HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2008"

Transkriptio

1 LIITE 51 Kunnanhallitus 9/ /PK HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2008 KEMINMAAN KUNTA puh Kunnantie 3, Keminmaa fax

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. HENKILÖSTÖ Olennaiset muutokset henkilöstöön Henkilöstömäärä Henkilöstön palveluajat ja ikärakenne Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön poissaolot Palkalliset keskeytykset Palkattomat keskeytykset Yhteenveto keskeytyksistä 6 3. PALKALLISTEN JA PALKATTOMIEN VAPAITTEN KUSTANNUKSET 7 4. HENKILÖSTÖMENOT 8 5. YHTEISTOIMINTA Työterveydenhuolto Työsuojelu Työsuojelupäällikön katsaus Työsuojeluvaltuutetun Liisa Toivasen katsaus: Yhteistyötoimikunta Tykytoimikunta KKI-toimikunta 11 Tilinpäätös

3 1. JOHDANTO Henkilöstötilinpäätös antaa kunnan päättäjille ja henkilöstölle itselleen kokonaiskuvan henkilöstötilanteen kehityksestä ja muutoksesta. Henkilöstöraportissa esitellään sellaisia henkilöstöä kuvaavia tietoja, joita kunnan normaalissa toiminnassa syntyy henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan tai työterveydenhuollon tietojärjestelmistä. Henkilöstöraportoinnin tiedot ilmoitetaan vuosittain tilanteen mukaan. 2. HENKILÖSTÖ 2.1. Olennaiset muutokset henkilöstöön 2008 Suunnitelmavuosien henkilöstömäärään vaikuttaa valtuuston hyväksymä selviytymissuunnitelma ja sopimus. Selviytymissuunnitelman mukaisesti henkilöstön lomautukset 2 viikkoa on toteutettu vuosina Lomautuksista on luovuttu vuodelle Selviytymissuunnitelmaan sisältyneet henkilöstön vähentämiset toteutettiin kunnanhallituksen päätöksin. Vuoden 2007 aikana toteutettujen henkilöstöjärjestelyiden vaikutukset painottuivat vuodelle 2008, koska vähentämiset pääasiallisesti toteutuivat syksyn 2007 aikana. Valtuuston hyväksymien periaatteitten mukaisesti kunnan viroissa/työsuhteissa ja organisaatiossa tapahtui seuraavia muutoksia: Yleishallinto Suunnittelusihteerin virka ja elinkeinoasiamiehen osa-aikainen työsuhde vähennettiin. Toimistovirkailija siirtyi osa-aikatyöhön Terveyspalvelut Terveydenhuollon terveyskeskusavustajan työsuhde vakinaistettiin. Määräaikaisena täytettiin terveyskeskussairaalan yötyönaikahyvittäjä. Sosiaalipalvelut Kotipalvelun työavussa kotiavustajan työsuhde muutettiin hoitajan työsuhteeksi ja Palvelukoti Kallinrannassa hoitoapulaisen työsuhde muutettiin sairaanhoitajan työsuhteeksi ja kodinhoitajan työsuhde hoitajan työsuhteeksi sekä Mäntykodilla kahden erityisavustajan työsuhde muutettiin hoitajan työsuhteeksi. Sosiaalipalveluihin palkattiin yöpartiotoiminnan hoitajat määräaikaisena vuodelle Sivistyspalvelut Kahden toimistovirkailijan työsuhde päättyi keväällä Määräaikaiseen työsuhteeseen otetun 5 koulunkäyntiavustajan työsuhde vakinaistettiin alkaen ja 3 koulunkäyntiavustajan työsuhde vakinaistettiin alkaen. Päivähoidon henkilöstö siirtyi alkaen sivistyspalvelujen päävastuualueen henkilöstöksi. Uuden ryhmäpäiväkodin perustamiseen palkattiin 4 työntekijää. Lisäksi palkattiin 2 uutta perhepäivähoitajaa työskentelemään lasten omassa kodissa. Omassa kodissa lapsia hoitavien 11 perhepäivähoitajan työsuhde vakinaistettiin alkaen. Kunnan yhteinen musiikin opettajan virka muutettiin peruskoulun ja lukion yhteiseksi musiikin lehtorin viraksi.koulukuraattorin virka perustettiin alkaen. Kivalojen seutuopistoon perustettiin rehtorin virka alkaen sekä siirrettiin Keminmaan kansalaisopiston kuvataideopettajan virka alkaen ja perustettiin musiikinopettajan ja tekstiilityönopettajan virka alkaen. Tekniset palvelut; Suunnittelijan työsuhde vähennettiin. Tilinpäätös

4 2.2. Henkilöstömäärä Toimintayksikkö Vak. 08 Vak 07 Tilap. 08 Tilap. 07 Työll.08 Työll.07 Yht.08 Yht.07 Yleishallinto 30, , Terveyspalvelut 72, , Sosiaalipalvelut , ,5 99 Sivistyspalvelut ,5 25,5 32,5 135,5 140 Päivähoito Siv.palvelut yht ,5 44,5 50, ,5 234 Tekniset palvelut , ,5 Yhteensä Muutos ed. vuoteen 2,6 17,4 25,0 5,3 Henkilöstön määrässä on vuoden 2008 lopussa vakinaisesti 397 (2007/389) kokoaikaista virkaa tai tointa, osa-aikaisia (osa-aikaeläkkeellä) 22 (2007/22), osa-aikaisia muusta syystä 19 (2007/15) ja osittaisella hoitovapaalla 1 (2007/3) henkilö. Vuoden lopussa oli määräaikaisia sijaisia 63 (2007/45) ja muutoin määräaikaisessa työsuhteessa 37,5 (2007/30). Sijaisten määrä on mukana henkilöstömäärässä. Kolmen vuoden sopimuksella Mediverkolle alkaen siirtyneen henkilöstön määrä vastaanotosta 6 henkilöä ja lääkäreitä 4 henkilöä ovat mukana henkilöstömäärissä. Yllä olevassa taulukossa on osa-aikatyössä olevien määrä laskettu henkilötyövuodeksi 0,5 htv. Vakinaisten määrä lisääntyi edellisestä vuodesta valtuuston vakinaistettua perhepäivähoitajan ja koulunkäyntiavustajan työsuhteita sekä perustettua Kivalojen seutuopiston virat. Määräaikaisten työsuhteitten määrä kasvoi edellisestä vuodesta Henkilöstön palveluajat ja ikärakenne Kunnan henkilöstöstä yli 10 vuotta kuntaa palvelleita on 66,3 % (70,7 %/2007, 2006/75,7 %). Yli 20 vuotta kunnan palveluksessa on ollut 48,2 % (2007/49,9 %, 2006/47,3 %) henkilöstöstä. Alle 10 vuotta kuntaa palvelleiden määrä on 33,7 %(2007/29,3 %, 2006/24 %) Yli 30 vuotta palvelleita on määrällisesti 65 (2007/65, 2006/48) henkilöä. Henkilöstön vaihtuminen on kunnassa ollut vuosittain vähäistä, mutta tulevaisuudessa henkilön eläköityessä, joudutaan täyttämään uusilla henkilöillä paikkoja. Lisäksi sosiaali- sekä terveystoimen ja päivähoidon lisätarpeet tulevaisuudessa vaikuttavat henkilöstöresurssin lisääntymiseen. Vuoden aikana toteutetut irtisanomiset ja eläkkeelle siirtymiset ovat vaikuttaneet henkilöstömäärän vähentymiseen, mutta vastaavasti mm. päivähoidon henkilöstön lisääminen ja Kivalojen seutuopiston henkilöstö vaikuttivat positiivisesti henkilöstömäärään. Pitkä palvelusaika vaikuttaa suoraan henkilöstön ikärakenteeseen. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa naiset 48,8 ja miehet 48,7 (2007/49,2). Henkilöstön palveluajat alle 5 5-9v 10-14v 15-19v 20-24v 25-29v Yli 30v Tilinpäätös

5 2.4. Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstöstä eri eläkeratkaisujen piiriin meni 22 (2007/36) henkilöä. Vanhuuseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeille jäi eniten. Osatyökyvyttömyyseläkkeille jäi 4 henkilöä, kun edellisvuonna jäi 5 henkilöä. Osa-aikaeläkkeelle jäi 3, kun edellisvuonna jäi 6 henkilö. Kuelin varhemaksuennakot olivat vuodelta 2008 yhteensä ,46, josta omina vastuina ,47 (2007/ ,28 lopullinen). Varhaiseläkemenoperusteisen maksun perusteet vuoden 2008 alusta muuttuvat siten, että Keminmaan kunnalle tulee %:aalinen maksuosuus maksetuista palkoista keskisuuren kuntaryhmäosuuden perusteella ja lisäksi varhemaksuja tulee jokaisesta kuntoutustuelle (määräaikaisella eläkkeelle), yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työkyvyttömyyseläkkeelle ja työttömyyseläkkeelle jäävästä henkilöstä oma osuus. Eläkepäätökset Eläkemuoto Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläkkeet Osa-aikaeläke Kuntoutustuki Työttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke Varhennettu vanhuuseläke Vanhuuseläke Yhteensä Alla on määrällisiä tietoja kunnan vakinaisen henkilöstön vähentymisestä eri ratkaisujen perusteella. Lisäksi osa-aikaeläkkeelle ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle on siirtynyt vuoden 2008 aikana yhteensä 7 (2007/11) henkilöä. Kunnan palveluksen päättäneet 2008/vakinaiset Eläkeratkaisu irtisanottu Muu päätt/oma irts määräaik päätt Yleishallinto 1,5 1,5 Terveystoimi Sosiaalitoimi 4,5 3 7,5 Sivistystoimi Tekninen toimi 1 0,5 1 2,5 Yhteensä 12, , Henkilöstön kehittäminen Henkilöstörekisteriraportin mukaan työnantajan kustantaman henkilöstön koulutuspäivien määrä on lisääntynyt edellisestä vuodesta 26,2 %. Koulutuspäivien vähentymistä on tapahtunut muilla sosiaali- ja teknisen toimen alalla. Koulutuspäivissä ei ole mukana kaikkia sisäisiä koulutuksia mm. taloushallinnon tietotekniikan käyttöönottokoulutuksia keväältä Koulutuspäivät Muutos-% Yleishallinto ,5 Terveystoimi ,7 Sosiaalitoimi ,8 Sivistystoimi ,7 Tekninen toimi ,4 Yhteensä ,2 Tilinpäätös

6 2.6. Henkilöstön poissaolot Palkalliset keskeytykset Palkalliset keskeytykset (sairaslomat, tapaturmat, tilapäiset hoitovapaat ja perhevapaat) ovat vähentyneet edellisestä vuodesta 31,8 % (2007/+30,4 %) Toimintavuoden palkallisten keskeytysten määrä tarkoittaa sitä, että vuoden aikana on ollut 20,7 henkilöä (2007/30,3 henkilöä) poissa palveluksesta. Henkilötyövuoden päivinä on käytetty 360 kalenteripäivää. Palkalliset keskeytykset Sairauspv Tapat.pv tilap.hv. Perhev Yhteensä Muutos% -31,5-27,8 49,7-45,2-31,8 kesk/htv ,4 0,7 0,7 2,0 20,7 Muiden kuin yllä olevien palkallisten keskeytysten määrä henkilötyövuosina on 57,1 (2007/57,9 ) Keskeytykset on laskettu kalenteripäivinä (360 pv). Muut palkalliset keskeytykset Vuosilomat Koulutus Lr-vapaat säästövp Muut palk Kert.harj. Yhteensä Muutos% -2,3 26,2 2,5-33,5 20,3 100,0-1,4 kesk/htv ,2 1,9 2,7 1,1 2,1 0,0 57, Palkattomat keskeytykset Palkattomilla keskeytyksillä (sairaslomat, kuntoutustuet, hoitovapaat, isyyslomat, vanhempainlomat, opintovapaat), joilta ei ole maksettu palkkaa, oli toimintavuonna henkilötyövuosina laskettuna 13,9 (2007/26,6) henkilöä. Toimintavuoden aikana palkattomien keskeytysten määrä on kasvanut vähentynyt 47,7 %. Palkattomien sairauspäivienmäärä on pienentynyt 49,8 % vuodesta Sairauspv:t kunt.tuki Hoitovap. Kuntoutus Vanh.loma Opintov Isyysloma Yhteensä Muutos% -49,8-39,8-27,6-40,8-47,8-88,0-100,0-47,7 kesk/htv ,1 4,4 4,3 0,2 3,4 0,5 0,0 13,9 Tilinpäätös

7 Yksityisluonteisten asioiden vuoksi toimintavuonna oli keskimäärin 21,4 (2007/12,2 henkilöä) palkattomilla lomilla. Lomautusajat muutettuna henkilötyövuosiksi oli 7,1 (2007/7,8) henkilöä, joka tarkoittaa sitä, että 7,1 henkilöä on ollut keskimäärin koko vuoden poissa työstä. Vuorotteluvapaalla oli keskimäärin 1,3 henkilöä (2007/3,1). Palkattomien keskeytysten määrä kasvoi edellisestä vuodesta yhteensä 29,4 % eli keskimäärin 29,9 henkilöä (2007/49,7) oli toimintavuonna erityyppisillä palkattomilla vapailla. Muut palkattomat keskeytykset Lomautus Yksityis- Vuorotteluasiat vapaat Yhteensä Muutos% -8,5 75,7-57,0 29,4 kesk/htv ,1 21,4 1,3 29, Yhteenveto keskeytyksistä Henkilöstön palkalliset ja palkattomat vapaat oli yhteensä henkilötyövuosina 121,6 (2007/139,4). Henkilötyövuosia Palkalliset vapaat 88,2 77,8 Palkattomat vapaat 51,2 43,8 Yhteensä 139,4 121,6 Tilinpäätös

8 3. PALKALLISTEN JA PALKATTOMIEN VAPAITTEN KUSTANNUKSET Alla oleva laskelma osoittaa, että henkilöstömenoissa palkallisten vapaitten kustannus vuositasolla oli n. 2,1 milj (2007/2,4 milj. ). Palkallisten 3 PALKALLISTEN vapaitten kustannukset JA PALKATTOMIEN toimialoittain VAPAITTEN 2008 KUSTANNUKSET 4. Lapsisair Koulutus Vuosiloma Muut vap. YHT. Sivukulut Yht. Kunnanhallitus ,00 0, , Terveyslautakunta Sosiaalilautakunta Sivistyslautakunta Vapaa-aikaltk ,00 0, , Kulttuurilautakunta 0 0,00 0,00 0, , Tekninen lautakunta ,00 0, Ympäristöltk ,00 0, , Palkattomien vapaista vähennysvaikutus 2008 Sairaus Määräaik kt.tuki Toimiala Sairaus Työtapaturma Perhevapaat Lomarahavap Perhevp kuntoutus Vanh.loma Opintov Lomautus Yksityisasiat Vuorotteluv Yhteensä Kaikki yht sivuk 23,113 % Kaikki yht Yllä oleva laskelma osoittaa, että henkilöstömenoista palkattomien vapaitten vähennysvaikutus on ollut noin 0,9 milj. (2007/1,4 milj., josta lomautusten vaikutus on n (n euroa), yksityisasioitten vuoksi vapaalla olon vaikutus n (2007/ ). Tuntikehyssäästö on vuodelta 2008 n (2007/ n ) sosiaalikuluineen.. Tilinpäätös

9 4. HENKILÖSTÖMENOT tp 2008 tp 2007 muutos Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen Yhteensä henkilöstökulut Palkkakustannuksista on vähennetty henkilöstökorvauksia ,76 ( 2007/ ,90 ). Lakkautettujen toimintojen osalta eläkevakuutukset on kohdistettu sille hallintokunnalle, mistä on aikoinaan maksettu toiminnasta aiheutuvat kulut. Tilinpäätökseen on sisällytetty menoksi pääosin tammikuussa 2009 maksettuja joulukuun 2008 palkkoja, palkkioita ja omaishoidontukia yhteensä ,98 (2007/ ,30 ). Henkilöstömenot sisältävät palkat ja palkkiot henkilöstösivukustannuksineen. Henkilöstömenot ovat n. 20,2 milj. eli n vuotta 2007 suuremmat. Henkilöstömenojen osuus ulkoisista toimintamenoista on 49,7 % (2007/ 51,6 %). Vuoden 2008 henkilöstömenot ovat n. 0,9 milj. euroa vuotta 2006 pienemmät. Henkilöstömenoihin sisältyy Kuntien eläkevakuutukselle maksetut Kuelin palkkaperusteiset ja varhemaksuennakot. Vuoden 2008 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna henkilöstömenot kasvoivat n Kun otetaan huomioon valtuuston myöntämät lisämäärärahat henkilöstömenoihin, ne alittuivat n eli 0,6 %. Henkilöstömenot hallintokunnittain v Palkat henkilöstösivukuluineen Muutos % Osuus % Hallinto ,8 7,7 Terveys ,4 16,6 Sosiaali ,3 17,9 Sivistys ,5 49,3 Tekninen ,7 8,6 Yhteensä ,1 100,0 5. YHTEISTOIMINTA 5.1. Työterveydenhuolto Työntekijöihin ja työyhteisöön kohdistuva toiminta. Terveystarkastukset on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Työterveyshoitajat ovat tehneet terveystarkastuksia kunnan työntekijöille 270 kpl. Työterveyslääkärin terveystarkastuksia kunnalle on ollut 78 kpl. Työterveyshoitajan työympäristöön ja työyhteisöön kohdistuvaa toimintaa kunnalle on ollut 124,5 kertaa ja lääkärillä 18,5kerran. Työntekijään kohdistunutta toimintaa fysioterapeuteilla 34 ja psykologilla 6 sekä työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunutta toimintaa fysioterapeuteilla 16,5 ja psykologilla 18,5. Sairaanhoitokäyntejä lääkäreillä 1026 ja terveydenhoitajilla 127. Tilinpäätös

10 5.2. Työsuojelu Työsuojelupäällikön katsaus Työsuojeluvuosi 2008 oli aktiivisen toiminnan aikaa. Kunnassa toteutettujen säästötoimenpiteiden vaikutukset näkyivät ja tuntuivat arjen toiminnassa. Lomautukset toivat mukanaan lisää haasteita. Sopeutuminen muuttuneeseen tilanteeseen ei ollut helppoa. Työsuojelutoiminnan keskeiseksi tehtäväksi muodostui vuonna 2008 erilaisten menetelmien ja yhteisesti sovittujen käytäntöjen perehdyttäminen henkilöstölle. Tällaisia olivat päihdeohjelma, häirintä ja epäasiallinen kohtelu, väkivallan uhka ja työn vaarojen arviointi. Tätä työtä työsuojeluvaltuutettu suoritti vuoden aikana järjestelmällisesti. Tällä hetkellä tilanne koko kunnan mittakaavassa on varsin hyvällä mallilla. Vuonna 2008 sairauspoissaolojen määrä laski noin 31% vuoteen 2007 verrattuna. Työtapaturmien määrä laski noin 28% vuoteen 2007 verrattuna. Käytännössä poissaoloissa on siten tultu takaisin vakiintuneelle tasolle vuoden 2007 poikkeuksellisen suurista määristä. Yleisin työtapaturma on liukastuminen jään tai lumen aiheuttaman liukkauden vuoksi. Näiden tapausten vähentämiseen on syytä jatkossa pohtia erilaisia keinoja. Työsuojelupiiri suoritti vuoden 2008 aikana työsuojelutarkastuksia kunnan eri kohteisiin seuraavasti: Keskuskoulu keittiö, Sosiaalitoimisto, Tekniset palvelut, tilaajavastuulaki, Palvelukoti Kallinranta allasosasto, Keminmaan Vesi Oy, Keskuskoulu keittiö, seurantatarkastus Urheilukenttä huoltorakennus, kirjasto, teknisen varikko Tarkastuksissa havaitut puutteet aiheuttivat yleensä kehotuksia ja/tai toimintaohjeita. Kehotuksissaa mainitut puutteet korjattiin seurantatarkastuksiin mennessä. Toimintaohjeita aiheuttaneet puutteet on myös pyritty korjaamaan mahdollisimman pian. Työsuojelun, työterveyshuollon ja terveyskeskuspsykologin kanssa jatkettiin hyväksi koettuja yhteispalavereja, joissa keskusteltiin ajankohtaisista asioista sekä sovittiin erilaisista käytännöistä ja menettelyistä. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutetun kanssa käytiin viikoittaisissa palavereissa läpi työsuojelun ajankohtaisia asioita. Työsuojelutoimikunta kokoontui vuonna 2008 yhteensä 3 kertaa ( , ja ). Toimikunnan pöytäkirjat ovat kaikkien työntekijöiden ja viranhaltijoiden nähtävillä työsuojeluorganisaation web-sivuilla. Työsuojeluvaltuutetut ovat osallistuneet koulutuksiin vuoden aikana yhteensä 29 koulutuspäivän verran. Koulutusten antia on käyty läpi työsuojelutoimikunnan kokouksissa. Vuoden 2008 aikana järjestettiin Keminmaa-muutoksessa koulutuksia Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun organisoimana. Koulutustilaisuuksia järjestettiin eri toimintayksiköille. Hankkeessa on neljä toteuttamisosiota: 1) strategian päivitys 2) esimiesten strategisen johtamisen koulutus ja 3) strategian käytäntöön vieminen sekä 4) työyhteisöjen kehittäminen työhyvinvointi huomioon ottaen. Hankkeen konkreettisina tavoitteina on ollut tukea ja kehittää käytäntöjä työhyvinvoinnin näkökulmasta. Työsuojelun tiedottaminen siirrettiin vuoden 2008 aikana uudelle www-sivustolle. Siirto mahdollisti sivuston helpomman ylläpidon. Työyhteisöissä työsuojelun perustan muodostaa työn vaarojen arviointi. Vaarojen arviointi on kunnassa suoritettu yhteisesti sovitun mallin mukaisesti. Vaarojen arviointia varten joulukuussa 2008 valmistui www-pohjainen sovellus, jonka avulla vaarojen arvioinnin tulokset saadaan yhteiseen tietokantaan. Tämä helpottaa vaarojen arvioinnin teknistä suorittamista, antaa paremman yleiskuvan tilanteen kunnan vaarojen arvioinnista sekä tuo uutena ominaisuutena perehdyttämiskorttien käyttömahdollisuuden. Tilinpäätös

11 Työsuojeluvaltuutetun Liisa Toivasen katsaus: Vuoden toiminta painoittui työntekijöiden työssäjaksamisen tukemiseen ja kunnan erilaisten ohjeistuksien läpikäymiseen työyhteisöjen kanssa. Epäasiallinen kohtelu oli monen palaverin aihe, näihin palavereihin kului paljon niin työsuojelun kuin työterveyshuollon ja työyhteisöjenkin aikaa. Työpaikkakäyntejä ja selvityksiä teimme työterveyshuollon kanssa yhdessä, jotta saimme yhteisen kuvan työyhteisöjen tilasta ja mahdollisista ongelmista. Ongelmaksi koimme sen, ettei työterveyslääkäri joutanut yhteenkään työpaikkakäyntiin mukaan, vaikka se olisi todella tärkeää määriteltäessä työn terveysriskejä työpaikalla. Työsuojelupiirin tarkastuksiin osallistuin kahdeksassa toimipisteessä. Henkinen työsuojelu vaati paljon vuonna 2008 vielä enemmän kuin Tuntuu, että työyhteisöt tarvitsisivat enemmän tukea työhyvinvoinnin lisäämiseen. Tärkeäksi näkisin esimiesten ajan lisäämisen työntekijöiden työssä jaksamisen tueksi. Lopuksi eritelty lista vuoden 2008 työsuojelutehtävistä. Vuoden 2008 toiminta Työpaikkakäynnit, työpaikkakäynnit työterveyshuollon kanssa Palaverit, tyky-toimikunta, Kemuhanke Yhteistyö työterveyshoitajien kanssa Työsuojelupiirin tarkastuksiin osallistuminen; - Lassilan koulu ja , Keminmaan Vesi Oy , Pikku-maija , Tilaajavastuulaki , Kallinranta, uimaallas , Pääkirjasto , Urheilukenttä , Ulenin varikko Koulutuksiin osallistuminen yht.23 päivää - Kone-ja laiteturvallisuus, työsuojelun yhteistoiminta, tyky-symposium, Työyhteisöneuvoja, työsuojelunajankohtaispäivät, työsuojelun ja edunvalvonnan kehittämispäivät, uusi yhteistoiminta sopimus Perehdyttäminen Kunnan ohjeistuksiin - Päivähoito, tekninentoimi, esimiehet, hammashoito, terveyskeskus avopuoli, terveyskeskus vuodeosasto, keittiöt, yleis-ja taloushallinto, järvikoti, mäntykoti, mäntykeskus, kotipalvelu, iltikset Neuvonta / keskustelut Työsuojelutoimikunnan kokoukset; , , Yhteistyötoimikunta Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on Keminmaan kunnan palvelutuotannon tuloksellisuuden edistäminen ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmistelussa. Yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja henkilöstön edustajien välisenä yhteistoimintaelimenä, jossa käsitellään kaikki organisaatioon ja toimintojen kehittämistä sekä taloutta koskevat asiat, joilla on merkitystä kunnan palveluksessa olevan henkilöstön aseman ja työolosuhteiden kannalta. Yhteistyötoimikunnan painopisteenä on henkilöstön työkyvyn ylläpitoon panostaminen ja yhteistoimintamuotojen kehittäminen ja ohjaaminen sekä aktiivinen osallistuminen työyhteisön kehittämiseen. Yhteistyötoimikunta kokoontui 3 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. meneillään olevia alueellisia keittämishankkeita mm. sosiaali- ja terveyspiiriä, valmisteilla olevia johtosääntöä ja muita ohjeistuksia. Kuntoremonttikurssit toteutettiin työterveydenhuollon toimesta. Vapaa-aikatoiminta toteutettiin yhteistyötoimikunnan alaisen tyky -toimikunnan toimesta kokonaisuudessaan. Tilinpäätös

12 Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti on korostettu työpaikkakokousten pitämistä ja kehityskeskustelujen käymistä työyhteisössä Tykytoimikunta Yhteistyötoimikunnan alaisena toimiva tyky - toimikunta edistää virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa työkyvyn ylläpitämiseksi. Työryhmä on pitänyt 4 kokousta, minkä lisäksi hallintokuntien sisällä toimivat omat tyky -virkistystyöryhmät. Kalli-Korteniva laturetkelle osallistui maaliskuussa liikuntapäivän merkeissä 76 työntekijää. Kemijokisoutukilpailuun ei osallistuttu. Uimahallin käyttö, yhteensä 815, joista Tornion uimahallikäyntejä 54. Uintiin siirrettiin vuoden mittaan lisää määrärahaa. Kemin Keilatalon tennis- ja sulkapallo- sekä keilauspuolelle suuntasi 97 kävijää. Tuettuun kuntosalitoimintaan ostettiin 30 korttia. Hallintokuntien tyky-virkistystyöryhmät järjestivät omia tyky-virkistystilaisuuksiaan: yleinen toimisto/ kunnanviraston työtekijöitä kävi tutustumassa Kierikki-keskukseen. Terveystoimi vietti ulkoilupäivää Rimalinsaaressa, jonne soudettiin kirkkoveneellä. Syksyllä ohjelmassa oli Kemin teatterin näytännöt Laila-musikaali ja Mummun saappaassa soi fox. Kaikkiaan lippuja käytettiin 171 kpl. Kuntoremonttiin osallistui keväällä Leville 11 kunnan työntekijää ja syksyllä Saariselälle 3 työntekijää. Tyky-toimikunta mietti ja suunnitteli liikuntasetelien käyttöönottoa useissa kokouksissa v alusta ja toimintasuunnitelmaan / talousarvioon esitettiin huomattavaa lisäpanostusta tyky-määrärahoihin KKI-toimikunta Jumpat ovat toimineet kevät- ja syyskaudella kerran viikossa yläasteen salissa. KKI-uintilippuja ollut myynnissä Keminmaan kirjastossa. Kuntosalikortteja myyty 1000 /syksy ja 1000 /kevät. Hiihtokampanja järjestettiin maalis-huhtikuussa. Tilinpäätös

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI ,

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI , LIITE 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TULOSALUEITTAIN TA 2014* Yht. ilman työll. 2014 Henkilötyövuosia Vakituiset Määräaik. Työllistetyt Sivutoimi Opetushenk. 31.12.2013* KOULUTUSKESKUS SALPAUS Hyvinvointi 116,0

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 215 Kaupunginhallitus 4.4.216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 215 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain HENKILÖSTÖRAPORTTI 20 Sisällys 1 JOHDANTO...3 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö 31.12.20...3 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 20...3 Kunnan määräaikaiset työsuhteet vuoden

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarat... 3 Henkilöstömäärä... 6 Henkilötyövuosi... 9 Työajan jakautuminen... 10 Osaamisen kehittäminen... 11 Koulutuskorvaus...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008 Sisältö: Johdanto... 4 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 6 1.1. Henkilöstön määrä ja palvelussuhteen muoto... 6 1.2. Osa-aikatyö... 11

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 1 Taivalkosken kunta, Kirkkotie 6, PL 25, 93401 TAIVALKOSKI Sähköposti: taivalkoski.kunta@taivalkoski.fi Internet: www.taivalkoski.fi KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 Taivalkosken

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015. Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto. Kuva Hannu Kurtti

SIIKAJOEN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015. Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto. Kuva Hannu Kurtti SIIKAJOEN KUNTA Kuva Hannu Kurtti HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 TILASTO-OSA... 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.2 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA VISIO... 4 3. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA... 5 4. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN AVAINALUEET...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO. 3 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE. 4 1. Palvelussuhteen luonne.. 4 2. Päätoimisuus.. 5 3. Ikä- ja sukupuolijakauma 6 4.

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) 55 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 MjuDno-2015-1252 Valmistelija / lisätiedot: Suvi Pirnes-Toivanen suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi Liitteet 1

Lisätiedot

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Hallituksen seminaari 27. 28.2.2014 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.13 2012 2013 muutos tavoite Työpanos 2916 3062 147 5,0 % 3071(-9) -0.3% - Lääkärit 482 27 7 - Tutkimus

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt valtion eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat,

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Kaarinan henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen avasi henkilöstötyöryhmän kuudennen kokouksen.

Kaarinan henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen avasi henkilöstötyöryhmän kuudennen kokouksen. 17.6.2008 MUISTIO 6/2008 Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksen henkilöstötyöryhmä Aika: 6.6.2008 kello 8.30 12.00 Paikka: Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus Läsnä: Merja Kyynäräinen, henkilöstön edustaja, Kaarinan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄ JA EDISTÄVÄ OHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄ JA EDISTÄVÄ OHJELMA Khall liite 4 Kh 20.12.2016 1 SUOMUSSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄ JA EDISTÄVÄ OHJELMA Hyväksytty kunnanhallituksessa xx.xx.xxxx SISÄLTÖ: 1. TYÖHYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TOIMINTA 2. HENKILÖSTÖPOLIITTINEN

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Henkilöstösäästöjen vaikutusten arviointi

Henkilöstösäästöjen vaikutusten arviointi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 59 Henkilöstösäästöjen vaikutusten arviointi Asianro 313/02.02.01/2013 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 2.6.2014 195: "Kaupunginjohtaja Ari Korhonen: Raision kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Saapuneiden kirkon eläkehakemusten määrä eläkelajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji 2015 2014 Muutos,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn 1.1.2017 alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan ja Outokummun kaupungit, Heinäveden ja Rääkkylän

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Henkilöstökertomus 2008 2 1. JOHDANTO... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 2.1 Henkilöstön määrä... 6 2.2 Henkilöstön määrä osastoittain... 6 2.3 Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2 0 1 5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖPANOKSET... 2 2.1 YLEISTÄ... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEEN LUONNE... 3 2.4 TYÖLLISTÄMISTYÖ...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu Nolla tapaturmaa -ajattelu Kaikki tapaturmat voidaan estää jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa Tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa Tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot