Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelukeskuksen LIIKUNTAPAIKKAVERKKOSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelukeskuksen LIIKUNTAPAIKKAVERKKOSELVITYS"

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelukeskuksen LIIKUNTAPAIKKAVERKKOSELVITYS Jyväskylän kaupunki Liikuntapalvelukeskus Elina Hasanen 6/2006 PDF-aineiston toimittaja: Erkki Huovinen 2/2008

2 Sisältö 1 Johdanto Kevyen liikenteen väylät Ulkokentät Hippoksen ulkoalueet Harjun urheilukenttä Säynätsalon urheilukenttä Viitaniemen liikuntapuisto Alueelliset liikuntapuistot Vehkalammen jalkapallokenttä Koskenharjun pesäpallokenttä Pallokentät Ministadionit Retkiluistelurata Sisäliikuntatilat Hipposhalli Monitoimitalo Kuokkalan Graniitti Kilpajäähalli Harjoitusjäähalli AaltoAlvari Lehtisaaren kuntotalo Koulujen salit Salmirannan skeittihalli Vesiliikuntapaikat AaltoAlvari Uimarannat Ulkoliikuntapaikat ja -alueet Hyppyrimäet Hiihtomaa Minigolfrata Virkistysalueet Ulkoilureitit radat/ladut Seudullinen retkeilyreitti Erikoisurheilualueet Viitaniemen jousiammuntarata Skeittipaikka Liikuntapaikkaverkon kehittämistarpeista ja -edellytyksistä...67 Lähteet...71 LIITTEET: Liikuntapaikkojen talous, henkilöstö ja kävijämäärät v taulukko Väestökyselyn lomake Liikuntaseurakyselyn lomake Liikuntapaikkakartat 2

3 1 Johdanto Liikuntasuunnitelman väliarvioinnin yhteydessä liikuntalautakunta päätti teettää liikuntapaikkaverkkoselvityksen. Selvityksessä esitetään liikuntapalvelukeskuksen hallinnassa olevat liikuntapaikat, niiden käyttö, käyttömenot, tulot ja henkilöstö sekä vastuuhenkilöiden ja käyttäjien arviointia paikoista. Samaan aikaan liikuntapaikkaverkkoselvityksen kanssa on kaupunkisuunnitteluosaston johdolla laadittu viherosayleiskaavan lähtötietoselvityksiä. Viherosayleiskaavan yhteydessä päivitetään kartat ja tarkastellaan ulkoliikuntapaikkojen verkostoa ottaen huomioon kaikki kaupungin hallinnassa olevat paikat. Uimarannat ja -paikat, skeittipaikat ja ulkokentät kartoitetaan kaavaa varten katu- ja puisto-osaston viherpalveluohjelmassa, ja virkistysreittiselvityksessä esitetään kevyen liikenteen väylien, ulkoilureittien, latujen ja kuntoratojen, ratsastusreittien ja moottorikelkkaurien reitistöjen nykytila sekä kehittämisehdotukset. Viherosayleiskaavan ja sen lähtötietoselvitysten laadinnan vuoksi liikuntapaikkaverkkoselvityksessä ei ole paneuduttu kaupungin liikuntapaikkojen verkkoon kokonaisuutena, vaan selvitys koskee vain liikuntapalvelukeskuksen osaa. Liikuntapalvelukeskus, kaupunkisuunnitteluosasto, katu- ja puisto-osasto, Tilapalvelu ja opetuspalvelukeskus kartoittavat kokonaisuuden ja tekevät siihen kehittämisehdotukset yhteistyössä vuosien aikana. Liikuntasuunnitelman arviointia ja liikuntapaikkaverkkoselvitystä varten tarvittavan kuntalais- ja liikuntaseurapalautteen keräämiseksi suoritettiin maalis-huhtikuussa 2006 laaja väestökysely ja liikuntaseurakysely. Kyselyistä on saatu tietoja näiden sidosryhmien kokemista tarpeista, puutteista ja toiveista kaupungin liikuntapaikkoja koskien. Väestökyselyn kohderyhmänä oli iän, sukupuolen ja asuinalueen suhteen edustava 1200 henkilön otos vuotiaita jyväskyläläisiä. Vastauksia saatiin 603, joten vastausprosentti jäi 50:een. Liikuntaseurakysely postitettiin kaikille jyväskyläläisille seuroille, joita oli 141, ja vastauksia saatiin 78. Seurakyselyn vastausprosentiksi tuli siis 55. Vastausprosenttien pienuudesta johtuen tuloksista tehtyihin yleistyksiin on syytä suhtautua varauksella ja pitää niitä vain suuntaa antavina. Liikuntapalvelukeskuksen hallinnassa on liikuntapaikkoja noin 250. Tässä selvityksessä paikat on jaoteltu LIPAS-liikuntapaikkarekisterin luokittelun mukaan kevyen liikenteen väyliin, ulkokenttiin, sisäliikuntatiloihin, vesiliikuntapaikkoihin, ulkoliikuntapaikkoihin ja - alueisiin, ulkoilureitteihin sekä erikoisurheilualueisiin. Jokaisessa liikuntapaikkaluokassa eli selvityksen luvussa noudatetaan samaa rakennetta. Aluksi kerrotaan yleistä luokan liikuntapaikoista Jyväskylässä sekä esitetään vuoden 2006 väestökyselystä saatu väestön yleinen arvio näiden liikuntapaikkojen kunnosta. Liikuntaseurakyselystä saadut arviot esitetään soveltuvin osin ottaen huomioon se, että seurat käyttävät lähinnä vain oman lajinsa suorituspaikkoja. Seuraavaksi esitetään liikuntapaikoittain taulukoissa paikan perustiedot, kunto, käyttö, väestö- ja liikuntaseurakyselyiden sanallinen, talous ja henkilöstö. 3

4 Liikuntapaikkojen käyttö, oppilaitosten osuus käytöstä sekä käyttöaste on laskettu WebTimmin varaustietojen perusteella esimerkkiviikoilta kuluneelta vuodelta. Viikot on valittu mahdollisimman tavanomaiseen käyttöaikaan useana vuodenaikana. Viikot ovat , ja Joidenkin liikuntapaikkojen kohdalla esimerkkiviikko vaihdettiin toiminnan luonteen tai tavallisesta poikkeavan toiminnan vuoksi. tiedot eivät siis sisällä vapaata käyttöä ja laskentatavasta johtuen tiedot ovat vain arvioita keskimääräisestä varattujen vuorojen määrästä. aste on laskettu joko koko liikuntapaikan käyttöasteena tai suorituspaikoittain. Suorituspaikoittain käyttöaste on merkitty silloin, kun liikuntapaikka on jaettu eri lajien suorituspaikkoihin (kuten monitoimitalo squashhalliin, judosaleihin, palloilusaliin ym.). aste on laskettu hieman yksinkertaistaen silloin, kun kyseessä on ollut liikuntapaikka tai suorituspaikka, joka on mahdollista jakaa lohkoihin tai saman lajin suorituspaikkoihin (kuten Hipposhallin nurmialue sulkapallokenttiin tai yleisurheilualue eri yleisurheilulajien suorituspaikkoihin). aste on tällöin laskettu koko liikuntapaikan saatavuuden perusteella, mikä tarkoittaa sitä, että yhdenkin lohkon/suorituspaikan (kuten yksi Hipposhallin sulkapallokenttä) varaaminen on tulkittu kokonaisuuden (kuten Hipposhallin nurmialue) varauksena, sillä tällöin koko tila ei ole enää saatavilla. Kävijämäärät ovat lähes kaikki arvioita, vain Graniitin luku on tarkka. Arviot on tehty maksettujen sisäänpääsyjen sekä seuravuorojen osalta keskimääräisen joukkueen koon perusteella. Kävijämäärissä ovat mukana myös passiiviset kävijät kuten tapahtumien yleisö. Kilpajäähallista ja harjoitusjäähallista on erikseen arvioitu aktiivisten kävijöiden osuus. Liikuntapaikkaverkkoselvityksen on pääosin laatinut liikuntapalvelukeskuksen projektityöntekijä Elina Hasanen. Väestö- ja liikuntaseurakyselyn suunnittelu ja tulosten analysointi on ollut Jyväskylän yliopiston liikuntahallinnon opiskelija Elina Sinisalon vastuulla. Selvityksen ja liikuntasuunnitelman arvioinnin ohjausryhmään ovat kuuluneet liikuntalautakunnasta Lassi Kurittu (pj.) ja Juhani Matilainen sekä liikuntapalvelukeskuksesta liikuntajohtaja Pekka Sihvonen ja liikuntamarkkinointisihteeri Marja-Leena Oinonen, ja asiantuntijajäsenenä on selvityksessä mukana ollut liikuntasihteeri Rauno Saukkonen. Liikuntasuunnitelman arviointi ja liikuntapaikkaverkkoselvityksen on liikuntalautakunnan käsitellyt ja tehtyjen tarkistusten jälkeen hyväksynyt

5 2 Kevyen liikenteen väylät Kevyen liikenteen väylillä tarkoitetaan kävelyteitä, lenkkeilyteitä, pyöräilyteitä, rullaluisteluteitä ja muita vastaavia rakennettuja väyliä. Vuoden 2006 alussa pyöräilyn sallivia yhdistettyjä kevyen liikenteen väyliä on Jyväskylässä noin 300 kilometriä. Lukuun voitaisiin lisätä vielä katujen yhteydessä olevat jalkakäytävät. Kevyen liikenteen väylästöjen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa yhdyskuntatoimi. Väylien nykytilanne ja kehittäminen arvioidaan tänä vuonna kaupunkisuunnitteluosaston virkistysreittiselvityksessä. Väyliä on arvioitu myös liikuntasuunnitelman arvioinnin luvussa 13. Väestökyselyssä 2006 vastaajat arvioivat kevyen liikenteen väylien kunnon olevan keskimäärin melko hyvä. Väestökyselyn vastaajista 90 prosenttia piti kuntoa melko tai erittäin hyvänä. Rantaraitti sai kyselyssä runsaasti kehuja. (Kuvio 1) 100 Kevyen liikenteen väylien kunto väestökyselyssä prosenttia vastaajista Erittäin hyvä Melko hyvä Melko huono Huono Eos Kuvio 1. Kevyen liikenteen väylien kunnon arviot väestökyselyssä

6 3 Ulkokentät Ulkokenttien luokkaan kuuluvat yleisurheilukentät, pallokentät, tenniskentät, jääliikuntaalueet yms. Luokkaan kuuluu Jyväskylässä myös katu- ja puisto-osaston toiminnallisia viheralueita, joita ovat toimintapuistot, pienkentät ja pallokentistä Nenäinniemen ja Mannilan kentät, sekä Tilapalvelun hallinnoimat koulujen piha-alueiden kentät. Koulujen piha-alueiden kenttien hoito on Tilapalvelun vastuulla lukuun ottamatta Säynätsalon pääsaareen koulun ja Muuratsalon koulun kenttää, joiden hoidon talvisin eli jäädytyksen hoitaa liikuntapalvelukeskus. Parhaillaan laadittavassa viherosayleiskaavassa tarkastellaan kokonaisuutena sekä liikuntapalvelukeskuksen että katu- ja puisto-osaston ulkokenttiä. Pallokentistä hiekkakentät on kesällä jaettu jalkapallo- ja pesäpallokenttiin. Näin kenttien muokkaamiseen eri lajeille sopiviksi ei kulu harjoitteluaikaa. Nurmikenttiä on Jyväskylässä seitsemän: Hippoksen, Harjun, Säynätsalon ja kolme Huhtasuon nurmea sekä Nenäinniemen nurmi, joka on katu- ja puisto-osaston hoidossa. Tekonurmikenttiä on neljä: Hippoksen pesäpallostadion, Koskenharjun hiekkatekonurmi, Vehkalammen tekonurmi sekä Viitaniemen hiekkatekonurmi. Kaupungin alueen tenniskentistä liikuntapalvelukeskuksen hallinnassa ovat Hippoksen ulkoalueen ja Huhtasuon liikuntapuiston kentät sekä asfalttipintaiset Halssilan ja Kotalammen liikuntapuistojen kentät. Väestökyselyssä ja liikuntaseurakyselyssä 2006 vastaajat arvioivat ulkokenttien kunnon olevan keskimäärin melko hyvä. Väestökyselyn vastaajista yli 70 prosenttia piti kuntoa melko tai erittäin hyvänä. Seurakyselyn kuntoarvio olisi mahdollisesti syytä tulkita jättäen en osaa sanoa -vastaukset laskennasta pois, sillä oletettavasti näin ovat suurimmaksi osaksi vastanneet seurat, jotka eivät käytä ulkokenttiä. Ulkokenttien kuntoon kantaa ottaneista seuroista noin 84 prosenttia piti kuntoa melko tai erittäin hyvänä. Ulkokenttien kunnon huonoksi tai erittäin huonoksi arvioi noin joka kymmenes väestökyselyn vastaajista ja seurakyselyssä asiaan kantaa ottaneista seuroista noin 16 prosenttia. (Kuviot 2 ja 3) 6

7 Ulkokenttien kunto väestökyselyssä 2006 prosenttia vastaajista Erittäin hyvä Melko hyvä Melko huono Huono Eos Kuvio 2. Ulkokenttien kunnon arviot väestökyselyssä Ulkokenttien kunto liikuntaseurakyselyssä Erittäin huono Melko huono Melko hyvä Erittäin hyvä Eos Kuvio 3. Ulkokenttien kunnon arviot liikuntaseurakyselyssä Hippoksen ulkoalueet Pesäpallostadion, nurmikenttä, ulkotekojää, ulkokoripallokenttä, tenniskentät Hippoksen ulkoalueet yhteensä Talous Menot Tulot Henkilöstö 3 henkilötyövuotta Henkilöstökulut Kävijämäärä

8 Pesäpallostadion Pesäpallokentät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Pesäpallo Pituus x leveys (m) 140 x 70 Pintamateriaali Hiekkatekonurmi Muuta tietoa Pinta-ala on hiekkatekonurmen pinta-ala Huoltotilat 1 WC-tilat 4 Pukuhuoneet 5 Pesuhuoneet 2 Saunat 1 Muuta tietoa Huoltotilat osittain yhteiset muiden ulkokenttien kanssa Katsomokapasiteetti hlöä (ei katettuja) Tyydyttävä Väestökyselyn Katsomotilat puutteelliset Liikuntaseurakyselyn Katsomotilat puutteelliset Kesäkuu 41 t 30 min Elokuu 21 t Syyskuu 19 t 30 min, josta oppilaitokset 18 t Myös varaamatonta käyttöä. aste / varatut vuorot Kesäkuu 47 % Elokuu 24 % Syyskuu 20 % Muut tiedot ks. yllä Nurmikenttä Suuret nurmikentät, > 60x100 m Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Pituus x leveys (m) 110 x 70 Pintamateriaali Siirtonurmi Huoltotilat - / ulkoalueiden yhteiset WC-tilat 4 Pukuhuoneet 5 Pesuhuoneet 2 Saunat 1 Hyvä Väestökyselyn Katsomotilat puutteelliset Liikuntaseurakyselyn - Kesä 16 t 30 min. Rajoitettu nurmen kunnossapidon takia. aste Nurmen kunnon sallimissa rajoissa lähes 100 %. Muut tiedot ks. yllä 8

9 Ulkotekojää Tekojäät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Jääkiekko Kaukalopallo Luistelu/taitoluistelu Pituus x leveys (m) 60 x 30 Pintamateriaali Kivituhka Muuta tietoa Pinta-ala on hiekkatekonurmen pinta-ala Huoltotilat - / ulkoalueiden yhteiset WC-tilat 4 Pukuhuoneet 5 Pesuhuoneet 2 Saunat 1 Muuta tietoa Muu tila: konehuone Tyydyttävä (70-luvulla rakennettu, laatikko uusittu) Väestökyselyn - Liikuntaseurakyselyn Valaistus ja jään kunto heikot aste Marraskuu 45 % Maaliskuu 91 % Marraskuu 44 t (huolto mukana), josta oppilaitokset 7 t 30 min. Maaliskuu 63 t 45 min (huolto mukana, päiville ei varauksia (yksi poikkeus) viikonloput suljettu), josta oppilaitokset 6 t Muut tiedot ks. yllä Ulkokoripallokenttä Koripallokentät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Koripallo Pituus x leveys (m) 30 x 40 Pintamateriaali Asfaltti / sportflex-matto Muuta tietoa 3 kenttää, käytössä vain kesäkaudella Huoltotilat - / mahdollisuus käyttää monitoimitalon huoltotiloja WC-tilat - Pukuhuoneet - Pesuhuoneet - Saunat - Tyydyttävä Väestökyselyn - Liikuntaseurakyselyn - Vapaassa käytössä, käyttö runsasta iltaisin aste Ei tiedossa Muut tiedot ks. yllä 9

10 Tenniskentät Tenniskentät ja lyöntiseinät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Tennis Pituus x leveys (m) 53 x35 Pintamateriaali Tiilimurska Huoltotilat - / ulkokenttien yhteiset WC-tilat 4 Pukuhuoneet 5 Pesuhuoneet 2 Saunat - Hyvä Väestökyselyn - Liikuntaseurakyselyn - Kävijämäärä Arvio 200/vko (sateella 0) Keskimäärin 100 t aste 40 % Muut tiedot ks. yllä 3.2 Harjun urheilukenttä Harjun urheilukenttä Urheilukentät/nurmikeskusta Aukioloajat Ma-pe klo , la klo , su klo Soveltuu lajeille Amerikkalainen jalkapallo Jalkapallo Rugby Yleisurheilu Kiertävät (lkm) 8 Keihäänheitto (lkm) 4 Seiväshyppy 7 Korkeushyppy 2 Kuulantyöntö (lkm) 3 Kiekko (lkm) 2 Moukari (lkm) 2 Radan päällyste Vettä läpäisemätön Novotan Keskikentän Nurmi päällyste Huoltotilat 1 WC-tilat 7 Pukuhuoneet 6 Pesuhuoneet 6 Saunat - Muuta tietoa Tulospalvelu selostamon yhteydessä. Muut tilat: lämmönjakohuone. Hyvä Väestökyselyn Ympäristö epäsiisti Liikuntaseurakyselyn Tulostaulun puute 10

11 Elokuu 7,5 t Syyskuu 52,5 t, josta oppilaitokset 11 t Yleisurheilukentällä myös varaamatonta käyttöä aste Ei tiedossa Kävijämäärä Talous Menot Tulot Henkilöstö 1,25 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Huom. Nurmikenttä käytössä vain otteluihin 3.3 Säynätsalon urheilukenttä Säynätsalon urheilukenttä Yleisurheilukentät/nurmikeskusta Aukioloajat Kesäisin ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Rugby Yleisurheilu Kiertävät (lkm) 6 Keihäänheitto (lkm) 1 Pituushyppy 1 Korkeushyppy 1 Kuulantyöntö (lkm) 3 Kiekko (lkm) 2 Radan päällyste Hiilimurska Keskikentän Nurmi päällyste Huoltotilat 1 WC-tilat 2 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet 2 Hyvä Väestökyselyn - Kesä 19 t Yleisurheilukentällä myös varaamatonta käyttöä aste 34 % / varatut vuorot Kävijämäärä Arvio Talous Menot Tulot Henkilöstö 1 henkilötyövuosi Henkilöstömenot Viitaniemen liikuntapuisto Jääpallo-/pallokenttä ja jääkiekko-/pallokenttä 11

12 Viitaniemen jääpallo-/pallokenttä Hiekkatekonurmikentät Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Amerikkalainen jalkapallo Jalkapallo Jääpallo Luistelu/pikaluistelu Pesäpallo Rugby Pituus x leveys (m) 149 x 67 Pintamateriaali Hiekkatekonurmi (ei katettu) Huoltotilat 1 WC-tilat 5 Pukuhuoneet 5 Pesuhuoneet 5 Saunat - Jääkenttä hyvä Nurmikenttä huono Väestökyselyn Tekonurmen kunto heikko Yleisöluistelu kallista (2 /kerta) Liikuntaseurakyselyn Tekonurmi, valaistus, säilytys- ja pukuhuonetilat sekä katsomotilat huonot / liikuntapuisto yht. aste / liikuntapuisto yht. / varatut vuorot Kävijämäärä / liikuntapuisto yht. Talous / liikuntapuisto yht. Henkilöstö / liikuntapuisto yht. Tekojää liian lyhyt pikaluisteluun Marraskuu 74 t, josta oppilaitokset 14 t 45 min Maaliskuu 34 t 20 min, josta oppilaitokset 17 t 30 min Kesäkuu 59 t Myös varaamatonta käyttöä Marraskuu 79 % Maaliskuu 63 % Menot Tulot ,6 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Viitaniemen jääkiekko/tenniskenttä Tenniskentät ja lyöntiseinät Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille ks. edellinen Pituus x leveys (m) 60 x 35 Muut tiedot ks. edellinen Huom. Kaukalon ylläpidosta talvikaudella keskustellaan 12

13 3.5 Alueelliset liikuntapuistot Alueellisia liikuntapuistoja on tällä hetkellä yhdeksän: Halssila, Huhtasuo, Kahakatu, Keljonkangas, Kortepohja, Kotalampi, Lehtisaari, Lohikoski ja Yrttisuo. Näistä Kortepohjan liikuntapuisto poistetaan vuoden 2006 aikana. Liikuntapuistojen pallokentät on kesäisin jaettu jalkapallo- ja pesäpallokäyttöön. Yleisesti alueellisten liikuntapuistojen ja pienkenttien kunnosta voidaan sanoa, että Kotalampea, Yrttisuota ja Pohjanlammen kenttää lukuun ottamatta kaikkien hiekkakenttien pinnoite on vain tyydyttävässä kunnossa. Kaukalot Keljonkangasta ja Viitaniemeä lukuun ottamatta ovat huonokuntoisia. Liikuntapuistojen palvelutuotanto toimii kiertävällä kentänhoidolla. Noin kaksikymmentä liikuntapaikanhoitajaa työskentelee kahdessa vuorossa, ja työtä tehdään pääsääntöisesti työpareina hoitaen useampia liikuntapuistoja yhden työvuoron aikana. Kunnossapito painottuu aamuvuoroon, ja iltavuoro on valvontaa ja kunnossapitoa. Kesäisin liikuntapuistojen henkilöstö huolehtii myös pallokenttien kunnossapidosta. Tehokkaan ja taloudellisen palvelutuotannon melko pienellä porukalla mahdollistaa paitsi motivoitunut henkilöstö myös hyvä kunnossapitokalusto. Halssilan liikuntapuisto: pallokenttä (jalkapallo), tennis/kaukalo Halssilan pallokenttä Suuret hiekkakentät, > 60x100 m Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Jääpallo Jääkiekko Luistelu Pesäpallo Pituus x leveys (m) 100 x 60 Pintamateriaali Kivituhka Huoltotilat 1 WC-tilat 3 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet 2 Saunat - Tyydyttävä (pinnoitteet heikot) Väestökyselyn - / liikuntapuisto yht. Kesä 19 t Maaliskuu 19 t 30 min, josta oppilaitokset 7 t 30 min aste / liikuntapuisto yht. / varatut vuorot Kävijämäärä / liikuntapuisto yht. Myös varaamatonta käyttöä Kesä 19 % Maaliskuu 20 % Arvio Talous / Menot

14 liikuntapuisto yht. Tulot 525 Henkilöstö / 2,65 henkilötyövuotta liikuntapuisto yht. Henkilöstömenot Halssilan jääkiekko-/tenniskenttä Tenniskentät ja lyöntiseinät Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jääkiekko Kaukalopallo Luistelu Tennis Pituus x leveys (m) 60 x 30 Pintamateriaali Asfaltti Väestökyselyn - Muut tiedot ks. edellinen Huhtasuon liikuntapuisto: nurmikentät, pallokenttä (jalkapallo), kaukalo, tenniskenttä Huhtasuon nurmikenttä 1 Suuret nurmikentät, > 60x100 m Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Amerikkalainen jalkapallo Jalkapallo Rugby Pituus x leveys (m) 104 x 64 Pintamateriaali Nurmi Muuta tietoa Ei ole katettu Huoltotilat 1 WC-tilat 3 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet 2 Saunat - Kesä: nurmikentät yhteensä 69 t aste Ei tiedossa Kävijämäärä Arvio (kesällä suurempi kuin talvella) Väestökyselyn - Liikuntaseurakyselyn Hiekkakentän pinnoite ei ime vettä Talous / liikuntapuisto yht. Menot e Tulot Henkilöstö / liikuntapuisto yht. 2,65 henkilötyövuotta Henkilöstömenot

15 Huhtasuon nurmikenttä 2 Suuret nurmikentät, > 60x100 m Soveltuu lajeille Amerikkalainen jalkapallo Jalkapallo Rugby Pituus x leveys (m) 99 x 65 Pintamateriaali Nurmi Muut tiedot ks. edellinen Huhtasuon nurmikenttä 3 Suuret nurmikentät, > 60x100 m Soveltuu lajeille Amerikkalainen jalkapallo Jalkapallo Rugby Pituus x leveys (m) 100 x 60 Pintamateriaali Nurmi Muut tiedot ks. yllä Huhtasuon pallokenttä Suuret hiekkakentät, > 60x100 m Soveltuu lajeille Jalkapallo Jääpallo Luistelu Pituus x leveys (m) 100 x 63 Pintamateriaali Kivituhka Kesä 27 t 45 min Myös varaamatonta käyttöä aste Kesä 32 % / varatut vuorot Muut tiedot ks. yllä Huhtasuon jääkiekkorata Jääkiekkokaukalot Soveltuu lajeille Jääkiekko Kaukalopallo Luistelu Pituus x leveys (m) 60 x 30 Pintamateriaali Kivituhka Huono (valaistus vaarallinen) aste Maaliskuu 13 % Muut tiedot ks. yllä Maaliskuu 10 t 30 min, josta oppilaitokset 7 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä Huhtasuon tenniskenttä Tenniskentät Soveltuu lajeille Tennis Pituus x leveys (m) (viralliset mitat) Pintamateriaali Asfaltti Huono, 1 kenttä käytössä 15

16 aste / varatut vuorot Muut tiedot Arvio, kesä keskimäärin 40 t/vko Myös varaamatonta käyttöä Arvio, kesä keskimäärin 47 % ks. yllä Kahakadun liikuntapuisto: pallokenttä (pesäpallo), kaukalo Kypärämäen pallokenttä (Kahakatu) Pallo-, luistelu- ja jääkiekkokentät Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Luistelu Pesäpallo Pituus x leveys (m) 100 x 60 Pintamateriaali Kivituhka Huoltotilat 1 WC-tilat - Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet - Saunat - Muuta tietoa Henkilöstö ja valvomo samassa Tyydyttävä Väestökyselyn - Kesä 17 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä aste Kesä 20 % / varatut vuorot Kävijämäärä / Arvio liikuntapuisto yht. Talous / Kahakatu ja Kortepohja yht. Menot Tulot 195 Henkilöstö / Kahakatu ja 0,15 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Kortepohja yht. Kypärämäen jääkiekkorata (Kahakatu) Jääkiekkokaukalot Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jääkiekko Kaukalopallo Luistelu Pituus x leveys (m) 60 x 30 Pintamateriaali Kivituhka Tyydyttävä Väestökyselyn - Maaliskuu 10 t 30 min, josta oppilaitokset 7 t 30 min 16

17 aste / varatut vuorot Muut tiedot Myös varaamatonta käyttöä Maaliskuu 12 % ks. edellinen Keljonkankaan liikuntapuisto: kaukalo Keljonkankaan jääkiekko Jääkiekkokaukalot Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jääkiekko Kaukalopallo Luistelu Pituus x leveys (m) 60 x 30 Pintamateriaali Kivituhka Muuta tietoa Ei ole katettu Huoltotilat 1 WC-tilat 2 Pukuhuoneet 1 Pesuhuoneet 1 Saunat - Muuta tietoa - Hyvä Väestökyselyn - Maaliskuu 16 t 30 min, josta oppilaitokset 7 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä aste Maaliskuu 19 % / varatut vuorot Kävijämäärä Arvio Talous Menot Tulot - Henkilöstö 0,65 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Kortepohjan liikuntapuisto: pallokenttä (jalkapallo), tennis/kaukalo Liikuntapuisto poistuu käytöstä vuonna Kortepohjan koulun kenttää laajennetaan (koko nyt 60 x 50) ja sen hallinnointi siirtyy liikuntapalvelukeskukselle. Kortepohjan pallokenttä päättyy 7/2006 Pallo-, luistelu- ja jääkiekkokentät Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Jääkiekko Luistelu Pituus x leveys (m) 60 x 40 Pintamateriaali Kivituhka Muuta tietoa Talvikaudella pääasiassa vain koulun käytössä Huoltotilat 1 17

18 WC-tilat 1 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet - Saunat - Muuta tietoa Voidaan käyttää koulun tiloja Tyydyttävä Väestökyselyn - Kesä 17 t Myös varaamatonta käyttöä aste Kesä 20 % / varatut vuorot Kävijämäärä / Arvio pallokenttä ja jääkiekkorata yht. Talous / Kahakatu ja Menot Kortepohja yht. Henkilöstö / Kahakatu ja Kortepohja yht. Tulot 195 1,15 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Kortepohjan jääkiekkorata/tenniskenttä Tenniskentät ja lyöntiseinät Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jääkiekko Luistelu Tennis (poistuu kesällä 2006) Pituus x leveys (m) 60 x 30 Pintamateriaali Tiilimurska. Muuttuu kivituhkakentäksi kesällä Huoltotilat 1 WC-tilat 1 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet - Saunat - Muuta tietoa Henkilöstö ja valvomo samassa Tyydyttävä Väestökyselyn - Maaliskuu kaukalo 15 t 30 min, josta oppilaitokset 7 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä aste Maaliskuu 18 % / varatut vuorot Muut tiedot ks. edellinen Kotalammen liikuntapuisto: pallokenttä (jalkapallo), tennis/kaukalo, lentopallokenttä Kotalammen pallokenttä Suuret hiekkakentät, > 60x100 m Aukioloajat ma su klo , la su klo

19 Soveltuu lajeille Jalkapallo Jääpallo Luistelu Pesäpallo Pituus x leveys (m) 100 x 65 Pintamateriaali Kivituhka Huoltotilat 1 WC-tilat 3 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet 2 Saunat - Hyvä Väestökyselyn - / liikuntapuisto yht. aste / liikuntapuisto yht. / varatut vuorot Kävijämäärä / liikuntapuisto yht. Talous / liikuntapuisto yht. Henkilöstö / liikuntapuisto yht. Kesäkuu 39 t Maaliskuu 19 t 30 min, josta oppilaitokset 7 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä Kesäkuu 40 % Maaliskuu 15 % Arvio Menot Tulot 354 2,65 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Kotalammen jääkiekko/tenniskenttä Tenniskentät ja lyöntiseinät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Jääkiekko Luistelu Tennis Pituus x leveys (m) 60 x 30 Pintamateriaali Kivituhka Hyvä Väestökyselyn Tenniskentän taso huono Muut tiedot ks. edellinen 19

20 Lehtisaaren liikuntapuisto: pallokenttä (jalkapallo), kaukalo, jääkiekkorata Lehtisaaren pallokenttä Pienet hiekkakentät, < 60x100m Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Pesäpallo Pituus x leveys (m) 100 x 60 Pintamateriaali Kivituhka Muuta tietoa Ei ole katettu Huoltotilat 1 WC-tilat 2 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet 2 Saunat - Muuta tietoa - Hyvä Nurmikentän kunto tyydyttävä Väestökyselyn - Kesä 7 t Maaliskuu 35 t, josta oppilaitokset 35 t Myös varaamatonta käyttöä aste / varatut vuorot Kesä 8 % Maaliskuu 41 % Kävijämäärä Arvio Talous Lehtisaaren kuntotalon yhteydessä Henkilöstö Lehtisaaren kuntotalon yhteydessä Lehtisaaren jääkiekko Jääkiekkokaukalot Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jääkiekko Kaukalopallo Luistelu Pituus x leveys (m) 60 x 30 Pintamateriaali Kivituhka Hyvä Väestökyselyn - Maaliskuu 29 t, josta oppilaitokset 21 t Myös varaamatonta käyttöä aste Maaliskuu 34 % / varatut vuorot Muut tiedot ks. edellinen 20

21 Lohikosken liikuntapuisto: pallokenttä (jalkapallo), kaukalo Lohikosken pallokenttä Pallo-, luistelu- ja jääkiekkokentät Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Luistelu Pesäpallo Pituus x leveys (m) 100 x 60 Pintamateriaali Kivituhka Huoltotilat 1 WC-tilat 2 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet 2 Huoltorakennus 1 Tyydyttävä Väestökyselyn - Kesä 19 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä aste Kesä 23 % / varatut vuorot Kävijämäärä / Arvio liikuntapuisto yht. Talous / liikuntapuisto yht. Menot Tulot Henkilöstö / liikuntapuisto yht. 0,15 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Lohikosken jääkiekko Pallo-, luistelu- ja jääkiekkokentät Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jääkiekko Kaukalopallo Luistelu Pituus x leveys (m) 60 x 30 Pintamateriaali Asfaltti Tyydyttävä Väestökyselyn - Maaliskuu 10 t 30 min, josta oppilaitokset 7 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä aste Maaliskuu 13 % / varatut vuorot Muut tiedot ks. edellinen 21

22 Yrttisuon liikuntapuisto: pallokenttä (pesäpallo), kaukalo Yrttisuon liikuntapuisto Pallo-, luistelu- ja jääkiekkokentät Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Pesäpallo Luistelu Pituus x leveys (m) 100 x 90 Pintamateriaali Kivituhka Huoltotilat 1 WC-tilat 2 Pukuhuoneet 1 Pesuhuoneet 1 Saunat - Muuta tietoa Henkilöstötilat yhdessä valvomon kanssa Hyvä (huoltorakennus pieni ja Tilapalvelun hallinnassa) Väestökyselyn - Kesä 9 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä aste 11 % / varatut vuorot Kävijämäärä Arvio Talous Menot Tulot 624 Henkilöstö 0,65 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Yrttisuon jääkiekkorata Jääkiekkokaukalot Aukioloajat ma pe klo , la su klo Soveltuu lajeille Jääkiekko Kaukalopallo Luistelu Pituus x leveys (m) 60 x 30 Pintamateriaali Kivituhka Hyvä Väestökyselyn - Marraskuu 0 t Maaliskuu 13 t, josta oppilaitokset 0 t Myös varaamatonta käyttöä aste Maaliskuu 15 % / varatut vuorot Kävijämäärä Arvio Muut tiedot ks. edellinen 22

23 3.6 Vehkalammen jalkapallokenttä Vehkalammen jalkapallokenttä Hiekkatekonurmikentät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Amerikkalainen jalkapallo Jalkapallo Pituus x leveys (m) 100 x 60 Pintamateriaali Hiekkatekonurmi (polyuretan, hiekka, kumirouhe) Huoltotilat - WC-tilat 2 Pukuhuoneet - Pesuhuoneet - Hyvä Väestökyselyn ön koko kesäksi Liikuntaseurakyselyn Kopit puuttuvat (7 tta) Kesäkuu 55 t 45 min Marraskuu 36 t, josta oppilaitokset 0 Maaliskuu 67 t, josta oppilaitokset 2 t 45 min aste Kesäkuu 57 % Marraskuu 37 % Maaliskuu 68 % Kävijämäärä Talous Menot Tulot Henkilöstö Koskenharjun pesäpallokenttä Koskenharjun pesäpallokenttä Pesäpallokentät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Pesäpallo Pituus x leveys (m) 110 x 60 Pintamateriaali Hiekkatekonurmi Huoltotilat - WC-tilat - Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet - Muuta tietoa Varastotilana parakkikoppi Hyvä Väestökyselyn Sosiaalitilan puute Kesäkuu 24 t 30 min aste Kesäkuu 25 % Kävijämäärä - Talous / Lohikosken Menot

24 liikuntapuisto yht. Tulot Henkilöstö / 0,15 henkilötyövuotta liikuntapuisto yht. Henkilöstömenot Pallokentät Aholaidan pallokenttä Pallokentät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Pituus x leveys (m) 80 x 60 Pintamateriaali Kivituhka Huoltotilat - WC-tilat - Pukuhuoneet - Pesuhuoneet - Muuta tietoa Ei ole katettu Tyydyttävä Väestökyselyn Sosiaalitilan puute Kesäkuu 16 t 15 min Myös varaamatonta käyttöä aste Kesäkuu 17 % / varatut vuorot Kävijämäärä - Talous - Henkilöstö - Köyhänpellon pallokenttä Pienet hiekkakentät, < 60x100 m Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Pesäpallo Pituus x leveys (m) 100 x 60 Pintamateriaali Kivituhka Huoltotilat - WC-tilat - Pukuhuoneet - Pesuhuoneet - Muuta tietoa Henkilöstö- ja valvontatila sama Tyydyttävä Väestökyselyn - Kesäkuu 19 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä aste Kesäkuu 20 % / varatut vuorot Kävijämäärä - Talous - Henkilöstö - 24

25 Lotilan pallokenttä Pallokentät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Pituus x leveys (m) 60 x 40 Pintamateriaali Kivituhka Huoltotilat - WC-tilat - Pukuhuoneet - Pesuhuoneet - Muuta tietoa Pienpallokenttä Tyydyttävä Väestökyselyn - Kesäkuu 18 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä aste Kesäkuu 19 % / varatut vuorot Kävijämäärä - Talous - Henkilöstö - Myllyjärven pallokenttä Pallokentät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Pituus x leveys (m) 60 x 40 Pintamateriaali Kivituhka Huoltotilat - WC-tilat - Pukuhuoneet - Pesuhuoneet - Muuta tietoa Pienpallokenttä Tyydyttävä Väestökyselyn - Kesäkuu 24 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä aste Kesäkuu 25 % / varatut vuorot Kävijämäärä - Talous - Henkilöstö - Pohjanlammen kenttä Pallo-/luistelu-/jääkiekkokentät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo 25

26 Luistelu Pituus x leveys (m) 60 x 40 Pintamateriaali Kivituhka Huoltotilat - WC-tilat - Pukuhuoneet - Pesuhuoneet - Tyydyttävä Väestökyselyn - Kesäkuu 22 t 30 min Myös varaamatonta käyttöä aste Kesäkuu 23 % / varatut vuorot Kävijämäärä - Talous - Henkilöstö - Valorinteen pallokenttä Pallokentät Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Pesäpallo Pituus x leveys (m) 100 x 80 Pintamateriaali Kivituhka Huoltotilat - WC-tilat - Pukuhuoneet - Pesuhuoneet - Muuta tietoa - Tyydyttävä Väestökyselyn - Kesäkuu 20 t Myös varaamatonta käyttöä aste Kesäkuu 20 % / varatut vuorot Kävijämäärä - Talous - Henkilöstö - 26

27 Viitaniemen koulun pallokenttä Pienet hiekkakentät, < 60x 100 m Aukioloajat ma su klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Pituus x leveys (m) 70 x 40 Pintamateriaali Hiekka Huoltotilat - WC-tilat - Pukuhuoneet - Pesuhuoneet - Muuta tietoa Ei ole katettu Tyydyttävä Väestökyselyn - Kesäkuu 18 t Myös varaamatonta käyttöä aste Kesäkuu 18 % / varatut vuorot Kävijämäärä - Talous - Henkilöstö - Muuta Tilapalvelun hallinnassa, liikuntapalvelukeskus jakaa vuorot 3.9 Ministadionit Pohjanlammen ministadion Aukioloajat Aina auki Soveltuu lajeille Jalkapallo Koripallo Lentopallo Pituus x leveys (m) 20 x 12 Pintamateriaali Tekonurmi Hyvä Vapaassa käytössä Keltinmäen BMW-ministadion / valmistuu kesällä 2006 Aukioloajat Aina auki Soveltuu lajeille Jalkapallo Koripallo Lentopallo Pituus x leveys (m) 18 x 10 Pintamateriaali Tekonurmi Vapaassa käytössä 27

28 3.10 Retkiluistelurata Jyväsjärven retkiluistelurata Luistelukentät ja radat Pituus (km) 3,2 & 2,5 Väestökyselyn Järven käyttö hyvä idea Rata liian lyhyt aika n. 2,5 kk vuodessa, n Kävijämäärä Talous Menot Tulot 0 Henkilöstö 0,75 henkilötyövuotta Henkilöstömenot

29 4 Sisäliikuntatilat Sisäliikuntatiloja ovat kuntosalit, koulujen liikuntasalit, liikuntahallit, lajikohtaiset sisäliikuntapaikat, tanssitilat yms. Väestökyselyssä sisäliikuntatilojen kunto arvioitiin keskimäärin melko hyväksi (kuvio 4). 70 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että tilojen kunto on erittäin tai melko hyvä. Viitisentoista prosenttia arvioi kunnon melko huonoksi tai huonoksi. Liikuntaseurakyselyssä arviot olivat hiukan myönteisemmät (kuvio 5). 75 prosenttia vastanneista seuroista piti kuntoa erittäin tai melko hyvänä ja alle kymmenesosa melko huonona, erittäin huonona ei yksikään. Noin kymmenesosa seuroista ei ottanut asiaan kantaa todennäköisesti siitä syystä, että seura ei käytä sisäliikuntatiloja toimintaansa. Sisäliikuntatilojen kunto väestökyselyssä prosenttia vastaajista Erittäin hyvä Melko hyvä Melko huono Huono Eos Kuvio 4. Sisäliikuntatilojen kunnon arviot väestökyselyssä Sisäliikuntatilojen kunto liikuntaseurakyselyssä 2006 prosenttia vastaajista Erittäin hyvä Melko hyvä Melko huono Erittäin huono Eos Kuvio 5. Sisäliikuntatilojen kunnon arviot liikuntaseurakyselyssä

30 4.1 Hipposhalli Hipposhalli monitoimihallit/areenat Aukiolo ma su klo , kesällä ma pe klo Soveltuu lajeille Amerikkalainen jalkapallo Jalkapallo Lentopallo Liitokiekko Pesäpallo Salibandy Salijalkapallo Sulkapallo Tennis Yleisurheilu Salin koko (Pituus x 108 x 66 x 18 leveys x korkeus) Keinonurmimatto 90 x 54 x 18 (m) Jakoseiniä (lkm) 13 Lattiamateriaali Muuta tietoa Lentopallokentät 2 (lkm) Jalkapallokentät 1 (lkm) Käsipallokentät (lkm) 1 Sulkapallokentät 12 (lkm) Tenniskentät (lkm) 2 Pesäpallokentät 1 (lkm) Huoltotilat - Dynaflex, Dynaspike, tekonurmi Yleisurheilu, 200 m juoksurata mekaanisesti kallistuvin kaartein (Balsam Oy), hydraulisesti rullattava tekonurmi 54x100 m (Balsam Oy) WC-tilat 14 Pukuhuoneet 8 Pesuhuoneet 12 Saunat - Muuta tietoa Selostamo ja valvonta sama tila Hyvä Tekonurmi tyydyttävä Väestökyselyn Pula vuoroista (yleisurheilu, sulkapallovuorot viikonloppuisin), Liikuntaseurakyselyn / nurmi- ja yleisurheilualue yht. kalleus Tekonurmen kunto puutteellinen, valaistus puutteellinen, yleisurheiluvuorojen puute, seiväshypyn harjoitusajan puute, heittopaikan kunto puutteellinen Marraskuu 359 t 45 min, josta oppilaitokset 21 t 45 min Maaliskuu 331 t, josta oppilaitokset 53 t Kesäkuu 151 t 30 min aste Nurmialue Marraskuu 94 %, Maaliskuu 94 %, Kesäkuu 96 % Yleisurheilualue Marraskuu 65 %, Maaliskuu 75 %, Kesäkuu 25 % Kävijämäärä Talous Henkilöstö Menot (+ pääomamenot) Tulot ,9 henkilötyövuotta 30

31 Muuta tietoa Henkilöstömenot Heikkoutena vuorojen riittämättömyys sekä yleisurheiluun että palloiluun. Tekonurmen huonon kunnon vuoksi sen rullaamista vältetään ja osoitetaan pidempiä aikoja pelkästään palloilulle tai yleisurheilulle. 4.2 Monitoimitalo sali, palloilusali, squashhalli, judosalit, telinesali Aukiolo ma su klo , kesällä ma pe klo aste, kaikki tilat yhteensä Marraskuu 44 % Maaliskuu 62 % Kävijämäärä Talous Menot Tulot Henkilöstö 5 henkilötyövuotta Henkilöstömenot sali Suuret kuntosalit >=100m² Soveltuu lajeille saliharjoittelu salikalustus mm. David, Muskeli, Avancia, Techno Gym Painonnostopaikat 4 (lkm) WC-tilat 27 Pukuhuoneet 9 Pesuhuoneet 7 Saunat 1 Muuta tietoa Yhteiset huoltotilat Liikuntahallin kanssa Tyydyttävä (välineet soveltuvat raskaaseen harjoitteluun) Väestökyselyn Epäsiisti, ilmastointi huono, laitteet huonokuntoisia, hinta tasoon nähden liian suuri Liikuntaseurakyselyn Laitteet huonokuntoisia, laitteet jätetään hujan hajan, kuntopyörät puuttuvat/epäkunnossa Muut tiedot ks. yllä Palloilusali Soveltuu lajeille Salin koko (pituus x leveys x korkeus) (m) Liikuntahallit Futsal Koripallo Käsipallo Lentopallo Pyörätuoliliikunta Salibandy Sulkapallo 42 x 32 x 10 Jakoseiniä (lkm) 2 Lattiamateriaali Kertoparketti, joustokoolaus Muuta tietoa 2 salibandykaukaloa 31

32 Lentopallokentät 3 (lkm) Koripallokentät (lkm) 4 Käsipallokentät (lkm) 1 Sulkapallokentät 8 (lkm) Tenniskentät (lkm) 2 WC-tilat 27 Pukuhuoneet 9 Pesuhuoneet 7 Saunat 1 Muuta tietoa Muut tilat: 3 siivouskomeroa, kopiokonehuone, keittiö, 2 kokoushuonetta (30 hlön), hissi Hyvä (suuri koko, soveltuu monen lajin otteluihin) Väestökyselyn - Liikuntaseurakyselyn Sisäilma heikkolaatuinen (Monitoimitalossa yleisesti) Marraskuu 212 t 45 min, josta kaupunki (sis. myös koulut) ja oppilaitokset 51 t 15 min Maaliskuu 196 t 30 min, josta kaupunki (sis. myös koulut) ja oppilaitokset 53 t 45 min Kesäkuu 137 t aste Marraskuu 95 % Maaliskuu 86 % Kesäkuu 89 % Muut tiedot ks. yllä Squashhalli Mailapelihallit ja -tilat Soveltuu lajeille Squash Salin koko (pituus x 22 x 13 x 5 leveys x korkeus) (m) Lattiamateriaali Koivuparketti Squashkentät (lkm) 4 WC-tilat 27 Pukuhuoneet 9 Pesuhuoneet 7 Saunat 1 Muuta tietoa Huoltotilat ovat yhteiset Monitoimitalon muiden liikuntapaikkojen kanssa Hyvä (katsomo puutteellinen) Väestökyselyn - Liikuntaseurakyselyn Ilmanvaihto puutteellinen, lattiat usein pölyiset Marraskuu 124 t, josta kaupunki (sis. myös koulut) ja yliopisto 29 t Maaliskuu 92 t 30 min, josta kaupunki (sis. myös koulut) ja yliopisto 19 t 30 min Kesäkuu 65 t 30 min aste Marraskuu 8 % Maaliskuu 7 % Kesäkuu 10 % Muut tiedot ks. yllä 32

33 Monitoimitalon judosali 1 Kamppailulajien salit Soveltuu lajeille Aikido Judo Jujutsu Karate Taekwondo Taido Vammaisliikunta ja -urheilu Hyvä Tatamit (lkm) 1 Huoltotilat - WC-tilat 27 Pukuhuoneet 9 Pesuhuoneet 7 Saunat 1 Muuta tietoa / judosalit 1 3 yht. aste Marraskuu 43 % Maaliskuu 52 % Kesäkuu 35 % Muut tiedot Huoltotilat yhteiset muiden Monitoimitalon liikuntapaikkojen kanssa Marraskuu 96 t, josta kaupunki (sis. myös koulut), oppilaitokset ja yliopisto 16 t 30 min Maaliskuu 115 t, josta kaupunki (sis. myös koulut), oppilaitokset ja yliopisto 31 t 30 min Kesäkuu 127 t ks. yllä Monitoimitalon judosali 2 Kamppailulajien salit Soveltuu lajeille Aikido Judo Jujutsu Karate Muu kamppailu- / budolaji Taekwondo Taido Vammaisliikunta ja -urheilu Hyvä Tatamit (lkm) 1 Huoltotilat - WC-tilat 27 Pukuhuoneet 9 Pesuhuoneet 7 Saunat 1 Muuta tietoa Huoltotilat yhteiset muiden Monitoimitalon liikuntapaikkojen kanssa aste Marraskuu 35 % Maaliskuu 45 % Kesäkuu 24 % Muut tiedot ks. yllä 33

34 Monitoimitalon judosali 3 Kamppailulajien salit Soveltuu lajeille Aikido Judo Jujutsu Karate Nyrkkeily Taekwondo Taido Vammaisliikunta ja -urheilu Hyvä Tatamit (lkm) 2 Huoltotilat - WC-tilat 8 Pukuhuoneet 8 Pesuhuoneet 8 Saunat 1 aste Marraskuu 18 % Maaliskuu 19 % Kesäkuu 10 % Muut tiedot ks. yllä Telinesali Telinevoimistelutilat Soveltuu lajeille Voimistelu/telinevoimistelu Salin koko (pituus x Kanveesisali 25 x 14 x 5 leveys x korkeus) Vanha telinesali 55 x 7 x 5 (m) Uusi telinesali 55 x 9 x 8 Alastulomonttu m² 8 Lajikohtainen Kilpa- / harrastustasoa varustus Muuta tietoa Telinevoimistelutiloja on vanha ja uusi WC-tilat 27 Pukuhuoneet 9 Pesuhuoneet 7 Saunat 1 Muuta tietoa Huoltotilat yhteiset muiden Monitoimitalon liikuntapaikkojen kanssa. Telinesalissa lisäksi oleskelutila 20 m² Hyvä Muuta tietoa kunnossapito ja vuorojen jako Jyväskylän Voimistelijat ry:n hallussa Väestökyselyn Ajoittain epäsiisti Liikuntaseurakyselyn Sateella tulee vettä sisään. Kehittäminen vaatii paljon työtä. Muut tiedot ks. yllä 4.3 Kuokkalan Graniitti Hallit 1 ja 2, juoksurata, kuntosali, budosali, nyrkkeilytila, miekkailutila, painisali, tanssitila, ilma-aserata, ruutiaserata Avoinna ma-pe 8-22 (kesäisin ), la , su

35 Väestökyselyn Liikuntaseurakyselyn yht. aste yht. Marraskuu 48 % Maaliskuu 46 % Kesäkuu 30 % Talous Menot Tulot Henkilöstö Hyvä Kesäaukioloa toivotaan viikonlopuille Nyrkkeilytilan pienuus ja ilmastointi, miekkailusalin pienuus Marraskuu 498 t 25 min, josta oppilaitokset 92 t 45 min Maaliskuu 476 t 20 min, josta oppilaitokset 69 t 30 min Kesäkuu 216 t 30 min 6,2 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Kuokkalan Graniitti halli 1 Soveltuu lajeille Aerobic Futsal Golf Koripallo Käsipallo Lentopallo Pesäpallo Pyörätuoliliikunta Salibandy Sulkapallo Sähly Tanssi Voimistelu/rytminen voimistelu Voimistelu/kilpa-aerobic Voimistelu/voimisteluliikunta Salin koko (Pituus x 38 x 18 x 9 leveys x korkeus) (m) Jakoseiniä (lkm) 1 Lattiamateriaali Joustoparketti Muuta tietoa Halli 1 toimii päivisin Kuokkalan yläasteen liikuntasalina Lentopallokentät 1 (lkm) Koripallokentät (lkm) 1 Käsipallokentät (lkm) 1 Sulkapallokentät 4 (lkm) Tenniskentät (lkm) 1 Huoltotilat - WC-tilat 3 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet 2 Saunat 1 Muuta tietoa Katsomo irtotuoleilla aste Marraskuu 70 % Maaliskuu 74 % Kesäkuu 33 % 35

36 Muut tiedot ks. edellinen Kuokkalan Graniitti halli 2 Suuret liikuntasalit >=300 m² Soveltuu lajeille Aerobic Golf Koripallo Käsipallo Lentopallo Pesäpallo Pyörätuoliliikunta Salibandy Salijalkapallo/futsal Sulkapallo Sähly Voimistelu/voimisteluliikunta Salin koko (Pituus x 71 x 18 x 9 leveys x korkeus) (m) Jakoseiniä (lkm) 1 Lattiamateriaali Taraflex-urheilumatto Muuta tietoa Halli jaettavissa kahteen osaan väliverholla Lentopallokentät 2 (lkm) Koripallokentät (lkm) 5 Käsipallokentät (lkm) 1 Jalkapallokentät 1 (lkm) Sulkapallokentät 8 (lkm) Tenniskentät (lkm) 1 Huoltotilat - WC-tilat 3 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet 2 Saunat 1 Muuta tietoa Katsomo irtotuoleilla aste Marraskuu 83 % Maaliskuu 85 % Kesäkuu 35 % Muut tiedot ks. yllä 36

37 Kuokkalan Graniitti ilma-aserata Sisäampumaradat Soveltuu lajeille Ammunta Jousiammunta Salibandy Sähly Ilma-aserata (lkm), m Kiinteät 5 jousiammuntaradat Lattiamateriaali - Muuta tietoa Ilma-aserataa käytetään sählykenttänä muuna aikana. Myös maajoukkuekäyttöä. Huoltotilat - WC-tilat 2 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet 2 Saunat 1 Muuta tietoa Varastotilat asekaappeja, lisäksi 2 kpl nauhakelakaappeja aste Marraskuu 83 % Maaliskuu 72 % Kesäkuu 34 % Muut tiedot ks. yllä Kuokkalan Graniitti karatesali Pienet liikuntasalit, < 300 m² Soveltuu lajeille Karate Voimistelu/voimisteluliikunta Lattiamateriaali Sali on varustettu tatameilla Muuta tietoa Tilan pääkäyttäjänä Jyväskylän Jigotain karatekat Huoltotilat - WC-tilat - Pukuhuoneet - Pesuhuoneet - Saunat - aste Marraskuu 40 % Maaliskuu 40 % Kesäkuu 63 % Muut tiedot ks. yllä Kuokkalan Graniitti kuntosali Suuret kuntosalit Soveltuu lajeille saliharjoittelu painonnosto salikalustus Kerko Painonnostopaikat 1 (lkm) Huoltotilat - WC-tilat 3 Pukuhuoneet 3 Pesuhuoneet 3 37

38 Saunat 1 Muuta tietoa salissa kameravalvonta Muut tiedot ks. yllä Kuokkalan Graniitti miekkailutila Miekkailutilat Soveltuu lajeille Miekkailu Salin koko (pituus x n. 15 x 3 x 3 leveys x korkeus) (m) Miekkailutila, alustat 1 (lkm) aste Marraskuu 4 % Maaliskuu 2 % Kesäkuu 0 % Kuokkalan Graniitti nyrkkeilytila Pienet liikuntasalit, < 300 m² Soveltuu lajeille Nyrkkeily Salin koko (pituus x 16 x 12 x 2,7 leveys x korkeus) (m) Lattiamateriaali Nyrkkeilykanveesi + liikuntamatto Muuta tietoa Salissa kiinteä kehä, hiekkasäkkejä ja peiliseinä aste Marraskuu 32 % Maaliskuu 43 % Kesäkuu 9 % Muut tiedot ks. yllä Kuokkalan Graniitti painisali Kamppailulajien salit Soveltuu lajeille Nyrkkeily Paini Voimistelu/voimisteluliikunta Painimatot (lkm) 1 Muuta tietoa Painimattoja paikallaan 1 kpl + 1 kpl varastossa aste Marraskuu 26 % Maaliskuu 25 % Kesäkuu 22 % Kuokkalan Graniitti ruutiaserata Sisäampumaradat Soveltuu lajeille Ammunta Pistoolirata (lkm), 50 1 m Pienoiskivääri (lkm), 1 50 m Vapaapistooli (lkm), 1 50 m Traprata (lkm) 0 Muuta tietoa Mahdollisuus jousiammuntaan Mahdollisuus käyttää muiden liikuntatilojen huoltotiloja 38

39 Myös maajoukkuekäyttöä. aste Marraskuu 13 % Maaliskuu 27 % Kesäkuu 0 % Muut tiedot ks. yllä Kuokkalan Graniitti sisäjuoksurata Yleisurheilun suorituspaikat Soveltuu lajeille Yleisurheilu Sisäjuoksuradan 60 etusuoran pituus (m) Telinesarjat (lkm) 1 Pöytätennist. 1 pelikentät (lkm) Lajikohtainen Harjoitusaidat, lähtötelineet varustus WC-tilat 2 Pukuhuoneet 2 Pesuhuoneet 2 Saunat 1 aste Marraskuu 2 % Maaliskuu 6 % Kesäkuu 0 % Muut tiedot ks. yllä Kuokkalan Graniitti tanssitila Tanssitilat Soveltuu lajeille Salin koko (pituus x leveys x korkeus) (m) Lajikohtainen varustus Aeroboc Tanssi Voimistelu/kilpa-aerobic 17,5 x 16,5 x 4 Peilit, tangot, äänentoistolaitteet Lattiamateriaali Joustoparketti; Jaso TJL koivu 42mm Muuta tietoa Äänentoistolaitteita uusittu talvella 2001 Saunat 1 Huoltotilat - aste Marraskuu 51 % Maaliskuu 45 % Kesäkuu 30 % Muut tiedot ks. yllä 39

40 4.4 Kilpajäähalli Kilpajäähalli, minihalli, liikuntasali Kilpajäähalli Kilpajäähallit Aukiolo ma su klo , kesällä suljettu Soveltuu lajeille Jääkiekko Kaukalopallo Luistelu Luistelu/taitoluistelu Rullakiekko Hallityyppi Kilpajäähalli Kiekkokenttä 1 60 x 30 (pituus x leveys) (m) Kiekkokenttä 2 30 x 15 (pituus x leveys) (m) Huoltotilat - WC-tilat - Pukuhuoneet 6 Pesuhuoneet 6 Saunat 1 Hyvä Väestökyselyn Vuoroista on pulaa ja ne ovat kalliita. yhteensä Marraskuu 98 t 50 min, josta oppilaitokset 4 t 30 min Maaliskuu 84 t 30 min, josta oppilaitokset 5 t 45 min aste Marraskuu 77 % Maaliskuu 69 % Kävijämäärä / halli ja sali yht. Talous Menot Tulot Henkilöstö 5,2 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Mihihalli Jäähallit Aukiolo ma su klo , kesällä suljettu Soveltuu lajeille Jääkiekko Kaukalopallo Luistelu Luistelu/taitoluistelu Rullakiekko Kentän koko (pituus 30x15 x leveys) (m) Huoltotilat - WC-tilat 2 Pukuhuoneet 3 Pesuhuoneet 3 Saunat - 40

41 Väestökyselyn Liikuntaseurakyselyn yhteensä Hyvä - aste Marraskuu 62 % Maaliskuu 43 % Muut tiedot ks. yllä - Marraskuu 87 t 30 min, josta oppilaitokset 2 t 30 min Maaliskuu 52 t, josta oppilaitokset 2 t Liikuntasali Tanssitilat Aukiolo ma-su klo Soveltuu lajeille Salin koko (pituus x leveys x korkeus) (m) Lajikohtainen varustus Lattiamateriaali Muuta tietoa WC-tilat - Pukuhuoneet - Pesuhuoneet - Saunat - Väestökyselyn Liikuntaseurakyselyn Tanssi Voimisteluvoimisteluliikunta 18 x 12 x 3,8 Tanssi ja voimistelu aste Marraskuu 45 % Maaliskuu 40 % Kesäkuu Muut tiedot Tammi, joustoparketti Jäähallin huoltotilat käytettävissä, yhteiset WC-tilat minihallin kanssa Hyvä Ilmastointi ja peseytymistilat puutteelliset - Marraskuu 68 t, josta kaupunki (sis. myös oppilaitokset) 14 t 30 min Maaliskuu 47 t, josta kaupunki (sis. myös oppilaitokset) 15 t 30 min Kesäkuu 16 t 15 min ks. yllä 41

42 4.5 Harjoitusjäähalli Kaukalot, heittotila, jalkapallotila, kuntosali Talous Menot Tulot Henkilöstö 5,7 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Kävijämäärä Kaukalot Harjoitusjäähallit Aukiolo ma su klo , kesällä suljettu Soveltuu lajeille Jääkiekko Kaukalopallo Luistelu Luistelu/taitoluistelu Hallityyppi Lämmin, harjoitusjäähalli Kiekkokenttä 1 60 x 28 (pituus x leveys) m Kiekkokenttä 2 60 x 28 (pituus x leveys) m Huoltotilat - WC-tilat 11 Pukuhuoneet 8 Pesuhuoneet 8 Saunat - Hyvä Väestökyselyn Huonokuntoinen aste Marraskuu 63% Maaliskuu 67 % Marraskuu 150 t 45 min, josta oppilaitokset 21 t 15 min Maaliskuu 160 t 35 min, josta oppilaitokset 26 t Heittotila Yleisurheilun suorituspaikat Aukiolo ma su klo , kesällä suljettu Soveltuu lajeille Yleisurheilu Hallityyppi Lämmin, harjoitusjäähalli Huoltotilat - WC-tilat 6 Pukuhuoneet 6 Pesuhuoneet 6 Saunat - Tyydyttävä (mataluus) Väestökyselyn - Liikuntaseurakyselyn puutteellinen 42

43 Marraskuu 4 t, josta oppilaitokset 0 Maaliskuu 26 t, josta oppilaitokset 2 t aste Marraskuu 3 % Maaliskuu 22 % Jalkapallotila Jalkapallohallit Aukiolo ma su klo , kesällä ma pe klo Soveltuu lajeille Jalkapallo Pesäpallo Salin koko (pituus x 50 x 22 leveys x korkeus) (m) Lattiamateriaali Kumirouhetekonurmi Huoltotilat - WC-tilat 6 Pukuhuoneet 6 Pesuhuoneet 6 Saunat - Hyvä Väestökyselyn - aste Marraskuu 58 % Maaliskuu 63 % Kesäkuu 94 % Marraskuu 68 t 30 min, josta oppilaitokset 15 t 45 min Maaliskuu 74 t 45 min, josta oppilaitokset 20 t 15 min Kesäkuu 65 t 30 min sali Lisätty vuonna 2005 jääkiekkojunioreiden tarpeisiin salit Aukiolo ma su klo , kesällä ma pe klo Soveltuu lajeille saliharjoittelu Tyydyttävä Marraskuu 10 t 30 min Maaliskuu 5 t 45 min aste 30 % 43

44 4.6 AaltoAlvari sali, senioriliikuntasali/monitoimitila, aaltosali Talous ja henkilöstö ovat kohdassa 5.1. Vesiliikuntakeskus Aaltoalvari kuntosali Suuret kuntosalit >= 100m² Soveltuu lajeille saliharjoittelu salikalustus Frapp, David, Techno Gym Painonnostopaikat 1 (lkm) Muuta tietoa FitWare-kuntotestiohjelmistot, televisiossa satelliittikanavat WC-tilat 40 Pukuhuoneet 8 Pesuhuoneet 5 Saunat 7 Hyvä Väestökyselyn Paineilmalaitteita toivotaan Muuta tietoa Tilat yhteisiä uimahallin kanssa Vesiliikuntakeskus Aaltoalvari senioriliikuntasali / monitoimitila Pienet kuntosalit, < 100 m2 Soveltuu lajeille Aerobic saliharjoittelu Voimisteluliikunta WC-tilat 40 Pukuhuoneet 8 Pesuhuoneet 5 Saunat 7 Hyvä Väestökyselyn - Kaupungin järjestämää toimintaa, ei koulukäyttöä. Maaliskuu 70 t Kesäkuu 25 t 30 min aste Maaliskuu 92 % Kesäkuu 34 % Muuta tietoa Tilat yhteisiä uimahallin kanssa Vesiliikuntakeskus Aaltoalvari aaltosali Pienet liikuntasalit, < 300 m2 Soveltuu lajeille Aerobic nyrkkeily Voimisteluliikunta WC-tilat 40 Pukuhuoneet 8 Pesuhuoneet 5 Saunat 7 44

45 Väestökyselyn Liikuntaseurakyselyn Hyvä - - Kaupungin järjestämää toimintaa, ei koulukäyttöä. Maaliskuu 9 t Kesäkuu 0 aste Maaliskuu 12 % Kesäkuu 0 Muuta tietoa Tilat yhteisiä uimahallin kanssa 4.7 Lehtisaaren kuntotalo sali, palloilusali, judosali Aukioloajat ma pe klo , klo koulukäytössä kesäisin ti ja to klo , 1,5 kk suljettuna Väestökyselyn Sauna suljettu ja lattialämmitys pois päältä Kävijämäärä Arvio Talous Menot Tulot Henkilöstö 1,75 henkilötyövuotta Henkilöstömenot Lehtisaaren kuntotalon judosali Kamppailulajien salit Tatamit (lkm) 1 Huoltotilat - WC-tilat 7 Pukuhuoneet 4 Pesuhuoneet 2 Saunat 0 Hyvä Marraskuu 6 t Maaliskuu 5 t Kesäkuu 4 t aste Marraskuu 16 % Maaliskuu 13 % Kesäkuu 29 % Muut tiedot ks. yllä 45

LIIKUNTATILOJEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut

LIIKUNTATILOJEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut LIIKUNTATILOJEN HINNASTO 2017 Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 2 Sisällys Liikuntatilojen hinnoittelun periaatteet... 3 Liikuntatilojen hintaluokitukset ja -perusteet... 3 Hintojen perusteet... 3

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA (17)

KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA (17) KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2011 1(17) Määräraha Liikuntapalvelut TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 4 123 073 2 945 100 2 814 000-131 100-4,5 Toimintamenot 16 255 739 15 380 700 15 401 000 20 300 0,1

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT HINNASTO

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT HINNASTO JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT Voimassa 1.1.2014 alkaen UUDEN AALLON KAUPUNKI Sisällysluettelo... 1 LIIKUNTAPAIKKOJEN HINNOITTELU JA PERIAATTEET... 3 LIIKUNTAHALLIT... 4 LIIKUNTASALIT... 6 KUNTOSALIT...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT HINNASTO

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT HINNASTO JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT Voimassa 1.1.2015 alkaen UUDEN AALLON KAUPUNKI Sisällysluettelo... 1 LIIKUNTAPAIKKOJEN HINNOITTELU JA PERIAATTEET... 3 LIIKUNTAHALLIT... 4 LIIKUNTASALIT... 6 KUNTOSALIT...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT HINNASTO

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT HINNASTO JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT Voimassa 1.1.2013 alkaen UUDEN AALLON KAUPUNKI Sisällysluettelo... 1 LIIKUNTAPAIKKOJEN HINNOITTELU JA PERIAATTEET... 3 LIIKUNTAHALLIT... 4 LIIKUNTASALIT... 6 KUNTOSALIT...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT HINNASTO

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT HINNASTO LIIKUNTAPALVELUT Versio 9.12.2010 UUDEN AALLON KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTAPAIKKOJEN HINNOITTELU JA PERIAATTEET...3 LIIKUNTAHALLIT...4 LIIKUNTASALIT...6 KUNTOSALIT...7 MUUT SISÄLIIKUNTATILAT...8

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA Sinettiseurakriteerien vertaaminen lasten ja nuorten urheilun selvitystöihin Sinettiauditoinnit tarkastelussa Lajiliittojen ja Valon

Lisätiedot

VIHDIN YHTEISKOULU, LÄHILIIKUNTAALUE SELOSTUS

VIHDIN YHTEISKOULU, LÄHILIIKUNTAALUE SELOSTUS kate 2.11.2016 71 liite 25 PROJEKT KUUBIS OÜ VIHDIN YHTEISKOULU, LÄHILIIKUNTAALUE SELOSTUS ALUSTAVA Nietoinkuja 1, 03400 Vihti Arkkitehti: Projektinjohtaja: Katrin Männik Jarmo Nikland 07.10.2016 Tatari

Lisätiedot

Orimattilan liikuntapaikat 2011. 22.11.2011 Orimattilan kaupunki Liikuntatoimi

Orimattilan liikuntapaikat 2011. 22.11.2011 Orimattilan kaupunki Liikuntatoimi Orimattilan liikuntapaikat 2011 22.11.2011 Orimattilan kaupunki Liikuntatoimi 1. Orimattilan urheilupuisto: Urheilutie 15, 16300 Orimattila 1.1. Keskusurheilukenttä Aukioloajat touko-syyskuussa ma - to

Lisätiedot

(N) 10.972 5.505 5.510. Prosenttitaulukon sarakesumma ylittää 100 prosenttia, koska liikunnanharrastusta voi toteuttaa useamman tahon kautta

(N) 10.972 5.505 5.510. Prosenttitaulukon sarakesumma ylittää 100 prosenttia, koska liikunnanharrastusta voi toteuttaa useamman tahon kautta TAUSTAMATERIAALI Kansallinen aikusten liikuntatutkimus 2006 Tahot, joiden kanssa tai järjestämänä kuntoilua, liikuntaa tai urheilua harrastetaan 19-65 - vuotiaiden keskuudessa. 1997-98 2001-02 2005-06

Lisätiedot

SUOMEN URHEILULIITTO 31.1.2014 Kilpailu

SUOMEN URHEILULIITTO 31.1.2014 Kilpailu SUOMEN URHEILULIITTO 31.1.2014 Kilpailu STADION TASON KENTTÄVAATIMUKSET Kansainvälisten kilpailujen tason yleisurheilukenttä edellyttää seuraavaa vaatimustasoa: Yleistä Kaikkien suorituspaikkojen on täytettävä

Lisätiedot

VALMENTAJAKYSELY 2009

VALMENTAJAKYSELY 2009 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä VALMENTAJAKYSELY 2009 kuvaus urheilijan polun eri vaiheissa toimivista suomalaisvalmentajista Minna Blomqvist www.kihu.fi Tarkoitus Kuvata suomalaista

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen käyttöhinnasto 1.6.2015 alkaen Alv sisältyy hintoihin, liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet/vuokrat 24 %

Liikuntapaikkojen käyttöhinnasto 1.6.2015 alkaen Alv sisältyy hintoihin, liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet/vuokrat 24 % Liikuntapaikkojen käyttöhinnasto 1.6.2015 alkaen Alv sisältyy hintoihin, liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet/vuokrat 24 % Ulkoliikuntapaikat (kentät, ladut) Hänninkenttä, kesäkausi Harjoitukset Aikuiset

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄLUETTELO OULUNSALO

LIIKUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄLUETTELO OULUNSALO 1 LIIKUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄLUETTELO OULUNSALO Jokaisen kentän yhteyteen on kirjattu liikuntapaikan lisäksi laatuluokka. Tarkemmat tiedot kuivatusjärjestelmien sijainnista toimitetaan urakoitsijalle ennen

Lisätiedot

VALMENTAJAKYSELY. - kuvaus urheilijan polun eri vaiheissa toimivista suomalaisista valmentajista

VALMENTAJAKYSELY. - kuvaus urheilijan polun eri vaiheissa toimivista suomalaisista valmentajista Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä VALMENTAJAKYSELY - kuvaus urheilijan polun eri vaiheissa toimivista suomalaisista valmentajista Minna Blomqvist www.kihu.fi Tarkoitus Kuvata suomalaista

Lisätiedot

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY 47 50 47 ATU 5 43.9 44.2 6 9 44.0 43.9 43.8 43.9 44.0 44.1 kt 44.1 44.0 44.1 44.0 44.0 44.1

Lisätiedot

Muut* mm. kaupungin ulkopuoliset urheiluseurat, yritykset, yksityiset henkilöt

Muut* mm. kaupungin ulkopuoliset urheiluseurat, yritykset, yksityiset henkilöt LIIKUNTAPAIKKAMAKSUT Muut* mm. kaupungin ulkopuoliset urheiluseurat, yritykset, yksityiset henkilöt Sisällys Liikuntapaikkamaksut... 1 Jääurheilukeskus... 2 Hiihtoalueet... 3 Kentät... 4 Hiekkakentät...

Lisätiedot

Liite 3. Hoito- Liikuntapaikka Luokitus Sijainti Kehittämistoimepide Aikataulu

Liite 3. Hoito- Liikuntapaikka Luokitus Sijainti Kehittämistoimepide Aikataulu Liite 3. Liikuntapaikka Luokitus Sijainti Kehittämistoimepide Aikataulu Urheilukentät 1 Keuruun keskusurheilukenttä Liikekeskus Radan uusiminen, 2018- nurmikentän uusiminen ja kastelujärjestelmän uusiminen

Lisätiedot

28.10.2014. Työtehtävät ylimalkaisesti esitetty, pitävät sisällään melkoisen määrän töitä. Hoidettavia alueita:

28.10.2014. Työtehtävät ylimalkaisesti esitetty, pitävät sisällään melkoisen määrän töitä. Hoidettavia alueita: 28.10.2014 KENTÄNHOITAJA- URHEILULAITOKSENHOITAJAN TYÖTEHTÄVIÄ Talvi: -lumityöt urheilupuistossa ja muilla alueilla, hiekoitus, rappuset ym. -kenttien jäädytys, auraus ja muu kunnossapito (kopit, roskat)

Lisätiedot

Liikuntapalveluiden järjestökirje nr 2/2009 6.3.2009

Liikuntapalveluiden järjestökirje nr 2/2009 6.3.2009 Liikuntapalveluiden järjestökirje nr 2/2009 6.3.2009 Liikuntapalveluiden järjestökirje on Jyväskylän kaupungissa toimiville liikuntaseuroille ja -järjestöille 3 5 kertaa vuodessa lähetettävä ajankohtaistiedote,

Lisätiedot

Tilavaraukset. Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 27.4.2016

Tilavaraukset. Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 27.4.2016 Tilavaraukset Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 27.4.2016 Tiloja, alueita ja paikkoja vapaa-ajan käyttöön Vapaasti käytettäviä tiloja - Maksutta esim. lähiliikuntapaikat ja monitoimikentät (jalkapallo,

Lisätiedot

Ulkoliikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan nykytila. Kari Nissinen Veli Möttönen

Ulkoliikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan nykytila. Kari Nissinen Veli Möttönen S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 137 Ulkoliikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan nykytila Kari Nissinen Veli Möttönen VTT TECHNOLOGY 137 Ulkoliikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan nykytila

Lisätiedot

- Maikkulan koulun kenttä osoitteessa Jatulikivenkatu (kentän koko 4000 m 2 )

- Maikkulan koulun kenttä osoitteessa Jatulikivenkatu (kentän koko 4000 m 2 ) LIIKUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄLUETTELO MAIKKULA MADEKOSKI KAAKKURI Jokaisen kentän yhteyteen on kirjattu liikuntapaikan lisäksi laatuluokka, lievealueet, pysäköintipaikat, ajoväylät yms. kunnossapidettävät alueet,

Lisätiedot

Kerko Group Oy 1.1.2013. www.kerkosport.com info@kerkosport.com 2

Kerko Group Oy 1.1.2013. www.kerkosport.com info@kerkosport.com 2 Kerko Sport Oy 2013 Kerko Group Oy 1.1.2013 www.kerkosport.com info@kerkosport.com 2 Kerko Sport Oy yritysfaktat Perustettu 1916 Kuuluu Kerko Group -konserniin Toimipisteet: Porvoo, Tampere, Oulainen,

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 TUTKIMUS 2009-2010 Miten suomalaiset 19-65-vuotiaat liikkuvat, mitä lajeja he harrastavat, missä he liikkuvat? Liikunnan harrastuskertojen määrä Liikunnan ja kuntoilun luonne Suomalaisten jakaantuminen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI SAUVOSAAREN URHEILUPUISTON YLEISSUUNNITELMA

KEMIN KAUPUNKI SAUVOSAAREN URHEILUPUISTON YLEISSUUNNITELMA KEMIN KAUPUNKI SAUVOSAAREN URHEILUPUISTON YLEISSUUNNITELMA 1 Sauvosaaren urheilupuiston sijainti ja nykyiset toiminnot Suunnittelualue ja urheilupuiston nykyiset toiminnot: 1. Yleisurheilukenttä, 2. Jalkapallokenttä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 18.02. Sivu 1 / 1 465/ 10.03.02 3 Leppävaaran urheilupuiston puku- ja pesutilojen (ent. Leppävaaran urheilupuiston huoltorakennus ja tekojää) tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh.

Lisätiedot

Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 %

Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 % Liikuntapalveluiden hinnasto Kentät Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Aikuiset 17,00 27,00 A-juniorit ja nuoremmat 9,00 12,00 Kaupunginosaseurat ja kylätoimikunnat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapalveluiden kuntalaiskysely 2009

JYVÄSKYLÄN SEUDUN LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapalveluiden kuntalaiskysely 2009 JYVÄSKYLÄN SEUDUN LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapalveluiden kuntalaiskysely 2009 JYVÄSKYLÄN SEUDUN LIIKUNTAPALVELUT / LIIKUNTAPALVELUIDEN KUNTALAISKYSELY 2009 2 (48) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET www.slideproject.com Tj-aamukahvit 15.12.2015 Kati Lehtonen, LIKES Jarmo Mäkinen, KIHU Mäkinen, Lämsä, Aarresola, Frantsi, Vihinen, Laine, Lehtonen & Saari 2015. Liikuntajärjestöjen

Lisätiedot

Liikkujan kaupunki. Tapahtumia, tiedettä ja toimintaa

Liikkujan kaupunki. Tapahtumia, tiedettä ja toimintaa Liikkujan kaupunki Tapahtumia, tiedettä ja toimintaa Liikkujan kaupunki Jyväskylä on valovoimainen kaupunki, jossa tapahtuu ympäri vuoden. Kaupunki on tunnettu vahvasta liikunnan ja urheilun perinteestään,

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄLUETTELO

LIIKUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄLUETTELO 1 LIIKUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄLUETTELO KIIMINKI Jokaisen kentän yhteyteen on kirjattu liikuntapaikan lisäksi laatuluokka. Tarkemmat tiedot kuivatusjärjestelmien sijainnista toimitetaan urakoitsijalle ennen

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen. hinnasto 1.1. 31.12.2014. Liikuntapalvelut, asiakaspalvelu

Liikuntapaikkojen. hinnasto 1.1. 31.12.2014. Liikuntapalvelut, asiakaspalvelu Liikuntapaikkojen hinnasto 1.1. 31.12.2014 Liikuntapalvelut, asiakaspalvelu liikuntapalvelut.asiakaspalvelu(at)tampere.fi puhelin 03 5653 4300 Ratinan rantatie 1 33100 Tampere ma - pe 8.30-15.45 Sisällys

Lisätiedot

Historian havinaa. Monitoimitalo 30 vuotta

Historian havinaa. Monitoimitalo 30 vuotta Historian havinaa Monitoimitalo 30 vuotta Päätöksiä monitoimitalosta Kaupunginhallitus 11.8.1975 1909: Hippoksen palloiluhallin luonnospiirustukset ja huonetilaohjelma hyväksytään alustavasti. Piirustukset

Lisätiedot

keskipisteessä Ouluhalli Energia-Areena Raatin Stadion

keskipisteessä Ouluhalli Energia-Areena Raatin Stadion Tapahtumien keskipisteessä Ouluhalli Energia-Areena Raatin Stadion Oulussa tapahtuu Oulu on vilkas tapahtumakaupunki. Kaupungilla on tarjota monia eri tilavaihtoehtoja tapahtumajärjestäjille tilaisuuden

Lisätiedot

Koulupihat kuntoon. Imatra Kristian Åbacka, ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Koulupihat kuntoon. Imatra Kristian Åbacka, ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Koulupihat kuntoon Imatra 15.4.2016 Kristian Åbacka, ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Lähiliikuntapaikka Liikuntapaikkarakentamisen painopisteenä vuodesta 2000 Korotettu valtionavustusmahdollisuus

Lisätiedot

Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, liikuntapaikkojen, puistojen sekä kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito

Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, liikuntapaikkojen, puistojen sekä kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito ASIKKALAN ALUEURAKKA Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, liikuntapaikkojen, puistojen sekä kiinteistöjen pihaalueiden kunnossapito LIIKUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄLUETTELOT 1. YLEISTÄ URAKKAAN

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKA- HINNASTO 2014

LIIKUNTAPAIKKA- HINNASTO 2014 LIIKUNTAPAIKKA- HINNASTO Nuoriso- ja liikuntalautakunta 3.12. 2 SISÄLLYSLUETTELO Vuokrauksen yleiset perusteet... 3 Kisapuiston urheilukeskus... 5 Vanha kenttä ja Kisapuiston hiekkatekonurmi... 6 Kimpisen,

Lisätiedot

Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippu- urheilun tehostamistukipäätökset 2016

Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippu- urheilun tehostamistukipäätökset 2016 10.12.2015 Suomen Olympiakomitean Huippuurheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippuurheilun tehostamistukipäätökset 2016 Yleiset lähtökohdat: Kesäolympiadilla 2013 2016 käytössä olevat

Lisätiedot

TAIVALKOSKI LUONTOA, LIIKUNTAA JA SEIKKAILUA TALVILIIKUNTA

TAIVALKOSKI LUONTOA, LIIKUNTAA JA SEIKKAILUA TALVILIIKUNTA TAIVALKOSKI LUONTOA, LIIKUNTAA JA SEIKKAILUA Taivalkoskella on pieneksi pitäjäksi monipuolinen mahdollisuus liikunnan harrastamiseen olit sitten kuntoilija tai kilpaurheilija. Luonnon suomat mahdollisuudet

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen. hinnasto 1.1. 31.12.2013. Liikuntapalvelut, asiakaspalvelu

Liikuntapaikkojen. hinnasto 1.1. 31.12.2013. Liikuntapalvelut, asiakaspalvelu Liikuntapaikkojen hinnasto 1.1. 31.12.2013 Liikuntapalvelut, asiakaspalvelu liikuntapalvelut.asiakaspalvelu(at)tampere.fi puhelin 03 5653 4300 faksi 03 5656 4889 Ratinan rantatie 1 33100 Tampere ma - pe

Lisätiedot

TERVETULOA SALOHALLIIN! Ohjeita Salohallin käyttäjille

TERVETULOA SALOHALLIIN! Ohjeita Salohallin käyttäjille TERVETULOA SALOHALLIIN! Ohjeita Salohallin käyttäjille TERVETULOA SALOHALLIIN! TEKNISET TIEDOT Palloiluhalli Koko 52x32 m, yhteensä 1.664 m 2. Vapaa korkeus 12,5 m. Tila jaettavissa väliverhoin kolmeen

Lisätiedot

LIIKUNTATILOJEN JA ALUEIDEN VUOKRAUKSEN YLEISET PERUSTEET JA KÄYT TÖMAKSUT 1.5.2006 30.4.2007...2 VUOKRAUKSEN YLEISET PERUSTEET...

LIIKUNTATILOJEN JA ALUEIDEN VUOKRAUKSEN YLEISET PERUSTEET JA KÄYT TÖMAKSUT 1.5.2006 30.4.2007...2 VUOKRAUKSEN YLEISET PERUSTEET... 2 SISÄLTÖ LIIKUNTATILOJEN JA ALUEIDEN VUOKRAUKSEN YLEISET PERUSTEET JA KÄYT TÖMAKSUT 1.5.2006 30.4.2007...2 VUOKRAUKSEN YLEISET PERUSTEET...2 MAKSUTON TOIMINTA...2 MAKSULLINEN TOIMINTA...2 KÄYTTÖMAKSUJEN

Lisätiedot

Lajiliittoselvitys LAJILIITOILLE KEVÄÄLLÄ KOHDISTETUN KYSELYN SATOA

Lajiliittoselvitys LAJILIITOILLE KEVÄÄLLÄ KOHDISTETUN KYSELYN SATOA Lajiliittoselvitys LAJILIITOILLE KEVÄÄLLÄ KOHDISTETUN KYSELYN SATOA Miksi selvitys tehdään? Lajiliittojen valtionavustuspolitiikan kehittäminen Liittojen toiminnan nykytilan kuvaus talouden, liiton toiminnan

Lisätiedot

VIHDIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.8.2013 ALKAEN

VIHDIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.8.2013 ALKAEN VIHDIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.8.2013 ALKAEN Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. UIMAHALLI UIMAHALLIMAKSUT Veloituksetta veteraanit ja alle 5-vuotiaat - Aikuisten uinti 4,-

Lisätiedot

Ohessa liikuntatilojen ja -alueiden 1.3.2016 voimaan tulevat taksat.

Ohessa liikuntatilojen ja -alueiden 1.3.2016 voimaan tulevat taksat. KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 1/2016 Liikuntapalvelukeskus Puistotie 9-11 48100 Kotka puh. 040 831 0389, fax 234 5424 26.1.2016 Urheiluseurat TAKSALUETTELO Ohessa liikuntatilojen ja -alueiden 1.3.2016 voimaan

Lisätiedot

Lappeenrannan liikuntayhdistyskysely 2015 - Päätulokset / Muut yhdistykset

Lappeenrannan liikuntayhdistyskysely 2015 - Päätulokset / Muut yhdistykset Lappeenrannan liikuntayhdistyskysely 5 - Päätulokset / Muut yhdistykset KYSELYN YLEISIÄ TAUSTATIETOJA Kyselyn tavoitteena on ollut selvittää Lappeenrannan liikuntayhdistysten näkemyksiä Lappeenrannan liikuntaolosuhteiden

Lisätiedot

Hinnasto 1.8.2015 alk.

Hinnasto 1.8.2015 alk. Liikuntapalvelut Hinnasto 1.8.2015 alk. Uimahalli Veteraanit ja alle 5-vuotiaat veloituksetta Aikuisten uinti * ma ja to klo 11-13 ja ma-pe klo 13-15 alennettu maksu Alle 18-vuotiaiden uinti Eläkeläisten

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 1/2013 Liikuntapalvelukeskus Kirkkokatu 6 48100 Kotka puh. 234 5414 fax 234 5424 4.1.2013. Urheiluseurat TAKSALUETTELO

KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 1/2013 Liikuntapalvelukeskus Kirkkokatu 6 48100 Kotka puh. 234 5414 fax 234 5424 4.1.2013. Urheiluseurat TAKSALUETTELO KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 1/2013 Liikuntapalvelukeskus Kirkkokatu 6 48100 Kotka puh. 234 5414 fax 234 5424 4.1.2013 Urheiluseurat TAKSALUETTELO Ohessa liikuntatilojen ja -alueiden 1.6.2013 voimaantulevat

Lisätiedot

277. Pelisääntökysely 26.3.2013

277. Pelisääntökysely 26.3.2013 277. Pelisääntökysely 26.3.2013 Kysely urheilevan lapsen vanhemmalle 1. Laji? Aikido Ammunta Autourheilu Hiihto ITF taekwondo Jääpallo Jousiammunta Karate Kaukalopallo Koripallo Lentopallo Lumilautailu

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJEN HINNASTO 1.1.2011 ALKAEN

LIIKUNTAPAIKKOJEN HINNASTO 1.1.2011 ALKAEN LIIKUNTAPAIKKOJEN HINNASTO 1.1.2011 ALKAEN JÄÄHALLIT/KOULUKATU Harjoitusvuoromaksut (alv 9%) Hervannan jäähalli tamperelaiset urheiluseurat ja yhdistykset, tunti 12,00 tamperelaiset liikelaitokset, tunti

Lisätiedot

OUTI MONTONEN. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan WILMAviestillä, joten käytä. Wilmaa aktiivisesti. Outi Montonen puh 044 4694227

OUTI MONTONEN. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan WILMAviestillä, joten käytä. Wilmaa aktiivisesti. Outi Montonen puh 044 4694227 OUTI MONTONEN LIIKUNTA LV 2015-2016 TYTÖT 8AH PERJANTAISIN KLO 10.00-11.30 VKO KK LAJI PAIKKA HUOM! 34 elo jalkapallo lukion kenttä 35 elo jalkapallo lukion kenttä 36 syys lentopallo lukion Sali 37 syys

Lisätiedot

Kuluttajaviraston suositusten mukaan alle 8-vuotiaat uimahalleihin vain aikuisen valvonnassa. Uimahallien vuosikorttien käyttö max. 1 krt/pv.

Kuluttajaviraston suositusten mukaan alle 8-vuotiaat uimahalleihin vain aikuisen valvonnassa. Uimahallien vuosikorttien käyttö max. 1 krt/pv. UIMAHALLIT Kotkan uimala Katariina, Puistotie 9-11, 48100 KOTKA, puh. 234 4590 Karhulan uimahalli, Karhulantie 46, 48600 KOTKA, puh. 234 5415 Kuluttajaviraston suositusten mukaan alle 8-vuotiaat uimahalleihin

Lisätiedot

12. LIIKUNTAPALVELUT SIPOOSSA

12. LIIKUNTAPALVELUT SIPOOSSA 12. LIIKUNTAPALVELUT SIPOOSSA STRATEGISET PAINOPISTEET, TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET Liikunta- ja ulkoilutoiminnan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kunnan liikuntapaikkoja ja ulkoilualueita tarkoituksenmukaisen,

Lisätiedot

Yhteenveto Sundsbergin asukkaiden toivomuksista virkistysalueen käytöstä. Yhteenveto kiinnostuksen kohteista - Vastausprosentti n.

Yhteenveto Sundsbergin asukkaiden toivomuksista virkistysalueen käytöstä. Yhteenveto kiinnostuksen kohteista - Vastausprosentti n. Yhteenveto Sundsbergin asukkaiden toivomuksista virkistysalueen käytöstä Vastauksia 72 kpl Toive Kiinnostuneita %-vastanneista 64 88,9 % 59 81,9 % 52 72,2 % Vene- kanoottilaituri 45 62,5 % 45 62,5 % 31

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. 19-20 Orimattilan Jymy/uintijaosto Uinti Matti Kaasalainen matti.kaasalainen@phnet.fi 040-5308051 18.8.-31.5.

ORIMATTILAN KAUPUNKI. 19-20 Orimattilan Jymy/uintijaosto Uinti Matti Kaasalainen matti.kaasalainen@phnet.fi 040-5308051 18.8.-31.5. Urheilutalo: Uimahalli Kuntouintiallas Klo Varaaja Käyttötarkoitus Yhteyshenkilö Sposti Puh. Aikaväli Ma 15-15.45 Kaupunki vesijumppa Anne Rajaniemi anne.rajaniemi@orimattila.fi 040-8375095 1.9.-24.4.

Lisätiedot

Hiidenvesi Areena. - Kotikenttää rakentamassa! Tarja Omenainen

Hiidenvesi Areena. - Kotikenttää rakentamassa! Tarja Omenainen Hiidenvesi Areena - Kotikenttää rakentamassa! Tarja Omenainen Lähtökohta 25 vuoden investoinnin (n. 5milj. ) lainanhoitokustannuksilla vain koulukäyttöön tehtysalimaksaa päivätunteihin muutettuna n. 160

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN URHEILUSEURAKYSELY 2011 OULU

POHJOIS-POHJANMAAN URHEILUSEURAKYSELY 2011 OULU POHJOIS-POHJANMAAN URHEILUSEURAKYSELY 2011 OULU VASTANNEIDEN SEUROJEN LAJIT (57 vastausta) Aikido Amerikkalainen jalkapallo Ammunta 4 Beach volley 2 Capoeira Cheerleading 2 Golf Hiihto 6 Iaido Laido, Jodo

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut

AKAAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut 1. LIIKUNTAPAIKKOJEN VARAUKSET... 2 2. TILOJEN/HARRASTEPAIKKOJEN VUOKRAUKSEN PERIAATTEET... 2 3. LIIKUNTATILOJEN JA -ALUEIDEN KÄYTTÖMAKSUT... 6 3.1 Monitoimihalli... 6 3.2. Koulujen liikuntatilojen, Rasin

Lisätiedot

KOULU / SEURA -YHTEISTYÖ YLIVIESKASSA Krista Palola ja Juha Torvikoski. Kuva: Joel Nykter / Lumilajit liikuttavat - hanke

KOULU / SEURA -YHTEISTYÖ YLIVIESKASSA Krista Palola ja Juha Torvikoski. Kuva: Joel Nykter / Lumilajit liikuttavat - hanke KOULU / SEURA -YHTEISTYÖ YLIVIESKASSA Krista Palola ja Juha Torvikoski Kuva: Joel Nykter / Lumilajit liikuttavat - hanke Asukkaita hiukan yli 15 000 9 alakoulua ja n. 1400 oppilasta 1 yläkoulu ja n. 600

Lisätiedot

Kainuun liikuntakysely

Kainuun liikuntakysely Kainuun liikuntakysely Kainuun liikuntakysely Liikuntakysely Kainuun koululaisille. Liikuntakyselyllä kartoitetaan lasten ja nuorten liikunnan harrastamista ja toiveita harrastamisen suhteen. Vastaajat

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus.

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKA- HINNASTO 2013

LIIKUNTAPAIKKA- HINNASTO 2013 1 LIIKUNTAPAIKKA- HINNASTO 2013 Nuoriso- ja liikuntalautakunta 10.12.2012 2 Klikkaa valitsemaasi kohdetta, niin hinnasto aukeaa suoraan haluamallesi sivulle. SISÄLLYSLUETTELO Vuokrauksen yleiset perusteet...

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKAREKISTERI

LIIKUNTAPAIKKAREKISTERI LIIKUNTAPAIKKAREKISTERI YLEISURHEILUKENTÄT 1121 Saharan urheilukenttä 350 m/5 r Siilinpää 1 2 78 pk 3534350 6996870 K 1142 Ahmon urheilukenttä 400 m/8 r Kirkonmäki 1 2 84 3533218 6997585 K PALLOKENTÄT

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön foorumi, Karkkila 9.3.2013

Vapaaehtoistyön foorumi, Karkkila 9.3.2013 Vapaaehtoistyön foorumi, Karkkila 9.3.2013 Kuuluu Varsinais-Suomen maakuntaan ja Salon seutukuntaan Pinta-ala 698 km 2 Väkiluku 01/2013 9227 Tuloveroprosentti 19,0 Talous on edelleen vahvasti maatalouspainotteista

Lisätiedot

LAINAHAKEMUS 11. 03, 20U. Käpylän Juniorihalli Oy

LAINAHAKEMUS 11. 03, 20U. Käpylän Juniorihalli Oy HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJMMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTO Saapunut/lnkommit 11. 03, 20U LAINAHAKEMUS Dnro/Dnr Tehtäväluokka Uppgiftsklass Käpylän Juniorihalli Oy hakee Urheilu -ja ulkoilulaitosrahastosta

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella tuotetaan tietoa nuorten vapaa-ajasta

Lisätiedot

HINNASTO Liikuntatilat ja ohjauspalvelut Liikunta-alueet

HINNASTO Liikuntatilat ja ohjauspalvelut Liikunta-alueet 0 Liikuntavirasto HINNASTO Liikuntatilat ja ohjauspalvelut Liikunta-alueet 1 SISÄLTÖ: YLEISET EHDOT... 2 OULUN JÄÄHALLI... 5 LINNANMAAN JÄÄHALLI... 6 OULUHALLI... 7 MONITOIMIAUKIO... 8 LINNANMAAN LIIKUNTAHALLI...

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut

LIIKUNTAPALVELUT Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut LIIKUNTAPALVELUT Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut Liikuntalautakunnan/Vapaa-aikalautakunnan päätös 21.11.2012/24.4.2013 Liikuntatoimi HINNASTO 2/19 1. VUOKRAUKSEN YLEISET PERUSTEET...

Lisätiedot

TOHOLAMMIN URHEILUHALLIN PERUSKORJAUS/LAAJENNUS VAI KOKONAAN UUSI URHEILUHALLI

TOHOLAMMIN URHEILUHALLIN PERUSKORJAUS/LAAJENNUS VAI KOKONAAN UUSI URHEILUHALLI TOHOLAMMIN URHEILUHALLIN PERUSKORJAUS/LAAJENNUS VAI KOKONAAN UUSI URHEILUHALLI Urheiluhallin suunnittelu aloitettu 2010 Maaliskuussa 2010 valmistui ensimmäinen Ins Tsto Juha Kärkimaa Oy:n laatima kuntoarvio

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö: uudet haasteet alueelliselle AmKesu-työskentelylle. Helsingin AmKesu-tilaisuus 26.11.2014 Opetushallitus

Alueellinen yhteistyö: uudet haasteet alueelliselle AmKesu-työskentelylle. Helsingin AmKesu-tilaisuus 26.11.2014 Opetushallitus Alueellinen yhteistyö: uudet haasteet alueelliselle AmKesu-työskentelylle Helsingin AmKesu-tilaisuus 26.11.2014 Opetushallitus kommenttipuheenvuoro rehtori Juha Ojajärvi Haasteet alussa Perusajatus AmKesussa

Lisätiedot

Tämä hinnasto astuu voimaan uimahallipalveluiden ja Karhulan Keskuskentän kuntosalin osalta 1.3.2015 ja muilta osin 1.6.2015 alkaen.

Tämä hinnasto astuu voimaan uimahallipalveluiden ja Karhulan Keskuskentän kuntosalin osalta 1.3.2015 ja muilta osin 1.6.2015 alkaen. KOTKAN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT HARJOITUSVUOROMAKSUT, TILAVUOKRAT JA PALVELUMAKSUT Tämä hinnasto astuu voimaan uimahallipalveluiden ja Karhulan Keskuskentän kuntosalin osalta 1.3.2015 ja muilta osin 1.6.2015

Lisätiedot

Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille

Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke 2016-2018 Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille Neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM 30.5.2017 Hallitusohjelman kärkihanke:

Lisätiedot

Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut 1.8.2015

Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut 1.8.2015 Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut 1.8.2015 Loviisan kaupunki Vapaa-aikatoimi Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut Tämä hinnasto astuu voimaan 1.8.2015 Kaikkia Loviisan kaupungin

Lisätiedot

KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2015 alkaen Hyvinvoinnin edistämisen johtajan päätös 15.12.2014 Maksut 4 LIIKUNTAPAIKKAPALVELUT

KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2015 alkaen Hyvinvoinnin edistämisen johtajan päätös 15.12.2014 Maksut 4 LIIKUNTAPAIKKAPALVELUT KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2015 alkaen Hyvinvoinnin edistämisen johtajan päätös 15.12.2014 Maksut 4 LIIKUNTAPAIKKAPALVELUT Käyttömaksut kattavat ko. liikuntapaikalla jo olevan varustuksen. Ylimääräisten siirtojen,

Lisätiedot

MAAKUNTA-AREENAN ESISELVITYS YLEISÖKYSELYN TULOKSIA

MAAKUNTA-AREENAN ESISELVITYS YLEISÖKYSELYN TULOKSIA MAAKUNTA-AREENAN ESISELVITYS YLEISÖKYSELYN TULOKSIA 07.02.2017 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 07.02.2017 1 1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Liikuntalautakunta 19.04.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Liikuntalautakunta 19.04.2012 Sivu 1 / 1 Liikuntalautakunta 19.04.2012 Sivu 1 / 1 1794/02.08.00/2012 20 Liikuntalautakunnan esitys Laaksolahden urheilupuiston huoltorakennuksen ja jäähallin selvitystyön tekemiseksi Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen hinnasto 1.1. 31.12.2015

Liikuntapaikkojen hinnasto 1.1. 31.12.2015 Tampereen kaupungin liikuntapalvelujen Liikuntapaikkojen hinnasto 1.1. 31.12.2015 Jäähallit Ohjaushinnat Uimahallit Sisäliikuntatilat Ulkoliikuntatilat Sisällys LIIKUNTAPAIKKOJEN HINNOITTELUPERIAATTEET...4

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNTA. 4 liikuntatoimen tavoitteet ja tehtävät...7 4.1 Yleistä 4.2 Toimenpiteet. 5 Johtopäätöksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi...

KÄRKÖLÄN KUNTA. 4 liikuntatoimen tavoitteet ja tehtävät...7 4.1 Yleistä 4.2 Toimenpiteet. 5 Johtopäätöksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi... KÄRKÖLÄN KUNTA 1 johdanto...3 2 yleiskuvaa kärkölän kunnasta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus 3 kärkölän liikuntatoimen nykytilanne...5 3.1 Hallinto

Lisätiedot

Ohjeet ja säännöt 11.8.2014. Oikeudet muutoksiin pidätetään

Ohjeet ja säännöt 11.8.2014. Oikeudet muutoksiin pidätetään Ohjeet ja säännöt 11.8.2014 Oikeudet muutoksiin pidätetään Sisällysluettelo Vapaa-ajantoimiston ohjeet... 1 Hakuajat säännöllisiin salivuoroihin ovat seuraavat:...2 Käyttöä koskevat ohjeet ja säännöt...

Lisätiedot

Yhteistyössä Unisport ja Kompan

Yhteistyössä Unisport ja Kompan Yhteistyössä Unisport ja Kompan TEKONURMI JALKAPALLOKENTÄLLE TEKONURMI MAISEMOINTIIN TEKONURMI GOLFKENTÄLLE VOIMISTELU- JA KUNTOSALI LIIKUNTAHALLIEN LATTIAT TENNIS PADEL KATSOMOT Unisport on jalkapallokentille,

Lisätiedot

Elimäen kenttä - Keskusurheilupuisto - Korian urheilukenttä - Kuusankosken urheilupuisto - Saviniemen urheilukeskus - Valkealan urheilukenttä...

Elimäen kenttä - Keskusurheilupuisto - Korian urheilukenttä - Kuusankosken urheilupuisto - Saviniemen urheilukeskus - Valkealan urheilukenttä... LIIKUNTATILOJEN JA -TOIMINNAN MAKSUT 1.6.2013 Sisällysluettelo JÄÄHALLIT... 3 Anjalankosken jäähalli... 3 Kouvolan jäähalli... 3 Kuusankosken jäähalli - Valkealan jäähalli... 4 UIMAHALLIT... 5 Elimäen

Lisätiedot

Ohessa liikuntatilojen ja -alueiden 1.3., 1.5. ja 1.6.2015 voimaantulevat taksat.

Ohessa liikuntatilojen ja -alueiden 1.3., 1.5. ja 1.6.2015 voimaantulevat taksat. KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 1/2015 Liikuntapalvelukeskus Puistotie 9-11 48100 Kotka puh. 234 5414 fax 234 5424 15.1.2015 Urheiluseurat TAKSALUETTELO Ohessa liikuntatilojen ja -alueiden 1.3., 1.5. ja 1.6.2015

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut

LIIKUNTAPALVELUT Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut LIIKUNTAPALVELUT Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut Liikuntalautakunnan/Vapaa-aikalautakunnan päätökset 21.11.2012/24.4.2013/28.8.2013/20.11.2013 Liikuntapalvelut HINNASTO 2/20 1. VUOKRAUKSEN

Lisätiedot

aikuiset 2,00 alle 18 v. ja opiskelijat 1,00 alle 4 v. ilmaiseksi ei kausikortteja, hinnat sisältävät alv:n (10 %)

aikuiset 2,00 alle 18 v. ja opiskelijat 1,00 alle 4 v. ilmaiseksi ei kausikortteja, hinnat sisältävät alv:n (10 %) Kansalaistoiminnan ltk 8.6.2010, liite 24/2010 Kansalaistoiminnan lautakunta 18.1.2011 9 Kansalaistoiminnan lautakunta 3.6.2014 36 Kansalaistoiminnan lautakunta 4.11.2014 77 1 HYVINVOINNIN EDISTÄMISPALVELUT

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 1 (14) Kaupunkirakenneyksikkö RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Yleissuunnitelma 2 (14) Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue 1.1 Yleistä 1.2 Kadut, LP-alue, Rantakyläntori

Lisätiedot

ENNAKKOMATERIAALI 2015

ENNAKKOMATERIAALI 2015 ENNAKKOMATERIAALI 2015 TERVETULOA KANSALLISEEN LIIKUNTAFOORUMIIN! Graafinen suunnittelu: Pirita Tolvanen HARRASTAMISEN HINTA Ei 6% Ei 5% 6 547 vastaajaa EOS 11% 56 vaikuttajaa Kyllä 94% Kyllä 86% Ovatko

Lisätiedot

Sivistys- ja kulttuuripalvelut liikuntapalvelut HINNASTO

Sivistys- ja kulttuuripalvelut liikuntapalvelut HINNASTO 0 Sivistys- ja kulttuuripalvelut liikuntapalvelut HINNASTO 2016 1 SISÄLTÖ: Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut YLEISET EHDOT... 2 HEINÄPÄÄN JALKAPALLOHALLI... 5 JATULIN LIIKUNTAKESKUS... 6 KASTELLIN

Lisätiedot

UIMAHALLIEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut

UIMAHALLIEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut UIMAHALLIEN HINNASTO 2017 Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 2 Sisällys Liikuntatilojen hinnoittelun periaatteet... 3 Uimahallien hintaluokitukset ja -perusteet... 3 Hintojen perusteet... 3 Tilojen

Lisätiedot

Liikuntatoimen investointien tarveohjelma 2014 ja TSE

Liikuntatoimen investointien tarveohjelma 2014 ja TSE 1 (5) UUDISRAKENTAMINEN URHEILULAITOKSET JA -KENTÄT (01) 3000 1 *Jätkäsaaren liikuntapuisto 2,000 1,000 1,000 3000 1 *Tehtaanpuiston kenttä, tekojäärata ja huoltorakennus 1,500 0,500 1,000 4000 3 Kalasatama,

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA KIRKONKYLÄN LÄHILIIKUNTAPAIKAN YLEIS- SUUNNITELMA. Työ: E25389. Turku 5.12.2012

VIHDIN KUNTA KIRKONKYLÄN LÄHILIIKUNTAPAIKAN YLEIS- SUUNNITELMA. Työ: E25389. Turku 5.12.2012 VIHDIN KUNTA KIRKONKYLÄN LÄHILIIKUNTAPAIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Työ: E25389 Turku 5.12.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 %

Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 % Liikuntapalvelut Kentät Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Aikuiset 17,00 27,00 A-juniorit ja nuoremmat 9,00 12,00 Kaupunginosaseurat ja kylätoimikunnat 35,00 35,00

Lisätiedot

Liikuntapaikkapalvelut Aikuisväestön lautakunta 21.10.2015/129 ja korjaus 18.11.2015/141

Liikuntapaikkapalvelut Aikuisväestön lautakunta 21.10.2015/129 ja korjaus 18.11.2015/141 Liikuntatilojen ja toiminnan hinnasto 1.1.2016 Liikuntapaikkapalvelut Aikuisväestön lautakunta 21.10.2015/129 ja korjaus 18.11.2015/141 LIIKUNTATILOJEN JA -TOIMINNAN MAKSUT 1.1.2016 Sisällysluettelo JÄÄHALLIT...

Lisätiedot

Liikuntatilojen ja toiminnan hinnasto 1.1.2015

Liikuntatilojen ja toiminnan hinnasto 1.1.2015 Liikuntatilojen ja toiminnan hinnasto 1.1.2015 Tila- ja tapahtumapalvelut LIIKUNTATILOJEN JA -TOIMINNAN MAKSUT 1.1.2015 Sisällysluettelo JÄÄHALLIT... 3 Anjalankosken jäähalli... 3 Kouvolan jäähalli...

Lisätiedot

Jäähallit Ohjaushinnat Uimahallit Sisäliikuntatilat Ulkoliikuntapaikat. Tampeereen kaupungin liikuntapalvelujen. Liikuntapaikkojen hinnasto

Jäähallit Ohjaushinnat Uimahallit Sisäliikuntatilat Ulkoliikuntapaikat. Tampeereen kaupungin liikuntapalvelujen. Liikuntapaikkojen hinnasto Jäähallit Ohjaushinnat Uimahallit Sisäliikuntatilat Ulkoliikuntapaikat Tampeereen kaupungin liikuntapalvelujen Liikuntapaikkojen hinnasto 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Liikuntapaikkojen hinnoitteluperiaatteet...4

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yhteystiedot Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot Liikuntasalit Uimahalli Ulkoliikuntapaikat Sauvosaaren urheilupuisto Tervahalli

Sisällysluettelo Yhteystiedot Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot Liikuntasalit Uimahalli Ulkoliikuntapaikat Sauvosaaren urheilupuisto Tervahalli Sisällysluettelo Yhteystiedot 3 Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot 4 Liikuntasalit 5 Uimahalli 6 Ulkoliikuntapaikat 9 Sauvosaaren urheilupuisto 10 Tervahalli 11 Sauvosali ja Nyrkkeilysali 12 Kuntotestit

Lisätiedot

Kaikissa Kotkan kaupungin hallinnassa olevissa liikuntapaikoissa harjoittelevat tai tiloja käyttävät kuuluvat tämän taksa- ja maksuluettelon piiriin.

Kaikissa Kotkan kaupungin hallinnassa olevissa liikuntapaikoissa harjoittelevat tai tiloja käyttävät kuuluvat tämän taksa- ja maksuluettelon piiriin. KOTKAN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT HARJOITUSVUOROMAKSUT, TILAVUOKRAT JA PALVELUMAKSUT Tämä hinnasto astuu voimaan 1.1.2014 alkaen. Uimahallien vuosikorttien max. käyttö 1 krt/pv. Kaikissa Kotkan kaupungin

Lisätiedot