Hämeenmaan esimiesten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenmaan esimiesten"

Transkriptio

1 Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus Henkilökohtainen opintosuunnitelma Täysin uudistettu painos 2013

2 Askelluksin kohti parempaa johtamista Vain ani harva meistä voi sanoa olevansa synnynnäinen esimies. Esimieheksi kasvetaan omien kokemusten, erilaisten oppimistilanteiden ja opiskelujen kautta. Matka on jatkuva ja elinikäinen - siinä sen kiehtovuus piileekin. Jokainen esimies on kasvupolullaan omassa vaiheessaan, siksi me Hämeenmaalla haluamme tarjota esimiehille yksilöllistä tukea uran eri vaiheissa. Osaamisen kehittäminen on Hämeenmaan yksi strateginen painopistealue. Olemme tunnistaneet arjen esimiestyön haasteet ja vaativuuden. Työsuhteen elinkaaren eri vaiheiden hallinta ja tuloskortin kautta johtaminen vaatii erityistä johtamisosaamista. Myös ympäröivä yhteiskunta ja toiminta-alueemme luovat paineita muutoksille; tekniikan jatkuva kehittyminen, sukupolvien välisten erilaisuuksien huomioiminen, alati muuttuvat trendit, talouden tilanne ja lainsäädäntö edellyttävät jatkuvaa uusien tietojen ja taitojen omaksumista. Panostamme Hämeenmaalla osaamisen kehittämiseen paljon ja eri tavoin; täsmävalmennus on yksi tapa kartoittaa esimiesten osaamistarpeet ja taltuttaa osaamisvajeet. Tavoitteenamme on varmistaa kannattava liiketoiminta, tyytyväiset asiakkaat ja hyvinvoiva henkilöstö nyt ja tulevaisuudessa. Valmennuspolkuja yksilöllisiin osaamistarpeisiin Täsmävalmennus lähtee liikkeelle jokaisen esimiehen omasta osaamisen arvioinnista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tekemisestä yhdessä oman esimiehen kanssa. Kun lähtötilanne on tunnistettu, omat polut on helpompi löytää. Kehitettävät aihealueet löytyvät niin tuloskortin eri osa-alueista kuin työsuhteen elinkaaren eri vaiheista esimerkiksi asiakastiedon tulkinnasta taloustaitoihin tai rekrytoinnista työntekijän työkyvyn johtamiseen. Oppimista edistetään valmennuksilla, verkkoopinnoilla, työssäoppien tai vaikka kollegan kyljessä kehittyen. Täsmävalmennuksen vahvuus piilee henkilökohtaisen valmennuspolun ohella tuutoritoiminnassa. Jokaisen opiskelijan tuutorina toimii hänen oma esimiehensä, jonka kanssa käydään keskusteluja, vaihdetaan kokemuksia, tehdään suunnitelmia ja saadaan uusia näkökulmia työn tekemiseen ja osaamisen kehittämiseen. HOPS-keskustelut, tuutoritapaamiset ja täsmävalmennukset ovat käynnistyneet, ja ne jatkuvat toistaiseksi. Tervetuloa mukaan! Susa Nikula Henkilöstöjohtaja Osuuskauppa Hämeenmaa ALKUINFO ½ pv Kevät 2011 DIGIUM- ALKUKAR- TOITUS Viikko 15 / 2011 TUUTORI- VALMENNUS 10/2011 HENKILÖ- KOHTAINEN OPINTO- SUUNNITELMA Kevät 2012 TÄSMÄ- VALMENNUKSET KÄYNTIIN 03/2012 ESIMIESTEN OSAAMISEN JATKUVA JA JOUSTAVA KEHITTÄMINEN 2 Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus

3 Oppiminen on matka, jonka vain sinä voit saada aikaiseksi. ASIAKAS HENKILÖSTÖ Valmennukset Verkko-opiskelu Työssäoppiminen Tuutorisparraus Kirjallisuus Oma aktiivisuus PROSESSI TALOUS Millainen on sinun valmennuspolkusi? KUVIO: Omat kehitettävät aihealueesi voivat löytyä niin tuloskortin eri osa-alueista kuin työsuhteen elinkaaren eri vaiheista. Voit edistää oppimistasi muun muassa valmennuksilla, verkko-opinnoilla, työssäoppien tai vaikka ammattikirjallisuutta lukemalla. Täsmävalmennuksen vahvuus piilee henkilökohtaisen valmennuspolun ohella tuutoritoiminnassa. Täsmävalmennusten omilta sivuilta löydät paljon hyödyllistä tietoa valmennuksiin liittyen: Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus 3

4 Oman osaamisesi arviointi Sivuilla 4-6 oleva osaamisen arviointi on tarkoitettu herättelemään sinua arvioimaan kriittisesti omaa osaamistasi mitä jo osaat ja missä asioissa voisit vielä kehittyä. Tee tämä oman osaamisesi arviointi yhdessä esimiehesi kanssa. Arvioinnin ja esimiehesi kanssa käytävän keskustelun perusteella teette sinulle yhdessä henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jonka löydät tästä vihkosesta sivulta 8. Hämeenmaan täsmävalmennusten tarjonnan löydät erillisestä esitteestä. Arvioi omaa osaamistasi ja toimintaasi seuraavien väittämien avulla. Minkä arvosanan annat itsellesi tänään asteikolla 1-5? Vastaa Digium-kyselyyn ja lähde rakentamaan omaa valmennuspolkuasi. Kun olet tehnyt osaamisen arvioinnin yhdessä esimiehesi kanssa, viekää tulokset Digiumiin. Tee sama arviointi uudelleen vuoden kuluttua. Huomaatko kehitystä tapahtuneen? Digium-linkin löydät osoitteesta: HENKILÖSTÖSUUNNITTELU Arvioi osaamistasi asteikolla 1=heikko, 5=erinomainen pvm. pvm. pvm. Osaan ennakoida henkilöstösuunnittelulla henkilöstörakenteen haasteisiin kuten eläköityminen, osaaminen, vaihtuvuus. Tunnistan optimaalisen työsuhteiden rakenteen ja osaan johtaa sitä kuten osa-aikaisten ja kokoaikaisten työntekijöiden suhde, tuntisopimukset. REKRYTOINTI Arvioi osaamistasi asteikolla 1=heikko, 5=erinomainen pvm. pvm. pvm. Hallitsen Hämeenmaan rekrytoinnin periaatteet ja pelisäännöt. Tiedän, mitkä ovat työntekijäkustannukset omalle yksikölle, toimialalle ja Hämeenmaalle kuten vakuutukset, työvaatteet, ketjumaksut, työterveyshuolto. Osaan arvioida ja ottaa huomioon työntekijää rekrytoitaessa ammatillisen osaamisen lisäksi eri tekijöitä kuten työyhteisön tarpeet, kokonaisosaamisen huomioiminen, kehittymispotentiaali; sosiaaliset taidot vs. tekninen osaaminen. Osaan arvioida ja tiedostan rekrytoinnin kustannukset kuten rekrytointiprosessi, haastattelut, työntekijän palkkaaminen, mahdollinen virherekrytointi ja koeaikapurku. PEREHDYTYS Arvioi osaamistasi asteikolla 1=heikko, 5=erinomainen pvm. pvm. pvm. Osaan käyttää perehdytyksen apuna perehdytysmateriaaleja kuten ejollas-verkkoperehdytys, perehdytysopas. Hyvin perehdytetty on jo lähes ammattilainen. Ymmärrän hyvän perehdyttämisen vaikuttavuuden. Huolehdin perehdytyksen laadukkaasta toteutuksesta. 4 Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus

5 SUORITUKSEN JOHTAMINEN Arvioi osaamistasi asteikolla 1=heikko, 5=erinomainen pvm. pvm. pvm. Ymmärrän oman tekemisen vaikutuksen myyntiin. Tiedän, miten johdan myyntiä kun johdan sitä hyvin. Tiedän oman liikeideani kilpailuedut sekä osaan johtaa niiden ylivertaista toteutumista henkilökuntani kautta. Puutun alisuorituksiin heti ja palkitsen onnistumisista - kuten asiakaspalvelun laatu, myyntiaktiivisuus, työnteon taso. Osaan tulkita asiakastietoa. Tieto auttaa minua näkemään kehityksen liiketoiminnassani. Osaan käyttää tätä tietoa myynnin tukena. Osaan purkaa asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset ja hyödynnän sen tuloksia oman toimipaikkani kehittämisessä. Ymmärrän, miten Secret visitor -tutkimukset puretaan ymmärrettävästi ja niin, että ymmärrys muuttuu toiminnassa muutokseksi. Tunnen Hämeenmaan vision, strategiset painopisteet, arvot ja keskeiset tunnusluvut. Osaan toimia niiden mukaisesti. Ymmärrän, mitä luvut kertovat ja mikä vaikutus on eri tekijöillä tulokseen ja kannattavuuteen. Osaan puhua talousasioista henkilöstölle niin, että he ymmärtävät oman työnsä merkityksen tuloksen muodostumisessa. Osaan puhua talousasioista henkilöstölle niin, että he ymmärtävät oman työnsä merkityksen tuloksen muodostumisessa. Tiedän ja osaan viestiä Hämeenmaan palkitsemisen kokonaisuuden kuten palkka, tulospalkka ja aineeton palkitseminen. Osaan kertoa ja puhua toimipaikkani henkilöstön tulospalkkiotavoitteista sekä niiden toteutumisesta innostavasti ja parempaan suoritukseen kannustavasti. Osaan hyödyntää hyödyntää ja tehostaa omaa työskentelyäni käytössä olevilla järjestelmillä ja raportointityökaluilla HR: Hertta, Tempus, Hero, Dooris Toimipaikka: Kassa, -tilaus-, logistiikka- ja ketjujärjestelmät IT: Sintra, Internet, Outlook, Office-toimistosovellukset Osaan analysoida omaa johtamistani, tunnen oman tapani johtaa ja haluan kehittyä esimiehenä. Osaan johtaa itseäni. Huolehdin omasta työkyvystäni kuten liikunta, ravinto, lepo, palautuminen. Osaan vakuuttaa ja innostaa viestintätaidoillani kuten palaverit, kirjallinen viestintä, arjen kanssakäyminen. Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus 5

6 SUORITUKSEN JOHTAMINEN Arvioi osaamistasi asteikolla 1=heikko, 5=erinomainen pvm. pvm. pvm. Osaan purkaa työtyytyväisyystutkimuksen tulokset ja hyödynnän sen tuloksia oman toimipaikkani kehittämisessä. Osaan antaa positiivista ja rakentavaa palautetta arjessa niin, että työntekijät yltävät parhaimpaansa. Ymmärrän palautteen annon tärkeyden työntekijälle. Osaan johtaa niin pieniä kuin suuria muutoksia suunnitellusti, hallitusti ja positiivisesti. Osaan hoitaa haastavat esimiestilanteet sujuvasti, tilanteen vaatimalla tavalla. Kielitaitoni on riittävä työssä selviytymiseen kuten oman äidinkielen suullinen ja kirjallinen ilmaisu, työssä tarvittavan vieraan kielen taidot. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Arvioi osaamistasi asteikolla 1=heikko, 5=erinomainen pvm. pvm. pvm. Tunnistan eri toimenkuvien edellyttämät perusosaamiset. Tiedän oman toimialani / ketjuni kilpailuetuosaamiset. Osaan johtaa yksilöiden ja työyhteisön osaamista. Löydän työntekijöille oikeita oppimispolkuja kuten valmennukset, työnkierto, mentorointi, tuutorointi. Tiedän Hämeenmaan kehityskeskustelukäytännöt, ymmärrän niiden hyödyt ja osaan toteuttaa kehityskeskusteluja laadukkaasti. TYÖKYVYN JOHTAMINEN Arvioi osaamistasi asteikolla 1=heikko, 5=erinomainen pvm. pvm. pvm. Osaan ottaa huomioon työkyvyttömyysriskien kustannusvaikutukset toiminnassani kuten sairauspoissaolojen, tapaturmien, työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset. Osaan toimia Hämeenmaan työkykyjohtamisen toimintamallien mukaisesti. kuten varhaisen tuen malli, työkykyneuvottelut, työn mukautukset. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN Arvioi osaamistasi asteikolla 1=heikko, 5=erinomainen pvm. pvm. pvm. Hallitsen työsuhteen päättämiseen liittyvät toimintatavat. Mitä osaamista koet tarvitsevasi lisää? 6 Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus

7 Oppimisen lukuisat eri mahdollisuudet Oppimiselle ja oman osaaminen kehittämiselle on lukuisia mahdollisuuksia ihan tavallisessa arjessa. Perinteinen luokkahuoneoppiminen on vain yksi oppimisen muoto, vaikkakin edelleen vaikuttava sellainen. Oppimista voi tapahtua oikeastaan missä vain, kunhan annat mahdollisuuden uusien ajatusten ja ideoiden kasvulle. Olet itse vastuussa omasta oppimisestasi. Meistä jokainen oppii uusia asioita omalla tavallaan. Itsellesi sopivan oppimistyylin valinnassa auttaa, jos osaat tunnistaa: miten luontevimmin vastaanotat tietoa miten luontevimmin käsittelet tietoa opitko paremmin kuuntelemalla vai katselemalla, tekemällä vai ajattelemalla. Millainen oppija sinä olet? aktiivinen osallistuja käytännön toteuttaja looginen ajattelija harkitseva tarkkailija Oppiminen on läpi elämän jatkuva matka, jonka päämäärän sinä valitset. Ihminen on aktiivinen tietojen ja taitojen rakentaja. Rakennamme uutta tietoa aikaisemman tiedon pohjalta; luomme keskustelemalla yhteistä ymmärrystä uusista asioista ja siten rakennamme uutta tietoa. Mikä on sinulle luontainen tapa oppia ja sisäistää uusia asioita? Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus 7

8 Henkilökohtainen opintosuunnitelmani Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on työkalu niin opintojen suunnitteluun kuin osaamisen kehittämisen lähtökohtien ja päämäärien selkiyttämiseen. HOPS rakennetaan aina liiketoiminnan tarpeisiin ja yhdessä oman esimiehen kanssa. Sen avulla voit hahmottaa erityisesti niitä osaamisalueita, jotka vaativat kehittämistä. HOPSiin sisältyy opintosuunnitelma aikatauluineen, oppimistavoitteet sekä itsearviointi opintojen edetessä. Yhdessä oppimispäiväkirjan kanssa se auttaa arvioimaan omaa osaamistasi ja oppimiasi asioita. Täytä alla oleva HOPS yhdessä esimiehesi kanssa vasta kun olet täyttänyt oman osaamisen arvioinnin Digiumiin. Omat vahvuuteni Mitkä ovat vahvuuksiasi työssä? Missä koet olevasi hyvä? Omat kehittämiskohteeni Missä asioissa haluat kehittyä? 8 Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus

9 Opintosuunnitelma ja aikataulutus Valmennustarjonnassamme on valmennuksia työsuhteen elinkaaren eri vaiheiden ja tuloskortin osa-alueiden parempaan hallintaan. Tutustu sinulle annettuun valmennustarjontaesitteeseen rauhassa ja peilaa valmennustarjontaa aiemmin tekemääsi osaamisen arviointiin. Valitkaa tarjonnasta täsmävalmennukset yhdessä esimiehesi kanssa täyttämään sinun omia kehityskohteitasi ja kirjatkaa ne alla olevaan Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS). Valmennusten kestot vaihtelevat puolen päivän valmennuksista muutaman päivän kestäviin valmennuksiin riippuen käsillä olevan asian laajuudesta. Haluamme tukea kehittymistäsi ja antaa eväitä tulevaisuuteen. Varmistathan, että suoritat jokaisen valmennuksen loppuun asti aina vaikuttavuuskyselyä myöten, jotta saat valmennuksesta suoritusmerkinnän Herttaan ja itsellesi todistuksen osaamisestasi! Valmennuksiin ilmoittaudutaan Hertassa. TÄSMÄVALMENNUS pvm. Opiskelujen toteutumisen arviointi Mieti, mitä opinnot sinulle antoivat. Saavutitko asettamasi tavoitteet? Missä olet onnistunut hyvin? Mitkä asiat auttoivat sinua? Mitkä asiat olivat esteenä? Miten osaamisen kehittyminen näkyy työssäsi? Miten aiot jatkaa matkaasi? Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus 9

10 Johtajaksi opitaan Harva meistä on seppä syntyessään, johtajasta puhumattakaan. Hyvältä johtajalta näkee usein vaadittavan tiettyjä ominaisuuksia kuten karismaa, kykyä saada muut innostumaan tai vahvaa visiointikykyä. Näistä ominaisuuksista ei ole varmasti haittaa, mutta johtaminen on paljon muutakin. Minusta kaikille johtajaksi haluaville lohduttava ajatus on erään tuntemani juniorikoripallovalmentajan filosofia: niin sanottua lahjakkuutta paljon tärkeämpi ominaisuus on halu harjoitella - ja harjoitella paljon. Hyväksi kaukoheittäjäksi ei tulla geeniperimällä vaan tuhansilla ja taas tuhansilla heitoilla. Sama pätee johtamiseen. Tullaksesi hyväksi johtajaksi, sinun on harjoiteltava sitä paljon ja pitkään. Johtajana kehittymisessä ei myöskään tarvitse pelätä katon tulevan vastaan ensimmäisellä viikolla tai edes ensimmäisenä vuosikymmenenä. Aina paremmaksi johtajaksi voi kehittyä lähes loputtomiin. Mitä se harjoittelu sitten on? Hyvä lähtökohta on johtamisen perusopinnot, joita eri oppilaitoksissa koulutetaan. Tämäkin Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennuskokonaisuus on yksi hyvä keino kehittyä. Hyvä esimies muistaa myös aika ajoin kerrata asioita, joita hyvään johtamiseen kuuluu: olenko antanut päivittäin palautetta alaisilleni, olenko ollut alaisteni tukena, ovatko tavoitteet ja odotukseni selvillä jokaisella alaisellani jne. Teoriaopinnot auttavat alkuun ja ovat hyödyllisiä muistuttamaan kokenuttakin johtajaa siitä, mitä hyvä esimiestyö pitää sisällään ja tarkoittaa arjen tekemisinä. Parasta oppia johtamiseen on kuitenkin käytäntö. Nuoren johtajan on uskallettava laittaa itsensä jatkuvasti haastaviinkin esimiestilanteisiin, koska niistä myös oppii kaikkein eniten. Kuten urheilijoilla, hyvästä valmentajasta on merkittävää etua myös johtajaksi kehittymisen polulla. Meidän omilla valmentajilla eli tuutoreilla (= esimiesten esimiehiä), on tärkeä rooli tässä oppimisprosessissa. Tuutori on oma valmentaja, joka toimii tukijana, mahdollistajana, opastajana ja mentorina. Hänen tehtävänään on käydä HOPS- keskustelut yhdessä tuutoroitavansa kanssa sekä seurata hänen edistymistään ja kannustaa eteenpäin. Kannustan kaikkia Hämeenmaan esimiehiä ja johtajia tarttumaan innolla omaan ja alaistensa kehittämiseen meillä on huipputiimi valmennettavina ja yhdessä tekemällä syntyy tuloksia. Taavi Heikkilä Toimitusjohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa 10 Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus

11 Tuutoritoiminta oman kehittymisesi tukena Jokaiselle opiskelijalle nimetään oma tuutori. Tuutorinasi toimii oma esimiehesi, joka neuvoo, tukee ja edistää sinua työssäsi ja opiskeluissa. Tuutoroinnin tavoitteena on välittää kokeneemman ammattilaisen hiljaista osaamista eteenpäin tavoitteellisesti ja vuorovaikutteisesti haastaen sinua ajattelemaan, havainnoimaan ja aktiivisesti kehittämään omaa suhtautumistasi ja tapaasi tehdä työtä. Suhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Tuutoritapaamisissa käydyt keskustelut ovat lähtökohtaisesti aina luottamuksellisia. Tapaatte tuutorisi kanssa säännöllisesti. Jokaiselle tapaamisellenne on tietty ennalta sopimanne aihe (esimerkiksi jokin kehittymiskohteesi) ja yhdessä sopimanne tavoitteet, jotka ohjaavat keskustelua ja tapaamisen kulkua. On tärkeää, että te molemmat valmistaudutte tapaamisiin hyvin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ennakkoon tehtävää pohdintaa ja kysymyslistan tekemistä tulevan tapaamisen aiheesta mihin kysymyksiin haluat vastauksen tapaamisen aikana. Muistattehan varata tapaamisessa aina ajan seuraavalle tapaamiselle! On myös tärkeää, että teette jokaisesta tapaamisesta muistion, johon on helppo palata myöhemmin. Esimiehen tehtävä on synnyttää tähtiä. Aiheita, joita voitte käsitellä tapaamisissa: Ammattiosaaminen, kehittymiskohteesi Toimintatavat, työkalut, prosessit ja työskentelytaidot Työhön liittyvät ongelmat ja niihin ratkaisun löytäminen yhdessä Seuraaville sivuille on varattu tilaa tuutoritapaamisten dokumentoinnille. Ensimmäinen tapaaminen on tutustumista ja yhteisten pelisääntöjen sopimista varten. Antoisia keskusteluja, oivalluksia ja osaamisen jakamista puolin sun toisin! Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus 11

12 Tuutoritapaaminen Aika:... Paikka:... Tuutorin nimi:... Tapaamisen aiheet (esityslista):... Tapaamisen tavoite Miksi tapaatte? Mitä haluatte saada tapaamisessa aikaan? Tiivistelmä keskustelemistanne asioista Mitkä asiat puhututtivat? Mitä jäi päällimmäisenä mieleesi? Omat oppisi ja oivalluksesi Mitä uutta sait tietää? Mitä asioita lähdet kokeilemaan arjessa? 12 Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus

13 Seuranta Miten näytöt ovat toteutuneet / näyttöjen suunnitteleminen? Miten opinnot ovat edenneet tavoitteeseen nähden? Sovittuja asioita Esimerkiksi: Tapaamisen aikana esiin tulleita asioita, joista sovitte työnjaon, esim. lupasit hoitaa jonkin asian. Seuraavan tapaamisen päivämäärä ja aihealue Sopimanne tehtävä / pohdinta ennen seuraavaa tapaamista Ennen seuraavaa tuutoritapaamista Seuraavan tuutoritapaamisen aihealueeseen liittyvä tehtävä / pohdinta: Kysymys / muistilista seuraavaa tapaamista varten Mitä haluan tietää aiheesta? Mitkä asiat ovat epäselviä? Mihin asioihin kaipaan apua?. Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus 13

14 Tuutoritapaaminen Aika:... Paikka:... Tuutorin nimi:... Tapaamisen aiheet (esityslista):... Tapaamisen tavoite Miksi tapaatte? Mitä haluatte saada tapaamisessa aikaan? Tiivistelmä keskustelemistanne asioista Mitkä asiat puhututtivat? Mitä jäi päällimmäisenä mieleesi? Omat oppisi ja oivalluksesi Mitä uutta sait tietää? Mitä asioita lähdet kokeilemaan arjessa? 14 Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus

15 Seuranta Miten näytöt ovat toteutuneet / näyttöjen suunnitteleminen? Miten opinnot ovat edenneet tavoitteeseen nähden? Sovittuja asioita Esimerkiksi: Tapaamisen aikana esiin tulleita asioita, joista sovitte työnjaon, esim. lupasit hoitaa jonkin asian. Seuraavan tapaamisen päivämäärä ja aihealue Sopimanne tehtävä / pohdinta ennen seuraavaa tapaamista Ennen seuraavaa tuutoritapaamista Seuraavan tuutoritapaamisen aihealueeseen liittyvä tehtävä / pohdinta: Kysymys / muistilista seuraavaa tapaamista varten Mitä haluan tietää aiheesta? Mitkä asiat ovat epäselviä? Mihin asioihin kaipaan apua?. Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus 15

16 Tuutoritapaaminen Aika:... Paikka:... Tuutorin nimi:... Tapaamisen aiheet (esityslista):... Tapaamisen tavoite Miksi tapaatte? Mitä haluatte saada tapaamisessa aikaan? Tiivistelmä keskustelemistanne asioista Mitkä asiat puhututtivat? Mitä jäi päällimmäisenä mieleesi? Omat oppisi ja oivalluksesi Mitä uutta sait tietää? Mitä asioita lähdet kokeilemaan arjessa? 16 Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus

17 Seuranta Miten näytöt ovat toteutuneet / näyttöjen suunnitteleminen? Miten opinnot ovat edenneet tavoitteeseen nähden? Sovittuja asioita Esimerkiksi: Tapaamisen aikana esiin tulleita asioita, joista sovitte työnjaon, esim. lupasit hoitaa jonkin asian. Seuraavan tapaamisen päivämäärä ja aihealue Sopimanne tehtävä / pohdinta ennen seuraavaa tapaamista Ennen seuraavaa tuutoritapaamista Seuraavan tuutoritapaamisen aihealueeseen liittyvä tehtävä / pohdinta: Kysymys / muistilista seuraavaa tapaamista varten Mitä haluan tietää aiheesta? Mitkä asiat ovat epäselviä? Mihin asioihin kaipaan apua?. Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus 17

18 Tuutoritapaaminen Aika:... Paikka:... Tuutorin nimi:... Tapaamisen aiheet (esityslista):... Tapaamisen tavoite Miksi tapaatte? Mitä haluatte saada tapaamisessa aikaan? Tiivistelmä keskustelemistanne asioista Mitkä asiat puhututtivat? Mitä jäi päällimmäisenä mieleesi? Omat oppisi ja oivalluksesi Mitä uutta sait tietää? Mitä asioita lähdet kokeilemaan arjessa? 18 Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus

19 Seuranta Miten näytöt ovat toteutuneet / näyttöjen suunnitteleminen? Miten opinnot ovat edenneet tavoitteeseen nähden? Sovittuja asioita Esimerkiksi: Tapaamisen aikana esiin tulleita asioita, joista sovitte työnjaon, esim. lupasit hoitaa jonkin asian. Seuraavan tapaamisen päivämäärä ja aihealue Sopimanne tehtävä / pohdinta ennen seuraavaa tapaamista Ennen seuraavaa tuutoritapaamista Seuraavan tuutoritapaamisen aihealueeseen liittyvä tehtävä / pohdinta: Kysymys / muistilista seuraavaa tapaamista varten Mitä haluan tietää aiheesta? Mitkä asiat ovat epäselviä? Mihin asioihin kaipaan apua?. Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus 19

20 Tuutoritapaaminen Aika:... Paikka:... Tuutorin nimi:... Tapaamisen aiheet (esityslista):... Tapaamisen tavoite Miksi tapaatte? Mitä haluatte saada tapaamisessa aikaan? Tiivistelmä keskustelemistanne asioista Mitkä asiat puhututtivat? Mitä jäi päällimmäisenä mieleesi? Omat oppisi ja oivalluksesi Mitä uutta sait tietää? Mitä asioita lähdet kokeilemaan arjessa? 20 Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus

21 Seuranta Miten näytöt ovat toteutuneet / näyttöjen suunnitteleminen? Miten opinnot ovat edenneet tavoitteeseen nähden? Sovittuja asioita Esimerkiksi: Tapaamisen aikana esiin tulleita asioita, joista sovitte työnjaon, esim. lupasit hoitaa jonkin asian. Seuraavan tapaamisen päivämäärä ja aihealue Sopimanne tehtävä / pohdinta ennen seuraavaa tapaamista Ennen seuraavaa tuutoritapaamista Seuraavan tuutoritapaamisen aihealueeseen liittyvä tehtävä / pohdinta: Kysymys / muistilista seuraavaa tapaamista varten Mitä haluan tietää aiheesta? Mitkä asiat ovat epäselviä? Mihin asioihin kaipaan apua?. Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus 21

22 Tuutoritapaaminen Aika:... Paikka:... Tuutorin nimi:... Tapaamisen aiheet (esityslista):... Tapaamisen tavoite Miksi tapaatte? Mitä haluatte saada tapaamisessa aikaan? Tiivistelmä keskustelemistanne asioista Mitkä asiat puhututtivat? Mitä jäi päällimmäisenä mieleesi? Omat oppisi ja oivalluksesi Mitä uutta sait tietää? Mitä asioita lähdet kokeilemaan arjessa? 22 Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus

23 Seuranta Miten näytöt ovat toteutuneet / näyttöjen suunnitteleminen? Miten opinnot ovat edenneet tavoitteeseen nähden? Sovittuja asioita Esimerkiksi: Tapaamisen aikana esiin tulleita asioita, joista sovitte työnjaon, esim. lupasit hoitaa jonkin asian. Seuraavan tapaamisen päivämäärä ja aihealue Sopimanne tehtävä / pohdinta ennen seuraavaa tapaamista Ennen seuraavaa tuutoritapaamista Seuraavan tuutoritapaamisen aihealueeseen liittyvä tehtävä / pohdinta: Kysymys / muistilista seuraavaa tapaamista varten Mitä haluan tietää aiheesta? Mitkä asiat ovat epäselviä? Mihin asioihin kaipaan apua?. Hämeenmaan esimiesten täsmävalmennus 23

24 Tilaa muistiinpanoille

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa

Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa T yö pa i k k a - kouluttajan rooli Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa koulutusta koskevissa asioissa. Työsi painottuu erityisesti työssä oppimisen ohjaukseen. Parhaimmat

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

Aspa-säätiön Työpaikkavalmentajakoulutuksen kouluttajamateriaali 15.10.2014

Aspa-säätiön Työpaikkavalmentajakoulutuksen kouluttajamateriaali 15.10.2014 Aspa-säätiön Työpaikkavalmentajakoulutuksen kouluttajamateriaali 15.10.2014 Sisällys Johdanto... 1 Mitä työpaikkavalmentajalla tarkoitetaan?... 2 Koulutuksen järjestäminen... 3 1 Työpaikkavalmentajana

Lisätiedot

Miten käytän avaimia monimuotoisuuden johtamiseen?

Miten käytän avaimia monimuotoisuuden johtamiseen? Miten käytän avaimia monimuotoisuuden johtamiseen? Pidät kädessäsi Avaimia monimuotoisuuden johtamiseen. Se on korttisarja, joka sisältää monimuotoisen työyhteisön esimiestyöhön toiminnallisia menetelmiä,

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Päivi Pikkarainen. Perehdytysopas Vuokatin ravintola Amarilloon

Päivi Pikkarainen. Perehdytysopas Vuokatin ravintola Amarilloon Päivi Pikkarainen Perehdytysopas Vuokatin ravintola Amarilloon Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Kevät 2009

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle. Roope Hauhio

Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle. Roope Hauhio Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle Roope Hauhio Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys 18.5.2015 Tekijä(t) Roope Hauhio Koulutusohjelma Liiketalous

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Myyntivalmentajan valmennusopas. Kalle Ek

Myyntivalmentajan valmennusopas. Kalle Ek Myyntivalmentajan valmennusopas Kalle Ek Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 21.11.2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 20.10.2011 Tekijä tai tekijät Kalle Ek Raportin nimi Myyntivalmentajan

Lisätiedot

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailun ko. Syksy 2007 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO TRAFIN PEREHDYTTÄMISOPAS

LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO TRAFIN PEREHDYTTÄMISOPAS OPINNÄYTETYÖ Jani-Jukka Mård Antti Pesonen 2013 LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO TRAFIN PEREHDYTTÄMISOPAS LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Kevät 2015 Tiina Laine Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

MATKALLA JOHTAJUUTEEN

MATKALLA JOHTAJUUTEEN Laurea Julkaisut I Laurea Publications Anni Sinkko (toim.) MATKALLA JOHTAJUUTEEN Artikkeleita Johtaminen työyhteisössä -opintojaksolta Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 50 Anni Sinkko (toim.) MATKALLA

Lisätiedot

Ammattilaisrinki Valmentajan opas. Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke

Ammattilaisrinki Valmentajan opas. Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke Ammattilaisrinki Valmentajan opas Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke Kirjoittaja: Tiina Lehtosaari, Amiedu Muut tekijät: Minna Karvinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS

UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Johtaminen ja viestintä Opinnäytetyö Kevät 2014 Petri Salonen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO

OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO SISÄLLYS Sivu 1 TAITAVA OPPIMINEN 4 1.1 Aikaisemmat kokemukset ja ympäristö vaikuttavat oppimiseen 4 1.2 Kehittämällä oppimistaitojasi kehität myös itseohjautuvuuttasi 4 2

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS

TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS Kerro minulle ja unohdan, näytä minulle ja muistan, tee kanssani ja ymmärrän. Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana

Lisätiedot

Organisaation sisäinen coaching Internal coaching in organization

Organisaation sisäinen coaching Internal coaching in organization Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Johtaminen ja organisaatiot Organisaation sisäinen coaching Internal coaching in organization Lappeenranta 26.2.2008 Anu Pitkänen 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot