NEWS TRANSITION NO#5 TULEVAISUUDEN MUUTOSTEN JOHTAJAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEWS TRANSITION NO#5 TULEVAISUUDEN MUUTOSTEN JOHTAJAT"

Transkriptio

1 TRANSITION NEWS NO#5 TULEVAISUUDEN MUUTOSTEN JOHTAJAT Globaaleja johtamisen trendejä HR-aktiviteettien ROI Entistä modernimpi Maersk Logican muutoksen johtaminen

2 Partner, Leena Airola VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA: Allan Gross-Nielsen TOIMITUS: Jens Daa Hankert, Mikkel Errboe VALOKUVAT: Mikkel Errboe GRAAFINEN SUUNNITTELU: Grefta Tryk A/S ISSN: YHTEYDENOTOT: Transition News -lehteä painetaan noin kappaletta AS3:n asiakkaille ja yhteistyökumppaneille Pohjoismaissa

3 MUUTOKSET OVAT JONOSSA - MUUTOKSEN JOHTAJIA TARVITAAN Muutokset ovat tapetilla useimmissa yrityksissä sekä nyt että tulevina vuosina. Tämän vahvistavat AS3 Companiesin tuoreimpaan pohjoismaiseen tutkimukseen vastanneet 150 johto- tai esimiestason henkilöä. Jopa 84 % heistä odottaa merkittäviä muutoksia omassa yrityksessään seuraavien kahden vuoden aikana. Yritykset myöntävät kyllä tarpeen muutoksille, mutta läheskään kaikilla ei ole valmiuksia muutosten tehokkaaseen toteuttamiseen. Tutkimuksemme osoittaa, että vain joka toisella johtajalla on riittävästi muutoshalua ja että vain joka kolmas johtaja on tarpeeksi taitava johtamaan muutostilanteissa. Ei siis ole ihme, että vain joka neljäs yritys arvioi viimeisimmän muutosprojektinsa onnistuneen. Mitä johtajien puutteellisesta muutoshalusta ja -kyvystä sitten seuraa? Johtajat itse mainitsevat suurimmiksi muutosten läpiviemiseen liittyviksi ongelmiksi motivaation ja tuottavuuden laskun sekä työntekijöiden tyytymättömyyden organisaatioon. Melkein puolet tutkimukseen osallistuneista johtajista huomasi tuottavuuden laskua yrityksensä viimeisimmän muutosprojektin yhteydessä. Ja näistä lähes joka toinen koki, että normaalin tuottavuustason palauttamiseen kului yli kuusi kuukautta. Miksi siis edes ryhtyä muutoksiin, kun kyvyt ovat rajalliset, menestymisprosentti alhainen ja mahdolliset kielteiset vaikutukset huomattavia? Vastaus: koska muutokset ovat välttämättömiä kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Tutkimuksemme osoittaa myös, että joustavien organisaatioiden tunnusmerkkejä ovat motivoituneemmat työntekijät, tehokkaampi innovointi, parempi kyky mukautua, alhaisempi sairauspoissaolojen määrä ja suuremmat tulot. Yksi joustavien ja muutosvalmiiden organisaatioiden salaisuuksista on löydettävissä muutosjohtamisesta. Tällä johtamisen alalla korostetaan johtamisen selkeyttä ja keskittymistä muutoksen inhimilliseen puoleen molemmat taitoja, jotka useimmat meistä pystyvät oppimaan. Tarvitaan vain sitoutumista ylimmältä johdolta, huomion keskittämistä keskijohdolta ja omistautuvaa asennetta ihan kaikilta. Joustavien ja muutosvalmiiden organisaatioiden tulokset puhuvat puolestaan. Tästä lehdestä voit lukea lisää alan muutamista uusista trendeistä ja saada inspiraatiota yrityksiltä, joiden muutosprojektit ja työntekijöiden sisäiset muutosprosessit ovat onnistuneet. Hyviä lukuhetkiä! Video: Skannaa älypuhelimellasi ja katso lyhyt video tästä aiheesta. Videon löydät myös

4 VAATIMUKSIA JOHTAJUUDELLE MAAILMASSA TÄYNNÄ MUUTOKSIA MAAILMAN JOHTAVA TYÖELÄMÄN MUUTOKSIIN JA KYKYJEN KEHITTÄMISEEN ERIKOISTUNUT YRITYS, LEE HECHT HARRISON, AUTTAA TÄMÄN PÄIVÄN JOHTAJIA SAAVUTTAMAAN KILPAILUETUA TULEVAISUUDESSA. AS3 solmi syksyllä yhteistyösopimuksen yli 60 maassa toimivan Lee Hecht Harrisonin kanssa. Strateginen sopimus takaa AS3:lle yksinoikeuden Pohjoismaissa. Me pyysimme Lee Hecht Harrisonin johtajaa Peter Alcidea kertomaan tulevaisuuden johtajia koskevista globaaleista trendeistä. Useimmat menestyvät yritykset tietävät, että työvoima ja työpaikat ovat jatkuvassa muutostilassa. Haasteita on ollut ennenkin, mutta kiihtyvä globalisaatio, lainsäädännölliset muutokset ja teknologinen kehitys tekevät tilanteista niin monimutkaisia, nopeita ja vaihtelevia, ettei yritysjohtajilla ole ennakkotapauksia, joihin tukeutua. Ennen muinoin hyviksi havaitut kyvyt, johtamistyyli ja asenne eivät välttämättä toimi nykyisessä yritysilmastossa, Peter Alcide toteaa. HYVÄ ESIMIES MUKAUTTAA TYYLIÄÄN Tämän kokeneen johtajan mukaan taitavat esimiehet muodostavat tuottavan ja asialleen omistautuneen työvoiman selkärangan. Innoton johtaja vaikuttaa työntekijöiden käsitykseen yrityksestä ja tuottaa innottomia työntekijöitä myös korkeissa ja tärkeissä asemissa. One size fits all -johtamistyyliä ei enää hyväksytä. Yrityksissä on selkeä tarve johtajille, jotka mukautuvat joustavasti työpaikan ja työvoiman muutosten mukaan. Peter Alcide, Lee Hecht Harrisonin johtaja AINA ON OIKEA AIKA KEHITTÄÄ JOHTAJIA Peter Alcide on havainnut, että vaativina aikoina monet yritykset siirtävät strategisen painopisteensä kasvusta ja kehityksestä vakauttamiseen ja varovaisuuteen. Haastavat ajat tuovat luonnollisesti haasteita johtajien elämään, mutta Peter Alciden mukaan se tekee johtajien kouluttamisesta

5 ja kehittymisestä vielä entistäkin tärkeämpää. Jatkuvien taloudellisten, yhteiskunnallisten ja liiketoiminnallisten muutosten puristuksessa johtajien on pakko mukautua uuteen päiväjärjestykseen. Se edellyttää strategisia kykyjä ja taktista taitoa. Johtajilla on oltava vahva moraalinen kompassi, joka ohjaa heitä oikeaan suuntaan, kun päätöksiin sisältyy monimutkaisia, voiton maksimoinnin ja vastuunkannon välillä tasapainoilevia valintoja. Peter Alcide korostaa näiden johtajuustaitojen merkitystä nykyisessä yritysilmastossa. Vaatimukset nykypäivän organisaatioissa ovat niin valtavia, ettei johdon koulutus ja valmennus voi enää keskittyä pelkkään johtamiseen. Johtajia pitää kehittää kaikilla tasoilla. Vain siten yritys voi varmistaa menestyksensä myös muuttuvina aikoina, painottaa Peter Alcide, joka on mielissään saatuaan AS3:n eksklusiiviseksi yhteistyökumppaniksi Pohjoismaissa. Olemme ylpeitä siitä, että saamme tehdä yhteistyötä Pohjoismaiden johtavan liike-elämän muutoksiin erikoistuneen yrityksen kanssa. Uskomme vakaasti uuden kumppanimme ammattitaitoon ja sitoutumiseen ja odotamme siksi innolla, että voimme ohjata omia asiakkaitamme ja valmennettaviamme AS3 Companiesin asiantuntijoiden luo ja toisaalta tukea heidän pohjoismaisia asiakkaitaan ja valmennettaviaan eri puolilla maailmaa. NYKYJOHTAJIEN KOHTAAMAT HAASTEET: Taloudellinen epävarmuus, globalisaatio ja nopeasti muuttuva yritysilmasto Rakennemuutokset, yrityskaupat, fuusiot ja innovaatiot Työvoiman muuttuva väestörakenne Tilanteiden monimutkaisuus ja lisääntyneet riskit Kasvuun ja tuottavuuteen liittyvät paineet PAIKALLISTA TUKEA GLOBAALISTI AS3:n yhteistyö maailman johtavan työelämän muutoksiin erikoistuneen yrityksen Lee Hecht Harrisonin (LHH) kanssa nostaa pohjoismaisten yritysten ulottuvilla olevan valmennuksen tasoa. Yksinoikeudella tehty kumppanuussopimus ja LHH:n yli 300 toimiston verkosto takaavat sen, että AS3 voi tukea yrityksiä ja valmennettavia yli 60 maassa. Globaali yhteistyö Lee Hecht Harrisonin kanssa on meille strategisesti tärkeää. Myös asiakkaamme ja valmennettavamme pääsevät hyötymään siitä välittömästi. Video: Skannaa älypuhelimellasi ja katso lyhyt video tästä aiheesta. Videon löydät myös LHH:n konsepti, lähestymistapa ja arvopohja ovat yhteneväisiä omiemme kanssa, ja me annamme täyden hyväksyntämme LHH:n laadukkaille ratkaisuille toimeksiannoissa, toteaa AS3:n kansainvälisen osaston johtaja Jens Daa Hankert. AS3:n pohjoismaiset asiakkaat ja valmennettavat pyytävät yhä useammin tukea muutostilanteisiin muilla mantereilla. Pyynnön taustalla voi olla esimerkiksi puolisoiden tarve tuelle työkomennusten yhteydessä, rakennemuutokset kansainvälisellä tasolla, irtisanomisia koskeva valmennus tai valmennettavien globaali elämänasenne. Tapaamme työssämme yhä enemmän selvästi kansainvälisiä valmennettavia, jotka kaipaavat uusia haasteita ja työtä ulkomailla. Vuosien varrella olemme Jens Daa Hankert, AS3:n kansainvälisen osaston johtaja ohjanneet henkilöitä valmennuksiin kaikille mantereille. LHH-yhteistyön myötä tämä kehitys vahvistuu entisestään, Jens Daa Hankert sanoo.

6 HUOMIO ORGANISAATIOIDEN INHIMILLISIIN VAHVUUKSIIN MYÖS INVESTOINNIT IHMISIIN PITÄÄ PERUSTELLA KANNATTAVUUSLASKELMIN Kun yritys aikoo investoida esimerkiksi uusiin tuotteisiin tai koneisiin tai laajentaa toimintaansa uusille markkinoille, vastuuhenkilöitä pyydetään lähes poikkeuksetta pohtimaan hankkeen kannattavuutta. Tulevaisuudessa kannattavuuslaskelmia edellytetään myös henkilöstöhallinnossa. PER KROGAGER Psykologin koulutus Århusin yliopistosta, lisäksi yritystalouden maisterintutkinto Århusin kauppakorkeakoulusta. Työkokemusta konsulttiyrityksistä ja henkilöstöhallinnon johtotehtävistä useissa kansainvälisissä yrityksissä. Kirjoittanut useita kirjoja johtamisesta ja konsultoinnista sekä yhdessä Kyösti Schmidtin kanssa kolme kirjaa HR-mittauksista. Kehittänyt AS3:n Transition Management ROI Calculator -työkalun. HR-asiantuntija Per Krogagerin mukaan taskulaskin pitää jatkossa kaivaa esiin myös silloin, kun organisaatioissa kaavaillaan investointeja ihmisiin. Johtajat tulevat edellyttämään liiketoiminnallisten argumenttien oheen kannattavuuslaskelmia, jotka osoittavat, että investoinneissa yrityksen inhimilliseen puoleen on järkeä. HR-aktiviteetteihin panostamista pitää muiden investointien tapaan harkita liiketoiminnallisista ja taloudellisista näkökohdista käsin. Kun inhimillisen pääoman vaikutus yrityksen kilpailukykyyn valkenee yhä useammille johtajille, myös halu arvioida ja mitata investointien tehoa lisääntyy, ennustaa Per Krogager, joka yhdessä kollegansa Kyösti Schmidtin kanssa on juuri julkaissut Tanskassa kirjan "Beregning af ROI af HR-aktiviteter", HR-aktiviteettien ROI:n, investoinnin tuottoprosentin, laskemisesta. KESTÄVIN KILPAILUETU ON ORGANISAATIOSSA ITSESSÄÄN Per Krogager on huomannut liikeelämän johtajien parissa selvän suuntauksen: työntekijöitä sekä dynaamista ja hyvin toimivaa organisaatiota pidetään yrityksen kilpailukyvylle yhä tärkeämpinä. Tuotteet ja palvelut ovat useimmiten kilpailijoiden kopioitavissa. Mutta jos yrityksen kilpailuvaltteja ovat inhimillinen organisaatio, sen innostuneesti ja tehokkaasti toimivat jäsenet sekä vahva yrityskulttuuri, kopioiminen ei onnistukaan ihan noin vain, HR-asiantuntija toteaa. Tehokkaasti työskentelevästä ja asialleen omistautuneesta henkilöstöstä on luonnollisesti etua markkinoilla. Mutta keskittyminen työntekijöiden ammatilliseen ja sosiaaliseen viihtyvyyteen työpaikalla voi tuoda kustannussäästöjä myös organisaation sisällä. Rahasummat, jotka liittyvät työntekijöiden motivaatiotasoon ja sairauspoissaoloihin sekä yrityksen kykyyn houkutella hyviä työntekijöitä ja pitää heistä kiinni, ovat niin merkittäviä, että johtajien on pakko ottaa ne osaksi yleistä yritystaloutta, Per Krogager painottaa. KUNNIOITUS KANNATTAA Per Krogagerin mukaan yritykset jakautuvat tulevaisuudessa entistä selvemmin kahteen ryhmään: niihin, jotka investoivat inhimilliseen organisaatioon ja niihin, jotka eivät kiinnitä asiaan tarpeeksi huomiota tarpeeksi ajoissa.

7 HR-asiantuntija Per Krogager Työmarkkinat ovat muuttumassa. Monet työntekijät odottavat tilanteen kevenemistä ja muutoksen tuomaa mahdollisuutta vaihtaa työpaikkaa. Ne yritykset, jotka eivät kunnioita työntekijöitään ja huomioi heitä tarpeeksi, joutuvat vaikeuksiin. Ne menettävät työntekijöitä eivätkä onnistu houkuttelemaan uusia. Viimeistään se saanee johtajat tajuamaan, että työntekijöiden kunnioittaminen sekä ammatillisessa että inhimillisessä mielessä on välttämätöntä. MUUTOKSET TESTAAVAT YRITYSTÄ Yrityksen inhimillistä vahvuutta koetellaan erityisen voimakkaasti muutostilanteissa. AS3:n tekemät tutkimukset osoittavat, että 80 prosenttia pohjoismaisista yrityksistä on läpikäynyt muutoksia viime vuosina ja yhtä monet aikovat toteuttaa muutoksia lähitulevaisuudessa. Kolme neljästä yrityksestä arvioi, etteivät niiden muutosprojektit saavuta tavoitteitaan täysin. Aikaa, resursseja ja tuottavuutta valuu hukkaan, ja menetyksestä koituva lasku on huomattava. Arviot huonosti toteutettujen muutosprosessien kustannuksista osoittavat selvästi, kuinka tärkeää organisaation muutosvalmiuden ja johtajien kykyjen kehittäminen on yrityksen kilpailukyvyn kannalta. Ovathan yrityselämän muutokset tulevaisuudessa todennäköisemmin sääntö kuin poikkeus, Per Krogager muistuttaa. Yritysjohtajien on ymmärrettävä, että organisaatioiden inhimillisestä laadusta on tullut tärkeä kilpailutekijä. Samaan aikaan henkilöstöosastojen pitää entistä selvemmin todistaa hankkeidensa kannattavuus, Krogager kertoo. Tämän vuoksi hän on kehittänyt yhteistyössä AS3:n kanssa ROIlaskurin, joka voi selkeyttää taloudellisia seurauksia sille, kun yksittäinen yritys investoi muutosprosessien inhimilliseen puoleen. Tästä ei yhteiskunnalla ole varaa tinkiä. Jos yritykset eivät tajua, että pehmeistä arvoista on tullut kovia, menetämme sekä työpaikkoja että kansainvälistä kilpailukykyämme, Per Krogager arvioi. Video: Skannaa älypuhelimellasi ja katso lyhyt video tästä aiheesta. Videon löydät myös KANNATTAVUUDEN LASKEMINEN MUUTOSPROSESSEISSA On mahdollista arvioida, millainen kannattavuus hyvin hoidetulla muutosprosessilla todellisuudessa on. AS3:n uudessa ROI-laskurissa HRaktiviteetit nähdään keinona ratkaista liiketoiminnan ongelma eikä perinteisenä investointina. Muutokseen liittyvän HRinvestoinnin tavoitteena on minimoida suoria ja epäsuoria kustannuksia muutoksesta Suuren mittakaavan muutokset usein johtavat hetkelliseen työpanoksen alenemiseen henkilöstön keskuudessa Työpanoksen aleneminen huonommin johdetuissa muutoksissa on tyypillisesti suurempi kuin hyvin johdetuissa.

8 ENTISTÄ MODERNIMPI MAERSK PERINTEIKÄS YHTIÖ OTTI KURSSIN KOHTI TULEVAISUUTTA Maersk Linen pääkonttorissa Göteborgissa istuu yrityksen Skandinavian alueen henkilöstöjohtaja Johan Gratschew. Hänet on valittu perämieheksi matkalle, jota yrityksessä kutsutaan nimellä 21st Century Maersk. Kyseessä on yrityksen esimiehiä ja alaisia koskeva pitkän tähtäimen kehitysstrategia. JOHAN GRATSCHEW: MUUTOSJOHTAMISEEN KESKITTYMISEN HYÖDYT Johtajat saavat välineitä toimintatapojensa selkiyttämiseen Motivaatio pysyy yllä muutosprosessin alusta loppuun Työntekijöiden stressitaso pysyy mahdollisimman alhaisena Muutokset voi toteuttaa ilman mainittavia vaikutuksia asiakkaisiin Johtajat saavat välineitä yrityksen kehittämiseen Kyky pitää kiinni tärkeimmistä esimiehistä ja alaisista vahvistuu Yritys säästää rahaa Maersk on perinteikäs yhtiö, ja me kunnioitamme luonnollisesti yrityksen traditioita ja arvoja. Samalla tahdomme kehittää ja nykyaikaistaa organisaatiotamme ja tarjota asiakkaillemme mahdollisimman hyviä elämyksiä. Tahdomme varmistaa, että Maersk on logistiikka-alalla myös tulevaisuuden peluri, Johan Gratschew sanoo. JOHTAMISTA SYDÄMELLÄ Organisaatioita voi tämän HR-johtajan mukaan modernisoida ja kehittää oikeaan suuntaan vain keskittymällä ihmisiin ja tarjoamalla heille kehittymismahdollisuuksia. Me pidämme johtajiamme silmällä ja arvioimme, ketkä heistä voisivat kehittyä vieläkin paremmiksi. Johtajakoulutuksessa annamme heille mahdollisuuden kasvaa sekä johtajina että esimiehinä siis sekä asiakkaisiin ja liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä että alaisten motivointia ja ohjausta vaativissa tehtävissä. Pyrimme ujuttamaan heidän johtamistyyliinsä entistä enemmän empatiaa ja sydäntä, sillä uskomme sen parantavan työntekijöiden tuottavuutta, Johan Gratschew toteaa. VALMIINA TULEVAISUUTEEN Maersk Linessa ei keskitytä pelkästään nykyisiin johtajiin. Myös tulevia johtajia valmistellaan tehtäviinsä jo nyt. Halukkaita ja kyvykkäitä ehdokkaita seulotaan joukosta jatkuvasti, ja heille tarjotaan mahdollisuuksia taitojensa kehittämiseen. A.P. Møllerin viisaat sanat oikein ajoitetusta huolellisuudesta ohjaavat yritystämme edelleen, vain vähän muunneltuina. We are taking care of today while actively preparing ourselves for the challenges of the future. Se tarkoittaa muun muassa, että keskitymme herpaantumatta huomispäivän johtajiin. Me tiedämme, ketkä nykyisistä johtajistamme ovat yrityksemme avainhenkilöitä. Tiedämme myös, ketkä pystyvät huolehtimaan heiltä vapautuvista tehtävistä, kun se aika koittaa. Yrityksessämme on käytössä niin kutsuttu leadership pipeline, joka muodostaa perustan selkeän johtajuuden kehittämistyölle. Jos jollain työntekijällä on johtajalta edellytettäviä ominaisuuksia, me autamme kehittämään niitä jo ennen kuin kyseinen henkilö etenee johtajaksi asti, Johan Gratschew valottaa. JOHTAMISTA LÄPI MUUTOSTEN Yksi niistä ominaisuuksista, joita Maersk Line toivoo johtajiltaan, on kyky ohjata ihmisiä läpi muutosten.

9 Logistiikka-ala muuttuu jatkuvasti, ja me tahdomme pysyä kehityksen kärjessä. Meille on tärkeää, ettei organisaatioomme ja liiketoimintamalliimme tehtävistä muutoksista aiheudu asiakkaillemme häiriötä ja etteivät työntekijöidemme motivaatio ja tuottavuus laske, Johan Gratschew sanoo. Kaikki yrityksen skandinaaviset asiakaspalvelupäälliköt ovat osallistuneet koulutukseen, jonka tarkoituksena on johtajuustaitojen vahvistamisen lisäksi opettaa heitä katsomaan muutoksia inhimillisestä näkökulmasta. Yrityksemme kehitystyö on johtanut joidenkin asiakaspalvelutehtävien ulkoistamiseen ja useiden taitavien työntekijöiden irtisanomiseen täältä pääkonttorista. Samalla kun tarjosimme tukea sekä irtisanotuille että yrityksessämme jatkaville työntekijöille, annoimme esimiehille muutosjohtamisen valmennusta. Ilman sitä muutosten vaikutus asiakkaisiin olisi varmasti ollut suurempi, yrityksen yleinen stressitaso olisi noussut korkeammaksi, motivaatio pudonnut alemmas ja johtaminen ollut epäselvempää, Johan Gratschew luettelee. INVESTOINTI TIENATTU TAKAISIN Johan Gratschewin omaa onnistumista henkilöstöjohtajan tehtävässä voi mitata muun muassa sillä, kuinka hyvin Maersk Line pystyy pitämään kiinni lahjakkaista skandinaavisista työntekijöistään. Muutoksista huolimatta olemme onnistuneet säilyttämään kaikki ne avainhenkilöt, joiden tahdoimmekin pysyvän yrityksessä. Johtajat ovat lisänneet johtamistyyliinsä entistä inhimillisempää otetta, ja sekä irtisanotut että työssään jatkavat alaiset ovat olleet erittäin tyytyväisiä saamaansa tukeen. Arvioni mukaan investointi ulkoiseen apuun muutoksen aikana tienasi itsensä takaisin alle kahdessa kuukaudessa. Lisäksi oppimamme uudenlaiset näkemykset kantavat hedelmää edelleen sekä taloudellisilla että inhimillisillä mittareilla mitattuna, Johan Gratschew summaa. MAERSK LINE SCANDINAVIA KESKITTYI MUUTOSJOHTAMISEN OHJELMASSAAN SEURAAVIIN SEIKKOIHIN Sisäiset muutosprosessit eli muutosten inhimillinen puoli Muutosvastarinnan tunnistaminen, analysointi ja käsittely Vuoropuhelun käyttö muutosten hyväksymiseen Selkeän johtajuuden hyödyntäminen hyväksynnän ja vaatimusten juurruttamisessa Yksilöllinen valmennus ja ryhmädynamiikka Video: Skannaa älypuhelimellasi ja katso lyhyt video tästä aiheesta. Videon löydät myös Johan Gratschew, Henkilöstöjohtaja Skandinavia, Maersk Line

10 GLOBAALI MUUTOS SYNTYY IHMISTEN JOKAPÄIVÄISTEN TOIMINTATAPOJEN MUUTOKSISTA LOGICAN GLOBAALI PALVELUMALLI VAHVISTUI CGI YRITYSKAUPAN MYÖTÄ Yritysostot, fuusiot ja niistä seuraavat muutokset ovat tuttuja Logican henkilöstölle. IT-palveluyrityksenä Logican täytyy olla edelläkävijänä teknologioissa ja kehittymisessä, ja tämä näkyy myös henkilöstön avoimena ja muutosvalmiina ajattelutapana. Olemme tottuneet moniin muutoksiin. Tuorein muutos globaalissa palvelumallissa Applications Management -liiketoimintaamme liittyen on parantaa toimintatapojamme ja uudistaa ajatteluamme. Otimme AS3:n ulkopuolisena kumppanina mukaan tuomaan perspektiiviä muutoksen johtamiseen, jotta muutos etenisi mahdollisimman sujuvasti, kertoo palvelujohtaja Sami Punkka Logicalta. UUTTA ESIMIESTEN TYÖKALUPAKKIIN Minna Jürgens, Logican HR Business Partner, näkee globaalin palvelumallin merkitsevän joustavuuden ja proaktiivisuuden lisäämistä markkinoilla. Minna ja Sami ovat tyytyväisiä esimiesten AS3:lta saamiin muutosjohtamisen työkaluihin ja toteutukseen, kuinka niitä käytetään työssä. Meille oli tärkeää lyhentää aikaa muutoksen toteuttamisessa, ja johtajuus on tässä avainroolissa. Tavoitteiden mukainen toiminta on edennyt tehokkaasti, koska muutos on tuotu ja viestitty ihan käytännön asioina. Ihmiset on saatu hyväksymään muutos ja toimimaan uudella tavalla, Minna Jürgens kuvaa. Minna Jürgensin ja Sami Punkan mukaan tehokkaan muutoksen ytimessä ovat avoimuus ja onnistunut viestintä. TULEVAISUUDEN ESIMIESTEN OMINAISUUKSIA Minna ja Sami uskovat, että tulevaisuuden esimiehillä on myös uusia haasteita edessään. Heidän mielestään seuraavat asiat tulevat nousemaan pinnalle: Johtaminen eri toimipaikoissa ja erilaisissa työympäristöissä: esim. esimiestyö eri paikkakunnalle, kotiin, autoon, lentokentille Sosiaalisen median ymmärrys ja hyödyntäminen liiketoiminnassa Eri sukupolvien arvojen ja organisaatiokulttuurien ymmärtäminen Hyvinvoinnin ja terveellisempien elämäntapojen korostuminen Työyhteisöjen monimuotoisuus ja muuttuva ympäristö vaativat esimiehiltä isoja korvia ja kykyä mukauttaa johtamistyyliä, Minna Jürgens ennustaa. Henkilöstö haluaa tietää millaisia muutoksia tehdään ja miksi. Jokaisella on oltava vastaus kysymykseen: mitä muutos merkitsee juuri minulle, Minna Jürgens korostaa. Tämä muutos vaikutti koko ajattelutapaan. Meillä johtajuus oli alun perinkin hyvää ja valmennuksen tarkoituksena oli auttaa meitä näkemään metsä puilta juuri muutosten suhteen, Sami Punkka lisää. MUUTOKSEEN TÄYSILLÄ MUKAAN Esimiehiä pyydettiin lähtötilanteessa merkitsemään yhteiseen muutoskäyräkuvaan, missä vaiheessa sisäistä muutokseen sopeutumista he

11 Palvelujohtaja Sami Punkka ja HR Business Partner Minna Jürgens Logicalta olivat ja merkintöjä tuli joka puolelle. Minna Jürgensin mukaan tämä kertoo kuinka yksilöllistä muutokseen sopeutuminen on ja kuinka pidempään muutosta suunnitelleet olivat jo ehtineet mukautua henkisesti. Muutoksissa näen tärkeänä ymmärtää, että ihmiset reagoivat eri lailla ja mitä reaktiot voivat oikeasti merkitä. Esimiestyössä se tarkoittaa erilaisten reaktioiden kohtaamista ja avainhenkilöiden ja muutosagenttien sitouttamista, Minna Jürgens kuvaa. Logican esimiehillä on nyt konkreettisia työkaluja ihmisten johtamiseen muutoksessa ja organisaation arvo avoimuudesta elää arjessa. Muutokset täytyy tuoda yksilön tasolle ja jokainen on sitoutettava toimimaan uudella tavalla arjessaan, jotta tavoitteet muuttuvat käytännön tuotoksiksi. Uusi palvelumallimme todella toimii ja tehty työ on kannattanut. Olemme kannustaneet kaikkia avoimeen keskusteluun palvelumallin muutoksesta ja sen merkityksestä. Henkilöt ovat sitoutuneet hyvin ja kokeneet kehityksen erinomaisena bisneksen kannalta, Sami Punkka kertoo. YRITYSOSTO KESKEN MUUTOKSEN Globaaliin palvelumalliin siirtyminen oli vielä kesken, kun Logican osti kanadalainen IT-palveluyritys CGI. Muutosjohtamisen taidoille tuli siis entistäkin vahvempi tarve. Meillä on pitkä kokemus yrityskaupoista ja organisaatioiden integroitumisesta, olemme kasvaneet Suomesta monikulttuuriseksi, globaaliksi organisaatioksi. Yrityskauppojen jälkeisen toiminnan johtamisessa esimiesten monitaituritaidot ovat tärkeässä roolissa, Minna Jürgens selittää. Logica on nyt osa CGI:tä ja dynaaminen ala muuttuu asiakkaiden ja markkinan mukaan. Minna Jürgens ja Sami Punkka kertovat, että onnistuminen muutoksissa perustuu pitkään kokemukseen, hyvään ja mukaansatempaavaan muutosjohtamisen taitoon sekä pitkälti henkilöstön valmiuteen muutoksia kohtaan. Yrityksen ilmapiiri syntyy ihmisistä ja esimiehemme tietävät, että tehokkain tapa johtaa ihmisiä on oman esimerkin kautta. Jokaisesta muutoksesta oppii ja onnistuneiden muutosten jalanjäljissä on hyvä jatkaa, Sami Punkka korostaa.

12 Henkilöstö haluaa tietää, millaisia muutoksia tehdään ja miksi. Jokaisella on oltava vastaus kysymykseen: mitä muutos merkitsee juuri minulle. Minna Jürgens, Logica, nyt osa CGI:tä AS3 Finland Oy Panorama Tower Hevosenkenkä 3, Espoo Puh kotisivut

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Opas tasapainoiseen johtamiseen

Opas tasapainoiseen johtamiseen Opas tasapainoiseen johtamiseen Miten johdat, kun haluat onnistua muutoksissa? Sisältö Mitä opas antaa s. 3 Tätä kaikkea johtaminen on s. 4 Johtajan vaa assa kolme kuppia s. 5 Tasapainottamisen pelikenttä

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Työn mielekkyyden johtaminen

Työn mielekkyyden johtaminen Kati Järvinen Työn mielekkyyden johtaminen Käytännön opas Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Kati Järvinen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Eviralaisia ajatuksia Henkilöstötietotiedolla vaikuttamiseen.

Eviralaisia ajatuksia Henkilöstötietotiedolla vaikuttamiseen. Eviralaisia ajatuksia Henkilöstötietotiedolla vaikuttamiseen henkilöstöjohtaja @MaaritHilden Työtyytyväisyys tulevaisuuden rakentamisen työkaluna VTML 1.2.2016 Tulevaisuuden työelämä haastaa Työ Verkostot

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Investoi EBW johtajuustaitoihin EBW työelämän tunneäly järjestelmä antaa johtajuuden voiman sinun käsiisi! Sinä tiedät, millaista johtajuustyyppiä

Lisätiedot

Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa. Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen

Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa. Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen KESKEINEN SISÄLTÖ 1. Näkökulman valinta kuntafuusioprosessit 2. Lähiesimiehet keskeisiä muutosjohtajia

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS:

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ 1 Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013 Heli Rissanen BERNERIN ARVOT Työ Rehellisyys Ihminen 4.6.13/Heli Rissanen 2 4.6.13/Heli Rissanen 3 BERNER LAADUKKAIDEN BRÄNDIEN TAVARATALO Kuusi myyntiosastoa,

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo HOT-testin tulokset Nimi: Teija Tahto Pvä: 12.10.2012 Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo PALJON KEHITETTÄVÄÄ SELKEÄ VAHVUUS Tavoitteen asettelu Motivaatio Itsekuri

Lisätiedot

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa 1 Thinking Business Tulevaisuus 2 Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa Riskienhallinta 3 Riskienhallinta ja sen merkitys strategisessa salkunhallinnassa

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari 21.6.2016 Äänessä tänään Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä Työtään rakastava ammattivalmentaja

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Valmennuksen tavoitteet

Valmennuksen tavoitteet Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen, yksinkertaiset kehitystoimenpiteet johtavat merkittäviin parannuksiin Henkilöstö on osa ratkaisua, henkilöstö on mahdollisuus Arjen kehittämistyön johtaminen

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Talvilajien nuorten olympialeiri 25.4.2016 Urheilupsykologi (sert.) Hannaleena Ronkainen Miten ajattelemme asioiden etenevän miten asiat tosi elämässä menee.

Lisätiedot

Kehittävää kumppanuutta - Coaching for growth

Kehittävää kumppanuutta - Coaching for growth - Coaching for growth Hanne-Leona Luomajoki 2010 Coaching luo tavoiteltua tulevaisuutta Coaching on tavoitteellista kehittävää kumppanuutta, joka auttaa organisaatiota ja sen avainhenkilöitä rakentamaan

Lisätiedot

CxO Professional Oy 2017

CxO Professional Oy 2017 Tausta Kysely lanseerattiin 3.10.2016. Tavoitteena oli 100 vastausta. Vastausaikaa oli alun perin lokakuun 2016 loppuun, mutta sitä pidennettiin ensin marraskuun loppuun ja lopulta 13.1.2017 saakka. Vastaajille

Lisätiedot

Työterveysyhteistyön uudistus

Työterveysyhteistyön uudistus Työterveysyhteistyön uudistus Parempaa työterveyttä- ja hyvinvointia yhteisin tavoittein 24.11.2015 Leena Kreus, henkilöstöjohtaja, Mainio Vire Oy Antti Lastunen, operatiivinen johtaja, Emkine Oy Mainio

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010

Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010 Selvittelyhankkeen tavoitteet vuodelle 2010 käynnistää pedagogisen johtamisen kehittäminen kollegiaalisena

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke 1 2016 LOPPURAPORTTI DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke DNA Kauppa järjesti yhdessä valmennusyritys Kaswun kanssa henkilöstön kehittämishankkeen. Tästä syntyi oppimisen iloa, sitoutumista ja tuloksia.

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi, Rovaniemi 27.3.2012 Kaija Pulkkinen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun Ossi Aura Ossi Aura Consulting Aiheita ja ajatuksia Strategisen hyvinvoinnin johtaminen - management Johtajuus esimiestyö - leadership

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Organisaatiokulttuurit CxO Academy 16.4.2014 Eerik Lundmark Menestystekijät luovat kulttuurin Joustavuus Kontrolli Sisäinen Ulkoinen Painopiste Kohdennus Organisaatiokulttuurin moodit Joustavuus

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA Prof. Riitta Viitala Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä Vaasan yliopisto Kuntamarkkinat 15.9.2016 HAASTEENA MUUTOSTIHENTYMÄ Toiminnot, prosessit ja toimintamallit

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA JA ESIMIESTOIMINTA RAKENNEUUDISTUKSISSA

HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA JA ESIMIESTOIMINTA RAKENNEUUDISTUKSISSA HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA JA ESIMIESTOIMINTA RAKENNEUUDISTUKSISSA Riitta Viitala Vaasan yliopisto Kuntaliiton ja Keski-Pohjanmaan liiton tilaisuus Kokkolassa 7.4.2016 2 Muutosten moninaisuus Organisaation perustehtävä

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra #UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra Twitter: @keranenhenna Muuttuko työelämä työsuhteet? 200 Työsuhteiden tulevaisuus 190 180 Jatkuva osa-aikatyö 170

Lisätiedot

HYVINVOIVA ORGANISAATIO ON TEHOKAS ORGANISAATIO

HYVINVOIVA ORGANISAATIO ON TEHOKAS ORGANISAATIO HYVINVOIVA ORGANISAATIO ON TEHOKAS ORGANISAATIO Newolo on markkinoiden edistyksellisin virtuaalivalmentaja henkilökohtaisen hyvinvoinnin kehittämiseksi. Newolo VirtualCoach antaa välineitä muutoksenhallintaan,

Lisätiedot