KYLÄNPÄÄN PÄIVÄKODIN PEDAGOGINEN TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAVUODELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYLÄNPÄÄN PÄIVÄKODIN PEDAGOGINEN TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAVUODELLE 2014-2015"

Transkriptio

1 KYLÄNPÄÄN PÄIVÄKODIN PEDAGOGINEN TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAVUODELLE KUVAUS YKSIKÖN NYKYTILASTA JA TOIMINNAN TAVOITTEISTA : Kuvaus toiminnasta: kylänpään päiväkodissa toimii kolme ryhmää. Karhunpesä( 3-5 v) 21 lasta,siilinpesä( integroitu erityisryhmä) + esiopetus 12 lasta ja Ketunpesä 1-4v, 18 lasta Toimintamme pohjaa valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Nurmijärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Esiopetuksessa olevien lasten osalta valtakunnalliseen ja Nurmijärven kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Jokaisessa ryhmässä laaditaan ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma. Kylänpäässä toteutetaan jokaisessa ryhmässä pienryhmäpedagogiikkaa. Talon jokainen ryhmä on jaettu pienryhmiin. Jokaisella lapsella on oma pienryhmä johon kuuluu ja nimetty oma aikuinen. Lisäksi ryhmässä voi olla lasten oppimisen tavoitteista käsin rakennettuja toiminnallisia pienryhmiä. Meille on Kylänpäässä tärkeää asiakkaiden hyvä vastaanotto hoidon alkaessa ja päivittäin. Painotamme Kylänpäässä tulevalla toimintakaudella: -oppimisympäristön kehittämiseen -leikkiin - yhteisöllisyyteen Kylänpäässä on jokaisessa ryhmässä käytössä kuvat lasten toiminnan jäsentämisessä ja oppimisen tukena.

2 Kylänpään päiväkodin sisäiset rakenteet: Pedagoginen perehdytys järjestetään aina uusille työntekijöille päiväkodinjohtajan toimesta. Vastuualueissa pyritään aina saattaen siirtoon, eli esim. tiedossa olevaan virkavapauteen pyritään aina kouluttamaan uusi henkilö. Kylänpään päiväkodissa on kolme ryhmää. Ryhmän jokainen kasvattaja kuuluu johonkin talon kolmesta tiimistä, Pedagogiikka-, Viestinta ja talous ja henkilöstö tiimi. Talon hoidettavat vastuut on jaettu tiimien kautta. PPH vastuu, keittiövastuu ja S2 vastuu on nimetty vastuuhenkilöille ja he tiedottavat/päivittävät asioita säännöllisesti. Tiimi ja vastuun jako löytyy ilmoitustaululta kohdasta tiimit. Toimintayksikön kokous on Kylänpään päiväkodin virallinen päättävä kokous. Kokous on torstaisin, joka toinen viikko kello , ja päiväkodin johtaja toimii kokouksessa puheen johtajana. Esityslistaan muistetaan laittaa kokoukseen tulevat asiat! Tiimit kokoontuvat torstaisin joka toinen viikko kello , ja tiimin puheenjohtaja toimii kokouksessa puheenjohtajana. Esityslistaan muistetaan laittaa kokoukseen tulevat asiat! Tiimi ja toimintayksikköaikataulu löytyvät toimiston ilmoitustaululta. Kylänpään päiväkodissa on kahvihuoneessa satama muistiot viedään heti valmistuttuaan satamaan kaikkien talossa olevien henkilöiden luettavaksi, josta ne myöhemmin siirretään kansioihin.( Viestintätiimi siirtää uuden muistion saavuttua) Jokainen on sitoutunut lukemaan muistiot! Palavereissa mukana olleet henkilöt tiedottavat oman ryhmän kasvattajia olennaisista tärkeistä palaverin asioista. Talossa toimineille ammattilaisille järjestetään säännöllisesti menetelmäkoulutusta pajamuotoisesti. Paja on avoin kaikille esittelyssä olevasta aiheesta kiinnostuneille. Menetelmä pajaan tulee kutsu erikseen ajankohdan varmistuttua. Ryhmä palaverit 1xviikko jokaisessa ryhmässä. Ryhmäpalaverit kesto 1h Ma: Karhut ryhmäpalaveri Ketut ryhmäpalaveri Ke: Siilit ryhmäpalaveri Laitosapulaiset kokoontuu Terhin kanssa palaveriin 1 kerta syksyllä ja 1 kerta keväällä. Koko talon työillat 1xsyksy ja 1x kevät. Oman ryhmän Suunnitteluilta ryhmä kohtaisestim1xsyksy ja 1x kevät kesto 2h.

3 Tärkeät päivämäärät palavereille ja työryhmille listassa kahvihuoneen ilmoitustaululla. Varhaiskasvatuksen vuosikalenteria luetaan ja seurataan aktiivisesti. Johtajuuden rakenteet Kylänpään päiväkodissa: Päiväkodinjohtaja Terhi Joella on kaksi yksikköä johdettavanaan Kylänpään päiväkoti ja Tornitien päiväkoti. Päiväkodin johtajan toimisto sijaitsee Tornitien päiväkodissa. Johtajuutta on jaettu työyhteisöön tiimirakenteen kautta. Johtaja on mukana ryhmäpalavereissa kaksi kertaa syksyllä ja kaksi kertaa keväällä, sekä tarvittaessa. Lastentarhanopettaja on ryhmänsä vetäjä ja hänellä on pedagoginen vastuu ryhmän toiminnasta. Lto raportoi ryhmän toimintaa johtajalle tarvittaessa. Kehityskeskustelut ja tehtävänkuva keskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa vuosittain. Työparityöskentely johtaja-kelto, säännöllinen tapaaminen joka toinen kuukausi. Terhin aikataulut löytyy tussitaululta. Sisäinen ja ulkoinen verkostoyhteistyö: Kylänpään päiväkodin varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja on Päivi Luoma. Päivi tekee yhteistyötä kaikissa ryhmissä ja kaikkien opettajien ja lastenhoitajien kanssa. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö käynnistyy tarvittaessa silloin kun lapsi tarvitsee tukea kasvuun ja kehitykseen ja aloitettavasta yhteistyöstä on sovittu vanhempien kanssa. S2 opettaja Taina Mätön kanssa teemme yhteistyötä suomea toisena kielenään harjoittelevien monikielisten lasten asioissa. Yhteistyöpalaverit ruokahuollon kanssa tarvittaessa ja ainakin 1xtoimintavuosi Elokuussa. Muut yhteistyöpalaverit ( lastensuojelu, lasten neuvola, perhekeskus, tays, terapeutit jne.), sekä yhteistyö muiden päiväkotien ja koulujen kanssa sovitusti. Päiväkodissa toimii musiikkiopiston maksullinen musiikkileikkikoulu, johon perheet voivat lapsensa ilmoittaa. Seurakunta on virallinen yhteistyökumppani. Nurmijärven muiden toimialojen kanssa tehdään hyvää yhteistyötä, liikuntatoimi ja kulttuuripalvelut. Kylänpään päiväkodissa toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta. Toimikunta kokoontuu syksyllä päiväkodin/ Terhin kutsumana. Toimikunnalla facebookissa suljettu ryhmä, jonka kautta tiedotus tapahtuu, Kaikki mukaan!!!! Toiminnan kehittämisen tavoitteet :

4 Varhaiskasvatuksen sitova tavoite 2014 on lasten osallisuuden kehittäminen. Tätä tavoitetta kohti menemme leikkejä ja leikin tukemista kehittämällä ja omahoitajuutta tekemällä, jolloin lapsi tulee aidosti kuulluksi ja nähdyksi. Nurmijärven varhaiskasvatuksessa on tehty laadunarviointi, jonka pohjalta Kylänpäähän on laadittu laadun kehittämissuunnitelma keväällä Kylänpään päiväkodin Laadun Kehittämiskohdiksi valikoitu Lto suunnitteluaika, yhteistyö kasvattajien kesken työyhteisössä ja ympäristön monipuolinen käyttö. Laadunkehittämissuunnitelma on laadittu ja kehittämistoimenpiteitä ja arviointia tehdään syksyn 2014 ajan. Tärkeä pedagoginen kehittämisen kohde on pienryhmäpedagogiikan edelleen kehittäminen ja menetelmien/toimintatapojen vakiinnuttaminen, jotta kaikissa ryhmissä toimitaan samoin ja kaikki sitoutuvat yhdessä sovittuihin toimintatapoihin. Tavoitteenamme on ottaa talon kaikki tilat joustavasti yhteiseen käyttöön ja ottaa käyttöön talon yksi leikki alue kartta. TOIMINNAN Kehittämisen VUOSISUUNNITELMA Kylänpään päiväkodin toiminnan kehittämisen tavoitteet tulevalle toimintavuodelle käydään läpi kehittämispäivässä elokuussa -14: Laadun kehittämistä kannattelee kehittämissuunnitelma, jonka mukaan kaikki toimii ja sitä arvioidaan suunnitelman mukaan sovitusti. Pienryhmäpedagogiikan edelleen kehittäminen tapahtuu pedatiimin keskusteluissa. Ryhmien ryhmävasut valmiina 30.9, LTO vastaa ja kirjaa, jonka jälkeen johtaja ja kelto mukaan ryhmäpalaveriin, jossa ryhmä esittelee ryhmä vasun. Ryhmävasua päivitetään viikoittain ryhmäpalavereissa. Ryhmävasu on tärkeä arvioinnin ja kehittämisen väline. Oppimisympäristöjen muokkaus, leikkivalintojen rikastaminen ja kuvien jatkuva käyttö toiminnan tukena ovat aiheena ryhmäpalavereissa ja pedatiimissä kauden ajan. Kevään 2015 kehittämispäivän aihe tarkentuu lähempänä.( Mahdollisesti työhyvinvointi painotteinen. ) Arviointia Kyliksessä: PedagogiIKKA TIIMI Suunnittelee ja arvioi toiminnan kehittämistä säännöllisesti keskustelun avulla. Perushoitotilanteiden yhtenäisyyttä arvioidaan keskustelemalla asioista säännöllisesti työyhteisössä.

5 Ryhmien ryhmävasujen arviointi tapahtuu ryhmän henkilökunnan, yksikön esimiehen ja kelton yhteistyönä lokakuussa ja toukokuussa. Lasten vasujen arviointi tapahtuu jokaisen ryhmän kesken säännöllisesti ja tarvittaessa kelton konsultoimana. Työhyvinvointia arvioidaan säännöllisesti talopalavereissa. Laadun arviointi tuo lisää arviointityökaluja Toukokuussa koostetaan koko vuoden arviointi pedatiimissä ja katsotaan kohti tulevaa kautta. Toimintavuoden yhteiset tapahtumat Kylänpäässä..., juhlat ja retket tms. Huom kirjattu vastuu organisoinnista: Juhlista tai muista sellaisista järjestettävistä tapahtumista vastuu taho laati suunnitelman, jossa kirjattu osa alue jonka kukin hoitaa. -- Ryhmien omat työillat ryhmä vasun laadintaan, 2h, lto kello Vanhempain ilta. Kaikilla samana iltana, Yhteinen aloitus ja sitten omissa ryhmissä, Pedatiimi - Vauhtivarpaat vko 40 - Lasten joulujuhlat, vko 50, viestintä - Kulttuuri?? -Syksyllä ja keväällä: Poistumisharjoitus ylättäen, Terhi järjestää. YHTEISESTI SOVITUT TOIMINTATAVAT: - Hoidon alun prosessi kuvaus. Tärkeää panostaa hyvään hoidon alkuun. - Nurmijärven kunnan vasu prosessi -Kylänpään perushoidon käytänteet: Katso liitteet 1. Pihasäännöt 2. ruokailuun liittyvät käytänteet, tehdään syksyllä päiväuniin liittyvät käytänteet, tehdään syksyllä Turvallisuus kansio, kaikki lukevat ja sitoutuvat.

6 - Turvallisuuskeskustelua käydään säännöllisesti talon palavereissa, joissa Käydään läpi asioita, joista kaikkien on hyvä olla tietoisia, esim. lähestymiskiellot, mahdollisesti väkivaltaisesti käyttäytyvät henkilöt jne. -Jokainen on omalta osaltaan velvollinen huolehtimaan lasten turvallisuudesta, sekä toteuttamaan työhyvinvoinnin kulmakiviä, hyviä tapoja ja kohteliasta ja arvostavaa käytöstä myös toista työntekijää kohtaan. - Olemme laatineet Kylänpään työyhteisön huoneentaulun henkilöstön hyvinvoinnin tueksi. Kaikki ovat sitoutuneet siinä sovittuihin asioihin. Taulu kahvihuoneessa. PÄIVITETTÄVÄT ASIAT: Turvallisuus, turvallisuuskansion päivitys, Elokuu 2014, Henkilöstötiimi ja Johtaja Turvallisuuskävelyt ryhmittäin 1xsyksy/kevät, henkilöstötiimi Riskien arviointi henkilöstötiimi arvioi riskejä Johtajan kanssa syksyllä Perehdytys: Uusille työntekijöille järjestetään perehdytys johtajan toimesta yleisiin varhaiskasvatuksen asioihin. Oman ryhmän keskuudessa perehdytystä annetaan uudelle työtekijälle henkilöstötiimiläisen toimesta talon tapoihin jne. Ryhmävasun tiivistelmä toimii pikaperehdytysohjeena ryhmissä lyhytaikaisille sijaisille ja kiertäville lastenhoitajille. LTO laatii jokaiseen ryhmään tiivistelmän. Pelastussuunnitelman tiivistelmät ryhmien eteisissä poistumiskartan vieressä. Kirjattu

7 Liite 1. KYLIKSEN PIHALLA ELÄMISEN JA OLEMISEN PELISÄÄNNÖT Lapset opettelevat viemään itse lelunsa varastoon tai varaston eteen, kun leikki loppuu. Kiipeilytelineeseen saavat mennä kaikki, jotka sinne itse pääsevät ja uskaltavat myös tulla alas. Pihalla aikuiset ovat kaikkia lapsia varten. Portin ulkopuolelle mennään vasta kun aikuinen on mukana.

TORNITIEN PÄIVÄKODIN PEDAGOGINEN TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAVUODELLE 2014-2015

TORNITIEN PÄIVÄKODIN PEDAGOGINEN TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAVUODELLE 2014-2015 TORNITIEN PÄIVÄKODIN PEDAGOGINEN TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAVUODELLE 2014-2015 KUVAUS YKSIKÖN NYKYTILASTA JA TOIMINNAN TAVOITTEISTA : Kuvaus toiminnasta: Tornitien päiväkodissa toimii neljä ryhmää. Kaardemumma(

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Varhaiskasvatusympäristö 4. Toimiva kasvattajayhteisö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN 2014-2015 NURMIJÄRVEN KUNTA LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA [Kirjoita teksti] SISÄLLYS 1 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI 3 2 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTAKULTTUURI 4 2.1 Varhaiskasvatus päiväkodissamme

Lisätiedot

LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ

LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ 1 JOHDANTO Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) velvoittaa varhaiskasvattajia vanhempien kanssa tasa-arvoiseen yhteistyöhön. Tätä

Lisätiedot

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 SISÄLTÖ 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika Ajalle Päivittäinen toteutus Loma-ajat 3. Toimintaympäristön kuvaus 4. Toiminnan painopistealueet 5.

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

Sipoon kunta Päivämäärä 1.6.2015

Sipoon kunta Päivämäärä 1.6.2015 Sipoon kunta Päivämäärä 1.6.2015 Talman esiopetusryhmän TYÖSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Talman esiopetusryhmä

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA Vaahteramäen päiväkoti

OMAVALVONTASUUNNITELMA Vaahteramäen päiväkoti OMAVALVONTASUUNNITELMA Vaahteramäen päiväkoti 10.10.2014 2 1 MÄÄRITELMÄT Omavalvonnalla tarkoitetaan Vaahteramäen päiväkodin omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön

Lisätiedot

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen SISÄLLYS 1 LUKIJALLE... 3 2 MEIDÄN TALO... 4 2.1 LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA... 4 2.2 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 5

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kaivokselan toimintayksikkö

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kaivokselan toimintayksikkö VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kaivokselan toimintayksikkö Opetuslautakunta 14.4.2014 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Kaivokselan varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohdat 3 3 Arvot, kasvattajuus ja lapsikäsitys 4

Lisätiedot

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS...

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 1 Sisällys 1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 4.1 Tiedonsaanti... 4.2 Hakuprosessi... 4.3 Päivähoitomaksut... 4.4

Lisätiedot

Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS TERVETULOA LIELAHDEN PÄIVÄKOTIIN! Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen suunnittelu

Lisätiedot

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MEIDÄN TALO... 4 2.1 LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA... 4 2.2 YHTEISTYÖKUMPPANIT...

Lisätiedot

Laatukäsikirja. Kyyhkylän päiväkoti

Laatukäsikirja. Kyyhkylän päiväkoti 2015 Laatukäsikirja Kyyhkylän päiväkoti Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman vaivaton ja mukava, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä voisi täyttää paikkansa ja löytää itsensä.

Lisätiedot

1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 NAANTALIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2005-2006 ELI VASU ALUKSI... 3 1. JOHDANTO... 6 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 7 3. ENNEN OLI ENNEN... 8 4. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015

TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015 TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015 Varhaiskasvatuspalvelut Tikan päiväkoti Toritie 22 40520 Jyväskylä 40100 Jyväskylä www.jyvaskyla.fi SISÄLLYS 1. TIKAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS

ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS Perusopetuslain mukainen esiopetus on kaikille 6-vuotiaille tarkoitettua maksutonta toimintaa, jonka perusteena on perusopetuslain mukainen

Lisätiedot

TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /:;) J ''. ~\ .1=?- ~I \ LAATUKASIKIRJA. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta

TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /:;) J ''. ~\ .1=?- ~I \ LAATUKASIKIRJA. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /:;) J ''. ~\.1=?- ~I \ LAATUKASIKIRJA Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti Sivu 1/39 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ PÄIVÄHOIDOSTA 3 1.1 PÄIVÄHOIDON PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET 1.2 TOIVAKAN KUNNAN

Lisätiedot

varhaiskasvatussuunnitelma 2013

varhaiskasvatussuunnitelma 2013 metsätien päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2013 1. PÄIVÄKOTI Metsätien päiväkoti Metsätien päiväkoti on Sipoon kunnan Nikkilän Suursuolla sijaitseva päiväkoti. Päiväkoti on perustettu syksyllä 2009.

Lisätiedot

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Johdanto Varhaiskasvatussuunnitelma on sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen väline. Stakesin (nyk. THL) muiden asiantuntijatahojen kanssa yhteistyössä

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Esiopetus OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Sisällysluettelo Esiopetuksen oppilashuolto 1 1. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja heidän huoltajiensa kanssa 1 1.1. Lapsen ja huoltajan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot