KESÄ-OHJUS Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESÄ-OHJUS 2013. Sisällysluettelo"

Transkriptio

1

2 KESÄ-OHJUS 2013 Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan palsta Ohjuslehden toimitus: 4 Vanhuspalvelulaki Päivi Mäkipää 6 Sosionomi paikallaan 7 Ajankohtaista Riikka Piironen 8 Esittelyssä 9 Ennakkoilmoitus Jenni Raitio 10 Vertaistyönohjaus 11 Sosiaaliohjausristeilyllä Laita meille palautetta ja juttuvinkkejä! toimisto: Itsenäisyydenkatu 2, Tampere ma-to aamupäivisin puhelin: sähköposti: kokoaa sosiaaliohjauksen ammattilaiset SOLA:n jäsenet ovat sosiaalialan korkeasti koulutettuja ammattilaisia, jotka työskentelevät monissa erilaisissa tehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Sosiaaliohjaus määriteltiin ensimmäisen kerran omaksi erilliseksi ammatillisen osaamisen kokonaisuudeksi sosiaalityön rinnalle laissa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista (2005). Käytössä olevia tehtävänimikkeitä: - sosiaaliohjaaja / ohjaaja / vastaava ohjaaja - palveluneuvoja / -ohjaaja - perhetyönohjaaja - vanhustyön johtaja / ohjaaja - asumispalveluyksikön ohjaaja - toiminnanohjaaja - kotihoidon-kotipalvelun ohjaaja - projekti- ja järjestötehtävät - toiminnanjohtaja - palvelutalon johtaja - laitosjohtaja

3 Tervehdys hyvät jäsenet ja kollegat Meille Suomeen on saapunut ihana kesä, juhannus on juuri takana ja useimmilla ihmisillä on lomat joko menossa tai sitten ihan lähellä. Niin myös minulla, edessä on kahdeksan työpäivää, ja sen jälkeen saan viettää lomaa kolme viikkoa. Elämässäni tapahtunut paljon tänä vuonna, vaihdoin muun muassa työpaikkaa 16 vuoden jälkeen. En olisi uskonut, kuinka isot muutokset tuo elämään työpaikan vaihdos. Pitää opetella tekemään ihan yksinkertaisia asioita uudella tavalla. Lähtien uusista työmatkareiteistä uuden tietokoneohjelman opetteluun. Saatikka siihen, kun opettelee tutustumaan uusiin työtovereihin ja toimintakulttuuriin, mikä vallitsee uudessa työpaikassa. Alussa ihmettelin, miksi olen niin väsynyt, vaikka olen päässyt kivaan työpaikkaan ja innolla odotan työhön käsiksi pääsemistä. Kunnes tajusin, että kaikki vaatii aikansa. Opettelin olemaan itselleni armollinen. Osaksi tämän vuoksi olen pohtinut paljon työpaikkahyvinvointia. Sitä käsiteltiin myös SO- LAn risteilyllä toukokuussa. On äärimmäisen tärkeää, että työpaikalla asiat ovat kohdallaan, kaiken pitää mennä säädösten mukaan, eikä ketään saa kaltoin kohdella. Palkan pitäisi olla ainakin kohtuullinen ja ilmapiirin hyvä. Mitoitusten pitäisi olla sopivia, töitä ei saisi olla liikaa, muttei myöskään liian vähää. Ja töiden pitäisi vastata työntekijän koulutusta! Ongelmatilanteita varten pitäisi olla jokaisella työpaikalla ratkaisumallit. Hyvin tärkeää on myös se, että työntekijä pystyy pitämään ammattitaitoaan yllä. Koulutuksiin pitää päästä säännöllisesti. Koulutuksista puheen ollen, seuratkaapa ilmoittelua. Päätimme risteilyllämme, että ensi vuonna risteillään uudestaan. Ja mikä onkaan silloin aiheenamme, sitä emme tiedä vielä, mutta jos sinulla on hyvä vinkki kouluttajaksi, niin kerro se meille. Risteilyllä tuli myös jälleen esille se, että kaikki jäsenemme eivät tiedä miten Talentia ja SOLA toimivat. Tarkastakaapa siis ovatko tietonne oikein Talentian jäsenrekisterissä. Tiedot voi tarkastaa menemällä Talentian etusivulle ja siltä klikata kohtaa e-talentia. Talentia lähettää säännöllisesti sähköpostitse ajankohtaisia tiedotteita, ihan kaikkea ei tule kaikille, koska osa tiedotuksesta on kohdennettua. Kun tiedot ovat siis oikein, niin tiedotuskin pelaa oikealla tavalla. Voit myös liittyä Facebookissa SOLAn ryhmään, ja voit tykätä Talentian puheenjohtajan Tero Ristimäen sivuista, näin saat päivittäin tietoa siitä, miten hän tai / koko Talentia toimii jäsentensä hyväksi. Tutkimukset ovat osoittaneet, että osa ihmisistä lataa liikaa odotuksia loma-aikaan, älä sinä tee niin. Nauti pienistä asioista, auringosta, veden liplatuksesta, lokkien kirkunasta. Muistathan myös, että asenne on aseesi, jos päätät, että tämä on hyvä kesä, niin tulee olemaan. Tapahtua voi monenlaisia asioita, mutta niihin voi suhtautua myönteisesti. Toivotan siis sinulle oikein rentouttavaa kesää ja ihanaa loma-aikaa niille, kenelle sitä on kertynyt! Maria

4 Vanhuspalvelulaki voimaan Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tuetaan vaikuttamismahdollisuus kunnan päätöksentekoon paranee Iäkäs henkilö laadukkaiden, oikea-aikaisten, yksilöllistä tarvetta vastaavien palvelujen saanti paranee mahdollisuus vaikuttaa omien palvelujen toteuttamiseen vahvistuu Kunnan suunnitelmat hyvinvoinnin tukemiseksi Suunniteltava valtuustokausittain toimenpiteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä iäkkäiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi Osoitettava riittävät voimavarat suunnitelman toteuttamiseksi Tehtävä yhteistyötä kunnan sisällä ja muiden toimijoiden kanssa Hankittava riittävä määrä monipuolista asiantuntemusta Kunnan tehtävät palvelujen järjestämisessä Varmistettava palvelujen saatavuus ja saavutettavuus (myös kielelliset oikeudet turvattava) Arvioitava vuosittain palvelujen riittävyyttä ja laatua Tarjottava neuvontapalveluja sekä erityisesti riskiryhmiin kuuluville terveystarkastuksia, vastaanottoja, kotikäyntejä, joihin kuuluu monipuolinen neuvonta ja ohjaus varhainen ongelmien tunnistaminen ja tuki Julkaistava puolivuosittain tiedot, missä ajassa iäkäs voi saada hakemansa palvelut Jokaiseen kuntaan vanhusneuvosto Nimettävä viimeistään Vanhusneuvosto on otettava mukaan kunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa Palvelutarpeiden selvittäminen On aloitettava viipymättä, jos iäkäs henkilö tai joku hänen puolestaan sitä pyytää iäkäs henkilö on tehnyt hakemuksen sosiaalipalveluista (hakemus voidaan tehdä myös suullisesti) neuvontapalveluissa on ilmennyt tarve selvitykselle iäkkään henkilön palvelun tarpeesta on tehty ilmoitus sosiaalipalveluja saavan iäkkään henkilön olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia Toimintakyky (fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen, sosiaalinen) on arvioitava luotettavilla välineillä

5 Otettava huomioon ympäristön esteettömyys, asumisen turvallisuus ja lähipalvelujen saatavuus Palvelusuunnitelma Tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kun iäkkään henkilön toimintakyky on arvioitu. Määritellään palvelukokonaisuus joka tarvitaan toimintakyvyn tukemiseksi hyvän hoidon turvaamiseksi Iäkkään henkilön kanssa on neuvoteltava vaihtoehdoista ja hänen näkemyksensä on kirjattava suunnitelmaan Vastuutyöntekijä Nimettävä, jos iäkäs henkilö tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen liittyvissä asioissa Tehtävät: seuraa palvelusuunnitelman toteutumista on yhteydessä palvelujen järjestämisestä vastaaviin tahoihin neuvoo ja auttaa palvelujen ja etuuksien saannissa Oltava käytössä viimeistään Sosiaalipalvelujen järjestäminen Kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä ja palvelu järjestettävä viipymättä Muussa tapauksessa päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja myönnetyt palvelut viimeistään 3 kk:n kuluessa päätöksenteosta Kielteinen päätös, jos palvelua ei ole saatavissa Päätöstä tehtäessä otettava huomioon periaatesäännökset (mm. palvelujen riittävyys) Riittävyyden arvioinnin perustana palveluntarpeiden selvitys ja palvelusuunnitelma Henkilöstö ja johtaminen toimintayksikössä Henkilöstön määrän, koulutuksen ja tehtävärakenteen on vastattava iäkkäiden määrää ja palvelujen tarvetta Palvelun tuottajan tiloissa on oltava riittävästi henkilöstöä kaikkina vuorokaudenaikoina, jos hoidettavana on iäkkäitä henkilöitä, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa Toimintayksikössä on oltava johtaja, joka vastaa, että toiminta täyttää sille asetetut vaatimukset. Johtamisen on tuettava laadukasta palvelujen kokonaisuutta, kuntouttavan työotteen edistämistä, yhteistyötä ja toimintatapojen kehittämistä. Valvonta Viranomaisvalvonta Omavalvonta toimintayksikön johtaja huolehtii omavalvontasuunnitelma pidettävä nähtävänä, toteutumista seurattava mm. asiakkailta ja henkilöstöltä kerättävän palautteen avulla Valvira antaa tarkempia määräyksiä omavalvonta otettava käyttöön viimeistään

6 Sosionomi paikallaan Kuka olet ja mitä teet? Olen Riikka Röppänen ja koulutukseltani olen sosionomi (AMK). Olen valmistunut PIRAMK:sta tammikuussa Suuntautumisvaihtoehtoni oli sosiaaliturva- ja palvelut. Olen töissä Keuruun kaupungilla vanhuspalveluiden palveluohjaajana. Työni jakautuu kolmeen eri osa-alueeseen; yleiseen neuvontaan ja tiedottamiseen, palvelutarpeen arviointiin kotikäynneillä sekä lisäksi vanhuspalveluiden kehittämiseen. Yleistä neuvontaa ja tiedottamista on esimerkiksi, se että käyn kertomassa vanhuspalveluista eri yhdistysten kokouksissa ja seurakunnan päiväkerhoissa. Lisäksi päivitän Keuruun ikäihmisten palveluopasta, johon on kerätty kaikki Keuruun ikäihmisten palvelut. Kotikäyntejä on kolmea eri tyyppiä. Ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä keskitytään asiakkaan omien voimavarojen löytämiseen ja pyritään löytämään arjen haasteet mahdollisimman ajoissa ja hidastamaan toimintakyvyn laskua. Kotihoidon palvelutarpeen arviointi-käynneillä mietitään mitä tehdä nyt, kun toimintakyky on laskenut ja suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa tarvittavia palveluita ja hoitoa. Lisäksi käyn kotikäynneillä arvioimassa palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen tai hoivahoidon tarvetta, siinä vaiheessa kun kotona pärjääminen on heikentynyt. Työhöni sisältyy myös vanhuspalveluiden kehittämistä. Miettiessäni palveluita asiakkaiden tarpeista lähtöisin törmään auttamatta myös siihen, mitä palveluita vielä tarvittaisiin tai miten nykyisiä palveluita voisi muuttaa. Pyrin sitten tuomaan näitä esille ja viemään eteenpäin kehittämistoimintaa suunniteltaessa. Työni sisältää paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa kotihoidosta omaisiin, sekä palvelujen järjestämistä ja organisointia. Parasta työssäni on sen monipuolisuus. Päivät ovat hyvin erilaisia, eikä koskaan ehdi tulla tylsää. Lisäksi työssä on paljon haastavia tilanteita niin, että pääsee pohtimaan asioita syvällisesti ja miettimään kokonaisvaltaisia ratkaisuja asiakkaille. Lisäksi nautin työni itsenäisyydestä ja siitä, että saan kehittää omaa työtäni ja vanhuspalveluita entistä asiakaslähtöisemmiksi. Ja tietysti ihan parasta on se, kun ikäihminen itse kiittää ja kertoo, että nyt kaikki on lähtenyt sujumaan hyvin. Haastavaa työssäni on sen ajoittainen rikkonaisuus ja kiireen tuntu. Silloin on vain huokaistava syvään ja laitettava puhelin äänettömälle ja tehtävä asiat yksi kerrallaan. Lukion jälkeen hain ensisijaisesti yliopistoon lukemaan historiaa ja siinä sivussa sitten ammattikorkeakouluun mm. sosiaalialalle. Jostain syystä historian pääsykoekirja jäi lukematta ja pääsinkin opiskelemaan sosionomiksi. Vielä syyslukukauden ajan suunnittelin hakevani keväällä uudestaan yliopistoon, mutta sitten sosiaaliala veikin mennessään ja hakeminen muualle jäi. Vaikka sosiaalialalla on paljon tekemistä palveluiden kehittämisessä, palkkauksessa ja sosiaaliohjauksen nostamisessa ansaitsemaansa kunniaan - en vaihtaisi päivääkään pois.

7 Sosiaalitoimen lomautukset johtavat laittomuuksiin Sosiaalitakuu velvoittaa kuntia tuottamaan tietyt palvelut lakisääteisissä määräajoissa. Laman aikana ruuhka ja paine sosiaalipalveluissa kasvaa, ja työtaakasta on vaikea suoriutua täydelläkään miehityksellä. Henkilöstösäästöt ja sosiaalitoimen henkilöstön lomautukset johtavat välittömästi tilanteeseen, jossa ei voida taata sosiaalipalveluiden toteutumista lakisääteisten takuuaikojen puitteissa. Kuntien toimet henkilöstömenojen leikkaamiseksi ja lomautukset sosiaalialalla loukkaavat suoraan heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten oikeutta saada sosiaalipalvelua. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii sosiaalitoimen rajaamista kuntien lomautusten ulkopuolelle. Talentia on taistellut useiden kuntien kanssa saadakseen sosiaalitoimen sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat sekä päivähoidon kasvatushenkilöstön lomautusten ulkopuolelle. Työ on ollut tuloksellista mm. Salossa, jossa kaupunki päätti olla lomauttamatta sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Talentia muistuttaa, että kunta rikkoo Suomen lainsäädäntöä, jos se lomauttamalla tai muilla henkilöstösäästöillä aiheuttaa tilanteen, jossa kuntalaisten turvaksi säädetyt sosiaalitakuun aikarajat eivät toteudu. Sosiaalialan työntekijöitä ei pidä myöskään syyllistää, jos he eivät ota vapaaehtoisia vapaita. Ammattilaiset haluavat tehdä työtään, kuten ammattietiikka ja laki heitä velvoittaa. Vaikka kuntien taloustilanne on heikko, tulisi henkilöstösäästöjen suuntaamisessa ottaa huomioon heikoimmassa asemassa olevat ihmiset ja heidän turvakseen luodut lainsäädännön velvoitteet. Tästä näkökulmasta myös KT Kuntatyönantajien olisi ohjattava kuntia noudattamaan lainsäädännön velvoitteita ja rajaamaan sosiaalitoimi lomautusten ulkopuolelle, Talentian puheenjohtajatero Ristimäki toteaa. Talentia on valmis riitauttamaan kaikissa kunnissa sosiaalitakuita uhkaavat lomautukset, ilmoittamaan niistä valvontaviranomaisille ja aluehallintovirastoon sekä saattamaan virkamiesten ja päättäjien toiminnan eduskunnan oikeusasiamiehen selvitettäväksi.

8 Esittelyssä sosiaaliohjaaja Maija-Liisa Vänninmaja Maija-Liisa Vänninmaja on vuosia ollut mukana Sola ry:n ja Talentian aktiivisena toimijana. Nyt jo eläkkeellä oleva Maija-Liisa on edelleen aktiivinen yhteiskunnallinen toimija ja mukana vaikuttamassa Tampereen kaupungin luottamustoimissa. Syksyllä 2012 Maailman Alzheimer-päivänä Tampereen muistiverkosto valitsi vuoden 2012 muistilähettilääksi sosiaaliohjaaja Maija-Liisa Vänninmajan. Tampereen kaupungin virastotalolle oli kokoontunut suuri joukko ihmisiä ensimmäisen muistilähettilään julkistamistilaisuuteen. Apulaispormestari Irja Tulonen ojensi Muistiverkoston puolesta Tapio Wirkkalan suunnitteleman kynttilänjalan Muistilähettilään tehtävää hoitavalle Maija-Liisa Vänninmajalle. Eräs dementikkourani hauska tapaus päätyi lehteenkin. Työni vuoksi olin melko usein paikallisen lehdistön, radion ja tv:n haastateltavana. Kerran kuitenkin huomasin olevani myös yhden valtakunnallisesti arvostetun lehden, Suomen Kuvalehden sivuilla. Ja uutinen kertoi: Valtakunnallisen vanhustenviikon pääjuhlaa vietettiin sunnuntaina Toijalassa Havulinnan vanhainkodissa oman väen kesken, kun juhlapuheen pitäjäksi lupautunut Pirkanmaan alueen dementiavalvoja Maija-Liisa Vänninmaja erehtyi päivästä ja ajoi Toijalan sijasta Äetsään (Akaan Seutu ) (SK ). Tieto löytyi Jyviä ja Akanoita palstalta. Hän on vuosikymmenien ajan tehnyt Pirkanmaalla uraauurtavaa työtä muistisairaiden ja heidän läheistensä parissa. Maija-Liisa pitää sosiaaliohjausta erityisen tärkeänä sairastuneiden arjessa selviytymisen tukemissa ja kokee saamansa huomionosoituksen tärkeäksi myös tästä näkökulmasta. Vaikka hoitomuotojen ja lääkehoidon kehittäminen onkin tärkeää, ne eivät ratkaise arkipäivän ongelmia tai auta läheisiä jaksamaan, kertoo Maija-Liisa. Maija-Liisa sanoo, että huumori on tärkeä osa työtä muistisairaiden kanssa työskentelyä. Tämä näkyy myös seuraavassa Maija- Liisan omassa tarinassa. Kuvassa vasemmalta Tampereen kaupungin apulaispormestari Irja Tulonen, muistilähettiläs Maija-Liisa Vänninmaja sekä Pirkanmaan Muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja Teija Siipola.

9 Ennakkoilmoitus SOLAn syyskokous ja teatteriesitys Tampereella SOLAn syyskokous järjestetään marraskuussa Tampereella. Syyskokouksen yhteyteen olemme varanneet SOLAn jäsenille 30 lippua Tampereen Työväen Teatterin musikaaliin Prinsessa. Prinsessa perustuu tositapahtumiin ja kertoo Anna Lappalaisesta, joka eli 50 vuotta Tuusulan Kellokosken mielisairaalassa. Musikaalin on ohjannut Arto Halonen ja pääosassa esiintyy Armi Toivanen. Lisätietoa esityksestä löytyy teatterin sivuilta SOLA tukee jäsentensä teatterilippua niin, että kukin maksaa itse 20 (lipun hinta 44 ). Lippukiintiömme on voimassa saakka. Jaamme liput syyskokouksen yhteydessä. Kokouksen paikka ja tarkat ajat selviävät myöhemmin. Teatteriesitys alkaa klo Voit ilmoittautua syyskokoukseen ja teatteriin jo nyt halutessasi Maksuohjeet kerromme myöhemmin. Mainitse nimesi lisäksi myös yhteystieto, mielellään sähköpostisoite, josta sinut saa parhaiten kiinni.

10 Tuuletus tuokio - Vertaistyönohjaus Hietalinna-yhteisössä Hietalinna-yhteisö on Järvenpään sosiaalisairaalan yhteydessä sijaitseva ympärivuorokautinen lääkkeetön laitoskuntoutus päihde- ja peliriippuvaisille henkilöille. Hoitomenetelmänä on terapeuttinen yhteisöhoito. Hietalinna-yhteisössä huolehditaan työntekijöiden jaksamisesta vertaistyönohjauksen avulla. Kyse on suorasta työnohjauksen mallista, jossa työntekijät toimivat toistensa peileinä. Työnohjauksellinen tuokio toteutetaan joka arkipäivä aamu- ja iltavuoron vaihtuessa ja siihen on varattu tunti aikaa. Työnohjaukselle varattu aika mahdollistuu siten, että henkilökunta ei pidä asiakkaiden asioista erillistä raporttia vuoron vaihtuessa. Vertaistyönohjauksessa tarkoituksena on, että iltavuorolainen työnohjaa aamuvuorolaisen ja antaa hänelle mahdollisuuden purkaa päivän aikana heränneet ajatukset. Samalla tarjoutuu mahdollisuus jokapäiväiseen oman työn sekä työpari- ja työryhmätyöskentelyn kehittämiseen ja arviointiin. Alun perin idea on peräisin 2000-luvun alussa silloisen työntekijän lukemasta artikkelista, jossa kerrottiin työnohjauksen olevan ihmisten parissa työskentelevien työntekijöiden henkinen suihku, jolla pestään päivän pölyt pois. Tavoitteena on vähentää työn kuormittavuutta sekä työasioiden viemistä kotiin. Vertaistyönohjauksen mallia on toteutettu alusta alkaen pääpiirteittäin samana. Avoimet kysymykset, joita tuokiossa esitetään, muuttuvat aina työryhmän tarpeiden mukaan, mutta olennaisin sisältö on työnohjattavan tunteiden ja ajatusten julkituominen. Työnohjaustuokioissa ei noudateta jäykkää kaavaa, vaan käsiteltävät asiat riippuvat aina työnohjattavan tarpeista. On tärkeää, että asioita uskalletaan sanoa ääneen rehellisesti ja avoimesti. Vertaistyönohjaus tarjoaa jokapäiväisenä käytäntönä mahdollisuuden itsereflektointiin sekä palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Se tukee työssä jaksamista ja mahdollistaa voimaantumisen. Oman ammattiidentiteetin kehittymisessä ja sen tukemisessa vertaistyönohjaus on koettu tärkeäksi foorumiksi, etenkin silloin, kun on itse epävarma omasta työtavastaan tai tekemistään ratkaisuista, on kullanarvoista saada työkavereilta näkökulmaa. Myös uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden kokemukset vertaistyönohjauksesta ovat olleet positiivisia. Vertaistyönohjausta Hietalinna-yhteisössä ei ole virallisesti arvioitu, mutta se kehittyy jatkuvasti vastaamaan työyhteisön tarpeita. Työntekijöiden kokemusten perusteella vertaistyönohjaus on todettu erittäin toimivaksi käytännöksi ja se on työntekijöiden mukaan yksi merkittävimmistä työn kuormittavuutta vähentävistä tekijöistä.

11 Useimmin käsiteltyjä asioita ovat: mikä työssä kuormittaa ja miten siihen voisi vaikuttaa mikä energisoi, mikä antaa voimia jaksaa työssä ja miten hyvän työvireen voisi saada säilymään onko mahdollista, että joku työasia jää vaivaamaan vapaa-ajalla ja miten siihen voisi vaikuttaa; onko jotain mitä olisit tehnyt toisin jälkikäteen ajateltuna (oppimisnäkökulma) miten työpari- ja työryhmätyöskentely sujuu ja miten sitä voisi parantaa (palautetta työparille) mihin olet tyytyväinen omassa toiminnassasi, mistä ansaitset kiitosta (palautetta itselle) Yhteystiedot: Saara Salmenmaa, Emmi Karppinen Hietalinna-yhteisö, Teksti: Saara Salmenmaa Solan risteily Viking Grace TIUKKAA ASIAA, AMMATTIEETTINEN VALA JA VÄHÄN VIIHDETTÄ! Kuvista kiitos risteilijöille

12 M - Itella Oyj Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat ry Socialbranchens socionomer och handledare rf Hallitus 2013 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Maria Joutsen -13 Sari Laaki -13 potilasjärjestö peruskoulu, yksityinen Ylöjärvi Akaa Varsinainen jäsen: Varajäsen: Riikka Piironen -13 Jenna Haapala -13 vanhustyö, kunta lastensuojelu, kunta Tampere Nokia Työtaisteluvastaava, jäsensihteeri Paula Tanskanen -13 Raija Naumanen -13 sosiaalialan ammattijärjestö Tampere Tampere Kotisivuvastaava Kari Bagge Päivi Kemppainen terveysalan ammattijärjestö vanhustyö, kunta Helsinki Pirkkala Tuula Westman Jenni Raitio vanhus- ja vammaistyö, yksit.sektori vanhustyö, yksit.sektori Tampere Sastamala Riikka Röppänen Päivi Mäkipää vanhustyö, kunta palveluohjaus, kunta Keuruu Urjala Pia Soidinmäki -13 Kirsi Vesasto -13 päihde- ja kriminaalityö, kolmas sektori Kokkola Tampere SOLA Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat ry

Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013

Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Mikä muuttuu? 13/3/14 Esitetty Pietari Brahen rotary-klubissa 25.02.2014. Materiaali pohjautuu Sosiaali- ja Terveysministeriön materiaaliin. Raahea koskevat täydennykset

Lisätiedot

SYYS-OHJUS 2013. Sisällysluettelo

SYYS-OHJUS 2013. Sisällysluettelo SYYS-OHJUS 2013 Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan palsta Ohjuslehden toimitus: 4 Tiesitkö tämän? Päivi Mäkipää 5 Sosionomi paikallaan paivi.makipaa@pp1.inet.fi 6 Jaksaako pätkää pitkään? Riikka Piironen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2014. Tässä lehdessä: Pitkäaikaishoitoa vai tuettua elämistä?

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2014. Tässä lehdessä: Pitkäaikaishoitoa vai tuettua elämistä? Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2014 Tässä lehdessä: Pitkäaikaishoitoa vai tuettua elämistä? Eläkeläisen Talentia Työryhmien kuulumiset Kutsu syyskokoukseen Pekka Palomies

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki pykälistä toiminnaksi

Vanhuspalvelulaki pykälistä toiminnaksi OHJAUS Vanhuspalvelulaki pykälistä toiminnaksi Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 14 2013 Ohjaus 14 2013 Vanhuspalvelulaki pykälistä

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA?

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti Kuvitukset Kaisa Leka Invalidiliiton julkaisuja O. 57., 2013 ISBN

Lisätiedot

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA?

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti Kuvitukset Kaisa Leka Invalidiliiton julkaisuja O. 57., 2014 2.

Lisätiedot

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA?

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti Kuvitukset Kaisa Leka Invalidiliiton julkaisuja O. 57., 2013 ISBN

Lisätiedot

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä sisältö johdanto johdanto... 3 kotihoito tänään... 4 kotihoidon määrittely... 4 kotihoito

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

6. 2013. Teema: kotihoito. Informaali hoito Kotihoidon optimointi Laatusuositus ikääntyneiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantamiseksi

6. 2013. Teema: kotihoito. Informaali hoito Kotihoidon optimointi Laatusuositus ikääntyneiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantamiseksi 6. 2013 Teema: kotihoito Informaali hoito Kotihoidon optimointi Laatusuositus ikääntyneiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantamiseksi Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Informaali hoiva on

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Kankaanpään terveyskeskus, kokoushuone (2. krs). Os. Tapalankatu 20, Kankaan pää

Kankaanpään terveyskeskus, kokoushuone (2. krs). Os. Tapalankatu 20, Kankaan pää MUISTIO 5/2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, kokoushuone (2. krs). Os. Tapalankatu 20, Kankaan pää Aika: pe 22.5.2015 klo 9.00 15.00 Paikalla Arja Santapukki,

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Miten kunnissa arvioidaan vanhusten palvelutarve? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Kuulluksi tuleminen on perusoikeus myös päihdeasiakkaalle

Miten kunnissa arvioidaan vanhusten palvelutarve? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Kuulluksi tuleminen on perusoikeus myös päihdeasiakkaalle 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 7 2006 Kuulluksi tuleminen on perusoikeus myös päihdeasiakkaalle Tampere avaa tietä yksityistämiselle Hissi on vanhuksille ovi ulkomaailmaan Arki ei suju. Tarvitaanko

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 31.3.2015 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Kunnanhallituksille

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke

Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke Palveluohjauksen käsikirja Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke Palveluohjauksen käsikirja Kanta-Hämeen Pitsi-hanke 2011 2013 Väli-Suomen Ikäkaste Äldre Kaste II -hanke

Lisätiedot

Talentia Lappi Syksy 2013. Talentia Lappi. Syksy 2013

Talentia Lappi Syksy 2013. Talentia Lappi. Syksy 2013 Talentia Lappi Syksy 2013 1 Sisällys Puheenjohtajalta...3 Sosiaalista nyt Sosiaalialan positiivinen julkisuus - Kell onni on, se onnen kätkeköön...4 Sossuloitten näkökuluma jutustelluun nuorista vätystelijöistä...6

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Lasten ja nuorten opisto LNO ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 2678869-2

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp PTK 84/2009 vp Tarkistamaton versio 1.1 PTK 84/2009 vp 84. TIISTAINA 29. SYYSKUUTA 2009 kello 14.01 1) Vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaaminen Vlikysymys Valtioneuvoston

Lisätiedot

Vapaaehtoistyötä 20-vuotta

Vapaaehtoistyötä 20-vuotta Mäntykotilainen 16. vuosikerta No. 1/2012 Oulun Seudun Mäntykoti ry 60-vuotta Vapaaehtoistyötä 20-vuotta 2 MÄNTYKOTILAINEN Sisällys Kesätervehdys Mäntykodista...3 Oulun Seudun Mäntykoti ry...4 Omaisen

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot