HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2008"

Transkriptio

1 LIITE 51 Kunnanhallitus 9/ /PK HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2008 KEMINMAAN KUNTA puh Kunnantie 3, Keminmaa fax

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. HENKILÖSTÖ Olennaiset muutokset henkilöstöön Henkilöstömäärä Henkilöstön palveluajat ja ikärakenne Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön poissaolot Palkalliset keskeytykset Palkattomat keskeytykset Yhteenveto keskeytyksistä 6 3. PALKALLISTEN JA PALKATTOMIEN VAPAITTEN KUSTANNUKSET 7 4. HENKILÖSTÖMENOT 8 5. YHTEISTOIMINTA Työterveydenhuolto Työsuojelu Työsuojelupäällikön katsaus Työsuojeluvaltuutetun Liisa Toivasen katsaus: Yhteistyötoimikunta Tykytoimikunta KKI-toimikunta 11 Tilinpäätös

3 1. JOHDANTO Henkilöstötilinpäätös antaa kunnan päättäjille ja henkilöstölle itselleen kokonaiskuvan henkilöstötilanteen kehityksestä ja muutoksesta. Henkilöstöraportissa esitellään sellaisia henkilöstöä kuvaavia tietoja, joita kunnan normaalissa toiminnassa syntyy henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan tai työterveydenhuollon tietojärjestelmistä. Henkilöstöraportoinnin tiedot ilmoitetaan vuosittain tilanteen mukaan. 2. HENKILÖSTÖ 2.1. Olennaiset muutokset henkilöstöön 2008 Suunnitelmavuosien henkilöstömäärään vaikuttaa valtuuston hyväksymä selviytymissuunnitelma ja sopimus. Selviytymissuunnitelman mukaisesti henkilöstön lomautukset 2 viikkoa on toteutettu vuosina Lomautuksista on luovuttu vuodelle Selviytymissuunnitelmaan sisältyneet henkilöstön vähentämiset toteutettiin kunnanhallituksen päätöksin. Vuoden 2007 aikana toteutettujen henkilöstöjärjestelyiden vaikutukset painottuivat vuodelle 2008, koska vähentämiset pääasiallisesti toteutuivat syksyn 2007 aikana. Valtuuston hyväksymien periaatteitten mukaisesti kunnan viroissa/työsuhteissa ja organisaatiossa tapahtui seuraavia muutoksia: Yleishallinto Suunnittelusihteerin virka ja elinkeinoasiamiehen osa-aikainen työsuhde vähennettiin. Toimistovirkailija siirtyi osa-aikatyöhön Terveyspalvelut Terveydenhuollon terveyskeskusavustajan työsuhde vakinaistettiin. Määräaikaisena täytettiin terveyskeskussairaalan yötyönaikahyvittäjä. Sosiaalipalvelut Kotipalvelun työavussa kotiavustajan työsuhde muutettiin hoitajan työsuhteeksi ja Palvelukoti Kallinrannassa hoitoapulaisen työsuhde muutettiin sairaanhoitajan työsuhteeksi ja kodinhoitajan työsuhde hoitajan työsuhteeksi sekä Mäntykodilla kahden erityisavustajan työsuhde muutettiin hoitajan työsuhteeksi. Sosiaalipalveluihin palkattiin yöpartiotoiminnan hoitajat määräaikaisena vuodelle Sivistyspalvelut Kahden toimistovirkailijan työsuhde päättyi keväällä Määräaikaiseen työsuhteeseen otetun 5 koulunkäyntiavustajan työsuhde vakinaistettiin alkaen ja 3 koulunkäyntiavustajan työsuhde vakinaistettiin alkaen. Päivähoidon henkilöstö siirtyi alkaen sivistyspalvelujen päävastuualueen henkilöstöksi. Uuden ryhmäpäiväkodin perustamiseen palkattiin 4 työntekijää. Lisäksi palkattiin 2 uutta perhepäivähoitajaa työskentelemään lasten omassa kodissa. Omassa kodissa lapsia hoitavien 11 perhepäivähoitajan työsuhde vakinaistettiin alkaen. Kunnan yhteinen musiikin opettajan virka muutettiin peruskoulun ja lukion yhteiseksi musiikin lehtorin viraksi.koulukuraattorin virka perustettiin alkaen. Kivalojen seutuopistoon perustettiin rehtorin virka alkaen sekä siirrettiin Keminmaan kansalaisopiston kuvataideopettajan virka alkaen ja perustettiin musiikinopettajan ja tekstiilityönopettajan virka alkaen. Tekniset palvelut; Suunnittelijan työsuhde vähennettiin. Tilinpäätös

4 2.2. Henkilöstömäärä Toimintayksikkö Vak. 08 Vak 07 Tilap. 08 Tilap. 07 Työll.08 Työll.07 Yht.08 Yht.07 Yleishallinto 30, , Terveyspalvelut 72, , Sosiaalipalvelut , ,5 99 Sivistyspalvelut ,5 25,5 32,5 135,5 140 Päivähoito Siv.palvelut yht ,5 44,5 50, ,5 234 Tekniset palvelut , ,5 Yhteensä Muutos ed. vuoteen 2,6 17,4 25,0 5,3 Henkilöstön määrässä on vuoden 2008 lopussa vakinaisesti 397 (2007/389) kokoaikaista virkaa tai tointa, osa-aikaisia (osa-aikaeläkkeellä) 22 (2007/22), osa-aikaisia muusta syystä 19 (2007/15) ja osittaisella hoitovapaalla 1 (2007/3) henkilö. Vuoden lopussa oli määräaikaisia sijaisia 63 (2007/45) ja muutoin määräaikaisessa työsuhteessa 37,5 (2007/30). Sijaisten määrä on mukana henkilöstömäärässä. Kolmen vuoden sopimuksella Mediverkolle alkaen siirtyneen henkilöstön määrä vastaanotosta 6 henkilöä ja lääkäreitä 4 henkilöä ovat mukana henkilöstömäärissä. Yllä olevassa taulukossa on osa-aikatyössä olevien määrä laskettu henkilötyövuodeksi 0,5 htv. Vakinaisten määrä lisääntyi edellisestä vuodesta valtuuston vakinaistettua perhepäivähoitajan ja koulunkäyntiavustajan työsuhteita sekä perustettua Kivalojen seutuopiston virat. Määräaikaisten työsuhteitten määrä kasvoi edellisestä vuodesta Henkilöstön palveluajat ja ikärakenne Kunnan henkilöstöstä yli 10 vuotta kuntaa palvelleita on 66,3 % (70,7 %/2007, 2006/75,7 %). Yli 20 vuotta kunnan palveluksessa on ollut 48,2 % (2007/49,9 %, 2006/47,3 %) henkilöstöstä. Alle 10 vuotta kuntaa palvelleiden määrä on 33,7 %(2007/29,3 %, 2006/24 %) Yli 30 vuotta palvelleita on määrällisesti 65 (2007/65, 2006/48) henkilöä. Henkilöstön vaihtuminen on kunnassa ollut vuosittain vähäistä, mutta tulevaisuudessa henkilön eläköityessä, joudutaan täyttämään uusilla henkilöillä paikkoja. Lisäksi sosiaali- sekä terveystoimen ja päivähoidon lisätarpeet tulevaisuudessa vaikuttavat henkilöstöresurssin lisääntymiseen. Vuoden aikana toteutetut irtisanomiset ja eläkkeelle siirtymiset ovat vaikuttaneet henkilöstömäärän vähentymiseen, mutta vastaavasti mm. päivähoidon henkilöstön lisääminen ja Kivalojen seutuopiston henkilöstö vaikuttivat positiivisesti henkilöstömäärään. Pitkä palvelusaika vaikuttaa suoraan henkilöstön ikärakenteeseen. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa naiset 48,8 ja miehet 48,7 (2007/49,2). Henkilöstön palveluajat alle 5 5-9v 10-14v 15-19v 20-24v 25-29v Yli 30v Tilinpäätös

5 2.4. Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstöstä eri eläkeratkaisujen piiriin meni 22 (2007/36) henkilöä. Vanhuuseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeille jäi eniten. Osatyökyvyttömyyseläkkeille jäi 4 henkilöä, kun edellisvuonna jäi 5 henkilöä. Osa-aikaeläkkeelle jäi 3, kun edellisvuonna jäi 6 henkilö. Kuelin varhemaksuennakot olivat vuodelta 2008 yhteensä ,46, josta omina vastuina ,47 (2007/ ,28 lopullinen). Varhaiseläkemenoperusteisen maksun perusteet vuoden 2008 alusta muuttuvat siten, että Keminmaan kunnalle tulee %:aalinen maksuosuus maksetuista palkoista keskisuuren kuntaryhmäosuuden perusteella ja lisäksi varhemaksuja tulee jokaisesta kuntoutustuelle (määräaikaisella eläkkeelle), yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työkyvyttömyyseläkkeelle ja työttömyyseläkkeelle jäävästä henkilöstä oma osuus. Eläkepäätökset Eläkemuoto Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläkkeet Osa-aikaeläke Kuntoutustuki Työttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke Varhennettu vanhuuseläke Vanhuuseläke Yhteensä Alla on määrällisiä tietoja kunnan vakinaisen henkilöstön vähentymisestä eri ratkaisujen perusteella. Lisäksi osa-aikaeläkkeelle ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle on siirtynyt vuoden 2008 aikana yhteensä 7 (2007/11) henkilöä. Kunnan palveluksen päättäneet 2008/vakinaiset Eläkeratkaisu irtisanottu Muu päätt/oma irts määräaik päätt Yleishallinto 1,5 1,5 Terveystoimi Sosiaalitoimi 4,5 3 7,5 Sivistystoimi Tekninen toimi 1 0,5 1 2,5 Yhteensä 12, , Henkilöstön kehittäminen Henkilöstörekisteriraportin mukaan työnantajan kustantaman henkilöstön koulutuspäivien määrä on lisääntynyt edellisestä vuodesta 26,2 %. Koulutuspäivien vähentymistä on tapahtunut muilla sosiaali- ja teknisen toimen alalla. Koulutuspäivissä ei ole mukana kaikkia sisäisiä koulutuksia mm. taloushallinnon tietotekniikan käyttöönottokoulutuksia keväältä Koulutuspäivät Muutos-% Yleishallinto ,5 Terveystoimi ,7 Sosiaalitoimi ,8 Sivistystoimi ,7 Tekninen toimi ,4 Yhteensä ,2 Tilinpäätös

6 2.6. Henkilöstön poissaolot Palkalliset keskeytykset Palkalliset keskeytykset (sairaslomat, tapaturmat, tilapäiset hoitovapaat ja perhevapaat) ovat vähentyneet edellisestä vuodesta 31,8 % (2007/+30,4 %) Toimintavuoden palkallisten keskeytysten määrä tarkoittaa sitä, että vuoden aikana on ollut 20,7 henkilöä (2007/30,3 henkilöä) poissa palveluksesta. Henkilötyövuoden päivinä on käytetty 360 kalenteripäivää. Palkalliset keskeytykset Sairauspv Tapat.pv tilap.hv. Perhev Yhteensä Muutos% -31,5-27,8 49,7-45,2-31,8 kesk/htv ,4 0,7 0,7 2,0 20,7 Muiden kuin yllä olevien palkallisten keskeytysten määrä henkilötyövuosina on 57,1 (2007/57,9 ) Keskeytykset on laskettu kalenteripäivinä (360 pv). Muut palkalliset keskeytykset Vuosilomat Koulutus Lr-vapaat säästövp Muut palk Kert.harj. Yhteensä Muutos% -2,3 26,2 2,5-33,5 20,3 100,0-1,4 kesk/htv ,2 1,9 2,7 1,1 2,1 0,0 57, Palkattomat keskeytykset Palkattomilla keskeytyksillä (sairaslomat, kuntoutustuet, hoitovapaat, isyyslomat, vanhempainlomat, opintovapaat), joilta ei ole maksettu palkkaa, oli toimintavuonna henkilötyövuosina laskettuna 13,9 (2007/26,6) henkilöä. Toimintavuoden aikana palkattomien keskeytysten määrä on kasvanut vähentynyt 47,7 %. Palkattomien sairauspäivienmäärä on pienentynyt 49,8 % vuodesta Sairauspv:t kunt.tuki Hoitovap. Kuntoutus Vanh.loma Opintov Isyysloma Yhteensä Muutos% -49,8-39,8-27,6-40,8-47,8-88,0-100,0-47,7 kesk/htv ,1 4,4 4,3 0,2 3,4 0,5 0,0 13,9 Tilinpäätös

7 Yksityisluonteisten asioiden vuoksi toimintavuonna oli keskimäärin 21,4 (2007/12,2 henkilöä) palkattomilla lomilla. Lomautusajat muutettuna henkilötyövuosiksi oli 7,1 (2007/7,8) henkilöä, joka tarkoittaa sitä, että 7,1 henkilöä on ollut keskimäärin koko vuoden poissa työstä. Vuorotteluvapaalla oli keskimäärin 1,3 henkilöä (2007/3,1). Palkattomien keskeytysten määrä kasvoi edellisestä vuodesta yhteensä 29,4 % eli keskimäärin 29,9 henkilöä (2007/49,7) oli toimintavuonna erityyppisillä palkattomilla vapailla. Muut palkattomat keskeytykset Lomautus Yksityis- Vuorotteluasiat vapaat Yhteensä Muutos% -8,5 75,7-57,0 29,4 kesk/htv ,1 21,4 1,3 29, Yhteenveto keskeytyksistä Henkilöstön palkalliset ja palkattomat vapaat oli yhteensä henkilötyövuosina 121,6 (2007/139,4). Henkilötyövuosia Palkalliset vapaat 88,2 77,8 Palkattomat vapaat 51,2 43,8 Yhteensä 139,4 121,6 Tilinpäätös

8 3. PALKALLISTEN JA PALKATTOMIEN VAPAITTEN KUSTANNUKSET Alla oleva laskelma osoittaa, että henkilöstömenoissa palkallisten vapaitten kustannus vuositasolla oli n. 2,1 milj (2007/2,4 milj. ). Palkallisten 3 PALKALLISTEN vapaitten kustannukset JA PALKATTOMIEN toimialoittain VAPAITTEN 2008 KUSTANNUKSET 4. Lapsisair Koulutus Vuosiloma Muut vap. YHT. Sivukulut Yht. Kunnanhallitus ,00 0, , Terveyslautakunta Sosiaalilautakunta Sivistyslautakunta Vapaa-aikaltk ,00 0, , Kulttuurilautakunta 0 0,00 0,00 0, , Tekninen lautakunta ,00 0, Ympäristöltk ,00 0, , Palkattomien vapaista vähennysvaikutus 2008 Sairaus Määräaik kt.tuki Toimiala Sairaus Työtapaturma Perhevapaat Lomarahavap Perhevp kuntoutus Vanh.loma Opintov Lomautus Yksityisasiat Vuorotteluv Yhteensä Kaikki yht sivuk 23,113 % Kaikki yht Yllä oleva laskelma osoittaa, että henkilöstömenoista palkattomien vapaitten vähennysvaikutus on ollut noin 0,9 milj. (2007/1,4 milj., josta lomautusten vaikutus on n (n euroa), yksityisasioitten vuoksi vapaalla olon vaikutus n (2007/ ). Tuntikehyssäästö on vuodelta 2008 n (2007/ n ) sosiaalikuluineen.. Tilinpäätös

9 4. HENKILÖSTÖMENOT tp 2008 tp 2007 muutos Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen Yhteensä henkilöstökulut Palkkakustannuksista on vähennetty henkilöstökorvauksia ,76 ( 2007/ ,90 ). Lakkautettujen toimintojen osalta eläkevakuutukset on kohdistettu sille hallintokunnalle, mistä on aikoinaan maksettu toiminnasta aiheutuvat kulut. Tilinpäätökseen on sisällytetty menoksi pääosin tammikuussa 2009 maksettuja joulukuun 2008 palkkoja, palkkioita ja omaishoidontukia yhteensä ,98 (2007/ ,30 ). Henkilöstömenot sisältävät palkat ja palkkiot henkilöstösivukustannuksineen. Henkilöstömenot ovat n. 20,2 milj. eli n vuotta 2007 suuremmat. Henkilöstömenojen osuus ulkoisista toimintamenoista on 49,7 % (2007/ 51,6 %). Vuoden 2008 henkilöstömenot ovat n. 0,9 milj. euroa vuotta 2006 pienemmät. Henkilöstömenoihin sisältyy Kuntien eläkevakuutukselle maksetut Kuelin palkkaperusteiset ja varhemaksuennakot. Vuoden 2008 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna henkilöstömenot kasvoivat n Kun otetaan huomioon valtuuston myöntämät lisämäärärahat henkilöstömenoihin, ne alittuivat n eli 0,6 %. Henkilöstömenot hallintokunnittain v Palkat henkilöstösivukuluineen Muutos % Osuus % Hallinto ,8 7,7 Terveys ,4 16,6 Sosiaali ,3 17,9 Sivistys ,5 49,3 Tekninen ,7 8,6 Yhteensä ,1 100,0 5. YHTEISTOIMINTA 5.1. Työterveydenhuolto Työntekijöihin ja työyhteisöön kohdistuva toiminta. Terveystarkastukset on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Työterveyshoitajat ovat tehneet terveystarkastuksia kunnan työntekijöille 270 kpl. Työterveyslääkärin terveystarkastuksia kunnalle on ollut 78 kpl. Työterveyshoitajan työympäristöön ja työyhteisöön kohdistuvaa toimintaa kunnalle on ollut 124,5 kertaa ja lääkärillä 18,5kerran. Työntekijään kohdistunutta toimintaa fysioterapeuteilla 34 ja psykologilla 6 sekä työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunutta toimintaa fysioterapeuteilla 16,5 ja psykologilla 18,5. Sairaanhoitokäyntejä lääkäreillä 1026 ja terveydenhoitajilla 127. Tilinpäätös

10 5.2. Työsuojelu Työsuojelupäällikön katsaus Työsuojeluvuosi 2008 oli aktiivisen toiminnan aikaa. Kunnassa toteutettujen säästötoimenpiteiden vaikutukset näkyivät ja tuntuivat arjen toiminnassa. Lomautukset toivat mukanaan lisää haasteita. Sopeutuminen muuttuneeseen tilanteeseen ei ollut helppoa. Työsuojelutoiminnan keskeiseksi tehtäväksi muodostui vuonna 2008 erilaisten menetelmien ja yhteisesti sovittujen käytäntöjen perehdyttäminen henkilöstölle. Tällaisia olivat päihdeohjelma, häirintä ja epäasiallinen kohtelu, väkivallan uhka ja työn vaarojen arviointi. Tätä työtä työsuojeluvaltuutettu suoritti vuoden aikana järjestelmällisesti. Tällä hetkellä tilanne koko kunnan mittakaavassa on varsin hyvällä mallilla. Vuonna 2008 sairauspoissaolojen määrä laski noin 31% vuoteen 2007 verrattuna. Työtapaturmien määrä laski noin 28% vuoteen 2007 verrattuna. Käytännössä poissaoloissa on siten tultu takaisin vakiintuneelle tasolle vuoden 2007 poikkeuksellisen suurista määristä. Yleisin työtapaturma on liukastuminen jään tai lumen aiheuttaman liukkauden vuoksi. Näiden tapausten vähentämiseen on syytä jatkossa pohtia erilaisia keinoja. Työsuojelupiiri suoritti vuoden 2008 aikana työsuojelutarkastuksia kunnan eri kohteisiin seuraavasti: Keskuskoulu keittiö, Sosiaalitoimisto, Tekniset palvelut, tilaajavastuulaki, Palvelukoti Kallinranta allasosasto, Keminmaan Vesi Oy, Keskuskoulu keittiö, seurantatarkastus Urheilukenttä huoltorakennus, kirjasto, teknisen varikko Tarkastuksissa havaitut puutteet aiheuttivat yleensä kehotuksia ja/tai toimintaohjeita. Kehotuksissaa mainitut puutteet korjattiin seurantatarkastuksiin mennessä. Toimintaohjeita aiheuttaneet puutteet on myös pyritty korjaamaan mahdollisimman pian. Työsuojelun, työterveyshuollon ja terveyskeskuspsykologin kanssa jatkettiin hyväksi koettuja yhteispalavereja, joissa keskusteltiin ajankohtaisista asioista sekä sovittiin erilaisista käytännöistä ja menettelyistä. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutetun kanssa käytiin viikoittaisissa palavereissa läpi työsuojelun ajankohtaisia asioita. Työsuojelutoimikunta kokoontui vuonna 2008 yhteensä 3 kertaa ( , ja ). Toimikunnan pöytäkirjat ovat kaikkien työntekijöiden ja viranhaltijoiden nähtävillä työsuojeluorganisaation web-sivuilla. Työsuojeluvaltuutetut ovat osallistuneet koulutuksiin vuoden aikana yhteensä 29 koulutuspäivän verran. Koulutusten antia on käyty läpi työsuojelutoimikunnan kokouksissa. Vuoden 2008 aikana järjestettiin Keminmaa-muutoksessa koulutuksia Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun organisoimana. Koulutustilaisuuksia järjestettiin eri toimintayksiköille. Hankkeessa on neljä toteuttamisosiota: 1) strategian päivitys 2) esimiesten strategisen johtamisen koulutus ja 3) strategian käytäntöön vieminen sekä 4) työyhteisöjen kehittäminen työhyvinvointi huomioon ottaen. Hankkeen konkreettisina tavoitteina on ollut tukea ja kehittää käytäntöjä työhyvinvoinnin näkökulmasta. Työsuojelun tiedottaminen siirrettiin vuoden 2008 aikana uudelle www-sivustolle. Siirto mahdollisti sivuston helpomman ylläpidon. Työyhteisöissä työsuojelun perustan muodostaa työn vaarojen arviointi. Vaarojen arviointi on kunnassa suoritettu yhteisesti sovitun mallin mukaisesti. Vaarojen arviointia varten joulukuussa 2008 valmistui www-pohjainen sovellus, jonka avulla vaarojen arvioinnin tulokset saadaan yhteiseen tietokantaan. Tämä helpottaa vaarojen arvioinnin teknistä suorittamista, antaa paremman yleiskuvan tilanteen kunnan vaarojen arvioinnista sekä tuo uutena ominaisuutena perehdyttämiskorttien käyttömahdollisuuden. Tilinpäätös

11 Työsuojeluvaltuutetun Liisa Toivasen katsaus: Vuoden toiminta painoittui työntekijöiden työssäjaksamisen tukemiseen ja kunnan erilaisten ohjeistuksien läpikäymiseen työyhteisöjen kanssa. Epäasiallinen kohtelu oli monen palaverin aihe, näihin palavereihin kului paljon niin työsuojelun kuin työterveyshuollon ja työyhteisöjenkin aikaa. Työpaikkakäyntejä ja selvityksiä teimme työterveyshuollon kanssa yhdessä, jotta saimme yhteisen kuvan työyhteisöjen tilasta ja mahdollisista ongelmista. Ongelmaksi koimme sen, ettei työterveyslääkäri joutanut yhteenkään työpaikkakäyntiin mukaan, vaikka se olisi todella tärkeää määriteltäessä työn terveysriskejä työpaikalla. Työsuojelupiirin tarkastuksiin osallistuin kahdeksassa toimipisteessä. Henkinen työsuojelu vaati paljon vuonna 2008 vielä enemmän kuin Tuntuu, että työyhteisöt tarvitsisivat enemmän tukea työhyvinvoinnin lisäämiseen. Tärkeäksi näkisin esimiesten ajan lisäämisen työntekijöiden työssä jaksamisen tueksi. Lopuksi eritelty lista vuoden 2008 työsuojelutehtävistä. Vuoden 2008 toiminta Työpaikkakäynnit, työpaikkakäynnit työterveyshuollon kanssa Palaverit, tyky-toimikunta, Kemuhanke Yhteistyö työterveyshoitajien kanssa Työsuojelupiirin tarkastuksiin osallistuminen; - Lassilan koulu ja , Keminmaan Vesi Oy , Pikku-maija , Tilaajavastuulaki , Kallinranta, uimaallas , Pääkirjasto , Urheilukenttä , Ulenin varikko Koulutuksiin osallistuminen yht.23 päivää - Kone-ja laiteturvallisuus, työsuojelun yhteistoiminta, tyky-symposium, Työyhteisöneuvoja, työsuojelunajankohtaispäivät, työsuojelun ja edunvalvonnan kehittämispäivät, uusi yhteistoiminta sopimus Perehdyttäminen Kunnan ohjeistuksiin - Päivähoito, tekninentoimi, esimiehet, hammashoito, terveyskeskus avopuoli, terveyskeskus vuodeosasto, keittiöt, yleis-ja taloushallinto, järvikoti, mäntykoti, mäntykeskus, kotipalvelu, iltikset Neuvonta / keskustelut Työsuojelutoimikunnan kokoukset; , , Yhteistyötoimikunta Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on Keminmaan kunnan palvelutuotannon tuloksellisuuden edistäminen ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmistelussa. Yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja henkilöstön edustajien välisenä yhteistoimintaelimenä, jossa käsitellään kaikki organisaatioon ja toimintojen kehittämistä sekä taloutta koskevat asiat, joilla on merkitystä kunnan palveluksessa olevan henkilöstön aseman ja työolosuhteiden kannalta. Yhteistyötoimikunnan painopisteenä on henkilöstön työkyvyn ylläpitoon panostaminen ja yhteistoimintamuotojen kehittäminen ja ohjaaminen sekä aktiivinen osallistuminen työyhteisön kehittämiseen. Yhteistyötoimikunta kokoontui 3 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. meneillään olevia alueellisia keittämishankkeita mm. sosiaali- ja terveyspiiriä, valmisteilla olevia johtosääntöä ja muita ohjeistuksia. Kuntoremonttikurssit toteutettiin työterveydenhuollon toimesta. Vapaa-aikatoiminta toteutettiin yhteistyötoimikunnan alaisen tyky -toimikunnan toimesta kokonaisuudessaan. Tilinpäätös

12 Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti on korostettu työpaikkakokousten pitämistä ja kehityskeskustelujen käymistä työyhteisössä Tykytoimikunta Yhteistyötoimikunnan alaisena toimiva tyky - toimikunta edistää virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa työkyvyn ylläpitämiseksi. Työryhmä on pitänyt 4 kokousta, minkä lisäksi hallintokuntien sisällä toimivat omat tyky -virkistystyöryhmät. Kalli-Korteniva laturetkelle osallistui maaliskuussa liikuntapäivän merkeissä 76 työntekijää. Kemijokisoutukilpailuun ei osallistuttu. Uimahallin käyttö, yhteensä 815, joista Tornion uimahallikäyntejä 54. Uintiin siirrettiin vuoden mittaan lisää määrärahaa. Kemin Keilatalon tennis- ja sulkapallo- sekä keilauspuolelle suuntasi 97 kävijää. Tuettuun kuntosalitoimintaan ostettiin 30 korttia. Hallintokuntien tyky-virkistystyöryhmät järjestivät omia tyky-virkistystilaisuuksiaan: yleinen toimisto/ kunnanviraston työtekijöitä kävi tutustumassa Kierikki-keskukseen. Terveystoimi vietti ulkoilupäivää Rimalinsaaressa, jonne soudettiin kirkkoveneellä. Syksyllä ohjelmassa oli Kemin teatterin näytännöt Laila-musikaali ja Mummun saappaassa soi fox. Kaikkiaan lippuja käytettiin 171 kpl. Kuntoremonttiin osallistui keväällä Leville 11 kunnan työntekijää ja syksyllä Saariselälle 3 työntekijää. Tyky-toimikunta mietti ja suunnitteli liikuntasetelien käyttöönottoa useissa kokouksissa v alusta ja toimintasuunnitelmaan / talousarvioon esitettiin huomattavaa lisäpanostusta tyky-määrärahoihin KKI-toimikunta Jumpat ovat toimineet kevät- ja syyskaudella kerran viikossa yläasteen salissa. KKI-uintilippuja ollut myynnissä Keminmaan kirjastossa. Kuntosalikortteja myyty 1000 /syksy ja 1000 /kevät. Hiihtokampanja järjestettiin maalis-huhtikuussa. Tilinpäätös

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilökunta toimielimittäin 31.12.2011... 3 1.2. Henkilöstömäärän kehitys toiminnoittain 2008 2011... 4 1.3. Henkilökunnan

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2014... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2013... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 5 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2012

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2012 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2012 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilökunta lautakunnittain ja toiminnoittain 31.12.2012... 3 1.2. Henkilökunnan ikä- ja sukupuolijakauma...

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI ,

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI , LIITE 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TULOSALUEITTAIN TA 2014* Yht. ilman työll. 2014 Henkilötyövuosia Vakituiset Määräaik. Työllistetyt Sivutoimi Opetushenk. 31.12.2013* KOULUTUSKESKUS SALPAUS Hyvinvointi 116,0

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2016... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Käsittely: KH 27.4.2015 KV 8.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014... 2 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 2 2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE... 3

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Henkilöstötilinpäätös muodostaa kiinteän osan menneen vuoden talouden ja toiminnan tarkastelua ja antaa pohjaa tulevalle suunnittelulle.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2016

Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2016 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 216 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla on mahdollisuus seurata

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Liite 1. vuoden 2015 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen

RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Liite 1. vuoden 2015 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 31.12.2015 1 1. Yleistä Kuntatyönantajien antaman suosituksen mukaisesti henkilöstöraportti sisältää tietoa henkilöstön määrästä, ikärakenteesta ja sukupuolijakaumasta,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Henkilöstöraportti 2014 Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4-6 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 215 Kaupunginhallitus 4.4.216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 215 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 6

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain HENKILÖSTÖRAPORTTI 20 Sisällys 1 JOHDANTO...3 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö 31.12.20...3 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 20...3 Kunnan määräaikaiset työsuhteet vuoden

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KESKEISET ASIAT HENKILÖSTÖNÄKÖKULMASTA... 2 2. HENKILÖTYÖVUODET JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. HENKILÖTYÖVUODET... 3 2.2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarat... 3 Henkilöstömäärä... 6 Henkilötyövuosi... 9 Työajan jakautuminen... 10 Osaamisen kehittäminen... 11 Koulutuskorvaus...

Lisätiedot

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja LIITE I 1/4 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2014 1. Työsuojelun toiminta-ajatus Kunnan henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn turvaaminen. Työn tuottavuuden ja laadun sekä työviihtyvyyden parantaminen

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen Henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Henkilöstömäärä 2 3 Henkilöstön ikärakenne 5 4 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 6 5 Terveysperusteiset poissaolot 6 6 Eläköityminen 7 7 Työvoimakustannukset

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SULKAVA 2009 Sisällysluettelo 2 I LUKU YHTEISTOIMINNAN PERIAATTEET 1 Yhteistoimintasopimuksen tarkoitus 3 II LUKU YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TOIMINTATAVAT 2 Yhteistyötoimikunnan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 2 Sisällysluettelo Johdanto 3 Henkilöstövoimavarat 3 Henkilöstömäärä 6 Henkilötyövuosi 10 Työajan jakautuminen 12 Osaamisen kehittäminen 13 Koulutuskorvaus 13 Henkilöstön

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki TYÖHYVINVOINTI Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen Neljän kunnan liitos Toiminta-ajatus: Henkilöstö- ja koulutuspolitiikan keinoja hyväksi käyttämällä luoda henkilökunnalle edellytykset hyvän palvelun tuottamiseen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 22.2.2017 Kunnanhallitus 27.2.2017 Kunnanvaltuusto 20.3.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2016

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2016 Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2016 Hyv. kvalt 22.5.2017 30 (ark.kohta 01.00.02) Sisällysluettelo Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti vuodelta 2016... 3 1 Henkilöstöraportti 2016... 3 1.1 Henkilöstön

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta liite nro 1 Kunnanhallitus liite nro 1 Valtuusto liite nro 1. Henkilöstöraportti 2016

Yhteistyötoimikunta liite nro 1 Kunnanhallitus liite nro 1 Valtuusto liite nro 1. Henkilöstöraportti 2016 Yhteistyötoimikunta 13.3.2017 4 liite nro 1 Kunnanhallitus 27.3.2017 49 liite nro 1 Valtuusto 12.6.2017 33 liite nro 1 Henkilöstöraportti 2016 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2.

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot