Monikulttuurisuus. Vaasan aikuiskoulutuskeskus. Juha Tuomikoski. 1 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monikulttuurisuus. Vaasan aikuiskoulutuskeskus. Juha Tuomikoski. 1 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author"

Transkriptio

1 Monikulttuurisuus Vaasan aikuiskoulutuskeskus Juha Tuomikoski 1 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

2 Maahanmuuttajien taustat ja kotoutuminen 2 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

3 Ulkomaalaiset Suomessa Vuonna 2009 Suomessa asui n ulkomailla syntynyttä henkilöä, n. 4% väestöstä. Heistä n on saanut Suomen kansalaisuuden, n. 1,6% väestöstä. Heitä ei luokitella ulkomaalaisiksi esim. työllisyystilastoissa. Määrä on kasvussa : vuonna 2008 n uutta maahanmuuttajaa, joista ulkomaan kansalaisia VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

4 Ulkomaalaiset Suomessa Vaasassa asui 2500 maahanmuuttajaa vuonna 2008, noin 4,4% väestöstä. Koko Pohjanmaan maakunnassa asui Lähtömaita : Iran 255 : pakolaisia Sudan 213 : pakolaisia Ruotsi 183 : paluumuuttajia tai avioliiton kautta tulleita Venäjä 167: ns. paluumuuttajia tai avioliiton kautta tulleita Kiina 154 : opiskelijoita tai avioliiton kautta tulleita Irak 98 : pakolaisia Serbia-Montenegro 90: pakolaisia, lähinnä Kosovon albaaneja Viro 80 : työperäisiä maahanmuuttajia tai avioliiton kautta tulleita 4 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

5 Oleskelulupa ja kansalaisuus EU-maan kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa jos haluavat muuttaa Suomeen, muut tarvitsevat. Oleskelulupa myönnetään tavallisesti ensin määräaikaiseksi, maassaoleskelun pitkittyessä pysyvä oleskelulupa. Suomessa voi asua koko elämänsä ilman kansalaisuutta. Jos henkilöllä ei ole Suomen kansalaisuutta, hänelle myönnetään ns. matkustusasiakirja. Edellyttää viisumia monessa maassa, mikä tekee matkustelusta hankalan. Suomen passi myönnetään vain Suomen kansalaiselle. 5 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

6 Kuka saa Suomen kansalaisuuden? Kansalaisuuden saa ulkomaalainen jolla on kielitodistus riittävästä suomen tai ruotsin taidosta ja joka on asunut Suomessa riittävän kauan, esim. viimeksi kuluneet kuusi vuotta keskeytyksettä viimeksi kuluneet neljä vuotta, jos hänen puolisonsa on Suomen kansalainen ja he ovat asuneet yhdessä vähintään kolme vuotta. hän on pakolainen ja joka ei ole syyllistynyt rangaistavaan tekoon tai määrätty lähestymiskieltoon. Jos rangaistavasta teosta on kulunut jo pitkä aika, sitä ei huomioida. 6 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

7 Oleskelulupien perusteet Perheenyhdistämisen kautta Suomeen tulleet (esim. avioliitto) Pakolaiset Kiintiöpakolaiset Turvapaikanhakijat Työperäiset maahanmuuttajat Paluumuuttajat Suomessa syntyneet, ulkomailla asuneet Entisen Neuvostoliiton kansalaiset, joilla on suomalaiset sukujuuret Opiskelijat, määräaikainen oleskelulupa (n v. 2008) EU-kansalaiset, oleskelulupaa ei vaadita 7 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

8 Avioliiton ja perhesiteen kautta maahan tulleet Ulkomaalainen saa oleskeluluvan Suomeen, jos hän on naimisissa Suomen kansalaisen kanssa henkilön kanssa, jolla on itsellään oleskelulupa Suomeen. Avioliitot Euroopan Unionin sisällä tavallisia. Ulkomaan keikkatyötä tekevät miehet ovat tuoneet mukanaan paljon aviovaimoja mm. Kiinasta ja Venäjältä. Perheenyhdistäminen : maahanmuuttajan puoliso ja alaikäiset lapset saavat oleskeluluvan. Erilaisten perhesiteiden vuoksi sai vuonna 2008 oleskeluluvan n henkeä. 8 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

9 Työperäiset maahanmuuttajat Maahanmuuton perusteena solmittu työsuhde, jolloin henkilölle myönnetään työntekijän oleskelulupa, yrittäjälle elinkeinonharjoittajan oleskelulupa EU-kansalaiset eivät tarvitse erillistä työlupaa. Paljon työntekijöitä teollisuuteen esim. Virosta, Puolasta ja Unkarista ABB:lla ja Wärtsilällä sivutoimipisteitä Intiassa, josta tullut insinöörejä perheineen Vaasaan. Työperäisillä maahanmuuttajilla ongelmana suomen kielen puute ; otetaan töihin usein ryhmissä, yhteydenpito joko englanniksi tai omalla kielellä tulkin kautta. Noin 4100 työntekijän oleskelulupaa Tosiasiassa työperäisiä on paljon enemmän : tilastossa eivät näy EU-kansalaiset. 9 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

10 Pakolaiset Pakolaisen statuksen saa henkilö, jolla on perusteltu syy pelätä kotimaassaan vainoa ja vainon syy on esim. alkuperä uskonto kansallisuus poliittinen mielipide Valtio maksaa kunnalle pakolaisen ylläpidon kolmen ensimmäisen vuoden ajalta (ns. kotoutumisaika). 10 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

11 Kiintiöpakolaiset Kiintiöpakolaiset valitaan YK:n pakolaisviraston (UNHCR) suosittelemista, ulkomailla asuvista pakolaisista. UNHCR:n rekisterissä oli 21 miljoonaa pakolaista vuonna Suomen vuotuinen pakolaiskiintiö on 650/vuosi, sen päättää eduskunta Vaasan kuntakohtainen kiintiö on 70/vuosi, sen päättää kaupunginhallitus Suurimpia kiintiöpakolaisryhmiä Vaasassa : Sudanin sisällissotaa ja kansanmurhaa ( ) paenneet kristityt mustat heimot Saddam Husseinin valtaa ( ) vastustaneet irakilaiset Iranin kurdit ; kapina Khomeinia vastaan 1979 n VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

12 Turvapaikanhakijat Turvapaikanhakijat tulevat itse Suomeen ja hakevat kansainvälistä suojelua (turvapaikkaa). Majoitus vastaanottokeskukseen, lähimmät Oravaisissa ja Vaasassa (vuodesta 2009) Tutkinnassa selvitetään, millä perusteella henkilö hakee turvapaikkaa ja onko hänen kertomuksensa uskottava Vuonna 2008 oli 4035 hakijaa (2007 oli 1956). Tammi-syyskuussa 2009 myönteisen päätöksen sai 31% käsitellyistä. Kielteisen päätöksen saaneille käännytys, karkotus ja / tai maahantulokielto. Päätöksestä mahdollisuus valittaa, jolloin maassaoloaikaa jatketaan. Vuonna 2008 eniten hakemuksia Somalian ja Bulgarian kansalaisilta. Somalien hakemuksista hyväksyttiin 40%, bulgarialaisten hakemuksista 0%. 12 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

13 Ilmastopakolaiset Ilmastonmuutos aiheuttaa suuria katastrofeja ja synnyttää pakolaisvirtoja, esim. New Orleansiin iskeytyvät hurrikaanit 2005 ja Pakolaisuuden oletetaan kasvavan maailmassa rajusti, kun ilmastonmuutos kiihtyy. Aavikoituminen kiihtyy, seurauksena maatalouden romahdus esim. monessa Afrikan maassa. Kun elinolot huononevat, saattaa syntyä eloonjäämistaistelu hupenevista resursseista. Sudanin Darfurin sotaa (2003-) on kutsuttu maailman ensimmäiseksi ilmastosodaksi. Myös Somalian (1990-) ja Kenian (2007) sisällissotien taustalla on kuivuminen ja maatalouden romahdus. 13 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

14 Paluumuuttajat Suomessa syntyneet, ulkomailla asuneet Entisen Neuvostoliiton kansalaiset, joiden kansallisuus on suomalainen. Mauno Koiviston aloitteesta heille myönnettiin paluumuuttajan status 1990 : inkerinsuomalaiset, esi-isät muuttaneet Inkerinmaalle (nyk. Leningradin alue) 1600-luvulla Ruotsin suurvaltakaudella. vuoden 1918 punapakolaisten ja 1930-luvun laman aikana Neuvostoliittoon muuttaneiden jälkeläiset. Suomen kieli unohdettiin monessa suomalaissuvussa 1930-luvun vainojen jälkeisinä vuosikymmeninä. N. 500 oleskelulupaa suomalaisen syntyperän perusteella VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

15 Maahanmuuttajan sosiaaliturva Maahanmuuttaja, joka on asettunut maahan pysyväisluontoisesti, on pääsääntöisesti oikeutettu samaan sosiaaliturvaan kuin suomalainen. Poikkeuksia : Jos oleskeluluvan peruste on opiskelu, henkilö ei ole oikeutettu suomalaiseen sosiaaliturvaan. Maahantuleva pakolainen saa pienen maksuosoituksen kirpputorille asuntonsa kalustamiseen. Opiskeleva maahanmuuttaja saa kolmen ensimmäisen maassaolovuotensa aikana kotoutumistukea, joka on saman suuruinen kuin työmarkkinatuki (brutto 25,63 /arkipäivä + mahdolliset lapsikorotukset). 15 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

16 Maahanmuuttajan kotoutumispolku Suomessa Jos maahanmuuttaja on työtön työnhakija : Tarvittaessa lukutaitokurssit (VAKK) Luki-kurssi, jos henkilö ei hallitse latinalaisia kirjaimia (6 kk) ABC-kurssi, jos henkilö ei osaa yhdistää latinalaisia kirjaimia suomalaiseen ääntämisasuun (4 kk) Suomen tai ruotsin kielen koulutus n. 10 kk (VAKK) Valmistava koulutus 4 9 kk (VAKK tai VAO) Määrätylle alalle preppaava, esim. hoiva-alalle valmistava Yleinen ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus Ammatillinen koulutus (VAKK, VAO, VAMK, YLIOPISTO jne.) Mamu-ryhmä, koulutuksia ollut esim. sähkö-, metalli- ja puhdistuspalvelukoulutuksissa Integroitu ryhmä : maahanmuuttaja opiskelee suomalaisessa ryhmässä suomalaisten ehdoilla. Esim. lähihoitajakoulutus 16 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

17 Maahanmuuttajan kotoutumispolku Suomessa Jos maahanmuuttaja on työssä, kotouttamispalvelut riippuvat omasta tai työnantajan aktiivisuudesta. Suomea voi opiskella lähinnä kansalaisopistoissa. Jos maahanmuuttaja ei suoriudu tavanomaisesta kotoutumispolusta, hänet ohjataan erityishankkeisiin Senjoriittas-projekti naisille ja Misterit-projekti miehille (ulkomaalaistoimisto) Ohjaus- ja työvalmennuspalvelut samat kuin suomalaisille Jupiter-säätiö ja SPR Työelämävalmennus / työharjoittelu oman alan työnantajalla, tavoitteena tapauskohtaisesti kielitaidon kehittäminen, suomalaisen työkulttuurin oppiminen, ammatinvalinnan selkeyttäminen, työllistyminen Englanninkielinen koulutus, esim. insinööri- ja sairaanhoitajakoulutus VAMK:ssa 17 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

18 Maahanmuuttajan perehdytys työpaikalla 18 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

19 Maahanmuuttajien työllisyys 19 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

20 Maahanmuuttajien työllisyys Korkeaa työttömyyttä pitää yllä uusien maahanmuuttajien tulo Suomeen : ensimmäisinä vuosina on vaikea saada työtä. joidenkin maahanmuuttajien syrjäytyminen suomalaisesta työelämästä. kovat koulutusvaatimukset monilla aloilla. Koulutusvaatimuksia laskettiin nousukaudella kun työvoimapula pahentui. Vaasalaisessa teollisuudessa maahanmuuttajien suuri läpimurto tapahtui vuoden 2005 tienoilla, sosiaali- ja terveysalalla vuoden 2009 tienoilla. 20 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

21 Hoiva-alan koulutuspolkuja Suomessa Hoiva-alan koulutuspolkuja Suomessa : EU-maassa tutkinnon suorittanut lääkäri, hammaslääkäri tai sairaanhoitaja : tutkinto hyväksytään sellaisenaan EU:n ulkopuolisessa maassa opiskellut lääkäri tai hammaslääkäri: tutkinnon rinnastaminen edellyttää kuuden kuukauden amanuenssipalvelua ja kolmea isoa tenttiä EU:n ulkopuolisessa maassa opiskellut sairaanhoitaja : suoritettava täydentävä sairaanhoitajakoulutus Lähihoitaja : täysimittainen lähihoitajakoulutus Laitos- tai sairaala-apulainen : vajaan vuoden toimitilahuoltaja/laitoshuoltajakoulutus 21 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

22 Maahanmuuttajat sosiaali- ja terveysalalla Vuosina Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidosta eläköityy vajaa 250 hoitoalan työntekijää. Vajetta on vaikea paikata ilman maahanmuuttajia. Ensimmäinen maahanmuuttajille suunnattu lähihoitajakoulutus alkoi VAKK:ssa joulukuussa Lääkärien täydennyskoulutukset pyörineet jo pitkään. Pitkää koulutusta vaativissa ammateissa ongelmana kielitaito. Monissa sosiaali- ja terveydenhoitoalan työpaikoissa harkinnassa työtehtävien uudelleenjärjestely, niin että vajavaisesti koulutetutkin voidaan ottaa töihin. 22 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

23 Koulutus ja kulttuurinen etäisyys Mitä koulutetumpi on ihminen, sitä helpompi hänen on ymmärtää suomalaista kulttuuria. Tämä johtuu siitä, että koulutus noudattaa kaikkialla maailmassa eurooppalaisia malleja ja yhtenäistää maailmankuvaa. Eniten sopeutumisvaikeuksia on ihmisellä, joka tulee ei-eurooppalaisesta kulttuurista, esim. Lähi-itä ja Afrikka ei ole käynyt kouluja kotimaassaan on elänyt kotipiirissä eikä ole tottunut liikkumaan julkisella paikalla on tehnyt sellaista ruumiillista työtä, jollainen on kadonnut Suomesta on voimakkaasti sitoutunut arvoihin, jotka ovat jyrkässä ristiriidassa suomalaisten arvojen kanssa (esim. naisten asema). 23 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

24 Maahanmuuttaja työtoverina Jos maahanmuuttaja on käynyt alalla vaadittavan suomalaisen koulutuksen, hän on pääsääntöisesti oppinut suomen kielen melko hyvin ja integroitunut melko paljon suomalaiseen kulttuuriin. Hän ei periaatteessa tarvitse muuta erikoiskohtelua kuin normaali uuden ja epävarman työntekijän perehdytys. Työharjoittelijat ja työssäoppijat ovat ammattitaidoltaan epävarmoja ja lisäksi heikosti kielitaitoisia 24 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

25 Maahanmuuttajatyöharjoittelijan ongelmia Huono kielitaito : työharjoittelija ymmärtää tehtävänannon väärin. Kannattaa rajata tehtävävalikoima aluksi suppeaksi ja laajentaa sitä asteittain. Huono kielitaito : työharjoittelija suoriutuu työtehtävistään muttei pysty seuraamaan esim. kahvitauon keskustelua. Pieni erikoishuomio hälventää eristyneisyyden tunnetta. Heikko yleissivistys : jos työharjoittelija ei ole käynyt kouluja kotimaassaan eikä suomalaista ammattikoulutusta, hänen taidoissaan ja yleissivistyksessään saattaa olla yllättäviä puutteita. Epävarmuus : vaikka tiedot ja taidot olisivat hyvät, työharjoittelija pelkää tekevänsä virheitä eikä uskalla tarttua toimeen. Tai liika yrittäminen : työharjoittelija haluaa näyttää että hän osaa ja rupeaa sähläämään. 25 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

26 Maahanmuuttajatyöharjoittelijan perehdytys Maahanmuuttajaa koskevat työpaikalla samat säännöt kuin suomalaistakin. Erivapauksia ei pidä antaa. Yksi keskeinen sääntö on, että jokaiselta voidaan vaatia suorituksia vain hänen kykyjensä mukaan. Jos työharjoittelija ei ole lainkaan tehtäviensä tasalla, voidaan muuttaa työtehtäviä. soittaa työharjoittelun valvojalle ja ehdottaa palaveria. Joskus kolmikantakeskustelu purkaa väärinkäsityksiä. purkaa työharjoittelusopimus. Jos otat perehdytettäväksesi työharjoittelijan / työssäoppijan, vaadi esimieheltä työssäoppimissopimus. Siinä voi olla arvokasta tietoa. 26 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

27 Selkokieli 27 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

28 Selkokieli : puhutun kielen sääntöjä Puhu lyhyitä lauseita. -Ei pitkiä puheita yhtäjaksoisesti. Parin kolmen lauseen jälkeen kuulijan tarkkaavaisuus alkaa herpaantua. Pieni tauko antaa hänelle aikaa sulatella kuulemaansa. Varo pikkusanoja, joita puhekielessä on paljon. Huonosti suomea osaava hukkaa herkästi lauseen idean : Tee ny sit vaikka toi tosta ekaks. > Tee ensin tuo. (Lauseen perään näytetään mistä on kyse!) 28 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

29 Selkokieli : puhutun kielen sääntöjä Tarkista, onko kuulija ymmärtänyt. Pelkkä kysymys Ymmärsitkö? ei riitä. Kuulija saattaa luulla ymmärtäneensä. Keskellä vieraskielistä puhetulvaa ihminen myös valehtelee usein ymmärtävänsä, jotta hän säästyisi enemmältä puhetulvalta. Jos saat houkuteltua kumppanin keskusteluun, jossa hänelläkin on suunvuoro, huomaat kyllä, onko asia mennyt perille vai ei. Hiljaisuus on usein pahaenteinen merkki. 29 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

30 Selkokieli : puhutun kielen sääntöjä Käytä suppeaa sanavarastoa. Opettele tarkkailemaan, mitä sanoja vieraskielinen puhuja ymmärtää ja mitä ei. Suosi niitä sanoja, joista olet varma. Jos on pakko käyttää hankalaa sanaa, voit aloittaa kysymyksellä Ymmärrätkö, mitä tarkoittaa Kun selität avainkäsitteen, selviää usein itse asiakin. 30 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

31 Selkokieli : puhutun kielen sääntöjä Käytä neutraalia kieltä. Aloittelevan suomen puhujan sudenkuoppa on esimerkiksi murre tai vahva puhekieli. Maahanmuuttajat opiskelevat suomen kielen kursseillaan enemmän kirjakieltä. Normaalin puhekielen käyttö on hyvä, kun muistaa tarkkailla viestin perillemenoa Suomen puhekieli eroaa vahvasti kirjakielestä : Hän ei tule tänne > Se ei tuu tänne. Me emme ole koskaan käyneet Rovaniemellä. > Me ei oo ikinä käyty Rovaniemellä. 31 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

32 Selkokieli : puhutun kielen sääntöjä Jos kumppanisi jutut kuulostavat oudoilta, tarkista että ymmärrät itse oikein. Aloitteleva suomenpuhuja käyttää kieltä heikosti ja ääntää sanat usein harhaanjohtavasti : Minun lapsi on kuolu. > Minun lapsi on koulussa. Minä en katso sinä eilen. > En nähnyt sinua eilen (vaikka etsin). 32 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

33 Miten antaisit tämän ohjeen selkokielellä? Joo tota sun pitäis varmaan ensteks hakee itelles niinku sopivan kokoset kamppeet tuolta varastolta ja sit meet vaikka ton Koljosen kaveriks kolmososastolle. Ja täytä sit jossain välis tän päivän aikana tää henkilötietolomake. 33 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

34 Selkokieli : kirjoitetun kielen sääntöjä Ei monta asiaa yhdessä lauseessa. Mieluummin monta lyhyttä lausetta kuin yksi pitkä. Ei paljon tekstiä yhdessä kappaleessa. Iso tekstimassa hämmentää ja vie lukuhalut. Ranskalaiset viivat ovat hyviä : uusi asia aina uudelle riville. Ei mielellään enempää kuin yksi vaikea sana yhdessä lauseessa. Avainkäsite kannattaa mustata tai kirjoittaa ISOILLA KIRJAIMILLA. Vaikeille termeille selitykset joko suullisesti tai jo tekstissä. 34 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

35 Selkokieli : kirjoitetun kielen sääntöjä Teitittely voi hämmentää. Vaihda se sinutteluksi jos ei tule pahaa tyylirikkoa. -Pelkät possessiivipäätteet saattavat hämmentää : -autosi > sinun autosi -työpaikkamme > meidän työpaikkamme Kuvittaminen selkeyttää usein asiaa, mutta siitä ei kannata ottaa liikaa stressiä. 35 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

36 Selkokieli : kirjoitetun kielen sääntöjä Kirjoita suoraan lukijalle. Karsi ylimääräistä informaatiota. Pelkistä oleelliseen. Käytä suppeaa perussanastoa. Lääkkeiden sairausvakuutuskorvauksen saa reseptilääkkeistä suoraan apteekista, kun esittää Kela-kortin. > Kun ostat apteekista reseptilääkettä, näytä Kela-kortti. Lääke tulee silloin halvemmaksi. Lapsen huoltajalla ei ole oikeutta kieltää hoitoa, jota tarvitaan alaikäisen henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi. > Jos lapsen terveys on suuressa vaarassa, isä ja äiti eivät voi kieltää sairaalaa hoitamasta lasta. 36 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

37 Miten kirjoittaisit nämä tekstit selkokielellä? Ylityöt ja ylityövapaat sovitaan aina esimiehen tai osaston päällikön kanssa työnantajan aloitteesta. Lapsipotilasta hoidettaessa hänen mielipiteensä on otettava huomioon silloin, kun lapsi on kyllin kehittynyt sen ilmaisemaan. Lääkäri tai muu ammattihenkilö arvioi lapsen kehittyneisyyden. Maaliskuussa 2005 voimaan tulleen hoitotakuun mukaan asiakkaan on saatava yhteys terveyskeskukseen välittömästi puhelimitse tai menemällä vastaanotolle virka-aikana. 37 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

38 Tulkin käyttö opastustilanteessa Tulkki on yliopistokoulutuksen saanut henkilö. Tulkkikoulutus annetaan tavallisesti eurooppalaisilla kielillä. Asioimistulkki on suorittanut toisen asteen asioimistulkkitutkinnon. Asioimistulkkeja on koulutettu eksoottisilla kielillä, joita ei opeteta riittävästi suomalaisissa yliopistoissa. Kielitaito ei ole kovin syvällinen, koska opettajat ovat usein suomalaisia eivätkä osaa itse tulkkauskieltä. 38 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

39 Asioimistulkkien taso Asioimistulkki puhuu tulkkaamaansa vierasta kieltä usein äidinkielenään mutta ei aina. Asioimistulkin nimike ei ole suojattu, joten asioimistulkkina voi esiintyä hyvinkin eritasoisia henkilöitä. Asioimistulkkeja välittävät Vaasan tulkkikeskus ja yksityiset tulkkifirmat. Työvoimapula pakottaa välittäjät ottamaan asioimistulkkeja kadulta, ilman koulutusta. 39 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

40 Kun puhut tulkin kautta Puhu lyhyissä pätkissä, mieluiten reilusti alle minuutin. Jos puhut pitkään, tulkki ei jaksa muistaa kaikkea mitä olet sanonut. Puhu konkreetisti, näytä mistä puhut. Tulkkisi ei aina ole perehtynyt hyvin sinun alasi erikoissanastoon. Hänellä voi olla vaikeuksia kääntää ilmaisujasi, joten hän tarvitsee selkeitä asiayhteyksiä. Älä puhu tulkille vaan asiakkaalle. Katso häneen äläkä tulkkiin. 40 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

41 Kulttuurisia erityispiirteitä

42 Suomalainen nainen työelämässä Ei-eurooppalaisesta kulttuurista tulleen maahanmuuttajan silmiin pistävät suomalaisissa naisissa mm. seuraavat asiat : Naiset käyvät yleisesti töissä, ja lapset ovat kunnallisessa päivähoidossa. Naisten työssäkäynti on tosin yleistymässä voimakkaasti koko maailmassa, mm. Iranissa. Afrikassa se ei vielä ole kovin yleistä. Nainen voi olla työpaikalla esimiesasemassa mieheen nähden. Esim. arabikulttuurista tulleet miehet voivat kokea esimiesasemassa olevan naisen nöyryyttävänä. 42 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

43 Suomalainen vanhustenhoito Suomessa naiset eivät hoida sairaita vanhempiaan kotona, vaan nämä ovat laitoksissa. Monessa kulttuurissa vanhusten laitoshoitoa pidetään lähes heitteillejättönä ja laitoshoidossa olevan vanhuksen tytärtä huonona tyttärenä. Naisen velvollisuus on hoitaa vanhempiaan ja toisinaan myös miehensä vanhempia. Syynä voi olla perinne (Afrikka, Aasia, Latinalainen Amerikka ja Lähi-itä) tai laitoshoidon heikko taso (Venäjä). Kolmen tai jopa neljän sukupolven suurperheet yleisiä eieurooppalaisissa kulttuureissa, samoin Venäjällä ja Etelä- Euroopassa. 43 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

44 Buddhalaisuus Buddhalaisuus on valtauskonto esim. Thaimaassa, josta on tullut paljon maahanmuuttajia Suomeen. Thaimaalaiset eivät yleensä korosta uskontoaan. Buddhalaisuus on myös Myanmarin (=Burma) valtauskonto, mutta sieltä Suomeen tulleet pakolaiset ovat yleensä kristittyä karenkansaa. Buddhalaisuuteen kääntyneitä on myös suomalaisten joukossa. Buddhalaisuus kieltää periaatteessa lihansyönnin. Käytännössä ainakin thaimaalaiset syövät yleisesti kanaa. 44 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

45 Bahai-usko Bahai-usko syntyi Iranissa 1800-luvun puolivälissä. Nimi tulee perustajan Baha ullahin (k. 1892) mukaan. Bahailaisuus on levinnyt koko maailmaan ja on suosittu mm. USAssa. Keskustemppeli Haifassa Israelissa. Iranissa bahai ei ole sallittu uskonto. Bahailla on vaikeuksia saada opiskelupaikkoja, joitakin johtohahmoja vangittu. Vaasaan tullut kiintiöpakolaisina useita kymmeniä Iranin bahaita. 45 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

46 Islam Islam on kristinuskon jälkeen maailman yleisin uskonto. Sen tunnustajia on käytännöllisesti katsoen kaikkien kansojen parissa. Myös suomalaisten parissa on muslimikäännynnäisiä. Jumala on arabian kielessä Allah. Arabiankieliset kristityt käyttävät samaa nimitystä kristittyjen jumalasta. Monissa islamilaisissa maissa on uskonnollisia vähemmistöjä, joista tulee paljon pakolaisia. Ei siis pidä olettaa automaattisesti, että esim. iranilainen on muslimi. 46 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

47 Islamin säännöt Islamin pyhässä kirjassa Koraanissa on paljon konkreetteja sääntöjä, joiden tiukka noudattaminen tuottaa ongelmia ei-islamilaisessa yhteiskunnassa. Muslimien suhtautuminen näihin ohjeisiin vaihtelee tiukasta noudattamisesta täyteen välinpitämättömyyteen. Myös saman ihmisen suhtautuminen niihin voi vaihdella eri elämänvaiheissa. Maahanmuuttajat yleensä joustavat paljon uskonnon säädöksistä. Toisaalta jos elämä tuntuu ahdistavalta, säännöistä haetaan turvaa. Halal on arabian kielessä sallittu, haram kielletty, synti. 47 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

48 Shiiat ja sunnalaiset Islam jakautuu kahteen pääryhmään, sunnalaisiin (n. 85%) ja shiialaisiin (n. 15%). Molemmat ryhmät pitävät Koraania pyhänä kirjana ja Muhammedia suurimpana profeettana. Sunnalaiset (arabiaksi sunni) uskovat, että Muhammed oli viimeinen, joka sai merkittäviä ilmoituksia Jumalalta. Shiiat (arabiaksi shii i) uskovat, että Muhammedin jälkeen tuli 12 imaamia, jotka saivat Jumalalta ilmoituksia. Tunnetuimmat näistä imaameista ovat Ali, Hussein, iranilaisten kunnioittama Reza ja viimeinen imaami Mahdi, jonka uskotaan palaavan maan päälle tuomiopäivänä. He olivat historiallisia henkilöitä, jotka elivät luvuilla jkr. Shiialaiset ovat enemmistönä Iranissa ja Irakissa. 48 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

49 Ruokaan liittyvät tabut Kaikissa kulttuureissa on ruokaan liittyviä tabuja. Tabut liittyvät etenkin liharuokiin. Esim. eurooppalaiset eivät syö jyrsijöitä tai käärmeitä, jotka kelpaavat hyvin aasialaisille, eivätkä hyönteisiä, jotka maistuvat esim. monille afrikkalaisille kansoille. Ruokailutabuilla on usein uskonnollinen tausta vaikkei sitä enää muisteta : Vanha Testamentti kieltää käärmeiden, jyrsijöiden ja hyönteisten syönnin. Ruokailutabut koetaan hyvin fyysisesti : hurskasta muslimia iljettää ajatus sianlihan syömisestä, samoin monia suomalaisia ajatus käärmeenlihan syömisestä. Ruokatabujen noudattaminen riippuu ihmisestä : monet maallistuneet muslimit syövät sianlihaa, vaikkakin valtaosa pidättäytyy siitä. 49 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

50 Muslimien ja juutalaisten ruokasääntöjä Muslimeilla ja juutalaisilla seuraavat säännöt koskien lihansyöntiä : Sianliha on saastaista ja kiellettyä. Verensyönti on kiellettyä. Eläimestä on laskettava veret ennen kuin se teurastetaan. Oikeaoppisesti teurastettua lihaa kutsutaan hebreaksi nimellä kosher, arabiaksi nimellä halal. Lihansyöntisäännöt pohjautuvat Vanhan Testamentin Mooseksen lakiin, josta ne siirtyivät Koraaniin. Kristityt luopuivat näistä säännöistä Paavalin aloitteesta. 50 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

51 Hindujen ja buddhalaisten ruokasääntöjä Hindut kieltäytyvät naudanlihasta, koska nauta on pyhä eläin. Naudanlihan syönti on verrattavissa kannibalismiin. Hindulaisuus katsoo, että eläimellä on sielu kuten ihmisellä. Siksi monet hindut ovat täydellisiä kasvissyöjiä, mutta eivät kaikki. Buddhalaisuus kieltää periaatteessa lihansyönnin. Käytännössä ainakin thaimaalaiset syövät yleisesti kanaa ja kiinalaiset kaikkia liharuokia. 51 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

52 Uskonnolliset pukeutumissäännöt Eurooppalainen pukeutumiskoodi on poikkeuksellisen paljastava. Monissa kulttuureissa pidetään sekä miehelle että naiselle sopimattomana polvien ja kyynärpäiden paljastamista. Koraani antaa seuraavia pukeutumissääntöjä : Miehen ja naisen vaatteiden tulee ulottua ranteeseen ja nilkkaan asti. Nainen ei saa paljastaa hiuksiaan vieraiden miesten nähden, koska tukka käsitetään intiimiksi alueeksi. Sen sijaan Koraani ei käske piilottamaan kasvoja. Naisen puvun tulee olla niin väljä, etteivät vartalon muodot korostu. Näiden sääntöjen noudattaminen vaihtelee hyvin paljon. 52 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

53 Alkoholin käyttö eri kulttuureissa Alkoholin käyttöä on säädelty kaikissa uskonnoissa, mutta sääntöjen tulkinta vaihtelee hyvin paljon. Usein erotellaan varovainen nauttiminen ja humaltuminen tai miedot ja väkevät alkoholijuomat. Alkoholisäännöt ovat usein yhdet miehille ja toiset naisille. Monet kristityt katsovat, että Raamattu kieltää alkoholinkäytön, toiset taas ovat sitä mieltä että se sallitaan Raamatussa. Buddha kielsi alkoholin käytön, mutta monissa buddhalaisissa maissa (Kiina, Japani, Thaimaa ym.) juodaan väkeviä, toisinaan runsaasti. 53 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

54 Alkoholi ja islam Muslimeilla on samoin erimielisyyksiä sen suhteen, salliiko Koraani alkoholinkäytön. Muslimien parissa on paljon absolutisteja mutta myös kohtuukäyttäjiä ja täydellisiä alkoholisteja. Monet muslimit hyväksyvät mietojen juomien varovaisen nauttimisen, ainakin miehelle. Virallisen ja epävirallisen totuuden ero : esim. Iranissa on kieltolaki ja toisaalta elinvoimainen pontikkakulttuuri. 54 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

55 Ramadan-paasto Ramadan (äännetään monessa kielessä ramazan) on Koraanissa määrätty paasto. Sitä noudattavat muslimien lisäksi myös bahait. Ramadanin aikana pidättäydytään esim. syömisestä, juomisesta ja tupakanpoltosta päiväsaikaan. Syödä ja juoda voi varhain aamulla ja myöhään illalla. Paasto ei koske alle 14-vuotiaita, sairaita eikä vanhuksia, joskin he saattavat haluta paastoa tästä huolimatta. Paasto kestää 30 päivää. Ramadan-kuukauden ajankohta lasketaan kuukierron mukaan ja siirtyy joka vuosi päivää aiemmaksi. Vuonna 2008 se kesti suunnilleen syyskuun ajan. Bahaiden ramadan on aina marraskuussa. Erilaiset paastot ovat yleisiä monissa uskonnoissa. Paaston tarkoitus on henkisen puolen etsiminen itsessään. 55 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

56 Rukous Koraani kehottaa muslimia rukoilemaan viidesti päivässä, mahdollisuuksien mukaan kasvot Mekkaan päin. Mekka on kaakossa, eli aurinko paistaa sen suunnasta n. klo 9 aamulla. Rukoukset voi tehdä makuultaan tai istualtaan, jos potilas ei pysy jaloillaan. Jos potilas haluaa noudattaa rukouksia, hänelle olisi hyvä antaa siihen rauhallinen tila tai ainakin rauhallinen hetki. WC:n tarjoaminen rukoustilaksi koetaan loukkaavana. Myös muslimityöntekijä saattaa haluta rukoilla esim. kahvitauolla. Suositeltavaa on järjestää hänelle rauhallinen tila, jos sellainen järjestyy 5 10 minuutiksi. 56 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

57 Poikien ympärileikkaus Islam ja juutalaisuus edellyttävät poikalapsen ympärileikkausta. Ympärileikkauksesta säädettiin alun perin vanhassa Testamentissa ja sitten Koraanissa. Kristityt luopuivat poikien ympärileikkauksesta Paavalin aloitteesta. Ympärileikkauksessa pojan peniksestä leikataan esinahka. Operaatio tehdään päiväkirurgiassa paikallispuudutuksella. Ympärileikkauksia voidaan tehdä myös suomalaisille lääketieteellisin perustein, jos pojalla on tiukka esinahka. Tiukka esinahka voi aiheuttaa tulehduksia ja pilata sukupuolielämän. Suomessa on keskusteltu siitä, miksi julkinen terveydenhuolto kustantaa uskonnollisin perustein tehtyjä operaatioita. Terveydenhuoltoviranomaisten kanta on ollut pääosin se, että kotioloissa tehdyt ympärileikkaukset saattaisivat johtaa vaarallisiin tulehduksiin. 57 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

58 Tyttöjen ympärileikkaus eli silpominen Tyttöjen ympärileikkausta esiintyy monissa Afrikan maissa, esim. kristillisessä Etiopiassa ja islamilaisessa Somaliassa. Lievimmillään ympärileikkaus on symbolisen pieni leikkaus sukupuolielimeen, eikä sillä ole suurta vaikutusta ihmisen loppuelämään. Ns. faraonisessa ympärileikkauksessa tytöltä poistetaan klitoris ja sisemmät häpyhuulet, ja ulkoiset häpyhuulet ommellaan yhteen. Seurauksena vaikeita tulehduksia, riskisynnytyksiä, frigiditeetti ja jäykkä liikkuminen koko loppuelämän. Tyttöjen ympärileikkaus on Suomessa rikos. Rikosnimike voi olla esim. törkeä pahoinpitely. Suomen somaliyhteisö on terveysviranomaisten arvioiden mukaan luopunut tyttöjen ympärileikkauksista. Pääsääntöisesti Somaliassa syntyneet somalinaiset on ympärileikattu, Suomessa syntyneet ei. 58 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

59 Vieraasta kulttuurista tulevan kuolevan potilaan kohtaaminen

60 Potilaan uskonnon selvittäminen Jos potilaan uskonto ei käy ilmi hänen papereistaan, sitä voi olla hyvä kysyä, ainakin jos kyseessä on kuoleva potilas. Uskonnon kysymistä ei useimmissa kulttuureissa pidetä epähienona, toisin kuin suomalaisessa. Jos potilas ei ymmärrä sanaa uskonto, kysymyksen voi muotoilla esim. Sinä muslimi? Muslimi-sana ymmärretään kaikissa kielissä. 60 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

61 Kuolevan potilaan hoitaminen Useimmissa kulttuureissa ihanteena pidetään, että ihminen saa kuolla kotonaan omaistensa parissa. Jos tämä ei ole mahdollista, kuolevalle pyritään varaamaan oma huone. Lähiomaiselle toivotaan mahdollisuutta yöpyä kuolevan potilaan lähellä. Potilaalta itseltään tai omaisilta kannattaa kysyä tarkempia toivomuksia. 61 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

62 Kuolevan potilaan sielunhoito Kuolevalta tai hänen omaisiltaan voi kysyä, haluaako hän paikalle sielunhoitajan. Pappia vastaava henkilö on islamissa imaami (imam) tai mulla. 62 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

63 Kuolevan potilaan sielunhoito Kristillisen sairaalapapin tai muun sielunhoitajan tarjoaminen saatetaan kokea toisissa uskonnoissa loukkaavaksi, joten siinä on oltava varovainen. Osalla potilaista saattaa olla hyvin kielteinen suhtautuminen omaankin uskontoonsa. Jos sielunhoitaja tarjoutuu oma-aloitteisesti paikalle, on pyrittävä varmistamaan potilaan tai omaisten tahto. Jos henkilö ei ole kristitty, uskonnolliset tunnukset on syytä poistaa huoneesta. Esim. risti, kristillis-aiheinen taulu. 63 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

64 Muslimivainajan käsittely Hoitohenkilökunta sulkee vainajan silmät ja suun. Vainaja riisutaan, kasvot ja lantionseutu peitetään. Käsivarret ojennetaan vartalon sivulle, jalat sidotaan suorina yhteen. Ruumis siirretään viileään odottamaan pesua. Omaiset pesevät ruumiin itse mahdollisimman pian. He lainaavat mielellään hoitohenkilökunnalta sopivan tilan sekä kumisaappaat, esiliinat ja käsineet. Pääsääntöisesti miehet pesevät miespuolisen ja naiset naispuolisen vainajan. Pesun jälkeen vainaja viedään kotiin muistotilaisuuteen. Vainaja haudataan yleensä samana tai seuraavana päivänä. Nopean hautauksen tapa on syntynyt kuumassa ilmastossa. Islam ei hyväksy polttohautausta. Ruumiinavausta ei tule tehdä, ellei se ole välttämätöntä. 64 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

65 Verensiirto Vereen liittyy monia tabuja. Esim. Raamatussa : Mutta lihaa, jossa vielä on jäljellä sen elämänvoima, veri, te ette saa syödä. (1. Moos. 9:4) Veren syöminen onkin kiellettyä juutalaisuudessa ja islamissa. Verensiirron kieltävät esim. Jehovan todistajat. Muslimit sallivat pääsääntöisesti verensiirron, mutta saattavat esittää toivomuksen, että luovutettava veri tulisi ensisijaisesti samaa sukupuolta olevalta muslimilta. Myös elintensiirtoon liittyy usein voimakkaita tabuja. 65 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

66 Lähteitä :kuolevan potilaan hoitaminen Laukkanen, Maj-Brita, Monikulttuurinen kuolema. Perustietoa eri uskontokuntiin kuuluvien hoitamisesta. Suomen mielenterveysseuran SMS-tuotanto Oy ISBN Konkreetteja ohjeita uskontokunnittain. Uskonnollinen ja vakaumuksellinen näkökulma kuolevan potilaan hoitoon. Lääkintöhallituksen opassarja nro 2. Valtion painatuskeskus ISBN Konkreetteja ohjeita uskontokunnittain. Demarinis, Valerie, Tvärkulturell vård i livets slutskede. Att möta äldre personer med invandrarbakgrund. Studentlitteratur ISBN Edellisiä teoreettisempi, ruotsalainen näkökulma. 66 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

67 Maahanmuuttajien sosiaalisia ongelmia

68 Maahanmuuttajalapsen rooliristiriidat Maahanmuuttajaperheen lapset voivat joutua kovaan ristipaineeseen : kotona vaaditaan noudattamaan perinteisiä arvoja, suomalaiset ikätoverit odottavat suomalaista käyttäytymistä. Lapsi kokee, että hän ei ole mistään kotoisin. Vrt Marjaneh Bakhtiarin romaani Mistään kotosin, kertoo Ruotsissa asuvasta iranilaisnuoresta. Kulttuurinen ristiriita on erityisen suuri tytöillä, koska heille asetetuissa odotuksissa on suurimmat kulttuurierot. 68 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

69 Maahanmuuttajien psyykkiset ongelmat Maahanmuutto on sinänsä stressiä, yksinäisyyttä ja ristiriitoja aiheuttava tapahtuma. Masennus on tavallista maahanmuuttajilla ja menee ohi, jos kotoutuminen onnistuu. Lisäksi mieltä saattavat painaa vaikeisiin oloihin jääneet omaiset ja tuttavat. Pakolaisilla on usein takanaan henkilökohtaisia traumaattisia kokemuksia : sotaa, vankeutta, kidutuksia, raiskauksia. Seurauksena painajaisia, ahdistusta, työkyvyttömyyttä. Psyykkiset ongelmat voivat synnyttää sosiaalisia ongelmia : pitkäaikaistyöttömyyttä, alkoholisoitumista, rikollisuutta, perheväkivaltaa. Toisaalta tiivis perheyhteisö auttaa usein ihmistä pysymään koossa vaikeissa oloissa. 69 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

70 Maahanmuuttajien työttömyys Vuonna 2010 maahanmuuttajien työttömyysaste oli Suomessa 23 % Vaasan työvoimatoimiston alueella maahanmuuttajien työttömyys on keskimääräistä pienempi (15% vuonna 2008, koko Suomessa 18%). Tämä on merkittävä saavutus, kun ottaa huomioon, että Vaasassa on keskimääräistä enemmän huonosti koulutettuja pakolaisia. Syynä on Vaasan seudun yleisesti hyvä työllisyystilanne. Tilastossa eivät näy ne maahanmuuttajat, jotka ovat saaneet kansalaisuuden. Heidän työllisyysasteensa on korkea. 70 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

71 Maahanmuuttajien työttömyys Maahanmuuttajien yöttömyysaste laski jyrkästi 1990-luvun laman jälkeen mutta kääntyi nousuun uuden laman myötä Työttömyys vaihtelee voimakkaasti koulutusasteen ja alkuperän mukaan. Karkeasti yleistäen suurin työttömyys on heikosti koulutetuilla pakolaisilla, pienin hyvin koulutetuilla työperäisillä maahanmuuttajilla. Verkostoituminen eli suhteet on tärkeää : suomalaisen kanssa avioitunut maahanmuuttaja löytää työpaikan helpommin kuin sellainen, joka on naimisissa toisen maahanmuuttajan kanssa. 71 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

72 Maahanmuuttokeskustelu Ns. maahanmuuttokriitikot kritisoivat pakolaisten vastaanottoa sillä perusteella, että pakolaisten työttömyysaste jää korkeaksi. Pakolaispolitiikan puoltajat vetoavat siihen, että pakolaisten vastaanotto on humanitaarista toimintaa. Työperäisten maahanottoa voi sen sijaan perustella hyötynäkökohdilla. 72 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

73 Työperäisen maahanmuuttajan luvat 73 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

74 Tietoa ulkomaalaisen työmahdollisuuksista Ulkomaalaisen työskentelymahdollisuuksista Suomessa kerrotaan Työja elinkeinoministeriön yleiskatsauksessa Suomeen työhön. Julkaisu löytyy myös ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi, viroksi, venäjäksi ja puolaksi (tilanne elokuussa 2009). Julkaisu löytyy sivulta > Ulkomaalainen töissä Suomessa > Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle (pdf) 74 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

75 EU-kansalaisen työlupa EU- ja ETA-kansalaisilla on oikeus oleskella ja hakea työtä Suomessa kolme kuukautta rekisteröimättä oleskeluoikeuttaan. ETA-maita ovat Norja, Islanti, Sveitsi ja Liechtenstein. Kun tulija sijoittuu töihin tai perustaa yrityksen, hänen täytyy rekisteröidä oleskeluoikeutensa poliisilaitoksella. Pohjoismaan kansalainen rekisteröityy asuinpaikkansa maistraattiin. Pysyvä oleskeluoikeus tulee viiden vuoden Suomessa työskentelyn jälkeen. 75 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

76 Työntekijän oleskelulupa EU:n ulkopuolelta tuleva tarvitsee Suomessa työntekijän oleskeluluvan. Luvan myöntää poliisi. Työ- ja elinkeinotoimisto (=entinen työvoimatoimisto) harkitsee luvan työvoimapoliittiset edellytykset, toisin sanoen ettei Suomessa asuvien työllistyminen esty ulkomaalaisen palkkaamisen takia. Työntekijän oleskelulupa myönnetään yleensä tietylle alalle. Hän voi vaihtaa työpaikkaa tämän alan sisällä. 76 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

77 Milloin ulkomaalainen ei tarvitse työntekijän oleskelulupaa Jos ulkomaalainen on saanut Suomessa oleskeluluvan muusta syystä (esim. turvapaikka, perheside), hän ei tarvitse erillistä työntekijän oleskelulupaa. Jos ulkomaalainen on saanut oleskeluluvan opiskelua varten, hänellä on rajoitettu työnteko-oikeus Suomessa. Jos ulkomaalaisen työsuhde kestää alle 3 kuukautta, hän ei tarvitse työntekijän oleskelulupaa. Hän tarvitsee kuitenkin viisumin, jos hänen kotimaallaan ei ole viisumivapaussopimusta Suomen kanssa. 77 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

78 Ulkomaalaisen henkilötunnus Jos ulkomaalainen rekisteröi tietonsa asuinpaikkansa maistraatin kautta väestötietojärjestelmään, hän saa henkilötunnuksen ja Kela-kortin. Maistraattiin täytyy rekisteröityä, jos ulkomaalainen aikoo asua tai on jo asunut Suomessa yli vuoden. Myös lyhytaikaisesti Suomessa asuva ulkomaalainen voi saada henkilötunnuksen, jos hän tarvitsee sitä työnteon takia. Hänelle ei kuitenkaan rekisteröidä kotikuntaa, joten hänellä ei ole samoja oikeuksia kuin Suomessa vakituisesti asuvalla. 78 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

79 Lähteitä Maahanmuuttovirasto Työvoimaministeriö YK:n pakolaiskomissio Lisäksi runsaasti eri alojen kauno- ja tietokirjallisuutta. Kaunokirjallisuus on usein hyvä tapa lähestyä näitä kysymyksiä pienen ihmisen näkökulmasta. 79 VAKK 18 October 2010 Presentation name / Author

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset)

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Yleistä maahanmuutosta suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Suomen väestöstä ulkomaalaisia vuonna 2012 oli n.4 % (195 511henk.)

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat TILASTOLIITE SISÄLLYS 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat AVAINLUVUT Toimintamenot (1000 ) ja henkilöstö 2008 2009 2010 Nettomenot 14 231 17 576 18 326

Lisätiedot

Lapsen oikeus fyysiseen koskemattomuuteen pyöreän pöydän keskustelu ympärileikkauksista

Lapsen oikeus fyysiseen koskemattomuuteen pyöreän pöydän keskustelu ympärileikkauksista Lapsen oikeus fyysiseen koskemattomuuteen pyöreän pöydän keskustelu ympärileikkauksista Tyttöjen ympärileikkaus ja poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus kulttuurisesta näkökulmasta FT Sylvia Akar,

Lisätiedot

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat Tilastoliite Sisältö 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 asiat 10 Karkotusasiat Avainluvut Toimintamenot (1000 e) ja henkilöstö 2009 2010 2011 Nettomenot 17 576 18 326 17 718 Tulot 2 929

Lisätiedot

PAKOLAISET, MAAHANMUUTTAJAT, ROMANIT Toisen rodun, kultturin, uskonnon omaavien ihmisten kohtaaminen.

PAKOLAISET, MAAHANMUUTTAJAT, ROMANIT Toisen rodun, kultturin, uskonnon omaavien ihmisten kohtaaminen. Koulutuspäivä Pörkenäs 3.5.2011 PAKOLAISET, MAAHANMUUTTAJAT, ROMANIT Toisen rodun, kultturin, uskonnon omaavien ihmisten kohtaaminen. Tausta - pakosta vai vapaaehtoisesti - yksin vai perheen kanssa - traumaattisia

Lisätiedot

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15 Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken Abrahamilaisia uskontoja Juutalaisuus Kristinusko Islam Jumala Kaikilla kolmella on yksi jumala Jumala Kaikkivaltias Luojajumala Juutalaisuus ja islam Juutalaisilla

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

Minister Astrid Thors

Minister Astrid Thors Pohjoiskalottikonferenssi Nordkalottkonferens 21.08.2010 Minister Astrid Thors 20.8.2010 Peruskäsitteitä Maahanmuuttaja: Maahan muuttava henkilö. Yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia

Lisätiedot

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat TILASTOLIITE SISÄLLYS 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat AvainluVUT nyckeltal key figures Toimintamenot (1000 e) ja henkilöstö Verksamhetskostnader (1000

Lisätiedot

Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaaminen. Mervi Rantanen Turun ammatti-instituutti

Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaaminen. Mervi Rantanen Turun ammatti-instituutti Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaaminen Mervi Rantanen Turun ammatti-instituutti Kuka on maahanmuuttaja? Milloin lakkaa olemasta maahanmuuttaja? Turun ammatti-instituuttiin tulevat maahanmuuttajaopiskelijat

Lisätiedot

Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri. 3.11.2011 muslimit Suomessa 1

Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri. 3.11.2011 muslimit Suomessa 1 Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri 3.11.2011 muslimit Suomessa 1 Islam ja muslimit Islam 600-luvulla Arabian niemimaalla syntynyt monoteistinen uskonto Seuraajia, muslimeja, n. 1,5 miljardia

Lisätiedot

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Oleskelulupalajit Määräaikainen - tilapäinen (B) - jatkuva (A) Pysyvä (P) - voimassa toistaiseksi - 4 vuoden jatkuvan (A) oleskelun

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 Termistö Siirtolainen/maahanmuuttaja Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan paremman elämän toiveen, työn, opiskelun tai ihmissuhteen perusteella Turvapaikan

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Maahanmuutto Varsinais- Suomessa

Maahanmuutto Varsinais- Suomessa Maahanmuutto Varsinais- Suomessa Kohtaammeko kulttuureja vai ihmisiä? seminaari Raisiossa 25.8.2015 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esityksen rakenne 1. Maahanmuutto - Suomeen

Lisätiedot

Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013

Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013 Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013 Työntekijän oleskelulupa Opiskelijan oleskelulupa Oleskelulupatyypit Oleskelulupa perhesiteen perusteella

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Rovaniemi 11.12.214 Villiina Kazi Asiantuntija Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Maahanmuutto ja uskonnolliset yhteisöt

Maahanmuutto ja uskonnolliset yhteisöt Maahanmuutto ja uskonnolliset yhteisöt Tuomas Martikainen 09/05/2014 1 Sisällys Maahanmuuttajien uskonnot tilastoja & tutkimusta Suomi ev.lut. & islam Uskontotrendit & maahanmuuttajat Lopuksi Åbo Akademi

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2015 2016 Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Kuka on pakolainen? Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka kotimaansa ulkopuolella. Hän on paennut sotaa,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä?

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Hannele Karikoski, KT, yliopistonlehtori Oulun yliopisto

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta maahan saapuessaan.

Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta maahan saapuessaan. Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta maahan saapuessaan. Hänen suojelun tarpeensa todetaan hakemukseen annetulla päätöksellä. Turvapaikkahakemus käsitellään joko normaalissa

Lisätiedot

ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE. Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5.

ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE. Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5. ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5.2014 ALPO-rekisterin käyttäjät 2011 yhteensä 10 hanketta (ALIPI,

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Maahanmuuttajan mielenterveys

Maahanmuuttajan mielenterveys Maahanmuuttajan mielenterveys Tapio Halla, erikoislääkäri Tampereen kaupunki Mielenterveys-ja päihdepalvelut Psykiatrian poklinikka maahanmuuttajille Maahanmuuttajat Suomessa suurin maahanmuuttajaryhmä

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984 Laki kansalaisuuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, muutetaan 28 päivänä

Lisätiedot

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP +

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP + KAN_1C 1 *1169601* KANSALAISUUSHAKEMUKSEN KANSSAHAKIJANA OLEVAN 15-17 -VUOTIAAN LAPSEN LIITELOMAKE Tämä liitelomake on tarkoitettu 15-17 -vuotiaalle lapselle (kanssahakija), jolle haetaan Suomen kansalaisuutta

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus 14.1.215 Villiina Kazi Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat keskittyvät

Lisätiedot

Terhi Utriainen HY, Maailmankulttuurien laitos

Terhi Utriainen HY, Maailmankulttuurien laitos Terhi Utriainen HY, Maailmankulttuurien laitos Uskontotiede Kuolema oman elämän keskellä ja omien arvojen mukaisesti Ars moriendi; kuolemisen taito? Monikulttuurisuuden haasteet: islam ja buddhalaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Maaliskuu 2012 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka / Viestintä Tuija Väyrynen / Maahanmuuttopalvelut Taitto:

Lisätiedot

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA OLE_JATKO_A 1 *1269901* JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty jatkuva määräaikainen oleskelulupa

Lisätiedot

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut 1. Työnte kijän (EU:n kansalainen ) muutto Suomeen EU -alueelta Oleskelu Ansiotyö Suomessa ei vaadi työntekijän oleskelulupaa. Mikäli työ Suomessa kestää yli 3 kk, on rekisteröitävä oleskeluoikeus paikallisella

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ 24.5.2013 Maahanmuuttotoimisto 1 Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä Maahanmuuttaja - Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta

Lisätiedot

Miten ulkomailla hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan hoitoalalla? Työpajan 3 koonti

Miten ulkomailla hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan hoitoalalla? Työpajan 3 koonti Miten ulkomailla hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan hoitoalalla? Työpajan 3 koonti Asenteiden ja tarpeiden uudelleentarkastelua Tarvitaan lisää innovatiivisuutta miettiä sitä, kuinka paljon

Lisätiedot

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke Hankkeen esittely Hankkeen sisältö Tavoitteet Prosessi muutoksen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen

Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen Matti Sarvimäki (yhdessä Laura Ansalan, Essi Eerolan, Kari Hämäläisen, Ulla Hämäläisen, Hanna Pesolan ja Marja Riihelän kanssa) Viesti Maahanmuutto voi parantaa

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

Suomalaistuuko islam? Islamilaistuuko Suomi? Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Luetaan yhdessä -verkosto Hyvinkää 15.10.

Suomalaistuuko islam? Islamilaistuuko Suomi? Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Luetaan yhdessä -verkosto Hyvinkää 15.10. Suomalaistuuko islam? Islamilaistuuko Suomi? Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Luetaan yhdessä -verkosto Hyvinkää 15.10.2011 Väite1: islam suomalaistuu Eurooppalaisiin, varsin maallistuneisiin

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Osaava maahanmuuttaja ohjausta maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen 20.11.2015 Turku, Turun yliopisto & NVL Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Toukokuu 2013 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka, Konsernipalvelut / Viestintä Tuija Väyrynen, Maahanmuuttopalvelut

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA OLE_EN 1 *1049901* OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa sillä perusteella, että olet itse ollut Suomen

Lisätiedot

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET TIETOSIVU OLESKELULUPA SUOMEEN MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET Suomeen tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. Tässä tietosivussa selostetaan yleisluonteisesti

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja Viimeinen vuosi/kk: 2015/01 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto/ Sini Kumpulainen, erikoissuunnittelija 1 Sisällysluettelo Poliisin

Lisätiedot

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin.

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin. OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärven kuntasuunnitelma: uusi, ennakkoluuloton ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven elinvoimatekijä

Lisätiedot

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä TILASTOKATSAUS 2012/2 Kansalaisuusyksikkö 24.1.2013 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

+ + 3 Alaikäiset lapset Jos myös lapselle haetaan oleskelulupaa Suomeen, hänestä täytetään oma oleskelulupahakemus. PK1_plus_040116PP +

+ + 3 Alaikäiset lapset Jos myös lapselle haetaan oleskelulupaa Suomeen, hänestä täytetään oma oleskelulupahakemus. PK1_plus_040116PP + PK1_plus 1 *1429901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka puoliso on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Lisätiedot

Somalian kieltä puhutaan kartan osoittamilla alueilla. Somalia oli aikaisemmin kolonialismin aikaan jaettuna Eglannin, Italian ja Ranskan

Somalian kieltä puhutaan kartan osoittamilla alueilla. Somalia oli aikaisemmin kolonialismin aikaan jaettuna Eglannin, Italian ja Ranskan Somalian kieltä puhutaan kartan osoittamilla alueilla. Somalia oli aikaisemmin kolonialismin aikaan jaettuna Eglannin, Italian ja Ranskan siirtomaiksi. Kun Somalia itsenäistyi jäivät somalialaiset usean

Lisätiedot

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP +

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisinlupahallinnon toimintaakuvaavia tilastoja Viimeinenvuosi/kk:2015/07 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto/ Sini Kumpulainen, erikoissuunnittelija 1 Sisällysluettelo Poliisinkäsittelemätlupa-asiatluparyhmittäin

Lisätiedot

*1179901* + + KAN_2 1 KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT

*1179901* + + KAN_2 1 KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_2 1 *1179901* KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle Suomen kansalainen, joka haet Suomen kansalaisuutta huollossasi olevalle ja luonasi asuvalle alaikäiselle

Lisätiedot

Työperäisen maahanmuuton monet kasvot. Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi

Työperäisen maahanmuuton monet kasvot. Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi Työperäisen maahanmuuton monet kasvot Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi Suurimmat kansalaisuusryhmät Suomessa 2011 (pysyvästi maassa asuvat) Maa Henkilöitä Osuus ulkomaiden

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle

Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle Pohjois-Pohjanmaa; Pohjanmaa; 3,8 Etelä-Pohjanmaa; 1,2 2, Kainuu;,6 Lappi; 1, Keski-Suomi; 2, Pohjois-Savo; 1, Pohjois-Karjala; 2,2 Etelä-Savo; 1,3 Kaakkois-Suomi;,

Lisätiedot

OLESKELULUVAT VUONNA 2009. 1. Johdanto

OLESKELULUVAT VUONNA 2009. 1. Johdanto TILASTOANALYYSI 2009 Maahanmuuttoyksikkö 22.2.2010 OLESKELULUVAT VUONNA 2009 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 2009 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto... 11. I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17. 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18

Sisällys. Johdanto... 11. I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17. 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18 Sisällys Johdanto... 11 I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18 Siirtolaisuus ja maastamuutto Suomesta... 18 Maahanmuutto Suomeen...23 Mitä monikulttuurisuus

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN PK2_plus 1 *1439901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle Suomen kansalainen, jonka ulkomaalainen puoliso hakee ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP + OLE_OPI 1 *1079901* OLESKELULUPAHAKEMUS OPISKELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jonka oleskelun tarkoituksena on opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa, johon sinut

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina 1970-2040 Lähde: valtiovarainministeriö Osaamista katoaa valtava määrä Työvoima 2,5

Lisätiedot

KULTAINEN SÄÄNTÖ KULTAINEN SÄÄNTÖ KULTAINEN SÄÄNTÖ

KULTAINEN SÄÄNTÖ KULTAINEN SÄÄNTÖ KULTAINEN SÄÄNTÖ KULTAINEN SÄÄNTÖ KULTAINEN SÄÄNTÖ KULTAINEN SÄÄNTÖ KRISHNA Intia, n. 2000 e.kr. Veda-kirjat, Bhagavad-Gita Tämä on kaiken todellisen vanhurskauden summa: Kohtele muita kuten tahtoisit heidän sinua kohtelevan.

Lisätiedot

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI 2009. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI 2009. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä TILASTOANALYYSI Kansalaisuusyksikkö 18.2.2010 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI 2009 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

Numerologiaa yksinkertaisille

Numerologiaa yksinkertaisille 1.12.2006 Numerologiaa yksinkertaisille Laadustaan tunnetulla Suomi24-palstalla on mainittu, 1 että kampanjaltani putosi pohja pois, koska Suomi on tänä vuonna ottanut vastaan vain 75 kiintiöpakolaista,

Lisätiedot

Työskentely ja työnhaku ulkomailla

Työskentely ja työnhaku ulkomailla Työskentely ja työnhaku ulkomailla Miksi lähteä töihin ulkomaille? Uudet haasteet Opit uutta Työskentelytavat, kommunikointi, kulttuuri, kieli Verkostoidut Työkokemus Työkokemus ulkomailta on sinulle eduksi

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Itä-Suomen ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Itä-Suomen ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Itä-Suomen ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Kuopio 21.11.2014 Villiina Kazi Asiantuntija Maahanmuuton määrä kasvaa mutta myös tasaantuu

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 20.4.2015 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 20.4.2015 Leena Salminen Toimintaympäristö Kielet ja kansalaisuudet Kielet ja kansalaisuudet 2014 Tampereella 9 422 ulkomaan kansalaista 131 eri maasta Vuoden 2014 lopussa oli tamperelaisista 4,2 prosenttia ulkomaan kansalaisia.

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN KAN_4 1 *1199901* KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi

Lisätiedot

Työmarkkinat, sukupuoli

Työmarkkinat, sukupuoli Työmarkkinat, maahanmuuttajuus ja sukupuoli VTT Annika Forsander Eurooppalaisen maahanmuuton II maailmansodan jälkeiset vaiheet... Toisen maailmansodan jälkeen alkoi eurooppalaisen muuttoliikkeen ensimmäinen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

KORKEAKOULUJEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA KORKEAKOULUJEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA FT Pirjo Raunio Koulutuspäällikkö Satakunnan koulutuskuntayhtymä 1 TAUSTAA: Millä osaamisella sinä näitä opetat? 2

Lisätiedot

Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa

Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa Kokemusasiantuntija Anita Sinanbegovic ja VTM, suunnittelija Kia Lundqvist, Turun

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN OLE_TUT 1 *1109901* OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa tieteelliseen tutkimukseen tai tutkimushankkeeseen

Lisätiedot

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Tiedosta hyvinvointia 1 ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Salme Ahlström Tutkimusprofessori Alkoholi- ja huumetutkimus STAKES Päihdetiedotusseminaari "Päihteet ja väkivalta" Finnish-German Media

Lisätiedot

ISLAMILAINEN HAUTAUS

ISLAMILAINEN HAUTAUS Suomen Islamilainen Hautausyhdistys (SIHY) ry ISLAMILAINEN HAUTAUS Muslimien hautaustavat Pia Jardi ESIPUHE Suomessa muslimien määrä lisääntyy koko ajan, siksi on tärkeää tietää islamilaisista hautaustavoista,

Lisätiedot

Ammattipätevyyden. Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1

Ammattipätevyyden. Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1 Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa?

Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa? Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa? VAIKO-projekti, Lapin ELY-keskus Mirva Petäjämaa MAKO-verkostojen kokoukset 12. - 13.9.2012 Strategian rakenneluonnos Esipuhe NYKYTILA *Lappi maahanmuuton

Lisätiedot

*1409901* A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1409901* A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PH4_plus 1 *1409901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä perheselvityslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella hakevan alle 18

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

EU-kansalaisiin verrattavia ovat ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset. ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein.

EU-kansalaisiin verrattavia ovat ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset. ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein. 1 EU-kansalaisen tulo Vantaalle SYKSY 2013 EU maita ovat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELYalueilla

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELYalueilla Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELYalueilla Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Turku 28.1.215 Villiina Kazi Asiantuntija Esityksen sisältö 1) Maahanmuutto

Lisätiedot

VIREILLE TULLEET KANSALAISUUSHAKEMUKSET

VIREILLE TULLEET KANSALAISUUSHAKEMUKSET TILASTOKATSAUS Kansalaisuusyksikkö 2010/2 31.3.2011 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2010 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot