OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA Y-tunnus vedos käynyt Yhteistyötoimikunnan kokouksessa Päivitetty: , , Hyväksytty: Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus / 2014 Päivitetty: / 20

2 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA Laki uudesta osaamisen kehittämisen toimintamallista tuli voimaan Lain mukaan työnantajalla on oikeus ylimääräiseen verovähennykseen henkilöstön osaamisen kehittämisestä, jos henkilöstön koulutussuunnitelma on tehty. Koulutus voi olla esimerkiksi lisä- ja täydennyskoulutusta, kuten oppisopimus, näyttötutkinnot, korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen koulutus, ja omaehtoinen koulutus työajalla. Koulutuskorvausta ei tule tavanomaisesta perehdyttämisestä tai tehtävien omaksumisesta. Koulutukseen osallistuminen loma- tai vapaa-aikana ei oikeuta korvaukseen / vähennykseen. Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Oulunkaaren kuntayhtymän strategian yksi painopistealue on ammattitaitoinen henkilöstö. Ammattitaitoista henkilöstöä johdetaan ammattitaitoisella esimiestyöllä. Kaikkien työntekijöiden itsensä kehittämiselle luodaan edellytykset ja tavoitteet vuosittain käytävissä kehitys/ ryhmäkehityskeskusteluissa. Kuntayhtymän palvelukseen palkataan päteviä, kelpoisuusehdot täyttäviä työntekijöitä. Ammattitaidon ylläpitäminen ja edistyminen turvataan koulutuksella. Strategiaa toteutetaan käytännössä strategisista tavoitteista johdetuilla käytännön toimenpiteillä. Yhtenä strategisena tavoitteena on henkilöstön osaaminen ja ammattitaito. Tavoitteen toteuttamisen kriittisenä menestystekijänä on mm. henkilöstön täydennyskoulutus ja uudelleenkoulutus. Palveluksessa olevan henkilöstön ammatillinen osaaminen on pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Osaamista on ylläpidetty ja ylläpidetään edelleen riittävällä koulutuksella. Arvio osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja niiden syistä Suurin osa osaamisen vaatimusten muutoksista johtuu lainsäädännön muutoksista. Tulossa oleva sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus vaikuttaa merkittävästi osaamisen vaatimuksiin. Uudistuksessa henkilöstön työtehtävät voivat muuttua, joten myös osaamisen vaatimukset muuttuvat. Uudistuksen onnistumisessa ratkaisevassa asemassa on oikeanlainen muutosjohtaminen. Esimiesten kouluttaminen muutosten läpivientiin on siten hyvin tärkeää. Myös henkilöstölle on järjestettävä koulutusta muutosten kohtaamiseen ja käsittelyyn. Tietoturvan merkitys kasvaa jatkuvasti asioiden käsittelyn siirtyessä yhä enemmän sähköiseen muotoon. Tietoturva on huomioitava koko kuntayhtymän toiminnassa. Koko henkilöstön tietoturvaosaamisen kehittäminen on tärkeää. Yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta. Oulunkaaren kuntayhtymän koko henkilöstön keski-ikä on naisilla 42 vuotta ja miehillä 46 vuotta (Henkilöstöraportti 2013; s.6). Henkilöstön koulutuksessa huolehditaan myös ikääntyneiden ja osatyökykyisten osaamisesta (ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitäminen). Työssä jaksamisen tukemisen työkaluina on mm. varhaisen tuen malli, toimiva yhteistyö työterveyshuollon kanssa, kolmikantaneuvottelut, korvaavan työn toimintamalli, etätyön mahdollisuus, Rokua healt:n kanssa toteutetut TYK -kuntoutukset ja vuosittain järjestettävät työhyvinvointipäivät. Koulutussuunnitelman toteutus ja toteutumisen seuranta Koulutuspäätökset tehdään työntekijäkohtaisesti ja niistä sovitaan aina erikseen koulutusmäärärahojen puitteissa. 1/14

3 Koulutussuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen/henkilöstöraportin yhteydessä. Kaikki koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset tulee kirjata Web-Tallennukseen. Koulutus voi olla myös verkossa tapahtuvaa. Esimiehet huolehtivat kirjaamisesta/ ohjeistavat henkilöstöä kirjaamisten tekemisestä. Kirjaamisen tärkeys tulee tiedostaa, jotta koulutusten toteutumista voidaan seurata. Koulutuskorvauksen vähennyksen enimmäismääräksi hyväksytään enintään 3 koulutuspäivää/ työntekijä/ vuosi. Koulutuspäivä on kyseessä kun koulutus on kestänyt 6 tuntia. Koulutuspäivä (6 t) voi koostua useasta koulutusjaksosta, jotka ovat kestäneet vähintään tunnin. Koulutuskorvausta ei haeta niiden työntekijöiden koulutuksesta, joiden palkkakustannuksiin on myönnetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 7 luvun 1 :ssä tarkoitettua palkkatukea, eikä loma tai vapaa-aikana tapahtuvista koulutuksista. Palvelujohtajat/ esimiehet ilmoittavat oman alansa palkalliset koulutuspäivät henkilöittäin vuoden loppuun mennessä Marja-Liisa Junekselle, joka vastaa koulutuskorvauksen hakemisesta TVR:lta. Koulutuskorvausta haetaan työttömyysvakuutusrahastosta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. TVR:n hakemuksessa ilmoitetaan keskimääräinen työntekijämäärä, työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevan palkkasumma ja korvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä. Koulutussuunnitelmaa tarkastetaan tarpeen mukaan vuoden aikana. Koulutussuunnitelma käsitellään vuosittain yhteistyötoimikunnan kokouksessa tammi ja elokuussa. Oulunkaaren kuntayhtymän työntekijöiden ammatillista osaamista ylläpidetään ja kehitetään tarpeiden ja yksilöllisten ammattitaitovaatimusten mukaisesti muun muassa seuraavilla koulutuksilla seuraavan ryhmittelyn mukaisesti: Johtoryhmä Hankkeet, hallinto, toimisto ja elinkeinojen kehittäminen Perhekeskustyön kehittäminen Perhekeskustyön kehittäminen Lastensuojelu Lapsen kasvu ja kehitys vanhemmuuden tuki 5 kuntaa yht. 40 työntekijää x ½ pvä=10 Ihmeelliset vuodet vanhempainkoulutoimintamalliosaamisen vahvistaminen lapsiperheiden palveluissa (perhetyö, päivähoito) 4kuntaa(yht. 100 työntekijää) x ½pvä=50 Lastensuojeluprosessi, yhteistyö lastensuojelun kans- 5 kuntaa yht. 10 työntekijää x sa, huostaanottoprosessi Lapsen kasvu ja kehitys, varhainen vuorovaikutus ja kaltoinkohtelun tunnusmerkit 1pvä=10 5 kuntaa yht. 20 työntekijää x 1pvä=20 2/14 sisäinen tai ulkoinen sisäinen ulkoinen ulkoinen

4 Eu-hankkeet Talous- ja asiakirjahallinto 1 pv/hlö ulkoinen Eu-hankkeet Varmista valmiudet uudelle rakennerahastokaudelle 1 pv/hlö ulkoinen Eu-ohjelmat Eu-ohjelmien rahoitusmahdollisuudet 1 pv /hlö ulkoinen Eu-ohjelmat rahoittajan järjestämät ajankohtaiskoulutukset ja tapahtumat 1 pv /hlö ulkoinen ammattikohtainen koulutus esim. sihteeripäivät 2 pv/hlö ulkoinen ohjelmistokoulutukset esim.webropol, Dynasty, Rondo 2 pv/hlö sisäinen tai ulkoinen Muut hankekoulutukset esim. Innokylä-koulutukset 1 pv/hlö ulkoinen STM Hankintakoulutus Eu direktiivit, uudet säädökset, hankintalaki 1 pv /hlö ulkoinen Tietosuoja Osaava tietosuojavastaava, 30 op. monimuotokoulutus 4 lähiopetuspäivää v ulkoinen (4 lähiop. päivää v. 2013) Tietosuoja Tietosuojaseminaari 2 ulkoinen Tilastointi Talous- ja toimintatilaston muutokset 1 ulkoinen Laskutus Pegasos-laskutus 1 ulkoinen Arkisto/terveyspalvelut Arkistovastaavan koulutus, potilastiedon sähköinen arkisto 1 ulkoinen Terveyspalvelut Effica raportointi 1 ulkoinen Kuntapalvelutoimisto Henkilöstöpalvelut Ohjelmakoulutus versiokoulutus (12 hlöä) Iissä - - versiokoulutus (13 hlöä) Iissä Keva eläkeasiamieskoulutus 2 (kesäk. 4 hlöä,) syksy? AGS webags 1 (10 henkilöä) Iissä KVTES uudet sopimukset 14 videokoulutus OVTES uudet sopimukset 6 videokoulutus Talouspalvelut Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös Tilastoraportoinnin koulutus Kirjanpitäjien neuvottelupäivä Rondo R8 pääkäyttäjäkoulutus Lakisääteisen talous- ja toimintatilaston raportointivaatimusten muutokset Ajankohtaiset asiat kunta-alan taloushallinnossa sekä tilintarkastajien huomioita v.2014 tilinpäätöksestä Rondo R8 ohjelmiston toiminnallisuus ja käyttäjien hallinta Ulkoinen tai Ulkoinen Ulkoinen Ulkoinen 3/14

5 Rondo R8 pääkäyttäjäkoulutus Kunnan ja kuntayhtymän laskentatoimen koulutusohjelma Rondo R8 ohjelmiston toiminnallisuus ja käyttäjien hallinta Laaja kokonaisuus kunnan ja kuntayhtymän laskentatoimen sisällöstä ja eri aihealueista: Tilinpäätös, arvonlisävero, kustannuslaskenta, liikelaitokset ja muut eriytetyt toiminnon, konsernitilinpäätöksen laadinta Ulkoinen 4 x 2 päivää Ulkoinen Tietopalvelut MSSCCM 2013 Microsoft System Center Configuration Manager = keskitetty etähallinnan tietojärjestelmä, jolla hallitaan Oulunkaaren toimintaympäristössä toimivia yli 2000 työasemaa ja kaikkia palvelimia Koulututettavaa: järjestelmän käyttö ja kehittäminen Koulutuksen toimintamalli: konsultti tulee konfiguroimaan meidän järjestelmäämme ja opettaa samalla järjestelmästä päävastuun kantaville käyttäjille, jotka sitten opettavat toiminnot muille it-asiantuntijoille. 10 Ulkoinen, ei omaa osaamista Huom! SCCM-kouluttajia ei ole ollut tänä vuonna saatavilla. Perhepalvelut Sosiaalityö Aihealueet aihealue tarkemmin Koulutuspäivät arviolta Sisäinen/ulkoinen koulutus Ii: Dokumentointikoulutus ½ kevät -14 sis. Lapset puheeksi koulutus 2 kevät -14, syksy-14 sis. Lapset puheeksi kouluttajakoulutus 4 kesät -14 ulk. Lapsen elatus 1 kevät -14 ulk. Virta II-hanke suunnitelmallinen sosiaalityö syksy 2014-> Lasten Kaste perhekeskustyö ja lastensuojelu syksy 2014-> Lähisuhdeväkivalta ja ero syksy ulk. Perhetyöntekijä toivotaan koulutusta perhetyöstä Pudasjärvi: Psykoterapeuttiset valmiudet/oulunkaaren kuntayhtymä Lähihoitajan oppisopimuskoulutus Pudasjärvellä Em. osio Perhetyöntekijä täydentää tutkintoaan nykyvaatimuksia vastaavaksi Alkaa syksyllä 2014 Simo: Dokumentointikoulutus ½ kevät -14 sis. Sisäinen koulutus Oulunkaarella, kouluttajana mm. Pudasjärven penen psykologi Virva Siira OSAO, koulutettava työsuhteessa Oulunkaaren kuntayhtymään 4/14

6 Lapset puheeksi-koulutus 2 kevät-14 sis. Ajankohtaisseminaari Vainosta 1 kevät -14 ulk. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit 1 kevät -14 ulk. Lastensuojelupäivät 2 kevät -14 ulk. Miksi, miten ja minne ohjata 1 kevät-14 ulk. perheitä vanhempien erotessa Lapsen seksuaalinen hyväksikäytön 1 kevät-14 ulk. ja pahoinpitelyn selvit- täminen Kriisityönkoulutus 1 kevät-14 ulk. Lähisuhdeväkivalta ja ero ulk. Virta II-hanke suunnitelmallinen sosiaalityö syksy 2014-> Lasten Kaste perhekeskustyö ja lastensuojelu syksy 2014-> Lapsen elatus 1 kevät 2014 ulk. Kuraattori Osallistava ja yhteisöllinen opiskeluhuolto 2 kevät 2014 ulk. Kuraattori Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn 1 kevät 2014 ulk. selvittäminen Kuraattori Oppilas ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin 1 kevät 2014 ulk. toimeenpano Utajärvi ja Vaala: Lapset Puheeksi kouluttaja/käyttäjäkoul 14 4 ulk/ 10 sis Oppilashuolto lainmuutos 1 ulk vamm.palv. lainsäädäntö 1 ulk last.valvonta elatus 1 ulk 2015, last.suojelu avohuollon tukipalv. 1 ulk 2015, last.suojelu perhetyön sisältö/tavoitteellisuus 24 sis. hanke? 2015, vamm.palv. as.suunnitelma 1 ulk Maahanmuuttajien perheryhmäkoti ja tuettu asuminen Potilasturvallisuus e-verkkokurssi, kaikki käyvät 4 tuntia/hlö, 11 henkeä esimieskoulutus asiakaslähtöisyys 8 tunnin koulutuspäivä, 2 osallistujaa sisäinen koulutus esimieskoulutus talousosaaminen 8 tunnin koulutuspäivä, 2 osallistujaa sisäinen koulutus työn vaativuuden arviointi koulutus työn vaativuuden arvioinnin perusteet 8 tunnin koulutuspäivä, 2 osallistujaa sisäinen koulutus Lääkehoidon koulutus lääkehoidon perusteet koulutus, verkkokoulutus, arviolta 8 tuntia, 4 ulkoinen koulutus henkilöä Lääkehoidon koulutus Lääkelaskut ja päivitys verkkokoulutus, arviolta 8 tuntia, 5 ulkoinen koulutus henkilöä Maahanmuuttotyö maahanmuuttoon liittyvä koulutus, turvapaikkaprosessi 8 tuntia, 4 henkilöä ulkoinen koulutus ja kotoutuminen Nuorten ohjaustyö nuorten ohjaamiseen liittyvä koulutus, kiintymyssuhde 8 tuntia, 4 henkilöä ulkoinen koulutus Lastensuojelu Lastensuojelupäivät Hämeenlinnassa, teemana 2 päivää, 2 henkilöä ulkoinen koulutus johtajuus 5/14

7 Traumakoulutus trauman vaikutus nuoren päivittäiseen selviytymyseen 1 päivä, 4 henkilöä, arviolta 8 tuntia ulkoinen koulutus Seksuaalikasvatus seksuaalikasvatus nuorten ohjaamisessa 1-2 päivää, 2 henkilöä ulkoinen koulutus Vammaispalvelut Aihealueet aihealue tarkemmin Koulutuspäivät arviolta Sisäinen/ulkoinen Ii: Vammaispalvelulaki 1 kevät -14 ulk. Kehitysvammahuolto Luota muhun-konfrenssi 2 kevät -14 ulk. Autismin-kirjo 6 x 2h (17-19) alk. ulk. Simo: kts. Iin sos.tt:n ja sos.ohj. käymät koulutukset Kehitysvammaisten asumispalvelut MUKEVA-hanke kehitysvammaisten ikääntyminen ja muistisairaudet 3 sisäinen/ulkoinen (Oulunkaaren kuntayhtymä on osallisena hankkeessa) Ensiapu Ensiapu 1 sisäinen Työ- ja päivätoiminta Mielenterveys Kivuton- ja turvallinen tapa hallita kriisitilanteita ulkoinen koulutus 8 h/pv Mukeva koulutus Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ikääntyneen ulkoinen koulutus muistisairaan kehitysvammaisen tutkimuksessa ja hoidossa syksyllä pv 8h/pv Ensiapukoulutus EA-I Iin henkilöstö ulkoinen koulutus Ensiapukoulutus EA-1 Pudasjärven henkilöstö kansalaisopisto Kehitysvammaisuus ja mielenterveyriöt Kehitysvammaisten mielenterveyden häi- 1 pv syksy 2014 ulkopuolinen kouluttaja ja niihin liittyvät erityiskysymykset. kesto 8h/pv Psyykeläälleiden ja muiden lääkkeiden vaikutukset hyvinvointiin ja haastavaan käyttäytymiseen Haastavat tilanteet arjessa ja tilanteiden ennakoiminen ja ohjaus Perheneuvola Aihealueet aihealue tarkemmin Koulutuspäivät arviolta Sisäinen/ulkoinen Ii: Kuraattori: Moniammatillinen verkostotyö 2 kevät -14 ulk. Kuraattori Oppilas- ja opiskelijahuollon päivät syksy: ulk. 6/14

8 Psykologi Traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian 2 kevät-14 ulk. perusteet Psykologi Varhaislapsuuden psykoterapiakoulutus 7 kevät-14, jatkuu syksyllä 10pv. ulk. Psykologin toivoma koulutus Daniel Siegel: The neurobiology of we Helsinki ulk. Esimies Aihealueet aihealue tarkemmin Koulutuspäivät arviolta Sisäinen/ulkoinen Ii: Lapin yliopisto hallintotiede 3 ulk. Vammaispalvelulaki 1 ulk. Dokumentointikoulutus ½ sis. Päihdepalvelut Aihealueet aihealue tarkemmin Koulutuspäivät arviolta Sisäinen/ulkoinen Utajärvi ja Vaala: 2015 päihdetyö motivointityö/nuoret 3 ulk Neuvolapalvelut Aihealueet aihealue tarkemmin Koulutuspäivät arviolta Sisäinen/ulkoinen Neuvolatyö ja kouluterveydenhuolto ajankohtaiset asiat 24 henk *2 krt/v = 48 sis kouluterveydenhuolto päivät valtakunnallinen 4-5 henk * 2 pv ulk. neuvolapäivät valtakunnallinen 4-5 henk *2 pv ulk. tietokoneohjelmistokoulutukset päivityskoulutukset 24 henk sis. Terveyspalvelut Vastaanotto Aihealueet aihealue tarkemmin Koulutuspäivät arviolta Sisäinen/ulkoinen koulutus Ii: Palo-ja pelastus sammutus ja pelastus 1 ulkoinen/palolaitos Varautumiskoulutus ervan 1 sisäinen Elvytyskoulutus ensiapu,elvytys 2koko hlöstö+ 2-3 koul sisäinen/ulkoinen Päihdekoulutus alko, huumeet 3 ulkoinen/sisäinen Sydän sydänpotilaiden hoito 2 ulkoinen Reuma reumapotilaiden hoito 2 ulkoinen Työnohjaus yksiköille Työilmapiirin parantaminen ½X2X7= 7pv ulkoinen /sisäinen Hygienia infektioiden torjunta 1 ulkoinen Haavakoulutus haavojen hoito 2 potilasturvallisuus ajankohtaiset terveyden edistäminen painonhallinta, elämäntapa Diabetes ppshp 2 Diabetes pitkä kurssi 2 vk Uniapnea 1 7/14

9 Välinehuolto 2 Laboratorio 3 Esimiehen koulutukset 4 tepa esimiehet, titania + muut ohjelmistokoulut HyväPotku koulutus 2 8 eri lääkäriä Pohjolan lääkäripäivät 1-2/hlö ulkoinen (8 lääk.) 2 lääkäriä GP-koulutus (2 lääkäriä) 8 ulkoinen 2 lääkäriä hallinnon koulutus 8 ulkoinen (2 lääkäriä) 2 eri lääkäriä fysiatrian koulutus 2 ulkoinen (2 lääkäriä) 8 eri lääkäriä OYS alueelliset koulutuk. (8lääkäriä) 24 ulkoinen Pudasjärvi: Radiologia (1 hlö) Röntgenhoitajapäivät Säteilykoulutus Ulkoista Ppshp Laboratorio ( 3 hlö ) Laboratoriohoitajienpäivät Eri aihealueita Ulkoista Ppshp Hygienia Sairaalahygienia 2 Ppshp Reuma Reumasairaudet 1 Pphsp Sydän Sydänsairaudet 1 Ppshp Muisti Muistisairaudet 2 Alzheimerliitto Ppshp Syöpä Syöpäpotilaan hoito 1-2 Ppshp DM Diabetes 1 Ppshp Astma Astma 1 Ppshp Uniapnea Uniapnea 1 Ppshp Haavat Välinehuolto Elvytys Alkusammutus/pelastus Terveyden edistäminen Päihdekoulutus huumeet, lääkkeet, alkoholi 1-2 Ulkoista tai sisäistä Esimieskoulutus Kehityskeskustelu sisäistä tepan:n esimiehille yhteinen TTH kolmikantaneuvottelut/ esimiehen rooli Lääketiede Lääkäripäivät HKI 2 lääkäriä/6 päivää Ulkoinen Lääketiede Pohjolan lääkäripäivät 6 lääkäriä/9 päivää Ulkoinen Neuvolakoulutus Äitiysneuvolakoulutus 1 lääkäri/1 päivä Ulkoinen Varusmiesterveydenhuolto Kutsuntatarkastuskoulutus 1 lääkäri/1 päivä Ulkoinen Alueelliset ltm-päivät Luottamusmieskoulutus 1 lääkäri/1 päivä Ulkoinen 8/14

10 Valtakunnalliset ltm-päivät Luottamusmieskoulutus 1 lääkäri/1 päivä Ulkoinen ohjaajalääkärikoulutus Opiskelijoiden ohjaus 2 lääkäriä/2 päivää Ulkoinen KELA C-lausunnon arviointi 1 lääkäri/ ½ päivä Ulkoinen Fysiatria Niska-Hartias. Tutkiminen 1 lääkäri/ 2 päivää Ulkoinen Neuvolakoulutus Lastenneuvolakoulutus 1 lääkäri/ 1 päivä Ulkoinen Ensihoito Elvytyskoulutus 1 lääkäri/ 1 päivä Ulkoinen Yleislääketiede Starttiseminaari 1 lääkäri/ 1 päivä Ulkoinen Keuhkosairaudet COPD 6-8 lääkäriä/ 2 tuntia Sisäinen Sydänsairaudet Uudet antikoagulantit 6-8 lääkäriä/ 2 tuntia Sisäinen Liikennelääketiede Ajoterveyskoulutus Sisäinen Geriatria Geriatripäivät 1 lääkäri/ Syksy 2014 Ulkoinen Sisätaudit Klinikan viikkoesitelmä 6-8 lääkäriä/45 min/ viikko Sisäinen Sisätaudit Klinikan viikkoesitelmä 6-8 lääkäriä/ Syksy 2014 Sisäinen Simo: elvytyskoulutus 1 sisäinen haavanhoitokoulutus 1 ulkoinen diabeteskoulutus 2 ulkoinen muistihoitajakoulutus 2 ulkoinen sydänhoitajakoulutus verenpainepotilaan hoito 1 tarkentuu myöhemmin pegasospääkäyttäjäkoulutus tarkentuu myöh. 4 tarkentuu myöh. infektioiden torjunta tarkentuu myöh. 2 ulkoinen välinehuollon koulutus tarkentuu myöh. 1 ulkoinen Lääkäreiden koulutus: Soveltuvin osin Oys sis. klinikan torstaiaamun meeting-ohjelma Oys:n ja LPks:n koulutuksia Pohjolan lääkäripäiville mahdollisimman moni. Pohjolan lääkäripäivät 1-2/hlö ulkoinen Ohjaajakoulutus 1 ulkoinen OYS alueelliset koulutuk. 10 ulkoinen Utajärvi: Potilasturvallisuus verkkokoulutus 4 h/koulutus, koko henkilöstö (9) ppshp Palo- ja muu turvallisuus 1.alkusammutuskoulutus, 2.varautumiskoulutus 1. 4 h/koulutus, koko henkilöstö (9) ja pelastuslaitos 2. esimies/varamies 2 pv Elvytys teoria ja harjoitus 4 h/koulutus, 2 x vuosi, koko henkilöstö sisäinen (9) Tietoturva 1, koko henkilöstö (9) sisäinen Tilastointi AVO-Hilmo 1 ulkoinen Muutosjohtaminen 1, esimies/varamies ulkoinen Työyhteisö muutokset, ristiriitatilanteet, vuorovaikutus 1, koko henkilöstö (9) sisäinen Infektioiden torjunta, tartuntataudit 2, vastuuhenkilöt ppshp 9/14

11 Välinehuolto 1, lähihoitajat ppshp Laboratorio alueelliset koulutuspäivät 3, bioanalyytikko ppshp Effica-pääkäyttäjä 3, pääkäyttäjä ulkoinen Potilasohjaus terveydenedistäminen, elintapaohjausta 3, vastuuhenkilöt Sydäntautiliitto, Tulppa-ohjelma ja ppshp Astma, COPD, uniapnea 2, vastuuhenkilö ppshp Diabetes alueelliset koulutuspäivät 2, vastuuhenkilö ppshp Muisti alueelliset koulutuspäivät 1, vastuuhenkilö ppshp Sydäntaudit alueelliset koulutuspäivät 2, vastuuhenkilö ppshp Unettomuuden hoito unihygienia, uni- ja rauhoittavat lääkkeet vastuuhenkilöt ppshp + sisäinen 3 eri lääkäriä Pohjolan lääkäripäivät 1-2 ulkoinen 1 lääkäri GP-koulutus 2 ulkoinen 1 lääkäri hallinnon koulutus 4 ulkoinen 1 eri lääkäriä fysiatrian koulutus 2 ulkoinen 4 eri lääkäriä OYS alueelliset koulutukset 8 ulkoinen Vaala: Potilasturvallisuus verkkokoulutus 4 h/koulutus, koko henkilöstö (11) ppshp Palo- ja muu turvallisuus 1.alkusammutuskoulutus, 2.varautumiskoulutus 1. 4 h/koulutus, koko henkilöstö (11) pelastuslaitos ja 2. esimies 2 pv Elvytys teoria ja harjoitus 4 h/koulutus, 2 x vuosi, koko henkilöstö sisäinen (11) Tietoturva 1, koko henkilöstö (11) sisäinen Tilastointi AVO-Hilmo 1 ulkoinen Muutosjohtaminen 1, esimies ulkoinen Työyhteisö muutokset, ristiriitatilanteet, vuorovaikutus 1, koko henkilöstö (11) sisäinen Infektioiden torjunta, tartuntataudit 2, vastuuhenkilöt (2) ppshp Kuvantamispalvelut alueelliset koulutuspäivät, RUV=radiologiaa-uutta 3, röntgenhoitaja ppshp ja vanhaa, sädeturvapäivät Laboratorio alueelliset koulutuspäivät 1, laboratoriohoitaja ppshp Potilasohjaus terveydenedistäminen, elintapaohjausta 3, vastuuhenkilöt Sydäntautiliitto, Tulppa-ohjelma ja ppshp Astma, COPD, uniapnea 2, vastuuhenkilö ppshp Diabetes alueelliset koulutuspäivät 2, vastuuhenkilö ppshp Sydäntaudit alueelliset koulutuspäivät 2, vastuuhenkilö ppshp Unettomuuden hoito unihygienia, uni- ja rauhoittavat lääkkeet vastuuhenkilöt ppshp + sisäinen 4 eri lääkäriä Pohjolan lääkäripäivät 1-2 ulkoinen 1 lääkäri GP-koulutus 2 ulkoinen 1 lääkäri hallinnon koulutus 4 ulkoinen 2 eri lääkäriä fysiatrian koulutus 2 ulkoinen 5 eri lääkäriä OYS alueelliset koulutukset 8 ulkoinen 10/14

12 Kuntoutus Seudullinen Ohjaustoiminta Vanhempien voimavaralähtöinen ohjaus 7 (lasten terapeutit, 1 pv/tt) Ulkoinen Tule-kuntoutus Lihaskalvo- tai kipukoulutus 12 (fysiot., 1 pv/tt) Sisäinen Tule-kuntoutus Liikuntalääketieteen päivä 5 (fysiot., 1 pv/tt) Ulkoinen Lasten kielellinen kehitys Äännevirheet ja/tai nimeäminen 4 (puhet., 1 pv/tt) Ulkoinen Aikuisneurologia Nieleminen tai afasia 4 (puhet., 1 pv/tt) Ulkoinen Toimintaterapeutin ammatillinen Tarkentuu myöhemmin 4 (2 toim.ter.) Ulkoinen koulutus Fysiatrian klinikkameetingit Ajankohtaista tule-sairauksista 30 (20 t/vuosi/ fysioterapeutti) Ulkoinen Ergonomia Ergonomiakorttikoulutus Tarkentuu Tarkentuu Mielenterveystyö Seudullinen Psykoterapia Johdatus psykoterapiaan 30 Sisäinen Toiminnallinen mielenterveyskuntoutus Menetelmäkoulutus 24 Ulkoinen koulutus Kivun psykologia Kipuseminaari 2 Ulkoinen Kriisityö Kriisi-interventiot 6 Ulkoinen Osastohoito+ hoiva Vaala: Syöpä Syöpäpotilaan hoito 2 päivä,syksy-14, kevät -14, 2 henkilöä ulkoinen /ppshp Elvytys Elvytyskouluttajien simulaatiokoulutus 1 päivä,kevät -14,1 henkilö ulkoinen/ppshp Infektioiden torjunta Infektioiden torjunnasta vastaavien yhdyshenkilöiden 2 päivää, syksy -14, kevät -1, 1 ulkoinen/ppshp koulutuspäivät henkilö Muisti Muistisairaudet 1 henkilö, syksy-14 ulkoinen/ppsph Haavat 1 päivä, kevät 14, 5 henkilöä ulkoinen/ppshp Osastohoito+hoiva Utajärvi: Saattohoito Kuolevan potilaan hoitopolku, kivunhoito, omaisten syksy 2014 ja kevät 2015 Ulkoinen kohtaaminen ja tukeminen Haavahoito haavamateriaalit, haavapohjan puhdistus, ravitsemus Syksy 2014 tai kevät 2015 Ulkoinen ppshp Avannepotilaan hoito Avanteen hoito, ihon hoito, materiaalien valinta, syksy 2014tai kevät 2015 ulkoinen ppshp ravitsemus Sydänpotilaat Sydänpotilaan hoito polku, lääkehoito, syksy 2014 tai kevät ulkoinen ppshp Astmaatikot, keuhkosairaudet Lääkehoito, asentohoito syksy tai kevät 2015 ulkoinen ppshp Väkivaltaisen potilaan kohtaaminen tilanteesta selviytyminen syksy 2014 ja kevät 2015 ulkoinen Titanian käyttäjäkoulutus työvuorosuunnittelua työaikojen kuormittavuus syksy 2014 ulkoinen Osastohoito Pudasjärvi: Munuaispotilaan hoitotyö (Dialyysi) Munuaissairaanhoitajien koulutuspäivät 2 Ulkoinen koulutus Valtakunnalliset HD-päivät 1 Ulkoinen koulutus Syöpää sairastavan potilaan Syöpäsairaanhoitajien alueellinen koulutus 2 Ulkoinen koulutus 11/14

13 hoitotyö Infektioiden torjunta Alueellinen Infektioidentorjuntakoulutus 2 Ulkoinen koulutus Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 2 Ulkoinen koulutus Diabetespotilaan hoitotyö Alueelliset diabetespäivät 1 Ulkoinen koulutus Osastosihteerin koulutus Terveydenhuollon asiakasmaksut,oulu 1 Ulkoinen koulutus Elvytyskoulutukset PPshp:n koulutukset 1 Ulkoinen koulutus Sydänhoitaja Sydänhoitajien alueellinen koulutuspäivä PPshp:n 1 Ulkoinen koulutus koulutuksia Haavanhoitaja Valtakunnalliset haavanhoitopäivät 1 Ulkoinen koulutus Alueellisia koulutuksia 1 Keuhkosairaudet PPshp:n koulutuksia Ulkoinen koulutus Muistihäiriöpotilas Alueellisia koulutuksia 1 Ulkoinen koulutus Lääkehoito Lääkehoidon verkkokoulutukset Verkkokoulutus Ammatilliset koulutukset valtakunnalliset sairaanhoitajapäivät 2 Ulkoinen koulutus Ammatilliset koulutukset Superin päivät 2 Ulkoinen koulutus Ammatilliset koulutukset Lääkäripäivät 4 Ulkoinen koulutus Työvuorosuunnittelu Titaniakoulutukset pääkäyttäjälle ja toiselle listan 1 Ulkoinen/Sisäinen tekijälle Turvallisuuskoulutusta Väkivaltaisen potilaan/asiakkaan/ henkilön kohtaaminen 1 Sisäinen? Potilasturvallisuus Kohtaamisia II Väkivaltaisesti käyttäytyvä asiakas PPshp Potilasturavllisuusseminaari PPshp 1 Ulkoinen 1 Ulkoinen Potilasturvallisuus Päihdeasiakas Neurologinen potilas Osastohoito, Ii: palliatiivinen hoito Vaaratapahtumasessio Ppshp Päihdepäivä Ppshp Ravitsemus osana neurologisen potilaan kuntoutusta PPshp kivun hoito, omaisten ja potilaiden kohtaaminen, psyykkiset oireet, hoitoa rajaavat päätökset, sydämen vajaatoiminta 1 Ulkoinen 1 Ulkoinen 1 Ulkoinen 2 hoitajaa (toinen hoitajista osallistui vain toiseen päivään) OYS / alueellinen koulutus sydänsairaudet sydänhoitajien alueellinen koulutuspäivä 2 hoitajaa 9/14 OYS / alueellinen koulutus ravitsemus neurologisen potilaan ravitsemus 2 hoitajaa 10/14 OYS / alueellinen koulutus lääkehoito iäkkäiden lääkitys 2 hoitajaa 10/14 OYS / alueellinen koulutus infektiot infektioiden torjunta 2 hoitajaa 10 / 14 O74102 YS / alueellinen koulutus Osastohoito, Simo (Mäntylän monipalveluyksikkö): Infektioiden torjunta Infektioiden torjunnasta vast.yhdyshenkilön koulu- 1 päivä syksy-14 ja 2 päivää kevät - ulkoinen/ LPSHP 12/14

14 tuspäivät 15 Haavahoito Haavamateriaalit uudet hoitolinjat ym. hoitoon liittyvä 1 päivä syksy -14 ja 2 päivää kevät henkilöä Muisti Muistisairaudet niihin liittyvät ominaispiirteet ja useampi henkilö ( 3-5 ) syksy -14 tai hoito kevät -15 Elvytys Elvytyskouluttajat kouluttavat muun henkilökunnan 3 päivää syksy -14 ja 4 päivää kevät -15 Näyttökoulutukset Opiskelijanäytön vas- syksy -14? tai kevät -15 useampi Esimiehen koulutukset taanottajan koulutus henkilö 4-5 titania, muut työhön liittyvät ohjelmisto ohjelman monipuolinen käyttäminen,kaikki hyödyt koulutukset ulkoinen/lpshp ulkoinen? sisäinen ulkoinen/ AMKK Suun terveydenhuolto Seudullinen Parodontogia 2 ulkoinen Säteilysuojakoulutus 1 ppshp Oikomishoito 1 ulkoinen Suun terveystarkastus 1 ulkoinen Hammaslääketiede 3 ulkoinen Kirurgia 1 ulkoinen Välinehuolto 1 ulkoinen Työterveyshuolto Seudullinen Hyvä työterveyshuolto käytäntö Terveystarkastukset 1 Työlähtöinen svo 1 Työpaikkaselvitykset 1 Varhainen puuttuminen 1 Työterveysneuvottelu 1 Ulkoinen/ Työterveyslaitos? SV98 Kela korvauskäytännöt 1 Kela Diabetes Diabetes 2 ppshp? EA-koulutus EA taitojen päivittäminen 1 SPR/muu ulkoinen TTH pätevöittävä koul. pitkäkurssi 10 Työterveyslaitos Potilasturvallisuus E-verkkokoulutus 4tuntia/ työntekijä Ulkoinen Esimieskoulutus Asiakaslähtöisyys, talousosaaminen, aluejohtoryhmien koulutus 6 päivää Sisäinen Effica-pääkäyttäjäkoulutus Effica-pääkäyttäjäkoulutus 3 päivää Ulkoinen Vastaanottovaustajakoulutus Vastaanottoavustajakoulutus ( työterveyssihteerit ) 3päivää Ulkoinen Työhyvinvointia työyhteisöille Kevan koulutus 1 päivä Ulkoinen Oka:n varautumiskoulutus esimiehille Oka:n varautumiskoulutus esimiehille 3 päivää Sisäinen Okan varautumiskoulutus Okan varautumiskoulutus 2 päivää ( turvallisuusvalvoja ) Sisäinen Kela korvauskäytännöt SV 98 yms 1 Kela 13/14

15 Vanhuspalvelut Vanhustyön messut valtakunnallinen 65 ulk. Oys:n tarjoamat koulutukset 20 ulk. ohjelmistokoulutukset sähköposti ja muut ohjelmistokoulutukset 50 sis. Näytön vastaanottaja koulutukset näyttötutkintojen vastaanottoa varten 30 ulk. Esimieskoulutukset ajankohtaiset asiat 8 Seminaarit Virkeä vanhus seminaari 50 Työvuorolistat Titania-työvuorosuunnittelukoulutus 35 Sairaanhoitajapäivät valtakunnallinen 12 ulk Lähihoitajapäivät valtakunnallinen 12 Hankkeiden järjestämät koulutukset esim. Hyve-hankkeen koulutukset /14

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/ /2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/ /2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 21.12.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Ammatillinen osaaminen Taloudellinen tuki Koulutuskorvaus

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK VALTUUSTO

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013

Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013 14.2.2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013 Henkilöstön hyvinvointikysely Vastaajina Oulunkaaren työntekijät Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala Vastausprosentti Vakinaiset

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Järjestämissopimusten toteutuminen strategisten painopisteiden näkökulmasta Sähköiset palvelut ja etäasiointi Perhepalvelut: Omahoitopalvelut,

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 2.2.2017 Kaupunginhallitus 13.2.2017 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut

Lisätiedot

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013 14.2.2014 Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013 Oulunkaaren toimielimissä toimivat ja muut kuntien Kyselyn aihealueet Kuntayhtymän toiminnan ja omistajaohjauksen toteutuminen

Lisätiedot

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Kuntia koskevan yhteistoimintalain mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö-

Lisätiedot

Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita

Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015 Itä-Suomen

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismin kirjo ja kuntoutus Autismin kirjo on neurologisen kehityksen häiriö, joka aiheuttaa pulmia henkilön aistikokemuksiin,

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

Thesis-kilpailun opinnäytetyöt

Thesis-kilpailun opinnäytetyöt OAMK sosiaali- ja terveysalan yksikkö 2005 1 Thesis-kilpailun opinnäytetyöt Lea Rissanen yliopettaja, TtT 9.6.2005 Sosiaali-, terveys ja liikunta sekä humanistisen ja kasvatusalan opinnäytetyöt 2 Suomessa

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK HALLITUS

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutus tarjoaa Kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta diabeetikoille asiakaslähtöistä hoidonohjausta

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Äijä-vatu välittämisen välineenä. Työkykyä lisää!

Äijä-vatu välittämisen välineenä. Työkykyä lisää! Äijä-vatu välittämisen välineenä Peter Andersen, Stara /Helsingin kaupunki Työkykyä lisää! Valtiokonttori 11.09.2014 11.9.2014 peter.andersen@hel.fi p. 040 334 1699 Varhaisen tuen kehitystyön vaiheita

Lisätiedot

Koulutuskorvausmenettely

Koulutuskorvausmenettely Koulutuskorvausmenettely Laki koulutuksen korvaamisesta Valtion virastojen osalta toimeenpanosta vastaa VM. Koulutuskorvauksen laskennassa keskeisiä tietoja ovat: Palkkakustannus Keskimääräinen päiväpalkka

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1.

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus Voimassa 1.1.2012 TYK-kuntoutus Työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi tai asianmukaisesti

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMAN KEHITTÄMISKOHTEET

HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMAN KEHITTÄMISKOHTEET KEHITTÄMISKOHTEET NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Näyttöön perustuva hoitotyö -koulutus yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa. Keinoja näyttöön perustuvan hoitotyön käyttöönottoon -toimintamallin

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO Kehittämishankkeeseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan koulupsykologit ja koulukuraattorit. Koordinoiva kaupunki on Vantaa. Ohjausryhmä: Vantaa

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen

Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen 20.9.2016 ilkka.jokinen@vaalijala.fi 1 Teemat 1. Kohderyhmä 2. Liikkuvat kuntoutuspalvelut 3. Kokonaiskuntoutus 4. Osaamis- ja tukikeskukset 5. Vaalijalan

Lisätiedot

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Isyyslaki uudistuu 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Lapin 28.10.2015 aluehallintovirasto 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan tehtävät sosiaalihuollossa

Tietosuojavastaavan tehtävät sosiaalihuollossa Tietosuojavastaavan tehtävät sosiaalihuollossa Jyväskylän kaupungin perusturvapalvelut 12.11.2015 Tietosuojavastaava Irma Latikka Perusturvan toimiala 1.4.2015 Perusturvalautakunta Toimialajohtaja Sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Pohjanmaa-hanke. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella

Pohjanmaa-hanke. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella 2005-2014 1. Kuntien mielenterveys- ja päihdestrategioiden kehittäminen 2. Mielenterveyden edistäminen, mielenterveysja

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot