Suomi sujuvaksi Harjoitusten vastaukset: kurssi Suomi KAPPALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi sujuvaksi Harjoitusten vastaukset: kurssi Suomi KAPPALE"

Transkriptio

1 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi KAPPALE Harjoituss.15 Esimerkiksi: Pidätkö/Tykkäätkösuklaastaoluestaviinistäteestätästäkurssistalumestakesästätalvestaoopperasta popmusiikistaautourheilustajääkiekostajalkapallostasuomenkielestä OnkoolutviiniteekahvisinustahyvääOnkotämäkurssisinustahyvä Onkotämäkesäollutsinustakaunis?Onkotämätalviollutsinustalämmin? Onkoautourheilusinustakiinnostavaa?Onkojääkiekkosinustaväkivaltaista? Onkojalkapallosinustakiinnostavaa?Onkosuomenkielisinustakaunista? Mitäsinätykkäätkahvistatästäkurssistaoopperastapopmusiikistaautourheilustajääkiekostajalkapallosta suomenkielestä Tykkäätköpuhuakokouksessasyödäravintolassakäydäoopperassakuunnellapopmusiikkiasoittaakitaraakatsoa autourheiluapelatajääkiekkoapelatajalkapalloaopiskellasuomenkieltähiihtääuidamatkustaalähteäaamulla töihinpiirtäälaulaapuhuasuomea? Onkosinustakivakäydäoopperassakuunnellapopmusiikkiasoittaakitaraakatsoaautourheiluatelevisiostapelata jääkiekkoapelatajalkapalloaopiskellasuomenkieltähiihtääuidamatkustaalähteäaamullatöihinpiirtää laulaapuhuasuomea?onkosinustaikävääpuhuakokouksessaopiskellasuomenkieltä?onkosinustakallistasyödä ravintolassakäydäoopperassa? Harjoituss sinunmielestäsi 2. Minunmielestäni 3. Leenanmielestä 4. Hänenmielestänsämielestään 5. Minunmielestäni 6. Vilmanmielestä 7. Hänenmielestänsämielestään Verbistäsubstantiivis.17 antaa heantavat antaminen antamista antamise- syödä hesyövät syöminen syömistä syömise- kävellä hekävelevät käveleminen kävelemistä kävelemise- nousta henousevat nouseminen nousemista nousemise- kuunnella hekuuntelevat kuunteleminen kuuntelemista kuuntelemise- pakata hepakkaavat pakkaaminen pakkaamista pakkaamise- osata heosaavat osaaminen osaamista osaamise- valita hevalitsevat valitseminen valitsemista valitsemise- Harjoituss.17 Esimerkiksi: 1. Ruuan/ruoanlaittaminenonhauskaa. 2. Ystävänauttaminenontärkeää. 3. Radionkuunteleminenonkivaa. 4. Onmukavaakäydäteatterissaelokuvissa...Teatterissaelokuvissakäyminenonmukavaa.Onmukavaa pelatatennistäjalkapalloatenniksenjalkapallonpelaaminenonmukavaa. 5. Sairaalaanjoutuminenonikävää. 6. OnikävääherätäaikaisinsiivotakorjatapyörähyvästelläystäväAikaisinherääminensiivoaminen pyöränkorjaaminenystävänhyvästeleminenonikävää. Harjoituss.18 Esimerkiksi: Luulen,ettähänharrastaatenniksenpelaamistakieltenopiskelemistaruoanlaittamistakonsertissakäymistä matkustamista Luulen,ettähänpitäätenniksenpelaamisestakieltenopiskelemisestaruoanlaittamisestakonsertissakäymisestä matkustamisesta,muttahäneipidäsiivoamisestapyykinpesemisestäostoksillakäymisestäjuopottelemisesta RakastanmetsässäkävelemistäuimistamökilläkäymistäMinänautinkovastimetsässäkävelemisestäuimisesta mökilläkäymisestä PelkäänlentämistähammaslääkärilläkäymistäkokouksessapuhumistaInhoanlentämistähammaslääkärillä käymistäkokouksessapuhumista Olenkiinnostunutkieltenopiskelemisestasäveltämisestäruoanlaittamisesta,muttaolenkyllästynytsuomenkielen opiskelemiseenravintolassasyömiseenhotellissaasumiseen

2 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoituss Minustaruoanlaittaminenonmukavaa.Pidätkösinäruoanlaittamisesta?Minärakastanruoanlaittamista. 2. Minustatulenääressäistuminenonihanaa.Pidätkösinätulenääressäistumisesta?Minärakastantulenääressä istumista. 3. Minustajunallamatkustaminenonhauskaa.Pidätkösinäjunallamatkustamisesta?Minärakastanjunalla matkustamista. 4. Minustapianonsoittaminenonkivaa.Pidätkösinäpianonsoittamisesta?Minärakastanpianonsoittamista. 5. Minustalentäminenonvaarallista.Pidätkösinälentämisestä?Minäpelkäänlentämistä. 6. Minustayksinmatkustaminenonvaarallista.Pidätkösinäyksinmatkustamisesta?Minäpelkäänyksin matkustamista. 7. Minustatenniksenpelaaminenonkivaa.Pidätkösinätenniksenpelaamisesta?Minärakastantenniksen pelaamista. Harjoituss.20 Televisionkatseleminenonhauskaa.Pidäntelevisionkatselemisesta. Auton/autollaajaminenonhauskaa.Pidänauton/autollaajamisesta. Tämänasianosaaminenonhauskaa.Pidäntämänasianosaamisesta. Kahvilassaistuminenonhauskaa.Pidänkahvilassaistumisesta. Velanottaminenonikävää.Enpidävelanottamisesta. Avunpyytäminenonikävää.Enpidäavunpyytämisestä. Tämänhuoneensiivoaminenonikävää.Enpidätämänhuoneensiivoamisesta. Asunnonvaihtaminenonikävää.Enpidäasunnonvaihtamisesta. Harjoituss.21 Esimerkiksi: 1. Ontärkeä(ä)opiskellasuomea. 2. OnhyväasuaSuomessa. 3. Onharmi,ettäetlähdemukaan. 4. Onparempitehdäniinkuinolemmesopineet. 5. Ononni,ettätulit. 6. Onkiva(a)ollatäälläsinunkanssasi. 7. Onoutoa,ettähäneitulekoskaanmukaan. 8. Onmahdotontaauttaasinua. 9. Onkummallista,ettäetymmärrätätäasiaa. 10. Onmahdollista,ettävirhettäeivoienää korjata. 11. Onhelppo(a)oppiaajamaanautoa. 12. Onsääli,ettäettevoitullamukaan. 13. Onvaikea(a)tietää,mistäsejohtuu. 14. Olivahinko,ettäetollutmukana. Harjoitus10s Minäharrastantanssimistagolfinpelaamistapyöräilemistä 2. Joo,minustaonkivakäydäostoksilla. 3. Ei,minustasuomenkielenoppiminenonhelppoa. 4. Jatkatkotämänkurssinjälkeensuomenkielenopiskelemista? Joo,minäenkoskaankyllästysuomenkielenopiskelemiseen. 5. Joo,minärakastanmökilläkäymistä. 6. Joo,minustaonkivavalvoamyöhään.Minäpidänmyöhäänvalvomisesta. 7. En,enpelkääyksinmatkustamista.Tykkäätkösinämatkustaayksin?Tykkäätkösinäyksinmatkustamisesta? 8. Pidätkösinämatkustamisesta? Joo,minustakinmatkustaminenonkivaa.Enehkäkoskaankyllästymatkustamiseen. KAPPALE Harjoituss Esimerkiksi: a) Nainenleikkaa/leikkasileipää/leivän.Mieseikorjaa/eikorjannutkopiokonetta.Minunystäväniompelee/ompeli tämänkauniinpaidan. b) Minuntyökaverinilähtee/lähtiLontooseen.Minäenkäy/enkäynytkaupassa.Melennämme/lensimme Kreikkaan. c) Uimahallinvieressäon/olikirjasto.Rannallemenee/menipaljonihmisiä.Kahvilastatulee/tulipaljonihmisiä. Kirkossaeiole/eiollutpaljonihmisiä.Pöydänallaon/olipullo. d) Minunystävällänion/olipunainentukka.Meidänäidillämmeeiole/eiolluttietokonetta.Miehelläon/oliviisi lasta. e) Hänelläon/olikiire.Tälläpojallaon/olikylmä.Hänelläeiole/eiollutkoiraa.Koirallaon/olijano. f) Tämäkirjaeiole/eiollutmielenkiintoinen.Matkustaminenonliiankallista.Viinion/olikuivaa. g) Onmukava(a)käydäystävänluona.Onhyväollavarovainen.Onkummallista,ettähäneitule/eitullut. h) Ulkonasataa/satoilunta.Tänäänon/olikaunista.Tänäänon/olikaunisilma.Sielläon/olilämmin(tä).Ulkonaei ole/eiollutkylmä. i) Sinuntäytyytullahuomenna.Meidänonpakkoostaauusiauto.Teidäneitarvitseodottaameitä.Heidänonpakko tietäätämä.mikonveljenpitäätullamyös. j) Tämäikkunatäytyypestä.Tässämuseossakannattaakäydä.Keskustaanpääseemetrolla. k) Häntäoksettaa/oksetti.Meitäeinaurata/einaurattanut.Poikaanukuttaa/nukutti.Naistaharmittaa/harmitti. l) Heitäon/olikaksi.Teitäon/oliviisi. m) Minunveljestänitulee/tuliinsinööri.Tästäpojastaeitule/eitullutpitkä.Sinustatuleekuuluisatutkija. Harjoitus11s.33 Marjakäymummonjavaarinluonajokakesä.Intransitiivilause Heilläeiolevieläkesälomaa.Omistuslause ÄitisaattaaMarjanasemalle.Transitiivilause

3 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Marjallaonvainyksimatkalaukku.Omistuslause Marjallaonlaukussamehuajavoileipää.Omistuslause Veneessäistuukaksipoikaa.Eksistentiaalilause Ilmaonkaunis.Predikatiivilause Onlämminkesäinenilma.Tilalause Eioleliiankuuma.Tilalause MarjanenoodottaajoMarjaaasemalla.Transitiivilause BussijatkaamatkaansaHämeenlinnaan.Transitiivilause Honkakoskenkeskustaonpieni.Predikatiivilause Järvelläonparipurjevenettä.Eksistentiaalilause Honkajärvenvettävoivaikkajuoda.Geneerinenlause Harjoitus12s.34 Sittenkaikkimenevätsisälle.Intransitiivilause Mummoleipoouseinleipää.Transitiivilause Tuvassaonihanatuoksu.Tilalause Mummoonniinpyöreäjapehmoinen.Predikatiivilause Enovoikorjataportaatensiviikonloppuna.Transitiivilause Navetassaonmontalehmää.Eksistentiaalilause Navetassahaisee.Tilalause Marjaantaaheinääpienellevasikalle.Transitiivilause Marjajuokseepihalle.Intransitiivilause Hänelläonvainyöpaitapäällä.Omistuslause Onvieläaivanvaloisaa.Tilalause Pilkkuontyöhevonen.Predikatiivilause Lauantainaonsaunapäivä.Tilalause Saunassaonmukavaa.Tilalause Vedelläonkivaleikkiä.Onhauskaa-lause Mummollaonvihta.Omistuslause Ulkonaonmukavanviileää.>Tilalause Hänelläoliikävääitiäjaisää.Kokijalause Harjoitus13s takka,takkaa,taka-,takassa,takasta,takkaan palkka,palkkaa,palka-,palkassa,palkasta,palkkaan jalka,jalkaa,jala-,jalassa,jalasta,jalkaan halpa,halpaa,halva-halvassa,halvasta,halpaan parta,partaa,parra-,parrassa,parrasta,partaan ranta,rantaa,ranna-rannassa,rannasta,rantaan hinta,hintaa,hinna-hinnassa,hinnasta,hintaan märkä,märkää,märä-märässä,märästä,märkään reikä,reikää,reiä-reiässä,reiästä,reikään lakko,lakkoa,lako-,lakossa,lakosta,lakkoon koko,kokoa,koo-,koossa,koosta,kokoon kunto,kuntoa,kunno-,kunnossa,kunnosta,kuntoon hissi,hissiä,hissi-,hississä,hissistä,hissiin kassi,kassia,kassi-,kassissa,kassista,kassiin siisti,siistiä,siisti-,siistissä,siististä,siistiin tunti,tuntia,tunni-,tunnissa,tunnista,tuntiin kiltti,kilttiä,kilti-,kiltissä,kiltistä,kilttiin mökki,mökkiä,möki-,mökissä,mökistä,mökkiin niemi,niemeä,nieme-,niemessä,niemestä,niemeen ovi,ovea,ove-,ovessa,ovesta,oveen kivi,kiveä,kive-,kivessä,kivestä,kiveen järvi,järveä,järve-,järvessä,järvestä,järveen joki,jokea,joe-joessa,joesta,jokeen väki,väkeä,väe-,väessä,väestä,väkeen lahti,lahtea,lahde-,lahdessa,lahdesta,lahteen kieli,kieltä,kiele-,kielessä,kielestä,kieleen saari,saarta,saare-,saaressa,saaresta,saareen nuori,nuorta,nuore-,nuoressa,nuoresta,nuoreen pieni,pientä,piene-,pienessä,pienestä,pieneen aste,astetta,astee-,asteessa,asteesta,asteeseen kirje,kirjettä,kirjee-,kirjeessä,kirjeestä,kirjeeseen kone,konetta,konee-,koneessa,koneesta,koneeseen osoite,osoitetta,osoittee-,osoitteessa,osoitteesta,osoitteeseen tuote,tuotetta,tuottee-,tuotteessa,tuotteesta,tuotteeseen eläke,eläkettä,eläkkee-,eläkkeessä,eläkkeestä,eläkkeeseen kastike,kastiketta,kastikkee-,kastikkeessa,kastikkeesta,kastikkeeseen iloinen,iloista,iloise-,iloisessa,iloisesta,iloiseen lautanen,lautasta,lautase-,lautasessa,lautasesta,lautaseen salainen,salaista,salaise-,salaisessa,salaisesta,salaiseen vesi,vettä,vede-,vedessä,vedestä,veteen käsi,kättä,käde-,kädessä,kädestä,käteen

4 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi vuosi,vuotta,vuode-,vuodessa,vuodesta,vuoteen kuukausi,kuukautta,kuukaude-,kuukaudessa,kuukaudesta,kuukauteen tosi,totta,tode-,todessa,todesta,toteen täysi,täyttä,täyde-,täydessä,täydestä,täyteen susi,sutta,sude-,sudessa,sudesta,suteen köysi,köyttä,köyde-,köydessä,köydestä,köyteen reisi,reittä,reide-,reidessä,reidestä,reiteen viisi,viitä,viide-,viidessä,viidestä,viiteen kuusi,kuutta,kuude-,kuudessa,kuudesta,kuuteen kaksi,kahta,kahde-,kahdessa,kahdesta,kahteen kansi,kantta,kanne-,kannessa,kannesta,kanteen länsi,länttä,länne-,lännessä,lännestä,länteen pursi,purtta,purre-,purressa,purresta,purteen kasvillisuus,kasvillisuutta,kasvillisuude-,kasvillisuudessa,kasvillisuudesta,kasvillisuuteen köyhyys,köyhyyttä,köyhyyde-,köyhyydessä,köyhyydestä,köyhyyteen vankeus,vankeutta,vankeude-,vankeudessa,vankeudesta,vankeuteen oikeus,oikeutta,oikeude-,oikeudessa,oikeudesta,oikeuteen mahdollisuus,mahdollisuutta,mahdollisuude-,mahdollisuudessa,mahdollisuudesta,mahdollisuuteen tilaisuus,tilaisuutta,tilaisuude-,tilaisuudessa,tilaisuudesta,tilaisuuteen kirjain,kirjainta,kirjaime-,kirjaimessa,kirjaimesta,kirjaimeen eläin,eläintä,eläime-,eläimessä,eläimestä,eläimeen tarjotin,tarjotinta,tarjottime-,tarjottimessa,tarjottimesta,tarjottimeen soitin,soitinta,soittime-,soittimessa,soittimesta,soittimeen paahdin,paahdinta,paahtime-,paahtimessa,paahtimesta,paahtimeen kiharrin,kiharrinta,kihartime-,kihartimessa,kihartimesta,kihartimeen valmis,valmista,valmii-,valmiissa,valmiista,valmiiseen sairas,sairaasta,sairaa-,sairaassa,sairaasta,sairaaseen potilas,potilasta,potilaa-,potilaassa,potilaasta,potilaaseen eräs,erästä,erää-,eräässä,eräästä,erääseen kirkas,kirkasta,kirkkaa-,kirkkaassa,kirkkaasta,kirkkaaseen varvas,varvasta,varpaa-,varpaassa,varpaasta,varpaaseen rikas,rikasta,rikkaa-,rikkaassa,rikkaasta,rikkaaseen varas,varasta,varkaa-,varkaassa,varkaasta,varkaaseen lammas,lammasta,lampaa-,lampaassa,lampaasta,lampaaseen itsekäs,itsekästä,itsekkää-,itsekkäässä,itsekkäästä,itsekkääseen raitis,raitista,raittii-,raittiissa,raittiista,raittiiseen keskus,keskusta,keskukse-,keskuksessa,keskuksesta,keskukseen Rhodos,Rhodosta,Rhodokse-,Rhodoksessa,Rhodoksesta,Rhodokseen Kypros,Kyprosta,Kyprokse-,Kyproksessa,Kyproksesta,Kyprokseen näytös,näytöstä,näytökse-,näytöksessä,näytöksestä,näytökseen hallitus,hallitusta,hallitukse-,hallituksessa,hallituksesta,hallitukseen ohut,ohutta,ohue-,ohuessa,ohuesta,ohueen kevyt,kevyttä,kevye-,kevyessä,kevyestä,kevyeen kadonnut,kadonnutta,kadonnee-,kadonneessa,kadonneesta,kadonneeseen kuivunut,kuivunutta,kuivunee-,kuivuneessa,kuivuneesta,kuivuneeseen kiireetön,kiireetöntä,kiireettömä-,kiireettömässä,kiireettömästä,kiireettömään naimaton,naimatonta,naimattoma-,naimattomassa,naimattomasta,naimattomaan huolimaton,huolimatonta,huolimattoma-,huolimattomassa,huolimattomasta,huolimattomaan kuningatar,kuningatarta,kuningattare-,kuningattaressa,kuningattaresta,kuningattareen laulajatar,laulajatarta,laulajattare-,laulajattaressa,laulajattaresta,laulajattareen Harjoitus14s tuohonpuhelimeen 2. Tässäminunuudessapuhelimessani 3. tälläavaimella 4. intialaisestaruoasta/ruuasta 5. kuukauden Harjoitus15s vettä 2. tuohonpesukoneeseen 3. tuossatoisessarakennuksessa 4. lounaalle 5. eräänystävänkanssa Harjoitus16s Miltäraiteelta 2. Mihinosoitteeseen 3. tämänkahvinkeittimen 4. tässäkastikkeessa 5. kaikkivaatteet 6. siihenuuteenasuntoon 7. tähänkopiokoneeseen 8. Tälläalueella 9. Tässärakennuksessa 10. siinäuudessatiedekeskuksessa 6. kaksisutta 7. uudenvuodenaattona 8. lunta,puhtaassalumessa 9. tennistä 6. tähänleivänpaahtimeen 7. tämänkokeenloppuun 8. taiteesta 9. taidetta 10. kielitiedettä

5 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoitus17s aurinkoisellaparvekkeella 2. tässäsäilykkeessä 3. siinäuudessaliikkeessä 4. kauniithampaat 5. Kaikkioppaat Harjoitus18s suomalaisestakirjallisuudesta 2. uudenmahdollisuuden 3. suuressaköyhyydessä 4. ystävällisyydestä 5. oikeatvastaukset Harjoitus19s tälläalueella 2. tällealueelle 3. täydessäbussissa 4. kirkkaallasinisellätaivaalla 5. terävätkynnet Harjoitus20s yhdentomaattisäilykkeen 2. kuudenhengenpöytä 3. kokosuvun 4. kaikkilihavartaat 5. Juurekset Harjoitus21s kuudessamaassa 2. tenniksestä 3. sateeseen 4. helteestä 5. Lämpimällävedellä Harjoitus22s puhelimessa 2. totta 3. käteen,kädestä 4. onnea 5. hermostuneelta Harjoitus23s yliopistonpäärakennuksessa 2. Atominytimessä 3. kaikkiäänteet 4. Kirjankannessa 5. Missämurteessa Harjoitus24s Tässäkaivoksessa 2. siitäonnettomuudesta 3. järkyttyneeltä 4. kallisarvoisenaarteen 5. salaisessapiilopaikassa Harjoitus25s erääseenkodinkoneliikkeeseen 2. uuteenterveyskeskukseen 3. suuressalasitehtaassa 4. Pekantyttärelle 5. CD-soittimen Harjoitus26s siinäuudessakauppakeskuksessa 2. tästäpienestäkahvilasta 3. tuohonviereiseentaloon 4. tälläpysäkillä 5. sillehyllylle 11. siitäuudestaesimiehestä 6. pieneenuima-altaaseen 7. lämpimässäsateessa 8. Autonvaihteet 9. hyvätsuhteet 10. vuoteeseen 6. Väsyneetlapset 7. hyvässäjärjestyksessä 8. pienessähetkessä 9. Tässätehtaassa 10. montavirhettä 6. kuolleenlinnun 7. tästämarimekonkankaasta 8. tuonalämpimänpeitteen 9. laivansuurellakannella 10. viidessäkaupassa 6. kaikkinämävihannekset 7. roskikseen 8. kattilankantta 9. vasemmassakädessäsi 10. sadetta 6. uudenuimapuvun 7. tätäuuttavoidetta 8. Mökinhirret 9. kahdessapaikassa 10. viiteenkauppaan 6. vaikeassatilanteessa 7. levottomanyönjälkeen 8. Kuukaudetjavuodet 9. masentuneelta 10. eläkkeelle 6. Mitämurretta 7. kahdessamuseossa 8. talvisenluonnonkauneudesta 9. keskinäiseenrakkauteen 10. suurenilveksen 6. yhdenvuoden 7. rehellisyyttä 8. tähänhankkeeseen 9. tätäjokea 10. saastetta,tähänjokeen 6. viidennessäkerroksessa 7. kahdeksanteenkerrokseen 8. kesärenkaat 9. uudetjuhlavaatteet 10. suomalaisestaoluesta 6. tähänkaappiin 7. siinäsuuressakassissa 8. siihenpieneenlaatikkoon 9. siitävanhastakaapista 10. siitäeilisestäkokouksesta

6 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoitus27s siellä 2. tähän 3. tuosta 4. Siellä 5. sieltä Harjoitus28s tänne 2. täällä/siellä 3. sinne 4. Siellä KAPPALE Harjoituss sinunosoitteesi 2. minunvaimolleni 3. minunveljeeni 4. sinunäidillesi 5. sinunmiehelläsi 6. teidänpojastanne Harjoituss mielelläsi 2. mielelläni 3. mielellämme 4. mielellänne Harjoituss.55 Esimerkiksi: 1. heistä/ystävistäni 2. urheilusta/baletista 3. rannalleottamaanaurinkoa 4. opiskeluun/läksyihin 5. yöpöydänlaatikosta/taskustani 6. säästä/laurasta 7. kokouksesta/palaverista Harjoitus10s.57 Esimerkiksi: 1. laittaa 2. leikkimästäkadulla 3. tekemääntämänharjoituksen 4. tullahuomenna 5. hiihtämäänviimetalvena 6. imuroimaan 7. juomastaliikaa 8. uimaan 9. soittaahänelle Harjoitus12s.58 Esimerkiksi: 1. lentopallonpelaamisen 2. maalaamisen 3. ratsastamista Harjoitus15s.60 Esimerkiksi: 1. vihainen 2. pettynyt 3. väsynyt 4. ylpeä Harjoitus16s.60 Esimerkiksi: 1. moottoripyöristä 2. kaikilleihmisille 3. Antille,koskahänonainamyöhässä 4. itsestään 5. Anttiin 6. tänne,tähän/tuohon 7. sinne 8. siinä 9. tuossa 10. Tässä 5. Sieltä 6. sieltä 7. siinä 8. tähän/tuohon 7. Heidäntyttärensä 8. Hänenpoikansa 9. sinunsyntymäpäiväsi 10. hänennimipäivänsä 11. hänenhuoneensa 12. Hänenlapsensa 5. mielelläni 6. mielellänsämielellään 7. mielellänsämielellään 8. auringosta/lämmöstä/kahvista/hyvästä teestä 9. siitä 10. uuteentyötoveriin/mukavaanmieheen 11. Mikkoon/vanhaanystävääni 12. käsilaukustani/taskustani 13. meistä/sinusta 14. eteiseen 10. sammuttaa 11. tulemaan 12. ajamaansinne 13. ratsastamaan 14. tekemään 15. nauraa,kunkerroin,mitäteineilen 16. lähtemään 17. ostaa 4. lääkkeenottamista 5. raportinkirjoittamista 6. hotellissaasumiseen 5. masentunut 6. kyllästynyt 7. kiitollinen 6. uudestatyöstänsätyöstään 7. sinusta 8. siitä 9. työhönsä/palkkaansa 10. työhönsä/johtajaansa/työpaikkaansa

7 KAPPALE Harjoituss Ottaisin 2. Saisimmeko 3. Hänhaluaisi 4. Ostaisin Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi 6. Tarvitsisin 7. Ilmoittautuisin 8. Osallistuisin 9. tietäisittekö 10. Olisiko 5. Lähettäisimme Harjoituss.74 Esimerkiksi: 1. Haluaisitko,a)Joo,kiitos,mielelläni.b)Eikiitos.Mäolenjojuonut.Eikiitos.Mäottaisinmieluumminkahvia. 2. Ottaisitko,a)Joo,kiitos.Kuppikahviamaistuukin.b)Eikiitos.Enmävälitänyt(kahvista). 3. Joisitteko,a)Jookiitos.Mitäviiniäsullaon?b)Eikiitos,mäolenautollajaAnnaeivälitäalkoholista.Muttakahvi kyllämaistuisi. 4. Söisitkö,a)Joo,kiitos,mielelläni.Mullaonvähännälkä.b)Eikiitos.Mäolenjosyönyt. 5. Ottaisitko,a)Joovähän,kiitos.Täämaistuutosihyvältä.b)Eikiitos.Mäolenjoihantäynnä.Tääolitosihyvää. Harjoituss.75 Esimerkiksi: 1. Auttaisitteko,a)Joo,mielellämme.Mitenvoimmemevoidaanauttaa?b)Ikäväkylläemmevoinytauttaameei voidanytauttaa.meidäntäytyymennä. 2. Avaisitko,a)Tottakai,mielelläni.b)Enmävoiavatasitä.Mullaeioleavainta. 3. Kuorisitko,a)No,mäkuorin.b)Enmäehdinyt.Muntäytyymennäkauppaan. 4. Panisitteko,a)Tietysti.Mihinaikaannetäytyisipannakiehumaan?b)Valitettavastiemmevoimeeivoida. Perunatovatlopussa. 5. Kävisittekö,a)No,mekäymmemekäydään.b)Voi,valitettavastimeemmevoikäydämeeivoidakäydä. Kaupatovatjokiinni. 6. Pesisitkö,a)No,mäpesen.b)Enkäpese.Peseitse! 7. Ompelisitko,a)No,mäompelen.Eisiihenmenekauanaikaa.b)Enkäompele.Eimullaoleaikaanyt. 8. Pyyhkisitkö,a)No,mäpyyhin.Tuleekomeillevieraitatänään?b)Voi,valitettavastimäenvoipyyhkiä.Mäolen allerginenpölylle. 9. Sammuttaisitko,a)Joo,mäsammutan.Eisieltätulemitään.b)Miksi?Mähaluankatsoatätä. 10. Lähtisitkö,a)Joo,mielelläni.Mitämenisimmekatsomaan?b)Voi,valitettavastienvoilähteä.Mullaontöitäillalla. Muttamennäänjokutoinenkerta. Harjoituss Avaisitko 2. Kävisitkö 3. Kaataisitko 4. Tiskaisitko 5. Silittäisitkö Harjoituss Lakaisisitko 2. Liimaisitko/Korjaisitko 3. Veisitkö 4. Veisitkö 5. Korjaisitko Harjoituss lähtisimme 2. menisitte 3. soittaisit 6. Leikkaisitko 7. Imuroisitko 8. Sulkisitko 9. Vastaisitko 10. Maalaisitko 6. Järjestelisitkö 7. Tyhjentäisitkö 8. Petaisitko 9. Panisitko 10. Pesisitkö 4. pyytäisit 5. laittaisitte 6. Harjoituss.79 A.matkustaisin B.enmatkustaisivaanostaisin C.enostaisi vaanrakentaisin D.emmerakentaisivaan perustaisimme E.enperustaisikahvilaavaanpanisin F.enpanisi vaansijoittaisin G.ensijoittaisivaan pitäisin H.emmepitäisivaanlahjoittaisimme I.enlahjoittaisivaanmaksaisin J.emmemaksaisi,me ottaisimme K.enottaisi,enedesuskoisi Harjoitus14s olisinukkunut,olisimyöhästynyt 2. eiolisiehtinyt,hänenolisitäytynyt 3. olisimaksanut 4. eiolisimaksanut 5. olisiollut,eiolisiennättänyt Harjoitus15s.82 Esimerkiksi: Josminullaolisiolluteilenvapaapäivä,meolisimmelähteneetuimaan.Senjälkeenminäolisinlähtenytkaupunkiin. Minunystäväniolisijäänytkotiinlukemaankirjaa,muttaminäenolisijäänytkotiin.Illallameolisimmemenneet kyläänjonkunystävänluokse.aamullaminäolisinmennyttöihinvastakelloyhdeksän.

8 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoitus16s.82 Esimerkiksi: Josminäolisinsyntynyt1800-luvulla,olisinelänytvarmastiköyhyydessä.kokoelämäniajanolisintehnytpaljontyötä. Minäolisinherännytaamullakellokolme.Päivälläolisintyöskennellytpellollataisisällä.Minäolisinleiponutleivän, laittanutruoanjapessytpyykin.olisinhoitanutsairaatjavanhukset.sunnuntaisinminäolisinkäynytperheenikanssa kirkossa.minunelämäniolisiollutraskasta.minäolisinsynnyttänytmontalastajaolisinmennytnaimisiin/olisin kuolluthyvinnuorena. Harjoitus21s.84 Esimerkiksi: 1. hienolta/kauniilta/viehättävältä/komealta 2. happamalta/happamalle/pahalta/pahalle 3. tutulta 4. synkältä/tummalta/pelottavalta 5. kalalta/kalalle/pahalta/pahalle Harjoitus23s Enmihinkään. 2. Enkenenkään. 3. Enkenellekään. 4. Enkenestäkään. 5. Emmemissään. 6. Eivätmihinkään. 7. Eivätkenellekään. KAPPALE Harjoituss Syötämäleipäloppuun! 2. Luetämäkirjaloppuun! 3. Kerrotämätarinaloppuun! 4. Yritäymmärtääilmansanakirjaa! Harjoituss Äläitke! 2. Äläsuutu! 3. Älähuuda! 4. Älähermostu! Harjoituss Päästä 2. leikkaa 3. Kokeile Harjoituss Lakatkaa 2. Keskittykää 3. Yrittäkää Harjoituss Äläkiusaa 2. Äläota 3. Älälyö Harjoituss Älkääkoskeko 2. Älkäärikkoko 3. Älkäähuolestuko 8. Eikukaan.Kukaanei tiedä. 9. Emmemitään. 10. Emmekeneltäkään. 11. Emmekeneenkään. 12. Eikenelläkään. Kenelläkääneiole. 13. Eikenenkään. 4. Lupaa 5. Luota 6. Kuiskaa 4. Tarkistakaa 5. Ruvetkaa 6. Totelkaa 4. Äläpure 5. Äläsylje 6. Äläkiukuttele 4. Älkääpelästykö 5. Älkäähermostuko 6. Älkääjännittäkö 6. kiinnostavalta/mielenkiintoiselta/hyvältä 7. pullalta/pullalle/hyvältä/hyvälle 8. kylmältä 9. Miltä/Mille,hyvältä/hyvälle 10. lämpimältä 14. Eimistään. 15. Enketään. 16. Enkeneltäkään. 17. Eimillään. 18. Eimiltään. 19. Enmitään. 20. Enmistään. 5. Lukekaatämätekstikotonaääneen! 6. Kääntäkäätämäteksti! 7. Kerratkaakaikkisanat! 8. Opiskelkaakotonajokapäivä! 5. Älkääsotkeko! 6. Älkääriidelkö! 7. Älkääjuosko! 8. Älkäälähtekövielä! 7. Unohda 8. Usko 9. Puhalla 7. Poiketkaa 8. Miettikää 9. Valittakaa 7. Äläkutita 8. Äläloukkaannu 9. Äläselitä 7. Älkäämyöhästykö 8. Älkääkeskeyttäkö 9. Älkäähaukkuko Harjoitus Esimerkiksi: 1. Käykaupassa.Kävisitkökaupassa? 2. Paneastiatkaappiin.Tyhjennätiskikone.Panisitkoastiatkaappiin?Tyhjentäisitkötiskikoneen? 3. Kastelejoskuskukkia.Kastelisitkovähänkukkia? 4. Vieroskatulos.Veisitköroskatulos? 5. Älkäähuutako.Menkääulos. 6. Tulkaasyömään.Istukaapöytään.Peskääkädet.Käykäälapsetkäsipesulla. 7. Älkäätupakoiko.Lopettakaatupakoiminentaivähentäkääedes. 8. Ottakaatätälääkettäkaksikertaapäivässä:aamullajaillalla.

9 KAPPALE Harjoituss Kouluissa 2. näillehyllyille 3. monissakirkoissa Harjoituss monissamukavissakylissä 2. suuristakaupungeista 3. pienissähotelleissa Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi 4. moniinkerhoihin 5. korkeillekallioille 6. monissamuseoissa 5. niilläkorkeillavuorilla 6. monissasiisteissäbaareissa 7. suomalaisistaelokuvista 4. busseillajajunilla Harjoituss.105 Esimerkiksi: HaluaisinkäydäEnhaluaisikäydä suurissakaupungeissa,pienissämaaseutukylissä,pienissäkirkoissa,suurissamuseoissa,teattereissa,konserteissa, puistoissa,kirjastoissa,hyvissänäyttelyissä,tavarataloissa,mukavissabaareissa,yökerhoissa,tunnelmallisissa pubeissa,suosituissadiskoissa,tärkeissäkulttuurirakennuksissa,historiallisillaaukioilla,korkeillavuorilla,lumisilla vuorenhuipuilla,hiihtokeskuksissa,golfkentillä,satamissa,pienilläsaarilla,tippukiviluolissa,vesiputouksilla, suolakaivoksissa Harjoituss töissä 2. Puissa 3. hauskoissatalkoissa 4. liukkaillateillä 5. kyistä,kyykäärmeistä 6. töistä 7. monissametsissäjamonillasoilla 8. saappaissa 9. Puihin 10. revyistä Harjoituss mustistakissoistajakoirista 2. monissakivoissapaikoissa 3. vanhoistarahoista 4. pizzoista 5. kerrostalojenpihoilla 6. suurissaveloissa 7. monissavanhoissalaivoissa 8. Näilläsuurillarekoilla 9. teltoissa 10. mailoillajapalloilla 11. märilläkentillä 12. urheilukisoissa 13. Sodissajakovissamaanjäristyksissä 14. Syvissätummissavirroissa 15. noillepienillehauskoillekanoille Harjoituss rikkauksista 2. kylmissävesissä 3. Meriensyvyyksissä 4. Näissäsinunuusissahousuissasi 5. perheenraskaistavuosista 6. uusistaelintasosairauksista 7. erimaidenkeittiöidenerikoisuuksista 8. kaikenlaisiinikävyyksiin Harjoituss monissakauniissamaissa 2. Pienissäveneissä 3. kalliissahotelleissa 4. Noissahotellihuoneissa 5. tehtaissa 6. Rikkaillaihmisillä 7. monissapienissäsiisteissämajataloissa 8. näistäkauniistavöistä 9. noillekilteilleköyhillelapsille 10. viisaistaeläimistä Harjoituss monissaihanissakahviloissa 2. suomalaisistamakkaroista 3. lattioilla 4. näissäperunoissa 5. halvoissaravintoloissa 6. Noillamukavillatarjoilijoilla 7. mansikoista 8. Näilläahkerillaopiskelijoilla 9. Lastenhoitajilla 10. noistabalettitanssijoista 11. Monillabussinkuljettajilla 12. näissäastioissa 13. Noissamatalissarakennuksissa 14. monistavaikeistaasioista Harjoituss moniinvanhoihinkirkkoihin 2. hauskoihinretkiin 3. moniinmukaviinihmisiin 4. suuriinmuseoihinjamielenkiintoisiin näyttelyihin 5. vieraisiinmaihin 6. suuriinkaupunkeihinjapieniinkyliin 7. kalliisiinhienoihinravintoloihin 8. hotellihuoneisiin 9. Suomenpaperitehtaisiin 10. vaikeisiin/vaikeihinjavaarallisiintilanteisiin Harjoitus13s.118 Kävimme niissämuseoissa,näillävuorilla,noissalinnoissa,niissätemppeleissä,niissäkahviloissa,noillatoreilla Osallistuimme näihintöihin,niihinseminaareihin,niihinjuhliin,noihinkiertoajeluihin Tutustuimme näihinpuistoihin,noihinkirjailijoihin,niihinpitkiinsiltoihin,niihinkivoihinihmisiin

10 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoitus14s.118 Esimerkiksi: Käynuseinnäyttelyissä.Tykkäätkösinäkäydämuseoissa? Viimevuonnamekävimmemonissamaissa.Missätekävitte? Käytteköteuseinelokuvissa?Entäkonserteissa? Viihdytköpubeissa? Minustajunillaonmukavampimatkustaakuinlentokoneilla?Entäsinusta? Pidänenemmänmustaherukoistakuinpunaherukoista?Entäsinä? Olenkiinnostunutkasveistajaeläimistä?Mistäsinäoletkiinnostunut? Oletkokiinnostunuttähdistä? Olenkyllästynyttelevisio-ohjelmiin.Entäsinä?Oletkosinäkyllästynytpoliisisarjoihin? KAPPALE Harjoituss.126 taloja/pulloja/tyttöjä/kouluja/katuja laseja/kuppeja/tuoleja/turisteja/pankkeja/banaaneja/appelsiineja/ tulppaaneja/busseja/penkkejä/äitejä/koteja/tunteja järviä/nuoria/käsiä/lehtiä/kuusia/pieniälapsia/suuriajokia/mäkiä/suuriasaaria kauppoja/kissoja/herroja/kaloja/saunoja/auloja/halpoja/hintoja/ilmoja/kansoja/kassoja/lahjoja/lainoja/laivoja/ likoja/linnoja/markkoja/matkoja/paikkoja/pihoja/rahoja/rantoja/reunoja/samoja/sanojasiltoja/tasavaltoja koiria/kukkia/rouvia/poikia/juhlia/junia/juomia/kulmia/kultia/kuntia/kuumia/kuivia/lomia/lupia/munia/mustia/ osia leipiä/myyjiä/ystäviä/hedelmiä/pöytiä/typeriä/vääriä sairaita/tehokkaita/oppaita/asiakkaita/tehtaita/eräitä/vieraita televisioita/museoita/valtioita/numeroita/henkilöitä/omenoita/tarjoilijoita/kävelijöitä/kahviloita/päärynöitä/ kylpylöitä/mummoloita/kirjailijoita/kampaamoita/pyöryköitä huoneita/veneitä/perheitä/rypäleitä/liikkeitä/osoitteita/taiteita/tieteitä/raiteita/osakkeita/lääkkeitä kaktuksia/kysymyksiä/vastauksia/rakennuksia/valituksia/kerroksia/näytöksiä/hallituksia/päätöksiä/ilmoituksia/ ostoksia/mainoksia/harjoituksia käsiä/vuosia/kuukausia/susia/tosia/täysiä/kansia/hirsiä suomalaisia/punaisia/virtasia/englantilaisia/helsinkiläisiä/toisia/ulkomaalaisia/hevosia/lautasia/hampurilaisia/ iloisia/ihmisiä eläimiä/kirjaimia/avaimia/soittimia/kirjoittimia/puhaltimia Harjoituss paljonpieniätyttöjäjapoikia 2. paljonrikkaitaturisteja 3. paljonkorkeitavuoriajamäkiä 4. paljonmukavianaapureja/naapureita 5. paljoniloisialapsia 6. paljontilaviahuoneitajasuuriaikkunoita 7. paljonvaarallisiasusiajakarhuja 8. paljonkuuluisiakirjailijoitajasäveltäjiä Harjoituss.127 Ostin 1. omenoita,päärynöitä,appelsiineja 2. viinirypäleitä,persikoita,banaaneja 3. kirsikoita,mansikoita,vadelmia 4. jauhoja,kananmunia,kakkuja,keksejä 5. lihapyöryköitä,pitsoja,hampurilaisia 6. muikkuja,silakoita,makkaroita,nakkeja Harjoituss.127 Hänkorjaa 1. siltoja,teitä,vanhojarakennuksia 2. laivoja,purjeveneitä,moottoreja/moottoreita Harjoituss montasukulaistajaystävää 2. montaväsynyttälasta 3. montavalkoistalaivaajapientävenettä 4. montamatkalaukkuajakassia 5. montaasiakastajaliiketuttavaa 6. montakallistaerikoisliikettä 7. montahotelliajaravintolaa 8. montauuttatietokonetta 7. tomaatteja,sipuleja/sipuleita,kaaleja 8. jukurtteja,vihanneksia,hedelmiä 9. pesuaineita,mausteita,hedelmäsäilykkeitä 10. astioita,kattiloita,pannulappuja 11. sukkia,käsineitä,talvivaatteita 12. kenkiä,pipoja,hattuja 3. autoja,moottoripyöriä,traktoreja/traktoreita 4. puhelimia,automaatteja,liukuportaita

11 Suomisujuvaksi Harjoitustenvastaukset:kurssiSuomi Harjoituss.129 Esimerkiksi: Kassissaona)mehuab)omenac)omenoita. Kylpyhuoneessaeiolea)sampootab)pyyhettäc)pyyhkeitä. Lattiallaeiolea)hiekkaab)mattoac)mattoja. Pihallaona)luntab)puuc)puita. Kadullaona)jäätäb)poliisic)poliiseja. Talossaeiolea)sähköäb)hissiäc)hissejä. Keskustassaona)paljonväkeäb)mielenkiintoinentapahtumac)paljonmielenkiintoisiatapahtumia. Harjoituss.129 Esimerkiksi: Merelläonpaljonpurjeveneitä. Meressäonpaljonkaloja. Metsässäonkarhuja. Tässäkaupungissaeiolemetroa/raitiovaunuja. Tässäkaupunginosassaasuuvanhojaihmisiä. Suomessaasuusaamelaisia. Juhliintuleepaljonsukulaisia,ystäviäjatuttuja. Jäähallistatulipaljonnuoria. Meilletuleehuomennavieraita. Harjoitus10s.130 aaltoja,lapsia,hiekkalinnoja,tällaisiasimpukoita,palmuja,niissäpalmuissa,kookospähkinöitä,apinoita,purjeveneitä, laivoja,valaita,delfiinejä,kauniitamerenneitoja Harjoitus11s.130 Esimerkiksi: 1. Olohuoneessaonsohva,tyynyjäjakirjoja. 2. Eteisessäonpeili,kenkiä,saappaita,takkejajasateenvarjoja. 3. Keittiössäonhella,tiskikone,astioita,laseja,kuppeja,kattiloita,kulhojajaruokailuvälineitä. 4. Kahvilassaonkaunistaulu,ihanialeivoksia,hyviäpiirakoitajamukaviamyyjiä. 5. Torillaonsuihkulähde,myyntikojuja,jäätelökioskejajaasiakkaita. 6. Televisiostatuleepääministerinhaastattelu,jalkapallo-ottelu,uutiset,kilpailuja,tanssiohjelmiajapoliisisarjoja. 7. Museossaonkuuluisapatsas,kiinnostaviamaalauksiajaupeitaveistoksia. Harjoitus13s.131 Minullaon 1. nappeja,neuloja,lankoja 2. kortteja,postimerkkejä,kirjekuoria 3. kirjoja,levyjä,valokuvia 4. ystäviä,naapureja/naapureita,tuttuja Harjoitus14s Heovatväsyneitä. 2. Vuokrateivätolleetkalliita. 3. Nämätaulutovatarvokkaita. 4. Nuoomenatovathappamia. 5. Heovatinsinöörejä. 6. Vuoretovatkorkeita. 7. Metsätolivatlaajoja. Harjoitus15s Esimerkiksi: 1. Nämäyhdetsaksetovatterävät. 2. Vilmanrattaatovatsiniset. 3. Valtterinlastenvaunutovatuudet. 4. Leenansilmälasitolivatkalliit. 5. Nämähousutovatmustat. Harjoitus16s.133 (Esimerkiksi:) 1. Eilisetjuhlatolivathauskat. 2. Matkustajatolivataikaväsyneitä. 3. Kaikkiihmisetolivattodellaystävällisiä. 4. Annenhiuksetovatpunaiset. 5. Ilmapallotolivatsuuria. 6. Liisansilmätolivatniiniloiset. 7. Hänenkenkänsäolivatihanmärät. 8. Makkaratolivatvähänsuolaisia. 9. Omenatovatvieläraakoja. 10. Mustikatovatjokypsiä. 11. Minunkäteniovatlikaiset. 5. siskoja,veljiä,serkkuja,tätejä,setiä,enoja 6. matkoja,kokouksia,neuvotteluja 7. saksia,silmälaseja,housuja,sukkia Leijonatovatkissoja. 9. Lepakotovatnisäkkäitä. 10. Kaikkihuoneetolivatsuuria 11. Kaikkikakutolivatliianmakeita. 12. Kaikkirannatolivatpuhtaita. 13. Suomenjärvetovatmatalia. 14. Siperianjoetovatsyviä. 6. Pekankengätovatkuraiset. 7. Nämäyhdetsukatovatlikaiset. 8. Nuokeittiönportaatovatlahot. 9. AnnanjaMikonhäätolivathauskat. 10. Katrineilisetbileetolivatrajut. 12. Meidännaapurimmeovatirakilaisia. 13. Kaikkiopiskelijatolivatahkeria. 14. Keskustanrakennuksetovatvanhoja. 15. Kultakorutovatkalliita. 16. Haitovatsuuriakaloja. 17. Kirkotolivatsuuriajaupeita. 18. Kaikkimatkustajatolivattyytyväisiä. 19. Tietolivathuonokuntoisia. 20. Kaupungitolivatidyllisiä. 21. Minunjalkaniolivatkipeät. 22. Hotellitolivatkorkeatasoisia.

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä VERBI + VERBI - LAUSE -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä MIHIN LIIA MENEE? LIIA MENEE RAVINTOLAAN SYÖMÄÄN. MISSÄ LIIA ON? LIIA ON RAVINTOLASSA SYÖMÄSSÄ.

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

Passiivin preesens VERBITYYPPI 1: Yksikön 1. persoonan vartalo + -taan, -tään

Passiivin preesens VERBITYYPPI 1: Yksikön 1. persoonan vartalo + -taan, -tään Passiivin preesens VERBITYYPPI 1: Yksikön 1. persoonan vartalo + -taan, -tään - Jos vartalon viimeinen vokaali on a tai ä, siitä tulee passiivissa e. - Kielteiseen passiiviin lisätään ei, ja otetaan -an/-än

Lisätiedot

Kappale 14. Mitä tekisit, jos...

Kappale 14. Mitä tekisit, jos... Kappale 14 Mitä tekisit, jos... Tulevaisuuden haaveita Jonna ja Maryam ovat kahvilla. He miettivät, mitä he haluaisivat opiskella. Minä haluaisin mekaanikoksi tai keittäjäksi. Mekaanikoksi! Miksi ihmeessä?

Lisätiedot

Kappale 15. Mitä tekisit, jos...

Kappale 15. Mitä tekisit, jos... Kappale 15 Mitä tekisit, jos... Tulevaisuuden haaveita Jonna ja Maryam ovat kahvilla. He miettivät, mitä he haluaisivat opiskella. Maryam: Minä haluaisin mekaanikoksi tai keittäjäksi. Jonna: Mekaanikoksi!

Lisätiedot

Suomi 2A. Tiistai

Suomi 2A. Tiistai Suomi 2A Tiistai 14.2.2017 Tänään Sanatyypit Mennään! Rektio (verbi + sana) Mutta ensin Kotitehtävät: imperfekti, pikkusanat, matkailusanat, sanatyypit:kysymyksiä? Infoa Info: Suomi 2B Suomi 2B 28.2.-6.4.2017

Lisätiedot

MITÄ MIELTÄ OLIT TiETOISUUSTAIDOT (.b)-jaksosta

MITÄ MIELTÄ OLIT TiETOISUUSTAIDOT (.b)-jaksosta MITÄ MIELTÄ OLIT TiETOISUUSTAIDOT (.b)-jaksosta Seuraavaksi kysytään kokemuksiasi tietoisuustaitojen (mindfulness) oppijaksosta. Vastaathan kaikkiin kysymyksiin. Vastauksesi ovat luottamuksellisia ja vain

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Työpajan tavoite Tunnistetaan palvelukokemukseen lii4yvien

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain Sanat SISÄLTÖ Puhuminen ja kuunteleminen tie läheisyyteen Mitä on viestintä? Puhumisen tasoja Miten puhun? Keskustelu itsensä kanssa Puhumisen esteitä Kuuntelemisen tasoja Tahdo kuunnella Kehitä kuuntelutaitojasi

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

PERFEKTI. 1. YLEENSÄ kun asia on tapahtunut joskus menneisyydessä, mutta tarkkaa aikaa ei sanota

PERFEKTI. 1. YLEENSÄ kun asia on tapahtunut joskus menneisyydessä, mutta tarkkaa aikaa ei sanota PERFEKTI 1. YLEENSÄ kun asia on tapahtunut joskus menneisyydessä, mutta tarkkaa aikaa ei sanota Tiesitkö, että on Eve asunut Thaimaassa? Minä olen käynyt usein Ruotsissa. Naapurit ovat ostaneet uuden auton.

Lisätiedot

Ohjeita lapsiperheille

Ohjeita lapsiperheille Oulun vastaanottokeskus Heikinharjuntie 66 90620 Oulu Puhelin: 0718763100 Ohjeita lapsiperheille Minna Märsynaho Diakonia-ammakorkeakoulu 2 SISÄLLYSLUETTELO LAPSI JA TURVALLISUUS 3 ARJEN PERUSTOIMINNOT

Lisätiedot

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen Koulutuksen rakenne Ryhmästä syntyy turvallinen oppimista ja itsen reflektointia edistävä ympäristö Tukihenkilönä toimimisen lähtökohdat: mikä

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA

LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA Varhaiskasvatusjohdon päivä 15.52014 Eila Estola 1 Kaksi tutkimushanketta TELL I S - H A N K E (2010-2013) - Lapset kertovat hyvinvoinnistaan kuka kuuntelee? Kohdistuu

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

hissi, hissiä hissi- hississä hissistä hissiin kassi, kassia kassi- kassissa kassista kassiin siisti, siistiä siisti- siistissä siististä siistiin

hissi, hissiä hissi- hississä hissistä hissiin kassi, kassia kassi- kassissa kassista kassiin siisti, siistiä siisti- siistissä siististä siistiin KAPPALE 1 Harjoitus 3 takka, takkaa taka- takassa takasta t akkaan palkka, palkkaa palka- palkassa palkasta palkkaan jalka, jalkaa jala- jalassa jalasta jalkaan halpa, halpaa halva- halvassa halvasta halpaan

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

Jännittävä seurapeli, jossa arvataan kanssapelaajien mieltymyksiä. Kuka tuntee sinut parhaiten?

Jännittävä seurapeli, jossa arvataan kanssapelaajien mieltymyksiä. Kuka tuntee sinut parhaiten? Jännittävä seurapeli, jossa arvataan kanssapelaajien mieltymyksiä. Kuka tuntee sinut parhaiten? Pelin tarkoitus Kerätä pisteitä arvaamalla kanssapelaajien mieltymyksiä. Alkuvalmistelut 1. Asettakaa pistekiekot

Lisätiedot

Harjoitustehtävä 1. Kiviä ja muita

Harjoitustehtävä 1. Kiviä ja muita Harjoitus 1. Kiviä ja muita Tehtävä 1. Jos kivet voisivat puhua Oppilaat saavat etsiä mieleisensä kiven. Tehtävä voidaan myös toteuttaa kotinä, jolloin oppilaat ottavat mukaan kiven kotoaan. - Mistä löysit

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 1. Perustiedot a) Ikä 12 vuotta 67 % 6 13 vuotta 33 % 3 b) Kuinka monetta vuotta olet oppilaana kuvataidekoulussa? 1. vuotta 22 % 2 3. vuotta 11 % 1 4. vuotta

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF Tämä esite on Edustajana turvapaikkamenettelyssä -julkaisun kuvaliite. Pakolaisneuvonta ry Kuvat: Teemu Kuusimurto Taitto ja paino: AT-Julkaisutoimisto Oy,

Lisätiedot

Lataa Oma lintukirja - Sinikka Koljonen. Lataa

Lataa Oma lintukirja - Sinikka Koljonen. Lataa Lataa Oma lintukirja - Sinikka Koljonen Lataa Kirjailija: Sinikka Koljonen ISBN: 9789525957297 Sivumäärä: 48 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 16.66 Mb Lintukirja vie niin lapset kuin aikuisetkin lintujen

Lisätiedot

Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi

Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi Minulla on paljon taitoja ja Minä osaan jo paljon asioita! Nuoruus on aikuisena olemisen harjoittelua. Itsenäistyminen tarkoittaa sellaisten taitojen kehittymistä, jotka

Lisätiedot

MATKA PIETARIIN Susanna & Susi

MATKA PIETARIIN Susanna & Susi MATKA PIETARIIN Susanna & Susi 15.5. 19.5. Matkamme kohti Pietaria alkoi Vainikkalan rautatieasemalta. Ennen Allegron kyytiin nousemista soitimme viimeiset puhelut Suomen puolelta ja odotimme innolla tulevaa

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 0-1 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

Kysely Kaikukortin haltijoille

Kysely Kaikukortin haltijoille 1 Kysely Kaikukortin haltijoille Hyvä Kaikukortin haltija! Kaikukortti-toimintaa on kokeiltu Lappeenrannassa nyt 1.6.2017 lähtien. Tämän kyselyn tavoitteena on saada tietoa siitä, miten käyttökelpoisena

Lisätiedot

runo päivässä Kuvitukset: Mirkka Eskonen

runo päivässä Kuvitukset: Mirkka Eskonen Lue lapselle runo päivässä 2014 Kuvitukset: Mirkka Eskonen Maanantai Oravasatu Oli orava. Unessa hännällään se purjehti kauas etelään. Siis lenteli häntä purjeenaan. Siitä tässä nyt kerrotaan. Se saapui

Lisätiedot

Miten selviydyt ongelmatilanteista muiden kanssa

Miten selviydyt ongelmatilanteista muiden kanssa Papuri.papunet.net Miten selviydyt ongelmatilanteista muiden kanssa Seuraavilla sivuilla kuvataan erilaisia ikäviä tilanteita. Mitä sinä tekisit? Voit itsekin keksiä hyvän ratkaisun, jota ei mainita tässä

Lisätiedot

Miltä sinusta tuntuu juuri nyt?

Miltä sinusta tuntuu juuri nyt? Miltä sinusta tuntuu juuri nyt? Mitä lapselle kuuluu juuri tällä hetkellä? Mitä lapsi tuntee tässä hetkessä, juuri nyt? Tärkeitä kysymyksiä, joiden äärelle voi palata päivittäin, eri hetkissä ja tilanteissa.

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

VALLILAN LEIKKIPUISTO

VALLILAN LEIKKIPUISTO VALLILAN LEIKKIPUISTO MUISTIO KOULULAISTEN KOKOUS 26.4.2017 KLO 14:40 15:27 Läsnä: 18 koululaista, Anneli (puheenjohtaja), Hanna (sihteeri), Karri, Maija-Riitta Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleiksi

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Lataa Lupaan sulle ruusutarhan asiaa naisesta - Sari Järn. Lataa

Lataa Lupaan sulle ruusutarhan asiaa naisesta - Sari Järn. Lataa Lataa Lupaan sulle ruusutarhan - 100 + asiaa naisesta - Sari Järn Lataa Kirjailija: Sari Järn ISBN: 9789513172800 Sivumäärä: 154 sivua Formaatti: PDF Tiedoston koko: 24.15 Mb "Oletko vain tahrana tapetissa?

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

YMPYRÖI ROSKAT, JOTKA KUULUVAT BIOJÄTTEESEEN

YMPYRÖI ROSKAT, JOTKA KUULUVAT BIOJÄTTEESEEN KURREN PUUHAKIRJA KURREN PUUHAVIHKO KURRE KAINUULAINEN Miksi tänne roskat jätettäis, yhteen säkkiin kaikki mätettäis? Ensin vähän levitellään, sitten tarkkaan lajitellaan. On mulla hyvä roskaharava, olen

Lisätiedot

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia /

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia / RUOKA LÄMMITTELY 1. Mitä teet aamulla ensimmäiseksi? Entä sen jälkeen? 2. Mihin aikaan syöt yleensä aamupalaa / lounasta / päivällistä / iltapalaa? 3. Mitä teet iltapäivällä? 4. Mitä sinä syöt usein? 5.

Lisätiedot

Reetta Minkkinen

Reetta Minkkinen 28.4.2016 Reetta Minkkinen Perhe Koska kertaus on opintojen äiti (minun) kirjani. (sinun) kirjasi. hänen kirjansa. (meidän) kirjamme. (teidän) kirjanne. heidän kirjansa. Muistatko: 5 perheenjäsentä 5 eläintä

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

LEIRIELÄMÄÄ. Ilves 13 - Piirileiri parrasvaloissa 2

LEIRIELÄMÄÄ. Ilves 13 - Piirileiri parrasvaloissa 2 LEIRI-INFO LEIRIELÄMÄÄ Ilves 2013 on Hämeen Partiopiirin telttaleiri Evolla Hämeenlinnassa. Leirin teema on elokuvamaailma. Leirille odotetaan noin 4000 hämäläistä partiolaista. Ilves 13 - Piirileiri parrasvaloissa

Lisätiedot

Nimi, luokka, päivämäärä

Nimi, luokka, päivämäärä Nimi, luokka, päivämäärä 1 Jätä nämä tällaisiksi. 2 Jätä nämä tällaisiksi. 3 Kirjoita itsestäsi kuvaus. 4 5 6 Esimerkki: Tutkimushenkilö käytti aikaa lepoon n. 9 tuntia päivässä, koulutyöhön ja läksyihin

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat Tunteet SISÄLTÖ Värikylläinen tunne-elämä Tunne on aina viesti Olet malli tunteiden ilmaisemisessa Auta lasta tunnistamaan Auta lasta nimeämään Kiukku lapsen haasteena Kun lapsi kiukustuu Sano näin itsellesi

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

joulu joulut jouluissa jouluihin jouluja joulujen jouluineni, jouluinesi, jouluineen

joulu joulut jouluissa jouluihin jouluja joulujen jouluineni, jouluinesi, jouluineen Monikko- ja verbiharjoituksia harjoitus harjoitukset harjoituksissa harjoituksiin harjoituksia harjoituksien harjoitella harjoittelen harjoittelin olen harjoitellut harjoittelemassa harjoittelisin harjoittele!

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Flipped classroom lääketieteen tiedonhaun opetuksissa

Flipped classroom lääketieteen tiedonhaun opetuksissa Flipped classroom lääketieteen tiedonhaun opetuksissa Elise Johansson & Leeni Lehtiö Turun yliopiston kirjasto Yhteistyöstä voimaa! BMF:n syysseminaari 14.11.2014 Tiedonhaunopetus lääketieteilijöille Opetus

Lisätiedot

Metsä/Luonto

Metsä/Luonto Tutkimme ja kokeilemme Metsä/Luonto 2016 2017 Työn tehneet: 7-8 vuotiaat Pirtin koulun iltapäiväkerholaiset Tähdet: Aleksi H, Anniina H., Anniina R., Arttu H., Arttu K., Eelis, Eeva, Hilma, Kerttu, Leevi,

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Harjoitustehtävä 1. Kiviä ja muita

Harjoitustehtävä 1. Kiviä ja muita Tehtävä 1. Jos kivet voisivat puhua 1 a. Etsi sellainen kivi, josta pidät. - Mistä löysit kivet? - Milloin löysit kiven? - Miksi valitsit juuri tämän kiven? 1 b. Esittele Esittele kivesi. Käyttäkää luovuutta

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

D98 LEIRIKOULU Vuokatti Palaute osallistujilta

D98 LEIRIKOULU Vuokatti Palaute osallistujilta D LEIRIKOULU.-.2.2012 Vuokatti Palaute osallistujilta Tässä esityksessä on viikolla Vuokatissa järjestetyn jääkiekon leirikoulun palauteyhteenveto Palaute on kerätty nettikyselyllä anonyymisti Palaute

Lisätiedot

Lataa Syödään ja opitaan yhdessä. Lataa

Lataa Syödään ja opitaan yhdessä. Lataa Lataa Syödään ja opitaan yhdessä Lataa ISBN: 9789523027909 Sivumäärä: 95 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 36.97 Mb SYÖDÄÄN JA OPITAAN YHDESSÄ - kouluruokailusuositus sisältää ohjeistukset kouluruokailun

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN Jaakko Kujala Urban Light 17.3.2016 JOH. 4:3-30 (OMA KÄÄNNÖS ) Jeesus lähti Jyväskylästä ja oli taas menossa Ahvenanmaalle. Hänen oli kuljettava Turun kautta. Niin hän saapui

Lisätiedot

Mitä on coaching ja miten sitä konkreettisesti tehdään?

Mitä on coaching ja miten sitä konkreettisesti tehdään? Mitä on coaching ja miten sitä konkreettisesti tehdään? 25.1.2017 RAIN-työpaja 5.2 Ihmiset ja johtaminen Anneli Holmberg, ICF sertifioitu coach Wiltrain Oy 1 Mitä coaching on? Coaching, on ajatuksia herä3ävä

Lisätiedot

AVOMAANKURKUN KASVATUS

AVOMAANKURKUN KASVATUS AVOMAANKURKUN KASVATUS Atte Ahlqvist 8 B Avomaankurkun kukkia ja kurkkuja heinäkuussa 2012 / oma kuva-arkisto Me viljelemme kotonani avomaankurkkua, nippusipulia ja perunaa. Tässä työssä kerron avomaankurkun

Lisätiedot

Tervetuloa sammutustyökurssille,

Tervetuloa sammutustyökurssille, KUTSU KURSSI Tervetuloa sammutustyökurssille, Kurssipaikka ja ajankohta Varustus Palokunta-asu KURSSINJOHTAJA Nimi Virka-asema yhteystiedot ENNAKKOTEHTÄVÄ Sopimuspalokuntasi tulee järjestää sinulle seuraavat

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

FSD1256 Masennuskysely 2002 FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta 2002 FSD1296 Elämä masentuneena 2002

FSD1256 Masennuskysely 2002 FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta 2002 FSD1296 Elämä masentuneena 2002 1 of 8 19.7.2011 8:42 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoituja tutkimusaineistoja FSD1256 Masennuskysely 2002 FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 11

Sisällys. Lukijalle... 11 Sisällys Lukijalle... 11 Jännitys vaarallinen vihollinen vai kesytettävissä oleva kumppani? Kun jännittää...16 Päiväkodissa...16 Eskarissa...18 Koulun alkaessa... 20 Koulussa...21 Nuoruusiässä... 23 Mitä

Lisätiedot

JUHLAT JUHLAKULTTUURIT YKI-harjoituksia

JUHLAT JUHLAKULTTUURIT YKI-harjoituksia JUHLAT JUHLAKULTTUURIT YKI-harjoituksia Lämmittely Mitä Suomen juhlia tiedät? Miten niitä vietetään? Ketä kutsutaan? Miten? Mitä tehdään? Mitä syödään? Mitä annetaan lahjaksi? Miten pukeudutaan? Millainen

Lisätiedot

Rautaisannos. Simo K. Kivelä 30.8.2011

Rautaisannos. Simo K. Kivelä 30.8.2011 Yhteenlasku Rautaisannos 30.8.011 Yhteenlasku sin x + cos x Yhteenlasku sin x + cos x = 1 sin x + cos x = 1 x R Yhteenlasku sin x + cos x = 1 x C Yhteenlasku Yhteenlasku Yhteenlasku Yhteenlasku Yhteenlasku

Lisätiedot

15 vastausta. Olin mukana suunnittelemassa jotain Erasmus-viikon aktiviteettia/tapahtumaa (15 vastausta)

15 vastausta. Olin mukana suunnittelemassa jotain Erasmus-viikon aktiviteettia/tapahtumaa (15 vastausta) 15 vastausta TIIVISTELMÄ YKSITYISHENKILÖ Hyväksytään vastaukset Olin mukana suunnittelemassa jotain Erasmus-viikon aktiviteettia/tapahtumaa 53,3% Minulle tarjottiin tilaisuutta olla halutessani tekemisissä

Lisätiedot

- puuhakirja- OLLIN JA OLLIINAN OPERAATIO PELASTA MUMMO!

- puuhakirja- OLLIN JA OLLIINAN OPERAATIO PELASTA MUMMO! - puuhakirja- OLLIN JA OLLIINAN OPERAATIO PELASTA MUMMO! PALOTURVALLISUUSVIIKKO BRANDSÄKERHETSVECKAN OLLIN JA OLLIINAN OPERAATIO PELASTA MUMMO! Olli ja Olliina ovat jälleen vierailleet hauskassa Päivä

Lisätiedot

Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava

Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava Järkipala hanke Järkipala hanke Tampereella vuonna 2007 2008 Hankkeessa keskityttiin terveelliseen välipalaan

Lisätiedot

Bertta Aspfors. Kerro äiti SATUJA ja TARINOITA

Bertta Aspfors. Kerro äiti SATUJA ja TARINOITA Bertta Aspfors Kerro äiti SATUJA ja TARINOITA Kerro äiti satuja ja tarinoita Bertta Aspfors Kuvitus: Orvokki. Syrjänen Ulkoasu: R. Penttinen Mediapinta 2009 ISBN 978-952-235-145-6 SISÄLLYS LUKIJALLE...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

KIVISTÖN VISIOPAJA. Aurinkokiven koulu tulokset

KIVISTÖN VISIOPAJA. Aurinkokiven koulu tulokset KIVISTÖN VISIOPAJA Aurinkokiven koulu 30.5.2017 tulokset Kivistön visio ja kaavarunko 021600 I Kivistön asemakaavayksikkö I Vantaan kaupunkisuunnittelu ESITTELYKIERROS KERRO NIMESI JA MIKÄ ON KIVOINTA

Lisätiedot

Peli-idea Hyökkäyspeli

Peli-idea Hyökkäyspeli Peli-idea Hyökkäyspeli Pelijärjestelmä 1-4-4-2 Niin paljon kuin mahdollista avataan peliä puolustuslinjasta-pelirohkeus! Nopealla pallonhallintapelillä yritetään löytää hyökkäyssuuntaan kääntynyt keskikenttäpelaaja

Lisätiedot

Preesens, imperfekti ja perfekti

Preesens, imperfekti ja perfekti Preesens, imperfekti ja perfekti ennen nyt Neljä vuotta sitten olin töissä tehtaassa. Nyt minä olen lähihoitaja. r Olen työskennellyt sairaalassa jo kaksi vuotta. J Joo, kävin toissapäivänä. Sinun tukka

Lisätiedot

Metsäläisiä olemme pohjimmaltamme, ainakin me mummot.

Metsäläisiä olemme pohjimmaltamme, ainakin me mummot. 19082008 12:42 - Viimeksi päivitetty 23062010 06:06 Mummo menee metsään Toimittaja Terttu Lensun pakina YLE:n radiossa juhannuksena 2008 Metsäpäiviä ja -teemoja 1996-2009 Metsätyömaiden Tehopakkaus 1940-luvulta

Lisätiedot

Kysely Punaisen Ristin ystävätoiminnan vapaaehtoisille 2016

Kysely Punaisen Ristin ystävätoiminnan vapaaehtoisille 2016 Kysely Punaisen Ristin ystävätoiminnan vapaaehtoisille 2016 8.5.2017 Kouvola, Suomalaisten yksinäisyys -työpaja Maaret Alaranta Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö

Lisätiedot

Sohvalle vai lenkille?

Sohvalle vai lenkille? Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 Aleksi Perkiö 8lk Isojoen Koulukolmio Sisällysluettelo Aleksi Perkiö, Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Mikä satuolento haluaisit olla?...4

Lisätiedot

Tikkakosken Tikka ry 2015

Tikkakosken Tikka ry 2015 22.6.2015 RINGETEN G-JOUKKUEEN TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2014 2015 Tikkakosken Tikan G-ringettejoukkueen toiminta oli suunnattu liikunnasta, ringetestä ja joukkuepelistä kiinnostuneille vuonna 2007 ja

Lisätiedot

Arkipäivä kielen kehittäjänä

Arkipäivä kielen kehittäjänä Arkipäivä kielen kehittäjänä Päivi Homanen 18.3.2013 Jyväskylä Ajatusta arkeen se on siinä! Päivä täyttyy lukemattomista tilanteista, joissa voi harjoittaa lapsen kieltä ja kuuloa. Joka päivä Syödään Puetaan

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Anna ja Aleksi rahanväärentäjien jäljillä

Anna ja Aleksi rahanväärentäjien jäljillä Anna ja Aleksi rahanväärentäjien jäljillä Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja hyviä ystäviä. Ystävykset joutuvat usein seikkailuihin, ja heille on tapahtunut jo kaikkea jännittävää. He eivät enää vähästä

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

TERVETULOA VOIMANPESÄÄN. Miian tarina

TERVETULOA VOIMANPESÄÄN. Miian tarina TERVETULOA VOIMANPESÄÄN Miian tarina Ajattelin, että tää on viimeinen ovi, jonka avaan. Oon hakenut apua jo niin monesta paikasta tuntuu, että kukaan ei osaa auttaa. Sossu sanoi, että mun kannattais mennä

Lisätiedot

KOMPARATIIVIN TAIVUTUS

KOMPARATIIVIN TAIVUTUS KOMPARATIIVIN TAIVUTUS YKSIKKÖ MONIKKO perusmuoto -mpi -mmat Millainen? isompi isommat Millaiset? -mma- -mpa- -mmi- -mpi- Millaista? isompaa isompia Millaisia? Millaisen? (gen./ obj.) isomman isompien

Lisätiedot

Työsuojelupäivät, Turun yliopisto

Työsuojelupäivät, Turun yliopisto Työsuojelupäivät, Turun yliopisto 2017 24. 25.8.2017 Anne Friman, vastaava fysioterapeutti, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Teija Hakala, liikuntasuunnittelija, Turun yliopisto Pylly ylös hanke on Turun

Lisätiedot

Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminta

Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminta Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminta Tampereen kaupungin Museopalvelut Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Pilvi Tuomainen, Kulttuuri- ja liikuntaluotsit Sirkka ja Tuula

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Haukan Sanomat Saapumislehti

Haukan Sanomat Saapumislehti Haukan Sanomat Saapumislehti KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kaakkois-Suomen pelastusalanliiton palokuntanuorten koulutusleiri 30.6 5.7.2013, Utin leirikenttä, Kouvola Tervetuloa kauan odotetulle palokuntanuorten

Lisätiedot

Lataa Meripihkan kiehtova maailma. Kirja Baltian meripihkasta - Nuorteva Matti. Lataa

Lataa Meripihkan kiehtova maailma. Kirja Baltian meripihkasta - Nuorteva Matti. Lataa Lataa Meripihkan kiehtova maailma. Kirja Baltian meripihkasta - Nuorteva Matti Lataa Kirjailija: Nuorteva Matti ISBN: 9789525870701 Sivumäärä: 187 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 25.16 Mb Hohtavan kaunis

Lisätiedot

Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia.

Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia. Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia. Teimme suodattimien valinnan helpoksi kuin ABC. Vastakehitetty Energy & Air Quality Rating -luokitusjärjestelmä auttaa vähentämään energiankulutusta.

Lisätiedot

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme.

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. Etsi lehdestä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Mikä on lehden nimi? b) Mikä on lehden ilmestymisnumero? c) Kuka on lehden päätoimittaja? d)

Lisätiedot

Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen.

Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen. 6. SAIRAANA 6.1 Dialogit SAIRAANA Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen. Lasse: Huomenta! Millainen olo sulla on? Huomenta,

Lisätiedot

KÄYTTÖ 1. Kenellä? ON/EI OLE Mitä? Ketä?

KÄYTTÖ 1. Kenellä? ON/EI OLE Mitä? Ketä? MONIKON PARTITIIVI KÄYTTÖ 1. Kenellä? ON/EI OLE Mitä? Ketä? Minulla on kirjoja. Hänellä on koiria. Minulla ei ole levyjä. Hänellä ei ole ystäviä. 2. Missä? Mistä? VERBI Mitä? Ketä? Mihin? (yksikkö) Pöydällä

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot