KORPILAHDEN SATAMA RAKENNUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORPILAHDEN SATAMA RAKENNUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka KORPILAHDEN SATAMA RAKENNUSSUUNNITELMA URAKKALASKENTAA VARTEN

2 2 (15) SISÄLTÖ: RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...4 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS...4 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT...4 YLEISTÄ...6 TEKNISET VAATIMUKSET...6 MITTAUSTYÖT...6 MAAPERÄTIEDOT...6 Pohjatutkimukset...6 Pohjasuhteet MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat pintamaat PERUSTUSRAKENTEET Teräsputkipaalut POHJARAKENTEET Kuivatusrakenteet Maaleikkaukset ja kaivannot MAALEIKKAUKSET Maaleikkaukset, vedenalaiset Maakaivannot Putki- ja johtokaivannot Kaivannon tukirakenteet PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT PENKEREET Maapenkereet Kaivantojen täytöt Asennusalustat Alkutäytöt Lopputäytöt PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT Suodatinrakenteet Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset Kantavat kerrokset Päällysteet ja pintarakenteet Asfalttipäällysteet Sitomattomat kulutuskerrokset Kulutuskerros murskeesta REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUOJAUKSET Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset KASVILLISUUSRAKENTEET KASVUALUSTAT JA KATTEET Paikalla tehtävät kasvualustat NURMI- JA NIITTYVERHOUKSET Kylvönurmikot JÄRJESTELMÄT VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT Jätevesiviemärit Hulevesiviemärit Viemärikaivot sekä tarkastusputket...12

3 3 (15) VESIJOHDOT SÄHKÖ, TELE JA KONETEKNISEN JÄRJESTELMÄT Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT ERITTELEMÄTTÖMÄT RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT Betonirakenteet Paikalla valettavat betonirakenteet Muottityöt Telineet ja muotit Raudoitus Betonointi Teräsrakenteet Materiaalit Kuumasinkitys VENELAITURIT Ponttonilaiturit...14

4 4 (15) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Korpilahden satama sijaitsee Jyväskylässä, Korpilahden kirkonkylällä. Satama-alue sijaitsee Päijänteen Kirkkoselän pohjoisrannassa Kirkkolahden poukamassa. Sataman perusparannuksen 1-vaihe sijoittuu vierasvenesatamaan, joka koostuu kahvila Satamakapteenin ja Kaislan sekä niiden väliin jäävien alueiden ja vierasvenelaiturin muodostamasta kokonaisuudesta. Nykyinen teräsristikko-/betonirakenteinen puukantinen rantalaiturirakenne säilytetään. Laituri on perustettu puupaalujen ja teräsputkipaalujen välityksellä kovaan pohjaan. Laiturin keskivaiheille sijoitetaan uusi kelluva 20 metrinen polttoaineenjakelulaituri, jonka maatuelle sijoitetaan veneilijöiden tarvitsemat tankkaus- ja tyhjennyspalvelut (polttoaineen tankkaus, septitankin ja pilssivesien tyhjennys sekä vesisäiliöiden täyttö). Sataman itäreunaan sijoitettava aallonvaimenninlaituri kootaan raskaista aallonvaimenninbetoniponttoneista leveydeltään 4,0 m. Aallonmurtajalaiturin länsipuolelle asennetaan veneaisat ja itäpuolelle on suunniteltu kylkikiinnitysmahdollisuus vierasveneilijöille tuulen niin salliessa. Polttoaineenjakelu- ja aallonvaimenninlaiturin maatuet rakennetaan teräsbetonirakenteisina ja perustetaan teräsputkipaaluilla kovaan pohjaan. Hanke käsittää uusien ponttonilaiturien, maatukien, maihinnoususillakkeiden asentamisen, tarvittavien putkijohtojen, valaistuksen ja piha-alueen rakentamisen sekä Korpilahdentien kevyen liikenteen väylän siirron Satamakapteenin jätekatoksen kohdalla. Rakennuttaja, suunnittelijat ja asiantuntijat RAKENNUTTAJA Hankkeen rakennuttajana toimii Jyväskylän Kaupungin Kaupunkirakennepalvelut kadun ja laitureiden rakennuksen osalta ja Jyväskylän Energia kunnallistekniikan osalta. Yhteyshenkilöt ovat: Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut: Suunnitteluttaja: Timo Vuoriainen, rakennuttajainsinööri (014) ,

5 5 (15) Rakennuttaja: Simo Suoja, rakennuttajainsinööri (014) , faksi (014) PL 233 Hannikaisenkatu Jyväskylä Jyväskylän Energia Oy: PL 4 Vesangantie Jyväskylä faksi (014) Suunnitteluttaja: Juha Kettunen, vesihuoltoinsinööri, vesiliiketoimi Rakennuttaja: Martti Vesander, rakennuttaja, vesiliiketoimi SUUNNITTELIJAT Hankkeen eri osasuunnittelijat ja heidän yhteystietonsa. Sito Oy Tietäjäntie Espoo faksi Paavo Åvist, projektipäällikkö Leena Nurmi, geotekniikka Mirja Toivari-Holm, rakennetekniikka Empower Oy Jarmo Piispanen, valaistussuunnittelu Timo Rasi, Elisan kaapelisuunnittelu

6 6 (15) Vattenfall Oy Janne Eerola, sähköverkkosuunnittelu YLEISTÄ Tekniset vaatimukset Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty Rakennustieto Oy:n julkaisuissa: - InfraRYL 2009 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1, Väylät ja alueet alueet, Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat ja Osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat. - Pohjarakennusohjeet, RIL 121/ Pohjarakennustöiden valvontaohjeet, PRV-84, SGY - Polttoaineenjakelu TUKES-OHJE K Tässä hankekohtaisessa työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään em. julkaisuissa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Tässä selostuksessa esitetyt vaatimukset tulevat pätemisjärjestyksessä ennen InfraRYL 2009:n ja muiden yleisten ohjeiden vaatimuksia. Yksityiskohtainen asiakirjojen pätemisjärjestys esitetään urakkasopimuksessa. Laadunvalvonta ja hankekansio Kaikki laadun varmistamiseksi tehtyjen mittausten ja kokeiden tulokset, katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit ja suorituspöytäkirjat kootaan työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan. Mittaustyöt Suunnitelma on laadittu ETRS- GK26 koordinaatti- ja korkeusjärjestelmään (N60). Tiedot nykyisten rakenteiden ja kuivatusrakenteiden sijainnista ja korkeusasemista perustuvat maastomittauksiin ja vanhoihin suunnitelmiin. Suunnittelun lähtöarvoina on käytetty Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksesta selvitettyjä Päijänteen vedenkorkeuden arvoja. Pitkäikäaikainen veden keskikorkeus MW ajanjaksolla v on +78,37 (N60). Saman ajanjakson korkein mitattu lyhytaikainen vedenkorkeus on ollut +79,40 (heinäkuussa) ja matalin +77,50 (marras- joulukuussa). Navigointiajan ( ) säännöstelty vedenkorkeus on +78, ,85 (N60). Maaperätiedot Pohjatutkimukset Maarakennussuunnittelun lähtötietoina on ollut käytettävissä alueella aikaisemmin tehtyjä pohjatutkimuksia. Lisäksi yleissuunnittelun yhteydessä on tehty painokairauksia 25 pisteessä. Vesialue sataman edessä on luodattu talvella Suunnitellun aallonvaimenninlaiturin kohdalla on tehty täydentäviä luotauksia syksyllä 2009.

7 7 (15) Pohjasuhteet Nykyisen maanpinnan korkeus rakennusalueella vaihtelee tasovälillä +79,2 +80,5. Korpilahden sataman alueen pohjamaa on sedimentoitunutta liejua ja pehmeää savea. Ranta-alueilla on vanhoja täyttöjä. Täytemaakerros on paksuudeltaan noin 1 3 m. Savi- ja liejukerrosten paksuus alueella vaihtelee 5 metristä 10 metriin. Paksuimmat pehmeän pohjamaan alueet sijaitsevat suunnittelualueen keskiosassa. Saven alla on 1 6 m paksu siltti- ja hiekkakerros. Kairaukset on lopetettu pohjamoreeniin. Pohjamaa on routivaa MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET Olevat rakenteet ja rakennusosat Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Säilytettävät ja poistettavat puut sovitaan maastokatselmuksessa ennen rakennustöiden aloittamista. Säilytettäväksi merkityt puut tulee suojata työskenneltäessä niiden läheisyydessä (Infra RYL kuvat 11113:K1 ja 11113:K2 sekä taulukko 11113:T1). Kasvillisuuden suojausluokka on 2. Kaikki poistettavien puiden kannot ja juuret poistetaan Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Ennen työn aloittamista selvitetään maanalaisten johtojen ja muiden rakenteiden tarkka sijainti. Aallonvaimenninlaiturin maatuen ja ponttoonien länsipuolella kulkee nykyinen Jv 160 M putki. Putken sijainti on mitattava ennen töiden aloittamista. Nykyinen polttoainemittarin katos puretaan Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Kaivumassat kivennäismaasta käytetään soveltuvin osin suunnitelmassa esitettyihin rakennekerrosten alapuolisiin ja viheralueiden pengerryksiin. Muut vaatimukset ovat InfraRYL mukaiset Poistettavat pintamaat

8 8 (15) Pintamaat, kannot, kivet ja aluskasvillisuus poistetaan rakentamisen vaatimalta syvyydeltä. Käytettäväksi jätettävän humusmaan pitää täyttää kasvualustojen laatuvaatimukset InfraRyl luvun mukaisesti Perustusrakenteet Yleistä Laiturien maatuet perustetaan teräsputkipaalujen varaan. Sataman piha-alue on suunniteltu maanvaraiseksi Teräsputkipaalut InfraRYL, kohta 13212, Teräspaalut Ponttonilaiturien teräsbetoniset maatuet perustetaan teräsputkipaalujen varaan. Käytettävät teräspaalut ovat kooltaan d 323,9 x 12,5 ja 219,1 x 12,5. Paalut varustetaan kalliokärjin rakenneteräs tuurnalla varustettuina. Paalut lyödään kovaan pohjaan. Paalutustyöt tehdään paalutusluokan II mukaisesti. Paalut betonoidaan kutistumattomalla juotosbetonilla ja yläosaan sijoitetaan raudoitus Pohjarakenteet Kuivatusrakenteet Yleistä Nykyinen maanpinta rantalaiturin kohdalla on noin tasolla Nykyisen laiturialueen ja piha-alueen hulevedet on johdettu pinnan kallistuksin sadevesikaivoihin ja sieltä järveen. Huoltolaiturin taustan polttoainesäiliöiden täyttöalue päällystetään asfaltilla ja sen hulevedet johdetaan sadevesikaivon kautta öljynerotuskaivoon ja sieltä jätevesiviemäriin Maaleikkaukset ja kaivannot Maaleikkaukset Maaleikkaukset, vedenalaiset Kaivut ja kaivannot tehdään luiskattuina avokaivantoina. Urakoitsijan on kuitenkin varauduttava yli 2 m syvien kaivantojen työnaikaiseen tukemiseen. Laituripaikan vaatimat kaivut tehdään suunnitelmapiirustusten edellyttämässä laajuudessa. Kaivumassat läjitetään rakennuttajan osoittamalle läjitysalueelle.

9 9 (15) Maakaivannot Urakoitsijan on varauduttava kaivantojen työnaikaiseen kuivana pitoon. Kaivannot pidetään kuivina pumppaamalla kaivannosta suodattimella varustetuista pumppukuopista Putki- ja johtokaivannot Tukemattomien kaivantojen luiskakaltevuudet on esitetty Infra InfraRYL taulukoissa 16200:T1 ja 16200:T2 sekä katujen pituus- ja poikkileikkauksissa. Putkijohtokaivannot tehdään niin, että kuvan 16210:K1 vähimmäismitat täyttyvät Kaivannon tukirakenteet Urakoitsijan on varauduttava syvimpien kaivantojen työnaikaiseen tukemiseen. Ks. Infra RYL kohta Penkereet, maapadot ja täytöt Penkereet Maapenkereet Pihan pengertäytöt ja rakennekerrokset tehdään tiivistämiskelpoisella kelpoisuusluokkien S1 ja H1 täyttömateriaalilla. (InfraRYL kuvat K2 ja K3). Aluetäyttöihin käytetään mahdollisuuksien mukaan alueelta leikattavia maamassoja Kaivantojen täytöt Asennusalustat Asennusalustat tehdään luonnonkiviaineksesta tai murskeesta, joka täyttää putkimateriaalille esitetyt vaatimukset Alkutäytöt Alkutäyttö tehdään hiekasta, sorasta tai murskeesta, joka täyttää putkimateriaalille esitetyt vaatimukset Lopputäytöt Lopputäyttö tehdään täyttömateriaalilla, joka on tiivistämiskelpoista ja vastaa routimisominaisuuksiltaan pohjamaata. Liikennealueilla on otettava huomioon rakennekerrosten aiheuttamat vaatimukset.

10 10 (15) PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET Päällysrakenteen osat Polttoaineenjakelulaiturin taustan polttoainesäiliöiden täyttöalueen päällysrakenne on katuluokan 5 mukainen. Rakennekerrokset ja niiden paksuudet on esitetty rakennepoikkileikkauksissa. Uusittavan kevyen liikenteen väylän päällysrakenne on katuluokan 6 E mukainen Suodatinrakenteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Suodatinkankaat Piha-alueen pengertäytön ja pohjamaan väliin asennetaan käyttöluokan N3 suodatinkangas suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi koneladottu lohkareverhous / eroosiosuojaus erotetaan pengertäytöstä suodatinkankaalla. Uusittavalla kevyen liikenteen väylällä pohjamaan ja rakenteen väliin asennetaan suodatinkangas N Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Kantavat kerrokset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Päällysteet ja pintarakenteet Asfalttipäällysteet Polttoaineenjakelulaiturin taustan polttoainesäiliöiden täyttöalue päällystetään kaksikerroksisella asfalttibetonilla. Alempi kerros on AB 20/120 ja ylempi AB 16/100. Kevyen liikenteen väylän uusittavan osan päällyste on AB16/ Sitomattomat kulutuskerrokset Kulutuskerros murskeesta Murskepäällyste levitetään ja tiivistetään tasatun piha-alueen rakennekerrosten päälle niin, että alueen suunnitelut kaltevuudet toteutuvat. Päällysteen rakeisuus on 0/16 ja paksuus 50 mm Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset

11 11 (15) Kiviheitoke- ja louhekiviverhoukset Aallonvaimenneinlaiturin itäosan ranta verhoillaan koneladotulla lohkareverhouksella. Verhouksen paksuus on noin 0,5 m. Kivien/louheen läpimitta on mm. Verhouksen alle asennetaan käyttöluokan N4 suodatinkangas Kasvillisuusrakenteet Kasvualustat ja katteet Paikalla tehtävät kasvualustat Kasvualustojen tulee täyttää voimassa olevien lakien ja asetusten vaatimukset sekä Infra RYL taulukon 23111:T1 mukaiset laatuarvot Nurmi- ja niittyverhoukset Kylvönurmikot Huoltolaiturin maatuen taustalla olevien nykyisten maanalaisten polttoainesäiliöiden ympäristön alue nurmetetaan. Nurmikon käyttöluokka on JÄRJESTELMÄT Vesihuollon järjestelmät Vesihuollon maatyöt tehdään suunnitelman mukaisesti noudattaen InfraRYL lukujen 13300, ja ohjeita. Kaivannot tehdään luiskattuina avokaivantoina. Kuitenkin on varauduttava syvimpien kaivantojen työnaikaiseen tukemiseen Jätevesiviemärit Septitankkien ja pilssivesien tyhjennysasemilta johdetaan vedet nykyiseen jätevesiviemäriin. Putkien koot ja materiaalivaatimukset on esitetty suunnitelma-piirustuksissa. Pilssivedet johdetaan öljynerottimen kautta. Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL kohdan mukaiset Hulevesiviemärit Polttoainetankkien täyttöalueelta johdetaan hulevedet öljynerottimen kautta jätevesiviemäristöön. Viemäriputkien koot ja materiaalivaatimukset on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL kohdan mukaiset. Viettoviemäreille ei vaadita tehtäväksi InfraRYL:stä poiketen tiiveyskoetta ilmanpaineella.

12 12 (15) Viemärikaivot sekä tarkastusputket Öljynerottimena käytetään Wavin-Labkon EuroPEK Roo NS3 Omegaa tai vastaavaa. Jätevesikaivoina käytetään Ø800 betonikaivoja, kansistojen kuormituskestävyys on 40 tn. Polttoainetankkien täyttöalueelle rakennettava muovinen Ø800 hulevesien ritiläkaivo varustetaan vesilukolla ja hulevesiviemärin tarkastuskaivo lietepesällä ja sulkuventtilillä, kansistojen kuormituskestävyys on 40 tn. Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL kohdan mukaiset. Kaivot ankkuroidaan nostetta vastaan 200 mm paksuisella betonisella neliömäisellä pohjalaatalla kooltaan kaivon läpimitta d mm. Laatan betoni on K30-2, raudoitus A 500 H, ø 8 K 150 #. Ankkurointiköydet ovat polypropeenia ø Vesijohdot Polttoaineenjakelu- ja aallonvaimenninlaitureille asennetaan kesävesijohto suunnitelmien mukaisesti. Aallonvaimenninlaiturille menevä kesävesijohto ripustetaan nykyisen rantalaiturin kansirakenteiden alle pantakiinnityksin. Vesijohdot varustetaan tyhjennysventtiileillä ponttonilaitureiden maanpuoleisessa päädyssä. Vesijohtoon asennetaan laitekaivo paineilmayhteellä, jonka kautta vesijohto voidaan puhaltaa tyhjäksi talvea varten. Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Sähkö, tele ja koneteknisen järjestelmät Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet Laiturit varustetaan suunnitelman mukaisella valaistuksella sekä valaistuksen ja laitteiston vaatimalla sähköistyksellä RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT Erittelemättömät rakennustekniset rakennusosat Betonirakenteet Ponttonilaiturien betoniset maatuet tehdään pääosin paikalla valettuina. Kansiosat on suunniteltu kuorilaattaelementtien ja paikallavalun liittorakenteena, jolloin kuorilaatat toimivat kannen muottina. Rantaan liittyvillä sivuilla on siirtymälaattarakenne, jonka tyyppipiirustus R15/DL1 on työselostuksen liitteenä. Maatuet perustetaan teräspaaluilla kovaan pohjaan. Paalut valetaan täyteen ja yläosan teräkset viedään maatuen valuun.

13 13 (15) Käyntisillan kiinnitys ja kiinnitysrakenteiden mitat betonisessa maatuessa tulee tarkistaa valitun käyntisillan tyyppikiinnitysten mukaisiksi. Aallonvaimennuslaiturin maatuki on jatkeena nykyiselle laiturille ja sen betonikansi valetaan samaan tasoon kuin nykyisen laiturin pinta. Aallonvaimennuslaiturin pinnassa on kallistus mittapiirustuksen mukaan. Polttoainelaiturin maatukea varten nykyisestä laiturista puretaan alue, johon maatuki rakennetaan. Laiturin sijainnissa on otettu huomioon nykyisten puupaalujen paikat. Laituria purettaessa on varmistettava, että säilytettävän puulaiturin pääpalkit ovat tuillaan yhtenäiset ja vaurioitumattomat. Uusi maatuki jää betonipintaiseksi ja sen pinnassa on kallistus mittapiirustuksen mukaan Paikalla valettavat betonirakenteet Muottityöt Telineet ja muotit Muottityöt tehdään InfraRYL kohdan ohjeita noudattaen. Betonipintojen muottilautojen laudoitussuunta on vaakasuuntainen. Näkyviin jäävät kulmat viistetään käyttäen rimaa 20 x 20. Paikallavalujen mittatarkkuus luokkaa 2, pinnan laatuluokka näkyvillä osilla A ja näkymättömiin jäävillä osilla B. Laatan yläpinnassa on kallistus. Pintaan tehdään karkea harjaus siten, että vesi pääsee valumaan pois Raudoitus Raudoitustöissä noudatetaan InfraRYL kohdan ohjeita. Betoniteräs on laatua A500HW. Suojaavan betonipeitteen paksuus on 50 mm. Raudoitus sidotaan liikkumattomaksi syöpymättömillä sidelangoilla. Teräkset, joiden sijaintia ei ole määrätty, sijoitetaan paikalleen piirustuksista mittakaavan edellyttämällä tarkkuudella. Reikien kohdalla teräkset siirretään reikien pieliin rakennekuvassa osoitetulla tavalla Betonointi Rakenteet tehdään betonista K45-1, P40. Siirtymälaatta tyyppipiirustuksen mukaan. Rakenteen suunnittelukäyttöikä on 50 v. Rasitusluokat XC4, XF2, XF4. Betonointityössä noudatetaan InfraRYL kohdan ohjeita.

14 14 (15) Urakoitsijan tulee laatia betonilaatan valusta ennen työn aloittamista betonointisuunnitelma sekä tilaajan niin vaatiessa betonirakenteiden laadunvalvontasuunnitelma rakennuttajan hyväksyttäväksi. Betonimassa valmistetaan ympäristöministeriön hyväksymän tarkastajan (RTL r.y.) valvomassa valmistuslaitoksessa. Betonimassan ja kovettuneen betonin lämpötiloja ja lujuuden kehitystä seurataan hyväksyttävällä tavalla. Kaikkien betonipintojen minimi jälkihoitovaatimus on 7 vrk:n kosteaa jälkihoitoa vastaava aika. Aurinkoisissa tai tuulisissa olosuhteissa on käytettävä valupinnan pintahidasteena varhaisjälkihoitoainetta jälkitärytyksen ja jälkihierron välisenä aikana. Jälkihierron jälkeen tehdään normaalit jälkihoitotoimenpiteet Teräsrakenteet Materiaalit Aineet ja tarvikkeet InfraRYL kohdan mukaisesti. Teräslaadut, ks. rakennekuvat Kuumasinkitys Ellei teräsosia ole piirustuksissa määritelty haponkestäviksi (AISI 316), osat kuten pultit, mutterit, kierretangot, aluslevyt ja naulat yms. kiinnikkeet kuumasinkitään. Kuumasinkitykset tehdään standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan paitsi ruuveissa ja muttereissa, joiden pinnoite tehdään standardin SFS 4449 mukaisesti. Betonivaluun upotettavat kuumasinkityt pinnat passivoidaan VENELAITURIT Ponttonilaiturit Polttoaineenjakelulaituri Nykyisen rantalaiturin keskivaiheille sijoitettava uusi polttoaineenjakelulaituri on betoniponttonirakenteinen, 4 m leveä ja 20 m pitkä. Betoniponttonin nettokantavuus on vähintään 6,5-7,0 kn/m2. Ponttonin pohja suojataan betonilla. Laiturin maatuelle asennetaan bensiinin ja dieselin tankkausmittarit, lohkopumpulliset pilssivesien ja septitankkien tyhjennysasemat. Vesiposti asennetaan laiturille. Septitankkien tyhjennyslaitteistona käytetään nykyistä septitankkia uudelleen asennettuna, muut laitteet ovat uusia. Vesijohto ja kaapelit asennetaan laiturirakenteessa oleviin suojaputkiin. Laituri ankkuroidaan vesistön pohjaan joustavilla kumikaapeleilla tai kettingeillä.

15 15 (15) Laituri varustetaan pelastustikkailla ja pelastusvälinepylväällä. Pelastustikkaat sijoitetaan laiturin päähän. Pelastusvälinepylväs sisältää tikkaat (3 m), keksin (4 m), pelastusrenkaan ja heittoköyden sekä sammutinkotelon ja sammuttimen. Polttoainneenjakeluaituri on esitetty piirustuksessa Aallonvaimenninlaituri Sataman itäreunaan sijoitettava aallonvaimenninlaituri kootaan m pitkistä 4 m leveistä raskaista aallonvaimenninbetoniponttoneista piirustuksen R-2590 mukaisesti. Betoniponttonin nettokantavuus on vähintään 6,0 kn/m2. Laiturin kokonaispituus on 80 m. Ponttoonin pohja suojataan betonilla. Laiturin länsipuolelle asennetaan 7 m pitkät kävelyn kestävät veneaisat, itäpuolelle on suunniteltu kylkikiinnitysmahdollisuus vierasveneilijöille. Alumiiniset kiinnityspollarit kiinnitetään laituriin ponttonin toimittajan ohjeitten mukaan 6 metrin välein. Pollarikuorma mitoitetaan satamaan liikennenöivien suurten alusten mukaan. Vesijohto ja kaapelit asennetaan laiturirakenteessa oleviin suojaputkiin. Laituri ankkuroidaan vesistön pohjaan joustavilla kumikaapeleilla tai kettingeillä. Aallonvaimenninlaituri varustetaan 3 pelastustikkailla, joista 1 sijoitetaan laiturin päähän ja 2 laiturin kummallekin sivulle. Laituri varustetaan 3 pelastusvälinepylväällä,jotka sisältävät tikkaat (3 m), keksin (4 m), pelastusrenkaan ja heittoköyden sekä sammutinkotelon ja sammuttimen. Aallonvaimenninlaituri on esitetty piirustuksessa R Laitureihin rakennettaviin maatukiin kiinnitetään 8 m pitkät teräksiset käyntisillat. Käyntisillat varustetaan kaiteilla. Espoossa Paavo Åvist Leena Nurmi Mirja Toivari- Holm Korjaukset ja tarkennukset Jyväskylässä Timo Vuoriainen Kari Seuranen

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA Työselostus 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2 (6) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Työ koostuu jätevesiviemärin sujutuksesta

Lisätiedot

Viikinrannan koira-aitaus

Viikinrannan koira-aitaus HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto MA403-3 Viikinrannan koira-aitaus TYÖSELOSTUS 20.10.2014 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS...

Lisätiedot

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo Hausjärven kunta Muutos-ja intaluettelo Pionkaarteen alueen kunnallistekniikan ja vesiuollon rakentaminen Jokainen inta on täysin itsenäinen ja muista riippumaton.yksikköintoiin on sisällytettävä nimikkeen

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (5) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 YLEISTÄ... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän tekonurmi, pohjarakenteet TYÖSELOSTUS

Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän tekonurmi, pohjarakenteet TYÖSELOSTUS Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN Rakennustapaselostus 24.11.2015 y-tunnus: 2239171-9 POP 561211-2287666 Sisällys YLEISTÄ 3 Rakennuttajat 3 Suunnittelija 3 Rakennuskohde 3 Rakennustyö

Lisätiedot

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan kunta Tekninen yksikkö Tekninen johtaja Janne

Lisätiedot

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS R/A Kårkulla Samkommun Liikennejärjestelyiden parantaminen, RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 28.8.2017 Rakennussuunnitelma 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 0650 MITTAUSTYÖT 3 0651 Koordinaatti-

Lisätiedot

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (6) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Työselostus 22.1.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 10000 MAA- POHJA, JA KALLIORAKENTEET

Lisätiedot

SARKIONAUKIO. Työkohtainen työselitys. Järvenpää työ nro 5648

SARKIONAUKIO. Työkohtainen työselitys. Järvenpää työ nro 5648 SARKIONAUKIO Työkohtainen työselitys Järvenpää työ nro 5648 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Työkohtainen työselitys 2 (13) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJA... 3

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo Sivu 1 (7) Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188 Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2,25) + 8 + 10 + 8 + (2,25) Hyödyllinen leveys (m) 11 Vapaa-aukko

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 31.5.2016 Laatija Tarkastaja Eino Kattilakoski Mikko Uljas Kuvaus

Lisätiedot

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 30.4.2012 1. YHTEISET ASIAKIRJAT Rakennussuunnitelman sisällysluettelo 30.4.2012 Hankekohtainen työselostus 30.4.2012 Määräluettelo 30.4.2012

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI VUOLLETIEN PERUSKORJAUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KOKEMÄEN KAUPUNKI VUOLLETIEN PERUSKORJAUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 16X226444 25.1.2017 KOKEMÄEN KAUPUNKI VUOLLETIEN PERUSKORJAUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Sisältö Kohde 3 Lähtöaineisto 3 Maaperäolosuhteet 3 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 3 TEKNISET VAATIMUKSET

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006.

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Hulevesiviemärin rakentamisen uudet laatuvaatimukset -InfraRYL 2006 Reijo Järvinen 30.10.2009 Sisältö Mikä on InfraRYL Rakennusosanimikkeistö Määrämittausohje Tekniset

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 TOIMINNAN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Työselostus 12.2.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 10000 MAA- POHJA, JA KALLIORAKENTEET

Lisätiedot

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) 5,4 Hyödyllinen leveys (m) 12,9...13,6 Vapaa-aukko (m) 5 Vinous

Lisätiedot

YRITYSPUISTONTIEN ALKUPÄÄN YMPÄRISTÖN KUN- NOSTUS

YRITYSPUISTONTIEN ALKUPÄÄN YMPÄRISTÖN KUN- NOSTUS KIIMINGIN KUNTA YRITYSPUISTONTIEN ALKUPÄÄN YMPÄRISTÖN KUN- NOSTUS 6277-D3213 TYÖSELOSTUS 31.8.2009 TARKENNETTU AIRIX YMPÄRISTÖN TOIMESTA /ERA 1.2.2011 FCG Planeko Oy Kiimingin kunta SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset Sivu 1 (6) Järvenpään kaupunki (Uudenmaan ELY) S1 Haarajoen patosilta Haarajoen patosillan uusiminen/järvenpää Suunnitelman numero S1 Jännitetty betoninen ulokepalkkisilta (jbup) Jännemitta (m) (4,0) +25,0+

Lisätiedot

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue 1 (11) R1-1 Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue Pysäköintialueen työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselitykset 23.08.2016 Kittilän kunta 2 (11) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS. Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS

MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS. Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS 10.02.2009 MÄNTSÄLÄN KUNTA Työselostus Sivu 2 Sisältö 10000 MAARAKENTEET... 3 11113 SUOJATTAVA KASVILLISUUS... 3 20000 PÄÄLLYS-

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS

RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 7973 RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV 0 215 MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 28.3.2017 RUOKOLAHTI SISÄLLYSLUETTELO 0 HANKKEEN YLEISKUVAUS 4 0.1 Tilaaja, rakennuttaja 4 0.2 Suunnittelija

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 29.5.2015 Laatija Tarkastaja Jussi Pajula Timo Ojanperä Kuvaus Perusparannuksen

Lisätiedot

SUNNAVIKIN KAAVA-ALUE

SUNNAVIKIN KAAVA-ALUE Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNAVIKIN KAAVA-ALUE HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA Hankekohtainen työselostus 2 (12) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 4 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 RAKENNUS- JA LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATUVAATIMUKSET LUONNOS URAKKALASKENTAA VARTEN 31.8.2009 Destia Oy Oravakivensalmen

Lisätiedot

OLLINMÄKI II-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU

OLLINMÄKI II-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PYHÄJOEN KUNTA OLLINMÄKI II-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27270P001 Työselostus 1 (13) Sisällysluettelo Rakennushankkeen yleistiedot...

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI ORIMATTILAN KAUPUNKI AROLANTIEN LOPPUOSAN, ILVEKSENTIEN, MÄYRÄNKUJAN, KANKAANMÄENTIEN, PIKKUKETUNKUJAN JA PEURANPOLUN KATUJEN JA VESIHUOLLON RAKENTAMINEN SEKÄ TUOMISEN ALUEEN VESIHUOLTOLINJOJEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 19 Tekniset vaatimukset........................... 29

Lisätiedot

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma 1 / 19 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2015 120-P26975 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

Valtatien 7 meluntorjunnan parantaminen välillä Karhula- Rantahaka Meluesteen 423 koerakentamiskohde

Valtatien 7 meluntorjunnan parantaminen välillä Karhula- Rantahaka Meluesteen 423 koerakentamiskohde Rakennussuunnitelma Tienrakennustöiden työkohtainen työselitys R 1/ 1 Kaakkois-Suomen ELY- keskus 26.9.2011 26.9.2011 1 (9) SISÄLTÖ RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 2 Rakennushankkeen kuvaus... 2 Suunnittelijat,

Lisätiedot

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi)

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (5) KaS (Kaakkois-Suomi) S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2.50)+18.00+(2.50) Hyödyllinen

Lisätiedot

NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA

NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA FCG Finnish Consulting Group Oy Euran kunta NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA Työselostus 324-P18276 FCG Finnish Consulting Group Oy Työselostus I 324-P18276 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELIJAT...

Lisätiedot

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan määräluettelo Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN RAKENNUSTAPASELOSTE TYÖNRO

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN RAKENNUSTAPASELOSTE TYÖNRO MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN RAKENNUSTAPASELOSTE TYÖNRO 201464 20.1.2014 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi www.mantsala.fi

Lisätiedot

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: 2 Konsultit > Ramboll Oy Karhunmäki_2017_alue_Juoksupolku_vesih uolto Investointi Lauri Jauhiainen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto UTSUNKULMA, KADUT TYÖSELOSTUS

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto UTSUNKULMA, KADUT TYÖSELOSTUS TYÖSELOSTUS 28.4.2017 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 YLEISTÄ... 3 TEKNISET VAATIMUKSET... 3 LAADUNVALVONTA JA KELPOISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LIIKUNTAVIRASTO MYLLYPURON LIIKUNTAPUISTO KUMIROUHETEKONURMIKENTTÄ HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS. Vain urakkalaskentaa varten

HELSINGIN KAUPUNKI LIIKUNTAVIRASTO MYLLYPURON LIIKUNTAPUISTO KUMIROUHETEKONURMIKENTTÄ HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS. Vain urakkalaskentaa varten HELSINGIN KAUPUNKI LIIKUNTAVIRASTO MYLLYPURON LIIKUNTAPUISTO KUMIROUHETEKONURMIKENTTÄ HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Vain urakkalaskentaa varten Tilaaja: Helsingin kaupungin liikuntavirasto Työnro: 8582 sivu

Lisätiedot

Tordalintien hulevesiviemäri

Tordalintien hulevesiviemäri S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KEMIÖNSAAREN KUNTA Tordalintien hulevesiviemäri FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23911 työkohtainen työselostus Kallio Tomi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 2 YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA

Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA VIHDIN KUNTA Hy-Kr 106+799, Nissolan aks, siltasuunnitelma 1/ 16 Nissolan tasoristeysten

Lisätiedot

1/15 Rikkilän maantien 14811 parantaminen välillä 7.11.2012 Simola-Ojala, Lappeenranta TYÖSELOSTUS

1/15 Rikkilän maantien 14811 parantaminen välillä 7.11.2012 Simola-Ojala, Lappeenranta TYÖSELOSTUS 1/15 RIKKILÄN MAANTIEN 14811 PARANTAMINEN VÄLILLÄ SIMOLA - OJALA, LAPPEENRANTA... 3 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS... 3 A YLEINEN OSA... 3 A.1 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA... 3 A.1.2 Rakennustyö...

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13 SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4204/13 UUDENMAAN MAANRAKENNUSSUUNNITTELU OY PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808

Lisätiedot

LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS

LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS 20.4.2017 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Rakennushankkeen kuvaus... 2 10000 MAA-, POHJA JA KALLIORAKENTEET... 2 11300 Poistettavat, siirrettävät

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

1135 Opastustaulun siirto < 10 m2 kpl 2 Liikenneviraston juna-aseman opasteet

1135 Opastustaulun siirto < 10 m2 kpl 2 Liikenneviraston juna-aseman opasteet MÄÄRÄLUETTELO Projekti: 02 Konsulttilaskenta > Ramboll > Bredanportti Laskelma: Bredanportti, rakennussuunnitelma Työnumero: 2256 Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Dokumentin omistaja: Viimeinen muokkaaja:

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN KUNNALLISTEKNII- KAN YLEISSUUNNITELMA

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN KUNNALLISTEKNII- KAN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 6.11.2014 Viite 1510014712 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN KUNNALLISTEKNII- KAN YLEISSUUNNITELMA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI 18.06.2014 Sisällysluettelo: 1. Projektin kuvaus 2. Alueen kuvaus 3. Maaperän kuvaus 4. Perustaminen 5. Kuivatus 6. Routasuojaus Liitteet

Lisätiedot

Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus

Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus Työkohtainen työselostus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P23877 Työselostus 1 (13) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Polvijärven kunta Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Sivu 2 / 30 Sisällys 1. Rakennushankkeen yleistiedot... 5 1.1 Rakennushankkeen kuvaus... 5 1.2 Tilaaja... 5 1.3 Suunnittelijat,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PL PL Lutakon-satama 0... 15.5 Rantarakenteen informatiivinen määräluettelo. 7.4.2010 YHT NOIN 15.5 METRIÄ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PL PL Lutakon-satama 0... 15.5 Rantarakenteen informatiivinen määräluettelo. 7.4.2010 YHT NOIN 15.5 METRIÄ Lutakon-satama 0... 15.5 YHT NOIN 15.5 METRIÄ Tukimuurilaituri Hs ~NW -nav -0,5 L(m) määrä / jm yks. määrä yks Mv-penkereen kaivu elementtien kohdalla. Arvio 15.5 28 m3 434 m3 Elementtien muotti noin 15.5

Lisätiedot

16WWE1440-2 TYRNÄVÄN KUNTA KAAVATEIDEN KORJAUKSET 2011 RAKENNUSTYÖSELOSTUS

16WWE1440-2 TYRNÄVÄN KUNTA KAAVATEIDEN KORJAUKSET 2011 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 16WWE1440-2 TYRNÄVÄN KUNTA KAAVATEIDEN KORJAUKSET 2011 RAKENNUSTYÖSELOSTUS i Sisältö 00000 MAARAKENNUSTYÖT, YLEISTÄ 1 00100 Työkohteen esitiedot 1 00110 Rakennuttajat ja suunnittelija (yhteystiedot) 1

Lisätiedot

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys SAARIJÄRVEN KAUPUNKI P17623 21.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 ALUEEN RAKENNETTAVUUS... 4 4.1 Yleistä... 4 4.2 Rakennukset... 4 4.3 Kunnallistekniikka...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Kauniaistentien levennys. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 19.2.2013

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Kauniaistentien levennys. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 19.2.2013 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kauniaistentien levennys InfraRYL 2006 Työ: E25632.28 Turku 19.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA LEPSÄMÄ, LINTUMETSÄN LAAJENNUSOSAN ASEMA- KAAVA-ALUE

NURMIJÄRVEN KUNTA LEPSÄMÄ, LINTUMETSÄN LAAJENNUSOSAN ASEMA- KAAVA-ALUE Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus Päivämäärä 31.12.2012 Viite 1510000210 NURMIJÄRVEN KUNTA LEPSÄMÄ, LINTUMETSÄN LAAJENNUSOSAN ASEMA- KAAVA-ALUE Päivämäärä 31.12.2012

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Mattilankatu

JYVÄSKYLÄ Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OY JYVÄSKYLÄ Mattilankatu Katu- ja vesihuoltosuunnitelma TYÖSELOSTUS 16.4.2010 PERUSTUU INFRARYL 2006 YLEISIIN LAATUVAATIMUKSIIN Ramboll Työselostus 2 (21) Mattilankatu 16.4.2010 Sisältö

Lisätiedot

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09 VIHDIN KUNTA Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3392/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3392/09/1 1:2000 Leikkaus

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...

Lisätiedot

Ratapuiston kenttä, tekonurmen vaihtosuunnitelma

Ratapuiston kenttä, tekonurmen vaihtosuunnitelma VIHDIN KUNTA Ratapuiston kenttä, tekonurmen vaihtosuunnitelma Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 701-P32065 Työselostus 1 (6) Linkola Kalle Sisällysluettelo RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 1 Rakennuskohde

Lisätiedot

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU HAMK MUSTIALA. Mustiala Uusi Navetta TYÖSELITYS. Hamk työ nro TähtiRanta työ nro 4013

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU HAMK MUSTIALA. Mustiala Uusi Navetta TYÖSELITYS. Hamk työ nro TähtiRanta työ nro 4013 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU HAMK MUSTIALA Hamk työ nro TähtiRanta työ nro 4013 11.4.2014 MUSTIALA UUSI NAVETTA SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 Rakennushankkeen kuvaus 1 Suunnittelijat 1 Rakennuttaja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 KERAVAN KAUPUNKI Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Salaojituskerroksen rakeisuusalueet Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4437/14/1

Lisätiedot

SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 1 ESPOON KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS Katu- ja Viherpalvelut SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS H. Rautio / S. Anttila Tarkastaja: Hyväksyjä: /. 2012 /. 2012

Lisätiedot

KAIVANTOJEN SEKÄ KATUJEN TUENTA- JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

KAIVANTOJEN SEKÄ KATUJEN TUENTA- JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO KAIVANTOJEN SEKÄ KATUJEN TUENTA- JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO TYÖNUMERO: 60 2816 LIETO, KAIJASEN PELLON VESIHUOLTOLINJAT JA KADUT 1 YLEISTÄ Kaivantojen osalta tässä lausunnossa laaditaan periaateratkaisut

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: rakennussuunnitelmavaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus Sivu 1 (1) Tulostettu: 12.4.2016 Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1 Rakennussuunnitelmaselostus Teräksinen palkkisilta, puukantinen (Tpp) Jännemitta (m) 7.385 Hyödyllinen leveys (m)

Lisätiedot

R1-2 Hankekohtainen työselostus

R1-2 Hankekohtainen työselostus R1-2 Hankekohtainen työselostus Vt 13 Mustolan n rakentaminen tiejärjestelyineen, Lappeenranta, Rakennussuunnitelma Liikennevirasto 29.04.2011 Mustolan Hankekohtainen työselostus 2 (27) Sisältö Rakennushankkeen

Lisätiedot

Uudet tietosisällöt infrarakentajille RT tietoväylässä. Koneyrittäjien Maarakennuspäivä. Sirpa Väisänen,

Uudet tietosisällöt infrarakentajille RT tietoväylässä. Koneyrittäjien Maarakennuspäivä. Sirpa Väisänen, Uudet tietosisällöt infrarakentajille RT tietoväylässä Koneyrittäjien Maarakennuspäivä Sirpa Väisänen, 7.4.2017 1 Rakennustiedon toiminta Rakennustietosäätiö RTS > Rakennusalan puolueeton vaikuttaja ja

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Liperin kunta Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv. 70-541 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 20 Sisällys 1. Rakennushankkeen yleistiedot... 5 1.1. Rakennushankkeen kuvaus... 5 1.2. Tilaaja...

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11113 SKOL jäsen ROUTION ALUETUTKIMUS Ratsutilantie 08350 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 30.06.2011 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka)

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) Kauppatien liittymän parantaminen 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Maarakennustöiden työselostus. Oulu 23.3.2010

TORNION KAUPUNKI. PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Maarakennustöiden työselostus. Oulu 23.3.2010 TORNION KAUPUNKI PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Oulu AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414 601 www.airix.fi Toimistot: Kaarina, Tampere, Espoo

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS Jouni Juurikka 31.10.2016 SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS 2 (6) 1 Hankkeen lähtötiedot 1.1 Sijainti Suunnitelmakohde sijaitsee Pyhäjoella n. 2 km Pyhäjoen keskustasta

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS

RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 7304 RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 4.6.2013 RUOKOLAHTI SISÄLLYSLUETTELO 0 HANKKEEN YLEISKUVAUS...4 0.1 Tilaaja, rakennuttaja...4 0.2 Suunnittelija...4 1 TYÖSELOSTUKSEN

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010 3136 SEINÄJOEN KAUPUNKI POHJATUTKIMUSSEOSTUS 10.8.2010 SUUNNITTEUTOIMISTO 3136 AUETEKNIIKKA OY TUTKIMUSSEOSTUS JP 10.8.2010 SISÄYSUETTEO 1 TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET... 1 2 TUTKIMUSTUOKSET... 1

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Vastaanottaja Pornaisten kunta Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus Päivämäärä 8.2.2011 Viite 82132050 PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Päivämäärä 8.2.2011 Laatija Anssi Vaittinen Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot