kasvun kirja nöyryys ja intohimo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kasvun kirja nöyryys ja intohimo"

Transkriptio

1 kasvun kirja nöyryys ja intohimo YKSITYISEN OPETUSALAN LIITTO 2015

2 asenteella on merkitystä Yksityisen Opetusalan Liitto on olemassa jäseniään varten. Jäsenemme ovat yksityisiä koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja edustavia työnantajia. Olemme toimineet työnantajajärjestönä vuodesta 1993 lähtien ensin Palvelutyönantajien (PT) ja sittemmin Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen liittona. Niin vaikutuksemme edunvalvonta asioissa kuin jäsenmäärämme ovat tällä hetkellä voimakkaassa kasvussa. Liittomme keskeinen tehtävä on vaikuttaa yksityisten koulutuksen järjestäjien asemaan ja toimintaedellytyksiin suomalaisessa yhteiskunnassa. Yksityiset koulutuksen järjestäjät panosta vat koulutuksen laatuun kantaen samalla yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuun niin oppilaista, opiskelijoista kuin henkilökunnasta. Tällä Kasvun kirjalla haluamme kertoa liittomme toiminnasta ja tavoitteista. Puimme arvomme myös sanoiksi. Olemme lainanneet kirjailija Mika Waltarin ajatuksista sanaparin nöyryys ja into himo kuvaamaan asennetta, jolla teemme työtämme. Haluamme palvella jäsenistöämme nöyrästi ja intohimoisesti niin työmarkkina asioissa kuin elinkeinopoliittisen edunvalvonnan alueella. Tavoitteenamme on pitää huolta myös siitä, että jäsenistömme katsoo riittävän kunnianhimoisesti tulevaisuuteen hyvinä työnantajina ja hyvinvoivina oppilaitoksina sekä uusien kehittyvien oppi misympäristöjen hyödyntäjinä. Yksityisen Opetusalan Liiton mielestä hyvinvoiva oppilaitos syntyy oikean näkemyksen, riittävien resurssien ja hedelmällisen yhteistyön kautta. Yhteistyöstä puolestaan syntyy luottamus, jonka varaan tulevaisuus voidaan rakentaa. Se on yhteinen, tärkeä tavoitteemme. Teemme työtä suomalaisen sivistyksen, osaamisen ja tutkimuksen puolesta. Liity joukkoomme! Yksityisen Opetusalan Liitto Tapio Tähtinen Hallituksen puheenjohtaja

3

4

5 nöyryys ja intohimo Tiedämme, että vain muutos on pysyvää ja että olemme siirtyneet oraakkelien ajasta dialogin, keskustelun ja vuorovaikutuksen aikaan. Elämänlaatu syntyy osaamisesta sekä rohkeudesta kohdata kunkin hetken ajankohtaiset haasteet. Omassa visioprosessissamme olemme valinneet kehitystyön lähtökohdaksi kasvun teeman. Tavoitteemme on liiton vaikuttavuuden, osaamisen ja resurssien sekä jäsenmäärän kasvu. Olemme matkalla tulevaisuuteen, ja tällä löytöretkellä kohtaamme monet yllättävätkin haasteet ja mahdollisuudet. Visiomme lähivuosille kuuluu: Yksityisen Opetusalan Liitolla on vuonna 2015 vahva asema ennakkoluulottomana työmarkkina osaajana ja näkemyksellisenä koulutuskentän vaikuttajana. Yksityisen Opetusalan Liitto edustaa EK:n jäsenliittona yksityisiä, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuunsa tuntevia koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja. Liitto tunnistaa yksityisen koulutuksen järjestäjien kohtaamat haasteet yhteiskunnassa ja työmarkkinakentässä. Liitto tarjoaa jäsenilleen myös konkreettisia ratkaisuja opetusalan työnantajan arkipäivän tilanteisiin ja ongelmiin. Liiton toiminnassa korostuvat nöyryys, intohimo ja näkemys tulevaisuuden kehityspoluista. Monilla yksityisen opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä on merkittävä historia takanaan. Usean kohdalla tämä historia on jopa vanhempi kuin itse näinen Suomi. Filosofi Eino Kailaa mukaillen sivis tyksen voi ajatella olevan sitä, että menneisyys elää meissä ja että historia on henkevästi läsnä nykyisyydessä. Meillä on kaikki syy olla ylpeitä traditioista ja osaamisestamme. Uskomme perinteiden ja historian tuntemuksen tarjoavan vahvan selkänojan yllättävienkin tulevaisuuden haasteiden kohtaamiselle. Toisaalta haluamme varata tarpeeksi tilaa uuden oppimiselle ja uusien ajatusten syntymiselle käytännön kehittämistyön ja innovaatiotoiminnan tulee pysyä avoimena tai haluttu tulevaisuus jää helposti saapumatta. Yksityiset koulutuksen järjestäjät näkevät tulevaisuudessa mahdollisuuden. Huomisen kohdalla onkin mielekästä puhua monikossa monista vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Nobel-palkittu fyysikko ja insinööri Dennis Gabor totesi taannoin, että tulevaisuutta ei voi ennustaa mutta tulevaisuudet voi keksiä. Liiton jäsenet kykenevät tarjoamaan kustannustehokkaita ja innovatiivisia ratkaisuja. Yksityisen koulutuksen järjestäjien vahvuutena on ketterä hallinto ja päätöksentekokyky. Jäsenistömme yhteisiä piirteitä ovat vahvat taustaryhmät ja korkea kehittämismotivaatio. Liitto on ottamassa uuden roolin jäsenistön toimintaa rikastavana yhteisönä, jonka puitteissa toteutetaan Hyvinvoiva oppilaitos -hanke.

6 edunvalvonnan edelläkävijä Edunvalvonta voi kuulostaa kovalta sanalta, ja sitä se välillä onkin. Yhteiskunnan muuttuessa voimakkaasti on myös edunvalvonta muuttumassa yhä keskeisemmäksi ja vaativammaksi tehtäväksi. Edunvalvonta edellyttää toimintaympäristön nykykehityksen ja muutosten syvällistä ymmärtämistä. Lisäksi tarvitaan kirkasta visiota huomisen maailmasta mutta myös osaamista, suomalaista sisua ja kärsivällisyyttä. Yksityisen Opetusalan Liitto haluaa työmarkkinaedunvalvonnassaan tietoisesti edistää uudenlaista sopimuskulttuuria ja työehtosopimusten toimivuutta vastaamaan työelämän tarpeita sekä opetus- ja ohjaustyön muuttuvaa roolia. Tavoitteena on, että yksityinen koulutuksen järjestäjä erottuu työnantajaosaamisella ja kyvyllä ymmärtää, mistä asioista hyvä työyhteisö rakentuu: välittämisestä, osaamisen kehittämisestä, avoimesta vuoropuhelusta ja monipuolisesta palkitsemisesta. Työnantaja on lähellä. Yksityisen Opetusalan Liitto valvoo yksityisen opetusalan työnantajien ja oppilaitosten ylläpitäjien etuja. Käytännössä tämä tarkoittaa yksi tyisen koulutusalan toimintamahdollisuuksien vahvistamista ja kehittämistä. Monien tulevaisuuspolkujen hahmottaminen ja huomisen tekeminen korostuvat liiton strategisissa linjauksissa. Liitto haluaa katsoa rohkeasti tulevaisuuteen. Koulutus on keskeistä suomalaiselle hyvinvoinnille. Ei ole merkityksetöntä, miten koulutus tuote taan ja mitkä ovat koulutuksen kustannukset. Mielestämme koulutuspalvelut tulee tuottaa nykyistä enemmän julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä. Yksityinen opetusala on merkittävä osa hyvinvointipalveluiden kokonaisuutta. Palvelualojen merkitys osana Suomen kansantaloutta on kasvava. Suomalaisen koulutusosaamisen kansainvälistäminen on tulevaisuuden missio ja mahdollisuus. Haluamme edunvalvojana olla myös mukana vaikuttamassa yhteiskunnalliseen asenneilmapiiriin, jotta lähivuosien haasteisiin voidaan reagoida ajoissa, tehokkaasti ja mahdollisimman positiivisessa hengessä. Liitto on yksi perustajajäsenistä Palvelualat ry:ssä, jonka tavoitteena on edistää laajemmin palvelualojen yhteisiä etuja.

7

8 liitto 2.0 Työmarkkinapolitiikan ennakointikartta NYKYHETKI HISTORIA TULEVAISUUS 14 17

9 Historia ❶ Keskitetyt ja jäykät liittokohtaiset sopimukset ❷ Korporatiiviset sopimusjärjestelmät ❸ Sitovat työehtosopimusmääräykset ❹ Palkkausjärjestelmät vanhanaikaisia eivätkä tue palkitsemista Nykyhetki ❺ Liittokohtaiset sopimukset ❻ Pyrkimys uuteen sopimuskulttuuriin ❼ Joustot osana sopimustoimintaa ❽ Palkitsemisen merkitys korostuu ❾ Neuvonta ja koulutus liiton keskeisiä palveluita Tulevaisuus ❿ Joustava työehtosopimuskulttuuri ⓫ Opetuksen ja oppimisen muutokset tuovat mukanaan tarpeen erilaisiin työolosuhteisiin ja työehtoihin ⓬ Kehittynyt paikallisen sopimisen käytäntö ⓭ Kannustavuus ja palkitsemisen kokonaisuus osana hyvää johtamista ⓮ Vahvat sidosryhmäsuhteet ja verkostot ⓯ Oppilaitosjohto, henkilöstö ja oppilaat muodostavat tiimin laadukkaan koulutuksen takaamiseksi ⓰ Kansainvälistyminen ja avoimet koulutus- ja innovaatioympäristöt asettavat haasteen työelämän sääntelylle ⓱ Sosiaalinen media osana edunvalvontaa ja vaikuttamista

10 liitto 2.0 Elinkeinopolitiikan ennakointikartta NYKYHETKI HISTORIA 10 6 TULEVAISUUS 13

11 Historia ❶ Havahtuminen siihen, että mikään taho ei edusta yksityisiä koulutuksen järjestäjiä kokonaisuudessaan ❷ Liiton elinkeinopoliittinen toiminta käynnistyy vuonna 2006 Nykyhetki ❸ Rahoitus, lainsäädäntö ja toimintaympäristö voimakkaassa muutostilassa ❹ Yksityisten koulutuksen järjestäjien / liiton jäsenten toimintaedellytysten kehittäminen ja vahvistaminen ❺ Yksityisen toimintamallin tunnettavuuden lisääminen ja virheellisten mielikuvien korjaaminen Tulevaisuus ❻ Liitto vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja ❼ Vahvat sidosryhmäsuhteet ja verkostot ❽ Sosiaalinen media osana edunvalvontaa ja vaikuttamista ❾ Yksityinen koulutuksen järjestäjä on tavoiteltu järjestämismuoto ❿ Koulutuspalvelujen tuotanto toteutetaan yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä ⓫ Yksityinen koulutusklusteri ja oppilaitokset ovat aktiivisia kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla ⓬ Yksityinen koulutuksen järjestäjä erottuu osaamisella, joustavuudella, välittämisellä sekä tulevaisuuteen orientoituvalla ajattelutavalla ⓭ Oikeus hakeutua tarpeitaan ja lahjakkuuttaan vastaavaan koulutukseen ilman alueellisia rajoituksia

12 Menestystarina Yhteiskuntamme menestystarinoita on monia. Yksi tärkeimpiä on ollut suomalaisen koulutusjärjestelmän menestystarina. Vaikeinakin aikoina on kansakunta nähnyt opiskelijoissaan ja koulutuksessa isänmaan tulevaisuuden. Koulutuspalveluiden korkean laadun varmistaminen on myös huomenna yksi tärkeimpiä yhteiskunnallisia tehtäviämme. Yksityisellä vaihtoehdolla tulee olla vahva rooli suomalaisen koulutusjärjestelmän rakenteissa ja tulevaisuudessa. Koulutuspalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden rinnalla osa yhteiskunnan veronmaksajalle tarjoamia hyvinvointipalveluita. Kuten muut hyvinvointipalvelut myös koulutus voidaan tuottaa monin eri tavoin: yksityisen toimijan, kunnan tai koulutuskuntayhtymän toimintana tai niiden välisenä hedelmällisenä yhteistyönä. Monopolien aika on ohi, eikä koulutuksen järjestäjäkenttää tule yksipuolistaa. Koulutus voidaan tuottaa eri tavoilla laadukkaasti ja tehokkaasti, unohtamatta koulutuksen järjestäjän sosiaalista vastuuta ja koulutukseen liittyvää vaativaa sivistystehtävää. Tuloksellisuus ja tehokkuus varmistavat oppilaitoksen resurssit huomennakin. Yksityisen koulutuksen järjestäjän saama rahoitus käytetään täysimääräisesti luvan mukaisen koulutustehtävän hoitamiseen, ja se pystyy vastaamaan nopeasti yhteiskunnan muuttuviin haasteisiin ja ottamaan huomioon myös pieniä erityisryhmiä. Suuruuden ekonomia ja Excel-taulukon numerot eivät ole ainoa tapa mitata laatua. Koulutus rahoitetaan Suomessa julkisin varoin. Siksi on perusteltua, että veronmaksajalla on oikeus valita, millaisessa koulussa hänen lapsensa oppivelvollisuutensa ja opintonsa suorittaa. Yksi tyisen koulutuksen järjestäjän oppilaat ja opiskelijat tulevat yleensä usean kunnan alueelta tai jopa valtakunnallisesti. Tämä lähtökohta alleviivaa oppilaan ja opiskelijan oman tarpeen sekä halutunlaisen koulutuksen kohtaamista asuinpaikkakunnasta riippumatta. Yksityinen hallintotapa on tehokas ja joustava, sillä päätökset tehdään lähellä varsinaista toimintaa. Asioista päättävät sitoutuneet asiantuntijat, eivätkä vaihtuvat poliittiset voimasuhteet ohjaa yksityisen oppilaitoksen resursointia. Koulutus on sivistystä ja sitoutumista menestystekijä suomalaiselle osaamiselle. Suomalaisella koulutusosaamisella on mahdollisuus olla kansainvälinen menestystarina jatkossakin. Yksityisen Opetusalan Liitolla on selkeä käsitys siitä, että yhteistyössä eri toimijoiden kanssa suomalainen koulutusosaaminen ja koulutusvienti on maallemme yhä suurempi mahdollisuus muun viennin rinnalla.

13

14

15 älykkäät oppimisympäristöt Sivistyneen toiminnan lähtökohtana on laaja-alaisen kokonaisnäkemyksen ja filosofis-historiallisen ymmärryksen syventäminen kulttuuristamme sekä jatkuva halu oppia uutta. Sivistys on myös sitä, että menneisyys ja historia ovat henkevästi läsnä nykyisyydessä. Korkealaatuisena, innovaatiolähtöisenä tietoyhteiskuntana Suomella on erinomaiset mahdollisuudet olla myös lähivuosina niin pedagogisten mallien kuin oppimisympäristöjen kansainvälinen edelläkävijä ja tulevaisuuden koulutus- ja kasvatusosaamisen laboratorio. Tavoitteeksi on asetettava asema kansainvälisen tason osaamisen kehityksen kärjessä ja uusien luovien ratkaisujen ytimessä. Yksityisen Opetusalan Liitto auttaa jäsenistöään ymmärtämään muutoksia, jotka liittyvät sivistyksen haasteisiin, tulevaisuuden oppimiseen ja siinä hyväksikäytettävään teknologiaan. Kaikkialla tapahtuva oppiminen haastaa opettajan ja oppilaitoksen perinteisen roolin ja käytännön toiminnan. Suomalainen koulutusjärjestelmä ei ole tulevaisuudessa samanlainen kuin nyt. Muutos vaikuttaa opettajuuden ja oppilaitoksen käsitteisiin ja sisältöön sekä lisää tarvetta verkostomaiseen yhteistyöhön opiskelijoiden, opettajien ja muiden kehittäjätahojen kanssa. Lähivuosien keskeiset haasteet liittyvät muun muassa virtuaalisiin ympä ristöihin ja yhteisöihin, mobiiliteknologiaan sekä niin sanotun yhteisöllisen webin ja sosiaa listen teknologioiden (web 2.0) avaamiin uusiin mahdollisuuksiin. Media-, bio- ja riskiyhteiskunnan ohella on viime vuosina alettu puhua ubiikkiyhteiskunnasta ja uudesta arjen tietoyhteiskunnasta. Ubiikki-etuliite on peräisin englannin kielen ubiquitous-sanasta, joka tarkoittaa kaikkialla läsnä olevaa. Lähivuosien läsnä-äly merkitsee sitä, että tietotekniikka pienenee ja levittäytyy erilaisiin arjen tilanteisiin. Ihmisen ja koneen välinen suhde onkin muuttumassa vähitellen ihmisen ja teknologiaympäristön väliseksi suhteeksi. Myös tämä haaste edellyttää keskustelua teknologioiden tuomista mahdollisuuksista. Teknologian on palveltava kaikkia oppijoita. Uudelta teknologialta edellytetään myös ihmislähtöisyyttä. Näköpiirissä olevaan sosiotekniseen kehitykseen kuuluvat muun muassa yksilöllisten tarpeiden mukaan muunneltavat oppimisympäristöt, erilaisten seinä-, pöytä- ja tekstiilipintojen jalostuminen vuorovaikutteisiksi medioiksi sekä uudenlaiset oppimisen tekniikat. Pedagogiseen ja sosiotekniseen osaamiseen perustuvat tulevaisuuden ratkaisut voivat tuoda mukanaan paitsi hyvinvointia myös tehokkuutta sekä koulutuspalvelujen uusia vaihtoehtoja. Valittavat välineet ja työkalut ovat alisteisia järjestettävän koulutuksen arvoille ja sivistystavoitteille. Yksityisen Opetusalan Liitto haluaa toiminnassaan edistää tulevaisuusajattelua, johon kuuluu huolen kantaminen tulevan kehityksen sisällöstä.

16 hyvinvoiva oppilaitos Miten maailma muuttuu seuraavan kuuden vuoden kuluessa? Millaisiin todellisuuksiin nyt jo näkyvät trendit sekä orastavalla nupullaan olevat heikot signaalit viittaavat? Miten uusia mahdollisuuksia voidaan ennakoiden hyödyntää? Yksityisen Opetusalan Liitto pitää tärkeänä, että oppilaitosten työyhteisöt ja oppimisympäristöt ovat sellaisia, joissa on avoin, osallistuva ja terve toimintakulttuuri ja joissa oppilaitosyhteisön jäsenet viihtyvät ja voivat hyvin. Keskeisiä hyvinvoinnin tekijöitä ovat myös hyvä johtaminen ja toimiva organisaatio. On jo nähtävissä, että työkykyinen ja motivoitunut henkilöstö on muuttumassa niukaksi ja kriittiseksi resurssiksi, josta myös kilpaillaan. Haasteena on osaltamme kehittää oppilaitoksia ja työyhteisöjä niin, että lopputulos laadukas suomalainen koulutus on sellainen, josta voimme olla ylpeitä. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on oppilaitosten keskeinen avainresurssi ja toiminnallinen ydin. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Hyvinvoiva oppilaitos on tulevaisuussuuntautunut hanke, jonka Yksityisen Opetusalan Liitto käynnistää yhteistyössä eri sidosryhmien ja jäsenoppilaitosten kanssa. Tutkimuksia ja erilaisia projekteja teemasta on viime vuosien aikana tehty lukuisia, ja kärkenä tässä hankkeessa on tutkimuksissa esiin tulleiden asioiden vieminen aktiivisesti käytännön oppilaitostyöhön. Hankkeessa perehdytään muun muassa osallistavan johtamiskulttuurin, osaamisen kehittämisen, yksilöllisten palkitsemiskäytäntöjen sekä tulevaisuuden älykkäiden oppimisympäristöjen vaikutukseen oppilaitoksen hyvinvointiin. Miten hyvinvointi ja tehokkuus yhdistyvät yksityisen koulutuksen järjestäjän toiminnassa ja miten hyvinvointia kehittämällä voidaan lisätä myös tehokkuutta?

17

18

19 Yksityisen Opetusalan Liitto ry Yksityisen Opetusalan Liitto on työnantajien työmarkkina- ja edunvalvontajärjestö, joka neuvottelee yleissitovan työehtosopimuksen ja valvoo jäsentensä elinkeinopoliittisia etuja. Liitto on perustettu vuonna 1993, ja se on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Palvelualat ry:n jäsen. Jäsenet noin 300 työnantajana toimivaa yksityistä opetuksen ja koulutuksen järjestäjää jäsenten palveluksessa noin työntekijää jäsenet ylläpitävät peruskouluja ja lukioita ammatillisia toisen asteen oppilaitoksia ammattikorkeakouluja taiteen perusopetuksen oppilaitoksia vapaan sivistystyön oppilaitoksia aikuiskoulutusta antavia oppilaitoksia Yksityinen koulutuksen järjestäjä on yhdistys, säätiö tai osakeyhtiö, jolla on valtioneuvoston tai opetusministeriön myöntämä lupa koulutuksen järjestämiseen ja siten oppilaitoksen yllä pitämiseen. Yksityisen koulutuksen järjestäjän toimintaa ohjaavat opetuslainsäädäntö ja viranomaistahon antamat määräykset opetuksen järjestämisestä samalla tavoin kuin julkisella hallintomallilla toimivia oppilaitoksia. Oppilaitosten toiminta rahoitetaan lakisääteisellä yksikköhinnalla, jonka opetusministeriö maksaa koulutuksen järjestäjälle. Opetusta ei järjestetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Oppilaitokset ovat syntyneet kansalaisten tarpeesta ja näkemyksestä. Osa yksityisistä koulutuksen järjestäjistä on vanhempia kuin itsenäinen Suomi. Yksityiset ovat osoittautuneet innovatiivisiksi ja tulevaisuussuuntautuneiksi. Moni koulumaailman uudistus on lähtöisin yksi tyisistä oppilaitoksista kuten esimerkiksi oppiaineista käsityö ja kotitalous sekä monet erityislinjat, tukiopetus ja leirikoulu. Osa yksityisten oppilaitosten toiminnasta on myös kansalais aktiivisuutta. Useissa oppilaitoksissa on sitouduttu vahvasti sosiaalisen vastuun kantamiseen, muun muassa syrjäytymisen ehkäisyyn ja maahanmuuttajien kouluttamiseen.

20 palvelut ja osaaminen Yksityisen Opetusalan Liitto tarjoaa jäsenilleen monipuolisia ja asiantuntevia palveluita sekä työ suhteisiin että elinkeinopolitiikkaan liittyvissä kysy myksissä. Jäsenetuja ja -palveluita ovat muun muassa seu raavat: monipuolinen koulutustarjonta työlainsäädän nöstä ja työehtosopimusten soveltamisesta seminaarit ja alakohtaiset keskustelutilaisuudet sekä työmarkkina- että elinkeinopoliittisista teemoista palkkatilastovertailu työehtosopimusneuvotteluiden hoitaminen ja palkkaratkaisujen neuvotteleminen kuukausittain ilmestyvä EK:n julkaisema Prima-lehti. työehtosopimus painettuna tietoa keskitetysti jäsenpalvelusivuilta ajankohtaista tietoa työlainsäädännöstä, työ voimakustannuksista ja eläkkeistä sekä liiton että Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kautta ajantasaista tietoa keskeisistä elinkeinopoliitti sista hankkeista asiantuntijoiden neuvontapalvelua jäsenten työsuhdekysymyksiin apu työnantajan työsuhteisiin liittyvissä riita-asioissa oikeusapua yleisissä tuomioistuimissa jäsenhintaan Yksityisen Opetusalan Liiton lähtökohtana on, että liiton jäseniä palvellaan ammattitaidolla nöyrästi ja intohimoisesti. Liiton ja EK:n monipuolinen tie dotustoiminta on keskeinen osa jäsenille tarjotta vaa palvelua, samoin kuin tieto vireillä olevista hankkeista. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palveluyhtiöt palvelevat jäsenhintaan myös liiton jäseniä: Työ suhderiitoja tuomioistuimissa hoitava Työsuhde juristit Oy ja EK-Tieto Oy, joka järjestää yleistä ja alakohtaista työsuhdeasioiden koulutusta yhdessä liittojen ja keskusjärjestön kanssa. Yhtiö myy jul kaisuja henkilöstöasioista sekä työsuhteisiin liittyviä lomakkeita.

21 Kuvassa etualalla Yksityisen Opetusalan Liiton toimitusjohtaja Nina Pärssinen ja takana elinkeinopoliittinen asiantuntija Minna-Marika Lindström.

22

23 arvot Yksityinen ja palveluhenkinen Osaava ja asiantunteva Ennakkoluuloton ja tulevaisuussuuntautunut Sivistynyt ja määrätietoinen Nöyrä ja intohimoinen

24 kasvun kirja nöyryys ja intohimo Tämä Kasvun kirja on syntynyt Yksityisen Opetusalan Liiton Tulevaisuus projektin tuloksena Julkaisija Yksityisen Opetusalan Liitto ry Konseptointi CID-RYHMÄ / Tulevaisuuden tutkimuskeskus / Turun kauppakorkeakoulu Graafinen suunnittelu Jari Koskinen, Elias Kapiainen Kuvat istockphoto.com Sivujen 3 ja 21 henkilökuvat: Teppo Johansson/AteljeeUnlimited Oy Aukeama ja takasivu: EK:n arkisto Paino Lönnberg Yksityisen Opetusalan Liitto ry Eteläranta 10, Helsinki PL 30, Helsinki Puhelin (09) Faksi (09)

Sivistystyönantajat ry. Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö 20.3.2013 Helsinki, Opetushallitus Iina Ihonen

Sivistystyönantajat ry. Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö 20.3.2013 Helsinki, Opetushallitus Iina Ihonen Sivistystyönantajat ry Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö 20.3.2013 Helsinki, Opetushallitus Iina Ihonen Sivistystyönantajat ry: Työmarkkina- ja elinkeinopoliittista edunvalvontaa Ainoa pelkästään

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUT RY. Ratkaisut eduksesi, työnantaja.

KIINTEISTÖPALVELUT RY. Ratkaisut eduksesi, työnantaja. KIINTEISTÖPALVELUT RY Ratkaisut eduksesi, työnantaja. Historiaa. Kiinteistöpalvelut ry Perustettu 2002 Perustajajärjestöt Kiinteistöpalvelualat KIPA ry Kiinteistötyönantajat KITA ry Suomen Kiinteistöpalveluyritykset

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille 2016-2020 Minusta ja meistä tulee jotain. KuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on ohjaava johtamisen työkalu

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa 5.9.2015 Sodankylä Opetusneuvokset Aija Rinkinen ja Anneli Rautiainen Opetushallitus Mistä tulemme? Minne

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistuminen (valtioneuvoston asetuksen mukaan) Esiopetuksen, perusopetuksen

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen 11.11.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu

Lisätiedot

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry:n strategia vuosille 2016 2020 Hyväksytty Arenen kevätvuosikokouksessa 17.3.2016

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Näkökulmia tvt:n opetuskäyttöön. TOPSEK-opintojakso 13.10.2009

Näkökulmia tvt:n opetuskäyttöön. TOPSEK-opintojakso 13.10.2009 Näkökulmia tvt:n opetuskäyttöön TOPSEK-opintojakso 13.10.2009 Tavoite johdattaa opintojakson työskentelyyn nostaa esille ajankohtaisia koulutuspolitiikan tavoitteita tarkastella tvt:n opetuskäytön haasteita

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Osaamisen kehittäminen muutoksen mahdollistajana 18.5.2017 Elisa Helin Opetushallitus

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi?

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Toimintaympäristön muutos Työ, oppiminen ja oppimisen tavat muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen

Lisätiedot

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32 1(5) Strategia 2016-2019 Hyväksytty yv 25.11.2015 32 2(5) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Mari Räkköläinen HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Turengin asema 17.1.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen Opetushallitus / Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen Valtion

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistuminen (valtioneuvoston asetuksen mukaan) Esiopetuksen, perusopetuksen

Lisätiedot

Yritysten menestys, Tulevaisuuden tekeminen, Vahva osaaminen, Hyvä työyhteisö.

Yritysten menestys, Tulevaisuuden tekeminen, Vahva osaaminen, Hyvä työyhteisö. Arvokirja EK:n neljä arvoa EK:lla on pitkä historia, vahva kulttuuri ja aikojen kuluessa nykymuotoonsa kehittynyt arvomaailma. Vaikka arvot muuttuvat hitaasti, nykyinen murrosaika nosti ne puheenaiheiksi

Lisätiedot

Kansainväliset koulutusskenaariot

Kansainväliset koulutusskenaariot seminaari, Vanajanlinna 14-15.2.2006 Kansainväliset koulutusskenaariot Johdatus iltapäivän ryhmätöihin Tuomo Kuosa Tutkija Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus Ohjelma 1. Palautetaan mieliin.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus 15.3.2016 Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen tavoite 2025

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Paikalliset opetussuunnitelmat Voidaan ottaa käyttöön 1.8.2015, on viimeistään otettava käyttöön 1.8.2016. Paikallisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013. Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013. Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013 Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

Miten tamperelaisia oppimisympäristöjä kehitetään?

Miten tamperelaisia oppimisympäristöjä kehitetään? Vain kiinnostus ja tieto reagoivat toisiinsa Herbart (1776-1841) Miten tamperelaisia oppimisympäristöjä kehitetään? Riitta Juusenaho projektijohtaja tilaajaryhmä 1 Koulutus on murrosvaiheessa, jossa on

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö

Lisätiedot

Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus 1 Alueellisen työskentelyn nostamat keskeiset kehittämisalueet 1. Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuollon suunnitelman laatiminen 2. Yhteys lastensuojelulain mukaiseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO Ammattikorkeakoulut perustivat konsortion 14.11.2007. Konsortio

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP Vuonna 2020 Oulussa on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä,

Lisätiedot

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta.

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta. Mistä on kyse? Opetuksen järjestämistä ohjataan erilaisilla normeilla ja asiakirjoilla, kuten lainsäädännöllä, opetussuunnitelmien perusteilla, suosituksilla, strategioilla ja suunnitelmilla. Jotta valtakunnalliset

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on henkilöstöpalveluita

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on henkilöstöpalveluita Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL - henkilöstöpalvelualan asiantuntija Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on henkilöstöpalveluita tarjoavien yritysten työn antaja- ja toimialaliitto. Liittomme keskeinen

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma

Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2017-2021 Ulvilan tulevaisuuskuva 2030 Ulvila on elinvoimainen ihmisen kokoinen kaupunki, jossa asukkaiden on hyvä elää turvallisesti ja yhteisöjen toimia

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa?

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden tutkintotoimikunta Riku Silván 2.9.2011 Sisältö Näyttötutkinnot Tutkintotoimikunta

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja , Jyväskylä

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja , Jyväskylä Uusi peruskoulu -visiotyöpaja 6.3.2017, Jyväskylä #uusiperuskoulu UUSI PERUSKOULU 1. Peruskoulufoorumilta visio suomalaiselle peruskoululle 2. Opettajien osaamisen kehittäminen läpi uran 3. Kokeilu-, kehittämis-

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus For learning and competence Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Rovaniemi 30.9.2013 Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus 21. vuosituhannen taidot haastavat

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden laadunhallinta ja vaikuttavuuskäsitykset

Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden laadunhallinta ja vaikuttavuuskäsitykset Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden laadunhallinta ja vaikuttavuuskäsitykset Kehittyvät korkeakoulut muutoksessa, 14.6.2017, Helsinki Arviointineuvos, KT Hannele Seppälä Karvi Selvityksen tarkoitus

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus Varhaiskasvatuksen tulevaisuus Kulttuurinen moninaisuus ja palvelut Työelämän muutokset ja palvelut Rahalliset tuet, palvelut Kenen tuottamat palvelut (julkinen, yksityinen) Lasten, vanhempien ja ammattilaisten

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN KANSALLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET

LUKIOKOULUTUKSEN KANSALLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET LUKIOKOULUTUKSEN KANSALLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET Pääjohtaja Aulis Pitkälä Pro Lukio ry:n lukioseminaari Helsinki 6.11.2014 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Lukiopedagogiikan arviointi Koulutuksen arviointineuvoston

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut -seminaari

Oppijan verkkopalvelut -seminaari Oppijan verkkopalvelut -seminaari Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja Finlandiatalo 9.12.2013 RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA Taustalla maailman talouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Helsinki 24.01.2013 Risto Tenhunen Osuuskunta Eco-One & Erkka Laininen OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Lisätiedot