HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2008"

Transkriptio

1 LIITE 51 Kunnanhallitus 9/ /PK HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2008 KEMINMAAN KUNTA puh Kunnantie 3, Keminmaa fax

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. HENKILÖSTÖ Olennaiset muutokset henkilöstöön Henkilöstömäärä Henkilöstön palveluajat ja ikärakenne Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön poissaolot Palkalliset keskeytykset Palkattomat keskeytykset Yhteenveto keskeytyksistä 6 3. PALKALLISTEN JA PALKATTOMIEN VAPAITTEN KUSTANNUKSET 7 4. HENKILÖSTÖMENOT 8 5. YHTEISTOIMINTA Työterveydenhuolto Työsuojelu Työsuojelupäällikön katsaus Työsuojeluvaltuutetun Liisa Toivasen katsaus: Yhteistyötoimikunta Tykytoimikunta KKI-toimikunta 11 Tilinpäätös

3 1. JOHDANTO Henkilöstötilinpäätös antaa kunnan päättäjille ja henkilöstölle itselleen kokonaiskuvan henkilöstötilanteen kehityksestä ja muutoksesta. Henkilöstöraportissa esitellään sellaisia henkilöstöä kuvaavia tietoja, joita kunnan normaalissa toiminnassa syntyy henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan tai työterveydenhuollon tietojärjestelmistä. Henkilöstöraportoinnin tiedot ilmoitetaan vuosittain tilanteen mukaan. 2. HENKILÖSTÖ 2.1. Olennaiset muutokset henkilöstöön 2008 Suunnitelmavuosien henkilöstömäärään vaikuttaa valtuuston hyväksymä selviytymissuunnitelma ja sopimus. Selviytymissuunnitelman mukaisesti henkilöstön lomautukset 2 viikkoa on toteutettu vuosina Lomautuksista on luovuttu vuodelle Selviytymissuunnitelmaan sisältyneet henkilöstön vähentämiset toteutettiin kunnanhallituksen päätöksin. Vuoden 2007 aikana toteutettujen henkilöstöjärjestelyiden vaikutukset painottuivat vuodelle 2008, koska vähentämiset pääasiallisesti toteutuivat syksyn 2007 aikana. Valtuuston hyväksymien periaatteitten mukaisesti kunnan viroissa/työsuhteissa ja organisaatiossa tapahtui seuraavia muutoksia: Yleishallinto Suunnittelusihteerin virka ja elinkeinoasiamiehen osa-aikainen työsuhde vähennettiin. Toimistovirkailija siirtyi osa-aikatyöhön Terveyspalvelut Terveydenhuollon terveyskeskusavustajan työsuhde vakinaistettiin. Määräaikaisena täytettiin terveyskeskussairaalan yötyönaikahyvittäjä. Sosiaalipalvelut Kotipalvelun työavussa kotiavustajan työsuhde muutettiin hoitajan työsuhteeksi ja Palvelukoti Kallinrannassa hoitoapulaisen työsuhde muutettiin sairaanhoitajan työsuhteeksi ja kodinhoitajan työsuhde hoitajan työsuhteeksi sekä Mäntykodilla kahden erityisavustajan työsuhde muutettiin hoitajan työsuhteeksi. Sosiaalipalveluihin palkattiin yöpartiotoiminnan hoitajat määräaikaisena vuodelle Sivistyspalvelut Kahden toimistovirkailijan työsuhde päättyi keväällä Määräaikaiseen työsuhteeseen otetun 5 koulunkäyntiavustajan työsuhde vakinaistettiin alkaen ja 3 koulunkäyntiavustajan työsuhde vakinaistettiin alkaen. Päivähoidon henkilöstö siirtyi alkaen sivistyspalvelujen päävastuualueen henkilöstöksi. Uuden ryhmäpäiväkodin perustamiseen palkattiin 4 työntekijää. Lisäksi palkattiin 2 uutta perhepäivähoitajaa työskentelemään lasten omassa kodissa. Omassa kodissa lapsia hoitavien 11 perhepäivähoitajan työsuhde vakinaistettiin alkaen. Kunnan yhteinen musiikin opettajan virka muutettiin peruskoulun ja lukion yhteiseksi musiikin lehtorin viraksi.koulukuraattorin virka perustettiin alkaen. Kivalojen seutuopistoon perustettiin rehtorin virka alkaen sekä siirrettiin Keminmaan kansalaisopiston kuvataideopettajan virka alkaen ja perustettiin musiikinopettajan ja tekstiilityönopettajan virka alkaen. Tekniset palvelut; Suunnittelijan työsuhde vähennettiin. Tilinpäätös

4 2.2. Henkilöstömäärä Toimintayksikkö Vak. 08 Vak 07 Tilap. 08 Tilap. 07 Työll.08 Työll.07 Yht.08 Yht.07 Yleishallinto 30, , Terveyspalvelut 72, , Sosiaalipalvelut , ,5 99 Sivistyspalvelut ,5 25,5 32,5 135,5 140 Päivähoito Siv.palvelut yht ,5 44,5 50, ,5 234 Tekniset palvelut , ,5 Yhteensä Muutos ed. vuoteen 2,6 17,4 25,0 5,3 Henkilöstön määrässä on vuoden 2008 lopussa vakinaisesti 397 (2007/389) kokoaikaista virkaa tai tointa, osa-aikaisia (osa-aikaeläkkeellä) 22 (2007/22), osa-aikaisia muusta syystä 19 (2007/15) ja osittaisella hoitovapaalla 1 (2007/3) henkilö. Vuoden lopussa oli määräaikaisia sijaisia 63 (2007/45) ja muutoin määräaikaisessa työsuhteessa 37,5 (2007/30). Sijaisten määrä on mukana henkilöstömäärässä. Kolmen vuoden sopimuksella Mediverkolle alkaen siirtyneen henkilöstön määrä vastaanotosta 6 henkilöä ja lääkäreitä 4 henkilöä ovat mukana henkilöstömäärissä. Yllä olevassa taulukossa on osa-aikatyössä olevien määrä laskettu henkilötyövuodeksi 0,5 htv. Vakinaisten määrä lisääntyi edellisestä vuodesta valtuuston vakinaistettua perhepäivähoitajan ja koulunkäyntiavustajan työsuhteita sekä perustettua Kivalojen seutuopiston virat. Määräaikaisten työsuhteitten määrä kasvoi edellisestä vuodesta Henkilöstön palveluajat ja ikärakenne Kunnan henkilöstöstä yli 10 vuotta kuntaa palvelleita on 66,3 % (70,7 %/2007, 2006/75,7 %). Yli 20 vuotta kunnan palveluksessa on ollut 48,2 % (2007/49,9 %, 2006/47,3 %) henkilöstöstä. Alle 10 vuotta kuntaa palvelleiden määrä on 33,7 %(2007/29,3 %, 2006/24 %) Yli 30 vuotta palvelleita on määrällisesti 65 (2007/65, 2006/48) henkilöä. Henkilöstön vaihtuminen on kunnassa ollut vuosittain vähäistä, mutta tulevaisuudessa henkilön eläköityessä, joudutaan täyttämään uusilla henkilöillä paikkoja. Lisäksi sosiaali- sekä terveystoimen ja päivähoidon lisätarpeet tulevaisuudessa vaikuttavat henkilöstöresurssin lisääntymiseen. Vuoden aikana toteutetut irtisanomiset ja eläkkeelle siirtymiset ovat vaikuttaneet henkilöstömäärän vähentymiseen, mutta vastaavasti mm. päivähoidon henkilöstön lisääminen ja Kivalojen seutuopiston henkilöstö vaikuttivat positiivisesti henkilöstömäärään. Pitkä palvelusaika vaikuttaa suoraan henkilöstön ikärakenteeseen. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa naiset 48,8 ja miehet 48,7 (2007/49,2). Henkilöstön palveluajat alle 5 5-9v 10-14v 15-19v 20-24v 25-29v Yli 30v Tilinpäätös

5 2.4. Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstöstä eri eläkeratkaisujen piiriin meni 22 (2007/36) henkilöä. Vanhuuseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeille jäi eniten. Osatyökyvyttömyyseläkkeille jäi 4 henkilöä, kun edellisvuonna jäi 5 henkilöä. Osa-aikaeläkkeelle jäi 3, kun edellisvuonna jäi 6 henkilö. Kuelin varhemaksuennakot olivat vuodelta 2008 yhteensä ,46, josta omina vastuina ,47 (2007/ ,28 lopullinen). Varhaiseläkemenoperusteisen maksun perusteet vuoden 2008 alusta muuttuvat siten, että Keminmaan kunnalle tulee %:aalinen maksuosuus maksetuista palkoista keskisuuren kuntaryhmäosuuden perusteella ja lisäksi varhemaksuja tulee jokaisesta kuntoutustuelle (määräaikaisella eläkkeelle), yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työkyvyttömyyseläkkeelle ja työttömyyseläkkeelle jäävästä henkilöstä oma osuus. Eläkepäätökset Eläkemuoto Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläkkeet Osa-aikaeläke Kuntoutustuki Työttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke Varhennettu vanhuuseläke Vanhuuseläke Yhteensä Alla on määrällisiä tietoja kunnan vakinaisen henkilöstön vähentymisestä eri ratkaisujen perusteella. Lisäksi osa-aikaeläkkeelle ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle on siirtynyt vuoden 2008 aikana yhteensä 7 (2007/11) henkilöä. Kunnan palveluksen päättäneet 2008/vakinaiset Eläkeratkaisu irtisanottu Muu päätt/oma irts määräaik päätt Yleishallinto 1,5 1,5 Terveystoimi Sosiaalitoimi 4,5 3 7,5 Sivistystoimi Tekninen toimi 1 0,5 1 2,5 Yhteensä 12, , Henkilöstön kehittäminen Henkilöstörekisteriraportin mukaan työnantajan kustantaman henkilöstön koulutuspäivien määrä on lisääntynyt edellisestä vuodesta 26,2 %. Koulutuspäivien vähentymistä on tapahtunut muilla sosiaali- ja teknisen toimen alalla. Koulutuspäivissä ei ole mukana kaikkia sisäisiä koulutuksia mm. taloushallinnon tietotekniikan käyttöönottokoulutuksia keväältä Koulutuspäivät Muutos-% Yleishallinto ,5 Terveystoimi ,7 Sosiaalitoimi ,8 Sivistystoimi ,7 Tekninen toimi ,4 Yhteensä ,2 Tilinpäätös

6 2.6. Henkilöstön poissaolot Palkalliset keskeytykset Palkalliset keskeytykset (sairaslomat, tapaturmat, tilapäiset hoitovapaat ja perhevapaat) ovat vähentyneet edellisestä vuodesta 31,8 % (2007/+30,4 %) Toimintavuoden palkallisten keskeytysten määrä tarkoittaa sitä, että vuoden aikana on ollut 20,7 henkilöä (2007/30,3 henkilöä) poissa palveluksesta. Henkilötyövuoden päivinä on käytetty 360 kalenteripäivää. Palkalliset keskeytykset Sairauspv Tapat.pv tilap.hv. Perhev Yhteensä Muutos% -31,5-27,8 49,7-45,2-31,8 kesk/htv ,4 0,7 0,7 2,0 20,7 Muiden kuin yllä olevien palkallisten keskeytysten määrä henkilötyövuosina on 57,1 (2007/57,9 ) Keskeytykset on laskettu kalenteripäivinä (360 pv). Muut palkalliset keskeytykset Vuosilomat Koulutus Lr-vapaat säästövp Muut palk Kert.harj. Yhteensä Muutos% -2,3 26,2 2,5-33,5 20,3 100,0-1,4 kesk/htv ,2 1,9 2,7 1,1 2,1 0,0 57, Palkattomat keskeytykset Palkattomilla keskeytyksillä (sairaslomat, kuntoutustuet, hoitovapaat, isyyslomat, vanhempainlomat, opintovapaat), joilta ei ole maksettu palkkaa, oli toimintavuonna henkilötyövuosina laskettuna 13,9 (2007/26,6) henkilöä. Toimintavuoden aikana palkattomien keskeytysten määrä on kasvanut vähentynyt 47,7 %. Palkattomien sairauspäivienmäärä on pienentynyt 49,8 % vuodesta Sairauspv:t kunt.tuki Hoitovap. Kuntoutus Vanh.loma Opintov Isyysloma Yhteensä Muutos% -49,8-39,8-27,6-40,8-47,8-88,0-100,0-47,7 kesk/htv ,1 4,4 4,3 0,2 3,4 0,5 0,0 13,9 Tilinpäätös

7 Yksityisluonteisten asioiden vuoksi toimintavuonna oli keskimäärin 21,4 (2007/12,2 henkilöä) palkattomilla lomilla. Lomautusajat muutettuna henkilötyövuosiksi oli 7,1 (2007/7,8) henkilöä, joka tarkoittaa sitä, että 7,1 henkilöä on ollut keskimäärin koko vuoden poissa työstä. Vuorotteluvapaalla oli keskimäärin 1,3 henkilöä (2007/3,1). Palkattomien keskeytysten määrä kasvoi edellisestä vuodesta yhteensä 29,4 % eli keskimäärin 29,9 henkilöä (2007/49,7) oli toimintavuonna erityyppisillä palkattomilla vapailla. Muut palkattomat keskeytykset Lomautus Yksityis- Vuorotteluasiat vapaat Yhteensä Muutos% -8,5 75,7-57,0 29,4 kesk/htv ,1 21,4 1,3 29, Yhteenveto keskeytyksistä Henkilöstön palkalliset ja palkattomat vapaat oli yhteensä henkilötyövuosina 121,6 (2007/139,4). Henkilötyövuosia Palkalliset vapaat 88,2 77,8 Palkattomat vapaat 51,2 43,8 Yhteensä 139,4 121,6 Tilinpäätös

8 3. PALKALLISTEN JA PALKATTOMIEN VAPAITTEN KUSTANNUKSET Alla oleva laskelma osoittaa, että henkilöstömenoissa palkallisten vapaitten kustannus vuositasolla oli n. 2,1 milj (2007/2,4 milj. ). Palkallisten 3 PALKALLISTEN vapaitten kustannukset JA PALKATTOMIEN toimialoittain VAPAITTEN 2008 KUSTANNUKSET 4. Lapsisair Koulutus Vuosiloma Muut vap. YHT. Sivukulut Yht. Kunnanhallitus ,00 0, , Terveyslautakunta Sosiaalilautakunta Sivistyslautakunta Vapaa-aikaltk ,00 0, , Kulttuurilautakunta 0 0,00 0,00 0, , Tekninen lautakunta ,00 0, Ympäristöltk ,00 0, , Palkattomien vapaista vähennysvaikutus 2008 Sairaus Määräaik kt.tuki Toimiala Sairaus Työtapaturma Perhevapaat Lomarahavap Perhevp kuntoutus Vanh.loma Opintov Lomautus Yksityisasiat Vuorotteluv Yhteensä Kaikki yht sivuk 23,113 % Kaikki yht Yllä oleva laskelma osoittaa, että henkilöstömenoista palkattomien vapaitten vähennysvaikutus on ollut noin 0,9 milj. (2007/1,4 milj., josta lomautusten vaikutus on n (n euroa), yksityisasioitten vuoksi vapaalla olon vaikutus n (2007/ ). Tuntikehyssäästö on vuodelta 2008 n (2007/ n ) sosiaalikuluineen.. Tilinpäätös

9 4. HENKILÖSTÖMENOT tp 2008 tp 2007 muutos Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen Yhteensä henkilöstökulut Palkkakustannuksista on vähennetty henkilöstökorvauksia ,76 ( 2007/ ,90 ). Lakkautettujen toimintojen osalta eläkevakuutukset on kohdistettu sille hallintokunnalle, mistä on aikoinaan maksettu toiminnasta aiheutuvat kulut. Tilinpäätökseen on sisällytetty menoksi pääosin tammikuussa 2009 maksettuja joulukuun 2008 palkkoja, palkkioita ja omaishoidontukia yhteensä ,98 (2007/ ,30 ). Henkilöstömenot sisältävät palkat ja palkkiot henkilöstösivukustannuksineen. Henkilöstömenot ovat n. 20,2 milj. eli n vuotta 2007 suuremmat. Henkilöstömenojen osuus ulkoisista toimintamenoista on 49,7 % (2007/ 51,6 %). Vuoden 2008 henkilöstömenot ovat n. 0,9 milj. euroa vuotta 2006 pienemmät. Henkilöstömenoihin sisältyy Kuntien eläkevakuutukselle maksetut Kuelin palkkaperusteiset ja varhemaksuennakot. Vuoden 2008 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna henkilöstömenot kasvoivat n Kun otetaan huomioon valtuuston myöntämät lisämäärärahat henkilöstömenoihin, ne alittuivat n eli 0,6 %. Henkilöstömenot hallintokunnittain v Palkat henkilöstösivukuluineen Muutos % Osuus % Hallinto ,8 7,7 Terveys ,4 16,6 Sosiaali ,3 17,9 Sivistys ,5 49,3 Tekninen ,7 8,6 Yhteensä ,1 100,0 5. YHTEISTOIMINTA 5.1. Työterveydenhuolto Työntekijöihin ja työyhteisöön kohdistuva toiminta. Terveystarkastukset on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Työterveyshoitajat ovat tehneet terveystarkastuksia kunnan työntekijöille 270 kpl. Työterveyslääkärin terveystarkastuksia kunnalle on ollut 78 kpl. Työterveyshoitajan työympäristöön ja työyhteisöön kohdistuvaa toimintaa kunnalle on ollut 124,5 kertaa ja lääkärillä 18,5kerran. Työntekijään kohdistunutta toimintaa fysioterapeuteilla 34 ja psykologilla 6 sekä työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunutta toimintaa fysioterapeuteilla 16,5 ja psykologilla 18,5. Sairaanhoitokäyntejä lääkäreillä 1026 ja terveydenhoitajilla 127. Tilinpäätös

10 5.2. Työsuojelu Työsuojelupäällikön katsaus Työsuojeluvuosi 2008 oli aktiivisen toiminnan aikaa. Kunnassa toteutettujen säästötoimenpiteiden vaikutukset näkyivät ja tuntuivat arjen toiminnassa. Lomautukset toivat mukanaan lisää haasteita. Sopeutuminen muuttuneeseen tilanteeseen ei ollut helppoa. Työsuojelutoiminnan keskeiseksi tehtäväksi muodostui vuonna 2008 erilaisten menetelmien ja yhteisesti sovittujen käytäntöjen perehdyttäminen henkilöstölle. Tällaisia olivat päihdeohjelma, häirintä ja epäasiallinen kohtelu, väkivallan uhka ja työn vaarojen arviointi. Tätä työtä työsuojeluvaltuutettu suoritti vuoden aikana järjestelmällisesti. Tällä hetkellä tilanne koko kunnan mittakaavassa on varsin hyvällä mallilla. Vuonna 2008 sairauspoissaolojen määrä laski noin 31% vuoteen 2007 verrattuna. Työtapaturmien määrä laski noin 28% vuoteen 2007 verrattuna. Käytännössä poissaoloissa on siten tultu takaisin vakiintuneelle tasolle vuoden 2007 poikkeuksellisen suurista määristä. Yleisin työtapaturma on liukastuminen jään tai lumen aiheuttaman liukkauden vuoksi. Näiden tapausten vähentämiseen on syytä jatkossa pohtia erilaisia keinoja. Työsuojelupiiri suoritti vuoden 2008 aikana työsuojelutarkastuksia kunnan eri kohteisiin seuraavasti: Keskuskoulu keittiö, Sosiaalitoimisto, Tekniset palvelut, tilaajavastuulaki, Palvelukoti Kallinranta allasosasto, Keminmaan Vesi Oy, Keskuskoulu keittiö, seurantatarkastus Urheilukenttä huoltorakennus, kirjasto, teknisen varikko Tarkastuksissa havaitut puutteet aiheuttivat yleensä kehotuksia ja/tai toimintaohjeita. Kehotuksissaa mainitut puutteet korjattiin seurantatarkastuksiin mennessä. Toimintaohjeita aiheuttaneet puutteet on myös pyritty korjaamaan mahdollisimman pian. Työsuojelun, työterveyshuollon ja terveyskeskuspsykologin kanssa jatkettiin hyväksi koettuja yhteispalavereja, joissa keskusteltiin ajankohtaisista asioista sekä sovittiin erilaisista käytännöistä ja menettelyistä. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutetun kanssa käytiin viikoittaisissa palavereissa läpi työsuojelun ajankohtaisia asioita. Työsuojelutoimikunta kokoontui vuonna 2008 yhteensä 3 kertaa ( , ja ). Toimikunnan pöytäkirjat ovat kaikkien työntekijöiden ja viranhaltijoiden nähtävillä työsuojeluorganisaation web-sivuilla. Työsuojeluvaltuutetut ovat osallistuneet koulutuksiin vuoden aikana yhteensä 29 koulutuspäivän verran. Koulutusten antia on käyty läpi työsuojelutoimikunnan kokouksissa. Vuoden 2008 aikana järjestettiin Keminmaa-muutoksessa koulutuksia Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun organisoimana. Koulutustilaisuuksia järjestettiin eri toimintayksiköille. Hankkeessa on neljä toteuttamisosiota: 1) strategian päivitys 2) esimiesten strategisen johtamisen koulutus ja 3) strategian käytäntöön vieminen sekä 4) työyhteisöjen kehittäminen työhyvinvointi huomioon ottaen. Hankkeen konkreettisina tavoitteina on ollut tukea ja kehittää käytäntöjä työhyvinvoinnin näkökulmasta. Työsuojelun tiedottaminen siirrettiin vuoden 2008 aikana uudelle www-sivustolle. Siirto mahdollisti sivuston helpomman ylläpidon. Työyhteisöissä työsuojelun perustan muodostaa työn vaarojen arviointi. Vaarojen arviointi on kunnassa suoritettu yhteisesti sovitun mallin mukaisesti. Vaarojen arviointia varten joulukuussa 2008 valmistui www-pohjainen sovellus, jonka avulla vaarojen arvioinnin tulokset saadaan yhteiseen tietokantaan. Tämä helpottaa vaarojen arvioinnin teknistä suorittamista, antaa paremman yleiskuvan tilanteen kunnan vaarojen arvioinnista sekä tuo uutena ominaisuutena perehdyttämiskorttien käyttömahdollisuuden. Tilinpäätös

11 Työsuojeluvaltuutetun Liisa Toivasen katsaus: Vuoden toiminta painoittui työntekijöiden työssäjaksamisen tukemiseen ja kunnan erilaisten ohjeistuksien läpikäymiseen työyhteisöjen kanssa. Epäasiallinen kohtelu oli monen palaverin aihe, näihin palavereihin kului paljon niin työsuojelun kuin työterveyshuollon ja työyhteisöjenkin aikaa. Työpaikkakäyntejä ja selvityksiä teimme työterveyshuollon kanssa yhdessä, jotta saimme yhteisen kuvan työyhteisöjen tilasta ja mahdollisista ongelmista. Ongelmaksi koimme sen, ettei työterveyslääkäri joutanut yhteenkään työpaikkakäyntiin mukaan, vaikka se olisi todella tärkeää määriteltäessä työn terveysriskejä työpaikalla. Työsuojelupiirin tarkastuksiin osallistuin kahdeksassa toimipisteessä. Henkinen työsuojelu vaati paljon vuonna 2008 vielä enemmän kuin Tuntuu, että työyhteisöt tarvitsisivat enemmän tukea työhyvinvoinnin lisäämiseen. Tärkeäksi näkisin esimiesten ajan lisäämisen työntekijöiden työssä jaksamisen tueksi. Lopuksi eritelty lista vuoden 2008 työsuojelutehtävistä. Vuoden 2008 toiminta Työpaikkakäynnit, työpaikkakäynnit työterveyshuollon kanssa Palaverit, tyky-toimikunta, Kemuhanke Yhteistyö työterveyshoitajien kanssa Työsuojelupiirin tarkastuksiin osallistuminen; - Lassilan koulu ja , Keminmaan Vesi Oy , Pikku-maija , Tilaajavastuulaki , Kallinranta, uimaallas , Pääkirjasto , Urheilukenttä , Ulenin varikko Koulutuksiin osallistuminen yht.23 päivää - Kone-ja laiteturvallisuus, työsuojelun yhteistoiminta, tyky-symposium, Työyhteisöneuvoja, työsuojelunajankohtaispäivät, työsuojelun ja edunvalvonnan kehittämispäivät, uusi yhteistoiminta sopimus Perehdyttäminen Kunnan ohjeistuksiin - Päivähoito, tekninentoimi, esimiehet, hammashoito, terveyskeskus avopuoli, terveyskeskus vuodeosasto, keittiöt, yleis-ja taloushallinto, järvikoti, mäntykoti, mäntykeskus, kotipalvelu, iltikset Neuvonta / keskustelut Työsuojelutoimikunnan kokoukset; , , Yhteistyötoimikunta Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on Keminmaan kunnan palvelutuotannon tuloksellisuuden edistäminen ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmistelussa. Yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja henkilöstön edustajien välisenä yhteistoimintaelimenä, jossa käsitellään kaikki organisaatioon ja toimintojen kehittämistä sekä taloutta koskevat asiat, joilla on merkitystä kunnan palveluksessa olevan henkilöstön aseman ja työolosuhteiden kannalta. Yhteistyötoimikunnan painopisteenä on henkilöstön työkyvyn ylläpitoon panostaminen ja yhteistoimintamuotojen kehittäminen ja ohjaaminen sekä aktiivinen osallistuminen työyhteisön kehittämiseen. Yhteistyötoimikunta kokoontui 3 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. meneillään olevia alueellisia keittämishankkeita mm. sosiaali- ja terveyspiiriä, valmisteilla olevia johtosääntöä ja muita ohjeistuksia. Kuntoremonttikurssit toteutettiin työterveydenhuollon toimesta. Vapaa-aikatoiminta toteutettiin yhteistyötoimikunnan alaisen tyky -toimikunnan toimesta kokonaisuudessaan. Tilinpäätös

12 Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti on korostettu työpaikkakokousten pitämistä ja kehityskeskustelujen käymistä työyhteisössä Tykytoimikunta Yhteistyötoimikunnan alaisena toimiva tyky - toimikunta edistää virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa työkyvyn ylläpitämiseksi. Työryhmä on pitänyt 4 kokousta, minkä lisäksi hallintokuntien sisällä toimivat omat tyky -virkistystyöryhmät. Kalli-Korteniva laturetkelle osallistui maaliskuussa liikuntapäivän merkeissä 76 työntekijää. Kemijokisoutukilpailuun ei osallistuttu. Uimahallin käyttö, yhteensä 815, joista Tornion uimahallikäyntejä 54. Uintiin siirrettiin vuoden mittaan lisää määrärahaa. Kemin Keilatalon tennis- ja sulkapallo- sekä keilauspuolelle suuntasi 97 kävijää. Tuettuun kuntosalitoimintaan ostettiin 30 korttia. Hallintokuntien tyky-virkistystyöryhmät järjestivät omia tyky-virkistystilaisuuksiaan: yleinen toimisto/ kunnanviraston työtekijöitä kävi tutustumassa Kierikki-keskukseen. Terveystoimi vietti ulkoilupäivää Rimalinsaaressa, jonne soudettiin kirkkoveneellä. Syksyllä ohjelmassa oli Kemin teatterin näytännöt Laila-musikaali ja Mummun saappaassa soi fox. Kaikkiaan lippuja käytettiin 171 kpl. Kuntoremonttiin osallistui keväällä Leville 11 kunnan työntekijää ja syksyllä Saariselälle 3 työntekijää. Tyky-toimikunta mietti ja suunnitteli liikuntasetelien käyttöönottoa useissa kokouksissa v alusta ja toimintasuunnitelmaan / talousarvioon esitettiin huomattavaa lisäpanostusta tyky-määrärahoihin KKI-toimikunta Jumpat ovat toimineet kevät- ja syyskaudella kerran viikossa yläasteen salissa. KKI-uintilippuja ollut myynnissä Keminmaan kirjastossa. Kuntosalikortteja myyty 1000 /syksy ja 1000 /kevät. Hiihtokampanja järjestettiin maalis-huhtikuussa. Tilinpäätös

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TUUSULA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS - henkilöstökertomus - 24 Henkilökunnan palkat/asukas rahanarvo: elinkust.ind 1951=1 asukkaat 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI KOKKOLA KARLEBY Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä 31.12. 4 Kokoaikaisuus

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYS 1. Katsaus raportointivuoteen 2014... 3 2. Sipoon kunnan henkilöstöstrategian painopistealueet... 5 3. Henkilöstöresurssit... 6 Henkilötyövuodet... 6 Henkilöstömäärän kehitys...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Khall 27.5.2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2009

Henkilöstöraportti 2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2009 ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Yhteistyötoimikunta 26.2.2010 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO...1 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Henkilöstöraportti 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... 2 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN... 2 TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISTOIMINTA... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA...

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2009

Henkilöstötilinpäätös 2009 Henkilöstötilinpäätös 2009 Jalasjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 4 Vakituisen henkilöstön määrä toimialoittain 31.12.2009 5 Koko henkilöstön määrä 2005-2009 6 Kunnassa työllistämistuella

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 4 Henkilöstömäärän kehitys... 4 Henkilöstön kielijakauma...

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI

Hämeenlinnan kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI Hämeenlinnan kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Henkilöstöraportti 2012 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 5 Keskeisiä tietoja 5 Henkilöstön määrä 5 Henkilötyövuosi 6 Poissaolot 7 Henkilöstö

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.fi

KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.fi 1 KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 2 Saatteeksi Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstömäärästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstömenoista. Se sisältää

Lisätiedot

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Sisällys: 1 Henkilöstöraportti 2010... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilötyövuodet... 6 2.2 Ikärakenne...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 Hallintolautakunta 21.4.215 Yhteistyötoimikunta 23.4.215 Kaupunginhallitus 18.5.215 Kaupunginvaltuusto 25.5.215 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YT-toimikunta 24.3.2014 9 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 24.32014 22 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2009 2 (26) UUDISTUSTEN VUOSI... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 PALKAT JA PALKKIOT... 6 Palkkakustannukset... 6 Henkilötyövuosi... 6 Kannustava palkka... 7 HENKILÖSTÖN RAKENNE...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2015 / Liite xx 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 YT-toimikunta 30.3.2015 tsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 23.3.2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 6

1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 6 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 6 Henkilöstömäärän kehitys...6 Henkilöstön kielijakauma...8 Henkilöstön sukupuolijakauma...8

Lisätiedot

U U D E N K A U P U N G I N K A U P U N K I

U U D E N K A U P U N G I N K A U P U N K I U U D E N K A U P U N G I N K A U P U N K I Henkilöstöraportti 2013 Yhteistyötoimikunta 13.3.2014 Tarkastuslautakunta 24.3.2014 Kaupunginhallitus 31.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Henkilöstöhallinnon organisaatio...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot