MYLLY-AINEISTON TULKINTA-AVAIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYLLY-AINEISTON TULKINTA-AVAIN"

Transkriptio

1 MYLLY-AINEISTON TULKINTA-AVAIN Opas Mylly-aineiston muuttujiin // kevät 2005 // Jemina Uusitalo ja Mari Pitkäaho //päivitetty 2006-aineiston osalta syksyllä 2011// Meri Malmari [DON T PANIC!]

2

3 SISÄLLYS 1 MYLLY-AINEISTO KYSYMYKSET ELI K1 K16, ZK1 ZK18, BZK1 BZK TAUSTAMUUTTUJAT ELI T1 T17, ZT1 ZT17, BT1 BT PANEELI-AINEISTO LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Kauppakoodit.29 Kuntakoodit 35 Ostopaikan valintasyyt...38 Syyt harkita tai olla harkitsematta internetin käyttöä päivittäistavaroiden ostamiseen..40 Pysäköintisyyt.41 Ammattien luokittelu..42

4 4 1 MYLLY-AINEISTO Mylly2001ja2003-aineisto on kerätty Turun kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksen Mylly-tutkimuksessa ja sisältää kuluttajapaneelin vastaukset vuosilta 2001 ja Tutkimusalueen muodostavat Turku, Raisio, Naantali, Masku, Nousiainen, Rusko, Vahto, Aura, Lieto, Piikkiö ja Kaarina. Aineisto käsittää näiden kuntien alueelta tilastoalueittain kiintiöitynä satunnaisotantana kerätyn 1370 kotitalouden kuluttajapaneelin. Pienimmistä kunnista (Masku, Nousiainen, Rusko, Vahto ja Aura) poimittiin niiden väestöosuuteen nähden kaksinkertainen määrä vastaajia, jotta riittävä määrä vastauksia saatiin varmistettua. Kyselylomake lähetettiin ensimmäisen kerran syys lokakuussa 2001 ja tutkimuksen toisen vaiheen aineisto kerättiin kaksi vuotta myöhemmin syksyllä Vuoden 2001 aineisto (2675 vastausta) löytyy tiedostosta Mylly2001.sav. Vuonna 2006 toteutettiin tutkimuksen kolmas vaihe, jolloin kysely postitettiin edellisinä vuosina vastanneiden paneeliin kuuluvien lisäksi 3494 uudelle kotitaloudelle. Kysely osoitettiin aina talouden vanhimmalle naispuoliselle henkilölle, mutta saatekirjeessä pyydettiin sitä talouden jäsentä, joka useimmin tekee päivittäistavaraostokset täyttämään lomake. Näin ollen vastaajien enemmistö on naisia.

5 5 Taulukko 1 Otos, vastaajat ja vastausprosentit kunnittain 2001 ja Kunta Otos Vastaajia Vastausprosentti Lomakkeita lähetetty Vastaajia Vastausprosentti Aura , ,8 Kaarina , ,3 Lieto , ,3 Masku , ,8 Naantali , ,9 Nousiainen , ,3 Piikkiö , ,8 Raisio , ,8 Rusko , ,7 Turku , ,7 Vahto , ,5 ei osoitetta yhteensä , ,3 Paneelin kuuluvat kotitaloudet ovat samoja kaikkina vuosina, minkä lisäksi mukana ovat vain ne taloudet, jotka asuivat vuonna 2006 edelleen samassa osoitteessa kuin vuonna Aineiston keruusta, otannasta, tutkimusalueesta ja kuluttajapaneelin muodostamisesta on saatavilla tarkempaa tietoa Mylly-projektin kotisivuilta (http://www.tse.fi/fi/tutkimus/yksikot/myllyprojekti), joilta löytyvät myös vuosien 2001, 2003 ja 2006 kyselylomakkeet sekä aiemmista raporteista (Marjanen, Pitkäaho & Uusitalo 2004; Pitkäaho, Uusitalo & Marjanen 2005). Aineistoista on useita tiedostoja: jokainen vuosi omana tiedostonaan, vuodet yhdessä, vuoden 2006 aineistosta uudet ja paneeliin kuuluvat vastaajat yhdessä ja erikseen. Mylly2001ja2003-aineistossa on yhdistettynä kuluttajapaneeliin kuuluvien kotitalouksien vastaukset vuosilta 2001 ja Mylly sav tiedostossa on kaikkien kolmen vuoden vastaukset. Erivuosien muuttujat on SPSS-tiedostossa erotettu toisistaan siten, että k- ja t- alkuiset sarakenimet tarkoittavat vuoden 2001 kyselylomakkeen kysymyksiä ja zk ja zt -tunnukset puolestaan viittaavat vuoden 2003 vastauksiin. Vuoden 2006 muuttujissa tunnuksena on b (bzk, bzt, bk, bt). Mikäli vastaaja on jättänyt vastaamatta johonkin kysymykseen, ei ko. kohtaan ole pääsääntöisesti syötetty mitään, eli outputissa nämä vastaukset näkyvät missing systeminä. Osa vuoden 2001 tyhjistä vastauksista on kuitenkin koodattu nollaksi. Vaikka tiedostoja on useita, muuttujien nimet ovat samoja lukuun ottamatta paneeliaineistoa. Mylly_paneeli.sav tiedostosta on tarkemmat tiedot omassa luvussaan tässä avaimessa.

6 6 Ennen varsinaisia kysymyskohtia aineistojen alussa on omissa sarakkeissaan vastaajien tunnistetietoja: tarranro = tarranumero, joka yksilöi kunkin vastaajan (Tilastokeskuksen antama juokseva numero otokseen poimituille) lomnro = lomakenumero 2001 (lomakkeelle sen saapuessa annettu juokseva numero, jonka mukaiseen järjestykseen lomakkeet on arkistoitu) zlomnro = lomakenumero 2003 (lomakkeelle sen saapuessa annettu juokseva numero, jonka mukaiseen järjestykseen lomakkeet on arkistoitu) blomnro= lomakenumero 2006 osoite = vastaajan katuosoite vuosina 2001 ja 2003 postinro = postinumero ptpaikk = postitoimipaikan nimi aluenro = tilastoalue (Tilastokeskuksen käyttämän tilastoaluejaon numero, jota on käytetty pohjana tehtäessä jakoa toiminnallisiin alueisiin) toimal = toiminnallinen alue 1 (syntaksi, jolla tilastoalueet on muunnettu toiminnallisiksi alueiksi löytyy nimellä Syntax aluejako.sps) kunta = asuinkunta (postinumeroaluejaoista johtuen voi olla eri kuin postitoimipaikka) SPSS-tiedostossa on ensin esitetty kysymyslomakkeen mukaisessa järjestyksessä vuoden 2001 kysymykset ja sen jälkeen vuoden 2003 kysymykset. Suurin osa kysymyksistä oli molempina vuosina samoja, joskin ne esitettiin lomakkeessa osittain eri järjestyksessä. Tulkinta-avaimessa edetään kuitenkin osin poikkeavassa järjestyksessä, sillä molempina vuosina lomakkeessa esiintyneet kysymykset on käsitelty yhdessä. 1 Toiminnalliset alueet on muodostettu tilastoalueiden pohjalta siten, että aluejaon perusteena on alueen toiminnallinen yhtenäisyys liikenteellisesti (suhteessa Turun keskustaan, Raision keskustaan, Länsikeskukseen ja Myllyyn) sekä alueiden kotitalouksien lukumäärä. Tutkimusalueen toiminnalliset alueet ovat 1=Turku CBD, 2=Tuomiokirkko, 3=Itäinen kantakaupunki, 4=Iso- Heikkilä - Satama - Ruissalo, 5=Pohjola - Raunistula - Kastu, 6=Nummi - Itäharju - Hannunniittu, 7=Kurjenmäki - Vasaramäki, 8=Pääskyvuori - Varissuo - Lauste, 9=Ilpoinen - Koivula - Peltola - Harittu, 10=Vähä-Heikkilä - Uittamo - Katariinanlaakso, 11=Hirvensalo - Kakskerta, 12=Pansio - Perno - Jyrkkälä - Härkämäki, 13=Länsikeskus, 14=Runosmäki - Kärsämäki - Kaerla, 15=Yo-kylä - Halinen - Oriketo, 16=Turun pohjoisosat sekä 21=Aura, 22=Kaarina, 23=Lieto, 24=Masku, 20=Naantali, 25=Nousiainen, 26=Piikkiö, 17=Raisio, 27=Rusko ja 28=Vahto.

7 7 2 KYSYMYKSET ELI K1 K16, ZK1 ZK18, BZK1 BZK18 Kysymys 1a (2001, 2003 ja 2006) Kuinka monta kertaa taloudessanne tehtiin viime viikolla päivittäistavaraostoksia (elintarvikkeet ja muut taloudessa usein tarvittavat tuotteet)? Miten ostokset jakautuivat seuraavien ostospaikkojen kesken ja mikä oli keskimääräinen kertaostosten määrä? k1atu# k1amuu#, k1atu$ k1amuu$, zk1atu# zk1amuu#, zk1atu$ zk1amuu$, bzkatu#...bzk1amuu#, bzk1$...bzk1$ Tiedot on syötetty kohta kerrallaan kysymyslomakkeen mukaisessa järjestyksessä: ensimmäisessä sarakkeessa (k1atu#) on asiointikertojen määrä Turun keskustassa, toisessa sarakkeessa keskiostos Turun keskustassa (k1atu$), kolmannessa asiointikertojen määrä Länsikeskuksessa (k1alä#), neljännessä keskiostos Länsikeskuksessa (k1alä$) jne. Kysymyslomakkeessa mainitut asiointipaikat ylhäältä alas on merkitty sarakkeiden otsikoihin samassa järjestyksessä kuin ne ovat lomakkeella käyttäen paikannimen kaksikirjaimista lyhennettä. Keskimääräinen kertaostos on ilmoitettu vuoden 2001 osalta markoissa ja vuoden 2003 ja 2006 osalta euroissa. Mikäli vastaaja on ilmoittanut keskimääräisen ostoksen muodossa on syötetty keskiarvo, siis 150. Viimeisessä kohdassa (k1amuun, zk1muun) on käytetty vastaajan ilmoittaman paikan kauppakoodia (ks. liite 1), kuntakoodia (ks. liite 2) tai kirjoitettu muun paikan nimi. Kysymys 1b (2001, 2003 ja 2006) Kun asioitte edellä mainituissa paikoissa, tapahtuuko se yleensä pääasiassa ostosten vuoksi, työmatkan yhteydessä vai muuhun matkaan (esim. harrastukset) liittyen? k1btu k1bmuu, zk1btu zk1bmuu, bzk1btu bzk1bmuu Eri ostopaikat on merkitty samoilla lyhenteillä kuin kysymyksessä 1a. Vastaukset syötetty numeroilla 1 4 (1=useimmiten pelkkä ostosmatka, 2=useimmiten työmatkan yhteydessä, 3=useimmiten muuhun matkaan liittyen ja 4=emme yleensä asioi). Kysymys 2 (2001, 2003 ja 2006) Mistä liikkeestä tai ostopaikasta useimmin teette päivittäistavaraostoksenne? Miksi käytte juuri näissä liikkeissä? k2ar, k2vl, zk2ar, zk2vl, bzk2ar, bzk2vl

8 8 Arjen ja viikonlopun ensi- (k2ar1, k2vl1, zk2ar1, zk2vl1, bzk2ar1, bzk2vl1) ja toissijaiset (k2ar2, k2vl2, zk2ar2, zk2vl2, bzk2ar2, bzk2vl2) päivittäistavaroiden ostopaikat on syötetty kauppakoodeilla (ks. liite 1). k2arsy, k2vlsy, zk2arsy, zk2vlsy, bzk2arsy, bzk2vlsy Kunkin ostopaikkasarakkeen jälkeen on kaksi saraketta, joista nähdään vastaajan ilmoittamat syyt kyseisten kauppojen käytölle. Jos vastaaja on ilmoittanut yhden syyn, se on kohdassa sy1, toinen mahdollinen syy on kohdassa sy2. Mikäli vastaaja on maininnut useampia syitä, näistä kaksi ensiksi mainittua on koodattu. Ostopaikan valintasyyt koodeineen on esitetty liitteessä 3. Kysymys 3a (2003 ja 2006) Onko talouteenne joskus hankittu päivittäistavaroita internetin (nettikauppa) kautta? zk3a, bzk3a Syötetty vastaajan rastittama kohta (1=säännöllisesti, 2=joskus, 3=ei enää, 4=ei koskaan) säännöllisesti nettikauppaa käyttävien vastaajien ilmoittama aika sarakkeessa zk3akk merkitty kuukausina, 2006 tällaista ei kysytty Kysymys 3b (2003 ja 2006) Onko taloudessanne joskus harkittu päivittäistavaroiden ostoa internetistä? zk3b, bzk3b Kotitaloudessa on harkittu päivittäistavaroiden ostoa internetistä, 1=kyllä, 2=ei zk3bsyko/bzk3bsyko kertoo, miksi vastaaja on harkinnut tai ei ole harkinnut päivittäistavaroiden ostoa internetistä. Syykoodit on esitetty liitteessä 4. zk3bsyy/bzk3bsyy on vastaajien omin sanoin ilmoittamat syyt, joiden perusteella zk3bsyko -kohdassa olevat syykoodit on muodostettu. Kysymys 14 (2001) ja kysymys 4 (2003 ja 2006) Onko teillä mahdollisuus käyttää internetiä (www) kotona? k14, zk4, bzk4 Mahdollisuus käyttää internetiä kotona, 1=kyllä, 2=ei Kysymys 15 (2001) ja kysymys 5 (2003 ja 2006) Onko teillä mahdollisuus käyttää internetiä henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen työ- tai opiskelupaikassa? z15, zk5, bzk5 Mahdollisuus käyttää internetiä henkilökohtaisiin asioihin työ- tai opiskelupaikassa 1=kyllä, 2=ei

9 9 Kysymys 3 (2001), kysymys 6 (2003) ja kysymys 15 (2006) Kuinka paljon arvioitte seuraavien tekijöiden vaikuttavan ostopaikan valintaan silloin, kun valitsette päivittäistavaroiden ostopaikkaa? k3ara k3arx kertoo, kuinka paljon eri tekijät vaikuttavat vastaajan ostopaikan valintaan arkisin tai työpäivinä vuonna (1=ei merkitystä, 2=vaikuttaa vähän, 3=vaikuttaa jonkin verran, 4=vaikuttaa paljon, 5=vaikuttaa erittäin paljon) k3vla k3vlx kertoo, kuinka paljon eri tekijät vaikuttavat vastaajan ostopaikan valintaan viikonloppuisin tai vapaapäivinä vuonna Samat vastausvaihtoehdot kuin yllä. zk6ara zk6arx kertoo, kuinka paljon eri tekijät vaikuttavat vastaajan ostopaikan valintaan arkisin tai työpäivinä vuonna Samat vastausvaihtoehdot kuin yllä. zk6vla zk6vlx kertoo, kuinka paljon eri tekijät vaikuttavat vastaajan ostopaikan valintaan viikonloppuisin tai vapaapäivinä vuonna Samat vastausvaihtoehdot kuin yllä. bzk15ara bzk15arx kertoo, kuinka paljon eri tekijät vaikuttavat vastaajan ostopaikan valintaan arkisin tai työpäivinä vuonna Samat vastausvaihtoehdot kuin yllä. bzk15vla bzk15vlx kertoo, kuinka paljon eri tekijät vaikuttavat vastaajan ostopaikan valintaan viikonloppuisin tai vapaapäivinä vuonna Samat vastausvaihtoehdot kuin yllä. Kysymys 4 (2001), kysymys 17 (2003) ja kysymys 10 (2006) Onko kotitaloudellanne nykyisin hankaluuksia päivittäistavaraostosten teossa? k4 kertoo mahdollisista hankaluuksista vuonna 2001, zk17 vuonna 2003, bzk10 vuonna (1=ei lainkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=melko paljon, 5=erittäin paljon). Kysymys 5 (2001), kysymys 18 (2003) ja kysymys 11 (2006) Onko teillä jokin sairaus tai vamma, joka vaikeuttaa ostosten tekoa? k5, zk18, bzk11 Mahdollinen ostosten tekoa vaikeuttava sairaus tai vamma,1=kyllä, 2=ei Kysymys 6 (2001) ja kysymys 12 (2006) Mikäli teillä on hankaluuksia päivittäistavaraostosten teossa, mikä niitä lähinnä aiheuttaa? k6a k6n, bk12a bk12o

10 10 Päivittäistavaraostoksia mahdollisesti hankaloittavat tekijät, 1=ei aiheuta ongelmia, 2=aiheuttaa vähän ongelmia, 3=aiheuttaa jonkin verran ongelmia, 4= aiheuttaa melko paljon ongelmia, 5=aiheuttaa paljon ongelmia. Kohdassa k6omikä/ bk12omikä on vastaajan mainitsema muu mahdollinen hankaluuksia aiheuttava tekijä. Kysymys 7a (2003) Jos asioitte Turun keskustassa omalla autolla, minne yleensä pysäköitte? zk7aa zk7ae, zk7aasyy zk7aesy3 Eri pysäköintimahdollisuuksien (zk7aa zk7ae) käyttötiheys Turun keskustassa omalla autolla asioitaessa (1=lähes aina, 2=usein, 3=joskus, 4=harvoin, 5=en koskaan). Kunkin vaihtoehtoisen pysäköintimuodon jälkeen on syötetty vastaajan mainitsemat syyt kyseisen paikan käytölle (tai käyttämättömyydelle) siten, että esimerkiksi zk7aasyy tarkoittaa vastaajan ensimmäisenä mainitsemaa syytä kohdan zk7aa (ilmainen kadunvarsipaikka) käytölle, zk7aasy2 vastaajan toiseksi mainitsemaa syytä ja zk7aasy3 vastaajan kolmanneksi mainitsemaa syytä. Eri pysäköintipaikkojen käyttösyitä ilmaisevissa kohdissa on käytetty liitteessä 5 esitettyjä koodeja. Mikäli vastaaja pysäköi muualle kuin kohdissa zk7aa zk7ad esitettyihin paikkoihin, on kyseinen paikka kirjoitettu kohtaan zk7aemin ja syyt tämän paikan käytölle muiden paikkojen tapaan kohtiin zk7aesyy, zk7aesy2 ja zk7aesy3. Kysymys 7b (2003) Jos käytätte pysäköintilaitosta, miten käyntinne jakautuvat seuraavien pysäköintilaitosten kesken? zk7ba zk7bg, zk7basyy zk7bgsy3 Vastaajan käyttämien pysäköintilaitosten (zk7ba zk7bg) käyttötiheys on ilmoitettu kunkin pysäköintilaitoksen osalta (1=lähes aina, 2=usein, 3=joskus, 4=harvoin, 5=en koskaan). Kunkin pysäköintilaitoksen jälkeen on syötetty vastaajan mainitsemat syyt kyseisen paikan käytölle (tai käyttämättömyydelle) siten, että esimerkiksi zk7basyy on vastaajan ensimmäiseksi mainitsema syy kohdan zk7ba (P-Louhi) käytölle tai käyttämättömyydelle, zk7basy2 toiseksi mainittu syy ja zk7basy3 kolmanneksi mainittu syy. Syykoodit on esitetty liitteessä 5. Kysymys 7 (2001) ja kysymys 8 (2003 ja 2006) Mitä kulkuvälinettä useimmiten käytätte asioidessanne seuraavissa ostospaikoissa? k7a k7j, zk8a zk8k, bzk8a bzk8k Vaihtoehtoisten kulkuvälineiden käyttö asioitaessa kysymyksessä mainituissa ostospaikoissa siten, että 1=oma auto, 2=linja-auto, 3=jalan, 4=muu,

11 11 5=emme asioi. HUOM! Ostospaikkojen järjestys oli pääosin sama, mutta vuosi 2001 poikkeaa hieman kahdesta muusta; poikkeukset on esitetty taulukossa ja 2006 oma lähikauppa k7a (b)zk8k Turun keskusta k7b (b)zk8a Länsikeskus k7c (b)zk8b Mylly (kauppakeskus aukesi vasta lokakuussa 2001 kyselyn jälkeen, joten se ei ollut mukana vaihtoehtona) -- (b)zk8c HUOM! Vaihtoehtoa 5=emme asioi ei ole koodattu vuonna 2001, vaan kohta on jätetty tyhjäksi. Tämän vuoksi SPSS-ajoissa sekä ne, jotka vastasivat tuolloin emme asioi että ne, jotka eivät ole vastanneet mitään kyseiseen kohtaan näkyvät vuoden 2001 aineistossa missing systeminä. Vuoden 2003 ja 2006 aineistoissa myös 5=emme asioi on koodattu, joten SPSSajoissa missing system viittaa vain niihin vastaajiin, jotka jättivät vastaamatta ko. kohtaan. Kysymys 8 (2001) ja kysymys 9 (2003 ja 2006) Kuinka kaukana kotoanne arvioitte seuraavien ostopaikkojen sijaitsevan? Ilmoittakaa arvionne sekä kilometreinä että minuutteina. k8akm k8jkm, k8amin k8jmin, zk9akm zk9kkm, zk9amin zk9kmin, bzk9akm bzk9kkm, bzk9amin bzk9kmin Vastaajan arvio eri ostospaikkojen (k8a k8j sekä zk9a zk9k, ja bzk9a bzk9k) etäisyydestä kotoa. Kohtiin k8akm k8jkm sekä zk9akm zk9kkm vastaukset on merkitty kilometreinä, kohdissa k8amin k8jmin sekä zk9amin zk9kmin arvioitu etäisyys on esitetty minuutteina. On myös huomioitava se, että kysymyksessä ei ole pyydetty ilmoittamaan arvioitua aikaetäisyyttä millään tietyllä kulkuneuvolla. Minuuttimääräiset vastaukset riippuvat siten siitä, millä kulkuneuvolla vastaaja ajattelee eri ostospaikkoihin kulkevansa, joten kilometrien ja minuuttien suhde eri ostospaikkojen saattaa vaihdella paljonkin. Todennäköisesti vastaukset viittaavat kuitenkin pääosin sillä kulkuneuvolla liikkumiseen, jolla vastaaja on kysymyksessä 7 (2001) ja 8 (2003 ja 2006) ilmoittanut useimmiten kuhunkin ostospaikkaan kulkevansa. Kohdissa k8jläh, zk9kläh ja bzk9läh on vastaajan mainitseman lähikaupan koodi (ks.

12 12 liite 1). Muutama vastaaja ei ole ilmoittanut mitään yksittäistä kauppaa vaan paikkakunnan, jossa hänen lähikauppansa sijaitsee. Nämä vastaukset on siis koodattu kuntakoodeilla (ks. liite 2). HUOM! Vastausvaihtoehtoihin on vuonna 2003 lisätty kohta zk9c eli Mylly, joten kohdat d k ovat eri nimiset vuosina 2001 ja 2003/2006. HUOM! Mikäli vastaaja on jättänyt vastaamatta johonkin kohtaan, on tällaiset tapaukset kuitenkin koodattu vuoden 2001 osalta 0,00 kilometriksi tai 0,00 minuutiksi. Toisaalta myös missing system eli tyhjät kohdat viittaavat siihen, että vastaaja on jättänyt vastaamatta. Tämän vuoksi esimerkiksi etäisyysarvioiden keskiarvot eivät ole luotettavia. Vuosien 2003 ja 2006 vastauksissa sen sijaan missing system eli tyhjät kohdat tarkoittavat sitä, että vastaaja ei ole vastannut ko. kohdassa. Mikäli vastauksena on 0,00 se puolestaan tarkoittaa, että vastaaja todellakin arvioi kotinsa ja ko. ostopaikan välisen etäisyyden 0 kilometriksi tai 0 minuutiksi. Kysymys 9a (2001), kysymys 10a (2003) ja kysymys 16a (2006) Kuinka paljon arvioitte seuraavien tekijöiden vaikuttavan ostosalueen valintaan silloin, kun lähdette ostoksille tarkoituksenanne hankkia pääasiassa muuta kuin päivittäistavaroita? k9aa k9ay, zk10aa zk10ay, bzk16aa bzk16ay Ostosalueen valintaan vaikuttavien tekijöiden merkitys/tärkeys silloin kun hankitaan muita kuin päivittäistavaroita. Vastausvaihtoehdot ovat: vaikuttaa 1=erittäin vähän, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=paljon, 5=erittäin paljon. Kysymys 9b (2001), kysymys 10b (2003) ja kysymys 16b (2006) Millainen mielikuva Teillä on Turun keskustasta, Länsikeskuksesta, kauppakeskus Myllystä (vuosina 2003 ja 2006) ja Ravattulan liikekeskuksesta (vuosina 2001 ja 2003) näiden tekijöiden osalta? k9batu k9bytu, k9balä k9bylä, k9bara k9byra, zk10batu zk10bytu, zk10balä zk10bylä, zk10bamy zk10bymy, zk10bara zk10byra, bzk16batu bzk16bytu, bzk16balä bzk16bylä, bzk16bamy bzk16bymy, Vastaajien arviot väitteittäin (kohdat a y) asteikolla Vuonna 2001 vastaajat arvioivat Turun keskustaa, Länsikeskusta ja Ravattulaa, vuonna 2003 näiden lisäksi myös kauppakeskus Myllyä ja vuonna 2006 Turun keskustaa, Länsikeskusta ja Myllyä. Turun keskustan sarakkeet alkavat

13 13 k9btu/zk10btu, Länsikeskuksen k9blä/zk10blä, Ravattulan k9bra/zk10bra ja Myllyn zk10bmy. Esimerkiksi kohdassa k9batu vastaaja on ilmoittanut mielikuvansa siitä, onko Turun keskustassa saatavilla tuotteita, joita ei saa muulta siten, että vastaamalla 4 hän arvioi Turun keskustan tässä suhteessa erittäin huonoksi, kun taas vastaamalla 10 hän arvioi sen erittäin hyväksi. Kysymys 10 (2001), kysymys 11 (2003) ja kysymys 17 (2006) Arvioikaa seuraavien tekijöiden liittymistä ostosmatkoihinne silloin, kun lähdette ostoksille tarkoituksenanne hankkia pääasiassa muita kuin päivittäistavaroita? k10ara k10arn Eri asioiden liittyminen ostosmatkoihin silloin, kun arkisin tai työpäivinä hankitaan muita kuin päivittäistavaroita, vuosi 2001 (1=ei juuri koskaan, 2=harvoin, 3=joskus, 4=usein, 5=lähes aina). zk11ara zk11arn Eri asioiden liittyminen ostosmatkoihin silloin, kun arkisin tai työpäivinä hankitaan muita kuin päivittäistavaroita, vuosi Samat vastausvaihtoehdot kuin yllä. bzk17ara bzk17arn Eri asioiden liittyminen ostosmatkoihin silloin, kun arkisin tai työpäivinä hankitaan muita kuin päivittäistavaroita, vuosi Samat vastausvaihtoehdot kuin yllä. k10vla k10vln Eri asioiden liittyminen ostosmatkoihin silloin, kun viikonloppuisin tai vapaapäivinä hankitaan muita kuin päivittäistavaroita, vuosi Samat vastausvaihtoehdot kuin yllä. zk11vla zk11vln Eri asioiden liittyminen ostosmatkoihin silloin, kun viikonloppuisin tai vapaapäivinä hankitaan muita kuin päivittäistavaroita, vuosi Samat vastausvaihtoehdot kuin yllä. bzk17vla bzk17vln Eri asioiden liittyminen ostosmatkoihin silloin, kun viikonloppuisin tai vapaapäivinä hankitaan muita kuin päivittäistavaroita, vuosi Samat vastausvaihtoehdot kuin yllä. Kysymys 11 (2001), kysymys 12 (2003) ja kysymys 7 (2006) Alla on lueteltu eräitä tuoteryhmiä. Ajatelkaa oman taloutenne ostotarpeita ja ilmoittakaa jokaisen tuoteryhmän kohdalla kaksi mielestänne parasta ostopaikkaa paremmuusjärjestyksessä. k11a1 k11n1 paras kunkin tuoteryhmän tuotteiden ostopaikka vuonna 2001 k11a2 k11n2 toiseksi paras kunkin tuoteryhmän tuotteiden ostopaikka vuonna 2001 zk12a1 zk12n1 paras kunkin tuoteryhmän tuotteiden ostopaikka vuonna 2003

14 14 zk12a2 zk12n2 toiseksi paras kunkin tuoteryhmän tuotteiden ostopaikka vuonna 2003 bzk7a1 bzk7n1 paras kunkin tuoteryhmän tuotteiden ostopaikka vuonna 2006 bzk7a2 bzk7n2 toiseksi paras kunkin tuoteryhmän tuotteiden ostopaikka vuonna 2006 Vastausvaihtoehdot: 1=TUR Turun keskusta 2=LÄN Länsikeskus 3=VAR Varissuo 4=RAI Raision keskusta 5=NAA Naantalin keskusta 6=RLA Ravattulan liikekeskus 7=KAA Kaarinan keskusta 8=LIE Liedon keskusta 9=AUR Auran keskusta 10=POS Postimyynti tai nettikauppa 11=MYL Kauppakeskus Mylly (ei ollut mukana vuonna 2001) Vastaajat ovat maininneet parhaiksi ostopaikoiksi myös paikkakuntia, jotka on syötetty 1 3-numeroisilla kuntakoodeilla (ks. liite 2. Kuntakoodien alussa olevat nollat eivät näy spss-tiedostossa) sekä yksittäisiä kauppoja, jotka on syötetty 5-numeroisilla kauppakoodeilla (ks. liite 1). HUOM! Osa 1 3-numeroisista koodeista vuoden 2001 osalta viittaa kuitenkin seuraaviin ostopaikkoihin:

15 15 24=Kupittaa 118=Itä-Turku 36=Littoinen 119=Kauppakeskus Kuningas 38=Maaria 120=antiikkiliikkeet 47=Turun laattakeskus (tai Enontekiö) 129=Artukainen (tapetit ja maalit) 50=Kodin Onni (tai Eura) 133=Raunistula 55=Starckjohan 136=Satakunnantie 67=oma liike 141=Nuppulantie 73= Kurala tai Halikko 143=ympäristö (tai Ikaalinen) 70=Koistinen 144=valitut palat 77=Piikkiön rautakauppa (tai 146=Väri-Nisse (tai Ilomantsi) Hankasalmi) 86=Liedon Väri ja Tapetti (tai 152=Ralen Radio ja TV (tai Isokyrö) Hausjärvi) 93=Tukholman keskusta 153=Runosmäki (tai Imatra) 101=oma asuinalue (tai Houtskari) 154=teen itse 113=Reitala Kysymys 12 (2001) ja kysymys 13 (2003 ja 2006) Kuinka usein teette ostoksia seuraavissa paikoissa? k12a k12l, zk13a zk13m, bzk13a bzk13m Ostostentekotiheys eri ostopaikoissa seuraavasti: 1=kerran viikossa tai useammin, 2=2 3 kertaa kuukaudessa, 3=kerran kuukaudessa, 4=kerran kahdessa kuukaudessa, 5=harvemmin, 6=en koskaan. Ostopaikat ovat samat molempina vuosina, mutta vuonna 2003 on kysytty lisäksi ostosten teon tiheyttä myös kauppakeskus Myllyn osalta. Kohdissa k12lnimi, zk13mnimi ja bzk13mnimi kerrotaan sen muun paikan nimi, jossa vastaaja on ilmoittanut asioivansa. Vastauksissa on käytetty pääsääntöisesti 5-numeroisia kauppakoodeja ja 1 3-numeroisia kuntakoodeja (ks. liitteet 1 ja 2), minkä lisäksi eräät vastauksissa ilmenneet yksittäiset ostopaikat on kirjoitettu sellaisenaan.

16 16 Kysymys 14 (2003 ja 2006) Kuinka usein teette ostoksia Turun kauppatorilla ja kauppahallissa? zk14a, zk14b, bzk14a, bzk14b Ostostentekotiheys Turun kauppatorilla ja Turun kauppahallissa seuraavasti: 1=kerran viikossa tai useammin, 2=2 3 kertaa kuukaudessa, 3=kerran kuukaudessa, 4=kerran kahdessa kuukaudessa, 5=harvemmin, 6=en koskaan. Kysymys 13 (2001) ja kysymys 15 (2003) ja kysymys 18 (2006) Kaupan rakenne muuttuu jatkuvasti. Ottakaa kantaa seuraaviin väittämiin rengastamalla omaa mielipidettänne parhaiten vastaava vaihtoehto. k13a k13h, zk15a zk15k, bzk18a bzk18k Kannanotot kysymyksessä esitettyihin väittämiin siten, että 1=erittäin epätodennäköistä, 2=epätodennäköistä, 3=mahdollista, 4=todennäköistä, 5=erittäin todennäköistä. HUOM! Vuosina 2001, 2003 ja 2006 vastaajille esitetyt väittämät ovat erilaisia. Kysymys 16 (2001 ja 2003) ja kysymys 6 (2006) Seuraavassa on esitetty kuluttamiseen ja ostoksilla käymiseen liittyviä väittämiä. Miten hyvin väittämät vastaavat omaa mielipidettänne ja käyttäytymistänne? k16a k16ö, zk16a zk16ö, bzk6a bzk6ö Kannanotot kuluttamiseen ja ostoksilla käymiseen liittyviin väittämiin siten, että 1=täysin eri mieltä, 2=melko paljon eri mieltä, 3=osittain eri mieltä, 4=melko paljon samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä.

17 17 3 TAUSTAMUUTTUJAT ELI T1 T17, ZT1 ZT17, BT1 BT17 t1, zt1, bt1 Vastaajan sukupuoli, 1=nainen, 2=mies t2, zt2, bt2 Vastaajan siviilisääty, 1=naimaton, 2=naimisissa/avoliitossa, 3=eronnut/leski t3itse, zt3itse, bt3itse Vastaajan syntymävuosi t3puol, zt3puol, bt3puol Vastaajan puolison syntymävuosi nelinumeroisena. Sekä vastaamatta jättäneet että ne, joilla ei ole puolisoa, näkyvät missing systeminä t4oma, zt4oma, bt4oma Vastaajan ammatti luokiteltuna (ks. liite 6). Ammattiluokitukset on tehty sarakkeen t4omani/zt4omani/bt4omani perusteella eli sen mukaan, minkä ammattinimikkeen vastaaja on itse ilmoittanut. t4puol, zt4puol, bt4puol Vastaajan puolison ammatti luokiteltuna (ks. liite 6). Ammattiluokitukset on tehty sarakkeen t4puoni/zt4puoni/bt4puoni perusteella eli sen mukaan, minkä ammattinimikkeen vastaaja on itse ilmoittanut. t5, zt5, bt5 Kotitaloudessa asuvien henkilöiden lukumäärä. t6lap1, zt6lap1, bt6lap1 Kotitaloudessa asuvien alle 7-vuotiaiden lasten lukumäärä. t6lap2, zt6lap2, bt6lap2 Kotitaloudessa asuvien 7 12-vuotiaiden lasten lukumäärä. t6lap3, zt6lap3, bt6lap3 Kotitaloudessa asuvien vuotiaiden lasten lukumäärä.

18 18 HUOM! Vuoden 2001 osalta vastaamatta jättäneet ja lapsettomat on koodattu nollaksi, vuosina 2003 ja 2006 nämä näkyvät missing systeminä. t7, zt7, bt7 Vastaajan asuinaika nykyisellä asuinalueellaan vuosissa ilmoitettuna. t8, zt8, bt8 Vastaajan äidinkieli. 1=suomi, 2=ruotsi, 3=muu. t8muu, zt8muu, bt8muu Mikäli vastaaja on kohdassa t8 tai zt8 vastannut 3=muu, vastaajan äidinkieli on ilmoitettu tässä sarakkeessa. t9, zt9, bt9 Vastaajan ylin koulutus, 1=kansa/kansalaiskoulu, 2=perus/keskikoulu, 3=ammatti-/tekninen-/kauppakoulu, 4=ylioppilas/lukio, 5=opistotaso, 6=yliopisto/korkeakoulu. t10, zt10, bt10 Vastaajan puolison ylin koulutus, 1=kansa/kansalaiskoulu, 2=perus/keskikoulu, 3=ammatti-/tekninen-/kauppakoulu, 4=ylioppilas/lukio, 5=opistotaso, 6=yliopisto/korkeakoulu. t11, zt11, bt11 Vastaajan kotitalouden yhteenlasketut kuukausitulot ennen veroja. Vuoden 2001 osalta tulot on ilmoitettu markoissa, 2003 euroissa. Vastausvaihtoehdot poikkeavat toisistaan hieman rahayksikön vaihtumisen takia. Kannattaa myös huomioida se, että kyseessä ovat koko kotitalouden tulot, joten esimerkiksi kahden työssäkäyvän aikuisen talous kuuluu todennäköisemmin ylempään tuloluokkaan kuin yhden hengen talous. t12, zt12, bt12 Vastaajan asumismuoto, jossa 1=kerrostalo, 2=rivitalo, 3=omakotitalo, 4=muu. Kohdissa t12muu, zt12muu ja bt12muu on vastaajan mainitsema mahdollinen muu asumismuoto. t13, zt13, bt13 Kotitalouden mahdollinen kesämökki tai muu vapaa-ajan asunto, 1=kyllä, 2=ei.

19 19 t14, zt14, bt 14 Kotitalouden käytössä olevien autojen lukumäärä. Osa vastaajista on ilmoittanut omistavansa 0 autoa, osa on jättänyt vastaamatta, mikäli autoa ei ole. Tämän vuoksi todennäköisesti myös missing system -vastaukset viittaavat siihen, ettei kotitalouden käytössä ole autoa. Mikäli siis haluaa tietää, montako autoa vastaajilla keskimäärin on, tulee missing systemit rekoodata nollaksi. t15a, zt15a, bt15a Auton käyttö ostosmatkoilla arkisin, jossa 1=lähes aina, 2=usein, 3=joskus, 4=harvoin, 5=ei juuri koskaan. Todennäköisesti suurin osa autottomista vastaajista näkyy missing systeminä, mutta osa on vastannut myös 5=ei juuri koskaan. t15b, zt15b, bt15b Auton käyttö ostosmatkoilla viikonloppuisin, jossa 1=lähes aina, 2=usein, 3=joskus, 4=harvoin, 5=ei juuri koskaan. Todennäköisesti suurin osa autottomista vastaajista näkyy missing systeminä, mutta osa on vastannut myös 5=ei juuri koskaan. t16 t164, zt16 zt164, bt16 bt164 Vastaajan tai muun samaan kotitalouteen kuuluvan henkilön käytössä olevat kanta-asiakaskortit. 1=K-Plussakortti, 2=S-etukortti, 3=YkkösBonus-kortti, 4=Stockmann-kortti, 5=muu kanta-asiakaskortti. Vuosina 2001 ja 2003 osa vastauksista on syötetty sarakkeisiin siten, että K- plussakortti on sarakkeessa t16/zt16, S-etukortti sarakkeessa t162/zt162 jne, ja mikäli esimerkiksi vastaajalla ei ole S-etukorttia, mutta YkkösBonus-kortti on, on sarake t162/zt162 jätetty tyhjäksi ja YkkösBonuskortti ilmoitettu sarakkeessa t163/zt163. Osa vastauksista taas on syötetty siten, että kaikki mahdolliset kanta-asiakaskortit on syötetty järjestyksessä alkaen sarakkeesta t16/zt16. Mikäli vastaajalla on siis S-etukortti ja YkkösBonus-kortti, edellinen näkyy sarakkeessa t16/zt16 ja jälkimmäinen sarakkeessa t162/zt162. Tämän vuoksi kaikkia neljää kanta-asiakaskorttisaraketta tulee käsitellä yhdessä, mikäli halutaan esimerkiksi tietää monellako vastaajalla on vaikkapa YkkösBonus-kortti käytössään. Vuoden 2006 aineistossa etukortit ovat omissa sarakkeissaan: bt16: K- plussakortti; bt162: S-etukortti; bt163: YkkösBonus-kortti; bt164: Stockmann-kortti.

20 20 Sarakkeissa t16mu, zt16muu ja bt16muu on eriteltynä vastaajan omistama jokin muu kuin kysymyslomakkeessa mainittu kanta-asiakaskortti, sarakkeissa t16muu2, zt16muu2 ja bt16muu2 toinen mahdollinen muu kanta-asiakaskortti. Jos vastaaja on maininnut enemmän kuin kaksi sellaista korttia, jotka eivät olleet vastausvaihtoehdoissa, vain kaksi ensin mainittua on koodattu aineistoon. t17, zt17, bt17 Vastaajan työpaikan sijaintikunta, mikäli vastaaja käy työssä kodin ulkopuolella. Valuelabeleiksi aineistoihin on laitettu: 1=ei käy työssä kodin ulkopuolella sekä lisäksi tutkimusalueen ja eräiden muiden Turun lähialueiden kuntien kuntakoodit ovat valmiina. Mikäli vastaaja käy työssä jossakin muualla, tämä on ilmoitettu kuntakoodilla (ks. liite 2). on jätetty pois.

21 21 4 PANEELI-AINEISTO Tiedostossa Mylly_paneeli.sav on paneeliin kuuluvien 819 vastaajan vastaukset siten, että jokainen lomake on omana rivinään (havaintona). Tarranumero yksilöi vastaajat (taloudet) ja jokaisella tarranumerolla on siten kolme riviä. Tiedostossa ovat mukana ne muuttujat, jotka ovat olleet samat kaikilla kolmella kyselykierroksella. alkuperäiset muuttujat on nimetty lomakkeiden kysymysten numeroiden mukaan. Nyt muuttujat on nimetty uudelleen kirjaimilla. Seuraavassa taulukossa on esitetty kaikissa kolmessa lomakkeessa olleet kysymykset sekä kunkin kysymyksen numero kussakin lomakkeessa sekä paneeliaineistossa kysymykseen liittyvien muuttujien saama kirjain. Kysymys a.)kuinka monta kertaa taloudessanne tehtiin viime viikolla päivittäistavaraostoksia? Miten ostokset jakautuivat seuraavien ostospaikkojen kesken ja mikä oli keskimääräinen kertaostosten määrä? b.) Kun asioitte edellä mainituissa paikoissa, tapahtuuko se yleensä pääasiassa ostosten vuoksi, työmatkan yhteydessä vai muuhun matkaan (esim. harrastukset) liittyen? Mistä liikkeestä tai ostopaikasta useimmin teette päivittäistavaraostoksenne? Miksi käytte juuri näissä liikkeissä? Onko teillä mahdollisuus käyttää internetiä (www) kotona? Onko teillä mahdollisuus käyttää internetiä henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen työ- tai opiskelupaikassa? Kuinka paljon arvioitte seuraavien tekijöiden vaikuttavan ostopaikan valintaan silloin, kun valitsette päivittäistavaroiden ostopaikkaa? Onko kotitaloudellanne nykyisin hankaluuksia päivittäistavaraostosten teossa? Onko teillä jokin sairaus tai vamma, joka vaikeuttaa ostosten tekoa? Mitä kulkuvälinettä useimmiten käytätte asioidessanne seuraavissa ostospaikoissa? Kuinka kaukana kotoanne arvioitte seuraavien ostopaikkojen sijaitsevan? Ilmoittakaa arvionne sekä kilometreinä että minuutteina. kysymyksen numero kirjain paneelidatassa a b c d e f g h i

22 22 a)kuinka paljon arvioitte seuraavien tekijöiden vaikuttavan ostosalueen valintaan silloin, kun lähdette ostoksille tarkoituksenanne hankkia pääasiassa muuta kuin päivittäistavaroita? b.) Millainen mielikuva Teillä on Turun keskustasta, Länsikeskuksesta, kauppakeskus Myllystä (vuosina 2003 ja 2006) ja Ravattulan liikekeskuksesta (vuosina 2001 ja 2003) näiden tekijöiden osalta? Arvioikaa seuraavien tekijöiden liittymistä ostosmatkoihinne silloin, kun lähdette ostoksille tarkoituksenanne hankkia pääasiassa muita kuin päivittäistavaroita? Alla on lueteltu eräitä tuoteryhmiä. Ajatelkaa oman taloutenne ostotarpeita ja ilmoittakaa jokaisen tuoteryhmän kohdalla kaksi mielestänne parasta ostopaikkaa paremmuusjärjestyksessä. Kuinka usein teette ostoksia seuraavissa paikoissa? Kaupan rakenne muuttuu jatkuvasti. Ottakaa kantaa seuraaviin väittämiin rengastamalla omaa mielipidettänne parhaiten vastaava vaihtoehto. Seuraavassa on esitetty kuluttamiseen ja ostoksilla käymiseen liittyviä väittämiä. Miten hyvin väittämät vastaavat omaa mielipidettänne ja käyttäytymistänne? j k l m n o Eri vuosina tallennuksessa ja koodauksessa on ollut eroja (esim. välillä tyhjä vastaus on tallennettu nollana välillä tyhjänä). Paneeliaineistoa muodostettaessa on tehty joitakin korjauksia: kanta-asiakaskortti muuttujat t16 t165 on korjattu niin, että jokaisella etukortilla on oma muuttujansa. t165 saa arvon 5 mikäli vastaaja on kirjannut muita etukortteja t6lap1, t6lap2, t6lap3: tyhjät ja nollat on koodattu tyhjiksi etäisyysarviointi kysymyksessä (paneelissa i) tyhjät ja nollat on koodattu tyhjiksi kulkuväline kysymyksessä (paneelissa h) ei vuonna 2001 ole koodattu vaihtoehtoa emme asioi, vaan se on jätetty tyhjäksi. Näin ollen se piti koodata pois myös 2003 ja 2006 vastauksista. lomakkeiden kysymys 1 (paneelissa a) vuoden 2001 vastauksista markat on muutettu euroiksi kertoimella 5,94573

23 23 Liite 1 Kauppakoodit Kaupan koodi muodostuu seuraavasti: ensimmäinen numero vastaa kauppaketjua, toinen liikkeen kokoa/tyyppiä ja viimeiset kolme ovat juokseva luku ko. kaupparyhmässä. Esimerkiksi Valintatalo (mikä tahansa yksilöimätön Valintatalo) näkyy aineistossa koodilla 34100, eli se on Tradekan (3) suuri supermarket (4) ja juoksevana lukuna on 100. kaupan ryhmät kauppatyypit: myyntipinta-ala (m 2 ) 1= Kesko 1= hard discounter 2= S eli osuuskauppa 2= valintamyymälä alle 400 3= Tradeka 3= pieni supermarket = Wihuri 4= suuri supermarket = Spar 5= hypermarket yli = Nettikauppa 6= tavaratalo 7= convenience store 8= Stockmann 8= kauppa-auto 9 ja 7 = Muut 9= nettikauppa

24 24 K-RYHMÄ Kunta Kauppa KOODI Kunta Kauppa KOODI Aura K-market Aurantori Turku 3K Kivikukkkaro Turku Harjavalta K-market Tintti Turku K-Extra Paatti K-supermarket Kaarina Kaarina Center Turku Auran valinta Kaarina K-Extra Littoinen Turku Ispo K-Lähikauppa Kaarina K-extra Verka Valinta Turku Citymarket Kupittaa Kisko K-extra Toija Turku Colavita Lieto K-supermarket Lieto Turku Annika K-Supermarket Lieto K-extra Asemankulma Turku Martinmylly K-Market K-Market Masku (ex K- lähikauppa, myös "K- K-Market Portsa (ex K- Masku Pensikkala") Turku Lähikauppa) Mynämäki K-market Asell Turku K-Market Runos K-supermarket Ukko- Naantali Pekka Turku Rimi Nättäri (Nättinummi) Naantali K-market Etappi Turku Kylänvalinta 1/A Naantali K-kauppa Ruusumo Turku Kylänvalinta 2/A K-Market Härkämäki (ex Nauvo Dianas handel Turku Rimi) Nousiainen K-extra Eko Turku Pysäkki K-Lähikauppa Nousiainen K-extra Ailio ky Turku Hila K-Supermarket Oripää K-extra Velipekka Turku K-Supermarket Manhattan Turun Citymarket Parainen Reimari Turku Länsikeskus K-Market Piikkiö (ex K- Piikkiö lähikauppa) Turku Puhakka K-Lähikauppa Piikkiö K-market Simppa Turku Rimi Lauste Raisio K-market Tasala Turku Rimi Ilpoinen Raisio Raisio Anttila KT Turku K-Market Uittamo (ex Rimi) Raisio K-Amanda Turku K-Paatti(nen) Raisio Vaisaaren K-Kauppa Turku K-Pikkolo Puutarhakatu Raisio K-supermarket Raisio Center Turku K-Supermarket Hirvensalo Taivassalo K-extra Taivassalo Turku K-Extra VerkaValinta Turku K-Citymarket Ravattula Turku K-Pikkolo Kaskenkatu Turku Ravattula Anttila KT Vahto Ruokajukka Turku Turku Kodin Ykkönen Vahto K-extra Päivikki Turku K-Extra Junnila K-raitanen (vehmalainen) Turku K-Extra "K-Pikkolo" Turku K-Pikkolo Aninkaistenkatu "K-Market" (alle 400 m2) Turku Rimi Itäinen pitkäkatu "K-Supermarket" Turku Rimi Perno "Citymarket" Turku Anttila Turku KT

25 25 S-RYHMÄ TRADEKA Kunta Kauppa KOODI Kunta Kauppa KOODI Alastaro Sale Alastaro Aura Valintatalo Aura Sale Aura Lieto Siwa Halikko Prisma Halikko Lieto Siwa Huittinen S-Market Huittinen Mellilä Siwa Kaarina Prisma Piispanristi Raisio Siwa Kustavi S Majakka Turku Siwa Kyrö Sale Kyrö Turku Siwa Kyrö Kauppa-auto Turku Siwa Lieto S-Market Lieto Turku Siwa Loimaa S-Market Loimaa Turku Siwa Mynämäki S-Market Mynämäki Turku Siwa Naantali S-Market Naantali Turku Siwa Paimio S-Market Paimio Turku Siwa Parainen S-Market Parainen Turku Siwa Piikkiö S-Market Pikos Piikkiö Turku Siwa Raisio S-Market Raisio Turku Siwa Raisio Myllyn Prisma Turku Valintatalo Sauvo Sale Turku Valintatalo Verkahovi Säkylä S-Market Säkylä Turku Valintatalo Taivassalo Sale Taivassalo Turku Euromarket Länsikeskus Turku Sokos Wiklund Turku Siwa Turku Prisma Tampereentie Turku Siwa/Ravattula Turku Prisma Itäharju Uusikaup. Euromarket Turku Sale Lauste Yläne Siwa Turku Sale Runosmäki "Siwa" Turku Sale Paattinen "Valintatalo" Uusikaup. S-Market Uusikaupunki "Euromarket" Yläne Sale Yläne "Sale" "S-Market" "Prisma"

26 26 WIHURI WIHURI Kunta Kauppa KOODI Kunta Kauppa KOODI Aura Ruokav. Aura Turku Ruokav. Uittamo Kaarina Ruokav. Kaarina Turku Ruokav. Uudenmaankatu Kaarina EuroSpar Turku Ruokav. Vanhahämeentie Kaarina Ruokav. Littoinen Turku Ruokav. Varissuo Lieto Ruokav. Lieto Turku Ruokav. Yliopistonkatu Masku Ruokav. Masku Turku Ruokav. Rusthollinrinne Naantali Ruokav. Naantali Turku Ruokav. Kaskenkatu Nousiainen Ruokav. Nousiainen Turku Kupittaa SestoEtujätti Paimio Ruokav. Paimio Turku Länsikeskus SestoEtujätti Piikkiö Ruokav. Piikkiö Ruokav. Kausela Piikkiö Ruokav. Piikkiö "Ruokavarasto" Raisio Ruokav. Raisio "EtuJätti" Rusko Ruokav. Rusko Turku Ruokav. Akseli SPAR Turku Ruokav. Antintalo Kunta Kauppa KOODI Turku Ruokav. BioCity Mynämäki Spar Mynämäki Turku Ruokav. Brahe Naantali Spar Naantali "Munkki" Turku Ruokav. Eerikinkatu Nauvo Spar Nauvo Turku Ruokav. Fiskarsink Nousiainen Spar Nousiainen Turku Ruokav. Ispoinen Raisio Spar Raisio Turku Ruokav. Jokiranta Rymättylä Spar Rymättylä Turku Ruokav. Jyrkkälä Turku Spar Hansa-Raket Turku Ruokav. Kirkkotie Turku Spar Market Vähä- Heikkilä Turku Ruokav. Kotkankatu Turku Spar Laivuri Turku Ruokav. Kurjenmäki Turku Spar Halinen Turku Ruokav. Käsityöläisk Turku Spar Koivula Turku Ruokav. Lumikko Turku Superspar Majakkaranta Turku Ruokav. Moikoinen "Spar" Turku Ruokav. Pansio "Superspar" Turku Ruokav. Puutarhakatu MUUT Turku Ruokav. Runosmäki Kunta Kauppa KOODI Turku Ruokav. Suikkila Turku Stockmann Turku Ruokav. Tampereent Kaarina Lidl Kaarina

27 27 MUUT KYSYMYKSESSÄ 2 MAINITUT OSTOPAIKAT LIIKE KOODI LIIKE KOODI NettiMarket Manni Lähikauppa (Lieto AS) "nettikauppa" Marja Valonen Maskun ostoskeskus "tori" mikä vain, ei Kauppatori Mattila Kauppahalli Mestaripalvi Kauppatori Mietomarket (?) Turun keskusta Misto, Aura Moisio länsikeskus Muovitukku Mylly Mynämäen huoltoasema ravattula Neste-huoltamon myymälä Myllyn seutu Nummi, hannunniitty Ohikulkutien "huonekalukeskus" "Mikä tahansa" Pentti Kalliola "puoti" Piikkiön Paakari Ahos, Alastaro Piinokan elintarvike Alko Piispanristi antin valinta Pyheen Puoti Aschan Pyhämaan kyläkauppa Bagdad Shop Turku R-kioskit Blömans Handel, Nagu/Nauvo Ruissalon kesäkauppa Eerikin kulmapuoti Runosmäen elintarvikekioski Esso (länsikeskus) Räätäli/ateljee Handel Björklöf (Kirjais, Nauvo) Saaristokauppa Hansa-kortteli Satavan kyläkauppa Hilkan puoti Supermarket Hirvensalo Taivassalon K-kauppa Hong Kong Tavaratalot Hyvä Tuuri, Masku Tukkuliike KesPro itäharju Uusikaupunki Lidl Kaanan kauppa (Raisio) V. Salonen Kaarinan keskusta Valinta Juhannus Kartio Vapaa Valinta Kauempaa Varissuo Kivikartion Valinta Vatintalo Kodin Anttila Vehos Koivukeidas Yläneen keskusta Kärsämäki Tax Free (laivat/lentokentät) Laustori Leipomot Lemun lähikauppa Livonsaaren kauppa lähikauppa

28 28 Liite 2 Kuntakoodit 004 Alahärmä 284 Koski Tl 619 Punkalaidun 005 Alajärvi 285 Kotka 620 Puolanka 006 Alastaro 286 Kouvola 623 Puumala 009 Alavieska 287 Kristiinankaupunki 624 Pyhtää 010 Alavus 288 Kruunupyy 625 Pyhäjoki 754 Anjalankoski 289 Kuhmalahti 630 Pyhäntä 015 Artjärvi 290 Kuhmo 631 Pyhäranta 016 Asikkala 291 Kuhmoinen 626 Pyhäjärvi 017 Askainen 292 Kuivaniemi 632 Pyhäselkä 018 Askola 295 Kumlinge 633 Pylkönmäki 019 Aura 297 Kuopio 635 Pälkäne 035 Brändö 300 Kuortane 636 Pöytyä 040 Dragsfjärd 301 Kurikka 678 Raahe 043 Eckerö 303 Kuru 680 Raisio 044 Elimäki 304 Kustavi 681 Rantasalmi 045 Eno 305 Kuusamo 682 Rantsila 046 Enonkoski 306 Kuusankoski 683 Ranua 047 Enontekiö 308 Kuusjoki 684 Rauma 049 Espoo 310 Kylmäkoski 686 Rautalampi 050 Eura 312 Kyyjärvi 687 Rautavaara 051 Eurajoki 315 Kälviä 689 Rautjärvi 052 Evijärvi 316 Kärkölä 691 Reisjärvi 060 Finström 317 Kärsämäki 692 Renko 061 Forssa 318 Kökar 694 Riihimäki 062 Föglö 319 Köyliö 696 Ristiina 065 Geta 398 Lahti 697 Ristijärvi 069 Haapajärvi 399 Laihia 699 Rovaniemen mlk 071 Haapavesi 400 Laitila 698 Rovaniemi 072 Hailuoto 401 Lammi 700 Ruokolahti 073 Halikko 407 Lapinjärvi 701 Ruotsinpyhtää 074 Halsua 402 Lapinlahti 702 Ruovesi 075 Hamina 403 Lappajärvi 704 Rusko 076 Hammarland 405 Lappeenranta 708 Ruukki 077 Hankasalmi 406 Lappi 705 Rymättylä 078 Hanko 408 Lapua 707 Rääkkylä 079 Harjavalta 410 Laukaa 729 Saarijärvi 081 Hartola 413 Lavia 732 Salla 082 Hattula 414 Lehtimäki 734 Salo 083 Hauho 415 Leivonmäki 736 Saltvik 084 Haukipudas 416 Lemi 737 Sammatti 085 Haukivuori 417 Lemland 738 Sauvo 086 Hausjärvi 418 Lempäälä 739 Savitaipale 111 Heinola 419 Lemu 740 Savonlinna 090 Heinävesi 420 Leppävirta 741 Savonranta 091 Helsinki 421 Lestijärvi 742 Savukoski 095 Himanka 422 Lieksa 743 Seinäjoki 097 Hirvensalmi 423 Lieto 746 Sievi 098 Hollola 424 Liljendal 747 Siikainen 099 Honkajoki 425 Liminka 748 Siikajoki 101 Houtskari 426 Liperi 749 Siilinjärvi 102 Huittinen 444 Lohja 751 Simo 103 Humppila 429 Lohtaja 753 Sipoo 105 Hyrynsalmi 430 Loimaa 755 Siuntio 106 Hyvinkää 433 Loppi 758 Sodankylä 283 Hämeenkoski 434 Loviisa 759 Soini 108 Hämeenkyrö 435 Luhanka 761 Somero 109 Hämeenlinna 436 Lumijoki 762 Sonkajärvi

29 Ii 438 Lumparland 765 Sotkamo 140 Iisalmi 439 Luopioinen 766 Sottunga 142 Iitti 440 Luoto 768 Sulkava 143 Ikaalinen 441 Luumäki 770 Sumiainen 145 Ilmajoki 442 Luvia 771 Sund 146 Ilomantsi 443 Längelmäki 772 Suodenniemi 153 Imatra 475 Maalahti 774 Suolahti 148 Inari 476 Maaninka 775 Suomenniemi 150 Iniö 478 Maarianhamina 776 Suomusjärvi 149 Inkoo 479 Maksamaa 777 Suomussalmi 151 Isojoki 480 Marttila 778 Suonenjoki 152 Isokyrö 481 Masku 781 Sysmä 163 Jaala 482 Mellilä 783 Säkylä 164 Jalasjärvi 483 Merijärvi 784 Särkisalo 165 Janakkala 484 Merikarvia 831 Taipalsaari 167 Joensuu 485 Merimasku 832 Taivalkoski 169 Jokioinen 489 Miehikkälä 833 Taivassalo 170 Jomala 490 Mietoinen 834 Tammela 171 Joroinen 491 Mikkeli 835 Tammisaari 172 Joutsa 493 Mouhijärvi 837 Tampere 173 Joutseno 494 Muhos 838 Tarvasjoki 174 Juankoski 495 Multia 844 Tervo 175 Jurva 498 Muonio 845 Tervola 176 Juuka 499 Mustasaari 846 Teuva 177 Juupajoki 500 Muurame 848 Tohmajärvi 178 Juva 501 Muurla 849 Toholampi 179 Jyväskylä 503 Mynämäki 864 Toijala 180 Jyväskylän mlk 504 Myrskylä 850 Toivakka 181 Jämijärvi 505 Mäntsälä 851 Tornio 182 Jämsä 506 Mänttä 853 Turku 183 Jämsänkoski 507 Mäntyharju 855 Tuulos 186 Järvenpää 529 Naantali 857 Tuusniemi 202 Kaarina 531 Nakkila 858 Tuusula 204 Kaavi 532 Nastola 859 Tyrnävä 205 Kajaani 533 Nauvo 863 Töysä 208 Kalajoki 534 Nilsiä 885 Ullava 210 Kalvola 535 Nivala 886 Ulvila 211 Kangasala 536 Nokia 887 Urjala 213 Kangasniemi 537 Noormarkku 889 Utajärvi 214 Kankaanpää 538 Nousiainen 890 Utsjoki 216 Kannonkoski 540 Nummi-Pusula 892 Uurainen 217 Kannus 541 Nurmes 893 Uusikaarlepyy 218 Karijoki 543 Nurmijärvi 895 Uusikaupunki 220 Karjaa 544 Nurmo 785 Vaala 223 Karjalohja 545 Närpiö 905 Vaasa 224 Karkkila 559 Oravainen 906 Vahto 226 Karstula 560 Orimattila 908 Valkeakoski 227 Karttula 561 Oripää 909 Valkeala 230 Karvia 562 Orivesi 911 Valtimo 231 Kaskinen 563 Oulainen 912 Vammala 232 Kauhajoki 564 Oulu 913 Vampula 233 Kauhava 567 Oulunsalo 092 Vantaa 235 Kauniainen 309 Outokumpu 915 Varkaus 236 Kaustinen 576 Padasjoki 916 Varpaisjärvi 239 Keitele 577 Paimio 918 Vehmaa 240 Kemi 578 Paltamo 920 Velkua 320 Kemijärvi 573 Parainen 921 Vesanto 241 Keminmaa 580 Parikkala 922 Vesilahti 243 Kemiö 581 Parkano 924 Veteli 244 Kempele 599 Pedersören kunta 925 Vieremä 245 Kerava 583 Pelkosenniemi 926 Vihanti

30 246 Kerimäki 854 Pello 927 Vihti 247 Kestilä 584 Perho 928 Viiala 248 Kesälahti 585 Pernaja 931 Viitasaari 249 Keuruu 586 Perniö 932 Viljakkala 250 Kihniö 587 Pertteli 933 Vilppula 252 Kiikala 588 Pertunmaa 934 Vimpeli 254 Kiikoinen 592 Petäjävesi 935 Virolahti 255 Kiiminki 593 Pieksämäki 936 Virrat 256 Kinnula 640 Pieksänmaa 940 Vuolijoki 257 Kirkkonummi 595 Pielavesi 941 Vårdö 259 Kisko 598 Pietarsaari 942 Vähäkyrö 260 Kitee 601 Pihtipudas 923 Västanfjärd 261 Kittilä 602 Piikkiö 944 Vöyri 262 Kiukainen 603 Piippola 972 Yli-Ii 263 Kiuruvesi 604 Pirkkala 971 Ylihärmä 265 Kivijärvi 606 Pohja 973 Ylikiiminki 266 Kodisjoki 607 Polvijärvi 975 Ylistaro 271 Kokemäki 608 Pomarkku 976 Ylitornio 272 Kokkola 609 Pori 977 Ylivieska 273 Kolari 611 Pornainen 978 Ylämaa 275 Konnevesi 638 Porvoo 979 Yläne 276 Kontiolahti 614 Posio 980 Ylöjärvi 277 Korpilahti 615 Pudasjärvi 981 Ypäjä 279 Korppoo 616 Pukkila 988 Äetsä 280 Korsnäs 617 Pulkkila 989 Ähtäri 281 Kortesjärvi 618 Punkaharju 992 Äänekoski 30

31 31 Liite 3 Ostopaikan valintasyyt 1. SIJAINTI, LIIKENNEYHTEYDET 110. Lähellä (kotia) 111. Lähellä (kotia) 112. Lähin kauppa 113. Lähikauppa 114. Lähin suuri market 115. Lyhyt matka 116. Sopivan matkan päässä 120. Lähellä (muuta kuin kotia) 121. Työ-/opiskelupaikan läheisyydessä 122. Harrastuspaikan läheisyydessä 123. Puolison työpaikan lähellä 124. Lapsen hoitopaikan lähellä 125. Kumppanin kodin lähellä 130. Matkan varrella 131. Matkan varrella (yleisesti) 132. Työ-/koulumatkan varrella 133. Puolison työmatkan varrella 140. Hyvät liikenne/kulkuyhteydet 141. Hyvät kulkuyhteydet 142. Bussireitin varrella 143. Helppo mennä 150. Muiden asioiden hoito samalla 151. Ostokset muun asioinnin yhteydessä 160. Mökki/vapaa-ajan asunto 161. Mökki-/vapaa-ajan matkalla 162. Vapaa-ajanasunnon yhteydessä 170. Sijainti 171. Hyvä sijainti 172. Kotikaupungissa 173. Keskustassa 174. Ainoa 175. Paikallinen 176. Kaupungilla (Turun keskusta) ollessa 180. Auto, pysäköinti 181. Hyvät pysäköintimahdollisuudet 182. Katettu P-alue (jonne pääsee ostoskärryn kanssa) 183. Mukavasti autolla 184. Kun auto lainassa/käytössä 100. Luokittelemattomat 101. Työssä ko. kaupassa (itse tai sukulainen) 102. Helppo siirtyä paikasta toiseen 103. Ennen ollut työssä ko. liikkeessä 104. Kaupan säilyminen alueellamme 105. Ei autoa 106. On aikaa lähteä kauemmas (viikonloppuisin) 107. Vanhempien luona käydessä 108. Ei tarvitse pysähtyä kotimatkalla 109. Koiran ulkoiluttaminen samalla 2. ASIAKKUUS, JÄSENYYS, KETJU 201. Kauppaketjun jäsenyys 202. Bonus-järjestelmä/ saa bonusta 203. Tietty kauppaketju 204. (Lähin) K-kauppa 205. S-kauppa 206. Tiliasiakas 207. Kanta-asiakas 208. Alennuskortti 209. Stockmannin kortti käy maksuvälineenä 3. LAATU, VALIKOIMA 310. Laatu 311. Korkealaatuiset (hyvät) tuotteet 312. Tasokas ostospaikka 313. Hyvä lihatiski 314. Hyvät vihannekset/hedelmät 315. Hyvät leipomotuotteet 316. Hyvä kalatiski 317. Hyvä ruokapuoli 318. Laadukkaat kotimaiset tuotteet 319. Luotettava 320. Valikoima 321. Runsas (riittävä) tuotevalikoima/monipuolisuus 322. Laajempi valikoima 323. Tuotteiden irtomyynti 324. Hyvä perusvalikoima 325. Hyvä tuoretavaravalikoima 326. Paljon myös uutuustuotteita 327. Erikoisruokavalioiden tuotteet 328. Erikoistuotteet 329. Parhaat pakasteet 330. Erikoistavara 331. Paljon hyviä erikoisliikkeitä 332. Muitakin tuotteita kuin ruokaa 333. Laaja/hyvä vaatevalikoima 334. Hyvä kosmetiikkaosasto 335. Elektroniikka 300. Luokittelemattomat 301. Hyvä kauppa 302. Herkutteluun 303. Tuoretta myös klo18 jälkeen 304. Maitokauppa 305. Pirkka-tuotteet

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 422 387 16 199 217 2 144 020 56 765 624 35 079

Lisätiedot

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as.

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as. Kunnan Kunnan Vuosien 2011-2013 Vuosien 2011-2013 Muutokset, Muutokset, keskiarvo vuoden keskiarvo vuoden (+)nousee (+)nousee Kaikki kunnat 5 398 173 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 Etelä-Karjala 132

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Ennakkotiedot Uudenmaan ELY-keskus Kunta Tuotantosuunta Tilojen lukumäärä Työntekijöiden lukumäärä Yhteensä Miehet Naiset Työmäärä yhteensä, henkilötyövuotta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 VM/KAO/vs, 10.4.2014 maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 488 788 16 199 217 2 144 020 56 832 025 35

Lisätiedot

TILASTOKESKUS - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013

TILASTOKESKUS - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013 Koko maa 430 117 37 398 76 951 39 553 005 Alajärvi 1 314 100 310 210 009 Alavieska 464 11 45 34 010 Alavus 870 26 63 37 016 Asikkala 435 40 45 5 018 Askola 205 17.. 019 Aura 66 8 5-3 020 Akaa 543 290 454

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017.

Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017. Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja 8.-9. luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017. Perusopetuksen 4.-5. luokat Akaa 313 70 % 191 49 % Alajärvi 203 82 % 157 66 % Alavieska

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Naapurit-pelin voittokooste

Naapurit-pelin voittokooste Naapurit-pelin voittokooste Voittaneiden osuus pelanneista kunnittain Aikajaksot: pelin 2. vuosi 11.5.2015 10.5.2016 ja 1. vuosi 11.5.2014 10.5.2015 Kunta 2. vuosi Muutos ed. vuoteen Lestijärvi 91 % 12

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Sisältää Maanmittauslaitoksen Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 aineistoa, 2014 Akaa Asikkala Askola Aura Eura Eurajoki Finström Forssa Föglö

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS MOR-Y01 Hyvinkää 001, 012, 017, 019, 021 5 96 Karjalohja 005 1 11 Karkkila 014, 015, 016, 020 4 119 Mäntsälä 012, 023, 024, 026 4 259 Nummi-Pusula

Lisätiedot

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen Sivu 1 02.. TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Uusimaa Askola Espoo Hanko 1 Helsinki Hyvinkää Inkoo Järvenpää 2 Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi 0 Lapinjärvi Lohja 3 Loviisa 0 Myrskylä 0

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 94 550 347,51 11,02 58,5 106 038 318,13 11,79 51,2 47,1 % 7,0 % Pääkaupunkiseutu Espoo 5 354 410,61 12,32 63,3 3 958 403,52 14,80 55,1 57,5 % 20,1 % Helsinki 16 295 415,79 12,29

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset Yhteensä: Manner-Suomi 66 944 297,48 11,49 50,6 30 064 305,47 12,08 51,9 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 718 379,85 13,82 56,8 1 027 380,85 15,83 54,9 Helsinki 10 405 349,17 16,14 44,4 3 516 348,55 18,43 42,8

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h) Yhteensä: Manner-Suomi 23 702 276,77 11,07 51,5 11 031 288,91 11,81 51,8 Pääkaupunkiseutu Espoo 896 326,91 14,19 51,4 401 336,05 16,26 50,0 Helsinki 3 146 348,19 15,19 49,0 1 071 354,11 17,11 48,9 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h) Yhteensä: Manner-Suomi 27 520 257,35 14,02 32,5 11 432 253,42 15,28 32,5 Pääkaupunkiseutu Espoo 827 293,32 16,67 33,5 297 273,60 19,44 32,0 Helsinki 5 306 292,71 19,88 29,2 1 864 279,88 22,78 28,7 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 15 722 398,96 10,11 81,0 7 601 407,77 10,40 81,4 Pääkaupunkiseutu Espoo 995 499,45 12,64 81,1 329 532,27 14,22 81,5 Helsinki 1 953 504,15 13,31 78,2 581 558,65 14,79 77,0 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 32 699 430,98 10,59 78,6 23 323 401,83 10,20 81,1 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 389 481,02 11,70 80,6 1 324 507,61 13,03 81,2 Helsinki 7 338 481,37 11,52 79,4 2 534 516,64 13,65 77,9

Lisätiedot

Two-person household, EUR per month

Two-person household, EUR per month Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 10.7.2014 Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 30.6.2014 Taulu 1. Liikennekäytössä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Autot Henkilöautot Manner-Suomi 3 077 789 61 591 2

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Suomen Kuntaliitto 13.2.2017 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Väkilukukerroin: 0,56896046 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00003316 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Suomen Kuntaliitto 17.2.2016 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Väkilukukerroin: 0,3926575 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002355 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014 Suomen Kuntaliitto 17.2.2015 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014 Väkilukukerroin: 0,34940169 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002153 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2013 kunnittain. Kuntia 320

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2013 kunnittain. Kuntia 320 2013 Kutsuikäryhmät ovat vielä joidenkin kuntien osalta puutteelliset. Kaikista kunnista tietoa Joukkotarkastusrekisteriin ei vielä ole saatavissa. Päivitetty 19.8.2013 020 AKAA X X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI

Lisätiedot

Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM LIITE 51 (7)

Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM LIITE 51 (7) Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM1.4.2011 LIITE 51 (7) VAPAA-AJAN ASUMISSAARTEN YHTEENLASKETUT LUKUMÄÄRÄT JA NIIDEN ERÄÄT OMINAISUUDET KUNNITTAIN JA MAAKUNNITTAIN

Lisätiedot

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN:

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN: VM/KAO, 4.12.2014 Sote-rahoituksen, valtionosuusuudistuksen ja vos-leikkausten vaikutukset kuntien talouteen Sote-uudistuksen vaikutus; rajoittamaton (B1.) ja rajoitettu* (B2.) *= Muutos enintään -/+ 400

Lisätiedot

Päätukihaun sähköisten hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista

Päätukihaun sähköisten hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista Ahvenanmaan valtionvirasto BRÄNDÖ 5 16 31,25 ECKERÖ 12 14 85,71 FINSTRÖM 45 92 48,91 FÖGLÖ 17 30 56,67 GETA 16 25 64,00 HAMMARLAND 38 56 67,86 JOMALA

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu)

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu) Akaa 853 853 877 910 910 858 858 793 780 735 702 730 699 633 640 647 Alajärvi 389 389 398 398 398 398 398 388 373 373 343 302 266 291 291 271 Alavieska 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 92

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset

Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset Koko maa 1 080 626 2 837 676 123 031 267 396 309 641 43,36 Akaa 2 903 7 540 295 007 953 094 39,13 Alajärvi 1 315 3 491 139 159 460 001 39,86 Alavieska 97 181 9 030 26 434 49,89 Alavus 1 338 2 981 143 131

Lisätiedot

Toimeentulotuen menot

Toimeentulotuen menot 1 (12) Perus Perus,,, yhteensä yhteensä, Uusimaa (01) Askola (018) 275 31,80 13-40,8 9-62,3 298 16,30 Espoo (049) 45 152 0,20 5 243 4 853-12,4 51 249 0,30 Hanko (078) 772-5,3 70 23,60 17-6,4 861-3,5 Helsinki

Lisätiedot

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44,

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44, 2010 / Koko maa 5 375 276 18,98 10519,4 1 956 6655,7 1 211 12,66 0,41 44,5 10 4573 5 Alajärvi 14 10 487 20,50 18,6 1 771 6,8 745 17,47 0,33 28,8 7 3145 9 Alavieska 17 2 770 21,00 8,0 2 886 5,8 2 145 28,62

Lisätiedot

Maatalouslomitusta hoitava paikallisyksikkö v. 2013 sijaintikunta KUNTANIMI Numero 2013 Paikallisyksikkö Maakuntano 005 Alajärvi 5 ALAJÄRVI 14 759 Soini 5 ALAJÄRVI 14 934 Vimpeli 5 ALAJÄRVI 14 010 Alavus

Lisätiedot

Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen

Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen Kunnallisvero Muutos % Yhteisövero Muutos % Kiinteistövero Muutos % Akaa 31 481 915 3,7 847 208-48,6 62 938 Alajärvi 15 437 362 3,5 969 701-32,9

Lisätiedot

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO/vs, 25.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. vos-uudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 30.09.2013 Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Kunta Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot

Lisätiedot

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , %

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , % KOKO MAA 5374499 5486616 2,1 0,6 1,47 29 2011- muutos 2011-2015 Helsinki Uudenmaan maakunta 588384 628510 6,8-0,58 5,00-1,51-0,16 2,74 1,5 2,71 Espoo Uudenmaan maakunta 247869 269496 8,7 0,35 0,87 0,35-0,12

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2015 kunnittain. Syntymävuosi X X

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2015 kunnittain. Syntymävuosi X X Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2015 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Syntymävuosi 19 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 020 AKAA X X X X X X X '005 ALAJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '010 ALAVUS X X X X X X X X '016 ASIKKALA X X X

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa Sivu 1 (10)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa Sivu 1 (10) Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa 2014 Kunta ja maakunta kuntia kpl /kk m2 kuntia kpl /kk m2 Yhteensä: Manner-Suomi 88949 318,86 10,70 56,7 101640 283,88 11,58

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 31.12.2014 Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Maakunta, Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10)

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10) Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2013 Kunta ja maakunta Yhteensä: Manner-Suomi 80155 304,84 10,01 57,3 89341 270,27 10,82 49,5 47,3 % Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi Kunnat Suuralueet 020 Akaa 3 Länsi-Suomi 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi 010 Alavus 3 Länsi-Suomi 016 Asikkala 2 Etelä-Suomi 018 Askola 1 Helsinki-Uusimaa 019 Aura 2 Etelä-Suomi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2013 76/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta

Lisätiedot

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Kartat perustuvat kolmen selvitysperusteen tarkasteluun: 1. kunnan väestöpohja Tilastokeskuksen väestötietoihin () pohjautuen; 2. työpaikkaomavaraisuus

Lisätiedot

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN Pääkaupunkiseutu 49 Espoo 252 439 4 469 1,8 1,1 7 300 41,1 56,8 3 400 47,9 98,6 98,0 13,2 12,3 12 7 0,0 624 99 91 Helsinki 595 384 6 835 1,2 0,5 25 015 48,0 59,2 5 294 58,0 99,9 99,9 9,4 9,4 7-2 0,0 3

Lisätiedot

KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA

KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA 2010-2030 Suhde on hyvä, jos se on alle 30% (tämän hetken keskiarvo kunnissa) Suhde on huono, jos se on yli 40% alle 30 = yli 40 = muutos-%

Lisätiedot

'015 ARTJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '071 HAAPAVESI X X X X X X X X '078 HANKO X X X X X X X

'015 ARTJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '071 HAAPAVESI X X X X X X X X '078 HANKO X X X X X X X 020 AKAA X X X X X X X '005 ALAJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '010 ALAVUS X X X X X X X X '015 ARTJÄRVI X X X X X X X '016 ASIKKALA X X X X X X X X X '018 ASKOLA X X X X X X X '019 AURA

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4. Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien 2015-2019 siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.2014 Maakunta/kunta Asukas- Valtionosuudet Valtionosuuksien

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4. SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein)

Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4. SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein) Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4 SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein) (KGRWXVV\\WWlMlQYLUDVWRMD Viraston sijoituskihlakunta tummennettu. Paikallistoimiston

Lisätiedot

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02 Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Lähde: Verohallinto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia. Kunta Asukas- Tulovero-% Kiinteistöveroprosentit:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta /2014 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta /2014 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2014 858/2014 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 Kutsuikäryhmät ovat vielä joidenkin kuntien osalta puutteelliset. Kaikista kunnista tietoa Joukkotarkastusrekisteriin ei vielä ole saatavissa. Päivitetty 13.4.2012 Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2012 veroprosentit

Kuntien vuoden 2012 veroprosentit Kuntien vuoden 2012 veroprosentit Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Kunta Asukas- Tuloveroprosentti Yleinen kiinteistö- Vakituinen asuin- Muu kuin vakituinen Koko maa 5 375 276 19,25 0,09 0,90

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain

Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain SUOMEN KULTTUURIRAHASTO LEHDISTÖTIEDOTE 13.4.2012 Liite korj.17.4.2012 * hankintayhteistyö Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain keskiarvo 2005-06, Kirjahankintakulut toteutunut 2011, Muutos

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat Koko maa Invataksi 61 836 646 451 28 369 866 50,11 43,89 Paaritaksi 29 953 54 340 6 484 076 131,84 119,32 Taksi 337 255 2 539 189 139 100 865 63,03 54,78 Akaa Invataksi 66 1 462 82 640 60,41 56,53 Paaritaksi

Lisätiedot

KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016

KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016 KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2011 veroprosentit

Kuntien vuoden 2011 veroprosentit Kuntien vuoden 2011 veroprosentit Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden 2011 alussa. Katso erillinen liite 4. Kunta Asukas- Tuloveroprosentti Yleinen kiinteistö-

Lisätiedot

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto STM / 4.12.2014, Kuntien sote-maksulaskelma Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto Sairastavuuden yksikköhinta 1 119 Paino1 0,20 väkiluku 20% +nousee Vuoden 2014 kuntajaolla Paino2 0,80

Lisätiedot

Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta 1128/33/2010 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2010 Verohallinto on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa

Lisätiedot

KUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNNALLISELLE TYÖMARKKINALAITOKSELLE VUONNA 2009

KUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNNALLISELLE TYÖMARKKINALAITOKSELLE VUONNA 2009 Suomen Kuntaliitto 29.1.2010 KUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNNALLISELLE TYÖMARKKINALAITOKSELLE VUONNA 2009 Väkilukukerroin: 0,3797194 Verotettavien tulojen kerroin: 0,000026241 1) Maksuunpantua kunnallisveroa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 609/2012 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012 Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012 Lähde: KELA Kunta ja maakunta ARA-vuokra-asunnot Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 75

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Ii Oulu Kuntatalouden tunnusluvut Oulun selvitysalue Hailuoto Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä 7.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta:

Lisätiedot

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia 10.10.2011/Kuntaliitto Alustava laskelma vuoden 2012 peruspalvelubudjetin ja muiden tekijöiden vaikutuksista kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja verotuloihin (Muutokset vuodesta 2011 vuoteen 2012)

Lisätiedot

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia 10.10.2011/Kuntaliitto Alustava laskelma vuoden 2012 Peruspalvelubudjetin ja muiden tekijöiden vaikutuksista kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja verotuloihin (Muutokset vuodesta 2011 vuoteen 2012)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta /2011 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta /2011 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2011 1125/2011 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011 Verohallinto

Lisätiedot

Yhteensä

Yhteensä 7.11.2012 Laskelma verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta vuonna 2013 Lähde: VM/Kunta- ja aluehallinto-osasto 30.10.2012 Vuoden 2013 kuntajaolla. Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden

Lisätiedot

Kriteeritarkastelua maakunnittain

Kriteeritarkastelua maakunnittain Kriteeritarkastelua maakunnittain Tarkastelu perustuu kolmen pääkriteerin tarkasteluun: -Palvelu- ja väestöpohjakriteeri Tilastokeskuksen väestötietojen perusteella -- ja työssäkäyntikriteerit Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset. Äänioikeutetut. Ennakkoon äänestäneet

Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset. Äänioikeutetut. Ennakkoon äänestäneet http://192.49.229.35/tp2012k2/s/aanaktiivisuus/aanestys1.htm Etusivu - PRESIDENTINVAALI 5.2.2012 - Äänestysaktiivisuus Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Akaa Pirkanmaa 174,93 85. 85. 80. Alajärvi Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Virolahti Kymenlaakso 389,48 1. 1. 1. Forssa Kanta-Häme

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 8.4.2014 Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 31.03.2014 Taulu 1. Kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot

Lisätiedot

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011 Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011 ELY-keskus/alue ja kunta Koko maa yhteensä (335 kuntaa) 20 664 33,21 % Ahvenanmaan valtionvirasto

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi?

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi? KUNTALIITTO Hkki Punnonen 12.3.2013 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi. Kaikki sairaanhoitopiirit ovat

Lisätiedot