200 on Asiakasväkivallan hallinnan toimintamalli sekä menettelytapaohjeet häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallitsemiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "200 on Asiakasväkivallan hallinnan toimintamalli sekä menettelytapaohjeet häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallitsemiseksi"

Transkriptio

1 262 Kokousaika Maanantai kello :23 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsiteltävät asiat nro liite 193 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 194 Pöytäkirjantarkastajien valinta 195 Ilmoitusasiat/ajankohtaiset asiat 196 on Viranhaltijapäätökset 197 Muutos kunnan perusopetussuunnitelmaan 198 on Työkyvyn hallintamalli 199 on Työpaikan vaarojen arviointi 200 on Asiakasväkivallan hallinnan toimintamalli sekä menettelytapaohjeet häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallitsemiseksi 201 Kunnanhallituksen pöytäkirjanpitäjän määrääminen 202 Kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjän määrääminen 203 Palvelusihteerin viran täyttäminen 204 on Hulevesiriskien arviointi Suomenniemen kunnassa 205 Rakennusmestari-rakennustarkastaja Kari Mankkisen osa-aikaeläke ja teknisen toimen uudelleenjärjestelyt on Kuntajakoselvityksestä aiheutuvat toimenpiteet Periaatepäätös kiinteistön myymisestä pienjäteaseman perustamiseksi Suomenniemelle Kirjastovirkailija Päivi-Kristiina Erolan osittainen hoitovapaa Hallintosäännön uudistaminen Laajakaista kaikille -hanke Valitusosoitus

2 263 Kokousaika Maanantai kello :23 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet Kauppi Marja pj. jäsenet Kilkki Hannu vpj. Heikkilä Markku j. Heikkinen Isto j. Kosunen Aili j. Ruottinen Outi j. Muut saapuvilla olleet Nirkko Juha kv:n pj Muukkonen Matti kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Salopelto Mika kv:n I vpj Korhonen Kirsi kv:n II vpj Poissa Hakuli Ossi Salmensuo Jonna Laillisuus ja päätösvaltaisuus 193 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastajat 194 Tarkastusvuorossa ovat Ossi Hakuli ja Markku Heikkilä. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pöytäkirjan allekirjoitus Marja Kauppi puheenjohtaja Matti Muukkonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Suomenniemi Isto Heikkinen Markku Heikkilä Pöytäkirja pidetään nähtävänä Kunnanvirastossa klo Päivi-Kristiina Erola, ilmoitustaulunhoitaja

3 264 ILMOITUSASIAT/AJANKOHTAISET ASIAT Khall 195 Kuntaan ovat saapuneet seuraavat asiakirjat ja kokouspöytäkirjat: 1. Asianajotoimisto Puukko & Tuppurainen oy, : Kutsu Woodhaus oy:n konkurssi, kutsu velkojainkokoukseen, ilmoitus konkurssivalvonnasta, velallisselvitys sekä pesäluettelo kunnanjohtaja valtuuttanut taloussihteerin edustamaan kuntaa järjestettävässä tilaisuudessa; 2. VM : kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentämisestä perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestö Tehy:n syksyn 2007 työtaistelu-uhan sovitteluratkaisuun liittyvästä valtionosuuden kertaluonteisesta lisäyksestä vuodelle 2011; 3. Kuntien Tiera Oy : Tieran ohjausryhmien jäsenten valinta Esitys , jos tarpeen; 4. Kuntaliitto ry yk: Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotus asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2012 alusta; 5. Savitaipaleen kunta : VT 13 perusparantaminen, Survajan tien risteyksen siirto lisäselvityspyyntö sähköpostitse; 6. YM : Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma; 7. Väestörekisterikeskus : Oppilastiedot kuntanne koulutoimelle; 8. Ristiinan kunta : Ote pöytäkirjasta 273 Seudullinen opetuspalvelukeskus KV ; 9. Lappeenrannan kaupunki : Ote pöytäkirjasta 152 Maaseutuhallinnon uudistus ja yhteistoimintasopimus KV ; 10. Etelä-Suomen AVI : Varautumisen peruskurssi 20114P/12 (Vantaa ); 11. Etelä-Suomen AVI : Varautumisen peruskurssi 20114P/12 (Lahti ); 12. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö : Kokouskutsu kokoukseen Raimo Ruotsalainen (varalla Kalevi Arnell); 13. Maasotakoulu : Yhteistoimintasopimuksen allekirjoitustilaisuus tilaisuus on peruuntunut; 14. Mikkelin kaupunki : Suomenniemen kunnan esitys kuntaliitosneuvottelujen käynnistämisestä, edustajat; 15. Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä : Yhtymäkokous Marja Kauppi (varalla Hannu Kilkki); 16. Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä : Jäsenkuntien kuulemistilaisuus muistio; 17. Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä: hallituksen pöytäkirja ;

4 265 Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj Esitän, että kunnanhallitus merkitsisi asiat tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 266 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Khall 196 Pöytäkirjan liitteenä ovat kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja koulun johtajan päätökset ajalla Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj Esitän, että kunnanhallitus merkitsisi kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja koulun johtajan päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 267 MUUTOS KUNNAN PERUSOPETUSSUUNNITELMAAN Khall 197 Opetushallitus on päättänyt muuttaa ja täydentää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita erityisopetuksen osalta. Opetushallituksen määräys on edellyttänyt perusopetuksen järjestäjiltä opetussuunnitelman muuttamista ja täydentämistä. Muuttuneet luvut ovat "Suomenniemen perusopetuksen opetussuunnitelman muuttaminen ja täydentäminen 2011" lla 3, Opetushallituksen määräys. Suomenniemen perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset on tehty yhteistyössä Savitaipaleen Europaeuksen koulun kanssa lukuvuonna Suomenniemeltä työryhmään kuului Ulla Rannanheimo. Kolmiportaiseen koulunkäynnin tuen tasoihin liittyen, Suomenniemen koulussa olisi tarkoitus ottaa käyttöön liitteenä olevat Opetushallituksen lomakkeet. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. Esitän, että kunnanhallitus hyväksyisi perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 268 TYÖKYVYN HALLINTAMALLI Khall 198 Yht.työtmk. 16 Työterveyshoitaja Sari Kohvakan laatimaa luonnosta työkyvyn hallintamallista on esitelty johtoryhmässä Toimintamallia voidaan muokata kuntaan sopivaksi. Tärkeintä on, että hallintamallissa toteutuu sairauspoissaoloseurannan ohella mallit sekä mallit työkykyongelmien havaitsemiseen, tukemiseen ja hoitoon. Tsp Yhteistyötoimikunta keskustelee työkyvyn toimintamalliluonnoksen sisällöstä ja päättää toimenpiteistä mallin saattamiseksi käytäntöön. Yhteistyötoimikunta hyväksyy luonnoksen työkyvyn hallintamallista muutoksella Sairauspoissaoloista ilmoitetaan heti kun mahdollista lähiesimiehelle / työpaikalle ja esittää sen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle. Lisätietoja: Päivi-Kristiina Erola, Alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti sairauspoissaoloista tulisi ilmoittaa mahdollisimman ajoissa, viimeistään ennen työvuoron alkamista esimiehelle. Nyt esitetty muotoilu sisältää myös aiemman ajatuksen. Korjattu versio liitteenä. Kj Esitän, että kunnanhallitus hyväksyisi työkyvyn hallintamallin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 269 TYÖPAIKAN VAAROJEN ARVIOINTI Khall 199 Yht.työtmk 18 Suomenniemen kunnassa suoritettiin työsuojelutarkastus työsuojelutarkastaja Aila Saarentaan toimesta Tarkastuksessa Suomenniemen kunnalle annettiin työnantajan roolissa toimintaohje työpaikan vaarojen arvioinnista, jota ei ole kattavasti toteutettu (Työturvallisuuslaki 738/2002 8,10,25,39,32,33 ). Työnantajaa kehotetaan vaara- ja haittatekijöitä selvittäessään ja arvioidessaan kiinnittämään erityistä huomiota - työstä aiheutuvaan haitalliseen kuormitukseen - mahdolliseen asiakasväkivallan uhan hallintaan - epäasialliseen kohteluun työssä - työpaikan ilmanvaihtoon, lämpöolosuhteisiin ja ilmanvaihtolaitteiden huoltoon Työsuojelupäällikkö aloittaa työpaikan vaarojen arvioinnin tammikuussa 2012 Tsp pyytäen tarvittaessa konsultointiapua tarvittavilta tahoilta, kuten esimerkiksi työterveyshoitajalta. Yhteistyötoimikunta päättää esittää tehdyn työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomuksen hallitukselle tiedoksi ja ehdottaa, että työpaikan vaarojen arviointi käynnistetään työsuojelupäällikön ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: Päivi-Kristiina Erola, Kj Esitän, että kunnanhallitus päättäisi käynnistää työpaikan vaarojen arviointi ehdotuksen mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 270 ASIAKASVÄKIVALLAN HALLINNAN TOIMINTAMALLI SEKÄ MENETTELYTAPAOHJEET HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLITSEMISEKSI TOIMINTAMALLIEN PÄIVITYS JA KÄYTTÖÖNOTTO Khall 200 Yht.työtmk 19 Suomenniemen kunnassa, kunnantalon toimipisteessä järjestetyssä työsuojelutarkastuksessa osana työnantajan velvollisuutta työpaikan vaara- ja haittatekijöiden selvitystä kehotettiin kiinnittämään huomiota mahdollisen asiakasväkivallan uhan hallintaan sekä epäasialliseen kohteluun työssä. Nykyinen työsuojelupäällikkö on aiemmassa työsuojeluvaltuutetun roolissaan laatinut toimintaohjeet em. uhkien hallinnasta vuonna Tsp Yhteistyötoimikunnan jäsenet tutustuvat toimintaohjeisiin asiakasväkivallan hallinnan toimintamalliin sekä menettelytapaohjeeseen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallitsemiseksi. Mahdolliset korjaukset ja päivitykset ohjeisiin tehdään kokouksessa ja ohjataan päätös toimintamallien käyttöönotosta kokouksen harkinnan mukaan kunnanhallitukselle. Toimintamallit tulee pystyä jalkauttamaan osaksi työyhteisön toimintaa välittömästi. Yhteistyötoimikunta hyväksyy ehdotuksessa mainitut toimintamallit ja ohjeet ja ja esittää ne kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Lisätietoja: Päivi-Kristiina Erola, Kj Esitän, että kunnanhallitus hyväksyisi yhteistyötoimikunnan esityksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 271 KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN MÄÄRÄÄMINEN Khall 201 Hallintosäännön 41 :n mukaan pöytäkirjanpitäjänä toimii toimielimen tähän tehtävään määräämä viranhaltija tai vastaava. Lisätietoja: Marja Kauppi, Selostus Khall pj. Esitän, että kunnanhallitus määrisi kunnanjohtajan toimimaan kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjänä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin tiedoksi, että kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen. Pöytäkirjaa tämän asiakohdan ajan piti puheenjohtaja.

11 272 KUNNANVALTUUSTON PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN MÄÄRÄÄMINEN Khall 202 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteeritehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Selostus Khall pj. Esitän, että kunnanhallitus esittäisi kunnanvaltuustolle, että valtuuston pöytäkirjanpitäjäksi määrätään kunnanjohtaja ja hänen varahenkilöksi taloussihteeri. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin tiedoksi, että kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen. Pöytäkirjaa tämän asiakohdan ajan piti puheenjohtaja.

12 273 PALVELUSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall 203 Palvelusihteerin määräaikainen virka päättyy päätti kokouksessaan , että virka täytetään lukien. Virka on ollut haettavissa mennessä. Ilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla sekä työhallinnon nettiilla. Palvelusihteerin kelpoisuusehtona on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti soveltuva opistotason tai korkeakoulututkinto sekä työkokemus monipuolisista kunnallishallinnon toimistotehtävistä. Yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto (Suomen perustuslaki ). Kunnalliseen virkaan on valittava kelpoisuusehdot täyttävistä ansiovertailun perusteella ansioitunein hakija. Ansiovertailu tulee tehdä viran hakuilmoituksen ilmaisemien perusteiden pohjalta. Palvelusihteerin viran hakuilmoituksen mukaan: Palvelusihteerin tehtäviin kuuluu tällä hetkellä talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä, tietohallinnon yhdyshenkilön tehtävät sekä matkailuun ja markkinointiin liittyviä tehtäviä. Palvelusihteerin virkaan on tarkoitus yhdistää myös teknisen toimen toimistotehtäviä nykyisen työntekijän eläköityessä vuoden 2012 aikana. Palvelusihteerin virkaan haki määräaikaan mennessä 7 henkilöä, joista yhdistelmä liitteenä. Hakuajan jälkeen saapui yksi hakemus, jota ei huomioida. Hakemukset esittelijällä. Hakijat: Haajanen Heidi taloushallinnon merkonomi, sähköasentaja Kerkkänen Tiina tradenomi Mielonen-Jumisko Jonna FM Nieminen Arja tradenomi, ylempi amk Sivonen Anne toimistotyön perustutk., toimistosihteerin tutk. Seppä Taru YTM Tapio Marita kansainvälinen restonomi Kaikki hakijat täyttävät koulutuksensa puolesta viralle asetetut kelpoisuusvaatimukset. Työkokemuksensa puolesta Kerkkänen, Nieminen, Seppä ja Tapio täyttävät asetetut vaatimukset monipuolisesta kunnallishallinnon työtehtävistä.

13 274 Kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista vain Tapiolla on kuitenkin kokemusta niistä tehtävistä, jotka viranhakuilmoituksessa on kuvattu kuuluvan palvelusihteerin tehtäviin. Näin ollen kansainvälinen restonomi Marita Tapio on ansioitunein palvelusihteerin virkaan. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj Esitän, että kunnanhallitus ottaa Marita Anniina Tapion Suomenniemen kunnan palvelusihteerin toistaiseksi voimassaolevaan virkaan alkaen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 275 HULEVESIRISKIEN ARVIOINTI SUOMENNIEMEN KUNNASSA Khall 204 Tulvariskien hallinnasta säädetty laki (620/2010) tuli voimaan Se velvoittaa kuntia huolehtimaan hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelusta merkittävillä tulvariskialueilla. Kuntien tulee arvioida ja nimetä alueellaan merkittävät hulevesitulvariskialueet ja laatia niille hallintasuunnitelmat. Hulevedellä tarkoitetaan taajaan rakennetulla alueella maan pinnalle tai muille vastaaville pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvettä. Lainsäädännöllä pyritään vähentämään tulvariskejä ja ehkäisemään ja lieventämään tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia sekä edistämään tulviin varautumista. Laki koskee merkittäviä tulvia. Lakiehdotuksen valmistelun aikana arvioitiin, että lain tarkoittamia varsinaisia hulevesitulvariskien hallintasuunnitelmia olisi tarpeen laatia ainoastaan yksittäisiin kohteisiin muutamissa kunnissa. Laki kuitenkin edellyttää, että kaikki kunnan suorittavat hulevesitulvien tulvariskien alustavan arvioinnin ja nimeävät mahdolliset merkittävät tulvariskialueet. Alustava arviointi suoritetaan lähinnä olemassa olevien tietojen perusteella. Merkittäviksi tulvariskialueiksi katsotaan alueet, joissa tulvan todennäköisyys huomioiden aiheuttaa yleiseltä kannalta: - vahingollisen seurauksen ihmisen terveydelle tai turvallisuudelle - välttämättömyyspalvelun, kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan, pitkäaikaisen keskeytymisen - yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen - pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle - korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle. Merkittävyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä erityisesti yhteiskunnallisesti, tärkeiden elintoimintojen vaarantumista. Pienialainen alueellinen, yksittäistä hulevesitulvaa ei katsota merkittäväksi. Tausta Suomen Ympäristökeskus laati syksyllä 2010 kyselyn auttamaan kuntia hulevesitulvariskien alustavassa arvioinnissa. Kysely tehtiin Webropolmuotoisena nettikyselynä. Kysely lähetettiin 327 kuntaan ja siihen vastasi 274 kuntaa. Vastaaminen ei ollut lakisääteinen.

15 276 Tekninen toimisto on käsitellyt asiaa ja vastannut marraskuussa 2010 Ympäristökeskuksen kyselyyn, ja arvioinut sillä hetkellä olemassa olevien tietojen perusteella, että sen tasoisia hulevesitulvia ei alueella ole esiintynyt, että ne voitaisiin nimetä merkittäviksi hulevesitulvariskialueiksi. Hulevesitulvariskien alustava arviointi Tulvariskien hallinnasta säädetyn lain mukaan kunnan tulee tehdä hulevesitulvariskien alustava arviointi ja tällä perusteella nimetä merkittävät hulevesitulvariskialueet tai todeta, ettei kunnassa ole tällaisia alueita. Kunnan tulee tehdä päätös ja toimittaa tieto päätöksestä ELY-keskukselle mennessä. Osallistumisesta ja tiedottamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 62, 65 ja 67 :ssä säädetään kaavoitusmenettelystä ja vuorovaikutuksesta. Tekninen toimisto on laatinut raportin hulevesitulvariskialueista, jossa se toteaa, että tiedossa ei ole kunnan alueella tapahtuneita hulevesitulvia, joista olisi aiheutunut yleiseltä kannalta katsoen merkittäviä vahingollisia seurauksia. Tekninen toimisto pyytää kunnanhallitusta asettamaan raporttiehdotuksen nähtäville ja kuuluttamaan asiakirjan kuten tulvariskien hallinnasta säädetyn lain 19 :ssä säädetään. Raporttiehdotus hulevesitulvariskialueista on liitteenä. Lisätietoja: Kari Mankkinen, Kj merkitsee raporttiehdotuksen tässä vaiheessa tiedoksi ja asettaa sen MRA:n 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi, jonka jälkeen asia tuodaan uudelleen käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 277 RAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTARKASTAJA KARI MANKKISEN OSA-AIKAELÄKE JA TEKNISEN TOIMEN UUDELLEENJÄRJESTELYT Khall 205 Rakennusmestari-rakennustarkastaja Kari Mankkinen on päiväämällään kirjeellä pyytänyt lupaa jäädä 50 %:n osa-aikaeläkkeelle alkaen. Kirjeessään hän on esittänyt toiveekseen, että hänen työ-/eläkeaikansa jakautuisi ensisijaisesti suhteessa 2+2 vk ja toissijaisesti 1+1 vk. Mankkisen kanssa käydyissä keskusteluissa on todettu vaihtoehtona olevan joko tehtävien (rm ja rt) eriyttäminen tai vaihtoehtoisesti 50 %:a rinnakkaisvirkamiehen palkkaaminen taikka ulkopuolelta ostaminen. Kunnanvaltuuston päätettyä aloittaa kuntaliitosneuvottelut Mikkelin kaupungin ja Ristiinan kunnan kanssa tavoitteena kuntajaon muuttaminen vuoden 2013 alusta, on teknisen toimen järjestelyissä syytä hahmotella mallia, jossa teknisen toimen tuotanto siirrettäisiin jo Mankkisen osa-aikaeläkkeen yhteydessä Mikkelin kaupungin alaisuuteen. Näin ollen voisi olla järkevintä, että Mankkinen hoitaisi jatkossa nimenomaan rakennustarkastusta, joka on helpommin hoidettavissa osa-aikaisesti eli vuoroviikoin. Muun tuotannon järjestämisestä sen sijaan vastaisi palveluntuottaja. Mankkisen osa-aikaeläkkeen järjestelyn toiveeseen ei ennen laajempaa selvittelyä ole mahdollista ottaa kantaa. Mikäli edellä esitetty malli on toteutettavissa, voidaan ensisijainen toive varmaankin toteuttaa. Tässä yhteydessä on päätettävä myös teknisen toimen osastopäällikön tehtävän järjestämisestä sekä sijaisesta. Lisäksi Mankkisen osa-aikaeläke vaikuttaa kunnanjohtajan sijaisjärjestelyihin, joiden osalta voisi olla järkevää tehdä muutoksia jo vuoden alusta lähtien. Kunnanjohtaja tapaa Mikkelin kaupungin teknisen johtajan Jouni Riihelän asian tiimoilta. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj Esitän, että kunnanhallitus päättäisi: 1. antaa luvan rakennusmestari-rakennustarkastaja Kari Mankkiselle hakea osa-aikaeläkettä voimassa olevan KEVA:n osa-aikaeläkesäännösten mukaisesti; 2. vahvistaa osa-aikaeläkkeen alkamisen ehdollisesti alkaen, mikäli KEVA:n päätös on myönteinen;

17 aloittaa neuvottelut ensisijaisesti Mikkelin kaupungin kanssa teknisen toimen siirtämisestä Mikkelin kaupungin tuotannoksi mahdollisimman pian; sekä 4. pidättää oikeuden päättää työaikajärjestelyistä sen jälkeen, kun tuotanto on tulevaisuuden osalta ratkaistu. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin tiedoksi Aili Kosusen poistuneen kokouksesta 18:44-18:48 väliseksi ajaksi.

18 279 KUNTAJAKOSELVITYKSESTÄ AIHEUTUVAT TOIMENPITEET Khall 206 Suomenniemen kunnanvaltuusto on tekemällä päätöksellään (43 ) päättänyt käynnistää kuntajaon muuttamiseen tähtäävät neuvottelut Mikkelin kaupungin ja Ristiinan kunnan kanssa. Edelleen valtuusto on valtuuttanut kunnanhallituksen ja kunnanjohtajaan käymään neuvotteluja kunnan puolesta. Neuvotteluja varten kunnanhallituksen tulisi nimetä neuvotteluryhmä. Neuvotteluja varten kunnanhallituksen tulisi päättää tavoitteistaan neuvotteluihin. Kunnanjohtaja on kutsunut neuvottelustartin koolle klo 15:15 alkaen Suomenniemen valtuustosaliin. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj Esitän, että kunnanhallitus päättäisi: 1. nimetä neuvotteluryhmän kuntajaon muuttamiseen tähtääviin neuvotteluihin; 2. tavoitteistaan tuleviin neuvotteluihin. Muutettu ehdotus Kj 1. kuten alkuperäisessä; 2. järjestää valtuustoseminaarin mahdollisimman nopeasti tavoitteiden määrittelemiseksi; sekä 3. selvittää kunnan todellisen neuvotteluasetelman (nettovarallisuus, verotuotot). Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ehdotuksen 1 osalta päätettiin neuvotteluryhmäksi seuraavat henkilöt: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juha Nirkko (varalla Outi Ruottinen) Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mika Salopelto (varalla Raimo Ruotsalainen) Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Kirsi Korhonen (varalla Isto Heikkinen) Kunnanhallituksen puheenjohtaja Marja Kauppi Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Hannu Kilkki Kunnanjohtaja Matti Muukkonen

19 280 PERIAATEPÄÄTÖS KIINTEISTÖN MYYMISESTÄ PIENJÄTEASEMAN PERUSTAMI- SEKSI SUOMENNIEMELLE Khall 207 Metsäsairila oy on lähestynyt Suomenniemen kuntaa ehdotuksella. Yhtiö esittää, että kunta myisi tai vuokraisi yhtiölle Suomennimen taajamasta kiinteistön Puhdistamo (os. Jätetie) pienjäteaseman perustamista varten. Metsäsairila Oy:llä on tällä hetkellä ko. kiinteistöllä hyötyjätepiste. Pisteessä on myös vastaanotettu vaarallista (ongelma-) jätettä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua, joita varten siellä on tarvittavat säilytyskontit. Pisteen ylläpidossa on ollut ongelmia. Pisteen valvonta on ollut vaikeaa ja pisteessä on ollut joitakin väärinkäytöksiä ja epäsiisteyttä. Metsäsairila Oy:n tarkoituksena on parantaa nykyisen hyötyjätepisteen toimintaa ja tehdä siitä korkeatasoisempi valvottu pienjäteasema. Tarkoituksena on myös samalla parantaa jätehuollon tavoitettavuutta ja helpottaa Suomenniemeläisten jätehuollon toteutumista. Aseman aukioloajat mitoitetaan niin, että se palvelee myös kesäasukkaita. Pienjäteasemalle haetaan ympäristöviranomaisen lupa. Metsäsairila Oy pohjustaa tontin ja tarpeen mukaan asfaltoi aluetta. Pienjäteaseman alue, eli osa tontista n m 2 aidataan. Aidatulle alueelle tulee valvottu pienjäteasema, joka sisältää jätteen vastaanottolavoja, vaarallisen jätteen (ongelmajäte) sekä sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto- ja säilytyskontit. Alueelle sijoitetaan myös toimistoparakki. Alueen sähkö- ja vesiliitännät otetaan käyttöön. Aidatun alueen ulkopuolelle sijoitetaan hyötyjätteen keräyspiste. Koko alue valaistaan ja varustetaan valvontakameroin. Pienjäteaseman toiminta on valvottua. Alustavasti on suunniteltu, että pienjäteasema voisi olla avoinna yhtenä päivänä viikossa, esim. ma tai pe klo Asemaa voidaan pitää avoinna myös joinakin kesälauantaina. Asema on sen aukioloaikoina miehitetty ja jätteiden vastaanotto on valvottua. Pienjäteasemalla on tarkoitus vastaanottaa: rakennusjätettä, metallia, puutavaraa, vaarallista (ongelma) jätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua. Asemalla, sen aidatun alueen ulkopuolella oleva hyötyjätepiste (paperi, keräyskartonki, lasi, pienmetalli) on asiakkaiden käytössä ympäri vuorokauden.

20 281 Yhtiö on toivonut kuntaa tekemään periaatepäätöksen myynnistä tai vuokraamisesta, jonka pohjalta voitaisiin käynnistää jatkoneuvottelut hankkeen toteuttamisesta. Tavoitteena on, että rakennustyöt aloitettaisiin keväällä Hallintosäännön 24 :n mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden myymisestä euroon saakka. Lisätietoja: Kari Mankkinen, Kj Esitän, että kunnanhallitus päättäisi: 1. tehdä periaatteellisen päätöksen myydä kiinteistö Metsäsairila oy:lle. Outi Ruottinen esitti, että asia jätetään pöydälle. Markku Heikkilä kannatti Ruottisen ehdotusta. Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle. Merkittiin tiedoksi, että kunnanhallitus toivoo lisäselvitystä ja jatkokeskusteluja pienjäteaseman sijoituspaikasta.

21 282 KIRJASTOVIRKAILIJA PÄIVI-KRISTIINA EROLAN OSITTAINEN HOITOVAPAA Khall 208 Kirjastovirkailija Päivi-Kristiina Erola anoo kunnanhallitukselta osaaikaista hoitovapaata ajalle Osittainen hoitovapaa toteutuisi lyhennettynä työviikkona (nelipäiväinen työviikko) siten, ettei sijaisjärjestelyitä tarvita. Työsopimuslain /55 työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. Em. lain mukaan työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohtaisista järjestelyistä haluamallaan tavalla. Työnantaja voi kieltäytyä sopimasta vapaasta tai antamasta sitä vain, jos vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla työn järjestelyillä. Työnantajan on esitettävä työntekijälle selvitys kieltäytymisensä perusteena olevista seikoista. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. Esitän, että kunnanhallitus päättäisi myöntää kirjastovirkailija Päivi- Kristiina Erolalle osittaisen hoitovapaan ajalle ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 283 HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN Khall 209 Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen aloittamisesta johtuen kunnan oman toiminnan piiriin kuuluvien tehtävien määrä on vähentynyt. Tämä tarkoittaa myös tarvetta poistaa hallintosäännöstä tarpeettomia määräyksiä. Hallintosäännön uudistamisen yhteydessä on myös syytä pohtia joitain toiminnallisia muutoksia. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. Esitän, että kunnanhallitus keskustelisi hallintosäännön uudistamistarpeista ja merkitsisi käydyn keskustelun tiedoksi. Edelleen esitän, että kunnanhallitus velvoittaisi kunnanjohtajaa valmistelemaan uuden hallintosäännön hyväksyttäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 284 LAAJAKAISTA KAIKILLE -HANKE Khall 210 Etelä-Karjalan liitto on lähestynyt sähköpostilla kuntaa Suomenniemi hankkeen (Laajakaista kaikille) tiimoilta. Viestiinsä maakuntaliitto on sisällyttänyt markkina-analyysit (Suomenniemen markkina-analyysi liitteenä). Samalla maakuntaliitto toivoo tietoa siitä, ovatko kunnat valmiita antamaan liitolle mandaatin pyytää tarjouksia hankkeiden toteuttamiseksi. Suomennimen kunta kuuluu 8 %:n maksuosuuteen. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj Esitän, että kunnanhallitus päättäisi antaa Etelä-Karjalan liitolle luvan pyytää tarjouksia Suomenniemi hankkeen toteuttamiseksi. päätti ottaa asian käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 285 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Khall 211 Keskusteltiin palotoimen järjestämisestä ja ensi vuoden kokousajankohdista. : Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. Päätettiin, että hallitus kokoontuu vuonna 2012 lähtökohtaisesti 1. ja 3. maanantai. Tammikuussa hallituksen kokoukset kuitenkin järjestetään 9. ja 23. päivä. Edelleen päätettiin, että valtuustoseminaari järjestetään 2.1. kello 18:00.

25 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 197, 203 HvaIL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, postiosoite Suomenniemen kunnanhallitus Kirkonkyläntie Suomenniemi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

26 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Oi kaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C PL KOUVOLA fax Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

27 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 18.6.2012 kello 17.30-19:36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 147 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 1 Kokousaika Maanantai 4.6.2012 kello 17.40-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 135 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 25 Kiinteistöjen myynti SF Caravan Saimaan Seutu ry:lle

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 25 Kiinteistöjen myynti SF Caravan Saimaan Seutu ry:lle Kokousaika Maanantai 28.5.2012 kello 18.00-19:06 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsiteltävät asiat nro Liite 22 on Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 40 ohm Lausunnon antaminen seudullisen opetuspalvelukeskuksen loppuraportista

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 40 ohm Lausunnon antaminen seudullisen opetuspalvelukeskuksen loppuraportista 66 Kokousaika Maanantai 5.12.2011 kello 18.05 19.01. Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsiteltävät asiat nro Liite 38 on Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 20.8.2012 kello 17.00-19:00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 166 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai kello 18.30-19:20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 193 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 194 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai kello 8.30 9:51 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 231 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 232 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Torstai kello 17.45-19:55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 204 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 205 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä. 334 Kokousaika Maanantai 3.9.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51. Ympäristölautakunta. Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51. Ympäristölautakunta. Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51 Ympäristölautakunta Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 376 377 378 379 380

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 1 Kokousaika Maanantai 23.4.2012 kello 17.40-19.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 13.30 14.10 PAIKKA Technopolis Kuopio, D-osan 4. kerroksen tila D 4023 (huom! poikkeava kokoustila) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu Tekninen lautakunta Aika 17.10.2013 klo 16.00 19.45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 71 Teknisen toimen talousarvioesitys vuodelle 2014 116 72 Lisämääräraha

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali PÖYTÄKIRJA 7/2015 121 (15) Yhtymähallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali KÄSITELLYT ASIAT 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 16.2.2015 klo 18.00. Sodexon ruokala, Kurikka

Sisällysluettelo. 16.2.2015 klo 18.00. Sodexon ruokala, Kurikka Yhdistymishalli tus Sisällysluettelo 1/2015 1 Kokousaika klo 18.00 Kokouspaikka Sodexon ruokala, Kurikka 1 Kurikan viranhaltijaorganisaation muodostuminen 2 Koskuen leirintäalueen järjestelyt/hallinta-

Lisätiedot