OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA Y-tunnus vedos käynyt Yhteistyötoimikunnan kokouksessa Päivitetty: , , Hyväksytty: Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus / 2014 Päivitetty: / 20

2 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA Laki uudesta osaamisen kehittämisen toimintamallista tuli voimaan Lain mukaan työnantajalla on oikeus ylimääräiseen verovähennykseen henkilöstön osaamisen kehittämisestä, jos henkilöstön koulutussuunnitelma on tehty. Koulutus voi olla esimerkiksi lisä- ja täydennyskoulutusta, kuten oppisopimus, näyttötutkinnot, korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen koulutus, ja omaehtoinen koulutus työajalla. Koulutuskorvausta ei tule tavanomaisesta perehdyttämisestä tai tehtävien omaksumisesta. Koulutukseen osallistuminen loma- tai vapaa-aikana ei oikeuta korvaukseen / vähennykseen. Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Oulunkaaren kuntayhtymän strategian yksi painopistealue on ammattitaitoinen henkilöstö. Ammattitaitoista henkilöstöä johdetaan ammattitaitoisella esimiestyöllä. Kaikkien työntekijöiden itsensä kehittämiselle luodaan edellytykset ja tavoitteet vuosittain käytävissä kehitys/ ryhmäkehityskeskusteluissa. Kuntayhtymän palvelukseen palkataan päteviä, kelpoisuusehdot täyttäviä työntekijöitä. Ammattitaidon ylläpitäminen ja edistyminen turvataan koulutuksella. Strategiaa toteutetaan käytännössä strategisista tavoitteista johdetuilla käytännön toimenpiteillä. Yhtenä strategisena tavoitteena on henkilöstön osaaminen ja ammattitaito. Tavoitteen toteuttamisen kriittisenä menestystekijänä on mm. henkilöstön täydennyskoulutus ja uudelleenkoulutus. Palveluksessa olevan henkilöstön ammatillinen osaaminen on pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Osaamista on ylläpidetty ja ylläpidetään edelleen riittävällä koulutuksella. Arvio osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja niiden syistä Suurin osa osaamisen vaatimusten muutoksista johtuu lainsäädännön muutoksista. Tulossa oleva sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus vaikuttaa merkittävästi osaamisen vaatimuksiin. Uudistuksessa henkilöstön työtehtävät voivat muuttua, joten myös osaamisen vaatimukset muuttuvat. Uudistuksen onnistumisessa ratkaisevassa asemassa on oikeanlainen muutosjohtaminen. Esimiesten kouluttaminen muutosten läpivientiin on siten hyvin tärkeää. Myös henkilöstölle on järjestettävä koulutusta muutosten kohtaamiseen ja käsittelyyn. Tietoturvan merkitys kasvaa jatkuvasti asioiden käsittelyn siirtyessä yhä enemmän sähköiseen muotoon. Tietoturva on huomioitava koko kuntayhtymän toiminnassa. Koko henkilöstön tietoturvaosaamisen kehittäminen on tärkeää. Yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta. Oulunkaaren kuntayhtymän koko henkilöstön keski-ikä on naisilla 42 vuotta ja miehillä 46 vuotta (Henkilöstöraportti 2013; s.6). Henkilöstön koulutuksessa huolehditaan myös ikääntyneiden ja osatyökykyisten osaamisesta (ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitäminen). Työssä jaksamisen tukemisen työkaluina on mm. varhaisen tuen malli, toimiva yhteistyö työterveyshuollon kanssa, kolmikantaneuvottelut, korvaavan työn toimintamalli, etätyön mahdollisuus, Rokua healt:n kanssa toteutetut TYK -kuntoutukset ja vuosittain järjestettävät työhyvinvointipäivät. Koulutussuunnitelman toteutus ja toteutumisen seuranta Koulutuspäätökset tehdään työntekijäkohtaisesti ja niistä sovitaan aina erikseen koulutusmäärärahojen puitteissa. 1/14

3 Koulutussuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen/henkilöstöraportin yhteydessä. Kaikki koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset tulee kirjata Web-Tallennukseen. Koulutus voi olla myös verkossa tapahtuvaa. Esimiehet huolehtivat kirjaamisesta/ ohjeistavat henkilöstöä kirjaamisten tekemisestä. Kirjaamisen tärkeys tulee tiedostaa, jotta koulutusten toteutumista voidaan seurata. Koulutuskorvauksen vähennyksen enimmäismääräksi hyväksytään enintään 3 koulutuspäivää/ työntekijä/ vuosi. Koulutuspäivä on kyseessä kun koulutus on kestänyt 6 tuntia. Koulutuspäivä (6 t) voi koostua useasta koulutusjaksosta, jotka ovat kestäneet vähintään tunnin. Koulutuskorvausta ei haeta niiden työntekijöiden koulutuksesta, joiden palkkakustannuksiin on myönnetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 7 luvun 1 :ssä tarkoitettua palkkatukea, eikä loma tai vapaa-aikana tapahtuvista koulutuksista. Palvelujohtajat/ esimiehet ilmoittavat oman alansa palkalliset koulutuspäivät henkilöittäin vuoden loppuun mennessä Marja-Liisa Junekselle, joka vastaa koulutuskorvauksen hakemisesta TVR:lta. Koulutuskorvausta haetaan työttömyysvakuutusrahastosta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. TVR:n hakemuksessa ilmoitetaan keskimääräinen työntekijämäärä, työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevan palkkasumma ja korvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä. Koulutussuunnitelmaa tarkastetaan tarpeen mukaan vuoden aikana. Koulutussuunnitelma käsitellään vuosittain yhteistyötoimikunnan kokouksessa tammi ja elokuussa. Oulunkaaren kuntayhtymän työntekijöiden ammatillista osaamista ylläpidetään ja kehitetään tarpeiden ja yksilöllisten ammattitaitovaatimusten mukaisesti muun muassa seuraavilla koulutuksilla seuraavan ryhmittelyn mukaisesti: Johtoryhmä Hankkeet, hallinto, toimisto ja elinkeinojen kehittäminen Perhekeskustyön kehittäminen Perhekeskustyön kehittäminen Lastensuojelu Lapsen kasvu ja kehitys vanhemmuuden tuki 5 kuntaa yht. 40 työntekijää x ½ pvä=10 Ihmeelliset vuodet vanhempainkoulutoimintamalliosaamisen vahvistaminen lapsiperheiden palveluissa (perhetyö, päivähoito) 4kuntaa(yht. 100 työntekijää) x ½pvä=50 Lastensuojeluprosessi, yhteistyö lastensuojelun kans- 5 kuntaa yht. 10 työntekijää x sa, huostaanottoprosessi Lapsen kasvu ja kehitys, varhainen vuorovaikutus ja kaltoinkohtelun tunnusmerkit 1pvä=10 5 kuntaa yht. 20 työntekijää x 1pvä=20 2/14 sisäinen tai ulkoinen sisäinen ulkoinen ulkoinen

4 Eu-hankkeet Talous- ja asiakirjahallinto 1 pv/hlö ulkoinen Eu-hankkeet Varmista valmiudet uudelle rakennerahastokaudelle 1 pv/hlö ulkoinen Eu-ohjelmat Eu-ohjelmien rahoitusmahdollisuudet 1 pv /hlö ulkoinen Eu-ohjelmat rahoittajan järjestämät ajankohtaiskoulutukset ja tapahtumat 1 pv /hlö ulkoinen ammattikohtainen koulutus esim. sihteeripäivät 2 pv/hlö ulkoinen ohjelmistokoulutukset esim.webropol, Dynasty, Rondo 2 pv/hlö sisäinen tai ulkoinen Muut hankekoulutukset esim. Innokylä-koulutukset 1 pv/hlö ulkoinen STM Hankintakoulutus Eu direktiivit, uudet säädökset, hankintalaki 1 pv /hlö ulkoinen Tietosuoja Osaava tietosuojavastaava, 30 op. monimuotokoulutus 4 lähiopetuspäivää v ulkoinen (4 lähiop. päivää v. 2013) Tietosuoja Tietosuojaseminaari 2 ulkoinen Tilastointi Talous- ja toimintatilaston muutokset 1 ulkoinen Laskutus Pegasos-laskutus 1 ulkoinen Arkisto/terveyspalvelut Arkistovastaavan koulutus, potilastiedon sähköinen arkisto 1 ulkoinen Terveyspalvelut Effica raportointi 1 ulkoinen Kuntapalvelutoimisto Henkilöstöpalvelut Ohjelmakoulutus versiokoulutus (12 hlöä) Iissä - - versiokoulutus (13 hlöä) Iissä Keva eläkeasiamieskoulutus 2 (kesäk. 4 hlöä,) syksy? AGS webags 1 (10 henkilöä) Iissä KVTES uudet sopimukset 14 videokoulutus OVTES uudet sopimukset 6 videokoulutus Talouspalvelut Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös Tilastoraportoinnin koulutus Kirjanpitäjien neuvottelupäivä Rondo R8 pääkäyttäjäkoulutus Lakisääteisen talous- ja toimintatilaston raportointivaatimusten muutokset Ajankohtaiset asiat kunta-alan taloushallinnossa sekä tilintarkastajien huomioita v.2014 tilinpäätöksestä Rondo R8 ohjelmiston toiminnallisuus ja käyttäjien hallinta Ulkoinen tai Ulkoinen Ulkoinen Ulkoinen 3/14

5 Rondo R8 pääkäyttäjäkoulutus Kunnan ja kuntayhtymän laskentatoimen koulutusohjelma Rondo R8 ohjelmiston toiminnallisuus ja käyttäjien hallinta Laaja kokonaisuus kunnan ja kuntayhtymän laskentatoimen sisällöstä ja eri aihealueista: Tilinpäätös, arvonlisävero, kustannuslaskenta, liikelaitokset ja muut eriytetyt toiminnon, konsernitilinpäätöksen laadinta Ulkoinen 4 x 2 päivää Ulkoinen Tietopalvelut MSSCCM 2013 Microsoft System Center Configuration Manager = keskitetty etähallinnan tietojärjestelmä, jolla hallitaan Oulunkaaren toimintaympäristössä toimivia yli 2000 työasemaa ja kaikkia palvelimia Koulututettavaa: järjestelmän käyttö ja kehittäminen Koulutuksen toimintamalli: konsultti tulee konfiguroimaan meidän järjestelmäämme ja opettaa samalla järjestelmästä päävastuun kantaville käyttäjille, jotka sitten opettavat toiminnot muille it-asiantuntijoille. 10 Ulkoinen, ei omaa osaamista Huom! SCCM-kouluttajia ei ole ollut tänä vuonna saatavilla. Perhepalvelut Sosiaalityö Aihealueet aihealue tarkemmin Koulutuspäivät arviolta Sisäinen/ulkoinen koulutus Ii: Dokumentointikoulutus ½ kevät -14 sis. Lapset puheeksi koulutus 2 kevät -14, syksy-14 sis. Lapset puheeksi kouluttajakoulutus 4 kesät -14 ulk. Lapsen elatus 1 kevät -14 ulk. Virta II-hanke suunnitelmallinen sosiaalityö syksy 2014-> Lasten Kaste perhekeskustyö ja lastensuojelu syksy 2014-> Lähisuhdeväkivalta ja ero syksy ulk. Perhetyöntekijä toivotaan koulutusta perhetyöstä Pudasjärvi: Psykoterapeuttiset valmiudet/oulunkaaren kuntayhtymä Lähihoitajan oppisopimuskoulutus Pudasjärvellä Em. osio Perhetyöntekijä täydentää tutkintoaan nykyvaatimuksia vastaavaksi Alkaa syksyllä 2014 Simo: Dokumentointikoulutus ½ kevät -14 sis. Sisäinen koulutus Oulunkaarella, kouluttajana mm. Pudasjärven penen psykologi Virva Siira OSAO, koulutettava työsuhteessa Oulunkaaren kuntayhtymään 4/14

6 Lapset puheeksi-koulutus 2 kevät-14 sis. Ajankohtaisseminaari Vainosta 1 kevät -14 ulk. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit 1 kevät -14 ulk. Lastensuojelupäivät 2 kevät -14 ulk. Miksi, miten ja minne ohjata 1 kevät-14 ulk. perheitä vanhempien erotessa Lapsen seksuaalinen hyväksikäytön 1 kevät-14 ulk. ja pahoinpitelyn selvit- täminen Kriisityönkoulutus 1 kevät-14 ulk. Lähisuhdeväkivalta ja ero ulk. Virta II-hanke suunnitelmallinen sosiaalityö syksy 2014-> Lasten Kaste perhekeskustyö ja lastensuojelu syksy 2014-> Lapsen elatus 1 kevät 2014 ulk. Kuraattori Osallistava ja yhteisöllinen opiskeluhuolto 2 kevät 2014 ulk. Kuraattori Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn 1 kevät 2014 ulk. selvittäminen Kuraattori Oppilas ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin 1 kevät 2014 ulk. toimeenpano Utajärvi ja Vaala: Lapset Puheeksi kouluttaja/käyttäjäkoul 14 4 ulk/ 10 sis Oppilashuolto lainmuutos 1 ulk vamm.palv. lainsäädäntö 1 ulk last.valvonta elatus 1 ulk 2015, last.suojelu avohuollon tukipalv. 1 ulk 2015, last.suojelu perhetyön sisältö/tavoitteellisuus 24 sis. hanke? 2015, vamm.palv. as.suunnitelma 1 ulk Maahanmuuttajien perheryhmäkoti ja tuettu asuminen Potilasturvallisuus e-verkkokurssi, kaikki käyvät 4 tuntia/hlö, 11 henkeä esimieskoulutus asiakaslähtöisyys 8 tunnin koulutuspäivä, 2 osallistujaa sisäinen koulutus esimieskoulutus talousosaaminen 8 tunnin koulutuspäivä, 2 osallistujaa sisäinen koulutus työn vaativuuden arviointi koulutus työn vaativuuden arvioinnin perusteet 8 tunnin koulutuspäivä, 2 osallistujaa sisäinen koulutus Lääkehoidon koulutus lääkehoidon perusteet koulutus, verkkokoulutus, arviolta 8 tuntia, 4 ulkoinen koulutus henkilöä Lääkehoidon koulutus Lääkelaskut ja päivitys verkkokoulutus, arviolta 8 tuntia, 5 ulkoinen koulutus henkilöä Maahanmuuttotyö maahanmuuttoon liittyvä koulutus, turvapaikkaprosessi 8 tuntia, 4 henkilöä ulkoinen koulutus ja kotoutuminen Nuorten ohjaustyö nuorten ohjaamiseen liittyvä koulutus, kiintymyssuhde 8 tuntia, 4 henkilöä ulkoinen koulutus Lastensuojelu Lastensuojelupäivät Hämeenlinnassa, teemana 2 päivää, 2 henkilöä ulkoinen koulutus johtajuus 5/14

7 Traumakoulutus trauman vaikutus nuoren päivittäiseen selviytymyseen 1 päivä, 4 henkilöä, arviolta 8 tuntia ulkoinen koulutus Seksuaalikasvatus seksuaalikasvatus nuorten ohjaamisessa 1-2 päivää, 2 henkilöä ulkoinen koulutus Vammaispalvelut Aihealueet aihealue tarkemmin Koulutuspäivät arviolta Sisäinen/ulkoinen Ii: Vammaispalvelulaki 1 kevät -14 ulk. Kehitysvammahuolto Luota muhun-konfrenssi 2 kevät -14 ulk. Autismin-kirjo 6 x 2h (17-19) alk. ulk. Simo: kts. Iin sos.tt:n ja sos.ohj. käymät koulutukset Kehitysvammaisten asumispalvelut MUKEVA-hanke kehitysvammaisten ikääntyminen ja muistisairaudet 3 sisäinen/ulkoinen (Oulunkaaren kuntayhtymä on osallisena hankkeessa) Ensiapu Ensiapu 1 sisäinen Työ- ja päivätoiminta Mielenterveys Kivuton- ja turvallinen tapa hallita kriisitilanteita ulkoinen koulutus 8 h/pv Mukeva koulutus Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ikääntyneen ulkoinen koulutus muistisairaan kehitysvammaisen tutkimuksessa ja hoidossa syksyllä pv 8h/pv Ensiapukoulutus EA-I Iin henkilöstö ulkoinen koulutus Ensiapukoulutus EA-1 Pudasjärven henkilöstö kansalaisopisto Kehitysvammaisuus ja mielenterveyriöt Kehitysvammaisten mielenterveyden häi- 1 pv syksy 2014 ulkopuolinen kouluttaja ja niihin liittyvät erityiskysymykset. kesto 8h/pv Psyykeläälleiden ja muiden lääkkeiden vaikutukset hyvinvointiin ja haastavaan käyttäytymiseen Haastavat tilanteet arjessa ja tilanteiden ennakoiminen ja ohjaus Perheneuvola Aihealueet aihealue tarkemmin Koulutuspäivät arviolta Sisäinen/ulkoinen Ii: Kuraattori: Moniammatillinen verkostotyö 2 kevät -14 ulk. Kuraattori Oppilas- ja opiskelijahuollon päivät syksy: ulk. 6/14

8 Psykologi Traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian 2 kevät-14 ulk. perusteet Psykologi Varhaislapsuuden psykoterapiakoulutus 7 kevät-14, jatkuu syksyllä 10pv. ulk. Psykologin toivoma koulutus Daniel Siegel: The neurobiology of we Helsinki ulk. Esimies Aihealueet aihealue tarkemmin Koulutuspäivät arviolta Sisäinen/ulkoinen Ii: Lapin yliopisto hallintotiede 3 ulk. Vammaispalvelulaki 1 ulk. Dokumentointikoulutus ½ sis. Päihdepalvelut Aihealueet aihealue tarkemmin Koulutuspäivät arviolta Sisäinen/ulkoinen Utajärvi ja Vaala: 2015 päihdetyö motivointityö/nuoret 3 ulk Neuvolapalvelut Aihealueet aihealue tarkemmin Koulutuspäivät arviolta Sisäinen/ulkoinen Neuvolatyö ja kouluterveydenhuolto ajankohtaiset asiat 24 henk *2 krt/v = 48 sis kouluterveydenhuolto päivät valtakunnallinen 4-5 henk * 2 pv ulk. neuvolapäivät valtakunnallinen 4-5 henk *2 pv ulk. tietokoneohjelmistokoulutukset päivityskoulutukset 24 henk sis. Terveyspalvelut Vastaanotto Aihealueet aihealue tarkemmin Koulutuspäivät arviolta Sisäinen/ulkoinen koulutus Ii: Palo-ja pelastus sammutus ja pelastus 1 ulkoinen/palolaitos Varautumiskoulutus ervan 1 sisäinen Elvytyskoulutus ensiapu,elvytys 2koko hlöstö+ 2-3 koul sisäinen/ulkoinen Päihdekoulutus alko, huumeet 3 ulkoinen/sisäinen Sydän sydänpotilaiden hoito 2 ulkoinen Reuma reumapotilaiden hoito 2 ulkoinen Työnohjaus yksiköille Työilmapiirin parantaminen ½X2X7= 7pv ulkoinen /sisäinen Hygienia infektioiden torjunta 1 ulkoinen Haavakoulutus haavojen hoito 2 potilasturvallisuus ajankohtaiset terveyden edistäminen painonhallinta, elämäntapa Diabetes ppshp 2 Diabetes pitkä kurssi 2 vk Uniapnea 1 7/14

9 Välinehuolto 2 Laboratorio 3 Esimiehen koulutukset 4 tepa esimiehet, titania + muut ohjelmistokoulut HyväPotku koulutus 2 8 eri lääkäriä Pohjolan lääkäripäivät 1-2/hlö ulkoinen (8 lääk.) 2 lääkäriä GP-koulutus (2 lääkäriä) 8 ulkoinen 2 lääkäriä hallinnon koulutus 8 ulkoinen (2 lääkäriä) 2 eri lääkäriä fysiatrian koulutus 2 ulkoinen (2 lääkäriä) 8 eri lääkäriä OYS alueelliset koulutuk. (8lääkäriä) 24 ulkoinen Pudasjärvi: Radiologia (1 hlö) Röntgenhoitajapäivät Säteilykoulutus Ulkoista Ppshp Laboratorio ( 3 hlö ) Laboratoriohoitajienpäivät Eri aihealueita Ulkoista Ppshp Hygienia Sairaalahygienia 2 Ppshp Reuma Reumasairaudet 1 Pphsp Sydän Sydänsairaudet 1 Ppshp Muisti Muistisairaudet 2 Alzheimerliitto Ppshp Syöpä Syöpäpotilaan hoito 1-2 Ppshp DM Diabetes 1 Ppshp Astma Astma 1 Ppshp Uniapnea Uniapnea 1 Ppshp Haavat Välinehuolto Elvytys Alkusammutus/pelastus Terveyden edistäminen Päihdekoulutus huumeet, lääkkeet, alkoholi 1-2 Ulkoista tai sisäistä Esimieskoulutus Kehityskeskustelu sisäistä tepan:n esimiehille yhteinen TTH kolmikantaneuvottelut/ esimiehen rooli Lääketiede Lääkäripäivät HKI 2 lääkäriä/6 päivää Ulkoinen Lääketiede Pohjolan lääkäripäivät 6 lääkäriä/9 päivää Ulkoinen Neuvolakoulutus Äitiysneuvolakoulutus 1 lääkäri/1 päivä Ulkoinen Varusmiesterveydenhuolto Kutsuntatarkastuskoulutus 1 lääkäri/1 päivä Ulkoinen Alueelliset ltm-päivät Luottamusmieskoulutus 1 lääkäri/1 päivä Ulkoinen 8/14

10 Valtakunnalliset ltm-päivät Luottamusmieskoulutus 1 lääkäri/1 päivä Ulkoinen ohjaajalääkärikoulutus Opiskelijoiden ohjaus 2 lääkäriä/2 päivää Ulkoinen KELA C-lausunnon arviointi 1 lääkäri/ ½ päivä Ulkoinen Fysiatria Niska-Hartias. Tutkiminen 1 lääkäri/ 2 päivää Ulkoinen Neuvolakoulutus Lastenneuvolakoulutus 1 lääkäri/ 1 päivä Ulkoinen Ensihoito Elvytyskoulutus 1 lääkäri/ 1 päivä Ulkoinen Yleislääketiede Starttiseminaari 1 lääkäri/ 1 päivä Ulkoinen Keuhkosairaudet COPD 6-8 lääkäriä/ 2 tuntia Sisäinen Sydänsairaudet Uudet antikoagulantit 6-8 lääkäriä/ 2 tuntia Sisäinen Liikennelääketiede Ajoterveyskoulutus Sisäinen Geriatria Geriatripäivät 1 lääkäri/ Syksy 2014 Ulkoinen Sisätaudit Klinikan viikkoesitelmä 6-8 lääkäriä/45 min/ viikko Sisäinen Sisätaudit Klinikan viikkoesitelmä 6-8 lääkäriä/ Syksy 2014 Sisäinen Simo: elvytyskoulutus 1 sisäinen haavanhoitokoulutus 1 ulkoinen diabeteskoulutus 2 ulkoinen muistihoitajakoulutus 2 ulkoinen sydänhoitajakoulutus verenpainepotilaan hoito 1 tarkentuu myöhemmin pegasospääkäyttäjäkoulutus tarkentuu myöh. 4 tarkentuu myöh. infektioiden torjunta tarkentuu myöh. 2 ulkoinen välinehuollon koulutus tarkentuu myöh. 1 ulkoinen Lääkäreiden koulutus: Soveltuvin osin Oys sis. klinikan torstaiaamun meeting-ohjelma Oys:n ja LPks:n koulutuksia Pohjolan lääkäripäiville mahdollisimman moni. Pohjolan lääkäripäivät 1-2/hlö ulkoinen Ohjaajakoulutus 1 ulkoinen OYS alueelliset koulutuk. 10 ulkoinen Utajärvi: Potilasturvallisuus verkkokoulutus 4 h/koulutus, koko henkilöstö (9) ppshp Palo- ja muu turvallisuus 1.alkusammutuskoulutus, 2.varautumiskoulutus 1. 4 h/koulutus, koko henkilöstö (9) ja pelastuslaitos 2. esimies/varamies 2 pv Elvytys teoria ja harjoitus 4 h/koulutus, 2 x vuosi, koko henkilöstö sisäinen (9) Tietoturva 1, koko henkilöstö (9) sisäinen Tilastointi AVO-Hilmo 1 ulkoinen Muutosjohtaminen 1, esimies/varamies ulkoinen Työyhteisö muutokset, ristiriitatilanteet, vuorovaikutus 1, koko henkilöstö (9) sisäinen Infektioiden torjunta, tartuntataudit 2, vastuuhenkilöt ppshp 9/14

11 Välinehuolto 1, lähihoitajat ppshp Laboratorio alueelliset koulutuspäivät 3, bioanalyytikko ppshp Effica-pääkäyttäjä 3, pääkäyttäjä ulkoinen Potilasohjaus terveydenedistäminen, elintapaohjausta 3, vastuuhenkilöt Sydäntautiliitto, Tulppa-ohjelma ja ppshp Astma, COPD, uniapnea 2, vastuuhenkilö ppshp Diabetes alueelliset koulutuspäivät 2, vastuuhenkilö ppshp Muisti alueelliset koulutuspäivät 1, vastuuhenkilö ppshp Sydäntaudit alueelliset koulutuspäivät 2, vastuuhenkilö ppshp Unettomuuden hoito unihygienia, uni- ja rauhoittavat lääkkeet vastuuhenkilöt ppshp + sisäinen 3 eri lääkäriä Pohjolan lääkäripäivät 1-2 ulkoinen 1 lääkäri GP-koulutus 2 ulkoinen 1 lääkäri hallinnon koulutus 4 ulkoinen 1 eri lääkäriä fysiatrian koulutus 2 ulkoinen 4 eri lääkäriä OYS alueelliset koulutukset 8 ulkoinen Vaala: Potilasturvallisuus verkkokoulutus 4 h/koulutus, koko henkilöstö (11) ppshp Palo- ja muu turvallisuus 1.alkusammutuskoulutus, 2.varautumiskoulutus 1. 4 h/koulutus, koko henkilöstö (11) pelastuslaitos ja 2. esimies 2 pv Elvytys teoria ja harjoitus 4 h/koulutus, 2 x vuosi, koko henkilöstö sisäinen (11) Tietoturva 1, koko henkilöstö (11) sisäinen Tilastointi AVO-Hilmo 1 ulkoinen Muutosjohtaminen 1, esimies ulkoinen Työyhteisö muutokset, ristiriitatilanteet, vuorovaikutus 1, koko henkilöstö (11) sisäinen Infektioiden torjunta, tartuntataudit 2, vastuuhenkilöt (2) ppshp Kuvantamispalvelut alueelliset koulutuspäivät, RUV=radiologiaa-uutta 3, röntgenhoitaja ppshp ja vanhaa, sädeturvapäivät Laboratorio alueelliset koulutuspäivät 1, laboratoriohoitaja ppshp Potilasohjaus terveydenedistäminen, elintapaohjausta 3, vastuuhenkilöt Sydäntautiliitto, Tulppa-ohjelma ja ppshp Astma, COPD, uniapnea 2, vastuuhenkilö ppshp Diabetes alueelliset koulutuspäivät 2, vastuuhenkilö ppshp Sydäntaudit alueelliset koulutuspäivät 2, vastuuhenkilö ppshp Unettomuuden hoito unihygienia, uni- ja rauhoittavat lääkkeet vastuuhenkilöt ppshp + sisäinen 4 eri lääkäriä Pohjolan lääkäripäivät 1-2 ulkoinen 1 lääkäri GP-koulutus 2 ulkoinen 1 lääkäri hallinnon koulutus 4 ulkoinen 2 eri lääkäriä fysiatrian koulutus 2 ulkoinen 5 eri lääkäriä OYS alueelliset koulutukset 8 ulkoinen 10/14

12 Kuntoutus Seudullinen Ohjaustoiminta Vanhempien voimavaralähtöinen ohjaus 7 (lasten terapeutit, 1 pv/tt) Ulkoinen Tule-kuntoutus Lihaskalvo- tai kipukoulutus 12 (fysiot., 1 pv/tt) Sisäinen Tule-kuntoutus Liikuntalääketieteen päivä 5 (fysiot., 1 pv/tt) Ulkoinen Lasten kielellinen kehitys Äännevirheet ja/tai nimeäminen 4 (puhet., 1 pv/tt) Ulkoinen Aikuisneurologia Nieleminen tai afasia 4 (puhet., 1 pv/tt) Ulkoinen Toimintaterapeutin ammatillinen Tarkentuu myöhemmin 4 (2 toim.ter.) Ulkoinen koulutus Fysiatrian klinikkameetingit Ajankohtaista tule-sairauksista 30 (20 t/vuosi/ fysioterapeutti) Ulkoinen Ergonomia Ergonomiakorttikoulutus Tarkentuu Tarkentuu Mielenterveystyö Seudullinen Psykoterapia Johdatus psykoterapiaan 30 Sisäinen Toiminnallinen mielenterveyskuntoutus Menetelmäkoulutus 24 Ulkoinen koulutus Kivun psykologia Kipuseminaari 2 Ulkoinen Kriisityö Kriisi-interventiot 6 Ulkoinen Osastohoito+ hoiva Vaala: Syöpä Syöpäpotilaan hoito 2 päivä,syksy-14, kevät -14, 2 henkilöä ulkoinen /ppshp Elvytys Elvytyskouluttajien simulaatiokoulutus 1 päivä,kevät -14,1 henkilö ulkoinen/ppshp Infektioiden torjunta Infektioiden torjunnasta vastaavien yhdyshenkilöiden 2 päivää, syksy -14, kevät -1, 1 ulkoinen/ppshp koulutuspäivät henkilö Muisti Muistisairaudet 1 henkilö, syksy-14 ulkoinen/ppsph Haavat 1 päivä, kevät 14, 5 henkilöä ulkoinen/ppshp Osastohoito+hoiva Utajärvi: Saattohoito Kuolevan potilaan hoitopolku, kivunhoito, omaisten syksy 2014 ja kevät 2015 Ulkoinen kohtaaminen ja tukeminen Haavahoito haavamateriaalit, haavapohjan puhdistus, ravitsemus Syksy 2014 tai kevät 2015 Ulkoinen ppshp Avannepotilaan hoito Avanteen hoito, ihon hoito, materiaalien valinta, syksy 2014tai kevät 2015 ulkoinen ppshp ravitsemus Sydänpotilaat Sydänpotilaan hoito polku, lääkehoito, syksy 2014 tai kevät ulkoinen ppshp Astmaatikot, keuhkosairaudet Lääkehoito, asentohoito syksy tai kevät 2015 ulkoinen ppshp Väkivaltaisen potilaan kohtaaminen tilanteesta selviytyminen syksy 2014 ja kevät 2015 ulkoinen Titanian käyttäjäkoulutus työvuorosuunnittelua työaikojen kuormittavuus syksy 2014 ulkoinen Osastohoito Pudasjärvi: Munuaispotilaan hoitotyö (Dialyysi) Munuaissairaanhoitajien koulutuspäivät 2 Ulkoinen koulutus Valtakunnalliset HD-päivät 1 Ulkoinen koulutus Syöpää sairastavan potilaan Syöpäsairaanhoitajien alueellinen koulutus 2 Ulkoinen koulutus 11/14

13 hoitotyö Infektioiden torjunta Alueellinen Infektioidentorjuntakoulutus 2 Ulkoinen koulutus Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 2 Ulkoinen koulutus Diabetespotilaan hoitotyö Alueelliset diabetespäivät 1 Ulkoinen koulutus Osastosihteerin koulutus Terveydenhuollon asiakasmaksut,oulu 1 Ulkoinen koulutus Elvytyskoulutukset PPshp:n koulutukset 1 Ulkoinen koulutus Sydänhoitaja Sydänhoitajien alueellinen koulutuspäivä PPshp:n 1 Ulkoinen koulutus koulutuksia Haavanhoitaja Valtakunnalliset haavanhoitopäivät 1 Ulkoinen koulutus Alueellisia koulutuksia 1 Keuhkosairaudet PPshp:n koulutuksia Ulkoinen koulutus Muistihäiriöpotilas Alueellisia koulutuksia 1 Ulkoinen koulutus Lääkehoito Lääkehoidon verkkokoulutukset Verkkokoulutus Ammatilliset koulutukset valtakunnalliset sairaanhoitajapäivät 2 Ulkoinen koulutus Ammatilliset koulutukset Superin päivät 2 Ulkoinen koulutus Ammatilliset koulutukset Lääkäripäivät 4 Ulkoinen koulutus Työvuorosuunnittelu Titaniakoulutukset pääkäyttäjälle ja toiselle listan 1 Ulkoinen/Sisäinen tekijälle Turvallisuuskoulutusta Väkivaltaisen potilaan/asiakkaan/ henkilön kohtaaminen 1 Sisäinen? Potilasturvallisuus Kohtaamisia II Väkivaltaisesti käyttäytyvä asiakas PPshp Potilasturavllisuusseminaari PPshp 1 Ulkoinen 1 Ulkoinen Potilasturvallisuus Päihdeasiakas Neurologinen potilas Osastohoito, Ii: palliatiivinen hoito Vaaratapahtumasessio Ppshp Päihdepäivä Ppshp Ravitsemus osana neurologisen potilaan kuntoutusta PPshp kivun hoito, omaisten ja potilaiden kohtaaminen, psyykkiset oireet, hoitoa rajaavat päätökset, sydämen vajaatoiminta 1 Ulkoinen 1 Ulkoinen 1 Ulkoinen 2 hoitajaa (toinen hoitajista osallistui vain toiseen päivään) OYS / alueellinen koulutus sydänsairaudet sydänhoitajien alueellinen koulutuspäivä 2 hoitajaa 9/14 OYS / alueellinen koulutus ravitsemus neurologisen potilaan ravitsemus 2 hoitajaa 10/14 OYS / alueellinen koulutus lääkehoito iäkkäiden lääkitys 2 hoitajaa 10/14 OYS / alueellinen koulutus infektiot infektioiden torjunta 2 hoitajaa 10 / 14 O74102 YS / alueellinen koulutus Osastohoito, Simo (Mäntylän monipalveluyksikkö): Infektioiden torjunta Infektioiden torjunnasta vast.yhdyshenkilön koulu- 1 päivä syksy-14 ja 2 päivää kevät - ulkoinen/ LPSHP 12/14

14 tuspäivät 15 Haavahoito Haavamateriaalit uudet hoitolinjat ym. hoitoon liittyvä 1 päivä syksy -14 ja 2 päivää kevät henkilöä Muisti Muistisairaudet niihin liittyvät ominaispiirteet ja useampi henkilö ( 3-5 ) syksy -14 tai hoito kevät -15 Elvytys Elvytyskouluttajat kouluttavat muun henkilökunnan 3 päivää syksy -14 ja 4 päivää kevät -15 Näyttökoulutukset Opiskelijanäytön vas- syksy -14? tai kevät -15 useampi Esimiehen koulutukset taanottajan koulutus henkilö 4-5 titania, muut työhön liittyvät ohjelmisto ohjelman monipuolinen käyttäminen,kaikki hyödyt koulutukset ulkoinen/lpshp ulkoinen? sisäinen ulkoinen/ AMKK Suun terveydenhuolto Seudullinen Parodontogia 2 ulkoinen Säteilysuojakoulutus 1 ppshp Oikomishoito 1 ulkoinen Suun terveystarkastus 1 ulkoinen Hammaslääketiede 3 ulkoinen Kirurgia 1 ulkoinen Välinehuolto 1 ulkoinen Työterveyshuolto Seudullinen Hyvä työterveyshuolto käytäntö Terveystarkastukset 1 Työlähtöinen svo 1 Työpaikkaselvitykset 1 Varhainen puuttuminen 1 Työterveysneuvottelu 1 Ulkoinen/ Työterveyslaitos? SV98 Kela korvauskäytännöt 1 Kela Diabetes Diabetes 2 ppshp? EA-koulutus EA taitojen päivittäminen 1 SPR/muu ulkoinen TTH pätevöittävä koul. pitkäkurssi 10 Työterveyslaitos Potilasturvallisuus E-verkkokoulutus 4tuntia/ työntekijä Ulkoinen Esimieskoulutus Asiakaslähtöisyys, talousosaaminen, aluejohtoryhmien koulutus 6 päivää Sisäinen Effica-pääkäyttäjäkoulutus Effica-pääkäyttäjäkoulutus 3 päivää Ulkoinen Vastaanottovaustajakoulutus Vastaanottoavustajakoulutus ( työterveyssihteerit ) 3päivää Ulkoinen Työhyvinvointia työyhteisöille Kevan koulutus 1 päivä Ulkoinen Oka:n varautumiskoulutus esimiehille Oka:n varautumiskoulutus esimiehille 3 päivää Sisäinen Okan varautumiskoulutus Okan varautumiskoulutus 2 päivää ( turvallisuusvalvoja ) Sisäinen Kela korvauskäytännöt SV 98 yms 1 Kela 13/14

15 Vanhuspalvelut Vanhustyön messut valtakunnallinen 65 ulk. Oys:n tarjoamat koulutukset 20 ulk. ohjelmistokoulutukset sähköposti ja muut ohjelmistokoulutukset 50 sis. Näytön vastaanottaja koulutukset näyttötutkintojen vastaanottoa varten 30 ulk. Esimieskoulutukset ajankohtaiset asiat 8 Seminaarit Virkeä vanhus seminaari 50 Työvuorolistat Titania-työvuorosuunnittelukoulutus 35 Sairaanhoitajapäivät valtakunnallinen 12 ulk Lähihoitajapäivät valtakunnallinen 12 Hankkeiden järjestämät koulutukset esim. Hyve-hankkeen koulutukset /14

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 NASTOLAN KUNNAN KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 Pääluottamusmiehet 28.8. Johtoryhmä 15.9. Yhteistyöryhmä 30.9. KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1 2 NYKYTILAN ARVIOINTI 1 3 NASTOLAN KUNNAN

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 EURAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 1. Johdanto henkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalli 1.1 Tarkoituksena tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen Henkilöstö- ja suunnitelmaa

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2015

Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2015 1 Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2015 1. Osaamisen Naantalin kaupungin henkilöstöstrategiassa 2010-2020 osaamisen merkitystä on korostettu suhteessa jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön.

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2014

Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2014 Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2014 1. Osaamisen Naantalin kaupungin henkilöstöstrategiassa 2010-2020 osaamisen merkitystä on korostettu suhteessa jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Henkilöstöpalvelut 7.11.2014 (KH x.x.2014) 2114/01.03.00/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstösuunnittelu 4 2.1 Henkilöstön rakenne ja

Lisätiedot

Yt-ryhmä 24.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.2015

Yt-ryhmä 24.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.2015 Yt-ryhmä 24.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.2015 NOUSIAISTEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2015 1. Osaamisen Nousiaisten kunnan strategiassa 2021

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Suunnitelma sisältää myös tasa-arvolain (609/1986) mukaisen tasa-arvosuunnitelman Kunnanhallitus 12.1.2015 / 11 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Suunnitelmaa

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma SONKAJÄRVEN KUNTA Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yhteistyöryhmä 24.11.2014 Kunnanhallitus..2014 1. Ammatillisen osaamisen kehittäminen 2. Henkilöstö Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Versio 0.5 Maakuntahallitus 29.9.2014 [HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2014-2016]

Etelä-Karjalan liitto. Versio 0.5 Maakuntahallitus 29.9.2014 [HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2014-2016] 2014 Etelä-Karjalan liitto Versio 0.5 Maakuntahallitus 29.9.2014 [HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2014-2016] Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset 2015 2016...

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Yhtymähallitus 4.12.2014 Yhtymävaltuusto 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Harjavallan kaupunki

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Harjavallan kaupunki Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 205 Harjavallan kaupunki 2 Sisällysluettelo Harjavallan kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 205... 3 Yleiset periaatteet henkilöstön kehittämisessä... 4 Henkilöstön

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty perusturvan johtoryhmässä 26.11.2013 Käsitelty perusturvalautakunnassa 17.12.2013 Täydennetty 26.5.2014 SISÄLLYS Liitteet... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 1 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET

Lisätiedot

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3

Lisätiedot

H E N K I L Ö S T Ö R A P O R T T I 2 0 1 4

H E N K I L Ö S T Ö R A P O R T T I 2 0 1 4 H E N K I L Ö S T Ö R A P O R T T I 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA 5 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 6 3.1 Henkilöstön määrä ja rakenne 6 3.2 Henkilöstömäärä hallinnonaloittain

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat Meininki Tekemisen tuloksia & kehittämiskuulumisia, Oulunkaaren kuntayhtymä, 1/2015 Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla Kun arki ei suju, vanhempainkoulu auttaa Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Lisätiedot

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA Perusturvalautakunta 27.5.2015 34 PP HAILUODON KUNTA Terveyskeskus 30.4.2015 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA Terveydenhuolto Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Potilasturvallisuuden tavoitteet...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 sivu Henkilöstökertomus 2013 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 5.2.2014 Yhteistyötoimikunta 18.2.2014 Yhtymähallitus 27.2.2014 1 Pta-liite 2 Yhtymäkokous 23.4.2014 6 Pta-liite 2 1 1 Johdannoksi... 3 2 Henkilöstövoimavarat...

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Yhteistyötoimikunta 28.4.2014. 1. Koulutussuunnitelman tarkoitus

KONTIOLAHDEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Yhteistyötoimikunta 28.4.2014. 1. Koulutussuunnitelman tarkoitus KONTIOLAHDEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Yhteistyötoimikunta 28.4.2014 1. Koulutussuunnitelman tarkoitus Vuoden 2014 alusta kuntia koskevaan yhteistoimintalakiin tuli velvoite koulutussuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 YHDESSÄ TEHDEN

LAUKAAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 YHDESSÄ TEHDEN YHDESSÄ TEHDEN Yhteistyöryhmä 22.04.2015 Kunnanhallitus 04.05.2015 Sisällys I JOHDANTO 3 Kuntatyönantajan on hyvä tuntea henkilöstövoimavaransa 3 Henkilöstö kunnan strategioissa 3 Kuntastrategia valtuustokaudelle

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 1 Sisällys Yhteenveto Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 21.1.2015 Henkilöstöjärjestöjen suunnittelukokous 18.2.2015 Yhteistyötoimikunta Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Henkilöstön määrä, osaaminen, koulutuksen tarve, suunnitellut

Lisätiedot