KOTOUTTAMISOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTOUTTAMISOHJELMA 2004 -"

Transkriptio

1 KOTOUTTAMISOHJELMA

2 JOHDANTO 3 1. MAAHANMUUTTAJAT KONTIOLAHDELLA Monikulttuurinen Kontiolahti - nykytilanne Uusien pakolaisten vastaanotto Pakolaisten vastaanotosta aiheutuvat kustannukset ja saatavat korvaukset 8 2. KOTOUTTAMISOHJELMA Yleistä Lainsäädäntö Mitä kotouttaminen on ja kotouttamisen tavoitteet Kotoutumissuunnitelmat VISIO KONTIOLAHDEN KUNNAN TOIMIALAKOHTAISET SUUNNITELMAT Keskushallinto Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaalityö Päivähoito ja esiopetus Terveydenhuolto Asumispalvelut Koulutus Kulttuuri- ja nuorisopalvelut Liikuntapalvelut JÄRJESTÖT TYÖVOIMAPALVELUT Työvoimatoimisto Rinnasteiset toimenpiteet: KONTIOLAHDEN TYÖLLISTÄMISTOIMET Maahanmuuttajien työllisyystilanne Kontiolahden kunnan työllistämistoimet Kontiolahden yrittäjät ja muut työnantajat KANSANELÄKELAITOS Yleistä Kotoutumistuki Maahanmuuttajien erityistuki TE-KESKUS SEURANTA 24 Maahanmuuttajiin liittyvää sanastoa ja käsitteitä: 25 2

3 JOHDANTO Kontiolahden kunta teki ensimmäisen kerran sopimuksen Pohjois-Karjalan lääninhallituksen kanssa 30 pakolaisen vastaanottamisesta kuntaan vv ja uusi sopimuksen vv Kontiolahden kuntaan tuli vuoden 1991 lopulla noin 10 somaliperhettä, vuonna 1993 Kosovon albaaneja kolme perhettä, jotka muuttivat myöhemmin Etelä-Suomeen, vuonna 1996 tulivat kuntaan ensimmäiset bosnialaiset kiintiöpakolaiset n. 30, joista suurin osa on muuttanut Etelä-Suomeen. Vuoden 1998 alussa tehtiin uusi päätös ja jatkettiin pakolaisten vastaanottamisesta tehtyä sopimusta Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskuksen kanssa kolmeksi vuodeksi. Sopimuksen mukaan Kontiolahden kunnalla oli valmiudet vastaanottaa 35 pakolaisena tulevaa asukasta. Huhtikuussa 2001 tehtiin uusi sopimus pakolaisten vastaanottamisesta Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskuksen kanssa, sopimuksessa ei ole sovittu vuosittaisista kiintiöistä ja se on toistaiseksi voimassa. Kontiolahden kunnan kotouttamisohjelma on hyväksytty kotouttamislain tultua voimaan Lakia maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta laajennettiin siten, että siinä säädetään myös etnisen syrjinnän ja rasismin ehkäisemisestä osana tehokasta kotouttamispolitiikkaa. Kotouttamisohjelman päivittämiseksi Kontiolahden perusturvalautakunta nimesi työryhmän Perusturvalautakunta nimesi työryhmään perusturvalautakunnan edustajaksi ja puheenjohtajaksi Eila Arvelin ja työryhmän koollekutsujaksi sosiaalityön päällikkö Leena Korhosen. Vapaaaikalautakunta nimesi työryhmään edustajakseen Seppo Itälän ja koulutuslautakunnan edustajana työryhmässä olivat maahanmuuttajien opettajat Kaisa Kajo ja Tuomo Paulasto. KELA:n Kontiolahden toimipisteestä työryhmässä oli vakuutussihteeri Pirkko-Leena Räty-Ryynänen ja Joensuun seudun työvoimatoimistosta Kontiolahden toimipaikasta työvoimaneuvoja Kaija Turunen. Lisäksi työryhmä pyysi maahanmuuttajien edustajaksi ryhmään Galina Härkösen. Kunnanhallitus nimesi edustajakseen työryhmään Matti Mäntysen. Työryhmä järjesti maahanmuuttajille ja maahanmuuttajien asioissa työtä tekeville kuulemistilaisuuden kotouttamisasioista. Työryhmä pyysi lisäksi lausunnot maaliskuussa 2004 kotouttamisohjelmaluonnoksesta kunnan eri hallintokunnilta, järjestöiltä ja yhteistyökumppaneilta (liite 1). Nyt päivitetyssä Kontiolahden kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelmassa on lyhyesti esitetty, mitkä ovat eri tahojen tavoitteet, toimenpiteet, voimavarat ja yhteistyö maahanmuuttajien kotouttamiseksi ja etnisen tasa-arvon sekä hyvien etnisten suhteiden edistämiseksi. On ilmeistä, että pelkästään viranomaistoimenpiteillä 3

4 maahanmuuttajat eivät tänne kotoudu, vaan siihen tarvitaan vuorovaikutusta tavallisten kontiolahtelaisten kanssa. Tässä kaikkein tärkeimmässä tehtävässä järjestöjen, seurakuntien ja koko kolmannen sektorin panos on ratkaiseva. Palvelujen tarjonnan järjestäminen riippuu myös siitä mistä maasta ko. henkilöt ovat, tarpeet ovat erilaisia eri kulttuureissa. Kotouttamisohjelman liitteenä on lisäksi lista Joensuussa ja Pohjois-Karjalassa toimivista projekteista (liite 2) sekä kaaviot maahanmuuttaja-asioita Suomessa hoitavasta hallinnosta (liitteet 3-4). 1. MAAHANMUUTTAJAT KONTIOLAHDELLA 1.1. Monikulttuurinen Kontiolahti - nykytilanne Lokakuussa 2003 Kontiolahdella asui 70 ulkomaalaista (kansalaisuuksia 22) ja arvion mukaan pakolaistaustaista väestöä kunnassa tuolloin oli noin 15 henkeä. Vuoden 2003 aikana työvoimatoimiston tiedon mukaan noin 30 ulkomaalaista henkilöä oli työvoimapalvelujen piirissä. Maahanmuuttajatyönhakijat ovat olleet halukkaita lähtemään kursseille ja harjoittelupaikkoihin. Maahanmuuttajilta ei ole tullut työvoimatoimistoon palautetta negatiivisesta suhtautumisesta työpaikoilla samoin kuin yrityksistä ei ole tullut kielteistä palautetta. Työvoimatoimisto näkee vaikeutena sen, että maahanmuuttajien suomen kieli on usein vähäistä, mikä vaikeuttaa työllistymistä. Kontiolahden koulutoimessa maahanmuuttajille järjestettyä opetusta on ollut paljon useammalle lapselle ja nuorelle kuin varsinaisen kotouttamisen piirissä on ollut henkilöitä. Kontiolahden Vastaanottokeskuksen Kämpin ja Lukkarilan ryhmä- ja perheryhmäkodin lapset ja nuoret käyvät Ahokkalan koulua ja Kontiolahden koulua sekä muutamat Kuuselan koulua ja Kontiolahden lukiota. Esiopetuksessa maahanmuuttajalapset käyvät Paiholan päiväkodissa. Vuodesta 1996 alkaen Kontiolahden koulussa on ollut 87 oppilaista 23 eri maasta, suurimpina ryhminä Somaliasta, Sierra Leonesta, Kosovosta, Irakista ja Angolasta tulleet. Oppilailla on ollut 24 eri äidinkieltä. Opetuksen ja varsinkin suomen kielen opetuksen järjestäminen on tärkeä osa suomalaiseen elämään ja kulttuuriin sopeutumisessa ja myöhemmin kotoutumisessa. Kontaktit koulun ulkopuolella ja suomen kielen käyttö edesauttavat suomen kielen nopeampaa oppimista. Vuonna 2003 Kontiolahden koululla oli kaksi valmistavaa ryhmää ja yksi erityinen perusopetusryhmä, mutta maahanmuuttajia ei ollut integroituina yleisopetukseen. Ahokkalan koulussa on vakinainen maahanmuuttajaopettajan virka, mutta Kontiolahden koululla ei ole vakituista maahanmuuttajien opettajaa, mikä vaikeuttaa maahanmuuttajien opetuksen suunnittelua ja järjestelyjä. Ryhmissä on aina useista eri maista, kulttuuri- ja kieliympäristöistä tulevia, joten opetusta on eriytettävä jokaisen oppilaan 4

5 henkilökohtaisen tason mukaan. Lukiossa oli vuonna 2003 muutamia maahanmuuttajaopiskelijoita. Yläkoululla osalla maahanmuuttajanuorilla on vaikeuksia oppimisessa, koska heillä on vähän koulutusta, he ovat käyneet alempia luokkia. Myös omalla äidinkielellä lukeminen ja kirjoittaminen voi olla puutteellista. Joitakin oppiaineita ei ole opiskeltu lainkaan. Osalle oppilaille voi olla vaikeuksia päästä kontakteihin kontiolahtelaisten nuorten kanssa. Kaikille nuorille ei myöskään saada järjestettyä ystäväperheitä, joiden kautta nuoret pääsisivät paremmin sisälle suomalaiseen kulttuuriin ja elämänmenoon. Nuorilla ystävien ja tekemisen puute heijastuu myös koulun käyntiin. Nuoria ja ohjaajia Lukkarilan ryhmä- ja perheryhmäkodissa Kontiolahti on ollut 1990-luvun alusta lähtien mukana luomassa monikulttuurista kuntaa. Vuonna 1992 Kontiolahden kunta perusti Kontiolahden Vastaanottokeskus Oy:n. Vastaanottokeskuksella on kaksi toimipistettä: Kämpin vastaanottokeskus ja Lukkarilan ryhmä- ja perheryhmäkoti. Vastaanottokeskuksessa oli aluksi 300 paikkaa, tällä hetkellä vastaanottokeskuksessa on paikkoja 150 turvapaikan hakijalle. Vastaanotettavien pakolaisten määrä on vaihdellut. Vuonna 1998 aloitti Lukkarilan ryhmä- ja perheryhmäkoti, joka on tarkoitettu alaikäisille ilman vanhempia maahan saapuville turvapaikanhakijoille, paikkoja on Lukkarilassa 16 ja tilapäisesti 5

6 paikkamäärä vuonna 2004 on 24. Lukkarilan paikkamäärä palautetaan 16 - paikkaiseksi. Lisäksi perustetaan kaksi 8 -paikkaista nuorten tukiasumisyksikköä. Kontiolahden vastaanottokeskus on järjestänyt avointen ovien päiviä, puutarhajuhlia jne, jonne on kutsuttu kontiolahtelaisia sekä Joensuun ympäristön alueella asuvia. Vastaanottokeskus ja Paiholan kylä ovat tehneet yhteistyötä mm. erilaisissa projekteissa. Lukkarilassa asuvat nuoret ohjataan harrastuksien piiriin esim. pelaavat jalkapalloa. Harrastus tutustuttaa maahanmuuttajanuoria muihin nuoriin niin, että ystävyyssuhteet jatkuisivat harrastuksen ulkopuolellakin. Kansainvälistyvä liiketoiminta samoin lisääntyvä matkailu ja kommunikaatiovälineet edistävät liikkuvuutta ja kontakteja yli maiden rajojen. Kontiolahden kunnan alueella mm. Perloksen teollisuus tähtää suurelta osin kansainvälisille markkinoille. Kontiolahden kunnalla on myös monia ystävyyskuntia (Vepsä Venäjällä, Fladso Tanskassa ja Hoforss Ruotsissa), joiden kanssa tapahtuva kulttuurin vuorovaikutus on omiaan lisäämään erilaisia verkostoja ja käytännön yhteistyöprojekteja. Kontiolahden kunnan luottamushenkilöelinten ja henkilöstön toiminnan yhdeksi eettiseksi arvoksi on valittu suvaitsevaisuus. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman yhtenä yleistavoitteena on monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden edistäminen. Kontiolahden ev.lut. seurakunta on työllistänyt maahanmuuttajia ja on ollut järjestämässä yhteisiä tilaisuuksia. Alueella toimivat järjestöt järjestävät erilaista toimintaa, johon myös maahanmuuttajilla on mahdollisuus osallistua. Liikuntajärjestöistä mm. Kajastus jääkiekossa ja luistelussa, Lehmon Pallo jalkapallossa sekä Kontiolahden Urheilijat ampumahiihdossa ovat kohdistaneet erityistoimia maahanmuuttajille ja he ovat palkanneet maahanmuuttajia. Lehmon Pallolla on ollut Pallo on yhteinen suvaitsevaisuusprojekti, jossa on tavoitteena tutustuttaa nuoria toisiinsa myös harrastuksen piirissä niin, että ystävyyssuhteet jatkuisivat myös harrastuksen ulkopuolella. Pohjois-Karjalan Marttapiirillä on oma MAMU -ohjelma. Martoilla on ollut ruokakursseja yhdessä maahanmuuttajien kanssa. Martat ovat aktiivisesti pyytäneet maahanmuuttajia omiin tilaisuuksiinsa esim. perehdyttämään oman kulttuurinsa käsitöihin. Kontiolahden Kotiseutuyhdistyksellä on ollut ESR-rahoittama projekti. Kontiolahti - seura on kutsunut nuoria maahanmuuttajaoppilaita ja yläkoulun muita oppilaita kotiseutukeskukseen, jossa heitä on perehdytetty suomalaisiin perinteisiin ja tapoihin. 6

7 Työväen Sivistysliitto ja Kontiolahden Työväenyhdistys järjestävät vuosittain Kulttuurit kohtaavat -viikonlopputapahtuman Kontiolahdessa, jossa on monenlaista yhteistä tekemistä maahanmuuttajille ja kontiolahtelaisille. Järjestöistä mm. SPR:n Savo-Karjalan piiri osallistuu aktiivisesti maahanmuuttajien kotouttamiseen mm. osallistumalla Joensuun yliopiston hallinnoimaan PÄTEVÄ- Maahanmuttajat työelämään -projektiin yhteiskumppanina ajalla Tavoitteena on tutustuttaa PÄTEVÄ-koulutuksiin osallistuvia opiskelijoita suomalaiseen järjestötoimintaan, esitellä osallistumismahdollisuuksia ja vapaaehtoistoiminnan paikkoja. Kurssilaisten kansalaistaitoja on edistetty mm. ensiapukoulutuksilla. Maahanmuuttajien tukihenkilökoulutuksessa tavoitteena on löytää uusia vapaaehtoisia tukihenkilöitä maahanmuuttajille, järjestää vapaaehtoisille tarvittava koulutus ja tuki toimintaan. Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on tutustuttaa maahanmuuttajia suomalaiseen arkeen, perhe-elämään ja sitä kautta kulttuuriin. Tukihenkilö voi tarvittaessa toimia apuna erilaisissa asioiden hoitoon liittyvissä tilanteissa. Piirin ja paikallisosastojen toimesta järjestetään vuosittain kansainvälisen suvaitsevaisuuspäivän tapahtuman, jonka tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Kontiolahdessa SPR:n Ystävän kammari on toiminut tapaamispaikkana maahanmuuttajilla. Liikkumisen riemua 7

8 1.2. Uusien pakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten maahanmuuttoa säätelevät kansainväliset sopimukset ja niiden kanssa yhteneväinen Suomen lainsäädäntö. Hallitusmuodossa taatut perusoikeudet ulottuvat myös ulkomaan kansalaisiin. Hallitusmuodon 5 :n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Valtionhallinnon lähtökohtana on, että maahanmuuttajien palvelut järjestetään pääosin normaalipalveluina, joten jokainen hallinnonala vastaa oman toimialansa osalta myös maahanmuuttajien palveluista. Kunnat ovat maahanmuuttajien vastaanotossa keskeisessä asemassa, koska jokainen Suomessa asuva henkilö on jonkin kunnan jäsen. Kiintiöpakolaisia sijoitetaan kuntiin suoraan heidän saavuttuaan Suomeen. Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu palvelujen järjestämisestä maahanmuuttajille ja maahanmuuttajien kotoutumisessa. Kontiolahden kunta on tehnyt TE-keskuksen kanssa sopimuksen, jossa kunta on sitoutunut vastaanottamaan pakolaisia tai myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä sekä perheenyhdistämisohjelman kautta haettavia omaisia. Kunkin pakolaiserän vastaanottamisesta ja myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneen kuntapaikasta neuvotellaan aina etukäteen TE-keskuksen ja kunnan edustajan kanssa. Vuoden 2003 aikana kunnassa oli seitsemän turvapaikkapäätöksen saanutta henkilöä, joille osoitettiin kotikunnaksi Kontiolahti. Valtion korvauksen piiriin kuuluvia asui Kontiolahdella vuoden 2003 lopussa viisi henkilöä, joista kaksi on aikuista ja kolme lasta. Paluumuuttajia on tullut kuntaan myös jonkin verran viime vuosina lähinnä Ruotsista ja Inkeristä. Päävastuu kuntaan tulevien maahanmuuttajien vastaanotosta, perustoimeentulon turvaamisesta ja kotouttamisen alkuvaiheesta on kunnan sosiaali- ja asuntoviranomaisilla sekä työvoimaviranomaisilla Pakolaisten vastaanotosta aiheutuvat kustannukset ja saatavat korvaukset Valtio korvaa kunnille pakolaisten vastaanotosta aiheutuvat kustannukset kolmelta vuodelta. Lisäsi valtio korvaa kunnalle tietyt erityiskustannukset kuten tulkkipalvelut, lastensuojelun toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset ja vamman tai sairauden aiheuttamat kustannukset TE-keskuksen kanssa tehdyn erillisen sopimuksen mukaan (enintään kymmeneltä vuodelta). Vastaanottokeskuksessa turvapaikkapäätöstä odottavien pakolaisten saamat korvaukset määräytyvät omien, erillisten ohjeiden mukaisesti. 8

9 Sosiaalitoimi on vuosittain varannut pakolaistoiminnalle omat määrärahat lakisääteisiin sosiaalihuollon kustannuksiin. 2. KOTOUTTAMISOHJELMA 2.1. Yleistä Kontaktit maahanmuuttajiin ja suomalaisiin ovat vasta ensimmäinen askel kansainvälistymisprosessia. Aito kansainvälistyminen tarkoittaa myös yksilön halua kohdata avoimesti erilaisista kulttuuritaustoista tulevat ihmiset. Kulttuurien väliset konfliktit ovat myös mahdollisia, joten etnisten suhteiden edistämistä tulisi tiedotuksella ym. toiminnalla edistää. Suomi on ollut moneen muuhun eurooppalaiseen maahan verrattuna varsin yksikulttuurinen maa ja aito kansainvälisyyteen sekä monikulttuurisuuteen kasvu edellyttääkin tietoista erilaisuuteen sopeutumista käytännön toimissa ja arjessa. Yksi käytännön arjessa toimimisen suurimpia haasteita onkin tehokkaan ja monipuolisen kotouttamisen edistäminen Lainsäädäntö Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta tuli voimaan (493/1999) ja tuli voimaan Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta (118/2002). Maahanmuuttopolitiikkaa toteutetaan kolmitasoisesti: 1. valtakunnallinen kotouttamispolitiikka 2. kunnallinen kotouttamisohjema, sekä 3. yksilö- ja perhekohtaiset kotoutumissunnitelmat. Lain tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja valinnanvapautta. Kunnilla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisessa. Työvoima- ja elinkeinokeskus osoittaa pakolaisen kuntaan, joka on tehnyt Työvoima- ja elinkeinokeskuksen kanssa sopimuksen pakolaisten kustannusten korvaamisesta. Kustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että kunta on laatinut tai sitoutuu laatimaan maahanmuuttajien kotouttamisohjelman yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja muiden viranomaisten sekä kansaneläkelaitoksen kanssa. Ohjelma sisältää suunnitelman toimenpiteistä, voimavaroista sekä yhteistyöstä maahanmuuttajien kotouttamiseksi. 9

10 2.3. Mitä kotouttaminen on ja kotouttamisen tavoitteet Laissa kotouttamisella tarkoitetaan maahanmuuttajien yksilöllistä kehitystä tavoitteena osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuria säilyttäen. Kotoutuminen tapahtuu vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa, jolloin muutosta tapahtuu sekä maahanmuuttajassa että yhteiskunnassa. Kotouttamisohjelma on väline, jolla maahanmuuttajien ja paikallistason vuorovaikutus käynnistetään. Ohjelman painopisteenä on tarvittavien valmiuksien antamien elämään suomalaisessa yhteiskunnassa. Samalla on kuitenkin turvattava maahanmuuttajille mahdollisuudet harjoittaa ja ylläpitää omaa kulttuuriaan, uskontoaan ja elämänkatsomustaan. Yleisiä kotouttamiseen liittyviä tavoitteita ovat: 1. maahanmuuttajat saavat tarvittavan kielitaidon 2. täydentävää peruskoulutusta järjestetään sitä tarvitseville 3. maahanmuuttajat saavat perustiedot suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta 4. maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutuksen kehittäminen 5. maahanmuuttajien osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien parantaminen 6. etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen. Kotouttamisessa harjoitellaan arkipäivän askareita. 10

11 Yleiset tavoitteet on voitava muuttaa käytännön toimenpiteiksi, jotta lopullinen tavoite, maahanmuuttajien taloudellinen ja sosiaalinen selviytyminen voisi toteutua. Näitä toimenpiteitä ovat mm. * työvoimaviranomaisten toimenpiteet * sosiaali- ja terveyspalvelut * asumispalvelut * tulkkipalvelut * lasten ja nuorten tukeminen Suunnitelmat näistä toimenpiteistä on esitetty jäljempänä toimialakohtaisissa suunnitelmissa. Integraatioprosessissa maahanmuuttaja joutuu määrittämään uudelleen oman identiteettinsä ja paikkansa ja tehtävänsä yhteiskunnassa ja omassa yhteisössään. Perusedellytysten antaminen maahanmuuttajille on kotoutumisprosessin ensimmäinen vaihe. Sen on arvioitu kestävän pari vuotta. Seuraava vaihe voi alkaa kun maahanmuuttaja itse pystyy jälleen jäsentämään elämäntilannettaan - kun hän ei enää ole riippuvainen ulkopuolisesta ohjauksesta. Hän on ikään kuin saanut toimintakykyisyytensä takaisin, hänellä on omat toiveensa ja hän tunnistaa itse omat mahdollisuutensa. Tässä vaiheessa korostuu maahanmuuttajan oma osuus henkilökohtaisessa kotoutumissuunnitelmassa. Lopullisena tavoitteena on maahanmuuttajan itsenäinen suoriutuminen: hän pystyy osallistumaan suomalaisen yhteiskunnan taloudelliseen, sosiaaliseen ja poliittiseen elämään tasavertaisesti säilyttäen oman kulttuurinsa Kotoutumissuunnitelmat Kotouttamislain mukaan maahanmuuttajalla, joka ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi tai joka hakee toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti toimeentulotukea, on oikeus yhteistyössä kunnan ja työvoimatoimiston kanssa laadittavaan kotoutumissuunnitelmaan. Tämä suunnitelma on maahanmuuttajan ja viranomaisen yhteinen sopimus toimenpiteistä, jotka tukevat maahanmuuttajaa ja hänen perhettään yhteiskunnassa ja työelämässä selviytymiseen. Suunnitelmassa sovitaan esim. kielen opiskelusta, koulutukseen ja työhön hakeutumisesta ja tarvittavista tukitoimista. Kun suunnitelma on tehty, on maahanmuuttaja osaltaan itse vastuussa kotoutumisestaan. Kunnan ja muiden viranomaisten on huolehdittava kotoutumista edistävien mahdollisuuksien luomisesta ja suunnitelman seurannasta. Laki koskee niitä maahanmuuttajia, jotka ovat tulleet maahan jälkeen. Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan enintään kolme vuotta hänen 11

12 ensimmäisen kotikuntansa väestötietojärjestelmään merkitsemisestä. Kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään silloin kun asiakkaan työttömyys tai toimeentulotuen tarve on kestänyt viisi kuukautta. Kotoutumissuunnitelmissa alkutyö tehdään sosiaali- tai työvoimatoimistossa, jossa muutenkin kerätään perustiedot maahanmuuttajista. Useissa tapauksissa suunnitelman tekeminen edellyttää neuvotteluja eri tahojen kanssa. Kun suunnitelman tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulu on sovittu, maahanmuuttaja ja asianomaiset työntekijät allekirjoittavat sopimuksen. Jos maahanmuuttaja ei noudata sopimusta, hän voi menettää määräajaksi työmarkkinatuen. Myös toimeentulotuen määrää voidaan tällöin alentaa. 3. VISIO Kontiolahden kunnassa maahanmuuttajien kotouttamistoiminnassa ja muutenkin edistetään etnisiä suhteita ja tasa-arvoisuutta niin, että maahanmuuttajat kiinnittyvät yhteisön jäseniksi säilyttäen oman kulttuurinsa. He saavat tarvitsevansa palvelut ja ovat aktiivisia toimijoita kuntalaisina. 4. KONTIOLAHDEN KUNNAN TOIMIALAKOHTAISET SUUNNITELMAT 4.1. Keskushallinto Keskushallinnon tehtävänä on huomioida maahanmuuttaja-asiat esim. talousarvion valmistelussa. Keskushallinnolla on kotouttamisohjelman ja sen toteutumisen seurannan päävastuu. Keskushallinnon tulee käynnistää eri palvelujen esitteiden kääntämisen keskeisille maahanmuuttajien käyttämille kielille Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaalityö Sosiaali- ja työvoimatoimiston asiakkaaksi tuleville ulkomaalaisille tehdään maahantulohaastattelut, selvitetään suomalaiseen sosiaaliturvajärjestelmään ja terveydenhuoltoon liittyvät perusasiat ja opastetaan heille kuuluvien etuuksien hakemisessa, pankkitilien avaamisessa ja passihakemusten tekemisessä sekä opastetaan terveydenhuoltopalvelujen käytössä. Rekisteröinnit suoritetaan rekisteritoimistossa. Sosiaalitoimistossa hoidetaan maahanmuuttajien toimeentulo-, 12

13 lastensuojeluasiat, vammaispalvelu sekä vanhustenhuolto kokonaisvaltaisesti koko asiakkuuden ajan. Sosiaalitoimisto huolehtii myös kotoutumissuunnitelmien teosta yhteistyössä asiakkaan ja työvoimaviranomaisen kanssa. Vastaanottovaiheessa uudet tulijat opastetaan päiväkoteihin, peruskouluun ja suomen kielen kursseille. Lisäksi opastetaan muiden kunnan palvelujen käytössä, bussilla kulkemisessa, kaupassa asioimisessa jne. Vastaanottovaiheen työn tavoitteena on ehkäistä maahanmuuttajien syrjäytymistä ja edistää heidän kotoutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää monien eri tahojen yhteistyötä. Sosiaalitoimisto huolehtii yhteydenpidosta eri viranomaisten, järjestöjen ja seurakuntien kanssa, tiedottaa maahanmuuttajille niiden tarjoamista palveluista ja opastaa käyttämään kyseisiä palveluja. Maahanmuuttajien sosiaalityö painottuu toimeentuloasioiden ja niiden yhteydessä koko elämäntilanteen kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Maahanmuuttajien yhteisöön integroitumista ja syrjäytymistä ehkäisevää työhön tullaan jatkossa paneutumaan varsinkin ilman vanhempiaan turvapaikan hakijoiksi tulleiden nuorten kohdalla niin, että sosiaalityön perhetyöntekijä on alkuvaiheessa Lukkarilasta omaan asuntoon muuttavien nuorten tukena. Itsenäistyvien nuorten perehdyttämisessä suomalaiseen yhteiskuntaan käytetään apuna Päivi-projektissa kehitettyä Ikkunat auki - Pakolaisnuoren käsikirjaa. Nuoren tukena on myös tukirinki, jossa ovat mukana edustajat koulusta, Lukkarilasta, mahdollisesta ystäväperheestä ja sosiaalitoimistosta. Perheitä sekä lapsia ja nuoria ohjataan käyttämään tarpeen mukaan perheneuvolapalveluja. Koulutuksessa ja uusien työntekijöiden perehdytyksessä huomioidaan maahanmuuttaja-asiat Päivähoito ja esiopetus Turvapaikanhakijoina tulleiden perheiden lasten päivähoito ja esiopetus järjestetään pääsääntöisesti Paiholan päiväkodissa yhteistyössä Kontiolahden vastaanottokeskuksen kanssa. Kunnassa asuvien maahanmuuttajaperheiden lasten päivähoito järjestetään samoin kuin suomalaisten lasten, lähellä kotia olevassa kokotai osapäiväisessä lapsiryhmässä. Eri tutkimukset osoittavat, että lapsi, joka on elänyt sodan runtelemassa maassa, kokee suurta epäjärjestystä sisimmässään. Juuri näillä lapsilla on suurempi tarve kuin muilla saada raameja elämäänsä osallistumalla johonkin järjestettyyn toimintaan. Lapset voivat osallistua myös liikuntakerhoihin, seurakunnan kerhoihin ja musiikkileikkikoulun toimintoihin. 13

14 Maahanmuuttajalapset ovat lähtöisin monista eri lähtökohdista, joten heidän tilanteensa ovat erilaisia ja ne on otettava huomioon suunnitelmia tehtäessä. Päivähoidon on aina lähdettävä niiden lasten tarpeista, jotka ovat hoidossa huomioiden perheen oma kulttuuri ja eettiset arvot. Päivähoito edistää etnistä tasa-arvoa ja estää syrjäytymistä tarjoamalla maahanmuuttajalapsille mahdollisuuden osallistua suunniteltuun toimintaan oman ikäistensä lasten kanssa. Päivähoito tukee lapsen terveen identiteetin muodostumista ja luo maahanmuuttajalapselle tasavertaisia kouluvalmiuksia. Päivähoidon henkilöstö tukee perheiden vanhemmuutta ja samalla tarjoaa maahanmuuttajaperheille tilaisuuksia kohdata suomalaisia lapsiperheitä ja toimii siten perheiden kotoutumisen tukijana Terveydenhuolto Maahanmuuttajille on oikeus kunnallisiin ja julkisiin terveyspalveluihin samassa laajuudessa ja samoin periaattein kuin kantaväestölläkin. Alkuvaiheessa maahanmuuttajilla ei usein ole riittävästi tietoa suomalaisesta terveydenhoitojärjestelmästä eikä terveyspalvelujen saatavuudesta. He tarvitsevat alkuvaiheessa opastusta ja ohjausta terveyspalvelujen oikeasta, joustavasta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Kontiolahden terveyskeskus huolehtii pakolaisille tehtävästä terveystarkastuksesta, johon kuuluu terveydenhoitajan haastattelu, laboratorio- ja röntgentutkimukset sekä lääkärintarkastus. Tarvittaessa annetaan terveyskasvatusta ja valistusta esim. tartuntatautien ehkäisemiseksi. Myös rokotusohjelman ajantasalle saattamisesta huolehditaan. Tarvittaessa tehdään TE-keskuksen kanssa sopimus erityiskustannusten korvaamisesta vammaisten tai pitkäaikaissairaiden osalta. Kontiolahden terveyskeskus tarjoaa pakolaisille normaalit terveyskeskustasoiset lääkärin- ja sairaanhoitajan vastaanottopalvelut. Kontiolahden terveyskeskuksesta tarjotaan lasten- ja äitiysneuvolapalvelut ja kotisairaanhoitopalvelut sekä hammaslääkäripalvelut, laboratorio ja röntgenpalvelut. Tärkeää on myös taata maahanmuuttajille psykiatristen sairaanhoidon palvelut, koska useat maahanmuuttajat tulevat varsin vaikeista olosuhteista Asumispalvelut Asunnon järjestäminen hoidetaan ensisijaisesti kunnan asuntotoimiston toimesta. Asunnot sijaitsevat pääasiassa kunnan vuokra-asunnoissa. Sosiaalitoimisto auttaa vuokrasopimuksen tekemisessä ja muissa asumiseen liittyvissä käytännön järjestelyissä. Kontiolahdessa tarvittaisiin pieniä vuokra-asuntoja maahanmuuttajien asuntotarpeeseen. 14

15 4.4. Koulutus Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuvalle oppivelvolliselle maahanmuuttajalle perusopetusta. Opetus tapahtuu joko yleisopetuksen ryhmässä tai mikäli oppilaita on vähintään neljä, valmistavan vaiheen opetuksena. Valmistavan vaiheen opetuksen laajuus vastaa noin puolen vuoden oppimäärää, jolta valtio korvaa kunnalle koituvat kulut jälkikäteen perusopetuksen yksikköhinnan suuruisena. Useille oppilaille puolen vuoden oppimäärä on liian lyhyt, joten tarvittaessa valmistava opetus kestää yhden lukuvuoden. Tämän jälkeen oppilas siirtyy joko yleisopetuksen ryhmään tai maahanmuuttajien omaan pienopetusryhmään. Valmistavassa opetuksessa tavoitteena on suomen kielen alkeiden oppimisen lisäksi oppilaiden tasapainoisen kehityksen ja kotoutumisen edistäminen suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavat valmiudet peruskouluopetukseen tai jatkoopintoihin siirtymiseen. Valmistavassa opetuksessa ei opeteta uskontoa. Opiskelu on kotoutumista. 15

16 Oppilaat, jotka ovat jo käyneet valmentavan opetuksen, voivat siirtyä integroituna yleisopetuksen ryhmiin tai jatkavaan maahanmuuttajien pienopetusryhmään. Oppilas siirtyy maahanmuuttajien pienopetusryhmään, jos opiskelu tavallisessa yleisopetuksen ryhmässä ei vielä ole mahdollista suomen kielen heikon tason tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi. Usein maahanmuuttajien aikaisempi koulutausta on lyhyt ja puutteellinen. Oppilaan siirtyessä maahanmuuttajien pienopetusryhmään, tehdään moniammatillinen kartoitus oppilaan kokonaistilanteesta. Tämän kartoituksen perusteella oppilaalle tehdään määräaikainen erityisopetuspäätös yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Yleisopetuksen opetussuunnitelmaa (Y) noudattavan erityisopetus (E) toteutetaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määritellyllä tavalla (EHY). Opetuksen järjestämisestä keskustellaan huoltajan kanssa. Maahanmuuttajien tukiopetus ja oman äidinkielen opetus järjestetään opetushallituksen ohjeiden mukaisesti soveltuvin osin. Tarkemmin opetusjärjestelyistä on mainittu kunnan maahanmuuttajaopetuksen opetussuunnitelmassa 2000, jota päivitetään vuoden 2004 aikana. Etnisten suhteiden ja syrjimättömyyden edistämiseksi tulee järjestää mm. opettajille koulutusta monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajaoppilaille vapaavalintaisia opintoja yhdessä muiden oppilaiden kanssa. Koulu omalta osaltaan voi edistää myös ystäväperheiden hankkimista maahanmuuttajaoppilaille niin, että ystäväperheissä olisi myös samaa koulua käyviä nuoria. Kontiolahden kansalaisopiston kurssit ovat avoimia kaikille. Kansalaisopisto järjestää yhdessä kotouttamistoiminnassa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa kursseja maahanmuuttajille, mutta myös yhteisiä, maahanmuuttajille ja muille kuntalaisille suunnattuja kursseja, kotouttamisen ja etnisten suhteiden edistämiseksi. Käytännössä on tullut esille myös, että muille kuin oppivelvollisille on tarvetta perusopetukseen. Työryhmä esittää, että Kontiolahden kunta päättää järjestää perusopetusta myös yli 18 -vuotiaille Kulttuuri- ja nuorisopalvelut Kulttuuri- ja nuorisopalvelut tarjoavat luontevia kohtaamispaikkoja valtaväestölle ja eri etnisille ryhmille. Kulttuuri- ja nuorisopalvelut ovat kaikille avoimia. Kulttuurien kohtaamista palvelee myös se, että kulttuuritapahtumien esiintyjissä on myös ulkomaalaisia. Nuorisopalvelut tekevät yhteistyötä jo maahanmuuttajien valmentavien luokkien kanssa ja erityistarpeita otetaan huomioon. Kulttuuri- ja nuorisopalveluissa on ollut kesätyöntekijöinä maahanmuuttajia. 16

17 Kansainvälisiä nuorisovaihtoja järjestämällä pyritään edistämään tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Nuorisotilat ja -tapahtumat sekä - kerhot ovat rasismivapaita, eikä niissä hyväksytä rasismia tai siihen viittaavaa käytöstä. Lyhytkursseja voidaan järjestää tiettyjen etnisten teemojen ympärille, ja niihin pyritään saamaan maahanmuuttajataustainen opettaja. Työvoiman rekrytoinnissa kaikki hakijat otetaan samalla tavalla huomioon. Harrastustoimintaa 4.6. Liikuntapalvelut Kaikki kunnan ja seurojen liikuntapaikat ovat tasavertaisesti kaikille avoimia. Urheiluseurojen tarjoamat ohjatut palvelut ovat myös kaikille maahanmuuttajille tarkoitettuja. Seuroissa on käytössä SLU:n (Suomen Liikunta ja Urheilu) ohjeet suvaitsevaisuudesta. Urheiluseuroille järjestetään tiedotusta ja koulutusta hyvien etnisten suhteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Liikuntapalveluihin uusia työntekijöitä rekrytoidessa ja mm. kesällä leiri- ja uimaopettajia palkattaessa pyritään työllistämään myös maahanmuuttajia. 5. JÄRJESTÖT Työryhmä kannustaa järjestöjä palkkaamaan maahanmuuttajia mm. työllistämistukien kautta niin, että maahanmuuttajat voisivat integroitua työelämään. Lisäksi vapaaehtoistoimijoita tarvittaisiin lisää mm. ystäväperhe- ja tukihenkilötoimintaan. 17

18 Toivotaan, että järjestöt olisivat omalta osaltaan aktiivisesti kutsumassa maahanmuuttajia mukaan omaan toimintaansa, esim. urheiluseurat jatkavat aktiivisesti toimintaansa maahanmuuttajien kanssa. 6. TYÖVOIMAPALVELUT 6.1. Työvoimatoimisto Työvoimatoimisto on kunnan lisäksi toinen kotouttamislain toteuttaja. Kotouttamisohjelmalla on seuraavat tavoitteet työvoimatoimiston kannalta: * Parantaa maahanmuuttajan valmiuksia päästä työmarkkinoille tai koulutukseen * Auttaa maahanmuuttajaa saamaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä * Pyrkiä estämään syrjäytymistä ja pitkäaikaistyöttömyyttä * Pyrkiä vaikuttamaan maahanmuuttajien tilanteeseen, ettei hän olisi jatkuvasti riippuvainen ulkopuolisesta ohjauksesta Kun maahanmuuttaja on tullut työnhakijaksi laaditaan hänen kanssaan kotoutumissuunnitelma viiden kuukauden sisällä, suunnitelma kestää vuoden ajan kerrallaan. Pisimmillään suunnitelma kestää kolme vuotta. Suunnitelma voi sisältää seuraavia toimenpiteitä: Maahanmuuttajakoulutus: * suomen kielen sekä työ- ja yhteiskuntatietouden koulutus, ammatillinen koulutus Muu työvoimapoliittinen koulutus: * ohjataan hakeutumaan myös suomenkielisille ammatillisille kursseille Ohjaaminen muuhun ammatilliseen koulutukseen: * yhteistyö ammatinvalinnanohjaajan ja tietopalvelun kanssa Työharjoittelu ja työelämävalmennus työpaikoilla: * työmarkkinatuki kotoutumistukena, jonka KELA maksaa Avoimista työpaikoista tiedottaminen: * avustetaan maahanmuuttajaa työnantajayhteyksissä 18

19 Työllistämistuki: * tuki enintään kuudeksi kuukaudeksi * yhdistelmätukeen oikeutetuille 1 vuosi + 1 vuosi Oppisopimuskoulutus: * yhteistyö oppisopimustoimiston, työnantajien ja työnhakijan kanssa * työvoimatoimisto päättää harkinnan mukaan työllistämistuesta ESR-ohjelmat: * tiivis yhteistyö tulevien hankkeiden kanssa Virkailijayhteistyö: * osallistutaan erilaisiin yhteistyöryhmiin, seminaareihin ja kokouksiin * tiedotuksen ja neuvottelun kautta minimoidaan maahanmuuttajien työllistämistä estäviä ongelmia Rinnasteiset toimenpiteet: Rinnasteinen toimenpide voi olla esimerkiksi työharjoittelu, työelämävalmennus tai työvoimapoliittinen aikuiskoulutus. Kotouttamisasetuksessa mainitut edellytykset: * Toimenpiteeseen sisältyy suomen tai ruotsin kielen oppimismahdollisuus. * Toimenpide edistää ja parantaa maahanmuuttajan työmarkkinoille ja koulutukseen pääsyn edellytyksiä. * Toimenpidekokonaisuus on luonteeltaan jatkuva. Päätöksen toimenpidekohtaisesta rinnastamisesta tekee työvoimatoimisto osana maahanmuuttajan henkilökohtaista kotoutumissuunnitelmaa. Muut rinnastettavien toimenpiteiden yleiset edellytykset: * Toimenpiteille voidaan määritellä alkamis- ja päättymispäivämäärä. * Toimenpiteen sisältöä ja tuloksia voidaan arvioida. Työvoimatoimisto voi käyttää soveltuvin osin arvioinnin kriteerinä samoja perusteita kuin työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa ja työvoimapoliittisessa työharjoittelussa ja työelämävalmennuksessa. Rinnastettavien toimenpiteiden lisäedellytykset: * Toimenpiteen tai osatoimenpiteistä koostuvan kokonaisuuden tulee olla jatkuvaluonteista ja riittävän pitkäkestoista. * Toimenpiteen rinnastamisesta on sovittava työvoimatoimiston kanssa ennen toimenpiteen aloittamista. Toimenpiteen tavoitteista ja sisällöstä on samalla esitettävä selvitys. 19

20 Rinnastettava toimenpide voidaan koota eri osatoimenpiteistä ja se voi sisältää esim. * suomen kielen opetusta tarpeen mukaan * luku- ja kirjoitustaidon opetusta * puuttuvia peruskouluvalmiuksia täydentäviä opintoja peruskouluiän ylittäneille * jatko-opintokelpoisuutta parantavia opintoja peruskouluiän ylittäneille * yhteiskuntatietoa * atk:n opiskelua * työharjoittelua, työelämävalmennusta * muita kohtuulliseksi katsottavia kotoutumista tukevia toimenpiteitä, esim. osallistuminen vapaaehtoistoimintaan tai kansalaisjärjestötoimintaan. Kunta ja työvoimatoimisto sopivat yhteistyökäytännöistä osoitettaessa työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin rinnastettavia toimenpiteitä maahanmuuttajille. 7. KONTIOLAHDEN TYÖLLISTÄMISTOIMET Työvoimatoimisto tarjoaa maahanmuuttajille kaikkia samoja palveluja kuin suomalaisillekin. Maahanmuuttaja voi ilmoittautua työvoimatoimiston asiakkaaksi sen jälkeen kun hänelle on myönnetty oleskelulupa ja työlupa. Ulkomaalainen, joka on turvapaikanhakijana oleskellut Suomessa kolme kuukautta, saa tehdä työtä ilman työlupaa (ulkomaalaislain 25 :n 5 mom.). Työnantajan tulee varmistua työntekooikeudesta turvapaikanhakijan esittämällä todistuksella, jonka turvapaikanhakijalle antaa vastaanottokeskus. Maahanmuuttajalle, kuten muillekin työnhakija-asiakkaille, tehdään määräaikaisia haastatteluja ja työnhakusuunnitelmia. Polku työelämään etenee yleensä työvoimatoimiston palvelujen kuvauksen mukaisesti (aikaisempi kohta) Maahanmuuttajien työllisyystilanne Kontiolahden työvoimatoimistossa oli vuoden 2003 lopussa yhdeksää eri kansallisuutta edustavia ulkomaalaisia työnhakijoina, yhteensä 23 henkilöä. Työttöminä heistä oli 39,1 %. Pohjois-Karjalassa ulkomaalaisten työttömyysprosentti oli 54,4 % ja koko maassa 53,5 %. Vaikeasti sijoitettavia, syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia ovat ne maahanmuuttaja, jotka eivät ole oppineet suomen kieltä tai muutoin eivät ole sopeutuneet suomalaiseen yhteiskuntaan. Iäkkäämpien maahanmuuttajien tilanne on erityisen ongelmallinen, koska edes tukityöllistämisellä ei ole helppoa löytää työtä. 20

21 7.2. Kontiolahden kunnan työllistämistoimet Kontiolahden kunta toteuttaa oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien kohdalla samanlaista järjestelmää kuin muiden kontiolahtelaisten työttömien työllistämisessä. Työtehtäviä on kunnan eri työpisteissä ja eri toimialojen mukaisesti. Työllistäminen tapahtuu työvoimatoimistosta työhönosoituksella. Henkilön työosaaminen ja kielitaito ovat ratkaisevia tekijöitä työhön sijoittumisessa. Kontiolahden kunta on työllistänyt maahanmuuttajia mm. kouluihin koulunkäyntiavustajiksi. Vastaanottokeskus työllistää useita maahanmuuttajia. Kontiolahden kunnan työllistämisohjelman ja määrärahat hyväksyy kunnanvaltuusto vuosittain. Kunnan johtoryhmä vahvistaa vuosittain päätulosalueittain kiintiöt työllistettävistä. Kunkin päätulosalueen johtoryhmä jakaa työllistettävien määrät työyksiköille. Päätöksen työllistetyn valinnasta tekee työyksikön esimies. Nuoret maahanmuuttajat, joilla on kuntapaikka, voivat työllistyä kunnan kautta kesätöihin Kontiolahden yrittäjät ja muut työnantajat Kontiolahden yrittäjät ja yhdistykset ovat ottaneet nuoria maahanmuuttajia työharjoitteluun ja omalta osaltaan edistäneet nuorien tutustumista suomalaiseen työelämään ja näin ennaltaehkäisseet syrjäytymistä. Työryhmä suosittaa yrityksiä, virastoja, seurakuntaa ja muita työnantajia rohkeasti ottamaan maahanmuuttajia työharjoitteluun sekä työllistämään maahanmuuttajia. 8. KANSANELÄKELAITOS 8.1. Yleistä Maahanmuuttajalla, jonka kotikunta on Suomessa, on samanlaiset oikeudet kaikkiin niihin sosiaaliturvaetuuksiin, joita maassa jatkuvasti asuneella on, mm. oikeus sairaanhoitokorvauksiin, lapsilisiin ja yleiseen asumistukeen. Kela pyrkii asiakaspalvelussaan tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen Kotoutumistuki Kela maksaa kotouttamissuunnitelman ajalta myönnettävää työmarkkinatukea, jota kutsutaan kotouttamistueksi. Se on tarkoitettu nimenomaan kotouttamissuunnitelman toteuttamisen aikaiseksi tueksi. Kela saa asiasta sitovan lausunnon työvoimatoimistolta. 21

22 Kotouttamistuki ei sinänsä ole etuuslaji, sitä ei voi saada yksinomaan taloudellisen tuen tarpeen perusteella. Se laajentaa työmarkkinatuen saamisen edellytyksiä työvoimaviranomaisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden lisäksi siten, että maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumistukeen kunnan ja maahanmuuttajan itsensä järjestämien työvoimapoliittisiin rinnastettavien toimenpiteiden aikana. Toisaalta kotoutumistuki kaventaa työmarkkinatuen saamisen edellytyksiä siten, että tuen saamisen edellytyksenä on aina kotoutumissuunnitelman aktiivitoimenpiteisiin osallistuminen. Työmarkkinatukea voidaan tarvittaessa täydentää toimeentulotukilain mukaisella toimeentulotuella, jota haetaan sosiaalitoimistosta. Työvoimatoimisto antaa lausunnon kotoutumistuen maksamisesta työmarkkinatuen sijasta rajatun kolmen vuoden aikana. Jos henkilö ei täytä työmarkkinatukilain mukaan määräytyvän työmarkkinatuen edellytyksiä, sosiaalitoimisto voi myöntää hänelle toimeentulotukea kotoutumistukena. Kelasta ei automaattisesti toimiteta tietoja sosiaaliviranomaisille kotoutumistuen saajista. Tuen saamisen edellytyksinä on, että hakijalla on taloudellisen tuen tarvetta. Tarveharkinta määritellään siten kuin työmarkkinatukilaissa on säädetty. Kuten työmarkkinatuessa ei myöskään kotoutumistuessa sovelleta tarveharkintaa silloin, kun hakija osallistuu työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, joiden ajalta maksetaan normaalisti ylläpito- ja majoistuskorvausta sekä ulkomaan päivärahaa. Tuen saaminen edellyttää myös kotoutumissuunnitelman noudattamista. Tuki myönnetään kerralla enintään yhdeksi vuodeksi. Kela hoitaa viran puolesta toimenpiteet tuen edelleen jatkamiseksi vuodelle eteenpäin sen jälkeen kun työvoimatoimisto on lähettänyt sitovan lausunnon tuen jatkamiseksi. Tuen saajalla on ilmoitusvelvollisuus perhesuhteissaan ja taloudellisessa tilanteessaan tapahtuneissa muutoksissa. Tukeen sovelletaan työmarkkinatukilain normaaleja karenssiaikoja ja työssäolovelvoiteaikoja. Kotoutumistukeen on samalla tavalla oikeus hakea muutosta kuin työmarkkinatuesta annetussa laissa on säädetty Maahanmuuttajien erityistuki Laki maahanmuuttajien erityistuesta tuli voimaan (1192/2002) ja sitä täydentävä asetus (194/2003). Maahanmuuttajien erityistuki on uusi taloudellinen tukimuoto, jolla turvataan täysimääräisen kansaneläkkeen tasoinen toimeentulo vanhuuden ja työkyvyttömyyden ajalta sellaiselle Suomessa asuvalle 22

23 maahanmuuttajalle, joka muutoin olisi pitkäaikaisesti toimeentulotuen tarpeessa. Inkerinsuomalaiset ovat suurin ryhmä, jota uudistus koskee. Tuen saamisen edellytyksenä on vähintään 65 vuoden ikä tai työkyvyttömyys. Lisäksi edellytetään, että maahanmuuttaja on asunut Suomessa vähintään viiden vuoden yhdenjaksoisen ajan ennen erityistuen alkamista ja hän on taloudellisen tuen tarpeessa. Tuen saaminen ei edellytä Suomen kansalaisuutta. Työkyvyttömyys määritellään samoin kuin kansaneläkkeessä ja sitä varten tarvitaan lääkärinlausunto. 9. TE-KESKUS Kotouttamislain toimeenpano kuuluu työvoimaviranomaisille ja kunnille. Maahanmuuttajien kotouttamisen yleinen kehittäminen, suunnittelu, ohjaus ja seuranta sekä yhteensovittaminen kuuluvat työministeriölle. Pohjois-Karjalan TE-keskuksen työvoimaosaston tehtävänä on maahanmuuttajien kotouttamisen alueellinen ohjaus, seuranta ja yhteensovittaminen sekä yhteistyö kuntien, työvoimatoimistojen ja muiden toimijoiden kanssa. Työvoimaosaston tehtäviä maahanmuuttoon liittyvissä asioissa ovat myös,. maahanmuuttajien työvoimapalvelut ja työlupa-asiat, maahanmuuttajien vastaanotto, etnisen tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistäminen, EU-hankkeet sekä taloushallinnon tehtävät. Kuntayhteistyössä keskeisiä tehtäviä ovat kotouttamisohjelmia ja rinnastettvia toimenpiteitä koskevat sopimus- ja muut asiat sekä sopimukset pakolaisten vastaanotosta ja kustannusten korvaamisesta. Vastaanottokeskuksen ylläpitoa ja kustannusten korvaamista koskevat asiat kuuluvat myös työvoima- ja elinkeinokeskuksen tehtäviin. Työvoimatoimisto huolehtii työvoima- ja elinkeinokeskuksen kanssa työvoimapoliittisten toimenpiteiden sekä työvoimapalvelujen järjestämisestä. Työvoimaosasto ostaa mm- tarvittavan koulutuksen työvoimatoimiston esityksestä. 23

24 10. SEURANTA Ohjelman perustavoite on maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen ja edistäminen sekä etnisten suhteiden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet nyt hyväksytyssä kotouttamisohjelmassa ovat : 1. Tavoite: Maahanmuuttajien koulutuksen ja työllistymisen parantaminen ja sitä kautta syrjäytymisen ehkäiseminen. Toimenpiteet: - Yläkoulun maahanmuuttajaopetuksen jatkaminen ja maahanmuuttajaopettajan viran perustaminen yläkouluun. - Kunta, yritykset, järjestöt ja muut työnantajat työllistävät maahanmuuttajia. 2. Tavoite: Maahanmuuttajille sosiaalisia kontakteja kontiolahtelaisiin ja maahanmuuttajat integroituvat yhteisöön. Toimenpiteet: - Järjestöt suuntaavat aktiivisesti toimintaa maahanmuuttajille. 3. Tavoite: Päivähoidon ja koulujen henkilökunnalla on monikulttuurisuudesta ja maahanmuuttajaasioista tietoa ja tuntemusta. Toimenpiteet: - Päivähoitohenkilöstö ja koulujen henkilökunnalle järjestetään koulutusta monikulttuurisuudesta ja maahanmuuttaja-asioista. 4. Tavoite: Maahanmuuttajilla on tasavertaisesti mahdollisuus käyttää kunnan palveluja saamalla tietoa omalla kielellään kunnan palveluista. Toimenpiteet: - Eri palvelujen esitteet käännetään keskushallinnon toimesta keskeisille maahanmuuttajien käyttämille kielille. 5. Tavoite: Maahanmuuttajille on riittävästi asuntoja. Toimenpiteet: - Asuntotarve huomioidaan kunnan asunto-ohjelmassa. 24

25 Näiden tavoitteiden saavuttamista on tarpeen seurata jatkuvasti. Kunnan sosiaalitoimisto ja työvoimatoimisto pitävät säännöllisesti yhteyttä maahanmuuttajille tehtävien suunnitelmien osalta. Samassa yhteydessä seurataan osaltaan myös ohjelman toteutumista. Maahanmuuttajien kanssa työskentelevät saavat heiltä palautetta suoraan, mutta myös organisoitua palautetietoa tarvitaan. Kontiolahdella järjestetään vuosittain maahanmuuttaja-asioista keskustelutilaisuus joulukuun ensimmäisellä viikolla, jonka koollekutsuja on maahanmuuttajien sosiaalityöstä vastaava. TE-keskus seuraa viran puolesta palvelutasoa eräiltä osin. Kotouttamisohjelman toteutumisen seurannasta päävastuu on kunnanhallituksen alaisella työryhmällä, johon kuuluvat kunnanhallituksen edustaja, perusturva-, koulutus- ja vapaa-aikalautakuntien puheenjohtajat, sosiaalityön päällikkö, sivistysjohtaja, Kelan edustaja, työvoimatoimiston edustaja ja vastaanottokeskuksen nimeämä edustaja. Kotouttamisohjelmaa päivittävä työryhmä esittää, että jatkossa selvitetään JYTYkuntien yhteistyönä maahanmuuttaja-asioiden kehittämistä. Selvitetään esim. halukkuutta ja mahdollisuuksia JYTY-kuntien yhteiselle maahanmuuttajakoordinaattorille ja yhteisen tukipisteen perustamista Joensuun seudulle. Maahanmuuttajiin liittyvää sanastoa ja käsitteitä: Ulkomaalainen = Suomen oikeuden kannalta henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. Ulkomaalainen voi siis olla jonkin toisen maan kansalainen tai kansalaisuutta vailla oleva, esim. turisti, liikemies tai pitkäaikaisessa tarkoituksessa maahan muuttanut esim. siirtolainen, pakolainen tai turvapaikanhakija. Siirtolainen = henkilö, joka muuttaa pysyvässä tarkoituksessa toiseen maahan hankkiakseen sieltä toimeentulonsa. Siirtolaisia eivät ole esim. opiskelijat tai turistit. Maahanmuuttaja = yleiskäsite, jota käytetään kuvaamaan kaikkia maahan muuttaneita henkilöitä Pakolainen = henkilö, joka on kotimaansa ulkopuolella ja jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseeen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta (YK:n pakolaisen oikeusasemaa koskevan yleisopimuksen mukaan) 25

26 Kiintiöpakolainen = henkilö, jolla on YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun myöntämä pakolaisen asema ja jolle on myönnetty maahantulolupa vuosittain valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä päätettävän pakolaiskiintiön puitteissa. Turvapaikanhakija = henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta. Ulkosuomalainen = Suomen rajojen ulkopuolella asuva Suomen kansalainen tai syntyperltään suomalainen henkilö, joka pitää itseään suomalaisena. Paluumuuttaja = ulkosuomalainen, joka on pitemmän tai lyhyemmän ajanjakson asunut Suomen rajojen ulkopuolella ja palaa takaisin Suomeen (esim. Ruotsin suomalaiset, Viron ja entisen Neuvostoliiton suomalaiset mm. inkeriläiset jne.). Paluumuuttajana pakolainen UNHCR tukee pakolaisten paluumuuttoa, jos olosuhteet kotimaassa ovat muuttuneet siten, että sinne on mahdollisuus palata ja paon syyt poistuneet. Kotouttamislakia (493/1999) sovelletaan Suomeen muuttaneeseen henkilöön, joka on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Laki koskee kaikkia Suomeen pysyvästi ulkomailta muuttaneita, mikäli he ovat kotoutumista edistävien toimenpiteiden tarpeessa. Kotouttamislakiin tuli muutokset (118/2002), jolloin sillä säädetään myös etnistä syrjintää ja rasismin ehkäisemistä osana tehokasta kotouttamispolitiikkaa. Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä tavoitteena osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen. Kotouttamisella tarkoitetaan viranomaisten järjestämiä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja voimavaroja. Kotoutumistuki on maahanmuuttajan kotoutumisen aikana perustoimeentulon turvaava laki, joka muodostuu työmarkkinatuesta ja toimeentulotuesta. 26

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset)

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Yleistä maahanmuutosta suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Suomen väestöstä ulkomaalaisia vuonna 2012 oli n.4 % (195 511henk.)

Lisätiedot

EV 214/2005 vp HE 166/2005 vp

EV 214/2005 vp HE 166/2005 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 214/2005 vp Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Kauhava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Kauhava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Kauhava 2.11.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Mauno Salmela Ylitarkastaja Mauno Salmela 18.12.2015 1 Säädöspohja Kotolaki (1386/2010) astui voimaan 1.9.2011 Valtioneuvoston asetus (1393/2011) kunnan kustannusten

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Kempele 22.8.2016 Sisäministeriö Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Migri Kiintiöpakolaiset ELY-keskus OLE Kunnat Kotouttaminen

Lisätiedot

Kotouttaminen terveydenhuollossa

Kotouttaminen terveydenhuollossa Kotouttaminen terveydenhuollossa tartuntatautien torjunnan ja rokotusten näkökulmasta Tartuntatautipäivät 6.4.2017 Paula Tiittala, LL, asiantuntijalääkäri, tutkija HY, THL 1 Sisältö 1. Käsitteet tutuiksi

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat. Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto)

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat. Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Käsitteitä Turvapaikanhakija Henkilö joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ 24.5.2013 Maahanmuuttotoimisto 1 Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä Maahanmuuttaja - Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta

Lisätiedot

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ylitarkastaja Tiina Pesonen SM/MMO/Kotouttamisyksikkö Oulu 18.3.2010 18.3.2010 Kotouttamislain kokonaisuudistus - soveltamisala Soveltamisala koskisi kaikkia

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kemin kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Pöytyän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä KV 11.10.2010 18 Valtuutettu Ismo Soukola jätti valtuustolle, siitä ennen

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS Etelä-Savo xxpv xxkk 2014 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja :n kunta/kaupunki (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ KASELY 1306/05.13.05/2013 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Luumäen kunta (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ POPELYxxx/2015 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Utajärven kunta (jäljempänä kunta) sopivat

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Mynämäen kunta SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 30.3.2011 Taustaa Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999)

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 47 20.05.2010 Kunnanhallitus 206 31.05.2010. Pakolaisten ottaminen kuntapaikalle 2075/08/082/2010

Perusturvalautakunta 47 20.05.2010 Kunnanhallitus 206 31.05.2010. Pakolaisten ottaminen kuntapaikalle 2075/08/082/2010 Perusturvalautakunta 47 20.05.2010 Kunnanhallitus 206 31.05.2010 Pakolaisten ottaminen kuntapaikalle 2075/08/082/2010 PERUST 47 Pohjois-Pohjanmaalla on pulaa pakolaisten kuntapaikoista. Vastaanottavia

Lisätiedot

Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen.

Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen. SOPIMUS Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen. 1. Sopijaosapuolet Palvelun ostaja: Palvelun tuottaja: Sopimuksen hyväksyjä: Kontiolahden

Lisätiedot

Maahanmuutto Pirkanmaalla Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, Pirkanmaan ELY-keskus / Tampereen yliopisto

Maahanmuutto Pirkanmaalla Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, Pirkanmaan ELY-keskus / Tampereen yliopisto Maahanmuutto Pirkanmaalla 4.2.2016 Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, / Tampereen yliopisto Turvapaikanhakijat 31.12.2015 Ulkomaan kansalaiset ja kotouttaminen Kunnan ja ELY-keskuksen

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 1. KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 1. KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA HAMELY/195/05.13.05/2010 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Heinolan kaupunki sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ [Diaarinumero] SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kouvolan kaupunki (jäljempänä kaupunki) sopivat

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kempeleen kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 146/04.03.01/2016 SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kirkkonummen kunta (jäljempänä kunta/kaupunki)

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 sosiaali- ja terveyspiiri

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

Kauniaisten kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2013.

Kauniaisten kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2013. SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kauniaisten kaupunki (jäljempänä kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen 10.12.2015 Yksin tulleet alaikäiset Suomessa 2006-2015 Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten määrä on kasvanut voimakkaasti tänä vuonna 2006 2007 2008

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kittilän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Maahanmuuttotilanne Jyväskylässä Ulkomaalaistaustaisia asukkaita Jyväskylässä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaupunginhallitus 175 16.05.2016 Kaupunginhallitus 195 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto 43 13.06.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki Varsinais-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Kansainvälinen ja kulttuuritietoinen Kaakkois-Suomi seminaari Aika: Perjantai 29.9.2017 klo 9-15:15 Paikka: Kouvolan upseerikerhon juhlasali, Upseeritie 5, 45100 Kouvola

Lisätiedot

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Vasta kuntaan tulleiden maahanmuuttajien ohjauksen ja kotouttamisen järjestäminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Väestötilastoja *Ulkomaiden kansalaisia 183 133 henkilöä eli 3,4 prosenttia väestöstä. *Suurimmat

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Lapuan kaupunki jäljempänä kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärven kuntasuunnitelma: uusi, ennakkoluuloton ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven elinvoimatekijä

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Espoon TE-toimiston maahanmuuttajapalvelut yksikkö Palvelee työnhakija-asiakkaita, jotka maahanmuuttajuutensa vuoksi tarvitsevat erityispalvelua

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Ylivieskan kaupunki (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat

Lisätiedot

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola Maahanmuuttajapalvelut Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola 17.6.2014 Pakolaisen polku - UNHCR:n rooli UNHCR YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu. Vastaa pakolaisten

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa. Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi

Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa. Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi Kuntien välinen yhteistyö Ylä-Savossa Vastaanottava Pohjois-Savo-hanke 2008-2011 (ESR), 10 kuntaa:

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Pyhäjoen kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 187 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2015. Kiintiöpakolaisten vastanottaminen Pihtiputaalla 557/042/2015

Kunnanhallitus 187 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2015. Kiintiöpakolaisten vastanottaminen Pihtiputaalla 557/042/2015 Kunnanhallitus 187 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2015 Kiintiöpakolaisten vastanottaminen Pihtiputaalla Kunnanhallitus 19.10.2015 187 557/042/2015 Sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

HE 336/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen

HE 336/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen HE 336/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Hankkeen tausta ja valmistelu

Hankkeen tausta ja valmistelu Hankkeen tausta ja valmistelu Orimattilan kaupungilla ELY:n kanssa sopimus 20 pakolaisen kuntasijoituksesta vuosittain; sopimus sisältää kiintiöpakolaiset ja oleskeluvan saaneet Kotouttamislain mukaisia

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa 9.11.2015 Suomeen saapunut 27 070 turvapaikanhakijaa viime vuonna 3651 tulijaa Alaikäisenä yksin tulleita 2028

Lisätiedot

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kotoutumisen edistämisen suunnittelu sisältyy maakunnan ja kuntien aluekehitystä, hyvinvointia, terveyttä koskevaan suunnitteluun huolehditaan monialaisena

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006

Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006 Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006 SISÄLTÖ 1 MAAHANMUUTTAJAT IISSÄ 3 2 KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 3 TULKKAUS- JA KÄÄNNÖSPALVELUT 5 4 MAAHANMUUTTAJAN KOTOUTMISEN TUKEMINEN..7 4.1 Sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus

Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus Sivistyksen toimiala Pia Bärlund suunnittelija Pia.barlund@jkl.fi 014-266 4889 Näkymätön ja näkyvä maahanmuuttaja 1. sukupolven

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Lappi kodiksi seminaari 5.10.2016 Jorma Pietiläinen Pudasjärven kuntasuunnitelma:

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Kunta ja kolmas sektori kotouttamisprosessissa OULU Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Kunta ja kolmas sektori kotouttamisprosessissa OULU Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Kunta ja kolmas sektori kotouttamisprosessissa OULU 9.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärven kuntasuunnitelma: uusi, ennakkoluuloton ja elinvoimainen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Osallisena Suomessa Pudasjärvi Kuntamarkkinat 12.9.2012 Virpi Harilahti-Juola Pudasjärven kuntasuunnitelma uusi ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven

Lisätiedot

Nivala-Haapajärvi seutukunnan kuntien kotouttamisohjelma 4/2006

Nivala-Haapajärvi seutukunnan kuntien kotouttamisohjelma 4/2006 Nivala-Haapajärvi seutukunnan kuntien kotouttamisohjelma 4/2006 Haapajärven kaupunki Kärsämäen kunta Nivalan kaupunki Pyhäjärven kaupunki Reisjärven kunta NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Maahanmuuton aiheuttamat kokonaiskustannukset Oulun kaupungille, valtuustoaloite. Dno OUKA: 1411 /020/2010

Maahanmuuton aiheuttamat kokonaiskustannukset Oulun kaupungille, valtuustoaloite. Dno OUKA: 1411 /020/2010 Maahanmuuton aiheuttamat kokonaiskustannukset Oulun kaupungille, valtuustoaloite Dno OUKA: 1411 /020/2010 Valtuutettu Olli Immonen on kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.3.2010 jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen:

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa 29.3.2010 SM:n maahanmuutto-osaston organisaatiorakenne OSASTOPÄÄLLIKKÖ Muuttoliike - laillinen maahanmuutto

Lisätiedot

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen Kunnanhallitus 29 01.02.2016 Kunnanhallitus 66 21.03.2016 Kunnanvaltuusto 15 05.04.2016 Perusturvalautakunta 46 11.05.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen Khall

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 30.01.2017 Kaupunginhallitus 61 27.03.2017 Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina 2017-2018 47/05.02.24/2017 Sosiaali-

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet 1.1 Peruopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja laajuus Maahanmuuttajien valmistava opetus on tarkoitettu jokaiselle

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot