Maahanmuuttajataustainen oppija ja oppimisen vaikeus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajataustainen oppija ja oppimisen vaikeus"

Transkriptio

1 Maahanmuuttajataustainen oppija ja oppimisen vaikeus Maahanmuuttajaopiskelijoiden oppimisvaikeuksien tunnistaminen koulutus Anu Arvonen ja Liisa Katva Helsingin Diakonissalaitos Oma tie -projekti

2 Oma tie projekti Projektin päämääränä on ehkäistä maahanmuuttajanuorten syrjäytymistä suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja yhteiskunnasta. Projekti työskentelee vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa, joiden oppimisesta on herännyt huoli. Tavoitteena on kehittää arviointitapaa oppimisvaikeuksien tunnistamiseen. Tarkoitus on myös tuottaa tietoa maahanmuuttajanuorten oppimisvaikeuksista muille toimijoille, jotta voidaan luoda tarkoituksenmukaisia koulutus- ja kuntoutusväyliä. Projektissa työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu erityisopettaja, psykologi ja toimintaterapeutti. Lukuvuonna myös kuntouttavaa työtä tekevä erityisopettaja. Projektin rahoittavat Raha-automaattiyhdistys ja Helsingin Diakonissalaitos.

3 Maahanmuuttajanuoria yhdistää maahanmuutto Äidinkieliä yli 20 venäjä, viro, somali, arabia, sorani, lingala, vietnam, tagalog, kiina, pulaar Maassaoloaika 1,5 14 vuotta osa nuorista täällä syntyneitä, osa hiljattain muuttaneita Vaihtelevat kouluhistoriat, perhetaustat, maahantulon syyt Maahanmuuttajataustaisuuden moninaisuus: ei tilaa stereotyyppisille luokitteluille Nuoret koulutuspolun eri vaiheissa tai kokonaan koulutuspalveluiden ulkopuolella

4 Maahanmuuttajanuorten koulutuspolut TYÖELÄMÄ AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULU AMMATILLINEN KOULUTUS LUKIO valmistava koulutus suomen kielen kurssit valmentava ja kuntouttava koulutus talouskoulu työvoimakoulutukset perusopetuksen lisäluokka (kymppiluokka) PERUSKOULU: valmistava opetus, yleisopetus

5 Mitä projekti on tehnyt Projekti on kehittänyt lähestymistapaa maahanmuuttajanuorten oppimisvaikeuksien tunnistamiseen: taitoperusteinen arviointi arviointi ulotetaan eri toimintaympäristöihin (koulu > muu arki) tiivis yhteistyö perheiden ja verkostojen kanssa moniammatillinen arviointi: tarpeen mukaan erityisopettajan, toimintaterapeutin ja psykologin arviointi Oppimisvaikeuksien selvittely eri menetelmin: projektiin on osallistunut 90 nuorta Mitä arviointityöstä on seurannut: tuki oppimiseen ja ohjaus soveltuviin koulutuksiin jatkotutkimukset ja kuntoutus palvelut: vammaisneuvola, nuorisopsykiatria, näönkuntoutus, edunvalvonta, tuettu työ

6 Kun oppiminen on hidasta tai hankalaa

7 Kun oppiminen on hidasta tai hankalaa Oman kielen taito Kotoutuminen Oppimisvaikeudet Suomi toisena kielenä Oppimisen pulma Sairaudet ja vammat Taitojen harjaantuneisuus Sosiaalinen tilanne Mielenterveyden ongelmat

8 Kielitaidon kehittymisen näkökulma Oma äidinkieli luo pohjaa kielten oppimiselle ja oppimiselle ylipäänsä. Toisen kielen oppimiseen vaikuttavat kieltenväliset erot, yksilötekijät, oman kielen vahvuus, kielen oppimisen ajankohta, kotoutumisprosessi ja kielen opetus. Kielen eri osa-alueet opitaan usein eri tahtiin: esim. suullisen kielitaidon perusteella ei voi tehdä päätelmiä siitä, miten hyvin nuori ymmärtää lukemaansa tai tuottaa tekstiä. Toisen kielen kehitys opiskelukieleksi on pitkä prosessi: - sosiaalinen kielitaito 1 2 vuotta - akateeminen kielitaito 5 10 vuotta.

9 Kotoutuminen ja taitojen harjaantuminen Mikä kaikki voi olla oppijalle uutta: Kielitaidon kehittyminen vie aikaa. Kouluja käymättömät, luku- ja kirjoitustaidottomana Suomeen tulleet ovat haasteiden edessä oppimisessa. Maahanmuuttajaperheiden lapset oppivat kotona monia taitoja ja valmiuksia mutteivät välttämättä samoja taitoja ja valmiuksia, joita suomalaiskodeissa opitaan. Koulun odotukset ristiriidassa nuoren aiemmin opittujen taitojen kanssa. Kaikki nämä oppijat tarvitsevat ensisijaisesti aikaa taitojen kehittämiseen ja oikein kohdennettua opetusta iästä riippumatta (lapset nuoret aikuiset).

10 Fyysinen ja psyykkinen terveys Suljetaan pois fyysiset rajoitteet Esimerkiksi näön ja kuulon tarkastaminen Traumatisoituminen Mielenterveysongelmat Projektin nuorista monella on ollut oppimisvaikeuksien lisäksi tarvetta psykiatriseen tukeen Oppija tarvitsee tällöin myös muuntyyppistä tukea ja selkeää palveluohjausta.

11 Sosiaalinen tilanne Asuminen: perheen kanssa asuvat, sukulaisten luona asuvat, itsenäisesti asuvat, tukiasunnoissa asuvat nuoret, asunnottomat Sosiaalinen verkosto: yksinäisyys, ammattilaisten verkostot, eitoivottava seura Rahatilanne: tukien hakeminen, oman talouden hoitaminen Palveluverkosto: monella luukulla asiointi

12 Oppimisvaikeudet Taidot kehittyvät erityisen hitaasti tai oppiminen ei edisty riittävästä opetuksesta ja tuesta huolimatta, vaikeus ei häviä iän mukana Oppimisvaikeus voi ilmetä hyvin kapealla alueella. Usein erilaiset oppimisvaikeudet kuitenkin esiintyvät yhdessä. Oppimisvaikeuksien tunnistaminen on tärkeää, jotta oppija saisi riittävän tuen opiskeluun, ammatinvalintaan, työhön ja arkipäivän asioista huolehtimiseen. Esimerkkejä erityisistä oppimisvaikeuksista lukeminen ja kirjoittaminen matematiikka kieli muisti visuaalinen hahmottaminen tarkkaavaisuus ja toiminnanohjaus motoriikka Yleinen oppimisvaikeus

13 Miten oppimisvaikeudet otetaan huomioon koulutusten toteutuksessa ja opetuksessa

14 I Opiskelijat, joiden oppimisvaikeudesta on jo olemassa tietoa Aikaisempi tieto oppimisvaikeuden luonteesta, opiskelijan tuen tarpeesta ja konkreettisista toimenpiteistä uuden oppilaitoksen käyttöön tutkimuslausunnot, erityisopetuspäätökset ym. edellisten opettajien kuvaus oppimisesta ja tuesta, oppimissuunnitelmat, HOJKSit Haaste 1: miten edetään lausuntojen tasolta opetuksen tasolle lausunnon ymmärtäminen tiedon hyödyntäminen opiskelijan erityistarpeiden tukeminen tämän pohjalta tuen tarpeen arvioiminen ja seuranta uudessa tilanteessa Haaste 2: miten saadaan oleellinen tieto kaikkien opiskelijan kanssa toimivien ammattilaisten käyttöön

15 Oppimisvaikeuden määrittelyn tasoja Akateemiset taidot Englanti Historia Matematiikka Sanantunnistus Osataidot Käsitteiden ymmärtäminen Lukujonotaidot Fonologinen prosessointi Kognitiiviset osataidot Työmuisti Nimeäminen

16 II Opiskelijat, joiden oppimisen ongelmat eivät vielä ole tarkentuneet Opettaja, ohjaaja, kouluttaja, työvalmentaja tekee oppijasta havaintoja eri tilanteissa ja kuvaa toimintaa konkreettisesti, esim. miten työskentelee opetuskeittiössä miten suorittaa työharjoittelutehtävän. Samalla tavalla havaintoja tehdään akateemisten taitojen opiskelusta: miten työskentelee oppitunnilla ja tekee erityyppisiä tehtäviä taitojen tarkempi kuvailu. Tiedot aikaisemmasta koulunkäyntihistoriasta tärkeitä. Perustaitojen lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen hallinta pitäisi aina varmistaa. Haaste tässä: miten ja missä ammattilaiset jakavat ajatuksiaan ja havaintojaan opiskelijan työskentelystä toisten ammattilaisten kanssa kokonaiskuvan luominen ja oppimisen ongelmien tarkentuminen vaatii yhteistyötä.

17 Tavoitteena taitojen tarkempi kuvaaminen Oppiminen on taitojen oppimista: pianonsoitto, autolla ajaminen, matematiikan tehtävän tekeminen ovat kaikki opittuja taitoja. Taidot rakentuvat hierarkkisesti. Sujuva työskentely edellyttää taitojen automatisoitumista, esim. luetun ymmärtäminen edellyttää, että lukeminen sanatasolla on kohtuullisen automaattista kertolaskujen laskeminen edellyttää mm. yhteenlaskujen kohtuullisen hyvää hallintaa. Taitojen tarkempi kuvaaminen (lukeminen, laskeminen, kahvinkeitto): - katso toimintaa - kuvaa, miten oppija asiat tekee - pyri kuvaamaan taitoa sellaisena kuin sen omilla välineilläsi pystyt kuvaamaan.

18 N. laskee yksinkertaisia peruslaskutoimituksia lukualueella Käyttää sormia laskemisen apuna. Tuntee numeroiden 0 100, 200, 300 jne. nimitykset suomen kielellä. Ei osaa merkitä yli sadan meneviä lukuja, kuten 102, 210. Kymmenjärjestelmän hallinta? Kertolaskuja on kertomansa mukaan opetellut koulussa ja laskee niitä koneella. Ei kuitenkaan ymmärrä kertolaskun ideaa (3 x 3 = ). Sanat plus ja miinus tuntee. Eurot ja sentit tuntee ja pystyy sanomaan, mitä rahasta jää käteen, kun ostos maksaa esim. 2,50.

19 Opetusta oppijan taidoista lähtien Opetuksessa tulisi varmistaa, että alemmat taidot (osataidot) on opittu, ennen kuin odotetaan ylempien taitojen hallintaa. Ei voi hypätä taitojen yli: uuden oppiminen tapahtuu oppijan omalta taitojen tasolta, olipa sitten kyse kielestä, lukemisesta tai laskemisesta lauseiden lukeminen < sujuva sanantunnistaminen yhtälön laskeminen < peruslaskutoimitusten hallinta Oppijan iästä riippumatta perustaitoja pitää harjaannuttaa, jos oppija ei niitä hallitse. Aikuisen oppijan taidot voivat olla neljäsluokkalaisen tasolla. Tarkista, missä kohden taidot ovat menossa: esim. lukemisen taitojen hierarkia > lukeeko sanoja vai vasta tavuja Seuraa taitojen edistymistä: taitojen automatisoitumiseksi pitää tehdä pitkään ja systemaattisesti töitä.

20 A. myöhästelee koulusta usein. Kertoo unohtaneensa laittaa herätyskellon soimaan. Kotitaloustunnilla jättää kattilan liedelle, keksii jonkin toisen tekemisen, kuten tekstiviestin lähettäminen, ja keitto palaa pohjaan. A. noudattaa annettuja ohjeita, mutta jättää helposti työt kesken. A. joutuu usein hankaluuksiin koulukavereiden kanssa.

21 Nuoren arki Koulunkäynti ja opiskelu Itsestä huolehtiminen Asioiminen ja kotielämä Vapaa-aika ja harrastukset Lepo Yhteiskunnallinen osallistuminen Lukutaito Matematiikan taidot Motivaatio Hygienia Terveydestä huolehtiminen Henkilökohtaisista välineistä huolehtiminen Ostosten tekeminen Raha-asioista huolehtiminen Kotitaloustyöt Mielenkiinnonkohteet Harrastukset Unirytmi Rentoutuminen Palveluiden käyttäminen Käsitys koulutusjärjestelmästä Sananvapaus, äänestäminen

22 Arjen ja itsenäisen elämän näkökulma Itsenäistyvä nuori opettelee huolehtimaan arkielämän asioista: raha-asioiden hoitaminen kodista huolehtiminen sosiaaliset suhteet ajanhallinta reitit ja kartat Oppimisvaikeus voi vaikuttaa näiden taitojen hallintaan. Tärkeää selvittää, kuinka nuori hoitaa arkielämän asioita, jotta nuori voisi saada tarvitsemansa tuen Arkea voi kartoittaa haastattelemalla nuorta ja hänen läheisiään sekä seuraamalla nuorta arjen tilanteissa.

23 Minun päiväni tehtävä nuorten ryhmässä

24 Harjaantumattomuutta vai oppimisvaikeutta? Tärkeää erottaa taitojen harjaantumattomuus ja varsinaiset oppimisvaikeudet toisistaan. Kouluja käymätön, vasta vähän aikaa Suomessa asunut maahanmuuttaja voi olla harjaantumaton, mutta hän ei ole heikko tai taidoton. Hänellä voi olla monenlaisia taitoja, vaikkei ole niitä taitoja, joita koulu odottaa. Oppimisvaikeuden todentaminen vaatii taidon kehittymisen kohtuullisen pitkää seurantaa. Pitkän aikaa suomalaisessa koulujärjestelmässä opiskelleet nuoret: Ei tyydytä siihen, että on taitava suhteessa muihin, jos taidot eivät ole missään suhteessa omaan oppimishistoriaan. Mahdollinen oppimisvaikeus?

25 Olisiko kuitenkin kyse oppimisvaikeudesta? Mihin hälytysmerkkeihin kannattaa reagoida: Taito ei etene tai edistyminen omista lähtökohdista on hyvin hidasta. Ei tee mitään, koska ei osaa tai ei halua näyttää osaamattomuuttaan? On monenlaisia ongelmia laajasti eri osa-alueilla, myös arjessa: elämä näyttäytyy kaoottisena. Jää omankielisessäkin ryhmässä syrjään. Ei saa kavereita. On pitempää oppimishistoriaa, mutta silti pyörii koulutuksesta toiseen eikä tunnu etenevän Ollaan epävarmoja siitä, mihin oppijaa tulisi ohjata eteenpäin. Joudutaan pohtimaan, selviytyykö tavanomaisessa koulutuksessa. Tämän tason havainnot + taitojen tarkempi kuvailu + oppimisen edistymisen seuranta oppimisvaikeuden tarkempi selvittely.

26 Oppimisen erityistarpeet ja opetus Koulutuksissa opiskelee joukko hyvin erilaisia oppijoita. Oppimisen erityistarpeiden huomioon ottaminen opetuksessa läpäisee kaiken opetuksen: Esim. opiskelijalla on ongelmia ymmärtää sarjallisia ohjeita annetaan strukturoidut, yksinkertaiset ohjeet työskentelyyn keittiöllä, englannin tunnilla, työharjoittelussa jne. Esim. opiskelijan lukeminen on hidasta ja hankalaa eri oppitunneilla annetaan aikaa lukemiselle, helpotetaan luettavaa tekstiä, tehdään tehtävä suullisesti jne. Tämän lisäksi osa opiskelijoista voi tarvita vielä kohdennetumpaa tukea oppimisen pulmiin esim. laaja-alaisen erityisopettajan tuki Kouluttajan tai opettajan ei tarvitse olla asiantuntija kaikessa: ratkaisuja ja tukimuotoja oppimistilanteisiin mietitään yhdessä.

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA Kehittämishanke Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013 Hanna Peltonen

Lisätiedot

OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN, TESTAUS JA KUNTOUTUS

OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN, TESTAUS JA KUNTOUTUS OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN, TESTAUS JA KUNTOUTUS opinpesa_sininen_03.indd 1 SISÄLTÖ 1 OPPIMISVAIKEUDEN TUNNISTAMINEN sivut 1 5 1.1 Milloin voi epäillä oppimisvaikeuksia? sivu 1 1.2 Tunnistaminen

Lisätiedot

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA...

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle 1 NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle Mikkelin ammattiopisto 2005 2 Lukijalle Erilainen oppija!? Poikkeavuus määrittyy

Lisätiedot

Opi Oppimaan hanke (2006 2010)

Opi Oppimaan hanke (2006 2010) Opi Oppimaan hanke (2006 2010) Opi oppimaan hanke Kuntoutussäätiö Kirjoittajat: Seija Haapasalo, Johanna Korkeamäki, Johanna Nukari, Ulla Reiterä-Paajanen, Anna-Leena Saarelainen Koonneet: Karoliina Ahonen

Lisätiedot

NUMA NUORET MAAHANMUUTTAJAT KANSANOPISTOSSA

NUMA NUORET MAAHANMUUTTAJAT KANSANOPISTOSSA OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 NUMA NUORET MAAHANMUUTTAJAT KANSANOPISTOSSA 2 1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TOTEUTTAMINEN... 4 1.1 Tervetuloa Seurakuntaopistoon!... 4 1.2 Seurakuntaopiston oppimiskulttuuri

Lisätiedot

Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä

Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä

Lisätiedot

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I MISTÄ MATEMATIIKKAOSAAMISEN VAIKEUDET JUONTUVAT... 4 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLINEN METODI

Lisätiedot

Maahanmuuttaja- MAAHANMUUTTAJAOPPILAS ESI- JA PERUSOPETUKSESSA SEINÄJOELLA OPPILAS

Maahanmuuttaja- MAAHANMUUTTAJAOPPILAS ESI- JA PERUSOPETUKSESSA SEINÄJOELLA OPPILAS Maahanmuuttaja- MAAHANMUUTTAJAOPPILAS ESI- JA PERUSOPETUKSESSA SEINÄJOELLA OPPILAS Tämä asiakirjan ovat koonneet maahanmuuttajaopetuksen kehittämisopettajat Hanna Rahko ja Johanna Tuohisaari yhteistyössä

Lisätiedot

Pystynkö oppimaan, haluanko opettaa? 2. Oppimistyylit avain moneen ongelmaan 6. Keskity sanomaan ja viestimään vain olennainen 15

Pystynkö oppimaan, haluanko opettaa? 2. Oppimistyylit avain moneen ongelmaan 6. Keskity sanomaan ja viestimään vain olennainen 15 Pystynkö oppimaan? Sisältö Pystynkö oppimaan, haluanko opettaa? 2 Oppimistyylit avain moneen ongelmaan 6 Estääkö lukivaikeus opiskelun? 11 Keskity sanomaan ja viestimään vain olennainen 15 Kun ei osaa

Lisätiedot

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Etunimi Sukunimi AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä oppilaan opiskelu Turun normaalikoulussa

Suomi toisena kielenä oppilaan opiskelu Turun normaalikoulussa Suomi toisena kielenä oppilaan opiskelu Turun normaalikoulussa Yksikielinen Kaksikielinen Monikielinen Kotikieli Äidinkieli Opiskelukieli Oma kieli SU2 Lähtökieli Välikieli Kohdekieli 1 SISÄLLYS: SAATTEEKSI

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

SÄILY TIIA ERIYTTÄMISEN KEINOJA LUKEMAAN OPETTAMISESSA luokanopettajien kokemuksia

SÄILY TIIA ERIYTTÄMISEN KEINOJA LUKEMAAN OPETTAMISESSA luokanopettajien kokemuksia SÄILY TIIA ERIYTTÄMISEN KEINOJA LUKEMAAN OPETTAMISESSA luokanopettajien kokemuksia Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus 2015 Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen. Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus

Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen. Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus 1 Kotoutumista kaikille! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus Marjatta Kokkonen ja Tiina

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja Sisältö JOHDANTO...4 1. KUINKA NIIN JA

Lisätiedot

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits.

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits. OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI - tukea rikosseuraamusalan asiakkaille Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010)

Lisätiedot

Aikuiskouluttajan opas

Aikuiskouluttajan opas Aikuiskouluttajan opas Sisältö Lukijalle... 3 Kouluttajan monet roolit... 4 Työelämäyhteistyöllä vaikuttavuutta... 6 Hyvästä kouluttajasta vielä paremmaksi kouluttajaksi... 7 Edistä oppimista panosta ilmapiiriin...

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki. Arvaanko vai ARVIOINKO? Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin

Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki. Arvaanko vai ARVIOINKO? Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki Arvaanko vai ARVIOINKO? Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki Arvaanko vai arvioinko? Opas aikuisten

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut Erilainen oppija? Oppimisvaikeuksien tunnistaminen? Oppimisprosessi? Opiskelumotivaatio? Oppimisvaikeus? Lukivaikeus? Työkaluja erilaisen oppijan tukemiseen kielten ja viestinnän opiskelussa Sisältö 1

Lisätiedot

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Kirsti Hulkari ja Marja Pakaste AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet Opetusministeriön julkaisuja 40/2007 AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Aalto, Anne - Eskola, Seija - Ihalainen, Anna-Kaisa - Winqvist, Sinikka (toim.) nvalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on Invalidiliiton

Lisätiedot

Alkukartoituksen avuksi. Esimerkkejä kotoutumislain mukaisen alkukartoituksen hyvistä käytännöistä

Alkukartoituksen avuksi. Esimerkkejä kotoutumislain mukaisen alkukartoituksen hyvistä käytännöistä Alkukartoituksen avuksi Esimerkkejä kotoutumislain mukaisen alkukartoituksen hyvistä käytännöistä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 11/2012 hannu-pekka huttunen risto karinen kristel

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot