SEL:N TOIMINTAOHJELMA EDUSTAJAKOKOUKSEN JULKILAUSUMAT. Kunnon työehdot maistuvat paremmalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEL:N TOIMINTAOHJELMA 2012 2017 + EDUSTAJAKOKOUKSEN JULKILAUSUMAT. Kunnon työehdot maistuvat paremmalta"

Transkriptio

1 SEL:N TOIMINTAOHJELMA EDUSTAJAKOKOUKSEN JULKILAUSUMAT Kunnon työehdot maistuvat paremmalta Hyväksytty SEL:n XIX edustajakokouksessa Hämeenlinnassa

2 02 SISÄLLYS 03 TÄMÄ ON SEL 04 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ELINKEINOPOLITIIKKA YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA JÄSENTOIMINTA 14 EDUNVALVONTA JA TYÖ EHTOSOPIMUSTOIMINTA 18 JULKILAUSUMAT

3 TÄMÄ ON SEL 03 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry edustaa leipomo-, lihanjalostus-, maidonjalostus- ja teollisuus- sekä virvoitusjuoma- että panimoalan työntekijöitä. SEL neuvottelee jäsenistölleen hyvän elämän turvaavat, yleissitovat työehtosopimukset ja huolehtii niiden noudattamisesta työpaikoilla. SEL huolehtii, että elintarvikealan työntekijät tekevät töitä kunnon työehdoilla. SEL huolehtii, että elintarvikealan työntekijät tekevät töitä kunnon työehdoilla. SEL kouluttaa ja tukee luottamushenkilöitä, jotka muodostavat kattavan verkoston alan työpaikoille. Jokainen SEL:n jäsen on oikeutettu saamaan liitolta tukea ja apua työelämässä. SEL on rohkea tekijä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja toiminnassa. Liiton työtä ohjaavat pyrkimys tasa-arvoiseen ja oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan. SEL on yhteistyökykyinen ja avoin kansalaisjärjestö, jonka jäsenistö osallistuu aktiivisesti liiton toimintaan.

4 04 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ELINKEINOPOLITIIKKA ruoka jakaa ja yhdistää Ruoka puhuttaa ja koskettaa päivittäin yli seitsemää miljardia ihmistä. Ruokapulaa ei ole pystytty ratkaisemaan ja alkutuotannon tehostamisesta huolimatta yhä useampi maailman ihmisistä näkee nälkää. Samanaikaisesti maailman varakkain osa väestöstä on kiinnostuneempi kuin koskaan ruuan puhtaudesta, terveellisyydestä ja alkuperästä. Tehotuotannon kritiikin ja luomutuotannon kasvu kulkevat rinnakkain keskustelussa kestävästä kehityksestä. Suomi ei voi kilpailla alkutuotannon määrällä vaan laadulla. Suomalainen elintarviketeollisuus löytää vahvan aseman kansainvälisillä markkinoilla tarjoamalla niille pitkälle jalostettuja ja innovatiivisia elintarvikkeita. Elintarviketeollisuuden on osattava hyödyntää Suomen mainetta puhtaan luonnon ja korkean teknologian maana. Kotimaisilla markkinoilla ulkomailta tuotetut elintarvikkeet lisäävät kilpailua, jossa pärjätään vahvistamalla ruokamerkkien kotimaisuusastetta, korostamalla alkuperän merkitystä ja huolehtimalla elintarviketuotantomme korkeasta laadusta. Koveneva kilpailu niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla vaatii elintarviketeollisuudelta lisäpanostuksia tutkimus- ja kehitystyöhön. Verotusratkaisuilla ei saa heikentää kotimaisen elintarviketuotannon asemaa suhteessa tuontielintarvikkeisiin. Ruuan arvonlisäveroa ei saa nostaa. Se vähentää kotimaista ky Elintarviketeollisuuden on osattava hyödyntää Suomen mainetta puhtaan luonnon ja korkean teknologian maana. Liitolla on oltava vahva elinkeinopoliittinen rooli. Liitto vaikuttaa siihen, että koko suomalaisen elintarvikeketjun toimintaedellytykset turvataan sekä Suomen valtion että EU:n päätöksenteossa, ja niiden harjoittamassa tukipolitiikassa.

5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ELINKEINOPOLITIIKKA 05 syntää ja vaikuttaa alan työpaikkoihin. Sen sijaan ruuan arvonlisäveron laskeminen nykyisestä olisi perusteltua kotimaisen kysynnän ja työpaikkojen turvaamiseksi. Alkoholin verotusta ei saa korottaa, sillä se lisää tuontia ulkomailta. Kansainvälinen kehitys näkyy myös kotimaisilla markkinoilla. Suomalaisissa kuluttajissa on kasvamassa kaksi ääripäätä. Toisaalla on kuluttajaryhmä, joka on valmis maksamaan yhä enemmän ruuasta, joka täyttää kuluttajan korkeat vaatimukset eettisyydestä ja terveellisyydestä. Toisaalla ovat kuluttajat, joiden toimeentulomahdollisuudet ovat heikentyneet ja vaatimuksista ruualle ollaan valmiita tinkimään, jos ruokaa saadaan halvalla. Ruuan arvonlisäveron laskeminen olisi perusteltua kotimaisen kysynnän ja työpaikkojen turvaamiseksi. Elintarviketeollisuus tulee tuottamaan ruokaa yhä enemmän selkeästi jakaantuneille kuluttajaryhmille. Samalla ruokatottumusten eriytyminen lisää myös järkyttävästi terveyseroja kahden eri kuluttajaryhmän välillä. Osa elintarviketeollisuudesta keskittyy tuottamaan suuria määriä kohtuuhintaista ruokaa keskittämällä toimintaansa yhä suurempiin tuotantoyksiköihin. Toiminnan keskittäminen tarkoittaa tuotantoyksiköiden vähennyksiä ja työpaikkojen siirtymistä Suomen sisällä. Elintarviketeollisuus siirtää tulevaisuudessa tuotantoaan edelleen ulkomaille uusien kuluttajaryhmien lähelle, mikä vähentää jonkin verran työpaikkoja Suomessa. Samanaikaisesti Suomeen nousee kuitenkin pieniä ja keskisuuria elintarvikeyrityksiä, joiden merkitys paikallisina työllistäjinä on suuri. Ruuantekijöiden määrä ei tule tulevaisuudessa enää merkittävissä määrin vähenemään, mutta uudet työpaikat sijaitsevat aiempaa pienemmissä yrityksissä eri puolilla Suomea.

6 06 YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA liitto vaikuttaa kaikkialla yhteiskunnassa SEL on vahva ja itsenäinen ammattiliitto. SEL on vahva ja itsenäinen ammattiliitto. Liitto on valmis tekemään yhteistyötä niiden tahojen kanssa, jotka jakavat liiton tavoitteet ja arvot. Ammattiyhdistysliike on yksi vanhimmista yhä toimivista kansanliikkeistä, jonka saavutuksista liikkeen nykyisten jäsenten on syytä tuntea ylpeyttä. Ammattiliitot ovat Suomessa osallistuneet aktiivisesti yhteiskunnan epäkohtien korjaamiseen ja hyvinvointivaltion rakentamiseen. Nopea reagointi paikallisiin ja alueellisiin sekä kansallisiin kysymyksiin on yhä osa SEL:n toimintaa. SEL on vahva jäsenistönsä edunvalvoja ja toimii myös aktiivisesti parantaakseen palkansaajien elämänlaatua ja tulevaisuuden elinehtoja. SEL puolustaa suomalaista hyvinvointivaltiota ja sen saavutuksia. SEL on mukana kehittämässä Suomea tasa-arvoisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi yhteisöksi, jossa jokaisella yhteisön jäsenellä on hyvä elää riippumatta iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan, vakaumuksestaan, terveydentilastaan, vammaisuudestaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan. SEL:n kansainvälisessä toiminnassa solidaarisuus, kestävä kehitys ja oikeudenmukaisuus ovat keskeisiä toimintaperiaatteita. SEL etsii niin Suomesta kuin ulkomailta aktiivisesti yhteistyökumppaneita, jotka jakavat liiton tavoitteet.

7 YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA 07 yhteistyökumppanit muuttuvassa järjestelmässä Työmarkkinajärjestelmän liittorakenteissa eletään muutosten vuosia. Ammattiliittojen ja niiden keskusjärjestöjen fuusioita tullaan näkemään tulevalla edustajakokouskaudella. Elintarvikealan työnantajajärjestö on jo jakaantunut maidonjalostusalalla, ja hajaantuminen voi jatkua myös tulevina vuosina. SEL tulee säilymään yhtenäisenä ja itsenäisenä liittona. Elintarviketeollisuus poikkeaa muista teollisuuden aloista merkittävästi, joka näkyy myös pohjoismaisissa liittorakenteissa. Pohjoismaisissa liittofuusioissa elintarviketyöntekijöitä edustavat teollisuusliitot ovat säilyttäneet itsenäisyytensä. Elintarviketeollisuus tarvitsee rinnalleen toimivaa kotimaista maataloustuotantoa ja maatalous tarvitsee säilyäkseen jalostavaa kotimaista teollisuutta. Työmarkkinajärjestelmässä SEL:n yhteistyökumppanit löytyvät niin toisista teollisuusliitoista kuin toimihenkilöjärjestöistä. Yhteistyötä kehitetään ja vahvistetaan Teollisuuden Palkansaajissa (TP) ja SEL on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n jäsenliitto. Elintarviketeollisuus tarvitsee rinnalleen toimivaa kotimaista maataloustuotantoa ja maatalous tarvitsee säilyäkseen jalostavaa kotimaista teollisuutta. SEL tekee yhteistyötä tuottajajärjestöjen kanssa varmistaakseen kotimaisen ruuantuotannon jatkossakin. SEL:n tavoitteena on, ettei yksikään elintarvikeketjun osa olisi määräävässä asemassa jaettaessa elintarvikeketjun voittoja.

8 08 YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA sel:n kansainvälinen työ Kansainvälisen toiminnan painopisteet ovat lähialueilla ja Itämeren ympäristössä. SEL:n kansainvälistä yhteistyötä ohjaavat tasa-arvon ja solidaarisuuden ihanteet. Korkea järjestäytymisaste ja voimakkaat ammattiliitot ovat osaltaan mahdollistaneet pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja sopimusyhteiskunnan mallin. Kansainväliset pääomavirtojen liikkeet ja työvoiman siirtyminen maasta toiseen kasvattavat kansainvälisen yhteistyön merkitystä. SEL toimii yhteistyössä pohjoismaisten ammattiliittojen kanssa ehkäistäkseen yhteiskunnallista syrjäytymistä ja eriarvoistumista niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Liitto toimii aktiivisesti EFFAT:ssa ja IUF:ssa sekä tukee kansainvälisiä tuki- ja solidaarisuushankkeita. Kansainvälisen toiminnan painopisteet ovat lähialueilla ja Itämeren ympäristössä. SEL tukee kansallisten neuvottelujärjestelmien kehittymistä ja liittorakenteiden vahvistumista.

9 09

10 10 JÄSENTOIMINTA sel:n jäsenet tasa-arvoiseen asemaan SEL etsii uusia tapoja aktivoida jäsenistöään ja uusia toimintamuotoja yhdessä liiton aktiivien kanssa. SEL:n edustajat työpaikoilla ja ammattiosastoissa sekä liiton työntekijät toimivat aktiivisesti varmistaakseen, että jokaisella elintarvikealan työntekijällä on tietoa alan ammattiliitosta, mahdollisuus liittyä sen jäseneksi sekä saada liitolta apua työelämän ongelmatilanteissa. Ay-liikkeen on pysyttävä mukana ajanvirrassa ja sen on päivitettävä toimintamallejaan. SEL etsii uusia tapoja aktivoida jäsenistöään ja uusia toimintamuotoja yhdessä liiton aktiivien kanssa. Ammattiosastojen ja aktiivien verkostoitumista vahvistetaan. Elintarviketeollisuudessa jatkuva rakennemuutos vaikuttaa SEL:n toimintaan alan yksiköiden jakaantuessa suuriin, keskisuuriin ja pieniin yksiköihin. Yhä useampi luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu toimii pienellä työpaikalla. Kasvava joukko liiton jäseniä ei saa turvakseen työpaikkansa luottamushenkilöitä työskennellessään pienessä yrityksessä kenties ainoana työntekijänä. Elintarvikealan uudet työpaikat syntyvät yhä useammin yrityksiin, joissa ei usein ole järjestäytymisen kulttuuria. Liittyminen liittoon ei ole enää itsestäänselvyys. SEL kerää tietoa alalle syntyvistä uusista yrityksistä ja niiden työllistämisvaikutuksista sekä työsuhteen muodoista. Elintarvikealalla työskentelee yhä enemmän epätyypillisissä työsuhteissa olevia työntekijöitä, joista osa on vuokratyöntekijöitä tai palkkalistoilla alihankintaa tarjoavassa yrityksessä. Liitolle asettaa uusia vaatimuksia myös ulkomaisten ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden lisääntyminen elintarvikealalla.

11 JÄSENTOIMINTA 11 toimintaa jäsenistölle Liitto huolehtii jäsentensä eduista tasapuolisesti riippumatta esimerkiksi jäsenen työsuhteen muodosta, työpaikan sijainnista tai työpaikan koosta. Pystyäkseen täyttämään tämän vaatimuksen liitolla on tulevaisuudessakin vahva alueorganisaatio ja toimintakykyiset ammattiosastot sekä vahva luottamusmiesverkosto. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tueksi on tarjolla koulutusta, joka päivittyy alan muutosten mukana. Liitto huolehtii jäsentensä eduista tasapuolisesti riippumatta työsuhteen muodosta, työpaikan sijainnista tai työpaikan koosta. SEL tulee seuraavalla edustajakokouskaudella luomaan erilaisia toimintatapoja alan arvostuksen lisäämiseksi ja vahvemman ammatti-identiteetin kasvattamiseksi. Alueellisten toimijoiden tulee huolehtia, että jokaisella elintarviketyöntekijällä on tietoa ammattiliitostaan ja mahdollisuus liittyä SEL:n jäseneksi. Alueille kehitetään toimintamalli, jonka avulla ammattiosastot ja liiton aktiivit pystyvät toimimaan myös työpaikoilla, joilla ei ole luottamusmiesorganisaatiota. Työtehtävät ja -vaiheet ovat pirstaloituneet fyysisesti erilleen, jolloin työntekijöiden yhteiset hetket työpaikalla ovat vähentyneet. Yhteishengen rakentaminen työpaikoilla on niin työntekijöiden kuin työnantajankin etu. Työhuonekuntien toimintaedellytyksiä on parannettava ja paikalliset kehittämiskohteet tai epäkohdat on nostettava esille työpaikkakohtaisesti. Liiton jäsentoiminnassa huomioidaan jäsenistön erilaiset elämäntilanteet ja etsitään toimintamahdollisuuksia jokaiselle jäsenelle opiskelijasta eläkeläiseen. Toiminnan kautta liiton edunvalvonta saa arvokasta tietoa työntekijöiden

12 12 JÄSENTOIMINTA SEL kehittää liiton omaa koulutusta ja etsii uusia yhteistyökumppaneita koulutuksen järjestämisessä. toiveista ja työpaikkojen epäkohdista. Ammattiosastojen ja työhuonekuntien toimintaan ja toiminnan järjestämiseen on voitava osallistua myös pienellä panostuksella ilman virallista asemaa liiton organisaatiossa. Työttömien aktivoimiseksi liitto panostaa heille suunnattuun toimintaan keskushallinnon, aluejärjestöjen ja ammattiosastojen taholta. koulutustoiminta Pystyäkseen turvaamaan jäsenistölleen parhaan mahdollisen paikallisen edunvalvonnan ja avun SEL kouluttaa luottamushenkilöitään työpaikoilla ja ammattiosastoissa. Työnantajien on kunnioitettava koulutussopimusta, joka takaa ammattiliittojen jäsenistölle mahdollisuuden osallistua ay-koulutuksiin sopimuksen edellyttämällä tavalla. SEL:n koulutustoiminnan perustana on Kiljavan opiston tarjonta. SEL kehittää liiton omaa koulutusta ja etsii uusia yhteistyökumppaneita koulutuksen järjestämisessä. SEL:n koulutustoiminnassa etsitään mahdollisuuksia myös paikallisesti järjestettävään koulutustoimintaan ja verkkoopintoihin. SEL varmistaa elintarvikealan tutkintojen laatua elintarvikealan tutkintotoimikunnissa yhdessä työnantajan, alan oppilaitosten ja Opetushallituksen kanssa.

13 JÄSENTOIMINTA 13 nuoret ja opiskelijat Elintarvikealalla työskentelee paljon nuoria ja liiton on otettava heidät erityisesti huomioon suunniteltaessa toimintaa. Liiton nuoret osallistuvat nuorisotoiminnan suunnitteluun. Liiton toimintaan houkutellaan nuoria kehittämällä nuorisotoimintaa ja vahvistamalla nuoriso-organisaatiota, jotta nuortenkin tietämys liitosta ja omista oikeuksista lisääntyy. Elintarvikealalla työskentelee paljon nuoria ja heidät on otettava erityisesti huomioon suunniteltaessa toimintaa. Opiskeluaikainen jäsenyys korostuu elintarvikealan opiskelijoiden keskuudessa, kun opiskelijat valmistuttuaan työllistyvät entistä useammin pieniin työpaikkoihin, joissa ei välttämättä ole valmista luottamusmiesorganisaatiota. SEL esittelee liiton toimintaa ammatillisissa oppilaitoksissa entistä kattavammin. Yhteistyötä Hämeenlinnan meijerialan oppilaitoksen kanssa tiivistetään. Liiton tavoitteena on esitellä ay-liikkeen toimintaa ja saavutuksia ammatillisissa oppilaitoksissa osana kansalaistaitoja ja yleissivistystä.

14 14 EDUNVALVONTA JA TYÖEHTOSOPIMUSTOIMINTA tasapuolinen neuvottelija Tes-neuvotteluiden onnistumisen takaa neuvottelutavoitteisiin sitoutunut jäsenistö, joka osallistuu alusta asti tavoitteiden asettamiseen ja osallistuu aktiivisesti neuvotteluprosessiin. Ammattiliiton keskeisin tehtävä on neuvotella jäsenistölleen yleissitova työehtosopimus ja huolehtia, että sitä myös työpaikoilla noudatetaan. Työehtosopimusneuvotteluiden onnistumisen takaa neuvottelutavoitteisiin sitoutunut jäsenistö, joka osallistuu alusta asti tavoitteiden asettamiseen ja osallistuu aktiivisesti neuvotteluprosessiin. Sopimuksen noudattamista valvoo yhdessä jäsenistön kanssa liiton luottamushenkilöstö työpaikoilla ja ammattiosastoissa. SEL pyrkii neuvottelemaan kaikille elintarviketeollisuuden viidelle sopimusalalle työehtosopimukset samanaikaisesti. Jos työnantajapuoli jakaantuu yhä useampaan eri järjestöön, se tullee vaikuttamaan myös tulevaisuuden sopimustoimintaan. Elintarvikealalla neuvotellaan työehtosopimukset liittokohtaisesti. Sopimusalat asettavat yhdessä tavoitteet työehtosopimusneuvotteluihin huomioiden jokaisen sopimusalan alakohtaiset vaatimukset ja tarpeet. Neuvottelutulos hylätään tai hyväksytään viiden sopimusalan kesken. Kaikki sopimusalat päättävät yhdessä työtaistelutoimenpiteistä. Onnistunut sopimustoiminta vaatii lainsäädännön muutosten seuraamista ja niiden viemistä alan työehtosopimuksiin. Vaikuttaminen lainsäädäntöön on osa SEL:n edunvalvontaa. SEL seuraa aktiivisesti sopimustoiminnan kehittymistä myös muilla aloilla ja tekee yhteistyötä muiden työntekijäjärjestöjen kanssa.

15 EDUNVALVONTA JA TYÖEHTOSOPIMUSTOIMINTA 15 laadulliset kysymykset esiin SEL:n tavoitteena on säilyttää elintarvikealan työntekijöiden työsuhteet pääasiassa kokoaikaisina ja toistaiseksi voimassaolevina. Tästä huolimatta SEL huolehtii myös sopimustoiminnassaan alalla toimivien määräaikaisten, osa-aikaisten ja vuokratyöntekijöiden oikeuksien toteutumisesta. Työnantajien pyrkimys jakaa työntekijät kahteen eri työntekijäryhmään on torjuttava. Erityistä huomiota kiinnitetään työolosuhteisiin ja työturvallisuuteen sekä työaikoihin. SEL kiinnittää sopimustoiminnassa huomiota palkankorotusten lisäksi myös vahvasti laadullisiin kysymyksiin. Erityistä huomiota kiinnitetään työolosuhteisiin ja työturvallisuuteen sekä työaikoihin. Työehtosopimuksissa pyritään ratkaisemaan tasapuolisesti niin suurten kuin pienten ja keskisuurten työpaikkojen ongelmia. Elintarvikealalla työskennellään yhä useammin vuorotyössä, joka vaikeuttaa tavallista arkea ja perhe-elämää. Työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä ja työaikaansa lisäävät merkittävästi työviihtyvyyttä ja työhyvinvointia. Työehtosopimuksissa on huomioitava työntekijöiden erilaisten elämäntilanteiden aiheuttamat erityisvaatimukset. konserniyhteistyö ylittää rajat Elintarviketeollisuuden kansainvälistyessä on SEL:n kehitettävä yhä kansainvälisten elintarvikekonserneiden yksiköiden välistä sisäistä yhteistyötä. Elintarvikealalla kehitetään edelleen yritysneuvostojen toimintaa ja ne ovat osa liiton edunvalvontatoimintaa. Liitto kouluttaa ja tukee EWC-edustajia tehtävässään. Edustajien oikeuksia pyritään vahvistamaan muun muassa lainsäädäntöteitse.

16 16 EDUNVALVONTA JA TYÖEHTOSOPIMUSTOIMINTA Kouluttautumalla työntekijä saa mahdollisuuden kehittyä työssään ja tehdä työskentelystään mielekkäämpää. koulutus kannattaa työntekijälle ja työnantajalle Elintarviketeollisuus tulee kilpailemaan pätevästä ja sitoutuneesta työvoimasta. Alan houkuttelevuutta voidaan parantaa lisäämällä elintarvikealan koulutusta ja yrityskohtaista koulutusta. Teollisuuden aloista elintarvikealalla on yhä vähiten työntekijöille suunnattua koulutusta. Ammattitutkinnon tulee näkyä työntekijän työtehtävissä ja palkkauksessa. Kouluttautumalla työntekijä saa mahdollisuuden kehittyä työssään ja tehdä työskentelystään mielekkäämpää. Koulutus helpottaa siirtymistä uusiin työtehtäviin ja tukee tarvittaessa uuden työpaikan löytymistä.

17 17

18 18 JULKILAUSUMAT On työntekijöiden ja työnantajien yhteinen etu, että kuuma- ja kylmätyötä ja sen aiheuttamia haittoja saadaan vähennettyä. hyvä työympäristö on työntekijän perusoikeus Jokaisen työntekijän oikeus on työskennellä hyvässä työympäristössä. Hyvä työympäristö varmistaa työntekijän sekä fyysisen että henkisen terveyden ja hyvinvoinnin. Hyvä työympäristö takaa turvalliset työskentelyolosuhteet, joiden ansiosta työskentely on sujuvaa ja työntekijä voi hallita työnsä. Hyvin järjestetty ja mitoitettu työ on mielekästä ja sopivan haastavaa. Valitettavasti tämän päivän työelämän todellisuutta on kiristynyt työtahti, jossa työntekijältä vaaditaan yhä enemmän. Työtehtäviä järjestellään uudelleen, mikä tarkoittaa usein sitä, että sijaisia tai eläkkeelle jäävien tilalle uusia ei palkata. Työjärjestelyissä tulee huomioida kemialliset, biologiset ja fysikaaliset tekijät sekä fyysiset kuormitustekijät, jotka voivat heikentää työhyvinvointia. SEL tulee kiinnittämään tulevalla kokouskaudella erityistä huomiota työolosuhteisiin ja työturvallisuuteen sekä työaikoihin. Elintarvikealalla tehdään paljon kylmä- ja kuumatyötä. Kuumat ja kylmät työolosuhteet altistavat tuki- ja liikuntaelin- sekä sydän- ja verisuonisairauksille. Työntekijän terveys joutuu koetukselle ja sairauspoissaolot lisääntyvät. Siksi on työntekijöiden ja työnantajien yhteinen etu, että kuumaja kylmätyötä ja sen aiheuttamia haittoja saadaan vähennettyä. Keinoja ovat esimerkiksi altistusaikojen lyhentäminen, taukojen lisääminen, työvaatteiden ja henkilönsuojainten parantaminen sekä kylmän ja kuuman eristäminen työntekijästä. Haittojen vähentämisestä tarvitaan työnantajia sitovia kirjauksia lakiin ja työehtosopimuksiin.

19 JULKILAUSUMAT 19 Elintarvikealalla työskennellään yhä useammin vuorotyössä, joka vaikeuttaa arkea ja perhe-elämää. Työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä ja työaikaansa lisäävät merkittävästi työviihtyvyyttä ja työhyvinvointia. Työehtosopimuksissa on huomioitava työntekijöiden erilaisten elämäntilanteiden aiheuttamat erityisvaatimukset. Työhyvinvointia parannetaan huomioimalla paitsi erilaiset elämäntilanteet myös iän tuomat erityishaasteet työelämässä. Hyvin toteutettu ikäohjelma lisää ikääntyvien työntekijöiden jaksamista ja edistää työntekijöiden kykyä työskennellä varsinaiseen eläkeikään saakka. SEL edistää työehtosopimuksiin kirjatun ikäohjelman toteutumista elintarvikealan yrityksissä. Työnantajan on huolehdittava työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista työntekijän työuran alusta alkaen. Ikääntyneille työntekijöille kohdistettu ikäohjelma ei kuitenkaan yksin riitä, työnantajan on huolehdittava työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista työntekijän työuran alusta alkaen. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n 19. edustajakokous Hämeenlinnassa

20 20

21 JULKILAUSUMAT 21 lainsäädännön turvattava työntekijöiden tasavertaiset oikeudet Epätyypillisten työsuhteiden määrä on lisääntynyt. Määräaikaisten ja osa-aikaisten työsuhteiden sekä vuokratyön lisäksi kasvava joukko on itsensä työllistäjät, joista moni on niin sanottu pakkoyrittäjä. Itsensä työllistäjät jäävät yrittäjien ja palkansaajien väliselle harmaalle alueelle. Heistä osa toimii olosuhteiden pakosta yrittäjinä saamatta työstään yritystoiminnalle tyypillistä kannattavaa tuottoa. Suurin osa ihmisistä haluaisi mieluiten tehdä kokoaikaista palkkatyötä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Epätyypillisten työsuhteiden lisääntyminen on luonut työmarkkinoille kahden kastin työntekijöitä, joiden oikeudet poikkeavat toisistaan huolestuttavasti. Erityisen heikossa asemassa ovat usein nuoret ja maahanmuuttajat. Ammattiliiton tehtävä on huolehtia jokaisen jäsenen oikeuksista riippumatta hänen sukupuolestaan, taustastaan tai työsuhteensa muodosta. Liiton on huolehdittava myös muiden kuin suomea äidinkielenään puhuvien jäsenten palvelusta resurssiensa rajoissa. Epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleviä työntekijöitä ja itsensä työllistäjiä tulee kohdella yhdenvertaisesti työelämässä ja suomalaisessa sosiaaliturvajärjestelmässä. Tähän tavoitteeseen päästään muuttamalla sosiaaliturvajärjestelmää ja työelämää koskevaa lainsäädäntöä. Ammattiliittojen tulee vaatia lainsäädäntöön muutoksia, jotka takaavat työntekijöille tasavertaiset oikeudet ja turvaavat riittävän toimeentulon. Riippumatta työsuhteen laadusta työntekijällä pitää olla oikeus muun muassa riit Ammattiliiton tehtävä on huolehtia jokaisen jäsenen oikeuksista riippumatta hänen sukupuolestaan, taustastaan tai työsuhteensa muodosta.

22 22 JULKILAUSUMAT Työnantajien olisi syytä ymmärtää, että paras tapa varmistaa työntekijöiden riittävyys tulevaisuudessakin, on tarjota työpaikkoja kunnon työehdoilla. tävään sosiaaliturvaan työttömyyden tai sairauden aikana, oikeus palkalliseen lomaan ja työterveyshuoltoon. Elintarvikealankin työnantajat ovat huolissaan työvoiman saannista tulevaisuudessa, ja elintarvikealaa markkinoidaan ammatinvalintaikäisille nuorille. Työnantajien olisi syytä ymmärtää, että ylivoimaisesti paras tapa varmistaa työntekijöiden riittävyys tulevaisuudessakin, on tarjota työpaikkoja kunnon työehdoilla. Tämä tarkoittaa kokoaikatyötä toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa palkalla, joka riittää elämiseen. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n 19. edustajakokous Hämeenlinnassa työnantajat murtavat toimillaan sopimusyhteiskuntaa SEL tuomitsee jyrkästi työnantajien pyrkimykset heikentää suomalaista sopimusyhteiskuntaa. Työnantajapuolella etsitään uusia tapoja hyökätä ammattiliittojen jäsenistöä ja sen perusoikeuksia vastaan. Näihin perusoikeuksiin kuuluu myös lakko-oikeus. Tuorein esimerkki työnantajien tavasta kärjistää ja kiristää neuvottelutilanteita ylilyövillä toimenpiteillä on Finnairin tekniikan lakon keskeyttäminen käräjäoikeuden turvaamistoimipäätöksellä. SEL ei hyväksy Finnairin toimia työntekijöiden lakko-oikeuden estämiseksi. Erityisen törkeää on, että valtion omistama yhtiö pyrkii estämään työntekijöidensä perusoikeuksien toteutumisen.

23 JULKILAUSUMAT 23 Finnairin työntekijöiden oli keskeytettävä lakkonsa suhteettoman suuren uhkasakon uhalla. Käräjäoikeus ei edes kuullut työntekijäpuolta ennen päätöstään. Oikeuden toimintatapa on Euroopan ihmisoikeussopimuksien ja oikeusjärjestelmän vastainen. Suomalaisen oikeusjärjestelmän tilasta on syytä olla huolissaan, kun työmarkkinajärjestelmän kiistakysymyksiä ratkotaan käräjäoikeudessa ja ratkaisut ovat rajuudellaan yleisen oikeustajun vastaisia. Jos työnantajapuoli ei kunnioita työntekijöiden perusoikeuksia, se uhkaa koko sopimusjärjestelmän säilymistä. Elintarviketyöläiset joutuivat työnantajien kiristyneiden toimien kohteeksi vuoden 2010 työehtosopimusneuvotteluiden aikana. Tuolloin elintarvikealan yrityksissä esimerkiksi estettiin järjestäytyneiden työntekijöiden työnteko rajaamalla ainoastaan SEL:n jäsenet työsulkuun. Oulun käräjäoikeus antoi huhtikuussa tuomion, jonka mukaan työnantajalla oli oikeus kohdistaa työsulku koskemaan vain ammattiliiton jäseniä. SEL:n mielestä työsulun kohdistaminen vain liiton jäseniin rikkoo yhdenvertaisuuslakia, jonka mukaan työntekijää ei saa syrjiä ammatillisen järjestäytymisen perusteella. Tuomio ei myöskään ota huomioon työsopimuslain tasapuolisen kohtelun vaatimusta. SEL on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu sopimusosapuolien keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen. Jos työnantajapuoli ei kunnioita työntekijöiden perusoikeuksia, se uhkaa koko sopimusjärjestelmän säilymistä. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n 19. edustajakokous Hämeenlinnassa

24 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL PL 213, Helsinki p

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

15.9.2007 1(8) Kotimainen ruoka - kotimaista työtä

15.9.2007 1(8) Kotimainen ruoka - kotimaista työtä 15.9.2007 1(8) Kotimainen ruoka - kotimaista työtä Kohti tulevaisuutta 15.9.2007 2(8) Suomalaista elintarvikealaa ravisteli 1990-luvulla poikkeuksellisen raju rakennemuutos. Syvä taloudellinen lama, Suomen

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Kauppa vetovoimaisena työnantajana

Kauppa vetovoimaisena työnantajana Kauppa vetovoimaisena työnantajana Puheenjohtaja Ann Selin Vähittäiskaupan ennakointiseminaari 10.3.2015 PAM lukuina Jäseniä 232 381 (31.12.2014) Naisia n. 80 % jäsenistä Nuoria, alle 31-vuotiaita 30 %

Lisätiedot

Itsenäinen ja vahva elintarviketyöläisten

Itsenäinen ja vahva elintarviketyöläisten extra Itsenäinen ja vahva SEL toimii yhteistyössä elintarviketyöläisten parhaaksi Työelämän kurjistumiselle stoppi Kokopäivätyötä vakituisissa työsuhteissa Työ on elämää varten, eikä toisinpäin Työstä

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA?

ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA? ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA? Työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa laatuun ja tehokkuuteen Menetelmä- ja aikastandardien merkitys Jaana Ylitalo jaana.ylitalo@pam.fi 26.10.2011 1 PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Puheenvuoron lähtökohtana on työsuojeluviranomaisen tilannearvio ja painotukset 3.5.2013 1 Työsuojeluviranomaisen toiminnan lähtökohdat

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

Suomi. »» Asukasmäärä: 5,47 milj.»» Viralliset kielet: suomi ja ruotsi»» BKT: 256,8 miljardia USD (2013) Suomalainen neuvottelujärjestelmä

Suomi. »» Asukasmäärä: 5,47 milj.»» Viralliset kielet: suomi ja ruotsi»» BKT: 256,8 miljardia USD (2013) Suomalainen neuvottelujärjestelmä Suomi»» Valtiomuoto: tasavalta»» Itsenäistyi: 6.12.1917»» Presidentti: Sauli Niinistö»» Pääkaupunki: Helsinki»» Pinta-ala: 338 424 km², josta sisävesiä 10,2 %»» Asukasmäärä: 5,47 milj.»» Viralliset kielet:

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

SYYTÄ KUULUA LIITTOON!

SYYTÄ KUULUA LIITTOON! SYYTÄ KUULUA LIITTOON! Onneksi tuo kaveri ei kuulu liittoon ja kirjoitti nimensä työsopimukseen. Muutenhan se sais ne kymmenet edut, jotka SEL on jäsenilleen taistellut. Olisiko duunari yksin neuvotellut

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia?

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Työministeri Lauri Ihalainen Arvokas työelämä -seminaari 10.6.2013 Vierumäki Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittäminen Suomen

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13)

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13) KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13) EK - SAK -KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2010 Luottamusmiesten peruskurssi (5 päivää ja 3 päivää) 1. 25.01. 29.01. Yleinen 2. 01.02. 05.02. Kemianliitto

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Strategiatyön eteneminen Strategiaperusta 2015 Toimintaympäristön (työelämän) muutosvoimat Globalisaatio (Globaali) taloustaantuma /lama Ikääntyminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. KT:n HR-verkoston tausta Henkilöstöjohtamisen (HR-verkosto) verkosto työnantajien

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 15.11.2010

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 15.11.2010 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2011 Luottamusmiesten peruskurssi (5 pv, 3 pv, 3+2 pv) 1. 24.01. 28.01. Auto- ja Kuljetusalan

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset Keskusjärjestösopimus Sopimus ammattiyhdistysjäsenmaksujen perinnästä Keskusjärjestösopimuksen nimi ruotsiksi Keskusjärjestösopimuksen työnantajapuolen nimi Palvelutyönantajat ry Työnantajajärjestön nimi

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014 VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) VANAJAN METALLITYÖVÄEN 2(6) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS 1 AMMATTIOSASTO 250 2 EDUNVALVONTA 3 TYÖSUOJELU 4 SISÄISET JÄRJESTÖTEHTÄVÄT 5 NEUVOTTELUKUNTA 6 KONSERNIYHTEISTYÖ

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely

Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely 23.10.2014 HPL Mikä on HPL? Edustamme vajaata 300 jäsenyritystä, jotka tarjoavat mm. henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus-, henkilöarviointi- ja uudelleensijoittumispalveluita

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK - SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2015 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 26.01. 30.01. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012 Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012 Hankkeen tarve Idea hankkeeseen lähti yrittäjäjärjestöiltä -hanke Huoli yksinyrittäjien ja mikroyritysten henkilöstön jaksamisesta ja toimintaedellytysten turvaamisesta

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä

EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä Hyvä työ Vasemmistoliiton työelämäseminaari Helsinki 24.2.2011 Työmarkkinajärjestöjen esitykset tulevalle eduskunnalle Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen,

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

SAK:n Hyvän työn mittari 2014. Hyvät työt Harvassa

SAK:n Hyvän työn mittari 2014. Hyvät työt Harvassa SAK:n Hyvän työn mittari 2014 Hyvät työt Harvassa 1 SAK:n Hyvän työn mittari 2014 Hyvät työt harvassa ISBN 978-951-714-292-2 Painokarelia Oy 2014 Kannen kuva: Ingimage 2 SAK:n Hyvän työn mittari Uusi

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Säätiö tukee pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia

Lisätiedot

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista.

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. Tarvitsemme toisiamme. www.mil.fi Itsenäisyyttä puolustaen, tasa-arvoisesti toimien. Puolustusvoimien tehtävänä on paitsi maamme alueiden valvonta ja alueellisen

Lisätiedot

Hätäkeskusammattilaisten liitto. www.halry.fi

Hätäkeskusammattilaisten liitto. www.halry.fi Hätäkeskusammattilaisten liitto 112 112 www.halry.fi TYÖTÄ SINUN TURVALLISUUTESI PUOLESTA Meidän HAL Me hätäkeskusammattilaiset teemme arvostettua ja vastuullista työtä yhteiskunnan turvallisuuden puolesta.

Lisätiedot

Syrjinnän sääntely ja työelämä

Syrjinnän sääntely ja työelämä 1 Syrjinnän sääntely ja työelämä Esiteteksti heinäkuu 2004 (vain sähköisenä) Sisällysluettelo Lainsäädäntö... 2 Suomen perustuslaki (731/1999)... 2 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)... 2 Työsopimuslaki (55/2001)...

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA

MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA Tasa-arvolain 1.6.2005 voimaan tullut uudistus velvoittaa kaikkia vähintään 30 työntekijää työllistäviä työpaikkoja laatimaan tasa-arvosuunnitelman. Mustasaaren

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta

50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta 50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta Mika Sakki 2000 Sisältö Vastaus epävarmuuteen...................................... 3 2 On meneillään varsin vilkas työmarkkinakevät. Vahvat liitot saavat hyviä sopimuksia,

Lisätiedot

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja, STTK 7.5.2015 Vastaajat Henkilöstön edustaja -barometriin vastasi 1 941 STTK:laista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua Puolet kyselyyn vastanneista

Lisätiedot

Työperäisen maahanmuuton monet kasvot. Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi

Työperäisen maahanmuuton monet kasvot. Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi Työperäisen maahanmuuton monet kasvot Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi Suurimmat kansalaisuusryhmät Suomessa 2011 (pysyvästi maassa asuvat) Maa Henkilöitä Osuus ulkomaiden

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Työllisyysaste Pohjoismaissa

Työllisyysaste Pohjoismaissa BoF Online 2008 No. 8 Työllisyysaste Pohjoismaissa Seija Parviainen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana

PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana Työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Kuntamarkkinat, Helsinki Katri Tonteri Palvelulaitosten työnantajayhdistys

Lisätiedot

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja YrittäjÄ Hyvä työnantaja Yrittäjä hyvä työnantaja Kun televisiossa näytetään uutiskuvaa työelämästä, kuvassa on usein suuren tehtaan portti, josta virtaa ihmisjoukkoja. Todellisuus on kuitenkin toisenlainen:

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 1 Yht.tmk 15.3.2007 4 PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 2 1. JOHDANTO sivu 3 2. TAVOITTEET JA ARVOT TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVON JA sivu 3 YHDENVERTAISUUDEN

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi Hyvinvointia työstä KP Martimo: Työhyvinvoinnista 12.2.2014 Hyvinvointi työssä vai siitä huolimatta? Kari-Pekka Martimo, LT Johtava ylilääkäri Vaikuttava työterveyshuolto teemajohtaja KP Martimo: Työhyvinvoinnista

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. TYÖ- TERVEYS- HUOLTO Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. u Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. u Työnantajan,

Lisätiedot

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Suomi palkkatyön yhteiskuntana Harri Melin Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Nopea muutos Tekninen muutos Globalisaatio Työmarkkinoiden joustot Globalisaatio ja demografinen muutos Jälkiteollisesta

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry VAIKUTA KUNNALLISVAALEISSA Kunnallisvaalimateriaali omaishoidosta paikallisyhdistyksille ja puolueiden ehdokkaille Kunnallisvaalit 28.10.2012 ennakkoäänestys kotimaassa

Lisätiedot

Hallitusohjelman maininnat

Hallitusohjelman maininnat Hallitusohjelman maininnat Esa Halme Mitä hallitusohjelma kertoo? Tulkintani mukaan 3 viestiä. Maailmalle: Suomi laittaa asiansa kuntoon Kotimaisille johtajille: Investoikaa parikymmentä ylimääräistä miljardia

Lisätiedot

Haasteena omistajanvaihdokset

Haasteena omistajanvaihdokset Haasteena omistajanvaihdokset Suunnittelusti vapaalle-seminaari Satakunta 14.9.2012 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala 1 Yritysten henkilöstömäärän muutos 2001 2010 yritysten kokoluokittain, henkilöä 35000

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 6.11.2015

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 6.11.2015 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2016 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 01.02. 05.02. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Seuraamukset ja pakkokeinot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Hyvitys (62 ) - Työnantaja irtisanoo, lomauttaa, osa-aikaistaa

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2014 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 20.01. 22.01. Rakennusliitto 1. jakso (Tampere,

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot