EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel; KOM(2008)233 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE KOKKIDIOSTAATTIEN JA HISTOMONOSTAATTIEN KÄYTÖSTÄ REHUN LISÄAINEENA esitetty eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22. syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/ artiklan mukaisesti FI FI

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa Johdanto Rehujen lisäaineita koskeva lainsäädäntö Rehun lisäaineina käytettävien kokkidiostaattien ja histomonostaattien nykyinen tilanne lainsäädännössä Histomonostaattien ja kokkidiostaattien käyttö Kokkidioosin ja mustapäätaudin (histomoniaasi) luonne ja esiintyvyys Kokkidiostaattien käyttö Rehun lisäaineena käytettävien kokkidiostaattien turvallisuus Käyttöä koskevat tilastot Vaihtoehtoja kokkidiostaattien ja histomonostaattien käytölle Rokottaminen Yrttivalmisteet Eläinlääkkeiden käyttö Muut keinot Jäsenvaltioiden ja sidosryhmien osallistuminen Päätelmät LIITE FI 2 FI

3 KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE KOKKIDIOSTAATTIEN JA HISTOMONOSTAATTIEN KÄYTÖSTÄ REHUN LISÄAINEENA 1. TAUSTAA 1.1. Johdanto Eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22. syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/ artiklan mukaan komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen kokkidiostaattien ja histomonostaattien käytöstä rehujen lisäaineina, koska tarkoituksena on tehdä päätös näiden aineiden käytön vähittäisestä lopettamisesta rehun lisäaineina 31. joulukuuta 2012 mennessä. Kertomuksessa on myös käsiteltävä saatavilla olevia vaihtoehtoja, ja siihen on tarpeen mukaan liitettävä säädösehdotuksia. Komissio on laatinut tämän kertomuksen jäsenvaltioiden viranomaisilta ja sidosryhmiltä kerättyjen tietojen perusteella. Kokkiodiostaatit ja histomonostaatit ovat kemikaaleja, jotka on joko valmistettu synteettisesti tai jotka ovat sellaisten mikro-organismien tuottamia, jotka ehkäisevät tai tuhoavat kokkiodioosia ja mustapäätautia (histomoniaasi) tuotantoeläimissä aiheuttavia loisalkueläimiä. Kokkiodiostaateilla voi myös olla toissijaista ja jäännösaktiivisuutta suoliston mikroflooraa vastaan, mutta ne eroavat kasvunedistäjinä käytetyistä antibiooteista, joiden ensisijainen toiminta kohdistuu suoliston mikroflooraan. Tällaisten antibioottien käyttö kasvunedistäjinä on kielletty Euroopan yhteisössä 1. tammikuuta 2006 lähtien Rehujen lisäaineita koskeva lainsäädäntö Tuotantoeläimissä esiintyvää kokkiodioosia on viimeisten 40 vuoden aikana torjuttu rehuun lisätyillä aineilla, ja vuodesta 1970 yhteisö on säännellyt kokkidiostaattien käyttöä rehun lisäaineena ja sallinut sen rehujen lisäaineista 23. marraskuuta 1970 annetulla direktiivillä 70/524/ETY 2. Direktiivi tarkistettiin perusteellisesti vuonna 2003, ja asetuksella (EY) N:o 1831/2003 uudistettiin merkittävästi rehujen lisäaineita koskevaa EU-lainsäädäntöä. Asetuksella lisättiin monia uusia näkökohtia silloin voimassa olleeseen rehujen lisäaineita koskevaan lainsäädäntöön. Kyseessä oli yksi ensimmäisistä elintarvikkeiden turvallisuutta koskevista säädöksistä, jotka annettiin elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan 1 2 EUVL L 268, , s. 29. EYVL L 270, , s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1756/2002 (EYVL L 265, , s. 1). FI 3 FI

4 elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/ jälkeen. Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 annettiin vastuu turvallisuuden arvioinnista ja tieteellisten neuvojen antamisesta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, ja muutoinkin siinä noudatettiin asetuksessa (EY) N:o 178/2002 säädettyjä periaatteita ottamalla käyttöön 10 vuotta voimassa olevat määräaikaiset luvat, perustamalla rehujen lisäaineita käsittelevä yhteisön vertailulaboratorio, ottamalla käyttöön mahdollisuus vahvistaa jäämien enimmäismäärät tietyille lisäaineille, joista rehuun lisättynä saattaa jäädä jäämiä, ja ottamalla käyttöön mahdollisuus säätää myynnin jälkeisistä seurantaohjelmista lupaa myönnettäessä sekä muista säännöksistä. Asetuksessa säilytettiin kokkidiostaatit ja lisättiin histomonostaatit uutena rehun lisäaineluokkana ja samalla vahvistettiin rehun lisäaineena käytettävien antibioottien vaiheittainen käytön (ja myynnin) lopettaminen 1. tammikuuta 2006 lähtien. Tässä otettiin huomioon ihmisten tai eläinten lääkkeille resistenttien bakteerikantojen valintaan liittyvät riskit, jos mikrobilääkkeitä käytetään kasvunedistäjinä. Tiettyjä lisäaineryhmiä, myös kokkidiostaatteja ja histomonostaatteja, sisältävien rehujen pakkausmerkintöjä koskevat vaatimukset kuuluvat edelleen direktiivin 70/524/ETY 16 artiklan soveltamisalaan. Direktiivi pysyy voimassa, kunnes rehuseosten pitämisestä kaupan annettu direktiivi 79/373/ETY 4 on tarkistettu niin, että siihen on sisällytetty säännöt lisäaineita sisältävien rehuseosten pakkausmerkinnöistä. Eläinlääkkeitä säännellään Euroopan unionissa direktiivillä 2001/82/EY EYVL L 31, , s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1642/2003 (EUVL L 245, , s. 4). EYVL L 86, , s. 30. EYVL L 311, , s. 1. FI 4 FI

5 2. REHUN LISÄAINEINA KÄYTETTÄVIEN KOKKIDIOSTAATTIEN JA HISTOMONOSTAATTIEN NYKYINEN TILANNE LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Tällä hetkellä 11 kokkidiostaatille on myönnetty 28 erilaista lupaa eri lajeille ja tietyin käyttöehdoin. Tuotteet on tällä hetkellä hyväksytty käytettäviksi kanoissa, kalkkunoissa ja kaneissa. Nämä kokkidiostaatit voidaan jakaa kahteen pääryhmään: Ensimmäisen ryhmän muodostavat ionoforit (aineet, jotka sisältävät polyeetteriryhmän ja joita tuotetaan fermentoimalla useita Streptomyces spp- ja Actinomadura spp -kantoja), joihin kuuluvat seuraavat kuusi ainetta: monensiininatrium, lasalosidinatrium, maduramisiiniammonium, narasiini, salinomysiininatrium ja semduramisiininatrium. Toiseen ryhmän kuuluu viisi muuta synteettistä tuotetta, jotka eivät ole ionoforisia: dekokinaatti (kinolonien kemialliseen ryhmään kuuluva yhdiste), robenidiinihydrokloridi (guanidiinien kemiallinen ryhmä), halofuginoni (kinatsoliinien kemiallinen ryhmä), diklatsuriili (bentseeniasetonitriilien kemiallinen ryhmä) ja nikarbatsiini. Tällä hetkellä mitään tuotteita ei ole sallittu histomonostaatteina eikä niitä käytetä rehun lisäaineena EU:ssa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen tai eläinten ravitsemusta käsittelevä tiedekomitea on arvioinut kaikkien kokkidiostaattien turvallisuuden. Yksittäisissä luvissa on seuraavat tiedot: tuotteen ominaisuudet, luvan haltijan tunnistustiedot, enimmäis-, vähimmäis- ja/tai suositeltu annostus, eläinten luokat, joissa käyttö on sallittua, jäämien enimmäismäärät sekä tarvittaessa varoajat samoin kuin erityiset pakkausmerkintäsäännökset tai muut ehdot tarpeen mukaan. Nykyiset määräaikaiset luvat päättyvät vuosien 2009 ja 2017 välillä. Lupiin liittyvät tarkat tiedot esitetään liitteessä I. 3. HISTOMONOSTAATTIEN JA KOKKIDIOSTAATTIEN KÄYTTÖ 3.1. Kokkidioosin ja mustapäätaudin (histomoniaasi) luonne ja esiintyvyys Kokkidioosin aiheuttavat erittäin isäntäspesifiset loisalkueläimet, jotka kuuluvat Eimeria-sukuun (phylum Apicomplexa). Siipikarjaan erikoistuneita lajeja on seitsemän (E. acervulina, brunetti, mitis, necatrix, praecox, tenella ja maxima), kalkkunoihin viisi (esimerkiksi E. meleagrimitis) ja kaneihin kuusi (kuten E. stiedae). Kokkidioosia voi esiintyä myös naudoissa ja sioissa, mutta keskeisellä sijalla ovat siipikarjan, kalkkunoiden ja kanien kasvatus, koska ne ovat suurimmat sektorit, joilla on käytössä valvontatoimenpiteitä taudin torjumiseksi näistä sille alttiimmista lajeista. Eimeria on yleinen ympäristössä, tuhoeläimet ja linnut voivat toimia kantajina sen uinuvassa tilassa, ja se sietää erittäin hyvin muuttuvia sääolosuhteita ja desinfiointiaineita, mikä tekee sen hävittämisen lähes mahdottomaksi. Päästyään ruoansulatuselimistöön se valloittaa nopeasti suoliston kudokset, jakautuu ja poistuu ulosteessa monena elinkelpoisena munana (ookystana), jotka jälleen tartuttavat lähistöllä olevat eläimet ja rakennukset. FI 5 FI

6 Ilman hoitoa Eimerian vaikutus isäntäeläimeen vaihtelee lievästä suolistotulehduksesta joka johtaa rehun vähäisempään syömiseen ruokahalun heikentyessä ja näin ollen huonoon painokehitykseen veriseen ripuliin ja kuolemaan infektion vakavuuden ja kyseessä olevien lajien mukaan. Lievissäkin infektiotapauksissa suoliston haavaumat tarjoavat usein tilaisuuden muille mikrobiinfektioille, jotka voivat pahentaa tartunnan saaneen eläimen tilaa. Kokkidioosi tarttuu kaikkiin luonnonvaraisiin ja kotieläimenä pidettäviin lintuihin. Kliinisen ja subkliinisen kokkidioosin yleisyydestä ja esiintyvyydestä kaupallisessa siipikarjan- ja kaninlihan tuotannossa ei ole tarkkoja tietoja, mutta on yleisesti tunnustettua, että loisia esiintyy kaikissa kaupallisissa parvissa ja laumoissa. Loistartunta on luonteeltaan sellainen, että kokkidioosia esiintyy kaikilla siipikarjatiloilla, vaikka noudatettaisiinkin korkeita terveysvaatimuksia ja hyvää hallintoa, ja tällä on suuri potentiaalinen vaikutus eläinten hyvinvointiin. Myös mustapäätaudin aiheuttaa loisalkueläin, Histomonas meleagridis. Se vaikuttaa pahimmin kalkkunoihin, vaikka monet muutkin lintulajit voivat saada taudin Kokkidiostaattien käyttö Kaupallisessa tuotannossa yleisin kokkidioosin torjuntamenetelmä on kokkidiostaattien lisääminen rehuun sallitun tasoisesti ja säädettyjen hygieniavaatimusten noudattaminen. Yleensä kokkidiostaatteja on annettava eläimille koko niiden elinajan (broilereiden tapauksessa), jotta eläimet eivät saa tartuntaa uudelleen taudin aina esiintyvästä ookystavaiheesta. Kaikki kokkidiostaatit ehkäisevät loisen lisääntymistä mutteivät poista sitä täysin eläimen suolistosta. Sen vuoksi sallitut synteettiset kemikaalit yhdessä ionoforien kanssa ovat keskeisessä asemassa, koska ne mahdollistavat tuotteiden kierrätyksen tai vaihdon tuotantojaksosta toiseen tai niiden käytön nk. vaihteluohjelmissa ( shuttle ), jotta voidaan varmistaa taudin moitteeton torjunta ja minimoida immuniteetin kehittyminen loiseläimessä. Kokkidiostaattien saatavuus ja jatkuva ehkäisykäyttö ovat osaltaan kehittäneet merkittävästi siipikarjantuotantoa, jossa korostetaan eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Ensimmäisen ionoforisen kokkidiostaatin käyttöönotto 70-luvulla oli tärkeä saavutus kokkidioosien torjunnassa. Ennen tätä kokkidioosiepidemiat olivat yleisiä, ja niitä oli vaikeampi hoitaa ja ehkäistä, koska saatavilla oli ainoastaan eiionoforisia kokkidiostaatteja, jotka olivat paljon tehottomampia, koska loisten immuniteetti kehittyi nopeasti. Vaikka histomonostaatteihin kuuluvia tuotteita ei tällä hetkellä ole sallittu EU:ssa, niiden hyväksynnälle on olemassa mekanismi, jos esitetään tuotteen hyväksymistä koskeva hakemus, jossa on riittävästi tietoa tukemaan sen turvallisuutta eläinten, kuluttajien ja ympäristön kannalta ja sen tehokkuutta. Joissakin kalkkunanlihaa tuottavissa jäsenvaltioissa on merkkejä siitä, että sen jälkeen, kun ainoan histomonostaatin hyväksyntä peruutettiin vuonna 2003, kalkkunantuotannon teknistä suorituskykyä osoittavat indikaattorit ovat laskeneet ja eläinlääkintäkustannukset ovat nousseet, ja nämä seikat tukevat sopivan tuotteen etsimistä. FI 6 FI

7 4. REHUN LISÄAINEENA KÄYTETTÄVIEN KOKKIDIOSTAATTIEN TURVALLISUUS Eläinten rehussa käytettäväksi hyväksyttyjä kokkidiostaatteja ei käytetä ihmisten lääkkeenä. Hyväksyttyjen kokkidiostaattien turvallisuutta on hiljattain arvioitu erittäin kattavasti; arvioinnista vastasi pääasiassa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen. Arvioinnissa käsiteltiin turvallisuusnäkökohtia eläinten, kuluttajien ja käyttäjien sekä ympäristön kannalta. Turvallisuuden arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös immuniteetin kehittymisriskiin alkueläimessä sekä mikro-organismien ristikkäisresistenssiin, jotta vältetään teoreettisen resistenssin kehittyminen ihmisillä tai eläimillä käytettäville mikrobilääkkeille, mitä ei vielä tähän mennessä ole tapahtunut. Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään jäämien enimmäismäärien vahvistamisesta eläinperäisten elintarvikkeiden lisäainejäämille, ja tämä tarkoittaa sitä, että viime vuosina vahvistettujen jäämien enimmäismäärien myötä nyt on aiempaa tehokkaampia ja selvempiä tapoja valvoa kokkidiostaattien käyttöä rehuissa. Rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista 12. tammikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/ mukaisesti toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä laitokset, jotka valmistavat ja/tai saattavat markkinoille kokkidiostaatteja ja histomonostaatteja sekä näitä lisäaineita sisältäviä esiseoksia ja rehuseoksia. Käytännössä säännökset tarkoittavat sitä, että yleisesti ottaen maataloustuottajat, jotka haluavat käyttää kokkidiostaatteja ja histomonostaatteja, saavat hyväksyttyjen rehuvalmistajien valmistamia käyttövalmiita täys- tai täydennysrehuja. Kyseessä on tärkeä turvallisuustekijä, koska sillä varmistetaan rehuseoksen tarkka koostumus ja homogeenisuus sekä mahdollistetaan toimivaltaisten viranomaisten suorittaman virallisen valvonnan tehokkuus. Joissakin jäsenvaltioissa, kuten Ruotsissa, on käytössä seurantaohjelmia, joilla pyritään löytämään mikrobilääkeresistenssin lisääntymistä, joka liittyy kokkidiostaattien käyttöön rehun lisäaineena; tällaista ei ole tähän mennessä havaittu. 6 EUVL L 35, , s. 1. FI 7 FI

8 5. KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TILASTOT Koko Euroopasta ei ole helppo kerätä tarkkoja tuotanto- ja käyttölukuja, kun otetaan huomioon tuotteiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla sekä kansallisten viranomaisten käyttämien lukujen päällekkäisyydet. Liitteessä II olevien lukujen kokoamiseen ovat osallistuneet International Federation for Animal Health Europe (IFAH Europe), Euroopan rehuntuottajien liitto FEFAC sekä Euroopan siipikarjantuottajien ja -kauppiaiden järjestö AVEC. Luvut koskevat tuotteiden osuutta useissa eri eläinlajeille tarkoitetuissa rehutyypeissä 27 EU-maassa, ja niitä pidetään parhaimpana arviona tilanteesta. Luvut osoittavat, että kokkidiostaatteja käytetään yleisesti rehussa broilerin- ja kalkkunantuotannossa 27 EU-maassa. Tilastoista ei näy erityistä suuntausta ajan myötä, mutta vaikuttaa siltä, että käyttö on ollut vakaalla tasolla viime vuosina. 6. VAIHTOEHTOJA KOKKIDIOSTAATTIEN JA HISTOMONOSTAATTIEN KÄYTÖLLE 6.1. Rokottaminen Vuodesta 1992 lähtien on kehitetty rokotteita loiskantojen varhaisten ookystien pohjalta. Kokkidioosirokotteiden kaupallinen käyttö aloitettiin vuonna 1992 munintakypsille kananuorikoille ja vuonna 2000 broilereille. Tällä hetkellä rokotteiden käyttö on ensisijainen tapa ehkäistä kokkidioosia jalostusparvissa ja munivissa kanoissa. Yksi rokote on hyväksytty EU:n laajuisesti ja kaksi muuta on käytössä joissakin maissa. Rokotteiden puoltajat väittävät, että kokkidiostaattien jatkuva käyttö lisää resistenssiä, minkä vuoksi on kehitettävä koko ajan uusia tuotteita. Rokotteet ovat kuitenkin lajikohtaisia, eikä niitä ole kaikkia eläinlajeja varten. Tällä hetkellä mustapäätaudin ehkäisyyn ei ole saatavilla rokotteita Yrttivalmisteet Joitakin kasviuutteita ja eteerisiä öljyvalmisteita on kaupallisessa käytössä. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole valvottuja tutkimuksia, jotka tarjoaisivat mitattavissa olevaa tietoa kokkidioosin ja mustapäätaudin ehkäisystä, eikä elintarviketurvallisuusviranomaiselle ole tähän mennessä jätetty hyväksyttäväksi ja arvioitavaksi mitään sovelluksia asetuksen (EY) N:o 1831/2003 mukaisesti. FI 8 FI

9 6.3. Eläinlääkkeiden käyttö Eläinlääkintäkäyttöön on hyväksytty joitakin kemikaaleja: toltratsuriili, amproliumi sekä joitakin sulfamideja (sulfamidiratsiini, sulfadimetoksiini, trimetopriimi yhdessä sulfadimetoksiinin tai sulfametoksipyridatsiinin kanssa). Nämä ovat tehokkaita hoidettaessa satunnaisia kokkidioosin taudinpurkauksia, joita saattaa esiintyä, jos rehussa ei ole kokkidiostaatteja, jos kehittyy resistenssi tai jos rokotteen käyttö ei tehoa. Jos näitä eläinlääkkeitä käytetään laajasti, ne aiheuttavat herkästi resistenssin, eikä niihin voida turvautua normaaleissa kokkidiostaattitorjuntaohjelmissa. Niillä ei myöskään voida ehkäistä eläinten hyvinvointiin liittyviä ongelmia, koska kliiniset oireet (ruokahalun menetys, ripuli, kuolevuus jne.) ilmenevät vasta, kun Eimeria-laji on myöhäisessä kehitysvaiheessa ja ookystat jo suureksi osaksi poistuneet ulosteessa ja näin ollen tartuttaneet muita lintuja. Mustapäätaudin ehkäisyyn ei ole tällä hetkellä mitään hyväksyttyjä eläinlääkkeitä Muut keinot Myös muita mahdollisia vaihtoehtoja on kokeiltu; on esimerkiksi käytetty happoa tuottavia aineita ja entsyymejä taikka prebioottien tai probioottien mikroorganismisuspensioita luomaan esteitä ruoansulatuskanavan suulle infektion ehkäisemiseksi. Käytössä on myös erittäin erikoistuneita desinfiointiaineita, koska ookystat ovat hyvin resistenttejä useimmille yleisesti käytetyille desinfiointiaineille. Eläinten geneettisen valinnan kautta kehittyvää resistenssiä ookystille on myös tutkittu, mutta vaikuttaa siltä, että tavoitteeseen eli resistentteihin kantoihin ei päästä lähitulevaisuudessa. Tähän mennessä ei ole saatu riittävästi tietoja, jotka tukisivat näiden vaihtoehtoisten keinojen tehokkuutta kokkidioosin ja mustapäätaudin ehkäisyssä. 7. JÄSENVALTIOIDEN JA SIDOSRYHMIEN OSALLISTUMINEN Komissio pyysi tietoja tämän raportin laatimiseen sekä jäsenvaltioita että eri toimijoilta. Tietoja saatiin seuraavilta asiaan liittyvien tahojen järjestöiltä: International Federation for Animal Health Europe (IFAH Europe), Euroopan rehuntuottajien liitto FEFAC, Euroopan siipikarjantuottajien ja -kauppiaiden järjestö AVEC, Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union / General Confederation of Agricultural Co-operatives in the European Union (COPA- COGECA), Euroopan kalkkunankasvattajien komitea sekä Association of Veterinary Consultants. Tarkkoja tietoja saatiin 15 jäsenvaltiosta, ja vastauksista kävi yksimielisesti ilmi, että tällä hetkellä ei ole parempia vaihtoehtoja nykyisille käytössä oleville sääntely- ja tarkastusjärjestelmille (jäämien enimmäisrajat, rehuhygieniasäännöt, kokkidiostaateja käsittelevien laitosten rekisteröinti ja hyväksyntä sekä jäljitettävyys), joilla säännellään kokkidiostaattien käyttöä rehun lisäaineena. FI 9 FI

10 8. PÄÄTELMÄT Tällä hetkellä kokkidiostaattien käyttö ehkäisevänä toimenpiteenä kokkidioosin torjumiseksi on keskeisen tärkeää modernissa siipikarjantuotannossa. Sillä edistetään merkittävästi sekä eläinten terveyden että hyvinvoinnin suojelua ehkäisemällä tautia, jota esiintyy kaikilla tiloilla. Tuotanto ilman kokkidiostaatteja nykyisissä olosuhteissa Euroopassa olisi taloudellisesti erittäin riskialtista, ja kokkidiostaattien käyttämättä jättämisen vaikutuksesta EU:n kuluttajat eivät saisi siipikarjan-, kalkkunan- ja kaninlihaa, joka on tuotettu EU:n korkeiden turvallisuus- ja hyvinvointivaatimusten mukaisesti. Edellä mainitut vaihtoehdot eivät esitetyn mukaisesti tällä hetkellä tarjoa samoja etuja kuin kokkidiostaattien käyttö rehun lisäaineena. Rokotteet ovat lajikohtaisia, eikä niitä ole kaikkia eläinlajeja varten. Joitakin eläinlääkkeitä on tarjolla, mutta niitä käytetään ainoastaan parantamistarkoitukseen. Lisäksi niiden käyttö ennaltaehkäisyyn voisi aiheuttaa resistenssiä niille ja vaarantaa niiden tehokkuuden lääkkeinä. Taudin riskiominaisuuksien yleisyyden ja pysyvyyden vuoksi on asianmukaisempaa ehkäistä kuin hoitaa sitä. Koska mustapäätautiin ei tällä hetkellä ole vaihtoehtoisia hoitomuotoja, asetuksessa säilytetään erityisluokka, jotta on edelleen mahdollista hyväksyä tuotteita taudin ehkäisyyn tulevaisuudessa, kunhan ne täyttävät turvallisuutta ja tehokkuutta koskevat vaatimukset. Asetuksella (EY) N:o 1831/2003 vahvistettujen sääntelypuitteiden voidaan näin ollen katsoa toimivan moitteettomasti. Komissio katsoo, että ei ole asianmukaista muuttaa tämänhetkistä tilannetta ja että nykyjärjestelmällä pystytään käsittelemään nykytilannetta, koska sillä tarjotaan turvallisuuden korkea taso kuluttajille, suojataan riittävästi eläinten terveyttä ja hyvinvointia ja ympäristöä ja tarjotaan samalla oikeudenmukaiset puitteet, joissa toimijat voivat harjoittaa liiketoimintaansa. Euroopan komissio seuraa edelleen taudin ehkäisemiseen tarkoitettujen uusien aineiden ja tekniikoiden kehitystä. FI 10 FI

11 LIITE Liite I Rehun lisäaineena käytettävillä kokkidiostaateille ja histomonostaateille myönnetyt luvat yhteisön lainsäädännössä Lisäaine Luvan myöntämis- ja päättymisaika Tiivistelmä käyttöehdoista Numero Lisäaineen nimi Kauppa-n imi Luvanhaltija Luvan myöntämisaika Luvan päättymisaika Kohdelaji Varoaika MRL E 756 Dekokinaatti Deccox Alpharma AS Broilerit 3 pv:n varoaika - E 757 Monensiininatriu m Monensiininatriu m E 758 Robenidiinihydro kloridi Elancoban Coxidin Cycostat Eli Lilly and Company Limited Huvepharma NV Belgium Broilerit, kananuorikot, kalkkunat (<16 viikon ikäiset) Broilerit, kalkkunat (< 16 viikon ikäiset) 3 pv:n varoaika 25 µg/kg nahka+rasv a 8 µg/kg maksa, munuaiset ja lihakset 3 pv:n varoaika 25 µg/kg nahka+rasv a 8µg/kg maksa, munuaiset ja lihakset Alpharma Belgium Broilerit, kalkkunat, broilerikanit 5 pv:n varoaika - BVBA Siitoskanit 5 pv:n varoaika - FI 11 FI

12 Liite I Rehun lisäaineena käytettävillä kokkidiostaateille ja histomonostaateille myönnetyt luvat yhteisön lainsäädännössä (jatkoa) Lisäaine Luvan myöntämis- ja päättymisaika Tiivistelmä käyttöehdosita Numero Lisäaineen nimi Kauppa-ni mi Luvanhaltija Luvan myöntämisaika Luvan päättymisaika Kohdelaji Varoaika MRL E 763 E 764 E 764 Lasalosidinatrium A Halofuginonihydrobromidi Halofuginonihydrobromidi Avatec Alpharma Belgium BVBA Broilerit, kananuorikot (<16 viikon ikäiset) Jollei asetuksen 10 art. 2 kohdasta muuta johdu 5 pv:n varoaika Kalkkunat (<12 viikon ikäiset) 5 pv:n varoaika Broilerit, kalkkunat (< 12 viikon ikäiset) 20 µg/kg lihas 100 µg/kg nahka+rasv a 100 µg/kg maksa 50 µg/kg munuaiset 150µg/kg munat 5 pv:n varoaika - Stenorol Huvepharma NV Kananuorikot - - E 765 Narasiini Monteban Eli Lilly and Company Limited Broilerit 1 pv:n varoaika 50 µg/kg kaikki kudokset FI 12 FI

13 Liite I Rehun lisäaineena käytettävillä kokkidiostaateille ja histomonostaateille myönnetyt luvat yhteisön lainsäädännössä (jatkoa) Lisäaine Luvan myöntämis- ja päättymisaika Tiivistelmä käyttöehdoista Numero Lisäaineen nimi Kauppa-ni mi Luvanhaltija Luvan myöntämisaika Luvan päättymisaika Kohdelaji Varoaika MRL E 766 E 770 Salinomysiininatr ium Maduramisiiniam monium Sacox Salinomax Cygro Huvepharma NV Alpharma Belgium BVBA Alpharma AS E 771 Diklatsuriili Clinacox Janssen Animal Health BVBA Broilerit 1 pv:n varoaika 5 µg/kg Kananuorikot (<12 viikon ikäiset) - kaikki kudokset Broilerikanit 5 pv:n varoaika Broilerit 1 pv:n varoaika 5 µg/kg kaikki kudokset Kalkkunat (<16 viikon ikäiset) 5 pv:n varoaika Broilerit 5 pv:n varoaika Kananuorikot (<16 viikon ikäiset) 5 pv:n varoaika Kalkkunat (<12 viikon ikäiset) 5 pv:n varoaika Broilerit 5 pv:n varoaika FI 13 FI

14 Liite I Rehun lisäaineena käytettävillä kokkidiostaateille ja histomonostaateille myönnetyt luvat yhteisön lainsäädännössä (jatkoa) Lisäaine Luvan myöntämis- ja päättymisaika Tiivistelmä käyttöehdoista Numero Lisäaineen nimi Kauppa-ni mi Luvanhaltija Luvan myöntämisaika Luvan päättymisaika Kohdelaji Varoaika MRL E 772 Narasiini - nikarbatsiini Maxiban Eli Lilly and Company Ltd Broilerit, kalkkunat 5 pv:n varoaika - E 773 Semduramisiinina trium Aviax Phibro Animal Health, s.a Broilerit 5 pv:n varoaika - FI 14 FI

15 Liite II Arvioitu rehuntuotanto ja kokkidiostaattien käyttö 27 EU-maassa tuotantoaloittain vuonna 2006 Taulukko: Arvioitu rehuntuotanto ja kokkidiostaattien käyttö 27 EU-maassa tuotantoaloittain vuonna 2006 Rehutyyppi Määrä Käyttöprosentti tuhatta tonnia Kokkidiostaatti en kanssa Kokkidiost aatit Rokote Tyhjä tuhatta tonnia Ilman kokkidiostaatteja tuhatta tonnia BROILERIT Broilerin starttirehu 3, % 12 % 2 % 3, % % Broilerin kasvatus- /loppukasvatusrehu 13, % 12 % 2 % 11, % 1, % Broilerin loppurehu 8,160 0 % 0 % 100 % 0 0 % % Broilerit yhteensä 25,500 14, % 10, % KALKKUNAT Kalkkunan startti- /kasvatusrehu 2, % 0 % 3 % 1, % 62 3 % Kalkkunan loppurehu 6,150 0 % 0 % 100 % 0 0 % 6, % Kalkkunat yhteensä 8,200 1, % 6, % MUUT Siitosbroilerit 2,550 2 % 98 % 0 % 51 2 % 2, % Korvaavat kananuorikot 2, % 50 % 35 % % 1, % Kanit 2, % 0 % 55 % 1, % 1, % Muut yhteensä 6,950 1, % 5, % YHTEENSÄ 40,650 18, % 22, % FI 15 FI

16 Lähde: Tiedot kokosivat yhdessä International Federation for Animal Health Europe (IFAH Europe), European Feed Manufacturers' Federation (FEFAC) ja European poultry producers and traders association (a.v.e.c.) FI 16 FI

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta

Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta ETT seminaari 30.3.2012 Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta Evira rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Riitta Rannikko Kokkidiostaatit, eläimet ja rehut Kokkidiostaatteja lisätään siipikarjan rehuihin ehkäisemään

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava)

(Säädökset, jotka on julkaistava) 19. 12. 98 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 345/3 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2743/98, annettu 14 päivänä joulukuuta 1998, Euroopan lääkearviointiviraston maksullisista

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 15/09 Päivämäärä Dnro 16.6.2009 1517/14/2009 Voimaantuloaika 1.7.2009 Muuttaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus (10/08) liite 1 Valtuutussäännökset Rehulaki

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. heinäkuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/0073(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristöasioiden, kansanterveyden ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. elokuuta 2017 (OR. en) 11810/17 AGRILEG 163 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050799/04 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri

EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri Leena Räsänen, Evira 7.5.2015 EU:n eläinlääkeasetusehdotus Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinlääkkeistä annettu 10.9.2014 yhdessä lääkerehuasetusehdotuksen

Lisätiedot

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017.

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017. 1 luonnos 6.7.2017 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 21. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi, Bt cry1ab -geeniä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) 6015/18 AGRILEG 23 PHYTOSAN 4 SEMENCES 3 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 7. helmikuuta 2018 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission

Lisätiedot

Lainsäädännön taustaa

Lainsäädännön taustaa Viranomaisen näkökulma rehuista annettaviin tietoihin Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Kasvintuotanto ja eläinravitsemusyksikkö eeva.saarisalo@mmm.fi Lainsäädännön

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 16.1.2004 L 10/5 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. heinäkuuta 2013 (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 SAATE. Saapunut: 19. heinäkuuta 2013

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. heinäkuuta 2013 (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 SAATE. Saapunut: 19. heinäkuuta 2013 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. heinäkuuta 2013 (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. heinäkuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D019484/07 Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Brita Suokas, Luomuinstituutti, Luomupäivät Mikkeli 12.11.2013 Luomuinstituutti / Suokas

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta Annettu Helsingissä xx paivänä xxxkuuta 20xx Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinten lääkitsemisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. tammikuuta 2017 (OR. en) 5073/17 AGRILEG 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D48302/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

KOMISSIO (2003/701/EY)

KOMISSIO (2003/701/EY) 8.10.2003 L 254/21 KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 29 päivänä syyskuuta 2003, geneettisesti muunnettujen siemenkasvien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön muussa tarkoituksessa kuin niiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7686/17 DENLEG 25 AGRI 162 SAN 121 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049176/01

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1990R2377 FI 16.08.2008 058.002 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2377/90, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 Pvm Dnro 29.11.2002 1355/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.12.2002 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS moottoripyörien hyväksyntää melun osalta koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annetun Yhdistyneiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 129/28 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/819, annettu 22 päivänä toukokuuta 2015, neuvoston direktiivin 64/432/ETY liitteen F muuttamisesta siltä osin kuin on kyse terveystodistusten malleista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2164/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärien

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- FI.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, poikkeuksen myöntämisestä asetuksen (EY)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 19-V-2006,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 19-V-2006, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 19-V-2006 K(2006)2115 EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION PÄÄTÖS tehty 19-V-2006, ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Zostavax - zoster-rokote (elävä)" myyntiluvan myöntämisestä

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010,

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010, EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS tehty 15.3.2010, Bryssel, 15.3.2010 K(2010)1797 ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Temozolomide HEXAL - temotsolomidia" myyntiluvan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) 6757/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 24. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 167 ENT 49 COMPET 152 DELACT 35 Euroopan komission

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) 14805/15 DENLEG 156 AGRI 626 SAN 413 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 27. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042070/01

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D048570/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D048570/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. tammikuuta 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D048570/03 Asia:

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2017 (OR. en) 8318/17 AGRILEG 82 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. huhtikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D046260/03 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Biosidiasetus - mitä uutta?

Biosidiasetus - mitä uutta? Biosidiasetus - mitä uutta? Eeva Nurmi 10.4.2013 Sisältö Yleistä Käsitellyt esineet Rinnakkaisvalmisteiden kauppa ECHAn rooli Maksut Neuvontapalvelu Biosidiasetus (BPR) Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11367/17 AGRILEG 137 VETER 61 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050237/03

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.9.2014, maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.5.2009 KOM(2009) 235 lopullinen 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) (ETA:n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission maatalouden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla 16.1.2015 L 10/19 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentti 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2016)0056 Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentin tarkistukset 25. helmikuuta 2016

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en) 13322/16 AGRILEG 151 VETER 98 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047122/02

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan, ottavat huomioon komission ehdotukset ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan, ottavat huomioon komission ehdotukset ( 1 ), L 268/24 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot