kasvun kirja nöyryys ja intohimo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kasvun kirja nöyryys ja intohimo"

Transkriptio

1 kasvun kirja nöyryys ja intohimo YKSITYISEN OPETUSALAN LIITTO 2015

2 asenteella on merkitystä Yksityisen Opetusalan Liitto on olemassa jäseniään varten. Jäsenemme ovat yksityisiä koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja edustavia työnantajia. Olemme toimineet työnantajajärjestönä vuodesta 1993 lähtien ensin Palvelutyönantajien (PT) ja sittemmin Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen liittona. Niin vaikutuksemme edunvalvonta asioissa kuin jäsenmäärämme ovat tällä hetkellä voimakkaassa kasvussa. Liittomme keskeinen tehtävä on vaikuttaa yksityisten koulutuksen järjestäjien asemaan ja toimintaedellytyksiin suomalaisessa yhteiskunnassa. Yksityiset koulutuksen järjestäjät panosta vat koulutuksen laatuun kantaen samalla yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuun niin oppilaista, opiskelijoista kuin henkilökunnasta. Tällä Kasvun kirjalla haluamme kertoa liittomme toiminnasta ja tavoitteista. Puimme arvomme myös sanoiksi. Olemme lainanneet kirjailija Mika Waltarin ajatuksista sanaparin nöyryys ja into himo kuvaamaan asennetta, jolla teemme työtämme. Haluamme palvella jäsenistöämme nöyrästi ja intohimoisesti niin työmarkkina asioissa kuin elinkeinopoliittisen edunvalvonnan alueella. Tavoitteenamme on pitää huolta myös siitä, että jäsenistömme katsoo riittävän kunnianhimoisesti tulevaisuuteen hyvinä työnantajina ja hyvinvoivina oppilaitoksina sekä uusien kehittyvien oppi misympäristöjen hyödyntäjinä. Yksityisen Opetusalan Liiton mielestä hyvinvoiva oppilaitos syntyy oikean näkemyksen, riittävien resurssien ja hedelmällisen yhteistyön kautta. Yhteistyöstä puolestaan syntyy luottamus, jonka varaan tulevaisuus voidaan rakentaa. Se on yhteinen, tärkeä tavoitteemme. Teemme työtä suomalaisen sivistyksen, osaamisen ja tutkimuksen puolesta. Liity joukkoomme! Yksityisen Opetusalan Liitto Tapio Tähtinen Hallituksen puheenjohtaja

3

4

5 nöyryys ja intohimo Tiedämme, että vain muutos on pysyvää ja että olemme siirtyneet oraakkelien ajasta dialogin, keskustelun ja vuorovaikutuksen aikaan. Elämänlaatu syntyy osaamisesta sekä rohkeudesta kohdata kunkin hetken ajankohtaiset haasteet. Omassa visioprosessissamme olemme valinneet kehitystyön lähtökohdaksi kasvun teeman. Tavoitteemme on liiton vaikuttavuuden, osaamisen ja resurssien sekä jäsenmäärän kasvu. Olemme matkalla tulevaisuuteen, ja tällä löytöretkellä kohtaamme monet yllättävätkin haasteet ja mahdollisuudet. Visiomme lähivuosille kuuluu: Yksityisen Opetusalan Liitolla on vuonna 2015 vahva asema ennakkoluulottomana työmarkkina osaajana ja näkemyksellisenä koulutuskentän vaikuttajana. Yksityisen Opetusalan Liitto edustaa EK:n jäsenliittona yksityisiä, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuunsa tuntevia koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja. Liitto tunnistaa yksityisen koulutuksen järjestäjien kohtaamat haasteet yhteiskunnassa ja työmarkkinakentässä. Liitto tarjoaa jäsenilleen myös konkreettisia ratkaisuja opetusalan työnantajan arkipäivän tilanteisiin ja ongelmiin. Liiton toiminnassa korostuvat nöyryys, intohimo ja näkemys tulevaisuuden kehityspoluista. Monilla yksityisen opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä on merkittävä historia takanaan. Usean kohdalla tämä historia on jopa vanhempi kuin itse näinen Suomi. Filosofi Eino Kailaa mukaillen sivis tyksen voi ajatella olevan sitä, että menneisyys elää meissä ja että historia on henkevästi läsnä nykyisyydessä. Meillä on kaikki syy olla ylpeitä traditioista ja osaamisestamme. Uskomme perinteiden ja historian tuntemuksen tarjoavan vahvan selkänojan yllättävienkin tulevaisuuden haasteiden kohtaamiselle. Toisaalta haluamme varata tarpeeksi tilaa uuden oppimiselle ja uusien ajatusten syntymiselle käytännön kehittämistyön ja innovaatiotoiminnan tulee pysyä avoimena tai haluttu tulevaisuus jää helposti saapumatta. Yksityiset koulutuksen järjestäjät näkevät tulevaisuudessa mahdollisuuden. Huomisen kohdalla onkin mielekästä puhua monikossa monista vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Nobel-palkittu fyysikko ja insinööri Dennis Gabor totesi taannoin, että tulevaisuutta ei voi ennustaa mutta tulevaisuudet voi keksiä. Liiton jäsenet kykenevät tarjoamaan kustannustehokkaita ja innovatiivisia ratkaisuja. Yksityisen koulutuksen järjestäjien vahvuutena on ketterä hallinto ja päätöksentekokyky. Jäsenistömme yhteisiä piirteitä ovat vahvat taustaryhmät ja korkea kehittämismotivaatio. Liitto on ottamassa uuden roolin jäsenistön toimintaa rikastavana yhteisönä, jonka puitteissa toteutetaan Hyvinvoiva oppilaitos -hanke.

6 edunvalvonnan edelläkävijä Edunvalvonta voi kuulostaa kovalta sanalta, ja sitä se välillä onkin. Yhteiskunnan muuttuessa voimakkaasti on myös edunvalvonta muuttumassa yhä keskeisemmäksi ja vaativammaksi tehtäväksi. Edunvalvonta edellyttää toimintaympäristön nykykehityksen ja muutosten syvällistä ymmärtämistä. Lisäksi tarvitaan kirkasta visiota huomisen maailmasta mutta myös osaamista, suomalaista sisua ja kärsivällisyyttä. Yksityisen Opetusalan Liitto haluaa työmarkkinaedunvalvonnassaan tietoisesti edistää uudenlaista sopimuskulttuuria ja työehtosopimusten toimivuutta vastaamaan työelämän tarpeita sekä opetus- ja ohjaustyön muuttuvaa roolia. Tavoitteena on, että yksityinen koulutuksen järjestäjä erottuu työnantajaosaamisella ja kyvyllä ymmärtää, mistä asioista hyvä työyhteisö rakentuu: välittämisestä, osaamisen kehittämisestä, avoimesta vuoropuhelusta ja monipuolisesta palkitsemisesta. Työnantaja on lähellä. Yksityisen Opetusalan Liitto valvoo yksityisen opetusalan työnantajien ja oppilaitosten ylläpitäjien etuja. Käytännössä tämä tarkoittaa yksi tyisen koulutusalan toimintamahdollisuuksien vahvistamista ja kehittämistä. Monien tulevaisuuspolkujen hahmottaminen ja huomisen tekeminen korostuvat liiton strategisissa linjauksissa. Liitto haluaa katsoa rohkeasti tulevaisuuteen. Koulutus on keskeistä suomalaiselle hyvinvoinnille. Ei ole merkityksetöntä, miten koulutus tuote taan ja mitkä ovat koulutuksen kustannukset. Mielestämme koulutuspalvelut tulee tuottaa nykyistä enemmän julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä. Yksityinen opetusala on merkittävä osa hyvinvointipalveluiden kokonaisuutta. Palvelualojen merkitys osana Suomen kansantaloutta on kasvava. Suomalaisen koulutusosaamisen kansainvälistäminen on tulevaisuuden missio ja mahdollisuus. Haluamme edunvalvojana olla myös mukana vaikuttamassa yhteiskunnalliseen asenneilmapiiriin, jotta lähivuosien haasteisiin voidaan reagoida ajoissa, tehokkaasti ja mahdollisimman positiivisessa hengessä. Liitto on yksi perustajajäsenistä Palvelualat ry:ssä, jonka tavoitteena on edistää laajemmin palvelualojen yhteisiä etuja.

7

8 liitto 2.0 Työmarkkinapolitiikan ennakointikartta NYKYHETKI HISTORIA TULEVAISUUS 14 17

9 Historia ❶ Keskitetyt ja jäykät liittokohtaiset sopimukset ❷ Korporatiiviset sopimusjärjestelmät ❸ Sitovat työehtosopimusmääräykset ❹ Palkkausjärjestelmät vanhanaikaisia eivätkä tue palkitsemista Nykyhetki ❺ Liittokohtaiset sopimukset ❻ Pyrkimys uuteen sopimuskulttuuriin ❼ Joustot osana sopimustoimintaa ❽ Palkitsemisen merkitys korostuu ❾ Neuvonta ja koulutus liiton keskeisiä palveluita Tulevaisuus ❿ Joustava työehtosopimuskulttuuri ⓫ Opetuksen ja oppimisen muutokset tuovat mukanaan tarpeen erilaisiin työolosuhteisiin ja työehtoihin ⓬ Kehittynyt paikallisen sopimisen käytäntö ⓭ Kannustavuus ja palkitsemisen kokonaisuus osana hyvää johtamista ⓮ Vahvat sidosryhmäsuhteet ja verkostot ⓯ Oppilaitosjohto, henkilöstö ja oppilaat muodostavat tiimin laadukkaan koulutuksen takaamiseksi ⓰ Kansainvälistyminen ja avoimet koulutus- ja innovaatioympäristöt asettavat haasteen työelämän sääntelylle ⓱ Sosiaalinen media osana edunvalvontaa ja vaikuttamista

10 liitto 2.0 Elinkeinopolitiikan ennakointikartta NYKYHETKI HISTORIA 10 6 TULEVAISUUS 13

11 Historia ❶ Havahtuminen siihen, että mikään taho ei edusta yksityisiä koulutuksen järjestäjiä kokonaisuudessaan ❷ Liiton elinkeinopoliittinen toiminta käynnistyy vuonna 2006 Nykyhetki ❸ Rahoitus, lainsäädäntö ja toimintaympäristö voimakkaassa muutostilassa ❹ Yksityisten koulutuksen järjestäjien / liiton jäsenten toimintaedellytysten kehittäminen ja vahvistaminen ❺ Yksityisen toimintamallin tunnettavuuden lisääminen ja virheellisten mielikuvien korjaaminen Tulevaisuus ❻ Liitto vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja ❼ Vahvat sidosryhmäsuhteet ja verkostot ❽ Sosiaalinen media osana edunvalvontaa ja vaikuttamista ❾ Yksityinen koulutuksen järjestäjä on tavoiteltu järjestämismuoto ❿ Koulutuspalvelujen tuotanto toteutetaan yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä ⓫ Yksityinen koulutusklusteri ja oppilaitokset ovat aktiivisia kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla ⓬ Yksityinen koulutuksen järjestäjä erottuu osaamisella, joustavuudella, välittämisellä sekä tulevaisuuteen orientoituvalla ajattelutavalla ⓭ Oikeus hakeutua tarpeitaan ja lahjakkuuttaan vastaavaan koulutukseen ilman alueellisia rajoituksia

12 Menestystarina Yhteiskuntamme menestystarinoita on monia. Yksi tärkeimpiä on ollut suomalaisen koulutusjärjestelmän menestystarina. Vaikeinakin aikoina on kansakunta nähnyt opiskelijoissaan ja koulutuksessa isänmaan tulevaisuuden. Koulutuspalveluiden korkean laadun varmistaminen on myös huomenna yksi tärkeimpiä yhteiskunnallisia tehtäviämme. Yksityisellä vaihtoehdolla tulee olla vahva rooli suomalaisen koulutusjärjestelmän rakenteissa ja tulevaisuudessa. Koulutuspalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden rinnalla osa yhteiskunnan veronmaksajalle tarjoamia hyvinvointipalveluita. Kuten muut hyvinvointipalvelut myös koulutus voidaan tuottaa monin eri tavoin: yksityisen toimijan, kunnan tai koulutuskuntayhtymän toimintana tai niiden välisenä hedelmällisenä yhteistyönä. Monopolien aika on ohi, eikä koulutuksen järjestäjäkenttää tule yksipuolistaa. Koulutus voidaan tuottaa eri tavoilla laadukkaasti ja tehokkaasti, unohtamatta koulutuksen järjestäjän sosiaalista vastuuta ja koulutukseen liittyvää vaativaa sivistystehtävää. Tuloksellisuus ja tehokkuus varmistavat oppilaitoksen resurssit huomennakin. Yksityisen koulutuksen järjestäjän saama rahoitus käytetään täysimääräisesti luvan mukaisen koulutustehtävän hoitamiseen, ja se pystyy vastaamaan nopeasti yhteiskunnan muuttuviin haasteisiin ja ottamaan huomioon myös pieniä erityisryhmiä. Suuruuden ekonomia ja Excel-taulukon numerot eivät ole ainoa tapa mitata laatua. Koulutus rahoitetaan Suomessa julkisin varoin. Siksi on perusteltua, että veronmaksajalla on oikeus valita, millaisessa koulussa hänen lapsensa oppivelvollisuutensa ja opintonsa suorittaa. Yksi tyisen koulutuksen järjestäjän oppilaat ja opiskelijat tulevat yleensä usean kunnan alueelta tai jopa valtakunnallisesti. Tämä lähtökohta alleviivaa oppilaan ja opiskelijan oman tarpeen sekä halutunlaisen koulutuksen kohtaamista asuinpaikkakunnasta riippumatta. Yksityinen hallintotapa on tehokas ja joustava, sillä päätökset tehdään lähellä varsinaista toimintaa. Asioista päättävät sitoutuneet asiantuntijat, eivätkä vaihtuvat poliittiset voimasuhteet ohjaa yksityisen oppilaitoksen resursointia. Koulutus on sivistystä ja sitoutumista menestystekijä suomalaiselle osaamiselle. Suomalaisella koulutusosaamisella on mahdollisuus olla kansainvälinen menestystarina jatkossakin. Yksityisen Opetusalan Liitolla on selkeä käsitys siitä, että yhteistyössä eri toimijoiden kanssa suomalainen koulutusosaaminen ja koulutusvienti on maallemme yhä suurempi mahdollisuus muun viennin rinnalla.

13

14

15 älykkäät oppimisympäristöt Sivistyneen toiminnan lähtökohtana on laaja-alaisen kokonaisnäkemyksen ja filosofis-historiallisen ymmärryksen syventäminen kulttuuristamme sekä jatkuva halu oppia uutta. Sivistys on myös sitä, että menneisyys ja historia ovat henkevästi läsnä nykyisyydessä. Korkealaatuisena, innovaatiolähtöisenä tietoyhteiskuntana Suomella on erinomaiset mahdollisuudet olla myös lähivuosina niin pedagogisten mallien kuin oppimisympäristöjen kansainvälinen edelläkävijä ja tulevaisuuden koulutus- ja kasvatusosaamisen laboratorio. Tavoitteeksi on asetettava asema kansainvälisen tason osaamisen kehityksen kärjessä ja uusien luovien ratkaisujen ytimessä. Yksityisen Opetusalan Liitto auttaa jäsenistöään ymmärtämään muutoksia, jotka liittyvät sivistyksen haasteisiin, tulevaisuuden oppimiseen ja siinä hyväksikäytettävään teknologiaan. Kaikkialla tapahtuva oppiminen haastaa opettajan ja oppilaitoksen perinteisen roolin ja käytännön toiminnan. Suomalainen koulutusjärjestelmä ei ole tulevaisuudessa samanlainen kuin nyt. Muutos vaikuttaa opettajuuden ja oppilaitoksen käsitteisiin ja sisältöön sekä lisää tarvetta verkostomaiseen yhteistyöhön opiskelijoiden, opettajien ja muiden kehittäjätahojen kanssa. Lähivuosien keskeiset haasteet liittyvät muun muassa virtuaalisiin ympä ristöihin ja yhteisöihin, mobiiliteknologiaan sekä niin sanotun yhteisöllisen webin ja sosiaa listen teknologioiden (web 2.0) avaamiin uusiin mahdollisuuksiin. Media-, bio- ja riskiyhteiskunnan ohella on viime vuosina alettu puhua ubiikkiyhteiskunnasta ja uudesta arjen tietoyhteiskunnasta. Ubiikki-etuliite on peräisin englannin kielen ubiquitous-sanasta, joka tarkoittaa kaikkialla läsnä olevaa. Lähivuosien läsnä-äly merkitsee sitä, että tietotekniikka pienenee ja levittäytyy erilaisiin arjen tilanteisiin. Ihmisen ja koneen välinen suhde onkin muuttumassa vähitellen ihmisen ja teknologiaympäristön väliseksi suhteeksi. Myös tämä haaste edellyttää keskustelua teknologioiden tuomista mahdollisuuksista. Teknologian on palveltava kaikkia oppijoita. Uudelta teknologialta edellytetään myös ihmislähtöisyyttä. Näköpiirissä olevaan sosiotekniseen kehitykseen kuuluvat muun muassa yksilöllisten tarpeiden mukaan muunneltavat oppimisympäristöt, erilaisten seinä-, pöytä- ja tekstiilipintojen jalostuminen vuorovaikutteisiksi medioiksi sekä uudenlaiset oppimisen tekniikat. Pedagogiseen ja sosiotekniseen osaamiseen perustuvat tulevaisuuden ratkaisut voivat tuoda mukanaan paitsi hyvinvointia myös tehokkuutta sekä koulutuspalvelujen uusia vaihtoehtoja. Valittavat välineet ja työkalut ovat alisteisia järjestettävän koulutuksen arvoille ja sivistystavoitteille. Yksityisen Opetusalan Liitto haluaa toiminnassaan edistää tulevaisuusajattelua, johon kuuluu huolen kantaminen tulevan kehityksen sisällöstä.

16 hyvinvoiva oppilaitos Miten maailma muuttuu seuraavan kuuden vuoden kuluessa? Millaisiin todellisuuksiin nyt jo näkyvät trendit sekä orastavalla nupullaan olevat heikot signaalit viittaavat? Miten uusia mahdollisuuksia voidaan ennakoiden hyödyntää? Yksityisen Opetusalan Liitto pitää tärkeänä, että oppilaitosten työyhteisöt ja oppimisympäristöt ovat sellaisia, joissa on avoin, osallistuva ja terve toimintakulttuuri ja joissa oppilaitosyhteisön jäsenet viihtyvät ja voivat hyvin. Keskeisiä hyvinvoinnin tekijöitä ovat myös hyvä johtaminen ja toimiva organisaatio. On jo nähtävissä, että työkykyinen ja motivoitunut henkilöstö on muuttumassa niukaksi ja kriittiseksi resurssiksi, josta myös kilpaillaan. Haasteena on osaltamme kehittää oppilaitoksia ja työyhteisöjä niin, että lopputulos laadukas suomalainen koulutus on sellainen, josta voimme olla ylpeitä. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on oppilaitosten keskeinen avainresurssi ja toiminnallinen ydin. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Hyvinvoiva oppilaitos on tulevaisuussuuntautunut hanke, jonka Yksityisen Opetusalan Liitto käynnistää yhteistyössä eri sidosryhmien ja jäsenoppilaitosten kanssa. Tutkimuksia ja erilaisia projekteja teemasta on viime vuosien aikana tehty lukuisia, ja kärkenä tässä hankkeessa on tutkimuksissa esiin tulleiden asioiden vieminen aktiivisesti käytännön oppilaitostyöhön. Hankkeessa perehdytään muun muassa osallistavan johtamiskulttuurin, osaamisen kehittämisen, yksilöllisten palkitsemiskäytäntöjen sekä tulevaisuuden älykkäiden oppimisympäristöjen vaikutukseen oppilaitoksen hyvinvointiin. Miten hyvinvointi ja tehokkuus yhdistyvät yksityisen koulutuksen järjestäjän toiminnassa ja miten hyvinvointia kehittämällä voidaan lisätä myös tehokkuutta?

17

18

19 Yksityisen Opetusalan Liitto ry Yksityisen Opetusalan Liitto on työnantajien työmarkkina- ja edunvalvontajärjestö, joka neuvottelee yleissitovan työehtosopimuksen ja valvoo jäsentensä elinkeinopoliittisia etuja. Liitto on perustettu vuonna 1993, ja se on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Palvelualat ry:n jäsen. Jäsenet noin 300 työnantajana toimivaa yksityistä opetuksen ja koulutuksen järjestäjää jäsenten palveluksessa noin työntekijää jäsenet ylläpitävät peruskouluja ja lukioita ammatillisia toisen asteen oppilaitoksia ammattikorkeakouluja taiteen perusopetuksen oppilaitoksia vapaan sivistystyön oppilaitoksia aikuiskoulutusta antavia oppilaitoksia Yksityinen koulutuksen järjestäjä on yhdistys, säätiö tai osakeyhtiö, jolla on valtioneuvoston tai opetusministeriön myöntämä lupa koulutuksen järjestämiseen ja siten oppilaitoksen yllä pitämiseen. Yksityisen koulutuksen järjestäjän toimintaa ohjaavat opetuslainsäädäntö ja viranomaistahon antamat määräykset opetuksen järjestämisestä samalla tavoin kuin julkisella hallintomallilla toimivia oppilaitoksia. Oppilaitosten toiminta rahoitetaan lakisääteisellä yksikköhinnalla, jonka opetusministeriö maksaa koulutuksen järjestäjälle. Opetusta ei järjestetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Oppilaitokset ovat syntyneet kansalaisten tarpeesta ja näkemyksestä. Osa yksityisistä koulutuksen järjestäjistä on vanhempia kuin itsenäinen Suomi. Yksityiset ovat osoittautuneet innovatiivisiksi ja tulevaisuussuuntautuneiksi. Moni koulumaailman uudistus on lähtöisin yksi tyisistä oppilaitoksista kuten esimerkiksi oppiaineista käsityö ja kotitalous sekä monet erityislinjat, tukiopetus ja leirikoulu. Osa yksityisten oppilaitosten toiminnasta on myös kansalais aktiivisuutta. Useissa oppilaitoksissa on sitouduttu vahvasti sosiaalisen vastuun kantamiseen, muun muassa syrjäytymisen ehkäisyyn ja maahanmuuttajien kouluttamiseen.

20 palvelut ja osaaminen Yksityisen Opetusalan Liitto tarjoaa jäsenilleen monipuolisia ja asiantuntevia palveluita sekä työ suhteisiin että elinkeinopolitiikkaan liittyvissä kysy myksissä. Jäsenetuja ja -palveluita ovat muun muassa seu raavat: monipuolinen koulutustarjonta työlainsäädän nöstä ja työehtosopimusten soveltamisesta seminaarit ja alakohtaiset keskustelutilaisuudet sekä työmarkkina- että elinkeinopoliittisista teemoista palkkatilastovertailu työehtosopimusneuvotteluiden hoitaminen ja palkkaratkaisujen neuvotteleminen kuukausittain ilmestyvä EK:n julkaisema Prima-lehti. työehtosopimus painettuna tietoa keskitetysti jäsenpalvelusivuilta ajankohtaista tietoa työlainsäädännöstä, työ voimakustannuksista ja eläkkeistä sekä liiton että Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kautta ajantasaista tietoa keskeisistä elinkeinopoliitti sista hankkeista asiantuntijoiden neuvontapalvelua jäsenten työsuhdekysymyksiin apu työnantajan työsuhteisiin liittyvissä riita-asioissa oikeusapua yleisissä tuomioistuimissa jäsenhintaan Yksityisen Opetusalan Liiton lähtökohtana on, että liiton jäseniä palvellaan ammattitaidolla nöyrästi ja intohimoisesti. Liiton ja EK:n monipuolinen tie dotustoiminta on keskeinen osa jäsenille tarjotta vaa palvelua, samoin kuin tieto vireillä olevista hankkeista. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palveluyhtiöt palvelevat jäsenhintaan myös liiton jäseniä: Työ suhderiitoja tuomioistuimissa hoitava Työsuhde juristit Oy ja EK-Tieto Oy, joka järjestää yleistä ja alakohtaista työsuhdeasioiden koulutusta yhdessä liittojen ja keskusjärjestön kanssa. Yhtiö myy jul kaisuja henkilöstöasioista sekä työsuhteisiin liittyviä lomakkeita.

21 Kuvassa etualalla Yksityisen Opetusalan Liiton toimitusjohtaja Nina Pärssinen ja takana elinkeinopoliittinen asiantuntija Minna-Marika Lindström.

22

23 arvot Yksityinen ja palveluhenkinen Osaava ja asiantunteva Ennakkoluuloton ja tulevaisuussuuntautunut Sivistynyt ja määrätietoinen Nöyrä ja intohimoinen

24 kasvun kirja nöyryys ja intohimo Tämä Kasvun kirja on syntynyt Yksityisen Opetusalan Liiton Tulevaisuus projektin tuloksena Julkaisija Yksityisen Opetusalan Liitto ry Konseptointi CID-RYHMÄ / Tulevaisuuden tutkimuskeskus / Turun kauppakorkeakoulu Graafinen suunnittelu Jari Koskinen, Elias Kapiainen Kuvat istockphoto.com Sivujen 3 ja 21 henkilökuvat: Teppo Johansson/AteljeeUnlimited Oy Aukeama ja takasivu: EK:n arkisto Paino Lönnberg Yksityisen Opetusalan Liitto ry Eteläranta 10, Helsinki PL 30, Helsinki Puhelin (09) Faksi (09)

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille 2016-2020 Minusta ja meistä tulee jotain. KuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on ohjaava johtamisen työkalu

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa 5.9.2015 Sodankylä Opetusneuvokset Aija Rinkinen ja Anneli Rautiainen Opetushallitus Mistä tulemme? Minne

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry:n strategia vuosille 2016 2020 Hyväksytty Arenen kevätvuosikokouksessa 17.3.2016

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistuminen (valtioneuvoston asetuksen mukaan) Esiopetuksen, perusopetuksen

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Paikalliset opetussuunnitelmat Voidaan ottaa käyttöön 1.8.2015, on viimeistään otettava käyttöön 1.8.2016. Paikallisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP Vuonna 2020 Oulussa on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus For learning and competence Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Rovaniemi 30.9.2013 Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus 21. vuosituhannen taidot haastavat

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry 17.8.2016 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 26.8.2016 Ajankohtaista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Katsaus ideahaun tuloksiin

Katsaus ideahaun tuloksiin Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen - valtionavustushankehakemusten työstö- ja kehittämisseminaari Katsaus ideahaun tuloksiin 14.6.2016 Leena Koski ja Marjatta Säisä Osaamisperusteisuuden

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

EK:n kilpailuselvitys

EK:n kilpailuselvitys EK:n kilpailuselvitys 18.2.2016 Taustaa EK edellyttää yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan tasavertaista asemaa Silloin kun julkisen sektorin on perusteltua kilpailla markkinoilla, sen on toimittava

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Oppisopimus on HyväDiili

Oppisopimus on HyväDiili Oppisopimus on HyväDiili Nuoret osaajat yritysten voimavarana- Yritykset oppisopimuksen mahdollistajana Minna Sainio 040 868 0631 minna.sainio@sedu.fi OpsoDiili Länsi-Suomi 1.4.2015 31.12.2017 Nuorten

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Aloitustilaisuus11.9.2014 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen valtionavustusten

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen

Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen Hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön toimiala Aikuiskoulutuspolitiikka

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot