2/2009. Paperikone paloina Venäjälle Nurminen kuljetti yli 126 Vaahto Pulp & Paper Machineryn konttia Venäjälle.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2/2009. Paperikone paloina Venäjälle Nurminen kuljetti yli 126 Vaahto Pulp & Paper Machineryn konttia Venäjälle."

Transkriptio

1 Asiakaslehti 2/2009

2 / Paperikone paloina Venäjälle Nurminen kuljetti yli 126 Vaahto Pulp & Paper Machineryn konttia Venäjälle. Uusi logistiikkakeskus Haminaan Nurmisen toiminta Haminan satamassa vahvistuu. Talviolympialaiset kesäkaupungissa Sotšin talviolympialaiset 2014 vaativat valtavia investointeja. Asiakastapaaminen: Katharina Ranz Katharina Ranz ymmärtää hyvien yhteistyökumppanien arvon. Sidonta ei ole sivuseikka Kuorman sidonnan suunnittelu ja toteutus ovat osa onnistunutta kuljetusta. Kalusto kunnossa Vuosaaren-logistiikkakeskuksessa on kunnon trukit. Kaikki paitsi samba on turhaa Seija Hummelin-Uusilehdon harrastuksen vuosittainen kohokohta on Helsingissä järjestettävä sambakarnevaali. Autoklaaveja Latviasta Valko-Venäjälle

3 Pääkirjoitus Suomi on toimiva portti sekä itään että länteen kuvat: Veikko Somerpuro Vuosaaren satamassa järjestettiin lokakuun alussa Koillis-Aasian kauppayhdistyksen seminaari, jossa pohdittiin Suomen roolia toisaalta porttina Aasian ja Venäjän välisessä kaupassa ja toisaalta Venäjän kautta kulkevan tavaran reittinä länteen. Tilaisuuteen osallistuneet japanilaiset arvovieraat uskoivat Suomen vahvuuksiin ja kannustivat suomalaisia rohkeammin tarttumaan niihin mahdollisuuksiin, joita meillä logistiikka-alalla on ja joita olemme jo pitkään kehittäneetkin. Venäjän tuonnin arvosta kulki vuonna 2008 yli 30 prosenttia Suomen kautta, ja mikäli tahtoa on, voimme nostaa tätä lukua entisestään. Suomella on Venäjän kanssa yli kilometrin mittainen raja, joka toimii hyvin. Esimerkiksi Aasiasta voidaan toki tuoda tavaraa Venäjälle ja muihin IVY-maihin suoraan rautateitse tai laivoilla, mutta erityisesti turvallisuutta, rajamuodollisuuksien sujuvuutta ja pitkäaikaisen logistisen kokemuksen mukanaan tuomaa palvelukykyä arvostavien kannattaa käyttää Suomea porttina kyseisiin maihin. Logistinen infrastruktuurimme on kunnossa: satamat, tiet, rautatiet ja terminaalit toimivat. Satamamme eivät mene tukkoon edes talouden taas käännyttyä nousuun, maantie- ja rautatiekuljetukset satamista eteenpäin toimivat ja turvallisuusnäkökulmiin kiinnitetään riittävästi huomiota. Myös palvelun laatu ratkaisee sen, mitä kautta tavaraa kuljetetaan. Osaava ja palvelunhaluinen henkilöstö pystyy toimimaan sovi tusti myös silloin, kun keikka ei ole ihan helpoimmasta päästä. Tämän lehden sivuilla 2 5 esitelty Vaahto Pulp & Paper Machineryn vaativa projektikuljetus on hyvä esimerkki siitä, että Nurmisella panostetaan asiakkaiden arvostamaan laatuun ja osaamiseen. Alan toimijoita on muuallakin Suomenlahden ympärillä, mutta kaikkia esimerkiksi lisäkapasiteetin rakentamiseen liittyviä ongelmia ei ole vielä pystytty ratkaisemaan. Ajan kanssa ongelmat kuitenkin ratkeavat varmasti, mikä on kaikille Itämeren alueen toimijoille pelkästään hyvä asia. Kysyntä on Venäjällä niin suurta, etteivät yksittäiset satamat pysty alueen logistisia tarpeita täyttämään, ja siksi kaikkia toimivia satamia tarvitaan jatkossa. Liikenne suuntautuu nyt pääosin itään, mutta tulevaisuudessa virta on varmasti kaksisuuntainen, kun tavaraa ryhdytään yhä enenevässä määrin valmistamaan myös Venäjällä ja muissa IVY-maissa. Maailma muuttuu koko ajan, ja muutos synnyttää aika ajoin taloudellisia ja teknisiä ongelmia ja uhkakuvia. Nurminen Logistics ei ole kuitenkaan jäänyt niitä ihmettelemään, vaan on ollut koko pitkän historiansa ajan ja on myös nyt valmis tarttumaan entistä hanakammin toimeen. Yhtiön palvelutarjonta kattaa koko Itämeren alueen, ja rautatiekuljetuksia tarjoamme myös Venäjän ja muiden IVY-maiden sisäisessä liikenteessä. Pietarin alueen satamatkaan eivät ole meille uhka, vaan mahdollisuus kehittää omaa toimintaamme. Lasse Paitsola President and CEO

4 2Teksti: Niina Haasola Kuvat: Veikko Somerpuro

5 Paperikone paloina Venäjälle Vaahto Pulp & Paper Machinery sai elokuussa 2008 tilauksen kokonaisen paperikonelinjan toimituksesta Kaman paperitehtaalle Venäjälle. Projektin läpivienti tarkoitti yli 126 kontin kuljettamista, perinpohjaista paneutumista tullauksen saloihin ja ympäripyöreitä työpäiviä. Projektin kulkua helpotti luotettava ja kokenut logistiikkakumppani. Vaahto Pulp & Paper Machineryn projektikontit kuljetettiin Venäjälle Nurmisen kontti-avovaunuilla. Vaahto Pulp & Paper Machineryn saamaan tilaukseen kuului vanhan sanomalehtipaperikoneen täydellinen uudistaminen ja koneen muuttaminen päällystettyä aikakauslehtipaperia valmistavaksi LWC-linjaksi. Tilauksen arvo oli yli 30 miljoonaa euroa, ja kyseessä oli suurin projekti Vaahto Pulp & Paper Machineryn yli 130-vuotisessa historiassa. Kaman paperitehdas, joka on osa InvestLesProm Groupia, sijaitsee Permin alueella Ural-vuoriston juurella noin kilometrin päässä Helsingistä. Vaikka Vaahto Pulp & Paper Machinery oli tehnyt aiemminkin kauppaa Venäjälle, merkitsi projektin läpivienti yhtiön toiminnalle uusia logistiikkahaasteita. Aloitimme sisäiset logistiikkapalaverit tähän projektiin liittyen viipymättä loka- marraskuussa, ja logistiikkaan liittyvät tarjouspyynnöt jätettiin

6 4 Suurin osa kuljetuksista lähti Vuosaaren satamassa sijaitsevasta Nurmisen logistiikkakeskuksesta. tammikuussa Myyntipäälliköllämme Jari Kylliöllä oli kontakteja myös Nurminen Logisticsiin, ja niinpä Nurminenkin pääsi mukaan tarjouskilpailuun. Sen tarjoama hinta ei poikennut radikaalisti muista, mutta tarjous erottui edukseen erityisesti siksi, että hinnoittelu oli yksinkertaisin. Selkeä hinnoittelu ja kaikkien palveluiden saaminen yhdeltä luukulta helpotti valtavasti, kertoo Vaahdon logistiikkakoordinaattori Mikko Hiltunen. Hän hoiti vaativan projektin logistiikan ja valvoi, että toimitettavat tavarat merkitään ja kontitetaan oikein. Lisäksi hänellä oli vastuullaan alihankkijoiden lähetysten koordinointi. Kokonaisvastuu projektista oli projektipäällikkö Antero Salmisella. Jos kaikista eri kontteihin liittyneistä kuljetuksista, varastoinneista ja lastauksista olisi tullut oma lasku Nurmisen tarjoaman konttikohtaisen kokonaispaketin sijaan, olisi laskujen hoitaminen ollut todella hankalaa, kertoo projektiassistentti Suvi Valtonen, joka hänkin oli mukana projektissa alusta loppuun. Hänen vastuullaan oli projektin vientidokumentaation hoitaminen. Tarjousten vertailun yhteydessä Mikko Hiltunen oli myös yhteydessä Nurmisen muihin asiakkaisiin, ja heidän antamiensa suositusten sekä tarjotun palvelun kokonaisvaltaisuuden perusteella projekti haluttiin antaa Nurmisen hoidettavaksi. Odottamattomat käänteet testaavat osaamisen Vaahdon ja Nurmisen yhteistyö aloitettiin aloituspalaverilla, jossa käytiin yhdessä läpi muun muassa, mitä asiakas Nurmiselta projektiin liittyen odottaa, täytettiin Nurmisen toiminnanohjausmallin mukainen lista sekä asiakkaan että Nurmisen velvollisuuksista ja sovittiin asiakkaan ja Nurmisen väliset yhteydenottokanavat. Projektien kulkua helpottaa se, että Nurminen pyrkii antamaan kullekin asiakkaalle yhteyshenkilöksi oman huolitsijan, joka hoitaa kyseistä projektia alusta loppuun. Tällä kertaa kaikki ei kuitenkaan valitettavasti mennyt ihan suunnitelmien mukaan, sillä nimetty yhteys henkilö vaihtui sairausloman vuoksi.

7 Mikään asia ei kuitenkaan jäänyt missään vaiheessa seisomaan, vaan päinvastoin minulla oli aina se tunne, että vastaus tuli Nurmiselta nopeasti ja mikä tärkeintä, asiantuntevasti, Suvi Valtonen kuitenkin toteaa. Projektin alussa kysyttävää olikin usein, sillä näin suuren projektin toimittaminen rautateitse Venäjälle oli Vaahto Pulp & Paper Machinerylle uutta. Erityisesti osastopäällikkö Katariina Törnqvistin ja tullausasiantuntija Mimmi Jokisen tullausosaaminen tekivät tässä vaiheessa minuun vaikutuksen, Valtonen kiittää nurmislaisten osaamista. Kuten yleensä tapahtuu, tuli tässäkin projektissa vastaan yllättäviä käänteitä. Toimituksen lähetysaikaa jouduttiin loppuasiakkaan pyynnöstä lyhentämään kolmella viikolla. Sen sijaan, että ensimmäiset kontit olisivat lähteneet heinäkuun alussa, ne lähtivätkin vasta heinäkuun viimeisellä viikolla. Kuljetuksia ei voitu venyttää pidemmälle, vaan kaikki oli saatava toimitettua alkuperäisen aikataulun mukaan. Tämä tarkoitti muutoksia myös vientidokumentteihin, Hiltunen ja Valtonen toteavat. Onneksi myös Nurmisella pystyttiin kuitenkin vastaamaan uuteen tilanteeseen, ja pysyimme hyvin aikataulussa. Vaahdon Hollolan ja Tampereen verstailta lähetettyjä kontteja oli tässä projektissa 27 kappaletta, loput tulivat alihankkijoilta. Vaikka Hollolasta lähtenyt konttimäärä oli kokonaisuudesta pieni osa, se sisälsi pääosan avainkomponenteista ja vastasi lähes puolta toimituksen arvosta. Kaikki Vaahdon ja alihankkijoiden kontit kerättiin Nurmisen terminaaleihin odottamaan lähetystä Venäjälle. Kuljetukset hoidettiin pääasiallisesti Nurmisen Vuosaaren-logistiikkakeskuksesta, mutta osa lähti myös Haminan-toimipisteestä. Kymmenen ylisuurta kollia taas kuljetettiin Vainikkalasta. Kaikki kuljetukset vietiin Venäjälle rautateitse, Mikko Hiltunen sanoo. Käytössä koko palvelupaketti Vaahto käytti projektin aikana koko Nurmisen palveluvalikoimaa maanteitse tapahtuvia erikois- ja raskaskuljetuksia lukuun ottamatta. Huolinnan ja tullauksen lisäksi projektiin sisältyi tietenkin rautatiekuljetuksia, konttivetoja, väliaikaista varastointia ja muita terminaalipalveluja. Osa komponenteistamme tuli kappaletavarana suoraan Vuosaareen, jossa Nurminen hoiti itse kontituksen. Se hoitui meidän näkökulmastamme oikein näppärästi, Mikko Hiltunen kertoo. Kun kyse on isosta projektista, tulee sen aikana mieleen myös kehittämiskohteita. Tällä kertaa ne olivat Valtosen ja Hiltusen mukaan melko pieniä, mutta kuitenkin huomionarvoisia. Kun osa kuljetuksista siirrettiin Vuosaaresta Haminaan, olisin toivonut vuosaarelaisten perehdyttäneen haminalaisia hieman perusteellisemmin. Nyt sisäinen tiedonkulku ei tuntunut toimineen aivan parhaalla mahdollisella tavalla, Mikko Hiltunen toteaa. Tämä palaute on Nurmisella kuultu, ja korjaaviin toimenpiteisiinkin on jo ryhdytty. Kuljetuksia siirrettiin Haminaan, koska osa Vaahdon alihankkijoista sijaitsi lähempänä Haminaa kuin Vuosaarta, ja näin saatiin aikaan kustannussäästöjä asiakkaalle. Valitettavasti huomasimme kuitenkin itsekin jo projektin aikana, ettei sisäinen tiedonkulkumme kahden toimipisteen välillä kuitenkaan toiminut niin hyvin kuin olisi pitänyt, ja olemme ottaneet tästä opiksemme. Meillä on työn alla omien prosessiemme terävöittäminen tältäkin osin, ja uskon, että vastaavilta ongelmilta vältytään jatkossa, kommentoi Nurmisen osastopäällikkö Katariina Törnqvist palautetta. Yleiskuva projektin sujumisesta oli kuitenkin sekä Hiltusella että Valtosella myönteinen. Emme olleet tehneet Nurmisen kanssa aiemmin juurikaan yhteistyötä joitakin yksittäisiä erikoiskuljetuksia lukuun ottamatta, joten Nurmisen tapa toimia tai siellä työskentelevät ihmiset eivät olleet meille tuttuja. Lisäksi projekti oli mittaluokaltaan suuri. Kun nämä seikat otetaan huomioon, olivat vastaan tulleet muutamat ongelmat todella pieniä, Valtonen sanoo. Koska kokemus oli hyvä, aikoo Vaahto jatkaa yhteistyötä Nurmisen kanssa. Kyseinen projekti sisältää vielä kaksi muuta lähetyserää. Aiomme tehdä muutakin yhteistyötä Nurmisen kanssa. Esimerkiksi Nurmisen huolintaosaaminen on ollut niin vakuuttavaa, että olemme sopineet jo heidän kanssaan konsulttiyhteistyön aloittamisesta tuonti- ja vientihuolinnan keskittämistä koskien, Valtonen kertoo.

8 6Teksti: Niina Haasola Kuvat: Haminan satama Uusi logistiikkakeskus Haminaan Nurminen Logistics on jo nyt vahvasti mukana Haminan satamassa, mutta toiminta laajenee joulukuussa 2009, kun yhtiö avaa uuden noin neliön logistiikkakeskuksen. Keskus tarjoaa asiakkailleen koko logistisen arvoketjun eli muun muassa terminaalipalveluita, rautatiekuljetuksia, huolintaja dokumentointipalveluita, erikois- ja raskaskuljetuksia sekä projektipalveluita. Uusi logistiikkakeskus rakennetaan jo olemassa olevaan terminaaliin, joka kunnostetaan ja modernisoidaan täysin. Rakennustyöt alkoivat heinäkuussa 2009, ja terminaali otetaan käyttöön joulukuussa Nurminen Logistics on tiloissa vuokralla. Katetun tilan lisäksi keskuksessa on ulkotiloja erilaisille projekteille ja konteille kolme hehtaaria. Terminaalin sisällä on 125-metrinen pistoraide ja projektikuljetuksia varten on oma 230-metrinen raide myös ulkona. Nurmisella on terminaalitilaa Haminassa jo entuudestaan noin neliötä, mutta kun taantuma päättyy, Venäjän ja muiden IVY-maiden investointitarpeet kasvavat ja siksi myös logistiikkapalveluita tarvitaan entistä enemmän. Uusi logistiikkakeskus Haminassa täydentää yhtiön palvelutarjontaa, Senior Vice President Harri Vainikka sanoo. Me uskomme tähän alueeseen ja Haminan ja Kotkan satamien toimivuuteen. Kummallakin satamalla on omat erityisvahvuutensa ja molemmissa toimimalla takaamme asiakkaillemme parhaat mahdolliset palvelut. Uuden logistiikkakeskuksen myötä Nurminen Logisticsin palvelukonsepti satamissa täydentyy tavoitteiden mukaisesti, Vainikka toteaa. Uusi terminaali on käytännössä yhtä yhtenäistä tilaa, jonka jakaa ainoastaan paloseinä. Niin sanottu rautatiehalli ei ole lämmitettyä tilaa, mutta toinen puoli hallista on. Lastaussiltoja terminaalissa on 10 ja konttipukkeja neljä. Aluepäällikkö Tommi Kärki on uuteen logistiikkakeskukseen tyytyväinen. Uusi terminaali ja sen ulkotilat mahdollistavat aivan uudentyyppistä toimintaa Haminassa. Asiakkaatkin ovat olleet ilahduttavan kiinnostuneita, ja ensimmäiset projektituotteet ovat tulossa ulkokentälle jo ennen kuin itse terminaali on avattu, Tommi Kärki sanoo.

9 Haminan satama Suomen itäisin satama sijaitsee 35 kilometriä Venäjän rajalta, 255 km Pietarista maa-aluetta 500 ha, josta 200 ha vielä rakentamatonta satamaliikenne vuonna 2008 yhteensä noin tonnia aluskäyntejä vuonna 2008 yhteensä kappaletta konttiliikennettä vuosittain noin TEU-yksikköä laituritilaa kolme kilometriä lastaus- ja purkulaitureita maaliikenteelle 80 kpl seitsemän ro-ro-ramppia kolme konttinosturia, yksi mobiili nosturi (nostoteho 110 tn) yli 40 kilometriä rautatietä sijaitsee yli 350 vuotta sitten perustetussa Haminassa, jossa asukasta

10 8 Sotšin puolesta kampanjoinut Äänestämme kyllä -kyltti koristi kaupungin rantakatua vuonna Teksti: Laura Jokinen Kuvat: Lehtikuva/Itar-Tass JA Konstantin Ševtšenko Talviolympialaiset kesäkaupungissa Sotšin vuoden 2014 talviolympialaiset ovat ensimmäiset Venäjällä järjestettävät talviolympialaiset ja sekä maalle että Krasnodarin alueelle haastava tehtävä. Sotši tunnetaan rantalomakohteena ja talviurheilun vaatimat kisapaikat pitää rakentaa alusta. Talviolympialaisten järjestäminen rantalomakohteena tunnetussa Sotšissa vaatii valtavia investointeja. Sotšin kaupunki sijaitsee kapealla kaistaleella Mustanmeren ja Kaukasusvuoriston välissä. Venäjän kesäpääkaupungissa asuu pysyvästi noin ihmistä. Vaikka Sotšissa asuu myös lomakautena huomattavasti vähemmän ihmisiä kuin Venäjän suurissa kaupungeissa, alueen ruuhkia pidetään Venäjän pahimpina. Junalla tai autolla Projektikuljetus junalla Suomesta Sotšiin kulkee neljän eri Venäjän rautatiealueen läpi. Suomen ja Venäjän rajan jälkeen asemia tulee matkalle 228. Matkaa rautateitse Suomesta Sotšiin on kilometriä. Jos kyseessä on erikoiskuljetus, se pitää reitittää erikseen kuljetuksen mittojen mukaan. Elokuussa 2009 Joensuusta lähti kolme erikoiskuljetusautoa betoniasema kyydissä kohti tulevia kisapaikkoja. Yksi

11 Nurmisen ja kaksi Nurmisen yhteistyökumppanien autoa ajoi kilometriä halki Venäjän Mustallemerelle. Matkalla selvisi, että tietöitä tehdään Moskovasta etelään kovalla vauhdilla. Viimeiset 200 kilometriä pitkin Mustanmeren rantaa eivät ole mikään kuljettajan unelma tie on mutkainen, mäkinen ja kesällä täynnä turisteja. Nurmisen kuljettamaa betoniasemaa Sotšissa tarvitaan, sillä esimerkiksi olympiapuistoon rakennettavan curling-hallin perustuksiin uppoaa kuutiota ja suuremman jäähallin perustuksiin kuutiota betonia. Valtava projekti Sotši voitti vuoden 2014 olympialaisten pitopaikan äänestyksessä itävaltalaisen Saltzburgin ja eteläkorealaisen Pyeongchangin. Venäjällä voitosta kiitellään nykyistä pääministeriä Vladimir Putinia, joka piti vuonna 2007 Guatemalassa tunteellisen esityksen Sotšin puolesta. Jo ennen esiintymistään silloinen presidentti oli allekirjoittanut asetuksen olympialaisia koskevasta laista, jolla ratkottiin jo etukäteen kaikki mahdolliset ongelmat ja rajoitukset olympialaisiin valmistautumisessa ja niiden pitämisessä. Olympialaisista säädetyn lain mukaisesti perustettiin myös olympialaisten suorituspaikkojen ja Sotšin kaupungin kehittämisestä vastaava valtionyhtiö Olimpstroi, jonka keskeisiin tehtäviin kuuluu myös investointien ja yhteistyökumppanien valinta sekä olympiarakentamisen alle jäävien alueiden ja rakennusten lunastaminen valtiolle. Olimpstroi on palkannut pääarkkitehdikseen Oleg Hartšenkon, entisen Pietarin kaupunginarkkitehdin vuosilta Hänen mukaansa olympiakohteiden suunnittelusta puuttuu vielä yksityiskohtia. Oleg Hartšenkon mukaan kisapaikkojen suunnittelua ei luultavasti kilpailuteta, sillä siihen ei ole aikaa. Hän kuitenkin lupaa, että olympiakohteiden joukossa tulee olemaan arkkitehtuurin ihmeitä. Venäjän federaation hallitus on hyväksynyt yhteensä 243 olympiakohdetta, joista muun muassa Olympstroilla on 133 kohdetta, erilaisilla federaation organisaatiolla 21 hanketta kuten kuljetusinfrastruktuuri, Krasnodarin aluehallinnolla 35 hanketta ja yksityisillä investoijilla 54 hanketta. Venäjän aluekehitysministeriön uusimpien tietojen mukaan olympialaisten rakentaminen ja alueen kehittäminen vuosina tulee maksamaan yli triljoona ruplaa. Venäjän varapääministeri Dmitri Kozakin mukaan pelkästään 14 keskeisen olympiakohteen eli stadionien ja olympiapuiston rakentaminen tulee maksamaan 195,3 miljardia ruplaa (noin 4,5 miljardia euroa). Olympialaisia rakentaa rakennusmiestä. Nurminen vastaa logistisiin haasteisiin Nurminen Logistics tuottaa olympiainvestointien vaatimia logistiikkapalveluita sekä venäläisille että ulkomaalaisille yrityksille. Nurminen on jo hoitanut kisoihin liittyviä kuljetuksia, ja jatkossa vastaavien kuljetusten hoitamiseen käytetään erityisesti Haminaan vuoden 2009 joulukuussa avattavaa modernia logistiikkakeskusta, jonka sijainti on projektikuljetuksia ajatellen erinomainen. Sotšin olympialaiset ovat mittava hanke, johon liittyviin logistiikkahaasteisiin Nurminen Logistics on entistä valmiimpi vastaamaan Haminan uuden keskuksen myötä, Nurminen Logisticsin Senior Vice President Harri Vainikka sanoo. Nurminen kuljetti elokuussa 2009 betoniaseman Joensuusta Sotšiin. Lähteet: Vedomosti (www.vedomosti.ru), Regnum (www.regnum.ru)

12 Big or small. Near or far. Tervetuloa TransRussia-messuille Moskovaan huhtikuuta 2010! TransRussia on Venäjän suurin kansainvälinen logistiikka-alan tapahtuma ja arvostettu kohtaamispaikka logistiikan ammattilaisille. Vuonna 2009 messuille osallistui 458 näytteilleasettajaa 33 eri maasta. Messuilla kävi vierailijaa. Lisätietoja messuista löydät osoitteesta Tapaamisiin Moskovassa!

13 Asiakastapaaminen Kuka? Katharina Ranz, Head of Department, Schenker & Co AG Rail Logistics and Forwarding, Itävalta Viimeisin yhteistyökokemus Nurminen Logisticsin kanssa? Nurminen Logistics on uudelleenlastannut Puolassa sinne kuorma-autoilla tuotua posliinin valmistamiseen käytettävää savea. Puolasta Nurminen kuljetti tavaran rautateitse Venäjälle ja muihin IVY-maihin. 1. Miksi Schenker on valinnut esimerkkitapauksessamme kuljetus reitikseen juuri Puolan? Rail & forwarding -divisioonamme testasi eri vaihtoehtoja ja yhteistyömahdollisuuksia, ja parhaimpiin tuloksiin pääsimme juuri Puolassa. Nurminen Logistics on ollut meille tuttu yhtiö ja yhteistyökumppani jo pitkään. Suomessa yhteistyötä tehdään päivittäisellä tasolla. Käsityksemme Nurmisesta hyvänä ja luotettavana kumppanina vain vahvistui jo tämän kyseessä olevan yhteistyön alkuvaiheessa. 2. Työskentelitte suomalaisten huolitsijoiden kanssa, joiden toimipiste sijaitsee noin kilometrin päässä teistä. Kuinka yhteistyö sujui? Kiitos puhelin- ja internet-yhteyksien, Itävallan ja Suomen välimatka ei ollut minkäänlainen ongelma. Kumppani voisi yhtä hyvin olla metrin kuin kilometrin päässä. Kollegamme Nurminen Logisticsilla ovat hyvin koulutettua väkeä ja osaavat ratkaista minkä tahansa kuljetuksiin mahdollisesti liittyvän ongelman. 3. Minkälaisia tulevaisuudensuunnitelmia teillä on yhteistyöstä Nurminen Logisticsin kanssa? Valitsimme tässä projektissa kyseisen kuljetusmuodon, koska Nurminen pystyi varmistamaan meille vaunujen saatavuuden. Lisäksi posliinin valmistamiseen käytettävän saven kuljettamisessa on tiettyjä erikoisvaatimuksia, joista meidän oli huolehdittava tarkasti. Meillä oli kokemuksia tästä reitistä jo muutamien vuosien takaa, ja halusimme siihen yhteistyökumppaniksemme nimenomaan Nurmisen. Yleisimmät reittimme IVY-maihin ovat Brest, Tšop, eräät Romanian alueet sekä reitit Iranin ja Turkmenistanin kautta Keski-Aasiaan ja Kiinaan. Näissä uudelleenlastauspaikoissa saamme hyvää palvelua, ja siksi olemme tottuneet erittäin hyvään palvelutasoon. Juuri tästä syystä teemme yhteistyötä myös Nurmisen kanssa. 4. Minkälaisena näette saksankielisten maiden roolin tulevaisuudessa Venäjän- ja muiden IVY-maiden kauppaan liittyen? Joitain yhteistyöhankkeita on keskeytetty tai siirretty myöhempään ajankohtaan talouskriisin vuoksi. Koska olemme tehneet paljon yhteistyötä venäläisten yhtiöiden kanssa, Venäjän ja Itävallan välinen kauppa toipuu kyllä pian ja saattaa jopa kasvaa.

14 12 Teksti: Laura Jokinen Kuvat: Nurminen Logistics Sidonta ei ole sivuseikka Kuorman sidonnasta Suomessa määrää tie liikenne laki. Oikeanlaisella ja riittävällä sidonnalla turvataan kuljettajan, muiden tiellä liikkujien ja kuorman turvallinen matka perille. Kuorman sidonnan suunnittelu ja toteutus on ehdoton osa onnistunutta kuljetusta. Nurminen Logistics kuljettaa paljon painavia kolleja, joiden kuljettamisessa sidonnan lujuus on ensiarvoisen tärkeää. Nurmisella kuorman sidontaan käytetään valmistajan tyyppihyväksyttyjä ketjuja ja sidontaliinoja. Sidontavälineiden nimellislujuudet vaihtelevat materiaalin tyypin ja vahvuuden mukaan. Lain mukaan sidoksen tulee kestää kuljetettavan kollin paino eteenpäin ja puolet sen painosta sivuille ja taakse. Jos kyydissä on 50 tonnin painoinen kolli, niin sidonnan täytyy myös kestää samat 50 tonnia eteenpäin. Sidontavälineen voima riippuu sidontakulmasta, ja sen vuoksi sidontavälineet pitää saada optimaaliseen kulmaan. Kun sidontakulma on 0 60 astetta, sidontavoima on 100 prosenttia välineen nimellislujuudesta. Kulman suureneminen muuttaa sidontavoimaa merkittävästi, 70 asteen kulmassa lujuus on enää 70 prosenttia nimellislujuudesta ja 90 asteen kulmassa vain 25 prosenttia. Sidontapisteet kuntoon Nurmisen asiantuntijat osallistuvat mielellään sidonnan suunnitteluun jo ennen kuin kappaletta aletaan valmistaa, käyvät asiakkaan luona tai tutustuvat piirustuksiin. Suunnitteluvaiheessa tehty kunnollinen sidontasuunnittelu helpottaa kaikkien työtä, kertoo Nurmisen liikenteenhoitaja Harri Autio. Kuljetettavan tuotteen valmistaja on vastuussa siitä, että kollissa on riittävä määrä sidontapisteitä kappaleen turvalliseen kiinnittämiseen. Hyvä esimerkki onnistuneesta sidonnan suunnittelutyöstä on Nurminen Logisticsin ja paperin

15 Metso Paperin valmistama paperikoneen tela kuljetettiin Naantalista Kapellskäriin ponttonilla. Merikuljetuksissa myös lavetti kiinnitetään kuljetusalukseen.

16 14 jälkikäsittelylaitteita valmistavan Metso Paper Järvenpään yhteistyö. Nurminen on kuljettanut vuosikymmeniä Metso-konsernin tuotteita maailmalle. Metson kanssa homma toimii todella hyvin, kappaleissa on sidontapaikkoja aina vähintäänkin riittävästi, kehuu Harri Autio. Myös Metso Paper Järvenpään logistiikkapäällikkö Ritva Natunen pitää erittäin tärkeänä, että erikoiskuljetuksissa kappaleiden sidonnan suunnitteluun ja toteutukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Suuri osa Metson valmistamista kappaleista ovat koostaan huolimatta herkkiä kuljetuksessa syntyville vaurioille. Lähetämme jo tarjouspyynnön mukana kuvat, joista kappaleen sidontapisteet käyvät ilmi. Meidän valmistus- ja toimitusajoillamme, jotka voivat olla useita kuukausia, ei ole varaa riskeerata, että tuote vahingoittuisi huonon sidonnan takia, Ritva Natunen kertoo. Ritva Natusen mukaan kappaleen kiinnittämiseen on aina hyvä käyttää muutama ketju liikaa kuin liian vähän. Metso ottaa myös mielellään kuljettajilta vastaan palautetta siitä, miten sidontaa voisi edelleen kehittää. Kappaleidemme kiinnityksessä on tärkeää, että sidonnalle löytyy luontevat sidontapaikat, ettei kuljettajan tarvitse alkaa keksiä omiaan kappaleen ehjänä säilymisen kustannuksella, Ritva lisää. Metson kaltaisten pitkäaikaisten yhteistyökumppanien kuljetuksiin Nurminen tarvittaessa hankkii vain tätä varten tarkoitettuja juuri oikean mittaisia ja vahvuisia sidontavälineitä. Haasteena herkät kollit ja kylmät talvet Haastavimpia kiinnitettäviä ovat juuri niin sanotut herkät kollit, jotka eivät kestä vetoa tai puristusta. Tällaisen kevyenkin kappaleen kiinnittäminen voi vaatia useita sidontavälineitä. Joskus hankaumien ja puristumien ehkäisemiseksi käytetään niin sanottuja kulmasuojia, jotka estävät kiinnitysvälinettä osumasta kolliin. Ketjukiinnitys maalattuun rautaan ei yleensä tee hyvää maalipinnalle. Pinnan vaurioitumiselta säästytään, kun kollin ja ketjun väliin laitetaan suojus, kertoo Harri Autio. Myös talvi tuo omat haasteensa kollien sidontaan. Jäätyminen pienentää kitkaa kuorman ja kuormatilan välillä ja sidonta vaikeutuu. Joskus kitkaa parannetaan ihan perinteisin konstein, hiekoittamalla tai suolaamalla kuormatilan lattiaa, mutta usein käytetään myös kumilevyjä kappaleen ja kuormatilan välissä. Kuljettaja vastaa sidonnasta Sidonnan lainmukaisuudesta ja kestävyydestä vastaa aina kuljettaja. Lain vaatima sidontakaan ei aina välttämättä ole riittävä. Joskus kolli pitää sitoa johonkin erityiseen suuntaan ja sidontoja tehdään runsaasti lain

17 vaatimaa enemmän. Lain lisäksi sidontaan on sanansa sanottavana myös tavaran lähettäjällä. Joskus asiakas toimittaa sidontasuunnitelman, mutta yleensä auton kuljettaja itse miettii ja ratkaisee parhaan sidontatavan, kertoo Nurmisen kuljettaja Jyri Klint. Jokaisessa Nurmisen autossa on omat sidontatarvikkeensa, minkä lisäksi tarvikkeita säilytetään omalla korjaamolla Jyväskylässä sekä Vuosaaren-logistiikkakeskuksen Heavy-hallissa. Kuljettaja on vastuussa oman autonsa sidontatarvikkeista, niiden kunnosta ja huollosta, kertoo Jyri Klint. Sidontavälineiden määrä vaihtelee auton painoluokan mukaan, neliakseliset autot vetävät isompia kuormia kuin kolmeakseliset, mutta kaikista löytyy perussetti ketjuja, jolla voidaan kiinnittää vähintään 90 tonnin kuorma. Lisäksi mukana kulkee erinäinen määrä sidontaliinoja. Oman auton sidontavälinevalikoimaa täydennetään aina yksilöllisesti jokaisen kuljetuksen vaatimusten mukaan. Pelkkä kuorman sidonta vie parhaimmillaan noin tunnin, mutta siihen voi mennä useitakin tunteja riippuen siitä, miten asiaan on etukäteen kiinnitetty huomiota. Kun kollissa on selvät sidontapisteet, jotka osuvat vielä hyvin kohdalleen auton sidontapisteiden kanssa, niin homma on nopeaa, Jyri Klint kertoo. Sidonta tai henki Jyri niin kuin muutkin Nurmisen kuljettajat tietävät, että jos kuorma ei ole kunnolla sidottu tien päälle lähtiessä, vaarassa on paitsi oma myös muiden tienkäyttäjien henki. Tällä asialla ei pelleillä. Joskus näkee väärin tai huonosti sidottuja kuormia, tai jopa täysin sitomattomia, sanoo Jyri Klint. Kuljetuksen sidonnan suunnittelu on vuorovaikutusta kuljettajayrityksen ja asiakkaan välillä. Sen avulla säästytään onnettomuuksilta ja taloudellisilta menetyksiltä. Raskaassa kuljetuksessa pienikin kollin liike kuljetuksen aikana voi aiheuttaa ajo - neuvon kaatumisen. Kaikkein surullisimpana viime aikojen onnettomuutena muistetaan Konginkankaalla Keski-Suomessa vuonna 2004 tapahtunut Suomen historian vakavin liikenneonnettomuus, jossa paperirullat lähtivät liikkeelle rekan ja linja-auton yhteentörmäyksessä surmaten 23 ihmistä. Vaikka tuollaisessa tilanteessa paperirullia ei olisi pystynyt pysäyttämään minkäänlainen sidonta, onnettomuus avasi monien silmät. Aikaisemmin ajateltiin, että liika sitominen vaurioittaa turhaan kuljetettavaa kollia. Konginkankaan jälkeen alettiin kiinnittää enemmän huomiota sidontapisteisiin, ja myös valvonta on lisääntynyt, Jyri Klint kertoo. Kunnollinen kuorman sidonta on merkki ammattitaidosta ja kaikkien etu, koska liikenteessä ei olla koskaan yksin.

18 16 Kalusto kunnossa Sarja esittelee Nurmisen monipuolista kalustoa. Teksti: Timo Mahlamäki Kuva: Veikko Somerpuro Kunnollinen toiminta vaatii kunnolliset välineet Nurmisen raskasta trukkikalustoa edustavat Vuosaarenlogistiikkakeskuksen kaksi erikoiskonetta, Kalmarin kahdeksan tonnia nostava haarukkatrukki ja Linden 16-tonninen trukki. Linde H 160 nostokyky 16 tonnia nostokorkeus 4,5 metriä omapaino 24,7 tonnia korkeus 4,3 metriä nopeus 25 km/h erikoista: 2,8 metriä pitkät haarukat

19 Kalmarin kahdeksan tonnia nostava haarukkatrukki on harvinaisuus satamaympäristössä. Erikoiseksi trukin tekee sen korkeus, joka on vain 2,2 metriä. Trukin pystyy ajamaan sisään konttiin. Raskaiden kollien purku ja lastaus kontteihin helpottuu, kun 8-tonnisen avulla kollit pystytään viemään sisään ja tuomaan ulos konteista turvallisesti. Trukin lisävarusteena on 10-tonninen kelapiikki. Linden valmistama, 16 tonnia nostava järeä trukki on Nurmisella ahkerassa käytössä. Trukin pitkät, 2,8 metrin lastaushaarukat ovat tarpeen, kun ylileveitä kolleja nostetaan siirtolavojen päälle. 16-tonnista käytetään myös sahatavaran kontitukseen työntölevyn avulla. Trukilla voidaan nostaa sahatavaranippuja myös junanvaunuista tai rekoista. Nostokorkeutta Linden trukilla on 4,5 metriin saakka. Vuosaaren-logistiikkakeskuksen trukkikalustoon kuuluu myös pienempiä trukkeja. Kaikilla 5-, 4- ja 2,5-tonnisilla dieseltrukeilla pääsee sisään kontteihin. Pikaliittimillä trukkeihin pystytään vaihtamaan nopeasti tarpeen mukaan paperipihdit, klampit tai sellupihdit. Nurmisen trukkihankinnoissa on ajateltu alusta asti myös työergonomiaa ja ympäristöystävällisyyttä. Terveysistuimet, ilmajousitukset, jalkasuunnanvaihtajat ja ilmastointi kuuluvat vakiovarusteisiin. Trukeissa on viivakoodinlukijat, omat tietokoneet ja tarratulostimet. Kaikki dieseltrukit ovat kulutukseltaan pieniä Volkswagenin moottoreilla varustettuja menopelejä. Kaikkein pienimmät trukit ovat sähkökäyttöisiä. Kalmar DCE 80 nostokyky 8 tonnia nostokorkeus 2,0 metriä omapaino 10,2 tonnia korkeus 2,2 metriä nopeus 20 km/h erikoista: kelapiikki 10 tonnia, trukki mahtuu konttiin

20 18 Teksti: Niina Haasola Kuvat: Veikko Somerpuro Kaikki paitsi samba on turhaa Seija Hummelin-Uusilehdon harrastuksen vuosittainen kohokohta on Helsingissä järjestettävä sambakarnevaali. Katsojille karnevaali näyttää kepeältä ilonpidolta, mutta kyseessä on myös lajin suomenmestaruuskilpailu. Helsingin Senaatintori on kesäkuisena lauantaina täynnä tohinaa: upeita tanssijoita korkeissa koroissa, lavastevaunujen työntämiseen valmistautuvia avustajia, kaikenvärisiä strutsinsulkia ja aurinkoa. Sambakarnevaaliin osallistuu noin tuhat tanssijaa, ja yksi heistä on Nurmisen turkulainen osastopäällikkö Seija Hummelin-Uusilehto. Seijalle karnevaalien tunnelma on tuttua, sillä hän on mukana jo kuudettatoista kertaa. Olen sitä mieltä, että jotain liikuntaa olisi jokaisen harrastettava. Minä tanssin muutaman vuoden vatsatanssia, mutta totesin, ettei se ollut välttämättä minun juttuni, ja päätin kokeilla sambaa. Aloitin sambaamisen sambakoulu Cariocassa, ja nyt koulun muista tanssijoista on muodostunut minulle jo tavallaan toinen perhe, Seija kertoo. Samba kuulostaa melko kokonaisvaltaiselta toiminnalta, sillä karnevaaleissa näkyvä väriloisto ja säihke eivät synny ilman monen kuukauden työpanosta. Meillä on harjoituksia kaksi kertaa viikossa, mutta varsinkin kevätpuolella aikaa kuluu lähes joka ilta myös oman asun askarteluun. Karnevaaliin kuuluvat lavastevaunutkin rakennetaan talkoilla, Seija kertoo. Samba on vienyt Seijan sydämen.

21 Sambakarnevaalista ei näyttävyyttä puutu. Ei tosikoille Sambakulkue lähtee liikkeelle kolmelta iltapäivällä, ja viisi sambakoulua aloittaa urakkansa. Aurinko paistaa, rytmikäs musiikki raikaa ja ihmisiä on torin ympärillä ja kadunvarsilla tuhansittain. Tunnelma on upea, mutta yleisössä ei voi olla miettimättä, miltä mukulakivillä tanssiminen tuntuu korkeissa tolppakoroissa, kun ilmakin on ukkosta enteilevän nihkeä. Mukulakivien joukossa kulkevat raitiovaunukiskot eivät nekään taida helpottaa urakkaa. Tanssijoiden hymyt eivät kuitenkaan hyydy. Se saattaa osittain johtua siitä, että yksi suomenmestaruuskilpailun arviointiperusteista on esiintyminen. Muut yhdeksän arvosteluperustetta vaihtelevat kulkueen aiheesta lipunkantajaparin antamaan vaikutelmaan. Tälle harrastukselle on ominaista iloisuus ja ei-ryppyotsaiset ihmiset, Seija selittää karnevaalin jälkeen. Esiinnymme paljon yhdessä ja esiintymisreissuilla tutustuu hyvin muihin ryhmän jäseniin. Kukaan ei voi olla tuppisuu murjottaja. Muutaman sambakoulun jo mentyä ohi tulee turkulaisen Cariocan vuoro. Koulu on valinnut tänä vuonna teemakseen Navigare necesse est eli Kaikki muu paitsi purjehdus on turhaa. Ei hassumpi teema satamassa työskentelevälle Seijalle. Puolitoista tuntia pyörremyrskynä Cariocan kulkue esittelee värikkäästi paitsi merenkulkua myös siihen liitettyjä taruja ja legendoja. Etujoukon, ensimmäisen lavastevaunun ja navigointia kuvaavien tanssijoiden jälkeen ovat vuorossa baianat eli koulun äidit. Tähän ryhmään kuuluu myös Seija. Baianoiden puvut kuvaavat myrskyn pyörteitä ja maininkeja, ja tanssijat pyörivät myrskytuulen lailla. Kulkueen teema valitaan joka vuosi loppuvuodesta sambakoululaisten ehdotusten perusteella äänestämällä. Teeman valinnan jälkeen muun muassa sävelletään musiikki, suunnitellaan koreografia, ommellaan puvut, rakennetaan lavastevaunu ja tietenkin harjoitellaan, Seija kertoo myöhemmin. Urakka on iso, sillä tänäkin vuonna mukana on käytännössä kaikki noin 150 sambakoululaista. Karnevaali ei kuitenkaan ole ainoa esiintyminen. Esimerkiksi Seijan ryhmällä on useita keikkoja kuukaudessa, ja hän on niillä itse mukana ainakin pari kertaa kuussa. Keikat on hyvä tapa rahoittaa karnevaalikuluja, jotka ovat kohtuullisen isot. Pelkästään yksi strutsinsulka, joita asuun menee useita, maksaa kymmenisen euroa. Eksoottisen esiintymiskeikkani on varmaan ollut Levillä ulkona talvipakkasella. Mieleen ovat jääneet myös useat ulkomaanmatkat, olemme esiintyneet Kiinassa asti. Shanghain kaduilla tuli tanssittua kolme tuntia yhteen soittoon. Kun kulkue Helsingissä lähestyy loppuaan, ovat tanssijat, laulajat ja soittajat saaneet esiintyä mukulakivillä puolitoista tuntia. Seija on maaliin päästyään perinteisin urheilutermein väsynyt mutta onnellinen. Useiden kuukausien ponnistelu osoittautui vaivan arvoiseksi, sillä kun suomenmestaruuskilpailun voittaja julkistetaan, käy ilmi, että voittajaksi selvisi yhden pisteen marginaalilla nimenomaan Carioca. Lukuisten kakkossijojen jälkeen voitto oli tervetullutta vaihtelua edellisen kerran Turussa poksauteltiin kuohujuomapulloja näissä merkeissä vuonna 1993.

22 20 Kuva: Sia Ultima Autoklaaveja Latviasta Valko-Venäjälle Nurminen Logistics toimittaa Latvian Ventspilsistä Valko-Venäjän Brestiin 13 autoklaavia eli paineastiaa. Ensimmäiset kaksi autoklaavia kuljetettiin alkusyksyllä ja viimeiset viedään joulukuussa. Kuljetettavat autoklaavit ovat 43,3 metriä pitkiä, 3,2 metriä leveitä ja 3,35 metriä korkeita. Painoa yhdellä paine astialla on 67 tonnia. Kuljetuksissa käytetään Nurmisen oman erikoiskaluston lisäksi myös yhtiön suomalaisten yhteistyökumppaneiden kalustoa. Kyseessä on hyvä esimerkki siitä, kuinka Nurmisen projektien lähtö- tai määränpään ei tarvitse välttämättä olla Suomessa.

23 Murmansk Kaupunki Nurminen Logisticsin toimipiste Rautatie Helsinki Tallinna Pietari Jekaterinburg Novosibirsk Malmö Riika Klaipeda Moskova Minsk Astana Brest Kiova Rostov Almaty Taškent Nurminen Logistics tuottaa korkealaatuisia logistiikkapalveluja, kuten esimerkiksi rautatiekuljetuksia, terminaalipalveluja, huolintaa sekä erikois- ja raskaskuljetuksia. Yhtiöllä on logistiikka-alan osaamista kolmelta vuosisadalta, vuodesta 1886 saakka. Nurminen Logisticsin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Itämeren alue ja Venäjä sekä muut IVY-maat. Yhtiön osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Nurminen Logisticsin asiakaslehti. Päätoimittaja Niina Haasola. Toimitusneuvosto: Laura Jokinen (Viestintä), Nina Olin (HR), Tomi Tuominen, Marjut Ahlqvist, Jorma Kervinen, Timo Mahlamäki, Seppo Turunen (Nurminen Cargo), Vesa Iivonen, Valtteri Korpinen (Nurminen Heavy). Ulkoasu: Indicio Oy. Kannen kuva: Veikko Somerpuro. Painopaikka: Libris Oy. ISSN

24 Pääkonttori Pasilankatu 2, PL Helsinki Puhelin Faksi

VR Eurooppalainen kuljettaja

VR Eurooppalainen kuljettaja VR Eurooppalainen kuljettaja KYMENLAAKSO LIIKENTEEN YDINVERKKOJEN KESKIÖSSÄ -tilaisuus 26.3.2015 Rautatiet ulkomaankaupalle keskeinen logistiikkaväylä Rautateiden tavaravirrat 2013 Rautateiden volyymi

Lisätiedot

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita.

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita. Showajat: 11:30, 13:00 ja 14:30 ENSIMMÄINEN ESITELTÄVÄ Automaattitrukki Tervetuloa tänne Roclan osastolle hyvä yleisö! Minun nimeni on Markku Sivonen ja toimin tämän trukkiesittelyn assistenttina ja jututan

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Liite 1 Venäjän suuralueiden tuonti ja vienti. Venäjän suuralueiden tuonti 2003 (1 000 tonnia/v)

Liite 1 Venäjän suuralueiden tuonti ja vienti. Venäjän suuralueiden tuonti 2003 (1 000 tonnia/v) 87 LIITTEET Liite 1 n suuralueiden ja n suuralueiden 2003 (1 000 tonnia/v) 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 Kontitettu tavara Puutuotteet Kappaletavara Kuiva bulk Nestebulk 10 000

Lisätiedot

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset Takeina turvallisuus ja järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA 1982 Nostetta korkeuksiin Nostamisen ammattilaiset 1 Nykyaikainen kalusto ja ammattitaitoinen henkilökunta. Takeina turvallisuus ja järkkymätön

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Renotech Oy / Logistiikkaprojekti loppuesitelmä

Renotech Oy / Logistiikkaprojekti loppuesitelmä Renotech Oy / Logistiikkaprojekti loppuesitelmä Tuhkan hyötykäyttöön liittyvän logistisen ketjun suunnittelu Ville-Pekka Johansson Projektiin liittyvä verkosto Renotech Oy Turun AMK Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Multimodaalinen elintarvikekuljetus

Multimodaalinen elintarvikekuljetus Multimodaalinen elintarvikekuljetus Harjoitustyö MEK C3001 Kuljetusvälinetekniikka Ryhmä 6 Eetu Kivelä 429571 Kai Chen 473336 Kasper Tammi 481289 Mika Lundell 430366 Mikko Vääräniemi 476207 Tomi Wielert

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Projekti... 3 1.1 Asiakas ja kartoitus... 3 1.2 Asiakastapaaminen ja suunnittelu... 3 1.3 Toteutus... 5 1.4

Lisätiedot

7:30 Aamuvuoro alkaa yhteisellä palaverilla yövuoron kanssa. Tällöin käydään läpi yön keikat ja jaetaan muuta tärkeää tietoa. 8:30 Tarkistetaan ja huolletaan autot. Täydennetään hoitotarvikkeet, kuten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

Työssäoppimisjakso. Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015

Työssäoppimisjakso. Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015 Työssäoppimisjakso Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015 Kobe? Kobe - yksi Japanin suurkaupungeista (~1,6 milj. asukasta) ja tärkeä satamakaupunki, joka sijaitsee Hyogon prefektuurissa

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon.

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon. EROTTAJALLA KAUPAKSI KÄYVÄT KAIKKI 21.07.2015 K-market Erottaja luo Helsingin keskustaan rennon kyläkauppafiiliksen, jossa kuitenkin on keskikaupungin tunnelmaan sopivaa tyyliä ja laatua. Uuden kaupan

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.10.2015, Koli Itä-Suomen jätelogistiikka Jätekukko Oy Tuottaa omistajakuntiensa puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät tilanne 2015,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU Kuopiossa 21.11.2015 Tapahtuman taustaa Polkuja- koreografiakilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Järjestäjien suureksi yllätykseksi 33 koreografiaa ilmoittautui

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TOMTOM TRAFFICIN AVULLA PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TomTom on johtava liikennepalvelujen tarjoaja. TomTom valvoo, käsittelee ja toimittaa liikennetietoa itse kehittämällään teknologialla. TomTom uskoo, että

Lisätiedot

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu 25.5.2016 n.n Älypuhelin ja mobiilisovellus tehokkaan toiminnan mahdollistajana SBM-teknologiaan perustuva Potku-sovellus otettu

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUKSET SUURHANKESEMINAARI KALAJOKI

ERIKOISKULJETUKSET SUURHANKESEMINAARI KALAJOKI ERIKOISKULJETUKSET SUURHANKESEMINAARI KALAJOKI 26.08.2016 MIKÄ ON ERIKOISKULJETUS, LYHYESTI KULJETUS JOKA YLITTÄÄ LAINSALLIMAT MASSA JA TIELAISSA SALLITUT KULJETUSMITAT: PITUUS, LEVEYS JA KORKEUS. EDELLYTTÄÄ

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

FIRST -MALLISTO. First -mallisto. Trukit tehtaan perusvarusteilla nopeaan toimitukseen! Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa.

FIRST -MALLISTO. First -mallisto. Trukit tehtaan perusvarusteilla nopeaan toimitukseen! Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa. First -mallisto Mikä on First-mallisto ja mitä se tarjoaa Nykypäivän hektisessä materiaalinkäsittely-ympäristössä on tärkeää, että trukkikalusto on oikein valittua. Oikein valitulla kalustolla toiminta

Lisätiedot

RAOS Project Oy. Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja. Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä

RAOS Project Oy. Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja. Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä t RAOS Project Oy Suurhankevalmennus 17.3.2016 Outi Pelkonen Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja Kokenut ja asiantunteva RAOS

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Wedevåg Färgin liikevaihto on tänä vuonna noin 13 M. Yritysosto vahvistaa Teknoksen puuteollisuuden liiketoimintaa erityisesti sisäkohteissa,

Wedevåg Färgin liikevaihto on tänä vuonna noin 13 M. Yritysosto vahvistaa Teknoksen puuteollisuuden liiketoimintaa erityisesti sisäkohteissa, Paint with Pride Sisältö 5/2012 Teknos vahvistaa teollisuusliiketoimintaansa...1 Uudet ultranopeat INFRALIT matalapolttojauhemaalit...2 CHINA WINDPOWER 2012 -messut Pekingissä...4 TRY:n Pintakäsittelypäivä

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Joko nyt alkaa suuryksiköiden uusi aika Suomen rautateillä?

Joko nyt alkaa suuryksiköiden uusi aika Suomen rautateillä? Joko nyt alkaa suuryksiköiden uusi aika Suomen rautateillä? Tommi Mäkelä Tampereen teknillinen yliopisto RATA2010 Jyväskylä 26.1.2010 2 Esityksen kysymykset 1. Miksi tämä aihe? 2. Maailma vie, Suomi vikisee?

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys Kymenlaakso liikenteen

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC 2 5. 1 0. 2 0 1 6 Tiina Salonen Ohjelmapäällikkö, Kotkan kaupunki kulttuurituottaja (YAMK) MIKÄ ON TAPAHTUMA? = Tapahtumien avulla ihmiset kootaan yhteen jotain tarkoitusta varten

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

FR28 KUORMATRAKTORI. Ylivoimaa harvennukseen

FR28 KUORMATRAKTORI. Ylivoimaa harvennukseen FR28 KUORMATRAKTORI Ylivoimaa harvennukseen FR28 Kuormatraktori Sampo-Rosenlew Oy vastaa kysyntään esittelemällä FR28 kuormatraktorin, joka on harvennusten erikoiskone. 10 tonnin hyötykuormallaan se sopii

Lisätiedot

Opetusmateriaali. Fermat'n periaatteen esittely

Opetusmateriaali. Fermat'n periaatteen esittely Opetusmateriaali Fermat'n periaatteen esittely Hengenpelastajan tehtävässä kuvataan miten hengenpelastaja yrittää hakea nopeinta reittiä vedessä apua tarvitsevan ihmisen luo - olettaen, että hengenpelastaja

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 Pro VT 13 -liikkeelle tuloksekkaasta työstä valtatie 13:n parantamiseksi. Suomen logistinen kilpailukyky Suomi vertailussa sijalla 3 logistisena toimijana (Logistics

Lisätiedot

Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut. Tulevaisuusverstas

Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut. Tulevaisuusverstas Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut Tulevaisuusverstas 1 Millainen on tulevaisuuden ekologinen ja energiatehokas logistiikkakeskus ja miten se toteutuu? Miten logistiikkakeskus

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan HYVÄN TILAN AVAIMET Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan Logistiikka- ja varastotilalle asetetaan nykyisin paljon vaatimuksia. Tilaratkaisuja kartoitettaessa onkin tärkeää miettiä liiketoimintaa

Lisätiedot

Logistiikan visiot ja mahdollisuudet Uudellamaalla

Logistiikan visiot ja mahdollisuudet Uudellamaalla Logistiikan visiot ja mahdollisuudet Uudellamaalla 29.11.2013 Päivän ohjelma 9:00 Tilaisuuden avaus 9:10 Toimintaympäristö muuttuu alan yleiset trendit ja globaalit ilmiöt Maakuntakaava ja liikennejärjestelmäsuunnitelma

Lisätiedot

YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen. Oulu Markku Hienonen

YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen. Oulu Markku Hienonen YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen Oulu 30.09.2015 Markku Hienonen Tilaamisen roolin vaikuttavuus Tilaajan rooli on aivan avainasemassa! Jos lähtö epäonnistuu sitä ei voida enää ainakaan täysin

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

With Krogius, the extraordinary is simply standard policy. Oy Lars Krogius Ab

With Krogius, the extraordinary is simply standard policy. Oy Lars Krogius Ab With Krogius, the extraordinary is simply standard policy Analytic Routing Solution kuljetushäiriöt kuriin nykyaikaisella tietojärjestelmällä Markus Sjöblom, Lars Krogius Oy 14.11.2013 KROGIUS Vahinkotarkastuksia

Lisätiedot

Espanjassa työssäoppimassa 27.10. 6.12.2009. Kaupunki: Fuengirola. Asukasluku: 68 646 (2008) Keskilämpötila: 18 astetta

Espanjassa työssäoppimassa 27.10. 6.12.2009. Kaupunki: Fuengirola. Asukasluku: 68 646 (2008) Keskilämpötila: 18 astetta Espanjassa työssäoppimassa 27.10. 6.12.2009 Työssäoppimispaikkamme oli Fuengirolassa. (Costa del sol) Kaupunki: Fuengirola Asukasluku: 68 646 (2008) Keskilämpötila: 18 astetta Lähin lentokenttä: Málaga

Lisätiedot

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja TOT-RAPORTTI 17/00 Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja oli ajanut kuorma-autonsa väärään purkupaikkaan. Tällä

Lisätiedot

Sankarihautausmaat Suomessa -projekti Kuvausohjeet Tietojen kerääminen

Sankarihautausmaat Suomessa -projekti Kuvausohjeet Tietojen kerääminen OTETTAVAT KUVAT Kuva 1 - yleiskuva sankarihautausmaasta Kuva mieluiten yläviistosta niin, että kaikki hautapaikat näkyvät. Kuvakulma valitaan niin, että pääpaino kuvassa tulee nimenomaan itse sankarihautausmaalle.

Lisätiedot

Liikenne projekti. Tina, Lavina ja Jenna

Liikenne projekti. Tina, Lavina ja Jenna Liikenne projekti Tina, Lavina ja Jenna Tinan liikuntaapäiväkirja 23.03 maanantai. 24.03 tiistai Koulumatka audolla, kesto n. 12 mins. Koulumatka audolla, kesto n. 12 mins Harrastuksiin liittyvää liikuntaa

Lisätiedot

MAA1.1 Koe Jussi Tyni Kastellin lukio Tee pisteytysruudukko! Vastaa yhteensä 6 tehtävään. Muista kirjoittaa selkeät välivaiheet

MAA1.1 Koe Jussi Tyni Kastellin lukio Tee pisteytysruudukko! Vastaa yhteensä 6 tehtävään. Muista kirjoittaa selkeät välivaiheet MAA. Koe Jussi Tyni 0.9.0 Tee pisteytysruudukko! Vastaa yhteensä tehtävään. Muista kirjoittaa selkeät välivaiheet A-OSIO Vastaa tehtävistä A A kahteen ja palauta vastaukset. Tähän osioon on käytettävissä

Lisätiedot

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä).

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). Pyydän saada puhua. a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). b) isoissa yrityksissä toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai jonkun

Lisätiedot

Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa

Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa 12.8.2004 06:01 Logistiikan yhteiset tietojärjestelmät ovat kehittyneet, mutta alalla kärsitään edelleen standardien kirjavuudesta. Logistiset tarpeet eri yrityksissä

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Tarjouksen hinta on voimassa tämän vuoden loppuun. Vuoden 2018 hankintoihin teemme sitten uuden tarjouksen senhetkisillä hinnoilla.

Tarjouksen hinta on voimassa tämän vuoden loppuun. Vuoden 2018 hankintoihin teemme sitten uuden tarjouksen senhetkisillä hinnoilla. Tjeder Pirjo Lähettäjä: Godenhjelm Mette Lähetetty: 26. lokakuuta 2016 11:58 Vastaanottaja: Henriksson Juha; Tjeder Pirjo Aihe: VL: Tarjouspyyntö Liitteet: Tarjous 2771.pdf Hei, Tässä vielä Iskusta saamani

Lisätiedot

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Tehtävä 1 Ajoneuvon kapasiteettitiedot ovat: hyötykuorma 20 t laskettu keskinopeus 50 km/h kuormausaika 1 h / kuorma

Lisätiedot

SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services

SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services SEN ASEMOINTI 1 SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services 2 SE Mäkinen 2008 Finished Vehicle Logistics Markets, Services, Resources 3 SE Mäkinen 2008 Finished Vehicle Logistics

Lisätiedot

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI 2 SISÄLTÖ 4 CIBES ONE Sen elegantti muotoilu sulautuu hienosti sisustukseesi. 6 Sopii erinomaisesti jyrkkiin ja ahtaisiin portaikkoihin ONE toimii kätevästi jyrkässä nousussa

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

Uusi suunta turvallisuustyöryhmällä

Uusi suunta turvallisuustyöryhmällä Reijo Valta Uusi suunta turvallisuustyöryhmällä turvallisia sanoja porrastettuna Osuuskunta Jyväs-Ainola ISBN 978-952-5353-38-9 Kopijyvä Jyväskylä I Tulevat vaalit Oulussa ovat erittäin ratkaisevat tehdään

Lisätiedot

HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä

HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Liikenne- ja viestintävaliokunta 18.2.2016 - Hallitusneuvos Silja Ruokola - Hallitusneuvos Hannu Pennanen

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. TYÖMATKAPYÖRÄILYN

Lisätiedot

Northland Resourcesin pohjoisen kaivoshankkeiden tilanne kumppaneiden ja alihankkijoiden näkökulmasta

Northland Resourcesin pohjoisen kaivoshankkeiden tilanne kumppaneiden ja alihankkijoiden näkökulmasta Northland Resourcesin pohjoisen kaivoshankkeiden tilanne kumppaneiden ja alihankkijoiden näkökulmasta Jukka Jokela Toimitusjohtaja Northland Mines Oy Oulu 25.2.2013 Northland Resources S.A. Emoyhtiö -

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA KAISU LAITINEN

ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA KAISU LAITINEN ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA 9.4.2014 KAISU LAITINEN KAISU LAITINEN Valtakunnallisen Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon kehittämisprojekti SEKV:n ja keskikaidehankkeiden

Lisätiedot

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN BARENTSIN ALUEELLA: MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA Taija Heinonen Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Oulun yliopisto ARCTIC

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Termit tutuiksi Viisas liikkuminen? Missä asun, minne kuljen, kuljenko ollenkaan? Asuinpaikka Toimitilan sijainti Sähköinen asiointi Etätyö-

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palvelukonsepti laajenee

Metalliteollisuuden palvelukonsepti laajenee Paint with Pride Sisältö 5/2011 Metalliteollisuuden palvelukonsepti laajenee...1 MAZ Black Erityisosaamista vaativan tuotekehityksen tulos... 2-3 Täyden palvelun Complete Coating Services... 4-5 Julkaisija:

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Eläinlääkintäauto varustelut

Eläinlääkintäauto varustelut Eläinlääkintäauto varustelut Meillä on vuosikymmenien kokemus erikoisautojen rakentamisessa ja varustelussa. Nyt tämä tietotaito on myös sinun käytettävissä suunnitellessasi uutta eläinlääkintäautoa. Lähtökohtana

Lisätiedot

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain Jaollisuustestejä (matematiikan mestariluokka, 7.11.2009, ohjattujen harjoitusten lopputuloslappu) Huom! Nämä eivät tietenkään ole ainoita jaollisuussääntöjä; ovatpahan vain hyödyllisiä ja ainakin osittain

Lisätiedot

TANSKASSA TYÖSSÄ OPPIMASSA

TANSKASSA TYÖSSÄ OPPIMASSA TANSKASSA TYÖSSÄ OPPIMASSA Tammikuun lopulla Aalborgin lentokentälle laskeutui kone, josta astui ulos kaksi aikuisopiston lähihoitajaopiskelijaa. Jännittyneenä ja mielenkiinnolla he odottivat, mitä seuraavan

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Maantiejuoksut jälleen takana - olosuhteet historian parhaimmat

Maantiejuoksut jälleen takana - olosuhteet historian parhaimmat Mari Järvenpää juoksi reittiennätyksen! Maantiejuoksut jälleen takana - olosuhteet historian parhaimmat YLEISURHEILU: PULLISTUKSEN MAANTIEJUOKSUT SAARIJÄRVI Teksti/Kuvat Arto Hyytiäinen Maantiejuoksut

Lisätiedot

Kuljetusten kilpailutuksen tarjousten vertailu ja päätösehdotus

Kuljetusten kilpailutuksen tarjousten vertailu ja päätösehdotus TARJOUSTEN VERTAILU 1 (8) Kuljetusten kilpailutuksen tarjousten vertailu ja päätösehdotus 1. Jämsän kaupungin ruoka- ja ateriakuljetukset umpeutuvat 31.5.2012 ja uuden 1.6.2012 alkavan sopimuskauden (3+1

Lisätiedot

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä FluidHouse Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä www.fluidhouse.fi FluidHouse Hydrauliikka Öljyvoitelu Pneumatiikka Automaatio Kokonaisuus takaa tehokkuuden

Lisätiedot

LÄNNEN RAIL SYSTEMS. Lännen - Rataympäristön monitoimikone. Luo mahdollisuuksia

LÄNNEN RAIL SYSTEMS. Lännen - Rataympäristön monitoimikone. Luo mahdollisuuksia Luo mahdollisuuksia LÄNNEN RAIL SYSTEMS HYVIN LIIKKUVA LÄNNEN RAIL MONITOIMIKONE ON TUOTTAVA, TURVALLINEN JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN SÄHKÖRATARAKENTAMISESSA JA RATAYMPÄRISTÖN KUNNOSSAPIDOSSA Lännen - Rataympäristön

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot