Suomi sujuvaksi Harjoitusten vastaukset: kurssi Suomi KAPPALE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi sujuvaksi Harjoitusten vastaukset: kurssi Suomi KAPPALE"

Transkriptio

1 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi KAPPALE Harjoituss.15 Esimerkiksi: Pidätkö/Tykkäätkösuklaastaoluestaviinistäteestätästäkurssistalumestakesästätalvestaoopperasta popmusiikistaautourheilustajääkiekostajalkapallostasuomenkielestä OnkoolutviiniteekahvisinustahyvääOnkotämäkurssisinustahyvä Onkotämäkesäollutsinustakaunis?Onkotämätalviollutsinustalämmin? Onkoautourheilusinustakiinnostavaa?Onkojääkiekkosinustaväkivaltaista? Onkojalkapallosinustakiinnostavaa?Onkosuomenkielisinustakaunista? Mitäsinätykkäätkahvistatästäkurssistaoopperastapopmusiikistaautourheilustajääkiekostajalkapallosta suomenkielestä Tykkäätköpuhuakokouksessasyödäravintolassakäydäoopperassakuunnellapopmusiikkiasoittaakitaraakatsoa autourheiluapelatajääkiekkoapelatajalkapalloaopiskellasuomenkieltähiihtääuidamatkustaalähteäaamulla töihinpiirtäälaulaapuhuasuomea? Onkosinustakivakäydäoopperassakuunnellapopmusiikkiasoittaakitaraakatsoaautourheiluatelevisiostapelata jääkiekkoapelatajalkapalloaopiskellasuomenkieltähiihtääuidamatkustaalähteäaamullatöihinpiirtää laulaapuhuasuomea?onkosinustaikävääpuhuakokouksessaopiskellasuomenkieltä?onkosinustakallistasyödä ravintolassakäydäoopperassa? Harjoituss sinunmielestäsi 2. Minunmielestäni 3. Leenanmielestä 4. Hänenmielestänsämielestään 5. Minunmielestäni 6. Vilmanmielestä 7. Hänenmielestänsämielestään Verbistäsubstantiivis.17 antaa heantavat antaminen antamista antamise- syödä hesyövät syöminen syömistä syömise- kävellä hekävelevät käveleminen kävelemistä kävelemise- nousta henousevat nouseminen nousemista nousemise- kuunnella hekuuntelevat kuunteleminen kuuntelemista kuuntelemise- pakata hepakkaavat pakkaaminen pakkaamista pakkaamise- osata heosaavat osaaminen osaamista osaamise- valita hevalitsevat valitseminen valitsemista valitsemise- Harjoituss.17 Esimerkiksi: 1. Ruuan/ruoanlaittaminenonhauskaa. 2. Ystävänauttaminenontärkeää. 3. Radionkuunteleminenonkivaa. 4. Onmukavaakäydäteatterissaelokuvissa...Teatterissaelokuvissakäyminenonmukavaa.Onmukavaa pelatatennistäjalkapalloatenniksenjalkapallonpelaaminenonmukavaa. 5. Sairaalaanjoutuminenonikävää. 6. OnikävääherätäaikaisinsiivotakorjatapyörähyvästelläystäväAikaisinherääminensiivoaminen pyöränkorjaaminenystävänhyvästeleminenonikävää. Harjoituss.18 Esimerkiksi: Luulen,ettähänharrastaatenniksenpelaamistakieltenopiskelemistaruoanlaittamistakonsertissakäymistä matkustamista Luulen,ettähänpitäätenniksenpelaamisestakieltenopiskelemisestaruoanlaittamisestakonsertissakäymisestä matkustamisesta,muttahäneipidäsiivoamisestapyykinpesemisestäostoksillakäymisestäjuopottelemisesta RakastanmetsässäkävelemistäuimistamökilläkäymistäMinänautinkovastimetsässäkävelemisestäuimisesta mökilläkäymisestä PelkäänlentämistähammaslääkärilläkäymistäkokouksessapuhumistaInhoanlentämistähammaslääkärillä käymistäkokouksessapuhumista Olenkiinnostunutkieltenopiskelemisestasäveltämisestäruoanlaittamisesta,muttaolenkyllästynytsuomenkielen opiskelemiseenravintolassasyömiseenhotellissaasumiseen

2 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoituss Minustaruoanlaittaminenonmukavaa.Pidätkösinäruoanlaittamisesta?Minärakastanruoanlaittamista. 2. Minustatulenääressäistuminenonihanaa.Pidätkösinätulenääressäistumisesta?Minärakastantulenääressä istumista. 3. Minustajunallamatkustaminenonhauskaa.Pidätkösinäjunallamatkustamisesta?Minärakastanjunalla matkustamista. 4. Minustapianonsoittaminenonkivaa.Pidätkösinäpianonsoittamisesta?Minärakastanpianonsoittamista. 5. Minustalentäminenonvaarallista.Pidätkösinälentämisestä?Minäpelkäänlentämistä. 6. Minustayksinmatkustaminenonvaarallista.Pidätkösinäyksinmatkustamisesta?Minäpelkäänyksin matkustamista. 7. Minustatenniksenpelaaminenonkivaa.Pidätkösinätenniksenpelaamisesta?Minärakastantenniksen pelaamista. Harjoituss.20 Televisionkatseleminenonhauskaa.Pidäntelevisionkatselemisesta. Auton/autollaajaminenonhauskaa.Pidänauton/autollaajamisesta. Tämänasianosaaminenonhauskaa.Pidäntämänasianosaamisesta. Kahvilassaistuminenonhauskaa.Pidänkahvilassaistumisesta. Velanottaminenonikävää.Enpidävelanottamisesta. Avunpyytäminenonikävää.Enpidäavunpyytämisestä. Tämänhuoneensiivoaminenonikävää.Enpidätämänhuoneensiivoamisesta. Asunnonvaihtaminenonikävää.Enpidäasunnonvaihtamisesta. Harjoituss.21 Esimerkiksi: 1. Ontärkeä(ä)opiskellasuomea. 2. OnhyväasuaSuomessa. 3. Onharmi,ettäetlähdemukaan. 4. Onparempitehdäniinkuinolemmesopineet. 5. Ononni,ettätulit. 6. Onkiva(a)ollatäälläsinunkanssasi. 7. Onoutoa,ettähäneitulekoskaanmukaan. 8. Onmahdotontaauttaasinua. 9. Onkummallista,ettäetymmärrätätäasiaa. 10. Onmahdollista,ettävirhettäeivoienää korjata. 11. Onhelppo(a)oppiaajamaanautoa. 12. Onsääli,ettäettevoitullamukaan. 13. Onvaikea(a)tietää,mistäsejohtuu. 14. Olivahinko,ettäetollutmukana. Harjoitus10s Minäharrastantanssimistagolfinpelaamistapyöräilemistä 2. Joo,minustaonkivakäydäostoksilla. 3. Ei,minustasuomenkielenoppiminenonhelppoa. 4. Jatkatkotämänkurssinjälkeensuomenkielenopiskelemista? Joo,minäenkoskaankyllästysuomenkielenopiskelemiseen. 5. Joo,minärakastanmökilläkäymistä. 6. Joo,minustaonkivavalvoamyöhään.Minäpidänmyöhäänvalvomisesta. 7. En,enpelkääyksinmatkustamista.Tykkäätkösinämatkustaayksin?Tykkäätkösinäyksinmatkustamisesta? 8. Pidätkösinämatkustamisesta? Joo,minustakinmatkustaminenonkivaa.Enehkäkoskaankyllästymatkustamiseen. KAPPALE Harjoituss Esimerkiksi: a) Nainenleikkaa/leikkasileipää/leivän.Mieseikorjaa/eikorjannutkopiokonetta.Minunystäväniompelee/ompeli tämänkauniinpaidan. b) Minuntyökaverinilähtee/lähtiLontooseen.Minäenkäy/enkäynytkaupassa.Melennämme/lensimme Kreikkaan. c) Uimahallinvieressäon/olikirjasto.Rannallemenee/menipaljonihmisiä.Kahvilastatulee/tulipaljonihmisiä. Kirkossaeiole/eiollutpaljonihmisiä.Pöydänallaon/olipullo. d) Minunystävällänion/olipunainentukka.Meidänäidillämmeeiole/eiolluttietokonetta.Miehelläon/oliviisi lasta. e) Hänelläon/olikiire.Tälläpojallaon/olikylmä.Hänelläeiole/eiollutkoiraa.Koirallaon/olijano. f) Tämäkirjaeiole/eiollutmielenkiintoinen.Matkustaminenonliiankallista.Viinion/olikuivaa. g) Onmukava(a)käydäystävänluona.Onhyväollavarovainen.Onkummallista,ettähäneitule/eitullut. h) Ulkonasataa/satoilunta.Tänäänon/olikaunista.Tänäänon/olikaunisilma.Sielläon/olilämmin(tä).Ulkonaei ole/eiollutkylmä. i) Sinuntäytyytullahuomenna.Meidänonpakkoostaauusiauto.Teidäneitarvitseodottaameitä.Heidänonpakko tietäätämä.mikonveljenpitäätullamyös. j) Tämäikkunatäytyypestä.Tässämuseossakannattaakäydä.Keskustaanpääseemetrolla. k) Häntäoksettaa/oksetti.Meitäeinaurata/einaurattanut.Poikaanukuttaa/nukutti.Naistaharmittaa/harmitti. l) Heitäon/olikaksi.Teitäon/oliviisi. m) Minunveljestänitulee/tuliinsinööri.Tästäpojastaeitule/eitullutpitkä.Sinustatuleekuuluisatutkija. Harjoitus11s.33 Marjakäymummonjavaarinluonajokakesä.Intransitiivilause Heilläeiolevieläkesälomaa.Omistuslause ÄitisaattaaMarjanasemalle.Transitiivilause

3 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Marjallaonvainyksimatkalaukku.Omistuslause Marjallaonlaukussamehuajavoileipää.Omistuslause Veneessäistuukaksipoikaa.Eksistentiaalilause Ilmaonkaunis.Predikatiivilause Onlämminkesäinenilma.Tilalause Eioleliiankuuma.Tilalause MarjanenoodottaajoMarjaaasemalla.Transitiivilause BussijatkaamatkaansaHämeenlinnaan.Transitiivilause Honkakoskenkeskustaonpieni.Predikatiivilause Järvelläonparipurjevenettä.Eksistentiaalilause Honkajärvenvettävoivaikkajuoda.Geneerinenlause Harjoitus12s.34 Sittenkaikkimenevätsisälle.Intransitiivilause Mummoleipoouseinleipää.Transitiivilause Tuvassaonihanatuoksu.Tilalause Mummoonniinpyöreäjapehmoinen.Predikatiivilause Enovoikorjataportaatensiviikonloppuna.Transitiivilause Navetassaonmontalehmää.Eksistentiaalilause Navetassahaisee.Tilalause Marjaantaaheinääpienellevasikalle.Transitiivilause Marjajuokseepihalle.Intransitiivilause Hänelläonvainyöpaitapäällä.Omistuslause Onvieläaivanvaloisaa.Tilalause Pilkkuontyöhevonen.Predikatiivilause Lauantainaonsaunapäivä.Tilalause Saunassaonmukavaa.Tilalause Vedelläonkivaleikkiä.Onhauskaa-lause Mummollaonvihta.Omistuslause Ulkonaonmukavanviileää.>Tilalause Hänelläoliikävääitiäjaisää.Kokijalause Harjoitus13s takka,takkaa,taka-,takassa,takasta,takkaan palkka,palkkaa,palka-,palkassa,palkasta,palkkaan jalka,jalkaa,jala-,jalassa,jalasta,jalkaan halpa,halpaa,halva-halvassa,halvasta,halpaan parta,partaa,parra-,parrassa,parrasta,partaan ranta,rantaa,ranna-rannassa,rannasta,rantaan hinta,hintaa,hinna-hinnassa,hinnasta,hintaan märkä,märkää,märä-märässä,märästä,märkään reikä,reikää,reiä-reiässä,reiästä,reikään lakko,lakkoa,lako-,lakossa,lakosta,lakkoon koko,kokoa,koo-,koossa,koosta,kokoon kunto,kuntoa,kunno-,kunnossa,kunnosta,kuntoon hissi,hissiä,hissi-,hississä,hissistä,hissiin kassi,kassia,kassi-,kassissa,kassista,kassiin siisti,siistiä,siisti-,siistissä,siististä,siistiin tunti,tuntia,tunni-,tunnissa,tunnista,tuntiin kiltti,kilttiä,kilti-,kiltissä,kiltistä,kilttiin mökki,mökkiä,möki-,mökissä,mökistä,mökkiin niemi,niemeä,nieme-,niemessä,niemestä,niemeen ovi,ovea,ove-,ovessa,ovesta,oveen kivi,kiveä,kive-,kivessä,kivestä,kiveen järvi,järveä,järve-,järvessä,järvestä,järveen joki,jokea,joe-joessa,joesta,jokeen väki,väkeä,väe-,väessä,väestä,väkeen lahti,lahtea,lahde-,lahdessa,lahdesta,lahteen kieli,kieltä,kiele-,kielessä,kielestä,kieleen saari,saarta,saare-,saaressa,saaresta,saareen nuori,nuorta,nuore-,nuoressa,nuoresta,nuoreen pieni,pientä,piene-,pienessä,pienestä,pieneen aste,astetta,astee-,asteessa,asteesta,asteeseen kirje,kirjettä,kirjee-,kirjeessä,kirjeestä,kirjeeseen kone,konetta,konee-,koneessa,koneesta,koneeseen osoite,osoitetta,osoittee-,osoitteessa,osoitteesta,osoitteeseen tuote,tuotetta,tuottee-,tuotteessa,tuotteesta,tuotteeseen eläke,eläkettä,eläkkee-,eläkkeessä,eläkkeestä,eläkkeeseen kastike,kastiketta,kastikkee-,kastikkeessa,kastikkeesta,kastikkeeseen iloinen,iloista,iloise-,iloisessa,iloisesta,iloiseen lautanen,lautasta,lautase-,lautasessa,lautasesta,lautaseen salainen,salaista,salaise-,salaisessa,salaisesta,salaiseen vesi,vettä,vede-,vedessä,vedestä,veteen käsi,kättä,käde-,kädessä,kädestä,käteen

4 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi vuosi,vuotta,vuode-,vuodessa,vuodesta,vuoteen kuukausi,kuukautta,kuukaude-,kuukaudessa,kuukaudesta,kuukauteen tosi,totta,tode-,todessa,todesta,toteen täysi,täyttä,täyde-,täydessä,täydestä,täyteen susi,sutta,sude-,sudessa,sudesta,suteen köysi,köyttä,köyde-,köydessä,köydestä,köyteen reisi,reittä,reide-,reidessä,reidestä,reiteen viisi,viitä,viide-,viidessä,viidestä,viiteen kuusi,kuutta,kuude-,kuudessa,kuudesta,kuuteen kaksi,kahta,kahde-,kahdessa,kahdesta,kahteen kansi,kantta,kanne-,kannessa,kannesta,kanteen länsi,länttä,länne-,lännessä,lännestä,länteen pursi,purtta,purre-,purressa,purresta,purteen kasvillisuus,kasvillisuutta,kasvillisuude-,kasvillisuudessa,kasvillisuudesta,kasvillisuuteen köyhyys,köyhyyttä,köyhyyde-,köyhyydessä,köyhyydestä,köyhyyteen vankeus,vankeutta,vankeude-,vankeudessa,vankeudesta,vankeuteen oikeus,oikeutta,oikeude-,oikeudessa,oikeudesta,oikeuteen mahdollisuus,mahdollisuutta,mahdollisuude-,mahdollisuudessa,mahdollisuudesta,mahdollisuuteen tilaisuus,tilaisuutta,tilaisuude-,tilaisuudessa,tilaisuudesta,tilaisuuteen kirjain,kirjainta,kirjaime-,kirjaimessa,kirjaimesta,kirjaimeen eläin,eläintä,eläime-,eläimessä,eläimestä,eläimeen tarjotin,tarjotinta,tarjottime-,tarjottimessa,tarjottimesta,tarjottimeen soitin,soitinta,soittime-,soittimessa,soittimesta,soittimeen paahdin,paahdinta,paahtime-,paahtimessa,paahtimesta,paahtimeen kiharrin,kiharrinta,kihartime-,kihartimessa,kihartimesta,kihartimeen valmis,valmista,valmii-,valmiissa,valmiista,valmiiseen sairas,sairaasta,sairaa-,sairaassa,sairaasta,sairaaseen potilas,potilasta,potilaa-,potilaassa,potilaasta,potilaaseen eräs,erästä,erää-,eräässä,eräästä,erääseen kirkas,kirkasta,kirkkaa-,kirkkaassa,kirkkaasta,kirkkaaseen varvas,varvasta,varpaa-,varpaassa,varpaasta,varpaaseen rikas,rikasta,rikkaa-,rikkaassa,rikkaasta,rikkaaseen varas,varasta,varkaa-,varkaassa,varkaasta,varkaaseen lammas,lammasta,lampaa-,lampaassa,lampaasta,lampaaseen itsekäs,itsekästä,itsekkää-,itsekkäässä,itsekkäästä,itsekkääseen raitis,raitista,raittii-,raittiissa,raittiista,raittiiseen keskus,keskusta,keskukse-,keskuksessa,keskuksesta,keskukseen Rhodos,Rhodosta,Rhodokse-,Rhodoksessa,Rhodoksesta,Rhodokseen Kypros,Kyprosta,Kyprokse-,Kyproksessa,Kyproksesta,Kyprokseen näytös,näytöstä,näytökse-,näytöksessä,näytöksestä,näytökseen hallitus,hallitusta,hallitukse-,hallituksessa,hallituksesta,hallitukseen ohut,ohutta,ohue-,ohuessa,ohuesta,ohueen kevyt,kevyttä,kevye-,kevyessä,kevyestä,kevyeen kadonnut,kadonnutta,kadonnee-,kadonneessa,kadonneesta,kadonneeseen kuivunut,kuivunutta,kuivunee-,kuivuneessa,kuivuneesta,kuivuneeseen kiireetön,kiireetöntä,kiireettömä-,kiireettömässä,kiireettömästä,kiireettömään naimaton,naimatonta,naimattoma-,naimattomassa,naimattomasta,naimattomaan huolimaton,huolimatonta,huolimattoma-,huolimattomassa,huolimattomasta,huolimattomaan kuningatar,kuningatarta,kuningattare-,kuningattaressa,kuningattaresta,kuningattareen laulajatar,laulajatarta,laulajattare-,laulajattaressa,laulajattaresta,laulajattareen Harjoitus14s tuohonpuhelimeen 2. Tässäminunuudessapuhelimessani 3. tälläavaimella 4. intialaisestaruoasta/ruuasta 5. kuukauden Harjoitus15s vettä 2. tuohonpesukoneeseen 3. tuossatoisessarakennuksessa 4. lounaalle 5. eräänystävänkanssa Harjoitus16s Miltäraiteelta 2. Mihinosoitteeseen 3. tämänkahvinkeittimen 4. tässäkastikkeessa 5. kaikkivaatteet 6. siihenuuteenasuntoon 7. tähänkopiokoneeseen 8. Tälläalueella 9. Tässärakennuksessa 10. siinäuudessatiedekeskuksessa 6. kaksisutta 7. uudenvuodenaattona 8. lunta,puhtaassalumessa 9. tennistä 6. tähänleivänpaahtimeen 7. tämänkokeenloppuun 8. taiteesta 9. taidetta 10. kielitiedettä

5 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoitus17s aurinkoisellaparvekkeella 2. tässäsäilykkeessä 3. siinäuudessaliikkeessä 4. kauniithampaat 5. Kaikkioppaat Harjoitus18s suomalaisestakirjallisuudesta 2. uudenmahdollisuuden 3. suuressaköyhyydessä 4. ystävällisyydestä 5. oikeatvastaukset Harjoitus19s tälläalueella 2. tällealueelle 3. täydessäbussissa 4. kirkkaallasinisellätaivaalla 5. terävätkynnet Harjoitus20s yhdentomaattisäilykkeen 2. kuudenhengenpöytä 3. kokosuvun 4. kaikkilihavartaat 5. Juurekset Harjoitus21s kuudessamaassa 2. tenniksestä 3. sateeseen 4. helteestä 5. Lämpimällävedellä Harjoitus22s puhelimessa 2. totta 3. käteen,kädestä 4. onnea 5. hermostuneelta Harjoitus23s yliopistonpäärakennuksessa 2. Atominytimessä 3. kaikkiäänteet 4. Kirjankannessa 5. Missämurteessa Harjoitus24s Tässäkaivoksessa 2. siitäonnettomuudesta 3. järkyttyneeltä 4. kallisarvoisenaarteen 5. salaisessapiilopaikassa Harjoitus25s erääseenkodinkoneliikkeeseen 2. uuteenterveyskeskukseen 3. suuressalasitehtaassa 4. Pekantyttärelle 5. CD-soittimen Harjoitus26s siinäuudessakauppakeskuksessa 2. tästäpienestäkahvilasta 3. tuohonviereiseentaloon 4. tälläpysäkillä 5. sillehyllylle 11. siitäuudestaesimiehestä 6. pieneenuima-altaaseen 7. lämpimässäsateessa 8. Autonvaihteet 9. hyvätsuhteet 10. vuoteeseen 6. Väsyneetlapset 7. hyvässäjärjestyksessä 8. pienessähetkessä 9. Tässätehtaassa 10. montavirhettä 6. kuolleenlinnun 7. tästämarimekonkankaasta 8. tuonalämpimänpeitteen 9. laivansuurellakannella 10. viidessäkaupassa 6. kaikkinämävihannekset 7. roskikseen 8. kattilankantta 9. vasemmassakädessäsi 10. sadetta 6. uudenuimapuvun 7. tätäuuttavoidetta 8. Mökinhirret 9. kahdessapaikassa 10. viiteenkauppaan 6. vaikeassatilanteessa 7. levottomanyönjälkeen 8. Kuukaudetjavuodet 9. masentuneelta 10. eläkkeelle 6. Mitämurretta 7. kahdessamuseossa 8. talvisenluonnonkauneudesta 9. keskinäiseenrakkauteen 10. suurenilveksen 6. yhdenvuoden 7. rehellisyyttä 8. tähänhankkeeseen 9. tätäjokea 10. saastetta,tähänjokeen 6. viidennessäkerroksessa 7. kahdeksanteenkerrokseen 8. kesärenkaat 9. uudetjuhlavaatteet 10. suomalaisestaoluesta 6. tähänkaappiin 7. siinäsuuressakassissa 8. siihenpieneenlaatikkoon 9. siitävanhastakaapista 10. siitäeilisestäkokouksesta

6 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoitus27s siellä 2. tähän 3. tuosta 4. Siellä 5. sieltä Harjoitus28s tänne 2. täällä/siellä 3. sinne 4. Siellä KAPPALE Harjoituss sinunosoitteesi 2. minunvaimolleni 3. minunveljeeni 4. sinunäidillesi 5. sinunmiehelläsi 6. teidänpojastanne Harjoituss mielelläsi 2. mielelläni 3. mielellämme 4. mielellänne Harjoituss.55 Esimerkiksi: 1. heistä/ystävistäni 2. urheilusta/baletista 3. rannalleottamaanaurinkoa 4. opiskeluun/läksyihin 5. yöpöydänlaatikosta/taskustani 6. säästä/laurasta 7. kokouksesta/palaverista Harjoitus10s.57 Esimerkiksi: 1. laittaa 2. leikkimästäkadulla 3. tekemääntämänharjoituksen 4. tullahuomenna 5. hiihtämäänviimetalvena 6. imuroimaan 7. juomastaliikaa 8. uimaan 9. soittaahänelle Harjoitus12s.58 Esimerkiksi: 1. lentopallonpelaamisen 2. maalaamisen 3. ratsastamista Harjoitus15s.60 Esimerkiksi: 1. vihainen 2. pettynyt 3. väsynyt 4. ylpeä Harjoitus16s.60 Esimerkiksi: 1. moottoripyöristä 2. kaikilleihmisille 3. Antille,koskahänonainamyöhässä 4. itsestään 5. Anttiin 6. tänne,tähän/tuohon 7. sinne 8. siinä 9. tuossa 10. Tässä 5. Sieltä 6. sieltä 7. siinä 8. tähän/tuohon 7. Heidäntyttärensä 8. Hänenpoikansa 9. sinunsyntymäpäiväsi 10. hänennimipäivänsä 11. hänenhuoneensa 12. Hänenlapsensa 5. mielelläni 6. mielellänsämielellään 7. mielellänsämielellään 8. auringosta/lämmöstä/kahvista/hyvästä teestä 9. siitä 10. uuteentyötoveriin/mukavaanmieheen 11. Mikkoon/vanhaanystävääni 12. käsilaukustani/taskustani 13. meistä/sinusta 14. eteiseen 10. sammuttaa 11. tulemaan 12. ajamaansinne 13. ratsastamaan 14. tekemään 15. nauraa,kunkerroin,mitäteineilen 16. lähtemään 17. ostaa 4. lääkkeenottamista 5. raportinkirjoittamista 6. hotellissaasumiseen 5. masentunut 6. kyllästynyt 7. kiitollinen 6. uudestatyöstänsätyöstään 7. sinusta 8. siitä 9. työhönsä/palkkaansa 10. työhönsä/johtajaansa/työpaikkaansa

7 KAPPALE Harjoituss Ottaisin 2. Saisimmeko 3. Hänhaluaisi 4. Ostaisin Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi 6. Tarvitsisin 7. Ilmoittautuisin 8. Osallistuisin 9. tietäisittekö 10. Olisiko 5. Lähettäisimme Harjoituss.74 Esimerkiksi: 1. Haluaisitko,a)Joo,kiitos,mielelläni.b)Eikiitos.Mäolenjojuonut.Eikiitos.Mäottaisinmieluumminkahvia. 2. Ottaisitko,a)Joo,kiitos.Kuppikahviamaistuukin.b)Eikiitos.Enmävälitänyt(kahvista). 3. Joisitteko,a)Jookiitos.Mitäviiniäsullaon?b)Eikiitos,mäolenautollajaAnnaeivälitäalkoholista.Muttakahvi kyllämaistuisi. 4. Söisitkö,a)Joo,kiitos,mielelläni.Mullaonvähännälkä.b)Eikiitos.Mäolenjosyönyt. 5. Ottaisitko,a)Joovähän,kiitos.Täämaistuutosihyvältä.b)Eikiitos.Mäolenjoihantäynnä.Tääolitosihyvää. Harjoituss.75 Esimerkiksi: 1. Auttaisitteko,a)Joo,mielellämme.Mitenvoimmemevoidaanauttaa?b)Ikäväkylläemmevoinytauttaameei voidanytauttaa.meidäntäytyymennä. 2. Avaisitko,a)Tottakai,mielelläni.b)Enmävoiavatasitä.Mullaeioleavainta. 3. Kuorisitko,a)No,mäkuorin.b)Enmäehdinyt.Muntäytyymennäkauppaan. 4. Panisitteko,a)Tietysti.Mihinaikaannetäytyisipannakiehumaan?b)Valitettavastiemmevoimeeivoida. Perunatovatlopussa. 5. Kävisittekö,a)No,mekäymmemekäydään.b)Voi,valitettavastimeemmevoikäydämeeivoidakäydä. Kaupatovatjokiinni. 6. Pesisitkö,a)No,mäpesen.b)Enkäpese.Peseitse! 7. Ompelisitko,a)No,mäompelen.Eisiihenmenekauanaikaa.b)Enkäompele.Eimullaoleaikaanyt. 8. Pyyhkisitkö,a)No,mäpyyhin.Tuleekomeillevieraitatänään?b)Voi,valitettavastimäenvoipyyhkiä.Mäolen allerginenpölylle. 9. Sammuttaisitko,a)Joo,mäsammutan.Eisieltätulemitään.b)Miksi?Mähaluankatsoatätä. 10. Lähtisitkö,a)Joo,mielelläni.Mitämenisimmekatsomaan?b)Voi,valitettavastienvoilähteä.Mullaontöitäillalla. Muttamennäänjokutoinenkerta. Harjoituss Avaisitko 2. Kävisitkö 3. Kaataisitko 4. Tiskaisitko 5. Silittäisitkö Harjoituss Lakaisisitko 2. Liimaisitko/Korjaisitko 3. Veisitkö 4. Veisitkö 5. Korjaisitko Harjoituss lähtisimme 2. menisitte 3. soittaisit 6. Leikkaisitko 7. Imuroisitko 8. Sulkisitko 9. Vastaisitko 10. Maalaisitko 6. Järjestelisitkö 7. Tyhjentäisitkö 8. Petaisitko 9. Panisitko 10. Pesisitkö 4. pyytäisit 5. laittaisitte 6. Harjoituss.79 A.matkustaisin B.enmatkustaisivaanostaisin C.enostaisi vaanrakentaisin D.emmerakentaisivaan perustaisimme E.enperustaisikahvilaavaanpanisin F.enpanisi vaansijoittaisin G.ensijoittaisivaan pitäisin H.emmepitäisivaanlahjoittaisimme I.enlahjoittaisivaanmaksaisin J.emmemaksaisi,me ottaisimme K.enottaisi,enedesuskoisi Harjoitus14s olisinukkunut,olisimyöhästynyt 2. eiolisiehtinyt,hänenolisitäytynyt 3. olisimaksanut 4. eiolisimaksanut 5. olisiollut,eiolisiennättänyt Harjoitus15s.82 Esimerkiksi: Josminullaolisiolluteilenvapaapäivä,meolisimmelähteneetuimaan.Senjälkeenminäolisinlähtenytkaupunkiin. Minunystäväniolisijäänytkotiinlukemaankirjaa,muttaminäenolisijäänytkotiin.Illallameolisimmemenneet kyläänjonkunystävänluokse.aamullaminäolisinmennyttöihinvastakelloyhdeksän.

8 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoitus16s.82 Esimerkiksi: Josminäolisinsyntynyt1800-luvulla,olisinelänytvarmastiköyhyydessä.kokoelämäniajanolisintehnytpaljontyötä. Minäolisinherännytaamullakellokolme.Päivälläolisintyöskennellytpellollataisisällä.Minäolisinleiponutleivän, laittanutruoanjapessytpyykin.olisinhoitanutsairaatjavanhukset.sunnuntaisinminäolisinkäynytperheenikanssa kirkossa.minunelämäniolisiollutraskasta.minäolisinsynnyttänytmontalastajaolisinmennytnaimisiin/olisin kuolluthyvinnuorena. Harjoitus21s.84 Esimerkiksi: 1. hienolta/kauniilta/viehättävältä/komealta 2. happamalta/happamalle/pahalta/pahalle 3. tutulta 4. synkältä/tummalta/pelottavalta 5. kalalta/kalalle/pahalta/pahalle Harjoitus23s Enmihinkään. 2. Enkenenkään. 3. Enkenellekään. 4. Enkenestäkään. 5. Emmemissään. 6. Eivätmihinkään. 7. Eivätkenellekään. KAPPALE Harjoituss Syötämäleipäloppuun! 2. Luetämäkirjaloppuun! 3. Kerrotämätarinaloppuun! 4. Yritäymmärtääilmansanakirjaa! Harjoituss Äläitke! 2. Äläsuutu! 3. Älähuuda! 4. Älähermostu! Harjoituss Päästä 2. leikkaa 3. Kokeile Harjoituss Lakatkaa 2. Keskittykää 3. Yrittäkää Harjoituss Äläkiusaa 2. Äläota 3. Älälyö Harjoituss Älkääkoskeko 2. Älkäärikkoko 3. Älkäähuolestuko 8. Eikukaan.Kukaanei tiedä. 9. Emmemitään. 10. Emmekeneltäkään. 11. Emmekeneenkään. 12. Eikenelläkään. Kenelläkääneiole. 13. Eikenenkään. 4. Lupaa 5. Luota 6. Kuiskaa 4. Tarkistakaa 5. Ruvetkaa 6. Totelkaa 4. Äläpure 5. Äläsylje 6. Äläkiukuttele 4. Älkääpelästykö 5. Älkäähermostuko 6. Älkääjännittäkö 6. kiinnostavalta/mielenkiintoiselta/hyvältä 7. pullalta/pullalle/hyvältä/hyvälle 8. kylmältä 9. Miltä/Mille,hyvältä/hyvälle 10. lämpimältä 14. Eimistään. 15. Enketään. 16. Enkeneltäkään. 17. Eimillään. 18. Eimiltään. 19. Enmitään. 20. Enmistään. 5. Lukekaatämätekstikotonaääneen! 6. Kääntäkäätämäteksti! 7. Kerratkaakaikkisanat! 8. Opiskelkaakotonajokapäivä! 5. Älkääsotkeko! 6. Älkääriidelkö! 7. Älkääjuosko! 8. Älkäälähtekövielä! 7. Unohda 8. Usko 9. Puhalla 7. Poiketkaa 8. Miettikää 9. Valittakaa 7. Äläkutita 8. Äläloukkaannu 9. Äläselitä 7. Älkäämyöhästykö 8. Älkääkeskeyttäkö 9. Älkäähaukkuko Harjoitus Esimerkiksi: 1. Käykaupassa.Kävisitkökaupassa? 2. Paneastiatkaappiin.Tyhjennätiskikone.Panisitkoastiatkaappiin?Tyhjentäisitkötiskikoneen? 3. Kastelejoskuskukkia.Kastelisitkovähänkukkia? 4. Vieroskatulos.Veisitköroskatulos? 5. Älkäähuutako.Menkääulos. 6. Tulkaasyömään.Istukaapöytään.Peskääkädet.Käykäälapsetkäsipesulla. 7. Älkäätupakoiko.Lopettakaatupakoiminentaivähentäkääedes. 8. Ottakaatätälääkettäkaksikertaapäivässä:aamullajaillalla.

9 KAPPALE Harjoituss Kouluissa 2. näillehyllyille 3. monissakirkoissa Harjoituss monissamukavissakylissä 2. suuristakaupungeista 3. pienissähotelleissa Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi 4. moniinkerhoihin 5. korkeillekallioille 6. monissamuseoissa 5. niilläkorkeillavuorilla 6. monissasiisteissäbaareissa 7. suomalaisistaelokuvista 4. busseillajajunilla Harjoituss.105 Esimerkiksi: HaluaisinkäydäEnhaluaisikäydä suurissakaupungeissa,pienissämaaseutukylissä,pienissäkirkoissa,suurissamuseoissa,teattereissa,konserteissa, puistoissa,kirjastoissa,hyvissänäyttelyissä,tavarataloissa,mukavissabaareissa,yökerhoissa,tunnelmallisissa pubeissa,suosituissadiskoissa,tärkeissäkulttuurirakennuksissa,historiallisillaaukioilla,korkeillavuorilla,lumisilla vuorenhuipuilla,hiihtokeskuksissa,golfkentillä,satamissa,pienilläsaarilla,tippukiviluolissa,vesiputouksilla, suolakaivoksissa Harjoituss töissä 2. Puissa 3. hauskoissatalkoissa 4. liukkaillateillä 5. kyistä,kyykäärmeistä 6. töistä 7. monissametsissäjamonillasoilla 8. saappaissa 9. Puihin 10. revyistä Harjoituss mustistakissoistajakoirista 2. monissakivoissapaikoissa 3. vanhoistarahoista 4. pizzoista 5. kerrostalojenpihoilla 6. suurissaveloissa 7. monissavanhoissalaivoissa 8. Näilläsuurillarekoilla 9. teltoissa 10. mailoillajapalloilla 11. märilläkentillä 12. urheilukisoissa 13. Sodissajakovissamaanjäristyksissä 14. Syvissätummissavirroissa 15. noillepienillehauskoillekanoille Harjoituss rikkauksista 2. kylmissävesissä 3. Meriensyvyyksissä 4. Näissäsinunuusissahousuissasi 5. perheenraskaistavuosista 6. uusistaelintasosairauksista 7. erimaidenkeittiöidenerikoisuuksista 8. kaikenlaisiinikävyyksiin Harjoituss monissakauniissamaissa 2. Pienissäveneissä 3. kalliissahotelleissa 4. Noissahotellihuoneissa 5. tehtaissa 6. Rikkaillaihmisillä 7. monissapienissäsiisteissämajataloissa 8. näistäkauniistavöistä 9. noillekilteilleköyhillelapsille 10. viisaistaeläimistä Harjoituss monissaihanissakahviloissa 2. suomalaisistamakkaroista 3. lattioilla 4. näissäperunoissa 5. halvoissaravintoloissa 6. Noillamukavillatarjoilijoilla 7. mansikoista 8. Näilläahkerillaopiskelijoilla 9. Lastenhoitajilla 10. noistabalettitanssijoista 11. Monillabussinkuljettajilla 12. näissäastioissa 13. Noissamatalissarakennuksissa 14. monistavaikeistaasioista Harjoituss moniinvanhoihinkirkkoihin 2. hauskoihinretkiin 3. moniinmukaviinihmisiin 4. suuriinmuseoihinjamielenkiintoisiin näyttelyihin 5. vieraisiinmaihin 6. suuriinkaupunkeihinjapieniinkyliin 7. kalliisiinhienoihinravintoloihin 8. hotellihuoneisiin 9. Suomenpaperitehtaisiin 10. vaikeisiin/vaikeihinjavaarallisiintilanteisiin Harjoitus13s.118 Kävimme niissämuseoissa,näillävuorilla,noissalinnoissa,niissätemppeleissä,niissäkahviloissa,noillatoreilla Osallistuimme näihintöihin,niihinseminaareihin,niihinjuhliin,noihinkiertoajeluihin Tutustuimme näihinpuistoihin,noihinkirjailijoihin,niihinpitkiinsiltoihin,niihinkivoihinihmisiin

10 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoitus14s.118 Esimerkiksi: Käynuseinnäyttelyissä.Tykkäätkösinäkäydämuseoissa? Viimevuonnamekävimmemonissamaissa.Missätekävitte? Käytteköteuseinelokuvissa?Entäkonserteissa? Viihdytköpubeissa? Minustajunillaonmukavampimatkustaakuinlentokoneilla?Entäsinusta? Pidänenemmänmustaherukoistakuinpunaherukoista?Entäsinä? Olenkiinnostunutkasveistajaeläimistä?Mistäsinäoletkiinnostunut? Oletkokiinnostunuttähdistä? Olenkyllästynyttelevisio-ohjelmiin.Entäsinä?Oletkosinäkyllästynytpoliisisarjoihin? KAPPALE Harjoituss.126 taloja/pulloja/tyttöjä/kouluja/katuja laseja/kuppeja/tuoleja/turisteja/pankkeja/banaaneja/appelsiineja/ tulppaaneja/busseja/penkkejä/äitejä/koteja/tunteja järviä/nuoria/käsiä/lehtiä/kuusia/pieniälapsia/suuriajokia/mäkiä/suuriasaaria kauppoja/kissoja/herroja/kaloja/saunoja/auloja/halpoja/hintoja/ilmoja/kansoja/kassoja/lahjoja/lainoja/laivoja/ likoja/linnoja/markkoja/matkoja/paikkoja/pihoja/rahoja/rantoja/reunoja/samoja/sanojasiltoja/tasavaltoja koiria/kukkia/rouvia/poikia/juhlia/junia/juomia/kulmia/kultia/kuntia/kuumia/kuivia/lomia/lupia/munia/mustia/ osia leipiä/myyjiä/ystäviä/hedelmiä/pöytiä/typeriä/vääriä sairaita/tehokkaita/oppaita/asiakkaita/tehtaita/eräitä/vieraita televisioita/museoita/valtioita/numeroita/henkilöitä/omenoita/tarjoilijoita/kävelijöitä/kahviloita/päärynöitä/ kylpylöitä/mummoloita/kirjailijoita/kampaamoita/pyöryköitä huoneita/veneitä/perheitä/rypäleitä/liikkeitä/osoitteita/taiteita/tieteitä/raiteita/osakkeita/lääkkeitä kaktuksia/kysymyksiä/vastauksia/rakennuksia/valituksia/kerroksia/näytöksiä/hallituksia/päätöksiä/ilmoituksia/ ostoksia/mainoksia/harjoituksia käsiä/vuosia/kuukausia/susia/tosia/täysiä/kansia/hirsiä suomalaisia/punaisia/virtasia/englantilaisia/helsinkiläisiä/toisia/ulkomaalaisia/hevosia/lautasia/hampurilaisia/ iloisia/ihmisiä eläimiä/kirjaimia/avaimia/soittimia/kirjoittimia/puhaltimia Harjoituss paljonpieniätyttöjäjapoikia 2. paljonrikkaitaturisteja 3. paljonkorkeitavuoriajamäkiä 4. paljonmukavianaapureja/naapureita 5. paljoniloisialapsia 6. paljontilaviahuoneitajasuuriaikkunoita 7. paljonvaarallisiasusiajakarhuja 8. paljonkuuluisiakirjailijoitajasäveltäjiä Harjoituss.127 Ostin 1. omenoita,päärynöitä,appelsiineja 2. viinirypäleitä,persikoita,banaaneja 3. kirsikoita,mansikoita,vadelmia 4. jauhoja,kananmunia,kakkuja,keksejä 5. lihapyöryköitä,pitsoja,hampurilaisia 6. muikkuja,silakoita,makkaroita,nakkeja Harjoituss.127 Hänkorjaa 1. siltoja,teitä,vanhojarakennuksia 2. laivoja,purjeveneitä,moottoreja/moottoreita Harjoituss montasukulaistajaystävää 2. montaväsynyttälasta 3. montavalkoistalaivaajapientävenettä 4. montamatkalaukkuajakassia 5. montaasiakastajaliiketuttavaa 6. montakallistaerikoisliikettä 7. montahotelliajaravintolaa 8. montauuttatietokonetta 7. tomaatteja,sipuleja/sipuleita,kaaleja 8. jukurtteja,vihanneksia,hedelmiä 9. pesuaineita,mausteita,hedelmäsäilykkeitä 10. astioita,kattiloita,pannulappuja 11. sukkia,käsineitä,talvivaatteita 12. kenkiä,pipoja,hattuja 3. autoja,moottoripyöriä,traktoreja/traktoreita 4. puhelimia,automaatteja,liukuportaita

11 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoituss.129 Esimerkiksi: Kassissaona)mehuab)omenac)omenoita. Kylpyhuoneessaeiolea)sampootab)pyyhettäc)pyyhkeitä. Lattiallaeiolea)hiekkaab)mattoac)mattoja. Pihallaona)luntab)puuc)puita. Kadullaona)jäätäb)poliisic)poliiseja. Talossaeiolea)sähköäb)hissiäc)hissejä. Keskustassaona)paljonväkeäb)mielenkiintoinentapahtumac)paljonmielenkiintoisiatapahtumia. Harjoituss.129 Esimerkiksi: Merelläonpaljonpurjeveneitä. Meressäonpaljonkaloja. Metsässäonkarhuja. Tässäkaupungissaeiolemetroa/raitiovaunuja. Tässäkaupunginosassaasuuvanhojaihmisiä. Suomessaasuusaamelaisia. Juhliintuleepaljonsukulaisia,ystäviäjatuttuja. Jäähallistatulipaljonnuoria. Meilletuleehuomennavieraita. Harjoitus10s.130 aaltoja,lapsia,hiekkalinnoja,tällaisiasimpukoita,palmuja,niissäpalmuissa,kookospähkinöitä,apinoita,purjeveneitä, laivoja,valaita,delfiinejä,kauniitamerenneitoja Harjoitus11s.130 Esimerkiksi: 1. Olohuoneessaonsohva,tyynyjäjakirjoja. 2. Eteisessäonpeili,kenkiä,saappaita,takkejajasateenvarjoja. 3. Keittiössäonhella,tiskikone,astioita,laseja,kuppeja,kattiloita,kulhojajaruokailuvälineitä. 4. Kahvilassaonkaunistaulu,ihanialeivoksia,hyviäpiirakoitajamukaviamyyjiä. 5. Torillaonsuihkulähde,myyntikojuja,jäätelökioskejajaasiakkaita. 6. Televisiostatuleepääministerinhaastattelu,jalkapallo-ottelu,uutiset,kilpailuja,tanssiohjelmiajapoliisisarjoja. 7. Museossaonkuuluisapatsas,kiinnostaviamaalauksiajaupeitaveistoksia. Harjoitus13s.131 Minullaon 1. nappeja,neuloja,lankoja 2. kortteja,postimerkkejä,kirjekuoria 3. kirjoja,levyjä,valokuvia 4. ystäviä,naapureja/naapureita,tuttuja Harjoitus14s Heovatväsyneitä. 2. Vuokrateivätolleetkalliita. 3. Nämätaulutovatarvokkaita. 4. Nuoomenatovathappamia. 5. Heovatinsinöörejä. 6. Vuoretovatkorkeita. 7. Metsätolivatlaajoja. Harjoitus15s Esimerkiksi: 1. Nämäyhdetsaksetovatterävät. 2. Vilmanrattaatovatsiniset. 3. Valtterinlastenvaunutovatuudet. 4. Leenansilmälasitolivatkalliit. 5. Nämähousutovatmustat. Harjoitus16s.133 (Esimerkiksi:) 1. Eilisetjuhlatolivathauskat. 2. Matkustajatolivataikaväsyneitä. 3. Kaikkiihmisetolivattodellaystävällisiä. 4. Annenhiuksetovatpunaiset. 5. Ilmapallotolivatsuuria. 6. Liisansilmätolivatniiniloiset. 7. Hänenkenkänsäolivatihanmärät. 8. Makkaratolivatvähänsuolaisia. 9. Omenatovatvieläraakoja. 10. Mustikatovatjokypsiä. 11. Minunkäteniovatlikaiset. 5. siskoja,veljiä,serkkuja,tätejä,setiä,enoja 6. matkoja,kokouksia,neuvotteluja 7. saksia,silmälaseja,housuja,sukkia Leijonatovatkissoja. 9. Lepakotovatnisäkkäitä. 10. Kaikkihuoneetolivatsuuria 11. Kaikkikakutolivatliianmakeita. 12. Kaikkirannatolivatpuhtaita. 13. Suomenjärvetovatmatalia. 14. Siperianjoetovatsyviä. 6. Pekankengätovatkuraiset. 7. Nämäyhdetsukatovatlikaiset. 8. Nuokeittiönportaatovatlahot. 9. AnnanjaMikonhäätolivathauskat. 10. Katrineilisetbileetolivatrajut. 12. Meidännaapurimmeovatirakilaisia. 13. Kaikkiopiskelijatolivatahkeria. 14. Keskustanrakennuksetovatvanhoja. 15. Kultakorutovatkalliita. 16. Haitovatsuuriakaloja. 17. Kirkotolivatsuuriajaupeita. 18. Kaikkimatkustajatolivattyytyväisiä. 19. Tietolivathuonokuntoisia. 20. Kaupungitolivatidyllisiä. 21. Minunjalkaniolivatkipeät. 22. Hotellitolivatkorkeatasoisia.

Passiivin preesens VERBITYYPPI 1: Yksikön 1. persoonan vartalo + -taan, -tään

Passiivin preesens VERBITYYPPI 1: Yksikön 1. persoonan vartalo + -taan, -tään Passiivin preesens VERBITYYPPI 1: Yksikön 1. persoonan vartalo + -taan, -tään - Jos vartalon viimeinen vokaali on a tai ä, siitä tulee passiivissa e. - Kielteiseen passiiviin lisätään ei, ja otetaan -an/-än

Lisätiedot

Suomi 2A. Tiistai

Suomi 2A. Tiistai Suomi 2A Tiistai 14.2.2017 Tänään Sanatyypit Mennään! Rektio (verbi + sana) Mutta ensin Kotitehtävät: imperfekti, pikkusanat, matkailusanat, sanatyypit:kysymyksiä? Infoa Info: Suomi 2B Suomi 2B 28.2.-6.4.2017

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA

LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA Varhaiskasvatusjohdon päivä 15.52014 Eila Estola 1 Kaksi tutkimushanketta TELL I S - H A N K E (2010-2013) - Lapset kertovat hyvinvoinnistaan kuka kuuntelee? Kohdistuu

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 0-1 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Hei, mulla on nälkä, mennäänkö täältä ravintolaan syömään.

Hei, mulla on nälkä, mennäänkö täältä ravintolaan syömään. , ja Ravintolassa mohammed Hei, mulla on nälkä, mennäänkö täältä ravintolaan syömään. Ok On hyvä idea, mitä sinä ajattelet? Minä tiedän yhden thai-ravintolan Kemissä, siellä on herkullista ruokaa. Haluatko,

Lisätiedot

Rautaisannos. Simo K. Kivelä 30.8.2011

Rautaisannos. Simo K. Kivelä 30.8.2011 Yhteenlasku Rautaisannos 30.8.011 Yhteenlasku sin x + cos x Yhteenlasku sin x + cos x = 1 sin x + cos x = 1 x R Yhteenlasku sin x + cos x = 1 x C Yhteenlasku Yhteenlasku Yhteenlasku Yhteenlasku Yhteenlasku

Lisätiedot

joulu joulut jouluissa jouluihin jouluja joulujen jouluineni, jouluinesi, jouluineen

joulu joulut jouluissa jouluihin jouluja joulujen jouluineni, jouluinesi, jouluineen Monikko- ja verbiharjoituksia harjoitus harjoitukset harjoituksissa harjoituksiin harjoituksia harjoituksien harjoitella harjoittelen harjoittelin olen harjoitellut harjoittelemassa harjoittelisin harjoittele!

Lisätiedot

Nimi, luokka, päivämäärä

Nimi, luokka, päivämäärä Nimi, luokka, päivämäärä 1 Jätä nämä tällaisiksi. 2 Jätä nämä tällaisiksi. 3 Kirjoita itsestäsi kuvaus. 4 5 6 Esimerkki: Tutkimushenkilö käytti aikaa lepoon n. 9 tuntia päivässä, koulutyöhön ja läksyihin

Lisätiedot

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN Jaakko Kujala Urban Light 17.3.2016 JOH. 4:3-30 (OMA KÄÄNNÖS ) Jeesus lähti Jyväskylästä ja oli taas menossa Ahvenanmaalle. Hänen oli kuljettava Turun kautta. Niin hän saapui

Lisätiedot

Reetta Minkkinen

Reetta Minkkinen 28.4.2016 Reetta Minkkinen Perhe Koska kertaus on opintojen äiti (minun) kirjani. (sinun) kirjasi. hänen kirjansa. (meidän) kirjamme. (teidän) kirjanne. heidän kirjansa. Muistatko: 5 perheenjäsentä 5 eläintä

Lisätiedot

Peli-idea Hyökkäyspeli

Peli-idea Hyökkäyspeli Peli-idea Hyökkäyspeli Pelijärjestelmä 1-4-4-2 Niin paljon kuin mahdollista avataan peliä puolustuslinjasta-pelirohkeus! Nopealla pallonhallintapelillä yritetään löytää hyökkäyssuuntaan kääntynyt keskikenttäpelaaja

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Metsäläisiä olemme pohjimmaltamme, ainakin me mummot.

Metsäläisiä olemme pohjimmaltamme, ainakin me mummot. 19082008 12:42 - Viimeksi päivitetty 23062010 06:06 Mummo menee metsään Toimittaja Terttu Lensun pakina YLE:n radiossa juhannuksena 2008 Metsäpäiviä ja -teemoja 1996-2009 Metsätyömaiden Tehopakkaus 1940-luvulta

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Haukan Sanomat Saapumislehti

Haukan Sanomat Saapumislehti Haukan Sanomat Saapumislehti KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kaakkois-Suomen pelastusalanliiton palokuntanuorten koulutusleiri 30.6 5.7.2013, Utin leirikenttä, Kouvola Tervetuloa kauan odotetulle palokuntanuorten

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

15 vastausta. Olin mukana suunnittelemassa jotain Erasmus-viikon aktiviteettia/tapahtumaa (15 vastausta)

15 vastausta. Olin mukana suunnittelemassa jotain Erasmus-viikon aktiviteettia/tapahtumaa (15 vastausta) 15 vastausta TIIVISTELMÄ YKSITYISHENKILÖ Hyväksytään vastaukset Olin mukana suunnittelemassa jotain Erasmus-viikon aktiviteettia/tapahtumaa 53,3% Minulle tarjottiin tilaisuutta olla halutessani tekemisissä

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Sohvalle vai lenkille?

Sohvalle vai lenkille? Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 Aleksi Perkiö 8lk Isojoen Koulukolmio Sisällysluettelo Aleksi Perkiö, Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Mikä satuolento haluaisit olla?...4

Lisätiedot

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet HS-29 ja AD-45 noudattavat Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

TEHTÄVIÄ SATUUN SAAPASJALKAKISSA

TEHTÄVIÄ SATUUN SAAPASJALKAKISSA 1 TEHTÄVIÄ SATUUN SAAPASJALKAKISSA A) Sisältökysymykset: OSA1: OSA2: 1. Miksi myllärin nuorin poika oli surullinen perinnöstä? 2. Mitä kissa ehdotti nuorimmalle veljelle? 3. Miten saapasjalkakissa pyydysti

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 1-2 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

PUHEKIELEN PRONOMINIT

PUHEKIELEN PRONOMINIT PUHEKIELEN PRONOMINIT Mä: mua, mut, mussa, musta, muhun, mulla, multa, mulle Sä: sua, sut, sussa, susta, suhun, sulla, sulta, sulle Pk. Mä luulen, et huomenna mul on aikaa. Kk. Luulen, että huomenna minulla

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

MIKAN SALAISUUS. Teksti Per Dunsö, kuvat Janne Harju

MIKAN SALAISUUS. Teksti Per Dunsö, kuvat Janne Harju Mika on reipas 6-vuotias jalkapalloa rakastava poika. Hänen paras ystävänsä on Lotta joka pelaa Mikan kanssa samassa joukkueessa. Heidän joukkueensa nimi on Nappulat. Nappulalaiset ovat päässeet mukaan

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?)

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) Lintujen täytyy muuttaa talveksi etelään. MONIKON GENETIIVIN KÄYTTÖ 1. OMISTUS (KENEN, KEIDEN?) Nämä sukset ovat noiden koululaisten. Tuossa kaupassa myydään vain lasten

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun... 4. Nyt vehkeillään...108. Kotiseudun kasveja ja eläimiä..16. Opin ottamaan vastuuta...124. Kartta tutuksi...

Tervetuloa kouluun... 4. Nyt vehkeillään...108. Kotiseudun kasveja ja eläimiä..16. Opin ottamaan vastuuta...124. Kartta tutuksi... Tervetuloa kouluun... 4 1. Kouluvuosi alkaa...6 2. Hyvä yhteishenki on kaikkien vastuulla...8 3. Liikenne on yhteispeliä...10 4. Polkupyörä on ajoneuvo...12 Kotiseudun kasveja ja eläimiä..16 5. Maitohorsma

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Projekti... 3 1.1 Asiakas ja kartoitus... 3 1.2 Asiakastapaaminen ja suunnittelu... 3 1.3 Toteutus... 5 1.4

Lisätiedot

KÄYTTÖ 1. Kenellä? ON/EI OLE Mitä? Ketä?

KÄYTTÖ 1. Kenellä? ON/EI OLE Mitä? Ketä? MONIKON PARTITIIVI KÄYTTÖ 1. Kenellä? ON/EI OLE Mitä? Ketä? Minulla on kirjoja. Hänellä on koiria. Minulla ei ole levyjä. Hänellä ei ole ystäviä. 2. Missä? Mistä? VERBI Mitä? Ketä? Mihin? (yksikkö) Pöydällä

Lisätiedot

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton.

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. AIKAMUODOT PLUSKVAMPERFEKTI JA AIKAMUOTOJEN KERTAUSTA Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. PLUSKVAMPERFEKTIN KÄYTTÖ PLUSKVAMPERFEKTI kertoo, mitä oli tapahtunut,

Lisätiedot

KOMPARATIIVIN TAIVUTUS

KOMPARATIIVIN TAIVUTUS KOMPARATIIVIN TAIVUTUS YKSIKKÖ MONIKKO perusmuoto -mpi -mmat Millainen? isompi isommat Millaiset? -mma- -mpa- -mmi- -mpi- Millaista? isompaa isompia Millaisia? Millaisen? (gen./ obj.) isomman isompien

Lisätiedot

Löytölintu. www.modersmal.net/finska

Löytölintu. www.modersmal.net/finska www.modersmal.net/finska Löytölintu Olipa kerran metsänvartija, joka lähti metsään metsästämään. Siellä hän kuuli lapsen huutoa. Hän seurasi ääntä ja saapui vihdoin korkean puun juurelle, jonka latvassa

Lisätiedot

Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen

Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen Alppilan lukio on järjestänyt yhdessä Espoonlahden ja Kauhavan lukioiden sekä Europaschule Langerwehen kanssa yhdessä Opetushallituksen osin tukeman kurssin

Lisätiedot

Esimerkki - Näkymätön kuu

Esimerkki - Näkymätön kuu Inversio-ongelmat Inversio = käänteinen, päinvastainen Inversio-ongelmilla tarkoitetaan (suoran) ongelman ratkaisua takaperin. Arkipäiväisiä inversio-ongelmia ovat mm. lääketieteellinen röntgentomografia

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

Dialogisia menetelmiä uraohjaukseen

Dialogisia menetelmiä uraohjaukseen Dialogisia menetelmiä uraohjaukseen Helena Aarnio Hämeen ammattikorkeakoulu/ammatillinen opettajakorkeakoulu helena.aarnio@hamk.fi Tavoitteet osata erottaa dialogi muista keskustelumuodoista syventää ymmärrystä

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2059 Lapsesta aikuiseksi: 8-vuotiaiden opettaja-arviointi, toveriarviointi ja persoonallisuustestit

Lisätiedot

Vihamiespiiras. kirjoittanut Derek Munson kuvittanut Tara Calahan King

Vihamiespiiras. kirjoittanut Derek Munson kuvittanut Tara Calahan King kirjoittanut erek Munson kuvittanut Tara alahan King Se oli täydellinen kesä, kunnes Juuso Rossi muutti parhaan kaverini, Santerin, naapuriin. En pitänyt Juusosta. Hän järjesti juhlat, eikä minua edes

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

KEURUU Kuntataiteilijat

KEURUU Kuntataiteilijat KEURUU Kuntataiteilijat Johanna Juvonen & Biagio Rosa 2015 projekti KUVATAIDE 1. Tuulensylin päiväkoti 1-5 -vuotiaat 2 "Tuulensyli 2015 sekatekniikka vanerille 80 x 120 cm & 160 x 120 cm julkinen teos

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

Marraskuussa pääsimme lumihommiin, mikä oli aivan huippua!

Marraskuussa pääsimme lumihommiin, mikä oli aivan huippua! Elokuussa aloitimme 24 lapsen ollessa listoilla, yksi aloittaisi sitten tammikuussa 2017. Ensimmäinen kuukausi meni todella nopeasti ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin syksyä. Tutustuimme erilaisten leikkien

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

KENEN? MINKÄ? MILLAISEN?

KENEN? MINKÄ? MILLAISEN? KENEN? MINKÄ? MILLAISEN? Heidin äidin nimi on Sirpa. (Kenen äidin nimi on Sirpa?) Yukikon sukunimi on Kettunen. Estefanian toinen nimi on Patricia. Nahlan ammatti on opettaja. Hawazenin mies on Abdullah.

Lisätiedot

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 21.04.2015 08:13 VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Kouvolan kaupunki Vastaajien kokonaismäärä 356 22411 Kohderyhmän koko 590 94211 60 % 24 % 01.01.2014 Raportin vertailujakso

Lisätiedot

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN?

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? Hannamari Honkanen, kätilö, HUS MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? 1 Työssä jaksaminen vai loppuun palaminen? 1. Katse kutsumuksen juurelle +/-? 5. Katse koulutukseen, "konttoriin" ja kulisseihin +/-? Työssä

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

Matkakertomus koottuna oppilaiden esityksistä

Matkakertomus koottuna oppilaiden esityksistä Matkakertomus koottuna oppilaiden esityksistä Laivamatka Lähdimme Kupittaan koululta seitsemältä ja odotimme terminaalissa tuskastuneesti laivaa. Laivalla kirmasimme heti tax freehen ja muihin kauppoihin.

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin

Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin Olli Toivonen / WWF Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin Think If Laboratories / WWF Suomi Kestävällä kalalla -hanke 1 Kohderyhmä

Lisätiedot

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia Jaakon elämä Emme uskoneet, että selviät, Emme uskoneet, että saisimme pitää sinut, Sinua hoivattiin, puolestasi rukoiltiin, välillä rukousta ei voinut lopettaa, se jatkui herkeämättä, hiljaa mielessä.

Lisätiedot

Dialoginen oppiminen ja ohjaus

Dialoginen oppiminen ja ohjaus Dialoginen oppiminen ja ohjaus Helena Aarnio Hämeen ammattikorkeakoulu/ammatillinen opettajakorkeakoulu helena.aarnio@hamk.fi Tavoitteet osata erottaa dialogi muista keskustelumuodoista syventää ymmärrystä

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia LIITE 3 1(5) Odotuksia taidehankkeesta Potilaille suunnattuja taide potilaiden lisääviä odotuksia Potilaille sopivaa kattogalleriaa Uutta sisältöä potilaiden elämään Virkistystä potilaille Taide-elämyksiä

Lisätiedot

320075 Mitä nyt (4) What now?

320075 Mitä nyt (4) What now? 320075 Mitä nyt (4) What now? Lapset joutuvat usein tilanteisiin, joissa on hyvä miettiä omia reaktioitaan ennen toimimista. Tässä korttisarjassa esitetään erilaisia hankalia tilanteita, joihin jokainen

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Neuvokas perhe. Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika

Neuvokas perhe. Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika Neuvokas perhe Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika Sisältö: Ruoka ja syöminen lapsiperheessä. Liikkuminen lapsiperheessä. Ruutuaika ja sen mukanaan tuomat haasteet. Lapset opettelevat

Lisätiedot

YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen. Oulu Markku Hienonen

YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen. Oulu Markku Hienonen YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen Oulu 30.09.2015 Markku Hienonen Tilaamisen roolin vaikuttavuus Tilaajan rooli on aivan avainasemassa! Jos lähtö epäonnistuu sitä ei voida enää ainakaan täysin

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Kenguru Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 6

Kenguru Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 6 Kenguru Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 6 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto.

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti

Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti Valmennuksen sisältö Mitä stressi on? Mielen ja tunteiden johtaminen Itsensä johtaminen stressin hallinnan työkaluna

Lisätiedot

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet Osaamispyörä työkalu Tavoitteet Osaamispyörän avulla voidaan tehdä näkyväksi ja hyödyntää organisaation monimuotoisuuden ja erilaisuuden johtamiseen liittyvää osaamista. Osaamispyörä toimii työkaluna kuvattaessa

Lisätiedot

Uusien toimintatapojen painopisteet

Uusien toimintatapojen painopisteet Miksi muutos? Tavoitteena kokonaisvaltaisempi ohjausrooli organisaation ja henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin koko UH:ssa Valtavirtaistetaan 70-20-10 ajattelu- ja toimintatapa koko organisaatioon.

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset 1. Missä Burundi on? Tutustu Google-karttapalveluun seuraavilta sivulta: www.google.fi/maps (voit vaihtaa näkymän satelliittitilaan) Etsi koulunne kartalta.

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

TAIKAVA-HANKE Autioniityn päiväkoti / Horsmakiitäjät Helmikuun raportti Erja Alander. Projektituokiot

TAIKAVA-HANKE Autioniityn päiväkoti / Horsmakiitäjät Helmikuun raportti Erja Alander. Projektituokiot TAIKAVA-HANKE Autioniityn päiväkoti / Horsmakiitäjät Helmikuun raportti Erja Alander Helmikuun ensimmäisellä viikolla päiväkoti muutti takaisin Pähkinärinteeseen remontoituihin tiloihin. Viikon ahkeran

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Näkymätön reppu SIEPPO 3

Näkymätön reppu SIEPPO 3 Näkymätön reppu Kuinkahan monta tavaraa maailmassa on? (Kuinka monta tavaraa sinulla on?) Kuinkahan paljon aineita jokaisen tavaran näkymättömässä repussa on kaikkiaan? (Mikä ihmeen näkymätön reppu?) Näkymätön

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot