kasvun kirja nöyryys ja intohimo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kasvun kirja nöyryys ja intohimo"

Transkriptio

1 kasvun kirja nöyryys ja intohimo YKSITYISEN OPETUSALAN LIITTO 2015

2 asenteella on merkitystä Yksityisen Opetusalan Liitto on olemassa jäseniään varten. Jäsenemme ovat yksityisiä koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja edustavia työnantajia. Olemme toimineet työnantajajärjestönä vuodesta 1993 lähtien ensin Palvelutyönantajien (PT) ja sittemmin Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen liittona. Niin vaikutuksemme edunvalvonta asioissa kuin jäsenmäärämme ovat tällä hetkellä voimakkaassa kasvussa. Liittomme keskeinen tehtävä on vaikuttaa yksityisten koulutuksen järjestäjien asemaan ja toimintaedellytyksiin suomalaisessa yhteiskunnassa. Yksityiset koulutuksen järjestäjät panosta vat koulutuksen laatuun kantaen samalla yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuun niin oppilaista, opiskelijoista kuin henkilökunnasta. Tällä Kasvun kirjalla haluamme kertoa liittomme toiminnasta ja tavoitteista. Puimme arvomme myös sanoiksi. Olemme lainanneet kirjailija Mika Waltarin ajatuksista sanaparin nöyryys ja into himo kuvaamaan asennetta, jolla teemme työtämme. Haluamme palvella jäsenistöämme nöyrästi ja intohimoisesti niin työmarkkina asioissa kuin elinkeinopoliittisen edunvalvonnan alueella. Tavoitteenamme on pitää huolta myös siitä, että jäsenistömme katsoo riittävän kunnianhimoisesti tulevaisuuteen hyvinä työnantajina ja hyvinvoivina oppilaitoksina sekä uusien kehittyvien oppi misympäristöjen hyödyntäjinä. Yksityisen Opetusalan Liiton mielestä hyvinvoiva oppilaitos syntyy oikean näkemyksen, riittävien resurssien ja hedelmällisen yhteistyön kautta. Yhteistyöstä puolestaan syntyy luottamus, jonka varaan tulevaisuus voidaan rakentaa. Se on yhteinen, tärkeä tavoitteemme. Teemme työtä suomalaisen sivistyksen, osaamisen ja tutkimuksen puolesta. Liity joukkoomme! Yksityisen Opetusalan Liitto Tapio Tähtinen Hallituksen puheenjohtaja

3

4

5 nöyryys ja intohimo Tiedämme, että vain muutos on pysyvää ja että olemme siirtyneet oraakkelien ajasta dialogin, keskustelun ja vuorovaikutuksen aikaan. Elämänlaatu syntyy osaamisesta sekä rohkeudesta kohdata kunkin hetken ajankohtaiset haasteet. Omassa visioprosessissamme olemme valinneet kehitystyön lähtökohdaksi kasvun teeman. Tavoitteemme on liiton vaikuttavuuden, osaamisen ja resurssien sekä jäsenmäärän kasvu. Olemme matkalla tulevaisuuteen, ja tällä löytöretkellä kohtaamme monet yllättävätkin haasteet ja mahdollisuudet. Visiomme lähivuosille kuuluu: Yksityisen Opetusalan Liitolla on vuonna 2015 vahva asema ennakkoluulottomana työmarkkina osaajana ja näkemyksellisenä koulutuskentän vaikuttajana. Yksityisen Opetusalan Liitto edustaa EK:n jäsenliittona yksityisiä, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuunsa tuntevia koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja. Liitto tunnistaa yksityisen koulutuksen järjestäjien kohtaamat haasteet yhteiskunnassa ja työmarkkinakentässä. Liitto tarjoaa jäsenilleen myös konkreettisia ratkaisuja opetusalan työnantajan arkipäivän tilanteisiin ja ongelmiin. Liiton toiminnassa korostuvat nöyryys, intohimo ja näkemys tulevaisuuden kehityspoluista. Monilla yksityisen opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä on merkittävä historia takanaan. Usean kohdalla tämä historia on jopa vanhempi kuin itse näinen Suomi. Filosofi Eino Kailaa mukaillen sivis tyksen voi ajatella olevan sitä, että menneisyys elää meissä ja että historia on henkevästi läsnä nykyisyydessä. Meillä on kaikki syy olla ylpeitä traditioista ja osaamisestamme. Uskomme perinteiden ja historian tuntemuksen tarjoavan vahvan selkänojan yllättävienkin tulevaisuuden haasteiden kohtaamiselle. Toisaalta haluamme varata tarpeeksi tilaa uuden oppimiselle ja uusien ajatusten syntymiselle käytännön kehittämistyön ja innovaatiotoiminnan tulee pysyä avoimena tai haluttu tulevaisuus jää helposti saapumatta. Yksityiset koulutuksen järjestäjät näkevät tulevaisuudessa mahdollisuuden. Huomisen kohdalla onkin mielekästä puhua monikossa monista vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Nobel-palkittu fyysikko ja insinööri Dennis Gabor totesi taannoin, että tulevaisuutta ei voi ennustaa mutta tulevaisuudet voi keksiä. Liiton jäsenet kykenevät tarjoamaan kustannustehokkaita ja innovatiivisia ratkaisuja. Yksityisen koulutuksen järjestäjien vahvuutena on ketterä hallinto ja päätöksentekokyky. Jäsenistömme yhteisiä piirteitä ovat vahvat taustaryhmät ja korkea kehittämismotivaatio. Liitto on ottamassa uuden roolin jäsenistön toimintaa rikastavana yhteisönä, jonka puitteissa toteutetaan Hyvinvoiva oppilaitos -hanke.

6 edunvalvonnan edelläkävijä Edunvalvonta voi kuulostaa kovalta sanalta, ja sitä se välillä onkin. Yhteiskunnan muuttuessa voimakkaasti on myös edunvalvonta muuttumassa yhä keskeisemmäksi ja vaativammaksi tehtäväksi. Edunvalvonta edellyttää toimintaympäristön nykykehityksen ja muutosten syvällistä ymmärtämistä. Lisäksi tarvitaan kirkasta visiota huomisen maailmasta mutta myös osaamista, suomalaista sisua ja kärsivällisyyttä. Yksityisen Opetusalan Liitto haluaa työmarkkinaedunvalvonnassaan tietoisesti edistää uudenlaista sopimuskulttuuria ja työehtosopimusten toimivuutta vastaamaan työelämän tarpeita sekä opetus- ja ohjaustyön muuttuvaa roolia. Tavoitteena on, että yksityinen koulutuksen järjestäjä erottuu työnantajaosaamisella ja kyvyllä ymmärtää, mistä asioista hyvä työyhteisö rakentuu: välittämisestä, osaamisen kehittämisestä, avoimesta vuoropuhelusta ja monipuolisesta palkitsemisesta. Työnantaja on lähellä. Yksityisen Opetusalan Liitto valvoo yksityisen opetusalan työnantajien ja oppilaitosten ylläpitäjien etuja. Käytännössä tämä tarkoittaa yksi tyisen koulutusalan toimintamahdollisuuksien vahvistamista ja kehittämistä. Monien tulevaisuuspolkujen hahmottaminen ja huomisen tekeminen korostuvat liiton strategisissa linjauksissa. Liitto haluaa katsoa rohkeasti tulevaisuuteen. Koulutus on keskeistä suomalaiselle hyvinvoinnille. Ei ole merkityksetöntä, miten koulutus tuote taan ja mitkä ovat koulutuksen kustannukset. Mielestämme koulutuspalvelut tulee tuottaa nykyistä enemmän julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä. Yksityinen opetusala on merkittävä osa hyvinvointipalveluiden kokonaisuutta. Palvelualojen merkitys osana Suomen kansantaloutta on kasvava. Suomalaisen koulutusosaamisen kansainvälistäminen on tulevaisuuden missio ja mahdollisuus. Haluamme edunvalvojana olla myös mukana vaikuttamassa yhteiskunnalliseen asenneilmapiiriin, jotta lähivuosien haasteisiin voidaan reagoida ajoissa, tehokkaasti ja mahdollisimman positiivisessa hengessä. Liitto on yksi perustajajäsenistä Palvelualat ry:ssä, jonka tavoitteena on edistää laajemmin palvelualojen yhteisiä etuja.

7

8 liitto 2.0 Työmarkkinapolitiikan ennakointikartta NYKYHETKI HISTORIA TULEVAISUUS 14 17

9 Historia ❶ Keskitetyt ja jäykät liittokohtaiset sopimukset ❷ Korporatiiviset sopimusjärjestelmät ❸ Sitovat työehtosopimusmääräykset ❹ Palkkausjärjestelmät vanhanaikaisia eivätkä tue palkitsemista Nykyhetki ❺ Liittokohtaiset sopimukset ❻ Pyrkimys uuteen sopimuskulttuuriin ❼ Joustot osana sopimustoimintaa ❽ Palkitsemisen merkitys korostuu ❾ Neuvonta ja koulutus liiton keskeisiä palveluita Tulevaisuus ❿ Joustava työehtosopimuskulttuuri ⓫ Opetuksen ja oppimisen muutokset tuovat mukanaan tarpeen erilaisiin työolosuhteisiin ja työehtoihin ⓬ Kehittynyt paikallisen sopimisen käytäntö ⓭ Kannustavuus ja palkitsemisen kokonaisuus osana hyvää johtamista ⓮ Vahvat sidosryhmäsuhteet ja verkostot ⓯ Oppilaitosjohto, henkilöstö ja oppilaat muodostavat tiimin laadukkaan koulutuksen takaamiseksi ⓰ Kansainvälistyminen ja avoimet koulutus- ja innovaatioympäristöt asettavat haasteen työelämän sääntelylle ⓱ Sosiaalinen media osana edunvalvontaa ja vaikuttamista

10 liitto 2.0 Elinkeinopolitiikan ennakointikartta NYKYHETKI HISTORIA 10 6 TULEVAISUUS 13

11 Historia ❶ Havahtuminen siihen, että mikään taho ei edusta yksityisiä koulutuksen järjestäjiä kokonaisuudessaan ❷ Liiton elinkeinopoliittinen toiminta käynnistyy vuonna 2006 Nykyhetki ❸ Rahoitus, lainsäädäntö ja toimintaympäristö voimakkaassa muutostilassa ❹ Yksityisten koulutuksen järjestäjien / liiton jäsenten toimintaedellytysten kehittäminen ja vahvistaminen ❺ Yksityisen toimintamallin tunnettavuuden lisääminen ja virheellisten mielikuvien korjaaminen Tulevaisuus ❻ Liitto vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja ❼ Vahvat sidosryhmäsuhteet ja verkostot ❽ Sosiaalinen media osana edunvalvontaa ja vaikuttamista ❾ Yksityinen koulutuksen järjestäjä on tavoiteltu järjestämismuoto ❿ Koulutuspalvelujen tuotanto toteutetaan yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä ⓫ Yksityinen koulutusklusteri ja oppilaitokset ovat aktiivisia kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla ⓬ Yksityinen koulutuksen järjestäjä erottuu osaamisella, joustavuudella, välittämisellä sekä tulevaisuuteen orientoituvalla ajattelutavalla ⓭ Oikeus hakeutua tarpeitaan ja lahjakkuuttaan vastaavaan koulutukseen ilman alueellisia rajoituksia

12 Menestystarina Yhteiskuntamme menestystarinoita on monia. Yksi tärkeimpiä on ollut suomalaisen koulutusjärjestelmän menestystarina. Vaikeinakin aikoina on kansakunta nähnyt opiskelijoissaan ja koulutuksessa isänmaan tulevaisuuden. Koulutuspalveluiden korkean laadun varmistaminen on myös huomenna yksi tärkeimpiä yhteiskunnallisia tehtäviämme. Yksityisellä vaihtoehdolla tulee olla vahva rooli suomalaisen koulutusjärjestelmän rakenteissa ja tulevaisuudessa. Koulutuspalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden rinnalla osa yhteiskunnan veronmaksajalle tarjoamia hyvinvointipalveluita. Kuten muut hyvinvointipalvelut myös koulutus voidaan tuottaa monin eri tavoin: yksityisen toimijan, kunnan tai koulutuskuntayhtymän toimintana tai niiden välisenä hedelmällisenä yhteistyönä. Monopolien aika on ohi, eikä koulutuksen järjestäjäkenttää tule yksipuolistaa. Koulutus voidaan tuottaa eri tavoilla laadukkaasti ja tehokkaasti, unohtamatta koulutuksen järjestäjän sosiaalista vastuuta ja koulutukseen liittyvää vaativaa sivistystehtävää. Tuloksellisuus ja tehokkuus varmistavat oppilaitoksen resurssit huomennakin. Yksityisen koulutuksen järjestäjän saama rahoitus käytetään täysimääräisesti luvan mukaisen koulutustehtävän hoitamiseen, ja se pystyy vastaamaan nopeasti yhteiskunnan muuttuviin haasteisiin ja ottamaan huomioon myös pieniä erityisryhmiä. Suuruuden ekonomia ja Excel-taulukon numerot eivät ole ainoa tapa mitata laatua. Koulutus rahoitetaan Suomessa julkisin varoin. Siksi on perusteltua, että veronmaksajalla on oikeus valita, millaisessa koulussa hänen lapsensa oppivelvollisuutensa ja opintonsa suorittaa. Yksi tyisen koulutuksen järjestäjän oppilaat ja opiskelijat tulevat yleensä usean kunnan alueelta tai jopa valtakunnallisesti. Tämä lähtökohta alleviivaa oppilaan ja opiskelijan oman tarpeen sekä halutunlaisen koulutuksen kohtaamista asuinpaikkakunnasta riippumatta. Yksityinen hallintotapa on tehokas ja joustava, sillä päätökset tehdään lähellä varsinaista toimintaa. Asioista päättävät sitoutuneet asiantuntijat, eivätkä vaihtuvat poliittiset voimasuhteet ohjaa yksityisen oppilaitoksen resursointia. Koulutus on sivistystä ja sitoutumista menestystekijä suomalaiselle osaamiselle. Suomalaisella koulutusosaamisella on mahdollisuus olla kansainvälinen menestystarina jatkossakin. Yksityisen Opetusalan Liitolla on selkeä käsitys siitä, että yhteistyössä eri toimijoiden kanssa suomalainen koulutusosaaminen ja koulutusvienti on maallemme yhä suurempi mahdollisuus muun viennin rinnalla.

13

14

15 älykkäät oppimisympäristöt Sivistyneen toiminnan lähtökohtana on laaja-alaisen kokonaisnäkemyksen ja filosofis-historiallisen ymmärryksen syventäminen kulttuuristamme sekä jatkuva halu oppia uutta. Sivistys on myös sitä, että menneisyys ja historia ovat henkevästi läsnä nykyisyydessä. Korkealaatuisena, innovaatiolähtöisenä tietoyhteiskuntana Suomella on erinomaiset mahdollisuudet olla myös lähivuosina niin pedagogisten mallien kuin oppimisympäristöjen kansainvälinen edelläkävijä ja tulevaisuuden koulutus- ja kasvatusosaamisen laboratorio. Tavoitteeksi on asetettava asema kansainvälisen tason osaamisen kehityksen kärjessä ja uusien luovien ratkaisujen ytimessä. Yksityisen Opetusalan Liitto auttaa jäsenistöään ymmärtämään muutoksia, jotka liittyvät sivistyksen haasteisiin, tulevaisuuden oppimiseen ja siinä hyväksikäytettävään teknologiaan. Kaikkialla tapahtuva oppiminen haastaa opettajan ja oppilaitoksen perinteisen roolin ja käytännön toiminnan. Suomalainen koulutusjärjestelmä ei ole tulevaisuudessa samanlainen kuin nyt. Muutos vaikuttaa opettajuuden ja oppilaitoksen käsitteisiin ja sisältöön sekä lisää tarvetta verkostomaiseen yhteistyöhön opiskelijoiden, opettajien ja muiden kehittäjätahojen kanssa. Lähivuosien keskeiset haasteet liittyvät muun muassa virtuaalisiin ympä ristöihin ja yhteisöihin, mobiiliteknologiaan sekä niin sanotun yhteisöllisen webin ja sosiaa listen teknologioiden (web 2.0) avaamiin uusiin mahdollisuuksiin. Media-, bio- ja riskiyhteiskunnan ohella on viime vuosina alettu puhua ubiikkiyhteiskunnasta ja uudesta arjen tietoyhteiskunnasta. Ubiikki-etuliite on peräisin englannin kielen ubiquitous-sanasta, joka tarkoittaa kaikkialla läsnä olevaa. Lähivuosien läsnä-äly merkitsee sitä, että tietotekniikka pienenee ja levittäytyy erilaisiin arjen tilanteisiin. Ihmisen ja koneen välinen suhde onkin muuttumassa vähitellen ihmisen ja teknologiaympäristön väliseksi suhteeksi. Myös tämä haaste edellyttää keskustelua teknologioiden tuomista mahdollisuuksista. Teknologian on palveltava kaikkia oppijoita. Uudelta teknologialta edellytetään myös ihmislähtöisyyttä. Näköpiirissä olevaan sosiotekniseen kehitykseen kuuluvat muun muassa yksilöllisten tarpeiden mukaan muunneltavat oppimisympäristöt, erilaisten seinä-, pöytä- ja tekstiilipintojen jalostuminen vuorovaikutteisiksi medioiksi sekä uudenlaiset oppimisen tekniikat. Pedagogiseen ja sosiotekniseen osaamiseen perustuvat tulevaisuuden ratkaisut voivat tuoda mukanaan paitsi hyvinvointia myös tehokkuutta sekä koulutuspalvelujen uusia vaihtoehtoja. Valittavat välineet ja työkalut ovat alisteisia järjestettävän koulutuksen arvoille ja sivistystavoitteille. Yksityisen Opetusalan Liitto haluaa toiminnassaan edistää tulevaisuusajattelua, johon kuuluu huolen kantaminen tulevan kehityksen sisällöstä.

16 hyvinvoiva oppilaitos Miten maailma muuttuu seuraavan kuuden vuoden kuluessa? Millaisiin todellisuuksiin nyt jo näkyvät trendit sekä orastavalla nupullaan olevat heikot signaalit viittaavat? Miten uusia mahdollisuuksia voidaan ennakoiden hyödyntää? Yksityisen Opetusalan Liitto pitää tärkeänä, että oppilaitosten työyhteisöt ja oppimisympäristöt ovat sellaisia, joissa on avoin, osallistuva ja terve toimintakulttuuri ja joissa oppilaitosyhteisön jäsenet viihtyvät ja voivat hyvin. Keskeisiä hyvinvoinnin tekijöitä ovat myös hyvä johtaminen ja toimiva organisaatio. On jo nähtävissä, että työkykyinen ja motivoitunut henkilöstö on muuttumassa niukaksi ja kriittiseksi resurssiksi, josta myös kilpaillaan. Haasteena on osaltamme kehittää oppilaitoksia ja työyhteisöjä niin, että lopputulos laadukas suomalainen koulutus on sellainen, josta voimme olla ylpeitä. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on oppilaitosten keskeinen avainresurssi ja toiminnallinen ydin. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Hyvinvoiva oppilaitos on tulevaisuussuuntautunut hanke, jonka Yksityisen Opetusalan Liitto käynnistää yhteistyössä eri sidosryhmien ja jäsenoppilaitosten kanssa. Tutkimuksia ja erilaisia projekteja teemasta on viime vuosien aikana tehty lukuisia, ja kärkenä tässä hankkeessa on tutkimuksissa esiin tulleiden asioiden vieminen aktiivisesti käytännön oppilaitostyöhön. Hankkeessa perehdytään muun muassa osallistavan johtamiskulttuurin, osaamisen kehittämisen, yksilöllisten palkitsemiskäytäntöjen sekä tulevaisuuden älykkäiden oppimisympäristöjen vaikutukseen oppilaitoksen hyvinvointiin. Miten hyvinvointi ja tehokkuus yhdistyvät yksityisen koulutuksen järjestäjän toiminnassa ja miten hyvinvointia kehittämällä voidaan lisätä myös tehokkuutta?

17

18

19 Yksityisen Opetusalan Liitto ry Yksityisen Opetusalan Liitto on työnantajien työmarkkina- ja edunvalvontajärjestö, joka neuvottelee yleissitovan työehtosopimuksen ja valvoo jäsentensä elinkeinopoliittisia etuja. Liitto on perustettu vuonna 1993, ja se on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Palvelualat ry:n jäsen. Jäsenet noin 300 työnantajana toimivaa yksityistä opetuksen ja koulutuksen järjestäjää jäsenten palveluksessa noin työntekijää jäsenet ylläpitävät peruskouluja ja lukioita ammatillisia toisen asteen oppilaitoksia ammattikorkeakouluja taiteen perusopetuksen oppilaitoksia vapaan sivistystyön oppilaitoksia aikuiskoulutusta antavia oppilaitoksia Yksityinen koulutuksen järjestäjä on yhdistys, säätiö tai osakeyhtiö, jolla on valtioneuvoston tai opetusministeriön myöntämä lupa koulutuksen järjestämiseen ja siten oppilaitoksen yllä pitämiseen. Yksityisen koulutuksen järjestäjän toimintaa ohjaavat opetuslainsäädäntö ja viranomaistahon antamat määräykset opetuksen järjestämisestä samalla tavoin kuin julkisella hallintomallilla toimivia oppilaitoksia. Oppilaitosten toiminta rahoitetaan lakisääteisellä yksikköhinnalla, jonka opetusministeriö maksaa koulutuksen järjestäjälle. Opetusta ei järjestetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Oppilaitokset ovat syntyneet kansalaisten tarpeesta ja näkemyksestä. Osa yksityisistä koulutuksen järjestäjistä on vanhempia kuin itsenäinen Suomi. Yksityiset ovat osoittautuneet innovatiivisiksi ja tulevaisuussuuntautuneiksi. Moni koulumaailman uudistus on lähtöisin yksi tyisistä oppilaitoksista kuten esimerkiksi oppiaineista käsityö ja kotitalous sekä monet erityislinjat, tukiopetus ja leirikoulu. Osa yksityisten oppilaitosten toiminnasta on myös kansalais aktiivisuutta. Useissa oppilaitoksissa on sitouduttu vahvasti sosiaalisen vastuun kantamiseen, muun muassa syrjäytymisen ehkäisyyn ja maahanmuuttajien kouluttamiseen.

20 palvelut ja osaaminen Yksityisen Opetusalan Liitto tarjoaa jäsenilleen monipuolisia ja asiantuntevia palveluita sekä työ suhteisiin että elinkeinopolitiikkaan liittyvissä kysy myksissä. Jäsenetuja ja -palveluita ovat muun muassa seu raavat: monipuolinen koulutustarjonta työlainsäädän nöstä ja työehtosopimusten soveltamisesta seminaarit ja alakohtaiset keskustelutilaisuudet sekä työmarkkina- että elinkeinopoliittisista teemoista palkkatilastovertailu työehtosopimusneuvotteluiden hoitaminen ja palkkaratkaisujen neuvotteleminen kuukausittain ilmestyvä EK:n julkaisema Prima-lehti. työehtosopimus painettuna tietoa keskitetysti jäsenpalvelusivuilta ajankohtaista tietoa työlainsäädännöstä, työ voimakustannuksista ja eläkkeistä sekä liiton että Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kautta ajantasaista tietoa keskeisistä elinkeinopoliitti sista hankkeista asiantuntijoiden neuvontapalvelua jäsenten työsuhdekysymyksiin apu työnantajan työsuhteisiin liittyvissä riita-asioissa oikeusapua yleisissä tuomioistuimissa jäsenhintaan Yksityisen Opetusalan Liiton lähtökohtana on, että liiton jäseniä palvellaan ammattitaidolla nöyrästi ja intohimoisesti. Liiton ja EK:n monipuolinen tie dotustoiminta on keskeinen osa jäsenille tarjotta vaa palvelua, samoin kuin tieto vireillä olevista hankkeista. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palveluyhtiöt palvelevat jäsenhintaan myös liiton jäseniä: Työ suhderiitoja tuomioistuimissa hoitava Työsuhde juristit Oy ja EK-Tieto Oy, joka järjestää yleistä ja alakohtaista työsuhdeasioiden koulutusta yhdessä liittojen ja keskusjärjestön kanssa. Yhtiö myy jul kaisuja henkilöstöasioista sekä työsuhteisiin liittyviä lomakkeita.

21 Kuvassa etualalla Yksityisen Opetusalan Liiton toimitusjohtaja Nina Pärssinen ja takana elinkeinopoliittinen asiantuntija Minna-Marika Lindström.

22

23 arvot Yksityinen ja palveluhenkinen Osaava ja asiantunteva Ennakkoluuloton ja tulevaisuussuuntautunut Sivistynyt ja määrätietoinen Nöyrä ja intohimoinen

24 kasvun kirja nöyryys ja intohimo Tämä Kasvun kirja on syntynyt Yksityisen Opetusalan Liiton Tulevaisuus projektin tuloksena Julkaisija Yksityisen Opetusalan Liitto ry Konseptointi CID-RYHMÄ / Tulevaisuuden tutkimuskeskus / Turun kauppakorkeakoulu Graafinen suunnittelu Jari Koskinen, Elias Kapiainen Kuvat istockphoto.com Sivujen 3 ja 21 henkilökuvat: Teppo Johansson/AteljeeUnlimited Oy Aukeama ja takasivu: EK:n arkisto Paino Lönnberg Yksityisen Opetusalan Liitto ry Eteläranta 10, Helsinki PL 30, Helsinki Puhelin (09) Faksi (09)

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VISIO 2020 Yrittäjyyskasvatus on Varsinais-Suomen yrittäjyyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla

Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla 2015 Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla Sisällysluettelo 1 Johdanto UUDISTUA VAI SURKASTUA 1.1 Selvityksen toteutus AMMATILLINEN KOULUTUS SÄÄSTÖKUURILLA 1.2 Muutoksen ajurit

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKA ALKUVUOSINA

AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKA ALKUVUOSINA Aikuiskoulutusneuvoston julkaisuja 19/2008 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKA SUOMESSA 2010 -LUVUN ALKUVUOSINA Helsinki 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAAN VAIKUTTAVIA LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA Julkaisu B 165 ISBN 978-951-594-319-4 ISBN 978-951-594-320-0 sähköinen versio ISSN 0788-7043 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisutiedot Julkaisija:

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ OPPIMINEN AVOIMISSA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ

TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ OPPIMINEN AVOIMISSA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ Kymenlaakson ammattikorkeakoulu TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ OPPIMINEN AVOIMISSA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen Mirja Nurmi Kotka 2007 Kymenlaakson

Lisätiedot

Tapio Kosunen: Kilpailukykyä. ja tutkimuksesta / s.4. Laurea tutkii ja kehittää 1/2015. Koulutusviennistä seuraava suomalainen menestystuote / s.

Tapio Kosunen: Kilpailukykyä. ja tutkimuksesta / s.4. Laurea tutkii ja kehittää 1/2015. Koulutusviennistä seuraava suomalainen menestystuote / s. Laurea tutkii ja kehittää 1/2015 Tapio Kosunen: Kilpailukykyä ja tutkimuksesta / s.4 Kansainvälinen korkeakoulu / s. 6 Koulutusviennistä seuraava suomalainen menestystuote / s. 10 10 vuotta Japani Suomiyhteistyötä

Lisätiedot

NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET. Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle

NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET. Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle 1 Helsingissä 2012 Opas on toteutettu Sosiaalialan Työnantajat ry:n toimeksiannosta Taloudellinen tiedotustoimisto TATissa.

Lisätiedot

Tarinoita KuntaKesusta

Tarinoita KuntaKesusta Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry Tulevaisuus näyttää tuloksen, mutta prosessi itsessään on ollut antoisa. Tässä prosessissa sekä matkalla että päämäärällä on merkityksensä. Tarinoita KuntaKesusta

Lisätiedot

Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen

Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen SITRAN RAPORTTEJA 29 Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen S I T R A H E L S I N K I Kirjoittajat: Anita Lehikoinen Rami Saarniaho Asko

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-307-5 Kansikuva Taitto Lili Scarpellini Painos xx kpl Paino

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaajaksi

Tulevaisuuden osaajaksi VISIO Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää Tulevaisuuden osaajaksi 1 Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-307-5 Kansikuva Taitto Lili Scarpellini Painos xx kpl Paino

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

NuoreT JA A TYÖeL ÄMÄ ka k k a s k i e s r i e i ma i m a a i a lim l a m a a? a

NuoreT JA A TYÖeL ÄMÄ ka k k a s k i e s r i e i ma i m a a i a lim l a m a a? a NuoreT JA TYÖELÄMÄ kaksi eri maailmaa? NuoreT JA TYÖELÄMÄ kaksi eri maailmaa? Jaakko Alasaarela Paavo Arhinmäki Teemu Arina Saara Backberg Susanna Haapalainen Hanna Hihnala Janne Jauhiainen Ole Johansson

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Sisältö Esipuhe 3 Kuntien uusi rooli: monitoimijasta kapellimestariksi 4 Mitä yrityksillä on tarjota kuntalaisille

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO Riikka Saarimaa ja Johanna Mantere KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO Raportit ja selvitykset 2013:2 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:2 ISBN 978-952-13-5401-4

Lisätiedot

Käytännöstä koulutukseen

Käytännöstä koulutukseen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 73 ITYISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys AULIKKI HOLMA, JUHA KONTIO, KAIJA LIND & TIINA SUNI Käytännöstä

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Ammattina hyvinvointi. Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas

Ammattina hyvinvointi. Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas Ammattina hyvinvointi Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas 1 Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Sisältö Esipuhe 3 Kuntien uusi rooli: monitoimijasta kapellimestariksi 4 Mitä yrityksillä on tarjota kuntalaisille

Lisätiedot