Pesismaakunnat /aluejärjestöt johtavat piiri- ja aluesarjoja näitä määräyksiä soveltaen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pesismaakunnat /aluejärjestöt johtavat piiri- ja aluesarjoja näitä määräyksiä soveltaen."

Transkriptio

1

2 1 KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2008 JOHDANTO Nämä määräykset koskevat Suomen Pesäpalloliiton ja pesismaakuntien/aluejärjestöjen johtamia sarjoja Superpesiksestä alaspäin. Superpesis Oy johtaa naisten ja miesten superpesissarjat ja halli - SM -sarjat soveltaen näitä kilpailumääräyksiä ja Superpesiksen sisäisiä sopimuksia ja velvoitteita. Superpesiksen karsintaottelut pelataan Superpesis Oy:n alaisuudessa noudattaen kaikkia niitä sääntöjä, joita superpesisotteluissa noudatetaan. Myös nk. lyöjän lyömättä jättämissääntö tyhjälle kentälle pyrittäessä, on voimassa Superpesiksen ja Ykköspesiksen välisissä karsinnoissa. Pesismaakunnat hoitavat maakuntasarjoja, joissa noudatetaan PPL:n kilpailumääräyksiä. Pesismaakunnat /aluejärjestöt johtavat piiri- ja aluesarjoja näitä määräyksiä soveltaen. I YLEISMÄÄRÄYKSET 1 Ottelut Jokainen virallinen pesäpallo-ottelu, johon liittoon kuuluva seura osallistuu, on sen osalta liiton alainen ottelutilaisuus. Virallisia otteluita ovat sarjaottelut, liiton tai maakuntien järjestämät kilpailut seurajoukkueille sekä liiton tai alueen järjestämät arvo-ottelut tai vastaavat. Halli SM-ottelut eivät ole virallisia otteluita (ks. myös 43 Pelikielto). Pesäpalloliitto, Superpesis tai sen valtuuttama sarjan tai turnauksen järjestäjä voi määrätä poikkeuksia pelisääntöihin ja kilpailumääräyksiin halliotteluiden osalta. 2 Otteluissa noudatettavat säännöt Virallisissa ottelutilaisuuksissa on noudatettava voimassa olevia pelisääntöjä ja kilpailumääräyksiä ja muita sarjaa johtavan elimen antamia määräyksiä ja ohjeistuksia. Valvoessaan liiton kilpailumääräysten noudattamista sarjaa johtavalla elimellä on oikeus rangaista rikkomuksen tehnyttä yksittäistä maakuntajärjestöä, henkilöä tai seuraa. Ottelut on aina pelattava joukkueen parhaalla kokoonpanolla. 3 Pelien lopputuloksen sopiminen (sopupeli) sekä pelivälineiden ja olosuhteiden manipulointi Sopupeli Epäurheilijamainen toiminta, jolla haetaan kilpailuetua muihin samalla toimialalla toimiviin seuroihin/joukkueisiin sopimalla ottelun lopputuloksesta, on kielletty. Seura, jonka johto sopii pelin lopputuloksesta etukäteen toisen seuran kanssa, menettää sarjapaikkansa. Seuralla on tällöin oikeus anoa sarjapaikkaa kahta sarjaporrasta alemmasta sarjasta. Pelaaja/joukkueen jäsen tai toimitsija, joka sopii pelin lopputuloksen, voidaan asettaa vähintään viiden (5) ottelun ja enintään kolmen vuoden kilpailu- ja toimitsijakieltoon. Jos kyseessä on toistuva tämän :n tarkoittama menettely, voi kilpailu- ja toimitsijakielto olla elinikäinen. Kilpailu- ja toimitsijakiellon päättymisen sekä sarjapaikan saamisen ehdoksi voidaan asettaa, että

3 2 seura/pelaaja/toimitsija luovuttaa ko. sarjaa johtavalle elimelle sopupelistä saadun rahasuorituksen tai muun vastikkeen arvon sekä mahdollisen vedonlyöntivoiton, ellei hyötyä tuomita rikoksen perusteella valtiolle menetetyksi. Pelivälineiden ja olosuhteiden manipulointi Seuralle/joukkueelle tai sen jäsenille, jotka ovat syyllistyneet peliolosuhteiden manipulointiin, langetetaan sama seuraamus, joka kilpailumääräysten 20:n mukaan määrätään edustusoikeuden rikkomisesta. Lisäksi seuralle voidaan tuomita enintään euron sakko. Henkilö, joka on syyllistynyt peliolosuhteiden manipulointiin, voidaan tuomita enintään yhden (1) vuoden kilpailu- ja toimitsijakieltoon. Pelaaja, joka on syyllistynyt pelivälineiden manipulointiin tai käyttänyt tällaista pelivälinettä, voidaan tuomita enintään viiden (5) ottelun pelikieltoon. Toistuvasta menettelystä määrätään vähintään vuoden ja enintään elinikäinen kilpailu- ja toimitsijakielto. 4 Vedonlyönnin alaiset ottelut sekä sponsorointi- tai markkinointiyhteistyö ulkomaisen vedonlyöntiyhtiön tai siihen verrattavan tahon kanssa Niiden seurojen, joiden pelejä on vedonlyönnin kohteina, joukkueen pelaajilta, joukkueen jäseniltä ja seurajohdolta sekä heidän edustajiltaan, samoin näillä sarjatasoilla toimivilta tuomareilta, kielletään vedonlyönti omasta lajista kokonaan. Pelaaja, joukkueen jäsen tai seurajohtoon kuuluva henkilö taikka tuomari, joka omissa nimissään tai välillisesti jonkun muun nimissä lyö vetoa omasta lajistaan, voidaan asettaa vähintään viiden (5) ottelun ja enintään kolmen vuoden kilpailu- ja toimitsijakieltoon. Jos kyseessä on toistuva menettely, voi kilpailu- ja toimitsijakielto olla elinikäinen. Seurat eivät saa harjoittaa minkäänlaista sponsoriyhteistyötä (esim. yhteistyösopimus) ja markkinointia minkään ulkomaisen vedonlyöntiyhtiön tai siihen verrattavan tahon kanssa pesäpallotoiminnassaan. 5 Pelikenttä Hiekkatekonurmikentällä joukkueilla on oikeus käyttää kentän valmistajan tai kentän omistajan ilmoittamia piikkipituuksia. Tarvittaessa kenttäkohtaiset erillismääräykset antaa sarjaa johtava elin. 6 Urheilijoiden tapaturma- ja eläkevakuutusmaksut Jos urheilija saa urheilemisesta kalenterivuodessa veronalaista palkkaa ja luontaisetuja vähintään 9600 euroa, seuran on järjestettävä hänelle vakuutuksella eläke- ja tapaturmaturva urheilijoiden eläke- ja tapaturmaturvan (Pohjolan Urheilijaturva ammattiurheilijoille) järjestämisestä annetun lain mukaisesti. Pelaajalisenssiin sisältyvä Pohjolan Sporttiturva ei ole voimassa, jos urheilijan ansiot ovat yli 9600 euroa. Mikäli seura ei ole järjestänyt asetuksen mukaista tapaturma- ja eläkevakuutusta, ao. pelaajaa käyttänyttä joukkuetta rangaistaan kilpailumääräysten 20 mukaisesti. Seurassa eläkevakuutusmaksuista vastaavat henkilöt asetetaan rikkomustapauksissa enintään kolme (3) kilpailukautta kestävään toimitsijakieltoon.

4 3 7 Doping Doping on kielletty. Liitto, sen jäsenjärjestöt ja jäsenseurat sekä seurojen/joukkueiden jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidoping -toimikunnan doping-säännöstöön sekä Euroopan neuvoston dopingvastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen Antidoping -sopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten sopimusten mukaisiin sääntöihin. Minimirangaistukset ovat: määräaikainen kilpailukielto (pääasiassa kaksi (2) vuotta ensimmäisestä doping-rikkomuksesta) elinikäinen kilpailukielto toistuvasta dopingista Suomen Antidoping -toimikunnan lausunnon perusteella varoitus Myös dopingaineiden laiton maahantuonti, valmistaminen ja levitys ovat rangaistavia. Suomen Pesäpalloliitolla on oma antidoping -ohjelma. 8 Konkurssitapaukset Uusi seura voi liiton päätöksellä jatkaa entisen seuran paikalla sillä ehdolla, että se hoitaa entisen seuran ja sen taustayhteisön urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset vastuut. Konkurssipesä voi hoitaa kilpailutoimintaa kauden loppuun, jos se ottaa vastuun kaikista sarjapaikkaan liittyvistä ja pelaajasopimusten mukaisista velvoitteista kyseisen kalenterivuoden loppuun asti. Jos konkurssipesä ei jatka kilpailutoimintaa, ovat pelaajat vapaita siirtymään uuteen seuraan. 9 Peliasu Seuran johto on vastuussa siitä, että sen pelaajat esiintyvät virallisissa otteluissa siisteissä ja yhdenmukaisissa peliasuissa. Mikäli joukkueiden peliasut eivät riittävän selvästi erotu toisistaan, on vierailevan joukkueen käytettävä varapeliasua. Käytöstä päättää ottelun pelituomari. Peliasussa on oltava lyöntijärjestysnumero molemmissa hihoissa. Numeron on oltava olka- ja kyynärvarren välissä. Numerolapun minimikorkeus on 10 cm. Superpesiksessä ja miesten Ykköspesiksessä peliasussa on oltava pelaajan nimi. Nimilappu kiinnitetään selän yläosaan mainosten yläpuolelle. Joukkueen pelinjohtajilla on oltava urheilullinen asu, joka selvästi erottuu peliasusta. Joukkueen kapteenilla on oltava peliasun väristä selvästi erottuva käsivarsinauha. Liiton ja Superpesiksen alaisissa sarjoissa jokeripelaajien on käytettävä yhtenäistä virallista jokeripaitaa. Virallisiksi jokeripaidoiksi katsotaan kelta/puna/vihreä -paita sekä Superpesiksessä käytössä oleva, sini/puna/valkoinen -paita. II EDUSTUS- JA KILPAILUKELPOISUUSMÄÄRÄYKSET 10 Pelaaja- ja tuomarilisenssi Pelaajalisenssi on pelaajalle pakollinen kaikissa liiton tai maakuntien sarjoissa sekä valtakunnallisilla ja maakuntien leireillä. Tuomari- tai pelaajalisenssi on pakollinen kaikille tuomaritehtävissä toimiville (ks. 22 vapaakortit). Pelaaja- tai tuomarilisenssin omaavalla on oltava voimassa oleva vakuutus, joko lisenssiin liitetty tai vakuutusyhtiön todistama vapaaehtoinen urheiluvammat korvaava vakuutus. Joukkueenjohtaja on vastuussa joukkueensa jäsenten lisenssiasioiden hoitamisesta. Laiminlyönneistä häntä voidaan rangaista enintään kolmen (3) kilpailukauden toimitsijakiellolla.

5 4 Ottelun pelituomari on velvollinen tarkistamaan joukkueiden pelaajalisenssit kaikissa toukokuussa pelattavissa Superpesiksen, Pesäpalloliiton, pesismaakuntien ja aluejärjestöjen johtamissa pesäpallo-otteluissa. Joukkueiden on aina esitettävä pelaajalisenssit pelituomarille. Lisenssien valvonta, kurinpitomenettely ja sakkomaksut Pelaajalle on lunastettava lisenssi ennen pelaajan ensimmäistä peliä. Pelituomari tekee pelaajalisenssin puuttumisesta merkinnän ottelupöytäkirjaan ja toimittaa puutteista tiedot välittömästi ko. sarjaa johtavalle elimelle. Pelaajalisenssin puuttumisesta aiheutuu Superpesiksessä ja miesten Ykköspesiksessä 100 euron ja muissa sarjoissa 50 euron sakkomaksu/pelaaja. Sakkomaksu on samansuuruinen, jos lisenssimaksu on maksettu vajaana. Ilman lisenssiä pelannut pelaaja ei ole edustuskelvoton eli ko. pelaajan edustamaa seuraa ei tuomita hävinneeksi ko. ottelua. Mikäli ottelun pelituomari ei tarkista pelaajalisenssejä, käynnistetään hänen kohdallaan kilpailumääräyksien mukainen kurinpitomenettely. Pesäpalloliitto ja pesismaakunnat suorittavat lisenssien tarkastukset omien sarjojen osalta (viralliset ottelut, 2). Pesismaakunta tarkastaa lisenssit myös hoitamansa maakuntasarjan osalta. Tuomarin on lunastettava lisenssi ennen ensimmäistä otteluaan. Tuomarilisenssin puuttumisesta aiheutuu 50 euron sakkomaksu/tuomari. Sakkomaksu on samansuuruinen, jos lisenssimaksu on maksettu vajaana. Ks. tuomarilisenssien tarkastus kilpailumääräyksien 22 Vapaakortit. 11 Edustusoikeus Pelaaja edustaa koko pelikauden sitä seuraa, missä hän pelasi ko. pelikauden ensimmäisen virallisen ottelunsa tai osankin siitä. Virallisissa sarjajoukkueiden välisissä otteluissa saa peluuttaa ainoastaan sellaista pelaajaa, jolla on edustusoikeus seuraan ja kyseiseen sarjaan. Pelinjohtaja ei voi toimia saman sarjan samassa lohkossa pelinjohtajana ja pelaajana eri joukkueissa. Jos seuralla on samalla sarjatasolla kaksi tai useampia joukkueita, katsotaan pelaajan kuuluvan siihen joukkueeseen, jossa ko. pelaaja pelasi pelikauden ensimmäisen virallisen ottelunsa tai osankin siitä. Sarjaa johtava elin voi anomuksesta tapauskohtaisesti myöntää poikkeuksen edustuskelpoisuusmääräyksistä joko urheilullisista syistä tai esim. seurasiirron myötä. Sarjaa johtava elin voi myöntää edustuskelpoisuuden määräaikojen jälkeen anotuista seurasiirroista, jos pelaajalla on välivuosia seuraavasti: Superpesis ja Ykköspesis 3 välivuotta, suomen- ja maakuntasarja 2 välivuotta. Pelaaja on edustuskelpoinen, kun ko. elin on siirron hyväksynyt. Edustusoikeus valtakunnallisilla nuorten leireillä (C-, D-, E-, F- ja G-juniorit) Valtakunnalliselle leirille pelisarjaan voi osallistua yhdistelmäjoukkueella, joka muodostuu maksimissaan kolmen seuran pelaajista. Siitä on ilmoitettava leirin järjestäjälle aina ilmoittautumisen yhteydessä. Nuoren pelaajan pelaaminen aikuisten ja nuorten sarjaa eri seurassa Nuorella pelaajalla on mahdollisuus pelata oman seuran aikuisten joukkueessa ja toisessa seurassa nuorten ottelut (liittojohtoiset sarjat, A-, B- ja C-ikäiset), mikäli omassa seurassa ei ole kyseisen ikäluokan nuorten joukkuetta liiton valtakunnallisissa sarjoissa. D-ikäisistä tai sitä nuoremmista pelaajista ei voi tehdä 4- lomakesiirtoja. 4-lomakesiirroissa ko. pelaaja edustaa valtakunnallisilla leireillä sen ikäluokan seuraa, mihin ko. pelaaja on siirretty. Pesismaakunnilla ja aluejärjestöillä on oikeus hyväksyä joukkue pelaamaan omissa sarjoissaan, huolimatta siitä, että ko. pelaaja pelaa 4-lomakkeella toisessa seurassa liiton valtakunnallisessa sarjassa ko. ikäluokassa.

6 5 Pelaamisesta alueiden ja pesismaakuntien johtamissa sarjoissa nuorten pelaajien osalta tekee päätökset kyseisen sarjaa johtava elin. Edustusoikeus nuorten sarjan joukkueeseen anotaan erillisellä lomakkeella (4-lomake) C-nuoret 1.6. mennessä, A- ja B-nuoret 1.7. mennessä. Edustusoikeuden myöntämisen edellytyksenä ovat molempien seurojen ja pelaajan suostumukset. Edustusoikeus uudessa seurassa alkaa seurasiirron kirjaamisesta (virkaaika). Määräaikaisella seuraedustuksen muutoksella siirtynyt pelaaja voidaan vuokrata (4-lomake) toiseen seuraan pelaajaoikeudet omistavan seuran suostumuksella sekä kaikkien osapuolten yhteisellä hyväksynnällä kilpailumääräysten siirtoaikojen puitteissa. Pelaaja voi oman seuran ikäluokkajoukkueen lisäksi edustaa toista seuraa muussa ikäluokassa vain liiton järjestämissä nuorten valtakunnallisissa sarjoissa (A-, B- ja C-ikäiset) edellyttäen, että omalla seuralla ei ole omaa ikäluokkajoukkuetta saman ikäluokan valtakunnallisissa sarjoissa. Ko. seurasiirto tehdään myös 4- lomakkeella. Ko. seurasiirto on mahdollinen, vaikka pelaaja ei pelaa missään aikuisten joukkueessa, mutta tällöin pelaajan on pelattava vähintään oman seuran nuorten joukkueessa. 4-lomaketta ei voi käyttää, jos pelaaja ei pelaa omassa seurassaan minkään sarjatason joukkueessa. Seuran nuorten joukkueessa voi pelata korkeintaan kahdesta muusta seurasta pelaajia kyseisen järjestelmän puitteissa. Nuoren pelaajan edustusoikeus säilyy vanhassa seurassa. Pelaajasta ei makseta kasvattajaseuramaksua. 4-lomakkeella tehty seurasiirto voidaan purkaa emäseuraan ennen 1.6. (C-ikäiset)/1.7. (A- ja B-ikäiset) seurojen ja pelaajan yhteisellä anomuksella. Edustusoikeus emäseurassa alkaa seuraavana päivänä purkuilmoituksen virka-aikana tapahtuneesta kirjaamisesta. 12 Seuraedustuksen muuttaminen Pelaajan vaihtaessa seuraa (myös välivuoden/-vuosien jälkeen) on kaikista aikuisten siirroista sekä nuorten siirroista (A-, B- ja C-ikäiset) tehtävä aina siirto seurasiirtolomakkeella. Seurasiirtolomakkeet (täysseurasiirto- ja määräaikainen seurasiirtolomake) toimitetaan Superpesiksen, Ykköspesiksen, suomensarjan, nuorten Superpesiksen, B-poikien SM-sarjan ja C-ikäisten leirikarsintojen osalta Pesäpalloliittoon, maakuntasarjojen osalta ko. maakunnan pesistoimistoon sekä D-, E- F- ja G- junioreiden osalta maakunnan pesistoimistoon. D-, E-, F- ja G-junioreissa siirtolomakkeita käytetään ainoastaan pelikauden aikaisissa seurasiirroissa. Kaikki 4-lomakeella tehtävät A-, B- ja C-ikäisten siirrot (nuorten Superpesikseen, B-poikien SM-sarjaan ja C-ikäisten leirisarjaan) toimitetaan myös Pesäpalloliittoon. Uusi seura saa peluuttaa toisesta seurasta siirtyvää pelaajaa sen jälkeen, kun sarjaa johtava elin on hyväksynyt seurasiirron ko. pelaajan osalta. Ilmoitus seuraedustuksen muuttamisesta on tehtävä PPL:n täys- tai määräaikaissiirtolomakkeella (tai 4- lomakkeella). Vanhan seuran on annettava seuraedustuksen muutostodistus yhden (1) vuorokauden kuluessa siitä, kun tätä koskeva pyyntö on sille kirjallisesti toimitettu tai muuten todistettavasti pyydetty. Pelaajan on pyydettävä seurasiirtoa seuraltaan kirjallisesti. Pelaajien seurasiirrot tehdään sivujen pelaajasiirtojen verkkopalvelun kautta. Siirtopaperi tulostetaan ja toimitetaan kaikkien osapuolten allekirjoituksella varustettuna Pesäpalloliittoon. Kirjaamismaksu maksetaan siirtolomakkeessa olevaa viitenumeroa käyttäen. Ellei seura katso voivansa myöntää pelaajalle edustusvapautta, siitä on em. ajan kuluessa ilmoitettava kirjallisesti ja samalla mainittava kaikki syyt siihen. Seuraedustuksen muutostodistus on annettava yhden (1) vuorokauden kuluessa siitä, kun pelaaja on täyttänyt mahdolliset täyttämättömät sopimus- ja jäsenvelvoitteensa uhalla, että seura voi menettää oikeutensa pelaajan edustusvapauden rajoittamiseen. Mikäli seura ei osallistu sarjatoimintaan, luopuu sarjasta kesken pelikauden tai pelaajalla ei ole ikänsä tai sukupuolensa puolesta mahdollisuutta pelata seuran joukkueessa, on pelaaja vapaa kesken pelikaudenkin

7 6 edustamaan haluamaansa uutta seuraa. Kasvattajaseuramaksu on tällöin kuitenkin maksettava. Seuraedustuksen muutostodistus sarjaa johtavalle elimelle on tehtävä tässäkin tapauksessa. Pelaaja on edustuskelpoinen, kun ko. elin on siirron hyväksynyt. Super- ja Ykköspesiksessä sekä suomensarjassa on pelaajien normaalisiirtoaikaisia seurasiirtoja koskevat muutostodistukset toimitettava viimeistään 21.7 (virka-aika), C-nuorten leirisarjassa 1.6. mennessä, A- ja B- nuorten sarjoissa 1.7. mennessä. Maakuntasarjojen seurasiirrot toimitetaan maakunnan pesistoimistoon viimeistään Muutostodistukset voidaan lähettää myös kirjattuna kirjeenä viimeistään määräpäivänä. Mikäli se ei ole PPL:n virastopäivä, määräaika siirtyy lähinnä seuraavaan virastopäivään. Pelaajakohtaiset seurasiirron kirjaamismaksut ovat saakka seuraavat: miesten ja naisten Superpesis, miesten ja naisten Ykköspesis, miesten suomensarja 50 maakuntasarja, A- poikien ja B-tyttöjen Superpesis, B-poikien SM-sarja, C-poikien ja C-tyttöjen valtakunnallinen leirisarja 30 Pelaajakohtaiset seurasiirron kirjaamismaksut ovat 1.2. ja sen jälkeen seuraavat: miesten ja naisten Superpesis, miesten Ykköspesis 200 naisten Ykköspesis, miesten suomensarja, 100 maakuntasarja 50 A- poikien ja B-tyttöjen Superpesis, B-poikien SM-sarja, C-poikien ja C-tyttöjen valtakunnallinen leirisarja 30 Pelaajan seurasiirto kirjautuu uuteen seuraan vasta kun allekirjoitettu siirtolomake on toimitettu Pesäpalloliittoon ja kirjaamismaksu on maksettu viitenumeroa käyttäen. Mikäli pelaaja on kirjattu alemmalle sarjatasolle ja hänet halutaan myöhemmin nostaa korkeammalle sarjatasolle, lähetetään asiasta liittoon lähtöseuran kirjallinen hyväksyntä ennen pelaajan ensimmäistä peliä sekä maksetaan mahdollinen lisäkirjaamismaksu samalla viitenumerolla kun ensimmäinen kirjaamismaksu on maksettu. Täysseurasiirtoa ei voi purkaa, vaan pelaajasta on tehtävä uusi seurasiirto sekä suoritettava sarjatason mukainen kirjaamismaksu. Jos nuorten joukkueessa/joukkueissa pelannut pelaaja siirtyy nuorten siirtoaikojen jälkeen pelaamaan (Cikäiset 1.6 jälkeen, B- ja A-ikäiset 1.7 jälkeen) aikuisten sarjaa toiseen seuraan, säilyy ko. nuorella oikeus edustaa nuorten sarjoissa sitä seuraa/seuroja, jossa/joissa hänellä on ollut edustusoikeus ennen nuorten siirtoaikojen päättymistä. Lisäksi, mikäli nuorten joukkueessa/joukkueissa pelanneen pelaajan aikuisten sarjan seurasiirto puretaan/purkautuu takaisin lähtöseuraan nuorten siirtoaikojen päättymisen jälkeen, säilyy ko. nuorella oikeus edustaa nuorten sarjoissa sitä seuraa/seuroja, jossa/joissa hänellä on ollut edustusoikeus ennen nuorten siirtoaikojen päättymistä. Samaa pelaajaa koskevista siirtoilmoituksista on siirtoaikana ensimmäisenä liittoon saapunut ratkaiseva. Seurasiirtoajoista voidaan poiketa ennen sarjakauden alkua ja sarjakauden aikana, mikäli kaikki osapuolet uusi seura, vanha seura ja pelaaja yksimielisesti hyväksyvät siirron, ei kuitenkaan enää jälkeen (aikuiset), 1.7. jälkeen (A-B nuoret), 1.6. jälkeen (C-G nuoret). Kuitenkin perustellusta anomuksesta, jota seuraa kirjallisena kaikkien osapuolien selvitykset, jotka anoja toimittaa samalla kertaa PPL:n toimistoon, sarjaa johtava elin voi myöntää poikkeuksen määräajan jälkeen saapuneisiin seurasiirron muutoshakemuksiin lähinnä urheilullisista syistä sekä silloin, jos pelaajan aiempi seura on konkurssin tai vastaavan syyn vuoksi luopunut sarjapaikastaan kesken kauden. Pelaajan edustusoikeus uudessa seurassa astuu voimaan sinä arkipäivänä, jona siirtoilmoitus on saapunut rekisteröitäväksi, jos ilmoitus on tullut perille klo mennessä. Myöhemmin saapunut ilmoitus astuu voimaan seuraavana arkipäivänä. Vastuu ilmoituksen perille tulosta on aina uudella seuralla siitä riippumatta, millä tavoin ilmoitus on toimitettu.

8 7 Alle 18-vuotiaiden seurasiirtojen muutostodistuksessa on oltava myös huoltajan allekirjoitus. Sarjat 14-vuotta ja alle (D-, E-, F- ja G-nuoret) Pelaajan seura määräytyy ensimmäisen kullakin kaudella pelatun virallisen ottelun perusteella. Pelaaja on tämän seuran pelaaja koko sarjakauden. Pesiskouluottelut eivät ole virallisia otteluja. Pelaaja voi kuitenkin siirtyä samalla kaudella toiseen seuraan kaikkien osapuolien (vanha ja uusi seura, pelaaja/huoltaja) välisellä sopimuksella. Siirto tehdään virallisella maakunnan siirtolomakkeella tai vastaavalla maakunnan käyttämällä lomakkeella. Siirto on tehtävä ennen 1.6. Pelaajan edustusoikeus uudessa seurassa astuu voimaan sinä arkipäivänä, jona siirtoilmoitus on saapunut rekisteröitäväksi, jos ilmoitus on tullut perille klo mennessä. Myöhemmin saapunut ilmoitus astuu voimaan seuraavana arkipäivänä. Vastuu ilmoituksen perille tulosta on aina uudella seuralla siitä riippumatta, millä tavoin ilmoitus on toimitettu. 13 Määräaikainen seurasiirto Pelaaja sekä vanha ja uusi seura voivat tehdä keskenään sopimuksen pelaajan siirtymisestä uuteen seuraan määräaikaisella seuraedustuksen muutoksella. Määräaikainen seuraedustuksen muutos on voimassa enimmillään yhden (1) kauden. Pelaajan edustusoikeus uudessa seurassa astuu voimaan sinä arkipäivänä, jona siirtoilmoitus on saapunut rekisteröitäväksi, jos ilmoitus on tullut perille klo mennessä. Myöhemmin saapunut ilmoitus astuu voimaan seuraavana arkipäivänä. Vastuu ilmoituksen perille tulosta on aina uudella seuralla riippumatta, millä tavoin ilmoitus on toimitettu. Määräaikaisen seuraedustuksen muutos purkautuu seurasiirrossa sovitun määräpäivän jälkeen tai seurojen ja pelaajan yhteisen sopimuksen purkamisen jälkeen tai viimeistään 1.10, jolloin pelaaja kirjautuu automaattisesti vanhaan seuraan. Määräaikainen seurasiirto voidaan purkaa kesken kauden kaikkien osapuolten (vanha seura, uusi seura, pelaaja) yhteisellä sopimuksella. Pelaajan edustusoikeus uuteen seuraan päättyy sinä arkipäivänä kun purkuilmoitus tulee liittoon ja astuu voimaan vanhassa seurassa ko. arkipäivänä. Purkaminen on tehtävä virkaaikana klo mennessä. Purkamisesta ei peritä kirjaamismaksua. Määräaikainen seurasiirto purkautuu automaattisesti seurasiirtolomakkeessa mainitun päivän jälkeen. Pelaajan edustusoikeus uudessa seurassa päättyy em. päivän jälkeen. Pelaajan edustusoikeus vanhassa seurassa astuu voimaan seuraavana päivänä. Määräaikaista seuraedustuksen muutosta ei voi tehdä, eikä purkaa Superpesiksen, Ykköspesiksen, suomensarjan ja maakuntasarjan osalta jälkeen, A-poikien, B-tyttöjen ja B-poikien osalta 1.7. jälkeen ja C-ikäisillä 1.6. Määräaikaisen seuraedustuksen muutoksella siirtyvää pelaajaa koskevat normaalit edustuskelpoisuussäännöt. Pelaaja, joka on saanut edustusoikeuden uuteen seuraan täysseurasiirron kautta, voi samalla kaudella siirtyä toiseen seuraan määräaikaisella seurasiirrolla. Määräaikaisella seuraedustuksen muutoksella siirtynyt pelaaja voidaan edelleen vuokrata (määräaikainen siirto) uuteen seuraan pelaajaoikeudet omistavan seuran suostumuksella sekä kaikkien osapuolten yhteisellä hyväksynnällä kilpailumääräysten siirtoaikojen puitteissa. Määräaikainen seurasiirto voidaan purkaa lähtöseuraan seurojen ja pelaajan yhteisellä anomuksella huomioiden normaalit seuraedustuksen muutosta koskevat määräykset, ei kuitenkaan yllä mainittujen siirtoaikojen jälkeen. Määräaikaisen seuraedustuksen muutos on tehtävä PPL:n tätä varten laatimalla lomakkeella. Muutostodistukseen on ehdottomasti merkittävä ylin sarjataso, jolla pelaaja voi uutta seuraansa edustaa.

9 8 Määräaikaisten seurasiirtojen kirjaamismaksut ovat samat kuin täysseurasiirroissa. 14 Pelaajasopimus Seura ja pelaaja voivat tehdä keskenään kirjallisen pelaajasopimuksen (työsuhteinen/ei-työsuhteinen) korkeintaan viideksi (5) sopimusvuodeksi kerrallaan. Kuitenkaan alle 18-vuotias pelaaja ei saa tehdä yli kahden (2) vuoden pituista pelaajasopimusta. Myös sopimukseen tehtävät muutokset on tehtävä kirjallisesti. Pelaajasopimus on tehtävä PPL:n laatimalla pelaajasopimuskaavakkeella ja Superpesiksen osalta Superpesiksen laatimalla pelaajasopimuskaavakkeella. Alle 18-vuotiaiden pelaajasopimuksessa on oltava myös huoltajan allekirjoitus. Pelaajasopimuksen allekirjoituspäivä rekisteröi pelaajan siitä alkaen uuteen seuraan, mutta ei anna edustusoikeutta uuteen seuraan ennen siirron hyväksymistä sarjaa johtavassa elimessä. Pelaajasopimusvuosi päättyy Superpesiksessä ja miesten Ykköspesiksessä on seurojen toimitettava pelaajasopimukset sarjaa johtavalle elimelle ennen pelaajan ensimmäistä virallista ottelua kauden aikana. Sopimuskauden aikana pelaaja voi saada edustusoikeuden uuteen seuraan vain kaikkien osapuolien yksimielisellä hyväksymisellä. Voimassa oleva pelaajasopimus rinnastetaan pelaamiseen. Ellei erimielisyyksiä voida ratkaista sovitteluin, ne on jätettävä välimiesmenettelystä annetun lain mukaan yhden välimiehen ratkaistavaksi. Elleivät osapuolet sovi välimiehestä, nimeää välimiehen superpesissarjojen osalta Superpesiksen puheenjohtaja ja muiden sarjojen osalta Pesäpalloliiton puheenjohtaja. Sarjaa johtava elin määrää välimiesoikeuteen kaikkien osapuolten edustajat. 15 Kasvattajaseuran määräytyminen Pelikaudesta 2002 alkaen pelaajan kasvattajaseura on määräytynyt siten, että pelaajat, jotka ovat syntyneet vuonna 1989 tai sen jälkeen ja se seura, jolla on ollut oikeus ko. pelaajaan kahtena pelikautena, kun pelaaja on ollut 13-, 14- ja 15-vuotias. Mikäli pelaaja on pelannut kolmessa eri seurassa (kolmena eri vuotena) vuotiaana, määräytyy pelaajan kasvattajaseuraksi se seura, jolla oli oikeus ko. pelaajaan sen vuoden pelikaudella, kun hän täytti 13- vuotta. Mikäli pelaaja aloittaa pelaamisen vanhempana (16-vuotiaana tai sen jälkeen) määräytyy kasvattajaseuraksi se seura, missä hän aloitti pelaamisen. Mikäli pelaaja on aloittanut pelaamisen nuorempana kuin 13-vuotiaana, eikä hän ole edustanut mitään seuraa vuotiaana, määräytyy kasvattajaseuraksi se seura, jossa hän aloitti pelaamisen. Pelaajien, jotka ovat syntyneet vuonna 1988 tai aiemmin, kasvattajaseura on se seura, jolla on ollut oikeus pelaajaan sen vuoden pelikaudella, kun hän täytti 15 vuotta. Mikäli pelaaja on aloittanut pelaamisen vanhempana, kasvattajaseuraksi määräytyy se seura, missä hän aloitti pelaamisen. 16 Kasvattajaseuramaksu Kasvattajaseuramaksun vuosimaksujärjestelmä siirtokaudesta 2006 alkaen. Kasvattajaseuran vuosimaksu maksetaan pelaajista, jotka pelaavat Super- tai miesten Ykköspesiksessä ja ovat syntyneet v tai myöhemmin (kausi 2008). Pelaaja vapautuu kasvattajaseuramaksun vuosimaksusta sen kalenterivuoden alusta, jolloin hän täyttää 26-vuotta.

10 9 Vuosimaksu, täysseurasiirron vuosimaksu ja määräaikaisen yli 3 ottelun seurasiirron vuosimaksu Miesten Superpesis, 2000 Naisten Superpesis, 700 Miesten Ykköspesis, 700 Määräaikaisen 1-3 ottelun seurasiirron maksu Miesten Superpesis, 600 Naisten Superpesis, 200 Miesten Ykköspesis, 200 Mikäli pelaajan kasvattajaseuralla on ollut oikeus vuosimaksuun, pelaajan täysseurasiirtomaksuun tai yli 3 ottelun vuosimaksuun kaudella 2008 Superpesikseen ja ko. pelaaja siirtyy samalla kaudella uuteen superpesis- tai miesten ykköspesisjoukkueeseen, ei kasvattajaseuralla ole oikeutta ko. kaudella uuteen maksuun. Mikäli pelaajan kasvattajaseuralla on ollut oikeus vuosimaksuun, pelaajan täysseurasiirtomaksuun tai yli 3 ottelun vuosimaksuun kaudella 2008 miesten Ykköspesikseen ja ko. pelaaja siirtyy samalla kaudella täys- tai yli 3 ottelun seurasiirrolla miesten superpesisjoukkueeseen, on kasvattajaseuralla oikeus Superpesiksen ja Ykköspesiksen välisen vuosimaksun väliseen erotukseen. 1-3 ottelun seurasiirrossa maksetaan määräaikaisen 1-3 ottelun maksu. Mikäli pelaaja siirtyy ensin 1-3 ottelun määräaikaisella seurasiirrolla edustamaan uutta seuraa Superpesikseen tai miesten Ykköspesikseen kaudelle 2008 ja sen jälkeen saman kauden aikana täysseurasiirrolla Superpesikseen tai miesten Ykköspesikseen, tulee ko. pelaajasta maksaa normaali täysseurasiirron vuosimaksu. Mikäli pelaaja siirtyy ensin 1-3 ottelun määräaikaisella seurasiirrolla edustamaan uutta seuraa miesten Ykköspesikseen tai Superpesikseen kaudelle 2008 ja ko. pelaajan määräaikainen siirto jatkuu samassa joukkueessa suoraan (pelaaja ei pelaa missään muussa seurassa välillä) yli 3 ottelun ajan, on kasvattajaseuralla oikeus määräaikaisen yli 3 ottelun seurasiirron sekä 1-3 ottelun määräaikaisen seurasiirtomaksun väliseen erotukseen. Mikäli em. pelaajasta tehdään vielä samalla kaudella uusi määräaikainen seurasiirto, ei kasvattajaseuralla ole oikeutta uuteen maksuun. Mikäli pelaajasta tehdään useita vain 1-3 ottelun määräaikaisia seurasiirtoja, on kasvattajaseuralla oikeus kasvattajaseuramaksuun jokaisen seurasiirron osalta. Poikkeuskäytännöt Mikäli pelaaja on vapautunut täyssiirron kertamaksusta Superpesikseen (vuonna 2004 tai 2005), ei ko. pelaaja ole kasvattajaseuramaksun vuosimaksun alainen. Mikäli pelaaja on vapautunut täyssiirron kertamaksusta Ykköspesikseen (vuonna 2004 tai 2005), maksetaan ko. pelaajasta täysseurasiirron tai määräaikaisen yli 3 ottelun seurasiirron vuosimaksua seuraavasti: miesten Superpesiksessä 1300 ja naisten Superpesiksessä 600. Em. tapauksessa määräaikaisesta vain 1-3 ottelun seurasiirrosta maksetaan määräaikaisen 1-3 ottelun maksu. Seuran sarjanousu miesten Ykköspesikseen tai Superpesikseen ei poista pelaajien kasvattajaseuramaksun vuosimaksuvelvoitetta. Nuoren pelaajan pelaaminen jokerina Superpesiksessä ja miesten Ykköspesiksessä Superpesiksessä tai miesten Ykköspesiksessä vain jokeripelaajana pelaava 1987 tai myöhemmin syntynyt poikapelaaja ja 1989 tai myöhemmin syntynyt tyttöpelaaja voi pelata alemman sarjatason pelaajana omalla sarjatasollaan. Super- tai miesten Ykköspesiksessä vain jokerina pelaavan nuoren pelaajan kasvattajaseuralla ei ole oikeutta kasvattajaseuramaksun vuosimaksuun.

11 10 Mikäli em. junioripelaaja vaihdetaan sarjakauden aikana pelaajaksi (numeroille 1-9), tulee ko. pelaajista maksaa kasvattajaseuramaksun vuosimaksu ensimmäisenä arkipäivänä kasvattajaseuralle. Mikäli pelaajan kasvattajaseuramaksun vuosimaksua ei ole maksettu ensimmäisenä arkipäivänä kasvattajaseuralle, rangaistaan seuraa sakkomaksulla superpesispelaajan osalta 500 /ottelu ja ykköspesispelaajan osalta 300 /ottelu. Pelaajan katsotaan olleen edustuskelpoinen, mikäli seura maksaa kasvattajaseuramaksun kasvattajaseuralle ja yllä mainitun sakkomaksun sarjaa johtavalle elimelle sarjaa johtavan elimen määräämässä aikataulussa. Mikäli em. mainittuja maksuja ei makseta sarjaa johtava elimen määräämässä aikataulussa, menettää maksuvelvollinen seura oikeuden kyseiseen sarjapaikkaan ja seuran ko. joukkueen ko. sarjavaiheen pelaamien otteluiden ottelutulokset mitätöidään. Pelaajan nostaminen seuran ykköspesis- ja/tai superpesisjoukkueeseen Jos seura hankkii pelaajan oman seuran suomensarjan, A-poikien, B-tyttöjen joukkueeseen tai alemmalle sarjatasolle ja pelaaja nostetaan seurassa miesten ykköspesis- ja/tai superpesisjoukkueeseen saman kauden tai seuraavien kausien aikana, on ko. seuran maksettava pelaajasta em. kasvattajaseuramaksun vuosimaksut, mikäli ko. pelaaja on kasvattajaseuramaksun alainen. Ko. kasvattajaseuramaksun vuosimaksu on maksettava kasvattajaseuralle ennen ko. pelaajan ensimmäistä miesten ykkös- ja/tai superpesisottelua. Seuran, joka aikoo käyttää ko. pelaajaa miesten ykköspesis- ja/tai superpesisottelussa, on toimittava kuitti maksetusta kasvattajaseuramaksusta sarjaa johtavalle elimelle. Mikäli kasvattajaseuramaksun vuosimaksua ei makseta täysimääräisenä, on maksukuitin mukana toimitettava kasvattajaseuran kanssa tehty sopimus kasvattajaseuramaksun suuruudesta. Kasvattajaseuramaksut aikuisten farmisopimuksissa Kasvattajaseuramaksut koskevat myös farmisopimuksia farmisopimuksen ehtojen mukaisesti (ks. aikuisten farmijoukkuesopimus). Kasvattajaseuramaksun maksaminen (Superpesis, miesten Ykköspesis) Kasvattajaseuramaksu pitää olla maksettuna sekä kirjallinen tosite maksusta lähetettynä sarjaa johtavalle elimelle ennen pelaajan ensimmäistä peliä. Mikäli kasvattajaseuramaksua ei makseta täysimääräisenä, on sarjaa johtavalle elimelle toimitettava erillinen kasvattajaseuran kanssa tehty sopimus kasvattajaseuramaksun suuruudesta kuten edellä. Jos pelaajan kasvattajaseura tekee muunlaisen sopimuksen pelaajan kasvattajaseuramaksun vuosimaksun maksuaikataulusta uuden seuran kanssa, on kyseessä seurojen välinen asia, johon sarjaa johtava elin ei puutu. Kasvattajaseuramaksun maksamatta jättäminen (Superpesis, miesten Ykköspesis) Mikäli pelaajan kasvattajaseuramaksua ei ole maksettu ennen pelaajan ensimmäistä peliä, rangaistaan seuraa sakkomaksulla superpesispelaajan osalta 500 /ottelu ja ykköspesispelaajan osalta 300 /ottelu. Pelaajan katsotaan olleen edustuskelpoinen, mikäli seura maksaa kasvattajaseuramaksun kasvattajaseuralle ja yllä mainitun sakkomaksun sarjaa johtavalle elimelle sarjaa johtavan elimen määräämässä aikataulussa. Mikäli em. mainittuja maksuja ei makseta sarjaa johtava elimen määräämässä aikataulussa, menettää maksuvelvollinen seura oikeuden kyseiseen sarjapaikkaan ja ko. seuran ko. joukkueen ko. sarjavaiheen pelaamien otteluiden ottelutulokset mitätöidään. Kasvattajaseuramaksuoikeus Ellei seuralla ole rekisteröityä ja kontrolloitua pesäpallotoimintaa, sinä vuonna, kun seuralla on oikeus kasvattajaseuramaksun vuosimaksuun, sillä ei ole oikeutta kasvattajaseuramaksun vuosimaksuun ko. vuonna. Pesäpallokoulun katsotaan riittävän em. maksujen saamiseen. Mikäli seura ei osallistu sarjatoimintaan, luopuu sarjasta kesken pelikauden tai pelaajalla ei ole sukupuolensa puolesta mahdollisuutta pelata seuran joukkueessa, on pelaaja kesken pelikaudenkin vapaa edustamaan

12 11 haluamaansa uutta seuraa. Kasvattajaseuramaksun vuosimaksu on tällöin kuitenkin maksettava. Kasvattajaseuraoikeuksien siirtäminen uudelle ry:lle Toiminnallisen ja taloudellisen vastuun siirtyessä uudelle ry:lle, voivat sopijaosapuolet luovuttaa kasvattajaseuraoikeudet uudelle ry:lle. Siitä on ilmoitettava kirjallisesti sarjaa johtavalle elimelle, jonka on ennen hyväksyntää varmistettava, että uusi seura hoitaa vanhan seuran voimassa olevat velvoitteet. Sarjapaikan siirtäminen uuden ry:n haltuun Seuran ykköspesis- tai superpesispaikan siirtyessä uuden ry:n haltuun pitää ko. pelaajista maksaa kasvattajaseuroille em. kasvattajaseuramaksujen vuosimaksut. 17 Edustusoikeus uusintaottelussa Jos ottelu määrätään uusittavaksi, saavat uusintaotteluun osallistua vain ne pelaajat, joilla uusittavaksi määrätyssä ottelussa oli oikeus edustaa ko. joukkuetta. 18 Pelaaminen eri sarjatasoilla Seuransa ylemmällä sarjatasolla aloittanut pelaaja voi siirtyä seuransa alemmalle sarjatasolle 10 vuorokauden päästä, jos ko. pelaajalla on seuransa ylemmällä sarjatasolla pelattuja otteluita yhteensä kauden aikana 1-4. Seuransa ylemmällä sarjatasolla aloittanut pelaaja voi siirtyä seuransa alemmalle sarjatasolle 15 vuorokauden päästä, jos ko. pelaajalla on seuransa ylemmällä sarjatasolla pelattuja otteluita yhteensä kauden aikana 5-8. Seuransa ylemmällä sarjatasolla aloittanut pelaaja voi siirtyä seuransa alemmalle sarjatasolle 20 vuorokauden päästä, jos ko. pelaajalla on seuransa ylemmällä sarjatasolla pelattuja otteluita yhteensä kauden aikana Jos ko. pelaajalla on seuransa ylemmällä sarjatasolla pelattuja otteluita yhteensä kauden aikana 13 tai enemmän, ei pelaaja voi siirtyä seuransa alemman sarjatason pelaajaksi. Laskenta aloitetaan viimeistä pelattua ottelua seuraavasta päivästä. Pelaaja, joka pelaa välillä ylemmällä sarjatasolla, aloitettuaan kauden seuransa alemman sarjatason joukkueessa, saa edustusoikeuden takaisin seuransa alemman sarjatason joukkueeseen kolmen (3) vuorokauden jälkeen. Karenssiaika on aina sama, riippumatta siitä pelaako pelaaja seuransa ylemmällä sarjatasolla yhden tai useampia otteluja. Laskenta aloitetaan ottelua seuraavasta päivästä jälkeen noudatetaan sarjakautensa seuransa alemmalla sarjatasolla aloittaneen pelaajan osalta samaa käytäntöä kuin ylemmällä sarjatasolla aloittaneen pelaajan kohdalla. Tässä tapauksessa ennen tai pelattuja ylemmän sarjatason otteluja ei huomioida. Karenssiaikana pelaaminen kolmannessa seurassa ei poista pelaajan karenssiaikaa lähtöseurassaan tai farmiseurassaan. Em. säännöistä poiketen seuransa ylemmällä sarjatasolla vain jokeripelaajana pelaava 1987 tai myöhemmin syntynyt poikajuniori ja 1989 tai myöhemmin syntynyt tyttöjuniori voi pelata seuransa alemman sarjatason pelaajana omalla sarjatasollaan. (Huom! Jos em. junioripelaaja aloittaa sarjakauden seuransa ylemmällä sarjatasolla jokerina ja ko. pelaaja pelaa tämän jälkeen pelaajana seuransa alemmalla sarjatasolla, katsotaan ko. pelaaja seuransa alemmalla sarjatasolla aloittaneeksi. Jos kuitenkin jokerina sarjakauden ylemmällä sarjatasolla aloittanut junioripelaaja vaihdetaan varsinaiseksi pelaajaksi numeroille 1-9 ennen kuin hän on pelannut ensimmäisen pelinsä varsinaisena pelaajana (numeroilla 1-9) alemmalla sarjatasolla, katsotaan pelaajan aloittaneen sarjakauden ylemmällä sarjatasolla). Jos em. junioripelaaja katsotaan seuransa alemmalla sarjatasolla aloittaneeksi pelaajaksi ja ko. junioripelaaja vaihdetaan sarjakauden aikana ottelussa pelaajaksi numeroille 1-9, noudatetaan ko. pelaajan alemman sarjatason edustusoikeusajoissa normaaleja karenssiaikoja. Jos ko. pelaaja pelaa karenssiaikana jokerina ylemmällä sarjatasolla, ei siitä seuraa lisää karenssiaikaa pelaajalle.

13 12 Aikuisten farmijoukkuejärjestelmässä noudatetaan myös em. karenssiaikoja eri sarjatasoilla pelaamisen suhteen. Huom! Edellä mainittujen karenssiaikojen lisäksi mikäli ylempi sarja päättyy ennen maakuntasarjaa, ei kukaan pelaaja, joka on pelannut missään seuransa (tai farmiseuransa) ylemmän sarjatason viimeisessä ottelussa, voi edustaa enää tämän kauden aikana seuransa (tai farmiseuransa) maakuntasarjajoukkuetta. 19 Farmijoukkuejärjestelmät Seurat voivat toteuttaa erikseen ns. farmijoukkuejärjestelmää miesten, naisten ja nuorten osalta. Järjestelmässä on yksi päätoimintamalli: - normaali farmijärjestelmä eli kahden seuran välinen sopimus (ks. aikuisten farmijoukkuesopimusjärjestelmä). Kolme seuraa ei voi tehdä sopimusta, jossa näistä yksi toimisi farmijoukkueena. Yksi seura voi tehdä kaksi tämän järjestelmän alaista sopimusta edellyttäen, että toisessa se toimii emäseurana ja toisessa farmijoukkueena. Sopijaosapuolten on allekirjoitettava PPL:n sopimus FA1 tai FB1. Emäseurojen omat ns. kakkosjoukkueet saavat pelata korkeimmillaan kaksi sarjaporrasta emäseuraa alempana. Emäseurasta farmijoukkueeseen siirtyvät pelaajat on nimettävä ennen sarjakauden alkua PPL:n lomakkeella F2. Farmisopimuksessa mukana olevasta pelaajasta ei voi tehdä seurasiirtoa farmiseuraan kauden aikana. Farmijoukkueeseen nimetyt pelaajat ovat koko ajan emäseuran pelaajia. Farmijoukkuesopimus voidaan tehdä vain yhden (1) kilpailukauden kestäväksi. Kaikki aikuisten farmisopimukset toimitetaan liitteineen Pesäpalloliittoon ennen sarjakauden alkua. Pelaajien edustuskelpoisuuksissa noudatetaan PPL:n kilpailumääräyksiä. Farmijoukkuejärjestelmän yksityiskohtaisemmat vaatimukset ja velvoitteet on määritelty monisteessa farmijoukkuejärjestelmä. Nuorten farmijoukkuesopimus Kaksi seuraa voi tehdä nuoria koskevan farmijoukkuesopimuksen edellyttäen, että kummallakaan seuralla ei ole (mahdollisuutta saada) omaa joukkuetta ko. sarjaan. Sopimus mahdollistaa A-, B- ja C-ikäisten nuorten pelaamisen seuransa edustusjoukkueessa sekä sopimusseuran juniorijoukkueessa. Sopimus tehdään liitosta saatavalla lomakkeella FC1. Nuorten farmijoukkueeseen nimetyt pelaajat ilmoitetaan liittoon ennen sarjakauden alkua. Sopimus on voimassa vain yhden kilpailukauden ja purkautuu automaattisesti Farmilistaan nimeäminen ennen sarjakauden alkua antaa oikeuden pelaamiseen junioriotteluissa heti ja sarjakauden alkamisen jälkeen pelaajan edustusoikeus astuu voimaan sinä arkipäivänä, kun ko. farmilistatäydennykset ovat saapuneet rekisteröitäväksi, jos ilmoitus on tullut perille klo mennessä. Myöhemmin saapunut ilmoitus astuu voimaan seuraavana arkipäivänä. Kaikki nuorten farmisopimukset toimitetaan liitteineen Pesäpalloliittoon ennen sarjakauden alkua, pl. mahdolliset sarjakauden aikaiset farmislistatäydennykset. Pelaajien edustuskelpoisuuksissa noudatetaan PPL:n kilpailumääräyksiä. Farmijoukkuejärjestelmän yksityiskohtaisemmat vaatimukset ja velvoitteet on määritelty monisteessa nuorten farmijoukkuejärjestelmä. 20 Edustusoikeuden rikkomukset

14 13 Mikäli pelaajan seurasiirtopaperia ei ole toimitettu sarjaa johtavalle elimelle kilpailumääräysten edellyttämässä aikataulussa, katsotaan pelaajan olleen edustuskelvoton. Seura, joka on käyttänyt edustuskelvotonta pelaajaa, tuomitaan hävinneeksi tuloksella 0-2 (0-1,0-1), mikäli joukkue on voittanut ottelun, jakson tai pelannut jakson tasan, muutoin häviötulos jää voimaan. Jos ottelulla on merkitystä sijoituksen kannalta, katsotaan kuitenkin edustuskelvotonta pelaajaa käyttänyt joukkue tasapisteissä aina muita joukkueita huonommaksi. Lisäksi seuraa voidaan rangaista sakolla sarjaa johtavan elimen toimesta. Ilmoituksen tällaisesta rikkomuksesta voi tehdä vastustava joukkue, mutta sarjaa johtava elin voi puuttua rikkomukseen, vaikka ilmoitusta ei olisi tehtykään. Rikkomukseen voidaan puuttua milloin vain sarjakauden aikana, viimeistään kuitenkin 7 vrk:n kuluessa ko. sarjan päättymisestä. Mikäli sarjaottelu kuitenkin jostakin syystä pelataan vahvistetun sarjaohjelman päättymisen jälkeen, ko. ottelussa sattuneeseen rikkomukseen voidaan puuttua vielä 7 vrk:n kuluessa ko. ottelupäivästä. III JÄRJESTÄMISMÄÄRÄYKSET 21 Ottelun järjestäminen Järjestävä seura on vastuussa siitä, että - vieraileva joukkue ja otteluun nimetty tuomaristo ovat saaneet tiedon otteluajasta ja - paikasta vähintään viikko ennen ottelua. - joukkueille ja tuomaristolle on varattu kunnolliset pukeutumistilat ja peseytymismahdollisuus. - pelisääntöjen 9:n määräyksiä on noudatettu. - pelikentällä on tulostaulu. - ottelupaikalla on kunnolliset ensiapuvälineet. - pelikentälle on hankittu kaksi (2) tuomaripuseroa aputuomareita varten. - otteluissa on riittävä määrä järjestyksenvalvojan kelpoisuuden omaavia henkilöitä - pallon kulku katsomoon on suojattu riittävillä suojavälineillä - turvallisuusmääräyksiä on noudatettu (liite) - katsomoissa noudatetaan tupakointikieltoa - ottelut pelataan uuden standardin (pesäpallojen raja-arvot 2005) mukaisilla palloilla pelisääntöjen edellyttämällä tavalla Sarjaa johtava elin voi lisäksi antaa täydentäviä määräyksiä tämän pykälän nojalla. Nuuskan, alkoholin ja huumeiden käyttö sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen ottelutapahtuman yhteydessä pelikentällä ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty kaikilta otteluun osallistuvilta pelaajilta, valmentajilta ja muilta joukkueen jäseniltä sekä tuomareilta ja toimitsijoilta. 22 Vapaakortit Pesäpalloliiton ja Superpesiksen myöntämillä vapaakorteilla, muovisella tuomarikortilla (pahvisella tuomarikortilla vain Superpesiksen runkosarjan otteluihin) sekä pesiskoulupassilla (SP:n runkosarja) ja tammenlehvätunnuksella on vapaa pääsy kaikkiin PPL:n maakuntien ja jäsenseurojen järjestämiin sarjaotteluihin ja halli SM-otteluihin. Kortit eivät oikeuta PPL:n arvo-otteluihin. Tuomarikortin myöntämisen edellytyksenä on pelaaja- tai tuomarilisenssin lunastaminen. A-C tuomaritasoilla lisenssitarkastuksen suorittaa Pesäpalloliitto, D-G -tuomaritasoilla pesismaakunnat. Pesismaakunnat ovat velvollisia tarkistamaan D-G tason tuomareiden lisenssimaksut ennen kuin toimittavat Pesäpalloliittoon listauksen maakuntien D-G -tason tuomareille myönnettävistä tuomarikorteista. Mikäli maakunta laiminlyö tarkistuksen ja lisenssipuutteita ilmenee, käynnistetään ko. maakunnan osalta kurinpitomenettely.

15 14 23 Sarjaohjelmat ja ottelusiirrot Sarjaohjelmat päättää sarjaa johtava elin. Sarjaa johtava elin pidättää itsellään oikeudet kaikista ottelupäivistä, otteluajoista ja ottelupaikkakunnista sekä oikeudet niiden muutoksiin. Ottelusiirtoihin on saatava sarjaa johtavan elimen lupa. Siirtoanomus on tehtävä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen ottelulle määrättyä päivämäärää. Siirtoanomukseen on liitettävä vastapuolen kirjallinen lausunto. Sarjaa johtavalla elimellä on mahdollisuus hyväksyä ottelusiirto myös myöhemmin. Vahvistettuun sarjaohjelmaan tehtävistä ottelusiirroista on siirtoa anovan joukkueen suoritettava ottelusiirtomaksu etukäteen PPL:n tilille OKOPANKKI Selvitys suoritetusta maksusta on liitettävä siirtoanomuksen mukaan. Maakuntasarjojen ottelusiirtomaksut suoritetaan maakunnan pesistoimistoon. Ottelusiirtomaksut on esitetty LIITE I:ssa. Luvattomista ottelusiirroista peritään kolminkertainen ottelusiirtomaksu. 24 Ottelun luovuttaminen Määräaikana pelaamatta jääneestä ottelusta on järjestävän seuran ilmoitettava välittömästi sarjaa johtavalle elimelle. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja samalla on selvitettävä tapahtuneet toimenpiteet ottelun järjestämiseksi, ilmoitusmenettely vierasjoukkueelle yms. sekä mahdolliset järjestelyistä aiheutuneet kulut eriteltyinä. Määräaikana ottelupaikalle saapumatta jääneen joukkueen on lähetettävä oma selvityksensä tapahtuneesta kolmen (3) vuorokauden kuluessa ottelun määräpäivästä sarjaa johtavalle elimelle, joka tekee molemmilta seuroilta saapuneiden selvitysten perusteella ratkaisunsa välittömästi. Ottelun luovuttanut joukkue suljetaan sarjasta, ellei sarjaa johtava elin saatujen selvitysten perusteella toisin päätä. 25 Sarjasta luopuminen Seuran luopuessa sarjapaikastaan tulee seuran tehdä siitä virallinen päätös, ennen luopumisilmoituksen toimittamista sarjaa johtavalle elimelle. Sarjasta luopuneen tai poissuljetun joukkueen ottelut mitätöidään. Sarjasta luopuneen tai poissuljetun joukkueen on suoritettava järjestävälle elimelle luopumismaksua. Luopumismaksut kerrotaan LIITE II:ssa. Liiton sarjoissa luopumismaksu laskutetaan välittömästi kirjallisen luopumisilmoituksen saavuttua liittoon. Maksuehtona on neljätoista (14) päivää netto. Sarjoissa, joissa pelataan sekä runkosarja että jatkosarja, joukkueen mahdollisesti luopuessa runkosarjan päätyttyä, ei runkosarjan otteluita mitätöidä. 26 Ottelusta myöhästyminen Mikäli joukkue myöhästyy heistä riippumattomasta syystä, ei ottelua katsota luovutetuksi. Myöhästyvän joukkueen on ilmoitettava syy ja arvioitu saapumisaika ottelupaikalle ja myöhästymisen syy merkitään pelipöytäkirjaan. Ottelu on pelattava myöhästyneenäkin samana päivänä, jos se olosuhteiden kannalta on mahdollista. Tuomaristo tekee ratkaisun ottelun pelaamisesta. 27 Uusintaottelu ulkoisten olosuhteiden vuoksi Ellei ottelua voida aloittaa tai pelata loppuun samana päivänä, se on pelattava kokonaan uudelleen. Ottelun pelituomarin ja joukkueiden puheoikeutta käyttävien on välittömästi sovittava uusi ottelupäivä. Mikäli ottelun keskeyttäminen tapahtuu supervuoroparin jälkeen pelattavassa kotiutuskisassa, ottelua ei pelata uudestaan, vaan tasatulos jää voimaan. Päätöksen ottelun keskeyttämisestä tai pelaamatta jättämisestä tekee ottelun pelituomari.

16 15 Keskeytetty tai pelaamatta jäänyt ottelu on pelattava kahden viikon kuluessa sarjaohjelman mukaisesta pelipäivämäärästä, jälkeen yhden viikon kuluessa sarjaohjelman mukaisesta pelipäivämäärästä, kuitenkin kevätkierroksella ennen syyskierroksen alkua ja syyskierroksella ennen viimeistä sarjakierrosta. Uusi ottelupäivämäärä on ilmoitettava välittömästi sarjaa johtavalle elimelle, jonka on se myös vahvistettava. Keskeytetty ottelu katsotaan mitätöidyksi. Ottelussa mahdollisesti annetut rangaistukset jäävät voimaan. Mikäli joukkueet eivät keskenään pääse sopimukseen uudesta ottelupäivämäärästä, määrää sen sarjaa johtava elin osapuolia kuulematta. Sarjaa johtava elin voi harkintansa mukaan poiketa edellä mainituista uusintaottelupäivämääristä. 28 Ottelupöytäkirja Seura on velvollinen pitämään käymistään otteluista virallista pöytäkirjaa, nk. isoa PPL:n hyväksymää pöytäkirjaa pl. maakuntasarjat ja C-ikäisten leirikarsinta, joissa on mahdollista käyttää nk. isoa tai pientä pöytäkirjaa. Maakuntasarjoissa ja C-ikäisten leirikarsinnassa suositellaan käytettäväksi nk. pientä pöytäkirjaa (päätöksen em. pöytäkirjasta tekee maakuntasarjojen ja C-ikäisten leirikarsinnan osalta kotijoukkue). Super- ja Ykköspesiksessä kokoonpanot on ilmoitettava pöytäkirjan pitäjälle 60 minuuttia ennen ottelun alkua. Muissa sarjoissa aika on 30 minuuttia. Superpesiksessä, Ykköspesiksessä, suomensarjassa ja nuorten Superpesiksessä on kotijoukkue velvollinen tekemään atk-pöytäkirjan manuaalipöytäkirjan lisäksi (ks. tulospalveluohje). Mahdollisista laiminlyönneistä aiheutuu seuralle 30 euron sanktio/laiminlyönti. IV KANSAINVÄLISET KILPAILUT 29 Järjestäminen Kansainvälisiä pesäpallo-otteluja ja -näytöksiä saa järjestää ja niihin osallistua vain PPL:n hyväksymien anomusten perusteella. V SARJAMÄÄRÄYKSET 30 Yleistä Sarjat jakautuvat valtakunnallisiin Superpesikseen ja Ykköspesikseen, suomensarjaan, maakuntasarjaan, maakuntarajoja noudattaviin aluesarjoihin sekä aluejakoisiin perussarjoihin. Aluesarjan ja perussarjan välillä voi olla myös välisarja. Nuoret pelaavat valtakunnallista A-poikien ja B-tyttöjen Superpesistä. Nuorten Superpesikseen saavat osallistua kaikki määräaikaan liiton toimistoon ilmoittautuneet joukkueet. B-tyttöjen Ykköspesikseen saavat osallistua kaikki määräaikaan liiton toimistoon ilmoittautuneet joukkueet. B-poikien sekä kontioiden SM-otteluihin ovat oikeutetut osallistumaan kaikki määräaikaan mennessä liiton toimistoon ilmoittautuneet B-poikien sekä kontioiden joukkueet. C-poikien ja -tyttöjen leirisarjaan ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki määräaikaan mennessä liiton toimistoon ilmoittautuneet C-nuorten joukkueet. Uusi joukkue aloittaa perussarjasta, ellei PPL kirjallisen anomuksen perusteella hyväksy muuta sarjatasoa.

17 16 Pesäpalloliiton liittojohtokunnalla tai kilpailun johtoryhmällä on mahdollisuus hyväksyä sarjaan joukkue, joka kilpailullisilla kriteereillä ei ole paikkaa saavuttanut tai on sen menettänyt. Superpesistä koskien esityksen joukkueen hyväksymisestä tekee Superpesis Oy:n hallitus. Maakuntasarjoja koskevat vastaavat päätökset tekee ko. lohkoa johtava maakunnan kilpailun johtoryhmä sen jälkeen kun PPL on päättänyt lohkojaon naisten ja miesten maakuntasarjaan. Sarjaa johtava elin päättää lohkojaot sarjoihin ja sarjaa johtavalla elimellä on oikeus tehdä muutoksia lohkojakoihin ennen sarjan alkua painavista syistä. Mahdollisissa luopumistapauksissa on sarjaa johtavalla elimellä oikeus tarkistaa lohkojakoja ennen sarjojen alkua. 31 Sarjoihin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen sarjoihin on tehtävä sarjaa johtavien elimien määräämään päivään mennessä. Perusteltu myöhästynyt ilmoittautuminen käsitellään ja mikäli se hyväksytään, on sarjamaksu 2 x normaali sarjamaksu. Ilmoittaessaan joukkueensa sarjoihin seura sitoutuu noudattamaan kaikkia annettuja toiminta-, kilpailu- ja järjestämis- ja turvallisuusmääräyksiä sekä muita sarjaa johtavan elimen antamia määräyksiä. Superpesiksessä, Ykköspesiksessä, suomensarjassa ja maakuntasarjassa säilynyt tai sinne noussut joukkue katsotaan automaattisesti mukanaolevaksi. 32 Sarjapaikkojen täydentäminen Luopumisen johdosta vapautuneen sarjapaikan täyttäminen: a) Sarjaan nousseen luopuessa noususta ennen sarjaohjelmien hyväksymistä, saa paikan ensisijaisesti ko. nousijan lohkossa toiseksi sijoittunut joukkue. Mikäli joltain alueelta ei tule nousijaa maakuntasarjaan, annetaan vapautunut sarjapaikka naapurialueelle, jolla on 1) eniten joukkueita sarjoissaan, 2) näiden ollessa tasan, kaikissa aluesarjoissa eniten joukkueita omaavalle alueelle. b) Sarjassa säilyneen joukkueen luopuessa sarjapaikasta ennen sarjaohjelmien hyväksymistä, saa vapautuneen sarjapaikan vastaavasti ko. lohkossa pelannut paras putoaja. c) Ylemmästä sarjasta pudonneen luopuessa sarjapaikasta ennen sarjaohjelmien hyväksymistä, saa vapautuneen paikan ensisijaisesti sen lohkon paras putoaja, johon ko. joukkue olisi lähinnä pudonnut. Ellei edellä olevia sääntöjä soveltaen voida ratkaista sarjapaikan saajaa, päätetään erikseen pelataanko sarja vajaalukuisena vai miten täydentäminen suoritetaan. Em. poiketen, kun on pelattu sarjojen välinen karsintasarja ja joko sarjassa säilynyt tai sinne noussut joukkue luopuu ennen sarjaohjelmien hyväksymistä, saa sarjapaikan karsintasarjan paras nousematta jäänyt joukkue. Kilpailutoiminnan uudelleen järjestäminen Kaksi Pesäpalloliiton jäsenseuraa voi tehdä sopimuksen kilpailutoimintansa uudelleenjärjestämiseksi, edellyttäen, että Pesäpalloliitto (Superpesis) hyväksyy sen. Mikäli seura luovuttaa ylemmän tason sarjapaikkansa toiselle seuralle tai vaihtaa sen toisen seuran kanssa, menettää luovuttanut seura oikeutensa ko. sarjapaikkaan. Pelaajien kasvattajaseuroilla säilyy oikeus kasvattiinsa. Mikäli sopimuksen toinen osapuoli on superpesisseura, ykköspesisseura tai suomensarjaseura, on seurojen välinen sopimusanomus toimitettava Pesäpalloliittoon mennessä. Muiden sarjatasojen osalta sopimusanomus on toimitettava sarjaa johtavalle elimelle mennessä. Em.

Pesismaakunnat /aluejärjestöt johtavat piiri- ja aluesarjoja näitä määräyksiä soveltaen.

Pesismaakunnat /aluejärjestöt johtavat piiri- ja aluesarjoja näitä määräyksiä soveltaen. 1 KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2012 JOHDANTO Nämä määräykset koskevat Suomen Pesäpalloliiton ja pesismaakuntien/aluejärjestöjen johtamia sarjoja Superpesiksestä alaspäin. Superpesis Oy johtaa naisten ja miesten

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

Soveltamisohjeella liittohallitus voi täydentää epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa kilpailusääntöjä.

Soveltamisohjeella liittohallitus voi täydentää epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa kilpailusääntöjä. KILPAILUSÄÄNNÖT liittovaltuuston hyväksymät 4.5.2013 1 luku - YLEISTÄ 1 Kilpailusääntöjen soveltamisala ja hyväksyminen Kilpailusääntöjä sovelletaan Suomen koripalloliitto ry:n ja siihen kuuluvien seurojen

Lisätiedot

Muutokset aikaisempaan sääntökirjaan nähden on merkitty kyseisen kappaleen laidoissa olevilla viivoilla.

Muutokset aikaisempaan sääntökirjaan nähden on merkitty kyseisen kappaleen laidoissa olevilla viivoilla. SUOMEN RINGETTELIITTO RY KILPAILUSÄÄNNÖT 2011-2012 JOHDANTO Tästä kirjasta löytyvät ringeten viralliset kilpailusäännöt, joita tulee noudattaa kaikessa kilpailutoiminnassa Suomessa. Muut kilpailuihin liittyvät

Lisätiedot

Soveltamisohjeella liittohallitus voi täydentää epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa kilpailusääntöjä.

Soveltamisohjeella liittohallitus voi täydentää epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa kilpailusääntöjä. KILPAILUSÄÄNNÖT (liittovaltuuston hyväksymät 9.5.2015) 1 luku - YLEISTÄ 1 Kilpailusääntöjen soveltamisala ja hyväksyminen Kilpailusääntöjä sovelletaan Suomen Koripalloliitto ry:n ja siihen kuuluvien seurojen

Lisätiedot

KILPAILUT... 2 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 MESTARUUSKILPAILUT... 2 KANSALLISET KILPAILUT... 3 KANSAINVÄLISET KILPAILUT... 3

KILPAILUT... 2 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 MESTARUUSKILPAILUT... 2 KANSALLISET KILPAILUT... 3 KANSAINVÄLISET KILPAILUT... 3 SUOMEN LENTOPALLOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT KILPAILUT... 2 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 MESTARUUSKILPAILUT... 2 KANSALLISET KILPAILUT... 3 KANSAINVÄLISET KILPAILUT... 3 PELAAJIEN EDUSTUSOIKEUS VIRALLISISSA KILPAILUISSA...

Lisätiedot

KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2012

KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2012 KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2012 1 Luku Yleistä 1 Soveltamisala 1. Suomen Palloliiton (jäljempänä liitto) liittohallituksen vuosittain päättämät kilpailumääräykset sisältävät jalkapallon kilpailutoiminnassa noudatettavat

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

FUTSALIN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2015 2016

FUTSALIN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2015 2016 FUTSALIN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2015 2016 Sisällysluettelo 1. luku Yleistä 1 Soveltamisala 2 2 Eettiset periaatteet 2 3 Määritelmät 3 2. luku Kilpailutoimintaan liittyvät määräykset 4 Futsalsäännöt 5 5 Kilpailu,

Lisätiedot

LENTOPALLON SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN SARJAMÄÄRÄYKSET SARJAKAUDELLE 2015 2016... 4

LENTOPALLON SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN SARJAMÄÄRÄYKSET SARJAKAUDELLE 2015 2016... 4 LENTOPALLON SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN SARJAMÄÄRÄYKSET SARJAKAUDELLE 2015 2016... 4 1. SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET... 4 2. SARJAT, JOUKKUEET JA OTTELUOHJELMAT... 4 3. ILMOITTAUTUMISAJAT JA SARJAMAKSUT... 4 3.1

Lisätiedot

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 sivu 1 SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015 Suomen Salibandyliitto ry 2014 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 2. EETTISET PERIAATTEET 9 Reilun pelin periaate 5 10 Vastuullinen taloudenpito 5

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto [KILPAILUMÄÄRÄYKSET]

Suomen Tennisliitto [KILPAILUMÄÄRÄYKSET] 2013 Suomen Tennisliitto [KILPAILUMÄÄRÄYKSET] 0 Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET... 2 2.1 KILPAILULUPA... 2 2.2 KILPAILUJEN JOHTO... 2 2.3 KILPAILUJEN IKÄ- JA TASOLUOKITUS... 3 2.4

Lisätiedot

Kilpailumääräykset 8.5.2013

Kilpailumääräykset 8.5.2013 Kilpailumääräykset 8.5.2013 Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET... 2 2.1 KILPAILULUPA... 2 2.2 KILPAILUJEN JOHTO... 2 2.3 KILPAILUJEN IKÄ- JA TASOLUOKITUS... 3 2.4 KILPAILULUPIEN ANOMINEN

Lisätiedot

****************************** ****************************** ******************************

****************************** ****************************** ****************************** ****************************** 2015 ****************************** ****************************** SPL:n Itä-Suomen piirin tietopaketti palloliitto.fi/ita-suomi SUOMEN PALLOLIITON ITÄ-SUOMEN PIIRIN TIETOPAKETTI

Lisätiedot

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 SOVELTAMISALA... 4 1.2 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 4 1.3 SOPUPELI... 4 1.4 VOIMASSAOLOAIKA...

Lisätiedot

SUOMEN SENIORITENNIS RY, SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA (17.2.2015)

SUOMEN SENIORITENNIS RY, SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA (17.2.2015) 1 SUOMEN SENIORITENNIS RY, SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA (17.2.2015) (Kuvaruudun tekstin pienennys / suurennus: pidä alhaalla Ctrl ja pyöritä hiiren rullalla) Sarjatenniksen säännöt... 2 Muita sarjaohjeita... 17

Lisätiedot

Kilpailumääräykset 1.1.2014

Kilpailumääräykset 1.1.2014 Kilpailumääräykset 1.1.2014 Hyväksytty Judoliiton hallituksen kokouksessa 1.12.2013 1. Kilpailun järjestämistä koskevat määräykset Sääntöjen velvoittavuus Suomen Judoliiton (liitto) jäsenseurojen tulee

Lisätiedot

Yleiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt

Yleiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt Yleiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Suomen Voimisteluliitto ry:n kilpailulajit... 3 3 Suomen Voimisteluliitto ry:n alaiset kilpailut... 4 3.1 Sääntöjen kattavuus...

Lisätiedot

TURNAUSJOHTAJILLE. Sarjavaliokunta. Tiina Jokinen puh: 040 591 3996. Jukka Hirvonen puh: 050 591 3415. Jorma Lappeteläinen puh: 040 594 4900

TURNAUSJOHTAJILLE. Sarjavaliokunta. Tiina Jokinen puh: 040 591 3996. Jukka Hirvonen puh: 050 591 3415. Jorma Lappeteläinen puh: 040 594 4900 0 TURNAUSJOHTAJILLE Kaikilla virallisilla kilpailuilla pitää olla kilpailunjohtaja. Valtakunnansarjoissa tätä "vakanssia" kantavasta käytetään nimeä turnausjohtaja. Valtakunnansarjat ovat kokonaisuudessaan

Lisätiedot

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITON SÄÄNNÖT

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITON SÄÄNNÖT SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITON SÄÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO 1. SPTL:N TOIMINTASÄÄNNÖT 2. PELISÄÄNNÖT 2.1 Pöytä, 2.2 Verkko, 2.3 Pallo, 2.4 Maila, 2.5 Määritelmiä, 2.6 Syöttö, 2.7 Palautus, 2.8 Pelin kulku, 2.9 Uusittavat

Lisätiedot

BUMASKA 2014. Kilpailu- ja erotuomaritoiminnan käsikirja - sisältäen erotuomareiden ja joukkueiden yhteystiedot

BUMASKA 2014. Kilpailu- ja erotuomaritoiminnan käsikirja - sisältäen erotuomareiden ja joukkueiden yhteystiedot BUMASKA 2014 Kilpailu- ja erotuomaritoiminnan käsikirja - sisältäen erotuomareiden ja joukkueiden yhteystiedot [2] SPL KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY BUMASKA KILPAILU- ja EROTUOMARITOIMINNAN KÄSIKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PESIS RY:N SARJOISSA 2012 NOUDATETAAN PPL:N KILPAILUSÄÄNTÖJEN LISÄKSI SEURAAVIA MÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA

POHJOIS-SUOMEN PESIS RY:N SARJOISSA 2012 NOUDATETAAN PPL:N KILPAILUSÄÄNTÖJEN LISÄKSI SEURAAVIA MÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA POHJOIS-SUOMEN PESIS RY:N SARJOISSA 2012 NOUDATETAAN PPL:N KILPAILUSÄÄNTÖJEN LISÄKSI SEURAAVIA MÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA 1. PELIPÄIVÄT Maakuntasarjoissa sekä miesten ja naisten aluesarjoissa pelataan sarjaohjelmaan

Lisätiedot

Kilpailusääntöjä ja pelisääntöjä noudatetaan aina ellei sarjamääräyksissä ole toisin säädetty.

Kilpailusääntöjä ja pelisääntöjä noudatetaan aina ellei sarjamääräyksissä ole toisin säädetty. Divarin sarjamäärykset 2014-2015 1 1 Nämä ovat Suomen Salibandyliitto (SSBL) ry:n miesten 1. divisioonan sarjamääräykset pelikaudelle 2014-15. Näitä sarjamääräyksiä noudatetaan 1.5.2014-30.4.2015. Miesten

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS Kuva: Juuso Laakso / J-Lan Joukkueenjohtajan koulutusmateriaali Suomen Käsipalloliitto 16.9.2013 Sisällys Johdanto 3 1 Käsipallo Suomessa... 4 1.1 Seurat... 4 1.2 Suomen Käsipalloliitto

Lisätiedot

SÄÄNTÖKANSIO. 1 Suomen Pyöräilyunioni ry/ Sääntökansio 2015 (alustava versio)

SÄÄNTÖKANSIO. 1 Suomen Pyöräilyunioni ry/ Sääntökansio 2015 (alustava versio) SÄÄNTÖKANSIO 1 2 KILPAILUSÄÄNNÖT Alkuperäiskäännös UCI:n englanninkielisestä versiosta: Vesa Mattila (1998) Lisäysten ja korjausten käännökset: Heidi Miikkulainen (2002) Lisäysten ja korjausten käännökset

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS Joukkueenjohtajan koulutusmateriaali Suomen Käsipalloliitto 25.9.2012 Sisällys Johdanto 3 1 Käsipallo Suomessa... 4 1.1 Seurat... 4 1.2 Suomen Käsipalloliitto (SKPL)... 4 1.3 Suomen

Lisätiedot

B-D12 ERILLISMÄÄRÄYS 2013 Muilta osin mitä tässä asiakirjassa määritellään, noudatetaan Palloliiton sääntöjä, kilpailu- ja rangaistusmääräyksiä.

B-D12 ERILLISMÄÄRÄYS 2013 Muilta osin mitä tässä asiakirjassa määritellään, noudatetaan Palloliiton sääntöjä, kilpailu- ja rangaistusmääräyksiä. B-D12 ERILLISMÄÄRÄYS 2013 Muilta osin mitä tässä asiakirjassa määritellään, noudatetaan Palloliiton sääntöjä, kilpailu- ja rangaistusmääräyksiä. Punaisella merkitty muutokset edelliseen vuoteen! HUOM!

Lisätiedot

A- JA B-NUORTEN VALTAKUNNALLISTEN SARJOJEN JA KARSINTOJEN SARJAMÄÄRÄYKSET

A- JA B-NUORTEN VALTAKUNNALLISTEN SARJOJEN JA KARSINTOJEN SARJAMÄÄRÄYKSET A- JA B-NUORTEN VALTAKUNNALLISTEN SARJOJEN JA KARSINTOJEN SARJAMÄÄRÄYKSET Nämä sarjamääräykset koskevat A- ja B-nuorten valtakunnallisten sarjojen ja karsintojen pelaamista. C- nuorten SM-sarjassa on erilliset

Lisätiedot

Salibandyliigan sarjamäärykset 2014-2015

Salibandyliigan sarjamäärykset 2014-2015 Salibandyliigan sarjamäärykset 2014-2015 1 1 Nämä ovat Suomen Salibandyliitto (SSBL) ry:n Miesten Salibandyliigan sarjamääräykset pelikaudelle 2014-15. Näitä sarjamääräyksiä noudatetaan 1.5.2014-30.4.2015.

Lisätiedot