kasvun kirja nöyryys ja intohimo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kasvun kirja nöyryys ja intohimo"

Transkriptio

1 kasvun kirja nöyryys ja intohimo YKSITYISEN OPETUSALAN LIITTO 2015

2 asenteella on merkitystä Yksityisen Opetusalan Liitto on olemassa jäseniään varten. Jäsenemme ovat yksityisiä koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja edustavia työnantajia. Olemme toimineet työnantajajärjestönä vuodesta 1993 lähtien ensin Palvelutyönantajien (PT) ja sittemmin Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen liittona. Niin vaikutuksemme edunvalvonta asioissa kuin jäsenmäärämme ovat tällä hetkellä voimakkaassa kasvussa. Liittomme keskeinen tehtävä on vaikuttaa yksityisten koulutuksen järjestäjien asemaan ja toimintaedellytyksiin suomalaisessa yhteiskunnassa. Yksityiset koulutuksen järjestäjät panosta vat koulutuksen laatuun kantaen samalla yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuun niin oppilaista, opiskelijoista kuin henkilökunnasta. Tällä Kasvun kirjalla haluamme kertoa liittomme toiminnasta ja tavoitteista. Puimme arvomme myös sanoiksi. Olemme lainanneet kirjailija Mika Waltarin ajatuksista sanaparin nöyryys ja into himo kuvaamaan asennetta, jolla teemme työtämme. Haluamme palvella jäsenistöämme nöyrästi ja intohimoisesti niin työmarkkina asioissa kuin elinkeinopoliittisen edunvalvonnan alueella. Tavoitteenamme on pitää huolta myös siitä, että jäsenistömme katsoo riittävän kunnianhimoisesti tulevaisuuteen hyvinä työnantajina ja hyvinvoivina oppilaitoksina sekä uusien kehittyvien oppi misympäristöjen hyödyntäjinä. Yksityisen Opetusalan Liiton mielestä hyvinvoiva oppilaitos syntyy oikean näkemyksen, riittävien resurssien ja hedelmällisen yhteistyön kautta. Yhteistyöstä puolestaan syntyy luottamus, jonka varaan tulevaisuus voidaan rakentaa. Se on yhteinen, tärkeä tavoitteemme. Teemme työtä suomalaisen sivistyksen, osaamisen ja tutkimuksen puolesta. Liity joukkoomme! Yksityisen Opetusalan Liitto Tapio Tähtinen Hallituksen puheenjohtaja

3

4

5 nöyryys ja intohimo Tiedämme, että vain muutos on pysyvää ja että olemme siirtyneet oraakkelien ajasta dialogin, keskustelun ja vuorovaikutuksen aikaan. Elämänlaatu syntyy osaamisesta sekä rohkeudesta kohdata kunkin hetken ajankohtaiset haasteet. Omassa visioprosessissamme olemme valinneet kehitystyön lähtökohdaksi kasvun teeman. Tavoitteemme on liiton vaikuttavuuden, osaamisen ja resurssien sekä jäsenmäärän kasvu. Olemme matkalla tulevaisuuteen, ja tällä löytöretkellä kohtaamme monet yllättävätkin haasteet ja mahdollisuudet. Visiomme lähivuosille kuuluu: Yksityisen Opetusalan Liitolla on vuonna 2015 vahva asema ennakkoluulottomana työmarkkina osaajana ja näkemyksellisenä koulutuskentän vaikuttajana. Yksityisen Opetusalan Liitto edustaa EK:n jäsenliittona yksityisiä, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuunsa tuntevia koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja. Liitto tunnistaa yksityisen koulutuksen järjestäjien kohtaamat haasteet yhteiskunnassa ja työmarkkinakentässä. Liitto tarjoaa jäsenilleen myös konkreettisia ratkaisuja opetusalan työnantajan arkipäivän tilanteisiin ja ongelmiin. Liiton toiminnassa korostuvat nöyryys, intohimo ja näkemys tulevaisuuden kehityspoluista. Monilla yksityisen opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä on merkittävä historia takanaan. Usean kohdalla tämä historia on jopa vanhempi kuin itse näinen Suomi. Filosofi Eino Kailaa mukaillen sivis tyksen voi ajatella olevan sitä, että menneisyys elää meissä ja että historia on henkevästi läsnä nykyisyydessä. Meillä on kaikki syy olla ylpeitä traditioista ja osaamisestamme. Uskomme perinteiden ja historian tuntemuksen tarjoavan vahvan selkänojan yllättävienkin tulevaisuuden haasteiden kohtaamiselle. Toisaalta haluamme varata tarpeeksi tilaa uuden oppimiselle ja uusien ajatusten syntymiselle käytännön kehittämistyön ja innovaatiotoiminnan tulee pysyä avoimena tai haluttu tulevaisuus jää helposti saapumatta. Yksityiset koulutuksen järjestäjät näkevät tulevaisuudessa mahdollisuuden. Huomisen kohdalla onkin mielekästä puhua monikossa monista vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Nobel-palkittu fyysikko ja insinööri Dennis Gabor totesi taannoin, että tulevaisuutta ei voi ennustaa mutta tulevaisuudet voi keksiä. Liiton jäsenet kykenevät tarjoamaan kustannustehokkaita ja innovatiivisia ratkaisuja. Yksityisen koulutuksen järjestäjien vahvuutena on ketterä hallinto ja päätöksentekokyky. Jäsenistömme yhteisiä piirteitä ovat vahvat taustaryhmät ja korkea kehittämismotivaatio. Liitto on ottamassa uuden roolin jäsenistön toimintaa rikastavana yhteisönä, jonka puitteissa toteutetaan Hyvinvoiva oppilaitos -hanke.

6 edunvalvonnan edelläkävijä Edunvalvonta voi kuulostaa kovalta sanalta, ja sitä se välillä onkin. Yhteiskunnan muuttuessa voimakkaasti on myös edunvalvonta muuttumassa yhä keskeisemmäksi ja vaativammaksi tehtäväksi. Edunvalvonta edellyttää toimintaympäristön nykykehityksen ja muutosten syvällistä ymmärtämistä. Lisäksi tarvitaan kirkasta visiota huomisen maailmasta mutta myös osaamista, suomalaista sisua ja kärsivällisyyttä. Yksityisen Opetusalan Liitto haluaa työmarkkinaedunvalvonnassaan tietoisesti edistää uudenlaista sopimuskulttuuria ja työehtosopimusten toimivuutta vastaamaan työelämän tarpeita sekä opetus- ja ohjaustyön muuttuvaa roolia. Tavoitteena on, että yksityinen koulutuksen järjestäjä erottuu työnantajaosaamisella ja kyvyllä ymmärtää, mistä asioista hyvä työyhteisö rakentuu: välittämisestä, osaamisen kehittämisestä, avoimesta vuoropuhelusta ja monipuolisesta palkitsemisesta. Työnantaja on lähellä. Yksityisen Opetusalan Liitto valvoo yksityisen opetusalan työnantajien ja oppilaitosten ylläpitäjien etuja. Käytännössä tämä tarkoittaa yksi tyisen koulutusalan toimintamahdollisuuksien vahvistamista ja kehittämistä. Monien tulevaisuuspolkujen hahmottaminen ja huomisen tekeminen korostuvat liiton strategisissa linjauksissa. Liitto haluaa katsoa rohkeasti tulevaisuuteen. Koulutus on keskeistä suomalaiselle hyvinvoinnille. Ei ole merkityksetöntä, miten koulutus tuote taan ja mitkä ovat koulutuksen kustannukset. Mielestämme koulutuspalvelut tulee tuottaa nykyistä enemmän julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä. Yksityinen opetusala on merkittävä osa hyvinvointipalveluiden kokonaisuutta. Palvelualojen merkitys osana Suomen kansantaloutta on kasvava. Suomalaisen koulutusosaamisen kansainvälistäminen on tulevaisuuden missio ja mahdollisuus. Haluamme edunvalvojana olla myös mukana vaikuttamassa yhteiskunnalliseen asenneilmapiiriin, jotta lähivuosien haasteisiin voidaan reagoida ajoissa, tehokkaasti ja mahdollisimman positiivisessa hengessä. Liitto on yksi perustajajäsenistä Palvelualat ry:ssä, jonka tavoitteena on edistää laajemmin palvelualojen yhteisiä etuja.

7

8 liitto 2.0 Työmarkkinapolitiikan ennakointikartta NYKYHETKI HISTORIA TULEVAISUUS 14 17

9 Historia ❶ Keskitetyt ja jäykät liittokohtaiset sopimukset ❷ Korporatiiviset sopimusjärjestelmät ❸ Sitovat työehtosopimusmääräykset ❹ Palkkausjärjestelmät vanhanaikaisia eivätkä tue palkitsemista Nykyhetki ❺ Liittokohtaiset sopimukset ❻ Pyrkimys uuteen sopimuskulttuuriin ❼ Joustot osana sopimustoimintaa ❽ Palkitsemisen merkitys korostuu ❾ Neuvonta ja koulutus liiton keskeisiä palveluita Tulevaisuus ❿ Joustava työehtosopimuskulttuuri ⓫ Opetuksen ja oppimisen muutokset tuovat mukanaan tarpeen erilaisiin työolosuhteisiin ja työehtoihin ⓬ Kehittynyt paikallisen sopimisen käytäntö ⓭ Kannustavuus ja palkitsemisen kokonaisuus osana hyvää johtamista ⓮ Vahvat sidosryhmäsuhteet ja verkostot ⓯ Oppilaitosjohto, henkilöstö ja oppilaat muodostavat tiimin laadukkaan koulutuksen takaamiseksi ⓰ Kansainvälistyminen ja avoimet koulutus- ja innovaatioympäristöt asettavat haasteen työelämän sääntelylle ⓱ Sosiaalinen media osana edunvalvontaa ja vaikuttamista

10 liitto 2.0 Elinkeinopolitiikan ennakointikartta NYKYHETKI HISTORIA 10 6 TULEVAISUUS 13

11 Historia ❶ Havahtuminen siihen, että mikään taho ei edusta yksityisiä koulutuksen järjestäjiä kokonaisuudessaan ❷ Liiton elinkeinopoliittinen toiminta käynnistyy vuonna 2006 Nykyhetki ❸ Rahoitus, lainsäädäntö ja toimintaympäristö voimakkaassa muutostilassa ❹ Yksityisten koulutuksen järjestäjien / liiton jäsenten toimintaedellytysten kehittäminen ja vahvistaminen ❺ Yksityisen toimintamallin tunnettavuuden lisääminen ja virheellisten mielikuvien korjaaminen Tulevaisuus ❻ Liitto vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja ❼ Vahvat sidosryhmäsuhteet ja verkostot ❽ Sosiaalinen media osana edunvalvontaa ja vaikuttamista ❾ Yksityinen koulutuksen järjestäjä on tavoiteltu järjestämismuoto ❿ Koulutuspalvelujen tuotanto toteutetaan yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä ⓫ Yksityinen koulutusklusteri ja oppilaitokset ovat aktiivisia kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla ⓬ Yksityinen koulutuksen järjestäjä erottuu osaamisella, joustavuudella, välittämisellä sekä tulevaisuuteen orientoituvalla ajattelutavalla ⓭ Oikeus hakeutua tarpeitaan ja lahjakkuuttaan vastaavaan koulutukseen ilman alueellisia rajoituksia

12 Menestystarina Yhteiskuntamme menestystarinoita on monia. Yksi tärkeimpiä on ollut suomalaisen koulutusjärjestelmän menestystarina. Vaikeinakin aikoina on kansakunta nähnyt opiskelijoissaan ja koulutuksessa isänmaan tulevaisuuden. Koulutuspalveluiden korkean laadun varmistaminen on myös huomenna yksi tärkeimpiä yhteiskunnallisia tehtäviämme. Yksityisellä vaihtoehdolla tulee olla vahva rooli suomalaisen koulutusjärjestelmän rakenteissa ja tulevaisuudessa. Koulutuspalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden rinnalla osa yhteiskunnan veronmaksajalle tarjoamia hyvinvointipalveluita. Kuten muut hyvinvointipalvelut myös koulutus voidaan tuottaa monin eri tavoin: yksityisen toimijan, kunnan tai koulutuskuntayhtymän toimintana tai niiden välisenä hedelmällisenä yhteistyönä. Monopolien aika on ohi, eikä koulutuksen järjestäjäkenttää tule yksipuolistaa. Koulutus voidaan tuottaa eri tavoilla laadukkaasti ja tehokkaasti, unohtamatta koulutuksen järjestäjän sosiaalista vastuuta ja koulutukseen liittyvää vaativaa sivistystehtävää. Tuloksellisuus ja tehokkuus varmistavat oppilaitoksen resurssit huomennakin. Yksityisen koulutuksen järjestäjän saama rahoitus käytetään täysimääräisesti luvan mukaisen koulutustehtävän hoitamiseen, ja se pystyy vastaamaan nopeasti yhteiskunnan muuttuviin haasteisiin ja ottamaan huomioon myös pieniä erityisryhmiä. Suuruuden ekonomia ja Excel-taulukon numerot eivät ole ainoa tapa mitata laatua. Koulutus rahoitetaan Suomessa julkisin varoin. Siksi on perusteltua, että veronmaksajalla on oikeus valita, millaisessa koulussa hänen lapsensa oppivelvollisuutensa ja opintonsa suorittaa. Yksi tyisen koulutuksen järjestäjän oppilaat ja opiskelijat tulevat yleensä usean kunnan alueelta tai jopa valtakunnallisesti. Tämä lähtökohta alleviivaa oppilaan ja opiskelijan oman tarpeen sekä halutunlaisen koulutuksen kohtaamista asuinpaikkakunnasta riippumatta. Yksityinen hallintotapa on tehokas ja joustava, sillä päätökset tehdään lähellä varsinaista toimintaa. Asioista päättävät sitoutuneet asiantuntijat, eivätkä vaihtuvat poliittiset voimasuhteet ohjaa yksityisen oppilaitoksen resursointia. Koulutus on sivistystä ja sitoutumista menestystekijä suomalaiselle osaamiselle. Suomalaisella koulutusosaamisella on mahdollisuus olla kansainvälinen menestystarina jatkossakin. Yksityisen Opetusalan Liitolla on selkeä käsitys siitä, että yhteistyössä eri toimijoiden kanssa suomalainen koulutusosaaminen ja koulutusvienti on maallemme yhä suurempi mahdollisuus muun viennin rinnalla.

13

14

15 älykkäät oppimisympäristöt Sivistyneen toiminnan lähtökohtana on laaja-alaisen kokonaisnäkemyksen ja filosofis-historiallisen ymmärryksen syventäminen kulttuuristamme sekä jatkuva halu oppia uutta. Sivistys on myös sitä, että menneisyys ja historia ovat henkevästi läsnä nykyisyydessä. Korkealaatuisena, innovaatiolähtöisenä tietoyhteiskuntana Suomella on erinomaiset mahdollisuudet olla myös lähivuosina niin pedagogisten mallien kuin oppimisympäristöjen kansainvälinen edelläkävijä ja tulevaisuuden koulutus- ja kasvatusosaamisen laboratorio. Tavoitteeksi on asetettava asema kansainvälisen tason osaamisen kehityksen kärjessä ja uusien luovien ratkaisujen ytimessä. Yksityisen Opetusalan Liitto auttaa jäsenistöään ymmärtämään muutoksia, jotka liittyvät sivistyksen haasteisiin, tulevaisuuden oppimiseen ja siinä hyväksikäytettävään teknologiaan. Kaikkialla tapahtuva oppiminen haastaa opettajan ja oppilaitoksen perinteisen roolin ja käytännön toiminnan. Suomalainen koulutusjärjestelmä ei ole tulevaisuudessa samanlainen kuin nyt. Muutos vaikuttaa opettajuuden ja oppilaitoksen käsitteisiin ja sisältöön sekä lisää tarvetta verkostomaiseen yhteistyöhön opiskelijoiden, opettajien ja muiden kehittäjätahojen kanssa. Lähivuosien keskeiset haasteet liittyvät muun muassa virtuaalisiin ympä ristöihin ja yhteisöihin, mobiiliteknologiaan sekä niin sanotun yhteisöllisen webin ja sosiaa listen teknologioiden (web 2.0) avaamiin uusiin mahdollisuuksiin. Media-, bio- ja riskiyhteiskunnan ohella on viime vuosina alettu puhua ubiikkiyhteiskunnasta ja uudesta arjen tietoyhteiskunnasta. Ubiikki-etuliite on peräisin englannin kielen ubiquitous-sanasta, joka tarkoittaa kaikkialla läsnä olevaa. Lähivuosien läsnä-äly merkitsee sitä, että tietotekniikka pienenee ja levittäytyy erilaisiin arjen tilanteisiin. Ihmisen ja koneen välinen suhde onkin muuttumassa vähitellen ihmisen ja teknologiaympäristön väliseksi suhteeksi. Myös tämä haaste edellyttää keskustelua teknologioiden tuomista mahdollisuuksista. Teknologian on palveltava kaikkia oppijoita. Uudelta teknologialta edellytetään myös ihmislähtöisyyttä. Näköpiirissä olevaan sosiotekniseen kehitykseen kuuluvat muun muassa yksilöllisten tarpeiden mukaan muunneltavat oppimisympäristöt, erilaisten seinä-, pöytä- ja tekstiilipintojen jalostuminen vuorovaikutteisiksi medioiksi sekä uudenlaiset oppimisen tekniikat. Pedagogiseen ja sosiotekniseen osaamiseen perustuvat tulevaisuuden ratkaisut voivat tuoda mukanaan paitsi hyvinvointia myös tehokkuutta sekä koulutuspalvelujen uusia vaihtoehtoja. Valittavat välineet ja työkalut ovat alisteisia järjestettävän koulutuksen arvoille ja sivistystavoitteille. Yksityisen Opetusalan Liitto haluaa toiminnassaan edistää tulevaisuusajattelua, johon kuuluu huolen kantaminen tulevan kehityksen sisällöstä.

16 hyvinvoiva oppilaitos Miten maailma muuttuu seuraavan kuuden vuoden kuluessa? Millaisiin todellisuuksiin nyt jo näkyvät trendit sekä orastavalla nupullaan olevat heikot signaalit viittaavat? Miten uusia mahdollisuuksia voidaan ennakoiden hyödyntää? Yksityisen Opetusalan Liitto pitää tärkeänä, että oppilaitosten työyhteisöt ja oppimisympäristöt ovat sellaisia, joissa on avoin, osallistuva ja terve toimintakulttuuri ja joissa oppilaitosyhteisön jäsenet viihtyvät ja voivat hyvin. Keskeisiä hyvinvoinnin tekijöitä ovat myös hyvä johtaminen ja toimiva organisaatio. On jo nähtävissä, että työkykyinen ja motivoitunut henkilöstö on muuttumassa niukaksi ja kriittiseksi resurssiksi, josta myös kilpaillaan. Haasteena on osaltamme kehittää oppilaitoksia ja työyhteisöjä niin, että lopputulos laadukas suomalainen koulutus on sellainen, josta voimme olla ylpeitä. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on oppilaitosten keskeinen avainresurssi ja toiminnallinen ydin. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Hyvinvoiva oppilaitos on tulevaisuussuuntautunut hanke, jonka Yksityisen Opetusalan Liitto käynnistää yhteistyössä eri sidosryhmien ja jäsenoppilaitosten kanssa. Tutkimuksia ja erilaisia projekteja teemasta on viime vuosien aikana tehty lukuisia, ja kärkenä tässä hankkeessa on tutkimuksissa esiin tulleiden asioiden vieminen aktiivisesti käytännön oppilaitostyöhön. Hankkeessa perehdytään muun muassa osallistavan johtamiskulttuurin, osaamisen kehittämisen, yksilöllisten palkitsemiskäytäntöjen sekä tulevaisuuden älykkäiden oppimisympäristöjen vaikutukseen oppilaitoksen hyvinvointiin. Miten hyvinvointi ja tehokkuus yhdistyvät yksityisen koulutuksen järjestäjän toiminnassa ja miten hyvinvointia kehittämällä voidaan lisätä myös tehokkuutta?

17

18

19 Yksityisen Opetusalan Liitto ry Yksityisen Opetusalan Liitto on työnantajien työmarkkina- ja edunvalvontajärjestö, joka neuvottelee yleissitovan työehtosopimuksen ja valvoo jäsentensä elinkeinopoliittisia etuja. Liitto on perustettu vuonna 1993, ja se on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Palvelualat ry:n jäsen. Jäsenet noin 300 työnantajana toimivaa yksityistä opetuksen ja koulutuksen järjestäjää jäsenten palveluksessa noin työntekijää jäsenet ylläpitävät peruskouluja ja lukioita ammatillisia toisen asteen oppilaitoksia ammattikorkeakouluja taiteen perusopetuksen oppilaitoksia vapaan sivistystyön oppilaitoksia aikuiskoulutusta antavia oppilaitoksia Yksityinen koulutuksen järjestäjä on yhdistys, säätiö tai osakeyhtiö, jolla on valtioneuvoston tai opetusministeriön myöntämä lupa koulutuksen järjestämiseen ja siten oppilaitoksen yllä pitämiseen. Yksityisen koulutuksen järjestäjän toimintaa ohjaavat opetuslainsäädäntö ja viranomaistahon antamat määräykset opetuksen järjestämisestä samalla tavoin kuin julkisella hallintomallilla toimivia oppilaitoksia. Oppilaitosten toiminta rahoitetaan lakisääteisellä yksikköhinnalla, jonka opetusministeriö maksaa koulutuksen järjestäjälle. Opetusta ei järjestetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Oppilaitokset ovat syntyneet kansalaisten tarpeesta ja näkemyksestä. Osa yksityisistä koulutuksen järjestäjistä on vanhempia kuin itsenäinen Suomi. Yksityiset ovat osoittautuneet innovatiivisiksi ja tulevaisuussuuntautuneiksi. Moni koulumaailman uudistus on lähtöisin yksi tyisistä oppilaitoksista kuten esimerkiksi oppiaineista käsityö ja kotitalous sekä monet erityislinjat, tukiopetus ja leirikoulu. Osa yksityisten oppilaitosten toiminnasta on myös kansalais aktiivisuutta. Useissa oppilaitoksissa on sitouduttu vahvasti sosiaalisen vastuun kantamiseen, muun muassa syrjäytymisen ehkäisyyn ja maahanmuuttajien kouluttamiseen.

20 palvelut ja osaaminen Yksityisen Opetusalan Liitto tarjoaa jäsenilleen monipuolisia ja asiantuntevia palveluita sekä työ suhteisiin että elinkeinopolitiikkaan liittyvissä kysy myksissä. Jäsenetuja ja -palveluita ovat muun muassa seu raavat: monipuolinen koulutustarjonta työlainsäädän nöstä ja työehtosopimusten soveltamisesta seminaarit ja alakohtaiset keskustelutilaisuudet sekä työmarkkina- että elinkeinopoliittisista teemoista palkkatilastovertailu työehtosopimusneuvotteluiden hoitaminen ja palkkaratkaisujen neuvotteleminen kuukausittain ilmestyvä EK:n julkaisema Prima-lehti. työehtosopimus painettuna tietoa keskitetysti jäsenpalvelusivuilta ajankohtaista tietoa työlainsäädännöstä, työ voimakustannuksista ja eläkkeistä sekä liiton että Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kautta ajantasaista tietoa keskeisistä elinkeinopoliitti sista hankkeista asiantuntijoiden neuvontapalvelua jäsenten työsuhdekysymyksiin apu työnantajan työsuhteisiin liittyvissä riita-asioissa oikeusapua yleisissä tuomioistuimissa jäsenhintaan Yksityisen Opetusalan Liiton lähtökohtana on, että liiton jäseniä palvellaan ammattitaidolla nöyrästi ja intohimoisesti. Liiton ja EK:n monipuolinen tie dotustoiminta on keskeinen osa jäsenille tarjotta vaa palvelua, samoin kuin tieto vireillä olevista hankkeista. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palveluyhtiöt palvelevat jäsenhintaan myös liiton jäseniä: Työ suhderiitoja tuomioistuimissa hoitava Työsuhde juristit Oy ja EK-Tieto Oy, joka järjestää yleistä ja alakohtaista työsuhdeasioiden koulutusta yhdessä liittojen ja keskusjärjestön kanssa. Yhtiö myy jul kaisuja henkilöstöasioista sekä työsuhteisiin liittyviä lomakkeita.

21 Kuvassa etualalla Yksityisen Opetusalan Liiton toimitusjohtaja Nina Pärssinen ja takana elinkeinopoliittinen asiantuntija Minna-Marika Lindström.

22

23 arvot Yksityinen ja palveluhenkinen Osaava ja asiantunteva Ennakkoluuloton ja tulevaisuussuuntautunut Sivistynyt ja määrätietoinen Nöyrä ja intohimoinen

24 kasvun kirja nöyryys ja intohimo Tämä Kasvun kirja on syntynyt Yksityisen Opetusalan Liiton Tulevaisuus projektin tuloksena Julkaisija Yksityisen Opetusalan Liitto ry Konseptointi CID-RYHMÄ / Tulevaisuuden tutkimuskeskus / Turun kauppakorkeakoulu Graafinen suunnittelu Jari Koskinen, Elias Kapiainen Kuvat istockphoto.com Sivujen 3 ja 21 henkilökuvat: Teppo Johansson/AteljeeUnlimited Oy Aukeama ja takasivu: EK:n arkisto Paino Lönnberg Yksityisen Opetusalan Liitto ry Eteläranta 10, Helsinki PL 30, Helsinki Puhelin (09) Faksi (09)

Sivistystyönantajat ry. Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö 20.3.2013 Helsinki, Opetushallitus Iina Ihonen

Sivistystyönantajat ry. Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö 20.3.2013 Helsinki, Opetushallitus Iina Ihonen Sivistystyönantajat ry Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö 20.3.2013 Helsinki, Opetushallitus Iina Ihonen Sivistystyönantajat ry: Työmarkkina- ja elinkeinopoliittista edunvalvontaa Ainoa pelkästään

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUT RY. Ratkaisut eduksesi, työnantaja.

KIINTEISTÖPALVELUT RY. Ratkaisut eduksesi, työnantaja. KIINTEISTÖPALVELUT RY Ratkaisut eduksesi, työnantaja. Historiaa. Kiinteistöpalvelut ry Perustettu 2002 Perustajajärjestöt Kiinteistöpalvelualat KIPA ry Kiinteistötyönantajat KITA ry Suomen Kiinteistöpalveluyritykset

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Näkökulmia tvt:n opetuskäyttöön. TOPSEK-opintojakso 13.10.2009

Näkökulmia tvt:n opetuskäyttöön. TOPSEK-opintojakso 13.10.2009 Näkökulmia tvt:n opetuskäyttöön TOPSEK-opintojakso 13.10.2009 Tavoite johdattaa opintojakson työskentelyyn nostaa esille ajankohtaisia koulutuspolitiikan tavoitteita tarkastella tvt:n opetuskäytön haasteita

Lisätiedot

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry:n strategia vuosille 2016 2020 Hyväksytty Arenen kevätvuosikokouksessa 17.3.2016

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi?

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Toimintaympäristön muutos Työ, oppiminen ja oppimisen tavat muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen

Lisätiedot

Kansainväliset koulutusskenaariot

Kansainväliset koulutusskenaariot seminaari, Vanajanlinna 14-15.2.2006 Kansainväliset koulutusskenaariot Johdatus iltapäivän ryhmätöihin Tuomo Kuosa Tutkija Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus Ohjelma 1. Palautetaan mieliin.

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32 1(5) Strategia 2016-2019 Hyväksytty yv 25.11.2015 32 2(5) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti.

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Mari Räkköläinen HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Turengin asema 17.1.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen Opetushallitus / Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen Valtion

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Yritysten menestys, Tulevaisuuden tekeminen, Vahva osaaminen, Hyvä työyhteisö.

Yritysten menestys, Tulevaisuuden tekeminen, Vahva osaaminen, Hyvä työyhteisö. Arvokirja EK:n neljä arvoa EK:lla on pitkä historia, vahva kulttuuri ja aikojen kuluessa nykymuotoonsa kehittynyt arvomaailma. Vaikka arvot muuttuvat hitaasti, nykyinen murrosaika nosti ne puheenaiheiksi

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO Ammattikorkeakoulut perustivat konsortion 14.11.2007. Konsortio

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on henkilöstöpalveluita

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on henkilöstöpalveluita Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL - henkilöstöpalvelualan asiantuntija Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on henkilöstöpalveluita tarjoavien yritysten työn antaja- ja toimialaliitto. Liittomme keskeinen

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013. Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013. Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013 Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP Vuonna 2020 Oulussa on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä,

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013 Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toimintastrategia 2014 2017 Visio Vahva, itsenäinen ja osaava toimija Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Helsinki 24.01.2013 Risto Tenhunen Osuuskunta Eco-One & Erkka Laininen OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013 Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys Kevät 2013 Yritysvastaajia 22 yli kolmannes vastaajista edusti yli 500 työntekijän yritystä Yrityksen toimintaympäristö energia-alalla 45,00 % 4

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

13.1.2015. Järjestöt rakenteiden murroksessa. Esitykseni rakenne. Mikä muuttuu? Yhden päivän uutiset

13.1.2015. Järjestöt rakenteiden murroksessa. Esitykseni rakenne. Mikä muuttuu? Yhden päivän uutiset Järjestöt rakenteiden murroksessa Rehtori, dos. Jorma Niemelä KYT-juhla, Jyväskylä Esitykseni rakenne 1. Maailman muutos: Muutoksen ennakointia terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa ja koulutuksessa

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut -seminaari

Oppijan verkkopalvelut -seminaari Oppijan verkkopalvelut -seminaari Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja Finlandiatalo 9.12.2013 RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA Taustalla maailman talouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa?

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden tutkintotoimikunta Riku Silván 2.9.2011 Sisältö Näyttötutkinnot Tutkintotoimikunta

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

KOULUTUS TULEVAISUUDESSA

KOULUTUS TULEVAISUUDESSA KOULUTUS TULEVAISUUDESSA Lukio Suomessa - Tulevaisuusseminaari 3.4.2014 Johanna Ollila, projektipäällikkö Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto TULEVAISUUDENTUTKIMUS Havainnointia mm. tilastot,

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien ja opetuksen tarkastelua kestävän kehityksen näkökulmasta Muotoiluinstituutin sekä sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuvan haasteet muutoksessa Tilanne Asiakkaat Uusi suunta, Vanhasta luopuminen

Lisätiedot

Oppisopimus on HyväDiili

Oppisopimus on HyväDiili Oppisopimus on HyväDiili Nuoret osaajat yritysten voimavarana- Yritykset oppisopimuksen mahdollistajana Minna Sainio 040 868 0631 minna.sainio@sedu.fi OpsoDiili Länsi-Suomi 1.4.2015 31.12.2017 Nuorten

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillisen koulutuksen merkitys kunnille ja elinkeinoelämälle -seminaari 11.5.2011 Sanna Halttunen-Välimaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Turun toimisto

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten

Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto SAMOK ry valtakunnallinen ja sitoutumaton ammattikorkeakouluopiskelijoiden edunvalvoja perustettu vuonna 1996 perustajaliitot SKOL, STOL ja TERHOL

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle

Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle - ratkaisu vai ongelma? Educa-messut 24.1.2014 Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Vaihtoehtoisten henkilökohtaisten tulevaisuuksien hahmottamista

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Katsaus ideahaun tuloksiin

Katsaus ideahaun tuloksiin Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen - valtionavustushankehakemusten työstö- ja kehittämisseminaari Katsaus ideahaun tuloksiin 14.6.2016 Leena Koski ja Marjatta Säisä Osaamisperusteisuuden

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90 AOTT-mestari täydennyskoulutus Sisältö 1. Johdanto......................... 3 2. Koulutuksen tavoitteet ja tehtävä................ 3 3. Koulutuksen kohderyhmä................... 4 4. Valmistava koulutus.....................

Lisätiedot

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 ammattkoulutuksen yhteinen haaste ja mahdollisuus Helsinki 3.9.2015 Ylijohtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot