Suomi sujuvaksi Harjoitusten vastaukset: kurssi Suomi KAPPALE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi sujuvaksi Harjoitusten vastaukset: kurssi Suomi KAPPALE"

Transkriptio

1 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi KAPPALE Harjoituss.15 Esimerkiksi: Pidätkö/Tykkäätkösuklaastaoluestaviinistäteestätästäkurssistalumestakesästätalvestaoopperasta popmusiikistaautourheilustajääkiekostajalkapallostasuomenkielestä OnkoolutviiniteekahvisinustahyvääOnkotämäkurssisinustahyvä Onkotämäkesäollutsinustakaunis?Onkotämätalviollutsinustalämmin? Onkoautourheilusinustakiinnostavaa?Onkojääkiekkosinustaväkivaltaista? Onkojalkapallosinustakiinnostavaa?Onkosuomenkielisinustakaunista? Mitäsinätykkäätkahvistatästäkurssistaoopperastapopmusiikistaautourheilustajääkiekostajalkapallosta suomenkielestä Tykkäätköpuhuakokouksessasyödäravintolassakäydäoopperassakuunnellapopmusiikkiasoittaakitaraakatsoa autourheiluapelatajääkiekkoapelatajalkapalloaopiskellasuomenkieltähiihtääuidamatkustaalähteäaamulla töihinpiirtäälaulaapuhuasuomea? Onkosinustakivakäydäoopperassakuunnellapopmusiikkiasoittaakitaraakatsoaautourheiluatelevisiostapelata jääkiekkoapelatajalkapalloaopiskellasuomenkieltähiihtääuidamatkustaalähteäaamullatöihinpiirtää laulaapuhuasuomea?onkosinustaikävääpuhuakokouksessaopiskellasuomenkieltä?onkosinustakallistasyödä ravintolassakäydäoopperassa? Harjoituss sinunmielestäsi 2. Minunmielestäni 3. Leenanmielestä 4. Hänenmielestänsämielestään 5. Minunmielestäni 6. Vilmanmielestä 7. Hänenmielestänsämielestään Verbistäsubstantiivis.17 antaa heantavat antaminen antamista antamise- syödä hesyövät syöminen syömistä syömise- kävellä hekävelevät käveleminen kävelemistä kävelemise- nousta henousevat nouseminen nousemista nousemise- kuunnella hekuuntelevat kuunteleminen kuuntelemista kuuntelemise- pakata hepakkaavat pakkaaminen pakkaamista pakkaamise- osata heosaavat osaaminen osaamista osaamise- valita hevalitsevat valitseminen valitsemista valitsemise- Harjoituss.17 Esimerkiksi: 1. Ruuan/ruoanlaittaminenonhauskaa. 2. Ystävänauttaminenontärkeää. 3. Radionkuunteleminenonkivaa. 4. Onmukavaakäydäteatterissaelokuvissa...Teatterissaelokuvissakäyminenonmukavaa.Onmukavaa pelatatennistäjalkapalloatenniksenjalkapallonpelaaminenonmukavaa. 5. Sairaalaanjoutuminenonikävää. 6. OnikävääherätäaikaisinsiivotakorjatapyörähyvästelläystäväAikaisinherääminensiivoaminen pyöränkorjaaminenystävänhyvästeleminenonikävää. Harjoituss.18 Esimerkiksi: Luulen,ettähänharrastaatenniksenpelaamistakieltenopiskelemistaruoanlaittamistakonsertissakäymistä matkustamista Luulen,ettähänpitäätenniksenpelaamisestakieltenopiskelemisestaruoanlaittamisestakonsertissakäymisestä matkustamisesta,muttahäneipidäsiivoamisestapyykinpesemisestäostoksillakäymisestäjuopottelemisesta RakastanmetsässäkävelemistäuimistamökilläkäymistäMinänautinkovastimetsässäkävelemisestäuimisesta mökilläkäymisestä PelkäänlentämistähammaslääkärilläkäymistäkokouksessapuhumistaInhoanlentämistähammaslääkärillä käymistäkokouksessapuhumista Olenkiinnostunutkieltenopiskelemisestasäveltämisestäruoanlaittamisesta,muttaolenkyllästynytsuomenkielen opiskelemiseenravintolassasyömiseenhotellissaasumiseen

2 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoituss Minustaruoanlaittaminenonmukavaa.Pidätkösinäruoanlaittamisesta?Minärakastanruoanlaittamista. 2. Minustatulenääressäistuminenonihanaa.Pidätkösinätulenääressäistumisesta?Minärakastantulenääressä istumista. 3. Minustajunallamatkustaminenonhauskaa.Pidätkösinäjunallamatkustamisesta?Minärakastanjunalla matkustamista. 4. Minustapianonsoittaminenonkivaa.Pidätkösinäpianonsoittamisesta?Minärakastanpianonsoittamista. 5. Minustalentäminenonvaarallista.Pidätkösinälentämisestä?Minäpelkäänlentämistä. 6. Minustayksinmatkustaminenonvaarallista.Pidätkösinäyksinmatkustamisesta?Minäpelkäänyksin matkustamista. 7. Minustatenniksenpelaaminenonkivaa.Pidätkösinätenniksenpelaamisesta?Minärakastantenniksen pelaamista. Harjoituss.20 Televisionkatseleminenonhauskaa.Pidäntelevisionkatselemisesta. Auton/autollaajaminenonhauskaa.Pidänauton/autollaajamisesta. Tämänasianosaaminenonhauskaa.Pidäntämänasianosaamisesta. Kahvilassaistuminenonhauskaa.Pidänkahvilassaistumisesta. Velanottaminenonikävää.Enpidävelanottamisesta. Avunpyytäminenonikävää.Enpidäavunpyytämisestä. Tämänhuoneensiivoaminenonikävää.Enpidätämänhuoneensiivoamisesta. Asunnonvaihtaminenonikävää.Enpidäasunnonvaihtamisesta. Harjoituss.21 Esimerkiksi: 1. Ontärkeä(ä)opiskellasuomea. 2. OnhyväasuaSuomessa. 3. Onharmi,ettäetlähdemukaan. 4. Onparempitehdäniinkuinolemmesopineet. 5. Ononni,ettätulit. 6. Onkiva(a)ollatäälläsinunkanssasi. 7. Onoutoa,ettähäneitulekoskaanmukaan. 8. Onmahdotontaauttaasinua. 9. Onkummallista,ettäetymmärrätätäasiaa. 10. Onmahdollista,ettävirhettäeivoienää korjata. 11. Onhelppo(a)oppiaajamaanautoa. 12. Onsääli,ettäettevoitullamukaan. 13. Onvaikea(a)tietää,mistäsejohtuu. 14. Olivahinko,ettäetollutmukana. Harjoitus10s Minäharrastantanssimistagolfinpelaamistapyöräilemistä 2. Joo,minustaonkivakäydäostoksilla. 3. Ei,minustasuomenkielenoppiminenonhelppoa. 4. Jatkatkotämänkurssinjälkeensuomenkielenopiskelemista? Joo,minäenkoskaankyllästysuomenkielenopiskelemiseen. 5. Joo,minärakastanmökilläkäymistä. 6. Joo,minustaonkivavalvoamyöhään.Minäpidänmyöhäänvalvomisesta. 7. En,enpelkääyksinmatkustamista.Tykkäätkösinämatkustaayksin?Tykkäätkösinäyksinmatkustamisesta? 8. Pidätkösinämatkustamisesta? Joo,minustakinmatkustaminenonkivaa.Enehkäkoskaankyllästymatkustamiseen. KAPPALE Harjoituss Esimerkiksi: a) Nainenleikkaa/leikkasileipää/leivän.Mieseikorjaa/eikorjannutkopiokonetta.Minunystäväniompelee/ompeli tämänkauniinpaidan. b) Minuntyökaverinilähtee/lähtiLontooseen.Minäenkäy/enkäynytkaupassa.Melennämme/lensimme Kreikkaan. c) Uimahallinvieressäon/olikirjasto.Rannallemenee/menipaljonihmisiä.Kahvilastatulee/tulipaljonihmisiä. Kirkossaeiole/eiollutpaljonihmisiä.Pöydänallaon/olipullo. d) Minunystävällänion/olipunainentukka.Meidänäidillämmeeiole/eiolluttietokonetta.Miehelläon/oliviisi lasta. e) Hänelläon/olikiire.Tälläpojallaon/olikylmä.Hänelläeiole/eiollutkoiraa.Koirallaon/olijano. f) Tämäkirjaeiole/eiollutmielenkiintoinen.Matkustaminenonliiankallista.Viinion/olikuivaa. g) Onmukava(a)käydäystävänluona.Onhyväollavarovainen.Onkummallista,ettähäneitule/eitullut. h) Ulkonasataa/satoilunta.Tänäänon/olikaunista.Tänäänon/olikaunisilma.Sielläon/olilämmin(tä).Ulkonaei ole/eiollutkylmä. i) Sinuntäytyytullahuomenna.Meidänonpakkoostaauusiauto.Teidäneitarvitseodottaameitä.Heidänonpakko tietäätämä.mikonveljenpitäätullamyös. j) Tämäikkunatäytyypestä.Tässämuseossakannattaakäydä.Keskustaanpääseemetrolla. k) Häntäoksettaa/oksetti.Meitäeinaurata/einaurattanut.Poikaanukuttaa/nukutti.Naistaharmittaa/harmitti. l) Heitäon/olikaksi.Teitäon/oliviisi. m) Minunveljestänitulee/tuliinsinööri.Tästäpojastaeitule/eitullutpitkä.Sinustatuleekuuluisatutkija. Harjoitus11s.33 Marjakäymummonjavaarinluonajokakesä.Intransitiivilause Heilläeiolevieläkesälomaa.Omistuslause ÄitisaattaaMarjanasemalle.Transitiivilause

3 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Marjallaonvainyksimatkalaukku.Omistuslause Marjallaonlaukussamehuajavoileipää.Omistuslause Veneessäistuukaksipoikaa.Eksistentiaalilause Ilmaonkaunis.Predikatiivilause Onlämminkesäinenilma.Tilalause Eioleliiankuuma.Tilalause MarjanenoodottaajoMarjaaasemalla.Transitiivilause BussijatkaamatkaansaHämeenlinnaan.Transitiivilause Honkakoskenkeskustaonpieni.Predikatiivilause Järvelläonparipurjevenettä.Eksistentiaalilause Honkajärvenvettävoivaikkajuoda.Geneerinenlause Harjoitus12s.34 Sittenkaikkimenevätsisälle.Intransitiivilause Mummoleipoouseinleipää.Transitiivilause Tuvassaonihanatuoksu.Tilalause Mummoonniinpyöreäjapehmoinen.Predikatiivilause Enovoikorjataportaatensiviikonloppuna.Transitiivilause Navetassaonmontalehmää.Eksistentiaalilause Navetassahaisee.Tilalause Marjaantaaheinääpienellevasikalle.Transitiivilause Marjajuokseepihalle.Intransitiivilause Hänelläonvainyöpaitapäällä.Omistuslause Onvieläaivanvaloisaa.Tilalause Pilkkuontyöhevonen.Predikatiivilause Lauantainaonsaunapäivä.Tilalause Saunassaonmukavaa.Tilalause Vedelläonkivaleikkiä.Onhauskaa-lause Mummollaonvihta.Omistuslause Ulkonaonmukavanviileää.>Tilalause Hänelläoliikävääitiäjaisää.Kokijalause Harjoitus13s takka,takkaa,taka-,takassa,takasta,takkaan palkka,palkkaa,palka-,palkassa,palkasta,palkkaan jalka,jalkaa,jala-,jalassa,jalasta,jalkaan halpa,halpaa,halva-halvassa,halvasta,halpaan parta,partaa,parra-,parrassa,parrasta,partaan ranta,rantaa,ranna-rannassa,rannasta,rantaan hinta,hintaa,hinna-hinnassa,hinnasta,hintaan märkä,märkää,märä-märässä,märästä,märkään reikä,reikää,reiä-reiässä,reiästä,reikään lakko,lakkoa,lako-,lakossa,lakosta,lakkoon koko,kokoa,koo-,koossa,koosta,kokoon kunto,kuntoa,kunno-,kunnossa,kunnosta,kuntoon hissi,hissiä,hissi-,hississä,hissistä,hissiin kassi,kassia,kassi-,kassissa,kassista,kassiin siisti,siistiä,siisti-,siistissä,siististä,siistiin tunti,tuntia,tunni-,tunnissa,tunnista,tuntiin kiltti,kilttiä,kilti-,kiltissä,kiltistä,kilttiin mökki,mökkiä,möki-,mökissä,mökistä,mökkiin niemi,niemeä,nieme-,niemessä,niemestä,niemeen ovi,ovea,ove-,ovessa,ovesta,oveen kivi,kiveä,kive-,kivessä,kivestä,kiveen järvi,järveä,järve-,järvessä,järvestä,järveen joki,jokea,joe-joessa,joesta,jokeen väki,väkeä,väe-,väessä,väestä,väkeen lahti,lahtea,lahde-,lahdessa,lahdesta,lahteen kieli,kieltä,kiele-,kielessä,kielestä,kieleen saari,saarta,saare-,saaressa,saaresta,saareen nuori,nuorta,nuore-,nuoressa,nuoresta,nuoreen pieni,pientä,piene-,pienessä,pienestä,pieneen aste,astetta,astee-,asteessa,asteesta,asteeseen kirje,kirjettä,kirjee-,kirjeessä,kirjeestä,kirjeeseen kone,konetta,konee-,koneessa,koneesta,koneeseen osoite,osoitetta,osoittee-,osoitteessa,osoitteesta,osoitteeseen tuote,tuotetta,tuottee-,tuotteessa,tuotteesta,tuotteeseen eläke,eläkettä,eläkkee-,eläkkeessä,eläkkeestä,eläkkeeseen kastike,kastiketta,kastikkee-,kastikkeessa,kastikkeesta,kastikkeeseen iloinen,iloista,iloise-,iloisessa,iloisesta,iloiseen lautanen,lautasta,lautase-,lautasessa,lautasesta,lautaseen salainen,salaista,salaise-,salaisessa,salaisesta,salaiseen vesi,vettä,vede-,vedessä,vedestä,veteen käsi,kättä,käde-,kädessä,kädestä,käteen

4 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi vuosi,vuotta,vuode-,vuodessa,vuodesta,vuoteen kuukausi,kuukautta,kuukaude-,kuukaudessa,kuukaudesta,kuukauteen tosi,totta,tode-,todessa,todesta,toteen täysi,täyttä,täyde-,täydessä,täydestä,täyteen susi,sutta,sude-,sudessa,sudesta,suteen köysi,köyttä,köyde-,köydessä,köydestä,köyteen reisi,reittä,reide-,reidessä,reidestä,reiteen viisi,viitä,viide-,viidessä,viidestä,viiteen kuusi,kuutta,kuude-,kuudessa,kuudesta,kuuteen kaksi,kahta,kahde-,kahdessa,kahdesta,kahteen kansi,kantta,kanne-,kannessa,kannesta,kanteen länsi,länttä,länne-,lännessä,lännestä,länteen pursi,purtta,purre-,purressa,purresta,purteen kasvillisuus,kasvillisuutta,kasvillisuude-,kasvillisuudessa,kasvillisuudesta,kasvillisuuteen köyhyys,köyhyyttä,köyhyyde-,köyhyydessä,köyhyydestä,köyhyyteen vankeus,vankeutta,vankeude-,vankeudessa,vankeudesta,vankeuteen oikeus,oikeutta,oikeude-,oikeudessa,oikeudesta,oikeuteen mahdollisuus,mahdollisuutta,mahdollisuude-,mahdollisuudessa,mahdollisuudesta,mahdollisuuteen tilaisuus,tilaisuutta,tilaisuude-,tilaisuudessa,tilaisuudesta,tilaisuuteen kirjain,kirjainta,kirjaime-,kirjaimessa,kirjaimesta,kirjaimeen eläin,eläintä,eläime-,eläimessä,eläimestä,eläimeen tarjotin,tarjotinta,tarjottime-,tarjottimessa,tarjottimesta,tarjottimeen soitin,soitinta,soittime-,soittimessa,soittimesta,soittimeen paahdin,paahdinta,paahtime-,paahtimessa,paahtimesta,paahtimeen kiharrin,kiharrinta,kihartime-,kihartimessa,kihartimesta,kihartimeen valmis,valmista,valmii-,valmiissa,valmiista,valmiiseen sairas,sairaasta,sairaa-,sairaassa,sairaasta,sairaaseen potilas,potilasta,potilaa-,potilaassa,potilaasta,potilaaseen eräs,erästä,erää-,eräässä,eräästä,erääseen kirkas,kirkasta,kirkkaa-,kirkkaassa,kirkkaasta,kirkkaaseen varvas,varvasta,varpaa-,varpaassa,varpaasta,varpaaseen rikas,rikasta,rikkaa-,rikkaassa,rikkaasta,rikkaaseen varas,varasta,varkaa-,varkaassa,varkaasta,varkaaseen lammas,lammasta,lampaa-,lampaassa,lampaasta,lampaaseen itsekäs,itsekästä,itsekkää-,itsekkäässä,itsekkäästä,itsekkääseen raitis,raitista,raittii-,raittiissa,raittiista,raittiiseen keskus,keskusta,keskukse-,keskuksessa,keskuksesta,keskukseen Rhodos,Rhodosta,Rhodokse-,Rhodoksessa,Rhodoksesta,Rhodokseen Kypros,Kyprosta,Kyprokse-,Kyproksessa,Kyproksesta,Kyprokseen näytös,näytöstä,näytökse-,näytöksessä,näytöksestä,näytökseen hallitus,hallitusta,hallitukse-,hallituksessa,hallituksesta,hallitukseen ohut,ohutta,ohue-,ohuessa,ohuesta,ohueen kevyt,kevyttä,kevye-,kevyessä,kevyestä,kevyeen kadonnut,kadonnutta,kadonnee-,kadonneessa,kadonneesta,kadonneeseen kuivunut,kuivunutta,kuivunee-,kuivuneessa,kuivuneesta,kuivuneeseen kiireetön,kiireetöntä,kiireettömä-,kiireettömässä,kiireettömästä,kiireettömään naimaton,naimatonta,naimattoma-,naimattomassa,naimattomasta,naimattomaan huolimaton,huolimatonta,huolimattoma-,huolimattomassa,huolimattomasta,huolimattomaan kuningatar,kuningatarta,kuningattare-,kuningattaressa,kuningattaresta,kuningattareen laulajatar,laulajatarta,laulajattare-,laulajattaressa,laulajattaresta,laulajattareen Harjoitus14s tuohonpuhelimeen 2. Tässäminunuudessapuhelimessani 3. tälläavaimella 4. intialaisestaruoasta/ruuasta 5. kuukauden Harjoitus15s vettä 2. tuohonpesukoneeseen 3. tuossatoisessarakennuksessa 4. lounaalle 5. eräänystävänkanssa Harjoitus16s Miltäraiteelta 2. Mihinosoitteeseen 3. tämänkahvinkeittimen 4. tässäkastikkeessa 5. kaikkivaatteet 6. siihenuuteenasuntoon 7. tähänkopiokoneeseen 8. Tälläalueella 9. Tässärakennuksessa 10. siinäuudessatiedekeskuksessa 6. kaksisutta 7. uudenvuodenaattona 8. lunta,puhtaassalumessa 9. tennistä 6. tähänleivänpaahtimeen 7. tämänkokeenloppuun 8. taiteesta 9. taidetta 10. kielitiedettä

5 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoitus17s aurinkoisellaparvekkeella 2. tässäsäilykkeessä 3. siinäuudessaliikkeessä 4. kauniithampaat 5. Kaikkioppaat Harjoitus18s suomalaisestakirjallisuudesta 2. uudenmahdollisuuden 3. suuressaköyhyydessä 4. ystävällisyydestä 5. oikeatvastaukset Harjoitus19s tälläalueella 2. tällealueelle 3. täydessäbussissa 4. kirkkaallasinisellätaivaalla 5. terävätkynnet Harjoitus20s yhdentomaattisäilykkeen 2. kuudenhengenpöytä 3. kokosuvun 4. kaikkilihavartaat 5. Juurekset Harjoitus21s kuudessamaassa 2. tenniksestä 3. sateeseen 4. helteestä 5. Lämpimällävedellä Harjoitus22s puhelimessa 2. totta 3. käteen,kädestä 4. onnea 5. hermostuneelta Harjoitus23s yliopistonpäärakennuksessa 2. Atominytimessä 3. kaikkiäänteet 4. Kirjankannessa 5. Missämurteessa Harjoitus24s Tässäkaivoksessa 2. siitäonnettomuudesta 3. järkyttyneeltä 4. kallisarvoisenaarteen 5. salaisessapiilopaikassa Harjoitus25s erääseenkodinkoneliikkeeseen 2. uuteenterveyskeskukseen 3. suuressalasitehtaassa 4. Pekantyttärelle 5. CD-soittimen Harjoitus26s siinäuudessakauppakeskuksessa 2. tästäpienestäkahvilasta 3. tuohonviereiseentaloon 4. tälläpysäkillä 5. sillehyllylle 11. siitäuudestaesimiehestä 6. pieneenuima-altaaseen 7. lämpimässäsateessa 8. Autonvaihteet 9. hyvätsuhteet 10. vuoteeseen 6. Väsyneetlapset 7. hyvässäjärjestyksessä 8. pienessähetkessä 9. Tässätehtaassa 10. montavirhettä 6. kuolleenlinnun 7. tästämarimekonkankaasta 8. tuonalämpimänpeitteen 9. laivansuurellakannella 10. viidessäkaupassa 6. kaikkinämävihannekset 7. roskikseen 8. kattilankantta 9. vasemmassakädessäsi 10. sadetta 6. uudenuimapuvun 7. tätäuuttavoidetta 8. Mökinhirret 9. kahdessapaikassa 10. viiteenkauppaan 6. vaikeassatilanteessa 7. levottomanyönjälkeen 8. Kuukaudetjavuodet 9. masentuneelta 10. eläkkeelle 6. Mitämurretta 7. kahdessamuseossa 8. talvisenluonnonkauneudesta 9. keskinäiseenrakkauteen 10. suurenilveksen 6. yhdenvuoden 7. rehellisyyttä 8. tähänhankkeeseen 9. tätäjokea 10. saastetta,tähänjokeen 6. viidennessäkerroksessa 7. kahdeksanteenkerrokseen 8. kesärenkaat 9. uudetjuhlavaatteet 10. suomalaisestaoluesta 6. tähänkaappiin 7. siinäsuuressakassissa 8. siihenpieneenlaatikkoon 9. siitävanhastakaapista 10. siitäeilisestäkokouksesta

6 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoitus27s siellä 2. tähän 3. tuosta 4. Siellä 5. sieltä Harjoitus28s tänne 2. täällä/siellä 3. sinne 4. Siellä KAPPALE Harjoituss sinunosoitteesi 2. minunvaimolleni 3. minunveljeeni 4. sinunäidillesi 5. sinunmiehelläsi 6. teidänpojastanne Harjoituss mielelläsi 2. mielelläni 3. mielellämme 4. mielellänne Harjoituss.55 Esimerkiksi: 1. heistä/ystävistäni 2. urheilusta/baletista 3. rannalleottamaanaurinkoa 4. opiskeluun/läksyihin 5. yöpöydänlaatikosta/taskustani 6. säästä/laurasta 7. kokouksesta/palaverista Harjoitus10s.57 Esimerkiksi: 1. laittaa 2. leikkimästäkadulla 3. tekemääntämänharjoituksen 4. tullahuomenna 5. hiihtämäänviimetalvena 6. imuroimaan 7. juomastaliikaa 8. uimaan 9. soittaahänelle Harjoitus12s.58 Esimerkiksi: 1. lentopallonpelaamisen 2. maalaamisen 3. ratsastamista Harjoitus15s.60 Esimerkiksi: 1. vihainen 2. pettynyt 3. väsynyt 4. ylpeä Harjoitus16s.60 Esimerkiksi: 1. moottoripyöristä 2. kaikilleihmisille 3. Antille,koskahänonainamyöhässä 4. itsestään 5. Anttiin 6. tänne,tähän/tuohon 7. sinne 8. siinä 9. tuossa 10. Tässä 5. Sieltä 6. sieltä 7. siinä 8. tähän/tuohon 7. Heidäntyttärensä 8. Hänenpoikansa 9. sinunsyntymäpäiväsi 10. hänennimipäivänsä 11. hänenhuoneensa 12. Hänenlapsensa 5. mielelläni 6. mielellänsämielellään 7. mielellänsämielellään 8. auringosta/lämmöstä/kahvista/hyvästä teestä 9. siitä 10. uuteentyötoveriin/mukavaanmieheen 11. Mikkoon/vanhaanystävääni 12. käsilaukustani/taskustani 13. meistä/sinusta 14. eteiseen 10. sammuttaa 11. tulemaan 12. ajamaansinne 13. ratsastamaan 14. tekemään 15. nauraa,kunkerroin,mitäteineilen 16. lähtemään 17. ostaa 4. lääkkeenottamista 5. raportinkirjoittamista 6. hotellissaasumiseen 5. masentunut 6. kyllästynyt 7. kiitollinen 6. uudestatyöstänsätyöstään 7. sinusta 8. siitä 9. työhönsä/palkkaansa 10. työhönsä/johtajaansa/työpaikkaansa

7 KAPPALE Harjoituss Ottaisin 2. Saisimmeko 3. Hänhaluaisi 4. Ostaisin Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi 6. Tarvitsisin 7. Ilmoittautuisin 8. Osallistuisin 9. tietäisittekö 10. Olisiko 5. Lähettäisimme Harjoituss.74 Esimerkiksi: 1. Haluaisitko,a)Joo,kiitos,mielelläni.b)Eikiitos.Mäolenjojuonut.Eikiitos.Mäottaisinmieluumminkahvia. 2. Ottaisitko,a)Joo,kiitos.Kuppikahviamaistuukin.b)Eikiitos.Enmävälitänyt(kahvista). 3. Joisitteko,a)Jookiitos.Mitäviiniäsullaon?b)Eikiitos,mäolenautollajaAnnaeivälitäalkoholista.Muttakahvi kyllämaistuisi. 4. Söisitkö,a)Joo,kiitos,mielelläni.Mullaonvähännälkä.b)Eikiitos.Mäolenjosyönyt. 5. Ottaisitko,a)Joovähän,kiitos.Täämaistuutosihyvältä.b)Eikiitos.Mäolenjoihantäynnä.Tääolitosihyvää. Harjoituss.75 Esimerkiksi: 1. Auttaisitteko,a)Joo,mielellämme.Mitenvoimmemevoidaanauttaa?b)Ikäväkylläemmevoinytauttaameei voidanytauttaa.meidäntäytyymennä. 2. Avaisitko,a)Tottakai,mielelläni.b)Enmävoiavatasitä.Mullaeioleavainta. 3. Kuorisitko,a)No,mäkuorin.b)Enmäehdinyt.Muntäytyymennäkauppaan. 4. Panisitteko,a)Tietysti.Mihinaikaannetäytyisipannakiehumaan?b)Valitettavastiemmevoimeeivoida. Perunatovatlopussa. 5. Kävisittekö,a)No,mekäymmemekäydään.b)Voi,valitettavastimeemmevoikäydämeeivoidakäydä. Kaupatovatjokiinni. 6. Pesisitkö,a)No,mäpesen.b)Enkäpese.Peseitse! 7. Ompelisitko,a)No,mäompelen.Eisiihenmenekauanaikaa.b)Enkäompele.Eimullaoleaikaanyt. 8. Pyyhkisitkö,a)No,mäpyyhin.Tuleekomeillevieraitatänään?b)Voi,valitettavastimäenvoipyyhkiä.Mäolen allerginenpölylle. 9. Sammuttaisitko,a)Joo,mäsammutan.Eisieltätulemitään.b)Miksi?Mähaluankatsoatätä. 10. Lähtisitkö,a)Joo,mielelläni.Mitämenisimmekatsomaan?b)Voi,valitettavastienvoilähteä.Mullaontöitäillalla. Muttamennäänjokutoinenkerta. Harjoituss Avaisitko 2. Kävisitkö 3. Kaataisitko 4. Tiskaisitko 5. Silittäisitkö Harjoituss Lakaisisitko 2. Liimaisitko/Korjaisitko 3. Veisitkö 4. Veisitkö 5. Korjaisitko Harjoituss lähtisimme 2. menisitte 3. soittaisit 6. Leikkaisitko 7. Imuroisitko 8. Sulkisitko 9. Vastaisitko 10. Maalaisitko 6. Järjestelisitkö 7. Tyhjentäisitkö 8. Petaisitko 9. Panisitko 10. Pesisitkö 4. pyytäisit 5. laittaisitte 6. Harjoituss.79 A.matkustaisin B.enmatkustaisivaanostaisin C.enostaisi vaanrakentaisin D.emmerakentaisivaan perustaisimme E.enperustaisikahvilaavaanpanisin F.enpanisi vaansijoittaisin G.ensijoittaisivaan pitäisin H.emmepitäisivaanlahjoittaisimme I.enlahjoittaisivaanmaksaisin J.emmemaksaisi,me ottaisimme K.enottaisi,enedesuskoisi Harjoitus14s olisinukkunut,olisimyöhästynyt 2. eiolisiehtinyt,hänenolisitäytynyt 3. olisimaksanut 4. eiolisimaksanut 5. olisiollut,eiolisiennättänyt Harjoitus15s.82 Esimerkiksi: Josminullaolisiolluteilenvapaapäivä,meolisimmelähteneetuimaan.Senjälkeenminäolisinlähtenytkaupunkiin. Minunystäväniolisijäänytkotiinlukemaankirjaa,muttaminäenolisijäänytkotiin.Illallameolisimmemenneet kyläänjonkunystävänluokse.aamullaminäolisinmennyttöihinvastakelloyhdeksän.

8 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoitus16s.82 Esimerkiksi: Josminäolisinsyntynyt1800-luvulla,olisinelänytvarmastiköyhyydessä.kokoelämäniajanolisintehnytpaljontyötä. Minäolisinherännytaamullakellokolme.Päivälläolisintyöskennellytpellollataisisällä.Minäolisinleiponutleivän, laittanutruoanjapessytpyykin.olisinhoitanutsairaatjavanhukset.sunnuntaisinminäolisinkäynytperheenikanssa kirkossa.minunelämäniolisiollutraskasta.minäolisinsynnyttänytmontalastajaolisinmennytnaimisiin/olisin kuolluthyvinnuorena. Harjoitus21s.84 Esimerkiksi: 1. hienolta/kauniilta/viehättävältä/komealta 2. happamalta/happamalle/pahalta/pahalle 3. tutulta 4. synkältä/tummalta/pelottavalta 5. kalalta/kalalle/pahalta/pahalle Harjoitus23s Enmihinkään. 2. Enkenenkään. 3. Enkenellekään. 4. Enkenestäkään. 5. Emmemissään. 6. Eivätmihinkään. 7. Eivätkenellekään. KAPPALE Harjoituss Syötämäleipäloppuun! 2. Luetämäkirjaloppuun! 3. Kerrotämätarinaloppuun! 4. Yritäymmärtääilmansanakirjaa! Harjoituss Äläitke! 2. Äläsuutu! 3. Älähuuda! 4. Älähermostu! Harjoituss Päästä 2. leikkaa 3. Kokeile Harjoituss Lakatkaa 2. Keskittykää 3. Yrittäkää Harjoituss Äläkiusaa 2. Äläota 3. Älälyö Harjoituss Älkääkoskeko 2. Älkäärikkoko 3. Älkäähuolestuko 8. Eikukaan.Kukaanei tiedä. 9. Emmemitään. 10. Emmekeneltäkään. 11. Emmekeneenkään. 12. Eikenelläkään. Kenelläkääneiole. 13. Eikenenkään. 4. Lupaa 5. Luota 6. Kuiskaa 4. Tarkistakaa 5. Ruvetkaa 6. Totelkaa 4. Äläpure 5. Äläsylje 6. Äläkiukuttele 4. Älkääpelästykö 5. Älkäähermostuko 6. Älkääjännittäkö 6. kiinnostavalta/mielenkiintoiselta/hyvältä 7. pullalta/pullalle/hyvältä/hyvälle 8. kylmältä 9. Miltä/Mille,hyvältä/hyvälle 10. lämpimältä 14. Eimistään. 15. Enketään. 16. Enkeneltäkään. 17. Eimillään. 18. Eimiltään. 19. Enmitään. 20. Enmistään. 5. Lukekaatämätekstikotonaääneen! 6. Kääntäkäätämäteksti! 7. Kerratkaakaikkisanat! 8. Opiskelkaakotonajokapäivä! 5. Älkääsotkeko! 6. Älkääriidelkö! 7. Älkääjuosko! 8. Älkäälähtekövielä! 7. Unohda 8. Usko 9. Puhalla 7. Poiketkaa 8. Miettikää 9. Valittakaa 7. Äläkutita 8. Äläloukkaannu 9. Äläselitä 7. Älkäämyöhästykö 8. Älkääkeskeyttäkö 9. Älkäähaukkuko Harjoitus Esimerkiksi: 1. Käykaupassa.Kävisitkökaupassa? 2. Paneastiatkaappiin.Tyhjennätiskikone.Panisitkoastiatkaappiin?Tyhjentäisitkötiskikoneen? 3. Kastelejoskuskukkia.Kastelisitkovähänkukkia? 4. Vieroskatulos.Veisitköroskatulos? 5. Älkäähuutako.Menkääulos. 6. Tulkaasyömään.Istukaapöytään.Peskääkädet.Käykäälapsetkäsipesulla. 7. Älkäätupakoiko.Lopettakaatupakoiminentaivähentäkääedes. 8. Ottakaatätälääkettäkaksikertaapäivässä:aamullajaillalla.

9 KAPPALE Harjoituss Kouluissa 2. näillehyllyille 3. monissakirkoissa Harjoituss monissamukavissakylissä 2. suuristakaupungeista 3. pienissähotelleissa Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi 4. moniinkerhoihin 5. korkeillekallioille 6. monissamuseoissa 5. niilläkorkeillavuorilla 6. monissasiisteissäbaareissa 7. suomalaisistaelokuvista 4. busseillajajunilla Harjoituss.105 Esimerkiksi: HaluaisinkäydäEnhaluaisikäydä suurissakaupungeissa,pienissämaaseutukylissä,pienissäkirkoissa,suurissamuseoissa,teattereissa,konserteissa, puistoissa,kirjastoissa,hyvissänäyttelyissä,tavarataloissa,mukavissabaareissa,yökerhoissa,tunnelmallisissa pubeissa,suosituissadiskoissa,tärkeissäkulttuurirakennuksissa,historiallisillaaukioilla,korkeillavuorilla,lumisilla vuorenhuipuilla,hiihtokeskuksissa,golfkentillä,satamissa,pienilläsaarilla,tippukiviluolissa,vesiputouksilla, suolakaivoksissa Harjoituss töissä 2. Puissa 3. hauskoissatalkoissa 4. liukkaillateillä 5. kyistä,kyykäärmeistä 6. töistä 7. monissametsissäjamonillasoilla 8. saappaissa 9. Puihin 10. revyistä Harjoituss mustistakissoistajakoirista 2. monissakivoissapaikoissa 3. vanhoistarahoista 4. pizzoista 5. kerrostalojenpihoilla 6. suurissaveloissa 7. monissavanhoissalaivoissa 8. Näilläsuurillarekoilla 9. teltoissa 10. mailoillajapalloilla 11. märilläkentillä 12. urheilukisoissa 13. Sodissajakovissamaanjäristyksissä 14. Syvissätummissavirroissa 15. noillepienillehauskoillekanoille Harjoituss rikkauksista 2. kylmissävesissä 3. Meriensyvyyksissä 4. Näissäsinunuusissahousuissasi 5. perheenraskaistavuosista 6. uusistaelintasosairauksista 7. erimaidenkeittiöidenerikoisuuksista 8. kaikenlaisiinikävyyksiin Harjoituss monissakauniissamaissa 2. Pienissäveneissä 3. kalliissahotelleissa 4. Noissahotellihuoneissa 5. tehtaissa 6. Rikkaillaihmisillä 7. monissapienissäsiisteissämajataloissa 8. näistäkauniistavöistä 9. noillekilteilleköyhillelapsille 10. viisaistaeläimistä Harjoituss monissaihanissakahviloissa 2. suomalaisistamakkaroista 3. lattioilla 4. näissäperunoissa 5. halvoissaravintoloissa 6. Noillamukavillatarjoilijoilla 7. mansikoista 8. Näilläahkerillaopiskelijoilla 9. Lastenhoitajilla 10. noistabalettitanssijoista 11. Monillabussinkuljettajilla 12. näissäastioissa 13. Noissamatalissarakennuksissa 14. monistavaikeistaasioista Harjoituss moniinvanhoihinkirkkoihin 2. hauskoihinretkiin 3. moniinmukaviinihmisiin 4. suuriinmuseoihinjamielenkiintoisiin näyttelyihin 5. vieraisiinmaihin 6. suuriinkaupunkeihinjapieniinkyliin 7. kalliisiinhienoihinravintoloihin 8. hotellihuoneisiin 9. Suomenpaperitehtaisiin 10. vaikeisiin/vaikeihinjavaarallisiintilanteisiin Harjoitus13s.118 Kävimme niissämuseoissa,näillävuorilla,noissalinnoissa,niissätemppeleissä,niissäkahviloissa,noillatoreilla Osallistuimme näihintöihin,niihinseminaareihin,niihinjuhliin,noihinkiertoajeluihin Tutustuimme näihinpuistoihin,noihinkirjailijoihin,niihinpitkiinsiltoihin,niihinkivoihinihmisiin

10 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoitus14s.118 Esimerkiksi: Käynuseinnäyttelyissä.Tykkäätkösinäkäydämuseoissa? Viimevuonnamekävimmemonissamaissa.Missätekävitte? Käytteköteuseinelokuvissa?Entäkonserteissa? Viihdytköpubeissa? Minustajunillaonmukavampimatkustaakuinlentokoneilla?Entäsinusta? Pidänenemmänmustaherukoistakuinpunaherukoista?Entäsinä? Olenkiinnostunutkasveistajaeläimistä?Mistäsinäoletkiinnostunut? Oletkokiinnostunuttähdistä? Olenkyllästynyttelevisio-ohjelmiin.Entäsinä?Oletkosinäkyllästynytpoliisisarjoihin? KAPPALE Harjoituss.126 taloja/pulloja/tyttöjä/kouluja/katuja laseja/kuppeja/tuoleja/turisteja/pankkeja/banaaneja/appelsiineja/ tulppaaneja/busseja/penkkejä/äitejä/koteja/tunteja järviä/nuoria/käsiä/lehtiä/kuusia/pieniälapsia/suuriajokia/mäkiä/suuriasaaria kauppoja/kissoja/herroja/kaloja/saunoja/auloja/halpoja/hintoja/ilmoja/kansoja/kassoja/lahjoja/lainoja/laivoja/ likoja/linnoja/markkoja/matkoja/paikkoja/pihoja/rahoja/rantoja/reunoja/samoja/sanojasiltoja/tasavaltoja koiria/kukkia/rouvia/poikia/juhlia/junia/juomia/kulmia/kultia/kuntia/kuumia/kuivia/lomia/lupia/munia/mustia/ osia leipiä/myyjiä/ystäviä/hedelmiä/pöytiä/typeriä/vääriä sairaita/tehokkaita/oppaita/asiakkaita/tehtaita/eräitä/vieraita televisioita/museoita/valtioita/numeroita/henkilöitä/omenoita/tarjoilijoita/kävelijöitä/kahviloita/päärynöitä/ kylpylöitä/mummoloita/kirjailijoita/kampaamoita/pyöryköitä huoneita/veneitä/perheitä/rypäleitä/liikkeitä/osoitteita/taiteita/tieteitä/raiteita/osakkeita/lääkkeitä kaktuksia/kysymyksiä/vastauksia/rakennuksia/valituksia/kerroksia/näytöksiä/hallituksia/päätöksiä/ilmoituksia/ ostoksia/mainoksia/harjoituksia käsiä/vuosia/kuukausia/susia/tosia/täysiä/kansia/hirsiä suomalaisia/punaisia/virtasia/englantilaisia/helsinkiläisiä/toisia/ulkomaalaisia/hevosia/lautasia/hampurilaisia/ iloisia/ihmisiä eläimiä/kirjaimia/avaimia/soittimia/kirjoittimia/puhaltimia Harjoituss paljonpieniätyttöjäjapoikia 2. paljonrikkaitaturisteja 3. paljonkorkeitavuoriajamäkiä 4. paljonmukavianaapureja/naapureita 5. paljoniloisialapsia 6. paljontilaviahuoneitajasuuriaikkunoita 7. paljonvaarallisiasusiajakarhuja 8. paljonkuuluisiakirjailijoitajasäveltäjiä Harjoituss.127 Ostin 1. omenoita,päärynöitä,appelsiineja 2. viinirypäleitä,persikoita,banaaneja 3. kirsikoita,mansikoita,vadelmia 4. jauhoja,kananmunia,kakkuja,keksejä 5. lihapyöryköitä,pitsoja,hampurilaisia 6. muikkuja,silakoita,makkaroita,nakkeja Harjoituss.127 Hänkorjaa 1. siltoja,teitä,vanhojarakennuksia 2. laivoja,purjeveneitä,moottoreja/moottoreita Harjoituss montasukulaistajaystävää 2. montaväsynyttälasta 3. montavalkoistalaivaajapientävenettä 4. montamatkalaukkuajakassia 5. montaasiakastajaliiketuttavaa 6. montakallistaerikoisliikettä 7. montahotelliajaravintolaa 8. montauuttatietokonetta 7. tomaatteja,sipuleja/sipuleita,kaaleja 8. jukurtteja,vihanneksia,hedelmiä 9. pesuaineita,mausteita,hedelmäsäilykkeitä 10. astioita,kattiloita,pannulappuja 11. sukkia,käsineitä,talvivaatteita 12. kenkiä,pipoja,hattuja 3. autoja,moottoripyöriä,traktoreja/traktoreita 4. puhelimia,automaatteja,liukuportaita

11 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoituss.129 Esimerkiksi: Kassissaona)mehuab)omenac)omenoita. Kylpyhuoneessaeiolea)sampootab)pyyhettäc)pyyhkeitä. Lattiallaeiolea)hiekkaab)mattoac)mattoja. Pihallaona)luntab)puuc)puita. Kadullaona)jäätäb)poliisic)poliiseja. Talossaeiolea)sähköäb)hissiäc)hissejä. Keskustassaona)paljonväkeäb)mielenkiintoinentapahtumac)paljonmielenkiintoisiatapahtumia. Harjoituss.129 Esimerkiksi: Merelläonpaljonpurjeveneitä. Meressäonpaljonkaloja. Metsässäonkarhuja. Tässäkaupungissaeiolemetroa/raitiovaunuja. Tässäkaupunginosassaasuuvanhojaihmisiä. Suomessaasuusaamelaisia. Juhliintuleepaljonsukulaisia,ystäviäjatuttuja. Jäähallistatulipaljonnuoria. Meilletuleehuomennavieraita. Harjoitus10s.130 aaltoja,lapsia,hiekkalinnoja,tällaisiasimpukoita,palmuja,niissäpalmuissa,kookospähkinöitä,apinoita,purjeveneitä, laivoja,valaita,delfiinejä,kauniitamerenneitoja Harjoitus11s.130 Esimerkiksi: 1. Olohuoneessaonsohva,tyynyjäjakirjoja. 2. Eteisessäonpeili,kenkiä,saappaita,takkejajasateenvarjoja. 3. Keittiössäonhella,tiskikone,astioita,laseja,kuppeja,kattiloita,kulhojajaruokailuvälineitä. 4. Kahvilassaonkaunistaulu,ihanialeivoksia,hyviäpiirakoitajamukaviamyyjiä. 5. Torillaonsuihkulähde,myyntikojuja,jäätelökioskejajaasiakkaita. 6. Televisiostatuleepääministerinhaastattelu,jalkapallo-ottelu,uutiset,kilpailuja,tanssiohjelmiajapoliisisarjoja. 7. Museossaonkuuluisapatsas,kiinnostaviamaalauksiajaupeitaveistoksia. Harjoitus13s.131 Minullaon 1. nappeja,neuloja,lankoja 2. kortteja,postimerkkejä,kirjekuoria 3. kirjoja,levyjä,valokuvia 4. ystäviä,naapureja/naapureita,tuttuja Harjoitus14s Heovatväsyneitä. 2. Vuokrateivätolleetkalliita. 3. Nämätaulutovatarvokkaita. 4. Nuoomenatovathappamia. 5. Heovatinsinöörejä. 6. Vuoretovatkorkeita. 7. Metsätolivatlaajoja. Harjoitus15s Esimerkiksi: 1. Nämäyhdetsaksetovatterävät. 2. Vilmanrattaatovatsiniset. 3. Valtterinlastenvaunutovatuudet. 4. Leenansilmälasitolivatkalliit. 5. Nämähousutovatmustat. Harjoitus16s.133 (Esimerkiksi:) 1. Eilisetjuhlatolivathauskat. 2. Matkustajatolivataikaväsyneitä. 3. Kaikkiihmisetolivattodellaystävällisiä. 4. Annenhiuksetovatpunaiset. 5. Ilmapallotolivatsuuria. 6. Liisansilmätolivatniiniloiset. 7. Hänenkenkänsäolivatihanmärät. 8. Makkaratolivatvähänsuolaisia. 9. Omenatovatvieläraakoja. 10. Mustikatovatjokypsiä. 11. Minunkäteniovatlikaiset. 5. siskoja,veljiä,serkkuja,tätejä,setiä,enoja 6. matkoja,kokouksia,neuvotteluja 7. saksia,silmälaseja,housuja,sukkia Leijonatovatkissoja. 9. Lepakotovatnisäkkäitä. 10. Kaikkihuoneetolivatsuuria 11. Kaikkikakutolivatliianmakeita. 12. Kaikkirannatolivatpuhtaita. 13. Suomenjärvetovatmatalia. 14. Siperianjoetovatsyviä. 6. Pekankengätovatkuraiset. 7. Nämäyhdetsukatovatlikaiset. 8. Nuokeittiönportaatovatlahot. 9. AnnanjaMikonhäätolivathauskat. 10. Katrineilisetbileetolivatrajut. 12. Meidännaapurimmeovatirakilaisia. 13. Kaikkiopiskelijatolivatahkeria. 14. Keskustanrakennuksetovatvanhoja. 15. Kultakorutovatkalliita. 16. Haitovatsuuriakaloja. 17. Kirkotolivatsuuriajaupeita. 18. Kaikkimatkustajatolivattyytyväisiä. 19. Tietolivathuonokuntoisia. 20. Kaupungitolivatidyllisiä. 21. Minunjalkaniolivatkipeät. 22. Hotellitolivatkorkeatasoisia.

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä VERBI + VERBI - LAUSE -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä MIHIN LIIA MENEE? LIIA MENEE RAVINTOLAAN SYÖMÄÄN. MISSÄ LIIA ON? LIIA ON RAVINTOLASSA SYÖMÄSSÄ.

Lisätiedot

Kappale 14. Mitä tekisit, jos...

Kappale 14. Mitä tekisit, jos... Kappale 14 Mitä tekisit, jos... Tulevaisuuden haaveita Jonna ja Maryam ovat kahvilla. He miettivät, mitä he haluaisivat opiskella. Minä haluaisin mekaanikoksi tai keittäjäksi. Mekaanikoksi! Miksi ihmeessä?

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain Sanat SISÄLTÖ Puhuminen ja kuunteleminen tie läheisyyteen Mitä on viestintä? Puhumisen tasoja Miten puhun? Keskustelu itsensä kanssa Puhumisen esteitä Kuuntelemisen tasoja Tahdo kuunnella Kehitä kuuntelutaitojasi

Lisätiedot

Harjoitustehtävä 1. Kiviä ja muita

Harjoitustehtävä 1. Kiviä ja muita Harjoitus 1. Kiviä ja muita Tehtävä 1. Jos kivet voisivat puhua Oppilaat saavat etsiä mieleisensä kiven. Tehtävä voidaan myös toteuttaa kotinä, jolloin oppilaat ottavat mukaan kiven kotoaan. - Mistä löysit

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Ohjeita lapsiperheille

Ohjeita lapsiperheille Oulun vastaanottokeskus Heikinharjuntie 66 90620 Oulu Puhelin: 0718763100 Ohjeita lapsiperheille Minna Märsynaho Diakonia-ammakorkeakoulu 2 SISÄLLYSLUETTELO LAPSI JA TURVALLISUUS 3 ARJEN PERUSTOIMINNOT

Lisätiedot

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen Koulutuksen rakenne Ryhmästä syntyy turvallinen oppimista ja itsen reflektointia edistävä ympäristö Tukihenkilönä toimimisen lähtökohdat: mikä

Lisätiedot

MITÄ MIELTÄ OLIT TiETOISUUSTAIDOT (.b)-jaksosta

MITÄ MIELTÄ OLIT TiETOISUUSTAIDOT (.b)-jaksosta MITÄ MIELTÄ OLIT TiETOISUUSTAIDOT (.b)-jaksosta Seuraavaksi kysytään kokemuksiasi tietoisuustaitojen (mindfulness) oppijaksosta. Vastaathan kaikkiin kysymyksiin. Vastauksesi ovat luottamuksellisia ja vain

Lisätiedot

runo päivässä Kuvitukset: Mirkka Eskonen

runo päivässä Kuvitukset: Mirkka Eskonen Lue lapselle runo päivässä 2014 Kuvitukset: Mirkka Eskonen Maanantai Oravasatu Oli orava. Unessa hännällään se purjehti kauas etelään. Siis lenteli häntä purjeenaan. Siitä tässä nyt kerrotaan. Se saapui

Lisätiedot

LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA

LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA Varhaiskasvatusjohdon päivä 15.52014 Eila Estola 1 Kaksi tutkimushanketta TELL I S - H A N K E (2010-2013) - Lapset kertovat hyvinvoinnistaan kuka kuuntelee? Kohdistuu

Lisätiedot

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Työpajan tavoite Tunnistetaan palvelukokemukseen lii4yvien

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

Jännittävä seurapeli, jossa arvataan kanssapelaajien mieltymyksiä. Kuka tuntee sinut parhaiten?

Jännittävä seurapeli, jossa arvataan kanssapelaajien mieltymyksiä. Kuka tuntee sinut parhaiten? Jännittävä seurapeli, jossa arvataan kanssapelaajien mieltymyksiä. Kuka tuntee sinut parhaiten? Pelin tarkoitus Kerätä pisteitä arvaamalla kanssapelaajien mieltymyksiä. Alkuvalmistelut 1. Asettakaa pistekiekot

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat Tunteet SISÄLTÖ Värikylläinen tunne-elämä Tunne on aina viesti Olet malli tunteiden ilmaisemisessa Auta lasta tunnistamaan Auta lasta nimeämään Kiukku lapsen haasteena Kun lapsi kiukustuu Sano näin itsellesi

Lisätiedot

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 1. Perustiedot a) Ikä 12 vuotta 67 % 6 13 vuotta 33 % 3 b) Kuinka monetta vuotta olet oppilaana kuvataidekoulussa? 1. vuotta 22 % 2 3. vuotta 11 % 1 4. vuotta

Lisätiedot

Harjoitustehtävä 1. Kiviä ja muita

Harjoitustehtävä 1. Kiviä ja muita Tehtävä 1. Jos kivet voisivat puhua 1 a. Etsi sellainen kivi, josta pidät. - Mistä löysit kivet? - Milloin löysit kiven? - Miksi valitsit juuri tämän kiven? 1 b. Esittele Esittele kivesi. Käyttäkää luovuutta

Lisätiedot

Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi

Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi Minulla on paljon taitoja ja Minä osaan jo paljon asioita! Nuoruus on aikuisena olemisen harjoittelua. Itsenäistyminen tarkoittaa sellaisten taitojen kehittymistä, jotka

Lisätiedot

- puuhakirja- OLLIN JA OLLIINAN OPERAATIO PELASTA MUMMO!

- puuhakirja- OLLIN JA OLLIINAN OPERAATIO PELASTA MUMMO! - puuhakirja- OLLIN JA OLLIINAN OPERAATIO PELASTA MUMMO! PALOTURVALLISUUSVIIKKO BRANDSÄKERHETSVECKAN OLLIN JA OLLIINAN OPERAATIO PELASTA MUMMO! Olli ja Olliina ovat jälleen vierailleet hauskassa Päivä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF Tämä esite on Edustajana turvapaikkamenettelyssä -julkaisun kuvaliite. Pakolaisneuvonta ry Kuvat: Teemu Kuusimurto Taitto ja paino: AT-Julkaisutoimisto Oy,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Tikkakosken Tikka ry 2015

Tikkakosken Tikka ry 2015 22.6.2015 RINGETEN G-JOUKKUEEN TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2014 2015 Tikkakosken Tikan G-ringettejoukkueen toiminta oli suunnattu liikunnasta, ringetestä ja joukkuepelistä kiinnostuneille vuonna 2007 ja

Lisätiedot

YMPYRÖI ROSKAT, JOTKA KUULUVAT BIOJÄTTEESEEN

YMPYRÖI ROSKAT, JOTKA KUULUVAT BIOJÄTTEESEEN KURREN PUUHAKIRJA KURREN PUUHAVIHKO KURRE KAINUULAINEN Miksi tänne roskat jätettäis, yhteen säkkiin kaikki mätettäis? Ensin vähän levitellään, sitten tarkkaan lajitellaan. On mulla hyvä roskaharava, olen

Lisätiedot

KÄYTTÖ 1. Kenellä? ON/EI OLE Mitä? Ketä?

KÄYTTÖ 1. Kenellä? ON/EI OLE Mitä? Ketä? MONIKON PARTITIIVI KÄYTTÖ 1. Kenellä? ON/EI OLE Mitä? Ketä? Minulla on kirjoja. Hänellä on koiria. Minulla ei ole levyjä. Hänellä ei ole ystäviä. 2. Missä? Mistä? VERBI Mitä? Ketä? Mihin? (yksikkö) Pöydällä

Lisätiedot

LEIRIELÄMÄÄ. Ilves 13 - Piirileiri parrasvaloissa 2

LEIRIELÄMÄÄ. Ilves 13 - Piirileiri parrasvaloissa 2 LEIRI-INFO LEIRIELÄMÄÄ Ilves 2013 on Hämeen Partiopiirin telttaleiri Evolla Hämeenlinnassa. Leirin teema on elokuvamaailma. Leirille odotetaan noin 4000 hämäläistä partiolaista. Ilves 13 - Piirileiri parrasvaloissa

Lisätiedot

TAIKAVA-HANKE Autioniityn päiväkoti / Horsmakiitäjät Helmikuun raportti Erja Alander. Projektituokiot

TAIKAVA-HANKE Autioniityn päiväkoti / Horsmakiitäjät Helmikuun raportti Erja Alander. Projektituokiot TAIKAVA-HANKE Autioniityn päiväkoti / Horsmakiitäjät Helmikuun raportti Erja Alander Helmikuun ensimmäisellä viikolla päiväkoti muutti takaisin Pähkinärinteeseen remontoituihin tiloihin. Viikon ahkeran

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

1 / 24. Kalvosarja vanhempainiltaan nuorten hyvinvointi ja ravitsemus

1 / 24. Kalvosarja vanhempainiltaan nuorten hyvinvointi ja ravitsemus 1 / 24 Kalvosarja vanhempainiltaan nuorten hyvinvointi ja ravitsemus Täydellisiähän emme ole, mutta pikkuisen paremmaksi on helppo tulla. Mieti nuoresi/perheesi viimeisintä viikkoa ja vastaa kuten asia

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

AVOMAANKURKUN KASVATUS

AVOMAANKURKUN KASVATUS AVOMAANKURKUN KASVATUS Atte Ahlqvist 8 B Avomaankurkun kukkia ja kurkkuja heinäkuussa 2012 / oma kuva-arkisto Me viljelemme kotonani avomaankurkkua, nippusipulia ja perunaa. Tässä työssä kerron avomaankurkun

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 11

Sisällys. Lukijalle... 11 Sisällys Lukijalle... 11 Jännitys vaarallinen vihollinen vai kesytettävissä oleva kumppani? Kun jännittää...16 Päiväkodissa...16 Eskarissa...18 Koulun alkaessa... 20 Koulussa...21 Nuoruusiässä... 23 Mitä

Lisätiedot

Peikkoarvoitus Taikametsässä

Peikkoarvoitus Taikametsässä Peikkoarvoitus Taikametsässä Vaasa, Teeriniemen koulu luokat 2 A ja B Teeriniemen koulun kakkosluokat, yhteensä 30 oppilasta, päättivät osallistua kilpailuun Tämä metsä on meille tärkeä. Teeriniemen koulu

Lisätiedot

Luonto kutsuu seikkailuun!

Luonto kutsuu seikkailuun! PERHE METSÄVUOSI 2011 Luonto kutsuu seikkailuun! Tekemistä luontoretkelle Lapsen vanhemmalle Jännittävä luonto on lähempänä kuin arvaat! Suhde luontoon rakentuu jo lapsena. Luonto herättää lapsen uteliaisuuden.

Lisätiedot

Bertta Aspfors. Kerro äiti SATUJA ja TARINOITA

Bertta Aspfors. Kerro äiti SATUJA ja TARINOITA Bertta Aspfors Kerro äiti SATUJA ja TARINOITA Kerro äiti satuja ja tarinoita Bertta Aspfors Kuvitus: Orvokki. Syrjänen Ulkoasu: R. Penttinen Mediapinta 2009 ISBN 978-952-235-145-6 SISÄLLYS LUKIJALLE...

Lisätiedot

Tervetuloa sammutustyökurssille,

Tervetuloa sammutustyökurssille, KUTSU KURSSI Tervetuloa sammutustyökurssille, Kurssipaikka ja ajankohta Varustus Palokunta-asu KURSSINJOHTAJA Nimi Virka-asema yhteystiedot ENNAKKOTEHTÄVÄ Sopimuspalokuntasi tulee järjestää sinulle seuraavat

Lisätiedot

Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava

Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava Järkipala hanke Järkipala hanke Tampereella vuonna 2007 2008 Hankkeessa keskityttiin terveelliseen välipalaan

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

PARTITIIVI: Mitä? Ketä? Keitä? Millaista? Millaisia?

PARTITIIVI: Mitä? Ketä? Keitä? Millaista? Millaisia? Kannoin kirjapinoa. Käytän silmälaseja. PARTITIIVI: Mitä? Ketä? Keitä? Millaista? Millaisia? Partitiivi vastaa kysymykseen Ketä? Mitä? Keitä? Millaista? Millaisia? Partitiivilla ilmaistaan jonkin kokonaisuuden

Lisätiedot

Roolileikkejä Seuraavia roolileikkejä voidaan käyttää työpajoissa tai oppimistilanteissa. 1. Tässä roolileikissä käsitellään suhtautumista uskontoon. Siinä tärkeä uskontoon liittyvä tapa aiheuttaa ongelmia

Lisätiedot

Dialogisia menetelmiä uraohjaukseen

Dialogisia menetelmiä uraohjaukseen Dialogisia menetelmiä uraohjaukseen Helena Aarnio Hämeen ammattikorkeakoulu/ammatillinen opettajakorkeakoulu helena.aarnio@hamk.fi Tavoitteet osata erottaa dialogi muista keskustelumuodoista syventää ymmärrystä

Lisätiedot

Gnesta, Ruotsi. Työharjoittelu Skeppsta Hyttassa 8.10.-20.12.2014. Saara Sirkeoja lasinpuhallus 2013-2015

Gnesta, Ruotsi. Työharjoittelu Skeppsta Hyttassa 8.10.-20.12.2014. Saara Sirkeoja lasinpuhallus 2013-2015 Gnesta, Ruotsi Työharjoittelu Skeppsta Hyttassa 8.10.-20.12.2014 Saara Sirkeoja lasinpuhallus 2013-2015 Lähdin suoritamaan työssäoppimistani maaseudun rauhaan Ruotsin Gnestaan. Gnesta on noin 10 000 asukkaan

Lisätiedot

Kenguru 2012 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi)

Kenguru 2012 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi) Kenguru 2012 Student sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Anna ja Aleksi rahanväärentäjien jäljillä

Anna ja Aleksi rahanväärentäjien jäljillä Anna ja Aleksi rahanväärentäjien jäljillä Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja hyviä ystäviä. Ystävykset joutuvat usein seikkailuihin, ja heille on tapahtunut jo kaikkea jännittävää. He eivät enää vähästä

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Sohvalle vai lenkille?

Sohvalle vai lenkille? Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 Aleksi Perkiö 8lk Isojoen Koulukolmio Sisällysluettelo Aleksi Perkiö, Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Mikä satuolento haluaisit olla?...4

Lisätiedot

Agricolan Monenlaista luettavaa 1

Agricolan Monenlaista luettavaa 1 Tiainen ja karhu Puun oksalla oli tiaisen pesä. Karhu tuli pesän luokse ja olisi halunnut tulla vie-rai-sil-le. Tiaisen pojat tirs-kah-te-li-vat pesässä. Onko isänne kotona? karhu kysyi. Ei ole, vastasivat

Lisätiedot

EDDA'14 Leirikirje Hei leiriläinen ja kotiväki!

EDDA'14 Leirikirje Hei leiriläinen ja kotiväki! EDDA'14 Leirikirje # 2 Hei leiriläinen ja kotiväki! Ilmoittautuminen Edda 14 kesäleirille on päättynyt ja mukaan on ilmoittautunut reilusti yli 100 pohjanveikkoa. Mahtavaa, että juuri sinä olet yksi heistä!

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

KOTEJA HAITILLE. Suomen Lionien projekti 2011-13. Lions Clubs International MD 107 Finland. Yhteistyötä parhaimmillaan

KOTEJA HAITILLE. Suomen Lionien projekti 2011-13. Lions Clubs International MD 107 Finland. Yhteistyötä parhaimmillaan MD 107 Finland KOTEJA HAITILLE Suomen Lionien projekti 2011-13 Yhteistyötä parhaimmillaan Suomen Lions-liitto ry Apua Haitille ry Youth with a Mission New Vision Ministeries MD 107 Finland Miksi rakennutimme

Lisätiedot

Arkipäivä kielen kehittäjänä

Arkipäivä kielen kehittäjänä Arkipäivä kielen kehittäjänä Päivi Homanen 18.3.2013 Jyväskylä Ajatusta arkeen se on siinä! Päivä täyttyy lukemattomista tilanteista, joissa voi harjoittaa lapsen kieltä ja kuuloa. Joka päivä Syödään Puetaan

Lisätiedot

320075 Mitä nyt (4) What now?

320075 Mitä nyt (4) What now? 320075 Mitä nyt (4) What now? Lapset joutuvat usein tilanteisiin, joissa on hyvä miettiä omia reaktioitaan ennen toimimista. Tässä korttisarjassa esitetään erilaisia hankalia tilanteita, joihin jokainen

Lisätiedot

Naiset liikkeelle - arkeen lisää energiaa

Naiset liikkeelle - arkeen lisää energiaa Naiset liikkeelle - arkeen lisää energiaa Liikkua pitäisi: Liikuntapiirakka 18-64v 2,5t /vko kevyesti tai 1t15min rasittavasti useampana pätkänä. Kohenna lihaskuntoa ja kehitä liikkeenhallintaa 2 x vko

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen Sivistyslautakunta 103 27.11.2012 Kunnanhallitus 319 12.12.2012 Kunnanvaltuusto 74 20.12.2012 Sivistyslautakunta 14 18.03.2014 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET

Lisätiedot

Fazer Food Services Kouluruokatutkimus 2015

Fazer Food Services Kouluruokatutkimus 2015 1 Fazer Food Services Kouluruokatutkimus 2015 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaista kouluruokailua lapset eri puolella Suomea ja eri ikäryhmissä toivovat. Miten

Lisätiedot

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK Mitä tarkoittaa positiivinen kannustaminen? - rohkaiseminen Miten sitä voidaan toteuttaa a) kotona - jos lapsi ei vielä ymmärrä tehtävää, niin vanhemmat

Lisätiedot

ESTIEM Nordic Regional Coordination Meeting Lappeenranta 4.- 8.10.2012

ESTIEM Nordic Regional Coordination Meeting Lappeenranta 4.- 8.10.2012 ESTIEM Nordic Regional Coordination Meeting Lappeenranta 4.- 8.10.2012 Torstaina 4.10. saapuivat osallistujat ympäri Suomea ja Norjan Trondheimista. Illalla kokoonnuimme Kaplaakin kiltahuoneelle, jonne

Lisätiedot

SYÖMISEN HALLINTA. Anni Martikainen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Hyvinkään sairaala. 23.10 Anni Martikainen

SYÖMISEN HALLINTA. Anni Martikainen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Hyvinkään sairaala. 23.10 Anni Martikainen SYÖMISEN HALLINTA Anni Martikainen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Hyvinkään sairaala SYÖMISEN HALLINTA Tavoitteena syödä sopiva määrä oikeanlaista ruokaa painonhallinta Vaatii itsesäätelyä ja tahdonvoimaa

Lisätiedot

PIILOTETUT JÄTEARVOITUKSET

PIILOTETUT JÄTEARVOITUKSET Huoneeseen on piilotettu kortteja, joissa on jäte- ja kierrätysaiheisia arvoituksia. Keksittekö kaikkiin vastauksen? Valmistelut: Tulosta kortit ja leikkaa ne irti. Jos korteista haluaa kestävämpiä, kannattaa

Lisätiedot

Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Mistä lähteä liikkeelle, jos oman lapsen paino huolestuttaa? Miten lapsen

Lisätiedot

Tatuoinnit, lävistykset yms

Tatuoinnit, lävistykset yms Tatuoinnit, lävistykset yms Oppilaiden mielipiteitä 14 23.415 Juho Alakortes Isojoen koulukolmio Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 1. Johdanto...2 2. Tulokset...3 2.1 Mikä satuolento

Lisätiedot

Dialoginen oppiminen ja ohjaus

Dialoginen oppiminen ja ohjaus Dialoginen oppiminen ja ohjaus Helena Aarnio Hämeen ammattikorkeakoulu/ammatillinen opettajakorkeakoulu helena.aarnio@hamk.fi Tavoitteet osata erottaa dialogi muista keskustelumuodoista syventää ymmärrystä

Lisätiedot

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää.

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. 2. NUMERO (EI 1) + PARTITIIVI o Minulla on kaksi autoa. o Kadulla seisoo

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet HS-29 ja AD-45 noudattavat Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-vammaisten aikuisten kuntoutusprosessi ja toimintakäytäntö Heidi Huttunen 22.9.2010 Invalidiliitto ry " Suomen CP-liitto ry 1 KUNTOUTUKSEN

Lisätiedot

Vuonna 2007 syntyneiden hyvinvointiselvitys 6.2.2012

Vuonna 2007 syntyneiden hyvinvointiselvitys 6.2.2012 Vuonna 2007 syntyneiden hyvinvointiselvitys 6.2.2012 Asuinkuntanne? Yksittäisiä vastaajia: 615 Hyvinkää Järvenpää 12 % 15 % Karkkila Nummi- Pusula 2 % 2 % Nurmijärvi Vihti Kerava Kirkkonummi Lohja Tuusula

Lisätiedot

Kielipuntari. Porttitehtävät. Avuksi oikean arviointitehtäväpaketin valitsemiseen. Aurora Vasama (toim.) Anu Hakola Kristel Hiltunen Inkeri Kaipiainen

Kielipuntari. Porttitehtävät. Avuksi oikean arviointitehtäväpaketin valitsemiseen. Aurora Vasama (toim.) Anu Hakola Kristel Hiltunen Inkeri Kaipiainen Kielipuntari Porttitehtävät Avuksi oikean arviointitehtäväpaketin valitsemiseen Aurora Vasama (toim.) Anu Hakola Kristel Hiltunen Inkeri Kaipiainen Piirrokset: Anniina Hankkio, Anna-Riitta Jussila Taitto:

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-20 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Energiaa ja hyvää oloa!

Energiaa ja hyvää oloa! Aktiivisena arjessa Energiaa ja hyvää oloa! Liikunta virkistää mieltä ja kehoa. Säännöllisen liikunnan avulla työteho, mieliala ja terveys paranevat. Liikunta voi auttaa myös vaikeissa elämäntilanteissa

Lisätiedot

OSTAN TIKKARIN EN OSTA TIKKARIA

OSTAN TIKKARIN EN OSTA TIKKARIA OSTAN TIKKARIN EN OSTA TIKKARIA Kielteisissä lauseissa objekti muuttaa muotoa! Objekti on kohde, johon tekeminen kohdistuu. Esim. ostaminen kohdistuu tikkariin: ostan tikkarin /en osta tikkaria. Kielteisen

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Elinikäisten oppijoiden & osaajien sekä palveluntarjoajien tavoitteellinen kohtaamispaikka. Kuudes Kerros

Elinikäisten oppijoiden & osaajien sekä palveluntarjoajien tavoitteellinen kohtaamispaikka. Kuudes Kerros Elinikäisten oppijoiden & osaajien sekä palveluntarjoajien tavoitteellinen kohtaamispaikka. Ilmiö & ongelma Suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle parempikuntoisina kuin koskaan aiemmin. Myös muut aktiivisen

Lisätiedot

Uusinta tutkimustietoa istumisen vähentämisestä ja aktiivisuuden lisäämisestä

Uusinta tutkimustietoa istumisen vähentämisestä ja aktiivisuuden lisäämisestä Uusinta tutkimustietoa istumisen vähentämisestä ja aktiivisuuden lisäämisestä Nina Nevala LitT, vanhempi tutkija Työterveyslaitos Ma. professori, Jyväskylän yliopisto 11.3.2014 Nevala Nina 1 Sonderborgin

Lisätiedot

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS Palautuksen tekemiseen liittyvät seuraavat vaiheet: Sovi asiakkaan kanssa tuotteen palautuksesta haluamallasi tavalla Varmista, että asiakkaan sähköpostiosoite

Lisätiedot

3 TOIMINTA. 3.1 Kevät 2009

3 TOIMINTA. 3.1 Kevät 2009 Kouvolan Rasti -72:n AIKUISTEN SUUNNISTUSKOULU 2009 1 1 JOHDANTO Kouvolan seudulla järjestetään vuosittain noin 45 kuntorastitapahtumaa, joissa kesällä 2008 tehtiin noin 6500 suoritusta. Osallistujien

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

Kuraattorin haastattelulomake Ammattiopisto Livia

Kuraattorin haastattelulomake Ammattiopisto Livia Kuraattorin haastattelulomake Ammattiopisto Livia Keskiarvosi vanhassa koulussa Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Mitkä oppiaineet olivat Sinulle helppoja?

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2014

(NAANTALIN KAUPUNKI) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2014 (1000 EUR) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2014 45 000 45 000 400 400 35 000 35 000 300 300 25 000 25 000 200 200 15 000 15 000 100 100 5 000 5 000 0114 0214 0314 0414 0514 0614 0714 0814 0914

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun... 4. Nyt vehkeillään...108. Kotiseudun kasveja ja eläimiä..16. Opin ottamaan vastuuta...124. Kartta tutuksi...

Tervetuloa kouluun... 4. Nyt vehkeillään...108. Kotiseudun kasveja ja eläimiä..16. Opin ottamaan vastuuta...124. Kartta tutuksi... Tervetuloa kouluun... 4 1. Kouluvuosi alkaa...6 2. Hyvä yhteishenki on kaikkien vastuulla...8 3. Liikenne on yhteispeliä...10 4. Polkupyörä on ajoneuvo...12 Kotiseudun kasveja ja eläimiä..16 5. Maitohorsma

Lisätiedot

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA Lähdimme vappuaamuna 1.5.jännittävälle elokuvamatkalle Irlantiin Kitisenrannan koulun pihalta. Mukana olivat Taneli Juntunen (9b), Joonas Tuovinen (9b),

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIOIDEN SOVELTAMINEN LASTEN JA NUORTEN VASTAANOTOLLA

PERHEINTERVENTIOIDEN SOVELTAMINEN LASTEN JA NUORTEN VASTAANOTOLLA PERHEINTERVENTIOIDEN SOVELTAMINEN LASTEN JA NUORTEN VASTAANOTOLLA Mielenterveyskeskus Lasten ja nuorten vastaanotto 0-20 v. lasten ja nuorten tunne-el elämään, käyttäytymiseen ytymiseen ja kehitykseen

Lisätiedot

Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta

Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta Vinkkejä kalvosarjan käyttöön Kalvosarjassa käsitellään istumisen määrää ja hyvää istumisergonomiaa. Kalvosarjan sisältö sopii alakoulun 5. 6. luokille

Lisätiedot

------lmltätieltä Te pu h utte?)

------lmltätieltä Te pu h utte?) N NKIIöTIFDOT Silmien väri: Pituus: Syntymäaika ja -paikka: etunimi sukunimi Sosiaaliturvatunnus: Osoite: Puhelinnumero: Kansalaisuus: lähiosoite kotinumero (Minkämaalainen olette?) postinumero työnumero

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE VAIHTO-OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OPISKELUSTA ISÄNTÄYLIOPISTOSSA

KYSELYLOMAKE VAIHTO-OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OPISKELUSTA ISÄNTÄYLIOPISTOSSA KYSELYLOMAKE VAIHTO-OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OPISKELUSTA ISÄNTÄYLIOPISTOSSA A. Taustakysymyksiä 1. Sukupuoli 2. Ikä Nainen Mies 3. Kotimaa 4. Äidinkieli 5. Mitä muita kieliä osaat? Arvioi näiden kielten

Lisätiedot

Valmistautuminen maratonille. www.janakkalanjana.info

Valmistautuminen maratonille. www.janakkalanjana.info Valmistautuminen maratonille www.janakkalanjana.info Viikko ennen H-hetkeä Harjoittelu vähenee. Muista, viimeisen viikon harjoittelulla ei rakenneta, vaan tuhotaan kuntoa! Tankkaus: Lihakset täytetään

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot