Ympäristönsuojelulain 31 : 2 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdat 2 ja 6a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönsuojelulain 31 : 2 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdat 2 ja 6a"

Transkriptio

1 PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PL PIETARSAARI PÄÄTÖS ympäristösuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Päätös annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristönsuojelulain 28 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1, kohdat 2h ja 6b, mukainen ympäristölupa, koskien metallien elektrolyyttistä tai kemiallista pintakäsittelyä suorittavaa laitosta sekä laitosta, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. LUVAN HAKIJA Rettig Lämpö Oy PL Pietarsaari LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI Rettig Lämpö Oy:n Pietarsaaren tehdas tuottaa vesikeskuslämmitykseen tarkoitettuja lämmitysradiaattoreita ja konvektoreita sekä valettuja sähköradiaattoreita. Laitos sijaitsee kiinteistöillä Rnro Pedersin kaupunginosassa, Pietarsaaressa. Kiinteistö on Rettig Lämpö Oy:n omistuksessa. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 : 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdat 2h ja 6b LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojelulain 31 : 2 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdat 2 ja 6a ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on jätetty Länsi-Suomena ympäristökeskukselle ja sittemmin täydennetty Laitosta koskeva VOC-ilmoitus on jätetty ympäristökeskukselle Länsi-Suomen ympäristökeskus on päätöksellään, joka on lähetetty kirjeitse , siirtänyt ympäristölupahakemuksen ja VOC-ilmoituksen Pietarsaaren kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi.

2 2 TOIMINTAA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET Pietarsaaren seudun kansanterveystyön kuntayhtymän alaisen ympäristönsuojelulautakunnan myöntämä ympäristölupamenettelylain mukainen ympäristölupa. Pietarsaaren veden kanssa on tehty liittymissopimus kaupungin viemäriverkostoon vuonna TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ SEKÄ ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Tehdas sijaitsee Pietarsaaren kaupunginosassa 16, Peders, Pietarsaaren ohikulkutien tuntumassa. Alueella on voimassa oleva asemakaava ja tehdas sijaitsee teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T). Teollisuusalueen ja lähellä olevan asutuksen välillä on noin m leveä metsäinen lähivirkistysalue. Tehdasrakennusten ja lähimpien asuinrakennusten välinen etäisyys on noin 100 m. Lähin koulu sijaitsee noin 800 m etäisyydellä. Laitos ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä sen vaikutusalueella sijaitse luonnonsuojelun kannalta arvokkaita kohteita eikä Natura-alueita. Laitoksen läheisyydessä ei ole muuta merkittävää haihtuvien yhdisteiden (VOC) päästöjä aiheuttava toimintaa. Alueella ei sijaitse myöskään muiden päästöjen merkittäviä lähteitä, liikennettä lukuun ottamatta. LAITOKSEN TOIMINTA Tuotteet, tuotanto ja prosessit Vesikeskuslämmitykseen tarkoitettujen lämmitysradiaattoreiden ja konvektoreiden valmistus Rettig Lämpö Oy tuottaa vesikeskuslämmitykseen liitettäväksi tarkoitettuja lämmitysradiaattoreita ja konvektoreita noin kappaletta ( tonnia) vuodessa. Tehdas on hakijan mukaan Pohjoismaiden modernein radiaattoritehdas ja se työllistää Pietarsaaressa noin 200 henkilöä. Tuotannon keskeisimmät prosessit ovat: Leikkaus Puristus Hitsaus ja kasaaminen Koeponnistus Välivarasto Pintakäsittely ja maalaus Varastointi Tuotannon päämateriaaleja ovat: teräslevy, vesiohenteinen pohjamaali, liuotinmaali ja rautafosfatointiaineet.

3 3 Raaka-aineet Radiaattorien valmistukseen käytetään suuria määriä teräslevyjä. Teräslevyjen kulutus on noin tonnia vuodessa. Radiaattoreiden pintakäsittelyssä käytetään kahta maalityyppiä: vesiohenteinen pohjamaali ja pintamaalina polyesteri-epoxipohjainen pulverimaali. Muutamaan tuotteeseen käytetään liuotinpitoista märkämaalia. Vesiohenteisia maaleja käytetään kg vuodessa. Tuotanto Tuotanto koostuu teräslevyjen ja -putkien leikkauksesta, muotopuristuksesta, hitsauksesta, testauksesta, pintakäsittelystä ja valmiin tuotteen pakkaamisesta. Tuotteita valmistetaan myös alumiinista ja kupariputkista. Radiaattoreiden valmistukseen käytetään 0,4 ja 1,5 mm vahvuista teräslevyä ja -putkea. Patteriaihion valmistusprosessissa käytetään apuaineena öljyemulsioita, voiteluaineita sekä korroosionestoaineita, jota lisätään koeponnistusaltaiden veteen. Radiaattoreiden kokoamisessa syntyy metallijätettä, joka toimitetaan hyötykäyttöön. Lisäksi kappaleiden puristamisessa syntyy emulsiojätettä ja leikkuunestejätettä. Ne toimitetaan ongelmajätteiden käsittelylaitokseen. Koeponnistuksessa kappale upotetaan veteen. Vesi kiertää suljetussa järjestelmässä ja se puhdistetaan suodatuslaitteistolla. Vesi vaihdetaan kaksi kertaa vuodessa. Käytetty vesi johdetaan viemäriin. Radiaattoreiden pinnoituksessa käytetään vesiohenteista pohjamaalia sekä epoxypolyesteripulveria. Kappaleet esikäsitellään rautafosfatointi-menetelmällä. Rautafosfatoinnissa käytettävät kemikaalit on lähinnä Gardobond A , jonka aktiiviaineosat ovat fosforihappo (2,5 10 %) ja rasva-alkoholi-alkoksylaatti (1 2,5 %). Pohjamaali toimitetaan tankkiautoilla välisäiliöön, josta se pumpataan maalaus-linjan kastoaltaaseen. Pohjamaaliin sekoitettava pigmentti toimitetaan 1 m 3 suuruisissa säiliöissä. Pigmentti pumpataan kastoaltaaseen pohjamaalin sekaan. Epoxypolyesteripulveri toimitetaan säkeissä varastoon, ja sieltä edelleen maalauslinjalle. Maalipulveri ruiskutetaan käsiteltävän kappaleen pintaan. Lopullisen maalipinnoitteen kappale saa lämpöuunissa, jossa maalipulveri sulatetaan. Alumiinikonvektorit Thermocon ja Purmocon valmistetaan puristetuista alumiinilamelleista ja kupariputkista. Näitä erikoistuotteita valmistetaan n kpl vuodessa. Thermocon konvektorit maalataan ruiskumaalausmenetelmällä, jossa käytetään liuotinohenteista maalia. Rautafosfatointilinjalta syntyvä jätevesi esikäsitellään tehtaan omassa puhdistamossa ennen sen johtamista viemäriin. Käsittelyssä syntyvä liete viedään ongelmajätteiden käsittelylaitokseen. Valmiin tuotteen pakkausmateriaaleina ovat muovi, pahvi, teräsvanne sekä puumateriaali.

4 4 Milo-valugraniitti sähköradiaattoreiden valmistus Energia Tämä tuotantolinja on hiljattain siirretty Ruotsista Pietarsaaren toimipaikkaan.. Valmistusprosessissa sähköradiaattoreita valetaan muoteissa käyttämällä polyesterihartsia ja graniittihiekkaa raaka-aineina. Sähkövastukset ja muu tekniikka valetaan joko sisään radiaattoreihin tai asennetaan radiaattorien kääntöpuolelle. Tuotanto tapahtuu omalla erillisellä osastolla. Tuotantoprosessi muodostuu seuraavista vaiheista: 1. Valu Sekoitus: polyesteri, kovettaja, pigmentti ja kiviainekset sekoitetaan keskenään polyesteriä 100 t/vuosi kovettajaa 2 t/vuosi kiviainesta 100 t/vuosi väripigmenttiä 4 t/vuosi 2. Kovetustunneli Ilmanpoisto sijaitsee kovetustunnelin yläpuolella 3. Kovetushuone Loppukovetus tapahtuu n. 8 tunnin aikana, normaalisti yöaikaan 4. Hionta Valmiin tuotteen pinta hiotaan. Hionnassa syntyy polyesteripitoista kivipölyä. Tehdaskiinteistö käytti MWh kaukolämpöä ja MWh sähköä vuonna Kevyellä polttoöljyllä tuotettu energiamäärä oli 9106 MWh vuonna Rettig Lämpö Oy:n Motivan ohjeiden mukaisesti teettämässä energiakatselmusraportissa, esitetään Rettig Lämpö Oy Pietarsaaren tehtaiden energiankulutus sekä energiasäästöpotentiaali. Kemikaalit ja niiden varastointi Osasto Kemikaali Vaarallisuusluokitus ja R- lausekkeet Konelinjat Prevox 6738 N Pekar - Maalaamo Gardobond A 4952/1 Gardoclean 63 CR459 catioonic resin Käyttö/vuosi Varastointimäärä Käyttötarkoitus - Max 4000 kg 8000 kg korroosion estoaine C; R34; Xi; N; 1500 kg pesu/rautafosfatointi R38;R50 Xn; R kg pesu N; Xi; R50; R kg Pohjamaalikomponentti

5 5 CP521E cationic pigment paste XnN; Xn; R48/22; R22; R36/38; R51/53; R20/21/22; R36/ kg Pohjamaalikomponentti Jäteveden puhdistamo TCN Milo ADJ 002CA C; R kg ph-säätö 183E-Q5 EP Alesta EP kg jauhemaali Kemwater C; Xi; Xn; R 1000 l vedenkäsittely PIX /38- saostusaine (saostusaine) 48/20/ Rikkihappo C; R l ph-säätö Nahydroksidi C; R l ph-säätö T Xi; R 34-36/38 50 kg vedekäsittely (saostusaine) saostusaine Ugnslack Xn;R10-20/ l 1800 l liuotinmaali 60 ja 90 38;R / ;Xi;R10-36;Xl;r10-37/ ;t;R23/24/ Ohenteet Xn; R l 600 l ohenne 20/21-38 Polyesteri- Xn; R t hartsi Kovetin (peroksidi) 36/38 Xn; Xi; R Pigmentti - 4 t Stenpulver t 2 t Käytetyt kemikaalit eivät sisällä VOC -asetuksen 9 ja 10 :n mukaisia vaaralausekkeilla R45, R46, R49, R60, tai R61, eikä lausekkeella R40 merkittyjä halogenoituja haihtuvia yhdisteitä, jotka on määritelty syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi. Raaka-aineet ja kemikaalit säilytetään, hakijan antamien tietojen mukaan, säännönmukaisella ja asiaankuuluvalla tavalla.

6 6 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Veden otto Hakija arvioi, että käytössä on tällä hetkellä toiminnan laajuus, prosessit ja taloudelliset kannattavuusnäkökohdat huomioon ottaen, ympäristön kannalta paras mahdollinen tekniikka. Vettä käytetään koeponnistusaltaissa, pintakäsittelyn esikäsittelyssä ja talousvetenä. Kiinteistöllä tarvittava vesi hankitaan kaupungin verkosta. Vedenkulutus oli m 3 vuonna YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt ilmaan Liuottimien käytön johdosta laitoksella syntyy haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä. VOC päästöt muodostuvat lämmitysradiaattoreiden ja konvektoreiden maalauslinjan kuivatusuunissa syntyvistä poistokaasuista sekä valugraniittisähkölämmittimien valmistuksen yhteydessä käytettävistä, polyesterihartsista ja kovettimista emitoidusta styreenistä ja asetonista. Maalauslinjan kuivatusuunin kaasut jälkipoltetaan katalyyttisessä polttolaitoksessa ns. Ehovoc polttolaitoksessa. Katalysaattoreina toimii platina/palladium metalliseos ja reaktiokammiossa lämpötila on runsaat 300 o C. Polttolaitoksen takuuehto on, että laitoksen jälkeinen pitoisuus ei ylitä 14 mg C/Nm 3 laitokselle tulevan pitoisuuden ollessa alle 1000 mg/nm 3 ja ilmavirran Nm 3 /h. Laitoksen takuuarvojen edustavissa olosuhteissa suoritettu mittaus osoitti, että laitoksen jälkeinen VOC-pitoisuus, ilmaistuna milligrammoina orgaanista kokonaishiiltä normaali-kuutiometrissä, oli välillä 6,7 11,5 mg C/Nm 3 riippuen ilmavirrasta. Koeajo tehtiin maksimi-ilmavirralla 4400 Nm 3 /h, koska laitoksen läpi ei saatu suurempaa ilmavirtausta. Jälkipolttimen erotusaste oli 98,9 %. Mittausarvot alittivat selvästi Valtioneuvoston asetuksen 435/2001, liitteen 1 taulukossa 5a annetun poistokaasujen raja-arvon. Maalaamon toiminnassa syntyvät päästöt ovat jälkipoltosta huolimatta aiheuttaneet ajoittain hajuhaittoja, jotka ovat johtaneet valituksiin lähiasutusalueelta. Tämän ongelman poistamiseksi on otettu käyttöön aktiivihiilisuodatus. Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Rautafosfatointilinjalta syntyvä jätevesi sekä maalaamon prosessivedet esikäsitellään tehtaan omassa jäteveden käsittelylaitoksessa ennen vesien johtamista Pietarsaaren kaupungin (Pietarsaaren veden) jätevesiverkkoon. Rettig Lämpö Oy:n ja Pietarsaaren kaupungin välinen voimassa oleva liittymissopimus on vuodelta 1997, ja se on laadittu tehtaan silloisen laajennus- ja muutostyön yhteydessä. Pietarsaaren Veden antaman lausunnon mukaan tullaan sopimustilanne päivittämään lähiaikoina. Siinä yhteydessä Pietarsaaren Vesi tekee mahdollisesti esityksen erityissopimuksen laatimisesta sekä uudesta tarkkailuohjelmanehdotuksesta. Tiukemmat viranomaismääräykset edellyttävät, että tehtaan tavanomaisista poikkeavat jätevedet huomioidaan entistä tarkemmin myös yrityksen ja vesi- ja viemärilaitoksen välisessä sopimuksessa. Jätevedet sisältävät jonkin verran metalli- ja kemikaalijäämiä. Tehtaan esikäsittelylaitoksessa nämä saostetaan

7 7 kemiallisesti ja syntynyt sakka erotetaan vedestä kammiosuodatinpuristimella. Esikäsitelty jätevesi johdetaan kaupungin viemäriverkostoon ja kiintoaine toimitetaan ongelmajätteiden käsittelylaitokseen. Esikäsittelyaltaiden ja pohjamaalausaltaiden alapuolinen lattia on varustettu betonireunuksella, joka rajoittaa nestevuodot alueelle, mistä ne eivät voi päästä hallitsemattomasti viemäriin. Pohjamaalausallas voidaan, mahdollisissa häiriötilanteissa, tarvittaessa tyhjentää kokonaan vieressä olevaan varasäiliöön. Sosiaalijätevedet johdetaan kaupungin viemäriverkostoon. Hulevedet johdetaan lähiympäristön ojiin. Syntyvät jätteet ja niiden käsittely Toiminnassa syntyvät jätteet on esitetty seuraavassa taulukoissa. Tiedot perustuvat vuoden 2007 tilastoihin. Tavanomaiset jätteet: Jätteen laatu Määrä (kg/a) Energiajae Biojäte Keräyspaperi 800 Keräyspahvi Keräyslasi 252 Sekajäte (kaatopaikkajäte) Jätehuoltoyritys Lassila & Tikanoja Oyj toimittaa jätteet edelleen käsiteltäväksi asianomaisiin keräyspisteisiin. Ongelmajätteet: Nimikekoodi Jätteen laatu Määrä (kg/a) 1136 käytetty voiteluöljy öljyemulsiot ja leikkuujätteet kiinteä öljyinen jäte öljynerotuskaivon pohjasakka öljynerotuskaivon koko nesteosa lyijyakkujäte paristojäte, lajittelematon maali-lakka (kiinteä) loisteputket elektroniikkajäte 690 Kuljetuksista vastaa jätehuoltoyritys Lassila & Tikanoja Oyj. Jätteet toimitetaan ongelmajätelaitokseen. Metalliromua syntyy vuosittain tuotantomääristä riippuen n. 1 milj. kiloa. Kaikki syntyvä metalliromu toimitetaan kierrätykseen metalliromua keräävän yhtiön (Halmesmäki Oy, Pietarsaari) kautta.

8 8 Jäteseuranta perustuu urakoitsijan (Lassila & Tikanoja Oyj) ilmoittamiin jätemääriin. Jätemäärät (painoyksikköinä) perustuvat jätteiden tilavuuspainokertoimiin. Vuoden 2008 raportin mukaan hyötykäyttöön menevän jätteen osuus oli 88 % kokonaismäärästä. Melu Laitos toimii teollisuusalueella ja toiminta tapahtuu sisätiloissa, joten toiminta ei aiheuttane merkittävää melua ympäristöön. Liikenne Raaka-aineet tuodaan ja tuotteet viedään kuorma- ja rekka-autiolla. Vuorokaudessa tehdasalueelle tulee ja lähtee noin 10 kuorma-autoa. Lisäksi työntekijöiden työmatkoista aiheutuu henkilöautoliikennettä. Sisäisissä kuljetuksissa käytetään trukkeja, jotka käyttävät nestekaasua polttoaineena. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN Toiminnalla ei ole vaikutusta arvokkaisiin luontokohteisiin, eikä laitos sijaitse vesihuollon kannalta tärkeällä, luokitellulla pohjavesialueella. Hakemuksen mukaan laitoksen normaalitoiminasta ei aiheudu päästöjä, jotka vaikuttaisivat haitallisesti ilmanlaatuun, pinta- ja pohjavesiin, maaperään, ihmisiin tai luontoon. Prosessijätevedet puhdistetaan esikäsittelylaitoksessa ennen yleiseen viemäriin johtamista. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Ympäristöasioiden hallintajärjestelmät Laitoksella on ISO standardin mukainen ympäristönhallintajärjestelmä ja ISO 9001:2000-standardin mukainen toimintajärjestelmä. Käyttötarkkailu ja hälytykset Jätevesipuhdistamon toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa. Puhdistuslaitos on toiminnaltaan eräkäsittelylaitos. Jokaisen jätevesierän käsittelyä koskevat yksittäiset käyttötiedot säilytetään käyttökäsikirjassa. Valmiiksi käsitelty jätevesi johdetaan suodatuksen jälkeen lopputarkastuskaivon kautta viemäriin. Pumppaus viemäriin keskeytyy, mikäli jäteveden ph-arvo ei ole määrätyissä rajoissa, jolloin optinen ja akustinen hälytys kytkeytyvät päälle. Käsitellystä jätevedestä otetaan näyte jokaisen käsittelyn erän yhteydessä, josta tietyt parametrit määritellään. Polttolaitoksen haihtuvien orgaanisten aineiden päästöjä tarkastellaan aistinvaraisesti päästökohteessa kerran kuussa. Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Hakemus sisältää riskiarvion, jossa on tunnistettu toimintaan liittyvät riskit ja esitetty onnettomuuksien estämiseksi suunnitellut toimet.

9 9 Varsinaisen tuotannon aiheuttamat päästöt ilmaan ovat lähinnä maalausuunien savukaasuja, joista VOC-päästöjen kannalta merkittävimmät pohjamaalauskaasut puhdistetaan ns. Ehovoc katalyyttisessä poltossa. Häiriö katalysaattorissa saattaa aiheuttaa hajuhaittoja. Tällaisten tapausten varalle on aktiivihiilisuodatusjärjestelmä. Jäteveden esikäsittelyaltaiden ja pohjamaalausaltaiden alapuolinen lattia on varustettu betonireunuksella, joka rajoittaa nestevuodot alueelle, jolloin ne eivät voi päästä kontrolloimattomasti esim. viemäriin. Pohjamaalausallas voidaan tarvittaessa mahdollisessa häiriötilanteessa kokonaan tyhjentää vieressä olevaan varasäiliöön. Hitsauslinjoilla tynnyrissä käytettävä voiteluöljyjä säilytetään avattuina ns. turvakaukaloissa, jotka estävät mahdollisesti valuvan öljyn leviämisen esim. lattiakaivoihin. Jätevedet esikäsitellään ennen niiden johtamista viemäriin. ASIAN KÄSITTELY Asian vireille tulo Ympäristölupahakemus on jätetty Länsi-Suomen ympäristökeskukselle Ympäristökeskus on kirjeellään hallintolain 21 mukaisesti siirtänyt asian Pietarsaaren kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsiteltäväksi, koska asian käsittely kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan. Lupahakemuksen täydennykset Hakemusta on täydennetty ja Tarkastukset ja neuvottelut Lupaan liittyvä tarkastus tehtiin Tarkastusmuistio on liitetty asiakirjoihin. Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Asian vireilläolosta on kuulutettu Pietarsaaren kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu Pietarsaaren Sanomissa ja Österbottens Tidning lehdessä. Niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, on lisäksi tiedotettu erikseen lupahakemuksesta. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusaikana Pietarsaaren kaupungin ympäristönsuojelutoimistossa. Hakemuksen johdosta on Pietarsaaren kaupungilta, Pietarsaaren Vedeltä ja Malmin terveydenhuoltoalueen ympäristöterveysvalvonnalta pyydetty lausunto. Kaupunginhallituksen lausunto on Pietarsaaren Veden lausunnon mukainen ja siinä todetaan, että Pietarsaaren veden kannalta huomioitavia ovat, tuotteiden koeponnistuksessa ja pintakäsittelyssä muodostuvat, tavanomaisista poikkeavat jätevedet, jotka käsitellään tehtaan esikäsittelylaitoksessa, ennen niiden johtamista kaupungin viemäriin. Erotettu kiintoaine toimitetaan kaatopaikalle. Edelleen todetaan, että Rettig Lämpö Oy:n ja kaupungin välinen voimassa oleva liittymissopimus on peräisin vuodelta 1997.

10 10 Sopimustilanne tullaan päivittämään lähiaikoina. Tiukentuneet viranomaismääräykset edellyttävät, että tehtaan poikkeavat jätevedet huomioidaan entistä tarkemmin myös yrityksen sekä vesi- ja viemärilaitoksen välisessä sopimuksessa. Määräykset edellyttävät mm, että viemärilaitos on selvillä viemäriin liitetyistä teollisuuslaitoksista ja niissä muodostuvista poikkeavista jätevesistä sekä niiden esikäsittelystä että jätevesien haitallisuutta vähennetään riittävästi asianmukaisten esikäsittely-, tasaus- ja muiden toimenpiteiden avulla sekä asiaankuuluvia sopimuksia ja määräyksiä noudattaen että ne laitokset, joiden viemäriverkkoon saattaa joutua öljyä tai muita viemärilaitoksen toiminnalle haitallisia aineita, varustetaan riittävillä varolaitteilla aineiden viemäriverkkoon pääsyn estämiseksi. Viranomaismääräykset asettavat vaatimuksia poikkeavien jätevesien johtamista koskeville sopimuksille. Sopimustenkin on oltava määräysten mukaisia. Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston terveystarkastustoimisto (entinen Malmin terveydenhuoltoalueen ympäristöterveysvalvonta) toteaa lausunnossaan, että toimintaa on harjoitettava siten, ettei siitä aiheudu terveydellisiä haittoja. Terveysvalvonta katsoo, että toiminnassa syntyville vaaralausekkeilla R40 merkityille halogenoiduille haihtuville yhdisteille, joille on säädetty terveysperusteiset raja-arvot, tulee järjestää säännöllinen seuranta tai hallintasuunnitelma. Lausunnossa todetaan myös, että maalaamon pohjamaalauksessa syntyvät päästöt ovat ajoittain aiheuttaneet hajuhaittoja, jotka ovat johtaneet valituksiin lähimmältä asutusalueelta. Kemikaalien varastointia ja varastointiin liittyviä riskejä ei terveysvalvonnan mukaan kuvata hakemusasiakirjoissa. Kemikaalit tulee varastoida ja niitä tulee käsitellä niin, ettei niistä aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Muistutukset ja mielipiteet Ympäristölupahakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Toiminnanharjoittajaa on kuultu lähetetyllä kirjeellä. Rettig Lämpö Oy on päivätyllä kirjeellä antanut vastineensa annettuihin lausuntoihin. Vastine terveysvalvonnan lausuntoon: Vastineessa todetaan, että hakemusaineistoon kuuluvassa VOC-ilmoituksessa on mainittu ainoa prosessikäytössä oleva R40 merkitty yhdiste, Gardoclean 63 vaahdonestoaine. Ainetta käytetään n. 11 tonnia vuodessa. Käytössä oleva Ehovoc katalyyttinen polttolaitos kykenee hakijan mukaan laskemaan päästöt selvästi alle raja-arvon. Hakija katsoo, että häiriötilanteetkaan eivät muodostu niin merkittäviksi, että syntyvistä päästöistä aiheutuisi välitön ympäristön terveysriski. Lausunnossa mainitut hajuhaitat on kyetty eliminoimaan Ehovocin yhteyteen lisätyllä aktiivihiili-suodatuksella. Suodatus toimii täydellisesti, kunnes tietty kyllästymisaste saavutetaan ja hiili on vaihdettava. Tämän vuoksi tehdään kerran kuussa suoritettava hiilen toimivuuden aistinvarainen

11 11 seuranta. Toiminnanharjoittaja kerää ympäristöjärjestelmän (ISO 14001) puitteissa mahdollisia naapuruston palautteita ja toimii sen mukaisesti. Kemikaalien varastoinnin osalta toiminnanharjoittaja esittää, että niiden käyttöpaikka on myös käytännössä niiden säilytyspaikka. Suurimmat käytettävät ja säilytettävät määrät ovat maalaamossa. Varastointi tapahtuu sisätiloissa ja kemikaali säilytetään aina kuljetuspakkauksessaan. Käyttöpaikat on varustettu suoja-altailla tai suojareunuksilla, jotka estävät mahdolliset valumat viemäriin. Käytössä olevat hapot ovat erillisissä happokaapeissa, jotka eristävät aineet toisistaan ja suojelevat myös käyttöhenkilö-kuntaa. Konelinjoilla olevat voitelu- ja hydrauliikkaöljyt säilytetään kuljetuspakkauksessa ja tähän käyttöön tarkoitetuilla suoja-alustoilla, jotka keräävät valumat ja mahdollisen ylivuodon. Hakija arvioi kemikaalien aiheuttaman ympäristöriskin vähäiseksi. Vastine Pietarsaaren Veden lausuntoon: Toiminnanharjoittajan mukaan valtaosa jätevesistä muodostuu maalaamon prosessista ja kiinteistön jätevesistä. Koeponnistuksessa ei synny merkittäviä jätevesimääriä (n. 150 m 3 vuodessa). Vastineessa todetaan vielä, että Pietarsaaren vesi ei määrittele lausunnossaan mitä tarkoitetaan ilmaisulla poikkeavilla jätevesillä ja selostavat samalla mitä heidän jätevetensä voi sisältää. Veteen lisätään Prevox ruosteenestoainetta, ja lisäksi siihen voidaan olettaa kulkeutuvan kappaleiden mukana vähäisiä määriä pinnoitusöljyä teräslevyistä sekä hydrauliikkaöljyä koneista. Mahdollisesti mukana on myös jonkin verran rautaa. Toiminnanharjoittajan tietojen mukaan, ei laitoksen jätevedessä ole sellaisia ainesosia, jotka voisivat haitata kaupungin jätevesien käsittelyä. Maalaamon jätevedet puhdistetaan omassa puhdistuslaitoksessa ennen kuin ne johdetaan viemäriin. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN RATKAISU Pietarsaaren ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntää Rettig Lämpö Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 mukaisen ympäristöluvan Pietarsaaressa Pedersin kaupunginosassa sijaitsevalle tehdaslaitokselle, jossa tuotetaan lämmitysradiaattoreita ja konvektoreita sekä valettuja sähköradiaattoreita. Tuotantoprosessiin sisältyy fosfatointipintakäsittelytoimintaa sekä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävää toimintaa. Lupa myönnetään edellyttäen, että seuraavia lupamääräyksiä noudatetaan ja muilta osin toimitaan hakemuksessa esitetyllä tavalla. LUPAMÄÄRÄYKSET Yleinen ympäristönsuojelumääräys 1. Laitoksen ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei laitoksen toiminnasta aiheutuva melu, haju tai päästöt viemäriin, maahan, vesistöön ja ilmaan tai muu syy aiheuta vaaraa tai haittaa ihmisen terveydelle ja ympäristölle tai ympäristön roskaantumista taikka olennaista yleistä viihtyvyyden alenemista.

12 12 Päästöt ilmaan 2. Laitoksen toiminnasta aiheutuvien VOC-yhdisteiden poistokaasujen päästöt ilmaan saavat olla enintään 100 mg orgaanista kokonaishiiltä normaali-kuutiometrissä (mg C/Nm 3 ). Päästöraja-arvo koskee katalyyttisen polttolaitoksen kautta johdettavia laimentamattomia poistokaasuja. Poistokaasujen hajuhaittojen torjumiseksi on käytettävä tarkoituksenmukaisia keinoja, kuten esimerkiksi kaasujen aktiivihiilisuodatus. 3. Maalaamon toiminnasta aiheutuvat VOC-hajapäästöt saavat olla enintään 20 % käytettyjen liuottimien kokonaismäärästä. Hajapäästöiksi lasketaan kaikki ne liuotinainepäästöt, joita ei johdeta käsiteltäväksi katalyyttiseen polttolaitokseen. Päästöt viemäriin 4. Radiaattoreiden ja konvektoreiden valmistuslinjan prosessijätevedet on esikäsiteltävä laitoksen jätevedenkäsittelylaitoksessa ennen niiden johtamista kaupungin viemäriin. Vesihuoltolaitoksen viemäriin ei saa johtaa tai ohjata laadultaan sellaisia jätevesiä, niin että siitä on haittaa viemärin rakenteelle, puhdistamon toiminnalle, puhdistamolietteen hyötykäytölle tai puhdistamon purkuvesistölle. Öljyisten vesien pääsy viemäriin sekä pinta- ja pohjaveteen on estettävä öljyn erotuksella. Jätevesien johtamisessa tulee noudattaa Pietarsaaren Veden ja Rettig Lämpö Oy:n välisen liittymissopimuksen ehtoja. Liittymissopimuksessa on myös otettava huomioon tehtaan uusi Milo-valugraniitti sähköradiaattorien tuotantolinja. Sen lisäksi on huomioitava valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 mukaisen määräyksen liite 1, koskien aineita, jotka ovat vahingollisia vesiympäristölle ja joita ei saa päästää pintavesiin taikka vesihuoltolaitoksen viemäriin. 5. Sadevedet ja muut alueen pintavedet on johdettava tehdasalueelta sadevesiviemäriin niin, ettei niistä aiheudu pinta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa. Melu 6. Laitoksen toiminta tulee järjestää niin, että asumiseen käytettävillä alueilla melutaso ulkona ei ylitä keskiäänitason L Aeq päiväohjearvoa 55 db (klo 7-22) eikä yöohjearvoa 50 db (klo 22-7). Jätteet ja niiden käsittely 7. Toiminnassa tulee pyrkiä siihen, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Hyödyntämiskelpoiset jätteet kuten metalli, pahvi, paperi ja puhdas puu on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet tulee toimittaa kaatopaikalle, mikäli ne täyttävät kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset, eivätkä sisällä ongelmajätteiksi luokiteltavia aineksia. Yhdyskuntajäte tulee toimittaa käsiteltäväksi jätehuoltomääräysten mukaisesti.

13 13 Varastointi 8. Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on asianmukainen lupa käsitellä kyseessä olevia ongelmajätteitä. Ongelmajätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot ongelmajätteistä. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteiden siirron aikana ja se on luovutettava jätteiden vastaanottajalle. 9. Ongelmajätteet tulee säilyttää tiiviillä alustalla sisätiloissa tai erillisissä konteissa, asiallisesti merkittyinä siten, että niiden sekoittuminen keskenään tai muihin jätteisiin estetään. Ongelmajätteiden pääsy maaperään, pohja- tai pintaveteen tai yleiseen viemäriin on estettävä. 10. Raaka-aineet, kemikaalit ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä laitosalueella niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa taikka pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- ja pohjavesille eikä muutakaan haittaa ympäristölle. 11. Kemikaalit, raaka-aineet mukaan lukien, on varastoitava kullekin kemikaali-tyypille tarkoitetussa ja asianmukaisesti merkityssä säiliössä tai astiassa. Nestemäiset kemikaalit on varastoitava suoja-altaassa tai reunakorokkein varustetussa tilassa siten, että tämä korokkein varustetun tilan tilavuus vastaa suurimman säiliön tilavuutta. Kemikaalien käsittely (kuormien purku ja lastaus) on tehtävä tiiviillä alustalla, joka ei läpäise käsiteltäviä kemikaaleja ja josta mahdolliset vuodot voidaan kerätä hallitusti asianmukaiseen käsittelyyn Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 12. Laitoksen toiminta on järjestettävä siten, että häiriöt ja muut normaalista toiminnasta poikkeavat tilanteet pyritään etukäteen suunnitelmallisesti ehkäisemään. Poikkeuksellisissa tilanteissa ja niistä johtuvista päästöistä ilmaan, maahan tai viemäriverkostoon, on heti ryhdyttävä asianmukaisiin korjaustoimenpiteisiin sekä toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtumien toistumisen ehkäisemiseksi. Tilanteista, joista aiheutuu tai on uhka aiheutua merkittävästi normaalista toiminnasta suurempia päästöjä tai ympäristövahingon vaaraa, tulee välittömästi ilmoittaa Pietarsaaren ympäristönsuojeluviranomaiselle. Poikkeuksellisista päästöistä, jotka kohdistuvat viemäriin, tulee ilmoittaa myös Pietarsaaren Veden jätevedenpuhdistamolle. Raportissa on selvitettävä häiriön luonne, kuinka häiriössä on ryhdytty korjaustoimenpiteisiin sekä mihin toimenpiteisiin, jotta tilanne ei toistuisi. Tarkkailu ja raportointia koskevat määräykset 13. Toiminnanharjoittajan tulee laatia koko laitoksen toiminnan kattava tarkkailusuunnitelma ja toimittaa se Pietarsaaren ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksyttäväksi mennessä. Tarkkailusuunnitelman tulee sisältää ainakin Ehovoc-polttolaitoksen ja jäteveden käsittelylaitoksen päästö- ja käyttötarkkailua koskevat tiedot sekä sähköradiaattorituotantolinjan VOC-päästöjen tarkkailun.

14 Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa mm. laitoksen käytöstä sekä häiriötilanteista, jotka ovat merkityksellisiä ympäristönsuojelun kannalta, ympäristönsuojelutoimenpiteiden toteuttamisesta, päästöistä, jätteistä sekä energian käytöstä ja energiansäästötoimenpiteistä. Tietojen on tarvittaessa oltava ympäristönsuojeluviranomaisen käytettävissä. 15. Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä lähetettävä yhteenveto laitoksen ympäristönsuojelua koskevasta toiminnasta. Raportissa on oltava ainakin seuraavat tiedot: Muut määräykset - käsiteltyjen jätevesien määrä ja analyysitulokset - vuosittainen VOC-yhdisteiden kokonaiskäyttö (tonnia/vuosi) - yhteenveto jätekirjanpidosta, josta käy ilmi jätteiden määrät, laadut ja edelleen toimittaminen - yhteenveto mahdollisista häiriötilanteista, joilla on vaikutuksia ympäristöön sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä 16. Mikäli laitoksen toiminnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia, toiminta lopetetaan tai toiminnanharjoittaja vaihtuu, on siitä ilmoitettava Pietarsaaren ympäristönsuojeluviranomaiselle. 17. Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä toimintansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sellaisen tekniikan käyttöönottoon. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Tätä päätöstä noudatettaessa, laitoksen toiminnasta ei nykytietämyksen mukaan arvioida aiheutuvan terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Valugraniittisähkölämmittimien valmistusprosessin (Milo) osalta on tehty haihtuvia orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Hakemuksessa esitetään valtioneuvoston asetuksen (435/2001) 8 ja liitteen 2 mukainen päästöjen vähennystarpeen laskelma tavoitearvolle. Arvioitu päästöarvo on 35 t/a ja laskettu vähennystavoitearvo on -118 t/a. Kun päästöarvo alittaa selvästi vähentämisohjelman mukaisen vähennystavoitearvon, joka esitettyjen laskujen mukaan

15 15 tulee miinusmerkkiseksi, voidaan todeta, että päästöjen vähentämismääräyksen tarvetta ei tässä tilanteessa ole olemassa. Lupahakemuksessa kuvattu tuotantoprosessi edustanee prosessityyppiä missä valtaosa liuottimista reagoi käytettävässä prosessissa. Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Määräys 1 on annettu ympäristön pilaantumisen vaaran ehkäisemiseksi sekä lähistöllä asuviin kohdistuvan kohtuuttoman rasituksen estämiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöistä ja päästöraja-arvoista sekä päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta. Laitoksen toimintaan sovelletaan valtioneuvoston asetusta 435/2001 (Asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta). Laitos luokitellaan liitteen 1 mukaiseksi, muuta metallin pinnoitusta tai maalausta harjoittavaksi laitokseksi (taulukko 5a), jonka suurin vuosittainen liuottimien kulutus ylittää 15 tonnia. Lupamääräykset poistokaasun liuotinpäästön raja-arvoksi ja liotinpäästön hajapäästön raja-arvoksi ovat VNA 435/2001 vähimmäisraja-arvojen mukaisia (Lupamääräykset 2 3). Lupamääräykset jätevesien esikäsittelystä ja viemäriin johtamisesta sekä hulevesien johtamisesta on annettu pilaantumisen ehkäisemiseksi (Lupamääräykset 4 5). Laitoksen toiminnasta aiheutuvia päivä- ja yöaikaisia melutasoja on rajoitettu valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisesti (Lupamääräys 6). Jätelain mukaan (yleisen huolehtimisvelvollisuuden perusteella) on toiminnanharjoittajan huolehdittava siitä, että toiminnasta syntyy mahdollisimman vähän jätettä. Jätelain 4 ja 6 :n mukaan toiminnanharjoittajan on hyödynnettävä jätettä niin paljon, kuin se teknisesti on mahdollista, jos hyödyntäminen ei aiheuta kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Eri jätetyypit ovat jätelain 6 :n nojalla kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan siten, että ne eivät aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteen pakkaukseen on merkittävä jätteen nimi ja jätteen haltijan nimi sekä turvallisuuden ja jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja varoitukset. Valtioneuvoston päätöksessä 659/1996 on annettu yksityiskohtaisia ohjeita ongelmajätteitä koskevasta kuljetusasiakirjan laadinnasta (Lupamääräykset 7 9). Tilat, jossa ympäristölle vaarallisia aineita käytetään, varastoidaan ja joissa niitä siirretään esim. astioihin, koneisiin tai laitteisiin, tulee olla suojattuja ja pinnoitettuja tiiviillä päällystemateriaalilla niin, että mahdolliset vuodot saadaan hallitusti kerättyä talteen. (Lupamääräykset 10 11). Ympäristönsuojelulain 43 :n perusteella tulee ympäristöluvassa antaa määräyksiä niistä toimista, joihin toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Toiminnanharjoittajan tulee ensisijaisesti ja suunnitelmallisesti pyrkiä estämään häiriötilanteissa mahdollisesti syntyviä päästöjä ympäristöön. Toiminnanharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan valvontaviranomaisille ympäristöön vaikuttavista onnettomuustilanteista. Pietarsaaren Veden on myös välittömästi oltava

16 16 tietoinen mahdollisista viemäriverkostoon ja jätevedenpuhdistamoon vaikuttavista uhkatilanteista (Lupamääräys 12). Kirjanpidosta ja ympäristönsuojelun vuosiyhteenvetoraportin esittämisestä, on annettu määräys ympäristösuojelulain 46 perusteella, laitoksen toimintaa koskevan valvonnan järjestämiseksi (Lupamääräykset 13 15). Toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee riittävän ajoissa, ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, ilmoittaa Pietarsaaren kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen perusteella viranomainen voi tarkkailla muutoksen vaikutusta ympäristöön sekä laitoksen lupamääräyksiä ja arvioida, vastaako ilmoitettu toiminta ympäristöluvan lupamääräyksiä. Uuden ympäristöluvan tarvetta arvioitaessa, käytetään vertailupohjana hakemuksessa esitettyjä tietoja ja päätöksessä olevia toimintaa kuvaavia tietoja. (Lupamääräys 16). Toiminnanharjoittajan on ympäristönsuojelulain 4 :n mukaan velvollinen käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Tekniikka kehittyy vähitellen ja se tulee ottaa käyttöön, jos päästöjä tai jätteitä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia (Lupamääräys 17). Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Hakemusaineistossa hakija esittää, että prosessissa vaahdonestoaineena käytettävä aine Gardoclean 63 olisi vaaralausekkeella R40 merkitty aine. Tätä ainetta koskevassa käyttöturvallisuustiedotteessa (päivitetty ) tämä vaaralauseke ei kuitenkaan esiinny, joten erillistä määräystä tämän johdosta ei ole annettu. Muut lausunnoissa esitetyt näkökohdat on otettu huomioon lupamääräyksissä ja -perusteluissa ilmenevällä tavalla. PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Päätös on voimassa toistaiseksi. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman. Lupamääräysten tarkistaminen Toiminnanharjoittajan tulee jättää uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi mennessä Pietarsaaren kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Hakemuksen on liitettävä lupamääräysten tarkistamista varten selvitys parhaan käyttökelpoisen tekniikan toteuttamisesta laitoksen toiminnassa. Hakemuksen perusteella ympäristö- ja rakennuslautakunta tarkastaa laitoksen lupamääräykset ja päättää tarvittaessa määräysten ajan tasalle saattamisesta. (YSL 55 ) Luvan haltijan tulee tehdä uusi lupahakemus, mikäli laitoksen toiminnassa tai toimintaa kuvaavissa tiedoissa tapahtuu olennainen muutos. (YSL 28 3 mom.)

17 17 ASETUKSEN NOUDATTAMINEN Jos asetuksella annetaan ympäristösuojelu- tai jätelain nojalla, tässä lupapäätöksessä annettuja määräyksiä, ankarampia tai poikkeavia säännöksiä, luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta noudatettava luvan estämättä. (YSL 56 ) SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristösuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 35-38, 41-43, 45-47, 52-55, 81, 90, 96-97, 100, 105. Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 16-19, 30, 37. Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 12, 15, 51, 52. Jäteasetus (1390/1993) 5-7 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (VNA 435/2001) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1922) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (YMa 1129/2001) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämä ympäristölupa on maksullinen. Maksu on yhteensä 2200 euroa. Maksu perustuu Pietarsaaren kaupungin valtuuston hyväksymään ( , 78 ) ympäristösuojeluviranomaisen taksaan. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Luvan hakijalle Jäljennös päätöksestä Pietarsaaren kaupunki Sosiaali- ja terveysviraston terveysvalvonta Pietarsaaren Vesi Eteläpohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kuulutus Pietarsaaren kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Pietarsaaren kaupungin ilmoitustaululla.

18 18 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus on liitteenä. Curt Nyman Ympäristönsuojelupäällikkö LIITTEET Sijaintikartta Valitusosoitus

19 19 Liite

20 20 VALITUSOSOITUS Liite Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava Pietarsaaren ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai asiamiehen välityksellä. Toimittaminen postitse tai asiamiehen välityksellä tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, josta valittajan tavoittaa Jos valittajaa edustaa asiamies, tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valitusasiakirjelmän allekirjoittaa valittaja tai tämän laillinen edustaja tai asiamies. Valituskirjaan on liitettävä : - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää. Pietarsaaren ympäristö- ja rakennuslautakunnan yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Strengberginkatu 1, PIETARSAARI PL 87, PIETARSAARI Valittajalta peritään käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävästä maksuista annetussa laissa (701/93) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Lupamääräysten tarkistamishakemus on jätetty ympäristökeskukselle

Lupamääräysten tarkistamishakemus on jätetty ympäristökeskukselle PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2006 Dnro 1195Y0190 12 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Piippolan kunnan jätevedenpuhdistamon jätevesien johtamista nykyisellä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a) kohdan perusteella.

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a) kohdan perusteella. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2008 Dnro PPO 2007 Y 351 113 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen peruuttamisesta. LUVAN HAKIJA Timo Autio Sydänmaantie 47 86710

Lisätiedot

ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON

ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON Uudenkaupungin kaupunki Ympäristö-Ja lupalautakunta Vs. ympäristönsuojelupäällikkö ILMOITUS Julkipano 31. 5. 2017 ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON 1.6. 2017 Päätös Vs. ympäristönsuojelupäällikkö

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kestilän kunnan kaatopaikka sijaitsee tilalla Kestilä RN:o 3:31, Kestilä. Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle

Kestilän kunnan kaatopaikka sijaitsee tilalla Kestilä RN:o 3:31, Kestilä. Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2008 Dnro PPO 2007 Y 277 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoiminnan jatkamista nykyisellä käsittelyalueella

Lisätiedot

Jälkiselkeytys (lammikko) pintakuorma 0,8 m/h pintakuorma = 0,005 m/h viipymä 3,5 h viipymä = 880h

Jälkiselkeytys (lammikko) pintakuorma 0,8 m/h pintakuorma = 0,005 m/h viipymä 3,5 h viipymä = 880h PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2006 Dnro PPO 2004 Y 397 121 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Pulkkilan keskustaajaman jätevesien johtamista nykyisellä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

Nro 48/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/200/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

Nro 48/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/200/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 48/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/200/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2014 ASIA HAKIJA Muovipohjaisia EPS- ja XPS-eristeitä valmistavan laitoksen ympäristölupa,

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi. PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 22.9.2009 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 610 110 Dnro 0901y0656/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen Dnro PPO 2004 Y ASIA

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen Dnro PPO 2004 Y ASIA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.5.2005 Dnro PPO 2004 Y 379 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Mecapinta Oy:n metallien kemiallista ja elektrolyyttistä

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVAA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Haminan kaupunki / Hamina Bastioni Raatihuoneentori

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Dnro ESA-2007-Y-294-111 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2009 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka koskee Puumalan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. KSU 2005 y 407/121 Telefaksi

PÄÄTÖS. KSU 2005 y 407/121 Telefaksi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 28.5.2007 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 490 110 Dnro KSU 2005 y 407/121 Telefaksi 020 490 5811 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen päätös Keski

Lisätiedot