(I) Osa 2 Vaarojen arviointi PBT-arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(I) Osa 2 Vaarojen arviointi PBT-arviointi"

Transkriptio

1 Päärekisteröijien verkkoseminaari Kemikaaliturvallisuusarviointi/kemikaaliturvallisuusraportti (CSA/CSR) (I) Osa 2 Vaarojen arviointi PBT-arviointi George Fotakis, ECHA

2 Kemikaaliturvallisuusarvioinnin malli Tiedot: saatavilla pakolliset/tarvittavat Vaarojen arviointi (HA) Altistumisen arviointi (EA) Dokumentointi rekisteröintiasiakirjassa ja käyttöturvallisuustiedotteessa Lopetus e Vaarallinen? PBT-aine? EBW-aine? k Riskinluonnehdinta (RC) Dokumentointi rekisteröintiasiakirjassa ja CSR:ssä Altistumisskenaario ilmoitetaan laajennetussa käyttöturvallisuustiedotteessa (esds) k Riskit hallinnassa? e Toistetaan vaaran ja/tai altistumisen arviointi

3 Yleiskuvaus Ihmisten terveydelle aiheutuvan vaaran arviointi Tietojen arviointi Luokitus ja merkinnät Annos-vastesuhteen luonnehdinta Mitä tietoja vaarojen arvioinnista saadaan riskinarviointia varten? Ympäristövaarojen arviointi ja PBT-arviointi PNEC-tason määrittäminen Mitä tietoja vaarojen arvioinnista saadaan riskinarviointia varten? Keskeiset viestit

4 Ihmisten terveydelle aiheutuvan vaaran arviointi

5 VAIHEET 1. Ihmisiä koskevien altistustietojen ja muiden tietojen arviointi 2. Luokitus ja merkinnät 3. Annos-vastesuhteen luonnehdinta Johdettujen vaikutuksettomien altistumistasojen (DNEL) määrittäminen => kvantitatiivinen arviointi Johdettujen vähimmäisvaikutustasojen (DMEL) määrittäminen => puolikvantitatiivinen arviointi Annoskuvaajaa ei saatavilla => kvalitatiivinen arviointi

6 1. Ihmisiä koskevien altistustietojen ja muiden tietojen arviointi KAIKKI saatavilla olevat tiedot on tutkittava todistusnäyttöön perustuvan lähestymistavan ja vaikutustavan käsitteen mukaisesti. Tuloksen perusteella pitäisi voida tehdä päätelmät eri altistumisreitteihin liittyvistä vaaroista ja vaikutustyypeistä. Tietojen on oltava riittäviä luokitusta ja merkintää ja/tai riskinarviointia varten. Jos mitään päätelmää ei voida tehdä, tämä on perusteltava ja kemikaaliturvallisuusraportissa on esitettävä, miten vaaran ja/tai riskin arviointiin liittyvien epävarmuustekijöiden seurauksia käsitellään.

7 VAIHEET 1. Ihmisiä koskevien altistustietojen ja muiden tietojen arviointi 2. Luokitus ja merkinnät 3. Annos-vastesuhteen luonnehdinta Johdettujen vaikutuksettomien altistumistasojen (DNEL) määrittäminen => kvantitatiivinen arviointi Johdettujen vähimmäisvaikutustasojen (DMEL) määrittäminen => puolikvantitatiivinen arviointi Annoskuvaajaa ei saatavilla => kvalitatiivinen arviointi

8 2. Luokitus ja merkinnät Vaarojen arvioinnin perusteella tehdään päätelmät kaikkien aineiden luokituksesta ja merkinnöistä. Luokitus ja merkintä on tehtävä oikein IUCLIDtietokantaan ja ilmoitettava kemikaaliturvallisuusraportissa. Luokitus ja merkintä on keskeinen osa riskinluonnehdintaa/-hallintaa.

9 VAIHEET 1. Ihmisiä koskevien altistustietojen ja muiden tietojen arviointi 2. Luokitus ja merkinnät 3. Annos-vastesuhteen luonnehdinta Johdettujen vaikutuksettomien altistumistasojen (DNEL) määrittäminen => kvantitatiivinen arviointi Johdettujen vähimmäisvaikutustasojen (DMEL) määrittäminen => puolikvantitatiivinen arviointi Annoskuvaajaa ei saatavilla => kvalitatiivinen arviointi

10 3. Annos/pitoisuus-vastesuhteen luonnehdinta Annoskuvaajat KAIKKIEN saatavilla olevien tietojen perusteella Vaikutustapa (MoA) Biologinen merkitys & merkitys ihmisille Kynnysarvo Ei kynnysarvoa tai annosvastetta saatavilla Valitse tai muuta asiaa koskevaa annoskuvaajaa Valitse tai muuta asiaa koskevaa annoskuvaajaa Ominaisuuskohtainen Ominaisuuskohtainen DNEL DMEL (kvantitatiivinen) puolikvantitatiivinen Kvalitatiivinen

11 3. Annos/pitoisuus-vastesuhteen luonnehdinta Vaikutustavan tunnistamisesta on apua kynnys- ja muiden vaikutusten määrittämisessä ja päätettäessä, tarvitaanko kvantitatiivinen vai kvalitatiivinen arviointi. Vaikutustapaa koskevien yksityiskohtaisempien tietojen (määritetään, jos mahdollista) perusteella voidaan todeta, ovatko tietyt vaikutukset biologisesti merkittäviä ihmisiin kohdistuvan riskin arvioinnissa. Asiaa koskevaa annoskuvaajaa on ehkä muutettava (esim: suun kautta saatavaa annosta koskevia tutkimuksia on usein saatavilla, mutta hengitysteiden ja ihon kautta saatavaa annosta koskeva DNEL on johdettava).

12 3. Annos/pitoisuus-vastesuhteen luonnehdinta Annoskuvaajat KAIKKIEN saatavilla olevien tietojen perusteella Vaikutustapa (MoA) Biologinen merkitys & merkitys ihmisille Kynnysarvo Kynnysarvoa tai annosvastetta ei saatavilla Valitse tai muuta asiaa koskevaa annoskuvaajaa Valitse tai muuta asiaa koskevaa annoskuvaajaa Ominaisuuskohtainen Ominaisuuskohtainen DNEL DMEL (kvantitatiivinen) puolikvantitatiivinen Kvalitatiivinen

13 3. Annos/pitoisuus-vastesuhteen luonnehdinta Ominaisuuskohtaiset DN(M)EL-tasot Pääasiallisen terveysvaikutuksen kriittiset DN(M)EL-tasot

14 Ominaisuuskohtaiset DNELtasot 1. Jokaista ihmisten terveyteen vaikuttavaa kynnysominaisuutta varten johdetaan ominaisuuskohtainen DNEL-taso. Tiedot voivat sisältää useamman kuin yhden annoskuvaajan. 2. Annoskuvaajan mukauttaminen (jos tarpeen) 3. Arviointitekijöiden soveltaminen

15 2. Annoskuvaajan muuttaminen DNEL = korjattu annoskuvaaja / arviointitekijät Korjattu annoskuvaaja = annoskuvaajaa muutetaan tarvittaessa: 1. erilainen biokäytettävyys koe-eläimillä ja ihmisillä 2. tarve tehdä ekstrapolaatio eri altistumisreittien välillä 3. ero ihmisen altistumisolosuhteiden ja kokeellisten altistusolosuhteiden välillä 4. ero hengitettävissä määrissä eläinkokeissa (levossa) ja ihmisillä (kevyttä toimintaa) Yksityiskohtaiset ohjeet ja esimerkkejä luvussa R.8.

16 3. Arviointitekijät Lajienväliset erot (allometrinen skaalaus) Lajien sisäiset erot Ero altistumisen kestossa Annos-vastesuhde Tietokannan laatu

17 3. Annos/pitoisuus-vastesuhteen luonnehdinta Annoskuvaajat KAIKKIEN saatavilla olevien tietojen perusteella Vaikutustapa (MoA) Biologinen merkitys & merkitys ihmisille Kynnysarvo Kynnysarvoa tai annosvastetta ei saatavilla Valitse tai muuta asiaa koskevaa annoskuvaajaa Valitse tai muuta asiaa koskevaa annoskuvaajaa Ominaisuuskohtainen Ominaisuuskohtainen DMEL DNEL puolikvantitatiivinen (kvantitatiivinen) Kvalitatiivinen

18 Kynnyksettömät vaikutukset ja johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL) (1) Kynnyksettömät karsinogeenit: Kun syövästä eläimillä (ihmisillä) on riittävästi tietoja saatavilla Puoli-kvantitatiivinen arviointi (linearisoitu menetelmä tai EFSA:n menetelmä) Samat vaiheet kuin DNEL-tason määrittämisessä (oikean annoskuvaajan valinta, tarvittaessa annoskuvaajan muuttaminen, arviointiseikkojen soveltaminen). Puoli-kvantitatiivisessa arvioinnissa altistuminen on minimoitava, vaikka DMEL olisikin saatavilla.

19 Kynnyksettömät vaikutukset ja johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL) (2) DMEL ei ole sama kuin DNEL. DMEL-arvoja soveltamalla riskejä ei voida hallita riittävästi, vaan niitä pidetään puoli-kvantitatiivisena apuvälineenä riskinluonnehdinnassa liitteen I kohdan 6.5 mukaan. DMEL-menetelmästä on hyötyä tehtäessä kemikaaliturvallisuusarviointia jäljellä olevien riskien todennäköisyyden laskemiseksi. Karsinogeenidirektiivin (2004/37/EY) mukaan syöpäsairauksien tai perimän muutosten vaaraa aiheuttaville aineille altistumista työpaikalla on vältettävä tai vähennettävä siinä määrin kuin teknisesti mahdollista.

20 3. Annos/pitoisuus-vastesuhteen luonnehdinta Annoskuvaajat KAIKKIEN saatavilla olevien tietojen perusteella Vaikutustapa (MoA) Biologinen merkitys & merkitys ihmisille Kynnysarvo Kynnysarvoa tai annosvastetta ei saatavilla Valitse tai muuta asiaa koskevaa annoskuvaajaa Valitse tai muuta asiaa koskevaa annoskuvaajaa Ominaisuuskohtainen DNEL (kvantitatiivinen) Ominaisuuskohtainen DMEL puolikvantitatiivinen Kvalitatiivinen

21 Ei annoskuvaajaa: kvalitatiivinen menetelmä Sovelletaan yleensä seuraaviin: akuutisti hyvin toksiset aineet ärsyttävä/syövyttävä ominaisuus ihoa herkistävä ominaisuus hengitysteihin vaikuttava yliherkkyysominaisuus

22 3. Annos/pitoisuus-vastesuhteen luonnehdinta Annoskuvaajat KAIKKIEN saatavilla olevien tietojen perusteella Vaikutustapa (MoA) Biologinen merkitys & merkitys ihmisille Kynnysarvo Kynnysarvoa tai annosvastetta ei saatavilla Valitse tai muuta asiaa koskevaa annoskuvaajaa Valitse tai muuta asiaa koskevaa annoskuvaajaa Ominaisuuskohtainen Ominaisuuskohtainen DNEL DMEL (kvantitatiivinen) puolikvantitatiivinen Kvalitatiivinen

23 Pääasiallisen terveysvaikutuksen kriittiset DN(M)EL-tasot Ominaisuuskohtaiset DN(M)EL-tasot Pääasiallisen terveysvaikutuksen kriittiset DN(M)EL-tasot Määritä pääasiallinen terveysvaikutus ja valitse ominaisuuskohtaisista DN(M)EL-tasoista sovellettava DN(M)EL kyseiselle altistumismallille (kesto, vaikutustyyppi, altistumisreitti). Ilmoita mahdollisuuksien mukaan kaikista johdetuista ominaisuuskohtaisista DN(M)EL-tasoista käyttämällä asiaa koskevia CSR-pohjia, vaikka niitä ei käytettäisikään riskinluonnehdinnassa.

24 Pääasiallisen terveysvaikutuksen kriittiset DN(M)EL-tasot Kriittisten DN(M)EL-tasojen tyypit Kriittisten DN(M)EL-tasojen määrä Kriittisen DN(M)EL-tason valinta

25 Kriittisten DN(M)EL-tasojen tyypit Väestö työntekijät ja muu väestö Altistumisen kesto akuutti ja/tai pitkäaikainen Vaikutustyyppi paikallinen ja/tai systeeminen

26 Pääasiallisen terveysvaikutuksen kriittiset DN(M)EL-tasot Kriittisten DN(M)EL-tasojen tyypit Kriittisten DN(M)EL-tasojen määrä Kriittisen DN(M)EL-tason valinta

27 Työntekijöiden kriittisten DN(M)ELtasojen määrä ihmisen altistumismalleissa Pitkäaikainen systeeminen Hengitystiet Pitkäaikainen systeeminen Iho Ainostaan akuutisti toksiset aineet Täydentävät DNEL-arvot TARPEEN MUKAAN Akuutti Akuutti systeeminen Hengitystiet Pitkäaikainen paikallinen Hengitystiet Paikalliset vaikutukset Akuutti systeeminen Iho Pitkäaikainen paikallinen Iho Vain jos aine on luokiteltu paikallisesti vaikuttavaksi eikä annosvastetietoja ole saatavilla. Akuutti paikallinen Hengitystiet Akuutti paikallinen Iho

28 Yleisen väestön kriittisten DN(M)EL-tasojen määrä ihmisten altistumismalleissa Pitkäaikainen systeeminen Hengitystiet Pitkäaikainen systeeminen Iho Pitkäaikainen systeeminen Suu Ainostaan akuutisti toksiset aineet Akuutti systeeminen Hengitystiet Täydentävät DNEL-arvot TARPEEN MUKAAN Akuutti Akuutti systeeminen Iho Paikalliset vaikutukset 4 DNEL-tasoa Pitkäaikainen ja akuutti Iho ja hengitystiet Akuutti systeeminen Suu Vain jos aineella on luokiteltu olevan paikallisia vaikutuksia eikä annosvastetietoja ole saatavilla.

29 Kriittiset DN(M)EL-tasot DNEL-tasojen tyypit DNEL-tasojen määrä Kriittisen DN(M)EL-tason valinta

30 Kriittisten DN(M)EL-tasojen valinta Korkeintaan 8 työntekijöihin sovellettavaa DN(M)ELtasoa ja 10 yleiseen väestöön sovellettavaa DN(M)ELtasoa. Riskinluonnehdinnassa ei aina vaadita KAIKKIA tasoja. Pohdi myös käyttöä ja altistumismalleja. Pohdi, mitkä vaikutustyypit arviointi kattaa (esim: systeeminen vaikutus kattaa paikalliset vaikutukset, jos riskinhallintatoimenpide on jo toteutettu). Pohdi, onko tiettyjä väestön osia varten tarpeen määrittää täydentäviä DNEL-tasoja.

31 Mitä tietoja vaarojen arvioinnista saadaan riskinarviointia varten Ihmisten terveyteen kohdistuvien vaarojen arvioinnin perusteella tehtävän altistumisen arvioinnin tyypit

32 Tärkeimmät tutkimukset ja kriittiset vaikutukset (todistusnäyttö (WoE), vaikutustapa (MoA)) ja ominaisuuskohtaiset DN(M)EL-tasot Onko aine luokiteltu ärsyttäväksi, syövyttäväksi tai herkistäväksi? Kyllä Kyllä Onko aine luokiteltu akuutisti toksiseksi? Ei Ei Ei tarpeen pohtia altistumisen arviointia paikallisten vaikutusten ja iho- ja hengitysteitse tapahtuvan altistumisen osalta Määritä kriittiset DN(M)EL-tasot kynnyksettömille tai kynnysvaikutuksille jokaisen altistumisreitin ja vaikutusten keston ja tyypin osalta, jos tiedot ovat saatavilla. *Ei tarvetta pohtia akuuttia arviointia *Joissakin tapauksissa pitkäkestoisessa arvioinnissa on tarkasteltava lyhytkestoisia tapahtumia käyttämällä pitkäkestoista DN(M)EL-tasoa. Toteuta kvantitatiivinen ja/tai kvalitatiivinen arviointi asiaankuuluvien altistumisreittien ja vaikutusten keston ja tyypin osalta.

33 Ympäristövaarojen arviointi ja PBT-arviointi

34 VAIHEET 1. Tietojen arviointi 2. Luokitus ja merkinnät 3. Arvioitujen vaikutuksettomien pitoisuuksien (PNEC) määrittäminen 4. PBT-arviointi

35 Tietojen arviointi Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC) on johdettava kaikkia suojeltavia ympäristökohteita varten Vesiympäristö: makea vesi ja merivesi: avovesi ja suistovesi; jätevedenkäsittelylaitos - Maaympäristö: maaperä Sekundaarinen myrkyllisyys: petoeläimet, ravintoketjun ylimmät petoeläimet (vesi- ja maaympäristön ravintoketju). Pysyvyyteen, biokertyvyyteen ja myrkyllisyyteen (PBT) liittyvien ominaisuuksien ja erittäin hitaasti hajoavien ja erittäin voimakkaasti biokertyvien (vpvb) aineiden arvioinnin tavoite Rekisteröijän on osoitettava, ettei aine täytä PBT- tai vpvbkriteerejä, muutoin hänen on käsiteltävä ainetta PBT-/vPvB-aineena (vaatimuksena päästöjen minimointi).

36 PNEC-arvon määrittäminen PNEC-arvot voidaan johtaa testitiedoista soveltamalla asianmukaisia arviointitekijöitä tai käyttämällä herkkyysjakomenetelmiä. Maaperään ja sedimenttiin voidaan soveltaa tasapainojakaantumismenetelmää, jollei esim. aine ole hyvin imukykyinen tai kertyvä. Jos aine on hyvin huonosti liukeneva, altistumispitoisuuden voidaan katsoa olevan liukenevuuden sadasosa. Jollei näin voida osoittaa riskien olevan hallinnassa, tarvitaan pitkän aikavälin tietoja. Jos PNEC-arvoa ei voida määrittää, asia on perusteltava aukottomasti kemikaaliturvallisuusraportissa. Ohjeet PNEC-arvon määrittämiseksi esitetään luvussa R.10: Ympäristön annos/pitoisuusvasteen luonnehdinta

37 PBT- ja vpvb-arviointi Vertailu seulontakriteerien kanssa Jos aine täyttää seuraavat kriteerit, sen ei katsota olevan PBT- tai vpvb-aine helposti biohajoava tai itsestään biohajoava (tietyissä oloissa) log Kow 4,5 Jos seulontakriteerit viittaavat siihen, että aine voi olla PBT-/vPvB-aine, sitä on verrattava liitteen XIII KAIKKIIN kriteereihin. puoliintumisaika eri ympäristössä biokertyvyysarvot (BCF-arvot) myrkyllisyyttä koskeva kriteeri: pitkäaikainen myrkyllisyys meriveden tai makean veden eliöille CMR-aine tai muu todiste kroonisesta myrkyllisyydestä Ohjeet PBT-arviointia varten esitetään luvussa R.11.

38 Mitä tietoja vaarojen arvioinnista saadaan riskinarviointia varten Ympäristövaarojen arvioinnin perusteella tehtävän altistumisen arvioinnin tyypit

39 Esitä perustelut sille, miksi ympäristölle ei aiheudu vaaraa CSR:n 7 jaksossa (ks. alustavat ohjeet altistumisen laajuuden arvioimiseksi). Arviointi ihmisen altistumisesta ympäristön välityksellä on vielä toteutettava. Ei Tunnistettu ympäristövaara Kyllä PBT-aine? Ei Kyllä -kuvaile käyttöolosuhteita, joissa minimoidaan päästöt/ altistuminen -ilmoita odotetuista jäännöspäästöistä -kuvaile todennäköisiä ihmisen ja ympäristön altistumisreittejä Kyllä PNEC saatavilla? Ei Kvantitatiivinen riskinarviointi (RCR<1) Altistumisen arvioinnissa on ilmoitettava: Käyttöolosuhteet (toiminnalliset olosuhteet (OC) ja riskinhallintatoimet (RMM)) Päästöt Altistuminen Kvalitatiivinen riskinluonnehdinta (Kvantitatiivinen) altistumisen arviointi Ilmoitettava: Käyttöolosuhteet (toiminnalliset olosuhteet (OC) ja riskinhallintatoimet (RMM)) Päästöt Altistuminen

40 Keskeiset viestit Tärkeintä tutkimusta valittaessa on otettava huomioon mahdolliset muuttujat (esim. tutkimuksen suorittaminen, asianmukaisuus, testilajien asianmukaisuus, tulosten laatu jne.). DN(M)EL- ja PNEC-arvojen vahvistamiseksi on käytettävä tavallisesti sitä tutkimusta tai niitä tutkimuksia, jotka aiheuttavat suurinta huolta ja jotka ovat merkityksellisiä arvioinnin kannalta. Jos käytetään muuta kuin suurinta huolta aiheuttavaa tutkimusta, se on perusteltava aukottomasti (esim. ei merkityksellinen ihmisten kannalta, sillä vaikutustapa erilainen lajien välillä).

41 Keskeiset viestit Rekisteröijän on sovellettava DN(M)EL- ja PNEC-arvojen määrittämistä koskevissa ohjeissa kuvattuja arviointitekijöitä; poikkeaminen ohjeista on perusteltava aukottomasti. Jos DN(M)EL-/PNEC-arvoa ei ole saatavilla eikä kvantitatiivinen riskinluonnehdinta ole mahdollista, käyttöolosuhteet on kuvattava ja tarvittaessa on arvioitava vastaava altistuminen. Jos CSA:ssa tai CSR:ssä sovelletaan päättelysääntöjä (read across) tai käytetään luokitusta, hypoteesi ja sovellettavuuden perustelut on esitettävä selkeästi REACH-asetuksen liitteessä XI tarkoitettujen samankaltaisuussääntöjen mukaisesti.

42 Kiitos osallistumisestasi!

Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet

Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet Osa D: Altistumisskenaarion laatiminen Lokakuu 2012 (versio 1.2) REACH-asetuksen täytäntöönpano-ohjeet OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tässä

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

419/2014 X X X X X X X X X X X X. Puunsuojakemikaalit. Limantorjuntakemikaalit. Kiinnittymisenestovalmisteet

419/2014 X X X X X X X X X X X X. Puunsuojakemikaalit. Limantorjuntakemikaalit. Kiinnittymisenestovalmisteet 3 Liite 1. Kemikaalilain 26 :ssä tarkoitettujen kemiallisten biosidivalmisteiden tehoaineista vaadittavat tiedot 1. TEHOAINEEN VALMISTAJA (nimi, osoite, valmistuslaitosten sijainti) 2. TEHOAINEEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 37 41. lejeeringillä makroskooppisesti homogeenistä metallimateriaalia, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineosasta, jotka on yhdis tetty niin, ettei niitä voida helposti

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Eurooppa KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tuotenimi KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista Noudattaa asetusta (EY) nro. 1907/2006 (REACH), Liite II ja asetusta (EY) nro. 453/2010 - Suomi Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä : 13.03.2015 Edellinen päiväys : 00.00.0000 Versio : 1.0 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa asetusta (EY) nro. 1907/2006 (REACH), Liite II ja asetusta (EY) nro. 453/2010 - Suomi Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä : 13.03.2015 Edellinen päiväys : 00.00.0000 Versio : 1.0 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Eurooppa KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotteen kuvaus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset Eurooppa Magic Soft & Fresh Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Eurooppa KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tuotenimi KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.1 Tuotetunniste KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tuotenimi EYnumero 2319155 CASnumero 7778805 Tuotekoodi 166028129, 339327991 Tuotteen kuvaus EYLANNOITE Sulfaatti kalium 0050 Tuotteen tyyppi Kemiallinen kaava

Lisätiedot

: Oskun Yhdistelmäpesu

: Oskun Yhdistelmäpesu KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Oskun Yhdistelmäpesu Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät -opas työpaikoille Sisältö Johdanto... 1 Työpaikan kemialliset tekijät... 2 Kemiallisten tekijöiden tunnistaminen pölyt, savut ja lämpöhajoamistuotteet...

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset Eurooppa Copper shine special Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Varoitusetiketin sisältö

Varoitusetiketin sisältö 2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 28 III OSASTO VAARAVIESTINTÄMERKINNÄT 1 LUKU Varoitusetiketin sisältö 17 artikla Yleiset säännöt 1. Pakkaukseen sisältyvällä vaaralliseksi luokitellulla aineella tai seoksella

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi EYnumero 2010691 CASnumero 77929

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa P3-mip AH Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotekoodi Muu tunnistuskeino KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tuotteen kuvaus Polymetyleenipolyfenyyliisosyanaatti

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. 114388E : instrumenttien desinfektioaine

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. 114388E : instrumenttien desinfektioaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset Eurooppa SEKUSEPT AKTIV Versio 5.1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa RECA ALKALINE Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset Eurooppa Ultrasil 53 Versio 2 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa SEKUMATIC FD Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Solid Smart Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotteen kuvaus Tuotteen

Lisätiedot