NEWS TRANSITION NO#5 TULEVAISUUDEN MUUTOSTEN JOHTAJAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEWS TRANSITION NO#5 TULEVAISUUDEN MUUTOSTEN JOHTAJAT"

Transkriptio

1 TRANSITION NEWS NO#5 TULEVAISUUDEN MUUTOSTEN JOHTAJAT Globaaleja johtamisen trendejä HR-aktiviteettien ROI Entistä modernimpi Maersk Logican muutoksen johtaminen

2 Partner, Leena Airola VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA: Allan Gross-Nielsen TOIMITUS: Jens Daa Hankert, Mikkel Errboe VALOKUVAT: Mikkel Errboe GRAAFINEN SUUNNITTELU: Grefta Tryk A/S ISSN: YHTEYDENOTOT: Transition News -lehteä painetaan noin kappaletta AS3:n asiakkaille ja yhteistyökumppaneille Pohjoismaissa

3 MUUTOKSET OVAT JONOSSA - MUUTOKSEN JOHTAJIA TARVITAAN Muutokset ovat tapetilla useimmissa yrityksissä sekä nyt että tulevina vuosina. Tämän vahvistavat AS3 Companiesin tuoreimpaan pohjoismaiseen tutkimukseen vastanneet 150 johto- tai esimiestason henkilöä. Jopa 84 % heistä odottaa merkittäviä muutoksia omassa yrityksessään seuraavien kahden vuoden aikana. Yritykset myöntävät kyllä tarpeen muutoksille, mutta läheskään kaikilla ei ole valmiuksia muutosten tehokkaaseen toteuttamiseen. Tutkimuksemme osoittaa, että vain joka toisella johtajalla on riittävästi muutoshalua ja että vain joka kolmas johtaja on tarpeeksi taitava johtamaan muutostilanteissa. Ei siis ole ihme, että vain joka neljäs yritys arvioi viimeisimmän muutosprojektinsa onnistuneen. Mitä johtajien puutteellisesta muutoshalusta ja -kyvystä sitten seuraa? Johtajat itse mainitsevat suurimmiksi muutosten läpiviemiseen liittyviksi ongelmiksi motivaation ja tuottavuuden laskun sekä työntekijöiden tyytymättömyyden organisaatioon. Melkein puolet tutkimukseen osallistuneista johtajista huomasi tuottavuuden laskua yrityksensä viimeisimmän muutosprojektin yhteydessä. Ja näistä lähes joka toinen koki, että normaalin tuottavuustason palauttamiseen kului yli kuusi kuukautta. Miksi siis edes ryhtyä muutoksiin, kun kyvyt ovat rajalliset, menestymisprosentti alhainen ja mahdolliset kielteiset vaikutukset huomattavia? Vastaus: koska muutokset ovat välttämättömiä kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Tutkimuksemme osoittaa myös, että joustavien organisaatioiden tunnusmerkkejä ovat motivoituneemmat työntekijät, tehokkaampi innovointi, parempi kyky mukautua, alhaisempi sairauspoissaolojen määrä ja suuremmat tulot. Yksi joustavien ja muutosvalmiiden organisaatioiden salaisuuksista on löydettävissä muutosjohtamisesta. Tällä johtamisen alalla korostetaan johtamisen selkeyttä ja keskittymistä muutoksen inhimilliseen puoleen molemmat taitoja, jotka useimmat meistä pystyvät oppimaan. Tarvitaan vain sitoutumista ylimmältä johdolta, huomion keskittämistä keskijohdolta ja omistautuvaa asennetta ihan kaikilta. Joustavien ja muutosvalmiiden organisaatioiden tulokset puhuvat puolestaan. Tästä lehdestä voit lukea lisää alan muutamista uusista trendeistä ja saada inspiraatiota yrityksiltä, joiden muutosprojektit ja työntekijöiden sisäiset muutosprosessit ovat onnistuneet. Hyviä lukuhetkiä! Video: Skannaa älypuhelimellasi ja katso lyhyt video tästä aiheesta. Videon löydät myös

4 VAATIMUKSIA JOHTAJUUDELLE MAAILMASSA TÄYNNÄ MUUTOKSIA MAAILMAN JOHTAVA TYÖELÄMÄN MUUTOKSIIN JA KYKYJEN KEHITTÄMISEEN ERIKOISTUNUT YRITYS, LEE HECHT HARRISON, AUTTAA TÄMÄN PÄIVÄN JOHTAJIA SAAVUTTAMAAN KILPAILUETUA TULEVAISUUDESSA. AS3 solmi syksyllä yhteistyösopimuksen yli 60 maassa toimivan Lee Hecht Harrisonin kanssa. Strateginen sopimus takaa AS3:lle yksinoikeuden Pohjoismaissa. Me pyysimme Lee Hecht Harrisonin johtajaa Peter Alcidea kertomaan tulevaisuuden johtajia koskevista globaaleista trendeistä. Useimmat menestyvät yritykset tietävät, että työvoima ja työpaikat ovat jatkuvassa muutostilassa. Haasteita on ollut ennenkin, mutta kiihtyvä globalisaatio, lainsäädännölliset muutokset ja teknologinen kehitys tekevät tilanteista niin monimutkaisia, nopeita ja vaihtelevia, ettei yritysjohtajilla ole ennakkotapauksia, joihin tukeutua. Ennen muinoin hyviksi havaitut kyvyt, johtamistyyli ja asenne eivät välttämättä toimi nykyisessä yritysilmastossa, Peter Alcide toteaa. HYVÄ ESIMIES MUKAUTTAA TYYLIÄÄN Tämän kokeneen johtajan mukaan taitavat esimiehet muodostavat tuottavan ja asialleen omistautuneen työvoiman selkärangan. Innoton johtaja vaikuttaa työntekijöiden käsitykseen yrityksestä ja tuottaa innottomia työntekijöitä myös korkeissa ja tärkeissä asemissa. One size fits all -johtamistyyliä ei enää hyväksytä. Yrityksissä on selkeä tarve johtajille, jotka mukautuvat joustavasti työpaikan ja työvoiman muutosten mukaan. Peter Alcide, Lee Hecht Harrisonin johtaja AINA ON OIKEA AIKA KEHITTÄÄ JOHTAJIA Peter Alcide on havainnut, että vaativina aikoina monet yritykset siirtävät strategisen painopisteensä kasvusta ja kehityksestä vakauttamiseen ja varovaisuuteen. Haastavat ajat tuovat luonnollisesti haasteita johtajien elämään, mutta Peter Alciden mukaan se tekee johtajien kouluttamisesta

5 ja kehittymisestä vielä entistäkin tärkeämpää. Jatkuvien taloudellisten, yhteiskunnallisten ja liiketoiminnallisten muutosten puristuksessa johtajien on pakko mukautua uuteen päiväjärjestykseen. Se edellyttää strategisia kykyjä ja taktista taitoa. Johtajilla on oltava vahva moraalinen kompassi, joka ohjaa heitä oikeaan suuntaan, kun päätöksiin sisältyy monimutkaisia, voiton maksimoinnin ja vastuunkannon välillä tasapainoilevia valintoja. Peter Alcide korostaa näiden johtajuustaitojen merkitystä nykyisessä yritysilmastossa. Vaatimukset nykypäivän organisaatioissa ovat niin valtavia, ettei johdon koulutus ja valmennus voi enää keskittyä pelkkään johtamiseen. Johtajia pitää kehittää kaikilla tasoilla. Vain siten yritys voi varmistaa menestyksensä myös muuttuvina aikoina, painottaa Peter Alcide, joka on mielissään saatuaan AS3:n eksklusiiviseksi yhteistyökumppaniksi Pohjoismaissa. Olemme ylpeitä siitä, että saamme tehdä yhteistyötä Pohjoismaiden johtavan liike-elämän muutoksiin erikoistuneen yrityksen kanssa. Uskomme vakaasti uuden kumppanimme ammattitaitoon ja sitoutumiseen ja odotamme siksi innolla, että voimme ohjata omia asiakkaitamme ja valmennettaviamme AS3 Companiesin asiantuntijoiden luo ja toisaalta tukea heidän pohjoismaisia asiakkaitaan ja valmennettaviaan eri puolilla maailmaa. NYKYJOHTAJIEN KOHTAAMAT HAASTEET: Taloudellinen epävarmuus, globalisaatio ja nopeasti muuttuva yritysilmasto Rakennemuutokset, yrityskaupat, fuusiot ja innovaatiot Työvoiman muuttuva väestörakenne Tilanteiden monimutkaisuus ja lisääntyneet riskit Kasvuun ja tuottavuuteen liittyvät paineet PAIKALLISTA TUKEA GLOBAALISTI AS3:n yhteistyö maailman johtavan työelämän muutoksiin erikoistuneen yrityksen Lee Hecht Harrisonin (LHH) kanssa nostaa pohjoismaisten yritysten ulottuvilla olevan valmennuksen tasoa. Yksinoikeudella tehty kumppanuussopimus ja LHH:n yli 300 toimiston verkosto takaavat sen, että AS3 voi tukea yrityksiä ja valmennettavia yli 60 maassa. Globaali yhteistyö Lee Hecht Harrisonin kanssa on meille strategisesti tärkeää. Myös asiakkaamme ja valmennettavamme pääsevät hyötymään siitä välittömästi. Video: Skannaa älypuhelimellasi ja katso lyhyt video tästä aiheesta. Videon löydät myös LHH:n konsepti, lähestymistapa ja arvopohja ovat yhteneväisiä omiemme kanssa, ja me annamme täyden hyväksyntämme LHH:n laadukkaille ratkaisuille toimeksiannoissa, toteaa AS3:n kansainvälisen osaston johtaja Jens Daa Hankert. AS3:n pohjoismaiset asiakkaat ja valmennettavat pyytävät yhä useammin tukea muutostilanteisiin muilla mantereilla. Pyynnön taustalla voi olla esimerkiksi puolisoiden tarve tuelle työkomennusten yhteydessä, rakennemuutokset kansainvälisellä tasolla, irtisanomisia koskeva valmennus tai valmennettavien globaali elämänasenne. Tapaamme työssämme yhä enemmän selvästi kansainvälisiä valmennettavia, jotka kaipaavat uusia haasteita ja työtä ulkomailla. Vuosien varrella olemme Jens Daa Hankert, AS3:n kansainvälisen osaston johtaja ohjanneet henkilöitä valmennuksiin kaikille mantereille. LHH-yhteistyön myötä tämä kehitys vahvistuu entisestään, Jens Daa Hankert sanoo.

6 HUOMIO ORGANISAATIOIDEN INHIMILLISIIN VAHVUUKSIIN MYÖS INVESTOINNIT IHMISIIN PITÄÄ PERUSTELLA KANNATTAVUUSLASKELMIN Kun yritys aikoo investoida esimerkiksi uusiin tuotteisiin tai koneisiin tai laajentaa toimintaansa uusille markkinoille, vastuuhenkilöitä pyydetään lähes poikkeuksetta pohtimaan hankkeen kannattavuutta. Tulevaisuudessa kannattavuuslaskelmia edellytetään myös henkilöstöhallinnossa. PER KROGAGER Psykologin koulutus Århusin yliopistosta, lisäksi yritystalouden maisterintutkinto Århusin kauppakorkeakoulusta. Työkokemusta konsulttiyrityksistä ja henkilöstöhallinnon johtotehtävistä useissa kansainvälisissä yrityksissä. Kirjoittanut useita kirjoja johtamisesta ja konsultoinnista sekä yhdessä Kyösti Schmidtin kanssa kolme kirjaa HR-mittauksista. Kehittänyt AS3:n Transition Management ROI Calculator -työkalun. HR-asiantuntija Per Krogagerin mukaan taskulaskin pitää jatkossa kaivaa esiin myös silloin, kun organisaatioissa kaavaillaan investointeja ihmisiin. Johtajat tulevat edellyttämään liiketoiminnallisten argumenttien oheen kannattavuuslaskelmia, jotka osoittavat, että investoinneissa yrityksen inhimilliseen puoleen on järkeä. HR-aktiviteetteihin panostamista pitää muiden investointien tapaan harkita liiketoiminnallisista ja taloudellisista näkökohdista käsin. Kun inhimillisen pääoman vaikutus yrityksen kilpailukykyyn valkenee yhä useammille johtajille, myös halu arvioida ja mitata investointien tehoa lisääntyy, ennustaa Per Krogager, joka yhdessä kollegansa Kyösti Schmidtin kanssa on juuri julkaissut Tanskassa kirjan "Beregning af ROI af HR-aktiviteter", HR-aktiviteettien ROI:n, investoinnin tuottoprosentin, laskemisesta. KESTÄVIN KILPAILUETU ON ORGANISAATIOSSA ITSESSÄÄN Per Krogager on huomannut liikeelämän johtajien parissa selvän suuntauksen: työntekijöitä sekä dynaamista ja hyvin toimivaa organisaatiota pidetään yrityksen kilpailukyvylle yhä tärkeämpinä. Tuotteet ja palvelut ovat useimmiten kilpailijoiden kopioitavissa. Mutta jos yrityksen kilpailuvaltteja ovat inhimillinen organisaatio, sen innostuneesti ja tehokkaasti toimivat jäsenet sekä vahva yrityskulttuuri, kopioiminen ei onnistukaan ihan noin vain, HR-asiantuntija toteaa. Tehokkaasti työskentelevästä ja asialleen omistautuneesta henkilöstöstä on luonnollisesti etua markkinoilla. Mutta keskittyminen työntekijöiden ammatilliseen ja sosiaaliseen viihtyvyyteen työpaikalla voi tuoda kustannussäästöjä myös organisaation sisällä. Rahasummat, jotka liittyvät työntekijöiden motivaatiotasoon ja sairauspoissaoloihin sekä yrityksen kykyyn houkutella hyviä työntekijöitä ja pitää heistä kiinni, ovat niin merkittäviä, että johtajien on pakko ottaa ne osaksi yleistä yritystaloutta, Per Krogager painottaa. KUNNIOITUS KANNATTAA Per Krogagerin mukaan yritykset jakautuvat tulevaisuudessa entistä selvemmin kahteen ryhmään: niihin, jotka investoivat inhimilliseen organisaatioon ja niihin, jotka eivät kiinnitä asiaan tarpeeksi huomiota tarpeeksi ajoissa.

7 HR-asiantuntija Per Krogager Työmarkkinat ovat muuttumassa. Monet työntekijät odottavat tilanteen kevenemistä ja muutoksen tuomaa mahdollisuutta vaihtaa työpaikkaa. Ne yritykset, jotka eivät kunnioita työntekijöitään ja huomioi heitä tarpeeksi, joutuvat vaikeuksiin. Ne menettävät työntekijöitä eivätkä onnistu houkuttelemaan uusia. Viimeistään se saanee johtajat tajuamaan, että työntekijöiden kunnioittaminen sekä ammatillisessa että inhimillisessä mielessä on välttämätöntä. MUUTOKSET TESTAAVAT YRITYSTÄ Yrityksen inhimillistä vahvuutta koetellaan erityisen voimakkaasti muutostilanteissa. AS3:n tekemät tutkimukset osoittavat, että 80 prosenttia pohjoismaisista yrityksistä on läpikäynyt muutoksia viime vuosina ja yhtä monet aikovat toteuttaa muutoksia lähitulevaisuudessa. Kolme neljästä yrityksestä arvioi, etteivät niiden muutosprojektit saavuta tavoitteitaan täysin. Aikaa, resursseja ja tuottavuutta valuu hukkaan, ja menetyksestä koituva lasku on huomattava. Arviot huonosti toteutettujen muutosprosessien kustannuksista osoittavat selvästi, kuinka tärkeää organisaation muutosvalmiuden ja johtajien kykyjen kehittäminen on yrityksen kilpailukyvyn kannalta. Ovathan yrityselämän muutokset tulevaisuudessa todennäköisemmin sääntö kuin poikkeus, Per Krogager muistuttaa. Yritysjohtajien on ymmärrettävä, että organisaatioiden inhimillisestä laadusta on tullut tärkeä kilpailutekijä. Samaan aikaan henkilöstöosastojen pitää entistä selvemmin todistaa hankkeidensa kannattavuus, Krogager kertoo. Tämän vuoksi hän on kehittänyt yhteistyössä AS3:n kanssa ROIlaskurin, joka voi selkeyttää taloudellisia seurauksia sille, kun yksittäinen yritys investoi muutosprosessien inhimilliseen puoleen. Tästä ei yhteiskunnalla ole varaa tinkiä. Jos yritykset eivät tajua, että pehmeistä arvoista on tullut kovia, menetämme sekä työpaikkoja että kansainvälistä kilpailukykyämme, Per Krogager arvioi. Video: Skannaa älypuhelimellasi ja katso lyhyt video tästä aiheesta. Videon löydät myös KANNATTAVUUDEN LASKEMINEN MUUTOSPROSESSEISSA On mahdollista arvioida, millainen kannattavuus hyvin hoidetulla muutosprosessilla todellisuudessa on. AS3:n uudessa ROI-laskurissa HRaktiviteetit nähdään keinona ratkaista liiketoiminnan ongelma eikä perinteisenä investointina. Muutokseen liittyvän HRinvestoinnin tavoitteena on minimoida suoria ja epäsuoria kustannuksia muutoksesta Suuren mittakaavan muutokset usein johtavat hetkelliseen työpanoksen alenemiseen henkilöstön keskuudessa Työpanoksen aleneminen huonommin johdetuissa muutoksissa on tyypillisesti suurempi kuin hyvin johdetuissa.

8 ENTISTÄ MODERNIMPI MAERSK PERINTEIKÄS YHTIÖ OTTI KURSSIN KOHTI TULEVAISUUTTA Maersk Linen pääkonttorissa Göteborgissa istuu yrityksen Skandinavian alueen henkilöstöjohtaja Johan Gratschew. Hänet on valittu perämieheksi matkalle, jota yrityksessä kutsutaan nimellä 21st Century Maersk. Kyseessä on yrityksen esimiehiä ja alaisia koskeva pitkän tähtäimen kehitysstrategia. JOHAN GRATSCHEW: MUUTOSJOHTAMISEEN KESKITTYMISEN HYÖDYT Johtajat saavat välineitä toimintatapojensa selkiyttämiseen Motivaatio pysyy yllä muutosprosessin alusta loppuun Työntekijöiden stressitaso pysyy mahdollisimman alhaisena Muutokset voi toteuttaa ilman mainittavia vaikutuksia asiakkaisiin Johtajat saavat välineitä yrityksen kehittämiseen Kyky pitää kiinni tärkeimmistä esimiehistä ja alaisista vahvistuu Yritys säästää rahaa Maersk on perinteikäs yhtiö, ja me kunnioitamme luonnollisesti yrityksen traditioita ja arvoja. Samalla tahdomme kehittää ja nykyaikaistaa organisaatiotamme ja tarjota asiakkaillemme mahdollisimman hyviä elämyksiä. Tahdomme varmistaa, että Maersk on logistiikka-alalla myös tulevaisuuden peluri, Johan Gratschew sanoo. JOHTAMISTA SYDÄMELLÄ Organisaatioita voi tämän HR-johtajan mukaan modernisoida ja kehittää oikeaan suuntaan vain keskittymällä ihmisiin ja tarjoamalla heille kehittymismahdollisuuksia. Me pidämme johtajiamme silmällä ja arvioimme, ketkä heistä voisivat kehittyä vieläkin paremmiksi. Johtajakoulutuksessa annamme heille mahdollisuuden kasvaa sekä johtajina että esimiehinä siis sekä asiakkaisiin ja liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä että alaisten motivointia ja ohjausta vaativissa tehtävissä. Pyrimme ujuttamaan heidän johtamistyyliinsä entistä enemmän empatiaa ja sydäntä, sillä uskomme sen parantavan työntekijöiden tuottavuutta, Johan Gratschew toteaa. VALMIINA TULEVAISUUTEEN Maersk Linessa ei keskitytä pelkästään nykyisiin johtajiin. Myös tulevia johtajia valmistellaan tehtäviinsä jo nyt. Halukkaita ja kyvykkäitä ehdokkaita seulotaan joukosta jatkuvasti, ja heille tarjotaan mahdollisuuksia taitojensa kehittämiseen. A.P. Møllerin viisaat sanat oikein ajoitetusta huolellisuudesta ohjaavat yritystämme edelleen, vain vähän muunneltuina. We are taking care of today while actively preparing ourselves for the challenges of the future. Se tarkoittaa muun muassa, että keskitymme herpaantumatta huomispäivän johtajiin. Me tiedämme, ketkä nykyisistä johtajistamme ovat yrityksemme avainhenkilöitä. Tiedämme myös, ketkä pystyvät huolehtimaan heiltä vapautuvista tehtävistä, kun se aika koittaa. Yrityksessämme on käytössä niin kutsuttu leadership pipeline, joka muodostaa perustan selkeän johtajuuden kehittämistyölle. Jos jollain työntekijällä on johtajalta edellytettäviä ominaisuuksia, me autamme kehittämään niitä jo ennen kuin kyseinen henkilö etenee johtajaksi asti, Johan Gratschew valottaa. JOHTAMISTA LÄPI MUUTOSTEN Yksi niistä ominaisuuksista, joita Maersk Line toivoo johtajiltaan, on kyky ohjata ihmisiä läpi muutosten.

9 Logistiikka-ala muuttuu jatkuvasti, ja me tahdomme pysyä kehityksen kärjessä. Meille on tärkeää, ettei organisaatioomme ja liiketoimintamalliimme tehtävistä muutoksista aiheudu asiakkaillemme häiriötä ja etteivät työntekijöidemme motivaatio ja tuottavuus laske, Johan Gratschew sanoo. Kaikki yrityksen skandinaaviset asiakaspalvelupäälliköt ovat osallistuneet koulutukseen, jonka tarkoituksena on johtajuustaitojen vahvistamisen lisäksi opettaa heitä katsomaan muutoksia inhimillisestä näkökulmasta. Yrityksemme kehitystyö on johtanut joidenkin asiakaspalvelutehtävien ulkoistamiseen ja useiden taitavien työntekijöiden irtisanomiseen täältä pääkonttorista. Samalla kun tarjosimme tukea sekä irtisanotuille että yrityksessämme jatkaville työntekijöille, annoimme esimiehille muutosjohtamisen valmennusta. Ilman sitä muutosten vaikutus asiakkaisiin olisi varmasti ollut suurempi, yrityksen yleinen stressitaso olisi noussut korkeammaksi, motivaatio pudonnut alemmas ja johtaminen ollut epäselvempää, Johan Gratschew luettelee. INVESTOINTI TIENATTU TAKAISIN Johan Gratschewin omaa onnistumista henkilöstöjohtajan tehtävässä voi mitata muun muassa sillä, kuinka hyvin Maersk Line pystyy pitämään kiinni lahjakkaista skandinaavisista työntekijöistään. Muutoksista huolimatta olemme onnistuneet säilyttämään kaikki ne avainhenkilöt, joiden tahdoimmekin pysyvän yrityksessä. Johtajat ovat lisänneet johtamistyyliinsä entistä inhimillisempää otetta, ja sekä irtisanotut että työssään jatkavat alaiset ovat olleet erittäin tyytyväisiä saamaansa tukeen. Arvioni mukaan investointi ulkoiseen apuun muutoksen aikana tienasi itsensä takaisin alle kahdessa kuukaudessa. Lisäksi oppimamme uudenlaiset näkemykset kantavat hedelmää edelleen sekä taloudellisilla että inhimillisillä mittareilla mitattuna, Johan Gratschew summaa. MAERSK LINE SCANDINAVIA KESKITTYI MUUTOSJOHTAMISEN OHJELMASSAAN SEURAAVIIN SEIKKOIHIN Sisäiset muutosprosessit eli muutosten inhimillinen puoli Muutosvastarinnan tunnistaminen, analysointi ja käsittely Vuoropuhelun käyttö muutosten hyväksymiseen Selkeän johtajuuden hyödyntäminen hyväksynnän ja vaatimusten juurruttamisessa Yksilöllinen valmennus ja ryhmädynamiikka Video: Skannaa älypuhelimellasi ja katso lyhyt video tästä aiheesta. Videon löydät myös Johan Gratschew, Henkilöstöjohtaja Skandinavia, Maersk Line

10 GLOBAALI MUUTOS SYNTYY IHMISTEN JOKAPÄIVÄISTEN TOIMINTATAPOJEN MUUTOKSISTA LOGICAN GLOBAALI PALVELUMALLI VAHVISTUI CGI YRITYSKAUPAN MYÖTÄ Yritysostot, fuusiot ja niistä seuraavat muutokset ovat tuttuja Logican henkilöstölle. IT-palveluyrityksenä Logican täytyy olla edelläkävijänä teknologioissa ja kehittymisessä, ja tämä näkyy myös henkilöstön avoimena ja muutosvalmiina ajattelutapana. Olemme tottuneet moniin muutoksiin. Tuorein muutos globaalissa palvelumallissa Applications Management -liiketoimintaamme liittyen on parantaa toimintatapojamme ja uudistaa ajatteluamme. Otimme AS3:n ulkopuolisena kumppanina mukaan tuomaan perspektiiviä muutoksen johtamiseen, jotta muutos etenisi mahdollisimman sujuvasti, kertoo palvelujohtaja Sami Punkka Logicalta. UUTTA ESIMIESTEN TYÖKALUPAKKIIN Minna Jürgens, Logican HR Business Partner, näkee globaalin palvelumallin merkitsevän joustavuuden ja proaktiivisuuden lisäämistä markkinoilla. Minna ja Sami ovat tyytyväisiä esimiesten AS3:lta saamiin muutosjohtamisen työkaluihin ja toteutukseen, kuinka niitä käytetään työssä. Meille oli tärkeää lyhentää aikaa muutoksen toteuttamisessa, ja johtajuus on tässä avainroolissa. Tavoitteiden mukainen toiminta on edennyt tehokkaasti, koska muutos on tuotu ja viestitty ihan käytännön asioina. Ihmiset on saatu hyväksymään muutos ja toimimaan uudella tavalla, Minna Jürgens kuvaa. Minna Jürgensin ja Sami Punkan mukaan tehokkaan muutoksen ytimessä ovat avoimuus ja onnistunut viestintä. TULEVAISUUDEN ESIMIESTEN OMINAISUUKSIA Minna ja Sami uskovat, että tulevaisuuden esimiehillä on myös uusia haasteita edessään. Heidän mielestään seuraavat asiat tulevat nousemaan pinnalle: Johtaminen eri toimipaikoissa ja erilaisissa työympäristöissä: esim. esimiestyö eri paikkakunnalle, kotiin, autoon, lentokentille Sosiaalisen median ymmärrys ja hyödyntäminen liiketoiminnassa Eri sukupolvien arvojen ja organisaatiokulttuurien ymmärtäminen Hyvinvoinnin ja terveellisempien elämäntapojen korostuminen Työyhteisöjen monimuotoisuus ja muuttuva ympäristö vaativat esimiehiltä isoja korvia ja kykyä mukauttaa johtamistyyliä, Minna Jürgens ennustaa. Henkilöstö haluaa tietää millaisia muutoksia tehdään ja miksi. Jokaisella on oltava vastaus kysymykseen: mitä muutos merkitsee juuri minulle, Minna Jürgens korostaa. Tämä muutos vaikutti koko ajattelutapaan. Meillä johtajuus oli alun perinkin hyvää ja valmennuksen tarkoituksena oli auttaa meitä näkemään metsä puilta juuri muutosten suhteen, Sami Punkka lisää. MUUTOKSEEN TÄYSILLÄ MUKAAN Esimiehiä pyydettiin lähtötilanteessa merkitsemään yhteiseen muutoskäyräkuvaan, missä vaiheessa sisäistä muutokseen sopeutumista he

11 Palvelujohtaja Sami Punkka ja HR Business Partner Minna Jürgens Logicalta olivat ja merkintöjä tuli joka puolelle. Minna Jürgensin mukaan tämä kertoo kuinka yksilöllistä muutokseen sopeutuminen on ja kuinka pidempään muutosta suunnitelleet olivat jo ehtineet mukautua henkisesti. Muutoksissa näen tärkeänä ymmärtää, että ihmiset reagoivat eri lailla ja mitä reaktiot voivat oikeasti merkitä. Esimiestyössä se tarkoittaa erilaisten reaktioiden kohtaamista ja avainhenkilöiden ja muutosagenttien sitouttamista, Minna Jürgens kuvaa. Logican esimiehillä on nyt konkreettisia työkaluja ihmisten johtamiseen muutoksessa ja organisaation arvo avoimuudesta elää arjessa. Muutokset täytyy tuoda yksilön tasolle ja jokainen on sitoutettava toimimaan uudella tavalla arjessaan, jotta tavoitteet muuttuvat käytännön tuotoksiksi. Uusi palvelumallimme todella toimii ja tehty työ on kannattanut. Olemme kannustaneet kaikkia avoimeen keskusteluun palvelumallin muutoksesta ja sen merkityksestä. Henkilöt ovat sitoutuneet hyvin ja kokeneet kehityksen erinomaisena bisneksen kannalta, Sami Punkka kertoo. YRITYSOSTO KESKEN MUUTOKSEN Globaaliin palvelumalliin siirtyminen oli vielä kesken, kun Logican osti kanadalainen IT-palveluyritys CGI. Muutosjohtamisen taidoille tuli siis entistäkin vahvempi tarve. Meillä on pitkä kokemus yrityskaupoista ja organisaatioiden integroitumisesta, olemme kasvaneet Suomesta monikulttuuriseksi, globaaliksi organisaatioksi. Yrityskauppojen jälkeisen toiminnan johtamisessa esimiesten monitaituritaidot ovat tärkeässä roolissa, Minna Jürgens selittää. Logica on nyt osa CGI:tä ja dynaaminen ala muuttuu asiakkaiden ja markkinan mukaan. Minna Jürgens ja Sami Punkka kertovat, että onnistuminen muutoksissa perustuu pitkään kokemukseen, hyvään ja mukaansatempaavaan muutosjohtamisen taitoon sekä pitkälti henkilöstön valmiuteen muutoksia kohtaan. Yrityksen ilmapiiri syntyy ihmisistä ja esimiehemme tietävät, että tehokkain tapa johtaa ihmisiä on oman esimerkin kautta. Jokaisesta muutoksesta oppii ja onnistuneiden muutosten jalanjäljissä on hyvä jatkaa, Sami Punkka korostaa.

12 Henkilöstö haluaa tietää, millaisia muutoksia tehdään ja miksi. Jokaisella on oltava vastaus kysymykseen: mitä muutos merkitsee juuri minulle. Minna Jürgens, Logica, nyt osa CGI:tä AS3 Finland Oy Panorama Tower Hevosenkenkä 3, Espoo Puh kotisivut

Transition NEWS. Muutoksen inhimillinen puoli. Teema: NO. 3. AS3:n muutosteoria tuo uutta ymmärrystä Sivut 4-5

Transition NEWS. Muutoksen inhimillinen puoli. Teema: NO. 3. AS3:n muutosteoria tuo uutta ymmärrystä Sivut 4-5 Transition NEWS NO. 3 Loppu Sopeutuminen Uusi alku AS3:n muutosteoria tuo uutta ymmärrystä Sivut 4-5 RAY rakentaa uutta pelimaailmaa Sivut 6-7 Muutosjohtaminen kasvun lääkkeenä Sivut 8-9 Kun empatiasta

Lisätiedot

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI YHTEENVETO ManpowerGroupin kahdeksannen Talent Shortage -tutkimuksen mukaan keskimäärin 35 prosenttia työnantajista

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Päijät-Hämeen. Koulutuskonsernin Kiinteistöpalveluissa

Muutosjohtaminen Päijät-Hämeen. Koulutuskonsernin Kiinteistöpalveluissa Muutosjohtaminen Päijät-Hämeen Koulutuskonsernin Kiinteistöpalveluissa Veli-Pekka Limmeri Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Palveluiden tuottaminen ja johtaminen Kiinteistöpalvelut TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA REKRYTOINTI

HENKILÖSTÖ JA REKRYTOINTI ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Lokakuu 2008 HENKILÖSTÖ JA REKRYTOINTI Merru Tuliara: Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu rekrytointi säästää aikaa ja

Lisätiedot

Uusi asenne. Houston Inc. Fazer järjesti myyntiorganisaationsa. Mistä on hyvät tiiminvetäjät tehty? Koulutusta työelämän tarpeisiin

Uusi asenne. Houston Inc. Fazer järjesti myyntiorganisaationsa. Mistä on hyvät tiiminvetäjät tehty? Koulutusta työelämän tarpeisiin astories Fazer järjesti myyntiorganisaationsa hyllyt Mistä on hyvät tiiminvetäjät tehty? Koulutusta työelämän tarpeisiin 1/13 Uusi asenne Houston Inc. Menestyksen avaimet ovat rohkeudessa Sanonta, että

Lisätiedot

Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset kustannukset. Työnohjaus. Tämän päivän työelämä on haastavaa 2012-2013

Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset kustannukset. Työnohjaus. Tämän päivän työelämä on haastavaa 2012-2013 Awen Oy Asiakaslehti 2012-2013 Stefan Wallin Tämän päivän työelämä on haastavaa Leena Ollila Työnohjaus auttaa näkemään asiat uusin silmin Guy Ahonen Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

UUTOSKUMPPANI HOUSE. TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2013

UUTOSKUMPPANI HOUSE. TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2013 UUTOSKUMPPANI 2013 HOUSE Tiedot TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 5 Innostuneet ihmiset - todennettavat asiakastulokset 6 Toimitusjohtajan katsaus 8

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

HR-ammattilaisen agenda

HR-ammattilaisen agenda RISTO SUOMINEN Risto Suominentoimii VTT:n henkilöstöjohtajana. Pääkirjoitus HR-ammattilaisen agenda T yön Tuuli on viime vuosina pyrkinyt käsittelemään aina yhtä henki löstötyön teemaa kerralla. Tällai

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Eveliina Palmari MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä(t) Eveliina Palmari Nimeke

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaajaksi

Tulevaisuuden osaajaksi VISIO Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää Tulevaisuuden osaajaksi 1 Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa

Lisätiedot

Haasteena johtajapotentiaalin. eteenpäin kehittäminen. www.hrviesti.fi. Kemiran Raisa Jyrkinen: 4/2014 Projektiosaaminen Kehittämisellä kilpailuetua

Haasteena johtajapotentiaalin. eteenpäin kehittäminen. www.hrviesti.fi. Kemiran Raisa Jyrkinen: 4/2014 Projektiosaaminen Kehittämisellä kilpailuetua 4/2014 Projektiosaaminen Kehittämisellä kilpailuetua IT-järjestelmät Koulutuksella tuottaviksi Palkitseminen Palkitsemiskäytännöt suunnitelmallisiksi Kemiran Raisa Jyrkinen: Haasteena johtajapotentiaalin

Lisätiedot

Prosessoiva johtamisote (PJO) Johtamisen dynaamista tasapainoa etsimässä. Sandvik - Vahvempaa esimieheyttä, osallistavampaa kommunikaatiota

Prosessoiva johtamisote (PJO) Johtamisen dynaamista tasapainoa etsimässä. Sandvik - Vahvempaa esimieheyttä, osallistavampaa kommunikaatiota INNONews Prosessoiva johtamisote (PJO) Sisällysluettelo: Johtamisen dynaamista tasapainoa etsimässä Case Sandvik - Vahvempaa esimieheyttä, osallistavampaa kommunikaatiota Tuomas Linna Innotiimin tapa coachata

Lisätiedot

Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle. Roope Hauhio

Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle. Roope Hauhio Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle Roope Hauhio Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys 18.5.2015 Tekijä(t) Roope Hauhio Koulutusohjelma Liiketalous

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Henkistä kasvua mittaamassa

Henkistä kasvua mittaamassa 4/2012 Johtaminen Ismi instrumenttina Työ & hyvinvointi Pikkujoulut ovat muuttumassa Fondian Paula Stelander: HR ei ole mikään erillinen saareke yrityksessä www.hrviesti.fi HINTA 9,20 EUR Mitä vaikutuksia

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Perkele! Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä

Perkele! Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE KOULUTUS & HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Perkele! Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä kannustaa esimiehiä kehittämään

Lisätiedot

Alkossa on oivaltavaa osallistamista

Alkossa on oivaltavaa osallistamista 3/2014 Johtaminen Tavoitteellinen osaamisen johtaminen Työajat Joustolla tuloksia ja tehoja Työergonomia Kannattava investointi, eikä vain kulu Henkilöstöjohtaja Tytti Bergman: Alkossa on oivaltavaa osallistamista

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

Hyvä johtaja 2011-2012. heittäytyy putiikkinsa vahvuuksien varaan. Haastattelussa Risto Harisalo ja Anne Huuhtanen

Hyvä johtaja 2011-2012. heittäytyy putiikkinsa vahvuuksien varaan. Haastattelussa Risto Harisalo ja Anne Huuhtanen Awen Oy Asiakaslehti 2011-2012 Lars-Erik Gästgivars Ihmisten johtaminen on taitolaji Kari Uusikylä Johtaja, oletko luovuuden kätilö vai pyöveli? Haastattelussa Risto Harisalo ja Anne Huuhtanen Hyvä johtaja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI. Askeleet muutokseen

KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI. Askeleet muutokseen KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI Askeleet muutokseen Sisältö Alkusanat muutoksen hyödyt 3 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 5 2. Johtajuus: Johtamistavat 8 3. Käyttöönotto: Toimintatavat 11 4. Talouden

Lisätiedot

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot