Suomen talous ja budjettiriihen terveiset. Raimo Sailas Oulun kauppakamarin Suhdanneseminaarissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen talous ja budjettiriihen terveiset. Raimo Sailas Oulun kauppakamarin Suhdanneseminaarissa 6.9.2012"

Transkriptio

1 Suomen talous ja budjettiriihen terveiset Raimo Sailas Oulun kauppakamarin Suhdanneseminaarissa

2 Talouskasvu vaisua Euroalue USA Kiina Japani Brasilia 6 BKT:n neljännesvuosimuutos, % Lähteet: Bloomberg, Eurostat ja Tilastokeskus

3 Teollisuuden luottamusindikaattorit heikentyneet kesän aikana Euroalue Yhdysvallat Kiina Japani Brasilia 65 Saldo Lähde: Bloomberg

4 Aktiviteetti Kiinassa hidastunut

5

6 Euroalueen Pohjoismaiden ja kriisimaiden BKT-kehitys eriytynyt BKT Pohjoiset maat* GIIPS** Euroalue Q1 = * Saksa, Ranska, Alankomaat, Belgia, Itävalta ja Suomi. ** Espanja, Italia, Kreikka (11-12 arvio), Portugali ja Irlanti. Lähde: Suomen Pankki

7 Työttömyys samoin työttömyyden kehitys Pohjoiset maat* GIIPS** Euroalue 19 % * Saksa, Ranska, Alankomaat, Belgia, Itävalta ja Suomi. ** Espanja, Italia, Kreikka, Portugali ja Irlanti. Lähde: Suomen Pankki

8 Yleisön lainakannan vuosikasvu, % Luottojen kasvu negatiivista kriisimaissa Pohjoiset maat* GIIPS** Euroalue 20 % * Saksa, Ranska, Alankomaat, Belgia, Itävalta ja Suomi. ** Espanja, Italia, Kreikka, Portugali ja Irlanti. Lähde: Euroopan keskuspankki ja Suomen Pankin laskelmat

9

10 % Espanjan valtion 2-10 vuoden obligaatiokorot v 3v 4v 5v 6v 7v 8v 9v 10v Lähde: Bloomberg

11 Valjut näkymät ** 2013** 2014** määrän muutos, prosenttia BKT markkinahintaan 2,7 1,0 1,0 2,0 Tavaroiden ja palvelujen vienti 2,6-0,3 2,5 4,8 Tavaroiden ja palvelujen tuonti 5,7-0,2 2,2 4,2 Yksityinen kulutus 2,5 1,7 1,1 1,6 Yksityiset investoinnit 7,7-1,2-0,4 3,6 Koko teollisuus 0,9-2,4 0,8 3,7 Palvelut 2,3 1,5 1,3 1,7 Työttömyysaste, % 7,8 7,6 8,1 7,9 Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 3,4 2,6 2,4 2,3 Ansiotasoindeksi, muutos, % 2,7 3,5 2,6 3,0 Vaihtotase, % BKT:sta -1,1-1,5-1,4-1,

12 Toipuminen yhtä hidasta kuin 1990-luvun lamasta

13 Ostovoiman kehitys heikkoa Palkansaajien ostovoiman muutos (%) ja osatekijöiden vaikutus (%-yksikköä) Keskiansiot Työpanos tunteina Tulonsiirrot Veroaste Hinnat Ostovoima ,5 1 0,3 0,2 0-0,

14 Riskejä: Kotitaloudet velkaantuvat

15 ja niiden luottamus heikkenee Kuluttajien luottamus omaan talouteen - elokuu

16 Luottamus heikkoa myös teollisuudessa

17 ja palveluissa

18 Kustannuskilpailukykymme on heikentynyt

19 erityisesti viime vuosina, myös suhteessa kriisimaihin

20 Keskeisiä julkiseen talouteen vaikuttavia lukuja keskipitkällä aikavälillä 2010* 2011* 2012** 2013** 2014** 2015** 2016** Työttömyysaste, % 8,4 7,8 7,6 8,1 7,9 7,7 7,5 Työllisyysaste, % 67,8 68,6 68,9 68,9 69,2 69,6 69,7 Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, % BKT:sta -2,8-0,9-1,7-1,2-0,5-0,2 0,0 Valtio -5,6-3,3-3,4-2,8-2,1-1,9-1,4 Kunnat -0,2-0,4-0,7-0,7-0,7-0,7-0,9 Sosiaaliturvarahastot 3,0 2,8 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 Julkisyhteisöjen bruttovelka, % BKT:sta 48,6 49,1 53,0 54,9 55,3 55,0 54,5 Valtionvelka, % BKT:sta 42,0 42,1 45,2 47,2 47,7 47,6 47,0 Lähde: TK, Valtiokonttori, VM VM/KO 20

21 Valtionvelan BKT-osuus näyttää taittuvan aiempaa arvioitua korkeammalla tasolla 50 Valtionvelka, % BKT:sta Lähde: Valtiokonttori, VM

22 3,0 Ikäsidonnaisten menojen kasvu syö sopeuttamistoimien vaikutusta Sopeutustoimet (netto) ja ikäsidonnaisten menojen kasvu, % BKT:sta 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Julkisyhteisöjen sopeutustoimet Ikäsidonnaisten menojen kasvu (Eläkkeet, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä koulutus)

23 Julkisen talouden kestävyysongelma taas pahenemaan päin Julkisen talouden rahoitusasema 6 4 % BKT:sta Julkisen talouden kestävyyden turvaava rahoitusylijäämä Lähteet: Tilastokeskus, valtiovarainministeriö

24 Pääkohdat TAE 2013 Talouskasvu hidasta, 1 % vuonna 2013 Kansainväliset näkymät epävarmat Työttömyysaste kohoaa 8 prosenttiin Määrärahoiksi ehdotetaan 54,1 mrd. euroa Tuloarviot 47,1 mrd. euroa Nettolainanotto 7,0 mrd. euroa Hallituksen sopeutustoimet Määrärahojen nettomääräinen vähennys noin 350 milj. euroa Veroperustemuutokset noin1,3 mrd. euroa Valtionvelka nousee 96 mrd. euroon ja on 47 % suhteessa BKT:seen

25 Julkisyhteisöjen nettoluotonanto suhteessa bruttokansantuotteeseen, % % * Lähde: Tilastokeskus Ennuste: Valtiovarainministeriö yhteensä sotu-rahastot kunnat valtio

26 Valtionvelka nousee 96 mrd. euroon mrd. euroa % BKT:sta mrd. euroa *

27 Valtion budjettitalouden tulot, mrd. euroa TP LTA II TAE Verotuloarviot yhteensä 36,3 38,1 40,0 - ansio- ja pääomatuloverot 7,6 7,7 8,6 - yhteisövero 3,4 3,4 3,2 - arvonlisävero 15,2 15,8 16,9 - valmisteverot 6,0 6,7 6,7 Sekalaiset tulot 4,7 5,5 4,9 - siirto valtion eläkerahastosta 1,5 1,6 1,7 Korkotulot ja voiton tuloutukset 2,0 2,0 1,9 - osinkotulot ja osakemyyntitulot 1,3 1,4 1,4 Tulot yhteensä 1) 43,2 45,8 47,1 1) Budjettitalouden tulot poislukien lainanotto ja kumulatiivisen ylijäämän käyttö

28 Kuntatalouteen kohdistuvia toimenpiteitä 2013 Kuntien valtionavut ovat vuonna 2013 yhteensä 10,7 mrd. euroa. Laskennallisiin valtionosuuksiin ehdotetaan 9,7 mrd. euroa ja muihin valtionavustuksiin 1,0 mrd. euroa. Valtionavut lisääntyvät vuodelle 2012 budjetoituun verrattuna yhteensä n. 180 milj. euroa. Indeksikorotus lisää kuntien peruspalvelujen valtionosuutta 231 milj. eurolla vuonna 2013 sekä ikärakenteen ja väestön määrän muutos nettomääräisesti 67 milj. eurolla. OKM:n hallinnonalalla valtionosuusindeksi jäädytetään säästösyistä (vaikutus kuntien ja kuntayhtymien rahoitukseen 50 milj. euroa). Valtionosuuden tasossa on otettu huomioon hallituksen säästöpäätöksistä aiheutuva 125 milj. euron vähennys edellisvuoden tasoon verrattuna. Peruspalvelujen valtionosuuksia lisätään vuonna 2013 n. 27 milj. eurolla ns. vanhuspalvelulain toimeenpanemiseksi, minkä lisäksi toimeenpanoa tukeviin hankkeisiin sekä seurannan ja arvioinnin kehittämiseen ja toteutukseen osoitetaan n. 6 milj. euroa STM:n hallinnonalalla. Omaishoidon tukipalveluihin osoitetaan 10 milj. euron valtionosuuksien korotus

29 Kuntatalouteen kohdistuvia toimenpiteitä 2013 Veroperustemuutosten aiheuttama kuntien verotulojen menetysten kompensointi lisää peruspalvelujen valtionosuutta 12 milj. eurolla vuonna Yhteisöveron tuottoa alentavat veroperustemuutokset on kompensoitu kuntasektorille jako-osuutta korottamalla. Kuntien yhteisöveron jako-osuutta on korotettu väliaikaisesti 5 prosenttiyksiköllä vuosille

30 Asteikkolaki ja tuloverolain muutokset: - Asteikkoon uusi ylin veroluokka , +2%-yks Työtulovähennyksen ja perus-vähennyksen korottaminen - Eläketulon lisävero - 6 %-yks. yli :n eläketuloista Kilometrikorvausten verotus: - Tasoa alennetaan 2 sentillä/km km:n jälkeen tehtävä alennus 55 %:n tasolle tulee voimaan

31 Perintö- ja lahjaverolain muutos :n ylittävästä osasta +3%-yks. (16 -> 19% ja 32 -> 35%) - Säästöhenkivakuutusten verovapaus 8500 euroon asti kumotaan Varainsiirtoveron korotus asuntoosakkeiden kauppaan - 1,6% -> 2%, velkaosuudet veropohjaan

32 Tuotannollisten investointien korotetut poistot - Mahdollisuus kaksinkertaisiin poistoihin tehtaiden, työpajojen, koneiden ja laitteiden hankintamenoista kahdelta vuodelta - Koskee vuosina hankittuja hyödykkeitä

33 T&K-menoihin perustuva huojennus - Pk-yritys saisi vuosina vähentää 35% T&K-henkilöstön palkkakustannuksista yhteisöverosta - Mahdollisuus vähentää seuraavina vuosina - Hyvityksen enimmäismäärä / yritys/vuosi ja alaraja Valtiontukikäsittely

34 Business-enkelihuojennus - Ulkopuoliselle sijoittajalle oikeus vähentää pääomatuloista 50% sijoituksestaan pienen osakeyhtiön osakepääomaan - Vähennys palautuisi tuloon osakkeita luovutettaessa - Sovellettaisiin vuosilta toimitettavissa verotuksissa - Valtiontukitarkastelu

35 Osakkeiden luovutusvoittoverohuojennus - Listaamattoman pk-yrityksen osakkeiden luovutusvoittoa laskettaessa hankintamenoolettama olisi 50% myyntihinnasta myytäessä vuosina tehtyjä osakesijoituksia - Edellytyksenä olisi 20%n omistusosuus ja äänivalta - Huojennusta ei saisi sijoittaja, jolle on myönnetty bisnesenkelivähennys - Valtiontukikäsittely

36 Yritysten korkomenojen vähennysoikeuden rajoittaminen - Rajoitus koskisi elinkeinotoiminnan korkoja - Nettokorkomenojen vähennyskelpoisuutta rajoitettaisiin :n ylittävältä osalta - Vähennyskelpoisia olisivat enintään 30%:n suuruiset nettokorkomenot oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta - Säännös rajoittaisi vain etuyhteysyritysten välisiä korkomenoja

37 - Rajoituksia ei sovellettaisi, jos yhtiön oman pääoman suhde taseen loppusummaan olisi vähintään saman tasoinen kuin konsernitilinpäätöksen vastaava luku - Säännöstä ei sovellettaisi rahoitussektoriin ja eläkelaitoksiin - Rajoitus ei olisi lopullinen menetys

38 Koulutusmenojen lisävähennys - vähennys määräytyy yrityksen keskimääräisen päiväpalkan, verovuoden vähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien ja koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden suhteellisen osuuden perusteella - verovuoden koulutuspäivät = kolmen vuoden tarkastelujaksolla max 3 päivää/vuosi

39 Arvonlisäverokantojen korottaminen - Kaikkia verokantoja korotetaan yhdellä -> 24%, 14% ja 10 % Lämmityspolttoaineiden valmisteveron muuttaminen - Polttoöljyjen, kivihiilen ja maakaasun veron hiilidioksidiosuutta korotetaan 30 eurosta 35 euroon

40 indeksi 80 Huoltosuhteen kehitys indeksi lasta ja vanhusta 100 työikäistä kohti Talous kiristyy lasta ja vanhusta 100 työikäistä kohti Hoivatarve kasvaa Hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisvaiheessa oli ennätyksellisen edullinen huoltosuhde Eläköityminen lisääntyy vuosi

41 Kiitos!

KIRKKONUMMEN KUNTA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAKEHYS

KIRKKONUMMEN KUNTA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAKEHYS KIRKKONUMMEN KUNTA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAKEHYS Kunnanhallitus 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO KUNTATALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT... 1 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 23 Yleishallinto

Lisätiedot

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Julkaisuvapaa 18.3.13 klo 1. Talousennuste vuosille 13 1 Suomen talouskasvu jää tänä vuonna, prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

Uudistuva verolainsäädäntö. Suuri Veropäivä 19.9.2012 Terhi Järvikare

Uudistuva verolainsäädäntö. Suuri Veropäivä 19.9.2012 Terhi Järvikare Uudistuva verolainsäädäntö Suuri Veropäivä 19.9.2012 Terhi Järvikare Uudistuva verolainsäädäntö valtion talousarvion verolait elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmä ajankohtaisia EU:n verohankkeita Talousarvion

Lisätiedot

Talouskatsaus missä tilassa maa makaa?

Talouskatsaus missä tilassa maa makaa? Talouskatsaus missä tilassa maa makaa? Lapin EK-foorumi 26.5.2015 Rovaniemi Penna Urrila Aiheita: Maailmantalouden näkymät toukokuussa 2015 Miksi Suomen kituminen jatkuu? Julkisessa taloudessa iso urakka

Lisätiedot

Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011

Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011 Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin: 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde) Telefaksi: 09 160 33123 Virallinen

Lisätiedot

Miten päästä ulos Euroopan velkakriisistä? Missä rahoitusmarkkinat tänään? Mitkä ovat Suomen talouden näkymät?

Miten päästä ulos Euroopan velkakriisistä? Missä rahoitusmarkkinat tänään? Mitkä ovat Suomen talouden näkymät? Miten päästä ulos Euroopan velkakriisistä? Missä rahoitusmarkkinat tänään? Mitkä ovat Suomen talouden näkymät? Erkki Liikanen Pääjohtaja 19.1.2012 Raahe 19.1.2012 1 Missä vaiheessa velkakriisi? 19.1.2012

Lisätiedot

kasvua Talousennuste vuosille 2012 2013 Ennusteryhmä

kasvua Talousennuste vuosille 2012 2013 Ennusteryhmä Julkaisuvapaa 4.9.212 klo 9:3 Talousennuste vuosille 212 213 Euroopan velkakriisi hidastaa kasvua Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Mauri Kotamäki Markku Lehmus Eero Lehto Heikki Taimio Svante

Lisätiedot

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Julkaisuvapaa 17.9.213 klo 1. Talousennuste vuosille 213 21 Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

Kansainvälisen talouskehityksen näkymät heikkenivät viime vuoden jälkipuoliskolla.

Kansainvälisen talouskehityksen näkymät heikkenivät viime vuoden jälkipuoliskolla. 1 2 3 Kansainvälisen talouskehityksen näkymät heikkenivät viime vuoden jälkipuoliskolla. Vuodenvaihteen jälkeen talousuutiset olivat parempia, ja arvioita tulevasta kehityksestä tarkistettiin parempaan

Lisätiedot

Julkisen talouden näkymät Eläketurva. Finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo Työeläkepäivät, Eläketurvakeskus 17.11.2009

Julkisen talouden näkymät Eläketurva. Finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo Työeläkepäivät, Eläketurvakeskus 17.11.2009 Julkisen talouden näkymät Eläketurva Finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo Työeläkepäivät, Eläketurvakeskus 17.11.2009 Julkisen talouden tasapaino pitkällä aikavälillä Julkinen talous ei saa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 1/4: Hallituksen vaikuttavuusselvitys

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 1/4: Hallituksen vaikuttavuusselvitys Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 1/4: Hallituksen vaikuttavuusselvitys Hallituksen julkaisusarja 1/2014 Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 1/4: Hallituksen vaikuttavuusselvitys Hallituksen julkaisusarja

Lisätiedot

Ukrainan kriisi taittoi Suomen talouskasvun

Ukrainan kriisi taittoi Suomen talouskasvun Julkaisuvapaa 17.9.1 klo 1. Talousennuste vuosille 1 15 Ukrainan kriisi taittoi Suomen talouskasvun Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Henri Keränen Markku Lehmus Eero Lehto Sakari Lähdemäki

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Kuntatalous 3/12. syyskuu

Kuntatalous 3/12. syyskuu Kuntatalous 3/12 Taloustilanne vaikea uusia sopeutustoimia saattaa olla tulossa Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset Kuntien

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus 2008 Osat I ja II 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008 Osat I ja II Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot

Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden hintakilpailukyky 9 Liitteet 10

Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden hintakilpailukyky 9 Liitteet 10 Tulopoliittinen selvitystoimikunta 9.6.2003 Arvioita vuosien 2003-2004 tulo- ja hintakehityksestä Sisällys sivu Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden hintakilpailukyky

Lisätiedot

Talousnäkymät ja palkanmuodostus

Talousnäkymät ja palkanmuodostus Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 24.1.2012 Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 24.1.2012

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 S i v u 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014 Kunnanhallitus 24.10.2011 (Kunnanjohtajan ehdotus) TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Julkisen talouden haasteet ja hallitusohjelman talouspolitiikkaa koskevat linjaukset. Sami Yläoutinen Finanssineuvos Jyväskylä, 8.8.

Julkisen talouden haasteet ja hallitusohjelman talouspolitiikkaa koskevat linjaukset. Sami Yläoutinen Finanssineuvos Jyväskylä, 8.8. Julkisen talouden haasteet ja hallitusohjelman talouspolitiikkaa koskevat linjaukset Sami Yläoutinen Finanssineuvos Jyväskylä, 8.8.2011 Esitys Alkaneen hallituskauden lähtökohdat Kestävyyslaskelma: kestävyysvaje

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 9 041 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

Kuntatalous 3/13. lokakuu

Kuntatalous 3/13. lokakuu Kuntatalous 3/13 Talouden epävarmuus jatkuu edelleen Rakennepoliittinen ohjelma Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kuntakohtaiset kustannustiedot julkaistaan

Lisätiedot

Hallitus sopi tulevien vuosien talouslinjauksista

Hallitus sopi tulevien vuosien talouslinjauksista Valtioneuvoston viestintäosasto Tiedote 471/2015 10.9.2015 Hallitus sopi tulevien vuosien talouslinjauksista Hallitus on sopinut vuoden 2016 budjettiesityksestä. Budjettiriihessä sovittiin myös vuosien

Lisätiedot

Suomen talous jyrkkään taantumaan

Suomen talous jyrkkään taantumaan Julkaisuvapaa 3..9 klo 1. Talousennuste vuosille 9 1 Suomen talous jyrkkään taantumaan Ennusteryhmä Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto Ilpo Suoniemi Heikki Taimio Lisätietoja Ennustepäällikkö Eero

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013

KAJAANIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 KAJAANIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 1 YLEISPERUSTELUT 6 1.1 YLEINEN KEHITYS... 6

Lisätiedot

Kuntatalous 1/13. maaliskuu

Kuntatalous 1/13. maaliskuu Kuntatalous 1/13 Kuntien menopaineet kasvavat Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kokoonpano Millainen kuntalaki tulevaisuuden

Lisätiedot

Verot, raami ja talouskriisi VEROTUS JA JULKINEN TALOUS

Verot, raami ja talouskriisi VEROTUS JA JULKINEN TALOUS Verot, raami ja talouskriisi VEROTUS JA JULKINEN TALOUS - MITÄ TEHDÄ SEURAAVAKSI? 1 Teemu Lehtinen 1.12.2011 KEVÄÄLLÄ ODOTTAVIEN VERO- JA TALOUSLINJAUSTEN NÄKYMISTÄ 1) Talouskriisi, maaliskuun kehysriihi

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015 2016. Someron kaupunki

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015 2016. Someron kaupunki Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 215 216 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 11.12.213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KAUPUNGINJOHJAN KATSAUS VUOSIEN 214 216 KEHITYSNÄKYMIIN.. 3 2. YLEISPERUSTELUT. 4 2.1. Suhdannenäkymä..

Lisätiedot