KORPILAHDEN SATAMA RAKENNUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORPILAHDEN SATAMA RAKENNUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka KORPILAHDEN SATAMA RAKENNUSSUUNNITELMA URAKKALASKENTAA VARTEN

2 2 (15) SISÄLTÖ: RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...4 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS...4 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT...4 YLEISTÄ...6 TEKNISET VAATIMUKSET...6 MITTAUSTYÖT...6 MAAPERÄTIEDOT...6 Pohjatutkimukset...6 Pohjasuhteet MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat pintamaat PERUSTUSRAKENTEET Teräsputkipaalut POHJARAKENTEET Kuivatusrakenteet Maaleikkaukset ja kaivannot MAALEIKKAUKSET Maaleikkaukset, vedenalaiset Maakaivannot Putki- ja johtokaivannot Kaivannon tukirakenteet PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT PENKEREET Maapenkereet Kaivantojen täytöt Asennusalustat Alkutäytöt Lopputäytöt PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT Suodatinrakenteet Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset Kantavat kerrokset Päällysteet ja pintarakenteet Asfalttipäällysteet Sitomattomat kulutuskerrokset Kulutuskerros murskeesta REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUOJAUKSET Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset KASVILLISUUSRAKENTEET KASVUALUSTAT JA KATTEET Paikalla tehtävät kasvualustat NURMI- JA NIITTYVERHOUKSET Kylvönurmikot JÄRJESTELMÄT VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT Jätevesiviemärit Hulevesiviemärit Viemärikaivot sekä tarkastusputket...12

3 3 (15) VESIJOHDOT SÄHKÖ, TELE JA KONETEKNISEN JÄRJESTELMÄT Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT ERITTELEMÄTTÖMÄT RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT Betonirakenteet Paikalla valettavat betonirakenteet Muottityöt Telineet ja muotit Raudoitus Betonointi Teräsrakenteet Materiaalit Kuumasinkitys VENELAITURIT Ponttonilaiturit...14

4 4 (15) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Korpilahden satama sijaitsee Jyväskylässä, Korpilahden kirkonkylällä. Satama-alue sijaitsee Päijänteen Kirkkoselän pohjoisrannassa Kirkkolahden poukamassa. Sataman perusparannuksen 1-vaihe sijoittuu vierasvenesatamaan, joka koostuu kahvila Satamakapteenin ja Kaislan sekä niiden väliin jäävien alueiden ja vierasvenelaiturin muodostamasta kokonaisuudesta. Nykyinen teräsristikko-/betonirakenteinen puukantinen rantalaiturirakenne säilytetään. Laituri on perustettu puupaalujen ja teräsputkipaalujen välityksellä kovaan pohjaan. Laiturin keskivaiheille sijoitetaan uusi kelluva 20 metrinen polttoaineenjakelulaituri, jonka maatuelle sijoitetaan veneilijöiden tarvitsemat tankkaus- ja tyhjennyspalvelut (polttoaineen tankkaus, septitankin ja pilssivesien tyhjennys sekä vesisäiliöiden täyttö). Sataman itäreunaan sijoitettava aallonvaimenninlaituri kootaan raskaista aallonvaimenninbetoniponttoneista leveydeltään 4,0 m. Aallonmurtajalaiturin länsipuolelle asennetaan veneaisat ja itäpuolelle on suunniteltu kylkikiinnitysmahdollisuus vierasveneilijöille tuulen niin salliessa. Polttoaineenjakelu- ja aallonvaimenninlaiturin maatuet rakennetaan teräsbetonirakenteisina ja perustetaan teräsputkipaaluilla kovaan pohjaan. Hanke käsittää uusien ponttonilaiturien, maatukien, maihinnoususillakkeiden asentamisen, tarvittavien putkijohtojen, valaistuksen ja piha-alueen rakentamisen sekä Korpilahdentien kevyen liikenteen väylän siirron Satamakapteenin jätekatoksen kohdalla. Rakennuttaja, suunnittelijat ja asiantuntijat RAKENNUTTAJA Hankkeen rakennuttajana toimii Jyväskylän Kaupungin Kaupunkirakennepalvelut kadun ja laitureiden rakennuksen osalta ja Jyväskylän Energia kunnallistekniikan osalta. Yhteyshenkilöt ovat: Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut: Suunnitteluttaja: Timo Vuoriainen, rakennuttajainsinööri (014) ,

5 5 (15) Rakennuttaja: Simo Suoja, rakennuttajainsinööri (014) , faksi (014) PL 233 Hannikaisenkatu Jyväskylä Jyväskylän Energia Oy: PL 4 Vesangantie Jyväskylä faksi (014) Suunnitteluttaja: Juha Kettunen, vesihuoltoinsinööri, vesiliiketoimi Rakennuttaja: Martti Vesander, rakennuttaja, vesiliiketoimi SUUNNITTELIJAT Hankkeen eri osasuunnittelijat ja heidän yhteystietonsa. Sito Oy Tietäjäntie Espoo faksi Paavo Åvist, projektipäällikkö Leena Nurmi, geotekniikka Mirja Toivari-Holm, rakennetekniikka Empower Oy Jarmo Piispanen, valaistussuunnittelu Timo Rasi, Elisan kaapelisuunnittelu

6 6 (15) Vattenfall Oy Janne Eerola, sähköverkkosuunnittelu YLEISTÄ Tekniset vaatimukset Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty Rakennustieto Oy:n julkaisuissa: - InfraRYL 2009 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1, Väylät ja alueet alueet, Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat ja Osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat. - Pohjarakennusohjeet, RIL 121/ Pohjarakennustöiden valvontaohjeet, PRV-84, SGY - Polttoaineenjakelu TUKES-OHJE K Tässä hankekohtaisessa työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään em. julkaisuissa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Tässä selostuksessa esitetyt vaatimukset tulevat pätemisjärjestyksessä ennen InfraRYL 2009:n ja muiden yleisten ohjeiden vaatimuksia. Yksityiskohtainen asiakirjojen pätemisjärjestys esitetään urakkasopimuksessa. Laadunvalvonta ja hankekansio Kaikki laadun varmistamiseksi tehtyjen mittausten ja kokeiden tulokset, katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit ja suorituspöytäkirjat kootaan työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan. Mittaustyöt Suunnitelma on laadittu ETRS- GK26 koordinaatti- ja korkeusjärjestelmään (N60). Tiedot nykyisten rakenteiden ja kuivatusrakenteiden sijainnista ja korkeusasemista perustuvat maastomittauksiin ja vanhoihin suunnitelmiin. Suunnittelun lähtöarvoina on käytetty Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksesta selvitettyjä Päijänteen vedenkorkeuden arvoja. Pitkäikäaikainen veden keskikorkeus MW ajanjaksolla v on +78,37 (N60). Saman ajanjakson korkein mitattu lyhytaikainen vedenkorkeus on ollut +79,40 (heinäkuussa) ja matalin +77,50 (marras- joulukuussa). Navigointiajan ( ) säännöstelty vedenkorkeus on +78, ,85 (N60). Maaperätiedot Pohjatutkimukset Maarakennussuunnittelun lähtötietoina on ollut käytettävissä alueella aikaisemmin tehtyjä pohjatutkimuksia. Lisäksi yleissuunnittelun yhteydessä on tehty painokairauksia 25 pisteessä. Vesialue sataman edessä on luodattu talvella Suunnitellun aallonvaimenninlaiturin kohdalla on tehty täydentäviä luotauksia syksyllä 2009.

7 7 (15) Pohjasuhteet Nykyisen maanpinnan korkeus rakennusalueella vaihtelee tasovälillä +79,2 +80,5. Korpilahden sataman alueen pohjamaa on sedimentoitunutta liejua ja pehmeää savea. Ranta-alueilla on vanhoja täyttöjä. Täytemaakerros on paksuudeltaan noin 1 3 m. Savi- ja liejukerrosten paksuus alueella vaihtelee 5 metristä 10 metriin. Paksuimmat pehmeän pohjamaan alueet sijaitsevat suunnittelualueen keskiosassa. Saven alla on 1 6 m paksu siltti- ja hiekkakerros. Kairaukset on lopetettu pohjamoreeniin. Pohjamaa on routivaa MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET Olevat rakenteet ja rakennusosat Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Säilytettävät ja poistettavat puut sovitaan maastokatselmuksessa ennen rakennustöiden aloittamista. Säilytettäväksi merkityt puut tulee suojata työskenneltäessä niiden läheisyydessä (Infra RYL kuvat 11113:K1 ja 11113:K2 sekä taulukko 11113:T1). Kasvillisuuden suojausluokka on 2. Kaikki poistettavien puiden kannot ja juuret poistetaan Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Ennen työn aloittamista selvitetään maanalaisten johtojen ja muiden rakenteiden tarkka sijainti. Aallonvaimenninlaiturin maatuen ja ponttoonien länsipuolella kulkee nykyinen Jv 160 M putki. Putken sijainti on mitattava ennen töiden aloittamista. Nykyinen polttoainemittarin katos puretaan Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Kaivumassat kivennäismaasta käytetään soveltuvin osin suunnitelmassa esitettyihin rakennekerrosten alapuolisiin ja viheralueiden pengerryksiin. Muut vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset Poistettavat pintamaat

8 8 (15) Pintamaat, kannot, kivet ja aluskasvillisuus poistetaan rakentamisen vaatimalta syvyydeltä. Käytettäväksi jätettävän humusmaan pitää täyttää kasvualustojen laatuvaatimukset InfraRyl luvun mukaisesti Perustusrakenteet Yleistä Laiturien maatuet perustetaan teräsputkipaalujen varaan. Sataman piha-alue on suunniteltu maanvaraiseksi Teräsputkipaalut InfraRYL, kohta 13212, Teräspaalut Ponttonilaiturien teräsbetoniset maatuet perustetaan teräsputkipaalujen varaan. Käytettävät teräspaalut ovat kooltaan d 323,9 x 12,5 ja 219,1 x 12,5. Paalut varustetaan kalliokärjin rakenneteräs tuurnalla varustettuina. Paalut lyödään kovaan pohjaan. Paalutustyöt tehdään paalutusluokan II mukaisesti. Paalut betonoidaan kutistumattomalla juotosbetonilla ja yläosaan sijoitetaan raudoitus Pohjarakenteet Kuivatusrakenteet Yleistä Nykyinen maanpinta rantalaiturin kohdalla on noin tasolla Nykyisen laiturialueen ja piha-alueen hulevedet on johdettu pinnan kallistuksin sadevesikaivoihin ja sieltä järveen. Huoltolaiturin taustan polttoainesäiliöiden täyttöalue päällystetään asfaltilla ja sen hulevedet johdetaan sadevesikaivon kautta öljynerotuskaivoon ja sieltä jätevesiviemäriin Maaleikkaukset ja kaivannot Maaleikkaukset Maaleikkaukset, vedenalaiset Kaivut ja kaivannot tehdään luiskattuina avokaivantoina. Urakoitsijan on kuitenkin varauduttava yli 2 m syvien kaivantojen työnaikaiseen tukemiseen. Laituripaikan vaatimat kaivut tehdään suunnitelmapiirustusten edellyttämässä laajuudessa. Kaivumassat läjitetään rakennuttajan osoittamalle läjitysalueelle.

9 9 (15) Maakaivannot Urakoitsijan on varauduttava kaivantojen työnaikaiseen kuivana pitoon. Kaivannot pidetään kuivina pumppaamalla kaivannosta suodattimella varustetuista pumppukuopista Putki- ja johtokaivannot Tukemattomien kaivantojen luiskakaltevuudet on esitetty Infra InfraRYL taulukoissa 16200:T1 ja 16200:T2 sekä katujen pituus- ja poikkileikkauksissa. Putkijohtokaivannot tehdään niin, että kuvan 16210:K1 vähimmäismitat täyttyvät Kaivannon tukirakenteet Urakoitsijan on varauduttava syvimpien kaivantojen työnaikaiseen tukemiseen. Ks. Infra RYL kohta Penkereet, maapadot ja täytöt Penkereet Maapenkereet Pihan pengertäytöt ja rakennekerrokset tehdään tiivistämiskelpoisella kelpoisuusluokkien S1 ja H1 täyttömateriaalilla. (InfraRYL kuvat K2 ja K3). Aluetäyttöihin käytetään mahdollisuuksien mukaan alueelta leikattavia maamassoja Kaivantojen täytöt Asennusalustat Asennusalustat tehdään luonnonkiviaineksesta tai murskeesta, joka täyttää putkimateriaalille esitetyt vaatimukset Alkutäytöt Alkutäyttö tehdään hiekasta, sorasta tai murskeesta, joka täyttää putkimateriaalille esitetyt vaatimukset Lopputäytöt Lopputäyttö tehdään täyttömateriaalilla, joka on tiivistämiskelpoista ja vastaa routimisominaisuuksiltaan pohjamaata. Liikennealueilla on otettava huomioon rakennekerrosten aiheuttamat vaatimukset.

10 10 (15) PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET Päällysrakenteen osat Polttoaineenjakelulaiturin taustan polttoainesäiliöiden täyttöalueen päällysrakenne on katuluokan 5 mukainen. Rakennekerrokset ja niiden paksuudet on esitetty rakennepoikkileikkauksissa. Uusittavan kevyen liikenteen väylän päällysrakenne on katuluokan 6 E mukainen Suodatinrakenteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Suodatinkankaat Piha-alueen pengertäytön ja pohjamaan väliin asennetaan käyttöluokan N3 suodatinkangas suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi koneladottu lohkareverhous / eroosiosuojaus erotetaan pengertäytöstä suodatinkankaalla. Uusittavalla kevyen liikenteen väylällä pohjamaan ja rakenteen väliin asennetaan suodatinkangas N Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Kantavat kerrokset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Päällysteet ja pintarakenteet Asfalttipäällysteet Polttoaineenjakelulaiturin taustan polttoainesäiliöiden täyttöalue päällystetään kaksikerroksisella asfalttibetonilla. Alempi kerros on AB 20/120 ja ylempi AB 16/100. Kevyen liikenteen väylän uusittavan osan päällyste on AB16/ Sitomattomat kulutuskerrokset Kulutuskerros murskeesta Murskepäällyste levitetään ja tiivistetään tasatun piha-alueen rakennekerrosten päälle niin, että alueen suunnitelut kaltevuudet toteutuvat. Päällysteen rakeisuus on 0/16 ja paksuus 50 mm Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset

11 11 (15) Kiviheitoke- ja louhekiviverhoukset Aallonvaimenneinlaiturin itäosan ranta verhoillaan koneladotulla lohkareverhouksella. Verhouksen paksuus on noin 0,5 m. Kivien/louheen läpimitta on mm. Verhouksen alle asennetaan käyttöluokan N4 suodatinkangas Kasvillisuusrakenteet Kasvualustat ja katteet Paikalla tehtävät kasvualustat Kasvualustojen tulee täyttää voimassa olevien lakien ja asetusten vaatimukset sekä Infra RYL taulukon 23111:T1 mukaiset laatuarvot Nurmi- ja niittyverhoukset Kylvönurmikot Huoltolaiturin maatuen taustalla olevien nykyisten maanalaisten polttoainesäiliöiden ympäristön alue nurmetetaan. Nurmikon käyttöluokka on JÄRJESTELMÄT Vesihuollon järjestelmät Vesihuollon maatyöt tehdään suunnitelman mukaisesti noudattaen InfraRYL lukujen 13300, ja ohjeita. Kaivannot tehdään luiskattuina avokaivantoina. Kuitenkin on varauduttava syvimpien kaivantojen työnaikaiseen tukemiseen Jätevesiviemärit Septitankkien ja pilssivesien tyhjennysasemilta johdetaan vedet nykyiseen jätevesiviemäriin. Putkien koot ja materiaalivaatimukset on esitetty suunnitelma-piirustuksissa. Pilssivedet johdetaan öljynerottimen kautta. Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL kohdan mukaiset Hulevesiviemärit Polttoainetankkien täyttöalueelta johdetaan hulevedet öljynerottimen kautta jätevesiviemäristöön. Viemäriputkien koot ja materiaalivaatimukset on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL kohdan mukaiset. Viettoviemäreille ei vaadita tehtäväksi InfraRYL:stä poiketen tiiveyskoetta ilmanpaineella.

12 12 (15) Viemärikaivot sekä tarkastusputket Öljynerottimena käytetään Wavin-Labkon EuroPEK Roo NS3 Omegaa tai vastaavaa. Jätevesikaivoina käytetään Ø800 betonikaivoja, kansistojen kuormituskestävyys on 40 tn. Polttoainetankkien täyttöalueelle rakennettava muovinen Ø800 hulevesien ritiläkaivo varustetaan vesilukolla ja hulevesiviemärin tarkastuskaivo lietepesällä ja sulkuventtilillä, kansistojen kuormituskestävyys on 40 tn. Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL kohdan mukaiset. Kaivot ankkuroidaan nostetta vastaan 200 mm paksuisella betonisella neliömäisellä pohjalaatalla kooltaan kaivon läpimitta d mm. Laatan betoni on K30-2, raudoitus A 500 H, ø 8 K 150 #. Ankkurointiköydet ovat polypropeenia ø Vesijohdot Polttoaineenjakelu- ja aallonvaimenninlaitureille asennetaan kesävesijohto suunnitelmien mukaisesti. Aallonvaimenninlaiturille menevä kesävesijohto ripustetaan nykyisen rantalaiturin kansirakenteiden alle pantakiinnityksin. Vesijohdot varustetaan tyhjennysventtiileillä ponttonilaitureiden maanpuoleisessa päädyssä. Vesijohtoon asennetaan laitekaivo paineilmayhteellä, jonka kautta vesijohto voidaan puhaltaa tyhjäksi talvea varten. Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Sähkö, tele ja koneteknisen järjestelmät Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet Laiturit varustetaan suunnitelman mukaisella valaistuksella sekä valaistuksen ja laitteiston vaatimalla sähköistyksellä RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT Erittelemättömät rakennustekniset rakennusosat Betonirakenteet Ponttonilaiturien betoniset maatuet tehdään pääosin paikalla valettuina. Kansiosat on suunniteltu kuorilaattaelementtien ja paikallavalun liittorakenteena, jolloin kuorilaatat toimivat kannen muottina. Rantaan liittyvillä sivuilla on siirtymälaattarakenne, jonka tyyppipiirustus R15/DL1 on työselostuksen liitteenä. Maatuet perustetaan teräspaaluilla kovaan pohjaan. Paalut valetaan täyteen ja yläosan teräkset viedään maatuen valuun.

13 13 (15) Käyntisillan kiinnitys ja kiinnitysrakenteiden mitat betonisessa maatuessa tulee tarkistaa valitun käyntisillan tyyppikiinnitysten mukaisiksi. Aallonvaimennuslaiturin maatuki on jatkeena nykyiselle laiturille ja sen betonikansi valetaan samaan tasoon kuin nykyisen laiturin pinta. Aallonvaimennuslaiturin pinnassa on kallistus mittapiirustuksen mukaan. Polttoainelaiturin maatukea varten nykyisestä laiturista puretaan alue, johon maatuki rakennetaan. Laiturin sijainnissa on otettu huomioon nykyisten puupaalujen paikat. Laituria purettaessa on varmistettava, että säilytettävän puulaiturin pääpalkit ovat tuillaan yhtenäiset ja vaurioitumattomat. Uusi maatuki jää betonipintaiseksi ja sen pinnassa on kallistus mittapiirustuksen mukaan Paikalla valettavat betonirakenteet Muottityöt Telineet ja muotit Muottityöt tehdään InfraRYL kohdan ohjeita noudattaen. Betonipintojen muottilautojen laudoitussuunta on vaakasuuntainen. Näkyviin jäävät kulmat viistetään käyttäen rimaa 20 x 20. Paikallavalujen mittatarkkuus luokkaa 2, pinnan laatuluokka näkyvillä osilla A ja näkymättömiin jäävillä osilla B. Laatan yläpinnassa on kallistus. Pintaan tehdään karkea harjaus siten, että vesi pääsee valumaan pois Raudoitus Raudoitustöissä noudatetaan InfraRYL kohdan ohjeita. Betoniteräs on laatua A500HW. Suojaavan betonipeitteen paksuus on 50 mm. Raudoitus sidotaan liikkumattomaksi syöpymättömillä sidelangoilla. Teräkset, joiden sijaintia ei ole määrätty, sijoitetaan paikalleen piirustuksista mittakaavan edellyttämällä tarkkuudella. Reikien kohdalla teräkset siirretään reikien pieliin rakennekuvassa osoitetulla tavalla Betonointi Rakenteet tehdään betonista K45-1, P40. Siirtymälaatta tyyppipiirustuksen mukaan. Rakenteen suunnittelukäyttöikä on 50 v. Rasitusluokat XC4, XF2, XF4. Betonointityössä noudatetaan InfraRYL kohdan ohjeita.

14 14 (15) Urakoitsijan tulee laatia betonilaatan valusta ennen työn aloittamista betonointisuunnitelma sekä tilaajan niin vaatiessa betonirakenteiden laadunvalvontasuunnitelma rakennuttajan hyväksyttäväksi. Betonimassa valmistetaan ympäristöministeriön hyväksymän tarkastajan (RTL r.y.) valvomassa valmistuslaitoksessa. Betonimassan ja kovettuneen betonin lämpötiloja ja lujuuden kehitystä seurataan hyväksyttävällä tavalla. Kaikkien betonipintojen minimi jälkihoitovaatimus on 7 vrk:n kosteaa jälkihoitoa vastaava aika. Aurinkoisissa tai tuulisissa olosuhteissa on käytettävä valupinnan pintahidasteena varhaisjälkihoitoainetta jälkitärytyksen ja jälkihierron välisenä aikana. Jälkihierron jälkeen tehdään normaalit jälkihoitotoimenpiteet Teräsrakenteet Materiaalit Aineet ja tarvikkeet InfraRYL kohdan mukaisesti. Teräslaadut, ks. rakennekuvat Kuumasinkitys Ellei teräsosia ole piirustuksissa määritelty haponkestäviksi (AISI 316), osat kuten pultit, mutterit, kierretangot, aluslevyt ja naulat yms. kiinnikkeet kuumasinkitään. Kuumasinkitykset tehdään standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan paitsi ruuveissa ja muttereissa, joiden pinnoite tehdään standardin SFS 4449 mukaisesti. Betonivaluun upotettavat kuumasinkityt pinnat passivoidaan VENELAITURIT Ponttonilaiturit Polttoaineenjakelulaituri Nykyisen rantalaiturin keskivaiheille sijoitettava uusi polttoaineenjakelulaituri on betoniponttonirakenteinen, 4 m leveä ja 20 m pitkä. Betoniponttonin nettokantavuus on vähintään 6,5-7,0 kn/m2. Ponttonin pohja suojataan betonilla. Laiturin maatuelle asennetaan bensiinin ja dieselin tankkausmittarit, lohkopumpulliset pilssivesien ja septitankkien tyhjennysasemat. Vesiposti asennetaan laiturille. Septitankkien tyhjennyslaitteistona käytetään nykyistä septitankkia uudelleen asennettuna, muut laitteet ovat uusia. Vesijohto ja kaapelit asennetaan laiturirakenteessa oleviin suojaputkiin. Laituri ankkuroidaan vesistön pohjaan joustavilla kumikaapeleilla tai kettingeillä.

15 15 (15) Laituri varustetaan pelastustikkailla ja pelastusvälinepylväällä. Pelastustikkaat sijoitetaan laiturin päähän. Pelastusvälinepylväs sisältää tikkaat (3 m), keksin (4 m), pelastusrenkaan ja heittoköyden sekä sammutinkotelon ja sammuttimen. Polttoainneenjakeluaituri on esitetty piirustuksessa Aallonvaimenninlaituri Sataman itäreunaan sijoitettava aallonvaimenninlaituri kootaan m pitkistä 4 m leveistä raskaista aallonvaimenninbetoniponttoneista piirustuksen R-2590 mukaisesti. Betoniponttonin nettokantavuus on vähintään 6,0 kn/m2. Laiturin kokonaispituus on 80 m. Ponttoonin pohja suojataan betonilla. Laiturin länsipuolelle asennetaan 7 m pitkät kävelyn kestävät veneaisat, itäpuolelle on suunniteltu kylkikiinnitysmahdollisuus vierasveneilijöille. Alumiiniset kiinnityspollarit kiinnitetään laituriin ponttonin toimittajan ohjeitten mukaan 6 metrin välein. Pollarikuorma mitoitetaan satamaan liikennenöivien suurten alusten mukaan. Vesijohto ja kaapelit asennetaan laiturirakenteessa oleviin suojaputkiin. Laituri ankkuroidaan vesistön pohjaan joustavilla kumikaapeleilla tai kettingeillä. Aallonvaimenninlaituri varustetaan 3 pelastustikkailla, joista 1 sijoitetaan laiturin päähän ja 2 laiturin kummallekin sivulle. Laituri varustetaan 3 pelastusvälinepylväällä,jotka sisältävät tikkaat (3 m), keksin (4 m), pelastusrenkaan ja heittoköyden sekä sammutinkotelon ja sammuttimen. Aallonvaimenninlaituri on esitetty piirustuksessa R Laitureihin rakennettaviin maatukiin kiinnitetään 8 m pitkät teräksiset käyntisillat. Käyntisillat varustetaan kaiteilla. Espoossa Paavo Åvist Leena Nurmi Mirja Toivari- Holm Korjaukset ja tarkennukset Jyväskylässä Timo Vuoriainen Kari Seuranen

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 31.5.2016 Laatija Tarkastaja Eino Kattilakoski Mikko Uljas Kuvaus

Lisätiedot

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006.

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Hulevesiviemärin rakentamisen uudet laatuvaatimukset -InfraRYL 2006 Reijo Järvinen 30.10.2009 Sisältö Mikä on InfraRYL Rakennusosanimikkeistö Määrämittausohje Tekniset

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 TOIMINNAN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 30.4.2012 1. YHTEISET ASIAKIRJAT Rakennussuunnitelman sisällysluettelo 30.4.2012 Hankekohtainen työselostus 30.4.2012 Määräluettelo 30.4.2012

Lisätiedot

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue 1 (11) R1-1 Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue Pysäköintialueen työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselitykset 23.08.2016 Kittilän kunta 2 (11) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: 2 Konsultit > Ramboll Oy Karhunmäki_2017_alue_Juoksupolku_vesih uolto Investointi Lauri Jauhiainen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN RAKENNUSTAPASELOSTE TYÖNRO

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN RAKENNUSTAPASELOSTE TYÖNRO MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN RAKENNUSTAPASELOSTE TYÖNRO 201464 20.1.2014 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi www.mantsala.fi

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

1 Rakennettavuusselvitys

1 Rakennettavuusselvitys 1 Rakennettavuusselvitys 1.1 Toimeksianto Rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittää kaavarunko-/asemakaava-alueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleispiirteiset

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS Jouni Juurikka 31.10.2016 SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS 2 (6) 1 Hankkeen lähtötiedot 1.1 Sijainti Suunnitelmakohde sijaitsee Pyhäjoella n. 2 km Pyhäjoen keskustasta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka)

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) Kauppatien liittymän parantaminen 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus Sivu 1 (1) Tulostettu: 12.4.2016 Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1 Rakennussuunnitelmaselostus Teräksinen palkkisilta, puukantinen (Tpp) Jännemitta (m) 7.385 Hyödyllinen leveys (m)

Lisätiedot

SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 1 ESPOON KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS Katu- ja Viherpalvelut SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS H. Rautio / S. Anttila Tarkastaja: Hyväksyjä: /. 2012 /. 2012

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

Kaavin kunta. Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Kaavin kunta. Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Kaavin kunta Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 30.06.2009 2/5 KAAVIN KUNTA KATUSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Lähtötiedot... 3 3. Suunnitellut perusratkaisut... 3 4. Mitoitus... 4 5.

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET VIHDIN KUNNAN PÄÄLLYSTYSURAKKA 2016-2018 (+MAHD. OPTIO V. 2019) HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 30.6.2016 2(9) Yleistä Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa-

Lisätiedot

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 JUUAN KUNTA Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 Työselostus 29.2.2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [29.2.2016] 373- P28835 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Liperin kunta Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv. 70-541 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 20 Sisällys 1. Rakennushankkeen yleistiedot... 5 1.1. Rakennushankkeen kuvaus... 5 1.2. Tilaaja...

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS

RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 7304 RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 4.6.2013 RUOKOLAHTI SISÄLLYSLUETTELO 0 HANKKEEN YLEISKUVAUS...4 0.1 Tilaaja, rakennuttaja...4 0.2 Suunnittelija...4 1 TYÖSELOSTUKSEN

Lisätiedot

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 JUUAN KUNTA Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 373-P28835 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 1 (11) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Vastaanottaja Pornaisten kunta Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus Päivämäärä 8.2.2011 Viite 82132050 PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Päivämäärä 8.2.2011 Laatija Anssi Vaittinen Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 18.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 1 Rakennushankkeen kuvaus:... 1 Suunnittelijat, asiantuntijat:... 1 2.

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 10108 SKOL jäsen ROUTIONKAAREN ALUETUTKIMUS Ratsutilantie 08350 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 08.06.2010 Liitteenä 2 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Työkohtainen työselostus 5.8.2015 Viite 2014021 Hyväksynyt Kirjoittanut Jarmo Äkräs 1- SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 4 1.1. Rakennushanke 4 1.2. Katselmukset

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKIKEHITYS KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKIKEHITYS KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU KAUPUNKIKEHITYS KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU Reservikomppanian kaava-alueen Sorapuiston ja katu- ja kunnallistekniikan sekä sorapuiston viereisten tonttien ennallistamisen ja esirakentamisen rakennussuunnitelmat

Lisätiedot

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari Hirvonen SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

Päivämäärä JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.05.2016 JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.05.2016 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari

Lisätiedot

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 10073 SKOL jäsen GUNNARLAN ALUETUTKIMUS Kaivurinkatu 08200 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 01.06.2010 Liitteenä 7 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: yleissuunnitteluvaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5.

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5. KUUNSILTA ESPOO SUUNNITELMASELOSTUS 7031-400 29.04.2016 Jatkuva kaukalopalkkisilta Jännemitat (m) Hyödyllinen leveys (m) Kokonaispituus (m) 13,10+13,50+12,80+13,20 +12,00+15,80+21,50+5,50m=107,40m 3,50

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAKENNETTAVUUSSEVITYS PAIMIO MEIJERITIEN ÄNSIOSAN ASEMAKAAVA 9.11.2015 1 (5) _Rakennettavuusselvitys1.docx Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tehdyt tutkimukset... 3 2.1 Mittaukset... 3 2.2 Pohjatutkimukset... 3

Lisätiedot

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen.

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen. 1 22342 Suodatinrakenteet 22342.1 Suodatinrakenteen materiaalit, yleistä Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus 1. Sijainti Suunnittelukohde sijaitsee Pudasjärvellä. Suunnittelutoimeksiantoon sisältyvät: Vt 20 Kuusamontie: -

Lisätiedot

VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS A3 VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Vinolantie Sivu 2/8 Rakennushankkeen kuvaus Rakentaminen sijoittuu Erkkisenniemen kaupunginosaan Haapavedellä. Rakennushanke sisältää

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ

LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ 0 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ KYTÖLÄN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS 24.5.2011 1 TYÖ NRO: 408058 TILAAJA: LAHDEN KAUPUNKI KOHDE: KYTÖLÄN KAAVA-ALUE LAHTI TEHTÄVÄ: RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI Työ nro 10675-3 04.11.2014 RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset

Lisätiedot

Pirkkahalli, pysäköintialue

Pirkkahalli, pysäköintialue Työnro 070012 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere POHJARAKENNESUUNNITELMA 1 (5) RI Tiina Ärväs 11.01.2008 Työnro 070012 Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere

Lisätiedot

1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE

1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE 1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE KATU, VIHER- JA VESIHUOLTOTÖIDEN TYÖSELOSTUS 21.1.2016 2/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN ASEMANSEU- TU KAAVAVAIHEEN MAAPERÄ- TUTKIMUS JA ALUSTAVA RA- KENNETTAVUUSSELVITYS

HÄMEENLINNAN ASEMANSEU- TU KAAVAVAIHEEN MAAPERÄ- TUTKIMUS JA ALUSTAVA RA- KENNETTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Miikka Kilpinen Asiakirjatyyppi Alustava rakennettavuusselvitys Päivämäärä 12.3.2015 Viite 1510017708 HÄMEENLINNAN ASEMANSEU- TU KAAVAVAIHEEN MAAPERÄ- TUTKIMUS JA ALUSTAVA

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 3 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... 3 4. MITOITUS... 4 5. LIITTYMINEN OLEVAAN TIEVERKKOON...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie TYÖSELOSTUS

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie TYÖSELOSTUS KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie TYÖSELOSTUS 6.4.2016 2 (9) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 YLEISTÄ... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2)

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K20006 T6 25.5.2016 ALUSTAVA KUURINNIITTY KIRJOMÄKI KORTTELI 20006 T6 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on lähtötietoina

Lisätiedot

Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta

Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta 1. Yleispiirustus v. 1992, kaksipyloninen riippusilta 2. Yleispiirustus v. 1992, kolmipyloninen riippusilta 3. Luonnospiirustus,

Lisätiedot

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK 1 31 Kivipäällystäminen 315 Kantava kerros 31, 33 Päällyste 315 Kantava kerros 22341 Jakava kerros 22342 Suodatinkerros Pohjamaa Kuva 315:K1 Kantavan kerroksen sijainti rakenteessa. 3151 Sitomattomat kantavat

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie ym ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie Työselitys 20.12.2015 Työnro: 1524232 Ym-Suunnittelu Oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä puhelin:

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura

Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura Tarjouksen tekijän tulee antaa kaikki yksikköhinnat ilman arvonlisäveroa (alv.%) Kaikkiin alla mainittuihin

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma Vantaanjoen kohdalta Työkohtainen työselostus 30.9.2015 Viite 2015012 Hyväksynyt Kirjoittanut Kari Pulkkinen

Lisätiedot

SUOJALINNAN URHEILUKENTTIEN RAKENNUSSUUNNITELMA

SUOJALINNAN URHEILUKENTTIEN RAKENNUSSUUNNITELMA Vastaanottaja Pudasjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus Päivämäärä 6.4.2016 SUOJALINNAN URHEILUKENTTIEN RAKENNUSSUUNNITELMA ALUERAKENTAMISEN RAKENNUSTAPASELOSTUS SISÄLTÖ Yleistä rakennuskohteesta

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE... 1 Yleistä:... 2 Sijoitus:... 2 Tulo- ja lähtöviemäri:... 2 Puhdistamon tuuletus:... 2 Sähkö:... 2 Toimituksen sisältö:...

Lisätiedot

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K44061 T2 31.5.2016 ALUSTAVA KAUKLAHTI BASSENRAITTI KORTTELI 44061 T2 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on lähtötietoina

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS 21.11.2014 Työnumero 140107 LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkalan kunta Pirkkala ESPOO Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 779 TAMPERE Satakunnankatu 23

Lisätiedot

Syrjätien saneeraus. ym-suunnittelu oy. Mänttä-Vilppulan kaupunki. Työselitys Työnro:

Syrjätien saneeraus. ym-suunnittelu oy. Mänttä-Vilppulan kaupunki. Työselitys Työnro: ym ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Syrjätien saneeraus Työselitys 9.9.2016 Työnro: 1524254 Ym-Suunnittelu Oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä puhelin: 050 327 6927 Sivu 2 / 23 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI SAHKONKADUN JATKEEN TYÖSELOSTUS

HUITTISTEN KAUPUNKI SAHKONKADUN JATKEEN TYÖSELOSTUS HUITTISTEN KAUPUNKI SAHKONKADUN JATKEEN TYÖSELOSTUS Sahkonkadun jatke, Huittinen 1 (16) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA 3 5300 RAKENTAMISEN TYÖMAATEHTÄVÄT 4 5330 Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Lisätiedot

13270 Paaluhatturakenteet RTS 09:14

13270 Paaluhatturakenteet RTS 09:14 1 13270 Paaluhatturakenteet RTS 09:14 Paalujen hatut voidaan tehdä elementtirakenteisina tai paikalleen valettuina. Paikalleen valetut voidaan tehdä erillisinä tai yhteen valettuina. Paaluhattujen mitat

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Konsernipalvelut/Tekniset palvelut TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS TILAUS No (KP täyttää) Tilaaja Päiväys 05.11.2015 Hanke Geologinen rakenneselvitys Aakkulanharjun pohjavesialueella

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Päivämäärä JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.05.2016 JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.05.2016 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari

Lisätiedot

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op.

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. Rak 43-3136 Betonirakenteiden harjoitustyö II syksy 2014 1 Aalto Yliopisto/ Insinööritieteiden korkeakoulu/rakennustekniikan laitos Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. JÄNNITETTY

Lisätiedot

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ 15.1.2016 1 (5) YLEISTÄ Suunnitelma on laadittu MH-Kivi Oy:n tiloille 702-416-1-194

Lisätiedot

Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 120-P21957 Suunnitelmaselostus Ronkainen Juha Sisällysluettelo

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

NIEMENRANTA IV KAAVA-ALUE, Oulunsalo

NIEMENRANTA IV KAAVA-ALUE, Oulunsalo 25.11.2010 Tekniset palvelut Kauppiaantie 5 Pl 4, 90461 Oulunsalo NIEMENRANTA IV KAAVA-ALUE, Oulunsalo Rakennetavuusselvitys SaL, EiN 25.11.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1. Toimeksianto 1 2. TEHDYT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1 Mänttä-Vilppulan kaupunki Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus ym-suunnittelu oy Hietarannantie 5 35700 Vilppula Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO 8.9.2014 Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT:

Lisätiedot

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana.

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana. InfraRYL, päivitys 1 22110 Reunatuet Infra 2015 Määrämittausohje 2211. 22110.1 Reunatukien materiaalit 22110.1.1 Reunatuet Jos kelpoisuutta ei ole osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden

Lisätiedot

HPM -ankkurointipulttien asentaminen

HPM -ankkurointipulttien asentaminen Tuotteen tunnistaminen HPM -ankkurointipultteja valmistetaan vakiomalleina metrisille kierreko oille M16, M20, M24, M30 ja M39. Ankkurointipultin malli voidaan tunnistaa tuotteessa olevasta tunnuksesta

Lisätiedot

Sadevesikaivojen lietepesän mitat vakiona. Pakettikaivot, jätevesiviemärin tarkastuskaivot

Sadevesikaivojen lietepesän mitat vakiona. Pakettikaivot, jätevesiviemärin tarkastuskaivot -kaivot jaetaan tilaus- ja toitusmenettelyn perusteella kolmeen pääryhmään: kaivopaketit, moduulikaivot sekä tilauskaivot Valmiit kaivopaketit toimitetaan sellaisenaan varastosta, joten ne ovat helppo

Lisätiedot

Mika Waltarin koulun lähiliikuntapaikka. Pornainen. Lähiliikuntapaikkasuunnitelma HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

Mika Waltarin koulun lähiliikuntapaikka. Pornainen. Lähiliikuntapaikkasuunnitelma HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Pornainen HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU-SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky 0400 754840 Sivu 1/15 Rakennushanke... 4 Rakennuskohteen sijainti... 4 Rakennuttaja... 4 Suunnittelija:...

Lisätiedot

Liite 2, Haverön linjauksen siltavaihtoehdot; Airiston silta ja Maltholmin silta

Liite 2, Haverön linjauksen siltavaihtoehdot; Airiston silta ja Maltholmin silta Liite 2, Haverön linjauksen siltavaihtoehdot; Airiston silta ja Maltholmin silta 1. Airiston silta, yleispiirustus, alikulkukorkeus 45 m 2. Airiston silta, sivukuvat, alikulkukorkeudet 35, 40 ja 50 m 3.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA 5733-360 TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 27.2.2017 Sisällysluettelo Projektin tiedot 1 Toimivuusvaatimukset 1 24100 KATUALUE 1 24100.1

Lisätiedot

Sveitsinpuiston laskeutusallas, rakentamissuunnitelma

Sveitsinpuiston laskeutusallas, rakentamissuunnitelma HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Sveitsinpuiston laskeutusallas, rakentamissuunnitelma Työkohtainen työselostus 30.12.2015 Viite 16X219668 Hyväksynyt Kirjoittanut Risto Ketonen ja Jukka Ruuska

Lisätiedot

Pornaisten kunta LASKELMASELOSTUS. Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla PROJEKTINRO 5293

Pornaisten kunta LASKELMASELOSTUS. Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla PROJEKTINRO 5293 Pornaisten kunta Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla LASKELMASELOSTUS Geotekniset laskelmat ja päällysrakenteen mitoitus 22.2.2016 PROJEKTINRO 5293 Sipti Infra Oy Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki

Lisätiedot