OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA Y-tunnus vedos käynyt Yhteistyötoimikunnan kokouksessa Päivitetty: , , Hyväksytty: Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus / 2014 Päivitetty: / 20

2 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA Laki uudesta osaamisen kehittämisen toimintamallista tuli voimaan Lain mukaan työnantajalla on oikeus ylimääräiseen verovähennykseen henkilöstön osaamisen kehittämisestä, jos henkilöstön koulutussuunnitelma on tehty. Koulutus voi olla esimerkiksi lisä- ja täydennyskoulutusta, kuten oppisopimus, näyttötutkinnot, korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen koulutus, ja omaehtoinen koulutus työajalla. Koulutuskorvausta ei tule tavanomaisesta perehdyttämisestä tai tehtävien omaksumisesta. Koulutukseen osallistuminen loma- tai vapaa-aikana ei oikeuta korvaukseen / vähennykseen. Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Oulunkaaren kuntayhtymän strategian yksi painopistealue on ammattitaitoinen henkilöstö. Ammattitaitoista henkilöstöä johdetaan ammattitaitoisella esimiestyöllä. Kaikkien työntekijöiden itsensä kehittämiselle luodaan edellytykset ja tavoitteet vuosittain käytävissä kehitys/ ryhmäkehityskeskusteluissa. Kuntayhtymän palvelukseen palkataan päteviä, kelpoisuusehdot täyttäviä työntekijöitä. Ammattitaidon ylläpitäminen ja edistyminen turvataan koulutuksella. Strategiaa toteutetaan käytännössä strategisista tavoitteista johdetuilla käytännön toimenpiteillä. Yhtenä strategisena tavoitteena on henkilöstön osaaminen ja ammattitaito. Tavoitteen toteuttamisen kriittisenä menestystekijänä on mm. henkilöstön täydennyskoulutus ja uudelleenkoulutus. Palveluksessa olevan henkilöstön ammatillinen osaaminen on pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Osaamista on ylläpidetty ja ylläpidetään edelleen riittävällä koulutuksella. Arvio osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja niiden syistä Suurin osa osaamisen vaatimusten muutoksista johtuu lainsäädännön muutoksista. Tulossa oleva sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus vaikuttaa merkittävästi osaamisen vaatimuksiin. Uudistuksessa henkilöstön työtehtävät voivat muuttua, joten myös osaamisen vaatimukset muuttuvat. Uudistuksen onnistumisessa ratkaisevassa asemassa on oikeanlainen muutosjohtaminen. Esimiesten kouluttaminen muutosten läpivientiin on siten hyvin tärkeää. Myös henkilöstölle on järjestettävä koulutusta muutosten kohtaamiseen ja käsittelyyn. Tietoturvan merkitys kasvaa jatkuvasti asioiden käsittelyn siirtyessä yhä enemmän sähköiseen muotoon. Tietoturva on huomioitava koko kuntayhtymän toiminnassa. Koko henkilöstön tietoturvaosaamisen kehittäminen on tärkeää. Yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta. Oulunkaaren kuntayhtymän koko henkilöstön keski-ikä on naisilla 42 vuotta ja miehillä 46 vuotta (Henkilöstöraportti 2013; s.6). Henkilöstön koulutuksessa huolehditaan myös ikääntyneiden ja osatyökykyisten osaamisesta (ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitäminen). Työssä jaksamisen tukemisen työkaluina on mm. varhaisen tuen malli, toimiva yhteistyö työterveyshuollon kanssa, kolmikantaneuvottelut, korvaavan työn toimintamalli, etätyön mahdollisuus, Rokua healt:n kanssa toteutetut TYK -kuntoutukset ja vuosittain järjestettävät työhyvinvointipäivät. Koulutussuunnitelman toteutus ja toteutumisen seuranta Koulutuspäätökset tehdään työntekijäkohtaisesti ja niistä sovitaan aina erikseen koulutusmäärärahojen puitteissa. 1/14

3 Koulutussuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen/henkilöstöraportin yhteydessä. Kaikki koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset tulee kirjata Web-Tallennukseen. Koulutus voi olla myös verkossa tapahtuvaa. Esimiehet huolehtivat kirjaamisesta/ ohjeistavat henkilöstöä kirjaamisten tekemisestä. Kirjaamisen tärkeys tulee tiedostaa, jotta koulutusten toteutumista voidaan seurata. Koulutuskorvauksen vähennyksen enimmäismääräksi hyväksytään enintään 3 koulutuspäivää/ työntekijä/ vuosi. Koulutuspäivä on kyseessä kun koulutus on kestänyt 6 tuntia. Koulutuspäivä (6 t) voi koostua useasta koulutusjaksosta, jotka ovat kestäneet vähintään tunnin. Koulutuskorvausta ei haeta niiden työntekijöiden koulutuksesta, joiden palkkakustannuksiin on myönnetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 7 luvun 1 :ssä tarkoitettua palkkatukea, eikä loma tai vapaa-aikana tapahtuvista koulutuksista. Palvelujohtajat/ esimiehet ilmoittavat oman alansa palkalliset koulutuspäivät henkilöittäin vuoden loppuun mennessä Marja-Liisa Junekselle, joka vastaa koulutuskorvauksen hakemisesta TVR:lta. Koulutuskorvausta haetaan työttömyysvakuutusrahastosta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. TVR:n hakemuksessa ilmoitetaan keskimääräinen työntekijämäärä, työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevan palkkasumma ja korvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä. Koulutussuunnitelmaa tarkastetaan tarpeen mukaan vuoden aikana. Koulutussuunnitelma käsitellään vuosittain yhteistyötoimikunnan kokouksessa tammi ja elokuussa. Oulunkaaren kuntayhtymän työntekijöiden ammatillista osaamista ylläpidetään ja kehitetään tarpeiden ja yksilöllisten ammattitaitovaatimusten mukaisesti muun muassa seuraavilla koulutuksilla seuraavan ryhmittelyn mukaisesti: Johtoryhmä Hankkeet, hallinto, toimisto ja elinkeinojen kehittäminen Perhekeskustyön kehittäminen Perhekeskustyön kehittäminen Lastensuojelu Lapsen kasvu ja kehitys vanhemmuuden tuki 5 kuntaa yht. 40 työntekijää x ½ pvä=10 Ihmeelliset vuodet vanhempainkoulutoimintamalliosaamisen vahvistaminen lapsiperheiden palveluissa (perhetyö, päivähoito) 4kuntaa(yht. 100 työntekijää) x ½pvä=50 Lastensuojeluprosessi, yhteistyö lastensuojelun kans- 5 kuntaa yht. 10 työntekijää x sa, huostaanottoprosessi Lapsen kasvu ja kehitys, varhainen vuorovaikutus ja kaltoinkohtelun tunnusmerkit 1pvä=10 5 kuntaa yht. 20 työntekijää x 1pvä=20 2/14 sisäinen tai ulkoinen sisäinen ulkoinen ulkoinen

4 Eu-hankkeet Talous- ja asiakirjahallinto 1 pv/hlö ulkoinen Eu-hankkeet Varmista valmiudet uudelle rakennerahastokaudelle 1 pv/hlö ulkoinen Eu-ohjelmat Eu-ohjelmien rahoitusmahdollisuudet 1 pv /hlö ulkoinen Eu-ohjelmat rahoittajan järjestämät ajankohtaiskoulutukset ja tapahtumat 1 pv /hlö ulkoinen ammattikohtainen koulutus esim. sihteeripäivät 2 pv/hlö ulkoinen ohjelmistokoulutukset esim.webropol, Dynasty, Rondo 2 pv/hlö sisäinen tai ulkoinen Muut hankekoulutukset esim. Innokylä-koulutukset 1 pv/hlö ulkoinen STM Hankintakoulutus Eu direktiivit, uudet säädökset, hankintalaki 1 pv /hlö ulkoinen Tietosuoja Osaava tietosuojavastaava, 30 op. monimuotokoulutus 4 lähiopetuspäivää v ulkoinen (4 lähiop. päivää v. 2013) Tietosuoja Tietosuojaseminaari 2 ulkoinen Tilastointi Talous- ja toimintatilaston muutokset 1 ulkoinen Laskutus Pegasos-laskutus 1 ulkoinen Arkisto/terveyspalvelut Arkistovastaavan koulutus, potilastiedon sähköinen arkisto 1 ulkoinen Terveyspalvelut Effica raportointi 1 ulkoinen Kuntapalvelutoimisto Henkilöstöpalvelut Ohjelmakoulutus versiokoulutus (12 hlöä) Iissä - - versiokoulutus (13 hlöä) Iissä Keva eläkeasiamieskoulutus 2 (kesäk. 4 hlöä,) syksy? AGS webags 1 (10 henkilöä) Iissä KVTES uudet sopimukset 14 videokoulutus OVTES uudet sopimukset 6 videokoulutus Talouspalvelut Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös Tilastoraportoinnin koulutus Kirjanpitäjien neuvottelupäivä Rondo R8 pääkäyttäjäkoulutus Lakisääteisen talous- ja toimintatilaston raportointivaatimusten muutokset Ajankohtaiset asiat kunta-alan taloushallinnossa sekä tilintarkastajien huomioita v.2014 tilinpäätöksestä Rondo R8 ohjelmiston toiminnallisuus ja käyttäjien hallinta Ulkoinen tai Ulkoinen Ulkoinen Ulkoinen 3/14

5 Rondo R8 pääkäyttäjäkoulutus Kunnan ja kuntayhtymän laskentatoimen koulutusohjelma Rondo R8 ohjelmiston toiminnallisuus ja käyttäjien hallinta Laaja kokonaisuus kunnan ja kuntayhtymän laskentatoimen sisällöstä ja eri aihealueista: Tilinpäätös, arvonlisävero, kustannuslaskenta, liikelaitokset ja muut eriytetyt toiminnon, konsernitilinpäätöksen laadinta Ulkoinen 4 x 2 päivää Ulkoinen Tietopalvelut MSSCCM 2013 Microsoft System Center Configuration Manager = keskitetty etähallinnan tietojärjestelmä, jolla hallitaan Oulunkaaren toimintaympäristössä toimivia yli 2000 työasemaa ja kaikkia palvelimia Koulututettavaa: järjestelmän käyttö ja kehittäminen Koulutuksen toimintamalli: konsultti tulee konfiguroimaan meidän järjestelmäämme ja opettaa samalla järjestelmästä päävastuun kantaville käyttäjille, jotka sitten opettavat toiminnot muille it-asiantuntijoille. 10 Ulkoinen, ei omaa osaamista Huom! SCCM-kouluttajia ei ole ollut tänä vuonna saatavilla. Perhepalvelut Sosiaalityö Aihealueet aihealue tarkemmin Koulutuspäivät arviolta Sisäinen/ulkoinen koulutus Ii: Dokumentointikoulutus ½ kevät -14 sis. Lapset puheeksi koulutus 2 kevät -14, syksy-14 sis. Lapset puheeksi kouluttajakoulutus 4 kesät -14 ulk. Lapsen elatus 1 kevät -14 ulk. Virta II-hanke suunnitelmallinen sosiaalityö syksy 2014-> Lasten Kaste perhekeskustyö ja lastensuojelu syksy 2014-> Lähisuhdeväkivalta ja ero syksy ulk. Perhetyöntekijä toivotaan koulutusta perhetyöstä Pudasjärvi: Psykoterapeuttiset valmiudet/oulunkaaren kuntayhtymä Lähihoitajan oppisopimuskoulutus Pudasjärvellä Em. osio Perhetyöntekijä täydentää tutkintoaan nykyvaatimuksia vastaavaksi Alkaa syksyllä 2014 Simo: Dokumentointikoulutus ½ kevät -14 sis. Sisäinen koulutus Oulunkaarella, kouluttajana mm. Pudasjärven penen psykologi Virva Siira OSAO, koulutettava työsuhteessa Oulunkaaren kuntayhtymään 4/14

6 Lapset puheeksi-koulutus 2 kevät-14 sis. Ajankohtaisseminaari Vainosta 1 kevät -14 ulk. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit 1 kevät -14 ulk. Lastensuojelupäivät 2 kevät -14 ulk. Miksi, miten ja minne ohjata 1 kevät-14 ulk. perheitä vanhempien erotessa Lapsen seksuaalinen hyväksikäytön 1 kevät-14 ulk. ja pahoinpitelyn selvit- täminen Kriisityönkoulutus 1 kevät-14 ulk. Lähisuhdeväkivalta ja ero ulk. Virta II-hanke suunnitelmallinen sosiaalityö syksy 2014-> Lasten Kaste perhekeskustyö ja lastensuojelu syksy 2014-> Lapsen elatus 1 kevät 2014 ulk. Kuraattori Osallistava ja yhteisöllinen opiskeluhuolto 2 kevät 2014 ulk. Kuraattori Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn 1 kevät 2014 ulk. selvittäminen Kuraattori Oppilas ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin 1 kevät 2014 ulk. toimeenpano Utajärvi ja Vaala: Lapset Puheeksi kouluttaja/käyttäjäkoul 14 4 ulk/ 10 sis Oppilashuolto lainmuutos 1 ulk vamm.palv. lainsäädäntö 1 ulk last.valvonta elatus 1 ulk 2015, last.suojelu avohuollon tukipalv. 1 ulk 2015, last.suojelu perhetyön sisältö/tavoitteellisuus 24 sis. hanke? 2015, vamm.palv. as.suunnitelma 1 ulk Maahanmuuttajien perheryhmäkoti ja tuettu asuminen Potilasturvallisuus e-verkkokurssi, kaikki käyvät 4 tuntia/hlö, 11 henkeä esimieskoulutus asiakaslähtöisyys 8 tunnin koulutuspäivä, 2 osallistujaa sisäinen koulutus esimieskoulutus talousosaaminen 8 tunnin koulutuspäivä, 2 osallistujaa sisäinen koulutus työn vaativuuden arviointi koulutus työn vaativuuden arvioinnin perusteet 8 tunnin koulutuspäivä, 2 osallistujaa sisäinen koulutus Lääkehoidon koulutus lääkehoidon perusteet koulutus, verkkokoulutus, arviolta 8 tuntia, 4 ulkoinen koulutus henkilöä Lääkehoidon koulutus Lääkelaskut ja päivitys verkkokoulutus, arviolta 8 tuntia, 5 ulkoinen koulutus henkilöä Maahanmuuttotyö maahanmuuttoon liittyvä koulutus, turvapaikkaprosessi 8 tuntia, 4 henkilöä ulkoinen koulutus ja kotoutuminen Nuorten ohjaustyö nuorten ohjaamiseen liittyvä koulutus, kiintymyssuhde 8 tuntia, 4 henkilöä ulkoinen koulutus Lastensuojelu Lastensuojelupäivät Hämeenlinnassa, teemana 2 päivää, 2 henkilöä ulkoinen koulutus johtajuus 5/14

7 Traumakoulutus trauman vaikutus nuoren päivittäiseen selviytymyseen 1 päivä, 4 henkilöä, arviolta 8 tuntia ulkoinen koulutus Seksuaalikasvatus seksuaalikasvatus nuorten ohjaamisessa 1-2 päivää, 2 henkilöä ulkoinen koulutus Vammaispalvelut Aihealueet aihealue tarkemmin Koulutuspäivät arviolta Sisäinen/ulkoinen Ii: Vammaispalvelulaki 1 kevät -14 ulk. Kehitysvammahuolto Luota muhun-konfrenssi 2 kevät -14 ulk. Autismin-kirjo 6 x 2h (17-19) alk. ulk. Simo: kts. Iin sos.tt:n ja sos.ohj. käymät koulutukset Kehitysvammaisten asumispalvelut MUKEVA-hanke kehitysvammaisten ikääntyminen ja muistisairaudet 3 sisäinen/ulkoinen (Oulunkaaren kuntayhtymä on osallisena hankkeessa) Ensiapu Ensiapu 1 sisäinen Työ- ja päivätoiminta Mielenterveys Kivuton- ja turvallinen tapa hallita kriisitilanteita ulkoinen koulutus 8 h/pv Mukeva koulutus Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ikääntyneen ulkoinen koulutus muistisairaan kehitysvammaisen tutkimuksessa ja hoidossa syksyllä pv 8h/pv Ensiapukoulutus EA-I Iin henkilöstö ulkoinen koulutus Ensiapukoulutus EA-1 Pudasjärven henkilöstö kansalaisopisto Kehitysvammaisuus ja mielenterveyriöt Kehitysvammaisten mielenterveyden häi- 1 pv syksy 2014 ulkopuolinen kouluttaja ja niihin liittyvät erityiskysymykset. kesto 8h/pv Psyykeläälleiden ja muiden lääkkeiden vaikutukset hyvinvointiin ja haastavaan käyttäytymiseen Haastavat tilanteet arjessa ja tilanteiden ennakoiminen ja ohjaus Perheneuvola Aihealueet aihealue tarkemmin Koulutuspäivät arviolta Sisäinen/ulkoinen Ii: Kuraattori: Moniammatillinen verkostotyö 2 kevät -14 ulk. Kuraattori Oppilas- ja opiskelijahuollon päivät syksy: ulk. 6/14

8 Psykologi Traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian 2 kevät-14 ulk. perusteet Psykologi Varhaislapsuuden psykoterapiakoulutus 7 kevät-14, jatkuu syksyllä 10pv. ulk. Psykologin toivoma koulutus Daniel Siegel: The neurobiology of we Helsinki ulk. Esimies Aihealueet aihealue tarkemmin Koulutuspäivät arviolta Sisäinen/ulkoinen Ii: Lapin yliopisto hallintotiede 3 ulk. Vammaispalvelulaki 1 ulk. Dokumentointikoulutus ½ sis. Päihdepalvelut Aihealueet aihealue tarkemmin Koulutuspäivät arviolta Sisäinen/ulkoinen Utajärvi ja Vaala: 2015 päihdetyö motivointityö/nuoret 3 ulk Neuvolapalvelut Aihealueet aihealue tarkemmin Koulutuspäivät arviolta Sisäinen/ulkoinen Neuvolatyö ja kouluterveydenhuolto ajankohtaiset asiat 24 henk *2 krt/v = 48 sis kouluterveydenhuolto päivät valtakunnallinen 4-5 henk * 2 pv ulk. neuvolapäivät valtakunnallinen 4-5 henk *2 pv ulk. tietokoneohjelmistokoulutukset päivityskoulutukset 24 henk sis. Terveyspalvelut Vastaanotto Aihealueet aihealue tarkemmin Koulutuspäivät arviolta Sisäinen/ulkoinen koulutus Ii: Palo-ja pelastus sammutus ja pelastus 1 ulkoinen/palolaitos Varautumiskoulutus ervan 1 sisäinen Elvytyskoulutus ensiapu,elvytys 2koko hlöstö+ 2-3 koul sisäinen/ulkoinen Päihdekoulutus alko, huumeet 3 ulkoinen/sisäinen Sydän sydänpotilaiden hoito 2 ulkoinen Reuma reumapotilaiden hoito 2 ulkoinen Työnohjaus yksiköille Työilmapiirin parantaminen ½X2X7= 7pv ulkoinen /sisäinen Hygienia infektioiden torjunta 1 ulkoinen Haavakoulutus haavojen hoito 2 potilasturvallisuus ajankohtaiset terveyden edistäminen painonhallinta, elämäntapa Diabetes ppshp 2 Diabetes pitkä kurssi 2 vk Uniapnea 1 7/14

9 Välinehuolto 2 Laboratorio 3 Esimiehen koulutukset 4 tepa esimiehet, titania + muut ohjelmistokoulut HyväPotku koulutus 2 8 eri lääkäriä Pohjolan lääkäripäivät 1-2/hlö ulkoinen (8 lääk.) 2 lääkäriä GP-koulutus (2 lääkäriä) 8 ulkoinen 2 lääkäriä hallinnon koulutus 8 ulkoinen (2 lääkäriä) 2 eri lääkäriä fysiatrian koulutus 2 ulkoinen (2 lääkäriä) 8 eri lääkäriä OYS alueelliset koulutuk. (8lääkäriä) 24 ulkoinen Pudasjärvi: Radiologia (1 hlö) Röntgenhoitajapäivät Säteilykoulutus Ulkoista Ppshp Laboratorio ( 3 hlö ) Laboratoriohoitajienpäivät Eri aihealueita Ulkoista Ppshp Hygienia Sairaalahygienia 2 Ppshp Reuma Reumasairaudet 1 Pphsp Sydän Sydänsairaudet 1 Ppshp Muisti Muistisairaudet 2 Alzheimerliitto Ppshp Syöpä Syöpäpotilaan hoito 1-2 Ppshp DM Diabetes 1 Ppshp Astma Astma 1 Ppshp Uniapnea Uniapnea 1 Ppshp Haavat Välinehuolto Elvytys Alkusammutus/pelastus Terveyden edistäminen Päihdekoulutus huumeet, lääkkeet, alkoholi 1-2 Ulkoista tai sisäistä Esimieskoulutus Kehityskeskustelu sisäistä tepan:n esimiehille yhteinen TTH kolmikantaneuvottelut/ esimiehen rooli Lääketiede Lääkäripäivät HKI 2 lääkäriä/6 päivää Ulkoinen Lääketiede Pohjolan lääkäripäivät 6 lääkäriä/9 päivää Ulkoinen Neuvolakoulutus Äitiysneuvolakoulutus 1 lääkäri/1 päivä Ulkoinen Varusmiesterveydenhuolto Kutsuntatarkastuskoulutus 1 lääkäri/1 päivä Ulkoinen Alueelliset ltm-päivät Luottamusmieskoulutus 1 lääkäri/1 päivä Ulkoinen 8/14

10 Valtakunnalliset ltm-päivät Luottamusmieskoulutus 1 lääkäri/1 päivä Ulkoinen ohjaajalääkärikoulutus Opiskelijoiden ohjaus 2 lääkäriä/2 päivää Ulkoinen KELA C-lausunnon arviointi 1 lääkäri/ ½ päivä Ulkoinen Fysiatria Niska-Hartias. Tutkiminen 1 lääkäri/ 2 päivää Ulkoinen Neuvolakoulutus Lastenneuvolakoulutus 1 lääkäri/ 1 päivä Ulkoinen Ensihoito Elvytyskoulutus 1 lääkäri/ 1 päivä Ulkoinen Yleislääketiede Starttiseminaari 1 lääkäri/ 1 päivä Ulkoinen Keuhkosairaudet COPD 6-8 lääkäriä/ 2 tuntia Sisäinen Sydänsairaudet Uudet antikoagulantit 6-8 lääkäriä/ 2 tuntia Sisäinen Liikennelääketiede Ajoterveyskoulutus Sisäinen Geriatria Geriatripäivät 1 lääkäri/ Syksy 2014 Ulkoinen Sisätaudit Klinikan viikkoesitelmä 6-8 lääkäriä/45 min/ viikko Sisäinen Sisätaudit Klinikan viikkoesitelmä 6-8 lääkäriä/ Syksy 2014 Sisäinen Simo: elvytyskoulutus 1 sisäinen haavanhoitokoulutus 1 ulkoinen diabeteskoulutus 2 ulkoinen muistihoitajakoulutus 2 ulkoinen sydänhoitajakoulutus verenpainepotilaan hoito 1 tarkentuu myöhemmin pegasospääkäyttäjäkoulutus tarkentuu myöh. 4 tarkentuu myöh. infektioiden torjunta tarkentuu myöh. 2 ulkoinen välinehuollon koulutus tarkentuu myöh. 1 ulkoinen Lääkäreiden koulutus: Soveltuvin osin Oys sis. klinikan torstaiaamun meeting-ohjelma Oys:n ja LPks:n koulutuksia Pohjolan lääkäripäiville mahdollisimman moni. Pohjolan lääkäripäivät 1-2/hlö ulkoinen Ohjaajakoulutus 1 ulkoinen OYS alueelliset koulutuk. 10 ulkoinen Utajärvi: Potilasturvallisuus verkkokoulutus 4 h/koulutus, koko henkilöstö (9) ppshp Palo- ja muu turvallisuus 1.alkusammutuskoulutus, 2.varautumiskoulutus 1. 4 h/koulutus, koko henkilöstö (9) ja pelastuslaitos 2. esimies/varamies 2 pv Elvytys teoria ja harjoitus 4 h/koulutus, 2 x vuosi, koko henkilöstö sisäinen (9) Tietoturva 1, koko henkilöstö (9) sisäinen Tilastointi AVO-Hilmo 1 ulkoinen Muutosjohtaminen 1, esimies/varamies ulkoinen Työyhteisö muutokset, ristiriitatilanteet, vuorovaikutus 1, koko henkilöstö (9) sisäinen Infektioiden torjunta, tartuntataudit 2, vastuuhenkilöt ppshp 9/14

11 Välinehuolto 1, lähihoitajat ppshp Laboratorio alueelliset koulutuspäivät 3, bioanalyytikko ppshp Effica-pääkäyttäjä 3, pääkäyttäjä ulkoinen Potilasohjaus terveydenedistäminen, elintapaohjausta 3, vastuuhenkilöt Sydäntautiliitto, Tulppa-ohjelma ja ppshp Astma, COPD, uniapnea 2, vastuuhenkilö ppshp Diabetes alueelliset koulutuspäivät 2, vastuuhenkilö ppshp Muisti alueelliset koulutuspäivät 1, vastuuhenkilö ppshp Sydäntaudit alueelliset koulutuspäivät 2, vastuuhenkilö ppshp Unettomuuden hoito unihygienia, uni- ja rauhoittavat lääkkeet vastuuhenkilöt ppshp + sisäinen 3 eri lääkäriä Pohjolan lääkäripäivät 1-2 ulkoinen 1 lääkäri GP-koulutus 2 ulkoinen 1 lääkäri hallinnon koulutus 4 ulkoinen 1 eri lääkäriä fysiatrian koulutus 2 ulkoinen 4 eri lääkäriä OYS alueelliset koulutukset 8 ulkoinen Vaala: Potilasturvallisuus verkkokoulutus 4 h/koulutus, koko henkilöstö (11) ppshp Palo- ja muu turvallisuus 1.alkusammutuskoulutus, 2.varautumiskoulutus 1. 4 h/koulutus, koko henkilöstö (11) pelastuslaitos ja 2. esimies 2 pv Elvytys teoria ja harjoitus 4 h/koulutus, 2 x vuosi, koko henkilöstö sisäinen (11) Tietoturva 1, koko henkilöstö (11) sisäinen Tilastointi AVO-Hilmo 1 ulkoinen Muutosjohtaminen 1, esimies ulkoinen Työyhteisö muutokset, ristiriitatilanteet, vuorovaikutus 1, koko henkilöstö (11) sisäinen Infektioiden torjunta, tartuntataudit 2, vastuuhenkilöt (2) ppshp Kuvantamispalvelut alueelliset koulutuspäivät, RUV=radiologiaa-uutta 3, röntgenhoitaja ppshp ja vanhaa, sädeturvapäivät Laboratorio alueelliset koulutuspäivät 1, laboratoriohoitaja ppshp Potilasohjaus terveydenedistäminen, elintapaohjausta 3, vastuuhenkilöt Sydäntautiliitto, Tulppa-ohjelma ja ppshp Astma, COPD, uniapnea 2, vastuuhenkilö ppshp Diabetes alueelliset koulutuspäivät 2, vastuuhenkilö ppshp Sydäntaudit alueelliset koulutuspäivät 2, vastuuhenkilö ppshp Unettomuuden hoito unihygienia, uni- ja rauhoittavat lääkkeet vastuuhenkilöt ppshp + sisäinen 4 eri lääkäriä Pohjolan lääkäripäivät 1-2 ulkoinen 1 lääkäri GP-koulutus 2 ulkoinen 1 lääkäri hallinnon koulutus 4 ulkoinen 2 eri lääkäriä fysiatrian koulutus 2 ulkoinen 5 eri lääkäriä OYS alueelliset koulutukset 8 ulkoinen 10/14

12 Kuntoutus Seudullinen Ohjaustoiminta Vanhempien voimavaralähtöinen ohjaus 7 (lasten terapeutit, 1 pv/tt) Ulkoinen Tule-kuntoutus Lihaskalvo- tai kipukoulutus 12 (fysiot., 1 pv/tt) Sisäinen Tule-kuntoutus Liikuntalääketieteen päivä 5 (fysiot., 1 pv/tt) Ulkoinen Lasten kielellinen kehitys Äännevirheet ja/tai nimeäminen 4 (puhet., 1 pv/tt) Ulkoinen Aikuisneurologia Nieleminen tai afasia 4 (puhet., 1 pv/tt) Ulkoinen Toimintaterapeutin ammatillinen Tarkentuu myöhemmin 4 (2 toim.ter.) Ulkoinen koulutus Fysiatrian klinikkameetingit Ajankohtaista tule-sairauksista 30 (20 t/vuosi/ fysioterapeutti) Ulkoinen Ergonomia Ergonomiakorttikoulutus Tarkentuu Tarkentuu Mielenterveystyö Seudullinen Psykoterapia Johdatus psykoterapiaan 30 Sisäinen Toiminnallinen mielenterveyskuntoutus Menetelmäkoulutus 24 Ulkoinen koulutus Kivun psykologia Kipuseminaari 2 Ulkoinen Kriisityö Kriisi-interventiot 6 Ulkoinen Osastohoito+ hoiva Vaala: Syöpä Syöpäpotilaan hoito 2 päivä,syksy-14, kevät -14, 2 henkilöä ulkoinen /ppshp Elvytys Elvytyskouluttajien simulaatiokoulutus 1 päivä,kevät -14,1 henkilö ulkoinen/ppshp Infektioiden torjunta Infektioiden torjunnasta vastaavien yhdyshenkilöiden 2 päivää, syksy -14, kevät -1, 1 ulkoinen/ppshp koulutuspäivät henkilö Muisti Muistisairaudet 1 henkilö, syksy-14 ulkoinen/ppsph Haavat 1 päivä, kevät 14, 5 henkilöä ulkoinen/ppshp Osastohoito+hoiva Utajärvi: Saattohoito Kuolevan potilaan hoitopolku, kivunhoito, omaisten syksy 2014 ja kevät 2015 Ulkoinen kohtaaminen ja tukeminen Haavahoito haavamateriaalit, haavapohjan puhdistus, ravitsemus Syksy 2014 tai kevät 2015 Ulkoinen ppshp Avannepotilaan hoito Avanteen hoito, ihon hoito, materiaalien valinta, syksy 2014tai kevät 2015 ulkoinen ppshp ravitsemus Sydänpotilaat Sydänpotilaan hoito polku, lääkehoito, syksy 2014 tai kevät ulkoinen ppshp Astmaatikot, keuhkosairaudet Lääkehoito, asentohoito syksy tai kevät 2015 ulkoinen ppshp Väkivaltaisen potilaan kohtaaminen tilanteesta selviytyminen syksy 2014 ja kevät 2015 ulkoinen Titanian käyttäjäkoulutus työvuorosuunnittelua työaikojen kuormittavuus syksy 2014 ulkoinen Osastohoito Pudasjärvi: Munuaispotilaan hoitotyö (Dialyysi) Munuaissairaanhoitajien koulutuspäivät 2 Ulkoinen koulutus Valtakunnalliset HD-päivät 1 Ulkoinen koulutus Syöpää sairastavan potilaan Syöpäsairaanhoitajien alueellinen koulutus 2 Ulkoinen koulutus 11/14

13 hoitotyö Infektioiden torjunta Alueellinen Infektioidentorjuntakoulutus 2 Ulkoinen koulutus Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 2 Ulkoinen koulutus Diabetespotilaan hoitotyö Alueelliset diabetespäivät 1 Ulkoinen koulutus Osastosihteerin koulutus Terveydenhuollon asiakasmaksut,oulu 1 Ulkoinen koulutus Elvytyskoulutukset PPshp:n koulutukset 1 Ulkoinen koulutus Sydänhoitaja Sydänhoitajien alueellinen koulutuspäivä PPshp:n 1 Ulkoinen koulutus koulutuksia Haavanhoitaja Valtakunnalliset haavanhoitopäivät 1 Ulkoinen koulutus Alueellisia koulutuksia 1 Keuhkosairaudet PPshp:n koulutuksia Ulkoinen koulutus Muistihäiriöpotilas Alueellisia koulutuksia 1 Ulkoinen koulutus Lääkehoito Lääkehoidon verkkokoulutukset Verkkokoulutus Ammatilliset koulutukset valtakunnalliset sairaanhoitajapäivät 2 Ulkoinen koulutus Ammatilliset koulutukset Superin päivät 2 Ulkoinen koulutus Ammatilliset koulutukset Lääkäripäivät 4 Ulkoinen koulutus Työvuorosuunnittelu Titaniakoulutukset pääkäyttäjälle ja toiselle listan 1 Ulkoinen/Sisäinen tekijälle Turvallisuuskoulutusta Väkivaltaisen potilaan/asiakkaan/ henkilön kohtaaminen 1 Sisäinen? Potilasturvallisuus Kohtaamisia II Väkivaltaisesti käyttäytyvä asiakas PPshp Potilasturavllisuusseminaari PPshp 1 Ulkoinen 1 Ulkoinen Potilasturvallisuus Päihdeasiakas Neurologinen potilas Osastohoito, Ii: palliatiivinen hoito Vaaratapahtumasessio Ppshp Päihdepäivä Ppshp Ravitsemus osana neurologisen potilaan kuntoutusta PPshp kivun hoito, omaisten ja potilaiden kohtaaminen, psyykkiset oireet, hoitoa rajaavat päätökset, sydämen vajaatoiminta 1 Ulkoinen 1 Ulkoinen 1 Ulkoinen 2 hoitajaa (toinen hoitajista osallistui vain toiseen päivään) OYS / alueellinen koulutus sydänsairaudet sydänhoitajien alueellinen koulutuspäivä 2 hoitajaa 9/14 OYS / alueellinen koulutus ravitsemus neurologisen potilaan ravitsemus 2 hoitajaa 10/14 OYS / alueellinen koulutus lääkehoito iäkkäiden lääkitys 2 hoitajaa 10/14 OYS / alueellinen koulutus infektiot infektioiden torjunta 2 hoitajaa 10 / 14 O74102 YS / alueellinen koulutus Osastohoito, Simo (Mäntylän monipalveluyksikkö): Infektioiden torjunta Infektioiden torjunnasta vast.yhdyshenkilön koulu- 1 päivä syksy-14 ja 2 päivää kevät - ulkoinen/ LPSHP 12/14

14 tuspäivät 15 Haavahoito Haavamateriaalit uudet hoitolinjat ym. hoitoon liittyvä 1 päivä syksy -14 ja 2 päivää kevät henkilöä Muisti Muistisairaudet niihin liittyvät ominaispiirteet ja useampi henkilö ( 3-5 ) syksy -14 tai hoito kevät -15 Elvytys Elvytyskouluttajat kouluttavat muun henkilökunnan 3 päivää syksy -14 ja 4 päivää kevät -15 Näyttökoulutukset Opiskelijanäytön vas- syksy -14? tai kevät -15 useampi Esimiehen koulutukset taanottajan koulutus henkilö 4-5 titania, muut työhön liittyvät ohjelmisto ohjelman monipuolinen käyttäminen,kaikki hyödyt koulutukset ulkoinen/lpshp ulkoinen? sisäinen ulkoinen/ AMKK Suun terveydenhuolto Seudullinen Parodontogia 2 ulkoinen Säteilysuojakoulutus 1 ppshp Oikomishoito 1 ulkoinen Suun terveystarkastus 1 ulkoinen Hammaslääketiede 3 ulkoinen Kirurgia 1 ulkoinen Välinehuolto 1 ulkoinen Työterveyshuolto Seudullinen Hyvä työterveyshuolto käytäntö Terveystarkastukset 1 Työlähtöinen svo 1 Työpaikkaselvitykset 1 Varhainen puuttuminen 1 Työterveysneuvottelu 1 Ulkoinen/ Työterveyslaitos? SV98 Kela korvauskäytännöt 1 Kela Diabetes Diabetes 2 ppshp? EA-koulutus EA taitojen päivittäminen 1 SPR/muu ulkoinen TTH pätevöittävä koul. pitkäkurssi 10 Työterveyslaitos Potilasturvallisuus E-verkkokoulutus 4tuntia/ työntekijä Ulkoinen Esimieskoulutus Asiakaslähtöisyys, talousosaaminen, aluejohtoryhmien koulutus 6 päivää Sisäinen Effica-pääkäyttäjäkoulutus Effica-pääkäyttäjäkoulutus 3 päivää Ulkoinen Vastaanottovaustajakoulutus Vastaanottoavustajakoulutus ( työterveyssihteerit ) 3päivää Ulkoinen Työhyvinvointia työyhteisöille Kevan koulutus 1 päivä Ulkoinen Oka:n varautumiskoulutus esimiehille Oka:n varautumiskoulutus esimiehille 3 päivää Sisäinen Okan varautumiskoulutus Okan varautumiskoulutus 2 päivää ( turvallisuusvalvoja ) Sisäinen Kela korvauskäytännöt SV 98 yms 1 Kela 13/14

15 Vanhuspalvelut Vanhustyön messut valtakunnallinen 65 ulk. Oys:n tarjoamat koulutukset 20 ulk. ohjelmistokoulutukset sähköposti ja muut ohjelmistokoulutukset 50 sis. Näytön vastaanottaja koulutukset näyttötutkintojen vastaanottoa varten 30 ulk. Esimieskoulutukset ajankohtaiset asiat 8 Seminaarit Virkeä vanhus seminaari 50 Työvuorolistat Titania-työvuorosuunnittelukoulutus 35 Sairaanhoitajapäivät valtakunnallinen 12 ulk Lähihoitajapäivät valtakunnallinen 12 Hankkeiden järjestämät koulutukset esim. Hyve-hankkeen koulutukset /14

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Mynämäen

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Tiedoksi kunnanhallitukselle 15.9.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 1 (4) Toivakan

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015. Käsitelty Johtoryhmässä 15.1.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa 22.1.2015

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015. Käsitelty Johtoryhmässä 15.1.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa 22.1.2015 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015 Käsitelty Johtoryhmässä 15.1.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa 22.1.2015 Tiedoksi kunnanhallitukselle 2.2.2015 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2015 1 (5) Toivakan

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2018

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2018 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 08 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi keskeistä

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 017 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman erityisenä

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi 1 Taloudellisesti tuettu osaamisen kehittäminen Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista työntekijöiden ammatillisen

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 1.1.2015-31.12.2015/HALLINTOPALVELUT

KOULUTUSSUUNNITELMA 1.1.2015-31.12.2015/HALLINTOPALVELUT KOULUTUSSUUNNITELMA 1.1.2015-31.12.2015/HALLINTOPALVELUT Koulutuksen aihealueet 1. Johtamis- ja esimieskoulutus/ - henkilöstöhallinnon osaamista edistävä esimieskoulutus henkilöstöhallinto (toimiala- ja

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus. Asiahallinto 1400, esim. sopimushallinnan lukijakäyttäjäkoulutus. Asiakaspalvelu. Ensiapu 4. Eläketietous 2.

Ammatillinen koulutus. Asiahallinto 1400, esim. sopimushallinnan lukijakäyttäjäkoulutus. Asiakaspalvelu. Ensiapu 4. Eläketietous 2. Koulutukset vuonna 2014 Lomakkeen tietojen pohjalta tehtävää suunnitelmaa voi ja tulee tarvittaessa täydentää myöhemmin. Koulutuskorvausta voi saada vain sellaisesta koulutuksesta joka sisältyy koulutussuunnitelmaan.

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Velvoite henkilöstö- ja koulutussuunnitelman Taustalla: laatimiseen valtion virastoissa Ammatillisen osaamisen kehittämisen lakipaketti (HE 99/2013) Laki taloudellisesti

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Koulutuskorvaus ohje työnantajille

Koulutuskorvaus ohje työnantajille Koulutuskorvaus 1 (5) Ohjeita työnantajille 1.1.2014 alkaen Koulutuskorvaus ohje työnantajille Koulutuskorvaukseen oikeutetut työnantajat Koulutuskorvauksen saamisen edellytykset Koulutuskorvaus on taloudellinen

Lisätiedot

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Käsitelty YT-toimikunnassa 25.1.2015 Käsitelty johtoryhmässä 28.1.2015 Käsitelty kunnanhallitukselle 2.2.2015 Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/ /2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/ /2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 21.12.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Ammatillinen osaaminen Taloudellinen tuki Koulutuskorvaus

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2016

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2016 Hyvinvointia ihmistä lähellä Kuntapalvelutoimiston ta-2016 toimeenpano palvelualoittain Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari 28.2.-1.3.2017 28.2.2017 1 Strateginen henkilöstöjohtaminen =strategiaa toteuttava johtaminen Strategisella henkilöstöjohtamisella mahdollistetaan

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Alueellinen ja valtakunnallinen kehittämistoiminta ja hankkeet Oulunkaaren kehittämistoiminta Perustuu Oulunkaaren strategiaan, palvelujen järjestämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Tukea läheltä - Työterveyshuollosta Apua työkyvyn ja kuntoutustarpeen

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Kunnille ja kuntayhtymille on tullut vuoden 2014 alusta alkaen velvoite koulutussuunnitelman laadinnasta. Koulutussuunnitelmaa säätelevien lakien

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2014 Julkaistu 23.9.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala VANHUSTYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden ajankohta Osoite:

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Ylimääräinen koulutusvähennys

Ylimääräinen koulutusvähennys 1.1.2014 alkaen Ylimääräinen koulutusvähennys 1.1.2014 alkaen työnantaja voi saada työntekijän kouluttamisesta ylimääräisen laskennallisen verovähennyksen tavallisten palkka- ja koulutuskustannusmenojen

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn yhteenveto

Henkilöstökyselyn yhteenveto 20.2.2017 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstökyselyn yhteenveto Henkilöstö, esimiehet ja johto Yhteenveto 1/2 Työhyvinvointi on pääsääntöisesti pysynyt hyvällä tasolla edellisten toimintavuosien tapaan.

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus TR4

PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus TR4 PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus 4.5.2017 TR4 Sote-palveluiden hahmottelua alueellisesti Hyvinvointikeskusalueet (13) Hyvinvointikeskukset ja asemat (39) Palvelut hyvinvointikeskuksissa ja osin hyvinvointiasemilla

Lisätiedot

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009 Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen PERUSTURVAPALVELUT TUKIRYHMÄ SOSIAALITYÖ- JA VAMMAISPAL- VELUT KOTI- JA LAITOS- HOITO TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013

Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013 14.2.2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013 Henkilöstön hyvinvointikysely Vastaajina Oulunkaaren työntekijät Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala Vastausprosentti Vakinaiset

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK VALTUUSTO

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 1 (5) KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Osaamisen kehittäminen on laaja-alaista ja monipuolisia käytännön toimenpiteitä osaamisen varmistamiseksi. Kehittämistoimet suunnataan Jämsän kaupungissa

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 1 Työpaikan laatu on yhteydessä lähes kaikkiin työelämän ilmiöihin ja aina niin, että laadukkailla työpaikoilla asiat ovat muita paremmin.

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI. 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä. 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset

7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI. 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä. 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset 7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset Yt-laissa olevan koulutussuunnitelman perussisältöä selkeytetään.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC

HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TÄMINEN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI ABC Osaamisen kehittämisen muodot Perehdyttäminen Ammatillinen henkilöstökoulutus Työkierto ja työn vaihto Täydennyskoulutus

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖN RAKENNE JA MÄÄRÄ SEKÄ ARVIO NÄIDEN KEHITTYMISESTÄ

2. HENKILÖSTÖN RAKENNE JA MÄÄRÄ SEKÄ ARVIO NÄIDEN KEHITTYMISESTÄ 1 Vaalan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Hyväksytty Kh 21.2.2017 Voimaan 01.03.2017 1. YLEISTÄ HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMASTA Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutus kevät 2015

Sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutus kevät 2015 Sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutus kevät 2015 Muistihoitajakoulutus 15 ov Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja kahden vuoden työkokemus vanhustyöstä.

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän organisaatio

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän organisaatio Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän organisaatio Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän johtaja Yksilöasiain jaosto Hallinto- ja tukipalvelut Kehittämisyksikkö

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ MARKKU LILJESTRÖM 5.11.2013 Oma valinta tähän 1 KOULUTUS KASAANTUU JA ERIYTYY Koulutuspolkua ennustaa sukupuoli, vanhempien koulutustausta,

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu 23.9.2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

SOTE-uudistus, ammattikorkeakoulutus ja opiskelijat innovatiivinen yhteistyö

SOTE-uudistus, ammattikorkeakoulutus ja opiskelijat innovatiivinen yhteistyö SOTE-uudistus, ammattikorkeakoulutus ja opiskelijat innovatiivinen yhteistyö 18.5.2017 Marjo Huovinen-Tervo, hallintoylihoitaja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 17.5.2017 Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro Turku Petrea Marjo Sinokki, työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot