200 on Asiakasväkivallan hallinnan toimintamalli sekä menettelytapaohjeet häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallitsemiseksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "200 on Asiakasväkivallan hallinnan toimintamalli sekä menettelytapaohjeet häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallitsemiseksi"

Transkriptio

1 262 Kokousaika Maanantai kello :23 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsiteltävät asiat nro liite 193 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 194 Pöytäkirjantarkastajien valinta 195 Ilmoitusasiat/ajankohtaiset asiat 196 on Viranhaltijapäätökset 197 Muutos kunnan perusopetussuunnitelmaan 198 on Työkyvyn hallintamalli 199 on Työpaikan vaarojen arviointi 200 on Asiakasväkivallan hallinnan toimintamalli sekä menettelytapaohjeet häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallitsemiseksi 201 Kunnanhallituksen pöytäkirjanpitäjän määrääminen 202 Kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjän määrääminen 203 Palvelusihteerin viran täyttäminen 204 on Hulevesiriskien arviointi Suomenniemen kunnassa 205 Rakennusmestari-rakennustarkastaja Kari Mankkisen osa-aikaeläke ja teknisen toimen uudelleenjärjestelyt on Kuntajakoselvityksestä aiheutuvat toimenpiteet Periaatepäätös kiinteistön myymisestä pienjäteaseman perustamiseksi Suomenniemelle Kirjastovirkailija Päivi-Kristiina Erolan osittainen hoitovapaa Hallintosäännön uudistaminen Laajakaista kaikille -hanke Valitusosoitus

2 263 Kokousaika Maanantai kello :23 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet Kauppi Marja pj. jäsenet Kilkki Hannu vpj. Heikkilä Markku j. Heikkinen Isto j. Kosunen Aili j. Ruottinen Outi j. Muut saapuvilla olleet Nirkko Juha kv:n pj Muukkonen Matti kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Salopelto Mika kv:n I vpj Korhonen Kirsi kv:n II vpj Poissa Hakuli Ossi Salmensuo Jonna Laillisuus ja päätösvaltaisuus 193 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastajat 194 Tarkastusvuorossa ovat Ossi Hakuli ja Markku Heikkilä. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pöytäkirjan allekirjoitus Marja Kauppi puheenjohtaja Matti Muukkonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Suomenniemi Isto Heikkinen Markku Heikkilä Pöytäkirja pidetään nähtävänä Kunnanvirastossa klo Päivi-Kristiina Erola, ilmoitustaulunhoitaja

3 264 ILMOITUSASIAT/AJANKOHTAISET ASIAT Khall 195 Kuntaan ovat saapuneet seuraavat asiakirjat ja kokouspöytäkirjat: 1. Asianajotoimisto Puukko & Tuppurainen oy, : Kutsu Woodhaus oy:n konkurssi, kutsu velkojainkokoukseen, ilmoitus konkurssivalvonnasta, velallisselvitys sekä pesäluettelo kunnanjohtaja valtuuttanut taloussihteerin edustamaan kuntaa järjestettävässä tilaisuudessa; 2. VM : kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentämisestä perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestö Tehy:n syksyn 2007 työtaistelu-uhan sovitteluratkaisuun liittyvästä valtionosuuden kertaluonteisesta lisäyksestä vuodelle 2011; 3. Kuntien Tiera Oy : Tieran ohjausryhmien jäsenten valinta Esitys , jos tarpeen; 4. Kuntaliitto ry yk: Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotus asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2012 alusta; 5. Savitaipaleen kunta : VT 13 perusparantaminen, Survajan tien risteyksen siirto lisäselvityspyyntö sähköpostitse; 6. YM : Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma; 7. Väestörekisterikeskus : Oppilastiedot kuntanne koulutoimelle; 8. Ristiinan kunta : Ote pöytäkirjasta 273 Seudullinen opetuspalvelukeskus KV ; 9. Lappeenrannan kaupunki : Ote pöytäkirjasta 152 Maaseutuhallinnon uudistus ja yhteistoimintasopimus KV ; 10. Etelä-Suomen AVI : Varautumisen peruskurssi 20114P/12 (Vantaa ); 11. Etelä-Suomen AVI : Varautumisen peruskurssi 20114P/12 (Lahti ); 12. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö : Kokouskutsu kokoukseen Raimo Ruotsalainen (varalla Kalevi Arnell); 13. Maasotakoulu : Yhteistoimintasopimuksen allekirjoitustilaisuus tilaisuus on peruuntunut; 14. Mikkelin kaupunki : Suomenniemen kunnan esitys kuntaliitosneuvottelujen käynnistämisestä, edustajat; 15. Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä : Yhtymäkokous Marja Kauppi (varalla Hannu Kilkki); 16. Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä : Jäsenkuntien kuulemistilaisuus muistio; 17. Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä: hallituksen pöytäkirja ;

4 265 Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj Esitän, että kunnanhallitus merkitsisi asiat tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 266 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Khall 196 Pöytäkirjan liitteenä ovat kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja koulun johtajan päätökset ajalla Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj Esitän, että kunnanhallitus merkitsisi kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja koulun johtajan päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 267 MUUTOS KUNNAN PERUSOPETUSSUUNNITELMAAN Khall 197 Opetushallitus on päättänyt muuttaa ja täydentää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita erityisopetuksen osalta. Opetushallituksen määräys on edellyttänyt perusopetuksen järjestäjiltä opetussuunnitelman muuttamista ja täydentämistä. Muuttuneet luvut ovat "Suomenniemen perusopetuksen opetussuunnitelman muuttaminen ja täydentäminen 2011" lla 3, Opetushallituksen määräys. Suomenniemen perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset on tehty yhteistyössä Savitaipaleen Europaeuksen koulun kanssa lukuvuonna Suomenniemeltä työryhmään kuului Ulla Rannanheimo. Kolmiportaiseen koulunkäynnin tuen tasoihin liittyen, Suomenniemen koulussa olisi tarkoitus ottaa käyttöön liitteenä olevat Opetushallituksen lomakkeet. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. Esitän, että kunnanhallitus hyväksyisi perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 268 TYÖKYVYN HALLINTAMALLI Khall 198 Yht.työtmk. 16 Työterveyshoitaja Sari Kohvakan laatimaa luonnosta työkyvyn hallintamallista on esitelty johtoryhmässä Toimintamallia voidaan muokata kuntaan sopivaksi. Tärkeintä on, että hallintamallissa toteutuu sairauspoissaoloseurannan ohella mallit sekä mallit työkykyongelmien havaitsemiseen, tukemiseen ja hoitoon. Tsp Yhteistyötoimikunta keskustelee työkyvyn toimintamalliluonnoksen sisällöstä ja päättää toimenpiteistä mallin saattamiseksi käytäntöön. Yhteistyötoimikunta hyväksyy luonnoksen työkyvyn hallintamallista muutoksella Sairauspoissaoloista ilmoitetaan heti kun mahdollista lähiesimiehelle / työpaikalle ja esittää sen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle. Lisätietoja: Päivi-Kristiina Erola, Alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti sairauspoissaoloista tulisi ilmoittaa mahdollisimman ajoissa, viimeistään ennen työvuoron alkamista esimiehelle. Nyt esitetty muotoilu sisältää myös aiemman ajatuksen. Korjattu versio liitteenä. Kj Esitän, että kunnanhallitus hyväksyisi työkyvyn hallintamallin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 269 TYÖPAIKAN VAAROJEN ARVIOINTI Khall 199 Yht.työtmk 18 Suomenniemen kunnassa suoritettiin työsuojelutarkastus työsuojelutarkastaja Aila Saarentaan toimesta Tarkastuksessa Suomenniemen kunnalle annettiin työnantajan roolissa toimintaohje työpaikan vaarojen arvioinnista, jota ei ole kattavasti toteutettu (Työturvallisuuslaki 738/2002 8,10,25,39,32,33 ). Työnantajaa kehotetaan vaara- ja haittatekijöitä selvittäessään ja arvioidessaan kiinnittämään erityistä huomiota - työstä aiheutuvaan haitalliseen kuormitukseen - mahdolliseen asiakasväkivallan uhan hallintaan - epäasialliseen kohteluun työssä - työpaikan ilmanvaihtoon, lämpöolosuhteisiin ja ilmanvaihtolaitteiden huoltoon Työsuojelupäällikkö aloittaa työpaikan vaarojen arvioinnin tammikuussa 2012 Tsp pyytäen tarvittaessa konsultointiapua tarvittavilta tahoilta, kuten esimerkiksi työterveyshoitajalta. Yhteistyötoimikunta päättää esittää tehdyn työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomuksen hallitukselle tiedoksi ja ehdottaa, että työpaikan vaarojen arviointi käynnistetään työsuojelupäällikön ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: Päivi-Kristiina Erola, Kj Esitän, että kunnanhallitus päättäisi käynnistää työpaikan vaarojen arviointi ehdotuksen mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 270 ASIAKASVÄKIVALLAN HALLINNAN TOIMINTAMALLI SEKÄ MENETTELYTAPAOHJEET HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLITSEMISEKSI TOIMINTAMALLIEN PÄIVITYS JA KÄYTTÖÖNOTTO Khall 200 Yht.työtmk 19 Suomenniemen kunnassa, kunnantalon toimipisteessä järjestetyssä työsuojelutarkastuksessa osana työnantajan velvollisuutta työpaikan vaara- ja haittatekijöiden selvitystä kehotettiin kiinnittämään huomiota mahdollisen asiakasväkivallan uhan hallintaan sekä epäasialliseen kohteluun työssä. Nykyinen työsuojelupäällikkö on aiemmassa työsuojeluvaltuutetun roolissaan laatinut toimintaohjeet em. uhkien hallinnasta vuonna Tsp Yhteistyötoimikunnan jäsenet tutustuvat toimintaohjeisiin asiakasväkivallan hallinnan toimintamalliin sekä menettelytapaohjeeseen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallitsemiseksi. Mahdolliset korjaukset ja päivitykset ohjeisiin tehdään kokouksessa ja ohjataan päätös toimintamallien käyttöönotosta kokouksen harkinnan mukaan kunnanhallitukselle. Toimintamallit tulee pystyä jalkauttamaan osaksi työyhteisön toimintaa välittömästi. Yhteistyötoimikunta hyväksyy ehdotuksessa mainitut toimintamallit ja ohjeet ja ja esittää ne kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Lisätietoja: Päivi-Kristiina Erola, Kj Esitän, että kunnanhallitus hyväksyisi yhteistyötoimikunnan esityksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 271 KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN MÄÄRÄÄMINEN Khall 201 Hallintosäännön 41 :n mukaan pöytäkirjanpitäjänä toimii toimielimen tähän tehtävään määräämä viranhaltija tai vastaava. Lisätietoja: Marja Kauppi, Selostus Khall pj. Esitän, että kunnanhallitus määrisi kunnanjohtajan toimimaan kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjänä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin tiedoksi, että kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen. Pöytäkirjaa tämän asiakohdan ajan piti puheenjohtaja.

11 272 KUNNANVALTUUSTON PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN MÄÄRÄÄMINEN Khall 202 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteeritehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Selostus Khall pj. Esitän, että kunnanhallitus esittäisi kunnanvaltuustolle, että valtuuston pöytäkirjanpitäjäksi määrätään kunnanjohtaja ja hänen varahenkilöksi taloussihteeri. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin tiedoksi, että kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen. Pöytäkirjaa tämän asiakohdan ajan piti puheenjohtaja.

12 273 PALVELUSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall 203 Palvelusihteerin määräaikainen virka päättyy päätti kokouksessaan , että virka täytetään lukien. Virka on ollut haettavissa mennessä. Ilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla sekä työhallinnon nettiilla. Palvelusihteerin kelpoisuusehtona on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti soveltuva opistotason tai korkeakoulututkinto sekä työkokemus monipuolisista kunnallishallinnon toimistotehtävistä. Yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto (Suomen perustuslaki ). Kunnalliseen virkaan on valittava kelpoisuusehdot täyttävistä ansiovertailun perusteella ansioitunein hakija. Ansiovertailu tulee tehdä viran hakuilmoituksen ilmaisemien perusteiden pohjalta. Palvelusihteerin viran hakuilmoituksen mukaan: Palvelusihteerin tehtäviin kuuluu tällä hetkellä talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä, tietohallinnon yhdyshenkilön tehtävät sekä matkailuun ja markkinointiin liittyviä tehtäviä. Palvelusihteerin virkaan on tarkoitus yhdistää myös teknisen toimen toimistotehtäviä nykyisen työntekijän eläköityessä vuoden 2012 aikana. Palvelusihteerin virkaan haki määräaikaan mennessä 7 henkilöä, joista yhdistelmä liitteenä. Hakuajan jälkeen saapui yksi hakemus, jota ei huomioida. Hakemukset esittelijällä. Hakijat: Haajanen Heidi taloushallinnon merkonomi, sähköasentaja Kerkkänen Tiina tradenomi Mielonen-Jumisko Jonna FM Nieminen Arja tradenomi, ylempi amk Sivonen Anne toimistotyön perustutk., toimistosihteerin tutk. Seppä Taru YTM Tapio Marita kansainvälinen restonomi Kaikki hakijat täyttävät koulutuksensa puolesta viralle asetetut kelpoisuusvaatimukset. Työkokemuksensa puolesta Kerkkänen, Nieminen, Seppä ja Tapio täyttävät asetetut vaatimukset monipuolisesta kunnallishallinnon työtehtävistä.

13 274 Kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista vain Tapiolla on kuitenkin kokemusta niistä tehtävistä, jotka viranhakuilmoituksessa on kuvattu kuuluvan palvelusihteerin tehtäviin. Näin ollen kansainvälinen restonomi Marita Tapio on ansioitunein palvelusihteerin virkaan. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj Esitän, että kunnanhallitus ottaa Marita Anniina Tapion Suomenniemen kunnan palvelusihteerin toistaiseksi voimassaolevaan virkaan alkaen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 275 HULEVESIRISKIEN ARVIOINTI SUOMENNIEMEN KUNNASSA Khall 204 Tulvariskien hallinnasta säädetty laki (620/2010) tuli voimaan Se velvoittaa kuntia huolehtimaan hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelusta merkittävillä tulvariskialueilla. Kuntien tulee arvioida ja nimetä alueellaan merkittävät hulevesitulvariskialueet ja laatia niille hallintasuunnitelmat. Hulevedellä tarkoitetaan taajaan rakennetulla alueella maan pinnalle tai muille vastaaville pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvettä. Lainsäädännöllä pyritään vähentämään tulvariskejä ja ehkäisemään ja lieventämään tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia sekä edistämään tulviin varautumista. Laki koskee merkittäviä tulvia. Lakiehdotuksen valmistelun aikana arvioitiin, että lain tarkoittamia varsinaisia hulevesitulvariskien hallintasuunnitelmia olisi tarpeen laatia ainoastaan yksittäisiin kohteisiin muutamissa kunnissa. Laki kuitenkin edellyttää, että kaikki kunnan suorittavat hulevesitulvien tulvariskien alustavan arvioinnin ja nimeävät mahdolliset merkittävät tulvariskialueet. Alustava arviointi suoritetaan lähinnä olemassa olevien tietojen perusteella. Merkittäviksi tulvariskialueiksi katsotaan alueet, joissa tulvan todennäköisyys huomioiden aiheuttaa yleiseltä kannalta: - vahingollisen seurauksen ihmisen terveydelle tai turvallisuudelle - välttämättömyyspalvelun, kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan, pitkäaikaisen keskeytymisen - yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen - pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle - korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle. Merkittävyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä erityisesti yhteiskunnallisesti, tärkeiden elintoimintojen vaarantumista. Pienialainen alueellinen, yksittäistä hulevesitulvaa ei katsota merkittäväksi. Tausta Suomen Ympäristökeskus laati syksyllä 2010 kyselyn auttamaan kuntia hulevesitulvariskien alustavassa arvioinnissa. Kysely tehtiin Webropolmuotoisena nettikyselynä. Kysely lähetettiin 327 kuntaan ja siihen vastasi 274 kuntaa. Vastaaminen ei ollut lakisääteinen.

15 276 Tekninen toimisto on käsitellyt asiaa ja vastannut marraskuussa 2010 Ympäristökeskuksen kyselyyn, ja arvioinut sillä hetkellä olemassa olevien tietojen perusteella, että sen tasoisia hulevesitulvia ei alueella ole esiintynyt, että ne voitaisiin nimetä merkittäviksi hulevesitulvariskialueiksi. Hulevesitulvariskien alustava arviointi Tulvariskien hallinnasta säädetyn lain mukaan kunnan tulee tehdä hulevesitulvariskien alustava arviointi ja tällä perusteella nimetä merkittävät hulevesitulvariskialueet tai todeta, ettei kunnassa ole tällaisia alueita. Kunnan tulee tehdä päätös ja toimittaa tieto päätöksestä ELY-keskukselle mennessä. Osallistumisesta ja tiedottamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 62, 65 ja 67 :ssä säädetään kaavoitusmenettelystä ja vuorovaikutuksesta. Tekninen toimisto on laatinut raportin hulevesitulvariskialueista, jossa se toteaa, että tiedossa ei ole kunnan alueella tapahtuneita hulevesitulvia, joista olisi aiheutunut yleiseltä kannalta katsoen merkittäviä vahingollisia seurauksia. Tekninen toimisto pyytää kunnanhallitusta asettamaan raporttiehdotuksen nähtäville ja kuuluttamaan asiakirjan kuten tulvariskien hallinnasta säädetyn lain 19 :ssä säädetään. Raporttiehdotus hulevesitulvariskialueista on liitteenä. Lisätietoja: Kari Mankkinen, Kj merkitsee raporttiehdotuksen tässä vaiheessa tiedoksi ja asettaa sen MRA:n 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi, jonka jälkeen asia tuodaan uudelleen käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 277 RAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTARKASTAJA KARI MANKKISEN OSA-AIKAELÄKE JA TEKNISEN TOIMEN UUDELLEENJÄRJESTELYT Khall 205 Rakennusmestari-rakennustarkastaja Kari Mankkinen on päiväämällään kirjeellä pyytänyt lupaa jäädä 50 %:n osa-aikaeläkkeelle alkaen. Kirjeessään hän on esittänyt toiveekseen, että hänen työ-/eläkeaikansa jakautuisi ensisijaisesti suhteessa 2+2 vk ja toissijaisesti 1+1 vk. Mankkisen kanssa käydyissä keskusteluissa on todettu vaihtoehtona olevan joko tehtävien (rm ja rt) eriyttäminen tai vaihtoehtoisesti 50 %:a rinnakkaisvirkamiehen palkkaaminen taikka ulkopuolelta ostaminen. Kunnanvaltuuston päätettyä aloittaa kuntaliitosneuvottelut Mikkelin kaupungin ja Ristiinan kunnan kanssa tavoitteena kuntajaon muuttaminen vuoden 2013 alusta, on teknisen toimen järjestelyissä syytä hahmotella mallia, jossa teknisen toimen tuotanto siirrettäisiin jo Mankkisen osa-aikaeläkkeen yhteydessä Mikkelin kaupungin alaisuuteen. Näin ollen voisi olla järkevintä, että Mankkinen hoitaisi jatkossa nimenomaan rakennustarkastusta, joka on helpommin hoidettavissa osa-aikaisesti eli vuoroviikoin. Muun tuotannon järjestämisestä sen sijaan vastaisi palveluntuottaja. Mankkisen osa-aikaeläkkeen järjestelyn toiveeseen ei ennen laajempaa selvittelyä ole mahdollista ottaa kantaa. Mikäli edellä esitetty malli on toteutettavissa, voidaan ensisijainen toive varmaankin toteuttaa. Tässä yhteydessä on päätettävä myös teknisen toimen osastopäällikön tehtävän järjestämisestä sekä sijaisesta. Lisäksi Mankkisen osa-aikaeläke vaikuttaa kunnanjohtajan sijaisjärjestelyihin, joiden osalta voisi olla järkevää tehdä muutoksia jo vuoden alusta lähtien. Kunnanjohtaja tapaa Mikkelin kaupungin teknisen johtajan Jouni Riihelän asian tiimoilta. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj Esitän, että kunnanhallitus päättäisi: 1. antaa luvan rakennusmestari-rakennustarkastaja Kari Mankkiselle hakea osa-aikaeläkettä voimassa olevan KEVA:n osa-aikaeläkesäännösten mukaisesti; 2. vahvistaa osa-aikaeläkkeen alkamisen ehdollisesti alkaen, mikäli KEVA:n päätös on myönteinen;

17 aloittaa neuvottelut ensisijaisesti Mikkelin kaupungin kanssa teknisen toimen siirtämisestä Mikkelin kaupungin tuotannoksi mahdollisimman pian; sekä 4. pidättää oikeuden päättää työaikajärjestelyistä sen jälkeen, kun tuotanto on tulevaisuuden osalta ratkaistu. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin tiedoksi Aili Kosusen poistuneen kokouksesta 18:44-18:48 väliseksi ajaksi.

18 279 KUNTAJAKOSELVITYKSESTÄ AIHEUTUVAT TOIMENPITEET Khall 206 Suomenniemen kunnanvaltuusto on tekemällä päätöksellään (43 ) päättänyt käynnistää kuntajaon muuttamiseen tähtäävät neuvottelut Mikkelin kaupungin ja Ristiinan kunnan kanssa. Edelleen valtuusto on valtuuttanut kunnanhallituksen ja kunnanjohtajaan käymään neuvotteluja kunnan puolesta. Neuvotteluja varten kunnanhallituksen tulisi nimetä neuvotteluryhmä. Neuvotteluja varten kunnanhallituksen tulisi päättää tavoitteistaan neuvotteluihin. Kunnanjohtaja on kutsunut neuvottelustartin koolle klo 15:15 alkaen Suomenniemen valtuustosaliin. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj Esitän, että kunnanhallitus päättäisi: 1. nimetä neuvotteluryhmän kuntajaon muuttamiseen tähtääviin neuvotteluihin; 2. tavoitteistaan tuleviin neuvotteluihin. Muutettu ehdotus Kj 1. kuten alkuperäisessä; 2. järjestää valtuustoseminaarin mahdollisimman nopeasti tavoitteiden määrittelemiseksi; sekä 3. selvittää kunnan todellisen neuvotteluasetelman (nettovarallisuus, verotuotot). Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ehdotuksen 1 osalta päätettiin neuvotteluryhmäksi seuraavat henkilöt: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juha Nirkko (varalla Outi Ruottinen) Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mika Salopelto (varalla Raimo Ruotsalainen) Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Kirsi Korhonen (varalla Isto Heikkinen) Kunnanhallituksen puheenjohtaja Marja Kauppi Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Hannu Kilkki Kunnanjohtaja Matti Muukkonen

19 280 PERIAATEPÄÄTÖS KIINTEISTÖN MYYMISESTÄ PIENJÄTEASEMAN PERUSTAMI- SEKSI SUOMENNIEMELLE Khall 207 Metsäsairila oy on lähestynyt Suomenniemen kuntaa ehdotuksella. Yhtiö esittää, että kunta myisi tai vuokraisi yhtiölle Suomennimen taajamasta kiinteistön Puhdistamo (os. Jätetie) pienjäteaseman perustamista varten. Metsäsairila Oy:llä on tällä hetkellä ko. kiinteistöllä hyötyjätepiste. Pisteessä on myös vastaanotettu vaarallista (ongelma-) jätettä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua, joita varten siellä on tarvittavat säilytyskontit. Pisteen ylläpidossa on ollut ongelmia. Pisteen valvonta on ollut vaikeaa ja pisteessä on ollut joitakin väärinkäytöksiä ja epäsiisteyttä. Metsäsairila Oy:n tarkoituksena on parantaa nykyisen hyötyjätepisteen toimintaa ja tehdä siitä korkeatasoisempi valvottu pienjäteasema. Tarkoituksena on myös samalla parantaa jätehuollon tavoitettavuutta ja helpottaa Suomenniemeläisten jätehuollon toteutumista. Aseman aukioloajat mitoitetaan niin, että se palvelee myös kesäasukkaita. Pienjäteasemalle haetaan ympäristöviranomaisen lupa. Metsäsairila Oy pohjustaa tontin ja tarpeen mukaan asfaltoi aluetta. Pienjäteaseman alue, eli osa tontista n m 2 aidataan. Aidatulle alueelle tulee valvottu pienjäteasema, joka sisältää jätteen vastaanottolavoja, vaarallisen jätteen (ongelmajäte) sekä sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto- ja säilytyskontit. Alueelle sijoitetaan myös toimistoparakki. Alueen sähkö- ja vesiliitännät otetaan käyttöön. Aidatun alueen ulkopuolelle sijoitetaan hyötyjätteen keräyspiste. Koko alue valaistaan ja varustetaan valvontakameroin. Pienjäteaseman toiminta on valvottua. Alustavasti on suunniteltu, että pienjäteasema voisi olla avoinna yhtenä päivänä viikossa, esim. ma tai pe klo Asemaa voidaan pitää avoinna myös joinakin kesälauantaina. Asema on sen aukioloaikoina miehitetty ja jätteiden vastaanotto on valvottua. Pienjäteasemalla on tarkoitus vastaanottaa: rakennusjätettä, metallia, puutavaraa, vaarallista (ongelma) jätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua. Asemalla, sen aidatun alueen ulkopuolella oleva hyötyjätepiste (paperi, keräyskartonki, lasi, pienmetalli) on asiakkaiden käytössä ympäri vuorokauden.

20 281 Yhtiö on toivonut kuntaa tekemään periaatepäätöksen myynnistä tai vuokraamisesta, jonka pohjalta voitaisiin käynnistää jatkoneuvottelut hankkeen toteuttamisesta. Tavoitteena on, että rakennustyöt aloitettaisiin keväällä Hallintosäännön 24 :n mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden myymisestä euroon saakka. Lisätietoja: Kari Mankkinen, Kj Esitän, että kunnanhallitus päättäisi: 1. tehdä periaatteellisen päätöksen myydä kiinteistö Metsäsairila oy:lle. Outi Ruottinen esitti, että asia jätetään pöydälle. Markku Heikkilä kannatti Ruottisen ehdotusta. Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle. Merkittiin tiedoksi, että kunnanhallitus toivoo lisäselvitystä ja jatkokeskusteluja pienjäteaseman sijoituspaikasta.

21 282 KIRJASTOVIRKAILIJA PÄIVI-KRISTIINA EROLAN OSITTAINEN HOITOVAPAA Khall 208 Kirjastovirkailija Päivi-Kristiina Erola anoo kunnanhallitukselta osaaikaista hoitovapaata ajalle Osittainen hoitovapaa toteutuisi lyhennettynä työviikkona (nelipäiväinen työviikko) siten, ettei sijaisjärjestelyitä tarvita. Työsopimuslain /55 työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. Em. lain mukaan työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohtaisista järjestelyistä haluamallaan tavalla. Työnantaja voi kieltäytyä sopimasta vapaasta tai antamasta sitä vain, jos vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla työn järjestelyillä. Työnantajan on esitettävä työntekijälle selvitys kieltäytymisensä perusteena olevista seikoista. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. Esitän, että kunnanhallitus päättäisi myöntää kirjastovirkailija Päivi- Kristiina Erolalle osittaisen hoitovapaan ajalle ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 283 HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN Khall 209 Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen aloittamisesta johtuen kunnan oman toiminnan piiriin kuuluvien tehtävien määrä on vähentynyt. Tämä tarkoittaa myös tarvetta poistaa hallintosäännöstä tarpeettomia määräyksiä. Hallintosäännön uudistamisen yhteydessä on myös syytä pohtia joitain toiminnallisia muutoksia. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. Esitän, että kunnanhallitus keskustelisi hallintosäännön uudistamistarpeista ja merkitsisi käydyn keskustelun tiedoksi. Edelleen esitän, että kunnanhallitus velvoittaisi kunnanjohtajaa valmistelemaan uuden hallintosäännön hyväksyttäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 284 LAAJAKAISTA KAIKILLE -HANKE Khall 210 Etelä-Karjalan liitto on lähestynyt sähköpostilla kuntaa Suomenniemi hankkeen (Laajakaista kaikille) tiimoilta. Viestiinsä maakuntaliitto on sisällyttänyt markkina-analyysit (Suomenniemen markkina-analyysi liitteenä). Samalla maakuntaliitto toivoo tietoa siitä, ovatko kunnat valmiita antamaan liitolle mandaatin pyytää tarjouksia hankkeiden toteuttamiseksi. Suomennimen kunta kuuluu 8 %:n maksuosuuteen. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj Esitän, että kunnanhallitus päättäisi antaa Etelä-Karjalan liitolle luvan pyytää tarjouksia Suomenniemi hankkeen toteuttamiseksi. päätti ottaa asian käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 285 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Khall 211 Keskusteltiin palotoimen järjestämisestä ja ensi vuoden kokousajankohdista. : Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. Päätettiin, että hallitus kokoontuu vuonna 2012 lähtökohtaisesti 1. ja 3. maanantai. Tammikuussa hallituksen kokoukset kuitenkin järjestetään 9. ja 23. päivä. Edelleen päätettiin, että valtuustoseminaari järjestetään 2.1. kello 18:00.

25 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 197, 203 HvaIL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, postiosoite Suomenniemen kunnanhallitus Kirkonkyläntie Suomenniemi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

26 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Oi kaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C PL KOUVOLA fax Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

27 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 20.8.2012 kello 19.07-19:10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsiteltävät asiat nro Liite 27 on Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Perjantai 13.4.2012 klo 10.00-12.45 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Pöytäkirja

Johtokunnan kokous Pöytäkirja Johtokunnan kokous 29.11.2017 Pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2 (7) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 9.11 Paikka LYNC-kokous Allekirjoitukset Jorma Penttinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot