Kokemäen koulun Työsuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemäen koulun Työsuunnitelma 2012-2013"

Transkriptio

1 Kokemäen koulun Työsuunnitelma Kokemäen kaupungin toimintaa ohjaavat arvot: asukaslähtöisyys yhteistyö kehittämishalukkuus, innovatiivisuus turvallisuus kestäväkehitys

2 Sisältö 1. Koulun yhteystiedot Koulun johto Koulun toiminnasta vastaava rehtori ja vararehtori Rehtorin toimenkuva Vararehtorin toimenkuva Johdon kouluttautumissuunnitelma Koulun toimintaa ohjaavat paikalliset suunnitelmat tai säädökset Koulurutiinien vuosikierto Työhyvinvoinnin edistäminen Henkilöstö Henkilöstön alais- ja yhteistyötaidot Opettajan tehtäväkuva Opettajan työaika Yhteissuunnitteluajan käyttö koulussa Luokanvalvojan toimenkuva Koulunkäyntiavustajan tehtävänkuva Koulunkäyntiavustaja opettajan sijaisena Työvuoroluettelo Työvuoroluettelon merkitys Työvuoroluettelon laatiminen Työvuoroluettelon suunnittelu ja tiedoksi antaminen Työvuoroluettelon muuttaminen Työajaksi luettava muu toiminta Vuosiloma Kasvatus- ja opetusosaston hierarkia avustajan näkökulmasta Perehdyttäminen Kehityskeskustelu Opettajat Koulunkäyntiavustajat Henkilöstökoulutussuunnitelma Työhyvinvointi Työhyvinvointikysely Veso-päivät Työnohjaus Koulutyön yleinen järjestäminen Työaika Oppituntien alkamis- ja päättymisajankohdat

3 4.3. Ruokailuajat Opetuksen yleiset järjestelyt Koulun opettajien opetustunnit Lukujärjestykset esioppilaiden lukujärjestys luokan lukujärjestys luokan lukujärjestys Välituntivalvonnat Toiminta- ja teemapäivät sekä koulun ulkopuolinen opetus Koulutyön ja sen laadun arviointi Arviointiaikataulu Taloudelliset resurssit Tuntikehyksen kehitys Tarvikemäärärahojen kehitys (toteuma) Oppilaspaikan hinta Kuljetusoppilaiden määrä Opetussuunnitelman toteuttaminen Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki Oppilashuollon järjestäminen Oppilashuoltoryhmän toiminta Oppilaan ohjaus Oppilaille tarjottu tuki Koulun johtopäätökset koulussa annetusta tuesta Koulukuljetus Ruokahuolto Hyvinvointikysely Osallisuus ja vaikuttaminen Kerhotoiminta Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet koulun toimintaan Kodin ja koulun yhteistyö Wilma Huoltajaillat Vanhempainvartit Vanhempainyhdistystoiminta ja siihen osallistuminen Fyysinen oppimisympäristö ja oppimisympäristön turvallisuus Kiusaamisen estämisen suunnitelma Liitteet Liite

4 1. Koulun yhteystiedot (koulukohtainen) 4

5 2. Koulun johto Koulun toiminnasta vastaa koulun rehtori. Rehtorin toimenkuvaa ohjaa kansallinen lainsäädäntö ja normit, sekä Kokemäen oma hallintosääntö. Johtamisessa noudatetaan hyvän hallinnon mukaisia toimintatapoja. Opetustoimen ja koulun johdon keskeisenä tehtävänä on edistää perusopetuksen arvopohjan ja koulun perustehtävän toteutumista sekä luoda hyvät puitteet opettamiselle ja oppimiselle. Johtamisessa on keskeistä myös tunnistaa työyhteisön kehittämishaasteet ja vahvuudet sekä kehittää pedagogiikkaan suuntautuvaa johtamista. Johdon on myös tärkeä seurata alaistensa työhyvinvointia (Työkyvyn tukemisen periaatteet) ja tukea alaisiaan. Henkilöstön rekrytointi, asioiden tiedottaminen, osaamisen kehittäminen, kannustava, osallistava ja vuorovaikutteinen toimintatapa, luottamuksen rakentaminen ja keskeisten sidosryhmien ja muiden hallinnonalojen kanssa tehtävä aktiivinen yhteistyö ovat tärkeitä johtamiseen kuuluvia tehtäväalueita. Rehtori vastaa koulun taloudenpidosta. Hänen tehtävänään on resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen yhdessä sivistysjohtajan kanssa kasvatus- ja opetuslautakunnan ohjeistuksen mukaan. Koulun johdon on tärkeä kehittää osaamistaan sekä ottaa selvää ajantasaisista valtakunnallisista koulutuspoliittisista tavoitteista ja kehittämislinjauksista sekä osallistua niiden rakentamiseen. 2.1 Koulun toiminnasta vastaava rehtori ja vararehtori Koulun rehtori: Koulun vararehtori: 2.2 Rehtorin toimenkuva Rehtori vastaa koulun toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. Tehtäväkokonaisuudet: - koulun tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen arvioinnista huolehtiminen - vuosittaisen työsuunnitelman laadinnasta vastaaminen - työjärjestyksen laadinta - henkilöstön työnjohdosta vastaaminen yhteistyössä siivoustyönjohtajan ja ruokahuoltopäällikön kanssa - koulun päivittäistoiminnasta vastaaminen - rehtorille toimintasäännössä osoitettujen päätösten tekeminen - hallinnon edellyttämät vuosittaiset toimenpiteet - oman koulun talouden seuranta - koulun oppilashuollosta vastaaminen 5

6 2.3 Vararehtorin toimenkuva (koulukohtainen) 2.4 Johdon kouluttautumissuunnitelma 2.5 Koulun toimintaa ohjaavat paikalliset suunnitelmat tai säädökset Suunnitelma Valmistunut Päivitetty Päivityksestä vastaa Valmiussuunnitelma 2010 Sivistysjohtaja Pelastussuunnitelma Rehtori Kriisisuunnitelma valmistuu 2012 Rehtori Toimintamalli uhka ja vaaratilanteissa 2010 Rehtori Kiusaamisen estämisen suunnitelma 2012 Rehtori Ohjaussuunnitelma 2010 Yhteiskoulun rehtori Oppilashuollon suunnitelma 2012 Yhteiskoulun rehtori Koulukuljetusperiaatteet 2006 Sivistysjohtaja Koulun järjestyssäännöt 2011 Rehtori Työkyvyn tukemisen periaatteet 2011 Työsuojelupäällikkö Toimintamalli häirinnän kitkemiseen 2012 Työsuojelupäällikkö Kotouttamissuunnitelma 2012 Krista Virtanen Perehdyttämissuunnitelma valmistuu 2012 Rehtori Tasa-arvo ja yhdenverataisuussuunnitelma 2012 Yhteistyötoimikunta Hallintosääntö 2012 Kaupungin valtuusto Kunnallinen OPS Kasvatus- ja opetuslautakunta Työsuunnitelma Rehtori 6

7 2.6 Koulurutiinien vuosikierto (koulukohtainen) Elokuu - Lukuvuoden suunnittelu(veso) - Työsuunnitelman läpikäynti - Arviointikohteen esilletuonti - Pelastus ym. suunnitelmien päivitys - Poistumisharjoitus - Avustajien työnkuvan päivitys - Kuljetuslistojen päivitys - Välituntivalvojalistan laatiminen - Syystiedoteprosessi käyntiin - Huoltajailtojen sopiminen - Oppilastietojen päivitys - Kerhotyön suunnittelu Syyskuu - Syystiedote jakoon - Työsuunnitelma koulutoimistolle - Oppilastilastot OHR-työn suunnittelu - Tet-oppilaat Tammikuu Helmikuu - Kevään jäsentely - Työhyvinvointikysely (henkilöstö) - Tulevan vuoden tuntiresurssi - Kouluun ilmoittautuminen Lokakuu - Käyttäytymisen arviointi - Talvikuljetuksien varmentaminen - Oppilaiden haastattelut (oppilaiden-ohjaus) - Lukuvuoden TYKY-toiminnan suunnittelu Maaliskuu - Tulevan vuoden rekrytointi (opettajat ja avustajat) - Oppikirjatilaus - Kehityskeskustelut - Seuraavan vuoden suunnittelua - Tulevan vuoden avustusresurssin kohdentaminen - Tulevan vuoden käsityövalinnat - A-saksan valinta 4 lk. Marraskuu - Vanhempien haastattelut - Joulujuhlan suunnittelu - Budjettitasapainon tarkistus Huhtikuu - Tarviketilaus - Kehityskeskustelu - Työjärjestyksien valmistelu - tutustumispäivät - Ensi vuoden kuljetusoppilaat - Siirtopalaverit - Budjettitasapainon tarkistus - Hymypatsas Joulukuu - Koulutuskatsaus (opetushenkilöstö) - Todistukset kuntoon - Arviointi - Joulujuhla - Mamu-tukiopetukset koulutoimistoon - S2-tukiopetukset koulutoimistoon - Tukiopetusten koonti koulutoimistoon Toukokuu - Arvioinnit - Työsuunnitelmatyön alustaminen - Työhaastattelut - Stipendien saajat - Mahdollisen kevätjuhlan suunnittelu - Tukiopetusten koonti koulutoimistoon 7

8 2.7 Työhyvinvoinnin edistäminen Johdon työhyvinvointia pyritään kehittämään rehtorien yhteistyötä lisäämällä. Tietoa pyritään jakamaan avoimesti ja erilaisten suunnitelmien valmistelussa käytetään rehtorien suunnitteluryhmää. Rehtorikokouksista osa pyritään järjestämään ns. listattomina kokouksina, jolloin rehtorit voivat keskustella yhdessä ajankohtaisista asioista. Lukuvuosittain järjestetään koko kasvatus- ja opetusosaston esimiespäivä. Johtajien tulee delegoida tehtäviä alaspäin. Delegointi tulee suorittaa niin, ettei se kuormita vain tiettyä osaa koulun henkilöstöstä. 8

9 3. Henkilöstö Kouluhenkilöstöön kuuluvat rehtorit, opettajat, erityisopettajat, koulunkäyntiavustajat, lasten- ja nuorten työntekijät. Tämän lisäksi koulun työyhteisöön kuuluvat koulun keittiössä työskentelevät henkilöt ja koulun siisteydestä sekä koulukiinteistöstä vastaavat henkilöt. Rehtori johtaa koulun työyhteisön toimintaa. Riittävä määrä päteviä ja sopivia opetushenkilöstöön kuuluvia henkilöitä mahdollistaa laadukkaan perusopetuksen. Opetushenkilöstön rekrytointia tulisi ohjata henkilöstösuunnitelma. Henkilöstön oma halu kehittyä työssään on keskeinen lähtökohta, kun halutaan pitää yllä opetushenkilöstön ammattitaitoa ja kehittää heidän osaamistaan. Koulutushakemukset jätetään koulun rehtorille, joka neuvottelun jälkeen puoltaa tai on puoltamatta koulutukseen osallistumista. Opettajien suhteen lopullisen päätöksen koulutukseen osallistumisesta tekee Kokemäellä sivistysjohtaja ja koulunkäyntiavustajien varhaiskasvatusjohtaja. Henkilöstön työhyvinvointi on kaupungille tärkeää. Vuosittain tehtävät työhyvinvointikyselyt, kehityskeskustelut esimiehen kanssa ja henkilöstökoulutussuunnitelmat edistävät työntekijän työhyvinvointia. Selkeät toimenkuvat edistävät lisäksi työssäjaksamista. Henkilöstön tehtävä on ilmoittaa työhyvinvointiin liittyvistä epäkohdista esimiehilleen ja pyrkiä omalla toiminnallaan edistämään yleisesti hyvää työilmapiiriä. Työantaja edustajineen pitää huolta siitä, että havaittuihin epäkohtiin puututaan. 3.1 Henkilöstön alais- ja yhteistyötaidot Alais- ja työyhteisötaitoihin sisältyvät esimerkiksi vuorovaikutustaidot, yhteistyökyky, halukkuus muutokseen, valmius ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä työtaidot. Näiden lisäksi työntekijän tulisi olla kiinnostunut kaupungin strategiasta ja arvoista ja hänen tulisi ohjata toimintaansa näiden mukaan. Alaisen tulee olla tietoinen omasta roolistaan työyhteisössä ja laajemmin koko kaupungin organisaatiossa. Hyvä alainen ei odota, että kaikki tarjotaan valmiina, vaan hän on valmis itse ottamaan asioista selvää ja kantamaan toiminnastaan vastuun. Työntekijöiden hyvät vuorovaikutustaidot auttavat koko työyhteisöä. Vuorovaikutustaitoisella on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omaan ja toisten työhön. Yhteistyökyky kollegoiden kanssa vaikuttaa lisäksi työn sujuvuuteen. Tähän liittyy myös vastuunotto työkaverista. Hyviin alaistaitoihin kuuluu jatkuva halu kehittää omaa osaamistaan, ja jotta ihminen pystyy kehittämään itseään, hänen tulee olla valmis ottamaan palautetta vastaan ja antamaan sitä. Palaute tulee antaa suoraan asianosaiselle. Selän takana puhuminen ei kuulu hyviin vuorovaikutustaitoihin saati sitten alaistaitoihin. Hyvä alainen suhtautuu muutoksiin positiivisesti. Hän pyrkii omalla toiminnallaan edistämään muutosprosessin etenemistä. 9

10 Työntekijän on myös hyvä muistaa huolehtia omasta urastaan itsekkäästi - jos tuntee jatkuvasti "uhrautuvansa" työpaikkansa puolesta, on hyvä pohtia avoimesti muita vaihtoehtoja - olisiko minun osaamiseni ehkä paremmin linjassa jonkin toisen koulun tai kaupungin kanssa? Vastuuta omasta työmotivaatiosta, työssä viihtymisestä ja urasta ei voi "ulkoistaa", ei edes omalle esimiehelle. 3.2 Opettajan tehtäväkuva Opettajan tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyisen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Tehtäväkokonaisuudet: - vastaa oppilaidensa opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta - osallistuu koulun oppilaiden kasvatukseen ja ohjaukseen - suunnittelee ja arvio omaa opetustaan ja opetusta tukevaa työtä (mm. yhteistyö koulunkäyntiavustajan kanssa) - toimii luokkansa ryhmänohjaajana tekemällä yhteistyötä koulun ja kodin välillä sekä osallistumalla moniammatilliseen yhteistyöhön - arvioi oppilaidensa kehittymistä - osallistuu koulun arviointi- ja kehittämistyöhön - huolehtii tarvittaessa toisen opettajan tehtävistä (OVTES) - huolehtii osaltaan opetus- ja kasvatustyöhön liittyvästä järjestyksestä ja turvallisuudesta - kehittää omaa ammattitaitoaan Opettajan työaika Opettajan työaika on määrätty kunnallisessa opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa. Opettajan on syytä kiinnittää erityistä huomiota osion B liite 1 peruskoulu kuudenteen pykälään, jossa määrätään opettajien yhteissuunnittelutyöaika. OAJ yhdessä KT:n kanssa määrittelee yhteissuunnitteluajan soveltamisesta seuraavasti: Yhteissuunnittelu on opettajan opetustuntien ulkopuolella tehtävää koulun kehittämistyötä esim.: yhteistyö oppilaiden huoltajien kanssa, koulun kasvatustyön suunnittelu, koulun toimintaan liittyvien tapahtumien, juhlien, retkien ym. suunnittelu yhteistyö muiden koulujen tai päiväkotien opettajien kanssa, yhteistyö koulupsykologin, koulukuraattorin, terveydenhuoltohenkilöiden tai muiden viranomaisten kanssa oppilasasioissa kahden tai useamman opettajan yhteistyönä tapahtuva opetuksen suunnittelu. Koulujen rehtorit opettajakuntaa kuultuaan päättävät, miten koulun yhteissuunnitteluaika (3h/vk) käytetään. Periaatteet koulun yhteissuunnitteluajan käytöstä kirjataan työsuunnitelmaan. 10

11 Yhteissuunnitteluajan käyttö koulussa (koulukohtainen) Luokanvalvojan toimenkuva Luokanvalvojan toimenkuva on määrätty kunnallisessa opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (Osio B, Liite 1, Peruskoulu, 3. luku 14 ). 3.3 Koulunkäyntiavustajan tehtävänkuva Koulunkäyntiavustajan ensisijainen tehtävä on toimia oppilaslähtöisesti oppilaan työn ohjaajana ja oppimisen edistäjänä niin, että hän tukee toiminnallaan oppilaan itsenäistymistä ja omatoimisuutta. Yhteydenpidosta kotiin vastaa opettaja, jollei asiasta ole rehtorin kanssa toisin sovittu. Koulunkäyntiavustajan työnkuva ja työaika riippuu yksiköstä, ja siitä päättää yksikön rehtori, yhdessä varhaiskasvatusjohtajan kanssa. Työnkuva päivitetään tarvittaessa ja ainakin kerran lukuvuodessa. Koulunkäyntiavustaja työskentelee koulun tarpeen mukaan aamu/iltapäivähoidossa. Opettaja vastaa avustajan työskentelystä luokassa Koulunkäyntiavustaja opettajan sijaisena Koulunkäyntiavustaja voi toimia opettajan sijaisena opettajan ollessa virkavapaalla. Päivän sijaisuus korvataan koulunkäyntiavustajalle tuntikorvauksena (tunti tunnista). Opettajien sijaisuuksista kertyneitä tunteja voi kerryttää pidettäväksi koulujen loma-aikoina. Pidemmissä opettajan sijaisuuksissa koulunkäyntiavustajalta pidätetään koulunkäyntiavustajan palkka ja hänelle maksetaan OVTES:n mukaista opettajan palkkaa. Opettajan sijaisuudet sisältävät myös opetuksen suunnittelutyön ja muut opettajan työhön kuuluvat tehtävät (esim. välituntivalvonnat) Työvuoroluettelo Työvuoroluettelon merkitys Työvuoroluettelo on virallinen, arkistoitava asiakirja. Se on työnjohdon määräys työn tekemiselle ja peruste palkanlaskennalle. 11

12 Työvuoroluettelon laatiminen Työvuoroluettelosta tulee ilmetä työn alkamis- ja päätymisajat. Työvuoroluettelo laaditaan kuukaudeksi kerrallaan. Työtunnit tasataan syyslukukaudella mennessä ja kevätlukukaudella lukuvuoden loppuun mennessä Työvuoroluettelon suunnittelu ja tiedoksi antaminen Lähtökohtana työvuoroluettelon suunnittelussa on yksikön toiminnan tehokas ja tarkoituksenmukainen järjestäminen sekä henkilökunnan tehokas käyttö. Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti tiedoksi hyvissä ajoin, viimeistään yhtä viikkoa ennen työvuoroluettelossa tarkoitetun ajanjakson alkamista. Työvuoroluettelo asetetaan työpaikalle nähtäväksi sellaiseen paikkaan, että kaikilla, joita työvuoroluettelo koskee, on mahdollisuus saada siitä tarvittavat tiedot. Työyksikkökohtaisesti on oltava selvät ohjeet työvuoroluettelon laatimisesta, hyväksymisestä ja tiedoksiantamisesta Työvuoroluettelon muuttaminen Työvuoroluetteloa on noudatettava, jollei ole perusteltua syytä sen muuttamiseen. Perustellun syyn olemassaolo työvuoroluetteloa muutettaessa on kussakin tapauksessa harkittava erikseen. Perusteltuna syynä voidaan pitää mm. toiminnallista syytä, esim. työvoiman vajausta. Muutos on ilmoitettava mahdollisimman pian sille, jota muutos koskee Työajaksi luettava muu toiminta Koulunkäyntiavustajien työkokous (2 h) järjestetään 3-4 kertaa lukuvuoden aikana. Mahdollisesta esteestä on ilmoitettava varhaiskasvatusjohtajalle. Työkokousaika merkitään työvuorotaulukkoon ja se on työaikaa, joka tasataan lukuvuosittain. Työkokousten järjestämisestä vastaa varhaiskasvatusjohtaja. Laaja-alainen erityisopettaja järjestää koulunkäyntiavustajille pedagogista kahvilatoimintaa 4-6 kertaa lukuvuoden aikana. Tapaamisissa keskustellaan koulunkäyntiavustajien esille nostamista aiheista ammatillisessa ja rakentavassa hengessä. Pedagoginen kahvilatoiminta on koulunkäyntiavustajille vapaaehtoista. Kokoontumisaika merkitään työvuorotaulukkoon ja se on työaikaa, joka tasataan lukuvuosittain Vuosiloma Kesäloma-anomukset ja opettajien sijaisuuksista kertyneet vapaana pidettävät tuntilistat toimitetaan päivähoitosihteerille rehtorin allekirjoittamina viimeistään kesäkuun ensimmäisen viikon aikana. Ensin pidetään opettajan sijaisuuksista kertyneet tunnit, sen jälkeen anotaan vuosilomaa. Palkatonta 12

13 työvapaata on mahdollista saada, jos se ei aiheuta ongelmia kasvatus- ja opetustoimen toimintaan. Koulunkäyntiavustaja pitää lomansa ensisijaisesti koulujen loma-aikoina Kasvatus- ja opetusosaston hierarkia avustajan näkökulmasta 3.4 Perehdyttäminen (koulukohtainen) 3.5 Kehityskeskustelu Kehityskeskustelut ovat esimiehen ja alaisen välisiä, alaisen työtä, työtilannetta, osaamista ja näiden kehittämistä koskevia säännöllisin välein käytäviä keskusteluja. Osana kehityskeskusteluja pyritään selvittämään työntekijöiden motivaation ja sitoutumisen aste. Kehityskeskustelu eroaa päivittäisestä keskusteluista mm. siten, että kehityskeskustelujen päätökset kirjataan ja niitä seurataan. Näin keskustelu ei jää vain keskustelun tasolle. Lisäksi päivittäisistä keskusteluista kehityskeskustelut eroavat siten, että kehityskeskusteluissa alaisen työtä ja tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena Opettajat Rehtori pitää opettajille kehityskeskustelun lukuvuosittain. Kehityskeskustelu voidaan pitää ryhmä tai yksilöhaastatteluna Koulunkäyntiavustajat Koulunkäyntiavustajien kanssa käydään kehityskeskustelu kerran vuodessa. Kehityskeskustelut voivat olla joko yksilö- ja / tai ryhmäkehityskeskusteluja. Kehityskeskustelujen toteuttamisesta vastaavat rehtorit ja varhaiskasvatusjohtaja. 13

14 3.6 Henkilöstökoulutussuunnitelma Opettajan tehtäviin kuuluu kehittää omaa ammattitaitoaan. Koko opetushenkilöstön tulee huolehtia siitä, että he kouluttautuvat säännöllisesti. Osaava- hankkeen koulutukset ovat Kokemäen koulutoimen ensisijainen kouluttautumisväylä. Koulutoimisto tekee vuoden lopulla yhteenvedon opetushenkilöstön koulutuksista, ja yhteenveto käsitellään henkilöstön yhteisessä palaverissa. 3.7 Työhyvinvointi Kouluittain järjestetään lukuvuosittain koulutushenkilöstön yhteinen virkistäytymistapahtuma. Tämän lisäksi kaupunki kustantaa opetushenkilöstölleen yhden uinnin/vk ja viikoittain järjestetään kaupungin työntekijöille ilmainen fysiokimppa Työhyvinvointikysely Työhyvinvointikyselyt tehdään sähköisesti lukuvuosittain. Rehtorikokous ja sivistysjohtaja yhdessä arvioivat kyselyn tuloksia ja päättävät tarvittavista toimenpiteistä. Työhyvinvointikyselyn toteuttamisesta vastaa rehtorien suunnitteluryhmä. 3.8 Veso-päivät Työnantaja määrittää VESO-päivät virkaehtosopimuksen mukaisesti (Osio B, Luku III, 14). 3.9 Työnohjaus Sivistysjohtaja koordinoi sivistysosaston työnohjauksen järjestämisen tarvetta yhdessä rehtorien kanssa ja päättää mahdollisesta toteutuksesta. Työnohjauksen tarpeen ilmentyessä pitää ottaa yhteyttä lähiesimieheen. 14

15 4. Koulutyön yleinen järjestäminen 4.1. Työaika 4.2. Oppituntien alkamis- ja päättymisajankohdat 4.3. Ruokailuajat 15

16 5. Opetuksen yleiset järjestelyt 5.1 Koulun opettajien opetustunnit 5.2Lukujärjestykset esioppilaiden lukujärjestys luokan lukujärjestys luokan lukujärjestys 5.3 Välituntivalvonnat 16

17 6. Toiminta- ja teemapäivät sekä koulun ulkopuolinen opetus 17

18 7. Koulutyön ja sen laadun arviointi Koulutyötä arvioidaan systemaattisesti ja suunnitelmallisesti. Koulun työsuunnitelma toimii koulutuksen järjestäjälle arviointipohjana. Arviointijärjestelmän tavoitteena on hankkia ja analysoida tietoa koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen pohjaksi. Arvioinnin avulla pyritään selvittämään, miten opetussuunnitelma ja opetuksen tavoitteet toteutuvat ja miten tuloksellista koulutus on. Arviointi ja kehittämistoimintaan osallistuvat opetushenkilöstön lisäksi oppilaat, vanhemmat ja oppilashuoltohenkilöstö sekä tarpeen mukaan myös muu henkilöstö. 7.1 Arviointiaikataulu lv Kuka arvioi? lv Kuka arvioi? lv Kuka arvioi? lv Kuka arvioi? 1. Koulun johto ja Fyysinen oppimisympäristö ja oppimisympäristön turvallisuus Koulun johto: Henkilökunta Oppimisympäristö: Henkilökunta, oppilaat, huoltajat 2. Henkilöstö sekä kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö: Henkilökunta ja huoltajat Henkilöstö: Oppilaat 3. Taloudelliset resurssit ja opetussuunnitelman toteuttaminen Taloudelliset resurssit: Päättäjät, johtavat viranhaltijat Opetussuunnitelman toteutuminen: Henkilöstö 4. Oppimisen kasvun sekä hyvinvoinnin tuki ja osallisuus ja vaikuttaminen Ohr, opettajat, avustajat, oppilaat 18

19 8. Taloudelliset resurssit Toiminnan ja talouden suunnittelussa lähtökohtana on mahdollisimman hyvien edellytysten luominen opetus ja kasvatustyölle. Kustannuksiin vaikuttavat monet rakenteelliset tekijät, kuten kouluverkko, koulumatkojen pituus, opetusryhmien koko, erityisoppilaiden määrä, kiinteistöjen määrä ja kunto, ruokahuollon järjestelyt sekä opettajien palkkarakenne. Kouluja tarkastellaan taloudellisina yksikköinä ja koulun toiminnasta vastaava rehtori vastaa osaltaan koulujen taloudesta. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että koulutusresurssit on kohdistettu koulutukselle asetettujen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisesti ja resursseja on riittävästi. 8.1 Tuntikehyksen kehitys Tuntikehyksen kehitys lv lv lv tuntikehys oppilaita tuntikerroin Korkeaojan koulu , , ,45 Lähteenmäen koulu , , ,68 Peipohjan koulu , , ,59 Risten koulu , , ,67 Tulkkilan koulu , , ,57 Tuomaalan koulu , , ,80 Yhteiskoulu , , ,86 Erityisop. / Forsbyn koulu Yhteensä tuntikehys oppilaita tuntikerroin tuntikehys oppilaita tuntikerroin 8.2 Tarvikemäärärahojen kehitys (toteuma) Tarvikemäärärahojen kehitys lv lv lv Korkeaojan koulu Lähteenmäen koulu Peipohjan koulu Risten koulu Tulkkilan koulu Tuomaalan koulu Yhteiskoulu Erityisop. / Forsbyn koulu Yhteensä

20 8.3 Oppilaspaikan hinta Oppilaspaikan hinta / opp. v v v Korkeaojan koulu Lähteenmäen koulu Peipohjan koulu Risten koulu Tulkkilan koulu Tuomaalan koulu Yhteiskoulu Erityisop. / Forsbyn koulu 8.4 Kuljetusoppilaiden määrä Kuljetusoppilaiden määrä lv lv lv Korkeaojan koulu Lähteenmäen koulu Peipohjan koulu Risten koulu Tulkkilan koulu Tuomaalan koulu Yhteiskoulu Erityisop. / Forsbyn koulu Yhteensä

21 9. Opetussuunnitelman toteuttaminen Paikallinen opetussuunnitelma rakentuu perusopetuksen tavoitteet ja tuntijaon määrittävälle valtioneuvoston asetukselle sekä perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnallisille perusteille. Opetuksen järjestäjä vastaa paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta ja sen kehittämisestä. Laadukkaalla opetussuunnitelmalla turvataan jokaisen oppilaan mahdollisuus saada laadukasta opetusta. Laadukkaan opetuksen, kieliohjelman sekä riittävän valinnaisainetarjonnan mahdollistamiseksi, opetuksen järjestäjän tulee miettiä yhteistyötä kaikkien perusopetuksen koulujen kesken, unohtamatta yhteistyötä toisen asteen kanssa. Opetuksen järjestäjän on myös huolehdittava, että kaikki kaupungin oppilaat ovat yhdenvertaisessa asemassa opetustarjonnan suhteen. Opetussuunnitelman paikallinen laadintaprosessi vaikuttaa myönteisesti koulutyön laatuun. Opetuksen järjestäjä koordinoi paikallisen prosessin ja vastaa siitä, että siihen on resurssoitu riittävästi. On tärkeää, että koulun johdon, henkilöstön, oppilaiden sekä heidän vanhempiensa osallistuminen prosessiin turvataan. Osiin opetussuunnitelman valmistus- ja kehitysprosessia tulee mukaan ottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavia viranomaisia. Koulujen rehtoreille opetussuunnitelma on pedagogisen johtamisen kannalta keskeinen työkalu, ja opettajille se on keskeinen opetuksen lähtökohta. Opetussuunnitelma on koulun työsuunnitelman, itsearvioinnin ja kehittämisen perusta. 21

22 10. Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki Oppilaan oppimisen ja kasvun tukeen liittyy oleellisesti moniammatillinen yhteistyö. Kunnassa ja kouluissa on käytettävissään moniammatillinen tukiverkosto ja resurssit erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämiseen (vrt. oppilashuollon suunnitelma). Palvelut turvataan ensisijaisesti lähipalveluna. Oppilashuollosta tiedotetaan kattavasti oppilaille ja heidän huoltajilleen (syystiedote tms.). Ohjaussuunnitelmassa määritetään sekä varhaiskasvatuksen että koulujen ohjauskäytännöt. Koulutuksen järjestäjällä on määritellyt kuljetusperiaatteet. Kouluruokailusta vastaa kunnan ruokahuoltoyksikkö. Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tukea arvioidaan suunnitelmallisesti (vrt. arviointiaikataulu) Oppilashuollon järjestäminen Kokemäen kaupungin opetussuunnitelmassa on luvussa 5.4 määritelty, miten oppilashuolto Kokemäellä järjestetään. Luvusta käy ilmi, että oppilashuollosta on laadittu kuntakohtainen suunnitelma, joka on opetussuunnitelman liitteenä ja löydettävissä kaupungin nettisivuilta (www.kokemaki.fi palvelut/koulutus- ja varhaiskasvatus/opetussuunnitelmat) Oppilashuoltoryhmän toiminta (koulukohtainen) 10.3 Oppilaan ohjaus Kokemäen perusopetuksen opetussuunnitelman liitteeksi on laadittu ohjaussuunnitelma, josta ilmenee, kuinka ohjaus Kokemäellä järjestetään. Ohjaussuunnitelma on löydettävissä kaupungin nettisivuilta (www.kokemaki.fi palvelut/koulutus- ja varhaiskasvatus/opetussuunnitelmat). 22

23 10.4. Oppilaille tarjottu tuki Oppilaiden tuki oppilasmäärät Yhteiskoulu Forsbyn koulu Tulkkilan koulu Peipohjan koulu Lähteenmäen koulu Risteen koulu Tuomaalan koulu Korkeaojan koulu Kokemäen perusopetus yht. Tukiopetustunnit 2010* , Tukiopetustunnit / oppilas 0,94 3,49 1,03 0,94 1,00 1,50 0,22 0,00 1,07 Tehostetun tuen piirissä olevat oppilaat Erityisen tuen piirissä olevat oppilat Laaja-alaista erityisopetustan (h/vk.) Laaja-alaista erityisopetustan (h/vk.) /opp. 0,11 0 0,11 0,14 0,23 0,12 0,13 0,34 0,13 Avustajia 1 5,5 4,5 2,5 1, ,5 17,5 Avustajia/opp. 0,004 0,122 0,020 0,022 0,025 0,020 0,022 0,017 0,021 * Opettajille maksetut tukiopetustunnit. Luku ei sisällä oman työn ohessa annettua tukiopetusta, eikä esimerkiksi erityisopettajan antamaa tukiopetusta Koulun johtopäätökset koulussa annetusta tuesta (koulukohtainen) 23

24 10.5 Koulukuljetus Perusopetuslain 32 :n mukaan, perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos hänen koulumatkansa on viittä kilometriä pitempi. Maksuttomaan kuljetukseen on oikeus myös, jos oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi (harkinnanvarainen koulukuljetus). Lisäksi Kokemäellä 0-2 -luokan oppilas on oikeutettu talviaikaiseen kuljetukseen, jos hänen koulumatkansa on yli 3 kilometriä. Talviaikaisen kuljetuksen saa väliseksi ajaksi ja se pitää erikseen anoa. Kuljetusperiaatteet ovat oppilashuoltosuunnitelman liitteenä. Harkinnanvaraiset ja talviaikaiset kuljetukset haetaan lukuvuosittain keväällä. Ajankohdasta ilmoitetaan paikallislehdessä. Koulukuljetuksista vastaa koulusihteeri Marika Viljanen, puh Ruokahuolto Kaikkien yksiköiden ruoka valmistetaan koulukeskuksen keittiössä. Ruokapalveluyksikkö vastaa ruuan kuljetuksesta ja ruuan jakelusta Hyvinvointikysely Oppilaille järjestetään lukuvuosittain hyvinvointikysely. Kyselyn toteutuksesta vastaa koulun rehtori. 24

25 11.Osallisuus ja vaikuttaminen Oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamista edistävät mm. riittävän pienet opetusryhmät, vuorovaikutteiset opetusmenetelmät, harjoittelujaksot (TET), oppilaskuntatoiminta, kerhot ja muu ohjattu toiminta. Rehtorin, opettajien, oppilaiden ja huoltajien kesken päätetään, miten yhteistoimintaa toteutetaan, ja edistetään. Toimintaa arvioidaan säännöllisesti (vrt. arviointiaikataulu) Kerhotoiminta (koulukohtainen) 11.2 Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet koulun toimintaan (koulukohtainen) 25

26 12. Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyötä suunnitellaan ja tehdään koulun, luokan ja oppilaan tasolla. Lähtökohtana on positiivinen ja keskusteleva toimintamalli, jossa tavoitteena on oppilaan kasvun ja oppimisen edistäminen. Koulun ja kodin yhteistyöhön on varattava riittävät resurssit. Huoltajille suunnatussa viestinnässä käytetään teknologian suomia mahdollisuuksia. Yhteistyötä arvioidaan säännöllisesti (vrt. arviointiaikataulu) Wilma (koulukohtainen) 12.2 Huoltajaillat (koulukohtainen) 12.3 Vanhempainvartit (koulukohtainen) 12.4 Vanhempainyhdistystoiminta ja siihen osallistuminen (koulukohtainen) 26

27 13. Fyysinen oppimisympäristö ja oppimisympäristön turvallisuus Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat koulun tilat, opetusvälineet ja oppimateriaalit sekä rakennettu lähiympäristö ja ympäröivä luonto. Toimiva ja motivoiva fyysinen ympäristö edistää oppimista, hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on, että koulun työskentelyympäristö on terveellinen ja turvallinen. Koulutiloissa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kouluille on laadittu asian- ja ajanmukaiset järjestyssäännöt sekä turvallisuus- ja kriisiohjeet ja niitä sekä päivitetään että harjoitellaan säännöllisesti. Perusopetuslain 39 mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön Järjestyssäännöt Perusopetuslain 39 mukaan opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt tulee päivittää yhdessä opettajien kanssa lukuvuosittain, niin että ne pysyvät ajan tasalla. Päivitysprosessista vastaa yksikön rehtori. Koulun järjestyssäännöt löytyvät työsuunnitelman liiteosasta liiteestä Kiusaamisen estämisen suunnitelma Koululta tulee löytyä kiusaamisen estämisen suunnitelma. Suunnitelmana voidaan käyttää Kiva koulu suunnitelmaa tai koulu voi luoda omansa. Suunnitelma tulee päivittää lukuvuosittain, ja opettajakunnan sekä muiden koulussa työskentelevien tehtävänä on perehtyä siihen ja toimia mallin mukaisesti. 27

28 14. Liitteet Liite 1 : Oppilasluettelo Liite 2: Kuljetusoppilaat Liite 3: Koulun järjestyssäännöt Liite 4: Oppikirjaluettelo Liite5: Koulutoimen käytössä olevat yhteiset lomakkeet/kaavakkeet 28

29 Liite5 Lomake/kaavake Valmistunut Päivitetty Päivityksestä vastaa Opetuksen tulosalue Virkavapausanomus 2012 Sivistysjohtaja Koulutushakemus Sivistysjohtaja Oppilaan vapautus koulutyöstä Sivistysjohtaja Jälki-istunto ilmoitus huoltajalle työn alla Sivistysjohtaja Tuntien hoito lomake Sivistysjohtaja Erityisopetus Erityisen tuen päätös 2011 Forsbyn rehtori Oppimissuunnitelma (tehostettu tuki) 2011 Forsbyn rehtori Pedagoginen arvio (erityinen tuki) 2011 Forsbyn rehtori Pedagoginen selvitys (tehostettu tuki) 2011 Forsbyn rehtori OHR-työ OHR kutsu 2011 Yhteiskoulun rehtori OHR kutsu (tehostettu tuki) 2011 Yhteiskoulun rehtori OHR muistio 2011 Yhteiskoulun rehtori Opetuksen tukipalveluiden tulosyksikkö Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulosyksikkö Iltapäivätoiminnan hakemus Esitietolomake (AP-IP) AP-IP irtisanomislomake Uuden työntekijän yhteistiedot Työsuojelu Läheltäpiti-ilmoitus Raportointikaavake väkivalta ja uhkatilanteisiin Ruokapalvelu Tarjoilutilauskaavake Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja Työsuojelupäällikkö Työsuojelupäällikkö Ruokapalvelupäällikkö Yleisiä Matkalaskupohja 29

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 OPETUSVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Henkilöstö- ja lakipalvelut Elisa Cichoracki 13.6.

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 OPETUSVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Henkilöstö- ja lakipalvelut Elisa Cichoracki 13.6. HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 Peruskoulujen rehtoreille ja johtajille Ohje voimassa toistaiseksi PERUSKOULUN YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA (OVTES 2010-11 osion B liitteen 1 6 ) Yleistä opetuksen yhteissuunnittelusta

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO Lukuvuosi _2011-2012 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 130 käytössä 130 opiskelijamäärä vuosiluokittain yhteensä R1 12 R2

Lisätiedot

VIPU-SOVELLUS YS-AJAN RIITTÄVYYDEN SEURAAMISEKSI

VIPU-SOVELLUS YS-AJAN RIITTÄVYYDEN SEURAAMISEKSI VIPU-SOVELLUS YS-AJAN RIITTÄVYYDEN SEURAAMISEKSI Hei! Olen Raimo Hietala, Pääluottamusmies ja olen koonnut OAJ:n laatimista materiaaleista ja dia-sarjoista seuraavanlaisen selvityksen yhteissuunnitteluajan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat SUOMUSSALMEN KUNTA Perusopetus Arkistointiohje: SALASSA PIDETTÄVÄ Liite 2 PEDAGOGINEN SELVITYS Perustiedot Oppilas Nimi Osoite syntymäaika puh. Kansalaisuus äidinkieli Vanhemmat / huoltajat Huoltajan nimi

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017 Kiky TYÖAIKAVELVOITTEEN LISÄYS Arja Aroheinä, henkilöstöjohtaja 9.11.2016 22.11.2016 Kevätlukukausi 2017 Perusopetus 22.11.2016 2 Työvelvoitteen

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

päivähoito ja varhaiskasvatus Tulkkilan päiväkoti Peipohjan päiväkoti perhepäivähoito esiopetuksen päivähoito esiopetus ja perusopetus

päivähoito ja varhaiskasvatus Tulkkilan päiväkoti Peipohjan päiväkoti perhepäivähoito esiopetuksen päivähoito esiopetus ja perusopetus KOKEMÄEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetuslautakunta JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 17.12.2007 65 Voimaantulo 1.1.2008 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Toimiala Kokemäen kaupungin kasvatus- ja opetushallintoa varten kaupungissa

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Taustatietoja Vastaajina yli tuusulalaista ala- ja yläkoulun oppilaan huoltajaa. Kysely avoinna huoltajille.-... Strukturoitujen

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

OPETTAJIEN TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINNIN OHJE

OPETTAJIEN TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINNIN OHJE OPETTAJIEN TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINNIN OHJE Jory xx.xx.xxxx, yhteistyötmk xx.xx.xxxx SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS OPETTAJAN TEHTÄVÄSTÄ... 2 1.1 Tehtävän tarkoitus...2 1.2 Keskeiset tehtävät (tehtäväkokonaisuudet)...2

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista,

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista, Opetuspäällikön tehtäväkokonaisuudesta Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 53 viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu-

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Opetustoimen laatukäsikirja

Opetustoimen laatukäsikirja Opetustoimen laatukäsikirja Sisällysluettelo 1. Perusteet ja tavoitteet... 1 2. Fyysinen oppimisympäristö... 2 2.1. Ministeriön laatukriteerit... 2 2.2. Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit...

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot

Johtosääntö. Opettajien Johtajien toimenkuvat. vaihtuvuus Työntekijöiden tasapuolinen huomioiminen. kuntatasolla. laatusuositus Viihtyvyys Hyvinvointi

Johtosääntö. Opettajien Johtajien toimenkuvat. vaihtuvuus Työntekijöiden tasapuolinen huomioiminen. kuntatasolla. laatusuositus Viihtyvyys Hyvinvointi LAATUA SIIKALATVALLA / 5.9.2013 Täydennykset BRAINSTORMING LAATUKORTEISTA 1 JOHTAJUUS / JOHTAMINEN: Tiedonkulku on hyvä Työpaikan lakikirjat Kehityskeskustelut Taloudellinen tilanne Hallintosääntö / Hyvinvointikyselyt

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

Rakenteiden laatu. 1. Johtaminen. tavoite kriteeri arviointi (kyllä/ei) vahvuudet, kehittämistarpeet

Rakenteiden laatu. 1. Johtaminen. tavoite kriteeri arviointi (kyllä/ei) vahvuudet, kehittämistarpeet Perusopetuksen laatukriteerit Hyväksytty sivistyslautakunnassa ppkkvvvv Tavoitteena on tukea opetuksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa turvata opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA 2016 2018 Sisällysluettelo sivu Taustaa 3 Laatutyön organisointi 3 Arvioinnin vuosikello 4 Arvioinnin tasot 6 Arviointikohteet vuosina

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perusopetuksen opetussuunnitelma: Muutos arviointiin 1.8.

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perusopetuksen opetussuunnitelma: Muutos arviointiin 1.8. Kaupunginhallitus 148 10.05.2016 Kaupunginhallitus 218 27.06.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelma: Muutos arviointiin 1.8.2017 alkaen 1345/07.05/2017 KH 10.05.2016 148 Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Lohjan OPS2016- prosessi

Lohjan OPS2016- prosessi Lohjan OPS2016- prosessi Lukuvuosi 2012-2013 lokakuu Sivistysjohtaja asettaa opetussuunnitelman ohjausryhmän, ohjausryhmä aloittaa työnsä Sivistysjohtaja, ohjausryhmän jäsenet Sähköinen Google Drive alusta

Lisätiedot

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Pedagogisen johtajuuden päätavoite on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä oppimiskulttuurin kehittämistä, organisaation

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit

Perusopetuksen laatukriteerit 2012 Perusopetuksen laatukriteerit TAINIONMÄEN YHTENÄISKOULU KIVIJÄRVEN KUNTA, KIVIJÄRVI Perusopetuksen laatukriteerit 2012 Tainionmäen yhtenäiskoulu, Kivijärvi Kivijärvi 2014 Sisällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot