Ympäristönsuojelulain 31 : 2 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdat 2 ja 6a

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönsuojelulain 31 : 2 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdat 2 ja 6a"

Transkriptio

1 PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PL PIETARSAARI PÄÄTÖS ympäristösuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Päätös annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristönsuojelulain 28 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1, kohdat 2h ja 6b, mukainen ympäristölupa, koskien metallien elektrolyyttistä tai kemiallista pintakäsittelyä suorittavaa laitosta sekä laitosta, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. LUVAN HAKIJA Rettig Lämpö Oy PL Pietarsaari LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI Rettig Lämpö Oy:n Pietarsaaren tehdas tuottaa vesikeskuslämmitykseen tarkoitettuja lämmitysradiaattoreita ja konvektoreita sekä valettuja sähköradiaattoreita. Laitos sijaitsee kiinteistöillä Rnro Pedersin kaupunginosassa, Pietarsaaressa. Kiinteistö on Rettig Lämpö Oy:n omistuksessa. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 : 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdat 2h ja 6b LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojelulain 31 : 2 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdat 2 ja 6a ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on jätetty Länsi-Suomena ympäristökeskukselle ja sittemmin täydennetty Laitosta koskeva VOC-ilmoitus on jätetty ympäristökeskukselle Länsi-Suomen ympäristökeskus on päätöksellään, joka on lähetetty kirjeitse , siirtänyt ympäristölupahakemuksen ja VOC-ilmoituksen Pietarsaaren kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi.

2 2 TOIMINTAA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET Pietarsaaren seudun kansanterveystyön kuntayhtymän alaisen ympäristönsuojelulautakunnan myöntämä ympäristölupamenettelylain mukainen ympäristölupa. Pietarsaaren veden kanssa on tehty liittymissopimus kaupungin viemäriverkostoon vuonna TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ SEKÄ ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Tehdas sijaitsee Pietarsaaren kaupunginosassa 16, Peders, Pietarsaaren ohikulkutien tuntumassa. Alueella on voimassa oleva asemakaava ja tehdas sijaitsee teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T). Teollisuusalueen ja lähellä olevan asutuksen välillä on noin m leveä metsäinen lähivirkistysalue. Tehdasrakennusten ja lähimpien asuinrakennusten välinen etäisyys on noin 100 m. Lähin koulu sijaitsee noin 800 m etäisyydellä. Laitos ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä sen vaikutusalueella sijaitse luonnonsuojelun kannalta arvokkaita kohteita eikä Natura-alueita. Laitoksen läheisyydessä ei ole muuta merkittävää haihtuvien yhdisteiden (VOC) päästöjä aiheuttava toimintaa. Alueella ei sijaitse myöskään muiden päästöjen merkittäviä lähteitä, liikennettä lukuun ottamatta. LAITOKSEN TOIMINTA Tuotteet, tuotanto ja prosessit Vesikeskuslämmitykseen tarkoitettujen lämmitysradiaattoreiden ja konvektoreiden valmistus Rettig Lämpö Oy tuottaa vesikeskuslämmitykseen liitettäväksi tarkoitettuja lämmitysradiaattoreita ja konvektoreita noin kappaletta ( tonnia) vuodessa. Tehdas on hakijan mukaan Pohjoismaiden modernein radiaattoritehdas ja se työllistää Pietarsaaressa noin 200 henkilöä. Tuotannon keskeisimmät prosessit ovat: Leikkaus Puristus Hitsaus ja kasaaminen Koeponnistus Välivarasto Pintakäsittely ja maalaus Varastointi Tuotannon päämateriaaleja ovat: teräslevy, vesiohenteinen pohjamaali, liuotinmaali ja rautafosfatointiaineet.

3 3 Raaka-aineet Radiaattorien valmistukseen käytetään suuria määriä teräslevyjä. Teräslevyjen kulutus on noin tonnia vuodessa. Radiaattoreiden pintakäsittelyssä käytetään kahta maalityyppiä: vesiohenteinen pohjamaali ja pintamaalina polyesteri-epoxipohjainen pulverimaali. Muutamaan tuotteeseen käytetään liuotinpitoista märkämaalia. Vesiohenteisia maaleja käytetään kg vuodessa. Tuotanto Tuotanto koostuu teräslevyjen ja -putkien leikkauksesta, muotopuristuksesta, hitsauksesta, testauksesta, pintakäsittelystä ja valmiin tuotteen pakkaamisesta. Tuotteita valmistetaan myös alumiinista ja kupariputkista. Radiaattoreiden valmistukseen käytetään 0,4 ja 1,5 mm vahvuista teräslevyä ja -putkea. Patteriaihion valmistusprosessissa käytetään apuaineena öljyemulsioita, voiteluaineita sekä korroosionestoaineita, jota lisätään koeponnistusaltaiden veteen. Radiaattoreiden kokoamisessa syntyy metallijätettä, joka toimitetaan hyötykäyttöön. Lisäksi kappaleiden puristamisessa syntyy emulsiojätettä ja leikkuunestejätettä. Ne toimitetaan ongelmajätteiden käsittelylaitokseen. Koeponnistuksessa kappale upotetaan veteen. Vesi kiertää suljetussa järjestelmässä ja se puhdistetaan suodatuslaitteistolla. Vesi vaihdetaan kaksi kertaa vuodessa. Käytetty vesi johdetaan viemäriin. Radiaattoreiden pinnoituksessa käytetään vesiohenteista pohjamaalia sekä epoxypolyesteripulveria. Kappaleet esikäsitellään rautafosfatointi-menetelmällä. Rautafosfatoinnissa käytettävät kemikaalit on lähinnä Gardobond A , jonka aktiiviaineosat ovat fosforihappo (2,5 10 %) ja rasva-alkoholi-alkoksylaatti (1 2,5 %). Pohjamaali toimitetaan tankkiautoilla välisäiliöön, josta se pumpataan maalaus-linjan kastoaltaaseen. Pohjamaaliin sekoitettava pigmentti toimitetaan 1 m 3 suuruisissa säiliöissä. Pigmentti pumpataan kastoaltaaseen pohjamaalin sekaan. Epoxypolyesteripulveri toimitetaan säkeissä varastoon, ja sieltä edelleen maalauslinjalle. Maalipulveri ruiskutetaan käsiteltävän kappaleen pintaan. Lopullisen maalipinnoitteen kappale saa lämpöuunissa, jossa maalipulveri sulatetaan. Alumiinikonvektorit Thermocon ja Purmocon valmistetaan puristetuista alumiinilamelleista ja kupariputkista. Näitä erikoistuotteita valmistetaan n kpl vuodessa. Thermocon konvektorit maalataan ruiskumaalausmenetelmällä, jossa käytetään liuotinohenteista maalia. Rautafosfatointilinjalta syntyvä jätevesi esikäsitellään tehtaan omassa puhdistamossa ennen sen johtamista viemäriin. Käsittelyssä syntyvä liete viedään ongelmajätteiden käsittelylaitokseen. Valmiin tuotteen pakkausmateriaaleina ovat muovi, pahvi, teräsvanne sekä puumateriaali.

4 4 Milo-valugraniitti sähköradiaattoreiden valmistus Energia Tämä tuotantolinja on hiljattain siirretty Ruotsista Pietarsaaren toimipaikkaan.. Valmistusprosessissa sähköradiaattoreita valetaan muoteissa käyttämällä polyesterihartsia ja graniittihiekkaa raaka-aineina. Sähkövastukset ja muu tekniikka valetaan joko sisään radiaattoreihin tai asennetaan radiaattorien kääntöpuolelle. Tuotanto tapahtuu omalla erillisellä osastolla. Tuotantoprosessi muodostuu seuraavista vaiheista: 1. Valu Sekoitus: polyesteri, kovettaja, pigmentti ja kiviainekset sekoitetaan keskenään polyesteriä 100 t/vuosi kovettajaa 2 t/vuosi kiviainesta 100 t/vuosi väripigmenttiä 4 t/vuosi 2. Kovetustunneli Ilmanpoisto sijaitsee kovetustunnelin yläpuolella 3. Kovetushuone Loppukovetus tapahtuu n. 8 tunnin aikana, normaalisti yöaikaan 4. Hionta Valmiin tuotteen pinta hiotaan. Hionnassa syntyy polyesteripitoista kivipölyä. Tehdaskiinteistö käytti MWh kaukolämpöä ja MWh sähköä vuonna Kevyellä polttoöljyllä tuotettu energiamäärä oli 9106 MWh vuonna Rettig Lämpö Oy:n Motivan ohjeiden mukaisesti teettämässä energiakatselmusraportissa, esitetään Rettig Lämpö Oy Pietarsaaren tehtaiden energiankulutus sekä energiasäästöpotentiaali. Kemikaalit ja niiden varastointi Osasto Kemikaali Vaarallisuusluokitus ja R- lausekkeet Konelinjat Prevox 6738 N Pekar - Maalaamo Gardobond A 4952/1 Gardoclean 63 CR459 catioonic resin Käyttö/vuosi Varastointimäärä Käyttötarkoitus - Max 4000 kg 8000 kg korroosion estoaine C; R34; Xi; N; 1500 kg pesu/rautafosfatointi R38;R50 Xn; R kg pesu N; Xi; R50; R kg Pohjamaalikomponentti

5 5 CP521E cationic pigment paste XnN; Xn; R48/22; R22; R36/38; R51/53; R20/21/22; R36/ kg Pohjamaalikomponentti Jäteveden puhdistamo TCN Milo ADJ 002CA C; R kg ph-säätö 183E-Q5 EP Alesta EP kg jauhemaali Kemwater C; Xi; Xn; R 1000 l vedenkäsittely PIX /38- saostusaine (saostusaine) 48/20/ Rikkihappo C; R l ph-säätö Nahydroksidi C; R l ph-säätö T Xi; R 34-36/38 50 kg vedekäsittely (saostusaine) saostusaine Ugnslack Xn;R10-20/ l 1800 l liuotinmaali 60 ja 90 38;R / ;Xi;R10-36;Xl;r10-37/ ;t;R23/24/ Ohenteet Xn; R l 600 l ohenne 20/21-38 Polyesteri- Xn; R t hartsi Kovetin (peroksidi) 36/38 Xn; Xi; R Pigmentti - 4 t Stenpulver t 2 t Käytetyt kemikaalit eivät sisällä VOC -asetuksen 9 ja 10 :n mukaisia vaaralausekkeilla R45, R46, R49, R60, tai R61, eikä lausekkeella R40 merkittyjä halogenoituja haihtuvia yhdisteitä, jotka on määritelty syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi. Raaka-aineet ja kemikaalit säilytetään, hakijan antamien tietojen mukaan, säännönmukaisella ja asiaankuuluvalla tavalla.

6 6 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Veden otto Hakija arvioi, että käytössä on tällä hetkellä toiminnan laajuus, prosessit ja taloudelliset kannattavuusnäkökohdat huomioon ottaen, ympäristön kannalta paras mahdollinen tekniikka. Vettä käytetään koeponnistusaltaissa, pintakäsittelyn esikäsittelyssä ja talousvetenä. Kiinteistöllä tarvittava vesi hankitaan kaupungin verkosta. Vedenkulutus oli m 3 vuonna YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt ilmaan Liuottimien käytön johdosta laitoksella syntyy haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä. VOC päästöt muodostuvat lämmitysradiaattoreiden ja konvektoreiden maalauslinjan kuivatusuunissa syntyvistä poistokaasuista sekä valugraniittisähkölämmittimien valmistuksen yhteydessä käytettävistä, polyesterihartsista ja kovettimista emitoidusta styreenistä ja asetonista. Maalauslinjan kuivatusuunin kaasut jälkipoltetaan katalyyttisessä polttolaitoksessa ns. Ehovoc polttolaitoksessa. Katalysaattoreina toimii platina/palladium metalliseos ja reaktiokammiossa lämpötila on runsaat 300 o C. Polttolaitoksen takuuehto on, että laitoksen jälkeinen pitoisuus ei ylitä 14 mg C/Nm 3 laitokselle tulevan pitoisuuden ollessa alle 1000 mg/nm 3 ja ilmavirran Nm 3 /h. Laitoksen takuuarvojen edustavissa olosuhteissa suoritettu mittaus osoitti, että laitoksen jälkeinen VOC-pitoisuus, ilmaistuna milligrammoina orgaanista kokonaishiiltä normaali-kuutiometrissä, oli välillä 6,7 11,5 mg C/Nm 3 riippuen ilmavirrasta. Koeajo tehtiin maksimi-ilmavirralla 4400 Nm 3 /h, koska laitoksen läpi ei saatu suurempaa ilmavirtausta. Jälkipolttimen erotusaste oli 98,9 %. Mittausarvot alittivat selvästi Valtioneuvoston asetuksen 435/2001, liitteen 1 taulukossa 5a annetun poistokaasujen raja-arvon. Maalaamon toiminnassa syntyvät päästöt ovat jälkipoltosta huolimatta aiheuttaneet ajoittain hajuhaittoja, jotka ovat johtaneet valituksiin lähiasutusalueelta. Tämän ongelman poistamiseksi on otettu käyttöön aktiivihiilisuodatus. Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Rautafosfatointilinjalta syntyvä jätevesi sekä maalaamon prosessivedet esikäsitellään tehtaan omassa jäteveden käsittelylaitoksessa ennen vesien johtamista Pietarsaaren kaupungin (Pietarsaaren veden) jätevesiverkkoon. Rettig Lämpö Oy:n ja Pietarsaaren kaupungin välinen voimassa oleva liittymissopimus on vuodelta 1997, ja se on laadittu tehtaan silloisen laajennus- ja muutostyön yhteydessä. Pietarsaaren Veden antaman lausunnon mukaan tullaan sopimustilanne päivittämään lähiaikoina. Siinä yhteydessä Pietarsaaren Vesi tekee mahdollisesti esityksen erityissopimuksen laatimisesta sekä uudesta tarkkailuohjelmanehdotuksesta. Tiukemmat viranomaismääräykset edellyttävät, että tehtaan tavanomaisista poikkeavat jätevedet huomioidaan entistä tarkemmin myös yrityksen ja vesi- ja viemärilaitoksen välisessä sopimuksessa. Jätevedet sisältävät jonkin verran metalli- ja kemikaalijäämiä. Tehtaan esikäsittelylaitoksessa nämä saostetaan

7 7 kemiallisesti ja syntynyt sakka erotetaan vedestä kammiosuodatinpuristimella. Esikäsitelty jätevesi johdetaan kaupungin viemäriverkostoon ja kiintoaine toimitetaan ongelmajätteiden käsittelylaitokseen. Esikäsittelyaltaiden ja pohjamaalausaltaiden alapuolinen lattia on varustettu betonireunuksella, joka rajoittaa nestevuodot alueelle, mistä ne eivät voi päästä hallitsemattomasti viemäriin. Pohjamaalausallas voidaan, mahdollisissa häiriötilanteissa, tarvittaessa tyhjentää kokonaan vieressä olevaan varasäiliöön. Sosiaalijätevedet johdetaan kaupungin viemäriverkostoon. Hulevedet johdetaan lähiympäristön ojiin. Syntyvät jätteet ja niiden käsittely Toiminnassa syntyvät jätteet on esitetty seuraavassa taulukoissa. Tiedot perustuvat vuoden 2007 tilastoihin. Tavanomaiset jätteet: Jätteen laatu Määrä (kg/a) Energiajae Biojäte Keräyspaperi 800 Keräyspahvi Keräyslasi 252 Sekajäte (kaatopaikkajäte) Jätehuoltoyritys Lassila & Tikanoja Oyj toimittaa jätteet edelleen käsiteltäväksi asianomaisiin keräyspisteisiin. Ongelmajätteet: Nimikekoodi Jätteen laatu Määrä (kg/a) 1136 käytetty voiteluöljy öljyemulsiot ja leikkuujätteet kiinteä öljyinen jäte öljynerotuskaivon pohjasakka öljynerotuskaivon koko nesteosa lyijyakkujäte paristojäte, lajittelematon maali-lakka (kiinteä) loisteputket elektroniikkajäte 690 Kuljetuksista vastaa jätehuoltoyritys Lassila & Tikanoja Oyj. Jätteet toimitetaan ongelmajätelaitokseen. Metalliromua syntyy vuosittain tuotantomääristä riippuen n. 1 milj. kiloa. Kaikki syntyvä metalliromu toimitetaan kierrätykseen metalliromua keräävän yhtiön (Halmesmäki Oy, Pietarsaari) kautta.

8 8 Jäteseuranta perustuu urakoitsijan (Lassila & Tikanoja Oyj) ilmoittamiin jätemääriin. Jätemäärät (painoyksikköinä) perustuvat jätteiden tilavuuspainokertoimiin. Vuoden 2008 raportin mukaan hyötykäyttöön menevän jätteen osuus oli 88 % kokonaismäärästä. Melu Laitos toimii teollisuusalueella ja toiminta tapahtuu sisätiloissa, joten toiminta ei aiheuttane merkittävää melua ympäristöön. Liikenne Raaka-aineet tuodaan ja tuotteet viedään kuorma- ja rekka-autiolla. Vuorokaudessa tehdasalueelle tulee ja lähtee noin 10 kuorma-autoa. Lisäksi työntekijöiden työmatkoista aiheutuu henkilöautoliikennettä. Sisäisissä kuljetuksissa käytetään trukkeja, jotka käyttävät nestekaasua polttoaineena. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN Toiminnalla ei ole vaikutusta arvokkaisiin luontokohteisiin, eikä laitos sijaitse vesihuollon kannalta tärkeällä, luokitellulla pohjavesialueella. Hakemuksen mukaan laitoksen normaalitoiminasta ei aiheudu päästöjä, jotka vaikuttaisivat haitallisesti ilmanlaatuun, pinta- ja pohjavesiin, maaperään, ihmisiin tai luontoon. Prosessijätevedet puhdistetaan esikäsittelylaitoksessa ennen yleiseen viemäriin johtamista. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Ympäristöasioiden hallintajärjestelmät Laitoksella on ISO standardin mukainen ympäristönhallintajärjestelmä ja ISO 9001:2000-standardin mukainen toimintajärjestelmä. Käyttötarkkailu ja hälytykset Jätevesipuhdistamon toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa. Puhdistuslaitos on toiminnaltaan eräkäsittelylaitos. Jokaisen jätevesierän käsittelyä koskevat yksittäiset käyttötiedot säilytetään käyttökäsikirjassa. Valmiiksi käsitelty jätevesi johdetaan suodatuksen jälkeen lopputarkastuskaivon kautta viemäriin. Pumppaus viemäriin keskeytyy, mikäli jäteveden ph-arvo ei ole määrätyissä rajoissa, jolloin optinen ja akustinen hälytys kytkeytyvät päälle. Käsitellystä jätevedestä otetaan näyte jokaisen käsittelyn erän yhteydessä, josta tietyt parametrit määritellään. Polttolaitoksen haihtuvien orgaanisten aineiden päästöjä tarkastellaan aistinvaraisesti päästökohteessa kerran kuussa. Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Hakemus sisältää riskiarvion, jossa on tunnistettu toimintaan liittyvät riskit ja esitetty onnettomuuksien estämiseksi suunnitellut toimet.

9 9 Varsinaisen tuotannon aiheuttamat päästöt ilmaan ovat lähinnä maalausuunien savukaasuja, joista VOC-päästöjen kannalta merkittävimmät pohjamaalauskaasut puhdistetaan ns. Ehovoc katalyyttisessä poltossa. Häiriö katalysaattorissa saattaa aiheuttaa hajuhaittoja. Tällaisten tapausten varalle on aktiivihiilisuodatusjärjestelmä. Jäteveden esikäsittelyaltaiden ja pohjamaalausaltaiden alapuolinen lattia on varustettu betonireunuksella, joka rajoittaa nestevuodot alueelle, jolloin ne eivät voi päästä kontrolloimattomasti esim. viemäriin. Pohjamaalausallas voidaan tarvittaessa mahdollisessa häiriötilanteessa kokonaan tyhjentää vieressä olevaan varasäiliöön. Hitsauslinjoilla tynnyrissä käytettävä voiteluöljyjä säilytetään avattuina ns. turvakaukaloissa, jotka estävät mahdollisesti valuvan öljyn leviämisen esim. lattiakaivoihin. Jätevedet esikäsitellään ennen niiden johtamista viemäriin. ASIAN KÄSITTELY Asian vireille tulo Ympäristölupahakemus on jätetty Länsi-Suomen ympäristökeskukselle Ympäristökeskus on kirjeellään hallintolain 21 mukaisesti siirtänyt asian Pietarsaaren kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsiteltäväksi, koska asian käsittely kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan. Lupahakemuksen täydennykset Hakemusta on täydennetty ja Tarkastukset ja neuvottelut Lupaan liittyvä tarkastus tehtiin Tarkastusmuistio on liitetty asiakirjoihin. Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Asian vireilläolosta on kuulutettu Pietarsaaren kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu Pietarsaaren Sanomissa ja Österbottens Tidning lehdessä. Niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, on lisäksi tiedotettu erikseen lupahakemuksesta. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusaikana Pietarsaaren kaupungin ympäristönsuojelutoimistossa. Hakemuksen johdosta on Pietarsaaren kaupungilta, Pietarsaaren Vedeltä ja Malmin terveydenhuoltoalueen ympäristöterveysvalvonnalta pyydetty lausunto. Kaupunginhallituksen lausunto on Pietarsaaren Veden lausunnon mukainen ja siinä todetaan, että Pietarsaaren veden kannalta huomioitavia ovat, tuotteiden koeponnistuksessa ja pintakäsittelyssä muodostuvat, tavanomaisista poikkeavat jätevedet, jotka käsitellään tehtaan esikäsittelylaitoksessa, ennen niiden johtamista kaupungin viemäriin. Erotettu kiintoaine toimitetaan kaatopaikalle. Edelleen todetaan, että Rettig Lämpö Oy:n ja kaupungin välinen voimassa oleva liittymissopimus on peräisin vuodelta 1997.

10 10 Sopimustilanne tullaan päivittämään lähiaikoina. Tiukentuneet viranomaismääräykset edellyttävät, että tehtaan poikkeavat jätevedet huomioidaan entistä tarkemmin myös yrityksen sekä vesi- ja viemärilaitoksen välisessä sopimuksessa. Määräykset edellyttävät mm, että viemärilaitos on selvillä viemäriin liitetyistä teollisuuslaitoksista ja niissä muodostuvista poikkeavista jätevesistä sekä niiden esikäsittelystä että jätevesien haitallisuutta vähennetään riittävästi asianmukaisten esikäsittely-, tasaus- ja muiden toimenpiteiden avulla sekä asiaankuuluvia sopimuksia ja määräyksiä noudattaen että ne laitokset, joiden viemäriverkkoon saattaa joutua öljyä tai muita viemärilaitoksen toiminnalle haitallisia aineita, varustetaan riittävillä varolaitteilla aineiden viemäriverkkoon pääsyn estämiseksi. Viranomaismääräykset asettavat vaatimuksia poikkeavien jätevesien johtamista koskeville sopimuksille. Sopimustenkin on oltava määräysten mukaisia. Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston terveystarkastustoimisto (entinen Malmin terveydenhuoltoalueen ympäristöterveysvalvonta) toteaa lausunnossaan, että toimintaa on harjoitettava siten, ettei siitä aiheudu terveydellisiä haittoja. Terveysvalvonta katsoo, että toiminnassa syntyville vaaralausekkeilla R40 merkityille halogenoiduille haihtuville yhdisteille, joille on säädetty terveysperusteiset raja-arvot, tulee järjestää säännöllinen seuranta tai hallintasuunnitelma. Lausunnossa todetaan myös, että maalaamon pohjamaalauksessa syntyvät päästöt ovat ajoittain aiheuttaneet hajuhaittoja, jotka ovat johtaneet valituksiin lähimmältä asutusalueelta. Kemikaalien varastointia ja varastointiin liittyviä riskejä ei terveysvalvonnan mukaan kuvata hakemusasiakirjoissa. Kemikaalit tulee varastoida ja niitä tulee käsitellä niin, ettei niistä aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Muistutukset ja mielipiteet Ympäristölupahakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Toiminnanharjoittajaa on kuultu lähetetyllä kirjeellä. Rettig Lämpö Oy on päivätyllä kirjeellä antanut vastineensa annettuihin lausuntoihin. Vastine terveysvalvonnan lausuntoon: Vastineessa todetaan, että hakemusaineistoon kuuluvassa VOC-ilmoituksessa on mainittu ainoa prosessikäytössä oleva R40 merkitty yhdiste, Gardoclean 63 vaahdonestoaine. Ainetta käytetään n. 11 tonnia vuodessa. Käytössä oleva Ehovoc katalyyttinen polttolaitos kykenee hakijan mukaan laskemaan päästöt selvästi alle raja-arvon. Hakija katsoo, että häiriötilanteetkaan eivät muodostu niin merkittäviksi, että syntyvistä päästöistä aiheutuisi välitön ympäristön terveysriski. Lausunnossa mainitut hajuhaitat on kyetty eliminoimaan Ehovocin yhteyteen lisätyllä aktiivihiili-suodatuksella. Suodatus toimii täydellisesti, kunnes tietty kyllästymisaste saavutetaan ja hiili on vaihdettava. Tämän vuoksi tehdään kerran kuussa suoritettava hiilen toimivuuden aistinvarainen

11 11 seuranta. Toiminnanharjoittaja kerää ympäristöjärjestelmän (ISO 14001) puitteissa mahdollisia naapuruston palautteita ja toimii sen mukaisesti. Kemikaalien varastoinnin osalta toiminnanharjoittaja esittää, että niiden käyttöpaikka on myös käytännössä niiden säilytyspaikka. Suurimmat käytettävät ja säilytettävät määrät ovat maalaamossa. Varastointi tapahtuu sisätiloissa ja kemikaali säilytetään aina kuljetuspakkauksessaan. Käyttöpaikat on varustettu suoja-altailla tai suojareunuksilla, jotka estävät mahdolliset valumat viemäriin. Käytössä olevat hapot ovat erillisissä happokaapeissa, jotka eristävät aineet toisistaan ja suojelevat myös käyttöhenkilö-kuntaa. Konelinjoilla olevat voitelu- ja hydrauliikkaöljyt säilytetään kuljetuspakkauksessa ja tähän käyttöön tarkoitetuilla suoja-alustoilla, jotka keräävät valumat ja mahdollisen ylivuodon. Hakija arvioi kemikaalien aiheuttaman ympäristöriskin vähäiseksi. Vastine Pietarsaaren Veden lausuntoon: Toiminnanharjoittajan mukaan valtaosa jätevesistä muodostuu maalaamon prosessista ja kiinteistön jätevesistä. Koeponnistuksessa ei synny merkittäviä jätevesimääriä (n. 150 m 3 vuodessa). Vastineessa todetaan vielä, että Pietarsaaren vesi ei määrittele lausunnossaan mitä tarkoitetaan ilmaisulla poikkeavilla jätevesillä ja selostavat samalla mitä heidän jätevetensä voi sisältää. Veteen lisätään Prevox ruosteenestoainetta, ja lisäksi siihen voidaan olettaa kulkeutuvan kappaleiden mukana vähäisiä määriä pinnoitusöljyä teräslevyistä sekä hydrauliikkaöljyä koneista. Mahdollisesti mukana on myös jonkin verran rautaa. Toiminnanharjoittajan tietojen mukaan, ei laitoksen jätevedessä ole sellaisia ainesosia, jotka voisivat haitata kaupungin jätevesien käsittelyä. Maalaamon jätevedet puhdistetaan omassa puhdistuslaitoksessa ennen kuin ne johdetaan viemäriin. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN RATKAISU Pietarsaaren ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntää Rettig Lämpö Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 mukaisen ympäristöluvan Pietarsaaressa Pedersin kaupunginosassa sijaitsevalle tehdaslaitokselle, jossa tuotetaan lämmitysradiaattoreita ja konvektoreita sekä valettuja sähköradiaattoreita. Tuotantoprosessiin sisältyy fosfatointipintakäsittelytoimintaa sekä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävää toimintaa. Lupa myönnetään edellyttäen, että seuraavia lupamääräyksiä noudatetaan ja muilta osin toimitaan hakemuksessa esitetyllä tavalla. LUPAMÄÄRÄYKSET Yleinen ympäristönsuojelumääräys 1. Laitoksen ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei laitoksen toiminnasta aiheutuva melu, haju tai päästöt viemäriin, maahan, vesistöön ja ilmaan tai muu syy aiheuta vaaraa tai haittaa ihmisen terveydelle ja ympäristölle tai ympäristön roskaantumista taikka olennaista yleistä viihtyvyyden alenemista.

12 12 Päästöt ilmaan 2. Laitoksen toiminnasta aiheutuvien VOC-yhdisteiden poistokaasujen päästöt ilmaan saavat olla enintään 100 mg orgaanista kokonaishiiltä normaali-kuutiometrissä (mg C/Nm 3 ). Päästöraja-arvo koskee katalyyttisen polttolaitoksen kautta johdettavia laimentamattomia poistokaasuja. Poistokaasujen hajuhaittojen torjumiseksi on käytettävä tarkoituksenmukaisia keinoja, kuten esimerkiksi kaasujen aktiivihiilisuodatus. 3. Maalaamon toiminnasta aiheutuvat VOC-hajapäästöt saavat olla enintään 20 % käytettyjen liuottimien kokonaismäärästä. Hajapäästöiksi lasketaan kaikki ne liuotinainepäästöt, joita ei johdeta käsiteltäväksi katalyyttiseen polttolaitokseen. Päästöt viemäriin 4. Radiaattoreiden ja konvektoreiden valmistuslinjan prosessijätevedet on esikäsiteltävä laitoksen jätevedenkäsittelylaitoksessa ennen niiden johtamista kaupungin viemäriin. Vesihuoltolaitoksen viemäriin ei saa johtaa tai ohjata laadultaan sellaisia jätevesiä, niin että siitä on haittaa viemärin rakenteelle, puhdistamon toiminnalle, puhdistamolietteen hyötykäytölle tai puhdistamon purkuvesistölle. Öljyisten vesien pääsy viemäriin sekä pinta- ja pohjaveteen on estettävä öljyn erotuksella. Jätevesien johtamisessa tulee noudattaa Pietarsaaren Veden ja Rettig Lämpö Oy:n välisen liittymissopimuksen ehtoja. Liittymissopimuksessa on myös otettava huomioon tehtaan uusi Milo-valugraniitti sähköradiaattorien tuotantolinja. Sen lisäksi on huomioitava valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 mukaisen määräyksen liite 1, koskien aineita, jotka ovat vahingollisia vesiympäristölle ja joita ei saa päästää pintavesiin taikka vesihuoltolaitoksen viemäriin. 5. Sadevedet ja muut alueen pintavedet on johdettava tehdasalueelta sadevesiviemäriin niin, ettei niistä aiheudu pinta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa. Melu 6. Laitoksen toiminta tulee järjestää niin, että asumiseen käytettävillä alueilla melutaso ulkona ei ylitä keskiäänitason L Aeq päiväohjearvoa 55 db (klo 7-22) eikä yöohjearvoa 50 db (klo 22-7). Jätteet ja niiden käsittely 7. Toiminnassa tulee pyrkiä siihen, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Hyödyntämiskelpoiset jätteet kuten metalli, pahvi, paperi ja puhdas puu on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet tulee toimittaa kaatopaikalle, mikäli ne täyttävät kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset, eivätkä sisällä ongelmajätteiksi luokiteltavia aineksia. Yhdyskuntajäte tulee toimittaa käsiteltäväksi jätehuoltomääräysten mukaisesti.

13 13 Varastointi 8. Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on asianmukainen lupa käsitellä kyseessä olevia ongelmajätteitä. Ongelmajätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot ongelmajätteistä. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteiden siirron aikana ja se on luovutettava jätteiden vastaanottajalle. 9. Ongelmajätteet tulee säilyttää tiiviillä alustalla sisätiloissa tai erillisissä konteissa, asiallisesti merkittyinä siten, että niiden sekoittuminen keskenään tai muihin jätteisiin estetään. Ongelmajätteiden pääsy maaperään, pohja- tai pintaveteen tai yleiseen viemäriin on estettävä. 10. Raaka-aineet, kemikaalit ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä laitosalueella niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa taikka pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- ja pohjavesille eikä muutakaan haittaa ympäristölle. 11. Kemikaalit, raaka-aineet mukaan lukien, on varastoitava kullekin kemikaali-tyypille tarkoitetussa ja asianmukaisesti merkityssä säiliössä tai astiassa. Nestemäiset kemikaalit on varastoitava suoja-altaassa tai reunakorokkein varustetussa tilassa siten, että tämä korokkein varustetun tilan tilavuus vastaa suurimman säiliön tilavuutta. Kemikaalien käsittely (kuormien purku ja lastaus) on tehtävä tiiviillä alustalla, joka ei läpäise käsiteltäviä kemikaaleja ja josta mahdolliset vuodot voidaan kerätä hallitusti asianmukaiseen käsittelyyn Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 12. Laitoksen toiminta on järjestettävä siten, että häiriöt ja muut normaalista toiminnasta poikkeavat tilanteet pyritään etukäteen suunnitelmallisesti ehkäisemään. Poikkeuksellisissa tilanteissa ja niistä johtuvista päästöistä ilmaan, maahan tai viemäriverkostoon, on heti ryhdyttävä asianmukaisiin korjaustoimenpiteisiin sekä toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtumien toistumisen ehkäisemiseksi. Tilanteista, joista aiheutuu tai on uhka aiheutua merkittävästi normaalista toiminnasta suurempia päästöjä tai ympäristövahingon vaaraa, tulee välittömästi ilmoittaa Pietarsaaren ympäristönsuojeluviranomaiselle. Poikkeuksellisista päästöistä, jotka kohdistuvat viemäriin, tulee ilmoittaa myös Pietarsaaren Veden jätevedenpuhdistamolle. Raportissa on selvitettävä häiriön luonne, kuinka häiriössä on ryhdytty korjaustoimenpiteisiin sekä mihin toimenpiteisiin, jotta tilanne ei toistuisi. Tarkkailu ja raportointia koskevat määräykset 13. Toiminnanharjoittajan tulee laatia koko laitoksen toiminnan kattava tarkkailusuunnitelma ja toimittaa se Pietarsaaren ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksyttäväksi mennessä. Tarkkailusuunnitelman tulee sisältää ainakin Ehovoc-polttolaitoksen ja jäteveden käsittelylaitoksen päästö- ja käyttötarkkailua koskevat tiedot sekä sähköradiaattorituotantolinjan VOC-päästöjen tarkkailun.

14 Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa mm. laitoksen käytöstä sekä häiriötilanteista, jotka ovat merkityksellisiä ympäristönsuojelun kannalta, ympäristönsuojelutoimenpiteiden toteuttamisesta, päästöistä, jätteistä sekä energian käytöstä ja energiansäästötoimenpiteistä. Tietojen on tarvittaessa oltava ympäristönsuojeluviranomaisen käytettävissä. 15. Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä lähetettävä yhteenveto laitoksen ympäristönsuojelua koskevasta toiminnasta. Raportissa on oltava ainakin seuraavat tiedot: Muut määräykset - käsiteltyjen jätevesien määrä ja analyysitulokset - vuosittainen VOC-yhdisteiden kokonaiskäyttö (tonnia/vuosi) - yhteenveto jätekirjanpidosta, josta käy ilmi jätteiden määrät, laadut ja edelleen toimittaminen - yhteenveto mahdollisista häiriötilanteista, joilla on vaikutuksia ympäristöön sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä 16. Mikäli laitoksen toiminnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia, toiminta lopetetaan tai toiminnanharjoittaja vaihtuu, on siitä ilmoitettava Pietarsaaren ympäristönsuojeluviranomaiselle. 17. Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä toimintansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sellaisen tekniikan käyttöönottoon. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Tätä päätöstä noudatettaessa, laitoksen toiminnasta ei nykytietämyksen mukaan arvioida aiheutuvan terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Valugraniittisähkölämmittimien valmistusprosessin (Milo) osalta on tehty haihtuvia orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Hakemuksessa esitetään valtioneuvoston asetuksen (435/2001) 8 ja liitteen 2 mukainen päästöjen vähennystarpeen laskelma tavoitearvolle. Arvioitu päästöarvo on 35 t/a ja laskettu vähennystavoitearvo on -118 t/a. Kun päästöarvo alittaa selvästi vähentämisohjelman mukaisen vähennystavoitearvon, joka esitettyjen laskujen mukaan

15 15 tulee miinusmerkkiseksi, voidaan todeta, että päästöjen vähentämismääräyksen tarvetta ei tässä tilanteessa ole olemassa. Lupahakemuksessa kuvattu tuotantoprosessi edustanee prosessityyppiä missä valtaosa liuottimista reagoi käytettävässä prosessissa. Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Määräys 1 on annettu ympäristön pilaantumisen vaaran ehkäisemiseksi sekä lähistöllä asuviin kohdistuvan kohtuuttoman rasituksen estämiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöistä ja päästöraja-arvoista sekä päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta. Laitoksen toimintaan sovelletaan valtioneuvoston asetusta 435/2001 (Asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta). Laitos luokitellaan liitteen 1 mukaiseksi, muuta metallin pinnoitusta tai maalausta harjoittavaksi laitokseksi (taulukko 5a), jonka suurin vuosittainen liuottimien kulutus ylittää 15 tonnia. Lupamääräykset poistokaasun liuotinpäästön raja-arvoksi ja liotinpäästön hajapäästön raja-arvoksi ovat VNA 435/2001 vähimmäisraja-arvojen mukaisia (Lupamääräykset 2 3). Lupamääräykset jätevesien esikäsittelystä ja viemäriin johtamisesta sekä hulevesien johtamisesta on annettu pilaantumisen ehkäisemiseksi (Lupamääräykset 4 5). Laitoksen toiminnasta aiheutuvia päivä- ja yöaikaisia melutasoja on rajoitettu valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisesti (Lupamääräys 6). Jätelain mukaan (yleisen huolehtimisvelvollisuuden perusteella) on toiminnanharjoittajan huolehdittava siitä, että toiminnasta syntyy mahdollisimman vähän jätettä. Jätelain 4 ja 6 :n mukaan toiminnanharjoittajan on hyödynnettävä jätettä niin paljon, kuin se teknisesti on mahdollista, jos hyödyntäminen ei aiheuta kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Eri jätetyypit ovat jätelain 6 :n nojalla kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan siten, että ne eivät aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteen pakkaukseen on merkittävä jätteen nimi ja jätteen haltijan nimi sekä turvallisuuden ja jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja varoitukset. Valtioneuvoston päätöksessä 659/1996 on annettu yksityiskohtaisia ohjeita ongelmajätteitä koskevasta kuljetusasiakirjan laadinnasta (Lupamääräykset 7 9). Tilat, jossa ympäristölle vaarallisia aineita käytetään, varastoidaan ja joissa niitä siirretään esim. astioihin, koneisiin tai laitteisiin, tulee olla suojattuja ja pinnoitettuja tiiviillä päällystemateriaalilla niin, että mahdolliset vuodot saadaan hallitusti kerättyä talteen. (Lupamääräykset 10 11). Ympäristönsuojelulain 43 :n perusteella tulee ympäristöluvassa antaa määräyksiä niistä toimista, joihin toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Toiminnanharjoittajan tulee ensisijaisesti ja suunnitelmallisesti pyrkiä estämään häiriötilanteissa mahdollisesti syntyviä päästöjä ympäristöön. Toiminnanharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan valvontaviranomaisille ympäristöön vaikuttavista onnettomuustilanteista. Pietarsaaren Veden on myös välittömästi oltava

16 16 tietoinen mahdollisista viemäriverkostoon ja jätevedenpuhdistamoon vaikuttavista uhkatilanteista (Lupamääräys 12). Kirjanpidosta ja ympäristönsuojelun vuosiyhteenvetoraportin esittämisestä, on annettu määräys ympäristösuojelulain 46 perusteella, laitoksen toimintaa koskevan valvonnan järjestämiseksi (Lupamääräykset 13 15). Toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee riittävän ajoissa, ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, ilmoittaa Pietarsaaren kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen perusteella viranomainen voi tarkkailla muutoksen vaikutusta ympäristöön sekä laitoksen lupamääräyksiä ja arvioida, vastaako ilmoitettu toiminta ympäristöluvan lupamääräyksiä. Uuden ympäristöluvan tarvetta arvioitaessa, käytetään vertailupohjana hakemuksessa esitettyjä tietoja ja päätöksessä olevia toimintaa kuvaavia tietoja. (Lupamääräys 16). Toiminnanharjoittajan on ympäristönsuojelulain 4 :n mukaan velvollinen käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Tekniikka kehittyy vähitellen ja se tulee ottaa käyttöön, jos päästöjä tai jätteitä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia (Lupamääräys 17). Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Hakemusaineistossa hakija esittää, että prosessissa vaahdonestoaineena käytettävä aine Gardoclean 63 olisi vaaralausekkeella R40 merkitty aine. Tätä ainetta koskevassa käyttöturvallisuustiedotteessa (päivitetty ) tämä vaaralauseke ei kuitenkaan esiinny, joten erillistä määräystä tämän johdosta ei ole annettu. Muut lausunnoissa esitetyt näkökohdat on otettu huomioon lupamääräyksissä ja -perusteluissa ilmenevällä tavalla. PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Päätös on voimassa toistaiseksi. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman. Lupamääräysten tarkistaminen Toiminnanharjoittajan tulee jättää uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi mennessä Pietarsaaren kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Hakemuksen on liitettävä lupamääräysten tarkistamista varten selvitys parhaan käyttökelpoisen tekniikan toteuttamisesta laitoksen toiminnassa. Hakemuksen perusteella ympäristö- ja rakennuslautakunta tarkastaa laitoksen lupamääräykset ja päättää tarvittaessa määräysten ajan tasalle saattamisesta. (YSL 55 ) Luvan haltijan tulee tehdä uusi lupahakemus, mikäli laitoksen toiminnassa tai toimintaa kuvaavissa tiedoissa tapahtuu olennainen muutos. (YSL 28 3 mom.)

17 17 ASETUKSEN NOUDATTAMINEN Jos asetuksella annetaan ympäristösuojelu- tai jätelain nojalla, tässä lupapäätöksessä annettuja määräyksiä, ankarampia tai poikkeavia säännöksiä, luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta noudatettava luvan estämättä. (YSL 56 ) SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristösuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 35-38, 41-43, 45-47, 52-55, 81, 90, 96-97, 100, 105. Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 16-19, 30, 37. Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 12, 15, 51, 52. Jäteasetus (1390/1993) 5-7 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (VNA 435/2001) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1922) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (YMa 1129/2001) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämä ympäristölupa on maksullinen. Maksu on yhteensä 2200 euroa. Maksu perustuu Pietarsaaren kaupungin valtuuston hyväksymään ( , 78 ) ympäristösuojeluviranomaisen taksaan. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Luvan hakijalle Jäljennös päätöksestä Pietarsaaren kaupunki Sosiaali- ja terveysviraston terveysvalvonta Pietarsaaren Vesi Eteläpohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kuulutus Pietarsaaren kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Pietarsaaren kaupungin ilmoitustaululla.

18 18 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus on liitteenä. Curt Nyman Ympäristönsuojelupäällikkö LIITTEET Sijaintikartta Valitusosoitus

19 19 Liite

20 20 VALITUSOSOITUS Liite Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava Pietarsaaren ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai asiamiehen välityksellä. Toimittaminen postitse tai asiamiehen välityksellä tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, josta valittajan tavoittaa Jos valittajaa edustaa asiamies, tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valitusasiakirjelmän allekirjoittaa valittaja tai tämän laillinen edustaja tai asiamies. Valituskirjaan on liitettävä : - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää. Pietarsaaren ympäristö- ja rakennuslautakunnan yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Strengberginkatu 1, PIETARSAARI PL 87, PIETARSAARI Valittajalta peritään käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävästä maksuista annetussa laissa (701/93) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristösuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee konepajaa ja siinä olevaa peittauslaitosta.

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Päätös. Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen purkutoimintaa, Espoo

Päätös. Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen purkutoimintaa, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 134/2011/1 Dnro ESAVI/128/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2011 ASIA Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2011 ASIA Ympäristösuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa-asia, joka koskee pieneläinten polttolaitosta.

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010

Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Forssan

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 45/11.3.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Turun tuotantoyksikkö Ilmarisenkatu 11, 20520 Turku

Turun tuotantoyksikkö Ilmarisenkatu 11, 20520 Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 26/2012/1 Dnro ESAVI/358/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee keräyspaperin ja -pahvin, muovin, alumiinitölkkien

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 184/2012/1. Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA. Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa

PÄÄTÖS. Nro 184/2012/1. Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA. Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa PÄÄTÖS Nro 184/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/498/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa Jupiter

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue ASIA

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Nro 56/2010/1 Dnro LSSAVI/184/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015. Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 11.06.2015 SHP-Palvelut Ky:n ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014)

Lisätiedot

Nro 62/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012

Nro 62/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 62/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012 ASIA Valio Oy:n Tampereen meijerin yhteydessä olevan kylmä- ja lämpölaitoksen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJAT Tulppion helikopterin lasku- ja tankkauspaikan ympäristölupa, Savukoski Rajavartiolaitos Lapin Rajavartiosto

Lisätiedot

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10. 1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2013 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE TOIVAKAN KUNTA YMPÄRISTÖJAOSTO PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 30.6.2014 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 61/2010/2 Dnro ESAVI/114/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 61/2010/2 Dnro ESAVI/114/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2010 Ympäristölupapäätös Etelä-Suomi Nro 61/2010/2 Dnro ESAVI/114/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2010 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot