HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Tasekirja 2012

2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISKATSAUS 3 Talous 4 Hallinto 5 Luottamushenkilöorganisaatio 10 Henkilöstö 11 Yhteistyötoimikunta 13 TOIMINTAKERTOMUKSET Hämeenlinna-Vanajan seurakunta 14 Lammin seurakunta 22 Hauhon seurakunta 24 Kalvolan seurakunta 26 Tuuloksen seurakunta 28 Hämeenlinnan seurakuntayhtymä 29 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 32 Tuloslaskelma 35 Rahoituslaskelma 37 Investoinnit 38 Tase 39 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 41 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 44 HAUTAINHOITORAHASTO 48 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 51

3 3 YLEISKATSAUS Vuosi 2012 oli Hämeenlinnan seurakuntayhtymän toiminnan neljäs. Yhtymän seurakunnat toteuttavat tehtäväänsä alati muuttuvassa maailmassa ja toimintaympäristössä. Tämän ajan kehityslinjoja ovat kaikkialla yksilökeskeisyyden lisääntyminen, tiedonvälityksen nopeutuminen, elämäntahdin kiihtyminen ja jatkuva muutoksen virta. Kirkon olemus on hyvin erilainen. Se edustaa pyhyyttä ja pysyvyyttä, jatkuvuutta ja yhteisöllisyyttä. Ihmisten uskonnollisuus on yksityistynyt. Osallistuminen ja sitoutuminen kirkkoon instituutiona ja auktoriteettina on ohentunut. Kuitenkin seurakuntalaisten elämäntilanteet ja tarpeet synnyttävät suuria odotuksia kirkon sanomalle ja seurakuntayhteydelle. Taloudellinen eriarvoisuus ja syrjäytymisen uhka kasvavat. Kirkossakin tarvitaan aiempaa suurempaa erilaisuuden kunnioittamista ja eri tavoin ajattelevien ymmärtämistä. Vuosi 2012 oli Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä pääasiallisesti yksituumaisen, vakaan ja sovinnollisen hallinto- ja toimintakulttuurin aikaa. Kaikissa seurakunnissa luottamushenkilöiden aktiivinen ote ja sitoutuminen tehtäviinsä on luonut hyvän hallinnollisen pohjan yhteistyölle. Seurakuntayhtymän seurakunnissa on saatu kokoontua kauniissa kirkoissa ja erittäin monipuolisissa toimitiloissa. Yhtymän antama tuki talous-, kiinteistö- ja hautaustoimen asioissa on merkinnyt seurakunnille sitä, että ne ovat voineet keskittyä perustehtävänsä toteuttamiseen. Vuonna 2010 tapahtunut kirkosta eroamisen kaksinkertaistuminen on vuosina 2011 ja 2012 tasaantunut. Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä on noudatettu vastuullista budjettikuria, mutta kirkollisverokertymän yllättävän nopea lasku varsinkin vuoden 2012 lopussa yllätti kaikki. Tavoite tasapainottaa talous vuoden 2014 loppuun mennessä vaatii erittäin selkeitä ja talouteen todella vaikuttavia toimenpiteitä. Vuoden 2012 toimintakertomus osoittaa, että moninaisista haasteista ja tehtävistä on suoriuduttu. Yhtymän seurakunnat ovat erilaisia ja paikallisesti omaleimaisia. Vahvat perinteet ja toimintatavat kannattelevat, mutta tulevaisuuden haasteet on todennäköisesti kohdattava supistuvien resurssien avulla. Tämä vaatii uudenlaista innovatiivisuutta ja jopa perinteisten toimintatapojen uudelleen arviointia. Kirkollisiin toimituksiin liittyvät mahdollisuudet, juhla-aikojen jumalanpalvelus- ja musiikkielämä sekä rippikoulu ovat yhä vahvoja tukipilareita. Kirkon vahvuus ja voima on jatkossakin siinä, että se tarjoaa sellaista, mitä mikään muu organisaatio ja toimija ei kykene tarjoamaan. Timo Kalaja Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherra

4 4 TALOUS Seurakuntayhtymän neljäs talousarvio vuodelle 2012 laadittiin 0,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, mutta tilinpäätöksessä päädyttiin 1,0 miljoonan euron alijäämään. Verotulot alittivat arvion 0,7 miljoonaa euroa ja varsinkin marraskuun sekä joulukuun verotilitykset olivat huonoja. Henkilöstökulut toteutuivat budjetoidusti. Tuloveroprosentti oli kertomusvuonna 1,15 prosenttia. Hyväksyessään talousarvion vuodelle 2011 yhteinen kirkkovaltuusto velvoitti yhteisen kirkkoneuvoston järjestämään toiminnan ja talouden seurannan sekä seurakuntayhtymän strategian valmistelun siten, että talousarvion tasapainottaminen on mahdollista. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi talous- ja henkilöstöjaoston toimimaan talouden tasapainottamisen laadintatyöryhmänä. Tasapainottamistyötä on tehty sekä kevään 2011 että kevään 2012 aikana erityisesti talousarvion laadintaohjeiden valmistelun yhteydessä. Tavoitteena on, että alijäämäisistä talousarvioista päästään eroon kuluvan vaalikauden aikana. Alijäämät olivatkin aiempina vuosina pienentyneet, mutta vuoden 2012 lopun verokertymän voimakasta laskua ei osattu ennakoida. Vielä lokakuussa nähtiin tilanne paljon valoisampana. Seurakunnittain tarkasteltuna on talousarviota noudatettu kiitettävästi. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän toimintamenot toteutuivat budjettiin verrattuna prosenttisesti. Suurin talousarvion ylitys tapahtui hautaustoimen henkilöstömenoissa euroa. Seurakuntayhtymän tasolla tarkasteltuna toimintatuotot ylittivät talousarvion eurolla ja toimintakulut alittivat talousarvion eurolla, joten toimintakate oli euroa talousarviota parempi. Verotulot vähennettynä keskusrahastomaksulla jäivät euroa alle talousarvion. Vuosikate on euroa alijäämäinen, mutta euroa talousarviota huonompi. Satunnaiset tuotot euroa koostuivat viiden määräalan ja kahden asuntoosakkeen myynnistä. Tilikauden alijäämä on euroa. Vuoden 2012 merkittävin investointi oli Vuorentaan kappelin krematorion laajennusosan rakennustyö. Investointia kohdistui vuodelle 2012 yhteensä euroa. Työ valmistuu touko-kesäkuussa Kaikkiaan investointeihin käytettiin euroa. Seurakuntayhtymän rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyi tasapainoisena koko vuoden. Seurakuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista velkaa. Seurakuntien talouteen vaikuttavat voimakkaasti kirkon jäsenmäärän kehitys, työllisyyden kehitys paikallisesti, taloustilanne yleisesti sekä verovähennysten nostaminen. Kirkosta eroajat ovat useimmiten nuoria ja vaikutus verotilitysten kertymiseen tapahtuu viiveellä, mutta pysyvästi. Yhtymän seurakunnissa jäsenmäärä on vähentynyt vuosien aikana yli tuhannella jäsenellä. Koko kirkkoa koskevana suurena haasteena voidaan pitää kysymystä, miten kirkon jäsenyyden merkitystä voidaan vahvistaa. Myös keskustelu kirkon ja seurakuntien rakenteesta käy vilkkaana ja tavoitteena onkin saavuttaa riittävän kokoisia talousyksiköitä, jotka pystyvät turvaamaan seurakunnallisten palveluiden saatavuuden jäsenille. Tästä Kirkolliskokous tekee päätöksiä toukokuussa 2013.

5 5 HALLINTO Taustaa Seurakuntayhtymään on kuulunut vuoden 2011 alusta viisi seurakuntaa: Hauho, Hämeenlinna- Vanaja, Kalvola, Lammi ja Tuulos. Rengon seurakunta teki vuonna 2010 päätöksen liittyä Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan vuoden 2011 alusta. Marraskuussa 2010 järjestetyissä seurakuntavaaleissa valittiin 51-jäseniseen yhteiseen kirkkovaltuustoon edustajia Hauholta viisi (5), Hämeenlinna-Vanajasta kolmekymmentäneljä (34), Kalvolasta neljä (4), Lammilta viisi (5) ja Tuuloksesta kolme (3). Perussääntö Seurakuntayhtymän perussääntö hyväksyttiin vuonna 2008 kaikissa seurakuntayhtymään liittyneiden seurakuntien kirkkovaltuustoissa. Perussäännön mukaan seurakunnat hoitavat kaiken seurakunnallisen toiminnan ja seurakuntayhtymä hoitaa talous- ja henkilöstöhallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen. Perussäännön voimaantulopäivästä lukien seurakuntien omaisuus ja velvoitteet ovat kuuluneet seurakuntayhtymälle. Perussäännön mukaan seurakuntayhtymän ensimmäiset kaksi vuotta (2009 ja 2010) olivat siirtymäaikaa, jolloin seurakuntien toiminnan laatu ja määrä taloudellisesti turvattiin. Vuoden 2011 alusta oli tarkoitus siirtyä täysimääräisesti verotulojen jäsenmääräperusteiseen jakomalliin, jossa verotulot vähennettyinä verotuskustannuksilla ja keskusrahastomaksuilla jaetaan seurakunnille ja yhtymälle suhteessa 61 % - 39 %. Seurakunnille jaettava osuus jaetaan suhteessa seurakuntien väkilukuun edellisen tammikuun 1. päivän väkilukujen suhteen mukaisesti. Tämä jakomalli olisi kuitenkin johtanut pienten seurakuntien toimintamäärärahojen osalta erittäin vaikeaan taloudelliseen asemaan, joten vuoden 2011 talousarviota tasapainotettiin euron osuudella Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimintamäärärahoista. Vastaavasti vuoden 2012 talousarvioon tasapainotusta tehtiin euron edestä pienempien seurakuntien eduksi. Seurakuntayhtymän tilintarkastajat totesivat muistiossaan yhteiselle kirkkoneuvostolle, että seurakuntayhtymän perussäännön 4 koskee tulonjakoperusteita seurakuntien kesken ja että tulonjakoperusteita ei ole noudatettu perussääntöön kirjoitetun vuosien siirtymäajan jälkeen. Tilintarkastajat totesivat, että perussäännön säännöksiä tulisi noudattaa tai vaihtoehtoisesti perussäännön sisältö tulisi sopeuttaa vastaamaan realistista taloudellista tilannetta. Perussäännön tarkistaminen hyväksyttiin yksimielisesti joulukuun yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa. Tarkistetun perussäännön 4 mukaan seurakuntien jako-osuudet määräytyvät edelleen niiden jäsenmäärän perusteella, mutta perustelluista syistä yhteinen kirkkoneuvosto voi poiketa jakoperusteista. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa vuosittain talous- ja toimintasuunnitelman yhteydessä verotulojen jakoosuudet seurakuntayhtymälle ja sen seurakunnille.

6 6 Yhteinen kirkkovaltuusto Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet 2012: Hauhon seurakunta: Ville Honkasaari, Tiia Nurminen, Markku Ormala, Mari Rantio, Aila Tapola. Hämeenlinna-Vanajan seurakunta: Kalervo Aaltonen, Erkki Alanen (pj), Aulis Ansaharju, Ulla Appelroth, Iija Filen, Kari Heiskanen, Olli Heiskanen, Ilkka Iivari, Anniina Iivonen, Juha Isosuo, Erkki Jaalama, Eetu Jahkonen, Ruut Kallioinen, Aarne Kauranen, Heikki Kilpeläinen, Aapo Kivinen, Jarmo Kulmala, Kylli Kylliäinen, Leena Lehtimäki, Satu Leppänen (vpj), Ossi Lapisto, Terttu Mertanen, Pentti Nyholm, Kirsi Ojansuu-Kaunisto, Ari Palomäki, Leena Pietilä, Ulla Pullola, Sari Rautio, Jaana Rusko-Laitinen, Markku Salmisaari, Terhi Sortila, Jarmo Vainio, Pirkko Valkama, Jutta Äijälä. Kalvolan seurakunta: Riitta Aumo, Olli Ilomäki, Kari Malmivaara, Anja Välimaa. Lammin seurakunta: Anja Huostila (1.4 alkaen), Mari Huostila, Aki Kaivola, Jorma Lundström, Pirjo Sandelius, Toivo Wilenius (31.3 asti). Tuuloksen seurakunta: Taisto Jantunen, Heikki Karisto, Antti Ranki. Sihteeri: viestintäpäällikkö Leila Alivuotila. 51-jäseninen yhteinen kirkkovaltuusto käyttää seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa kirkkolain ja kirkkojärjestyksen nojalla. Kertomusvuonna yhteisellä kirkkovaltuustolla oli neljä kokousta, joissa kirjattiin 46 pykälää. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti seuraavista asioista: Hallintoa ja taloutta koskevat päätökset: taloussäännön hyväksyminen Tuuloksen pappilan palovahingon kertakorvauksen hyväksyminen tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen varainhoitovuodelta 2011 lisämäärärahojen myöntäminen Kalvolan seurakuntatalon korjaustyön loppuunsaattamiseen sekä Kalvolan ja Lammin maanrakennustöihin vastineen antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön koskien Tuuloksen pappilan palovahinkokorvauksen käyttämistä tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2013 hautaustoimen ohjesäännön hyväksyminen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio sekä investoinnit vuodelle 2013 perussäännön tarkistaminen Muut asiat: yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvostojen seminaari seurakuntien rakennemuutoksesta Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajina toimivat tuomiokapitulin määrääminä Hämeenlinna- Vanajan seurakunnan kirkkoherrat Kari Koivu (30.9 asti) ja Timo Kalaja (1.10 alkaen). Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet 2012: Hauhon seurakunta: Aila Tapola. Hämeenlinna-Vanajan seurakunta: Aulis Ansaharju, Seppo Eloranta, Mikko Hieta, Margit Häkkinen, Anniina Iivonen, Ruut Kallioinen, Aarne Kauranen, Heikki Kilpeläinen (vpj.), Leena Pietilä, Ulla Pullola, Sari Rautio, Markku Salmisaari. Kalvolan seurakunta: Riitta Aumo. Lammin seurakunta: Jorma Lundström. Tuuloksen seurakunta: Taisto Jantunen. Sihteeri: talousjohtaja Kai Kauppinen. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksiin ovat myös osallistuneet yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajat, seurakuntayhtymän johtoryhmän jäsenet, seurakuntien kirkkoherrat ja talouspäällikkö.

7 7 17-jäseninen yhteinen kirkkoneuvosto toimii kirkkolain sille säätämän tehtävän mukaisesti seurakuntayhtymän toimeenpano- ja hallintoelimenä. Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän hallintoa, talouden ja omaisuuden hoitoa, valmistella yhteisen kirkkovaltuuston käsittelemät asiat ja panna täytäntöön sen päätökset sekä valvoa seurakuntayhtymän etua. Kertomusvuonna yhteisellä kirkkoneuvostolla oli seitsemän kokousta, joissa kirjattiin 103 pykälää. Tärkeimmät päätökset yhteiselle kirkkovaltuustolle esiteltyjen asioiden lisäksi olivat: Valinnat: edustajien valinta Hämeenlinnan seurakuntayhtymän piispantarkastuksen ( ) käynnistyksen suunnitteluun Hallintoa ja taloutta koskevat päätökset: seurakuntayhtymän/seurakuntien talous- ja toimintasuunnitelmien laatimisohjeet vuosille osakehuoneistojen myyntejä palaute seurakuntien rakennemuutoksen ohjaustyöryhmän loppuraportista Tuuloksen seurakunnan tilantarveselvityksen käsittely hautausmaksujen ja haudanhoitohinnaston vahvistaminen lausunnon antaminen Vanhan hautausmaapuiston peruskunnostuksen yleissuunnitelmaluonnoksesta Yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaosto Yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaoston jäsenet 2012: Hauhon seurakunta: Aila Tapola. Hämeenlinna-Vanajan seurakunta: Seppo Eloranta (vpj.), Ruut Kallioinen, Aarne Kauranen, Heikki Kilpeläinen (pj.), Sari Rautio. Lammin seurakunta: Jorma Lundström. Sihteeri: talouspäällikkö Marco Björkskog. Talous- ja henkilöstöjaoston kokouksiin ovat myös osallistuneet yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajat ja seurakuntayhtymän johtoryhmän jäsenet. Yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaosto käsitteli virka- ja työehtosopimusten soveltamiseen, kiinteistöjen hoitoon, hankintoihin, tilinpitoon ja varojen hoitamiseen liittyviä asioita sekä valmisteli asioita yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kertomusvuonna jaostolla oli yhdeksän varsinaista kokousta, joissa kirjattiin 120 pykälää. Tämän lisäksi kevään aikana kokoonnuttiin kaksi erillistä kertaa talouden tasapainottamistyön merkeissä. Talous- ja henkilöstöjaoston tärkeimmät päätökset yhteiselle kirkkoneuvostolle esiteltyjen asioiden lisäksi olivat: Hallintoa ja taloutta koskevat päätökset: seurakuntayhtymän talouskehityksen ja sijoitusten seuranta kirkon palkkaratkaisu 2012 Vuorentaan krematorion uunin ja laajennuksen rakentajien valinnat ja hankkeen etenemisen seuranta liittyminen Tampereen IT-alueen puhelinpalveluiden puitesopimukseen ja puhelinjärjestelmähankkeen etenemisen seuranta puun myynti Poltinahon seurakuntatalon alakerran nuorisotilojen (ns. Gospel-Cafe) muutostyön palautus lisävalmisteluun, koska hankkeen kustannusarvio ylittyi merkittävästi

8 8 Muut asiat: talouden tasapainottamisohjelman laadintaa vapautuneiden virkojen ja työsuhteiden täyttöjen käsittelyt yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvostojen seminaarin valmistelu Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenet 2012: Hauhon seurakunta: Ville Honkasaari. Hämeenlinna-Vanajan seurakunta: Kalervo Aaltonen, Antti Hieta, Erkki Jaalama (vpj), Jaana Karenius, Jarmo Kulmala (pj), Ossi Lapisto, Maire Lepistö, Sirkka Norvapalo, Reetta-Maria Tolonen-Salo. Kalvolan seurakunta: Markku Pietilä. Lammin seurakunta: Anja Huostila. Tuuloksen seurakunta: Anu Perttunen. Sihteeri: kiinteistösihteeri Tuija Niemi-Nikkola. Kiinteistöja hautaustoimen johtokunnan kokouksiin ovat myös osallistuneet yhteisen kirkkoneuvoston edustaja ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajat, kiinteistöpäällikkö, hautaustoimen päällikkö ja talousjohtaja. 13-jäseninen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on kertomusvuoden aikana pitänyt seitsemän kokousta, joissa kirjattiin 108 pykälää. Johtokunnan tehtävänä on johtaa, suunnitella, valvoa ja kehittää seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustointa sekä suorittaa riittävässä määrin kiinteistötarkastuksia. Kertomusvuonna johtokunta tutustui kokousten yhteydessä Poltinahon seurakuntataloon, Kalvolan seurakuntataloon, Rengon pappilaan, Vuorentaan kappeliin ja hautausmaahan sekä Vanajan kirkkoon, seurakuntakotiin ja hautausmaahan. Tuuloksen kirkkoon ja laadittuun korjaussuunnitelmaan tutustuttiin erillisellä käynnillä Johtokunnassa käsitellyt tärkeimmät asiat yhteiselle kirkkoneuvostolle esiteltyjen asioiden lisäksi olivat: Valinnat: Tuuloksen toimintatilakartoitus työryhmän valinta Hallintoa ja taloutta koskevat päätökset: kiinteistö- ja hautaustoimen talous- ja toimintakertomusten käsittely Vuorentaan krematorion uunin ja laajennuksen rakentamisen suunnittelu ja seuranta hautaustoimen ohjesäännön käsittely Rengon hautausmaiden kartoituksen tilaaminen laaditun metsäsuunnitelman käsittely Tuuloksen pappilan palovahingon käsittely Kalvolan seurakuntatalon vesivahingon käsittely Tuuloksen seurakunnan tilantarveselvityksen käsittely kiinteistö- ja hautaustoimen talous- ja toimintasuunnitelmien sekä investointiesitysten käsittely vuosille hautausmaksujen ja haudanhoitohinnaston käsittely Muut asiat: keskustelut kiinteistöjen kuntokartoituksista keskustelut Vapaaehtoiskeskus Pysäkin toimitiloista

9 9 Tilintarkastajat Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilintarkastajina toimivat Helge Saarinen (KHT), Heikki Itkonen (HTM) ja Jari Määttänen (KHT, JHTT). Valvontatilintarkastajana toimi Jorma Anttila (KHT). Tilintarkastajat pitivät kertomusvuonna kolme kokousta. Kokouksissa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja esittelivät seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien toimintaa ja taloutta sekä raportoivat ajankohtaisista aiheista mm. taloustilanteen ja verotulojen kehittyminen, talousarvion 2013 laadintaperusteet, suoritetut kilpailutukset ja omaisuuden realisoinnit, Tuuloksen pappilan palovahinko, Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherran vaali ja katsaus Kirkon eläkelaitoksen haasteisiin. Lisäksi vuoden ensimmäisessä kokouksessa viestintäpäällikkö esitteli Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan tiedotuksen. Kolmannessa kokouksessa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä esitteli Hämeenlinna- Vanajan seurakunnan diakoniatyön sekä perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja perheasiain neuvottelukeskuksen työn. Lisäksi kolmannen kokouksen yhteydessä tutustuttiin myös Loimalahden leirikeskukseen. Valvontatilintarkastaja suoritti neljä valvontatilintarkastusta, joista laaditut tarkastusmuistiot on käsitelty talous- ja henkilöstöjaoston kokouksissa. Seurakunnat internetissä Kaikilla Hämeenlinnan seurakuntayhtymän seurakunnilla ja seurakuntayhtymällä on käytössä internet-sivustot, joista löytyy tietoa seurakuntien toiminnasta ja tapahtumista. Hauhon seurakunta Kalvolan seurakunta Tuuloksen seurakunta Hämeenlinna-Vanajan seurakunta Lammin seurakunta Hämeenlinnan seurakuntayhtymä Seurakunnat sosiaalisessa mediassa Hämeenlinna-Vanajan seurakunta Facebookissa: Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

10 10 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Yhteinen kirkkovaltuusto 51 jäsentä Tilintarkastajat 3+1 jäsentä Yhteinen kirkkoneuvosto Talous- ja henkilöstöjaosto jäsentä 1+6 jäsentä Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 1+12 jäsentä Hämeenlinna-Vanajan Lammin Hauhon Kalvolan Tuuloksen seurakuntaneuvosto seurakuntaneuvosto seurakuntaneuvosto seurakuntaneuvosto seurakuntaneuvosto 1+16 jäsentä 1+12 jäsentä 1+10 jäsentä 1+10 jäsentä 1+8 jäsentä Lähetys- ja aikuistyön Lähetystyön Lähetystyön Lähetystyön Lähetystyön johtokunta 1+8 jäs. työryhmä työryhmä työryhmä vastuuryhmä Lapsi- ja nuorisotyön Palvelutoiminnan Lapsi- ja nuorisotyön Lapsi- ja nuorisotyön Diakoniatyön johtokunta 1+8 jäs. työryhmä työryhmä työryhmä vastuuryhmä Diakoniatyön Ystävyyssrk-toiminnan Diakoniatyön Diakoniatyön johtokunta 1+8 jäs. työryhmä työryhmä työryhmä Musiikkityön Projektityyppiset Musiikki- ja jumalanjohtokunta 1+8 jäs. työryhmät palvelustyön työryhmä Perheasiain neuvottelu- Tiedotustyön kesk. johtokunta 1+4 jäs. työryhmä Sairaalasielunhoidon johtokunta 1+8 jäs. Tiedotuksen neuvottelukunta 1+6 jäs.

11 11 HENKILÖSTÖ HENKILÖSTÖTAULUKKOJA HENKILÖMÄÄRÄN MUKAAN HENKILÖSTÖ Hauho HML- Vanaja Kalvola Lammi Tuulos Yhtymä Yhteensä Papisto Perheneuvonta 6 6 Sairaalasielunhoito 2 2 Kirkkomusiikki Diakoniatyö Nuorisotyö Lapsityö Lähetystö 2 2 Tiedotus 3 3 Kirkkoherranvirasto Talous-, yleis- ja hlöstöhallinto 9 9 Kiinteistö ja kirkonpalvelustyö Hautaustoimi HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ Henkilöstön keski-ikä on 47,7 vuotta. Naisten keski-ikä on 46,7 vuotta ja miesten 50,1 vuotta.

12 12 Henkilöstö -sukupuolijakauma työaloittain Kaikki Miehet Naiset Papisto Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Kirkkomusiikki Diakoniatyö Nuorisotyö Lapsityö Lähetystyö Tiedotus Seurakuntatyö yhteensä Kirkkoherranvirasto Talous-, yleis- ja hlöstöhallinto Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö Hautaustoimi Yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ Henkilöstö-sukupuolijakauma Kaikki Miehet Naiset Naisten osuus Viranhaltijat ,2 % Viransijaiset ,8 % Työsopimussuhteiset-vakinaiset ,8 % Työsopimussuhteiset-määräaik ,8 % KAIKKI YHTEENSÄ ,3 % Ikä- ja sukupuolijakauma < 25 v M N M N M N M N M N M N M N M N M N Vakinaiset viranhaltijat Viransijaiset Vakinaiset työsopimussuht Määräaik. työsopimussuht YHTEENSÄ

13 13 SAIRAUSPOISSAOLOT 2012 Vuosivertailu Sairauslomien pituus kpl päivät kpl pv kpl pv kpl pv 1-3 päivää päivää päivää yli 30 päivää Työtapat sis. sis. Yhteensä Työtapaturmia oli kaikkiaan 11, joista seitsemän johti sairauslomiin. Vuonna 2012 sairauspoissaolojen keskiarvo oli 16,4 (12,7) poissaolopäivää / henkilö (laskettu henkilöstömäärän mukaan). YHTEISTYÖTOIMIKUNTA Yhteistyötoimikunnan jäsenet vuonna 2012: Kai Kauppinen (pj.), Antti Herkkola, Kari Koivu, Nina Kainulainen, Kalle Roine, Lauri Nurmi, Ilona Seppänen ja Sami Takala. Sihteeri: Tuija Niemi-Nikkola. Seurakuntayhtymän ja sen henkilöstön välisen yhteistoiminnan tarkoituksena on edistää työsuojelua ja työssä jaksamista sekä turvata henkilöstön tiedonsaanti- ja vaikuttamismahdollisuudet. Yhteistoimintaa varten seurakuntayhtymässä on yhteistyötoimikunta, joka käsittelee yhteistoimintasopimuksen piiriin kuuluvia asioita. Yhteistyötoimikunnan tavoitteena on kehittää ja vahvistaa työilmapiiriä niin, että henkilöstö voi tuntea keskinäistä arvostusta ja yhteenkuuluvuutta. Vuonna 2012 käsiteltyjä keskeisiä asioita olivat: yhteistoiminnan piiriin kuuluvista asioista huolehtiminen, henkilöstön fyysisen ja psyykkisen jaksamisen tukeminen, toimintakertomuksen käsittely, työterveyshuollon korvaushakemus, yhteistyötoimikunnan taloussuunnitelman laatiminen vuodelle 2013 ja toimintasuunnitelman laatiminen vuosille Toimintavuoden alusta otettiin käyttöön vuoden 2011 lopulla hyväksyttyä varhaisen puuttumisen mallia, joka laadittiin yhdessä työterveyshuollon edustajien kanssa. Ns. Kunnon päivät järjestettiin seurakunnittain tai työmuodoittain ja ne ovat osaltaan vahvistaneet ja edistäneet yhteistyötä ja me-henkeä. Yhteistyötoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana neljä kertaa, pöytäkirjapykäliä kertyi yhteensä 57. Toimikunnan työskentely sujui tavoitteiden mukaisesti rakentavassa hengessä keskustellen ja ratkaisuja pohtien.

14 14 Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston jäsenet 2012: Kari Koivu (pj asti), Timo Kalaja (pj alkaen) Kalervo Aaltonen, Erkki Alanen, Kari Heiskanen, Aarne Kauranen, Heikki Kilpeläinen, Aapo Kivinen, Kylli Kylliäinen, Leena Lehtimäki, Terttu Mertanen, Pentti Nyholm, Leena Pietilä (vpj.), Sari Rautio, Terhi Sortila, Jarmo Vainio, Pirkko Valkama ja Jutta Äijälä. Sihteeri: hallinnon sihteeri Kaija Humpila. Seurakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2012 kahdeksan kertaa. YLEISKATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINTAAN 2012 Hämeenlinna-Vanajan seurakunta toteuttaa tehtäväänsä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa ja toimintaympäristössä. Ainoa pysyvä on jatkuva muutoksen virta. Yhteiskuntamme arvoilmastoa on leimannut elämän yksityistyminen, yksilöllisyyden korostuminen, moniarvoisuus ja taloudellinen eriarvoisuus. Yhä useampi yhteiskuntamme ongelma on myös eettinen ja moraalinen. Seurakuntamme perustehtävä on kirkas: Kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Seurakuntamme arvot ovat samat kuin koko kirkossa: Pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Seurakunnan visio nousee sen perustehtävästä: antaa tilaa uskoa Jumalaan, rohkaisee elämään kristittynä ja tarjoaa seurakunnan jäsenyydelle konkreettisen ja näkyvän merkityksen. Luottamushenkilöiden aktiivinen ote ja sitoutuminen tehtäviinsä on luonut hyvän hallinnollisen pohjan ja tuonut edelleen päätöksenteon lähelle käytännön toimintaa. Toiminta- ja hallintokulttuuri on ollut vakaa ja asiallinen. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa saadaan tehdä työtä kauniissa kirkoissa ja erittäin monipuolisissa ja käyttökelpoisissa muissa toimitiloissa. Seurakuntayhtymän tuki ja palvelut ovat toimineet erinomaisesti niukkenevista resursseista huolimatta. Vuodelle 2012 asetetuista tavoitteista parhaiten toteutuivat perheiden ja vanhemmuuden tukeminen sekä eri työalojen yhteistoiminnan lisääntyminen. Erityisesti kirkollisten juhla-aikojen jumalanpalvelus- ja musiikkielämä on vahvaa. Adventin ja jouluajan tilaisuuksissa oli osallistujia lähes neljännes enemmän kuin aiemmin. Kaupungin ja seurakunnan suhteet ovat hyvät ja avoimet, mikä näkyy vahvimmin Pysäkin toiminnassa. Hämeenlinna-Vanajan seurakunta on toteuttanut tehtäväänsä monipuolisesti ja kyennyt tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa vastaamaan ihmisten odotuksiin ja tarpeisiin. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli myönsi syksyllä 2011 kirkkoherra Kari Koivulle eron eläkkeelle siirtymistä varten. Uuden kirkkoherran valitsemiseksi Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa käytiin kirkkoherranvaali keväällä Luottamushenkilöistä ja viestinnän työntekijöistä muodostettu työryhmä suunnitteli vaaliviestinnän. Vaalien äänestysprosentiksi tuli 6,9 %. Vaalissa annettiin yhteensä 2315 äänestyslippua, joista 7 oli hylättyjä. Kirkkoherraksi

15 15 valittiin 1318 äänellä Timo Kalaja. Markku Antola sai 772 ääntä ja Tapani Vanhanen 218 ääntä. Uusi kirkkoherra aloitti työnsä Hämeenlinna-Vanajan seurakunta järjesti yhdessä Kansan Raamattuseuran kanssa valtakunnallisen kesätapahtuman, Sanan Suvipäivät. Hämeenlinnan Jäähalli tarjosi hyvät puitteet pääohjelmalle ja Metritiskiareena lasten ohjelmalle. Rinnakkaistilaisuuksia järjestettiin Poltinahon seurakuntatalossa. Koko perheen tapahtuma sisälsi tavoitteidensa mukaisesti rohkaisevaa raamatunopetusta, yhteistä rukousta, monipuolista musiikkia, teatteria, kanavia. Juhlavieraiden viihtymisen takasi noin satapäinen talkoolaisjoukko, joka huolehti monenlaisista tehtävistä ja palveluista juhlien aikana. Juhlien pääsihteerinä toimi kappalainen Sampo Kujala. TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA NIIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Yleinen seurakuntatyö Työalojen rajat ylittävä yhteistyö kotien ja perheiden eheyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi on konkreettisesti alkanut, koska perhetyön tiimi on toiminnassa. Perhemessussa lapsiperheet voivat turvallisesti yhdessä kokea hiljaisuutta ja pyhyyttä. Perhemessussa perhe on nimenomaan messun tekijä eikä yksipuolisesti kohde. Vuosikymmeniä vanha Ahveniston juhannusjuhla on parina viime vuonna pidetty Rengon Kirkkojärven rannassa. Juhlasta ovat vastanneet entisen Rengon työntekijät ja vuorovuosin joku seurakuntamme työala. Tämä järjestely lisää juhlan vaihtelevuutta ja kuormittaa ennakoivasti ja tasapuolisesti eri työntekijäryhmiä. Kaupungin toimet Ahveniston urheilupuiston kunnostamiseksi ohjaavat seurakunnan pohtimaan juhlan palauttamista Ahvenistolle. Kaupungin ja seurakunnan yhteistyö jatkui hyvänä erityisesti Vapaaehtoiskeskus Pysäkin puitteissa. Avoimuuden ja tiedonkulun parantaminen on seurakunnankin pysyvä tavoite, siihen kuuluu tiedonkulun kaikensuuntainen lisääminen. Kotisivuja on kehitetty ja seurakuntaneuvoston pöytäkirjat ovat olleet seurakunnan kotisivuilla luettavina. Koulutusmahdollisuuksia henkilöstölle on ollut tarjolla riittävästi. Koulutustarpeen tulee nousta entistä vahvemmin työlle asetetuista tavoitteista käsin. Henkilöstökyselyn tulosten mukaan koulutuspalveluiden saamiseen on oltu tyytyväisiä. Kirkkoherranvirasto Kirkkoherranvirastossa on lokakuussa 2012 otettu käyttöön uusi valtakunnallinen Kirjurijäsentietojärjestelmä. Digitoidun aiheiston indeksointi ja tarkistaminen sekä jäsentiedon uuden ohjelman myötä muuttunut sukuselvitysten ja sukututkimusten laadinta aiheuttavat vielä runsaasti lisätyötä.

16 16 Viestintä Vuosi 2012 oli viestinnällisesti erittäin vilkas ja vaativa. Perustyön lisäksi keväällä käytiin kirkkoherranvaali, kesällä Hämeenlinnassa järjestettiin Sanan Suvipäivät, syksyllä toteutettiin puhelinuudistus ja otettiin käyttöön kirkon uusi graafinen ilme. Viestintä on onnistunut välittämään seurakuntalaisille ja työntekijöille ajantasaista, täsmällistä ja monipuolista tietoa seurakunnan sanomasta, tehtävästä, toiminnasta ja taloudesta eri viestintäkanavia käyttäen. Sosiaalisen median ansiosta viestintä on entistä vuorovaikutteisempaa. Verkostoituminen koko kirkon viestinnän tekijöiden kanssa lisää näkemystä, osaamista ja voi parhaimmillaan lisätä resursseja. Kirkkoherranvaalit olivat erittäin hyvin esillä mediassa, ja vaalitapahtumat keräsivät satoja ihmisiä. Vaaliviestintä onnistui erinomaisesti. Viestintä toi Hämeenlinnan alueelle Jouluradion, joka tavoittaa tasaveroisesti kaikki seurakuntalaiset, myös kirkosta etääntyneet kohderyhmät, kuten nuoret aikuiset. Viestintä tekee jatkuvaa yhteistyötä muiden työalojen, johdon, luottamushenkilöiden, koko kirkon viestijöiden, ulkopuolisten avustajien, median ja seurakuntalaisten kanssa. Seurakunnan Facebook-sivu toimi toistaiseksi lähinnä uutiskanavana. Diakoniatyö Diakonian tavoitteet hädässä ja avun tarpeessa olevien yksittäisten ihmisten kohtaamisessa ja vierellä hetken matkaa kulkemisessa ovat kaikkien toiminta-alueiden kohdalla toteutuneet hyvin. Kaikkiin kotikäyntipyyntöihin on vastattu ja kaikkien vastaanotolle hakeutuneiden henkilöiden elämäntilanne ja avuntarve on kartoitettu. Vastaanotolle hakeutui entistä enemmän taloudellisessa ahdingossa eläviä ihmisiä ja sen myötä Kirkon diakoniarahastosta haettiin ja saatiin aiempaa enemmän avustuksia. Velka-asioiden selvittely organisoitui työparin tehtäväksi ja lisääntyi huomattavasti. Myös oman seurakunnan diakoniarahastosta haettiin entistä enemmän johtokunnan myöntämiä taloudellisia avustuksia. Tavoitteiden mukaisesti yhteistyö seurakunnan sisällä on vahvistunut, mm. yhteistyö lapsityön kanssa on lisääntynyt. Yhteistyössä organisoituna kolme rippikouluryhmää kävi vierailulla vanhusten hoivakodeissa. Hämeenlinnan diakoniayhdistys ry tuki diakoniatyötä antamalla euron rahalahjoituksen oman seurakunnan diakoniarahastolle ja lahjoittamalla 150 kahvipakettia jaettavaksi Vähävaraisten joulujuhlassa. Perhe- ja kriisityön tavoitteisiin oli kirjattu ylivelkaantuneisiin liittyvien kysymysten esillä pitäminen sekä asiakkaiden yhteydenottoihin reagoiminen tilanteen edellyttämällä tavalla. Tästä johtuen velka-asioiden selvittelyn osuutta lisättiin vastaanottotyössä, kun yksi työntekijä työparina palkkiotoimisen velka-asioiden selvittelijän kanssa keskittyi velkaantuneisiin ja maksuvaikeuksissa oleviin asiakkaisiin.

17 17 Yhteistyössä Marttojen kanssa toteutettiin kotikäynnit 20 perheeseen Marttojen kotirumba rullaamaan! - hankkeen tiimoilta. Perheet löytyivät diakonian, sosiaalitoimen ja neuvolan asiakkaista. Vammaistyössä työn painopiste oli kehitysvammatyössä, jossa korostui vammaisten seurakuntalaisten sielunhoidollinen kohtaaminen hartauksien, kirkkopyhien, retkipäivien ja leirien yhteydessä. Vuosi 2012 oli Pysäkin kahdeksastoista toimintavuosi. Vuoden lopussa Pysäkin rekisterissä oli 497 vapaaehtoista (498/2011). Toimintamuotoina olivat mm. ystävätoiminta, akuuttipalvelu, laitostoiminta, käsityöpiirit, hartaudet, jumppa- ja seurapeliryhmät, ohjelmatoiminta, kahvio- ja leivontaryhmät, vapaaehtoisten koulutus, retket, leirit, tilaisuudet, arkihartaudet ja myyjäiset. Päiväryhmien lisäksi iltaisin Pysäkillä kokoontui useita vertaistukiryhmiä. Tilat ovat arkipäivien osalta käytössä lähes joka päivä aamusta iltaan. Loppuvuoden aikana aloitettiin selvitykset Pysäkin tilojen siirtämisestä ns. vanhaan kirjastoon ja selvitystyö yhdessä eri yhdistysten kanssa jatkuu vuonna 2013 tavoitteena usean toimijan yhteinen kumppanuustalo. Vuoden aikana Pysäkin toimintaa on pyritty suuntaamaan vahvemmin laitoksista koteihin ja avoimiin päivätoimintoihin, kuten jumpat, ohjelmahetket ja erilaiset ryhmät. Tätä työtä organisoidaan kumppanuustoiminnan nimikkeen alla Voutilakeskuksessa, Keinusaaren palvelukeskuksessa ja Rengon Raitaharjussa. Kumppanuustoiminnasta vuoden aikana saadut kokemukset puoltavat toiminnan jatkamista. Erityisenä haasteena oli edelleen vapaaehtoisten lisääntynyt toive tehdä enemmän lyhytaikaisia tai kertaluonteisia tehtäviä kuin pitempiaikaisesti sitovia tehtäviä. Tätä toivetta tulee kuunnella ja järjestää toiveisiin sopivia tehtäviä, mutta toisaalta enemmän sitoutumista vaativiin ryhmiin on vaikea löytää ryhmänohjaajia. Lähiötyön yleistavoitteena oli vahvistaa Nummen, Jukolan ja Katuman asukkaiden yhteyttä seurakuntaan. Itäisen ja läntisen alueen ihmisiä on kohdattu Lähiökeskuksissa yksittäisen sielunhoidon merkeissä ja teemahetkissä. Edellisten lisäksi on kokoonnuttu hartaus- ja lauluhetkiin. Seurakunta oli mukana kevään lähiöpäivässä ja lähiökeskusten kanssa yhteistyössä järjestettiin kaksi retkeä Loimalahden leirikeskukseen. Kummassakin lähiökeskuksessa kokoontui säännöllisesti ikäihmisten kerho. Uusissa asukastuvissa Kettumäen ja Idänpään alueilla aloitettiin vierailut ja yhteistyö. Jukolan Lintukodon toiminta kokosi läntisen alueen väkeä messun ja muun toiminnan ohella yhteen. Ruokailijoiden määrä on ollut edelleen varsin suuri. Lintukodon ruokailu oli aterioinnin ohella monelle tärkeä sosiaalinen tapahtuma. Lähiömessu keväällä ja syksyllä on vuosien varrella muotoutunut ns. matalan kynnyksen tilaisuudeksi, johon on osallistunut seurakuntalaista. Lapsi- ja nuorisotyö Erityisesti avoin päiväkerhotoiminta tavoitti viikoittain suuren joukon lapsiperheitä. Toiminta on auttanut vanhempia jaksamaan lapsiperheen arjessa ja rohkaissut heitä antamaan kristillistä kasvatusta. Sanan Suvipäivät kokosivat myös hämeenlinnalaisia lapsiperheitä useisiin nukketeatteriesityksiin sekä mm. erilaisiin laulutilaisuuksiin. Lastenohjaajat hoitivat juhlien toiminta- ja puuhapisteet.

18 18 Lastenohjaajien ja diakoniatyöntekijöiden kanssa on kokeiltu uusia toimintamalleja lapsiperheiden ja vanhusten kanssa sekä tarjottu iltakerhoa erilaisille perheille. Varhaisnuorisotyön toiminnassa on pyritty luomaan mahdollisuuksia pyhän kokemisille esimerkiksi kohtaamisissa ja hartauksissa. Vuoden onnistuneita kokeiluja olivat metsäkirkko talvella ja telttaleiri kesällä, joita tullaan järjestämään jatkossakin. Kaikki varhaisnuorisotyöntekijät ovat käyneet nyt melonnanohjaajakoulutuksen, melonta näkyy vahvasti retki- ja leiritoiminnassa. Kouluyhteistyötä on jäsennelty. Työmuodossa on kehitetty koulukohtaiset vuosikellot, tuntivierailupaketit sekä yhtenäinen leirikouluohjelma. Partiolippukuntien uudistettu avustuskäytäntö on käytössä, muutos tapahtui melko kivuttomasti. Nuorisotyön Gospelkahvilaremontti ei toteutunut vuonna Toimintarakenteen muutos ja yhteisöllisyyden korostaminen ovat jatkossakin nuorisotyön kehityksen kannalta keskeisiä tavoitteita. Tästä syystä gospelkahvilatoiminnan aloittaminen tulevaisuudessa on erityisen tärkeää. Toimintavuonna jatkettiin jo hyväksi havaittuja toiminnallisia muotoja mm. isoskoulutus, mopopaja, lani-, musiikki- ja kansainvälinen toiminta. Ennen varsinaista rippikoulua oleva tutustumisjakso toteutui melko hyvin. Yläkouluissa järjestettävä rippikouluinfo osoittautui tarpeelliseksi. Koulukummi neuvotteli oman koulunsa rehtorin kanssa, kuinka info toteutettiin. Tavat vaihtelivat luokkakohtaisesta kaikille 8- luokkalaisille järjestettävien mallien välillä. Rippikoulujen opetussisältöjen yhtenäistämisessä on vielä paljon haastetta. Toimintavuosi vahvisti oppilaitospastorin asemaa oppilaitoksissa hengellisen ja henkisen hyvinvoinnin ammattilaisena. Tämä näkyi mm. yhteistyön lisääntymisenä oppilaitosten henkilökunnan sekä opiskeluhuollon kanssa. Työ on mennyt selvästi eteenpäin, kun tarkastellaan oppilaitospastorin asemaa työyhteisössä. Lukiot, jotka ovat tulleet toisen asteen hallinnonuudistuksen myötä oppilaitospastorille, avaavat uuden työsaran - omine haasteineen ja mahdollisuuksineen. Lähetys- ja aikuistyö Seurakunnalla on nimikko/kannatussopimus kirkon viiden virallisen lähetysjärjestön kanssa, kahdeksan lähettisopimusta, viisi kenttä- tai projektisopimusta ja viisi kummisopimusta. Lähetysjärjestöjen työtä on tuettu talousarviovaroin, kolehdeilla ja muilla eri tavoin kootuilla varoilla. Lähetystyötä on esitelty erilaisissa tapahtumissa, seurakunnan eri työmuodoissa ja levittämällä lähetystyöstä kertovaa aineistoa. Yhteistyö aikuistyön kanssa oli tiivistä. Lähetyksen työntekijät ovat olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa aikuisille suunnattuja tilaisuuksia esim. luentoja, messuja, kesäkahveja, naistyötä ja retkiä. Yhteistyötä on tehty myös musiikkityön, diakoniatyön, kansainvälisen diakonian, maahanmuuttajatyön sekä lapsi- ja nuorisotyön kanssa. Talkoolaisia on ikääntymisen myötä jäänyt pois, mutta uusia on tullut tilalle. Lähetysaskartelijoiden ja lähetysemäntien talkootyö on ollut merkittävä varojen keruussa. He ovat myyneet tuotteitaan omien myyjäisten lisäksi yleisötapahtumissa sekä lähetysjärjestöjen juhlissa, sekä tehneet myös tilaustöitä. Vapaaehtoisia on huomioitu eri tavoin.

19 19 Aikuistyön toimintavuosi oli aktiivinen ja työntäyteinen. Vanhojen toimintamuotojen rinnalle on löytynyt uudenlaisia tapahtumia. On tavoitettu uusia ihmisiä ja pidetty huolta myös niistä, jotka jo ovat toiminnassa mukana. Haasteena on antaa tilaa ja löytää sopivia tehtäviä heille, jotka haluavat olla mukana seurakunnan toiminnassa muutenkin kuin kuulijoina. Musiikkityö Kuorotoiminnan osalta työala on jatkanut vahvaa osaamistaan kaikenikäisten parissa. Lapsille ja nuorille (0-18 v.) muskaritoimintaa ja kuoroja oli 7 kpl, myös puhallinorkesteri jatkoi toimintaansa. Aikuisille kuoroja tai lauluryhmiä oli yhteensä 9 kpl. Kuorot ja muskarit kokosivat viikoittain seurakunnan toimintaan yli 500 laulajaa. Nuorten kuorot ovat tehneet esiintymismatkoja Tukholmaan sekä Pietariin ja Kelttoon. Vanajan nuorisokuoro on esiintynyt Yle 1:n radioimassa Vuoden Nuorisokuoron kevätkonsertissa. Musiikkikasvatus painopisteenä on toteutunut hyvin. Jokainen kanttori tiedostaa työnsä merkityksen suuressa kokonaisuudessa johon kuuluvat: muskarit, kuorot, rippikoulutyö, päiväkerhovierailut, koulutyö sekä erilaisissa piireissä ja kerhoissa vierailut. Konserttien varaustoimintaa jäntevöitettiin ja terävöitettiin seurakuntaneuvoston asettaman työryhmän toimesta, jotta vältettäisiin päällekkäisyyksiä konserttien varauksissa. Strategian suuntaviiva, hengellinen elämäntapa oli vahvasti esillä perustehtävän toteuttamisessa. Jumalanpalveluselämään panostettiin hankkimalla lisää kirkkovuoden nuottimateriaalia. Yhteistyön suunnitelmallisuuteen ja vuorovaikutteisuuteen on menneenä vuonna panostettu edelleen. Yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Sibelius-opisto, Sibeliuksen syntymäkaupunkisäätiö, Vanajaveden opisto, Hämeenlinnan kaupunki, lähiseudun muut kuorot ja muusikot. Myös paikkakunnan ekumeeninen yhteistyö on otettu huomioon. Konserttitoiminnan saralla yhteistyökumppanuudet ulottuvat kuoroihin ja muusikoihin ympäri maata aina Eurooppaan saakka. Yhteistyötä on tehty myös seurakunnan muiden työmuotojen kanssa. Esimerkkinä tästä lähetys- ja aikuistyön kanssa yhteistyössä toteutetut Kauneimmat joululaulut - tilaisuudet, jotka kokosivat lähes 5300 laulajaa kirkkoihin. Perheasiain neuvottelukeskus Perheneuvontapalvelujen kysyntä oli suurta. Uudistuneet Internet-sivut lisäsivät tietoa Perheasiain neuvottelukeskuksen toiminnasta. Vuoden lopussa kerätyn asiakaspalautteen perusteella asiakkaat saavat tiedon keskuksen palveluista pääasiassa kolmella tavalla: suosituksena tuttavilta, internetistä sekä muiden auttavien tahojen ohjauksesta. Henkilökunnan sairauslomat ja henkilöstövaihdokset aiheuttivat loppuvuodesta asiakasjonon kasvua ja henkilökuntavajaus näkyi myös vuosittaisen asiakasmäärän ja tehdyn työmäärän laskuna. Muilta osin vuodelle 2012 asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Asiakaspalautteen perusteella asiakkaat ovat kokeneet Perheasiain neuvottelukeskuksen tarjoaman palvelun ihmisläheisenä ja auttavana.

20 20 Asiakaspaineesta huolimatta Perheasiain neuvottelukeskuksen työntekijöillä riitti voimavaroja osallistua myös ennalta ehkäisevään pari- ja perhetyöhön. Perheneuvojat vierailivat esimerkiksi perheleireillä, päiväkodin vanhempainillassa, lastenhoitajien ammattijärjestöillassa, seurakunnan perhekerhossa, rippikoululaisten vanhempainillassa, neuvolan perhevalmennusilloissa ja Hattulan kunnan eroneuvoillassa. Sairaalasielunhoito Sairaalasielunhoitajat ovat pyrkineet vastaamaan mahdollisimman hyvin sielunhoidon tarpeeseen. Tiedotus on saatu ajan tasalle. Sairaalasielunhoidon esitteet ovat saatavilla kaikilla vuodeosastoilla, poliklinikoilla, odotustiloissa. Myös netistä sairaanhoitopiirin sivuilta löytyvät yhteystiedot, samoin Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kotisivuilta. Niinpä potilaat ja heidän omaisensa ovat yhä tietoisempia sielunhoidon palveluista. Se on näkynyt myös yhteydenotoissa. Hoitohenkilökunnan tietoa sairaalasielunhoidosta lisäsi merkittävästi sairaalateologin vierailut kaikkien somaattisten osastojen osastokokouksissa, missä hän kertoi sairaalasielunhoitajien työstä. Sairaalateologien antama työnohjaus synnytysosaston, äitiyspoliklinikan ja naistentautien osaston lääkäreille jatkui vuonna Työnohjaus on tapahtunut kolmessa ryhmässä, joista kaksi lehtorin ja yksi johtavan sairaalapastorin johdolla. Henkilökunnan saaminen tietoiseksi siitä, että sairaalasielunhoitajat ovat työssään myös heitä varten, on vaatinut tietoista ponnistelua. Kuluneena vuonna oli runsaasti kontakteja sairaalan muun henkilöstön kanssa. Työalan tavoite hoitohenkilökunnan tukemisessa heidän vaativassa työssään sekä yhteiskunnan että terveydenhuollon muutospaineissa on kehittynyt hyvään suuntaan. Yhteistyö jatkui perinteisenä HAMKin ja Koivikkokodin kanssa. Keväällä 2012 toteutettiin HAMKissa nelipäiväinen saattohoitoon liittyvä täydennyskoulutus sairaanhoitajille. Johtava sairaalapastori oli luennoimassa kahtena päivänä, teemoinaan sielunhoito kuoleman lähestyessä ja kuolema eri kulttuureissa. Johtava sairaalapastori osallistui vuoden aikana vapaaehtoisten kouluttamiseen Koivikkokodissa.

21 21 ONNISTUMISET VUONNA 2012 JA KEHITTÄMISTARPEET + Luottamushenkilöiden aktiivinen ote ja sitoutuminen tehtäviinsä on luonut hyvän hallinnollisen pohjan. + Kaupungin ja seurakunnan yhteistyö jatkui hyvänä erityisesti Vapaaehtoiskeskus Pysäkin puitteissa. + Kirkkoherran vaalin vaaliviestintä onnistui erinomaisesti. + Katrina -tilavarausohjelman käyttöä on opittu paremmin hyödyntämään tila- ja henkilöstövarauksiin liittyvissä asioissa ja tiedonkulussa. + Viestintä toi Hämeenlinnan alueelle Jouluradion, joka tavoittaa tasaveroisesti kaikki seurakuntalaiset. + Hämeenlinnan diakoniayhdistys ry tuki diakoniatyötä antamalla euron rahalahjoituksen oman seurakunnan diakoniarahastolle ja lahjoittamalla 150 kahvipakettia jaettavaksi vähävaraisten joulujuhlassa. + Leirikoulujen määrä on lisääntynyt ja koulut ovat toivoneet niitä toukokuun lisäksi myös syksylle. + Oppilaitospastorin asema oppilaitosten työyhteisössä on vahvistunut. + Aikuis- ja evankelioimistyössä vanhojen toimintamuotojen rinnalle on löytynyt uudenlaisia tapahtumia. + Perheasiain neuvottelukeskuksen työntekijöillä riitti asiakaspaineesta huolimatta voimavaroja osallistua myös ennaltaehkäisevään pari- ja perhetyöhön. + Kynnys ottaa yhteyttä sielunhoitajaan on madaltunut. Usein kontakti syntyi sairaalateologin liikkuessa osastolla. Kehittämistarpeet - Vuonna 2012 käyttöönotettu valtakunnallinen jäsentieto-ohjelma vaatii edelleen toimistosihteereiden kouluttautumista ja perehtymistä ohjelman käyttöön. - Kirkollisten toimitusten sisältöön ja toimittamistapaan edelleen on syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota. - Paikallista ja omaan tilanteeseen räätälöityä koulutusta olisi hyvä järjestää muiden tahojen järjestämien koulutusten vaihtoehdoksi. Tässä voisi tehdä yhteistyötä myös lähiseudun muiden seurakuntien kanssa. - Viestintää tulisi lisätä monipuolisesti sähköisen median eri muotoihin ja kanaviin ja samaan aikaan on pidettävä yllä ja kehitettävä perinteisiä viestintäkanavia, kuten lehteä ja nettisivuja. - Vuoden 2012 lopulla aloitettiin selvitykset Pysäkin tilojen siirtämisestä ns. vanhaan kirjastoon ja selvitystyö yhdessä eri yhdistysten kanssa jatkuu vuonna 2013 tavoitteena usean toimijan yhteinen kumppanuustalo. - Velka-asioiden selvittelyä diakonian toimintana on tarkasteltava, onko se pysyvästi diakonian tehtävä yksin tai yhteistyössä muiden auttajatahojen kanssa?

22 22 Lammin seurakuntaneuvoston jäsenet 2012: Heli Ulvinen (pj.), Anja Huostila (vpj.), Mari Huostila, Aki Kaivola, Anu Kerttula, Arvo Koskue ( alkaen), Sinikka Lindholm, Jorma Lundström, Maria Miettunen, Reima Numminen, Pirjo Sandelius, Päivi Veikkola, Seija Vuorenpää ja Toivo Wilenius ( ). Sihteeri: toimistosihteeri Seija Koivisto. Seurakuntaneuvosto kokoontui kahdeksan kertaa. Lisäksi luottamushenkilöt osallistuivat yhdessä työntekijöiden kanssa Toiminta- ja taloussuunnitelmaseminaareihin, TTS I ja TTS II. YLEISKATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINTAAN 2012 Lammin seurakunnan Strategia 2015:ssa seurakunnan toiminta-ajatus on ilmaistu sanoin: LAMMILLA KIRKKO ON KESKELLÄ KYLÄÄ JA LÄHELLÄ IHMISTÄ. Seurakunnan tulevaisuudennäkynä eli visiona on, että Lammilla Sanalle uskollinen ja kristillistä kasvua tukeva seurakunta elää vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja on: aloitteellinen uskon yhteisö, jossa toiminta on läheistä lammilaisille; hyvä ja osaava yhteistyökumppani sekä aikaansaava, vastuullinen. työyhteisö. Strategia sisältää yhdeksän painopistealuetta, joiden avulla tulevaisuudennäkyä toteutetaan. Vuoden 2012 painopisteenä oli AKTIVOIMME SEURAKUNTALAISIA VUOROPUHELUUN. Lammin seurakunnassa on kaikilla tehtäväalueilla vahva perustoiminta, joka on kirjoitettu auki keväällä 2010 hyväksytyissä ja keväällä 2012 päivitetyissä perustoimintokuvauksissa. Tähän asiakirjaan tehtäväalueet toimintasuunnitelmia ja toimintakertomuksia tehdessään viittaavat. Vuonna 2012 kaikkien tehtäväalueiden toimintakertomuksissa on kerrottu toimitun hyväksyttyjen perustoimintokuvausten mukaisesti. Valittu vuoden painopiste oli puolestaan lähtökohta tehtäväalueiden kehittämistarpeille, avaintavoitteille ja niiden viitoittamalle toiminnalle. Hyväksi havaittua yhteistyötä ja keskinäistä vuoropuhelua monien yhteistyötahojen kanssa jatkettiin ja vahvistettiin. Tällaista yhteistyötä olivat mm. jumalanpalveluselämässä paikallisten yhdistysten ja seurojen vastuupyhät, erilaiset kyläkirkot ja Suven lauluillat kylillä. Viimeksi mainittujen toteuttamisen edellytys oli juuri yhteistyö paikallisten kyläyhdistysten kanssa. Samoin yhteistyö kotien ja kyläyhdistysten kanssa mahdollisti kinkerien ja useiden Kauneimmat joululaulut tilaisuuksien järjestämisen. Lisäksi seurakunta oli muutamien paikallisten yhdistysten ja Ydin-Hämeen aluetoimikunnan kanssa toteuttamassa Lammi-viikkoa elokuulla sekä jo perinteeksi tullutta Lammin kulttuuriviikkoa, jonka huipennus oli Itsenäisyyspäivän juhla joulukuun 6. päivänä. Seurakunnan musiikkitoiminnassa tehtiin yhteistyötä paikallisten kuorojen ja muusikoiden kanssa.

23 23 Lapsi- ja perhetyön, nuorisotyön ja diakoniatyön perinteisesti vahvaa yhteistyötä jatkettiin Hämeenlinnan kaupungin toimijoiden kanssa. Yhteistyötä toteutettiin erityisesti päivähoidon ja koulujen kanssa sekä vanhusten hoiva- ja asumispalvelujen kanssa. Ydin-Hämeen alueseulan toiminnassa seurakunta oli myös mukana, samoin moniammatillisen Päihdefoorumin toiminnassa. Edellä kuvatun yhteistyön lisäksi vuoropuhelua ja yhteistyötä seurakuntayhtymän muiden seurakuntien kanssa pidettiin tärkeänä. Yhteistyötä Tuuloksen seurakunnan kanssa jatkettiin sekä lapsi- ja perhetyössä, nuorisotyössä, kirkkoherranviraston työtehtävien hoidossa ja papin työssä, joista kaikista on yhteistyösopimukset. Sopimusta kirkkoherranviraston yhteistyöstä Hauhon seurakunnan kanssa jatkettiin edelleen. Lisäksi loppuvuodesta perustettiin yhteinen sururyhmä Hauhon ja Tuuloksen seurakuntien kanssa. Muiden naapuriseurakuntien kanssa yhteistä suunnittelua virisi jälleen Hämeenkosken kappeliseurakunnan, sekä Hollolan ja Kärkölän seurakuntien kanssa Laurin kirkkovaellusten järjestämiseksi. Seurakunnan omien tehtäväalueiden keskinäinen vuoropuhelu ja yhteistyö jatkui mm. jumalanpalveluselämässä, joidenkin tehtäväalueiden yhdessä järjestäminä konsertteina, yhteisinä retkinä, juhlina, Keitaan toiminnassa ja pyhiinvaelluksilla. Yhteistä suunnittelua ja tapahtumien koordinointia toteutettiin kaikkien työntekijöiden yhteisissä kokouksissa, jotka sijoittuivat toimikausien alkuun. Erityinen yhteinen ponnistus seurakunnan tehtäväalueille oli seurakuntalehti, joka ilmestyi maaliskuulla Seurakuntalehden teemoina olivat vapaaehtoistyö, vapaaehtoistyöntekijät ja seurakuntapalautekysely. Seurakuntapalautteen keräämisen suunnitteli ja toteutti seurakuntaneuvoston sitä varten nimeämä seurakuntapalautetyöryhmä. Palautetta kerättiin kyselykaavakkeen avulla koko seurakunnallisen toiminnan alueelta. Palautteen keräämisestä kerrottiin ja kyselykaavaketta jaettiin kaikissa seurakunnan tilaisuuksissa maalis-huhtikuun ajan. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös sähköisesti seurakunnan kotisivuilla. TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA NIIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Vuodelle 2012 toimintasuunnitelmissa asetetut tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi suunniteltu toiminta toteutui lähes suunnitellusti. Määrälliset tavoitteet saavutettiin myös hyvin. Jumalanpalvelusten kävijämäärässä tapahtui edellisen vuoden tapaan hienoista nousua, kuten myös kinkereille osallistuneiden määrässä. Lammin kirkon konserttitarjonta oli monipuolista ja saavutti lähes odotetusti yleisöä. Perhekerhot tavoittivat yhä suuremman joukon lapsiperheitä. Isoskoulutuksen piiriin hakeutui nuoria yli odotusten. Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tarjonta lisääntyi. Seurakuntaan muuttaneita pystyttiin tavoittamaan suunnitellusti. Seurakunnan lukuisat vapaaehtoistyöntekijät mahdollistivat erilaisten toimintaideoiden toteuttamisen Keitaassa ja monipuolisen palvelutoiminnan vanhusten hoivapalveluissa ja yksittäisten lammilaisten luona. ONNISTUMISET VUONNA 2012 JA KEHITTÄMISTARPEET + Keitaan toiminnan jatkuminen ja kehittäminen seurakunnan vapaaehtoistoiminnan keskuksena. + Runsas vapaaehtoistyöntekijöiden joukko. + Perhekerhojen, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tavoittavuuden lisääntyminen. + Seurakuntalehdestä saatu hyvä palaute. + Tavoiteltu vuoropuhelu ja yhteistyö niin tehtäväalueitten kesken kuin muiden paikallisten toimijoiden ja naapuriseurakuntien kanssa lisääntyi ja vahvistui kaikilla tehtäväalueilla. - Tehtäväalueitten keskinäisessä ja muiden toimijoiden yhteistyössä on yhä kehitettävää. - Seurakuntaan muuttaneitten ja kesäasukkaitten tavoittamisessa kehitettävää. - Viestinnässä kehitettävää, seurakunnan kotisivujen uusiminen tarpeen. - Vuoropuhelun ylläpitämisessä seurakuntalaisten kanssa kehitettävää.

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014

Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014 Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus 3 1.2 Talouden kehitys 2013 4 1.3 Hallintoelinten

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Seurakuntalaisten vuosi Kulunut vuosi oli seurakunnassamme erityisesti jumalanpalveluselämän

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 -Evankeliumista elävätasekirja 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2011 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS...1 1 Yleiskatsaus...1 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus...1

Lisätiedot

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Saarijärvellä 30.5.2014 Jarmo Autonen, kirkkoherra Kirkkoherran kertomuksen liitteinä ovat henkilöstötilinpäätös, tilastolomakkeet,

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 TASEKIRJA Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 2012.1 1.1 Yleiskatsaus..... 1 1.2 Hallinto... 4 1.3 Henkilöstö...... 6 1.4 Väkiluku.... 7 1.5 Talousarvion

Lisätiedot

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85 TASEKIRJA 2013 . 2 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Yleiskatsaus 5 2. Hallinto 9 3. Henkilöstö 10 4. Väkiluku 15 5. Talousarvion toteutumisvertailu 16 5.1. Talousarviossa hyväkysttyjen toiminnallisten

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakunnat. vuosikertomus 2009 1

Tampereen ev.lut. seurakunnat. vuosikertomus 2009 1 Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus 2009 1 Sisällysluettelo 2 Missio ja Uudet jaot 3 Kirkko olemme me 4 Strategia saatiin valmiiksi Kirkosta eroaminen väheni tuntuvasti Talouden epävakaus heijastui

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Sisällysluettelo I Yleistä Seurakunnan olemus ja tehtävä Taloudellinen tilanne Kirkkoneuvoston esitys tilikauden

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN 1 Perheiden kasvutapahtuma Pellinmäellä 2011 OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 I TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011... 4 1) YLEISKATSAUS... 4 Yleistä... 4 Katsaus talouteen... 4 Olennaisimmat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta. JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Ykv:n käsittelyyn 12.12.2013 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2013

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2013 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 6 Henkilöstö... 8 Seurakunnan väkilukumuutokset 2009... 8

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakunnat

Tampereen ev.lut. seurakunnat Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus 2010 1 Kuva: Janne Ruotsalainen sisällysluettelo Tampereen seurakuntien päiväkerhotyö juhli 60 toimintavuottaan Keskustorilla kesälaulajaisissa 15.6.2010. Kriisin

Lisätiedot

SISÄLLYS. LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio

SISÄLLYS. LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio 1 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus 3 1.2 Talouden kehitys 2012 5 1.3 Hallintoelinten kokoonpano 2011 2014 9 1.4 Yhteisen kirkkovaltuuston

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 4 102 Kirkkovaltuusto 4 103 Tilintarkastus 5 104 Kirkkoneuvosto 5 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 10 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ... 4. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0... 4. Taloudellinen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 1 Kirkkoneuvosto 13.12.2011 125, liite 4 Kirkkovaltuusto 28.12.2011 57, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014

Lisätiedot

Kauhavan seurakunnan Strategia 2011

Kauhavan seurakunnan Strategia 2011 Kauhavan seurakunnan Strategia 2011 Strategiaprojekti 2011 Suunnittelu ja toteutus: Hannele Kihlman Strategiatyöryhmä: Seppo Ruotsala, puheenjohtaja Paula Takala, valtuutettu Sanna Hede, valtuutettu Katriina

Lisätiedot

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 1 Silvia Koski johtamassa kuoroa. Rippikoulun starttikirkko 15.12. Kappalainen Pekka Ahlamon eläkkeellelähtöjuhla 10.3. 2 Mikaelin Pianon Vuosikertomus päällä pahvipekka.

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2014

SEURAKUNTANEUVOSTO 2014 MALMIN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTA-AJATUS Toiminta-ajatuksen tehtävänä on kertoa, mitä varten yhteisö on olemassa. Malmin seurakunnan toiminta-ajatus on määritelty viimeksi vuonna 2010. Silloin

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2014. Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat

Osavuosikatsaus 2014. Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat Osavuosikatsaus 214 Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat Osavuosikatsaus Kannen kuva: Arto Forsblom Sisällys 1. Johdanto 2. Seurakunnat 2.1 Joutsenon seurakunta 2.2 Lappeen seurakunta 2.3 Lappeenrannan seurakunta

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 SISÄLLYS YLEISTÄ.... Seurakunnan

Lisätiedot

Tasekirja ja toimintakertomus 2013

Tasekirja ja toimintakertomus 2013 Tasekirja ja toimintakertomus 2013 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 11.6.2014 2 Sisällysluettelo I TOIMINTAKERTOMUS 1. Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus... 3

Lisätiedot

T A L O U S A R V I O 2014

T A L O U S A R V I O 2014 T A L O U S A R V I O 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Haapajärven seurakunta 1 Haapajärven seurakunta Seurakunnan toiminnalliset painopisteet vuonna 2014 1. Jumalanpalveluselämän kehittäminen

Lisätiedot

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013 TASEKIRJA 2013 Toimintakertomus 1 Yleiskatsaus Sovituksenkirkon toiminta alkoi monilta osin vakiintua. Kirkkosaliin asennettiin Virtasen urkurakentamon valmistamat 26 äänikertaiset urut kevään ja kesän

Lisätiedot