Suomi sujuvaksi Harjoitusten vastaukset: kurssi Suomi KAPPALE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi sujuvaksi Harjoitusten vastaukset: kurssi Suomi KAPPALE"

Transkriptio

1 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi KAPPALE Harjoituss.15 Esimerkiksi: Pidätkö/Tykkäätkösuklaastaoluestaviinistäteestätästäkurssistalumestakesästätalvestaoopperasta popmusiikistaautourheilustajääkiekostajalkapallostasuomenkielestä OnkoolutviiniteekahvisinustahyvääOnkotämäkurssisinustahyvä Onkotämäkesäollutsinustakaunis?Onkotämätalviollutsinustalämmin? Onkoautourheilusinustakiinnostavaa?Onkojääkiekkosinustaväkivaltaista? Onkojalkapallosinustakiinnostavaa?Onkosuomenkielisinustakaunista? Mitäsinätykkäätkahvistatästäkurssistaoopperastapopmusiikistaautourheilustajääkiekostajalkapallosta suomenkielestä Tykkäätköpuhuakokouksessasyödäravintolassakäydäoopperassakuunnellapopmusiikkiasoittaakitaraakatsoa autourheiluapelatajääkiekkoapelatajalkapalloaopiskellasuomenkieltähiihtääuidamatkustaalähteäaamulla töihinpiirtäälaulaapuhuasuomea? Onkosinustakivakäydäoopperassakuunnellapopmusiikkiasoittaakitaraakatsoaautourheiluatelevisiostapelata jääkiekkoapelatajalkapalloaopiskellasuomenkieltähiihtääuidamatkustaalähteäaamullatöihinpiirtää laulaapuhuasuomea?onkosinustaikävääpuhuakokouksessaopiskellasuomenkieltä?onkosinustakallistasyödä ravintolassakäydäoopperassa? Harjoituss sinunmielestäsi 2. Minunmielestäni 3. Leenanmielestä 4. Hänenmielestänsämielestään 5. Minunmielestäni 6. Vilmanmielestä 7. Hänenmielestänsämielestään Verbistäsubstantiivis.17 antaa heantavat antaminen antamista antamise- syödä hesyövät syöminen syömistä syömise- kävellä hekävelevät käveleminen kävelemistä kävelemise- nousta henousevat nouseminen nousemista nousemise- kuunnella hekuuntelevat kuunteleminen kuuntelemista kuuntelemise- pakata hepakkaavat pakkaaminen pakkaamista pakkaamise- osata heosaavat osaaminen osaamista osaamise- valita hevalitsevat valitseminen valitsemista valitsemise- Harjoituss.17 Esimerkiksi: 1. Ruuan/ruoanlaittaminenonhauskaa. 2. Ystävänauttaminenontärkeää. 3. Radionkuunteleminenonkivaa. 4. Onmukavaakäydäteatterissaelokuvissa...Teatterissaelokuvissakäyminenonmukavaa.Onmukavaa pelatatennistäjalkapalloatenniksenjalkapallonpelaaminenonmukavaa. 5. Sairaalaanjoutuminenonikävää. 6. OnikävääherätäaikaisinsiivotakorjatapyörähyvästelläystäväAikaisinherääminensiivoaminen pyöränkorjaaminenystävänhyvästeleminenonikävää. Harjoituss.18 Esimerkiksi: Luulen,ettähänharrastaatenniksenpelaamistakieltenopiskelemistaruoanlaittamistakonsertissakäymistä matkustamista Luulen,ettähänpitäätenniksenpelaamisestakieltenopiskelemisestaruoanlaittamisestakonsertissakäymisestä matkustamisesta,muttahäneipidäsiivoamisestapyykinpesemisestäostoksillakäymisestäjuopottelemisesta RakastanmetsässäkävelemistäuimistamökilläkäymistäMinänautinkovastimetsässäkävelemisestäuimisesta mökilläkäymisestä PelkäänlentämistähammaslääkärilläkäymistäkokouksessapuhumistaInhoanlentämistähammaslääkärillä käymistäkokouksessapuhumista Olenkiinnostunutkieltenopiskelemisestasäveltämisestäruoanlaittamisesta,muttaolenkyllästynytsuomenkielen opiskelemiseenravintolassasyömiseenhotellissaasumiseen

2 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoituss Minustaruoanlaittaminenonmukavaa.Pidätkösinäruoanlaittamisesta?Minärakastanruoanlaittamista. 2. Minustatulenääressäistuminenonihanaa.Pidätkösinätulenääressäistumisesta?Minärakastantulenääressä istumista. 3. Minustajunallamatkustaminenonhauskaa.Pidätkösinäjunallamatkustamisesta?Minärakastanjunalla matkustamista. 4. Minustapianonsoittaminenonkivaa.Pidätkösinäpianonsoittamisesta?Minärakastanpianonsoittamista. 5. Minustalentäminenonvaarallista.Pidätkösinälentämisestä?Minäpelkäänlentämistä. 6. Minustayksinmatkustaminenonvaarallista.Pidätkösinäyksinmatkustamisesta?Minäpelkäänyksin matkustamista. 7. Minustatenniksenpelaaminenonkivaa.Pidätkösinätenniksenpelaamisesta?Minärakastantenniksen pelaamista. Harjoituss.20 Televisionkatseleminenonhauskaa.Pidäntelevisionkatselemisesta. Auton/autollaajaminenonhauskaa.Pidänauton/autollaajamisesta. Tämänasianosaaminenonhauskaa.Pidäntämänasianosaamisesta. Kahvilassaistuminenonhauskaa.Pidänkahvilassaistumisesta. Velanottaminenonikävää.Enpidävelanottamisesta. Avunpyytäminenonikävää.Enpidäavunpyytämisestä. Tämänhuoneensiivoaminenonikävää.Enpidätämänhuoneensiivoamisesta. Asunnonvaihtaminenonikävää.Enpidäasunnonvaihtamisesta. Harjoituss.21 Esimerkiksi: 1. Ontärkeä(ä)opiskellasuomea. 2. OnhyväasuaSuomessa. 3. Onharmi,ettäetlähdemukaan. 4. Onparempitehdäniinkuinolemmesopineet. 5. Ononni,ettätulit. 6. Onkiva(a)ollatäälläsinunkanssasi. 7. Onoutoa,ettähäneitulekoskaanmukaan. 8. Onmahdotontaauttaasinua. 9. Onkummallista,ettäetymmärrätätäasiaa. 10. Onmahdollista,ettävirhettäeivoienää korjata. 11. Onhelppo(a)oppiaajamaanautoa. 12. Onsääli,ettäettevoitullamukaan. 13. Onvaikea(a)tietää,mistäsejohtuu. 14. Olivahinko,ettäetollutmukana. Harjoitus10s Minäharrastantanssimistagolfinpelaamistapyöräilemistä 2. Joo,minustaonkivakäydäostoksilla. 3. Ei,minustasuomenkielenoppiminenonhelppoa. 4. Jatkatkotämänkurssinjälkeensuomenkielenopiskelemista? Joo,minäenkoskaankyllästysuomenkielenopiskelemiseen. 5. Joo,minärakastanmökilläkäymistä. 6. Joo,minustaonkivavalvoamyöhään.Minäpidänmyöhäänvalvomisesta. 7. En,enpelkääyksinmatkustamista.Tykkäätkösinämatkustaayksin?Tykkäätkösinäyksinmatkustamisesta? 8. Pidätkösinämatkustamisesta? Joo,minustakinmatkustaminenonkivaa.Enehkäkoskaankyllästymatkustamiseen. KAPPALE Harjoituss Esimerkiksi: a) Nainenleikkaa/leikkasileipää/leivän.Mieseikorjaa/eikorjannutkopiokonetta.Minunystäväniompelee/ompeli tämänkauniinpaidan. b) Minuntyökaverinilähtee/lähtiLontooseen.Minäenkäy/enkäynytkaupassa.Melennämme/lensimme Kreikkaan. c) Uimahallinvieressäon/olikirjasto.Rannallemenee/menipaljonihmisiä.Kahvilastatulee/tulipaljonihmisiä. Kirkossaeiole/eiollutpaljonihmisiä.Pöydänallaon/olipullo. d) Minunystävällänion/olipunainentukka.Meidänäidillämmeeiole/eiolluttietokonetta.Miehelläon/oliviisi lasta. e) Hänelläon/olikiire.Tälläpojallaon/olikylmä.Hänelläeiole/eiollutkoiraa.Koirallaon/olijano. f) Tämäkirjaeiole/eiollutmielenkiintoinen.Matkustaminenonliiankallista.Viinion/olikuivaa. g) Onmukava(a)käydäystävänluona.Onhyväollavarovainen.Onkummallista,ettähäneitule/eitullut. h) Ulkonasataa/satoilunta.Tänäänon/olikaunista.Tänäänon/olikaunisilma.Sielläon/olilämmin(tä).Ulkonaei ole/eiollutkylmä. i) Sinuntäytyytullahuomenna.Meidänonpakkoostaauusiauto.Teidäneitarvitseodottaameitä.Heidänonpakko tietäätämä.mikonveljenpitäätullamyös. j) Tämäikkunatäytyypestä.Tässämuseossakannattaakäydä.Keskustaanpääseemetrolla. k) Häntäoksettaa/oksetti.Meitäeinaurata/einaurattanut.Poikaanukuttaa/nukutti.Naistaharmittaa/harmitti. l) Heitäon/olikaksi.Teitäon/oliviisi. m) Minunveljestänitulee/tuliinsinööri.Tästäpojastaeitule/eitullutpitkä.Sinustatuleekuuluisatutkija. Harjoitus11s.33 Marjakäymummonjavaarinluonajokakesä.Intransitiivilause Heilläeiolevieläkesälomaa.Omistuslause ÄitisaattaaMarjanasemalle.Transitiivilause

3 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Marjallaonvainyksimatkalaukku.Omistuslause Marjallaonlaukussamehuajavoileipää.Omistuslause Veneessäistuukaksipoikaa.Eksistentiaalilause Ilmaonkaunis.Predikatiivilause Onlämminkesäinenilma.Tilalause Eioleliiankuuma.Tilalause MarjanenoodottaajoMarjaaasemalla.Transitiivilause BussijatkaamatkaansaHämeenlinnaan.Transitiivilause Honkakoskenkeskustaonpieni.Predikatiivilause Järvelläonparipurjevenettä.Eksistentiaalilause Honkajärvenvettävoivaikkajuoda.Geneerinenlause Harjoitus12s.34 Sittenkaikkimenevätsisälle.Intransitiivilause Mummoleipoouseinleipää.Transitiivilause Tuvassaonihanatuoksu.Tilalause Mummoonniinpyöreäjapehmoinen.Predikatiivilause Enovoikorjataportaatensiviikonloppuna.Transitiivilause Navetassaonmontalehmää.Eksistentiaalilause Navetassahaisee.Tilalause Marjaantaaheinääpienellevasikalle.Transitiivilause Marjajuokseepihalle.Intransitiivilause Hänelläonvainyöpaitapäällä.Omistuslause Onvieläaivanvaloisaa.Tilalause Pilkkuontyöhevonen.Predikatiivilause Lauantainaonsaunapäivä.Tilalause Saunassaonmukavaa.Tilalause Vedelläonkivaleikkiä.Onhauskaa-lause Mummollaonvihta.Omistuslause Ulkonaonmukavanviileää.>Tilalause Hänelläoliikävääitiäjaisää.Kokijalause Harjoitus13s takka,takkaa,taka-,takassa,takasta,takkaan palkka,palkkaa,palka-,palkassa,palkasta,palkkaan jalka,jalkaa,jala-,jalassa,jalasta,jalkaan halpa,halpaa,halva-halvassa,halvasta,halpaan parta,partaa,parra-,parrassa,parrasta,partaan ranta,rantaa,ranna-rannassa,rannasta,rantaan hinta,hintaa,hinna-hinnassa,hinnasta,hintaan märkä,märkää,märä-märässä,märästä,märkään reikä,reikää,reiä-reiässä,reiästä,reikään lakko,lakkoa,lako-,lakossa,lakosta,lakkoon koko,kokoa,koo-,koossa,koosta,kokoon kunto,kuntoa,kunno-,kunnossa,kunnosta,kuntoon hissi,hissiä,hissi-,hississä,hissistä,hissiin kassi,kassia,kassi-,kassissa,kassista,kassiin siisti,siistiä,siisti-,siistissä,siististä,siistiin tunti,tuntia,tunni-,tunnissa,tunnista,tuntiin kiltti,kilttiä,kilti-,kiltissä,kiltistä,kilttiin mökki,mökkiä,möki-,mökissä,mökistä,mökkiin niemi,niemeä,nieme-,niemessä,niemestä,niemeen ovi,ovea,ove-,ovessa,ovesta,oveen kivi,kiveä,kive-,kivessä,kivestä,kiveen järvi,järveä,järve-,järvessä,järvestä,järveen joki,jokea,joe-joessa,joesta,jokeen väki,väkeä,väe-,väessä,väestä,väkeen lahti,lahtea,lahde-,lahdessa,lahdesta,lahteen kieli,kieltä,kiele-,kielessä,kielestä,kieleen saari,saarta,saare-,saaressa,saaresta,saareen nuori,nuorta,nuore-,nuoressa,nuoresta,nuoreen pieni,pientä,piene-,pienessä,pienestä,pieneen aste,astetta,astee-,asteessa,asteesta,asteeseen kirje,kirjettä,kirjee-,kirjeessä,kirjeestä,kirjeeseen kone,konetta,konee-,koneessa,koneesta,koneeseen osoite,osoitetta,osoittee-,osoitteessa,osoitteesta,osoitteeseen tuote,tuotetta,tuottee-,tuotteessa,tuotteesta,tuotteeseen eläke,eläkettä,eläkkee-,eläkkeessä,eläkkeestä,eläkkeeseen kastike,kastiketta,kastikkee-,kastikkeessa,kastikkeesta,kastikkeeseen iloinen,iloista,iloise-,iloisessa,iloisesta,iloiseen lautanen,lautasta,lautase-,lautasessa,lautasesta,lautaseen salainen,salaista,salaise-,salaisessa,salaisesta,salaiseen vesi,vettä,vede-,vedessä,vedestä,veteen käsi,kättä,käde-,kädessä,kädestä,käteen

4 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi vuosi,vuotta,vuode-,vuodessa,vuodesta,vuoteen kuukausi,kuukautta,kuukaude-,kuukaudessa,kuukaudesta,kuukauteen tosi,totta,tode-,todessa,todesta,toteen täysi,täyttä,täyde-,täydessä,täydestä,täyteen susi,sutta,sude-,sudessa,sudesta,suteen köysi,köyttä,köyde-,köydessä,köydestä,köyteen reisi,reittä,reide-,reidessä,reidestä,reiteen viisi,viitä,viide-,viidessä,viidestä,viiteen kuusi,kuutta,kuude-,kuudessa,kuudesta,kuuteen kaksi,kahta,kahde-,kahdessa,kahdesta,kahteen kansi,kantta,kanne-,kannessa,kannesta,kanteen länsi,länttä,länne-,lännessä,lännestä,länteen pursi,purtta,purre-,purressa,purresta,purteen kasvillisuus,kasvillisuutta,kasvillisuude-,kasvillisuudessa,kasvillisuudesta,kasvillisuuteen köyhyys,köyhyyttä,köyhyyde-,köyhyydessä,köyhyydestä,köyhyyteen vankeus,vankeutta,vankeude-,vankeudessa,vankeudesta,vankeuteen oikeus,oikeutta,oikeude-,oikeudessa,oikeudesta,oikeuteen mahdollisuus,mahdollisuutta,mahdollisuude-,mahdollisuudessa,mahdollisuudesta,mahdollisuuteen tilaisuus,tilaisuutta,tilaisuude-,tilaisuudessa,tilaisuudesta,tilaisuuteen kirjain,kirjainta,kirjaime-,kirjaimessa,kirjaimesta,kirjaimeen eläin,eläintä,eläime-,eläimessä,eläimestä,eläimeen tarjotin,tarjotinta,tarjottime-,tarjottimessa,tarjottimesta,tarjottimeen soitin,soitinta,soittime-,soittimessa,soittimesta,soittimeen paahdin,paahdinta,paahtime-,paahtimessa,paahtimesta,paahtimeen kiharrin,kiharrinta,kihartime-,kihartimessa,kihartimesta,kihartimeen valmis,valmista,valmii-,valmiissa,valmiista,valmiiseen sairas,sairaasta,sairaa-,sairaassa,sairaasta,sairaaseen potilas,potilasta,potilaa-,potilaassa,potilaasta,potilaaseen eräs,erästä,erää-,eräässä,eräästä,erääseen kirkas,kirkasta,kirkkaa-,kirkkaassa,kirkkaasta,kirkkaaseen varvas,varvasta,varpaa-,varpaassa,varpaasta,varpaaseen rikas,rikasta,rikkaa-,rikkaassa,rikkaasta,rikkaaseen varas,varasta,varkaa-,varkaassa,varkaasta,varkaaseen lammas,lammasta,lampaa-,lampaassa,lampaasta,lampaaseen itsekäs,itsekästä,itsekkää-,itsekkäässä,itsekkäästä,itsekkääseen raitis,raitista,raittii-,raittiissa,raittiista,raittiiseen keskus,keskusta,keskukse-,keskuksessa,keskuksesta,keskukseen Rhodos,Rhodosta,Rhodokse-,Rhodoksessa,Rhodoksesta,Rhodokseen Kypros,Kyprosta,Kyprokse-,Kyproksessa,Kyproksesta,Kyprokseen näytös,näytöstä,näytökse-,näytöksessä,näytöksestä,näytökseen hallitus,hallitusta,hallitukse-,hallituksessa,hallituksesta,hallitukseen ohut,ohutta,ohue-,ohuessa,ohuesta,ohueen kevyt,kevyttä,kevye-,kevyessä,kevyestä,kevyeen kadonnut,kadonnutta,kadonnee-,kadonneessa,kadonneesta,kadonneeseen kuivunut,kuivunutta,kuivunee-,kuivuneessa,kuivuneesta,kuivuneeseen kiireetön,kiireetöntä,kiireettömä-,kiireettömässä,kiireettömästä,kiireettömään naimaton,naimatonta,naimattoma-,naimattomassa,naimattomasta,naimattomaan huolimaton,huolimatonta,huolimattoma-,huolimattomassa,huolimattomasta,huolimattomaan kuningatar,kuningatarta,kuningattare-,kuningattaressa,kuningattaresta,kuningattareen laulajatar,laulajatarta,laulajattare-,laulajattaressa,laulajattaresta,laulajattareen Harjoitus14s tuohonpuhelimeen 2. Tässäminunuudessapuhelimessani 3. tälläavaimella 4. intialaisestaruoasta/ruuasta 5. kuukauden Harjoitus15s vettä 2. tuohonpesukoneeseen 3. tuossatoisessarakennuksessa 4. lounaalle 5. eräänystävänkanssa Harjoitus16s Miltäraiteelta 2. Mihinosoitteeseen 3. tämänkahvinkeittimen 4. tässäkastikkeessa 5. kaikkivaatteet 6. siihenuuteenasuntoon 7. tähänkopiokoneeseen 8. Tälläalueella 9. Tässärakennuksessa 10. siinäuudessatiedekeskuksessa 6. kaksisutta 7. uudenvuodenaattona 8. lunta,puhtaassalumessa 9. tennistä 6. tähänleivänpaahtimeen 7. tämänkokeenloppuun 8. taiteesta 9. taidetta 10. kielitiedettä

5 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoitus17s aurinkoisellaparvekkeella 2. tässäsäilykkeessä 3. siinäuudessaliikkeessä 4. kauniithampaat 5. Kaikkioppaat Harjoitus18s suomalaisestakirjallisuudesta 2. uudenmahdollisuuden 3. suuressaköyhyydessä 4. ystävällisyydestä 5. oikeatvastaukset Harjoitus19s tälläalueella 2. tällealueelle 3. täydessäbussissa 4. kirkkaallasinisellätaivaalla 5. terävätkynnet Harjoitus20s yhdentomaattisäilykkeen 2. kuudenhengenpöytä 3. kokosuvun 4. kaikkilihavartaat 5. Juurekset Harjoitus21s kuudessamaassa 2. tenniksestä 3. sateeseen 4. helteestä 5. Lämpimällävedellä Harjoitus22s puhelimessa 2. totta 3. käteen,kädestä 4. onnea 5. hermostuneelta Harjoitus23s yliopistonpäärakennuksessa 2. Atominytimessä 3. kaikkiäänteet 4. Kirjankannessa 5. Missämurteessa Harjoitus24s Tässäkaivoksessa 2. siitäonnettomuudesta 3. järkyttyneeltä 4. kallisarvoisenaarteen 5. salaisessapiilopaikassa Harjoitus25s erääseenkodinkoneliikkeeseen 2. uuteenterveyskeskukseen 3. suuressalasitehtaassa 4. Pekantyttärelle 5. CD-soittimen Harjoitus26s siinäuudessakauppakeskuksessa 2. tästäpienestäkahvilasta 3. tuohonviereiseentaloon 4. tälläpysäkillä 5. sillehyllylle 11. siitäuudestaesimiehestä 6. pieneenuima-altaaseen 7. lämpimässäsateessa 8. Autonvaihteet 9. hyvätsuhteet 10. vuoteeseen 6. Väsyneetlapset 7. hyvässäjärjestyksessä 8. pienessähetkessä 9. Tässätehtaassa 10. montavirhettä 6. kuolleenlinnun 7. tästämarimekonkankaasta 8. tuonalämpimänpeitteen 9. laivansuurellakannella 10. viidessäkaupassa 6. kaikkinämävihannekset 7. roskikseen 8. kattilankantta 9. vasemmassakädessäsi 10. sadetta 6. uudenuimapuvun 7. tätäuuttavoidetta 8. Mökinhirret 9. kahdessapaikassa 10. viiteenkauppaan 6. vaikeassatilanteessa 7. levottomanyönjälkeen 8. Kuukaudetjavuodet 9. masentuneelta 10. eläkkeelle 6. Mitämurretta 7. kahdessamuseossa 8. talvisenluonnonkauneudesta 9. keskinäiseenrakkauteen 10. suurenilveksen 6. yhdenvuoden 7. rehellisyyttä 8. tähänhankkeeseen 9. tätäjokea 10. saastetta,tähänjokeen 6. viidennessäkerroksessa 7. kahdeksanteenkerrokseen 8. kesärenkaat 9. uudetjuhlavaatteet 10. suomalaisestaoluesta 6. tähänkaappiin 7. siinäsuuressakassissa 8. siihenpieneenlaatikkoon 9. siitävanhastakaapista 10. siitäeilisestäkokouksesta

6 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoitus27s siellä 2. tähän 3. tuosta 4. Siellä 5. sieltä Harjoitus28s tänne 2. täällä/siellä 3. sinne 4. Siellä KAPPALE Harjoituss sinunosoitteesi 2. minunvaimolleni 3. minunveljeeni 4. sinunäidillesi 5. sinunmiehelläsi 6. teidänpojastanne Harjoituss mielelläsi 2. mielelläni 3. mielellämme 4. mielellänne Harjoituss.55 Esimerkiksi: 1. heistä/ystävistäni 2. urheilusta/baletista 3. rannalleottamaanaurinkoa 4. opiskeluun/läksyihin 5. yöpöydänlaatikosta/taskustani 6. säästä/laurasta 7. kokouksesta/palaverista Harjoitus10s.57 Esimerkiksi: 1. laittaa 2. leikkimästäkadulla 3. tekemääntämänharjoituksen 4. tullahuomenna 5. hiihtämäänviimetalvena 6. imuroimaan 7. juomastaliikaa 8. uimaan 9. soittaahänelle Harjoitus12s.58 Esimerkiksi: 1. lentopallonpelaamisen 2. maalaamisen 3. ratsastamista Harjoitus15s.60 Esimerkiksi: 1. vihainen 2. pettynyt 3. väsynyt 4. ylpeä Harjoitus16s.60 Esimerkiksi: 1. moottoripyöristä 2. kaikilleihmisille 3. Antille,koskahänonainamyöhässä 4. itsestään 5. Anttiin 6. tänne,tähän/tuohon 7. sinne 8. siinä 9. tuossa 10. Tässä 5. Sieltä 6. sieltä 7. siinä 8. tähän/tuohon 7. Heidäntyttärensä 8. Hänenpoikansa 9. sinunsyntymäpäiväsi 10. hänennimipäivänsä 11. hänenhuoneensa 12. Hänenlapsensa 5. mielelläni 6. mielellänsämielellään 7. mielellänsämielellään 8. auringosta/lämmöstä/kahvista/hyvästä teestä 9. siitä 10. uuteentyötoveriin/mukavaanmieheen 11. Mikkoon/vanhaanystävääni 12. käsilaukustani/taskustani 13. meistä/sinusta 14. eteiseen 10. sammuttaa 11. tulemaan 12. ajamaansinne 13. ratsastamaan 14. tekemään 15. nauraa,kunkerroin,mitäteineilen 16. lähtemään 17. ostaa 4. lääkkeenottamista 5. raportinkirjoittamista 6. hotellissaasumiseen 5. masentunut 6. kyllästynyt 7. kiitollinen 6. uudestatyöstänsätyöstään 7. sinusta 8. siitä 9. työhönsä/palkkaansa 10. työhönsä/johtajaansa/työpaikkaansa

7 KAPPALE Harjoituss Ottaisin 2. Saisimmeko 3. Hänhaluaisi 4. Ostaisin Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi 6. Tarvitsisin 7. Ilmoittautuisin 8. Osallistuisin 9. tietäisittekö 10. Olisiko 5. Lähettäisimme Harjoituss.74 Esimerkiksi: 1. Haluaisitko,a)Joo,kiitos,mielelläni.b)Eikiitos.Mäolenjojuonut.Eikiitos.Mäottaisinmieluumminkahvia. 2. Ottaisitko,a)Joo,kiitos.Kuppikahviamaistuukin.b)Eikiitos.Enmävälitänyt(kahvista). 3. Joisitteko,a)Jookiitos.Mitäviiniäsullaon?b)Eikiitos,mäolenautollajaAnnaeivälitäalkoholista.Muttakahvi kyllämaistuisi. 4. Söisitkö,a)Joo,kiitos,mielelläni.Mullaonvähännälkä.b)Eikiitos.Mäolenjosyönyt. 5. Ottaisitko,a)Joovähän,kiitos.Täämaistuutosihyvältä.b)Eikiitos.Mäolenjoihantäynnä.Tääolitosihyvää. Harjoituss.75 Esimerkiksi: 1. Auttaisitteko,a)Joo,mielellämme.Mitenvoimmemevoidaanauttaa?b)Ikäväkylläemmevoinytauttaameei voidanytauttaa.meidäntäytyymennä. 2. Avaisitko,a)Tottakai,mielelläni.b)Enmävoiavatasitä.Mullaeioleavainta. 3. Kuorisitko,a)No,mäkuorin.b)Enmäehdinyt.Muntäytyymennäkauppaan. 4. Panisitteko,a)Tietysti.Mihinaikaannetäytyisipannakiehumaan?b)Valitettavastiemmevoimeeivoida. Perunatovatlopussa. 5. Kävisittekö,a)No,mekäymmemekäydään.b)Voi,valitettavastimeemmevoikäydämeeivoidakäydä. Kaupatovatjokiinni. 6. Pesisitkö,a)No,mäpesen.b)Enkäpese.Peseitse! 7. Ompelisitko,a)No,mäompelen.Eisiihenmenekauanaikaa.b)Enkäompele.Eimullaoleaikaanyt. 8. Pyyhkisitkö,a)No,mäpyyhin.Tuleekomeillevieraitatänään?b)Voi,valitettavastimäenvoipyyhkiä.Mäolen allerginenpölylle. 9. Sammuttaisitko,a)Joo,mäsammutan.Eisieltätulemitään.b)Miksi?Mähaluankatsoatätä. 10. Lähtisitkö,a)Joo,mielelläni.Mitämenisimmekatsomaan?b)Voi,valitettavastienvoilähteä.Mullaontöitäillalla. Muttamennäänjokutoinenkerta. Harjoituss Avaisitko 2. Kävisitkö 3. Kaataisitko 4. Tiskaisitko 5. Silittäisitkö Harjoituss Lakaisisitko 2. Liimaisitko/Korjaisitko 3. Veisitkö 4. Veisitkö 5. Korjaisitko Harjoituss lähtisimme 2. menisitte 3. soittaisit 6. Leikkaisitko 7. Imuroisitko 8. Sulkisitko 9. Vastaisitko 10. Maalaisitko 6. Järjestelisitkö 7. Tyhjentäisitkö 8. Petaisitko 9. Panisitko 10. Pesisitkö 4. pyytäisit 5. laittaisitte 6. Harjoituss.79 A.matkustaisin B.enmatkustaisivaanostaisin C.enostaisi vaanrakentaisin D.emmerakentaisivaan perustaisimme E.enperustaisikahvilaavaanpanisin F.enpanisi vaansijoittaisin G.ensijoittaisivaan pitäisin H.emmepitäisivaanlahjoittaisimme I.enlahjoittaisivaanmaksaisin J.emmemaksaisi,me ottaisimme K.enottaisi,enedesuskoisi Harjoitus14s olisinukkunut,olisimyöhästynyt 2. eiolisiehtinyt,hänenolisitäytynyt 3. olisimaksanut 4. eiolisimaksanut 5. olisiollut,eiolisiennättänyt Harjoitus15s.82 Esimerkiksi: Josminullaolisiolluteilenvapaapäivä,meolisimmelähteneetuimaan.Senjälkeenminäolisinlähtenytkaupunkiin. Minunystäväniolisijäänytkotiinlukemaankirjaa,muttaminäenolisijäänytkotiin.Illallameolisimmemenneet kyläänjonkunystävänluokse.aamullaminäolisinmennyttöihinvastakelloyhdeksän.

8 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoitus16s.82 Esimerkiksi: Josminäolisinsyntynyt1800-luvulla,olisinelänytvarmastiköyhyydessä.kokoelämäniajanolisintehnytpaljontyötä. Minäolisinherännytaamullakellokolme.Päivälläolisintyöskennellytpellollataisisällä.Minäolisinleiponutleivän, laittanutruoanjapessytpyykin.olisinhoitanutsairaatjavanhukset.sunnuntaisinminäolisinkäynytperheenikanssa kirkossa.minunelämäniolisiollutraskasta.minäolisinsynnyttänytmontalastajaolisinmennytnaimisiin/olisin kuolluthyvinnuorena. Harjoitus21s.84 Esimerkiksi: 1. hienolta/kauniilta/viehättävältä/komealta 2. happamalta/happamalle/pahalta/pahalle 3. tutulta 4. synkältä/tummalta/pelottavalta 5. kalalta/kalalle/pahalta/pahalle Harjoitus23s Enmihinkään. 2. Enkenenkään. 3. Enkenellekään. 4. Enkenestäkään. 5. Emmemissään. 6. Eivätmihinkään. 7. Eivätkenellekään. KAPPALE Harjoituss Syötämäleipäloppuun! 2. Luetämäkirjaloppuun! 3. Kerrotämätarinaloppuun! 4. Yritäymmärtääilmansanakirjaa! Harjoituss Äläitke! 2. Äläsuutu! 3. Älähuuda! 4. Älähermostu! Harjoituss Päästä 2. leikkaa 3. Kokeile Harjoituss Lakatkaa 2. Keskittykää 3. Yrittäkää Harjoituss Äläkiusaa 2. Äläota 3. Älälyö Harjoituss Älkääkoskeko 2. Älkäärikkoko 3. Älkäähuolestuko 8. Eikukaan.Kukaanei tiedä. 9. Emmemitään. 10. Emmekeneltäkään. 11. Emmekeneenkään. 12. Eikenelläkään. Kenelläkääneiole. 13. Eikenenkään. 4. Lupaa 5. Luota 6. Kuiskaa 4. Tarkistakaa 5. Ruvetkaa 6. Totelkaa 4. Äläpure 5. Äläsylje 6. Äläkiukuttele 4. Älkääpelästykö 5. Älkäähermostuko 6. Älkääjännittäkö 6. kiinnostavalta/mielenkiintoiselta/hyvältä 7. pullalta/pullalle/hyvältä/hyvälle 8. kylmältä 9. Miltä/Mille,hyvältä/hyvälle 10. lämpimältä 14. Eimistään. 15. Enketään. 16. Enkeneltäkään. 17. Eimillään. 18. Eimiltään. 19. Enmitään. 20. Enmistään. 5. Lukekaatämätekstikotonaääneen! 6. Kääntäkäätämäteksti! 7. Kerratkaakaikkisanat! 8. Opiskelkaakotonajokapäivä! 5. Älkääsotkeko! 6. Älkääriidelkö! 7. Älkääjuosko! 8. Älkäälähtekövielä! 7. Unohda 8. Usko 9. Puhalla 7. Poiketkaa 8. Miettikää 9. Valittakaa 7. Äläkutita 8. Äläloukkaannu 9. Äläselitä 7. Älkäämyöhästykö 8. Älkääkeskeyttäkö 9. Älkäähaukkuko Harjoitus Esimerkiksi: 1. Käykaupassa.Kävisitkökaupassa? 2. Paneastiatkaappiin.Tyhjennätiskikone.Panisitkoastiatkaappiin?Tyhjentäisitkötiskikoneen? 3. Kastelejoskuskukkia.Kastelisitkovähänkukkia? 4. Vieroskatulos.Veisitköroskatulos? 5. Älkäähuutako.Menkääulos. 6. Tulkaasyömään.Istukaapöytään.Peskääkädet.Käykäälapsetkäsipesulla. 7. Älkäätupakoiko.Lopettakaatupakoiminentaivähentäkääedes. 8. Ottakaatätälääkettäkaksikertaapäivässä:aamullajaillalla.

9 KAPPALE Harjoituss Kouluissa 2. näillehyllyille 3. monissakirkoissa Harjoituss monissamukavissakylissä 2. suuristakaupungeista 3. pienissähotelleissa Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi 4. moniinkerhoihin 5. korkeillekallioille 6. monissamuseoissa 5. niilläkorkeillavuorilla 6. monissasiisteissäbaareissa 7. suomalaisistaelokuvista 4. busseillajajunilla Harjoituss.105 Esimerkiksi: HaluaisinkäydäEnhaluaisikäydä suurissakaupungeissa,pienissämaaseutukylissä,pienissäkirkoissa,suurissamuseoissa,teattereissa,konserteissa, puistoissa,kirjastoissa,hyvissänäyttelyissä,tavarataloissa,mukavissabaareissa,yökerhoissa,tunnelmallisissa pubeissa,suosituissadiskoissa,tärkeissäkulttuurirakennuksissa,historiallisillaaukioilla,korkeillavuorilla,lumisilla vuorenhuipuilla,hiihtokeskuksissa,golfkentillä,satamissa,pienilläsaarilla,tippukiviluolissa,vesiputouksilla, suolakaivoksissa Harjoituss töissä 2. Puissa 3. hauskoissatalkoissa 4. liukkaillateillä 5. kyistä,kyykäärmeistä 6. töistä 7. monissametsissäjamonillasoilla 8. saappaissa 9. Puihin 10. revyistä Harjoituss mustistakissoistajakoirista 2. monissakivoissapaikoissa 3. vanhoistarahoista 4. pizzoista 5. kerrostalojenpihoilla 6. suurissaveloissa 7. monissavanhoissalaivoissa 8. Näilläsuurillarekoilla 9. teltoissa 10. mailoillajapalloilla 11. märilläkentillä 12. urheilukisoissa 13. Sodissajakovissamaanjäristyksissä 14. Syvissätummissavirroissa 15. noillepienillehauskoillekanoille Harjoituss rikkauksista 2. kylmissävesissä 3. Meriensyvyyksissä 4. Näissäsinunuusissahousuissasi 5. perheenraskaistavuosista 6. uusistaelintasosairauksista 7. erimaidenkeittiöidenerikoisuuksista 8. kaikenlaisiinikävyyksiin Harjoituss monissakauniissamaissa 2. Pienissäveneissä 3. kalliissahotelleissa 4. Noissahotellihuoneissa 5. tehtaissa 6. Rikkaillaihmisillä 7. monissapienissäsiisteissämajataloissa 8. näistäkauniistavöistä 9. noillekilteilleköyhillelapsille 10. viisaistaeläimistä Harjoituss monissaihanissakahviloissa 2. suomalaisistamakkaroista 3. lattioilla 4. näissäperunoissa 5. halvoissaravintoloissa 6. Noillamukavillatarjoilijoilla 7. mansikoista 8. Näilläahkerillaopiskelijoilla 9. Lastenhoitajilla 10. noistabalettitanssijoista 11. Monillabussinkuljettajilla 12. näissäastioissa 13. Noissamatalissarakennuksissa 14. monistavaikeistaasioista Harjoituss moniinvanhoihinkirkkoihin 2. hauskoihinretkiin 3. moniinmukaviinihmisiin 4. suuriinmuseoihinjamielenkiintoisiin näyttelyihin 5. vieraisiinmaihin 6. suuriinkaupunkeihinjapieniinkyliin 7. kalliisiinhienoihinravintoloihin 8. hotellihuoneisiin 9. Suomenpaperitehtaisiin 10. vaikeisiin/vaikeihinjavaarallisiintilanteisiin Harjoitus13s.118 Kävimme niissämuseoissa,näillävuorilla,noissalinnoissa,niissätemppeleissä,niissäkahviloissa,noillatoreilla Osallistuimme näihintöihin,niihinseminaareihin,niihinjuhliin,noihinkiertoajeluihin Tutustuimme näihinpuistoihin,noihinkirjailijoihin,niihinpitkiinsiltoihin,niihinkivoihinihmisiin

10 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoitus14s.118 Esimerkiksi: Käynuseinnäyttelyissä.Tykkäätkösinäkäydämuseoissa? Viimevuonnamekävimmemonissamaissa.Missätekävitte? Käytteköteuseinelokuvissa?Entäkonserteissa? Viihdytköpubeissa? Minustajunillaonmukavampimatkustaakuinlentokoneilla?Entäsinusta? Pidänenemmänmustaherukoistakuinpunaherukoista?Entäsinä? Olenkiinnostunutkasveistajaeläimistä?Mistäsinäoletkiinnostunut? Oletkokiinnostunuttähdistä? Olenkyllästynyttelevisio-ohjelmiin.Entäsinä?Oletkosinäkyllästynytpoliisisarjoihin? KAPPALE Harjoituss.126 taloja/pulloja/tyttöjä/kouluja/katuja laseja/kuppeja/tuoleja/turisteja/pankkeja/banaaneja/appelsiineja/ tulppaaneja/busseja/penkkejä/äitejä/koteja/tunteja järviä/nuoria/käsiä/lehtiä/kuusia/pieniälapsia/suuriajokia/mäkiä/suuriasaaria kauppoja/kissoja/herroja/kaloja/saunoja/auloja/halpoja/hintoja/ilmoja/kansoja/kassoja/lahjoja/lainoja/laivoja/ likoja/linnoja/markkoja/matkoja/paikkoja/pihoja/rahoja/rantoja/reunoja/samoja/sanojasiltoja/tasavaltoja koiria/kukkia/rouvia/poikia/juhlia/junia/juomia/kulmia/kultia/kuntia/kuumia/kuivia/lomia/lupia/munia/mustia/ osia leipiä/myyjiä/ystäviä/hedelmiä/pöytiä/typeriä/vääriä sairaita/tehokkaita/oppaita/asiakkaita/tehtaita/eräitä/vieraita televisioita/museoita/valtioita/numeroita/henkilöitä/omenoita/tarjoilijoita/kävelijöitä/kahviloita/päärynöitä/ kylpylöitä/mummoloita/kirjailijoita/kampaamoita/pyöryköitä huoneita/veneitä/perheitä/rypäleitä/liikkeitä/osoitteita/taiteita/tieteitä/raiteita/osakkeita/lääkkeitä kaktuksia/kysymyksiä/vastauksia/rakennuksia/valituksia/kerroksia/näytöksiä/hallituksia/päätöksiä/ilmoituksia/ ostoksia/mainoksia/harjoituksia käsiä/vuosia/kuukausia/susia/tosia/täysiä/kansia/hirsiä suomalaisia/punaisia/virtasia/englantilaisia/helsinkiläisiä/toisia/ulkomaalaisia/hevosia/lautasia/hampurilaisia/ iloisia/ihmisiä eläimiä/kirjaimia/avaimia/soittimia/kirjoittimia/puhaltimia Harjoituss paljonpieniätyttöjäjapoikia 2. paljonrikkaitaturisteja 3. paljonkorkeitavuoriajamäkiä 4. paljonmukavianaapureja/naapureita 5. paljoniloisialapsia 6. paljontilaviahuoneitajasuuriaikkunoita 7. paljonvaarallisiasusiajakarhuja 8. paljonkuuluisiakirjailijoitajasäveltäjiä Harjoituss.127 Ostin 1. omenoita,päärynöitä,appelsiineja 2. viinirypäleitä,persikoita,banaaneja 3. kirsikoita,mansikoita,vadelmia 4. jauhoja,kananmunia,kakkuja,keksejä 5. lihapyöryköitä,pitsoja,hampurilaisia 6. muikkuja,silakoita,makkaroita,nakkeja Harjoituss.127 Hänkorjaa 1. siltoja,teitä,vanhojarakennuksia 2. laivoja,purjeveneitä,moottoreja/moottoreita Harjoituss montasukulaistajaystävää 2. montaväsynyttälasta 3. montavalkoistalaivaajapientävenettä 4. montamatkalaukkuajakassia 5. montaasiakastajaliiketuttavaa 6. montakallistaerikoisliikettä 7. montahotelliajaravintolaa 8. montauuttatietokonetta 7. tomaatteja,sipuleja/sipuleita,kaaleja 8. jukurtteja,vihanneksia,hedelmiä 9. pesuaineita,mausteita,hedelmäsäilykkeitä 10. astioita,kattiloita,pannulappuja 11. sukkia,käsineitä,talvivaatteita 12. kenkiä,pipoja,hattuja 3. autoja,moottoripyöriä,traktoreja/traktoreita 4. puhelimia,automaatteja,liukuportaita

11 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoituss.129 Esimerkiksi: Kassissaona)mehuab)omenac)omenoita. Kylpyhuoneessaeiolea)sampootab)pyyhettäc)pyyhkeitä. Lattiallaeiolea)hiekkaab)mattoac)mattoja. Pihallaona)luntab)puuc)puita. Kadullaona)jäätäb)poliisic)poliiseja. Talossaeiolea)sähköäb)hissiäc)hissejä. Keskustassaona)paljonväkeäb)mielenkiintoinentapahtumac)paljonmielenkiintoisiatapahtumia. Harjoituss.129 Esimerkiksi: Merelläonpaljonpurjeveneitä. Meressäonpaljonkaloja. Metsässäonkarhuja. Tässäkaupungissaeiolemetroa/raitiovaunuja. Tässäkaupunginosassaasuuvanhojaihmisiä. Suomessaasuusaamelaisia. Juhliintuleepaljonsukulaisia,ystäviäjatuttuja. Jäähallistatulipaljonnuoria. Meilletuleehuomennavieraita. Harjoitus10s.130 aaltoja,lapsia,hiekkalinnoja,tällaisiasimpukoita,palmuja,niissäpalmuissa,kookospähkinöitä,apinoita,purjeveneitä, laivoja,valaita,delfiinejä,kauniitamerenneitoja Harjoitus11s.130 Esimerkiksi: 1. Olohuoneessaonsohva,tyynyjäjakirjoja. 2. Eteisessäonpeili,kenkiä,saappaita,takkejajasateenvarjoja. 3. Keittiössäonhella,tiskikone,astioita,laseja,kuppeja,kattiloita,kulhojajaruokailuvälineitä. 4. Kahvilassaonkaunistaulu,ihanialeivoksia,hyviäpiirakoitajamukaviamyyjiä. 5. Torillaonsuihkulähde,myyntikojuja,jäätelökioskejajaasiakkaita. 6. Televisiostatuleepääministerinhaastattelu,jalkapallo-ottelu,uutiset,kilpailuja,tanssiohjelmiajapoliisisarjoja. 7. Museossaonkuuluisapatsas,kiinnostaviamaalauksiajaupeitaveistoksia. Harjoitus13s.131 Minullaon 1. nappeja,neuloja,lankoja 2. kortteja,postimerkkejä,kirjekuoria 3. kirjoja,levyjä,valokuvia 4. ystäviä,naapureja/naapureita,tuttuja Harjoitus14s Heovatväsyneitä. 2. Vuokrateivätolleetkalliita. 3. Nämätaulutovatarvokkaita. 4. Nuoomenatovathappamia. 5. Heovatinsinöörejä. 6. Vuoretovatkorkeita. 7. Metsätolivatlaajoja. Harjoitus15s Esimerkiksi: 1. Nämäyhdetsaksetovatterävät. 2. Vilmanrattaatovatsiniset. 3. Valtterinlastenvaunutovatuudet. 4. Leenansilmälasitolivatkalliit. 5. Nämähousutovatmustat. Harjoitus16s.133 (Esimerkiksi:) 1. Eilisetjuhlatolivathauskat. 2. Matkustajatolivataikaväsyneitä. 3. Kaikkiihmisetolivattodellaystävällisiä. 4. Annenhiuksetovatpunaiset. 5. Ilmapallotolivatsuuria. 6. Liisansilmätolivatniiniloiset. 7. Hänenkenkänsäolivatihanmärät. 8. Makkaratolivatvähänsuolaisia. 9. Omenatovatvieläraakoja. 10. Mustikatovatjokypsiä. 11. Minunkäteniovatlikaiset. 5. siskoja,veljiä,serkkuja,tätejä,setiä,enoja 6. matkoja,kokouksia,neuvotteluja 7. saksia,silmälaseja,housuja,sukkia Leijonatovatkissoja. 9. Lepakotovatnisäkkäitä. 10. Kaikkihuoneetolivatsuuria 11. Kaikkikakutolivatliianmakeita. 12. Kaikkirannatolivatpuhtaita. 13. Suomenjärvetovatmatalia. 14. Siperianjoetovatsyviä. 6. Pekankengätovatkuraiset. 7. Nämäyhdetsukatovatlikaiset. 8. Nuokeittiönportaatovatlahot. 9. AnnanjaMikonhäätolivathauskat. 10. Katrineilisetbileetolivatrajut. 12. Meidännaapurimmeovatirakilaisia. 13. Kaikkiopiskelijatolivatahkeria. 14. Keskustanrakennuksetovatvanhoja. 15. Kultakorutovatkalliita. 16. Haitovatsuuriakaloja. 17. Kirkotolivatsuuriajaupeita. 18. Kaikkimatkustajatolivattyytyväisiä. 19. Tietolivathuonokuntoisia. 20. Kaupungitolivatidyllisiä. 21. Minunjalkaniolivatkipeät. 22. Hotellitolivatkorkeatasoisia.

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä VERBI + VERBI - LAUSE -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä MIHIN LIIA MENEE? LIIA MENEE RAVINTOLAAN SYÖMÄÄN. MISSÄ LIIA ON? LIIA ON RAVINTOLASSA SYÖMÄSSÄ.

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

Kappale 14. Mitä tekisit, jos...

Kappale 14. Mitä tekisit, jos... Kappale 14 Mitä tekisit, jos... Tulevaisuuden haaveita Jonna ja Maryam ovat kahvilla. He miettivät, mitä he haluaisivat opiskella. Minä haluaisin mekaanikoksi tai keittäjäksi. Mekaanikoksi! Miksi ihmeessä?

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain Sanat SISÄLTÖ Puhuminen ja kuunteleminen tie läheisyyteen Mitä on viestintä? Puhumisen tasoja Miten puhun? Keskustelu itsensä kanssa Puhumisen esteitä Kuuntelemisen tasoja Tahdo kuunnella Kehitä kuuntelutaitojasi

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

MITÄ MIELTÄ OLIT TiETOISUUSTAIDOT (.b)-jaksosta

MITÄ MIELTÄ OLIT TiETOISUUSTAIDOT (.b)-jaksosta MITÄ MIELTÄ OLIT TiETOISUUSTAIDOT (.b)-jaksosta Seuraavaksi kysytään kokemuksiasi tietoisuustaitojen (mindfulness) oppijaksosta. Vastaathan kaikkiin kysymyksiin. Vastauksesi ovat luottamuksellisia ja vain

Lisätiedot

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen Koulutuksen rakenne Ryhmästä syntyy turvallinen oppimista ja itsen reflektointia edistävä ympäristö Tukihenkilönä toimimisen lähtökohdat: mikä

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA

LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA Varhaiskasvatusjohdon päivä 15.52014 Eila Estola 1 Kaksi tutkimushanketta TELL I S - H A N K E (2010-2013) - Lapset kertovat hyvinvoinnistaan kuka kuuntelee? Kohdistuu

Lisätiedot

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Työpajan tavoite Tunnistetaan palvelukokemukseen lii4yvien

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

Harjoitustehtävä 1. Kiviä ja muita

Harjoitustehtävä 1. Kiviä ja muita Harjoitus 1. Kiviä ja muita Tehtävä 1. Jos kivet voisivat puhua Oppilaat saavat etsiä mieleisensä kiven. Tehtävä voidaan myös toteuttaa kotinä, jolloin oppilaat ottavat mukaan kiven kotoaan. - Mistä löysit

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Jännittävä seurapeli, jossa arvataan kanssapelaajien mieltymyksiä. Kuka tuntee sinut parhaiten?

Jännittävä seurapeli, jossa arvataan kanssapelaajien mieltymyksiä. Kuka tuntee sinut parhaiten? Jännittävä seurapeli, jossa arvataan kanssapelaajien mieltymyksiä. Kuka tuntee sinut parhaiten? Pelin tarkoitus Kerätä pisteitä arvaamalla kanssapelaajien mieltymyksiä. Alkuvalmistelut 1. Asettakaa pistekiekot

Lisätiedot

Ohjeita lapsiperheille

Ohjeita lapsiperheille Oulun vastaanottokeskus Heikinharjuntie 66 90620 Oulu Puhelin: 0718763100 Ohjeita lapsiperheille Minna Märsynaho Diakonia-ammakorkeakoulu 2 SISÄLLYSLUETTELO LAPSI JA TURVALLISUUS 3 ARJEN PERUSTOIMINNOT

Lisätiedot

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 1. Perustiedot a) Ikä 12 vuotta 67 % 6 13 vuotta 33 % 3 b) Kuinka monetta vuotta olet oppilaana kuvataidekoulussa? 1. vuotta 22 % 2 3. vuotta 11 % 1 4. vuotta

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat Tunteet SISÄLTÖ Värikylläinen tunne-elämä Tunne on aina viesti Olet malli tunteiden ilmaisemisessa Auta lasta tunnistamaan Auta lasta nimeämään Kiukku lapsen haasteena Kun lapsi kiukustuu Sano näin itsellesi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF Tämä esite on Edustajana turvapaikkamenettelyssä -julkaisun kuvaliite. Pakolaisneuvonta ry Kuvat: Teemu Kuusimurto Taitto ja paino: AT-Julkaisutoimisto Oy,

Lisätiedot

runo päivässä Kuvitukset: Mirkka Eskonen

runo päivässä Kuvitukset: Mirkka Eskonen Lue lapselle runo päivässä 2014 Kuvitukset: Mirkka Eskonen Maanantai Oravasatu Oli orava. Unessa hännällään se purjehti kauas etelään. Siis lenteli häntä purjeenaan. Siitä tässä nyt kerrotaan. Se saapui

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 0-1 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

YMPYRÖI ROSKAT, JOTKA KUULUVAT BIOJÄTTEESEEN

YMPYRÖI ROSKAT, JOTKA KUULUVAT BIOJÄTTEESEEN KURREN PUUHAKIRJA KURREN PUUHAVIHKO KURRE KAINUULAINEN Miksi tänne roskat jätettäis, yhteen säkkiin kaikki mätettäis? Ensin vähän levitellään, sitten tarkkaan lajitellaan. On mulla hyvä roskaharava, olen

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Nimi, luokka, päivämäärä

Nimi, luokka, päivämäärä Nimi, luokka, päivämäärä 1 Jätä nämä tällaisiksi. 2 Jätä nämä tällaisiksi. 3 Kirjoita itsestäsi kuvaus. 4 5 6 Esimerkki: Tutkimushenkilö käytti aikaa lepoon n. 9 tuntia päivässä, koulutyöhön ja läksyihin

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Harjoitustehtävä 1. Kiviä ja muita

Harjoitustehtävä 1. Kiviä ja muita Tehtävä 1. Jos kivet voisivat puhua 1 a. Etsi sellainen kivi, josta pidät. - Mistä löysit kivet? - Milloin löysit kiven? - Miksi valitsit juuri tämän kiven? 1 b. Esittele Esittele kivesi. Käyttäkää luovuutta

Lisätiedot

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN Jaakko Kujala Urban Light 17.3.2016 JOH. 4:3-30 (OMA KÄÄNNÖS ) Jeesus lähti Jyväskylästä ja oli taas menossa Ahvenanmaalle. Hänen oli kuljettava Turun kautta. Niin hän saapui

Lisätiedot

Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi

Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi Minulla on paljon taitoja ja Minä osaan jo paljon asioita! Nuoruus on aikuisena olemisen harjoittelua. Itsenäistyminen tarkoittaa sellaisten taitojen kehittymistä, jotka

Lisätiedot

- puuhakirja- OLLIN JA OLLIINAN OPERAATIO PELASTA MUMMO!

- puuhakirja- OLLIN JA OLLIINAN OPERAATIO PELASTA MUMMO! - puuhakirja- OLLIN JA OLLIINAN OPERAATIO PELASTA MUMMO! PALOTURVALLISUUSVIIKKO BRANDSÄKERHETSVECKAN OLLIN JA OLLIINAN OPERAATIO PELASTA MUMMO! Olli ja Olliina ovat jälleen vierailleet hauskassa Päivä

Lisätiedot

Tervetuloa sammutustyökurssille,

Tervetuloa sammutustyökurssille, KUTSU KURSSI Tervetuloa sammutustyökurssille, Kurssipaikka ja ajankohta Varustus Palokunta-asu KURSSINJOHTAJA Nimi Virka-asema yhteystiedot ENNAKKOTEHTÄVÄ Sopimuspalokuntasi tulee järjestää sinulle seuraavat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Rautaisannos. Simo K. Kivelä 30.8.2011

Rautaisannos. Simo K. Kivelä 30.8.2011 Yhteenlasku Rautaisannos 30.8.011 Yhteenlasku sin x + cos x Yhteenlasku sin x + cos x = 1 sin x + cos x = 1 x R Yhteenlasku sin x + cos x = 1 x C Yhteenlasku Yhteenlasku Yhteenlasku Yhteenlasku Yhteenlasku

Lisätiedot

Arkipäivä kielen kehittäjänä

Arkipäivä kielen kehittäjänä Arkipäivä kielen kehittäjänä Päivi Homanen 18.3.2013 Jyväskylä Ajatusta arkeen se on siinä! Päivä täyttyy lukemattomista tilanteista, joissa voi harjoittaa lapsen kieltä ja kuuloa. Joka päivä Syödään Puetaan

Lisätiedot

Sohvalle vai lenkille?

Sohvalle vai lenkille? Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 Aleksi Perkiö 8lk Isojoen Koulukolmio Sisällysluettelo Aleksi Perkiö, Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Mikä satuolento haluaisit olla?...4

Lisätiedot

KOMPARATIIVIN TAIVUTUS

KOMPARATIIVIN TAIVUTUS KOMPARATIIVIN TAIVUTUS YKSIKKÖ MONIKKO perusmuoto -mpi -mmat Millainen? isompi isommat Millaiset? -mma- -mpa- -mmi- -mpi- Millaista? isompaa isompia Millaisia? Millaisen? (gen./ obj.) isomman isompien

Lisätiedot

Tikkakosken Tikka ry 2015

Tikkakosken Tikka ry 2015 22.6.2015 RINGETEN G-JOUKKUEEN TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2014 2015 Tikkakosken Tikan G-ringettejoukkueen toiminta oli suunnattu liikunnasta, ringetestä ja joukkuepelistä kiinnostuneille vuonna 2007 ja

Lisätiedot

Peli-idea Hyökkäyspeli

Peli-idea Hyökkäyspeli Peli-idea Hyökkäyspeli Pelijärjestelmä 1-4-4-2 Niin paljon kuin mahdollista avataan peliä puolustuslinjasta-pelirohkeus! Nopealla pallonhallintapelillä yritetään löytää hyökkäyssuuntaan kääntynyt keskikenttäpelaaja

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

KÄYTTÖ 1. Kenellä? ON/EI OLE Mitä? Ketä?

KÄYTTÖ 1. Kenellä? ON/EI OLE Mitä? Ketä? MONIKON PARTITIIVI KÄYTTÖ 1. Kenellä? ON/EI OLE Mitä? Ketä? Minulla on kirjoja. Hänellä on koiria. Minulla ei ole levyjä. Hänellä ei ole ystäviä. 2. Missä? Mistä? VERBI Mitä? Ketä? Mihin? (yksikkö) Pöydällä

Lisätiedot

LEIRIELÄMÄÄ. Ilves 13 - Piirileiri parrasvaloissa 2

LEIRIELÄMÄÄ. Ilves 13 - Piirileiri parrasvaloissa 2 LEIRI-INFO LEIRIELÄMÄÄ Ilves 2013 on Hämeen Partiopiirin telttaleiri Evolla Hämeenlinnassa. Leirin teema on elokuvamaailma. Leirille odotetaan noin 4000 hämäläistä partiolaista. Ilves 13 - Piirileiri parrasvaloissa

Lisätiedot

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?)

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) Lintujen täytyy muuttaa talveksi etelään. MONIKON GENETIIVIN KÄYTTÖ 1. OMISTUS (KENEN, KEIDEN?) Nämä sukset ovat noiden koululaisten. Tuossa kaupassa myydään vain lasten

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 1-2 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

MIKAN SALAISUUS. Teksti Per Dunsö, kuvat Janne Harju

MIKAN SALAISUUS. Teksti Per Dunsö, kuvat Janne Harju Mika on reipas 6-vuotias jalkapalloa rakastava poika. Hänen paras ystävänsä on Lotta joka pelaa Mikan kanssa samassa joukkueessa. Heidän joukkueensa nimi on Nappulat. Nappulalaiset ovat päässeet mukaan

Lisätiedot

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet HS-29 ja AD-45 noudattavat Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Elinikäisten oppijoiden & osaajien sekä palveluntarjoajien tavoitteellinen kohtaamispaikka. Kuudes Kerros

Elinikäisten oppijoiden & osaajien sekä palveluntarjoajien tavoitteellinen kohtaamispaikka. Kuudes Kerros Elinikäisten oppijoiden & osaajien sekä palveluntarjoajien tavoitteellinen kohtaamispaikka. Ilmiö & ongelma Suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle parempikuntoisina kuin koskaan aiemmin. Myös muut aktiivisen

Lisätiedot

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS Palautuksen tekemiseen liittyvät seuraavat vaiheet: Sovi asiakkaan kanssa tuotteen palautuksesta haluamallasi tavalla Varmista, että asiakkaan sähköpostiosoite

Lisätiedot

PUHEKIELEN PRONOMINIT

PUHEKIELEN PRONOMINIT PUHEKIELEN PRONOMINIT Mä: mua, mut, mussa, musta, muhun, mulla, multa, mulle Sä: sua, sut, sussa, susta, suhun, sulla, sulta, sulle Pk. Mä luulen, et huomenna mul on aikaa. Kk. Luulen, että huomenna minulla

Lisätiedot

TEHTÄVIÄ SATUUN SAAPASJALKAKISSA

TEHTÄVIÄ SATUUN SAAPASJALKAKISSA 1 TEHTÄVIÄ SATUUN SAAPASJALKAKISSA A) Sisältökysymykset: OSA1: OSA2: 1. Miksi myllärin nuorin poika oli surullinen perinnöstä? 2. Mitä kissa ehdotti nuorimmalle veljelle? 3. Miten saapasjalkakissa pyydysti

Lisätiedot

Kielipuntari. Porttitehtävät. Avuksi oikean arviointitehtäväpaketin valitsemiseen. Aurora Vasama (toim.) Anu Hakola Kristel Hiltunen Inkeri Kaipiainen

Kielipuntari. Porttitehtävät. Avuksi oikean arviointitehtäväpaketin valitsemiseen. Aurora Vasama (toim.) Anu Hakola Kristel Hiltunen Inkeri Kaipiainen Kielipuntari Porttitehtävät Avuksi oikean arviointitehtäväpaketin valitsemiseen Aurora Vasama (toim.) Anu Hakola Kristel Hiltunen Inkeri Kaipiainen Piirrokset: Anniina Hankkio, Anna-Riitta Jussila Taitto:

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

1 / 24. Kalvosarja vanhempainiltaan nuorten hyvinvointi ja ravitsemus

1 / 24. Kalvosarja vanhempainiltaan nuorten hyvinvointi ja ravitsemus 1 / 24 Kalvosarja vanhempainiltaan nuorten hyvinvointi ja ravitsemus Täydellisiähän emme ole, mutta pikkuisen paremmaksi on helppo tulla. Mieti nuoresi/perheesi viimeisintä viikkoa ja vastaa kuten asia

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

AVOMAANKURKUN KASVATUS

AVOMAANKURKUN KASVATUS AVOMAANKURKUN KASVATUS Atte Ahlqvist 8 B Avomaankurkun kukkia ja kurkkuja heinäkuussa 2012 / oma kuva-arkisto Me viljelemme kotonani avomaankurkkua, nippusipulia ja perunaa. Tässä työssä kerron avomaankurkun

Lisätiedot

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton.

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. AIKAMUODOT PLUSKVAMPERFEKTI JA AIKAMUOTOJEN KERTAUSTA Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. PLUSKVAMPERFEKTIN KÄYTTÖ PLUSKVAMPERFEKTI kertoo, mitä oli tapahtunut,

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Peikkoarvoitus Taikametsässä

Peikkoarvoitus Taikametsässä Peikkoarvoitus Taikametsässä Vaasa, Teeriniemen koulu luokat 2 A ja B Teeriniemen koulun kakkosluokat, yhteensä 30 oppilasta, päättivät osallistua kilpailuun Tämä metsä on meille tärkeä. Teeriniemen koulu

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 11

Sisällys. Lukijalle... 11 Sisällys Lukijalle... 11 Jännitys vaarallinen vihollinen vai kesytettävissä oleva kumppani? Kun jännittää...16 Päiväkodissa...16 Eskarissa...18 Koulun alkaessa... 20 Koulussa...21 Nuoruusiässä... 23 Mitä

Lisätiedot

KENEN? MINKÄ? MILLAISEN?

KENEN? MINKÄ? MILLAISEN? KENEN? MINKÄ? MILLAISEN? Heidin äidin nimi on Sirpa. (Kenen äidin nimi on Sirpa?) Yukikon sukunimi on Kettunen. Estefanian toinen nimi on Patricia. Nahlan ammatti on opettaja. Hawazenin mies on Abdullah.

Lisätiedot

Kuraattorin haastattelulomake Ammattiopisto Livia

Kuraattorin haastattelulomake Ammattiopisto Livia Kuraattorin haastattelulomake Ammattiopisto Livia Keskiarvosi vanhassa koulussa Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Mitkä oppiaineet olivat Sinulle helppoja?

Lisätiedot

Osallistujan palautelomake

Osallistujan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 45 Osallistujan palautelomake 1. Ikäni Kysymykseen vastanneet: 42 (ka: 4,9) (1.1) Alle 7 v 9,5% 4 (1.2) 7 v 14,3% 6 (1.3) 8 v 9,5% 4 (1.4) 9 v 9,5% 4 (1.5) 10 v 14,3% 6 (1.6) 11

Lisätiedot

Luonto kutsuu seikkailuun!

Luonto kutsuu seikkailuun! PERHE METSÄVUOSI 2011 Luonto kutsuu seikkailuun! Tekemistä luontoretkelle Lapsen vanhemmalle Jännittävä luonto on lähempänä kuin arvaat! Suhde luontoon rakentuu jo lapsena. Luonto herättää lapsen uteliaisuuden.

Lisätiedot

Spray etäkoulutin. Koulutusopas

Spray etäkoulutin. Koulutusopas Spray etäkoulutin Koulutusopas Kiitos PetSafe -tuotteen valitsemisesta. Sinä ja lemmikkisi ansaitsette kumppanuuden, johon sisältyy unohtumattomia hetkiä ja jossa kumpikin ymmärtää toisiaan. Tuotteemme

Lisätiedot

Bertta Aspfors. Kerro äiti SATUJA ja TARINOITA

Bertta Aspfors. Kerro äiti SATUJA ja TARINOITA Bertta Aspfors Kerro äiti SATUJA ja TARINOITA Kerro äiti satuja ja tarinoita Bertta Aspfors Kuvitus: Orvokki. Syrjänen Ulkoasu: R. Penttinen Mediapinta 2009 ISBN 978-952-235-145-6 SISÄLLYS LUKIJALLE...

Lisätiedot

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin.

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. 3. 4. Mitä sanomalehteä luet? Etsi lehdestä seuraavat perustiedot: a) lehden nimi b) ilmestymisnumero c) irtonumeron hinta d) päätoimittaja e)

Lisätiedot

Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava

Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava Järkipala hanke Järkipala hanke Tampereella vuonna 2007 2008 Hankkeessa keskityttiin terveelliseen välipalaan

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma Dalinda Luolamo Tunteiden sota Runokokoelma Tunteiden sota Dalinda Luolamo Ulkoasu: R. Penttinen Painettu: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-235-4 Alkusanat Arvoisat lukijat. Tahdon kertoa teille projektistani

Lisätiedot

Dialogisia menetelmiä uraohjaukseen

Dialogisia menetelmiä uraohjaukseen Dialogisia menetelmiä uraohjaukseen Helena Aarnio Hämeen ammattikorkeakoulu/ammatillinen opettajakorkeakoulu helena.aarnio@hamk.fi Tavoitteet osata erottaa dialogi muista keskustelumuodoista syventää ymmärrystä

Lisätiedot

Kenguru 2012 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi)

Kenguru 2012 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi) Kenguru 2012 Student sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

Roolileikkejä Seuraavia roolileikkejä voidaan käyttää työpajoissa tai oppimistilanteissa. 1. Tässä roolileikissä käsitellään suhtautumista uskontoon. Siinä tärkeä uskontoon liittyvä tapa aiheuttaa ongelmia

Lisätiedot

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu.

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu. Lain mukaan joka kodissa täytyy olla palovaroitin. Tulipalo alkaa usein keittiöstä. Jos rasva syttyy palamaan, laita kansi päälle. Älä koskaan käytä vettä. Huolehdi palavasta kynttilästä. Älä tupakoi sängyllä

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon

Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon - Elikkä tuo kyseinen kohta löytyy omalta sivultasi oikeasta ylä-laidasta, kuten alla näkyvästä kuvasta näkyy. Sekä tuo kyseinen kohta näkyy luokkien sivuilla

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia

Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia Muhoksen Kirkonkylän koulu ja Honkalan koulu Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia Vanhemmat 7 13-vuotiaiden lasten osallisuuden edistäjinä Kyselyn toteuttaminen Kysely tehtiin yhteistyössä rehtoreiden

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Anna ja Aleksi rahanväärentäjien jäljillä

Anna ja Aleksi rahanväärentäjien jäljillä Anna ja Aleksi rahanväärentäjien jäljillä Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja hyviä ystäviä. Ystävykset joutuvat usein seikkailuihin, ja heille on tapahtunut jo kaikkea jännittävää. He eivät enää vähästä

Lisätiedot

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN?

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? Hannamari Honkanen, kätilö, HUS MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? 1 Työssä jaksaminen vai loppuun palaminen? 1. Katse kutsumuksen juurelle +/-? 5. Katse koulutukseen, "konttoriin" ja kulisseihin +/-? Työssä

Lisätiedot

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatria 1 FYYSINEN AKTIIVISUUS 1.1 Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus vaihtelee

Lisätiedot

Metsäläisiä olemme pohjimmaltamme, ainakin me mummot.

Metsäläisiä olemme pohjimmaltamme, ainakin me mummot. 19082008 12:42 - Viimeksi päivitetty 23062010 06:06 Mummo menee metsään Toimittaja Terttu Lensun pakina YLE:n radiossa juhannuksena 2008 Metsäpäiviä ja -teemoja 1996-2009 Metsätyömaiden Tehopakkaus 1940-luvulta

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

EDDA'14 Leirikirje Hei leiriläinen ja kotiväki!

EDDA'14 Leirikirje Hei leiriläinen ja kotiväki! EDDA'14 Leirikirje # 2 Hei leiriläinen ja kotiväki! Ilmoittautuminen Edda 14 kesäleirille on päättynyt ja mukaan on ilmoittautunut reilusti yli 100 pohjanveikkoa. Mahtavaa, että juuri sinä olet yksi heistä!

Lisätiedot

Löytölintu. www.modersmal.net/finska

Löytölintu. www.modersmal.net/finska www.modersmal.net/finska Löytölintu Olipa kerran metsänvartija, joka lähti metsään metsästämään. Siellä hän kuuli lapsen huutoa. Hän seurasi ääntä ja saapui vihdoin korkean puun juurelle, jonka latvassa

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Naiset liikkeelle - arkeen lisää energiaa

Naiset liikkeelle - arkeen lisää energiaa Naiset liikkeelle - arkeen lisää energiaa Liikkua pitäisi: Liikuntapiirakka 18-64v 2,5t /vko kevyesti tai 1t15min rasittavasti useampana pätkänä. Kohenna lihaskuntoa ja kehitä liikkeenhallintaa 2 x vko

Lisätiedot