Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelukeskuksen LIIKUNTAPAIKKAVERKKOSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelukeskuksen LIIKUNTAPAIKKAVERKKOSELVITYS"

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelukeskuksen LIIKUNTAPAIKKAVERKKOSELVITYS Jyväskylän kaupunki Liikuntapalvelukeskus Elina Hasanen 6/2006 PDF-aineiston toimittaja: Erkki Huovinen 2/2008

2 Sisältö 1 Johdanto Kevyen liikenteen väylät Ulkokentät Hippoksen ulkoalueet Harjun urheilukenttä Säynätsalon urheilukenttä Viitaniemen liikuntapuisto Alueelliset liikuntapuistot Vehkalammen jalkapallokenttä Koskenharjun pesäpallokenttä Pallokentät Ministadionit Retkiluistelurata Sisäliikuntatilat Hipposhalli Monitoimitalo Kuokkalan Graniitti Kilpajäähalli Harjoitusjäähalli AaltoAlvari Lehtisaaren kuntotalo Koulujen salit Salmirannan skeittihalli Vesiliikuntapaikat AaltoAlvari Uimarannat Ulkoliikuntapaikat ja -alueet Hyppyrimäet Hiihtomaa Minigolfrata Virkistysalueet Ulkoilureitit radat/ladut Seudullinen retkeilyreitti Erikoisurheilualueet Viitaniemen jousiammuntarata Skeittipaikka Liikuntapaikkaverkon kehittämistarpeista ja -edellytyksistä...67 Lähteet...71 LIITTEET: Liikuntapaikkojen talous, henkilöstö ja kävijämäärät v taulukko Väestökyselyn lomake Liikuntaseurakyselyn lomake Liikuntapaikkakartat 2

3 1 Johdanto Liikuntasuunnitelman väliarvioinnin yhteydessä liikuntalautakunta päätti teettää liikuntapaikkaverkkoselvityksen. Selvityksessä esitetään liikuntapalvelukeskuksen hallinnassa olevat liikuntapaikat, niiden käyttö, käyttömenot, tulot ja henkilöstö sekä vastuuhenkilöiden ja käyttäjien arviointia paikoista. Samaan aikaan liikuntapaikkaverkkoselvityksen kanssa on kaupunkisuunnitteluosaston johdolla laadittu viherosayleiskaavan lähtötietoselvityksiä. Viherosayleiskaavan yhteydessä päivitetään kartat ja tarkastellaan ulkoliikuntapaikkojen verkostoa ottaen huomioon kaikki kaupungin hallinnassa olevat paikat. Uimarannat ja -paikat, skeittipaikat ja ulkokentät kartoitetaan kaavaa varten katu- ja puisto-osaston viherpalveluohjelmassa, ja virkistysreittiselvityksessä esitetään kevyen liikenteen väylien, ulkoilureittien, latujen ja kuntoratojen, ratsastusreittien ja moottorikelkkaurien reitistöjen nykytila sekä kehittämisehdotukset. Viherosayleiskaavan ja sen lähtötietoselvitysten laadinnan vuoksi liikuntapaikkaverkkoselvityksessä ei ole paneuduttu kaupungin liikuntapaikkojen verkkoon kokonaisuutena, vaan selvitys koskee vain liikuntapalvelukeskuksen osaa. Liikuntapalvelukeskus, kaupunkisuunnitteluosasto, katu- ja puisto-osasto, Tilapalvelu ja opetuspalvelukeskus kartoittavat kokonaisuuden ja tekevät siihen kehittämisehdotukset yhteistyössä vuosien aikana. Liikuntasuunnitelman arviointia ja liikuntapaikkaverkkoselvitystä varten tarvittavan kuntalais- ja liikuntaseurapalautteen keräämiseksi suoritettiin maalis-huhtikuussa 2006 laaja väestökysely ja liikuntaseurakysely. Kyselyistä on saatu tietoja näiden sidosryhmien kokemista tarpeista, puutteista ja toiveista kaupungin liikuntapaikkoja koskien. Väestökyselyn kohderyhmänä oli iän, sukupuolen ja asuinalueen suhteen edustava 1200 henkilön otos vuotiaita jyväskyläläisiä. Vastauksia saatiin 603, joten vastausprosentti jäi 50:een. Liikuntaseurakysely postitettiin kaikille jyväskyläläisille seuroille, joita oli 141, ja vastauksia saatiin 78. Seurakyselyn vastausprosentiksi tuli siis 55. Vastausprosenttien pienuudesta johtuen tuloksista tehtyihin yleistyksiin on syytä suhtautua varauksella ja pitää niitä vain suuntaa antavina. Liikuntapalvelukeskuksen hallinnassa on liikuntapaikkoja noin 250. Tässä selvityksessä paikat on jaoteltu LIPAS-liikuntapaikkarekisterin luokittelun mukaan kevyen liikenteen väyliin, ulkokenttiin, sisäliikuntatiloihin, vesiliikuntapaikkoihin, ulkoliikuntapaikkoihin ja - alueisiin, ulkoilureitteihin sekä erikoisurheilualueisiin. Jokaisessa liikuntapaikkaluokassa eli selvityksen luvussa noudatetaan samaa rakennetta. Aluksi kerrotaan yleistä luokan liikuntapaikoista Jyväskylässä sekä esitetään vuoden 2006 väestökyselystä saatu väestön yleinen arvio näiden liikuntapaikkojen kunnosta. Liikuntaseurakyselystä saadut arviot esitetään soveltuvin osin ottaen huomioon se, että seurat käyttävät lähinnä vain oman lajinsa suorituspaikkoja. Seuraavaksi esitetään liikuntapaikoittain taulukoissa paikan perustiedot, kunto, käyttö, väestö- ja liikuntaseurakyselyiden sanallinen, talous ja henkilöstö. 3

4 Liikuntapaikkojen käyttö, oppilaitosten osuus käytöstä sekä käyttöaste on laskettu WebTimmin varaustietojen perusteella esimerkkiviikoilta kuluneelta vuodelta. Viikot on valittu mahdollisimman tavanomaiseen käyttöaikaan useana vuodenaikana. Viikot ovat , ja Joidenkin liikuntapaikkojen kohdalla esimerkkiviikko vaihdettiin toiminnan luonteen tai tavallisesta poikkeavan toiminnan vuoksi. tiedot eivät siis sisällä vapaata käyttöä ja laskentatavasta johtuen tiedot ovat vain arvioita keskimääräisestä varattujen vuorojen määrästä. aste on laskettu joko koko liikuntapaikan käyttöasteena tai suorituspaikoittain. Suorituspaikoittain käyttöaste on merkitty silloin, kun liikuntapaikka on jaettu eri lajien suorituspaikkoihin (kuten monitoimitalo squashhalliin, judosaleihin, palloilusaliin ym.). aste on laskettu hieman yksinkertaistaen silloin, kun kyseessä on ollut liikuntapaikka tai suorituspaikka, joka on mahdollista jakaa lohkoihin tai saman lajin suorituspaikkoihin (kuten Hipposhallin nurmialue sulkapallokenttiin tai yleisurheilualue eri yleisurheilulajien suorituspaikkoihin). aste on tällöin laskettu koko liikuntapaikan saatavuuden perusteella, mikä tarkoittaa sitä, että yhdenkin lohkon/suorituspaikan (kuten yksi Hipposhallin sulkapallokenttä) varaaminen on tulkittu kokonaisuuden (kuten Hipposhallin nurmialue) varauksena, sillä tällöin koko tila ei ole enää saatavilla. Kävijämäärät ovat lähes kaikki arvioita, vain Graniitin luku on tarkka. Arviot on tehty maksettujen sisäänpääsyjen sekä seuravuorojen osalta keskimääräisen joukkueen koon perusteella. Kävijämäärissä ovat mukana myös passiiviset kävijät kuten tapahtumien yleisö. Kilpajäähallista ja harjoitusjäähallista on erikseen arvioitu aktiivisten kävijöiden osuus. Liikuntapaikkaverkkoselvityksen on pääosin laatinut liikuntapalvelukeskuksen projektityöntekijä Elina Hasanen. Väestö- ja liikuntaseurakyselyn suunnittelu ja tulosten analysointi on ollut Jyväskylän yliopiston liikuntahallinnon opiskelija Elina Sinisalon vastuulla. Selvityksen ja liikuntasuunnitelman arvioinnin ohjausryhmään ovat kuuluneet liikuntalautakunnasta Lassi Kurittu (pj.) ja Juhani Matilainen sekä liikuntapalvelukeskuksesta liikuntajohtaja Pekka Sihvonen ja liikuntamarkkinointisihteeri Marja-Leena Oinonen, ja asiantuntijajäsenenä on selvityksessä mukana ollut liikuntasihteeri Rauno Saukkonen. Liikuntasuunnitelman arviointi ja liikuntapaikkaverkkoselvityksen on liikuntalautakunnan käsitellyt ja tehtyjen tarkistusten jälkeen hyväksynyt

5 2 Kevyen liikenteen väylät Kevyen liikenteen väylillä tarkoitetaan kävelyteitä, lenkkeilyteitä, pyöräilyteitä, rullaluisteluteitä ja muita vastaavia rakennettuja väyliä. Vuoden 2006 alussa pyöräilyn sallivia yhdistettyjä kevyen liikenteen väyliä on Jyväskylässä noin 300 kilometriä. Lukuun voitaisiin lisätä vielä katujen yhteydessä olevat jalkakäytävät. Kevyen liikenteen väylästöjen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa yhdyskuntatoimi. Väylien nykytilanne ja kehittäminen arvioidaan tänä vuonna kaupunkisuunnitteluosaston virkistysreittiselvityksessä. Väyliä on arvioitu myös liikuntasuunnitelman arvioinnin luvussa 13. Väestökyselyssä 2006 vastaajat arvioivat kevyen liikenteen väylien kunnon olevan keskimäärin melko hyvä. Väestökyselyn vastaajista 90 prosenttia piti kuntoa melko tai erittäin hyvänä. Rantaraitti sai kyselyssä runsaasti kehuja. (Kuvio 1) 100 Kevyen liikenteen väylien kunto väestökyselyssä prosenttia vastaajista Erittäin hyvä Melko hyvä Melko huono Huono Eos Kuvio 1. Kevyen liikenteen väylien kunnon arviot väestökyselyssä

6 3 Ulkokentät Ulkokenttien luokkaan kuuluvat yleisurheilukentät, pallokentät, tenniskentät, jääliikuntaalueet yms. Luokkaan kuuluu Jyväskylässä myös katu- ja puisto-osaston toiminnallisia viheralueita, joita ovat toimintapuistot, pienkentät ja pallokentistä Nenäinniemen ja Mannilan kentät, sekä Tilapalvelun hallinnoimat koulujen piha-alueiden kentät. Koulujen piha-alueiden kenttien hoito on Tilapalvelun vastuulla lukuun ottamatta Säynätsalon pääsaareen koulun ja Muuratsalon koulun kenttää, joiden hoidon talvisin eli jäädytyksen hoitaa liikuntapalvelukeskus. Parhaillaan laadittavassa viherosayleiskaavassa tarkastellaan kokonaisuutena sekä liikuntapalvelukeskuksen että katu- ja puisto-osaston ulkokenttiä. Pallokentistä hiekkakentät on kesällä jaettu jalkapallo- ja pesäpallokenttiin. Näin kenttien muokkaamiseen eri lajeille sopiviksi ei kulu harjoitteluaikaa. Nurmikenttiä on Jyväskylässä seitsemän: Hippoksen, Harjun, Säynätsalon ja kolme Huhtasuon nurmea sekä Nenäinniemen nurmi, joka on katu- ja puisto-osaston hoidossa. Tekonurmikenttiä on neljä: Hippoksen pesäpallostadion, Koskenharjun hiekkatekonurmi, Vehkalammen tekonurmi sekä Viitaniemen hiekkatekonurmi. Kaupungin alueen tenniskentistä liikuntapalvelukeskuksen hallinnassa ovat Hippoksen ulkoalueen ja Huhtasuon liikuntapuiston kentät sekä asfalttipintaiset Halssilan ja Kotalammen liikuntapuistojen kentät. Väestökyselyssä ja liikuntaseurakyselyssä 2006 vastaajat arvioivat ulkokenttien kunnon olevan keskimäärin melko hyvä. Väestökyselyn vastaajista yli 70 prosenttia piti kuntoa melko tai erittäin hyvänä. Seurakyselyn kuntoarvio olisi mahdollisesti syytä tulkita jättäen en osaa sanoa -vastaukset laskennasta pois, sillä oletettavasti näin ovat suurimmaksi osaksi vastanneet seurat, jotka eivät käytä ulkokenttiä. Ulkokenttien kuntoon kantaa ottaneista seuroista noin 84 prosenttia piti kuntoa melko tai erittäin hyvänä. Ulkokenttien kunnon huonoksi tai erittäin huonoksi arvioi noin joka kymmenes väestökyselyn vastaajista ja seurakyselyssä asiaan kantaa ottaneista seuroista noin 16 prosenttia. (Kuviot 2 ja 3) 6

7 Ulkokenttien kunto väestökyselyssä 2006 prosenttia vastaajista Erittäin hyvä Melko hyvä Melko huono Huono Eos Kuvio 2. Ulkokenttien kunnon arviot väestökyselyssä Ulkokenttien kunto liikuntaseurakyselyssä Erittäin huono Melko huono Melko hyvä Erittäin hyvä Eos Kuvio 3. Ulkokenttien kunnon arviot liikuntaseurakyselyssä Hippoksen ulkoalueet Pesäpallostadion, nurmikenttä, ulkotekojää, ulkokoripallokenttä, tenniskentät Hippoksen ulkoalueet yhteensä Talous Menot Tulot Henkilöstö 3 henkilötyövuotta Henkilöstökulut Kävijämäärä

8 Pesäpallostadion Pesäpallokentät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Pesäpallo Pituus x leveys (m) 140 x 70 Pintamateriaali Hiekkatekonurmi Muuta tietoa Pinta-ala on hiekkatekonurmen pinta-ala Huoltotilat 1 WC-tilat 4 Pukuhuoneet 5 Pesuhuoneet 2 Saunat 1 Muuta tietoa Huoltotilat osittain yhteiset muiden ulkokenttien kanssa Katsomokapasiteetti hlöä (ei katettuja) Tyydyttävä Väestökyselyn Katsomotilat puutteelliset Liikuntaseurakyselyn Katsomotilat puutteelliset Kesäkuu 41 t 30 min Elokuu 21 t Syyskuu 19 t 30 min, josta oppilaitokset 18 t Myös varaamatonta käyttöä. aste / varatut vuorot Kesäkuu 47 % Elokuu 24 % Syyskuu 20 % Muut tiedot ks. yllä Nurmikenttä Suuret nurmikentät, > 60x100 m Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Pituus x leveys (m) 110 x 70 Pintamateriaali Siirtonurmi Huoltotilat - / ulkoalueiden yhteiset WC-tilat 4 Pukuhuoneet 5 Pesuhuoneet 2 Saunat 1 Hyvä Väestökyselyn Katsomotilat puutteelliset Liikuntaseurakyselyn - Kesä 16 t 30 min. Rajoitettu nurmen kunnossapidon takia. aste Nurmen kunnon sallimissa rajoissa lähes 100 %. Muut tiedot ks. yllä 8

9 Ulkotekojää Tekojäät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Jääkiekko Kaukalopallo Luistelu/taitoluistelu Pituus x leveys (m) 60 x 30 Pintamateriaali Kivituhka Muuta tietoa Pinta-ala on hiekkatekonurmen pinta-ala Huoltotilat - / ulkoalueiden yhteiset WC-tilat 4 Pukuhuoneet 5 Pesuhuoneet 2 Saunat 1 Muuta tietoa Muu tila: konehuone Tyydyttävä (70-luvulla rakennettu, laatikko uusittu) Väestökyselyn - Liikuntaseurakyselyn Valaistus ja jään kunto heikot aste Marraskuu 45 % Maaliskuu 91 % Marraskuu 44 t (huolto mukana), josta oppilaitokset 7 t 30 min. Maaliskuu 63 t 45 min (huolto mukana, päiville ei varauksia (yksi poikkeus) viikonloput suljettu), josta oppilaitokset 6 t Muut tiedot ks. yllä Ulkokoripallokenttä Koripallokentät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Koripallo Pituus x leveys (m) 30 x 40 Pintamateriaali Asfaltti / sportflex-matto Muuta tietoa 3 kenttää, käytössä vain kesäkaudella Huoltotilat - / mahdollisuus käyttää monitoimitalon huoltotiloja WC-tilat - Pukuhuoneet - Pesuhuoneet - Saunat - Tyydyttävä Väestökyselyn - Liikuntaseurakyselyn - Vapaassa käytössä, käyttö runsasta iltaisin aste Ei tiedossa Muut tiedot ks. yllä 9

10 Tenniskentät Tenniskentät ja lyöntiseinät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Tennis Pituus x leveys (m) 53 x35 Pintamateriaali Tiilimurska Huoltotilat - / ulkokenttien yhteiset WC-tilat 4 Pukuhuoneet 5 Pesuhuoneet 2 Saunat - Hyvä Väestökyselyn - Liikuntaseurakyselyn - Kävijämäärä Arvio 200/vko (sateella 0) Keskimäärin 100 t aste 40 % Muut tiedot ks. yllä 3.2 Harjun urheilukenttä Harjun urheilukenttä Urheilukentät/nurmikeskusta Aukioloajat Ma-pe klo , la klo , su klo Soveltuu lajeille Amerikkalainen jalkapallo Jalkapallo Rugby Yleisurheilu Kiertävät (lkm) 8 Keihäänheitto (lkm) 4 Seiväshyppy 7 Korkeushyppy 2 Kuulantyöntö (lkm) 3 Kiekko (lkm) 2 Moukari (lkm) 2 Radan päällyste Vettä läpäisemätön Novotan Keskikentän Nurmi päällyste Huoltotilat 1 WC-tilat 7 Pukuhuoneet 6 Pesuhuoneet 6 Saunat - Muuta tietoa Tulospalvelu selostamon yhteydessä. Muut tilat: lämmönjakohuone. Hyvä Väestökyselyn Ympäristö epäsiisti Liikuntaseurakyselyn Tulostaulun puute 10

11 Elokuu 7,5 t Syyskuu 52,5 t, josta oppilaitokset 11 t Yleisurheilukentällä myös varaamatonta käyttöä aste Ei tiedossa Kävijämäärä Talous Menot Tulot Henkilöstö 1,25 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Huom. Nurmikenttä käytössä vain otteluihin 3.3 Säynätsalon urheilukenttä Säynätsalon urheilukenttä Yleisurheilukentät/nurmikeskusta Aukioloajat Kesäisin ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Rugby Yleisurheilu Kiertävät (lkm) 6 Keihäänheitto (lkm) 1 Pituushyppy 1 Korkeushyppy 1 Kuulantyöntö (lkm) 3 Kiekko (lkm) 2 Radan päällyste Hiilimurska Keskikentän Nurmi päällyste Huoltotilat 1 WC-tilat 2 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet 2 Hyvä Väestökyselyn - Kesä 19 t Yleisurheilukentällä myös varaamatonta käyttöä aste 34 % / varatut vuorot Kävijämäärä Arvio Talous Menot Tulot Henkilöstö 1 henkilötyövuosi Henkilöstömenot Viitaniemen liikuntapuisto Jääpallo-/pallokenttä ja jääkiekko-/pallokenttä 11

12 Viitaniemen jääpallo-/pallokenttä Hiekkatekonurmikentät Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Amerikkalainen jalkapallo Jalkapallo Jääpallo Luistelu/pikaluistelu Pesäpallo Rugby Pituus x leveys (m) 149 x 67 Pintamateriaali Hiekkatekonurmi (ei katettu) Huoltotilat 1 WC-tilat 5 Pukuhuoneet 5 Pesuhuoneet 5 Saunat - Jääkenttä hyvä Nurmikenttä huono Väestökyselyn Tekonurmen kunto heikko Yleisöluistelu kallista (2 /kerta) Liikuntaseurakyselyn Tekonurmi, valaistus, säilytys- ja pukuhuonetilat sekä katsomotilat huonot / liikuntapuisto yht. aste / liikuntapuisto yht. / varatut vuorot Kävijämäärä / liikuntapuisto yht. Talous / liikuntapuisto yht. Henkilöstö / liikuntapuisto yht. Tekojää liian lyhyt pikaluisteluun Marraskuu 74 t, josta oppilaitokset 14 t 45 min Maaliskuu 34 t 20 min, josta oppilaitokset 17 t 30 min Kesäkuu 59 t Myös varaamatonta käyttöä Marraskuu 79 % Maaliskuu 63 % Menot Tulot ,6 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Viitaniemen jääkiekko/tenniskenttä Tenniskentät ja lyöntiseinät Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille ks. edellinen Pituus x leveys (m) 60 x 35 Muut tiedot ks. edellinen Huom. Kaukalon ylläpidosta talvikaudella keskustellaan 12

13 3.5 Alueelliset liikuntapuistot Alueellisia liikuntapuistoja on tällä hetkellä yhdeksän: Halssila, Huhtasuo, Kahakatu, Keljonkangas, Kortepohja, Kotalampi, Lehtisaari, Lohikoski ja Yrttisuo. Näistä Kortepohjan liikuntapuisto poistetaan vuoden 2006 aikana. Liikuntapuistojen pallokentät on kesäisin jaettu jalkapallo- ja pesäpallokäyttöön. Yleisesti alueellisten liikuntapuistojen ja pienkenttien kunnosta voidaan sanoa, että Kotalampea, Yrttisuota ja Pohjanlammen kenttää lukuun ottamatta kaikkien hiekkakenttien pinnoite on vain tyydyttävässä kunnossa. Kaukalot Keljonkangasta ja Viitaniemeä lukuun ottamatta ovat huonokuntoisia. Liikuntapuistojen palvelutuotanto toimii kiertävällä kentänhoidolla. Noin kaksikymmentä liikuntapaikanhoitajaa työskentelee kahdessa vuorossa, ja työtä tehdään pääsääntöisesti työpareina hoitaen useampia liikuntapuistoja yhden työvuoron aikana. Kunnossapito painottuu aamuvuoroon, ja iltavuoro on valvontaa ja kunnossapitoa. Kesäisin liikuntapuistojen henkilöstö huolehtii myös pallokenttien kunnossapidosta. Tehokkaan ja taloudellisen palvelutuotannon melko pienellä porukalla mahdollistaa paitsi motivoitunut henkilöstö myös hyvä kunnossapitokalusto. Halssilan liikuntapuisto: pallokenttä (jalkapallo), tennis/kaukalo Halssilan pallokenttä Suuret hiekkakentät, > 60x100 m Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Jääpallo Jääkiekko Luistelu Pesäpallo Pituus x leveys (m) 100 x 60 Pintamateriaali Kivituhka Huoltotilat 1 WC-tilat 3 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet 2 Saunat - Tyydyttävä (pinnoitteet heikot) Väestökyselyn - / liikuntapuisto yht. Kesä 19 t Maaliskuu 19 t 30 min, josta oppilaitokset 7 t 30 min aste / liikuntapuisto yht. / varatut vuorot Kävijämäärä / liikuntapuisto yht. Myös varaamatonta käyttöä Kesä 19 % Maaliskuu 20 % Arvio Talous / Menot

14 liikuntapuisto yht. Tulot 525 Henkilöstö / 2,65 henkilötyövuotta liikuntapuisto yht. Henkilöstömenot Halssilan jääkiekko-/tenniskenttä Tenniskentät ja lyöntiseinät Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jääkiekko Kaukalopallo Luistelu Tennis Pituus x leveys (m) 60 x 30 Pintamateriaali Asfaltti Väestökyselyn - Muut tiedot ks. edellinen Huhtasuon liikuntapuisto: nurmikentät, pallokenttä (jalkapallo), kaukalo, tenniskenttä Huhtasuon nurmikenttä 1 Suuret nurmikentät, > 60x100 m Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Amerikkalainen jalkapallo Jalkapallo Rugby Pituus x leveys (m) 104 x 64 Pintamateriaali Nurmi Muuta tietoa Ei ole katettu Huoltotilat 1 WC-tilat 3 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet 2 Saunat - Kesä: nurmikentät yhteensä 69 t aste Ei tiedossa Kävijämäärä Arvio (kesällä suurempi kuin talvella) Väestökyselyn - Liikuntaseurakyselyn Hiekkakentän pinnoite ei ime vettä Talous / liikuntapuisto yht. Menot e Tulot Henkilöstö / liikuntapuisto yht. 2,65 henkilötyövuotta Henkilöstömenot

15 Huhtasuon nurmikenttä 2 Suuret nurmikentät, > 60x100 m Soveltuu lajeille Amerikkalainen jalkapallo Jalkapallo Rugby Pituus x leveys (m) 99 x 65 Pintamateriaali Nurmi Muut tiedot ks. edellinen Huhtasuon nurmikenttä 3 Suuret nurmikentät, > 60x100 m Soveltuu lajeille Amerikkalainen jalkapallo Jalkapallo Rugby Pituus x leveys (m) 100 x 60 Pintamateriaali Nurmi Muut tiedot ks. yllä Huhtasuon pallokenttä Suuret hiekkakentät, > 60x100 m Soveltuu lajeille Jalkapallo Jääpallo Luistelu Pituus x leveys (m) 100 x 63 Pintamateriaali Kivituhka Kesä 27 t 45 min Myös varaamatonta käyttöä aste Kesä 32 % / varatut vuorot Muut tiedot ks. yllä Huhtasuon jääkiekkorata Jääkiekkokaukalot Soveltuu lajeille Jääkiekko Kaukalopallo Luistelu Pituus x leveys (m) 60 x 30 Pintamateriaali Kivituhka Huono (valaistus vaarallinen) aste Maaliskuu 13 % Muut tiedot ks. yllä Maaliskuu 10 t 30 min, josta oppilaitokset 7 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä Huhtasuon tenniskenttä Tenniskentät Soveltuu lajeille Tennis Pituus x leveys (m) (viralliset mitat) Pintamateriaali Asfaltti Huono, 1 kenttä käytössä 15

16 aste / varatut vuorot Muut tiedot Arvio, kesä keskimäärin 40 t/vko Myös varaamatonta käyttöä Arvio, kesä keskimäärin 47 % ks. yllä Kahakadun liikuntapuisto: pallokenttä (pesäpallo), kaukalo Kypärämäen pallokenttä (Kahakatu) Pallo-, luistelu- ja jääkiekkokentät Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Luistelu Pesäpallo Pituus x leveys (m) 100 x 60 Pintamateriaali Kivituhka Huoltotilat 1 WC-tilat - Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet - Saunat - Muuta tietoa Henkilöstö ja valvomo samassa Tyydyttävä Väestökyselyn - Kesä 17 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä aste Kesä 20 % / varatut vuorot Kävijämäärä / Arvio liikuntapuisto yht. Talous / Kahakatu ja Kortepohja yht. Menot Tulot 195 Henkilöstö / Kahakatu ja 0,15 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Kortepohja yht. Kypärämäen jääkiekkorata (Kahakatu) Jääkiekkokaukalot Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jääkiekko Kaukalopallo Luistelu Pituus x leveys (m) 60 x 30 Pintamateriaali Kivituhka Tyydyttävä Väestökyselyn - Maaliskuu 10 t 30 min, josta oppilaitokset 7 t 30 min 16

17 aste / varatut vuorot Muut tiedot Myös varaamatonta käyttöä Maaliskuu 12 % ks. edellinen Keljonkankaan liikuntapuisto: kaukalo Keljonkankaan jääkiekko Jääkiekkokaukalot Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jääkiekko Kaukalopallo Luistelu Pituus x leveys (m) 60 x 30 Pintamateriaali Kivituhka Muuta tietoa Ei ole katettu Huoltotilat 1 WC-tilat 2 Pukuhuoneet 1 Pesuhuoneet 1 Saunat - Muuta tietoa - Hyvä Väestökyselyn - Maaliskuu 16 t 30 min, josta oppilaitokset 7 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä aste Maaliskuu 19 % / varatut vuorot Kävijämäärä Arvio Talous Menot Tulot - Henkilöstö 0,65 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Kortepohjan liikuntapuisto: pallokenttä (jalkapallo), tennis/kaukalo Liikuntapuisto poistuu käytöstä vuonna Kortepohjan koulun kenttää laajennetaan (koko nyt 60 x 50) ja sen hallinnointi siirtyy liikuntapalvelukeskukselle. Kortepohjan pallokenttä päättyy 7/2006 Pallo-, luistelu- ja jääkiekkokentät Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Jääkiekko Luistelu Pituus x leveys (m) 60 x 40 Pintamateriaali Kivituhka Muuta tietoa Talvikaudella pääasiassa vain koulun käytössä Huoltotilat 1 17

18 WC-tilat 1 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet - Saunat - Muuta tietoa Voidaan käyttää koulun tiloja Tyydyttävä Väestökyselyn - Kesä 17 t Myös varaamatonta käyttöä aste Kesä 20 % / varatut vuorot Kävijämäärä / Arvio pallokenttä ja jääkiekkorata yht. Talous / Kahakatu ja Menot Kortepohja yht. Henkilöstö / Kahakatu ja Kortepohja yht. Tulot 195 1,15 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Kortepohjan jääkiekkorata/tenniskenttä Tenniskentät ja lyöntiseinät Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jääkiekko Luistelu Tennis (poistuu kesällä 2006) Pituus x leveys (m) 60 x 30 Pintamateriaali Tiilimurska. Muuttuu kivituhkakentäksi kesällä Huoltotilat 1 WC-tilat 1 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet - Saunat - Muuta tietoa Henkilöstö ja valvomo samassa Tyydyttävä Väestökyselyn - Maaliskuu kaukalo 15 t 30 min, josta oppilaitokset 7 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä aste Maaliskuu 18 % / varatut vuorot Muut tiedot ks. edellinen Kotalammen liikuntapuisto: pallokenttä (jalkapallo), tennis/kaukalo, lentopallokenttä Kotalammen pallokenttä Suuret hiekkakentät, > 60x100 m Aukioloajat ma su klo , la su klo

19 Soveltuu lajeille Jalkapallo Jääpallo Luistelu Pesäpallo Pituus x leveys (m) 100 x 65 Pintamateriaali Kivituhka Huoltotilat 1 WC-tilat 3 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet 2 Saunat - Hyvä Väestökyselyn - / liikuntapuisto yht. aste / liikuntapuisto yht. / varatut vuorot Kävijämäärä / liikuntapuisto yht. Talous / liikuntapuisto yht. Henkilöstö / liikuntapuisto yht. Kesäkuu 39 t Maaliskuu 19 t 30 min, josta oppilaitokset 7 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä Kesäkuu 40 % Maaliskuu 15 % Arvio Menot Tulot 354 2,65 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Kotalammen jääkiekko/tenniskenttä Tenniskentät ja lyöntiseinät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Jääkiekko Luistelu Tennis Pituus x leveys (m) 60 x 30 Pintamateriaali Kivituhka Hyvä Väestökyselyn Tenniskentän taso huono Muut tiedot ks. edellinen 19

20 Lehtisaaren liikuntapuisto: pallokenttä (jalkapallo), kaukalo, jääkiekkorata Lehtisaaren pallokenttä Pienet hiekkakentät, < 60x100m Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Pesäpallo Pituus x leveys (m) 100 x 60 Pintamateriaali Kivituhka Muuta tietoa Ei ole katettu Huoltotilat 1 WC-tilat 2 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet 2 Saunat - Muuta tietoa - Hyvä Nurmikentän kunto tyydyttävä Väestökyselyn - Kesä 7 t Maaliskuu 35 t, josta oppilaitokset 35 t Myös varaamatonta käyttöä aste / varatut vuorot Kesä 8 % Maaliskuu 41 % Kävijämäärä Arvio Talous Lehtisaaren kuntotalon yhteydessä Henkilöstö Lehtisaaren kuntotalon yhteydessä Lehtisaaren jääkiekko Jääkiekkokaukalot Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jääkiekko Kaukalopallo Luistelu Pituus x leveys (m) 60 x 30 Pintamateriaali Kivituhka Hyvä Väestökyselyn - Maaliskuu 29 t, josta oppilaitokset 21 t Myös varaamatonta käyttöä aste Maaliskuu 34 % / varatut vuorot Muut tiedot ks. edellinen 20

21 Lohikosken liikuntapuisto: pallokenttä (jalkapallo), kaukalo Lohikosken pallokenttä Pallo-, luistelu- ja jääkiekkokentät Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Luistelu Pesäpallo Pituus x leveys (m) 100 x 60 Pintamateriaali Kivituhka Huoltotilat 1 WC-tilat 2 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet 2 Huoltorakennus 1 Tyydyttävä Väestökyselyn - Kesä 19 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä aste Kesä 23 % / varatut vuorot Kävijämäärä / Arvio liikuntapuisto yht. Talous / liikuntapuisto yht. Menot Tulot Henkilöstö / liikuntapuisto yht. 0,15 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Lohikosken jääkiekko Pallo-, luistelu- ja jääkiekkokentät Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jääkiekko Kaukalopallo Luistelu Pituus x leveys (m) 60 x 30 Pintamateriaali Asfaltti Tyydyttävä Väestökyselyn - Maaliskuu 10 t 30 min, josta oppilaitokset 7 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä aste Maaliskuu 13 % / varatut vuorot Muut tiedot ks. edellinen 21

22 Yrttisuon liikuntapuisto: pallokenttä (pesäpallo), kaukalo Yrttisuon liikuntapuisto Pallo-, luistelu- ja jääkiekkokentät Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Pesäpallo Luistelu Pituus x leveys (m) 100 x 90 Pintamateriaali Kivituhka Huoltotilat 1 WC-tilat 2 Pukuhuoneet 1 Pesuhuoneet 1 Saunat - Muuta tietoa Henkilöstötilat yhdessä valvomon kanssa Hyvä (huoltorakennus pieni ja Tilapalvelun hallinnassa) Väestökyselyn - Kesä 9 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä aste 11 % / varatut vuorot Kävijämäärä Arvio Talous Menot Tulot 624 Henkilöstö 0,65 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Yrttisuon jääkiekkorata Jääkiekkokaukalot Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jääkiekko Kaukalopallo Luistelu Pituus x leveys (m) 60 x 30 Pintamateriaali Kivituhka Hyvä Väestökyselyn - Marraskuu 0 t Maaliskuu 13 t, josta oppilaitokset 0 t Myös varaamatonta käyttöä aste Maaliskuu 15 % / varatut vuorot Kävijämäärä Arvio Muut tiedot ks. edellinen 22

23 3.6 Vehkalammen jalkapallokenttä Vehkalammen jalkapallokenttä Hiekkatekonurmikentät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Amerikkalainen jalkapallo Jalkapallo Pituus x leveys (m) 100 x 60 Pintamateriaali Hiekkatekonurmi (polyuretan, hiekka, kumirouhe) Huoltotilat - WC-tilat 2 Pukuhuoneet - Pesuhuoneet - Hyvä Väestökyselyn ön koko kesäksi Liikuntaseurakyselyn Kopit puuttuvat (7 tta) Kesäkuu 55 t 45 min Marraskuu 36 t, josta oppilaitokset 0 Maaliskuu 67 t, josta oppilaitokset 2 t 45 min aste Kesäkuu 57 % Marraskuu 37 % Maaliskuu 68 % Kävijämäärä Talous Menot Tulot Henkilöstö Koskenharjun pesäpallokenttä Koskenharjun pesäpallokenttä Pesäpallokentät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Pesäpallo Pituus x leveys (m) 110 x 60 Pintamateriaali Hiekkatekonurmi Huoltotilat - WC-tilat - Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet - Muuta tietoa Varastotilana parakkikoppi Hyvä Väestökyselyn Sosiaalitilan puute Kesäkuu 24 t 30 min aste Kesäkuu 25 % Kävijämäärä - Talous / Lohikosken Menot

24 liikuntapuisto yht. Tulot Henkilöstö / 0,15 henkilötyövuotta liikuntapuisto yht. Henkilöstömenot Pallokentät Aholaidan pallokenttä Pallokentät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Pituus x leveys (m) 80 x 60 Pintamateriaali Kivituhka Huoltotilat - WC-tilat - Pukuhuoneet - Pesuhuoneet - Muuta tietoa Ei ole katettu Tyydyttävä Väestökyselyn Sosiaalitilan puute Kesäkuu 16 t 15 min Myös varaamatonta käyttöä aste Kesäkuu 17 % / varatut vuorot Kävijämäärä - Talous - Henkilöstö - Köyhänpellon pallokenttä Pienet hiekkakentät, < 60x100 m Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Pesäpallo Pituus x leveys (m) 100 x 60 Pintamateriaali Kivituhka Huoltotilat - WC-tilat - Pukuhuoneet - Pesuhuoneet - Muuta tietoa Henkilöstö- ja valvontatila sama Tyydyttävä Väestökyselyn - Kesäkuu 19 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä aste Kesäkuu 20 % / varatut vuorot Kävijämäärä - Talous - Henkilöstö - 24

25 Lotilan pallokenttä Pallokentät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Pituus x leveys (m) 60 x 40 Pintamateriaali Kivituhka Huoltotilat - WC-tilat - Pukuhuoneet - Pesuhuoneet - Muuta tietoa Pienpallokenttä Tyydyttävä Väestökyselyn - Kesäkuu 18 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä aste Kesäkuu 19 % / varatut vuorot Kävijämäärä - Talous - Henkilöstö - Myllyjärven pallokenttä Pallokentät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Pituus x leveys (m) 60 x 40 Pintamateriaali Kivituhka Huoltotilat - WC-tilat - Pukuhuoneet - Pesuhuoneet - Muuta tietoa Pienpallokenttä Tyydyttävä Väestökyselyn - Kesäkuu 24 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä aste Kesäkuu 25 % / varatut vuorot Kävijämäärä - Talous - Henkilöstö - Pohjanlammen kenttä Pallo-/luistelu-/jääkiekkokentät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo 25

26 Luistelu Pituus x leveys (m) 60 x 40 Pintamateriaali Kivituhka Huoltotilat - WC-tilat - Pukuhuoneet - Pesuhuoneet - Tyydyttävä Väestökyselyn - Kesäkuu 22 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä aste Kesäkuu 23 % / varatut vuorot Kävijämäärä - Talous - Henkilöstö - Valorinteen pallokenttä Pallokentät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Pesäpallo Pituus x leveys (m) 100 x 80 Pintamateriaali Kivituhka Huoltotilat - WC-tilat - Pukuhuoneet - Pesuhuoneet - Muuta tietoa - Tyydyttävä Väestökyselyn - Kesäkuu 20 t Myös varaamatonta käyttöä aste Kesäkuu 20 % / varatut vuorot Kävijämäärä - Talous - Henkilöstö - 26

27 Viitaniemen koulun pallokenttä Pienet hiekkakentät, < 60x 100 m Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Pituus x leveys (m) 70 x 40 Pintamateriaali Hiekka Huoltotilat - WC-tilat - Pukuhuoneet - Pesuhuoneet - Muuta tietoa Ei ole katettu Tyydyttävä Väestökyselyn - Kesäkuu 18 t Myös varaamatonta käyttöä aste Kesäkuu 18 % / varatut vuorot Kävijämäärä - Talous - Henkilöstö - Muuta Tilapalvelun hallinnassa, liikuntapalvelukeskus jakaa vuorot 3.9 Ministadionit Pohjanlammen ministadion Aukioloajat Aina auki Soveltuu lajeille Jalkapallo Koripallo Lentopallo Pituus x leveys (m) 20 x 12 Pintamateriaali Tekonurmi Hyvä Vapaassa käytössä Keltinmäen BMW-ministadion / valmistuu kesällä 2006 Aukioloajat Aina auki Soveltuu lajeille Jalkapallo Koripallo Lentopallo Pituus x leveys (m) 18 x 10 Pintamateriaali Tekonurmi Vapaassa käytössä 27

28 3.10 Retkiluistelurata Jyväsjärven retkiluistelurata Luistelukentät ja radat Pituus (km) 3,2 & 2,5 Väestökyselyn Järven käyttö hyvä idea Rata liian lyhyt aika n. 2,5 kk vuodessa, n Kävijämäärä Talous Menot Tulot 0 Henkilöstö 0,75 henkilötyövuotta Henkilöstömenot

29 4 Sisäliikuntatilat Sisäliikuntatiloja ovat kuntosalit, koulujen liikuntasalit, liikuntahallit, lajikohtaiset sisäliikuntapaikat, tanssitilat yms. Väestökyselyssä sisäliikuntatilojen kunto arvioitiin keskimäärin melko hyväksi (kuvio 4). 70 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että tilojen kunto on erittäin tai melko hyvä. Viitisentoista prosenttia arvioi kunnon melko huonoksi tai huonoksi. Liikuntaseurakyselyssä arviot olivat hiukan myönteisemmät (kuvio 5). 75 prosenttia vastanneista seuroista piti kuntoa erittäin tai melko hyvänä ja alle kymmenesosa melko huonona, erittäin huonona ei yksikään. Noin kymmenesosa seuroista ei ottanut asiaan kantaa todennäköisesti siitä syystä, että seura ei käytä sisäliikuntatiloja toimintaansa. Sisäliikuntatilojen kunto väestökyselyssä prosenttia vastaajista Erittäin hyvä Melko hyvä Melko huono Huono Eos Kuvio 4. Sisäliikuntatilojen kunnon arviot väestökyselyssä Sisäliikuntatilojen kunto liikuntaseurakyselyssä 2006 prosenttia vastaajista Erittäin hyvä Melko hyvä Melko huono Erittäin huono Eos Kuvio 5. Sisäliikuntatilojen kunnon arviot liikuntaseurakyselyssä

30 4.1 Hipposhalli Hipposhalli monitoimihallit/areenat Aukiolo ma su klo , kesällä ma pe klo Soveltuu lajeille Amerikkalainen jalkapallo Jalkapallo Lentopallo Liitokiekko Pesäpallo Salibandy Salijalkapallo Sulkapallo Tennis Yleisurheilu Salin koko (Pituus x 108 x 66 x 18 leveys x korkeus) Keinonurmimatto 90 x 54 x 18 (m) Jakoseiniä (lkm) 13 Lattiamateriaali Muuta tietoa Lentopallokentät 2 (lkm) Jalkapallokentät 1 (lkm) Käsipallokentät (lkm) 1 Sulkapallokentät 12 (lkm) Tenniskentät (lkm) 2 Pesäpallokentät 1 (lkm) Huoltotilat - Dynaflex, Dynaspike, tekonurmi Yleisurheilu, 200 m juoksurata mekaanisesti kallistuvin kaartein (Balsam Oy), hydraulisesti rullattava tekonurmi 54x100 m (Balsam Oy) WC-tilat 14 Pukuhuoneet 8 Pesuhuoneet 12 Saunat - Muuta tietoa Selostamo ja valvonta sama tila Hyvä Tekonurmi tyydyttävä Väestökyselyn Pula vuoroista (yleisurheilu, sulkapallovuorot viikonloppuisin), Liikuntaseurakyselyn / nurmi- ja yleisurheilualue yht. kalleus Tekonurmen kunto puutteellinen, valaistus puutteellinen, yleisurheiluvuorojen puute, seiväshypyn harjoitusajan puute, heittopaikan kunto puutteellinen Marraskuu 359 t 45 min, josta oppilaitokset 21 t 45 min Maaliskuu 331 t, josta oppilaitokset 53 t Kesäkuu 151 t 30 min aste Nurmialue Marraskuu 94 %, Maaliskuu 94 %, Kesäkuu 96 % Yleisurheilualue Marraskuu 65 %, Maaliskuu 75 %, Kesäkuu 25 % Kävijämäärä Talous Henkilöstö Menot (+ pääomamenot) Tulot ,9 henkilötyövuotta 30

31 Muuta tietoa Henkilöstömenot Heikkoutena vuorojen riittämättömyys sekä yleisurheiluun että palloiluun. Tekonurmen huonon kunnon vuoksi sen rullaamista vältetään ja osoitetaan pidempiä aikoja pelkästään palloilulle tai yleisurheilulle. 4.2 Monitoimitalo sali, palloilusali, squashhalli, judosalit, telinesali Aukiolo ma su klo , kesällä ma pe klo aste, kaikki tilat yhteensä Marraskuu 44 % Maaliskuu 62 % Kävijämäärä Talous Menot Tulot Henkilöstö 5 henkilötyövuotta Henkilöstömenot sali Suuret kuntosalit >=100m² Soveltuu lajeille saliharjoittelu salikalustus mm. David, Muskeli, Avancia, Techno Gym Painonnostopaikat 4 (lkm) WC-tilat 27 Pukuhuoneet 9 Pesuhuoneet 7 Saunat 1 Muuta tietoa Yhteiset huoltotilat Liikuntahallin kanssa Tyydyttävä (välineet soveltuvat raskaaseen harjoitteluun) Väestökyselyn Epäsiisti, ilmastointi huono, laitteet huonokuntoisia, hinta tasoon nähden liian suuri Liikuntaseurakyselyn Laitteet huonokuntoisia, laitteet jätetään hujan hajan, kuntopyörät puuttuvat/epäkunnossa Muut tiedot ks. yllä Palloilusali Soveltuu lajeille Salin koko (pituus x leveys x korkeus) (m) Liikuntahallit Futsal Koripallo Käsipallo Lentopallo Pyörätuoliliikunta Salibandy Sulkapallo 42 x 32 x 10 Jakoseiniä (lkm) 2 Lattiamateriaali Kertoparketti, joustokoolaus Muuta tietoa 2 salibandykaukaloa 31

32 Lentopallokentät 3 (lkm) Koripallokentät (lkm) 4 Käsipallokentät (lkm) 1 Sulkapallokentät 8 (lkm) Tenniskentät (lkm) 2 WC-tilat 27 Pukuhuoneet 9 Pesuhuoneet 7 Saunat 1 Muuta tietoa Muut tilat: 3 siivouskomeroa, kopiokonehuone, keittiö, 2 kokoushuonetta (30 hlön), hissi Hyvä (suuri koko, soveltuu monen lajin otteluihin) Väestökyselyn - Liikuntaseurakyselyn Sisäilma heikkolaatuinen (Monitoimitalossa yleisesti) Marraskuu 212 t 45 min, josta kaupunki (sis. myös koulut) ja oppilaitokset 51 t 15 min Maaliskuu 196 t 30 min, josta kaupunki (sis. myös koulut) ja oppilaitokset 53 t 45 min Kesäkuu 137 t aste Marraskuu 95 % Maaliskuu 86 % Kesäkuu 89 % Muut tiedot ks. yllä Squashhalli Mailapelihallit ja -tilat Soveltuu lajeille Squash Salin koko (pituus x 22 x 13 x 5 leveys x korkeus) (m) Lattiamateriaali Koivuparketti Squashkentät (lkm) 4 WC-tilat 27 Pukuhuoneet 9 Pesuhuoneet 7 Saunat 1 Muuta tietoa Huoltotilat ovat yhteiset Monitoimitalon muiden liikuntapaikkojen kanssa Hyvä (katsomo puutteellinen) Väestökyselyn - Liikuntaseurakyselyn Ilmanvaihto puutteellinen, lattiat usein pölyiset Marraskuu 124 t, josta kaupunki (sis. myös koulut) ja yliopisto 29 t Maaliskuu 92 t 30 min, josta kaupunki (sis. myös koulut) ja yliopisto 19 t 30 min Kesäkuu 65 t 30 min aste Marraskuu 8 % Maaliskuu 7 % Kesäkuu 10 % Muut tiedot ks. yllä 32

33 Monitoimitalon judosali 1 Kamppailulajien salit Soveltuu lajeille Aikido Judo Jujutsu Karate Taekwondo Taido Vammaisliikunta ja -urheilu Hyvä Tatamit (lkm) 1 Huoltotilat - WC-tilat 27 Pukuhuoneet 9 Pesuhuoneet 7 Saunat 1 Muuta tietoa / judosalit 1 3 yht. aste Marraskuu 43 % Maaliskuu 52 % Kesäkuu 35 % Muut tiedot Huoltotilat yhteiset muiden Monitoimitalon liikuntapaikkojen kanssa Marraskuu 96 t, josta kaupunki (sis. myös koulut), oppilaitokset ja yliopisto 16 t 30 min Maaliskuu 115 t, josta kaupunki (sis. myös koulut), oppilaitokset ja yliopisto 31 t 30 min Kesäkuu 127 t ks. yllä Monitoimitalon judosali 2 Kamppailulajien salit Soveltuu lajeille Aikido Judo Jujutsu Karate Muu kamppailu- / budolaji Taekwondo Taido Vammaisliikunta ja -urheilu Hyvä Tatamit (lkm) 1 Huoltotilat - WC-tilat 27 Pukuhuoneet 9 Pesuhuoneet 7 Saunat 1 Muuta tietoa Huoltotilat yhteiset muiden Monitoimitalon liikuntapaikkojen kanssa aste Marraskuu 35 % Maaliskuu 45 % Kesäkuu 24 % Muut tiedot ks. yllä 33

34 Monitoimitalon judosali 3 Kamppailulajien salit Soveltuu lajeille Aikido Judo Jujutsu Karate Nyrkkeily Taekwondo Taido Vammaisliikunta ja -urheilu Hyvä Tatamit (lkm) 2 Huoltotilat - WC-tilat 8 Pukuhuoneet 8 Pesuhuoneet 8 Saunat 1 aste Marraskuu 18 % Maaliskuu 19 % Kesäkuu 10 % Muut tiedot ks. yllä Telinesali Telinevoimistelutilat Soveltuu lajeille Voimistelu/telinevoimistelu Salin koko (pituus x Kanveesisali 25 x 14 x 5 leveys x korkeus) Vanha telinesali 55 x 7 x 5 (m) Uusi telinesali 55 x 9 x 8 Alastulomonttu m² 8 Lajikohtainen Kilpa- / harrastustasoa varustus Muuta tietoa Telinevoimistelutiloja on vanha ja uusi WC-tilat 27 Pukuhuoneet 9 Pesuhuoneet 7 Saunat 1 Muuta tietoa Huoltotilat yhteiset muiden Monitoimitalon liikuntapaikkojen kanssa. Telinesalissa lisäksi oleskelutila 20 m² Hyvä Muuta tietoa kunnossapito ja vuorojen jako Jyväskylän Voimistelijat ry:n hallussa Väestökyselyn Ajoittain epäsiisti Liikuntaseurakyselyn Sateella tulee vettä sisään. Kehittäminen vaatii paljon työtä. Muut tiedot ks. yllä 4.3 Kuokkalan Graniitti Hallit 1 ja 2, juoksurata, kuntosali, budosali, nyrkkeilytila, miekkailutila, painisali, tanssitila, ilma-aserata, ruutiaserata Avoinna ma-pe 8-22 (kesäisin ), la , su

35 Väestökyselyn Liikuntaseurakyselyn yht. aste yht. Marraskuu 48 % Maaliskuu 46 % Kesäkuu 30 % Talous Menot Tulot Henkilöstö Hyvä Kesäaukioloa toivotaan viikonlopuille Nyrkkeilytilan pienuus ja ilmastointi, miekkailusalin pienuus Marraskuu 498 t 25 min, josta oppilaitokset 92 t 45 min Maaliskuu 476 t 20 min, josta oppilaitokset 69 t 30 min Kesäkuu 216 t 30 min 6,2 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Kuokkalan Graniitti halli 1 Soveltuu lajeille Aerobic Futsal Golf Koripallo Käsipallo Lentopallo Pesäpallo Pyörätuoliliikunta Salibandy Sulkapallo Sähly Tanssi Voimistelu/rytminen voimistelu Voimistelu/kilpa-aerobic Voimistelu/voimisteluliikunta Salin koko (Pituus x 38 x 18 x 9 leveys x korkeus) (m) Jakoseiniä (lkm) 1 Lattiamateriaali Joustoparketti Muuta tietoa Halli 1 toimii päivisin Kuokkalan yläasteen liikuntasalina Lentopallokentät 1 (lkm) Koripallokentät (lkm) 1 Käsipallokentät (lkm) 1 Sulkapallokentät 4 (lkm) Tenniskentät (lkm) 1 Huoltotilat - WC-tilat 3 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet 2 Saunat 1 Muuta tietoa Katsomo irtotuoleilla aste Marraskuu 70 % Maaliskuu 74 % Kesäkuu 33 % 35

36 Muut tiedot ks. edellinen Kuokkalan Graniitti halli 2 Suuret liikuntasalit >=300 m² Soveltuu lajeille Aerobic Golf Koripallo Käsipallo Lentopallo Pesäpallo Pyörätuoliliikunta Salibandy Salijalkapallo/futsal Sulkapallo Sähly Voimistelu/voimisteluliikunta Salin koko (Pituus x 71 x 18 x 9 leveys x korkeus) (m) Jakoseiniä (lkm) 1 Lattiamateriaali Taraflex-urheilumatto Muuta tietoa Halli jaettavissa kahteen osaan väliverholla Lentopallokentät 2 (lkm) Koripallokentät (lkm) 5 Käsipallokentät (lkm) 1 Jalkapallokentät 1 (lkm) Sulkapallokentät 8 (lkm) Tenniskentät (lkm) 1 Huoltotilat - WC-tilat 3 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet 2 Saunat 1 Muuta tietoa Katsomo irtotuoleilla aste Marraskuu 83 % Maaliskuu 85 % Kesäkuu 35 % Muut tiedot ks. yllä 36

37 Kuokkalan Graniitti ilma-aserata Sisäampumaradat Soveltuu lajeille Ammunta Jousiammunta Salibandy Sähly Ilma-aserata (lkm), m Kiinteät 5 jousiammuntaradat Lattiamateriaali - Muuta tietoa Ilma-aserataa käytetään sählykenttänä muuna aikana. Myös maajoukkuekäyttöä. Huoltotilat - WC-tilat 2 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet 2 Saunat 1 Muuta tietoa Varastotilat asekaappeja, lisäksi 2 kpl nauhakelakaappeja aste Marraskuu 83 % Maaliskuu 72 % Kesäkuu 34 % Muut tiedot ks. yllä Kuokkalan Graniitti karatesali Pienet liikuntasalit, < 300 m² Soveltuu lajeille Karate Voimistelu/voimisteluliikunta Lattiamateriaali Sali on varustettu tatameilla Muuta tietoa Tilan pääkäyttäjänä Jyväskylän Jigotain karatekat Huoltotilat - WC-tilat - Pukuhuoneet - Pesuhuoneet - Saunat - aste Marraskuu 40 % Maaliskuu 40 % Kesäkuu 63 % Muut tiedot ks. yllä Kuokkalan Graniitti kuntosali Suuret kuntosalit Soveltuu lajeille saliharjoittelu painonnosto salikalustus Kerko Painonnostopaikat 1 (lkm) Huoltotilat - WC-tilat 3 Pukuhuoneet 3 Pesuhuoneet 3 37

38 Saunat 1 Muuta tietoa salissa kameravalvonta Muut tiedot ks. yllä Kuokkalan Graniitti miekkailutila Miekkailutilat Soveltuu lajeille Miekkailu Salin koko (pituus x n. 15 x 3 x 3 leveys x korkeus) (m) Miekkailutila, alustat 1 (lkm) aste Marraskuu 4 % Maaliskuu 2 % Kesäkuu 0 % Kuokkalan Graniitti nyrkkeilytila Pienet liikuntasalit, < 300 m² Soveltuu lajeille Nyrkkeily Salin koko (pituus x 16 x 12 x 2,7 leveys x korkeus) (m) Lattiamateriaali Nyrkkeilykanveesi + liikuntamatto Muuta tietoa Salissa kiinteä kehä, hiekkasäkkejä ja peiliseinä aste Marraskuu 32 % Maaliskuu 43 % Kesäkuu 9 % Muut tiedot ks. yllä Kuokkalan Graniitti painisali Kamppailulajien salit Soveltuu lajeille Nyrkkeily Paini Voimistelu/voimisteluliikunta Painimatot (lkm) 1 Muuta tietoa Painimattoja paikallaan 1 kpl + 1 kpl varastossa aste Marraskuu 26 % Maaliskuu 25 % Kesäkuu 22 % Kuokkalan Graniitti ruutiaserata Sisäampumaradat Soveltuu lajeille Ammunta Pistoolirata (lkm), 50 1 m Pienoiskivääri (lkm), 1 50 m Vapaapistooli (lkm), 1 50 m Traprata (lkm) 0 Muuta tietoa Mahdollisuus jousiammuntaan Mahdollisuus käyttää muiden liikuntatilojen huoltotiloja 38

39 Myös maajoukkuekäyttöä. aste Marraskuu 13 % Maaliskuu 27 % Kesäkuu 0 % Muut tiedot ks. yllä Kuokkalan Graniitti sisäjuoksurata Yleisurheilun suorituspaikat Soveltuu lajeille Yleisurheilu Sisäjuoksuradan 60 etusuoran pituus (m) Telinesarjat (lkm) 1 Pöytätennist. 1 pelikentät (lkm) Lajikohtainen Harjoitusaidat, lähtötelineet varustus WC-tilat 2 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet 2 Saunat 1 aste Marraskuu 2 % Maaliskuu 6 % Kesäkuu 0 % Muut tiedot ks. yllä Kuokkalan Graniitti tanssitila Tanssitilat Soveltuu lajeille Salin koko (pituus x leveys x korkeus) (m) Lajikohtainen varustus Aeroboc Tanssi Voimistelu/kilpa-aerobic 17,5 x 16,5 x 4 Peilit, tangot, äänentoistolaitteet Lattiamateriaali Joustoparketti; Jaso TJL koivu 42mm Muuta tietoa Äänentoistolaitteita uusittu talvella 2001 Saunat 1 Huoltotilat - aste Marraskuu 51 % Maaliskuu 45 % Kesäkuu 30 % Muut tiedot ks. yllä 39

40 4.4 Kilpajäähalli Kilpajäähalli, minihalli, liikuntasali Kilpajäähalli Kilpajäähallit Aukiolo ma su klo , kesällä suljettu Soveltuu lajeille Jääkiekko Kaukalopallo Luistelu Luistelu/taitoluistelu Rullakiekko Hallityyppi Kilpajäähalli Kiekkokenttä 1 60 x 30 (pituus x leveys) (m) Kiekkokenttä 2 30 x 15 (pituus x leveys) (m) Huoltotilat - WC-tilat - Pukuhuoneet 6 Pesuhuoneet 6 Saunat 1 Hyvä Väestökyselyn Vuoroista on pulaa ja ne ovat kalliita. yhteensä Marraskuu 98 t 50 min, josta oppilaitokset 4 t 30 min Maaliskuu 84 t 30 min, josta oppilaitokset 5 t 45 min aste Marraskuu 77 % Maaliskuu 69 % Kävijämäärä / halli ja sali yht. Talous Menot Tulot Henkilöstö 5,2 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Mihihalli Jäähallit Aukiolo ma su klo , kesällä suljettu Soveltuu lajeille Jääkiekko Kaukalopallo Luistelu Luistelu/taitoluistelu Rullakiekko Kentän koko (pituus 30x15 x leveys) (m) Huoltotilat - WC-tilat 2 Pukuhuoneet 3 Pesuhuoneet 3 Saunat - 40

41 Väestökyselyn Liikuntaseurakyselyn yhteensä Hyvä - aste Marraskuu 62 % Maaliskuu 43 % Muut tiedot ks. yllä - Marraskuu 87 t 30 min, josta oppilaitokset 2 t 30 min Maaliskuu 52 t, josta oppilaitokset 2 t Liikuntasali Tanssitilat Aukiolo ma-su klo Soveltuu lajeille Salin koko (pituus x leveys x korkeus) (m) Lajikohtainen varustus Lattiamateriaali Muuta tietoa WC-tilat - Pukuhuoneet - Pesuhuoneet - Saunat - Väestökyselyn Liikuntaseurakyselyn Tanssi Voimisteluvoimisteluliikunta 18 x 12 x 3,8 Tanssi ja voimistelu aste Marraskuu 45 % Maaliskuu 40 % Kesäkuu Muut tiedot Tammi, joustoparketti Jäähallin huoltotilat käytettävissä, yhteiset WC-tilat minihallin kanssa Hyvä Ilmastointi ja peseytymistilat puutteelliset - Marraskuu 68 t, josta kaupunki (sis. myös oppilaitokset) 14 t 30 min Maaliskuu 47 t, josta kaupunki (sis. myös oppilaitokset) 15 t 30 min Kesäkuu 16 t 15 min ks. yllä 41

42 4.5 Harjoitusjäähalli Kaukalot, heittotila, jalkapallotila, kuntosali Talous Menot Tulot Henkilöstö 5,7 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Kävijämäärä Kaukalot Harjoitusjäähallit Aukiolo ma su klo , kesällä suljettu Soveltuu lajeille Jääkiekko Kaukalopallo Luistelu Luistelu/taitoluistelu Hallityyppi Lämmin, harjoitusjäähalli Kiekkokenttä 1 60 x 28 (pituus x leveys) m Kiekkokenttä 2 60 x 28 (pituus x leveys) m Huoltotilat - WC-tilat 11 Pukuhuoneet 8 Pesuhuoneet 8 Saunat - Hyvä Väestökyselyn Huonokuntoinen aste Marraskuu 63% Maaliskuu 67 % Marraskuu 150 t 45 min, josta oppilaitokset 21 t 15 min Maaliskuu 160 t 35 min, josta oppilaitokset 26 t Heittotila Yleisurheilun suorituspaikat Aukiolo ma su klo , kesällä suljettu Soveltuu lajeille Yleisurheilu Hallityyppi Lämmin, harjoitusjäähalli Huoltotilat - WC-tilat 6 Pukuhuoneet 6 Pesuhuoneet 6 Saunat - Tyydyttävä (mataluus) Väestökyselyn - Liikuntaseurakyselyn puutteellinen 42

43 Marraskuu 4 t, josta oppilaitokset 0 Maaliskuu 26 t, josta oppilaitokset 2 t aste Marraskuu 3 % Maaliskuu 22 % Jalkapallotila Jalkapallohallit Aukiolo ma su klo , kesällä ma pe klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Pesäpallo Salin koko (pituus x 50 x 22 leveys x korkeus) (m) Lattiamateriaali Kumirouhetekonurmi Huoltotilat - WC-tilat 6 Pukuhuoneet 6 Pesuhuoneet 6 Saunat - Hyvä Väestökyselyn - aste Marraskuu 58 % Maaliskuu 63 % Kesäkuu 94 % Marraskuu 68 t 30 min, josta oppilaitokset 15 t 45 min Maaliskuu 74 t 45 min, josta oppilaitokset 20 t 15 min Kesäkuu 65 t 30 min sali Lisätty vuonna 2005 jääkiekkojunioreiden tarpeisiin salit Aukiolo ma su klo , kesällä ma pe klo Soveltuu lajeille saliharjoittelu Tyydyttävä Marraskuu 10 t 30 min Maaliskuu 5 t 45 min aste 30 % 43

44 4.6 AaltoAlvari sali, senioriliikuntasali/monitoimitila, aaltosali Talous ja henkilöstö ovat kohdassa 5.1. Vesiliikuntakeskus Aaltoalvari kuntosali Suuret kuntosalit >= 100m² Soveltuu lajeille saliharjoittelu salikalustus Frapp, David, Techno Gym Painonnostopaikat 1 (lkm) Muuta tietoa FitWare-kuntotestiohjelmistot, televisiossa satelliittikanavat WC-tilat 40 Pukuhuoneet 8 Pesuhuoneet 5 Saunat 7 Hyvä Väestökyselyn Paineilmalaitteita toivotaan Muuta tietoa Tilat yhteisiä uimahallin kanssa Vesiliikuntakeskus Aaltoalvari senioriliikuntasali / monitoimitila Pienet kuntosalit, < 100 m2 Soveltuu lajeille Aerobic saliharjoittelu Voimisteluliikunta WC-tilat 40 Pukuhuoneet 8 Pesuhuoneet 5 Saunat 7 Hyvä Väestökyselyn - Kaupungin järjestämää toimintaa, ei koulukäyttöä. Maaliskuu 70 t Kesäkuu 25 t 30 min aste Maaliskuu 92 % Kesäkuu 34 % Muuta tietoa Tilat yhteisiä uimahallin kanssa Vesiliikuntakeskus Aaltoalvari aaltosali Pienet liikuntasalit, < 300 m2 Soveltuu lajeille Aerobic nyrkkeily Voimisteluliikunta WC-tilat 40 Pukuhuoneet 8 Pesuhuoneet 5 Saunat 7 44

45 Väestökyselyn Liikuntaseurakyselyn Hyvä - - Kaupungin järjestämää toimintaa, ei koulukäyttöä. Maaliskuu 9 t Kesäkuu 0 aste Maaliskuu 12 % Kesäkuu 0 Muuta tietoa Tilat yhteisiä uimahallin kanssa 4.7 Lehtisaaren kuntotalo sali, palloilusali, judosali Aukioloajat ma pe klo , klo koulukäytössä kesäisin ti ja to klo , 1,5 kk suljettuna Väestökyselyn Sauna suljettu ja lattialämmitys pois päältä Kävijämäärä Arvio Talous Menot Tulot Henkilöstö 1,75 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Lehtisaaren kuntotalon judosali Kamppailulajien salit Tatamit (lkm) 1 Huoltotilat - WC-tilat 7 Pukuhuoneet 4 Pesuhuoneet 2 Saunat 0 Hyvä Marraskuu 6 t Maaliskuu 5 t Kesäkuu 4 t aste Marraskuu 16 % Maaliskuu 13 % Kesäkuu 29 % Muut tiedot ks. yllä 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIIKUNTAVERKON KEHITTÄMINEN. Loppuraportti 31.3.2011

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIIKUNTAVERKON KEHITTÄMINEN. Loppuraportti 31.3.2011 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIIKUNTAVERKON KEHITTÄMINEN Loppuraportti 1(50) 2(50) SISÄLLYS Esipuhe... 4 1. Johdanto... 6 2. Selvitystyön toteutus... 7 3. Liikuntaharrastuneisuus Suomessa... 7 3.1. Väestön liikuntaharrastuneisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS

ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS 2015 Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen ORIMATTILAN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 28.4.2015 42 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013

Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013 2 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013 Tekijät Lauri Kontkanen liikuntatieteiden kandidaatti Jyväskylän yliopisto Simo Luukkainen liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopisto Lasse Tirri

Lisätiedot

Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan?

Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan? Julkaisusarja 2013 Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan? Uudis ja peruskorjaushankkeiden vaikutus väestön liikuntaaktiivisuuteen 1 Sisällys JOHDANTO... 2 TULOSOSIO... 4 Miten liikuntapaikkojen

Lisätiedot

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 LIIKUNNALLINEN KUNTA KEHITTYVÄ KUNTA! SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1 TILANNE TÄNÄÄN... 6 1.1 TÄMÄNHETKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 6 1.2 LIIKUNTAPAIKAT... 7 1.3 LIIKUNTATOIMINTA

Lisätiedot

Katsaus liikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan indikaattoreihin. Kari Nissinen Veli Möttönen

Katsaus liikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan indikaattoreihin. Kari Nissinen Veli Möttönen S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 135 Katsaus liikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan indikaattoreihin Kari Nissinen Veli Möttönen VTT TECHNOLOGY 135 Katsaus liikuntapaikkojen kysynnän ja

Lisätiedot

Taimiston liikuntapuisto TARVESELVITYS

Taimiston liikuntapuisto TARVESELVITYS Taimiston liikuntapuisto TARVESELVITYS 2015 Lohjan Liikuntakeskus Oy Jukka Vienonen Kimmo Lemberg Sinikka Pohjala 14.4.2015 2 SISÄLTÖ 1. TAIMISTO-TENNARIN LIIKUNTAPUISTO TAUSTAA 3 1.1. Rantakenttien historiaa

Lisätiedot

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 1 VANTAA Liikuntapaikkasuunnitelma vuosille 2009 2025 2 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 Julkaisija Vantaan kaupunki Vapaa-aika ja asukaspalvelut,

Lisätiedot

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO...4 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...4 1.2 Selvityksen toteutustapa ja aineisto...4 1.3

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020

SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020 SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 LÄHTÖKOHDAT 2 3 NYKYTILAN KARTOITUS 4 3.1 Liikuntapaikat ja niiden käyttö 5 3.1.1 Sisäliikuntapaikat 5 3.1.2 Ulkoliikuntapaikat 7

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT HINNASTO

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT HINNASTO JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT Voimassa 1.1.2015 alkaen UUDEN AALLON KAUPUNKI Sisällysluettelo... 1 LIIKUNTAPAIKKOJEN HINNOITTELU JA PERIAATTEET... 3 LIIKUNTAHALLIT... 4 LIIKUNTASALIT... 6 KUNTOSALIT...

Lisätiedot

Yhteisöllisen toiminnan tilat Jyväskylässä - Tilakartoitus Jyvälän setlementti ry:lle

Yhteisöllisen toiminnan tilat Jyväskylässä - Tilakartoitus Jyvälän setlementti ry:lle Yhteisöllisen toiminnan tilat Jyväskylässä - Tilakartoitus Jyvälän setlementti ry:lle Minna Kettunen Helmi-huhtikuu 2008 Jyväskylä Esipuhe Toimitilat voidaan nähdä merkittävänä resurssina eri organisaatioille.

Lisätiedot

Sisäliikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan nykytila. Kari Nissinen Veli Möttönen

Sisäliikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan nykytila. Kari Nissinen Veli Möttönen S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 136 Sisäliikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan nykytila Kari Nissinen Veli Möttönen VTT TECHNOLOGY 136 Sisäliikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan nykytila

Lisätiedot

Erityisryhmien liikunta Eurassa

Erityisryhmien liikunta Eurassa Erityisryhmien liikunta Eurassa Euran erityisliikunnan peruskartoitus 2014 Tekijät: Pia Malja ja Euran Erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Saku Rikala 1 Sisällysluettelo 1. PERUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO...2

Lisätiedot

PALLOILUHALLI/ hankesuunnitelma

PALLOILUHALLI/ hankesuunnitelma PALLOILUHALLI/ hankesuunnitelma 1 Työryhmä...2 2 Nykytilanteen analyysi...3 2.1 Nykyiset tilat ja niiden puutteet...3 2.2 Tarpeen kuvaus...5 2.3 Aiemman palloiluhallityöryhmän raportti tiivistetysti...5

Lisätiedot

Liikuntatutkimus 2009 2010

Liikuntatutkimus 2009 2010 Liikuntatutkimus 2009 2010 Lapset ja nuoret Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n, Suomen Kuntoliikuntaliiton, Suomen Olympiakomitean sekä Helsingin kaupungin teettämä liikuntatutkimus

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LIIKUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA LIIKUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA LUONNOS 9.12.2014 Sisällys 1 SUUNNITELMAN TAUSTAA... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1.1. Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITON MAAKUNTA LIIKKUMAAN - LIIKUNTA- JA URHEILUSTRATEGIA KUNTAKARTOITUS 2010

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITON MAAKUNTA LIIKKUMAAN - LIIKUNTA- JA URHEILUSTRATEGIA KUNTAKARTOITUS 2010 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITON MAAKUNTA LIIKKUMAAN - LIIKUNTA- JA URHEILUSTRATEGIA KUNTAKARTOITUS 2010 SISÄLTÖ 1 1. TIIVISTELMÄ 2 2. JOHDANTO 3 2.1 Liikuntaa ja urheilua Pohjois-Karjalassa seurantatutkimus

Lisätiedot

Uima-, jää- ja liikuntahallien nykytila

Uima-, jää- ja liikuntahallien nykytila Uima-, jää- ja liikuntahallien nykytila Julkaisija: Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry Teksti: Eero Häyrinen Paino: Esa Print Oy, Lahti 2013 ISBN 978-952-93-3301-1 Esipuhe Tämä selvitys on Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Selvitys uimaseurojen harjoitus- ja kilpailuolosuhteista 2014

Selvitys uimaseurojen harjoitus- ja kilpailuolosuhteista 2014 Selvitys uimaseurojen harjoitus- ja kilpailuolosuhteista 2014 Yhteenveto uimaseurojen, uimahallihenkilökunnan ja kunnan liikuntaviranomaisten kyselystä 1 Suomen Uimaliitto ry Finska Simförbundet rf 2014

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Liikuntapalvelut 2011

Hämeenlinna. - Liikuntapalvelut 2011 1 Hämeenlinna - Liikuntapalvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa muuta palautetta Hämeenlinnan liikuntapalveluihin liittyen?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan liikuntapalveluita tulevaisuudessa?...

Lisätiedot

Ulvilan liikuntatoimen strategia

Ulvilan liikuntatoimen strategia Ulvilan liikuntatoimen strategia 2 Sisällys 1. Johdanto...5 2. Liikunnan ja urheilun lähtökohtatilanne...6 Liikuntatilat Ulvilassa...10 Kenttienhoito Ulvilassa...13 Ryhmä- ja joukkueliikunta...13 3. Strategiaa

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 11.4.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai 11.4.2014 klo 12.30-15.04 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut:

Lisätiedot

Losista Jyväskylään. Conrad Isidoren kieli on musiikki s. 12. Sisäsivuilla myös: JVA:n asukaslehti 3/2013

Losista Jyväskylään. Conrad Isidoren kieli on musiikki s. 12. Sisäsivuilla myös: JVA:n asukaslehti 3/2013 JVA:n asukaslehti 3/2013 Losista Jyväskylään Conrad Isidoren kieli on musiikki s. 12 Sisäsivuilla myös: Asukaspistejärjestelmään tulee parannuksia Kuka pärjäsi pihakilpailussa, kenellä paras parveke? Jyväskylästä

Lisätiedot

RTS 13:09. SISÄLIIKUNTATILAT Liikuntasalit ja monitoimihallit SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO. 2.2 Liikuntatilojen sijainti

RTS 13:09. SISÄLIIKUNTATILAT Liikuntasalit ja monitoimihallit SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO. 2.2 Liikuntatilojen sijainti RTS :09 OHJE-EHDOTUS..0 xxxkuu 0 SISÄLIIKUNTATILAT Liikuntasalit ja monitoimihallit () Tässä ohjeessa käsitellään monitoimikäyttöön soveltuvien liikuntatilojen suunnittelua ja mitoitusta. Tiloissa voidaan

Lisätiedot

PALLOILUHALLI/ hankekuvaus

PALLOILUHALLI/ hankekuvaus PALLOILUHALLI/ hankekuvaus 1 Nykytilanteen analyysi... 2 1.1 Nykyiset tilat ja niiden puutteet... 2 1.2 Tarpeen kuvaus... 4 1.3 Aiemman palloiluhallityöryhmän raportti tiivistetysti... 4 2 Toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma vuosiksi 2001 2010. Helsingin kaupungin. liikuntaviraston julkaisuja, sarja A

Helsingin kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma vuosiksi 2001 2010. Helsingin kaupungin. liikuntaviraston julkaisuja, sarja A Helsingin kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma vuosiksi 2001 2010 Helsingin kaupungin liikuntaviraston julkaisuja, sarja A Esipuhe Liikunnan harrastaminen on lisääntynyt, mutta samalla hyötyliikunnan

Lisätiedot

YLEISTÄ 3. HALLINTO JA HENKILÖKUNTA 4 Liikunta- ja kulttuurilautakunta Liikuntapalvelujen henkilökunta 5 Työssäoppiminen 6

YLEISTÄ 3. HALLINTO JA HENKILÖKUNTA 4 Liikunta- ja kulttuurilautakunta Liikuntapalvelujen henkilökunta 5 Työssäoppiminen 6 LIIKUNTAPALVELUJEN 2 HEINOLAN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT YLEISTÄ 3 HALLINTO JA HENKILÖKUNTA 4 Liikunta- ja kulttuurilautakunta Liikuntapalvelujen henkilökunta 5 Työssäoppiminen 6 LIIKUNTAPAIKAT JA -PALVELUT

Lisätiedot

Terveysliikuntakysely. 1. Sukupuolta koskevaan kysymykseen vastauksia saatiin 218. Vastaajista 66,5 % oli naisia ja 33,5 % miehiä

Terveysliikuntakysely. 1. Sukupuolta koskevaan kysymykseen vastauksia saatiin 218. Vastaajista 66,5 % oli naisia ja 33,5 % miehiä Terveysliikuntakysely 1. Sukupuolta koskevaan kysymykseen vastauksia saatiin 218. Vastaajista 66,5 % oli naisia ja 33,5 % miehiä 2. Vastaajien iät jakautuivat seuraavanlaisesti (225 vastaajaa) 18 29 vuotiaita

Lisätiedot

NUORTEN LIIKUNTAVAMMOJEN YLEISYYS SEKÄ TAPATURMA-ALTTIIT LAJIT KOULUSSA, VAPAA- AJALLA JA URHEILUSEUROISSA

NUORTEN LIIKUNTAVAMMOJEN YLEISYYS SEKÄ TAPATURMA-ALTTIIT LAJIT KOULUSSA, VAPAA- AJALLA JA URHEILUSEUROISSA NUORTEN LIIKUNTAVAMMOJEN YLEISYYS SEKÄ TAPATURMA-ALTTIIT LAJIT KOULUSSA, VAPAA- AJALLA JA URHEILUSEUROISSA Lotta Karhola Syventävien opintojen opinnäyte Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Elokuu

Lisätiedot