Yritys- Maaningalla. Onko terveys sinulle tärkeä? Savon. Marraskuu 3/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritys- Maaningalla. Onko terveys sinulle tärkeä? Savon. Marraskuu 3/2014"

Transkriptio

1 Savon Yritys- maailma Marraskuu 3/2014 Onko terveys sinulle tärkeä? RollerMouse tietokonehiiren avulla helpotat vartaloon kohdistuvia paineita, kiputiloja ja saat parannettua työasentoasi. Työterveysalan ammattilaiset suosittelevat RollerMousen käyttöä. Säästää sairauskuluissa 350 /päivä. Maahantuonti: Avaintieto Oy / Kysy lähin jälleenmyyjä HEVOSTIETOKESKUS HEVOSTEN HYVÄKSI Tilaa Hevostietokeskuksen julkaisuja verkkokaupasta julkaisut Hevosten pihattohoito FT Elena Autio ja FT Minna-Liisa Heiskanen Hevostietokeskuksen julkaisuja 11, 2013, 74 s., hinta 30 Julkaisu opastaa hevosten hyvään pihattohoitoon perehdyttämällä lukijaa hevosen fysiologian perusteisiin ja käyttäytymistarpeisiin sekä tuomalla esiin erilaisia ilmasto-olosuhteisiimme sopivia hoitokäytäntöjä. Julkaisussa käsitellään hevosten kasvua ja kehitystä, varsan vieroitusta, hevosten kylmänsietokykyä, pihattorakennuksen ja ulkoilualueen vaatimuksia, hevosten ryhmässä pitoa sekä hevosten terveydenhuoltoa ja ruokintaa. Tallinhoitajan opas FT Sanna Airaksinen ja FT Minna-Liisa Heiskanen Hevostietokeskuksen julkaisuja 13, 2013, 80 s., hinta 30 Julkaisuun on koottu tietoa hevostilan rakenteiden ja alueiden kunnossapidosta sekä tallitoimintaan keskeisesti liittyvästä lainsäädännöstä. Julkaisussa käsitellään tallihy-gieniaa, hevosten juomavesihuoltoa, tallin sähköja paloturvallisuutta, tallin kuivike- ja lantahuoltoa, hevostilan jätteitä ja jätevesiä, tarhojen ja laidunalueiden perustamis-ta ja hoitoa, ulkoalueiden hoitoa sekä hevosen hävittämistä. Maaningalla väljää asumista maaseutumaisessa ympäristössä puolen tunnin matkan päässä Kuopiosta. Kunnalla on monipuolinen tonttivalikoima. Katso lisää sivuiltamme osoitteesta Lisätiedot puh Tamman tiineys ja varsominen Prof. ELT Terttu Katila, ELL Helena Kaukinen ja FT Minna-Liisa Heiskanen Hevostietokeskuksen julkaisuja 12, 2013, 42 s., hinta 25 Julkaisu sisältää jokaiselle siitostamman pitäjälle tärkeää tietoa tamman astutuksesta aina vastasyntyneen varsan hoitoon saakka. Julkaisussa käydään läpi hevosten lisääntymismenetelmiä, tamman kiimaa, astutusta ja tiineysaikaa sekä varsomista. Julkaisussa käsitellään myös tamman lopputiineyden aikaisia ongelmia, synnytysvai-keuksia ja niissä avustamista, varsomisen jälkeisiä ongelmia sekä vastasyntyneen varsan ja orpovarsan hoitoa.

2 2 YRITYSMAAILMA Kokenut Marjut Rönkkö tarjoaa työnohjausta, konsultointia, valmennusta ja koulutusta Marjut Rönkkö on ennen yrittäjyyttä tehnyt pitkän työuran sosiaalityöntekijänä. Yrityksen hän perusti vuonna 1999, ajatuksena tehdä työtä eri tavalla. Yrityksen alkuvaiheessa tuotteiden pääpaino oli aluksi lastensuojelun perhekuntoutuksessa, työnohjauksessa ja erilaisissa koulutuksissa. Sittemmin mukaan tuli sosiaali-ja potilasasiamiespalvelut. Nykyisin Marjut Rönkkö keskittyy työnohjaukseen, konsultointiin, valmennukseen ja erilaisten työhyvinvointiin liittyvien koulutusten tuottamiseen. Marjut Rönkkö selvitti yrityksensä Tmi Marjut Hämäläinen toimintaa. Asiakkaitani ovat julkisen alan organisaatiot, yhteisöt ja kuntayhtymät sekä erilaiset pienyritykset. Työnohjauksen kenttä on viimevuosina muuttunut moninaiseksi. Yhä enemmän kysytään lyhyitä konsultatiivisia prosesseja johonkin tiettyyn risteyskohtaan, Kuten muutokset, kehittämishankkeet ja työelämän moninaiset ongelmatilanteet. Nykyisin työhön ja työn tekemiseen liittyvistä ongelmista ja sen tuottamista paineista on tullut hyvin moninaisia ja pirullisiakin. Ongelmat eivät enää liity vain paikallisesti jonkun työyhteisön tai organisaatioin sisäiseen toimintaan. Ongelmista muodostuu lonkeroita jotka kulkevat organisaation sisällä eri osastoilla ja ulottavat myös ulos eri yhteistyötahojen kanssa tehtävään työhön. Lisäksi perustehtävästä on monilla Suomen Hevostietokeskus ry - hevosalan neuvonnan ja koulutuksen kehittämisyksikkö aloilla tullut hyvin jäsentymätöntä, johtuen siitä, että perustehtävän tekemiseen liittyy nykyisin paljon muita oheistehtäviä tai rajapinnat työn tekemisessä ovat epämääräisiä. Kaikki tämä tuo muutospaineita organisaatioissa ja työyhteisöissä vallitseviin toimintatapoihin, ongelmanratkaisukeinoihin, johtamiseen ja perustehtävän uudelleen jäsentämiseen. Työnohjaajana /konsulttina autan työyhteisöjä ja organisaatioita näiden asioiden uudelleen hahmottamisessa ja jäsentämisessä. Työnohjauksen/ konsultaatioin avustuksella etsitään uusia ongelmanratkaisukeinoja, etsitään erilaista tapaa johtaa uudessa tilanteessa. Jäsennetään perustehtävää uudella tavalla. Luodaan tarvittavia foorumeita ja vuorovaikutussuhteita organisaatioon sisällä ja yhteistyötahojen kanssa yhteisille rajapinnoille. Joskus nämä asiat tulevat esille kriisityönohjauksissa, joissa edellä mainitut asiat ovat jalkautuneet työpaikan ihmissuhteisiin ja tilanne on jumiutunut oman reviirin puolustautumiseen tai syyllisten etsimiseen. Tässä vaiheessahan työn tekeminen on jo varsin tehotonta. Siksi suosittelenkin työnohjaajan tai konsultin puoleen kääntymistä varhaisessa vaiheessa. Koulutukseni tähän tehtävään on hyvin monipuolinen. Alkuperäinen koulutukseni Nuoriso-ja sosiaalityöntekijän(diakoni), 1979Kuopion yliopistossa ammatillisten yhteistyöverkostojen kehittämiskoulutus Sosiaali-terveys-ja yritysalan työnohjaajakoulutus1997. Tämän jälkeen olen käynyt Palmenian täydennyskoulutuslaitoksella Helsingissä täydennyskoulutuksia vuosina ja Viimeisimpänä olen ollut Metanoia instituutin järjestämässä työnohjaajien täydennyskoulutuksessa Lisäksi kartutan osaamistani pienillä yksittäisillä koulutuksilla. Lähestymistavassani näkyy systeemisyys ja organisaatiajattelu, voimavaralähtöisyys ja käytännönläheinen ratkaisukeskeisyys. Olen saanut asiakkailtani paljon palautetta siitä, että ohjauksessani oppii aina jotain, syntyy omia ja yhteisiä oivalluksia ja ilmapiiri on rauhallinen, jossa on turvallista pysähtyä tutkimaan tilanteita. Muita minulle tärkeitä arvoja ovat hiljaisuuden ja luonnon kunnioittaminen. Uskon, että voimavaroja ja myönteisyyttä tukemalla ihminen kehittyy ja jaksaa paremmin ponnistella kohti tavoitteitaan. Luonnollisesti kaikkea toimintaani ohjaa myös sosiaalityön ja työnohjaajien eettiset periaatteet Marjut Rönkkö listasi. Asiakasmäärät ovat lisääntyneet Tmi Marjut Hämäläisen toimialueena on lähinnä Pohjois-Savo, Pohjois- Karjala ja Kainuu. Asiakasmäärät ovat vuosien myötä lisääntyneet. Myös kilpailu alalla on lisääntynyt. Aloittaessani yrittäjänä olin ainut yksityinen toimija tällä alalla. Uskon, että pitkä ja monipuolinen työkokemukseni ja jatkuva kouluttautuminen on tullut näkyväksi työskentelyssäni ja on siten osiltaan vaikuttamassa työn lisääntymiseen. Asiakasmäärän lisäytyminen on johtanut myös siihen, että joudun ajoittain ostamaan alan palveluja muualta. Lisätietoja löytyy osoitteesta ja Pohjois- Suomen eläinlääkintäpalvelut ovat kehittymässä suotuisaan Itäsuuntaan. Kiuruvedelle on juuri valmistunut Savon eläinsairaalaa, ja korkeatasoisesti varustettu hevosten eläinlääkintäauto on aloittamassa toimintansa tammikuussa. Hevosalan kehittämisen kannalta tasokkaat eläinlääkintäpalvelut ovat ensiarvoisen tärkeitä, toteaa Hevostietokeskus ry:n toiminnanjohtaja Minna- Liisa Heiskanen Savon eläinsairaalassa työskentelee useita eläinlääkäreitä ja sairaala tarjoaa oppimispaikan erikoistuville eläinlääkäreille. Erikoistumiskoulutusta ohjaa erikoiseläinlääkäri ja koulutuksesta vastaa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta. Uusi eläinsairaala perustettiin tarpeeseen Tuotantoeläinten- ja hevosten hoitoon erikoistuneista eläinlääkäreistä on pula koko Suomessa ja heitä ei ole tarpeeksi myöskään Itä- ja Pohjois-Suomessa. Lääkäripula uhkaa alueen maatilojen- ja hevosalan yritysten kannattavuutta. Lähellä oleva sairaala ja klinikka sekä eläinlääkäriavun saaminen tuotantotiloille parantavat eläinten hyvinvointia. Sairaalahanke on hevostalouden kannalta iso askel. Pohjois-Savon maakuntaliitolla on ollut tärkeä rooli rakentamisen mahdollistajana sekä erikoistumiskoulutuksen eteenpäin viemisessä. Myös Ylä-Savon kuntien ja alueen oppilaitosten rooli on ollut ratkaisevaa tässä hevosväelle tärkeässä hankkeessa. Savon eläinsairaala aloittaa toimintansa Kiuruveden Hingunniemen koulutilalla vuodenvaihteessa Eläinsairaalassa tulee toimimaan useita eläinlääkäreitä ja sairaala tarjoaa opiskelupaikan erikoistuville eläinlääkäreille. Suomen Hevostietokeskus ry Suomen Hevostietokeskus ry on hevosalan neuvonnan ja koulutuksen kehittämisyksikkö. Pääosaamisalueita ovat hevosten terveyteen, hyvinvointiin ja ruokintaan sekä tallien toimintaympäristöön liittyvät asiat. Hevostietokeskus tarjoaa neuvonta- ja tutkimus- sekä koulutus- ja suunnittelupalveluja hevosalan yrityksille ja organisaatioille. Verkkosivuilla julkaistaan ajankohtaista tietoa ja uutisia hevosalalta; sivuilla on ollut lähes kävijää vuositasolla. Hevostietokeskus harjoittaa myös julkaisutoimintaa sekä seuraa alan kotimaista ja kansainvälistä kehitystä. Viime vuonna julkaistiin kolme teosta, jotka käsittelivät varsomista, hevosten hoitoa sekä ympäristönhoitoa. Hevostietokeskus on yhdistys, johon kuuluu hevosalan järjestöjä ympäri Itä-Suomea, Kymen-Karjalaa ja Pohjanmaata, Itä-Savon kuntia ja kaupunkeja, koulutusorganisaatioita, kuten Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii ammattikasvatusneuvos Matti Notko. Hevostietokeskuksen toimisto sijaitsee Kuopiossa ja varsinaista tutkimustoimintaa harjoitetaan Kiuruveden Hingunniemessä, jossa sijaitsee Ylä-Savon ammattiopiston koulutila. Henkilöstö koostuu eri alojen osaajista. Siellä työskentelee mm. agronomeja, eläinlääkäri sekä valmennuksen ja hevosten- sekä ympäristön hoidon ja rakentamisen asiantuntijoita. Ylä-Savon ammattiopisto on tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme, tutkimustoiminnassa yhteistyö Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa on erittäin arvokasta. Meillä on jäsentemme kautta myös valtakunnallisesti hyvät verkostot ja yhteistyösuhteet lähes kaikkiin hevosten parissa työskenteleviin organisaatioihin. Järjestämme myös runsaasti neuvontatilaisuuksia, tarjoamme asiantuntijapalveluita ja teemme selvityksiä esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriölle, kertoo Minna-Liisa Heiskanen Hevosten terveydenhuollon kehittämishanke ja Hevosten terveydeksi -hanke Hevosten terveydenhuollon kehittämishankkeen tavoitteena oli ennalta ehkäistä hevosten sairauksia. Hevostietokeskus on tuottanut hankkeessa Tallin terveysohjelma nimisen työkalun, joka helpottaa hevosten terveydenhoitoon ja sairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvien asioiden seuraamista ja kehittämistä pitkäjänteisesti. Tallin terveysohjelma perustuu siihen, että hevosten terveyteen ja sairauksiin liittyvät havainnot ja tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan. Tämä ns. omavalvonta on nyt mahdollista tehdä sähköisesti. Hevostietokeskus toteuttaa myös Hevosten terveydeksihanketta yhdessä eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Siinä selvitetään hevosten terveyttä ja toiminta-olosuhteita useilla talleilla, erityiskohteena ovat olleet vieroitetut varsat ja niillä esiintyvät hengitystiesairaudet. Yksi Hevostietokeskuksen tärkeistä tehtävistä on omalta osaltaan tukea hevostalousyrittämistä. Myös itäisessä Suomessa hevostalous on merkittävä toimiala: meillä on noin hevosta ja 400 yritystä. Ala työllistää noin 1500 henkilöä. Hevostietokeskus tekee tiivistä yhteistyötä alan yritysten kanssa, toteaa Minna-Liisa Heiskanen Hevostalous on merkittävä toimiala Minna-Liisa Heiskanen toteaa, että Suomen hevosella on merkittävä rooli suomalaisten työllistäjänä, maaseudun elinkeinona, hyvinvoinnin edistäjänä sekä nuorisotyössä. Hevosala työllistää yli suomalaista. Yksi Hevostietokeskuksen tärkeistä tehtävistä on omalta osaltaan tukea hevostalousyrittämistä. Myös itäisessä Suomessa hevostalous on merkittävä toimiala: meillä on noin hevosta ja yli 400 hevosalan yritystä. Ala työllistää noin 1500 henkilöä. Hevostietokeskus tekee tiivistä yhteistyötä alan yritysten kanssa. Yrittäjät käyttävät mm. rakennussuunnittelupalveluja ja osallistuvat mielellään neuvontatilaisuuksiin. Esimerkiksi Hevosten hyväksi- ja Hevosten terveydeksi -hankkeiden neuvontatilaisuuksiin on osallistunut n henkilöä. Uusi tieto kiinnostaa ihmisiä. Lokakuussa järjestimme Iisalmessa seminaarin vieroitettujen varsojen terveydestä. Seminaari lähetettiin etävideona ja sitä voitiin seurata myös Mikkelissä ja Joensuussa. Tämä oli Hevostietokeskukselle uusi aluevaltaus tiedotuksessa. Heiskasen mukaan hevosalalla on haasteita ja mahdollisuuksia Ravitoiminnassa yleinen taloudellinen tilanne tuntuu varsin voimakkaasti eikä merkittävää kasvua ole lähiaikoina odotettavissa. Keskeistä Itä- ja Pohjois-Suomen ravitoimijoiden kannalta on, kuinka hevosille taataan mahdollisuus kilpailla riittävistä palkinnoista myös omilla alueillaan, ilman jatkuvia pitkiä kuljetusmatkoja etelään. Ratsupuolella näkymät ovat valoisammat. Uusia ratsutalleja rakennetaan edelleen ja harrastajien määrä lisääntyy, joskin tasaisemmin kuin aiemmin. Yleiset näkymät ovat Suomessa samankaltaiset kuin kansainvälisestikin.

3 YRITYSMAAILMA 3 Lapsi- ja perhepalvelukeskus Ruusu, ratkaisuja perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi panostusta nyt varhaiseen avohoitoon Lapsi- ja perhepalvelukeskus Ruusulla on pitkät perinteet, jotka ulottuvat aina luvun alkuun. Toiminnan äitinä voi hyvällä syyllä pitää Ruusu Heinistä. Hänen perintöä on kunnioitettu myös nimessä. Sortavalan ja Kuopion kautta on tämä Kirkkopalvelut ry:n ylläpitämä keskus löytänyt tiensä Pieksämäelle, jossa toiminta alkoi vuonna Ruusun toiminta on jakautunut kolmeen päähaaraan lastenkotiin ja perhekuntoutukseen sekä avopalveluihin. Lastenkodin puoli on tarkoitettu ikäluokkiin aina 18 vuoteen saakka ja perhekuntoutus- ja turvakoti apua tarvitseville perheille. Avopalveluja tuotetaan kaiken ikäisille. Lapsi- ja perhepalvelujohtaja Susanna Pirttiaho selvitti tarkemmin heidän organisaatiotaan. Lastenkoti Ruusun vastaanotto-osastolla kiireellisten sijoitusten ja avohuollon tukitoimena tapahtuvien sijoitusjaksojen aikana arvioidaan lapsen ja perheen voimavarat ja tuen tarve. Toiminta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja eheyttävää. Tämä jakso on lyhytkestoinen ja paikkoja on kuusi. Kotiosastolla seitsemän asiakaspaikkaa Lastenkoti Ruusun kotiosastolla sijaishuollossa oleva lapsi elää arkea turvallisessa yhteisössä, jossa hänen kasvuaan ja kehitystään tuetaan. Lapselle asetetaan hänen ikätasonsa mukaiset rajat. Hän saa osakseen välittämistä ja rakkautta. Sijoituksen aikana toimitaan tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa tukemalla heitä kasvattajina ja oman lapsensa vastuullisina huoltajina. Tavoitteena on, että lapsi voisi palata takaisin kotiin tai saateltuna itsenäiseen elämään. Asiakkaamme täällä ovat yli 12 - vuotiaita, Pirttiaho totesi. Tukiasuntoja Ruusussa on kaksi ja niissä pyritään nuorille opettamaan yksinasumisen aakkosia ja tukemaan heitä elämässään eteenpäin. Jopa yksilöllistä koulutusta Jos koulunkäynti ei suju, samassa Ruusun lastenkodin pihapiirissä on yläkouluikäisille tarjolla pienryhmäopetusta Seurakuntaopiston Oton tuvassa. Useat seudun oppilaitokset sijaitsevat aivan lähietäisyydellä. Perhekuntoutus on pitkäaikaista Perhekuntoutuksessa meillä on samanaikaisesti yleensä 3 5 perhettä tai perheenosaa. Kuntoutus kestää keskimärin muutaman kuukauden. Samassa yhteydessä on myös turvakoti, johon perheet tulevat akuuteissa kriisitilanteissa. Olemme myös keskittyneet perhekuntoutuksessa jälkihoitoon ja haluamme elää asiakkaittemme rinnalla myös varsinaisen kuntoutusjakson jälkeen kotiin annettavien palvelujen avulla. Järjestämme myös aina keväällä tapahtumapäivän, johon kutsutaan meillä vuosien varrella asiakkaina olleet. Tämä tapahtuma on ainutlaatuinen ja antaa myös meille henkilökunnalle onnistumisen mielihyvän, Pirttiaho sanoi. Kehittämiskohteena avopalvelut Kokosimme vuoden alusta kaikki avopalvelumme yhdeksi kokonaisuudeksi ja perustimme uuden toimipisteen Mikkeliin, sillä haluamme jatkossa kehittää erityisesti perheiden varhaista tukea. Työskentelemme yhteistyössä perheitten kanssa eli palvelut, joihin voi kuulua perhetyötä, nuorten tukipalveluja sekä päihde- ja terapiaosaamista, tuomme kotiin. Tavoitteena on vähentää korjaavan lastensuojelun tarvetta ja tarjota monipuolista ammattiapua jo lastensuojelun asiakkaina oleville perheille, Pirttiaho selvitti. Lasten suojelussa toivotaan murrosta Susanna Pirttiaho haluaisi, että lasten ja nuorten ongelmiin voitaisiin puuttua aikaisemmin. Varhainen tuki olisi kaikkein halvin ratkaisu. Valitettavasti kuntien talousahdingossa ongelmien ennaltaehkäisy on jäänyt lähinnä juhlapuheiden tasolle. Asiakkaat pääasiassa Itä- ja Keski-Suomesta Lapsi- ja perhepalvelukeskus Ruusun asiakkaat tulevat lähinnä Itä- ja Keski-Suomesta. Kunnat toimivat maksumiehinä, mutta esimerkiksi päihdepuolella meillä on ollut myös itsemaksavia asiakkaita. Mukana toiminnassamme on noin 20 kuntaa vuosittain. Työntekijöitä meillä on vakituisessa työsuhteessa keskimäärin 35, jotka ovat kasvatuksen, sosiaalialan, terveydenhuollon ja nuorisotyön ammattilaisia. Valtaosalla työntekijöistä on ammattikorkeakoulututkinto, Susanna Pirttiaho kertoi. Työnohjaus Perhekuntoutus Sosiaaliasiamiespalvelut Sosiaalityön palvelut Potilasasiamiehen tehtävät Tarjoamme asiakkaillemme koulutus- ja konsultointipalveluja. Opastamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä toteuttamaan näkemyksiään, unelmiaan sekä päämääriään. Autamme hallitsemaan suuria kokonaisuuksia, josta pääsette parempiin lopputuloksiin. Olkaa hyvä ja ottakaa rohkeasti yhteyttä, mikäli Teillä on kysyttävää palveluihimme liittyen - tai haluatte lisätietoja toiminnastamme. Tmi Marjut Hämäläinen I Marjut Rönkkö Puh I Ilolantie 26 A, Iisalmi Lapsi- ja Perhepalvelukeskus Ruusu Vaikuttavia ratkaisuja perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Lapsi- ja perhepalvelujohtaja Susanna Pirttiaho Huvilakatu 31, Pieksämäki p Ota yhteyttä. Yhdessä löydämme parhaan ratkaisun vaativaankiin tilanteeseen.

4 4 YRITYSMAAILMA Rautalampi - emäpitäjä keskellä Suomea kilpailee yrityksistä Haluamme kuntana kilpailla yrityksistä. Se kuuluu liberalistiseen markkinatalouteen. Kunnan vahvuudet yritysten toiminnan kehittymisen ja sijoittumisen kannalta ovat erikoistuminen, nopeus, luottamus, palvelun laatu, kansainvälistyminen, hyvät tieyhteydet ja myönteinen yritysilmapiiri. Toivomme, että yrityksemme menestyvät kansainvälisessä kilpailussa ja tuemme niitä mahdollisuuksiemme mukaisesti. Toivomme myös, että kuntaan syntyy edelleen uutta yrittäjyyttä. Vuonna 2014 tänne on perustettu 12 yritystä. Rautalampi on omaperäinen yhteistyön kunta. Haluamme tehdä päätökset itsenäisesti ja lyömme naapurin kanssa kättä päälle-sopimuksen merkiksi silloin, kun molemmat katsovat siitä hyötyvänsä. Rautalammilla yritteliäisyys kasvaa pienestä pitäen ja toivomme, että voisimme koululaisille sisäistä yrittäjyyttä, toteaa Rautalammin kunnanjohtaja Risto Niemelä. Yrittäjähenkinen kunta Rautalampi tunnetaan myönteisestä yrittäjyyshengestään; kunta on valittu 2000-luvulla yhden kerran Pohjois-Savon yrittäjäystävällisimmäksi kunnaksi, yhden kerran olemme olleet hopealla ja yhden pronssilla. Meillä on noin 400 yrittäjää, kun otetaan mukaan maatalousyrittäjät. Se on paljon 3400 asukkaan pitäjässä. Kunnan elinkeinorakenne on varsin monipuolinen. Maaja metsätalouden osuus on 19,5 prosenttia, tuotannollinen yritystoiminta 19 prosenttia ja palveluiden 57 ja loput muuta yritystoimintaa. Rautalammilla on merkittävä yrityksiä kuten kalanjalostusta tekevä Savon Taimen Oy, kontteja valmistava Morehouse Oy, Salli-satulatuoleja valmistava Easydoing Oy/ Sahalan kartano, erikoiskuljettimia ja säiliöitä valmistava Ecomet Oy, turve- ja eläinkuljetusrekkojen erikoisperävaunuja valmistava Kome Oy sekä sohvia ja sänkyjä valmistava Sepon Kaluste. Hoiva-alan yrityksistä voi mainita Hermanninranta Oy:n, Willmar Oy:n ja Kierinniemen hoitokoti Oy:n, jotka ovat omalla alallaan tunnettuja yrityksiä. Uutta maaseutuajattelua ja metalli- ja huonekaluteollisuutta kehitetään Rautalampi on perustanut 2000-luvun alussa kehitysyhtiön Rautalammin Kehitys Oy:n ja sen jälkeen kiinteistöyhtiö Oikarilan Teollisuushallit yritys- ja elinkeinotoiminnan edistämiseksi. Pohjois-Savon länsiosaan on syntymässä uusi kuuden kuntien yhteinen kehitysyhtiö. Lisäksi ja Rautalammin ja Konneveden matkailuyrittäjät ovat perustamassa uuden matkailuyhdistyksen Kunnan elinkeinopolitiikan painopistealueet ovat nykyään uusi maaseutuajattelu, erikoistunut metalli ja huonekaluteollisuus, perinteinen maa- ja metsätalous, marjanviljely sekä luontomatkailu. Rautalammilla on niin kuin edellä kerroin myös merkittäviä sosiaali- ja terveysalan yrityksiä, jotka ovat tuoneet kuntaan paljon naistyöpaikkoja. Yritystoimintaa kehittäviä hankkeita Syyskuun alussa tänä vuonna perustettiin Etelä-Konneveden kansallispuisto, joka jakautuu Keski-Suomen Konneveden ja Rautalammin kuntien alueille. Rautalammilla tuulivoimala hanke Tervalamminvuoren alueelle kiinnittää laajempaakin huomiota kansalliseen energiaomavaraisuuteen. Risto Niemelä toivoo kansallispuiston vaikuttavan myönteisesti Rautalammin matkailutoimintaan ja yrittämiseen. Kunnan merkittävimmät yritystoimintaa kehittävät hankkeet tällä hetkellä ovat kansallispuistosta kumpuavien uusien yritysten perustaminen ja liiketoimintaa kasvattavien hankkeiden suunnittelu sekä tuulivoimalan suunnittelu ja rakentaminen. Meneillään on myös asuntorakentamisen ja kauppaliiketoiminnan suunnitteluhankkeita. Vahva hallinto- ja kulttuuripitäjä Niemelän mukaan Rautalampi on kelpo paikka ihmisen asua, elää ja yrittää. Rautalampi on vanha ja vahva hallinto- ja kulttuuripitäjä, joten mikäpä täällä on ollessa ja elellessä. Kunnassa on hyvät liikenneyhteydet. Tänne pääsee ja täältä pääsee. Raitalammilta on tunnin matka lentokentille, noin tunti valtakunnan osakeskuksiin ja 25 minuuttia lähimmälle rautatieasemalle. Syyskuun alussa tänä vuonna perustettiin Etelä-Konneveden kansallispuisto, joka jakautuu Keski-Suomen Konneveden ja Rautalammin kuntien alueille. RAUTALAMMIN KUNTA Kuopiontie 11, Rautalampi Puh. vaihde: Avoinna: Ma - Pe

5 Säästöpankki Optia Rautavaara Henkilökohtaista palvelua, paikallista asiantuntemusta Toimintamme perustuu pitkäjänteiseen asiakassuhteiden hoitamiseen, paikalliseen toimintatapaan ja henkilökohtaiseen asiakaspalveluun. Olemme palveluillamme ja osaamisellamme saavuttaneet asiakkaidemm luottamuksen. Vahvuutemme on se, että tunnemme paikalliset olosuhteet ja elinkeinoelämän tarpeet. Pystymme toimimaan ja tekemään päätöksiä joustavasti ja pätevästi. Asiakkaamme, sekä yksityiset kansalaiset että yritykset, saavat meiltä kaikki tarvitsemansa pankki- ja vakuutuspalvelut kilpailukykyiseen hintaan. Säästöpankki Optia on menestynyt hyvin asiakastyytyväisyystutkimuksissa; yli 96 prosenttia asiakkaistamme on halukkaita suosittelemaan palveluitamme. Me tunnemme asiakkaamme ja asiakkaamme tuntevat meidät, kertoo Rautavaaran Säästöpankki Optian konttorinjohtaja Risto Hämäläinen, joka vastaa myös Varpaisjärven konttorin toiminnasta. Rautavaaran Optiassa työskentelee konttorinjohtajan lisäksi kaksi palveluneuvojaa. Konttorinjohtajan tehtäviin kuuluu konttorin toiminnan johtamisen lisäksi yritys- sekä maa- ja metsätalousasiakkaiden asioiden hoitaminen. Palveluneuvojamme paneutuvat enemmän yksityisasiakkaiden palvelemiseen esimerkiksi säästämis- ja sijoittamisasioissa. Toki rajanveto on häilyvä; palveluneuvojamme ovat monipuolisia asiantuntijoita ja toimivat myös yritysasiakkaidemme kanssa. Rautavaaran Optian asiakaskunta on monipuolinen. Suurin osa asiakkaistamme on yksityisiä kansalaisia, mutta meidät tunnetaan myös yritysten yhteistyökumppanina. Yrityksiä asiakkaistamme on noin kahdeksan prosenttia ja maa- ja metsätalousasiakkaita noin kaksi. Tarjoamme kaikille asiakkaille hyvät ja kattavat pankkipalvelut. Yritysten yhteistyökumppani Yhteistyö yritysasiakkaiden kanssa on monimuotoista. Konttorilta hoidetaan yritysten päivittäisasioita sekä rahoitus- ja sijoitustoimintaa. Lisäksi järjestämme yrityksille erilaisia tilaisuuksia, esimerkiksi tulevan talven aikana on tarkoitus järjestää Rautavaaran ja Varpaisjärven yrittäjien yhteinen keilailumatka Tahkolle. Säästöpankki Optia tarjoaa yritysasiakkailleen kokonaisvaltaista palvelua. Vahvuutenamme on se, että tunnemme paikalliset olosuhteet ja elinkeinoelämän tarpeet. Pystymme toimimaan ja tekemään päätöksiä joustavasti. Toteuttamiskelpoisten hankkeiden rahoituspäätökset tehdään paikallisesti ja nopeasti, toteaa Risto Hämäläinen Olemme paikallisena rahalaitoksena mukana yritysten realistisissa kehittämishankkeissa ja pohdimme erilaisia rahoitusvaihtoehtoja myös yhdessä muiden yrityskehitysorganisaatioiden ja rahoittajien kanssa. Haluamme jatkossakin omalta osaltamme olla edistämässä alueen elinkeinotoimintaa. Optia ei ole kiertänyt lainahanoja kiinni. Kun meille tulee yritysasiakkaita, joilla on selkeät toimintasuunnitelmat, järkevät investointitavoitteet, maksukykyä ja vakuudet kunnossa, lähdemme rahoittamaan ilman muuta. Säästöpankkiryhmän suurin pankki Vuonna 1883 perustettu Säästöpankki Optia on säästöpankkiryhmän suurin pankki. Optian 17 konttoria sijaitsevat Ylä-Savon talousalueella, Oulussa, Kempeleessä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Joensuussa, Kajaanissa, Torniossa, Rovaniemellä ja Kuusamossa. Olemme kulkeneet suuriin liikepankkeihin verrattuna vastavirtaan ja lisänneet viime vuosina konttorien määrää. Asiakkaita Säästöpankki Optialla on noin Pankki sai vuonna uutta asiakasta Säästöpankki Optia tarjoaa asiakkailleen kattavat maksuliikenteeseen, rahoitukseen, lainoihin, säästämiseen, sijoittamiseen ja omaisuuden hoitoon liittyvät palvelut. Lisäksi Säästöpankki Optian konttoreissa myydään mm. Sp-Henkivakuutus Oy:n vapaaehtoisia vakuutuksia ja Sp-Rahastoyhtiö Oy:n rahastoja ja varainhoitopalveluja. Vaikka olemme pienehkö konttori, meillä on kattava palveluvalikoima. Iisalmen konttorista asiakkaamme saavat halutessaan myös laki- ja notariaattipalveluja. Säästöpankki Optialla kohtuullisen myönteinen toimintavuosi Optian tase oli kesäkuun päättyessä 1 272,4 (1 135,5) miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisen vuoden kesäkuusta noin 12 prosenttia. Taseen kasvusta huolimatta pankin vakavaraisuussuhde vahvistui edellisvuodesta ollen 18,5 (18,1) prosenttia. Pankin alkuvuoden liikevoitoksi muodostui 9,0 (9,5) miljoonaa euroa ja voitoksi verojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen 5,7 miljoonaa euroa, joka on yhtä paljon kuin vuosi sitten. Luottojen kysyntä pysyi vilkkaana alkuvuoden aikana. Pankin kokonaisluotonanto ylitti miljardin euron rajapyykin. Omasta taseesta myönnettyjen ja välitettyjen lainojen kokonaismäärä oli kesäkuun lopussa 1 036,5 (968,8) miljoonaa euroa, joka on 7,0 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Pankin kokonaisvarainhankinta oli katsauskauden päättyessä 1 004,4 (893,3) miljoonaa euroa. Varsinaisten asiakastalletusten määrä oli 836,1 Tunnemme paikalliset olosuhteet ja elinkeinoelämän tarpeet. Pystymme toimimaan ja tekemään päätöksiä joustavasti ja pätevästi. Asiakkaamme, sekä yksityiset kansalaiset että yritykset, saavat meiltä kaikki tarvitsemansa pankki- ja vakuutuspalvelut kilpailukykyiseen hintaan. Me tunnemme asiakkaamme ja asiakkaamme tuntevat meidät, kertoo Rautavaaran Säästöpankki Optian konttorinjohtaja Risto Hämäläinen (832,0) miljoonaa euroa. Pankki laski toukokuussa liikkeelle joukkovelkakirjalainan yhdessä kolmen muun säästöpankin kanssa. Optian osuus emissiosta oli 38,5 miljoonaa euroa. Liikkeelle laskettujen sijoitustodistusten määrä oli kesäkuun lopussa 90 miljoonaa euroa. YRITYSMAAILMA 5 Säästöpankki Optia lyhyesti: vuotta historiaa - 17 konttoria, 157 työntekijää - Asiakasmäärä asiakasta, 5700 uutta asiakasta Vakavaraisuus 18,4 % - Liikevoitto 20,6 milj e, tase 1188,4 milj e - Luotot 968,8 milj e, talletukset 839,7 milj e Omaisuudenhallintapalvelujen valikoima laajentunut Risto Hämäläinen toteaa, että omaisuudenhallintapalvelujen valikoima on laajentunut merkittävästi. Kun aiemmin asiakkaat suosivat etupäässä säästö- ja talletustilejä sekä sijoitustalletuksia, nyt käytössä on paljon valinnanvaraa: esimerkiksi rahastoja, sijoitusobligaatioita, osakesijoituksia ja muita tuotteita. Asiakkaiden mahdollisuudet ovat lisääntyneet ja pankilta edellytetään paljon ammattitaitoa. Asiakkaat tekevät päätökset itse, mutta he arvostavat asiantuntemusta ja laadukasta neuvontaa näissäkin asioissa. Rahoituspalveluissa asiakkaat toivovat joustavuutta ja kahdenkeskistä, henkilökohtaista palvelua. Voimme sopia laina-asioista oman paikkakunnan konttorissa ja päätökset voidaan tehdä jouheasti. Siitä olemme saaneet asiakkailtamme myönteistä palautetta. Yritykset ovat nykyään investoinneissaan varovaisia, mutta poikkeuksiakin on. Vaikka taloudellinen tilanne on epävarma, yritysasiakkaillamme riittää uskoa tulevaisuuteen ja erilaisia hankkeita on vireillä. Matala viitekorkotaso vaikuttaa siihen, että raha on investointien kannalta kohtuullisen edullista. Kehittyneet välineet myös sähköiseen palveluun Sähköisten pankkipalveluiden käyttö on yleistynyt niin yrityksissä kuin yksityishenkilöidenkin keskuudessa. Säästöpankkiryhmällä on kehittyneet välineet myös sähköiseen palveluun. Nykytekniikalla tapahtuva asiointi täydentää pankin muuta palvelutoimintaa. Näemme asiakkaitamme säännöllisesti edelleen. Kun yhä suurempi osa pankkitapahtumista tapahtuu verkkopankin kautta, pankin neuvontapalveluiden rooli korostuu. Esimerkiksi lainahakemuksia tehdään runsaasti verkkopankin kautta. Saamme tiedot etukäteen ja pystymme valmistautumaan neuvotteluihin ja päätöksentekoon hyvin pohjatiedoin. Kuopiontie 28, Rautalampi puh Meiltä myös yrityslahjat, mm. Säästöpankki Optia on paikalliset olosuhteet ja yrittäjän arjen tunteva suomalainen ja vakavarainen säästöpankki. Tarjoamme käyttöösi asiantuntemuksemme, vankan kokemuksemme yritysrahoituksesta, laadukkaat maksuliikennepalvelut sekä myös rahoitusyhtiöpalvelut. Tervetuloa tyytyväiseksi asiakkaaksemme! sekä upeat joulukukkatervehdykset Yllättävän ihana kauppa!

6 6 YRITYSMAAILMA Tulilyhty toimii lasten, nuorten ja perheiden tukena Rautavaaralla toimiva Tulilyhty Oy tarjoaa monipuolisia lastensuojelun asumispalveluita ja toimii lasten, nuorten ja perheiden tukena erilaisissa elämäntilanteissa. Toimintaan kuuluvat myös sijoitettujen ja avohuollossa olevien lasten perhekuntoutus, perheterapia, sosiaalipäivystys ja työnohjaus. Tulilyhdyssä on yli 20 asiakaspaikkaa lapsille ja nuorille, perhekuntoutuksen paikkoja sekä itsenäistymisasuntoja. Pyrimme kehittämään toimintaamme asiakkaiden ja kuntien sosiaalitoimen tarpeiden mukaisesti. Sosiaalitoimet arvostavat Tulilyhdyn avointa toimintatapaa, tiedotamme säännöllisesti toiminnastamme ja pyrimme läheiseen yhteistyöhön, toteaa Tulilyhdyn toimitusjohtaja Marianna Kauhanen. Moniammatillinen työyhteisö Tulilyhdyn yksiköiden henkilökunta muodostaa vahvan moniammatillisen työyhteisön. Yritys työllistää yli 30 eri alojen ammattihenkilöä. Yrityksessä työskentelee mm. sairaanhoitajia, lähihoitajia, sosionomeja, lasten- ja nuorten erityisohjaajia, nuoriso- ja vapaaajanohjaajia sekä emäntä. Erityisosaajiin kuuluvat päihdesairaanhoitaja ja perhetyönohjaaja sekä psykoterapeutti. Työtekijöillämme on monenlaisia koulutustaustoja ja siitä on paljon hyötyä, koska työssämme tarvitaan monipuolista ammattitaitoa ja laaja-alaista TULILYHTY OY ammattitaidolla ja osaamisella sijaishuoltoa kriisisijoitus perhekuntoutus/perhesijoitus turvakoti ensikotipalvelu tuki-/itsenäistymisasuminen jälkihuollonpalvelut vanhemmuuden arviointi terapia- ja työnohjauspalvelut avohuollonperhetyö ammatillinen tukihenkilöpalvelu osaamista. Kun eri alojen ammattilaiset työskentelevät yhdessä, asiakkaamme hyötyvät siitä, toteaa Tulilyhdyn lastensuojeluyksikön johtaja Kirsi Huusko. Kun Tulilyhdystä sisältä löytyy mahdollisimman laajaa asiantuntijuutta, asiakkaiden hoito ja kuntoutuminen nopeutuu ja sijoitusajat lyhenevät, kertoo Marianna Kauhanen. Avoin, kannustava ja keskusteleva työilmapiiri Vastaavat ohjaajat Riikka Jokinen ja Satu Korhonen kertovat, että Tulilyhdyssä on avoin, kannustava ja keskusteleva työilmapiiri. Hyvässä työilmapiirissä voidaan turvallisesti pohtia eri näkökulmia työhömme. Kaikille ei aina tule mieleen se tosiseikka, että vuorokauden valveillaoloajastamme vietämme työpäivinä usein työkavereittemme kanssa enemmän aikaa kuin kotona perheittemme kanssa. Siksi ei olekaan sama miten ja millaisessa porukassa tätä yhdessäoloaikaa käytämme, sanoo Riikka Jokinen. Työyhteisömme henkilökunta on monitaitoinen ja hyödynnämme jokaisen erityisosaamista asiakassuhteissamme ja toimimme asiakaslähtöisesti. Työtämme selkeyttävät vastuualueet, jotka on jaettu työntekijöiden kesken. Ilmapiiriltään työyhteisömme on lupsakka ja reilu. Teemme työtä yhdessä ja tuemme toisiamme työssämme, mikä on tärkeää työssä jaksamisessa, toteaa Satu Korhonen. Tulilyhdyn yksiköt Tulilyhty Oy:n yksikköjä ovat lastensuojelulaitos LAKOTA, TATANKA, joka on erikoistunut avohuollon tukitoimina järjestettäviin palveluihin sekä sijaishuollon tarpeessa oleville, huostaan otetuille tai avohuollon tukitoimia tarvitseville alle 18-vuotiaille tarkoitettu WAKAN TANKA. Lisäksi Tulilyhdyn toimintaan kuuluu avohuollon perhetyö, joka on suunnattu erilaisissa elämäntilanteissa tukea tarvitseville perheille. Perhekuntoutusyksikkö Tatanka Tatanka on perhekuntoutusyksikkö, joka sijaitsee lastenkoti Lakotan ja Wakan Tankan kanssa samassa pihapiirissä pienkerrostalossa. Tatankassa on neljä perhekuntoutusasuntoa sekä turvakoti kriisisijoitusta varten ja lisäksi kaikkien yksiköiden yhteisiä oleskelu- ja harrastetiloja. Tatankassa perheiden kanssa työskentelee seitsemän sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, ostopalveluna hankitaan psykiatrin ja psykologin palvelut. Tehtävämme on erilaisissa elämäntilanteissa olevien perheiden tukeminen ja ohjaaminen, perheen tuen tarpeen arviointi kokonaisvaltaisesti sekä tukipalvelujen suunnittelu ja järjestäminen. Kuntoutusta tehdään tiiviissä yhteistyössä sosiaalitoimen, perheiden ja perheiden kuntoutuksesta vastaavan työryhmän kanssa, kertoo Tatanka perhekuntoutuksen vastaava ohjaaja Riikka Jokinen. Tavoitteena perhekuntoutuksessa on luoda palvelukokonaisuus joka auttaa perhettä myös tulevaisuudessa. Perhekuntoutusjakso koostuu ympärivuorokautisista kuntoutusjaksoista ja tarpeenmukaisesta tuesta perheen kotona. Kuntoutuksen kesto ja laajuus sovitaan perheiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Menetelminä käytämme mm. perhe- yksilökeskusteluja, perheterapiaa, päihdekeskusteluja, perheterapiaa ja päihteettömyyden seurantaa. Perhetyö on olennainen osa Tulilyhdyn toimintaa Satu Korhonen työskentelee Tulilyhdyssä perhetyön vastaavana ohjaajana Työhöni kuuluu huolehtia, että perhetyön palvelut toteutuvat sovitusti asiakkaiden luona. Vastaavan toimenkuvaan kuuluu myös huolehtia säännöllisten tiimipalavereiden toteutumisesta sekä palvelun kehittämisestä Teen myös itse avohuollon perhetyön käyntejä ja toimin Tulilyhdyn lastensuojeluyksiköissä ohjaajana tarpeen mukaan, hän kertoo. Avohuollon perhetyö on suunnattu erilaisissa elämäntilanteissa tukea tarvitseville perheille. Tuen tarve voi olla esim. keskustelu- tai ohjausapu perheen arjessa tai tuki koulunkäynnin sujumiseen. Työskentely tapahtuu enimmäkseen asiakkaiden kotona. Suunnitelmallisen työskentelyn alussa luodaan tavoitteet ja työskentelyä arvioidaan säännöllisesti. Yhteistyö sosiaalityöntekijän kanssa on myös tärkeää, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaille parhaan mahdollisen tuen. Pääasiallinen tavoite on tukea asiakasta ja työskennellä niin, että pääsemme asetettuihin tavoitteisiin. Työskentelyssä on tärkeää luottamuksellisen suhteen luominen asiakkaaseen. Pyrimme tarjoamaan laadukasta työtä. Ennalta ehkäisevä perhetyö tuottaa hyviä tuloksia Satu Korhonen toteaa, että avohuollon perhetyön merkitys on tärkeä etenkin ennaltaehkäisevässä työssä. Silloin pystymme puuttumaan ongelmiin varhaisemmassa vaiheessa. Varhainen puuttuminen voi parhaimmillaan estää sijoitusprosessin ja on monella tapaa edullisempi vaihtoehto yhteiskunnalle. Lisäksi kotiin annettava apu on myös mielekkäämpää asiakkaalle. Satu Korhosen mukaan perhetyöstä tekee mielenkiintoista yhteys ihmisiin ja tieto siitä, että pystyy auttamaan ihmisiä heidän ongelmissa. Ihmisten kanssa työskentely on vaihtelevaa ja jokainen päivä on erilainen. Onnistumisen kokemukset, joita saa kun pystyy auttamaan asiakkaita, tuovat uutta jaksamista ja intoa työhön. Toimitusjohtaja Marianna Kauhanen puh Johtaja Kirsi Huusko puh Tulilyhdyn vastaavat ohjaajat: Satu Korhonen, Niko Haatanen, Mika Mustonen ja Riikka Jokinen. Toritie Siilinjärvi Puh. (017) LAPINLAHDEN TILI Oy Kirjanpidot Palkanlaskenta Veroasiat Yritysten perustaminen Puh Fax (017) Asematie 8, LAPINLAHTI

7 Hyvä ergonomia edistää työhyvinvointia ja tuo säästöjä YRITYSMAAILMA 57 Avaintieto Oy toimitusjohtaja Kim Lönnqvist (oikealla) ja myynti/markkinointivaraavaa Lucas Lönnqvist (vasemmalla) RollerMouse RED RollerMouse uusin ja paras ergohiiri koskaan, Nautit työstä ja voit paremmin kun vapaasti voit vaihdella työasentoa, kaikki hiiren toiminnot ovat suoraanedessäsi. RollerMouse on helppo käyttää ja erittäin tarkka soveltuu lähes kaikille, hiiri kytketään suoraan ilman ajureita sekä PC että Mac ympäristöön. Löytyy RED, RED+ leveämmällä rannetuella ja REDA kyynärtuella (kuvassa). Työergonomian ammattilainen Kim Lönnqvist suosittelee kaikkia toimistotyöntekijöitä ottamaan ergonomian ja työhyvinvoinnin vakavasti. Yksi sairauspäivä maksaa keskimäärin 350. Jo pienikin parannus työpisteen ergonomiaan edistää työhyvinvointia ja säästää sairaskulukustannuksissa. AVAINTIETO OY:N tuoterepertuaari perustuu ongelmien ratkaisemiseen, joista yleisimmät ovat rannevaivat sekä selän ja niskahartia-alueen kipu. On todettu, että istuminen tietokoneen ääressä sekä hiiren käyttö ovat yleisiä syitä rasitukselle. Ihmistä ei ole luotu istumaan, mutta toisaalta toimistotyössä sitä on vaikea välttää. Tästä syystä olemme yrittäneet löytää parhaat mahdolliset ergonomiaratkaisut hyvinvoinnin ylläpitämiseen, toimitusjohtaja Kim Lönnqvist kertoo. YRITYKSEN YDIN on keskihiiri, Roller- Mouse, jonka tarkoitus on ehkäistä hyvin yleinen hiirikäsivaiva. Samalla työskentelyasento paranee, mukavoittaen ja nopeuttaen työtä. RollerMouse asetetaan näppäimistön eteen, ja sillä ohjataan hiiren liikkeitä ohjaustangon avulla. Yrityksen maahantuomat RollerMouse RED ja RED+ ja REDA edustavat uusinta ja viimeisintä tekniikka jota Lönnqvist kehuu parhaaksi hiireksi koskaan. RED on otettu vastaan yli odotusten, helpon omaksumisen ja helppokäyttöisyyden ansiosta Rollermousien suosio on noussut entisestään. Tuotteita suosittelevat työterveysammattilaiset lähes kaikille tietokoneen käyttäjille. On ilo todeta, että RollerMouse RED: in suosio on nyt myös saavuttamassa CAD ja MAC käyttäjät mistä palaute onkin ollut erittäin positiivinen. RollerMouse on todella laadukas tuote ja sen elinikä on moninkertainen verrattuna tietokoneeseen, sanoo Kim Lönnqvist ja lisää vielä, että Avaintieto Oy on tukemassa uutta lastensairaalaprojektia. Jokaisesta 2014 toimittamastamme RollerMouse hiirestä lahjoitamme 1 / kpl lastensairaalaprojektille. TS-tietosuojat auttavat pitämään tiedot itselläsi, Onko sinulla epävarma tunne siitä, että joku vilkuilee näytöltäsi mitä puuhailet? Poista tämä ongelma TS-tietoturvasuojilla. suojat soveltuvat lähes kaikkiin näyttöihin.. Lisäksi parannat värien kontrastia, ja suojaat näyttöäsi naarmuuntumiselta. ISTUMAONGELMIEN ratkaisuun Kim ja markkinointivastaava Lucas Lönnqvist nostavat muutamat tuotteet; Soft satulatuolin sekä aktiivituolit Active ja Air Balance. Satulatuoli sisältää memory foamia. Tämä täyte muokkautuu istujan takamuksen mukaan ja on näin mahdollisimman monelle mukava istua ja käyttää. Aktiivituolit on luotu estämään pitkään paikalla istumisen aiheuttamat selkäkivut. Istuessa aktiivituolit mahdollistavat täyden liikkumisen vahvistaen selkä- ja vatsalihaksia sekä parantaen verenkiertoa. YRITYKSELLÄ ON kahdeksan vankan kokemuksen omaavaa työntekijää. Myynti tapahtuu koko maan kattavan jälleenmyyjäverkoston kautta ja tarkoitus on, että loppuasiakas saa tuotteet tutulta ja turvalliselta toimittajalta. Avaintieto Oy:n pitkä kokemus alalta ja yhteistyö työfysioterapeuttien kanssa toimivat vahvana pohjana tuotteiden kehittämisessä. Kim kehuu myös työntekijöitään kertomalla heidän olevan intoa täynnä ja valmiita palvelemaan asiakkaita. Olemme onnellisia, kun käyttäjät saavat apua tuotteistamme ja tyytyväinen asiakas tuo lisäarvoa yritykselle. OSOITTEESTA löydätte tuotevalikoimamme. Jälleenmyyjinä ovat toimistotarvikeliikkeet, tietokone- ja IT-ratkaisutoimittajat, kalustetoimittajat sekä ergonomiayritykset kautta maan. Active Balance tuoli parasta lääkettä selälle, istumalla saat liikuntaa ja verenkierto paranee, selkä saa tarvittavaa liikettä jolloin vaivat vähenee, syvät vatsalihakset aktivoituu kroppa kiinteytyy ja voit paremmin. Linnanherrankuja 16, Helsinki Puh: (09) Fax: (09) Lumie LED Työpiste-/hoitovalaisin valaisimessa säädät hipaisunäppäintä koskettamalla työvalosta kirkasvaloksi (luokiteltu Medical device, terveystuotteeksi), valaisimen valoa voit säätää aina sopivaksi tarpeesi mukaan, Lumie LED valaimet säästävät sähkölaskuissa ja antavat värinättömän ergonomisen valaistuksen työpisteeseen.

8 8 YRITYSMAAILMA Maaningan kunta uskoo yritystoiminnan kehittymiseen Kuntaliitos Kuopion kanssa tuo lisää resursseja yrityspalveluihin Maaninka on kuntaliitoksen myötä siirtymässä osaksi Kuopiota ensi vuoden alussa. Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma arvioi, että muutos voi vaikuttaa myönteisesti elinkeinoelämän kehittymiseen ja yritystoiminnan edellytyksiin. Maaninka on suosittu asuinkunta. Kunnan peruspalvelut ovat kunnossa, asukkaille on tarjolla väljiä tontteja hyviltä paikoilta ja asumisviihtyisyyteen on panostettu muutenkin. suunnitelmis- sa on sovittu, Yhdistymis- että Kuopion yrityspalveluista yksi henkilö ottaa hoitaakseen Maaningan alueen yrityskentän ja myös toimii kunnassa. Olemme aiemminkin tehneet yhteistyötä Kuopion kaupungin ja alueella toimivien elinkeinoelämää edistävien organisaatioiden kuten Kuopion Seudun uusyrityskeskuksen, Pohjois-Savon ELYkeskuksen ja Finnveran kanssa, joten uskon, että maaninkalaisten yrityspalvelut ovat kunnossa tulevaisuudessakin. Haluamme tukea ja kannustaa sekä aloittavia että toimintaansa kehittäviä yrityksiä. Kuntaliitoksen jälkeen käytössä on enemmän resursseja yrityspalveluiden toteuttamiseen. Kuntalaisten palvelut turvataan Kuntaliitoksen tavoitteena on turvata kuntalaisille laaja ja korkeatasoinen palvelutarjonta myös tulevaisuudessa ja lisätä kunnan houkuttelevuutta sekä asuin- että yrityspaikkakuntana. Maaninkalaisten kannalta olennaisinta lienee se, kuinka heitä koskettavat kuntapalvelut pystytään tulevaisuudessa hoitamaan. Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa nykyään ostopalveluina Kuopion kaupunki ja toiminta jatkuu samalla sapluunalla myös kuntaliitoksen jälkeen. Pienyritysten kunta reagoi yritysten tarpeisiin Maaninka on pienyritysten kunta. Täällä on paljon hyviä perheyrityksiä, joista merkittävä osa toimii palvelualoilla tai matkailun, rakentamisen tai korjaamotoiminnan parissa. Kunta ja yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä. Esimerkiksi Maaningan Yrittäjien kanssa järjestämme säännöllisesti neuvonpitoja ja tarvittaessa kokoontuu elinkeinoryhmä, joka tuo laajempaa pohjaa elinkeinoasioiden käsittelyyn. Timo Kiviluoman mukaan Maaningan vahvuuksia yritystoiminnan kehittämisen kannalta ovat yritysmyönteinen ilmapiiri ja joustava elinkeinopoliittinen päätöksenteko. Pyrimme mahdollisuuksiemme mukaan reagoimaan yritysten toiveisiin ja tarpeisiin. Esimerkkinä voisi mainita, että meillä on nyt menossa osana yleiskaavoitusprosessia yritysalueen kaavoitus Käärmelahteen. Alue sopii erityyppisten yritysten käyttöön. Kaavoitusprosessi saataneen loppuun tänä vuonna. Maaningan kunnalla on myös tarjota hyviä rakennuspaikkoja yrityksille Sinisen Tien varrelta. Myös logistiikka toimii: kunnasta nopeat yhteydet lentokentälle ja rautatieasemalle. Laajakaistayhteydet kattavat kunnan alueen lähes kokonaan. Maaningalla on hyvä asua, elää ja yrittää Maaninka on turvallinen, maaseutumainen pitäjä, jossa ihmisten on hyvä asua, elää ja Maaninka on kuntaliitoksen myötä siirtymässä osaksi Kuopiota ensi vuoden alussa. Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma arvioi, että muutos voi vaikuttaa myönteisesti elinkeinoelämän kehittymiseen ja yritystoiminnan edellytyksiin. Haluamme tukea ja kannustaa sekä aloittavia että toimintaansa kehittäviä yrityksiä. Kuntaliitoksen jälkeen käytössä on enemmän resursseja yrityspalveluiden toteuttamiseen. yrittää. Syvää Maaninkajärveä ympäröi elävä maaseutu. Laajat viljelykset ja historialliset paikat sekä rakennetut miljööt kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemakokonaisuuteen. Kunta on luonnonläheinen, virikkeellinen ja vakaa ympäristö niin yrityksille kuin asukkaillekin. Kunnan peruspalvelut ovat kunnossa, asukkaille on tarjolla väljiä tontteja hyviltä paikoilta ja asumisviihtyisyyteen on panostettu muutenkin, toteaa Timo Kiviluoma Maaninkalaiset käyvät paljon töissä Kuopiossa ja ympäristökunnissa. Kunnan työpaikkaomavaraisuus on maakunnan alhaisimpia. Olemme suosittu asuinkunta, ihmiset haluavat asua täällä ja käydä töissä kauempanakin. Täältä käydään töissä Kuopiossa, Siilinjärvellä, Lapinlahdella ja Keiteleellä. Meillä on asuinkuntastrategia, jossa panostettu asumiseen ja kehitetty taajamia. Maaninka on turvallinen, maaseutumainen pitäjä, jossa ihmisten on hyvä asua, elää ja yrittää. Luonto on Maaningan vetovoimatekijä.

9 Kuopion A-Kuivaus muutti Vuorelaan runsas kaksi vuotta sitten toimipiste nyt myös Maaningalla YRITYSMAAILMA 9 Kuopiossa toimiva A-kuivauksen toimipiste on toiminut nyt runsaat viisi vuotta ja moninkertaistanut työmääränsä ja työntekijämääränsä tänä aikana. Rauno Kumpulainen on varsin tyytyväinen kuluneeseen aikaan. Nyt työntekijämäärämme on kuusi miestä, joista neljä on erilaisissa remonttihommissa ja kaksi kuivauspuolella. Tämä on mielestäni merkittävä saavutus, sillä valtakunnalliset toimijat ovat tulleet myös tänne Savoon, Kumpulainen totesi. Olemme alkaneet tulla tutuiksi täälläpäin ja hyvä palvelu on tuonut lisää asiakkaita. Pyrimmekin tekemään aina kaiken viimeisen päälle, Kumpulainen jatkoi. Rauno Kumpulainen Henri Laukkanen Otimme ohjelmaamme myös remontoinnin, sillä kysyntää tuntui alalla olevan. Asiakaskuntanamme ovat yksityiset, mutta myös muun muassa Siilinjärven Kotipolku, Niiralan Kulma, jossa työmaat ovat näinä päivinä alkamassa. Vakuutusyhtiöistä esimerkiksi Lähi Tapiola on asiakkaitamme samoin kuin kuivaussopimus IF:n kanssa on allekirjoitettu, Kumpulainen kertoi. Vuorelan lisäksi toimipiste myös Maaningalla Meillä on neliöitä Vuorelassa noin 200, kun niitä vanhassa paikassa oli noin 70. Osoitteemme on nyt Nikkarintie 2, Vuorela. Maaningan toimipistettä vetää Henri Laukkanen. Henrin saa kiinni puhelinnumerosta tai s-postitse Hyvät miehet kaiken A ja O Kumpulainen kiittelee työntekijöitään onnistuneista kohteista. Kyllä minulla on ollut onni saada erinomainen työporukka. Se ei mieti, mihin tänään lähdetään ja onko työ tänään vähän likaisempaa. Olemme jakaneet vastuuta työntekijöille ja annamme myös kiitosta. Onnistumisista tulee aina hyvä mieli. Onhan tosiasia, että milloin työntekijä on tyytyväinen, niin myös yrityksellä menee hyvin, Kumpulainen totesi. Vesivahingot otettava vakavasti jo alkumetreillä Vesivahinkojen tavallisimmat aiheuttajat ovat putkivuodot ja astianpesukoneet. Myös pyykinpesukoneet sekä märkätilojen pinnoiterikoista johtuvat roiskevesivauriot aiheuttavat jonkin verran vahinkoja. A-Kuivaus Oy tarjoaa asiakkaalleen kattavan palveluvalikoiman kaikkiin vesivahinkotilanteisiin. Kartoitamme kosteusvahingon syyn, teemme tarvittavat korjaustoimenpiteet sekä kuivaamme kostuneet rakenteet. Tänä vuonna olemmekin tehneet huomattavasti enemmän pienempiä korjaus- ja saneeraustöitä kuin aikaisemmin. Koko vuosi on ollut täystyöllisyyden aikaa, Kumpulainen iloitsi. Rauno Kumpulainen taustoittaa, että vesivaurioita ei tapahdu ainoastaan vanhoissa kiinteistöissä, vaan riskialttiita ovat kaikki paikat, joissa vettä siirretään putkien välityksellä. Kiinteistön ikä vaikuttaa kuitenkin olennaisesti siihen, miten kosteusvauriot tavallisimmin tapahtuvat ja kuinka niitä voidaan korjata. -60 ja -70- luvun putkiston kannattaa tarkastuttaa huolella Esimerkiksi 70-luvun omakotitaloissa märkätilojen rakenteet ovat hyvin erilaisia kuin 90-luvulla rakennetuissa taloissa, joissa vesivahingot voidaan hoitaa lähinnä uudelleen pinnoittamalla. Vielä 80-luvulla talorakentamisessa käytettiin muovia, mutta sen jälkeen muovin käyttö on alapohjissa vähentynyt, ja kosteusvauriot kastelevat usein talon betonilaatan. Lisäksi vesivahingon riski kasvaa putkien iän myötä. Joissakin kiinteistöissä on vieläkin käytössä 60-luvun putkia, vaikka jo 70-luvulla asennetut vesiputket kannattaisi tarkastaa huolellisesti, Kumpulainen opasti. A-Kuivaus Oy selvittää kostumisen tai vesivahingon syyn ja kartoittaa tarvittavat korjaustoimenpiteet Kokemus on tällä alalla korvaamaton etu. Esimerkiksi putkivuotoja selvitettäessä voi jo rakennuksen iästä päätellä paljon sitä, missä vuoto todennäköisesti on tapahtunut. Kokemuksen lisäksi vuotopaikannuksissa auttavat lämpökamera, kosteusmittarit sekä kuuntelulaitteet, alalla 20 vuotta ollut Kumpulainen kertoi. Perusmittauskalusto on pysynyt hyvin samanlaisena kuin 20 vuotta sitten, mutta erilaisten mittareiden käyttö on yleistynyt, Kumpulainen jatkoi. Kumpulainen lisää, että vaikka alan välineistö on parantunut vuosien aikana jonkin verran, ei itse työ ole muuttunut miksikään. Betonilaatan kuivumista ei voi nopeuttaa kuin lämpötilaa nostamalla. Ennen sitä saatettiin lämmittää vaikkapa toholla, nykyään apuna ovat infrapunalämmittimet. Lisä-/Yhteystiedot: A-Kuivaus Oy Nikkarintie 2, Vuorela Rauno Kumpulainen Puh A-Kuivaus Oy tarjoaa: * Kosteuskartoitukset ja -mittaukset * Vesivahinkojen kuivaukset * Irtoveden poisto * Lämpökuvaukset * Otsonointi * Vuodon haku * Rakennusaikainen kosteudenhallinta * Muut rakenteiden ja ilman kosteuteen liittyvät työt * Remontointi Tavallisimpia rakenteiden ja tilojen kastumiseen johtavia syitä ovat: * Putkivuodot (käyttövesi-, lämmitys- ja viemäriputkivuodot) * Astianpesukonevuodot sekä pesukoneen letkuvuodot * Rakennuksen ulkopuoliset vedet * Lattiakaivojen vuodot * Kattovuodot * Rakennusvirheet

NÄKÖKULMIA MAATILAN RAHOITUKSEEN Maatilan omistajanvaihdos tilaisuus Lapinlahti Juha-Antti Puurunen

NÄKÖKULMIA MAATILAN RAHOITUKSEEN Maatilan omistajanvaihdos tilaisuus Lapinlahti Juha-Antti Puurunen NÄKÖKULMIA MAATILAN RAHOITUKSEEN Maatilan omistajanvaihdos tilaisuus 21.11.2016 Lapinlahti Juha-Antti Puurunen SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ 23 itsenäistä säästöpankkia joilla konttoreita yli 160 kunnassa Rovaniemi

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

ASKELMERKKI. Intensiivinen avoperhekuntoutus.

ASKELMERKKI. Intensiivinen avoperhekuntoutus. ASKELMERKKI Intensiivinen avoperhekuntoutus www.askelmerkki.fi Avoperhekuntoutus kannattaa aina Suomi on johtavia maita Euroopassa sijoitusten määrässä. Me haluamme auttaa ehkäisemään ja lyhentämään sijoituksia,

Lisätiedot

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Julkaistu 12.10.2012 Hevosalan yhteistyöseminaarissa Ypäjällä Hevostalouden tulevaisuuden näkymiä ja kehittämiskohteita Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA

LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 17.2.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 3 2. TOIMINTA-AJATUS/PERUSFILOSOFIA 3 3. STRATEGISET TAVOITTEET JA TAVOITELTAVAT HYÖDYT SEKÄ RISKIT 3 4.

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

Lapin ensi- ja turvakoti ry

Lapin ensi- ja turvakoti ry Lapin ensi- ja turvakoti ry Turvakotipalvelut Työkokous lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyen 25.2.2016 Turvakotilaki Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalveluiden tuottajalle

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

ASKELMERKKI. Ammatillinen tukihenkilötyö. www.askelmerkki.fi

ASKELMERKKI. Ammatillinen tukihenkilötyö. www.askelmerkki.fi ASKELMERKKI Ammatillinen tukihenkilötyö www.askelmerkki.fi Ongelmista tavoitteisiin Askelmerkin ammatillinen tukihenkilötyö on aina yksilöllistä ja tapauskohtaisen tarpeen mukaan rakennettua työtä. Tärkeää

Lisätiedot

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto TREDU lukuina Yksi Suomen suurimpia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä Opiskelijoita

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala)

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijoiden vastauksia PKSSK:n toimintaan liittyen: 14. Tukiko PKSSK:ssa järjestetty alkuperehdytys ja vastaanotto harjoitteluun tuloasi? 15. Oliko harjoitteluyksikössä

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työelämään Seminaari Oulussa Oili Ojala työhyvinvointipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työelämään Seminaari Oulussa Oili Ojala työhyvinvointipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työelämään Seminaari Oulussa 12.10 2013 Oili Ojala työhyvinvointipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri PPSHP / Ojala Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ Tuija Vidgren 23.2.2015 GeroMetro verkosto (Socca) Käytäntötutkimuksen päivässä esittelemässä vanhustyöhön liittyviä

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke

Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke 2014-2016 Pohjois 2 Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke 2014-2016 Pohjois-Suomessa on tehty lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden kehittämistyötä vuodesta 2008 alkaen

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi Säästöpankki

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi Säästöpankki SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016 - Säästöpankki SUOMEN VANHIN PANKKIRYHMÄ - OSA YHTEISKUNTAA JO YLI 190 VUOTTA Ensimmäinen Säästöpankki Turkuun 4.1.1823 Perustettiin vähävaraisia varten, opetti säästäväisyyttä

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 Suomen ruotsalainen kansanpuolue on sinun äänesi tasa-arvoisen Suomen puolesta. Me työskentelemme kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta?

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Keski-Pohjanmaan keskussairaalan nuorisopsykiatrian yksikkö Psykologi Jaakko Hakulinen & sosiaalityöntekijä Riitta Pellinen 1 Nuorisopsykiatrian yksiköstä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä Forssa 14.6.2010 Esityksen sisältö: Hevosharrastuksen merkitys Kunnalle Harrastajille/perheille Hevosyritys

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Ketään ei saa jättää yksin

Ketään ei saa jättää yksin Ketään ei saa jättää yksin Valtakunnalliset Lastensuojelun perhehoidon päivät 13.11.2014 VOIKUKKIA 2014 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja Sininauhaliitto KETÄÄN EI SAA JÄTTÄÄ YKSIN 1. Kokemuksia

Lisätiedot

Ohjaamot Etelä-Savossa. Valtakunnallinen Ohjaamo-viikko

Ohjaamot Etelä-Savossa. Valtakunnallinen Ohjaamo-viikko Ohjaamot Etelä-Savossa Valtakunnallinen Ohjaamo-viikko 25. 31.1.2016 Mitä ovat Ohjaamot? Osa nuorisotakuuta: alle 30-vuotiaille 1) itsenäinen elämä 2) mahdollisuus työhön tai koulutukseen 3) ammattitaito

Lisätiedot

Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa

Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa Finnanest sairaalakierroksella Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa On kulunut alle viikko siitä, kun olin mukana partiomatkalla, jossa haavoittui vakavasti kaksi ruotsalaista.

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä

Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TAKANA TULOKSEKAS VUOSI Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä Oma Säästöpankin markkina-asema jatkoi vahvistumistaan viime vuonna. Tahtotilamme jatkon suhteen on selkeä,

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS LAPE - lastensuojelun oppimisverkosto 12.9.2016, Kuopio Helena Saari Perhekeskusvastaava Tarja Juppi Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen vs.vastuualuepäällikkö 16.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKISSA KUULUU ASIAKKAAN ÄÄNI - Kun Säästöpankki menestyy, se pystyy jakamaan osan paikkakunnan hyvinvointia tukemaan, esimerkiksi erilaisiin

Lisätiedot

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Ismo Hiljanen KYKY -työkykyprosessin kehittämisohjelman tausta KYKY-hankkeen (työkykyprosessin kehittämisohjelma

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 Visio Toimintakykyisenä kotona Perustehtävämme Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita

Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015 Itä-Suomen

Lisätiedot

Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti

Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti MTK-yhdistysten pj-siht.päivät Itä-ja Keski-Suomi 2.2.2017 Eila Eerola Hallituksen kriisipaketista tukea hyvinvointityöhön

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta

Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta Tietoa Luumäen kunnasta Vajaa 5000 asukasta 3000 vapaa-ajan asuntoa Useita kyliä, 2 isompaa taajamaa, hallinnollinen keskus

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutus tarjoaa Kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta diabeetikoille asiakaslähtöistä hoidonohjausta

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon koulutuspäivä

Suun terveydenhuollon koulutuspäivä Suun terveydenhuollon koulutuspäivä 12.11.2015 Ansa Sonninen, Terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Ansa Sonninen 12.11.2015 1 Sisältö 1 Sote-uudistus,

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ FANTASY FISHING on suomalainen kalastusohjelmapalveluihin ja ka sintehtyihin perhoihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa kalastusaktiviteetteja ja sen oheispalveluja yrityksille ja yksityisille henkilo

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 Säästöpankin vuotuinen tutkimus suomalaisten säästämisestä ja sijoittamisesta. Tutkimustulokset julkaistavissa kansainvälisenä Säästäväisyyspäivänä 31.10.2016 klo 9.30 HYVÄÄ KANSAINVÄLISTÄ

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Miten lasten- ja nuorisopsykiatria näkee tilanteen - mikä toimii ja mikä ei (hoito/hoidon koordinointi) Tarja Ukura lastenpsykiatrian el

Miten lasten- ja nuorisopsykiatria näkee tilanteen - mikä toimii ja mikä ei (hoito/hoidon koordinointi) Tarja Ukura lastenpsykiatrian el Miten lasten- ja nuorisopsykiatria näkee tilanteen - mikä toimii ja mikä ei (hoito/hoidon koordinointi) Tarja Ukura lastenpsykiatrian el Mikä puhuttaa eniten välimatkat olisivat lyhyemmät jos työntekijät

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot