RASVA-AINEENVAIHDUNNASTA, ENERGIATASAPAINOSTA JA LIHOMISESTA 1 RASVAKUDOKSEN LIPOLYYSISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RASVA-AINEENVAIHDUNNASTA, ENERGIATASAPAINOSTA JA LIHOMISESTA 1 RASVAKUDOKSEN LIPOLYYSISTÄ"

Transkriptio

1 RASVA-AINEENVAIHDUNNASTA, ENERGIATASAPAINOSTA JA LIHOMISESTA JUHA HULMI RASVAKUDOKSEN LIPOLYYSISTÄ Lipolyysi tarkoittaa triglyseridien hydrolyysiä vapaiksi rasvahapoiksi ja glyseroliksi. Rasvakudoksen lipolyysiä stimuloivat useat tekijät: katekoliamiinit, β-lipotropiini, glukagoni, glukokortikoidit, kasvuhormoni, prolaktiini ja sekretiini. Katekoliamiinien vaikutus välittyy β-adrenoreseptorien kautta. Adrenaliinin ja noradrenaliinin vaikutukset rasvakudoksen eri β-reseptoreihin (β 1, β 2, β 3 ) ovat suhteessa erilaiset. Pitkäkestoinen altistuminen katekoliamiineille johtaa β-adrenoreseptorien herkkyyden vähentymiseen (β 1 > β 2 > β 3 ). (Borer 2003.) Kaikkien yllä olleiden kemiallisten aineiden, paitsi glukokortikoidien ja kasvuhormonin vaikutukset välittyvät camp-reitin kautta, jossa aktivoidaan hormonisensitiivinen lipaasi (HSL). HSL hydrolysoi varastotriglyseridit vapaiksi rasvahapoiksi ja glyseroliksi. Kasvuhormonin ja glukokortikoidien stimuloima lipolyysi viivästyy 1-2 tuntia, koska nämä hormonit vaikuttavat HSL:n transkriptioon eli sitä syntetisoidaan lisää, mikä on tietysti aktivointia paljon hitaampi. (Borer 2003.) Kasvuhormoni vaikuttaa tosin myös katekoliamiinien lipolyyttistä toimintaa vahvistavasti stimuloimalla β-adrenoreseptorien synteesiä ja lisäksi inhiboi rasvakudoksen lipoproteiinilipaasin synteesiä (Richelsen 1997). Kasvuhormonin käyttö vaikuttaa myös lipolyysiä lisäävästi inhiboimalla adenosiinin antilipolyyttistä vaikutusta rasvakudoksessa (Borer 2003). Liikunnan aikana lipolyysi on kiihtynyt myös siitä syystä, että maksan lipogeneesi eli rasvojen muodostus on vähentynyt. Maksan lipogeneesiä inhiboi liikunnan aikainen insuliinin erityksen vähentyminen ja liikunnan vaikutus AMP-kinaasiin. Antilipolyyttisiä hormoneja ovat mm. insuliini, adenosiini, IGF:t, oksitosiini, GIP ja glukokortikoidit. (Borer 2003.)

2 2 Adrenoreseptorien jakautuminen vaihtelee eri osissa kehoa (ihonalaiset ja vatsansisäiset rasvat) sekä eri sukupuolilla ja ikäisillä. Eri reseptorien suhteelliset määrät vaihtelevat eri osissa rasvakudoksia. Tästä syystä kaikki hormonit eivät vaikuta samassa suhteessa jokaisella alueella. (Borer 2003.) Esim. lipolyyttisien β- adrenoreseptorien ja antilipolyyttisten α 2 -adrenoreseptorien jakautuminen eri osiin kehoa ja erilaiset herkkyydet ovat mahdollisia syitä ihmisten välisiin alueellisiin eroihin rasvojen lipolyysissä/varastoitumisessa eri alueissa (Hellmer ym. 1992). Vatsan alueen ihonalainen rasvakudos on vähemmän herkkä α 2 -adrenoreseptorien antilipolyyttiselle vaikutukselle kuin pakaran alue ja vastaavasti herkempi adrenaliinin lipolyyttiselle vaikutukselle kuin reiden alueen rasvakudos (Horowitz & Klein 2000).

3 3 2 RASVOJEN LIPOLYYSISTÄ JA HAPETUKSESTA LIIKUNNAN AIKANA JA JÄLKEEN Liikunnan aikana elimistö on katabolisessa tilassa. Tärkeimpiä polttoaineita glukoosia ja vapaita rasvahappoja mobilisoidaan liikunnan aikana niiden varastopaikoista ja muutetaan energiaksi lihassupistusta varten. Kohtuullisen kovan intensiteetin harjoitus johtaa myös lihasten triglyseridien määrän laskuun (Carlson ym. 1971). Nämä palautetaan tehostuneesti harjoituksen pian jälkeen, koska vapaiden rasvahappojen reesteröinti ja triglyseridien resynteesi on vähentynyt rasvakudoksessa mm. koska plasman insuliini on alhainen (Wolfe ym. 1990). Kovan intensiteetin kuormituksen jälkeen lipolyysi rasvakudoksessa laskee yhtäkkisesti, mutta rasvakudoksessa kuormituksen aikana hajotetut rasvahapot päästetään vereen rasvakudoksesta niiden poiskuljetuksen blokkauksen loppuessa (Jones ym. 1980; Hodgetts ym. 1991). Erityisesti kovan intensiteetin harjoituksessa tämä blokkaus on suurta (Borer 2003). Tämä johtuu ainakin osittain korkeista katekoliamiinipitoisuuksista, jotka aiheuttavat vasokonstriktiota mm. rasvakudoksen verisuonistossa (Jones ym. 1980). Myös maitohapon nousu rajoittaa koko kehon lipolyysiä (Issekutz ym. 1975). Rasvojen hapetusta rajoittaa lisäksi kovan intensiteetin kuormituksessa ensisijaisesti käytettävät, anaerobisessa energiantuotossa tehokkaat, mutta aerobisesti heikommat IIX-tyypin lihassyyt (Sugden ym. 1993). IIX-tyypin lihassyyt ovat oksidatiivisempia lihassyitä vähemmän herkkiä insuliinin ja katekoliamiinien vaikutuksille (Greenhaff ym. 1994). Kun tarve lipidien oksidaatioon ja varastointiin lihaksissa vähenee myöhemmin harjoituksen jälkeen, vapaat rasvahapot virtaavat lihasten verenkierrosta takaisin suureen verenkiertoon ja nopeampi re-esteröinti rasvakudoksessa palautuu lepotilaan (Wolfe ym. 1990). Katekoliamiinien, kasvuhormonin ja glukagonin konsentraatiot saavuttavat huippunsa plasmassa yli 80 % VO 2 max intensiteeteillä. Esim. plasman adrenaliini ja noradrenaliini ovat tällöin jopa noin kertaa korkeammalla kuin levossa (Romjin ym. 1993). Kovan intensiteetin kuormituksessa plasman adrenaliini ei vaikuta glykogenolyysiin lihaksessa paljoakaan, koska käytössä on lähinnä katekoliamiineille vähemmän herkät IIX-lihassyyt (Greenhaff ym. 1991). Tästä seuraa suuri maksan glukoosin tuotto (n. 6 % vain glukoneogeneesistä, loput glykolyysistä: esim. Ahlborg ym. 1974). Tällöin n. 4/5

4 4 energiasta luurankolihaksessa saadaan lihaksen glykogenolyysistä ja 1/5 veren glukoosista (Ahlborg ym. 1974; Wahren ym. 1971). Lisääntyneeseen kovan kuormituksen jälkeiseen rasvojen käyttöön energiaksi liittyvät mm. seuraavat tekijät: lisääntynyt sympaattinen tonus, suuret määrät adrenaliinia plasmassa ja näin vaikuttamassa β-adrenergisiin reseptoreihin, korkeat plasman kasvuhormonin ja glukagonin pitoisuudet, lihaksen LPL:n aktiivisuuden lisääntyminen sekä ohitusproteiinien (un-coupling proteins) määrän lisääntyminen. Kasvuhormonilla on suoran lipolyyttisen vaikutuksen lisäksi stimuloiva vaikutus katekoliamiinien kautta lipolyysiä lisäävästi, sekä antilipolyyttisten hormonien vaikutusten inhibointi (Borer 2003). Kasvuhormoni vaikuttaa erityisesti viskeraalirasvojen määrää vähentävästi (Rosenbaum ym. 1989). Sekä kasvuhormoni, kilpirauhashormonit, että kortisoli lisäävät lipolyysiä sekä rasvojen hapetusta inhiboimalla rasvakudoksen ja stimuloimalla lihasten LPL:a. (Borer 2003).

5 5 3 RAVINNON VAIKUTUKSESTA HARJOITUKSEN AINEENVAIHDUNTAAN 3.1 Hiilihydraattisupplementaatio Hiilihydraattien nauttiminen lisää hiilihydraattien (HH) ottoa ja hapetusta ja inhiboi lipidien hapetusta lihaksissa (Kelley ym. 1990). Nämä vaikutukset välittyvät erityisesti insuliinin kautta. Insuliini inhiboi katekoliamiineja ja muita insuliinin vastavaikuttajahormoneja (Borer 2003). Alhaisen intensiteetin kuormituksessa HHsupplementaatio ei vähennä lihasten glykogeenin käyttöä (Koivisto ym. 1985). Kun n. 1g/kg glukoosia nautitaan minuuttia ennen korkea- tai keskivertointensiteettistä harjoitusta, insuliinin ja glukoosin pitoisuudet ovat alkuvaiheessa korkealla. Hyperinsulinemia blokkaa insuliinin vastavaikuttajahormonien erityksen, mikä estää normaalin lisäyksen maksan glukoosin tuotossa korkeilla liikunnan intensiteeteillä. Tästä seuraa hypoglykemia johtuen: (1) insuliinin hypoglykeemisestä vaikutuksesta, (2) insuliinin vastavaikuttajahormonien puutteesta, (3) lihasten nopeasta glukoosin käytöstä korkeilla liikunnan intensiteeteillä ja (4) vähentyneestä rasvojen käytöstä energiaksi. Veren glukoosi tippuu ensimmäisen 20 minuutin aikana tällaisessa harjoituksessa ja vain osittain palautuu seuraavien 40 minuutin aikana. (Koivisto ym. 1981; Ahlborg & Felig 1976.) Kun glukoosin sijasta nautitaan fruktoosia, insuliinivaste vähenee n. 80 % ja reaktiivinen hypoglykemia estetään (Koivisto ym. 1981). Ennen harjoitusta ja/tai sen aikaisella hiilihydraattisupplementaatiolla voi kuitenkin merkittävästi pidentää kestävyyssuorituksen kestoa (esim. Coyle 1992a, 1992b). Kaikissa tutkimuksissa hiilihydraattisuplementaatiot ennen suoritusta eivät olekaan aiheuttaneet hypoglykemiaa suorituksen aikana (Borer 2003), joten oikeanlaisella ajoituksella ja koostumuksella sekä yksilöllisillä seikoilla on suuri merkitys. 3.2 Rasvat Rasvojen saannin ollessa suurta, rasvojen käyttö energiaksi liikunnan aikana lisääntyy (esim. Costill ym. 1977). Vaikuttavana tekijänä tähän on mm. lihasten LPL:n lisääntyminen (esim. Phillips ym. 1996). Rasvasupplementaatiolla ennen harjoitusta tai

6 6 sen aikana voidaan parantaa kestävyyssuorituskykyä säästämällä lihasten kreatiinifosfaatin ja glykogeenin käyttöä (esim. Costill ym. 1977). Sen sijaan korkean tai melko korkean intensiteetin harjoituksessa suorituskyky häiriintyy glykogeenivarastojen pienentyessä ja hiilihydraattien käytön heikentyessä (esim. Starling ym. 1997). 3.3 Paasto Paastotilassa tehdyssä harjoituksessa väsymys tulee tavallista aikaisemmin (Wahren ym. 1978). Pitkä paasto vähentää maksan glykogeenin määrän alhaiseksi (Nilsson & Hultman 1973). Tällöin mm. plasman laktaatti- ja pyruvaattipitoisuudet nousevat lisääntyneen katekoliamiinien erityksen ja anaerobisen aineenvaihdunnan johdosta (Ahlborg ym. 1985).

7 7 4 PAINON SÄÄTELYSTÄ JA ENERGIATASAPAINOSTA 4.1 Energiatasapaino lyhyellä tähtäimellä Lyhyellä tähtäimellä energiansaannissa ja -kulutuksessa voi olla suuriakin heittoja, mutta pidemmällä tähtäimellä nämä ovat yleensä yhtä suuria. Esim. energiansaannin ollessa % alle energiankulutuksen, eläimet kompensoivat tätä perusaineenvaihdunnan vähentymisellä ja lisäämällä syömistä, mikä palauttaa tilanteen ennalleen (Borer & Kooi 1975). Perusaineenvaihdunnan vähentyminen välittyy mm. vähentyneen sympaattisen tonuksen sekä vähäisemmän kilpirauhashormonien erittymisen kautta (Borer 2003). Energiansaannin ollessa korkeampaa kuin kulutus, niin tilanne muuttuu päinvastaiseksi (Steffens 1975). Ns. tavoitepainosta tai set-pointista puhutaan paljon, mutta sen olemassaolosta ei ole selkeitä todisteita (Melby ym. 1998). Energiatasapainoa säädellään lyhyellä muutaman tunnin tähtäimellä energian saannin muutoksilla sekä vaihtelemalla energiankulutusta joko perusaineenvaihduntaa, ravinnon termogeneesiä tai tahdonalaisen liikkumisen määrää (Borer 2003). Dieetin yhteydessä lisääntynyt insuliiniherkkyys ja rasvakudoksen LPL:n aktiivisuuden suurentuminen aiheuttavat sen, että menetetty rasvan määrä palautetaan (Vessby ym. 1985). Yksittäisiä tutkimustuloksia: Miehillä intensiivinen harjoitus voi vähentää ravinnon nauttimista enemmän kuin vähemmän intensiivinen harjoitus (Katch ym. 1979). o Naisilla ateria yleensä näyttää kuitenkin kompensoivan liikunnan aiheuttaman energiankulutuksen (Nance ym. 1977). Näyttää siltä, että miehillä vs. naisilla ja lihavilla vs. laihoilla ravinto ei kompensoi yhtä paljon liikunnan aiheuttamaa negatiivista energiatasapainoa ainakin lyhyellä tähtäimellä (Borer 2003). Näyttää siltä, että kun liikunnan jälkeen nautitaan vähärasvainen ateria, niin energiatasapaino jää negatiiviseksi toisin kuin korkearasvaisen aterian jälkeen. Sama ilmiö on havaittavissa kun ravinto on vähemmän hyvän makuista. (Borer 2003.)

8 8 Intensiivisen liikunnan anoreksisen vaikutuksen mekanismia ei tiedetä: esim. stressihormonit kuten CRF, ACTH, kortisoli ja katekoliamiinit mahdollisesti vaikuttavat toisaalta muut endokriiniset muutokset liikunnan vaikutuksesta todennäköisesti lisäävät näläntunnetta, kuten esim. kasvuhormonin ns. vapauttajapeptidit ja insuliinin erityksen vähentyminen ja sitä kautta usein melko korkea verensokeri (Borer 2003). Plasman kolekystokiniini ja tryptofaanin suhde haaraketjuisiin aminohappoihin lisääntyvät paralleelisti intensiivisen liikunnan aikana ja nämä vaikuttavat myös näläntunteeseen (Borer 2003). Kolekystokiniinin eritystä lisää erityisesti rasvojen tulo ohutsuoleen, mikä lisää kylläisyyden tunnetta (Degen ym. 2001). Peptidihormoni enterostatiini vähentää rasvojen syöntiä eläimillä ja vähentää glukoosin aiheuttamaa insuliinivastetta (Ookuma & York 1998). Muita mahasuolistoalueen kylläisyyttä aiheuttavia hormoneja on useita, kuten sekretiini ja GIP (Borer 2003). Tärkeimmät kylläisyyttä aistivat ja säätelevät keskukset ovat hypotalamuksen neuroneissa (arcuate nucleus) (Borer 2003). Lihavilla ravinnon aiheuttama termogeneesi on usein vähäisempää normaalipainoisiin nähden (Borer 2003). Tätä eroa voidaan vähentää harjoittelemalla ennen ruokaa, koska liikunta voi lisätä akuutisti lihasten insuliiniherkkyyttä, mikä aiheuttaa suuremman ravinnon jälkeisen termogeenisen vasteen (Segal ym. 1992). 4.2 Energiatasapainon pitkän tähtäimen säätelystä Viimeisen 50 vuoden aikana lihavuus on lisääntynyt useissa maissa. Näyttää siltä, että elämäntapa ja muut sosiaaliset tekijät vaikuttavat enemmän kehon energiatasapainon säätelyyn kuin kehon omat mekanismit. Ihminen näyttää olevan erityisen tehokas juuri varastoimaan energiaa, joten positiivinen energiatasapaino on pidemmällä tähtäimellä

9 9 hyvin yleistä. On myös löydetty geneettisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat tähän energian varastoinnin tehokkuuteen. (Borer 2003.) Toistuva energiatiheyksiltään suurien ruokien syöminen vaikuttaa kehossa mm. lisäämällä rasvojen synteesiä maksassa ja rasvahappojen ottoa ja varastointia rasvakudokseen (Pearcey & de Castro 2002) Leptiini G.C. Kennedy ehdotti vuonna 1953 ns. lipostaattisen teorian, jonka mukaan rasvakudoksesta kulkeutuu aivoihin verenkierron välityksellä viestiaine, jonka avulla keho pystyy säätelemään pitkällä tähtäimellä painoaan ja erityisesti rasvan määrää, mm. kylläisyyttä muuttamalla. Tutkimusten mukaan tällainen aine tosiaan näyttää olevan olemassa. Se on peptidihormoni leptiini. Leptiiniä syntetisoidaan ja vapautetaan pääasiassa ihonalaisessa rasvakudoksissa. Nämä tapahtuvat melko vakaasti erityspiikin ollessa keskiyöllä. Leptiinin konsentraatio plasmassa nousee suorassa suhteessa adiposyyttien eli rasvasolujen rasvan määrään nähden. Leptiini näin ollen näyttää välittävän viestin kehon rasvan määrästä aivoille. Lihavuus on joillain ihmisillä seurausta leptiini-geenin mutaatiosta, mikä johtaa vääränlaisen leptiinin tuotantoon. Lihavuutta voi aiheuttaa myös vääränlaisien leptiini-reseptorien muodostuminen. (Borer 2003.) Leptiinin kyky säädellä energiatasapainoa on osoitettu mm. sillä, että energiavajetiloissa sen eritys vähentyy. Leptiini lisää myös esim. kolekystokiniinin vaikutusta kylläisyyteen aivoissa. Negatiivinen energiatasapaino, on se sitten aiheutettu liikunnan tai ravinnon muutoksilla, vähentää leptiinin eritystä seuraavan yön aikana. Vastaavasti positiivinen energiatasapaino lisää leptiinin eritystä. Leptiini vaikuttaa energiatasapainoon stimuloimalla hypotalamuksen anoreksigeenisiä neuroneja ja inhiboimalla oreksigeenisiä neuroneja, stimuloimalla sympaattisen hermoston toimintaa ja lisäämällä kilpirauhashormonien sekä kortisolin eritystä. (Borer 2003.) Lihavilla jatkuva korkea leptiinin määrä veressä johtaa leptiini-resistanssin kehittymiseen. Insuliini stimuloi ja β-adrenerginen stimulaatio inhiboi leptiinin erittymistä. Leptiini vastaavasti inhiboi insuliinin eritystä ja toimintaa ja näin ollen hyperleptinemia voi johtaa myös insuliiniresistanssin kehittymiseen lihavuuden yhteydessä. (Borer 2003.)

10 Liikunta Liikunnan avulla energiankulutus lisääntyy ja myös perusaineenvaihdunta voi lisääntyä tai laihdutuksen aikana pysyä lähes ennallaan mm. lisääntyneen lihasmassan vaikutuksesta (Borer 2003). Tasapainon kannalta olisi optimaalisinta, että liian laihat vähentäisivät ja vastaavasti lihavat lisäisivät liikkumistaan ja sitä kautta tahdonalaista energiankulutustaan. Monet tutkimukset ja käytännön kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet, että ikävä kyllä tilanne on kuitenkin usein päinvastainen. (Borer 2003.) Eläimillä tehtyjen tutkimusten mukaan jos lihavuus on aiheutettu ravinnon lisäyksellä tai keinotekoisesti vaikuttamalla aivojen kylläisyyskeskuksiin, eläimet vähentävät spontaania liikkumisen määräänsä (Borer ym. 1989). Tämä on siis toisin kuin voisi ehkä olettaa olevan. Osalla ihmisistä lihominen tällaisessa tapauksessa voisi tietysti aiheuttaa lisääntynyttä liikkumisen määrää. Eläimillä inaktiivisuuden lisäys näytti johtuvan liikunnan motivaation vähentymisestä ja lisääntyneestä serotoniinin erityksestä. Tutkimusten mukaan viikon kestävyysharjoittelu 3-5 kertaa viikossa yhden harjoituksen kulutuksen ollessa noin kcal voi vähentää rasvan määrää noin 1-2 % (yksikköä) ilman energiansaannin rajoittamista. (Borer 2003.)

11 11 5 LÄHTEET Ahlborg, G. ym Substrate turnover during J Clin. Invest.53, Ahlborg, G. & Felig, P Influence of glucose ingestion J Appl Physiol. 41, Ahlborg ym Mechanism of Am J Physiol. 248, E540-E545. Borer & Kooi Regulatory defense Behavioral Biology 13, Borer ym Hippocampal serotonin Pharmacology 31, Borer, K. T Exercise Endocrinology. Human Kinetics. Carlson, L.A. ym Concentration of J Clin. Invest. 1, Costill ym Effects of J Appl Physiol. 43, Coyle, E.F. 1992a. Carbohydratie supplementation during exercise J Nutrition 122, (3 Suppl.), Coyle, E.F. 1992b. Carbohydrate feeding during Int. J Sports Med. 13 (Suppl. 1), S126-S128. Degen ym The effect of cholecystokinin Peptides 22, Greenhaff, P.L. ym The metabolic responses of human J Physiol 478, Greenhaff, P.L. ym Energy metabolism in single Am J Physiol 260, E718-E718. Hellmer, J. ym Mechanisms for differences in lipolysis J Clin. Endoc. & Metab. 75, Hodgetts, V. ym Factors controlling fat J Appl Physiol 71, Horowitz, J.F, & Klein, S Whole body and abdominal lipolytic Am J Physiol. 278, E1144- E1152. Issekutz Jr, B. ym Effect of lactate on FFA J Appl Physiol. 39, Jones, N.L. ym Fat metabolism in heavy exercise. Clinical Science 59, Katch ym Effects of exercise Am. J Clin. Nutrition 32, Kelley, D.E. ym Hyperglycemia J Clin Invest. 86, Koivisto, V.A. ym Glycogen depletion during J Appl Physiol. 58, Koivisto, V.A. ym Carbohydrate ingestion before exercise. J Appl Physiol. 51, Melby ym Exercise, macronutrient balance Teoksessa: Touitou & Hans (toim.) Perspective in exercise science and sports medicine, vol 11, Cooper Publishing Group. Nance ym Sexually dimorphic Physiology & Behavior 19, Nilsson & Hultman Liver glycogen Scandinavian J Lab & Clin Invest. 32, Ookuma & York Inhibition of insulin release In J Obesity & Related Metab. Disorders 22, Pearcey & de Castro Food intake and meal patterns Am J Clin. Nutrition 76, Phillips ym Intramuscular Metabolism 45, Richelsen, B Action of growth hormone Hormone Research 48, (Suppl. 5), Romjin, J.A Regulation of endogenous fat Am J Physiol 265, E380-E391. Rosenbaum, M. ym Effects of systemic growth hormone J Clin. Endoc. & Metab. 69, Segal ym Independent effects of obesity J Clin. Investig. 89, Starling ym Effects of diet J Appl Physiol. 82, Steffens Influence of reversible obesity Am J Physiol. 228,

12 Sugden, M.S. ym Mechanisms involved in the coordinate Advances in Entzyme Research 33, Vessby ym Serum lipoprotein Arteriosclerosis 5, Wahren, J. ym Gluocose metabolism during J Clin. Invest. 50, Wahren ym Physical exercise Diabetologia 14, Wolfe, R.R. ym Role of triglyseride fatty acid cycling Am J Physiol 258, E382-E

KESTÄVYYS- JA TEHOLAJIEN URHEILIJOIDEN RAVINTOAINEIDEN SAANTI HARJOITTELUKAUDELLA VERRATTUNA RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN

KESTÄVYYS- JA TEHOLAJIEN URHEILIJOIDEN RAVINTOAINEIDEN SAANTI HARJOITTELUKAUDELLA VERRATTUNA RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN KESTÄVYYS- JA TEHOLAJIEN URHEILIJOIDEN RAVINTOAINEIDEN SAANTI HARJOITTELUKAUDELLA VERRATTUNA RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN Inga Luotonen Liikuntafysiologia Kandidaatintutkielma Kevät 2014 Liikuntabiologian laitos

Lisätiedot

INSULIINIRESISTENSSIIN LIITTYVÄT KARDIOVASKULAARISET RISKITEKIJÄT SUOMALAISILLA VARUSMIEHILLÄ

INSULIINIRESISTENSSIIN LIITTYVÄT KARDIOVASKULAARISET RISKITEKIJÄT SUOMALAISILLA VARUSMIEHILLÄ OULU 2006 D 907 ACTA Tuula Tähtinen UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA INSULIINIRESISTENSSIIN LIITTYVÄT KARDIOVASKULAARISET RISKITEKIJÄT SUOMALAISILLA VARUSMIEHILLÄ TUPAKOINNIN YHTEYS RISKITEKIJÖIHIN LÄÄKETIETEELLINEN

Lisätiedot

MELATONIININ VAIKUTUKSIA HORMONIPITOISUUKSIIN JA SUORITUSKYKYYN VOIMAHARJOITUKSEN YHTEYDESSÄ

MELATONIININ VAIKUTUKSIA HORMONIPITOISUUKSIIN JA SUORITUSKYKYYN VOIMAHARJOITUKSEN YHTEYDESSÄ MELATONIININ VAIKUTUKSIA HORMONIPITOISUUKSIIN JA SUORITUSKYKYYN VOIMAHARJOITUKSEN YHTEYDESSÄ Mika Vähälummukka Jyväskylän Yliopisto Liikuntabiologian laitos Liikuntafysiologia Pro gradu tutkielma Kevät

Lisätiedot

Yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun yhteydet nuorten naisten fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen

Yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun yhteydet nuorten naisten fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen Pro Gradu tutkielma Yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun yhteydet nuorten naisten fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen Johanna Repola & Riikka Salminen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

1.6.1 Ravitsemuksen ja terveydenhuollon perusteet, ravinto

1.6.1 Ravitsemuksen ja terveydenhuollon perusteet, ravinto Lauri Hakola, Vat 3 12.6.2009 1.6.1 Ravitsemuksen ja terveydenhuollon perusteet, ravinto Vaihe 1 = Laadi kirjallinen selvitys a) urheilijan ravitsemuksen perusteista: Urheilijan ravinto koostuu aivan samoista

Lisätiedot

Ravinnon hiilihydraattien glykemiaindeksin vaikutus keskiglukoosipitoisuuteen ja glukoosikäyrän alaiseen pinta-alaan henkilöillä, joilla on

Ravinnon hiilihydraattien glykemiaindeksin vaikutus keskiglukoosipitoisuuteen ja glukoosikäyrän alaiseen pinta-alaan henkilöillä, joilla on Ravinnon hiilihydraattien glykemiaindeksin vaikutus keskiglukoosipitoisuuteen ja glukoosikäyrän alaiseen pinta-alaan henkilöillä, joilla on heikentynyt glukoosinsieto Pro gradu tutkielma Suvi-Maarit Kuha

Lisätiedot

KREATIININ KÄYTÖN VAIKUTUKSET AITAHYPPELY- KUORMITUKSEN JÄLKEISEEN LIHASVAURIOON

KREATIININ KÄYTÖN VAIKUTUKSET AITAHYPPELY- KUORMITUKSEN JÄLKEISEEN LIHASVAURIOON KREATIININ KÄYTÖN VAIKUTUKSET AITAHYPPELY- KUORMITUKSEN JÄLKEISEEN LIHASVAURIOON Juha-Pekka Kulmala Kandidaatin tutkielma Liikuntafysiologia Kevät 2008 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Työn

Lisätiedot

KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA

KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA Riikka Lamminen Liikuntafysiologia Pro Gradu -tutkielma Kevät 2014 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

SUUN KAUTTA NAUTITUN ARGINIININ VAIKUTUKSET PLASMAN ARGINIINIPITOISUUTEEN LEVOSSA JA VOIMAHARJOITUKSEN YHTEYDESSÄ

SUUN KAUTTA NAUTITUN ARGINIININ VAIKUTUKSET PLASMAN ARGINIINIPITOISUUTEEN LEVOSSA JA VOIMAHARJOITUKSEN YHTEYDESSÄ SUUN KAUTTA NAUTITUN ARGINIININ VAIKUTUKSET PLASMAN ARGINIINIPITOISUUTEEN LEVOSSA JA VOIMAHARJOITUKSEN YHTEYDESSÄ Anne Aho Johdatus omatoimiseen tutkimukseen/ LFY.203 Kevät 2005 Liikuntabiologian laitos

Lisätiedot

TRI TOLOSEN LAIHDUTUSOPAS. Tehokas ja turvallinen apu pysyvään painonhallintaan. Ortoglykeemisellä menetelmällä pysyvään painonhallintaan

TRI TOLOSEN LAIHDUTUSOPAS. Tehokas ja turvallinen apu pysyvään painonhallintaan. Ortoglykeemisellä menetelmällä pysyvään painonhallintaan TRI TOLOSEN LAIHDUTUSOPAS Tehokas ja turvallinen apu pysyvään painonhallintaan Lue lisää www. biovita.fi Ortoglykeemisellä menetelmällä pysyvään painonhallintaan 3. uudistettu painos 3 PAINONHALLINTA EI

Lisätiedot

LEHDISTÖLLE JAETTAVA TAUSTAMATERIAALI KESKUSTELUTILAISUUS HIILIHYDRAATTIEN RAJOITTAMISESTA 9.2.2009 KELLO 14.00-17.00 SUOMEN AKATEMIASSA

LEHDISTÖLLE JAETTAVA TAUSTAMATERIAALI KESKUSTELUTILAISUUS HIILIHYDRAATTIEN RAJOITTAMISESTA 9.2.2009 KELLO 14.00-17.00 SUOMEN AKATEMIASSA LEHDISTÖLLE JAETTAVA TAUSTAMATERIAALI Julkaisuvapaa maanantaina 9.2.2009 klo 17.00 KESKUSTELUTILAISUUS HIILIHYDRAATTIEN RAJOITTAMISESTA 9.2.2009 KELLO 14.00-17.00 SUOMEN AKATEMIASSA Läsnä: Mikael Fogelholm,

Lisätiedot

MARATOONARIN RUOKAVALIO

MARATOONARIN RUOKAVALIO MARATOONARIN RUOKAVALIO Sanna Nurminen Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakoniaammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nurminen,

Lisätiedot

HAPPAMUUTTA JA EMÄKSISYYTTÄ TUOTTAVAN RAVINNON VAIKUTUS KESTÄVYYS- JA VOIMAOMINAISUUKSIIN 12 VIIKON YHDISTETYN KESTÄVYYS- JA VOIMAHARJOITTELUN AIKANA

HAPPAMUUTTA JA EMÄKSISYYTTÄ TUOTTAVAN RAVINNON VAIKUTUS KESTÄVYYS- JA VOIMAOMINAISUUKSIIN 12 VIIKON YHDISTETYN KESTÄVYYS- JA VOIMAHARJOITTELUN AIKANA 3 HAPPAMUUTTA JA EMÄKSISYYTTÄ TUOTTAVAN RAVINNON VAIKUTUS KESTÄVYYS- JA VOIMAOMINAISUUKSIIN 12 VIIKON YHDISTETYN KESTÄVYYS- JA VOIMAHARJOITTELUN AIKANA Jaakko Hentilä Liikuntafysiologia LFYA005 Kandidaatin

Lisätiedot

CPPED1 (engl. calcineurin-like phosphoesterase domain containing 1) - GEENIN TOIMINTA SGBS-RASVASOLUMALLISSA

CPPED1 (engl. calcineurin-like phosphoesterase domain containing 1) - GEENIN TOIMINTA SGBS-RASVASOLUMALLISSA CPPED1 (engl. calcineurin-like phosphoesterase domain containing 1) - GEENIN TOIMINTA SGBS-RASVASOLUMALLISSA Annina Ansas Pro gradu -tutkielma Ravitsemus- ja elintarvikebiotekniikka Itä-Suomen yliopisto,

Lisätiedot

INSULIINIRESISTENSSIN ULKOISIA ANDROGEENISIA MANIFESTAATIOITA

INSULIINIRESISTENSSIN ULKOISIA ANDROGEENISIA MANIFESTAATIOITA INSULIINIRESISTENSSIN ULKOISIA ANDROGEENISIA MANIFESTAATIOITA VEIKKO A. MATILAINEN Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos, Oulun yliopisto; Yleislääketieteen yksikkö, Oulun yliopistollinen sairaala;

Lisätiedot

MAAJOUKKUEJUDOKOIDEN AEROBINEN JA ANAEROBINEN SUORITUSKYKY, KUORMITTUMINEN JA PALAUTUMINEN HARJOITTELU- JA KILPAILUTILANTEESSA

MAAJOUKKUEJUDOKOIDEN AEROBINEN JA ANAEROBINEN SUORITUSKYKY, KUORMITTUMINEN JA PALAUTUMINEN HARJOITTELU- JA KILPAILUTILANTEESSA OPINNÄYTETYÖ PETTERI POHJA 2010 MAAJOUKKUEJUDOKOIDEN AEROBINEN JA ANAEROBINEN SUORITUSKYKY, KUORMITTUMINEN JA PALAUTUMINEN HARJOITTELU- JA KILPAILUTILANTEESSA TERVEYDEN EDISTÄMINEN ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Nuorten sinikettunaaraiden tuotantokauden aikaisen ruokinnan vaikutus hormonaaliseen tasapainoon

Nuorten sinikettunaaraiden tuotantokauden aikaisen ruokinnan vaikutus hormonaaliseen tasapainoon Nuorten sinikettunaaraiden tuotantokauden aikaisen ruokinnan vaikutus hormonaaliseen tasapainoon Loppuraportti Juhani Sepponen 1, Hannu T. Korhonen 1, Heli Lindeberg 1, Nita Koskinen 1 ja Anne-Helene Tauson

Lisätiedot

Ruoka, fyysinen aktiivisuus ja paino Nordic Sugarin ja Suomen Sokeri Oy:n tuottama opas. Ruoka, fyysinen aktiivisuus ja paino 1

Ruoka, fyysinen aktiivisuus ja paino Nordic Sugarin ja Suomen Sokeri Oy:n tuottama opas. Ruoka, fyysinen aktiivisuus ja paino 1 Ruoka, fyysinen aktiivisuus ja paino Nordic Sugarin ja Suomen Sokeri Oy:n tuottama opas Ruoka, fyysinen aktiivisuus ja paino 1 Ruoka, fyysinen aktiivisuus ja paino on Nordic Sugarin ja Suomen Sokeri Oy:n

Lisätiedot

RASVAN POLTTO OPAS. jussiriekki.fi VÄHEMMÄN TYÖTÄ. ENEMMÄN TULOKSIA. Versio 1.0

RASVAN POLTTO OPAS. jussiriekki.fi VÄHEMMÄN TYÖTÄ. ENEMMÄN TULOKSIA. Versio 1.0 RASVAN POLTTO OPAS VÄHEMMÄN TYÖTÄ. ENEMMÄN TULOKSIA. Versio 1.0 jussiriekki.fi 1 ESIPUHE VASTUU Change and growth take place when a person has risked himself and dares to become involved with experimenting

Lisätiedot

JÄÄKIEKKOILIJOIDEN RUOKAVALION LAATU JA KEVYEN RAVITSEMUSINTERVENTION VAIKUTUKSET SIIHEN

JÄÄKIEKKOILIJOIDEN RUOKAVALION LAATU JA KEVYEN RAVITSEMUSINTERVENTION VAIKUTUKSET SIIHEN JÄÄKIEKKOILIJOIDEN RUOKAVALION LAATU JA KEVYEN RAVITSEMUSINTERVENTION VAIKUTUKSET SIIHEN Kati Riekkinen Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Ravitsemustiede Lääketieteen laitos Terveystieteiden tiedekunta

Lisätiedot

LIIKUNNAN vaikutus LIHAKSEEN

LIIKUNNAN vaikutus LIHAKSEEN LIIKUNNAN vaikutus LIHAKSEEN Liikunta vaikuttaa lihaksen toimintaan monella eri tasolla. Se lisää lihaksen kestävyyttä, tehoa, voimaa yhtä hyvin kuin äärirasituksen sietokykyäkin. Se vaikuttaa sekä lihaksen

Lisätiedot

Perspektiivi AJANKOHTAISTA SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2006 : ERIKOISNUMERO : SOKERIRAPORTTI

Perspektiivi AJANKOHTAISTA SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2006 : ERIKOISNUMERO : SOKERIRAPORTTI Perspektiivi AJANKOHTAISTA SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2006 : ERIKOISNUMERO : SOKERIRAPORTTI Esipuhe Moderni elämäntapa herättää keskustelua. Monet meistä saavat enemmän energiaa kuin kuluttavat,

Lisätiedot

VÄHÄHIILIHYDRAATTINEN RUOKAVALIO

VÄHÄHIILIHYDRAATTINEN RUOKAVALIO Opinnäytetyö (AMK) Palvelun tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Aikuiskoulutus 2012 Marita Koivisto VÄHÄHIILIHYDRAATTINEN RUOKAVALIO Citymarketin tuotehylly OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kolesterolin endogeeninen tuotanto ja saanti ravinnosta

Kolesterolin endogeeninen tuotanto ja saanti ravinnosta KATSAUS Helena Gylling ja Tatu A. Miettinen Kolesterolin endogeeninen tuotanto ja saanti ravinnosta Kolesterolin keskeytyksetöntä saantia ja toisaalta määrän pysymistä vakiona elimistössä pyrkivät turvaamaan

Lisätiedot

Väsymys psykofysiologisena ilmiönä 10-ottelijan juoksemisessa

Väsymys psykofysiologisena ilmiönä 10-ottelijan juoksemisessa Väsymys psykofysiologisena ilmiönä 10-ottelijan juoksemisessa Mika Hormalainen Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2003 Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ----------------------------------------------------------------------------------4

Lisätiedot

Voimailijoiden ravitsemustietämys ja lisäravinteiden käyttö

Voimailijoiden ravitsemustietämys ja lisäravinteiden käyttö Voimailijoiden ravitsemustietämys ja lisäravinteiden käyttö Petteri Lindblad Pro gradu-tutkielma Ravitsemustiede Lääketieteen laitos Terveystieteiden tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Tammikuu 2013 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset liikettä lihavuuteen UKK-instituutti 2008 Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Vuosittain

Lisätiedot

Ruoka, fyysinen aktiivisuus ja paino

Ruoka, fyysinen aktiivisuus ja paino Ruoka, fyysinen aktiivisuus ja paino Nordic Sugarin ja Suomen Sokeri Oy:n tuottama opas Ruoka, fyysinen aktiivisuus ja paino 1 Ruoka, fyysinen aktiivisuus ja paino on Nordic Sugarin ja Suomen Sokeri Oy:n

Lisätiedot

Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet

Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet 44. Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet Hyperlipidemioilla tarkoitetaan rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä, joissa kolesterolia tai triglyseridejä

Lisätiedot

RYHMÄLIIKUNNANOHJAAJIEN ENERGIATASAPAINO

RYHMÄLIIKUNNANOHJAAJIEN ENERGIATASAPAINO RYHMÄLIIKUNNANOHJAAJIEN ENERGIATASAPAINO Naisohjaajien ravinnon määrä ja laatu LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma AMK Opinnäytetyö Kevät 2009 Laura Ollila Amra Topic Lahden

Lisätiedot