Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984"

Transkriptio

1 N U M E R O Ratkaisuja uutta Luotettavaa taloutta varten ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 Sit amet, consec tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper. Et iusto odio dignissim qui blandit praeseptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla adipiscing elit, sed diam nonummy nibh. HENKILÖKOHTAINEN TIE- TOJENKÄSITTELY Tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis exerci tation ullamcorper cipit lobortis nisl ut aliquip ex it amet, consec tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper. Et iusto odio

2 Sisällyslue elo Sisältö: Sivu Tervetuloa N&H:lle, toiminta-ajatus, arvot, päämäärät 2 Laatu, ympäristö, työturvallisuus 3 Työturvallisuus ja toimintaohjeita 4-7 Ilmoita vaaratilanteesta estä tapaturma 8 Esimerkkejä vaaratilanteista 9-10 Esimerkkejä tapaturmista 11 Riskien arviointi 12 Turvallisuuden avainlukuja 13 Nostot ja nostoapuvälineet 14 Nostoapuvälineiden hylkäysperusteet 15 Merkinannot nosturinkuljettajalle 16 Vaaralliset kemikaalit 17 Nostovälineiden kuormitustaulukko 18 Nostosilmukkaruuvien ja muttereiden kuormitustaulukko 19 Ruuvien kiristysmomentit 20 Kierretaulukko 21 Palkamaksu ja korvaukset, poissaolot Tuntilaput uudistuivat Palkkajaksot ja maksupäivät 26 Verottomat korvaukset Yhteystiedot 29 Toimintaohje onnettomuustilanteissa 30 Keskiaukeamalla lomakepohjat, jotka voit irro aa ja täy ää JLe/Vers. 8

3 Tervetuloa N&H:lle Tervetuloa meille töihin! N&H on asiantuntijaorganisaatio, jonka menestys perustuu osaavaan ja motivoituneeseen henkilökuntaan sekä joustavaan ja asiakaslähtöiseen palveluun. Haluamme, että jokainen N&H:lainen tietää yrityksemme arvot ja päämäärät. TOIMINTA-AJATUKSEMME N&H auttaa asiakkaiden arkea tarjoamalla kunnossapidon huolto- ja ratkaisupalveluja lähellä asiakasta. Lähtökohtana on asiakkaan arkipäivän toimintojen ja prosessien ymmärtäminen ja niiden helpottaminen ja tukeminen. ARVOMME Yrityksemme arvot kertovat meille tärkeistä asioista ja toimivat pelisääntöinämme. Käytännön työssä arvomme muuttuvat teoiksi. Tekomme muodostavat sen toiminnan laadun, josta meidät tunnetaan. Arvomme ovat: PÄÄMÄÄRÄMME Asennus N&H Service Oy on : Toimitusjohtaja Sakari Rahkala - asiantuntija, joka palvelee luotettavasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. - Innovatiivinen ja lisäarvoa tuottava kumppani. - Kiinnostava ja innostava työpaikka Asiakastyytyväisyys Tavoitteemme on asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja niiden toteuttaminen hyväksyttävällä ja laadukkaalla tavalla. Sitoutuminen Sitoudumme palvelemaan asiakkaitamme pitkäkestoisella ja luotettavalla yhteistyöllä. Sitoutumista pidämme myös yrityksen sisäisessä toiminnassa erityisen tärkeänä. Tuloksellisuus Tulosvastuullinen ajattelu on toimintamme keskeisiä lähtökohtia. Laadukkaan palvelumme kautta haluamme olla tekemässä yhdessä asiakkaidemme kanssa menestyvää liiketoimintaa. Uudistuminen Yritys ylläpitää ja kehittää jatkuvasti osaamistaan ja valmiuttaan reagoida asiakkaan muutoksiin. Pidämme tärkeänä, että jokainen työntekijämme kehittyy omassa osaamisessaan ja Asennus N&H Service lyhyesti: Liikevaihto n. 3 milj eur Maksimiresurssi: 80 Yritys on perustettu 1984 Toimimme valtakunnallisesti 2

4 Laatu, ympäristö ja työturvallisuus Laatu-, ympäristö-, terveys ja turvallisuusasiat ovat tärkeä osa jokapäiväistä työtämme ja toimintamme kehittämisen kannalta tärkeitä osaalueita. Niihin voi jokainen N&H:lainen vaikuttaa omalta osaltaan kantamalla niistä vastuuta omassa työssään. Jokainen N&H:lainen on siis avainasemassa. LAATU Yrityksen johto sitoutuu jatkuvaan laadun kehittämiseen ja parantamiseen. Toiminnan lähtökohtana on asiakastarpeiden tunnistaminen ja asiakastyytyväisyyden jatkuva kehittäminen. Sisäisessä toiminnassa asiakastyytyväisyyden kehittäminen edellyttää, että jokaisessa työvaiheessa kyetään täyttämään asiakkaan palvelulle asettamat vaatimukset. YMPÄRISTÖ Tunnemme oman työmme ympäristövaikutukset ja pyrimme ympäristönäkökohtien hyvään hallintaan ja kehittämiseen. N&H:n tapa toimia tarkoittaa aktiivista, avointa ja eettisesti kestävää suhtautumista ympäristönsuojeluun. TERVEYS JA TURVALLISUUS Tavoitteenamme on henkilöstön turvallisuus, terveys ja hyvinvointi sekä vahinkojen ja tapaturmien ennaltaehkäisy. Päämääränämme on turvallisen työympäristön ohella työssään viihtyvä ja hyvinvoiva henkilöstö. Asennus N&H Service Oy on Nolla tapaturmaafoorumin jäsen ja teemme aktiivisesti töitä työturvallisuuden edistämiseksi. YHTEINEN TAVOITTEEMME ON 0 TAPATURMAA Hyvän turvallisuustason saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää kaikkien osapuolten sitoutumista ja saumatonta yhteistyötä. Ylimmän johdon velvollisuus on esimiestoiminnan organisointi ja riittävien resurssien varmistaminen Työturvallisuuden huomioinen yrityksen kaikissa toiminnoissa Koulutuksen ja ohjauksen organisointi Turvallisuustavoitteiden asettaminen ja seuranta Turvallisuusmääräysten toimeenpanon yleisvalvonta Työturvallisuustoimenpiteiden ja työolosuhteiden kehittämisen edistäminen Esimiesten/työnjohdon velvollisuutena on: turvallisuusvalvonnan organisointi Perehdyttäminen ja työhönopastus Työolosuhteiden, koneiden ja laitteiden sekä työmenetelmien valvonta Työsuojelumääräysten toteuttaminen työkohteissa Henkilöstön on käytettävä tapaturmien ja terveyden haitan estämiseksi annettuja määräyksiä ja suojavälineitä Toimittava saamansa opetuksen ja ohjeiden mukaisesti Ilmoitettava havaitsemistaan puutteista/vioista ja ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi Huolehdittava mahdollisuuksien mukaan omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä Vältettävä muihin kohdistuvaa häirintää tai epäasiallista kohtelua Tehtävä kaikista läheltäpiti/vaaratilanteista ilmoitus TURVALLISUUSOHJEIDEN VASTAINEN TOI- MINTA Jokainen on velvollinen puuttumaan työturvallisuusohjeiden vastaiseen toimintaan. Esimiesasemassa oleva henkilö on velvollinen antamaan tilanteessa opastuksen sekä muistutuksen tai varoituksen, jotka kaikki kirjataan tietojärjestelmään. Vakavissa tai toistuvissa rikkomuksissa työntekijä voidaan poistaa työmaalta välittömästi. 3

5 Työturvallisuus ja toimintaohjeita VARMISTA ENNEN TYÖMAAN ALKAMISTA Varmista hyvissä ajoin ennen työmaalle menoa, että: Olet saanut N&H:lta turvallisuuskoulutuksen/ohjeistuksen. Jokainen työntekijä osallistuu N&H:n turvallisuuskoulutukseen ja saa koosteen turvallisuusohjeista. Sinulla on myös asiakkaan edellyttämä turvallisuuskoulutus käytynä tai koulutuksen ajankohta on sovittu ennen työmaan alkua Sinulla on mukana voimassa oleva tulityökortti Sinulla on mukana voimassa oleva työturvallisuuskortti Sinulla on mukana voimassa oleva kuvallinen ja veronumerollinen N&H:n henkilötunniste Sinulla on kulkulupa tehdasalueelle tai tiedät, mistä sen saat Tiedät, mihin aikaan ja kenelle ilmoittaudut työkohteessa. Työmaa-aluelle mennään työvaatteissa ja asianmukaisissa suojavälineissä. VERONUMEROT JA HENKILÖTUNNISTE Jokaiselle N&H:laiselle tehdään työsuhteen alkaessa kuvallinen tunnistekortti. Tunnistekorttiin kirjataan syntymäaika, kotipaikka, veronumero ja tiedot voimassaolevista korteista. (Työturvallisuuskortti, tulityökortti, ensiapukortti, trukkikortti, nosturikortti) Olet saanut veronumeron verokortin yhteydessä. Jos sinulla ei ole veronumeroa tai se on kadonnut, saat sen mistä tahansa verotoimistosta. Veronumero ei vaihdu vuosittain vaan se on pysyvä. Julkinen veronumerorekisteri löytyy: veronumerorekisteri. Rekisteristä voi tarkistaa, onko veronumero rekisterissä. Jos numeroa ei löydy rekisteristä, jokainen voi rekisteröidä oman numeronsa soittamalla alla olevaan numeroon: Veronumeron palvelunumero : N&H:LLA ON NOLLATOLERANSSI PÄIHTEIDEN SUHTEEN N&H:lla ei hyväksytä päihteiden aiheuttamaa poissaoloa työstä, päihtyneenä esiintymistä/päihteiden käyttöä työpaikalla. Esimiehen tulee poistaa päihtynyt henkilö välittömästi työpaikalta. Mikäli työtoveri havaitsee päihtymyksen, tulee hänen välittömästi ilmoittaa asiasta esimiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle. Puhallustestejä voidaan suorittaa joko tehdasalueen portilla sisään kirjautuessa tai kesken työpäivän työkohteessa. Mikäli henkilö kieltäytyy suorittamasta puhallustestiä, hänet poistetaan työmaalta. TUPAKOINTI JA TUPAKANOMAISET TUOTTEET Useiden asiakasyritystemme tehdasalueella on voimassa ehdoton tupakointikielto, jota myös meidän on noudatettava. Varmista asia etukäteen. PUHELIMEN JA MATKAPUHELINTEN SOVELLUS- TEN KÄYTTÄMINEN TYÖAJALLA Oman matkapuhelimen käyttö työpäivän aikana on sallittu kiireellisten asioiden hoitoon siten, ettei se häiritse työtä ja huomioiden työmaan olosuhteet työturvallisuudesta. Tehdaskohtaista ohjeistusta on myös aina noudatettava. TYÖTAPATURMAN SATTUESSA Mikäli sinulle sattuu tapaturma työssä, toimi seuraavien ohjeiden mukaan: Ilmoita vahingosta VÄLITTÖMÄSTI esimiehellesi sekä asiakkaan/työmaan työnjohdolle. Pyydä esimieheltäsi vakuutustodistus, joka tarvitset hoitoon hakeutuessasi Laadi kirjallinen tapaturmaselvitys yhdessä esimiehesi kanssa mahdollisimman pian. 4

6 Työturvallisuus ja toimintaohjeita ERGONOMIA Työn sujuvoittaminen on ergonomiaa. Käytännössä tämä tarkoittaa vaikkapa, että työvälineet tai tarvikkeet ovat helposti saatavilla ja siinä järjestyksessä kun niitä tarvitaan. Työ pyritään järjestämään niin, että vähennetään hankalia työasentoja, painavien kuormien käsittelyä, turhaa kulkemista tai vaikkapa kiinnitetään huomiota säilytystiloihin tai kulkuväyliin. KONE JA LAITETURVALLISUUS Turvallisuus otetaan huomioon jo koneiden ja laitteiden hankintavaiheessa. Ensisijaisen tärkeää on käyttää koneita ja laitteita asianmukaisesti ja siihen tarkoitukseen, johon ne on alunperin tarkoitettu sekä huoltaa ne säännöllisesti. Koneiden, kuljettimien, telojen ja rullien nielut sekä liikkuvat reunat ja pyörivien akselien päät on aina suojattava. Suoja ja turvalaitteiden poistaminen on ehdottomasti kielletty. TIKKAAT, TELINEET, KUILUT, AUKOT Mikäli työssä käytetään tikkaita, telineitä tai työpaikalla on kuiluja tai aukkoja, on näiden käytössä oltava erityisen huolellinen ja varmistettava, ettei putoamisia tai kaatumisia pääse tapahtumaan. Työntekijän tulee tarkastaa telineet aina silmämääräisesti ennen käyttöä ja varmistaa, että telineessä on kiinnitettynä telinekortti, jossa on merkintä, että teline on käyttöönottotarkastettu. Tikkailta työskenteleminen on ehdottomasti kielletty. Putoamisvaaran torjunnassa käytetään suojakaiteita ja kansia tai muita vastaavia rakenteita. Suojakaiteen korkeuden tulee olla vähintään 1 m ja sen tulee kestää min. 100 kg ja siihen kuuluu myös välijohde ja jalkalistat. Lisäksi on käytettävä turvavaljaita ja köysiä. Jalkaterän tai sitä suuremman kokoiset aukot on suojattava aina. Suojaus on tehtävä kannella, joka on riittävän kestävä. Jos aukon halkaisija on yli 1 m, tehdään suojaus suojakaiteella ja jalkalistalla. Suojakansi on merkittävä näkyvästi, esim. punaisella rastilla. TYÖHYVINVOINTI Työhyvinvointi koostuu useista eri tekijöistä: ammattitaito, työn hallinta, johtamiskulttuuri ja työturvallisuus ovat tärkeitä tekijöitä. Työporukassa hyvä yhteishenki on tärkeää ja kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen. Terveessä ja toimivassa työyhteisössä tiedonkulku ja vuorovaikutus toimivat avoimesti, ongelmista uskalletaan puhua ja yhteistyö sujuu. Mikäli ihmisten välillä syntyy konflikteja ja ristiriitoja ne otetaan vakavasti ja käsitellään rakentavasti. Työpaikkakiusaamiseen puututaan heti. TYÖSKENTELY SULJETUISSA TILOISSA Suljettuun tilaan menevällä henkilöllä täytyy olla tarvittava koulutus sekä työlupa Ulkopuolella tulee olla varmistushenkilö, joka antaa tarvittaessa apua Suljettu tila pitää eristää muusta järjestelmästä sekä tuulettaa ennen kuin työt aloitetaan Mittarit otetaan mukaan suljettuun tilaan, jotta pystytään ylläpitämään valvontaa hapenpuutteen tai vaarallisten aineiden olemassaolosta Happilaitteita pitää käyttää silloin, kun ilma ei ole hengityskelpoista Kaasu- /happisylintereitä ei saa viedä suljettuun tilaan Raikkaan ilman tuloaukon tulee olla puhdas savusta ja kaasuista Happea ei saa käyttää tuloilman raikastamiseen (aiheuttaa tulipalo ja räjähdysvaaran) Sähkölaitteiden pitää olla suojajännitteisiä tai niitä käytetään suojaerotusmuuntajalla Tupakointi on kielletty kaikissa suljetuissa tiloissa! Kun tila suljetaan, tulee varmistaa, että kaikki työntekijät, työkalut ja laitteet on poistettu suljettavasta tilasta 5

7 Työturvallisuus ja toimintaohjeita TYÖKALUT Työmaalle lähtevistä työkaluista tehdään keräilylista. Työkaluja palauttaessa listaa verrataan palautettaviin työkaluihin. Työvälineet tulee säilyttää työmaalla niille tarkoitetussa varastossa, pakeissa ja/tai omissa koteloissaan. Ne tulee viedä paikalleen, kun niitä ei enää tarvita. Kulkureiteille jätetyt työvälineet ovat työturvallisuusriski. Työkalut tulee käytön/työmaan jälkeen palauttaa puhdistettuina. Mikäli työkalu katoaa, tulee sinun ilmoittaa siitä viipymättä esimiehellesi. Työvälinettä käytettäessä on noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. TYÖKALUPAKIT Jokainen asentaja on henkilökohtaisesti vastuussa omasta pakistaan, huolehtien sen siisteydestä, rikkoontuneista ja kadonneista työkaluista itse. Rikkoontuneista ja kadonneista työkaluista tulee tehdä selvitys. Pakki on hyvä tarkistaa vähintään päivittäin, mieluiten aina siirryttäessä työkohteesta toiseen. Mikäli huomaat, että pakistasi puuttuu jotain, ilmoita siitä etumiehelle/työnjohtajalle. N&H:n työkalut on merkitty sinivalkoisin merkinnöin, kaiverruksilla tai N&H logotarroin. VIALLISET JA RIKKINÄISET TYÖKALUT Tee aina kaikille työvälineille silmämääräinen tarkastus ennen työn aloittamista. Mikäli havaitset viallisen tai rikkinäisen työkalun, merkitse se riittävän NÄKYVÄLLÄ tavalla (esim. epäkunnossateipillä) käyttökelvottomaksi, ettei se enää mene vahingossa käyttöön ja aiheuta vaaratilanteita. Viallisten, rikkinäisten tai puutteellisten työkalujen käyttö on ehdottomasti kielletty. Tutustu turva ja käyttöohjeeseen ennen työn aloittamista, mikäli koneen tai laitteen käyttö ei ole sinulle entuudestaan tuttua. Tarvittaessa pyydä käytönopastusta esimieheltä/työnjohdolta. HAALARIT Asennustöissä voi käyttää puuvillahaalareita, mutta tulitöissä on ehdottomasti käytettävä palosuojattuja haalareita. Haalareiden pesut hoidetaan työnjohdon/etumiesten kautta. Huomaa myös asiakaskohtaiset määräykset haalareista! Joissakin työkohteissa on AINA käyteetävä palosuojattuja haalareita. Tarkista ohjeistus ennen työn aloittamista. TURVAJALKINEET Jokaisella työntekijällä tulee olla aina työskenneltäessä turvakengät. Kun työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti 12 kk, työnantaja maksaa turvakengät. Muussa tapauksessa kenkien hinnasta veloitetaan 1/2 työntekijältä tai vaihtoehtoisesti hän voi käyttää omia turvakenkiään. Rikkinäiset /käyttökelvottomat turvakengät uusitaan esimiehen luvalla. MUUT SUOJAVÄLINEET Jokaisen työntekijän varusteisiin kuuluu lisäksi kypärä, suojalasit, kuulosuojaimet, työkäsineet ja huomioliivi. Ennen komennuksen alkua sovitaan lisäsuojavälineistä, mikäli työkohde sellaisia edellyttää. (Esim. hengityssuojain, putoamissuojat jne) Suojavälineiden käytössä on myös asiakaskohtaisia määräyksiä: esim. Stora Enso, Kemi: vaaditaan kokovisiiri suojalasien lisäksi Ruukki, Raahe: Kuulosuojainten käyttö on pakollista Outokumpu: Kuulosuojaimet joka paikassa ja RAP5:lla ja hehkutus-ja peittauslinjoilla tulee olla kypärävisiiri ja niskasuoja Tarkistakaa erityismääräykset ennen työn aloittamista!. KIELLETYT TYÖKALUT Perinteiset puukot ja katkoteräveitset kuuluvat kiellettyihin työkaluihin niihin liittyvien tapaturmavaarojen vuoksi. 6

8 Työturvallisuus ja toimintaohjeita TYÖN ALOITUSLUPA JA LUVANVARAISET TYÖT Työn aloituslupa pyydetään aina ennen työn aloittamista. Lupa voi olla kirjallinen tai suullinen. Seuraavat työt ovat luvanvaraisia töitä ja niihin vaaditaan aina kirjallinen lupa. Asbestipurkutyöt Työskentely kemikaali-, painelaiteasetuksen alaisten putkistojen ja laitteiden kanssa Työskentely putkistojen kanssa, jossa virtaa kuumaa vettä, kuumia massoja tai höyryä Jännitetyöt Säiliötyöt Tulityöt ja kattotulityöt Telinetyöt Räjähdysvaaralliset työt (EX-tilat) Erikoisnostot Piipputyöskentely Korkeanpaikan työskentely Em. töitä saa suorittaa vain ao. luvan haltija. HENKILÖNOST OT Henkilönostoissa tulee käyttää vain henkilöiden nostamiseen suunniteltuja henkilönostimia. Henkilönostot ovat ehdottomasti kiellettyjä mm. traktorin, trukin, kauhakuormaajan tai kaivinkoneen kauhassa tai nostohaarukoissa. Kaikissa henkilönostimissa tulee lisäksi käyttää henkilökohtaisia putoamissuojaimia. KAASUPULLOT Kaasupullot on pidettävä pystyssä ja niiden tulee olla sidottuna tai telineissä. Paineellisen kaasupullon venttiili on suojattava iskuilta aina, kun pullot eivät ole käytössä. Nestekaasu on erittäin helposti syttyvä kaasu ja se syttyy pienestäkin kipinästä. VAHINKOKÄYNNISTYKSEN ESTO Vahinkokäynnistyksen mahdollisuus on aina otettava huomioon. Korjaus ja huoltotöitä tehtäessä on aina varmistettava, että konetta tai laitteistoja ei voi käynnistää vahingossa. Vahinkokäynnistymisenestotoimenpiteet on tehtävä aina ennen työn aloittamista. Tarvittavat toimenpiteet: Ennen työn aloittamista pitää tehdä aloittamisilmoitus työnjohtajalle ja käyttöhenkilöstölle valvomoon Turvakytkin on käännettävä nollaasentoon, lukittava ja merkittävä yhteystiedoin ( yrityksen ja lukon asettajan nimi ja puhelinnumero) Jokaisella henkilöllä on oltava turvalukkoja pakissaan työkohteiden NET-tilaan saattamiseksi. Joissakin työkohteissa on sallittua käyttää vain asiakkaan omia turvalukkoja. Varmista asia etukäteen! Käynnistyksenesto pitää varmistaa koekäynnistyksellä Työtehtävän päättymisestä pitää ilmoittaa työnjohdolle ja valvomoon HUOM! Varoituskilpiä ja lukkoja ei saa koskaan poistaa kukaan muu henkilö, kuin se, joka ne on asettanut SIISTEYS JA JÄRJESTYS Jokainen työntekijä on velvollinen huolehtimaan työpisteensä järjestyksestä ja siisteydestä sekä asianmukaisesta jätteiden lajittelusta. Noudata lajitteluohjeita. Ongelmajätteet eritellään, merkitään ja pakataan asianmukaisesti ja toimitetaan niille osoitettuun paikkaan.. TYÖSKENTELY KUUMAN VEDEN/HÖYRYN KANSSA Huolehdi, että sinulla on riittävät suojavälineet. Tulistetun höyryn kanssa työskentely vaatii erityistä varovaisuutta, koska tulistettu höyry on näkymätöntä. 7

9 Ilmoita vaara lanne estä tapaturma! Kaikista työpaikalla sattuvista tapaturmista, vahingoista sekä läheltäpiti- ja vaaratilanteista (riippumatta vaaratilanteen vakavuudesta) on tehtävä ilmoitus omalle esimiehelle ja tilaajan edustajalle. Työtapaturmat ja vaaratilanteet tulee raportoida vaaratilanne / turvallisuushavaintoilmoituksella tai vaikkapa tekstiviestillä/puhelimitse/sähköpostilla: Sakari Rahkala (Lomake löytyy myös tämän vihkosen keskiaukeamalta) Voit tehdä ilmoituksen nyt myös kotisivujen kautta! Vaaratilanneilmoituksia palauttaneiden kesken arvotaan puolivuosittain mukavia palkintoja, mikäli ilmoitusmäärille asetetut tavoitteet täyttyvät. Olet mukana arvonnassa niin monella ilmoituksella, kun olet niitä palauttanut. Mitä enemmän ilmoituksia palautat, sitä useampi arpa on vetämässä! Tavoite vuodelle 2015 on 45 kpl ilmoituksia. Lisäksi palkitsemme yksittäisiä ilmoituksia mm. vir- Vaaratilanneilmoitukset tavoite 8

10 Esimerkkejä vaara lanteista Vaara lanne / turvallisuushavainto Työskennellessäni sylinterin kanssa tuli toinen henkilö viereen vääntämään sylinterin päätä pois paikoiltaan ja hakkasi kangella polveen. Oikeat työtavat Laitoimme toisen asentajan kanssa venttiilin karaa paikal-oikeleen, jouduin roikkumaan siinä. Kun se meni paikalleen, työtapa ja olosuhteet otettava huomioon osui kyynerpääni mankkaventtiilin tappeihin. Toinen asentaja löi vasaralla sormeeni, kun olin irrottamassa Raision rullan mutteria. Asentaja pudotti lyijylekan jalan päälle. Turvakenkä pelasti, ei käynyt kuinkaan Oikeat työtavat ja työparin huomioiminen ja yhteistyö Työparin huomioinen Asentajat kulkivat vaarallista reittiä ruokalaan Käytettävä ainoastaan virallisia kulkureittejä Asentaja on saanut huomautuksen kuulosuojainten puuttumisesta Ohjeistus. Asentaja käytti kulmahiomakonetta ja kipinäsuihku osui sääreen. Haalari paloi puhki ja ihoon tuli haava. Nosturin apukoukku/pikku koukku petti vajerin liitoskohdasta ja koukku rymähti alas. (jarrun olisi pitänyt antaa periksi) Koukku tippui n. 1m alas kääntimen päälle ja vaijeri osittain päälle ja kääntimen vierelle. Taakan alla ei ollut ketään mutta läheisyydessä, niin että vaijeri olisi voinut osua johonkin. Isompi koukku veti apukoukun alas Nostettaessa sähkömoottoria, ote lipesi ja sormet jäivät moottorin ja pumpun rungon väliin. Rikkivetyvuoto tehtaalla. Puhelimella saatu käsky poistua sisätiloista. Tulisi hommata omat monikaasumittarit, seisakissa mittarit loppuu kesken Vaihdelaatikon noston/vaihdon suorittamiseksi poistimme tilaajan ohjeiden mukaan jo pois käytöstä olevan höyryputken.tilaaja toimitti pyynnöstämme sokeoinnit laippoihin ja ohjeisti "sokeoikaa ne sitten viimeiseksi".asensimme sokeinnit ensimmäisenä. Alle 10 min sokeoinnista k.o. putkeen tuli höyryt päälle,ennen kun ehdimme aloittamaankaan varsinaista työtä kohteessa. Käytössä tulenkestävät haalarit (vanhat). Kipinäsuiku ei saa kohdistua suoraan haalariin Ajetaan/Nostetaan vastaavanlaisissa nostoissa lattiapinnasta pitäen näköyhteys taakkaan, jolloin myös nostomerkkien viiveet pienempiä. - Vaaka myös apukoukkuun tai hälytys summeri joka varoittaa ylikuormituksesta - Olosuhteet tarkastettava ennen nostoa, esim. melun minimoiminen Ei nostopallkia tai silmukkaa. Vain yksi nostokorvake. Budjetoidaan monikaasumittarien hankinta. Asiakkaan kanssa keskusteltu. Työkaveri pudotti ruosteenirroituspurkin päähän ylemmältä telineeltä. Oli kypärä päässä Työ- ja menettelytapojen kertaus Irrotettaessa vedettävää rasvanippa, se irtosi yhtäkkiä ja Työ- ja menettelytapojen kertaus osuin samalla itseäni kasvoihin Haalarit meinasivat syttyä tuleen nuohoinrunkoa rälläköidessä vähäisestä kipinäsuihkusta. Eivät ole enää tulenpitäviä. Pitäisi hommata uusia. Rälläköidessä käytettävä uudempia haalareita. Huonot haalarit poistetaan. Hehkutuslaitteen purku: Noin 3 m:n korkeudelta irrotin Työ- ja menettelytapojen kertaus pulttia 36 avaimella. Avain lipesi ja lensi maahan ja Arttua päin. Asennustyömaalla ylimmältä uudelta tasolta tippui palkki alempana menevän alusvaunu radan päälle. Palkki oli jätetty huolimattomasti odottamaan seuraavaa asennus vaihetta Kaaspullo oli jäänyt auki ja siinä paloi liekki Korjaavat toimenpiteet Työ- ja menettelytapojen kertaus Kaasupullot ehdottomasti suljettava heti käytön jälkeen.

11 Esimerkkejä vaara lanteista 2014 Vaara lanne / turvallisuushavainto Vettä alkoi tulla säiliön katosta. Käyttöhenkilöt kävivät toteamassa tilanteen. Korjaavat toimenpiteet Valvomo oli vahingossa avannut hanan. Nollaenergiatila laput paikallaan.tapahtuma käyty läpi asiakkaan kanssa. Rulla pyörähti lavalta trukilla nostettaessa. Painopiste laidassa. Rullat kuljetetaan trukkilavaa väärinpäin Rulla kiinnitettävä alustaan kuljetuustukien avulla. käyttäen. Asentajapari irrotti rullan päätyä. Asentaja löi palikkaa, se Oikean työtavan valinta käyty läpi. irtosi hitsauksesta. Hakatessani hitsauskuonaa pois, lensi sitä silmään vaikka oli suojalasit Oikeanlaiset suojalasit, umpilasit päässä. Käsi paloi hauiksen kohdalta hitsatessani nuohoimen alla ahtaassa tilassa. Nuohoimen paikka on huonosti suunniteltu huoltoa ajatellen. Asiakkaan kanssa keskusteltu, mutta asiakas ei suostunut tekemään telinettä, jolta olisi voinut työskennellä. Kun oikoimme nuohoimen L-rautaa puristimella niín puristin irtosi ja litisti sormea Oikeiden työtapojen ohjeistus Laittaessani hitsausmaskia päähän, oli siihen kerääntynyt Hitsausmaskin säilytys oikein päin. likaa ja kaikki lika lensi silmille. Onneksi ei käynyt mitenkään ja pystyin jatkamaan hommia. 100 palkkia katkaistaessa, palkki tipahti yllättäen ruuvipenkistä, jolloin sormet litistyivät palkin ja rautapöydän väliin. Seurauksena pieni haava, musta kynsi ja sormien puutteellinen toiminta. Asiakkaan käyttöhenkilöstö laittoi höyrypaineen päälle, jolloin höyryä tuli kovalla paineella kerrokseen. Ilmeisesti höyrylinjasta oli joku liitos vielä auki Kiinnitys tehtävä asianmukaisesti. Liian painava palkki. Olisi pitänyt käyttää siltanosturia. Selvitetty asiakkaan kanssa. Kun siirsin haihduttimen sisällä metallilevyä, sen terävä kulma viilsi hanskan läpi haavan kämmeneen. Työn mukainen suojavarustus. Viltosuojahanskat. Olimme irrottamassa nuohoimien kulmaventtiileitä, kun Selvitetty asiakkaan kanssa äkkiä putkista rupesi virtaamaan höyryä, vaikka höyrypääsulkuventtiili oli kiinni ja lukittu. Keskeytimme työskentelyn ja ilmoitimme asiasta laitoksen henkilökunnalle. Pulttikoneen kahva katkesi. Yläpuolelta ojennetusta pultti-koneidekoneesta katkesi kahva, jolloin kone putosi syliin säännöllinen kunnossapito ja huolto. Ei ollut kovin tarkastus ennen töiden aloittamista sekä vanha kone. Koksaamon työtasolla karminvaihdossa pulttikoneen kahva katkesi, kun olin laskemassa sitä alapuolella työsken- säännöllinen kunnossapito ja huolto Koneiden tarkastus ennen töiden aloittamista sekä televälle asentajalle. Onneksi kaveri sai koneen kopiksi ja minä sain pidettyä riehuvan paineilmaletkun Putsasimme tiivistepintaa karminvaihdossa. Meinasin tipahtaa, kun ei ollut telinettä eli aukko oli karmin kohdalla. kaiset Asiakkaan kanssa keskusteltu ja jatkossa asianmu- telineet Kiristäessäni venttiilin karamutteria, lipsahti avain ja osui itseä päähän. Ei onneksi köynyt pahemmin. Pitäisi itse olla varovaisempi. Työkalupakista löytyi itsetehty nostokoukku (sakkelista leikkaamalla) Oikeat työtekniikat ja oikeanlainen avain Koukku poistettu heti 10

12 Esimerkkejä tapaturmista Alla on käyty läpi sattuneita tapaturmia, jotta vastaavat tapahtumat voitaisiin välttää tulevaisuudessa: Tapahtuman selostus Perussyy/korjaus Asentajan kiipesi työtelineelle, otti vasemmalla kädellä tukea ja käsi pyörähti niin, että olkapäässä tuntui pistävä kipu Telineelle joutui kulkemaan kaideputken alta. Telineelle olisi pitänyt olla kulkutie Asentaja avasi puukolla pakkausteippejä. Puukko lipsahti ja teki haavan vasempaan etusormeen. Viiltosuojahanskoja oli käytettävissä, mutta asentajan kädessä oli tapahtumahetkellä tavalliset hanskat. Viiltosuojahanskat käteen, kun käytetään puukkoa. Asentaja pesi laakeripesiä kuumapainepesurilla (asiakkaan). Suutinosa irtosi yllättäen ja tuntemattomasta syystä, jolloin kuuma (100 O C) vesi roiskui kämmenselälle. Käsiin tuli palovammoja. Laitteessa toimintahäiriö. Asiakas poistanut laitteen käytöstä Asentaja oli laakeroimassa akseliholkkia ja vieressä oli jäähtymässä akseli, joka oli juuri laakeroitu. Akselin paino n kg Asentaessa laakeria, puut, joiden varassa jäähtymässä ollut akseli oli, heilahtivat ja akseli putosi asentajan jalan päälle Asentaja asensi henkilönostimen avulla noin 3,5-4m korkeudessa järeähköä alle 20kg,n. 1m pituista putkikannaketta paikalleen tolpan kylkeen yksin. Etäisyyttä tolpan ja nostokorin välillä oli n. 1 m. Lähemmäksi tolppaa ei päässyt tolpan kylkeen asennetun sähkökaapin takia, Tämä oli ainoa mahdollinen suunta lähestyä kiinnityskohtaa. Henkilönostin oli pieni yhden hengen malli. Henkilö loukkasi olkapäänsä asentaessaan kannaketta. Jalassa asianmukaiset turvajalkineet, mutta turvakärki ei suojannut riittävästi pikkuvarpaan kohtaa Jäähtymisalustan tulisi olla tulevampi Työmenetelmän valinta: nostoapuvälineiden käyttömahdollisuus? Telineiden käyttömahdollisuus? 11 Kuvat ovat yleisiä kuvituskuvia.

13 Riskien arvioin RISKIEN ARVIOIMISELLA TUNNISTETAAN KOR- JAAMISTA VAATIVAT ASIAT Riskien arviointi tehdään jokaisessa toimipaikassamme ja työkohteissamme. Arvioinnilla tarkoitetaan kaikkien työssä esiintyvien vaarojen ja haittojen tunnistamista ja kirjaamista sekä niiden todennäköisyyksien ja vakavuuden eli riskien arvioimista ennen työn aloittamista. Riskien arvioinnin tavoitteena on löytää tehokkaita toimenpiteitä työn turvallisuuden parantamiseksi, vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi ja vahinkokustannusten minimoimiseksi. Tämän edellä kuvatun arvioinnin lisäksi työkohteessa tehdään vielä riskiarviointi ennen työn aloittamista, esim. yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan lomaketta käyttäen tai alla olevan muistilistan avulla. TARKISTA ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA Alla olevan muistilistan avulla jokainen työntekijä voi tarkistaa omalta osaltaan, että turvallisuusasiat ovat kunnossa: Pvm Työnopastaja AJATTELE ENNEN KUIN TOIMIT! HÄTÄKESKUS: 112 TYÖNOPASTUKSEN TARKASTUS Työkohde Työntekijä Oletko tarkistanut? 1. Onko Sinulla kaikki tarvittavat henkilösuojaimet? 2. Ovatko työvälineesi soveltuvat ja kunnossa? 3. Onko työkohde oikea ja esivalmisteltu? 4. Tarvitsetko lisäohjeistusta? 5. Oletko täyttänyt työluvan ja ymmärtänyt sen sisällön? 6. Onko kohde eristetty ja paineeton? 7. Tunnetko kohteen kemikaalien vaarat? 8. Mikä on työn vaikutus lähellä työskenteleviin/ympäristöön? 9. Onko muuta huomioitavaa? Tiedätkö, onko riskiä? 10. Tulipaloon ja missä sijaitsee sammustuskalusto? 11. Liukastumiseen, kompstumiseen, kaatumiseen ja putoamiseen? 12. Putoaviin esineisiin? Tiedätkö, missä on lähin? 13. Hätäsuihku, silmähuuhtelu-/ensiapuvälineistö? 14. Poistumistie? 15. Kokoontumispaikka? Kyllä Ei Lisätietoja: RISKIEN JA VAAROJEN ARVIOINNIN MUISTILISTA VAARALLISET TYÖKOHTEEN VAHINKOTOIMINNOT RISKI EI RISKIÄ Koneen/laitteen vahinkokäynnistyminen Koneen/laitteen mekaaninen liike Venttiilin vahinkotoiminto Hydrauliikka/pneumatiikkatyöt Nostot Säiliötyöt Palo-/räjähdys tai sähköiskuvaara Hapettomat olosuhteet, hukkumis-/uppoamisvaara Vaarallinen aine/lämpötila Paikka ja aika: Työhönopastajan allekirjoitus: Työntekijän allekirjoitus: TUNNISTA JA MINIMOI RISKIT! JOS ET OLE VARMA - KYSY! TYÖYMPÄRISTÖ JA HAITALLISET KUORMITUSTEKIJÄT RISKI EI RISKIÄ Työasennot, ruumiillinen kuormitus Toimintatavat: yksintyöskentely, kiire Trukki- ym. sisäinen liikenne Portaat, kulkureitit, poistumistiet, tikapuut Työkohteen/-pisteen siisteys ja järjestys Työtasojen kunto, telinetarpeet, henkilönostot Oikeat työkalut ja -menetelmät Työkohteen erottainen (esim. lippusiima) Putoamisvaaralliset työt, aukot Kappaleiden putoaminen Purku-ym. jätteiden käsittely työn aikana/jälkeen Valaistus, melu, lämpötila, säteily, tärinä yms KÄYTETTÄVÄT HENKILÖSUOJAIMET Kypärä Suojalasit Turvakengät Suojakäsineet Hengityssuojain Kuulosuojaimet Kasvosuojain Turvavaljat Kemikaalisuojaus Paineilmalaitteet Työn suorittaja Riskiarviointi tehty. Työ voidaan aloittaa. / / Työnjohtaja 12

14 Turvallisuuden avainlukuja Tapaturmataajuus vuonna 2014 oli 55 ja tapaturmia sa ui 3 kpl. 120,00 100,00 80,00 Tapaturmataajuus (mukana yli 1 vrk poissaoloon johtaneet tapaturmat) 7 kpl 1 kpl 1 kpl 0 kpl 101,67 3 kpl ,00 40,00 20,00 18,74 15,57 55, Tehdyt tunnit Tapaturmataajuus 0,00 0, ,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % Sairaus/tapaturmapoissaolot vuosittain 2,98 % 2,35 % 2,32 % 2,39 % 1,60 % 13 0,50 % 0,00 %

15 Nostot ja nostoapuvälineet NOSTOJEN SUUNNITTELU Nostotöihin liittyvien vaaratekijöiden poistamiseksi, varsinkin erityisen raskaiden/muodoltaan hankalien kappaleiden nostot on suunniteltava huolellisesti laatimalla kirjalliset ohjeet, jotka käydään läpi kaikkien nostoon osallistuvien kanssa. Huomioi ainakin seuraavat: 1. nostettavan kappaleen paino, muoto ja nostoasento 2. Kappaleen painopisteen mukaiset kiinnityskohdat. Mikäli painopistettä ei huomioida, voi kuormitus jakautua (esim. monihaaraista nostoketjua tai teräsköyttä käytettäessä) vain osalle haaroista. Taakan liukuminen on estettävä käyttämällä tarvittaessa nostopuomia. 3. Kappaleessa mahdollisesti olevat terävät kulmat (nostoapuvälineitä vahingoittavat). Nostoapuväline on suojattava terävältä kulmalta huolellisesti. 4. Liukumisen tai kaatumisen estämiseksi, kappaleen mahdollinen tuenta ja kulkureitti. 5. Riittävä valaistus nostopaikassa 6. Riittävä nostokorkeus ja tila nostettavan kappaleen ympärillä sekä turvallinen laskualusta 7. Ko. nostoon parhaiten soveltuvat nostoapuvälineet: Huomioi nostokulmat (riittävän pitkät raksit) Nostoketjuyhdistelmän nostorenkaan oltava yhteensopiva nosturin koukun kanssa Mikäli nostoapuvälineessä on koukut on huomioitava niiden sopivuus nostettavassa kappaleessa oleviin nostopisteisiin, kuormituksen on kohdistuttava koukun pohjaan ja nostosilmukoita käytettäessä suoraan silmukan kiinnitysruuviin nähden. Mikäli käytetään kiristävää nostotapaa, huomioi, että suurin sallittu kuormitus pienenee 20% kaikilla nostoapuvälineillä 8. Nostosta tulee tehdä ns. koenosto, jolloin nosto pysäytetään heti taakan irrottua ja tarkistetaan tasapaino ja kiinnitys. NOSTOT Suunnittele nostot aina huolellisesti! Älä ryhdy nostotoimenpiteisiin, ellet varmasti hallitse nostolaitteen käyttöä Varmista, ettei alueella ole asiaankuulumattomia henkilöitä Käytä vain nostolaitteita, jotka on tarkoitettu ko. nostoon Varmista, että laitteet ovat kunnossa ja asianmukaisesti vuositarkastettu Jos havaitset nostolaitteissa vikoja, älä käytä sitä ja varmista etteivät muutkaan voi sitä käyttää. Ilmoita poistosta esimiehelle. Älä ylikuormita tai käytä virheellisesti nostolaitetta Huomioi taakan painopisteen sijainti. Varmista painon tasainen jakautuminen. Kiinnitä nostoraksi aina sakkelilla. Käytä vain leimattuja sakkeleita ei koskaan kuluneita, taipuneita tai sellaisia joista puuttuu kuormitusmerkintä. Kiristä sakkelin tappi aina pohjaan saakka. Kierrä nostosilmukan tukipinta kiinni kiinnityspintaan. Älä kuormita nostosilmukkaa s iv us uunnassa. Erikoisnostoihin on aina laadittava kirjallinen nostosuunnitelma ja nimettävä vastuuhenkilö. NOSTOLIINAT Varmistu, että nostoliinat ovat ehjät. Hylkäysperusteet löytyvät vihkon sivulta 14. Sijoita liinat siten, että kappale ei pääse pyörähtämään eikä liikkumaan. Teräviin kulmiin tulee laittaa esim. huopaa, muovia, puuta tms. väliin, ettei liina leikkaudu. Käytön jälkeen puhdista liinat. Tämän vihkon sivulta 18 löytyy nostovälineiden yleinen kuormitustaulukko. Liinojen värit ja painot Liinan väri Violetti Vihreä Keltainen Punainen Sininen Oranssi TALJAT kg Tarkista ennen nostoa, että talja on asianmukaisesti tarkastettu ja ehjä. Vuonna 2018 tarkastusvärien kierto alkaa jälleen alusta eli 2018 tarkastusväri on oranssi. 14

16 Nostoapuvälineiden hylkäysperusteet TARKISTA AINA NOSTOLIINOJEN KUNTO Nostoliinojen kunto on tarkastettava aina silmämääräisesti. Vain kunnossa olevaa ja vuositarkastettua nostovälinettä saa käyttää. Nostoliinoissa tulee olla vuositarkastus ja tunnistelappu. Jos nostoväline on viallinen tai siitä puuttuu vuositarkastus ja/tai tarkastusmerkintä, niin sinun tulee varmistaa että kukaan muukaan ei voi käyttää sitä ja ilmoittaa asiasta esimiehellesi. NOSTOLIINOJEN JA VÖIDEN HYLKÄYSPERUSTEET Maksimikuorman merkinnästä ei saa selvää Nostovälineessä on solmu Nostoväline on esimerkiksi venynyt eli sitä on ylikuormitettu Suojakankaassa on hankausvaurioita tai se on kulunut Suojakangas on rikki ja sisusta näkyy Suojakankaassa on merkkejä siitä, että jokin (esim. hitsauskipinä) on vahingoittanut kantavia lankoja Vyön reunassa on vaurio tai kantavista langoista on osa poikki Nostoapuvälineen kantavia lankoja ovat vaurioittaneet kemikaalit, lämpö tai kosteus TERÄSKÖYSIRAKSIEN HYLKÄYS- PERUSTEET Maksimikuorman merkinnästä ei saa selvää Säie on katkennut tai löystynyt kokonaan Toisiaan lähellä olevat langat ovat katkenneet Lankakatkeamia on useita Teräsköysiraksi on litistynyt tai siinä on solmu tai sykkyrä Väri on muuttunut tai siinä on ruostetta tai merkkejä syöpymisestä 15

17 Merkinannot nosturinkulje ajalle MERKINANNOT NOSTURINKULJETTAJALLE Merkinantajana toimii nosturinkuljettajan aisteina, joten sekaannuksien välttämiseksi, toimi seuraavasti: Käytä vain seuraavia merkkejä Näytä merkit selkeästi Säilytä näköyhteys nosturinkuljettajaan Vain yksi henkilö toimii merkinantajana Vältä nostoja erittäin tuulisella säällä Selvitä tuuli ja pakkasrajat ennen työn aloittamista Älä oleskele tai kulje nostoalueella! 16

18 Vaaralliset kemikaalit Kemikaalien käsittely Kaikkien kemikaaleja käyttävien työntekijöiden tulee hallita niiden oikeat käyttötavat ja annamme työntekijöille opastusta ja ohjausta kemiallisten tekijöiden turvallisesta käytöstä ja käsittelystä. Terveyshaitta Kemikaalit, jotka aiheuttavat iho- ja silmä-ärsytystä, allergisia ihoreaktioita, hengitysteiden ärsytystä, välitöntä myrkyllisyyttä, uneliaisuutta tai huimausta. Syövyttävä Kemikaalit, jotka syövyttävät ihoa, aiheuttavat vakavia silmävaurioita tai syövyttävät metalleja. Väistyvä merkki Jos joudut käyttämään terveydelle tai ympäristölle haitallisia kemikaaleja tai muita vastaavia aineita, tutustu niiden käyttöturvallisuustiedotteisiin ennen käyttöä. Pyydä tarvittaessa käyttöturvallisuustiedote esimieheltäsi. Mikäli olet epävarma, pyydä lisäohjeita ennen työn aloittamista. Toimipisteissämme käytettävät vaaralliset kemikaalit on merkitty ja niiden läheisyydestä löytyvät kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet sekä kemikaaliluettelot. Ne löytyvät myös palvelimelta. Onnettomuuksien sekä vaara- ja hätätilanteiden varalta N&H:lla on toimintasuunnitelma menettelytavoista työntekijöiden suojelemiseksi, pelastustoimenpiteiksi, ensiavun antamiseksi. Syttyvä Syttyvät nesteet ja niiden höyryt, kaasut, aerosolit ja kiinteät aineet. Ympäristövaarat Ympäristölle vaaralliset kemikaalit. Krooninen terveyshaitta Kemikaalit, jotka aiheuttavat pitkäaikaisia vaikutuksia, kuten syöpää, perimävaurioita ja hedelmällisyyden heikentymistä tai sikiövaurioita. Käsittää myös kemikaalit, jotka aiheuttavat hengitettynä allergiaa, myrkkyvaikutuksia tietyissä kohde-elimissä tai aspiraatiovaaran. Hapettava Kemikaalit (kaasut, nesteet tai kiinteät aineet), jotka aiheuttavat toisen materiaalin palamisen tai myötävaikuttavat siihen. Välitön myrkyllisyys Kemikaalit, jotka ovat välittömästi myrkyllisiä suun tai ihon kautta ja/tai hengitysteitse. Tällä merkillä varustetut kemikaalit voivat olla välittömästi tappavia. Pakkauksien merkinnät kertovat kemikaalien vaarallisuudesta. Lue aina kemikaalin pakkauksessa oleva etiketti ennen valmisteen käyttöä! Paineen alaiset kaasut Kaasut, joita säilytetään astiassa paineen alaisena (vähintään 2 baria). Räjähde Räjähtävät kemikaalit ja esineet. Ei korvattavaa merkkiä. 17

19 Nostovälineiden kuormitustaulukko YLEINEN KUORMITUSTAULUKKO Sopii kettinki-, teräsköysi- ja päällysterakseille sekä nostovöille HUOM! Yli 60 kaltevuuskulman käyttö on kielletty! Yksihaaraiset Kaksihaaraiset Kulma 0-45 SUORA HIRTTO SUORA HIRTTO Kaksihaaraiset Kolmi- ja nelihaaraiset Kulma Kulma 0-45 Kulma SUORA HIRTTO SUORA SUORA

20 Nostosilmukkaruuvien ja muttereiden kuormitustaulukko Kg Kg Kg KOKO Nostokyky Nostokyky Nostokyky pyörivä Ruuvi Mutteri silmukka DIN 580 DIN 582 M M M M M M M M M M

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

Parhaat käytännöt työvälineasioissa

Parhaat käytännöt työvälineasioissa Jussi Aarnivuo, ABB Oy Turvallisuusmessut 9.9.2010, Tampere Parhaat käytännöt työvälineasioissa September 3, 2010 Slide 1 Parhaat käytännöt työvälineasioissa ABB Suomessa Työturvallisuuslaki taustalla

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Mainostoimisto Bock's Office Oy VAASANSEUDUN KEHITYS OY VASAREGIONENS UTVECKLING AB VAASA REGION DEVELOPMENT COMPANY

Graafinen ohjeisto. Mainostoimisto Bock's Office Oy VAASANSEUDUN KEHITYS OY VASAREGIONENS UTVECKLING AB VAASA REGION DEVELOPMENT COMPANY Graafinen ohjeisto Mainostoimisto Bock's Office Oy Johdanto Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK elää ajan hengessä on avoin ja helposti lähestyttävä, mutta kuitenkin ryhdikäs, määrätietoinen ja terävä koko seudun

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

weela.net graafinen ohjeisto

weela.net graafinen ohjeisto weela.net graafinen ohjeisto Sisällys Weela.net SISÄLLYS: Logo sivu Värimääritykset... 2 Suoja-alueet... 3 Typografia... 4 Materiaali malleja Posteri, pöytäständi A ja B... 5 Julistepohja, käyntikorttimalli

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps Tunnus Yleiset ohjeet Tunnus esiintyy aina tekstillisenä. Tunnuksen värit ovat identtiset EU-lipun värien kanssa. Värit: Pantone Reflex Blue ja Pantone Process Yellow ja neliväripainatuksessa seuraavasti:

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 1.9.2014 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 5 SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1. TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Ohjeen tarkoitus

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ Yleinen vastuu työn tekemisestä 1. Työntekijän on työskenneltävä työsopimuksen mukaisesti vastuuntuntoisesti sekä Suomen lakia noudattaen kansalaisuudesta riippumatta.

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

Osallistujan nimi:... Päiväys:... Oppilaitos:... Yksikkö tai ala:... Osoite:... Opetusalapäällikön nimi ja puhelinnumero:...

Osallistujan nimi:... Päiväys:... Oppilaitos:... Yksikkö tai ala:... Osoite:... Opetusalapäällikön nimi ja puhelinnumero:... Perustiedot Osallistujan nimi:... Päiväys:... Oppilaitos:... Yksikkö tai ala:... Osoite:... Opetusalapäällikön nimi ja puhelinnumero:... Opetusalajohtajan nimi ja puhelinnumero:... Henkilöstön määrä osastolla:...

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuden edistäminen kuljetusalan yrityksissä Kuljetusalan työturvallisuustilanne

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3 Tärkeitä lukuja vuodelle 2015 Sisällysluettelo: TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2 Ravintoetu 2 Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3 Kotimaan päivärahat 2015 3 Kilometrikorvaus

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista PEREHDYTTÄJÄLLE JA PEREHDYTETTÄVÄLLE Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla:

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla: KÄYTTÖOHJE KIVILOHKAREKAHMARI Z65 (Nostolaite) 1. Yleistä Nostolaitteen käyttäjän on ehdottomasti noudatettava näitä ohjeita. 1.1 Ohjeidenmukainen käyttö Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta.

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Eri osapuolten tehtävät ja vastuut Opettaja varmistaa työpaikan sopivuuden ennen työssäoppimissopimuksen allekirjoittamista (työturvallisuuslain 10:n

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Värit. Punainen Pantone: 179 CMYK: 0C 90M 80Y 0K RGB: 199R 55G 53B Hex: #C73735

Värit. Punainen Pantone: 179 CMYK: 0C 90M 80Y 0K RGB: 199R 55G 53B Hex: #C73735 Graafinen ohjeisto Tunnus Pinskujen tunnusta voidaan käyttää värillisenä tai mustavalkoisena. Tunnusta suositellaan käytettäväksi vaalealla tai Pinskujen keltaisella pohjalla. Mustavalkoista tunnusta voi

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 kuulutusjärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole kaiuttimia ei ole kaikkiin opetustiloihin ovien lukitus on puutteellinen

Lisätiedot

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Ominaisuudet Tilava siirrettävä työpiste auttaa pitämään työkalut järjestyksessä ja nopeuttaa työntekoa. Kestävät pyörät liikuttavat työpistettä

Lisätiedot

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 1 Tilapäisen tulityön suorittaminen Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 2 Sisällys Tilapäisen tulityön suorittaminen... 1 Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa...

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksessa vahvistettu 19.6.2012 Johdon työturvallisuussitoumus Meidän yrityksessämme:

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Ennakkoverolippumiehet

Ennakkoverolippumiehet Ennakkoverolippumiehet Pääsäännön yhteenveto 1. Infra-alalla ei tule käyttää ennakkoverolippumiehiä konekuskeina. 2. Jos otat tai olet ottanut henkilön ajamaan yrityksesi omistamaa työkonetta (esim. kaivukone,

Lisätiedot

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2014 LUONTOISEDUT 2014. Ravintoetu. Puhelinetu PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET. Kotimaan päivärahat 2014.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2014 LUONTOISEDUT 2014. Ravintoetu. Puhelinetu PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET. Kotimaan päivärahat 2014. Tärkeitä lukuja vuodelle 01 Sisällysluettelo: TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 01 LUONTOISEDUT 01 Ravintoetu Puhelinetu PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET Kotimaan päivärahat 01 Kilometrikorvaus SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja

Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja 1 Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja nail kicker V20e (U.S. Pat. 8,146,891 B2 ) 2 Tuo een kuvaus ja käy ötarkoitus Reconnx nail kicker -naulanpoistaja on paineilmatoiminen käsityökalu, joka on tarkoite

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Tiedämme säännöt ja menettelytavat ja noudatamme niitä.

Tiedämme säännöt ja menettelytavat ja noudatamme niitä. Alkusanat Sisältö 1 Vastuu... 5 2 Vaarojen tiedostaminen... 7 Oiltanking on sitoutunut hoitamaan kaiken liiketoiminnan turvallisesti ja tehokkaasti. Tavoitteenamme on estää kaikki onnettomuudet, vammat

Lisätiedot

Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä

Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä 1. 2. 2. Kauniaisten kaupungin tunnus Kauniaisten kaupunki -tunnuskokonaisuus muodostuu seuraavista osista: 1. Pelkästä Kauniaisten vaakunasta,

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

SaiPa ry:n Matkalaskuohjeet

SaiPa ry:n Matkalaskuohjeet Matkalasku täytyy tehdä aina ja siitä on käytävä ilmi vähintään koko nimi, sotu, pankkitilinnumero, matkan tarkoitus ja kesto. Päivärahojen ja kilometrikorvausten maksamisessa noudatetaan verottajan ohjeita.

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas

Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Jarmo Vorne, erityisasiantuntija Työturvallisuusopashankkeen toteutus Opashanke toteutettiin 2014-2015 Lähtöaineistona käytettiin olemassa olevaa tutkimus- ja työsuojelutietoa

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 27 Puhallusvillan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskus TTK Hyödyllinen ja haitallinen stressi Stressi on normaali reaktio, joka pitää ihmisen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 28 Rakennuseristeiden laadunvalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon

Lisätiedot

Päivitetty 17.04.2009. graafinen ohjeisto

Päivitetty 17.04.2009. graafinen ohjeisto Päivitetty 17.04.2009 graafinen ohjeisto 1 Tämän graafisen ohjeiston tarkoituksena on opastaa sinua K-Plussan visuaalisten elementtien käytössä. Ohjeisto pitää sisällään logon käyttöohjeet sekä ohjeet

Lisätiedot

Päivitetty 08.12.2008. graafinen ohjeisto

Päivitetty 08.12.2008. graafinen ohjeisto Päivitetty 08.12.2008 graafinen ohjeisto 1 Tämän graafisen ohjeiston tarkoituksena on opastaa sinua K-Plussan visuaalisten elementtien käytössä. Ohjeisto pitää sisällään logon käyttöohjeet sekä ohjeet

Lisätiedot

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Laboratoriotyön turvallisuus Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Jussi Sipilä, Leena Kaisalo ja Jarkko Ihanus Helsingin yliopisto, Kemian laitos Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / 14.11.2013

Lisätiedot

Valukappaleen ja valimoprosessin suunnittelu työsuojelun näkökulmasta. 6.2.2015 Jorma Aronen Metso Minerals Oy Tampereen valimo (Tevo Lokomo)

Valukappaleen ja valimoprosessin suunnittelu työsuojelun näkökulmasta. 6.2.2015 Jorma Aronen Metso Minerals Oy Tampereen valimo (Tevo Lokomo) Valukappaleen ja valimoprosessin suunnittelu työsuojelun näkökulmasta 6.2.2015 Jorma Aronen Metso Minerals Oy Tampereen valimo (Tevo Lokomo) Metson vähimmäisturvallisuusvaatimusten kattamat aiheet INTERNAL

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.2 Kuorma-autojen, linja-autojen, työkoneiden ja teollisuuskoneiden rengastyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

AUTTAJIEN VERKOSTO. Graafinen ohjeisto CMY

AUTTAJIEN VERKOSTO. Graafinen ohjeisto CMY AUTTAJIEN VERKOSTO Graafinen ohjeisto CMY 1.1. VISUAALISEN ILMEEN PERUSELEMENTIT Tunnus Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tunnus muodostuu sinisellä pohjalla olevasta valkoisesta risti- ja nuolikuviosta sekä

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Talonrakennusteollisuus Uudenmaan piiri ry:n seminaari 26.2.2014 Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Design-Talo lyhyesti 2009 2010 2011 2012 2013E Liikevaihto 33.6 56.2

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet KUVAUS MALLINRO # 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box Original harmaa 62790 SUOSITELLUT TYÖKALUT 11mm + /- 45 cm Lue ohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Teltta

Lisätiedot

Tehtaan työturvallisuus- pakka

Tehtaan työturvallisuus- pakka Tehtaan työturvallisuus- pakka 1 D. Työsuojeluvastuut Työturvallisuuslain mukaan työsuojelusta vastaa työnantaja tai työnantajan sijainen - eli esimies, jonka tärkeimmät velvoitteet ovat: valvontavelvoite

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 5/06. Laitosmies putosi kattotuoleja korjattaessa 4 metriä betonilattiaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Talonrakennus TOT 5/06. Laitosmies putosi kattotuoleja korjattaessa 4 metriä betonilattiaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI 5/06 Laitosmies putosi kattotuoleja korjattaessa 4 metriä betonilattiaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kiinteistöyhtiö saneerasi teollisuushallia. Meneillään oli kattotuolien vahvistaminen.

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Kun vesillelasku alkaa lähestyä

Kun vesillelasku alkaa lähestyä Kun vesillelasku alkaa lähestyä Nosturin tilaus Tilaa tai sovi vesillelasku kerhon ohjeiden mukaisella tavalla. Muista, että kerhossa on monta jäsentä ja venettä joten toimi yhteisesti sovitulla tavalla.

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1 Arvioitsijat

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot