Suomi sujuvaksi Harjoitusten vastaukset: kurssi Suomi KAPPALE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi sujuvaksi Harjoitusten vastaukset: kurssi Suomi KAPPALE"

Transkriptio

1 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi KAPPALE Harjoituss.15 Esimerkiksi: Pidätkö/Tykkäätkösuklaastaoluestaviinistäteestätästäkurssistalumestakesästätalvestaoopperasta popmusiikistaautourheilustajääkiekostajalkapallostasuomenkielestä OnkoolutviiniteekahvisinustahyvääOnkotämäkurssisinustahyvä Onkotämäkesäollutsinustakaunis?Onkotämätalviollutsinustalämmin? Onkoautourheilusinustakiinnostavaa?Onkojääkiekkosinustaväkivaltaista? Onkojalkapallosinustakiinnostavaa?Onkosuomenkielisinustakaunista? Mitäsinätykkäätkahvistatästäkurssistaoopperastapopmusiikistaautourheilustajääkiekostajalkapallosta suomenkielestä Tykkäätköpuhuakokouksessasyödäravintolassakäydäoopperassakuunnellapopmusiikkiasoittaakitaraakatsoa autourheiluapelatajääkiekkoapelatajalkapalloaopiskellasuomenkieltähiihtääuidamatkustaalähteäaamulla töihinpiirtäälaulaapuhuasuomea? Onkosinustakivakäydäoopperassakuunnellapopmusiikkiasoittaakitaraakatsoaautourheiluatelevisiostapelata jääkiekkoapelatajalkapalloaopiskellasuomenkieltähiihtääuidamatkustaalähteäaamullatöihinpiirtää laulaapuhuasuomea?onkosinustaikävääpuhuakokouksessaopiskellasuomenkieltä?onkosinustakallistasyödä ravintolassakäydäoopperassa? Harjoituss sinunmielestäsi 2. Minunmielestäni 3. Leenanmielestä 4. Hänenmielestänsämielestään 5. Minunmielestäni 6. Vilmanmielestä 7. Hänenmielestänsämielestään Verbistäsubstantiivis.17 antaa heantavat antaminen antamista antamise- syödä hesyövät syöminen syömistä syömise- kävellä hekävelevät käveleminen kävelemistä kävelemise- nousta henousevat nouseminen nousemista nousemise- kuunnella hekuuntelevat kuunteleminen kuuntelemista kuuntelemise- pakata hepakkaavat pakkaaminen pakkaamista pakkaamise- osata heosaavat osaaminen osaamista osaamise- valita hevalitsevat valitseminen valitsemista valitsemise- Harjoituss.17 Esimerkiksi: 1. Ruuan/ruoanlaittaminenonhauskaa. 2. Ystävänauttaminenontärkeää. 3. Radionkuunteleminenonkivaa. 4. Onmukavaakäydäteatterissaelokuvissa...Teatterissaelokuvissakäyminenonmukavaa.Onmukavaa pelatatennistäjalkapalloatenniksenjalkapallonpelaaminenonmukavaa. 5. Sairaalaanjoutuminenonikävää. 6. OnikävääherätäaikaisinsiivotakorjatapyörähyvästelläystäväAikaisinherääminensiivoaminen pyöränkorjaaminenystävänhyvästeleminenonikävää. Harjoituss.18 Esimerkiksi: Luulen,ettähänharrastaatenniksenpelaamistakieltenopiskelemistaruoanlaittamistakonsertissakäymistä matkustamista Luulen,ettähänpitäätenniksenpelaamisestakieltenopiskelemisestaruoanlaittamisestakonsertissakäymisestä matkustamisesta,muttahäneipidäsiivoamisestapyykinpesemisestäostoksillakäymisestäjuopottelemisesta RakastanmetsässäkävelemistäuimistamökilläkäymistäMinänautinkovastimetsässäkävelemisestäuimisesta mökilläkäymisestä PelkäänlentämistähammaslääkärilläkäymistäkokouksessapuhumistaInhoanlentämistähammaslääkärillä käymistäkokouksessapuhumista Olenkiinnostunutkieltenopiskelemisestasäveltämisestäruoanlaittamisesta,muttaolenkyllästynytsuomenkielen opiskelemiseenravintolassasyömiseenhotellissaasumiseen

2 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoituss Minustaruoanlaittaminenonmukavaa.Pidätkösinäruoanlaittamisesta?Minärakastanruoanlaittamista. 2. Minustatulenääressäistuminenonihanaa.Pidätkösinätulenääressäistumisesta?Minärakastantulenääressä istumista. 3. Minustajunallamatkustaminenonhauskaa.Pidätkösinäjunallamatkustamisesta?Minärakastanjunalla matkustamista. 4. Minustapianonsoittaminenonkivaa.Pidätkösinäpianonsoittamisesta?Minärakastanpianonsoittamista. 5. Minustalentäminenonvaarallista.Pidätkösinälentämisestä?Minäpelkäänlentämistä. 6. Minustayksinmatkustaminenonvaarallista.Pidätkösinäyksinmatkustamisesta?Minäpelkäänyksin matkustamista. 7. Minustatenniksenpelaaminenonkivaa.Pidätkösinätenniksenpelaamisesta?Minärakastantenniksen pelaamista. Harjoituss.20 Televisionkatseleminenonhauskaa.Pidäntelevisionkatselemisesta. Auton/autollaajaminenonhauskaa.Pidänauton/autollaajamisesta. Tämänasianosaaminenonhauskaa.Pidäntämänasianosaamisesta. Kahvilassaistuminenonhauskaa.Pidänkahvilassaistumisesta. Velanottaminenonikävää.Enpidävelanottamisesta. Avunpyytäminenonikävää.Enpidäavunpyytämisestä. Tämänhuoneensiivoaminenonikävää.Enpidätämänhuoneensiivoamisesta. Asunnonvaihtaminenonikävää.Enpidäasunnonvaihtamisesta. Harjoituss.21 Esimerkiksi: 1. Ontärkeä(ä)opiskellasuomea. 2. OnhyväasuaSuomessa. 3. Onharmi,ettäetlähdemukaan. 4. Onparempitehdäniinkuinolemmesopineet. 5. Ononni,ettätulit. 6. Onkiva(a)ollatäälläsinunkanssasi. 7. Onoutoa,ettähäneitulekoskaanmukaan. 8. Onmahdotontaauttaasinua. 9. Onkummallista,ettäetymmärrätätäasiaa. 10. Onmahdollista,ettävirhettäeivoienää korjata. 11. Onhelppo(a)oppiaajamaanautoa. 12. Onsääli,ettäettevoitullamukaan. 13. Onvaikea(a)tietää,mistäsejohtuu. 14. Olivahinko,ettäetollutmukana. Harjoitus10s Minäharrastantanssimistagolfinpelaamistapyöräilemistä 2. Joo,minustaonkivakäydäostoksilla. 3. Ei,minustasuomenkielenoppiminenonhelppoa. 4. Jatkatkotämänkurssinjälkeensuomenkielenopiskelemista? Joo,minäenkoskaankyllästysuomenkielenopiskelemiseen. 5. Joo,minärakastanmökilläkäymistä. 6. Joo,minustaonkivavalvoamyöhään.Minäpidänmyöhäänvalvomisesta. 7. En,enpelkääyksinmatkustamista.Tykkäätkösinämatkustaayksin?Tykkäätkösinäyksinmatkustamisesta? 8. Pidätkösinämatkustamisesta? Joo,minustakinmatkustaminenonkivaa.Enehkäkoskaankyllästymatkustamiseen. KAPPALE Harjoituss Esimerkiksi: a) Nainenleikkaa/leikkasileipää/leivän.Mieseikorjaa/eikorjannutkopiokonetta.Minunystäväniompelee/ompeli tämänkauniinpaidan. b) Minuntyökaverinilähtee/lähtiLontooseen.Minäenkäy/enkäynytkaupassa.Melennämme/lensimme Kreikkaan. c) Uimahallinvieressäon/olikirjasto.Rannallemenee/menipaljonihmisiä.Kahvilastatulee/tulipaljonihmisiä. Kirkossaeiole/eiollutpaljonihmisiä.Pöydänallaon/olipullo. d) Minunystävällänion/olipunainentukka.Meidänäidillämmeeiole/eiolluttietokonetta.Miehelläon/oliviisi lasta. e) Hänelläon/olikiire.Tälläpojallaon/olikylmä.Hänelläeiole/eiollutkoiraa.Koirallaon/olijano. f) Tämäkirjaeiole/eiollutmielenkiintoinen.Matkustaminenonliiankallista.Viinion/olikuivaa. g) Onmukava(a)käydäystävänluona.Onhyväollavarovainen.Onkummallista,ettähäneitule/eitullut. h) Ulkonasataa/satoilunta.Tänäänon/olikaunista.Tänäänon/olikaunisilma.Sielläon/olilämmin(tä).Ulkonaei ole/eiollutkylmä. i) Sinuntäytyytullahuomenna.Meidänonpakkoostaauusiauto.Teidäneitarvitseodottaameitä.Heidänonpakko tietäätämä.mikonveljenpitäätullamyös. j) Tämäikkunatäytyypestä.Tässämuseossakannattaakäydä.Keskustaanpääseemetrolla. k) Häntäoksettaa/oksetti.Meitäeinaurata/einaurattanut.Poikaanukuttaa/nukutti.Naistaharmittaa/harmitti. l) Heitäon/olikaksi.Teitäon/oliviisi. m) Minunveljestänitulee/tuliinsinööri.Tästäpojastaeitule/eitullutpitkä.Sinustatuleekuuluisatutkija. Harjoitus11s.33 Marjakäymummonjavaarinluonajokakesä.Intransitiivilause Heilläeiolevieläkesälomaa.Omistuslause ÄitisaattaaMarjanasemalle.Transitiivilause

3 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Marjallaonvainyksimatkalaukku.Omistuslause Marjallaonlaukussamehuajavoileipää.Omistuslause Veneessäistuukaksipoikaa.Eksistentiaalilause Ilmaonkaunis.Predikatiivilause Onlämminkesäinenilma.Tilalause Eioleliiankuuma.Tilalause MarjanenoodottaajoMarjaaasemalla.Transitiivilause BussijatkaamatkaansaHämeenlinnaan.Transitiivilause Honkakoskenkeskustaonpieni.Predikatiivilause Järvelläonparipurjevenettä.Eksistentiaalilause Honkajärvenvettävoivaikkajuoda.Geneerinenlause Harjoitus12s.34 Sittenkaikkimenevätsisälle.Intransitiivilause Mummoleipoouseinleipää.Transitiivilause Tuvassaonihanatuoksu.Tilalause Mummoonniinpyöreäjapehmoinen.Predikatiivilause Enovoikorjataportaatensiviikonloppuna.Transitiivilause Navetassaonmontalehmää.Eksistentiaalilause Navetassahaisee.Tilalause Marjaantaaheinääpienellevasikalle.Transitiivilause Marjajuokseepihalle.Intransitiivilause Hänelläonvainyöpaitapäällä.Omistuslause Onvieläaivanvaloisaa.Tilalause Pilkkuontyöhevonen.Predikatiivilause Lauantainaonsaunapäivä.Tilalause Saunassaonmukavaa.Tilalause Vedelläonkivaleikkiä.Onhauskaa-lause Mummollaonvihta.Omistuslause Ulkonaonmukavanviileää.>Tilalause Hänelläoliikävääitiäjaisää.Kokijalause Harjoitus13s takka,takkaa,taka-,takassa,takasta,takkaan palkka,palkkaa,palka-,palkassa,palkasta,palkkaan jalka,jalkaa,jala-,jalassa,jalasta,jalkaan halpa,halpaa,halva-halvassa,halvasta,halpaan parta,partaa,parra-,parrassa,parrasta,partaan ranta,rantaa,ranna-rannassa,rannasta,rantaan hinta,hintaa,hinna-hinnassa,hinnasta,hintaan märkä,märkää,märä-märässä,märästä,märkään reikä,reikää,reiä-reiässä,reiästä,reikään lakko,lakkoa,lako-,lakossa,lakosta,lakkoon koko,kokoa,koo-,koossa,koosta,kokoon kunto,kuntoa,kunno-,kunnossa,kunnosta,kuntoon hissi,hissiä,hissi-,hississä,hissistä,hissiin kassi,kassia,kassi-,kassissa,kassista,kassiin siisti,siistiä,siisti-,siistissä,siististä,siistiin tunti,tuntia,tunni-,tunnissa,tunnista,tuntiin kiltti,kilttiä,kilti-,kiltissä,kiltistä,kilttiin mökki,mökkiä,möki-,mökissä,mökistä,mökkiin niemi,niemeä,nieme-,niemessä,niemestä,niemeen ovi,ovea,ove-,ovessa,ovesta,oveen kivi,kiveä,kive-,kivessä,kivestä,kiveen järvi,järveä,järve-,järvessä,järvestä,järveen joki,jokea,joe-joessa,joesta,jokeen väki,väkeä,väe-,väessä,väestä,väkeen lahti,lahtea,lahde-,lahdessa,lahdesta,lahteen kieli,kieltä,kiele-,kielessä,kielestä,kieleen saari,saarta,saare-,saaressa,saaresta,saareen nuori,nuorta,nuore-,nuoressa,nuoresta,nuoreen pieni,pientä,piene-,pienessä,pienestä,pieneen aste,astetta,astee-,asteessa,asteesta,asteeseen kirje,kirjettä,kirjee-,kirjeessä,kirjeestä,kirjeeseen kone,konetta,konee-,koneessa,koneesta,koneeseen osoite,osoitetta,osoittee-,osoitteessa,osoitteesta,osoitteeseen tuote,tuotetta,tuottee-,tuotteessa,tuotteesta,tuotteeseen eläke,eläkettä,eläkkee-,eläkkeessä,eläkkeestä,eläkkeeseen kastike,kastiketta,kastikkee-,kastikkeessa,kastikkeesta,kastikkeeseen iloinen,iloista,iloise-,iloisessa,iloisesta,iloiseen lautanen,lautasta,lautase-,lautasessa,lautasesta,lautaseen salainen,salaista,salaise-,salaisessa,salaisesta,salaiseen vesi,vettä,vede-,vedessä,vedestä,veteen käsi,kättä,käde-,kädessä,kädestä,käteen

4 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi vuosi,vuotta,vuode-,vuodessa,vuodesta,vuoteen kuukausi,kuukautta,kuukaude-,kuukaudessa,kuukaudesta,kuukauteen tosi,totta,tode-,todessa,todesta,toteen täysi,täyttä,täyde-,täydessä,täydestä,täyteen susi,sutta,sude-,sudessa,sudesta,suteen köysi,köyttä,köyde-,köydessä,köydestä,köyteen reisi,reittä,reide-,reidessä,reidestä,reiteen viisi,viitä,viide-,viidessä,viidestä,viiteen kuusi,kuutta,kuude-,kuudessa,kuudesta,kuuteen kaksi,kahta,kahde-,kahdessa,kahdesta,kahteen kansi,kantta,kanne-,kannessa,kannesta,kanteen länsi,länttä,länne-,lännessä,lännestä,länteen pursi,purtta,purre-,purressa,purresta,purteen kasvillisuus,kasvillisuutta,kasvillisuude-,kasvillisuudessa,kasvillisuudesta,kasvillisuuteen köyhyys,köyhyyttä,köyhyyde-,köyhyydessä,köyhyydestä,köyhyyteen vankeus,vankeutta,vankeude-,vankeudessa,vankeudesta,vankeuteen oikeus,oikeutta,oikeude-,oikeudessa,oikeudesta,oikeuteen mahdollisuus,mahdollisuutta,mahdollisuude-,mahdollisuudessa,mahdollisuudesta,mahdollisuuteen tilaisuus,tilaisuutta,tilaisuude-,tilaisuudessa,tilaisuudesta,tilaisuuteen kirjain,kirjainta,kirjaime-,kirjaimessa,kirjaimesta,kirjaimeen eläin,eläintä,eläime-,eläimessä,eläimestä,eläimeen tarjotin,tarjotinta,tarjottime-,tarjottimessa,tarjottimesta,tarjottimeen soitin,soitinta,soittime-,soittimessa,soittimesta,soittimeen paahdin,paahdinta,paahtime-,paahtimessa,paahtimesta,paahtimeen kiharrin,kiharrinta,kihartime-,kihartimessa,kihartimesta,kihartimeen valmis,valmista,valmii-,valmiissa,valmiista,valmiiseen sairas,sairaasta,sairaa-,sairaassa,sairaasta,sairaaseen potilas,potilasta,potilaa-,potilaassa,potilaasta,potilaaseen eräs,erästä,erää-,eräässä,eräästä,erääseen kirkas,kirkasta,kirkkaa-,kirkkaassa,kirkkaasta,kirkkaaseen varvas,varvasta,varpaa-,varpaassa,varpaasta,varpaaseen rikas,rikasta,rikkaa-,rikkaassa,rikkaasta,rikkaaseen varas,varasta,varkaa-,varkaassa,varkaasta,varkaaseen lammas,lammasta,lampaa-,lampaassa,lampaasta,lampaaseen itsekäs,itsekästä,itsekkää-,itsekkäässä,itsekkäästä,itsekkääseen raitis,raitista,raittii-,raittiissa,raittiista,raittiiseen keskus,keskusta,keskukse-,keskuksessa,keskuksesta,keskukseen Rhodos,Rhodosta,Rhodokse-,Rhodoksessa,Rhodoksesta,Rhodokseen Kypros,Kyprosta,Kyprokse-,Kyproksessa,Kyproksesta,Kyprokseen näytös,näytöstä,näytökse-,näytöksessä,näytöksestä,näytökseen hallitus,hallitusta,hallitukse-,hallituksessa,hallituksesta,hallitukseen ohut,ohutta,ohue-,ohuessa,ohuesta,ohueen kevyt,kevyttä,kevye-,kevyessä,kevyestä,kevyeen kadonnut,kadonnutta,kadonnee-,kadonneessa,kadonneesta,kadonneeseen kuivunut,kuivunutta,kuivunee-,kuivuneessa,kuivuneesta,kuivuneeseen kiireetön,kiireetöntä,kiireettömä-,kiireettömässä,kiireettömästä,kiireettömään naimaton,naimatonta,naimattoma-,naimattomassa,naimattomasta,naimattomaan huolimaton,huolimatonta,huolimattoma-,huolimattomassa,huolimattomasta,huolimattomaan kuningatar,kuningatarta,kuningattare-,kuningattaressa,kuningattaresta,kuningattareen laulajatar,laulajatarta,laulajattare-,laulajattaressa,laulajattaresta,laulajattareen Harjoitus14s tuohonpuhelimeen 2. Tässäminunuudessapuhelimessani 3. tälläavaimella 4. intialaisestaruoasta/ruuasta 5. kuukauden Harjoitus15s vettä 2. tuohonpesukoneeseen 3. tuossatoisessarakennuksessa 4. lounaalle 5. eräänystävänkanssa Harjoitus16s Miltäraiteelta 2. Mihinosoitteeseen 3. tämänkahvinkeittimen 4. tässäkastikkeessa 5. kaikkivaatteet 6. siihenuuteenasuntoon 7. tähänkopiokoneeseen 8. Tälläalueella 9. Tässärakennuksessa 10. siinäuudessatiedekeskuksessa 6. kaksisutta 7. uudenvuodenaattona 8. lunta,puhtaassalumessa 9. tennistä 6. tähänleivänpaahtimeen 7. tämänkokeenloppuun 8. taiteesta 9. taidetta 10. kielitiedettä

5 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoitus17s aurinkoisellaparvekkeella 2. tässäsäilykkeessä 3. siinäuudessaliikkeessä 4. kauniithampaat 5. Kaikkioppaat Harjoitus18s suomalaisestakirjallisuudesta 2. uudenmahdollisuuden 3. suuressaköyhyydessä 4. ystävällisyydestä 5. oikeatvastaukset Harjoitus19s tälläalueella 2. tällealueelle 3. täydessäbussissa 4. kirkkaallasinisellätaivaalla 5. terävätkynnet Harjoitus20s yhdentomaattisäilykkeen 2. kuudenhengenpöytä 3. kokosuvun 4. kaikkilihavartaat 5. Juurekset Harjoitus21s kuudessamaassa 2. tenniksestä 3. sateeseen 4. helteestä 5. Lämpimällävedellä Harjoitus22s puhelimessa 2. totta 3. käteen,kädestä 4. onnea 5. hermostuneelta Harjoitus23s yliopistonpäärakennuksessa 2. Atominytimessä 3. kaikkiäänteet 4. Kirjankannessa 5. Missämurteessa Harjoitus24s Tässäkaivoksessa 2. siitäonnettomuudesta 3. järkyttyneeltä 4. kallisarvoisenaarteen 5. salaisessapiilopaikassa Harjoitus25s erääseenkodinkoneliikkeeseen 2. uuteenterveyskeskukseen 3. suuressalasitehtaassa 4. Pekantyttärelle 5. CD-soittimen Harjoitus26s siinäuudessakauppakeskuksessa 2. tästäpienestäkahvilasta 3. tuohonviereiseentaloon 4. tälläpysäkillä 5. sillehyllylle 11. siitäuudestaesimiehestä 6. pieneenuima-altaaseen 7. lämpimässäsateessa 8. Autonvaihteet 9. hyvätsuhteet 10. vuoteeseen 6. Väsyneetlapset 7. hyvässäjärjestyksessä 8. pienessähetkessä 9. Tässätehtaassa 10. montavirhettä 6. kuolleenlinnun 7. tästämarimekonkankaasta 8. tuonalämpimänpeitteen 9. laivansuurellakannella 10. viidessäkaupassa 6. kaikkinämävihannekset 7. roskikseen 8. kattilankantta 9. vasemmassakädessäsi 10. sadetta 6. uudenuimapuvun 7. tätäuuttavoidetta 8. Mökinhirret 9. kahdessapaikassa 10. viiteenkauppaan 6. vaikeassatilanteessa 7. levottomanyönjälkeen 8. Kuukaudetjavuodet 9. masentuneelta 10. eläkkeelle 6. Mitämurretta 7. kahdessamuseossa 8. talvisenluonnonkauneudesta 9. keskinäiseenrakkauteen 10. suurenilveksen 6. yhdenvuoden 7. rehellisyyttä 8. tähänhankkeeseen 9. tätäjokea 10. saastetta,tähänjokeen 6. viidennessäkerroksessa 7. kahdeksanteenkerrokseen 8. kesärenkaat 9. uudetjuhlavaatteet 10. suomalaisestaoluesta 6. tähänkaappiin 7. siinäsuuressakassissa 8. siihenpieneenlaatikkoon 9. siitävanhastakaapista 10. siitäeilisestäkokouksesta

6 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoitus27s siellä 2. tähän 3. tuosta 4. Siellä 5. sieltä Harjoitus28s tänne 2. täällä/siellä 3. sinne 4. Siellä KAPPALE Harjoituss sinunosoitteesi 2. minunvaimolleni 3. minunveljeeni 4. sinunäidillesi 5. sinunmiehelläsi 6. teidänpojastanne Harjoituss mielelläsi 2. mielelläni 3. mielellämme 4. mielellänne Harjoituss.55 Esimerkiksi: 1. heistä/ystävistäni 2. urheilusta/baletista 3. rannalleottamaanaurinkoa 4. opiskeluun/läksyihin 5. yöpöydänlaatikosta/taskustani 6. säästä/laurasta 7. kokouksesta/palaverista Harjoitus10s.57 Esimerkiksi: 1. laittaa 2. leikkimästäkadulla 3. tekemääntämänharjoituksen 4. tullahuomenna 5. hiihtämäänviimetalvena 6. imuroimaan 7. juomastaliikaa 8. uimaan 9. soittaahänelle Harjoitus12s.58 Esimerkiksi: 1. lentopallonpelaamisen 2. maalaamisen 3. ratsastamista Harjoitus15s.60 Esimerkiksi: 1. vihainen 2. pettynyt 3. väsynyt 4. ylpeä Harjoitus16s.60 Esimerkiksi: 1. moottoripyöristä 2. kaikilleihmisille 3. Antille,koskahänonainamyöhässä 4. itsestään 5. Anttiin 6. tänne,tähän/tuohon 7. sinne 8. siinä 9. tuossa 10. Tässä 5. Sieltä 6. sieltä 7. siinä 8. tähän/tuohon 7. Heidäntyttärensä 8. Hänenpoikansa 9. sinunsyntymäpäiväsi 10. hänennimipäivänsä 11. hänenhuoneensa 12. Hänenlapsensa 5. mielelläni 6. mielellänsämielellään 7. mielellänsämielellään 8. auringosta/lämmöstä/kahvista/hyvästä teestä 9. siitä 10. uuteentyötoveriin/mukavaanmieheen 11. Mikkoon/vanhaanystävääni 12. käsilaukustani/taskustani 13. meistä/sinusta 14. eteiseen 10. sammuttaa 11. tulemaan 12. ajamaansinne 13. ratsastamaan 14. tekemään 15. nauraa,kunkerroin,mitäteineilen 16. lähtemään 17. ostaa 4. lääkkeenottamista 5. raportinkirjoittamista 6. hotellissaasumiseen 5. masentunut 6. kyllästynyt 7. kiitollinen 6. uudestatyöstänsätyöstään 7. sinusta 8. siitä 9. työhönsä/palkkaansa 10. työhönsä/johtajaansa/työpaikkaansa

7 KAPPALE Harjoituss Ottaisin 2. Saisimmeko 3. Hänhaluaisi 4. Ostaisin Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi 6. Tarvitsisin 7. Ilmoittautuisin 8. Osallistuisin 9. tietäisittekö 10. Olisiko 5. Lähettäisimme Harjoituss.74 Esimerkiksi: 1. Haluaisitko,a)Joo,kiitos,mielelläni.b)Eikiitos.Mäolenjojuonut.Eikiitos.Mäottaisinmieluumminkahvia. 2. Ottaisitko,a)Joo,kiitos.Kuppikahviamaistuukin.b)Eikiitos.Enmävälitänyt(kahvista). 3. Joisitteko,a)Jookiitos.Mitäviiniäsullaon?b)Eikiitos,mäolenautollajaAnnaeivälitäalkoholista.Muttakahvi kyllämaistuisi. 4. Söisitkö,a)Joo,kiitos,mielelläni.Mullaonvähännälkä.b)Eikiitos.Mäolenjosyönyt. 5. Ottaisitko,a)Joovähän,kiitos.Täämaistuutosihyvältä.b)Eikiitos.Mäolenjoihantäynnä.Tääolitosihyvää. Harjoituss.75 Esimerkiksi: 1. Auttaisitteko,a)Joo,mielellämme.Mitenvoimmemevoidaanauttaa?b)Ikäväkylläemmevoinytauttaameei voidanytauttaa.meidäntäytyymennä. 2. Avaisitko,a)Tottakai,mielelläni.b)Enmävoiavatasitä.Mullaeioleavainta. 3. Kuorisitko,a)No,mäkuorin.b)Enmäehdinyt.Muntäytyymennäkauppaan. 4. Panisitteko,a)Tietysti.Mihinaikaannetäytyisipannakiehumaan?b)Valitettavastiemmevoimeeivoida. Perunatovatlopussa. 5. Kävisittekö,a)No,mekäymmemekäydään.b)Voi,valitettavastimeemmevoikäydämeeivoidakäydä. Kaupatovatjokiinni. 6. Pesisitkö,a)No,mäpesen.b)Enkäpese.Peseitse! 7. Ompelisitko,a)No,mäompelen.Eisiihenmenekauanaikaa.b)Enkäompele.Eimullaoleaikaanyt. 8. Pyyhkisitkö,a)No,mäpyyhin.Tuleekomeillevieraitatänään?b)Voi,valitettavastimäenvoipyyhkiä.Mäolen allerginenpölylle. 9. Sammuttaisitko,a)Joo,mäsammutan.Eisieltätulemitään.b)Miksi?Mähaluankatsoatätä. 10. Lähtisitkö,a)Joo,mielelläni.Mitämenisimmekatsomaan?b)Voi,valitettavastienvoilähteä.Mullaontöitäillalla. Muttamennäänjokutoinenkerta. Harjoituss Avaisitko 2. Kävisitkö 3. Kaataisitko 4. Tiskaisitko 5. Silittäisitkö Harjoituss Lakaisisitko 2. Liimaisitko/Korjaisitko 3. Veisitkö 4. Veisitkö 5. Korjaisitko Harjoituss lähtisimme 2. menisitte 3. soittaisit 6. Leikkaisitko 7. Imuroisitko 8. Sulkisitko 9. Vastaisitko 10. Maalaisitko 6. Järjestelisitkö 7. Tyhjentäisitkö 8. Petaisitko 9. Panisitko 10. Pesisitkö 4. pyytäisit 5. laittaisitte 6. Harjoituss.79 A.matkustaisin B.enmatkustaisivaanostaisin C.enostaisi vaanrakentaisin D.emmerakentaisivaan perustaisimme E.enperustaisikahvilaavaanpanisin F.enpanisi vaansijoittaisin G.ensijoittaisivaan pitäisin H.emmepitäisivaanlahjoittaisimme I.enlahjoittaisivaanmaksaisin J.emmemaksaisi,me ottaisimme K.enottaisi,enedesuskoisi Harjoitus14s olisinukkunut,olisimyöhästynyt 2. eiolisiehtinyt,hänenolisitäytynyt 3. olisimaksanut 4. eiolisimaksanut 5. olisiollut,eiolisiennättänyt Harjoitus15s.82 Esimerkiksi: Josminullaolisiolluteilenvapaapäivä,meolisimmelähteneetuimaan.Senjälkeenminäolisinlähtenytkaupunkiin. Minunystäväniolisijäänytkotiinlukemaankirjaa,muttaminäenolisijäänytkotiin.Illallameolisimmemenneet kyläänjonkunystävänluokse.aamullaminäolisinmennyttöihinvastakelloyhdeksän.

8 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoitus16s.82 Esimerkiksi: Josminäolisinsyntynyt1800-luvulla,olisinelänytvarmastiköyhyydessä.kokoelämäniajanolisintehnytpaljontyötä. Minäolisinherännytaamullakellokolme.Päivälläolisintyöskennellytpellollataisisällä.Minäolisinleiponutleivän, laittanutruoanjapessytpyykin.olisinhoitanutsairaatjavanhukset.sunnuntaisinminäolisinkäynytperheenikanssa kirkossa.minunelämäniolisiollutraskasta.minäolisinsynnyttänytmontalastajaolisinmennytnaimisiin/olisin kuolluthyvinnuorena. Harjoitus21s.84 Esimerkiksi: 1. hienolta/kauniilta/viehättävältä/komealta 2. happamalta/happamalle/pahalta/pahalle 3. tutulta 4. synkältä/tummalta/pelottavalta 5. kalalta/kalalle/pahalta/pahalle Harjoitus23s Enmihinkään. 2. Enkenenkään. 3. Enkenellekään. 4. Enkenestäkään. 5. Emmemissään. 6. Eivätmihinkään. 7. Eivätkenellekään. KAPPALE Harjoituss Syötämäleipäloppuun! 2. Luetämäkirjaloppuun! 3. Kerrotämätarinaloppuun! 4. Yritäymmärtääilmansanakirjaa! Harjoituss Äläitke! 2. Äläsuutu! 3. Älähuuda! 4. Älähermostu! Harjoituss Päästä 2. leikkaa 3. Kokeile Harjoituss Lakatkaa 2. Keskittykää 3. Yrittäkää Harjoituss Äläkiusaa 2. Äläota 3. Älälyö Harjoituss Älkääkoskeko 2. Älkäärikkoko 3. Älkäähuolestuko 8. Eikukaan.Kukaanei tiedä. 9. Emmemitään. 10. Emmekeneltäkään. 11. Emmekeneenkään. 12. Eikenelläkään. Kenelläkääneiole. 13. Eikenenkään. 4. Lupaa 5. Luota 6. Kuiskaa 4. Tarkistakaa 5. Ruvetkaa 6. Totelkaa 4. Äläpure 5. Äläsylje 6. Äläkiukuttele 4. Älkääpelästykö 5. Älkäähermostuko 6. Älkääjännittäkö 6. kiinnostavalta/mielenkiintoiselta/hyvältä 7. pullalta/pullalle/hyvältä/hyvälle 8. kylmältä 9. Miltä/Mille,hyvältä/hyvälle 10. lämpimältä 14. Eimistään. 15. Enketään. 16. Enkeneltäkään. 17. Eimillään. 18. Eimiltään. 19. Enmitään. 20. Enmistään. 5. Lukekaatämätekstikotonaääneen! 6. Kääntäkäätämäteksti! 7. Kerratkaakaikkisanat! 8. Opiskelkaakotonajokapäivä! 5. Älkääsotkeko! 6. Älkääriidelkö! 7. Älkääjuosko! 8. Älkäälähtekövielä! 7. Unohda 8. Usko 9. Puhalla 7. Poiketkaa 8. Miettikää 9. Valittakaa 7. Äläkutita 8. Äläloukkaannu 9. Äläselitä 7. Älkäämyöhästykö 8. Älkääkeskeyttäkö 9. Älkäähaukkuko Harjoitus Esimerkiksi: 1. Käykaupassa.Kävisitkökaupassa? 2. Paneastiatkaappiin.Tyhjennätiskikone.Panisitkoastiatkaappiin?Tyhjentäisitkötiskikoneen? 3. Kastelejoskuskukkia.Kastelisitkovähänkukkia? 4. Vieroskatulos.Veisitköroskatulos? 5. Älkäähuutako.Menkääulos. 6. Tulkaasyömään.Istukaapöytään.Peskääkädet.Käykäälapsetkäsipesulla. 7. Älkäätupakoiko.Lopettakaatupakoiminentaivähentäkääedes. 8. Ottakaatätälääkettäkaksikertaapäivässä:aamullajaillalla.

9 KAPPALE Harjoituss Kouluissa 2. näillehyllyille 3. monissakirkoissa Harjoituss monissamukavissakylissä 2. suuristakaupungeista 3. pienissähotelleissa Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi 4. moniinkerhoihin 5. korkeillekallioille 6. monissamuseoissa 5. niilläkorkeillavuorilla 6. monissasiisteissäbaareissa 7. suomalaisistaelokuvista 4. busseillajajunilla Harjoituss.105 Esimerkiksi: HaluaisinkäydäEnhaluaisikäydä suurissakaupungeissa,pienissämaaseutukylissä,pienissäkirkoissa,suurissamuseoissa,teattereissa,konserteissa, puistoissa,kirjastoissa,hyvissänäyttelyissä,tavarataloissa,mukavissabaareissa,yökerhoissa,tunnelmallisissa pubeissa,suosituissadiskoissa,tärkeissäkulttuurirakennuksissa,historiallisillaaukioilla,korkeillavuorilla,lumisilla vuorenhuipuilla,hiihtokeskuksissa,golfkentillä,satamissa,pienilläsaarilla,tippukiviluolissa,vesiputouksilla, suolakaivoksissa Harjoituss töissä 2. Puissa 3. hauskoissatalkoissa 4. liukkaillateillä 5. kyistä,kyykäärmeistä 6. töistä 7. monissametsissäjamonillasoilla 8. saappaissa 9. Puihin 10. revyistä Harjoituss mustistakissoistajakoirista 2. monissakivoissapaikoissa 3. vanhoistarahoista 4. pizzoista 5. kerrostalojenpihoilla 6. suurissaveloissa 7. monissavanhoissalaivoissa 8. Näilläsuurillarekoilla 9. teltoissa 10. mailoillajapalloilla 11. märilläkentillä 12. urheilukisoissa 13. Sodissajakovissamaanjäristyksissä 14. Syvissätummissavirroissa 15. noillepienillehauskoillekanoille Harjoituss rikkauksista 2. kylmissävesissä 3. Meriensyvyyksissä 4. Näissäsinunuusissahousuissasi 5. perheenraskaistavuosista 6. uusistaelintasosairauksista 7. erimaidenkeittiöidenerikoisuuksista 8. kaikenlaisiinikävyyksiin Harjoituss monissakauniissamaissa 2. Pienissäveneissä 3. kalliissahotelleissa 4. Noissahotellihuoneissa 5. tehtaissa 6. Rikkaillaihmisillä 7. monissapienissäsiisteissämajataloissa 8. näistäkauniistavöistä 9. noillekilteilleköyhillelapsille 10. viisaistaeläimistä Harjoituss monissaihanissakahviloissa 2. suomalaisistamakkaroista 3. lattioilla 4. näissäperunoissa 5. halvoissaravintoloissa 6. Noillamukavillatarjoilijoilla 7. mansikoista 8. Näilläahkerillaopiskelijoilla 9. Lastenhoitajilla 10. noistabalettitanssijoista 11. Monillabussinkuljettajilla 12. näissäastioissa 13. Noissamatalissarakennuksissa 14. monistavaikeistaasioista Harjoituss moniinvanhoihinkirkkoihin 2. hauskoihinretkiin 3. moniinmukaviinihmisiin 4. suuriinmuseoihinjamielenkiintoisiin näyttelyihin 5. vieraisiinmaihin 6. suuriinkaupunkeihinjapieniinkyliin 7. kalliisiinhienoihinravintoloihin 8. hotellihuoneisiin 9. Suomenpaperitehtaisiin 10. vaikeisiin/vaikeihinjavaarallisiintilanteisiin Harjoitus13s.118 Kävimme niissämuseoissa,näillävuorilla,noissalinnoissa,niissätemppeleissä,niissäkahviloissa,noillatoreilla Osallistuimme näihintöihin,niihinseminaareihin,niihinjuhliin,noihinkiertoajeluihin Tutustuimme näihinpuistoihin,noihinkirjailijoihin,niihinpitkiinsiltoihin,niihinkivoihinihmisiin

10 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoitus14s.118 Esimerkiksi: Käynuseinnäyttelyissä.Tykkäätkösinäkäydämuseoissa? Viimevuonnamekävimmemonissamaissa.Missätekävitte? Käytteköteuseinelokuvissa?Entäkonserteissa? Viihdytköpubeissa? Minustajunillaonmukavampimatkustaakuinlentokoneilla?Entäsinusta? Pidänenemmänmustaherukoistakuinpunaherukoista?Entäsinä? Olenkiinnostunutkasveistajaeläimistä?Mistäsinäoletkiinnostunut? Oletkokiinnostunuttähdistä? Olenkyllästynyttelevisio-ohjelmiin.Entäsinä?Oletkosinäkyllästynytpoliisisarjoihin? KAPPALE Harjoituss.126 taloja/pulloja/tyttöjä/kouluja/katuja laseja/kuppeja/tuoleja/turisteja/pankkeja/banaaneja/appelsiineja/ tulppaaneja/busseja/penkkejä/äitejä/koteja/tunteja järviä/nuoria/käsiä/lehtiä/kuusia/pieniälapsia/suuriajokia/mäkiä/suuriasaaria kauppoja/kissoja/herroja/kaloja/saunoja/auloja/halpoja/hintoja/ilmoja/kansoja/kassoja/lahjoja/lainoja/laivoja/ likoja/linnoja/markkoja/matkoja/paikkoja/pihoja/rahoja/rantoja/reunoja/samoja/sanojasiltoja/tasavaltoja koiria/kukkia/rouvia/poikia/juhlia/junia/juomia/kulmia/kultia/kuntia/kuumia/kuivia/lomia/lupia/munia/mustia/ osia leipiä/myyjiä/ystäviä/hedelmiä/pöytiä/typeriä/vääriä sairaita/tehokkaita/oppaita/asiakkaita/tehtaita/eräitä/vieraita televisioita/museoita/valtioita/numeroita/henkilöitä/omenoita/tarjoilijoita/kävelijöitä/kahviloita/päärynöitä/ kylpylöitä/mummoloita/kirjailijoita/kampaamoita/pyöryköitä huoneita/veneitä/perheitä/rypäleitä/liikkeitä/osoitteita/taiteita/tieteitä/raiteita/osakkeita/lääkkeitä kaktuksia/kysymyksiä/vastauksia/rakennuksia/valituksia/kerroksia/näytöksiä/hallituksia/päätöksiä/ilmoituksia/ ostoksia/mainoksia/harjoituksia käsiä/vuosia/kuukausia/susia/tosia/täysiä/kansia/hirsiä suomalaisia/punaisia/virtasia/englantilaisia/helsinkiläisiä/toisia/ulkomaalaisia/hevosia/lautasia/hampurilaisia/ iloisia/ihmisiä eläimiä/kirjaimia/avaimia/soittimia/kirjoittimia/puhaltimia Harjoituss paljonpieniätyttöjäjapoikia 2. paljonrikkaitaturisteja 3. paljonkorkeitavuoriajamäkiä 4. paljonmukavianaapureja/naapureita 5. paljoniloisialapsia 6. paljontilaviahuoneitajasuuriaikkunoita 7. paljonvaarallisiasusiajakarhuja 8. paljonkuuluisiakirjailijoitajasäveltäjiä Harjoituss.127 Ostin 1. omenoita,päärynöitä,appelsiineja 2. viinirypäleitä,persikoita,banaaneja 3. kirsikoita,mansikoita,vadelmia 4. jauhoja,kananmunia,kakkuja,keksejä 5. lihapyöryköitä,pitsoja,hampurilaisia 6. muikkuja,silakoita,makkaroita,nakkeja Harjoituss.127 Hänkorjaa 1. siltoja,teitä,vanhojarakennuksia 2. laivoja,purjeveneitä,moottoreja/moottoreita Harjoituss montasukulaistajaystävää 2. montaväsynyttälasta 3. montavalkoistalaivaajapientävenettä 4. montamatkalaukkuajakassia 5. montaasiakastajaliiketuttavaa 6. montakallistaerikoisliikettä 7. montahotelliajaravintolaa 8. montauuttatietokonetta 7. tomaatteja,sipuleja/sipuleita,kaaleja 8. jukurtteja,vihanneksia,hedelmiä 9. pesuaineita,mausteita,hedelmäsäilykkeitä 10. astioita,kattiloita,pannulappuja 11. sukkia,käsineitä,talvivaatteita 12. kenkiä,pipoja,hattuja 3. autoja,moottoripyöriä,traktoreja/traktoreita 4. puhelimia,automaatteja,liukuportaita

11 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoituss.129 Esimerkiksi: Kassissaona)mehuab)omenac)omenoita. Kylpyhuoneessaeiolea)sampootab)pyyhettäc)pyyhkeitä. Lattiallaeiolea)hiekkaab)mattoac)mattoja. Pihallaona)luntab)puuc)puita. Kadullaona)jäätäb)poliisic)poliiseja. Talossaeiolea)sähköäb)hissiäc)hissejä. Keskustassaona)paljonväkeäb)mielenkiintoinentapahtumac)paljonmielenkiintoisiatapahtumia. Harjoituss.129 Esimerkiksi: Merelläonpaljonpurjeveneitä. Meressäonpaljonkaloja. Metsässäonkarhuja. Tässäkaupungissaeiolemetroa/raitiovaunuja. Tässäkaupunginosassaasuuvanhojaihmisiä. Suomessaasuusaamelaisia. Juhliintuleepaljonsukulaisia,ystäviäjatuttuja. Jäähallistatulipaljonnuoria. Meilletuleehuomennavieraita. Harjoitus10s.130 aaltoja,lapsia,hiekkalinnoja,tällaisiasimpukoita,palmuja,niissäpalmuissa,kookospähkinöitä,apinoita,purjeveneitä, laivoja,valaita,delfiinejä,kauniitamerenneitoja Harjoitus11s.130 Esimerkiksi: 1. Olohuoneessaonsohva,tyynyjäjakirjoja. 2. Eteisessäonpeili,kenkiä,saappaita,takkejajasateenvarjoja. 3. Keittiössäonhella,tiskikone,astioita,laseja,kuppeja,kattiloita,kulhojajaruokailuvälineitä. 4. Kahvilassaonkaunistaulu,ihanialeivoksia,hyviäpiirakoitajamukaviamyyjiä. 5. Torillaonsuihkulähde,myyntikojuja,jäätelökioskejajaasiakkaita. 6. Televisiostatuleepääministerinhaastattelu,jalkapallo-ottelu,uutiset,kilpailuja,tanssiohjelmiajapoliisisarjoja. 7. Museossaonkuuluisapatsas,kiinnostaviamaalauksiajaupeitaveistoksia. Harjoitus13s.131 Minullaon 1. nappeja,neuloja,lankoja 2. kortteja,postimerkkejä,kirjekuoria 3. kirjoja,levyjä,valokuvia 4. ystäviä,naapureja/naapureita,tuttuja Harjoitus14s Heovatväsyneitä. 2. Vuokrateivätolleetkalliita. 3. Nämätaulutovatarvokkaita. 4. Nuoomenatovathappamia. 5. Heovatinsinöörejä. 6. Vuoretovatkorkeita. 7. Metsätolivatlaajoja. Harjoitus15s Esimerkiksi: 1. Nämäyhdetsaksetovatterävät. 2. Vilmanrattaatovatsiniset. 3. Valtterinlastenvaunutovatuudet. 4. Leenansilmälasitolivatkalliit. 5. Nämähousutovatmustat. Harjoitus16s.133 (Esimerkiksi:) 1. Eilisetjuhlatolivathauskat. 2. Matkustajatolivataikaväsyneitä. 3. Kaikkiihmisetolivattodellaystävällisiä. 4. Annenhiuksetovatpunaiset. 5. Ilmapallotolivatsuuria. 6. Liisansilmätolivatniiniloiset. 7. Hänenkenkänsäolivatihanmärät. 8. Makkaratolivatvähänsuolaisia. 9. Omenatovatvieläraakoja. 10. Mustikatovatjokypsiä. 11. Minunkäteniovatlikaiset. 5. siskoja,veljiä,serkkuja,tätejä,setiä,enoja 6. matkoja,kokouksia,neuvotteluja 7. saksia,silmälaseja,housuja,sukkia Leijonatovatkissoja. 9. Lepakotovatnisäkkäitä. 10. Kaikkihuoneetolivatsuuria 11. Kaikkikakutolivatliianmakeita. 12. Kaikkirannatolivatpuhtaita. 13. Suomenjärvetovatmatalia. 14. Siperianjoetovatsyviä. 6. Pekankengätovatkuraiset. 7. Nämäyhdetsukatovatlikaiset. 8. Nuokeittiönportaatovatlahot. 9. AnnanjaMikonhäätolivathauskat. 10. Katrineilisetbileetolivatrajut. 12. Meidännaapurimmeovatirakilaisia. 13. Kaikkiopiskelijatolivatahkeria. 14. Keskustanrakennuksetovatvanhoja. 15. Kultakorutovatkalliita. 16. Haitovatsuuriakaloja. 17. Kirkotolivatsuuriajaupeita. 18. Kaikkimatkustajatolivattyytyväisiä. 19. Tietolivathuonokuntoisia. 20. Kaupungitolivatidyllisiä. 21. Minunjalkaniolivatkipeät. 22. Hotellitolivatkorkeatasoisia.

Kappale 14. Mitä tekisit, jos...

Kappale 14. Mitä tekisit, jos... Kappale 14 Mitä tekisit, jos... Tulevaisuuden haaveita Jonna ja Maryam ovat kahvilla. He miettivät, mitä he haluaisivat opiskella. Minä haluaisin mekaanikoksi tai keittäjäksi. Mekaanikoksi! Miksi ihmeessä?

Lisätiedot

Tehtävät Tennesee Williamsin näytelmään Lasinen eläintarha on laatinut Mattlidens gymnasiumin opettaja Kirsi Martikainen

Tehtävät Tennesee Williamsin näytelmään Lasinen eläintarha on laatinut Mattlidens gymnasiumin opettaja Kirsi Martikainen Tehtävät Tennesee Williamsin näytelmään Lasinen eläintarha on laatinut Mattlidens gymnasiumin opettaja Kirsi Martikainen I HENKILÖKUVAT KATKELMIEN PERUSTEELLA Tutustukaa kolmeen näytelmän katkelmaan. Millainen

Lisätiedot

RAAPUSTUKSIA LUOVAN KIRJOITTAMISEN KURSSI 2013

RAAPUSTUKSIA LUOVAN KIRJOITTAMISEN KURSSI 2013 RAAPUSTUKSIA LUOVAN KIRJOITTAMISEN KURSSI 2013 1 RUNOJA Minua katsotaan. Aivan kuin he haluaisivat määrätä kuka olen. On vaikea elää kun tekee mitä haluaa. Eikä anna katseitten rajoittaa. Jos onnistut

Lisätiedot

Perhehoito on lahja arjelle

Perhehoito on lahja arjelle Perhehoito on lahja arjelle Päivi Soikkeli osaa olla oma itsensä kehitysvammaisten kanssa. Hän ei ole koskaan joutunut luopumaan mistään sen takia, että hänellä on suuri perhe. Perhehoitajana toimiminen

Lisätiedot

Kolmin aina kaunihimpi

Kolmin aina kaunihimpi Kolmin aina kaunihimpi TIMO MÄNNIKKÖ Paula asteli keittöön haukotellen raskaasti. Huomenta, hän sanoi unisella äänellä. Huomenta, kulta, sanoin ja kaadoin kahvia hänen mukiinsa. Ei sinun olisi tarvinnut

Lisätiedot

Taipalsaaren Maaseutunaiset ry. Toimintaa vuonna 2011

Taipalsaaren Maaseutunaiset ry. Toimintaa vuonna 2011 Taipalsaaren Maaseutunaiset ry Toimintaa vuonna 2011 Piaf pakko saada laulaa Susanna Haaviston vierailu Lappeenrannan teatterissa la 29.1. Susanna Haaviston käsikirjoittama, ohjaama ja esittämä musiikillinen

Lisätiedot

Kappale 12. Mitä teet viikonloppuna?

Kappale 12. Mitä teet viikonloppuna? Kappale 12 Mitä teet viikonloppuna? Uiminen on kivaa! On sunnuntai ja Saidin ja Leilan perhe menee uimahalliin. He harrastavat uimista ja saunomista usein viikonloppuisin. Tänään he pakkaavat uimapuvut,

Lisätiedot

ELEMENT. Kappale I: Similae. Prologi ~tapahtui vuonna 1890 Pamfyliassa~

ELEMENT. Kappale I: Similae. Prologi ~tapahtui vuonna 1890 Pamfyliassa~ ELEMENT Kappale I: Similae Prologi ~tapahtui vuonna 1890 Pamfyliassa~ Pamfylian kuningaskunta joutui sotaan Frygiaa vastaan. Frygialaiset tulivat yön pimeydessä Pamfylian rajan yli tuhotakseen kaiken,

Lisätiedot

kolmosten talo pauliina haasjoki reetta niemelä poesia

kolmosten talo pauliina haasjoki reetta niemelä poesia kolmosten talo pauliina haasjoki reetta niemelä poesia KOLMOSTEN TALO Pauliina Haasjoki, Reetta Niemelä Kannen kuva: Elina Haasjoki Ulkoasu: Pekka Kaikkonen poesia on Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n Kirja

Lisätiedot

MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies

MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies hankkeen kanssa. Kilpailu tuotti noin 80 kiinnostavaa nuorten kirjoittajien

Lisätiedot

Mindfulness harjoituksia

Mindfulness harjoituksia 1 Mindfulness harjoituksia Laajalti tunnetussa zen tarinassa kaksi munkkia, opettaja ja oppilas, tulevat joen kahlauspaikalle. Hätääntynyt ylimysnainen on jo joen rannalla; joki on tulvinut niin, että

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkummun

Hoitokoti Päiväkummun Hoitokoti Päiväkummun Sanomat. asukas- ja henkilökuntalehti 3/2007 musiikissa kaikki on mahdollista muistelussa päiväkummun kesäretket Sisältö Pääkirjoitus 3 Pääkirjoitus 5 Uudistuksia Päiväkummussa 6

Lisätiedot

"Eloonjääneiden atomipommin liittyviä kokemuksia"- Kirjoituskokoelman toteuttamiseksi

Eloonjääneiden atomipommin liittyviä kokemuksia- Kirjoituskokoelman toteuttamiseksi "Eloonjääneiden atomipommin liittyviä kokemuksia"- Kirjoituskokoelman toteuttamiseksi Hiroshiman kansallinen rauhanmuseo atomipommien uhrien muistoksi Eloonjääneiden atomipommin liittyviä kokemuksia Otsikko

Lisätiedot

Mika Lamminpää. Eila ja Ossi. Suomen kielen alkeisoppikirja

Mika Lamminpää. Eila ja Ossi. Suomen kielen alkeisoppikirja Mika Lamminpää Eila ja Ossi Suomen kielen alkeisoppikirja 1 Becoming More Visible -projektin kehittämiskumppanuuden muodostivat: Kajaanin, Tampereen, Turun ja Vaasan vastaanottokeskukset, Kansalais- ja

Lisätiedot

HIOTTUMA Lotta Aarikka 2015

HIOTTUMA Lotta Aarikka 2015 HIOTTUMA Lotta Aarikka 2015 I Kun nousen ylös Ava nukkuu vielä. Herään vessassa, kuseminen havahduttaa. Ava sanoi, että se aikoo maalata vessanpöntön sisälle sydämen. Sen besserwisserkaveri oli jostain

Lisätiedot

Elämäni tärkein asia Vernerin runokilpailun satoa 2007

Elämäni tärkein asia Vernerin runokilpailun satoa 2007 Elämäni tärkein asia Vernerin runokilpailun satoa 2007 Piirroskuvat: Linda Lauttia, Perttulan erityisammattikoulu. Toimitus: Jaana Teräväinen, Jenni Meronen Taitto ja toimitus: Soile Mottisenkangas Julkaistu:

Lisätiedot

Paten päivityksissä on potkua! Timo Pa ELLA JA KAVERIT Pat a en rvela Paten aikakirjat L842 ISBN 978-951-31-7800-0

Paten päivityksissä on potkua! Timo Pa ELLA JA KAVERIT Pat a en rvela Paten aikakirjat L842 ISBN 978-951-31-7800-0 Pat a en AIKAKIRJAT Paten aikakirjat Tammi Ulkoasu: Laura Lyytinen Teksti: Timo Parvela 2014 Kuvitus: Pasi Pitkänen 2014 Painettu EU:ssa ISBN 978-951-31-7800-0 Paten AIKAKIRJAT KUVITTANUT Pasi Pitkänen

Lisätiedot

Poliisimies Kähkösen neljä elämää

Poliisimies Kähkösen neljä elämää Poliisimies Kähkösen neljä elämää Vesa Kähkönen oli toiminut poliisin jalossa ammatissa jo melkein neljännesvuosisadan. Ura alkoi Ruukin poliisilaitokselta Pohjois-Pohjanmaalta. Työ oli silloin ihmisen

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

Käsityö kulttuurisiltana

Käsityö kulttuurisiltana Lahden Tiedepäivä 27.11.2012 Käsityö kulttuurisiltana Yhteisöllinen oppiminen käsityökohtaamisen edistäjänä KM, TaM, Anna Kouhia tohtorikoulutettava Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Lisätiedot

KÄTS. Käytännön suomea. Sirpa Rönkkö ja Kaisa Toiviainen kuvitus Elina Roininen

KÄTS. Käytännön suomea. Sirpa Rönkkö ja Kaisa Toiviainen kuvitus Elina Roininen KÄTS Käytännön suomea Sirpa Rönkkö ja Kaisa Toiviainen kuvitus Elina Roininen Käytännön Suomea -oppimateriaalin käyttäjälle KÄTS suomen kielen oppimateriaali on tarkoitettu etenkin hitaasti eteneviin aikuisten

Lisätiedot

Lumivaaralaisia evakkotarinoita

Lumivaaralaisia evakkotarinoita Lumivaaralaisia evakkotarinoita LUMIVAARALAISIA EVAKKOTARINOITA Etelä-Suomen Lumivaaralaiset ry. toimittanut Kalevi Rapo 4 Kansikuvassa ollaan evakkoon lähdössä. Takakannessa Lumivaaran kirkko 90-luvulla.

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Loimaan teatterilehti. Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007

Loimaan teatterilehti. Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007 Loimaan teatterilehti Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007 Lämpimät kiitokset Salosille ja kaikille teatterin tekijöille, näkijöille, kokijoille, tukijoille! Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry.

Lisätiedot

MATERIAALIA MUISTELUTUOKION JÄRJESTÄMISTÄ VARTEN

MATERIAALIA MUISTELUTUOKION JÄRJESTÄMISTÄ VARTEN i muistatko, muistatko vielä? MATERIAALIA MUISTELUTUOKION JÄRJESTÄMISTÄ VARTEN ALUKSI Tämä materiaalipaketti on koottu, jotta juuri sinä voisit järjestää muistelutuokioita ikäihmisten iloksi. Muistelutuokioiden

Lisätiedot

Työssäoppimassa Kiinassa: Ville Varjonen

Työssäoppimassa Kiinassa: Ville Varjonen Työssäoppimassa Kiinassa: Ville Varjonen 4.4.-5.4. Lentokone laskeutui Shanghain kentälle. Sumu ympäröi lentokoneen. Katselin sivuille, ei näkynyt 30 metriä pidemmälle. Terminaaliin astuttuani en ollut

Lisätiedot

Peni...66 Kummitätini...68 Ukki...69 Aamuherätys...70 Lepakko...71 Tatu...73 Radio...74 Yksinkertaista elämää...75 Isänmaani...

Peni...66 Kummitätini...68 Ukki...69 Aamuherätys...70 Lepakko...71 Tatu...73 Radio...74 Yksinkertaista elämää...75 Isänmaani... 2 HAKEMISTO Karjalan kunnailla...5 Kotiväki...8 Kiitos lapsuuskodille...9 Lapsuuskotini...11 Isä ja äiti...13 Entisajan elämää...15 Kesällä kerran...16 Äiti huolehtii...18 Mummon askareet...20 Lapsi sairastaa...21

Lisätiedot