Porin kaupungin VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Lasten kuvat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin kaupungin VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Lasten kuvat"

Transkriptio

1 Porin kaupungin VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lasten kuvat Kasvatus- ja opetuslautakunta

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN (VASU) TYÖSTÄMINEN Porin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Porin kaupungin varhaiskasvatusyksiköiden VASUn työstäminen 7 2. VARHAISKASVATUS PORISSA Lapsen yksilöllisen kasvun tukemisen peruspilarit Varhaiskasvatusverkosto Varhaiskasvatuksen toteuttamisen asiakirjat Porissa Pelastussuunnitelma Turvallisuuskansio VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus Arvot Kasvatuspäämäärät ERITYISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN YHTEISTYÖKUMPPANIT Lapsen kehitystä tukevat yhteistyökumppanit Varhaiskasvatuksen sisältöä rikastuttavat yhteistyökumppanit Yksityinen varhaiskasvatus ja seurakunnan lapsityö VARHAISKASVATUKSEN, ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN YHTEISTYÖ JA JATKUMON RAKENTAMINEN LAPSEN HENKILÖKOHTAINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RYHMÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSEN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA ARVIOINTI 23 LIITE 1 Varhaiskasvatusyksikön VASUn runko LIITE 2 Porin kaupungin perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelman runko

3 Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Yhteiskunnan järjestämä, valvoma ja tukema varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen merkitys. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Toinen tarkistettu painos 2005)

4 1. VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN (VASU) TYÖSTÄMINEN Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pohjautuvat valtioneuvoston periaate-päätöksenä hyväksymiin varhaiskasvatuksen valtakunnallisiin linjauksiin. Kuntien tehtävänä on arvioida perusteiden pohjalta kuntansa varhaiskasvatuksen palvelujen toteutumista, keskustellen konkretisoida ja täsmentää ne yhteisesti sovituiksi käytännöiksi ja toimintaperiaatteiksi omassa kunnassa ja yksiköissä Porin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Porin kaupungin päivähoitoyksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmaa työstämään perustettiin Porin päivähoitoon syksyllä 2004 VASU-työryhmä. Kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan puitteet ja raamit päivähoitoyksiköiden arjenläheisille, toiminnan sisältöä tarkemmin kuvaaville varhaiskasvatussuunnitelmille. Keväällä 2006 kutsuttiin VASU-pohdintaan edustaja perheneuvolasta, lastensuojelusta, koulutoimesta, vapaa-aikavirastosta ja terveystoimesta. Lisäksi kokoonnuttiin erikseen sekä yksityisten päiväkotien johtajien että seurakuntien lapsityöstä vastaavien työntekijöiden kanssa. Sosiaalilautakunnan jäsenet, joilla tuolloin oli alle kouluikäisiä lapsia, osallistuivat VASU:n arviointiin vanhemman näkökulmasta. VASUtyöskentelystä tiedotettiin ja keskusteltiin prosessin kuluessa päivähoitoyksiköiden esimiesten alue- ja yleiskokouksissa. Henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman käyttö aloitettiin syyslukukauden 2007 alusta. Koulutus yhtenäisten käytäntöjen ylläpitämiseksi ja uusien työntekijöiden perehdyttämiseksi on jatkuvaa. Sosiaalilautakunta käsitteli ja hyväksyi Porin kaupungin sosiaalitoimen päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelman kokouksessaan Asiakirja on päivitetty varhaiskasvatuksen liityttyä osaksi koulutoimea vuoden 2010 alussa. Hallintokunnan nimen muutoksen myötä kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi uuden suunnitelman Porin kaupungin päivähoidon VASU on tarkoitettu porilaisille perheille, yhteistyökumppaneille ja kaikille varhaiskasvatuksesta kiinnostuneille. Se on

5 saatavilla kasvatus- ja opetusvirastosta, päivähoidon yksiköistä ja kaupungin netti- sivuilta; Porin koulutuslautakunta hyväksyi päivähoidon palvelusuunnitelman joulukuussa 2010 ja päivähoidon ja varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman 2016 kesäkuussa Porin kaupungin varhaiskasvatusyksiköiden VASUjen työstäminen Päivähoitoyksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmia työstettiin samanaikaisesti edellä kuvatun kuntatason VASU-työskentelyn kanssa. Varhaiskasvatustyöryhmän tehtävänä oli miettiä ja suunnitella, miten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohdinta, käsittely ja kirjaaminen organisoidaan ja toteutetaan Porin kaupungin päivähoitoyksiköiden ja perhepäivähoidon arkea kehittäväksi ja palvelevaksi. VASUn todentuminen arjen käytännöiksi kussakin päivähoitoyksikössä edellyttää koko henkilökunnan osallistumista yhteiseen keskusteluun sekä peri-aatteiden ja käsitteiden avaamiseen oman yksikön näkökulmasta. Tämän mahdollistamiseksi päivähoidon kasvatushenkilöstö osallistui koulutuksiin, joiden teemoja olivat: kasvatuksen arvopohja ja päämäärät, kielen merkitys ja lapsen luontainen tapa toimia, kasvattaja ja kasvatusympäristö, kasvatuskumppanuus, erityinen tuki varhaiskasvatuksessa, sisällöllinen orientaatio, yhteistyöverkostot, lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma sekä arviointi. Päivähoidon yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat laadittiin sisällöltään yhteisen mallirungon mukaisesti (Liite n:o 1). VASU on päivähoitoyksiköiden arjen työ- ja arviointiväline ja sitä päivitetään vuosittain esim. yksikön suunnittelupäivän yhteydessä. Päivityksestä vastaa yksikön johtaja. Päiväkotien yksikkövasut sekä perhepäivähoidon VASU valmistuivat vuonna Ne ovat nähtävissä myös varhaiskasvatuksen nettisivuilla.

6 2. VARHAISKASVATUS PORISSA 2.1. Lapsen yksilöllisen kasvun tukemisen peruspilarit Alla oleva kaaviokuva kertoo portaittain ne asiakirjat, jotka luovat taustaa sille arvopohjalle, jolle Porin varhaiskasvatus ja sitä kuvaava varhaiskasvatussuunnitelma ja lopulta lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma rakentuvat. LAPSEN YKSILÖLLISEN KASVUN TUKEMISEN PERUSPILARIT LAPSEN YKSILÖLLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PORIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PORIN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS PORIN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 VALTAKUNNALLISET VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET PERUSTEET LAIT JA ASETUKSET LAKI LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA LASTENSUOJELULAKI PERUSOPETUSLAKI LAKI LASTEN KOTIHOIDON JA YKSITYISEN HOIDON TUESTA LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS

7 2.2. Varhaiskasvatusverkosto Porin kaupungin toiminta-ajatus: Pori on turvallisen ja viihtyisän elinympäristön kaupunki, jonka monipuoliset palvelut mahdollistavat kaiken ikäisten aktiivisen toiminnan ja hyvän elämän ( Strategia 2016, Porin kaupunki ) Lasten osalta kaupungin Strategiassa 2016 sitoudutaan kehittämään Poria lasten ja nuorten kaupunkina. Oheinen kaavio kuvaa Porissa alle kouluikäistä lasta ja hänen perhettään palvelevaa, omalta osaltaan varhaiskasvatusta toteuttavaa sekä kunnallista että yksityistä harraste- ja yhteistyöverkostoa. Osa kuvatuista tahoista toimii välittömässä yhteistyössä kunnallisen varhaiskasvatuksen yksiköiden kanssa niiden henkilöstöä tukien tai toimintaa rikastuttaen. VARHAISKASVATUSVERKOSTO PORISSA KEVÄÄLLÄ 2013 KUNNALLINEN VARHAISKASVATUS PÄIVÄKODIT RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO PERHEPÄIVÄHOITO AVOIMET PÄIVÄKODIT HOITO LAPSEN KOTONA YKSITYINEN VARHAISKASVATUS ESIOPETUS TERVEYSPALVELUT LASTENNEUVOLAT TERVEYSKESKUS HAMMASHOITO SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA LAPSIPERHE MUU VARHAISKASVATUSTOIMINTA KULTTUURITOIMI VAPAA-AIKAVIRASTO LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU KANSALAISOPISTO PALMGREN KONSERVATORIO SEURAKUNNAN KERHOT YKSITYINEN KERHO- JA HARRASTETOIMINTA KUNTOUTUS- JA VAMMAISPALVELUT PERHENEUVOLA LASTENSUOJELU PERHETYÖ

8 2.3. Varhaiskasvatuksen toteuttamisen asiakirjat Porissa Porin kaupungin varhaiskasvatusta linjaavat tämän Porin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi alla mainitut suunnitelmat ja arviointilomakkeet: Päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmat Päiväkotiryhmien varhaiskasvatussuunnitelmat Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta- ja kuntoutussuunnitelma Alle 3-vuotiaiden hoito- ja kasvatussuunnitelma eli HOKSU; peruslinjaus pienten päivähoitoon Porissa ( 2003 /2012) Neuvolayhteistyön pohjana oleva 4-vuotislomake Porin kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma Suomi toisena kielenä (S2) -suunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010:n mukaiset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen lomakkeet (pedagoginen arvio, pedagoginen selvitys ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS) 2.4. Pelastussuunnitelma Porin kaupungin varhaiskasvatusyksiköillä on käytössä pelastussuunnitelmat, jotka on laadittu yhteistyössä päivähoitoyksikön henkilökunnan, kiinteistöstä vastaavan tahon ja paloviranomaisten kanssa. Pelastussuunnitelma toimii turvallisuussuunnittelun pysyväismääräyksenä päivähoitoyksiköissä. Pelastussuunnitelma päivitetään vuosittain. Henkilöstön turvallisuuskoulutus on säännöllistä Turvallisuuskansio Varhaiskasvatusyksiköiden käytössä olevaan tuvallisuuskansioon on koottu ajantasaiset ohjeet turvallisuusasioista. Kansio perustuu STAKES:n julkaisuun Päivähoidon turvallisuussuunnittelu (2008).

9 3. VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT 3.1. Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus: Varhaiskasvatuksen toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon tarpeisiin Porin muuttuvissa olosuhteissa monipuolisin ja laadukkain toimintamuodoin. Päivähoito huomioi lasten yksilölliset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja erityisen tuen tarpeet sekä tukee perheitä heidän kasvatustehtävässään ja vanhemmuudessaan Arvot Porin varhaiskasvatuksen arvojen taustalla on Porin kaupungin strategiassa (2016) mainittu arvo, huolenpito: Turvallinen elinympäristö on jokaisen porilaisen oikeus. Porin palvelujen lähtökohtana ovat palvelualttius, asiakaslähtöisyys, helppo saavutettavuus, oikea-aikaisuus, kumppanuus sekä päätöksenteon ja toiminnan avoimuus. Pori tavoittelee samanaikaisesti sekä palvelujen laatua että tuottavuutta. Asukkaita kannustetaan osallistumaan ja antamaan palautetta palvelujen kehittämiseksi. Pori pitää huolta sosiaalisesta, eettisestä ja ekologisesta vastuusta. Kaupunki pyrkii toiminnallaan varmistamaan hyvän elämän edellytykset myös tuleville sukupolville. Porin varhaiskasvatuksen keskeisiä arvoja ovat asiakaslähtöisyys, luottamuksellisuus, erilaisuuden hyväksyminen ja myönteisyys. Asiakaslähtöisyys Varhaiskasvatuksessa vastataan joustavasti erilaisten perheiden lasten päivähoidon tarpeisiin sekä tuetaan perheitä heidän kasvatustehtävässään. Luottamus Lapsen ja henkilökunnan, vanhempien ja henkilökunnan sekä lasten keskinäinen luottamus syntyy avoimen ja rehellisen vuorovaikutuksen

10 myötä. Kasvatusyhteisön keskinäinen luottamus ja arvostus ovat pohjana rakentavalle tiimityölle. Erilaisuuden hyväksyminen Varhaiskasvatushenkilöstö arvostaa ja kunnioittaa asiakasperhettä, huomioi perheen sekä lapsen yksilölliset tarpeet. Henkilökunnan vahvuudet ja erilainen osaaminen hyödynnetään kasvatusyhteisössä lapsen ja perheen parhaaksi. Myönteisyys Lapsi kohdataan yksilöllisten tarpeiden, persoonallisuuden ja perhekulttuurinsa mukaisesti. Kiireetön ja turvallinen ilmapiiri lasten ja kasvattajien yhteisössä mahdollistaa lapselle vuorovaikutuksen, leikin ja oppimisen ilon. Varhaiskasvatusyksiköt määrittelevät omassa varhaiskasvatussuunnitelmassaan oman toimintansa tarkennetun arvopohjan yhteisesti sovittujen, edellä lueteltujen, Porin kaupungin varhaiskasvatuksen arvojen pohjalta. Arvoja tutkitaan ja pohditaan suhteessa lapseen, lapsen perheeseen ja työyhteisöön. Koko henkilökunnan osallistuminen arvokeskusteluun takaa toiminnan johdonmukaisuuden. Samansuuntaisesti sitoutunut ja toimiva varhaiskasvatuksen työyhteisö luo lapselle tasapainoisen vuorovaikutusmallin ja kasvuympäristön. Arvokeskustelua käydään myös vanhempien kanssa Kasvatuspäämäärät Keskeiset kasvatustoimintaa suuntaavat kasvatuspäämäärät ovat hyvinvoiva lapsi ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen, turvallisuus, itsenäisyys sekä sosiaalisuus. Hyvinvoiva lapsi ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on lapsuuden ainutkertaisuus. Jokainen arjen tilanne on lapsen kannalta ainutlaatuinen ja merkittävä. Turvallisuus Varhaiskasvatus tarjoaa turvallisen kasvuympäristön sekä turvallisen ja kiireettömän ilmapiirin, jossa lapsi saa oman kehityksensä ja kykyjensä mukaan onnistua ja epäonnistua.

11 Itsenäisyys Omatoimisuuteen kannustaminen ja kasvatuksellinen optimismi kasvatusyhteisössä vahvistavat lapsen itsetuntoa ja tukevat itsenäisyyden asteittaista lisääntymistä. Sosiaalisuus Yhdessä toimiminen kehittää lapsen sosiaalisia taitoja, auttaa huomioimaan ja kunnioittamaan toisia ja hyväksymään erilaisuutta. Edellä mainitut arvot ja kasvatuspäämäärät ovat pohjana lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle ja kehitykselle. Kasvattaja vastaa ja huolehtii lapsen kehitystä tukevan oppimisympäristön tietoisesta rakentamisesta, ylläpitämisestä ja uudistamisesta. Kasvattajan tulee olla myös osallinen leikin toteutuksessa. Tämä mahdollistaa lapsilähtöisen toiminnan ja lapsen luontaisen tavan oppia leikin, tutkimisen, liikkumisen sekä eri taiteen alueisiin liittyvän taiteellisen kokemisen kautta. KIELI LEIKKI LIIKKUMINEN TUTKIMINEN TAITEELLINEN ILMAISU ASIAKASLÄHTÖISYYS KOTI PERHE KASVATUSKUMPPANUUS KULTTUURI YHTEISKUNTA ARVOT MARJA SAINE 2010

12 Kasvatusyhteisö neuvottelee yhteisistä arvoista ja toimintatavoista, joista muodostuu perusta yhteisen toimintakulttuurin rakentumiselle. Tietoinen ja tavoitteellinen kasvatus merkitsee kasvattajalle ja kasvatusyhteisölle valintojen tekemistä. Vanhempien huomioiminen kasvatuskumppanuuden hengessä lapsen päivähoitoarjen tavoitteiden asettamisessa ja arvioinnissa on keskeistä. Hyvässä oppimisympäristössä lapsi voi itse tehdä havaintoja ja muodostaa omia käsityksiään asioista ja ilmiöistä leikin, tutkimisen, liikkumisen sekä taiteen eri alueiden kautta. 4. ERITYISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN Lapsen erityisen tuen tarve perustuu kasvatushenkilöstön sekä vanhempien havaintoihin lapsesta tai lapsen aiemmin todettuun tuen tarpeeseen. Tuki yritetään aloittaa mahdollisimman varhain varhaiskasvatuksen keinoin. Tarvittaessa konsultoidaan vanhempien kanssa sovitulla tavalla eri asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita. Lapsella voi olla erityisen tuen tarvetta kun lapsen kehityksessä on erityisiä haasteita: o kielen ja kommunikaation alueella o tarkkaavaisuudessa o tunne-elämän tai sosiaalisen kanssakäymisen alueella o kognitiivisella alueella, esim. oppimisvalmiuksien riskejä tai pulmia lapsella on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus lapsi tarvitsee lastensuojelun tukitoimia Silloin kun erityistä hoitoa ja tukea tarvitsevan lapsen hoito järjestetään tavallisessa päiväkotiryhmässä tai perhepäivähoidossa, lapsiryhmän kokoa voidaan pienentää tai lapsella/ryhmässä voi olla avustaja. Erityisvarhaiskasvatusta järjestetään myös integroiduissa erityisryhmissä ja pienryhmissä. Erityisvarhaiskasvatuksen asiantuntijoina ja varhaiskasvatushenkilöstön tukena toimivat konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat. He osallistuvat vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja vastaavat erityispedagogisen konsultaation ja koulutuksen järjestämisestä varhaiskasvatushenkilöstölle.

13 Jokaiselle erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevalle lapselle laaditaan yksilöllinen toiminta- ja kuntoutussuunnitelma osana henkilökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa yhdessä vanhempien ja muiden lasta hoitavien ja kuntouttavien tahojen kanssa. Suunnitelmassa huomioidaan Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2010 mukaisesti lapsen yleisen, tehostetun tai erityisen tuen tarve. Erityisvarhaiskasvatuksen työryhmä kehittää Porin kaupungin varhaiskasvatuksessa erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluita. 5. VARHAISKASVATUKSEN YHTEISTYÖKUMPPANIT Tässä kappaleessa kuvataan lyhyesti varhaiskasvatuksen ja perheen kasvatuskumppanuutta sekä muita lapsen kehitystä tukevia yhteistyökumppaneita. Lisäksi kuvataan varhaiskasvatusyksiköiden sisällöllistä toimintaa rikastuttavia tahoja (kulttuuritoimi, seurakunta, vapaaaikatoimi) sekä muita Porissa varhaiskasvatusta toteuttavia tahoja. Kasvatusja opetustoimen sisäinen yhteistyö on kuvattu erikseen kohdassa 6. Kasvatuskumppanuuden toteutumiseksi lapsen vanhemmat ovat luonnollisesti varhaiskasvatuksen ensisijaisia yhteistyökumppaneita. Kasvatuskumppanuus on vanhempien ja henkilökunnan tietoista sitoutumista toimimaan perhekohtaisesti lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Yhteinen kasvatuskulttuuri luodaan vanhempien ja henkilökunnan välisissä, omaa lasta koskevissa neuvotteluissa, vanhempainilloissa ja jokapäiväisissä kohtaamisissa. Varhaiskasvatuksen eri tilanteissa vanhemmille tarjoutuu myös mahdollisuus kuulla, mitä muut pienten lasten vanhemmat lapsen kasvusta ja kasvattamisesta ajattelevat, miten toimivat lapsensa kanssa ja mitä lapsensa arjessa arvostavat. Näin vanhemmat tullessaan tutummiksi toisilleen, saavat mahdollisuuksia ja keinoja vertaisverkostonsa luomiseen sekä tukea oman vanhemmuutensa kehittymiseen Lapsen kehitystä tukevat yhteistyökumppanit: Lapsen yksilöllisen kehityksen ja perheen kasvatustehtävän tukemiseksi varhaiskasvatuksessa pidetään yhteistyöneuvotteluja yhdessä vanhempien ja

14 tarpeen mukaan esim. perheneuvolan, Satakunnan keskussairaalan ja lastensuojelun asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyö perustuu luottamuksellisuuteen, joten tietoa siirretään vain vanhempien suostumuksella, ellei lapsen etu toisin vaadi. Lastenneuvolat: Lastenneuvolan tehtävä on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja varhaistoteaminen sekä kokonaisvaltaisen lapsen kasvun ja kehityksen seuranta ja tukeminen. Lastenneuvolatyön monipuolisuutta tukee yhteistyö muiden perheen eteen toimivien ammattilaisten kanssa. Alle kouluikäisten terveysneuvonta järjestetään lastenneuvolassa ja sen ensisijaisena tehtävänä on luoda perustaa lapsen elinikäiselle terveydelle ja hänen suotuisalle fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle kehitykselleen. Lastenneuvolan osuus perheen terveydenhoitosuunnitelman toteuttamisessa alkaa lapsen syntymästä ja jatkuu, kunnes lapsi siirtyy kouluterveydenhuollon piiriin. Neuvolan kanssa yhteistyö varhaiskasvatuksessa olevien lasten osalta toteutuu systemaattisesti 4 vuotistarkastuksen yhteydessä. Vanhemmat vievät neuvolaan tietoa omasta lapsestaan päivähoidossa täytetyn ja vanhempien kanssa keskustellen läpikäydyn 4-vuotiaiden havainnointilomakkeen välityksellä. Vanhemmat toimittavat niin ikään neuvolasta saadun kirjallisen palautteen päivähoitopaikkaan. Neuvolan terveydenhoitajat ovat käytettävissä varhaiskasvatushenkilöstön konsultteina sekä tarvittaessa asiantuntijoina varhaiskasvatusyksiköiden vanhempaintilaisuuksissa. Lisäksi päivähoidossa noudatetaan Porin kaupungin terveyskeskuksen lasten päivähoitoa varten antamia ohjeita. Hammashoito Hammashoidon henkilöstö on käytettävissä järjestettäessä hampaidenhoidon valistustuokioita varhaiskasvatuksessa. Lastensuojelu Lastensuojelun tehtävänä on tukea lapsia ja heidän perheitään monipuolisin sosiaalityön keinoin siten, että lapset voisivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan ja milloin se ei ole mahdollista, järjestettävä hyvä hoito kodin ulkopuolella.

15 Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeiseen kasvuympäristöön, tasapuoliseen ja monipuoliseen kehittymiseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lastensuojelutyössä korostetaan lapsikeskeisen, ennaltaehkäisevän ja varhaisen puuttumisen periaatetta. Lastensuojelutyötä ohjaavat arvot ovat lapsilähtöisyys, yksilöllisyys ja oikeudenmukaisuus. Lastensuojelutyö on aina yhteistyötä. Lastensuojelulasta päivähoitoon sijoitettaessa pidetään vanhempien, sosiaalityöntekijöiden ja asianosaisten varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa ns. aloitusneuvottelu, jolloin sovitaan tapauskohtaisesti lapsen hoitosuhteen aikaisista arjen käytännöistä sekä neuvotteluista. Lastensuojelutarpeen päättyessä pidetään varhaiskasvatusyksikössä myös päätösneuvottelu. Porissa on luotu ja kirjattu varhaiskasvatushenkilöstölle käytännöt ja ohjeistus vaikeiden lastensuojelullisten tilanteiden varalta. Perheneuvola Perheneuvola on lasten, nuorten ja perheiden tutkimukseen ja hoitoon erikoistunut kokonaisuus, missä on moniammatillinen työote: psykologinen, sosiaalinen, lääketieteellinen ja puheterapeuttinen neuvonta, ohjaus, tutkimus, terapia ja kuntoutus. Perheneuvolasta annetaan myös työnohjausta, konsultaatiota, koulutusta sekä muuta asiantuntija-apua lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville työntekijöille. Painopiste on lasten kehityksellisten ja mielenterveyden häiriöiden sekä perheen vuorovaikutussuhteiden tutkimuksessa, hoidossa ja kuntoutuksessa. Perheneuvolan tehtäviin kuuluu myös perheasiain sovittelu avio-/avoeroa harkitseville tai jo eronneille lapsiperheille Varhaiskasvatuksen sisältöä rikastuttavat yhteistyökumppanit: Kulttuuritoimi Kulttuuritoimi ja Porin lastenkulttuurikeskuksen projektiryhmä verkostoineen tarjoavat pitkän perinteen mukaisesti varhaiskasvatusyksiköille monipuolista, rikastuttavaa toimintaa kuten esim. taidemuseon moninaiset työpajat sekä kentälle jalkautuneet työpajavierailut. Korsmanin talolla järjestetään vuosittain koko esikoululaisten ikäluokalle suunnattuja, ohjattuja tuokioita.

16 Pori Sinfonietan päiväkotisoitot ja henkilökunnan koulutukset ovat osa kulttuuritoimen ja varhaiskasvatuksen välistä yhteistyötä. Vapaa-aikavirasto Toiminta-ajatuksena on liikuntaedellytyksiä luomalla lisätä liikunnan harrastamista sekä muuta terveyttä edistävää fyysistä aktiivisutta niin, että mahdollisimman moni porilainen liikkuu haluamallaan tavalla ja tasolla. Vapaa-aikaviraston liikunnanohjaaja kuuluu kaupungin varhaiskasvatuksen liikuntatyöryhmään. Yhteistyön tavoitteena on varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksen rikastuttaminen ja tukeminen mm. henkilökunnan liikuntakoulutusten, lasten liikuntatapahtumien, esikoululaisten uimaopetuksen ja perheliikuntailtojen järjestämisessä. Toiminta pohjautuu sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä opetusministeriön ja Nuoren Suomen kanssa vuonna 2005 julkaisemaan oppaaseen Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. Seurakunnat Seurakuntien työntekijät toimivat päivähoidon työntekijöiden ja vanhempien kasvatus- ja keskustelukumppaneina. Kasvatuskumppanuus toteutuu seurakunnan työntekijöiden vierailuina varhaiskasvatusyksiköiden lapsiryhmissä sekä lisäksi joulu-, pääsiäis- ja kevätkirkkojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on, että kristillisen kulttuurin perinteet ja sisällöt tulevat lapselle tutuiksi omakohtaisen kokemisen kautta ja lapset saavat mahdollisuuden ihmettelyyn ja hiljaisuuteen. Keskustelukumppanuus toteutuu yhteisenä pohdintana joko lapsilta tai työntekijöiltä nousevista evankelisluterilaiseen uskontoon liittyvistä kysymyksistä Yksityinen varhaiskasvatus ja seurakunnan lapsityö Porin kristillinen päiväkoti Ankkuri: Porin kristillinen päiväkoti on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä, yhteiskristilliseltä pohjalta toimiva päiväkoti, joka tarjoaa päivähoitoa 3-6- vuotiaille sekä lisäksi esiopetusta 6-vuotiaille. Esiopetus noudattaa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja valtioneuvoston asetuksessa määriteltyjä kasvatuksen ja oppimisen tavoitteita kristillisen maailmankuvan ja ihmiskäsityksen kautta peilattuna.

17 Svenska Barnträdgården i Björneborg Vuonna 1898 perustetun ruotsinkielisen päiväkodin, Svenska Barnträdgården i Björneborg toimintaa ylläpitää Svenska Barnträdgårdens I Björneborg Understödförening r.f.. Lastentarhan tärkeimmät tavoitteet ovat tarjota päivähoitoa 3-5-vuotiaille lapsille, joiden äidinkieli on ruotsi sekä opettaa ruotsin kieltä suomenkielisille lapsille, jotka aloittavat koulunkäynnin Björneborgs svenska samskolanissa. Yksityinen perhepäivähoito Maaliskuussa 2013 Porissa toimi neljä yksityistä ryhmäperhepäiväkotia, joista yksi oli englanninkielinen. Yksityisiä perhepäivähoitajia oli 24, joista 13 hoiti lasta omassa kodissaan ja 11 lapsen omassa kodissa. Seurakunnan lapsityö Seurakunnan lapsityö on avointa varhaiskasvatustoimintaa. Se tukee kotien kristillistä kasvatusta yhteistyössä vanhempien kanssa. Lapsityön toimintamuotoja Porin seurakuntayhtymän seurakunnissa ovat yli 3-vuotiaiden päiväkerhot, perhekerhot, vauvaklubi, koululaisten iltapäiväkerhot, pyhäkoulut sekä erilaiset lapsityön tapahtumat kuten 4-vuotissynttärit, perhekirkot ja vauva-kirkot. Lapsityön tapahtumia järjestetään yhdessä verkostoyhteistyökumppaneiden sekä muiden seurakunnan työntekijöiden kanssa. 6. VARHAISKASVATUKSEN, ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN YHTEISTYÖ JA JATKUMON RAKENTAMINEN Esiopetuksessa tuetaan lapsen kouluvalmiuden saavuttamista. Vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön pohjaksi ja lapsen yksilöllisen esiopetuksen suunnittelun tueksi laaditaan jokaiselle lapselle henkilökohtainen esiopetuksen oppimissuunnitelma. Sen pohjalta käydään keskustelu lapsen vanhempien kanssa sekä syys- että kevätlukukauden aikana. Vanhemmat vievät allekirjoitetun esiopetuksen oppimissuunnitelmalomakkeen kouluun opettajalle keväällä tutustumispäivänä. Perusopetuslaki ( 40, 2 mom.) määrää tiedon siirrosta esim. lapsen siirtyessä esiopetuksesta kouluun: Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän tämän lain mukaisesti järjestämään opetukseen tai toimintaan, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot

18 uudelle opetuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen järjestäjän pyynnöstä. Mikäli lapsen kehityksessä ja oppimisessa ilmenee huolenaiheita, käydään esiopetusvuoden aikana yhteisiä neuvotteluja vanhempien, esikoulun opettajan, konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä tarvittaessa koulun opettajan kesken mahdollisimman hyvän koulunaloittamisen turvaamiseksi. Tarvittaessa lapsi voidaan ohjata perheneuvolaan kehitystason arvioimiseksi. Esiopetuksessa on kolmiportainen tukijärjestelmä. Yleinen tuki on osa kaikkea kasvatusta, opetusta ja ohjausta. Tehostettu tuki on yleistä tukea jatkuvampaa, vahvempaa ja yksilöllisempää. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta. (ks. tarkemmin Porin kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma). Jos on todennäköistä, ettei lapsen ole vammaisuuden tai sairauden vuoksi mahdollista saavuttaa perusopetukselle säädettyjä tavoitteita yhdeksässä vuodessa, kestää oppivelvollisuus 11 vuotta. (Perusopetuslaki 628 / 1998, 25, 2. mom.). Lapsi voi osallistua jo 5-vuotiaana päiväkodissa annettavaan maksuttomaan esiopetukseen. Tällöin lapsen esiopetuksen tavoitteet ja sisällöt kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan, HOJKS:iin. Esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyötä kehittää Porissa kasvatus- ja opetustoimen esi- ja alkuopetuksen työryhmä. Yhteistyö oppilashuollossa on tärkeää, jotta työntekijöiden ammattitaito ja resurssit voidaan yhdistää mahdollisimman hyvin tukemaan oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia jo esi- ja alkuopetuksesta lähtien. Porin kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon työryhmässä on edustus eri toimialoilta. Työryhmän tehtävänä on oppilashuollon palvelujen järjestäminen, koordinointi, kehittäminen, arviointi ja seuranta.

19 7. LAPSEN HENKILÖKOHTAINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) yhdessä vanhempien kanssa viimeistään kahden kuukauden sisällä hoitosuhteen alkamisesta. Suunnitelma ohjaa lapsen kanssa tehtävää hoito- ja kasvatustyötä. Siihen kirjataan lapsen vahvuudet, yksilöllinen kehitys, sen tukeminen sekä lapsen perheen kanssa tehtävän yhteistyön muodot. Suunnitelmaa tarkennetaan ja arvioidaan vanhempien kanssa säännöllisesti vähintään kerran sekä syys- että kevätlukukauden aikana. Päiväkodissa ryhmän lastentarhanopettaja vastaa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnasta, toteutuksesta ja arvioinnista yhteistyössä tiimin muiden työntekijöiden kanssa. Päiväkodin ryhmässä, jossa ei ole lastentarhanopettajaa, suunnitelmasta vastaa koko tiimi. Perhepäivähoidossa perhepäivähoidonohjaaja vastaa siitä että kaikille lapsille laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelman laatii perhepäivähoitaja yhdessä vanhempien kanssa. Ryhmäperhepäivähoidossa ryhmäperhepäivähoitajat laativat varhaiskasvatussuunnitelman. Kasvatuskumppanuus lähtee lapsen tarpeista ja varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaa lapsen edun ja oikeuksien toteuttaminen. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja kasvatusvastuu sekä oman lapsensa tuntemus. Henkilöstöllä on koulutuksensa antama ammatillinen tieto ja osaaminen sekä vastuu kasvatuskumppanuuden ja tasavertaisen yhteistyön edellytysten luomisesta. Kasvatuskumppanuuden kautta yhdistyvät vanhempien ja kasvatushenkilöstön tiedot ja kokemukset yhteisessä kasvatustehtävässä lapsen parhaaksi. Kasvatuskumppanuus pohjautuu yhdessä vanhempien kanssa pohdittuihin arvoihin ja se edellyttää keskinäistä luottamusta, tasavertaisuutta, toistensa kunnioittamista ja erilaisuuden hyväksymistä. Varhaiskasvatussuunnitelmassa otetaan huomioon lapsen kokemukset, tämän hetken tarpeet ja tulevaisuuden näkymät, lapsen mielenkiinnon kohteet, vahvuudet sekä lapsen yksilölliset tuen ja ohjauksen tarpeet. Keskustelussa vanhempien kanssa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen

20 kehitystä vahvistaviin myönteisiin puoliin. Lapsen hyvinvointiin liittyvät huolenaiheet ja ongelmat tuodaan esiin mahdollisimman varhain ja konkreettisina ja niihin haetaan ratkaisua yhdessä vanhempien kanssa. Henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma kulkee lapsen mukana hoitopaikasta toiseen aina esikouluun asti. Hoidon päättyessä VASU annetaan lapsen kotiin. Ryhmän henkilökunta huolehtii, että lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen oppimissuunnitelma muodostavat toimivan kokonaisuuden. 8. RYHMÄN VASU Koko tiimi sitoutuu toteuttamaan ja arvioimaan säännöllisesti arjen toimintaa päiväkodin, lapsiryhmän ja lapsen yksilölliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden suuntaisesti. Ryhmän VASU (varhaiskasvatussuunnitelma) on suunnitelma, joka toteutetaan toimintavuoden aikana lapsiryhmässä. Se laaditaan heti toimintakauden alussa. Sitä täydennetään ja arvioidaan toimintavuoden aikana vanhempien kanssa käytyjen VASU-keskustelujen pohjalta. YKSIKÖN VASU RYHMÄVASU LASTEN HENKILÖKOH- TAISET VASUT Ryhmävasussa huomioidaan, että kaikki lapset voivat osallistua toimintaan ikätasonsa ja taitojensa mukaan. Tämä korostuu erityisesti silloin kun ryhmässä on esim. erityistä tukea vaativia tai vieraskielisiä lapsia.

21 9. VARHAISKASVATUKSEN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA ARVIOINTI Arviointi ja pedagogiset keskustelut ovat tärkeä osa varhaiskasvatuksen työntekijöiden ammatillista arkea päivähoidon yksiköissä. Havainnointi ja suunnitelmien kirjaaminen sekä asiakaspalautteet ovat varhaiskasvatuksen suunnittelun, kehittämisen ja arvioinnin keskeisiä välineitä. YksikköVASUn, ryhmän ja henkilökohtaisen VASU:n lisäksi Porin kaupungin varhaiskasvatuksessa on käytössä mm. seuraavat suunnittelun ja arvioinnin välineet: Suunnittelun vuosikello toiminnan kokonaisuuden hahmottamiseksi Alkukeskustelu- ja perehdyttämislomakkeet Itsearviointilomake Kehityskeskustelulomake Tiimiarviointilomakkeet Asiakaspalaute Lisäksi lasten toiminnan arvioinnissa käytetään esim. itsearviointia lapsen ikätaso huomioiden sekä aikuisten toiminnan arvioinnissa erilaisia yksikkökohtaisia lomakkeita. Vanhempien tulee saada osallistua oman lapsensa kodin ulkopuoliseen varhaiskasvatukseen sekä sen suunnitteluun ja arviointiin. Henkilöstön tehtävänä on keskustella vanhempien kanssa lapsen kehitykseen liittyvistä havainnoistaan. Havainnointitieto kirjataan lapsikohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja hyödynnetään koko ryhmän toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Varhaiskasvatuksen johtoryhmän kokoukset, yleis- ja aluekokoukset sekä varhaiskasvatuksen erilaiset työryhmät ovat varhaiskasvatuksen arvioinnin, suunnittelun ja kehittämisen foorumeita. Niissä käytävä avoin ja jatkuva varhaiskasvatuskeskustelu luo pohjan ja muodostaa suunnan tarkoituksenmukaiselle varhaiskasvatuksen suunnittelulle, kehittämiselle sekä varhaiskasvatushenkilöstön koulutukselle.

22 Porilaisen varhaiskasvatuksen sisällön ja suunnittelun foorumit: VARHAISKASVA- TUSPÄÄLLIKKÖ ASIAKASPALAUTE VARHAISKASVATUK- SEN JOHTORYHMÄ ESI- JA ALKUOPETUKSEN TYÖRYHMÄ ERITYISVARHAISKASVA TUKSEN TYÖRYHMÄ HENKILÖKUNNAN PEDAGOGISET KESKUSTELUT JA SUUNNITTELU- KOKOUKSET VANHEMPIEN KANSSA KÄYTÄVÄT KESKUSTELUT TIIMI- KOKOUKSET Y K S I K K Ö KEHITTÄMIS- KESKUSTELUT TYÖNTEKIJÄN ITSEARVIOINTI PERHEPÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ VUOROHOIDON TYÖRYHMÄ LIIKUNTATYÖRYHMÄ OPPILASHUOLLON TYÖRYHMÄ LAATUTYÖRYHMÄ KOULUTUKSET VARHAISKASV. YLEISKOKOUKSET VARHAISKASV. ALUEKOKOUKSET

23 Yksittäisen lapsen arjen laatu varhaiskasvatuksessa pohjautuu Porin kaupungin VASUun, varhaiskasvatusyksikön ja ryhmän VASUun sekä vanhempien kanssa laadittuun lapsen henkilökohtaiseen VASUun. VASUn käyttöön liittyy jatkuva arviointi- ja kehittämistyö. VASU elää lapsen arjessa henkilökunnan työvälineenä. Sekä yksikön, ryhmän että henkilökohtaista VASUa kehitetään lapsen kasvun tahdissa kasvatuskumppanuuden hengessä yhdessä vanhempien kanssa, l a p s e n p a r h a a k s i.

24 LIITE 1 Varhaiskasvatusyksikön VASUn runko PORIN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS VARHAISKASVATUSYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS 1. KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT JA -TAVOITTEET 1.1. Arvoperusta 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Varhaiskasvatuksen tavoitteet 2. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 3.1. Fyysinen ympäristö 3.2. Psyykkinen ympäristö 3.3. Sosiaalinen ympäristö 3. KASVATTAJA VARHAISKASVATUKSESSA 4. LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA 2.1. Leikkiminen 2.2. Liikkuminen 2.3. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen 2.4. Tutkiminen 2.5. Kielellinen ilmaisu ja kommunikointi 5. SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT 5.1. Matemaattinen orientaatio 5.2. Luonnontieteellinen orientaatio 5.3. Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio 5.4. Esteettinen orientaatio 5.5. Eettinen orientaatio 5.6. Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio 6. RYHMÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 7. KASVATUSKUMPPANUUS 8. ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA 9. YHTEISTYÖTAHOT 10. ARVIOINTI

25 LIITE 2 PORIN KAUPUNGIN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällys: 1. PERHEPÄIVÄHOITO KASVATUSYMPÄRISTÖNÄ 1.1. Toimintamuodot ja tilat 1.2. Henkilökunta 1.3. Perhepäivähoidon yhteistyötahot 2. TOIMINTA-AJATUS 2.2. Porin kaupungin varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus 2.3. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 3. PERHEPÄIVÄHOIDON ARVOT 4. KASVATUSKUMPPANUUS JA LAPSEN HENKILÖKOHTAINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (=VASU) 5. PERHEPÄIVÄHOITAJA KASVATTAJANA 6. OPPIMISYMPÄRISTÖ 7. PERUSHOITO 8. FYYSINEN KEHITYS 9. LEIKKI 10. SOSIAALINEN KEHITYS JA VUOROVAIKUTUS 11. KIELELLINEN KEHITYS 12. PERHEPÄIVÄHOIDON ARVIOINTI JA OHJAUS

26

Porin kaupungin VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Porin kaupungin VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite nro 18 / 7.4.2011 (A) Porin kaupungin VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lasten kuvat Koulutuslautakunta 7.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN (VASU) TYÖSTÄMINEN 6 1.1. Porin kaupungin

Lisätiedot

Porin kaupungin sosiaalitoimen PÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2006

Porin kaupungin sosiaalitoimen PÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2006 Porin kaupungin sosiaalitoimen PÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2006 Sosiaalilautakunta 13.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN (VASU) TYÖSTÄMINEN 4 1.1. Porin kaupungin sosiaalitoimen

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus Varhaiskasvatuksen tulevaisuus Kulttuurinen moninaisuus ja palvelut Työelämän muutokset ja palvelut Rahalliset tuet, palvelut Kenen tuottamat palvelut (julkinen, yksityinen) Lasten, vanhempien ja ammattilaisten

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty: Sivistyslautakunta 4.6.2009 31 2 SAATTEEKSI... 3 PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSPALVELUT:... 4 PERHETYÖ:... 4 LASTENNEUVOLA:... 4 SEURAKUNTA:... 5 MUUT TOIMIJAT:...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee kauniissa kansallismaisemassa Pyynikinharjun kainalossa, luonnonsuojelualueen tuntumassa ja Pyhäjärven läheisyydessä. Luonnonläheinen

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Valtakunnalliset linjaukset Kuntatason linjaukset Yksikkötason suunnitelmat

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Tenavat ryhmäperhepäiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Tenavien ryhmäperhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017-2018

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VELLAMON PÄIVÄKOTI Vellamon päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille. Päiväkoti sijaitsee Tammelan kaupunginosassa.

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen henkilöstö Luotu :42

Varhaiskasvatuksen henkilöstö Luotu :42 Varhaiskasvatuksen henkilöstö 2017 Luotu 21.02.2017 15:42 Vastaajastatistiikat Nimi Arvioijat Vastaamassa Vastannut Kärkölä varkahenkilöstö 22 22 17 Yhteensä 22 22 17 Vastausprosentti 100% Lopettaneet

Lisätiedot

MITÄ OLEMME OPPINEET VARHAISKASVATUKSESTA. Kohti elinikäistä oppimista 24.9.2015 Päivi Lindberg

MITÄ OLEMME OPPINEET VARHAISKASVATUKSESTA. Kohti elinikäistä oppimista 24.9.2015 Päivi Lindberg MITÄ OLEMME OPPINEET VARHAISKASVATUKSESTA Kohti elinikäistä oppimista 24.9.2015 Päivi Lindberg 1 Esityksen sisältö Varhaiskasvatus 2000 luvulla VASU strategisena ohjauksen välineenä Varhaiskasvatussuunnitelmatyön

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Osa 1 Koulu työyhteisönä

Osa 1 Koulu työyhteisönä Sisällys Alkusanat...11 Osa 1 Koulu työyhteisönä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilaiden kohtaaminen (Simo Rönty)...15 Jokaisella työntekijällä on oma vastuualueensa...15 Lapsi tarvitsee aikuisia...16

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN KASVUN TUKEMINEN 14.2.2013

LAPSEN JA NUOREN KASVUN TUKEMINEN 14.2.2013 LAPSEN JA NUOREN KASVUN TUKEMINEN 14.2.2013 E N E 30.9.2010 M M Ä N O S A A M 1 Tekijän/Yksikön I S T A nimi LAPSELLE OMINAISET TAVAT TOIMIA Keskeiset pienten lasten kasvatusta ohjaavat asiakirjat Suomessa

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Perhepäivähoito TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017-2018 Perhepäivähoitoa voidaan

Lisätiedot

Porin kristillisen päiväkoti Ankkurin Varhaiskasvatussuunnitelma 2014. Hyväksytty johtokunnassa:

Porin kristillisen päiväkoti Ankkurin Varhaiskasvatussuunnitelma 2014. Hyväksytty johtokunnassa: Porin kristillisen päiväkoti Ankkurin Varhaiskasvatussuunnitelma 2014 Hyväksytty johtokunnassa: SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT JA KASVATUSTAVOITTEET 2.1 Kasvatustavoitteet 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty Suomenkielinen koulutusjaosto Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma 1.8.2016 / päivitetty 1.8.2017 Paikalliseen esiopetussuunnitelmaan tehdyt muutokset Koko suunnitelmassa muutettu Laadukkaan varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 01.08.2006 132 Hyväksytty koulutuslautakunnassa 16.08.2006 110 Hyväksytty koulutuslautakunnassa

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 Varhaiskasvatuksemme pohjautuu Luumäen varhaiskasvatussuunnitelmaan 2017 ja kunkin Lapsen (omaan) varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä Luumäen kunnan

Lisätiedot