EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel; KOM(2008)233 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE KOKKIDIOSTAATTIEN JA HISTOMONOSTAATTIEN KÄYTÖSTÄ REHUN LISÄAINEENA esitetty eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22. syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/ artiklan mukaisesti FI FI

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa Johdanto Rehujen lisäaineita koskeva lainsäädäntö Rehun lisäaineina käytettävien kokkidiostaattien ja histomonostaattien nykyinen tilanne lainsäädännössä Histomonostaattien ja kokkidiostaattien käyttö Kokkidioosin ja mustapäätaudin (histomoniaasi) luonne ja esiintyvyys Kokkidiostaattien käyttö Rehun lisäaineena käytettävien kokkidiostaattien turvallisuus Käyttöä koskevat tilastot Vaihtoehtoja kokkidiostaattien ja histomonostaattien käytölle Rokottaminen Yrttivalmisteet Eläinlääkkeiden käyttö Muut keinot Jäsenvaltioiden ja sidosryhmien osallistuminen Päätelmät LIITE FI 2 FI

3 KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE KOKKIDIOSTAATTIEN JA HISTOMONOSTAATTIEN KÄYTÖSTÄ REHUN LISÄAINEENA 1. TAUSTAA 1.1. Johdanto Eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22. syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/ artiklan mukaan komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen kokkidiostaattien ja histomonostaattien käytöstä rehujen lisäaineina, koska tarkoituksena on tehdä päätös näiden aineiden käytön vähittäisestä lopettamisesta rehun lisäaineina 31. joulukuuta 2012 mennessä. Kertomuksessa on myös käsiteltävä saatavilla olevia vaihtoehtoja, ja siihen on tarpeen mukaan liitettävä säädösehdotuksia. Komissio on laatinut tämän kertomuksen jäsenvaltioiden viranomaisilta ja sidosryhmiltä kerättyjen tietojen perusteella. Kokkiodiostaatit ja histomonostaatit ovat kemikaaleja, jotka on joko valmistettu synteettisesti tai jotka ovat sellaisten mikro-organismien tuottamia, jotka ehkäisevät tai tuhoavat kokkiodioosia ja mustapäätautia (histomoniaasi) tuotantoeläimissä aiheuttavia loisalkueläimiä. Kokkiodiostaateilla voi myös olla toissijaista ja jäännösaktiivisuutta suoliston mikroflooraa vastaan, mutta ne eroavat kasvunedistäjinä käytetyistä antibiooteista, joiden ensisijainen toiminta kohdistuu suoliston mikroflooraan. Tällaisten antibioottien käyttö kasvunedistäjinä on kielletty Euroopan yhteisössä 1. tammikuuta 2006 lähtien Rehujen lisäaineita koskeva lainsäädäntö Tuotantoeläimissä esiintyvää kokkiodioosia on viimeisten 40 vuoden aikana torjuttu rehuun lisätyillä aineilla, ja vuodesta 1970 yhteisö on säännellyt kokkidiostaattien käyttöä rehun lisäaineena ja sallinut sen rehujen lisäaineista 23. marraskuuta 1970 annetulla direktiivillä 70/524/ETY 2. Direktiivi tarkistettiin perusteellisesti vuonna 2003, ja asetuksella (EY) N:o 1831/2003 uudistettiin merkittävästi rehujen lisäaineita koskevaa EU-lainsäädäntöä. Asetuksella lisättiin monia uusia näkökohtia silloin voimassa olleeseen rehujen lisäaineita koskevaan lainsäädäntöön. Kyseessä oli yksi ensimmäisistä elintarvikkeiden turvallisuutta koskevista säädöksistä, jotka annettiin elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan 1 2 EUVL L 268, , s. 29. EYVL L 270, , s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1756/2002 (EYVL L 265, , s. 1). FI 3 FI

4 elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/ jälkeen. Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 annettiin vastuu turvallisuuden arvioinnista ja tieteellisten neuvojen antamisesta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, ja muutoinkin siinä noudatettiin asetuksessa (EY) N:o 178/2002 säädettyjä periaatteita ottamalla käyttöön 10 vuotta voimassa olevat määräaikaiset luvat, perustamalla rehujen lisäaineita käsittelevä yhteisön vertailulaboratorio, ottamalla käyttöön mahdollisuus vahvistaa jäämien enimmäismäärät tietyille lisäaineille, joista rehuun lisättynä saattaa jäädä jäämiä, ja ottamalla käyttöön mahdollisuus säätää myynnin jälkeisistä seurantaohjelmista lupaa myönnettäessä sekä muista säännöksistä. Asetuksessa säilytettiin kokkidiostaatit ja lisättiin histomonostaatit uutena rehun lisäaineluokkana ja samalla vahvistettiin rehun lisäaineena käytettävien antibioottien vaiheittainen käytön (ja myynnin) lopettaminen 1. tammikuuta 2006 lähtien. Tässä otettiin huomioon ihmisten tai eläinten lääkkeille resistenttien bakteerikantojen valintaan liittyvät riskit, jos mikrobilääkkeitä käytetään kasvunedistäjinä. Tiettyjä lisäaineryhmiä, myös kokkidiostaatteja ja histomonostaatteja, sisältävien rehujen pakkausmerkintöjä koskevat vaatimukset kuuluvat edelleen direktiivin 70/524/ETY 16 artiklan soveltamisalaan. Direktiivi pysyy voimassa, kunnes rehuseosten pitämisestä kaupan annettu direktiivi 79/373/ETY 4 on tarkistettu niin, että siihen on sisällytetty säännöt lisäaineita sisältävien rehuseosten pakkausmerkinnöistä. Eläinlääkkeitä säännellään Euroopan unionissa direktiivillä 2001/82/EY EYVL L 31, , s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1642/2003 (EUVL L 245, , s. 4). EYVL L 86, , s. 30. EYVL L 311, , s. 1. FI 4 FI

5 2. REHUN LISÄAINEINA KÄYTETTÄVIEN KOKKIDIOSTAATTIEN JA HISTOMONOSTAATTIEN NYKYINEN TILANNE LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Tällä hetkellä 11 kokkidiostaatille on myönnetty 28 erilaista lupaa eri lajeille ja tietyin käyttöehdoin. Tuotteet on tällä hetkellä hyväksytty käytettäviksi kanoissa, kalkkunoissa ja kaneissa. Nämä kokkidiostaatit voidaan jakaa kahteen pääryhmään: Ensimmäisen ryhmän muodostavat ionoforit (aineet, jotka sisältävät polyeetteriryhmän ja joita tuotetaan fermentoimalla useita Streptomyces spp- ja Actinomadura spp -kantoja), joihin kuuluvat seuraavat kuusi ainetta: monensiininatrium, lasalosidinatrium, maduramisiiniammonium, narasiini, salinomysiininatrium ja semduramisiininatrium. Toiseen ryhmän kuuluu viisi muuta synteettistä tuotetta, jotka eivät ole ionoforisia: dekokinaatti (kinolonien kemialliseen ryhmään kuuluva yhdiste), robenidiinihydrokloridi (guanidiinien kemiallinen ryhmä), halofuginoni (kinatsoliinien kemiallinen ryhmä), diklatsuriili (bentseeniasetonitriilien kemiallinen ryhmä) ja nikarbatsiini. Tällä hetkellä mitään tuotteita ei ole sallittu histomonostaatteina eikä niitä käytetä rehun lisäaineena EU:ssa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen tai eläinten ravitsemusta käsittelevä tiedekomitea on arvioinut kaikkien kokkidiostaattien turvallisuuden. Yksittäisissä luvissa on seuraavat tiedot: tuotteen ominaisuudet, luvan haltijan tunnistustiedot, enimmäis-, vähimmäis- ja/tai suositeltu annostus, eläinten luokat, joissa käyttö on sallittua, jäämien enimmäismäärät sekä tarvittaessa varoajat samoin kuin erityiset pakkausmerkintäsäännökset tai muut ehdot tarpeen mukaan. Nykyiset määräaikaiset luvat päättyvät vuosien 2009 ja 2017 välillä. Lupiin liittyvät tarkat tiedot esitetään liitteessä I. 3. HISTOMONOSTAATTIEN JA KOKKIDIOSTAATTIEN KÄYTTÖ 3.1. Kokkidioosin ja mustapäätaudin (histomoniaasi) luonne ja esiintyvyys Kokkidioosin aiheuttavat erittäin isäntäspesifiset loisalkueläimet, jotka kuuluvat Eimeria-sukuun (phylum Apicomplexa). Siipikarjaan erikoistuneita lajeja on seitsemän (E. acervulina, brunetti, mitis, necatrix, praecox, tenella ja maxima), kalkkunoihin viisi (esimerkiksi E. meleagrimitis) ja kaneihin kuusi (kuten E. stiedae). Kokkidioosia voi esiintyä myös naudoissa ja sioissa, mutta keskeisellä sijalla ovat siipikarjan, kalkkunoiden ja kanien kasvatus, koska ne ovat suurimmat sektorit, joilla on käytössä valvontatoimenpiteitä taudin torjumiseksi näistä sille alttiimmista lajeista. Eimeria on yleinen ympäristössä, tuhoeläimet ja linnut voivat toimia kantajina sen uinuvassa tilassa, ja se sietää erittäin hyvin muuttuvia sääolosuhteita ja desinfiointiaineita, mikä tekee sen hävittämisen lähes mahdottomaksi. Päästyään ruoansulatuselimistöön se valloittaa nopeasti suoliston kudokset, jakautuu ja poistuu ulosteessa monena elinkelpoisena munana (ookystana), jotka jälleen tartuttavat lähistöllä olevat eläimet ja rakennukset. FI 5 FI

6 Ilman hoitoa Eimerian vaikutus isäntäeläimeen vaihtelee lievästä suolistotulehduksesta joka johtaa rehun vähäisempään syömiseen ruokahalun heikentyessä ja näin ollen huonoon painokehitykseen veriseen ripuliin ja kuolemaan infektion vakavuuden ja kyseessä olevien lajien mukaan. Lievissäkin infektiotapauksissa suoliston haavaumat tarjoavat usein tilaisuuden muille mikrobiinfektioille, jotka voivat pahentaa tartunnan saaneen eläimen tilaa. Kokkidioosi tarttuu kaikkiin luonnonvaraisiin ja kotieläimenä pidettäviin lintuihin. Kliinisen ja subkliinisen kokkidioosin yleisyydestä ja esiintyvyydestä kaupallisessa siipikarjan- ja kaninlihan tuotannossa ei ole tarkkoja tietoja, mutta on yleisesti tunnustettua, että loisia esiintyy kaikissa kaupallisissa parvissa ja laumoissa. Loistartunta on luonteeltaan sellainen, että kokkidioosia esiintyy kaikilla siipikarjatiloilla, vaikka noudatettaisiinkin korkeita terveysvaatimuksia ja hyvää hallintoa, ja tällä on suuri potentiaalinen vaikutus eläinten hyvinvointiin. Myös mustapäätaudin aiheuttaa loisalkueläin, Histomonas meleagridis. Se vaikuttaa pahimmin kalkkunoihin, vaikka monet muutkin lintulajit voivat saada taudin Kokkidiostaattien käyttö Kaupallisessa tuotannossa yleisin kokkidioosin torjuntamenetelmä on kokkidiostaattien lisääminen rehuun sallitun tasoisesti ja säädettyjen hygieniavaatimusten noudattaminen. Yleensä kokkidiostaatteja on annettava eläimille koko niiden elinajan (broilereiden tapauksessa), jotta eläimet eivät saa tartuntaa uudelleen taudin aina esiintyvästä ookystavaiheesta. Kaikki kokkidiostaatit ehkäisevät loisen lisääntymistä mutteivät poista sitä täysin eläimen suolistosta. Sen vuoksi sallitut synteettiset kemikaalit yhdessä ionoforien kanssa ovat keskeisessä asemassa, koska ne mahdollistavat tuotteiden kierrätyksen tai vaihdon tuotantojaksosta toiseen tai niiden käytön nk. vaihteluohjelmissa ( shuttle ), jotta voidaan varmistaa taudin moitteeton torjunta ja minimoida immuniteetin kehittyminen loiseläimessä. Kokkidiostaattien saatavuus ja jatkuva ehkäisykäyttö ovat osaltaan kehittäneet merkittävästi siipikarjantuotantoa, jossa korostetaan eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Ensimmäisen ionoforisen kokkidiostaatin käyttöönotto 70-luvulla oli tärkeä saavutus kokkidioosien torjunnassa. Ennen tätä kokkidioosiepidemiat olivat yleisiä, ja niitä oli vaikeampi hoitaa ja ehkäistä, koska saatavilla oli ainoastaan eiionoforisia kokkidiostaatteja, jotka olivat paljon tehottomampia, koska loisten immuniteetti kehittyi nopeasti. Vaikka histomonostaatteihin kuuluvia tuotteita ei tällä hetkellä ole sallittu EU:ssa, niiden hyväksynnälle on olemassa mekanismi, jos esitetään tuotteen hyväksymistä koskeva hakemus, jossa on riittävästi tietoa tukemaan sen turvallisuutta eläinten, kuluttajien ja ympäristön kannalta ja sen tehokkuutta. Joissakin kalkkunanlihaa tuottavissa jäsenvaltioissa on merkkejä siitä, että sen jälkeen, kun ainoan histomonostaatin hyväksyntä peruutettiin vuonna 2003, kalkkunantuotannon teknistä suorituskykyä osoittavat indikaattorit ovat laskeneet ja eläinlääkintäkustannukset ovat nousseet, ja nämä seikat tukevat sopivan tuotteen etsimistä. FI 6 FI

7 4. REHUN LISÄAINEENA KÄYTETTÄVIEN KOKKIDIOSTAATTIEN TURVALLISUUS Eläinten rehussa käytettäväksi hyväksyttyjä kokkidiostaatteja ei käytetä ihmisten lääkkeenä. Hyväksyttyjen kokkidiostaattien turvallisuutta on hiljattain arvioitu erittäin kattavasti; arvioinnista vastasi pääasiassa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen. Arvioinnissa käsiteltiin turvallisuusnäkökohtia eläinten, kuluttajien ja käyttäjien sekä ympäristön kannalta. Turvallisuuden arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös immuniteetin kehittymisriskiin alkueläimessä sekä mikro-organismien ristikkäisresistenssiin, jotta vältetään teoreettisen resistenssin kehittyminen ihmisillä tai eläimillä käytettäville mikrobilääkkeille, mitä ei vielä tähän mennessä ole tapahtunut. Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään jäämien enimmäismäärien vahvistamisesta eläinperäisten elintarvikkeiden lisäainejäämille, ja tämä tarkoittaa sitä, että viime vuosina vahvistettujen jäämien enimmäismäärien myötä nyt on aiempaa tehokkaampia ja selvempiä tapoja valvoa kokkidiostaattien käyttöä rehuissa. Rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista 12. tammikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/ mukaisesti toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä laitokset, jotka valmistavat ja/tai saattavat markkinoille kokkidiostaatteja ja histomonostaatteja sekä näitä lisäaineita sisältäviä esiseoksia ja rehuseoksia. Käytännössä säännökset tarkoittavat sitä, että yleisesti ottaen maataloustuottajat, jotka haluavat käyttää kokkidiostaatteja ja histomonostaatteja, saavat hyväksyttyjen rehuvalmistajien valmistamia käyttövalmiita täys- tai täydennysrehuja. Kyseessä on tärkeä turvallisuustekijä, koska sillä varmistetaan rehuseoksen tarkka koostumus ja homogeenisuus sekä mahdollistetaan toimivaltaisten viranomaisten suorittaman virallisen valvonnan tehokkuus. Joissakin jäsenvaltioissa, kuten Ruotsissa, on käytössä seurantaohjelmia, joilla pyritään löytämään mikrobilääkeresistenssin lisääntymistä, joka liittyy kokkidiostaattien käyttöön rehun lisäaineena; tällaista ei ole tähän mennessä havaittu. 6 EUVL L 35, , s. 1. FI 7 FI

8 5. KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TILASTOT Koko Euroopasta ei ole helppo kerätä tarkkoja tuotanto- ja käyttölukuja, kun otetaan huomioon tuotteiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla sekä kansallisten viranomaisten käyttämien lukujen päällekkäisyydet. Liitteessä II olevien lukujen kokoamiseen ovat osallistuneet International Federation for Animal Health Europe (IFAH Europe), Euroopan rehuntuottajien liitto FEFAC sekä Euroopan siipikarjantuottajien ja -kauppiaiden järjestö AVEC. Luvut koskevat tuotteiden osuutta useissa eri eläinlajeille tarkoitetuissa rehutyypeissä 27 EU-maassa, ja niitä pidetään parhaimpana arviona tilanteesta. Luvut osoittavat, että kokkidiostaatteja käytetään yleisesti rehussa broilerin- ja kalkkunantuotannossa 27 EU-maassa. Tilastoista ei näy erityistä suuntausta ajan myötä, mutta vaikuttaa siltä, että käyttö on ollut vakaalla tasolla viime vuosina. 6. VAIHTOEHTOJA KOKKIDIOSTAATTIEN JA HISTOMONOSTAATTIEN KÄYTÖLLE 6.1. Rokottaminen Vuodesta 1992 lähtien on kehitetty rokotteita loiskantojen varhaisten ookystien pohjalta. Kokkidioosirokotteiden kaupallinen käyttö aloitettiin vuonna 1992 munintakypsille kananuorikoille ja vuonna 2000 broilereille. Tällä hetkellä rokotteiden käyttö on ensisijainen tapa ehkäistä kokkidioosia jalostusparvissa ja munivissa kanoissa. Yksi rokote on hyväksytty EU:n laajuisesti ja kaksi muuta on käytössä joissakin maissa. Rokotteiden puoltajat väittävät, että kokkidiostaattien jatkuva käyttö lisää resistenssiä, minkä vuoksi on kehitettävä koko ajan uusia tuotteita. Rokotteet ovat kuitenkin lajikohtaisia, eikä niitä ole kaikkia eläinlajeja varten. Tällä hetkellä mustapäätaudin ehkäisyyn ei ole saatavilla rokotteita Yrttivalmisteet Joitakin kasviuutteita ja eteerisiä öljyvalmisteita on kaupallisessa käytössä. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole valvottuja tutkimuksia, jotka tarjoaisivat mitattavissa olevaa tietoa kokkidioosin ja mustapäätaudin ehkäisystä, eikä elintarviketurvallisuusviranomaiselle ole tähän mennessä jätetty hyväksyttäväksi ja arvioitavaksi mitään sovelluksia asetuksen (EY) N:o 1831/2003 mukaisesti. FI 8 FI

9 6.3. Eläinlääkkeiden käyttö Eläinlääkintäkäyttöön on hyväksytty joitakin kemikaaleja: toltratsuriili, amproliumi sekä joitakin sulfamideja (sulfamidiratsiini, sulfadimetoksiini, trimetopriimi yhdessä sulfadimetoksiinin tai sulfametoksipyridatsiinin kanssa). Nämä ovat tehokkaita hoidettaessa satunnaisia kokkidioosin taudinpurkauksia, joita saattaa esiintyä, jos rehussa ei ole kokkidiostaatteja, jos kehittyy resistenssi tai jos rokotteen käyttö ei tehoa. Jos näitä eläinlääkkeitä käytetään laajasti, ne aiheuttavat herkästi resistenssin, eikä niihin voida turvautua normaaleissa kokkidiostaattitorjuntaohjelmissa. Niillä ei myöskään voida ehkäistä eläinten hyvinvointiin liittyviä ongelmia, koska kliiniset oireet (ruokahalun menetys, ripuli, kuolevuus jne.) ilmenevät vasta, kun Eimeria-laji on myöhäisessä kehitysvaiheessa ja ookystat jo suureksi osaksi poistuneet ulosteessa ja näin ollen tartuttaneet muita lintuja. Mustapäätaudin ehkäisyyn ei ole tällä hetkellä mitään hyväksyttyjä eläinlääkkeitä Muut keinot Myös muita mahdollisia vaihtoehtoja on kokeiltu; on esimerkiksi käytetty happoa tuottavia aineita ja entsyymejä taikka prebioottien tai probioottien mikroorganismisuspensioita luomaan esteitä ruoansulatuskanavan suulle infektion ehkäisemiseksi. Käytössä on myös erittäin erikoistuneita desinfiointiaineita, koska ookystat ovat hyvin resistenttejä useimmille yleisesti käytetyille desinfiointiaineille. Eläinten geneettisen valinnan kautta kehittyvää resistenssiä ookystille on myös tutkittu, mutta vaikuttaa siltä, että tavoitteeseen eli resistentteihin kantoihin ei päästä lähitulevaisuudessa. Tähän mennessä ei ole saatu riittävästi tietoja, jotka tukisivat näiden vaihtoehtoisten keinojen tehokkuutta kokkidioosin ja mustapäätaudin ehkäisyssä. 7. JÄSENVALTIOIDEN JA SIDOSRYHMIEN OSALLISTUMINEN Komissio pyysi tietoja tämän raportin laatimiseen sekä jäsenvaltioita että eri toimijoilta. Tietoja saatiin seuraavilta asiaan liittyvien tahojen järjestöiltä: International Federation for Animal Health Europe (IFAH Europe), Euroopan rehuntuottajien liitto FEFAC, Euroopan siipikarjantuottajien ja -kauppiaiden järjestö AVEC, Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union / General Confederation of Agricultural Co-operatives in the European Union (COPA- COGECA), Euroopan kalkkunankasvattajien komitea sekä Association of Veterinary Consultants. Tarkkoja tietoja saatiin 15 jäsenvaltiosta, ja vastauksista kävi yksimielisesti ilmi, että tällä hetkellä ei ole parempia vaihtoehtoja nykyisille käytössä oleville sääntely- ja tarkastusjärjestelmille (jäämien enimmäisrajat, rehuhygieniasäännöt, kokkidiostaateja käsittelevien laitosten rekisteröinti ja hyväksyntä sekä jäljitettävyys), joilla säännellään kokkidiostaattien käyttöä rehun lisäaineena. FI 9 FI

10 8. PÄÄTELMÄT Tällä hetkellä kokkidiostaattien käyttö ehkäisevänä toimenpiteenä kokkidioosin torjumiseksi on keskeisen tärkeää modernissa siipikarjantuotannossa. Sillä edistetään merkittävästi sekä eläinten terveyden että hyvinvoinnin suojelua ehkäisemällä tautia, jota esiintyy kaikilla tiloilla. Tuotanto ilman kokkidiostaatteja nykyisissä olosuhteissa Euroopassa olisi taloudellisesti erittäin riskialtista, ja kokkidiostaattien käyttämättä jättämisen vaikutuksesta EU:n kuluttajat eivät saisi siipikarjan-, kalkkunan- ja kaninlihaa, joka on tuotettu EU:n korkeiden turvallisuus- ja hyvinvointivaatimusten mukaisesti. Edellä mainitut vaihtoehdot eivät esitetyn mukaisesti tällä hetkellä tarjoa samoja etuja kuin kokkidiostaattien käyttö rehun lisäaineena. Rokotteet ovat lajikohtaisia, eikä niitä ole kaikkia eläinlajeja varten. Joitakin eläinlääkkeitä on tarjolla, mutta niitä käytetään ainoastaan parantamistarkoitukseen. Lisäksi niiden käyttö ennaltaehkäisyyn voisi aiheuttaa resistenssiä niille ja vaarantaa niiden tehokkuuden lääkkeinä. Taudin riskiominaisuuksien yleisyyden ja pysyvyyden vuoksi on asianmukaisempaa ehkäistä kuin hoitaa sitä. Koska mustapäätautiin ei tällä hetkellä ole vaihtoehtoisia hoitomuotoja, asetuksessa säilytetään erityisluokka, jotta on edelleen mahdollista hyväksyä tuotteita taudin ehkäisyyn tulevaisuudessa, kunhan ne täyttävät turvallisuutta ja tehokkuutta koskevat vaatimukset. Asetuksella (EY) N:o 1831/2003 vahvistettujen sääntelypuitteiden voidaan näin ollen katsoa toimivan moitteettomasti. Komissio katsoo, että ei ole asianmukaista muuttaa tämänhetkistä tilannetta ja että nykyjärjestelmällä pystytään käsittelemään nykytilannetta, koska sillä tarjotaan turvallisuuden korkea taso kuluttajille, suojataan riittävästi eläinten terveyttä ja hyvinvointia ja ympäristöä ja tarjotaan samalla oikeudenmukaiset puitteet, joissa toimijat voivat harjoittaa liiketoimintaansa. Euroopan komissio seuraa edelleen taudin ehkäisemiseen tarkoitettujen uusien aineiden ja tekniikoiden kehitystä. FI 10 FI

11 LIITE Liite I Rehun lisäaineena käytettävillä kokkidiostaateille ja histomonostaateille myönnetyt luvat yhteisön lainsäädännössä Lisäaine Luvan myöntämis- ja päättymisaika Tiivistelmä käyttöehdoista Numero Lisäaineen nimi Kauppa-n imi Luvanhaltija Luvan myöntämisaika Luvan päättymisaika Kohdelaji Varoaika MRL E 756 Dekokinaatti Deccox Alpharma AS Broilerit 3 pv:n varoaika - E 757 Monensiininatriu m Monensiininatriu m E 758 Robenidiinihydro kloridi Elancoban Coxidin Cycostat Eli Lilly and Company Limited Huvepharma NV Belgium Broilerit, kananuorikot, kalkkunat (<16 viikon ikäiset) Broilerit, kalkkunat (< 16 viikon ikäiset) 3 pv:n varoaika 25 µg/kg nahka+rasv a 8 µg/kg maksa, munuaiset ja lihakset 3 pv:n varoaika 25 µg/kg nahka+rasv a 8µg/kg maksa, munuaiset ja lihakset Alpharma Belgium Broilerit, kalkkunat, broilerikanit 5 pv:n varoaika - BVBA Siitoskanit 5 pv:n varoaika - FI 11 FI

12 Liite I Rehun lisäaineena käytettävillä kokkidiostaateille ja histomonostaateille myönnetyt luvat yhteisön lainsäädännössä (jatkoa) Lisäaine Luvan myöntämis- ja päättymisaika Tiivistelmä käyttöehdosita Numero Lisäaineen nimi Kauppa-ni mi Luvanhaltija Luvan myöntämisaika Luvan päättymisaika Kohdelaji Varoaika MRL E 763 E 764 E 764 Lasalosidinatrium A Halofuginonihydrobromidi Halofuginonihydrobromidi Avatec Alpharma Belgium BVBA Broilerit, kananuorikot (<16 viikon ikäiset) Jollei asetuksen 10 art. 2 kohdasta muuta johdu 5 pv:n varoaika Kalkkunat (<12 viikon ikäiset) 5 pv:n varoaika Broilerit, kalkkunat (< 12 viikon ikäiset) 20 µg/kg lihas 100 µg/kg nahka+rasv a 100 µg/kg maksa 50 µg/kg munuaiset 150µg/kg munat 5 pv:n varoaika - Stenorol Huvepharma NV Kananuorikot - - E 765 Narasiini Monteban Eli Lilly and Company Limited Broilerit 1 pv:n varoaika 50 µg/kg kaikki kudokset FI 12 FI

13 Liite I Rehun lisäaineena käytettävillä kokkidiostaateille ja histomonostaateille myönnetyt luvat yhteisön lainsäädännössä (jatkoa) Lisäaine Luvan myöntämis- ja päättymisaika Tiivistelmä käyttöehdoista Numero Lisäaineen nimi Kauppa-ni mi Luvanhaltija Luvan myöntämisaika Luvan päättymisaika Kohdelaji Varoaika MRL E 766 E 770 Salinomysiininatr ium Maduramisiiniam monium Sacox Salinomax Cygro Huvepharma NV Alpharma Belgium BVBA Alpharma AS E 771 Diklatsuriili Clinacox Janssen Animal Health BVBA Broilerit 1 pv:n varoaika 5 µg/kg Kananuorikot (<12 viikon ikäiset) - kaikki kudokset Broilerikanit 5 pv:n varoaika Broilerit 1 pv:n varoaika 5 µg/kg kaikki kudokset Kalkkunat (<16 viikon ikäiset) 5 pv:n varoaika Broilerit 5 pv:n varoaika Kananuorikot (<16 viikon ikäiset) 5 pv:n varoaika Kalkkunat (<12 viikon ikäiset) 5 pv:n varoaika Broilerit 5 pv:n varoaika FI 13 FI

14 Liite I Rehun lisäaineena käytettävillä kokkidiostaateille ja histomonostaateille myönnetyt luvat yhteisön lainsäädännössä (jatkoa) Lisäaine Luvan myöntämis- ja päättymisaika Tiivistelmä käyttöehdoista Numero Lisäaineen nimi Kauppa-ni mi Luvanhaltija Luvan myöntämisaika Luvan päättymisaika Kohdelaji Varoaika MRL E 772 Narasiini - nikarbatsiini Maxiban Eli Lilly and Company Ltd Broilerit, kalkkunat 5 pv:n varoaika - E 773 Semduramisiinina trium Aviax Phibro Animal Health, s.a Broilerit 5 pv:n varoaika - FI 14 FI

15 Liite II Arvioitu rehuntuotanto ja kokkidiostaattien käyttö 27 EU-maassa tuotantoaloittain vuonna 2006 Taulukko: Arvioitu rehuntuotanto ja kokkidiostaattien käyttö 27 EU-maassa tuotantoaloittain vuonna 2006 Rehutyyppi Määrä Käyttöprosentti tuhatta tonnia Kokkidiostaatti en kanssa Kokkidiost aatit Rokote Tyhjä tuhatta tonnia Ilman kokkidiostaatteja tuhatta tonnia BROILERIT Broilerin starttirehu 3, % 12 % 2 % 3, % % Broilerin kasvatus- /loppukasvatusrehu 13, % 12 % 2 % 11, % 1, % Broilerin loppurehu 8,160 0 % 0 % 100 % 0 0 % % Broilerit yhteensä 25,500 14, % 10, % KALKKUNAT Kalkkunan startti- /kasvatusrehu 2, % 0 % 3 % 1, % 62 3 % Kalkkunan loppurehu 6,150 0 % 0 % 100 % 0 0 % 6, % Kalkkunat yhteensä 8,200 1, % 6, % MUUT Siitosbroilerit 2,550 2 % 98 % 0 % 51 2 % 2, % Korvaavat kananuorikot 2, % 50 % 35 % % 1, % Kanit 2, % 0 % 55 % 1, % 1, % Muut yhteensä 6,950 1, % 5, % YHTEENSÄ 40,650 18, % 22, % FI 15 FI

16 Lähde: Tiedot kokosivat yhdessä International Federation for Animal Health Europe (IFAH Europe), European Feed Manufacturers' Federation (FEFAC) ja European poultry producers and traders association (a.v.e.c.) FI 16 FI

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri

EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri Leena Räsänen, Evira 7.5.2015 EU:n eläinlääkeasetusehdotus Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinlääkkeistä annettu 10.9.2014 yhdessä lääkerehuasetusehdotuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta Annettu Helsingissä xx paivänä xxxkuuta 20xx Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinten lääkitsemisestä

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010,

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010, EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS tehty 15.3.2010, Bryssel, 15.3.2010 K(2010)1797 ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Temozolomide HEXAL - temotsolomidia" myyntiluvan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Brita Suokas, Luomuinstituutti, Luomupäivät Mikkeli 12.11.2013 Luomuinstituutti / Suokas

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 19-V-2006,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 19-V-2006, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 19-V-2006 K(2006)2115 EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION PÄÄTÖS tehty 19-V-2006, ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Zostavax - zoster-rokote (elävä)" myyntiluvan myöntämisestä

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1990R2377 FI 16.08.2008 058.002 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2377/90, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 11.2.2009,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 11.2.2009, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 11.2.2009 K(2009)1056 EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION PÄÄTÖS tehty 11.2.2009, eläinlääkkee "STARTVAC" myyntiluvan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 21.9.2009,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 21.9.2009, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS tehty 21.9.2009, Bryssel, 21.9.2009 K(2009)7421 ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Javlor - vinfluniinia ditartraattina" myyntiluvan myöntämisestä Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2164/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärien

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) 14805/15 DENLEG 156 AGRI 626 SAN 413 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 27. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042070/01

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 Pvm Dnro 29.11.2002 1355/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.12.2002 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla

Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla Selittävät huomautukset (Tila: Julkaistu Marraskuussa 2006) [Rev 6 ] Linja D Eläinten terveys ja hyvinvointi Yksikkö D2

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkerehuista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkerehuista MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 10/EEO/2008 Päivämäärä Dnro 16.12.2008 2844/01/2008 Voimaantulo 1.1.2009 Kumoaa Lääkerehuista 8 päivänä syyskuuta 1998 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Ajankohtaista luomukanojen terveydestä 8.6.2011

Ajankohtaista luomukanojen terveydestä 8.6.2011 Ajankohtaista luomukanojen terveydestä 8.6.2011 Laila Rossow Siipikarjan taudit Tarttuvien tautien erikoiseläinlääkäri EVIRA Siipikarjan terveydentila on Suomessa ollut jo vuosikausia erittäin hyvä Vaarallisia

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1024/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, yksityiskohtaisista toimenpiteistä Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06/XI/2006 K(2006) 5185 lopull. EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION LAUSUNTO tehty 06/XI/2006 lelujen turvallisuutta koskevan neuvoston direktiivin 88/378/ETY 7 artiklan soveltamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Luomubroilerin terveys 15.4.2014, Tampere. Laila Rossow Tarttuvien tautien Erikoiseläinlääkäri

Luomubroilerin terveys 15.4.2014, Tampere. Laila Rossow Tarttuvien tautien Erikoiseläinlääkäri Luomubroilerin terveys 15.4.2014, Tampere Laila Rossow Tarttuvien tautien Erikoiseläinlääkäri Luomubroilerin terveys Haasteet verrattuna perinteiseen kasvatukseen: Pitkä kasvatusaika Korkea teuraspaino

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.10.2012 COM(2012) 578 final 2012/0280 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen (ETA:n kannalta merkityksellinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0272/1999 29/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 15 päivänä marraskuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o /1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Kuolioinen suolistotulehdus kalkkunoilla -projektin kuulumisia. Päivikki Perko-Mäkelä Erikoistutkija, ELT Evira, Seinäjoki

Kuolioinen suolistotulehdus kalkkunoilla -projektin kuulumisia. Päivikki Perko-Mäkelä Erikoistutkija, ELT Evira, Seinäjoki Kuolioinen suolistotulehdus kalkkunoilla -projektin kuulumisia Päivikki Perko-Mäkelä Erikoistutkija, ELT Evira, Seinäjoki Tutkimuksen tarkoitus on ymmärtää paremmin kuolioisen suolistotulehduksen syntyä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla. Kaisa Kauranen Maaseutupalvelut yksikkö

Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla. Kaisa Kauranen Maaseutupalvelut yksikkö Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla 5.2.2015 Rehusäädösten noudattaminen Rehulainsäädännön vaatimukset koskevat kaikkia rehualan alkutuotannon toimijoita: - elintarviketuotantoeläimiä ruokkivia.

Lisätiedot

LIITE. Tieteelliset osat

LIITE. Tieteelliset osat LIITE Tieteelliset osat 3 LIITE Tieteelliset osat A) JOHDANTO Sparfloksasiini on kinoloneihin kuuluva antibiootti, joka on indikoitu seuraavien tilojen hoitoon: - avohoitopneumonia annostuksella 400/200

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

Munintakanojen poikaskasvatuksen aikana ennaltaehkäistäviä tauteja. Laila Rossow Siipikarjan taudit Tarttuvien tautien erikoiseläinlääkäri EVIRA

Munintakanojen poikaskasvatuksen aikana ennaltaehkäistäviä tauteja. Laila Rossow Siipikarjan taudit Tarttuvien tautien erikoiseläinlääkäri EVIRA Munintakanojen poikaskasvatuksen aikana ennaltaehkäistäviä tauteja Laila Rossow Siipikarjan taudit Tarttuvien tautien erikoiseläinlääkäri EVIRA Munintakanojen rokotukset kasvatusaikana Tauti Antotapa ja

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D034099/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D034099/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12284/14 DENLEG 138 AGRI 520 SAN 304 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D034099/02

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Hevosten lääkitys. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Evira

Hevosten lääkitys. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Evira Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Evira Lääkkeet ja lainsäädäntö Eläinten lääkitsemisen lainsäädännöllä varmistetaan eläinten hyvinvointia, ihmisten ja eläinten terveyttä, elintarviketurvallisuutta

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Equilis West Nile injektioneste, suspensio hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi annos (1 ml) sisältää: Vaikuttava aine: Inaktivoitu

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Luomuruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan

Luomuruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan ruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan Kehityspäällikkö Eija Valkonen Hankkija Oy Rehuliiketoiminta rehujen valmistuksen yleiset tuotantosäännöt 1. Luonnonmukaisten rehujen valmistus on pidettävä ajallisesti

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 24.4.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0930/2005, Marc Stahl, Saksan kansalainen, Alankomaissa myönnettyjen fysioterapeutin tutkintotodistusten

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 909. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 909. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2004 N:o 909 912 SISÄLLYS N:o Sivu 909 Tasavallan presidentin asetus oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1 FI FI FI EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 14.2.2011 - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen lannoitteisiin ja kasvualustoihin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Eviran ohje 16038/1 Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Sivu/sivut 1 / 7 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Lääkitsemislainsäädäntö: Tuotantoeläimet. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö

Lääkitsemislainsäädäntö: Tuotantoeläimet. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Lääkitsemislainsäädäntö: Tuotantoeläimet Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Tuotantoeläimen määritelmä Eläimet, joita pidetään, kasvatetaan, hoidetaan, teurastetaan

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.6.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 167/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

* Valmistajan tekemän in vitro määrityksen mukaan erän valmistus- ja vapauttamishetkellä.

* Valmistajan tekemän in vitro määrityksen mukaan erän valmistus- ja vapauttamishetkellä. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Paracox-5 vet. konsentraatti oraalisuspensiota varten 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Yksi rokoteannos (0,004 ml) sisältää seuraavat määrät sporuloituneita

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 11/09 Päivämäärä Dnro 16.6.2009 945/14/2009 Voimaantuloaika 1.7.2009 Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus 3/06 Valtuutussäännökset Rehulaki 86/2008 Vastaavat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 07/10/2002, Myyntiluvan antamisesta ihmisille tarkoitetulle lääkkeelle:

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 07/10/2002, Myyntiluvan antamisesta ihmisille tarkoitetulle lääkkeelle: FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 07/10/2002 K(2002) 3791 EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION PÄÄTÖS tehty 07/10/2002, Myyntiluvan antamisesta ihmisille tarkoitetulle lääkkeelle: "Mixtard - ihmisinsuliini

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Broilerien terveys ja lääkkeiden käyttö. Helsinki 16.11.2011 Pirjo Kortesniemi

Broilerien terveys ja lääkkeiden käyttö. Helsinki 16.11.2011 Pirjo Kortesniemi Broilerien terveys ja lääkkeiden käyttö Helsinki 16.11.2011 Pirjo Kortesniemi perustettu 30.6.1994 Tausta: - Säilyttää Suomen erinomainen terveystilanne - Hallita EU- jäsenyyden mukanaan tuomat uudet tautiriskit

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma. Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen

Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma. Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen Mitä ruoka on parhaimmillaan? Eettistä, ekologista, edullista. Turvallista, terveellistä,

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1/16 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Equilis injektioneste, suspensio, hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Annos (1 ml) sisältää: Vaikuttava(t) aine(et) Hevosen influenssaviruksien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 469/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta

ASETUKSET. EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 469/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta 16.6.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 152/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot