Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 21. päivänä maaliskuuta klo 18.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 21. päivänä maaliskuuta klo 18."

Transkriptio

1 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 21. päivänä maaliskuuta klo Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjantarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Ilmoitusasiat / saapuneet kirjeet 21 Kirkon 100-vuotisjuhlatoimikunnan nimeäminen 22 Seurakunnan nimenkirjoittajat 23 Hartolan seurakunnan edustajan/edustajien vaali eri yhteisöjen kokouksiin vuosiksi Kirkkoremontin sähkösuunnittelijan valinta ja tarjouksen hyväksyminen 25 Kirkkoherran virkatalon (Rusin) ranta-asemakaavan suunnittelijan tarjouksen hyväksyminen 26 Talouspäällikön työnohjaus 27 Metsäsuunnitelman tarjousten käsittely 28 Kirkkoherran virkatalon (Rusin) ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyminen 29 Seurakunnan pääkäyttäjän ja tietoturvavastaavan nimeäminen 30 Muut asiat 31 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuohjeet

2 Aika Torstai klo Paikka Hartolan seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 1 Läsnä Jeremias Sankari, kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, sihteeri 26 Markku Siihola, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Mirja Boren, kirkkoneuvoston jäsen Kalevi Hanhinen, kirkkoneuvoston jäsen Vuokko Heikkilä, kirkkoneuvoston jäsen Juha Laattala, kirkkoneuvoston jäsen Marja Poukama, kirkkoneuvoston jäsen Rauni Salmela, kirkkoneuvoston jäsen Matti Tanskanen, kirkkoneuvoston jäsen Anneli Tervo, kirkkoneuvoston jäsen Läsnä luottamustoimen tai viran puolesta Maritta Virtanen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Hannu Tukiainen, talouspäällikkö, sihteeri, esittelijä 24,25, 27,28 poissa klo Poissa Vesa Järvinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Jeremias Sankari puheenjohtaja, sihteeri 26 Hannu Tukiainen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu Vuokko Heikkilä pöytäkirjan tarkastaja Juha Laattala pöytäkirjan tarkastaja PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄ Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä

3 KOKOUKSEN AVAUS Kn 16 Puheenjohtaja pitää alkuhartauden ja avaa kokouksen. Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn 17 Kirkkoneuvoston ohjesäännön 6 mukaan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja ja 7 mukaan kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Puheenjohtajan allekirjoittama kutsu on lähetetty Kirkkolain 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Kirkkoherran päätösesitys: Todetaan läsnäolijat. Kirkkoherra toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kn 18 Kirkkoneuvoston ohjesäännön 11 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tulee olla KL 25:3 mukaan olla nähtävillä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Kirkkoherran päätösesitys: Valittaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päätetään pöytäkirjantarkastuksen ajankohdasta. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Vuokko Heikkilä ja Juha Laattala.

4 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vuokko Heikkilä ja Juha Laattala. Pöytäkirja tarkastetaan KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kn 19 Kirkkoherran päätösesitys: Hyväksytään esittelylista kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi siten, että lisättiin kaksi asiaa, 28 Kirkkoherran virkatalon (Rusin) ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyminen 29 Seurakunnan pääkäyttäjän ja tietoturvavastaavan nimeäminen

5 ILMOITUSASIAT / SAAPUNEET KIRJEET Kn Kirkkoherran päätösluettelo A2/ ylityön määrääminen A3/ vuosiloman muuttaminen A4/ ylityön määrääminen B1/ palkattoman virkavapaan myöntäminen B2/ palkallisen virkavapaan myöntäminen B3/ palkallisen työloman myöntäminen D1/ hautakiven poistopäätös D2/ hautakiven poistopäätös 2. Talouspäällikön päätösluettelo 3 / 2013 Martti Malinin palkkaaminen 3. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2/ Tilastolomakkeiden A7 A9 lähettäminen kirkkohallitukseen tilastovuodelta / Laskennallinen osuus eläkevastuusta / Kansallinen veteraanipäivä / Ajankohtaista kirkon eläkelaitoksesta 4. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A3/ Sopimuskorotukset A4/ Isyysvapaa pidentynyt 54 arkipäivään 2. Muutoksia työsopimuslakiin ja tilaajavastuulakiin A5/ Matkakorvausten veronalaisuus A6/ Sopimuskorotukset tuntipalkkajärjestelmässä ja eräät muut palkantarkistukset A7/ Uusi työsopimuslomake A8/ Kesätyötä koululaisille ja opiskelijoille 5. Hartolan seurakunnan ja Sähkö-Saarinen Oy:n välisen kirkkoremontin sähkösuunnittelusopimuksen purkaminen Kirkkohallitus on myöntänyt Hartolan seurakunnalle verotulojen täydennysavustusta 4573,00 7. Kirkkoremontin nykytilanne Kirkkoherran päätösesitys: Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi mainitut asiat.

6 KIRKON 100-VUOTISJUHLATOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN Kn 21 Valmistelija kirkkoherra Jeremias Sankari, puh Hartolan kirkko täyttää 100 vuotta Kirkkoremontti valmistuu sitä ennen ja piispa Seppo Häkkinen on kutsuttu saarnaamaan juhlamessussa sunnuntaina Juhlapäivän ohjelmaa suunnittelemaan on hyvä nimetä toimikunta. Toimikuntaan voisivat kuulua virkansa puolesta kirkkoherra ja kanttori sekä luottamushenkilöistä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Vesa Järvinen ja kirkkoneuvoston jäsenet Kalevi Hanhinen ja Marja Poukama sekä entinen pitkäaikainen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sirkka Havas. Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto nimeää kirkon 100-vuotisjuhlatoimikunnan. Kirkkoneuvosto nimesi kirkon 100-vuotisjuhlatoimikuntaan seuraavat henkilöt: virkansa puolesta kirkkoherra ja kanttori sekä luottamushenkilöistä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Vesa Järvinen ja kirkkoneuvoston jäsenet Kalevi Hanhinen ja Marja Poukama sekä entinen pitkäaikainen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sirkka Havas.

7 SEURAKUNNAN NIMENKIRJOITTAJAT Kn 22 Valmistelija kirkkoherra Jeremias Sankari, puh Kirkkolain 7 luvun 7 ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 11 määräävät kirkkoneuvostoa päättämään seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta. Asiakirjojen allekirjoittajia seurakunnan puolesta on yleensä kaksi. Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää seurakunnan nimenkirjoitusoikeuden kirkkoherra Jeremias Sankarille, talouspäällikkö Hannu Tukiaiselle sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Siiholalle, aina kahdelle yhdessä. Kirkkoneuvosto myönsi seurakunnan nimenkirjoitusoikeuden kirkkoherra Jeremias Sankarille, talouspäällikkö Hannu Tukiaiselle sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Siiholalle, aina kahdelle yhdessä.

8 HARTOLAN SEURAKUNNAN EDUSTAJAN/EDUSTAJIEN VAALI ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUOSIKSI Kn 23 Valmistelija kirkkoherra Jeremias Sankari, puh Hartolan seurakunta on jäsenenä eri yhteisöissä. Kirkkoneuvoston tehtävänä on mm. valvoa seurakunnan etua ja edustaa seurakuntaa. Edustajat tulee valita seuraaviin yhteisöihin: Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin yhteiseen kokoukseen Lahden IT-yhteistyöalueen yhteiseen kokoukseen (mahdollinen) Lahden seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon johtokuntaan Asunto-osakeyhtiö Rinnepellon yhtiökokoukseen Kirkkolan jakokunnan kokoukseen Onalinsalmen yksityistien tiekunnan kokoukseen Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajat kokouksiin. Kirkkoneuvosto valitsi edustajaksi Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin yhteiseen kokoukseen, Lahden IT-yhteistyöalueen yhteiseen kokoukseen kirkkoherran tai hänen määräämänsä. Kirkkoneuvosto valitsi Lahden seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon johtokuntaan Kirsi Männistön. Kirkkoneuvosto valitsi edustajaksi Asunto-osakeyhtiö Rinnepellon yhtiökokoukseen, Kirkkolan jakokunnan kokoukseen ja Onalinsalmen yksityistien tiekunnan kokoukseen talouspäällikön tai hänen määräämänsä.

9 KIRKKOREMONTIN SÄHKÖSUUNNITTELIJAN VALINTA JA TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN Kn 24 Valmistelija talouspäällikkö Hannu Tukiainen, puh Sähkö-Saarinen Oy / Risto Saarisen kanssa on sovittu kirkon sähkösuunnittelun lopettamisesta. Arkkitehti Virpi Tervosen ja Vesa Järvisen toimeksiannosta on sähkösuunnittelija Olli Hirvikoski Oy / Olli Hirvikoski aloittanut sähkösuunnitelman teon. Hirvikoski on lähettänyt veloitushintansa seurakunnalle ja ne ovat; 65,00 tunnilta, CAD-piirtäjän tuntiveloitus on 45,00 tunnilta ja matkaveloitus Heinolasta 0,45 kilometriltä. ALV 0 %. Sähkösuunnittelijaa ei ole kilpailutettu, koska suunnittelijan kustannukset eivät todennäköisesti ylittä kilpailutusrajaa. Talouspäällikön päätösesitys Kirkkoneuvosto valitsee sähkösuunnittelijaksi kirkon remonttiin Olli Hirvikoski Oy:n ja hyväksyy suunnittelijalle maksettavat tarjouksen mukaiset korvaukset. Kirkkoneuvosto valitsi sähkösuunnittelijaksi kirkon remonttiin Olli Hirvikoski Oy:n ja hyväksyi suunnittelijalle maksettavat tarjouksen mukaiset korvaukset.

10 KIRKKOHERRAN VIRKATALON (RUSIN) RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELIJAN TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN Kn 25 Valmistelija talouspäällikkö Hannu Tukiainen, puh Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt Tapani Vuorisen tarjousta Kirkkoherran virkatalon (Rusin) ranta-asemakaavan muutokseen ja päättänyt, että tarjous hyväksytään ehdollisena, edellyttäen, että Lahden ELY-keskuksen kanssa neuvottelut ovat seurakunnalle myönteiset. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja talouspäällikkö sekä Tapani Vuorinen olivat Lahdessa neuvottelussa ELY-keskuksen kanssa. Neuvottelussa ELY-keskuksen henki oli myönteinen. Vuorisen tarjouksen korvaukset ovat 3500,00 ja ylimääräiset kokoukset, matkat ja kopiot veloitetaan erikseen. Hinnat ovat ALV 0 %. Ranta-asemakaavan arkkitehtiä ei ole kilpailutettu, koska arkkitehdin kustannukset eivät todennäköisesti ylitä kilpailutusrajaa. Talouspäällikön päätösesitys Kirkkoneuvosto valitsee Kirkkoherran virkatalon (Rusin) rantaasemakaavan tekijäksi Tapani Vuorisen ja hyväksyy arkkitehdille maksettavat tarjouksen mukaiset korvauksen. Kirkkoneuvosto valitsi Kirkkoherran virkatalon (Rusin) rantaasemakaavan tekijäksi Tapani Vuorisen ja hyväksyi arkkitehti Vuoriselle maksettavat tarjouksen mukaiset korvaukset.

11 TALOUSPÄÄLLIKÖN TYÖNOHJAUS Kn 26 Talouspäällikkö Hannu Tukiainen poistui kokouksesta klo Kirkkoneuvoston puheenjohtaja toimi tämän pykälän käsittelyn aikana sihteerinä. Valmistelija kirkkoherra Jeremias Sankari, puh Juvan talouspäällikkö opiskelee työnohjaajaksi ja haluaa ryhmätyönohjaukseen lopputyötään varten talouspäälliköitä. Työnohjaus on tänä päivänä työn kehittämisen muoto ja asiasta oli puhetta mm. piispantarkastuksen loppuselvityksessä Mikkelissä Halukkaita työnohjaukseen ovat Asikkalan talouspäällikkö Pirkko- Liisa Raittinen, Heinolan talouspäällikkö Matti Halme, Sysmän talouspäällikkö Martti Komu, Hollolan talouspäällikkö Heikki Seppänen ja Hartolan talouspäällikkö Hannu Tukiainen. Ryhmätyönohjaukseen otetaan 4-7 ihmistä. Työnohjaukset tultaisiin pitämään Heinolan seurakunnassa. Kustannuksena työnohjaaja veloittaa matkat Juva-Heinola-Juva 0,45 senttiä / kilometriltä, ja työnohjauksen kesto on kaksi (2) tuntia kerrallaan. Käyntikertoja Heinolaan tulisi kymmenen (10) runsaan vuoden aikana. Matkakustannukset jaetaan osallistujien kesken, joten suurta kustannusta seurakunnalle ei tule. Työnohjaus tapahtuu työaikana. Työnohjaus on erittäin tärkeä työmuoto ja kehittää työntekijää soveltamaan uusia keinoja ratkaista työtehtäviä. Kirkkoherran päätösesitys Kirkkoneuvosto myöntää talouspäällikölle oikeuden mennä Heinolaan työaikana työnohjaukseen ja maksaa työnohjaajalle jaetun kilometrikorvauksen tililtä sekä Hannu Tukiaiselle Heinolan matkat tililtä Kirkkoneuvosto myönsi talouspäällikölle oikeuden mennä Heinolaan työaikana työnohjaukseen ja päätti maksaa työnohjaajalle jaetun kilometrikorvauksen tililtä sekä Hannu Tukiaiselle Heinolan matkat tililtä Talouspäällikkö Hannu Tukiainen tuli kokoukseen klo

12 METSÄSUUNNITELMAN TARJOUSTEN KÄSITTELY Kn 27 Valmistelija talouspäällikkö Hannu Tukiainen, puh Tj Kirkkoneuvosto on hyväksynyt metsäsuunnitelman tarjouspyynnön kokouksessa Tarjouspyyntö on lähetetty neljälle taloudellisen jaoston ja kirkkoneuvoston päättämälle yritykselle. Määräpäivään mennessä ( klo mennessä) tuli kaksi tarjousta. Tarjouskuoret avasi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Siihola. Läsnä avauksessa oli talouspäällikkö Hannu Tukiainen. Tarjoukset käsiteltiin. (Pöytäkirja) Talouspäällikön päätösesitys: Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto valitsee Hartolan seurakunnan metsäsuunnitelman tekijäksi Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen. Päätös: Taloudellinen jaosto hyväksyi talouspäällikön päätösesityksen. Kirkkoneuvosto valitsi Hartolan seurakunnan metsäsuunnitelman tekijäksi Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Pasi Valkosen lähettämän kirkkoneuvostolle osoitetun kirjeen.

13 KIRKKOHERRAN VIRKATALON (RUSIN) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kn 28 Valmistelija talouspäällikkö Hannu Tukiainen, puh Tapani Vuorinen on valmistellut Kirkkoherran virkatalon (Rusin) ranta-asemakaavan muutoksen. Kaavamuutoksen pääasiallinen sisältö on rakennusoikeuden lisääminen niin, että kullekin tontille voidaan rakentaa yksi korkeintaan 250 kerrosneliömetrin suuruinen lomarakennus sekä sauna- ja muita talousrakennuksia siten, että talousrakennusten lukumäärä on enintään kaksi ja yhteinen rakennusala enintään 40 m2. Lisäksi kaavamerkintä 2/3 k l sallii rinnetalon rakentamisen. Kaavamuutos ei vaikuta lomarakennustonttien sijaintiin tai lukumäärään. Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Kirkkoherran virkatalon (Rusin) ranta-asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Kirkkoneuvosto hyväksyi arkkitehti Vuorisen tekemät Kirkkoherran virkatalon (Rusin) ranta-asemakaavan muutospiirustukset, jotka lähetetään Hartolan kuntaan ja kirkkoneuvosto anoo kaavamuutosta Hartolan kunnalta. Kaavamuutosta varten tehdään myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka arkkitehti Vuorinen lähettää pikimmiten Hartolan kuntaan kaavamuutosasiakirjaksi. Kaavamuutoksen jälkeen asia esitetään Hartolan seurakunnan kirkkovaltuustolle.

14 SEURAKUNNAN PÄÄKÄYTTÄJÄN JA TIETOTURVAVASTAAVAN NIMEÄMINEN Kn 29 Valmistelija kirkkoherra Jeremias Sankari, puh Hartolan seurakunta on Lahden IT-aluekeskuksen pyynnöstä määrännyt pääkäyttäjäksi toimistosihteeri Tarja Uustalon ja tietoturvavastaavaksi nuorisotyönohjaaja Tommi Uimosen. Nyt ITaluekeskukselta on tullut pyyntö nimetä sama henkilö sekä pääkäyttäjäksi että tietoturvavastaavaksi asioiden hoitamisen selkiyttämiseksi. Mahdollisesti myöhemmin ko henkilölle tulee oikeus tehdä ohjelmapäivityksiä käyttämiimme ohjelmiin. Käytännössä henkilön tulisi olla sellainen, joka on mahdollisimman paljon seurakuntatalolla paikalla. Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto nimeää Hartolan seurakunnan pääkäyttäjäksi ja tietoturvavastaavaksi toimistosihteeri Tarja Uustalon. Kirkkoneuvosto nimesi Hartolan seurakunnan pääkäyttäjäksi ja tietoturvavastaavaksi toimistosihteeri Tarja Uustalon.

15 MUUT ASIAT Kn Seuraava kirkkoneuvoston kokous on perjantaina klo Seuraava kirkkovaltuuston kokous on torstaina klo 18. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja antoi kokousajan tiedoksi. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET Kn 31 Puheenjohtaja päättää kokouksen ja antaa muutoksenhakuohjeet. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet ja päätti kokouksen klo OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 16 21, 28, Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 22 27, 29 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n

16 4. hallintolainkäyttölain 5 1 mom:n tai 5. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hartolan seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Kirkkotie 2 Postiosoite: PL1, Hartola Telekopio: Sähköposti: jeremias.sankari(at)evl.fi, hannu.tukiainen(at)evl.fi Pöytäkirjan pykälät: 22 27, 29 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

17 millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan VALITUSOSOITUS Valitus- viranomainen Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Valitusaika ja valitusaika Kouvolan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Kauppalankatu 43 C Postiosoite: PL 401, Kouvola Telekopio: Sähköposti: kouvola.hao(at)oikeus.fi Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: - Käyntiosoite: Kirkkokatu 10 Postiosoite: PL 122 Telekopio: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: - PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: kirkkohallitus(at)evl.fi 30 päivää 30 päivää 30 päivää

18 Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: - PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: kirjaamo(at)minedu.fi 30 päivää Oikeuden- käyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90,00 euroa ja markkinaoikeudessa 226,00 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. 60 Kokouksen avaus 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 18.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 18. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 18. Asialista 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18. 45 Kokouksen avaus 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 2/20.3.2014

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 2/20.3.2014 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 20. päivänä maaliskuuta 2014 klo 18.00. 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. 32 Kokouksen avaus 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 8/15.10.2014

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 8/15.10.2014 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla keskiviikkona 15. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00. (HUOM! AIKA) 81 Kokouksen avaus 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 83

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 12. päivänä huhtikuuta 2011 klo 18

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 12. päivänä huhtikuuta 2011 klo 18 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 12. päivänä huhtikuuta 2011 klo 18 Asialista 35 Kokouksen avaus 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 37 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00-18.25 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Anna-Leena Domander Päivi Harsia Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. 12 Kirkkoneuvoston yhdeksän jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen. vuosiksi 2015 2016

PÄÄTÖSLUETTELO. 12 Kirkkoneuvoston yhdeksän jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen. vuosiksi 2015 2016 PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous tiistaina 20.1.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 21.1. - 5.2.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 1 Kokouksen

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hartolan seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto 2 / 4.5.2012. Kokouskutsu. Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00

Hartolan seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto 2 / 4.5.2012. Kokouskutsu. Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00 1 Kokouskutsu Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaus 10 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastajat 12 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 40 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Aika: Keskiviikko 28.3.2012 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Aika: Keskiviikko 8.2.2012 kello 16.30-17.22 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Pirjo-Liisa

Lisätiedot

Aika Tiistai 19. päivänä elokuuta 2014 klo 19.00-20.50 Paikka Koortilan toimintakeskus Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Aika Tiistai 19. päivänä elokuuta 2014 klo 19.00-20.50 Paikka Koortilan toimintakeskus Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra Sivu 1 / 8 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2014 Aika Tiistai 19. päivänä elokuuta 2014 klo 19.00-20.50 Paikka Koortilan toimintakeskus Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Läsnä luottamustoimen tai viran puolesta Jeremias Sankari kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Tarja Uustalo sihteeri

Läsnä luottamustoimen tai viran puolesta Jeremias Sankari kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Tarja Uustalo sihteeri 1 Pöytäkirja 2 / 2014 Aika Keskiviikko 21.5.2014 klo 18.00-20.10 Paikka Seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 1 Läsnä Vesa Järvinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kalevi Hanhinen poistui kokouksesta klo 18.55

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 12/2014 16.12.2014 257 Paikka ja aika Seurakuntakeskus Nummela, tiistai 16.12.2014 klo 22.00-22.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto

Lisätiedot