Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984"

Transkriptio

1 N U M E R O Ratkaisuja uutta Luotettavaa taloutta varten ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 Sit amet, consec tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper. Et iusto odio dignissim qui blandit praeseptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla adipiscing elit, sed diam nonummy nibh. HENKILÖKOHTAINEN TIE- TOJENKÄSITTELY Tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis exerci tation ullamcorper cipit lobortis nisl ut aliquip ex it amet, consec tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper. Et iusto odio

2 Sisällyslue elo Sisältö: Sivu Tervetuloa N&H:lle, toiminta-ajatus, arvot, päämäärät 2 Laatu, ympäristö, työturvallisuus 3 Työturvallisuus ja toimintaohjeita 4-7 Ilmoita vaaratilanteesta estä tapaturma 8 Esimerkkejä vaaratilanteista 9-10 Esimerkkejä tapaturmista 11 Riskien arviointi 12 Turvallisuuden avainlukuja 13 Nostot ja nostoapuvälineet 14 Nostoapuvälineiden hylkäysperusteet 15 Merkinannot nosturinkuljettajalle 16 Vaaralliset kemikaalit 17 Nostovälineiden kuormitustaulukko 18 Nostosilmukkaruuvien ja muttereiden kuormitustaulukko 19 Ruuvien kiristysmomentit 20 Kierretaulukko 21 Palkamaksu ja korvaukset, poissaolot Tuntilaput uudistuivat Palkkajaksot ja maksupäivät 26 Verottomat korvaukset Yhteystiedot 29 Toimintaohje onnettomuustilanteissa 30 Keskiaukeamalla lomakepohjat, jotka voit irro aa ja täy ää JLe/Vers. 8

3 Tervetuloa N&H:lle Tervetuloa meille töihin! N&H on asiantuntijaorganisaatio, jonka menestys perustuu osaavaan ja motivoituneeseen henkilökuntaan sekä joustavaan ja asiakaslähtöiseen palveluun. Haluamme, että jokainen N&H:lainen tietää yrityksemme arvot ja päämäärät. TOIMINTA-AJATUKSEMME N&H auttaa asiakkaiden arkea tarjoamalla kunnossapidon huolto- ja ratkaisupalveluja lähellä asiakasta. Lähtökohtana on asiakkaan arkipäivän toimintojen ja prosessien ymmärtäminen ja niiden helpottaminen ja tukeminen. ARVOMME Yrityksemme arvot kertovat meille tärkeistä asioista ja toimivat pelisääntöinämme. Käytännön työssä arvomme muuttuvat teoiksi. Tekomme muodostavat sen toiminnan laadun, josta meidät tunnetaan. Arvomme ovat: PÄÄMÄÄRÄMME Asennus N&H Service Oy on : Toimitusjohtaja Sakari Rahkala - asiantuntija, joka palvelee luotettavasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. - Innovatiivinen ja lisäarvoa tuottava kumppani. - Kiinnostava ja innostava työpaikka Asiakastyytyväisyys Tavoitteemme on asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja niiden toteuttaminen hyväksyttävällä ja laadukkaalla tavalla. Sitoutuminen Sitoudumme palvelemaan asiakkaitamme pitkäkestoisella ja luotettavalla yhteistyöllä. Sitoutumista pidämme myös yrityksen sisäisessä toiminnassa erityisen tärkeänä. Tuloksellisuus Tulosvastuullinen ajattelu on toimintamme keskeisiä lähtökohtia. Laadukkaan palvelumme kautta haluamme olla tekemässä yhdessä asiakkaidemme kanssa menestyvää liiketoimintaa. Uudistuminen Yritys ylläpitää ja kehittää jatkuvasti osaamistaan ja valmiuttaan reagoida asiakkaan muutoksiin. Pidämme tärkeänä, että jokainen työntekijämme kehittyy omassa osaamisessaan ja Asennus N&H Service lyhyesti: Liikevaihto n. 3 milj eur Maksimiresurssi: 80 Yritys on perustettu 1984 Toimimme valtakunnallisesti 2

4 Laatu, ympäristö ja työturvallisuus Laatu-, ympäristö-, terveys ja turvallisuusasiat ovat tärkeä osa jokapäiväistä työtämme ja toimintamme kehittämisen kannalta tärkeitä osaalueita. Niihin voi jokainen N&H:lainen vaikuttaa omalta osaltaan kantamalla niistä vastuuta omassa työssään. Jokainen N&H:lainen on siis avainasemassa. LAATU Yrityksen johto sitoutuu jatkuvaan laadun kehittämiseen ja parantamiseen. Toiminnan lähtökohtana on asiakastarpeiden tunnistaminen ja asiakastyytyväisyyden jatkuva kehittäminen. Sisäisessä toiminnassa asiakastyytyväisyyden kehittäminen edellyttää, että jokaisessa työvaiheessa kyetään täyttämään asiakkaan palvelulle asettamat vaatimukset. YMPÄRISTÖ Tunnemme oman työmme ympäristövaikutukset ja pyrimme ympäristönäkökohtien hyvään hallintaan ja kehittämiseen. N&H:n tapa toimia tarkoittaa aktiivista, avointa ja eettisesti kestävää suhtautumista ympäristönsuojeluun. TERVEYS JA TURVALLISUUS Tavoitteenamme on henkilöstön turvallisuus, terveys ja hyvinvointi sekä vahinkojen ja tapaturmien ennaltaehkäisy. Päämääränämme on turvallisen työympäristön ohella työssään viihtyvä ja hyvinvoiva henkilöstö. Asennus N&H Service Oy on Nolla tapaturmaafoorumin jäsen ja teemme aktiivisesti töitä työturvallisuuden edistämiseksi. YHTEINEN TAVOITTEEMME ON 0 TAPATURMAA Hyvän turvallisuustason saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää kaikkien osapuolten sitoutumista ja saumatonta yhteistyötä. Ylimmän johdon velvollisuus on esimiestoiminnan organisointi ja riittävien resurssien varmistaminen Työturvallisuuden huomioinen yrityksen kaikissa toiminnoissa Koulutuksen ja ohjauksen organisointi Turvallisuustavoitteiden asettaminen ja seuranta Turvallisuusmääräysten toimeenpanon yleisvalvonta Työturvallisuustoimenpiteiden ja työolosuhteiden kehittämisen edistäminen Esimiesten/työnjohdon velvollisuutena on: turvallisuusvalvonnan organisointi Perehdyttäminen ja työhönopastus Työolosuhteiden, koneiden ja laitteiden sekä työmenetelmien valvonta Työsuojelumääräysten toteuttaminen työkohteissa Henkilöstön on käytettävä tapaturmien ja terveyden haitan estämiseksi annettuja määräyksiä ja suojavälineitä Toimittava saamansa opetuksen ja ohjeiden mukaisesti Ilmoitettava havaitsemistaan puutteista/vioista ja ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi Huolehdittava mahdollisuuksien mukaan omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä Vältettävä muihin kohdistuvaa häirintää tai epäasiallista kohtelua Tehtävä kaikista läheltäpiti/vaaratilanteista ilmoitus TURVALLISUUSOHJEIDEN VASTAINEN TOI- MINTA Jokainen on velvollinen puuttumaan työturvallisuusohjeiden vastaiseen toimintaan. Esimiesasemassa oleva henkilö on velvollinen antamaan tilanteessa opastuksen sekä muistutuksen tai varoituksen, jotka kaikki kirjataan tietojärjestelmään. Vakavissa tai toistuvissa rikkomuksissa työntekijä voidaan poistaa työmaalta välittömästi. 3

5 Työturvallisuus ja toimintaohjeita VARMISTA ENNEN TYÖMAAN ALKAMISTA Varmista hyvissä ajoin ennen työmaalle menoa, että: Olet saanut N&H:lta turvallisuuskoulutuksen/ohjeistuksen. Jokainen työntekijä osallistuu N&H:n turvallisuuskoulutukseen ja saa koosteen turvallisuusohjeista. Sinulla on myös asiakkaan edellyttämä turvallisuuskoulutus käytynä tai koulutuksen ajankohta on sovittu ennen työmaan alkua Sinulla on mukana voimassa oleva tulityökortti Sinulla on mukana voimassa oleva työturvallisuuskortti Sinulla on mukana voimassa oleva kuvallinen ja veronumerollinen N&H:n henkilötunniste Sinulla on kulkulupa tehdasalueelle tai tiedät, mistä sen saat Tiedät, mihin aikaan ja kenelle ilmoittaudut työkohteessa. Työmaa-aluelle mennään työvaatteissa ja asianmukaisissa suojavälineissä. VERONUMEROT JA HENKILÖTUNNISTE Jokaiselle N&H:laiselle tehdään työsuhteen alkaessa kuvallinen tunnistekortti. Tunnistekorttiin kirjataan syntymäaika, kotipaikka, veronumero ja tiedot voimassaolevista korteista. (Työturvallisuuskortti, tulityökortti, ensiapukortti, trukkikortti, nosturikortti) Olet saanut veronumeron verokortin yhteydessä. Jos sinulla ei ole veronumeroa tai se on kadonnut, saat sen mistä tahansa verotoimistosta. Veronumero ei vaihdu vuosittain vaan se on pysyvä. Julkinen veronumerorekisteri löytyy: veronumerorekisteri. Rekisteristä voi tarkistaa, onko veronumero rekisterissä. Jos numeroa ei löydy rekisteristä, jokainen voi rekisteröidä oman numeronsa soittamalla alla olevaan numeroon: Veronumeron palvelunumero : N&H:LLA ON NOLLATOLERANSSI PÄIHTEIDEN SUHTEEN N&H:lla ei hyväksytä päihteiden aiheuttamaa poissaoloa työstä, päihtyneenä esiintymistä/päihteiden käyttöä työpaikalla. Esimiehen tulee poistaa päihtynyt henkilö välittömästi työpaikalta. Mikäli työtoveri havaitsee päihtymyksen, tulee hänen välittömästi ilmoittaa asiasta esimiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle. Puhallustestejä voidaan suorittaa joko tehdasalueen portilla sisään kirjautuessa tai kesken työpäivän työkohteessa. Mikäli henkilö kieltäytyy suorittamasta puhallustestiä, hänet poistetaan työmaalta. TUPAKOINTI JA TUPAKANOMAISET TUOTTEET Useiden asiakasyritystemme tehdasalueella on voimassa ehdoton tupakointikielto, jota myös meidän on noudatettava. Varmista asia etukäteen. PUHELIMEN JA MATKAPUHELINTEN SOVELLUS- TEN KÄYTTÄMINEN TYÖAJALLA Oman matkapuhelimen käyttö työpäivän aikana on sallittu kiireellisten asioiden hoitoon siten, ettei se häiritse työtä ja huomioiden työmaan olosuhteet työturvallisuudesta. Tehdaskohtaista ohjeistusta on myös aina noudatettava. TYÖTAPATURMAN SATTUESSA Mikäli sinulle sattuu tapaturma työssä, toimi seuraavien ohjeiden mukaan: Ilmoita vahingosta VÄLITTÖMÄSTI esimiehellesi sekä asiakkaan/työmaan työnjohdolle. Pyydä esimieheltäsi vakuutustodistus, joka tarvitset hoitoon hakeutuessasi Laadi kirjallinen tapaturmaselvitys yhdessä esimiehesi kanssa mahdollisimman pian. 4

6 Työturvallisuus ja toimintaohjeita ERGONOMIA Työn sujuvoittaminen on ergonomiaa. Käytännössä tämä tarkoittaa vaikkapa, että työvälineet tai tarvikkeet ovat helposti saatavilla ja siinä järjestyksessä kun niitä tarvitaan. Työ pyritään järjestämään niin, että vähennetään hankalia työasentoja, painavien kuormien käsittelyä, turhaa kulkemista tai vaikkapa kiinnitetään huomiota säilytystiloihin tai kulkuväyliin. KONE JA LAITETURVALLISUUS Turvallisuus otetaan huomioon jo koneiden ja laitteiden hankintavaiheessa. Ensisijaisen tärkeää on käyttää koneita ja laitteita asianmukaisesti ja siihen tarkoitukseen, johon ne on alunperin tarkoitettu sekä huoltaa ne säännöllisesti. Koneiden, kuljettimien, telojen ja rullien nielut sekä liikkuvat reunat ja pyörivien akselien päät on aina suojattava. Suoja ja turvalaitteiden poistaminen on ehdottomasti kielletty. TIKKAAT, TELINEET, KUILUT, AUKOT Mikäli työssä käytetään tikkaita, telineitä tai työpaikalla on kuiluja tai aukkoja, on näiden käytössä oltava erityisen huolellinen ja varmistettava, ettei putoamisia tai kaatumisia pääse tapahtumaan. Työntekijän tulee tarkastaa telineet aina silmämääräisesti ennen käyttöä ja varmistaa, että telineessä on kiinnitettynä telinekortti, jossa on merkintä, että teline on käyttöönottotarkastettu. Tikkailta työskenteleminen on ehdottomasti kielletty. Putoamisvaaran torjunnassa käytetään suojakaiteita ja kansia tai muita vastaavia rakenteita. Suojakaiteen korkeuden tulee olla vähintään 1 m ja sen tulee kestää min. 100 kg ja siihen kuuluu myös välijohde ja jalkalistat. Lisäksi on käytettävä turvavaljaita ja köysiä. Jalkaterän tai sitä suuremman kokoiset aukot on suojattava aina. Suojaus on tehtävä kannella, joka on riittävän kestävä. Jos aukon halkaisija on yli 1 m, tehdään suojaus suojakaiteella ja jalkalistalla. Suojakansi on merkittävä näkyvästi, esim. punaisella rastilla. TYÖHYVINVOINTI Työhyvinvointi koostuu useista eri tekijöistä: ammattitaito, työn hallinta, johtamiskulttuuri ja työturvallisuus ovat tärkeitä tekijöitä. Työporukassa hyvä yhteishenki on tärkeää ja kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen. Terveessä ja toimivassa työyhteisössä tiedonkulku ja vuorovaikutus toimivat avoimesti, ongelmista uskalletaan puhua ja yhteistyö sujuu. Mikäli ihmisten välillä syntyy konflikteja ja ristiriitoja ne otetaan vakavasti ja käsitellään rakentavasti. Työpaikkakiusaamiseen puututaan heti. TYÖSKENTELY SULJETUISSA TILOISSA Suljettuun tilaan menevällä henkilöllä täytyy olla tarvittava koulutus sekä työlupa Ulkopuolella tulee olla varmistushenkilö, joka antaa tarvittaessa apua Suljettu tila pitää eristää muusta järjestelmästä sekä tuulettaa ennen kuin työt aloitetaan Mittarit otetaan mukaan suljettuun tilaan, jotta pystytään ylläpitämään valvontaa hapenpuutteen tai vaarallisten aineiden olemassaolosta Happilaitteita pitää käyttää silloin, kun ilma ei ole hengityskelpoista Kaasu- /happisylintereitä ei saa viedä suljettuun tilaan Raikkaan ilman tuloaukon tulee olla puhdas savusta ja kaasuista Happea ei saa käyttää tuloilman raikastamiseen (aiheuttaa tulipalo ja räjähdysvaaran) Sähkölaitteiden pitää olla suojajännitteisiä tai niitä käytetään suojaerotusmuuntajalla Tupakointi on kielletty kaikissa suljetuissa tiloissa! Kun tila suljetaan, tulee varmistaa, että kaikki työntekijät, työkalut ja laitteet on poistettu suljettavasta tilasta 5

7 Työturvallisuus ja toimintaohjeita TYÖKALUT Työmaalle lähtevistä työkaluista tehdään keräilylista. Työkaluja palauttaessa listaa verrataan palautettaviin työkaluihin. Työvälineet tulee säilyttää työmaalla niille tarkoitetussa varastossa, pakeissa ja/tai omissa koteloissaan. Ne tulee viedä paikalleen, kun niitä ei enää tarvita. Kulkureiteille jätetyt työvälineet ovat työturvallisuusriski. Työkalut tulee käytön/työmaan jälkeen palauttaa puhdistettuina. Mikäli työkalu katoaa, tulee sinun ilmoittaa siitä viipymättä esimiehellesi. Työvälinettä käytettäessä on noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. TYÖKALUPAKIT Jokainen asentaja on henkilökohtaisesti vastuussa omasta pakistaan, huolehtien sen siisteydestä, rikkoontuneista ja kadonneista työkaluista itse. Rikkoontuneista ja kadonneista työkaluista tulee tehdä selvitys. Pakki on hyvä tarkistaa vähintään päivittäin, mieluiten aina siirryttäessä työkohteesta toiseen. Mikäli huomaat, että pakistasi puuttuu jotain, ilmoita siitä etumiehelle/työnjohtajalle. N&H:n työkalut on merkitty sinivalkoisin merkinnöin, kaiverruksilla tai N&H logotarroin. VIALLISET JA RIKKINÄISET TYÖKALUT Tee aina kaikille työvälineille silmämääräinen tarkastus ennen työn aloittamista. Mikäli havaitset viallisen tai rikkinäisen työkalun, merkitse se riittävän NÄKYVÄLLÄ tavalla (esim. epäkunnossateipillä) käyttökelvottomaksi, ettei se enää mene vahingossa käyttöön ja aiheuta vaaratilanteita. Viallisten, rikkinäisten tai puutteellisten työkalujen käyttö on ehdottomasti kielletty. Tutustu turva ja käyttöohjeeseen ennen työn aloittamista, mikäli koneen tai laitteen käyttö ei ole sinulle entuudestaan tuttua. Tarvittaessa pyydä käytönopastusta esimieheltä/työnjohdolta. HAALARIT Asennustöissä voi käyttää puuvillahaalareita, mutta tulitöissä on ehdottomasti käytettävä palosuojattuja haalareita. Haalareiden pesut hoidetaan työnjohdon/etumiesten kautta. Huomaa myös asiakaskohtaiset määräykset haalareista! Joissakin työkohteissa on AINA käyteetävä palosuojattuja haalareita. Tarkista ohjeistus ennen työn aloittamista. TURVAJALKINEET Jokaisella työntekijällä tulee olla aina työskenneltäessä turvakengät. Kun työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti 12 kk, työnantaja maksaa turvakengät. Muussa tapauksessa kenkien hinnasta veloitetaan 1/2 työntekijältä tai vaihtoehtoisesti hän voi käyttää omia turvakenkiään. Rikkinäiset /käyttökelvottomat turvakengät uusitaan esimiehen luvalla. MUUT SUOJAVÄLINEET Jokaisen työntekijän varusteisiin kuuluu lisäksi kypärä, suojalasit, kuulosuojaimet, työkäsineet ja huomioliivi. Ennen komennuksen alkua sovitaan lisäsuojavälineistä, mikäli työkohde sellaisia edellyttää. (Esim. hengityssuojain, putoamissuojat jne) Suojavälineiden käytössä on myös asiakaskohtaisia määräyksiä: esim. Stora Enso, Kemi: vaaditaan kokovisiiri suojalasien lisäksi Ruukki, Raahe: Kuulosuojainten käyttö on pakollista Outokumpu: Kuulosuojaimet joka paikassa ja RAP5:lla ja hehkutus-ja peittauslinjoilla tulee olla kypärävisiiri ja niskasuoja Tarkistakaa erityismääräykset ennen työn aloittamista!. KIELLETYT TYÖKALUT Perinteiset puukot ja katkoteräveitset kuuluvat kiellettyihin työkaluihin niihin liittyvien tapaturmavaarojen vuoksi. 6

8 Työturvallisuus ja toimintaohjeita TYÖN ALOITUSLUPA JA LUVANVARAISET TYÖT Työn aloituslupa pyydetään aina ennen työn aloittamista. Lupa voi olla kirjallinen tai suullinen. Seuraavat työt ovat luvanvaraisia töitä ja niihin vaaditaan aina kirjallinen lupa. Asbestipurkutyöt Työskentely kemikaali-, painelaiteasetuksen alaisten putkistojen ja laitteiden kanssa Työskentely putkistojen kanssa, jossa virtaa kuumaa vettä, kuumia massoja tai höyryä Jännitetyöt Säiliötyöt Tulityöt ja kattotulityöt Telinetyöt Räjähdysvaaralliset työt (EX-tilat) Erikoisnostot Piipputyöskentely Korkeanpaikan työskentely Em. töitä saa suorittaa vain ao. luvan haltija. HENKILÖNOST OT Henkilönostoissa tulee käyttää vain henkilöiden nostamiseen suunniteltuja henkilönostimia. Henkilönostot ovat ehdottomasti kiellettyjä mm. traktorin, trukin, kauhakuormaajan tai kaivinkoneen kauhassa tai nostohaarukoissa. Kaikissa henkilönostimissa tulee lisäksi käyttää henkilökohtaisia putoamissuojaimia. KAASUPULLOT Kaasupullot on pidettävä pystyssä ja niiden tulee olla sidottuna tai telineissä. Paineellisen kaasupullon venttiili on suojattava iskuilta aina, kun pullot eivät ole käytössä. Nestekaasu on erittäin helposti syttyvä kaasu ja se syttyy pienestäkin kipinästä. VAHINKOKÄYNNISTYKSEN ESTO Vahinkokäynnistyksen mahdollisuus on aina otettava huomioon. Korjaus ja huoltotöitä tehtäessä on aina varmistettava, että konetta tai laitteistoja ei voi käynnistää vahingossa. Vahinkokäynnistymisenestotoimenpiteet on tehtävä aina ennen työn aloittamista. Tarvittavat toimenpiteet: Ennen työn aloittamista pitää tehdä aloittamisilmoitus työnjohtajalle ja käyttöhenkilöstölle valvomoon Turvakytkin on käännettävä nollaasentoon, lukittava ja merkittävä yhteystiedoin ( yrityksen ja lukon asettajan nimi ja puhelinnumero) Jokaisella henkilöllä on oltava turvalukkoja pakissaan työkohteiden NET-tilaan saattamiseksi. Joissakin työkohteissa on sallittua käyttää vain asiakkaan omia turvalukkoja. Varmista asia etukäteen! Käynnistyksenesto pitää varmistaa koekäynnistyksellä Työtehtävän päättymisestä pitää ilmoittaa työnjohdolle ja valvomoon HUOM! Varoituskilpiä ja lukkoja ei saa koskaan poistaa kukaan muu henkilö, kuin se, joka ne on asettanut SIISTEYS JA JÄRJESTYS Jokainen työntekijä on velvollinen huolehtimaan työpisteensä järjestyksestä ja siisteydestä sekä asianmukaisesta jätteiden lajittelusta. Noudata lajitteluohjeita. Ongelmajätteet eritellään, merkitään ja pakataan asianmukaisesti ja toimitetaan niille osoitettuun paikkaan.. TYÖSKENTELY KUUMAN VEDEN/HÖYRYN KANSSA Huolehdi, että sinulla on riittävät suojavälineet. Tulistetun höyryn kanssa työskentely vaatii erityistä varovaisuutta, koska tulistettu höyry on näkymätöntä. 7

9 Ilmoita vaara lanne estä tapaturma! Kaikista työpaikalla sattuvista tapaturmista, vahingoista sekä läheltäpiti- ja vaaratilanteista (riippumatta vaaratilanteen vakavuudesta) on tehtävä ilmoitus omalle esimiehelle ja tilaajan edustajalle. Työtapaturmat ja vaaratilanteet tulee raportoida vaaratilanne / turvallisuushavaintoilmoituksella tai vaikkapa tekstiviestillä/puhelimitse/sähköpostilla: Sakari Rahkala (Lomake löytyy myös tämän vihkosen keskiaukeamalta) Voit tehdä ilmoituksen nyt myös kotisivujen kautta! Vaaratilanneilmoituksia palauttaneiden kesken arvotaan puolivuosittain mukavia palkintoja, mikäli ilmoitusmäärille asetetut tavoitteet täyttyvät. Olet mukana arvonnassa niin monella ilmoituksella, kun olet niitä palauttanut. Mitä enemmän ilmoituksia palautat, sitä useampi arpa on vetämässä! Tavoite vuodelle 2015 on 45 kpl ilmoituksia. Lisäksi palkitsemme yksittäisiä ilmoituksia mm. vir- Vaaratilanneilmoitukset tavoite 8

10 Esimerkkejä vaara lanteista Vaara lanne / turvallisuushavainto Työskennellessäni sylinterin kanssa tuli toinen henkilö viereen vääntämään sylinterin päätä pois paikoiltaan ja hakkasi kangella polveen. Oikeat työtavat Laitoimme toisen asentajan kanssa venttiilin karaa paikal-oikeleen, jouduin roikkumaan siinä. Kun se meni paikalleen, työtapa ja olosuhteet otettava huomioon osui kyynerpääni mankkaventtiilin tappeihin. Toinen asentaja löi vasaralla sormeeni, kun olin irrottamassa Raision rullan mutteria. Asentaja pudotti lyijylekan jalan päälle. Turvakenkä pelasti, ei käynyt kuinkaan Oikeat työtavat ja työparin huomioiminen ja yhteistyö Työparin huomioinen Asentajat kulkivat vaarallista reittiä ruokalaan Käytettävä ainoastaan virallisia kulkureittejä Asentaja on saanut huomautuksen kuulosuojainten puuttumisesta Ohjeistus. Asentaja käytti kulmahiomakonetta ja kipinäsuihku osui sääreen. Haalari paloi puhki ja ihoon tuli haava. Nosturin apukoukku/pikku koukku petti vajerin liitoskohdasta ja koukku rymähti alas. (jarrun olisi pitänyt antaa periksi) Koukku tippui n. 1m alas kääntimen päälle ja vaijeri osittain päälle ja kääntimen vierelle. Taakan alla ei ollut ketään mutta läheisyydessä, niin että vaijeri olisi voinut osua johonkin. Isompi koukku veti apukoukun alas Nostettaessa sähkömoottoria, ote lipesi ja sormet jäivät moottorin ja pumpun rungon väliin. Rikkivetyvuoto tehtaalla. Puhelimella saatu käsky poistua sisätiloista. Tulisi hommata omat monikaasumittarit, seisakissa mittarit loppuu kesken Vaihdelaatikon noston/vaihdon suorittamiseksi poistimme tilaajan ohjeiden mukaan jo pois käytöstä olevan höyryputken.tilaaja toimitti pyynnöstämme sokeoinnit laippoihin ja ohjeisti "sokeoikaa ne sitten viimeiseksi".asensimme sokeinnit ensimmäisenä. Alle 10 min sokeoinnista k.o. putkeen tuli höyryt päälle,ennen kun ehdimme aloittamaankaan varsinaista työtä kohteessa. Käytössä tulenkestävät haalarit (vanhat). Kipinäsuiku ei saa kohdistua suoraan haalariin Ajetaan/Nostetaan vastaavanlaisissa nostoissa lattiapinnasta pitäen näköyhteys taakkaan, jolloin myös nostomerkkien viiveet pienempiä. - Vaaka myös apukoukkuun tai hälytys summeri joka varoittaa ylikuormituksesta - Olosuhteet tarkastettava ennen nostoa, esim. melun minimoiminen Ei nostopallkia tai silmukkaa. Vain yksi nostokorvake. Budjetoidaan monikaasumittarien hankinta. Asiakkaan kanssa keskusteltu. Työkaveri pudotti ruosteenirroituspurkin päähän ylemmältä telineeltä. Oli kypärä päässä Työ- ja menettelytapojen kertaus Irrotettaessa vedettävää rasvanippa, se irtosi yhtäkkiä ja Työ- ja menettelytapojen kertaus osuin samalla itseäni kasvoihin Haalarit meinasivat syttyä tuleen nuohoinrunkoa rälläköidessä vähäisestä kipinäsuihkusta. Eivät ole enää tulenpitäviä. Pitäisi hommata uusia. Rälläköidessä käytettävä uudempia haalareita. Huonot haalarit poistetaan. Hehkutuslaitteen purku: Noin 3 m:n korkeudelta irrotin Työ- ja menettelytapojen kertaus pulttia 36 avaimella. Avain lipesi ja lensi maahan ja Arttua päin. Asennustyömaalla ylimmältä uudelta tasolta tippui palkki alempana menevän alusvaunu radan päälle. Palkki oli jätetty huolimattomasti odottamaan seuraavaa asennus vaihetta Kaaspullo oli jäänyt auki ja siinä paloi liekki Korjaavat toimenpiteet Työ- ja menettelytapojen kertaus Kaasupullot ehdottomasti suljettava heti käytön jälkeen.

11 Esimerkkejä vaara lanteista 2014 Vaara lanne / turvallisuushavainto Vettä alkoi tulla säiliön katosta. Käyttöhenkilöt kävivät toteamassa tilanteen. Korjaavat toimenpiteet Valvomo oli vahingossa avannut hanan. Nollaenergiatila laput paikallaan.tapahtuma käyty läpi asiakkaan kanssa. Rulla pyörähti lavalta trukilla nostettaessa. Painopiste laidassa. Rullat kuljetetaan trukkilavaa väärinpäin Rulla kiinnitettävä alustaan kuljetuustukien avulla. käyttäen. Asentajapari irrotti rullan päätyä. Asentaja löi palikkaa, se Oikean työtavan valinta käyty läpi. irtosi hitsauksesta. Hakatessani hitsauskuonaa pois, lensi sitä silmään vaikka oli suojalasit Oikeanlaiset suojalasit, umpilasit päässä. Käsi paloi hauiksen kohdalta hitsatessani nuohoimen alla ahtaassa tilassa. Nuohoimen paikka on huonosti suunniteltu huoltoa ajatellen. Asiakkaan kanssa keskusteltu, mutta asiakas ei suostunut tekemään telinettä, jolta olisi voinut työskennellä. Kun oikoimme nuohoimen L-rautaa puristimella niín puristin irtosi ja litisti sormea Oikeiden työtapojen ohjeistus Laittaessani hitsausmaskia päähän, oli siihen kerääntynyt Hitsausmaskin säilytys oikein päin. likaa ja kaikki lika lensi silmille. Onneksi ei käynyt mitenkään ja pystyin jatkamaan hommia. 100 palkkia katkaistaessa, palkki tipahti yllättäen ruuvipenkistä, jolloin sormet litistyivät palkin ja rautapöydän väliin. Seurauksena pieni haava, musta kynsi ja sormien puutteellinen toiminta. Asiakkaan käyttöhenkilöstö laittoi höyrypaineen päälle, jolloin höyryä tuli kovalla paineella kerrokseen. Ilmeisesti höyrylinjasta oli joku liitos vielä auki Kiinnitys tehtävä asianmukaisesti. Liian painava palkki. Olisi pitänyt käyttää siltanosturia. Selvitetty asiakkaan kanssa. Kun siirsin haihduttimen sisällä metallilevyä, sen terävä kulma viilsi hanskan läpi haavan kämmeneen. Työn mukainen suojavarustus. Viltosuojahanskat. Olimme irrottamassa nuohoimien kulmaventtiileitä, kun Selvitetty asiakkaan kanssa äkkiä putkista rupesi virtaamaan höyryä, vaikka höyrypääsulkuventtiili oli kiinni ja lukittu. Keskeytimme työskentelyn ja ilmoitimme asiasta laitoksen henkilökunnalle. Pulttikoneen kahva katkesi. Yläpuolelta ojennetusta pultti-koneidekoneesta katkesi kahva, jolloin kone putosi syliin säännöllinen kunnossapito ja huolto. Ei ollut kovin tarkastus ennen töiden aloittamista sekä vanha kone. Koksaamon työtasolla karminvaihdossa pulttikoneen kahva katkesi, kun olin laskemassa sitä alapuolella työsken- säännöllinen kunnossapito ja huolto Koneiden tarkastus ennen töiden aloittamista sekä televälle asentajalle. Onneksi kaveri sai koneen kopiksi ja minä sain pidettyä riehuvan paineilmaletkun Putsasimme tiivistepintaa karminvaihdossa. Meinasin tipahtaa, kun ei ollut telinettä eli aukko oli karmin kohdalla. kaiset Asiakkaan kanssa keskusteltu ja jatkossa asianmu- telineet Kiristäessäni venttiilin karamutteria, lipsahti avain ja osui itseä päähän. Ei onneksi köynyt pahemmin. Pitäisi itse olla varovaisempi. Työkalupakista löytyi itsetehty nostokoukku (sakkelista leikkaamalla) Oikeat työtekniikat ja oikeanlainen avain Koukku poistettu heti 10

12 Esimerkkejä tapaturmista Alla on käyty läpi sattuneita tapaturmia, jotta vastaavat tapahtumat voitaisiin välttää tulevaisuudessa: Tapahtuman selostus Perussyy/korjaus Asentajan kiipesi työtelineelle, otti vasemmalla kädellä tukea ja käsi pyörähti niin, että olkapäässä tuntui pistävä kipu Telineelle joutui kulkemaan kaideputken alta. Telineelle olisi pitänyt olla kulkutie Asentaja avasi puukolla pakkausteippejä. Puukko lipsahti ja teki haavan vasempaan etusormeen. Viiltosuojahanskoja oli käytettävissä, mutta asentajan kädessä oli tapahtumahetkellä tavalliset hanskat. Viiltosuojahanskat käteen, kun käytetään puukkoa. Asentaja pesi laakeripesiä kuumapainepesurilla (asiakkaan). Suutinosa irtosi yllättäen ja tuntemattomasta syystä, jolloin kuuma (100 O C) vesi roiskui kämmenselälle. Käsiin tuli palovammoja. Laitteessa toimintahäiriö. Asiakas poistanut laitteen käytöstä Asentaja oli laakeroimassa akseliholkkia ja vieressä oli jäähtymässä akseli, joka oli juuri laakeroitu. Akselin paino n kg Asentaessa laakeria, puut, joiden varassa jäähtymässä ollut akseli oli, heilahtivat ja akseli putosi asentajan jalan päälle Asentaja asensi henkilönostimen avulla noin 3,5-4m korkeudessa järeähköä alle 20kg,n. 1m pituista putkikannaketta paikalleen tolpan kylkeen yksin. Etäisyyttä tolpan ja nostokorin välillä oli n. 1 m. Lähemmäksi tolppaa ei päässyt tolpan kylkeen asennetun sähkökaapin takia, Tämä oli ainoa mahdollinen suunta lähestyä kiinnityskohtaa. Henkilönostin oli pieni yhden hengen malli. Henkilö loukkasi olkapäänsä asentaessaan kannaketta. Jalassa asianmukaiset turvajalkineet, mutta turvakärki ei suojannut riittävästi pikkuvarpaan kohtaa Jäähtymisalustan tulisi olla tulevampi Työmenetelmän valinta: nostoapuvälineiden käyttömahdollisuus? Telineiden käyttömahdollisuus? 11 Kuvat ovat yleisiä kuvituskuvia.

13 Riskien arvioin RISKIEN ARVIOIMISELLA TUNNISTETAAN KOR- JAAMISTA VAATIVAT ASIAT Riskien arviointi tehdään jokaisessa toimipaikassamme ja työkohteissamme. Arvioinnilla tarkoitetaan kaikkien työssä esiintyvien vaarojen ja haittojen tunnistamista ja kirjaamista sekä niiden todennäköisyyksien ja vakavuuden eli riskien arvioimista ennen työn aloittamista. Riskien arvioinnin tavoitteena on löytää tehokkaita toimenpiteitä työn turvallisuuden parantamiseksi, vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi ja vahinkokustannusten minimoimiseksi. Tämän edellä kuvatun arvioinnin lisäksi työkohteessa tehdään vielä riskiarviointi ennen työn aloittamista, esim. yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan lomaketta käyttäen tai alla olevan muistilistan avulla. TARKISTA ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA Alla olevan muistilistan avulla jokainen työntekijä voi tarkistaa omalta osaltaan, että turvallisuusasiat ovat kunnossa: Pvm Työnopastaja AJATTELE ENNEN KUIN TOIMIT! HÄTÄKESKUS: 112 TYÖNOPASTUKSEN TARKASTUS Työkohde Työntekijä Oletko tarkistanut? 1. Onko Sinulla kaikki tarvittavat henkilösuojaimet? 2. Ovatko työvälineesi soveltuvat ja kunnossa? 3. Onko työkohde oikea ja esivalmisteltu? 4. Tarvitsetko lisäohjeistusta? 5. Oletko täyttänyt työluvan ja ymmärtänyt sen sisällön? 6. Onko kohde eristetty ja paineeton? 7. Tunnetko kohteen kemikaalien vaarat? 8. Mikä on työn vaikutus lähellä työskenteleviin/ympäristöön? 9. Onko muuta huomioitavaa? Tiedätkö, onko riskiä? 10. Tulipaloon ja missä sijaitsee sammustuskalusto? 11. Liukastumiseen, kompstumiseen, kaatumiseen ja putoamiseen? 12. Putoaviin esineisiin? Tiedätkö, missä on lähin? 13. Hätäsuihku, silmähuuhtelu-/ensiapuvälineistö? 14. Poistumistie? 15. Kokoontumispaikka? Kyllä Ei Lisätietoja: RISKIEN JA VAAROJEN ARVIOINNIN MUISTILISTA VAARALLISET TYÖKOHTEEN VAHINKOTOIMINNOT RISKI EI RISKIÄ Koneen/laitteen vahinkokäynnistyminen Koneen/laitteen mekaaninen liike Venttiilin vahinkotoiminto Hydrauliikka/pneumatiikkatyöt Nostot Säiliötyöt Palo-/räjähdys tai sähköiskuvaara Hapettomat olosuhteet, hukkumis-/uppoamisvaara Vaarallinen aine/lämpötila Paikka ja aika: Työhönopastajan allekirjoitus: Työntekijän allekirjoitus: TUNNISTA JA MINIMOI RISKIT! JOS ET OLE VARMA - KYSY! TYÖYMPÄRISTÖ JA HAITALLISET KUORMITUSTEKIJÄT RISKI EI RISKIÄ Työasennot, ruumiillinen kuormitus Toimintatavat: yksintyöskentely, kiire Trukki- ym. sisäinen liikenne Portaat, kulkureitit, poistumistiet, tikapuut Työkohteen/-pisteen siisteys ja järjestys Työtasojen kunto, telinetarpeet, henkilönostot Oikeat työkalut ja -menetelmät Työkohteen erottainen (esim. lippusiima) Putoamisvaaralliset työt, aukot Kappaleiden putoaminen Purku-ym. jätteiden käsittely työn aikana/jälkeen Valaistus, melu, lämpötila, säteily, tärinä yms KÄYTETTÄVÄT HENKILÖSUOJAIMET Kypärä Suojalasit Turvakengät Suojakäsineet Hengityssuojain Kuulosuojaimet Kasvosuojain Turvavaljat Kemikaalisuojaus Paineilmalaitteet Työn suorittaja Riskiarviointi tehty. Työ voidaan aloittaa. / / Työnjohtaja 12

14 Turvallisuuden avainlukuja Tapaturmataajuus vuonna 2014 oli 55 ja tapaturmia sa ui 3 kpl. 120,00 100,00 80,00 Tapaturmataajuus (mukana yli 1 vrk poissaoloon johtaneet tapaturmat) 7 kpl 1 kpl 1 kpl 0 kpl 101,67 3 kpl ,00 40,00 20,00 18,74 15,57 55, Tehdyt tunnit Tapaturmataajuus 0,00 0, ,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % Sairaus/tapaturmapoissaolot vuosittain 2,98 % 2,35 % 2,32 % 2,39 % 1,60 % 13 0,50 % 0,00 %

15 Nostot ja nostoapuvälineet NOSTOJEN SUUNNITTELU Nostotöihin liittyvien vaaratekijöiden poistamiseksi, varsinkin erityisen raskaiden/muodoltaan hankalien kappaleiden nostot on suunniteltava huolellisesti laatimalla kirjalliset ohjeet, jotka käydään läpi kaikkien nostoon osallistuvien kanssa. Huomioi ainakin seuraavat: 1. nostettavan kappaleen paino, muoto ja nostoasento 2. Kappaleen painopisteen mukaiset kiinnityskohdat. Mikäli painopistettä ei huomioida, voi kuormitus jakautua (esim. monihaaraista nostoketjua tai teräsköyttä käytettäessä) vain osalle haaroista. Taakan liukuminen on estettävä käyttämällä tarvittaessa nostopuomia. 3. Kappaleessa mahdollisesti olevat terävät kulmat (nostoapuvälineitä vahingoittavat). Nostoapuväline on suojattava terävältä kulmalta huolellisesti. 4. Liukumisen tai kaatumisen estämiseksi, kappaleen mahdollinen tuenta ja kulkureitti. 5. Riittävä valaistus nostopaikassa 6. Riittävä nostokorkeus ja tila nostettavan kappaleen ympärillä sekä turvallinen laskualusta 7. Ko. nostoon parhaiten soveltuvat nostoapuvälineet: Huomioi nostokulmat (riittävän pitkät raksit) Nostoketjuyhdistelmän nostorenkaan oltava yhteensopiva nosturin koukun kanssa Mikäli nostoapuvälineessä on koukut on huomioitava niiden sopivuus nostettavassa kappaleessa oleviin nostopisteisiin, kuormituksen on kohdistuttava koukun pohjaan ja nostosilmukoita käytettäessä suoraan silmukan kiinnitysruuviin nähden. Mikäli käytetään kiristävää nostotapaa, huomioi, että suurin sallittu kuormitus pienenee 20% kaikilla nostoapuvälineillä 8. Nostosta tulee tehdä ns. koenosto, jolloin nosto pysäytetään heti taakan irrottua ja tarkistetaan tasapaino ja kiinnitys. NOSTOT Suunnittele nostot aina huolellisesti! Älä ryhdy nostotoimenpiteisiin, ellet varmasti hallitse nostolaitteen käyttöä Varmista, ettei alueella ole asiaankuulumattomia henkilöitä Käytä vain nostolaitteita, jotka on tarkoitettu ko. nostoon Varmista, että laitteet ovat kunnossa ja asianmukaisesti vuositarkastettu Jos havaitset nostolaitteissa vikoja, älä käytä sitä ja varmista etteivät muutkaan voi sitä käyttää. Ilmoita poistosta esimiehelle. Älä ylikuormita tai käytä virheellisesti nostolaitetta Huomioi taakan painopisteen sijainti. Varmista painon tasainen jakautuminen. Kiinnitä nostoraksi aina sakkelilla. Käytä vain leimattuja sakkeleita ei koskaan kuluneita, taipuneita tai sellaisia joista puuttuu kuormitusmerkintä. Kiristä sakkelin tappi aina pohjaan saakka. Kierrä nostosilmukan tukipinta kiinni kiinnityspintaan. Älä kuormita nostosilmukkaa s iv us uunnassa. Erikoisnostoihin on aina laadittava kirjallinen nostosuunnitelma ja nimettävä vastuuhenkilö. NOSTOLIINAT Varmistu, että nostoliinat ovat ehjät. Hylkäysperusteet löytyvät vihkon sivulta 14. Sijoita liinat siten, että kappale ei pääse pyörähtämään eikä liikkumaan. Teräviin kulmiin tulee laittaa esim. huopaa, muovia, puuta tms. väliin, ettei liina leikkaudu. Käytön jälkeen puhdista liinat. Tämän vihkon sivulta 18 löytyy nostovälineiden yleinen kuormitustaulukko. Liinojen värit ja painot Liinan väri Violetti Vihreä Keltainen Punainen Sininen Oranssi TALJAT kg Tarkista ennen nostoa, että talja on asianmukaisesti tarkastettu ja ehjä. Vuonna 2018 tarkastusvärien kierto alkaa jälleen alusta eli 2018 tarkastusväri on oranssi. 14

16 Nostoapuvälineiden hylkäysperusteet TARKISTA AINA NOSTOLIINOJEN KUNTO Nostoliinojen kunto on tarkastettava aina silmämääräisesti. Vain kunnossa olevaa ja vuositarkastettua nostovälinettä saa käyttää. Nostoliinoissa tulee olla vuositarkastus ja tunnistelappu. Jos nostoväline on viallinen tai siitä puuttuu vuositarkastus ja/tai tarkastusmerkintä, niin sinun tulee varmistaa että kukaan muukaan ei voi käyttää sitä ja ilmoittaa asiasta esimiehellesi. NOSTOLIINOJEN JA VÖIDEN HYLKÄYSPERUSTEET Maksimikuorman merkinnästä ei saa selvää Nostovälineessä on solmu Nostoväline on esimerkiksi venynyt eli sitä on ylikuormitettu Suojakankaassa on hankausvaurioita tai se on kulunut Suojakangas on rikki ja sisusta näkyy Suojakankaassa on merkkejä siitä, että jokin (esim. hitsauskipinä) on vahingoittanut kantavia lankoja Vyön reunassa on vaurio tai kantavista langoista on osa poikki Nostoapuvälineen kantavia lankoja ovat vaurioittaneet kemikaalit, lämpö tai kosteus TERÄSKÖYSIRAKSIEN HYLKÄYS- PERUSTEET Maksimikuorman merkinnästä ei saa selvää Säie on katkennut tai löystynyt kokonaan Toisiaan lähellä olevat langat ovat katkenneet Lankakatkeamia on useita Teräsköysiraksi on litistynyt tai siinä on solmu tai sykkyrä Väri on muuttunut tai siinä on ruostetta tai merkkejä syöpymisestä 15

17 Merkinannot nosturinkulje ajalle MERKINANNOT NOSTURINKULJETTAJALLE Merkinantajana toimii nosturinkuljettajan aisteina, joten sekaannuksien välttämiseksi, toimi seuraavasti: Käytä vain seuraavia merkkejä Näytä merkit selkeästi Säilytä näköyhteys nosturinkuljettajaan Vain yksi henkilö toimii merkinantajana Vältä nostoja erittäin tuulisella säällä Selvitä tuuli ja pakkasrajat ennen työn aloittamista Älä oleskele tai kulje nostoalueella! 16

18 Vaaralliset kemikaalit Kemikaalien käsittely Kaikkien kemikaaleja käyttävien työntekijöiden tulee hallita niiden oikeat käyttötavat ja annamme työntekijöille opastusta ja ohjausta kemiallisten tekijöiden turvallisesta käytöstä ja käsittelystä. Terveyshaitta Kemikaalit, jotka aiheuttavat iho- ja silmä-ärsytystä, allergisia ihoreaktioita, hengitysteiden ärsytystä, välitöntä myrkyllisyyttä, uneliaisuutta tai huimausta. Syövyttävä Kemikaalit, jotka syövyttävät ihoa, aiheuttavat vakavia silmävaurioita tai syövyttävät metalleja. Väistyvä merkki Jos joudut käyttämään terveydelle tai ympäristölle haitallisia kemikaaleja tai muita vastaavia aineita, tutustu niiden käyttöturvallisuustiedotteisiin ennen käyttöä. Pyydä tarvittaessa käyttöturvallisuustiedote esimieheltäsi. Mikäli olet epävarma, pyydä lisäohjeita ennen työn aloittamista. Toimipisteissämme käytettävät vaaralliset kemikaalit on merkitty ja niiden läheisyydestä löytyvät kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet sekä kemikaaliluettelot. Ne löytyvät myös palvelimelta. Onnettomuuksien sekä vaara- ja hätätilanteiden varalta N&H:lla on toimintasuunnitelma menettelytavoista työntekijöiden suojelemiseksi, pelastustoimenpiteiksi, ensiavun antamiseksi. Syttyvä Syttyvät nesteet ja niiden höyryt, kaasut, aerosolit ja kiinteät aineet. Ympäristövaarat Ympäristölle vaaralliset kemikaalit. Krooninen terveyshaitta Kemikaalit, jotka aiheuttavat pitkäaikaisia vaikutuksia, kuten syöpää, perimävaurioita ja hedelmällisyyden heikentymistä tai sikiövaurioita. Käsittää myös kemikaalit, jotka aiheuttavat hengitettynä allergiaa, myrkkyvaikutuksia tietyissä kohde-elimissä tai aspiraatiovaaran. Hapettava Kemikaalit (kaasut, nesteet tai kiinteät aineet), jotka aiheuttavat toisen materiaalin palamisen tai myötävaikuttavat siihen. Välitön myrkyllisyys Kemikaalit, jotka ovat välittömästi myrkyllisiä suun tai ihon kautta ja/tai hengitysteitse. Tällä merkillä varustetut kemikaalit voivat olla välittömästi tappavia. Pakkauksien merkinnät kertovat kemikaalien vaarallisuudesta. Lue aina kemikaalin pakkauksessa oleva etiketti ennen valmisteen käyttöä! Paineen alaiset kaasut Kaasut, joita säilytetään astiassa paineen alaisena (vähintään 2 baria). Räjähde Räjähtävät kemikaalit ja esineet. Ei korvattavaa merkkiä. 17

19 Nostovälineiden kuormitustaulukko YLEINEN KUORMITUSTAULUKKO Sopii kettinki-, teräsköysi- ja päällysterakseille sekä nostovöille HUOM! Yli 60 kaltevuuskulman käyttö on kielletty! Yksihaaraiset Kaksihaaraiset Kulma 0-45 SUORA HIRTTO SUORA HIRTTO Kaksihaaraiset Kolmi- ja nelihaaraiset Kulma Kulma 0-45 Kulma SUORA HIRTTO SUORA SUORA

20 Nostosilmukkaruuvien ja muttereiden kuormitustaulukko Kg Kg Kg KOKO Nostokyky Nostokyky Nostokyky pyörivä Ruuvi Mutteri silmukka DIN 580 DIN 582 M M M M M M M M M M

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Tällä kertaa vain kävi näin

Tällä kertaa vain kävi näin Tällä kertaa vain kävi näin Työtapaturmatarinoita Helsingin kaupungilta Julkaisija: Helsingin kaupungin henkilöstökeskus Osoite: PL 4500, 00099 Helsingin kaupunki (Ensi linja 1, 00530 Helsinki) Tilaukset:

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 1 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 ESIPUHE... 4 JOHDANTO... 4 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA... 4 2 YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Suljetun tilan käytäntö Hyväksyntäpäivä: 8/5/13 Alkuperäinen päivä: SOP # FCX-05 Korjattu versio # 04 Korvaa version 03 X Korkea Tehtäväriski Keskinkertainen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Toimi turvallisesti. Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville

Toimi turvallisesti. Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville Toimi turvallisesti Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville Toimi turvallisesti Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville Julkaisija: Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa Puhdistuspalvelu Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 4 1 MITÄ SIIVOUS ON?... 5 2 YLLÄPITOSIIVOUS... 7 2.1 PUHDISTUSMENETELMÄT... 7 2.2 SIIVOUSVÄLINEET... 9 2.3 PESUAINEEN KÄYTTÖOHJE... 13 2.4 SIIVOUSKONEET...

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot