ja koordinoidaan pääministeritasolla, merkitys aivan ilmeinen Liitynnät e-europe ja muihin Euroopan unionin hankkeisiin (mm. e-gov, e-commerce, e-id, ) Tietoturva strateginen osa tietoyhteiskunnan evoluutiota HST:n merkitys tässä kehityksessä keskeinen

20 20 Prof-Tel Oy HST tulee muodostamaan osan kansallista kriittistä infrastruktuuria Vahva tietoturvan infrastruktuuri (PKI, HST) Kriittiset infrastruktuurit Kuljetusjärjestelmät Hätä- ja pelastuspalvelu Pankit, rahoitus ja vakuutus Energia Julkinen terveydenhuolto Julkishallinnon palvelut Televerkot ja informaatioteknologia

21 21 Prof-Tel Oy Suomessa hyvät edellytykset luoda turvallinen ja luotettava tietoyhteiskunnan edelläkävijämalli, mikä osaltaan perustuu - vahvan tietoturvan HST-arkkitehtuuriin ja toimintamalliin - pitkään kokemukseen itsepalveluista, esim. luotettavista verkkopankkipalveluista - kehittyneeseen verkkoinfraan (mobiili, Internet, yritysten tietoverkot, kohta myös digi-tv) - kehittyneeseen lainsäädäntöön ja kilpailuympäristöön - avoimeen ja motivoivaan elektronisen kaupankäynnin ja sähköisen asioinnin toimintaympäristöön - innostuneeseen tietotekniikka- ja sisältöteollisuuteen ja korkeatasoiseen osaamiseen

22 22 Prof-Tel Oy 3 Mobiilivarmenteet ja niiden merkitys

23 Matkapuhelin HST-päätelaitteena Prof-Tel Oy sisältää vakiona kortinlukijan ja ohjelmistot joko SIM-kortilla tai päätelaitteessa varmenteen käyttöönotto yksinkertaista -SIM-kortinvaihto mobiili Internet -WAP, GPRS, tai -SMS + + standardit - OMA (Open Mobile Alliance): - Wireless PKI -SWIM -signtext - SAT (SIM Application Toolkit) Lähde: Jyri-Pekka Tähtinen

24 PKI Hype Cycle Smart Card Hype Cycle 24 Prof-Tel Oy Visibility We are here 1999 RSA Conference Scotia Bank Deploys B2C PKI American Express Releases Blue Entrust Identrus Formed IPO Verisign Acquires NSI PKI Disappears Into Applications Verisign formed Verisign IPO Entrust Merges with EnCommerce Visa Announces 3-D SSL Industry Policy Authorities Form 1994 RSA Conference PC Makers add SmartCard Readers PGP Introduced E-Sign Laws Signed PKC Invented Technology Trigger Technology Trigger Source: Gartner Group Peak of Inflated Expectations Trough of Disillusionment Slope of Enlightenment Wireless Hype Cycle Plateau of Productivity Time Visibility Are we here? EMV New York 1996 Olympics Joint Trials (Visa Cash) Smart Card Disappears into card, device, etc 1995 Mondex Swindon, England Technology Trigger Technology Trigger Visa Launches evisa American Express Industry Policy Authorities Form Launches Blue PC Makers add SmartCard Readers Peak of Inflated Expectations Trough of Disillusionment Slope of Enlightenment Plateau of Productivity Nyt oikea Momentum Time Visibility Are we here? Visibility Tulee olla täällä! Location-based Services PKI Cycle WTLS WAP SMS Technology Trigger Peak of Inflated Expectations Trough of Disillusionment Slope of Enlightenment Plateau of Productivity Time Smart Card Wireless ecommerce Time

25 Mobiilit autentikointikanavat 25 Prof-Tel Oy Päätelaite Palveluntarjoja Ostoskanava Autentikointikanava -Java -WAP -SMS - GPRS/MMS - ääni -Java -WAP -SMS - GPRS/MMS - ääni - Digi-TV Maksukanava - Internet -suljetut verkot Tunnistuspalvelu - viranomainen (esim. VRK) - operaattori (PKI) - pankki (esim. Tupas) - luottolaitos -MS Passport.NET-palvelu - yrityksen sisäinen -muu

26 26 Prof-Tel Oy Wireless Security

27 Mobiilivarmenteet vahvaa PKI-tietoturvaa Prof-Tel Oy VPN, autentikointitokenit (isokortti, SIM, SMC, ) ja PKI avainteknologoita kriittisille sovelluksille, varsinkin kun niihin ollaan yhteydessä langattomista verkoista Symmetrisiin avaimiin perustuvat ratkaisut eivät ole kilpailukykyisiä PKI-pohjaisiin toteuksiin verrattuna - turvataso ja operointi heikompi (mm. avainten vaihto) - skaalautuvuusongelma (vrt. n 2 / n ero) asymmetrisen hyväksi (esim. RSA) - PKI kansainvälinen yhtenäinen teknologia, sopii erilaisille alustoille - PKI:ssa PIN access lyhempi (avainten aktivointitieto), jonka jälkeen vahva turvainfra läpi koko systeemin - vahva ja yhtenäinen PKI-pohjainen tietoturva antaa mahdollisuuden integroitua syvemmälle yritysten välisiin bisnesprosesseihin (mm. bisnesarvoketjut, e-sopimukset, logistiikka)

28 28 Prof-Tel Oy Esimerkki: Tupas Tupas-palvelussa pankki tunnistaa asiakkaan palveluntuottajan puolesta (pankki vastaa vain tunnistamisesta) palveluntuottaja ja asiakas voivat sopia Tupas-palvelun käytöstä osana sähköistä allekirjoitusta asiakkaan ja palveluntuottajan välillä, kiistämättömyys? Esim. Nordean e-tunniste perustuu Pankkiyhdistyksen Tupas-määrittelyyn, e-tunniste palvelun kautta siten Suomen 1.2 miljoonaa Solo-verkkopankkiasiakasta ovat potentiaalisia Internet-palveluiden asiakkaita Ongelmia: vaikea sovittaa mobiiliympäristöön ei ratkaise tulevaisuuden vahvan ja joustavan turvainfran vaatimuksia (suljettu, skaalautuvuus, roaming?)

29 29 Prof-Tel Oy Pankit edelläkävijöitä erilaiset verkkopankki- ja tunnistamispalvelut totuttaneet miljoonia käyttäjiä pelkästään Suomessa itsepalveluun jo vuosien ajan (Suomessa 2.5 milj. sähköisten pankkipalvelujen käyttäjää) - Tupaksen kautta kuluttajat löytäneet sähköisiä palveluja Internetissä - auttaa HST-palveluiden yleistymisessä (mobiili, iso kortti, muu krypto-token) OKO jo aikaisemmin ilmoittanut tuovansa kansalaisvarmenteen omalle pankkikortilleen (iso kortti) pankit hyvin tärkeitä palveluntarjoajia myös mobiilivarmenteille

30 Mobiili HST valmis markkinoille Prof-Tel Oy HST-palvelut markkinoiden ehdoilla (aidot tarpeet ja kysyntä), ei yhteiskunnan subventioita mm. teknologiaan - taataan aito motivaatio kehittää ja käyttää palveluita - kustannukset pysyvät kurissa - käytössä aina viimeisin teknologia - avoimia vaihtoehtoja enemmän Esimerkki: Kortinlukijoita ja ohjelmistoja ei tule subventioida Mobiili tarjoaa HST-palveluissa erinomaisen vaihtoehdon isolle kortille - kortinlukija mobiililaitteessa valmiina (vrt. SIM, USIM) - Suomessa yli 3 miljoonaa (laitteista n. 75 %, aktiiviväestöstä lähes 100 %) potentiaalista HST-mobiilipäätettä (SAT-, WAP-kännykät, kommunikaattorit) - mobiili-infra valmis (GSM, GPRS, UMTS-verkko käyttöönotossa) - mobiilimaailmassa kokemusta jo sadoista sovelluksista - soveltuu hyvin sellaisenaan myös työkäyttöön (esim. turvallinen etätyöskentely), koska mobiili on helppo integroida yritykseen - erittäin helppo käyttää

31 31 Prof-Tel Oy Mobiili HST-palvelut testattu, operointi ja käyttö osataan - Radiolinja tarjonnut jo yli vuoden kaupallisesti - Sonera puoli vuotta - myös DNA tehnyt henkisen päätöksen liittyä HST-ryhmään Yhteistyö VRK:n kanssa - Sonera julkistanut yhteistyön VRK:n kanssa helmikuussa 2003 kansalaisvarmenteen tuomisesta omiin mobiilipalveluihinsa - Radiolinja julkistanut vastaavan yhteistyön VRK:n kanssa tänään ( ) Suomessa siten käytännössä lähes kaikki potentiaaliset 3 miljoonaa mobiilipäätettä voivat jossakin vaiheessa sisältää VRK:n tuottaman kansalaisvarmenteen - yhtenäinen mobiili tunnistus/autentikointi ja sähköiset allekirjoitukset (voidaan taata mm. kiistämättömyys) - yhtenäinen ja iso kotimainen markkina - kansainvälinen (roaming-ongelma vielä ratkaistava)

32 32 Prof-Tel Oy Kuinka pitkällä mobiili HST-toteutuksissa ollaan? tiedetään, että laatuvarmenteet ja muu PKI-teknologia toimii (SIM-kortit, HST-infrastruktuuri) - Soneran mobiilivarmenneratkaisua voidaan käyttää myös puhepalvelujen yhteydessä (Call Centerit, jne) VRK:n varmennepalvelut hyvin luotettavia ja korkeatasoisia mm. rekisteröintipalveluita tarkoitus kehittää edelleen (erityyppisiä rekisteröijiä, VRK kuitenkin vastaa) PKI-roaming ratkaisuja määritellään Liberty Alliancessa (entinen Raddichion t 2 R työ jatkuu siellä) ja ETSI:ssä - mahdollistaa omien varmenteiden käytön myös kotiverkon ulkopuolella kansainvälisesti näyttää vahvasti siltä, että 2004 tulee olemaan mobiili-hst:n läpimurtovuosi

33 33 Prof-Tel Oy Teknologiaesimerkki: Mobile payment value chain Set up Payment Initiation Authentication Payment Completion Building Blocks for payment (Remote, Micro, Proximity) OTA application loading Data personalisation Form fill standards Payment information transmission best practices Interface to STK DES /PK SMS password best practices WIM PIN mgmt USSD best practices Digital receipts format and storage Redirection mechanisms Secure User Experience Platforms: STK, Browser, J2ME, BREW Mobile /wireless Infrastructure Enabling Technologies: WPKI / WIM, SIM, SD-MMC, Device OS Interactive Technologies: Voice, WAP, SMS, USSD, i-mode Transport: GSM, GPRS, CDMA, 3G, Bluetooth, WLAN, Infrared, RFID

34 Esimerkki: Monikanavaisuus 34 Prof-Tel Oy Työasema / digi-tv + matkapuhelin monikanavainen ratkaisu palvelu työaseman tai digi-tv:n kautta Huom. Ei tarvita kortinlukijaa ja ohjelmistoja TV SHOP INTERNET SHOP varmenteen käyttö matkapuhelimen avulla allekirjoituspyynnöt tekstiviestinä tai WAPpalveluviesteinä matkapuhelimeen Lähde: Jyri-Pekka Tähtinen

35 35 Prof-Tel Oy 4 Tulevaisuuden haasteita ja näkymiä

36 Mobiilin turvahaasteita Prof-Tel Oy molemmin puolinen tunnistaminen (käyttäjä ja palvelu) - Soneran raatkaisussa palveluntarjoaja/sovellus tunnistetaan PKI-pohjaisesti matkapuhelimen käyttäjälle jokaisen tapahtuman yhteydessä jo nyt (perustuu palveluntarjoajavarmenteeseen) - vrt. UMTS, missä tunnistetaan myös tukiasema tietosuojakysymykset (mm. privacy) turvallinen allekirjoituksen luontiväline (vrt. ETSI:n vaatimukset), esim. kännykkä, PDA - What-You-See-Is-What-You-Sign (WYSIWYS) PKI:n integrointi palveluprosesseihin (HST-ryhmän seuraavia isoja kysymyksiä) uusia turvatokeneita ja muita teknologioita mobiiliin -USB-tokenit - SMC flashkortit (Secure Multimedia Card) - biometriset tunnistusmenetelmät - vrt. myös kilpailevat teknologiat kaikilla tasoilla

37 Visio m-commerce evoluutiosta 37 Prof-Tel Oy Rakennuspalikoita, joita eri evoluutioaalloissa käytetään Rich media Penetration Simple Generic security - WAP 1.x - GPRS - MMS - mobile e-commerce - GSM - end-to-end security - SMS - mobile PKI - simple e-transactions - encryption - e-identity in open environments - WAP wireless PKI - rich networks - 3G - Bluetooth - digital TV - digital radio - WLAN - Internet - DRM - e-commerce - e-government,.. - generic security functionality E Kerttula 10/2002

38 Visio tietoturvan lisäarvoevoluutiosta Prof-Tel Oy Customer value - Internet/mobile PKI - secret keys on SIM/ smartcard - ID certs - inflexible, hierarchical trust models - seamless wireless PKI - secret keys on SIM/USIM/ smartcard/other tamper-proof device - cross-certification/ bridge/ other - end-to-end security - ID certs, attribute certs - ID-platforms in open environments - profiling - Internet/wireless PKI - localization - secret keys on SIM/ - private credentials WIM/ smartcard - etc - cross-certification - end-to-end security - ID certs - attribute certs Authorization Personalization Identification & Authentication Time & trust & privacy E Kerttula 10/2002

39 39 Prof-Tel Oy Mobiilin kehitys GSM:stä Internet-käyttöön GSM Phase 2+ -SMS -GSM data -roaming -SAT, -OTA Uusia palveluja - pankkipalvelut - elektroninen kukkaro - digitaalisesti allekirjoitetut tapahtumat - paikkatiedot - mainokset - lippupalvelut WPKI - Internet WAP - jne Internet UMTS + GPRS, MMS GSM-verkko

40 40 Prof-Tel Oy Lähde: Samsung

41 Johtopäätökset Prof-Tel Oy HST-infrastruktuuri on valmis käyttöönotettavaksi massamarkkinoille eri alustoilla jo lähitulevaisuudessa, HST-infra on osa kansallista turvainfrastruktuuria kansalaisvarmenteet saatavilla kaikkiin Suomen yli 3 miljoonaan mobiilipäätteeseen yhteensopivilla ratkaisuilla mobiili varmenteet eivät edellytä erillisiä kortinlukijoita, ovat erittäin helppo käyttää ja soveltuvat lähes kaikkiin palveluihin ja sovelluksiin mobiili varmenteisiin perustuvien turvallisten ja luotettavien palveluiden ja sovellusten kehittämiseen tulee ja kannattaa tulla mukaan nyt nyt siihen on oikea hetki ilman hypejä mobiilipäätteestä tulee henkilökohtainen viestintä-, asiointija turvaväline kaikenlaisiin sovelluksiin ja käyttökohteisiin Suomesta mobiilivarmenteiden käytön edelläkävijä!

42 Tavoite: Mobiilipääte henkilökohtaiseksi asiointi- ja turvavälineeksi 42 Prof-Tel Oy Bluetooth, WLAN Internet -yhteydet - GSM, GPRS, UMTS -WAP 2.0 -Java - sisällöt, esim. mp3-musiikki, MPEG 4 -video SAT, WAP, Java Henkilökohtainen turvatoken - mobiili ID -WPKI - koti- ja työavain Pankki ja ostokset - luottokortit, esim. EMV - rahakukkaro, esim. CEPS Paikallinen langaton access GSM, GPRS, 3G SIM, WIM, USIM Sisältää mobiilin HST-varmenteen tai tiedot varmenteesta - Bluetooth, WLAN, IPSec - access control - mobiili kortinlukija Huom. Kuvan kännykkä (Nokia 3650) ei liity esitettyihin ominaisuuksiin

43 43 Prof-Tel Oy

Miten PKI-projekti onnistuu? AtBusiness Tietoturvatorstai

Miten PKI-projekti onnistuu? AtBusiness Tietoturvatorstai Miten PKI-projekti onnistuu? AtBusiness Tietoturvatorstai 6.3.2003 Jari.Pirhonen@atbusiness.com Senior Consultant, CISSP, CISA AtBusiness Communications Oyj www.atbusiness.com Copyright 2003 AtBusiness

Lisätiedot

Kansallinen tunnistusratkaisu. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö

Kansallinen tunnistusratkaisu. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö Kansallinen tunnistusratkaisu Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö Mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa? Kykyä vastata kansallisesti tulevaisuuden haasteisiin digitalisoituvassa maailmassa

Lisätiedot

Kyberturvallisuuden tila ja sähköinen tunnistaminen. FINAS-päivä

Kyberturvallisuuden tila ja sähköinen tunnistaminen. FINAS-päivä Kyberturvallisuuden tila ja sähköinen tunnistaminen FINAS-päivä 26.1.2017 Vahva sähköinen tunnistaminen ja sähköiset luottamuspalvelut Vahva sähköinen tunnistaminen tarkoittaa tunnistus- ja luottamuspalvelulain

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO 29.9.2015 Palvelulupauksemme Tarjoamme julkishallinnolle mahdollisuuden Suomen ja EU-kansalaisen sähköiseen tunnistamiseen tietoturvallisesti eri

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-seminaari 5.4.2005 Säätytalo Tommi Karttaavi, JUHTA JUHTA Asetettu valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyön suunnittelua ja tietohallintoyhteistyöhön

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

SMART BUSINESS ARCHITECTURE

SMART BUSINESS ARCHITECTURE SMART BUSINESS ARCHITECTURE RAJATTOMAN VERKON ALUSTA Mihail Papazoglou, järjestelmäasiantuntija Agenda Markkinatrendit Miksi Smart Business Architecture? LAN Security Yhteenveto 2010 Cisco Systems, Inc.

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA 20.01.2004 Sisältö Kolmas teollinen vallankumous Tietotekniikan diffuusiovaihe Tietoliikenteen näkymät Suomesta johtava soveltaja? Johtopäätökset

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana

Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 20.5.2014 Taloudellinen tilanne synkkä Miksi? Osaaminen on

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Innovaatioiden kolmas aalto

Innovaatioiden kolmas aalto Innovaatioiden kolmas aalto TeliaSonera Finland Oyj 4.4.2005 Olli Martikainen Oulun yliopisto Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Sisältö Miten innovaatiot syntyivät Telealan näkymä 1994 - Kolmas aalto

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN DIGITAALINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ TIETOTURVA JA RISKIT LOGY CONFERENCE 2016

TULEVAISUUDEN DIGITAALINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ TIETOTURVA JA RISKIT LOGY CONFERENCE 2016 TULEVAISUUDEN DIGITAALINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ TIETOTURVA JA RISKIT LOGY CONFERENCE 2016 Harri Koponen, CEO 1 29 January 2016 SECRET SSH Communications Security AGENDA 1 2 3 4 Digitaalisuuden muutos Tietoturvan

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Sisältö Työn tausta & tavoitteet Käytetty metodiikka Työn lähtökohdat IEEE 802.11 verkkojen tietoturva Keskeiset tulokset Demonstraatiojärjestelmä Oman työn osuus

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa

Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa Liikennelabra-päivä 01.04.2016 Thomas Casey, VTT Englanninkielinen raportti: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/t255.pdf Mitä

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Tietojärjestelmien yhteentoimivuus. Arvo Kukko JHS seminaari

Tietojärjestelmien yhteentoimivuus. Arvo Kukko JHS seminaari Tietojärjestelmien yhteentoimivuus Arvo Kukko JHS seminaari 5.4.2005 Tieke /Hankevalmistelu 2004 Aloitteita ja aktiivisuutta usealla taholla Tieken haastattelutoimeksianto 2004/11 Haastattelut: 20 yritystä/hallintoyksikköä

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

Pilottipalvelun esittely johtopäätökset

Pilottipalvelun esittely johtopäätökset 1 Pilottipalvelun esittely johtopäätökset Paikkatiedot palveluväylässä -loppuseminaari Paikkatietoverkoston kevätseminaari 18.5.2016 Pekka Latvala, Jari Reini Pilottipalvelu Pilottipalvelun lähtöasetelmana

Lisätiedot

Älyliikenne ja -logistiikka yleistä hyvää vaiko pelkkää bisnestä?

Älyliikenne ja -logistiikka yleistä hyvää vaiko pelkkää bisnestä? Älyliikenne ja -logistiikka yleistä hyvää vaiko pelkkää bisnestä? Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari 2.11.2010 Johtava tutkija Pekka Leviäkangas, VTT 2 Älykäs liikenne työllistää Hallinto

Lisätiedot

010627000 Tietoturvan Perusteet Autentikointi

010627000 Tietoturvan Perusteet Autentikointi 010627000 Tietoturvan Perusteet Autentikointi Pekka Jäppinen 10. lokakuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 10. lokakuuta 2007 Autentikointi Aidoksi/oikeaksi tunnistaminen Tarvitaan

Lisätiedot

Liiketoiminta verkkoympäristössä

Liiketoiminta verkkoympäristössä Liiketoiminta verkkoympäristössä Sakari Luukkainen T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2010 Sisältö Teletoimialan rakenteen kuvaus Suomen tietoliikennemarkkinatilastoja Liiketoimintamallit Caset

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence Mobile intelligence Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen Case: JYP Juniorit Yhteisökortti Jussi Jalasaho - JYP Juniorit Ry Timo Wallius - Arena Interactive Oy

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa

Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa 2008-2009 Kirsi Miettinen Neuvotteleva virkamies, viestintäpolitiikan osasto 1 Askelmerkit 2008-2009 1) Vahvan sähköisen tunnistamisen kansalliset linjaukset

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa. @kimmomakinen 29.9.2015

Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa. @kimmomakinen 29.9.2015 Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa @kimmomakinen 29.9.2015 Uusi toimintamalli Asiointipalvelu - Asiointipalvelu pyytää kansalaisesta ajantasaisia henkilötietoja Kunta X asiointipalvelu

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari 2.12.2013 TIETEELLINEN TIETO tiedeyhteisön synty 1660-luvulla tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station S-38.110 Diplomityöseminaari DownLink Shared hannel in the 3 rd Diplomityön tekijä: Valvoja: rofessori Samuli Aalto Ohjaaja: Insinööri Jari Laasonen Suorituspaikka: Nokia Networks 1 Seminaarityön sisällysluettelo

Lisätiedot

Kari Rouvinen Johtaja, Technology Products & Solutions. Oracle Finland Oy

Kari Rouvinen Johtaja, Technology Products & Solutions. Oracle Finland Oy Kari Rouvinen Johtaja, Technology Products & Solutions Oracle Finland Oy Puolimatkassa Fusioniin Yritysostoja Collaxa Kesäkuu 2004 Prosessi-integraatio ohjelmisto PeopleSoft Tammikuu 2005 Yritysohjelmisto

Lisätiedot

Mobiilialueen tutkimus EU:n 6. puiteohjelmassa: Wireless World Initiative (WWI)

Mobiilialueen tutkimus EU:n 6. puiteohjelmassa: Wireless World Initiative (WWI) Mobiilialueen tutkimus EU:n 6. puiteohjelmassa: Wireless World Initiative (WWI) Prof. Petri Pulli Tietojenkäsittelytieteiden laitos Infotech Oulu University of Oulu 1 Mobiilialueen tutkimuksen valmistelu

Lisätiedot

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.9.2013 Kansallinen tilanne Taloudellinen tilanne synkkä Nokia-klusterin vaikeudet Uutta kasvua saatava PK-sektorilta,

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Linked Open Data in Finland Kristiina Pietikäinen Julkisen sektorin tieto -työryhmä Tavoitteet: Määritellä ja käynnistää toimia, joiden tavoitteena

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

IdP SaaS Palveluna Miksi sitä tarvitaan? Mikä se on? Kenelle se on tarkoitettu? 2009 Tieto Corporation 2/5/2010

IdP SaaS Palveluna Miksi sitä tarvitaan? Mikä se on? Kenelle se on tarkoitettu? 2009 Tieto Corporation 2/5/2010 IdP SaaS Palveluna Miksi sitä tarvitaan? Mikä se on? Kenelle se on tarkoitettu? 1 Tunnistuslähde (IdP) palveluna - Miksi? Trendi Sovellukset eivät todenna (autentikoi) käyttäjiä itse. Todentamisen tulisi

Lisätiedot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto Virtu vapauttaa salasanaviidakosta Kotiviraston näkökulma

Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto Virtu vapauttaa salasanaviidakosta Kotiviraston näkökulma Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto Virtu vapauttaa salasanaviidakosta Kotiviraston näkökulma Jyri Sillanpää Tekes tietotekniikkapalvelut Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiopolitiikan suunnittelun

Lisätiedot

IBM BusinessConnect A new era of thinking. A new era of thinking. Metsä Group. Mobiiliarkkitehtuuri. Ari Linja IBM Corporation

IBM BusinessConnect A new era of thinking. A new era of thinking. Metsä Group. Mobiiliarkkitehtuuri. Ari Linja IBM Corporation IBM BusinessConnect A new era of thinking Metsä Group Ari Linja Mobiiliarkkitehtuuri 1 2016 IBM Corporation 2 2016 IBM Corporation 2016 IBM Corporation Ari Linja Mobiiliarkkitehti Metsä Group ICT - Tietohallinto

Lisätiedot

e-hallinto mistä tulee - mihin menee? hindsight - insight - foresight oppi - näkemys - ennakointi

e-hallinto mistä tulee - mihin menee? hindsight - insight - foresight oppi - näkemys - ennakointi e-hallinto mistä tulee - mihin menee? hindsight - insight - foresight oppi - näkemys - ennakointi Haasteita sisäiset toimintaympäristöstä tulevat globaalit Year(s) Change of Telecommunications Regulation

Lisätiedot

JulkICT Lab Stakeholder -työpaja Työpajan yhteenveto

JulkICT Lab Stakeholder -työpaja Työpajan yhteenveto JulkICT Lab Stakeholder -työpaja Työpajan yhteenveto Perjantai 23.5.2014 klo 9.00-12.00 CSC, Keilaniemi 14, Espoo 0 JulkICT Lab Sisällys 1 Alku 2 Prosessi 3 Roolit ja resurssit 4 Loppu 5 Sidosryhmät 6

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä. Petri Kinnunen, Ylivieska

Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä. Petri Kinnunen, Ylivieska Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä Petri Kinnunen, Ylivieska 14.3.2016 PVP lyhyesti 12 vuoden historia Omistajina 17 kuntaa Oulun eteläiseltä alueelta Toiminnan painopiste julkishallinnon sähköisissä

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Verkkolaskun semanttinen malli

Verkkolaskun semanttinen malli Verkkolaskun semanttinen malli Verkkolaskun eurooppalainen kehitystyö CEN PC 434 Pirkko Vedenpää Integration Consultant Tieto, Value Networks pirkko.vedenpaa@tieto.com DIREKTIIVI 2014/55/EU sähköisestä

Lisätiedot

Digiloikka? Rohkean investoinnin aika. Jarmo Matilainen Finnet-liitto ry

Digiloikka? Rohkean investoinnin aika. Jarmo Matilainen Finnet-liitto ry Digiloikka? Rohkean investoinnin aika. Jarmo Matilainen Finnet-liitto ry Me kaikki olemme jo digiajassa - yrityksetkin menossa Twitter: #Finnet @Finnetliitto @Jarmo_Matilai #Finnet Finnet-päivät 2016 Suomen

Lisätiedot

Virkamiehen asiointikortti. Tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus

Virkamiehen asiointikortti. Tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus Virkamiehen asiointikortti Esityksen sisältö: VRK:n Varmennepalvelut Toimikortit/Virkakortit Korttien tilaaminen Toimikortin käyttö Ongelmatilanteet Varmennepalvelut Kansalaisvarmenne Organisaatiovarmenne

Lisätiedot

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja 5.10.2000 06:51 Operaattorit ja vanhat mediatalot ovat löytäneet toisensa ja uusia yhteistyökuvioita on paljon ilmassa: on perustettu kimppayrityksiä

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Viestintäviraston toimialan kehityksestä. Tilastolliset kehitystrendit

Viestintäviraston toimialan kehityksestä. Tilastolliset kehitystrendit Viestintäviraston toimialan kehityksestä Digitaaliset palvelut laajemmin käyttöön Tieto digitalisoituu Langattomuuden merkitys kasvaa Viestintäviraston toimintaympäristön muutostekijät Globalisaatio Kuluttajatottumusten

Lisätiedot

Hitaat syövät nopeat. TieVie-esitys 21.8.2002. Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi

Hitaat syövät nopeat. TieVie-esitys 21.8.2002. Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi Hitaat syövät nopeat TieVie-esitys 21.8.2002 Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi HCI Productions Oy perustettu 1998 - spin-off Human Capital Investment Oy:stä (1985) työntekijöiden

Lisätiedot

Alustatalous liiketoimintatapojen uusi malli

Alustatalous liiketoimintatapojen uusi malli Alustatalous liiketoimintatapojen uusi malli Timo Seppälä Time: 3.11.2016 Place: Pirkanmaan tulevaisuusfoorumi Suomalaiset yritykset ja digitalisaatio 24%- Internet of Thingskehitystrendin tärkeänä ja

Lisätiedot

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen Avoin DATA Avoin tieto Seminaari 22.4.2013 Mikkelissä Juha Ropponen Eurooppa 2020 visio ja sen kolme toisiaan vahvistavaa prioriteettia: Älykäs kasvu: Kestävä kasvu: Osallistava kasvu: osaamiseen ja innovointiin

Lisätiedot

Tieto ja järjestelmät integroituvat asiakaslähtöisiksi palveluiksi. JHS-seminaari Jukka Ahtikari

Tieto ja järjestelmät integroituvat asiakaslähtöisiksi palveluiksi. JHS-seminaari Jukka Ahtikari Tieto ja järjestelmät integroituvat asiakaslähtöisiksi palveluiksi JHS-seminaari 5.4.2005 Jukka Ahtikari Yhteentoimivuus muodostuu eri osa-alueista Yhteentoimivat palvelut Organisatorinen käyttäjät, prosessit,

Lisätiedot

Uusia Läpimurtoja Osaamista Yhdistämällä

Uusia Läpimurtoja Osaamista Yhdistämällä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Uusia Läpimurtoja Osaamista Yhdistämällä 100 Lasissa! Kohti Fiksua Kaupunkia Erja Turunen, Executive Vice President, VTT Miimu Airaksinen, Kari Mäki, Raine Hautala, Juho

Lisätiedot

Lainsäädännön kehitys maksamisen alueella

Lainsäädännön kehitys maksamisen alueella Lainsäädännön kehitys maksamisen alueella Perusmaksutilidirektiivi (PAD) Perusmaksutilidirektiivi (PAD) Direktiivi maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja

Lisätiedot

Verkostojen identiteetinhallinta. Haka-seminaari Kehityspäällikkö Sami Saarikoski Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Verkostojen identiteetinhallinta. Haka-seminaari Kehityspäällikkö Sami Saarikoski Opetus- ja kulttuuriministeriö. Verkostojen identiteetinhallinta Haka-seminaari 14.2.2013 Kehityspäällikkö Sami Saarikoski Opetus- ja kulttuuriministeriö Lähtötilanne Yliopistojen ja korkeakoulujen kesken on laajalti omaksuttu verkostomainen

Lisätiedot

SÄHKÖISET PALVELUT LAAJEMMIN KÄYTTÖÖN

SÄHKÖISET PALVELUT LAAJEMMIN KÄYTTÖÖN SÄHKÖISET PALVELUT LAAJEMMIN KÄYTTÖÖN Mitä voimme oppia muualta ja miten teemme sen yhdessä? Hannu Korkeala, apulaisjohtaja Valtiokonttori, Kansalaispalvelut Tavoitteemme tänään Nostaa esille tunnuslukuja

Lisätiedot

Vahva vs heikko tunnistaminen

Vahva vs heikko tunnistaminen Vahva vs heikko tunnistaminen Valtorin tietoturvaseminaari 2.4.2014 Tommi Simula Johtava asiantuntija, CISM, CISSP, GSEC, MCSE Valtori / Tietoturvapalvelut Mitä tunnistaminen on? Tunnistaa todeta itselleen

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT:n strateginen ja toiminnallinen arviointi Päätösseminaari 27.9.2010 Ilkka Turunen Pääsihteeri Tutkimus- ja innovaationeuvosto t 1 Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

Ennakointi johtamisen perustana

Ennakointi johtamisen perustana Ennakointi johtamisen perustana Tilannekuva palveluna @MattiRistimaki #inaas #kokeilukulttuuri #innovaatiot #digitalisaatio #tuottavuusloikka #intelligenceasaservice Matti Ristimäki Head of Public Safety

Lisätiedot

Tietoturvatekniikka Ursula Holmström

Tietoturvatekniikka Ursula Holmström Tietoturvatekniikka Ursula Holmström Tietoturvatekniikka Tietoturvan osa-alueet Muutama esimerkki Miten toteutetaan Eheys Luottamuksellisuus Saatavuus Tietoturvaterminologiaa Luottamuksellisuus Eheys Saatavuus

Lisätiedot

Pilvipalvelujen tietoturvasta

Pilvipalvelujen tietoturvasta Pilvipalvelujen tietoturvasta It-palveluiden tilaisuus 20.3.2015 Matti Levänen Mitä pilvipalvelut ovat? Pilvipalvelu on toimintamalli, jolla tarjotaan helposti käyttöön otettavaa ja skaalautuvaa tietotekniikkaresurssia.

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION DV7-2070EA

Käyttöoppaasi. HP PAVILION DV7-2070EA Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION DV7-2070EA. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION DV7-2070EA käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Pikaviestinnän tietoturva

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut 4.5.2009 Kandidaatintyö, TKK, tietotekniikka, kevät 2009 Varsinainen työ löytyy osoitteesta http://olli.jarva.fi/kandidaatintyo_ pikaviestinnan_tietoturva.pdf Mitä? Mitä?

Lisätiedot

Case VYVI-Turvaposti miten huolehditaan turvallisesta viestinnästä eri sidosryhmien kesken? Tommi Simula Tietoturvapäällikkö Valtori

Case VYVI-Turvaposti miten huolehditaan turvallisesta viestinnästä eri sidosryhmien kesken? Tommi Simula Tietoturvapäällikkö Valtori Case VYVI-Turvaposti miten huolehditaan turvallisesta viestinnästä eri sidosryhmien kesken? Tommi Simula Tietoturvapäällikkö Valtori Agenda Sähköpostin turvallisuus Yleiset käyttötapaukset VYVI Turvaposti

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Digitaalisuus alustojen mahdollistajana

Digitaalisuus alustojen mahdollistajana Digitaalisuus alustojen mahdollistajana Timo Seppälä Time: 10.11.2016 Place: Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Miksi digitalisaatio herättää keskustelua juuri nyt? 40y 98% 50(0) 1T 2 Suomalaiset yritykset

Lisätiedot

Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon

Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon CASE: TAMPERE Marko Kauppi, Tampereen kaupunki Oskari-verkostopäivä, Pasila, Messukeskus Tiistaina 19. toukokuuta 2015 Tänään tarjolla 1. Oskari.org Tampereella

Lisätiedot

Määräys. 1 Soveltamisala

Määräys. 1 Soveltamisala 1 (7) Määräys TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJIEN JA LAATUVARMENTEITA TARJOAVIEN VARMENTAJIEN TOIMINNAN LUOTETTAVUUS- JA TIETOTURVALLISUUSVAATIMUKSISTA Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2010 Viestintävirasto

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT

DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT KUOPIO 23.4.2015 JYRI WUORISALO KUOPIO INNOVATION TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N DIGI ROADSHOW-KIERTUE Digitaalinen maailma ja terveys Digitaalinen maailma kulttuurinen muutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Hallituksen esitys 59/2016vp laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista Liikenne- ja viestintävaliokunta

Hallituksen esitys 59/2016vp laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys 59/2016vp laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 29.4.2016 Liikenne- ja viestintävaliokunta Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain tarkoituksena on parantaa julkisten

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi ELEC-A7900 Telecommunications

Lisätiedot

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila Digitalisaatio / Digiloikka Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila 12.9.2016 Asiakas prosessissa Kirjaudu Kahoot.it Game PIN: 458597 Luo nimimerkki esim. KariN Miksi olemme täällä? Digitalisaatio on uusi ja

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Seminaariaiheet. Tietoturvaseminaari, kevät 03 Lea Viljanen, Timo Karvi

Seminaariaiheet. Tietoturvaseminaari, kevät 03 Lea Viljanen, Timo Karvi Seminaariaiheet Tietoturvaseminaari, kevät 03 Lea Viljanen, Timo Karvi 1. BS7799 / ISO 17799 Perustava tietoturvastandardi Kaksiosainen Mikä on BS7799 / ISO17799? Mihin se antaa vastaukset? Mihin se ei

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

FORUM 2014 Palvelujen tuleva standardisointi Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki

FORUM 2014 Palvelujen tuleva standardisointi Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki FORUM 2014 Palvelujen tuleva standardisointi 4.11.2014 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki Palvelujen tuleva standardisointi Painotus tuotteiden standardisoinnista palvelujen standardisointiin

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen.

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen. Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen markus.andersson@commit.fi http://www.commit.fi 1 Agenda Järjestelmäintegroinnin nykytila Menestystekijät Teknologiatekijät Tekijöistä onnistunut projekti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE - Big Data Forum Finland 30.8.2016 Jari Salo, TIEKE Suomessa Big Data Forum Finland BiFF Big Data Forum Finland (BiFF) tuottaa ja välittää Big Dataosaamista yritysten-, tutkimus- ja oppilaitosten välillä

Lisätiedot

Ubicom tulosseminaari

Ubicom tulosseminaari ITEA2 project #11011 2012 2015 Ubicom tulosseminaari Pertti Kortejärvi, Pohto Oy Helsinki 03.10.2013 Taustaa ja tavoitteita Nykyisin monien systeemien (teollisuusautomaatio, kommunikaatioverkot, jne.)

Lisätiedot