NEWS TRANSITION NO#5 TULEVAISUUDEN MUUTOSTEN JOHTAJAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEWS TRANSITION NO#5 TULEVAISUUDEN MUUTOSTEN JOHTAJAT"

Transkriptio

1 TRANSITION NEWS NO#5 TULEVAISUUDEN MUUTOSTEN JOHTAJAT Globaaleja johtamisen trendejä HR-aktiviteettien ROI Entistä modernimpi Maersk Logican muutoksen johtaminen

2 Partner, Leena Airola VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA: Allan Gross-Nielsen TOIMITUS: Jens Daa Hankert, Mikkel Errboe VALOKUVAT: Mikkel Errboe GRAAFINEN SUUNNITTELU: Grefta Tryk A/S ISSN: YHTEYDENOTOT: Transition News -lehteä painetaan noin kappaletta AS3:n asiakkaille ja yhteistyökumppaneille Pohjoismaissa

3 MUUTOKSET OVAT JONOSSA - MUUTOKSEN JOHTAJIA TARVITAAN Muutokset ovat tapetilla useimmissa yrityksissä sekä nyt että tulevina vuosina. Tämän vahvistavat AS3 Companiesin tuoreimpaan pohjoismaiseen tutkimukseen vastanneet 150 johto- tai esimiestason henkilöä. Jopa 84 % heistä odottaa merkittäviä muutoksia omassa yrityksessään seuraavien kahden vuoden aikana. Yritykset myöntävät kyllä tarpeen muutoksille, mutta läheskään kaikilla ei ole valmiuksia muutosten tehokkaaseen toteuttamiseen. Tutkimuksemme osoittaa, että vain joka toisella johtajalla on riittävästi muutoshalua ja että vain joka kolmas johtaja on tarpeeksi taitava johtamaan muutostilanteissa. Ei siis ole ihme, että vain joka neljäs yritys arvioi viimeisimmän muutosprojektinsa onnistuneen. Mitä johtajien puutteellisesta muutoshalusta ja -kyvystä sitten seuraa? Johtajat itse mainitsevat suurimmiksi muutosten läpiviemiseen liittyviksi ongelmiksi motivaation ja tuottavuuden laskun sekä työntekijöiden tyytymättömyyden organisaatioon. Melkein puolet tutkimukseen osallistuneista johtajista huomasi tuottavuuden laskua yrityksensä viimeisimmän muutosprojektin yhteydessä. Ja näistä lähes joka toinen koki, että normaalin tuottavuustason palauttamiseen kului yli kuusi kuukautta. Miksi siis edes ryhtyä muutoksiin, kun kyvyt ovat rajalliset, menestymisprosentti alhainen ja mahdolliset kielteiset vaikutukset huomattavia? Vastaus: koska muutokset ovat välttämättömiä kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Tutkimuksemme osoittaa myös, että joustavien organisaatioiden tunnusmerkkejä ovat motivoituneemmat työntekijät, tehokkaampi innovointi, parempi kyky mukautua, alhaisempi sairauspoissaolojen määrä ja suuremmat tulot. Yksi joustavien ja muutosvalmiiden organisaatioiden salaisuuksista on löydettävissä muutosjohtamisesta. Tällä johtamisen alalla korostetaan johtamisen selkeyttä ja keskittymistä muutoksen inhimilliseen puoleen molemmat taitoja, jotka useimmat meistä pystyvät oppimaan. Tarvitaan vain sitoutumista ylimmältä johdolta, huomion keskittämistä keskijohdolta ja omistautuvaa asennetta ihan kaikilta. Joustavien ja muutosvalmiiden organisaatioiden tulokset puhuvat puolestaan. Tästä lehdestä voit lukea lisää alan muutamista uusista trendeistä ja saada inspiraatiota yrityksiltä, joiden muutosprojektit ja työntekijöiden sisäiset muutosprosessit ovat onnistuneet. Hyviä lukuhetkiä! Video: Skannaa älypuhelimellasi ja katso lyhyt video tästä aiheesta. Videon löydät myös

4 VAATIMUKSIA JOHTAJUUDELLE MAAILMASSA TÄYNNÄ MUUTOKSIA MAAILMAN JOHTAVA TYÖELÄMÄN MUUTOKSIIN JA KYKYJEN KEHITTÄMISEEN ERIKOISTUNUT YRITYS, LEE HECHT HARRISON, AUTTAA TÄMÄN PÄIVÄN JOHTAJIA SAAVUTTAMAAN KILPAILUETUA TULEVAISUUDESSA. AS3 solmi syksyllä yhteistyösopimuksen yli 60 maassa toimivan Lee Hecht Harrisonin kanssa. Strateginen sopimus takaa AS3:lle yksinoikeuden Pohjoismaissa. Me pyysimme Lee Hecht Harrisonin johtajaa Peter Alcidea kertomaan tulevaisuuden johtajia koskevista globaaleista trendeistä. Useimmat menestyvät yritykset tietävät, että työvoima ja työpaikat ovat jatkuvassa muutostilassa. Haasteita on ollut ennenkin, mutta kiihtyvä globalisaatio, lainsäädännölliset muutokset ja teknologinen kehitys tekevät tilanteista niin monimutkaisia, nopeita ja vaihtelevia, ettei yritysjohtajilla ole ennakkotapauksia, joihin tukeutua. Ennen muinoin hyviksi havaitut kyvyt, johtamistyyli ja asenne eivät välttämättä toimi nykyisessä yritysilmastossa, Peter Alcide toteaa. HYVÄ ESIMIES MUKAUTTAA TYYLIÄÄN Tämän kokeneen johtajan mukaan taitavat esimiehet muodostavat tuottavan ja asialleen omistautuneen työvoiman selkärangan. Innoton johtaja vaikuttaa työntekijöiden käsitykseen yrityksestä ja tuottaa innottomia työntekijöitä myös korkeissa ja tärkeissä asemissa. One size fits all -johtamistyyliä ei enää hyväksytä. Yrityksissä on selkeä tarve johtajille, jotka mukautuvat joustavasti työpaikan ja työvoiman muutosten mukaan. Peter Alcide, Lee Hecht Harrisonin johtaja AINA ON OIKEA AIKA KEHITTÄÄ JOHTAJIA Peter Alcide on havainnut, että vaativina aikoina monet yritykset siirtävät strategisen painopisteensä kasvusta ja kehityksestä vakauttamiseen ja varovaisuuteen. Haastavat ajat tuovat luonnollisesti haasteita johtajien elämään, mutta Peter Alciden mukaan se tekee johtajien kouluttamisesta

5 ja kehittymisestä vielä entistäkin tärkeämpää. Jatkuvien taloudellisten, yhteiskunnallisten ja liiketoiminnallisten muutosten puristuksessa johtajien on pakko mukautua uuteen päiväjärjestykseen. Se edellyttää strategisia kykyjä ja taktista taitoa. Johtajilla on oltava vahva moraalinen kompassi, joka ohjaa heitä oikeaan suuntaan, kun päätöksiin sisältyy monimutkaisia, voiton maksimoinnin ja vastuunkannon välillä tasapainoilevia valintoja. Peter Alcide korostaa näiden johtajuustaitojen merkitystä nykyisessä yritysilmastossa. Vaatimukset nykypäivän organisaatioissa ovat niin valtavia, ettei johdon koulutus ja valmennus voi enää keskittyä pelkkään johtamiseen. Johtajia pitää kehittää kaikilla tasoilla. Vain siten yritys voi varmistaa menestyksensä myös muuttuvina aikoina, painottaa Peter Alcide, joka on mielissään saatuaan AS3:n eksklusiiviseksi yhteistyökumppaniksi Pohjoismaissa. Olemme ylpeitä siitä, että saamme tehdä yhteistyötä Pohjoismaiden johtavan liike-elämän muutoksiin erikoistuneen yrityksen kanssa. Uskomme vakaasti uuden kumppanimme ammattitaitoon ja sitoutumiseen ja odotamme siksi innolla, että voimme ohjata omia asiakkaitamme ja valmennettaviamme AS3 Companiesin asiantuntijoiden luo ja toisaalta tukea heidän pohjoismaisia asiakkaitaan ja valmennettaviaan eri puolilla maailmaa. NYKYJOHTAJIEN KOHTAAMAT HAASTEET: Taloudellinen epävarmuus, globalisaatio ja nopeasti muuttuva yritysilmasto Rakennemuutokset, yrityskaupat, fuusiot ja innovaatiot Työvoiman muuttuva väestörakenne Tilanteiden monimutkaisuus ja lisääntyneet riskit Kasvuun ja tuottavuuteen liittyvät paineet PAIKALLISTA TUKEA GLOBAALISTI AS3:n yhteistyö maailman johtavan työelämän muutoksiin erikoistuneen yrityksen Lee Hecht Harrisonin (LHH) kanssa nostaa pohjoismaisten yritysten ulottuvilla olevan valmennuksen tasoa. Yksinoikeudella tehty kumppanuussopimus ja LHH:n yli 300 toimiston verkosto takaavat sen, että AS3 voi tukea yrityksiä ja valmennettavia yli 60 maassa. Globaali yhteistyö Lee Hecht Harrisonin kanssa on meille strategisesti tärkeää. Myös asiakkaamme ja valmennettavamme pääsevät hyötymään siitä välittömästi. Video: Skannaa älypuhelimellasi ja katso lyhyt video tästä aiheesta. Videon löydät myös LHH:n konsepti, lähestymistapa ja arvopohja ovat yhteneväisiä omiemme kanssa, ja me annamme täyden hyväksyntämme LHH:n laadukkaille ratkaisuille toimeksiannoissa, toteaa AS3:n kansainvälisen osaston johtaja Jens Daa Hankert. AS3:n pohjoismaiset asiakkaat ja valmennettavat pyytävät yhä useammin tukea muutostilanteisiin muilla mantereilla. Pyynnön taustalla voi olla esimerkiksi puolisoiden tarve tuelle työkomennusten yhteydessä, rakennemuutokset kansainvälisellä tasolla, irtisanomisia koskeva valmennus tai valmennettavien globaali elämänasenne. Tapaamme työssämme yhä enemmän selvästi kansainvälisiä valmennettavia, jotka kaipaavat uusia haasteita ja työtä ulkomailla. Vuosien varrella olemme Jens Daa Hankert, AS3:n kansainvälisen osaston johtaja ohjanneet henkilöitä valmennuksiin kaikille mantereille. LHH-yhteistyön myötä tämä kehitys vahvistuu entisestään, Jens Daa Hankert sanoo.

6 HUOMIO ORGANISAATIOIDEN INHIMILLISIIN VAHVUUKSIIN MYÖS INVESTOINNIT IHMISIIN PITÄÄ PERUSTELLA KANNATTAVUUSLASKELMIN Kun yritys aikoo investoida esimerkiksi uusiin tuotteisiin tai koneisiin tai laajentaa toimintaansa uusille markkinoille, vastuuhenkilöitä pyydetään lähes poikkeuksetta pohtimaan hankkeen kannattavuutta. Tulevaisuudessa kannattavuuslaskelmia edellytetään myös henkilöstöhallinnossa. PER KROGAGER Psykologin koulutus Århusin yliopistosta, lisäksi yritystalouden maisterintutkinto Århusin kauppakorkeakoulusta. Työkokemusta konsulttiyrityksistä ja henkilöstöhallinnon johtotehtävistä useissa kansainvälisissä yrityksissä. Kirjoittanut useita kirjoja johtamisesta ja konsultoinnista sekä yhdessä Kyösti Schmidtin kanssa kolme kirjaa HR-mittauksista. Kehittänyt AS3:n Transition Management ROI Calculator -työkalun. HR-asiantuntija Per Krogagerin mukaan taskulaskin pitää jatkossa kaivaa esiin myös silloin, kun organisaatioissa kaavaillaan investointeja ihmisiin. Johtajat tulevat edellyttämään liiketoiminnallisten argumenttien oheen kannattavuuslaskelmia, jotka osoittavat, että investoinneissa yrityksen inhimilliseen puoleen on järkeä. HR-aktiviteetteihin panostamista pitää muiden investointien tapaan harkita liiketoiminnallisista ja taloudellisista näkökohdista käsin. Kun inhimillisen pääoman vaikutus yrityksen kilpailukykyyn valkenee yhä useammille johtajille, myös halu arvioida ja mitata investointien tehoa lisääntyy, ennustaa Per Krogager, joka yhdessä kollegansa Kyösti Schmidtin kanssa on juuri julkaissut Tanskassa kirjan "Beregning af ROI af HR-aktiviteter", HR-aktiviteettien ROI:n, investoinnin tuottoprosentin, laskemisesta. KESTÄVIN KILPAILUETU ON ORGANISAATIOSSA ITSESSÄÄN Per Krogager on huomannut liikeelämän johtajien parissa selvän suuntauksen: työntekijöitä sekä dynaamista ja hyvin toimivaa organisaatiota pidetään yrityksen kilpailukyvylle yhä tärkeämpinä. Tuotteet ja palvelut ovat useimmiten kilpailijoiden kopioitavissa. Mutta jos yrityksen kilpailuvaltteja ovat inhimillinen organisaatio, sen innostuneesti ja tehokkaasti toimivat jäsenet sekä vahva yrityskulttuuri, kopioiminen ei onnistukaan ihan noin vain, HR-asiantuntija toteaa. Tehokkaasti työskentelevästä ja asialleen omistautuneesta henkilöstöstä on luonnollisesti etua markkinoilla. Mutta keskittyminen työntekijöiden ammatilliseen ja sosiaaliseen viihtyvyyteen työpaikalla voi tuoda kustannussäästöjä myös organisaation sisällä. Rahasummat, jotka liittyvät työntekijöiden motivaatiotasoon ja sairauspoissaoloihin sekä yrityksen kykyyn houkutella hyviä työntekijöitä ja pitää heistä kiinni, ovat niin merkittäviä, että johtajien on pakko ottaa ne osaksi yleistä yritystaloutta, Per Krogager painottaa. KUNNIOITUS KANNATTAA Per Krogagerin mukaan yritykset jakautuvat tulevaisuudessa entistä selvemmin kahteen ryhmään: niihin, jotka investoivat inhimilliseen organisaatioon ja niihin, jotka eivät kiinnitä asiaan tarpeeksi huomiota tarpeeksi ajoissa.

7 HR-asiantuntija Per Krogager Työmarkkinat ovat muuttumassa. Monet työntekijät odottavat tilanteen kevenemistä ja muutoksen tuomaa mahdollisuutta vaihtaa työpaikkaa. Ne yritykset, jotka eivät kunnioita työntekijöitään ja huomioi heitä tarpeeksi, joutuvat vaikeuksiin. Ne menettävät työntekijöitä eivätkä onnistu houkuttelemaan uusia. Viimeistään se saanee johtajat tajuamaan, että työntekijöiden kunnioittaminen sekä ammatillisessa että inhimillisessä mielessä on välttämätöntä. MUUTOKSET TESTAAVAT YRITYSTÄ Yrityksen inhimillistä vahvuutta koetellaan erityisen voimakkaasti muutostilanteissa. AS3:n tekemät tutkimukset osoittavat, että 80 prosenttia pohjoismaisista yrityksistä on läpikäynyt muutoksia viime vuosina ja yhtä monet aikovat toteuttaa muutoksia lähitulevaisuudessa. Kolme neljästä yrityksestä arvioi, etteivät niiden muutosprojektit saavuta tavoitteitaan täysin. Aikaa, resursseja ja tuottavuutta valuu hukkaan, ja menetyksestä koituva lasku on huomattava. Arviot huonosti toteutettujen muutosprosessien kustannuksista osoittavat selvästi, kuinka tärkeää organisaation muutosvalmiuden ja johtajien kykyjen kehittäminen on yrityksen kilpailukyvyn kannalta. Ovathan yrityselämän muutokset tulevaisuudessa todennäköisemmin sääntö kuin poikkeus, Per Krogager muistuttaa. Yritysjohtajien on ymmärrettävä, että organisaatioiden inhimillisestä laadusta on tullut tärkeä kilpailutekijä. Samaan aikaan henkilöstöosastojen pitää entistä selvemmin todistaa hankkeidensa kannattavuus, Krogager kertoo. Tämän vuoksi hän on kehittänyt yhteistyössä AS3:n kanssa ROIlaskurin, joka voi selkeyttää taloudellisia seurauksia sille, kun yksittäinen yritys investoi muutosprosessien inhimilliseen puoleen. Tästä ei yhteiskunnalla ole varaa tinkiä. Jos yritykset eivät tajua, että pehmeistä arvoista on tullut kovia, menetämme sekä työpaikkoja että kansainvälistä kilpailukykyämme, Per Krogager arvioi. Video: Skannaa älypuhelimellasi ja katso lyhyt video tästä aiheesta. Videon löydät myös KANNATTAVUUDEN LASKEMINEN MUUTOSPROSESSEISSA On mahdollista arvioida, millainen kannattavuus hyvin hoidetulla muutosprosessilla todellisuudessa on. AS3:n uudessa ROI-laskurissa HRaktiviteetit nähdään keinona ratkaista liiketoiminnan ongelma eikä perinteisenä investointina. Muutokseen liittyvän HRinvestoinnin tavoitteena on minimoida suoria ja epäsuoria kustannuksia muutoksesta Suuren mittakaavan muutokset usein johtavat hetkelliseen työpanoksen alenemiseen henkilöstön keskuudessa Työpanoksen aleneminen huonommin johdetuissa muutoksissa on tyypillisesti suurempi kuin hyvin johdetuissa.

8 ENTISTÄ MODERNIMPI MAERSK PERINTEIKÄS YHTIÖ OTTI KURSSIN KOHTI TULEVAISUUTTA Maersk Linen pääkonttorissa Göteborgissa istuu yrityksen Skandinavian alueen henkilöstöjohtaja Johan Gratschew. Hänet on valittu perämieheksi matkalle, jota yrityksessä kutsutaan nimellä 21st Century Maersk. Kyseessä on yrityksen esimiehiä ja alaisia koskeva pitkän tähtäimen kehitysstrategia. JOHAN GRATSCHEW: MUUTOSJOHTAMISEEN KESKITTYMISEN HYÖDYT Johtajat saavat välineitä toimintatapojensa selkiyttämiseen Motivaatio pysyy yllä muutosprosessin alusta loppuun Työntekijöiden stressitaso pysyy mahdollisimman alhaisena Muutokset voi toteuttaa ilman mainittavia vaikutuksia asiakkaisiin Johtajat saavat välineitä yrityksen kehittämiseen Kyky pitää kiinni tärkeimmistä esimiehistä ja alaisista vahvistuu Yritys säästää rahaa Maersk on perinteikäs yhtiö, ja me kunnioitamme luonnollisesti yrityksen traditioita ja arvoja. Samalla tahdomme kehittää ja nykyaikaistaa organisaatiotamme ja tarjota asiakkaillemme mahdollisimman hyviä elämyksiä. Tahdomme varmistaa, että Maersk on logistiikka-alalla myös tulevaisuuden peluri, Johan Gratschew sanoo. JOHTAMISTA SYDÄMELLÄ Organisaatioita voi tämän HR-johtajan mukaan modernisoida ja kehittää oikeaan suuntaan vain keskittymällä ihmisiin ja tarjoamalla heille kehittymismahdollisuuksia. Me pidämme johtajiamme silmällä ja arvioimme, ketkä heistä voisivat kehittyä vieläkin paremmiksi. Johtajakoulutuksessa annamme heille mahdollisuuden kasvaa sekä johtajina että esimiehinä siis sekä asiakkaisiin ja liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä että alaisten motivointia ja ohjausta vaativissa tehtävissä. Pyrimme ujuttamaan heidän johtamistyyliinsä entistä enemmän empatiaa ja sydäntä, sillä uskomme sen parantavan työntekijöiden tuottavuutta, Johan Gratschew toteaa. VALMIINA TULEVAISUUTEEN Maersk Linessa ei keskitytä pelkästään nykyisiin johtajiin. Myös tulevia johtajia valmistellaan tehtäviinsä jo nyt. Halukkaita ja kyvykkäitä ehdokkaita seulotaan joukosta jatkuvasti, ja heille tarjotaan mahdollisuuksia taitojensa kehittämiseen. A.P. Møllerin viisaat sanat oikein ajoitetusta huolellisuudesta ohjaavat yritystämme edelleen, vain vähän muunneltuina. We are taking care of today while actively preparing ourselves for the challenges of the future. Se tarkoittaa muun muassa, että keskitymme herpaantumatta huomispäivän johtajiin. Me tiedämme, ketkä nykyisistä johtajistamme ovat yrityksemme avainhenkilöitä. Tiedämme myös, ketkä pystyvät huolehtimaan heiltä vapautuvista tehtävistä, kun se aika koittaa. Yrityksessämme on käytössä niin kutsuttu leadership pipeline, joka muodostaa perustan selkeän johtajuuden kehittämistyölle. Jos jollain työntekijällä on johtajalta edellytettäviä ominaisuuksia, me autamme kehittämään niitä jo ennen kuin kyseinen henkilö etenee johtajaksi asti, Johan Gratschew valottaa. JOHTAMISTA LÄPI MUUTOSTEN Yksi niistä ominaisuuksista, joita Maersk Line toivoo johtajiltaan, on kyky ohjata ihmisiä läpi muutosten.

9 Logistiikka-ala muuttuu jatkuvasti, ja me tahdomme pysyä kehityksen kärjessä. Meille on tärkeää, ettei organisaatioomme ja liiketoimintamalliimme tehtävistä muutoksista aiheudu asiakkaillemme häiriötä ja etteivät työntekijöidemme motivaatio ja tuottavuus laske, Johan Gratschew sanoo. Kaikki yrityksen skandinaaviset asiakaspalvelupäälliköt ovat osallistuneet koulutukseen, jonka tarkoituksena on johtajuustaitojen vahvistamisen lisäksi opettaa heitä katsomaan muutoksia inhimillisestä näkökulmasta. Yrityksemme kehitystyö on johtanut joidenkin asiakaspalvelutehtävien ulkoistamiseen ja useiden taitavien työntekijöiden irtisanomiseen täältä pääkonttorista. Samalla kun tarjosimme tukea sekä irtisanotuille että yrityksessämme jatkaville työntekijöille, annoimme esimiehille muutosjohtamisen valmennusta. Ilman sitä muutosten vaikutus asiakkaisiin olisi varmasti ollut suurempi, yrityksen yleinen stressitaso olisi noussut korkeammaksi, motivaatio pudonnut alemmas ja johtaminen ollut epäselvempää, Johan Gratschew luettelee. INVESTOINTI TIENATTU TAKAISIN Johan Gratschewin omaa onnistumista henkilöstöjohtajan tehtävässä voi mitata muun muassa sillä, kuinka hyvin Maersk Line pystyy pitämään kiinni lahjakkaista skandinaavisista työntekijöistään. Muutoksista huolimatta olemme onnistuneet säilyttämään kaikki ne avainhenkilöt, joiden tahdoimmekin pysyvän yrityksessä. Johtajat ovat lisänneet johtamistyyliinsä entistä inhimillisempää otetta, ja sekä irtisanotut että työssään jatkavat alaiset ovat olleet erittäin tyytyväisiä saamaansa tukeen. Arvioni mukaan investointi ulkoiseen apuun muutoksen aikana tienasi itsensä takaisin alle kahdessa kuukaudessa. Lisäksi oppimamme uudenlaiset näkemykset kantavat hedelmää edelleen sekä taloudellisilla että inhimillisillä mittareilla mitattuna, Johan Gratschew summaa. MAERSK LINE SCANDINAVIA KESKITTYI MUUTOSJOHTAMISEN OHJELMASSAAN SEURAAVIIN SEIKKOIHIN Sisäiset muutosprosessit eli muutosten inhimillinen puoli Muutosvastarinnan tunnistaminen, analysointi ja käsittely Vuoropuhelun käyttö muutosten hyväksymiseen Selkeän johtajuuden hyödyntäminen hyväksynnän ja vaatimusten juurruttamisessa Yksilöllinen valmennus ja ryhmädynamiikka Video: Skannaa älypuhelimellasi ja katso lyhyt video tästä aiheesta. Videon löydät myös Johan Gratschew, Henkilöstöjohtaja Skandinavia, Maersk Line

10 GLOBAALI MUUTOS SYNTYY IHMISTEN JOKAPÄIVÄISTEN TOIMINTATAPOJEN MUUTOKSISTA LOGICAN GLOBAALI PALVELUMALLI VAHVISTUI CGI YRITYSKAUPAN MYÖTÄ Yritysostot, fuusiot ja niistä seuraavat muutokset ovat tuttuja Logican henkilöstölle. IT-palveluyrityksenä Logican täytyy olla edelläkävijänä teknologioissa ja kehittymisessä, ja tämä näkyy myös henkilöstön avoimena ja muutosvalmiina ajattelutapana. Olemme tottuneet moniin muutoksiin. Tuorein muutos globaalissa palvelumallissa Applications Management -liiketoimintaamme liittyen on parantaa toimintatapojamme ja uudistaa ajatteluamme. Otimme AS3:n ulkopuolisena kumppanina mukaan tuomaan perspektiiviä muutoksen johtamiseen, jotta muutos etenisi mahdollisimman sujuvasti, kertoo palvelujohtaja Sami Punkka Logicalta. UUTTA ESIMIESTEN TYÖKALUPAKKIIN Minna Jürgens, Logican HR Business Partner, näkee globaalin palvelumallin merkitsevän joustavuuden ja proaktiivisuuden lisäämistä markkinoilla. Minna ja Sami ovat tyytyväisiä esimiesten AS3:lta saamiin muutosjohtamisen työkaluihin ja toteutukseen, kuinka niitä käytetään työssä. Meille oli tärkeää lyhentää aikaa muutoksen toteuttamisessa, ja johtajuus on tässä avainroolissa. Tavoitteiden mukainen toiminta on edennyt tehokkaasti, koska muutos on tuotu ja viestitty ihan käytännön asioina. Ihmiset on saatu hyväksymään muutos ja toimimaan uudella tavalla, Minna Jürgens kuvaa. Minna Jürgensin ja Sami Punkan mukaan tehokkaan muutoksen ytimessä ovat avoimuus ja onnistunut viestintä. TULEVAISUUDEN ESIMIESTEN OMINAISUUKSIA Minna ja Sami uskovat, että tulevaisuuden esimiehillä on myös uusia haasteita edessään. Heidän mielestään seuraavat asiat tulevat nousemaan pinnalle: Johtaminen eri toimipaikoissa ja erilaisissa työympäristöissä: esim. esimiestyö eri paikkakunnalle, kotiin, autoon, lentokentille Sosiaalisen median ymmärrys ja hyödyntäminen liiketoiminnassa Eri sukupolvien arvojen ja organisaatiokulttuurien ymmärtäminen Hyvinvoinnin ja terveellisempien elämäntapojen korostuminen Työyhteisöjen monimuotoisuus ja muuttuva ympäristö vaativat esimiehiltä isoja korvia ja kykyä mukauttaa johtamistyyliä, Minna Jürgens ennustaa. Henkilöstö haluaa tietää millaisia muutoksia tehdään ja miksi. Jokaisella on oltava vastaus kysymykseen: mitä muutos merkitsee juuri minulle, Minna Jürgens korostaa. Tämä muutos vaikutti koko ajattelutapaan. Meillä johtajuus oli alun perinkin hyvää ja valmennuksen tarkoituksena oli auttaa meitä näkemään metsä puilta juuri muutosten suhteen, Sami Punkka lisää. MUUTOKSEEN TÄYSILLÄ MUKAAN Esimiehiä pyydettiin lähtötilanteessa merkitsemään yhteiseen muutoskäyräkuvaan, missä vaiheessa sisäistä muutokseen sopeutumista he

11 Palvelujohtaja Sami Punkka ja HR Business Partner Minna Jürgens Logicalta olivat ja merkintöjä tuli joka puolelle. Minna Jürgensin mukaan tämä kertoo kuinka yksilöllistä muutokseen sopeutuminen on ja kuinka pidempään muutosta suunnitelleet olivat jo ehtineet mukautua henkisesti. Muutoksissa näen tärkeänä ymmärtää, että ihmiset reagoivat eri lailla ja mitä reaktiot voivat oikeasti merkitä. Esimiestyössä se tarkoittaa erilaisten reaktioiden kohtaamista ja avainhenkilöiden ja muutosagenttien sitouttamista, Minna Jürgens kuvaa. Logican esimiehillä on nyt konkreettisia työkaluja ihmisten johtamiseen muutoksessa ja organisaation arvo avoimuudesta elää arjessa. Muutokset täytyy tuoda yksilön tasolle ja jokainen on sitoutettava toimimaan uudella tavalla arjessaan, jotta tavoitteet muuttuvat käytännön tuotoksiksi. Uusi palvelumallimme todella toimii ja tehty työ on kannattanut. Olemme kannustaneet kaikkia avoimeen keskusteluun palvelumallin muutoksesta ja sen merkityksestä. Henkilöt ovat sitoutuneet hyvin ja kokeneet kehityksen erinomaisena bisneksen kannalta, Sami Punkka kertoo. YRITYSOSTO KESKEN MUUTOKSEN Globaaliin palvelumalliin siirtyminen oli vielä kesken, kun Logican osti kanadalainen IT-palveluyritys CGI. Muutosjohtamisen taidoille tuli siis entistäkin vahvempi tarve. Meillä on pitkä kokemus yrityskaupoista ja organisaatioiden integroitumisesta, olemme kasvaneet Suomesta monikulttuuriseksi, globaaliksi organisaatioksi. Yrityskauppojen jälkeisen toiminnan johtamisessa esimiesten monitaituritaidot ovat tärkeässä roolissa, Minna Jürgens selittää. Logica on nyt osa CGI:tä ja dynaaminen ala muuttuu asiakkaiden ja markkinan mukaan. Minna Jürgens ja Sami Punkka kertovat, että onnistuminen muutoksissa perustuu pitkään kokemukseen, hyvään ja mukaansatempaavaan muutosjohtamisen taitoon sekä pitkälti henkilöstön valmiuteen muutoksia kohtaan. Yrityksen ilmapiiri syntyy ihmisistä ja esimiehemme tietävät, että tehokkain tapa johtaa ihmisiä on oman esimerkin kautta. Jokaisesta muutoksesta oppii ja onnistuneiden muutosten jalanjäljissä on hyvä jatkaa, Sami Punkka korostaa.

12 Henkilöstö haluaa tietää, millaisia muutoksia tehdään ja miksi. Jokaisella on oltava vastaus kysymykseen: mitä muutos merkitsee juuri minulle. Minna Jürgens, Logica, nyt osa CGI:tä AS3 Finland Oy Panorama Tower Hevosenkenkä 3, Espoo Puh kotisivut

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä Leadership-tapahtuma 2.2.2012 Minä olen tehokkaimmillani ja tuottavimmillani kun Olen asiantuntevassa työryhmässä, jossa kukin tietää roolinsa ja sparraa toisiaan

Lisätiedot

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015 Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen Työkykyjohtaminen Ilmiöitä Tiedolla johtaminen 2 Ilmiöitä ja huolia yritysten arjessa Kannattavuus, tehokkuus, kasvu "Liikevaihto jää alle budjetin

Lisätiedot

Lähiesimies muutoksen etulinjassa. Ryhmävalmennus lähiesimiehille YT-neuvotteluita seuraavan johtamistyön haasteisiin.

Lähiesimies muutoksen etulinjassa. Ryhmävalmennus lähiesimiehille YT-neuvotteluita seuraavan johtamistyön haasteisiin. Lähiesimies muutoksen etulinjassa Ryhmävalmennus lähiesimiehille YT-neuvotteluita seuraavan johtamistyön haasteisiin. Työluotsin ryhmävalmennus organisaation lähiesimiehille auttaa heitä toimimaan tehokkaasti

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin

Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Johanna Ahonen Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Mari Keränen Varmasti esimiehenä 6.6.2017

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Opas tasapainoiseen johtamiseen

Opas tasapainoiseen johtamiseen Opas tasapainoiseen johtamiseen Miten johdat, kun haluat onnistua muutoksissa? Sisältö Mitä opas antaa s. 3 Tätä kaikkea johtaminen on s. 4 Johtajan vaa assa kolme kuppia s. 5 Tasapainottamisen pelikenttä

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Järkytä avoimuudella. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avaimia kukoistavaan yrityskulttuuriin. Aki Ahlroth 4.11.2014, Henry Foorumi

Järkytä avoimuudella. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avaimia kukoistavaan yrityskulttuuriin. Aki Ahlroth 4.11.2014, Henry Foorumi Järkytä avoimuudella Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avaimia kukoistavaan yrityskulttuuriin Aki Ahlroth 4.11.2014, Henry Foorumi 01 Miksi juuri avoimuus? Avoimuus on keskeinen keino synnyttää luottamusta

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Muutosjohtamisen valmennus. Valmentaa esimiehet tänään hoitamaan huomisen muutokset

Muutosjohtamisen valmennus. Valmentaa esimiehet tänään hoitamaan huomisen muutokset Muutosjohtamisen valmennus Valmentaa esimiehet tänään hoitamaan huomisen muutokset Tervetuloa tulevaisuuteen Odotetaanko organisaatiossanne muutoksia lähitulevaisuudessa? Kysymys on niin perustavanlaatuinen,

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft, 2005 Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft Globaalisti Maailman johtava ohjelmistovalmistaja 107 000 työntekijää Liikevaihto 40

Lisätiedot

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Kompleksisuus ja dynaamisuus Kuntien kuten muidenkin organisaatioiden nähdään toimivan

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Projektipäällikön kokemuksia 4.10.2011 IdM-projektitkin pitää suunnitella Kaiken perustana on riittävä ymmärrys projektin sisällöstä, laajuudesta ja vaaditusta osaamisesta

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Teknologian mahdollistamat toimintatapamuutokset eivät tule itsestään tarvitaan asennemuutosta johtamisessa! Reino Myllymäki

CxO Mentor Oy. Teknologian mahdollistamat toimintatapamuutokset eivät tule itsestään tarvitaan asennemuutosta johtamisessa! Reino Myllymäki CxO Mentor Oy Teknologian mahdollistamat toimintatapamuutokset eivät tule itsestään tarvitaan asennemuutosta johtamisessa! 21.3.2013 Reino Myllymäki CxO Mentor Oy 2012 Reino Myllymäki Nyt: Leading Mentor,

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

Työn mielekkyyden johtaminen

Työn mielekkyyden johtaminen Kati Järvinen Työn mielekkyyden johtaminen Käytännön opas Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Kati Järvinen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä.

Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä. Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä. Rekrytointi voi tulla kalliiksi ilman luotettavaa kumppania. Onnistuneen ja epäonnistuneen rekrytoinnin ero on taloudellisesti merkittävä. Rekrytointi on kriittinen

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Itsensä johtaminen uudessa työympäristössä uusin työtavoin

Itsensä johtaminen uudessa työympäristössä uusin työtavoin Itsensä johtaminen uudessa työympäristössä uusin työtavoin Luento 17.5.2017 VR - Matkakumppanit Jaana Ahtonen-Huuskonen / DIALOGO www.dialogo.fi Luennon aiheita: Itsensä johtaminen Vahvuuksien tunnistaminen

Lisätiedot

Miten muutoksia johdetaan Itellassa

Miten muutoksia johdetaan Itellassa Miten muutoksia johdetaan Itellassa KaMu Mira Pakarinen Lisätietoja KaMu-mallista antaa: Hankejohtaja Mira Pakarinen mira.pakarinen@itella.com gsm 0400-288 232 Miksi malli? Toimintaympäristön muutosvauhti

Lisätiedot

HR-Johtajabarometri 2014. Yhteenveto tuloksista MPS Enterprises Tutkimuspäällikkö Niilo Mäkelä

HR-Johtajabarometri 2014. Yhteenveto tuloksista MPS Enterprises Tutkimuspäällikkö Niilo Mäkelä HR-Johtajabarometri 2014 Yhteenveto tuloksista MPS Enterprises Tutkimuspäällikkö Niilo Mäkelä Kyselyn toteutus Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä 20.11.-3.12.2013 välisenä aikana. Vastaajat 2012 2013

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Elämäntapamuutos valmennusohjelma

Elämäntapamuutos valmennusohjelma Elämäntapamuutos valmennusohjelma Mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi? Fyysinen hyvinvointi -terveys, kunto, lepo, ruoka Henkinen hyvinvointi -suhde omaan itseen, itsetuntemus, itsensä arvostaminen,

Lisätiedot

Tärkeimmät mittarit strategisen työympäristöjohtamisen kannalta?

Tärkeimmät mittarit strategisen työympäristöjohtamisen kannalta? Tärkeimmät mittarit strategisen työympäristöjohtamisen kannalta? Työhyvinvointi ja- tyytyväisyys Johtaminen, avoimuus ja läpinäkyvyys, matala hierarkia, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Älykäs johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä: pk yrityksen johtamisen kehittäminen

Älykäs johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä: pk yrityksen johtamisen kehittäminen Älykäs muuttuvassa toimintaympäristössä: pk yrityksen johtamisen kehittäminen Pohjois-Savon liitto 11.3.2015 Pentti Sydänmaanlakka - Johtamisen suurimmat haasteet - Älykäs vai älytön organisaatio? - Älykäs

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä Wärtsilä Oyj on tehnyt Workspacen kanssa yhteistyötä vuodesta 2011, jolloin aloitettiin globaalin työympäristökonseptin kehittäminen. Vuoden 2013 loppuun mennessä Workspace oli auttanut Wärtsilää ohjaamaan

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130903 Tuotanto: Valentin&Byhr. Paino: Strokirk-Landströms. Paperi: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.fi Tutustu meihin. EFG on johtava toimisto- ja julkisten

Lisätiedot

Yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut kaikki yhdessä paikassa

Yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut kaikki yhdessä paikassa ELON VERKKOPALVELU Yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut kaikki yhdessä paikassa TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET Hoida TyEL- ja YEL-vakuutuksiasi Kartoita työyhteisösi

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija HR energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija 2 Työ on tärkein osa ihmisen elämän sisältöä yli 65 v. 46-55 v 26-35 v Lyhyt ammattikoulutus Opistotaso Akateeminen 0 25 50 75 100 Täysin samaa mieltä Jokseenkin

Lisätiedot

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo Urheiluseurat 2020 @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Menestyvä? Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito Yleinen

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin koulutukset 2017

Työhyvinvoinnin koulutukset 2017 Työhyvinvoinnin koulutukset 2017 Osallistu Elon työhyvinvointiaiheisiin koulutuksiin. Voit osallistua yksittäisille kursseille tai suorittaa työhyvinvoinnin superosaajan opintokokonaisuuden. Kaikki koulutukset

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HR! ü TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, ü SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HUMAN PERFORMANCE EQUATION 3 THE HUMAN PERFORMANCE EQUATION

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja Työelämä 2020 -hanke Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014 Margita Klemetti hankejohtaja SUOMEN TYÖELÄMÄ EUROOPAN PARAS VUONNA 2020 Hallitusohjelma TYÖELÄMÄSTRATEGIA TULEVAISUUDEN TYÖPAIKALLA

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Ifin suunnitelmallinen työkykyjohtaminen ja sen tulokset Työoikeusseminaari 25.9.2015 Marketta Helokunnas

Ifin suunnitelmallinen työkykyjohtaminen ja sen tulokset Työoikeusseminaari 25.9.2015 Marketta Helokunnas Ifin suunnitelmallinen työkykyjohtaminen ja sen tulokset Työoikeusseminaari 25.9.2015 Marketta Helokunnas Miksi työkykyjohtaminen ylipäätään on entistä tärkeämpää? Eläkeikä nousee - työurat pitenevät Muutokset

Lisätiedot

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista.

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista. Päivän ohjelma. 7:30 Aamiainen 8:30 Hyvän aamun aloitus. Mieli ja keho auki. 8:40 Tervetuloa! 8:45 Johtoryhmätyöskentelyä. Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi Prosessikonsultaatio Lähtötilanteessa kumpikaan, ei tilaaja eikä konsultti, tiedä mikä organisaation tilanne oikeasti on. Konsultti ja toimeksiantaja yhdessä tutkivat organisaation tilannetta ja etsivät

Lisätiedot

MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti

MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti Sisällys Joitakin väittämiä Vastaavatko perinteiset henkilöstöjohtamisen mallit nykyisiin haasteisiin? Miten

Lisätiedot

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun.

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Olisiko nyt jo aika kääntää katse henkilöstökustannuksista kasvun tekijöiksi? 11 % suomalaisista työntekijöistä on sitoutunut työnantajaansa

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Muutosjohtaminen. Helena Vesaluoma TAMK & Anne Rouhelo Turun AMK

Muutosjohtaminen. Helena Vesaluoma TAMK & Anne Rouhelo Turun AMK Muutosjohtaminen Helena Vesaluoma TAMK & Anne Rouhelo Turun AMK 20.9.2017 1. Muutoksen välttämättömyyden oivaltaminen Muutosprosessi lähtee liikkeelle vasta, kun oivalletaan, että nykytilan mukaisesti

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin Henkilöstöjohtamisen rooli reformin toteuttamisessa Johtaminen, säästöt ja henkilöstö Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä 28.10.2015 Riikka-Maria Yli-Suomu, puheenjohtaja, AMKE:n HRMD-verkosto

Lisätiedot

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen mittaamista Uudista ja Uudistu Vaihtuva johtajuus 2011 Vahingossa Hyvä? Taru From 28.9.2011 HR4 Solutions Oy 2011 HR4 Solutions Oy - 28.9.2011 ESITYKSEN

Lisätiedot

CIO Forum. Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009

CIO Forum. Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009 CIO Forum Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009 Tervetuloa Taloudellisen tilanteen haasteet voidaan kääntää mahdollisuuksiksi vahvalla

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET05 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015

MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015 MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015 Käsiteltäviä näkökulmia Mitä muutos on? Mitä ihmiselle muutoksessa tapahtuu? Työkaluja muutoksessa kipuilevan tukemiseen. Muutos Tilanteen tai

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Titi Heikkilä Työhyvinvointipäällikkö Helsinki Suomi 100 johtamisseminaari 24.11.2017 Esityksen sisältö Lyhyt esittely Helsinki Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuvan haasteet muutoksessa Tilanne Asiakkaat Uusi suunta, Vanhasta luopuminen

Lisätiedot

Työ muuttuu muuttuvatko pelisäännöt ja asenteet? Timo Lindholm / SITRA

Työ muuttuu muuttuvatko pelisäännöt ja asenteet? Timo Lindholm / SITRA Työ muuttuu muuttuvatko pelisäännöt ja asenteet? Timo Lindholm / SITRA 7.9.2016 Kansan, maan ja työn vuotuisen tuoton arvoa ei voida lisätä millään muulla keinolla kuin lisäämällä joko sen tuottavien työläisten

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu.

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu. Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group Huhtikuu Toukokuu Miten ymmärrän asiakkaan liiketoimintahaasteen Miten ratkaisen asiakkaan

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Henkilöstön hallittu vaihtuvuus, sen tyylikäs hoito sekä vaikutukset työantajakuvaan.

Henkilöstön hallittu vaihtuvuus, sen tyylikäs hoito sekä vaikutukset työantajakuvaan. Henkilöstön hallittu vaihtuvuus, sen tyylikäs hoito sekä vaikutukset työantajakuvaan. Markku Kaijala, toimitusjohtaja, Pro-Source Oy Kuntaliitto 08.09.2015-09.09.2015 2 Toiminta Pro-Source Oy on vuonna

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Esimiehestä kaikki irti?

Esimiehestä kaikki irti? Esimiehestä kaikki irti? Esimiestyön vaatimukset, aikapaine ja vaikutusmahdollisuudet 2.6.2006 2.6.2006 Johtaminen ja organisaatiot muuttuneet! ENNEN johtamistyylit tavoite- ja tulosjohtaminen, prosessiajattelu

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Johanna Kosonen-Karvo 9.3.2012 Technopolis Vantaa 01-2012 DM# 917670 Kuka minä olen? Johanna Kosonen-Karvo Tuotantotalouden DI, TKK, 1997 Asiantuntija

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot